Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығын құру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 5 маусымдағы N 146 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсiн:

      1. 1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексіне  (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15, 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 10, 31-құжат;  N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; 2006 жылғы 17 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актілерiне аудиторлық қызмет мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2006 жылғы 24 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексіне) өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      42-баптың 1-тармағының бiрiнші сөйлемiндегi "Заңды" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, заңды" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргiзу  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 21-22, 281-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 10, 49-құжат; N 14, 109-құжат; N 15, 138-құжат; 2004 ж., N 5, 25-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 140-құжат; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 13, 53-құжат; N 24, 123-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат):

      1) 28-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы қатысушыларының Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының лауазымды адамдары мен органдарының әрекеттерiне (әрекетсiздiктерiне) шағымдануы туралы iстердi, басқа да азаматтық iстердi, егер тараптардың бiреуi Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушысы болса, мамандандырылған қаржылық соты қарайды.";

      2) 30-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "екiншi бөлiгiнде" деген сөздер "екiншi және үшiншi бөліктерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  Кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат;  N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; 2006 жылғы 17 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне аудиторлық қызмет мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2006 жылғы 24 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық кодексiне) өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      550-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушыларына қатысты осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттік орган қарайды.".

      4. 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы"  Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат;  N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; 2006 жылғы 17 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне аудиторлық қызмет мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2006 жылғы 24 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық кодексiне) өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

       (Ескерту. 1-баптың 4-тармағы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi - осы Заңның  2-бабын  қараңыз).

      1) 91-баптың 1-тармағының 10) тармақшасындағы "табыс алып тасталуға тиiс." деген сөздер "табыс;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 1-1), 3-1) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша дивидендтер, сыйақылар;";

      "3-1) борыштық бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында жасалған жағдайда осы сауда алаңына жiберілген борыштық бағалы қағаздарды өткiзу кезiндегi құн өсiмiнен түсетiн табыс;";

      "11) Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушы заңды тұлғасының қаржылық қызметтер көрсетуден алған табысы алып тасталуға тиiс. Осы тармақшада көрсетiлген қаржылық қызметтердiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.";

      2) 124-баптың 2-тармағындағы "және агенттiк облигацияларды" деген сөздер ", агенттiк облигацияларды және олармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында жасалған жағдайда осы сауда алаңына жiберілген бағалы қағаздарды" деген сөздермен; "қағаздар мен агенттiк облигацияларды" деген сөздер "қағаздарды, агенттік облигацияларды және олармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында жасалған жағдайда осы сауда алаңына жiберiлген бағалы қағаздарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 131-баптың 1-1-тармағының 3) тармақшасындағы "дивидендтер төлем көзiнен салық салуға жатпайды." деген сөздер "дивидендтер;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша дивидендтер, сыйақылар төлем көзiнен салық салуға жатпайды.";

      4) 144-бап мынадай мазмұндағы 4-1) және 13-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4-1) Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша дивидендтер, сыйақылар;";

      "13-1) олармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер Алматы қаласы өңiрлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңында жасалған жағдайда осы сауда алаңына жiберілген бағалы қағаздарды өткiзу кезiндегi құн өсiмiнен түсетiн табыс;";

      5) 178-баптың 3) тармақшасының үшiншi абзацындағы "үлестерiн өткiзу нәтижесiнде алынған құн өсiмiнен түскен табыстар;" деген сөздер "үлестерiн өткiзу" деген сөздермен ауыстырылып, тармақша мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "резидент еместер шығарған және Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жiберiлген борыштық бағалы қағаздарды өткiзу нәтижесiнде алынған құн өсiмiнен түскен табыстар;";

      6) 179-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша дивидендтер, сыйақылар;";

      7) 183-баптың 1-тармағындағы "және агенттiк облигацияларды" деген сөздер ", агенттiк облигацияларды және олармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында жасалған жағдайда осы сауда алаңына жiберiлген бағалы қағаздарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 187-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында сатып алынған борыштық бағалы қағаздар бойынша дивидендтердi, сыйақыларды;";

      9) 190-баптың 1-тармағының үшiншi абзацындағы "мемлекеттiк бағалы қағаздар мен агенттiк облигацияларды" деген сөздер "мемлекеттiк бағалы қағаздарды, агенттiк облигацияларды және олармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының арнайы сауда алаңында жасалған жағдайда осы сауда алаңына жiберiлген бағалы қағаздарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) мынадай мазмұндағы 517-1-баппен толықтырылсын:

      "517-1-бап. Алматы қаласының өңірлiк қаржы орталығының
                  қатысушыларын салықтық бақылау

      Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушыларын салықтық бақылауды салық органдары уәкілеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша аудиторлық есеппен расталатын салықтық есептiлiк негiзiнде ғана жүзеге асыруы мүмкiн. Аудиторлық ұйымдардың тiзбесiн Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк органмен және аудиторлық қызмет саласын реттеу мен аудиторлық және кәсiби аудиторлық ұйымдардың қызметiн бақылау жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып айқындайды.";

      11) 520-1-баптың 1-1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғалар - Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушылары бойынша хабарламаның нысанын және оны статистика жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға табыс ету тәртiбiн уәкiлеттi мемлекеттiк органмен және статистика жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган бекiтедi.";

      үшiншi бөлiктегi "жiберуге тиiс" деген сөздер ", ал, салық төлеушiге - Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушысына Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайтын тәртiппен Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган жiберуге тиiс" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкілдiктерді есептiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат;  N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат):

      1) 4-бап "әдiлет органдары (тiркеушi органдар)" деген сөздерден кейiн ", заңды тұлғаларды - Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттiк тiркеудi Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 6-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғаны - Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушысын тiркеу үшiн тiркеушi органға Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгілеген нысан бойынша өтiніш берiледi. Заңды тұлғалар - Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушылары туралы мәлiметтердi әділет органдары Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлетті мемлекеттiк орган жiберген хабарламалар негiзiнде бiрыңғай Мемлекеттiк тiзiлімге енгiзедi.";

      3) 9-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғаларды - Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) қажеттi құжаттары қоса тiркелiп өтiнiш берілген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей жүргiзілуге тиiс.";

      4) 13-бапта:
      екiншi бөлiктегi "уәкiлетті мемлекеттiк статистика органымен" деген сөздер "статистика жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Заңды тұлғаларды - Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) жүргізілгенi туралы хабарламаның нысанын және оны мемлекеттiк статистика органдарына табыс ету тәртiбiн статистика жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк орган бекiтедi.".

      6. "Қазақстан Республикасындағы тiл туралы" 1997 жылғы 11 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 202-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      1) 10-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушылары құжаттаманы мемлекеттiк тілде және (немесе) орыс және (немесе) ағылшын тілдерiнде жүргiзуге құқылы.";

      2) 15-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушылары мәмілелердi мемлекеттiк тілде және (немесе) орыс және (немесе) ағылшын тiлдерiнде жасасуға құқылы.".

      7. "Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу кодексiн қолданысқа енгiзу туралы" 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 18, 645-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 15-16, 239-құжат):

      мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:
      "4-1-бап. Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу кодексiнің  28-бабында  белгiленген iстердiң мамандандырылған қаржылық соттарда соттылыққа жатқызылуы мұндай соттардың құрылуына қарай қолданылады. Мамандандырылған қаржылық соттар құрылғанға дейiн iстердiң бiрiншi сатыдағы соттарда соттылыққа жатқызылуы осы Кодекстiң 27-бабында белгiленген ережелер бойынша айқындалады.".

      8. "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 24, 1068-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; 2003 ж., N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 24, 149-құжат; 2005 ж., N 24, 121-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):

      1) 102-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы қатысушыларының осы Заңды және еңбек туралы өзге де нормативтік құқықтық актiлердi сақтауын бақылауды Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның мемлекеттiк еңбек инспекторлары жүзеге асырады.";

      2) мынадай мазмұндағы 104-1-баппен толықтырылсын:

      "104-1-бап. Алматы қаласының өңірлiк қаржы орталығының
                  қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi
                  мемлекеттiк органның мемлекеттiк еңбек
                  инспекторларының мiндеттерi

      Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыратын Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегі уәкілеттi мемлекеттiк органның мемлекеттiк еңбек инспекторлары:
      1) өз құзыретi шегiнде еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органды Қазақстан Республикасының еңбек туралы  заңнамасының  бұзылу фактiлерi туралы хабардар етуге;
      2) еңбек жөнiндегi уәкілеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысанға сәйкес Қазақстан Республикасының еңбек туралы  заңнамасы  талаптарының орындалу жай-күйi туралы ақпаратты жүргiзуге және оны тоқсан сайын еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға табыс етуге мiндеттi.".

      9. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 18-құжат; 2004 ж., N 2, 10-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 17-18, 76-құжат; 2006 ж,, N 3, 22-құжат):

      1) 11-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы Заңның шетелдiк жұмыс күшiн квоталау және оны тартуға рұқсат беру туралы нормалары Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығында басшылар және мамандар лауазымында жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртіппен расталған құжаттары бар жоғары және орта кәсiптiк бiлiмдi шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.";

      2) 22-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы қатысушыларының Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы  заңнамасын  сақтауын бақылауды Алматы қаласы өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның мемлекеттiк еңбек инспекторлары жүзеге асырады.".

      10. "Әдiлет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2002 ж., N 6, 67-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат, N 24, 154-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):

      18-баптың 2) тармақшасы "заңды тұлғаларды" деген сөздердiң алдынан "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қатысушыларын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын.

      11. "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 9, 95-құжат; 2004 ж., N 14, 83-құжат; N 17, 101-құжат; 2005 ж., N 6, 7-құжат; N 23, 105-құжат):

      27-1-баптың 1-тармағының 30) тармақшасындағы "қызметтердi сатып алуы мемлекеттiк сатып алу нысанасы болып табылмайды." деген сөздер "қызметтердi сатып алуы;" деген сөздермен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 31) тармақшамен толықтырылсын:
      "31) Алматы қаласы өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның Халықаралық кеңесi мүшелерiнің қызметтерiн қоса алғанда, Алматы қаласы өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның консалтингтiк қызметтер көрсетудi сатып алуы мемлекеттiк сатып алу нысанасы болып табылмайды.".

      12. "Акционерлiк қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат; 2005 ж., N 14, 58-құжат):
      18-баптың 4-тармағында "орналастырылатын акциялардың санын және (немесе) орналастыру бағасын өзгерту" деген сөздер "орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) орналастыру бағасын төмендету" деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2003 ж., N 14, 119-құжат; 2004 ж., N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 24-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; 2006 жылғы 17 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне аудиторлық қызмет мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2006 жылғы 24 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 13 мамырда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық кодексiне) өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 1-бапта:
      63) тармақша "трансфер-агенттi" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ Алматы қаласы өңiрлiк қаржы орталығының қатысушылары болып табылатын брокердi және (немесе) дилердi" деген сөздермен толықтырылсын;

      74) тармақша "құжаттарына сәйкес" деген сөздерден кейiн "және (немесе) Алматы қаласы өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның нормативтiк құқықтық актiсiне сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 9-баптың 4-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Эмитент осы баптың 1-тармағының 1)-3), 8)-12) тармақшаларында көрсетiлген мәлiметтер өзгерген жағдайда, эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тәртiппен тiркеу үшiн олар туындаған (қоғамның тиiстi органдары шешiм қабылдаған) күннен бастап күнтiзбелiк он бес күн iшiнде уәкiлеттi органға беруге мiндеттi. Уәкiлеттi орган жарияланған акциялардың саны ұлғайған және (немесе) жарияланған акциялардың түрi өзгерген не облигациялардың саны өзгерген кезде жарияланған акциялар (облигациялар) шығарылымының мемлекеттiк тiркеу куәлiгiн ауыстырады. Уәкiлеттi орган жарияланған акцияларды (облигацияларды) шығару проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеудi не жарияланған акциялар (облигациялар) шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктi ауыстыруды күнтiзбелiк он бес күн iшiнде жүзеге асырады.";

      3) 22-бапта:
      2-тармақта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Эмитенттің тиiстi органы эмиссиялық бағалы қағаздарды инвесторлардың шек қойылмаған тобы арасында орналастыру туралы шешiм қабылдағаннан кейiн эмитент күнтiзбелiк он күн iшiнде мемлекеттік және орыс тiлдерiнде бұқаралық ақпарат құралдарында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру туралы хабарлама жариялауға мiндеттi.";

      екiншi бөлiк мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) акционерлердің акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын iске асырудың мерзiмдерi мен тәртiбi туралы мәлiметтер;";

      4-тармақ алып тасталсын;

      4) 22-1-баптың 1-тармағы 4) тармақшасының үшiншi абзацында "осы акцияларды шет мемлекет аумағында орналастыру басталғанға дейiн" деген сөздер "қоғамның уәкілеттi органының акцияларды орналастыру туралы шешiмi" деген сөздермен ауыстырылсын; "ұсынылған болуға тиiс" деген сөздер "ұсынылуға тиiс деген шартты қамтуы қажет." деген сөздермен толықтырылсын;

      "ұйымдастырылған", "болған" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 54-бап мынадай мазмұндағы 10 және 11-тармақтармен толықтырылсын:
      "10. Осы баптың 1-9-тармақтарында белгiленген талаптар Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган тiркеген өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) басшы қызметкер лауазымын иеленуге үмiткер тұлғаларға қолданылмайды.
      11. Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегі уәкiлеттi мемлекеттiк орган тіркеген өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың), уәкiлеттi органмен келісiлуге тиiс басшы қызметкерлерiнің тiзбесi, сондай-ақ басшы қызметкер лауазымына кандидатураны келiсудің шарттары мен тәртiбi уәкiлетті органның актілерiнде белгіленедi.";

      6) 63-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың күшi Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган тiркеген брокерлерге және (немесе) дилерлерге қолданылмайды. Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган тiркеген брокер және (немесе) дилер мамандарына қойылатын талаптарды уәкiлеттi орган белгілейдi.";

      7) 89-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қаржы құралдарын қаржы орталығының арнайы сауда алаңының сауда-саттық ұйымдастырушысының тiзiмiне енгiзу және одан алып тастау шарттары мен тәртiбi Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленедi және уәкiлеттi органмен келiсiледi.";

      3-тармақ "қор биржасы" деген сөздерден кейiн "және (немесе) Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақтағы "Қор" деген сөз "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығындағы бағалы қағаздардың айналысын қоспағанда, қор" деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. "Еңбек қауiпсiздiгi және еңбекті қорғау туралы" 2004 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 3-4, 17-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):

      28-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу жөнiндегi уәкілетті мемлекеттiк органның мемлекеттiк еңбек инспекторлары, мемлекеттiк еңбек инспекторларының осы бапта тiзiп көрсетілген мiндеттерiнен басқа:
      1) уәкiлеттi органды Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығы қатысушыларының Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы  заңнамасын  бұзу фактілерi туралы хабардар етуге;
      2) уәкiлеттi орган белгілеген нысанға сәйкес Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы  заңнамасы  талаптарының орындалу жай-күйi туралы ақпаратты жүргiзуге және тоқсан сайын уәкiлеттi органға табыс етуге мiндеттi.".

       2-бап.  Осы Заң, 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 4-тармағын қоспағанда, ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы

Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года N 146

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Гражданский кодекс  Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 56; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 10, ст. 31; N 14, ст. 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24;  Закон  Республики Казахстан от 5 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 17 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.;  Закон  Республики Казахстан от 6 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.):
      первое предложение пункта 1 статьи 42 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан".
 

      2. В  Гражданский процессуальный  кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 18, ст. 644; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 239; N 21-22, ст. 281; N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 10, ст. 49; N 14, ст. 109; N 15, ст. 138; 2004 г., N 5, ст. 25; N 17, ст. 97; N 23, ст. 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 13, ст. 53; N 24, ст. 123; 2006 г., N 2, ст. 19):
      1) статью 28 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "3. Дела об обжаловании участниками регионального финансового центра города Алматы действий (бездействия) должностных лиц и органов регионального финансового центра города Алматы, другие гражданские дела, если одной из сторон является участник регионального финансового центра города Алматы, рассматриваются специализированным финансовым судом.";
 
      2) в части первой статьи 30 слова "частью второй" заменить словами "частями второй и третьей".
 

      3. В Кодекс Республики Казахстан об  административных правонарушениях  от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 17-18, ст. 72; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 5; N 2, ст. 19, 20; N 3, ст. 22; N 5-6, ст. 31;  Закон  Республики Казахстан от 5 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 17 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.;  Закон  Республики Казахстан от 6 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.):
      статью 550 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "3. Дела об административных правонарушениях, указанных в части первой настоящей статьи в отношении участников регионального финансового центра города Алматы, рассматриваются уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.".
 

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. " О налогах и других обязательных  платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4, 5; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24;  Закон  Республики Казахстан от 5 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Казахстан" 17 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.;  Закон  Республики Казахстан от 6 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.):
      1) пункт 1 статьи 91 дополнить подпунктами 1-1), 3-1) и 11) следующего содержания:
      "1-1) дивиденды, вознаграждения по долговым ценным бумагам, приобретенным на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы;";
      "3-1) доход от прироста стоимости при реализации долговых ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, в случае совершения гражданско-правовых сделок с ними на данной торговой площадке;";
      "11) доход, полученный юридическим лицом - участником регионального финансового центра города Алматы от оказания финансовых услуг. Перечень финансовых услуг, указанных в настоящем подпункте, определяется Правительством Республики Казахстан.";
 
      2) в пункте 2 статьи 124 слова "и агентских облигаций" заменить словами ", агентских облигаций и ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, в случае совершения гражданско-правовых сделок с ними на данной торговой площадке";
 
      3) пункт 1-1 статьи 131 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) дивиденды, вознаграждения по долговым ценным бумагам, приобретенным на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы.";
 
      4) статью 144 дополнить подпунктами 4-1) и 13-1) следующего содержания:
      "4-1) дивиденды, вознаграждения по долговым ценным бумагам, приобретенным на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы;";
      "13-1) доход от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, в случае совершения гражданско-правовых сделок с ними на данной торговой площадке;";
 
      5) подпункт 3) статьи 178 дополнить абзацем следующего содержания:
      "реализации долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами и допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы;";
 
      6) пункт 3 статьи 179 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) дивиденды, вознаграждения по долговым ценным бумагам, приобретенным на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы;";
 
      7) в пункте 1 статьи 183 слова "и агентских облигаций" заменить словами ", агентских облигаций и ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, в случае совершения гражданско-правовых сделок с ними на данной торговой площадке";
 
      8) пункт 1 статьи 187 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) дивидендов, вознаграждений по долговым ценным бумагам, приобретенным на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы;";
 
      9) в абзаце третьем пункта 1 статьи 190 слова "и агентских облигаций" заменить словами ", агентских облигаций и ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, в случае совершения гражданско-правовых сделок с ними на данной торговой площадке";
 
      10) дополнить статьей 517-1 следующего содержания:
      "Статья 517-1. Налоговый контроль участников регионального
                     финансового центра города Алматы
 
      Налоговый контроль участников регионального финансового центра города Алматы может осуществляться налоговыми органами только на основе налоговой отчетности, подтверждаемой аудиторским отчетом по форме, установленной уполномоченным государственным органом. Перечень аудиторских организаций определяется уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и уполномоченным государственным органом по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций.";
 
      11) в пункте 1-1 статьи 520-1:
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "По юридическим лицам - участникам регионального финансового центра города Алматы форма извещения и порядок его представления уполномоченному государственному органу по статистике утверждаются уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы по согласованию с уполномоченным государственным органом и уполномоченным государственным органом по статистике.";
      часть третью дополнить словами ", а налогоплательщику - участнику регионального финансового центра города Алматы - уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы".
 

      5. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. " О государственной регистрации  юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 35; N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 14, ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 63, 64; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 1; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 18, ст. 157; 2003 г., N 4, ст. 25; N 15, ст. 139; 2004 г., N 5, ст. 30; 2005 г., N 13, ст. 53; N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104):
      1) статью 4 после слова "юстиции" дополнить словами ", государственную регистрацию юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы осуществляет уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы";
 
      2) статью 6 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Для регистрации юридического лица - участника регионального финансового центра города Алматы в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы. Сведения о юридических лицах - участниках регионального финансового центра города Алматы вносятся в единый Государственный регистр органами юстиции на основе уведомлений, направленных уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.";
 
      3) статью 9 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы должна быть произведена не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов.";
 
      4) в статье 13:
      в части второй слова "уполномоченным органом государственной статистики" заменить словами "уполномоченным государственным органом по статистике";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Форма извещения и порядок его представления о произведенной государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы органам государственной статистики утверждаются уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы по согласованию с уполномоченным государственным органом по статистике.".
 

      6. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 г. " О языках в Республике  Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 13-14, ст. 202; 2004 г., N 23, ст. 142):
      1) статью 10 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Участники регионального финансового центра города Алматы вправе вести документацию на государственном и (или) русском, и (или) английском языках.";
      
      2) статью 15 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Участники регионального финансового центра города Алматы вправе заключать сделки на государственном и (или) русском, и (или) английском языках.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. " О введении в действие Гражданского  процессуального кодекса Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 18, ст. 645; 2000 г., N 6, ст. 141; 2001 г., N 15-16, ст. 239):
      дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
      "Статья 4-1. Установленная  статьей 28  Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан подсудность дел специализированным финансовым судам применяется по мере образования таких судов. До образования специализированных финансовых судов подсудность дел судам первой инстанции определяется по правилам, установленным  статьей 27  настоящего Кодекса.".
 

      8. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 1999 г. " О труде в Республике  Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 24, ст. 1068; 2001 г., N 23, ст. 309; 2003 г., N 18, ст. 142; 2004 г., N 24, ст. 149; 2005 г., N 24, ст. 121; 2006 г., N 3, ст. 22):
      1) статью 102 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Контроль за соблюдением настоящего Закона и иных нормативных правовых актов о труде участниками регионального финансового центра города Алматы осуществляют государственные инспекторы труда уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.";
 
      2) дополнить статьей 104-1 следующего содержания:
      "Статья 104-1. Обязанности государственных инспекторов труда
                     уполномоченного государственного органа по
                     регулированию деятельности регионального
                     финансового центра города Алматы
      
      Государственные инспекторы труда уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о труде, обязаны:
      1) информировать уполномоченный государственный орган по труду о фактах нарушения законодательства Республики Казахстан о труде в пределах своей компетенции;
      2) вести и предоставлять ежеквартально в уполномоченный государственный орган по труду информацию о состоянии исполнения требований законодательства Республики Казахстан о труде в соответствии с формой, установленной уполномоченным государственным органом по труду.".
 

      9. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. " О занятости населения " (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 18; 2004 г., N 2, ст. 10; 2005 г., N 7-8, ст. 19; N 17-18, ст. 76; 2006 г., N 3, ст. 22):
      1) пункт 1 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Нормы настоящего Закона о квотировании иностранной рабочей силы и выдаче разрешений на ее привлечение не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, работающих в региональном финансовом центре города Алматы на должностях руководителей и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием с подтвержденными документами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";
 
      2) статью 22 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о занятости населения участниками регионального финансового центра города Алматы осуществляют государственные инспекторы труда уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.".
 

      10. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 г. " Об органах юстиции " (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 6, ст. 67; 2004 г., N 23, ст. 142; N 24, ст. 154; 2005 г., N 7-8, ст. 23; 2006 г., N 3, ст. 22):
      подпункт 2) статьи 18 после слов "регистрацию филиалов и представительств" дополнить словами ", за исключением участников регионального финансового центра города Алматы".
 

      11. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2002 г. " О государственных закупках " (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 9, ст. 95; 2004 г., N 14, ст. 83; N 17, ст. 101; 2005 г., N 6, ст. 7; N 23, ст. 105):
      пункт 1 статьи 27-1 дополнить подпунктом 31) следующего содержания:
      "31) приобретение уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы консалтинговых услуг, включая услуги членов Международного совета уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.".
 

      12. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. " Об акционерных обществах " (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 10, ст. 55; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 23, ст. 140; 2005 г., N 14, ст. 58):
      в пункте 4 статьи 18 слова "изменении количества размещаемых акций и (или)" заменить словами "увеличении количества размещаемых акций и (или) уменьшении".
 

      13. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 г. " О рынке ценных бумаг " (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 14, ст. 119; 2004 г., N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 7-8, ст. 24; N 14, ст. 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 24;  Закон  Республики Казахстан от 5 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 17 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.;  Закон  Республики Казахстан от 6 мая 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 мая 2006 г. и "Казахстанская правда" 13 мая 2006 г.):
      1) в статье 1:
      подпункт 63) после слов "трансфер-агента" дополнить словами ", а также брокера и (или) дилера, являющихся участниками регионального финансового центра города Алматы";
      подпункт 74) дополнить словами ", и (или) в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы";
 
      2) часть первую пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      "4. Эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1)-3), 8)-12) пункта 1 настоящей статьи, в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами общества) для их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа. При увеличении количества объявленных акций и (или) изменении вида объявленных акций либо изменении количества облигаций уполномоченный орган производит замену свидетельства государственной регистрации выпуска объявленных акций (облигаций). Регистрация изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций (облигаций) либо замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (облигаций) осуществляется уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней.";
 
      3) в статье 22:
      в пункте 2:
      в части первой слова "государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения" заменить словами "принятия соответствующим органом эмитента решения о размещении эмиссионных ценных бумаг";
      часть вторую дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) сведения о сроках и порядке реализации права акционеров на преимущественную покупку акций;";
      пункт 4 исключить;
 
      4) в абзаце третьем подпункта 4) пункта 1 статьи 22-1:
      слова "до начала размещения данных акций на территории иностранного государства" заменить словами "решение уполномоченного органа общества о размещении акций должно содержать условие о том, что";
      слова "были", "организованном" исключить;
 
      5) статью 54 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
      "10. Требования, установленные пунктами 1-9 настоящей статьи, не распространяются на лиц, претендующих на занятие должности руководящего работника заявителя (лицензиата), зарегистрированного уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.
      11. Перечень руководящих работников заявителя (лицензиата), зарегистрированного уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, подлежащий согласованию с уполномоченным органом, а также условия и порядок согласования кандидатуры на должность руководящего работника устанавливаются актами уполномоченного органа.";
 
      6) пункт 6 статьи 63 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Действие настоящего пункта не распространяется на брокеров и (или) дилеров, зарегистрированных уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы. Требования к специалистам брокера и (или) дилера, зарегистрированных уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, устанавливаются уполномоченным органом.";
 
      7) в статье 89:
      пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Условия и порядок включения финансовых инструментов в список организатора торгов специальной торговой площадки финансового центра и исключения из него устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы и согласовываются с уполномоченным органом.";
      пункт 3 после слов "фондовая биржа" дополнить словами "и (или) уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы";
      пункт 4 дополнить словами ", за исключением обращения ценных бумаг в региональном финансовом центре города Алматы".
 

      14. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2004 г. " О безопасности и охране труда " (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 3-4, ст. 17; 2006 г., N 3, ст. 22):
      статью 28 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Государственные инспекторы труда уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, кроме вышеперечисленных в данной статье обязанностей государственных инспекторов труда, обязаны:
      1) информировать уполномоченный орган о фактах нарушения законодательства Республики Казахстан о безопасности и охране труда участниками регионального финансового центра города Алматы;
      2) вести и предоставлять ежеквартально в уполномоченный орган информацию о состоянии исполнения требований законодательства Республики Казахстан о безопасности и охране труда в соответствии с формой, установленной уполномоченным органом.".
 

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

      Президент
     Республики Казахстан