Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шартты ратификациялау туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 3 желтоқсандағы N 92 Заңы.

      Мәскеуде 2005 жылғы 18 қаңтарда қол қойылған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіҚазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы
Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы
ШАРТ

      (2006 жылғы 12 қаңтарда күшіне енді - СІМ-нің ресми сайты)

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы,

      халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған қағидаттары мен нормаларын, атап айтқанда, аумақтық тұтастық пен шекаралардың мызғымастығы принциптерiн, Қазақстан Республикасы мен Ресей федерациясы арасындағы Достық, ынтымақтастық және өзара көмек көрсету туралы 1992 жылғы 25 мамырдағы шарттың, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы XXI ғасырға бағдарланған мәңгілiк достық және одақтастық туралы 1998 жылғы 6 шiлдедегi декларацияның ережелерін басшылыққа ала отырып,

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы Президенттерiнiң 1998 жылғы 6 шiлдедегi Бiрлескен мәлiмдемесiн және Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Мемлекеттік шекараны делимитациялау жөнiндегi ниетке қатысты 1998 жылғы 12 қазандағы хаттаманы назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекараның өтуiн белгiлеу мақсатында,

      төмендегiлер туралы уағдаласты:

1-бап

      Осы Шартта "мемлекеттiк шекара" терминi деп Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының құрлықтағы, судағы, жер қойнауындағы және әуе кеңiстігіндегі аумақтарының шектерiн белгiлейтiн сызықты және осы сызық бойынша өтетiн тiк түскен кеңiстiк ұғынылады.

2-бап

      Қазақстан-Ресей мемлекеттiк шекарасының бастапқы нүктесi Тараптар арасындағы жеке шартпен белгiленедi.

3-бап

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекара - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының өту сипаттамасында (1-қосымша) қалай көрсетiлсе және Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Мемлекеттiк шекара картасында (2-қосымша) қызыл түстi бiрыңғай сызықпен қалай бейнеленсе, солай өтетiн болады.

      Аталған қосымшалар осы Шарттың ажырамас бөлiктерiн құрайды.

4-бап

      Шекаралық өзендер, жылғалар арналарының, сондай-ақ су айдындарының жағалау сызықтарының кез келген табиғи өзгерiсi, егер Тараптар өзгеше түрде уағдаласпаса, осы Шартта белгiленген мемлекеттiк шекараның жағдайын өзгертуге әкеп соқпайды.

5-бап

      Осы Шартқа сәйкес жергілiктi жерлерде мемлекеттiк шекараны орнату және белгiлеу, демаркация құжаттарының жобаларын дайындау үшiн Тараптар тепе-теңдiк негiзде Бiрлескен Қазақстан-Ресей демаркациялық комиссиясын құрады.

6-бап

      Мемлекеттiк шекара режимi Тараптар арасындағы жеке шарттармен белгiленедi.

7-бап

      Мемлекеттiк шекара кесiп өтетiн немесе мемлекеттiк шекара бойынша өтетiн пайдалы қазбалардың кен орындарын игеруге, инженерлiк құрылыстарды, коммуникацияларды және инфрақұрылымның басқа да объектiлерiн пайдалануға байланысты мәселелер, сондай-ақ биологиялық ресурстарды сақтау мен пайдалану, суды пайдалану және табиғи ортаны қорғау мәселелерi жеке келiсiмдермен реттеледi.

8-бап

      Осы Шарт бекiтiлуге жатады және бекiту грамоталарымен алмасқан күннен бастап күшiне енедi.

      2005 жылғы 18 қаңтарда Мәскеу қаласында әрқайсысы қазақ және орыс тiлдерiнде екi данада жасалды және де екi мәтiннiң күшi бiрдей.

ҚАЗАҚСТАН

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШIН

YШIН


      Осымен 2005 жылғы 18 қаңтарда Мәскеу қаласында жасалған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шарттың бұл көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

Қазақстан Республикасы


Сыртқы істер министрлігінің


Халықаралық-құқық департаментінің


Бөлім бастығы  Қазақстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы арасындағы
Қазақстан-Ресей мемлекеттік
шекарасы туралы шартқа
1-қосымша

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы

      арасындағы мемлекеттік шекараның өту сипаттамасы

      Төменде сипатталатын Қазақстан Республикасы мен Ресей федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекара (бұдан әрi - шекара) Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1:100000 масштабтағы Мемлекеттiк шекара картасына (бұдан әрi - Карта) қызыл түстi бiрыңғай сызықпен түсiрiлдi. Сипаттамада келтiрiлген барлық арақашықтықтар 0,1 км дейiнгi дәлдiкпен осы Карта бойынша өлшенген.

      Сипаттама мәтiнiнде пайдаланылатын географиялық объектiлер атауларының қазақ тiлiндегi жазылуы Картаға сәйкес келедi. Жақша iшiнде осы географиялық объектiлердiң қазақ тiлiндегі атаулары келтiрiледi.

      Шекараның құрлықтағы учаскесiнiң бастапқы нүктесi минус 25,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 16,0 км оңтүстікке қарай жатқан Иголкинский каналының (балық жүретiн) басындағы Новая Протока саласының ортасында орналасқан 1-шi нүкте болып табылады.

      1-шi нүктеден бастап шекара минус 25,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 16,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Иголкин Банк саласының Новая Протока және Старая Протока салаларына тарамдалатын тұсында орналасқан 2-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта атаусыз аралды солтүстiк жағынан айналып өтіп, оны Peceй Федерациясының аумағында қалдыра отырып және одан әрi басқа бiр атаусыз аралды оңтүстiк жағынан айналып өтiп, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, Новая Протока саласының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      2-шi нүктеден бастап шекара минус 24,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiкке қарай жатқан Иголкин Банк саласының ортасында орналасқан 3-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта атаусыз бiр топ аралды солтүстiк жағынан айналып өтiп, оларды Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып және одан әрi Три Брата аралдар тобына жататын атаусыз төрт аралды оңтүстiк-батыс жағынан айналып өтiп, оларды Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, бұл ретте аталған топтың қалған аралдары Ресей Федерациясының аумағында қалады, Иголкин Банк саласының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      3-шi нүктеден бастап шекара минус 24,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батысқа қарай жатқан Тимофеевская және Смирновская салаларының қосылған жерiндегi атаусыз саланың ортасында орналасқан 4-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта осы атаусыз саланың ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      4-шi нүктеден бастап шекара минус 24,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Широкая саласының Двойники және Смирновская салаларына тарамдалатын жерiндегі бас арнасының ортасында орналасқан 5-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта атаусыз үш аралды батыс жағынан айналып өтiп, оларды Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, одан әрi атаусыз аралды шығыс жағынан айналып өтiп, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да, Смирновская саласының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      5-шi нүктеден бастап шекара минус 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сумница Широкая және Кигач (Қиғаш) салаларының қосылатын жеріндегі Широкая саласының бас арнасының ортасында орналасқан 6-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта Широкая саласының бас арнасының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      6-шы нүктеден бастап шекара минус 11,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кигачтың (Қиғаштың) бас арнасының ортасында, оның Долонка (Долон) саласымен қосылатын жерiнде орналасқан 7-шi нүктеге дейiн 15,4 км ұзақтықта Кудряшово (Қазақстан Республикасы) және Котяевка (Қазақстан Республикасы) елдi мекендерiнiң арасында орналасқан атаусыз аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      7-шi нүктеден бастап шекара минус 17,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiкке қарай жатқан Алгара (Алғара) саласының ортасында орналасқан 8-шi нүктеге дейiн 12,9 км ұзақтықта Долонка (Долон) және одан әрi Алгара (Алғара) салаларының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      8-шi нүктеден бастап шекара минус 17,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км солтүстiкке қарай жатқан Махамарский мен Каптажинканың жайылма тармақтарының қосылатын жерiнде орналасқан 9-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      9-шы нүктеден бастап шекара минус 14,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiкке қарай жатқан Кигач (Қиғаш) саласы Махамарский жайылма тармағымен қосылатын жердегi Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасында орналасқан 10-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта аталған Махамарский жайылма тармағының ортасы бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      10-шы нүктеден бастап шекара минус 11,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасында орналасқан 11-шi нүктеге дейiн 13,9 км ұзақтықта Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      11-шi нүктеден бастап шекара минус 11,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/1-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/1-шi нүктеден бастап шекара 1,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тартылу үстiндегi атаусыз саланың ортасында орналасқан 11/2-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      11/2-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылу үстiндегi атаусыз саланың ортасында орналасқан 11/3-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тартылып бара жатқан атаусыз саланың ортасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/3-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/4-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      11/4-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/5-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/5-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/6-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/6-шы нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 11/7-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/7-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/8-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      11/8-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/9-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      11/9-шы нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 11/10-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/10-шы нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/11-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      11/11-шi нүктеден бастап шекара минус 10,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 11/12-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/12-шi нүктеден бастап шекара минус 10,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/13-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      11/13-шi нүктеден бастап шекара минус 7,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 11/14-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/14-шi нүктеден бастап шекара минус 11,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/15-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/15-шi нүктеден бастап шекара минус 11,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/16-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк- шығыс бағытта өтедi.

      11/16-шы нүктеден бастап шекара минус 11,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/17-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/17-шi нүктеден бастап шекара минус 14,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/18-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/18-шi нүктеден бастап шекара минус 20,5 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 11/19-шы нүктеге дейiн 13,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      11/19-шы нүктеден бастап шекара минус 15,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,6 км шығысқа қарай орналасқан 11/20-шы нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/20-шы нүктеден бастап шекара минус 14,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 12-шi нүктеге дейiн 16,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      12-шi нүктеден бастап шекара минус 8,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 13-шi нүктеге дейiн 28,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      13-шi нүктеден бастап шекара минус 2,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 13,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 14-шi нүктеге дейiн 38,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      14-шi нүктеден бастап шекара минус 7,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 15-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      15-шi нүктеден бастап шекара минус 7,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 16-шы нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      16-шы нүктеден бастап шекара минус 7,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 10,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 17-шi нүктеге дейiн 10,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      17-шi нүктеден бастап шекара минус 5,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 18-шi нүктеге дейiн 17,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      18-шi нүктеден бастап шекара минус 5,5 белгiсі бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 19-шы нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      19-шы нүктеден бастап шекара минус 5,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 20-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тікелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      20-шы нүктеден бастап шекара минус 5,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 21-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      21-шi нүктеден бастап шекара минус 6,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 22-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      22-шi нүктеден бастап шекара минус 3,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батысқа қарай орналасқан 23-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      23-шi нүктеден бастап шекара 2,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 24-шi нүктеге дейiн 19,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      24-шi нүктеден бастап шекара минус 1,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 25-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      25-шi нүктеден бастап шекара 1,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 26-шы нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      26-шы нүктеден бастап шекара 1,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 27-шi нүктеге дейiн 16,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      27-шi нүктеден бастап шекара 5,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батысқа қарай орналасқан 28-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      28-шi нүктеден бастап шекара 5,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 29-шы нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      29-шы нүктеден бастап шекара 3,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 30-шы нүктеге дейiн 10,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      30-шы нүктеден бастап шекара 3,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 31-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      31-шi нүктеден бастап шекара 9,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 32-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      32-шi нүктеден бастап шекара 9,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 33-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      33-шi нүктеден бастап шекара 14,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 34-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      34-шi нүктеден бастап шекара 14,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батысқа қарай орналасқан 35-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      35-шi нүктеден бастап шекара 19,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 36-шы нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      36-шы нүктеден бастап шекара 19,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батысқа қарай орналасқан 37-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      37-шi нүктеден бастап шекара 19,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 38-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      38-шi нүктеден бастап шекара 20,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 39-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      39-шы нүктеден бастап шекара 5,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 40-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      40-шы нүктеден бастап шекара 14,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiкке қарай жатқан Тургай (Торғай) елдi мекенiндегi (Қазақстан Республикасы) атаусыз көлдiң шығыс жағалауында орналасқан 41-шi нүктеге дейiн 15,2 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      41-шi нүктеден бастап шекара 14,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз көлдiң батыс жағалауында орналасқан 42-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған көл бойынша тiкелей батыс бағытта өтедi.

      42-шi нүктеден бастап шекара 14,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 43-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      43-шi нүктеден бастап шекара 35,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 44-шi нүктеге дейiн 10,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      44-шi нүктеден бастап шекара 26,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 45-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      45-шi нүктеден бастап шекара 26,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 46-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      46-шы нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 47-шi нүктеге дейiн 12,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      47-шi нүктеден бастап шекара 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батысқа қарай орналасқан 48-шi нүктеге дейiн 61,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      48-шi нүктеден бастап шекара 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 49-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      49-шы нүктеден бастап шекара 23,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 50-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      50-шi нүктеден бастап шекара 19,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 51-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      51-шi нүктеден бастап шекара 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан даналық жолда орналасқан 52-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      52-шi нүктеден бастап шекара 27,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 53-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      53-шi нүктеден бастап шекара 25,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 54-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      54-шi нүктеден бастап шекара 24,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 55-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      55-шi нүктеден бастап шекара 34,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 56-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      56-шы нүктеден бастап шекара 25,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 57-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      57-шi нүктеден бастап шекара 29,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 58-шi нүктеге дейiн 10,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      58-шi нүктеден бастап шекара 33,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 59-шы нүктеге дейiн 15,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      59-шы нүктеден бастап шекара 33,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 60-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      60-шы нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 61-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      61-шi нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 62-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      62-шi нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 63-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      63-шi нүктеден бастап шекара 31,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 64-шi нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      64-шi нүктеден бастап шекара 38,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 65-шi нүктеге дейiн 13,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      65-шi нүктеден бастап шекара 38,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 66-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      66-шы нүктеден бастап шекара 38,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалатын тұсында орналасқан 67-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      67-шi нүктеден бастап шекара 37,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 68-шi нүктеге дейiн 17,7 км ұзақтықта далалық жолмен және әрi қарай сүрлеу жолдар бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      68-шi нүктеден бастап шекара 40,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 69-шы нүктеге дейiн 21,6 км ұзақтықта сүрлеу және далалық жолдар бойынша, әрі қарай жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      69-шы нүктеден бастап шекара 44,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 70-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта жақсартылған қapa жолменен және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      70-шi нүктеден бастап шекара 54,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 71-шi нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      71-шi нүктеден бастап шекара 56,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Торгун (Торғын) өзенiнiң ортасында орналасқан 72-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша және әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      72-шi нүктеден бастап шекара 57,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 73-шi нүктеге дейiн 13,1 км ұзақтықта Торгун (Торғын) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және одан әрi тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      73-шi нүктеден бастап шекара 56,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан қашыда орналасқан 74-шi нүктеге дейiн 14,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша және әрi қарай қашы бойынша жалпы солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      74-шi нүктеден бастап шекара 38,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Мал.Узень (Сарыөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 75-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      75-шi нүктеден бастап шекара 22,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Мал.Узень (Сарыөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 76-шы нүктеге дейiн 120,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай, одан әрi Варфоломеевск су қоймасының ортасы бойынша және тағы да Мал.Узень (Сарыөзен) өзенiнiң ортасы бойынша өтедi.

      76-шы нүктеден бастап шекара 21,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 77-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      77-шi нүктеден бастап шекара 20,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 78-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      78-шi нүктеден бастап шекара 19,2 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 79-шы нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      79-шы нүктеден бастап шекара 18,5 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 80-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      80-шi нүктеден бастап шекара 21,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 81-шi нүктеге дейiн 6,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      81-шi нүктеден бастап шекара 22,9 белгiсi бар геодезиялық пункттің орталығында орналасқан 82-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      82-шi нүктеден бастап шекара 16,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Бол.Узень (Қараөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 83-шi нүктеге дейiн 11,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      83-шi нүктеден бастап шекара 19,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Бол.Узень (Қараөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 84-шi нүктеге дейiн 15,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      84-шi нүктеден бастап шекара 19,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 85-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      85-шi нүктеден бастап шекара 19,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 86-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      86-шы нүктеден бастап шекара 21,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 87-шi нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      87-шi нүктеден бастап шекара 29,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 88-шi нүктеге дейiн 22,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      88-шi нүктеден бастап шекара 52,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Дюра өзенiнiң ортасында орналасқан 89-шы нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi сүрлеу жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-бағытта өтедi.

      89-шы нүктеден бастап шекара 71,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Дора өзенiнiң ортасында орналасқан 90-шы нүктеге дейiн 14,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      90-шы нүктеден бастап шекара 71,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз тоғанда орналасқан 91-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      91-шi нүктеден бастап шекара 37,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Горькая өзенiнiң ортасында орналасқан 92-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта және әрi қарай аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      92-шi нүктеден бастап шекара 37,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 93-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      93-шi нүктеден бастап шекара 37,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 94-шi нүктеге дейін 11,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      94-шi нүктеден бастап шекара 28,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км батысқа қарай орналасқан 95-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      95-шi нүктеден бастап шекара 28,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батысқа қарай орналасқан 96-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      96-шы нүктеден бастап шекара 38,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 97-шi нүктеге дейiн 11,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      97-шi нүктеден бастап шекара 55,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 98-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      98-шi нүктеден бастап шекара 53,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығысқа қарай орналасқан 99-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      99-шы нүктеден бастап шекара 49,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 100-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      100-шi нүктеден бастап шекара 56,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай жатқан Мерекень (Мерекен) өзенiнiң ортасында орналасқан 101-шi нүктеге дейiн 11,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      101-шi нүктеден бастап шекара Высокая тауындағы 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Мерекень (Мерекен) өзенiнiң ортасында орналасқан 102-шi нүктеге дейiн 14,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      102-шi нүктеден бастап шекара 138,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 103-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      103-шi нүктеден бастап шекара 138,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Тюятау (Түйетау) тауында орналасқан 104-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      104-шi нүктеден бастап шекара 194,9 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 105-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      105-шi нүктеден бастап шекара 135,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 106-шы нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      106-шы нүктеден бастап шекара 135,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 107-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      107-шi нүктеден бастап шекара 227,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 108-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      108-шi нүктеден бастап шекара 227,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 109-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      109-шы нүктеден бастап шекара 142,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 110-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      110-шы нүктеден бастап шекара 155,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 111-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      111-шi нүктеден бастап шекара 167,6 белгісi бар геодезиялық пункттің орталығында орналасқан 112-шi нүктеге дейiн 15,0 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      112-шi нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 113-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      113-шi нүктеден бастап шекара 199,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 114-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      114-шi нүктеден бастап шекара 186,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 115-шi нүктеге дейiн 27,3 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша, сосын сүрлеу және тағы да далалық жолдар бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      115-шi нүктеден бастап шекара 201,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батысқа қарай орналасқан 116-шы нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi сүрлеу жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      116-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 117-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      117-шi нүктеден бастап шекара 156,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Солдатка өзенiнiң ортасында орналасқан 118-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрі тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      118-шi нүктеден бастап шекара 104,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Солдатка өзенiнiң ортасында орналасқан 119-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      119-шы нүктеден бастап шекара 133,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 120-шы нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      120-шы нүктеден бастап шекара 133,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 121-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      121-шi нүктеден бастап шекара 124,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,9 км батысқа қарай жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 122-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      122-шi нүктеден бастап шекара 106,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiкке қарай жатқан Холманка өзенiнiң ортасында орналасқан 123-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта атаусыз жылғаның ортасы бойынша және одан әрi аталған өзеннiң ортасымен ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      123-шi нүктеден бастап шекара 106,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 124-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      124-шi нүктеден бастап шекара 106,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 125-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      125-шi нүктеден бастап шекара 115,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 126-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта атаусыз аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      126-шы нүктеден бастап шекара 115,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 127-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      127-шi нүктеден бастап шекара 133,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 128-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      128-шi нүктеден бастап шекара 133,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 129-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      129-шы нүктеден бастап шекара 133,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 130-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      130-шы нүктеден бастап шекара 131,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Тришкина өзенiнiң ортасында орналасқан 131-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      131-шi нүктеден бастап шекара 115,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 132-шi нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта Тришкина өзенiнiң ортасы бойынша және одан әрi Таловая өзенiнiң ағысын бойлап төмен қарай өтедi.

      132-шi нүктеден бастап шекара 128,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 133-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      133-шi нүктеден бастап шекара 128,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 134-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      134-шi нүктеден бастап шекара 138,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 135-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      135-шi нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 136-шы нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      136-шы нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 137-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      137-шi нүктеден бастап шекара 148,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 138-шi нүктеге дейiн 2,7 км аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      138-шi нүктеден бастап шекара 171,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдың қиылысында орналасқан 139-шы нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта аталған жолдың оң қапталына кесiп өтiп, сосын жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстік-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      139-шы нүктеден бастап шекара 171,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 140-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      140-шы нүктеден бастап шекара 148,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 141-шi нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      141-шi нүктеден бастап шекара 148,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 141/1-шi нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      141/1-шi нүктеден бастап шекара 148,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiкке қарай жатқан тартылып бара жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 142-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      142-шi нүктеден бастап шекара 91,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенi атаусыз суқоймасына құятын жерде орналасқан 143-шi нүктеге дейiн 32,3 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      143-шi нүктеден бастап шекара 91,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз суқоймасында орналасқан 144-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      144-шi нүктеден бастап шекара 53,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Таловая өзенiндегi плотинаның төменгi бьефiнде орналасқан 145-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      145-шi нүктеден бастап шекара 53,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 146-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      146-шы нүктеден бастап шекара 129,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 147-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      147-шi нүктеден бастап шекара 47,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 148-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      148-шi нүктеден бастап шекара 104,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 149-шы нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      149-шы нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығысқа қарай орналасқан 150-шi нүктеге дейiн 9,7 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      150-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 151-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      151-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кучкинский Дол құрғақ өзегiнiң табанында орналасқан 152-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      152-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз құрғақ өзектiң табанында орналасқан 153-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта Кучкинский Дол құрғақ өзегiнiң табаны бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      153-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан атаусыз құрғақ өзектің табанында орналасқан 154-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      154-шi нүктеден бастап шекара 104,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Балбинка өзенiнiң ортасында орналасқан 155-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта атаусыз құрғақ өзектiң табаны бойынша және одан әрi жоғарыда аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай түседi де жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      155-шi нүктеден бастап шекара 138,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 156-шы нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      156-шы нүктеден бастап шекара 41,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 157-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      157-шi нүктеден бастап шекара 41,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 158-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      158-шi нүктеден бастап шекара 41,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 159-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта сүрлеу және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      159-шы нүктеден бастап шекара 41,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чаган (Шаған) өзенiнiң ортасында орналасқан 160-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      160-шы нүктеден бастап шекара 46,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чаган (Шаған) өзенiнiң ортасында орналасқан 161-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      161-шi нүктеден бастап шекара 44,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 162-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      162-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 163-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      163-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 164-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      164-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 165-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      165-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 166-шы нүктеге дейiн 2,0 қм ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      166-шы нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 167-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      167-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 168-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      168-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 169-шы нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      169-шы нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 170-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      170-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 171-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      171-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 172-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      172-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 173-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тікелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      173-шi нүктеден бастап шекара 47,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 174-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      174-шi нүктеден бастап шекара 47,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 175-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      175-шi нүктеден бастап шекара 61,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 176-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      176-шы нүктеден бастап шекара 80,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 177-шi нүктеге дейiн 9,9 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      177-шi нүктеден бастап шекара 79,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Рубежка өзенiнiң ортасында орналасқан 178-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      178-шi нүктеден бастап шекара 79,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Рубежка өзенiнiң ортасында, оның Бол.Вербовка өзенiмен қосылатын тұсында орналасқан 179-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта Рубежка өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      179-шы нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Бол.Вербовка өзенiнiң ортасында орналасқан 180-шi нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      180-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 181-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      181-шi нүктеден бастап шекара 144,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 182-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      182-ші нүктеден бастап шекара 108,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 183-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша, одан әрi тiкелей, сосын орманның енсiз алабын бойлап, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, тағы да тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      183-шi нүктеден бастап шекара 108,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 184-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      184-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 185-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      185-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Бол.Быковка өзенiнiң ортасында орналасқан 186-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      186-шы нүктеден бастап шекара 90,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 187-ші нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      187-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 188-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тікелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      188-шi нүктеден бастап шекара 83,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 189-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      189-шы нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығысқа қарай орналасқан 190-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      190-шы нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 191-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      191-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 192-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      192-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 193-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      193-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 194-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      194-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батысқа қарай орналасқан 195-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      195-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км шығысқа қарай орналасқан 196-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      196-шы нүктеден бастап шекара 94,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстік-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 197-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      197-ші нүктеден бастап шекара 111,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай жатқан атаусыз суқоймасында орналасқан 198-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      198-шi нүктеден бастап шекара 131,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Мал.Ембулатовка өзенiнiң ортасында орналасқан 199-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта атаусыз суқоймасы бойынша және одан әрi жоғарыда аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      199-шы нүктеден бастап шекара 111,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 200-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      200-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 201-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта сүрлеу және далалық жолдар бойынша, одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      201-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстік-шығысқа қарай жатқан Елтышевка өзенiнiң ортасында орналасқан 202-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      202-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай Елтышевка өзенiнiң ортасында орналасқан 203-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      203-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 204-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      204-шi нүктеден бастап шекара 72,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Елтышевка өзенiнiң ортасында орналасқан 205-шi нүктеге дейiн 9,1 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      205-шi нүктеден бастап шекара 53,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында, оның Елтышевка өзенiмен қосылатын тұсында орналасқан 206-шы нүктеге дейiн 17,7 км ұзақтықта ағысты бойлап төмен қарай Елтышевка өзенiнiң ортасы бойынша, одан әрi Елтышевка өзенiнiң ескi арнасының ортасы бойынша, сосын тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта және тағы да Елтышевка өзенiнiң ортасы бойынша өтедi.

      206-шы нүктеден бастап шекара 70,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында орналасқан 207-шi нүктеге дейiн 128,6 км ұзақтықта Яманское көлiнiң ауданында орналасқан аралды, Орешки көлiнiң ауданында орналасқан аралды және Мартюхино көлiнiң ауданында орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      207-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 207/1-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      207/1-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 207/2-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      207/2-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 207/3-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      207/3-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 207/4-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      207/4-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiкке қарай жатқан атаусыз жайылма судың ортасында орналасқан 207/5-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      207/5-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Малый Илек (Кiшi Елек) саласының ортасында орналасқан 207/6-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта атаусыз жайылма судың ортасымен шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      207/6-шы нүктеден бастап шекара 59,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Малый Илек (Кiшi Елек) саласының ортасында орналасқан 208-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта аталған саланың ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      208-шi нүктеден бастап шекара 59,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан, тартылып бара жатқан атаусыз саланың ортасында орналасқан 209-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      209-шы нүктеден бастап шекара 66,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiкке қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның тартылып бара жатқан атаусыз саламен қосылатын жерiнде орналасқан 210-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған саланың ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      210-шы нүктеден бастап шекара 64,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның тартылып бара жатқан Удаман жылғасымен қосылатын жерiнде орналасқан 211-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      211-шi нүктеден бастап шекара 72,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Удаман жылғасының ортасында орналасқан 212-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      212-шi нүктеден бастап шекара 72,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 213-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      213-шi нүктеден бастап шекара 66,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 214-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      214-шi нүктеден бастап шекара 77,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 215-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта атанған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      215-шi нүктеден бастап шекара 75,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 216-шы нүктеге дейiн 36,0 км ұзақтықта Илек (Елек) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      216-шы нүктеден бастап шекара 91,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 217-шi нүктеге дейiн 37,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      217-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/1-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      217/1-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/2-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      217/2-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/3-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      217/3-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/4-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      217/4-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/5-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      217/5-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/6-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      217/6-шы нүктеден бастап шекара 91,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Ащы (Ащы) өзенiнiң ортасында орналасқан 217/7-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      217/7-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км солтүстiкке қарай жатқан Ащы (Ащы) өзенiнiң ортасында орналасқан 217/8-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      217/8-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiкке қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 217/9-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      217/9-шы нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 218-шi нүктеге дейiн 63,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      218-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 218/1-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/1-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 218/2-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      218/2-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 218/3-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      218/3-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/4-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/4-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/5-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      218/5-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/6-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/6-шы нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/7-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/7-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/8-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтеді.

      218/8-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 218/9-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/9-шы нүктеден бастап шекара 91,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 219-шы нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      219-шы нүктеден бастап шекара 91,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 220-шы нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      220-шы нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 221-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      221-шi нүктеден бастап шекара 113,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасында орналасқан 222-шi нүктеге дейiн 4,7 қм ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      222-шi нүктеден бастап шекара 113,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасында орналасқан 223-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      223-шi нүктеден бастап шекара 191,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км шығысқа қарай жатқан плотинаның төменгi бьефiнде орналасқан 224-шi нүктеге дейiн 9,0 км ұзақтықта Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      224-шi нүктеден бастап шекара 191,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз суқоймасына Шыбынды (Шыбынды) өзенi құятын тұста, осы өзеннiң ортасында орналасқан 225-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      225-шi нүктеден бастап шекара 260,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстік-батысқа қарай жатқан Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасында орналасқан 226-шы нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта Шыбынды (Шыбынды) өзенінiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      226-шы нүктеден бастап шекара 260,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 227-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      227-шi нүктеден бастап шекара 260,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 228-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      228-шi нүктеден бастап шекара 273,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 229-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      229-шы нүктеден бастап шекара 273,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 230-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      230-шы нүктеден бастап шекара 259,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Меловая тауында орналасқан 231-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      231-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 232-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      232-ші нүктеден бастап шекара 250,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 232/1-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      232/1-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай орналасқан 233-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      233-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 234-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      234-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан шұңқырдың табанында орналасқан 235-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      235-шi нүктеден бастап шекара 171,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Ишкарган (Есқорған) өзенiнiң ортасында, осы өзеннiң Акпай (Ақбай) өзенiмен қосылатын жерiнде орналасқан 236-шы нүктеге дейiн 12,9 км ұзақтықта шұңқырдың табаны бойынша және одан әрi тартылып бара жатқан Акпай (Ақбай) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      236-шы нүктеден бастап шекара 140,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Ишкарган (Есқорған) өзенiнiң ортасында орналасқан 237-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта Ивановка елдi мекенi ауданында (Ресей Федерациясы) жоғарыда аталған өзеннiң сол жақтағы арнасының ортасы бойынша өтiп, Ишкарган (Есқорған) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      237-шi нүктеден бастап шекара 140,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 238-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      238-шi нүктеден бастап шекара 133,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан Акбулак (Ақбұлақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 239-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      239-шы нүктеден бастап шекара 122,0 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 240-шы нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      240-шы нүктеден бастап шекара 118,9 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 241-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      241-шi нүктеден бастап шекара 101,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Xoбдa (Қобда) өзенiнiң ортасында орналасқан 242-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта орманның енсiз алабының бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      242-шi нүктеден бастап шекара 117,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның Хобда (Қобда) өзенiмен қосылатын жерiнде орналасқан 243-шi нүктеге дейiн 15,4 км ұзақтықта Хобда (Қобда) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      243-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 244-шi нүктеге дейiн 24,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      244-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ескi арнасының ортасында орналасқан 245-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      245-шi нүктеден бастап шекара 133,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерiнде орналасқан 246-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта Илек (Елек) өзенiнiң ескi арнасының ортасы бойынша жалпы шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      246-шы нүктеден бастап шекара 122,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерiнде орналасқан 247-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      247-шi нүктеден бастап шекара 122,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ескi арнасының ортасында орналасқан 248-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ескi арнасының ортасымен жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      248-шi нүктеден бастап шекара 122,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 249-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      249-шы нүктеден бастап шекара 133,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,5 км шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 250-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      250-шi нүктеден бастап шекара 185,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығысқа қарай орналасқан 251-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      251-шi нүктеден бастап шекара 206,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батысқа қарай орналасқан 252-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      252-шi нүктеден бастап шекара 206,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 253-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      253-шi нүктеден бастап шекара 216,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 254-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      254-шi нүктеден бастап шекара 216,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 255-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      255-шi нүктеден бастап шекара 216,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 256-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      256-шы нүктеден бастап шекара 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай жатқан Мал.Хобда (Кiшi Қобда) өзенiнiң ортасында орналасқан 257-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта енсiз орман алабын бойлап, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      257-шi нүктеден бастап шекара 204,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Мал.Хобда (Кiшi Қобда) өзенiнiң ортасында орналасқан 258-шi нүктеге дейiн 18,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      258-шi нүктеден бастап шекара 204,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 259-шы нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      259-шы нүктеден бастап шекара 201,7 белгiсі бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 260-шы нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      260-шы нүктеден бастап шекара 161,6 белгiсі бар геодезиялық пункттен 4,1 км батысқа қарай орналасқан 261-шi нүктеге дейiн 6,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      261-шi нүктеден бастап шекара 220,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 262-шi, нүктеге дейiн 23,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      262-шi нүктеден бастап шекара 193,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 263-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      263-шi нүктеден бастап шекара 193,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 264-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      264-шi нүктеден бастап шекара 206,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 265-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      265-шi нүктеден бастап шекара 297,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiкке қарай орналасқан 266-шы нүктеге дейiн 3,1 қм ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      266-шы нүктеден бастап шекара 313,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 267-ші нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      267-шi нүктеден бастап шекара 305,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 268-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      268-шi нүктеден бастап шекара 305,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 269-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      269-шы нүктеден бастап шекара 305,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 270-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тікелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      270-шi нүктеден бастап шекара 305,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 271-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      271-шi нүктеден бастап шекара 305,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 272-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      272-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 273-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      273-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батысқа қарай орналасқан 274-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      274-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 275-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      275-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 276-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстік бағытта өтедi.

      276-шы нүктеден бастап шекара 305,4 белгісi бар геодезиялық, пункттен 3,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 277-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      277-шi нүктеден бастап шекара 257,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 278-ші нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      278-шi нүктеден бастап шекара 257,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 279-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      279-шы нүктеден бастап шекара 331,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 280-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      280-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 281-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      281-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 282-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      282-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 283-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      283-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 284-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      284-шi нүктеден бастап шекара 174,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 285-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тікелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      285-шi нүктеден бастап шекара 201,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 286-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      286-шы нүктеден бастап шекара 201,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 287-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      287-шi нүктеден бастап шекара 201,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 288-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      288-ші нүктеден бастап шекара 236,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 289-шы нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      289-шы нүктеден бастап шекара 240,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 290-шы нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      290-шы нүктеден бастап шекара 186,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 291-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      291-шi нүктеден бастап шекара 148,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 292-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      292-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 293-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      293-шi нүктеден бастап шекара 250,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 294-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      294-шi нүктеден бастап шекара 290,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 295-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      295-шi нүктеден бастап шекара 249,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 296-шы нүктеге дейiн 13,6 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi енсiз орман алабын бойлап, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да 237,6 және 280,3 белгiлерi бар геодезиялық пункттер арқылы және тағы да тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      296-шы нүктеден бастап шекара 310,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 297-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi енсiз орман алабын бойлап, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      297-шi нүктеден бастап шекара 310,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 298-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      298-шi нүктеден бастап шекара 310,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 299-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      299-шы нүктеден бастап шекара 315,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 300-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      300-шi нүктеден бастап шекара 315,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 301-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      301-шi нүктеден бастап шекара 320,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 302-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      302-шi нүктеден бастап шекара 315,9 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 303-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      303-шi нүктеден бастап шекара 255,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 304-ші нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      304-шi нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 305-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      305-шi нүктеден бастап шекара 172,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiкке қарай жатқан Уртабуртя (Орта Борта) өзенiнiң ортасында орналасқан 306-шы нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      306-шы нүктеден бастап шекара 192,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уртабуртя (Орта Борта) өзенiнiң ортасында, Буртя (Борта) және Тарангул (Тораңғыл) өзендерi қосылатын жерде орналасқан 307-шi нүктеге дейiн 17,8 км ұзақтықта Уртабуртя (Орта Борта) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      307-шi нүктеден бастап шекара 269,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiкке қарай жатқан Таранғул (Тораңғыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 308-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен, одан әрi осы өзеннiң оңтүстiк саласының ортасымен және тағы да Тарангул (Тораңғыл) өзенiнiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      308-ші нүктеден бастап шекара 269,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiкке қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 309-шы нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      309-шы нүктеден бастап шекара 304,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 310-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      310-шы нүктеден бастап шекара 225,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 311-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      311-шi нүктеден бастап шекара 225,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 312-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      312-шi нүктеден бастап шекара 225,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай орналасқан 313-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      313-шi нүктеден бастап шекара 298,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 314-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      314-шi нүктеден бастап шекара 298,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Джамылчисай (Жамылшысай) өзенiнiң ортасында орналасқан 315-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      315-шi нүктеден бастап шекара 298,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз құрғақ өзектiң табанында орналасқан 316-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта Джамылчисай (Жамылшысай) өзенiнiң ортасымен, одан әрi осы өзеннiң оң саласының ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай, сосын аталған атаусыз құрғақ өзектiң табаны бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      316-шы нүктеден бастап шекара 357,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 317-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      317-шi нүктеден бастап шекара 360,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 318-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      318-шi нүктеден бастап шекара 360,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 319-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      319-шы нүктеден бастап шекара 357,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 320-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      320-шы нүктеден бастап шекара 375,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 321-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      321-шi нүктеден бастап шекара 375,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 322-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      322-шi нүктеден бастап шекара 394,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 323-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      323-шi нүктеден бастап шекара 385,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 324-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      324-шi нүктеден бастап шекара 376,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 325-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      325-шi нүктеден бастап шекара 311,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 326-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      326-шы нүктеден бастап шекара 395,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 327-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      327-ші нүктеден бастап шекара 337,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батысқа қарай орналасқан 328-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      328-шi нүктеден бастап шекара 302,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 329-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      329-шы нүктеден бастап шекара 302,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 330-шы нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      330-шы нүктеден бастап шекара 337,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 331-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      331-шi нүктеден бастап шекара 337,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 332-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      332-шi нүктеден бастап шекара 337,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км шығысқа қарай орналасқан 333-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      333-шi нүктеден бастап шекара 255,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 334-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      334-шi нүктеден бастап шекара 255,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км шығысқа қарай орналасқан 335-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      335-шi нүктеден бастап шекара 241,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 336-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      336-шы нүктеден бастап шекара 241,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 337-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      337-шi нүктеден бастап шекара 255,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кучукбай (Күшiкбай) өзенiнiң ортасында орналасқан 338-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      338-шi нүктеден бастап шекара 266,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) (Қиялы Борта) өзенiнiң ортасында, оның Кучукбай (Күшiкбай) өзенiмен тоғысатын тұсында орналасқан 339-шы нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта Кучукбай (Күшiкбай) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      339-шы нүктеден бастап шекара 300,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстік-батысқа қарай жатқан Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) (Қиялы Борта) өзенiнiң ортасында, оған Кия (Қия) өзенi құятын жерде орналасқан 340-шы нүктеге дейiн 11,4 км ұзақтықта Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) (Қиялы Борта) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      340-шы нүктеден бастап шекара 395,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Байсай (Байсай) өзегiндегі атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 341-шi нүктеге дейiн 25,4 км ұзақтықта Кия (Қия) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және одан әрi жоғарыдағы атаусыз жылғаның ортасымен өтедi.

      341-шi нүктеден бастап шекара 395,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 342-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      342-шi нүктеден бастап шекара 420,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км батысқа қарай жатқан атаусыз өзектiң табанында орналасқан 343-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта аталған өзектiң табаны бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      343-шi нүктеден бастап шекара 448,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 344-шi нүктеге дейiн 8,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      344-шi нүктеден бастап шекара 448,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кия (Қия) өзенiнiң ортасында орналасқан 345-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      345-шi нүктеден бастап шекара 441,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кия (Қия) өзенiнiң бастау-бұлағының ортасында орналасқан 346-шы нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      346-шы нүктеден бастап шекара 446,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан даналық жолда орналасқан 347-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      347-шi нүктеден бастап шекара 446,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 348-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тікелей солтүстік бағытта өтедi.

      348-ші нүктеден бастап шекара 430,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 349-шы нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      349-шы нүктеден бастап шекара 247,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында орналасқан 350-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      350-шi нүктеден бастап шекара 192,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км батысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында, оған тартылып бара жатқан Киргильдысай (Керегелдiсай) өзенi құятын жерде орналасқан 351 нүктеге дейiн Коктогай (Көктоғай) нүктесi елдi мекенiнен (Қазақстан Республикасы) солтүстiкке қарай орналасқан аралды Қазақстан Республикасының аумағында; Пятихатка шаткалының солтүстiк-батысында орналасқан екi аралды және Поперечная тауының оңтүстiк-шығысында орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында; Каменная Речка өзегiнен оңтүстікке қарай орналасқан екi аралды Қазақстан Республикасының аумағында; 378,5 белгiсi бар биiктiктен оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында; Горюн елдi мекенiнiң (Ресей Федерациясы) оңтүстiгiнде орналасқан аралды Қазақстан Республикасының аумағында; Тонатар (Таңатар) өзегiнен шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан аралды Қазақстан Республикасының аумағында; пионер лагерiнен оңтүстiкке қарай орналасқан аралды және Хабарное (Ресей Федерациясы) елдi мекенiнен оңтүстiкке қарай орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да 64,8 км ұзақтықта Урал (Жайық) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      351-ші нүктеден бастап шекара 192,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Киргильдысай (Керегелдiсай) өзенiнiң ортасында орналасқан 351/1-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      351/1-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/2-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      351/2-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/3-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта сутаратқыштың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      351/3-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,2 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/4-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта сутаратқыштың бойымен, оны Ресей федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      351/4-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 351/5-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      351/5-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 351/6-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      351/6-шы нүктеден бастап шекара 291,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,5 км батысқа қарай орналасқан 351/7-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      351/7-шi нүктеден бастап шекара 345,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/8-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      351/8-шi нүктеден бастап шекара 291,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолда орналасқан 352-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      352-шi нүктеден бастап шекара 358,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстiкке қарай орналасқан 353-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      353-шi нүктеден бастап шекара 275,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 354-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      354-шi нүктеден бастап шекара 276,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 355-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      355-шi нүктеден бастап шекара 257,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 356-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      356-шы нүктеден бастап шекара 289,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 357-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      357-шi нүктеден бастап шекара 289,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 358-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      358-шi нүктеден бастап шекара 288,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 359-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      359-шы нүктеден бастап шекара 369,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 360-шы нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      360-шы нүктеден бастап шекара 369,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 361-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      361-шi нүктеден бастап шекара 369,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 362-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      362-шi нүктеден бастап шекара 363,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 363-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      363-шi нүктеден бастап шекара 301,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 364-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      364-шi нүктеден бастап шекара 301,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 365-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      365-шi нүктеден бастап шекара 298,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстік-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 366-шы нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      366-шы нүктеден бастап шекара 298,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 367-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      367-шi нүктеден бастап шекара 298,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 368-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      368-ші нүктеден бастап шекара 347,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 369-шы нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      369-шы нүктеден бастап шекара 273,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 370-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      370-шi нүктеден бастап шекара 273,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Кольбай (Көлбай) өзегiнiң табанында орналасқан 371-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      371-шi нүктеден бастап шекара 278,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығысқа қарай жатқан атаусыз өзектiң табанында орналасқан 371/1-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      371/1-шi нүктеден бастап шекара 254,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз өзектiң табанында орналасқан 372-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта аталған өзектің табаны бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      372-шi нүктеден бастап шекара 254,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 373-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта атаусыз өзектiң табаны бойынша және одан әрi осы өзектегi тартылып бара жатқан аталған жылғаның ортасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      373-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 374-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      374-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 375-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      375-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 376-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      376-шы нүктеден бастап шекара 226,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 377-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      377-шi нүктеден бастап шекара 250,7 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 378-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      378-шi нүктеден бастап шекара 251,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 379-шы нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      379-шы нүктеден бастап шекара 251,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 380-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      380-шi нүктеден бастап шекара 283,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiкке қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 381-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      381-шi нүктеден бастап шекара 283,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 382-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта аталған жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      382-шi нүктеден бастап шекара 312,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 383-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      383-шi нүктеден бастап шекара 312,3 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 384-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      384-шi нүктеден бастап шекара 312,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 385-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      385-шi нүктеден бастап шекара 312,1 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 386-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      386-шы нүктеден бастап шекара 316,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 387-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      387-шi нүктеден бастап шекара 312,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 388-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      388-шi нүктеден бастап шекара 306,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,0 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кошенсай (Көшенсай) өзегiндегi тартылып бара жатқан жылғаның ортасында орналасқан 388/1-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      388/1-шi нүктеден бастап шекара 306,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiкке қарай жатқан Аралча (Аралша) өзенiнiң ортасында орналасқан 389-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта Кошенсай (Көшенсай) өзегiндегi тартылып бара жатқан жылғаның ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай және одан әрi аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      389-шы нүктеден бастап шекара 306,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 390-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      390-шы нүктеден бастап шекара 332,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 391-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      391-шi нүктеден бастап шекара 332,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Когатык (Қоғатық) өзенiнiң ортасында орналасқан 392-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      392-шi нүктеден бастап шекара 323,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Когатык (Қоғатық) өзенiнiң ортасында орналасқан 393-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      393-шi нүктеден бастап шекара 306,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Аралча (Аралша) өзенiнiң ортасында орналасқан 394-шi нүктеге дейiн 7,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      394-шi нүктеден бастап шекара 311,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Аралча (Аралша) өзенiнiң ортасында орналасқан 395-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      395-шi нүктеден бастап шекара 332,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 396-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      396-шы нүктеден бастап шекара 332,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 397-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      397-ші нүктеден бастап шекара 323,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 398-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      398-шi нүктеден бастап шекара 360,4 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 399-шы нүктеге дейiн 11,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      399-шы нүктеден бастап шекара 359,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 400-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      400-шi нүктеден бастап шекара 392,3 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 401-шi нүктеге дейiн 20,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      401-шi нүктеден бастап шекара 392,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 402-шi нүктеге дейiн 10,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      402-шi нүктеден бастап шекара 371,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiкке қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/1-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/1-шi нүктеден бастап шекара 389,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/2-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта аталған темiр жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да жалпы шығыс бағытта өтедi.

      402/2-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 402/3-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/3-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 402/4-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      402/4-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiкке қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/5-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      402/5-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/6-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта темiржолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      402/6-шы нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 402/7-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      402/7-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 402/8-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      402/8-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолда орналасқан 402/9-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/9-шы нүктеден бастап шекара 364,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 402/10-шы нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/10-шы нүктеден бастап шекара 388,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 402/11-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      402/11-шi нүктеден бастап шекара 352,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 402/12-шi нүктеге дейiн 15,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/12-шi нүктеден бастап шекара 399,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 403-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      403-шi нүктеден бастап шекара 399,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 404-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      404-шi нүктеден бастап шекара 342,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 405-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтеді.

      405-шi нүктеден бастап шекара 369,9 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 406-шы нүктеге дейiн 34,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      406-шы нүктеден бастап шекара 292,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 407-шi нүктеге дейiн 34,6 км ұзақтықта тiкелей, сосын далалық жол бойынша және тағы да тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      407-шi нүктеден бастап шекара 252,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 408-шi нүктеге дейiн 17,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      408-шi нүктеден бастап шекара 278,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 409-шы нүктеге дейiн 31,4 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық және сүрлеу жолдармен, сосын тағы да далалық жолдармен жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      409-шы нүктеден бастап шекара 263,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 410-шы нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      410-шы нүктеден бастап шекара 275,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 411-шi нүктеге дейiн 12,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      411-шi нүктеден бастап шекара 268,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 412-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      412-шi нүктеден бастап шекара 268,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 413-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      413-шi нүктеден бастап шекара 268,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 414-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      414-шi нүктеден бастап шекара 307,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерiнде орналасқан 415-шi нүктеге дейiн 10,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      415-шi нүктеден бастап шекара 298,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстік-батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында, Кокпектысай (Көкпектiсай) және Бозбие (Бозбие) өзендерi тоғысатын тұсында орналасқан 416-шы нүктеге дейiн 33,7 км ұзақтықта Тобол (Тобыл) өзенiнiң тартылып бара жатқан ескi арнасының ортасымен және одан әрi Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      416-шы нүктеден бастап шекара 303,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiкке қарай жатқан Бозбие (Бозбие) өзенiнiң ортасында орналасқан 417-шi нүктеге дейiн 23,2 км ұзақтықта 301,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай аталған өзеннің шығыс саласының ортасы бойынша, сосын 290,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан аталған өзеннiң батыс саласының ортасы бойынша және одан әрi Бозбие (Бозбие) өзенiнiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      417-шi нүктеден бастап шекара 371,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 418-шi нүктеге дейiн 27,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      418-шi нүктеден бастап шекара 374,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстік-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 419-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      419-шы нүктеден бастап шекара 363,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай жатқан Жарбутак (Жарбұтақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 420-шы нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      420-шы нүктеден бастап шекара 381,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батысқа қарай жатқан Жарбутак (Жарбұтақ) өзенiнiң ортасында, оның Джарлы (Жарлы) өзенiмен қосылатын жерiнде орналасқан 421-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта Жарбутак (Жарбұтақ) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      421-шi нүктеден бастап шекара 357,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Джарлы (Жарлы) өзенiнiң ортасында орналасқан 422-шi нүктеге дейiн 16,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      422-шi нүктеден бастап шекара 375,8 белгiсi бар геодезиялық пyнкттен 3,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 423-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      423-шi нүктеден бастап шекара 370,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 424-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      424-шi нүктеден бастап шекара 379,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 425-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      425-шi нүктеден бастап шекара 371,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 426-шы нүктеге дейiн 14,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      426-шы нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 427-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      427-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 428-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      428-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 429-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      429-шы нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 430-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      430-шы нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 431-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      431-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығысқа қарай орналасқан 432-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      432-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,2 км шығысқа қарай орналасқан 433-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      433-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 434-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      434-шi нүктеден бастап шекара 370,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 435-шi нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      435-шi нүктеден бастап шекара 394,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 436-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      436-шы нүктеден бастап шекара 394,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батысқа қарай орналасқан 437-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      437-шi нүктеден бастап шекара 394,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 438-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      438-шi нүктеден бастап шекара 382,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 439-шы нүктеге дейiн 1,5 қм ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      439-шы нүктеден бастап шекара 382,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 440-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      440-шы нүктеден бастап шекара 363,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 441-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      441-шi нүктеден бастап шекара 382,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 442-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      442-шi нүктеден бастап шекара 382,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 443-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      443-шi нүктеден бастап шекара 340,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 444-шi нүктеге дейiн 13,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      444-шi нүктеден бастап шекара 359,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 445-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік - шығыс бағытта өтеді.

      445-шi нүктеден бастап шекара 359,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 446-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      446-шы нүктеден бастап шекара 344,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалатын тұсында орналасқан 447-шi нүктеге дейiн 16,3 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық, сосын сүрлеу және тағы да далалық жолдармен жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      447-шi нүктеден бастап шекара 324,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан Сарысай (Сарысай) өзенiнiң ортасында орналасқан 448-шi нүктеге дейiн 14,1 км ұзақтықта орманның енсiз алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      448-шi нүктеден бастап шекара 288,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Желкуар (Желқуар) өзенiнiң ортасында орналасқан 449-шы нүктеге дейiн 35,7 км ұзақтықта тартылып бара жатқан Сарысай (Сарысай) өзенiнiң ортасы бойынша, сосын Крутая тауының батысына қарай орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да Берсуат (Берсуат) өзенiнiң ортасы бойынша және одан әрi Желкуар (Желқуар) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      449-шы нүктеден бастап шекара 292,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 450-шi нүктеге дейiн 9,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      450-шi нүктеден бастап шекара 303,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 451-шi нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      451-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 452-шi нүктеге дейiн 9,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      452-шi нүктеден бастап шекара 309,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Камышлыаят (Қамысты Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 453-шi нүктеге дейiн 13,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша, сосын тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      453-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан Камышлыаят (Қамысты Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 454-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      454-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 455-ші нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      455-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай орналасқан 456-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      456-шы нүктеден бастап шекара 328,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 457-шi нүктеге дейiн 11,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      457-шi нүктеден бастап шекара 328,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай орналасқан 458-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      458-шi нүктеден бастап шекара 308,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 459-шы нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей, әрi қарай далалық және одан әрi сүрлеу жол бойынша, сосын тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      459-шы нүктеден бастап шекара 306,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалатын тұсында орналасқан 460-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      460-шы нүктеден бастап шекара 306,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 461-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      461-шi нүктеден бастап шекара 283,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км батысқа қарай жатқан Карагайлыаят (Карагайлы-Аят) (Қарағайлы Аят) өзенiнiң тартылып бара жатқан оңтүстiк саласының ортасында орналасқан 462-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      462-шi нүктеден бастап шекара 287,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Карагайлыаят (Карагайлы-Аят) (Қарағайлы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 463-шi нүктеге дейiн 19,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң тартылып бара жатқан оңтүстiк саласының ортасы бойынша, одан әрi осы өзеннiң өзiнiң ортасымен ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      463-шi нүктеден бастап шекара 269,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 464-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      464-шi нүктеден бастап шекара 265,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сухая өзенiнiң ортасында орналасқан 465-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      465-шi нүктеден бастап шекара 270,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 466-шы нүктеге дейiн 20,5 км ұзақтықта Сухая өзенiнiң ортасы бойынша және одан әpi Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      466-шы нүктеден бастап шекара 260,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 467-шi нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      467-шi нүктеден бастап шекара 260,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 468-шi нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      468-шi нүктеден бастап шекара 253,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiкке қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 469-шы нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      469-шы нүктеден бастап шекара 248,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 470-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      470-шi нүктеден бастап шекара 248,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 471-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      471-шi нүктеден бастап шекара 235,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 472-шi нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      472-шi нүктеден бастап шекара 235,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 473-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      473-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 474-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      474-шi нүктеден бастап шекара 230,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 475-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      475-шi нүктеден бастап шекара 222,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 476-шы нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      476-шы нүктеден бастап шекара 234,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 477-шi нүктеге дейiн 9,8 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      477-шi нүктеден бастап шекара 212,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай орналасқан 478-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      478-шi нүктеден бастап шекара 212,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 479-шы нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      479-шы нүктеден бастап шекара 214,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 480-шi нүктеге дейiн 8,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      480-шi нүктеден бастап шекара 222,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығысқа қарай орналасқан 481-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      481-шi нүктеден бастап шекара 223,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 482-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      482-шi нүктеден бастап шекара 227,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 483-шi нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      483-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 484-шi нүктеге дейiн 10,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      484-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 485-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      485-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 486-шы нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      486-шы нүктеден бастап шекара 234,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 487-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      487-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 488-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      488-шi нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,0 км шығысқа қарай орналасқан 489-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      489-шы нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км шығысқа қарай орналасқан 490-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      490-шы нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 491-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      491-шi нүктеден бастап шекара 239,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 492-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      492-шi нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 493-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      493-шi нүктеден бастап шекара 247,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 494-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      494-шi нүктеден бастап шекара 254,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 495-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      495-шi нүктеден бастап шекара 256,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 496-шы нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тікелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      496-шы нүктеден бастап шекара 256,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 497-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      497-шi нүктеден бастап шекара 255,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 498-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      498-шi нүктеден бастап шекара 259,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 499-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      499-шы нүктеден бастап шекара 252,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 500-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      500-шi нүктеден бастап шекара 252,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 501-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      501-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 502-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      502-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 503-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      503-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 504-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      504-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 505-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      505-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 506-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      506-шы нүктеден бастап шекара 249,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 507-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      507-шi нүктеден бастап шекара 249,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығысқа қарай орналасқан 508-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      508-шi нүктеден бастап шекара 249,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 509-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      509-шы нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сред.Тогузак (Орта Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 510-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      510-шы нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Сред.Тогузак (Орта Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 511-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      511-шi нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 512-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      512-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 513-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      513-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батысқа қарай орналасқан 514-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      514-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 515-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      515-шi нүктеден бастап шекара 244,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 516-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      516-шы нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 517-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      517-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 518-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      518-шi нүктеден бастап шекара 244,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан орман нобайының бұрышында орналасқан 519-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтеді.

      519-шы нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығысқа қарай орналасқан 520-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта орман нобайы бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      520-шы нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 521-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      521-шi нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 522-шi нүктеге дейін 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      522-шi нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 523-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      523-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 524-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      524-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 525-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      525-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiкке қарай орналасқан 526-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      526-шы нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 527-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      527-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 528-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      528-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 529-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      529-шы нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 530-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      530-шы нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 531-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      531-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығысқа қарай орналасқан 532-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      532-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 533-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      533-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 534-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      534-шi нүктеден бастап шекара 242,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 535-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      535-шi нүктеден бастап шекара 242,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 536-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      536-шы нүктеден бастап шекара 242,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 537-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      537-шi нүктеден бастап шекара 240,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 538-ші нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      538-шi нүктеден бастап шекара 240,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 539-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      539-шы нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Верх.Тогузак (Жоғарғы Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 540-шы нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      540-шы нүктеден бастап шекара 246,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Верх.Тогузак (Жоғарғы Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 541-шi нүктеге дейiн 14,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      541-шi нүктеден бастап шекара 246,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 542-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      542-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 543-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      543-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 544-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      544-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 545-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      545-шi нүктеден бастап шекара 263,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiкке қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 546-шы нүктеге дейiн 12,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық және сүрлеу жолдар бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      546-шы нүктеден бастап шекара 259,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 547-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      547-шi нүктеден бастап шекара 259,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 548-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      548-шi нүктеден бастап шекара 263,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығысқа қарай орналасқан 549-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      549-шы нүктеден бастап шекара 252,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 550-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      550-шi нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,1 км шығысқа қарай орналасқан 551-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтеді.

      551-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 552-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      552-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 553-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      553-ші нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 554-шi нүктеге дейін 4,5 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      554-шi нүктеден бастап шекара 250,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 555-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      555-шi нүктеден бастап шекара 243,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 556-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      556-шы нүктеден бастап шекара 243,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 557-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      557-шi нүктеден бастап шекара 243,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 558-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      558-шi нүктеден бастап шекара 259,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 559-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      559-шы нүктеден бастап шекара 259,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығысқа қарай орналасқан 559/1-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      559/1-шi нүктеден бастап шекара 259,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығысқа қарай орналасқан 560-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      560-шы нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 561-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      561-шi нүктеден бастап шекара 260,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 562-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      562-шi нүктеден бастап шекара 260,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 563-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      563-шi нүктеден бастап шекара 272,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 564-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      564-шi нүктеден бастап шекара 272,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 565-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      565-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 566-шы нүктеге дейiн 3,7 қм ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      566-шы нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 567-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      567-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 568-шi нүктеге дейiн 1,6 қм ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      568-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,7 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 569-шы, нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      569-шы нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 570-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      570-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 570/1-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      570/1-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км шығысқа қарай орналасқан 571-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      571-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық, пункттен 5,1 км шығысқа қарай орналасқан 572-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      572-шi нүктеден бастап шекара 245,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 573-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      573-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 574-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      574-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 575-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      575-шi нүктеден бастап шекара 240,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 576-шы нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      576-шы нүктеден бастап шекара 230,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 577-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай тiкелей, тағы да далалық жол бойынша, сосын тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      577-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 578-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      578-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолда орналасқан 579-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      579-шы нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолда орналасқан 580-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, солтүстiк бағытта өтедi.

      580-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 581-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      581-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында орналасқан 582-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      582-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 583-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      583-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 584-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      584-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 585-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      585-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 586-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      586-шы нүктеден бастап шекара 212,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чернушка өзенiнiң ортасында орналасқан 587-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      587-шi нүктеден бастап шекара 212,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чернушка өзенiнiң ортасында орналасқан 588-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      588-шi нүктеден бастап шекара 207,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км батысқа қарай орналасқан 589-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      589-шы нүктеден бастап шекара 231,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 590-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      590-шы нүктеден бастап шекара 231,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығысқа қарай жатқан Кайрак (Қайрақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 591-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      591-шi нүктеден бастап шекара 207,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Троицк суқоймасында орналасқан 592-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта Кайрак (Қайрақ) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      592-шi нүктеден бастап шекара 199,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Троицк суқоймасында орналасқан 593-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта айлақтарды Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, аталған суқоймасының ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      593-шi нүктеден бастап шекара 199,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 594-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      594-ші нүктеден бастап шекара 223,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 595-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      595-шi нүктеден бастап шекара 223,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 596-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      596-шы нүктеден бастап шекара 193,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында, оған атаусыз жылға құятын жерде орналасқан 597-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi тартылып бара жатқан аталған жылғаның ортасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      597-шi нүктеден бастап шекара 146,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында, оған Черная өзенi құятын жерде орналасқан 598-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта Уй (Үй) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      598-шi нүктеден бастап шекара 212,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Черная өзенiнiң ортасында орналасқан 599-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      599-шы нүктеден бастап шекара 220,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 600-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      600-шi нүктеден бастап шекара 220,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 601-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      601-шi нүктеден бастап шекара 218,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 602-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      602-шi нүктеден бастап шекара 145,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiкке қарай орналасқан 603-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      603-шi нүктеден бастап шекара 145,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км батысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында орналасқан 604-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      604-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 605-шi нүктеге дейiн 30,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      605-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 606-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ескi арнасының ортасы бойынша және одан әрi өзеннiң өзiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      606-шы нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 607-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      607-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 608-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      608-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 10,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 609-шы нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      609-шы нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,2 км оңтүстiкке қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 610-шы нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      610-шы нүктеден бастап шекара 195,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 611-шi нүктеге дейiн 9,2 км ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      611-шi нүктеден бастап шекара 197,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 612-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      612-шi нүктеден бастап шекара 197,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 613-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      613-шi нүктеден бастап шекара 211,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiкке қарай жатқан Тогызак (Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 614-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      614-шi нүктеден бастап шекара 196,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Тогызак (Тоғызақ) өзенiнiң оң саласының ортасында орналасқан 617-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта 615-шi және 616-шы нүктелер арқылы аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      617-шi нүктеден бастап шекара 192,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Тогузак (Тоғызақ) өзенiнiң ортасында, көпiрдiң алдында орналасқан 618-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      618-шi нүктеден бастап шекара 184,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 619-шы нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта Тогузак (Тоғызақ) өзенiнiң сол жағалауына шығып, сосын тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да, әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      619-шы нүктеден бастап шекара 113,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында орналасқан 620-шы нүктеге дейiн 85,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша, ал Новостройка елдi мекенi ауданында (Қазақстан Республикасы) Уй (Yй) өзенiнiң ескi арнасының ортасымен және тағы да Уй (Үй) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      620-шы нүктеден бастап шекара 176,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 621-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      621-шi нүктеден бастап шекара 176,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерде орналасқан 621/1-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта және одан әрi аталған өзеннiң ескi арнасының ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      621/1-шi нүктеден бастап шекара 122,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 622-шi нүктеге дейiн 31,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      622-шi нүктеден бастап шекара 134,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 623-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      623-шi нүктеден бастап шекара 134,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 624-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      624-шi нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 625-шi нүктеге дейiн 93,5 км ұзақтықта Лютинка елдi мекенi ауданындағы (Қазақстан Республикасы) атаусыз оңтүстiк аралды Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, ал осы аудандағы атаусыз солтүстiк аралды, сондай-ақ Прохорово көлi ауданындағы атаусыз аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      625-ші нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батысқа қарай орналасқан 626-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      626-шы нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 627-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      627-шi нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 628-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      628-шi нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 629-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      629-шы нүктеден бастап шекара 86,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 630-шы нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      630-шы нүктеден бастап шекара 96,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,1 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 631-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      631-шi нүктеден бастап шекара 136,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 632-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша, одан әрi қарай тiкелей және тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      632-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 633-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      633-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 634-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      634-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 635-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      635-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 636-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      636-шы нүктеден бастап шекара 160,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 637-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      637-шi нүктеден бастап шекара 162,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Алабуга (Алабұға) өзенiнiң ортасында орналасқан 638-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      638-шi нүктеден бастап шекара 170,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 639-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      639-шы нүктеден бастап шекара 170,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 640-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      640-шы нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 641-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта тiкелей және одан әрі далалық жол бойынша, сосын тағы да тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      641-шi нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 642-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтеді.

      642-шi нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 643-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстік бағытта өтедi.

      643-шi нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 644-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      644-шi нүктеден бастап шекара 162,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 645-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      645-шi нүктеден бастап шекара 162,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км шығысқа қарай орналасқан 646-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      646-шы нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 647-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      647-шi нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 648-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      648-шi нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 649-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      649-шы нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 650-ші нүктеге дейін 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      650-шi нүктеден бастап шекара 166,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 651-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      651-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 652-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      652-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 653-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      653-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығысқа қарай орналасқан 654-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      654-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 655-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      655-шi нүктеден бастап шекара 163,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан даналық жолда орналасқан 656-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      656-шы нүктеден бастап шекара 163,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 657-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      657-шi нүктеден бастап шекара 163,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 658-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      658-шi нүктеден бастап шекара 162,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 659-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      659-шы нүктеден бастап шекара 160,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 660-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      660-шы нүктеден бастап шекара 160,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 661-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      661-шi нүктеден бастап шекара 161,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 662-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      662-шi нүктеден бастап шекара 161,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығысқа қарай орналасқан 663-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      663-шi нүктеден бастап шекара 161,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 664-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      664-шi нүктеден бастап шекара 159,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 665-шi нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      665-шi нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 666-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      666-шы нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 667-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      667-шi нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км шығысқа қарай орналасқан 668-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      668-ші нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 669-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      669-шы нүктеден бастап шекара 161,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдар торабында орналасқан 670-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      670-шi нүктеден бастап шекара 160,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 671-ші нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      671-шi нүктеден бастап шекара 160,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 672-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      672-шi нүктеден бастап шекара 160,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 673-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      673-шi нүктеден бастап шекара 164,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 674-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      674-шi нүктеден бастап шекара 157,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 675-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      675-шi нүктеден бастап шекара 152,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 676-шы нүктеге дейiн 9,1 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      676-шы нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 677-шi нүктеге дейiн 8,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      677-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай орналасқан 678-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      678-шi нүктеден бастап шекара 163,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 679-шы нүктеге дейiн 26,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      679-шы нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 680-шi нүктеге дейiн 18,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      680-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 681-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      681-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 682-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      682-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 683-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      683-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығысқа қарай орналасқан 684-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      684-шi нүктеден бастап шекара 142,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 685-шi нүктеге дейiн 9,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      685-шi нүктеден бастап шекара 142,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 686-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      686-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 687-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      687-шi нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 688-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      688-шi нүктеден бастап шекара 140,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 689-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      689-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 690-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      690-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 691-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      691-шi нүктеден бастап шекара 145,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 692-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      692-ші нүктеден бастап шекара 145,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 693-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      693-шi нүктеден бастап шекара 144,5 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 694-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      694-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 695-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      695-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 696-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      696-шы нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 697-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      697-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 698-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      698-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 699-шы нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      699-шы нүктеден бастап шекара 144,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 700-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      700-шi нүктеден бастап шекара 144,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 701-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      701-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 702-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      702-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 703-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      703-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 704-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      704-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 705-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      705-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 706-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      706-шы нүктеден бастап шекара 146,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 707-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      707-шi нүктеден бастап шекара 146,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 708-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      708-ші нүктеден бастап шекара 139,4 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 709-шы нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      709-шы нүктеден бастап шекара 139,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығысқа қарай орналасқан 710-шы нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      710-шы нүктеден бастап шекара 139,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 711-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      711-шi нүктеден бастап шекара 146,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 712-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      712-шi нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 713-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      713-шi нүктеден бастап шекара 144,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батысқа қарай орналасқан 714-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      714-шi нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 715-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      715-шi нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 716-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      716-шы нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 717-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      717-шi нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 718-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      718-шi нүктеден бастап шекара 138,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 719-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      719-шы нүктеден бастап шекара 138,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 720-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      720-шы нүктеден бастап шекара 136,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 721-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      721-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км батысқа қарай орналасқан 722-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      722-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 723-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      723-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 724-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      724-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 725-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      725-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 726-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      726-шы нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 727-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      727-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 728-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      728-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 729-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      729-шы нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км шығысқа қарай орналасқан 730-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      730-шы нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Третьe көлiнiң жағалауында орналасқан 731-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      731-шi нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығысқа қарай орналасқан 732-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тікелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      732-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 733-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      733-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 734-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      734-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 735-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      735-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 736-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      736-шы нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 737-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      737-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығысқа қарай орналасқан 738-шi нүктеге дейiн 4,2 қм ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      738-шi нүктеден бастап шекара 136,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 739-шы нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      739-шы нүктеден бастап шекара 136,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 740-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      740-шы нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 741-ші нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      741-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 742-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      742-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 743-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      743-ші нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км батысқа қарай орналасқан 744-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      744-ші нүктеден бастап шекара 137,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 745-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      745-шi нүктеден бастап шекара 137,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 746-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      746-шы нүктеден бастап шекара 143,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 747-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      747-шi нүктеден бастап шекара 143,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 748-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      748-шi нүктеден бастап шекара 143,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 749-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      749-шы нүктеден бастап шекара 143,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 750-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      750-шi нүктеден бастап шекара 135,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 751-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      751-шi нүктеден бастап шекара 135,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 752-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      752-шi нүктеден бастап шекара 135,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Лебяжье көлiнiң жағалауында орналасқан 753-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      753-шi нүктеден бастап шекара 139,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 754-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      754-шi нүктеден бастап шекара 139,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 755-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      755-шi нүктеден бастап шекара 139,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 756-шы нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      756-шы нүктеден бастап шекара 139,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 757-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      757-шi нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 758-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      758-шi нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 759-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      759-шы нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 760-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      760-шы нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстік-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 761-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      761-шi нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 762-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      762-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 763-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      763-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 764-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      764-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сиверга көлiнде орналасқан 765-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      765-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 766-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      766-шы нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 767-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      767-ші нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 768-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      768-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 769-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      769-шы нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 770-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      770-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Акуш (Ақыш) көлiнде орналасқан 771-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      771-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,1 км шығысқа қарай орналасқан 772-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      772-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 773-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      773-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 774-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      774-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 775-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      775-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,4 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 776-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      776-шы нүктеден бастап шекара 137,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 777-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      777-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 778-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      778-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 779-шы нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      779-шы нүктеден бастап шекара 137,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 780-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      780-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Исаково көлiнiң жағалауында орналасқан 781-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      781-шi нүктеден бастап шекара 138,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 782-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      782-шi нүктеден бастап шекара 138,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 783-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      783-шi нүктеден бастап шекара 138,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 784-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      784-шi нүктеден бастап шекара 134,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 785-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      785-шi нүктеден бастап шекара 134,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Юдино көлiнiң жағалауында орналасқан 786-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      786-шы нүктеден бастап шекара 134,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан Юдино көлiнiң жағалауында орналасқан 787-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      787-ші нүктеден бастап шекара 129,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiкке қарай жатқан Бугровое көлiнiң жағалауында орналасқан 788-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      788-шi нүктеден бастап шекара 129,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiкке қарай жатқан Бугровое көлiнiң жағалауында орналасқан 789-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      789-шы нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 790-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      790-шы нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 791-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      791-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 792-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      792-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай орналасқан 793-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      793-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 794-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      794-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Никулиха өзенiнiң ортасында орналасқан 795-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      795-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай жатқан Никулиха өзенiнiң ортасында, көпiр алдында орналасқан 796-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      796-шы нүктеден бастап шекара 94,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 797-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      797-ші нүктеден бастап шекара 94,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 798-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      798-шi нүктеден бастап шекара 94,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 799-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      799-шы нүктеден бастап шекара 94,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 800-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      800-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз көлде орналасқан 801-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      801-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз көлдiң жағалауында орналасқан 802-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      802-ші нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жайылма судың жағалауында орналасқан 803-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      803-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 804-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      804-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 805-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      805-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 806-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      806-шы нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 807-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      807-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жайылма суда орналасқан 808-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      808-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км шығысқа қарай жатқан жайылма судың ортасында орналасқан 809-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта аталған судың ортасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      809-шы нүктеден бастап шекара 102,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,7 км шығысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 810-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      810-шы нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 811-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта жоғарыдағы тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасы бойынша, сосын атаусыз көлдiң ортасы бойынша және тағы да тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      811-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км шығысқа қарай орналасқан 812-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      812-шi нүктеден бастап шекара 136,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 813-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      813-шi нүктеден бастап шекара 136,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 814-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      814-шi нүктеден бастап шекара 136,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 815-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      815-шi нүктеден бастап шекара 136,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 816-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      816-шы нүктеден бастап шекара 136,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 817-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      817-шi нүктеден бастап шекара 139,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығысқа қарай орналасқан 818-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      818-шi нүктеден бастап шекара 135,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 819-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      819-шы нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 820-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      820-шы нүктеден бастап шекара 133,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 821-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      821-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 822-шi нүктеге дейiн 6,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      822-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 823-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      823-шi нүктеден бастап шекара 134,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 824-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      824-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 825-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      825-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 826-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      826-шы нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 827-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      827-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 828-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      828-шi нүктеден бастап шекара 132,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 829-шы нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      829-шы нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 830-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      830-шы нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 831-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      831-шi нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 832-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      832-шi нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 833-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      833-шi нүктеден бастап шекара 131,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 834-шi нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      834-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 835-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      835-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 836-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      836-шы нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 837-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      837-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығысқа қарай орналасқан 838-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      838-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 839-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      839-шы нүктеден бастап шекара 130,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 840-шы нүктеге дейiн 11,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      840-шы нүктеден бастап шекара 131,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 841-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      841-шi нүктеден бастап шекара 131,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 842-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      842-шi нүктеден бастап шекара 126,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 843-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      843-шi нүктеден бастап шекара 127,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 844-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      844-шi нүктеден бастап шекара 127,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 845-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      845-шi нүктеден бастап шекара 121,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 846-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      846-шы нүктеден бастап шекара 127,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 847-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей, әрi қарай далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      847-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 848-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      848-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 849-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      849-шы нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 850-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      850-шi нүктеден бастап шекара 126,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстікке қарай орналасқан 851-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тікелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      851-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 852-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      852-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiкке қарай орналасқан 853-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      853-шi нүктеден бастап шекара 127,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 854-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      854-шi нүктеден бастап шекара 127,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 855-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      855-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 856-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      856-шы нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 857-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      857-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 858-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      858-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 859-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      859-шы нүктеден бастап шекара 127,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 860-шы нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      860-шы нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км батысқа қарай орналасқан 861-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      861-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км батысқа қарай орналасқан 862-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      862-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 863-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      863-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 864-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      864-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығысқа қарай орналасқан 865-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      865-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 866-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      866-шы нүктеден бастап шекара 125,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 867-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      867-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 868-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      868-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 869-шы нүктеге дейiн 7,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      869-шы нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 870-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      870-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 871-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      871-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 872-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      872-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 873-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      873-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 874-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да тiкелей және әрi қарай аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      874-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 875-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      875-шi нүктеден бастап шекара 119,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 876-шы нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      876-шы нүктеден бастап шекара 123,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай орналасқан 877-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      877-шi нүктеден бастап шекара 125,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 878-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      878-шi нүктеден бастап шекара 125,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 879-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      879-шы нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 880-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта сүрлеу және әрi қарай далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстік бағытта өтедi.

      880-шi нүктеден бастап шекара 124,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 0,5 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 881-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      881-шi нүктеден бастап шекара 124,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 882-шi нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      882-шi нүктеден бастап шекара 124,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 883-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      883-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 884-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстік бағытта өтедi.

      884-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 885-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      885-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 886-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      886-шы нүктеден бастап шекара 124,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 887-шi нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      887-шi нүктеден бастап шекара 124,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 888-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      888-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 889-шы нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы батыс бағытта өтедi.

      889-шы нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,5 км солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 890-шы нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      890-шы нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 891-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      891-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 892-ші нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      892-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 893-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      893-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 894-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      894-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 895-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      895-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 896-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      896-шы нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 897-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      897-ші нүктеден бастап шекара 118,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 898-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      898-шi нүктеден бастап шекара 118,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 899-шы нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      899-шы нүктеден бастап шекара 121,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 900-шы нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      900-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 901-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      901-шi нүктеден бастап шекара 121,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 902-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      902-шi нүктеден бастап шекара 121,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 903-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      903-шi нүктеден бастап шекара 132,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 904-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      904-шi нүктеден бастап шекара 54,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,3 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 905-шi нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      905-шi нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 906-шы нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      906-шы нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 907-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      907-шi нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 908-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      908-шi нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 909-шы нүктеге дейін 1,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстік бағытта өтедi.

      909-шы нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 910-шы нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      910-шы нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсі бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 911-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      911-шi нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсі бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 912-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      912-шi нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсі бар геодезиялық пункттен 5,4 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 913-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      913-ші нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 914-шi нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      914-шi нүктеден бастап шекара 115,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 915-шi нүктеге дейiн 9,1 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағыт өтедi.

      915-шi нүктеден бастап шекара 124,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 916-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      916-шы нүктеден бастап шекара 124,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 917-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      917-шi нүктеден бастап шекара 121,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 918-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      918-шi нүктеден бастап шекара 121,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiкке қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдардың қиылысында орналасқан 919-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      919-шы нүктеден бастап шекара 121,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 920-шы нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      920-шы нүктеден бастап шекара 126,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 921-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      921-шi нүктеден бастап шекара 129,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 922-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      922-шi нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 923-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстік-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      923-шi нүктеден бастап шекара 121,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 924-шi нүктеге дейiн 10,6 км ұзақтықта жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      924-ші нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 925-шi нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      925-шi нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 926-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      926-шы нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 927-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      927-шi нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 928-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтеді.

      928-шi нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 929-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      929-шы нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 930-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      930-шы нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 931-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      931-шi нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 932-ші нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      932-шi нүктеден бастап шекара 120,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай орналасқан 933-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      933-шi нүктеден бастап шекара 120,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 934-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      934-шi нүктеден бастап шекара 117,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 935-шi нүктеге дейiн 10,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      935-шi нүктеден бастап шекара 115,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 936-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      936-шы нүктеден бастап шекара 118,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 937-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      937-шi нүктеден бастап шекара 118,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 938-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      938-шi нүктеден бастап шекара 118,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 939-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      939-шы нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 940-шы нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      940-шы нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 941-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      941-шi нүктеден бастап шекара 124,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстікке қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдардың қиылысында орналасқан 942-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi жақсартылған қара жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      942-шi нүктеден бастап шекара 129,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 943-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      943-шi нүктеден бастап шекара 124,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жол мен жақсартылған қара жолдың қиылысында, далалық жолда орналасқан 944-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта даналық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      944-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдардың қиылысында орналасқан 945-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта жақсартылған қара жол бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      945-шi нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 946-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      946-шы нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 947-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      947-ші нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 948-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      948-шi нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 949-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      949-шы нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 950-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      950-шi нүктеден бастап шекара 130,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 951-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      951-шi нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 952-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      952-шi нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 953-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      953-шi нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 954-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      954-шi нүктеден бастап шекара 119,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 955-шi нүктеге дейiн 12,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша, одан әрi сүрлеу және тағы да далалық жолдар бойынша, жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      955-шi нүктеден бастап шекара 123,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 956-шы нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      956-шы нүктеден бастап шекара 125,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 957-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      957-шi нүктеден бастап шекара 77,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 958-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      958-шi нүктеден бастап шекара 77,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 959-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      959-шы нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың, сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 960-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, және әрi қарай салынып жатқан жақсартылған қара жолдың ортасымен жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      960-шы нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың және жақсартылған қара жолдың қиылысында орналасқан 961-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      961-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,3 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 962-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта Қазақстан Республикасының аумағында қалатын жақсартылған қара жолдың және Ресей Федерациясының аумағында қалатын енсiз орман алабының арасымен және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      962-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 963-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      963-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 964-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      964-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 965-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай сүрлеу жол бойынша және тағы да далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      965-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 966-шы нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      966-шы нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 967-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта аталған жол бойынша солтүстік бағытта өтедi.

      967-шi нүктеден бастап шекара 129,1 белгiсi бар геодезиялық, пункттен 0,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 968-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      968-шi нүктеден бастап шекара 132,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 969-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      969-шы нүктеден бастап шекара 132,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 970-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      970-ші нүктеден бастап шекара 131,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 971-шi нүктеге дейiн 10,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай сүрлеу және тағы да далалық жолдар бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      971-шi нүктеден бастап шекара 132,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 972-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      972-шi нүктеден бастап шекара 130,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 973-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      973-шi нүктеден бастап шекара 130,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 974-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      974-шi нүктеден бастап шекара 130,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 975-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      975-шi нүктеден бастап шекара 85,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жол мен сүрлеу жолдың қиылысында орналасқан 976-шы нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      976-шы нүктеден бастап шекара 121,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 977-шi нүктеге дейiн 9,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      977-шi нүктеден бастап шекара 121,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 978-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      978-шi нүктеден бастап шекара 112,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 979-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      979-шы нүктеден бастап шекара 112,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 980-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      980-шi нүктеден бастап шекара 120,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 981-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      981-шi нүктеден бастап шекара 137,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 982-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      982-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 983-шi нүктеге дейiн 8,1 км ұзақтықта сүрлеу және далалық жолдар бойынша, сосын тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      983-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 984-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      984-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 985-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      985-шi нүктеден бастап шекара 131,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,0 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 986-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      986-шы нүктеден бастап шекара 127,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 987-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      987-шi нүктеден бастап шекара 127,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 988-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      988-шi нүктеден бастап шекара 127,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 989-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      989-шы нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 990-шы нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      990-шы нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 991-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      991-шi нүктеден бастап шекара 123,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 992-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      992-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батыс-солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 993-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      993-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 994-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта даналық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      994-шi нүктеден бастап шекара 119,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кумдыколь (Құмдыкөл) көлiнiң жағалауында орналасқан 995-шi нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай тас жолдың ортасымен және тағы да далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      995-шi нүктеден бастап шекара 124,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 қм оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 996-шы нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта тiкелей, әрi қарай далалық және сүрлеу жолдар бойынша және тағы да далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      996-шы нүктеден бастап шекара 120,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 997-шi нүктеге дейiн 15,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша, сосын тiкелей және тағы да далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      997-шi нүктеден бастап шекара 136,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 998-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      998-шi нүктеден бастап шекара 136,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 999-шы нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      999-шы нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1000-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрі далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      1000-шы нүктеден бастап шекара 108,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1001-шi нүктеге дейін 12,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1001-шi нүктеден бастап шекара 63,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 1002-ші нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша батыс бағытта өтедi.

      1002-шi нүктеден бастап шекара 118,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1003-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта жақсартылған қара жол бойынша, сосын тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1003-шi нүктеден бастап шекара 118,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1004-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1004-шi нүктеден бастап шекара 125,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1005-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1005-шi нүктеден бастап шекара 129,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 1006-шы нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша және әрi қарай сүрлеу жол бойынша шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1006-шы нүктеден бастап шекара 128,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 1007-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1007-шi нүктеден бастап шекара 128,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1008-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстік бағытта өтедi.

      1008-шi нүктеден бастап шекара 126,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1009-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1009-шы нүктеден бастап шекара 115,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1010-шы нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1010-шы нүктеден бастап шекара 105,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1011-шi нүктеге дейiн 13,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1011-шi нүктеден бастап шекара 119,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жол мен далалық жолдың қиылысында орналасқан 1012-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1012-шi нүктеден бастап шекара 119,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысатын тұсында орналасқан 1013-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1013-шi нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1014-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай тiкелей, сосын сүрлеу және далалық жолдар бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1014-шi нүктеден бастап шекара 132,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысатын тұсында орналасқан 1015-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1015-шi нүктеден бастап шекара 100,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1016-шы нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1016-шы нүктеден бастап шекара 135,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiкке қарай жатқан тас жолдың, жақсартылған қара жолдың және далалық жолдың қиылысында орналасқан 1017-шi нүктеге дейiн 11,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1017-шi нүктеден бастап шекара 130,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1018-шi нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрі сүрлеу жолдар бойынша жалпы шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1018-шi нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың тас жолмен және далалық жолмен қиылысында орналасқан 1019-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1019-шы нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1020-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1020-шы нүктеден бастап шекара 123,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың сүрлеу жолмен және далалық жолмен қиылысында орналасқан 1021-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1021-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1022-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1022-шi нүктеден бастап шекара 129,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1023-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша солтүстiк бағытта өтедi.

      1023-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1024-шi нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1024-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1025-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1025-шi нүктеден бастап шекара 133,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1026-шы нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1026-шы нүктеден бастап шекара 115,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1027-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1027-шi нүктеден бастап шекара 129,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1028-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1028-шi нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1029-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1029-шы нүктеден бастап шекара 119,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстік-батысқа қарай жатқан Мойнак (Мойнақ) көлiнiң жағалауына орналасқан 1030-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1030-шы нүктеден бастап шекара 119,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батысқа қарай жатқан Мойнак (Мойнақ) көлiнiң жағалауына орналасқан 1031-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта аталған көлдiң жағалауы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1031-шi нүктеден бастап шекара 119,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Мойнак (Мойнақ) көлiнiң жағалауына орналасқан 1032-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1032-шi нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1033-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1033-шi нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1034-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1034-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1035-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1035-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1036-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1036-шы нүктеден бастап шекара 133,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1037-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1037-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1038-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша солтүстiк бағытта өтедi.

      1038-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1039-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша батыс-солтүстік-батыс бағытта өтеді.

      1039-шы нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1040-шы нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк шығыс бағытта өтедi.

      1040-шы нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,8 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 1041-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта даналық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1041-шi нүктеден бастап шекара 122,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 1042-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1042-шi нүктеден бастап шекара 119,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1043-шi нүктеге дейiн 8,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1043-шi нүктеден бастап шекара 112,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1044-шi нүктеге дейiн 10,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1044-шi нүктеден бастап шекара 106,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1045-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1045-шi нүктеден бастап шекара 107,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1046-шы нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1046-шы нүктеден бастап шекара 95,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1047-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1047-ші нүктеден бастап шекара 95,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,5 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1048-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1048-шi нүктеден бастап шекара 95,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1049-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1049-шы нүктеден бастап шекара 94,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-оңтүстік-шығысқа қарай жатқан Татарка өзенiнiң ортасында орналасқан 1050-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1050-шi нүктеден бастап шекара 94,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Татарка өзенiнiң ортасында орналасқан 1051-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1051-шi нүктеден бастап шекара 119,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1052-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1052-шi нүктеден бастап шекара 119,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Иртыш (Ертiс) өзенiнiң сол жағалауына орналасқан 1053-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1053-шi нүктеден бастап шекара 119,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1054-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта Иртыш (Ертiс) өзенiн кесiп өтiп, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1054-шi нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1055-шi нүктеге дейiн 14,5 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1055-шi нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1056-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1056-шы нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1057-ші нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1057-шi нүктеден бастап шекара 116,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1058-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1058-шi нүктеден бастап шекара 116,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1059-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1059-шы нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1060-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1060-шы нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1061-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1061-шi нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1062-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта енсiз орман алабын Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1062-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1063-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1063-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1064-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1064-шi нүктеден бастап шекара 107,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1065-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1065-шi нүктеден бастап шекара 108,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1066-шы нүктеге дейiн 11,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1066-шы нүктеден бастап шекара 108,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км шығысқа қарай орналасқан 1067-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1067-шi нүктеден бастап шекара 108,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батысқа қарай орналасқан 1068-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1068-шi нүктеден бастап шекара 106,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1069-шы нүктеге дейiн 14,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1069-шы нүктеден бастап шекара 111,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1070-шi нүктеге дейiн 22,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1070-шi нүктеден бастап шекара 111,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1071-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1071-шi нүктеден бастап шекара 110,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1072-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1072-шi нүктеден бастап шекара 110,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығысқа қарай орналасқан 1073-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1073-шi нүктеден бастап шекара 106,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1074-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1074-шi нүктеден бастап шекара 108,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1075-шi нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1075-шi нүктеден бастап шекара 114,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1076-шы нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1076-шы нүктеден бастап шекара 111,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 1077-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1077-шi нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1078-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1078-шi нүктеден бастап шекара 111,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 1079-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1079-шы нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығысқа қарай орналасқан 1080-шi нүктеге дейін 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1080-шi нүктеден бастап шекара 113,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батысқа қарай орналасқан 1081-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1081-шi нүктеден бастап шекара 113,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 1082-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1082-шi нүктеден бастап шекара 112,5 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1083-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1083-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1084-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1084-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1085-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1085-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1086-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1086-шы нүктеден бастап шекара 110,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1087-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1087-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,2 км шығысқа қарай орналасқан 1088-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1088-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1089-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1089-шы нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1090-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1090-шы нүктеден бастап шекара 111,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1091-ші нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1091-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1092-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1092-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1093-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1093-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1094-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1094-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батысқа қарай орналасқан 1095-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1095-шi нүктеден бастап шекара 111,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1096-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1096-шы нүктеден бастап шекара 111,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1097-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1097-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км батысқа қарай орналасқан 1098-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1098-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1099-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1099-шы нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1100-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1100-шi нүктеден бастап шекара 111,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батысқа қарай орналасқан 1101-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1101-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығысқа қарай орналасқан 1102-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1102-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығысқа қарай орналасқан 1103-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1103-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1104-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1104-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1105-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1105-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1106-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1106-шы нүктеден бастап шекара 110,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1107-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1107-шi нүктеден бастап шекара 108,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 1108-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тікелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1108-шi нүктеден бастап шекара 108,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1109-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1109-шы нүктеден бастап шекара 108,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1110-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1110-шы нүктеден бастап шекара 108,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiкке қарай жатқан Первая Курья көлiнiң жағалауында орналасқан 1111-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1111-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығысқа қарай орналасқан 1112-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1112-шi нүктеден бастап шекара 118,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1113-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1113-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1114-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1114-ші нүктеден бастап шекара 112,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1115-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1115-ші нүктеден бастап шекара 112,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1116-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1116-шы нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 1117-ші нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1117-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1118-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1118-шi нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1119-шы нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1119-шы нүктеден бастап шекара 112,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1120-шы нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1120-шы нүктеден бастап шекара 112,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1121-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1121-шi нүктеден бастап шекара 108,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1122-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1122-шi нүктеден бастап шекара 115,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1123-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      1123-шi нүктеден бастап шекара 115,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,7 км батысқа қарай орналасқан 1124-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1124-шi нүктеден бастап шекара 115,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1125-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1125-шi нүктеден бастап шекара 106,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1126-шы нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1126-шы нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1127-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1127-шi нүктеден бастап шекара 111,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1128-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1128-шi нүктеден бастап шекара 99,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1129-шы нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1129-шы нүктеден бастап шекара 105,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1130-шы нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1130-шы нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1131-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1131-шi нүктеден бастап шекара 112,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1132-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1132-шi нүктеден бастап шекара 112,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1133-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1133-шi нүктеден бастап шекара 118,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1134-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта енсiз орман алабының бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып және одан әрi тікелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1134-шi нүктеден бастап шекара 111,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 1135-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1135-шi нүктеден бастап шекара 114,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батысқа қарай орналасқан 1136-шы нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1136-шы нүктеден бастап шекара 114,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1137-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта енсiз орман алаптарын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1137-шi нүктеден бастап шекара 113,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1138-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1138-шi нүктеден бастап шекара 113,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чаган (Шаған) көлiнiң жағалауына орналасқан 1139-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1139-шы нүктеден бастап шекара 113,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 1140-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей, Чаган (Шаған) көлiн кесiп өтiп, оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1140-шы нүктеден бастап шекара 115,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 1141-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1141-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1142-шi нүктеге дейiн 12,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1142-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 1143-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1143-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1144-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1144-шi нүктеден бастап шекара 111,3 белгiсi бар геодезиялық пункттің орталығында орналасқан 1145-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1145-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1146-шы нүктеге дейiн 11,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1146-шы нүктеден бастап шекара 130,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiкке қарай жатқан сүрлеу және даналық жолдардың қиылысында орналасқан 1147-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1147-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1148-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1148-шi нүктеден бастап шекара 129,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 1149-шы нүктеге дейiн 10,3 км ұзақтықта тiкелей, сосын тас жолдың бойымен және одан әрi жақсартылған қара жолдың бойымен, оларды Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1149-шы нүктеден бастап шекара 132,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 1150-шi нүктеге дейiн 29,4 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1150-шi нүктеден бастап шекара 131,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық, жолдардың торабында орналасқан 1151-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта, тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1151-шi нүктеден бастап шекара 140,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1152-шi нүктеге дейiн 25,2 км ұзақтықта сүрлеу және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1152-шi нүктеден бастап шекара 140,5 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1153-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1153-шi нүктеден бастап шекара 142,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1154-шi нүктеге дейiн 11,5 км, ұзақтықта сүрлеу және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1154-шi нүктеден бастап шекара 145,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 7,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1155-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1155-шi нүктеден бастап шекара 147,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 0,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1156-шы нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1156-шы нүктеден бастап шекара 154,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiкке қарай жатқан құрғақ жыра мен сүрлеу жолдың қиылысында орналасқан 1157-шi нүктеге дейiн 14,0 км ұзақтықта аталған құрғақ жыра бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1157-шi нүктеден бастап шекара 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстік-батысқа қарай жатқан орман жолы мен сүрлеу жолдың қиылысында орналасқан 1158-шi нүктеге дейiн 29,1 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1158-шi нүктеден бастап шекара 149,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1159-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта құрғақ жыра бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1159-шы нүктеден бастап шекара 149,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Каратал (Қаратал) көлiнiң жағалауында орналасқан 1160-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1160-шы нүктеден бастап шекара 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз көлдiң жағалауында орналасқан 1161-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1161-шi нүктеден бастап шекара 154,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан орман нобайында орналасқан 1162-шi нүктеге дейiн 7,5 км ұзақтықта құрғақ жыра бойынша, одан әрi орман жолымен, сосын құрғақ жыра бойынша және тағы да орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1162-шi нүктеден бастап шекара 152,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1163-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi сүрлеу сондай-ақ далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1163-шi нүктеден бастап шекара 159,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолы мен құрғақ жыраның қиылысында орналасқан 1164-шi нүктеге дейiн 10,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi орман жолы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1164-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және орман жолдарының қиылысында орналасқан 1165-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1165-шi нүктеден бастап шекара 167,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,4 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 1166-шы нүктеге дейiн 15,2 км ұзақтықта орман жолымен және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1166-шы нүктеден бастап шекара 195,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,1 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1167-шi нүктеге дейiн 13,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1167-шi нүктеден бастап шекара 238,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1168-шi нүктеге дейiн 35,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1168-шi нүктеден бастап шекара 272,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолы мен төсенiшi алынған темiржол желiсiнiң қиылысында орналасқан 1169-шы нүктеге дейiн 16,3 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi орман жолымен, сосын тiкелей және тағы да орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1169-шы нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1170-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта аталған орман жолы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1170-шi нүктеден бастап шекара 286,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1171-шi нүктеге дейiн 11,7 км ұзақтықта орман жолымен және одан әрi тағы да орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1171-шi нүктеден бастап шекара 286,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан құрғақ жырада орналасқан 1172-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1172-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1173-шi нүктеге дейiн 10,8 км ұзақтықта құрғақ жыра бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстік бағытта өтедi.

      1173-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 1174-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1174-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1175-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1175-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1176-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1176-шы нүктеден бастап шекара 272,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батысқа қарай орналасқан 1177-шi нүктеге дейін 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1177-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1178-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1178-шi нүктеден бастап шекара 302,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1179-шы нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1179-шы нүктеден бастап шекара 283,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1180-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстік бағытта өтедi.

      1180-шi нүктеден бастап шекара 283,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1181-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1181-шi нүктеден бастап шекара 282,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 1182-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1182-шi нүктеден бастап шекара 298,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1183-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1183-шi нүктеден бастап шекара 275,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1184-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1184-шi нүктеден бастап шекара 290,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1185-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1185-ші нүктеден бастап шекара 290,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1186-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1186-шы нүктеден бастап шекара 290,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1187-ші нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1187-шi нүктеден бастап шекара 278,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстік-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1188-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1188-шi нүктеден бастап шекара 278,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1189-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1189-шы нүктеден бастап шекара 271,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1190-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1190-шы нүктеден бастап шекара 271,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1191-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1191-шi нүктеден бастап шекара 269,2 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1192-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1192-шi нүктеден бастап шекара 301,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1193-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1193-шi нүктеден бастап шекара 301,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1194-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1194-шi нүктеден бастап шекара 243,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 1195-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1195-шi нүктеден бастап шекара 243,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1196-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1196-шы нүктеден бастап шекара 243,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1197-шi нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1197-шi нүктеден бастап шекара 235,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1198-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1198-шi нүктеден бастап шекара 235,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1199-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1199-шы нүктеден бастап шекара 226,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1200-шi нүктеге дейiн 10,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1200-шi нүктеден бастап шекара 228,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1201-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1201-шi нүктеден бастап шекара 219,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1202-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1202-шi нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстікке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1203-шi нүктеге дейiн 11,3 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1203-ші нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1204-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1204-шi нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1205-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1205-шi нүктеден бастап шекара 225,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 1206-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1206-шы нүктеден бастап шекара 230,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1207-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1207-шi нүктеден бастап шекара 225,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1208-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1208-шi нүктеден бастап шекара 241,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 1209-шы нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1209-шы нүктеден бастап шекара 241,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1210-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстік бағытта өтедi.

      1210-шы нүктеден бастап шекара 241,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiкке қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1211-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1211-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1212-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1212-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1213-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1213-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1214-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, шығыс бағытта өтедi.

      1214-шi нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1215-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1215-шi нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1216-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1216-шы нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1217-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1217-шi нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1218-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағына өтедi.

      1218-шi нүктеден бастап шекара 308,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1219-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған тас жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1219-шы нүктеден бастап шекара 308,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батысқа қарай орналасқан 1220-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1220-шы нүктеден бастап шекара 308,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,9 км батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1221-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1221-шi нүктеден бастап шекара 245,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолы мен орман нобайының қиылысында орналасқан 1222-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта орман жолы бойынша оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1222-шi нүктеден бастап шекара 245,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман нобайында орналасқан 1223-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта аталған орман нобайы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1223-шi нүктеден бастап шекара 245,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1224-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1224-шi нүктеден бастап шекара 242,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1225-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1225-шi нүктеден бастап шекара 242,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1226-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1226-шы нүктеден бастап шекара 242,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батысқа қарай орналасқан 1227-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1227-шi нүктеден бастап шекара 246,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1228-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1228-шi нүктеден бастап шекара 246,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1229-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1229-шы нүктеден бастап шекара 246,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1230-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1230-шы нүктеден бастап шекара 261,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батысқа қарай орналасқан 1231-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1231-шi нүктеден бастап шекара 280,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1232-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1232-шi нүктеден бастап шекара 280,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батысқа қарай орналасқан 1233-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1233-шi нүктеден бастап шекара 280,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай орналасқан 1234-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1234-шi нүктеден бастап шекара 261,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1235-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1235-шi нүктеден бастап шекара 261,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1236-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1236-шы нүктеден бастап шекара 266,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1237-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1237-шi нүктеден бастап шекара 266,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1238-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта 1238-шi нүктеден бастап шекара 255,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1239-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1239-шы нүктеден бастап шекара 255,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1240-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1240-шы нүктеден бастап шекара 299,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1241-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жолдар бойынша, сүрлеу және тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1241-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1242-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық және сүрлеу жолдар бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1242-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстік-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1243-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1243-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1244-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      1244-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1245-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1245-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 1246-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1246-шы нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батысқа қарай орналасқан 1247-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1247-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1248-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1248-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1249-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1249-шы нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1250-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1250-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1251-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1251-шi нүктеден бастап шекара 373,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1252-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1252-шi нүктеден бастап шекара 370,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1253-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1253-шi нүктеден бастап шекара 408,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1254-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1254-шi нүктеден бастап шекара 468,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 1255-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1255-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1256-шы нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1256-шы нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 1257-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1257-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батысқа қарай орналасқан 1258-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1258-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай орналасқан 1259-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1259-шы нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батысқа қарай орналасқан 1260-шы нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1260-шы нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батысқа қарай орналасқан 1261-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1261-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1262-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1262-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1263-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1263-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1264-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1264-шi нүктеден бастап шекара 454,5 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1265-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша, одан әрi тiкелей және тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1265-шi нүктеден бастап шекара 504,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1266-шы нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1266-шы нүктеден бастап шекара 507,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1267-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1267-шi нүктеден бастап шекара 507,7 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай орналасқан 1268-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1268-шi нүктеден бастап шекара 510,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,1 км батысқа қарай жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 1269-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1269-шы нүктеден бастап шекара 510,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 1270-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1270-шi нүктеден бастап шекара 510,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1271-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1271-шi нүктеден бастап шекара 629,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1272-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1272-шi нүктеден бастап шекара 593,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1273-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1273-шi нүктеден бастап шекара 593,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1274-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1274-шi нүктеден бастап шекара 593,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1275-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1275-шi нүктеден бастап шекара 540,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1276-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1276-шы нүктеден бастап шекара 540,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1277-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1277-шi нүктеден бастап шекара 384,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1278-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1278-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1279-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1279-шы нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1280-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1280-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батысқа қарай орналасқан 1281-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1281-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1282-ші нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1282-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 0,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1283-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1283-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1284-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1284-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1285-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1285-шi нүктеден бастап шекара 654,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Плоская өзенiнiң ортасында орналасқан 1286-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1286-шы нүктеден бастап шекара 678,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Плоская өзенiнiң ортасында, оған атаусыз жылға құятын жерде орналасқан 1287-шi нүктеге дейiн 11,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1287-шi нүктеден бастап шекара 678,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай орналасқан 1288-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта атаусыз жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1288-шi нүктеден бастап шекара 678,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығысқа қарай орналасқан 1289-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1289-шы нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1290-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1290-шы нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1291-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1291-шi нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1292-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1292-шi нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және орман жолдарының торабында орналасқан 1293-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1293-ші нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiкке қарай жатқан Бол.Боровлянка өзенiнiң ортасында орналасқан 1294-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1294-шi нүктеден бастап шекара 711,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Бол.Боровлянка өзенiнiң ортасында орналасқан 1295-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      1295-шi нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1296-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1296-шы нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолдарының торабында орналасқан 1297-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта орман жолы бойынша солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1297-шi нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсі бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1298-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1298-шi нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Булочный Алей өзенiнiң ортасында орналасқан 1299-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      1299-шы нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Булочный Алей өзенiнiң ортасында орналасқан 1300-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1300-шi нүктеден бастап шекара 847,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1301-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1301-шi нүктеден бастап шекара 847,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1302-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1302-шi нүктеден бастап шекара 847,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1303-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1303-шi нүктеден бастап шекара 1010,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Пихтовая тауының шыңында орналасқан 1304-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1304-шi нүктеден бастап шекара 1008,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1305-шi нүктеге дейiн 12,3 км ұзақтықта 1010,9 және 854,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы суайрығы бойынша жалпы солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1305-шi нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1306-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1306-шы нүктеден бастап шекара 1004,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Воробьевых тауларының шыңында орналасқан 1307-шi нүктеге дейін 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1307-шi нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1308-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1308-шi нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығысқа қарай орналасқан 1309-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1309-шы нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1310-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1310-шы нүктеден бастап шекара 1077,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Мохнато-Гладкая тауының шыңында орналасқан 1311-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта 986,0 және 1011,9 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Гладкие тауларының жотасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1311-шi нүктеден бастап шекара 834,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1312-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1312-шi нүктеден бастап шекара 1153,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,7 км батысқа қарай жатқан Омелиха тауының шыңында орналасқан 1313-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта суайрығы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1313-шi нүктеден бастап шекара 1153,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1314-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1314-шi нүктеден бастап шекара 1153,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1315-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi атаусыз жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1315-шi нүктеден бастап шекара 1307,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1316-шы нүктеге дейiн 10,0 км ұзақтықта 1307,3 белгісі бар геодезиялық пункт арқылы суайрығы бойынша және одан әрi Луковые тауларының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1316-шы нүктеден бастап шекара 1307,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км шығысқа қарай орналасқан 1317-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта суайрығы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1317-шi нүктеден бастап шекара 1102,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1318-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1318-шi нүктеден бастап шекара 1566,9 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Черная-Гилева тауының шыңында орналасқан 1319-шы нүктеге дейiн 8,1 км ұзақтықта 1059,5 және 954,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы суайрығы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1319-шы нүктеден бастап шекара 1667,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Черная тауының шыңында орналасқан 1320-шы нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта 1625,8 және 1670,4 белгiлерi бар биiктiктер арқылы суайрығы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1320-шы нүктеден бастап шекара 1975,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1321-шi нүктеге дейiн 26,1 км ұзақтықта 1808,1 белгiсi бар геодезиялық пункт және 1626,5 белгiсi бар биiктiк арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1321-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1322-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта 1747,0 белгісі бар биiктiк арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1322-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1323-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1323-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1324-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1324-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1325-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1325-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1326-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1326-шы нүктеден бастап шекара 2260,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1327-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1327-шi нүктеден бастап шекара 2260,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 1328-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1328-шi нүктеден бастап шекара 2260,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1329-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1329-шы нүктеден бастап шекара 2260,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1330-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1330-шы нүктеден бастап шекара 2260,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1331-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1331-шi нүктеден бастап шекара 2260,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1332-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1332-шi нүктеден бастап шекара 2229,4 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1333-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1333-шi нүктеден бастап шекара 2238,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1334-шi нүктеге дейiн 15,0 км ұзақтықта 2020,0 белгiсi бар атаусыз асу және 2244,1 белгiсi бар биiктiк арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1334-шi нүктеден бастап шекара 2157,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан Коргонское Седло асуында орналасқан 1335-шi нүктеге дейiн 9,9 км ұзақтықта 2250,4 белгiсi бар биiктік арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1335-шi нүктеден бастап шекара 2103,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1336-шы нүктеге дейiн 18,1 км ұзақтықта 1901,7 белгiсi бар биiктік арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1336-шы нүктеден бастап шекара 2189,7 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1337-шi нүктеге дейiн 11,3 км ұзақтықта Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша және одан әрi 1975,9 және 2170,3 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Стамовой Белок қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1337-шi нүктеден бастап шекара 2294,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1338-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта 2084,0 және 2236,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1338-шi нүктеден бастап шекара 2176,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1339-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1339-шы нүктеден бастап шекара 2176,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1340-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1340-шы нүктеден бастап шекара 2135,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1341-шi нүктеге дейiн 14,0 км ұзақтықта 2166,7; 2034,0; 2157,9 және 2026,1 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1341-шi нүктеден бастап шекара 1921,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 1342-шi нүктеге дейiн 13,0 км ұзақтықта 1904,8; 1891,8; 1732,9 және 1607,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1342-шi нүктеден бастап шекара 1890,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 1343-шi нүктеге дейiн 13,4 км ұзақтықта 1958,1 белгiсi бар биiктiк; 2001,5 белгiсi бар геодезиялық пункт; 2036,4 және 1978,0 белгiлерi бар биiктiктер; Коксинский (Көксу) асуы; 1890,1 белгiсi бар геодезиялық пункт және 1821,5 белгiсi бар биiктiк арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1343-шi нүктеден бастап шекара 2598,4 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Линейский Белок тауының шыңында орналасқан 1344-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта 2346,4 және 2520,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1344-шi нүктеден бастап шекара 2370,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1345-шi нүктеге дейiн 17,0 км ұзақтықта 2537,5 белгiсi бар биiктiк арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1345-шi нүктеден бастап шекара 2201,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Белок Чемчедай тауының шыңында орналасқан 1346-шы нүктеге дейiн 11,5 км ұзақтықта атаусыз асу және 2201,8 белгiсi бар геодезиялық пункт арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1346-шы нүктеден бастап шекара 2124,7 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1347-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта 2477,7 белгiсi бар геодезиялық пункт және 2485,8 белгiсi бар биiктiк арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      1347-шi нүктеден бастап шекара 2099,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1348-шi нүктеге дейiн 23,5 км ұзақтықта 2202,0; 2283,4; 2042,1; 2127,6; 2025,5 және 1926,1 белгiлерi бар биiктiктер сондай-ақ 1965,2 белгiсi бар геодезиялық пункт арқылы, одан әрi 2090,2 белгiсi бар биiктiк арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1348-шi нүктеден бастап шекара 1801,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1349-шы нүктеге дейiн 17,2 км ұзақтықта 1769,5 белгісі бар атаусыз асу және 1927,5; 1870,5; 2044,2 және 1953,5 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1349-шы нүктеден бастап шекара 1966,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1350-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта 1774,5 1765,3 және 1796,3 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1350-шi нүктеден бастап шекара 1801,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1351-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1351-шi нүктеден бастап шекара 1801,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1352-ші нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтеді.

      1352-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1353-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1353-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км солтүстік-солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1354-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1354-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 9,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1355-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1355-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,5 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1356-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1356-шы нүктеден бастап шекара 2064,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1357-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта 1840,7 белгiсi бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1357-шi нүктеден бастап шекара 2092,8 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1358-шi нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта 2018,4 белгісі бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1358-шi нүктеден бастап шекара 2088,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1359-шы нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта 2100,2 белгісі бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1359-шы нүктеден бастап шекара 2088,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1360-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1360-шы нүктеден бастап шекара 2029,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiкке қарай жатқан Листвяга қырқасының жотасында орналасқан 1361-шi нүктеге дейiн 9,0 км ұзақтықта атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1361-шi нүктеден бастап шекара 2658,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Быструхинский Шпиль тауының шыңында орналасқан 1362-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта 2497,0 және 2520,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1362-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттің орталығындағы Теснинский Белок тауының шыңында орналасқан 1363-шi нүктеге дейiн 22,8 км ұзақтықта 2467,0; 2432,0; 2424,0; 2482,0; 2503,0; 2500,0; 2408,0; 2422,0; 2391,0 және 2414,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга жотасының қырқасы бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1363-шi нүктеден бастап шекара 1837,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 15,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1364-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1364-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай орналасқан 1365-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1365-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1366-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1366-шы нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1367-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1367-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1368-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1368-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1369-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1369-шы нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Жерновая тауының шыңында орналасқан 1370-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1370-ші нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1371-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1371-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,9 км шығысқа қарай орналасқан 1372-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1372-шi нүктеден бастап шекара 1837,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 15,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1373-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1373-шi нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1374-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1374-шi нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1375-шi нүктеге дейiн 11,0 км ұзақтықта 1971,0; 1874,0 және 2028,2 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1375-шi нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Салкыншокы (Салқыншоқы) тауында орналасқан 1376-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1376-шы нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1377-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта 2393,0 және 2385,2 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1377-шi нүктеден бастап шекара Кокжолга (Көкжота) тауының шыңында орналасқан 1378-шi нүктеге дейiн 22,0 км ұзақтықта 2262,0; 1947,0; 2470,0 және 2329,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1378-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 1379-шы нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта 2348,2 және 2274,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1379-шы нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1380-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1380-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1381-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1381-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1382-ші нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1382-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1383-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1383-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 12,3 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1384-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1384-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 12,7 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1385-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1385-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 12,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1386-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1386-шы нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1387-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      1387-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1388-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1388-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1389-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1389-шы нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1390-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1390-шы нүктеден бастап шекара 2469,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,7 км батысқа қарай орналасқан 1391-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1391-шi нүктеден бастап шекара 2469,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 9,1 км батысқа қарай орналасқан 1392-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1392-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,3 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 1393-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1393-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1394-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1394-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 10,6 км батысқа қарай орналасқан 1395-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1395-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 10,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1396-шы нүктеге дейiн 13,6 км ұзақтықта 2159,0; 2314,3 және 2069,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1396-шы нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1397-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1397-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1398-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1398-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1399-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1399-шы нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1400-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1400-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1401-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1401-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 1402-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1402-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1403-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1403-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1404-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1404-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 1405-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1405-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 1406-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1406-шы нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1407-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1407-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1408-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1408-шi нүктеден бастап шекара 4499,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Белуха тауында орналасқан 1409-шы нүктеге дейiн 26,4 км ұзақтықта 2019,0; 2513,1; 2601,1; 2610,2; 2964,3; 3262,2 және 3191,4 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1409-шы нүктеден бастап шекара 3558,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,5 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1410-шы нүктеге дейiн 15,7 км ұзақтықта 3851,0; 3972,4; 3217,0 және 3186,3 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Катун (Қатын) қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1410-шы нүктеден бастап шекара 3052,1 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1411-шi нүктеге дейiн 13,3 км ұзақтықта 2694,6; 2837,5; 3021,7 және 2928,9 белгiлерi бар биiктіктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1411-шi нүктеден бастап шекара Аракан (Арақан) өзенiнiң далалық жолмен қиылысында орналасқан 1412-шi нүктеге дейiн 20,4 км ұзақтықта 3001,6; 2898,6; 2822,8; 2851,3; 2710,0; 2641,0; 2791,5 және 2670,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1412-шi нүктеден бастап шекара 3122,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км батысқа қарай жатқан атаусыз асудың далалық жолында орналасқан 1413-шi нүктеге дейiн 27,1 км ұзақтықта 2737,0; 2764,0; 2759,0; 2848,0; 3142,0 және 3101,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1413-шi нүктеден бастап шекара 3106,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1414-шi нүктеге дейiн 27,3 км ұзақтықта 2887,0; 2908,0; 2850,0; 3082,0; 2958,0; 3117,0; 2944,0; 2778,0; 3018,0; 2882,0; 2978,0 және 3036,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1414-шi нүктеден бастап шекара 2875,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1415-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта атаусыз жотаның қырқасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1415-шi нүктеден бастап шекара 2875,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,9 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1416-шы нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1416-шы нүктеден бастап шекара 2875,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1417-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1417-шi нүктеден бастап шекара 2701,3 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1418-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1418-шi нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай Чиндагатуй (Чандағатай) өзенiнiң ортасында орналасқан 1419-шы нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1419-шы нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1420-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1420-шы нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1421-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1421-шi нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1422-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1422-шi нүктеден бастап шекара 2628,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 7,9 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан атаусыз қырқаның жотасында орналасқан 1423-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1423-шi нүктеден бастап шекара 3050,4 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Музды-Булак (Мұзды бұлақ) тауының шыңында орналасқан 1424-шi нүктеге дейiн 11,0 км ұзақтықта 2391,0; 2636,0 және 2766,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1424-шi нүктеден бастап шекара 2547,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Укок (Укөк) асуындағы сүрлеу жолда орналасқан 1425-шi нүктеге дейiн 10,7 км ұзақтықта 2856,0 белгiсi бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1425-шi нүктеден бастап шекара 2547,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан бұралаңдаған соқпақ жолда орналасқан 1426-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1426-шы нүктеден бастап шекара 2547,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 8,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1427-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1427-шi нүктеден бастап шекара 2547,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,0 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан атаусыз қырқаның жотасында орналасқан 1428-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1428-шi нүктеден бастап шекара Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Қытай Халық Республикасы мемлекеттiк шекараларының түйiсу нүктесiне дейiн 8,5 км ұзақтықта 2531,0; 2861,0; 3042,0; 3191,0 белгiлерi бар биiктiктер және 3541,4 белгісi бар геодезиялық пункт арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

      YШIН YШIН

      Осымен 2005 жылғы 18 қаңтарда Мәскеу қаласында жасалған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шартқа 1-қосымшаның бұл көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

      Қазақстан Республикасы

      Сыртқы істер министрлігінің

      Халықаралық-құқық департаментінің

      Бөлім Бастығы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады