Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шартты ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 3 желтоқсандағы N 92 Заңы.

      Мәскеуде 2005 жылғы 18 қаңтарда қол қойылған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіҚазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы
Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы
ШАРТ

      (2006 жылғы 12 қаңтарда күшіне енді - СІМ-нің ресми сайты)

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы,

      халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған қағидаттары мен нормаларын, атап айтқанда, аумақтық тұтастық пен шекаралардың мызғымастығы принциптерiн, Қазақстан Республикасы мен Ресей федерациясы арасындағы Достық, ынтымақтастық және өзара көмек көрсету туралы 1992 жылғы 25 мамырдағы шарттың, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы XXI ғасырға бағдарланған мәңгілiк достық және одақтастық туралы 1998 жылғы 6 шiлдедегi декларацияның ережелерін басшылыққа ала отырып,

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы Президенттерiнiң 1998 жылғы 6 шiлдедегi Бiрлескен мәлiмдемесiн және Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Мемлекеттік шекараны делимитациялау жөнiндегi ниетке қатысты 1998 жылғы 12 қазандағы хаттаманы назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекараның өтуiн белгiлеу мақсатында,

      төмендегiлер туралы уағдаласты:

1-бап

      Осы Шартта "мемлекеттiк шекара" терминi деп Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының құрлықтағы, судағы, жер қойнауындағы және әуе кеңiстігіндегі аумақтарының шектерiн белгiлейтiн сызықты және осы сызық бойынша өтетiн тiк түскен кеңiстiк ұғынылады.

2-бап

      Қазақстан-Ресей мемлекеттiк шекарасының бастапқы нүктесi Тараптар арасындағы жеке шартпен белгiленедi.

3-бап

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекара - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекара сызығының өту сипаттамасында (1-қосымша) қалай көрсетiлсе және Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Мемлекеттiк шекара картасында (2-қосымша) қызыл түстi бiрыңғай сызықпен қалай бейнеленсе, солай өтетiн болады.

      Аталған қосымшалар осы Шарттың ажырамас бөлiктерiн құрайды.

4-бап

      Шекаралық өзендер, жылғалар арналарының, сондай-ақ су айдындарының жағалау сызықтарының кез келген табиғи өзгерiсi, егер Тараптар өзгеше түрде уағдаласпаса, осы Шартта белгiленген мемлекеттiк шекараның жағдайын өзгертуге әкеп соқпайды.

5-бап

      Осы Шартқа сәйкес жергілiктi жерлерде мемлекеттiк шекараны орнату және белгiлеу, демаркация құжаттарының жобаларын дайындау үшiн Тараптар тепе-теңдiк негiзде Бiрлескен Қазақстан-Ресей демаркациялық комиссиясын құрады.

6-бап

      Мемлекеттiк шекара режимi Тараптар арасындағы жеке шарттармен белгiленедi.

7-бап

      Мемлекеттiк шекара кесiп өтетiн немесе мемлекеттiк шекара бойынша өтетiн пайдалы қазбалардың кен орындарын игеруге, инженерлiк құрылыстарды, коммуникацияларды және инфрақұрылымның басқа да объектiлерiн пайдалануға байланысты мәселелер, сондай-ақ биологиялық ресурстарды сақтау мен пайдалану, суды пайдалану және табиғи ортаны қорғау мәселелерi жеке келiсiмдермен реттеледi.

8-бап

      Осы Шарт бекiтiлуге жатады және бекiту грамоталарымен алмасқан күннен бастап күшiне енедi.

      2005 жылғы 18 қаңтарда Мәскеу қаласында әрқайсысы қазақ және орыс тiлдерiнде екi данада жасалды және де екi мәтiннiң күшi бiрдей.

ҚАЗАҚСТАН

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

РЕСПУБЛИКАСЫ ҮШIН

YШIН


      Осымен 2005 жылғы 18 қаңтарда Мәскеу қаласында жасалған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шарттың бұл көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

Қазақстан Республикасы


Сыртқы істер министрлігінің


Халықаралық-құқық департаментінің


Бөлім бастығы  Қазақстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы арасындағы
Қазақстан-Ресей мемлекеттік
шекарасы туралы шартқа
1-қосымша

      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы

      арасындағы мемлекеттік шекараның өту сипаттамасы

      Төменде сипатталатын Қазақстан Республикасы мен Ресей федерациясы арасындағы мемлекеттiк шекара (бұдан әрi - шекара) Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1:100000 масштабтағы Мемлекеттiк шекара картасына (бұдан әрi - Карта) қызыл түстi бiрыңғай сызықпен түсiрiлдi. Сипаттамада келтiрiлген барлық арақашықтықтар 0,1 км дейiнгi дәлдiкпен осы Карта бойынша өлшенген.

      Сипаттама мәтiнiнде пайдаланылатын географиялық объектiлер атауларының қазақ тiлiндегi жазылуы Картаға сәйкес келедi. Жақша iшiнде осы географиялық объектiлердiң қазақ тiлiндегі атаулары келтiрiледi.

      Шекараның құрлықтағы учаскесiнiң бастапқы нүктесi минус 25,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 16,0 км оңтүстікке қарай жатқан Иголкинский каналының (балық жүретiн) басындағы Новая Протока саласының ортасында орналасқан 1-шi нүкте болып табылады.

      1-шi нүктеден бастап шекара минус 25,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 16,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Иголкин Банк саласының Новая Протока және Старая Протока салаларына тарамдалатын тұсында орналасқан 2-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта атаусыз аралды солтүстiк жағынан айналып өтіп, оны Peceй Федерациясының аумағында қалдыра отырып және одан әрi басқа бiр атаусыз аралды оңтүстiк жағынан айналып өтiп, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, Новая Протока саласының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      2-шi нүктеден бастап шекара минус 24,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiкке қарай жатқан Иголкин Банк саласының ортасында орналасқан 3-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта атаусыз бiр топ аралды солтүстiк жағынан айналып өтiп, оларды Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып және одан әрi Три Брата аралдар тобына жататын атаусыз төрт аралды оңтүстiк-батыс жағынан айналып өтiп, оларды Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, бұл ретте аталған топтың қалған аралдары Ресей Федерациясының аумағында қалады, Иголкин Банк саласының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      3-шi нүктеден бастап шекара минус 24,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батысқа қарай жатқан Тимофеевская және Смирновская салаларының қосылған жерiндегi атаусыз саланың ортасында орналасқан 4-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта осы атаусыз саланың ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      4-шi нүктеден бастап шекара минус 24,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Широкая саласының Двойники және Смирновская салаларына тарамдалатын жерiндегі бас арнасының ортасында орналасқан 5-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта атаусыз үш аралды батыс жағынан айналып өтiп, оларды Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, одан әрi атаусыз аралды шығыс жағынан айналып өтiп, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да, Смирновская саласының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      5-шi нүктеден бастап шекара минус 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сумница Широкая және Кигач (Қиғаш) салаларының қосылатын жеріндегі Широкая саласының бас арнасының ортасында орналасқан 6-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта Широкая саласының бас арнасының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      6-шы нүктеден бастап шекара минус 11,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кигачтың (Қиғаштың) бас арнасының ортасында, оның Долонка (Долон) саласымен қосылатын жерiнде орналасқан 7-шi нүктеге дейiн 15,4 км ұзақтықта Кудряшово (Қазақстан Республикасы) және Котяевка (Қазақстан Республикасы) елдi мекендерiнiң арасында орналасқан атаусыз аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      7-шi нүктеден бастап шекара минус 17,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiкке қарай жатқан Алгара (Алғара) саласының ортасында орналасқан 8-шi нүктеге дейiн 12,9 км ұзақтықта Долонка (Долон) және одан әрi Алгара (Алғара) салаларының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      8-шi нүктеден бастап шекара минус 17,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км солтүстiкке қарай жатқан Махамарский мен Каптажинканың жайылма тармақтарының қосылатын жерiнде орналасқан 9-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      9-шы нүктеден бастап шекара минус 14,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiкке қарай жатқан Кигач (Қиғаш) саласы Махамарский жайылма тармағымен қосылатын жердегi Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасында орналасқан 10-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта аталған Махамарский жайылма тармағының ортасы бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      10-шы нүктеден бастап шекара минус 11,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасында орналасқан 11-шi нүктеге дейiн 13,9 км ұзақтықта Кигач (Қиғаш) саласының бас арнасының ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      11-шi нүктеден бастап шекара минус 11,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/1-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/1-шi нүктеден бастап шекара 1,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тартылу үстiндегi атаусыз саланың ортасында орналасқан 11/2-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      11/2-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылу үстiндегi атаусыз саланың ортасында орналасқан 11/3-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тартылып бара жатқан атаусыз саланың ортасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/3-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/4-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      11/4-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/5-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/5-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/6-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/6-шы нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 11/7-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/7-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/8-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      11/8-шi нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/9-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      11/9-шы нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 11/10-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/10-шы нүктеден бастап шекара минус 10,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/11-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      11/11-шi нүктеден бастап шекара минус 10,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 11/12-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/12-шi нүктеден бастап шекара минус 10,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/13-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      11/13-шi нүктеден бастап шекара минус 7,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 11/14-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/14-шi нүктеден бастап шекара минус 11,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/15-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/15-шi нүктеден бастап шекара минус 11,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/16-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк- шығыс бағытта өтедi.

      11/16-шы нүктеден бастап шекара минус 11,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 11/17-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/17-шi нүктеден бастап шекара минус 14,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 11/18-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/18-шi нүктеден бастап шекара минус 20,5 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 11/19-шы нүктеге дейiн 13,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      11/19-шы нүктеден бастап шекара минус 15,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,6 км шығысқа қарай орналасқан 11/20-шы нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      11/20-шы нүктеден бастап шекара минус 14,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 12-шi нүктеге дейiн 16,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      12-шi нүктеден бастап шекара минус 8,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 13-шi нүктеге дейiн 28,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      13-шi нүктеден бастап шекара минус 2,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 13,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 14-шi нүктеге дейiн 38,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      14-шi нүктеден бастап шекара минус 7,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 15-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      15-шi нүктеден бастап шекара минус 7,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 16-шы нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      16-шы нүктеден бастап шекара минус 7,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 10,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 17-шi нүктеге дейiн 10,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      17-шi нүктеден бастап шекара минус 5,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 18-шi нүктеге дейiн 17,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      18-шi нүктеден бастап шекара минус 5,5 белгiсі бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 19-шы нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      19-шы нүктеден бастап шекара минус 5,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 20-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тікелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      20-шы нүктеден бастап шекара минус 5,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 21-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      21-шi нүктеден бастап шекара минус 6,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 22-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      22-шi нүктеден бастап шекара минус 3,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батысқа қарай орналасқан 23-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      23-шi нүктеден бастап шекара 2,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 24-шi нүктеге дейiн 19,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      24-шi нүктеден бастап шекара минус 1,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 25-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      25-шi нүктеден бастап шекара 1,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 26-шы нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      26-шы нүктеден бастап шекара 1,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 27-шi нүктеге дейiн 16,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      27-шi нүктеден бастап шекара 5,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батысқа қарай орналасқан 28-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      28-шi нүктеден бастап шекара 5,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 29-шы нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      29-шы нүктеден бастап шекара 3,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 30-шы нүктеге дейiн 10,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      30-шы нүктеден бастап шекара 3,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 31-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      31-шi нүктеден бастап шекара 9,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 32-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      32-шi нүктеден бастап шекара 9,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 33-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      33-шi нүктеден бастап шекара 14,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 34-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      34-шi нүктеден бастап шекара 14,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батысқа қарай орналасқан 35-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      35-шi нүктеден бастап шекара 19,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 36-шы нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      36-шы нүктеден бастап шекара 19,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батысқа қарай орналасқан 37-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      37-шi нүктеден бастап шекара 19,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 38-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      38-шi нүктеден бастап шекара 20,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 39-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      39-шы нүктеден бастап шекара 5,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 40-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      40-шы нүктеден бастап шекара 14,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiкке қарай жатқан Тургай (Торғай) елдi мекенiндегi (Қазақстан Республикасы) атаусыз көлдiң шығыс жағалауында орналасқан 41-шi нүктеге дейiн 15,2 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      41-шi нүктеден бастап шекара 14,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз көлдiң батыс жағалауында орналасқан 42-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған көл бойынша тiкелей батыс бағытта өтедi.

      42-шi нүктеден бастап шекара 14,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 43-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      43-шi нүктеден бастап шекара 35,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 44-шi нүктеге дейiн 10,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      44-шi нүктеден бастап шекара 26,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 45-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      45-шi нүктеден бастап шекара 26,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 46-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      46-шы нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 47-шi нүктеге дейiн 12,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      47-шi нүктеден бастап шекара 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батысқа қарай орналасқан 48-шi нүктеге дейiн 61,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      48-шi нүктеден бастап шекара 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 49-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      49-шы нүктеден бастап шекара 23,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 50-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      50-шi нүктеден бастап шекара 19,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 51-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      51-шi нүктеден бастап шекара 24,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан даналық жолда орналасқан 52-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      52-шi нүктеден бастап шекара 27,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 53-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      53-шi нүктеден бастап шекара 25,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 54-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      54-шi нүктеден бастап шекара 24,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 55-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      55-шi нүктеден бастап шекара 34,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 56-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      56-шы нүктеден бастап шекара 25,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 57-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      57-шi нүктеден бастап шекара 29,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 58-шi нүктеге дейiн 10,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      58-шi нүктеден бастап шекара 33,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 59-шы нүктеге дейiн 15,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      59-шы нүктеден бастап шекара 33,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 60-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      60-шы нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 61-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      61-шi нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 62-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      62-шi нүктеден бастап шекара 30,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 63-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      63-шi нүктеден бастап шекара 31,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 64-шi нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      64-шi нүктеден бастап шекара 38,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 65-шi нүктеге дейiн 13,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      65-шi нүктеден бастап шекара 38,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 66-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      66-шы нүктеден бастап шекара 38,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалатын тұсында орналасқан 67-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      67-шi нүктеден бастап шекара 37,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 68-шi нүктеге дейiн 17,7 км ұзақтықта далалық жолмен және әрi қарай сүрлеу жолдар бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      68-шi нүктеден бастап шекара 40,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 69-шы нүктеге дейiн 21,6 км ұзақтықта сүрлеу және далалық жолдар бойынша, әрі қарай жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      69-шы нүктеден бастап шекара 44,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 70-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта жақсартылған қapa жолменен және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      70-шi нүктеден бастап шекара 54,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 71-шi нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      71-шi нүктеден бастап шекара 56,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Торгун (Торғын) өзенiнiң ортасында орналасқан 72-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша және әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      72-шi нүктеден бастап шекара 57,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 73-шi нүктеге дейiн 13,1 км ұзақтықта Торгун (Торғын) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және одан әрi тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      73-шi нүктеден бастап шекара 56,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан қашыда орналасқан 74-шi нүктеге дейiн 14,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша және әрi қарай қашы бойынша жалпы солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      74-шi нүктеден бастап шекара 38,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Мал.Узень (Сарыөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 75-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      75-шi нүктеден бастап шекара 22,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Мал.Узень (Сарыөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 76-шы нүктеге дейiн 120,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай, одан әрi Варфоломеевск су қоймасының ортасы бойынша және тағы да Мал.Узень (Сарыөзен) өзенiнiң ортасы бойынша өтедi.

      76-шы нүктеден бастап шекара 21,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 77-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      77-шi нүктеден бастап шекара 20,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 78-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      78-шi нүктеден бастап шекара 19,2 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 79-шы нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      79-шы нүктеден бастап шекара 18,5 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 80-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      80-шi нүктеден бастап шекара 21,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 81-шi нүктеге дейiн 6,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      81-шi нүктеден бастап шекара 22,9 белгiсi бар геодезиялық пункттің орталығында орналасқан 82-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      82-шi нүктеден бастап шекара 16,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Бол.Узень (Қараөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 83-шi нүктеге дейiн 11,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      83-шi нүктеден бастап шекара 19,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Бол.Узень (Қараөзен) өзенiнiң ортасында орналасқан 84-шi нүктеге дейiн 15,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      84-шi нүктеден бастап шекара 19,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 85-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      85-шi нүктеден бастап шекара 19,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 86-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      86-шы нүктеден бастап шекара 21,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 87-шi нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      87-шi нүктеден бастап шекара 29,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 88-шi нүктеге дейiн 22,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      88-шi нүктеден бастап шекара 52,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Дюра өзенiнiң ортасында орналасқан 89-шы нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi сүрлеу жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-бағытта өтедi.

      89-шы нүктеден бастап шекара 71,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Дора өзенiнiң ортасында орналасқан 90-шы нүктеге дейiн 14,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      90-шы нүктеден бастап шекара 71,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз тоғанда орналасқан 91-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      91-шi нүктеден бастап шекара 37,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Горькая өзенiнiң ортасында орналасқан 92-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта және әрi қарай аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      92-шi нүктеден бастап шекара 37,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 93-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      93-шi нүктеден бастап шекара 37,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 94-шi нүктеге дейін 11,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      94-шi нүктеден бастап шекара 28,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км батысқа қарай орналасқан 95-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      95-шi нүктеден бастап шекара 28,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батысқа қарай орналасқан 96-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      96-шы нүктеден бастап шекара 38,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 97-шi нүктеге дейiн 11,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      97-шi нүктеден бастап шекара 55,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 98-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      98-шi нүктеден бастап шекара 53,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығысқа қарай орналасқан 99-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      99-шы нүктеден бастап шекара 49,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 100-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      100-шi нүктеден бастап шекара 56,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай жатқан Мерекень (Мерекен) өзенiнiң ортасында орналасқан 101-шi нүктеге дейiн 11,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      101-шi нүктеден бастап шекара Высокая тауындағы 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Мерекень (Мерекен) өзенiнiң ортасында орналасқан 102-шi нүктеге дейiн 14,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      102-шi нүктеден бастап шекара 138,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 103-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      103-шi нүктеден бастап шекара 138,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Тюятау (Түйетау) тауында орналасқан 104-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      104-шi нүктеден бастап шекара 194,9 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 105-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      105-шi нүктеден бастап шекара 135,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 106-шы нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      106-шы нүктеден бастап шекара 135,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 107-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      107-шi нүктеден бастап шекара 227,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 108-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      108-шi нүктеден бастап шекара 227,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 109-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      109-шы нүктеден бастап шекара 142,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 110-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      110-шы нүктеден бастап шекара 155,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 111-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      111-шi нүктеден бастап шекара 167,6 белгісi бар геодезиялық пункттің орталығында орналасқан 112-шi нүктеге дейiн 15,0 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      112-шi нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 113-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      113-шi нүктеден бастап шекара 199,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 114-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      114-шi нүктеден бастап шекара 186,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 115-шi нүктеге дейiн 27,3 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша, сосын сүрлеу және тағы да далалық жолдар бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      115-шi нүктеден бастап шекара 201,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батысқа қарай орналасқан 116-шы нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi сүрлеу жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      116-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 117-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      117-шi нүктеден бастап шекара 156,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Солдатка өзенiнiң ортасында орналасқан 118-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрі тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      118-шi нүктеден бастап шекара 104,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Солдатка өзенiнiң ортасында орналасқан 119-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      119-шы нүктеден бастап шекара 133,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 120-шы нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      120-шы нүктеден бастап шекара 133,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 121-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      121-шi нүктеден бастап шекара 124,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,9 км батысқа қарай жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 122-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      122-шi нүктеден бастап шекара 106,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiкке қарай жатқан Холманка өзенiнiң ортасында орналасқан 123-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта атаусыз жылғаның ортасы бойынша және одан әрi аталған өзеннiң ортасымен ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      123-шi нүктеден бастап шекара 106,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 124-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      124-шi нүктеден бастап шекара 106,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 125-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      125-шi нүктеден бастап шекара 115,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 126-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта атаусыз аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      126-шы нүктеден бастап шекара 115,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 127-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      127-шi нүктеден бастап шекара 133,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 128-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      128-шi нүктеден бастап шекара 133,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 129-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      129-шы нүктеден бастап шекара 133,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 130-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      130-шы нүктеден бастап шекара 131,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Тришкина өзенiнiң ортасында орналасқан 131-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      131-шi нүктеден бастап шекара 115,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 132-шi нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта Тришкина өзенiнiң ортасы бойынша және одан әрi Таловая өзенiнiң ағысын бойлап төмен қарай өтедi.

      132-шi нүктеден бастап шекара 128,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 133-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      133-шi нүктеден бастап шекара 128,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 134-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      134-шi нүктеден бастап шекара 138,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 135-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      135-шi нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 136-шы нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      136-шы нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 137-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      137-шi нүктеден бастап шекара 148,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 138-шi нүктеге дейiн 2,7 км аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      138-шi нүктеден бастап шекара 171,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдың қиылысында орналасқан 139-шы нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта аталған жолдың оң қапталына кесiп өтiп, сосын жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстік-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      139-шы нүктеден бастап шекара 171,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 140-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      140-шы нүктеден бастап шекара 148,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 141-шi нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      141-шi нүктеден бастап шекара 148,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 141/1-шi нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      141/1-шi нүктеден бастап шекара 148,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiкке қарай жатқан тартылып бара жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 142-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      142-шi нүктеден бастап шекара 91,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенi атаусыз суқоймасына құятын жерде орналасқан 143-шi нүктеге дейiн 32,3 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      143-шi нүктеден бастап шекара 91,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз суқоймасында орналасқан 144-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      144-шi нүктеден бастап шекара 53,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Таловая өзенiндегi плотинаның төменгi бьефiнде орналасқан 145-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      145-шi нүктеден бастап шекара 53,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Таловая өзенiнiң ортасында орналасқан 146-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      146-шы нүктеден бастап шекара 129,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 147-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      147-шi нүктеден бастап шекара 47,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 148-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      148-шi нүктеден бастап шекара 104,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 149-шы нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      149-шы нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығысқа қарай орналасқан 150-шi нүктеге дейiн 9,7 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      150-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 151-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      151-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кучкинский Дол құрғақ өзегiнiң табанында орналасқан 152-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      152-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз құрғақ өзектiң табанында орналасқан 153-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта Кучкинский Дол құрғақ өзегiнiң табаны бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      153-шi нүктеден бастап шекара 154,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан атаусыз құрғақ өзектің табанында орналасқан 154-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      154-шi нүктеден бастап шекара 104,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Балбинка өзенiнiң ортасында орналасқан 155-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта атаусыз құрғақ өзектiң табаны бойынша және одан әрi жоғарыда аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай түседi де жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      155-шi нүктеден бастап шекара 138,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 156-шы нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      156-шы нүктеден бастап шекара 41,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 157-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      157-шi нүктеден бастап шекара 41,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 158-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      158-шi нүктеден бастап шекара 41,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 159-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта сүрлеу және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      159-шы нүктеден бастап шекара 41,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чаган (Шаған) өзенiнiң ортасында орналасқан 160-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      160-шы нүктеден бастап шекара 46,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чаган (Шаған) өзенiнiң ортасында орналасқан 161-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      161-шi нүктеден бастап шекара 44,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 162-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      162-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 163-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      163-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 164-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      164-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 165-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      165-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 166-шы нүктеге дейiн 2,0 қм ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      166-шы нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 167-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      167-шi нүктеден бастап шекара 74,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 168-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      168-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 169-шы нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      169-шы нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 170-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      170-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 171-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      171-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 172-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      172-шi нүктеден бастап шекара 48,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 173-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тікелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      173-шi нүктеден бастап шекара 47,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 174-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      174-шi нүктеден бастап шекара 47,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 175-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      175-шi нүктеден бастап шекара 61,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 176-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      176-шы нүктеден бастап шекара 80,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 177-шi нүктеге дейiн 9,9 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      177-шi нүктеден бастап шекара 79,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Рубежка өзенiнiң ортасында орналасқан 178-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      178-шi нүктеден бастап шекара 79,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Рубежка өзенiнiң ортасында, оның Бол.Вербовка өзенiмен қосылатын тұсында орналасқан 179-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта Рубежка өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      179-шы нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Бол.Вербовка өзенiнiң ортасында орналасқан 180-шi нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      180-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 181-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      181-шi нүктеден бастап шекара 144,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 182-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      182-ші нүктеден бастап шекара 108,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 183-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша, одан әрi тiкелей, сосын орманның енсiз алабын бойлап, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдыра отырып, тағы да тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      183-шi нүктеден бастап шекара 108,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 184-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      184-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 185-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      185-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Бол.Быковка өзенiнiң ортасында орналасқан 186-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      186-шы нүктеден бастап шекара 90,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 187-ші нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      187-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 188-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тікелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      188-шi нүктеден бастап шекара 83,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 189-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      189-шы нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығысқа қарай орналасқан 190-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      190-шы нүктеден бастап шекара 90,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 191-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      191-шi нүктеден бастап шекара 90,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 192-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      192-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 193-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      193-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 194-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      194-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батысқа қарай орналасқан 195-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      195-шi нүктеден бастап шекара 100,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км шығысқа қарай орналасқан 196-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      196-шы нүктеден бастап шекара 94,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстік-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 197-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      197-ші нүктеден бастап шекара 111,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай жатқан атаусыз суқоймасында орналасқан 198-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      198-шi нүктеден бастап шекара 131,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Мал.Ембулатовка өзенiнiң ортасында орналасқан 199-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта атаусыз суқоймасы бойынша және одан әрi жоғарыда аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      199-шы нүктеден бастап шекара 111,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 200-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      200-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 201-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта сүрлеу және далалық жолдар бойынша, одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      201-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстік-шығысқа қарай жатқан Елтышевка өзенiнiң ортасында орналасқан 202-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      202-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай Елтышевка өзенiнiң ортасында орналасқан 203-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      203-шi нүктеден бастап шекара 77,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 204-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      204-шi нүктеден бастап шекара 72,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Елтышевка өзенiнiң ортасында орналасқан 205-шi нүктеге дейiн 9,1 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      205-шi нүктеден бастап шекара 53,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында, оның Елтышевка өзенiмен қосылатын тұсында орналасқан 206-шы нүктеге дейiн 17,7 км ұзақтықта ағысты бойлап төмен қарай Елтышевка өзенiнiң ортасы бойынша, одан әрi Елтышевка өзенiнiң ескi арнасының ортасы бойынша, сосын тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта және тағы да Елтышевка өзенiнiң ортасы бойынша өтедi.

      206-шы нүктеден бастап шекара 70,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында орналасқан 207-шi нүктеге дейiн 128,6 км ұзақтықта Яманское көлiнiң ауданында орналасқан аралды, Орешки көлiнiң ауданында орналасқан аралды және Мартюхино көлiнiң ауданында орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      207-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 207/1-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      207/1-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 207/2-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      207/2-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 207/3-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      207/3-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 207/4-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      207/4-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiкке қарай жатқан атаусыз жайылма судың ортасында орналасқан 207/5-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      207/5-шi нүктеден бастап шекара 70,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Малый Илек (Кiшi Елек) саласының ортасында орналасқан 207/6-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта атаусыз жайылма судың ортасымен шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      207/6-шы нүктеден бастап шекара 59,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Малый Илек (Кiшi Елек) саласының ортасында орналасқан 208-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта аталған саланың ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      208-шi нүктеден бастап шекара 59,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан, тартылып бара жатқан атаусыз саланың ортасында орналасқан 209-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      209-шы нүктеден бастап шекара 66,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiкке қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның тартылып бара жатқан атаусыз саламен қосылатын жерiнде орналасқан 210-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған саланың ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      210-шы нүктеден бастап шекара 64,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның тартылып бара жатқан Удаман жылғасымен қосылатын жерiнде орналасқан 211-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      211-шi нүктеден бастап шекара 72,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Удаман жылғасының ортасында орналасқан 212-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      212-шi нүктеден бастап шекара 72,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 213-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      213-шi нүктеден бастап шекара 66,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 214-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      214-шi нүктеден бастап шекара 77,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 215-шi нүктеге дейiн 16,0 км ұзақтықта атанған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      215-шi нүктеден бастап шекара 75,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 216-шы нүктеге дейiн 36,0 км ұзақтықта Илек (Елек) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      216-шы нүктеден бастап шекара 91,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 217-шi нүктеге дейiн 37,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      217-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/1-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      217/1-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/2-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      217/2-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/3-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      217/3-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/4-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      217/4-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/5-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      217/5-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 217/6-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      217/6-шы нүктеден бастап шекара 91,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Ащы (Ащы) өзенiнiң ортасында орналасқан 217/7-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      217/7-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км солтүстiкке қарай жатқан Ащы (Ащы) өзенiнiң ортасында орналасқан 217/8-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      217/8-шi нүктеден бастап шекара 91,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiкке қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 217/9-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      217/9-шы нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 218-шi нүктеге дейiн 63,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      218-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 218/1-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/1-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 218/2-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      218/2-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 218/3-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      218/3-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/4-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/4-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/5-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      218/5-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/6-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/6-шы нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/7-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/7-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 218/8-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтеді.

      218/8-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 218/9-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      218/9-шы нүктеден бастап шекара 91,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 219-шы нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      219-шы нүктеден бастап шекара 91,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 220-шы нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      220-шы нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 221-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      221-шi нүктеден бастап шекара 113,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасында орналасқан 222-шi нүктеге дейiн 4,7 қм ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      222-шi нүктеден бастап шекара 113,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасында орналасқан 223-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      223-шi нүктеден бастап шекара 191,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км шығысқа қарай жатқан плотинаның төменгi бьефiнде орналасқан 224-шi нүктеге дейiн 9,0 км ұзақтықта Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      224-шi нүктеден бастап шекара 191,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз суқоймасына Шыбынды (Шыбынды) өзенi құятын тұста, осы өзеннiң ортасында орналасқан 225-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      225-шi нүктеден бастап шекара 260,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстік-батысқа қарай жатқан Шыбынды (Шыбынды) өзенiнiң ортасында орналасқан 226-шы нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта Шыбынды (Шыбынды) өзенінiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      226-шы нүктеден бастап шекара 260,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 227-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      227-шi нүктеден бастап шекара 260,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 228-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      228-шi нүктеден бастап шекара 273,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 229-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      229-шы нүктеден бастап шекара 273,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 230-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      230-шы нүктеден бастап шекара 259,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Меловая тауында орналасқан 231-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      231-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 232-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      232-ші нүктеден бастап шекара 250,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 232/1-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      232/1-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай орналасқан 233-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      233-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 234-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      234-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан шұңқырдың табанында орналасқан 235-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      235-шi нүктеден бастап шекара 171,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Ишкарган (Есқорған) өзенiнiң ортасында, осы өзеннiң Акпай (Ақбай) өзенiмен қосылатын жерiнде орналасқан 236-шы нүктеге дейiн 12,9 км ұзақтықта шұңқырдың табаны бойынша және одан әрi тартылып бара жатқан Акпай (Ақбай) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      236-шы нүктеден бастап шекара 140,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Ишкарган (Есқорған) өзенiнiң ортасында орналасқан 237-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта Ивановка елдi мекенi ауданында (Ресей Федерациясы) жоғарыда аталған өзеннiң сол жақтағы арнасының ортасы бойынша өтiп, Ишкарган (Есқорған) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      237-шi нүктеден бастап шекара 140,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 238-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      238-шi нүктеден бастап шекара 133,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан Акбулак (Ақбұлақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 239-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      239-шы нүктеден бастап шекара 122,0 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 240-шы нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      240-шы нүктеден бастап шекара 118,9 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 241-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      241-шi нүктеден бастап шекара 101,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Xoбдa (Қобда) өзенiнiң ортасында орналасқан 242-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта орманның енсiз алабының бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдыра отырып, жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      242-шi нүктеден бастап шекара 117,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның Хобда (Қобда) өзенiмен қосылатын жерiнде орналасқан 243-шi нүктеге дейiн 15,4 км ұзақтықта Хобда (Қобда) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      243-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 244-шi нүктеге дейiн 24,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      244-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ескi арнасының ортасында орналасқан 245-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      245-шi нүктеден бастап шекара 133,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерiнде орналасқан 246-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта Илек (Елек) өзенiнiң ескi арнасының ортасы бойынша жалпы шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      246-шы нүктеден бастап шекара 122,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерiнде орналасқан 247-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      247-шi нүктеден бастап шекара 122,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ескi арнасының ортасында орналасқан 248-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ескi арнасының ортасымен жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      248-шi нүктеден бастап шекара 122,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 249-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      249-шы нүктеден бастап шекара 133,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,5 км шығысқа қарай жатқан Илек (Елек) өзенiнiң ортасында орналасқан 250-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      250-шi нүктеден бастап шекара 185,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығысқа қарай орналасқан 251-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      251-шi нүктеден бастап шекара 206,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батысқа қарай орналасқан 252-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      252-шi нүктеден бастап шекара 206,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 253-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      253-шi нүктеден бастап шекара 216,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 254-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      254-шi нүктеден бастап шекара 216,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 255-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      255-шi нүктеден бастап шекара 216,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 256-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      256-шы нүктеден бастап шекара 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай жатқан Мал.Хобда (Кiшi Қобда) өзенiнiң ортасында орналасқан 257-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта енсiз орман алабын бойлап, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      257-шi нүктеден бастап шекара 204,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Мал.Хобда (Кiшi Қобда) өзенiнiң ортасында орналасқан 258-шi нүктеге дейiн 18,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      258-шi нүктеден бастап шекара 204,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 259-шы нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      259-шы нүктеден бастап шекара 201,7 белгiсі бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 260-шы нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      260-шы нүктеден бастап шекара 161,6 белгiсі бар геодезиялық пункттен 4,1 км батысқа қарай орналасқан 261-шi нүктеге дейiн 6,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      261-шi нүктеден бастап шекара 220,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 262-шi, нүктеге дейiн 23,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      262-шi нүктеден бастап шекара 193,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 263-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      263-шi нүктеден бастап шекара 193,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 264-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      264-шi нүктеден бастап шекара 206,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 265-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      265-шi нүктеден бастап шекара 297,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiкке қарай орналасқан 266-шы нүктеге дейiн 3,1 қм ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      266-шы нүктеден бастап шекара 313,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 267-ші нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      267-шi нүктеден бастап шекара 305,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 268-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      268-шi нүктеден бастап шекара 305,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 269-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      269-шы нүктеден бастап шекара 305,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 270-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тікелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      270-шi нүктеден бастап шекара 305,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 271-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      271-шi нүктеден бастап шекара 305,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 272-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      272-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 273-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      273-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батысқа қарай орналасқан 274-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      274-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 275-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      275-шi нүктеден бастап шекара 305,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 276-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстік бағытта өтедi.

      276-шы нүктеден бастап шекара 305,4 белгісi бар геодезиялық, пункттен 3,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 277-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      277-шi нүктеден бастап шекара 257,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 278-ші нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      278-шi нүктеден бастап шекара 257,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 279-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      279-шы нүктеден бастап шекара 331,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 280-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      280-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 281-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      281-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 282-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      282-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 283-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      283-шi нүктеден бастап шекара 331,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 284-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      284-шi нүктеден бастап шекара 174,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 285-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тікелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      285-шi нүктеден бастап шекара 201,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 286-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      286-шы нүктеден бастап шекара 201,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 287-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      287-шi нүктеден бастап шекара 201,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 288-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      288-ші нүктеден бастап шекара 236,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 289-шы нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      289-шы нүктеден бастап шекара 240,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 290-шы нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      290-шы нүктеден бастап шекара 186,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 291-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      291-шi нүктеден бастап шекара 148,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 292-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      292-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 293-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      293-шi нүктеден бастап шекара 250,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 294-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      294-шi нүктеден бастап шекара 290,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 295-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      295-шi нүктеден бастап шекара 249,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 296-шы нүктеге дейiн 13,6 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi енсiз орман алабын бойлап, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да 237,6 және 280,3 белгiлерi бар геодезиялық пункттер арқылы және тағы да тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      296-шы нүктеден бастап шекара 310,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 297-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi енсiз орман алабын бойлап, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      297-шi нүктеден бастап шекара 310,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 298-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      298-шi нүктеден бастап шекара 310,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 299-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      299-шы нүктеден бастап шекара 315,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 300-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      300-шi нүктеден бастап шекара 315,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 301-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      301-шi нүктеден бастап шекара 320,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 302-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      302-шi нүктеден бастап шекара 315,9 белгісi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 303-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      303-шi нүктеден бастап шекара 255,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 304-ші нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      304-шi нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 305-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      305-шi нүктеден бастап шекара 172,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiкке қарай жатқан Уртабуртя (Орта Борта) өзенiнiң ортасында орналасқан 306-шы нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      306-шы нүктеден бастап шекара 192,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уртабуртя (Орта Борта) өзенiнiң ортасында, Буртя (Борта) және Тарангул (Тораңғыл) өзендерi қосылатын жерде орналасқан 307-шi нүктеге дейiн 17,8 км ұзақтықта Уртабуртя (Орта Борта) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      307-шi нүктеден бастап шекара 269,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiкке қарай жатқан Таранғул (Тораңғыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 308-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен, одан әрi осы өзеннiң оңтүстiк саласының ортасымен және тағы да Тарангул (Тораңғыл) өзенiнiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      308-ші нүктеден бастап шекара 269,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiкке қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 309-шы нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      309-шы нүктеден бастап шекара 304,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 310-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      310-шы нүктеден бастап шекара 225,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 311-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      311-шi нүктеден бастап шекара 225,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 312-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      312-шi нүктеден бастап шекара 225,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай орналасқан 313-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      313-шi нүктеден бастап шекара 298,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 314-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      314-шi нүктеден бастап шекара 298,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Джамылчисай (Жамылшысай) өзенiнiң ортасында орналасқан 315-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      315-шi нүктеден бастап шекара 298,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз құрғақ өзектiң табанында орналасқан 316-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта Джамылчисай (Жамылшысай) өзенiнiң ортасымен, одан әрi осы өзеннiң оң саласының ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай, сосын аталған атаусыз құрғақ өзектiң табаны бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      316-шы нүктеден бастап шекара 357,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 317-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      317-шi нүктеден бастап шекара 360,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 318-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      318-шi нүктеден бастап шекара 360,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 319-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      319-шы нүктеден бастап шекара 357,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 320-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      320-шы нүктеден бастап шекара 375,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 321-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      321-шi нүктеден бастап шекара 375,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 322-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      322-шi нүктеден бастап шекара 394,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 323-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      323-шi нүктеден бастап шекара 385,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 324-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      324-шi нүктеден бастап шекара 376,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 325-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      325-шi нүктеден бастап шекара 311,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 326-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      326-шы нүктеден бастап шекара 395,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 327-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      327-ші нүктеден бастап шекара 337,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батысқа қарай орналасқан 328-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      328-шi нүктеден бастап шекара 302,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 329-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      329-шы нүктеден бастап шекара 302,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 330-шы нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      330-шы нүктеден бастап шекара 337,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 331-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      331-шi нүктеден бастап шекара 337,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 332-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      332-шi нүктеден бастап шекара 337,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км шығысқа қарай орналасқан 333-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      333-шi нүктеден бастап шекара 255,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 334-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      334-шi нүктеден бастап шекара 255,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км шығысқа қарай орналасқан 335-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      335-шi нүктеден бастап шекара 241,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 336-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      336-шы нүктеден бастап шекара 241,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 337-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      337-шi нүктеден бастап шекара 255,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кучукбай (Күшiкбай) өзенiнiң ортасында орналасқан 338-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      338-шi нүктеден бастап шекара 266,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) (Қиялы Борта) өзенiнiң ортасында, оның Кучукбай (Күшiкбай) өзенiмен тоғысатын тұсында орналасқан 339-шы нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта Кучукбай (Күшiкбай) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      339-шы нүктеден бастап шекара 300,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстік-батысқа қарай жатқан Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) (Қиялы Борта) өзенiнiң ортасында, оған Кия (Қия) өзенi құятын жерде орналасқан 340-шы нүктеге дейiн 11,4 км ұзақтықта Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) (Қиялы Борта) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      340-шы нүктеден бастап шекара 395,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Байсай (Байсай) өзегiндегі атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 341-шi нүктеге дейiн 25,4 км ұзақтықта Кия (Қия) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және одан әрi жоғарыдағы атаусыз жылғаның ортасымен өтедi.

      341-шi нүктеден бастап шекара 395,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 342-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      342-шi нүктеден бастап шекара 420,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км батысқа қарай жатқан атаусыз өзектiң табанында орналасқан 343-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта аталған өзектiң табаны бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      343-шi нүктеден бастап шекара 448,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 344-шi нүктеге дейiн 8,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      344-шi нүктеден бастап шекара 448,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Кия (Қия) өзенiнiң ортасында орналасқан 345-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      345-шi нүктеден бастап шекара 441,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кия (Қия) өзенiнiң бастау-бұлағының ортасында орналасқан 346-шы нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      346-шы нүктеден бастап шекара 446,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан даналық жолда орналасқан 347-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      347-шi нүктеден бастап шекара 446,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 348-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тікелей солтүстік бағытта өтедi.

      348-ші нүктеден бастап шекара 430,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 349-шы нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      349-шы нүктеден бастап шекара 247,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында орналасқан 350-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      350-шi нүктеден бастап шекара 192,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км батысқа қарай жатқан Урал (Жайық) өзенiнiң ортасында, оған тартылып бара жатқан Киргильдысай (Керегелдiсай) өзенi құятын жерде орналасқан 351 нүктеге дейiн Коктогай (Көктоғай) нүктесi елдi мекенiнен (Қазақстан Республикасы) солтүстiкке қарай орналасқан аралды Қазақстан Республикасының аумағында; Пятихатка шаткалының солтүстiк-батысында орналасқан екi аралды және Поперечная тауының оңтүстiк-шығысында орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында; Каменная Речка өзегiнен оңтүстікке қарай орналасқан екi аралды Қазақстан Республикасының аумағында; 378,5 белгiсi бар биiктiктен оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында; Горюн елдi мекенiнiң (Ресей Федерациясы) оңтүстiгiнде орналасқан аралды Қазақстан Республикасының аумағында; Тонатар (Таңатар) өзегiнен шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан аралды Қазақстан Республикасының аумағында; пионер лагерiнен оңтүстiкке қарай орналасқан аралды және Хабарное (Ресей Федерациясы) елдi мекенiнен оңтүстiкке қарай орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да 64,8 км ұзақтықта Урал (Жайық) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      351-ші нүктеден бастап шекара 192,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Киргильдысай (Керегелдiсай) өзенiнiң ортасында орналасқан 351/1-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тартылып бара жатқан аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      351/1-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/2-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      351/2-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/3-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта сутаратқыштың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      351/3-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,2 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/4-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта сутаратқыштың бойымен, оны Ресей федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      351/4-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 351/5-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      351/5-шi нүктеден бастап шекара 223,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 351/6-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      351/6-шы нүктеден бастап шекара 291,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,5 км батысқа қарай орналасқан 351/7-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      351/7-шi нүктеден бастап шекара 345,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 351/8-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      351/8-шi нүктеден бастап шекара 291,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолда орналасқан 352-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      352-шi нүктеден бастап шекара 358,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстiкке қарай орналасқан 353-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      353-шi нүктеден бастап шекара 275,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 354-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      354-шi нүктеден бастап шекара 276,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 355-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      355-шi нүктеден бастап шекара 257,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 356-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      356-шы нүктеден бастап шекара 289,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 357-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      357-шi нүктеден бастап шекара 289,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 358-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      358-шi нүктеден бастап шекара 288,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 359-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      359-шы нүктеден бастап шекара 369,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 360-шы нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      360-шы нүктеден бастап шекара 369,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 361-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      361-шi нүктеден бастап шекара 369,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 362-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      362-шi нүктеден бастап шекара 363,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 363-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      363-шi нүктеден бастап шекара 301,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 364-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      364-шi нүктеден бастап шекара 301,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 365-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      365-шi нүктеден бастап шекара 298,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстік-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 366-шы нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      366-шы нүктеден бастап шекара 298,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 367-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      367-шi нүктеден бастап шекара 298,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 368-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      368-ші нүктеден бастап шекара 347,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 369-шы нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      369-шы нүктеден бастап шекара 273,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 370-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      370-шi нүктеден бастап шекара 273,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Кольбай (Көлбай) өзегiнiң табанында орналасқан 371-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      371-шi нүктеден бастап шекара 278,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығысқа қарай жатқан атаусыз өзектiң табанында орналасқан 371/1-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      371/1-шi нүктеден бастап шекара 254,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз өзектiң табанында орналасқан 372-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта аталған өзектің табаны бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      372-шi нүктеден бастап шекара 254,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 373-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта атаусыз өзектiң табаны бойынша және одан әрi осы өзектегi тартылып бара жатқан аталған жылғаның ортасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      373-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 374-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      374-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 375-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      375-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 376-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      376-шы нүктеден бастап шекара 226,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 377-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      377-шi нүктеден бастап шекара 250,7 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 378-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      378-шi нүктеден бастап шекара 251,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 379-шы нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      379-шы нүктеден бастап шекара 251,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 380-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      380-шi нүктеден бастап шекара 283,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiкке қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 381-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      381-шi нүктеден бастап шекара 283,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 382-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта аталған жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      382-шi нүктеден бастап шекара 312,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 383-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      383-шi нүктеден бастап шекара 312,3 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 384-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      384-шi нүктеден бастап шекара 312,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 385-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      385-шi нүктеден бастап шекара 312,1 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 386-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      386-шы нүктеден бастап шекара 316,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 387-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      387-шi нүктеден бастап шекара 312,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 388-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      388-шi нүктеден бастап шекара 306,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,0 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кошенсай (Көшенсай) өзегiндегi тартылып бара жатқан жылғаның ортасында орналасқан 388/1-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      388/1-шi нүктеден бастап шекара 306,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,7 км солтүстiкке қарай жатқан Аралча (Аралша) өзенiнiң ортасында орналасқан 389-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта Кошенсай (Көшенсай) өзегiндегi тартылып бара жатқан жылғаның ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай және одан әрi аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      389-шы нүктеден бастап шекара 306,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 390-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      390-шы нүктеден бастап шекара 332,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 391-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      391-шi нүктеден бастап шекара 332,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Когатык (Қоғатық) өзенiнiң ортасында орналасқан 392-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      392-шi нүктеден бастап шекара 323,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Когатык (Қоғатық) өзенiнiң ортасында орналасқан 393-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      393-шi нүктеден бастап шекара 306,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Аралча (Аралша) өзенiнiң ортасында орналасқан 394-шi нүктеге дейiн 7,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      394-шi нүктеден бастап шекара 311,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Аралча (Аралша) өзенiнiң ортасында орналасқан 395-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      395-шi нүктеден бастап шекара 332,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 396-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      396-шы нүктеден бастап шекара 332,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 397-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      397-ші нүктеден бастап шекара 323,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 398-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      398-шi нүктеден бастап шекара 360,4 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 399-шы нүктеге дейiн 11,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      399-шы нүктеден бастап шекара 359,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 400-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      400-шi нүктеден бастап шекара 392,3 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 401-шi нүктеге дейiн 20,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      401-шi нүктеден бастап шекара 392,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 402-шi нүктеге дейiн 10,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      402-шi нүктеден бастап шекара 371,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстiкке қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/1-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/1-шi нүктеден бастап шекара 389,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/2-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта аталған темiр жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да жалпы шығыс бағытта өтедi.

      402/2-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 402/3-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/3-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 402/4-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      402/4-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiкке қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/5-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      402/5-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолдың жанында орналасқан 402/6-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта темiржолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      402/6-шы нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 402/7-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      402/7-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 402/8-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      402/8-шi нүктеден бастап шекара 379,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан темiржолда орналасқан 402/9-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/9-шы нүктеден бастап шекара 364,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 402/10-шы нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/10-шы нүктеден бастап шекара 388,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 402/11-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      402/11-шi нүктеден бастап шекара 352,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 402/12-шi нүктеге дейiн 15,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      402/12-шi нүктеден бастап шекара 399,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 403-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      403-шi нүктеден бастап шекара 399,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 404-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      404-шi нүктеден бастап шекара 342,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 405-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтеді.

      405-шi нүктеден бастап шекара 369,9 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 406-шы нүктеге дейiн 34,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      406-шы нүктеден бастап шекара 292,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 407-шi нүктеге дейiн 34,6 км ұзақтықта тiкелей, сосын далалық жол бойынша және тағы да тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      407-шi нүктеден бастап шекара 252,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 408-шi нүктеге дейiн 17,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      408-шi нүктеден бастап шекара 278,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 409-шы нүктеге дейiн 31,4 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық және сүрлеу жолдармен, сосын тағы да далалық жолдармен жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      409-шы нүктеден бастап шекара 263,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 410-шы нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      410-шы нүктеден бастап шекара 275,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 411-шi нүктеге дейiн 12,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      411-шi нүктеден бастап шекара 268,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 412-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      412-шi нүктеден бастап шекара 268,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 413-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      413-шi нүктеден бастап шекара 268,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 414-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      414-шi нүктеден бастап шекара 307,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерiнде орналасқан 415-шi нүктеге дейiн 10,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      415-шi нүктеден бастап шекара 298,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстік-батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында, Кокпектысай (Көкпектiсай) және Бозбие (Бозбие) өзендерi тоғысатын тұсында орналасқан 416-шы нүктеге дейiн 33,7 км ұзақтықта Тобол (Тобыл) өзенiнiң тартылып бара жатқан ескi арнасының ортасымен және одан әрi Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      416-шы нүктеден бастап шекара 303,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiкке қарай жатқан Бозбие (Бозбие) өзенiнiң ортасында орналасқан 417-шi нүктеге дейiн 23,2 км ұзақтықта 301,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай аталған өзеннің шығыс саласының ортасы бойынша, сосын 290,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан аталған өзеннiң батыс саласының ортасы бойынша және одан әрi Бозбие (Бозбие) өзенiнiң ортасымен ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      417-шi нүктеден бастап шекара 371,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 418-шi нүктеге дейiн 27,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      418-шi нүктеден бастап шекара 374,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстік-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 419-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      419-шы нүктеден бастап шекара 363,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай жатқан Жарбутак (Жарбұтақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 420-шы нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      420-шы нүктеден бастап шекара 381,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батысқа қарай жатқан Жарбутак (Жарбұтақ) өзенiнiң ортасында, оның Джарлы (Жарлы) өзенiмен қосылатын жерiнде орналасқан 421-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта Жарбутак (Жарбұтақ) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      421-шi нүктеден бастап шекара 357,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Джарлы (Жарлы) өзенiнiң ортасында орналасқан 422-шi нүктеге дейiн 16,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      422-шi нүктеден бастап шекара 375,8 белгiсi бар геодезиялық пyнкттен 3,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 423-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      423-шi нүктеден бастап шекара 370,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 424-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      424-шi нүктеден бастап шекара 379,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 425-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      425-шi нүктеден бастап шекара 371,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 426-шы нүктеге дейiн 14,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      426-шы нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 427-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      427-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 428-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      428-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 429-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      429-шы нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 430-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      430-шы нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 431-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      431-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығысқа қарай орналасқан 432-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      432-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,2 км шығысқа қарай орналасқан 433-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      433-шi нүктеден бастап шекара 416,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 434-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      434-шi нүктеден бастап шекара 370,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 435-шi нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      435-шi нүктеден бастап шекара 394,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 436-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      436-шы нүктеден бастап шекара 394,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батысқа қарай орналасқан 437-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      437-шi нүктеден бастап шекара 394,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 438-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      438-шi нүктеден бастап шекара 382,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 439-шы нүктеге дейiн 1,5 қм ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      439-шы нүктеден бастап шекара 382,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 440-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      440-шы нүктеден бастап шекара 363,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 441-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      441-шi нүктеден бастап шекара 382,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 442-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      442-шi нүктеден бастап шекара 382,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 443-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      443-шi нүктеден бастап шекара 340,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 444-шi нүктеге дейiн 13,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      444-шi нүктеден бастап шекара 359,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 445-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік - шығыс бағытта өтеді.

      445-шi нүктеден бастап шекара 359,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 446-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      446-шы нүктеден бастап шекара 344,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалатын тұсында орналасқан 447-шi нүктеге дейiн 16,3 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық, сосын сүрлеу және тағы да далалық жолдармен жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      447-шi нүктеден бастап шекара 324,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан Сарысай (Сарысай) өзенiнiң ортасында орналасқан 448-шi нүктеге дейiн 14,1 км ұзақтықта орманның енсiз алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      448-шi нүктеден бастап шекара 288,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Желкуар (Желқуар) өзенiнiң ортасында орналасқан 449-шы нүктеге дейiн 35,7 км ұзақтықта тартылып бара жатқан Сарысай (Сарысай) өзенiнiң ортасы бойынша, сосын Крутая тауының батысына қарай орналасқан аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да Берсуат (Берсуат) өзенiнiң ортасы бойынша және одан әрi Желкуар (Желқуар) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      449-шы нүктеден бастап шекара 292,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 450-шi нүктеге дейiн 9,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      450-шi нүктеден бастап шекара 303,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 451-шi нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      451-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 452-шi нүктеге дейiн 9,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      452-шi нүктеден бастап шекара 309,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Камышлыаят (Қамысты Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 453-шi нүктеге дейiн 13,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша, сосын тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      453-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан Камышлыаят (Қамысты Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 454-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      454-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 455-ші нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      455-шi нүктеден бастап шекара 320,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай орналасқан 456-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      456-шы нүктеден бастап шекара 328,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 457-шi нүктеге дейiн 11,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      457-шi нүктеден бастап шекара 328,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай орналасқан 458-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      458-шi нүктеден бастап шекара 308,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 459-шы нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей, әрi қарай далалық және одан әрi сүрлеу жол бойынша, сосын тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      459-шы нүктеден бастап шекара 306,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалатын тұсында орналасқан 460-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      460-шы нүктеден бастап шекара 306,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 461-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      461-шi нүктеден бастап шекара 283,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км батысқа қарай жатқан Карагайлыаят (Карагайлы-Аят) (Қарағайлы Аят) өзенiнiң тартылып бара жатқан оңтүстiк саласының ортасында орналасқан 462-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      462-шi нүктеден бастап шекара 287,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Карагайлыаят (Карагайлы-Аят) (Қарағайлы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 463-шi нүктеге дейiн 19,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң тартылып бара жатқан оңтүстiк саласының ортасы бойынша, одан әрi осы өзеннiң өзiнiң ортасымен ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      463-шi нүктеден бастап шекара 269,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 464-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      464-шi нүктеден бастап шекара 265,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сухая өзенiнiң ортасында орналасқан 465-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      465-шi нүктеден бастап шекара 270,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 466-шы нүктеге дейiн 20,5 км ұзақтықта Сухая өзенiнiң ортасы бойынша және одан әpi Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      466-шы нүктеден бастап шекара 260,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 467-шi нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      467-шi нүктеден бастап шекара 260,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 468-шi нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      468-шi нүктеден бастап шекара 253,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiкке қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 469-шы нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      469-шы нүктеден бастап шекара 248,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 470-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      470-шi нүктеден бастап шекара 248,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 471-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      471-шi нүктеден бастап шекара 235,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 472-шi нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      472-шi нүктеден бастап шекара 235,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 473-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      473-шi нүктеден бастап шекара 237,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 474-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      474-шi нүктеден бастап шекара 230,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 475-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      475-шi нүктеден бастап шекара 222,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Арчаглы-Аят (Аршалы Аят) өзенiнiң ортасында орналасқан 476-шы нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      476-шы нүктеден бастап шекара 234,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 477-шi нүктеге дейiн 9,8 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      477-шi нүктеден бастап шекара 212,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай орналасқан 478-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      478-шi нүктеден бастап шекара 212,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 479-шы нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      479-шы нүктеден бастап шекара 214,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 480-шi нүктеге дейiн 8,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      480-шi нүктеден бастап шекара 222,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығысқа қарай орналасқан 481-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      481-шi нүктеден бастап шекара 223,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 482-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      482-шi нүктеден бастап шекара 227,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 483-шi нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      483-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 484-шi нүктеге дейiн 10,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      484-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 485-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      485-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 486-шы нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      486-шы нүктеден бастап шекара 234,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 487-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      487-шi нүктеден бастап шекара 234,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 488-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      488-шi нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,0 км шығысқа қарай орналасқан 489-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      489-шы нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км шығысқа қарай орналасқан 490-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      490-шы нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 491-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      491-шi нүктеден бастап шекара 239,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 492-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      492-шi нүктеден бастап шекара 243,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 493-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      493-шi нүктеден бастап шекара 247,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 494-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      494-шi нүктеден бастап шекара 254,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 495-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      495-шi нүктеден бастап шекара 256,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 496-шы нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тікелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      496-шы нүктеден бастап шекара 256,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 497-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      497-шi нүктеден бастап шекара 255,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 498-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      498-шi нүктеден бастап шекара 259,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 499-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      499-шы нүктеден бастап шекара 252,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 500-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      500-шi нүктеден бастап шекара 252,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 501-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      501-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 502-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      502-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 503-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      503-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 504-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      504-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 505-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      505-шi нүктеден бастап шекара 251,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 506-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      506-шы нүктеден бастап шекара 249,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 507-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      507-шi нүктеден бастап шекара 249,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығысқа қарай орналасқан 508-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      508-шi нүктеден бастап шекара 249,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 509-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      509-шы нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сред.Тогузак (Орта Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 510-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      510-шы нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Сред.Тогузак (Орта Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 511-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасымен ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      511-шi нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 512-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      512-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 513-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      513-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батысқа қарай орналасқан 514-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      514-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 515-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      515-шi нүктеден бастап шекара 244,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 516-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      516-шы нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 517-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      517-шi нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 518-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      518-шi нүктеден бастап шекара 244,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан орман нобайының бұрышында орналасқан 519-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтеді.

      519-шы нүктеден бастап шекара 260,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығысқа қарай орналасқан 520-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта орман нобайы бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      520-шы нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 521-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      521-шi нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 522-шi нүктеге дейін 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      522-шi нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 523-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      523-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 524-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      524-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 525-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      525-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiкке қарай орналасқан 526-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      526-шы нүктеден бастап шекара 236,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 527-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      527-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 528-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      528-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 529-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      529-шы нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 530-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      530-шы нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 531-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      531-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығысқа қарай орналасқан 532-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      532-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 533-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      533-шi нүктеден бастап шекара 241,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 534-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      534-шi нүктеден бастап шекара 242,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 535-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      535-шi нүктеден бастап шекара 242,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 536-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      536-шы нүктеден бастап шекара 242,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 537-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      537-шi нүктеден бастап шекара 240,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 538-ші нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      538-шi нүктеден бастап шекара 240,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 539-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      539-шы нүктеден бастап шекара 244,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Верх.Тогузак (Жоғарғы Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 540-шы нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      540-шы нүктеден бастап шекара 246,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Верх.Тогузак (Жоғарғы Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 541-шi нүктеге дейiн 14,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      541-шi нүктеден бастап шекара 246,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 542-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      542-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 543-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      543-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 544-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      544-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 545-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      545-шi нүктеден бастап шекара 263,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiкке қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 546-шы нүктеге дейiн 12,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық және сүрлеу жолдар бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      546-шы нүктеден бастап шекара 259,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 547-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      547-шi нүктеден бастап шекара 259,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 548-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      548-шi нүктеден бастап шекара 263,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығысқа қарай орналасқан 549-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      549-шы нүктеден бастап шекара 252,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 550-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      550-шi нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,1 км шығысқа қарай орналасқан 551-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтеді.

      551-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 552-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      552-шi нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 553-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      553-ші нүктеден бастап шекара 252,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 4,7 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 554-шi нүктеге дейін 4,5 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      554-шi нүктеден бастап шекара 250,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 555-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      555-шi нүктеден бастап шекара 243,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 556-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      556-шы нүктеден бастап шекара 243,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 557-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      557-шi нүктеден бастап шекара 243,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 558-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      558-шi нүктеден бастап шекара 259,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 559-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      559-шы нүктеден бастап шекара 259,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығысқа қарай орналасқан 559/1-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      559/1-шi нүктеден бастап шекара 259,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығысқа қарай орналасқан 560-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      560-шы нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 561-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      561-шi нүктеден бастап шекара 260,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 562-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      562-шi нүктеден бастап шекара 260,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 563-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      563-шi нүктеден бастап шекара 272,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 564-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      564-шi нүктеден бастап шекара 272,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 565-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      565-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 566-шы нүктеге дейiн 3,7 қм ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      566-шы нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 567-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      567-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 568-шi нүктеге дейiн 1,6 қм ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      568-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,7 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 569-шы, нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      569-шы нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 570-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      570-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 570/1-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тікелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      570/1-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км шығысқа қарай орналасқан 571-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      571-шi нүктеден бастап шекара 262,6 белгiсi бар геодезиялық, пункттен 5,1 км шығысқа қарай орналасқан 572-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      572-шi нүктеден бастап шекара 245,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 573-шi нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      573-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 574-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      574-шi нүктеден бастап шекара 250,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 575-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      575-шi нүктеден бастап шекара 240,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 576-шы нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      576-шы нүктеден бастап шекара 230,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 577-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай тiкелей, тағы да далалық жол бойынша, сосын тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      577-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 578-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      578-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолда орналасқан 579-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      579-шы нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолда орналасқан 580-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, солтүстiк бағытта өтедi.

      580-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 581-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      581-шi нүктеден бастап шекара 222,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында орналасқан 582-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      582-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 583-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      583-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 584-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      584-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 585-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      585-шi нүктеден бастап шекара 210,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 586-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      586-шы нүктеден бастап шекара 212,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чернушка өзенiнiң ортасында орналасқан 587-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      587-шi нүктеден бастап шекара 212,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чернушка өзенiнiң ортасында орналасқан 588-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      588-шi нүктеден бастап шекара 207,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км батысқа қарай орналасқан 589-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      589-шы нүктеден бастап шекара 231,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 590-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      590-шы нүктеден бастап шекара 231,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығысқа қарай жатқан Кайрак (Қайрақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 591-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      591-шi нүктеден бастап шекара 207,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Троицк суқоймасында орналасқан 592-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта Кайрак (Қайрақ) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      592-шi нүктеден бастап шекара 199,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Троицк суқоймасында орналасқан 593-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта айлақтарды Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, аталған суқоймасының ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      593-шi нүктеден бастап шекара 199,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 594-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      594-ші нүктеден бастап шекара 223,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 595-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      595-шi нүктеден бастап шекара 223,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 596-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      596-шы нүктеден бастап шекара 193,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында, оған атаусыз жылға құятын жерде орналасқан 597-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi тартылып бара жатқан аталған жылғаның ортасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      597-шi нүктеден бастап шекара 146,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында, оған Черная өзенi құятын жерде орналасқан 598-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта Уй (Үй) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      598-шi нүктеден бастап шекара 212,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Черная өзенiнiң ортасында орналасқан 599-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      599-шы нүктеден бастап шекара 220,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 600-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      600-шi нүктеден бастап шекара 220,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 601-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      601-шi нүктеден бастап шекара 218,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 602-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      602-шi нүктеден бастап шекара 145,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiкке қарай орналасқан 603-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      603-шi нүктеден бастап шекара 145,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км батысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында орналасқан 604-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      604-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 605-шi нүктеге дейiн 30,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      605-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 606-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ескi арнасының ортасы бойынша және одан әрi өзеннiң өзiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      606-шы нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 607-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      607-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 608-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      608-шi нүктеден бастап шекара 191,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 10,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 609-шы нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      609-шы нүктеден бастап шекара 191,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,2 км оңтүстiкке қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 610-шы нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      610-шы нүктеден бастап шекара 195,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 611-шi нүктеге дейiн 9,2 км ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      611-шi нүктеден бастап шекара 197,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 612-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      612-шi нүктеден бастап шекара 197,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 613-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      613-шi нүктеден бастап шекара 211,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiкке қарай жатқан Тогызак (Тоғызақ) өзенiнiң ортасында орналасқан 614-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      614-шi нүктеден бастап шекара 196,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Тогызак (Тоғызақ) өзенiнiң оң саласының ортасында орналасқан 617-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта 615-шi және 616-шы нүктелер арқылы аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      617-шi нүктеден бастап шекара 192,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Тогузак (Тоғызақ) өзенiнiң ортасында, көпiрдiң алдында орналасқан 618-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      618-шi нүктеден бастап шекара 184,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 619-шы нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта Тогузак (Тоғызақ) өзенiнiң сол жағалауына шығып, сосын тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да, әрi қарай тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      619-шы нүктеден бастап шекара 113,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Yй) өзенiнiң ортасында орналасқан 620-шы нүктеге дейiн 85,9 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша, ал Новостройка елдi мекенi ауданында (Қазақстан Республикасы) Уй (Yй) өзенiнiң ескi арнасының ортасымен және тағы да Уй (Үй) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      620-шы нүктеден бастап шекара 176,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 621-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      621-шi нүктеден бастап шекара 176,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында, оның ескi арнасымен қосылатын жерде орналасқан 621/1-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта және одан әрi аталған өзеннiң ескi арнасының ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      621/1-шi нүктеден бастап шекара 122,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан Уй (Үй) өзенiнiң ортасында орналасқан 622-шi нүктеге дейiн 31,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      622-шi нүктеден бастап шекара 134,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 623-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      623-шi нүктеден бастап шекара 134,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 624-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      624-шi нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батысқа қарай жатқан Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасында орналасқан 625-шi нүктеге дейiн 93,5 км ұзақтықта Лютинка елдi мекенi ауданындағы (Қазақстан Республикасы) атаусыз оңтүстiк аралды Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, ал осы аудандағы атаусыз солтүстiк аралды, сондай-ақ Прохорово көлi ауданындағы атаусыз аралды Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, Тобол (Тобыл) өзенiнiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      625-ші нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батысқа қарай орналасқан 626-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      626-шы нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 627-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      627-шi нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 628-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      628-шi нүктеден бастап шекара 86,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 629-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      629-шы нүктеден бастап шекара 86,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 630-шы нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      630-шы нүктеден бастап шекара 96,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,1 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 631-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      631-шi нүктеден бастап шекара 136,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 632-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша, одан әрi қарай тiкелей және тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      632-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 633-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      633-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 634-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      634-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 635-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      635-шi нүктеден бастап шекара 160,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 636-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      636-шы нүктеден бастап шекара 160,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 637-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      637-шi нүктеден бастап шекара 162,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Алабуга (Алабұға) өзенiнiң ортасында орналасқан 638-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      638-шi нүктеден бастап шекара 170,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 639-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      639-шы нүктеден бастап шекара 170,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 640-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      640-шы нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 641-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта тiкелей және одан әрі далалық жол бойынша, сосын тағы да тiкелей жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      641-шi нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 642-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтеді.

      642-шi нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 643-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстік бағытта өтедi.

      643-шi нүктеден бастап шекара 164,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 644-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      644-шi нүктеден бастап шекара 162,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 645-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      645-шi нүктеден бастап шекара 162,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км шығысқа қарай орналасқан 646-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      646-шы нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 647-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      647-шi нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 648-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      648-шi нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 649-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      649-шы нүктеден бастап шекара 172,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 650-ші нүктеге дейін 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      650-шi нүктеден бастап шекара 166,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 651-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      651-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 652-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      652-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 653-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      653-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығысқа қарай орналасқан 654-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      654-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 655-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      655-шi нүктеден бастап шекара 163,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан даналық жолда орналасқан 656-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      656-шы нүктеден бастап шекара 163,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 657-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      657-шi нүктеден бастап шекара 163,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 658-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      658-шi нүктеден бастап шекара 162,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 659-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      659-шы нүктеден бастап шекара 160,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 660-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      660-шы нүктеден бастап шекара 160,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 661-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      661-шi нүктеден бастап шекара 161,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 662-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      662-шi нүктеден бастап шекара 161,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығысқа қарай орналасқан 663-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      663-шi нүктеден бастап шекара 161,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 664-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      664-шi нүктеден бастап шекара 159,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 665-шi нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      665-шi нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 666-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      666-шы нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 667-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      667-шi нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км шығысқа қарай орналасқан 668-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      668-ші нүктеден бастап шекара 162,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 669-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      669-шы нүктеден бастап шекара 161,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдар торабында орналасқан 670-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      670-шi нүктеден бастап шекара 160,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 671-ші нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      671-шi нүктеден бастап шекара 160,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 672-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      672-шi нүктеден бастап шекара 160,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 673-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      673-шi нүктеден бастап шекара 164,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 674-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      674-шi нүктеден бастап шекара 157,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 675-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      675-шi нүктеден бастап шекара 152,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 676-шы нүктеге дейiн 9,1 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      676-шы нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 677-шi нүктеге дейiн 8,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      677-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай орналасқан 678-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      678-шi нүктеден бастап шекара 163,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 679-шы нүктеге дейiн 26,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      679-шы нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 680-шi нүктеге дейiн 18,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      680-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 681-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      681-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 682-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      682-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 683-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      683-шi нүктеден бастап шекара 161,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығысқа қарай орналасқан 684-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      684-шi нүктеден бастап шекара 142,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 685-шi нүктеге дейiн 9,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      685-шi нүктеден бастап шекара 142,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 686-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      686-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 687-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      687-шi нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 688-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      688-шi нүктеден бастап шекара 140,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 689-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      689-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 690-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      690-шы нүктеден бастап шекара 140,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 691-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      691-шi нүктеден бастап шекара 145,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 692-шi нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      692-ші нүктеден бастап шекара 145,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 693-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      693-шi нүктеден бастап шекара 144,5 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 694-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      694-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 695-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      695-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 696-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      696-шы нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 697-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      697-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 698-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      698-шi нүктеден бастап шекара 143,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 699-шы нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      699-шы нүктеден бастап шекара 144,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 700-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      700-шi нүктеден бастап шекара 144,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 701-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      701-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 702-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      702-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 703-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      703-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 704-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      704-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 705-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      705-шi нүктеден бастап шекара 142,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 706-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      706-шы нүктеден бастап шекара 146,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 707-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      707-шi нүктеден бастап шекара 146,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 708-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      708-ші нүктеден бастап шекара 139,4 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 709-шы нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      709-шы нүктеден бастап шекара 139,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығысқа қарай орналасқан 710-шы нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      710-шы нүктеден бастап шекара 139,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 711-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      711-шi нүктеден бастап шекара 146,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 712-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      712-шi нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 713-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      713-шi нүктеден бастап шекара 144,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батысқа қарай орналасқан 714-шi нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      714-шi нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 715-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      715-шi нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 716-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      716-шы нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 717-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      717-шi нүктеден бастап шекара 142,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 718-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      718-шi нүктеден бастап шекара 138,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 719-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      719-шы нүктеден бастап шекара 138,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 720-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      720-шы нүктеден бастап шекара 136,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 721-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      721-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км батысқа қарай орналасқан 722-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      722-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 723-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      723-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 724-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      724-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 725-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      725-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай орналасқан 726-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      726-шы нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 727-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      727-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 728-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      728-шi нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 729-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      729-шы нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км шығысқа қарай орналасқан 730-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      730-шы нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Третьe көлiнiң жағалауында орналасқан 731-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      731-шi нүктеден бастап шекара 146,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығысқа қарай орналасқан 732-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тікелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      732-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 733-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      733-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 734-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      734-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 735-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      735-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 736-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      736-шы нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 737-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      737-шi нүктеден бастап шекара 139,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығысқа қарай орналасқан 738-шi нүктеге дейiн 4,2 қм ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      738-шi нүктеден бастап шекара 136,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 739-шы нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      739-шы нүктеден бастап шекара 136,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 740-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      740-шы нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 741-ші нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      741-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 742-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      742-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 743-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      743-ші нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км батысқа қарай орналасқан 744-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      744-ші нүктеден бастап шекара 137,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 745-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      745-шi нүктеден бастап шекара 137,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 746-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      746-шы нүктеден бастап шекара 143,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 747-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      747-шi нүктеден бастап шекара 143,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 748-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      748-шi нүктеден бастап шекара 143,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 749-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      749-шы нүктеден бастап шекара 143,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 750-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      750-шi нүктеден бастап шекара 135,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 751-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      751-шi нүктеден бастап шекара 135,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 752-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      752-шi нүктеден бастап шекара 135,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Лебяжье көлiнiң жағалауында орналасқан 753-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      753-шi нүктеден бастап шекара 139,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 754-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      754-шi нүктеден бастап шекара 139,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 755-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      755-шi нүктеден бастап шекара 139,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 756-шы нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      756-шы нүктеден бастап шекара 139,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 757-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      757-шi нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 758-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      758-шi нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 759-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      759-шы нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 760-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      760-шы нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстік-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 761-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      761-шi нүктеден бастап шекара 141,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 762-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      762-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 763-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      763-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 764-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      764-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Сиверга көлiнде орналасқан 765-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      765-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 766-шы нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      766-шы нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 767-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      767-ші нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 768-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      768-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 769-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      769-шы нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 770-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      770-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Акуш (Ақыш) көлiнде орналасқан 771-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      771-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,1 км шығысқа қарай орналасқан 772-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      772-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 773-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      773-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 774-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      774-шi нүктеден бастап шекара 140,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 775-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      775-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,4 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 776-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      776-шы нүктеден бастап шекара 137,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 777-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      777-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 778-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      778-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 779-шы нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      779-шы нүктеден бастап шекара 137,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 780-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      780-шi нүктеден бастап шекара 137,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Исаково көлiнiң жағалауында орналасқан 781-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      781-шi нүктеден бастап шекара 138,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 782-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      782-шi нүктеден бастап шекара 138,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 783-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      783-шi нүктеден бастап шекара 138,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 784-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      784-шi нүктеден бастап шекара 134,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 785-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      785-шi нүктеден бастап шекара 134,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Юдино көлiнiң жағалауында орналасқан 786-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      786-шы нүктеден бастап шекара 134,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан Юдино көлiнiң жағалауында орналасқан 787-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      787-ші нүктеден бастап шекара 129,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiкке қарай жатқан Бугровое көлiнiң жағалауында орналасқан 788-шi нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      788-шi нүктеден бастап шекара 129,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiкке қарай жатқан Бугровое көлiнiң жағалауында орналасқан 789-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      789-шы нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 790-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      790-шы нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 791-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      791-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 792-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      792-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай орналасқан 793-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      793-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 794-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      794-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Никулиха өзенiнiң ортасында орналасқан 795-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      795-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай жатқан Никулиха өзенiнiң ортасында, көпiр алдында орналасқан 796-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      796-шы нүктеден бастап шекара 94,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 797-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      797-ші нүктеден бастап шекара 94,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 798-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      798-шi нүктеден бастап шекара 94,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 799-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      799-шы нүктеден бастап шекара 94,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 800-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      800-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз көлде орналасқан 801-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      801-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз көлдiң жағалауында орналасқан 802-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      802-ші нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жайылма судың жағалауында орналасқан 803-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      803-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 804-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      804-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 805-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      805-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Ишим (Есiл) өзенiнiң ортасында орналасқан 806-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      806-шы нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 807-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      807-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жайылма суда орналасқан 808-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      808-шi нүктеден бастап шекара 102,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км шығысқа қарай жатқан жайылма судың ортасында орналасқан 809-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта аталған судың ортасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      809-шы нүктеден бастап шекара 102,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 7,7 км шығысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 810-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      810-шы нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 811-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта жоғарыдағы тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасы бойынша, сосын атаусыз көлдiң ортасы бойынша және тағы да тартылып бара жатқан атаусыз жылғаның ортасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      811-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км шығысқа қарай орналасқан 812-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      812-шi нүктеден бастап шекара 136,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 813-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      813-шi нүктеден бастап шекара 136,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 814-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      814-шi нүктеден бастап шекара 136,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 815-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      815-шi нүктеден бастап шекара 136,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 816-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      816-шы нүктеден бастап шекара 136,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 817-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      817-шi нүктеден бастап шекара 139,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км шығысқа қарай орналасқан 818-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      818-шi нүктеден бастап шекара 135,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 819-шы нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      819-шы нүктеден бастап шекара 137,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 820-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      820-шы нүктеден бастап шекара 133,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 821-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      821-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 822-шi нүктеге дейiн 6,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      822-шi нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 823-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      823-шi нүктеден бастап шекара 134,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 824-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      824-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 825-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      825-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 826-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      826-шы нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 827-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      827-шi нүктеден бастап шекара 135,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 828-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      828-шi нүктеден бастап шекара 132,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 829-шы нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      829-шы нүктеден бастап шекара 133,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 830-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      830-шы нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 831-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      831-шi нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 832-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      832-шi нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 833-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      833-шi нүктеден бастап шекара 131,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 834-шi нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      834-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 835-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      835-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 836-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      836-шы нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 837-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      837-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығысқа қарай орналасқан 838-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      838-шi нүктеден бастап шекара 131,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 839-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      839-шы нүктеден бастап шекара 130,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 840-шы нүктеге дейiн 11,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      840-шы нүктеден бастап шекара 131,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 841-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      841-шi нүктеден бастап шекара 131,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 842-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      842-шi нүктеден бастап шекара 126,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 843-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      843-шi нүктеден бастап шекара 127,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 844-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      844-шi нүктеден бастап шекара 127,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 845-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      845-шi нүктеден бастап шекара 121,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 846-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      846-шы нүктеден бастап шекара 127,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 847-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей, әрi қарай далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      847-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 848-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      848-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 849-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      849-шы нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 850-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      850-шi нүктеден бастап шекара 126,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстікке қарай орналасқан 851-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тікелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      851-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 852-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      852-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiкке қарай орналасқан 853-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      853-шi нүктеден бастап шекара 127,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 854-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      854-шi нүктеден бастап шекара 127,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 855-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      855-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 856-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      856-шы нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 857-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      857-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 858-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      858-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 859-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      859-шы нүктеден бастап шекара 127,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 860-шы нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      860-шы нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км батысқа қарай орналасқан 861-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      861-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км батысқа қарай орналасқан 862-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      862-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 863-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      863-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 864-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      864-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км шығысқа қарай орналасқан 865-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      865-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 866-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      866-шы нүктеден бастап шекара 125,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 867-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      867-шi нүктеден бастап шекара 125,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 868-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      868-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 869-шы нүктеге дейiн 7,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      869-шы нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 870-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      870-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 871-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      871-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 872-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      872-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 873-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      873-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 874-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да тiкелей және әрi қарай аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      874-шi нүктеден бастап шекара 124,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 875-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      875-шi нүктеден бастап шекара 119,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 876-шы нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      876-шы нүктеден бастап шекара 123,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батысқа қарай орналасқан 877-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      877-шi нүктеден бастап шекара 125,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 878-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      878-шi нүктеден бастап шекара 125,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 879-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырады да тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      879-шы нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 880-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта сүрлеу және әрi қарай далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстік бағытта өтедi.

      880-шi нүктеден бастап шекара 124,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 0,5 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 881-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      881-шi нүктеден бастап шекара 124,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 882-шi нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      882-шi нүктеден бастап шекара 124,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 883-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      883-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 884-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстік бағытта өтедi.

      884-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың тарамдалған тұсында орналасқан 885-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      885-шi нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 886-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      886-шы нүктеден бастап шекара 124,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 887-шi нүктеге дейiн 5,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      887-шi нүктеден бастап шекара 124,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 888-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      888-шi нүктеден бастап шекара 126,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 889-шы нүктеге дейiн 7,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы батыс бағытта өтедi.

      889-шы нүктеден бастап шекара 125,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,5 км солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 890-шы нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      890-шы нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 891-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      891-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 892-ші нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      892-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 893-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      893-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 894-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      894-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 895-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      895-шi нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 896-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      896-шы нүктеден бастап шекара 127,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 897-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      897-ші нүктеден бастап шекара 118,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 898-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      898-шi нүктеден бастап шекара 118,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 899-шы нүктеге дейiн 5,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      899-шы нүктеден бастап шекара 121,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 900-шы нүктеге дейiн 8,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      900-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 901-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      901-шi нүктеден бастап шекара 121,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 902-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      902-шi нүктеден бастап шекара 121,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 903-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      903-шi нүктеден бастап шекара 132,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 904-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      904-шi нүктеден бастап шекара 54,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,3 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 905-шi нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      905-шi нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 906-шы нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      906-шы нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 907-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      907-шi нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 908-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      908-шi нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 909-шы нүктеге дейін 1,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстік бағытта өтедi.

      909-шы нүктеден бастап шекара 114,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 910-шы нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      910-шы нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсі бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 911-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      911-шi нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсі бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 912-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      912-шi нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсі бар геодезиялық пункттен 5,4 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 913-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      913-ші нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 914-шi нүктеге дейiн 7,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      914-шi нүктеден бастап шекара 115,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 915-шi нүктеге дейiн 9,1 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағыт өтедi.

      915-шi нүктеден бастап шекара 124,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 916-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      916-шы нүктеден бастап шекара 124,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 917-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      917-шi нүктеден бастап шекара 121,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 918-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      918-шi нүктеден бастап шекара 121,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiкке қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдардың қиылысында орналасқан 919-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      919-шы нүктеден бастап шекара 121,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 920-шы нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      920-шы нүктеден бастап шекара 126,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 921-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      921-шi нүктеден бастап шекара 129,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 922-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      922-шi нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 923-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстік-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      923-шi нүктеден бастап шекара 121,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 924-шi нүктеге дейiн 10,6 км ұзақтықта жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      924-ші нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 925-шi нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      925-шi нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 926-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      926-шы нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 927-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      927-шi нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 928-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстік-батыс бағытта өтеді.

      928-шi нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 929-шы нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      929-шы нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 930-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      930-шы нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 931-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      931-шi нүктеден бастап шекара 120,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 932-ші нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      932-шi нүктеден бастап шекара 120,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай орналасқан 933-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      933-шi нүктеден бастап шекара 120,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 934-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      934-шi нүктеден бастап шекара 117,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 935-шi нүктеге дейiн 10,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      935-шi нүктеден бастап шекара 115,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 936-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      936-шы нүктеден бастап шекара 118,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,8 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 937-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      937-шi нүктеден бастап шекара 118,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 938-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      938-шi нүктеден бастап шекара 118,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 939-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      939-шы нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 940-шы нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      940-шы нүктеден бастап шекара 124,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 941-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      941-шi нүктеден бастап шекара 124,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстікке қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдардың қиылысында орналасқан 942-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi жақсартылған қара жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      942-шi нүктеден бастап шекара 129,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 943-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      943-шi нүктеден бастап шекара 124,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жол мен жақсартылған қара жолдың қиылысында, далалық жолда орналасқан 944-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта даналық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      944-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жол мен далалық жолдардың қиылысында орналасқан 945-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта жақсартылған қара жол бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      945-шi нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 946-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      946-шы нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 947-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      947-ші нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 948-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      948-шi нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 949-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      949-шы нүктеден бастап шекара 129,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 950-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      950-шi нүктеден бастап шекара 130,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 951-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      951-шi нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 952-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      952-шi нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 953-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      953-шi нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 954-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      954-шi нүктеден бастап шекара 119,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 955-шi нүктеге дейiн 12,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша, одан әрi сүрлеу және тағы да далалық жолдар бойынша, жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      955-шi нүктеден бастап шекара 123,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 956-шы нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      956-шы нүктеден бастап шекара 125,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 957-шi нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      957-шi нүктеден бастап шекара 77,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,0 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 958-шi нүктеге дейiн 8,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      958-шi нүктеден бастап шекара 77,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 959-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      959-шы нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың, сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 960-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, және әрi қарай салынып жатқан жақсартылған қара жолдың ортасымен жалпы солтүстiк бағытта өтедi.

      960-шы нүктеден бастап шекара 131,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың және жақсартылған қара жолдың қиылысында орналасқан 961-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      961-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,3 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 962-шi нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта Қазақстан Республикасының аумағында қалатын жақсартылған қара жолдың және Ресей Федерациясының аумағында қалатын енсiз орман алабының арасымен және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      962-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 963-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      963-шi нүктеден бастап шекара 130,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 964-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      964-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 965-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай сүрлеу жол бойынша және тағы да далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      965-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 966-шы нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      966-шы нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 967-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта аталған жол бойынша солтүстік бағытта өтедi.

      967-шi нүктеден бастап шекара 129,1 белгiсi бар геодезиялық, пункттен 0,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 968-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      968-шi нүктеден бастап шекара 132,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 969-шы нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      969-шы нүктеден бастап шекара 132,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 970-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      970-ші нүктеден бастап шекара 131,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 971-шi нүктеге дейiн 10,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай сүрлеу және тағы да далалық жолдар бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      971-шi нүктеден бастап шекара 132,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 972-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      972-шi нүктеден бастап шекара 130,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 973-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      973-шi нүктеден бастап шекара 130,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 974-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      974-шi нүктеден бастап шекара 130,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 975-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      975-шi нүктеден бастап шекара 85,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жол мен сүрлеу жолдың қиылысында орналасқан 976-шы нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      976-шы нүктеден бастап шекара 121,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 977-шi нүктеге дейiн 9,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      977-шi нүктеден бастап шекара 121,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 978-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      978-шi нүктеден бастап шекара 112,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 979-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      979-шы нүктеден бастап шекара 112,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 980-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      980-шi нүктеден бастап шекара 120,3 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 981-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      981-шi нүктеден бастап шекара 137,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 982-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      982-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 983-шi нүктеге дейiн 8,1 км ұзақтықта сүрлеу және далалық жолдар бойынша, сосын тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      983-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 984-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      984-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 985-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      985-шi нүктеден бастап шекара 131,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,0 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолда орналасқан 986-шы нүктеге дейiн 6,1 км ұзақтықта жақсартылған қара жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      986-шы нүктеден бастап шекара 127,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 987-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      987-шi нүктеден бастап шекара 127,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 988-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      988-шi нүктеден бастап шекара 127,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 989-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      989-шы нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 990-шы нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      990-шы нүктеден бастап шекара 126,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiкке қарай орналасқан 991-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      991-шi нүктеден бастап шекара 123,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 992-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      992-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км батыс-солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 993-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      993-шi нүктеден бастап шекара 126,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 994-шi нүктеге дейiн 4,5 км ұзақтықта даналық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      994-шi нүктеден бастап шекара 119,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Кумдыколь (Құмдыкөл) көлiнiң жағалауында орналасқан 995-шi нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай тас жолдың ортасымен және тағы да далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      995-шi нүктеден бастап шекара 124,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 қм оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 996-шы нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта тiкелей, әрi қарай далалық және сүрлеу жолдар бойынша және тағы да далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      996-шы нүктеден бастап шекара 120,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 997-шi нүктеге дейiн 15,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша, сосын тiкелей және тағы да далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      997-шi нүктеден бастап шекара 136,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 998-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      998-шi нүктеден бастап шекара 136,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 999-шы нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      999-шы нүктеден бастап шекара 120,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1000-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрі далалық жол бойынша жалпы батыс бағытта өтедi.

      1000-шы нүктеден бастап шекара 108,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1001-шi нүктеге дейін 12,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1001-шi нүктеден бастап шекара 63,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 1002-ші нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша батыс бағытта өтедi.

      1002-шi нүктеден бастап шекара 118,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1003-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта жақсартылған қара жол бойынша, сосын тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1003-шi нүктеден бастап шекара 118,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1004-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1004-шi нүктеден бастап шекара 125,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1005-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1005-шi нүктеден бастап шекара 129,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 1006-шы нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша және әрi қарай сүрлеу жол бойынша шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1006-шы нүктеден бастап шекара 128,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 1007-шi нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1007-шi нүктеден бастап шекара 128,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1008-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстік бағытта өтедi.

      1008-шi нүктеден бастап шекара 126,2 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1009-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1009-шы нүктеден бастап шекара 115,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1010-шы нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1010-шы нүктеден бастап шекара 105,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1011-шi нүктеге дейiн 13,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1011-шi нүктеден бастап шекара 119,4 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жол мен далалық жолдың қиылысында орналасқан 1012-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1012-шi нүктеден бастап шекара 119,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысатын тұсында орналасқан 1013-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1013-шi нүктеден бастап шекара 132,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1014-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша, әрi қарай тiкелей, сосын сүрлеу және далалық жолдар бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1014-шi нүктеден бастап шекара 132,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысатын тұсында орналасқан 1015-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1015-шi нүктеден бастап шекара 100,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1016-шы нүктеге дейiн 5,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1016-шы нүктеден бастап шекара 135,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiкке қарай жатқан тас жолдың, жақсартылған қара жолдың және далалық жолдың қиылысында орналасқан 1017-шi нүктеге дейiн 11,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырады да жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1017-шi нүктеден бастап шекара 130,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1018-шi нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрі сүрлеу жолдар бойынша жалпы шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1018-шi нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың тас жолмен және далалық жолмен қиылысында орналасқан 1019-шы нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1019-шы нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1020-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1020-шы нүктеден бастап шекара 123,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың сүрлеу жолмен және далалық жолмен қиылысында орналасқан 1021-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1021-шi нүктеден бастап шекара 126,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1022-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1022-шi нүктеден бастап шекара 129,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,0 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1023-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша солтүстiк бағытта өтедi.

      1023-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1024-шi нүктеге дейiн 5,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1024-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1025-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстік-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1025-шi нүктеден бастап шекара 133,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1026-шы нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1026-шы нүктеден бастап шекара 115,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1027-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1027-шi нүктеден бастап шекара 129,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1028-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1028-шi нүктеден бастап шекара 129,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1029-шы нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1029-шы нүктеден бастап шекара 119,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстік-батысқа қарай жатқан Мойнак (Мойнақ) көлiнiң жағалауына орналасқан 1030-шы нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1030-шы нүктеден бастап шекара 119,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батысқа қарай жатқан Мойнак (Мойнақ) көлiнiң жағалауына орналасқан 1031-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта аталған көлдiң жағалауы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1031-шi нүктеден бастап шекара 119,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Мойнак (Мойнақ) көлiнiң жағалауына орналасқан 1032-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1032-шi нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1033-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1033-шi нүктеден бастап шекара 130,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1034-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1034-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1035-шi нүктеге дейiн 8,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1035-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1036-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1036-шы нүктеден бастап шекара 133,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1037-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта далалық жол бойынша батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1037-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiкке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1038-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша солтүстiк бағытта өтедi.

      1038-шi нүктеден бастап шекара 133,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1039-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша батыс-солтүстік-батыс бағытта өтеді.

      1039-шы нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1040-шы нүктеге дейiн 11,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк шығыс бағытта өтедi.

      1040-шы нүктеден бастап шекара 116,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,8 км оңтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 1041-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта даналық жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1041-шi нүктеден бастап шекара 122,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,5 км солтүстiкке қарай орналасқан 1042-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1042-шi нүктеден бастап шекара 119,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1043-шi нүктеге дейiн 8,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1043-шi нүктеден бастап шекара 112,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1044-шi нүктеге дейiн 10,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1044-шi нүктеден бастап шекара 106,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1045-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1045-шi нүктеден бастап шекара 107,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1046-шы нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1046-шы нүктеден бастап шекара 95,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1047-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1047-ші нүктеден бастап шекара 95,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,5 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1048-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1048-шi нүктеден бастап шекара 95,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1049-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1049-шы нүктеден бастап шекара 94,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-оңтүстік-шығысқа қарай жатқан Татарка өзенiнiң ортасында орналасқан 1050-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1050-шi нүктеден бастап шекара 94,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Татарка өзенiнiң ортасында орналасқан 1051-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1051-шi нүктеден бастап шекара 119,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1052-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1052-шi нүктеден бастап шекара 119,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Иртыш (Ертiс) өзенiнiң сол жағалауына орналасқан 1053-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1053-шi нүктеден бастап шекара 119,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1054-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта Иртыш (Ертiс) өзенiн кесiп өтiп, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1054-шi нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1055-шi нүктеге дейiн 14,5 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1055-шi нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1056-шы нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1056-шы нүктеден бастап шекара 125,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1057-ші нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1057-шi нүктеден бастап шекара 116,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1058-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1058-шi нүктеден бастап шекара 116,6 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1059-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1059-шы нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1060-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1060-шы нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1061-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1061-шi нүктеден бастап шекара 120,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1062-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта енсiз орман алабын Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1062-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1063-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1063-шi нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1064-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1064-шi нүктеден бастап шекара 107,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1065-шi нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1065-шi нүктеден бастап шекара 108,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1066-шы нүктеге дейiн 11,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1066-шы нүктеден бастап шекара 108,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км шығысқа қарай орналасқан 1067-шi нүктеге дейiн 4,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1067-шi нүктеден бастап шекара 108,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батысқа қарай орналасқан 1068-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1068-шi нүктеден бастап шекара 106,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1069-шы нүктеге дейiн 14,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1069-шы нүктеден бастап шекара 111,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1070-шi нүктеге дейiн 22,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1070-шi нүктеден бастап шекара 111,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1071-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1071-шi нүктеден бастап шекара 110,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1072-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1072-шi нүктеден бастап шекара 110,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км шығысқа қарай орналасқан 1073-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1073-шi нүктеден бастап шекара 106,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1074-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1074-шi нүктеден бастап шекара 108,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1075-шi нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1075-шi нүктеден бастап шекара 114,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1076-шы нүктеге дейiн 8,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1076-шы нүктеден бастап шекара 111,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 1077-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1077-шi нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1078-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1078-шi нүктеден бастап шекара 111,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 1079-шы нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1079-шы нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығысқа қарай орналасқан 1080-шi нүктеге дейін 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1080-шi нүктеден бастап шекара 113,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батысқа қарай орналасқан 1081-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1081-шi нүктеден бастап шекара 113,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 1082-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1082-шi нүктеден бастап шекара 112,5 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1083-шi нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1083-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1084-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1084-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1085-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1085-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1086-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1086-шы нүктеден бастап шекара 110,5 белгісi бар геодезиялық пункттен 6,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1087-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1087-шi нүктеден бастап шекара 110,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,2 км шығысқа қарай орналасқан 1088-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1088-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1089-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1089-шы нүктеден бастап шекара 109,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1090-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1090-шы нүктеден бастап шекара 111,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1091-ші нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1091-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1092-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1092-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1093-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1093-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1094-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1094-шi нүктеден бастап шекара 111,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батысқа қарай орналасқан 1095-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1095-шi нүктеден бастап шекара 111,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1096-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1096-шы нүктеден бастап шекара 111,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1097-шi нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1097-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км батысқа қарай орналасқан 1098-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1098-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1099-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1099-шы нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1100-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1100-шi нүктеден бастап шекара 111,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батысқа қарай орналасқан 1101-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1101-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығысқа қарай орналасқан 1102-шi нүктеге дейiн 6,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1102-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығысқа қарай орналасқан 1103-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1103-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1104-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1104-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1105-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1105-шi нүктеден бастап шекара 110,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1106-шы нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1106-шы нүктеден бастап шекара 110,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1107-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1107-шi нүктеден бастап шекара 108,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км шығысқа қарай орналасқан 1108-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тікелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1108-шi нүктеден бастап шекара 108,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1109-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1109-шы нүктеден бастап шекара 108,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1110-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1110-шы нүктеден бастап шекара 108,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiкке қарай жатқан Первая Курья көлiнiң жағалауында орналасқан 1111-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1111-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығысқа қарай орналасқан 1112-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1112-шi нүктеден бастап шекара 118,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1113-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1113-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1114-шi нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1114-ші нүктеден бастап шекара 112,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1115-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1115-ші нүктеден бастап шекара 112,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1116-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1116-шы нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 1117-ші нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1117-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1118-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1118-шi нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1119-шы нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1119-шы нүктеден бастап шекара 112,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1120-шы нүктеге дейiн 9,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1120-шы нүктеден бастап шекара 112,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1121-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1121-шi нүктеден бастап шекара 108,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1122-шi нүктеге дейiн 7,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1122-шi нүктеден бастап шекара 115,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1123-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      1123-шi нүктеден бастап шекара 115,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,7 км батысқа қарай орналасқан 1124-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1124-шi нүктеден бастап шекара 115,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1125-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1125-шi нүктеден бастап шекара 106,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1126-шы нүктеге дейiн 7,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1126-шы нүктеден бастап шекара 111,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1127-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1127-шi нүктеден бастап шекара 111,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1128-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1128-шi нүктеден бастап шекара 99,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1129-шы нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1129-шы нүктеден бастап шекара 105,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1130-шы нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1130-шы нүктеден бастап шекара 111,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1131-шi нүктеге дейiн 9,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1131-шi нүктеден бастап шекара 112,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1132-шi нүктеге дейiн 8,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1132-шi нүктеден бастап шекара 112,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1133-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1133-шi нүктеден бастап шекара 118,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1134-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта енсiз орман алабының бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып және одан әрi тікелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1134-шi нүктеден бастап шекара 111,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,8 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 1135-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, енсiз орман алабын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1135-шi нүктеден бастап шекара 114,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батысқа қарай орналасқан 1136-шы нүктеге дейiн 7,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1136-шы нүктеден бастап шекара 114,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1137-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта енсiз орман алаптарын Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1137-шi нүктеден бастап шекара 113,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1138-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1138-шi нүктеден бастап шекара 113,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Чаган (Шаған) көлiнiң жағалауына орналасқан 1139-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1139-шы нүктеден бастап шекара 113,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 1140-шы нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей, Чаган (Шаған) көлiн кесiп өтiп, оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1140-шы нүктеден бастап шекара 115,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,0 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолдың ортасында орналасқан 1141-шi нүктеге дейiн 7,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1141-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1142-шi нүктеге дейiн 12,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1142-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығысқа қарай орналасқан 1143-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1143-шi нүктеден бастап шекара 112,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1144-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1144-шi нүктеден бастап шекара 111,3 белгiсi бар геодезиялық пункттің орталығында орналасқан 1145-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1145-шi нүктеден бастап шекара 112,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1146-шы нүктеге дейiн 11,6 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1146-шы нүктеден бастап шекара 130,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiкке қарай жатқан сүрлеу және даналық жолдардың қиылысында орналасқан 1147-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1147-шi нүктеден бастап шекара 127,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1148-шi нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1148-шi нүктеден бастап шекара 129,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай жатқан жақсартылған қара жолдың жанында орналасқан 1149-шы нүктеге дейiн 10,3 км ұзақтықта тiкелей, сосын тас жолдың бойымен және одан әрi жақсартылған қара жолдың бойымен, оларды Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1149-шы нүктеден бастап шекара 132,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және жақсартылған қара жолдардың қиылысында орналасқан 1150-шi нүктеге дейiн 29,4 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1150-шi нүктеден бастап шекара 131,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық, жолдардың торабында орналасқан 1151-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта, тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1151-шi нүктеден бастап шекара 140,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,7 км оңтүстік-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1152-шi нүктеге дейiн 25,2 км ұзақтықта сүрлеу және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1152-шi нүктеден бастап шекара 140,5 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1153-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1153-шi нүктеден бастап шекара 142,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1154-шi нүктеге дейiн 11,5 км, ұзақтықта сүрлеу және одан әрi далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1154-шi нүктеден бастап шекара 145,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 7,8 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1155-шi нүктеге дейiн 2,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1155-шi нүктеден бастап шекара 147,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 0,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1156-шы нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1156-шы нүктеден бастап шекара 154,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiкке қарай жатқан құрғақ жыра мен сүрлеу жолдың қиылысында орналасқан 1157-шi нүктеге дейiн 14,0 км ұзақтықта аталған құрғақ жыра бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1157-шi нүктеден бастап шекара 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстік-батысқа қарай жатқан орман жолы мен сүрлеу жолдың қиылысында орналасқан 1158-шi нүктеге дейiн 29,1 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi аталған орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1158-шi нүктеден бастап шекара 149,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1159-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта құрғақ жыра бойынша және одан әрi тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1159-шы нүктеден бастап шекара 149,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Каратал (Қаратал) көлiнiң жағалауында орналасқан 1160-шы нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1160-шы нүктеден бастап шекара 149,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан атаусыз көлдiң жағалауында орналасқан 1161-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1161-шi нүктеден бастап шекара 154,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан орман нобайында орналасқан 1162-шi нүктеге дейiн 7,5 км ұзақтықта құрғақ жыра бойынша, одан әрi орман жолымен, сосын құрғақ жыра бойынша және тағы да орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1162-шi нүктеден бастап шекара 152,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1163-шi нүктеге дейiн 3,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi сүрлеу сондай-ақ далалық жолдар бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1163-шi нүктеден бастап шекара 159,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолы мен құрғақ жыраның қиылысында орналасқан 1164-шi нүктеге дейiн 10,9 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi орман жолы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1164-шi нүктеден бастап шекара 163,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және орман жолдарының қиылысында орналасқан 1165-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жол бойынша және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1165-шi нүктеден бастап шекара 167,7 белгісi бар геодезиялық пункттен 0,4 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 1166-шы нүктеге дейiн 15,2 км ұзақтықта орман жолымен және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1166-шы нүктеден бастап шекара 195,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,1 км шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1167-шi нүктеге дейiн 13,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1167-шi нүктеден бастап шекара 238,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1168-шi нүктеге дейiн 35,0 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1168-шi нүктеден бастап шекара 272,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолы мен төсенiшi алынған темiржол желiсiнiң қиылысында орналасқан 1169-шы нүктеге дейiн 16,3 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi орман жолымен, сосын тiкелей және тағы да орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1169-шы нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1170-шi нүктеге дейiн 14,2 км ұзақтықта аталған орман жолы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1170-шi нүктеден бастап шекара 286,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1171-шi нүктеге дейiн 11,7 км ұзақтықта орман жолымен және одан әрi тағы да орман жолымен жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1171-шi нүктеден бастап шекара 286,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,2 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан құрғақ жырада орналасқан 1172-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1172-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,2 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1173-шi нүктеге дейiн 10,8 км ұзақтықта құрғақ жыра бойынша және одан әрi тiкелей жалпы солтүстік бағытта өтедi.

      1173-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 1174-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1174-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1175-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1175-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,1 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1176-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1176-шы нүктеден бастап шекара 272,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батысқа қарай орналасқан 1177-шi нүктеге дейін 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1177-шi нүктеден бастап шекара 270,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1178-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1178-шi нүктеден бастап шекара 302,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1179-шы нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1179-шы нүктеден бастап шекара 283,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1180-шi нүктеге дейiн 2,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстік бағытта өтедi.

      1180-шi нүктеден бастап шекара 283,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1181-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1181-шi нүктеден бастап шекара 282,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 1182-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1182-шi нүктеден бастап шекара 298,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1183-шi нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1183-шi нүктеден бастап шекара 275,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1184-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1184-шi нүктеден бастап шекара 290,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1185-шi нүктеге дейiн 5,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1185-ші нүктеден бастап шекара 290,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1186-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1186-шы нүктеден бастап шекара 290,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1187-ші нүктеге дейiн 3,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1187-шi нүктеден бастап шекара 278,9 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстік-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1188-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1188-шi нүктеден бастап шекара 278,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1189-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1189-шы нүктеден бастап шекара 271,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1190-шы нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1190-шы нүктеден бастап шекара 271,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1191-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1191-шi нүктеден бастап шекара 269,2 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1192-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1192-шi нүктеден бастап шекара 301,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1193-шi нүктеге дейiн 8,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1193-шi нүктеден бастап шекара 301,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1194-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1194-шi нүктеден бастап шекара 243,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу және далалық жолдардың торабында орналасқан 1195-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1195-шi нүктеден бастап шекара 243,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,8 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1196-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1196-шы нүктеден бастап шекара 243,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1197-шi нүктеге дейiн 6,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1197-шi нүктеден бастап шекара 235,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1198-шi нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1198-шi нүктеден бастап шекара 235,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1199-шы нүктеге дейiн 2,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1199-шы нүктеден бастап шекара 226,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1200-шi нүктеге дейiн 10,3 км ұзақтықта далалық жол бойынша және одан әрi тiкелей жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1200-шi нүктеден бастап шекара 228,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1201-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1201-шi нүктеден бастап шекара 219,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1202-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1202-шi нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстікке қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1203-шi нүктеге дейiн 11,3 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1203-ші нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1204-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1204-шi нүктеден бастап шекара 254,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1205-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1205-шi нүктеден бастап шекара 225,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км солтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың торабында орналасқан 1206-шы нүктеге дейiн 4,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1206-шы нүктеден бастап шекара 230,1 белгісi бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1207-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1207-шi нүктеден бастап шекара 225,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1208-шi нүктеге дейiн 4,7 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi далалық жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1208-шi нүктеден бастап шекара 241,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық және сүрлеу жолдардың торабында орналасқан 1209-шы нүктеге дейiн 9,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1209-шы нүктеден бастап шекара 241,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1210-шы нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстік бағытта өтедi.

      1210-шы нүктеден бастап шекара 241,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiкке қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1211-шi нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1211-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,8 км оңтүстік-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1212-шi нүктеге дейiн 3,3 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Қазақстан Республикасының аумағында қалдырып, солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1212-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1213-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1213-шi нүктеден бастап шекара 233,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1214-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, шығыс бағытта өтедi.

      1214-шi нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1215-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1215-шi нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1216-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1216-шы нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1217-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1217-шi нүктеден бастап шекара 249,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1218-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағына өтедi.

      1218-шi нүктеден бастап шекара 308,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай жатқан тас жолдың жанында орналасқан 1219-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған тас жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1219-шы нүктеден бастап шекара 308,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км батысқа қарай орналасқан 1220-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тас жолдың бойымен, оны Ресей Федерациясының аумағында қалдырып, жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1220-шы нүктеден бастап шекара 308,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,9 км батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1221-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1221-шi нүктеден бастап шекара 245,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолы мен орман нобайының қиылысында орналасқан 1222-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта орман жолы бойынша оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1222-шi нүктеден бастап шекара 245,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан орман нобайында орналасқан 1223-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта аталған орман нобайы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1223-шi нүктеден бастап шекара 245,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,5 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1224-шi нүктеге дейiн 5,2 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi сүрлеу жол бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1224-шi нүктеден бастап шекара 242,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1225-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1225-шi нүктеден бастап шекара 242,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1226-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1226-шы нүктеден бастап шекара 242,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км батысқа қарай орналасқан 1227-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей батыс-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1227-шi нүктеден бастап шекара 246,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1228-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1228-шi нүктеден бастап шекара 246,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1229-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1229-шы нүктеден бастап шекара 246,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1230-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1230-шы нүктеден бастап шекара 261,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батысқа қарай орналасқан 1231-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1231-шi нүктеден бастап шекара 280,8 белгiсі бар геодезиялық пункттен 3,7 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1232-шi нүктеге дейiн 3,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1232-шi нүктеден бастап шекара 280,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,5 км батысқа қарай орналасқан 1233-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1233-шi нүктеден бастап шекара 280,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,1 км шығысқа қарай орналасқан 1234-шi нүктеге дейiн 6,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1234-шi нүктеден бастап шекара 261,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1235-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1235-шi нүктеден бастап шекара 261,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1236-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1236-шы нүктеден бастап шекара 266,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1237-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1237-шi нүктеден бастап шекара 266,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,3 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1238-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта 1238-шi нүктеден бастап шекара 255,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,2 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1239-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1239-шы нүктеден бастап шекара 255,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1240-шы нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1240-шы нүктеден бастап шекара 299,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1241-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық жолдар бойынша, сүрлеу және тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1241-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдардың қиылысында орналасқан 1242-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей, одан әрi далалық және сүрлеу жолдар бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1242-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км солтүстік-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1243-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта аталған жол бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1243-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1244-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік бағытта өтедi.

      1244-шi нүктеден бастап шекара 282,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1245-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1245-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолдың бұрылысында орналасқан 1246-шы нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1246-шы нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,9 км батысқа қарай орналасқан 1247-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1247-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1248-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1248-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1249-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1249-шы нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдың бұрылысында орналасқан 1250-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта аталған жол бойынша оңтүстiк бағытта өтедi.

      1250-шi нүктеден бастап шекара 374,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1251-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта далалық және одан әрi сүрлеу жолдар бойынша шығыс бағытта өтедi.

      1251-шi нүктеден бастап шекара 373,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолдардың қиылысында орналасқан 1252-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1252-шi нүктеден бастап шекара 370,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1253-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1253-шi нүктеден бастап шекара 408,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1254-шi нүктеге дейiн 3,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1254-шi нүктеден бастап шекара 468,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығысқа қарай орналасқан 1255-шi нүктеге дейiн 5,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1255-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1256-шы нүктеге дейiн 3,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1256-шы нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,7 км батысқа қарай орналасқан 1257-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1257-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км батысқа қарай орналасқан 1258-шi нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1258-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,2 км батысқа қарай орналасқан 1259-шы нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1259-шы нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батысқа қарай орналасқан 1260-шы нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1260-шы нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км батысқа қарай орналасқан 1261-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1261-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1262-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1262-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1263-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1263-шi нүктеден бастап шекара 502,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,7 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1264-шi нүктеге дейiн 4,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1264-шi нүктеден бастап шекара 454,5 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,8 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1265-шi нүктеге дейiн 5,4 км ұзақтықта далалық жол бойынша, одан әрi тiкелей және тағы да далалық жол бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1265-шi нүктеден бастап шекара 504,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1266-шы нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1266-шы нүктеден бастап шекара 507,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,1 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1267-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1267-шi нүктеден бастап шекара 507,7 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығысқа қарай орналасқан 1268-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1268-шi нүктеден бастап шекара 510,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,1 км батысқа қарай жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 1269-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1269-шы нүктеден бастап шекара 510,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз өзеннiң ортасында орналасқан 1270-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1270-шi нүктеден бастап шекара 510,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1271-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1271-шi нүктеден бастап шекара 629,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1272-шi нүктеге дейiн 2,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1272-шi нүктеден бастап шекара 593,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1273-шi нүктеге дейiн 7,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1273-шi нүктеден бастап шекара 593,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,3 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1274-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1274-шi нүктеден бастап шекара 593,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км шығыс-оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1275-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1275-шi нүктеден бастап шекара 540,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,1 км солтүстік-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1276-шы нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1276-шы нүктеден бастап шекара 540,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,5 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1277-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1277-шi нүктеден бастап шекара 384,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1278-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1278-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,1 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1279-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1279-шы нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1280-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1280-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,1 км батысқа қарай орналасқан 1281-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1281-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,3 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1282-ші нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1282-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 0,6 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1283-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1283-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,5 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1284-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1284-шi нүктеден бастап шекара 757,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1285-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1285-шi нүктеден бастап шекара 654,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан Плоская өзенiнiң ортасында орналасқан 1286-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1286-шы нүктеден бастап шекара 678,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Плоская өзенiнiң ортасында, оған атаусыз жылға құятын жерде орналасқан 1287-шi нүктеге дейiн 11,0 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1287-шi нүктеден бастап шекара 678,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай орналасқан 1288-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта атаусыз жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және одан әрi тiкелей жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1288-шi нүктеден бастап шекара 678,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 3,7 км шығысқа қарай орналасқан 1289-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1289-шы нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,6 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1290-шы нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1290-шы нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1291-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1291-шi нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1292-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1292-шi нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,7 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу және орман жолдарының торабында орналасқан 1293-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1293-ші нүктеден бастап шекара 741,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,9 км солтүстiкке қарай жатқан Бол.Боровлянка өзенiнiң ортасында орналасқан 1294-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1294-шi нүктеден бастап шекара 711,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Бол.Боровлянка өзенiнiң ортасында орналасқан 1295-шi нүктеге дейiн 5,7 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты бойлап төмен қарай өтедi.

      1295-шi нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,1 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолында орналасқан 1296-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1296-шы нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан орман жолдарының торабында орналасқан 1297-шi нүктеге дейiн 0,2 км ұзақтықта орман жолы бойынша солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1297-шi нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсі бар геодезиялық пункттен 2,6 км оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1298-шi нүктеге дейiн 4,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1298-шi нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Булочный Алей өзенiнiң ортасында орналасқан 1299-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      1299-шы нүктеден бастап шекара 1009,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,4 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Булочный Алей өзенiнiң ортасында орналасқан 1300-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта аталған өзеннiң ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай өтедi.

      1300-шi нүктеден бастап шекара 847,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1301-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1301-шi нүктеден бастап шекара 847,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1302-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1302-шi нүктеден бастап шекара 847,8 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1303-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1303-шi нүктеден бастап шекара 1010,9 белгісi бар геодезиялық пункттен 1,5 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Пихтовая тауының шыңында орналасқан 1304-шi нүктеге дейiн 4,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1304-шi нүктеден бастап шекара 1008,6 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,6 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1305-шi нүктеге дейiн 12,3 км ұзақтықта 1010,9 және 854,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы суайрығы бойынша жалпы солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1305-шi нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1306-шы нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1306-шы нүктеден бастап шекара 1004,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Воробьевых тауларының шыңында орналасқан 1307-шi нүктеге дейін 1,0 км ұзақтықта тiкелей солтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1307-шi нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1308-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1308-шi нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км шығысқа қарай орналасқан 1309-шы нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1309-шы нүктеден бастап шекара 1001,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,6 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1310-шы нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1310-шы нүктеден бастап шекара 1077,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Мохнато-Гладкая тауының шыңында орналасқан 1311-шi нүктеге дейiн 4,2 км ұзақтықта 986,0 және 1011,9 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Гладкие тауларының жотасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1311-шi нүктеден бастап шекара 834,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,9 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1312-шi нүктеге дейiн 2,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1312-шi нүктеден бастап шекара 1153,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 4,7 км батысқа қарай жатқан Омелиха тауының шыңында орналасқан 1313-шi нүктеге дейiн 2,0 км ұзақтықта суайрығы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1313-шi нүктеден бастап шекара 1153,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,7 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1314-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1314-шi нүктеден бастап шекара 1153,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,8 км оңтүстiкке қарай орналасқан 1315-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей және одан әрi атаусыз жылғаның ортасы бойынша ағысты өрлеп жоғары қарай және тағы да тiкелей жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1315-шi нүктеден бастап шекара 1307,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1316-шы нүктеге дейiн 10,0 км ұзақтықта 1307,3 белгісі бар геодезиялық пункт арқылы суайрығы бойынша және одан әрi Луковые тауларының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1316-шы нүктеден бастап шекара 1307,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км шығысқа қарай орналасқан 1317-шi нүктеге дейiн 3,2 км ұзақтықта суайрығы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1317-шi нүктеден бастап шекара 1102,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,3 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1318-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1318-шi нүктеден бастап шекара 1566,9 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Черная-Гилева тауының шыңында орналасқан 1319-шы нүктеге дейiн 8,1 км ұзақтықта 1059,5 және 954,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы суайрығы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1319-шы нүктеден бастап шекара 1667,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-батысқа қарай жатқан Черная тауының шыңында орналасқан 1320-шы нүктеге дейiн 6,5 км ұзақтықта 1625,8 және 1670,4 белгiлерi бар биiктiктер арқылы суайрығы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1320-шы нүктеден бастап шекара 1975,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1321-шi нүктеге дейiн 26,1 км ұзақтықта 1808,1 белгiсi бар геодезиялық пункт және 1626,5 белгiсi бар биiктiк арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1321-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1322-шi нүктеге дейiн 3,1 км ұзақтықта 1747,0 белгісі бар биiктiк арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1322-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1323-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1323-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгісі бар геодезиялық пункттен 5,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1324-шi нүктеге дейiн 2,2 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1324-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,1 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1325-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1325-шi нүктеден бастап шекара 1830,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,7 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1326-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1326-шы нүктеден бастап шекара 2260,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1327-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1327-шi нүктеден бастап шекара 2260,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан атаусыз жылғаның ортасында орналасқан 1328-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1328-шi нүктеден бастап шекара 2260,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 2,3 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1329-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1329-шы нүктеден бастап шекара 2260,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,9 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1330-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1330-шы нүктеден бастап шекара 2260,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1331-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1331-шi нүктеден бастап шекара 2260,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 1,1 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1332-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1332-шi нүктеден бастап шекара 2229,4 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1333-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1333-шi нүктеден бастап шекара 2238,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1334-шi нүктеге дейiн 15,0 км ұзақтықта 2020,0 белгiсi бар атаусыз асу және 2244,1 белгiсi бар биiктiк арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1334-шi нүктеден бастап шекара 2157,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,8 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан Коргонское Седло асуында орналасқан 1335-шi нүктеге дейiн 9,9 км ұзақтықта 2250,4 белгiсi бар биiктік арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1335-шi нүктеден бастап шекара 2103,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1336-шы нүктеге дейiн 18,1 км ұзақтықта 1901,7 белгiсi бар биiктік арқылы Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1336-шы нүктеден бастап шекара 2189,7 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1337-шi нүктеге дейiн 11,3 км ұзақтықта Тигирецкий қырқасының жотасы бойынша және одан әрi 1975,9 және 2170,3 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Стамовой Белок қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1337-шi нүктеден бастап шекара 2294,5 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1338-шi нүктеге дейiн 6,3 км ұзақтықта 2084,0 және 2236,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1338-шi нүктеден бастап шекара 2176,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1339-шы нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1339-шы нүктеден бастап шекара 2176,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 1,4 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1340-шы нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1340-шы нүктеден бастап шекара 2135,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1341-шi нүктеге дейiн 14,0 км ұзақтықта 2166,7; 2034,0; 2157,9 және 2026,1 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1341-шi нүктеден бастап шекара 1921,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 1342-шi нүктеге дейiн 13,0 км ұзақтықта 1904,8; 1891,8; 1732,9 және 1607,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1342-шi нүктеден бастап шекара 1890,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 2,3 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан жақсартылған қара жолда орналасқан 1343-шi нүктеге дейiн 13,4 км ұзақтықта 1958,1 белгiсi бар биiктiк; 2001,5 белгiсi бар геодезиялық пункт; 2036,4 және 1978,0 белгiлерi бар биiктiктер; Коксинский (Көксу) асуы; 1890,1 белгiсi бар геодезиялық пункт және 1821,5 белгiсi бар биiктiк арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1343-шi нүктеден бастап шекара 2598,4 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Линейский Белок тауының шыңында орналасқан 1344-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта 2346,4 және 2520,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Коксуйский (Көксу) қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1344-шi нүктеден бастап шекара 2370,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1345-шi нүктеге дейiн 17,0 км ұзақтықта 2537,5 белгiсi бар биiктiк арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1345-шi нүктеден бастап шекара 2201,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,3 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай жатқан Белок Чемчедай тауының шыңында орналасқан 1346-шы нүктеге дейiн 11,5 км ұзақтықта атаусыз асу және 2201,8 белгiсi бар геодезиялық пункт арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1346-шы нүктеден бастап шекара 2124,7 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1347-шi нүктеге дейiн 13,2 км ұзақтықта 2477,7 белгiсi бар геодезиялық пункт және 2485,8 белгiсi бар биiктiк арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      1347-шi нүктеден бастап шекара 2099,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1348-шi нүктеге дейiн 23,5 км ұзақтықта 2202,0; 2283,4; 2042,1; 2127,6; 2025,5 және 1926,1 белгiлерi бар биiктiктер сондай-ақ 1965,2 белгiсi бар геодезиялық пункт арқылы, одан әрi 2090,2 белгiсi бар биiктiк арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1348-шi нүктеден бастап шекара 1801,2 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1349-шы нүктеге дейiн 17,2 км ұзақтықта 1769,5 белгісі бар атаусыз асу және 1927,5; 1870,5; 2044,2 және 1953,5 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Холзун қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1349-шы нүктеден бастап шекара 1966,8 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1350-шi нүктеге дейiн 7,8 км ұзақтықта 1774,5 1765,3 және 1796,3 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1350-шi нүктеден бастап шекара 1801,2 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,9 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1351-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1351-шi нүктеден бастап шекара 1801,2 белгісі бар геодезиялық пункттен 6,4 км оңтүстiк-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1352-ші нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтеді.

      1352-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,0 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1353-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1353-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,3 км солтүстік-солтүстік-батысқа қарай жатқан далалық жолда орналасқан 1354-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей батыс бағытта өтедi.

      1354-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 9,5 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1355-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей батыс-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1355-шi нүктеден бастап шекара 2344,0 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,5 км солтүстік-батысқа қарай орналасқан 1356-шы нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстік-батыс бағытта өтедi.

      1356-шы нүктеден бастап шекара 2064,0 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1357-шi нүктеге дейiн 6,2 км ұзақтықта 1840,7 белгiсi бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1357-шi нүктеден бастап шекара 2092,8 белгісі бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1358-шi нүктеге дейiн 6,7 км ұзақтықта 2018,4 белгісі бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1358-шi нүктеден бастап шекара 2088,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1359-шы нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта 2100,2 белгісі бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1359-шы нүктеден бастап шекара 2088,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 0,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1360-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1360-шы нүктеден бастап шекара 2029,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,3 км оңтүстiкке қарай жатқан Листвяга қырқасының жотасында орналасқан 1361-шi нүктеге дейiн 9,0 км ұзақтықта атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1361-шi нүктеден бастап шекара 2658,9 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Быструхинский Шпиль тауының шыңында орналасқан 1362-шi нүктеге дейiн 5,0 км ұзақтықта 2497,0 және 2520,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1362-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттің орталығындағы Теснинский Белок тауының шыңында орналасқан 1363-шi нүктеге дейiн 22,8 км ұзақтықта 2467,0; 2432,0; 2424,0; 2482,0; 2503,0; 2500,0; 2408,0; 2422,0; 2391,0 және 2414,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга жотасының қырқасы бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1363-шi нүктеден бастап шекара 1837,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 15,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1364-шi нүктеге дейiн 1,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1364-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,2 км шығысқа қарай орналасқан 1365-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1365-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1366-шы нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1366-шы нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 3,9 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1367-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1367-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,2 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1368-шi нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1368-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1369-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1369-шы нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,5 км оңтүстiк-шығысқа қарай жатқан Жерновая тауының шыңында орналасқан 1370-шi нүктеге дейiн 1,2 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1370-ші нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,0 км шығыс-оңтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1371-шi нүктеге дейiн 4,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1371-шi нүктеден бастап шекара 2574,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,9 км шығысқа қарай орналасқан 1372-шi нүктеге дейiн 6,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1372-шi нүктеден бастап шекара 1837,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 15,1 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1373-шi нүктеге дейiн 8,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1373-шi нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,2 км батыс-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1374-шi нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1374-шi нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 4,8 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1375-шi нүктеге дейiн 11,0 км ұзақтықта 1971,0; 1874,0 және 2028,2 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1375-шi нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Салкыншокы (Салқыншоқы) тауында орналасқан 1376-шы нүктеге дейiн 4,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1376-шы нүктеден бастап шекара 2408,6 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,9 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1377-шi нүктеге дейiн 8,7 км ұзақтықта 2393,0 және 2385,2 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1377-шi нүктеден бастап шекара Кокжолга (Көкжота) тауының шыңында орналасқан 1378-шi нүктеге дейiн 22,0 км ұзақтықта 2262,0; 1947,0; 2470,0 және 2329,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1378-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 1379-шы нүктеге дейiн 9,6 км ұзақтықта 2348,2 және 2274,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Листвяга қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1379-шы нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1380-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1380-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,3 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1381-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1381-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1382-ші нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1382-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,4 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1383-шi нүктеге дейiн 1,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1383-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 12,3 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1384-шi нүктеге дейiн 2,4 км ұзақтықта шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1384-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 12,7 км солтүстік-шығысқа қарай орналасқан 1385-шi нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1385-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгісі бар геодезиялық пункттен 12,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1386-шы нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1386-шы нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,5 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1387-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтеді.

      1387-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,6 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1388-шi нүктеге дейiн 1,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1388-шi нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,4 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1389-шы нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1389-шы нүктеден бастап шекара 2378,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,5 км шығыс-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1390-шы нүктеге дейiн 2,5 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1390-шы нүктеден бастап шекара 2469,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,7 км батысқа қарай орналасқан 1391-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1391-шi нүктеден бастап шекара 2469,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 9,1 км батысқа қарай орналасқан 1392-шi нүктеге дейiн 1,1 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1392-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,3 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай орналасқан 1393-шi нүктеге дейiн 1,5 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1393-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 11,0 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1394-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1394-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 10,6 км батысқа қарай орналасқан 1395-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк бағытта өтедi.

      1395-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгісі бар геодезиялық пункттен 10,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1396-шы нүктеге дейiн 13,6 км ұзақтықта 2159,0; 2314,3 және 2069,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1396-шы нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,0 км солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1397-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1397-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,4 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1398-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1398-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,2 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай жатқан сүрлеу жолда орналасқан 1399-шы нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1399-шы нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,8 км солтүстiк-солтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1400-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1400-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,7 км солтүстiкке қарай орналасқан 1401-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1401-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,8 км солтүстiкке қарай орналасқан 1402-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1402-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,2 км солтүстiкке қарай орналасқан 1403-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1403-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 9,6 км солтүстiкке қарай орналасқан 1404-шi нүктеге дейiн 0,7 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1404-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,0 км солтүстiкке қарай орналасқан 1405-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1405-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,4 км солтүстiкке қарай орналасқан 1406-шы нүктеге дейiн 1,0 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1406-шы нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 10,8 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1407-шi нүктеге дейiн 0,9 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1407-шi нүктеден бастап шекара 2719,0 белгiсi бар геодезиялық пункттен 12,7 км солтүстiк-солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1408-шi нүктеге дейiн 1,9 км ұзақтықта тiкелей солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1408-шi нүктеден бастап шекара 4499,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Белуха тауында орналасқан 1409-шы нүктеге дейiн 26,4 км ұзақтықта 2019,0; 2513,1; 2601,1; 2610,2; 2964,3; 3262,2 және 3191,4 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы солтүстiк-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1409-шы нүктеден бастап шекара 3558,1 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,5 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1410-шы нүктеге дейiн 15,7 км ұзақтықта 3851,0; 3972,4; 3217,0 және 3186,3 белгiлерi бар биiктiктер арқылы Катун (Қатын) қырқасының жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1410-шы нүктеден бастап шекара 3052,1 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1411-шi нүктеге дейiн 13,3 км ұзақтықта 2694,6; 2837,5; 3021,7 және 2928,9 белгiлерi бар биiктіктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      1411-шi нүктеден бастап шекара Аракан (Арақан) өзенiнiң далалық жолмен қиылысында орналасқан 1412-шi нүктеге дейiн 20,4 км ұзақтықта 3001,6; 2898,6; 2822,8; 2851,3; 2710,0; 2641,0; 2791,5 және 2670,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1412-шi нүктеден бастап шекара 3122,4 белгiсi бар геодезиялық пункттен 6,6 км батысқа қарай жатқан атаусыз асудың далалық жолында орналасқан 1413-шi нүктеге дейiн 27,1 км ұзақтықта 2737,0; 2764,0; 2759,0; 2848,0; 3142,0 және 3101,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1413-шi нүктеден бастап шекара 3106,6 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1414-шi нүктеге дейiн 27,3 км ұзақтықта 2887,0; 2908,0; 2850,0; 3082,0; 2958,0; 3117,0; 2944,0; 2778,0; 3018,0; 2882,0; 2978,0 және 3036,0 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстік-оңтүстік-шығыс бағытта өтедi.

      1414-шi нүктеден бастап шекара 2875,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,0 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1415-шi нүктеге дейiн 2,3 км ұзақтықта атаусыз жотаның қырқасы бойынша жалпы оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1415-шi нүктеден бастап шекара 2875,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,9 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1416-шы нүктеге дейiн 0,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1416-шы нүктеден бастап шекара 2875,7 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,7 км солтүстiк-шығысқа қарай орналасқан 1417-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1417-шi нүктеден бастап шекара 2701,3 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығында орналасқан 1418-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс-солтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1418-шi нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 7,9 км батыс-оңтүстiк-батысқа қарай Чиндагатуй (Чандағатай) өзенiнiң ортасында орналасқан 1419-шы нүктеге дейiн 3,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1419-шы нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1420-шы нүктеге дейiн 1,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1420-шы нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,2 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1421-шi нүктеге дейiн 0,6 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1421-шi нүктеден бастап шекара 2628,3 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1422-шi нүктеге дейiн 0,4 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1422-шi нүктеден бастап шекара 2628,3 белгісі бар геодезиялық пункттен 7,9 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан атаусыз қырқаның жотасында орналасқан 1423-шi нүктеге дейiн 0,5 км ұзақтықта тiкелей шығыс бағытта өтедi.

      1423-шi нүктеден бастап шекара 3050,4 белгiсi бар геодезиялық пункттiң орталығындағы Музды-Булак (Мұзды бұлақ) тауының шыңында орналасқан 1424-шi нүктеге дейiн 11,0 км ұзақтықта 2391,0; 2636,0 және 2766,6 белгiлерi бар биiктiктер арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1424-шi нүктеден бастап шекара 2547,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 5,0 км батыс-оңтүстік-батысқа қарай жатқан Укок (Укөк) асуындағы сүрлеу жолда орналасқан 1425-шi нүктеге дейiн 10,7 км ұзақтықта 2856,0 белгiсi бар биiктiк арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы шығыс бағытта өтедi.

      1425-шi нүктеден бастап шекара 2547,8 белгiсi бар геодезиялық пункттен 8,1 км оңтүстiк-батысқа қарай жатқан бұралаңдаған соқпақ жолда орналасқан 1426-шы нүктеге дейiн 3,7 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-оңтүстiк-батыс бағытта өтедi.

      1426-шы нүктеден бастап шекара 2547,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 8,9 км оңтүстiк-батысқа қарай орналасқан 1427-шi нүктеге дейiн 1,3 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк бағытта өтедi.

      1427-шi нүктеден бастап шекара 2547,8 белгісi бар геодезиялық пункттен 9,0 км оңтүстік-батысқа қарай жатқан атаусыз қырқаның жотасында орналасқан 1428-шi нүктеге дейiн 0,8 км ұзақтықта тiкелей оңтүстiк-шығыс бағытта өтедi.

      1428-шi нүктеден бастап шекара Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Қытай Халық Республикасы мемлекеттiк шекараларының түйiсу нүктесiне дейiн 8,5 км ұзақтықта 2531,0; 2861,0; 3042,0; 3191,0 белгiлерi бар биiктiктер және 3541,4 белгісi бар геодезиялық пункт арқылы атаусыз қырқаның жотасы бойынша жалпы оңтүстiк бағытта өтедi.

      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

      YШIН YШIН

      Осымен 2005 жылғы 18 қаңтарда Мәскеу қаласында жасалған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шартқа 1-қосымшаның бұл көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

      Қазақстан Республикасы

      Сыртқы істер министрлігінің

      Халықаралық-құқық департаментінің

      Бөлім Бастығы

О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе

Закон Республики Казахстан от 2 декабря 2005 года N 92.

      Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе, подписанный в Москве 18 января 2005 года.

Президент


Республики КазахстанДОГОВОР
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
о казахстанско-российской государственной границе

      (Официальный сайт МИД РК - вступило в силу 12 января 2006 г.)

      Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,

      руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в частности, принципами территориальной целостности и нерушимости границ, положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, Декларации между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года,

      принимая во внимание Совместное заявление Президентов Республики Казахстан и Российской Федерации от 6 июля 1998 года и Протокол относительно намерений по делимитации государственной границы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 12 октября 1998 года,

      в целях определения прохождения государственной границы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, договорились о нижеследующем:

Статья 1

      В настоящем Договоре под термином "государственная граница" понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы территорий Республики Казахстан и Российской Федерации на суше, водах, в недрах и воздушном пространстве.

Статья 2

      Начальная точка казахстанско-российской государственной границы определяется отдельным договором между Сторонами.

Статья 3

      Государственная граница между Республикой Казахстан и Российской Федерацией проходит так, как это указано в Описании прохождения государственной границы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией (Приложение 1) и изображено сплошной линией красного цвета на Карте государственной границы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией (Приложение 2).

      Упомянутые приложения составляют неотъемлемые части настоящего Договора.

Статья 4

      Любые естественные изменения русел пограничных рек, ручьев, а также береговой линии водоемов не влекут за собой изменений в положении определенной настоящим Договором государственной границы, если Стороны не договорятся об ином.

Статья 5

      Для установления и обозначения в соответствии с настоящим Договором государственной границы на местности, подготовки проектов документов демаркации Стороны образуют на паритетных началах Совместную казахстанско-российскую демаркационную комиссию.

Статья 6

      Режим государственной границы определяется отдельными договорами между Сторонами.

Статья 7

      Вопросы, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых, эксплуатацией инженерных сооружений, коммуникаций и других объектов инфраструктуры, пересекаемых государственной границей или проходящих по ней, а также вопросы сохранения и использования биологических ресурсов, водопользования и охраны природной среды регулируются отдельными соглашениями.

Статья 8

      Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.

      Совершено в городе Москва 18 января 2005 года, в двух экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ


  Приложение 1
к Договору между Республикой Казахстан
и Российской Федерацией о казахстанско-
российской государственной границе

      ОПИСАНИЕ

      прохождения государственной границы между

      Республикой Казахстан и Российской Федерацией

      Государственная граница между Республикой Казахстан и Российской Федерацией (далее - граница), описанная ниже, нанесена сплошной линией красного цвета на Карту государственной границы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией масштаба 1:100 000 (далее - Карта). Все расстояния, приведенные в настоящем Описании, измерены по этой Карте с точностью до 0,1 км.

      Написания названий географических объектов, используемых в тексте Описания на казахском языке, соответствуют Карте. В скобках приводятся названия этих географических объектов на казахском языке.

      Исходной точкой сухопутного участка границы является точка 1, расположенная на середине протоки Новая Протока в начале Иголкинского канала (рыбоходного) в 16,0 км южнее геодезического пункта с отметкой минус 25,9.

      От точки 1 граница идет по середине протоки Новая Протока вверх по течению на протяжении 6,9 км, огибая с северной стороны безымянный остров, оставляя его на территории Российской Федерации, и далее, огибая другой безымянный остров с южной стороны, оставляя его на территории Республики Казахстан, до точки 2, расположенной в месте разветвления протоки Иголкин Банк на протоки Новая Протока и Старая Протока в 36,9 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 25,9.

      От точки 2 граница идет по середине протоки Иголкин Банк вверх по течению на протяжении 14,2 км, огибая с северной стороны группу безымянных островов, оставляя их на территории Российской Федерации, и далее, огибая с юго-западной стороны четыре безымянных острова из группы островов Три Брата, оставляя их на территории Республики Казахстан, при этом остальные острова этой группы остаются на территории Российской Федерации, до точки 3, расположенной на середине этой протоки в 0,9 км южнее геодезического пункта с отметкой минус 24,7.

      От точки 3 граница идет по середине безымянной протоки вверх по течению на протяжении 2,1 км до точки 4, расположенной на середине этой протоки в месте слияния проток Тимофеевская и Смирновская в 1,9 км западнее геодезического пункта с отметкой минус 24,7.

      От точки 4 граница идет по середине протоки Смирновская вверх по течению на протяжении 4,3 км, огибая с западной стороны три безымянных острова, оставляя их на территории Республики Казахстан, далее, огибая с восточной стороны безымянный остров, оставляя его на территории Российской Федерации, до точки 5, расположенной на середине главного фарватера протоки Широкая в месте разветвления ее на протоки Двойники и Смирновская в 3,1 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 24,8.

      От точки 5 граница идет по середине главного фарватера протоки Широкая вверх по течению на протяжении 3,7 км до точки 6, расположенной на середине главного фарватера этой протоки в месте слияния проток Сумница Широкая и Кигач в 3,6 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 24,8.

      От точки 6 граница идет по середине главного фарватера протоки Кигач вверх по течению на протяжении 15,4 км, оставляя безымянный остров, расположенный между населенными пунктами Кудряшово (Республика Казахстан) и Котяевка (Республика Казахстан), на территории Российской Федерации, до точки 7, расположенной на середине главного фарватера протоки Кигач в месте слияния с ней протоки Долонка в 0,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой минус 11,7.

      От точки 7 граница идет по середине проток Долонка и далее Алгара вверх по течению на протяжении 12,9 км до точки 8, расположенной на середине этой протоки в 5,8 км севернее геодезического пункта с отметкой минус 17,5.

      От точки 8 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 9, расположенной в месте слияния ериков Махамарский и Каптажинка в 6,5 км севернее геодезического пункта с отметкой минус 17,5.

      От точки 9 граница идет в общем северо-восточном направлении по середине ерика Махамарский на протяжении 6,6 км до точки 10, расположенной на середине главного фарватера протоки Кигач в месте слияния с ней этого ерика в 2,3 км южнее геодезического пункта с отметкой минус 14,0.

      От точки 10 граница идет по середине главного фарватера протоки Кигач вверх по течению на протяжении 13,9 км до точки 11, расположенной на середине главного фарватера этой протоки в 6,5 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 11,8.

      От точки 11 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 11/1, расположенной в 6,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 11,8.

      От точки 11/1 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,8 км до точки 11/2, расположенной на середине безымянной пересыхающей протоки в 5,7 км восток о-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 1,2.

      От точки 11/2 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по середине безымянной пересыхающей протоки на протяжении 1,7 км до точки 11/3, расположенной на середине этой протоки в 4,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/3 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 11/4, расположенной в 4,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/4 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении ],9 км до точки 11/5, расположенной в 2,3 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки И/5 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 11/6, расположенной в 1,3 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/6 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки П/7, расположенной в 1,0 км южнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/7 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 0,8 км до точки 11/8, расположенной в 0,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/8 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 11/9, расположенной в 1,6 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки П/9 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 11/10, расположенной в 1,6 км севернее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/10 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 4,0 км до точки 11/11, расположенной в 4,2 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/11 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 11/12, расположенной в 1,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 10,8.

      От точки 11/12 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 11/13, расположенной в 2,6 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 10,8.

      От точки 11/13 граница идет по прямой в северо-северо- восточном направлении на протяжении 2,8 км до точки 11/14, расположенной в 4,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/4 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 11/5, расположенной в 2,3 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/5 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 11 /6, расположенной в 1,3 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/6 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 11/7, расположенной в 1,0 км южнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/7 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 0,8 км до точки 11/8, расположенной в 0,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11 /8 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 11/9, расположенной в 1,6 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/9 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 11/10, расположенной в 1,6 км севернее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/10 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 4,0 км до точки 11/11, расположенной в 4,2 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 10,0.

      От точки 11/11 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 11/12, расположенной в 1,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 10,8.

      От точки 11/12 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 11/13, расположенной в 2,6 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 10,8.

      От точки 11/13 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,8 км до точки 11/14, расположенной в 3,7 км западнее геодезического пункта с отметкой минус 7,6.

      От точки 11/14 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,6 км до точки 11/15, расположенной в 4,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 11,9.

      От точки 11/15 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 11/16, расположенной в 4,9 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 11,9.

      От точки 11/16 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 11/17, расположенной в 2,1 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 11,9.

      От точки 11/17 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 4,9 км до точки 11/18, расположенной в 1,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 14,1.

      От точки 11/18 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 13,0 км до точки 11/19, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой минус 20,5.

      От точки 11/19 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 8,0 км до точки 11/20, расположенной в 7,6 км восточнее геодезического пункта с отметкой минус 15,6.

      От точки 11/20 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 16,5 км до точки 12, расположенной в 4,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 14,2.

      От точки 12 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 28,7 км до точки 13, расположенной в 6,9 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 8,5.

      От точки 13 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 38,0 км до точки 14, расположенной в 13,9 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 2,9.

      От точки 14 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 5,1 км до точки 15, расположенной в 9,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 7,9.

      От точки 15 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 8,3 км до точки 16, расположенной в 4,0 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 7,9.

      От точки 16 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 10,1 км до точки 17, расположенной в 10,8 км севернее геодезического пункта с отметкой минус 7,9.

      От точки 17 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 17,6 км до точки 3 8, расположенной в 3,4 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 5,7.

      От точки 3 8 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 9,5 км до точки 39, расположенной в 2,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 5,5.

      От точки 19 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 6,6 км до точки 20, расположенной в 4,6 км севернее геодезического пункта с отметкой минус 5,8.

      От точки 20 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 5,1 км до точки 21, расположенной в 1,0 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой минус 5,9.

      От точки 21 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 7,3 км до точки 22, расположенной в 6,3 км северо-северо- восточнее геодезического пункта с отметкой минус 6,6.

      От точки 22 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 16,0 км до точки 23, расположенной в 0,7 км западнее геодезического пункта с отметкой минус 3,0.

      От точки 23 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 19,9 км до точки 24, расположенной в 3,3 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 2,6.

      От точки 24 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 8,3 км до точки 25, расположенной в 2,8 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой минус 1,0.

      От точки 25 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 9,4 км до точки 26, расположенной в 2,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 1,4.

      От точки 26 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 16,9 км до точки 27, расположенной в 1,3 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 1,0.

      От точки 27 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 9,6 км до точки 28, расположенной в 5,3 км западнее геодезического пункта с отметкой 5,1.

      От точки 28 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,3 км до точки 29, расположенной в 2,4 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 5,1.

      От точки 29 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 10,2 км до точки 30, расположенной в 4,3 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 3,3.

      От точки 30 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 8,7 км до точки 31, расположенной в 5,8 км севернее геодезического пункта с отметкой 3,3.

      От точки 31 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 8,5 км до точки 32, расположенной в 3,5 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 9,9.

      От точки 32 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 33, расположенной в 4,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 9,9.

      От точки 33 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 34, расположенной на проселочной дороге в 6,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 14,3.

      От точки 34 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 35, расположенной в 4,9 км западнее геодезического пункта с отметкой 14,3.

      От точки 35 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 9,3 км до точки 36, расположенной в 3,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 19,6.

      От точки 36 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 6,6 км до точки 37, расположенной в 3,6 км западнее геодезического пункта с отметкой 19,3.

      От точки 37 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,1 км до точки 38, расположенной в 4,7 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 19,3.

      От точки 38 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 4,0 км до точки 39, расположенной в 7,5 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 20,7.

      От точки 39 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 6,6 км до точки 40, расположенной в 5,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 5,9.

      От точки 40 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 15,2 км до точки 41, расположенной на восточном берегу безымянного озера у населенного пункта Тургай (Республика Казахстан) в 1,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 14,6.

      От точки 41 граница идет по прямой по безымянному озеру в западном направлении на протяжении 1,8 км до точки 42, расположенной на западном берегу этого озера в 2,2 км северо- западнее геодезического пункта с отметкой 14,6.

      От точки 42 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 43, расположенной в 3,9 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 14,6.

      От точки 43 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 10,9 км до точки 44, расположенной в 3,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 35,8.

      От точки 44 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 6,6 км до точки 45, расположенной на полевой дороге в 2,9 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 26,3.

      От точки 45 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 2,4 км до точки 46, расположенной в 3,6 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 26,3.

      От точки 46 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 12,6 км до точки 47, расположенной на полевой дороге в 6,0 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 30,8.

      От точки 47 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 61,6 км до точки 48, расположенной в 1,8 км западнее геодезического пункта с отметкой 24,8.

      От точки 48 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 49, расположенной на проселочной дороге в 0,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 24,8.

      От точки 49 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 8,2 км до точки 50, расположенной в 4,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 23,7.

      От точки 50 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 7,7 км до точки 51, расположенной в 1,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 19,6.

      От точки 51 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 8,0 км до точки 52, расположенной на полевой дороге в 2,5 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 24,8.

      От точки 52 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 8,6 км до точки 53, расположенной в 3,9 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 27,7.

      От точки 53 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 8,5 км до точки 54, расположенной в 4,7 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 25,0.

      От точки 54 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 8,2 км до точки 55, расположенной в 1,3 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 24,7.

      От точки 55 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 6,9 км до точки 56, расположенной в 8,1 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 34,2.

      От точки 56 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 4,7 км до точки 57, расположенной на полевой дороге в 4,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 25,5.

      От точки 57 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 10,2 км до точки 58, расположенной на середине улучшенной грунтовой дороги в 4,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 29,2.

      От точки 58 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 15,3 км до точки 59, расположенной в 1,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 33,9.

      От точки 59 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 60, расположенной в 0,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 33,9.

      От точки 60 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,6 км до точки 61, расположенной в 2,7 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 30,8.

      От точки 61 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 62, расположенной в 2,3 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 30,8.

      От точки 62 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,3 км до точки 63, расположенной на полевой дороге в 2,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 30,8.

      От точки 63 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 11,1 км до точки 64, расположенной на середине улучшенной грунтовой дороги в 0,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 31,3.

      От точки 64 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 13,7 км до точки 65, расположенной в 2,8 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 38,2.

      От точки 65 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 66, расположенной в 1,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 38,2.

      От точки 66 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 67, расположенной на развилке полевых дорог в 2,8 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 38,2.

      От точки 67 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой и далее по проселочной дорогам на протяжении 17,7 км до точки 68, расположенной на повороте этой дороги в 2,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 37,6.

      От точки 68 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по проселочной и полевой дорогам, далее вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Республики Казахстан, на протяжении 21,6 км до точки 69, расположенной на развилке улучшенных грунтовых дорог в 2,1 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 40,4.

      От точки 69 граница идет в общем северо-северо-западном направлении по улучшенной грунтовой и далее по полевой дорогам на протяжении 13,2 км до точки 70, расположенной на развилке полевой и проселочной дорог в 2,4 км западнее геодезического пункта с отметкой 44,8.

      От точки 70 граница идет в общем северо-восточном направлении по проселочной дороге на протяжении 7,6 км до точки 71, расположенной на повороте этой дороги в 4,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 54,6.

      От точки 71 граница идет в общем северо-северо-западном направлении по проселочной дороге и далее по прямой на протяжении 8,4 км до точки 72, расположенной на середине реки Торгун в 3,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 56,1.

      От точки 72 граница идет по середине реки Торгун вверх по течению и далее по прямой в северном направлении на протяжении 13,1 км до точки 73, расположенной на развилке проселочной и полевой дорог в 2,9 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 57,8.

      От точки 73 граница идет в общем северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по дамбе на протяжении 14,6 км до точки 74, расположенной на этой дамбе в 3,1 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 56,0.

      От точки 74 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 5,0 км до точки 75, расположенной на середине реки Мал. Узень в 0,8 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 38,6.

      От точки 75 граница идет по середине реки Мал. Узень вниз по течению, далее по середине Варфоломеевского водохранилища и вновь по середине реки Мал. Узень на протяжении 120,2 км до точки 76, расположенной на середине этой реки в 3,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 22,8.

      От точки 76 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,7 км до точки 77, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 21,8.

      От точки 77 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 4,0 км до точки 78, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 20,6.

      От точки 78 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 6,4 км до точки 79, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 19,2.

      От точки 79 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 6,1 км до точки 80, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 18,5.

      От точки 80 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 6,8 км до точки 81, расположенной в 2,0 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 21,4.

      От точки 83 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,3 км до точки 82, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 22,9.

      От точки 82 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 11,4 км до точки 83, расположенной на середине реки Бол. Узень в 3,7 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 16,4.

      От точки 83 граница идет по середине реки Бол. Узень вверх по течению на протяжении 15,6 км до точки 84, расположенной на середине этой реки в 3,2 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 19,7.

      От точки 84 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 8,7 км до точки 85, расположенной на развилке полевых дорог в 2,0 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 19,9.

      От точки 85 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 4,0 км до точки 86, расположенной в 2,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 19,9.

      От точки 86 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 7,4 км до точки 87, расположенной в 2,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 21,9.

      От точки 87 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 22,9 км до точки 88, расположенной в 2,7 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 29,6.

      От точки 88 граница идет в общем северном направлении по прямой, далее по проселочной дороге и вновь по прямой на протяжении 9,5 км до точки 89, расположенной на середине реки Дюра в 3,1 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 52,6.

      От точки 89 граница идет по середине реки Дюра вверх по течению на протяжении 14,5 км до точки 90, расположенной на середине этой реки в 2,2 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 71,1.

      От точки 90 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,2 км до точки 91, расположенной на безымянном пруду в 2,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 71,1.

      От точки 91 граница идет по прямой в юго-восточном направлении и далее по середине реки Горькая вниз по течению на протяжении 16,0 км до точки 92, расположенной на середине этой реки в 3,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 37,6.

      От точки 92 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 93, расположенной в 0,7 км юго-юго-запад нее геодезического пункта с отметкой 37,6.

      От точки 93 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 11,6 км до точки 94, расположенной в 2,6 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 37,5.

      От точки 94 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 5,2 км до точки 95, расположенной в 6,1 км западнее геодезического пункта с отметкой 28,4.

      От точки 95 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 96, расположенной в 5,4 км западнее геодезического пункта с отметкой 28,4.

      От точки 96 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 11,9 км до точки 97, расположенной в 0,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 38,4.

      От точки 97 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 98, расположенной в 3,2 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 55,7.

      От точки 98 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 6,6 км до точки 99, расположенной в 1,7 км восточнее геодезического пункта с отметкой 53,7.

      От точки 99 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,3 км до точки 100, расположенной в 2,3 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 49,9.

      От точки 100 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 11,5 км до точки 101, расположенной на середине реки Мерекень в 3,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 56,3.

      От точки 101 граница идет по середине реки Мерекень вверх по течению на протяжении 14,6 км до точки 102, расположенной на середине этой реки в 4,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта на г.Высокая с отметкой 149,1.

      От точки 102 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 3,3 км до точки 103, расположенной в 0,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 138,7.

      От точки 103 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 2,6 км до точки 104, расположенной на г. Тюятау в 3,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 138,7.

      От точки 104 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 8,0 км до точки 105, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 194,9.

      От точки 105 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,6 км до точки 106, расположенной в 1,9 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 135,1.

      От точки 106 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,7 км до точки 107, расположенной на полевой дороге в 4,5 км восточнее геодезического пункта с отметкой 135,1.

      От точки 107 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 3,0 км до точки 108, расположенной на развилке полевых дорог в 2,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 227,4.

      От точки 108 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 109, расположенной на развилке полевых дорог в 1,4 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 227,4.

      От точки 109 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 4,0 км до точки 110, расположенной на перекрестке полевых дорог в 3,1 км севернее геодезического пункта с отметкой 142,6.

      От точки 110 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 5,2 км до точки 111, расположенной в 2,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 155,8.

      От точки 111 граница идет в общем восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 15,0 км до точки 112, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 367,6.

      От точки 112 граница идет в общем северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 7,3 км до точки 113, расположенной на этой дороге в 1,0 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 125,8.

      От точки 113 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 6,9 км до точки 114, расположенной в 2,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 199,2.

      От точки 114 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге, затем по проселочной и вновь по полевой дорогам на протяжении 27,3 км до точки 115, расположенной на развилке полевой и проселочной дорог в 4,1 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 186,5.

      От точки 115 граница идет в общем северо-восточном направлении по прямой, далее по проселочной дороге и вновь по прямой на протяжении 8,7 км до точки 116, расположенной в 4,9 км западнее геодезического пункта с отметкой 201,6.

      От точки 116 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 6,1 км до точки 3 17, расположенной на полевой дороге в 2,2 км западнее геодезического пункта с отметкой 140,0.

      От точки 117 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 5,2 км до точки 118, расположенной на середине реки Солдатка в 3,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 156,5.

      От точки 118 граница идет по середине реки Солдатка вниз по течению на протяжении 3,7 км до точки 119, расположенной на середине этой реки в 3,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 104,9.

      От точки 119 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 8,7 км до точки 120, расположенной в 3,6 км южнее геодезического пункта с отметкой 133,6.

      От точки 120 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,3 км до точки 121, расположенной в 0,7 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 133,6.

      От точки 121 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 122, расположенной на середине безымянного ручья в 3,9 км западнее геодезического пункта с отметкой 124,8.

      От точки 122 граница идет по середине безымянного ручья и далее по середине реки Холманка вниз по течению на протяжении 7,8 км до точки 123, расположенной на середине этой реки в 3,3 км южнее геодезического пункта с отметкой 106,0.

      От точки 123 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 7,3 км до точки 124, расположенной в 4,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 106,0.

      От точки 124 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 125, расположенной на середине реки Таловая в 5,7 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 106,0.

      От точки 125 граница идет по середине реки Таловая вверх по течению на протяжении 2,3 км, оставляя безымянный остров на территории Российской Федерации, до точки 126, расположенной на середине этой реки в 4,8 км западнее геодезического пункта с отметкой 115,6.

      От точки 3 26 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 127, расположенной в 3,7 км западнее геодезического пункта с отметкой 115,6.

      От точки 127 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 6,1 км до точки 128, расположенной в 1,4 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 133,8.

      От точки 128 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,8 км до точки 129, расположенной в 2,4 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 133,8.

      От точки 129 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,4 км до точки 130, расположенной на полевой дороге в 2,8 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 133,8.

      От точки 130 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 8,8 км до точки 131, расположенной на середине реки Тришкина в 3,3 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 131,1.

      От точки 131 граница идет по середине реки Тришкина и далее реки Таловая вниз по течению на протяжении 9,5 км до точки 132, расположенной на середине этой реки в 3,4 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 115,6.

      От точки 132 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 6,2 км до точки 133, расположенной в 2,5 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 128,5.

      От точки 133 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,2 км до точки 134, расположенной в 3,6 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 128,5.

      От точки 134 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 135, расположенной в 4,2 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 138,6.

      От точки 135 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 7,1 км до точки 136, расположенной в 4,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 130,4.

      От точки 136 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 137, расположенной у улучшенной грунтовой дороги в 6,0 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 130,4.

      От точки 137 граница идет в общем северо-западном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Республики Казахстан, на протяжении 2,7 км до точки 138, расположенной у этой дороги в 0,3 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 148,6.

      От точки 138 граница пересекает улучшенную грунтовую дорогу, переходя на правую ее сторону, затем идет в общем северо-северо-западном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Российской Федерации, на протяжении 8,3 км до точки 139, расположенной у перекрестка улучшенной грунтовой и полевой дорог в 1,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 171,1.

      От точки 139 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,3 км до точки 140, расположенной в 3,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 171,1.

      От точки 140 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 7,4 км до точки 141, расположенной в 4,9 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 148,4.

      От точки 141 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 5,6 км до точки 141/1, расположенной в 0,8 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 148,4.

      От точки 141/1 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,6 км до точки 142, расположенной на середине пересыхающей реки Таловая в 3,4 км южнее геодезического пункта с отметкой 148,4.

      От точки 142 граница идет по середине пересыхающей реки Таловая вниз по течению на протяжении 32,3 км до точки 143, расположенной в месте впадения этой реки в безымянное водохранилище в 3,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 91,1.

      От точки 143 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 144, расположенной на безымянном водохранилище в 2,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 91,1.

      От точки 144 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 145, расположенной в нижнем бьефе плотины на реке Таловая в 1,9 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 53,3.

      От точки 145 граница идет по середине реки Таловая вниз по течению на протяжении 2,5 км до точки 146, расположенной на середине этой реки в 0,9 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 53,3.

      От точки 146 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 5,3 км до точки 147, расположенной в 3,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 129,1.

      От точки 147 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 5,3 км до точки 348, расположенной в 2,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 47,2.

      От точки 148 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 8,6 км до точки 149, расположенной в 3,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 104,4.

      От точки 149 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 9,7 км до точки 150, расположенной в 4,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 154,8.

      От точки 150 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 151, расположенной в 4,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 154,8.

      От точки 151 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 0,3 км до точки 152, расположенной в тальвеге б.Кучкинский Дол в 4,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 154,8.

      От точки 152 граница идет в общем южном направлении по тальвегу б.Кучкинский Дол на протяжении 2,5 км до точки 153, расположенной в тальвеге безымянной балки в 6,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 154,8.

      От точки 153 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,8 км до точки 154, расположенной в тальвеге безымянной балки в 6,8 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 154,8.

      От точки 154 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по тальвегу безымянной балки и далее по середине реки Балбинка вниз по течению на протяжении 2,7 км до точки 155, расположенной на середине этой реки в 5,1 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 104,4.

      От точки 155 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 4,9 км до точки 156, расположенной на повороте полевой дороги в 3,6 км восточнее геодезического пункта с отметкой 138,4.

      От точки 156 граница идет в общем восточном направлении по полевой и далее по проселочной дорогам на протяжении 6,5 км до точки 157, расположенной в 5,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 41,7.

      От точки 157 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,1 км до точки 158, расположенной на перекрестке полевой и проселочной дорог в 4,5 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 41,7.

      От точки 158 граница идет в общем восточном направлении по проселочной и далее по полевой дорогам на протяжении 6,9 км до точки 159, расположенной на повороте полевой дороги в 3,8 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 41,7.

      От точки 159 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 160, расположенной на середине реки Чаган в 4,4 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 41,7.

      От точки 160 граница идет по середине реки Чаган вверх по течению на протяжении 1,4 км до точки 161, расположенной на середине этой реки в 4,7 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 46,1.

      От точки 161 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,5 км до точки 162, расположенной в 4,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 44,4.

      От точки 162 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,0 км до точки 163, расположенной на проселочной дороге в 6,0 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 74,8.

      От точки 163 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по проселочной дороге на протяжении 2,0 км до точки 164, расположенной на этой дороге в 4,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 74,8.

      От точки 164 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,0 км до точки 165, расположенной в 3,4 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 74,8.

      От точки 165 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 166, расположенной в 1,5 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 74,8.

      От точки 166 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 167, расположенной на проселочной дороге в 2,8 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 74,8.

      От точки 167 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по проселочной дороге на протяжении 1,9 км до точки 168, расположенной на перекрестке проселочных дорог в 2,6 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 74,8.

      От точки 168 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по проселочной дороге на протяжении 3,8 км до точки 169, расположенной на этой дороге в 7,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 48,3.

      От точки 369 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 1,1 км до точки 170, расположенной в 7,7 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 48,3.

      От точки 170 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 3,1 км до точки 171, расположенной в 6,3 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 48,3.

      От точки 171 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 172, расположенной в 5,7 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 48,3.

      От точки 172 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 173, расположенной на перекрестке проселочной и полевой дорог в 3,4 км западнее геодезического пункта с отметкой 48,3.

      От точки 173 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по проселочной дороге и далее по прямой на протяжении 6,0 км до точки 174, расположенной в 3,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 47,4.

      От точки 174 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,8 км до точки 175, расположенной на перекрестке проселочной и полевой дорог в 4,8 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 47,4.

      От точки 175 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 6,1 км до точки 176, расположенной на повороте этой дороги в 3,5 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 61,2.

      От точки 176 граница идет в общем северо-северо-западном направлении по прямой, далее по полевой дороге и вновь по прямой на протяжении 9,9 км до точки 177, расположенной в 5,2 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 80,0.

      От точки 177 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 178, расположенной на середине реки Рубежка в 4,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 79,5.

      От точки 178 граница идет по середине реки Рубежка вверх по течению на протяжении 3,0 км до точки 179, расположенной на середине этой реки в месте ее слияния с рекой Бол.Вербовка в 4,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 79,5.

      От точки 179 граница идет по середине реки Бол. Вербовка вверх по течению на протяжении 11,1 км до точки 180, расположенной на середине этой реки в 2,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 180 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,6 км до точки 181, расположенной в 4,8 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 181 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,0 км до точки 182, расположенной на проселочной дороге в 3,9 км южнее геодезического пункта с отметкой 144,8.

      От точки 182 граница идет в общем восточном направлении по проселочной дороге, далее по прямой, затем вдоль узкой полосы леса, оставляя ее на территории Республики Казахстан, и вновь по прямой на протяжении 7,2 км до точки 183, расположенной на проселочной дороге в 7,7 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 108,2.

      От точки 183 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,7 км до точки 184, расположенной в 8,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 108,2.

      От точки 184 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,0 км до точки 185, расположенной на полевой дороге в 5,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 90,8.

      От точки 185 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,4 км до точки 186, расположенной на середине реки Бол. Быковка в 5,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 90,8.

      От точки 186 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 187, расположенной в 5,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 90,8.

      От точки 187 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 188, расположенной в 3,7 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 90,8.

      От точки 188 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 189, расположенной в 4,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 83,9.

      От точки 189 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,9 км до точки 190, расположенной в 3,0 км восточнее геодезического пункта с отметкой 90,8.

      От точки 190 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 191, расположенной в 3,6 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 90,8.

      От точки 191 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 192, расположенной в 3,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 90,8.

      От точки 192 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,4 км до точки 193, расположенной в 1,3 км юго западнее геодезического пункта с отметкой 100,6.

      От точки 193 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,2 км до точки 194, расположенной в 1,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 100,6.

      От точки 194 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,7 км до точки 195, расположенной в 0,8 км западнее геодезического пункта с отметкой 100,6.

      От точки 195 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,7 км до точки 196, расположенной в 2,9 км восточнее геодезического пункта с отметкой 100,6.

      От точки 196 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 197, расположенной на полевой дороге в 1,9 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 94,0.

      От точки 197 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 6,9 км до точки 198, расположенной на безымянном водохранилище в 3,2 км западнее геодезического пункта с отметкой 111,8.

      От точки 198 граница идет по безымянному водохранилищу и далее по середине реки Мал. Ембулатовка вверх по течению на протяжении 3,0 км до точки 199, расположенной на середине этой реки в 2,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 131,6.

      От точки 199 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 200, расположенной на проселочной дороге в 3,7 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 1 И,8.

      От точки 200 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по проселочной и полевой дорогам, далее по прямой на протяжении 16,0 км до точки 201, расположенной в 2,6 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 77,7.

      От точки 201 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,2 км до точки 202, расположенной на середине реки Елтышевка в 2,6 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 77,7.

      От точки 202 граница идет по середине реки Елтышевка вниз по течению на протяжении 2,0 км до точки 203, расположенной на середине этой реки в 2,3 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 77,7.

      От точки 203 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 204, расположенной в 3,1 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 77,7.

      От точки 204 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по прямой, далее по полевой дороге и вновь по прямой на протяжении 9,1 км до точки 205, расположенной на середине реки Елтышевка в 2,8 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 72,9.

      От точки 205 граница идет по середине реки Елтышевка вниз по течению на протяжении 17,7 км, далее по середине старого русла этой реки, затем по прямой в юго-восточном направлении и вновь по середине реки Елтышевка до точки 206, расположенной на середине реки Урал в месте ее слияния с рекой Елтышевка в 5,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 53,2.

      От точки 206 граница идет по середине реки Урал вверх по течению на протяжении 128,6 км, оставляя остров, расположенный в районе озера Яманское, остров, расположенный в районе озера Орешки, и остров, расположенный в районе озера Мартюхино, на территории Российской Федерации до точки 207, расположенной на середине этой реки в 5,7 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 70,8.

      От точки 207 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,3 км до точки 207/1, расположенной в 5,4 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 70,8.

      От точки 207/1 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 207/2, расположенной в 5,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 70,8,.

      От точки 207/2 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,2 км до точки 207/3, расположенной в 5,4 км севернее геодезического пункта с отметкой 70,8.

      От точки 207/3 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 207/4, расположенной в 5,5 км севернее геодезического пункта с отметкой 70,8.

      От точки 207/4 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,8 км до точки 207/5, расположенной на середине безымянной старицы в 4,7 км севернее геодезического пункта с отметкой 70,8.

      От точки 207/5 граница идет по середине безымянной старицы в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 207/6, расположенной на середине протоки Малый Илек в 5,0 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 70,8.

      От точки 207/6 граница идет по середине протоки Малый Илек вверх по течению на протяжении 5,1 км до точки 208, расположенной на середине этой протоки в 1,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 59,3.

      От точки 208 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 209, расположенной на середине пересыхающей безымянной протоки в 0,3 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 59,3.

      От точки 209 граница идет по середине пересыхающей безымянной протоки вверх по течению на протяжении 6,9 км до точки 210, расположенной на середине реки Илек в месте ее слияния с этой протокой в 1,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 66,0.

      От точки 210 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 0,9 км до точки 211, расположенной на середине этой реки в месте ее слияния с пересыхающим ручьем Удаман в 2,1 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 64,1.

      От точки 211 граница идет посередине пересыхающего ручья Удаман вверх по течению на протяжении 3,0 км до точки 212, расположенной на середине этого ручья в 3,6 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 72,3.

      От точки 212 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 213, расположенной на полевой дороге в 5,2 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 72,3.

      От точки 213 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 214, расположенной на середине реки Илек в 4,3 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 66,0.

      От точки 214 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 16,0 км до точки 215, расположенной на середине этой реки в 4,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 77,5.

      От точки 215 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 36,0 км до точки 216, расположенной на середине этой реки в 5,0 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 75,3.

      От точки 216 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 37,9 км до точки 217, расположенной на середине этой реки в 5,6 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 91,4.

      От точки 217 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,2 км до точки 217/1, расположенной в 6,1 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/1 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 0,4 км до точки 217/2, расположенной в 5,8 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/2 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,4 км до точки 217/3, расположенной в 5,5 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/3 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 217/4, расположенной в 5,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/4 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 217/5, расположенной в 5,4 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/5 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,5 км до точки 217/6, расположенной в 5,9 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/6 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 217/7, расположенной на середине реки Ащы в 5,4 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/7 граница идет по середине пересыхающей реки Ащы вниз по течению на протяжении 1,4 км до точки 217/8, расположенной на середине этой реки в 6,0 км севернее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/8 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 217/9, расположенной на середине реки Илек в 5,9 км севернее геодезического пункта с отметкой 91,9.

      От точки 217/9 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 63,9 км до точки 218, расположенной на середине этой реки в 2,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 218/1, расположенной в 3,0 км севернее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/1 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,5 км до точки 218/2, расположенной в 3,5 км севернее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/2 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 218/3, расположенной в 3,5 км севернее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/3 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 218/4, расположенной в 2,5 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/4 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 218/5, расположенной в 3,0 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/5 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 218/6, расположенной в 3,6 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/6 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 218/7, расположенной в 3,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/7 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,5 км до точки 218/8, расположенной в 3,4 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/8 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 218/9, расположенной на середине реки Илек в 3,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 112,2.

      От точки 218/9 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 7,2 км до точки 219, расположенной на середине этой реки в 5,9 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 91,8.

      От точки 219 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,3 км до точки 220, расположенной в 5,9 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 93,8.

      От точки 220 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 221, расположенной в 3,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 140,4.

      От точки 221 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 4,7 км до точки 222, расположенной на середине реки Шыбынды в 1,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 113,8.

      От точки 222 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 2,6 км до точки 223, расположенной на середине реки Шыбынды в 2,2 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 113,8.

      От точки 223 граница идет по середине реки Шыбынды вверх по течению на протяжении 9,0 км до точки 224, расположенной в нижнем бьефе плотины в 5,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 191,6.

      От точки 224 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,1 км до точки 225, расположенной на середине реки Шыбынды в месте ее впадения в безымянное водохранилище в 5,9 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 191,6.

      От точки 225 граница идет по середине реки Шыбынды вверх по течению на протяжении 3,3 км до точки 226, расположенной на середине этой реки в 5,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 260,0.

      От точки 226 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 2,0 км до точки 227, расположенной в 3,7 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 260,0.

      От точки 227 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,2 км до точки 228, расположенной в 3,3 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 260,0.

      От точки 228 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,8 км до точки 229, расположенной в 3,4 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 273,2.

      От точки 229 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 4,8 км до точки 230, расположенной в 1,6 км южнее геодезического пункта с отметкой 273,2.

      От точки 230 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 7,1 км до точки 231, расположенной на г. Меловая в центре геодезического пункта с отметкой 259,2.

      От точки 231 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 7,0 км до точки 232, расположенной в 3,3 км южнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 232 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 232/1, расположенной в 1,8 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 232/1 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 233, расположенной в 3,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 233 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 234, расположенной на полевой дороге в 4,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 234 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,0 км до точки 235, расположенной в тальвеге промоины в 5,0 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 235 граница идет в общем северо-восточном направлении по тальвегу промоины и далее по середине пересыхающей реки Акпай вниз по течению на протяжении 12,9 км до точки 236, расположенной на середине реки Ишкарган в месте слияния этих рек в 3,8 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 171,6.

      От точки 236 граница идет по середине реки Ишкарган вниз по течению на протяжении 8,4 км, проходя в районе населенного пункта Ивановка (Российская Федерация) по середине левого рукава этой реки, до точки 237, расположенной на середине этой реки в 1,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 140,3.

      От точки 237 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 1,9 км до точки 238, расположенной в 3,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 140,3.

      От точки 238 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,3 км до точки 239, расположенной на середине пересыхающей реки Акбулак в 5,6 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 133,9.

      От точки 239 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 7,0 км до точки 240, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 122,0.

      От точки 240 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 5,1 км до точки 241, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 118,9.

      От точки 241 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении вдоль узкой полосы леса, оставляя ее на территории Российской Федерации, на протяжении 8,8 км до точки 242, расположенной на середине реки Хобда в 2,1 км северо-северо-западнее

      геодезического пункта с отметкой 301,6.

      От точки 242 граница идет по середине реки Хобда вниз по течению на протяжении 15,4 км до точки 243, расположенной на середине реки Илек в месте ее слияния с рекой Хобда в 6,2 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 117,7.

      От точки 243 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 24,0 км до точки 244, расположенной на середине этой реки в 2,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 109,0.

      От точки 244 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,1 км до точки 245, расположенной на середине старого русла реки Илек в 1,5 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 109,0.

      От точки 245 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по середине старого русла реки Илек на протяжении 6,1 км до точки 246, расположенной на середине реки Илек в месте ее слияния со старым руслом в 2,6 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 133,2.

      От точки 246 граница идет по середине реки Илек вверх по течению на протяжении 9,3 км до точки 247, расположенной на середине этой реки в месте ее слияния со старым руслом в 4,9 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 122,1.

      От точки 247 граница идет в общем северо-восточном направлении по середине старого русла реки Илек на протяжении 8,6 км до точки 248, расположенной на середине этого русла в 5,2 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 122,2.

      От точки 248 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 249, расположенной на середине реки Илек в 6,3 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 122,2.

      От точки 249 граница идет по середине реки Илек вниз по течению на протяжении 4,0 км до точки 250, расположенной на середине этой реки в 7,5 км восточнее геодезического пункта с отметкой 133,2.

      От точки 250 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 5,0 км до точки 251, расположенной в 1,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 185,5.

      От точки 251 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,7 км до точки 252, расположенной в 3,1 км западнее геодезического пункта с отметкой 206,1.

      От точки 252 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 4,5 км до точки 253, расположенной в 2,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 206,1.

      От точки 253 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,9 км до точки 254, расположенной в 1,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 216,8.

      От точки 254 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 255, расположенной в 1,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 216,8.

      От точки 255 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 2,0 км до точки 256, расположенной в 1,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 216,8.

      От точки 256 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении вдоль узкой полосы леса, оставляя ее на территории Российской Федерации, и далее по прямой на протяжении 8,4 км до точки 257, расположенной на середине реки Мал. Хобда в 4,0 км западнее геодезического пункта с отметкой 149,1.

      От точки 257 граница идет по середине реки Мал. Хобда вверх по течению на протяжении 18,3 км до точки 258, расположенной на середине этой реки в 5,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 204,9.

      От точки 258 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,2 км до точки 259, расположенной в 5,3 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 204,9.

      От точки 259 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 8,5 км до точки 260, расположенной в 3,7 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 201,7.

      От точки 260 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 6,8 км до точки 261, расположенной в 4,1 км западнее геодезического пункта с отметкой 361,6.

      От точки 261 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 23,2 км до точки 262, расположенной в 0,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 220,2.

      От точки 262 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 263, расположенной в 6,7 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 193,5.

      От точки 263 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 264, расположенной в 5,3 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 193,5.

      От точки 264 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 7,2 км до точки 265, расположенной в 7,3 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 206,8.

      От точки 265 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 266, расположенной в 1,1 км южнее геодезического пункта с отметкой 297,0.

      От точки 266 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 3,9 км до точки 267, расположенной в 0,4 км севернее геодезического пункта с отметкой 313,3.

      От точки 267 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 268, расположенной в 3,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 305,9.

      От точки 268 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 269, расположенной в 4,1 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 305,9.

      От точки 269 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 270, расположенной в 3,1 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 305,8.

      От точки 270 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 271, расположенной в 1,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 305,8.

      От точки 271 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,9 км до точки 272, расположенной в 2,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 305,8.

      От точки 272 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 273, расположенной в 2,5 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 305,4.

      От точки 273 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 274, расположенной в 2,6 км западнее геодезического пункта с отметкой 305,4.

      От точки 274 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 275, расположенной в 0,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 305,4.

      От точки 275 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,9 км до точки 276, расположенной в 2,1 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 305,4.

      От точки 276 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 277, расположенной в 3,4 км севернее геодезического пункта с отметкой 305,4.

      От точки 277 граница идет по прямой в востоко-северо- восточном направлении на протяжении 2,4 км до точки 278, расположенной в 5,3 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 257,5.

      От точки 278 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,5 км до точки 279, расположенной в 5,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 257,5.

      От точки 279 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 280, расположенной в 2,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 331,5.

      От точки 280 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 281, расположенной в 1,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 331,5.

      От точки 281 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,7 км до точки 282, расположенной в 1,6 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 331,5.

      От точки 282 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,4 км до точки 283, расположенной в 3,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 331,5.

      От точки 283 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,5 км до точки 284, расположенной в 5,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 331,5.

      От точки 284 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,5 км до точки 285, расположенной в 6,2 км южнее геодезического пункта с отметкой 174,3.

      От точки 285 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 286, расположенной в 4,4 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 201,5.

      От точки 286 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,5 км до точки 287, расположенной в 2,2 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 201,5.

      От точки 287 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 288, расположенной в 1,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 201,5.

      От точки 288 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,1 км до точки 289, расположенной на середине безымянного пересыхающего ручья в 2,7 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 236,5.

      От точки 289 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,6 км до точки 290, расположенной на полевой дороге в 3,2 км западнее геодезического пункта с отметкой 240,8.

      От точки 290 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 3,8 км до точки 291, расположенной в 1,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 186,4.

      От точки 291 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,9 км до точки 292, расположенной в 1,9 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 148,6.

      От точки 292 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 5,7 км до точки 293, расположенной на этой дороге в 2,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 233,0.

      От точки 293 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 294, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 250,6.

      От точки 294 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,9 км до точки 295, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 290,2.

      От точки 295 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по прямой, далее вдоль узкой полосы леса, оставляя ее на территории Российской Федерации, через геодезические пункты с отметками 237,6 и 280,3, и вновь по прямой на протяжении 13,6 км до точки 296, расположенной в 0,6 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 249,4.

      От точки 296 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по прямой, далее вдоль узкой полосы леса, оставляя ее на территории Республики Казахстан, на протяжении 5,4 км до точки 297, расположенной в 3,8 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 310,3.

      От точки 297 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,5 км до точки 298, расположенной в 2,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 310,3.

      От точки 298 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,9 км до точки 299, расположенной в 4,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 310,3.

      От точки 299 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 300, расположенной в 2,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 315,9.

      От точки 300 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 301, расположенной в 2,3 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 315,9.

      От точки 301 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 302, расположенной в 2,3 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 320,5.

      От точки 302 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,4 км до точки 303, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 315,9.

      От точки 303 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,7 км до точки 304, расположенной в 2,4 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 255,3.

      От точки 304 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 6,2 км до точки 305, расположенной в 1,1 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 236,8.

      От точки 305 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 5,6 км до точки 306, расположенной на середине реки Уртабуртя в 2,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 172,2.

      От точки 306 граница идет по середине реки Уртабуртя вверх по течению на протяжении 17.8 км до точки 307, расположенной на середине этой реки в месте слияния рек Буртя и Тарангул в 2,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 192,3.

      От точки 307 граница идет по середине реки Тарангул, далее по середине южного рукава этой реки и вновь по середине этой реки вверх по течению на протяжении 8,4 км до точки 308, расположенной на середине этой реки в 3,6 км севернее геодезического пункта с отметкой 269,4.

      От точки 308 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,3 км до точки 309, расположенной на середине пересыхающей безымянной реки в 3,9 км севернее геодезического пункта с отметкой 269,4.

      От точки 309 граница идет по середине безымянной пересыхающей реки вверх по течению на протяжении 2,4 км до точки 310, расположенной на середине этой реки в 2,5 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 304,6.

      От точки 310 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 3,0 км до точки ЗП, расположенной в 3,4 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 225,1.

      От точки 311 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,1 км до точки 312, расположенной в 2,5 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 225,1.

      От точки 312 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,9 км до точки 313, расположенной в 2,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 225,1.

      От точки 313 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,9 км до точки 314, расположенной в 1,3 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 298,6.

      От точки 314 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 3,1 км до точки 315, расположенной на середине реки Джамылчисай в 2,4 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 298,6.

      От точки 315 граница идет по середине реки Джамылчисай, далее по середине ее правого притока вверх по течению и затем в общем восточном направлении по тальвегу безымянной балки на протяжении 2,7 км до точки 316, расположенной в этом тальвеге в 2,4 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 298,6.

      От точки 316 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 317, расположенной в 3,3 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 357,3.

      От точки 317 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 318, расположенной в 2,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 360,6.

      От точки 318 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 319, расположенной в 2,6 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 360,6.

      От точки 319 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 320, расположенной на проселочной дороге в 3,1 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 357,3.

      От точки 320 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 321, расположенной в 2,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 375,0.

      От точки 321 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 322, расположенной в 0,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 375,0.

      От точки 322 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,5 км до точки 323, расположенной в 2,4 км севернее геодезического пункта с отметкой 394,5.

      От точки 323 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,9 км до точки 324, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 385,2.

      От точки 324 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 4,0 км до точки 325, расположенной в 1,6 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 376,7.

      От точки 325 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 326, расположенной в 2,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 311,2.

      От точки 326 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 327, расположенной в 1,1 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 395,9.

      От точки 327 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 6,5 км до точки 328, расположенной в 3,5 км западнее геодезического пункта с отметкой 337,4.

      От точки 328 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,3 км до точки 329, расположенной в 2,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 302,3.

      От точки 329 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 330, расположенной в 3,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 302,3.

      От точки 330 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,4 км до точки 331, расположенной в 2,1 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 337,4.

      От точки 331 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 332, расположенной в 1,0 км севернее геодезического пункта с отметкой 337,4.

      От точки 332 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 333, расположенной в 0,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 337,4.

      От точки 333 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 334, расположенной в 2,0 км севернее геодезического пункта с отметкой 255,2.

      От точки 334 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2.4 км до точки 335, расположенной в 1,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 255,2.

      От точки 335 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 336, расположенной в 0,5 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 241,3.

      От точки 336 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 0,5 км до точки 337, расположенной в 0,2 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 241,3.

      От точки 337 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 0,8 км до точки 338, расположенной на середине реки Кучукбай в 1,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 255,2.

      От точки 338 граница идет по середине реки Кучукбай вниз по течению на протяжении 6,4 км до точки 339, расположенной на середине реки Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) в месте слияния этих рек в 3,4 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 266,3.

      От точки 339 граница идет по середине реки Киялы-Буртя (Киялы-Бурти) вверх по течению на протяжении 11,4 км до точки 340, расположенной на середине этой реки в месте впадения в нее реки Кия в 3,5 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 300,2.

      От точки 340 граница идет по середине реки Кия вверх по течению и далее по середине безымянного ручья в балке Байсай на протяжении 25,4 км до точки 341, расположенной на середине этого ручья в 0,9 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 395,5.

      От точки 341 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,8 км до точки 342, расположенной в 1,5 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 395,5.

      От точки 342 граница идет в общем северо-восточном направлении по тальвегу безымянной балки на протяжении 3,2 км до точки 343, расположенной в этом тальвеге в 1,0 км западнее геодезического пункта с отметкой 420,2.

      От точки 343 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 8,9 км до точки 344, расположенной в 1,0 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 448,2.

      От точки 344 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,2 км до точки 345, расположенной на середине реки Кия в 2,1 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 448,2.

      От точки 345 граница идет по середине реки Кия вверх по течению на протяжении 5,8 км до точки 346, расположенной в центре родника - истока этой реки в 2,9 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 441,6.

      От точки 346 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,3 км до точки 347, расположенной на полевой дороге в 3,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 446,6.

      От точки 347 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,3 км до точки 348, расположенной в 2,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 446,6.

      От точки 348 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 9,6 км до точки 349, расположенной в 3,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 430,9.

      От точки 349 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 9,3 км до точки 350, расположенной на середине реки Урал в 1,8 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 247,9.

      От точки 350 граница идет по середине реки Урал вверх по течению на протяжении 64,8 км, оставляя: остров, расположенный севернее населенного пункта точка Коктогай (Республика Казахстан), на территории Республики Казахстан; два острова, расположенные северо-западнее урочища Пятихатка и остров, расположенный юго-восточнее г. Поперечная, на территории Российской Федерации; два острова, расположенные южнее балки Каменная Речка, на территории Республики Казахстан; остров, расположенный юго-восточнее высоты с отметкой 378,5, на территории Российской Федерации; остров, расположенный южнее населенного пункта Горюн (Российская Федерация), на территории Республики Казахстан; остров, расположенный востоко-северо-восточнее балки Тонатар, на территории Республики Казахстан; остров, расположенный южнее пионерского лагеря и остров, расположенный южнее населенного пункта Хабарное (Российская Федерация), на территории Российской Федерации, до точки 351, расположенной на середине этой реки в месте впадения в нее пересыхающей реки Киргильдысай в 3,9 км западнее геодезического пункта с отметкой 192,6.

      От точки 351 граница идет по середине пересыхающей реки Киргильдысай вверх по течению. на протяжении 2,3 км до точки 351/1, расположенной на середине этой реки в 3,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 192,6.

      От точки 351/1 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,3 км до точки 351/2, расположенной в 2,3 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 223,0.

      От точки 351/2 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении вдоль водовода, оставляя его на территории Российской Федерации, на протяжении 1,0 км до точки 351/3, расположенной в 1,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 223,0.

      От точки 351/3 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении вдоль водовода, оставляя его на территории Российской Федерации, на протяжении 1,3 км до точки 351/4, расположенной в 0,2 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 223,0.

      От точки 351/4 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,4 км до точки 351/5, расположенной в 1,2 км южнее геодезического пункта с отметкой 223,0.

      От точки 351/5 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 351/6, расположенной в 1,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 223,0.

      От точки 351/6 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 3,8 км до точки 351/7, расположенной в 4,5 км западнее геодезического пункта с отметкой 291,5.

      От точки 351/7 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 0,4 км до точки 351/8, расположенной в 2,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 345,6.

      От точки 351/8 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 5,5 км до точки 352, расположенной на железной дороге в 1,6 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 291,5.

      От точки 352 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 353, расположенной в 1,1 км севернее геодезического пункта с отметкой 358,7.

      От точки 353 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 354, расположенной в 0,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 275,2.

      От точки 354 граница идет в общем юго-восточном направлении по прямой, далее по полевой дороге на протяжении 7,1 км до точки 355, расположенной на этой дороге в 0,5 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 276,6.

      От точки 355 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 356, расположенной в 2,4 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 257,6.

      От точки 356 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,8 км до точки 357, расположенной в 1,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 289,7.

      От точки 357 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 358, расположенной в 1,0 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 289,7.

      От точки 358 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 4,8 км до точки 359, расположенной в 1,8 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 288,8.

      От точки 359 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 3,8 км до точки 360, расположенной в 2,6 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 369,2.

      От точки 360 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 2,8 км до точки 361, расположенной в 3,4 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 369,2.

      От точки 361 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 2,1 км до точки 362, расположенной в 2,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 369,2.

      От точки 362 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 8,0 км до точки 363, расположенной в 1,1 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 363,5.

      От точки 363 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,4 км до точки 364, расположенной в 0,8 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 301,5.

      От точки 364 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,6 км до точки 365, расположенной в 3,0 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 301,5.

      От точки 365 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 4,4 км до точки 366, расположенной в 1,1 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 298,2.

      От точки 366 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 0,8 км до точки 367, расположенной в 1,7 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 298,2.

      От точки 367 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 1,6 км до точки 368, расположенной в 2,6 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 298,2.

      От точки 368 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 3,9 км до точки 369, расположенной в 2,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 347,5.

      От точки 369 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 8,3 км до точки 370, расположенной в 5,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 273,7.

      От точки 370 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 4,5 км до точки 371, расположенной в тальвеге балки Кольбай в 2,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 273,7.

      От точки 371 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 371/1, расположенной в тальвеге безымянной балки в 3,7 км восточнее геодезического пункта с отметкой 278,6.

      От точки 371/1 граница идет в общем юго-восточном направлении по тальвегу безымянной балки на протяжении 3,7 км до точки 372, расположенной в тальвеге этой балки в 2,2 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 254,2.

      От точки 372 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении по тальвегу безымянной балки и далее по середине безымянного пересыхающего ручья в этой балке на протяжении 4,2 км до точки 373, расположенной на середине этого ручья в 2,0 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 254,2.

      От точки 373 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 374, расположенной в 1,3 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 237,7.

      От точки 374 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 375, расположенной в 1,2 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 237,7.

      От точки 375 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,9 км до точки 376, расположенной в 0,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 237,7.

      От точки 376 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,8 км до точки 377, расположенной на полевой дороге в 2,2 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 226,8.

      От точки 377 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 4,8 км до точки 378, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 250,7.

      От точки 378 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 379, расположенной на проселочной дороге в 0,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 251,6.

      От точки 379 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 380, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 251,6.

      От точки 380 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,6 км до точки 381, расположенной на середине безымянного пересыхающего ручья в 4,3 км южнее геодезического пункта с отметкой 283,0.

      От точки 381 граница идет по середине безымянного пересыхающего ручья вверх по течению на протяжении 2,2 км до точки 382, расположенной на середине этого ручья в 3,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 283,0.

      От точки 382 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,8 км до точки 383, расположенной в 2,3 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 312,3.

      От точки 383 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 384, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 312,3.

      От точки 384 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 385, расположенной в 1,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 312,3.

      От точки 385 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 386, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 312,1.

      От точки 386 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 4,6 км до точки 387, расположенной в 3,5 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 316,7.

      От точки 387 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,6 км до точки 388, расположенной в 4,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 312,1.

      От точки 388 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 6,6 км до точки 388/1, расположенной на середине пересыхающего ручья в балке Кошенсай в 8,0 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 306,6.

      От точки 388/1 граница идет по середине пересыхающего ручья в балке Кошенсай вниз по течению и далее по середине реки Аралча вверх по течению на протяжении 5,9 км до точки 389, расположенной на середине этой реки в 5,7 км севернее геодезического пункта с отметкой 306,6.

      От точки 389 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 390, расположенной в 5,6 км севернее геодезического пункта с отметкой 306,6.

      От точки 390 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 3,7 км до точки 391, расположенной в 5,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 332,1.

      От точки 391 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,5 км до точки 392, расположенной на середине реки Когатык в 2,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 332,1.

      От точки 392 граница идет по середине реки Когатык вверх по течению на протяжении 5,1 км до точки 393, расположенной на середине этой реки в 1,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 323,2.

      От точки 393 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 7,5 км до точки 394, расположенной на середине реки Аралча в 1,1 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 306,6.

      От точки 394 граница идет по середине реки Аралча вверх по течению на протяжении 4,6 км до точки 395, расположенной на середине этой реки в 2,5 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 311,0.

      От точки 395 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 4,5 км до точки 396, расположенной в 0,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 332,6.

      От точки 396 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 3,7 км до точки 397, расположенной в 4,4 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 332,6.

      От точки 397 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 8,5 км до точки 398, расположенной в 4,0 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 323,2.

      От точки 398 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 11,5 км до точки 399, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 360,4.

      От точки 399 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,7 км до точки 400, расположенной в 5,2 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 359,3.

      От точки 400 граница идет в общем северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 20,7 км до точки 401, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 392,3.

      От точки 401 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 10,6 км до точки 402, расположенной на полевой дороге в 6,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 392,9.

      От точки 402 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 6,5 км до точки 402/1, расположенной у железной дороги в 3,7 км севернее геодезического пункта с отметкой 371,5.

      От точки 402/1 граница идет в общем восточном направлении вдоль железной дороги, оставляя ее на территории Российской Федерации, на протяжении 8,7 км до точки 402/2, расположенной у этой железной дороги в 5,1 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 389,9.

      От точки 402/2 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 402/3, расположенной в 0,9 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 379,8.

      От точки 402/3 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 402/4, расположенной в 0,3 км юго-юго-запад нее геодезического пункта с отметкой 379,8.

      От точки 402/4 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,6 км до точки 402/5, расположенной у железной дороги в 0,8 км южнее геодезического пункта с отметкой 379,8.

      От точки 402/5 граница идет по прямой в восточном направлении вдоль железной дороги, оставляя ее на территории Республики Казахстан, на протяжении 0,4 км до точки 402/6, расположенной у этой железной дороги в 0,8 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 379,8.

      От точки 402/6 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,5 км до точки 402/7, расположенной в 0,4 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 379,8.

      От точки 402/7 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 402/8, расположенной в 1,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 379,8.

      От точки 402/8 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 402/9, расположенной на железной дороге в 2,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 379,8.

      От точки 402/9 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 402/10, расположенной в 3,0 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 364,7.

      От точки 402/10 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 4,5 км до точки 402/11, расположенной на полевой дороге в 3,0 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 388,5.

      От точки 402/11 граница идет в общем юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 15,8 км до точки 402/12, расположенной на перекрестке полевых дорог в 1,1 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 352,4.

      От точки 402/12 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 9,6 км до точки 403, расположенной в 9,1 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 399,9.

      От точки 403 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 404, расположенной в 9,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 399,9.

      От точки 404 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 405, расположенной в 2,6 км севернее геодезического пункта с отметкой 342,0.

      От точки 405 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 34,3 км до точки 406, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 369,9.

      От точки 406 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по прямой, затем по полевой дороге и вновь по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 34,6 км до точки 407, расположенной на развилке полевых дорог в 9,3 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 292,9.

      От точки 407 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 17,2 км до точки 408, расположенной в 4,2 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 252,0.

      От точки 408 граница идет в общем северном направления по прямой, далее по полевой, проселочной и вновь по полевой дорогам на протяжении 31,4 км до точки 409, расположенной на развилке полевых дорог в 2,5 км севернее геодезического пункта с отметкой 278,6.

      От точки 409 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 8,8 км до точки 410, расположенной на развилке полевых дорог в 5,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 263,1.

      От точки 410 граница идет в общем северо-западном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 12,4 км до точки 411, расположенной в 9,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 275,8.

      От точки 411 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 4,9 км до точки 412, расположенной в 6,0 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 268,7.

      От точки 412 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 4,9 км до точки 413, расположенной в 3,7 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 268,7.

      От точки 413 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 0,4 км до точки 414, расположенной на середине реки Тобол в 4,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 268,7.

      От точки 414 граница идет по середине реки Тобол вверх по течению на протяжении 10,3 км до точки 415, расположенной на середине этой реки в месте слияния со старым ее руслом в 6,4 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 307,2.

      От точки 415 граница идет по середине старого пересыхающего русла реки Тобол и далее по середине реки Тобол вверх по течению на протяжении 33,7 км до точки 416, расположенной на середине этой реки в месте слияния рек Кокпектысай и Бозбие в 4,1 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 298,1.

      От точки 416 граница идет по середине реки Бозбие вверх по течению, проходя по середине восточного ее рукава в 1,3 км южнее геодезического пункта с отметкой 301,3, затем по середине западного ее рукава в 2,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 290,8 и далее по середине этой реки на протяжении 23,2 км до точки 417, расположенной на середине этой реки в 2,8 км севернее геодезического пункта с отметкой 303,1.

      От точки 417 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 27,5 км до точки 418, расположенной на повороте полевой дороги в 1,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 371,2.

      От точки 418 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,3 км до точки 419, расположенной в 1,6 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 374,4.

      От точки 419 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 7,0 км до точки 420, расположенной на середине реки Жарбутак в 3,2 км западнее геодезического пункта с отметкой 363,1.

      От точки 420 граница идет по середине реки Жарбутак вниз по течению на протяжении 7,2 км до точки 421, расположенной на середине этой реки в месте впадения в реку Джарлы в 5,4 км западнее геодезического пункта с отметкой 381,8.

      От точки 421 граница идет по середине реки Джарлы вверх по течению на протяжении 16,2 км до точки 422, расположенной на середине этой реки в 2,0 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 357,5.

      От точки 422 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,6 км до точки 423, расположенной в 3,9 км юго-юго- западнее геодезического пункта с отметкой 375,8.

      От точки 423 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 6,1 км до точки 424, расположенной в 3,2 км северо- восточнее геодезического пункта с отметкой 370,8.

      От точки 424 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 8,3 км до точки 425, расположенной в 2,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 379,3.

      От точки 425 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 14,8 км до точки 426, расположенной в 4,5 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 371,0.

      От точки 426 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,7 км до точки 427, расположенной в 4,7 км севернее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 427 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 428, расположенной в 4,0 км севернее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 428 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 429, расположенной в 4,0 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 429 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,2 км до точки 430, расположенной в 1,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 430 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,3 км до точки 431, расположенной в 2,0 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 431 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,7 км до точки 432, расположенной в 1,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 432 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 1,0 км до точки 433, расположенной в 0,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 433 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,2 км до точки 434, расположенной в 1,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 416,6.

      От точки 434 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 5,9 км до точки 435, расположенной в 3,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 370,9.

      От точки 435 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 436, расположенной в 3,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 394,9.

      От точки 436 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 4,0 км до точки 437, расположенной в 1,5 км западнее геодезического пункта с отметкой 394,9.

      От точки 437 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,5 км до точки 438, расположенной в 2,8 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 394,9.

      От точки 438 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,5 км до точки 439, расположенной в 2,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 382,9.

      От точки 439 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 440, расположенной в 2,3 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 382,9.

      От точки 440 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,3 км до точки 441, расположенной в 1,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 363,3.

      От точки 441 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 442, расположенной в 2,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 382,9.

      От точки 442 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,5 км до точки 443, расположенной в 4,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 382,9.

      От точки 443 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 13,5 км до точки 444, расположенной в 4,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 340,7.

      От точки 444 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,3 км до точки 445, расположенной в 2,6 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 359,0.

      От точки 445 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 6,9 км до точки 446, расположенной на полевой дороге в 4,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 359,0.

      От точки 446 граница идет в общем северо-восточном направлении по прямой, далее по полевой, затем по проселочной и вновь по полевой дорогам на протяжении 16,3 км до точки 447, расположенной на развилке полевых дорог в 1,5 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 344,0.

      От точки 447 граница идет по прямой в восточном направлении, оставляя узкую полосу леса на территории Российской Федерации, на протяжении 14,1 км до точки 448, расположенной на середине пересыхающей реки Сарысай в 3,7 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 324,8.

      От точки 448 граница идет по середине пересыхающей реки Сарысай, затем по середине реки Берсуат, оставляя остров, расположенный западнее горы Крутая, на территории Российской Федерации, и далее по середине реки Желкуар вниз по их течению на протяжении 35,7 км до точки 449, расположенной на середине реки Желкуар в 6,3 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 288,4.

      От точки 449 граница идет в общем северо-северо-западном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 9,9 км до точки 450, расположенной на этой дороге в 3,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 292,0.

      От точки 450 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге на протяжении 9,5 км до точки 451, расположенной на перекрестке полевых дорог в 4,4 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 303,6.

      От точки 451 граница идет в общем западном направлении по полевой дороге на протяжении 9,7 км до точки 452, расположенной на перекрестке полевых дорог в 4,1 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 320,4.

      От точки 452 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 13,3 км до точки 453, расположенной на середине реки Камышлыаят в 4,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 309,8.

      От точки 453 граница идет по середине реки Камышлыаят вверх по течению на протяжении 7,8 км до точки 454, расположенной на середине этой реки в 3,7 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 320,4.

      От точки 454 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,2 км до точки 455, расположенной в 2,2 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 320,4.

      От точки 455 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 2,4 км до точки 456, расположенной в 4,0 км западнее геодезического пункта с отметкой 320,4.

      От точки 456 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 11,3 км до точки 457, расположенной в 1,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 328,8.

      От точки 457 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 458, расположенной в 3,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 328,8.

      От точки 458 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по прямой, далее по полевой, затем по проселочной и вновь по полевой дорогам на протяжении 6,5 км до точки 459, расположенной на этой дороге в 3,0 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 308,0.

      От точки 459 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 460, расположенной на развилке полевых дорог в 2,7 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 306,4.

      От точки 460 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 6,3 км до точки 461, расположенной на этой дороге в 4,0 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 306,4.

      От точки 461 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 462, расположенной на середине южного пересыхающего рукава реки Карагайлыаят (Карагайлы-Аят) в 5,2 км западнее геодезического пункта с отметкой 283,8.

      От точки 462 граница идет по середине южного пересыхающего рукава реки Карагайлыаят (Карагайлы-Аят), далее по середине этой реки вниз по течению на протяжении 39,2 км до точки 463, расположенной на середине этой реки в 3,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 287,2.

      От точки 463 граница идет в общем северо-западном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 4,0 км до точки 464, расположенной на перекрестке полевых дорог в 2,6 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 269,0.

      От точки 464 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 3,4 км до точки 465, расположенной на середине реки Сухая в 2,4 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 265,6.

      От точки 465 граница идет по середине реки Сухая и далее по середине реки Арчаглы-Аят вниз по течению на протяжении 20,5 км до точки 466, расположенной на середине этой реки в 2,3 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 270,3.

      От точки 466 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 5,9 км до точки 467, расположенной в 5,1 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 260,2.

      От точки 467 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 5,6 км до точки 468, расположенной 32 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 260,2.

      От точки 468 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 7,6 км до точки 469, расположенной на середине реки Арчаглы-Аят в 3,2 км южнее геодезического пункта с отметкой 253,3.

      От точки 469 граница идет по середине реки Арчаглы-Аят вниз по течению на протяжении 6,3 км до точки 470, расположенной на середине этой реки в 3,5 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 248,0.

      От точки 470 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 471, расположенной в 5,1 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 248,0.

      От точки 471 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 6,7 км до точки 472, расположенной в 1,3 км южнее геодезического пункта с отметкой 235,5.

      От точки 472 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 473, расположенной в 1,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 235,5.

      От точки 473 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 474, расположенной в 3,0 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 237,7.

      От точки 474 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 3,8 км до точки 475, расположенной на середине реки Арчаглы-Аят в 3,5 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 230,5.

      От точки 475 граница идет по середине реки Арчаглы-Аят вниз по течению на протяжении 11,1 км до точки 476, расположенной на середине этой реки в 2,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 222,2.

      От точки 476 граница идет по прямой в юго-восточном направлении, оставляя узкую полосу леса на территории Российской Федерации, на протяжении 9,8 км до точки 477, расположенной в 6,5 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 234,2.

      От точки 477 граница идет по прямой в восточном направлении, оставляя узкую полосу леса на территории Российской Федерации, на протяжении 4,6 км до точки 478, расположенной в 4,0 км западнее геодезического пункта с отметкой 212,9.

      От точки 478 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 8,0 км до точки 479, расположенной в 5,2 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 212,9.

      От точки 479 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 8,9 км до точки 480, расположенной в 5,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 214,9.

      От точки 480 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 5,2 км до точки 481, расположенной в 2,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 222,2.

      От точки 481 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 7,0 км до точки 482, расположенной в 3,6 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 223,6.

      От точки 482 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 7,6 км до точки 483, расположенной в 4,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 227,2.

      От точки 483 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении. 10,0 км до точки 484, расположенной в 5,5 км южнее геодезического пункта с отметкой 234,3.

      От точки 484 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 3,3 км до точки 485, расположенной в 3,5 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 234,3.

      От точки 485 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 3,9 км до точки 486, расположенной в 3,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 234,3.

      От точки 486 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 1,0 км до точки 487, расположенной в 4,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 234,3.

      От точки 487 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,3 км до точки 488, расположенной в 5,3 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 234,3.

      От точки 488 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 2,7 км до точки 489, расположенной в 7,0 км восточнее геодезического пункта с отметкой 243,9.

      От точки 489 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 490, расположенной в 6,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 243,9.

      От точки 490 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 2,4 км до точки 491, расположенной в 5,0 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 243,9.

      От точки 491 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 3,0 км до точки 492, расположенной в 2,6 км южнее геодезического пункта с отметкой 239,5.

      От точки 492 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 7,0 км до точки 493, расположенной в 6,3 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 243,9.

      От точки 493 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 5,5 км до точки 494, расположенной в 3,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 247,5.

      От точки 494 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 5,4 км до точки 495, расположенной в 1,7 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 254,9.

      От точки 495 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 4,1 км до точки 496, расположенной в 2,7 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 256,8.

      От точки 496 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 3,5 км до точки 497, расположенной в 3,8 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 256,8.

      От точки 497 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 4,3 км до точки 498, расположенной в 2,7 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 255,9.

      От точки 498 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 4,5 км до точки 499, расположенной в 1,7 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 259,7.

      От точки 499 граница идет по прямой в северном направлении, оставляя узкую полосу леса на территории Российской Федерации, на протяжении 5,1 км до точки 500, расположенной в 3,9 км южнее геодезического пункта с отметкой 252,6.

      От точки 500 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 5,5 км до точки 501, расположенной в 1,9 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 252,6.

      От точки 501 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,9 км до точки 502, расположенной в 2,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 251,9.

      От точки 502 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,4 км до точки 503, расположенной в 2,5 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 251,9.

      От точки 503 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 504, расположенной в 2.0 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 251,9.

      От точки 504 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,6 км до точки 505, расположенной в 2,4 км северо- западнее геодезического пункта с отметкой 251,9.

      От точки 505 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 506, расположенной в 2,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 251,9.

      От точки 506 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,2 км до точки 507, расположенной в 3,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 249,6.

      От точки 507 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,3 км до точки 508, расположенной в 2,4 км восточнее геодезического пункта с отметкой 249,6.

      От точки 508 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 509, расположенной в 3,3 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 249,6.

      От точки 509 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 510, расположенной на середине реки Сред. Тогузак в 3,8 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 244,3.

      От точки 510 граница идет по середине реки Сред. Тогузак вниз по течению на протяжении 5,0 км до точки 511, расположенной на середине этой реки в 3,7 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 244,3.

      От точки 511 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,4 км до точки 512, расположенной в 4,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 244,3.

      От точки 512 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 513, расположенной в 3,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 260,9.

      От точки 513 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 514, расположенной в 2,0 км западнее геодезического пункта с отметкой 260,9.

      От точки 514 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,5 км до точки 515, расположенной в 2,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 260,9.

      От точки 515 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 4,3 км до точки 516, расположенной в 2,5 км севернее геодезического пункта с отметкой 244,9.

      От точки 516 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,8 км до точки 517, расположенной в 2,7 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 260,9.

      От точки 517 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 518, расположенной в 3,9 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 260,9.

      От точки 518 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 519, расположенной на углу контура леса в 4,0 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 244,9.

      От точки 519 граница идет в общем северо-восточном направлении по контуру леса и далее по прямой на протяжении 2,2 км до точки 520, расположенной в 6,0 км восточнее геодезического пункта с отметкой 260,9.

      От точки 520 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 521, расположенной в 2,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 236,8.

      От точки 521 граница идет по прямой в восточном направлении на

      протяжении 0,8 км до точки 522, расположенной в 1,4 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 236,8.

      От точки 522 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,0 км до точки 523, расположенной в 3,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 236,8.

      От точки 523 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 524, расположенной в 3,1 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 524 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 525, расположенной в 2,5 км южнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 525 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 526, расположенной в 3,1 км южнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 526 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,5 км до точки 527, расположенной в 4,1 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 236,8.

      От точки 527 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 528, расположенной в 3,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 528 граница идет но прямой в северном направлении на протяжении 0,9 км до точки 529, расположенной в 3,0 км юго-юго- восточнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 529 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 0,5 км до точки 530, расположенной в 2,8 км южнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 530 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,3 км до точки 531, расположенной в 2,5 км южнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 531 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 532, расположенной в 2,6 км восточнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 532 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,8 км до точки 53 3, расположенной в 2,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 533 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 1,2 км до точки 534, расположенной в 1,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 241,5.

      От точки 534 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 6,1 км до точки 535, расположенной в 2,8 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 242,1.

      От точки 535 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 2,8 км до точки 536, расположенной в 3,3 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 242,1.

      От точки 536 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 537, расположенной в 2,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 242,1.

      От точки 537 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 7,8 км до точки 538, расположенной в 6,0 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 240,3.

      От точки 538 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,0 км до точки 539, расположенной в 6,6 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 240,3.

      От точки 539 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 4,1 км до точки 540, расположенной на середине реки Верх. Тогузак в 5,9 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 244,3.

      От точки 540 граница идет по середине реки Верх. Тогузак вверх по течению на протяжении 14,7 км до точки 541, расположенной на середине этой реки в 5,5 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 246,9.

      От точки 541 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,3 км до точки 542, расположенной в 5,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 246,9.

      От точки 542 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 2,8 км до точки 543, расположенной в 4,0 км южнее геодезического пункта с отметкой 252,8.

      От точки 543 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,9 км до точки 544, расположенной в 1,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 252,8.

      От точки 544 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 2,1 км до точки 545, расположенной в 2,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 252,8.

      От точки 545 граница идет в общем западном направлении по прямой и далее по полевой и проселочной дорогам на протяжении 12,6 км до точки 546, расположенной на развилке проселочной и полевой дорог в 2,8 км южнее геодезического пункта с отметкой 263,7.

      От точки 546 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,4 км до точки 547, расположенной в 6,6 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 259,5.

      От точки 547 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 6,6 км до точки 548, расположенной в 5,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 259,5.

      От точки 548 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,5 км до точки 549, расположенной в 6,0 км восточнее геодезического пункта с отметкой 263,7.

      От точки 549 граница идет в общем восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 2,9 км до точки 550, расположенной на развилке полевых дорог в 5,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 252,8.

      От точки 550 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 7,7 км до точки 551, расположенной в 0,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 254,6.

      От точки 551 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,8 км до точки 552, расположенной в 3,9 км южнее геодезического пункта с отметкой 252,8.

      От точки 552 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 553, расположенной в 2,9 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 252,8.

      От точки 553 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 4,5 км до точки 554, расположенной в 4,7 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 252,8.

      От точки 554 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 555, расположенной в 5,5 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 250,7.

      От точки 555 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,7 км до точки 556, расположенной в 2,6 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 243,8.

      От точки 556 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,9 км до точки 557, расположенной в 2,1 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 243,8.

      От точки 557 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,2 км до точки 558, расположенной в 3,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 243,8.

      От точки 558 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 1,8 км до точки 559, расположенной в 4,9 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 259,0.

      От точки 559 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,0 км до точки 559/1, расположенной в 4,6 км восточнее геодезического пункта с отметкой 259,0.

      От точки 559/1 граница идет по прямой в запад-северо-западном направлении на протяжении 1,9 км до точки 560, расположенной в 2,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 259,0.

      От точки 560 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 6,5 км до точки 561, расположенной в 2,9 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 561 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 5,2 км до точки 562, расположенной в 2,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 260,2.

      От точки 562 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 2,1 км до точки 563, расположенной в 3,8 км севернее геодезического пункта с отметкой 260,2.

      От точки 563 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 2,9 км до точки 564, расположенной в 3,3 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 272,8.

      От точки 564 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,2 км до точки 565, расположенной в 4,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 272,8.

      От точки 565 граница идет в общем северо-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Российской Федерации, на протяжении 3,7 км до точки 566, расположенной у этой дороги в 2,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 262,6.

      От точки 566 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 567, расположенной в 2,9 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 262,6.

      От точки 567 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 568, расположенной в 4,4 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 262,6.

      От точки 568 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 569, расположенной в 4,7 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 569 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 570, расположенной в 4,8 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 570 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 570/1, расположенной в 3,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 262,6.

      От точки 570/1 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 571, расположенной в 5,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 262,6.

      От точки 571 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,5 км до точки 572, расположенной в 5,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 262,6.

      От точки 572 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 5,3 км до точки 573, расположенной на проселочной дороге в 1,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 245,9.

      От точки 573 граница идет в общем южном направлении по проселочной дороге и далее по прямой на протяжении 3,3 км до точки 574, расположенной в 2,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 574 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 575, расположенной в 4,1 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 250,9.

      От точки 575 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,0 км до точки 576, расположенной на полевой дороге в 6,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 240,1.

      От точки 576 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге, далее по прямой, вновь по полевой дороге, а затем по прямой на протяжении 9,3 км до точки 577, расположенной в 3,7 км западнее геодезического пункта с отметкой 230,3.

      От точки 577 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 578, расположенной в 2,9 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 222,9.

      От точки 578 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 579, расположенной у шоссе в 2,5 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 222,9.

      От точки 579 граница идет в северном направлении вдоль шоссе, оставляя его на территории Российской Федерации, на протяжении 1,0 км до точки 580, расположенной у этого шоссе в 1,6 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 222,9.

      От точки 580 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 581, расположенной в 0,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 222,9.

      От точки 581 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 4,1 км до точки 582, расположенной на середине реки Уй в 3,5 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 222,9.

      От точки 582 граница идет по середине реки Уй вниз по течению на протяжении 14,2 км до точки 583, расположенной на середине этой реки в 3,8 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 210,6.

      От точки 583 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 584, расположенной в 3,8 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 210,6.

      От точки 584 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 585, расположенной в 6,0 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 210,6.

      От точки 585 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,3 км до точки 586, расположенной в 8,0 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 210,6.

      От точки 586 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 5,1 км до точки 587, расположенной на середине реки Чернушка в 2,4 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 212,8.

      От точки 587 граница идет по середине реки Чернушка вверх по течению на протяжении 0,8 км до точки 588, расположенной на середине этой реки в 2,1 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 212,8.

      От точки 588 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 589, расположенной в 3,3 км западнее геодезического пункта с отметкой 207,4.

      От точки 589 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 4,5 км до точки 590, расположенной в 3,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 231,8.

      От точки 590 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,6 км до точки 591, расположенной на середине реки Кайрак в 4,0 км восточнее геодезического пункта с отметкой 231,8.

      От точки 591 граница идет по середине реки Кайрак (Каерак) вниз по течению на протяжении 8,2 км до точки 592, расположенной на Троицком водохранилище в 3,5 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 207,4.

      От точки 592 граница идет по середине Троицкого водохранилища вниз по течению, оставляя причалы на территории Российской Федерации, на протяжении 5,7 км до точки 593, расположенной на этом водохранилище в 1,8 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 199,9.

      От точки 593 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 594, расположенной в 1,3 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 199,9.

      От точки 594 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 595, расположенной на полевой дороге в 1,2 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 223,9.

      От точки 595 граница идет по полевой дороге в юго-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 596, расположенной на этой дороге в 1,8 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 223,9.

      От точки 596 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по прямой и далее по середине пересыхающего безымянного ручья на протяжении 4,5 км до точки 597, расположенной на середине реки Уй в месте впадения в нее этого ручья в 1,6 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 193,8.

      От точки 597 граница идет по середине реки Уй вниз по течению на протяжении 8,8 км до точки 598, расположенной на середине этой реки в месте впадения в нее реки Черная в 2,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 146,9.

      От точки 598 граница идет по середине реки Черная вверх по течению на протяжении 5,9 км до точки 599, расположенной на середине этой реки в 3,8 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 212,3.

      От точки 599 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 4,7 км до точки 600, расположенной в 3,0 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 220,5.

      От точки 600 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 601, расположенной в 2,4 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 220,5.

      От точки 601 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 7,3 км до точки 602, расположенной у улучшенной грунтовой дороги в 2,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 218,6.

      От точки 602 граница идет в общем северо-северо-западном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Республики Казахстан, и далее по прямой на протяжении 7,0 км до точки 603, расположенной в 3,4 км южнее геодезического пункта с отметкой 145,0.

      От точки 603 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,2 км до точки 604, расположенной на середине реки Уй в 1,0 км западнее геодезического пункта с отметкой 145,0.

      От точки 604 граница идет по середине реки Уй вниз по течению на протяжении 30,4 км до точки 605, расположенной на середине этой реки в 6,9 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 191,2.

      От точки 605 граница идет по середине старого русла реки Уй и далее по середине этой реки вниз по течению на протяжении 5,4 км до точки 606, расположенной на середине этой реки в 5,5 км юго- юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 191,2.

      От точки 606 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 607, расположенной в 5,9 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 191,2.

      От точки 607 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 5,1 км до точки 608, расположенной в 10,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 191,2.

      От точки 608 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 3,2 км до точки 609, расположенной в 10,5 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 191,2.

      От точки 609 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 4,2 км до точки 610, расположенной у улучшенной грунтовой дороги в 10,2 км южнее геодезического пункта с отметкой 191,2.

      От точки 610 граница идет в общем юго-юго-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Республики Казахстан, на протяжении 9,2 км до точки 611, расположенной у этой дороги в 9,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 195,3.

      От точки 611 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 612, расположенной в 8,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 197,1.

      От точки 612 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 613, расположенной в 8,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 197,1.

      От точки 613 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 614, расположенной на середине реки Тогызак в 5,9 км севернее геодезического пункта с отметкой 211,1.

      От точки 614 граница идет по середине реки Тогызак вниз по течению через точки 615 и 636 на протяжении 3,2 км до точки 617, расположенной на середине правого рукава этой реки в 3,2 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 196,2.

      От точки 617 граница идет по середине реки Тогызак вниз по течению на протяжении 8,0 км до точки 638, расположенной на середине этой реки перед мостом в 3,8 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 192,6.

      От точки 618 граница выходит на левый берег реки Тогызак, затем идет в общем северном направлении вдоль шоссе, оставляя его на территории Республики Казахстан, и далее по прямой на протяжении 8,2 км до точки 619, расположенной на середине реки Уй в 3,3 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 184,1.

      От точки 619 граница идет по середине реки Уй вниз по течению, а в районе населенного пункта Новостройка (Республика Казахстан) по середине старого русла этой реки и вновь по середине этой реки на протяжении 85,9 км до точки 620, расположенной на середине этой реки в 3,5 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 113,0.

      От точки 620 граница идет по середине реки Уй вниз по течению на протяжении 6,0 км до точки 621, расположенной на середине этой реки в 3,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 176,5.

      От точки 621 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении и далее по середине старого русла реки Уй вниз по течению на протяжении 5,2 км до точки 621/1, расположенной на середине реки Уй в месте их слияния в 4,5 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 176,5.

      От точки 621/1 граница идет по середине реки Уй вниз по течению на протяжении 31,7 км до точки 622, расположенной на середине этой реки в 3,9 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 122,9.

      От точки 622 граница идет в общем юго-восточном направлении по прямой, далее по полевой дороге и вновь по прямой на протяжении 8,7 км до точки 623, расположенной в 3,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 134,3.

      От точки 623 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 624, расположенной на середине реки Тобол в 3,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 134,3...

      От точки 624 граница идет по середине реки Тобол вниз по течению на протяжении 93,5 км, оставляя южный безымянный остров в районе населенного пункта Лютинка (Республика Казахстан), на территории Республики Казахстан, а северный безымянный остров в этом же районе и безымянный остров в районе оз. Прохорово - на территории Российской Федерации, до точки 625, расположенной на середине этой реки в 2,2 км западнее геодезического пункта с отметкой 86,7.

      От точки 625 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,4 км до точки 626, расположенной в 1,8 км западнее геодезического пункта с отметкой 86,7.

      От точки 626 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,1 км до точки 627, расположенной в 2,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 86,7.

      От точки 627 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1.0 км до точки 628, расположенной в 2,7 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 86,7.

      От точки 628 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 629, расположенной в 3,8 км южнее геодезического пункта с отметкой 86,7.

      От точки 629 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,6 км до точки 630, расположенной в 4,3 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 86,7.

      От точки, 630 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 631, расположенной на полевой дороге в 0,1 км южнее геодезического пункта с отметкой 96,3.

      От точки 631 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по полевой дороге, далее по прямой и вновь по полевой дороге на протяжении 8,6 км до точки 632, расположенной на развилке полевых дорог в 0,9 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 136,4.

      От точки 632 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,6 км до точки 633, расположенной в 2,0 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 160,4.

      От точки 633 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 634, расположенной в 0,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 160,4.

      От точки 634 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 635, расположенной в 1,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 160,4.

      От точки 635 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 636, расположенной в 3,1 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 160,4.

      От точки 636 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 637, расположенной на полевой дороге в 3,5 км восточнее геодезического пункта с отметкой 160,4.

      От точки 637 граница идет в общем юго-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 13,2 км до точки 638, расположенной на середине реки Алабуга в 4,2 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 162,6.

      От точки 638 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 4,8 км до точки 639, расположенной на развилке полевой и проселочной дорог в 2,9 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 170,3.

      От точки 639 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,4 км до точки 640, расположенной в 0,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 370,3.

      От точки 640 граница идет в общем северном направлении по прямой и далее по полевой дороге и вновь по прямой на протяжении 13,2 км до точки 641, расположенной на проселочной дороге в 2,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 164,9.

      От точки 641 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 2,2 км до точки 642, расположенной в 2,2 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 164,9.

      От точки 642 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,5 км до точки 643, расположенной в 3,6 км севернее геодезического пункта с отметкой 164,9.

      От точки 643 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 644, расположенной в 4,5 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 164,9.

      От точки 644 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,8 км до точки 645, расположенной в 5,4 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 162,3.

      От точки 645 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 646, расположенной в 5,6 км восточнее геодезического пункта с отметкой 162,3.

      От точки 646 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,7 км до точки 647, расположенной в 1,4 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 172,5.

      От точки 647 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,0 км до точки 648, расположенной в 0,4 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 172,5.

      От точки 648 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 649, расположенной на развилке полевых дорог в 1,5 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 172,5.

      От точки 649 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 650, расположенной на развилке полевых дорог в 3,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 172,5.

      От точки 650 граница идет в общем северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 3,6 км до точки 651, расположенной в 3,5 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 166,1.

      От точки 651 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 652, расположенной в 1,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 163,9.

      От точки 652 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,0 км до точки 653, расположенной в 1,0 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 163,9.

      От точки 653 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 654, расположенной в 1,9 км восточнее геодезического пункта с отметкой 163,9.

      От точки 654 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 655, расположенной в 2,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 163,9.

      От точки 655 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 3,1 км до точки 656, расположенной на этой дороге в 3,5 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 163,5.

      От точки 656 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,0 км до точки 657, расположенной в 1,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 163,5.

      От точки 657 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 658, расположенной в 2,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 163,5.

      От точки 658 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 659, расположенной в 3,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 162,2.

      От точки 659 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 1,0 км до точки 660, расположенной в 2,6 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 160,6.

      От точки 660 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,1 км до точки 661, расположенной в 0,9 км востоко- юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 160,6.

      От точки 661 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 3,9 км до точки 662, расположенной в 4,5 км восток юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 161,3.

      От точки 662 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 663, расположенной в 4,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 161,3.

      От точки 663 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 664, расположенной в 6,6 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 161,3.

      От точки 664 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 5,8 км до точки 665, расположенной на этой дороге в 3,7 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 159,6.

      От точки 665 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 666, расположенной на проселочной дороге в 0,5 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 162,9.

      От точки 666 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 667, расположенной на полевой дороге в 0,8 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 162,9.

      От точки 667 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 668, расположенной в 1,6 км восточнее геодезического пункта с отметкой 162,9.

      От точки 668 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 669, расположенной на проселочной дороге в 2,0 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 162,9.

      От точки 669 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по проселочной дороге на протяжении 8,4 км до точки 670, расположенной на развилке проселочной и полевой дорог в 3,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 161,4.

      От точки 670 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 671, расположенной в 2,2 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 160,5.

      От точки 671 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,4 км до точки 672, расположенной в 3,1 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 160,5.

      От точки 672 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 673, расположенной в 2,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 160,5.

      От точки 673 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по прямой и далее по проселочной дороге на протяжении 3,9 км до точки 674, расположенной на этой дороге в 1,4 км северо- северо-западнее геодезического пункта с отметкой 164,7.

      От точки 674 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 5,0 км до точки 675, расположенной в 2,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 157,9.

      От точки 675 граница идет в общем востоко-северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 9,1 км до точки 676, расположенной на развилке полевой и проселочной дорог в 3,1 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 152,5.

      От точки 676 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 8,9 км до точки 677, расположенной в 1,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 163,9.

      От точки 677 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,7 км до точки 678, расположенной в 3,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 162,9.

      От точки 678 граница идет по прямой в востоко-северо- восточном направлении на протяжении 26,2 км до точки 679, расположенной в 2,5 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 163,5.

      От точки 679 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 18,0 км до точки 680, расположенной в 4,6 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 161,0.

      От точки 680 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,7 км до точки 681, расположенной в 3,4 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 161,0.

      От точки 681 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 682, расположенной в 3,2 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 161,0.

      От точки 682 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 683, расположенной в 2,7 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 161,0.

      От точки 683 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,1 км до точки 684, расположенной в 4,5 км восточнее геодезического пункта с отметкой 161,0.

      От точки 684 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 9,7 км до точки 685, расположенной в 6,8 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 142,4.

      От точки 685 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 4,3 км до точки 686, расположенной в 6,6 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 142,4.

      От точки 686 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 687, расположенной в 3,7 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 140,0.

      От точки 687 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 688, расположенной в 2,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 140,0.

      От точки 688 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 689, расположенной в 2,5 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 140,0.

      От точки 689 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 690, расположенной в 3,0 км севернее геодезического пункта с отметкой 140,0.

      От точки 690 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 691, расположенной в 3,0 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 140,0.

      От точки 691 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 6,1 км до точки 692, расположенной в 5,9 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 145,7.

      От точки 692 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 693, расположенной в 5,2 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 145,7.

      От точки 693 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,5 км до точки 694, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 144,5.

      От точки 694 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 4,1 км до точки 695, расположенной в 5,1 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 143,3.

      От точки 695 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,0 км до точки 696, расположенной в 2,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 143,30.

      От точки 696 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 697, расположенной в 2,8 км южнее геодезического пункта с отметкой 143,3.

      От точки 697 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 698, расположенной в 4,8 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 143,3.

      От точки 698 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 4,2 км до точки 699, расположенной в 7,4 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 143,3.

      От точки 699 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 700, расположенной в 8,4 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 144,3.

      От точки 700 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 701, расположенной в 9,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 144,3.

      От точки 701 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 702, расположенной в 5,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 142,1.

      От точки 702 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 703, расположенной в 4,6 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 142,1.

      От точки 703 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,3 км до точки 704, расположенной в 4,6 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 142,1.

      От точки 704 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,5 км до точки 705, расположенной в 3,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 142,1.

      От точки 705 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,4 км до точки 706, расположенной в 3,0 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 142,1.

      От точки 706 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,5 км до точки 707, расположенной в 0,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 146,5.

      От точки 707 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 708, расположенной в 1,5 км севернее геодезического пункта с отметкой 146,5.

      От точки 708 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 5,1 км до точки 709, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 139,4.

      От точки 709 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 4,6 км до точки 710, расположенной в 2,6 км восточнее геодезического пункта с отметкой 139,4.

      От точки 710 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,9 км до точки 711, расположенной в 3,4 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 139,4.

      От точки 711 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 3,6 км до точки 712, расположенной в 2,3 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 146,8.

      От точки 712 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 6,0 км до точки 713, расположенной в 2,3 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 146,3.

      От точки 713 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 8,6 км до точки 714, расположенной в 5,1 км западнее геодезического пункта с отметкой 144,1.

      От точки 714 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 13,2 км до точки 715, расположенной в 4,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 142,0.

      От точки 715 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,9 км до точки 716, расположенной в 4,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 142,0.

      От точки 716 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 0,5 км до точки 717, расположенной в 4,8 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 142,0.

      От точки 717 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 0,9 км до точки 718, расположенной в 5,7 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 142,0.

      От точки 718 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,5 км до точки 719, расположенной в 5,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 138,1.

      От точки 719 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 720, расположенной в 6,7 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 138,1.

      От точки 720 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 721, расположенной в 0,7 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 136,1.

      От точки 721 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,3 км до точки 722, расположенной в 4,3 км западнее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 722 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,6 км до точки 723, расположенной в 3,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 723 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 724, расположенной в 2,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 724 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 725, расположенной в 2,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 725 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,6 км до точки 726, расположенной в 3,3 км севернее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 726 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,3 км до точки 727, расположенной в 3,8 км севернее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 727 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 0,5 км до точки 728, расположенной в 3,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 728 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,3 км до точки 729, расположенной в 4,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 729 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,0 км до точки 730, расположенной в 5,4 км восточнее геодезического пункта с отметкой 146,3.

      От точки 730 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,9 км до точки 731, расположенной на берегу оз. Третье в 5,3 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 146,3.

      От точки 731 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 1,1 км до точки 732, расположенной в 4,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 146,3.

      От точки 732 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 5,4 км до точки 733, расположенной в 4,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 139,5.

      От точки 733 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 734, расположенной в 5,0 км юго- восточнее геодезического пункта с отметкой 139,5.

      От точки 734 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 2,5 км до точки 735, расположенной в 3,2 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 139,5.

      От точки 735 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 2,0 км до точки 736, расположенной в 1,4 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 139,5.

      От точки 736 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,3 км до точки 737, расположенной в 1,8 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 139,5.

      От точки 737 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 4,2 км до точки 738, расположенной в 5,0 км восточнее геодезического пункта с отметкой 139,5.

      От точки 738 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 739, расположенной в 4,9 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 136,1.

      От точки 739 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 740, расположенной в 5,0 км южнее геодезического пункта с отметкой 136,1.

      От точки 740 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 741, расположенной в 4,3 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 335,2.

      От точки 741 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 742, расположенной в 4,0 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,2.

      От точки 742 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 743, расположенной в 3,0 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,2.

      От точки 743 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,8 км до точки 744, расположенной в 1,3 км западнее геодезического пункта с отметкой 135,2.

      От точки 744 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 5,7 км до точки 745, расположенной в 5,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 137,8.

      От точки 745 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 746, расположенной в 5,6 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,8.

      От точки 746 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 747, расположенной в 4,0 км южнее геодезического пункта с отметкой 143,0.

      От точки 747 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 748, расположенной в 3,8 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 143,0.

      От точки 748 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 0,7 км до точки 749, расположенной в 3,1 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 143,0.

      От точки 749 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,4 км до точки 750, расположенной в 4,3 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 143,0.

      От точки 750 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,2 км до точки 751, расположенной в 5,2 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,3.

      От точки 751 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 752, расположенной в 4,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,3.

      От точки 752 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 753, расположенной на берегу оз. Лебяжье в 2,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,3.

      От точки 753 граница идет по прямой и северо-северо-восточном направлении на протяжении 4,0 км до точки 754, расположенной в 3,2 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 139,9.

      От точки 754 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 1,5 км до точки 755, расположенной в 2,3 км южнее геодезического пункта с отметкой 139,9.

      От точки 755 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 2,6 км до точки 756, расположенной в 0,5 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 139,9.

      От точки 756 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 757, расположенной в 2,8 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 139,9.

      От точки 757 граница идет по прямой и северо-восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 758, расположенной в 3,2 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 141,0.

      От точки 758 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 759, расположенной в 1,3 км южнее геодезического пункта с отметкой 141,0.

      От точки 759 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,1 км до точки 760, расположенной в 0,6 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 141,0.

      От точки 760 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,1 км до точки 761, расположенной в 1,0 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 141,0.

      От точки 761 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 762, расположенной в 1,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 141,0.

      От точки 762 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 1,6 км до точки 763, расположенной в 8,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 763 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 1,2 км до точки 764, расположенной в 8,1 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 764 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,2 км до точки 765, расположенной на оз. Сиверга в 3,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 765 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 4,5 км до точки 766, расположенной в 4,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 766 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 767, расположенной в 5,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 767 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 768, расположенной в 4,7 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 768 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 769, расположенной в 5,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 140,4.

      От точки 769 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,4 км до точки 770, расположенной в 3,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 140,4.

      От точки 770 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 2,1 км до точки 771, расположенной на оз. Акуш в 5,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 140,4.

      От точки 771 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 4,9 км до точки 772, расположенной в 4,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 140,4.

      От точки 772 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 773, расположенной в 2,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 126,7.

      От точки 773 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,7 км до точки 774, расположенной в 3,3 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 126,7.

      От точки 774 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 0,6 км до точки 775, расположенной в 7,0 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 140,4.

      От точки 775 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 0,6 км до точки 776, расположенной в 7,4 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 776 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,4 км до точки 777, расположенной в 7,1 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 777 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,0 км до точки 778, расположенной в 5,6 км востоко- юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 778 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 4,4 км до точки 779, расположенной в 1,9 км юго- юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 779 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,6 км до точки 780, расположенной в 3,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 780 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 781, расположенной на берегу оз.Исаково в 3,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,5.

      От точки 781 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,7 км до точки 782, расположенной в 1,7 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 138,9.

      От точки 782 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 783, расположенной в 4,2 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 138,9.

      От точки 783 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,9 км до точки 784, расположенной в 5,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 138,9.

      От точки 784 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 785, расположенной в 2,2 км юг-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 134,9.

      От точки 785 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 786, расположенной на берегу оз. Юдино в 2,0 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 134,9.

      От точки 786 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 787, расположенной на берегу оз. Юдино в 3,0 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 134,9.

      От точки 787 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 8,2 км до точки 788, расположенной на берегу оз. Бугровое в 3,1 км южнее геодезического пункта с отметкой 129,3.

      От точки 788 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 789, расположенной на берегу оз. Бугровое в 4,1 км южнее геодезического пункта с отметкой 129,3.

      От точки 789 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 5,9 км до точки 790, расположенной в 3,5 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 129,7.

      От точки 790 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 791, расположенной в 2,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 126,7.

      От точки 791 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 792, расположенной в 1,9 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 126,7.

      От точки 792 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 4,0 км до точки 793, расположенной в 2,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 126,7.

      От точки 793 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 794, расположенной в 3,1 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 794 граница идет в общем северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 2,0 км до точки 795, расположенной на середине реки Никулиха в 2,7 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 795 граница идет по середине реки Никулиха вниз по течению на протяжении 1,2 км до точки 796, расположенной перед мостом на середине этой реки в 3,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 796 граница идет в общем северном направлении по прямой и далее вдоль шоссе, оставляя его на территории Республики Казахстан, на протяжении 0,6 км до точки 797, расположенной у этого шоссе в 3,6 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 94,3.

      От точки 797 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,9 км до точки 798, расположенной в 3,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 94,3.

      От точки 798 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 799, расположенной на середине реки Ишим в 3,3 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 94,3.

      От точки 799 граница идет по середине реки Ишим вверх по течению на протяжении 2,5 км до точки 800, расположенной на середине этой реки в 4,6 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 94,3.

      От точки 800 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 801, расположенной на безымянном озере в 5,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 801 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 802, расположенной на берегу безымянного озера в 6,2 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 802 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 803, расположенной на берегу старицы в 6,8 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 803 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,7 км до точки 804, расположенной в 5,6 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 804 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 2,1 км до точки 805, расположенной на середине реки Ишим в 3,8 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 805 граница идет по середине реки Ишим вверх по течению на протяжении 1,8 км до точки 806, расположенной на середине этой реки в 5,1 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 806 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 0,7 км до точки 807, расположенной в 5,7 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 807 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 0,8 км до точки 808, расположенной на середине старицы в 6,5 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 808 граница идет в общем юго-юго-западном направлении по середине старицы на протяжении 1,2 км до точки 809, расположенной на середине этой старицы в 5,8 км восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 809 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 810, расположенной на середине безымянного пересыхающего ручья в 7,7 км восточнее геодезического пункта с отметкой 102,2.

      От точки 810 граница идет в общем восточном направлении по середине безымянного пересыхающего ручья, затем по середине безымянного озера и вновь по середине безымянного пересыхающего ручья на протяжении 4,3 км до точки 811, расположенной на середине этого ручья в 2,6 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 811 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 812, расположенной в 2,9 м восточнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 812 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 7,0 км до точки 813, расположенной в 5,2 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 136,4.

      От точки 813 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,1 км до точки 814, расположенной в 4,2 км южнее геодезического пункта с отметкой 136,4.

      От точки 814 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 815, расположенной в 5,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 136,3.

      От точки 815 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,9 км до точки 816, расположенной в 6,0 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 136,3.

      От точки 816 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 2,4 км до точки 817, расположенной в 4,6 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 136,3.

      От точки 817 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 818, расположенной в 5,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 139,2.

      От точки 818 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 5,9 км до точки 819, расположенной в 4,4 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,4.

      От точки 819 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 6,9 км до точки 820, расположенной в 5,6 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 137,6.

      От точки 820 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 4,4 км до точки 821, расположенной в центре геодезического пункта с отметкой 133,6.

      От точки 821 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 6,8 км до точки 822, расположенной в 2,2 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 822 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 823, расположенной в 3,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 823 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 824, расположенной в 4,8 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 134,1.

      От точки 824 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 4,4 км до точки 825, расположенной в 4,9 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,2.

      От точки 825 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 826, расположенной в 4,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,2.

      От точки 826 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 827, расположенной в 3,0 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 135,2.

      От точки 827 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 6,3 км до точки 828, расположенной в 3,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 135,2.

      От точки 828 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 7,4 км до точки 829, расположенной в 6,4 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 132,4.

      От точки 829 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 4,3 км до точки 830, расположенной в 3,7 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 133,4.

      От точки 830 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 4,8 км до точки 831, расположенной в 3,9 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 132,2.

      От точки 831 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 832, расположенной в 4,1 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 132,2.

      От точки 832 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 0,9 км до точки 833, расположенной в 4,8 км южнее геодезического пункта с отметкой 132,2.

      От точки 833 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 9,4 км до точки 834, расположенной в 7,3 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 131,5.

      От точки 834 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 6,2 км до точки 835, расположенной в 4,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 131,4.

      От точки 835 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 6,1 км до точки 836, расположенной в 2,1 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 131,4.

      От точки 836 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 837, расположенной в 3,2 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 131,4.

      От точки 837 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 838, расположенной в 3,7 км восточнее геодезического пункта с отметкой 131,4.

      От точки 838 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 839, расположенной в 2,5 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 131,4.

      От точки 839 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 11,4 км до точки 840, расположенной в 3,2 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 130,7.

      От точки 840 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 841, расположенной в 2,8 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 131,9.

      От точки 841 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 4,1 км до точки 842, расположенной в 2,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 131,9.

      От точки 842 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 8,0 км до точки 843, расположенной в 4,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 126,0.

      От точки 843 граница идет по прямой в юго-западном направлении на протяжении 2,1 км до точки 844, расположенной на полевой дороге в 5,9 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,1.

      От точки 844 граница идет в общем южном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 2,5 км до точки 845, расположенной в 3,6 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,1.

      От точки 845 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,1 км до точки 846, расположенной в 3,3 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 121,4.

      От точки 846 граница идет в общем южном направлении по прямой, далее по полевой дороге и вновь по прямой на протяжении 6,2 км до точки 847, расположенной в 3,1 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,1.

      От точки 847 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,2 км до точки 848, расположенной в 7,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 125,2.

      От точки 848 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 1,7 км до точки 849, расположенной на развилке полевых дорог в 5,8 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 125,2.

      От точки 849 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 1,0 км до точки 850, расположенной в 6,0 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 125,2.

      От точки 850 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении на протяжении 1,4 км до точки 851, расположенной в 0,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 126,3.

      От точки 851 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 4,8 км до точки 852, расположенной в 2,2 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 125,2.

      От точки 852 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 5,0 км до точки 853, расположенной в 3,1 км южнее геодезического пункта с отметкой 125,2.

      От точки 853 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км до точки 854, расположенной в 6,6 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,9.

      От точки 854 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,9 км до точки 855, расположенной в 5,9 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,9.

      От точки 855 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 856, расположенной в 4,7 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 125,6.

      От точки 856 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,3 км до точки 857, расположенной в 2,8 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 126,5.

      От точки 857 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,8 км до точки 858, расположенной в 5,0 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 126,5.

      От точки 858 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,0 км до точки 859, расположенной в 6,2 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 127,0.

      От точки 859 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 0,2 км до точки 860, расположенной в 6,4 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 127,0.

      От точки 860 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,8 км до точки 861, расположенной в 6,6 км западнее геодезического пункта с отметкой 127,0.

      От точки 861 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 862, расположенной в 5,6 км западнее геодезического пункта с отметкой 127,0.

      От точки 862 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,3 км до точки 863, расположенной в 5,9 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 127,0.

      От точки 863 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 4,2 км до точки 864, расположенной в 2,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 126,5.

      От точки 864 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 865, расположенной в 2,5 км восточнее геодезического пункта с отметкой 126,5.

      От точки 865 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 2,9 км до точки 866, расположенной в 4,8 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 126,5.

      От точки 866 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 0,8 км до точки 867, расположенной в 3,2 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 125,2.

      От точки 867 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,6 км до точки 868, расположенной в 2,6 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 125,2.

      От точки 868 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 7,5 км до точки 869, расположенной на развилке полевых дорог в 3,7 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 124,7.

      От точки 869 граница идет в общем южном направлении по полевой дороге на протяжении 1,5 км до точки 870, расположенной на этой дороге в 4,4 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 124,7.

      От точки 870 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 1,9 км до точки 871, расположенной в 3,1 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 124,7.

      От точки 871 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 2,1 км до точки 872, расположенной в 5,0 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 124,7.

      От точки 872 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,4 км до точки 873, расположенной в 5,0 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 124,7.

      От точки 873 граница идет в общем южном направлении по прямой и далее по полевой дороге, оставляя узкую полосу леса на территории Российской Федерации, на протяжении 6,9 км до точки 874, расположенной на повороте этой дороги в 4,2 км восточнее геодезического пункта с отметкой 124,7.

      От точки 874 граница идет в общем западном направлении по полевой и далее по проселочной дорогам на протяжении 5,0 км до точки 875, расположенной на развилке проселочной и полевой дорог в 0,8 км западнее геодезического пункта с отметкой 124,7.

      От точки 875 граница идет в общем юго-юго-западном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 6,4 км до точки 876, расположенной в 3,2 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 119,0.

      От точки 876 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 3,2 км до точки 877, расположенной в 4,0 км западнее геодезического пункта с отметкой 123,2.

      От точки 877 граница идет в общем южном направлении по прямой, далее по полевой дороге и вновь по прямой на протяжении 7,8 км до точки 878, расположенной в 3,8 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 125,3.

      От точки 878 граница идет по прямой в восточном направлении, оставляя узкую полосу леса на территории Российской Федерации, на протяжении 2,0 км до точки 879, расположенной на проселочной дороге в 1,9 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 125,3.

      От точки 879 граница идет в общем южном направлении по проселочной и далее по полевой дорогам на протяжении 6,0 км до точки 880, расположенной на перекрестке полевой и проселочной дорог в 1,6 км западнее геодезического пункта с отметкой 124,2.

      От точки 880 граница идет в общем восточном направлении по проселочной дороге на протяжении 2,0 км до точки 881, расположенной на перекрестке проселочных дорог в 0,5 км восточнее геодезического пункта с отметкой 124,2.

      От точки 881 граница идет в общем южном направлении по проселочной дороге на протяжении 5,8 км до точки 882, расположенной на перекрестке проселочных дорог в 4,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 124,9.

      От точки 882 граница идет в общем западном направлении по проселочной дороге на протяжении 2,0 км до точки 883, расположенной на перекрестке проселочной и полевой дорог в 2,7 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 124,9.

      От точки 883 граница идет в общем южном направлении по полевой дороге на протяжении 2,4 км до точки 884, расположенной на этой дороге в 4,4 км севернее геодезического пункта с отметкой 125,6.

      От точки 884 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге на протяжении 0,4 км до точки 885, расположенной на развилке полевых дорог в 4,4 км севернее геодезического пункта с отметкой 125,6.

      От точки 885 граница идет в общем южном направлении по полевой дороге на протяжении 2,3 км до точки 886, расположенной на развилке полевых дорог в 2,1 км севернее геодезического пункта с отметкой 125,6.

      От точки 886 граница идет в общем западном направлении по полевой дороге на протяжении 5,9 км до точки 887, расположенной на перекрестке полевых дорог в 6,1 км восточнее геодезического пункта с отметкой 124,5.

      От точки 887 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге на протяжении 1,5 км до точки 888, расположенной на перекрестке полевых дорог в 3,5 км западнее геодезического пункта с отметкой 124,9.

      От точки 888 граница идет в общем западном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 7,4 км до точки 889, расположенной на полевой дороге в 9,4 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 126,7.

      От точки 889 граница идет в общем южном направлении по полевой дороге на протяжении 6,7 км до точки 890, расположенной на перекрестке полевых дорог в 9,5 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 125,6.

      От точки 890 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге на протяжении 5,1 км до точки 891, расположенной на перекрестке полевых дорог в 2,6 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 125,8.

      От точки 891 граница идет в общем южном направлении по полевой и далее по проселочной дорогам на протяжении 7,6 км до точки 892, расположенной на проселочной дороге в 2,0 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 892 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 0,6 км до точки 893, расположенной в 2,5 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 893 граница идет по прямой в южном направлении на протяжении 1,6 км до точки 894, расположенной на полевой дороге в 2,3 км западнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 894 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге на протяжении 3,6 км до точки 895, расположенной на повороте этой дороги в 1,4 км востоко-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 895 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 2,4 км до точки 896, расположенной на полевой дороге в 2,9 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 896 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге на протяжении 2,3 км до точки 897, расположенной на этой дороге в 4,4 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 127,3.

      От точки 897 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 3,7 км до точки 898, расположенной на развилке полевых дорог в 3,9 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 118,9.

      От точки 898 граница идет в общем юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 5,3 км до точки 899, расположенной на перекрестке полевой и проселочной дорог в 1,4 км юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 118,9.

      От точки 899 граница идет по прямой в северо-восточном направлении на протяжении 8,6 км до точки 900, расположенной в 5,2 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 121,0.

      От точки 900 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 4,3 км до точки 901, расположенной на развилке полевых дорог в 6,5 км востоко-юго- восточнее геодезического пункта с отметкой 133,1.

      От точки 901 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге на протяжении 6,0 км до точки 902, расположенной на перекрестке полевых дорог в 5,8 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 121,0.

      От точки 902 граница идет в общем южном направлении по полевой дороге на протяжении 1,6 км до точки 903, расположенной на этой дороге в 4,4 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 121,0.

      От точки 903 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 7,0 км до точки 904, расположенной на полевой дороге в 4,6 км южнее геодезического пункта с отметкой 132,7.

      От точки 904 граница идет в общем южном направлении по полевой дороге на протяжении 6,4 км до точки 905, расположенной на перекрестке полевых дорог в 8,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 54,7.

      От точки 905 граница идет по прямой в востоко-северо-восточном направлении на протяжении 8,2 км до точки 906, расположенной в 3,2 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 120,9.

      От точки 906 граница идет по прямой в юго-юго-восточном направлении на протяжении 1,8 км до точки 907, расположенной на перекрестке полевых дорог в 5,8 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 114,6.

      От точки 907 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге на протяжении 3,6 км до точки 908, расположенной на перекрестке полевых дорог в 3,3 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 114,6.

      От точки 908 граница идет в общем северном направлении по полевой дороге на протяжении 1,3 км до точки 909, расположенной на перекрестке полевых дорог в 4,5 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 114,6.

      От точки 909 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 3,2 км до точки 910, расположенной в 4,3 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 114,6.

      От точки 910 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 5,4 км до точки 911, расположенной на повороте этой дороги в 3,0 км западо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 116,3.

      От точки 911 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 2,5 км до точки 912, расположенной в 5,4 км северо-западнее геодезического пункта с отметкой 116,3.

      От точки 912 граница идет в общем северо-северо-западном направлении по прямой и далее по полевой дороге на протяжении 2,7 км до точки 913, расположенной на развилке полевых дорог в 5,4 км южнее геодезического пункта с отметкой 120,1.

      От точки 913 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 7,6 км до точки 914, расположенной на перекрестке полевых дорог в 2,9 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 120,1.

      От точки 914 граница идет по прямой в востоко-юго-восточном направлении, оставляя узкую полосу леса на территории Российской Федерации, на протяжении 9,1 км до точки 915, расположенной на перекрестке полевых дорог в 4,1 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 115,0.

      От точки 915 граница идет в общем восточном направлении по полевой дороге на протяжении 3,1 км до точки 916, расположенной на развилке полевой и проселочной дорог в 5,2 км южнее геодезического пункта с отметкой 124,8.

      От точки 916 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по проселочной дороге на протяжении 1,9 км до точки 917, расположенной на перекрестке проселочной и полевой дорог в 3,6 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 124,8.

      От точки 917 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 9,6 км до точки 918, расположенной на перекрестке полевой и улучшенной грунтовой дорог в 2,7 км южнее геодезического пункта с отметкой 121,1.

      От точки 918 граница идет по прямой в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,9 км до точки 919, расположенной на перекрестке улучшенной грунтовой и полевой дорог в 4,4 км южнее геодезического пункта с отметкой 121,1.

      От точки 919 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 3,6 км до точки 920, расположенной на перекрестке полевых дорог в 6,3 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 121,1.

      От точки 920 граница идет в общем юго-юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 3,0 км до точки 921, расположенной на перекрестке полевых дорог в 5,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 126,3.

      От точки 921 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 6,2 км до точки 922, расположенной на перекрестке полевых дорог в 0,8 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 129,1.

      От точки 922 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по полевой дороге и далее по прямой на протяжении 7,3 км до точки 923, расположенной у улучшенной грунтовой дороги в 6,0 км юго-западнее геодезического пункта с отметкой 124,2.

      От точки 923 граница идет в общем западо-северо-западном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя ее на территории Российской Федерации, на протяжении 10,6 км до точки 924, расположенной на полевой дороге в 1,4 км востоко-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 121,1.

      От точки 924 граница идет в общем северо-северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 5,8 км до точки 925, расположенной на перекрестке полевых дорог в 2,0 км западо-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 120,9.

      От точки 925 граница идет в общем востоко-юго-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 1,0 км до точки 926, расположенной на этой дороге в 1,5 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 120,9.

      От точки 926 граница идет по прямой в северном направлении на протяжении 3,2 км до точки 927, расположенной в 2,0 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 120,9.

      От точки 927 граница идет по прямой в западо-северо-западном направлении на протяжении 2,8 км до точки 928, расположенной в 3,4 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 120,6.

      От точки 928 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 1,5 км до точки 929, расположенной в 4,7 км северо-северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 120,6.

      От точки 929 граница идет по прямой в северо-западном направлении на протяжении 1,0 км до точки 930, расположенной в 5,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 120,6.

      От точки 930 граница идет по прямой в западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 931, расположенной в 5,2 км севернее геодезического пункта с отметкой 120,6.

      От точки 931 граница идет по прямой в западо-юго-западном направлении на протяжении 1,6 км до точки 932, расположенной на полевой дороге в 5,1 км северо-северо-западнее геодезического пункта с отметкой 120,6.

      От точки 932 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 1,3 км до точки 933, расположенной в 3,3 км восточнее геодезического пункта с отметкой 120,2.

      От точки 933 граница идет по прямой в северо-северо-западном направлении на протяжении 3,3 км до точки 934, расположенной в 3,3 км северо-восточнее геодезического пункта с отметкой 120,2.

      От точки 934 граница идет по прямой в восточном направлении на протяжении 10,4 км до точки 935, расположенной в 0,6 км юго-юго-западнее геодезического пункта с отметкой 117,3.

      От точки 935 граница идет по прямой в северо-северо-восточном направлении на протяжении 0,5 км до точки 936, расположенной в 7,5 км юго-юго-восточнее геодезического пункта с отметкой 115,5.

      От точки 936 граница идет по прямой в юго-восточном направлении на протяжении 4,4 км до точки 937, расположенной на полевой дороге в 6,8 км севернее геодезического пункта с отметкой 118,7.

      От точки 937 граница идет в общем юго-восточном направлении по полевой до