Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне салық салу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 201 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж. N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар; N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар):

      1) 88-бапта:
      үшiншi бөлiктiң сегiзiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - отыз, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жетпiс бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға бiр жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға - отыз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға - алпыс, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      2) 88-1-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 205-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "екi" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "алтыға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "бес" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "он бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жиырмадан елуге дейiнгi" деген сөздер "отыз бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң үштен беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "төрт" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "сегiз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "қырықтан жүзге дейiнгi" деген сөздер "жетпiс айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацында "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "он бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "он" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "отыздан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "қырық бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "елуден жүзге дейiнгi" деген сөздер "жетпiс бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жиырма" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "алпыстан жүз жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "тоқсан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "жүзден екi жүзге дейiнгi" деген сөздер "бiр жүз елу айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 205-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "205-1-бап. Арнаулы салық режимiн қолданған кезде қызметтi
                  заңсыз жүзеге асыру

      1. Арнаулы салық режимiн қолданған кезде қызметтi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде осы режим үшiн көзделген шарттарды бұза отырып жүзеге асыру, -
      жеке тұлғаларға - сегiз, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - он бес, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - отыз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      жеке тұлғаларға - он бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - отыз, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға жетпiс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Дара кәсiпкердiң кезектi патент алуға өтiнiш беру мерзiмiн күнтiзбелiк отыз күнге дейiнгi мерзiмге бұзуы -
      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Дара кәсiпкердiң кезектi патент алуға өтiнiш беру мерзiмiн күнтiзбелiк отыз күннен астам мерзiмге бұзуы -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Осы баптың үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Патент негiзiнде арнаулы салық режимi қолданылған жағдайда дара кәсiпкердiң кәсiпкерлiк қызметтi уақытша тоқтата тұру туралы өтiнiштiң қолданысы кезеңiнде кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруы, -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Осы баптың алтыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      5) 206-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "он бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "қырық бec" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "алпыстан сексенге дейiнгi" деген сөздер "жетпiс айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "отыздан елуге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "қырық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "елуден жетпiске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "алпыс" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "сексеннен жүзге дейiнгi" деген сөздер "тоқсан айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң он бестен қырыққа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "екi жүз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "екi жүзден бес жүзге дейiнгi" деген сөздер "үш жүз елу айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан алпысқа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "елу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "екi жүз елу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "бес жүзден бiр мыңға дейiнгi" деген сөздер "жетi жүз елу айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 208-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан қырыққа дейiнгi" деген сөздер "жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi" деген сөздер "отыз бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 209-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "елу" деген сөз "қырық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 213-баптың тақырыбы және бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "213-бап. Акцизделетiн тауарларды және мұнай өнiмдерiн әкелу,
                тасымалдау, өндiру, декларациялау, сақтау мен өткiзу
                ережелерiн, сондай-ақ мұнай өнiмдерiне iлеспе
                жүкқұжаттарын ресiмдеу ережелерiн бұзу

      1. Акцизделетiн тауарларды және мұнай өнiмдерiн әкелу, тасымалдау, өндiру, декларациялау, сақтау мен өткiзу ережелерiн, сондай-ақ мұнай өнiмдерiне iлеспе жүкқұжаттарын ресiмдеу ережелерiн бұзу, -";

      9) 215-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "он бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi" деген сөздер "сегiз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан қырыққа дейiнгi" деген сөздер "жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 216-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң оныншы абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан елуге дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жүзге дейiнгi" деген сөздер "алпыс айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 218-баптың екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан елуге дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 219-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "сегiз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "он бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "он бec" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жиырмадан қырыққа дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан елуге дейiнгi" деген сөздер "қырық бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi" деген сөздер "алпыс айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 358-бапта:
      бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктердiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жетпiске дейiнгi" деген сөздер "алпыс айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 358-1-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "- сегiз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "он бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "- қырықтан елуге дейiнгi" деген сөздер "қырық бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "- он бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "- қырықтан елуге дейiнгi" деген сөздер "қырық бес айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 360-бапта:
      бiрiншi және екiншi бөлiктердiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi" деген сөздер "отыз айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi" деген сөздер "жетпiс айлық есептiк көрсеткiш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 570-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Салық органдары" деген сөздер "Салық қызметi органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "205-1, 206, 207, 208-1, 209-212" деген цифрлар "205-212" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктегi "Салық қызметiнiң" деген сөздер "Салық қызметi органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 636-баптың бiрiншi бөлiгi 1) тармақшасының жиырма жетiншi абзацындағы "салық органдарының" деген сөздер "салық қызметi органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексiне) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат;  N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45, 46-құжаттар, N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 77, 79-құжаттар; N 13, 85-құжат; N 16, 97, 98, 103-құжаттар):

      1) 10-баптың 1-тармағында:
      2) тармақша "ескере отырып);" деген сөздерден кейiн "вексель бойынша төлемдер;" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 22-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "22-2) негiзгi құралдар - өндiрiсте пайдалануға, тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) беруге, жалға беруге және (немесе) әкiмшiлiк мақсаттарға арналған, қызмет ету мерзiмi бiр жылдан астам материалдық активтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарында айқындалған инвестициялық жылжымайтын мүлiк;";

      2) 11-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Салық төлеушi салық заңнамасында реттелетiн қатынастарға уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен электрондық тәсiлмен қатысуға құқылы.";

      3) 13-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Салық агентi салық заңнамасында реттелетiн қатынастарға уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен электрондық тәсiлмен қатысуға құқылы.";

      4) 16-бапта:
      1-тармақта:
      5) тармақша "құжаттар берудi" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ резидент салық төлеушiнiң Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерде орналасқан еншiлес компанияларының қаржылық есептiлiгiн қоса алғанда, оның шоғырландырылған қаржылық есептiлiгiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) мыналарға:
      салық салуға байланысты мәселелер бойынша тексерiлетiн салық төлеушiге - заңды тұлға мен дара кәсiпкерге;
      қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша, уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен әрекетсiз заңды тұлғаға;
      заңнамада белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң және мәслихаттың депутаттығына, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының мүшелiгiне кандидат ретiнде тiркелген тұлғаға және оның зайыбына (жұбайына) қатысты коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етуге Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген талаптарды сақтай отырып, банктерден немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмiрлерi туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы мәлiметтер алуға;";

      12) тармақшадағы "4) тармақшасында" деген сөздер "1), 2) және 4) тармақшаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Салық қызметi органдары Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде жүктелген мiндеттердi iске асыруды уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен электрондық тәсiлмен жүзеге асыруға құқылы.";

      5) 21-баптың 4-тармағы "(облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдары" деген сөздерден кейiн "уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсе отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 29-баптың 4-тармағындағы "акцептiң алған күннен бастап" деген сөздер "акцептiн алған күннен бастап немесе салық төлеушi төлемдi банкоматтар немесе өзге де электронды құрылғылар арқылы жүзеге асырған күннен бастап" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 31-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық төлеушiнiң салық мiндеттемесiн орындау қажеттiгi туралы салық қызметi органының салық төлеушiге қағазға түсiрiлген немесе оның жазбаша келiсiмiмен электрондық тәсiлмен жiберген хабары хабарлама деп танылады.";

      2-тармақтың 9) тармақшасындағы "кешiктiрмей жiберiледi." деген сөз "кешiктiрiлмей;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      "10) қосылған құн салығын төлеушi болып табылатын және орналасқан (тұрғылықты) жерi өзгерген күннен бастап мұндай өзгерiстер туралы жиырма жұмыс күнi iшiнде салық органын хабардар етпеген тұлғаны есептен шығару туралы - қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылған күннен бастап бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей жiберiледi.";

      4-тармақтағы "Хабарлама" деген сөз "Осы баптың 2-тармағының 10) тармақшасында көрсетiлген, жiберу фактiсi сол бойынша расталатын хабарламаны қоспағанда, хабарлама" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-1-тармақта:
      "хабарлама тапсырылған" деген сөздер "(өзi) хабарлама тапсырылған (алған)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "он" деген сөз "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 32-баптың 2-тармағында:
      "хабарлама тапсырылған" деген сөздерден кейiн "(салық төлеушi хабарлама алған)" деген сөздермен толықтырылсын;

      "он бес" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      9) 34-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Таратудың салық есептiлiгiнде көрсетiлген салықты және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу осындай салық есептiлiгi табыс етiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.
      Салық есептiлiгiнде (тарату есептiлiгiн қоспағанда) көрсетiлген салықты және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу мерзiмi осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде көрсетiлген мерзiм өткеннен кейiн басталатын жағдайда, мұндай төлем таратудың салық есептiлiгi табыс етiлген күннен бастап он жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей жүргiзiледi.
      Таратылатын заңды тұлғаның салық берешегi аталған заңды тұлғаның ақшасы, оның iшiнде оның мүлкiн сатудан алынған ақша есебiнен Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген кезектiлiк тәртiбiмен өтеледi. Бұл ретте таратылатын заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерiнiң салық берешегі де өтеледі.";

      10) 38-бап мынадай мазмұндағы 1-3-тармақпен толықтырылсын:
      "1-3. Салық төлеушi осы Кодекстiң 100-бабының 4-тармағын және 144-бабының 25-1) тармақшасын қолданған жағдайда, осы баптың 1-тармағында белгiленген талап қою мерзiмi корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс салығын есептеу және (немесе) қайта қарау бөлiгiнде жеке тұлғаның мiндеттемелердi орындауы бойынша осы Кодекстiң 100-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында белгiленген мерзiмнен бес жылға дейiн ұзартылады.";

      11) 6-тараудың тақырыбында "салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң" деген сөздер "салықтың, бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң және өсiмпұлдың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 39-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "39-бап. Салық мiндеттемесiн орындау бойынша бюджетпен есеп
               айырысу кезiнде салық төлеушiнiң артық төлеген салық,
               төлемақы, өсiмпұл сомаларын есепке жатқызу

      1. Өткен салық кезеңдерiндегi салықтың, төлемақының, өсiмпұлдың осы түрi бойынша мiндеттемелер ескерiле отырып, салықтың, төлемақының, өсiмпұлдың салық кезеңiнде бюджетке төленген және төлеуге есептелген сомалары арасындағы айырма артық төленген салық, төлемақы, өсiмпұл сомасы болып танылады.
      Осы Кодекстiң 198-1-бабына сәйкес резидент емес салық төлеушiге қайтарылуға тиiс төленген салық сомасы да артық төленген салық сомасы болып танылады.
      2. Осы тараудың мақсаттары үшiн жер учаскелерiн пайдаланғаны, жер бетiндегi көздердiң су ресурстарын пайдаланғаны, қоршаған ортаны ластағаны, радиожиiлiк спектрiн пайдаланғаны, қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын бергенi үшiн төлемақылар төлемақы деп танылады.
      3. Бюджетке артық төленген салық және төлемақы сомасы салық берешегiн өтеу есебiне:
      1) салық төлеушiнiң өтiнiшiнсiз салықтың және төлемақының осы түрi бойынша өсiмпұлдар мен айыппұлдарды өтеу есебiне;
      2) салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша өтiнiш берiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде мынадай тәртiппен:
      салықтың және (немесе) төлемақының басқа да түрлерi бойынша бересiнi, өсiмпұл мен айыппұлдарды өтеу есебiне;
      салықтың және (немесе) төлемақының осы және басқа да түрлерi бойынша алдағы төлемдер есебiне мiндеттi есепке жатқызылуға тиiс.
      4. Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды өткiзген кезде кеден органдары алатын салықтардың бюджетке артық төленген сомасы салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша салықтың артық төленген сомаларының бар екендiгi туралы кеден органының растамасымен қоса, өтiнiш берiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде салық берешегiн өтеу есебiне мынадай тәртiппен:
      салықтың басқа да түрлерi бойынша бересiнi, өсiмпұл мен айыппұлдарды өтеу есебiне;
      салықтың басқа да түрлерi бойынша алдағы төлемдер есебiне есепке жатқызылуға тиiс.
      5. Бюджетке артық төленген өсiмпұл сомасы:
      1) салық төлеушiнiң өтiнiшiнсiз салықтың және төлемақының осы түрi бойынша бересi мен айыппұлдарды өтеу есебiне;
      2) салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша өтiнiш берiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде мынадай тәртiппен:
      салықтың және (немесе) төлемақының басқа түрлерi бойынша бересiнi, өсiмпұл мен айыппұлдарды өтеу есебiне;
      салықтың және (немесе) төлемақының осы және басқа да түрлерi бойынша алдағы төлемдер есебiне есепке жатқызылуға тиiс.
      6. Егер осы Кодексте өзгеше белгiленбесе, артық төленген салық, төлемақы, өсiмпұл сомасын есепке жатқызуды бюджетке салық, төлемақы, өсiмпұл төлейтiн жердегi салық органы осы бапта белгiленген тәртiппен жүргiзедi.
      7. Осы баптың 3 және 5-тармақтарында белгiленген мерзiм бұзылған жағдайда, есепке жатқызу мерзiмi бұзылған әр күн үшiн, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерiнде өсiмпұл есептеледi.
      8. Бюджетке артық төленген салық, төлемақы, өсiмпұл сомасы басқа салық төлеушiнiң салық мiндеттемесi бойынша берешегiн өтеу есебiне есепке жатқызылмауға тиiс.".

      13) 40-бапта:
      тақырыбы "салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң" деген сөздер "салықтың, бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң және өсiмпұлдың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақ "Салықтың" деген сөзден кейiн "төлемақының, өсiмпұлдың" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақ "салықтың" деген сөзден кейiн "төлемақының, өсiмпұлдың" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының кедендiк шекарасы арқылы тауарларды өткiзген кезде кеден органдары алатын салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң, өсiмпұлдың артық төленген сомасын қайтару, бюджетке кедендiк төлемдердiң, салықтардың және өсiмпұлдың артық төленген сомасының бар екендiгi туралы кеден органының растамасымен қоса, қайтару туралы өтiнiш берiлген күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде төленген жерi бойынша жүргiзiледi.";

      4-тармақ "төлемдердiң" деген сөзден кейiн ", өсiмпұлдың" деген сөзбен толықтырылсын;

      14) 45-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "45-бап. Мерзiмiнде орындалмаған салық мiндеттемесiн
                орындауды қамтамасыз ету тәсiлдерi

      Салық төлеушiнiң белгiленген мерзiмде орындалмаған салық мiндеттемесiн орындау:
      1) төленбеген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасына өсiмпұл есептеу;
      2) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;
      3) салық төлеушiнiң салық берешегi есебiне мүлiкке билiк етуiн шектеу тәсiлдерiмен қамтамасыз етiлуi мүмкiн.
      Мерзiмiнде орындалмаған салық мiндеттемесiн орындауды қамтамасыз етудiң осы баптың 2) және 3) тармақшаларында көрсетiлген тәсiлдерi салық төлеушiге осы Кодекстiң 31-бабында белгiленген мерзiмдерде хабарлама жiберген кезде қолданылады.
      Салық төлеушiнiң нақты мекенжайы (тұрғылықты жерi) бойынша болмауына байланысты почта немесе өзге де байланыс ұйымы жiберiлген хабарламаны қайтарған жағдайда, мерзiмiнде орындалмаған салық мiндеттемесiн орындауды қамтамасыз етудiң осы баптың 2) тармақшасында көрсетiлген тәсiлi салық төлеушiнiң нақты мекенжайы (тұрғылықты жерi) бойынша болмауы туралы салық қызметi органдары жасаған актiнiң және салық төлеушiнiң орналасқан (тұрғылықты) жерiн анықтау мүмкiн еместiгi туралы тиiстi құқық қорғау органдары жауабының негiзiнде бес жұмыс күнi iшiнде қолданылады.
      Салық төлеушiнiң нақты мекенжайы (тұрғылықты жерi) бойынша болмауы туралы акт почта немесе өзге де байланыс ұйымы салық төлеушiнiң нақты мекенжайы (тұрғылықты жерi) бойынша болмауына байланысты жiберiлген хабарламаны қайтарған күннен бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей жасалады.";

      15) 47-баптың 1-тармағы 3) тармақшасындағы "бермеген жағдайларда жүргiзiледi." деген сөздер "бермеген;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) осы Кодекстiң 45-бабында көзделген құжаттармен расталған салық төлеушiнiң орналасқан (тұрғылықты) жерiн анықтау мүмкiн болмаған жағдайларда жүргiзiледi.";

      16) 51-баптың 1-тармағы "өндiрiп алу" деген сөздерден кейiн "банк шоты болмаған немесе" деген сөздермен толықтырылсын;

      17) 52-баптың 1-2-тармағының екiншi бөлiгiндегi "он" деген сөз "жиырма" деген сөзбен ауыстырылсын;

      18) 58-баптың 2) тармақшасындағы ", бөлiну және қайта құрылу" деген сөздер "және бөлiну" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 61-бапта:
      1-тармақ "тiркегенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-1-тармақ "кепiлiн" деген сөзден кейiн "және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақтағы "Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi" деген сөздер "Көлiк құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6, 6-1 және 7-тармақтар алып тасталсын;

      20) 68-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Шаруа (фермер) қожалықтарына және қызметтiң жекелеген түрлерiне арнаулы салық режимдерiн қолданатын дара кәсiпкерлердi қоспағанда, қызметтерiн уақытша тоқтата тұрған жағдайда дара кәсiпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар тiркеу есебiнде тұрған жерi бойынша салық органдарына уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша алдағы кезеңге қызметтi уақытша тоқтата тұру туралы өтiнiш бередi. Қызмет өтiнiште көрсетiлген, бiрақ он екi айдан аспайтын мерзiмге уақытша тоқтатылуға жатады.
      Салық төлеушi қызметтi уақытша тоқтата тұрудың ағымдағы кезеңiнiң аяқталу күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде қызметтi уақытша тоқтату туралы кезектi өтiнiш беруге құқылы.
      Салық органдары қызметтi уақытша тоқтата тұру туралы немесе қызметтi уақытша тоқтата тұрудан бас тарту туралы хабарламаны өтiнiш берiлген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде жiбередi. Салық берешегiнiң болуы немесе осы Кодекстiң 69-бабының 7-2-тармағына сәйкес салық есептiлiгiн табыс етпеу қызметтi уақытша тоқтата тұрудан бас тартуға әкеп соғады.
      Қызметтi уақытша тоқтата тұрудан бас тартылған жағдайда салық төлеушi осы Кодексте белгiленген тәртiппен өзiнiң салық мiндеттемелерiн орындайды.
      Қызметтi уақытша тоқтата тұру туралы немесе қызметтi уақытша тоқтата тұрудан бас тарту туралы хабарлама салық төлеушiнiң (өкiлiнiң) өзiне қол қойғызу арқылы немесе жөнелту мен алу фактiсiн растайтын өзге де тәсiлмен тапсырылуға тиiс.
      Салық төлеушi қызметтi уақытша тоқтата тұру туралы хабарламаны алған жағдайда қызметтi уақытша тоқтата тұру туралы өтiнiште көрсетiлген күннен бастап қызметi уақытша тоқтатыла тұрған деп есептеледi.
      Қызметтi уақытша тоқтата тұру қызметтi қайта бастаған күнге дейiн алдағы салық кезеңдерi үшiн салық есептiлiгiн тапсырмау үшiн негiз болып табылады.";

      21) 69-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қағазға түсiрiлген салық есептiлiгiне салық төлеушi, салық агентi (басшы және бас бухгалтер) не оның уәкiлеттi өкiлi қол қоюға, сондай-ақ ол салық төлеушiнiң, салық агентiнiң не оның уәкiлеттi өкiлiнiң мөрiмен расталуға тиiс. Салық есептiлiгi электронды түрде жасалған кезде электрондық құжат салық төлеушiнiң электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталуға тиiс.";

      7-тармақта:
      екiншi бөлiк "бөлек салық" деген сөздерден кейiн "(тарату)" деген сөзбен толықтырылсын;

      үшiншi бөлiктегi "Осы тармақта көрсетiлген есептiлiк" деген сөздер "Таратудың салық есептiлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Табыс ету мерзiмi таратудың салық есептiлiгiн табыс ету күнi басталмайтын салық есептiлiгi (тарату есептiлiгiн қоспағанда) осы тармақтың үшiншi бөлiгiнде белгiленген мерзiмге дейiн табыс етiледi.";

      мынадай мазмұндағы 7-2-тармақпен толықтырылсын:
      "7-2. Осы Кодекстiң 68-бабының 5-тармағында көрсетiлген жағдайда қызмет уақытша тоқтатылған кезде салық кезеңi басталғаннан қызмет тоқтатылатын күнге дейiн салық есептiлiгi жасалады. Осы тармақта көрсетiлген есептiлiк қызметтi уақытша тоқтату туралы өтiнiшпен бiр уақытта табыс етiледi.
      Қызметтi уақытша тоқтату туралы кезектi өтiнiш қызметтi уақытша тоқтатудың ағымдағы кезеңiнiң аяқталу күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде тапсырылған жағдайда осы тармақта көзделген салық есептiлiгi табыс етiлмейдi.";

      22) 70-баптың 1-тармағы:
      "жазбаша" деген сөзден кейiн "(электрондық)" деген сөзбен толықтырылсын;

      "орган салық декларациясын" деген сөздерден кейiн "және (немесе) салық төлеушiлер табыс ететiн, электрондық мониторингке жататын құжаттаманы" деген сөздермен толықтырылсын;

      23) 71-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, салық декларациясына, есеп-қисабына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге осы Кодексте көзделген талап қою мерзiмi iшiнде жол берiледi.
      Аванстық төлемдер сомасының есеп-қисабына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге осы Кодекстiң 126-бабында көзделген тәртiппен рұқсат етiледi.";

      2 және 4-тармақтар "Салық төлеушiнiң", "салық төлеушi" деген сөздерден кейiн ", салық агентiнiң", ", салық агентi" деген сөздермен толықтырылсын;

      24) мынадай мазмұндағы 73-1-баппен толықтырылсын:

      "73-1-бап. Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде салық салу
                 объектiлерiн түзету

      Қазақстан Республикасының трансферттiк баға белгiлеу мәселелерiн реттейтiн заңнамасына сәйкес салық төлеушi мәмiле бағасының нарықтық бағадан ауытқу фактiсiн дербес анықтаған кезде салық төлеушi салық салу объектiлерiн және салық мiндеттемелерiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түзетуге құқылы.";

      25) 74-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацында "мүлiктi беру" деген сөзден кейiн "," белгiсi қойылсын;

      үшiншi бөлiкте "Iшкi лизинг кезiнде лизинг алушының, сондай-ақ халықаралық лизинг кезiнде лизинг алушының немесе қосалқы лизинг" деген сөздер "Лизинг" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Салық салу мақсатында мұндай мәмiле лизинг алушының негiзгi құралдарды сатып алуы ретiнде қаралады. Бұл ретте лизинг алушы - негiзгi құралдардың иесi ретiнде, ал лизингтiк төлемдер лизинг алушыға берiлген кредит бойынша төлем ретiнде қаралады.";

      26) 80-баптың 2-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) жер қойнауын пайдаланушылардың табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және оларды өндiруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстарын, сондай-ақ басқа да шығыстарын түзетуден түсетiн табыстар;";

      15-1) тармақша алып тасталсын;

      27) 82-баптың 2-тармағында:
      бiрiншi бөлiкте "баланстық" деген сөз "бастапқы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екіншi бөлiк алып тасталсын;

      28) 86-бап "табыстары" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ борышты талап ету құқығын беретiн салық төлеушiнiң борышты талап ету құқығын өткiзу құны мен талап ету құқығын беретiн тұлғаның бухгалтерлiк есебiнде көрсетiлген талап ету сомасының арасындағы оң айырма түрiнде айқындалатын, талап ету құқығын өткiзу күнiндегі табыстары" деген сөздермен толықтырылсын;

      29) 89-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы "мемлекеттiк" деген сөздiң алдынан "мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен алынған субсидияларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтағы ", сақтандыру ұйымы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiп пен нысанда өзiнiң тiркелген жерi бойынша салық органдарын кiрiстiң пайда болуы туралы мiндеттi түрде хабардар етедi" деген сөздер алып тасталсын;

      30) мынадай мазмұндағы 90-1-баппен толықтырылсын:

      "90-1-бап. Табыстардың әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану
                 кезiнде алынған шығыстардан асып түсуi

      1. Табыстардың әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынуға тиiс (алынған) шығыстардан асып түсуi салық төлеушiнiң жиынтық жылдық табысына қосылады.
      2. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлiк есеп стандарттарына сәйкес салық төлеушiнiң бухгалтерлiк балансында ескерiлетiн, салық төлеушi мынадай қызмет түрлерiн:
      1) медициналық қызметтi;
      2) мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту; бастауыш, негiзгi, орта, қосымша жалпы бiлiм беру; бастауыш, орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру; қайта даярлау және бiлiктiлiктi арттыру саласындағы қызметтi;
      3) ғылым, дене тәрбиесi және спорт, мәдениет, тарихи-мәдени мұраны, мұрағат құндылықтарын сақтау жөнiнде қызмет көрсету саласындағы, сондай-ақ балаларды, қарттар мен мүгедектердi әлеуметтiк қорғау және әлеуметтiк қамсыздандыру саласындағы қызметтi;
      4) қызметкерлердi қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру жөнiндегi қызметтi;
      5) қызметкерлердiң, олардың отбасы мүшелерiнiң, сондай-ақ аффилиирленген тұлғалардың қызметкерлерi мен олардың отбасы мүшелерiнiң демалысын ұйымдастыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру кезiнде пайдаланатын негiзгi құралдар мен материалдық емес активтер, сондай-ақ тұрғын үй қорының пайдалану объектiлерi әлеуметтiк сала объектiлерiне жатады.
      Осы баптың мақсаттары үшiн табыстар мен шығыстар Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына, сондай-ақ бухгалтерлiк есеп стандарттарына сәйкес бухгалтерлiк есеп деректерiнiң негiзiнде айқындалады.";

      31) 91-бапта:
      1-тармақтың 1-1) тармақшасындағы "дивидендтер," деген сөз алып тасталсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi бөлiкте "Активтердi" деген сөз "Тауар-материалдық қорларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      "Активтердi" деген сөз "Тауар-материалдық қорларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "салық органына жазбаша хабарлап," деген сөздер алып тасталсын;

      32) 94-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) вексель бойынша төлемдер;";

      33) 96-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы Кодекске сәйкес күмәндi деп танылған талаптар шегерiмге жатады.
      Салық төлеушiнiң күмәндi талаптарды шегерiмге жатқызуы талаптың пайда болуын растайтын құжаттар болған жағдайда, сондай-ақ шегерiмге жатқызған кезде олар бухгалтерлiк есепте көрсетiлген не алдыңғы кезеңдерде бухгалтерлiк есептерде шығыстарға жатқызылған жағдайда жүргiзiледі.";

      34) 100-бапта:
      4-тармақтағы "оқыту төлемiне" деген сөздер "оқытуға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Осы баптың мақсаттарында оқытуға арналған шығыстар:
      1) оқытуға ақы төлеуге нақты жұмсалған шығыстарды;
      2) оқитын адамның тұруына және тамақтануына Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген норма шегiндегi шығыстарды;
      3) оқуға түскен кезде оқитын жерге және оқыту аяқталғаннан кейiн керi қарай жол жүруге нақты жұмсалған шығыстарды қамтиды.";

      35) 101-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi бөлiкте:
      "бағалау және абаттандыру кезеңiнде" деген сөздер "бағалау, абаттандыру жөнiндегi шығыстарды қоса алғанда," деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", сондай-ақ" деген сөздер "және" деген сөзбен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке топ құрылғаннан кейiн және коммерциялық табудан кейiн өндiру басталған кезге дейiн жұмсалған мұндай шығыстар оның ұлғаюына жатқызылады.";

      36) 104-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) және 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) сот жалған кәсiпорын деп таныған салық төлеушiмен қылмыстық қызметтiң сот белгiлеген басталу кезiнен бастап жасалған операциялар бойынша шығыстар;
      1-2) Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнен шартты түрде шығарылған әрекетсiз заңды тұлғамен осындай шығарылған кезден бастап жасалған операциялар бойынша шығыстар;";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) мемлекеттiк сатып алу туралы шарттар бойынша мемлекеттiк бюджетке енгiзуге жататын (енгiзiлген) айыппұлдар мен өсiмпұлдарды қоспағанда, мемлекеттiк бюджетке енгiзуге жататын (енгiзiлген) айыппұлдар мен өсiмпұлдар;";

      37) 107-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) Қазақстан Республикасының шама бiрлiгiнiң мемлекеттiк эталондары;";

      38) 113-баптың 2-тармағы "(бөлшектерiн)" деген сөзден кейiн "және құрамдас бөлiктерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      39) 115-баптың 1-тармағы екiншi бөлiгiнiң 9) тармақшасындағы "төлемдерi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының салық салу объектiсi болып табылмайды." деген сөздер "төлемдерi;" деген сөзбен ауыстырылып, бөлiк мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      "10) эмитент меншiктi акцияларын орналастырған кезде алған олардың құнының номиналдық құнынан асып түсуi және эмитент меншiктi акцияларын өткiзген кездегi құн өсiмi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының салық салу объектiсi болып табылмайды.";

      40) 121-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "тарихи және мәдени" деген сөздер "тарихи-мәдени" деген сөздермен ауыстырылсын;

      41) 122-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) шығыстардың әлеуметтiк сала объектiлерiн пайдалану кезiнде алынған табыстардан асып түскен сомалары шегiнде әлеуметтiк сала объектiлерiн ұстауға салық төлеушiнiң нақты жұмсаған шығыстары;";

      42) 126-бапта:
      7-тармақтағы "құрылған күннен" деген сөздер "мемлекеттiк тiркелген күннен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      "9. Осы баптың ережелерi осы Кодекстiң 120-бабы 1-тармағының шарттарына сәйкес келетiн және жалпы белгiленген тәртiппен салық салынуға жататын табысы жоқ заңды тұлғаларға, сондай-ақ осы Кодекстiң 121-бабының 1 және 2-тармақтарында белгiленген шарттарға сәйкес келетiн заңды тұлғаларға қолданылмайды.";

      43) 127-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық төлеушiлер корпорациялық табыс салығын төлеудi өзiнiң тұрып жатқан жерi бойынша жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар корпорациялық табыс салығын төлеудi тұрақты мекеме орналасқан жер бойынша жүзеге асырады.";

      44) мынадай мазмұндағы 130-1-баппен толықтырылсын:

      "130-1-бап. Резиденттердiң халықаралық шарттарды шет
                  мемлекеттерде қолдану тәртiбi

      1. Резидент Қазақстан Республикасы табысқа немесе мүлiкке (капиталға) қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы халықаралық шарт (осы бапты қолдану мақсатында бұдан әрi - халықаралық шарт) жасасқан шет мемлекеттегi көзден табыс алған жағдайда, тиiстi халықаралық шарт талаптарын орындаған кезде резидент шет мемлекетте мұндай табыстарға салық салудан босатуға немесе iшiнара салық салуға мүмкiндiк алу мақсатында көрсетiлген мемлекетте халықаралық шарт ережелерiн қолдануға құқылы.
      2. Халықаралық шарт ережелерi резиденттерге осы Кодекстiң 193-бабында белгiленген шарттар орындалған кезде қолданылады.
      3. Қазақстан Республикасының резиденттiгiн растау қажет болған жағдайда, резидент уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша, тәртiппен және мерзiмде салық органына салық резиденттiгiн растау құжатын алуға өтiнiш бередi.";

      45) 131-баптың 1-1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) орналастырылған зейнетақы активтерi бойынша - жинақтаушы зейнетақы қорларына, орналастырылған активтер бойынша өмiрдi сақтандыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарына, пайлық және акционерлiк инвестициялық қорларға және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына төленетiн инвестициялық табыстар;";

      4) тармақшадағы "дивидендтер," деген сөз алып тасталсын;

      46) 133-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "133-бап. Төлем көзiнен салықты аудару тәртiбi

      1. Егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, салық агенттерi төлем жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейiн жиырма жұмыс күнiнен кешiктiрмей, төлем көзiнен ұсталған салық сомаларын аударуға мiндеттi.
      2. Төлем көзiнен ұсталған салықтардың сомаларын аудару салық агентi орналасқан жер бойынша жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме, филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға төлем көзiнен табыс салығын мемлекеттiк бюджетке аударуды тұрақты мекеме, филиал, өкiлдiк орналасқан жер бойынша жүргiзедi.";

      47) 134-баптағы "15-iнен" деген сөз "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      48) 139-бапта:
      2-тармақтың үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жаңадан құрылған салық төлеушiлер тiркелген активтердi пайдалануға берген кезден бастап берiледi.";

      6-тармақтағы "келiсiм-шарт жасалған күнтiзбелiк жыл" деген сөздер "инвестициялық преференциялар беруге өтiнiм берiлген кезге дейiн күнтiзбелiк он екi ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

      49) 140-2-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында осы Кодекстiң 140-1-бабы 1-тармағының екiншi бөлiгiнде аталған тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi), сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында осы Кодекстiң 140-1-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында аталған қызмет түрлерiн жүзеге асыруға арналған әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi, осындай объектiлер бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын өткiзу жөнiндегi айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Осы тараудың мақсаттары үшiн әкiмшiлiк және өндiрiстiк мақсаттағы объектiлерге кеңсе, өнеркәсiп ғимараттары мен қоймалар жатады.
      Осы тармақта көзделген жеңiлдiктер арнайы экономикалық аймақтың аумағындағы салық органында қосылған құн салығын дербес төлеушi ретiнде тiркелген заңды тұлғалар мен олардың құрылымдық бөлімшелерiне, дара кәсіпкерлерге, сондай-ақ қызметін тұрақты мекемелер арқылы жүзеге асыратын резидент еместерге қолданылады.
      Егер салық төлеушi осы тармақта көрсетiлген айналымдармен қатар өткiзу жөнiндегi басқа да айналымдарды жүзеге асырса, онда ол осы тармақта көрсетiлген айналымдар бойынша және басқа айналымдар бойынша бөлек есеп жүргiзуге мiндеттi.";

      50) 144-бапта:
      26) тармақша "қызметкерлерді" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасында тұратын (келген) жерiнен" деген сөздермен толықтырылсын;

      30) тармақшада:
      "заңдарда белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылатын зейнетақы жинақтарынан жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдерiн" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылған, жинақтаушы зейнетақы қорлары төлейтiн зейнетақы жинақтарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 41) тармақшамен толықтырылсын:
      "41) мiндеттi зейнетақы жарналарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мөлшерде уақтылы ұстамағаны (есептемегенi) және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорларына аудармағаны үшiн есептелген өсiмпұл сомалары.";

      51) 153-бапта:
      2-тармақтағы "ұлғаю нәтижесiмен" деген сөздер алып тасталсын;

      3-тармақ алып тасталсын;

      52) 153-1-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық агентi күнтiзбелiк жыл iшiнде осы бапта және осы Кодекстiң 153-бабында белгiленген жеке табыс салығын есептеу және төлеу тәртiптерiнiң бiреуiн ғана қолдануға құқылы.
      Жеке табыс салығын есептеудiң және төлеудiң таңдап алынған тәртiбi күнтiзбелiк жыл iшiнде өзгермейтiн болуға тиiс.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      53) 154-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "154-бап. Бiржолғы төлемдерден түскен табыс

      Бiржолғы төлемдерден түскен табысқа, мыналарды:
      1) дара кәсiпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттарға өздерiнiң қызметiне байланысты табыстар бойынша төлемдердi, сондай-ақ жеке тұлғаларға бiржолғы талон негiзiнде арнайы салық режимiн пайдалана отырып, қызметiн жүзеге асыруға байланысты табыстар бойынша төлемдердi;
      2) жеке тұлғалардан мемлекеттiк тiркеуге жататын жылжымайтын мүлiк, механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi сатып алғаны үшiн оларға төленетiн төлемдердi қоспағанда, салық төлеушiлердiң Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық агенттерiмен жасасқан азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табысы, сондай-ақ жеке тұлғаларға төленетiн басқа да бiржолғы төлемдер жатады.";

      54) 163-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) жеке кәсiпкердiң осы Кодекстiң 169-бабына сәйкес айқындалатын табысы;";

      55) 25-тараудың 3-параграфының тақырыбындағы "салық салынатын" деген сөз алып тасталсын;

      56) 169-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "169-бап. Дара кәсiпкердiң табысы

      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, дара кәсiпкердiң табысы осы Кодекстiң 79-124, 130-баптарына сәйкес есептеледi.
      2. Арнайы салық режимдерiн қолданатын дара кәсiпкерлердiң табысы осы Кодекстiң 15-тарауына сәйкес айқындалады.";

      57) 171-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы және 2-тармағындағы "144-бабы 1-тармағының" деген сөздер "144-бабының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      58) 172-баптың 1-тармағы "Қазақстан Республикасының" деген сөздерден кейiн "сайлау туралы және" деген сөздермен толықтырылып, "заң" деген сөз "заңнамалық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      59) 177-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Қазақстан Республикасында қызмет көрсету кезiнде резидент емес осындай мақсат үшiн жалдаған қызметшiлер немесе басқа персонал арқылы қызмет көрсететiн орын, егер осындай сипаттағы қызмет Қазақстан Республикасында күнтiзбелiк алпыс күннен астам кезең бойы жалғасатын болса, тұрақты қызмет орны болып танылады.";

      3-тармақтың 2) және 3) тармақшалары алып тасталсын;

      4-тармақтағы "уақытша немесе" деген сөздер "он екi ай кезең шегiндегi уақытша үзiлiстер және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      60) 178-бапта:
      2) тармақшадағы "(адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызмет," деген сөздер "(адвокаттық қызмет көрсетулердi қоспағанда) қызметтерден," деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) борышты талап етудi алу орнына қарамастан, Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резиденттен немесе резидент еместен борышты талап ету құқығын алу кезiнде борышты талап ету құқықтарын басқаға беруден түсетiн табыстар;";

      6) тармақшадағы "және осындай заңды тұлғаға қатысу үлесiнен түсетiн табыстар" деген сөздер алып тасталсын;

      14) тармақшадағы "немесе өзге де азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша" деген сөздер алып тасталсын;

      61) 179-баптың 5-тармағы алып тасталсын;

      62) 180-баптың 1) тармақшасындағы "қатысу үлесiнен түскен табыстар және" деген сөздер алып тасталсын;

      63) 181-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "181-бап. Төлем көзiнен табыс салығын аудару тәртiбi мен
                мерзiмдерi

      1. Резидент емес заңды тұлғаның табыстарынан ұсталатын, төлем көзiнен табыс салығын салық агентi мемлекеттiк бюджетке:
      1) табыстың есептелген және төленген сомасы бойынша - төлем төленген ай аяқталғаннан кейiнгi жиырма жұмыс күнi iшiнде;
      2) есептелген, бiрақ шегерiмге жатқызылған кезде төленбеген табыс сомасы бойынша - корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру үшiн белгiленген мерзiмнен кейiнгi он жұмыс күнi iшiнде аударуға тиiс.
      Өтеу мерзiмдерi осы тармақшада белгiленген мерзiм аяқталған соң басталатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларға осы тармақшаның ережелерi қолданылмайды.
      2. Резидент еместiң табыстарынан ұсталатын төлем көзiнен табыс салығының сомасын мемлекеттiк бюджетке аударуды салық агентi орналасқан жерi бойынша жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме, филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға өзiнiң табыстарынан ұсталатын, төлем көзiнен табыс салығының сомасын мемлекеттiк бюджетке аударуды тұрақты мекеменiң, филиалдың, өкiлдiктiң орналасқан жерi бойынша жүргiзедi.";

      64) 182-бапта:
      "15" деген цифрлар "20" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Салық агенттерi резидент еместiң табыстары шегерiмге жатқызылған есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 20-нан кешiктiрмей, тiркелген жерi бойынша салық органдарына төлем көзiнен ұсталған табыс салығы жөнiндегi есеп-қисапты табыс етуге мiндеттi.";

      65) 183-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Осы баптың 1-1-тармағында көрсетiлген табыстарды қоспағанда, резидент еместiң осы Кодекстiң 178-бабының 3) тармақшасында көрсетiлген бағалы қағаздарды өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түскен табыстарына, осы Кодекстiң 180-бабында белгiленген ставка бойынша салық салынуға тиiс.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Мыналар:
      1) өткiзiлетiн күнi листингтiң ең жоғары және ең жоғарыдан кейiнгi санаттары бойынша қор биржасының ресми тiзiмдерiнде тұрған акциялар мен облигацияларды қор биржасында ашық сауда-саттық әдiсiмен өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түскен табыстар;
      2) мемлекеттiк бағалы қағаздарды және агенттiк облигацияларды өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түскен табыстар салық салуға жатпайды.";

      2-тармақта "эмитент" деген сөз "резидент-эмитент немесе мүлкi резидент емес заңды тұлғаның сатылған акциялары, қатысу үлестерi немесе активтерi құнының 50 процентiнен астамын құрайтын резидент заңды тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "эмитент тiркелген жер бойынша" деген сөздер "осы баптың 2-тармағында көрсетiлген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      66) 184-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырудан алынатын табыстарына мыналарды:
      1) осы Кодекстiң 178-бабының 1)-22), 24) тармақшаларында көзделген, Қазақстан Республикасындағы көздерден алынатын табыстарды;
      2) осы Кодекстiң 80-бабының 2-тармағында көзделген, осы тармақтың 1) тармақшасына енгiзiлмеген, Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырудан туындайтын табыстарды;
      3) Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметке баламалы немесе соған ұқсас қызметтi жүзеге асырудан туындайтын табыстарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыруды бастаған кезден бастап тұрақты мекеменiң қызметiне байланысты табыстардың барлық түрлерi жатады.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      67) 187-бапта:
      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Табысты төлеудi жүзеге асыру нысаны мен орнына қарамастан, төлем көзiнен табыс салығын салық агентi ұстайды.
      Резидент еместiң табыстарынан ұсталатын төлем көзiнен табыс салығын мемлекеттiк бюджетке аударуды салық агентi тұрған жерi бойынша жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасындағы қызметiн тұрақты мекеме, филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға өзiнiң табыстарынан ұсталатын төлем көзiнен табыс салығының сомасын мемлекеттiк бюджетке аударуды тұрақты мекеменiң, филиалдың, өкiлдiктiң орналасқан жерi бойынша жүзеге асырады.";

      68) 187-1-бапта:
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "(келiсiм-шартта, келiсiмде)" деген сөздер "(келiсiм-шартта)" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Салық агентi күнтiзбелiк жыл iшiнде осы бапта және осы Кодекстiң 187-бабында белгiленген жеке табыс салығын есептеу және төлеу тәртiптерiнiң бiреуiн ғана қолдануға құқылы.
      Жеке табыс салығын есептеудiң және төлеудiң таңдап алынған тәртiбi күнтiзбелiк жыл iшiнде өзгермейтiн болуға тиiс.";

      9-тармақ алып тасталсын;

      69) 190-бапта:
      1-тармақтың үшiншi абзацындағы "резиденттер шығарған" деген сөздер "осы Кодекстiң 178-бабы 3) тармақшасында көрсетiлген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта "эмитент" деген сөз "резидент-эмитент немесе мүлкi резидент емес заңды тұлғаның сатылған акциялары, қатысу үлестерi немесе активтерi құнының елу процентiнен астамын құрайтын резидент заңды тұлға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      70) 191-баптың 5-тармағының үшiншi бөлiгiндегi "(келiсiм-шарттың, келiсiмнiң) немесе өзге де азаматтық-құқықтық шарттың" деген сөздер "(келiсiм-шарттың)" деген сөзбен ауыстырылсын;

      71) 194-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "194-бап. Халықаралық шарттар әкiмшiлiгiн жүргiзу және
                оларды қолдану тәртiбi

      Осы Кодекстiң 193-204-баптарының ережелерiне сәйкес халықаралық шарттар әкiмшiлiгiн жүргiзу және олардың ережелерiн қолдану уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.";

      72) 195-баптың 1-тармағы "сомасы" деген сөзден кейiн ", резиденттiң осы Кодекстiң 203-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес резиденттiгiн растайтын құжаты болған кезде," деген сөздермен толықтырылсын;

      73) 198-бапта:
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Салық органы резидент еместiң аталған өтiнiшiн резидент емес осы Кодекстiң 203-бабында белгiленген құжаттарды қоса тiркей отырып, өтiнiштi салық органына берген күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде қарайды, өтiнiш бойынша шешiм қабылдап, оны резидент емеске және банкке хабарлайды.
      Резидент емес талап етiлетiн құжаттарды тапсырмаған, шет мемлекеттiң құзыреттi органына немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органына қажеттi ақпаратты беру туралы сұрау жiберiлген жағдайда резидент еместiң өтiнiшiн қарау мерзiмi көрсетiлген құжаттарды, сұратылған ақпаратты алғанға дейiн тоқтатыла тұрады.";

      10-тармақта:
      "он жұмыс күнi" деген сөздер "күнтiзбелiк тоқсан күн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "белгiленген мерзiм" деген сөздер "осы баптың 8-тармағында көрсетiлген мерзiм" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-тармақта:
      "белгiленген мерзiм iшiнде" деген сөздер "салық органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "он жұмыс күнi" деген сөздер "күнтiзбелiк тоқсан күн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "соманы" деген сөз "салық сомасын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16-1-тармақта:
      "тоқсан сайын" деген сөздер алып тасталсын;

      "банктер" деген сөзден кейiн ", есептi тоқсан iшiнде ақша қозғалысы болған кезде" деген сөздермен толықтырылсын;

      74) 198-1-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Резидент еместiң Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан (қызметтер көрсетуден) алынған табысынан мемлекеттiк бюджетке салық төлеген жағдайда халықаралық шартты қолдануға арналған өтiнiштi резидент емес Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындауды (қызметтер көрсетудi) аяқтағаннан кейiн салық органына табыс етедi.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Резидент емес осы Кодекстiң 203-бабында белгiленген құжаттарды қоса тiркей отырып, салық органына өтiнiш берген күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде салық органы өтiнiштi қарайды және онда көрсетiлген ақпарат дұрыс болған жағдайда резидент емеске осы Кодекстiң 40-бабында көзделген тәртiппен мемлекеттiк бюджеттен табыс салығы сомасын қайтаруды жүргiзедi.
      Резидент емес талап етiлетiн құжаттарды табыс етпеген, шет мемлекеттiң құзыреттi органына немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органына қажеттi ақпаратты беру туралы сұрау жiберiлген жағдайда резидент еместiң өтiнiшiн қарау мерзiмi көрсетiлген құжаттарды, сұратылған ақпаратты алғанға дейiн тоқтатыла тұрады.";

      4-тармақта: "он жұмыс күнi" деген сөздер "күнтiзбелiк тоқсан күн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "белгiленген" деген сөз "осы баптың 2-тармағында көрсетiлген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      75) 199-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгi "резиденттiгін" деген сөздiң алдынан "осы Кодекстiң 203-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келетiн," деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "резиденттiгiн растайтын құжат болған жағдайда" деген сөздер "осы Кодекстiң 203-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келетiн, резиденттiгiн растайтын құжат болған жағдайда халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға өтiнiш бермей-ақ," деген сөздермен ауыстырылсын;

      76) 200-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Егер резидент емес табыстарды түпкiлiктi алушы болып табылса және тиiстi халықаралық шартты қолдануға құқылы болса, осындай табыстарды резидент емеске төлеу кезiнде салық агентiнiң резидент емес ұсынған, осы Кодекстiң 203-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес, резиденттiктi растайтын құжат негiзiнде осындай халықаралық шартты өздiгiнен қолдануға құқығы бар.
      Резидент емес осы Кодекстiң 203-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес, резидент еместiгiн растайтын құжатты табыс төленетiн күннен кешiктiрмей табыс еткен жағдайда, резидент еместiң табыстарын шегерiмге жатқызған кезде салық агентiнiң халықаралық шартта көзделген салықтың төмендетiлген (нөлдiк) ставкасын қолдануға да құқығы бар.
      Осы бапта белгiленген халықаралық шарттардың ережелерiн қолдану тәртiбi резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарының мынадай түрлерiне:
      1) дивидендтерге;
      2) сыйақыларға (проценттерге);
      3) роялтиге;
      4) сенiмгерлiк басқару мен кастодиандық қызмет көрсету үшiн комиссияларға;
      5) осы Кодекстiң 178-бабының 2) тармақшасында көрсетiлген, тек қана Қазақстан Республикасынан тыс жерде қызмет көрсетуден алынатын табыстарға;
      6) жөндеу жұмыстарын қоспағанда, егер негiзгi құралдарды мақсаты бойынша пайдалану үшiн оларды жұмыс iстеу күйiне келтiрумен (iске қосу-жөндеу, монтаждау жұмыстарын қоса алғанда) тiкелей байланысты қызметтер көрсету (жұмыстарды орындау) негiзгi құралдарды жеткiзiп беруге арналған сыртқы сауда келiсiм-шартының шеңберiнде және тиiстi халықаралық шарттың ережелерiне сәйкес тұрақты мекеме құруға әкеп соқпайтын мерзiм шегiнде орындалса, осындай көрсетiлетiн қызметтерден (жұмыстардан) түсетiн табыстарға;
      7) күнтiзбелiк қырық бес күннен аспайтын мерзiмге жасалған және осы резидент емес Қазақстан Республикасының аумағында жұмыстарды (көрсетiлетiн қызметтердi) орындауға жасасқан өзге де келiсiм-шарттармен (жобалармен) байланысты емес қысқа мерзiмдi келiсiм-шарттар шеңберiнде Қазақстан Республикасының аумағында қызметтер көрсетуден (жұмыстарды орындаудан) түсетiн табыстарға;
      8) осы Кодекстiң 178-бабында көзделген, Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған, халықаралық шарттардың ережелерiне сәйкес Қазақстан Республикасында салық салудан босатуға жататын, осы Кодекстiң 198-201-1-баптарында, сондай-ақ осы тармақтың 1)-7) тармақшаларында көзделмеген өзге де табыстарға салық салуға қатысты қолданылады.";

      77) 201-бапта:
      1-тармақ "резиденттiктi" деген сөздiң алдынан "осы Кодекстiң 203-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келетiн," деген сөздермен толықтырылсын;

      78) 201-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Төлем көзiнен салық салынбайтын, Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алатын резидент емес жеке тұлға, егер мұндай резидент емес тұлға табысты түпкiлiктi алушы болса және халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқығы бар болса, осы Кодекстiң 203-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келетiн, резиденттiгiн растайтын құжат негiзiнде осындай халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға өтiнiш бермей-ақ, халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқылы.
      Алынған (есептелген) табыстардың сомасы мен халықаралық шарттың ережелерiне сәйкес төленген (төлеуден босатылған) салықтарды және халықаралық шарттың атауын резидент емес жеке тұлға:
      осы Кодекстiң 190-бабында көзделген табыстарды алған жағдайда жеке табыс салығы бойынша декларацияда;
      осы Кодекстiң 191-бабында көзделген табыстарды алған жағдайда жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есеп-қисабында көрсетедi.
      Резидент емес жеке тұлғада осы тармақта көзделген салық есептiлiгiнiң тиiстi нысанын табыс ету кезiнде резиденттiгiн растайтын құжат болмаған жағдайда, резидент емес жеке тұлғаның осындай табыстары осы Кодексте белгiленген тәртiппен салық салынуға жатады.
      Бұл ретте тиiстi халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқығы бар резидент емес жеке тұлға Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстардан мемлекеттiк бюджетке табыс салығын төлеген жағдайда, мұндай резидент еместiң төленген табыс салығын осы Кодекстiң 198-1-бабында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджеттен қайтарып алуға құқығы бар.";

      79) 203-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "203-бап. Халықаралық шарттың ережелерiн және резиденттiктi
                растайтын құжатты қолдануға өтiнiш беру кезiнде
                қойылатын жалпы талаптар

      1. Осы Кодекстiң 198 және 198-1-баптарын қолданған жағдайда, уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға өтiнiштi салық органы мынадай талаптар орындалған кезде:
      1) салық төлеушi өтiнiшпен бiрге:
      жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) немесе өзге де мақсаттарға жасалған келiсiм-шарттардың (шарттардың, келiсiмдердiң) көшiрмелерiн;
      резидент емес заңды тұлғаның құрылтайшылары (қатысушылары) көрсетiле отырып, құжаттардың (құрылтай құжаттардың не сауда-саттық тiзiлiмiнен үзiндi жазбаның) көшiрмелерiн;
      орындалған жұмыстар актiсiн және (немесе) резидент еместiң әртүрлi жұмыстарды орындау фактiсi мен мерзiмiн растайтын өзге құжатты; объектiнi пайдалануға қабылдау актiсiн және (немесе) құрылыс жұмыстарын орындау фактiсi мен мерзiмiн растайтын өзге құжатты; қызметтер көрсету фактiсi мен мерзiмiн растайтын шотты, төлем құжатын; мүлiктi (жабдықты) жалға беру фактiсi мен мерзiмiн растайтын Қазақстан Республикасында мүлiктi (жабдықты) қабылдап алу және жалға беру актiсiн;
      жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) жасалған келiсiм-шарт (шарт, келiсiм) бойынша резидент емес өтiнiш берушiнiң мiндеттемелерiн орындау мақсатында жеке тұлғалардың, оның iшiнде Қазақстан Республикасында резидент емес өтiнiш берушiнiң (жеке немесе заңды тұлғаның) атынан жұмыстарды орындайтын резидент еместердiң тiзiмiн осындай жеке тұлғалардың паспорттық деректерiн, олардың Қазақстан Республикасында болу мерзiмiн көрсете отырып табыс еткен;
      2) салық агентi:
      есептелген және төленген табыстар және ұстап қалған салықтар сомасын растайтын бухгалтерлiк құжаттарды:
      резидент еместiң кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруды бастауы туралы және резидент еместiң уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысандар бойынша Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруды аяқтауы туралы өтiнiштерiнiң көшiрмелерiн салық органының оларды қабылдағаны туралы белгiлерiмен қоса табыс еткен;
      3) Қазақстан Республикасы халықаралық шарт жасасқан резидент емес салық төлеушiнiң резиденттiгi мемлекетiнiң құзыреттi немесе уәкiлеттi органы резидент емес салық төлеушiнiң резиденттiгiн (аталған өтiнiш бланкiсiнде немесе резиденттiктi растайтын құжатты немесе оның нотариалды куәландырылған көшiрмесiн қоса тiркей отырып) растаған кезде қабылдайды. Бұл ретте осы баптың және осы Кодекстiң 195, 198-201-1-баптарының мақсаттары үшiн тиiстi халықаралық шарттың ережелерiн қолдануға құқығы бар резидент емес резиденттiк елiндегi өзiнiң тiркелу деректерi өзгерген жағдайда, көрсетiлген баптарда белгiленген тәртiппен өзгерген деректердi ескере отырып, резиденттiгiн растайтын құжатты немесе оның нотариалды куәландырылған көшiрмесiн табыс етуге мiндеттi;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тараптарының бiрi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартта белгiленген тәртiппен қойылған қол мен резидент еместiң резиденттiгiн (резиденттiгiн растайтын құжатты) растаған органның және резиденттiгiн растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшiрмесiн ұсынған жағдайда шетелдiк нотариустың мөрiн дипломатиялық немесе консулдық заңдастыруды жүзеге асырған кезде қабылдайды.
      2. Осы Кодекстiң 195, 199-201-1-баптарын қолдану мақсатында шетелдiк тұлғаның резиденттiгiн растайтын құжатты салық агентi (салық органы) осы баптың 1-тармағының 3)-4) тармақшаларында белгiленген талаптар орындалған кезде қабылдайды.
      Салық төлеушiнiң резиденттiгiн растайтын осы тармақтың талаптарына сәйкес келетiн құжаттың нотариалды куәландырылған көшiрмесiн резидент емес салық төлеушi (салық агентi) осы Кодекстiң 196, 199-201-1-баптарында көзделген салық есептiлiгiнiң тиiстi нысанымен бiр мезгiлде салық есептiлiгiнiң тиiстi нысаны ұсынылатын жердегi салық органына табыс етедi.";

      80) 208-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгiндегi "салықтан босатылатын" деген сөздерден кейiн "және (немесе) Қазақстан Республикасы өткiзу орны болып табылмайтын" деген сөздермен толықтырылсын;

      81) 209-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Сот қосылған құн салығын төлеушiнi жалған кәсiпорын деп таныған жағдайда, салық органының шешiмiмен қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәлiк сот анықтаған қылмыстық әрекет басталған кезден бастап күшiн жоюға тиiс.";

      82) 210-бапта:
      2-тармақтың екiншi бөлiгi 2-1-тармақ болып есептелсiн;

      мынадай мазмұндағы 2-2, 2-3 және 2-4-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-2. Салық органы қосылған құн салығын төлеушi болып табылатын және осындай өзгерiстер туындаған күннен бастап тұрған (тұрғылықты) жерiн өзгерткенi туралы жиырма жұмыс күнi iшiнде салық органын хабардар етпеген тұлғаны анықтаған жағдайда, қосылған құн салығы бойынша есептен шығаруды салық органы қосылған құн салығын төлеушiге осы Кодекстiң 31-бабына сәйкес хабарлама жiбере отырып, уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен жүргiзедi. Осындай қосылған құн салығын төлеушiлер туралы ақпарат уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен қосылған құн салығы бойынша есептен шығару күнi уәкiлеттi мемлекеттiк органның WEB-сайтында орналастырылады.
      2-3. Осы баптың 2-1 және 2-2-тармақтарында көрсетiлген жағдайларда, қосылған құн салығын төлеушiлер салық органы қосылған құн салығы бойынша есептен шығару туралы шешiм шығарған күннен кейiнгi күннен бастап қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылады.
      2-4. Осы Кодекстiң 68-бабының 5-тармағына сәйкес қосылған құн салығын төлеушi болып табылатын тұлғаның қызметiн уақытша тоқтата тұрған жағдайда, қосылған құн салығын төлеушi куәлiгiнiң қолданысын тоқтатуды уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен салық органы жүргiзедi.";

      4-тармақта:
      "өзiн" деген сөз алып тасталсын;

      "берген" деген сөз "берiлген" деген сөзбен ауыстырылсын;

      83) 211-бапта:
      1-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) кәсiпкерлiк қызмет үшiн сатып алынған тауарды қосылған құн салығын төлеушiнiң не оның жалдамалы жұмыскерлерiнiң, қатысушылардың және (немесе) басқа тұлғалардың кәсiпкерлiк қызметке жатпайтын мақсатта пайдалануын;";

      3-тармақтың 6) тармақшасындағы "меншiгiне беруi, өткiзу бойынша айналым болып табылмайды." деген сөздер "меншiгiне беруi;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) банк берген қарыздар және басқа да дебиторлық берешектi қоса алғанда, қарыздар бойынша талап ету құқығын басқаға беру өткiзу бойынша айналым болып табылмайды.";

      84) 215-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мұндай жұмыстарға, қызмет көрсетулерге монтаждау, құрастыру, жөндеу жатады.";

      85) 217-баптың 7-тармағындағы "Осы Кодекстiң 236-бабына сәйкес оларды сатып алған кезде" деген сөздер "Қосылған құн салығы бойынша есепке жатқызу көзделмеген тауарлар сатып алынған күнi қолданыста болған салық заңнамасына сәйкес оларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      86) 221-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың мақсаттары үшiн жұмыстарды, қызмет көрсетулердi алушының салық салынатын айналымының мөлшерi, осы баптың 1-тармағында аталған резидент емеске есептелген табыс сомасы негiзге алына отырып айқындалады.";

      87) 223-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Уақытша декларация беру рәсiмiн қолдана отырып, экспорт режимiнде тауарларды әкеткен жағдайда, кедендiк ресiмдеудi жүргiзген кеден органының белгiлерi бар толық жүк кеден декларациясы да экспортты растау болып табылады.";

      88) мынадай мазмұндағы 223-1-баппен толықтырылсын:

      "223-1-бап. Тазартылған қымбат бағалы металдарға салық салу

      Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң өз өндiрiсiнiң шикiзатынан дайындалған, тазартылған қымбат бағалы металдарды - алтынды, платинаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және қаржы ұйымдарына сатуы жөнiндегi айналымға нөлдiк cтавка бойынша салық салынады.";

      89) 225-бапта:
      7) тармақшадағы "мемлекеттiк мекемелердiң" деген сөздерден кейiн "немесе мемлекеттiк кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылып, "беру, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк кәсiпорындар пайдасына өтеусiз негiзде негiзгi құралдарды" деген сөздер алып тасталсын;

      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "14) ұлттық валюта банкноттары мен монеталары;";

      17) тармақшадағы "өндiрiлген және" деген сөздерден кейiн "осы аумақтан" деген сөздермен толықтырылсын;

      90) 226-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "226-бап. Жерге және тұрғын үй ғимараттарына байланысты
                айналымдар";

      1-тармақта:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Тұрғын үй ғимаратын өткiзу және (немесе) осындай ғимаратты жалға беру, оның iшiнде қосалқы жалға беру мыналарды:";

      2) тармақшадағы "ғимаратты" деген сөз "тұрғын үй ғимаратын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      91) 227-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      "12) тазартылған қымбат бағалы металдардың орнын ауыстырмай, солармен жасалатын операциялар;";

      92) 234-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) ұлттық және шетелдiк валюта банкноттары мен монеталарының (мәдени-тарихи құндылығы бар банкноттар мен монеталардан басқа), сондай-ақ бағалы қағаздардың импорты;";

      93) 235-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы "1-1," деген цифрлар алып тасталсын;

      1-1) тармақша алып тасталсын;

      6) тармақшадағы "8" деген цифр "9" деген цифрмен ауыстырылсын;

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) фискальды жады бар бақылау-касса машиналарын қолданып және бақылау чегiн бере отырып сатып алғанда бақылау-касса машинасының чегiнде көрсетiлген салық сомасы осы баптың 1-тармағына сәйкес есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы болып табылады.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      94) 237-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "жағдайда есептен шығарылып тасталуға тиiс." деген сөздер "жағдайда;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) осы Кодекстiң 209-бабының 3-тармағында көрсетiлген жағдайларда, қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәлiк күшiн жойған кезде есептен шығарылып тасталуға тиiс.";

      95) 238-бапта:
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. 235-баптың 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларының негiзiнде есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасынан басқа, туындаған кезiнен бастап үш жыл iшiнде қанағаттандырылмаған, сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша мiндеттемелер күмәндi болып танылады және осындай тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша бұрын есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы ол есепке жатқызылған кезден бастап үш жыл өткен соң есептен шығарып тасталуға тиiс.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      96) 240-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Тауарлар сатып алынатын күнi қолданыста болған салық заңнамасына сәйкес олар жөнiнде қосылған құн салығы бойынша есепке алу көзделмеген қосылған құн салығынан босатылған тауарларды өткiзу кезiнде осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшiн сату жөнiндегi айналымға тауарды өткiзу құны мен баланстық құны арасындағы оң айырма қосылады.";

      97) 242-баптың 8-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) фискальды жады бар бақылау-касса машиналарын қолданып және бақылау чегiн бере отырып, тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзген жағдайда;";

      98) 246-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Осы баптың 2-тармағында белгiленген жағдайларды қоспағанда, қосылған құн салығын төлеушiнiң қалауы бойынша күнтiзбелiк ай не тоқсан қосылған құн салығы бойынша салық кезеңi болып табылады.";

      2-тармақта:
      "кем" деген сөз "астам" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "тоқсан" деген сөз "күнтiзбелiк ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ алып тасталсын;

      99) 250-бапта:
      1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-1. Осы баптың 1-тармағының ережелерi қосылған құн салығын төлеушi өзiнiң өндiрiстiк мұқтаждары үшiн әкелетiн тауарларға қатысты қолданылады.";

      2-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "мiндеттеменi және" деген сөздер "және" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiктегi "Мiндеттемелер", "екi" деген сөздер "Мiндеттеме", "үш" деген сөздермен ауыстырылсын;

      100) 251-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қайтарылуға тиiс қосылған құн салығының сомасын айқындау кезiнде сыртқы сауда тауар айырбасы жөнiндегi (бартерлiк) операциялар бойынша тауарлар экспорты болған жағдайда, сыртқы сауда тауар айырбасы жөнiндегi (бартерлiк) шарттың (келiсiм-шарттың), сондай-ақ сыртқы сауда тауар айырбасы жөнiндегi (бартерлiк) операция бойынша экспортталған тауарлардың қосылған құн салығын төлеушiге сатып алушы берген тауарлар бойынша импорттық жүк кеден декларациясының болуы есепке алынады.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Осы бапқа сәйкес қайтарылуға тиiс қосылған құн салығының сомасын анықтау кезiнде кеден органының кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша уәкiлеттi мемлекеттiк орган бекiткен нысанда және тәртiппен ұсынылған Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тауарларды экспорт режимiнде әкету фактiсiн растайтын мәлiметтерi есепке алынады.
      Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тауарларды экспорт режимiнде әкету фактiсiн растайтын мәлiметтер үшiн кеден органы жауапты болады.";

      101) 252-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "252-бап. Нөлдiк ставка бойынша салық салынатын айналымдар
                бойынша қосылған құн салығын қайтару

      1. Нөлдiк ставка бойынша салық салынатын айналымдар бойынша қосылған құн салығын қайтару салық органы қосылған құн салығын төлеушiнiң уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысан бойынша салықты қайтару туралы өтiнiшiн алған кезден бастап алпыс жұмыс күнi iшiнде және:
      1) салық кезеңi iшiндегi қосылған құн салығы жөнiндегi декларация;
      2) осы Кодекстiң 223-бабына сәйкес тауарларды экспорттық растау үшiн қажеттi құжаттар;
      3) осы Кодекстiң 224-1-бабына сәйкес тауарлардың арнайы экономикалық аймақтардың аумағында өткiзiлгенiн растау үшiн қажеттi құжаттар;
      4) өзi өндiрген тауарларды осы Кодекстiң 224-2-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында аталған салық төлеушiге өткiзгенiн растау үшiн осы Кодекстiң 224-2-бабының 3-тармағына сәйкес қажеттi құжаттар;
      5) өзi өндiрген тауарларды осы Кодекстiң 224-2-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында аталған салық төлеушiлерге өткiзгенiн растау үшiн осы Кодекстiң 224-2-бабының 4-тармағына сәйкес қажеттi құжаттар;
      6) салық органы жүргiзген салықтық тексеру актiсiне сәйкес қайтаруға ұсынылған салық сомасының дұрыстығын растау не осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайда, салықтық тексеру актiсiне салық органының қорытындысы негiзiнде жүргiзiледi.
      Осы тармаққа сәйкес қосылған құн салығын қайтару тәртiбiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайды.
      2. Қосылған құн салығын қайтару:
      1) қосылған құн салығын осы салықты төлеушiнiң аталған салық пен салықтың басқа да түрлерi бойынша салық берешегiн өтеу есебiне есепке жатқызу жолымен жүргiзiледi.
      Егер заңды тұлға қосылған құн салығын төлеушi болып табылса, онда қосылған құн салығын қайтару қосылған құн салығын оның құрылымдық бөлiмшесiнiң осы және басқа да салық түрлерi бойынша салық берешегiн өтеу есебiне есепке жатқызу жолымен де жүргiзiледi.
      Егер заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшесi қосылған құн салығын төлеушi болып табылса, қосылған құн салығын қайтару қосылған құн салығын заңды тұлғаның осы және басқа да салық түрлерi бойынша салық берешегiн өтеу есебiне есепке жатқызу жолымен де жүргiзiледi;
      2) тауарлардың импорты кезiнде төленуге тиiс қосылған құн салығының есебiне есепке жатқызу;
      3) осы Кодекстiң 221-бабына сәйкес төленуге тиiс қосылған құн салығының есебiне есепке жатқызу;
      4) қосылған құн салығын төлеушiнiң осы және басқа да салық түрлерi бойынша салық берешегi болмаған жағдайда қосылған құн салығын қайтару оның дербес салық төлеушiлер болып табылатын құрылымдық бөлiмшелерiнiң осы және басқа да салық түрлерi бойынша салық берешегiн өтеу есебiне есепке жатқызу;
      5) қосылған құн салығын төлеушiнiң банк шотына ақша аудару жолымен жүргiзiледi;
      6) қосылған құн салығын төлеушiнiң салық берешегi болмаған жағдайда, салық төлеушi қосылған құн салығын салықтың басқа да түрлерi бойынша алдағы уақыттағы төлемдер есебiне есепке жатқызу жолымен қайтаруды талап етуге құқылы.
      3. Қосылған құн салығын қосылған құн салығын төлеушiнiң банк шотына қайтару оның салық берешегi болмаған кезде жүргiзiледi.
      Егер заңды тұлға қосылған құн салығын төлеушi болып табылса, қосылған құн салығын банк шотына қайтару оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң осы және басқа да салық түрлерi бойынша салық берешегi болмаған кезде де жүргізiледi.
      4. Егер салықтық тексеру жүргiзiлген мерзiм iшiнде қарсы салықтық тексеру жүргiзiлген кезде анықталған бұзушылықтар жойылмаса, қосылған құн салығын төлеушiге салықты қайтару солар бойынша бұзушылықтар анықталмаған не жойылған сомалар шегiнде жүргiзiледi.
      Егер бұзушылықтар салықтық тексеру аяқталғаннан кейiн жойылса, салықты қайтару уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысанда және тәртiппен салықтық тексерудi жүргiзген салық органының қорытындысы негiзiнде салықтық тексеру өткiзусiз жүргізiледi.
      Осы бапқа сәйкес расталған, бiрақ белгiленген мерзiмдерде қайтарылмаған қосылған құн салығының сомасына қайтару мерзiмi бұзылған әрбiр күн үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген қайта қаржыландыру ресми ставканың 2,5 еселенген мөлшерiнде өсiмпұл есептеледi.
      Қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растау үшiн қарсы тексеру тағайындау туралы шешiм уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен, мынадай жағдайлар:
      1) қарсы тексерулер:
      бұл салық төлеушiнiң қосылған құн салығын қайтаруға өтiнiш берген кезiнiң алдындағы он екi ай кезең iшiнде аталған салық төлеушiге айына кемiнде бiр рет тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзудi жүзеге асырған берушiлерге;
      электр және жылу энергиясын, суды, газды, байланыс қызметiн берушiлерге;
      осы тармақтың 3) тармақшасына сәйкес қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығы расталған кезде жүргiзiлмейтiнi;
      2) камералық бақылау жүргiзу кезiнде бұзушылықтары анықталған берушiлер (Қазақстан Республикасының аумағында экспортталған тауарлар өндiрiсi мен айналымы процесiне қатысқан тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi берушi салық төлеушiлердi қоса алғанда) мiндеттi қарсы тексеруге жататыны;
      3) егер қосылған құн салығын төлеушiнiң берушiсi салық төлеушiлердiң мониторинг жүргiзуiне тиiс болса, салық қызметi органдары осы Кодекске сәйкес осы берушiлер ұсынатын салық есептiлiгiнiң негiзiнде қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растауы мүмкiн екендiгi ескерiле отырып қабылданады.
      5. Осы бапта көзделген қосылған құн салығы:
      1) шағын бизнес субъектiлерi;
      2) шаруа (фермер) қожалықтары;
      3) ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi заңды тұлғалар үшiн белгiленген арнаулы салық режимiнде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеушiлерге қайтарылмайды.
      6. Нөлдiк ставка бойынша қосылған құн салығы салынатын және олар бойынша өтiнiш берiлген айналымдар жасалған салық кезеңiнен кейiн он екi ай өткен соң салықты қайтару туралы өтiнiш берген қосылған құн салығын төлеушiлерге осы бапта көзделген қосылған құн салығын қайтару жүргізілмейдi.";

      102) 257-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын;

      103) 259-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының сегiзiншi абзацындағы "мұқтаждарына" деген сөзден кейiн "және акцизделетiн тауарларды өзi өндiруi үшiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      104) 260-баптың 4-тармағындағы "қажеттерiне" деген сөз "мұқтаждарына және акцизделетiн тауарларды өзi өндiруi үшiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      105) 266-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Ойын бизнесi (лотереяларды қоспағанда) саласындағы қызметтi жүзеге асыру кезiнде мыналар:
      ойын столы;
      бiр ойыншымен ойын өткiзуге арналған ақшалай ұтысы бар ойын автоматы;
      бiрнеше ойыншының қатысуымен ойын өткiзуге арналған ақшалай ұтысы бар ойын автоматы (электронды рулетканы қоспағанда);
      тотализатор кассасы;
      букмекер кеңсесiнiң кассасы;
      электронды рулетка салық салу объектiсi болып табылады.";

      106) 271-баптың 8-тармағындағы "Шарап материалын" деген сөздерден кейiн "және сыраны" деген сөздермен толықтырылсын;

      107) 275-баптың 1 және 3-тармақтарындағы "15-iнен" деген сөз "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      108) 278-3-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Шикi мұнайды, газ конденсатын тасымалдауға арналған шығыстар деп осы баптың мақсаттары үшiн мыналар түсiнiледi:
      а) шикi мұнайды, газ конденсатын темiр жол, магистральдық құбыр жолы және (немесе) теңiз жолдары арқылы тасымалдау кезiнде көлiк тарифiне ақы төлеу;
      б) шикi мұнайды, газ конденсатын ағызу және құю жөнiндегi шығыстар;
      в) шикi мұнайды, газ конденсатын жолда сақтандыру жөнiндегi шығыстар.";

      109) 278-6 және 278-7-баптардағы "15-iнен" деген сөз "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      110) 279-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацындағы "және өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салу мен пайдалану жөнiндегi жұмыстарды" деген сөздер алып тасталсын;

      111) 282-бапта:
      5-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "келiсiм-шарттарға" деген сөздерден кейiн "және барлаумен және өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Қорларын осы мақсаттар үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган бекiткен жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартта көзделмеген пайдалы қазбаларды өндiрген жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы осы Кодекстiң 281-бабында белгiленген тәртiппен солар бойынша төлемдер жүргiзедi.";

      112) 295-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын;

      113) 296-баптағы ", сондай-ақ барлаумен және (немесе) өндiрумен байланысы жоқ жер асты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға жер қойнауын пайдалану құқығы бар тұлғалар" деген сөздер алып тасталсын;

      114) 297-баптың 2-1, 3-1 және 4-1-тармақтары алып тасталсын;

      115) 299-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Роялтидi есептеу мақсатында алтынды, күмiстi және платинаны қоспағанда, өндiрiлген мұнайдың, кең таралған пайдалы қазбалардың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны өндiрiлген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнiмнiң салық кезеңiндегi орташа өлшемдi өткiзу бағасы негiзге алына отырып, жанама салықтар мен оларды сату (тиеп жөнелту) пунктiне дейiн тасымалдауға кеткен iс жүзiндегi шығыстар сомасы есепке алынбай айқындалады.
      Осы баптың мақсаттары үшiн тасымалдауға арналған шығыстар деп темiр жол, магистральдық құбыр жолы және (немесе) теңiз жолдары арқылы тасымалдау кезiнде көлiк тарифiн қамтитын iс жүзiндегi шығыстар, ағызу және құю (сұйық заттар үшiн) жөнiндегi шығыстар, тиеу және түсiру (қатты заттар үшiн) жөнiндегi шығыстар және, егер жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартта өзгеше көзделмесе, жолда сақтандыру жөнiндегi шығыстар түсiнiледi.";
      5-тармақтағы "сатылмаған" деген сөзден кейiн "не толық сатылмаған" деген сөздермен толықтырылсын;

      116) 301-баптағы "15-iнен" деген сөз "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      117) 304-баптағы "10-ынан" деген сөз "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      118) мынадай мазмұндағы 311-1-баппен толықтырылсын:

      "311-1. Төлеушiлер

      Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм-шартта өзгеше келiсiлмесе, өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт жасасқан жер қойнауын пайдаланушылар өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн төлеушiлер болып табылады.";

      119) 314-2-баптағы "15-iнен" деген сөз "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      120) 314-3-баптағы "10-ынан" деген сөз "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      121) 316-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацындағы "қызмет көрсетудiң өтемдi шарттары бойынша жеке тұлғаларға (жеке кәсiпкерлерге, жекеше нотариустар мен адвокаттарға төленетiн төлемдердi қоспағанда) төленетiн төлемдер," деген сөздер алып тасталсын;

      122) 317-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы Кодекстiң 68-бабының 5-тармағына сәйкес осы тармақ салық төлеушiлерге олар өз қызметiн уақытша тоқтата тұрған кезеңде қолданылмайды.";

      123) 323-баптың 5-тармағының 2) тармақшасындағы "жер ресурстарын басқару" деген сөздер "жер қатынастары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      124) 324-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Заңды тұлғаның шешiмi бойынша оның құрылымдық бөлiмшелерi (бұдан әрi - заңды тұлғалар) жер салығын төлеушiлер ретiнде қарастырылады.";

      125) 326-баптың 2-тармағы 1) тармақшасының екiншi абзацындағы "тазарту құрылғылары" деген сөздер "электр беру желiлерi, тазарту құрылғылары, күл-қоқыс құбырлары, жылу трассалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      126) 329-бапта:
      2-тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Далалық және қуаң далалық аймақтардың жерлерiне бонитет балына барабар түрде жер салығының мынадай базалық салық ставкалары белгiленедi:";

      3-тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Шөлейттi, шөлдi және тау бөктерiндегi шөлдi аймақтардың жерлерiне бонитет балына барабар түрде жер салығының мынадай базалық салық ставкалары белгiленедi:";

      127) 54-тараудың 5-параграфының тақырыбындағы "орналасқан" деген сөз "үшiн бөлiнген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      128) 337-бапта:
      тақырыбындағы "орналасқан" деген сөз "үшiн бөлiнген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақтың бiрiншi және екiншi бөлiктерiндегi "орналасқан" деген сөз "үшiн бөлiнген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ алып тасталсын;

      129) 340-баптың 8-тармағының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы құқықтарды беретiн тұлғаның жер учаскесiне iс жүзiнде иелiк еткен кезеңi үшiн төлеуге жататын салық сомасы құқықтарды мемлекеттiк тiркеуге дейiн немесе тiркеген кезде бюджетке енгiзiлуге тиiс. Бұл ретте бастапқы төлеушi ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап өзi жер учаскесiн беретiн айдың басына дейiн салық сомасын есептейдi. Одан кейiнгi төлеушi өзiнiң жер учаскесiне құқығы пайда болған айдың басынан басталатын кезең үшiн салық сомасын есептейдi.";

      130) 341-баптың 3-тармағында мемлекеттiк тiлдегi мәтiн өзгерiссiз қалдырылсын;

      131) 344-баптың 2, 3-тармақтарындағы "15" деген цифрлар және 5-тармағындағы "15-iнен" деген сөз тиiсiнше "20" деген цифрлармен және "20-сынан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      132) 348-1-баптың 3-тармағындағы "жеке кәсiпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар," деген сөздер алып тасталсын;

      133) 351-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасындағы "заңды тұлғалар" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ концессия шарты бойынша концессионер" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында белгiленген құқықтарда салық салу объектiлерi бар заңды тұлғаның шешiмi бойынша оның құрылымдық бөлiмшелерi дербес салық төлеушiлер ретiнде қарастырылады.";

      134) 353-бапта:
      1-тармақтың екiншi бөлiгi алып тасталсын;

      2-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) аяқталмаған құрылыс объектiлерi, сондай-ақ орнатылмаған жабдықтар мен негiзгi құралдардың құрамдас бөлiктерi.";

      135) 354-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартқа сәйкес айқындалған бағалау мiндеттемелерi (қайта монтаждаудың есептiк құны, активтi жою және учаскенi қалпына келтiру) салық салу объектiлерiнiң қалдық құнына кiрмейдi.";

      136) 359-баптың 2 және 3-тармақтарындағы "15" деген цифрлар "20" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      137) 361-баптың 2-тармағы бiрiншi бөлiгiнiң 3) тармақшасындағы "мүгедектер." деген сөз "мүгедектер;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылатын салық салынатын объектiлер бойынша дара кәсiпкерлер.";

      138) 363-баптың бiрiншi абзацындағы "және кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылмайтын" деген сөздер алып тасталсын;

      139) 368-баптың 3-тармағындағы "және салық сомаларының бюджетке төленген фактiсiн растайтын" деген сөздер алып тасталсын;

      140) 369-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгiнде:
      "(тұрақты үлгi бөлiмдерде)" деген сөздер "(оқшауланған блоктарда)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "шағын бизнес субъектiлерiне арналған" деген сөздер алып тасталсын;

      141) 370-бапта:
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "осы Кодекстiң" деген сөздерден кейiн "132-134-баптарын, 135-бабының 2-тармағын," деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақтағы "күнтiзбелiк жыл" деген сөздер "он екi ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

      142) 373-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Бiржолғы талон негiзiнде бюджетпен есеп айырысуды:
      1) қызметi ауық-ауық сипаттағы жеке тұлғалар;
      2) осы Кодекстiң 369-бабының 2-тармағында айқындалған тұлғалар жүргiзедi.
      Нарықтағы қызметтi жалдамалы қызметкер жүзеге асырған жағдайда бiржолғы талон негiзiнде бюджетпен есеп айырысуды дара кәсiпкер немесе заңды тұлға жүргiзедi, сондай-ақ оны дара кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның атынан жалдамалы қызметкер немесе оның өкiлi қызметкердiң бiржолғы талон алу құқығына арналған нотариалды куәландырылған сенiмхатын және салық төлеушi (дара кәсiпкер немесе заңды тұлға) куәлiгiнiң көшiрмесiн көрсеткен кезде жүргiзуi мүмкiн.";

      143) 374-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданудың әрбiр он екi ай мерзiмi iшiндегi табысы 2,0 млн. теңгеден аспайтын дара кәсiпкерлер қолданады.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Салық органы патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолданған дара кәсiпкерлердi осы тармақта көрсетiлген жағдайларды белгiлеу кезiнде салықты есептеу мен төлеудiң жалпыға бiрдей белгiленген тәртiбiне жоғарыда аталған өтiнiшсiз ауыстыруға құқылы.";

      3 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Дара кәсiпкер патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолдану үшiн оны қолдана бастағанға дейiн кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыратын жердегi салық органына уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысандағы өтiнiштi табыс етедi.
      Патент дара кәсiпкерге кемiнде бiр ай мерзiмге және он екi айдан аспайтын мерзiмге берiледi.";

      "5. Патент негiзiнде арнаулы салық режимiн қолдану кезiнде кәсiпкерлiк қызметтi уақытша тоқтата тұрған жағдайда, дара кәсiпкер қызметiн жүзеге асыратын жердегi салық органына уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысандағы өтiнiштi бередi.";

      144) 378-бапта:
      3-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Арнаулы салық режимiнен өз еркiмен шыққан кезде шаруа (фермер) қожалығы есептi кезеңнен кейiнгi салық мерзiмiнен бастап салықтарды есептеу мен төлеудiң жалпыға бiрдей белгiленген тәртiбiне өтiнiш негiзiнде көшедi.";

      4-тармақта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "жыл сайын" деген сөздер алып тасталсын;

      "20 ақпаннан" деген сөздер "осы арнаулы салық режимi қолданылған бiрiншi жылдың 20 ақпанынан (бiрiншi салық кезеңiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктегi "алған күнi" деген сөздер "алғаннан кейiн отыз жұмыс күнiнен кешiктiрмей жер учаскесi орналасқан жердегi салық органына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      145) 382-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы "жер ресурстарын басқару" деген сөздер тиiсiнше "жер қатынастары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      146) 383-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бiрыңғай жер салығын төлеушiлер әрбiр қызметкер, сондай-ақ шаруа (фермер) қожалығының басшысы мен кәмелетке толған мүшелерi үшiн айлық есептiк көрсеткiштiң 20 проценттiк ставкасы бойынша әлеуметтiк салық сомасын ай сайын есептеп отырады. Шаруа (фермер) қожалығының кәмелетке толған мүшелерiнiң әлеуметтiк салықты есептеу мен төлеу жөнiндегi мiндеттемелерi олар кәмелетке толған тиiстi жылдан кейiнгi күнтiзбелiк жылдың басынан бастап туындайды.";

      147) 384-баптың 4) тармақшасындағы "декларацияны" деген сөз "ағымдағы төлемдер сомаларының есеп-қисабын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      148) 385-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) филиалдардың, өкiлдiктердiң;";

      149) 390-бапта:
      2-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "20" деген цифрлар "25" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      3-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "декларацияны" деген сөз "ағымдағы төлемдер сомаларының есеп-қисабын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      150) 68-тараудың тақырыбындағы "тiркегенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      151) 398-баптың 1-тармағындағы "тiркегенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      152) 399-баптағы "заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың филиалдары мен өкiлдiктерi" деген сөздер "жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ филиалдар мен өкiлдiктер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      153) 70-1-баптың тақырыбындағы "кепiлiн" деген сөзден кейiн "және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын;

      154) 406-1-баптың 1-тармағында:
      "Жылжымалы мүлiк кепiлiн" деген сөздерден кейiн "және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын;

      "жылжымалы мүлiк кепiлiн" деген сөздерден кейiн ", кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын;

      155) 406-2-баптың 1-тармағындағы "кепiлiн тiркеудi жүзеге асыратын" деген сөздер "кепiлi туралы шартты, кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасы шартын жасасқан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      156) 72-тараудың тақырыбындағы "Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi" деген сөздер "Көлiк құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      157) 410-баптың 1-тармағында:
      "Механикалық көлiк құралдары мен тiркемелердi" деген сөздер "Көлiк құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тiркемелердi" деген сөзден кейiн ", теңiз, өзен және шағын көлемдi кемелердi, азаматтық әуе кемелерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      158) 411-баптың 1-тармағындағы "пайдаланатын" деген сөзден кейiн ", теңiз, өзен және шағын көлемдi кемелерi, азаматтық әуе кемелерi бар" деген сөздермен толықтырылсын;

      159) 73, 73-1 және 74-тараулар алып тасталсын;

      160) 430-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Алым төлеу аукциондар (аукцион) өткiзiлген есептi айдан кейiнгi айдың 20-сынан кешiктiрiлмей жүзеге асырылады.";

      161) 431-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Алым төлеушiлер аукциондар (аукцион) өткiзiлген есептi айдан кейiнгi айдың 20-сынан кешiктiрмей, салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен жердегi салық органдарына алым жөнiндегi декларацияны табыс етеді.";

      162) 438-баптың 1-тармағындағы "беру" деген сөзден кейiн "(қайта ресiмдеу)" деген сөздермен толықтырылсын;

      163) 445-баптың 3-тармағындағы "Жер ресурстарын басқару жөнiндегi уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерi" деген сөздер "Жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      164) 447-баптағы "2-тармағында" деген сөздер "2, 4-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      165) 448-баптың 9-тармағы алып тасталсын;

      166) 450-бапта:
      1-тармақтағы "ақысы", "және (немесе) декларацияны" деген сөздер алып тасталсын;

      2-тармақтың екiншi бөлiгi 2-1-тармақ болып есептелсiн;

      3-тармақ алып тасталсын;

      167) 451-бапта:
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "су ресурстарын басқару жөнiндегi" деген сөздер "су қорын пайдалану және қорғау саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "Су ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық" деген сөздер "Cу қорын пайдалану және қорғау саласындағы өңiрлiк" деген сөздермен ауыстырылсын;

      168) 453-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мыналарды:
      ағынды бассейнаралық бұруды жүзеге асыратын каналдарда және ағынды реттеуді жүзеге асыратын ернеуден тыс cу қоймаларында сүзуге және булануға кететiн, су шаруашылығы жүйелерiнiң жобалық деректерi негiзiнде су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi орган растаған су шығындарын;
      су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi орган заңнамада белгiленген тәртiппен бекiткен табиғат қорғау және (немесе) санитарлық-эпидемиологиялық су ағызу көлемiн;
      су тасқынын, су басуды және су астында қалуды болғызбау мақсатында жүзеге асырылатын, су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi орган растаған суару жүйелерiне мәжбүрлi су жинау көлемiн қоспағанда, жер үстi су көзiнен алынған судың көлемi;";

      169) 454-баптың 2-тармағындағы "cy ресурстарын басқару жөнiндегi" деген сөздер "cy қорын пайдалану және қорғау саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      170) 455-баптың 5-тармағы алып тасталсын;

      171) 456-баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы "20" деген цифрлар "25" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      172) 458-бапта:
      1-тармақтағы "ақы төлемдерi сомасының есеп-қисабы мен декларацияны" деген сөздер "төлемдер сомасының есеп-қисабын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ алып тасталсын;

      4-тармақтағы "төлемақы сомалары бойынша декларацияны" деген сөздер "ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақта:
      "мен төлемақы сомалары жөнiндегi декларация" деген сөздер алып тасталсын;

      "cу ресурстарын басқару жөнiндегi" деген сөздер "cу қорын пайдалану және қорғау саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      173) 463-бапта:
      6-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "20" деген цифрлар "25" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      7-тармақ алып тасталсын;

      174) 465-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Төлемақы төлеушiлер, ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын уәкiлеттi орган мемлекеттiк тiркеуден өткiзген жерi бойынша есеп-қисабы табыс етiлетiн жылжымалы ластау көздерiн қоспағанда, ластау объектiсi орналасқан жердегi салық органдарына табыс етедi.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      4-тармақтағы "төлемақы сомалары жөнiндегi декларацияны" деген сөздер "ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтағы "мен төлемақы сомалары жөнiндегi декларация" деген сөздер алып тасталсын;

      175) 471-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мемлекеттiк орман иелерi - ағашты түбiрiмен жөнелткенi үшiн аралық пайдалануда ағаш кесудi және басқа да кесулердi жүзеге асыру кезiнде;";

      176) 482-баптың 8-тармағы алып тасталсын;

      177) 484-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Төлемақы төлеушiлер жыл сайын өзi тiркеу есебiнде тұрған жердегi салық органдарына ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын табыс етедi.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      178) 484-2-баптағы "халықаралық байланыс" деген сөздер "халықаралық телефон байланысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      179) 484-4-баптың 7-тармағы алып тасталсын;

      180) 484-6-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Төлемақы төлеушiлер жыл сайын өзi тiркеу есебiнде тұрған жердегi салық органдарына ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабын табыс етедi.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      181) 496-баптың 1-тармағы 4) тармақшасының екiншi және үшiншi абзацтарындағы "есептелген" деген сөз алып тасталып, "сомасының" деген сөз "даулы соманың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      182) 518-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "берiлетiн мәлiметтердi қоспағанда, салық қызметi органы салық төлеушi туралы алған кез келген мәлiметтер салық құпиясы болып табылады." деген сөздер "берiлетiн;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) салық есебiн табыс етудiң осы Кодексте белгіленген мерзiмiнен бастап алты ай өткеннен кейiн салық есебiн табыс етпеген және (немесе) нақты мекенжайында (тұрғылықты жерiнде) болмаған салық төлеушiлердiң тiркеу деректерi туралы, сондай-ақ сот жалған кәсiпорындар деп таныған салық төлеушiлер туралы мәлiметтердi қоспағанда, салық қызметi органы салық төлеушi туралы алған кез келген мәлiметтер салық құпиясы болып табылады.";

      183) 520-баптың 4-тармағындағы "мәлiметтерi" деген сөзден кейiн "және (немесе) уәкiлеттi органдар табыс еткен мәлiметтер" деген сөздермен толықтырылсын;

      184) 521-баптың 1-тармағында:
      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) орналасқан жерi бойынша - резидент заңды тұлғалар, олардың құрылымдық бөлiмшелерi;
      2) тұрақты мекемесiнiң орналасқан жерi бойынша - Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме құру арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) Қазақстан Республикасында болатын жерi бойынша - осы Кодекстiң 192-бабының 2-тармағында аталған (осы тармақтың 5-1) тармақшасында аталған тұлғаларды қоспағанда), сондай-ақ Қазақстан Республикасында кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын және осы Кодекске сәйкес арнаулы салық режимдерiн қолданатын резидент емес жеке тұлғалар;";

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) мүлкi резидент емес заңды тұлғаның сатылған акциялары, қатысу үлестерi немесе активтерi құнының 50 процентiнен аспайтын резидент-эмитенттiң немесе резидент заңды тұлғаның тiркелген жерi бойынша - бағалы қағаздарды сату кезiнде құнның өсуiнен табыс алатын және осы Кодекстiң 178-бабының 3) тармақшасында аталған, осы Кодекстiң 183 немесе 190-баптарына сәйкес салық салынуға тиiс резидент еместер болып табылатын жеке және заңды тұлғалар;";

      7) тармақша "шоттарын" деген сөзден кейiн "және карт-шоттарын" деген сөздермен толықтырылсын;

      185) 524-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасының бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) заңды тұлға, оның құрылымдық бөлiмшелерi, сондай-ақ осы Кодекстiң 521-бабының 1-тармағында аталған резидент емес заңды тұлға үшін:";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Салық органы тiркеуге алу есебiне қоюды салық төлеушiнiң өтiнiшi берiлген кезден бастап екi жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырады.
      Осы баптың 11-тармағында көрсетiлген жағдайда, тiркеуге алу есебiне қою салық төлеушi өтiнiш берген кезден бастап бес жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырылады.";

      11-тармақта:
      "орналасқан жерiн," деген сөздер алып тасталсын;
      "өзi тiркеу есебiнде тұрған салық органына он жұмыс күнi iшiнде есептен шығару туралы өтiнiш беруге және салық төлеушiнiң бұрын берiлген тiркеу нөмiрiн көрсете отырып, жаңадан орналасқан жерi, қызметiн жүзеге асыратын орны, тұрғылықты жерi, келген жерi немесе салық салу объектiлерiнiң орналасқан жерi және (немесе) тiркеу орны бойынша тiркеу есебiне тұруға мiндеттi" деген сөздер "салық органына жиырма жұмыс күнi iшiнде қызметiн жүзеге асыратын жаңа орны, тұрғылықты жерi, келген жерi немесе салық төлеушiнiң бұрын берiлген тiркеу нөмiрiн көрсете отырып, салық салу объектiлерiнiң орналасқан және (немесе) тiркелген жерi бойынша тiркеу есебiне қою туралы өтiнiш беруге мiндеттi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      186) 525-баптың 2-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық төлеушiнi Қазақстан Республикасы Салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнен шартты түрде шығару:
      1) салық төлеушi әрекетсiз заңды тұлға белгiлерiне сәйкес келген және оның тiркеу нөмiрi сақтала отырып, салық берешегi болмаған жағдайда;
      2) салық төлеушiнi сот жалған кәсiпорын деп таныған жағдайда жүргiзiледi.";

      187) 526-баптың 10) тармақшасындағы "заңды тұлғалардың" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ мемлекеттiк лауазымға не мемлекеттiк немесе соларға теңестiрiлген функцияларды орындаумен байланысты лауазымға үмiткер болып табылатын адамдардың немесе олардың жұбайларының (зайыптарының)" деген сөздермен толықтырылсын;

      188) 527-бапта:
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы Кодекстiң 521-бабы 1-тармағының 5) және 5-1) тармақшаларында аталған резидент емес жеке тұлғалар кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыруды бастаған күннен бастап немесе Қазақстан Республикасында салықтық мiндеттемесi туындаған күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде салық органында мемлекеттiк тiркеуден өтуге мiндеттi.
      3. Осы Кодекстiң 521-бабы 1-тармағының 5-1) тармақшасында аталған резидент емес заңды тұлғалар Қазақстан Республикасында салықтық мiндеттемесi туындаған күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде салық органында мемлекеттiк тiркеуден өтуге мiндеттi.";

      3-1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бұл ретте осы тармақта аталған резидент емес заңды тұлғалар Қазақстан Республикасында қызметiн жүзеге асыруды бастаған күннен бастап отыз жұмыс күнiнен кешiктiрмей салық төлеушi ретiнде мемлекеттiк тiркеуден өтуге мiндеттi.";

      4-тармақтағы "резидент емес заңды тұлғаның" деген сөздер "резидент еместiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Салық агенттерi өзi тiркелген жердегi салық органына Қазақстан Республикасында жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға келiсiм-шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде және резидент еместiң қызметтi жүзеге асыруды аяқтаған күнiнен бастап он жұмыс күнi iшiнде уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген нысандар бойынша резидент еместiң кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруды бастағаны туралы және резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы кәсiпкерлiк қызметiң жүзеге асыруды аяқтағаны туралы өтiнiштердi табыс етуге мiндеттi.
      Осы Кодекстiң 521-бабының 1-тармағында аталмаған резидент еместерге Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындағаны, қызметтер көрсеткенi үшiн кiрiстер төлейтiн салық агенттерiне осы тармақтың ережелерi қолданылады.";

      189) 533-баптың 4-тармағында:
      2) тармақшаның екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "салық мiндеттемесiнiң салықтың және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң жекелеген түрлерi бойынша орындалуын;";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) қарсы тексеру - егер салықтық тексерудi жүргiзу кезiнде салық органында аталған тұлғаларға байланысты салық төлеушiлердiң жүргiзген операцияларының салық есебiнде дұрыс көрсетiлуi туралы қосымша ақпарат алу қажеттiгi туындаса, үшiншi бiр тұлғаларға қатысты жүргiзiлетiн тексеру.
      Қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығына салықтық тексерудi жүргiзу кезiнде Қазақстан Республикасының аумағында тауарлар бойынша камералық бақылауды жүргiзу кезiнде бұзушылықтар анықталған экспортталған тауарларды өндiру және олардың айналымы процесiне қатысқан тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) берушi салық төлеушiлердi тексеру де қарсы тексеру болып табылады;";

      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) қосымша тексеру - салық төлеушiнiң шағымында жазылған мәселелер бойынша салықтық тексерудiң нәтижелерi бойынша салық төлеушiнiң шағымын қарайтын немесе резидент еместiң қосарланған салық салуды болғызбау туралы халықаралық шарттың ережелерiн қолдану заңдылығына қатысты мәселелердi қайта қарау туралы өтiнiшiн қарайтын салық қызметi органының шешiмi негiзiнде жүргiзiлетiн тексеру.";

      190) 534-баптың 2-тармағында:
      4) тармақшаның үшiншi абзацындағы "бойынша тақырыптық тексерулер жүргiзу кезiнде;" деген сөздер "бойынша;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "резидент еместiң қосарланған салық салуды болғызбау туралы халықаралық шарттың ережелерiн қолдану жөнiндегi өтiнiшiнiң негiзiнде жүргiзiлетiн тақырыптық тексерулер жүргiзу кезiнде;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) салықтық тексеру актiсi бойынша хабарламаға салық төлеушiнiң шағымын немесе қосарланған салық салуды болғызбау туралы халықаралық шарттың ережелерiн қолдану заңдылығына қатысты мәселенi қайта қарау туралы резидент еместiң өтiнiшiн қарайтын органның шешiмi негiзiнде жүргiзiлетiн қосымша тексерулер кезiнде;";

      191) 536-баптың 3-тармағының бiрiншi абзацындағы "Тақырыптық," деген сөзден кейiн "қосымша," деген сөзбен толықтырылсын;

      192) 549-бапта:
      1-тармақта:
      "257-бабының" деген сөздерден кейiн "1-тармағының" деген сөздермен толықтырылсын;

      "3) және 4) тармақшаларында" деген сөздер "1-тармағының 3) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган акциздiк және есепке алу-бақылау маркаларын алу, есепке алу, сақтау және беру ережелерiн белгiлейдi.";

      193) 553-баптың 1-тармағындағы "он бес" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      194) 557-2-баптың 1-тармағындағы "он" деген сөз "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      195) 557-8-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қосымша тексеру осы Кодексте белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде жүргiзiледi. Бұл ретте қосымша тексеру шағымды қарайтын салық қызметi органының осындай тексерудi жүргiзу туралы шешiмiн алған кезден бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей басталуға тиiс.".

      3. 2003 жылғы 5 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Кеден кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 18, 106-құжат; 2005 ж., N 11, 43-құжат; N 21-22, 86-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 11 55-құжат):

      1) 134-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "акциздiк алым таңбаларымен" деген сөздер "акциздiк таңбалармен немесе есепке алу-бақылау таңбаларымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 346-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Кедендiк төлемдердiң немесе салықтардың артық төленген сомасын кеден органдары артық төленген сома бар кедендiк төлемнiң немесе салықтың сол түрi бойынша:
      1) төлеушiнiң өтінішiнсiз кедендiк төлемнiң немесе салықтың сол түрi бойынша өсiмпұл мен айыппұлды өтеу есебiне;
      2) төлеушiнiң өтiнiшi бойынша кедендiк төлемнiң немесе салықтың сол түрi бойынша алдағы кедендiк төлемдердi немесе салықтарды төлеу есебiне есептеуге тиiс.".

      4. 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Бюджет кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 21-22, 87-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 8, 45-құжат; N 13, 86-құжат; N l6, 97-құжат):

      1) 46-баптың 1-тармағының 12), 12-1) және 14) тармақшалары алып тасталсын;

      2) 48-баптың 1-тармағында:
      15) тармақшадағы "тiркегенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      19-1) тармақшадағы "кепiлiн" деген сөзден кейiн "және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын;

      20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "20) көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;";

      3) 49-баптың 1-тармағында:
      11) тармақшадағы "тiркегенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркегенi үшiн алынатын алым;";

      14-1) тармақшадағы "кепiлiн" деген сөзден кейiн "және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын.

      5. "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат;  N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2005 ж., 13, 53-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 10, 52-құжат; N 15, 95-құжат):

      1) 6-баптың он екiншi абзацындағы "тiркеуден" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеуден" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 6-1-баптың екiншi абзацындағы "заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркегенi" деген сөздер "заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегенi және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 11-баптың бiрiншi бөлiгі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Заңды тұлғаны құрудың және қайта ұйымдастырудың Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгіленген тәртiбiн бұзу, құрылтай құжаттарының Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес келмеуi, табыстау актiсiн немесе бөлу балансын ұсынбау не оларда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның құқық мирасқорлығы туралы ережелердiң болмауы, сондай-ақ егер iс-әрекет етпейтiн заңды тұлға құрылтайшы болып табылса және (немесе) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы және (немесе) басшысы iс-әрекет етпейтiн заңды тұлғалардың құрылтайшысы және (немесе) басшысы болып табылса және (немесе) әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет қабiлетi шектелген және (немесе) хабарсыз кеткен деп танылса және (немесе) қайтыс болған және (немесе) қылмыс жасағаны үшiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң  192,   216,   217-баптары  бойынша сотталса және (немесе) жеке басын куәландыратын жоғалған құжаттар ұсынылса, заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеуден және қайта тiркеуден бас тартуға әкеп соғады.";

      4) 14-баптың екiншi абзацындағы "тiркегенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркегенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 15-баптың екiншi абзацындағы "тiркеуден" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеуден" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 16-баптың 13) тармақшасындағы "тiркелгенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердiң есептiк тiркелгенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 16-1-баптың бiрiншi абзацындағы "тiркелгенi" деген сөзден кейiн "және филиалдар мен өкiлдiктердiң есептiк тiркелгенi" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 17-бапта "Мемлекеттiк тiркеуден" деген сөздерден кейiн "және есептiк тiркеуден" деген сөздермен толықтырылсын.

      6. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24; 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 11 39-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 8, 45-құжат; N 12, 69-құжат):

      1) 13-баптың 4-тармағындағы "iшкi iстер органдарының," деген сөздерден кейiн "прокуратура," деген сөзбен толықтырылсын;

      2) 22-1-баптың 2-тармағында:
      бiрiнші бөлiктегi "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын" деген сөздер "мәлiмделетiн" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екiншi бөлiкте:
      "қожалығы мүшесiнiң" деген сөздер "қожалығының кәмелетке толған мүшесiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Шаруа (фермер) қожалығының кәмелетке толған мүшелерiнiң (қатысушыларының) пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналары олар кәмелетке толған жылдан кейiнгi күнтiзбелiк жылдан бастап есептелуге және төленуге тиiс.";

      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Дара кәсiпкер, адвокат және жеке нотариус жинақтаушы зейнетақы қорларына өз пайдасына мiндеттi зейнетақы жарналарын есептеу үшiн дербес айқындайтын табыс мәлiмделетiн табыс болып табылады.";

      3) 22-4-бапта:
      3-тармақ мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Агенттің банк шотында ұлттық валютамен ақша болмаған жағдайда, мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешектi өндiрiп алу салық органдары теңгелей шығарған инкассалық өкiмдерi негiзiнде агенттің шетел валютасындағы банк шоттарынан жүргiзiледi.";

      5-тармақ "шоты болмаған" деген сөздерден кейiн "немесе агенттің банк (банктер) шотында (шоттарында) ақша жеткiлiксiз болған" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Салық қызметi органдары жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында салық төлеушi агенттiң тiркеу нөмiрiн, басшысының тегiн, атын, әкесiнiң атын және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешек сомасын көрсете отырып, мiндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі туындаған күннен бастап алты айдан астам мерзiмде өтелмеген берешегi бар агенттердiң тiзiмдерiн жариялайды.".

      7. "Жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 13, 196-құжат; 2003 ж., N 11, 67-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат):

      1) 11-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "кепiлiн" деген сөзден кейiн "және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 21-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы "кепiлiн" деген сөзден кейiн "және кеменiң немесе жасалып жатқан кеменiң ипотекасын" деген сөздермен толықтырылсын.

      8. "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 20, 720-құжат; 2004 ж., N 5, 27-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар):

      1) 1-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) алкоголь өнiмi - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрiлiк зат ретiнде тiркелген, құрамында спиртi бар медициналық мақсаттағы өнiмдi қоспағанда, тағамдық шикiзаттан және (немесе) құрамында спиртi бар тамақ өнiмiнен этил спиртi пайдаланылып өндiрiлген, этил спиртiнiң көлемдiк үлесi бiр жарым проценттен астам болатын тамақ өнiмi;";

      17) тармақшадағы "(сырадан басқасын)" деген сөздер "(шарап материалы мен сырадан басқасын)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 20) және 21) тармақшалармен толықтырылсын:
      "20) құрамында спиртi бар тамақ өнiмi - тағамдық шикiзаттан өндiрiлген, этил спиртiнiң көлемдiк үлесi бiр жарым проценттен астам болатын тамақ өнiмi;
      21) сусыз спирт - құрамында су жоқ, есеп-қисапта қолданылатын шартты ұғым ретiнде пайдаланылатын жүз проценттiк спирт немесе абсолюттiк алкоголь.";

      2) 3-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) этил спиртiн және алкоголь өнiмiн өндiруге, сақтауға, алкоголь өнiмiн (сырадан басқасын) көтерме және бөлшек саудада өткiзуге лицензия алу үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сай болуын анықтау мақсатында адамдарды тексерумен айналысатын заңды тұлғаларды аккредиттеудi жүзеге асыру, сондай-ақ бiлiктiлiк талаптарын этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудi жүзеге асыратын лицензиаттардың жыл сайын растауы.";

      3) 4-баптың 2-тармағында:
      2) тармақша "ереженi" деген сөзден кейiн ", дәм айыру ережелерiн" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      "6) этил спиртiн және алкоголь өнiмiн өндiруге, сақтауға, алкоголь өнiмiн (сырадан басқасын) көтерме және бөлшек саудада өткiзуге лицензия алу үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сай болуын анықтау мақсатында адамдарды тексерумен айналысатын заңды тұлғаларды аккредиттеудi жүзеге асырады, сондай-ақ этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiн өндiрудi жүзеге асыратын лицензиаттардың бiлiктiлiк талаптарын жыл сайын растайды;
      7) технологиялық желiлердi спирт өлшейтiн аппараттармен және өндiру көлемi туралы ақпаратты автоматты түрде берудi қамтамасыз ететiн есептеушi бақылау аспаптарымен жарақтау жөнiндегi талаптарды белгiлейдi.";

      4) 5-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Алкоголь өнiмiне:
      1) арақтар және айрықша арақтар;
      2) ликер-арақ өнiмдерi;
      3) шарап материалы;
      4) шараптар;
      5) коньяк;
      6) бренди;
      7) сыра жатады.";

      2-тармақтағы "күштi алкогольдi iшiмдiктер" деген сөздер "алкоголь өнiмi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Күштiлiгi он екi - алпыс процент,", "алкогольдi iшiмдiктер ликер-арақ бұйымдары болып табылады" деген сөздер "Ликер-арақ өнiмдерi -", "этил спиртiнiң көлемдiк үлесi бiр жарым проценттен басталатын алкоголь өнiмi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "майларын," деген сөзден кейiн "шарап материалын," деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктегi "күштiлiгi" деген сөз "этил спиртiнiң көлемдiк үлесi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшiншi бөлiктегi "күштiлiгi он екi проценттен" деген сөздер "этил спиртiнiң көлемдiк үлесi бiр жарымнан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Шарап материалы - этил спиртiнiң көлемдiк үлесi жиырма екi жарым процентпен аспайтын, хош иiстi және дәмдiк қоспаларды қоспай, тағамдық шикiзаттан өндiрiлген этил спиртiн және (немесе) дистилляттарды қоспай немесе қосып, жүзiмдi, жүзiм шырынын не жемiс немесе жидек шырынын спиртпен ашыту нәтижесiнде алынған, құрамында спиртi бар тамақ өнiмi, ол шарап ашыту және ликер-арақ өнiмiн, төте немесе екi мәрте айдап айыру жолымен алынған этил спиртiн өндiру үшiн шикiзат ретiнде пайдаланылады.
      5. Шарап - шарап материалдарынан өндiрiлген, этил спиртiнiң көлемдiк үлесi жиырма екi проценттен аспайтын алкоголь өнiмi.";

      6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12-тармақтар алып тасталсын;

      13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "13. Коньяк - этил спиртiнiң көлемдiк үлесi қырық - қырық бес процент болатын, сәндiк және дәмдiк ерекшелiгi бар, төте немесе екi мәрте айдап айыру жолымен алынған этил спиртiнен дайындалған және емен бөшкелерде немесе емен қалақшалары пайдаланыла отырып, эмальданған резервуарларда кемiнде үш жыл сақталған алкоголь өнімі.
      14. Бренди - этил спиртiнiң көлемдiк үлесi отыз жетi жарымнан қырық бес процентке дейiн болатын, түпкiлiктi өнiмдегi сусыз этил спиртiнiң көлемiнен елу проценттен аспайтын мөлшердегi шарап материалдарынан алынған, емен сүрегін қатыстырып кемiнде алты ай сақталған этил спиртiн қосып немесе қоспай шарап дистиллятынан дайындалған алкоголь өнiмi.";

      16 және 17-тармақтар алып тасталсын;

      5) 7-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      "9. Этил спиртiн және алкоголь өнiмiн өндiру техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерде, стандарттардың немесе өзге де құжаттардың ережелерiнде белгiленген талаптарға сай жүзеге асырылуға тиiс.";

      6) 8-баптың 5-тармағындағы "Стандарттау туралы" деген сөздер "Техникалық реттеу туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 9-бапта:
      2-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) алкоголь өнiмiн (шарап материалы мен сырадан басқасын) есепке алу-бақылау таңбаларынсыз одан әрi өткiзу мақсатында сақтауға және өткiзуге;";

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) алкоголь өнiмiн (шарап материалынан, сырадан және күштiлiгi он екi процентке жетпейтiн күштiлiгi төмен ликер-арақ өнiмдерiнен басқасын) қаңылтыр ыдыста, этикеткасы жоқ шөлмектерде және пластик ыдыстарда өткiзуге;";

      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) алкоголь өнiмiн аралас полимер ыдыстарда, оның iшiнде полиэтиленмен қапталған картон орамда және картон қорабына салынған фольгаланған полиэтилен пакетiнде өткiзуге;";

      6) тармақшадағы "өткiзуге тыйым салынады." деген сөздер "өткiзуге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) алкоголь өнiмiн осы Заңның 8-бабына сәйкес тиiстi таңбалаусыз өткiзуге тыйым салынады.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      8) 12-баптың 4-тармағындағы "үй-жайда" деген сөз "қойма үй-жайында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 15-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Өндiрiс аумағында алкоголь өнiмiн сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткiзу жөнiндегі қызмет лицензиялауға жатпайды.";

      10) 19-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндетті төлемдердi үнемi төлемегенде;".

      9. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 103-құжат; 2004 ж., N 10, 56-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 142-құжат; N 24, 144-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 13, 86, 87-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 99-құжат; 2006 жылғы 11 қарашада "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 қарашада "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 4 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      27-баптың 1-тармағының 22-2) тармақшасындағы "жөнiндегi жұмысты" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын.

      10. "Темекi шегушiлiктiң алдын алу және оны шектеу туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 16, 149-құжат):

      1) 2-баптың 6) тармақшасындағы "қағаздан" деген сөзден кейiн "немесе өзге де материалдан" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 8-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) акциз маркаларымен немесе есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаусыз;".

      11. "Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы" 2003 жылғы 25 сәуiрдегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 9, 41-құжат; 2004 ж., N 23, 140, 142-құжаттар):

      1) 1-баптың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) өзiн-өзi жұмыспен қамтыған адам (осы Заңға қолдануға болатын) - өздерiне табыс әкелетiн жұмыспен өздерiн қамтамасыз ететiн дара кәсiпкер, жеке нотариус, адвокат.
      Арнаулы салық режимiн қолданатын шаруа (фермер) қожалықтарына қатысты өзiн-өзi жұмыспен қамтыған адамдар ретiнде дара кәсiпкерлер - қожалық басшысы, сондай-ақ кәмелетке толған жылдан кейiнгi күнтiзбелiк жылдан бастап шаруа (фермер) қожалығының кәмелетке толған мүшелерi танылады;";

      2) 17-баптың 4-тармағындағы "шоттары болмаған" деген сөзден кейiн "немесе төлеушiнiң банк (банктер) шотында (шоттарында) ақша жеткiлiксiз болған" деген сөздермен толықтырылсын.

      12. "Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 2003 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 12, 88-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      1) 1-бапта:
      1) тармақшадағы "акциздiк алым маркасы" деген сөздер "акциз маркасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1), 1-2), 1-3), 1-4) және 1-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) есепке алу-бақылау маркасы - темекi өнiмдерiн есепке алу және олардың айналымын бақылауды жүзеге асыру мақсатында темекi өнiмдерiн бiрдейлендiруге арналған қажеттi қорғау дәрежелерi бар арнаулы бiржолғы жапсырма қағаз;
      1-2) бiрдейлендiру - белгiлi бiр өнiмдi өндiру, айналымға шығару (айналысы), пайдалану саласында оны өзiне ұқсас өнiмнiң арасында айырым белгілерi бойынша ауыстырмай тануды қамтамасыз ететiн рәсiм;
      1-3) таңбалау - тұтынушыға арналған ақпаратты құрайтын және қорабы мен орамындағы мәтiн, шартты белгi және суреттер;
      1-4) қорап - картоннан немесе қағаздан немесе өзге де материалдан жасалған, темекi өнiмiнiң белгiлi саны бар тұтыну ыдысының бiрлiгi;
      1-5) орам - белгiлi қорап саны бар топтап тұтыну ыдысының бiрлiгi;";

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) темекi өнiмдерi - никотинi бар фармацевтикалық өнiмдi қоспағанда, тұтыну ыдысына салынған және түпкiлiктi тұтынуға арналған, құрамында темекi бар кез келген өнiмдер;";

      мынадай мазмұндағы 7-1) және 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "7-1) фильтрлi сигареттер - кесiлген темекiден жасалған, фильтр қолданыла отырып, сигарет қағазымен оралған, шегуге арналған темекi өнiмдерiнiң бiр түрi;
      7-2) фильтрсiз сигареттер - кесiлген темекiден жасалған, фильтрдiң қолданылуынсыз сигарет қағазымен оралған, шегуге арналған темекi өнiмдерiнiң бiр түрi;";

      2) 3-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы "жасауды қамтиды." деген сөздер "жасауды;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) фильтрлі сигареттерге ең төменгi бөлшек сауда бағаларын белгiлеудi қамтиды.";

      3) 4-бап мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4-1) темекi өнiмдерiн акциз маркаларымен немесе есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртiбiн белгiлейдi;
      4-2) фильтрлi сигареттерге ең төменгi бөлшек сауда бағаларын белгiлейдi;";

      4) 10-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "акциздiк алым маркаларымен маркалау" деген сөздер "акциз маркаларымен немесе есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 13-баптың 2-тармағындағы "акциздiк алым маркаларынсыз" деген сөздер "акциз маркаларынсыз немесе есепке алу-бақылау маркаларынсыз" деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. "Сауда қызметiн реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 6, 44-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат):

      32-баптың 3-тармағының 3) тармақшасындағы "акциз маркалары" деген сөздерден кейiн "немесе есепке алу-бақылау маркалары" деген сөздермен толықтырылсын.

      14. "Iшкi су көлiгi туралы" 2004 жылғы 6 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 15, 88-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):

      28-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы "теңiз, өзен кемелерiн және шағын көлемдi кемелердi" деген сөздер "көлiк құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. "Жеке кәсiпкерлiк туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., N 3, 21-құжат; N 16, 99-құжат):

      осы Заңға қосымшаның 18-тармағының 4) тармақшасындағы "өнiмдердiң" деген сөзден кейiн "өндiрiлуiн және" деген сөздермен толықтырылсын.

       2-бап.  Осы Заң 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения

Закон Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года N 201

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 17-18, ст. 72; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 5; N 2, ст. 19, 20; N 3, ст. 22; N 5-6, ст. 31; N 8, ст. 45; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 12, ст. 72, 77; N 13, ст. 85, 86; N 15, ст. 92, 95; N 16, ст. 98, 102):
      1) в статье 88:
      абзац восьмой части третьей изложить в следующей редакции:
      "влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере семидесяти пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.";
      абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
      "влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере шестидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере трехсот месячных расчетных показателей.";
      2) в абзаце втором части второй статьи 88-1 слова "от двадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      3) в статье 205:
      в абзаце втором части первой:
      слова "до трех" заменить словом "двух";
      слова "до шести" заменить словом "пяти";
      слова "от десяти до двадцати" заменить словом "пятнадцати";
      слова "от двадцати до пятидесяти" заменить словами "тридцати пяти";
      в абзаце втором части второй:
      слова "от трех до пяти" заменить словом "четырех";
      слова "от пяти до десяти" заменить словом "восьми";
      слова "от двадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      слова "от сорока до ста" заменить словом "семидесяти";
      в абзаце втором части третьей слова "от десяти до двадцати" заменить словом "пятнадцати";
      в абзаце втором части четвертой:
      слова "от пяти до пятнадцати" заменить словом "десяти";
      слова "от тридцати до шестидесяти" заменить словами "сорока пяти";
      слова "от пятидесяти до ста" заменить словами "семидесяти пяти";
      в абзаце втором части пятой:
      слова "от десяти до тридцати" заменить словом "двадцати";
      слова "от шестидесяти до ста двадцати" заменить словом "девяноста";
      слова "от ста до двухсот" заменить словами "ста пятидесяти";
      4) статью 205-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 205-1. Неправомерное осуществление деятельности при
                     применении специального налогового режима
      1. Осуществление деятельности при применении специального налогового режима с нарушением условий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан для этого режима, -
      влечет штраф на физических лиц в размере восьми, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей.
      3. Нарушение индивидуальным предпринимателем срока подачи заявления на получение очередного патента до тридцати календарных дней -
      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
      4. Нарушение индивидуальным предпринимателем срока подачи заявления на получение очередного патента более тридцати календарных дней -
      влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
      5. Действия, предусмотренные частями третьей и четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.
      6. Осуществление предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем в период действия заявления о временном приостановлении предпринимательской деятельности при применении специального налогового режима на основе патента -
      влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
      7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.";
      5) в статье 206:
      в абзаце втором части первой:
      слова "от десяти до двадцати" заменить словом "пятнадцати";
      слова "от двадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      слова "от сорока до пятидесяти" заменить словами "сорока пяти";
      слова "от шестидесяти до восьмидесяти" заменить словом "семидесяти";
      в абзаце втором части второй:
      слова "от двадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      слова "от тридцати до пятидесяти" заменить словом "сорока";
      слова "от пятидесяти до семидесяти" заменить словом "шестидесяти";
      слова "от восьмидесяти до ста" заменить словом "девяноста";
      в абзаце втором части третьей:
      слова "от пятнадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      слова "от ста до трехсот" заменить словом "двухсот";
      слова "от двухсот до пятисот" заменить словами "трехсот пятидесяти";
      в абзаце втором части четвертой:
      слова "от сорока до шестидесяти" заменить словом "пятидесяти";
      слова "от ста до четырехсот" заменить словами "двухсот пятидесяти";
      слова "от пятисот до одной тысячи" заменить словами "семисот пятидесяти";
      6) в статье 208:
      в абзаце втором части первой слова "от десяти до сорока" заменить словами "двадцати пяти";
      в абзаце втором части второй слова "от двадцати до пятидесяти" заменить словами "тридцати пяти";
      7) в абзаце втором части второй статьи 209 слово "пятидесяти" заменить словом "сорока";
      8) заголовок и абзац первый части первой статьи 213 изложить в следующей редакции:
      "Статья 213. Нарушение правил ввоза, транспортировки,
                   производства, декларирования, хранения и
                   реализации подакцизных товаров и нефтепродуктов,
                   а также правил оформления сопроводительных
                   накладных на нефтепродукты
      1. Нарушение правил ввоза, транспортировки, производства, декларирования, хранения и реализации подакцизных товаров и нефтепродуктов, а также правил оформления сопроводительных накладных на нефтепродукты -";
      9) в статье 215:
      в абзаце втором части первой слова "от пяти до двадцати пяти" заменить словом "пятнадцати";
      в абзаце втором части второй слова "от пяти до десяти" заменить словом "восьми";
      в абзаце втором части третьей слова "от десяти до сорока" заменить словами "двадцати пяти";
      10) в статье 216:
      в абзаце десятом части первой слова "от десяти до пятидесяти" заменить словом "тридцати";
      в абзаце втором части второй слова "от двадцати до ста" заменить словом "шестидесяти";
      11) в абзаце втором статьи 218 слова "от десяти до пятидесяти" заменить словом "тридцати";
      12) в статье 219:
      в абзаце втором части первой:
      слова "от пяти до десяти" заменить словом "восьми";
      слова "от десяти до двадцати" заменить словом "пятнадцати";
      в абзаце втором части второй:
      слова "от десяти до двадцати" заменить словом "пятнадцати";
      слова "от двадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      в абзаце втором части третьей слова "от сорока до пятидесяти" заменить словами "сорока пяти";
      в абзаце втором части четвертой слова "от пятидесяти до семидесяти" заменить словом "шестидесяти";
      13) в статье 358:
      в абзаце втором частей первой, второй и третьей слова "от двадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      в абзаце втором части четвертой слова "от пятидесяти до семидесяти" заменить словом "шестидесяти";
      14) в статье 358-1:
      в абзаце втором части первой:
      слова "от пяти до десяти" заменить словом "восьми";
      слова "от десяти до двадцати" заменить словом "пятнадцати";
      слова "от сорока до пятидесяти" заменить словами "сорока пяти";
      в абзаце втором части второй:
      слова "от десяти до двадцати" заменить словом "пятнадцати";
      слова "от сорока до пятидесяти" заменить словами "сорока пяти";
      15) в статье 360:
      в абзаце втором частей первой и второй слова "от двадцати до сорока" заменить словом "тридцати";
      в абзаце втором части третьей слова "от пятидесяти до ста" заменить словом "семидесяти";
      16) в статье 570:
      в части первой:
      слова "Налоговые органы" заменить словами "Органы налоговой службы";
      цифры "205-1, 206, 207, 208-1, 209-212" заменить цифрами "205-212";
      в части второй слово "налоговой" заменить словами "органов налоговой";
      17) в абзаце двадцать седьмом подпункта 1) части первой статьи 636 слова "налоговых органов" заменить словами "органов налоговой службы".

      2. В  Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4, 5; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45, 46; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 12, ст. 77, 79; N 13, ст. 85; N 16, ст. 97, 98, 103):
      1) в пункте 1 статьи 10:
      подпункт 2) дополнить словами "выплаты по векселю;";
      дополнить подпунктом 22-2) следующего содержания:
      "22-2) основные средства - материальные активы сроком службы более одного года, предназначенные для использования в производстве, поставки товаров (работ, услуг), сдачи в аренду и (или) административных целей, а также инвестиционная недвижимость, определенные законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности;";
      2) статью 11 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Налогоплательщик вправе участвовать электронным способом в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, в отношениях, регулируемых налоговым законодательством.";
      3) статью 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Налоговый агент вправе участвовать электронным способом в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, в отношениях, регулируемых налоговым законодательством.";
      4) в статье 16:
      в пункте 1:
      подпункт 5) дополнить словами ", а также консолидированную финансовую отчетность налогоплательщика-резидента, включая финансовую отчетность его дочерних компаний, расположенных за пределами Республики Казахстан";
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      "9) получать от банков или организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну в отношении:
      проверяемого налогоплательщика - юридического лица и индивидуального предпринимателя по вопросам, связанным с налогообложением;
      бездействующего юридического лица в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
      лица, зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихата, а также в члены органов местного самоуправления, и его (ее) супруги (супруга);";
      в подпункте 12) слова "подпунктом 4)" заменить словами "подпунктами 1), 2) и 4)";
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Органы налоговой службы вправе осуществлять реализацию задач, возложенных законодательными актами Республики Казахстан, электронным способом в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.";
      5) пункт 4 статьи 21 дополнить словами "по согласованию с уполномоченным государственным органом";
      6) пункт 4 статьи 29 после слова "операций," дополнить словами "или со дня осуществления платежа налогоплательщиком через банкоматы или иные электронные устройства,";
      7) в статье 31:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Уведомлением признается направленное органом налоговой службы сообщение налогоплательщику на бумажном носителе или с его письменного согласия электронным способом о необходимости исполнения последним налогового обязательства.";
      пункт 2 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) о снятии с учета лица, являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость и не уведомившего налоговый орган в течение двадцати рабочих дней об изменении места нахождения (жительства) со дня возникновения таких изменений - не позднее одного рабочего дня со дня снятия с учета по налогу на добавленную стоимость.";
      пункт 4 дополнить словами ", за исключением уведомления, указанного в подпункте 10) пункта 2 настоящей статьи, по которому подтверждается факт отправки";
      в пункте 4-1:
      слово "десяти" заменить словом "тридцати";
      слово "ему" заменить словами "(получения) ему (им)";
      8) в пункте 2 статьи 32:
      слово "пятнадцати" заменить словом "тридцати";
      дополнить словами "(получения налогоплательщиком)";
      9) пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
      "1. Уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет, отраженных в ликвидационной налоговой отчетности, производится в течение десяти рабочих дней со дня представления ликвидационной налоговой отчетности.
      В случае, если срок уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, отраженных в налоговой отчетности (за исключением ликвидационной), наступает по истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, такая уплата производится не позднее десяти рабочих дней со дня представления ликвидационной налоговой отчетности.
      Налоговая задолженность ликвидируемого юридического лица погашается за счет денег указанного юридического лица, в том числе полученных от реализации его имущества, в порядке очередности, установленной законодательными актами Республики Казахстан. При этом также погашается налоговая задолженность структурных подразделений ликвидируемого юридического лица.";
      10) статью 38 дополнить пунктом 1-3 следующего содержания:
      "1-3. В случае применения налогоплательщиком пункта 4 статьи 100 и подпункта 25-1) статьи 144 настоящего Кодекса срок исковой давности, установленный пунктом 1 настоящей статьи, продлевается в части начисления и (или) пересмотра начисленной суммы корпоративного подоходного налога и индивидуального подоходного налога до пяти лет от срока, установленного подпунктом 1) пункта 4 статьи 100 настоящего Кодекса по исполнению обязательств физическим лицом.";
      11) в заголовке главы 6 слова "и других обязательных платежей" заменить словами ", других обязательных платежей и пени";
      12) статью 39 изложить в следующей редакции:
      "Статья 39. Зачет излишне уплаченных налогоплательщиком сумм
                  налогов, плат, пени при расчете с бюджетом по
                  исполнению налогового обязательства
      1. Суммой излишне уплаченных налога, платы, пени признается разница между уплаченной и начисленной к уплате суммами налога, платы, пени в бюджет за налоговый период с учетом обязательств по данному виду налога, платы, пени за предыдущие налоговые периоды.
      Суммой излишне уплаченного налога признается также сумма уплаченного налога, подлежащего возврату налогоплательщику-нерезиденту в соответствии со статьей 198-1 настоящего Кодекса.
      2. Для целей настоящей главы под платами понимается плата за пользование земельными участками, пользование водными ресурсами поверхностных источников, загрязнение окружающей среды, использование радиочастотного спектра, предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи.
      3. Сумма излишне уплаченных налога и платы в бюджет подлежит обязательному зачету в счет погашения налоговой задолженности:
      1) без заявления налогоплательщика в счет погашения пени и штрафов по данному виду налога и платы;
      2) по заявлению налогоплательщика в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления в следующем порядке:
      в счет погашения недоимки, пени и штрафов по другим видам налогов и (или) плат;
      в счет предстоящих платежей по данному и по другим видам налогов и (или) плат.
      4. Сумма излишне уплаченных в бюджет налогов, взимаемых таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу Республики Казахстан, подлежит зачету в счет погашения налоговой задолженности по заявлению налогоплательщика в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления с приложением подтверждения таможенного органа о наличии излишне уплаченных сумм налогов в следующем порядке:
      в счет погашения недоимки, пени и штрафов по другим видам налогов;
      в счет предстоящих платежей по другим видам налогов.
      5. Сумма излишне уплаченной пени в бюджет подлежит зачету:
      1) без заявления налогоплательщика в счет погашения недоимки и штрафов по данному виду налога и платы;
      2) по заявлению налогоплательщика в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления в следующем порядке:
      в счет погашения недоимки, пени и штрафов по другим видам налогов и (или) плат;
      в счет предстоящих платежей по данному и по другим видам налогов и (или) плат.
      6. Зачет сумм излишне уплаченных налога, платы, пени производится налоговым органом по месту уплаты налога, платы, пени в бюджет в порядке, установленном настоящей статьей, если иное не установлено настоящим Кодексом.
      7. При нарушении срока, установленного пунктами 3 и 5 настоящей статьи, начисляется пеня в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день нарушения срока зачета.
      8. Суммы излишне уплаченных налога, платы, пени в бюджет не подлежат зачету в счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика.";
      13) в статье 40:
      в заголовке слова "и других обязательных платежей" заменить словами ", других обязательных платежей и пени";
      пункт 1 после слова "налога" дополнить словами ", платы, пени";
      пункт 2 после слова "налога" дополнить словами ", платы, пени";
      пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
      "2-1. Возврат суммы излишне уплаченных налогов, других обязательных платежей и пени в бюджет, взимаемых таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу Республики Казахстан, производится по месту уплаты в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявления о возврате с приложением подтверждения таможенного органа о наличии излишне уплаченных сумм таможенных платежей, налогов и пени в бюджет.";
      пункт 4 после слова "платежей" дополнить словом ", пени";
      14) статью 45 изложить в следующей редакции:
      "Статья 45. Способы обеспечения исполнения не выполненного
                  в срок налогового обязательства
      Исполнение налогового обязательства налогоплательщика, не выполненного в установленные сроки, может обеспечиваться следующими способами:
      1) начислением пени на неуплаченную сумму налогов и других обязательных платежей в бюджет;
      2) приостановлением расходных операций по банковским счетам;
      3) ограничением в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика.
      Способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящей статьи, применяются при направлении уведомления налогоплательщику в сроки, установленные статьей 31 настоящего Кодекса.
      В случае возврата почтовой или иной организацией связи направленного уведомления в связи с отсутствием налогоплательщика по фактическому адресу (месту жительства) способ обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, указанный в подпункте 2) настоящей статьи, применяется в течение пяти рабочих дней на основании акта об отсутствии по месту фактического адреса (жительства), составленного органами налоговой службы, и ответа соответствующих правоохранительных органов о невозможности установления места нахождения (жительства) налогоплательщика.
      Акт об отсутствии по месту фактического адреса (жительства) налогоплательщика составляется не позднее пяти рабочих дней со дня возврата почтовой или иной организацией связи направленного уведомления в связи с отсутствием налогоплательщика по фактическому адресу (месту жительства).";
      15) пункт 1 статьи 47 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) невозможности установления места нахождения (жительства) налогоплательщика, подтвержденной документами, предусмотренными статьей 45 настоящего Кодекса.";
      16) пункт 1 статьи 51 после слова "случае" дополнить словами "отсутствия банковского счета или";
      17) в части второй пункта 1-2 статьи 52 слово "десяти" заменить словом "двадцати";
      18) в подпункте 2) статьи 58 слова ", разделения и преобразования" заменить словами "и разделения";
      19) в статье 61:
      пункт 1 дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      пункт 3-1 дополнить словами "и ипотеки судна или строящегося судна";
      в пункте 5 слова "механических транспортных средств и прицепов" заменить словами "транспортных средств";
      пункты 6, 6-1 и 7 исключить;
      20) статью 68 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. В случае временного приостановления деятельности индивидуальными предпринимателями, за исключением применяющих специальные налоговые режимы для крестьянских (фермерских) хозяйств и отдельных видов деятельности, частными нотариусами, адвокатами в налоговый орган по месту регистрационного учета подается заявление о временном приостановлении деятельности на предстоящий период по форме, установленной уполномоченным государственным органом. Деятельность подлежит временному приостановлению на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.
      Налогоплательщик вправе подать очередное заявление о временном приостановлении деятельности в срок не позднее даты окончания текущего периода временного приостановления деятельности.
      Извещение о временном приостановлении деятельности или об отказе временного приостановления деятельности направляется налоговым органом в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления. Наличие налоговой задолженности или непредставление налоговой отчетности в соответствии с пунктом 7-2 статьи 69 настоящего Кодекса влечет отказ во временном приостановлении деятельности.
      В случае отказа во временном приостановлении деятельности налогоплательщик исполняет свои налоговые обязательства в порядке, установленном настоящим Кодексом.
      Извещение о временном приостановлении деятельности или об отказе во временном приостановлении деятельности должно быть вручено налогоплательщику (представителю) лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.
      При получении извещения о временном приостановлении деятельности налогоплательщик считается временно приостановившим деятельность с даты, указанной в заявлении о временном приостановлении деятельности.
      Временное приостановление деятельности является основанием для непредставления налоговой отчетности за предстоящие налоговые периоды до даты возобновления деятельности.";
      21) в статье 69:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Налоговая отчетность на бумажном носителе должна быть подписана налогоплательщиком, налоговым агентом (руководителем и главным бухгалтером) либо его уполномоченным представителем, а также заверена печатью налогоплательщика, налогового агента либо его уполномоченного представителя. При составлении налоговой отчетности в электронном виде электронный документ должен быть заверен электронной цифровой подписью налогоплательщика.";
      в пункте 7:
      часть вторую после слова "отчетность" дополнить словом "(ликвидационная)";
      в части третьей слова "Отчетность, указанная в настоящем пункте," заменить словами "Ликвидационная налоговая отчетность";
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "Налоговая отчетность (за исключением ликвидационной), срок представления которой не наступает на день представления ликвидационной налоговой отчетности, представляется до срока, установленного частью третьей настоящего пункта.";
      дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
      "7-2. При временном приостановлении деятельности в случае, указанном в пункте 5 статьи 68 настоящего Кодекса, составляется налоговая отчетность с начала налогового периода до даты, с которой приостанавливается деятельность. Отчетность, указанная в настоящем пункте, представляется одновременно с заявлением о временном приостановлении деятельности.
      При представлении очередного заявления о временном приостановлении деятельности в срок не позднее даты окончания текущего периода временного приостановления деятельности налоговая отчетность, предусмотренная настоящим пунктом, не представляется.";
      22) пункт 1 статьи 70:
      после слова "письменного" дополнить словом "(электронного)";
      после слов "срок представления налоговой декларации" дополнить словами "и (или) документации, представляемой налогоплательщиками, подлежащими электронному мониторингу,";
      23) в статье 71:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию, расчет допускается в течение срока исковой давности, предусмотренного настоящим Кодексом, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
      Внесение изменений и дополнений в расчет сумм авансовых платежей допускается в порядке, предусмотренном статьей 126 настоящего Кодекса.";
      пункты 2 и 4 после слова "налогоплательщиком" дополнить словами ", налоговым агентом";
      24) дополнить статьей 73-1 следующего содержания:
      "Статья 73-1. Корректировка объектов налогообложения 
                    при применении трансфертных цен
      При самостоятельном выявлении налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим вопросы трансфертного ценообразования, факта отклонения цены сделки от рыночной цены налогоплательщик вправе скорректировать объекты налогообложения и налоговые обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
      25) в пункте 1 статьи 74:
      в абзаце первом части первой слова "Республики Казахстан" заменить словами "Республики Казахстан,";
      в части третьей слова "при внутреннем лизинге, а также лизингополучателем или сублизингополучателем при международном лизинге" исключить;
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "В целях налогообложения такая сделка рассматривается как покупка основных средств лизингополучателем. При этом лизингополучатель рассматривается как владелец основных средств, а лизинговые платежи как платежи по кредиту, предоставленному лизингополучателю.";
      26) в пункте 2 статьи 80:
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) доходы от корректировки расходов на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче природных ресурсов, а также других расходов недропользователей;";
      подпункт 15-1) исключить;
      27) в пункте 2 статьи 82:
      в части первой слово "балансовой" заменить словом "первоначальной";
      часть вторую исключить;
      28) статью 86 дополнить словами ", а также доходы налогоплательщика, передающего право требования долга, определяемые в виде положительной разницы между стоимостью реализации права требования долга и суммой требования, отраженной в бухгалтерском учете лица, передающего права требования, на дату реализации права требования";
      29) в статье 89:
      подпункт 2) пункта 1 дополнить словами ", за исключением субсидий, полученных из средств государственного бюджета";
      в пункте 2 слова ", с обязательным уведомлением страховой организацией налоговых органов по месту своей регистрации о возникновении дохода в порядке и форме, установленных уполномоченным государственным органом" исключить;
      30) дополнить статьей 90-1 следующего содержания:
      "Статья 90-1. Превышение доходов над расходами, полученными
                    при эксплуатации объектов социальной сферы
      1. В совокупный годовой доход налогоплательщика включается превышение доходов над расходами, подлежащими получению (полученными) при эксплуатации объектов социальной сферы.
      2. К объектам социальной сферы относятся основные средства и нематериальные активы, учитываемые в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета, используемые налогоплательщиком при осуществлении следующих видов деятельности:
      1) медицинская деятельность;
      2) деятельность в сфере дошкольного воспитания и обучения; начального, основного, среднего, дополнительного общего образования; начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования; переподготовки и повышения квалификации;
      3) деятельность в сфере науки, физической культуры и спорта, культуры, оказания услуг по сохранению историко-культурного наследия, архивных ценностей, а также в области социальной защиты и социального обеспечения детей, престарелых и инвалидов;
      4) деятельность по организации общественного питания работников;
      5) деятельность по организации отдыха работников, членов их семей, работников и членов семей аффилиированных лиц, а также эксплуатации объектов жилищного фонда.
      Для целей настоящей статьи доходы и расходы определяются на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также стандартами бухгалтерского учета.";
      31) в статье 91:
      в подпункте 1-1) пункта 1 слово "дивиденды," исключить;
      в пункте 2:
      в части первой слово "активов" заменить словами "товарно-материальных запасов";
      в части второй:
      слово "активов" заменить словами "товарно-материальных запасов";
      слова "с извещением налогового органа" исключить;
      32) пункт 1 статьи 94 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) выплаты по векселю;";
      33) пункт 2 статьи 96 изложить в следующей редакции:
      "2. Вычету подлежат требования, признанные сомнительными в соответствии с настоящим Кодексом.
      Отнесение налогоплательщиком сомнительных требований на вычеты производится при наличии документов, подтверждающих возникновение требования, а также при их отражении в бухгалтерском учете на момент отнесения на вычеты либо отнесении на расходы в бухгалтерском учете в предыдущих периодах.";
      34) в статье 100:
      в пункте 4 слова "на оплату обучения" заменить словами "на обучение";
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. В целях настоящей статьи расходы на обучение включают:
      1) фактически произведенные расходы на оплату обучения;
      2) расходы на проживание и питание обучаемого лица в пределах норм, установленных Правительством Республики Казахстан;
      3) фактически произведенные расходы на проезд к месту учебы при поступлении и обратно после завершения обучения.";
      35) в пункте 1 статьи 101:
      в части первой:
      слова "в период оценки и обустройства" заменить словами ", включая расходы по оценке, обустройству";
      слова ", а также" заменить словом "и";
      часть третью изложить в следующей редакции:
      "Такие расходы, произведенные после образования отдельной группы и до момента начала добычи после коммерческого обнаружения, относятся на ее увеличение.";
      36) в статье 104:
      дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:
      "1-1) расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным судом лжепредприятием, с момента начала преступной деятельности, установленного судом;
      1-2) расходы по операциям с бездействующим юридическим лицом, условно исключенным из Государственного реестра налогоплательщиков Республики Казахстан, с момента такого исключения;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в государственный бюджет по договорам о государственных закупках;";
      37) пункт 1 статьи 107 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) государственные эталоны единиц величин Республики Казахстан;";
      38) пункт 2 статьи 113 после слова "(частей)" дополнить словами "и компонентов";
      39) часть вторую пункта 1 статьи 115 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) превышение стоимости собственных акций над их номинальной стоимостью, полученное эмитентом при размещении, и прирост стоимости при реализации собственных акций эмитентом.";
      40) в подпункте 3) пункта 1 статьи 121 слова "исторического и культурного" заменить словами "историко-культурного";
      41) подпункт 1) пункта 1 статьи 122 изложить в следующей редакции:
      "1) расходы, фактически понесенные налогоплательщиком на содержание объектов социальной сферы, в пределах суммы превышения расходов над доходами, полученными при эксплуатации объектов социальной сферы;";
      42) в статье 126:
      в пункте 7 слово "создания" заменить словами "государственной регистрации";
      дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      "9. Положения настоящей статьи не распространяются на юридические лица, соответствующие условиям пункта 1 статьи 120 настоящего Кодекса и не имеющие дохода, подлежащего налогообложению в общеустановленном порядке, а также на юридические лица, соответствующие условиям, установленным в пунктах 1 и 2 статьи 121 настоящего Кодекса.";
      43) пункт 1 статьи 127 изложить в следующей редакции:
      "1. Налогоплательщики осуществляют уплату корпоративного подоходного налога по месту своего нахождения.
      Юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, осуществляют уплату корпоративного подоходного налога по месту нахождения постоянного учреждения.";
      44) дополнить статьей 130-1 следующего содержания:
      "Статья 130-1. Порядок применения международных договоров
                     резидентами в иностранных государствах
      1. В случае получения резидентом доходов из источников в иностранном государстве, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход или имущество (капитал) (далее в целях применения настоящей статьи - международный договор), при выполнении условий соответствующего международного договора резидент вправе применить в указанном государстве положения международного договора в целях получения освобождения от налогообложения или частичного налогообложения таких доходов в иностранном государстве.
      2. Положения международного договора применяются к резидентам при выполнении условий, установленных статьей 193 настоящего Кодекса.
      3. В случае необходимости подтверждения резидентства Республики Казахстан резидент представляет заявление на получение подтверждения налогового резидентства в налоговый орган по форме, в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным государственным органом.";
      45) в пункте 1-1 статьи 131:
      подпункт 2) после слов "пенсионным активам," дополнить словами "страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли страхования жизни,";
      в подпункте 4) слово "дивиденды," исключить;
      46) статью 133 изложить в следующей редакции:
      "Статья 133. Порядок перечисления налога у источника выплаты 
      1. Налоговые агенты обязаны перечислить суммы налогов, удержанных у источника выплаты, не позднее двадцати рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
      2. Перечисление сумм налогов, удержанных у источника выплаты, осуществляется по месту нахождения налогового агента.
      Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, производит перечисление сумм подоходного налога у источника выплаты в государственный бюджет по месту нахождения постоянного учреждения, филиала, представительства.";
      47) в статье 134 цифры "15" заменить цифрами "20";
      48) в статье 139:
      абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "с момента ввода в эксплуатацию фиксированных активов - вновь созданными налогоплательщиками.";
      в пункте 6 слова "календарного года, в котором был заключен контракт" заменить словами "двенадцати календарных месяцев до момента подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций";
      49) пункт 5 статьи 140-2 изложить в следующей редакции:
      "5. Обороты по реализации на территориях специальных экономических зон товаров (работ, услуг), указанных в части второй пункта 1 статьи 140-1 настоящего Кодекса, а также объектов административного и производственного назначения, строительно-монтажных работ по таким объектам в соответствии с проектно-сметной документацией, предназначенным для осуществления на территориях специальных экономических зон видов деятельности, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 140-1 настоящего Кодекса, освобождаются от налога на добавленную стоимость.
      Для целей настоящей главы к объектам административного и производственного назначения относятся офисные, промышленные здания и склады.
      Льготы, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на юридические лица и их структурные подразделения, индивидуальных предпринимателей, а также нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянное учреждение, зарегистрированных в качестве самостоятельных плательщиков налога на добавленную стоимость в налоговом органе на территории специальной экономической зоны.
      Если налогоплательщик, наряду с оборотами, указанными в настоящем пункте, осуществляет другие обороты по реализации, то он обязан вести раздельный учет по оборотам, указанным в настоящем пункте, и по другим оборотам.";
      50) в статье 144:
      подпункт 26) после слова "работников" дополнить словами "от места их жительства (пребывания) в Республике Казахстан";
      в подпункте 30):
      слова "выплат, осуществляемых накопительными пенсионными фондами из пенсионных накоплений, наследуемых" заменить словами "накоплений, унаследованных";
      дополнить словами ", выплачиваемых накопительными пенсионными фондами";
      дополнить подпунктом 41) следующего содержания:
      "41) суммы пени, начисленные за несвоевременное удержание (начисление) и (или) перечисление обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан.";
      51) в статье 153:
      в пункте 2 слова "с нарастающим итогом" исключить;
      пункт 3 исключить;
      52) в статье 153-1:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Налоговый агент вправе применить в течение календарного года только один из порядков исчисления и уплаты индивидуального подоходного налога, установленных настоящей статьей и статьей 153 настоящего Кодекса.
      Выбранный порядок исчисления и уплаты индивидуального подоходного налога должен быть неизменным в течение календарного года.";
      пункт 4 исключить;
      53) статью 154 изложить в следующей редакции:
      "Статья 154. Доход от разовых выплат
      К доходу от разовых выплат относятся доход налогоплательщиков по заключенным налоговыми агентами в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, а также другие разовые выплаты физическим лицам, за исключением:
      1) выплат индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам и адвокатам по доходам, связанным с их деятельностью, а также выплат физическим лицам по доходам, связанным с осуществлением деятельности с применением специального налогового режима на основе разового талона;
      2) выплат физическим лицам за приобретенные у них недвижимое имущество, механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации.";
      54) подпункт 2) статьи 163 изложить в следующей редакции:
      "2) доход индивидуального предпринимателя, определяемый в соответствии со статьей 169 настоящего Кодекса;";
      55) в заголовке параграфа 3 главы 25 слово "Налогооблагаемый" исключить;
      56) статью 169 изложить в следующей редакции:
      "Статья 169. Доход индивидуального предпринимателя
      1. Доход индивидуального предпринимателя исчисляется в соответствии со статьями 79 - 124, 130 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящей статьей.
      2. Доход индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, определяется в соответствии с разделом 15 настоящего Кодекса.";
      57) в подпункте 7) пункта 1 и пункте 2 статьи 171 слова "пункта 1" исключить;
      58) в пункте 1 статьи 172 слова "законодательным актом Республики Казахстан" заменить словами "законодательными актами Республики Казахстан о выборах и";
      59) в статье 177:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Постоянным местом деятельности при оказании услуг в Республике Казахстан признается место оказания услуг через служащих или другой персонал, нанятый нерезидентом для таких целей, если деятельность такого характера продолжается в Республике Казахстан в течение периода более чем шестьдесят календарных дней.";
      подпункты 2) и 3) пункта 3 исключить;
      в пункте 4 слово "или" заменить словами "перерывы в пределах двенадцатимесячного периода и";
      60) в статье 178:
      в подпункте 2) слова "(за исключением адвокатских), услуг по сопровождению и поддержке программных продуктов, услуг, оказываемых" заменить словами "(за исключением адвокатских) услуг, услуг по сопровождению и поддержке программных продуктов, оказываемых";
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) доходы от уступки прав требования долга при приобретении права требования долга у резидента или нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, независимо от места приобретения прав требования долга;";
      в подпункте 6) слова ", и доходы от доли участия в таком юридическом лице" исключить;
      в подпункте 14) слова "или по иным договорам гражданско-правового характера" исключить;
      61) пункт 5 статьи 179 исключить;
      62) в подпункте 1) статьи 180 слова "доходы от доли участия и" исключить;
      63) статью 181 изложить в следующей редакции:
      "Статья 181. Порядок и сроки перечисления подоходного налога
                   у источника выплаты
      1. Подоходный налог у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, подлежит перечислению налоговым агентом в государственный бюджет:
      1) по начисленным и выплаченным суммам дохода - в течение двадцати рабочих дней после окончания месяца, в котором производилась выплата;
      2) по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты - в течение десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.
      Положение настоящего подпункта не распространяется на вознаграждения по долговым ценным бумагам, сроки погашения которых наступают по истечении срока, установленного настоящим подпунктом.
      2. Перечисление сумм подоходного налога с доходов нерезидента у источника выплаты в государственный бюджет осуществляется налоговым агентом по месту нахождения.
      Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, производит перечисление сумм подоходного налога с доходов нерезидента у источника выплаты в государственный бюджет по месту нахождения постоянного учреждения, филиала, представительства.";
      64) в статье 182:
      цифры "15" заменить цифрами "20";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Налоговые агенты обязаны не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором доходы нерезидента отнесены на вычеты, представить в налоговые органы по месту регистрации расчет по подоходному налогу у источника выплаты.";
      65) в статье 183:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Доходы нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, указанные в подпункте 3) статьи 178 настоящего Кодекса, подлежат налогообложению по ставке, установленной статьей 180 настоящего Кодекса, за исключением доходов, указанных в пункте 1-1 настоящей статьи.";
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Налогообложению не подлежат:
      1) доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже акций и облигаций, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи по наивысшей и следующей за наивысшей категории листинга;
      2) доходы от прироста стоимости при реализации государственных ценных бумаг и агентских облигаций.";
      пункт 2 дополнить словами "- резидента или юридического лица-резидента, имущество которого составляет более 50 процентов стоимости реализованных акций, долей участия или активов юридического лица-нерезидента";
      в пункте 3 слова "по месту регистрации эмитента" заменить словами ", указанный в пункте 2 настоящей статьи,";
      66) в статье 184:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. К доходам юридического лица-нерезидента от осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение относятся все виды доходов, связанных с деятельностью постоянного учреждения, c момента начала осуществления деятельности в Республике Казахстан, включая:
      1) доходы из источников в Республике Казахстан, предусмотренные подпунктами 1) - 22), 24) статьи 178 настоящего Кодекса;
      2) доходы, предусмотренные пунктом 2 статьи 80 настоящего Кодекса, не включенные в подпункт 1) настоящего пункта, возникающие от осуществления деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение;
      3) доходы, возникающие от осуществления деятельности в Республике Казахстан, аналогичной или подобной той, которая осуществляется через постоянное учреждение.";
      пункт 3 исключить;
      67) в статье 187:
      пункт 3 исключить;
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Подоходный налог у источника выплаты удерживается налоговым агентом независимо от формы и места осуществления выплаты дохода.
      Перечисление сумм подоходного налога с доходов нерезидента у источника выплаты в государственный бюджет осуществляется налоговым агентом по месту нахождения.
      Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиал, представительство, осуществляет перечисление сумм подоходного налога с доходов нерезидента у источника выплаты в государственный бюджет по месту нахождения постоянного учреждения, филиала, представительства.";
      68) в статье 187-1:
      в части первой пункта 2 слова "(контракте, соглашении)" заменить словом "(контракте)";
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. Налоговый агент вправе применить в течение календарного года только один из порядков исчисления и уплаты индивидуального подоходного налога, установленных настоящей статьей и статьей 187 настоящего Кодекса.
      Выбранный порядок исчисления и уплаты индивидуального подоходного налога должен быть неизменным в течение календарного года.";
      пункт 9 исключить;
      69) в статье 190:
      в абзаце третьем пункта 1 слова "выпущенных резидентами" заменить словами "указанные в подпункте 3) статьи 178 настоящего Кодекса";
      пункт 4 после слова "эмитента" дополнить словами "- резидента или юридического лица-резидента, имущество которого составляет более пятидесяти процентов стоимости реализованных акций, долей участия или активов юридического лица-нерезидента,";
      70) в части третьей пункта 5 статьи 191 слова "(контракта, соглашения) или иного гражданско-правового договора" заменить словом "(контракта)";
      71) статью 194 изложить в следующей редакции:
      "Статья 194. Порядок администрирования и применения
                   международных договоров
      Администрирование в соответствии с положениями статей 193-204 настоящего Кодекса и применение положений международных договоров осуществляются в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.";
      72) пункт 1 статьи 195 после слова "методов" дополнить словами "при наличии у нерезидента документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса";
      73) в статье 198:
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. Налоговый орган рассматривает указанное заявление нерезидента в течение тридцати рабочих дней со дня его представления нерезидентом в налоговый орган с приложением документов, установленных статьей 203 настоящего Кодекса, принимает решение по заявлению, которое сообщается нерезиденту и банку.
      В случаях непредставления нерезидентом требуемых документов, направления запроса компетентному органу иностранного государства или государственному органу Республики Казахстан о предоставлении необходимой информации срок рассмотрения заявления нерезидента приостанавливается до получения указанных документов, запрашиваемой информации.";
      в пункте 10:
      слова "десяти рабочих" заменить словами "девяноста календарных";
      слова "установленного срока" заменить словами "срока, указанного в пункте 8 настоящей статьи,";
      в пункте 11:
      слова "в течение установленного срока" заменить словами "налоговым органом";
      слова "десяти рабочих" заменить словами "девяноста календарных";
      после слова "суммы" дополнить словом "налога";
      в пункте 16-1:
      слово "ежеквартально" исключить;
      после слова "органом" дополнить словами ", при наличии движения денег в течение отчетного квартала";
      74) в статье 198-1:
      пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "В случае уплаты налога в государственный бюджет с дохода нерезидента, полученного от выполнения работ (оказания услуг) в Республике Казахстан, заявление на применение международного договора представляется нерезидентом в налоговый орган после завершения выполнения работ (оказания услуг) в Республике Казахстан.";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Налоговый орган рассматривает заявление в течение тридцати рабочих дней со дня его представления нерезидентом в налоговый орган с приложением документов, установленных статьей 203 настоящего Кодекса, и в случае достоверности информации, указанной в заявлении, производит нерезиденту возврат суммы подоходного налога из государственного бюджета в порядке, предусмотренном статьей 40 настоящего Кодекса.
      В случаях непредставления нерезидентом требуемых документов, направления запроса компетентному органу иностранного государства или государственному органу Республики Казахстан о предоставлении необходимой информации срок рассмотрения заявления нерезидента приостанавливается до получения указанных документов, запрашиваемой информации.";
      в пункте 4:
      слова "десяти рабочих" заменить словами "девяноста календарных";
      слова "установленного срока" заменить словами "срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи,";
      75) в статье 199:
      часть первую пункта 1 после слова "резидентство," дополнить словами "соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса,";
      в пункте 2:
      в части первой слова "соответствующего международного договора при наличии документа, подтверждающего резидентство" заменить словами "соответствующего международного договора без подачи заявления на применение положений международного договора при наличии документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса";
      в части второй слово "названия" заменить словом "наименования";
      76) в статье 200:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Налоговый агент имеет право в момент выплаты доходов нерезиденту самостоятельно применить положения соответствующего международного договора на основании представленного нерезидентом документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса, если такой нерезидент является окончательным получателем доходов и имеет право на применение положений такого международного договора.
      При отнесении доходов нерезидента на вычеты налоговый агент также имеет право применить сниженную (нулевую) ставку налога, предусмотренную международным договором, при условии представления нерезидентом документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса, не позднее дня выплаты дохода.
      Порядок применения положений международных договоров, установленный настоящей статьей, распространяется в отношении налогообложения следующих видов доходов нерезидента, полученных из источников в Республике Казахстан:
      1) дивидендов;
      2) вознаграждений (процентов);
      3) роялти;
      4) комиссий за доверительное управление и кастодиальное обслуживание;
      5) доходов от оказания услуг исключительно за пределами Республики Казахстан, указанных в подпункте 2) статьи 178 настоящего Кодекса;
      6) доходов от оказания услуг (выполнения работ), непосредственно связанных с приведением основных средств в рабочее состояние для их использования по назначению (включая пусконаладочные, монтажные работы), за исключением ремонтных работ, если такие услуги (работы) выполняются в рамках внешнеторгового контракта на поставку основных средств и в пределах срока, не приводящего к образованию постоянного учреждения согласно положениям соответствующего международного договора;
      7) доходов, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на территории Республики Казахстан в рамках краткосрочных контрактов, заключенных на срок, не превышающий сорока пяти календарных дней, и не связанных с иными контрактами (проектами), по которым работы (услуги) выполняются этим нерезидентом на территории Республики Казахстан;
      8) прочих доходов, полученных из источников в Республике Казахстан, предусмотренных статьей 178 настоящего Кодекса, подлежащих освобождению от налогообложения в Республике Казахстан согласно положениям международных договоров, не предусмотренных статьями 198-201-1 настоящего Кодекса, а также подпунктами 1)-7) настоящего пункта.";
      в пункте 2 слово "названия" заменить словом "наименования";
      77) в статье 201:
      пункт 1 после слова "резидентство," дополнить словами "соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса,";
      в пункте 2 слово "название" заменить словом "наименование";
      78) пункт 2 статьи 201-1 изложить в следующей редакции:
      "2. Физическое лицо-нерезидент, получающее доходы из источников в Республике Казахстан, не облагаемые налогом у источника выплаты, вправе применить положения международного договора без подачи заявления на применение положений международного договора на основании документа, подтверждающего резидентство, соответствующего требованиям пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса, если такой нерезидент является окончательным получателем доходов и имеет право на применение положений такого международного договора.
      Суммы полученных (начисленных) доходов и уплаченных (освобожденных от уплаты) налогов в соответствии с положениями международного договора и наименование международного договора указываются физическим лицом-нерезидентом в:
      декларации по индивидуальному подоходному налогу в случае получения доходов, предусмотренных статьей 190 настоящего Кодекса;
      расчете сумм авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу в случае получения доходов, предусмотренных статьей 191 настоящего Кодекса.
      При отсутствии у физического лица-нерезидента документа, подтверждающего резидентство, на момент представления соответствующей формы налоговой отчетности, предусмотренной настоящим пунктом, такие доходы физического лица-нерезидента подлежат налогообложению в порядке, установленном настоящим Кодексом.
      При этом в случае уплаты в государственный бюджет подоходного налога с доходов, полученных физическим лицом-нерезидентом из источников в Республике Казахстан, имеющим право на применение положений соответствующего международного договора, такой нерезидент имеет право на возврат уплаченного подоходного налога из государственного бюджета в порядке, установленном статьей 198-1 настоящего Кодекса.";
      79) статью 203 изложить в следующей редакции:
      "Статья 203. Общие требования при подаче заявления на
                   применение положений международного договора и
                   документа, подтверждающего резидентство
      1. В случае применения статей 198 и 198-1 настоящего Кодекса заявление на применение положений международного договора по форме, установленной уполномоченным государственным органом, принимается налоговым органом при выполнении следующих требований:
      1) представления налогоплательщиком с заявлением:
      копий контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ (оказание услуг) или на иные цели;
      копий документов (учредительных документов либо выписки из торгового реестра) с указанием учредителей (участников) юридического лица-нерезидента;
      акта выполненных работ и (или) иного документа, подтверждающего факт и сроки выполнения нерезидентом различных видов работ; акта приемки объекта в эксплуатацию и (или) иного документа, подтверждающего факт и сроки выполнения строительных работ; счета, платежного документа, подтверждающего факт и сроки оказания услуг; акта приемки и сдачи в аренду имущества (оборудования) в Республике Казахстан, подтверждающего факт и сроки сдачи в аренду имущества (оборудования);
      списка физических лиц, в том числе нерезидентов, выполнявших работы в Республике Казахстан от имени заявителя-нерезидента (физического или юридического лица) в целях исполнения обязательств заявителя-нерезидента по заключенному контракту (договору, соглашению) на выполнение работ (оказание услуг), с указанием паспортных данных таких физических лиц, сроков их пребывания в Республике Казахстан;
      2) представления налоговым агентом:
      бухгалтерских документов, подтверждающих суммы начисленных и выплаченных доходов и удержанных налогов;
      копий заявлений о начале осуществления нерезидентом предпринимательской деятельности и об окончании осуществления нерезидентом предпринимательской деятельности в Республике Казахстан по формам, установленным уполномоченным государственным органом, с отметками налогового органа об их принятии;
      3) подтверждения резидентства налогоплательщика-нерезидента компетентным или уполномоченным органом государства резидентства налогоплательщика-нерезидента, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор (на бланке указанного заявления или с приложением документа, подтверждающего резидентство, или его нотариально засвидетельствованной копии). При этом для целей настоящей статьи и статей 195, 198 - 201-1 настоящего Кодекса нерезидент, имеющий право на применение положений соответствующего международного договора, в случае изменения его регистрационных данных в стране резидентства обязан представить документ, подтверждающий резидентство, или его нотариально засвидетельствованную копию с учетом измененных данных в порядке, установленном указанными статьями;
      4) осуществления дипломатической или консульской легализации подписи и печати органа, заверившего резидентство нерезидента (документа, подтверждающего резидентство), и иностранного нотариуса в случае представления нотариально засвидетельствованной копии документа, подтверждающего резидентство, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или международным договором, одной из сторон которого является Республика Казахстан.
      2. В целях применения статей 195, 199 - 201-1 настоящего Кодекса документ, подтверждающий резидентство иностранного лица, принимается налоговым агентом (налоговым органом) при выполнении требований, установленных подпунктами 3) - 4) пункта 1 настоящей статьи.
      Нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего резидентство налогоплательщика, соответствующего требованиям настоящего пункта, представляется налогоплательщиком-нерезидентом (налоговым агентом) одновременно с соответствующей формой налоговой отчетности, предусмотренной статьями 196, 199 - 201-1 настоящего Кодекса, в налоговый орган по месту представления соответствующей формы налоговой отчетности.";
      80) часть первую пункта 2 статьи 208 после слова "Кодекса," дополнить словами "и (или) местом реализации которого не является Республика Казахстан,";
      81) статью 209 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. В случае признания судом плательщика налога на добавленную стоимость лжепредприятием свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость по решению налогового органа подлежит аннулированию с момента начала преступной деятельности, установленного судом.";
      82) в статье 210:
      часть вторую пункта 2 считать пунктом 2-1;
      дополнить пунктами 2-2, 2-3 и 2-4 следующего содержания:
      "2-2. В случае обнаружения налоговым органом лица, являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость и не уведомившего налоговый орган в течение двадцати рабочих дней об изменении места нахождения (жительства) со дня возникновения таких изменений, снятие с учета по налогу на добавленную стоимость производится налоговым органом в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, с направлением плательщику налога на добавленную стоимость уведомления в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса. Информация о таких плательщиках налога на добавленную стоимость размещается на WEB-сайте уполномоченного государственного органа в день снятия с учета по налогу на добавленную стоимость в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.
      2-3. В случаях, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящей статьи, плательщики налога на добавленную стоимость снимаются с учета по налогу на добавленную стоимость со дня, следующего за днем вынесения налоговым органом решения о снятии с учета по налогу на добавленную стоимость.
      2-4. В случае временного приостановления деятельности лицом, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 5 статьи 68 настоящего Кодекса приостановление действия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость производится налоговым органом в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.";
      в пункте 4:
      слова "оно подало" заменить словом "подано";
      слово "его" исключить;
      83) в статье 211:
      подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "5) использование товара, приобретенного для предпринимательской деятельности, в целях, не относящихся к предпринимательской деятельности, плательщиком налога на добавленную стоимость либо его наемными работниками, участниками и (или) другими лицами;";
      пункт 3 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) уступка прав требования по займам, включая банковские займы, и прочей дебиторской задолженности.";
      84) подпункт 2) пункта 2 статьи 215 дополнить частью второй следующего содержания:
      "К таким работам, услугам относятся: монтаж, сборка, ремонт;";
      85) в пункте 7 статьи 217 слова "со статьей 236 настоящего Кодекса при их приобретении" заменить словами "с налоговым законодательством, действовавшим на дату их приобретения";
      86) пункт 2 статьи 221 изложить в следующей редакции:
      "2. Для целей настоящей статьи размер облагаемого оборота у получателя работ, услуг определяется исходя из суммы дохода, начисленного нерезиденту, указанному в пункте 1 настоящей статьи.";
      87) подпункт 2) пункта 1 статьи 223 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "В случае вывоза товаров в режиме экспорта с применением процедуры временного декларирования подтверждением экспорта также является полная грузовая таможенная декларация с отметками таможенного органа, производившего таможенное оформление.";
      88) дополнить статьей 223-1 следующего содержания:
      "Статья 223-1. Налогообложение аффинированных драгоценных
                     металлов
      Оборот по реализации резидентами Республики Казахстан аффинированных драгоценных металлов - золота, платины, изготовленных из сырья собственного производства, Национальному Банку Республики Казахстан и финансовым организациям облагается по нулевой ставке.";
      89) в статье 225:
      в подпункте 7) слова ", а также передачи основных средств на безвозмездной основе государственными учреждениями в пользу государственных предприятий" заменить словами "или государственных предприятий";
      в подпункте 12-3) слово "жилого" заменить словом "жилищного";
      подпункт 14) изложить в следующей редакции:
      "14) банкнот и монет национальной валюты;";
      подпункт 17) после слова "реализуемых" дополнить словами "с данной территории";
      90) в статье 226:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 226. Обороты, связанные с землей и жилыми зданиями";
      в пункте 1:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "1. Реализация жилого здания и (или) аренда такого здания, в том числе субаренда, освобождаются от налога на добавленную стоимость, за исключением:";
      подпункт 2) после слова "аренды" дополнить словом "жилого";
      91) пункт 2 статьи 227 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
      "12) операции с аффинированными драгоценными металлами без их физического перемещения.";
      92) подпункт 1) пункта 1 статьи 234 изложить в следующей редакции:
      "1) импорт банкнот и монет национальной и иностранной валюты (кроме банкнот и монет, представляющих собой культурно-историческую ценность), а также ценных бумаг;";
      93) в статье 235:
      в пункте 2: 
      в подпункте 1) цифры "1-1," исключить;
      подпункт 1-1) исключить;
      в подпункте 6) цифру "8" заменить цифрой "9";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) в случае приобретения товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека сумма налога, указанная в чеке контрольно-кассовой машины.";
      пункт 3 исключить;
      94) пункт 1 статьи 237 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) при аннулировании свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость в случаях, указанных в пункте 3 статьи 209 настоящего Кодекса.";
      95) в статье 238:
      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Обязательства по приобретенным товарам (работам, услугам), не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными, и сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятая в зачет по таким товарам (работам, услугам), подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с момента отнесения ее в зачет, кроме суммы налога на добавленную стоимость, отнесенной в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 235.";
      пункт 3 исключить;
      96) статью 240 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. При реализации товаров, освобожденных от налога на добавленную стоимость, по которым не предусмотрен зачет по налогу на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством, действовавшим на дату их приобретения, для целей пункта 1 настоящей статьи в оборот по реализации включается положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара.";
      97) подпункт 3) пункта 8 статьи 242 изложить в следующей редакции:
      "3) в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека;";
      98) в статье 246:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный месяц либо квартал по выбору плательщика налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, установленных в пункте 2 настоящей статьи.";
      в пункте 2:
      слово "менее" заменить словом "более";
      слова "является квартал" заменить словами "является календарный месяц";
      пункт 3 исключить;
      99) в статье 250:
      пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
      "1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком налога на добавленную стоимость для собственных производственных нужд.";
      в пункте 2:
      в части первой слова "и обязательство" заменить словом "и";
      в части второй слова "Обязательства заполняются в двух" заменить словами "Обязательство заполняется в трех";
      100) в статье 251:
      пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
      "В случае экспорта товаров по внешнеторговым товарообменным (бартерным) операциям при определении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату, учитывается наличие договора (контракта) по внешнеторговой товарообменной (бартерной) операции, а также импортной грузовой таможенной декларации по товарам, поставленным плательщику налога на добавленную стоимость покупателем экспортированных товаров по внешнеторговой товарообменной (бартерной) операции.";
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. При определении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возврату в соответствии с настоящей статьей, учитываются сведения таможенного органа, подтверждающие факт вывоза товаров с таможенной территории Республики Казахстан в режиме экспорта, представленные по форме и в порядке, которые утверждены уполномоченным государственным органом по согласованию с уполномоченным органом по вопросам таможенного дела.
      Ответственность за сведения, подтверждающие факт вывоза товаров с таможенной территории Республики Казахстан в режиме экспорта, несет таможенный орган.";
      101) статью 252 изложить в следующей редакции:
      "Статья 252. Возврат налога на добавленную стоимость по
                   оборотам, облагаемым по нулевой ставке
      1. По оборотам, облагаемым по нулевой ставке, возврат налога на добавленную стоимость производится в течение шестидесяти рабочих дней с момента получения налоговым органом заявления о возврате налога, представленного плательщиком налога на добавленную стоимость по форме, установленной уполномоченным государственным органом, и на основании:
      1) декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период;
      2) документов, необходимых в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса для подтверждения экспорта товаров;
      3) документов, необходимых в соответствии со статьей 224-1 настоящего Кодекса для подтверждения реализации товаров на территории специальных экономических зон;
      4) документов, необходимых в соответствии с пунктом 3 статьи 224-2 настоящего Кодекса для подтверждения реализации товаров собственного производства налогоплательщику, указанному в подпункте 1) пункта 1 статьи 224-2 настоящего Кодекса;
      5) документов, необходимых в соответствии с пунктом 4 статьи 224-2 настоящего Кодекса для подтверждения реализации товаров собственного производства налогоплательщикам, указанным в подпункте 2) пункта 1 статьи 224-2 настоящего Кодекса;
      6) подтверждения достоверности сумм налога, предъявленных к возврату в соответствии с актом налоговой проверки, произведенной налоговым органом, либо заключения налогового органа к акту налоговой проверки в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.
      Порядок возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим пунктом определяется уполномоченным государственным органом.
      2. Возврат налога на добавленную стоимость производится путем:
      1) зачета налога на добавленную стоимость в счет погашения имеющейся у плательщика налога на добавленную стоимость налоговой задолженности по данному и другим видам налогов.
      В случае если плательщиком налога на добавленную стоимость является юридическое лицо, то возврат налога на добавленную стоимость производится также путем зачета налога на добавленную стоимость в счет погашения имеющейся у его структурных подразделений налоговой задолженности по данному и другим видам налогов.
      В случае, если плательщиком налога на добавленную стоимость является структурное подразделение юридического лица, возврат налога на добавленную стоимость производится также путем зачета налога на добавленную стоимость в счет погашения имеющейся у юридического лица налоговой задолженности по данному и другим видам налогов;
      2) зачета в счет налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при импорте товаров;
      3) зачета в счет налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии со статьей 221 настоящего Кодекса;
      4) в случае отсутствия налоговой задолженности по данному и другим видам налогов у плательщика налога на добавленную стоимость возврат налога на добавленную стоимость производится путем зачета в счет погашения налоговой задолженности по данному и другим видам налогов его структурных подразделений, являющихся самостоятельными плательщиками налогов;
      5) перечисления денег на банковский счет плательщика налога на добавленную стоимость;
      6) в случае отсутствия у плательщика налога на добавленную стоимость налоговой задолженности налогоплательщик вправе потребовать возврат налога на добавленную стоимость путем зачета в счет предстоящих платежей по другим видам налогов.
      3. Возврат налога на добавленную стоимость на банковский счет плательщика налога на добавленную стоимость производится при отсутствии налоговой задолженности.
      В случае, если плательщиком налога на добавленную стоимость является юридическое лицо, возврат налога на добавленную стоимость на банковский счет производится также при отсутствии у его структурных подразделений налоговой задолженности по данному и другим видам налогов.
      4. Если в течение срока проведения налоговой проверки не будут устранены нарушения, выявленные при проведении встречной налоговой проверки, возврат налога плательщику налога на добавленную стоимость производится в пределах сумм, по которым не выявлены либо устранены нарушения.
      Если нарушения устранены после завершения налоговой проверки, возврат налога производится на основании заключения налогового органа, проводившего налоговую проверку, по форме и в порядке, которые установлены уполномоченным государственным органом, без проведения налоговой проверки.
      На сумму налога на добавленную стоимость, подтвержденного в соответствии с настоящей статьей, но не возвращенного в установленные сроки, начисляется пеня в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день нарушения срока возврата.
      Решение о назначении встречной проверки для подтверждения достоверности предъявленных к возврату сумм налога на добавленную стоимость принимается в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, с учетом следующих положений:
      1) не производятся встречные проверки:
      поставщиков, которые осуществляли реализацию товаров (работ, услуг) указанному налогоплательщику не менее одного раза в месяц в течение двенадцатимесячного периода, предшествующего моменту подачи таким налогоплательщиком заявления на возврат налога на добавленную стоимость;
      поставщиков электрической и тепловой энергии, воды, газа, услуг связи;
      при подтверждении достоверности предъявленных к возврату сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 3) настоящего пункта;
      2) обязательной встречной проверке подлежат поставщики (включая налогоплательщиков - поставщиков товаров (работ, услуг), участвовавших в процессе производства и обращения на территории Республики Казахстан экспортированных товаров), по которым выявлены нарушения при проведении камерального контроля;
      3) в случае, если поставщик плательщика налога на добавленную стоимость подлежит мониторингу налогоплательщиков, органы налоговой службы могут подтвердить достоверность предъявленных к возврату сумм налога на добавленную стоимость на основании налоговой отчетности, представляемой данными поставщиками в соответствии с настоящим Кодексом.
      5. Не производится возврат налога на добавленную стоимость, предусмотренный настоящей статьей, плательщикам налога на добавленную стоимость, осуществляющим расчеты с бюджетом в специальных налоговых режимах, установленных для:
      1) субъектов малого бизнеса;
      2) крестьянских (фермерских) хозяйств;
      3) юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции.
      6. Не производится возврат налога на добавленную стоимость, предусмотренный настоящей статьей, плательщикам налога на добавленную стоимость, представившим заявление о возврате налога по истечении двенадцати месяцев после налогового периода, в котором совершены обороты, облагаемые налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, и по которому представлено заявление.";
      102) подпункт 4) пункта 1 статьи 257 исключить;
      103) абзац восьмой подпункта 1) пункта 1 статьи 259 дополнить словами "и для собственного производства подакцизных товаров";
      104) пункт 4 статьи 260 после слова "нужд" дополнить словами "и для собственного производства подакцизных товаров";
      105) пункт 1 статьи 266 изложить в следующей редакции:
      "1. Объектом обложения при осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса (за исключением лотереи) являются:
      игровой стол;
      игровой автомат с денежным выигрышем, предназначенный для проведения игры с одним игроком;
      игровой автомат с денежным выигрышем, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока (за исключением электронной рулетки);
      касса тотализатора;
      касса букмекерской конторы;
      электронная рулетка.";
      106) пункт 8 статьи 271 после слова "виноматериала" дополнить словами "и пива";
      107) в пунктах 1 и 3 статьи 275 цифры "15" заменить цифрами "20";
      108) пункт 1 статьи 278-3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Под расходами на транспортировку сырой нефти, газового конденсата для целей настоящей статьи понимаются:
      а) оплата транспортного тарифа при транспортировке сырой нефти, газового конденсата по железной дороге, магистральному трубопроводу и (или) морским путем;
      б) расходы по сливу и наливу сырой нефти, газового конденсата;
      в) расходы по страхованию в пути сырой нефти, газового конденсата.";
      109) в статьях 278-6 и 278-7 цифры "15" заменить цифрами "20";
      110) в абзаце первом пункта 1 статьи 279 слова "и работы по строительству и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей" исключить;
      111) в статье 282:
      в пункте 2:
      слова "сохраняются и действуют" заменить словами "сохраняется и действует";
      слова "могут быть скорректированы" заменить словами "может быть скорректирован";
      в пункте 3:
      в части первой слово "определяются" заменить словом "определяется";
      в части второй слово "должны" заменить словом "должен";
      часть вторую пункта 5 дополнить словами "и на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей";
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. В случае добычи полезных ископаемых, не предусмотренных контрактом на недропользование, запасы которых утверждены уполномоченным для этих целей государственным органом, недропользователь производит по ним платежи в порядке, установленном статьей 281 настоящего Кодекса.";
      112) пункт 1-1 статьи 295 исключить;
      113) в статье 296 слова ", а также лица, имеющие право недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей" исключить;
      114) пункты 2-1, 3-1 и 4-1 статьи 297 исключить;
      115) в статье 299:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. В целях исчисления роялти стоимость добытых нефти, общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и полезных ископаемых, за исключением золота, серебра и платины, определяется исходя из средневзвешенной цены реализации за налоговый период первого товарного продукта, полученного из добытых полезных ископаемых, без учета косвенных налогов и сумм фактических расходов на их транспортировку до пункта продажи (отгрузки).
      Для целей настоящей статьи под расходами на транспортировку понимаются фактические расходы, включающие в себя оплату транспортного тарифа при транспортировке по железной дороге, магистральному трубопроводу и (или) морским путем, расходы по сливу и наливу (для жидких веществ), расходы по погрузке и разгрузке (для твердых веществ) и расходы по страхованию в пути, если иное не предусмотрено контрактом на недропользование.";
      пункт 5 после слова "отсутствии" дополнить словами "либо полном отсутствии";
      116) в статье 301 цифры "15" заменить цифрами "20";
      117) в статье 304 цифры "10" заменить цифрами "20";
      118) дополнить статьей 311-1 следующего содержания:
      "Статья 311-1. Плательщики
      Плательщиками доли Республики Казахстан по разделу продукции являются недропользователи, заключившие контракты о разделе продукции, если иное не оговорено контрактом о разделе продукции.";
      119) в статье 314-2 цифры "15" заменить цифрами "20";
      120) в статье 314-3 цифры "10" заменить цифрами "20";
      121) в абзаце первом пункта 1 статьи 316 слова "и выплаты физическим лицам (за исключением выплат индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам и адвокатам) по возмездным договорам оказания услуг," исключить;
      122) пункт 3 статьи 317 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Настоящий пункт не распространяется на налогоплательщиков в период временного приостановления ими деятельности в соответствии с пунктом 5 статьи 68 настоящего Кодекса.";
      123) в подпункте 2) пункта 5 статьи 323 слова "по управлению земельными ресурсами" заменить словами "по земельным отношениям";
      124) пункт 2 статьи 324 изложить в следующей редакции:
      "2. По решению юридического лица его структурные подразделения рассматриваются в качестве плательщиков земельного налога (далее - юридические лица).";
      125) в абзаце втором подпункта 1) пункта 2 статьи 326 слова "очистные сооружения" заменить словами "линии электропередачи, очистные сооружения, золошлакопроводы, теплотрассы";
      126) в статье 329:
      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2. На земли степной и сухостепной зон устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета:";
      абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "3. На земли полупустынной, пустынной и предгорно-пустынной зон устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета:";
      127) в заголовке параграфа 5 главы 54 слово "занятые" заменить словом "выделенные";
      128) в статье 337:
      в заголовке слово "занятые" заменить словом "выделенные";
      в частях первой и второй пункта 1 слово "занятые" заменить словом "выделенные";
      пункт 3 исключить;
      129) часть вторую пункта 8 статьи 340 изложить в следующей редакции:
      "Сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения земельным участком лицом, передающим данные права, должна быть внесена в бюджет до или в момент государственной регистрации прав. При этом первоначальным плательщиком исчисляется сумма налога с 1 января текущего года до начала месяца, в котором он передает земельный участок. Последующим плательщиком исчисляется сумма налога за период с начала месяца, в котором у него возникло право на земельный участок.";
      130) в пункте 3 статьи 341 слово "жилого" заменить словом "жилищного";
      131) в пунктах 2, 3 и 5 статьи 344 цифры "15" заменить цифрами "20";
      132) в пункте 3 статьи 348-1 слова "индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты," исключить;
      133) в статье 351:
      подпункт 1) пункта 1 дополнить словами ", а также концессионер по договору концессии";
      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2. По решению юридического лица, имеющего объекты налогообложения на правах, установленных подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, его структурные подразделения рассматриваются самостоятельными плательщиками налога.";
      134) в статье 353:
      в пункте 1:
      слово "жилого" заменить словом "жилищного";
      часть вторую исключить;
      подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "6) объекты незавершенного строительства, а также неустановленные оборудование и компоненты основных средств.";
      135) пункт 2 статьи 354 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Остаточная стоимость объектов обложения не включает оценочные обязательства (расчетная стоимость демонтажа, удаление актива и восстановление участка), определенные в соответствии с контрактом на недропользование.";
      136) в пунктах 2 и 3 статьи 359 цифры "15" заменить цифрами "20";
      137) часть первую пункта 2 статьи 361 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) индивидуальные предприниматели по объектам обложения, используемым в предпринимательской деятельности.";
      138) в абзаце первом статьи 363 слова "и не используемые в предпринимательской деятельности" исключить;
      139) в пункте 3 статьи 368 слова "и подтверждающий факт уплаты в бюджет сумм налогов" исключить;
      140) в части первой пункта 2 статьи 369:
      слова "(стационарных типовых отделах)" заменить словами "(изолированных блоках)";
      слова "для субъектов малого бизнеса" исключить;
      141) в статье 370:
      часть первую пункта 2 после слов "за исключением" дополнить словами "статей 132-134, пункта 2 статьи 135,";
      в пункте 5 слова "календарный год" заменить словами "двенадцать месяцев";
      142) статью 373 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Расчет с бюджетом на основе разового талона производят:
      1) физические лица, деятельность которых носит эпизодический характер;
      2) лица, определенные пунктом 2 статьи 369 настоящего Кодекса.
      В случае осуществления деятельности на рынке наемным работником расчет с бюджетом на основе разового талона производится индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, также может производиться от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица наемным работником или его представителем при предъявлении нотариально заверенной доверенности на право получения работником разового талона и копии свидетельства налогоплательщика (индивидуального предпринимателя или юридического лица).";
      143) в статье 374:
      подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "3) доход которых за каждый двенадцатимесячный период применения специального налогового режима на основе патента не превышает 2,0 млн. тенге.";
      пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Налоговый орган вправе без вышеуказанного заявления перевести индивидуальных предпринимателей, применявших специальный налоговый режим на основе патента, на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налогов при установлении случаев, указанных в настоящем пункте.";
      пункты 3 и 5 изложить в следующей редакции:
      "3. Для применения специального налогового режима на основе патента индивидуальный предприниматель до начала его применения представляет в налоговый орган по месту осуществления предпринимательской деятельности заявление по форме, установленной уполномоченным государственным органом.
      Патент выдается индивидуальному предпринимателю на срок не менее одного месяца и не более чем на двенадцать месяцев.";
      "5. В случае временного приостановления предпринимательской деятельности при применении специального налогового режима на основе патента индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту осуществления деятельности подается заявление по форме, установленной уполномоченным государственным органом.";
      144) в статье 378:
      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "При добровольном выходе из специального налогового режима крестьянское (фермерское) хозяйство переходит на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налогов на основании заявления, начиная с налогового периода, следующего за отчетным.";
      в пункте 4:
      в части первой:
      слово "ежегодно" исключить;
      после слова "февраля" дополнить словами "первого года применения данного специального налогового режима (в первом налоговом периоде)";
      в части третьей слово "день" заменить словами "налоговый орган по месту нахождения земельного участка не позднее тридцати рабочих дней после";
      145) в подпункте 3) пункта 2 статьи 382 слова "по управлению земельными ресурсами" заменить словами "по земельным отношениям";
      146) часть первую пункта 1 статьи 383 изложить в следующей редакции:
      "1. Плательщики единого земельного налога ежемесячно исчисляют суммы социального налога по ставке 20 процентов от месячного расчетного показателя за каждого работника, а также за главу и совершеннолетних членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Обязательства совершеннолетних членов крестьянского (фермерского) хозяйства по исчислению и уплате социального налога возникают с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия.";
      147) в подпункте 4) статьи 384 слово "декларации" заменить словами "расчеты сумм текущих платежей";
      148) подпункт 2) пункта 2 статьи 385 изложить в следующей редакции:
      "2) филиалы, представительства;";
      149) в статье 390:
      в подпунктах 1) и 2) пункта 2 цифры "20" заменить цифрами "25";
      в подпунктах 1) и 2) пункта 3 слово "декларацию" заменить словами "расчет сумм текущих платежей";
      150) заголовок главы 68 дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      151) пункт 1 статьи 398 после слов "регистрацию юридических лиц" дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      152) в статье 399 слова "юридические лица, а также их" заменить словами "физические и юридические лица, а также";
      153) заголовок главы 70-1 дополнить словами "и ипотеки судна или строящегося судна";
      154) пункт 1 статьи 406-1:
      после слова "имущества" дополнить словами "и ипотеки судна или строящегося судна";
      после слова "имущества," дополнить словами "ипотеки судна или строящегося судна,";
      155) в пункте 1 статьи 406-2:
      слова "осуществляющие регистрацию залога" заменить словами "заключившие договор о залоге";
      после слова "имущества" дополнить словами ", ипотеки судна или строящегося судна";
      156) в заголовке главы 72 слова "механических транспортных средств и прицепов" заменить словами "транспортных средств";
      157) в пункте 1 статьи 410:
      слова "механических транспортных средств и прицепов" заменить словами "транспортных средств";
      после слова "прицепов," дополнить словами "морских, речных и маломерных судов, гражданских воздушных судов,";
      158) пункт 1 статьи 411 после слова "прицепы" дополнить словами ", имеющие морские, речные и маломерные, гражданские воздушные суда";
      159) главы 73, 73-1 и 74 исключить;
      160) пункт 3 статьи 430 изложить в следующей редакции:
      "3. Уплата сбора осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором проводились аукционы (аукцион).";
      161) пункт 1 статьи 431 изложить в следующей редакции:
      "1. Плательщики сбора не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором проводились аукционы (аукцион), представляют в налоговые органы по месту государственной регистрации в качестве налогоплательщика декларацию по сбору.";
      162) пункт 1 статьи 438 после слова "выдаче" дополнить словом "(переоформлении)";
      163) в пункте 3 статьи 445 слова "Территориальные подразделения уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами" заменить словами "Уполномоченные органы по земельным отношениям";
      164) в статье 447 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктами 2, 4";
      165) пункт 9 статьи 448 исключить;
      166) в статье 450:
      в пункте 1 слова "платы и декларацию" исключить;
      часть вторую пункта 2 считать пунктом 2-1;
      пункт 3 исключить;
      167) в статье 451:
      в части первой пункта 2 слова "по управлению водными ресурсами" заменить словами "в области использования и охраны водного фонда";
      в пункте 3 слова "Территориальные уполномоченные органы по управлению водными ресурсами" заменить словами "Региональные уполномоченные органы в области использования и охраны водного фонда";
      168) подпункт 1) пункта 1 статьи 453 изложить в следующей редакции:
      "1) объем воды, забранной из поверхностного водного источника, за исключением:
      потерь воды на фильтрацию и испарение в каналах, осуществляющих межбассейновую переброску стока, и во внерусловых водохранилищах, осуществляющих регулирование стока, подтвержденных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда на основании проектных данных водохозяйственных систем;
      объема природоохранного и (или) санитарно-эпидемиологического попуска, утвержденного уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда в установленном законодательством порядке;
      объема вынужденного водозабора в оросительные системы, осуществляемого в целях предотвращения наводнений, затоплений и подтоплений, подтвержденного уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда;";
      169) в пункте 2 статьи 454 слова "по управлению водными ресурсами" заменить словами "в области использования и охраны водного фонда";
      170) пункт 5 статьи 455 исключить;
      171) в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 456 цифры "20" заменить цифрами "25;";
      172) в статье 458:
      в пункте 1 слова "платы и декларацию" исключить;
      пункт 3 исключить;
      в пункте 4 слова "декларацию по суммам платы" заменить словами "расчет сумм текущих платежей";
      в пункте 5:
      слова "и декларация по суммам платы" исключить;
      слова "по управлению водными ресурсами" заменить словами "в области использования и охраны водного фонда";
      173) в статье 463:
      в подпунктах 1) и 2) пункта 6 цифры "20" заменить цифрами "25";
      пункт 7 исключить;
      174) в статье 465:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Плательщики платы представляют в налоговые органы расчет сумм текущих платежей по месту нахождения объекта загрязнения, за исключением передвижных источников загрязнения, по которым расчет представляется по месту их государственной регистрации уполномоченным органом.";
      пункт 3 исключить;
      в пункте 4 слова "декларацию по суммам платы" заменить словами "расчет сумм текущих платежей";
      в пункте 5 слова "и декларация по суммам платы" исключить;
      175) подпункт 1) пункта 2 статьи 471 изложить в следующей редакции:
      "1) государственные лесовладельцы - за древесину, отпускаемую на корню при осуществлении рубок промежуточного пользования и прочих рубок;";
      176) пункт 8 статьи 482 исключить;
      177) в статье 484:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Плательщики платы ежегодно представляют в налоговые органы по месту регистрационного учета расчет сумм текущих платежей.";
      пункт 3 исключить;
      178) статью 484-2 после слова "международной" дополнить словом "телефонной";
      179) пункт 7 статьи 484-4 исключить;
      180) в статье 484-6:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Плательщики платы ежегодно представляют в налоговые органы по месту регистрационного учета расчет сумм текущих платежей.";
      пункт 3 исключить;
      181) в абзацах втором и третьем подпункта 4) пункта 1 статьи 496 слова "начисленных сумм" заменить словами "оспариваемой суммы";
      182) пункт 1 статьи 518 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) о регистрационных данных налогоплательщиков, не представляющих налоговой отчетности по истечении шести месяцев со дня установленного настоящим Кодексом срока ее представления и (или) отсутствующих по фактическому адресу (месту жительства), а также о налогоплательщиках, признанных судом лжепредприятиями.";
      183) пункт 4 статьи 520 дополнить словами "и (или) представленные уполномоченными органами";
      184) в пункте 1 статьи 521:
      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
      "1) юридические лица-резиденты, их структурные подразделения - по месту нахождения;
      2) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан с образованием постоянного учреждения, - по месту нахождения постоянного учреждения;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) физические лица-нерезиденты, указанные в пункте 2 статьи 192 настоящего Кодекса (за исключением лиц, указанных в подпункте 5-1) настоящего пункта), а также осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан и применяющие специальные налоговые режимы в соответствии с настоящим Кодексом, - по месту пребывания в Республике Казахстан;";
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) физические и юридические лица, являющиеся нерезидентами, получающие доходы от прироста стоимости при реализации ценных бумаг, указанные в подпункте 3) статьи 178 настоящего Кодекса, подлежащие налогообложению согласно статье 183 или 190 настоящего Кодекса, - по месту регистрации резидента - эмитента или юридического лица-резидента, имущество которого составляет более 50 процентов стоимости реализованных акций, долей участия или активов юридического лица-нерезидента;";
      подпункт 7) после слова "счета" дополнить словами "и карт-счета";
      185) в статье 524:
      абзац первый подпункта 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "1) для юридического лица, его структурного подразделения, а также юридического лица-нерезидента, указанного в пункте 1 статьи 521 настоящего Кодекса:";
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. Налоговый орган осуществляет постановку на регистрационный учет в течение двух рабочих дней с момента подачи заявления налогоплательщиком.
      В случае, указанном в пункте 11 настоящей статьи, постановка на регистрационный учет осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи налогоплательщиком заявления.";
      в пункте 11:
      слова "места нахождения," исключить;
      слово "десяти" заменить словом "двадцати";
      слова "снятии с учета в налоговом органе, в котором он состоял на регистрационном учете, и встать на регистрационный учет по новому месту нахождения," заменить словами "постановке на регистрационный учет в налоговый орган по новому";
      186) часть первую пункта 2 статьи 525 изложить в следующей редакции:
      "2. Условное исключение налогоплательщика из Государственного реестра налогоплательщиков Республики Казахстан производится в случаях:
      1) соответствия налогоплательщика признакам бездействующего юридического лица и не имеющего налоговой задолженности с сохранением регистрационного номера;
      2) признания судом налогоплательщика лжепредприятием.";
      187) подпункт 10) статьи 526 после слов "юридических лиц" дополнить словами ", а также лиц, являющихся кандидатами на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, или их супруг (супругов)";
      188) в статье 527:
      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
      "2. Физические лица-нерезиденты, указанные в подпунктах 5) и 5-1) пункта 1 статьи 521 настоящего Кодекса, обязаны пройти государственную регистрацию в налоговом органе в течение тридцати рабочих дней с даты начала осуществления предпринимательской деятельности или со дня возникновения налогового обязательства в Республике Казахстан.
      3. Юридические лица-нерезиденты, указанные в подпункте 5-1) пункта 1 статьи 521 настоящего Кодекса, обязаны пройти государственную регистрацию в налоговом органе в течение тридцати рабочих дней со дня возникновения налогового обязательства в Республике Казахстан.";
      пункт 3-1 дополнить частью второй следующего содержания:
      "При этом юридические лица-нерезиденты, указанные в настоящем пункте, обязаны пройти государственную регистрацию в качестве налогоплательщика не позднее тридцати рабочих дней с даты начала осуществления деятельности в Республике Казахстан.";
      в пункте 4 слова "юридического лица-нерезидента" заменить словом "нерезидента";
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Налоговые агенты обязаны представить в налоговый орган по месту своей регистрации заявления о начале осуществления нерезидентом предпринимательской деятельности и об окончании осуществления нерезидентом предпринимательской деятельности в Республике Казахстан по формам, установленным уполномоченным государственным органом, в течение десяти рабочих дней с даты заключения контракта на выполнение работ (услуг) в Республике Казахстан и в течение десяти рабочих дней с даты окончания осуществления нерезидентом деятельности.
      Положения настоящего пункта распространяются на налоговых агентов, выплачивающих доходы за выполнение работ, оказание услуг в Республике Казахстан нерезидентам, не указанным в пункте 1 статьи 521 настоящего Кодекса.";
      189) в пункте 4 статьи 533:
      абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции:
      "исполнения налогового обязательства по отдельным видам налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет;";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) встречная проверка - проверка, проводимая в отношении третьих лиц в случае, если при проведении налоговых проверок у налогового органа возникает необходимость в получении дополнительной информации о правильном отражении в налоговом учете проведенных операций налогоплательщиком, связанным с указанными лицами.
      При проведении налоговой проверки на предмет достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату, встречной проверкой является также проверка налогоплательщиков - поставщиков товаров (работ, услуг), участвовавших в процессе производства и обращения на территории Республики Казахстан экспортированных товаров, по которым выявлены нарушения при проведении камерального контроля;";
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) дополнительная проверка - проверка, проводимая на основании решения органа налоговой службы, рассматривающего жалобу налогоплательщика по результатам налоговой проверки, по вопросам, изложенным в жалобе налогоплательщика, или рассматривающего заявление нерезидента о повторном рассмотрении вопроса относительно правомерности применения положений международного договора об избежании двойного налогообложения.";
      190) в пункте 2 статьи 534:
      подпункт 4) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "проводимых на основании заявления нерезидента на применение положений международного договора об избежании двойного налогообложения;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) при дополнительных проверках, проводимых на основании решения органа, рассматривающего жалобу налогоплательщика на уведомление по акту налоговой проверки или заявление нерезидента о повторном рассмотрении вопроса относительно правомерности применения положений международного договора об избежании двойного налогообложения;";
      191) абзац первый пункта 3 статьи 536 после слова "тематических" дополнить словом ", дополнительных";
      192) в статье 549:
      в пункте 1:
      после слов "подпункте 2)" дополнить словами "пункта 1";
      слова "подпунктами 3) и 4)" заменить словами "подпунктом 3) пункта 1";
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Уполномоченный государственный орган устанавливает правила получения, учета, хранения и выдачи акцизных и учетно-контрольных марок.";
      193) в пункте 1 статьи 553 слово "пятнадцати" заменить словом "тридцати";
      194) в пункте 1 статьи 557-2 слово "десяти" заменить словом "тридцати";
      195) пункт 2 статьи 557-8 изложить в следующей редакции:
      "2. Дополнительная проверка проводится в порядке и сроки, которые установлены настоящим Кодексом. При этом дополнительная проверка должна быть начата не позднее пяти рабочих дней с момента получения решения органа налоговой службы, рассматривающего жалобу, о проведении такой проверки.".

      3. В  Таможенный кодекс  Республики Казахстан от 5 апреля 2003 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 7-8, ст. 40; N 15, ст. 139; 2004 г., N 18, ст. 106; 2005 г., N 11, ст. 43; N 21-22, ст. 86; 2006 г., N 3, ст. 22; N 11, ст. 55):
      1) в подпункте 2) пункта 1 статьи 134 слова "марками акцизного сбора" заменить словами "акцизными марками или учетно-контрольными марками";
      2) пункт 7 статьи 346 изложить в следующей редакции:
      "7. Излишне уплаченные суммы таможенных платежей или налогов подлежат зачету таможенными органами по тому виду таможенного платежа или налога, по которому имеется излишне уплаченная сумма:
      1) без заявления плательщика в счет погашения пени и штрафов по данному виду таможенного платежа или налога;
      2) по заявлению плательщика в счет уплаты предстоящих таможенных платежей или налогов по данному виду таможенного платежа или налога.".

      4. В  Бюджетный кодекс  Республики Казахстан от 24 апреля 2004 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 8-9, ст. 53; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; 2005 г., N 14, ст. 55; N 21-22, ст. 87; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22; N 8, ст. 45; N 13, ст. 86; N 16, ст. 97):
      1) подпункты 12), 12-1) и 14) пункта 1 статьи 46 исключить;
      2) в пункте 1 статьи 48:
      подпункт 15) дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      подпункт 19-1) дополнить словами "и ипотеки судна или строящегося судна";
      подпункт 20) изложить в следующей редакции:
      "20) сбор за государственную регистрацию транспортных средств;";
      3) в пункте 1 статьи 49:
      подпункт 11) дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      "13) сбор за государственную регистрацию транспортных средств;";
      подпункт 14-1) дополнить словами "и ипотеки судна или строящегося судна;".

      5. В  Закон  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 35; N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст. 180; N 14, ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 63, 64; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 1; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 18, ст. 157; 2003 г., N 4, ст. 25; N 15, ст. 139; 2004 г., N 5, ст. 30; 2005 г., N 13, ст. 53; N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 10, ст. 52; N 15, ст. 95):
      1) абзац двенадцатый статьи 6 после слов "юридических лиц" дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      2) в абзаце втором статьи 6-1 слова "регистрацию юридического лица" заменить словами "регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      3) часть первую статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "Нарушение порядка создания и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актами Республики Казахстан, несоответствие учредительных документов законодательным актам Республики Казахстан, непредставление передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствие в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица, а также в случае, если учредителем является бездействующее юридическое лицо и (или) если учредитель и (или) руководитель юридического лица являются учредителями и (или) руководителями бездействующих юридических лиц и (или) признаны недееспобными или ограниченно дееспособными и (или) безвестно отсутствующими, и (или) объявлены умершими, и (или) осуждены за преступления по статьям   192 ,   216 ,   217  Уголовного кодекса Республики Казахстан, и (или) представлены утерянные документы, удостоверяющие личность, влекут отказ в государственной регистрации и перерегистрации юридического лица.";
      4) абзац второй статьи 14 дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      5) абзац второй статьи 15 после слов "юридических лиц" дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      6) подпункт 13) статьи 16 после слов "юридических лиц" дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      7) абзац первый статьи 16-1 после слов "юридических лиц" дополнить словами "и учетную регистрацию филиалов и представительств";
      8) статью 17 после слов "государственной регистрации" дополнить словами "и учетной регистрации".

      6. В  Закон  Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 186; 1998 г., N 24, cт. 437; 1999 г., N 8, ст. 237; N 23, ст. 925; 2001 г., N 17-18, ст. 245; N 20, ст. 257; 2002 г., N 1, ст. 1; N 23-24, ст. 198; 2003 г., N 1-2, ст. 9; N 11, ст. 56; N 15, ст. 139; N 21-22, ст. 160; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 23, ст. 140, 142; 2005 г.,  N 7-8, ст. 19; N 11, ст. 39; N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 8, ст. 45; N 12, ст. 69):
      1) пункт 4 статьи 13 после слов "сотрудникам органов внутренних дел," дополнить словом "прокуратуры,";
      2) в пункте 2 статьи 22-1:
      в части первой слова "от дохода, определяемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан" заменить словами "от заявляемого дохода";
      часть вторую:
      после слов "в пользу" дополнить словом "совершеннолетнего";
      дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "Обязательные пенсионные взносы в пользу совершеннолетних членов (участников) крестьянского (фермерского) хозяйства подлежат исчислению и уплате с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия.";
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "Заявляемым доходом является доход, определяемый самостоятельно индивидуальным предпринимателем, адвокатом и частным нотариусом для исчисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды в свою пользу.";
      3) в статье 22-4:
      пункт 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "В случае отсутствия денег на банковском счете в национальной валюте агента взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам производится с банковских счетов в иностранной валюте агента на основании инкассовых распоряжений, выставленных налоговыми органами в национальной валюте.";
      пункт 5 после слова "счета" дополнить словами "или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) агента";
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. Органы налоговой службы ежегодно публикуют в средствах массовой информации списки агентов, имеющих задолженность по обязательным пенсионным взносам, не погашенную в срок более шести месяцев со дня ее возникновения, с указанием регистрационного номера налогоплательщика - агента, фамилии, имени, отчества руководителя и суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам.".

      7. В  Закон  Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. "О регистрации залога движимого имущества" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 13, ст. 196; 2003 г., N 11, ст. 67; 2004 г., N 23, ст. 140):
      1) подпункт 4) пункта 1 статьи 11 дополнить словами "и ипотеки судна или строящегося судна";
      2) подпункт 6) пункта 1 статьи 21 дополнить словами "и ипотеки судна или строящегося судна".

      8. В  Закон  Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 20, ст. 720; 2004 г., N 5, ст. 27; N 23, ст. 140, 142):
      1) в статье 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) алкогольная продукция - пищевая продукция с объемной долей этилового спирта более полутора процента, произведенная с использованием этилового спирта из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, за исключением спиртосодержащей продукции медицинского назначения, зарегистрированной в качестве лекарственного средства в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";
      в подпункте 17) слова "(кроме пива)" заменить словами "(кроме виноматериала и пива)";
      дополнить подпунктами 20) и 21) следующего содержания:
      "20) спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция с объемной долей этилового спирта более полутора процента, произведенного из пищевого сырья;
      21) безводный спирт - стопроцентный спирт или абсолютный алкоголь, не содержащий воды, используемый как условное понятие, применяемое в расчетах.";
      2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      "9) осуществление аккредитации юридических лиц, занимающихся обследованием лиц на предмет установления соответствия квалификационным требованиям для получения лицензии на производство этилового спирта и алкогольной продукции, хранение, оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции (кроме пива), а также ежегодное подтверждение квалификационных требований лицензиатами, осуществляющими производство этилового спирта и алкогольной продукции.";
      3) в пункте 2 статьи 4:
      подпункт 2) дополнить словами ", правила дегустации";
      дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
      "6) осуществляет аккредитацию юридических лиц, занимающихся обследованием лиц на предмет установления соответствия квалификационным требованиям для получения лицензии на производство этилового спирта и алкогольной продукции, хранение, оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции (кроме пива), а также ежегодно подтверждает квалификационные требования лицензиатов, осуществляющих производство этилового спирта и алкогольной продукции;
      7) устанавливает требования по оснащению технологических линий спиртоизмеряющими аппаратами и контрольными приборами учета, обеспечивающими автоматизированную передачу информации об объемах выработки.";
      4) в статье 5:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. К алкогольной продукции относятся:
      1) водки и водки особые;
      2) ликероводочные изделия;
      3) виноматериал;
      4) вина;
      5) коньяк;
      6) бренди;
      7) пиво.";
      в пункте 2 слова "крепкоалкогольные напитки, полученные" заменить словами "алкогольная продукция, полученная";
      в пункте 3:
      в части первой:
      слова "Ликероводочными изделиями являются алкогольные напитки крепостью двенадцать - шестьдесят процентов, представляющие" заменить словами "Ликероводочные изделия - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта от полутора процентов, представляющая";
      после слова "масел," дополнить словом "виноматериала,";
      в части второй слово "крепостью" заменить словами "с объемной долей этилового спирта";
      в части третьей слова "крепостью от двенадцати" заменить словами "с объемной долей этилового спирта от полутора";
      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
      "4. Виноматериал - спиртосодержащая пищевая продукция с объемной долей этилового спирта не более двадцати двух с половиной процента, полученная в результате спиртового брожения винограда, виноградного сусла либо плодового или ягодного сока без добавления ароматических и вкусовых добавок, без добавления или с добавлением этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) дистиллятов, которая используется в качестве сырья для производства винодельческой и ликероводочной продукции, этилового спирта, полученного путем прямой или двойной перегонки.
      5. Вино - алкогольная продукция, которая произведена из виноматериалов, с объемной долей этилового спирта не более двадцати двух процентов.";
      пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 исключить;
      пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
      "13. Коньяк - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта сорок - сорок пять процентов, с характерным букетом и вкусом, приготовленная из этилового спирта, полученного путем прямой или двойной перегонки и выдержанного не менее трех лет в дубовых бочках или эмалированных резервуарах с использованием дубовой клепки.
      14. Бренди - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта от тридцати семи с половиной до сорока пяти процентов, изготовленная из винного дистиллята с добавлением или без добавления этилового спирта, полученного из виноматериалов, в количестве, не превышающем пятидесяти процентов от количества безводного этилового спирта в конечном продукте, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее шести месяцев.";
      пункты 16 и 17 исключить;
      5) статью 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      "9. Производство этилового спирта и алкогольной продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами в области технического регулирования, положениями стандартов или иных документов.";
      6) в пункте 5 статьи 8 слова "О стандартизации" заменить словами "О техническом регулировании";
      7) в статье 9:
      в пункте 2:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) хранение в целях дальнейшей реализации и реализация алкогольной продукции (кроме виноматериала и пива) без учетно-контрольных марок;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) реализация алкогольной продукции в жестяной таре (кроме виноматериала, пива и слабоградусных ликероводочных изделий с крепостью менее двенадцати процентов), в бутылках без этикеток и пластиковых емкостях;"; 
      дополнить подпунктами 5-1) и 7) следующего содержания:
      "5-1) реализация алкогольной продукции в комбинированной полимерной таре, в том числе в картонной упаковке с полиэтиленовым покрытием и фольгированном полиэтиленовом пакете, помещенном в картонную коробку;";
      "7) реализация алкогольной продукции без соответствующей маркировки согласно статье 8 настоящего Закона.";
      пункт 4 исключить;
      8) пункт 4 статьи 12 после слова "одном" дополнить словом "складском";
      9) пункт 4 статьи 15 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Деятельность по хранению, оптовой и розничной реализации на территории производства алкогольной продукции лицензированию не подлежит.";
      10) подпункт 7) пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
      "7) систематической неуплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;".

      9. В  Закон  Республики Казахстан от 23 января 2001 г. "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 17; N 9, ст. 86; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 103; 2004 г., N 10, ст. 56; N 17, ст. 97; N 23, ст. 142; N 24, ст. 144; 2005 г., N 7-8, ст. 23; 2006 г., N 1, ст. 5; N 13, ст. 86, 87; N 15, ст. 92, 95; N 16, ст. 99;  Закон  Республики Казахстан от 4 ноября 2006 г. "О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 11 ноября 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 ноября 2006 г.):
      подпункт 22-2) пункта 1 статьи 27 дополнить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

      10. В  Закон  Республики Казахстан от 10 июля 2002 г. "О профилактике и ограничении табакокурения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 16, ст. 149):
      1) подпункт 6) статьи 2 после слова "бумаги" дополнить словами "или иного материала";
      2) подпункт 6) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "6) без маркировки акцизными марками или учетно-контрольными марками;".

      11. В  Закон  Республики Казахстан от 25 апреля 2003 г. "Об обязательном социальном страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 9, ст. 41; 2004 г., N 23, ст. 140, 142):
      1) подпункт 12) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "12) самостоятельно занятое лицо (применительно к настоящему Закону) - индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат, обеспечивающие себя работой, приносящей им доход.
      Самостоятельно занятыми лицами в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств, применяющих специальный налоговый режим, признаются индивидуальные предприниматели - глава, а также совершеннолетние члены крестьянского (фермерского) хозяйства с начала календарного года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия;";
      2) пункт 4 статьи 17 после слова "счетов" дополнить словами "или недостаточности денег на банковском (банковских) счете (счетах) плательщика".

      12. В  Закон  Республики Казахстан от 12 июня 2003 г. "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 12, ст. 88; 2004 г., N 23, ст. 142):
      1) в статье 1:
      в подпункте 1) слова "марка акцизного сбора" заменить словами "акцизная марка";
      дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 1-3), 1-4) и 1-5) следующего содержания:
      "1-1) учетно-контрольная марка - специальная разовая наклейка с необходимыми степенями защиты, предназначенная для идентификации табачных изделий в целях учета и осуществления контроля за их оборотом;
      1-2) идентификация - процедура, обеспечивающая в сфере производства, обращения (оборота), использования однозначное распознание определенной продукции среди подобной по отличительным признакам;
      1-3) маркировка - текст, условное обозначение и рисунки, несущие информацию для потребителя и нанесенные на пачки и упаковки;
      1-4) пачка - единица потребительской тары, изготовленной из картона или бумаги или иного материала, содержащей определенное количество табачного изделия;
      1-5) упаковка - единица групповой потребительской тары, содержащей определенное количество пачек;";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) табачные изделия - любые изделия, содержащие табак, упакованные в потребительскую тару и предназначенные для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин;";
      дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:
      "7-1) сигареты с фильтром - вид курительных табачных изделий, сформированных из резаного табака, обернутых сигаретной бумагой с применением фильтра;
      7-2) сигареты без фильтра - вид курительных табачных изделий, сформированных из резаного табака, обернутых сигаретной бумагой без применения фильтра;";
      2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) установление минимальных розничных цен на сигареты с фильтром.";
      3) статью 4 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:
      "4-1) устанавливает порядок маркировки табачных изделий акцизными марками или учетно-контрольными марками;
      4-2) устанавливает минимальные розничные цены на сигареты с фильтром;";
      4) в подпункте 5) пункта 1 статьи 10 слова "марками акцизного сбора" заменить словами "акцизными марками или учетно-контрольными марками";
      5) в пункте 2 статьи 13 слова "марок акцизного сбора" заменить словами "акцизных марок или учетно-контрольных марок".

      13. В  Закон  Республики Казахстан от 12 апреля 2004 г. "О регулировании торговой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 6, ст. 44; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22):
      подпункт 3) пункта 3 статьи 32 дополнить словами "или учетно-контрольных марок".

      14. В  Закон  Республики Казахстан от 6 июля 2004 г. "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 15, ст. 88; 2006 г., N 3, ст. 22):
      в подпункте 6) пункта 1 статьи 28 слова "морских, речных и маломерных судов" заменить словами "транспортных средств".

      15. В  Закон  Республики Казахстан от 31 января 2006 г. "О частном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., N 3, ст. 21; N 16, ст. 99):
      подпункт 4) пункта 18 приложения к настоящему Закону после слов "контроль за" дополнить словами "производством и".

       Статья 2.  Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2007 года.

       Президент
 Республики Казахстан