Сауда-өнеркәсiп палаталары туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 3 мамырдағы N 47 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 4 шілдедегі № 129-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 04.07.2013 № 129-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін бір жыл өткен соң қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасында сауда-өнеркәсiп палаталарын құруға және олардың қызметiне байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейдi, олардың мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн белгiлейдi.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасы ұғымы

      1. Сауда-өнеркәсiп палатасы - кәсiпкерлiк қызметтi дамыту, Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлерiнiң және (немесе) заңды тұлғаларының, сондай-ақ олардың қауымдастықтарының (одақтарының) құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн қолайлы жағдай жасау мақсатында оларды ерiктi негізде бiрiктiретiн, коммерциялық емес, мемлекеттiк емес, өзiн-өзi қаржыландыратын және өзiн-өзi басқаратын ұйым.
      2. Сауда-өнеркәсiп палатасы кәсiпкерлiк қызметпен бұл қызмет өзiнiң жарғылық мақсаттарына қаншалықты сай келсе, соншалықты ғана айналыса алады.
      3. Сауда-өнеркәсiп палатасы өз мүшелерiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, сол сияқты сауда-өнеркәсiп палатасының мүшелерi оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.

      2-бап. Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсiп
              палаталары туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсiп палаталары туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      3-бап. Қазақстан Республикасындағы сауда-өнеркәсiп
              палаталарының жүйесi

      Қазақстан Республикасындағы сауда-өнеркәсiп палаталары:
      1) аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталарын;
      2) Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасын қамтитын сауда-өнеркәсiп палаталарының бiртұтас жүйесiн құрайды.

      4-бап. Сауда-өнеркәсiп палаталарының мақсаттары
              мен мiндеттерi

      1. Сауда-өнеркәсiп палаталары Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға, оның дүниежүзiлiк шаруашылық жүйесiне ықпалдасуына, қазiргi заманғы өнеркәсiп және сауда инфрақұрылымын қалыптастыруға, кәсiпкерлiк қызметтi дамыту үшiн қолайлы жағдай жасауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.
      2. Сауда-өнеркәсiп палаталарының мiндеттерi:
      1) Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiк қызметті дамытуға жәрдемдесу;
      2) экспортқа бағдарланған, бәсекеге қабiлеттi өндiрiстердi дамытуға жәрдемдесу;
      3) Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлерi мен заңды тұлғаларына сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың жаңа нысандарын игеруде практикалық көмек көрсету;
      4) кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiне ақпараттық қызмет көрсетудi ұйымдастыруға жәрдемдесу;
      5) өздерiне берiлген құқықтар шеңберiнде жосықсыз бәсекенi болғызбауға және оның жолын кесуге шаралар қолдану.

      5-бап. Сауда-өнеркәсiп палаталары қызметiнiң
              принциптерi

      Сауда-өнеркәсiп палаталарының қызметi мына принциптерге:
      1) ерiктiлiкке;
      2) сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң тең құқықтылығына;
      3) тәуелсiздiкке;
      4) кәсiпқойлыққа;
      5) өзiн-өзi қаржыландыруға;
      6) өзiн-өзi басқаруға негiзделедi.

2-тарау. САУДА-ӨНЕРКӘСІП ПАЛАТАСЫН
ҚҰРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

      6-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасын құрудың
              ерекшелiктерi

      1. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы кемiнде он бес құрылтайшының бастамасы бойынша құрылады.
      2. Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) аумағында бiр аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы құрылуы және жұмыс iстеуi мүмкiн.
      Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы өзi құрылған және жұмыс iстеп жатқан облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) аумағында құрылымдық бөлiмшелер (филиалдар мен өкiлдiктер) құруға құқылы.
      3. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасын құру, жарғысын қабылдау, басқару органдарын және олардың басшыларын бекiту туралы шешiмдер аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталары мүшелерінің Республикалық конференциясында (жиналысында) аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталарынан сайланған делегаттар жалпы санының кемiнде үштен екiсi болған кезде қабылданады.
      4. Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдаған жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн ережелерi көзделген құрылтай шарты сауда-өнеркәсiп палатасының құрылтай құжаттары болып табылады.
      5. Сауда-өнеркәсiп палатасын мемлекеттiк тiркеу және қайта тiркеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      7-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасының атауы және
              орналасқан жерi

      1. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасының атауында оның ұйымдық-құқықтық нысанының көрсетілуін, сондай-ақ өзi аумағында құрылған және жұмыс iстейтiн облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) атауын қамтиды.
      2. Осы Заңға сәйкес сауда-өнеркәсiп палатасы нысанында тiркелмеген заңды тұлғаның атауына "сауда-өнеркәсiп палатасы" деген сөздердi немесе "СӨП" деген аббревиатураны енгiзуге болмайды.
      3. Сауда-өнеркәсiп палатасының орналасқан жерi оның алқалы атқарушы органы орналасқан жер болып танылады.

      8-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасының мүлкi

      1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес сауда-өнеркәсiп палатасына тиесiлi болуы мүмкiн емес жекелеген мүлiк түрлерiн қоспағанда, сауда-өнеркәсiп палатасының меншiгiнде оның жарғысында көзделген қызметiн материалдық жағынан қамтамасыз ету үшiн қажеттi мүлiк болуы мүмкiн.
      2. Мүшелiкке кiру және мiндеттi мүшелiк жарналары, кәсiпкерлiк қызметтен түскен түсiмдер (кiрiстер), сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған өзге де түсiмдер аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасының мүлкiн қалыптастыру көзi болып табылады.
      3. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталарының мiндеттi мүшелiк жарналары, көрсетiлетiн қызметтен түскен түсiмдер (кiрiстер), сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған өзге де түсiмдер Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасының мүлкiн қалыптастыру көзi болып табылады.
      4. Сауда-өнеркәсiп палатасына өзiнiң құрылтайшылары (мүшелерi) берген мүлiк сауда-өнеркәсiп палатасының меншiгi болып табылады. Сауда-өнеркәсiп палатасы құрылтайшыларының (мүшелерiнiң) өздерi сауда-өнеркәсiп палатасының меншiгiне берген мүлiкке құқықтары сақталмайды.
      5. Сауда-өнеркәсiп палатасының қаражаты жарғылық қызметтi қамтамасыз етуге ғана жұмсалады.
      6. Сауда-өнеркәсiп палатасы өз мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi бүкiл мүлiкпен жауап бередi, өз атынан мүлiк сатып алып, мүлiктiк және мүлiктiк емес құқықтар мен мiндеттемелердi жүзеге асыруы, сотта талапкер және жауапкер болуы мүмкiн.
      7. Сауда-өнеркәсiп палатасының мүшелерi одан шыққан жағдайда, төленген жарналар қайтарылмайды және сауда-өнеркәсiп палатасы мүлкiнiң бөлiгiне уәждерi қабылданбайды.

      9-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасын қайта ұйымдастыру
              және тарату

      Сауда-өнеркәсiп палатасын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

3-тарау. САУДА-ӨНЕРКӘСIП ПАЛАТАСЫ ЖӘНЕ
OHЫҢ МҮШЕЛЕРI

      10-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасына мүшелiк

      1. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасына Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлерiмен заңды тұлғалары, сондай-ақ олардың қауымдастықтары (одақтары) мүше бола алады.
      2. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасына аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталары ғана мүше бола алады.

      11-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшесiнiң
               құқықтары мен мiндеттерi

      1. Сауда-өнеркәсiп палатасының мүшесi:
      1) сауда-өнеркәсiп палатасы тарапының жәрдемiн, кәсiби қолдауы мен қорғауын, сондай-ақ сауда-өнеркәсiп палатасының жарғысында көзделген қызметтердi пайдалануға;
      2) сауда-өнеркәсiп палатасының органдарына сайлауға және оларға сайлануға (сайлау үшiн кандидатура ұсынуға);
      3) сауда-өнеркәсiп палатасына оның қызметi туралы жазбаша сауалдар беруге және одан дәлелдi жауаптар алуға, сауда-өнеркәсiп палатасы мен оның органдарының жұмысын жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзуге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.
      2. Сауда-өнеркәсiп палатасының мүшесi:
      1) сауда-өнеркәсiп палатасы жарғысының ережелерiн сақтауға;
      2) сауда-өнеркәсiп палатасының мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) және оның алқалы атқарушы органының шешiмдерiн орындауға;
      3) мiндетті мүшелiк жарналар төлеуге мiндеттi.
      3. Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерi тең.
      4. Сауда-өнеркәсiп палатасы өз мүшелерiнiң қызметiне араласуға және олардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзуға құқылы емес.

      12-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасына мүшелiктi тоқтату

      1. Сауда-өнеркәсiп палатасының мүшесi сауда-өнеркәсiп палатасынан өз қалауымен шығуға құқылы.
      2. Сауда-өнеркәсiп палатасының мүшесi өзiне осы Заңмен және оның жарғысымен жүктелген мiндеттердi орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген басқа да жағдайларда сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) шешiмi бойынша сауда-өнеркәсiп палатасынан шығарылуы мүмкiн.
      3. Сауда-өнеркәсiп палатасының мүшесi сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысының (конференциясының) шешiмi бойынша сауда-өнеркәсiп палатасына қайта қабылдануы мүмкiн.
      4. Сауда-өнеркәсiп палатасынан шығару жөнiнде Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

4-тарау. САУДА-ӨНЕРКӘСIП ПАЛАТАСЫН БАСҚАРУ

      13-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасының басқару органдары

      1. Сауда-өнеркәсiп палатасының басқару органдары:
      1) жоғары басқару органы - сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы);
      2) алқалы атқарушы орган;
      3) бақылау органы (тексеру комиссиясы) болып табылады.
      2. Жарғыда көзделген жағдайларда сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдайтын ережелердiң негiзiнде жұмыс iстейтiн басқа да органдар құрылуы мүмкiн.

      14-бап. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы
               мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы)

      1. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы қызметiнiң кез келген мәселелерi бойынша шешiмдер қабылдауға құқылы.
      2. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) өз мүшелерi жалпы санының кемiнде үштен екiсi болған кезде шешiмдер қабылдауға заңды құқығы бар.
      Егер аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысына (конференциясына) қатысқандардың елу проценттен астамы шешiмдi жақтап дауыс берсе, аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) шешiмi қабылданды деп есептеледi.
      3. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша құзыретiне:
      1) жарғыны және оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiмдердi қабылдау;
      2) қызметтiң басым бағыттарын айқындау;
      3) ерiктi түрде қайта ұйымдастыру және тарату мәселелерi;
      4) алқалы атқарушы органның қаржылық есептiлiктi табыс етуiнiң тәртiбi мен кезеңдiлiгiн, бақылау органының (тексеру комиссиясының) тексеру жүргізу тәртiбiн айқындау, сондай-ақ олардың нәтижелерiн бекiту;
      5) алқалы атқарушы органды, бақылау органын (тексеру комиссиясын) және олардың басшыларын сайлау;
      6) жарғыда көзделген басқа да органдар мен олардың басшыларын сайлау;
      7) басқару органдары басшыларының қызметi туралы олардың есептерiн тыңдау және бекiту;
      8) аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасының мүлкiне иелiк ету тәртiбiн белгiлеу;
      9) мүшелiкке кiру және мiндеттi мүшелiк жарналарының ставкаларын белгiлеу;
      10) аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң оның басқару органдары мен олардың басшыларының заңсыз iс-әрекеттерiне шағымдары мен арыздарын қарау;
      11) аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы басқару органдарының басшыларын мерзiмiнен бұрын керi шақырту;
      12) Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысына (конференциясына) аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң арасынан делегаттар сайлау;
      13) аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы жанындағы аралық сот регламентiн және оның құрамын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекiту жатады.
      4. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысын (конференциясын) аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасының алқалы атқарушы органы жылына кемiнде бiр рет шақырады.
      5. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасының жарғысында олар бойынша шешiмдер қабылдау аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша құзыретiне жатқызылған өзге де мәселелер көзделуi мүмкiн.

      15-бап. Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп
               палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы
               (конференциясы)

      1. Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасы қызметiнiң кез келген мәселелерi бойынша шешiмдер қабылдауға құқылы.
      2. Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталары мүшелерінің арасынан сайланған делегаттардың жалпы санының кемiнде үштен eкici болғанда шешiмдер қабылдауға заңды құқығы бар.
      Егер аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталары мүшелерiнiң арасынан жалпы жиналысқа (конференцияға) қатысқан делегаттардың елу проценттен астамы шешiмдi жақтап дауыс берсе, Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) шешiмi қабылданды деп есептеледi.
      3. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша құзыретiне:
      1) жарғыны және оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiмдердi қабылдау;
      2) қызметтiң басым бағыттарын айқындау;
      3) ерiктi түрде қайта ұйымдастыру және тарату мәселелерi;
      4) алқалы атқарушы органның қаржылық есептiлiктi табыс етуiнiң тәртiбi мен кезеңдiлiгiн, бақылау органының (тексеру комиссиясының) тексеру жүргiзу тәртiбiн айқындау, сондай-ақ олардың нәтижелерiн бекiту;
      5) алқалы атқарушы органды, бақылау органын (тексеру комиссиясын) және олардың басшыларын сайлау;
      6) жарғыда көзделген басқа да органдар мен олардың басшыларын сайлау;
      7) басқару органдары басшыларының қызметi туралы олардың есептерiн тыңдау және бекiту;
      8) Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасының мүлкiне иелiк ету тәртiбiн белгiлеу;
      9) мiндеттi мүшелiк жарналар ставкаларын белгiлеу;
      10) Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң оның басқару органдары мен басшыларының заңсыз iс-әрекеттерiне шағымдары мен арыздарын қарау;
      11) Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы басқару органдарының басшыларын мерзiмiнен бұрын керi шақырту;
      12) Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы жанындағы аралық сот регламентiн және оның құрамын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекiту жатады.
      4. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысын (конференциясын) Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасының алқалы атқарушы органы жылына кемiнде бiр рет шақырады.
      5. Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсiп палатасының жарғысында олар бойынша шешiмдер қабылдау Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер көзделуі мүмкiн.

      16-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасының алқалы
               атқарушы органы

      1. Сауда-өнеркәсiп палатасының алқалы атқарушы органы жасырын дауыс беру арқылы сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) көпшiлiк даусымен төрт жыл мерзiмге сайланады.
      2. Сауда-өнеркәсiп палатасының алқалы атқарушы органы:
      1) кәсiпкерлердiң мемлекеттiк органдармен тиiмдi өзара iс-қимылын ұйымдастыру жөнiндегi жұмысты жүргiзедi;
      2) сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конференциясы) шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастырады;
      3) сауда-өнеркәсiп палатасының мүшелiгіне қабылдайды;
      4) экономиканың әртүрлi салаларында кадрлар даярлауды, қайта даярлауды және олардың кәсiби бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады;
      5) жарғыда және сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысында (конференциясында) айқындалған тәртiппен сауда-өнеркәсiп палатасының мүлкiне иелiк етедi;
      6) бухгалтерлiк есеп, қаржылық есептілікті жүргізуді, алғашқы статистикалық деректерді қалыптастыруды және iс қағаздарын жүргiзудi ұйымдастырады;
      7) сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерi жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша құзыретiне жатқызылған мәселелерден басқа, сауда-өнеркәсiп палатасы қызметiнiң өзге де мәселелерiн шешедi.
      Ескерту. 16-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.19 № 258-IV Заңымен.

      17-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасының бақылау
               органы (тексеру комиссиясы)

      1. Сауда-өнеркәсiп палатасының қаржы-шаруашылық қызметiн бақылауды жүзеге асыру үшiн сауда-өнеркәсiп палатасының саны үш мүшеден кем емес бақылау органы (тексеру комиссиясы) құрылады.
      2. Сауда-өнеркәсiп палатасы бақылау органының (тексеру комиссиясының) мүшелерi алқалы атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.
      3. Сауда-өнеркәсiп палатасының бақылау органы (тексеру комиссиясы) сауда-өнеркәсiп палатасы мүшелерiнiң жалпы жиналысына (конференциясына) тiкелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп бередi.

5-тарау. САУДА-ӨНЕРКӘСІП ПАЛАТАЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТI

      18-бап. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы

      1. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы өз қызметiн осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және оның құрылтай құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
      2. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы:
      1) қазақстандық ұйымдар мен кәсiпкерлерге озық технологияларды игеруде жәрдемдеседi;
      2) кәсiпкерлердiң сыртқы экономикалық қызметiн дамытуға жәрдемдеседi, қазақстандық тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң дүниежүзiлiк нарыққа шығуы үшiн халықаралық маркетингтi және жарнамалық қолдауды жүзеге асырады;
      2-1) тауардың шығарылуы туралы сертификат бланкісінің түпнұсқасын және оның көшірмелерін дайындаумен байланысты шығыстарға ақы төлеуді қоспағанда, тауардың шығарылуы туралы сертификатты Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен ақысыз негізде береді;
      2-2) тауардың шығарылуы туралы сертификаттың көшірмесін және техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша тауардың шығарылуын растайтын құжаттарды тауардың шығарылуы туралы сертификат берілген күннен бастап кемінде үш жыл сақтайды;
      2-3) кем дегенде жылына бір рет кеден ісі саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органға тауарлардың шығарылуы туралы сертификаттарды куәландыруға уәкілетті тұлғалардың мөрлері бедерлерінің, қолдарының үлгілерін, сондай-ақ аумақтық сауда-өнеркәсіп палаталарының мекенжайларын жібереді;
      2-4) сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органға тауардың шығарылуы туралы берілген сертификаттар бойынша ақпаратты тоқсан сайын табыс етеді;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен сыртқы экономикалық қызмет мәселелерi бойынша ақпараттық, бағалау, брокерлiк, маркетингiлiк, жарнамалық, аудармашылық, сондай-ақ консалтингiлiк қызметтер көрсетедi;
      4) экономика, сыртқы экономикалық байланыстар саласында, сондай-ақ кәсiпкерлердiң заңды мүдделерiн қозғайтын басқа да мәселелер бойынша нормативтiк-құқықтық актiлердiң жобаларына тәуелсiз сараптаманы жүзеге асырады;
      4-1) тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сараптаманы қоспағанда, тауарларға тәуелсіз сараптамаларды жүзеге асырады;
      5) кәсiпкерлiк қызметтi және сауда-өнеркәсiп палатасының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мерзiмдi баспа басылымдарын шығаруды жүзеге асырады және интернет-ресурстар құрады;
      6) қаржы-экономикалық жағдайы кәсiпкерлiк қызмет үшiн әрiптестер ретiнде өздерiнiң сенiмдiлiк деңгейiн айқындауға мүмкiндiк беретiн Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлерi мен заңды тұлғаларының, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың аталған тұлғалардың келiсiмi бойынша жасалған тiзiлiмiн жүргiзедi;
      7) барлық елдердiң экспорт-импортты реттеу мәселелерi жөнiндегi заңнамасы, өткiзiлетiн жәрмеңкелер, көрмелер, халықаралық тауар айналымы және төлемдер, халықаралық сауда және iшкi шаруашылық қызметке байланысты басқа да мәселелердiң жайы туралы өз мүшелерiне ақпарат жинауды, талдауды және берудi жүзеге асырады;
      8) өз мүшелерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғайды және жергілiктi мемлекеттiк басқару органдарында, соттарда және өзге де ұйымдарда олардың мүдделерiн бiлдiредi;
      9) экономиканың әртүрлi салаларында кадрлар даярлауды, қайта даярлауды және олардың кәсiби бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады;
      10) көрмелер, жәрмеңкелер, семинарлар және конференциялар өткiзудi ұйымдастырады;
      11) Қазақстан Республикасының сыртқы сауда мәмiлелерi мен халықаралық шарттарының талаптарына сәйкес еңсерiлмейтiн күштiң мән-жайын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында танылған сауда және порт салт-дәстүрлерiн куәландырады;
      12) экономикалық дауларды шешу үшiн Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасы жанынан аралық сот құрады;
      13) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған және өзiнiң жарғылық мақсаттарына сай келетiн өзге де қызметтi жүзеге асырады.
      3. Аумақтық сауда-өнеркәсiп палатасының өз құзыретi шегiнде берген құжаттары Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында танылады.
       Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2009.07.10. N 178-IV, 2009.07.11. N 184-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      18-1-бап. Тауардың шығарылуы туралы сертификат

      1. Тауардың шығарылуы туралы сертификат Қазақстан Республикасында өндірілген және Қазақстан Республикасынан экспортталатын, Қазақстан Республикасынан кері экспортталатын тауарларға беріледі.
      2. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасы мынадай құжаттардың:
      1) тауардың шығарылуы туралы сертификатты беру туралы жеке немесе заңды тұлғаның өтінішінің;
      2) тауардың шығарылуы туралы сараптама актісінің;
      3) техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша тауардың шығарылуын растайтын құжаттардың негізінде береді.
      3. Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 94-бабында көзделген, Қазақстан Республикасында толық өндірілген тауарларға тауардың шығарылуы туралы сертификат осы баптың 2-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың негізінде беріледі.
      4. Тауардың шығарылуы туралы сертификат үш дана етіп ресімделеді. Сертификаттың түпнұсқасы мен бір көшірмесі өтініш иесіне беріледі, ал екінші көшірмесі тауардың шығарылуы туралы сертификатты берген аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасында сақталады.
      Тауардың шығарылуы туралы сертификаттың қолданылу мерзімі оның берілген күнінен бастап он екі айды құрайды.
      5. Тауардың шығарылуы туралы сертификат, егер онда тазартылған, түзетілген жерлері, расталмаған түзетулері болса, қажетті қолдары және (немесе) мөрлері болмаса, жарамсыз деп есептеледі.
      6. Тауардың шығарылуы туралы сертификаттың ресімделуі және куәландырылуы, тауардың шығарылуы туралы сараптама актісінің жасалуы мен берілуі Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.
      7. Аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасының тауар туралы деректері бұрмаланған және (немесе) дәйексіз болған тауардың шығарылуы туралы сертификатты беруіне тыйым салынады.
      8. Аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасы тиісті түрде ресімделген тауардың шығарылуы туралы сараптама актісі және техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша тауардың шығарылуын растайтын құжаттар табыс етілген жағдайда тауардың шығарылуы туралы сертификатты беруден бас тартуға құқылы емес.
      Ескерту. 5-тарау 18-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.11 N 184-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      18-2-бап. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты беру
                 мерзімі және оны беруден бас тарту

      1. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты немесе оны беруден бас тарту туралы жазбаша дәлелді шешімді беру мерзімі өтініш аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасында тіркелген күннен бастап бір жұмыс күнінен, ал кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген жағдайларда екі жұмыс күнінен аспауға тиіс.
      2. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты беруден:
      1) тауардың шығарылуы туралы сараптаманың тиісінше ресімделмеген актісі табыс етілген және (немесе)
      2) техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша тауардың шығарылуын растайтын құжаттар табыс етілмеген жағдайларда бас тартылуға тиіс.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген жағдайда аумақтық сауда-өнеркәсіп палатасы кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген, Қазақстан Республикасында толық өндірілген тауарлар бойынша тауардың шығарылуы туралы сертификат беруден бас тартуға тиіс.
      Ескерту. 5-тарау 18-2-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.11. N 184-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      19-бап. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп
               палатасы

      1. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы өз қызметiн осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және өзiнiң құрылтай құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы:
      1) аумақтық сауда-өнеркәсiп палаталарының қызметiн үйлестiрудi жүзеге асырады;
      2) шет елдерде өз өкiлдiктерiн құрады, қайта ұйымдастырады және таратады;
      3) шетелдiк әрiптестiк ұйымдармен бiрлесiп Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық шарттардың ережелерiне сәйкес, аралас сауда-өнеркәсiп палаталарын, iскерлiк кеңестер құрады;
      4) өз мүшелерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғайды және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару органдарында, соттарда және өзге де ұйымдарда олардың мүдделерiн бiлдiредi;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетiлдiру жөнiнде мемлекеттiк органдарға ұсыныстар енгiзедi;
      6) қаржы-экономикалық жағдайы кәсiпкерлiк қызмет үшiн әрiптестер ретiнде өздерiнiң сенiмдiлiк деңгейiн айқындауға мүмкiндiк беретiн Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлерi мен заңды тұлғаларының, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың аталған тұлғалардың келiсiмi бойынша жасалатын тiзiлiмiн жүргiзу тәртiбiн айқындайды;
      7) Қазақстан Республикасының сыртқы сауда мәмiлелерi мен халықаралық шарттарының талаптарына сәйкес еңсерiлмейтiн күштiң мән-жайын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында танылған сауда және порт салт-дәстүрлерiн куәландырады;
      8) экономикалық дауларды шешу үшiн Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы жанынан аралық сот құрады;
      9) тауардың шығарылуы туралы сертификат бланкілерінің техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган бекіткен бланкілер нысандарына сәйкес дайындалуын жүзеге асырады;
      10) тауардың шығарылуы туралы сертификат бланкілерін беру, сақтау және пайдалану тәртібін айқындайды және аумақтық сауда-өнеркәсіп палаталарының тауардың шығарылуы туралы сертификат бланкілерін беруін, сақтауын және пайдалануын бақылауды жүзеге асырады;
      11) жылына бір рет техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органға тауарлардың шығарылуы туралы сертификаттарды куәландыруға уәкілетті тұлғалардың мөрлері бедерлерінің, қолдарының үлгілерін, сондай-ақ аумақтық сауда-өнеркәсіп палаталарының мекенжайларын жібереді;
      12) Қазақстан Республикасында өткізілетін халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелердің, өткізілетін ұлттық және өңірлік көрмелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысатын шет елдердегі халықаралық көрмелердің тізілімін жүргізеді;
      13) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған және оның жарғылық қызметінің мақсаттарына сай келетін өзге де қызметті жүзеге асырады.
      3. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi органға өз қызметi туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ақпарат бередi.
      Ескерту. 19-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.07.11. N 184-IV(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      20-бап. Сауда-өнеркәсiп палатасының халықаралық
               байланыстары

      1. Сауда-өнеркәсiп палаталары өздерiнiң жарғыларына сәйкес:
      1) сауда-өнеркәсiп палаталарының құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша шетелдiк және халықаралық ұйымдармен тiкелей халықаралық қатынастар орнатуға;
      2) тиiстi келiсiмдер жасасуға құқылы.
      2. Қазақстан Республикасының Сауда-өнеркәсiп палатасы тиiстi халықаралық ұйымдарда өз мүшелерiнiң мүдделерiн бiлдiредi.

      21-бап. Мемлекет және сауда-өнеркәсiп палаталары

      1. Сауда-өнеркәсiп палаталары кәсiпкерлердiң мүдделерiн қорғау мақсатында мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасайды.
      2. Сауда-өнеркәсiп палаталары мемлекеттiк органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн жұмыстар орындауға және қызметтер көрсету үшiн шарттар жасасуға құқылы.
      3. Мемлекеттiк органдар сауда-өнеркәсiп палаталарының мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi, сол сияқты сауда-өнеркәсiп палаталары да мемлекеттiк органдардың мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.
      4. Мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың сауда-өнеркәсiп палаталарының қызметiне заңсыз араласуына, сол сияқты сауда-өнеркәсiп палаталарының да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың қызметiне заңсыз араласуына жол берiлмейдi.
      5. Мемлекеттiк органдар сауда-өнеркәсiп палаталарының қызметiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

      22-бап. Сауда-өнеркәсiп палаталарының үйлестiру
               кеңесi

      1. Қазақстан Республикасында сауда-өнеркәсiп палаталарының жүйесiн дамыту мақсатында консультациялық-кеңесшi орган - Сауда-өнеркәсiп палаталарының үйлестiру кеңесi құрылады.
      2. Сауда-өнеркәсiп палаталары үйлестiру кеңесiнiң негiзгi мiндеттерi Қазақстан Республикасындағы сауда-өнеркәсiп палаталарының мүшелерiне кәсiпкерлiк қызмет бойынша жәрдем көрсету және ұсынымдар әзiрлеу болып табылады.
      3. Сауда-өнеркәсiп палаталары үйлестiру кеңесiнiң құрамына өкiлдi және атқарушы органдардың өкiлдерi, сауда-өнеркәсiп палаталарының мүшелерi кiруi мүмкiн.

      23-бап. Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсiп
               палаталары туралы заңнамасын бұзғаны үшiн
               жауаптылық

      Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсiп палаталары туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.

6-тарау. ӨТПЕЛI ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      24-бап. Өтпелi ережелер

      Осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн, өз атауларында "сауда-өнеркәсiп палатасы" деген сөздердi және "СӨП" деген аббревиатураны пайдаланып тiркелген заңды тұлғалар осы Заң қолданысқа енгiзiлген күннен бастап үш ай iшiнде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк қайта тiркелуге тиiс.

      25-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

      Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О торгово-промышленных палатах

Закон Республики Казахстан от 3 мая 2005 года № 47. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 4 июля 2013 года № 129-V

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 04.07.2013 № 129-V (вводится в действие по истечении одного года после первого официального опубликования).

ОГЛАВЛЕНИЕ

            Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с созданием и деятельностью торгово-промышленных палат в Республике Казахстан, устанавливает права и обязанности их членов.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Статья 1. Понятие торгово-промышленной палаты

       1. Торгово-промышленная палата - некоммерческая, негосударственная, самофинансируемая и самоуправляемая организация, объединяющая на добровольной основе индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц Республики Казахстан, а также их ассоциации (союзы) в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, защиты их прав и законных интересов.

      2. Торгово-промышленная палата может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.

      3. Торгово-промышленная палата не отвечает по обязательствам своих членов так же, как и члены торгово-промышленной палаты не отвечают по ее обязательствам.
 

             Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
                о торгово-промышленных палатах
 

      1. Законодательство Республики Казахстан о торгово-промышленных палатах основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

       Статья 3. Система торгово-промышленных палат в
                Республике Казахстан

      Торгово-промышленные палаты в Республике Казахстан образуют единую систему торгово-промышленных палат, включающую:

      1) территориальные торгово-промышленные палаты;

      2) Торгово-промышленную палату Республики Казахстан.

      Статья 4. Цели и задачи торгово-промышленных палат

       1. Торгово-промышленные палаты создаются в целях содействия развитию экономики Республики Казахстан, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

      2. Задачи торгово-промышленных палат:

      1) содействие развитию предпринимательской деятельности в Республике Казахстан;

      2) содействие развитию экспортоориентированных, конкурентоспособных производств;

      3) оказание практической помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Республики Казахстан в освоении новых форм торгово-экономического и научно-технического сотрудничества;

      4) содействие в организации информационного обслуживания субъектов предпринимательской деятельности;

      5) принятие мер в рамках предоставленных им прав по недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции.

       Статья 5. Принципы деятельности торгово-промышленных
                палат

      Деятельность торгово-промышленных палат основывается на следующих принципах:

      1) добровольность;

      2) равноправие членов торгово-промышленной палаты;

      3) независимость;

      4) профессионализм;

      5) самофинансирование;

      6) самоуправляемость.

ГЛАВА 2.
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

        Статья 6. Особенности создания торгово-промышленной
                 палаты

      1. Территориальная торгово-промышленная палата создается по инициативе не менее пятнадцати учредителей.

      2. На территории области (города республиканского значения, столицы) может быть создана и действовать одна территориальная торгово-промышленная палата.

      Территориальная торгово-промышленная палата вправе создавать структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории области (города республиканского значения, столицы), на которой она создана и действует.

      3. Решения об образовании Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан, принятии устава, утверждении органов управления и их руководителей принимаются на Республиканской конференции (собрании) членов территориальных торгово-промышленных палат при наличии не менее двух третей от общего числа избранных делегатов от территориальных торгово-промышленных палат.

      4. Учредительными документами торгово-промышленной палаты являются устав, принятый общим собранием (конференцией) членов торгово-промышленной палаты, и учредительный договор, предусматривающие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      5. Государственная регистрация и перерегистрация торгово-промышленной палаты осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.     

       Статья 7. Наименование и местонахождение
                торгово-промышленной палаты

      1. Наименование территориальной торгово-промышленной палаты включает в себя указание на ее организационно-правовую форму, а также наименование области (города республиканского значения, столицы), на территории которой она создана и действует.

      2. Наименование юридического лица, не зарегистрированного в форме торгово-промышленной палаты в соответствии с настоящим Законом, не может включать в себя слова "торгово-промышленная палата" или аббревиатуру "ТПП".

      3. Местонахождением торгово-промышленной палаты признается местонахождение ее коллегиального исполнительного органа.

      Статья 8. Имущество торгово-промышленной палаты

      1. Торгово-промышленная палата может иметь в собственности имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной ее уставом, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан не могут принадлежать торгово-промышленной палате.

      2. Источником формирования имущества территориальной торгово-промышленной палаты являются вступительные и обязательные членские взносы, поступления (доходы) от предпринимательской деятельности, а также иные не запрещенные законом поступления.

      3. Источником формирования имущества Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан являются обязательные членские взносы территориальных торгово-промышленных палат, поступления (доходы) от предоставляемых услуг, а также иные не запрещенные законом поступления.

      4. Имущество, переданное торгово-промышленной палате ее учредителями (членами), является собственностью торгово-промышленной палаты. Учредители (члены) торгово-промышленной палаты не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность торгово-промышленной палаты.

      5. Средства торгово-промышленной палаты направляются исключительно на обеспечение уставной деятельности.

      6. Торгово-промышленная палата отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

      7. В случае выхода из торгово-промышленной палаты ее членов уплаченные взносы не возвращаются и претензии на часть имущества торгово-промышленной палаты не принимаются.

       Статья 9. Реорганизация и ликвидация
                торгово-промышленной палаты

      Реорганизация и ликвидация торгово-промышленной палаты осуществляются в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

ГЛАВА 3.
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА И ЕЕ ЧЛЕНЫ

       Статья 10. Членство в торгово-промышленной палате

      1. Членами территориальной торгово-промышленной палаты могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица Республики Казахстан, а также их ассоциации (союзы).

      2. Членами Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан являются только территориальные торгово-промышленные палаты.

       Статья 11. Права и обязанности члена
                 торгово-промышленной палаты

      1. Член торгово-промышленной палаты вправе:

      1) пользоваться содействием, профессиональной поддержкой и защитой со стороны торгово-промышленной палаты, а также услугами, предусмотренными уставом торгово-промышленной палаты;

      2) избирать и быть избранным (предложить кандидатуру для избрания) в органы торгово-промышленной палаты;

      3) обращаться в торгово-промышленную палату с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы, вносить предложения по совершенствованию работы торгово-промышленной палаты и ее органов;

      4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Член торгово-промышленной палаты обязан:

      1) соблюдать положения устава торгово-промышленной палаты;

      2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты и ее коллегиального исполнительного органа;

      3) платить обязательные членские взносы.

      3. Члены торгово-промышленной палаты равны в своих правах и обязанностях.

      4. Торгово-промышленная палата не вправе вмешиваться в деятельность своих членов и нарушать их права и законные интересы.

       Статья 12. Прекращение членства в торгово-промышленной
                 палате

      1. Член торгово-промышленной палаты вправе по своему усмотрению выйти из торгово-промышленной палаты.

      2. Член торгово-промышленной палаты может быть исключен из торгово-промышленной палаты по решению общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него настоящим Законом и ее уставом, а также в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

      3. Член торгово-промышленной палаты может быть вновь принят в торгово-промышленную палату по решению общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты.

      4. Исключение из торгово-промышленной палаты может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

ГЛАВА 4.
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ

      Статья 13. Органы управления торгово-промышленной палаты

      1. Органами управления торгово-промышленной палаты являются:

      1) высший орган управления - общее собрание (конференция) членов торгово-промышленной палаты;

      2) коллегиальный исполнительный орган;

      3) контрольный орган (ревизионная комиссия).

      2. В случаях, предусмотренных уставом, могут быть созданы другие органы, действующие на основании положений, принимаемых общим собранием (конференцией) членов торгово-промышленной палаты.

        Статья 14. Общее собрание (конференция) членов
                  территориальной торгово-промышленной палаты

      1. Общее собрание (конференция) членов территориальной торгово-промышленной палаты вправе принимать решения по любым вопросам деятельности территориальной торгово-промышленной палаты.

      2. Общее собрание (конференция) членов территориальной торгово-промышленной палаты правомочно принимать решения при наличии не менее двух третей от общего числа ее членов.

      Решение общего собрания (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих на общем собрании (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты.

      3. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты относятся:

      1) принятие устава и решений о внесении изменений и дополнений в устав;

      2) определение приоритетных направлений деятельности;

      3) вопросы добровольной реорганизации и ликвидации;

      4) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности коллегиальным исполнительным органом, порядка проведения проверки контрольным органом (ревизионной комиссией), а также утверждение их результатов;

      5) избрание коллегиального исполнительного органа,
контрольного органа (ревизионной комиссии) и их руководителей;

      6) избрание других предусмотренных уставом органов и их руководителей;

      7) заслушивание и утверждение отчетов руководителей органов управления об их деятельности;

      8) установление порядка распоряжения имуществом территориальной торгово-промышленной палаты;

      9) установление ставок вступительных и обязательных членских взносов;

      10) рассмотрение жалоб и заявлений членов территориальной торгово-промышленной палаты на неправомерные действия органов ее управления и их руководителей;

      11) досрочный отзыв руководителей органов управления территориальной торгово-промышленной палаты;

      12) избрание делегатов из числа членов территориальной торгово-промышленной палаты на общее собрание (конференцию) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан;

      13) утверждение регламента и состава третейского суда при территориальной торгово-промышленной палате в соответствии с законодательством Республики Казахстана.

      4. Общее собрание (конференция) членов территориальной торгово-промышленной палаты созывается не реже одного раза в год коллегиальным исполнительным территориальной торгово-промышленной палаты.

      5. Уставом территориальной торгово-промышленной палаты могут быть предусмотрены иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты.

        Статья 15. Общее собрание (конференция) членов
                  Торгово-промышленной палаты Республики
                  Казахстан

      1. Общее собрание (конференция) членов Торгово-промышленной палаты Pecпублики Казахстан вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Toргово-промышленной палаты Республики Казахстан.

      2. Общее собрание (конференция) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан правомочно принимать решения при наличии не менее двух третей от общего числа избранных делегатов из числа членов территориальных торгово-промышленных палаты.

      Решение общего собрания (конференции) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов
присутствующих на общем собрании (конференции) делегатов из числа членов территориальных торгово-промышленных палат.

      3. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан относятся:

      1) принятие устава и решений о внесении изменений и дополнений в устав;

      2) определение приоритетных направлений деятельности;

      3) вопросы добровольной реорганизации и ликвидации;

      4) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности коллегиальным исполнительным органом, порядка проведения проверки контрольным органом (ревизионной комиссией), а также утверждение их результатов;

      5) избрание коллегиального исполнительного органа, контрольного органа (peвизионной комиссии) и их руководителей;

      6) избрание других предусмотренных уставом органов и их руководителей;

      7) заслушивание и утверждение отчетов руководителей органов
управления об их деятельности;

      8) установление порядка распоряжения имуществом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан;

      9) установление ставок обязательных членских взносов;

      10) рассмотрение жалоб и заявлений членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан на неправомерные действия органов ее управления;

      11) досрочный отзыв руководителей органов управления Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан;

      12) утверждение регламента и состава третейского суда при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстана.

      4. Общее собрание (конференция) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан созывается не реже одного раза в год коллегиальным исполнительным органом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.

      5. Уставом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан могут быть предусмотрены иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.

       Статья 16. Коллегиальный исполнительный орган
                 торгово-промышленной палаты

      1. Коллегиальный исполнительный орган торгово-промышленной палаты избирается тайным голосованием большинством голосов общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты сроком на четыре года.

      2. Коллегиальный исполнительный орган торгово-промышленной палаты:

      1) проводит работу по организации эффективного взаимодействия предпринимателей с государственными органами;

      2) организует исполнение решений общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты;

      3) принимает в члены торгово-промышленной палаты;

      4) организует подготовку, переподготовку и повышение профессиональной квалификации кадров в различных сферах экономики;

      5) распоряжается имуществом торгово-промышленной палаты в порядке, определяемом уставом и общим собранием (конференцией) членов торгово-промышленной палаты;

      6) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, формирование первичных статистических данных и делопроизводства;

      7) решает иные вопросы деятельности торгово-промышленной палаты, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты.
      Сноска. Статья 16 с изменением, внесенным Законом РК от 19.03.2010 № 258-IV.

       Статья 17. Контрольный орган (ревизионная комиссия)
                 торгово-промышленной палаты

       1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью торгово-промышленной палаты образуется контрольный орган (ревизионная комиссия) торгово-промышленной палаты в количестве не менее трех членов.

      2. Члены контрольного органа (ревизионной комиссии) торгово-промышленной палаты не могут быть избраны в состав коллегиального исполнительного органа.

      3. Контрольный орган (ревизионная комиссия) торгово-промышленной палаты непосредственно подчиняется общему собранию (конференции) членов торгово-промышленной палаты и отчитывается перед ним о своей работе.

ГЛАВА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

       Статья 18. Территориальная торгово-промышленная палата

      1. Территориальная торгово-промышленная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и ее учредительными документами.

      2. Территориальная торгово-промышленная палата:

      1) содействует казахстанским организациям и предпринимателям в освоении передовых технологий;

      2) содействует развитию внешнеэкономической деятельности предпринимателей, осуществляет международный маркетинг и рекламную поддержку для продвижения казахстанских товаров и услуг на мировом рынке;
      2-1) выдает сертификат о происхождении товара в порядке, установленном  Правительством Республики Казахстан, на бесплатной основе, за исключением оплаты расходов, связанных с изготовлением оригинала бланка сертификата о происхождении товара и его копий;
      2-2) хранит копию сертификата о происхождении товара и документы, подтверждающие происхождение товара, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений, не менее трех лет со дня выдачи сертификата о происхождении товара;
      2-3) не менее одного раза в год направляет в государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере таможенного дела, образцы оттисков печатей, подписей лиц, уполномоченных заверять сертификаты о происхождении товаров, а также адреса территориальных торгово-промышленных палат;
      2-4) ежеквартально предоставляет в уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности информацию по выданным сертификатам о происхождении товара;

      3) оказывает информационные, оценочные, брокерские, маркетинговые, рекламные, переводческие, а также консалтинговые услуги по вопросам внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) осуществляет независимую экспертизу проектов нормативных правовых актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам, затрагивающим законные интересы предпринимателей;

      4-1) осуществляет независимые экспертизы товаров, за исключением экспертизы по определению страны происхождения товара;

      5) осуществляет выпуск периодических печатных изданий и создает  интернет-ресурсы для обеспечения предпринимательской деятельности и функционирования торгово-промышленной палаты в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      6) ведет реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Республики Казахстан, участников внешнеэкономической деятельности, финансово-экономическое положение которых позволяет определить уровень их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности, составленный по согласованию с указанными лицами;

      7) осуществляет сбор, анализ и предоставление своим членам информации о законодательстве всех стран по вопросам регулирования экспорта-импорта, проводимых ярмарках, выставках, международном товарообороте и платежах, состоянии других вопросов, связанных с международной торговлей и внутрихозяйственной деятельностью;

      8) защищает права и законные интересы своих членов и представляет их в местных органах государственного управления, судах и иных организациях;

      9) организовывает подготовку, переподготовку и повышение профессиональной квалификации кадров в различных сферах экономики;

      10) организовывает проведение выставок, ярмарок, семинаров и конференций;

      11) свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан;

      12) образовывает третейский суд при территориальной торгово-промышленной палате в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан для разрешения экономических споров;

      13) осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан и соответствующую целям ее уставной деятельности.

      3. Документы, выданные территориальной торгово-промышленной палатой в пределах ее компетенции, признаются на всей территории Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2009 N 178-IV; от 11.07.2009 N 184 (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Статья 18-1. Сертификат о происхождении товара

      1. Сертификат о происхождении товара выдается на товары, произведенные в Республике Казахстан и экспортируемые из Республики Казахстан, реэкспортируемые из Республики Казахстан.
      2. Сертификат о происхождении товара выдается территориальной торгово-промышленной палатой на основании следующих документов:
      1) заявления физического или юридического лица о выдаче сертификата о происхождении товара;
      2) акта экспертизы о происхождении товара;
      3) документов, подтверждающих происхождение товара, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.
      3. Сертификат о происхождении товара на товары, полностью произведенные в Республике Казахстан, предусмотренные статьей 94 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан", выдается на основании документов, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 2 настоящей статьи.
      4. Сертификат о происхождении товара оформляется в трех экземплярах. Оригинал и одна копия сертификата выдаются заявителю, а вторая копия хранится в территориальной торгово-промышленной палате, выдавшей сертификат о происхождении товара.
      Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня его выдачи.
      5. Сертификат о происхождении товара считается недействительным, если в нем имеются подчистки, помарки, незаверенные исправления, отсутствуют необходимые подписи и (или) печати.
      6. Оформление и удостоверение сертификата о происхождении товара, составление и выдача акта экспертизы о происхождении товара осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      7. Территориальной торгово-промышленной палате запрещается выдавать сертификат о происхождении товара, в котором данные о товаре фальсифицированы и (или) недостоверны.
      8. Территориальная торгово-промышленная палата не вправе отказать в выдаче сертификата о происхождении товара в случае представления надлежаще оформленного акта экспертизы о происхождении товара и документов, подтверждающих происхождение товара, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.
      Сноска. Закон дополнен статьей 18-1 в соответствии с Законом РК от 11.07.2009 N 184 (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010).

      Статья 18-2. Срок и отказ в выдаче сертификата о
                   происхождении товара

      1. Срок выдачи сертификата о происхождении товара или письменного мотивированного решения об отказе в его выдаче не может превышать один рабочий день, а в случаях, предусмотренных таможенным законодательством таможенного союза и (или) Республики Казахстан, два рабочих дня со дня регистрации заявления в территориальной торгово-промышленной палате.
      2. В выдаче сертификата о происхождении товара должно быть отказано в случаях:
      1) представления ненадлежаще оформленного акта экспертизы о происхождении товара и (или)
      2) непредставления документов, подтверждающих происхождение товара, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.
      По товарам, полностью произведенным в Республике Казахстан, предусмотренным таможенным законодательством таможенного союза и (или) Республики Казахстан, территориальная торгово-промышленная палата должна отказать в выдаче сертификата о происхождении товара в случае, предусмотренном подпунктом 2) части первой настоящего пункта.
      Сноска. Закон дополнен статьей 18-2 в соответствии с Законом РК от 11.07.2009 N 184 (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными Законом РК от 30.06.2010 № 297-IV (вводится в действие с 01.07.2010).

       Статья 19. Торгово-промышленная палата Республики
                  Казахстан

      1. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и ее учредительными документами.

      2. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан:

      1) осуществляет координацию деятельности территориальных торгово-промышленных палат;

      2) создает, реорганизовывает и ликвидирует свои представительства за рубежом;

      3) учреждает совместно с зарубежными партнерскими организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями международных договоров смешанные торгово-промышленные палаты, деловые советы;

      4) защищает права и законные интересы своих членов и представляет их в государственных органах Республики Казахстан, судах и иных организациях;

      5) вносит предложения в государственные органы по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

      6) определяет порядок ведения реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Республики Казахстан, участников внешнеэкономической деятельности, финансово-экономическое положение которых позволяет определить уровень их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности, составляемого по согласованию
с указанными лицами;

      7) свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан;

      8) образовывает третейский суд при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан для разрешения экономических споров;

      9) осуществляет изготовление бланков сертификата о происхождении товара в соответствии с формами бланков, утвержденными уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений;
      10) определяет порядок выдачи, хранения и использования бланков сертификата о происхождении товара и осуществляет контроль за выдачей, хранением и использованием бланков сертификата о происхождении товара территориальными торгово-промышленными палатами;
      11) один раз в год направляет в уполномоченный орган в области технического регулирования и обеспечения единства измерений образцы оттисков печатей, подписей лиц, уполномоченных заверять сертификаты о происхождении товаров, а также адреса территориальных торгово-промышленных палат;
      12) ведет реестр проводимых международных выставок и ярмарок, национальных и региональных выставок, проводимых в Республике Казахстан, а также международных выставок за рубежом, в которых принимает участие Республика Казахстан;
      13) осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан и соответствующую целям ее уставной деятельности.

      3. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченному органу в области регулирования торговой деятельности.
      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Законом РК от 11.07.2009 N 184 (порядок введения в действие см. ст. 2).

       Статья 20. Международные связи торгово-промышленной
                 палаты

      1. Торгово-промышленные палаты в соответствии с их уставами вправе:

      1) устанавливать прямые международные контакты с иностранными и международными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции торгово-промышленных палат;

      2) заключать соответствующие соглашения.

      2. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан представляет интересы своих членов в соответствующих международных организациях.

      Статья 21. Государство и торгово-промышленные палаты

      1. Торгово-промышленные палаты в целях защиты интересов предпринимателей взаимодействуют с государственными органами.

      2. Торгово-промышленные палаты вправе заключать договоры на выполнение работ и оказание услуг государственным органам, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      3. Государственные органы не отвечают по обязательствам торгово-промышленных палат, равно как и торгово-промышленные палаты не отвечают по обязательствам государственных органов.

      4. Не допускается незаконное вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность торгово-промышленных палат равно как и незаконное вмешательство торгово-промышленных палат в деятельность государственных органов и должностных лиц.

      5. Государственные органы осуществляют контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в деятельности торгово-промышленных палат.

       Статья 22. Координационный совет торгово-промышленных
                 палат

      1. В целях развития системы торгово-промышленных палат в Республике Казахстан образуется консультативно-совещательный орган - Координационный совет торгово-промышленных палат.

      2. Основными задачами Координационного совета торгово-промышленных палат являются оказание содействия и выработка рекомендаций по предпринимательской деятельности членам торгово-промышленных палат в Республике Казахстан.

      3. В состав Координационного совета торгово-промышленных палат могут входить представители представительных и исполнительных органов, члены торгово-промышленных палат.

        Статья 23. Ответственность за нарушение
                  законодательства Республики Казахстан о
                  торгово-промышленных палатах
 
       Нарушение законодательства Республики Казахстан о торгово-промышленных палатах влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.  

ГЛАВА 6.
ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Статья 24. Переходные положения

      Юридические лица, зарегистрированные до введения в действие настоящего Закона с использованием в своих наименованиях слов "торгово-промышленная палата" и аббревиатуры "ТПП", подлежат государственной перерегистрации в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего Закона в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Статья 25. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан