Ақпараттандыру туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 217 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 24.11.2015 № 418-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша «ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi ұйым», «ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi ұйымды», «Ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi ұйымның», «Ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi ұйым», «ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi ұйымға» деген сөздер тиісінше «мемлекеттiк техникалық қызмет», «мемлекеттiк техникалық қызметті», «Мемлекеттiк техникалық қызметтің», «Мемлекеттiк техникалық қызмет», «мемлекеттiк техникалық қызметке» деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Осы Заң ақпараттандырудың құқықтық негіздерін белгілейді, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану және қорғау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) автоматтандыру – адам еңбегін жеңілдету және оның нысандарын ығыстыру, үдерістердің өнімділігі мен ашықтығын арттыру мақсатында ақпаратты өңдеу, жүйелендіру, сақтау және беру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;
      1-1) ақпараттандыру – ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді қалыптастыруға және дамытуға бағытталған ұйымдастыру, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық үдеріс;
      2) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – ақпараттандыру және «электрондық үкімет» саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган;
      3) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      4) ақпараттандыру саласындағы оператор – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылған, мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды интеграциялау жөніндегі, ақпараттандыру саласындағы бірыңғай техникалық саясатты іске асыруға қатысу жөніндегі міндеттер, «электрондық үкіметтің» инфрақұрылымы жобалық интеграторының функциялары жүктелген заңды тұлға;
      5) ақпараттық жұмыстар – электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді құру жөніндегі қызмет;
      6) ақпараттық жүйе – аппараттық-бағдарламалық кешенді қолдана отырып, ақпаратты сақтауға, өңдеуге, іздестіруге, таратуға, беруге және ұсынуға арналған жүйе;
      7) ақпараттық жүйелерді, бағдарламалық өнімдерді, бағдарламалық кодтар мен нормативтік-техникалық құжаттаманы депозитке беру (бұдан әрі – депозитке беру) – бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтар мен нормативтік-техникалық құжаттаманың даналарын депозитарийге сақтауға беру;
      8) ақпараттық жүйелердің аудиті – ақпараттық жүйенің ағымдағы жай-күйінің, онда болып жатқан іс-әрекеттердің және оқиғалардың белгілі бір критерийлерге, техникалық регламенттерге, стандарттарға, нормативтік-техникалық құжаттамаға және (немесе) тапсырыс берушінің талаптарына сәйкестік деңгейін белгілейтін, оларды бағалаудың жүйелі процесі;
      9) ақпараттық жүйелердің, бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтар мен нормативтік-техникалық құжаттаманың депозитарийі (бұдан әрі – депозитарий) – бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтардың даналарын оларға ілеспе нормативтік-техникалық құжаттамасымен бірге жинақтауды, сипаттауды, сақтауды және жүйелеуді қамтамасыз етуге арналған арнаулы сақтау орны;
      10) ақпараттық-коммуникациялық желі – ақпараттық жүйелер арасындағы немесе олардың құрамдастары арасындағы өзара іс-қимылды, сондай-ақ ақпараттық ресурстарды беруді қамтамасыз ететін техникалық және аппараттық-техникалық құралдардың жиынтығы;
      10-1) ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингі жүйесі – компьютерлік оқиғаларға ден қоюды қоса алғанда, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-коммуникациялық желілер мен электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелеріне, иеленушілеріне және оларды пайдаланушыларға жәрдем көрсетуге бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешені;
      11) ақпараттық қызмет көрсету – пайдаланушыларға ақпараттық ресурстарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету;
      12) ақпараттық процестер – ақпаратты құру, жинау, өңдеу, жинақтау, сақтау, іздеу, тарату және тұтыну процестері;
      13) ақпараттық технологиялар – әдістердің, өндірістік процестердің және ақпаратты жинауды, құруды, сақтауды, жинақтауды, өңдеуді, іздестіруді, шығаруды, көшірмесін түсіруді, беру мен таратуды қамтамасыз ететін технологиялық кешенге біріктірілген бағдарламалық-техникалық құралдардың жиынтығы;
      14) аппараттық-бағдарламалық кешен – ақпараттық процестерді қамтамасыз ететін бағдарламалық және техникалық құралдардың жиынтығы;
      15) ашық кілттер инфрақұрылымы – Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес тіркеу куәліктерін басқаруға бағытталған ақпараттық жүйелер, ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешені;
      16) бағдарламалық өнім – ақпаратты өңдеу жүйесінің компьютерлік бағдарламаларының, рәсімдерінің, әдістерінің, қағидалары мен ілеспе құжаттамасының жиынтығы;
      17) алып тасталды - ҚР 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;
      18) домендік атау – Интернет желісіндегі адрестеу ережелеріне сәйкес қалыптастырылған, желі объектісіне атаулы жолданымға арналған және белгілі бір желілік мекенжайға сәйкес келетін нышандық (әріптік-цифрлық) белгі;
      19) интерактивтік қызмет көрсету – өзара ақпарат алмасуды қажет ететін, пайдаланушыларға олардың сұраулары бойынша немесе тараптардың келісімі бойынша электрондық ақпараттық ресурстарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету;
      20) интернет-ресурс – ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде жұмыс істейтін электрондық ақпараттық ресурс, оны жүргізу және (немесе) пайдалану технологиясы, сондай-ақ ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ұйымдық құрылым;
      21) интернет-ресурстың меншік иесі – интернет-ресурсты иелену, пайдалану және оған билік ету құқықтарын толық көлемде іске асыратын субъект;
      22) компьютерлік оқиға – ақпараттық жүйелердің, ақпараттық ресурстардың, ақпараттық-коммуникациялық желілердің тиісінше жұмыс істеуіне қауіп төндіретін және (немесе) олардың айналысындағы ақпаратты заңсыз алу, көшірмесін түсіру, тарату, бұрмалау, түрлендіру, жою немесе бұғаттау үшін жағдай жасайтын, олардың жұмысында жекелеген немесе сериялы түрде туындайтын олқылықтар;
      23) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясы – «электрондық үкіметті» қалыптастыруды және мемлекеттік органдарды ақпараттандыру саласындағы жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган;
      24) құжатталған ақпарат – материалдық жеткізгіште тіркелген, өзін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін деректемелері бар ақпарат;
      25) құпиялы электрондық ақпараттық ресурстар – мемлекеттік құпияларды қамтымайтын электрондық ақпараттық ресурстар, оларға қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шектеледі немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда олардың меншік иесі не иемденушісі шектейді;
      26) «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесі – мекенжайлар және олардың құрамдас бөліктері туралы мәліметтерді жасауға, жинақтау мен өңдеуге және Қазақстан Республикасының мекенжай алаңын біріздендіруге арналған аппараттық-бағдарламалық кешен;
      27) мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көлiк ортасы - Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан, ведомствоаралық ақпараттық-коммуникациялық желiден тұратын, басқару және ұйымдастыру мақсаттарын iске асыруға және жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын қоса алғанда, мемлекеттiк органдардың өзара іс-әрекетіне арналған, сондай-ақ «электрондық үкiметтiң» электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерiнiң өзара iс-әрекетін қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялар желiсi;
      28) мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көлiк ортасының операторы - мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көлiк ортасының аппараттық-бағдарламалық кешенi бар және мемлекеттiк органдарға, аумақтық бөлiмшелер мен ведомстволық бағыныстағы ұйымдарға байланыс қызметiн көрсететiн, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;
      28-1) мемлекеттік техникалық қызмет - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын;
      29) пайдаланушы – өзіне қажетті электрондық ақпараттық ресурстарды алу үшін ақпараттық жүйеге жүгінетін және оларды пайдаланатын субъект;
      30) транзакциялық қызмет көрсету – электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, өзара ақпарат алмасуды талап ететін, пайдаланушыларға электрондық ақпараттық ресурстарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету;
      31) электрондық ақпараттық ресурстар – электрондық түрде сақталатын (ақпараттық дерекқорлар), ақпараттық жүйелердегі ақпарат;
      32) электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді иемденуші – аталған объектілерді олардың меншік иесі айқындаған шекте және тәртіппен иелену, пайдалану және оларға билік ету құқықтарын іске асыратын субъект;
      33) электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді қорғау – ақпаратты алу, көшірмесін түсіру, тарату, бұрмалау, жою немесе бұғаттау жөніндегі заңсыз іс-әрекеттерді қоса алғанда, электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді сақтауға, оларға заңсыз қол жеткізуді болғызбауға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешені;
      34) электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелердің меншік иесі – электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді иемдену, пайдалану және оларға билік ету құқықтарын толық көлемде іске асыратын субъект;
      35) электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімі – электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер сипаттамаларының жиынтығын қамтитын жүйеленген тізбе;
      36) «электрондық әкімдік» – жергілікті атқарушы органдардың функцияларын оралымды және сапалы орындауға бағытталған, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым негізінде өңірлік мемлекеттік басқару жүйесі;
      37) электрондық қызмет көрсету – ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық, интерактивтік және транзакциялық қызмет көрсетуді ұсыну; 
      38) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      39) электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттiк қызметтер – ақпараттық технологиялар қолданыла отырып көрсетілетін мемлекеттiк қызметтер;
      40) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      41) «электрондық үкімет» – мемлекеттік функцияларды уақтылы және сапалы орындауға бағытталған, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым негізінде мемлекеттік басқару жүйесі;
      42) «электрондық үкімет» инфрақұрылымының жобалық интеграторы – «электрондық үкіметтің» ведомствоаралық ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету жөніндегі жобалық-ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды жүзеге асыратын ұйым;
      43) «электрондық үкіметтің» веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге қол жеткізудің бірыңғай терезесі болатын ақпараттық жүйе;
      44) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі – жеке және заңды тұлғалардың төлемдерін жүзеге асыру кезінде екінші деңгейдегі банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың және «электрондық үкіметтің» ақпараттық жүйелері арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйе;
      45) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің операторы – дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі, «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға. «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі операторының дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) иемденушілері Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылады;
      46) «электрондық үкіметтің» шлюзі – электрондық қызметтер көрсетуді іске асыру шеңберінде «электрондық үкіметтің» ақпараттық жүйелерін интеграциялауға арналған ақпараттық жүйе.
       Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгерту енгізілді - ҚР 2011.07.21 N 468-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      2-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы
              заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады. 

      3. Алып тасталды - ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      4. Осы Заңның күші ақпараттың мазмұны мен таратылу тәсілдеріне қолданылмайды.
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.12 № 537-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      3-бап. Ақпараттандыру объектілері мен субъектілері

      1. Электрондық ақпараттық ресурстар, ақпараттық жүйелер, ақпараттық жұмыстар мен электрондық қызметтер көрсету ақпараттандыру объектілері болып табылады. 

      2. Қазақстан Республикасының аумағында ақпараттандыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын немесе құқықтық қатынастарға қатысатын мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар ақпараттандыру субъектілері болып табылады.

2-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
РЕТТЕУ МЕН БАҚЫЛАУ

      4-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеудің
              мақсаттары мен принциптері

      1. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары Қазақстан Республикасының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту, оның ішінде "электрондық үкіметті" қалыптастыру, сондай-ақ елдің әлеуметтік және экономикалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады. 

      2. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеу:
      1) азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық және азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қатаң сақтау; 

      2) жеке және заңды тұлғалардың ақпараттандыру саласындағы қызметке қатысуға және оның нәтижелерін пайдалануға тең құқылығы; 

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қол жеткізу шектелген электрондық ақпараттық ресурстардан басқа мемлекеттік органдардың қызметі туралы ақпаратты қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға еркін қол жеткізу және оларды берудің міндеттілігі (ашықтық презумпциясы); 

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қол жеткізу шектелмеген кез келген электрондық ақпараттық ресурстарды іздеудің, өндіру мен берудің еркіндігі; 

      5) электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану және ақпараттық технологияларды қолдану кезінде жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

      6) электрондық ақпараттық ресурстарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында оларды жариялы таратудың не мемлекеттік органдарға берудің міндетті сипаты белгіленіп, олардың уақтылы берілуі, объективтілігі, толықтығы мен дұрыстығы; 

      7) адал бәсекенің қамтамасыз етілуі; 

      8) ұлттық электрондық ақпараттық ресурстар мен ұлттық ақпараттық жүйелерді орталықтандырылған басқарудың қамтамасыз етілуі;

      9) ақпараттандыру саласының сенімділігі мен оны басқарудың Қазақстан Республикасының аумағындағы бірыңғай стандарттар негізінде қамтамасыз етілуі; 

      10) ақпараттық технологияларды қолдануға қойылатын талаптарды белгілеу кезінде технологиялық бейтараптылықтың сақталуы; 

      11) дербес деректердiң жиналуы, өңделуi оларды жинау мақсаттарымен шектеу қағидаттарына негiзделген.

      3. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
       Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ақпараттандыру
              саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің ақпараттандыру саласындағы құзыретіне: 

      1) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастыру;

      2) халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету; 

      3) ақпараттық жұмыстардың және электрондық қызметтер көрсетудің нарығын қалыптастыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 

      4) "электрондық үкіметті" қалыптастыру мен оның жұмыс істеу, мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды және мемлекеттік ақпараттық жүйелерді құру мен дамыту және олардың Қазақстан Республикасының бірыңғай ақпараттық кеңістігінде өзара іс-қимыл жасау жағдайларын қамтамасыз ету;

      5) мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының жүйесін дамытуға, электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдануға жағдай жасау; 

      6) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастыру, оны пайдалану жөніндегі шараларды әзірлеу мен жүзеге асыру, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге мемлекеттік және жеке меншік құқығын қорғауды қамтамасыз ету; 

      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясы туралы ережені және оның құрамын бекіту; 

      9) ақпараттандыру саласындағы операторды, «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің операторын және мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көлiк ортасының операторын айқындау;

      10) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      11) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалар міндетті түрде беретін құжатталған ақпарат пен электрондық құжаттардың тізбесін бекіту

      12) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың құрамына енгізілетін дербес деректердiң тізбесін бекіту;

      12-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      13) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      14) мемлекеттік ақпараттық жүйелерді және мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау жүргізу тәртібін бекіту

      15) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      16) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      17) алып тасталды - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      18) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      19) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      19-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
      20) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымензаңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады.
       Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.07.10 N 178-IV, 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.21 N 468-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      6-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті органның құзыретіне:
      1) ақпараттандыру және «электрондық үкімет» саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
      2) Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының сақталуы тұрғысынан ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
      3) ақпараттандыру саласындағы стандарттау және сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарға қатысу;
      4) ақпараттандыру саласында инвестициялық жобалар әзірлеуді ұйымдастыру, ақпараттандыру саласын дамытудың және жетілдірудің негізгі бағыттары мен басымдықтарын іске асыру, оның сапасын, қолжетімділігін және жұмыс істеуінің орнықтылығын арттыру;
      5) ақпараттандыру саласындағы техникалық регламенттерді әзірлеу және бекіту;
      5-1) электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің және депозитарийдің мемлекеттік тіркелімін жүргізу қағидаларын бекіту;
      5-2) ұлттық электрондық ақпараттық ресурстар мен ұлттық ақпараттық жүйелердің тізбесін бекіту;
      5-3) мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингі ақпараттық жүйесiнiң ақпараттық жүйелермен ақпарат алмасу қағидаларын бекiту;
      5-4) мемлекеттік органдар туралы электрондық ақпараттық ресурстардың тізбесін және оларды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастыру тәртібін айқындау;
      6) электрондық қызметтер көрсету нарығының жұмыс істеуі үшін жағдай жасау;
      7) «электрондық үкіметті» қалыптастыру және мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді дамыту, олардың Қазақстан Республикасының бірыңғай ақпараттық кеңістігіндегі үйлесімділігін және өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;
      8) алынып тасталды - ҚР 13.01.2014 N 159-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      9) ақпараттандыру саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде ұлттық электрондық ақпараттық ресурстар мен ұлттық ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді қалыптастыру және олардың жұмыс істеуі тәртібін, ақпараттық жүйелерге, ақпараттандыру саласындағы инвестициялық жобаларға аудит жүргізу тәртібін, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталықтарының мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;
      10) инвестициялар тарту жүйесін және ақпараттандыру саласындағы инвестициялық жобаларды әзірлеу мен іске асыруды ынталандыру тетіктерін жетілдіру;
      11) ақпараттандыру саласындағы және «электрондық үкіметті» қалыптастыру кезінде қызметті салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;
      12) ақпараттандыру саласында және «электрондық үкіметті» қалыптастыру кезінде халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
      13) Қазақстан Республикасының электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерін тіркеу;
      14) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      15) бағдарламалық өнімдерді, бағдарламалық кодтарды, депозитарийдегі нормативтік-техникалық құжаттаманы сынақтан өткізу, тіркеу, беру, сақтау, депозитарийге берілуінің толықтығын қамтамасыз ету және оларды тіркеу, беру және сақтау туралы мәліметтерді ұсыну тәртібін бекіту;
      16) мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық желілерін пайдалану және олардың өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлеу және бекіту;
      17) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;
      18) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      19) бюджет қаражаты есебінен жасалатын және (немесе) сатып алынатын мемлекеттік ақпараттық жүйелердің, аппараттық-бағдарламалық кешеннің техникалық құжаттама (техникалық тапсырма, техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық ерекшелік) талаптарына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асыру;
      20) орталық мемлекеттік органдар және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана әкімдіктерінің интернет-ресурстарының жұмыс істеуін, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеуін және мемлекеттік қызметтер көрсетудің автоматтандырылуын бақылауды жүзеге асыру;
      21) мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияланатын мемлекеттік ақпараттық және мемлекеттік емес жүйелерді олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына және стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау;
      22) мемлекеттік ақпараттық жүйелерді пайдалануға (өнеркәсіптік пайдалануға) қабылдау жөніндегі іс-шараларға қатысу;
      23) ақпараттық жүйелерді құруға, дамытуға және сүйемелдеуге арналатын шығындар нормативтерін әзірлеу және бекіту;
      24) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      25) бюджет қаражаты есебінен жасалатын және (немесе) сатып алынатын ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің, оның ішінде оларға енгізілетін өзгерістердің техникалық-экономикалық негіздемесіне, техникалық ерекшелігіне және техникалық тапсырмасына сараптама жүргізу;
      26) Интернет желісінің қазақстандық сегментінің домендік кеңістігін тіркеуді айқындау, оны тіркеу, пайдалану және тарату тәртібін әзірлеу және бекіту;
      27) ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді «электрондық үкімет» инфрақұрылымына интеграциялау үшін оларды пайдалануда бірыңғай технологиялық стандарттардың талаптарын орындау және компьютерлік инциденттерге ден қою жөніндегі қызметті үйлестіру;
      28) алынып тасталды - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      29) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      30) ақпаратты алу, көшірмесін түсіру, тарату, бұрмалау, жою немесе бұғаттау бойынша заңсыз іс-әрекеттерді болғызбауды қоса алғанда, ақпараттық технологияларды қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-коммуникациялық желілер мен электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелеріне, иемденушілері мен пайдаланушыларына жәрдем көрсету;
      30-1) бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін компьютерлiк жүйенің техникалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындыны беру қағидаларын әзірлеу;
      30-1) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      30-2) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      30-3) алып тасталды - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      30-4) бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін компьютерлiк жүйенің техникалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындылар беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;
      31) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.
       Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 N 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 N 468-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.01.2014 N 159-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      7-бап. Орталық атқарушы органдардың ақпараттандыру
              саласындағы құзыреті

      Орталық атқарушы органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыретіне: 

      1) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстармен өзара іс-қимыл жасайтын мемлекеттік ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану тәртібін, сондай-ақ осы ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық қызметтер көрсету тәртібін уәкілетті органмен келісім бойынша айқындау; 

      2) ақпараттандыру және «электрондық үкiмет» саласындағы инвестициялық жобаларды әзiрлеу және уәкiлеттi органмен келiсу;

      3) орталық атқарушы органдардың ақпараттық жүйелері мен жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелері арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл жасау тәртібін жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп айқындау;

      4) "электрондық үкіметті" қалыптастыру, мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік ақпараттық жүйелерді, мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық желілерін дамыту, олардың ақпараттық-коммуникациялық желілерін дамыту, олардың Қазақстан Республикасының бірыңғай ақпараттық кеңістігіндегі үйлесімділігі мен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; 

      5) жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік ақпараттық жүйелерге қол жеткізуін ұйымдастыру; 

      6) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік ақпараттық жүйелердің есепке алынуы мен тіркелуін, сондай-ақ депозитке берілуін қамтамасыз ету;
      7) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.
      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      8-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың,
              астананың) жергілікті атқарушы органдарының
              ақпараттандыру саласындағы құзыреті

      1. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының ақпараттандыру саласындағы құзыретіне: 

      1) жергілікті атқарушы органдардың электрондық ақпараттық ресурстарымен өзара іс-қимыл жасайтын ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану тәртібін, сондай-ақ осы ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық қызметтер көрсету тәртібін уәкілетті органмен келісім бойынша айқындау; 

      2) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте iске асырылатын ақпараттандыру және «электрондық үкiмет» саласындағы инвестициялық жобаларды әзiрлеу және уәкiлеттi органмен келiсу;

      3) "электрондық әкімдікті" қалыптастыру және жергілікті атқарушы органдардың электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерін, ақпараттық-коммуникациялық желілерін дамыту, олардың Қазақстан Республикасының бірыңғай ақпараттық кеңістігіндегі үйлесімділігі мен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; 

      4) жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік ақпараттық жүйелерге қол жеткізуін, оның ішінде осы қол жеткізуді ұйымдастыру үшін адамдар тұрмайтын үй-жайлар бөлу арқылы ұйымдастыру; 

      5) мемлекеттік электрондық ақпараттық жүйелердің есепке алынуы мен тіркелуін, сондай-ақ депозитке берілуін қамтамасыз ету жатады. 

      2. Төмен тұрған әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органына тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте электрондық қызметтер көрсетуді ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді.
      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      9-бап. Ақпараттандыру саласындағы оператордың құзыреті

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді -2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      Ақпараттандыру саласындағы оператор:

      1) ақпараттандыру саласында бiрыңғай техникалық саясатты iске асыру мақсатында мемлекеттiк органдардың инвестициялық жобаларын жоспарлауға, қалыптастыруға және талдауға қатысады, сондай-ақ оларды дамытуға қатысуға құқылы;

      2) мемлекеттік ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын, олардың әлемдік ақпараттық жүйелерге интеграциялануын қамтамасыз етеді; 

      3) Қазақстан Республикасының "электрондық үкіметі" инфрақұрылымының жобалық интеграторы қызметін жүзеге асырады; 

      4) бағдарламалық-аппараттық құралдарға жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді, ұлттық электрондық ақпараттық ресурстар мен ұлттық ақпараттық жүйелер енгізуді және (немесе) және оларды сүйемелдеуді жүзеге асырады, сондай-ақ осы мақсаттар үшін персоналды оқытуға құқылы; 

      5) жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік ақпараттық жүйелерге қол жеткізуіне техникалық жағдай жасалуын қамтамасыз етеді; 

      6) алып тасталды - ҚР 2009.07.10. N 178-IV Заңымен

      7) Қазақстан Республикасы Үкіметінің интернет-ресурсы мен Қазақстан Республикасы "электрондық үкіметінің" веб-порталын құру мен техникалық жағынан сүйемелдеуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары интернет-ресурстарының мониторингін қамтамасыз етеді; 

      8) алып тасталды - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен;

      9) "электрондық үкіметті" қалыптастыру кезінде мемлекеттік органдарға консультациялық және практикалық көмек көрсетеді; 

      10) алып тасталды - ҚР 2009.07.10. N 178-IV Заңымен;  

      11) Қазақстан Республикасының "электрондық үкіметін" қалыптастыру кезінде жобаларды басқару және техникалық жағынан сүйемелдеу функцияларын жүзеге асырады.
      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2009.07.10 N 178-IV Заңымен, 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       9-1-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік монополия

      1. Мемлекеттік техникалық қызмет мемлекеттік монополияға жататын қызметтің мынадай түрлерін:
      1) ақпараттық жүйелерді олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттық зерттеуді;
      2) мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстарын, ақпараттық жүйелерін, ақпараттық-коммуникациялық желілерін, сондай-ақ мемлекеттік ақпараттық жүйелермен ықпалдасатын мемлекеттік емес жүйелерді қорғауды қамтамасыз етудің мониторингін;
      3) мемлекеттік ақпараттық жүйелердің бағдарламалық өнімдерін, бағдарламалық кодтарын сынақтан өткізуді және олардың нормативтік-техникалық құжаттамасына сараптама жүргізуді;
      4) мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiн құруға, енгiзуге және дамытуға бағытталған инвестициялық жобалардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізуді;
      5) Интернет желісіне қол жеткізудің бірыңғай шлюзін және Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық почтасының бірыңғай шлюзін техникалық сүйемелдеуді;
      6) электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелер мен ақпараттық жүйелер депозитарийінің, бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтар мен нормативтік-техникалық құжаттаманың мемлекеттік тіркелімін жүргізуді;
      7) ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингі жүйесін ұйымдастырушылық және техникалық сүйемелдеуді;
      8) жоғарғы деңгейдегi қазақстандық домендік атауға қызмет көрсететiн домендiк атаулар серверлерiнiң үзiлiссiз орнықты жұмыс iстеу мониторингін;
      9) өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын байланыс операторларының ақпараттық-коммуникациялық желілерін адрестеу және нөмірлеу жоспарларын сүйемелдеуді жүзеге асырады.
      2. Мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын монополияға қарсы органның келісімі бойынша уәкілетті орган белгілейді.
       Ескерту. 2-тарау 9-1-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2009.07.10 N 178-IV Заңымен, жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      9-2-бап. Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік
                ортасы операторының өкілеттіктері

      Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасының операторы:
      1) мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің ақпараттық-коммуникациялық желілерін интеграциялауды жүзеге асырады;
      2) мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасын жобалауды, құруды және дамытуды басқарады;
      3) мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына әкімшілік етуді және сервистік қолдауды, аппараттық-бағдарламалық құралдарға жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді және мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық іс-шараларды жүзеге асырады;
      4) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарын, мемлекеттік органдарды және олардың аумақтық бөлімшелерін мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына және әлемдік ақпараттық ресурстарға қосуды жүзеге асырады;
      5) ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына қосылған жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, мемлекеттік органдарға және олардың аумақтық бөлімшелеріне байланыс қызметтерін көрсетеді;
      6) мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасының байланыс арналарының қорғалуын ұйымдастыруды жүзеге асырады.
      Ескерту. 2-тарау 9-2-баппен толықтырылды - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.04.27 N 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      9-3-бап. «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзі операторының
               өкілеттіктері

      «Электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің операторы:
      1) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
      2) мемлекеттік органдармен төлемақы талап ететін электрондық қызметтер көрсетудің тізбесін кеңейту мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды;
      3) екінші деңгейдегі банктер мен ұйымдардың клиенттеріне «электрондық үкіметтің» транзакциялық сервистерін ұсыну мәселелері бойынша екінші деңгейдегі банктермен, ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды;
      4) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі шеңберінде жүргізілетін операцияларға кепілдік берілуін қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
      5) аударым операцияларын лицензиясыз жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі операторының Қазақстан Республикасының ақша төлемі мен аударымы туралы заңнамасын орындауын бақылауды жүзеге асырады.
      Ескерту. 2-тарау 9-3-баппен толықтырылды - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3-тарау. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР, ОЛАРДЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ

      10-бап. Электрондық ақпараттық ресурстардың түрлері

      1. Электрондық ақпараттық ресурстар меншік құқығына қарай: 

      1) мемлекеттік; 

      2) мемлекеттік емес болып бөлінеді. 

      2. Электрондық ақпараттық ресурстар қолжетімділік санатына қарай: 

      1) жалпыға ортақ қолжетімді

      2) қолжетімділігі шектелген болып бөлінеді. 

      3. Бюджет қаражаты есебінен құрылатын, сатып алынатын және жинақталатын, сондай-ақ мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де тәсілдер арқылы алған электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттік болып табылады.
      Мемлекеттің экономикасы мен қауіпсіздігі үшін стратегиялық маңызы бар мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар ұлттық болып табылады.

      4. Жеке және заңды тұлғалардың қаражаты есебінен құрылатын және сатып алынатын, сондай-ақ олар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де тәсілдер арқылы алынған электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттік емес болып табылады. 

      5. Меншік иесі немесе иемденушісі пайдалану шарттарын көрсетпей беретін немесе тарататын электрондық ақпараттық ресурстар, сондай-ақ өзіне қол жеткізу еркін болып табылатын және оларды беру және тарату тәсілінің нысанына байланысты болмайтын мәліметтер жалпыға ортақ қолжетімді болып табылады.

      6. Оларға қолжетімділікті Қазақстан Республикасының заңдары немесе олардың меншік иесі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда иеленушісі шектейтін мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстар болып табылады.
      Ескерту. 10-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      11-бап. Мүлік құрамының элементі және меншік құқығының
               объектісі ретіндегі электрондық ақпараттық
               ресурстар

      1. Электрондық ақпараттық ресурстар мүлік құрамының элементі ретінде мемлекеттік және жеке меншікте болуы мүмкін. 

      2. Электрондық ақпараттық ресурстарға меншік құқығы мен өзге де құқықтардың туындау, өзгеру және тоқтатылу негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен реттеледі. 

      3. Электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген барлық құқықтарды пайдаланады, оның ішінде:

      1) электрондық ақпараттық ресурстарды шаруашылық жүргізуге немесе оралымды басқаруға беруге; 

      2) өз құзыреті шегінде электрондық ақпараттық ресурстарға өңдеу, қорғау және қол жеткізу режимі мен ережелерін белгілеуге; 

      3) электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау, көшіру және тарату кезінде оларға билік ету шарттарын айқындауға құқылы. 

      4. Заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын электрондық ақпараттық ресурстар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес олардың мүлкінің құрамына енгізіледі. 

      5. Мемлекеттік органдардың құзыретіне сәйкес олардың қарауындағы мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттік мүлік құрамында есепке алынуға және қорғалуға тиіс. 

      6. Субъектілер мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін міндетті тәртіппен өздері ұсынған электрондық ақпараттық ресурстарға өз құқықтарын жоғалтпайды. 

      7. Мемлекеттік құпияларға жатқызылған мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі оларға Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасында айқындалатын тәртіппен билік етуге құқылы. 

      8. Электрондық ақпараттық ресурстар Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларға жатқызылған жағдайда, мемлекет оларды жеке және заңды тұлғалардан сатып алуға міндетті. Меншік құқығы тоқтатылған кезде электрондық ақпараттық ресурстар олардың нарықтық бағасы негізге алына отырып бағаланады. 

      9. Ақпараттық жүйелерге және өзге де электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу құралдарына меншік құқығы басқа меншік иелеріне тиесілі электрондық ақпараттық ресурстарға меншік құқығын туындатпайды. 

      10. Ақпараттық жүйелер құрамына енгізілген электрондық ақпараттық ресурстарға құқықтар электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің меншік иелері арасындағы келісіммен айқындалады. 

      11. Қызмет көрсетулерді ұсыну тәртібімен немесе ақпараттық жүйелер мен өзге де өңдеу құралдарын бірлесіп пайдалану кезінде өңделетін электрондық ақпараттық ресурстар электрондық ақпараттық ресурстардың иеленушісіне тиесілі болады. Бұл ретте жасалып, шығарылған өнімнің тиесілігі және оны пайдалану шартпен реттеледі.

      12-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру
               және пайдалану

      1. Электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі және (немесе) иесі оларды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулерді ескере отырып, еркін пайдалануға және таратуға құқылы. 

      2. Ақпараттық жүйелер арасындағы ақпараттық алмасу нысанасы болып табылатын электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану мен тарату осы электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің меншік иесі және (немесе) иеленушісі белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады. 

      3. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қалыптастырылады. Мемлекеттік ақпараттық жүйелерді қалыптастыру үшін сатып алынатын немесе жасалатын бағдарламалық өнімдердің қазақ тілінде интерфейсі болуға тиіс.

      4. Ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру мен пайдалануды мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады. 

      5. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру, сақтау және пайдалану, оларға қол жеткізу мен қорғау ережелерін олардың меншік иесі және (немесе) иеленушісі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындайды және қамтамасыз етеді. 

      6. Осы Заңның 14-бабында көзделген жағдайларда мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың электрондық ақпараттық ресурстарды беруі міндетті болып табылады. 

      7. Мемлекеттік органдардың мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру жөніндегі қызметі бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады.
      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 15.04.2013 N 89-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      13-бап. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық
              ресурстар

      Ескерту. 13-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      1. Дербес деректердi қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар құпиялы электрондық ақпараттық ресурстар санатына жатады, олардың жиналуы, өңделуі жинау мақсаттарымен шектеледi.

      2. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін жеке тұлғалардан олардың жеке және отбасының құпиясын қамтитын жеке өмірі, оған қоса олардың шығу тегі, денсаулығы, көзқарастары, саяси және діни нанымдары туралы мәліметтер беруді қоса алғанда, жеке тұлғалардың хат алысу, телефонмен сөйлесу, почта, телеграф және өзге де хабарларының құпияларын талап етуге немесе мұндай мәліметтерді олардың еркінен тыс өзгеше түрде алуға ешкімнің құқығы жоқ. 

      3. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар үшін сол деректер өзіне тиесілі жеке тұлға оларды берген кезден бастап құпиялылықтың сақталуы міндетті. 

      4. Жеке тұлғалар туралы дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды мүліктік және (немесе) моральдық зиян келтіру, Қазақстан Республикасының заңдарында кепілдік берілген құқықтар мен бостандықтарды іске асыруды шектеу мақсатында пайдалануға жол берілмейді.
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 21.05.2013 № 95-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      14-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу

      1. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстары жалпыға ортақ қолжетімді болып табылады. 

      2. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстар мемлекеттік құпияларға жатқызылған және құпиялы электрондық ақпараттық ресурстар болып бөлінеді. 

      3. Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік құпияларға жатқызу Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

      4. Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, электрондық ақпараттық ресурстарды құпиялыққа жатқызу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. 

      5. Мыналарды: 

      1) мемлекеттік құпиялардан тұратын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, нормативтік құқықтық актілерді; 

      2) төтенше жағдайлар, табиғи және техногендік апаттар, азаматтардың, елді мекендер мен өндірістік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті ауа райы, санитарлық-эпидемиологиялық, өзге де жағдайлар туралы мәліметтерді; 

      3) мемлекеттік органдардың қызметі туралы ресми мәліметтерді; 

      4) мемлекеттік органдардың, кітапханалардың, мұрағаттар мен өзге де ұйымдардың ашық ақпараттық жүйелерінде жинақталған мәліметтерді қамтитын мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді шектеуге болмайды.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      5-тармақты 5) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 31.10.2015 № 378-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР, ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚҰРАЛДАРЫ

      15-бап. Ақпараттық жүйелердің түрлері

      1. Ақпараттық жүйелер меншік құқығына қарай: 

      1) мемлекеттік; 

      2) мемлекеттік емес болып бөлінеді. 

      2. Ақпараттық жүйелер қолжетімділік санатына қарай: 

      1) жалпыға ортақ қолжетімді; 

      2) қолжетімділігі шектелген болып бөлінеді. 

      3. Бюджет қаражаты есебінен құрылатын және (немесе) сатып алынатын, сондай-ақ мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де тәсілдер арқылы алған ақпараттық жүйелер мемлекеттік болып табылады.
      Мемлекеттің экономикасы мен қауіпсіздігі үшін стратегиялық маңызы бар мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардан тұратын ақпараттық жүйелер ұлттық болып табылады. 

      4. Жеке және заңды тұлғалардың қаражаты есебінен құрылатын және (немесе) сатып алынатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де тәсілдер арқылы алынған ақпараттық жүйелер мемлекеттік емес болып табылады. 

      5. Олардың меншік иесі немесе иеленушісі оларды пайдалану шарттарын көрсетпей беретін немесе тарататын электрондық ақпараттық ресурстарды, сондай-ақ өзіне қол жеткізу еркін болып табылатын және оларды беру және тарату тәсілінің нысанына байланысты болмайтын электрондық ақпараттық ресурстарды қамтитын ақпараттық жүйелер жалпыға ортақ қолжетімді болып табылады. 

      6. Оларға қолжетімділікті Қазақстан Республикасының заңдары немесе олардың меншік иесі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда иеленушісі шектейтін электрондық ақпараттық ресурстарды қамтитын ақпараттық жүйелер қолжетімділігі шектелген ақпараттық жүйелер болып табылады.

      16-бап. Меншік құқығының объектісі ретіндегі ақпараттық
               жүйелер

      1. Ақпараттық жүйенің меншік иесінің ақпараттық жүйеге тұтас мүлік кешені ретінде иелену, пайдалану және билік ету құқығы болады. 

      2. Техникалық құралдардың, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің меншік иелері әртүрлі тұлғалар болған жағдайда, ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібі осы тұлғалар арасында келісіммен айқындалады. 

      3. Егер электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі өзгеше белгілемесе, ақпараттық жүйенің меншік иесі электрондық ақпараттық ресурстардың орнын ауыстыруға және таратуға тыйым салуға немесе оған шек қоюға құқылы.

      17-бап. Мемлекеттік ақпараттық жүйелерді құру, қол
               жеткізу және пайдалану

      1. Мемлекеттік ақпараттық жүйелер мемлекеттік органдар мен ұйымдарда электрондық қызметтер көрсету, ақпарат алмасуды қамтамасыз ету, қызметті үйлестіру және басқару процестерін оңтайландыру мақсатында құрылады. 

      2. Мемлекеттік ақпараттық жүйелер осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құрылады.
      Мемлекеттік ақпараттық жүйелерді құру және оларды іске асыру тәртібі жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуді Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясы жүзеге асырады. 

      3. Мемлекеттік ақпараттық жүйені пайдалануға беру оның ақпараттық қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттаудың нәтижелері бойынша және сынақ зертханасында мемлекеттік ақпараттық жүйелердің бағдарламалық өнімдеріне, бағдарламалық кодтарына сынақтардың және олардың нормативтік-техникалық құжаттамасына сараптаманың оң нәтижесі болған кезде жүзеге асырылады . 

      4. Мемлекеттік ақпараттық жүйеге қол жеткізу мемлекеттік ақпараттық жүйенің иеленушісі әзірлейтін ережелермен айқындалады.

      5. Мемлекеттік ақпараттық жүйелер қазақ және орыс тілдерінде жасалады және сақталады. Осы жүйелердегі қазақ тіліндегі ақпараттың көлемі орыс тіліндегі ақпараттың көлемінен кем болмауға тиіс.
       Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.07.10 N 178-IV, 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      18-бап. Мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді құру, қол
               жеткізу және пайдалану

      1. Мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру, ақпараттық жұмыстарды орындау және электрондық қызметтер көрсету мақсатында жеке және заңды тұлғалар құрады.
      2. Мемлекеттік емес ақпараттық жүйеге қол жеткізу және оны пайдалану тәртібін оның меншік иесі немесе иеленушісі айқындайды.

      19-бап. Ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылы

      1. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің меншік иелері және (немесе) иеленушілері Қазақстан Республикасында деректер берудің стандарттық хаттамаларын пайдалану негізінде әр түрлі ақпараттық жүйелер арасында ақпарат алмасуды және деректер беруді ұйымдастыру үшін желіаралық қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. 

      2. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып жедел-іздестіру қызметі Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

       3. Мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелер оның ақпараттық қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттауға жатады.
       Ескерту. 19-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2009.07.10. N 178-IV Заңымен.

      20-бап. Мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі электрондық
              ақпараттық ресурстарды өңдеу, сақтау және
              резервтік көшіру құралдарына қойылатын міндетті
              талаптар

      1. Мемлекеттік ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау, өңдеу және беру үшін пайдаланылатын техникалық құралдар техникалық реттеу саласындағы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      2. Мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды сақтауды мемлекеттік ақпараттық жүйелерді иеленушілер қамтамасыз етеді, олар мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың сақталуына, жоғалуына, бұрмалануына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жауапты болады, ал қажет болған жағдайда оларды қалпына келтіруді жүзеге асырады. 

      3. Мемлекеттік ақпараттық жүйедегі мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың резервтік көшірмесін дайындау мемлекеттік ақпараттық жүйелерді иеленушілер үшін міндетті болып табылады.
      Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қамтитын резервтік көшірмені дайындау және оны сақтау тәсілі келесі резервтік көшірмені дайындаған кезге дейін электрондық ақпараттық ресурстардың сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.

      21-бап. Ақпараттық-коммуникациялық желілерді пайдалану

      1. Қазақстан Республикасының аумағында ақпараттық-коммуникациялық желілерді пайдалану Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасы мен ақпараттандыру және байланыс саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары сақтала отырып жүзеге асырылады.

      2. Ақпараттық-коммуникациялық желілерді пайдалана отырып халықаралық ақпарат алмасу Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттардың талаптары сақтала отырып жүзеге асырылады.

       3. Сот ақпараттық-коммуникациялық желілер бойынша таратылатын ақпаратты осы Заңның және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінің талаптарына қайшы келеді деп таныған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органдар, байланыс операторлары, интернет-ресурстардың меншік иелері бұқаралық ақпарат құралы өнімінің Қазақстан Республикасының аумағында таратылуын не бұқаралық ақпарат құралының шығарылуын тоқтата тұруға не тоқтатуға міндетті.

      4. Интернет-ресурс бұқаралық ақпарат құралы болып табылған жағдайда, бұқаралық ақпарат құралының өнімін таратуды не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды тоқтата тұру туралы сот шешімі үш айдан аспайтын мерзімге сол атаумен немесе қайталанатын атаумен домендік атауды пайдалануға тыйым салуға әкеп соғады.
      Интернет-ресурс бұқаралық ақпарат құралы болып табылған жағдайда, бұқаралық ақпарат құралының өнімін таратуды не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды тоқтату туралы сот шешімі домендік атаудың тіркелуінің күшін жоюға және тіркелуінің сот шешімімен бұрын күші жойылған сол атаумен немесе қайталанатын атаумен домендік атауды бір жыл бойы пайдалануға тыйым салуға әкеп соғады.
       Ескерту. 21-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2009.07.10. N 178-IV Заңымен.

5-тарау. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАРДЫ, АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ, ТІРКЕУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ
АУДИТІ

      22-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды және
               ақпараттық жүйелер туралы мәліметтерді
               құжаттандыру

      Электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелер туралы мәліметтерді құжаттандыруды Қазақстан Республикасының ақпараттандыруэлектрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасында белгіленген іс қағаздарын жүргізу талаптарына сәйкес меншік иесі және (немесе) иеленушісі жүзеге асырады.

      23-бап. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық
               жүйелердің мемлекеттік тіркелімінде электрондық
               ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді
               тіркеу

      1. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімінде электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді тіркеу: 

      1) электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер
туралы мәліметтерді жүйелеу; 

      2) Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларын электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркеліміндегі мәліметтер туралы хабардар ету; 

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын ақпараттық қамтамасыз ету; 

      4) электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді әзірлеушілерге электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді интеграциялауды ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер арасында деректер алмасу үшін ақпараттар ұсыну мақсатында жүзеге асырылады. 

      2. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік ақпараттық жүйелер осы Заңда белгіленген тәртіппен электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімінде міндетті есепке алынуға жатады.
      Бұл талапты сақтамау мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстармен және ақпараттық жүйелермен жасалған мәмілелердің жарамсыз болуына әкеп соқтырады. 

      3. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімінде мемлекеттік емес электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді есепке алу осы Заңда белгіленген тәртіппен ерікті негізде жүзеге асырылады. 

      4. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстар электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімінде олардың меншік иесі немесе иеленушісі белгілеген тәртіппен оларды сақтау және пайдалану шарттары сақтала отырып тіркелуге жатады. 

      5. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді тіркеу бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      6. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді тіркеу электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің меншік иесі немесе иеленушісі уәкілетті органға ол бекіткен нысандар бойынша жіберетін электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді тіркеу туралы өтінімінің негізінде жүзеге асырылады.

      7. Тіркеуден өту кезінде электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесі немесе иеленушісі уәкілетті органға электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесі немесе иеленушісі қол қойған және куәландырған, тіркеу өтінімінің түпнұсқасы мен қағаз және электрондық жеткізгіштегі тиісті көшірмелерді ұсынады. 

      8. Уәкілетті орган тіркеу өтінімдерін алған кезден бастап он бес жұмыс күні ішінде олардың толықтығы мен дұрыс толтырылуын тексереді. 

      9. Тіркеу өтінімдері тиісінше ресімделген жағдайда уәкілетті орган электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің тіркелуін бес жұмыс күні ішінде жүргізеді және тіркеу нөмірін меншіктеп береді. 

      10. Уәкілетті орган тіркелген кезден бастап электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркеліміне мәліметтерді енгізу үшін тіркеу өтінімдерінің көшірмелерін мемлекеттiк техникалық қызметке үш жұмыс күні ішінде жібереді. 

      11. Мемлекеттiк техникалық қызмет электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркеліміне электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелер туралы тиісті мәліметтерді бес жұмыс күні ішінде енгізеді. 

      12. Уәкілетті орган электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімінде электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелер тіркелген кезден бастап он бес жұмыс күні ішінде тіркеу туралы куәлікті береді. 

      13. Тіркеу өтінімдері тиісінше ресімделмеген жағдайда уәкілетті орган оларды алған кезден бастап он бес жұмыс күні ішінде осы тіркеу өтінімдерін қайтару себептерін көрсете отырып, электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесіне немесе иеленушісіне қайтарады. 

      14. Электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесі немесе иеленушісі қайтарылған тіркеу өтінімдерін алған кезден бастап ескертпелерді түзейді және оларды уәкілетті органға тіркеу үшін қайтадан енгізеді. 

      15. Электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесінің немесе иеленушісінің тіркеу өтінішін қайта қарау осы Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. 

      16. Уәкілетті орган электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесінен немесе иеленушісінен электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді тіркеу кезінде тіркеу деректерінің құрамын немесе мазмұнын нақтылау үшін қажетті электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер туралы қосымша ақпарат сұрата алады. 

      17. Тіркеу үшін қажетті электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелер туралы қосымша ақпаратты беру туралы сауалды алған кезде, электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесі немесе иеленушісі тиісті сауалды алған кезден бастап он жұмыс күні ішінде жан-жақты жауапты ұсынады.
       Ескерту. 23-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2009.07.10. N 178-IV Заңымен.

      24-бап. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық
               жүйелердің мемлекеттік тіркелімін жүргізу

      1. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімін жүргізуді уәкілетті орган қамтамасыз етеді және мемлекеттiк техникалық қызмет жүзеге асырады. 

      2. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімін жүргізу электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркеліміне ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер туралы мәліметтерді, кейіннен осы мәліметтерді жаңарта отырып енгізуді қамтиды. 

      3. Тіркелген электрондық ақпараттық ресурстар және (немесе) ақпараттық жүйелердің меншік иесі немесе иеленушісі жыл сайын 30 наурыздан кешіктірмей, уәкілетті орган бекіткен нысандар бойынша электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің жаңартылғаны туралы не жаңартудың жоқтығы туралы, не пайдаланудың тоқтатылу себебін дәлелді түрде жаза отырып пайдалану тоқтатылғаны туралы уәкілетті органға хабарлама береді. 

      4. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркеліміне электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер туралы жаңартылған мәліметтерді енгізу электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді тіркеу үшін белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады. 

      5. Жаңартылған өтінім немесе электрондық ақпараттық ресурсты немесе ақпараттық жүйені пайдаланудың тоқтатылуы туралы хабарлама белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, уәкілетті орган оның меншік иесі немесе иеленушісіне мәліметтерді жаңарту қажеттігі туралы тиісті ресми сауал жібереді. 

      6. Уәкілетті орган электрондық ақпараттық ресурсты немесе ақпараттық жүйені пайдаланудың тоқтатылуы туралы хабарламаны алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде осы электрондық ақпараттық ресурсты немесе ақпараттық жүйені тіркеу туралы куәлікті кері қайтарып алуды жүзеге асырады және мемлекеттiк техникалық қызмет электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркеліміне тиісті өзгерістер енгізуді он күн мерзімде қамтамасыз етеді. 

      7. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелер туралы электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркеліміндегі мәліметтер, қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстары жоқ бөлігінде, жалпыға бірдей қолжетімді болып табылады және Интернет желісінде орналастырылуға тиіс.
       Ескерту. 24-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2009.07.10. N 178-IV Заңымен.

      25-бап. Депозитке беру және депозитарийді жүргізу

      1. Депозитарийдегі ақпараттық жүйелердің бағдарламалық өнімдерінің, бағдарламалық кодтарының және нормативтік-техникалық құжаттаманың даналарын сақтау оларды есепке алудың бірыңғай жүйесін құру, меншік иесі немесе иеленушісі сатып алған бағдарламалық өнімді жоғалтқан жағдайда оны ауыстыруды қамтамасыз ету, пайдаланушыларды бағдарламалық өнімдер мен оларды әзірлеушілер туралы хабардар ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарды ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады . 

      2. Бағдарламалық өнімдерді, бағдарламалық кодтарды және нормативтік-техникалық құжаттаманы жинау, жүйелеу, жинақтау мен сақтау және Қазақстан Республикасының бағдарламалық өнімдерінің тізілімін жүргізу депозитарийдің негізгі міндеттері болып табылады. 

      3. Қаржыландыру бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын бағдарламалық өнімдер, бағдарламалық кодтар және нормативтік-техникалық құжаттама депозитарийде міндетті түрде мемлекеттік есепке алынуға, тіркелуге және сақталуға тиіс. 

      4. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тіркелімінде тіркелген бағдарламалық өнімдер міндетті түрде депозитке берілуге тиіс. 

      5. Депозитарийдің қалыптастырылуы мен жүргізілуін, сондай-ақ бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтардың және нормативтік-техникалық құжаттаманың сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз етуді мемлекеттiк техникалық қызмет жүзеге асырады. Мемлекеттiк техникалық қызметтің депозитарийде сақталатын бағдарламалық өнімдерді, бағдарламалық кодтарды және нормативтік-техникалық құжаттаманы өзгертуге және (немесе) үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. 

      6. Мемлекеттiк техникалық қызмет бағдарламалық өнімнің меншік иесінің өтінімі бойынша депозитарийді жүргізген кезде бағдарламалық өнімнің көшірмелерін: 

      1) депозитке берілген дананың электрондық жеткізушісінің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен жағдайда бағдарламалық өнімді мұрағаттау немесе оның сақталуын қамтамасыз ету; 

      2) бағдарламалық өнім жоғалған, жойылған немесе пайдалануға жарамсыз болған жағдайда бағдарламалық өнімнің түпнұсқасын ауыстыру үшін дайындауы мүмкін. 

      7. Уәкілетті орган депозитарийдің жүргізілуін тексеруді жылына кемінде бір рет жүзеге асырады. 

      8. Ақпараттық жүйе, бағдарламалық өнім, бағдарламалық код және нормативтік-техникалық құжаттама депозитке берілуге тиіс. 

      9. Ақпараттық жүйе: 

      1) авторлық құқықтармен қорғалғандарынан басқа, ақпараттық жүйенің бастапқы бағдарламалық кодтары;

      2) ақпараттық жүйелердің инсталляциялық пакеті;

      3) қажет болған жағдайда меншік иесі немесе иеленушісі айқындайтын қосымша бағдарламалық қамтамасыз ету; 

      4) ақпараттық жүйенің аңдатпалық немесе жарнамалық сипаттамасы;

      5) нормативтік-техникалық құжаттама - ақпараттық жүйенің ерекшелігі, сипаттамасы, сынақ бағдарламасы мен әдістемесі, пайдалану құжаттамасы; 

      6) меншік иесінің немесе иеленушісінің қалауы бойынша басқа да бағдарламалық құралдар мен құжаттар құрамында депозитке берілуге тиіс. 

      10. Мемлекеттік ақпараттық жүйелерді құруға арналған ақпараттандыру саласындағы тұжырымдамалар, бағдарламалар, нормативтік-техникалық құжаттама уәкілетті органның салалық бағалауымен бірге депозитарийге беріледі.
       Ескерту. 25-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.07.10 N 178-IV,  2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      26-бап. Ақпараттандыру саласындағы сәйкестікті растау

      1. Ақпараттандыру саласындағы сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

      2. Сәйкестігі міндетті растауға жататын ақпараттандыру саласындағы өнім ақпараттандыру саласындағы техникалық регламенттермен айқындалады. 

      3. Шет мемлекет берген сәйкестікті растау саласындағы құжат мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде халықаралық шарттарға сәйкес деп танылған жағдайда, оның Қазақстан Республикасының аумағында жарамды деп есептеледі.

      27-бап. Ақпараттық жүйелердің аудиті

      1. Ақпараттық жүйелерді құру, енгізу және пайдалану кезеңінде осы жүйелердің меншік иелерінің және (немесе) иеленушілерінің бастамасы бойынша ақпараттық жүйелердің аудиті жүргізілуі мүмкін. 

      2. Құпиялы мәліметтерді беру шарттары аудит жүргізуге арналған шартта айқындалады. 

      3. Ақпараттық жүйелердің аудитін жүргізу жөніндегі шығыстарды ақпараттық жүйенің меншік иесі және (немесе) иемденушісі мен әзірлеушісі арасындағы келісілген шешім бойынша айқындалған тарап көтереді.

      4. Аудитті жүргізуді ақпараттық технологиялар саласында арнайы білімі мен жұмыс тәжірибесі бар адамдар уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырады.
      Ескерту. 27-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

6-тарау. "ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ" АЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫНЫҢ ТӘРТІБІ

      28-бап. "Электрондық үкіметті" қалыптастыру шарттары

      Қазақстан Республикасында "электрондық үкіметті" қалыптастыру: 

      1) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы жұмыстарды үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының ұсынымдары негізінде "электрондық үкіметті" іске асыру жөніндегі мемлекеттік органдармен келісілген шешімдер қабылдау; 

      2) мемлекеттік органдарда ақпараттандыру жөніндегі бөлімшелер құру. Мемлекеттік органдар осындай бөлімшелер болмаған жағдайда ақпараттандыру саласындағы операторға тиісті инфрақұрылымды құру және дамыту кезінде ақпараттандыру саласында ақпараттандыру саласындағы оператордың шарттық негізде қызметтер көрсетуі туралы ұсыныстарымен жүгінуге құқылы; 

      3) уәкілетті орган жанынан мемлекеттік органдардың ақпараттық қызмет жетекшілерінің кеңесін құру; 

      4) ақпараттандыру саласындағы оператордың "электрондық үкіметтің" базалық құрамдас бөліктерін техникалық сүйемелдеуі сияқты шарттар орындалған жағдайда жүзеге асырылады.
      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      29-бап. Электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік
               қызметтер

      1. Электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттiк қызметтер олардың көрсетiлу түрлерi бойынша – ақпараттық, интерактивтiк және транзакциялық болып, автоматтандыру дәрежесi бойынша толық автоматтандырылған және iшiнара автоматтандырылған болып бөлiнедi. Қызмет көрсету процесінде қағаздағы құжат айналымын болғызбайтын, электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттiк қызмет толық автоматтандырылған мемлекеттiк көрсетілетін қызмет болып табылады. Қызмет көрсету процесінде қағаздағы және электрондық құжат айналымының реттiлiгiн қамтитын, электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттiк қызмет iшiнара автоматтандырылған мемлекеттiк көрсетілетін қызмет болып табылады.
      2. Жеке және (немесе) заңды тұлғалардың электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттiк қызметті алуға өтiнiшi пайдаланушылардың сауал салуы негiзiнде жүзеге асырылады.
      3. Электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер қазақ және орыс тiлдерiнде жүзеге асырылады.
      Ескерту. 29-бап жаңа редакцияда - ҚР 15.04.2013 N 89-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      30-бап. "Электрондық үкімет" ақпараттық жүйелерінің
               түрлері

      1. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық жүйелері олардың мақсаты мен тәртібіне қарай ведомстволық және ведомствоаралық болып бөлінеді.

      2. "Электрондық үкіметтің" электрондық ақпараттық ресурстарын толықтыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік ақпараттық жүйелер ведомстволық ақпараттық жүйелер болып табылады. 

      3. "Электрондық үкіметтің" ведомствоаралық ақпараттық жүйелері өзара іс-қимыл жасайтын ведомстволық ақпараттық жүйелер болып табылады.

      31-бап. "Электрондық үкіметтің" базалық құрамдас
               бөліктері

      "Электрондық үкімет" инфрақұрылымының жұмыс істеуі базалық құрамдас бөліктерді құруға негізделеді және оларға: 

      1) электрондық қызметтер көрсету арқылы ведомстволық ақпараттық жүйелермен интеграцияланған "электрондық үкіметтің" веб-порталы және шлюзі; 

      «2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі;

      3) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының бірыңғай көлік ортасы; 

      4) сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері; 

      5) "Мекенжай тіркелімі" ақпараттық жүйесі; 

      6) ашық кілттердің инфрақұрылымы;

      7) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі жатады.
      Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      32-бап. "Электрондық үкіметті" қалыптастыру кезіндегі
               базалық құрамдас бөліктер мен ақпараттық
               жүйелердің өзара іс-қимылы

      1. "Электрондық үкіметтің" ведомствоаралық және ведомстволық ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимылының тәртібі уәкілетті органмен келісім бойынша мемлекеттік органдар қабылдайтын нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. 

      2. "Электрондық үкіметті" қалыптастыру үшін мемлекеттік органдар мен ұйымдар беретін электрондық ақпараттық ресурстардың тізбесі уәкілетті органмен келісіледі. 

      3. Мемлекеттік органдар ведомстволық ақпараттық жүйелердің электрондық ақпараттық ресурстарының жұмыс істеуі мен қорғалуын қамтамасыз етеді. 

      4. Мемлекеттік органдар "электрондық үкіметтің" электрондық қызметтер көрсетуі ретінде берілетін ведомстволық электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруды және олардың өзектілігін (жаңаруын) қамтамасыз етеді.

      5. Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасына өздерінің ведомстволық желілерін қосуға міндетті жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Ескерту. 32-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.04.27 N 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      33-бап. "Электрондық үкіметтің" мемлекеттік электрондық
               ақпараттық ресурстарына қол жеткізу

      "Электрондық үкіметтің" мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарына қол жеткізу осы Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

7-тарау. ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ
РЕСУРСТАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БЕРУ ТӘРТІБІ

      34-бап. Ақпаратты алу және тарату құқығы

      1. Жалпыға бірдей қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстары бар ақпараттық жүйелердің меншік иелері немесе иеленушілері осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен және шарттарда ж еке және (немесе) заңды тұлғалардың сауалы бойынша оларды қызықтыратын ақпаратты ұсынуға міндетті. 

      2. Жалпыға бірдей қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстардағы ақпаратты беруден негізсіз бас тартуға сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      35-бап. Сауал негізінде электрондық ақпараттық
               ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ету

      1. Электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу мынадай тәсілдердің бірімен: 

      1) электрондық почтаны пайдалана отырып немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында сауалды беру жолымен; 

      2) пайдаланушының жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық ресурстарға тікелей өтінімі арқылы ақпараттық жүйенің меншік иесіне немесе иеленушісіне сауалды жіберу жолымен жүзеге асырылады. 

      2. Электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберілген сауал, қағаз жүзінде жіберілген және сауалды жіберген тұлғаның түпнұсқа қолы қойылған сауалға теңестіріледі. Мұндай сауалдар ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе иеленушісі белгілеген іс қағаздарын жүргізу ережелеріне сәйкес тіркеуге жатады.

      36-бап. Сауалға қойылатын талаптар

      1. Электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуге рұқсат алуға арналған сауалда мынадай мәліметтер: 

      1) ақпаратты сұратқан тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты; 

      2) заңды тұлға атынан сауалмен жүгінген кезде - заңды тұлғаның толық атауы, сауалмен жүгінген тұлғаның лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты; 

      3) сауалмен жүгінген адамның байланыс деректері (почталық мекенжайы немесе электрондық почта мекенжайы, не телефонның немесе телефакстің нөмірі), олар арқылы ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе оны иеленушісі электрондық ақпараттық ресурстарды беруі немесе ақпаратты сұратқан тұлғамен байланысуы мүмкін; 

      4) сұратылған электрондық ақпараттық ресурстың мазмұны, құжаттың атауы мен мазмұны немесе оған белгілі құжаттың деректемелері; 

      5) сауалды орындау үшін қажетті өзге де мәліметтер; 

      6) сауалды орындаудың тілекке сай тәсілі көрсетіледі. 

      2. Егер тұлға электрондық ақпараттық ресурстарды өзі туралы не заңды тұлғаның атынан сол заңды тұлға туралы электрондық ақпараттық ресурстарды беру туралы сұратса, онда ол сауалда өзінің жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелерін және (немесе) оған қатысты сауал жіберілген заңды тұлғада атқаратын лауазымын көрсетуге міндетті.

      37-бап. Сауалды орындау мерзімдері

      1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, сауал түскен күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей орындалады. 

      2. Осы Заңда белгіленген қарау мерзімдері сауал тіркелгеннен кейінгі келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі. 

      3. Егер ақпараттық жүйенің меншік иесіне немесе иеленушісіне сауалдың мәнін нақтылау қажет болса немесе егер сұратылған электрондық ақпараттық ресурстарды ұсыну үшін қосымша уақыт талап етілетін болса, онда ол сауалды орындау мерзімін он бес жұмыс күніне дейін ұзарта алады. Бұл ретте ол дәлелдерін көрсете отырып, мерзімінің ұзартылатыны туралы сұрау салған адамды бес жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

      38-бап. Сауалды орындалды деп тану

      Электрондық ақпараттық ресурстарды беру туралы сауал, егер: 

      1) электрондық ақпараттық ресурс осы Заңда көзделген тәсілмен сұратушы тұлғаға берілсе; 

      2) сауал қажеттігіне қарай берілсе және бұл туралы электрондық ақпараттық ресурсты сұратушы тұлғаға хабарланса; 

      3) сауал жіберілген тұлғаға ашық көздерде жарияланған ақпаратпен танысу мүмкіндігі түсіндірілсе, орындалды деп есептеледі.

      39-бап. Ашық көздерде жарияланған ақпарат туралы
               хабарлама

      Егер сұратылған электрондық ақпараттық ресурстар ашық көздерде жарияланса, онда ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе иеленушісі сұратылған электрондық ақпараттық ресурсты бермей, сұратылған электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу тәсілдері мен орны туралы мәліметтерді оған бір мезгілде жібере отырып, сауал жіберген тұлғаны бұл туралы бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге құқылы.

      40-бап. Сауалды орындаудан бас тарту

      1. Егер: 

      1) сұратылған электрондық ақпараттық ресурсқа қатысты қол жетімділікке шектеулер болғанда және сауал жіберген тұлғаның сұратылған электрондық ақпараттық ресурсқа қол жеткізу құқығы болмаса; 

      2) сұратылған электрондық ақпараттық ресурс болмаса және кімнің иелігінде екені оған белгісіз болса; 

      3) сауалдың мәнін нақтылау кезінде сұрау салушы тұлғаның нақты қандай электрондық ақпараттық ресурсты беру туралы өтінім жасағанын анықтау мүмкін болмағанда; 

      4) электрондық ақпараттық ресурсты сұратушы тұлға сауалды орындау шығыстарын төлемесе, егер шығыстарды төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе шартта көзделсе ;  

      5) сауал осы Заңның 36-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе иеленушісі сауалды орындаудан бас тартады. 

      2. Ақпараттық жүйенің меншік иесі немесе иеленушісі сұрау салған тұлғаны осы баптың 1-тармағында көзделген негіздер бойынша сауалды орындаудан бас тартатыны туралы бес жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

8-тарау. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР МЕН АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОРҒАУ

      41-бап. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық
               жүйелерді қорғаудың мақсаттары

      1. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғау: 

      1) электрондық-ақпараттық ресурстардың тұтастығын және сақталуын қамтамасыз ету, оларды рұқсатсыз өзгертуге немесе жоюға жол бермеу; 

      2) қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстардың құпиялылығын сақтау; 

      3) электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқығын іске асыру; 

      4) электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу және оларды беру құралдарына рұқсатсыз ықпал етуге жол бермеу мақсатында құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық (бағдарламалық-техникалық) шараларды қабылдауды білдіреді. 

      2. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғау:
      1) электрондық ақпараттық ресурстарды құрсаулау, яғни ақпараттық жүйеге және ол ұсынатын электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті шектеуге немесе жабуға әкелетін іс-қимылдар жасау; 

      2) электрондық ақпараттық ресурстарды түрлендіру, яғни бағдарламаға, деректер қорына, материалдық жеткізушідегі мәтіндік ақпаратқа өзгерістер енгізу; 

      3) электрондық ақпараттық ресурсты көшіру, яғни ақпаратты басқа материалдық жеткізушіге ауыстыру; 

      4) құқық иесінің рұқсатынсыз бағдарламалық өнімдерді пайдалану;

      5) ақпараттық жүйелердің және (немесе) бағдарламалық өнімдердің жұмысын бұзу, не ақпараттық-коммуникациялық желінің жұмыс істеуін бұзу жөнінде рұқсатсыз іс-қимылдарды болғызбауға бағытталған.

      42-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды қорғауды
               ұйымдастыру

      1. Электрондық ақпараттық ресурстарды қорғауды:

      1) жалпыға бірдей қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстарға қатысты - электрондық ақпараттық ресурстарды тарататын тұлға;

      2) қолжетімділігі заңмен шектелген электрондық ақпараттық ресурстарға қатысты - осындай электрондық ақпараттық ресурстары бар меншік иесі, иеленуші немесе ақпараттандыру саласының операторы;

      3) қолжетімділігін олардың меншік иесі немесе иеленушісі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарға қатысты - электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесі немесе иеленушісі ұйымдастырады.

      2. Осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалар:
      1) электрондық ақпараттық ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізуді болғызбауды;

      2) егер мұндай рұқсатсыз қол жеткізуді болғызбау мүмкін болмаса, электрондық ақпараттық ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін уақтылы анықтауды;

      3) ақпаратқа қол жеткізу тәртібін бұзудың қолайсыз салдарын барынша азайтуды;

      4) электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу мен беру құралдарына ықпалды болғызбауды;

      5) рұқсатсыз қол жеткізу салдарынан өзгертілген не жойылған электрондық ақпараттық ресурстарды жедел қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін шараларды қабылдауға міндетті.
      Ескерту. 42-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      43-бап. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық
               жүйелерді қорғау шаралары

      1. Электрондық ақпараттық ресурстарды қорғаудың құқықтық шараларына электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иесінің немесе иеленушісінің ақпаратты пайдаланушылармен жасасқан шарттары жатады, оларда белгілі бір электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу шарттары және электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу мен оларды пайдалану талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік белгіленеді. 

      2. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғаудың ұйымдастыру шараларына ақпаратқа (ақпаратты материалдық жеткізушілерге) қол жеткізу жүзеге асырылуы мүмкін аумаққа (үй-жайға) кірудің ерекше режимін қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпаратқа қол жеткізуді тұлғалар тобы мен ақпараттың сипаты бойынша шектеу жатады.

      3. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғаудың техникалық (бағдарламалық-техникалық) шараларына ақпараттық жүйелерді табиғи қорғау, ақпаратты қорғау құралдарын, оның ішінде криптографиялық құралдарды пайдалану, сондай-ақ ақпаратқа қол жеткізуді бақылау және қол жеткізу фактілерін тіркеу жүйелерін табиғи қорғау жөніндегі шаралар жатады. 

      4. Электрондық ақпараттық ресурстарды қорғаудың техникалық (бағдарламалық-техникалық) шараларын пайдалану азаматтардың өміріне, денсаулығына және мүлкіне зиян келтірмеуге немесе қауіп төндірмеуге тиіс.

      44-бап. Дербес сипаттағы электрондық ақпараттық
               ресурстарды қорғау

      1. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды алған ақпараттық ресурстардың меншік иелері немесе иеленушілері оларды жария етуден қорғау жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті. Мұндай міндет дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды алған кезден бастап және олардың жойылуына не мәнінің жойылуына дейін немесе осы деректер қатысты болатын тұлғадан оларды жариялауға келісім алғанға дейін туындайды. 

      2. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды одан әрі беруге оларға қатысты тұлғаның келісімімен ғана немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де негіздер бойынша рұқсат етіледі.

9-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      45-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы
               заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      46-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң, 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 28-бабының 2) тармақшасын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
      2. "Ақпараттандыру туралы" 2003 жылғы 8 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 10, 52-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., 3, 22-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Об информатизации

Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 217. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 24.11.2015 № 418-V (вводится в действие с 01.01.2016).

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано оглавление

      Сноска. По всему тексту слова «уполномоченной организации в области информатизации», «Уполномоченная организация в области информатизации», «уполномоченной организацией в области информатизации» заменены соответственно словами «государственной технической службе», «Государственная техническая служба», «государственной технической службой» в соответствии с Законом РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон устанавливает правовые основы информатизации, регулирует общественные отношения, возникающие при создании, использовании и защите электронных информационных ресурсов и информационных систем.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 1. Основные понятия, используемые
                 в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) автоматизация - применение информационно-коммуникационных технологий для обработки, систематизации, хранения и передачи информации с целью облегчения и вытеснения форм человеческого труда, повышения производительности и прозрачности процессов;
      1-1) информатизация - организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, направленный на формирование и развитие электронных информационных ресурсов, информационных систем на основе использования информационных технологий;
      2) уполномоченный орган в сфере информатизации (далее - уполномоченный орган) - центральный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере информатизации и "электронного правительства";
      3) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)
      4) оператор в сфере информатизации - юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан, на которое возложены задачи по интеграции государственных информационных систем и государственных электронных информационных ресурсов, по участию в реализации единой технической политики в cфepe информатизации, функции проектного интегратора инфраструктуры "электронного правительства";
      5) информационные работы - деятельность по созданию электронных информационных ресурсов и информационных систем;
      6) информационная система - система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации с применением аппаратно-программного комплекса;
      7) депонирование информационных систем, программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации (далее - депонирование) - передача экземпляров программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации на хранение в депозитарий;
      8) аудит информационных систем - системный процесс оценки текущего состояния информационной системы, действий и событий, происходящих в ней, устанавливающий уровень их соответствия определенным критериям, техническим регламентам, стандартам, нормативно-технической документации и (или) требованиям заказчика;
      9) депозитарий информационных систем, программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации (далее - депозитарий) - специальное хранилище, предназначенное для обеспечения накопления, описания, хранения и систематизации экземпляров программных продуктов, программных кодов вместе с сопровождающей их нормативно-технической документацией;
      10) информационно-коммуникационная сеть - совокупность технических и аппаратно-программных средств обеспечения взаимодействия между информационными системами или между их составляющими, а также передачи информационных ресурсов;
      10-1) система мониторинга информационно-коммуникационных сетей – комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на оказание содействия собственникам, владельцам и пользователям информационных систем, информационно-коммуникационных сетей и электронных информационных ресурсов по вопросам безопасного использования информационно-коммуникационных технологий, включая реагирование на компьютерные инциденты;
      11) информационная услуга - услуга по предоставлению пользователям информационных ресурсов;
      12) информационные процессы - процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации;
      13) информационные технологии - совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу и распространение информации;
      14) аппаратно-программный комплекс - совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационные процессы;
      15) инфраструктура открытых ключей - комплекс информационных систем, организационных и технических мероприятий, направленный на управление регистрационными свидетельствами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;
      16) программный продукт - совокупность компьютерных программ, процедур, методик, правил и сопутствующей документации системы обработки информации;
      17) исключен Законом РК от 21.05.2013 № 95-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования);
      18) доменное имя - символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к объекту сети и соответствующее определенному сетевому адресу;
      19) интерактивная услуга - услуга по предоставлению электронных информационных ресурсов пользователям по их запросам или по соглашению сторон, требующая взаимный обмен информацией;
      20) интернет-ресурс - электронный информационный ресурс, технология его ведения и (или) использования, функционирующие в открытой информационно-коммуникационной сети, а также организационная структура, обеспечивающая информационное взаимодействие;
      21) собственник интернет-ресурса - субъект, в полном объеме реализующий права владения, пользования и распоряжения интернет-ресурсом;
      22) компьютерный инцидент - отдельно или серийно возникающие сбои в работе информационных систем, информационных ресурсов, информационно-коммуникационных сетей, создающие угрозу их надлежащему функционированию и (или) условия для незаконного получения, копирования, распространения, искажения, модификации, уничтожения или блокирования обращающейся в них информации;
      23) Межведомственная комиссия Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации - консультативно- совещательный орган при Правительстве Республики Казахстан, осуществляющий координацию работ в области формирования "электронного правительства" и информатизации государственных органов;
      24) документированная информация - информация, зафиксированная на материальном носителе, имеющая реквизиты, позволяющие ее идентифицировать;
      25) конфиденциальные электронные информационные ресурсы - электронные информационные ресурсы, не содержащие государственных секретов, доступ к которым ограничен в соответствии с законами Республики Казахстан или их собственником либо владельцем в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
      26) информационная система "Адресный регистр" - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для создания, накопления, обработки сведений об адресах и их составных частей и унификации адресного поля Республики Казахстан;
      27) единая транспортная среда государственных органов – сеть телекоммуникаций, расположенная на территории Республики Казахстан, состоящая из межведомственной информационно-коммуникационной сети, предназначенная для реализации управленческих и организационных целей и взаимодействия между собой органов местного самоуправления, государственных органов, включая их территориальные подразделения и подведомственные организации, а также предназначенная для обеспечения взаимодействия электронных информационных ресурсов и информационных систем "электронного правительства";
      28) оператор единой транспортной среды государственных органов – юридическое лицо, имеющее аппаратно-программный комплекс единой транспортной среды государственных органов и предоставляющее услуги связи государственным органам, территориальным подразделениям и подведомственным организациям, определяемое Правительством Республики Казахстан;
      28-1) государственная техническая служба – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан;
      29) пользователь - субъект, обращающийся к информационной системе за получением необходимых ему электронных информационных ресурсов и пользующийся ими;
      30) транзакционная услуга - услуга по предоставлению пользователям электронных информационных ресурсов, требующая взаимного обмена информацией с применением электронной цифровой подписи;
      31) электронные информационные ресурсы - информация, хранимая в электронном виде (информационные базы данных), содержащаяся в информационных системах;
      32) владелец электронных информационных ресурсов, информационных систем - субъект, реализующий права владения, пользования и распоряжения указанными объектами в пределах и порядке, определенных их собственником;
      33) защита электронных информационных ресурсов, информационных систем - комплекс правовых, организационных и технических мероприятий, направленных на их сохранение, предотвращение неправомерного доступа к электронным информационным ресурсам, информационным системам, включая незаконные действия по получению, копированию, распространению, искажению, уничтожению или блокированию информации;
      34) собственник электронных информационных ресурсов, информационных систем - субъект, в полном объеме реализующий права владения, пользования и распоряжения электронными информационными ресурсами и информационными системами;
      35) государственный регистр электронных информационных ресурсов и информационных систем - систематизированный перечень, включающий свод описаний электронных информационных ресурсов и информационных систем;
      36) "электронный акимат" - региональная государственная система управления на основе информационно-коммуникационной инфраструктуры, направленная на оперативное и качественное исполнение функций местных исполнительных органов;
      37) электронная услуга - предоставление физическим и юридическим лицам информационных, интерактивных и транзакционных услуг с применением информационных технологий;
      38) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      39) государственные услуги, оказываемые в электронной форме, – государственные услуги, оказываемые с применением информационных технологий;
      40) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      41) "электронное правительство" - государственная система управления на основе информационно-коммуникационной инфраструктуры, направленная на своевременное и качественное исполнение государственных функций;
      42) проектный интегратор инфраструктуры "электронного правительства" - организация, осуществляющая проектно-организационные и технические мероприятия по обеспечению взаимодействия межведомственных информационных систем "электронного правительства";
      43) веб-портал "электронного правительства" - информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, оказываемым в электронной форме;
      44) платежный шлюз "электронного правительства" - автоматизированная информационная система, предназначенная для обеспечения взаимодействия между информационными системами банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и "электронного правительства" при осуществлении платежей физических и юридических лиц;
      45) оператор платежного шлюза "электронного правительства" - юридическое лицо, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат национальному холдингу, национальной компании, осуществляющее обеспечение функционирования платежного шлюза "электронного правительства". Владельцами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) оператора платежного шлюза "электронного правительства" являются резиденты Республики Казахстан;
      46) шлюз "электронного правительства" - информационная система, предназначенная для интеграции информационных систем "электронного правительства" в рамках реализации электронных услуг.
      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными  законами РК от 21.07.2011 № 468-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.05.2013 № 95-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
                 об информатизации

      1. Законодательство Республики Казахстан об информатизации основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      3. Исключен Законом РК от 12.01.2012 № 537-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      4. Действие настоящего Закона не распространяется на содержание и способы распространения информации.
      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 12.01.2012 № 537-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 3. Объекты и субъекты информатизации

      1. Объектами информатизации являются: электронные информационные ресурсы, информационные системы, информационные работы и электронные услуги.

      2. Субъектами информатизации являются: государственные органы, физические и юридические лица, осуществляющие деятельность или вступающие в правоотношения в сфере информатизации на территории Республики Казахстан.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

      Статья 4. Цели и принципы государственного регулирования
                 в сфере информатизации

      1. Целями государственного регулирования в сфере информатизации являются развитие информационной инфраструктуры Республики Казахстан, в том числе формирование "электронного правительства", а также информационное обеспечение социального и экономического развития страны.

      2. Государственное регулирование в сфере информатизации основано на следующих принципах:
      1) неприкосновенность частной жизни граждан и строгое соблюдение конституционных прав и свобод граждан;
      2) равенство прав физических и юридических лиц на участие в деятельности в сфере информатизации и использование ее результатов;
      3) свободный доступ и обязательное предоставление электронных информационных ресурсов (презумпция открытости), содержащих информацию о деятельности государственных органов, кроме электронных информационных ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      4) свобода поиска, производства и передачи любых электронных информационных ресурсов, доступ к которым не ограничивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      5) обеспечение безопасности личности, общества и государства при использовании электронных информационных ресурсов и применении информационных технологий;
      6) своевременность предоставления, объективность, полнота и достоверность электронных информационных ресурсов, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлен обязательный характер их публичного распространения либо предоставления государственным органам;
      7) обеспечение добросовестной конкуренции;
      8) обеспечение централизованного управления национальными электронными информационными ресурсами и национальными информационными системами; 
      9) обеспечение надежности и управляемости сферой информатизации на основе единых стандартов на территории Республики Казахстан;
      10) соблюдение технологической нейтральности при установлении требований к применению информационных технологий;
      11) ограничение сбора, обработки персональных данных целями, для которых они собираются.
      3. Государственный контроль в области информатизации осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
       Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188 (порядок введения в действие см. ст.2); от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.05.2013 № 95-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

      Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан
                 в сфере информатизации

      К компетенции Правительства Республики Казахстан в сфере информатизации относятся:
      1) разработка основных направлений государственной политики в сфере информатизации и организация их осуществления;
      2) обеспечение международного сотрудничества;
      3) обеспечение условий для формирования рынка информационных работ и электронных услуг;
      4) обеспечение условий формирования и функционирования "электронного правительства", создания и развития государственных электронных информационных ресурсов и государственных информационных систем и их взаимодействие в едином информационном пространстве Республики Казахстан;
      5) создание условий развития системы электронного документооборота государственных органов, применения электронного документа и электронной цифровой подписи;
      6) организация управления государственной собственностью в сфере информатизации, выработка и осуществление мер по ее использованию, обеспечение защиты права государственной и частной собственности на электронные информационные ресурсы и информационные системы;
      7) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); 
      8) утверждение положения о Межведомственной комиссии Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации и ее состава;
      9) определение оператора в сфере информатизации, оператора платежного шлюза "электронного правительства" и оператора единой транспортной среды государственных органов;
      10) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);  
      11) утверждение перечня документированной информации и электронных документов, предоставляемых в обязательном порядке государственными органами и юридическими лицами для формирования государственных электронных информационных ресурсов;
      12) утверждение перечней персональных данных, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов;
      12-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); 
      13) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); 
      14) утверждение порядка проведения аттестации государственных информационных систем и негосударственных информационных систем, интегрируемых с государственными информационными системами, на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам;
      15) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      16) исключен Законом РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);
      17) исключен Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011);
      18) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      19) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      19-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); 
      20) выполнение иных функций, возложенных на него Конституциейзаконами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2009 N 178-IV; от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 21.07.2011 № 468-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.05.2013 № 95-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      К компетенции уполномоченного органа относятся:
      1) реализация государственной политики в сфере информатизации и "электронного правительства";
      2) осуществление государственного контроля в сфере информатизации на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан;
      3) участие в работах по стандартизации и подтверждению соответствия в сфере информатизации;
      4) организация разработки инвестиционных проектов в сфере информатизации, реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования сферы информатизации, повышение ее качества, доступности и устойчивости функционирования;
      5) разработка и утверждение технических регламентов в сфере информатизации;
      5-1) утверждение правил ведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем и депозитария;
      5-2) утверждение перечня национальных электронных информационных ресурсов и национальных информационных систем;
      5-3) утверждение правил информационного обмена информационной системы мониторинга оказания государственных услуг с информационными системами;
      5-4) определение перечня электронных информационных ресурсов о государственных органах и порядка их размещения на интернет-ресурсах государственных органов;
      6) создание условий для функционирования рынка электронных услуг;
      7) формирование "электронного правительства" и развитие государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационных сетей, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве Республики Казахстан;
      8) исключен Законом РК от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      9) разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере информатизации, в том числе порядка формирования и функционирования национальных электронных информационных ресурсов и национальных информационных систем, информационно-коммуникационных сетей, порядка проведения аудита информационных систем, инвестиционных проектов в  сфере информатизации, а также по вопросам центров обслуживания населения;
      10) совершенствование системы привлечения инвестиций и механизмов стимулирования разработки и реализации инвестиционных проектов в сфере информатизации;
      11) осуществление межотраслевой координации деятельности в сфере информатизации и при формировании "электронного правительства";
      12) развитие международного сотрудничества в сфере информатизации и при формировании "электронного правительства";
      13) регистрация электронных информационных ресурсов и информационных систем Республики Казахстан;
      14) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      15) утверждение порядка испытаний, регистрации, передачи, хранения, обеспечения полноты депонирования и представления сведений о регистрации, передаче и хранении программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации в депозитарий;
      16) разработка и утверждение правил эксплуатации и взаимодействия электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также информационно-коммуникационных сетей государственных органов;
      17) разработка и утверждение методики оценки интернет-ресурсов государственных органов;
      18) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);
      19) осуществление контроля на соответствие государственных информационных систем, аппаратно-программного комплекса, создаваемого и (или) приобретаемого за счет бюджетных средств, требованиям технической документации (техническое задание, технико-экономическое обоснование, техническая спецификация);
      20) осуществление контроля за функционированием интернет-ресурсов центральных государственных органов и акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, а также за функционированием центров обслуживания населения и автоматизацией оказания государственных услуг;
      21) аттестация государственных информационных и негосударственных систем, интегрируемых с государственными информационными системами, на соответствие их требованиям информационной безопасности и стандартам;
      22) участие в мероприятиях по приемке в эксплуатацию (промышленную эксплуатацию) государственных информационных систем;
      23) разработка и утверждение нормативов затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем;
      24) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      25) проведение экспертизы технико-экономического обоснования, технической спецификации и технического задания информационных ресурсов и информационных систем создаваемого и (или) приобретаемого за счет бюджетных средств, в том числе вносимых в них изменений;
      26) определение регистратуры, разработка и утверждение порядка регистрации, пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет;
      27) координация деятельности по выполнению требований единых технологических стандартов в использовании информационных систем, информационно-коммуникационных сетей для интеграции их в инфраструктуру "электронного правительства" и реагированию на компьютерные инциденты;
      28) исключен Законом РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011);
      29) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      30) оказание содействия собственникам, владельцам и пользователям информационных систем, информационно-коммуникационных сетей и электронных информационных ресурсов по вопросам безопасного использования информационных технологий, включая предотвращение неправомерных действий по получению, копированию, распространению, искажению, уничтожению или блокированию информации;
      30-1) разработка правил выдачи заключений о соответствии компьютерной системы техническим требованиям для включения в государственный реестр контрольно-кассовых машин;
      30-1) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      30-2) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      30-3) исключен Законом РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования);
      30-4) разработка и утверждение правил выдачи заключений о соответствии компьютерной системы техническим требованиям для включения в государственный реестр контрольно-кассовых машин;
      31) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 21.07.2011 № 468-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.01.2014 № 159-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      Статья 7. Компетенция центральных исполнительных
                органов в сфере информатизации

      К компетенции центральных исполнительных органов в сфере информатизации относятся:
      1) определение по согласованию с уполномоченным органом порядка создания и эксплуатации государственных информационных систем, взаимодействующих с государственными электронными информационными ресурсами, а также порядка оказания электронных услуг с применением этих информационных систем;
      2) разработка и согласование с уполномоченным органом инвестиционных проектов в сфере информатизации и «электронного  правительства»;
      3) определение совместно с местными исполнительными органами порядка информационного взаимодействия между информационными системами центральных исполнительных органов и информационными системами местных исполнительных органов;
      4) формирование "электронного правительства", развитие государственных электронных информационных ресурсов и государственных информационных систем, информационно-коммуникационных сетей государственных органов, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве Республики Казахстан;
      5) организация доступа физических и юридических лиц к государственным электронным информационным ресурсам и государственным информационным системам;
      6) обеспечение учета и регистрации государственных электронных информационных ресурсов и государственных информационных систем, а также депонирования;
      7) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 8. Компетенция местных исполнительных
                 органов областей (города республиканского
                 значения, столицы) в сфере информатизации

      1. К компетенции местных исполнительных органов областей (города республиканского значения, столицы) в сфере информатизации относятся:
      1) определение по согласованию с уполномоченным органом порядка создания и эксплуатации информационных систем, взаимодействующих с электронными информационными ресурсами местных исполнительных органов, а также порядка оказания электронных услуг с применением этих информационных систем;
      2) разработка и согласование с уполномоченным органом инвестиционных проектов в сфере информатизации и «электронного правительства», реализуемых на соответствующей  административно-территориальной единице;
      3) формирование "электронного акимата" и развитие электронных информационных ресурсов и информационных систем, информационно-коммуникационных сетей местных исполнительных органов, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве Республики Казахстан;
      4) организация доступа физических и юридических лиц к государственным электронным информационным ресурсам и государственным информационным системам, в том числе путем выделения нежилых помещений для организации данного доступа;
      5) обеспечение учета и регистрации государственных электронных информационных ресурсов, а также депонирования.

      2. Местные исполнительные органы нижестоящих административно-территориальных единиц вносят предложения местному исполнительному органу области (города республиканского значения, столицы) по организации предоставления электронных услуг на соответствующей административно-территориальной единице.
      Сноска. Статья 8 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 9. Полномочия оператора в сфере информатизации

      Сноска. Заголовок статьи 9 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)

      Оператор в сфере информатизации:
      1) участвует в планировании, формировании и анализе инвестиционных проектов государственных органов в целях реализации единой технической политики в сфере информатизации, а также вправе участвовать в их развитии;
      2) обеспечивает взаимодействие государственных информационных систем, их интегрируемость в мировые информационные системы;
      3) осуществляет функции проектного интегратора инфраструктуры "электронного правительства" Республики Казахстан;
      4) осуществляет системно-техническое обслуживание программно-аппаратных средств, внедрение и (или) сопровождение национальных электронных информационных ресурсов и национальных информационных систем, а также вправе обучать персонал для этих целей;
      5) обеспечивает создание технических условий для доступа физических и юридических лиц к государственным электронным информационным ресурсам и государственным информационным системам;
      6) исключен Законом РК от 10.07.2009 N 178-IV;
      7) обеспечивает создание и техническое сопровождение  интернет-ресурса Правительства Республики Казахстан и веб-портала "электронного правительства" Республики Казахстан, а также мониторинг  интернет-ресурсов государственных органов Республики Казахстан;
      8) исключен Законом РК от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
      9) оказывает консультационную и практическую помощь государственным органам при формировании "электронного правительства";
      10) исключен Законом РК от 10.07.2009 N 178-IV;
      11) осуществляет функции управления проектами и технического сопровождения при формировании "электронного правительства" Республики Казахстан.
       Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2009 N 178-IV; от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 9-1. Государственная монополия в сфере
                  информатизации

      1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:
      1) аттестационное обследование информационных систем на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам;
      2) мониторинг обеспечения защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационных сетей государственных органов, а также негосударственных систем, интегрируемых с государственными информационными системами;
      3) проведение испытаний программных продуктов, программных кодов и экспертизы нормативно-технической документации государственных информационных систем;
      4) экспертизу инвестиционных проектов, направленных на создание, внедрение и развитие информационных систем государственных органов, на соответствие требованиям информационной безопасности;
      5) техническое сопровождение единого шлюза доступа к сети Интернет и единого шлюза электронной почты государственных органов Республики Казахстан;
      6) ведение государственного регистра электронных информационных ресурсов, информационных систем и депозитария информационных систем, программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации;
      7) организационное и техническое сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей;
      8) мониторинг отказоустойчивости серверов доменных имен, обслуживающих казахстанское доменное имя верхнего уровня;
      9) сопровождение планов адресации и нумерации информационно-коммуникационных сетей операторов связи, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан.
      2. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.
      Сноска. Закон дополнен статьей 9-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.2009 N 178-IV; в редакции Закона РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). 

      Статья 9-2. Полномочия оператора единой транспортной среды
                  государственных органов

      Оператор единой транспортной среды государственных органов:
      1) осуществляет интеграцию информационно-коммуникационных сетей государственных органов и их территориальных подразделений;
      2) управляет проектированием, построением и развитием единой транспортной среды государственных органов;
      3) осуществляет администрирование и сервисную поддержку единой транспортной среды государственных органов, системно-техническое обслуживание аппаратно-программных средств и технические мероприятия, направленные на обеспечение функционирования единой транспортной среды государственных органов;
      4) осуществляет подключение органов местного самоуправления, государственных органов и их территориальных подразделений к единой транспортной среде государственных органов и мировым информационным ресурсам в соответствии с требованиями информационной безопасности;
      5) для обеспечения функционирования межведомственных информационных систем оказывает услуги связи органам местного самоуправления, государственным органам и их территориальным подразделениям, подключенным к единой транспортной среде государственных органов;
      6) осуществляет организацию защиты каналов связи единой транспортной среды государственных органов.
      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 9-2 в соответствии с Законом РК от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными Законом РК от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 9-3. Полномочия оператора платежного шлюза
                  "электронного правительства"

      Оператор платежного шлюза "электронного правительства":
      1) осуществляет обеспечение функционирования платежного шлюза "электронного правительства";
      2) взаимодействует с государственными органами по вопросам расширения перечня предоставляемых электронных услуг, требующих оплаты;
      3) взаимодействует с банками второго уровня, организациями по вопросам предоставления транзакционных сервисов "электронного правительства" клиентам банков второго уровня и организаций;
      4) осуществляет обеспечение гарантирования проводимых операций в рамках платежного шлюза "электронного правительства";
      5) без лицензии осуществляет переводные операции. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет контроль за исполнением оператором платежного шлюза "электронного правительства" законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег.
      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 9-3 в соответствии с Законом РК от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

Глава 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

      Статья 10. Виды электронных информационных ресурсов

      1. В зависимости от права собственности электронные информационные ресурсы подразделяются на:
      1) государственные;
      2) негосударственные.

      2. В зависимости от категории доступа электронные информационные ресурсы подразделяются на:
      1) общедоступные;
      2) ограниченного доступа.

      3. Электронные информационные ресурсы, создаваемые, приобретаемые и накапливаемые за счет бюджетных средств, а также полученные государственными органами путем иных установленных законами Республики Казахстан способов, являются государственными.
      Государственные электронные информационные ресурсы, имеющие важное стратегическое значение для экономики и безопасности государства, являются национальными.

      4. Электронные информационные ресурсы, создаваемые и приобретаемые за счет средств физических и юридических лиц, а также полученные ими путем иных установленных законами Республики Казахстан способов, являются негосударственными.

      5. Электронные информационные ресурсы, которые предоставляются или распространяются их собственником или владельцем без указания условий их использования, а также сведения, доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения, являются общедоступными.

      6. Электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан или их собственником, или владельцем в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, являются электронными информационными ресурсами ограниченного доступа.
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными Законом РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Статья 11. Электронные информационные ресурсы
                 как элемент состава имущества и
                 объект права собственности

      1. Электронные информационные ресурсы как элемент состава имущества могут находиться в государственной и частной собственности.

      2. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности и иных прав на электронные информационные ресурсы регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан.

      3. Собственник электронных информационных ресурсов пользуется всеми правами, предусмотренными законами Республики Казахстан, в том числе вправе:
      1) передать электронные информационные ресурсы в хозяйственное ведение или оперативное управление;
      2) устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила обработки, защиты и доступа к электронным информационным ресурсам;
      3) определять условия распоряжения электронными информационными ресурсами при их хранении, копировании и распространении.

      4. Электронные информационные ресурсы, являющиеся собственностью юридических лиц, включаются в состав их имущества в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      5. Государственные электронные информационные ресурсы, находящиеся в ведении государственных органов в соответствии с их компетенцией, подлежат учету и защите в составе государственного имущества.

      6. Субъекты не утрачивают своих прав на предоставленные ими в обязательном порядке электронные информационные ресурсы для формирования государственных электронных информационных ресурсов.

      7. Собственник электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам, вправе распоряжаться ими в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

      8. Государство обязано выкупить электронные информационные ресурсы у физических и юридических лиц в случае отнесения их к государственным секретам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах. При прекращении права собственности электронные информационные ресурсы оцениваются исходя из их рыночной цены.

      9. Право собственности на информационные системы и иные средства обработки электронных информационных ресурсов не создает права собственности на электронные информационные ресурсы, принадлежащие другим собственникам.

      10. Права на электронные информационные ресурсы, включенные в состав информационных систем, определяются соглашением между собственниками электронных информационных ресурсов и информационных систем.

      11. Электронные информационные ресурсы, обрабатываемые в порядке предоставления услуг или при совместном использовании информационных систем и иных средств обработки, принадлежат владельцу электронных информационных ресурсов. Принадлежность и использование производной продукции, создаваемой в этом случае, регулируются договором.

      Статья 12. Формирование и использование электронных
                 информационных ресурсов

      1. Собственник и (или) владелец электронных информационных ресурсов вправе свободно использовать и распространять их с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

      2. Использование и распространение электронных информационных ресурсов, являющихся предметом информационного обмена между информационными системами, осуществляются в порядке, установленном собственником и (или) владельцем этих электронных информационных ресурсов и информационных систем.

      3. Государственные электронные информационные ресурсы формируются в целях обеспечения информационных потребностей государственных органов, физических и юридических лиц, а также для оказания государственных услуг в электронной форме. Программные продукты, приобретаемые или создаваемые для формирования государственных информационных систем, должны иметь интерфейс на казахском языке.

      4. Формирование и использование национальных электронных информационных ресурсов осуществляются государственными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      5. Формирование, хранение и использование электронных информационных ресурсов ограниченного доступа, правила защиты и доступа к ним определяются и обеспечиваются их собственником и (или) владельцем в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      6. Предоставление электронных информационных ресурсов государственными органами, физическими и юридическими лицами является обязательным в случаях, предусмотренных статьей 14 настоящего Закона.

      7. Деятельность государственных органов по формированию государственных электронных информационных ресурсов финансируется за счет бюджетных средств.
      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 13. Электронные информационные ресурсы,
                 содержащие персональные данные

      Сноска. Заголовок статьи 13 в редакции Закона РК от 21.05.2013 № 95-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

      1. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, относятся к категории конфиденциальных электронных информационных ресурсов, сбор, обработка которых ограничиваются целями, для которых они собираются.

      2. Никто не вправе требовать для формирования электронных информационных ресурсов от физических лиц представление сведений об их частной жизни, составляющих личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физических лиц, включая сведения, касающиеся их происхождения, здоровья, взглядов, политических и религиозных убеждений, или получать такие сведения иным образом помимо их воли.

      3. Для электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, соблюдение конфиденциальности обязательно с момента, когда эти данные были представлены физическим лицом, к которому эти данные относятся.

      4. Не допускается использование электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные о физических лицах, в целях причинения имущественного и (или) морального вреда, ограничения реализации прав и свобод, гарантированных законами Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенным Законом РК от 21.05.2013 № 95-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования).

      Статья 14. Доступ к электронным информационным ресурсам

      1. Государственные электронные информационные ресурсы Республики Казахстан являются общедоступными, за исключением электронных информационных ресурсов ограниченного доступа.

      2. Электронные информационные ресурсы ограниченного доступа подразделяются на электронные информационные ресурсы, отнесенные к государственным секретам, и конфиденциальные.

      3. Отнесение электронных информационных ресурсов к государственным секретам осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

      4. Отнесение электронных информационных ресурсов к конфиденциальным осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

      5. Не может быть ограничен доступ к государственным электронным информационным ресурсам, содержащим:
      1) нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты;
      2) сведения о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, погодных, санитарно-эпидемиологических и иных условиях, необходимых для обеспечения безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов;
      3) официальные сведения о деятельности государственных органов;
      4) сведения, накапливаемые в открытых информационных системах государственных органов, библиотек, архивов и иных организаций.

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 5 предусмотрено дополнить подпунктом 5) в соответствии с Законом РК от 31.10.2015 № 378-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ
И СРЕДСТВА ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

      Статья 15. Виды информационных систем

      1. В зависимости от права собственности информационные системы подразделяются на:
      1) государственные;
      2) негосударственные.

      2. В зависимости от категории доступа информационные системы подразделяются на:
      1) общедоступные;
      2) ограниченного доступа.

      3. Информационные системы, создаваемые и (или) приобретаемые за счет бюджетных средств, а также полученные государственными органами путем иных установленных законами Республики Казахстан способов, являются государственными.
      Информационные системы, состоящие из государственных электронных информационных ресурсов, имеющих важное стратегическое значение для экономики и безопасности государства, являются национальными.

      4. Информационные системы, создаваемые и (или) приобретаемые за счет средств физических и юридических лиц, а также полученные ими путем иных установленных законами Республики Казахстан способов, являются негосударственными.

      5. Информационные системы, содержащие электронные информационные ресурсы, которые предоставляются или распространяются их собственником или владельцем без указания условий их использования, а также электронные информационные ресурсы, доступ к которым является свободным и не зависит от формы их предоставления и способа распространения, являются общедоступными.

      6. Информационные системы, содержащие электронные информационные ресурсы, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан или их собственником или владельцем в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, являются информационными системами ограниченного доступа.

      Статья 16. Информационные системы как объект права собственности

      1. Собственник информационной системы обладает правом владения, пользования и распоряжения информационной системой в целом как имущественным комплексом.

      2. Порядок эксплуатации информационной системы в случае, если собственниками технических средств, электронных информационных ресурсов и информационных систем являются разные лица, определяется соглашением между этими лицами.

      3. Собственник информационной системы вправе, если иное не установлено собственником электронных информационных ресурсов, запретить или ограничить перемещение и распространение электронных информационных ресурсов.

      Статья 17. Создание, доступ и эксплуатация
                 государственных информационных систем

      1. Государственные информационные системы создаются в целях оказания электронных услуг, обеспечения информационного обмена, координации деятельности и оптимизации процессов управления в государственных органах и организациях.

      2. Государственные информационные системы создаются в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      Выработка предложений по созданию государственных информационных систем и порядку их реализации осуществляется Межведомственной комиссией Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации.

      3. Ввод в эксплуатацию государственной информационной системы осуществляется по результатам аттестации на ее соответствие требованиям информационной безопасности и при условии положительного результата испытаний программных продуктов, программных кодов и экспертизы нормативно-технической документации государственных информационных систем в испытательной лаборатории и принятым на территории Республики Казахстан стандартам.

      4. Доступ к государственной информационной системе определяется правилами, разрабатываемыми владельцем государственной информационной системы.

      5. Государственные информационные системы создаются и хранятся на казахском и русском языках. В данных системах объем информации на казахском языке должен быть не менее объема информации на русском языке.
       Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2009 N 178-IV; от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Статья 18. Создание, доступ и эксплуатация
                 негосударственных информационных систем

      1. Негосударственные информационные системы создаются физическими и юридическими лицами в целях удовлетворения информационной потребности, выполнения информационных работ и оказания электронных услуг.

      2. Доступ к негосударственной информационной системе и порядок ее эксплуатации определяются ее собственником или владельцем.

      Статья 19. Взаимодействие информационных систем

      1. Собственники и (или) владельцы государственных и негосударственных информационных систем должны обеспечивать возможность межсетевого соединения для организации информационного обмена и передачи данных между различными информационными системами на основании использования в Республике Казахстан стандартных протоколов передачи данных.

      2. Оперативно-розыскная деятельность с использованием государственных и негосударственных информационных систем осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности.

      3. Негосударственные информационные системы, интегрируемые с государственными информационными системами, подлежат аттестации на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам.
       Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2009 N 178-IV.

      Статья 20. Обязательные требования к средствам
                 обработки, хранения и резервного копирования
                 электронных информационных ресурсов в
                 государственных информационных системах

      1. Для обеспечения надежности и безопасности функционирования государственных информационных систем технические средства, которые используются для хранения, обработки и передачи электронных информационных ресурсов, должны соответствовать требованиям в области технического регулирования.

      2. Хранение государственных электронных информационных ресурсов, содержащихся в государственных информационных системах, обеспечивают владельцы государственных информационных систем, которые несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан, за сохранность, утрату, искажение государственных электронных информационных ресурсов, а при необходимости осуществляют их восстановление.

      3. Изготовление резервной копии государственных электронных информационных ресурсов, содержащихся в государственной информационной системе, является обязательным для владельцев государственных информационных систем.
      Способ изготовления и хранения резервной копии, содержащей государственные электронные информационные ресурсы, должен обеспечивать сохранность электронных информационных ресурсов до момента изготовления следующей резервной копии.

      Статья 21. Использование информационно-коммуникационных сетей

      1. Использование информационно-коммуникационных сетей на территории Республики Казахстан осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области связи и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере информатизации и связи.

      2. Международный информационный обмен с использованием  информационно-коммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и международных договоров, заключенных Республикой Казахстан.

      3. В случае признания судом информации, распространяемой по информационно-коммуникационным сетям, противоречащей требованиям настоящего Закона и других законодательных актов Республики Казахстан, уполномоченные государственные органы, операторы связи, собственники интернет-ресурсов обязаны приостановить либо прекратить распространение на территории Республики Казахстан продукции средства массовой информации либо выпуск средства массовой информации.

      4. Решение суда о приостановлении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет запрет на использование доменного имени с тем же или дублирующим названием на срок не более трех месяцев.
      Решение суда о прекращении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет отмену регистрации доменного имени и запрет на использование в течение одного года доменного имени с тем же или дублирующим названием, регистрация которого ранее отменена решением суда.
       Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2009 N 178-IV.

Глава 5. УЧЕТ, РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

      Статья 22. Документирование электронных информационных
                 ресурсов и сведений об информационных
                 системах

      Документирование электронных информационных ресурсов и сведений об информационных системах осуществляется их собственником и (или) владельцем в соответствии с требованиями делопроизводства, установленными законодательством Республики Казахстан об информатизацииэлектронном документе и электронной цифровой подписи.

      Статья 23. Регистрация электронных информационных
                 ресурсов и информационных систем в
                 государственном регистре электронных
                 информационных ресурсов и информационных
                 систем

      1. Регистрация электронных информационных ресурсов и информационных систем в государственном регистре электронных информационных ресурсов и информационных систем осуществляется в целях:
      1) систематизации сведений об электронных информационных ресурсах и информационных системах;
      2) информирования физических и юридических лиц Республики Казахстан о сведениях, содержащихся в государственном регистре электронных информационных ресурсов и информационных систем;
      3) информационного обеспечения государственных органов Республики Казахстан;
      4) предоставления информации разработчикам электронных информационных ресурсов и информационных систем для организации интеграции электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также обмена данными между электронными информационными ресурсами и информационными системами.

      2. Государственные электронные информационные ресурсы и государственные информационные системы подлежат обязательному учету в государственном регистре электронных информационных ресурсов и информационных систем в порядке, установленном настоящим Законом.
      Несоблюдение этого требования влечет за собой недействительность сделок с государственными электронными информационными ресурсами и информационными системами.

      3. Учет негосударственных электронных информационных ресурсов и негосударственных информационных систем в государственном регистре электронных информационных ресурсов и информационных систем осуществляется на добровольной основе в порядке, установленном настоящим Законом.

      4. Электронные информационные ресурсы ограниченного доступа подлежат регистрации в государственном регистре электронных информационных ресурсов и информационных систем с соблюдением условий хранения и использования в порядке, установленном их собственником или владельцем.

      5. Регистрация электронных информационных ресурсов и информационных систем осуществляется за счет бюджетных средств.

      6. Регистрация электронных информационных ресурсов и информационных систем проводится на основании направляемой собственником или владельцем электронных информационных ресурсов и информационных систем в уполномоченный орган заявки о регистрации электронных информационных ресурсов и информационных систем по формам, утвержденным уполномоченным органом.

      7. При прохождении регистрации собственник или владелец электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем направляет в уполномоченный орган оригинал регистрационной заявки, подписанной и заверенной собственником или владельцем электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем, и соответствующие копии на бумажном и электронном носителях.

      8. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения регистрационных заявок проверяет полноту и правильность их заполнения.

      9. В случае надлежащего оформления регистрационных заявок уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней проводит регистрацию электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем и присваивает регистрационный номер.

      10. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента регистрации направляет копии регистрационных заявок государственной технической службе для внесения сведений в государственный регистр электронных информационных ресурсов и информационных систем.

      11. Государственная техническая служба в течение пяти рабочих дней вносит соответствующие сведения об электронных информационных ресурсах и (или) информационных системах в государственный регистр электронных информационных ресурсов и информационных систем.

      12. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней с момента регистрации электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем в государственном регистре электронных информационных ресурсов и информационных систем выдает свидетельство о регистрации.

      13. В случае ненадлежащего оформления регистрационных заявок уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней с момента их получения возвращает регистрационные заявки собственнику или владельцу электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем с указанием причин возврата.

      14. Собственник или владелец электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем с момента получения возвращенных регистрационных заявок устраняет замечания и повторно вносит их для регистрации в уполномоченный орган.

      15. Повторное рассмотрение регистрационных заявок собственника или владельца электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.

      16. Уполномоченный орган может запрашивать от собственника или владельца электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем дополнительную информацию об электронных информационных ресурсах и информационных системах, необходимую для уточнения состава или содержания регистрационных данных при регистрации электронных информационных ресурсов и информационных систем.

      17. При получении запроса о предоставлении дополнительной информации об электронных информационных ресурсах и (или) информационных системах, необходимой для регистрации, собственник или владелец электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем представляет исчерпывающий ответ в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
       Сноска. Статья 23 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2009 N 178-IV.

      Статья 24. Ведение государственного регистра электронных
                 информационных ресурсов и информационных
                 систем

      1. Ведение государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем обеспечивается уполномоченным органом и осуществляется государственной технической службой.

      2. Ведение государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем включает в себя внесение сведений об электронных информационных ресурсах и информационных системах в государственный регистр электронных информационных ресурсов и информационных систем с последующим обновлением данных сведений.

      3. Собственник или владелец зарегистрированных электронных информационных ресурсов и (или) информационных систем ежегодно, не позднее 30 марта, представляет в уполномоченный орган сообщение об обновлении электронных информационных ресурсов и информационных систем либо об отсутствии обновлений, либо о прекращении их эксплуатации с мотивированным изложением причин прекращения эксплуатации по формам, утвержденным уполномоченным органом.

      4. Внесение обновленных сведений об электронных информационных ресурсах и информационных системах в государственный регистр электронных информационных ресурсов и информационных систем осуществляется в порядке и сроки, которые установлены для регистрации электронных информационных ресурсов и информационных систем.

      5. В случае непредставления в установленный срок обновленной заявки или сообщения о прекращении эксплуатации электронного информационного ресурса или информационной системы уполномоченный орган направляет его (ее) собственнику или владельцу соответствующий официальный запрос о необходимости обновления сведений.

      6. При получении сообщения о прекращении эксплуатации электронного информационного ресурса или информационной системы уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней осуществляет отзыв свидетельства о регистрации данного электронного информационного ресурса или информационной системы, и государственной технической службой в десятидневный срок обеспечивается внесение соответствующих изменений в государственный регистр электронных информационных ресурсов и информационных систем.

      7. Сведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем об электронных информационных ресурсах и информационных системах в части, не содержащей электронных информационных ресурсов ограниченного доступа, являются общедоступными и подлежат размещению в сети Интернет.
       Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2009 N 178-IV.

      Статья 25. Депонирование и ведение депозитария

      1. Хранение экземпляров программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации информационных систем в депозитарии осуществляется в целях создания единой системы учета, обеспечения замены приобретенного программного продукта в случае его утраты собственником или владельцем, информирования пользователей о программных продуктах и их разработчиках, а также информационного обеспечения государственных органов.

      2. Основными задачами депозитария являются сбор, систематизация, накопление и хранение программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации и ведение реестра программных продуктов Республики Казахстан.

      3. Программные продукты, программные коды и нормативно-техническая документация, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных средств, подлежат обязательному государственному учету, регистрации и хранению в депозитарии.

      4. Программные продукты, зарегистрированные в государственном регистре электронных информационных ресурсов и информационных систем, подлежат обязательному депонированию.

      5. Обеспечение формирования и ведения депозитария, а также сохранности и защиты программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации осуществляется государственной технической службой. Государственная техническая служба не вправе изменять и (или) передавать третьим лицам программные продукты, программные коды и нормативно-техническую документацию, хранимые в депозитарии.

      6. Государственная техническая служба при ведении депозитария по заявке собственника программного продукта может изготавливать копии программного продукта для:
      1) архивирования программного продукта или обеспечения его сохранности в случае истечения срока годности электронного носителя депонированного экземпляра;
      2) замены оригинала программного продукта в случае его утери, уничтожения или непригодности для использования.

      7. Уполномоченный орган не реже одного раза в год осуществляет проверку ведения депозитария.

      8. Депонированию подлежат информационная система, программный продукт, программный код и нормативно-техническая документация.

      9. Информационная система подлежит депонированию в следующей комплектации:
      1) исходные программные коды информационной системы, кроме защищенных авторскими правами;
      2) инсталляционный пакет информационных систем;
      3) дополнительное программное обеспечение в случае необходимости, определяемой собственником или владельцем;
      4) аннотационное или рекламное описание информационной системы;
      5) нормативно-техническая документация - спецификация, описание информационной системы, программа и методика испытаний, эксплуатационная документация;
      6) другие программные средства и документы по желанию собственника и (или) владельца.

      10. Концепции, программы в сфере информатизации, нормативно-техническая документация на создание государственных информационных систем передаются в депозитарий вместе с отраслевой оценкой уполномоченного органа.
       Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными законами РК от 10.07.2009 N 178-IV; от 15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2).

      Статья 26. Подтверждение соответствия в сфере
                 информатизации

      1. Подтверждение соответствия в сфере информатизации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

      2. Продукция в сфере информатизации, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, определяется техническими регламентами в сфере информатизации.

      3. Документ в сфере подтверждения соответствия, выданный иностранным государством, считается действительным на территории Республики Казахстан при условии признания его в государственной системе технического регулирования в соответствии с международными договорами.

      Статья 27. Аудит информационных систем

      1. На этапе создания, внедрения и эксплуатации информационных систем по инициативе собственников и (или) владельцев этих систем может быть проведен аудит информационных систем.

      2. Условия представления конфиденциальных сведений определяются в договоре на проведение аудита.

      3. Расходы по проведению аудита информационных систем несет сторона, определенная по согласованному решению между собственником и (или) владельцем, и разработчиком информационной системы.

      4. Проведение аудита осуществляется лицами, обладающими специальными знаниями и опытом работы в сфере информационных технологий в порядке, определяемом уполномоченным органом.
      Сноска. Статья 27 с изменением, внесенным Законом РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Глава 6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАМКАХ "ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА"

      Статья 28. Условия формирования "электронного
                 правительства"

      Формирование "электронного правительства" в Республике Казахстан осуществляется при выполнении следующих условий:
      1) принятие согласованных государственными органами решений по реализации "электронного правительства" на основе рекомендаций Межведомственной комиссии Республики Казахстан по координации работ в сфере информатизации;
      2) создание в государственных органах подразделений по информатизации. При отсутствии таких подразделений государственные органы вправе обращаться к оператору в сфере информатизации с предложениями  об оказании оператором в сфере информатизации услуг в сфере информатизации при создании и развитии соответствующей инфраструктуры на договорной основе;
      3) создание при уполномоченном органе совета руководителей информационных служб государственных органов;
      4) техническое сопровождение базовых компонентов "электронного правительства" оператором в сфере информатизации.
      Сноска. Статья 28 с изменениями, внесенными законами РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)

      Статья 29. Государственные услуги, оказываемые
                  в электронной форме

      1. Государственные услуги, оказываемые в электронной форме, по видам оказания подразделяются на информационные, интерактивные и транзакционные, по степени автоматизации – на полностью автоматизированные и частично автоматизированные. Полностью автоматизированной государственной услугой является государственная услуга, оказываемая в электронной форме, исключающая в процессе ее оказания бумажный документооборот. Частично автоматизированной государственной услугой является государственная услуга, оказываемая в электронной форме, содержащая в процессе ее оказания последовательность бумажного и электронного документооборота.
      2. Обращение физических и (или) юридических лиц для получения государственной услуги, оказываемой в электронной форме, осуществляется на основании запроса пользователей.
      3. Государственные услуги, оказываемые в электронной форме, осуществляются на казахском и русском языках.
      Сноска. Статья 29 в редакции Закона РК от 15.04.2013 № 89-V (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 30. Виды информационных систем "электронного
                  правительства"

      1. Информационные системы "электронного правительства" по их назначению и порядку взаимодействия делятся на ведомственные и межведомственные.

      2. Ведомственными информационными системами являются государственные информационные системы, обеспечивающие наполнение электронных информационных ресурсов "электронного правительства".

      3. Межведомственными информационными системами "электронного правительства" являются ведомственные информационные системы, взаимодействующие между собой.

      Статья 31. Базовые компоненты "электронного правительства"

      Функционирование инфраструктуры "электронного правительства" основывается на создании базовых компонентов, к которым относятся:
      1) веб-портал и шлюз "электронного правительства", интегрированные с ведомственными информационными системами, через которые будут предоставляться электронные услуги;
      2) платежный шлюз "электронного правительства";
      3) единая транспортная среда государственных органов Республики Казахстан;
      4) национальные реестры идентификационных номеров;
      5) информационная система "Адресный регистр";
      6) инфраструктура открытых ключей;
      7) единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными Законом РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

      Статья 32. Взаимодействие базовых компонентов и
                 информационных систем при формировании
                 "электронного правительства"

      1. Порядок взаимодействия межведомственных и ведомственных информационных систем "электронного правительства" регулируется нормативными правовыми актами, принимаемыми государственными органами по согласованию с уполномоченным органом.

      2. Перечень электронных информационных ресурсов, передаваемых государственными органами и организациями для формирования "электронного правительства", согласовывается с уполномоченным органом.

      3. Государственные органы обеспечивают функционирование и защиту электронных информационных ресурсов ведомственных информационных систем.

      4. Государственные органы обеспечивают формирование и актуализацию (обновление) ведомственных электронных информационных ресурсов, предоставляемых в качестве электронных услуг "электронного правительства".

      5. Перечень органов местного самоуправления, государственных органов и их территориальных подразделений, которые обязаны подключить свои ведомственные сети к единой транспортной среде государственных органов, определяется Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 32 с изменениями, внесенными законами РК от  15.07.2010 № 337-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 33. Доступ к государственным электронным
                  информационным ресурсам "электронного
                  правительства"

      Доступ к государственным электронным информационным ресурсам "электронного правительства" осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.

Глава 7. ПРАВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ДОСТУП К
ЭЛЕКТРОННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ И ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

      Статья 34. Право на получение и распространение
                  информации

      1. Собственники или владельцы информационных систем, содержащих общедоступные электронные информационные ресурсы, обязаны предоставлять по запросам физических и (или) юридических лиц интересующую их информацию в порядке и на условиях, определяемых настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      2. Необоснованный отказ в предоставлении информации, содержащейся в общедоступных электронных информационных ресурсах, может быть обжалован в суд.

      Статья 35. Обеспечение доступа к электронным
                  информационным ресурсам на основании запроса

      1. Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется путем направления запроса собственнику или владельцу информационной системы одним из следующих способов:
      1) путем передачи запроса с использованием электронной почты или в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью;
      2) путем непосредственного обращения пользователя к общедоступным электронным информационным ресурсам.

      2. Запрос, направленный в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью, приравнивается к запросу, направленному на бумажном носителе и подписанному оригинальной подписью лица, направившего запрос. Такие запросы подлежат регистрации в соответствии с правилами делопроизводства, установленными собственником или владельцем информационной системы.

      Статья 36. Требования, предъявляемые к запросу

      1. В запросе на получение доступа к электронным информационным ресурсам указываются следующие сведения:
      1) фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего информацию;
      2) при обращении с запросом от имени юридического лица - полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя и отчество лица, обратившегося с запросом;
      3) контактные данные лица, обратившегося с запросом (почтовый адрес или адрес электронной почты либо номер телефона или телефакса), посредством которых собственник или владелец информационной системы может предоставить электронные информационные ресурсы или связаться с лицом, запрашивающим информацию;
      4) содержание запрашиваемого электронного информационного ресурса, наименование и содержание документа или известные ему реквизиты документа;
      5) иные сведения, необходимые для исполнения запроса;
      6) желательный способ исполнения запроса.

      2. Если лицо запрашивает электронные информационные ресурсы о нем самом либо от имени юридического лица о предоставлении электронных информационных ресурсов об этом юридическом лице, то оно обязано указать в запросе реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и (или) занимаемую должность в юридическом лице, относительно которого направлен запрос.

      Статья 37. Сроки исполнения запросов

      1. Запрос исполняется не позднее пяти рабочих дней со дня его поступления, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

      2. Сроки рассмотрения, установленные настоящим Законом, исчисляются с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса.

      3. Если собственнику или владельцу информационной системы необходимо уточнить существо запроса или если для предоставления запрашиваемых электронных информационных ресурсов требуется дополнительное время, то он может продлить срок исполнения запроса до пятнадцати рабочих дней. При этом он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить лицо, обратившееся с запросом, о продлении срока с указанием мотивов.

      Статья 38. Признание запроса исполненным

      Запрос о предоставлении электронных информационных ресурсов считается исполненным, если:
      1) электронный информационный ресурс передан запрашивающему лицу способом, предусмотренным настоящим Законом;
      2) запрос передан по принадлежности и об этом сообщено лицу, запрашивающему электронный информационный ресурс;
      3) лицу, направившему запрос, разъяснены возможности ознакомления с информацией, опубликованной в открытых источниках.

      Статья 39. Уведомление об информации, опубликованной
                  в открытых источниках

      Если запрашиваемые электронные информационные ресурсы опубликованы в открытых источниках, то собственник или владелец информационной системы вправе без выдачи запрашиваемого электронного информационного ресурса уведомить об этом лицо, направившее запрос, не позднее пяти рабочих дней с одновременным направлением ему сведений о способах и месте доступа к запрашиваемым электронным информационным ресурсам.

      Статья 40. Отказ в исполнении запроса

      1. Собственник или владелец информационной системы отказывает в исполнении запроса, если:
      1) в отношении запрашиваемого электронного информационного ресурса действуют ограничения доступа и лицо, направившее запрос, не обладает правом доступа к запрашиваемому электронному информационному ресурсу;
      2) не располагает запрашиваемым электронным информационным ресурсом и ему не известно, в чьем владении он находится;
      3) при уточнении существа запроса не удалось выяснить, о выдаче какого именно электронного информационного ресурса ходатайствует запрашивающее лицо;
      4) лицом, запрашивающим электронный информационный ресурс, не оплачены расходы на исполнение запроса, если оплата расходов предусмотрена законодательством Республики Казахстан или договором;
      5) запрос не соответствует требованиям, установленным статьей 36 настоящего Закона.

      2. Собственник или владелец информационной системы в течение пяти рабочих дней уведомляет лицо, направившее запрос, об отказе в исполнении запроса по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Глава 8. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

      Статья 41. Цели защиты электронных информационных
                  ресурсов и информационных систем

      1. Защита электронных информационных ресурсов и информационных систем заключается в принятии правовых, организационных и технических (программно-технических) мер в целях:
      1) обеспечения целостности и сохранности электронных информационных ресурсов, недопущения их несанкционированного изменения или уничтожения;
      2) соблюдения конфиденциальности электронных информационных ресурсов ограниченного доступа;
      3) реализации права на доступ к электронным информационным ресурсам;
      4) недопущения несанкционированного воздействия на средства обработки и передачи электронных информационных ресурсов.

      2. Защита электронных информационных ресурсов и информационных систем направлена на недопущение несанкционированных действий по:
      1) блокированию электронных информационных ресурсов, то есть совершению действий, приводящих к ограничению или закрытию доступа к информационной системе и предоставляемым ею электронным информационным ресурсам;
      2) модификации электронных информационных ресурсов, то есть внесению изменений в программы, базы данных, текстовую информацию, находящуюся на материальном носителе;
      3) копированию электронного информационного ресурса, то есть переносу информации на другой материальный носитель;
      4) использованию программных продуктов без разрешения правообладателя;
      5) нарушению работы информационных систем и (или) программных продуктов либо нарушению функционирования информационно-коммуникационной сети.

      Статья 42. Организация защиты электронных информационных
                  ресурсов

      1. Защита электронных информационных ресурсов организуется:
      1) в отношении общедоступных электронных информационных ресурсов - лицом, распространяющим электронные информационные ресурсы;
      2) в отношении электронных информационных ресурсов, доступ к которым ограничен законом, - собственником, владельцем или оператором в сфере информатизации, содержащей такие электронные информационные ресурсы;
      3) в отношении электронных информационных ресурсов, доступ к которым ограничен их собственником или владельцем, - собственником или владельцем электронных информационных ресурсов.

      2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны принимать меры, обеспечивающие:
      1) предотвращение несанкционированного доступа к электронным информационным ресурсам;
      2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к электронным информационным ресурсам, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
      3) минимизацию неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к информации;
      4) недопущение воздействия на средства обработки и передачи электронных информационных ресурсов;
      5) возможность скорейшего восстановления электронных информационных ресурсов, измененных либо уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
      Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными Законом РК от 10.07.2012 № 34-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Статья 43. Меры защиты электронных информационных
                  ресурсов и информационных систем

      1. К правовым мерам защиты электронных информационных ресурсов относятся заключаемые собственником или владельцем электронных информационных ресурсов с пользователями информации договоры, в которых устанавливаются условия доступа к определенным электронным информационным ресурсам и ответственность за нарушение условий доступа и использования электронных информационных ресурсов.

      2. К организационным мерам защиты электронных информационных ресурсов и информационных систем относятся обеспечение особого режима допуска на территории (в помещения), где может быть осуществлен доступ к информации (к материальным носителям информации), а также разграничение доступа к информации по кругу лиц и характеру информации.

      3. К техническим (программно-техническим) мерам защиты электронных информационных ресурсов и информационных систем относятся меры по физической защите информационных систем, использование средств защиты информации, в том числе криптографических, а также систем контроля доступа и регистрации фактов доступа к информации.

      4. Использование технических (программно-технических) мер защиты электронных информационных ресурсов не должно причинять вред или создавать угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

      Статья 44. Защита электронных информационных ресурсов
                  персонального характера

      1. Собственники или владельцы информационных систем, получившие электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные, обязаны принимать меры по их защите от разглашения. Такая обязанность возникает с момента получения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, и до их уничтожения либо обезличивания или до получения согласия на их разглашение от лица, к которому эти данные относятся.

      2. Последующая передача электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, разрешается только с согласия лица, к которому они относятся, либо по иным основаниям, установленным законами Республики Казахстан.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 45. Ответственность за нарушение законодательства
                  Республики Казахстан об информатизации

      Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Статья 46. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2) статьи 28, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 8 мая 2003 г. "Об информатизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 10, ст. 52; 2004 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 3, ст. 22).

     Президент
Республики Казахстан