2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 8 желтоқсандағы N 194 Заңы

       1-бап . 2007 жылға арналған республикалық бюджет  1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер - 2 220 421 435 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша - 1 621 664 278 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша - 131 841 042 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша - 8 418 025 мың теңге;
      трансферттер түсiмдерi бойынша - 458 498 090 мың теңге;

      2) шығындар - 2 094 459 384 мың теңге;

      3) операциялық сальдо - 125 962 051 мың теңге;

      4) таза бюджеттiк кредит беру - -11 508 784 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер - 39 373 479 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу - 50 882 263 мың теңге;

      5) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо -
367 102 068 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу - 369 102 068 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер - 2 000 000 мың теңге;

      6) тапшылық - -229 631 233 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi
өнiмiнiң 1,7 процентi;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 229 631 233 мың теңге.
       Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

       2-бап . 2007 жылға арналған республикалық бюджетте мынадай түсiмдер көзделсiн:
      "Байқоңыр" кешенiн Ресей Федерациясының пайдаланғаны үшiн   14 099 000 мың теңге сомасында жалдау ақысы;
      әскери полигондарды Ресей Федерациясының пайдаланғаны үшiн республикалық бюджеттiң кiрiстерiнде көрсетiлетiн 3 038 764 мың теңге сомасында жалдау ақысы.
       Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2007 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 2-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

       4-бап.   Алып тасталды - Қазақстан Республикасының  2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       5-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының "Роялти" коды бойынша - жер қойнауын пайдаланушылардың Республикалық жер қойнауын қорғау және минералдық-шикiзат базасын ұдайы молықтыру қоры алдындағы берешегi, сондай-ақ келiсiмшарттық аумақтарды геологиялық зерттеуден мемлекет шеккен, жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттардың негiзiнде осы кен орындарын пайдаланатын жер қойнауын пайдаланушылар өтейтiн тарихи шығындар сомасы;
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының "Әлеуметтiк салық" коды бойынша - бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсiп келген аударымдары;
      "Өндiрушiлер көтерме саудада сататын өзi өндiретiн бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда)" коды бойынша - бұрын Жол қорына түсiп келген, бензиннен алынатын алым бойынша берешек;
      "Өндiрушiлер көтерме саудада сататын өзi өндiретiн дизель отыны" коды бойынша - бұрын Жол қорына түсiп келген, дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.  

       6-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуi нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 3 процентi шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.

       7-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен республикалық бюджетке бюджеттiк алулардың көлемдерi 151 498 867 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Ақтөбе облысының бюджетiнен - 1 079 129 мың теңге;
      Атырау облысының бюджетiнен - 43 061 767 мың теңге;
      Маңғыстау облысының бюджетiнен - 24 436 744 мың теңге;
      Алматы қаласының бюджетiнен - 72 310 353 мың теңге;
      Астана қаласының бюджетiнен - 10 610 874 мың теңге.

       8-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепiлдiк берiлген трансферттiң мөлшерi 301 715 681 мың теңге сомасында көзделсiн.

       9-бап. 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төменгi мөлшерi - 9 752 теңге;

      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi - 3 000 теңге;

      3) зейнетақының ең төменгi мөлшерi - 7 236 теңге;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш - 1 092 теңге;

      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 8 861 теңге болып белгiленсiн.

       10-бап. 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшiлерге (мерзiмдi қызметтегi әскери қызметшiлерден басқа), iшкi iстер органдарының қызметкерлерiне, сондай-ақ өртке қарсы қызмет органдарының, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерiнiң, қаржы полициясы
органдарының жедел-iздестiру, тергеу және саптық бөлiмшелерiнiң қызметкерлерiне тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызметтер көрсету шығыстарын төлеу үшiн ақшалай өтемақының айлық мөлшерi     3 430 теңге сомасында белгiленсiн. 

       11-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте әскери қызметшiлерге 1997-1998 жылдардың сыйлықақы төлемдерiн төлеуге 29 972 мың теңге сомасында қаражат көзделгенi ескерiлсiн, оның iшiнде:
      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне - 16 193 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiне - 10 030 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына - 3 114 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының Республикалық ұланына - 635 мың теңге.
      Әскери қызметшiлерге сыйлықақы төлемдерiн төлеу олардың көрсетiлген кезеңде әскери қызметтен өткен жерi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүргiзiледi деп белгiленсiн.
       Ескерту. 11-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       12-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте 1995 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тiршiлiгiн қамтамасыз ету шарттары туралы келiсiмге сәйкес Қарағанды облысы Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға 100 000 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсiн.

       13-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берiлетiн субвенциялар көлемдерi 192 790 980 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Ақмола облысының бюджетiне - 19 616 640 мың теңге;
      Алматы облысының бюджетiне - 22 186 299 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысының бюджетiне - 22 189 261 мың теңге; 
      Жамбыл облысының бюджетiне - 21 326 306 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысының бюджетiне - 11 173 159 мың теңге;
      Қарағанды облысының бюджетiне - 7 677 669 мың теңге;
      Қостанай облысының бюджетiне - 13 414 504 мың теңге;
      Қызылорда облысының бюджетiне - 14 811 753 мың теңге;
      Павлодар облысының бюджетiне - 3 810 519 мың теңге;
      Солтүстiк Қазақстан облысының бюджетiне - 16 545 651 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысының бюджетiне - 40 039 219 мың теңге.

       14-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мынадай мөлшерлерде ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ескерiлсiн:
      жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында оқитын студенттерге стипендиялар төлеуге - 1 644 982 мың теңге;
      жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында оқитындар үшiн жол жүруге өтемақылар төлеуге - 253 586 мың теңге;
      жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстауға - 713 722 мың теңге;
      дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық
препараттарды сатып алуға - 7 491 011 мың теңге;
      Қазақстан Республикасында ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес жөнiндегi iс-шараларды iске асыруға - 250 600 мың теңге;
      табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейiнгi балаларға мемлекеттiк жәрдемақыларды  4-қосымшаға сәйкес төлеуге - 3 816 000 мың теңге;
      мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және мүгедектi оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес ымдау тiлi мамандарының, жеке көмекшiлердiң қызметтер көрсетуiне - 600 852 мың теңге;
      қалалық телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын, әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтарға телефон үшiн абоненттiк төлем тарифтерiнiң көтерiлуiн өтеуге - 29 673 мың теңге;
      ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көзi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру бойынша көрсетiлетiн қызметтердiң құнын субсидиялауға - 1 122 233 мың теңге;
      көшi-қон полициясының 2006 жылы бөлiнген қосымша штат санын ұстауға - 277 506 мың теңге;
      мемлекеттік жалпы орта білім беру жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізуге - 1 024 543 мың теңге.
      Жергiлiктi бюджеттерде мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi төлеуге көзделiп келген қаражат есебiнен табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейiнгi балаларға мемлекеттiк жәрдемақылар төлеуге  4-қосымшаға сәйкес кемiнде 2 916 400 мың теңге сомасында шығыстар көзделуге тиiс екендiгi ескерiлсiн.
      Аталған сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бөлу және оларды пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
       Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       15-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен, радиациялық қауiптi аймақтарда және жеңiлдiктi әлеуметтiк-экономикалық мәртебесi бар аумақта тұрып жатқан және 1949-1990 жылдар аралығында тұрған зейнеткерлер мен мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар алушыларға, сондай-ақ жұмыс iстейтiн және жұмыс iстемейтiн халыққа бiржолғы мемлекеттiк ақшалай өтемақы төлеуге 4 682 512 мың теңге сомасында қаражат көзделсiн.
      Аталған қаражат Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен бөлiнедi деп белгiленсiн.
       Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       16-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған субсидияларға 19 988 355 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ескерiлсiн, оның iшiнде:
      тұқым шаруашылығын дамытуды қолдауға - 996 253 мың теңге;
      асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға - 2 004 648 мың теңге;
      өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арттыруға, көктемгi егіс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге қажеттi жанар-жағар материалдар мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуға, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын басымдықты дақылдар бойынша - 12 805 000 мың теңге;
      ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерге су жеткiзу бойынша
көрсетiлетiн қызметтердiң құнын субсидиялауға - 731 166 мың теңге;
      жемiс дақылдарының және жүзiмнiң көп жылдық екпелерiн отырғызуды және өсiрудi қамтамасыз етуге - 800 002 мың теңге;
      мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға - 2 539 656 мың теңге;
      қазақстандық талшықты мақтаның сапасын сараптауға - 111 630 мың теңге.
      Аталған сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бөлу және оларды пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
       Ескерту. 16-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       17-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мемлекеттiк қызметшiлерге, мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерiне жалақы төлеуге 89 469 724 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсiн, оның iшiнде:
      Ақмола облысының бюджетiне - 4 553 881 мың теңге;
      Ақтөбе облысының бюджетiне - 4 490 992 мың теңге;
      Алматы облысының бюджетiне - 6 215 893 мың теңге;
      Атырау облысының бюджетiне - 3 420 551 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысының бюджетiне - 7 338 533 мың теңге;
      Жамбыл облысының бюджетiне - 5 735 978 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысының бюджетiне - 4 178 255 мың теңге;
      Қарағанды облысының облысының бюджетiне - 7 975 494 мың теңге;
      Қостанай облысының бюджетiне - 5 204 640 мың теңге;
      Қызылорда облысының бюджетiне - 6 922 919 мың теңге;
      Маңғыстау облысының бюджетiне - 2 831 552 мың теңге;
      Павлодар облысының бюджетiне - 4 476 595 мың теңге;
      Солтүстiк Қазақстан облысының бюджетiне - 4 363 444 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысының бюджетiне - 13 090 070 мың теңге;
      Алматы қаласының бюджетiне - 5 566 789 мың теңге;
      Астана қаласының бюджетiне - 3 104 138 мың теңге.

       18-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық жеке тұлғалар үшiн жеке табыс салығының 10 процент тiркелген ставкасын енгiзуге, салық салу кезiнде айлық есептiк көрсеткiштiң орнына жалақының ең төменгi мөлшерiн табыстан алып тастауға және жергілікті бюджетке түсетін ойын бизнесіне арналған акциздің жойылуына байланысты бюджетке түсетiн түсiмдердiң шығасыларын өтеуге 29 666 165 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсiн.
      Аталған соманы облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
       Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       19-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық
бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруға 21 988 470 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ескерiлсiн, оның iшiнде:
      жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдықтарымен жарақтандыруға -    2 457 650 мың теңге;
      арнаулы (түзету) бiлiм беру ұйымдарын арнайы техникалық және орнын толтырушы құралдармен қамтамасыз етуге - 124 031 мың теңге;
      жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң үлгiлiк штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге - 9 870 715 мың теңге;
      жаңадан iске қосылатын бiлiм беру объектiлерiн ұстауға -     5 209 021 мың теңге;
      балаларды тестiлеу пункттерiне жеткiзудi, онда тамақтандыруды және онда тұруын ұйымдастыруға - 108 228 мың теңге;
      жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердi Интернетке қосуға және трафиктiң ақысын төлеуге - 500 012 мың теңге;
      жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң кiтапхана қорларын жаңарту үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер сатып алуға және жеткiзуге - 895 513 мың теңге;
      жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға - 1 958 760 мың теңге;
      кәсiптiк бастауыш бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 286 100 мың теңге;
      облыстық (қалалық) педагогика кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру институттарында педагогика қызметкерлерiн қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға - 503 440 мың теңге;
      облыстық (қалалық) педагогика кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 75 000 мың теңге.
      Аталған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлудi және оларды пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

        20-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруға 31 449 132 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ескерiлсiн, оның iшiнде:
      мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде кәсiптiк орта бiлiм беру ұйымдарында оқыту және қосымша оқуға қабылдау құнының ұлғаюы жөнiндегi шығыстарды өтеуге - 114 369 мың теңге;
      медицина кадрларының, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы менеджерлердiң бiлiктiлiгiн арттыруға және оларды қайта даярлауға - 247 114 мың теңге;
      созылмалы ауруларды амбулаториялық емдеу кезiнде диспансерлiк есепте тұрған балалар мен жасөспiрiмдердi дәрiлiк заттармен қамтамасыз етуге - 1 020 274 мың теңге;
      азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейiнде жеңiлдiктi жағдайларда дәрiлiк заттармен қамтамасыз етуге 1 580 657 мың теңге;
      облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға - 1 805 710 мың теңге;
      бастапқы медициналық-санитарлық көмектiң медициналық ұйымдарын штаттық нормативтерге сәйкес медицина кадрларымен жасақтауға және жалпы практика дәрiгерлерi жүйесiн дамытуға -      4 997 571 мың теңге;
      құрылатын ақпарат-талдау орталықтарының қызметiн қамтамасыз етуге - 41 447 мың теңге;
      шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргiзу үшiн тест-жүйелердi сатып алуға - 11 489 мың теңге;
      5 жасқа дейiнгi балаларды амбулаторлық емдеу деңгейiнде дәрi-дәрмекпен қамтамасыз етуге - 596 614 мың теңге;
      жүктi әйелдердi құрамында темiр және йоды бар препараттармен қамтамасыз етуге - 665 733 мың теңге;
      азаматтардың жекелеген санаттарын профилактикалық медициналық тексерудi жүзеге асыруға - 3 848 767 мың теңге;
      жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға - 16 519 387 мың теңге.
      Аталған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлудi және оларды пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
       Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       21-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне мемлекеттiк басқару
деңгейлерi арасындағы өкiлеттiктердiң аражiгiн ажырату мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан
Республикасының  Заңына сәйкес сәулет және қала құрылысы қызметi, ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын басқару мәселелерiн мемлекеттiк реттеу саласындағы жекелеген функциялар мен өкiлеттiктердi жергiлiктi атқарушы органдардың қарамағына берудi ескере отырып, 749 225 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсiн, оның iшiнде:
      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiнен 195 808 мың теңге сомасында;
      Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнен 108 101 мың теңге сомасында;
      Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару агенттiгiнен 445 316 мың теңге сомасында.
      Аталған сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

       22-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте 2006-2007 жылдар кезеңінде Қазақстанның оңтүстiк өңiрлерiнiң тұтынушыларын электрмен тұрақты жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылатын энергия өндiрушi ұйым үшiн отын беру жөнiндегi шығындарды өтеуге 6 945 108 мың теңге сомасында шығыстар көзделгенi ескерiлсiн.
       Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

       23-бап.  2007 жылға арналған республикалық бюджетте Алматы облысының бюджетiне және Алматы қаласының бюджетiне бiлiм беру және денсаулық сақтау объектiлерiн сейсмикалық жағынан күшейту үшiн 1 914 733 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттерi көзделсiн.
      2007 жылы Алматы облысы мен Алматы қаласының республикалық бюджет қаражаты есебiнен сейсмикалық жағынан күшейтiлуге тиiс бiлiм беру және денсаулық сақтау объектiлерiнiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiмeтi айқындайды.
       Ескерту. 23-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       24-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық меншiктегi сумен жабдықтаудың инфрақұрылымдық желiлерiнiң жұмыс iстеуiне Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен мемлекеттiк қолдау көрсетуге 300 000 мың теңге сомасында қаражат көзделсiн. 

       25-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде ауылдың әлеуметтiк инфрақұрылымын дамытуға және нығайтуға 39 213 434 мың теңге сомасында шығындар, оның iшiнде:
      ауылдық (селолық) жерлердiң денсаулық сақтау iсiнде ұтқыр және телемедицинаны дамытуға - 518 050 мың теңге;
      мыналарға нысаналы даму трансферттерi:
      ауылдық (селолық) елдi мекендердi ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн салуға және реконструкциялауға - 10 340 810 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлердiң бiлiм беру объектiлерiн салуға және реконструкциялауға - 16 919 199 мың теңге;
      ауылдық (селолық) жерлердiң денсаулық сақтау объектiлерiн салуға және реконструкциялауға - 11 435 375 мың теңге көзделсiн.
      Аталған нысаналы даму трансферттерi қаражатының есебiнен 2007 жылы салынуға және реконструкциялануға тиiс ауылдық (селолық) жерлердiң бiлiм беру, денсаулық сақтау және ауыз сумен жабдықтау объектiлерiнiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
       Ескерту. 25-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

       26-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетiне қалаларда бiлiм беру мен денсаулық сақтаудың аса маңызды объектiлерiн салуға 19 556 939 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттерi көзделсiн.
      2007 жылғы республикалық бюджет қаражаты есебiнен салынуға және реконструкциялануға тиiс қалалардағы бiлiм беру мен денсаулық сақтаудың аса маңызды объектiлерiнiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
       Ескерту. 26-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

       26-1-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекеттік-жеке әріптестік негізінде білім беру объектілерін салу үшін аванстық төлем төлеуге 12 467 398 мың теңге сомасында қаражат көзделсін.
      Мемлекеттік-жеке әріптестік негізінде салынып жатқан білім беру объектілерінің тізбесін және олар бойынша сомаларды бөлуді Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
       Ескерту. 26-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       27-бап . Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды мемлекеттiк қолдауға арналған шығыстарының құрамында 1 569 080 мың теңге, оның iшiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiмен айқындалатын тәртiппен мыналарға байланысты iс-шараларды қаржыландыруға:
      ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеуге - 158 194 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарына арналған жабдықтардың қаржы лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеуге - 10 886 мың теңге;
      өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдауға - 300 000 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарына олардың айналым қаражатын толықтыруға екiншi деңгейдегi банктер беретiн кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялауға - 1 000 000 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн дамытуды субсидиялауға - 100 000 мың теңге көзделсiн.

       28-бап.  2007 жылға арналған республикалық бюджетте Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiне "Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласында Ертiс өзенi арқылы көпiр салу" жобасы бойынша қосылған құн салығының орнын толтыру үшiн 752 201 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттерi көзделсiн.
      Қосылған құн салығының орнын толтыру қосылған құн салығының төленуi жөнiндегi растайтын құжаттар ұсыну фактiсi бойынша жүргiзiледi.

       29-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылға арналған резервi 20 237 035 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.
       Ескерту. 29-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

       30-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған  мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруға инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға 30 500 000 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттерi көзделсiн.
      Аталған нысаналы даму трансферттерiн бөлудi және оларды пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
       Ескерту. 30-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       31-бап . 2007 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен сыйақының (мүдденiң) нөлдiк ставкасы бойынша тұрғын үй салуға кредит беруге 23 800 000 мың теңге көзделсiн.
       Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       32-бап . 2007 жылға арналған республикалық бюджетте тұрғын үй құрылысы жинақ ақшаларына салымдар бойынша мемлекеттiң сыйлықақыларын төлеуге 346 700 мың теңге сомасында қаражат көзделсiн.

       33-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте "Тұрғынүйқұрылысбанкi" жабық акционерлiк қоғамы арқылы алынған жеңiлдiктi тұрғын үй кредиттерi қарыз алушыларының 2006 жылғы төлемдерi бойынша бағамдық айырманы төлеуге 54 933 мың теңге көзделсiн.
       Ескерту. 33-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       34-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң мемлекеттiк материалдық резервтi қалыптастыруға және сақтауға арналған шығындарының құрамында жаңалау тәртiбiмен шығарылған материалдық құндылықтарды өткiзуден түскен соманы республикалық бюджеттiң кiрiстерiнде көрсете отырып, мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарын жаңалауға 1 858 872 мың теңге сомасында қаражат көзделгенi ескерiлсiн.

       35-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте:
      концессияға берiлуi мүмкiн объектiлер бойынша ұсыныстарды сараптауға - 50 699 мың теңге;
      концессиялық жобаларды бағалауға және сараптауға - 472 597 мың
теңге сомасында қаражат көзделсiн.
      Аталған сомаларды бөлу және пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасының Үкiметi шешiмiнiң негiзiнде айқындалады.
       Ескерту. 35-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

       36-бап . Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2007 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша таратылған заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындауға бөлiнген кредиттер мен қаражат бойынша талаптары, Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын заңды тұлғалардың тiзбесi мен берешек көлемдерi бойынша 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады деп белгiленсiн.

       36-1-бап. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің шығыстарында Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Түрікменстан шаруашылық жүргізуші субъектілері алдындағы борыштарын төлеу жөніндегі іс-шаралар жүргізуге 1 849 826 мың теңге сомасында қаражат көзделсін.
       Ескерту. 36-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

       37-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн    3 551 406 мың теңге көзделсiн.

       38-бап.  2007 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 11 700 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

       39-бап. 2007 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 782 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

       40-бап.  2007 жылға арналған мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 35 100 000 мың теңге көлемiнде белгiленсiн.

       41-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджеттiң бюджеттiк даму бағдарламаларының тiзбесi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттiк бағдарламаларға бөлiне отырып,  5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

       42-бап. 2007 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi  6-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      2007 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде  7-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

       43-бап. Осы Заң 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

                                         "2007 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2006 жылғы 8 желтоқсандағы
                                            N 194-ІІІ Заңына
                                               1-ҚОСЫМША

       Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

          2007 жылға арналған республикалық бюджет
___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________
 
           І. Кірістер                             2 220 421 435
1        Салықтық түсiмдер                       1 621 664 278
  01     Табыс салығы                            729 985 558
    1     Корпорациялық табыс салығы                   729 985 558
  05     Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге   724 935 545
         салынатын iшкi салықтар
    1     Қосылған құн салығы                          635 864 968
    2     Акциздер                                     20 477 952
    3     Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны   67 673 118
          үшін түсетін түсімдер
    4     Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені  919 507
          үшін алынатын алымдар
  06     Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға    157447778
           салынатын салықтар
    1     Кеден төлемдерi                                  144677138
    2     Халықаралық сауда мен операцияларға               12770640
          салынатын басқа да салықтар
  07     Басқа да салықтар                                 860000
    1     Басқа да салықтар                                  860000
  08     Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны          8435397
         және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар
         мемлекеттiк органдар немесе лауазымды
         адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын
         мiндеттi төлемдер
    1     Мемлекеттiк баж                                    8435397
2        Салықтық емес түсімдер                           131841042
    01       Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер          40665068
    1     Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі          1501763
          бөлігінің түсімдері                              
    3     Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекет-      14333140
          тік пакетіне дивидендтер
    4     Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу   10653
          үлесіне кірістер
    5     Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден       18862161
          түсетін кірістер
    6     Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастыр-       482012
          ғаны үшін сыйақылар (мүдделер)
    7     Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер          1471920
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
    9     Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер   4003419
   02        Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын         1600395
           мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
           (жұмыстарды, қызметтерді)
           өткiзуiнен түсетiн түсiмдер
    1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын            1600395
          мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстар-
          ды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер
   03        Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын           46192
           мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемле-
           кеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша
           түсiмдерi
    1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемле-       46192
          кеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк
          сатып алу өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi
   04        Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын,         951191
           сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
           Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан)
           ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекет-
           тiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұл-
           дар, санкциялар, өндiрiп алулар
    1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын,            951191
          сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi-
          нiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын
          және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер
          салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
          өндiрiп алулар
   05        Гранттар                                          1223593
    2     Қаржылық көмек                                    1223593
   06        Басқа да салықтық емес түсiмдер                87354603
    1     Басқа да салықтық емес түсiмдер                  87354603
3        Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер    8418025
   01        Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген               350771
           мемлекеттiк мүлiктi сату
    1     Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекет-        350771
          тiк мүлiктi сату
   02     Мемлекеттiк материалдық резервтен тауар-        8067254
           лар сату
    1     Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар         8067254
          caту
4         Трансферттердің түсiмдері                  458498090
   01        Төмен тұрған мемлекеттік басқару органда-     156782409
           рынан алынатын трансферттер
    1     Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы        156782409
          қалаларының бюджеттерiнен алынатын
          трансферттер
   04     Ұлттық қордан трансферттер                  301715681
    1    Күрделі нысаналы трансферттер                     301715681
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Функционалдық топ                                          Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                          мың теңге
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
        1                    2                               3
____________________________________________________________________
            IІ. Шығындар                                 2094459384
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер     119055211
  101     Қазақстан Республикасы Президентінiң        1748551
          Әкiмшілігі
      001  Мемлекет басшысының қызметін                     1542973
           қамтамасыз ету
      002  Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының            95856
           стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық
           қамтамасыз ету
      003  Мұрағат қорының, баспа басылымдарының             109722
           сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы
           пайдалану
   102    Қазақстан Республикасы Парламентiнiң        5407544
          Шаруашылық басқармасы
      001  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң             5107544
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Заң жобалары мониторингінің автоматтандырыл-      300000
           ған жүйесін құру
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң  1862263
          Кеңсесi
      001  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң       1114664
           қызметін қамтамасыз ету
      007  Мемлекеттік органдардың қызметін автокөлікпен     597991
           қамтамасыз ету
      112  Электрондық үкіметті құру                         149608
   106    Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық       41683
      001  Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің                  41683
           қызметін қамтамасыз ету
   201    Қазақстан Республикасының Ішкі iстер           7330
          министрлiгi
      002  Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси             7330
           мүдделерiн қамтамасыз ету
   204    Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер        22279158
          министрлiгi
      001  Сыртқы саяси қызметті қамтамасыз ету            14834055
      002  Халықаралық ұйымдарға және басқа да              1350703
           халықаралық органдарға қатысу
      003  Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және          89953
           демаркациялау
      005  Шетелдік іссапарлар                               952008
      008  Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы,      39455
           инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын
           қамтамасыз ету
      009  Қазақстан Республикасының дипломатиялық          5088284
           өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде
           жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу
           және салу
      010  Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекет-       11700
           терге заңсыз әкелінген және саудалаудың
           құрбандары болған, сондай-ақ шет елдерде
           басқа қылмыстардан зардап шеккен және
           форс-мажорлық жағдайларда қалған азамат-
           тарына қаржылық көмек көрсету
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   39628835
      001  Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның      31300779
           атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету
      002  Инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру      13500
      003  Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу         112352
      007  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі         1814293
           органдарының ақпараттық жүйелерін құру және
           дамыту
      016  Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару,       669400
           жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен
           және кредит беруге байланысты дауларды
           реттеу, кредиттер және мемлекеттік
           кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау
           есебiнен алынған немесе өндiрiп алынған мүлiктi
           есепке алу, сақтау
      017  "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және    480657
           сақтандыру
      019  Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша            54933
           бағамдық айырманы төлеу
      024  Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша         346700
           сыйлықақылар төлеу
      026  Кедендік бақылау және кедендік  инфрақұрылым     1530818
           объектілерін салу
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне                45883
           қарсы күрес
      112  "Электрондық үкімет" құру                        3259520
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және       3587879
            бюджеттiк жоспарлау министрлігі
      001  Стратегиялық, орта мерзімді экономикалық          960582
           және бюджеттік жоспарлау саласындағы
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      003  Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық        413750
           жүйені жаңғырту
      005  Жұмылдыру дайындығы                                21476
      006  Концессиялық жобаларды бағалау және сараптау      523296
      010  Қазақстан Республикасының егемен кредиттік         25384
           рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша
           халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара
           іс-қимыл жасау
      011  Экономика және ұлттық қауіпсіздік саласындағы    1643391
           зерттеулер
   225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым     9798303
          министрлiгi
      002  Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер         9211576
      005  Ғылыми объектілерді салу және реконструкциялау    500000
      007  Мемлекеттік сыйлықақылар және стипендиялар         86727
   406    Республикалық бюджеттiң атқарылуын           314994
          бақылау жөніндегі есеп комитетi
      001  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды      310993
           қамтамасыз ету
      002  Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау          4001
           жөніндегі есеп комитетінің ақпараттық деректер
           базасын дамыту
     600   Қазақстан Республикасы Алматы қаласының      544763
          өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу
          агенттігі
      001  Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығын        544763
           реттеу жөніндегі уәкілетті органның қызметін
           қамтамасыз ету 
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және  5164324
          байланыс агенттігі
      001  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы          569276
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      003  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы           32500
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      010  Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің            1731390
           жұмыс істеуін қамтамасыз ету
      112  "Электрондық үкімет" құру                        2831158
   606    Қазақстан Республикасы Статистика           5568906
          агенттігi
      001  Статистика саласындағы уәкілетті органның        4334700
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Статистикалық ақпаратты өңдеу және тарату         943999
      003  Мемлекеттiк статистика органдарының ақпараттық    260300
           жүйесін құру
      004  Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы      15907
           ғылыми зерттеулер
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды      14000
           дамыту      
   608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет    731176
          iстерi агенттiгi
      001  Мемлекеттiк қызмет саласындағы уәкілетті          419926
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын         74089
           ақпараттандыру және тестілеу жүйесiнiң
           жұмыс iстеуi
      003  Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет         6000
           саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      006  Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде             231161
           біліктілігін арттыру
   637    Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi 172551
      001  Қазақстан Республикасы Конституциялық             172551
           Кеңесiнің қызметін қамтамасыз ету
   690    Қазақстан Республикасы Орталық сайлау       5119009
          комиссиясы
      001  Сайлау өткiзуді ұйымдастыру                      5119009
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс    17077942
            басқармасы
      001  Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және    14332869
           мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды
           адамдарының қызметін қамтамасыз ету
      009  Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн    560024
           жаңарту
      014  "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимаратын ұстау    2185049
02        Қорғаныс                                  160579024
    202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар   25348809
          министрлігі
       001  Төтенше жағдайлардың алдын алу, жою және         5296528
           мемлекеттік материалдық резерв жүйесін
           басқару саласындағы уәкілетті органның
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше       17640678
           жағдайларды жоюды ұйымдастыру
      003  Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін         1582868
           салу мен реконструкциялау
      004  Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау       10399
           және жүргізу
      007  Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын      11145
           төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға
           даярлау
      009  Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы           95502
           ғылыми зерттеулер
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          711689
           қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер
           мен аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан
           инженерлік қорғау жөніндегі жұмыстарды
           жүргізуге берілетін нысаналы даму
           трансферттері
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс           132870559
          министрлiгi   
      001  Қарулы Күштердің жеке құрамын, қару-жарақта-    57470476
           рын, әскери және өзге де техникаларын, жабдық-
           тарын, жануарларын және инфрақұрылымын ұстау
      002  Қарулы Күштер қызметінің негізгі түрлерін       11888187
           қамтамасыз ету
      003  Қарулы Күштердің ақпараттық жүйелерін құру        804576
      004  Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту           4683087
      006  Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы,      55187043
           байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру
           және сатып алу
      015  Әскерге шақырылғанға дейінгілерді әскери-          50000
           техникалық мамандықтар бойынша даярлау
      016  Қарулы Күштерді материалдық-техникалық           2675329
           қамтамасыз ету
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     111861
           дамыту
   678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы  2359656
      001  Қорғалатын адамдардың қауiпсiздiгiн              1713221
           қамтамасыз етуге және салтанатты әдет-ғұрыптарды
           орындауға қатысу
      002  Республикалық ұлан объектілерін салу              546435
      005  Әскери қызметшілерді тұрғын үймен                 100000
           қамтамасыз ету
03        Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық,   190483156
          сот, қылмыстық-атқару қызметі
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің   689227
            Кеңсесі
      002  Мемлекеттік органдарда ақпараттық қауіпсіздікті   281312
           ұйымдастыру және қамтамасыз ету
      003  Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыс-   407915
           пен қамтамасыз ету
   201    Қазақстан Республикасы Ішкі iстер          53429092
          министрлiгi
      001  Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi        44195929
           қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi
           қамтамасыз ету
      003  Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың           242315
           құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
           қамтамасыз ету
      004  Арнайы және әскери тасымалдар                     140442
      005  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          277506
           қалаларының бюджеттеріне 2006 жылы бөлінген
           көші-қон полициясының қосымша штат санын 
           ұстауға ағымдағы нысаналы трансферттер
      007  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін      402870
           салу, реконструкциялау
      008  Мәліметтер берудің спутниктік желісі мен          103188
           телефонияны жаңғырту және дамыту
      009  3-мемлекеттік жоба                               2046102
      016  Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын          4283598
           мемлекеттiк тiркеу үшiн қажет құжаттарды
           және нөмiр белгiлерiн дайындау
      017  Қазақстан Республикасы Iшкi iстер                 579560
           министрлiгiнiң iшкi әскерлерi әскери
           бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру
      018  Қазақстан Республикасына келетін шетелдік           6000
           азаматтарды көші-қон карточкаларымен
           қамтамасыз ету
      019  Астана қаласы бюджетіне "Астана - есірткісіз      281154
           қала" өңірлік бағдарламасын іске асыруға 
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 
        104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес   184036
      110  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің     686392
           басқа да көріністеріне қарсы күрес
   221    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі  39320010
      001  Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету     7638582
      002  Сот сараптамаларын жүргiзу                       1430316
      003  Сотталғандарды ұстау                            13662378
      004  Қылмыстық-атқару жүйесi объектілерін салу        2617400
           және реконструкциялау
      005  Сотта адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі      130000
      006  Құқықтық насихат                                   76506
      009  "Құжаттандыру және тұрғындарды тіркеу"            497244
           мемлекеттік деректер базасы" ақпараттық жүйесін
           құру
      010  Халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша         8813637
           қызмет көрсететін орталықтардың қызметін
           қамтамасыз ету
      011  Түзету мекемелерінде ЖҚТБ індетіне қарсы            3255
           іс-қимыл
      012  Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау           3320275
      013  Тергеу изоляторларында ЖҚТБ індетіне қарсы          1070
           іс-қимыл
      014  Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және         68136
           сараптамалық орталық құру
      015  Қазақстан Республикасы азаматтарының              866913
           төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау
      019  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес                   92018
      020  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды        79928
           ұйымдастыру және жүзеге асыру
      104  Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес     2552
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды      19800
           дамыту
   410    Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк  60878206
          комитеті
      001  Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету             54162830
      002  Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы   6715376
   501    Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты        17619026
      001  Сот жүйесі органдарының қызметін қамтамасыз     15043319
           ету
      002  Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының    350000
           бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау
           жүйесін құру
      003  Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары       15003
           мен бостандықтарын қорғауды қамтамсыз ету
      004  Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету            709033
      005  Жекелеген негіздемелер бойынша республикалық       88171
           меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және
           сату
      006  Сот жүйесі органдарының объектілерін дамыту      1413500
   502    Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы    9763981
      001  Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға   9135388
           бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді
           қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру
      002  Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі       2188
           мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл
      003  Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының       626405
           Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу
           комитетінің ақпараттық жүйесiн құру
   618    Қазақстан Республикасы Экономикалық         6264188
          қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
          күрес агенттiгi (қаржы полициясы)
      001  Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқор-      5795677
           лыққа қарсы күрес жөніндегі уәкілетті
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың           150261
           құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
           қамтамасыз ету
      003  Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-теле-      314000
           коммуникациялық жүйені құру  
      104  Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес     4250
    678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы     6950
       110  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің       6950
           басқа да көріністеріне қарсы күрес
   680    Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет  2512476
          қызметі
      001  Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды    2392522
           адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
      002  Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет        119954
           қызметінің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру
04        Бiлiм беру                                157666943
   201    Қазақстан Республикасы Ішкі істер           3234731
          министрлігі
      010  Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау         642018
      011  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және              122415
           қайта даярлау
      012  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау      2086876
      013  Білім беру объектілерін салу және                 383422
           реконструкциялау
    202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар     330421
          министрлігі
      006  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау       330421
    205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт    2416623
          министрлігі
       002  Спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу     1226491
           және реконструкциялау
      003  Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту     1050937
           және тәрбиелеу
      004  Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау         139195
   206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат 109368
          министрлігі
      020  Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының         109368
           біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау  
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi 5086412
      005  Білім берудің мамандандырылған ұйымдарында        228474
            жалпы білім беру
      010  Орта кәсiптiк білiмi бар мамандар даярлау         447535
      011  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі           4410403
           кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы      274675
          министрлiгi
      007  Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру            274675
           объектілерін дамыту
    213    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты      3309
          әлеуметтік қорғау министрлігі
      022  Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік            3309
           ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру
           және оларды қайта даярлау
    220    Қазақстан Республикасы Экономика және        123772
          бюджеттік жоспарлау министрлігі
      042  Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен      123772
           менеджерлердің біліктілігін арттыру
   221    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі    620741
      007  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау            188300
      016  Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау          381997
      017  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды        50444
           қайта даярлау
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   135949638
          министрлігі
      001  Білім және ғылым саласындағы уәкілетті           1417120
           органның қызметін қамтамасыз ету
      008  Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-       191463
           әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан
           өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін
           республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ
           диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және
           жеткізу
      009  Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу           1485895
      010  Республикалық мектеп олимпиадаларын,              377801
           конкурстарды, республикалық маңызы бар
           мектептен тыс іс-шараларды өткізу
      011  Білім беру және ғылым объектілерін салу және     8030867
           реконструкциялау
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        32425627
           қалаларының бюджеттеріне білім беру
           объектілерін салуға және реконструкциялауға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      013  Орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлау         842150
      014  Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми          139239
           зерттеулер
      015  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         2457650
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім  
           беретін мемлекеттік мекемелердегі физика,
           химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен
           жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      016  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1433979
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитын студент-
           тердің стипендияларын төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      017  Мәдениет пен өнер саласында үзіліссiз оқуды      1684939
           қамтамасыз ету
      020  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі          47177186
           кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
      021  Білім беру жүйесін ақпараттандыру                   4000
      022  Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйенің         21800
           жаңа технологияларын енгізу
      023  Мемлекеттік білім беру ұйымдары                   117194
           кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және
           қайта даярлау
      025  Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету     589383
           және білім беру қызметтерінің сапасын талдау
      027  Ұлттық тестілеу жүйесі                            655611
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         9870715
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелердің үлгілік
           штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         5209021
           қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
           берілетін білім беру объектілерін ұстауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      030  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          219548
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитындар
           үшін жол жүруге өтемақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      031  Алматы облысының облыстық бюджетіне және         958579
           Алматы қаласының бюджетіне білім беру 
           объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту 
           үшін берілетін нысаналы даму трансферттері
      033  Облыстық бюджеттерге балаларды тестілеу           108228
           пункттеріне жеткізуді, онда тамақтандыруды        
           және онда тұруын ұйымдастыруға ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      034  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         500012
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелерді Интернетке
           қосуға және трафикке ақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1104703
           қалаларының бюджеттеріне орта білім
           беретін мемлекеттік ұйымдардың кітапхана
           қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен
           оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға
           және жеткізуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1958760
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық
           және мультимедиалық кабинеттер құруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          286100
           қалаларының бюджеттеріне бастауыш
           кәсіби білім беретін мемлекеттік мекемелердің
           материалдық-техникалық базасын нығайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      038  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          503440
           қалаларының бюджеттеріне облыстық (қалалық)
           педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
           институттарының педагог қызметкерлерін қайта
           даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      039  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           75000
           қалаларының бюджеттеріне облыстық (қалалық)
           педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
           институттарының материалдық-техникалық
           базасын нығайтуға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      045  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1784242
           қалаларының бюджеттеріне электрондық
           үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      046  Мемлекеттік білім беру жүйесінің                12467398
           әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту
      049  Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің           37415
           мамандарын даярлау және қайта даярлау
      050  Сенім артқан агенттер қызметіне ақы төлеу          65082
      051  Алматы қаласы бюджетіне 2007 жылы "А. Жұбанов     163366
           атындағы дарынды балаларға арналған қазақ орта
           мамандандырылған музыка мектеп-интернаты"
           мемлекеттік білім мекемесінің жұмыс істеуіне
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      052  Қостанай облысының облыстық бюджетіне көлік        14449
           коммуникация саласының техникалық және қызмет
           көрсету персоналы кадрларын даярлау және қайта
           даярлау жөніндегі өңіраралық орталықтың
           материалдық-техникалық базасын нығайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      076  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1024543
           қалаларының бюджеттеріне білім беру саласында
           мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын
           енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес     5809
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     541324
           дамыту
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау     8279741
          министрлiгi
      002  Орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлау         230395
      003  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі           6104409
           кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
      013  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          211003
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитын студент-
           тердің стипендияларын төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      014  Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрла-    1147275
           рының біліктілігін арттыру және қайта даярлау
      021  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           34038
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитындар үшін
           жол жүруге өтемақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      026  Білім беру объектілерін салу және                 191138
           реконструкциялау
      039  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          114369
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік тапсырыс
           шеңберінде орта кәсіптік білім беру ұйымдарына
           оқыту құнын ұлғайту және қосымша қабылдау
           бойынша шығыстарды өтеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      040  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          247114
           қалаларының бюджеттеріне медицина кадрларын,
           сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы
           менеджерлердің біліктілігін арттыруға
           және оларды қайта даярлауға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
     233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда   10120
            министрлiгi
       023  Техникалық реттеу саласында мамандардың            10120
           біліктілігін арттыру және қайта даярлау
    608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет    730836
            iстерi агенттiгi
      004  Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау  730836
           және бiлiктiлiгiн арттыру
    618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа 484643
            және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
          агенттігі (қаржы полициясы)
      004  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау       321843
      007  Білім беру объектілерін дамыту                    162800
    678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы     3978
      004  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау         3978
    694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс        7935
            басқармасы
       011  Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және          7935
           мамандандыру
05        Денсаулық сақтау                          103796722
    201    Қазақстан Республикасы Ішкi iстер           1343325
            министрлігі
      014  Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының  1343325
           қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн
           емдеу
    208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi 1611741
      012  Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы         1611741
           мүшелерін емдеу
    225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым      263377
            министрлiгi
      019  Балаларды оңалту                                  263377
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау    97944751
            министрлiгi
      001  Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті           1733022
           органның қызметін қамтамасыз ету
      005  Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының          22740211
           бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін салуға
           және реконструкциялауға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
      006  Республикалық деңгейде халықтың                  2250666
           санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы
      007  Республикалық денсаулық сақтау ұйымдары үшін      525806
           қанды, оның компоненттерін және препараттарын
           өндіру
      008  Арнайы медицина резервін сақтау                    16271
      009  Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы          1731451
           ғылыми зерттеулер
      010  Жоғары мамандандырылған медициналық көмек        9203495
           көрсету
      011  Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған      957228
           және санаторий-сауықтыру медициналық
           көмек көрсету
      012  Ана мен баланы қорғау                            3314270
      016  Денсаулық сақтау объектілерін салу және         11190054
           реконструкциялау
      017  Сот-медицина сараптамасы                         1356578
      018  Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра              8609
           құндылықтарын сақтау
      019  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру     551608
      022  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1020274
           қалаларының бюджеттеріне созылмалы ауруларды
           амбулаториялық емдеу кезінде диспансерлік
           есепте тұрған балалар мен жасөспірімдерді
           дәрілік заттармен қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      023  Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда   518050
           ұтқыр және телемедицинаны дамыту
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1580657
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың
           жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу
           деңгейінде жеңілдікті жағдайлармен дәрілік
           заттармен қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      027  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          713722
           қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
           берілетін денсаулық сақтау объектілерін ұстауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         7598597
           қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды,
           вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық
           препараттарды сатып алуға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1805710
           қалаларының бюджеттеріне облыстық
           санитарлық-эпидемиологиялық орталықтардың
           материалдық-техникалық базасын нығайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      030  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         4997571
           қалаларының бюджеттеріне бастапқы
           медициналық санитарлық көмектің медициналық
           ұйымдарын штаттық нормативтерге сәйкес
           медициналық кадрлармен жасақтауға және
           жалпы практикадағы дәрігерлердің жүйесін
           дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      031  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           41447
           қалаларының бюджеттеріне құрылатын ақпарат-
           тық-талдамалық орталықтардың қызметін
           қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      032  Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы  956154
           қаласының бюджетіне денсаулық сақтау
           объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін
           берілетін нысаналы даму трансферттері 
      033  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           11489
           қалаларының бюджеттеріне эпидемиологиялық
           қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерді сатып
           алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          596614
           қалаларының бюджеттеріне амбулаториялық емдеу
           деңгейіндегі 5 жасқа дейінгі балаларды
           дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          665733
           қалаларының бюджеттеріне жүкті әйелдерді
           құрамында темір және йод бар препараттармен
           қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         3848767
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың
           жекелеген санаттарын алдын ала медициналық
           тексеруді жүзеге асыруға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      038  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        16519387
           қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтаудың
           медициналық ұйымдарын жергілікті деңгейде
           материалдық-техникалық жарақтандыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      041  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1121700
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде
           қан орталығын материалдық-техникалық
           жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      045  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          250600
           қалалары бюджеттеріне Қазақстан Республикасында
           ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес
           жөніндегі іс-шараларды іске асыруға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес     7740
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     111270
           дамыту
    678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы    59603
      003  Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы            59603
           мүшелерін емдеу
    694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс     2573925
            басқармасы
       002    Ессентуки қаласындағы "Қазақстан" санаторийі      174899
           қызметіне мемлекеттік қолдау
      003  Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-        40596
           эпидемиологиялық салауаттылығы
      004  Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық   2321654
           көмек көрсету
      005  Медициналық ұйымдарды техникалық және              36776
           ақпараттық қамтамасыз ету
06        Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік          462902605
            қамсыздандыру
    213    Қазақстан Республикасы Еңбек және         462748901
            халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      001  Еңбек, жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік        1987226
           қорғау және көші-қон саласындағы уәкілетті
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Зейнетақы бағдарламасы                         293156678
      003  Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар             73321815
      004  Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар                 41089918
      005  Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы                     1837082
      006  Жер астындағы және ашық тау-кен жұмыстарында,    2972432
           еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше
           ауыр жұмыстарда жұмыс iстегендерге мемлекеттiк
           арнайы жәрдемақылар
      007  Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік        16723500
           жәрдемақылар
      008  Семей ядролық сынақ полигонында ядролық          4682512
           сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге
           төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай
           өтемақылар
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         3816000
           қалаларының бюджеттеріне табысы аз
           отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға
           мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      010  Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін   80277
           құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы
      011  Қаза болған, қайтыс болған әскери                    530
           қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап
           алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдер
      012  Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы              61325
           ғылыми зерттеулер
      013  Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді            8210718
           қамтамасыз ету
      014  Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы              64757
           бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету
      015  Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік             750000
           орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту
      016  Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған                1267424
           жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам
           өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу
      019  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          507000
           қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыз-
           дандыру объектілерін салуға және реконструк-
           циялауға берілетін нысаналы даму трансферттері
      023  Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек          26841
           көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету
      027  Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру        11592014
           және әлеуметтік қорғау
      030  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          600852
           қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді оңалту
           жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді
           міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз
           етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке
           көмекшілердің қызмет көрсетуіне ағымдағы
           нысаналы трансферттер
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым      124031
            министрлігі
      026  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          124031
           қалаларының бюджеттеріне арнайы (түзету)
           білім беру ұйымдарын арнаулы техникалық және
           орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
    603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және    29673
          байланыс агенттігі
      018  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           29673
           қалаларының бюджеттеріне қалалық
           телекоммуникациялық желілердің абоненттері
           болып табылатын, әлеуметтік қорғалатын
           азаматтарға телефон үшін абоненттік төлем
           тарифтерінің көтерілуін өтеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық           72358645
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика және      1283215
          минералдық ресурстар министрлiгi
       021  Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк        783215
           ауданында жеткізуші газ құбырын салуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      027  Облыстардың немесе аудандардың (облыстық          500000
           маңызы бар қалалардың) коммуналдық
           меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды
           ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және      71075430
          сауда министрлiгi
      004  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        30500000
           қалаларының бюджеттеріне инженерлік-
           коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және
           жайластыруға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      012  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне            159286
           Приозерск қаласындағы әскери қызметшілер
           үйлерін күрделі жөндеуден өткізуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        11222493
           қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      025  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           64671
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік
           коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін
           салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        12027507
           қалаларының бюджеттеріне коммуналдық
           шаруашылықтарды дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        17001473
           қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді
           мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      037  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне            100000
           Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық    63208039
          кеңiстiк
   101    Қазақстан Республикасы Президентінің         141097
          Әкімшілігі
       004  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау                141097
   205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт   22139045
          министрлігі
       001  Туризм және спорт саласындағы уәкілетті           748078
           органның қызметін қамтамасыз ету
      005  Спорт объектілерін салу және реконструкциялау   12315166
      006  Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық             81866
           түрлерiн дамытуды қолдау
      007  Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер    110000
      008  Мемлекеттiк сыйлықақылар                             169
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         3618903
           қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн
           дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері
      011  Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру        536068
      012  Жоғары жетiстiктер спортын дамыту                4667503
      014  Туризм мен спорттың ақпараттық жүйесін құру        50000
           және дамыту
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес    11292
    206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және       36739812
          ақпарат министрлігі
      001  Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкілетті       396122
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы      238715
           ғылыми зерттеулер
      003  Мемлекеттiк сыйлықақылар мен стипендиялар          24397
      004  Мемлекет қайраткерлерiнiң бейнесiн мәңгi            5000
           есте қалдыру
      005  Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан                  690792
           халықтарының басқа да тілдерiн дамыту
      006  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        10663511
           қалаларының бюджеттерiне мәдениет
           объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы
           даму трансферттері
      007  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау                811253
      008  Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды       1060820
           қамтамасыз ету
      009  Ұлттық фильмдер шығару                            994682
      010  Мұрағат қорын сақтауды қамтамасыз ету             274505
      011  Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар     1295923
           өткізу
      012  Театр-концерт ұйымдарының жұмысын қамтамасыз     3381841
           ету
      014  Ақпараттың жалпыға қол жетімділігiн              1296739
           қамтамасыз ету
      015  Баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету         32583
      016  Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргiзу         12077842
      017  Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып      806695
           шығару
      018  Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм       400341
           саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу
      022  Алматы қаласының бюджетіне республикалық          250632
           бюджеттен берілген мәдениет ұйымдарының
           2007 жылы жұмыс істеуіне және мәдениет
           ұйымдарының жүйесін қолдауға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      023  Мәдениет объектілерін дамыту                      670400
      024  Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының     948440
           басқа да тілдерiн дамыту жөніндегі ақпараттық
           жүйелер құру
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес    25579
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     393000
           дамыту
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым     1068118
          министрлiгi
      003  Ғылыми-тарихи құндылықтарды сақтау                  6763
      006  Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-            408838
           педагогикалық ақпараттың қол жетімділігін
           қамтамасыз ету
      040  Жастар саясатын жүргізу                           652517
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау        7325
          министрлігі
      020  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттың жалпыға     7325
           қол жетiмдiлігін қамтамасыз ету
     694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс     3112642
          басқармасы
      006  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу             127740
      015  Щучье-Бурабай курортты аймағының инфрақұрылымын  2984902
           дамыту
09        Отын-энергетика кешені және жер қойнауын   49962633
          пайдалану
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым      221944
          министрлігі
      024  Сейсмологиялық ақпарат мониторингі                221944
    231    Қазақстан Республикасы Энергетика және     49491070
          минералдық ресурстар министрлiгi
      001  Энергетика және минералдық ресурстар              887653
           саласындағы уәкілетті органның қызметін
           қамтамасыз ету
      002  Пайдалану құқығы мұнай газ жобалары жөніндегі      17598
           мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi
           есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету
      003  Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы      93347
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      004  Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және          843044
           минералдық ресурстар саласындағы технологиялық
           сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      005  Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану    801809
           реакторын құру
      008  Уран кеніштерін консервациялау және жою,          606308
           техногендік қалдықтарды көму
      009  Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу       533499
      010  Жылу-энергетика кешенін дамыту                     59920
      011  Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету          456000
      012  Геологиялық ақпаратты қалыптастыру                 82943
      013  Мемлекеттiк геологиялық зерделеу                 3372769
      014  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану           702619
           мониторингi
      017  Өздігінен төгіліп жатқан ұңғымаларды жою         1250830
           және консервациялау
      018  Мұнай операцияларын жүргізуге арналған            300000
           келісім шарттарда, сондай-ақ көмірсутегін 
           тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде
           мемлекет мүддесін білдіру
      019  "Қарағанды шахталарын тарату" РМБК-ке берілген,   125810
           жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген
           зиянды өтеу
      022  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар      211037
           туралы ақпараттық жүйені дамыту 
      023  Арнайы бақылау станцияларында тіркелген ядролық    26000
           жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи
           сейсмограммаларының мұрағатын қағаздағы
           жазбадан электрондық жеткізушілерге көшіру
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        31565046
           қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      025  Қазақстан Республикасы Энергетика және            444756
           минералдық ресурстар министрлiгi ведомстволарының
           көшуі
      026  Қазақстанның оңтүстік өңірі тұтынушыларын        6945108
           тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету
      029  Қазақстан Республикасында өндіру салалары          13000
           қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру
      049  Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық      151974
           жұмысы
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда  249619
          министрлiгi
      003  Мырғалымсай кен орны кенiштерiн жою               249619
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,        92950587
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
          қорғау, жер қатынастары
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы    83495721
          министрлiгi
      001  Агроөнеркәсіптік кешен, орман және су            7509995
           шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және        188398
           жақсарту
      003  Өсімдіктерді қорғау                              3095812
      004  Өсімдіктер карантині                              838596
      005  Тұқымдық және көшет материалының сорттық          177840
           және себу сапаларын анықтау
      006  Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды мемлекеттік    1569080
           қолдау
      008  Мемлекеттік мекемелердің инфрақұрылымын дамыту     57057
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        19988355
           қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын
           дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      010  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1122233
           қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдық-
           таудың баламасыз көздері болып табылатын аса
           маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен
           ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын
           субсидиялауға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      011  Ветеринарлық зертханалар объектілерін дамыту      450400 
      012  Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал        137931
           теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-фаза)
      013  Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын            131268
           сынақтан өткізу
      014  Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру     9560
      015  Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және      2130
           өнеркәсіп ағындыларын тазарту
      016  Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі        130299
           қолдау
      017  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        12739138
           қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      018  Эпизоотиялық салауаттылықты қамтамасыз ету       5746698
      020  Азық-түлік қауіпсіздігін және жұмылдыру          7058162
           қажеттіліктерін қамтамасыз ету
      021  Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және      203594
           агроклиматтық қамтамасыз ету
      022  Қазақстан Республикасының Ауылшаруашылық          357000
           министрлiгiнің жергілікті бөлімшелері үшін
           ғимараттар және құрылыстар сатып алу
      023  Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану       346640
      024  Сатып алу операцияларын және бағалық             1000000
           интервенцияларды өткізу
      025  Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және             3768
           жерлердi қалпына келтіру
      027  Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал        312100
           теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау
      028  Арал теңiзi өңірінің елдi мекендерiн сумен         19503
           жабдықтау және оның санитариясы
      029  Сумен жабдықтау жүйесін салу және                4971425
           реконструкциялау
      030  Республикалық меншіктегі сумен жабдықтаудың       300000
           инфрақұрылымдық желілерінің жұмыс істеуіне
           мемлекеттік қолдау көрсету
      031  Гидротехникалық құрылысты реконструкциялау        730693
      034  Су берумен байланысы жоқ республикалық су        1542687
           шаруашылығы объектілерін пайдалану
      036  Ормандардың сақталуын және тұрақты дамуын        2488766
           қамтамасыз ету
      037  Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және     119500
           оның кадастры
      038  Балық ресурстарын молайту                         737539
      040  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және         2863282
           жануарлар дүниесін сақтау мен дамытуды
           қамтамасыз ету
      041  Нұра-Есіл өзендері бассейнінің қоршаған          1372844
           ортасын оңалту және басқару
      042  Агроөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы      2660451
           ғылыми зерттеулер
      044  Ормандарды сақтау және республиканың орманды       95314
           аумақтарын көбейту
      045  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          300000
           қалаларының бюджеттеріне ормандарды сақтау,
           қорғау, молайту және орман өсіру қызметін
           қамтамасыз ету
      046  Агроөнеркәсiп кешені, су және орман шаруашылығы   147527
           салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк
           қамтамасыз ету
      047  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен     217601
           жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және
           жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін
           мемлекеттік есепке алу және тіркеу
      054  Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік   431335
           құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу
           және қалпына келтіру
      055  Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік               630
           сыйлықақылар
      056  Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің         669359
           бәсекеге қабілетін арттыру
      057  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін және         110000
           ауыл тұрғындарын өтеусіз негізде ақпараттық
           қамтамасыз ету
      111  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қала-    195808
           ларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару
           деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің
           аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік
           функцияларға ағымдағы нысаналы трансферттер
      112  "Электрондық үкімет" құру                         345054
      743  Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық              349
           ресурстарының ұлттық қоймасын салу
    234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны      4808442
          қорғау министрлігі
      001  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті     1953388
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық       7208
           қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық
           сараптама жүргізу
      003  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми         312700
           зерттеулер
      004  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және     900000
           реконструкциялау
      005  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту        566439
      007  Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін      466641
           құру және дамыту
      008  Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу       602066
    606    Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі  655297
      005  Ауыл шаруашылығы санағын жүргізу                  655297
    614    Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын      3824057
          басқару агенттiгi
      001  Жер ресурстарын мемлекеттік басқаруды             425870
           қамтамасыз ету
      002  Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету   1265385
      004  Топография-геодезиялық және картографиялық        847615
           өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету
      006  Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы     43071
           ғылыми зерттеулер
      111  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қала-    445316
           ларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару
           деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің
           аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік
           функцияларға ағымдағы нысаналы трансферттер
      112  "Электрондық үкімет" құру                         796800
    694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс      167070
          басқармасы
      007  Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау,   167070
           молайту
11        Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және       5563370
          құрылыс қызметі
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және       5563370
          сауда министрлiгi
      005  Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми              73020
           зерттеулер
      006  Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми        1222492
           зерттеулер
      008  Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету                 231361
      014  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі        902951
           саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды
           жетілдіру
      015  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Теміртау   163000
           қаласындағы индустриялық парктің инфрақұрылымын
           салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      019  Оңтүстік-Қазақстан облысының бюджетіне           2970546
           "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының
           инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
12        Көлiк және коммуникация                   216802564
   215    Қазақстан Республикасы Көлiк және         212168229
          коммуникация министрлiгi
      001  Көлiк және коммуникация саласындағы              1991673
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын      86249200
           дамыту
      003  Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі,  20376916
           орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдан-
           дыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен
           тексеру
      005  Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын       3320865
           қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау
      006  Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту                 4831542
      008  Азаматтардың жекелеген санаттарына жол жүру         1192
           төлемдерінің ұсынылған жеңілдіктері бойынша
           өткен жылдардың міндеттемелері 
      009  Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар     9430276
           бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын
           субсидиялау
      010  Көлiк және коммуникация саласындағы               108142
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      011  Темір жол саласының стандарттарын әзірлеу          65077
      012  Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық      6000000
           маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі
           жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      014  Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін        44057
           жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіз-
           дігін қамтамасыз ету
      015  Көліктік деректер базасының және тасымалдар       172503
           қауіпсіздігі серпіні мониторингінің ақпараттық
           талдау жүйесін құру
      016  Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын                229365
           орындаудың сапасын қамтамасыз ету
      019  Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау          642000
      020  Су көлігі инфрақұрылымын дамыту                   158310
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        78226636
           қалаларының бюджеттеріне көліктік инфра-
           құрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      030  "Transport tower" әкімшілік-технологиялық         320475
           кешені ғимаратын ұстау
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым       65463
          министрлігі
      018  Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету       65463
    601    Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш           94208
          агенттігі
      001  Ғарыш саласындағы уәкілетті органның қызметін      67856
           қамтамасыз ету
      003  Қазақстан Республикасының ғарышкерлерін            14032
           даярлау
      006  Сенім артқан агенттер қызметіне ақы төлеу            275
      008  "Байқоңыр" кешенінің жалға берілген мүлкінің       12045
           есебі
    603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру       4474664
          және байланыс агенттігі
      006  Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық      121195
           құралдардың мониторинг жүйесін техникалық
           сүйемелдеу
      012  Байланыс және хабар таратудың ғарыштық            729836
           аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету
      017  Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап        3623633
           байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі
           залалдарына өтемақы
13        Басқалар                                  172574252
   202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар    4752079
          министрлігі
      008  Мемлекеттік материалдық резервті                 4752079
           қалыптастыру және сақтау
    203    Қазақстан Республикасы Табиғи монополия-    1097797
          ларды реттеу агенттігі
      001  Табиғи монополия субъектілерінің қызметін        1097797
           реттеуді, бақылауды қамтамасыз ету
    204    Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер         1161704
          министрлiгi
      006  Өкiлдiк шығындар                                  879004
      011  Қазақстанда тұратын этностардың тарихи шығу       282700
           елдерімен қатынастарын нығайту және шетелде
           Қазақстан Республикасындағы этникалық келісімді
           насихаттау
    217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  140089908
      004  Облыстық бюджеттерге республикалық бюджет         116984
           алдындағы борышты өтеуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      008  Халықтың қаржы сауаттылығын арттыру               600000
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        89469724
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік
           қызметшілерге, мемлекеттік мекемелердің
           мемлекеттік қызметші болып табылмайтын
           қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындар
           қызметкерлеріне жалақы төлеуге берілетін 
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      010  Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       20237035
      021  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        29666165
           қалалары бюджеттеріне бюджеттік түсімдердің
           шығындарын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
           трансферттер
    220    Қазақстан Республикасы Экономика және        878000
          бюджеттік жоспарлау министрлігі
      004  Республикалық бюджеттік инвестициялық             700000
           жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-
           экономикалық негіздемелерін әзірлеу және
           сараптау
      007  Экономика саласындағы қолданбалы зерттеулер       178000
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және       4087290
          сауда министрлiгi
      001  Индустрия және сауда саласындағы уәкілетті       2369741
           органның қызметін қамтамасыз ету
      007  Стандарттау, сертификаттау, метрология және        27560
           сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
      013  Стандарттау, метрология және сертификаттау       1312725
           жүйесін жетілдіру
      016  Жаңа технологияларды құру және дамыту             130000
      027  Ақпараттық технологиялар паркінің жұмыс            15463
           істеуін қамтамасыз ету
      111  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қала-    108101
           ларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару
           деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің
           аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік
           функцияларға ағымдағы нысаналы трансферттер
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     123700
           дамыту
    234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны      2172739
          қорғау министрлiгi
      006  Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу          2172739
    601    Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш         1115044
          агенттігі
      007  Қазақстан Республикасы меншігі болып табылатын   1115044
           "Байқоңыр" кешені объектілерін және кешенін
           түгендеу және қайта бағалау
    603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және  1719729
          байланыс агенттігі
       116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды    1719729
           дамыту
    608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет   2891874
          істері агенттігі
      005  Республикалық бюджет есебінен ұсталатын          1108200
           мемлекеттік органдары орталық аппараттарының
           қызметкерлері үшін пәтерлер сатып алу
      007  Республикалық бюджет есебінен ұсталатын          1783674
           мемлекеттік органдар орталық аппараттарының
           жас мамандары үшін жатақхана салу
    694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс    12608088
          басқармасы
      008  Қазақстан Республикасы Президентi Іс            12608088
           басқармасының объектiлерiн салу және
           реконструкциялау
14        Борышқа қызмет көрсету                     33764653
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   33764653
      013  Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету                33764653
15        Трансферттер                              192790980
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi  192790980
      400  Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру         192790980

            ІІІ. Операциялық сальдо                   125962051

            ІV. Таза бюджеттік кредит беру               -11508784
            Бюджеттік кредиттер                            39373479

07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық           35800000
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   12000000
      051  Тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға              12000000
           "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ны
           несиелендіру
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және      23800000
          сауда министрлігі
      002  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        23800000
           қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға
           кредиттер беру
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,           22073
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
          қорғау, жер қатынастары
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы       22073
          министрлiгi
      086  Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі         22073
           қолдау жөніндегі жобаға кредит беру
13        Басқалар                                    3551406
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi    3551406
      011  Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндетте-        3551406
           мелерді орындау

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________

            Бюджеттік кредиттерді өтеу                    50882263

5         Бюджеттік кредиттерді өтеу                    50882263
   01     Бюджеттік кредиттерді өтеу                    49997274
      1    Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік       49997274
           кредиттерді өтеу
    02     Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша    884989
          талаптарды қайтару
      1    Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша         884989
           талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Функционалдық топ                                       Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                       мың теңге
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
        1                    2                             3
____________________________________________________________________
          V. Қаржы активтерімен жасалатын           367102068
          операциялар бойынша сальдо
          Қаржы активтерін сатып алу                369102068
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер       3754205
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi     369494
       006  Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын          369494
           сатып алу
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым        1873791
          министрлігі
      053  "Ғылым қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын           1873791
           қалыптастыру
    406    Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау    10920
          жөніндегі есеп комитеті
      003  "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу орталығы"         10920
           РМК-нің жарғылық капиталын қалыптастыру
    600    Қазақстан Республикасы Алматы қаласының     1500000
          өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу
          агенттігі
      002  "Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығы"      1500000
           АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту              
04        Білім беру                                   350000
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым      350000
          министрлігі
       032  Білім беруді және ғылымды институционалдық        350000
           дамыту
05        Денсаулық сақтау                              10920
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау       10920
          министрлігі
      025  "Республикалық балаларды оңалту орталығы"          10920
           РМК-нің жарғылық капиталын қалыптастыру
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            9525000
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі    9525000
      049  "Ипотекалық кредиттерге кепілдік берудің         1025000
           қазақстандық қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын
           ұлғайту
      050  "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ның        8500000
           жарғылық капиталын ұлғайту
08        Мәдениет, спорт, туризм және                3556764
          ақпараттық кеңiстiк 
    205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт      54600
          министрлігі
      013  Туризм мен спортты институционалдық дамыту         54600
    206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және        3502164
          ақпарат министрлігі
      019  Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық    3502164
           дамыту                        
09        Отын-энергетика кешені және жер қойнауын   34006019
          пайдалану
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика          34006019
          және минералдық ресурстар министрлігі      
       007  Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар        3470000 
           паркі" технопаркін құру 
      028  Атом өнеркәсібін институционалдық дамыту        28686193
      036  Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының        1849826
           Түркменстанның шаруашылық жүргізуші
           субъектілерінің алдындағы борыштарын өтеу
           бойынша іс-шаралар жүргізу
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,        28149600
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар
          дүниесін қорғау, жер қатынастары            
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы    27275600
          министрлiгi
       043  "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық      27275600
           капиталын ұлғайту
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны       874000
          қорғау министрлігі
      010  "Қазаэросервис" АҚ-ның жарғылық капиталын         874000
           ұлғайту
12        Көлік және коммуникация                    18608590
    215    Қазақстан Республикасы Көлік және           1874425
          коммуникация министрлігі
       017  "Қазавиализинг" АҚ-ның жарғылық капиталын        1874425
           ұлғайту
    601    Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш         8224165
          агенттігі
      005  "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық    8224165
           капиталын ұлғайту
    603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және  8510000
          байланыс агенттігі
      004  Байланыс пен хабар таратудың ұлттық              8510000
           спутниктік жүйесін дамыту
13        Басқалар                                  271140970
    104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  3000000
          Кеңсесі
      005  "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін              3000000
           әкімшілік ғимарат сатып алу
    208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі  145500
      013  "Қазақстан ГАЖ орталығы" АҚ-ның жарғылық          145500
           капиталын ұлғайту
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі   23400000
       027  Еуразия даму банкіне қатысушы мемлекеттердің    23400000
           нарықтық экономикасының қалыптасуы мен
           дамуына, олардың экономикалық өсуі мен сауда-
           экономикалық байланыстарын кеңейтуге
           жәрдемдесу
    220    Қазақстан Республикасы Экономика және       4533728
          бюджеттік жоспарлау министрлігі
      016  Мемлекеттік активтерді басқару жүйесін дамыту    4533728
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым    15299654
          министрлігі
      057  "Самғау" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі"  15299654
           АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және     224040000
          сауда министрлігі 
      011  "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығының           5000000
           халықаралық орталығын құру
      017  "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның жарғылық    204840000
           капиталын ұлғайту
      020  "Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ-ның           200000
           жарғылық капиталын қалыптастыру
      021  Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация құру          14000000
           жөніндегі іс-шаралар өткізу 
    694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс      722088
          басқармасы
      012  "Күйгенжар" АҚ-ның жарғылық капиталын             522088
           ұлғайту
      013  "Қазақстан Республикасы Президентінің
            телерадиокешені" ҰАҚ-ның жарғылық капиталын      200000 
           ұлғайту 

___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________

           Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
6         Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
    01     Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
       1   Қаржы активтерін ел ішінде сатудан
           түсетін түсімдер                                2000000

___________________________________________________________________
                           Атауы                         Сомасы,
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
                             1                              2
___________________________________________________________________
            VI. Бюджет тапшылығы                    -229631233
          VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру      229631233

                   ________________________

                                         "2007 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2006 жылғы 8 желтоқсандағы 
                                            N 194-ІІІ Заңына
                                               2-ҚОСЫМША

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), өзгерту енгізілді - 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

   Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін
          2007 жылға арналған бюджетке түсетін
                  түсімдердің көлемдері

N
P/c

Атауы

Сомасы, мың теңге


Барлығы

961438167

1

Мұнай секторының кәсіпорындарынан   түсетін  тікелей салықтар, барлығы

955 491 934

1.1

Корпорациялық табыс салығы

624 895 320

1.2

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

330 596 614

2

Мұнай секторы кәсіпорындары жүргізетін
операциялардан түсетін басқа да түсімдер

0

2.1

Мұнай келісімшарттарының талаптарын бұзғаны
үшін түсетін түсімдер

0

3

Республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру мен өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер

0

4

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

5 946 233

                                          "2007 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2006 жылғы 8 желтоқсандағы 
                                            N 194-ІІІ Заңына
                                               3-ҚОСЫМША

      Ескерту. 3-қосымша алып тасталды - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңымен.

                                         "2007 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2006 жылғы 8 желтоқсандағы
                                             N 194-ІІІ Заңына
                                                4-ҚОСЫМША

     Табысы аз отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға
        мемлекеттік жәрдемақылар төлеу үшін қажетті
            мемлекеттік бюджет сомаларын бөлу

р/с
N

Атауы

Барлығы

Оның ішінде

республикалық
бюджет

жергілікті
бюджет

      БАРЛЫҒЫ                 6732400    3816000    2916400

1   Ақмола облысы                201000      20100      180900
2   Ақтөбе облысы                221100     114300      106800
3   Алматы облысы                498000     423300       74700
4   Атырау облысы                383800     154800      229000
5   Шығыс Қазақстан облысы       566400     125000      441400
6   Жамбыл облысы               1099600     830000      269600
7   Батыс Қазақстан облысы       510400     150000      360400
8   Қарағанды облысы             282700      54200      228500
9   Қостанай облысы              398500     262200      136300
10  Қызылорда облысы             742800     517100      225700
11  Маңғыстау облысы              62200          0       62200
12  Павлодар облысы              159800      55900      103900
13  Солтүстік Қазақстан облысы   300000     221000       79000
14  Оңтүстік Қазақстан облысы    1258400    888100      370300
15  Алматы қаласы                 35300                  35300
16  Астана қаласы                 12400                  12400

                                            "2007 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2006 жылғы 8 желтоқсандағы
                                            N 194-ІІІ Заңына
                                               5-ҚОСЫМША

       Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2007.07.05.  N 273 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), өзгерту енгізілді - 2007.10.22.  N 1 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi)   Заңдарымен.

         2007 жылға арналған республикалық бюджеттің
   бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды)
      іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық
   капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған
     бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік даму
                бағдарламаларының тізбесі ____________________________________________________________________
Функционалдық топ
    Әкімші                            Атауы
        Бағдарлама
____________________________________________________________________
      1                                2
____________________________________________________________________
          Инвестициялық жобалар
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
   102    Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық
           басқармасы
       002  Заң жобалары мониторингінің автоматтандырылған
           жүйесін құру
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң
          Кеңсесi
      112  Электрондық үкіметті құру
    204    Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
      009  Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін
           орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін
           сатып алу және салу                       
    217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
       007  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының
           ақпараттық жүйелерін құру және дамыту
      026  Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым
           объектілерін салу
      112  Электрондық үкімет құру
    220       Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
          жоспарлау министрлігі
      003  Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені
           жаңғырту
      112  Электрондық үкімет құру
   225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым
          министрлiгi
       005 Ғылыми объектілерді салу және реконструкциялау
    406    Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау
          жөніндегі есеп комитетi
      002  Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі
           есеп комитетінің ақпараттық деректер базасын дамыту
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
          байланыс агенттігі
       112  Электрондық үкіметті құру
    606    Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi
      003  Мемлекеттiк статистика органдарының ақпараттық жүйелер
           құру
02        Қорғаныс
    202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
       003  Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу
           мен реконструкциялау
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды
           табиғи дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жөніндегі
           жұмыстарды жүргізуге берілетін нысаналы даму
           трансферттері
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
       003  Қарулы Күштердің ақпараттық жүйелерін құру
      004  Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту
   678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
      002  Республикалық ұлан объектілерін салу
03        Қоғамдық тәртiп, қауiпсiздік, құқықтық, сот,
          қылмыстық-атқару қызметі
   201    Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi
       007  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін
           салу, реконструкциялау
      008  Мәліметтер берудің спутниктік желісі мен телефонияны
           жаңғырту және дамыту
       009  3-мемлекеттік жоба
   221    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
       004  Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу
           және реконструкциялау           
      009  "Құжаттандыру және тұрғындарды тіркеу"           
           мемлекеттік деректер базасы" ақпараттық жүйесін
           құру
   410    Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
          комитеті
       002  Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы
   501    Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты        
           002  Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының
           бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау
           жүйесін құру
      006  Сот жүйесі органдарының объектілерін дамыту
   502    Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
       003  Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық
           статистика және арнаулы есепке алу комитетінің
           ақпараттық жүйесін құру
   618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа
          және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
          агенттігі (қаржы полициясы )
      003  Бірыңғай автоматтандырылған
           ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру
   680    Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі
      002  Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметінің
           бірыңғай ақпараттық жүйесін құру
04        Бiлiм беру
   201    Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
      013  Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
    205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
       002  Спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу және
           реконструкциялау
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
       007  Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін
           дамыту
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      011  Білім беру және ғылым объектілерін салу және 
           реконструкциялау
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және
           реконструкциялауға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      021  Білім беру жүйесін ақпараттандыру
      031  Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы
           қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің
           сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы
           даму трансферттері
      046  Мемлекеттік білім беру жүйесінің әлеуметтік
           инфрақұрылымын дамыту
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
      026  Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
    618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа
          және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі
          (қаржы полициясы)
      007  Білім беру объектілерін дамыту
05        Денсаулық сақтау
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
       005  Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне
           денсаулық сақтау объектілерін салуға және
           реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері
      016  Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
      019  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру
      023  Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр
           және телемедицинаны дамыту
      032  Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының
           бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің
           сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы
           даму трансферттері
06        Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
    213    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
          әлеуметтiк қорғау министрлiгi
       015  Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың
           ақпараттық жүйесін дамыту
      019  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін
           салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      051  "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-на тұрғын үй
           құрылысын қаржыландыруға арналған кредит беру
    231    Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
       021  Ақтөбе облысының бюджетіне Мәртөк ауданында жеткізуші
           газ құбырын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлігі
       002  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне тұрғын үй салуға кредит беру
      004  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды
           дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
      025  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
           тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге
           берілетін нысаналы даму трансферттері
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
    205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
      005  Спорт объектілерін салу және реконструкциялау
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
      014  Туризм мен спорттың ақпараттық жүйесін құру және дамыту
    206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және
          ақпарат министрлігі
      006  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетін
           нысаналы даму трансферттері
      023  Мәдениет объектілерін дамыту
      024  Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа
           тілдерiн дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелер құру
    694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      015  Щучье-Бурабай курортты аймағы инфрақұрылымын дамыту
09        Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
       005  Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын
           құру
      022  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы
           ақпараттық жүйені дамыту 
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
          қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
          жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
    212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
          министрлiгi
      008  Мемлекеттік мекемелердің инфрақұрылымын дамыту
      011  Ветеринарлық лабораториялар объектілерін дамыту
      016  Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау
      017  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      025  Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлердi қалпына
           келтіру
      027  Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң
           солтүстiк бөлiгiн сақтау
      028  Арал теңiзi өңірінің елдi мекендерiн сумен жабдықтау
           және оның санитариясы
      029  Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау
      031  Гидротехникалық құрылысты реконструкциялау
      041  Нұра-Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту
           және басқару
      044  Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын
           көбейту
      056  Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге
           қабілетін арттыру
      086  Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау
           жөніндегі жобаға кредит беру  
      112  Электрондық үкімет құру                         
      743  Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық ресурстарының 
           ұлттық қоймасын салу
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
          министрлігі
      004  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және 
           реконструкциялау
       005  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту
      007  Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін құру және
           дамыту
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға
           және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
   614    Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару
          агенттiгi
      112  Электрондық үкімет құру                         
11        Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс
          қызметі
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлігі
      015  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Теміртау
           қаласындағы индустриялық парктің инфрақұрылымын
           салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      019  Оңтүстік-Қазақстан облысының бюджетіне "Оңтүстік"
           арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
12        Көлiк және коммуникация
   215    Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация
          министрлiгi
       002  Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту
      006  Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту
      015  Көліктік деректер базасын және тасымалдар қауіпсіздігі
           серпіні мониторингінің ақпараттық талдау жүйесін құру
      020  Су көлігі инфрақұрылымын дамыту
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
           бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
13        Басқалар
    608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
          агенттігі
      005  Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік
           органдары орталық аппараттарының қызметкерлері үшін
           пәтерлер сатып алу
      007  Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік
           органдары орталық аппараттарының жас мамандары үшін
           жатақхана салу
    694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
       008  Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының
           объектілерін салу және реконструкциялау
            Инвестициялық бағдарламалар
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
    225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгі
       002  Іргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер
    603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс
          агенттігі
       003  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қолданбалы
           ғылыми зерттеулер
    606    Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi
      004  Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
    608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстері
          агенттiгі
      003  Мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк қызмет саласындағы
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
02        Қорғаныс
    202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      009  Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер 
    208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
      006  Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс
           жүйелерiн жаңғырту және сатып алу
       116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
03        Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот,
          қылмыстық-атқару қызметі
    221    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту     
04        Білім беру
    201    Қазақстан Республикасы Iшкi істер министрлігі
       010  Орта кәсiптік білімi бар мамандар даярлау
      012  Жоғары кәсiптік білімi бар мамандар даярлау
    202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігi
       006  Жоғары кәсiптік білімi бар мамандар даярлау
    205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
       004  Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
    208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
       010  Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
      011  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптік білiмi
           бар мамандар даярлау
    220    Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк
          жоспарлау министрлігі
       042  Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен
           менеджерлердің біліктiлігiн арттыру
    221    Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігi
      007  Орта кәсiптiк білімi бар мамандар даярлау
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi
       008  Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк
           кешендердi әзiрлеу және байқаудан өткiзу, бiлім беру
           саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және
           шетелдегi қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетiн шығару
           және жеткізу
      013  Орта кәсiптiк бiлімi бар мамандар даярлау
      014  Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      020  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлімi
            бар   мамандар даярлау
       045  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары
           бюджеттеріне электрондық үкімет шеңберінде адами
           капиталды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
      002  Орта кәсiптiк бiлімi бар мамандар даярлау
       003  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білімi
           бар мамандар даярлау
    618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және
          сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы
          полициясы )
       004  Жоғары кәсiптік бiлiмi бар мамандар даярлау
    678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы
       004  Жоғары кәсiптік бiлiмi бар мамандар даярлау
    694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Ic басқармасы
       011  Дәрігерлердi шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру
05        Денсаулық сақтау
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
       009  Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту 
06        Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
    213    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
          әлеуметтік қорғау министрлiгі
       012  Еңбектi қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстік
    205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
       007  Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
    206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
          министрлігі
      002  Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
       116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
  09        Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
    231    Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
       003  Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы
           ғылыми зерттеулер
      004  Отын-энергетика кешенi, мұнай-химия және минералдық
           ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы
           ғылыми зерттеулер
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
          қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
          жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары
    212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
       042  Агроөнеркәсіп кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
    234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
          министрлiгі
      003  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер
    614    Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару
          агенттiгi
       006  Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
11        Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс
          қызметi
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлiгі
       005  Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      006  Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
12        Көлiк және коммуникация
    215    Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация
          министрлiгi
       010  Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
13        Басқалар
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлiгi
       007  Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi
           саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
      603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс
          агенттігі
       116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

             Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға
          және ұлғайтуға арналған инвестициялар
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
    217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
       006  Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      053  "Ғылым қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру
    406    Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау
          жөніндегі есеп комитеті
      003  "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу орталығы" РМК-нің
           жарғылық капиталын қалыптастыру
    600    Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік
          қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі
      002  "Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығы" АҚ-ның
           жарғылық капиталын қалыптастыру              
04        Білім беру
    225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
       032  Білім беруді және ғылымды институционалдық дамыту
05        Денсаулық сақтау
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      025  "Республикалық балаларды оңалту орталығы" РМК-нің
           жарғылық капиталын қалыптастыру
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
    217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      049  "Ипотекалық кредиттерге кепілдік берудің қазақстандық
           қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
      050  "Қазақстандық, ипотекалық компания" АҚ-ның жарғылық
           капиталын ұлғайту
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
    205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
      013  Туризм мен спортты институционалдық дамыту
    206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
          министрлігі
      019  Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық дамыту
09        Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
    231    Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
          ресурстар министрлiгi
       007  Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі"
           технопаркін құру
      028  Атом өнеркәсібін институционалдық дамыту
      036  Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Түркменстанның
           шаруашылық жүргізуші субъектілерінің алдындағы
           борыштарын өтеу бойынша іс-шаралар жүргізу
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
          қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны
          және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
    212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі
       043  "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық
           капиталын ұлғайту
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
          министрлігі
      010  "Қазаэросервис" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
12        Көлік және коммуникация
    215    Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
          министрлігі
       017  "Қазавиализинг" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
    601    Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі
      005  "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын
           ұлғайту
    603    Қазақстан Республикасы ақпараттандыру және
          байланыс агенттігі
      004  Байланыс пен хабар таратудың ұлттық спутниктік
           жүйесін дамыту
13        Басқалар
    104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
      005  "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимарат
           сатып алу
    208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
      013  "Қазақстан ГАЖ орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын
           ұлғайту
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
       027  Еуразия даму банкіне қатысушы мемлекеттердің нарықтық
           экономикасының қалыптасуы мен дамуына, олардың
           экономикалық өсуі мен сауда-экономикалық байланыстарын
           кеңейтуге жәрдемдесу
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
          жоспарлау министрлігі
      016    Мемлекеттік активтерді басқару жүйесін дамыту
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
          министрлiгi
      057  "Самғау" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның
           жарғылық капиталын ұлғайту
    233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
          министрлiгi
      011  "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық
           орталығын құру
      017  "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын
           қалыптастыру
      020  "Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ-ның жарғылық
           капиталын қалыптастыру
      021  Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация құру жөніндегі
           іс-шараларды өткізу
    694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы
      012  "Күйгенжар" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
      013  "Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені"
           ҰАҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту  

                      ___________________________

                                         "2007 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2006 жылғы 8 желтоқсандағы
                                            N 194-ІІІ Заңына
                                                6-ҚОСЫМША  

     2007 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
    процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
          бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi ___________________________________________________________________
Функционалдық топ
   Әкімші                        Атауы
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
5         Денсаулық сақтау
    226    Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігі
      006  Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-
           эпидемиологиялық салауаттылығы
      011  Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған
           және санаторий-сауықтыру медициналық көмек көрсету
      022  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне созылмалы ауруларды
           амбулаториялық емдеу кезінде диспансерлік есепте
           тұрған балалар мен жасөспірімдерді дәрілік заттармен
           қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың жекелеген
           санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде
           жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз
           етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды,
           вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық
           препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне 5 жасқа дейінгі балаларды
           дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне жүкті әйелдерді құрамында
           темір және йод бар препараттармен қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың жекелеген
           санаттарын алдын ала медициналық тексеруді
           жүзеге асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
6         Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
    213    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк
          қорғау министрлiгi
      002  Зейнетақы бағдарламасы
      003  Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар
      004  Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар
      006  Жер астындағы және ашық тау-кен жұмыстарында, еңбектiң
           ерекше зиянды және ерекше ауыр жағдайында жұмыс
           iстегендерге мемлекеттiк арнайы жәрдемақылар
                     _________________________

                                         "2007 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2006 жылғы 8 желтоқсандағы
                                             N 194-ІІІ Заңына
                                                7-ҚОСЫМША      

      2007 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
             процесінде секвестрлеуге жатпайтын
       жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі __________________________________________________________________
                            Атауы
__________________________________________________________________
  Білім беру

Жалпы білім беру
Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы
білім беру

  Денсаулық сақтау

Халыққа бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және арнайы балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету
             _____________________________________

О республиканском бюджете на 2007 год

Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2006 года N 194

       Статья 1.  Утвердить республиканский бюджет на 2007 год согласно  приложению 1  в следующих объемах:
      1) доходы - 2 220 421 435 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям - 1 621 664 278 тысяча тенге;
      неналоговым поступлениям - 131 841 042 тысячи тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала - 8 418 025 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов - 458 498 090 тысяч тенге;
      2) затраты - 2 094 459 384 тысячи тенге;
      3) операционное сальдо - 125 962 051 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование -  -11 508 784 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты - 39 373 479 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 50 882 263 тысячи тенге;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 367 102 068 тысяча тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов - 369 102 068 тысяча тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 2 000 000 тысяч тенге;
      6) дефицит -  -229 631 233 тысяч тенге, или 1,7 процента к валовому внутреннему продукту страны;
      7) финансирование дефицита бюджета - 229 631 233 тысяч тенге.

       Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2007 г.  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года); от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 2.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год поступления:
      арендной платы за пользование Российской Федерацией комплексом "Байконур" в сумме 14 099 000 тысяч тенге;
      арендной платы за пользование Российской Федерацией военными полигонами, отражаемой в доходах республиканского бюджета, в сумме 3 038 764 тысячи тенге.
       Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 3.  Утвердить объемы поступлений в бюджет на 2007 год, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно  приложению 2 .

       Статья 4.
       Сноска. Статья 4 исключена Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года   N 273 (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 5.  Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:
      по коду "Роялти" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей перед Республиканским фондом охраны недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также сумма исторических затрат, понесенных государством, на геологическое изучение контрактных территорий, которые возмещаются недропользователями, эксплуатирующими эти месторождения на основании контрактов на недропользование;
      по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд;
      по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
      по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.

       Статья 6.  Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 3 процентов от фонда заработной платы.

       Статья 7.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет в сумме 151 498 867 тысяч тенге, в том числе:
      Актюбинской - 1 079 129 тысяч тенге;
      Атырауской - 43 061 767 тысяч тенге;
      Мангистауской - 24 436 744 тысяч тенге;
      города Алматы - 72 310 353 тысяч тенге;
      города Астаны - 10 610 874 тысяч тенге.

       Статья 8.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 301 715 681 тысячи тенге.

       Статья 9.  Установить с 1 января 2007 года:
      1) минимальный размер заработной платы - 9 752 тенге;
      2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 3 000 тенге;
      3) минимальный размер пенсии - 7 236 тенге;
      4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 092 тенге;
      5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 8 861 тенге.

       Статья 10.  Установить с 1 января 2007 года месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 430 тенге.

       Статья 11.  Учесть, что в республиканском бюджете на 2007 год предусмотрены средства на выплату военнослужащим премиальных выплат за 1997-1998 годы в сумме 29 972 тысяч тенге, в том числе:
      Министерству внутренних дел Республики Казахстан - 16 193 тысяч тенге;
      Министерству обороны Республики Казахстан - 10 030 тысяч тенге;
      Генеральной прокуратуре Республики Казахстан - 3 114 тысяч тенге;
      Республиканской гвардии Республики Казахстан - 635 тысяч тенге.
      Установить, что выплаты военнослужащим премиальных выплат производятся по месту прохождения ими воинской службы в указанный период в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законом РК от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 12.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год целевые текущие трансферты в сумме 100 000 тысяч тенге на поддержание инфраструктуры города Приозерска Карагандинской области в соответствии с  Соглашением  между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об условиях использования и аренды испытательного полигона Сары-Шаган и обеспечения жизнедеятельности города Приозерска от 20 января 1995 года.

       Статья 13.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, в сумме 192 790 980 тысяч тенге, в том числе:
      Акмолинской - 19 616 640 тысяч тенге;
      Алматинской - 22 186 299 тысяч тенге;
      Восточно-Казахстанской - 22 189 261 тысячи тенге;
      Жамбылской - 21 326 306 тысяч тенге;
      Западно-Казахстанской - 11 173 159 тысяч тенге;
      Карагандинской - 7 677 669 тысяч тенге;
      Костанайской - 13 414 504 тысяч тенге;
      Кызылординской - 14 811 753 тысяч тенге;
      Павлодарской - 3 810 519 тысяч тенге;
      Северо-Казахстанской - 16 545 651 тысячи тенге;
      Южно-Казахстанской - 40 039 219 тысяч тенге.

       Статья 14.  Учесть, что в республиканском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в следующих размерах:
      1 644 982 тысячи тенге - на выплату стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов;
      253 586 тысяч тенге - на выплату компенсаций на проезд для обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов;
      713 722 тысячи тенге - на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения;
      7 491 011 тысяч тенге - на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;
      250 600 тысяч тенге - на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан;
      3 816 000 тысяч тенге - на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей согласно  приложению 4 ;
      600 852 тысячи тенге - на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
      29 673 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций;
      1 122 233 тысячи тенге - на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;
      277 506 тысяч тенге - на содержание дополнительной штатной численности миграционной полиции, выделенной в 2006 году;
      1 024 543  тысячи тенге - на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе среднего общего образования.
      Учесть, что в местных бюджетах за счет средств, предусматривавшихся на выплату государственной адресной социальной помощи, должны быть предусмотрены расходы на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме не менее 2 916 400 тысяч тенге согласно  приложению 4 .
      Распределение указанных сумм областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы и порядок их использования определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 15.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год средства на выплату единовременной государственной денежной компенсации пенсионерам и получателям государственных социальных пособий, а также работающему и неработающему населению, проживающему и проживавшему в зонах радиационных рисков и на территории с льготным социально-экономическим статусом с 1949 по 1990 годы, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, в сумме 4 682 512 тысяч тенге.
      Установить, что указанные средства выделяются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 16.  Учесть, что в республиканском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидии, направленные на развитие сельского хозяйства, в сумме 19 988 355 тысяч тенге, в том числе:
      996 253 тысячи тенге - на поддержку развития семеноводства;
      2 004 648 тысяч тенге - на развитие племенного животноводства;
      12 805 000 тысяч тенге - на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, по определяемым Правительством Республики Казахстан приоритетным культурам;
      731 166 тысяч тенге - на субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям;
      800 002 тысячи тенге - на обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодовых культур и винограда;
      2 539 656 тысяч тенге - на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
      111 630 тысячи тенге - на экспертизу качества казахстанского хлопка-волокна.
      Распределение указанных сумм областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы и порядок их использования определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законом РК от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 17.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими, и работникам казенных предприятий в сумме 89 469 724 тысяч тенге, в том числе:
      Акмолинской - 4 553 881 тысячи тенге;
      Актюбинской - 4 490 992 тысяч тенге;
      Алматинской - 6 215 893 тысяч тенге;
      Атырауской - 3 420 551 тысячи тенге;
      Восточно-Казахстанской - 7 338 533 тысяч тенге;
      Жамбылской - 5 735 978 тысяч тенге;
      Западно-Казахстанской - 4 178 255 тысяч тенге;
      Карагандинской - 7 975 494 тысяч тенге;
      Костанайской - 5 204 640 тысяч тенге;
      Кызылординской - 6 922 919 тысяч тенге;
      Мангистауской - 2 831 552 тысяч тенге;
      Павлодарской - 4 476 595 тысяч тенге;
      Северо-Казахстанской - 4 363 444 тысяч тенге;
      Южно-Казахстанской - 13 090 070 тысяч тенге;
      города Алматы - 5 566 789 тысяч тенге;
      города Астаны - 3 104 138 тысяч тенге.

       Статья 18.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на возмещение потерь поступлений в бюджет в сумме 29 666 165 тысяч тенге в связи с введением фиксированной ставки индивидуального подоходного налога для всех физических лиц в 10 процентов с 1 января 2007 года, исключением из доходов при налогообложении минимальной заработной платы вместо месячного расчетного показателя и отмены акциза на игорный бизнес, поступающего в местный бюджет.
      Распределение указанной суммы областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 19.  Учесть, что в республиканском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию  Государственной программы  развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 21 988 470 тысяч тенге, в том числе:
      2 457 650 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях среднего общего образования;
      124 031 тысяча тенге - на обеспечение специальных (коррекционных) организаций образования специальными техническими и компенсаторными средствами;
      9 870 715 тысяч тенге - на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
      5 209 021 тысяча тенге - на содержание вновь вводимых объектов образования;
      108 228 тысяч тенге - на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования;
      500 012 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
      895 513 тысяч тенге - на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
      1 958 760 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования;
      286 100 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования;
      503 440 тысяч тенге - на переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в областных (городских) институтах повышения квалификации педагогических кадров;
      75 000 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы областных (городских) институтов повышения квалификации педагогических кадров.
      Распределение и порядок использования указанных целевых текущих трансфертов определяются Правительством Республики Казахстан.

       Статья 20.  Учесть, что в республиканском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию  Государственной программы  реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 31 449 132 тысячи тенге, в том числе:
      114 369 тысяч тенге - на возмещение расходов по увеличению стоимости обучения и дополнительного приема в организации среднего профессионального образования в рамках государственного заказа;
      247 114 тысяч тенге - на повышение квалификации и переподготовку медицинских кадров, а также менеджеров в области здравоохранения;
      1 020 274 тысячи тенге - на обеспечение лекарственными средствами детей и подростков, находящихся на диспансерном учете при амбулаторном лечении хронических заболеваний;
      1 580 657 тысяч тенге - на обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения;
      1 805 710 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы областных центров санитарно-эпидемиологической экспертизы;
      4 997 571 тысяч тенге - на укомплектование медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи медицинскими кадрами в соответствии со штатными нормативами и развитие системы врачей общей практики;
      41 447 тысяч тенге - на обеспечение деятельности создаваемых информационно-аналитических центров;
      11 489 тысяч тенге - на закуп тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора;
      596 614 тысяч тенге - на лекарственное обеспечение детей до 5-летнего возраста на амбулаторном уровне лечения;
      665 733 тысячи тенге - на обеспечение беременных железо- и йодсодержащими препаратами;
      3 848 767 тысяч тенге - на осуществление профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан;
      16 519 387 тысяч тенге - на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне.
      Распределение и порядок использования указанных целевых текущих трансфертов определяются Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 20 с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 21.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в сумме 749 225 тысяч тенге с учетом передачи в ведение местных исполнительных органов в соответствии с  Законом  Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления" отдельных функций и полномочий в области государственного регулирования вопросов архитектурной и градостроительной деятельности, сельского хозяйства и управления земельными ресурсами, в том числе:
      Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в сумме 195 808 тысяч тенге;
      Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан в сумме 108 101 тысячи тенге;
      Агентства по управлению земельными ресурсами Республики Казахстан в сумме 445 316 тысяч тенге.
      Распределение указанных сумм областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

       Статья 22.  Учесть, что в республиканском бюджете на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 6 945 108 тысяч тенге на компенсацию затрат по поставкам топлива для энергопроизводящей организации в целях обеспечения стабильного электроснабжения потребителей южных регионов Казахстана в период 2006-2007 годов, осуществляемых в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2007 г.  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года); от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 23.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы в сумме 1 914 733 тысяч тенге для сейсмоусиления объектов образования и здравоохранения.
      Перечень объектов образования и здравоохранения в Алматинской области и городе Алматы, подлежащих сейсмоусилению за счет средств республиканского бюджета в 2007 году, определяется Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законом РК от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 24.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год средства в сумме 300 000 тысяч тенге на оказание государственной поддержки функционирования инфраструктурных сетей водоснабжения, находящихся в республиканской собственности, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

       Статья 25.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год на развитие и укрепление социальной инфраструктуры села в рамках реализации  Государственной программы  развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы затраты в сумме 
39 213 434 тысяч тенге, в том числе:
      на развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности - 518 050 тысяч тенге;
      целевые трансферты на развитие:
      строительства и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения аульных (сельских) населенных пунктов - 10 340 810 тысяч тенге;
      строительства и реконструкцию объектов образования аульной (сельской) местности - 16 919 199 тысяч тенге;
      строительства и реконструкцию объектов здравоохранения аульной (сельской) местности - 11 435 375 тысяч тенге.
      Перечень объектов образования, здравоохранения и питьевого водоснабжения аульной (сельской) местности, подлежащих строительству и реконструкции в 2007 году за счет средств указанных целевых трансфертов на развитие, определяется Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2007 г.  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года); от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 26.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджету города Алматы в сумме 19 556 939 тысяч тенге на строительство особо важных объектов образования и здравоохранения в городах.
      Перечень особо важных объектов образования и здравоохранения в городах, подлежащих строительству и реконструкции за счет средств республиканского бюджета в 2007 году, определяется Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2007 г.  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года); от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

         Статья 26-1.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год средства в сумме 12 467 398 тысяч тенге на выплату авансового платежа для строительства объектов образования на основе государственно-частного партнерства.
      Перечень и распределение сумм по объектам образования, строящимся на основе государственно-частного партнерства, определяются Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 26-1 дополнена Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 27.  Предусмотреть в составе расходов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на государственную поддержку развития агропромышленного комплекса 1 569 080 тысяч тенге, в том числе на финансирование в порядке, определяемом решениями Правительства Республики Казахстан, мероприятий, связанных с:
      возмещением ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу сельскохозяйственной техники, - 158 194 тысячи тенге;
      возмещением ставки вознаграждения (интереса) по финансовому лизингу оборудования для предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, - 10 886 тысяч тенге;
      поддержкой страхования в растениеводстве, - 300 000 тысяч тенге;
      субсидированием ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым банками второго уровня предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на пополнение их оборотных средств, - 1 000 000 тысяч тенге;
      субсидированием развития систем управления производством сельскохозяйственной продукции, - 100 000 тысяч тенге.

       Статья 28.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год целевые трансферты на развитие областному бюджету Восточно-Казахстанской области в сумме 752 201 тысячи тенге для возмещения налога на добавленную стоимость по проекту "Строительство моста через реку Иртыш в городе Семипалатинске Восточно-Казахстанской области".
      Возмещение налога на добавленную стоимость производится по факту предъявления подтверждающих документов об оплате налога на добавленную стоимость.

       Статья 29.  Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2007 год в сумме 20 237 035 тысяч тенге.
       Сноска. Статья 29 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2007 г.  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года); от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 30.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год на реализацию   Государственной программы  развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 
30 500 000 тысяч тенге.
      Распределение и порядок использования указанных целевых трансфертов на развитие определяются Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 30 с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 31.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год 23 800 000 тысяч тенге на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 32.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год средства в сумме 346 700 тысяч тенге на выплату премий государства по вкладам в жилищные строительные сбережения.

       Статья 33.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год 54 933 тысячи тенге на выплату курсовой разницы по платежам 2006 года заемщиков льготных жилищных кредитов, полученных через закрытое акционерное общество "Жилстройбанк".
       Сноска. Статья 33 с изменениями, внесенными Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 34.  Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на формирование и хранение государственного материального резерва предусмотрены средства в сумме 1 858 872 тысяч тенге на освежение материальных ценностей государственного материального резерва с отражением суммы от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в доходах республиканского бюджета.

       Статья 35.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год средства в сумме:
      50 699 тысяч тенге - на экспертизу предложений по объектам, возможным к передаче в концессию;
      472 597 тысяч тенге - на оценку и экспертизу концессионных проектов.
      Распределение и порядок использования указанных сумм определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 35 с изменениями, внесенными законами РК от 5 июля 2007 г.  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года); от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

       Статья 36.  Установить, что с 1 января 2007 года прекращаются требования Правительства Республики Казахстан к юридическим лицам, ликвидированным по состоянию на 1 января 2007 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по кредитам и средствам, выделенным на исполнение обязательств по государственным гарантиям, по перечню юридических лиц и объемам задолженности, определяемым Правительством Республики Казахстан.

       Статья 36-1.  Предусмотреть в расходах Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан средства на проведение мероприятий по выплате долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими субъектами Туркменистана в сумме 1 849 826 тысяч тенге.
       Сноска. Статья 36-1 дополнена Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).

       Статья 37.  Предусмотреть в республиканском бюджете на 2007 год 3 551 406 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.

       Статья 38.  Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2007 году в размере 11 700 000 тысяч тенге.

       Статья 39.  Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2007 года в размере 782 000 000 тысяч тенге.

       Статья 40.  Установить лимит предоставления поручительств государства в 2007 году в размере 35 100 000 тысяч тенге.

       Статья 41.  Утвердить перечень бюджетных программ развития республиканского бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно  приложению 5 .

       Статья 42.  Утвердить перечень республиканских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2007 год, согласно  приложению 6 .
      Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2007 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно  приложению 7 .

       Статья 43.  Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2007 года.

       Президент
  Республики Казахстан

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1            
к Закону Республики Казахстан   
"О республиканском бюджете на 2007 год"
от 8 декабря 2006 года N 194-III   

       Сноска. Приложение 1 в редакции Закона РК от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

Республиканский бюджет на 2007 год

Категория

  

Класс

  

  

Подкласс

  

  

  

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

1

2

3

 

 

 

I. Доходы

2 220 421 435

1

 

 

Налоговые поступления

1 621 664 278

 

01

 

Подоходный налог

729 985 558

 

 

1

Корпоративный подоходный налог

729 985 558

 

05

  

Внутренние налоги на товары,
работы и услуги

724 935 545

 

 

1

Налог на добавленную стоимость

635 864 968

 

 

2

Акцизы

20 477 952

 

 

3

Поступления за использование
природных и других ресурсов

67 673 118

 

 

4  

Сборы за ведение предприни-
мательской и профессиональной
деятельности

919 507

 

06  

 

Налоги на международную
торговлю и внешние операции

157 447 778

 

 

1

Таможенные платежи

144 677 138

 

  

2

Прочие налоги на международную
торговлю и операции

12 770 640

 

07

  

Прочие налоги

860 000

 

 

1

Прочие налоги

860 000

 

08  

 

Обязательные платежи,
взимаемые за совершение
юридически значимых действий
и (или) выдачу документов
уполномоченными на то
государственными органами
или должностными лицами

8 435 397

 

 

1  

Государственная пошлина

8 435 397

2

 

 

Неналоговые поступления

131 841 042

 

01  

  

Доходы от государственной
собственности

40 665 068

 

 

1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

1 501 763

 

 

3

Дивиденды на государственные
пакеты акций, находящиеся в
государственной собственности

14 333 140

 

 

4

Доходы на доли участия в
юридических лицах, находящиеся
в государственной собственности

10 653

 

 

5

Доходы от аренды имущества,
находящегося в государственной
собственности

18 862 161

 

 

6

Вознаграждения (интересы) за
размещение бюджетных средств
на банковских счетах

482 012

 

 

7

Вознаграждения (интересы)
по кредитам, выданным из
государственного бюджета

1 471 920

 

 

9  

Прочие доходы от государственной
собственности

4 003 419

 

02  

 

Поступления от реализации
товаров (работ, услуг)
государственными
учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета

1 600 395

 

 

1  

Поступления от реализации
товаров (работ, услуг)
государственными учреждениями,
финансируемыми из
государственного бюджета

1 600 395

 

03  

 

Поступления денег от
проведения государственных
закупок, организуемых госу-
дарственными учреждениями,
финансируемыми из
государственного бюджета

46 192

 

 

1

Поступления денег от проведения
государственных закупок,
организуемых государственными
учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета

46 192

 

04

  

Штрафы, пеня, санкции,
взыскания, налагаемые госу-
дарственными учреждениями,
финансируемыми из государст-
венного бюджета, а также
содержащимися и финансируе-
мыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

951 191

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции,
взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из
государственного бюджета, а
также содержащимися и финан-
сируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

 951 191

 

05

  

Гранты

1 223 593

 

 

2

Финансовая помощь

1 223 593

 

06

  

Прочие неналоговые
поступления

87 354 603

 

 

1  

Прочие неналоговые поступления

87 354 603

3  

 

 

Поступления от продажи
основного капитала

8 418 025

 

01

 

Продажа государственного
имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

350 771

 

 

1  

Продажа государственного
имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

350 771

 

02

 

Продажа товаров из государст-
венного материального резерва

8 067 254

 

 

1

Продажа товаров из государст-
венного материального резерва

8 067 254

4

 

 

Поступления трансфертов

458 498 090

 

01

 

Трансферты из нижестоящих
органов государственного
управления

156 782 409

 

 

1

Трансферты из областных
бюджетов, бюджетов городов
Астаны и Алматы

156 782 409

 

04

 

Трансферты из Национального
фонда

301 715 681

 

 

1

Целевые капитальные трансферты

301 715 681

      

Функциональная группа

 

Администратор

  

  

Программа

  

  

  

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

1

2

3

  

  

  

II. Затраты

2 094 459 384

01

 

 

Государственные услуги
общего характера

119 055 211

 

101 

 

Администрация Президента
Республики Казахстан

1 748 551

 

 

001 

Обеспечение деятельности Главы
государства

1 542 973

 

 

002 

Прогнозно-аналитическое
обеспечение стратегических
аспектов внутренней и внешней
политики государства

95 856

 

 

003 

Обеспечение сохранности
архивного фонда, печатных
изданий и их специальное
использование

109 722

 

102

 

Хозяйственное управление
Парламента Республики
Казахстан

5 407 544

  

  

001

Обеспечение деятельности
Парламента Республики Казахстан

5 107 544

  

  

002

Создание автоматизированной
системы мониторинга
законопроектов

300 000

  

104

  

Канцелярия Премьер-Министра
Республики Казахстан

1 862 263

  

 

001

Обеспечение деятельности
Премьер-Министра Республики
Казахстан

1 114 664

  

  

007

Обеспечение деятельности
государственных органов
автотранспортом

597 991

  

  

112

Создание электронного
правительства

149 608

  

106

  

Национальный центр по правам
человека

41 683

  

  

001

Обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам
человека

41 683

  

201

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

7 330

  

  

002

Обеспечение политических
интересов страны в области
общественного порядка

7 330

  

204

  

Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

22 279 158

  

  

001

Обеспечение внешнеполитической
деятельности

14 747 055

  

  

002

Участие в международных
организациях и других
международных органах

1 350 703

  

  

003

Делимитация и демаркация
государственной границы

89 953

  

  

005

Заграничные командировки

952 008

  

  

008

Обеспечение специальной,
инженерно-технической и
физической защиты дипломатичес-
ких представительств за рубежом

39 455

  

  

009

Приобретение и строительство
объектов недвижимости за
рубежом для размещения дипло-
матических представительств
Республики Казахстан

5 088 284

  

  

010

Оказание финансовой помощи
гражданам Республики Казахстан,
незаконно ввезенным
в иностранные государства и
ставшим жертвами торговли,
а также пострадавшим за
рубежом от других преступлений
и оказавшимся в форс-мажорных
обстоятельствах

11 700

  

217

  

Министерство финансов
Республики Казахстан

39 628 835

  

  

001

Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

31 300 779

  

  

002

Осуществление аудита
инвестиционных проектов

13 500

  

  

003

Проведение процедур ликвидации
и банкротства

112 352

  

  

007

Создание и развитие
информационных систем органов
Министерства финансов
Республики Казахстан

1 814 293

  

  

016

Приватизация, управление
государственным имуществом,
постприватизационная
деятельность и регулирование
споров, связанных с этим и
кредитованием, учет, хранение
имущества, полученного
или взысканного в счет
исполнения обязательств по
кредитам и государственным
гарантиям

669 400

  

  

017

Содержание и страхование
здания "Дом Министерств"

480 657

  

  

019

Выплата курсовой разницы по
льготным жилищным кредитам

54 933

  

  

024

Выплата премий по вкладам в
жилищные строительные сбережения

346 700

  

  

026

Строительство объектов
таможенного контроля и
таможенной инфраструктуры

1 530 818

  

  

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

45 883

  

  

112

Создание электронного
правительства

3 259 520

  

220

  

Министерство экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан

3 587 879

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в
области стратегического,
среднесрочного экономического
и бюджетного планирования

960 582

  

  

003

Модернизация информационных
систем в сфере государственного
планирования

413 750

  

  

005

Мобилизационная подготовка

21 476

  

  

006

Оценка и экспертиза
концессионных проектов

523 296

  

  

010

Взаимодействие с международными
рейтинговыми агентствами по
вопросам пересмотра суверенного
кредитного рейтинга Республики
Казахстан

25 384

  

  

011 

Исследования в сфере
экономической и национальной
безопасности

1 643 391

  

225

  

Министерство образования
и науки Республики Казахстан

9 798 303

  

  

002

Фундаментальные и прикладные
научные исследования

9 211 576

  

  

005

Строительство и реконструкция
научных объектов

500 000

  

  

007

Государственные премии
и стипендии

86 727

  

406

 

Счетный комитет по контролю
за исполнением
республиканского бюджета

314 994

  

  

001

Обеспечение контроля за
исполнением республиканского
бюджета

310 993

  

  

002

Развитие информационной базы
данных Счетного комитета по
контролю за исполнением
республиканского бюджета

4 001

  

600

  

Агентство Республики
Казахстан по регулированию
деятельности регионального
финансового центра города
Алматы

544 763

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа по
регулированию деятельности
регионального финансового
центра города Алматы

544 763

  

603

  

Агентство Республики
Казахстан по информатизации
и связи

5 164 324

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в
области информатизации и связи

569 276

  

  

003

Прикладные научные исследования
в области информатизации и связи

32 500

  

  

010

Обеспечение функционирования
межведомственных информационных
систем

1 731 390

  

  

112

Создание электронного
правительства

2 831 158

  

606

  

Агентство Республики
Казахстан по статистике

5 568 906

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа
в области статистики

4 334 700

  

  

002

Обработка и распространение
статистической информации

943 999

  

  

003

Создание информационных систем
органов государственной
статистики

260 300

  

  

004

Прикладные научные исследования
в области государственной
статистики

15 907

  

  

116

Развитие человеческого капитала
в рамках электронного
правительства

14 000

  

608

 

Агентство Республики
Казахстан по делам
государственной службы

731 176

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в
сфере государственной службы

419 926

  

  

002

Функционирование системы
информатизации и тестирования
кадров государственной службы
республики

74 089

  

  

003

Прикладные научные исследования
в области государственного
управления и государственной
службы

6 000

  

  

006

Повышение квалификации
государственных служащих
за рубежом

231 161

  

637

  

Конституционный Совет
Республики Казахстан

172 551

  

  

001

Обеспечение деятельности
Конституционного Совета
Республики Казахстан

172 551

  

690

  

Центральная избирательная
комиссия Республики Казахстан

5 119 009

  

  

001

Организация проведения выборов

5 119 009

  

694

  

Управление делами Президента
Республики Казахстан

17 077 942

  

  

001

Обеспечение деятельности Главы
государства, Премьер-Министра и
других должностных лиц
государственных органов

14 332 869

  

  

009

Обновление парка автомашин для
государственных органов

560 024

  

  

014

Содержание административного
здания "Дом министерств"

2 185 049

02

  

  

Оборона

160 579 024

  

202

  

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан

25 348 809

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области предупреждения,
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и управления системой
государственного материального
резерва

5 296 528

  

  

002

Организация ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

17 640 678

  

  

003

Строительство и реконструкция
объектов защиты от чрезвычайных
ситуаций

1 582 868

  

  

004

Анализ и проведение испытаний в
области пожарной безопасности

10 399

  

  

007

Подготовка специалистов
государственных органов и
учреждений к действиям в
условиях чрезвычайной ситуации

11 145

  

  

009

Прикладные научные исследования
в области чрезвычайных ситуаций

95 502

  

  

012

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
проведение работ по инженерной
защите населения, объектов и
территорий от природных
стихийных бедствий

711 689

  

208

  

Министерство обороны
Республики Казахстан

132 870 559

  

  

001

Содержание личного состава,
вооружения, военной и иной
техники, оборудования,
животных и инфраструктуры
Вооруженных Сил

57 470 476

  

  

002

Обеспечение основных видов
деятельности Вооруженных Сил

11 888 187

  

  

003

Создание информационных
систем Вооруженных Сил

804 576

  

  

004

Развитие инфраструктуры
Вооруженных Сил

4 683 087

  

  

006

Модернизация, востановление и
приобретение вооружения,
военной и иной техники, систем
связи

55 187 043

  

  

015

Подготовка допризывников по
военно-техническим специальностям

50 000

  

  

016

Материально-техническое
обеспечение Вооруженных Сил

2 675 329

  

  

116

Развитие человеческого капитала
в рамках электронного
правительства

111 861

  

678

  

Республиканская гвардия
Республики Казахстан

2 359 656

  

  

001

Участие в обеспечении
безопасности охраняемых лиц и
выполнении церемониальных
ритуалов

1 713 221

  

  

002

Строительство объектов
Республиканской гвардии

546 435

  

  

005

Обеспечение жильем военнослужащих

100 000

03

  

  

Общественный порядок,
безопасность, правовая,
судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

190 483 156

  

104

  

Канцелярия Премьер-Министра
Республики Казахстан

689 227

  

  

002

Организация и обеспечение
информационной безопасности
в государственных органах

281 312

  

  

003

Обеспечение фельдъегерской
связью государственных учреждений

407 915

 

  

201

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

53 429 092

  

  

001 

Охрана общественного порядка и
обеспечение общественной безопас-
ности на республиканском уровне

44 195 929

  

  

003  

Обеспечение защиты прав и свобод
лиц, участвующих в уголовном
процессе

242 315

  

  

004

Специальные и воинские перевозки

 140 442

  

  

005 

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
содержание дополнительной штатной
численности миграционной полиции,
выделенной в 2006 году

277 506

  

  

007 

Строительство, реконструкция
объектов общественного порядка
и безопасности

402 870

  

  

008  

Модернизация и развитие спутнико-
вой сети передачи данных
и телефонии

103 188

  

  

009

Государственный проект 3

2 046 102

  

  

016  

Изготовление водительских
удостоверений, документов,
номерных знаков для государствен-
ной регистрации транспортных
средств

4 283 598

  

  

017  

Повышение боеготовности воинских
частей внутренних войск
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан

579 560

  

  

018

Обеспечение миграционными
карточками иностранных лиц,
прибывающих в Республику
Казахстан

6 000

  

  

019 

Целевые текущие трансферты
бюджету города Астаны на
реализацию региональной программы
"Астана - город без наркотиков"

281 154

  

  

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

 184 036

  

  

110  

Борьба с терроризмом и иными
проявлениями экстремизма и
сепаратизма

 686 392

  

221

 

Министерство юстиции
Республики Казахстан

39 320 010

  

  

001

Правовое обеспечение
деятельности государства

7 638 582

  

  

002

Проведение судебных экспертиз

1 430 316

  

  

003

Содержание осужденных

13 662 378

  

  

004

Строительство и реконструкция
объектов уголовно-исполнительной
системы

2 617 400

  

  

005

Оказание юридической помощи
адвокатами в суде

130 000

  

  

006

Правовая пропаганда

76 506

  

  

009

Создание информационной системы
"Государственная база данных
"Документирование и
регистрация населения"

497 244

  

  

010

Обеспечение деятельности центров
обслуживания населения по
принципу "одного окна"

8 813 637

  

  

011

Противодействие эпидемии СПИДа
в исправительных учреждениях

3 255

  

  

012

Cодержание следственно-
арестованных лиц

3 320 275

  

  

013

Противодействие эпидемии СПИДа
в следственных изоляторах

1 070

  

  

014

Создание научно-исследовательско-
го и аналитического центра по
вопросам религии

68 136

  

  

015

Изготовление паспортов и 
удостоверений личности
граждан Республики Казахстан

866 913

  

  

019

Борьба с коррупцией

92 018

  

  

020

Организация и осуществление
реабилитации лиц, отбывших
уголовные наказания

79 928

  

  

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

2 552

  

  

116

Развитие человеческого капитала
в рамках электронного
правительства

19 800

  

410

  

Комитет национальной
безопасности Республики
Казахстан

60 878 206

  

  

001

Обеспечение национальной
безопасности

54 162 830

  

  

002

Программа развития системы
национальной безопасности

6 715 376

  

501

  

Верховный Суд Республики
Казахстан

17 619 026

  

  

001

Обеспечение деятельности
органов судебной системы

15 043 319

  

  

002

Создание единой автоматизирован-
ной информационно-аналитической
системы органов судебной системы
Республики Казахстан

350 000

  

  

003

Обеспечение защиты прав и свобод
лиц, участвующих в судебном
процессе

15 003

  

  

004

Обеспечение жильем судей

709 033

  

  

005

Оценка, хранение и реализация
имущества, поступившего в
республиканскую собственность
по отдельным основаниям

88 171

  

  

006

Развитие объектов органов
судебной системы

1 413 500

  

502

  

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан

9 763 981

 

 

001

Осуществление высшего надзора за
точным и единообразным
применением законов и подзаконных
актов в Республике Казахстан

9 135 388

  

  

002

Межгосударственное информационное
взаимодействие по ведению
криминального и оперативного
учетов

2 188

  

  

003

Создание информационной системы
Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан

626 405

  

618

 

Агентство Республики Казахстан
по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью
(финансовая полиция)

6 264 188

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа по борьбе
с экономической и коррупционной
преступностью

5 795 677

  

  

002

Обеспечение защиты прав и свобод
лиц, участвующих в уголовном
процессе

150 261

  

  

003

Создание единой автомати-
зированной информационно-
телекоммуникационной системы

314 000

  

  

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

4 250

  

678

  

Республиканская гвардия
Республики Казахстан

6 950

  

  

110

Борьба с терроризмом и иными
проявлениями экстремизма и
сепаратизма

6 950

  

680

  

Служба охраны Президента
Республики Казахстан

2 512 476

  

  

001

Обеспечение безопасности глав
государств и отдельных
должностных лиц

2 392 552

  

  

002

Создание единой информационной
системы службы охраны Президента
Республики Казахстан

119 954

04

  

  

Образование

157 666 943

  

201

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

3 234 731

  

  

010

Подготовка специалистов со
средним профессиональным
образованием

642 018

  

  

011

Повышение квалификации и
переподготовка кадров

122 415

  

  

012

Подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием

2 086 876

  

  

013

Строительство и реконструкция
объектов образования

383 422

  

202

  

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан

330 421

  

  

006

Подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием

330 421

  

205

  

Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан

2 416 623

  

  

002

Строительство и реконструкция
объектов образования по спорту

1 226 491

  

  

003

Обучение и воспитание
одаренных в спорте детей

1 050 937

  

  

004

Подготовка специалистов со
средним профессиональным
образованием

139 195

  

206

  

Министерство культуры и
информации Республики
Казахстан

109 368

  

  

020

Повышение квалификации и пере-
подготовка кадров государственных
организаций культуры

109 368

 

  

208  

  

Министерство обороны
Республики Казахстан

5 086 412

  

  

005

Общеобразовательное обучение в
специализированных организациях
образования

228 474

  

  

010

Подготовка специалистов со
средним профессиональным
образованием

447 535

  

  

011

Подготовка специалистов с высшим
и послевузовским профессиональным
образованием

4 410 403

  

212

 

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

274 675

  

  

007

Развитие объектов образования
в сфере сельского хозяйства

274 675

  

213   

  

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Казахстан

3 309

  

  

022

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
социальной защиты населения

3 309

  

220

  

Министерство экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан

123 772

  

042

  

Повышение квалификации
руководящих работников и
менеджеров в сфере экономики

123 772

  

221  

  

Министерство юстиции
Республики Казахстан

620 741

  

  

007

Подготовка специалистов со
средним профессиональным
образованием

188 300

  

  

016

Подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием

381 997

  

  

017

Повышение квалификации
и переподготовка кадров

50 444

  

225   

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

135 949 638

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в
области образования и науки

1 417 120

  

  

008

Разработка и апробация учебников
и учебно-методических комплексов
для организаций образования,
издание и доставка учебной
литературы для республиканских
организаций, предоставляющих
услуги в области образования, и
казахской диаспоры за рубежом

191 463

  

  

009

Обучение и воспитание одаренных
детей

1 485 895

  

  

010

Проведение республиканских
школьных олимпиад, конкурсов,
межшкольных мероприятий
республиканского значения

377 801

  

  

011

Строительство и реконструкция
объектов образования и науки

8 030 867

  

  

012

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
строительство и реконструкцию
объектов образования

32 425 627

  

  

013

Подготовка специалистов со
средним профессиональным
образованием

842 150

  

  

014

Прикладные научные исследования
в области образования

139 239

  

  

015

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
оснащение учебным оборудованием
кабинетов физики, химии, биологии
в государственных учреждениях
среднего общего образования

2 457 650

  

  

016

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на выплату
стипендий студентам, обучающимся
в средних профессиональных учебных
заведениях на основании
государственного заказа местных
исполнительных органов

1 433 979

  

  

017

Обеспечение непрерывного обучения
в области культуры и искусства

1 684 939

  

  

020

Подготовка специалистов с высшим
и послевузовским профессиональным
образованием

47 177 186

  

  

021

Информатизация системы образования

4 000

  

  

022

Внедрение новых технологий
государственной системы в сфере
образования

21 800

  

  

023

Повышение квалификации и
переподготовка кадров государст-
венных организаций образования

117 194

  

  

025

Методологическое обеспечение
системы образования и анализ
качества образовательных услуг

589 383

  

  

027

Национальная система тестирования

655 611

  

  

028

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение содержания типовых
штатов государственных учреждений
общего среднего образования

9 870 715

  

  

029

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
содержание вновь вводимых
объектов образования

5 209 021

  

  

030

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
выплату компенсаций на проезд
для обучающихся в средних
профессиональных учебных
заведениях на основании
государственного заказа местных
исполнительных органов

219 548

  

  

031

Целевые трансферты на развитие
областному бюджету Алматинской
области и бюджету города Алматы
для сейсмоусиления объектов
образования

958 579

  

  

033

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам на организацию
питания, проживания и подвоза
детей к пунктам тестирования

108 228

  

  

034

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
подключение к Интернету и оплату
трафика государственных учреждений
среднего общего образования

500 012

  

  

035

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
приобретение и доставку учебников
и учебно-методических комплексов
для обновления библиотечных фондов
государственных организаций
среднего образования

1 104 703

  

  

036

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
создание лингафонных и
мультимедийных кабинетов в
государственных учреждениях
среднего общего образования

1 958 760

  

  

037

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
укрепление материально-
технической базы государственных
учреждений начального профес-
сионального образования

286 100

  

  

038

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
переподготовку и повышение
квалификации педагогических
работников в областных
(городских) институтах повышения
квалификации педагогических кадров

503 440

  

  

039

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
укрепление материально-
технической базы областных
(городских) институтов повышения
квалификации педагогических кадров

75 000

  

  

045

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие человеческого капитала в
рамках электронного правительства

1 784 242

  

  

046

Развитие социальной
инфраструктуры государственной
системы образования

12 467 398

  

  

049

Подготовка и переподготовка
специалистов технического и
обслуживающего труда

37 415

  

  

050

Оплата услуг поверенным агентам

65 082

  

  

051

Целевые текущие трансферты
бюджету города Алматы на
функционирование в 2007 году
государственного учреждения
образования "Казахская средняя
специализированная музыкальная
школа-интернат для одаренных
детей им. А. Жубанова"

163 366

  

  

052

Целевые текущие трансферты
областному бюджету Костанайской
области на укрепление
материально-технической базы
межрегионального центра по
подготовке и переподготовке кадров
технического и обслуживающего
персонала транспортно-
коммуникационной отрасли

14 449

  

  

076

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
внедрение новых технологий
государственной системы в сфере
образования

1 024 543

  

  

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

5 809

  

  

116

Развитие человеческого капитала в
рамках электронного правительства

541 324

 

  

226

  

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

8 279 741

 

  

002

Подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием

230 395

 

  

003

Подготовка специалистов с высшим
и послевузовским профессиональным
образованием

6 104 409

  

  

013

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на выплату
стипендий студентам, обучающимся
в средних профессиональных учебных
заведениях на основании
государственного заказа
местных исполнительных органов

211 003

  

  

014

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
здравоохранения

1 147 275

  

  

021

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
выплату компенсаций на проезд для
обучающихся в средних профес-
сиональных учебных заведениях на
основании государственного заказа
местных исполнительных органов

34 038

  

  

026

Строительство и реконструкция объектов образования

191 138

  

  

039

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
возмещение расходов по увеличению
стоимости обучения и дополни-
тельного приема в организациях
среднего профессионального
образования в рамках
государственного заказа

114 369

  

  

040

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
повышение квалификации и
переподготовку медицинских кадров,
а также менеджеров в области
здравоохранения

247 114

  

233

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан

10 120

  

  

023

Повышение квалификации и
переподготовка кадров в области
технического регулирования

10 120

  

608

  

Агентство Республики Казахстан
по делам государственной службы

730 836

  

  

004

Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
государственных служащих

730 836

  

618

  

Агентство Республики Казахстан
по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью
(финансовая полиция)

484 643

  

  

004

Подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием

321 843

  

  

007

Развитие объектов образования

162 800

  

678

  

Республиканская гвардия
Республики Казахстан

3 978

  

  

004

Подготовка специалистов с высшим
профессиональным образованием

3 978

  

694

  

Управление делами Президента
Республики Казахстан

7 935

  

  

011

Переподготовка и специализация
врачей за рубежом

7 935

05

  

  

Здравоохранение

103 796 722

  

201

  

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

1 343 325

  

  

014

Лечение военнослужащих,
сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей

1 343 325

  

208

  

Министерство обороны Республики
Казахстан

1 611 741

  

  

012

Лечение военнослужащих и членов их семей

1 611 741

  

225

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

263 377

  

  

019

Реабилитация детей

263 377

  

226

  

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

97 944 751

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области
здравоохранения

1 733 022

  

  

005

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджету города
Астаны на строительство и
реконструкцию объектов
здравоохранения

22 740 211

  

  

006

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения на
республиканском уровне

2 250 666

  

  

007

Производство крови, ее компонентов
и препаратов для республиканских
организаций здравоохранения

525 806

  

  

008

Хранение специального медицинского
резерва

16 271

  

  

009

Прикладные научные исследования
в области здравоохранения

1 731 451

  

  

010

Оказание высокоспециализированной
медицинской помощи

9 203 495

  

  

011

Оказание специализированной и
санаторно-оздоровительной
медицинской помощи больным
туберкулезом

957 228

  

  

012

Охрана материнства и детства

3 314 270

  

  

016

Строительство и реконструкция
объектов здравоохранения

11 190 054

  

  

017

Судебно-медицинская экспертиза

1 356 578

  

  

018

Хранение ценностей исторического
наследия в области здравоохранения

8 609

  

  

019

Создание информационных систем
здравоохранения

551 608

  

  

022

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение лекарственными
средствами детей и подростков,
находящихся на диспансерном учете
при амбулаторном лечении
хронических заболеваний

1 020 274

  

  

023

Развитие мобильной и телемедицины
в здравоохранении аульной
(сельской) местности

518 050

  

  

024

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение лекарственными
средствами на льготных условиях
отдельных категорий граждан на
амбулаторном уровне лечения

1 580 657

  

  

027

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
содержание вновь вводимых
объектов здравоохранения

713 722

  

  

028

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на закуп
лекарственных средств, вакцин и
других иммунобиологических
препаратов

7 598 597

  

  

029

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
укрепление материально-
технической базы областных центров
санитарно-эпидемиологической
экспертизы

1 805 710

  

  

030

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
укомплектование медицинских
организаций первичной медико-
санитарной помощи медицинскими
кадрами в соответствии со
штатными нормативами и развитие
системы врачей общей практики

4 997 571

  

  

031

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение деятельности
создаваемых информационно-
аналитических центров

41 447

  

  

032

Целевые трансферты на развитие
областному бюджету Алматинской
области и бюджету города Алматы
для сейсмоусиления объектов
здравоохранения

956 154

  

  

033

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на закуп
тест-систем для проведения
дозорного эпидемиологического
надзора

11 489

  

  

035

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
лекарственное обеспечение детей
до 5-ти летнего возраста на
амбулаторном уровне лечения

596 614

  

  

036

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение беременных железо- и
йодосодержащими препаратами

665 733

  

  

037

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
осуществление профилактических
медицинских осмотров отдельных категорий граждан

3 848 767

  

  

038

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
материально-техническое оснащение
медицинских организаций
здравоохранения на местном уровне

16 519 387

  

  

041

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
материально-техническое оснащение
центров крови на местном уровне

1 121 700

  

  

045

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
реализацию мероприятий по
профилактике и борьбе со СПИД
в Республике Казахстан

250 600

  

  

104

Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

7 740

  

  

116

Развитие человеческого капитала в
рамках электронного правительства

111 270

  

678

  

Республиканская гвардия
Республики Казахстан

59 603

  

  

003

Лечение военнослужащих и членов их семей

59 603

  

694

  

Управление делами Президента
Республики Казахстан

2 573 925

  

  

002

Государственная поддержка
деятельности санатория
"Казахстан" в городе Ессентуки

174 899

  

  

003

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения на
республиканском уровне

40 596

  

  

004

Оказание медицинской помощи
отдельным категориям граждан

2 321 654

  

  

005

Техническое и информационное
обеспечение медицинских
организаций

36 776

06

  

  

Социальная помощь и социальное
обеспечение

462 902 605

  

213

  

Министерство труда и социальной
защиты населения Республики
Казахстан

462 748 901

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области
труда, занятости, социальной
защиты и миграции населения

1 987 226

  

  

002

Пенсионная программа

293 156 678

  

  

003

Государственные социальные пособия

73 321 815

  

  

004

Специальные государственные пособия

41 089 918

  

  

005

Пособие на погребение

1 837 082

  

  

006

Государственные специальные
пособия лицам, работавшим на
подземных и открытых горных
работах, на работах с особо
вредными и особо тяжелыми
условиями труда

2 972 432

  

  

007

Государственные пособия семьям, 
имеющим детей

16 723 500

  

  

008

Единовременные государственные
денежные компенсации пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном
ядерном полигоне

4 682 512

  

  

009

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы для
выплаты государственных пособий
на детей до 18 лет из
малообеспеченных семей

3 816 000

  

  

010

Единовременная денежная
компенсация реабилитированным
гражданам-жертвам массовых
политических репрессий

80 277

  

  

011

Единовременные выплаты родителям,
усыновителям, опекунам погибших,
умерших военнослужащих

530

  

  

012

Прикладные научные исследования
в области охраны труда

61 325

  

  

013

Обеспечение выплаты пенсий и пособий

8 210 718

  

  

014

Информационно-аналитическое
обеспечение по базе занятости и
бедности

64  757

  

  

015

Развитие информационной системы
Государственного центра по выплате
пенсий

750 000

  

  

016

Возмещение за вред, причиненный
жизни и здоровью, возложенное
судом на государство, в случае
прекращения деятельности юридического лица

1 267 424

  

  

019

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
строительство и реконструкцию
объектов социального обеспечения

507 000

  

  

023

Методологическое обеспечение
оказания инвалидам
протезно-ортопедической помощи

26 841

  

  

027

Переселение на историческую родину
и социальная защита оралманов

11 592 014

  

  

030

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалидов

600 852

  

225

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

124 031

  

  

026

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
обеспечение специальных
(коррекционных) организаций
образования специальными
техническими и компенсаторными
средствами

124 031

  

603

  

Агентство Республики Казахстан
по информатизации и связи

29 673

  

  

018

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
компенсацию повышения тарифов
абонентской платы за телефон
социально защищаемым гражданам,
являющимся абонентами городских
сетей телекоммуникаций

29 673

07

  

  

Жилищно-коммунальное хозяйство

72 358 645

  

231

  

Министерство энергетики и
минеральных ресурсов Республики
Казахстан

1 283 215

  

  

021

Целевые трансферты на развитие
областному бюджету Актюбинской
области на строительство
подводящего газопровода
Мартукского района

783 215

  

  

 027

Целевые трансферты для организа-
ции эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности областей или районов (городов областного значения)

500 000

  

233

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан

71 075 430

  

  

004

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие и обустройство
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

30 500 000

  

  

012

Целевые текущие трансферты
областному бюджету Карагандинской
области на капитальный ремонт
жилья военнослужащих в городе
Приозерске

159 286

  

  

024

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие системы водоснабжения

11 222 493

  

  

 025

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство жилья  государственного коммунального жилищного фонда

64 671

  

  

028

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие коммунального хозяйства

12 027 507

  

  

029

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие благоустройства городов
и населенных пунктов

17 001 473

  

  

037

Целевые текущие трансферты
областному бюджету Карагандинской
области на поддержание
инфраструктуры города Приозерска

100 000

08

  

  

Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

63 208 039

  

101

  

Администрация Президента
Республики Казахстан

141 097

  

  

004

Хранение историко-культурных ценностей

141 097

  

205

  

Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан

22 139 045

  

  

001

Обеспечение деятельности уполно-
моченного органа в области
туризма и спорта

748 078

  

  

005

Строительство и реконструкция
объектов спорта

12 315 166

  

  

006

Поддержка развития массового
спорта и национальных видов спорта

81 866

  

  

007

Прикладные научные исследования в
области спорта

110 000

  

  

008

Государственные премии

169

  

  

009

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие объектов спорта

3 618 903

  

  

011

Формирование туристского имиджа 
Казахстана

536 068

  

  

012

Развитие спорта высших достижений

4 667 503

  

  

014

Создание и развитие информационной
системы туризма и спорта

50 000

  

  

104

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

11 292

  

206

  

Министерство культуры и
информации Республики Казахстан

36 739 812

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области
культуры и информации

396 122

  

  

002

Прикладные научные исследования в
области культуры и информации

238 715

  

  

003

Государственные премии и стипендии

24 397

  

  

004

Увековечение памяти деятелей государства

5 000

  

  

005

Развитие государственного языка и
других языков народов Казахстана

690 792

  

  

006

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие объектов культуры

10 663 511

  

  

007

Хранение историко-культурных ценностей

811 253

  

  

008

Обеспечение сохранности памятников
историко-культурного наследия

1 060 820

  

  

009

Производство национальных фильмов

994 682

  

  

010

Обеспечение сохранности архивного фонда

274 505

  

  

011

Проведение социально значимых и
культурных мероприятий

1 295 923

  

  

012

Обеспечение функционирования
театрально-концертных организаций

3 381 841

  

  

014

Обеспечение общедоступности информации

1 296 739

  

  

015

Обеспечение сохранности архива печати

32 583

  

  

016

Проведение государственной
информационной политики

12 077 842

  

  

017

Издание социально важных видов
литературы   

806 695

  

  

018

Проведение государственной
политики в области внутриполи-
тической стабильности и
общественного согласия

400 341

  

  

022

Целевые текущие трансферты бюджету
города Алматы на функционирование
в 2007 году организации культуры,
переданных из республиканского бюджета, и поддержку сети организаций культуры

250 632

  

  

023

Развитие объектов культуры

670 400

  

  

024

Создание информационных систем по
развитию государственного языка и
других языков народов Казахстана

948 440

  

  

104

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

25 579

  

  

116

Развитие человеческого капитала в
рамках электронного правительства

393 000

 

Функциональная группа

  

Администратор

  

  

Программа

  

  

  

Наименование

 Сумма,
тыс. тенге

1

2

3

  

225

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

1 068 118

  

  

003

Хранение научно-исторических
ценностей

6 763

  

  

006

Обеспечение доступности научной,
научно-технической и
научно-педагогической информации

408 838

  

  

040

Проведение молодежной политики

652 517

  

226

  

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

7 325

  

  

020

Обеспечение общедоступности
информации в области
здравоохранения 

7 325

  

694

 

Управление делами Президента
Республики Казахстан

3 112 642

  

  

006

Проведение государственной
информационной политики

127 740

  

  

015

Развитие инфраструктуры
Щучинско-Боровской курортной зоны

2 984 902

09

  

  

Топливно-энергетический
комплекс и недропользование

49 962 633

  

225

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

221 944

  

  

024

Мониторинг сейсмологической
информации      

221 944

  

231

  

Министерство энергетики и
минеральных ресурсов
Республики Казахстан

49 491 070

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в сфере
энергетики и минеральных ресурсов

887 653

  

  

002

Обеспечение ведения учета
государственного имущества,
право пользования которым
подлежит передаче подрядчикам
по нефтегазовым проектам

17 598

  

  

003

Прикладные научные исследования в
области геологии использования недр

93 347

  

  

004

Прикладные научные исследования
технологического характера в
области топливно-энергетического
комплекса, нефтехимии и
минеральных ресурсов

843 044

  

  

005

Создание Казахстанского
термоядерного материаловедческого
реактора Токамак

801 809

  

  

008

Консервация и ликвидация
урановых рудников, захоронение
техногенных отходов

606 308

  

  

009

Закрытие шахт Карагандинского
угольного бассейна

533 499

  

  

010

Развитие топливно-энергетического
комплекса

59 920

  

  

011

Обеспечение радиационной
безопасности

456 000

  

  

012

Формирование геологической
информации

82 943

  

  

013

Государственное геологическое
изучение

3 372 769

  

  

014

Мониторинг недр и недропользования

702 619

  

  

017

Ликвидация и консервация самоизливающихся скважин

1 250 830

  

  

018

Представление интересов государства
в контрактах на проведение
нефтяных операций, а также при
транспортировке, переработке и
реализации углеводородов

300 000

  

  

019

Возмещение ущерба работникам
ликвидированных шахт, переданных в
РГСП "Карагандаликвидшахт"

125 810

  

  

022

Развитие информационной системы о
недрах и недропользователях

211 037

  

  

023

Перевод архива исторических
сейсмограмм ядерных взрывов и
землетрясений, зарегистрированных
станциями специального контроля, с
бумажных записей на электронные
носители

26 000

  

  

024

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы

31 565 046

  

  

025

Передислокация ведомств
Министерства энергетики и
минеральных ресурсов
Республики Казахстан

444 756

  

  

026

Обеспечение стабильного
электроснабжения потребителей
южных регионов Казахстана

6 945 108

  

  

029

Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в
Республике Казахстан

13 000

  

  

049

Подготовительная работа по развитию атомной энергетики

151 974

  

233

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан

249 619

  

  

003

Ликвидация рудников
Миргалимсайского месторождения

249 619

10

  

  

Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные
территории, охрана окружающей
среды и животного мира,
земельные отношения

92 950 587

  

212

  

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

83 495 721

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области
агропромышленного комплекса,
лесного и водного хозяйства

7 509 995

  

  

002

Сохранение и улучшение
мелиоративного состояния земель

188 398

  

  

003

Защита растений

3 095 812

  

  

004

Карантин растений

838 596

  

  

005

Определение сортовых и
посевных качеств семенного и
посадочного материала

177 840

  

  

006

Государственная поддержка
развития агропромышленного
комплекса

1 569 080

  

  

008

Развитие инфраструктуры
государственных учреждений

57 057

  

  

009

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие сельского хозяйства

19 988 355

  

  

010

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
субсидирование стоимости услуг
по подаче питьевой воды из особо
важных групповых систем
водоснабжения, являющихся
безальтернативными источниками
питьевого водоснабжения

1 122 233

  

  

011

Развитие объектов ветеринарных
лабораторий

450 400

  

  

012

Регулирование русла реки
Сырдарьи и сохранение северной
части Аральского моря (2-я фаза)

137 931

  

  

013

Сортоиспытание
сельскохозяйственных культур

131 268

  

  

014

Усовершенствование ирригационных и дренажных систем

9 560

  

  

015

Охрана подземных вод и очистка
промышленных стоков в городе
Усть-Каменогорске

2 130

  

  

016

Постприватизационная поддержка
сельского хозяйства

130 299

  

  

017

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие системы водоснабжения

12 739 138

  

  

018

Обеспечение эпизоотического
благополучия

5 746 698

  

  

020

Обеспечение продовольственной
безопасности и мобилизационных
нужд

7 058 162

  

  

021

Агрохимическое и агроклиматическое
обеспечение сельскохозяйственного
производства

203 594

  

  

022

Приобретение зданий и сооружений
для территориальных подразделений
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан

357 000

  

  

023

Охрана и рациональное
использование водных ресурсов

346 640

  

  

024

Проведение закупочных операций
и ценовых интервенций

1 000 000

  

  

025

Совершенствование управления
водными ресурсами и
восстановление земель

3 768

  

  

027

Регулирование русла реки
Сырдарьи и сохранение северной
части Аральского моря

312 100

  

  

028

Водоснабжение и санитария
населенных пунктов региона
Аральского моря

19 503

  

  

029

Строительство и реконструкция
системы водоснабжения

4 971 425

  

  

030

Оказание государственной
поддержки функционирования
инфраструктурных сетей
водоснабжения, находящихся в
республиканской собственности

300 000

  

  

031

Реконструкция гидротехнических
сооружений

730 693

  

  

034

Эксплуатация республиканских
водохозяйственных объектов,
не связанных с подачей воды

1 542 687

  

  

036

Обеспечение сохранения и
устойчивого развития лесов

2 488 766

  

  

037

Государственный учет и кадастр
рыбных ресурсов

119 500

  

  

038

Воспроизводство рыбных ресурсов

737 539

  

  

040

Обеспечение сохранения и развития
особо охраняемых природных
территорий и животного мира

2 863 282

  

  

041

Реабилитация и управление
окружающей средой бассейна рек
Нура-Ишим

1 372 844

  

  

042

Прикладные научные исследования в
области агропромышленного комплекса

2 660 451

  

  

044

Сохранение лесов и увеличение
лесистости территории республики

95 314

  

  

 045

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение деятельности по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению

300 000

  

  

046

Нормативно-методическое
обеспечение развития отраслей
агропромышленного комплекса,
водного и лесного хозяйства

147 527

  

  

047

Государственный учет и регистрация
тракторов, прицепов к ним,
самоходных сельскохозяйственных,
мелиоративных и дорожно-
строительных машин и механизмов

217 601

  

  

054

Капитальный ремонт и восстановление
особо аварийных участков
межхозяйственных каналов и
гидромелиоративных сооружений

431 335

  

  

055

Государственные премии в области аграрной науки

630

  

  

056

Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции
Казахстана

669 359

  

  

057

Информационное обеспечение
субъектов агропромышленного
комплекса и сельского населения на
безвозмездной основе

110 000

  

  

111

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
передаваемые административные
функции в рамках разграничения
полномочий между уровнями
государственного управления

195 808

  

  

112

Создание электронного правительства

345 054

  

  

743

Строительство Национального
хранилища генетических ресурсов
растений и животных

349

  

234

  

Министерство охраны окружающей
среды Республики Казахстан

4 808 442

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области
охраны окружающей среды

1 953 388

  

  

002

Проведение государственной
экологической экспертизы
стратегических, трансграничных
и экологически опасных объектов

7 208

  

  

003

Научные исследования в области
охраны окружающей среды

312 700

  

  

004

Строительство и реконструкция
объектов охраны окружающей среды

900 000

  

  

005

Реабилитация объектов охраны
окружающей среды

566 439

  

  

007

Создание и развитие информационной
системы охраны окружающей среды

466 641

  

  

008

Проведение наблюдений за
состоянием окружающей среды

602 066

  

606

 

Агентство Республики
Казахстан по статистике

655 297

  

  

005

Проведение
сельскохозяйственной переписи

655 297

  

614

 

Агентство Республики Казахстан
по управлению земельными
ресурсами

3 824 057

  

  

001

Обеспечение государственного
управления земельными ресурсами

425 870

  

  

002

Обеспечение осуществления
земельных отношений

1 265 385

  

  

004

Обеспечение топографо-геодезической
и картографической продукцией
и ее хранение

847 615

  

  

006

Прикладные научные исследования в
области управления земельными
ресурсами

43 071

  

  

111

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
передаваемые административные
функции в рамках разграничения
полномочий между уровнями
государственного управления

445 316

  

  

112

Создание электронного правительства

796 800

  

694

 

Управление делами Президента
Республики Казахстан

167 070

  

  

007

Охрана, защита, воспроизводство
лесов и животного мира

167 070

11

  

  

Промышленность, архитектурная,
градостроительная и
строительная деятельность

5 563 370

  

233

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан

5 563 370

  

  

005

Прикладные научные исследования в
области строительства

73 020

  

  

006

Прикладные научные исследования
технологического характера

1 222 492

  

  

008

Обеспечение хранения информации

231 361

  

  

014

Совершенствование нормативно-
технических документов в сфере
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности

902 951

  

  

015

Целевые трансферты на развитие
областному бюджету Карагандинской
области на строительство
инфраструктуры индустриального
парка в городе Темиртау

163 000

  

  

019

Целевые трансферты на развитие акимату Южно-Казахстанской области на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны "Оңтүстiк"

2 970 546

12

  

  

Транспорт и коммуникации

216 802 546

  

215

  

Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Казахстан

212 168 229

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области
транспорта и коммуникаций

1 991 673

  

  

002

Развитие автомобильных дорог
на республиканском уровне

86 249 200

  

  

003

Капитальный, средний и текущий
ремонт, содержание, озеленение,
диагностика и инструментальное
обследование автодорог
республиканского значения

20 376 916

  

  

005

Обеспечение водных путей в
судоходном состоянии и содержание
шлюзов

3 320 865

  

  

006

Развитие инфраструктуры
воздушного транспорта

4 831 542

  

  

008

Обязательства прошлых лет по
представленным льготам по оплате
проезда отдельных категорий граждан

1 192

  

  

009

Субсидирование железнодорожных
пассажирских перевозок по социально
значимым межобластным сообщениям

9 430 276

  

  

010

Прикладные научные исследования в
области транспорта и коммуникаций

108 142

  

  

011

Разработка стандартов железнодорожной отрасли

65 077

  

  

012

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам на капитальный
ремонт автомобильных дорог
областного и районного значения

6 000 000

  

  

014

Обеспечение классификации и
технической безопасности судов
внутреннего водного плавания
"река-море"

44 057

  

  

015

Создание информационной
аналитической системы транспортной
базы данных и мониторинга динамики
безопасности перевозок

172 503

  

  

016

Обеспечение качества выполнения
дорожно-строительных и ремонтных
работ

229 365

  

  

019

Субсидирование регулярных
внутренних авиаперевозок

642 000

  

  

020

Развитие инфраструктуры
водного транспорта

158 310

  

  

028

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие
транспортной инфраструктуры

78 226 636

  

  

030

Содержание здания административно-
технологического комплекса
"Transport tower"

320 475

  

225

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

65 463

  

  

018

Обеспечение первоначальной
подготовки пилотов

65 463

  

  601

  

Национальное космическое агентство Республики Казахстан

94 208

  

  

001

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области космической деятельности

67 856

  

  

003

Подготовка космонавтов Республики Казахстан

14 032

  

  

006

Оплата услуг поверенным агентам

275

  

  

008

Учет арендованного имущества комплекса "Байконур"»

12 045

  

603

 

Агентство Республики Казахстан
по информатизации и связи

4 474 664

  

  

006

Техническое сопровождение системы
мониторинга радиочастотного
спектра и радиоэлектронных средств

121 195

  

  

012

Обеспечение управления космическими
аппаратами связи и вещания

729 836

  

  

017

Компенсация убытков операторов
сельской связи по предоставлению
универсальных услуг связи

3 623 633

13

  

  

Прочие

172 574 252

  

202

  

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан

4 752 079

  

  

008

Формирование и хранение государст-
венного материального резерва

4 752 079

  

203

  

Агентство Республики
Казахстан по регулированию
естественных монополий

1 097 797

  

  

001

Обеспечение регулирования, контроля
деятельности субъектов естественной
монополии

1 097 797

  

204

  

Министерство иностранных
дел Республики Казахстан

1 161 704

  

  

006

Представительские затраты

879 004

  

  

011

Укрепление отношений со странами
исторического происхождения
этносов, проживающих в Казахстане,
и пропаганда за рубежом
этнического согласия в Республике
Казахстан

282 700

  

217

  

Министерство финансов
Республики Казахстан

140 089 908

  

  

004

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам на погашение
долга перед республиканским
бюджетом

116 984

  

  

008

Повышение финансовой грамотности населения      

600 000

  

  

009

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на выплату
заработной платы государственным
служащим, работникам государст-
венных учреждений, не являющимся
государственными служащими, и
работникам казенных предприятий

89 469 724

  

  

010

Резерв Правительства Республики
Казахстан

20 237 035

  

  

021

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
возмещение потерь поступлений
в бюджет

29 666 165

  

220

  

Министерство экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан

878 000

  

  

004

Разработка и экспертиза технико-
экономических обоснований
республиканских бюджетных
инвестиционных проектов (программ)

700 000

  

  

007

Прикладные исследования в
сфере экономики

178 000

  

233

  

Министерство индустрии
и торговли Республики Казахстан

4 087 290

  

  

001

Обеспечение деятельности
уполномоченного органа в области
индустрии и торговли

2 369 741

  

  

007

Прикладные научные исследования в
области стандартизации,
сертификации, метрологии и систем
качества

27 560

  

  

013

Совершенствование системы
стандартизации, метрологии и
сертификации

1 312 725

  

  

016

Создание и развитие новых
технологий

130 000

  

  

027

Обеспечение функционирования
Парка информационных технологий

15 463

  

  

111

Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
передаваемые административные
функции в рамках разграничения
полномочий между уровнями
государственного управления

108 101

  

  

116

Развитие человеческого капитала в
рамках электронного правительства

123 700

  

234

  

Министерство охраны окружающей
среды Республики Казахстан

2 172 739

  

  

006

Ведение гидрометеорологического
мониторинга

2 172 739

  

  601

  

Национальное космическое агентство Республики Казахстан   

1 115 044

  

  

007

Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса "Байконур", являющихся собственностью Республики Казахстан

1 115 044

  

603

  

Агентство Республики Казахстан
по информатизации и связи

1 719 729

  

  

116

Развитие человеческого капитала в
рамках электронного правительства

1 719 729

  

608

  

Агентство Республики Казахстан
по делам государственной службы

2 891 874

  

  

005

Приобретение квартир для
сотрудников центральных аппаратов
государственных органов,
содержащихся за счет
республиканского бюджета

1 108 200

  

  

007

Строительство общежития для молодых
специалистов центральных аппаратов
государственных органов,
содержащихся за счет
республиканского бюджета

1 783 674

  

694

  

Управление делами Президента
Республики Казахстан

12 608 088

  

  

008

Строительство и реконструкция
объектов Управления делами
Президента Республики Казахстан

12 608 088

14

  

  

Обслуживание долга

33 764 653

  

217

  

Министерство финансов
Республики Казахстан

33 764 653

  

  

013

Обслуживание правительственного
долга

33 764 653

15

  

  

Трансферты

192 790 980

  

217

  

Министерство финансов
Республики Казахстан

192 790 980

  

  

400

Субвенции областным бюджетам

192 790 980

  

  

  

III. Операционное сальдо

125 962 051

  

  

  

IV. Чистое бюджетное кредитование

-11 508 784

  

  

  

Бюджетные кредиты

39 373 479

07

  

  

Жилищно-коммунальное хозяйство

35 800 000

  

217

  

Министерство финансов Республики
Казахстан

12 000 000

  

  

051

Кредитование АО "Казахстанская
ипотечная компания" на финансирова-
ние жилищного строительства

12 000 000

  

233

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан

23 800 000

  

  

002

Кредитование областных бюджетов,
бюджетов городов Астаны и Алматы на
строительство жилья

23 800 000

10

  

  

Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного
мира, земельные отношения

22 073

  

212

  

Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

22 073

  

  

086

Кредитование проекта по
постприватизационной поддержке
сельского хозяйства

22 073

13

  

  

Прочие

3 551 406

  

217

  

Министерство финансов Республики
Казахстан

3 551 406

  

  

011

Выполнение обязательств по
государственным гарантиям

3 551 406

 

Категория

  

Класс

  

  

Подкласс

  

  

  

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

1

2

3

  

  

  

Погашение бюджетных кредитов  

50 882 263

5

  

  

Погашение бюджетных кредитов  

50 882 263

  

01

  

Погашение бюджетных кредитов  

49 997 274

  

  

1

Погашение бюджетных кредитов,
выданных из государственного бюджета

49 997 274

  

02

  

Возврат требований по оплаченным
государственным гарантиям

884 989

  

  

1

Возврат юридическими лицами
требований по оплаченным
государственным гарантиям

884 989

 

  

  

  

V. Сальдо по операциям с
финансовыми активами

367 102 068

  

  

  

Приобретение финансовых активов

369 102 068

01

  

  

Государственные услуги
общего характера

3 754 205

  

217

  

Министерство финансов
Республики Казахстан

369 494

  

  

006

Приобретение акций международных
финансовых организаций

369 494

  

225

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

1 873 791

  

  

053

Формирование уставного капитала АО
"Фонд науки"

1 873 791

  

406

  

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

10 920

  

  

003

Формирование уставного капитала РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений"

10 920

  

600

  

Агентство Республики Казахстан
по регулированию деятельности
регионального финансового центра
города Алматы

1 500 000

  

  

002

Увеличение уставного капитала АО
"Региональный финансовый центр
города Алматы"

1 500 000

04

  

  

Образование

350 000

  

225

  

Министерство образования и
науки Республики Казахстан

350 000

  

  

032

Институциональное развитие
образования и науки

350 000

05

 

 

Здравоохранение

10 920

  

226

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

10 920

  

  

025

Формирование уставного капитала РГП "Республиканский детский реабилитационный центр"

10 920

07

  

  

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 525 000

  

217

  

Министерство финансов Республики
Казахстан

9 525 000

  

  

049

Увеличение уставного капитала
АО "Казахстанский фонд
гарантирования ипотечных кредитов"

1 025 000

  

  

050

Увеличение уставного капитала АО
"Казахстанская ипотечная компания"

8 500 000

08

  

  

Культура, спорт, туризм и
информационное пространство

3 556 764

  

205

  

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

54 600

  

  

013

Институциональное развитие
туризма и спорта

54 600

  

206

  

Министерство культуры и
информации Республики Казахстан

3 502 164

  

  

019

Институциональное развитие
средств массовой информации

3 502 164

09

  

  

Топливно-энергетический
комплекс и недропользование

34 006 019

  

231

  

Министерство энергетики
и минеральных ресурсов
Республики Казахстан

34 006 019

  

  

007

Создание технопарка "Парк ядерных
технологий" в городе Курчатове

3 470 000

 

  

028

Институциональное развитие
атомной промышленности

28 686 193

  

  

036

Проведение мероприятий по выплате долгов юридических лиц Республики Казахстан перед хозяйствующими субъектами Туркменистана

1 849 826

10   

  

  

Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного
мира, земельные отношения

28 149 600

  

212

  

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

27 275 600

  

  

043

Увеличение уставного капитала АО "Национальный холдинг "КазАгро"»

27 275 600

  

234

  

Министерство охраны окружающей
среды Республики Казахстан

874 000

  

  

010

Увеличение уставного капитала
АО "Казаэросервис"

874 000

12

  

  

Транспорт и коммуникации

18 608 590

  

215

  

Министерство транспорта и
коммуникаций Республики
Казахстан

1 874 425

  

  

017

Увеличение уставного капитала
АО "Казавиализинг"

1 874 425

  

601

  

Национальное космическое агентство Республики Казахстан

8 224 165

  

  

005

Увеличение уставного капитала АО "Национальная компания "Казкосмос"»

8 224 165

  

603

 

Агентство Республики Казахстан
по информатизации и связи

8 510 000

  

  

004

Развитие национальной спутниковой
системы связи и вещания

8 510 000

13

  

  

Прочие

271 140 970

  

104

  

Канцелярия Премьер-Министра
Республики Казахстан

3 000 000

  

  

005

Выкуп административного здания для
АО "Фонд устойчивого развития
"Қазына"

3 000 000

  

208

 

Министерство обороны Республики
Казахстан

145 500

  

  

013

Увеличение уставного капитала АО "Казахстан ГИС Центр"

145 000

  

217

  

Министерство финансов
Республики Казахстан

23 400 000

  

  

027

Содействие становлению и развитию
рыночной экономики государств-
участников Евразийского банка
развития, их экономическому росту и
расширению торгово-экономических
связей

23 400 000

  

220

  

Министерство экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан

4 533 728

  

  

016

Развитие системы управления
государственными активами

4 533 728

  

225

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  

15 299 654

  

  

057

Увеличение уставного капитала АО "Национальный научно-технологический
холдинг "Самгау"»

15 299 654

  

233

  

Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан

224 040 000

  

  

011

Создание международного центра
приграничного сотрудничества
"Хоргос"

5 000 000

  

  

017

Увеличение уставного капитала АО
"Фонд устойчивого развития "Қазына"

204 840 000

  

  

020

Формирование уставного капитала АО
"Центр развития торговой политики"

200 000

  

  

021

Проведение мероприятий по созданию
Социально-предпринимательской
корпорации

14 000 000

  

694

 

Управление делами Президента
Республики Казахстан

722 088

  

  

012

Увеличение уставного капитала
АО "Куйгенжар"

522 088

  

  

013

Увеличение уставного капитала НАО
"Телерадиокомплекс Президента
Республики Казахстан"

200 000

Категория

  

Класс

  

  

Подкласс

  

  

  

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

1

2

3

  

  

  

Поступления от продажи
финансовых активов государства

2 000 000

6

  

  

Поступления от продажи
финансовых активов государства

2 000 000

  

01

  

Поступления от продажи
финансовых активов государства

2 000 000

  

  

1

Поступления от продажи финансовых
активов внутри страны

2 000 000

Наименование

Сумма,
тыс. тенге

1

2

VI. Дефицит бюджета

  -229 631 233

VII. Финансирование дефицита бюджета

  229 631 233

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2           
к Закону Республики Казахстан 
"О республиканском бюджете на 2007 год"
от 8 декабря 2006 года N 194-III 

       Сноска. Приложение 2 в редакции Закона Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года). Приложение с изменениями, внесенными Законом РК от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).

Объемы поступлений в бюджет на 2007 год,
направляемые в Национальный фонд
Республики Казахстан

 

N
п/п

 Наименование

Сумма,
тыс. тенге

  

Всего

961 438 167

1.

Прямые налоги от предприятий нефтяного
сектора, всего

955 491 934

1.1

Корпоративный подоходный налог

624 895 320

1.2

Поступления за использование природных и других
ресурсов

330 596 614

2.

Другие поступления от операций, проводимых
предприятиями нефтяного сектора

0

2.1

Поступления за нарушения условий нефтяных контрактов

0

 3.

Поступления от приватизации государственного
имущества, находящегося в республиканской
собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям

0

4.

Поступления от продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения

5 946 233

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 3               
к Закону Республики Казахстан      
"О республиканском бюджете на 2007 год" 
от 8 декабря 2006 года N 194      

       Сноска. Приложение 3 исключено Законом Республики Казахстан от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).    

ПРИЛОЖЕНИЕ 4              
к Закону Республики Казахстан     
"О республиканском бюджете на 2007 год"
от 8 декабря 2006 года N 194     

Распределение сумм государственного бюджета, необходимых
для выплаты государственного пособия на детей до 18 лет
из малообеспеченных семей

                                            тыс. тенге

 N
п/п

  

Наименование
 

Всего

в том числе

республиканского
бюджета

местных
бюджетов 

  

ВСЕГО

6732400

3816000

2916400

1

Акмолинская область

201000

20100

180900

2

Актюбинская область

221100

114300

106800

3

Алматинская область

498000

423300

74700

4

Атырауская область

383800

154800

229000

5

Восточно-Казахстанская
область

566400

125000

441400

6

Жамбылская область

1099600

830000

269600

7

Западно-Казахстанская
область

510400

150000

360400

8

Карагандинская область

282700

54200

228500

9

Костанайская область

398500

262200

136300

10

Кызылординская область

742800

517100

225700

11

Мангистауская область

62200

0

62200

12

Павлодарская область

159800

55900

103900

13

Северо-Казахстанская
область

300000

221000

79000

14

Южно-Казахстанская
область

1258400

888100

370300

15

город Алматы

35300

 

35300

16

город Астана

12400

 

12400

ПРИЛОЖЕНИЕ 5               
к Закону Республики Казахстан      
"О республиканском бюджете на 2007 год" 
от 8 декабря 2006 года N 194 

       Сноска. Приложение 5 в редакции Закона РК от 5 июля 2007 года  N 273  (вводится в действие с 1 января 2007 года).   Приложение с изменениями, внесенными Законом РК от 22 октября 2007 года  N 1  (вводится в действие с 1 января 2007 г.).        

Перечень бюджетных программ развития
республиканского бюджета на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

 

Функциональная группа

  

Администратор

  

  

Программа

  

  

  

              Наименование

1

2

  

  

  

Инвестиционные проекты

01

  

  

Государственные услуги общего характера

 

102

  

Хозяйственное управление Парламента Республики
Казахстан

  

  

002

Создание автоматизированной системы мониторинга
законопроектов

  

104

  

Канцелярия Премьер-Министра Республики
Казахстан

  

  

112

Создание электронного правительства

  

204

  

Министерство иностранных дел   Республики
Казахстан

  

  

009

Приобретение и строительство объектов недвижимости
за рубежом для размещения дипломатических
представительств Республики Казахстан

  

217

  

Министерство финансов Республики Казахстан

  

  

007

Создание и развитие информационных систем
органов Министерства финансов Республики Казахстан

  

  

026

Строительство объектов таможенного контроля и
таможенной инфраструктуры

  

  

112

Создание электронного правительства

  

220

  

Министерство экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан

  

  

003

Модернизация информационных систем в сфере государственного планирования

  

  

112

Создание электронного правительства

  

225

  

Министерство образования и науки Республики
Казахстан

  

  

005

Строительство и реконструкция научных объектов

  

406

  

Счетный комитет по контролю за исполнением
республиканского бюджета

  

  

002

Развитие информационной базы данных Счетного
комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета

  

603

  

Агентство Республики Казахстан по
информатизации и связи

  

  

112

Создание электронного правительства

  

606

  

Агентство Республики Казахстан по статистике

  

  

003

Создание информационных систем органов
государственной статистики

02

  

  

Оборона

  

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

  

  

003

Строительство и реконструкция объектов защиты от
чрезвычайных ситуаций

  

  

012

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий

  

208

  

Министерство обороны Республики Казахстан

  

  

003

Создание информационных систем Вооруженных Сил

  

  

004

Развитие инфраструктуры Вооруженных Сил

  

678

  

Республиканская гвардия Республики Казахстан

  

  

002

Строительство объектов Республиканской гвардии

03

  

  

Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность

  

201

  

Министерство внутренних дел Республики
Казахстан

 

 

007

Строительство, реконструкция объектов общественного
порядка и безопасности

  

  

008

Модернизация развития спутниковой сети передачи
данных и телефонии

  

  

009

Государственный проект 3

  

221

  

Министерство юстиции Республики Казахстан

  

  

004

Строительство и реконструкция объектов
уголовно-исполнительной системы

  

  

009

Создание информационной системы Государственная
база данных "Документирование и регистрация
населения"

  

410

  

Комитет национальной безопасности Республики
Казахстан

  

  

002

Программа развития системы национальной
безопасности

  

501

  

Верховный Суд Республики Казахстан

  

  

002

Создание единой автоматизированной информационно-
аналитической системы органов судебной системы Республики Казахстан

  

  

006

Развитие объектов органов судебной системы

  

502

  

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

  

  

003

Создание информационной системы Комитета по
правовой статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

  

618

  

Агентство Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью
(финансовая полиция)

  

  

003

Создание единой автоматизированной информационно-
телекоммуникационной системы

  

680

  

Служба охраны Президента Республики Казахстан

  

  

002

Создание единой информационной системы Службы охраны Президента Республики Казахстан

04

  

  

Образование

  

201

  

Министерство внутренних дел Республики
Казахстан

  

  

013

Строительство и реконструкция объектов образования

  

205

  

Министерство туризма и спорта Республики
Казахстан

  

  

002

Строительство и реконструкция объектов образования
по спорту

  

212

  

Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан

  

  

007

Развитие объектов образования в сфере сельского хозяйства

  

225

  

Министерство образования и науки Республики Казахстан

  

  

011

Строительство и реконструкция объектов образования
и науки

  

  

012

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования

  

  

021

Информатизация системы образования

  

  

031

Целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования

  

  

046

Развитие социальной инфраструктуры государственной системы образования

  

226

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

  

  

026

Строительство и реконструкция объектов образования

  

618

 

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

  

  

007

Развитие объектов образования

05

  

  

Здравоохранение

  

226

  

Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

  

  

005

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджету города Астаны на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения

  

  

016

Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения

  

  

019

Создание информационных систем здравоохранения

  

  

023

Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении
аульной (сельской) местности

  

  

032

Целевые трансферты на развитие областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения

06

  

  

Социальная помощь и социальное обеспечение

  

213

  

Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

  

  

015

Развитие информационной системы Государственного
центра по выплате пенсий

  

  

019

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство
и реконструкцию объектов социального обеспечения

07

  

  

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

217

 

Министерство финансов Республики Казахстан

   

051

Кредитование АО "Казахстанская ипотечная компания"
на финансирование жилищного строительства

  

231

  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан

  

  

021

Целевые трансферты на развитие областному бюджету Актюбинской области на строительство подводящего газопровода Мартукского района

  

233

  

Министерство индустрии и торговли Республики
Казахстан

  

  

002

Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов
Астаны и Алматы на строительство жилья

  

  

004

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие и
обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

  

  

024

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
системы водоснабжения

  

  

025

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на
строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда

  

  

028

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
коммунального хозяйства

  

  

029

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
благоустройства городов и населенных пунктов

08

  

  

Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

  

205

  

Министерство туризма и спорта Республики
Казахстан

  

  

005

Строительство и реконструкция объектов спорта

  

  

009

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
объектов спорта

  

  

014

Создание и развитие информационной системы туризма
и спорта

  

206

  

Министерство культуры и информации Республики
Казахстан

  

  

006

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
объектов культуры

  

  

023

Развитие объектов культуры

  

  

024

Создание информационных систем по развитию
государственного языка и других языков народов
Казахстана

  

694

  

Управление делами Президента Республики
Казахстан

  

  

015

Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской
курортной зоны

09

  

  

Топливно-энергетический комплекс и
недропользование

  

231

  

Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан

  

  

005

Создание Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора Токамак

  

  

022

Развитие информационной системы о недрах и
недропользователях

  

  

024

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
теплоэнергетической системы

10

  

  

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особоохраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные
отношения

  

212

  

Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан

  

  

008

Развитие инфраструктуры государственных учреждений

  

  

011

Развитие объектов ветеринарных лабораторий

  

  

016

Постприватизационная поддержка сельского хозяйства

  

  

017

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
системы водоснабжения

  

  

025

Совершенствование управления водными ресурсами и
восстановление земель

  

  

027

Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение
северной части Аральского моря

  

  

028

Водоснабжение и санитария населенных пунктов
региона Аральского моря

  

  

029

Строительство и реконструкция системы водоснабжения

  

  

031

Реконструкция гидротехнических сооружений

  

  

041

Реабилитация и управление окружающей средой
бассейна рек Нура-Ишим

  

  

044

Сохранение лесов и увеличение лесистости
территории республики

  

  

056

Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции Казахстана

  

  

086

Кредитование проекта по постприватизационной
поддержке сельского хозяйства

  

  

112

Создание электронного правительства

  

  

743

Строительство Национального хранилища генетических
ресурсов растений и животных

  

234

  

Министерство охраны окружающей среды
Республики Казахстан

  

  

004

Строительство и реконструкция объектов охраны
окружающей среды

  

  

005

Реабилитация объектов охраны окружающей среды

  

  

007

Создание и развитие информационной системы охраны
окружающей среды

  

  

009

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство
и реконструкцию объектов охраны окружающей среды

  

614

  

Агентство Республики Казахстан по управлению
земельными ресурсами

  

  

112

Создание электронного правительства

11

  

  

Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность

  

233

  

Министерство индустрии и торговли Республики
Казахстан

  

  

015

Целевые трансферты на развитие областному бюджету
Карагандинской области на строительство
инфраструктуры индустриального парка в городе
Темиртау

  

  

019

Развитие инфраструктуры специальной экономической
зоны "Оңтүстік"

12

  

  

Транспорт и коммуникации

  

215

  

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан

  

  

002

Развитие автомобильных дорог на республиканском
уровне

  

  

006

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта

  

  

015

Создание информационной аналитической системы
транспортной базы данных и мониторинга динамики
безопасности перевозок

  

  

020

Развитие инфраструктуры водного транспорта

  

  

028

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
транспортной инфраструктуры

13

  

  

Прочие

  

608

  

Агентство Республики Казахстан по делам
государственной службы

  

  

005

Приобретение квартир для сотрудников центральных
аппаратов государственных органов, содержащихся за
счет республиканского бюджета

  

  

007

Строительство общежития для молодых специалистов
центральных аппаратов государственных органов,
содержащихся за счет республиканского бюджета

  

694

  

Управление делами Президента Республики
Казахстан

  

  

008

Строительство и реконструкция объектов Управления
делами Президента Республики Казахстан

 

 

  

  

  

Инвестиционные программы

01

  

  

Государственные услуги общего характера

 

225

  

Министерство образования и науки Республики
Казахстан

  

  

002

Фундаментальные и прикладные научные исследования

  

603

  

Агентство Республики Казахстан по
информатизации и связи

  

  

003

Прикладные научные исследования в области
информатизации и связи

  

606

  

Агентство Республики Казахстан по статистике

  

  

004

Прикладные научные исследования в области
государственной статистики

  

  

116

Развитие человеческого капитала в рамках
электронного правительства

  

608

  

Агентство Республики Казахстан по делам
государственной службы

  

  

003

Прикладные научные исследования в области
государственного управления и государственной службы

02

  

  

Оборона

  

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

  

  

009

Прикладные научные исследования в области
чрезвычайных ситуаций

  

208

  

Министерство обороны Республики Казахстан

  

  

006

Модернизация и приобретение вооружения, военной и
иной техники, систем связи

  

  

116

Развитие человеческого капитала в рамках
электронного правительства

03

  

  

Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность

  

221

  

Министерство юстиции Республики Казахстан

  

  

116

Развитие человеческого капитала в рамках
электронного правительства

04

  

  

Образование

  

201

  

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

  

  

010

Подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием

  

  

012

Подготовка специалистов с высшим профессиональным
образованием

  

202

  

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

  

  

006

Подготовка специалистов с высшим профессиональным
образованием

  

205

  

Министерство туризма и спорта Республики
Казахстан

  

  

004

Подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием

  

208

  

Министерство обороны Республики Казахстан

  

  

010

Подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием

  

  

011

Подготовка специалистов с высшим и послевузовским
профессиональным образованием

  

220

  

Министерство экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан

  

  

042

Повышение квалификации руководящих работников и
менеджеров в сфере экономики

  

221

  

Министерство юстиции Республики Казахстан

  

  

007

Подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием

  

225

  

Министерство образования и науки Республики
Казахстан

  

  

008

Разработка и апробация учебников и учебно-
методических комплексов для организаций 
образования, издание и доставка учебной литературы
для республиканских организаций, предоставляющих
услуги в области образования, и казахской диаспоры
за рубежом

  

  

013

Подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием

  

  

014

Прикладные научные исследования в области
образования

  

  

020

Подготовка специалистов с высшим и послевузовским
профессиональным образованием

  

  

045

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие
человеческого капитала в рамках электронного
правительства

  

  

116

Развитие человеческого капитала в рамках
электронного правительства

  

226

  

Министерство здравоохранения Республики
Казахстан