"2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 22 қазандағы N 1 Заңы

      Қолданушылар назарына! Заң 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 
      1-бап . "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2006 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 21-22, 133-құжат; 2007 ж., N 14, 103-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
 
      1) 1-бапта:
      1) тармақшада:
      "2 045 323 335" деген цифрлар "2 220 421 435" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "1 532 692 093" деген цифрлар "1 621 664 278" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "50 998 669" деген цифрлар "131 841 042" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "453 214 548" деген цифрлар "458 498 090" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      2) тармақшадағы "2 115 188 147" деген цифрлар "2 094 459 384" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      3) тармақшадағы "- 69 864 812" деген цифрлар "125 962 051" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      4) тармақшада:
      "- 22 482 857" деген цифрлар "- 11 508 784" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "28 399 406" деген цифрлар "39 373 479" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      5) тармақшада:
      "223 794 555" деген цифрлар "367 102 068" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "225 794 555" деген цифрлар "369 102 068" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      6) тармақшада:
      "-271 176 510" деген цифрлар "-229 631 233" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "2,2" деген цифрлар "1,7" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      7) тармақшадағы "271 176 510" деген цифрлар "229 631 233" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      2) 2-бапта:
      "13 455 000" деген цифрлар "14 099 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      үшінші абзацтағы "3 217 500 мың теңге сомасында жалдау ақысы, оның:" деген сөздер "3 038 764 мың теңге сомасында жалдау ақысы." деген сөздермен ауыстырылсын;
 
      төртінші, бесінші абзацтар алып тасталсын;
 
      3) 11-бапта:
      "78 885" деген цифрлар "29 972" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "65 106" деген цифрлар "16 193" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      4) 16-бапта:
      "20 130 429" деген цифрлар "19 988 355" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "253 704" деген цифрлар "111 630" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      5) 22-баптағы "7 380 000" деген цифрлар "6 945 108" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      6) 23-баптағы "2 000 000" деген цифрлар "1 914 733" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      7) 25-бапта:
      "39 421 893" деген цифрлар "39 213 434" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "528 356" деген цифрлар "518 050" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "17 187 352" деген цифрлар "16 919 199" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "11 365 375" деген цифрлар "11 435 375" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      8) 26-баптағы "19 358 786" деген цифрлар "19 556 939" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      9) 29-баптағы "20 837 035" деген цифрлар "20 237 035" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      10) 35-баптағы "900 000" деген цифрлар "472 597" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      11) көрсетілген Заңға 1-қосымша осы Заңға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
 
      12) көрсетілген Заңға 2-қосымшада:
      "889 708 555" деген цифрлар "961 438 167" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "887 208 555" деген цифрлар "955 491 934" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "532 365 692" деген цифрлар "624 895 320" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "354 842 863" деген цифрлар "330 596 614" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      "2 500 000" деген цифрлар "5 946 233" деген цифрлармен ауыстырылсын;
 
      13) көрсетілген Заңға 5-қосымшада:
      "Инвестициялық жобалар" бөлімінің 07 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық" функционалдық тобы мынадай мазмұндағы 051-бағдарламасы бар 217-әкімшімен толықтырылсын:
      "217 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      051 "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-на тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға арналған кредит беру";
 
      "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға арналған инвестициялар" бөлімі мынадай мазмұндағы 07-функционалдық топпен және 049 және 050-бағдарламалары бар 217-әкімшімен толықтырылсын:
      "07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
      217 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      049 "Ипотекалық кредиттерге кепілдік берудің қазақстандық қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
      050 "Қазақстандық, ипотекалық компания" АҚ-ның жарғылық
капиталын ұлғайту".
 
      2-бап . Осы Заң 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 
      Қазақстан Республикасының
      Президенті
 
                                     "2007 жылға арналған
                                 республикалық бюджет туралы"
                               Қазақстан Республикасының Заңына
                         өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
                               2007 жылғы 22 қазандағы N 1-ІV
                              Қазақстан Республикасының Заңына
                                          1-Қосымша
 
                                          "2007 жылға арналған
                                       республикалық бюджет туралы"
                                        Қазақстан Республикасының
                                        2006 жылғы 8 желтоқсандағы
                                             N 194-ІІІ Заңына
                                                1-ҚОСЫМША
 
          2007 жылға арналған республикалық бюджет
___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________

          І. Кірістер                             2 220 421 435
1        Салықтық түсiмдер                       1 621 664 278
  01     Табыс салығы                            729 985 558
    1     Корпорациялық табыс салығы                   729 985 558
  05     Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге   724 935 545
         салынатын iшкi салықтар
    1     Қосылған құн салығы                          635 864 968
    2     Акциздер                                     20 477 952
    3     Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны   67 673 118
          үшін түсетін түсімдер
    4     Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені  919 507
          үшін алынатын алымдар
  06     Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға  157447778
          салынатын салықтар
    1     Кеден төлемдерi                                  144677138
    2     Халықаралық сауда мен операцияларға               12770640
          салынатын басқа да салықтар
  07     Басқа да салықтар                                860000
    1     Басқа да салықтар                                  860000
  08     Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны         8435397
         және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар
         мемлекеттiк органдар немесе лауазымды
         адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын
         мiндеттi төлемдер
    1     Мемлекеттiк баж                                    8435397
2        Салықтық емес түсімдер                           131841042
   01     Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер          40665068
    1     Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі          1501763
          бөлігінің түсімдері                             
    3     Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекет-      14333140
          тік пакетіне дивидендтер
    4     Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу   10653
          үлесіне кірістер
    5     Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден       18862161
          түсетін кірістер
    6     Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастыр-       482012
          ғаны үшін сыйақылар (мүдделер)
    7     Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер          1471920
          бойынша сыйақылар (мүдделер)
    9     Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер   4003419
  02      Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын       1600395
          мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
          (жұмыстарды, қызметтерді)
          өткiзуiнен түсетiн түсiмдер
    1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын            1600395
          мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстар-
          ды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер
  03      Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын         46192
          мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемле-
          кеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша
          түсiмдерi
    1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемле-       46192
          кеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк
          сатып алу өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi
  04      Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын,       951191
          сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
          Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан)
          ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекет-
          тiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұл-
          дар, санкциялар, өндiрiп алулар
    1     Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын,            951191
          сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi-
          нiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын
          және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер
          салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
          өндiрiп алулар
  05      Гранттар                                          1223593
    2     Қаржылық көмек                                    1223593
  06      Басқа да салықтық емес түсiмдер                87354603
    1     Басқа да салықтық емес түсiмдер                  87354603
3        Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер    8418025
  01      Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген             350771
          мемлекеттiк мүлiктi сату
    1     Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекет-        350771
          тiк мүлiктi сату
  02     Мемлекеттiк материалдық резервтен тауар-      8067254
          лар сату
    1     Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар         8067254
          caту
4         Трансферттердің түсiмдері                  458498090
  01      Төмен тұрған мемлекеттік басқару органда-   156782409
          рынан алынатын трансферттер
    1     Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы        156782409
          қалаларының бюджеттерiнен алынатын
          трансферттер
  04     Ұлттық қордан трансферттер                  301715681
    1    Күрделі нысаналы трансферттер                     301715681
____________________________________________________________________
 
____________________________________________________________________
Функционалдық топ                                          Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                          мың теңге
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
        1                    2                               3
____________________________________________________________________
           IІ. Шығындар                                 2094459384
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер     119055211
  101     Қазақстан Республикасы Президентінiң        1748551
          Әкiмшілігі
      001  Мемлекет басшысының қызметін                     1542973
           қамтамасыз ету
      002  Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының            95856
           стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық
           қамтамасыз ету
      003  Мұрағат қорының, баспа басылымдарының             109722
           сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы
           пайдалану
   102    Қазақстан Республикасы Парламентiнiң        5407544
          Шаруашылық басқармасы
      001  Қазақстан Республикасы Парламентiнiң             5107544
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Заң жобалары мониторингінің автоматтандырыл-      300000
           ған жүйесін құру
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң  1862263
          Кеңсесi
      001  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң       1114664
           қызметін қамтамасыз ету
      007  Мемлекеттік органдардың қызметін автокөлікпен     597991
           қамтамасыз ету
      112  Электрондық үкіметті құру                         149608
   106    Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық       41683
      001  Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің                  41683
           қызметін қамтамасыз ету
   201    Қазақстан Республикасының Ішкі iстер           7330
          министрлiгi
      002  Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси             7330
           мүдделерiн қамтамасыз ету
   204    Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер        22279158
          министрлiгi
      001  Сыртқы саяси қызметті қамтамасыз ету            14834055
      002  Халықаралық ұйымдарға және басқа да              1350703
           халықаралық органдарға қатысу
      003  Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және          89953
           демаркациялау
      005  Шетелдік іссапарлар                               952008
      008  Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы,      39455
           инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын
           қамтамасыз ету
      009  Қазақстан Республикасының дипломатиялық          5088284
           өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде
           жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу
           және салу
      010  Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекет-       11700
           терге заңсыз әкелінген және саудалаудың
           құрбандары болған, сондай-ақ шет елдерде
           басқа қылмыстардан зардап шеккен және
           форс-мажорлық жағдайларда қалған азамат-
           тарына қаржылық көмек көрсету
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   39628835
      001  Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның      31300779
           атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету
      002  Инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру      13500
      003  Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу         112352
      007  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі         1814293
           органдарының ақпараттық жүйелерін құру және
           дамыту
      016  Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару,       669400
           жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен
           және кредит беруге байланысты дауларды
           реттеу, кредиттер және мемлекеттік
           кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау
           есебiнен алынған немесе өндiрiп алынған мүлiктi
           есепке алу, сақтау
      017  "Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және    480657
           сақтандыру
      019  Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша            54933
           бағамдық айырманы төлеу
      024  Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша         346700
           сыйлықақылар төлеу
      026  Кедендік бақылау және кедендік  инфрақұрылым     1530818
           объектілерін салу
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне                45883
           қарсы күрес
      112  "Электрондық үкімет" құру                        3259520
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және       3587879
           бюджеттiк жоспарлау министрлігі
      001  Стратегиялық, орта мерзімді экономикалық          960582
           және бюджеттік жоспарлау саласындағы
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      003  Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық        413750
           жүйені жаңғырту
      005  Жұмылдыру дайындығы                                21476
      006  Концессиялық жобаларды бағалау және сараптау      523296
      010  Қазақстан Республикасының егемен кредиттік         25384
           рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша
           халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара
           іс-қимыл жасау
      011  Экономика және ұлттық қауіпсіздік саласындағы    1643391
           зерттеулер
   225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым     9798303
          министрлiгi
      002  Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер         9211576
      005  Ғылыми объектілерді салу және реконструкциялау    500000
      007  Мемлекеттік сыйлықақылар және стипендиялар         86727
   406    Республикалық бюджеттiң атқарылуын           314994
          бақылау жөніндегі есеп комитетi
      001  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды      310993
           қамтамасыз ету
      002  Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау          4001
           жөніндегі есеп комитетінің ақпараттық деректер
           базасын дамыту
    600   Қазақстан Республикасы Алматы қаласының      544763
          өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу
          агенттігі
      001  Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығын        544763
           реттеу жөніндегі уәкілетті органның қызметін
           қамтамасыз ету
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және  5164324
          байланыс агенттігі
      001  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы          569276
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      003  Ақпараттандыру және байланыс саласындағы           32500
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      010  Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің            1731390
           жұмыс істеуін қамтамасыз ету
      112  "Электрондық үкімет" құру                        2831158
   606    Қазақстан Республикасы Статистика           5568906
          агенттігi
      001  Статистика саласындағы уәкілетті органның        4334700
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Статистикалық ақпаратты өңдеу және тарату         943999
      003  Мемлекеттiк статистика органдарының ақпараттық    260300
           жүйесін құру
      004  Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы      15907
           ғылыми зерттеулер
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды      14000
           дамыту     
   608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет    731176
          iстерi агенттiгi
      001  Мемлекеттiк қызмет саласындағы уәкілетті          419926
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын         74089
           ақпараттандыру және тестілеу жүйесiнiң
           жұмыс iстеуi
      003  Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет         6000
           саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      006  Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде             231161
           біліктілігін арттыру
   637    Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi 172551
      001  Қазақстан Республикасы Конституциялық             172551
           Кеңесiнің қызметін қамтамасыз ету
   690    Қазақстан Республикасы Орталық сайлау       5119009
          комиссиясы
      001  Сайлау өткiзуді ұйымдастыру                      5119009
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс    17077942
           басқармасы
      001  Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және    14332869
           мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды
           адамдарының қызметін қамтамасыз ету
      009  Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн    560024
           жаңарту
      014  "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимаратын ұстау    2185049
02        Қорғаныс                                  160579024
   202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар   25348809
          министрлігі
      001  Төтенше жағдайлардың алдын алу, жою және         5296528
           мемлекеттік материалдық резерв жүйесін
           басқару саласындағы уәкілетті органның
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше       17640678
           жағдайларды жоюды ұйымдастыру
      003  Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін         1582868
           салу мен реконструкциялау
      004  Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау       10399
           және жүргізу
      007  Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын      11145
           төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға
           даярлау
      009  Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы           95502
           ғылыми зерттеулер
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          711689
           қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер
           мен аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан
           инженерлік қорғау жөніндегі жұмыстарды
           жүргізуге берілетін нысаналы даму
           трансферттері
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс           132870559
          министрлiгi  
      001  Қарулы Күштердің жеке құрамын, қару-жарақта-    57470476
           рын, әскери және өзге де техникаларын, жабдық-
           тарын, жануарларын және инфрақұрылымын ұстау
      002  Қарулы Күштер қызметінің негізгі түрлерін       11888187
           қамтамасыз ету
      003  Қарулы Күштердің ақпараттық жүйелерін құру        804576
      004  Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту           4683087
      006  Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы,      55187043
           байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру
           және сатып алу
      015  Әскерге шақырылғанға дейінгілерді әскери-          50000
           техникалық мамандықтар бойынша даярлау
      016  Қарулы Күштерді материалдық-техникалық           2675329
           қамтамасыз ету
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     111861
           дамыту
   678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы  2359656
      001  Қорғалатын адамдардың қауiпсiздiгiн              1713221
           қамтамасыз етуге және салтанатты әдет-ғұрыптарды
           орындауға қатысу
      002  Республикалық ұлан объектілерін салу              546435
      005  Әскери қызметшілерді тұрғын үймен                 100000
           қамтамасыз ету
03        Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық,   190483156
          сот, қылмыстық-атқару қызметі
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің   689227
           Кеңсесі
      002  Мемлекеттік органдарда ақпараттық қауіпсіздікті   281312
           ұйымдастыру және қамтамасыз ету
      003  Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыс-   407915
           пен қамтамасыз ету
   201    Қазақстан Республикасы Ішкі iстер          53429092
          министрлiгi
      001  Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi        44195929
           қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi
           қамтамасыз ету
      003  Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың           242315
           құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
           қамтамасыз ету
      004  Арнайы және әскери тасымалдар                     140442
      005  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          277506
           қалаларының бюджеттеріне 2006 жылы бөлінген
           көші-қон полициясының қосымша штат санын
           ұстауға ағымдағы нысаналы трансферттер
      007  Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін      402870
           салу, реконструкциялау
      008  Мәліметтер берудің спутниктік желісі мен          103188
           телефонияны жаңғырту және дамыту
      009  3-мемлекеттік жоба                               2046102
      016  Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын          4283598
           мемлекеттiк тiркеу үшiн қажет құжаттарды
           және нөмiр белгiлерiн дайындау
      017  Қазақстан Республикасы Iшкi iстер                 579560
           министрлiгiнiң iшкi әскерлерi әскери
           бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру
      018  Қазақстан Республикасына келетін шетелдік           6000
           азаматтарды көші-қон карточкаларымен
           қамтамасыз ету
      019  Астана қаласы бюджетіне "Астана - есірткісіз      281154
           қала" өңірлік бағдарламасын іске асыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес   184036
      110  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің     686392
           басқа да көріністеріне қарсы күрес
   221    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі  39320010
      001  Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету     7638582
      002  Сот сараптамаларын жүргiзу                       1430316
      003  Сотталғандарды ұстау                            13662378
      004  Қылмыстық-атқару жүйесi объектілерін салу        2617400
           және реконструкциялау
      005  Сотта адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі      130000
      006  Құқықтық насихат                                   76506
      009  "Құжаттандыру және тұрғындарды тіркеу"            497244
           мемлекеттік деректер базасы" ақпараттық жүйесін
           құру
      010  Халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша         8813637
           қызмет көрсететін орталықтардың қызметін
           қамтамасыз ету
      011  Түзету мекемелерінде ЖҚТБ індетіне қарсы            3255
           іс-қимыл
      012  Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау           3320275
      013  Тергеу изоляторларында ЖҚТБ індетіне қарсы          1070
           іс-қимыл
      014  Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және         68136
           сараптамалық орталық құру
      015  Қазақстан Республикасы азаматтарының              866913
           төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау
      019  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес                   92018
      020  Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды        79928
           ұйымдастыру және жүзеге асыру
      104  Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес     2552
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды      19800
           дамыту
   410    Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк  60878206
          комитеті
      001  Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету             54162830
      002  Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы   6715376
   501    Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты        17619026
      001  Сот жүйесі органдарының қызметін қамтамасыз     15043319
           ету
      002  Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының    350000
           бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау
           жүйесін құру
      003  Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары       15003
           мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету
      004  Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету            709033
      005  Жекелеген негіздемелер бойынша республикалық       88171
           меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және
           сату
      006  Сот жүйесі органдарының объектілерін дамыту      1413500
   502    Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы    9763981
      001  Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға   9135388
           бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді
           қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру
      002  Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі       2188
           мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл
      003  Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының       626405
           Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу
           комитетінің ақпараттық жүйесiн құру
   618    Қазақстан Республикасы Экономикалық         6264188
          қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
          күрес агенттiгi (қаржы полициясы)
      001  Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқор-      5795677
           лыққа қарсы күрес жөніндегі уәкілетті
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың           150261
           құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
           қамтамасыз ету
      003  Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-теле-      314000
           коммуникациялық жүйені құру 
      104  Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес     4250
   678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы     6950
      110  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің       6950
           басқа да көріністеріне қарсы күрес
   680    Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет  2512476
          қызметі
      001  Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды    2392522
           адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
      002  Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет        119954
           қызметінің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру
04        Бiлiм беру                                157666943
   201    Қазақстан Республикасы Ішкі істер           3234731
          министрлігі
      010  Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау         642018
      011  Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және              122415
           қайта даярлау
      012  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау      2086876
      013  Білім беру объектілерін салу және                 383422
           реконструкциялау
   202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар     330421
          министрлігі
      006  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау       330421
   205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт    2416623
          министрлігі
      002  Спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу     1226491
           және реконструкциялау
      003  Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту     1050937
           және тәрбиелеу
      004  Орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлау         139195
   206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат 109368
          министрлігі
      020  Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының         109368
           біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi 5086412
      005  Білім берудің мамандандырылған ұйымдарында        228474
           жалпы білім беру
      010  Орта кәсiптiк білiмi бар мамандар даярлау         447535
      011  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі           4410403
           кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы      274675
          министрлiгi
      007  Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру            274675
           объектілерін дамыту
   213    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты      3309
          әлеуметтік қорғау министрлігі
      022  Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік            3309
           ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру
           және оларды қайта даярлау
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және        123772
          бюджеттік жоспарлау министрлігі
      042  Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен      123772
           менеджерлердің біліктілігін арттыру
   221    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі    620741
      007  Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау            188300
      016  Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау          381997
      017  Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды        50444
           қайта даярлау
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым   135949638
          министрлігі
      001  Білім және ғылым саласындағы уәкілетті           1417120
           органның қызметін қамтамасыз ету
      008  Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-       191463
           әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан
           өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін
           республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ
           диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және
           жеткізу
      009  Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу           1485895
      010  Республикалық мектеп олимпиадаларын,              377801
           конкурстарды, республикалық маңызы бар
           мектептен тыс іс-шараларды өткізу
      011  Білім беру және ғылым объектілерін салу және     8030867
           реконструкциялау
      012  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        32425627
           қалаларының бюджеттеріне білім беру
           объектілерін салуға және реконструкциялауға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      013  Орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлау         842150
      014  Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми          139239
           зерттеулер
      015  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         2457650
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім 
           беретін мемлекеттік мекемелердегі физика,
           химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен
           жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      016  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1433979
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитын студент-
           тердің стипендияларын төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      017  Мәдениет пен өнер саласында үзіліссiз оқуды      1684939
           қамтамасыз ету
      020  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі          47177186
           кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
      021  Білім беру жүйесін ақпараттандыру                   4000
      022  Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйенің         21800
           жаңа технологияларын енгізу
      023  Мемлекеттік білім беру ұйымдары                   117194
           кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және
           қайта даярлау
      025  Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету     589383
           және білім беру қызметтерінің сапасын талдау
      027  Ұлттық тестілеу жүйесі                            655611
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         9870715
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелердің үлгілік
           штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         5209021
           қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
           берілетін білім беру объектілерін ұстауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      030  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          219548
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитындар
           үшін жол жүруге өтемақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      031  Алматы облысының облыстық бюджетіне және         958579
           Алматы қаласының бюджетіне білім беру
           объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту
           үшін берілетін нысаналы даму трансферттері
      033  Облыстық бюджеттерге балаларды тестілеу           108228
           пункттеріне жеткізуді, онда тамақтандыруды       
           және онда тұруын ұйымдастыруға ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      034  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         500012
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелерді Интернетке
           қосуға және трафикке ақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1104703
           қалаларының бюджеттеріне орта білім
           беретін мемлекеттік ұйымдардың кітапхана
           қорларын жаңарту үшін оқулықтар мен
           оқу-әдістемелік кешендерді сатып алуға
           және жеткізуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1958760
           қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім
           беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық
           және мультимедиалық кабинеттер құруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          286100
           қалаларының бюджеттеріне бастауыш
           кәсіби білім беретін мемлекеттік мекемелердің
           материалдық-техникалық базасын нығайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      038  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          503440
           қалаларының бюджеттеріне облыстық (қалалық)
           педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
           институттарының педагог қызметкерлерін қайта
           даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      039  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           75000
           қалаларының бюджеттеріне облыстық (қалалық)
           педагог кадрлардың біліктілігін арттыру
           институттарының материалдық-техникалық
           базасын нығайтуға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      045  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1784242
           қалаларының бюджеттеріне электрондық
           үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      046  Мемлекеттік білім беру жүйесінің                12467398
           әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту
      049  Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің           37415
           мамандарын даярлау және қайта даярлау
      050  Сенім артқан агенттер қызметіне ақы төлеу          65082
      051  Алматы қаласы бюджетіне 2007 жылы "А. Жұбанов     163366
           атындағы дарынды балаларға арналған қазақ орта
           мамандандырылған музыка мектеп-интернаты"
           мемлекеттік білім мекемесінің жұмыс істеуіне
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      052  Қостанай облысының облыстық бюджетіне көлік        14449
           коммуникация саласының техникалық және қызмет
           көрсету персоналы кадрларын даярлау және қайта
           даярлау жөніндегі өңіраралық орталықтың
           материалдық-техникалық базасын нығайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      076  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1024543
           қалаларының бюджеттеріне білім беру саласында
           мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын
           енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес     5809
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     541324
           дамыту
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау     8279741
          министрлiгi
      002  Орта кәсiптiк бiлiмi бар мамандар даярлау         230395
      003  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі           6104409
           кәсіптік білімі бар мамандар даярлау
      013  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          211003
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитын студент-
           тердің стипендияларын төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      014  Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрла-    1147275
           рының біліктілігін арттыру және қайта даярлау
      021  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           34038
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы
           органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде
           кәсіптік орта оқу орындарында оқитындар үшін
           жол жүруге өтемақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      026  Білім беру объектілерін салу және                 191138
           реконструкциялау
      039  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          114369
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік тапсырыс
           шеңберінде орта кәсіптік білім беру ұйымдарына
           оқыту құнын ұлғайту және қосымша қабылдау
           бойынша шығыстарды өтеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      040  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          247114
           қалаларының бюджеттеріне медицина кадрларын,
           сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы
           менеджерлердің біліктілігін арттыруға
           және оларды қайта даярлауға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда   10120
           министрлiгi
      023  Техникалық реттеу саласында мамандардың            10120
           біліктілігін арттыру және қайта даярлау
   608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет    730836
           iстерi агенттiгi
      004  Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау  730836
           және бiлiктiлiгiн арттыру
   618    Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа 484643
           және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
          агенттігі (қаржы полициясы)
      004  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау       321843
      007  Білім беру объектілерін дамыту                    162800
   678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы     3978
      004  Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау         3978
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс        7935
           басқармасы
      011  Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және          7935
           мамандандыру
05        Денсаулық сақтау                          103796722
   201    Қазақстан Республикасы Ішкi iстер           1343325
           министрлігі
      014  Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының  1343325
           қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн
           емдеу
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi 1611741
      012  Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы         1611741
           мүшелерін емдеу
   225    Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым      263377
           министрлiгi
      019  Балаларды оңалту                                  263377
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау    97944751
           министрлiгi
      001  Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті           1733022
           органның қызметін қамтамасыз ету
      005  Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының          22740211
           бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін салуға
           және реконструкциялауға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
      006  Республикалық деңгейде халықтың                  2250666
           санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы
      007  Республикалық денсаулық сақтау ұйымдары үшін      525806
           қанды, оның компоненттерін және препараттарын
           өндіру
      008  Арнайы медицина резервін сақтау                    16271
      009  Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы          1731451
           ғылыми зерттеулер
      010  Жоғары мамандандырылған медициналық көмек        9203495
           көрсету
      011  Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған      957228
           және санаторий-сауықтыру медициналық
           көмек көрсету
      012  Ана мен баланы қорғау                            3314270
      016  Денсаулық сақтау объектілерін салу және         11190054
           реконструкциялау
      017  Сот-медицина сараптамасы                         1356578
      018  Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра              8609
           құндылықтарын сақтау
      019  Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру     551608
      022  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1020274
           қалаларының бюджеттеріне созылмалы ауруларды
           амбулаториялық емдеу кезінде диспансерлік
           есепте тұрған балалар мен жасөспірімдерді
           дәрілік заттармен қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      023  Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда   518050
           ұтқыр және телемедицинаны дамыту
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1580657
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың
           жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу
           деңгейінде жеңілдікті жағдайлармен дәрілік
           заттармен қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      027  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          713722
           қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға
           берілетін денсаулық сақтау объектілерін ұстауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         7598597
           қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды,
           вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық
           препараттарды сатып алуға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1805710
           қалаларының бюджеттеріне облыстық
           санитарлық-эпидемиологиялық орталықтардың
           материалдық-техникалық базасын нығайтуға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      030  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         4997571
           қалаларының бюджеттеріне бастапқы
           медициналық санитарлық көмектің медициналық
           ұйымдарын штаттық нормативтерге сәйкес
           медициналық кадрлармен жасақтауға және
           жалпы практикадағы дәрігерлердің жүйесін
           дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      031  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           41447
           қалаларының бюджеттеріне құрылатын ақпарат-
           тық-талдамалық орталықтардың қызметін
           қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      032  Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы  956154
           қаласының бюджетіне денсаулық сақтау
           объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      033  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           11489
           қалаларының бюджеттеріне эпидемиологиялық
           қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерді сатып
           алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      035  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          596614
           қалаларының бюджеттеріне амбулаториялық емдеу
           деңгейіндегі 5 жасқа дейінгі балаларды
           дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      036  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          665733
           қалаларының бюджеттеріне жүкті әйелдерді
           құрамында темір және йод бар препараттармен
           қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      037  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         3848767
           қалаларының бюджеттеріне азаматтардың
           жекелеген санаттарын алдын ала медициналық
           тексеруді жүзеге асыруға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      038  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        16519387
           қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтаудың
           медициналық ұйымдарын жергілікті деңгейде
           материалдық-техникалық жарақтандыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
      041  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1121700
           қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде
           қан орталығын материалдық-техникалық
           жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      045  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          250600
           қалалары бюджеттеріне Қазақстан Республикасында
           ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес
           жөніндегі іс-шараларды іске асыруға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес     7740
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     111270
           дамыту
   678    Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы    59603
      003  Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы           59603
           мүшелерін емдеу
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс     2573925
           басқармасы
      002  Ессентуки қаласындағы "Қазақстан" санаторийі      174899
           қызметіне мемлекеттік қолдау
      003  Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-        40596
           эпидемиологиялық салауаттылығы
      004  Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық   2321654
           көмек көрсету
      005  Медициналық ұйымдарды техникалық және              36776
           ақпараттық қамтамасыз ету
06        Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік          462902605
           қамсыздандыру
   213    Қазақстан Республикасы Еңбек және         462748901
           халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      001  Еңбек, жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік        1987226
           қорғау және көші-қон саласындағы уәкілетті
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Зейнетақы бағдарламасы                         293156678
      003  Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар             73321815
      004  Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар                 41089918
      005  Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы                     1837082
      006  Жер астындағы және ашық тау-кен жұмыстарында,    2972432
           еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше
           ауыр жұмыстарда жұмыс iстегендерге мемлекеттiк
           арнайы жәрдемақылар
      007  Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік        16723500
           жәрдемақылар
      008  Семей ядролық сынақ полигонында ядролық          4682512
           сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге
           төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай
           өтемақылар
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         3816000
           қалаларының бюджеттеріне табысы аз
           отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға
           мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      010  Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін   80277
           құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы
      011  Қаза болған, қайтыс болған әскери                    530
           қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап
           алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдер
      012  Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы              61325
           ғылыми зерттеулер
      013  Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді            8210718
           қамтамасыз ету
      014  Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы              64757
           бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету
      015  Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік             750000
           орталықтың ақпараттық жүйесін дамыту
      016  Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған                1267424
           жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам
           өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу
      019  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          507000
           қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыз-
           дандыру объектілерін салуға және реконструк-
           циялауға берілетін нысаналы даму трансферттері
      023  Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек          26841
           көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету
      027  Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру        11592014
           және әлеуметтік қорғау
      030  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          600852
           қалаларының бюджеттеріне мүгедектерді оңалту
           жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді
           міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз
           етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке
           көмекшілердің қызмет көрсетуіне ағымдағы
           нысаналы трансферттер
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым      124031
           министрлігі
      026  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          124031
           қалаларының бюджеттеріне арнайы (түзету)
           білім беру ұйымдарын арнаулы техникалық және
           орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз етуге
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және    29673
          байланыс агенттігі
      018  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           29673
           қалаларының бюджеттеріне қалалық
           телекоммуникациялық желілердің абоненттері
           болып табылатын, әлеуметтік қорғалатын
           азаматтарға телефон үшін абоненттік төлем
           тарифтерінің көтерілуін өтеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық           72358645
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика және      1283215
          минералдық ресурстар министрлiгi
      021  Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк        783215
           ауданында жеткізуші газ құбырын салуға
           берілетін нысаналы даму трансферттері
      027  Облыстардың немесе аудандардың (облыстық          500000
           маңызы бар қалалардың) коммуналдық
           меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды
           ұйымдастыруға арналған нысаналы трансферттер
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және      71075430
          сауда министрлiгi
      004  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        30500000
           қалаларының бюджеттеріне инженерлік-
           коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және
           жайластыруға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      012  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне            159286
           Приозерск қаласындағы әскери қызметшілер
           үйлерін күрделі жөндеуден өткізуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        11222493
           қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      025  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы           64671
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік
           коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін
           салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        12027507
           қалаларының бюджеттеріне коммуналдық
           шаруашылықтарды дамытуға берілетін
           нысаналы даму трансферттері
      029  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        17001473
           қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді
           мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      037  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне            100000
           Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
08        Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық    63208039
          кеңiстiк
   101    Қазақстан Республикасы Президентінің         141097
          Әкімшілігі
      004  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау                141097
   205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт   22139045
          министрлігі
      001  Туризм және спорт саласындағы уәкілетті           748078
           органның қызметін қамтамасыз ету
      005  Спорт объектілерін салу және реконструкциялау   12315166
      006  Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық             81866
           түрлерiн дамытуды қолдау
      007  Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер    110000
      008  Мемлекеттiк сыйлықақылар                             169
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         3618903
           қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн
           дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері
      011  Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру        536068
      012  Жоғары жетiстiктер спортын дамыту                4667503
      014  Туризм мен спорттың ақпараттық жүйесін құру        50000
           және дамыту
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес    11292
   206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және       36739812
          ақпарат министрлігі
      001  Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкілетті       396122
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы      238715
           ғылыми зерттеулер
      003  Мемлекеттiк сыйлықақылар мен стипендиялар          24397
      004  Мемлекет қайраткерлерiнiң бейнесiн мәңгi            5000
           есте қалдыру
      005  Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан                  690792
           халықтарының басқа да тілдерiн дамыту
      006  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        10663511
           қалаларының бюджеттерiне мәдениет
           объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы
           даму трансферттері
      007  Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау                811253
      008  Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды       1060820
           қамтамасыз ету
      009  Ұлттық фильмдер шығару                            994682
      010  Мұрағат қорын сақтауды қамтамасыз ету             274505
      011  Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар     1295923
           өткізу
      012  Театр-концерт ұйымдарының жұмысын қамтамасыз     3381841
           ету
      014  Ақпараттың жалпыға қол жетімділігiн              1296739
           қамтамасыз ету
      015  Баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету         32583
      016  Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргiзу         12077842
      017  Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып      806695
           шығару
      018  Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм       400341
           саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу
      022  Алматы қаласының бюджетіне республикалық          250632
           бюджеттен берілген мәдениет ұйымдарының
           2007 жылы жұмыс істеуіне және мәдениет
           ұйымдарының жүйесін қолдауға берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      023  Мәдениет объектілерін дамыту                      670400
      024  Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының     948440
           басқа да тілдерiн дамыту жөніндегі ақпараттық
           жүйелер құру
      104  Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес    25579
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     393000
           дамыту
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым     1068118
          министрлiгi
      003  Ғылыми-тарихи құндылықтарды сақтау                  6763
      006  Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-            408838
           педагогикалық ақпараттың қол жетімділігін
           қамтамасыз ету
      040  Жастар саясатын жүргізу                           652517
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау        7325
          министрлігі
      020  Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттың жалпыға     7325
           қол жетiмдiлігін қамтамасыз ету
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс     3112642
          басқармасы
      006  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу             127740
      015  Щучье-Бурабай курортты аймағының инфрақұрылымын  2984902
           дамыту
09        Отын-энергетика кешені және жер қойнауын   49962633
          пайдалану
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым      221944
          министрлігі
      024  Сейсмологиялық ақпарат мониторингі                221944
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика және     49491070
          минералдық ресурстар министрлiгi
      001  Энергетика және минералдық ресурстар              887653
           саласындағы уәкілетті органның қызметін
           қамтамасыз ету
      002  Пайдалану құқығы мұнай газ жобалары жөніндегі      17598
           мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi
           есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету
      003  Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы      93347
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      004  Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және          843044
           минералдық ресурстар саласындағы технологиялық
           сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
      005  Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану    801809
           реакторын құру
      008  Уран кеніштерін консервациялау және жою,          606308
           техногендік қалдықтарды көму
      009  Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу       533499
      010  Жылу-энергетика кешенін дамыту                     59920
      011  Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету          456000
      012  Геологиялық ақпаратты қалыптастыру                 82943
      013  Мемлекеттiк геологиялық зерделеу                 3372769
      014  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану           702619
           мониторингi
      017  Өздігінен төгіліп жатқан ұңғымаларды жою         1250830
           және консервациялау
      018  Мұнай операцияларын жүргізуге арналған            300000
           келісім шарттарда, сондай-ақ көмірсутегін
           тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде
           мемлекет мүддесін білдіру
      019  "Қарағанды шахталарын тарату" РМБК-ке берілген,   125810
           жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген
           зиянды өтеу
      022  Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар      211037
           туралы ақпараттық жүйені дамыту
      023  Арнайы бақылау станцияларында тіркелген ядролық    26000
           жарылыстар мен жер сілкіністерінің тарихи
           сейсмограммаларының мұрағатын қағаздағы
           жазбадан электрондық жеткізушілерге көшіру
      024  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        31565046
           қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      025  Қазақстан Республикасы Энергетика және            444756
           минералдық ресурстар министрлiгi ведомстволарының
           көшуі
      026  Қазақстанның оңтүстік өңірі тұтынушыларын        6945108
           тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету
      029  Қазақстан Республикасында өндіру салалары          13000
           қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру
      049  Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық      151974
           жұмысы
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда  249619
          министрлiгi
      003  Мырғалымсай кен орны кенiштерiн жою               249619
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,        92950587
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
          қорғау, жер қатынастары
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы    83495721
          министрлiгi
      001  Агроөнеркәсіптік кешен, орман және су            7509995
           шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның
           қызметін қамтамасыз ету
      002  Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және        188398
           жақсарту
      003  Өсімдіктерді қорғау                              3095812
      004  Өсімдіктер карантині                              838596
      005  Тұқымдық және көшет материалының сорттық          177840
           және себу сапаларын анықтау
      006  Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды мемлекеттік    1569080
           қолдау
      008  Мемлекеттік мекемелердің инфрақұрылымын дамыту     57057
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        19988355
           қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын
           дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      010  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы         1122233
           қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдық-
           таудың баламасыз көздері болып табылатын аса
           маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен
           ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын
           субсидиялауға берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      011  Ветеринарлық зертханалар объектілерін дамыту      450400
      012  Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал        137931
           теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-фаза)
      013  Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын            131268
           сынақтан өткізу
      014  Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру     9560
      015  Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және      2130
           өнеркәсіп ағындыларын тазарту
      016  Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі        130299
           қолдау
      017  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        12739138
           қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау
           жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      018  Эпизоотиялық салауаттылықты қамтамасыз ету       5746698
      020  Азық-түлік қауіпсіздігін және жұмылдыру          7058162
           қажеттіліктерін қамтамасыз ету
      021  Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және      203594
           агроклиматтық қамтамасыз ету
      022  Қазақстан Республикасының Ауылшаруашылық          357000
           министрлiгiнің жергілікті бөлімшелері үшін
           ғимараттар және құрылыстар сатып алу
      023  Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану       346640
      024  Сатып алу операцияларын және бағалық             1000000
           интервенцияларды өткізу
      025  Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және             3768
           жерлердi қалпына келтіру
      027  Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал        312100
           теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау
      028  Арал теңiзi өңірінің елдi мекендерiн сумен         19503
           жабдықтау және оның санитариясы
      029  Сумен жабдықтау жүйесін салу және                4971425
           реконструкциялау
      030  Республикалық меншіктегі сумен жабдықтаудың       300000
           инфрақұрылымдық желілерінің жұмыс істеуіне
           мемлекеттік қолдау көрсету
      031  Гидротехникалық құрылысты реконструкциялау        730693
      034  Су берумен байланысы жоқ республикалық су        1542687
           шаруашылығы объектілерін пайдалану
      036  Ормандардың сақталуын және тұрақты дамуын        2488766
           қамтамасыз ету
      037  Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және     119500
           оның кадастры
      038  Балық ресурстарын молайту                         737539
      040  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және         2863282
           жануарлар дүниесін сақтау мен дамытуды
           қамтамасыз ету
      041  Нұра-Есіл өзендері бассейнінің қоршаған          1372844
           ортасын оңалту және басқару
      042  Агроөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы      2660451
           ғылыми зерттеулер
      044  Ормандарды сақтау және республиканың орманды       95314
           аумақтарын көбейту
      045  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы          300000
           қалаларының бюджеттеріне ормандарды сақтау,
           қорғау, молайту және орман өсіру қызметін
           қамтамасыз ету
      046  Агроөнеркәсiп кешені, су және орман шаруашылығы   147527
           салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк
           қамтамасыз ету
      047  Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен     217601
           жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және
           жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін
           мемлекеттік есепке алу және тіркеу
      054  Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік   431335
           құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу
           және қалпына келтіру
      055  Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік               630
           сыйлықақылар
      056  Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің         669359
           бәсекеге қабілетін арттыру
      057  Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін және         110000
           ауыл тұрғындарын өтеусіз негізде ақпараттық
           қамтамасыз ету
      111  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қала-    195808
           ларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару
           деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің
           аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік
           функцияларға ағымдағы нысаналы трансферттер
      112  "Электрондық үкімет" құру                         345054
      743  Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық              349
           ресурстарының ұлттық қоймасын салу
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны      4808442
          қорғау министрлігі
      001  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті     1953388
           органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық       7208
           қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық
           сараптама жүргізу
      003  Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми         312700
           зерттеулер
      004  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және     900000
           реконструкциялау
      005  Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту        566439
      007  Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін      466641
           құру және дамыту
      008  Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу       602066
   606    Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі  655297
      005  Ауыл шаруашылығы санағын жүргізу                  655297
   614    Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын      3824057
          басқару агенттiгi
      001  Жер ресурстарын мемлекеттік басқаруды             425870
           қамтамасыз ету
      002  Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету   1265385
      004  Топография-геодезиялық және картографиялық        847615
           өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету
      006  Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы     43071
           ғылыми зерттеулер
      111  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қала-    445316
           ларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару
           деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің
           аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік
           функцияларға ағымдағы нысаналы трансферттер
      112  "Электрондық үкімет" құру                         796800
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс      167070
          басқармасы
      007  Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау,   167070
           молайту
11        Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және       5563370
          құрылыс қызметі
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және       5563370
          сауда министрлiгi
      005  Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми              73020
           зерттеулер
      006  Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми        1222492
           зерттеулер
      008  Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету                 231361
      014  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі        902951
           саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды
           жетілдіру
      015  Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Теміртау   163000
           қаласындағы индустриялық парктің инфрақұрылымын
           салуға берілетін нысаналы даму трансферттері
      019  Оңтүстік-Қазақстан облысының бюджетіне           2970546
           "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының
           инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы
           даму трансферттері
12        Көлiк және коммуникация                   216802564
   215    Қазақстан Республикасы Көлiк және         212168229
          коммуникация министрлiгi
      001  Көлiк және коммуникация саласындағы              1991673
           уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
      002  Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын      86249200
           дамыту
      003  Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі,  20376916
           орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдан-
           дыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен
           тексеру
      005  Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын       3320865
           қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау
      006  Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту                 4831542
      008  Азаматтардың жекелеген санаттарына жол жүру         1192
           төлемдерінің ұсынылған жеңілдіктері бойынша
           өткен жылдардың міндеттемелері
      009  Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар     9430276
           бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын
           субсидиялау
      010  Көлiк және коммуникация саласындағы               108142
           қолданбалы ғылыми зерттеулер
      011  Темір жол саласының стандарттарын әзірлеу          65077
      012  Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық      6000000
           маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі
           жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      014  Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін        44057
           жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіз-
           дігін қамтамасыз ету
      015  Көліктік деректер базасының және тасымалдар       172503
           қауіпсіздігі серпіні мониторингінің ақпараттық
           талдау жүйесін құру
      016  Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын                229365
           орындаудың сапасын қамтамасыз ету
      019  Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау          642000
      020  Су көлігі инфрақұрылымын дамыту                   158310
      028  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        78226636
           қалаларының бюджеттеріне көліктік инфра-
           құрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму
           трансферттері
      030  "Transport tower" әкімшілік-технологиялық         320475
           кешені ғимаратын ұстау
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым       65463
          министрлігі
      018  Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету       65463
   601    Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш           94208
          агенттігі
      001  Ғарыш саласындағы уәкілетті органның қызметін      67856
           қамтамасыз ету
      003  Қазақстан Республикасының ғарышкерлерін            14032
           даярлау
      006  Сенім артқан агенттер қызметіне ақы төлеу            275
      008  "Байқоңыр" кешенінің жалға берілген мүлкінің       12045
           есебі
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру       4474664
          және байланыс агенттігі
      006  Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық      121195
           құралдардың мониторинг жүйесін техникалық
           сүйемелдеу
      012  Байланыс және хабар таратудың ғарыштық            729836
           аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету
      017  Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап        3623633
           байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі
           залалдарына өтемақы
13        Басқалар                                  172574252
   202    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар    4752079
          министрлігі
      008  Мемлекеттік материалдық резервті                 4752079
           қалыптастыру және сақтау
   203    Қазақстан Республикасы Табиғи монополия-    1097797
          ларды реттеу агенттігі
      001  Табиғи монополия субъектілерінің қызметін        1097797
           реттеуді, бақылауды қамтамасыз ету
   204    Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер         1161704
          министрлiгi
      006  Өкiлдiк шығындар                                  879004
      011  Қазақстанда тұратын этностардың тарихи шығу       282700
           елдерімен қатынастарын нығайту және шетелде
           Қазақстан Республикасындағы этникалық келісімді
           насихаттау
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  140089908
      004  Облыстық бюджеттерге республикалық бюджет         116984
           алдындағы борышты өтеуге берілетін ағымдағы
           нысаналы трансферттер
      008  Халықтың қаржы сауаттылығын арттыру               600000
      009  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        89469724
           қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік
           қызметшілерге, мемлекеттік мекемелердің
           мемлекеттік қызметші болып табылмайтын
           қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындар
           қызметкерлеріне жалақы төлеуге берілетін
           ағымдағы нысаналы трансферттер
      010  Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       20237035
      021  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        29666165
           қалалары бюджеттеріне бюджеттік түсімдердің
           шығындарын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және        878000
          бюджеттік жоспарлау министрлігі
      004  Республикалық бюджеттік инвестициялық             700000
           жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-
           экономикалық негіздемелерін әзірлеу және
           сараптау
      007  Экономика саласындағы қолданбалы зерттеулер       178000
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және       4087290
          сауда министрлiгi
      001  Индустрия және сауда саласындағы уәкілетті       2369741
           органның қызметін қамтамасыз ету
      007  Стандарттау, сертификаттау, метрология және        27560
           сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми
           зерттеулер
      013  Стандарттау, метрология және сертификаттау       1312725
           жүйесін жетілдіру
      016  Жаңа технологияларды құру және дамыту             130000
      027  Ақпараттық технологиялар паркінің жұмыс            15463
           істеуін қамтамасыз ету
      111  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қала-    108101
           ларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару
           деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің
           аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік
           функцияларға ағымдағы нысаналы трансферттер
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды     123700
           дамыту
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны      2172739
          қорғау министрлiгi
      006  Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу          2172739
   601    Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш         1115044
          агенттігі
      007  Қазақстан Республикасы меншігі болып табылатын   1115044
           "Байқоңыр" кешені объектілерін және кешенін
           түгендеу және қайта бағалау
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және  1719729
          байланыс агенттігі
      116  Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды    1719729
           дамыту
   608    Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет   2891874
          істері агенттігі
      005  Республикалық бюджет есебінен ұсталатын          1108200
           мемлекеттік органдары орталық аппараттарының
           қызметкерлері үшін пәтерлер сатып алу
      007  Республикалық бюджет есебінен ұсталатын          1783674
           мемлекеттік органдар орталық аппараттарының
           жас мамандары үшін жатақхана салу
   694    Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс    12608088
          басқармасы
      008  Қазақстан Республикасы Президентi Іс            12608088
           басқармасының объектiлерiн салу және
           реконструкциялау
14        Борышқа қызмет көрсету                     33764653
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   33764653
      013  Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету                33764653
15        Трансферттер                              192790980
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi  192790980
      400  Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру         192790980
 
           ІІІ. Операциялық сальдо                   125962051
 
           ІV. Таза бюджеттік кредит беру             -11508784
           Бюджеттік кредиттер                          39373479
 
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық           35800000
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   12000000
      051  Тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға              12000000
           "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ны
           несиелендіру
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және      23800000
          сауда министрлігі
      002  Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы        23800000
           қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға
           кредиттер беру
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,           22073
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін
          қорғау, жер қатынастары
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы       22073
          министрлiгi
      086  Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі         22073
           қолдау жөніндегі жобаға кредит беру
13        Басқалар                                    3551406
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi    3551406
      011  Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндетте-        3551406
           мелерді орындау
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________
 
           Бюджеттік кредиттерді өтеу                  50882263
 
5         Бюджеттік кредиттерді өтеу                  50882263
   01     Бюджеттік кредиттерді өтеу                  49997274
      1    Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік       49997274
           кредиттерді өтеу
   02     Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша    884989
          талаптарды қайтару
      1    Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша         884989
           талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
Функционалдық топ                                       Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                       мың теңге
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
        1                    2                             3
____________________________________________________________________
          V. Қаржы активтерімен жасалатын           367102068
          операциялар бойынша сальдо
          Қаржы активтерін сатып алу                369102068
01        Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер       3754205
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi     369494
      006  Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын          369494
           сатып алу
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым      1873791
          министрлігі
     053  "Ғылым қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын           1873791
           қалыптастыру
   406    Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау    10920
          жөніндегі есеп комитеті
      003  "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу орталығы"         10920
           РМК-нің жарғылық капиталын қалыптастыру
   600    Қазақстан Республикасы Алматы қаласының     1500000
          өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу
          агенттігі
      002  "Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығы"      1500000
           АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту             
04        Білім беру                                   350000
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым      350000
          министрлігі
      032  Білім беруді және ғылымды институционалдық        350000
           дамыту
05        Денсаулық сақтау                              10920
   226    Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау       10920
          министрлігі
      025  "Республикалық балаларды оңалту орталығы"          10920
           РМК-нің жарғылық капиталын қалыптастыру
07        Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            9525000
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі    9525000
      049  "Ипотекалық кредиттерге кепілдік берудің         1025000
           қазақстандық қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын
           ұлғайту
      050  "Қазақстандық ипотекалық компания" АҚ-ның        8500000
           жарғылық капиталын ұлғайту
08        Мәдениет, спорт, туризм және                3556764
          ақпараттық кеңiстiк
   205    Қазақстан Республикасы Туризм және спорт      54600
          министрлігі
      013  Туризм мен спортты институционалдық дамыту         54600
   206    Қазақстан Республикасы Мәдениет және        3502164
          ақпарат министрлігі
      019  Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық    3502164
           дамыту                       
09        Отын-энергетика кешені және жер қойнауын   34006019
          пайдалану
   231    Қазақстан Республикасы Энергетика          34006019
          және минералдық ресурстар министрлігі     
      007  Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар        3470000
           паркі" технопаркін құру
      028  Атом өнеркәсібін институционалдық дамыту        28686193
      036  Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының        1849826
           Түркменстанның шаруашылық жүргізуші
           субъектілерінің алдындағы борыштарын өтеу
           бойынша іс-шаралар жүргізу
10        Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,        28149600
          ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
          қоршаған ортаны және жануарлар
          дүниесін қорғау, жер қатынастары           
   212    Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы    27275600
          министрлiгi
      043  "ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық      27275600
           капиталын ұлғайту
   234    Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны       874000
          қорғау министрлігі
      010  "Қазаэросервис" АҚ-ның жарғылық капиталын         874000
           ұлғайту
12        Көлік және коммуникация                    18608590
   215    Қазақстан Республикасы Көлік және           1874425
          коммуникация министрлігі
      017  "Қазавиализинг" АҚ-ның жарғылық капиталын        1874425
           ұлғайту
   601    Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш         8224165
          агенттігі
      005  "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық    8224165
           капиталын ұлғайту
   603    Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және  8510000
          байланыс агенттігі
      004  Байланыс пен хабар таратудың ұлттық              8510000
           спутниктік жүйесін дамыту
13        Басқалар                                  271140970
   104    Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  3000000
          Кеңсесі
      005  "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін              3000000
           әкімшілік ғимарат сатып алу
   208    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі  145500
      013  "Қазақстан ГАЖ орталығы" АҚ-ның жарғылық          145500
           капиталын ұлғайту
   217    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі   23400000
      027  Еуразия даму банкіне қатысушы мемлекеттердің    23400000
           нарықтық экономикасының қалыптасуы мен
           дамуына, олардың экономикалық өсуі мен сауда-
           экономикалық байланыстарын кеңейтуге
           жәрдемдесу
   220    Қазақстан Республикасы Экономика және       4533728
          бюджеттік жоспарлау министрлігі
      016  Мемлекеттік активтерді басқару жүйесін дамыту    4533728
   225    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым    15299654
          министрлігі
      057  "Самғау" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі"  15299654
           АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту
   233    Қазақстан Республикасы Индустрия және     224040000
          сауда министрлігі
      011  "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығының           5000000
           халықаралық орталығын құру
      017  "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның жарғылық    204840000
           капиталын ұлғайту
      020  "Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ-ның           200000
           жарғылық капиталын қалыптастыру
      021  Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация құру          14000000
           жөніндегі іс-шаралар өткізу
   694    Қазақстан Республикасы Президентінің Іс      722088
          басқармасы
      012  "Күйгенжар" АҚ-ның жарғылық капиталын             522088
           ұлғайту
      013  "Қазақстан Республикасы Президентінің
            телерадиокешені" ҰАҚ-ның жарғылық капиталын      200000
           ұлғайту
 
___________________________________________________________________
Санаты                     Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мың теңге
    Ішкi сыныбы
___________________________________________________________________
   1                         2                              3
___________________________________________________________________
 
          Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
6         Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
   01     Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
      1   Қаржы активтерін ел ішінде сатудан
           түсетін түсімдер                                2000000
 
___________________________________________________________________
                           Атауы                         Сомасы,
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
                             1                              2
___________________________________________________________________
           VI. Бюджет тапшылығы                    -229631233
          VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру      229631233
 
                   ________________________
 

       

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады