Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандырудың міндетті түрлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 7 мамырдағы N 244 Заңы

       Ескерту. Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан  қараңыз.

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексіне  (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат; N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 7-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 14, 103-құжат; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 3-4, 16-құжат; N 5, 25-құжат; N 6, 42-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 21-22, 87-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 4, 24, 25-құжаттар; N 8, 45-құжат; N 11, 55-құжат; N 13, 85-құжат; 2007 ж., N 3, 21-құжат; N 4, 28-құжат; 2007 жылғы 14 наурызда "Егемен Қазақстан" және 2007 жылғы 15 наурызда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 2 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 806-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Міндетті сақтандыру - егер сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін заңнамалық актілерде өзгеше белгіленбесе, талаптары тараптардың келісімімен айқындалатын, заңнамалық актілердің талаптарына орай жүзеге асырылатын сақтандыру.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      4-тармақтағы "сақтандырудың осы түрін реттейтін заң актілерінде жазылған" деген сөздер ", егер сақтандырудың осы түрін реттейтін заңнамалық актілерде өзгеше белгіленбесе, тараптардың келісімімен айқындалған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын: "Сақтандырудың міндетті түрін реттейтін заңнамалық актілерде тәртібі мен талаптары белгіленген міндетті сақтандыру шартын жасасу, егер осы заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, жоғарыда аталған сақтандырушы үшін міндетті болып табылады.";

      2) 807-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі "сақтандырудың осы түрін реттейтін" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 815-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі "Міндетті сақтандыру туралы заң актілерімен" деген сөздер "Заңнамалық актілермен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 818-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі "заңдарда белгіленген мөлшерден артық бола алмайды" деген сөздер "заңнамалық актілермен белгіленеді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 833-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Сақтандырудың міндетті түрлері кезінде сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшеріне бағалау жүргізудің тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалады.".

      2. "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 11, 76-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 11, 150-құжат; 1999 ж.,N 21, 787-құжат; 2003 ж., N 6, 34-құжат; N 11, 56-құжат; 2004 ж., N 22, 131-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 16, 70-құжат; 2006 ж., N 16, 99-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 22-құжат):

      55-баптың 1-тармағының бірінші абзацындағы "мыналарға" деген сөз "сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін заңнамалық актілерге сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 23, 148-құжат; Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 15, 147-құжат; 2003 ж., N 10, 54-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат):

      1) 30-баптың бірінші бөлігіндегі "міндетті түрде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 31-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) пайдаланушы Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес сақтандыру шарасын жасамаса, жарамсыз деп танылады.".

      4. "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 11-12, 263-құжат; 1998 ж., N 23, 416-құжат; 1999 ж., N 4, 101-құжат; 2000 ж., N 6, 145-құжат; 2003 ж., N 14, 112-құжат; 2004 ж., N 11-12, 67-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат):

      1) 7-бапта:
      алтыншы абзацта:
      "міндетті мемлекеттік әлеуметтік сақтандырылуға," деген сөздер алып тасталсын;

      "орындау" деген сөзден кейін "үшін оларды тарту" деген сөздермен толықтырылсын;

      жетінші абзацта:
      "зейнетақымен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы заңнамасына сәйкес әлеуметтік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 18-баптың екінші бөлігіндегі "міндетті түрде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі туралы" 1997 жылғы 27 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж, N 6, 69-құжат; 1998 ж.,N 24, 436-құжат; 2000 ж.,N 8, 187-құжат; 2004 ж., 11-12, 67-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж.,N 1, 5-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат):

      1) 28-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Құтқарушыларды сақтандыру Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "9. Құтқарушылардың отбасы мүшелерін асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік қамсыздандыру Қазақстан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.";

      2) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "30-бап. Ерікті авариялық-құтқару құрамаларының
               құтқарушыларын, сондай-ақ төтенше жағдайларды жою
               жөніндегі жұмыстарды жүргізуге тартылатын
               құтқарушылар болып табылмайтын азаматтарды
               әлеуметтік қорғау кепілдіктері

      Осы Заңның 28 және 29-баптарында көзделген құқықтық және әлеуметтік кепілдіктер ерікті авариялық-құтқару құрамаларының құтқарушыларына, сондай-ақ авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге тартылған кезде, құтқарушылар болып табылмайтын азаматтарға қолданылады.".

      6. "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 7, 83-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 18-құжат):

      18-баптың 3-тармағының бесінші абзацындағы "асыруды;" деген сөз "асыруды қамтамасыз етеді." деген сөздермен ауыстырылып, алтыншы абзацы алып тасталсын.

      7. "Сот приставтары туралы" 1997 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 201-құжат; 2003 ж., N 10, 49-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 11, 55-құжат):

      10-бапта:
      тақырып және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Сот приставтарын әлеуметтік қорғау шаралары

      1. Сот приставтарын міндетті сақтандыру бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      3-тармақтағы "сақтандыру сомасы" деген сөздер "өтемақы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "сақтандыру сомалары" деген сөздер "өтемақылар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-тармақта:
      бірінші сөйлемдегі "сақтандыру сомасы" деген сөздер "өтемақы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл ретте осы бапта көзделген біржолғы өтемақылар басқа төлемдерге, соның ішінде сақтандыру төлемдері мен зиянды өтеу тәртібімен жасалатын төлемдерге қарамастан төленеді.";

      6-тармақтағы "сақтандыру сомасы" деген сөздер "осы бапта көзделген біржолғы өтемақы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. "Күзет қызметі туралы" 2000 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 14-15, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 34-құжат; N 17, 155-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат):

      6-бапта:
      тақырыптағы "жеке" деген сөз алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілер қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығына зиян келтірумен байланысты тәуекелдерді сақтандыру Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері туралы заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.".

      9. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; 2005 ж., N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат; N 8, 45-құжат; N 16, 99-құжат; N 24, 148-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 4, 28, 33-құжаттар):

      1) 6-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Мазмұны мен талаптары Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрін реттейтін заңнамалық актісімен айқындалатын міндетті сақтандырудың әрбір түрі сақтандырудың жекелеген сыныбы болып табылады.";

      2) 11-1-бапта:
      2-тармақтың 5) тармақшасындағы "өкілеттіктерін айқындауға тиіс." деген сөздер "өкілеттіктерін;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 6), 7) және 8) тармақшалармен толықтырылсын:
      "6) сақтанушылардың (сақтандырылушылардың), жәбірленушілердің (пайда алушылардың) және олардың өкілдерінің жазбаша және ауызша өтініштерін, сондай-ақ сақтандыру жағдайлары мәселелері бойынша келіп түсіп жатқан өтініштер мен құжаттарды тіркеу тәртібін;
      7) сақтандыру жағдайларының мәселелері жөніндегі өтініштер мен құжаттар бойынша оларды қарау және сақтанушыларға (сақтандырылушыларға), жәбірленушілерге (пайда алушыларға) жауап беру тәртібін;
      8) сақтандыру төлемі туралы шешімді қабылдау рәсімін айқындауға тиіс.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Актуарий өз қызметін басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында қоса атқаруға құқылы емес.";

      3) 19-баптың 4-тармағының екінші сөйлемі алып тасталсын;

      4) 26-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      "7-1. Сақтандыру ұйымының дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан да көп процентін сатып алуға ниеттенген ірі қатысушы мәртебесін алу жөніндегі осы Заңның талабы өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын, Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру ұйымына қолданылмайды.";

      5) 26-1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың 6) тармақшасында көзделген, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болғысы келетін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тарту негізі уәкілетті орган елінің қадағалау органымен ақпарат алмасу туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру ұйымы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін алатын жағдайларға қолданылмайды.";

      6) 32-бап мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:
      "11. Қазақстан Республикасының резиденті емес - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы рейтингтік агенттіктердің біреуінің ең аз талап етілетін рейтингісі болған кезде Қазақстан Республикасының резиденті - еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына қатысты бас сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бола алады. Ең аз рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.";

      7) 33-баптың 5-тармағында:
      2) тармақша "пруденциялық нормативтерді" деген сөздерден кейін "(активтерді әртараптандыру нормативін қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру түріндегі қолданыстағы санкцияның болмауы, сондай-ақ филиалды әділет органдарында есептік тіркеген күннің алдындағы үш ай ішінде уәкілетті органның Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 173-бабының бірінші бөлігінде (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының уәкілетті органға есептілікті не өзге де сұралатын ақпаратты ұсынуы мәселелері бойынша), бесінші, сегізінші, оныншы, он бірінші бөліктерінде, 174 және 175-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза қолдану түріндегі санкцияларды қолданбауы болып табылады.";

      8) 37-баптың 6-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) осы Заңның 37-1-бабында көзделген тәртіппен сақтандыру портфелінің берілуін растайтын құжаттарды табыс етеді.";

      9) 43-баптың 9-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу тәртібін айқындайды;";

      10) 46-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Уәкілетті орган ипотекалық сақтандыру жөніндегі және көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең аз деңгейіне, сондай-ақ ипотекалық сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы үшін сақтандыру резервтерін есептеу тәртібіне қосымша талаптар белгілеуге құқылы.";

      11) 48-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы "сатып алудан басқа жағдайларда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады." деген сөздер "сатып алудан;" деген сөздермен ауыстырылып, тармақ мынадай
мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) сақтандыру ұйымы міндетті сақтандыру шарттары бойынша мәжбүрлеп таратылған кезде сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін қордың акцияларын сатып алудан басқа жағдайларда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады.";

      12) 53-баптың 1-тармағының бірінші абзацындағы "шығындылық коэффициенттері" деген сөздер "шығындылықты сипаттайтын коэффициенттер (шығындылық коэффициенті, жұмсалған қаражат коэффициенті, аралас коэффициент)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 54-баптың 1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) сақтандыру сыйлықақысының негізделмеген мөлшерін қолданудан, сақтандыру төлемін жүзеге асырудан негізсіз бас тартудан, сақтандыру төлемін уақтылы жүзеге асырмаудан, сақтандырудың міндетті түрлерін жүргізудің талаптары мен тәртібінен туындайтын міндеттерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан көрінетін сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін бұзу фактісі анықталған;";

      9) тармақша "төтенше жарналарды" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ қосымша жарналарды" деген сөздермен толықтырылсын;

      14) 55-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-2) Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін заңнамалық актілерін бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) бұзған;";

      15) 75-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "75-1-бап. Шығындылықты сипаттайтын коэффициенттер

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сақтандырудың барлық не жекелеген сыныптарын (түрлерін) жүргізу кезінде өз қызметіне талдау жасау мақсатында шығындылықты сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат
коэффициентін, аралас коэффициентті) есептейді.
      2. Шығындылықты сипаттайтын коэффициенттер (шығындылық коэффициенті, жұмсалған қаражат коэффициенті, аралас коэффициент) - сақтандырудың барлық не жекелеген сыныптарын (түрлерін) жүзеге асыру кезінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметінің
шығындылығын көрсететін салыстырмалы көрсеткіштер.
      Шығындылықты сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.";

      16) 76-бапта:
      тақырып "ұйымы" деген сөзден кейін "және сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы" деген сөздерден кейін "және сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын.

      10. "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 3, 18-құжат; 2004 ж., N 2, 10-құжат; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; N 17-18, 76-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 10, 52-құжат; 2007 ж., N 2, 14, 18-құжаттар; N 3, 20-құжат):

      9-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы "заңдарына" деген сөз "заңнамалық актілеріне" деген сөздермен ауыстырылсын.

      11. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 11, 63-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат; 2006 ж., N 4, 25-құжат; 2007 ж., N 2, 18 құжат):

      1) кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Заң Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының құқықтық жағдайын, оның құрылуы мен қызметінің тәртібін, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысу шарттарын айқындайды.";

      2) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдері - осы Заңда көзделген жағдайларда өміріне, денсаулығына зиян келтірілген жәбірленушіге және осы Заңның 17-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген адамдарға төленетін ақша сомасы;";

      3) тармақшадағы "міндетті сақтандыру туралы" деген сөздер "сақтандырудың міндетті түрін реттейтін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) қосымша жарна - осы Заңда көзделген тәртіппен сақтандыру ұйымы Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төлейтін, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша есептелген сақтандыру сыйлықақыларының бір бөлігі түріндегі ақша сомасы;";

      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) жәбірленуші - өзге тұлғаның көлік құралын пайдалануы нәтижесінде өміріне, денсаулығына зиян келтірілген тұлға;";

      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "10-1) зиянды өтеу резерві - Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры бастапқы біржолғы жарналар мен қосымша жарналар есебінен қалыптастыратын, тек қана осы Заңда көзделген жағдайларда жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалатын шығыстарды өтеу үшін пайдаланылатын ақша сомасы;";

      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "11) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві - міндетті жарналар, сондай-ақ Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының талаптарын қанағаттандыру тәртібімен ол мәжбүрлеп таратылған сақтандыру ұйымынан алған және кепілдік, өтемақы төлемдерін, сондай-ақ сақтандыру жағдайын, келтірілген зиян мөлшерін анықтауға байланысты шығыстар мен кепілдік және өтемақы төлемдерін және осы Заңда көзделген жағдайларда жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыруға байланысты шығыстарды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын ақша есебінен Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры қалыптастыратын ақша сомасы;";

      3) 5-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қатысушы-сақтандыру ұйымдары Қордың акционерлері болып табылады.";
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 11-тармағы 3) тармақшасы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).

      4) 6-бапта:
      1) тармақша "міндетті және төтенше жарналарының" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ осы Заңда көзделген қосымша жарналардың" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) осы Заңда көзделген жағдайларда жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер мөлшерін белгілеу;";

      5) 7-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Қор осы Заңның 8-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайларда жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі міндеттемелерді өз мойнына алады.";
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 11-тармағы 5) тармақшасы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).

      6) 8-бапта:
      тақырыптағы "міндеті" деген сөз "міндеттері" деген сөзбен ауыстырылсын;

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қордың негізгі міндеттері:
      1) қатысушы-сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату кезінде кредиторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау;
      2) осы Заңда көзделген жағдайларда көлік оқиғасы нәтижесінде өзге тұлға өміріне, денсаулығына зиян келтірген тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.
      2. Қор негізгі міндеттерді орындау үшін мынадай функцияларды:
      1) осы Заңға сәйкес кепілдік және өтемақы төлемдерін жүзеге асыруды;
      2) қатысушы-сақтандыру ұйымдарының міндетті және төтенше жарналарын тартуды;
      3) қатысушы-сақтандыру ұйымдарының қосымша жарналарын тартуды;
      4) осы Заңға сәйкес жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыруды;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен инвестициялық қызметті жүзеге асырады.";

      7) 10-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Қатысушы-сақтандыру ұйымында көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыруға лицензия болғанда, қатысу шартына мынадай талаптар:
      1) қосымша жарналарды төлеу тәртібі;
      2) тараптардың жауапкершілігі міндетті түрде енгізілуге тиіс.";

      8) 12-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 11-тармағы 8) тармақшасы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).
      "Осы Заңда көзделген жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру үшін зиянды өтеу резерві жеткіліксіз болған жағдайда Қор ағымдағы тоқсанның аяғына дейін Қордың директорлар кеңесі белгілеген мөлшерде сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын пайдалануға құқылы. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервін қалпына келтіру үшін Қор сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің пайдаланылған сомасы мөлшерінде төтенше жарналарды тартады.";

      9) мынадай мазмұндағы 5-1-тараумен толықтырылсын:
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 11-тармағы 9) тармақшасы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).

"5-1-тарау. Қордың жәбірленушінің өміріне, денсаулығына
келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге
жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдері

      17-1-бап. Жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген
                зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды
                өтеу бойынша төлемдерді алу құқығы

      1. Қор көлік оқиғасы орнынан жасырынған және жәбірленушіге зиян келтіруге жауапты адам анықталмаған жағдайда жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді (бұдан әрі - зиянды
өтеу бойынша төлем) төлейді.
      Қор жәбірленушінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша төлемдерді денсаулыққа ауыр зиян келтірілгенде ғана жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың зиянды өтеу бойынша төлемдерді алуға құқығы бар.
      Осы құқық қолдарында жазатайым оқиғалардан сақтандыру шарты жоқ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.
      3. Жәбірленушінің не осы баптың 4-тармағында көрсетілген адамдардың зиянды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі талабы, сондай-ақ осы баптың 5-тармағында көрсетілген адамдардың жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу жөніндегі талабы Қорға осы
баптың 1-тармағында көзделген жағдай басталған кезден бастап бір жыл ішінде қойылады.
      4. Жәбірленуші қайтыс болған жағдайда зиянды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі талап ету құқығы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты зиянды өтетуге құқығы бар адамға (адамдарға)
көшеді.
      5. Қор жәбірленушіні жерлеген адамға осы Заңның 17-2-бабы 2-тармағының 1), 4), 6), 7) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса берілген жазбаша өтініштің негізінде Қордың директорлар кеңесі белгілеген мөлшерден аспайтын жерлеуге жұмсалған нақты шығыстарды өтейді.

      17-2-бап. Қордың зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған
                шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыруы

      1. Жәбірленуші не осы Заңның 17-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген адамдар зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, тікелей Қорға не қатысушы-сақтандыру ұйымына өтініш беруге құқылы.
      2. Зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер туралы өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
      1) осы Заңның 17-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайдың басталу фактісін растайтын құжаттың көшірмесі;
      2) жәбірленуші алған жарақат пен мертігулердің сипаты, диагнозы, уақытша еңбекке қабілетсіздік кезеңі көрсетіле отырып, жәбірленушіге көлік оқиғасы нәтижесінде денсаулығына келтірілген зиянға байланысты медициналық көмек көрсетілген денсаулық сақтау ұйымы қорытындысының көшірмесі;
      3) медициналық-әлеуметтік немесе сот-медициналық сараптама мекемелері қорытындысының көшірмесі;
      4) жәбірленушінің қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес зиянды өтету (жәбірленуші қайтыс болған жағдайда) құқығына ие адамның құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;
      6) жерлеуге нақты жұмсалған шығындарды растайтын құжаттар не олардың көшірмелері;
      7) жеке куәліктің көшірмесі.
      3. Жәбірленуші не осы Заңның 17-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген адамдар не қатысушы-сақтандыру ұйымы зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру үшін қажетті құжаттардың толық топтамасын
табыс еткеннен кейін Қор зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру туралы не оларды жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.
      4. Қор зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлем жасау туралы шешімді осы баптың 2-тармағында көзделген құжаттарды алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қабылдайды. Қор зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған
шығыстарды өтеу бойынша төлемді зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлем жасау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
      5. Қор осы баптың 3-тармағында көзделген іс-шараларды жүзеге асырумен байланысты қатысушы-сақтандыру ұйымдарының шығыстарын нақты шығыстар мөлшерінде, бірақ бес айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде өтейді.
      6. Жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдердің шекті мөлшерін Қордың директорлар кеңесі айқындайды.
      7. Зиянды өтеу бойынша төлем моральдық зиянның, сондай-ақ мүлікке келтірілген зиянның, жәбірленушінің не осы Заңның 17-1-бабының 4-тармағында көзделген адамдардың жіберіп алған пайдасының, қоршаған ортаға келтірілген залалдың орнын толтырмайды.
      8. Зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалатын шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді тікелей Қор немесе агент-банк арқылы, сондай-ақ жәбірленушінің не осы Заңның 17-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген адамдардың банк шоттарына қолма-қол емес нысанда
қатысушы-сақтандыру ұйымы жүзеге асырады.
      9. Қор зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерден мынадай жағдайларда:
      1) жәбірленушінің іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен қасақана жасалған қылмыс немесе көлік оқиғасымен себепті байланыста болған әкімшілік құқық бұзушылық деп танылса;
      2) Қорға немесе қатысушы-сақтандыру ұйымына осы Заңның 17-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдай басталған кезден бастап бір жыл өткеннен кейін жүгінгенде;
      3) көлік оқиғасы еңсерілмейтін күштің салдарынан, яғни ядролық жарылыс, радиация немесе радиоактивті улану, әскери іс-қимылдар, азаматтық соғыс, жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар, жаппай тәртіпсіздік немесе ереуілдер сияқты төтенше және осындай алдын алуға болмайтын жағдайлар кезінде басталған болса, бас тартуға құқылы.
      Зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асырудан бас тарту үшін негіздер болған кезде, Қор құжаттардың толық топтамасын алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесі бар жазбаша нысандағы хабарлама жіберуге міндетті.
      10. Қор осы Заңмен жүктелген функцияларды орындау үшін осы Заңға сәйкес Қордың төлемдерді жүзеге асыруы үшін негіз болған оқиғалармен байланысты ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін белгілейтін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен ақпарат
алмасу туралы келісімді жасасады.

      17-3-бап. Зиян келтірген адамға кері талап қою құқығы

      Қордың жәбірленушінің не осы Заңның 17-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген адамдардың зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі талабын қарауға байланысты Қордың шеккен шығыстарын ескере отырып, зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер шегінде жәбірленушіге зиян келтірген адамға кері талап қою құқығы бар.

      17-4-бап. Зиянды өтеу резервін құру

      1. Қор зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен жүзеге асырады.
      Зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру үшін зиянды өтеу резервінің қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда Қор сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервін осы Заңда көзделген тәртіппен пайдаланады.
      2. Уәкілетті орган белгілеген мөлшердегі бастапқы біржолғы жарналар және Қормен жасалатын қатысу шартына сәйкес сақтандырушылар төлейтін қосымша жарналар зиянды өтеу резервін қалыптастыру көздері болып табылады.
      Қосымша жарналар ставкасын есептеу әдістемесі, оларды төлеу тәртібі мен мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.
      3. Қосымша жарналардың мөлшері қатысушы-сақтандыру ұйымы көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша есептеген сақтандыру сыйлықақылары мен қосымша жарналар ставкаларының көлемін негізге ала отырып
есептеледі.
      4. Сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру қатысушы-сақтандыру ұйымын қосымша жарналарды төлеуден босатпайды.
      5. Қатысушы-сақтандыру ұйымы өзін мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап қосымша жарналарды төлеуден босатылады.

      17-5-бап. Қосымша жарналарды төлеу жөніндегі міндеттерді
                орындамау немесе тиісінше орындамау

      1. Қосымша жарналарды төлемеген, уақтылы төлемеген не толық көлемде төлемеген жағдайда, Қор қатысушы-сақтандыру ұйымының осы Заң бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны туралы жеті жұмыс күні ішінде уәкілетті органға хабарлауға міндетті.
      2. Уәкілетті орган Қордан қатысушы-сақтандыру ұйымының қосымша жарналарды төлеу жөніндегі міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны туралы хабарлама алған кезде мұндай сақтандыру ұйымына Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген санкцияларды және өзге де ықпал ету шараларын қолдануға құқылы.".

      12. "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 14, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат):

      1) 1-бап:
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 12-тармағы 1) тармақшасының үшінші  және бесінші абзацтары осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "5-1) тәуелсіз сарапшы - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган өзі белгілеген тәртіпке сәйкес аккредиттеген, бағалау қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға;";

      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) тікелей реттеу - көлік оқиғасында жәбірленушінің өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеуді жәбірленушімен көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан сақтандырушы жүзеге асыратын сақтандыру төлемін жүзеге асыру тетігі;";

      2) 7-баптың 2-тармағында:
      бірінші бөлік "жол полициясының қызметкерлеріне" деген сөздерден кейін "және көлікті бақылау органдарының лауазымды тұлғаларына" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөліктегі "жол полициясы бөлімшелерінің" деген сөздер "жол полициясы бөлімшелері және көлікті бақылау органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 8-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына арналған лицензияны алғанға дейін сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген заңды тұлға:
      1) Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын құру және оның қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңында айқындалған тәртіппен аталған Қордың қатысушысы болуға;
      2) осы Заңда және өкілдер кеңесі бекіткен сақтандыру омбудсманының ішкі ережелерінде айқындалған тәртіппен және жағдайда өкілдер кеңесінің құрамына кіруге;
      3) оның астанада, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда филиалдары және (немесе) сақтандыру агенттерінің болуы міндетті.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      4) мынадай мазмұндағы 8-1 және 8-2-баптармен толықтырылсын:

      "8-1-бап. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық
                жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі
                деректер базасы

      1. Сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген заңды тұлға көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына арналған лицензияны алғанға дейін осы Заңда айқындалған тәртіппен көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі деректер базасының (бұдан әрі - деректер базасы) қатысушысы болуға міндетті.
      2. Деректер базасы - сақтанушы, сақтандырылушы және сақтандырушы туралы ақпараттың жиынтығы.
      Сақтандыру есебі - деректер базасындағы ақпаратты толық немесе ішінара беру нысаны.
      Сақтанушы мен сақтандырылушы деректер базасының субъектілері болып табылады.
      3. Деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына арналған лицензиясы бар сақтандырушылардың кемінде жетпіс проценті болып табылатын
қатысушылары бар ұйым ғана жүзеге асыруға құқылы.
      Ұйым деректер базасын қалыптастыру мен жүргізу жөніндегі қызметті Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.
      4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Заңда көзделген талаптарды іске асыру функцияларын сапалы әрі уақтылы орындауды қамтамасыз ету мақсатында деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйым жеке және заңды тұлғалардан, сондай-ақ мемлекеттік органдардан ақпарат, оның ішінде сақтандыру құпиясын құрайтын ақпарат алуға құқылы.
      Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметкерлері өз функцияларын жүзеге асыру барысында алған қызметтік, коммерциялық құпияны, сақтандыру құпиясын және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауаптылықта болады.
      5. Деректер базасын қалыптастыру үшін:
      1) көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандырушылар;
      2) ақпаратты беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шарттардың негізінде өзге де тұлғалар ақпаратты жеткізушілер болып табылады.
      6. Ақпаратты жеткізуші:
      1) деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымнан берілген ақпаратты осы Заңға сәйкес пайдалануды талап етуге;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және (немесе) ақпаратты беру және (немесе) алу туралы шартқа сәйкес өзге де құқықтарға ие болуға құқылы.
      7. Ақпаратты жеткізушілер:
      1) деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйыммен ақпаратты беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шарт жасасуға;
      2) осы Заңда және ақпаратты беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шарттарда айқындалған көлемде әрі тәртіппен деректер базасын қалыптастыру үшін деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға ақпарат беруге;
      3) деректер базасы субъектісінің талап етуі бойынша деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға берілген ақпаратқа түзетулер енгізуге;
      4) деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымға деректер базасының субъектісі туралы қолдағы мәліметтерге дәл сәйкес келетін ақпаратты беруге;
      5) ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалануға;
      6) өз қаражаты есебінен ақпаратты алу мен өңдеудің тиісті талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.
      8. Мыналар:
      1) сақтандыру қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган;
      2) көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандырушылар;
      3) деректер базасының субъектілері;
      4) сақтандыру және актуарийлік есептеулер саласында консультациялық қызметтер көрсететін консалтингтік және ғылыми-зерттеу ұйымдары;
      5) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндетті орындауын бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар сақтандыру есебін алушылар болып табылады.
      Осы тармақта көрсетілмеген өзге тұлғаларға ақпарат ұсынуға жол берілмейді.
      9. Осы баптың 8-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген сақтандыру есебін алушылар тек қана өздері туралы сақтандыру есебін алуға құқылы.
      Осы баптың 8-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген сақтандыру есебін алушылар жасалған сақтандыру шарттарының саны, сақтандыру сыйлықақыларының көлемі, сақтандыру жағдайлары, сондай-ақ сақтандыру төлемдерінің сомалары (мүлік пен денсаулық бойынша төлемдер бөлігінде) бойынша жиынтық ақпаратты қамтитын сақтандыру есебін ғана алуға құқылы.
      10. Ақпарат алушы сақтандыру есебін алуға және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де құқықтарға ие болуға құқылы.
      Осы баптың 8-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру есебін алушылар:
      1) ақпарат алушы ретінде тіркелген кезде өздері ұсынған мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;
      2) алынған ақпаратқа қатысты құпиялылықты сақтауға және оны үшінші тұлғаларға жария етпеуге;
      3) алынған ақпаратты тек осы Заңда көзделген мақсаттар үшін пайдалануға;
      4) деректер базасы субъектісінің талабы бойынша оны ақпараттың мазмұнымен таныстыруға не оған ақпарат алушының ішкі ережелеріне сәйкес оның көшірмесін беруге;
      5) тиісті шартпен айқындалған тәртіппен және мөлшерде деректер базасынан ақпаратты беру жөнінде көрсетілген қызметтің ақысын төлеуге;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді атқаруға міндетті.

      8-2-бап. Деректер базасын қалыптастыру үшін ұсынылатын ақпарат

      1. Осы Заңның 8-1-бабының 5-тармағында көрсетілген ақпаратты жеткізушілер және осы Заңның 8-1-бабының 8-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру есебін алушылар ақпаратты беру жөніндегі өз міндеттемелерін орындау және сақтандыру есептерін алу мақсатында деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйыммен ақпаратты беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шарттар жасасуға міндетті.
      2. Сақтандырушылар ақпаратты беру және (немесе) сақтандыру есептерін алу туралы шартта көзделген тәртіппен, мерзімдерде және көлемде әрбір жасалған сақтандыру шарты бойынша, сақтандыру сыйлықақыларының көлемі, сақтандыру жағдайлары туралы, сондай-ақ сақтандыру төлемдерінің сомалары (мүлік пен денсаулық бойынша төлемдер бөлігінде) туралы ақпарат береді.
      3. Осы баптың 2-тармағында тізіп көрсетілген ақпарат тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету біріктірген ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық түрде беріледі.
      4. Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйым сақтандырушыларға деректер базасының ақпараттық ресурстарын құруда және оған қол жеткізуде тең жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті.";

      5) 9-бапта:
      1-тармақта:
      "органдарының жол полициясы бөлімшелері" деген сөздер "органдары" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "өкілдеріне" деген сөзден кейін ", сондай-ақ сұратуы бойынша сақтандыру ұйымдарына" деген сөздермен толықтырылсын;

      "сақтандыру жағдайының" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ көлік оқиғасы орнынан жасырынған адам жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына зиян келтірген жағдайдың" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      "органдарының жол полициясы бөлімшелері" деген сөздер "органдары" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "сақтандырушы" деген сөзден кейін "және Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" деген сөздермен толықтырылсын;

      "ақпаратты" деген сөзден кейін "жазбаша нысанда, мөрмен куәландырып" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 10-баптың 5-тармағының екінші бөлігі "сақтанушының" деген сөзден кейін "мазмұнына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленетін" сөздермен толықтырылсын;

      7) 16-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасында:
      "сақтандырушы немесе" деген сөздер алып тасталсын;

      "сақтандыру төлемі" деген сөздердің алдынан "сақтандырушы жүзеге асырған" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      3) тармақша "сақтандыру жағдайының" деген сөздердің алдынан "көлік оқиғасының және" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) көлік оқиғасы жасалған кезде кідіріссіз, бірақ уәкілетті лауазымды тұлғаның жазбаша жолдамасын алған кезден бастап екі сағаттан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес психикаға белсенді әсер ететін затты тұтыну фактісін және мас күйін анықтау үшін медициналық куәландырудан өтуге;";

      8) 17-бапта:
      1-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) көлік оқиғасының себептерін және өзге де мән-жайларын анықтауға;";

      4) тармақша алып тасталсын;

      2-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) осы Заңда белгіленген мерзімде сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің (пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің өтініші бойынша зақымдалған (жойылған) мүлікке тәуелсіз сарапшыда бағалау жүргізуді ұйымдастыруға және бағалау туралы есепті пайда алушыға танысу үшін ұсынуға;";

      9) 18-баптың 1-тармағында:
      2) тармақшадағы "сақтанушымен (сақтандырылушымен) көлік құралы иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан" деген сөздер алып тасталсын;

      4) тармақшада:
      "сақтандырушы немесе" деген сөздер алып тасталсын;

      "сақтандыру төлемі" деген сөздердің алдынан "сақтандырушы жүзеге асырған" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 12-тармағы 10) тармақшасының он  екінші абзацы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).

      "19-бап. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

      1. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде төленуге тиіс жылдық сақтандыру сыйлықақысын есептеу үшін базалық сақтандыру сыйлықақысы пайдаланылады, оған көлік құралының тіркелген жеріне, көлік құралының түріне, сақтанушының (сақтандырылушының) жасына және жүргізу стажына, көлік құралының пайдаланылу мерзіміне, сақтанушының (сақтандырылушының) және көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шартының қолданылу кезеңінде азаматтық-құқықтық жауапкершілігі сақтандырылған тұлғалардың кінәсінен сақтандыру жағдайларының болуына немесе болмауына қарай осы баптың 3 - 10-тармақтарында белгіленген коэффициенттер ("бонус-малус" жүйелері) қолданылады.
      Көлік құралы Қазақстан Республикасының аумағына уақытша келген жағдайларда тіркеу аумағы бойынша коэффициенттер қолданылмайды.
      2. Базалық сақтандыру сыйлықақысы 1,9 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленеді.
      3. Көлік құралын тіркеу аумағы бойынша коэффициенттер мынадай мөлшерде белгіленеді:

Р/с

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың атауы

Көлік құралын тіркеу аумағы
бойынша коэффициент мөлшері
(астана, республикалық және
облыстық маңызы бар қалалар
үшін)

1

2

3

1.

Алматы облысы

1,78

2.

Оңтүстік Қазақстан облысы

1,01

3.

Шығыс Қазақстан облысы

1,96

4.

Қостанай облысы

1,95

5.

Қарағанды облысы

1,39

6.

Солтүстік Қазақстан облысы

1,33

7.

Ақмола облысы

1,32

8.

Павлодар облысы

1,63

9.

Жамбыл облысы

1,00

10

Ақтөбе облысы

1,35

11

Батыс Қазақстан облысы

1,17

12

Қызылорда облысы

1,09

13

Атырау облысы

2,69

14

Маңғыстау облысы

1,15

15

Алматы

2,96

16

Астана

2,2

      4. Осы баптың 3-тармағында аталған облыстардағы өзге де қалалар мен елді мекендер үшін жылдық сақтандыру сыйлықақысын есептеу үшін 0,8 мөлшеріндегі түзету коэффициенті қосымша пайдаланылады.
      5. Көлік құралының түрі бойынша коэффициенттер мынадай мөлшерде белгіленеді:

Р/с

Көлік құралының түрі

Көлік құралының түрі
бойынша коэффициент
мөлшері

1

2

3

1

Жеңіл автомобильдер

2,09

2

Жолаушылар орны 16-ға дейін қоса алғанда автобустар

3,26

3

Жолаушылар орны 16-дан
артық автобустар

3,45

4

Жүк автомобильдері

3,98

5

Троллейбустар, трамвайлар

2,33

6

Мотокөлік

1,00

7

Тіркемелер (жартылай
тіркемелер)

1,00

      6. Жеке тұлғалар үшін жасына және жүргізу стажына қарай коэффициент мөлшері мынадай мөлшерде белгіленеді:

Р/с

Жасы және жүргізу стажы

Жасына және жүргізу стажына
қарай коэффициент мөлшері

1

2

3

1.

25 жастан кіші/жүргізу стажы
2 жылдан аз

1,10

2.

25 жастан кіші/жүргізу стажы 2 жылдан астам

1,05

3.

25 жас және одан үлкен
/жүргізу стажы 2 жылдан аз

1,05

4.

25 жас және одан үлкен /жүргізу стажы 2 жылдан астам

1,00

      7. Заңды тұлғалар үшін осы баптың 6-тармағында көзделген коэффициент 1,2 мөлшерде белгіленеді.
      8. Көлік құралының пайдаланылу мерзіміне қарай коэффициенттер мынадай мөлшерде белгіленеді:

Р/с

Көлік құралының пайдаланылу
мерзімі

Көлік құралының пайдаланылу
мерзіміне қарай коэффициент
мөлшері

1

2

3

1.

7 жылға дейін, қоса алғанда

1,00

  

7 жылдан жоғары

1,10

      9. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шартының қолданылуы кезеңінде азаматтық-құқықтық жауапкершілігі сақтандырылған тұлғалардың кінәсінен сақтандыру жағдайлары болғанына немесе болмағанына қарай ("бонус-малус" жүйелері) коэффициенттер мынадай мөлшерде белгіленеді:

Сақ-
тан-
дыру-
мер-
зімі
бас-
тал-
ған-
дағы-
сынып

Коэффи-
циент
мөлшері

Сақтанушының (сақтандырылушының) кінәсінен
болған сақтандыру жағдайларының болғанын
ескере отырып, сақтандыру мерзімінің аяқталуы
бойынша сынып

0 сақ-
тандыру
жағдайы

1 сақтан-
дыру
жағдайы

2 сақ-
тандыру
жағдайы

3 сақ-
тандыру
жағдайы

4 және
одан
көп
сақтан-
дыру
жағдайы

1

2

3

4

5

6

7

М сы-
ныбы

2,45

0

М

М

М

М

0-сы-
нып

2,30

1

М

М

М

М

1-сы-
нып

1,55

2

М

М

М

М

2-сы-
нып

1,40

3

1

М

М

М

3-сы-
нып

1,00

4

1

М

М

М

4-сы-
нып

0,95

5

2

1

М

М

5-сы-
нып

0,90

6

3

1

М

М

6-сы-
нып

0,85

7

4

2

М

М

7-сы-
нып

0,80

8

4

2

М

М

8-сы-
нып

0,75

9

5

2

М

М

9-сы-
нып

0,70

10

5

2

1

М

10-
сынып

0,65

11

6

3

1

М

11-
сынып

0,60

12

6

3

1

М

12-
сынып

0,55

13

6

3

1

М

13-
сынып

0,50

13

7

3

1

М

      10. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтанушының (сақтандырылушының) кінәсінен болған сақтандыру жағдайларының жиілігіне қарай оған сынып беріледі.
      11. Алғаш көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтанушыға 3-сынып беріледі.
      12. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жаңа мерзімге жасасқан кезде көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шартының қолданылуы кезеңінде туындаған сақтандыру жағдайларының санына қарай төменгі сыныптан ең төменгі М сыныбын беру арқылы арттыратын коэффициент немесе сақтанушының (сақтандырылушының) кінәсінен сақтандыру жағдайлары болмаған кезде ең жоғары сыныпты беру арқылы төмендететін коэффициент қолданылады.
      13. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын он екі айдан аз мерзімге жасасқан кезде көлік құралының бірлігіне сақтандыру сыйлықақыларының мынадай мөлшері белгіленеді:

Р/с

Сақтандыру мерзімі

Сақтандыру сыйлықақы-
сының мөлшері (жылдық
сақтандыру сыйлық-
ақысының проценті
есебімен)

1

2

3

1.

5 күн

10

2.

6 күннен - 15 күнге дейін, қоса алғанда

15

3.

16 күннен - 1 айға дейін, қоса алғанда

20

4.

1 айдан - 2айға дейін, қоса алғанда

30

5.

2 айдан - 3айға дейін, қоса алғанда

40

6.

3 айдан - 4айға дейін, қоса алғанда

50

7.

4 айдан - 5айға дейін, қоса алғанда

60

8.

5 айдан - 6айға дейін, қоса алғанда

70

9.

6 айдан - 7айға дейін, қоса алғанда

75

10.

7 айдан - 8 айға дейін, қоса алғанда

80

11.

8 айдан 9 айға дейін, қоса алғанда

85

12.

9 айдан - 10 айға дейін, қоса алғанда

90

13.

10 айдан - 11айға дейін, қоса алғанда

95

14.

11 айдан жоғары

100

      14. Кешенді сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы көлік құралының бір бірлігі үшін төленеді, бұл ретте сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру полисінде көрсетілген көлік құралдары үшін белгіленген сақтандыру сыйлықақылары мөлшерлерінің ең көп шамасына тең болып айқындалады.";

      11) 20-бапта:
      тақырыптағы "және көбейту" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақтың бірінші бөлігі "мүгедектер" деген сөзден кейін ", зейнеткерлер" деген сөзбен толықтырылсын;

      2 және 3-тармақтар алып тасталсын;

      12) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толықтырылсын:

      20-1-бап. Сақтандырушы көрсететін қосымша қызметтер

      Сақтандырушы сақтанушының келісімі болған кезде сақтанушыға (сақтандырылушыға) зақымдалған көлік құралын жөндеу уақытында көлік құралын беруді, сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды жинау бойынша қызмет көрсетуді, сақтанушыға көмек көрсету үшін сақтандырушы өкілінің (авария комиссарының) көлік оқиғасы орнына баруын қоса алғанда, көлік оқиғасы жағдайында көмек көрсетумен байланысты қосымша ақылы қызмет көрсетуге құқылы.";

      13) 22-бапта:
      5, 5-1 және 5-2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Мүлік зақымдалған кезде келтірілген зиянның мөлшерін тәуелсіз сарапшы бағалайды, оның бағалау нәтижесі сақтандырушы үшін міндетті болып табылады.
      5-1. Сақтанушы (сақтандырылушы) не жәбірленуші (пайда алушы) немесе олардың өкілдері өз бетінше тәуелсіз сарапшының қызметін пайдалануға құқылы. Мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалауға кеткен шығынды сақтандырушы көтереді.
      5-2. Сақтандырушы сақтанушы (сақтандырылушы) не жәбірленуші (пайда алушы) немесе олардың өкілдері бағалау жүргізуге берген өтініш пен сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын құжаттар негізінде үш жұмыс күні ішінде мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін тәуелсіз сарапшының бағалауын өз есебінен ұйымдастырады.
      Өзгеше дәлелдеуге құқығы бар сақтанушы (сақтандырылушы) не жәбірленуші (пайда алушы) немесе олардың өкілдері үшін бағалаудың нәтижелері міндетті болып табылмайды.
      Сақтандырушының пайда алушыға тиесілі сақтандыру төлемінен бағалау жүргізуге жұмсалған өз шығыстарын ұстап қалуға құқығы жоқ.";

      мынадай мазмұндағы 5-3-тармақпен толықтырылсын:
      "5-3. Егер сақтандырушы осы баптың 5-2-тармағында белгіленген мерзімде келтірілген зиянды тәуелсіз сарапшының бағалауын ұйымдастырмаса, онда сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің (пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің өз бетінше тәуелсіз сарапшының қызметтерін пайдалануына және мүлікті қалпына келтіруді (кәдеге жаратуды) бастауына болады. Сақтандырушы сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің (пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің тәуелсіз сарапшы қызметіне жұмсаған шығындарын сақтандыру төлеміне қарамастан өтеуге тиіс.";

      6-тармақтағы "немесе тәуелсіз сарапшыға зақымдалған мүлікті қарау және келтірілген зиянды бағалау үшін" деген сөздер "зақымдалған мүлікті қарауға, сондай-ақ тәуелсіз сарапшыға келтірілген зиянға бағалау жүргізуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-1-тармақта:
      "бағалаған" деген сөздің алдынан "тәуелсіз сарапшы" деген сөздермен толықтырылсын;

      "не сақтанушының (сақтандырылушының) немесе жәбірленушінің бастамасы бойынша тәуелсіз сарапшы жасаған осындай бағалаудың нәтижелерін алған" деген сөздер алып тасталсын;

      "сақтандыру актісін жасап, оны және" деген сөздер алып тасталсын;

      7-тармақтағы "қылмыстық заңдарына" деген сөздер "Қылмыстық кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) мынадай мазмұндағы 22-1-баппен толықтырылсын:

      "22-1-бап. Өміріне, денсаулығына зиян келтірілген
                 жәбірленушілер болмаған жағдайда көлік
                 оқиғасы басталған кездегі тұлғалардың
                 іс-әрекеттері

      Көлік оқиғасы жасалған кезде өміріне, денсаулығына зиян келтірілген жәбірленушілер болмаған жағдайда, оның қатысушылары мүмкіндік болған кезде орын алған көлік оқиғасы туралы сақтандырушыларды хабардар етуге тиіс.
      Сақтандырушылар өз өкілдерін көлік оқиғасы болған орынға жіберуге құқылы.
      Көлік оқиғасына қатысушылар болған мән-жайды бағалауға және болжамды мөлшері елу айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс мүлікке келтірілген зиянның мөлшеріне өзара келісе отырып, оқиғаның схемасын өз бетінше жасауға және оған қол қойып, оны ресімдеу үшін жақын постқа немесе ішкі істер органдарының бөлімшелеріне баруға құқылы.";

      15) 23-бап алып тасталсын;

      16) 24-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшада:
      екінші абзацтағы "600" деген цифрлар "1000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      төртінші абзацтағы "500" деген цифрлар "800" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      бесінші абзацтағы "400" деген цифрлар "600" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацтағы "300" деген цифрлар "500" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      жетінші абзацтағы "300" деген цифрлар "500" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      сегізінші абзацта:
      "200" деген цифрлар "300" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "1,5" деген цифрлар "2" деген цифрмен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "400" деген цифрлар "600" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      3) тармақшада:
      "400" деген цифрлар "600" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      "1000" деген цифрлар "2000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      17) 25-бапта:
      2-тармақта:
      3) тармақша "жәбірленушінің" деген сөздің алдынан "жәбірленушінің өміріне, денсаулығына зиян келтіру фактісі болған жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-2) бағалау жүргізуге арналған өтініш;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Құжаттарды қабылдаған сақтандырушы өтініш беруші ұсынған құжаттардың толық тізбесін және олар қабылданған күнді көрсете отырып, екі данада анықтама жасауға міндетті.
      Анықтаманың бір данасы өтініш берушіге беріледі, екінші данасы өтініш берушінің оны алғандығы туралы белгі соғылып, сақтандырушыда қалады.
      Сақтанушы (сақтандырылушы) не жәбірленуші (пайда алушы) немесе олардың өкілдері осы баптың 2-тармағында көзделген барлық құжаттарды бермеген жағдайда, сақтандырушы оларды үш жұмыс күні ішінде жетіспейтін құжаттар туралы жазбаша хабардар етуге міндетті.";

      18) 26-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      19) мынадай мазмұндағы 26-1-баппен толықтырылсын:
       Ескерту. Осы Заңның 1-бабы 12-тармағы 19) тармақшасы осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі ( 2-баптан  қараңыз).

      "26-1-бап. Тікелей реттеу

      1. Сақтандыру жағдайы басталған кезде жәбірленуші немесе жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес зиянды өтетуге құқылы тұлға,
сақтандыру жағдайына кінәлі тұлғада сақтандыру полисі болған кезде жәбірленуші көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан сақтандырушыға сақтандыру төлемін алу үшін өтініш жасайды.
      2. Сақтандырушы осы Заңның 25-бабы 2-тармағының 1) - 6) тармақшаларында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін жүргізеді.
      3. Сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушы өз шығыстарын өтету үшін сақтандыру жағдайына кінәлі тұлғаның сақтандырушысына өтініш жасайды.
      4. Тікелей реттеуді жүзеге асырудың тәртібі мен шарттары осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.";

      20) 28-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы "кетсе, кері талап қоюға құқылы." деген сөздер "кетсе;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) көлік құралын жүргізген және психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтыну фактісін және мас күйін анықтау үшін медициналық куәландыруға жіберілген тұлға дәлелсіз себептермен мұндай куәландырудан өтпесе, кері талап қоюға құқылы.";

      21) 29-баптың 3-тармағындағы "сақтандырушы талап қойылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемі туралы талап қойған тұлғаға" деген сөздер "сақтандырушы өтінішті және осы Заңның 25-бабының 2-тармағында көзделген барлық құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде өтініш берушіге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) мынадай мазмұндағы 30-1, 30-2, 30-3 және 30-4-баптармен толықтырылсын:

      "30-1-бап. Сақтандыру омбудсманы, оның мәртебесі және оны
                 сайлау

      1. Сақтандыру омбудсманы - көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру мәселелері бойынша сақтандырушылар арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттеуді
жүзеге асыратын, өз қызметінде тәуелсіз жеке тұлға.
      2. Сақтандыру омбудсманын сайлауды өкілдер кеңесі жүзеге асырады.
      Өкілдер кеңесі:
      1) әрбір сақтандырушының;
      2) уәкілетті органның бір-бір өкілінен құрылады.
      3. Уәкілетті орган сақтандыру омбудсманы лауазымына сайлау үшін кандидатураны ұсынады. Сақтандыру омбудсманы өкілдер кеңесінің көпшілік даусымен сайланады. Өкілдер кеңесінің әрбір мүшесі дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады. Дауыстар тең болған жағдайда, уәкілетті орган өкілінің даусы шешуші болып табылады.
      4. Сақтандыру омбудсманы екі жыл мерзімге сайланады.
      Өкілдер кеңесі сақтандыру омбудсманының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
      Сақтандыру омбудсманының өкілеттігін өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату өкілдер кеңесіне жазбаша хабарлау негізінде жүзеге асырылады.
      Сақтандыру омбудсманының өкілеттігі аталған хабарламаны өкілдер кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады.

      30-2-бап. Сақтандыру омбудсманына қойылатын талаптар

      1. Сақтандыру омбудсманы болып сайлану үшін:
      1) жоғары білімі жоқ;
      2) сақтандыру саласындағы жұмыс өтілі үш жылдан кем;
      3) өтелмеген не заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы бар;
      4) бұрын уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сақтандыру ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы,
сақтандыру ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ сақтандыру ұйымын немесе басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе оларды банкрот деп тану туралы шешімдер қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде сақтандыру ұйымының немесе басқа да заңды тұлғаның басшы қызметкері болған тұлға ұсынылмайды.
      2. Сақтандыру омбудсманының сақтандыру ұйымдарындағы кез келген лауазымды қызметті атқаруға және (немесе) сақтандыру ұйымдарының аффилиирленген тұлғасы болуға құқығы жоқ.
      3. Сақтандыру омбудсманының осы бапта көзделген талаптарға сай келмейтіні белгілі болған жағдайда, өкілдер кеңесі сақтандыру омбудсманын қайта сайлауға құқылы.

      30-3-бап. Сақтандыру омбудсманының шешім қабылдау тәртібі

      1. Сақтандыру омбудсманы шешімді жеке-дара қабылдайды, ол сақтандыру омбудсманының өкілдер кеңесінің құрамына кіретін сақтандырушының назарына жазбаша нысанда жеткізіледі.
      Сақтандыру омбудсманы шешімдер қабылдаған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
      2. Сақтандыру омбудсманының шешімін сақтандырушы орындауға тиіс.
      3. Сақтандырушы сақтандыру омбудсманының шешімін ол
белгілеген мерзімде орындамаған жағдайда, сақтандыру омбудсманы бұл
туралы кідіріссіз, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей, осы Заңның және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілері талаптарының бұзылу фактісін растайтын құжаттарды қоса тіркей отырып, уәкілетті органға хабарлауға міндетті.
      4. Сақтандырушы сақтандыру омбудсманының шешімімен келіспеген жағдайда осы шешім бойынша сотқа шағымдануға құқылы.

      30-4-бап. Сақтандыру омбудсманының қызметі

      1. Сақтандыру омбудсманының қызметі уәкілетті органмен келісілген және өкілдер кеңесі бекіткен ішкі ережелердің негізінде жүзеге асырылады.
      2. Сақтандыру омбудсманы жүктелген функцияларды тиісінше атқару мақсатында өкілдер кеңесінің келісімі бойынша құрылымды және штатты (сақтандыру омбудсманының қеңсесін) құруға құқылы.".

      13. "Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңы  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 14, 102-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат):

      1) 7-баптың 3-тармағының екінші бөлігі "жол полициясы бөлімшелері" деген сөздерден кейін "және көліктік бақылау органдары" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 21-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Тасымалдаушы жасаған көліктегі сақтандыру жағдайы туралы актіде мынадай мәліметтер болуға тиіс:
      1) жәбірленушінің тегі, аты, әкесінің аты;
      2) көлік түрі;
      3) рейс нөмірі, поезд нөмірі, кеменің атауы және т.с.с;
      4) жол жүру бағыты;
      5) жәбірленушіде болған жол жүру билетінің сериясы және нөмірі;
      6) сақтандыру жағдайының басталу орны, күні және уақыты;
      7) жәбірленушінің өміріне және денсаулығына келтірілген зақымдардың сипаты;
      8) жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зақымдардың сипаты;
      9) сақтандыру жағдайының мән-жайына қысқаша сипаттама;
      10) тексеру жүргізуді жүзеге асыратын құзыретті органның атауы;
      11) жәбірленуші жіберілген медициналық мекеменің атауы және орналасқан жері;
      12) көлік ұйымы не көлік құралы басшысының тегі, аты, әкесінің аты және қолы;
      13) тексеру жүргізуді жүзеге асыратын құзыретті орган өкілінің тегі, аты, әкесінің аты және қолы;
      14) тасымалдаушының мөрі.".

      14. "Туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 24, 179-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат):

      мынадай мазмұндағы 7-1-баппен толықтырылсын:

      "7-1-бап. Туроператордың және турагенттің жауапкершілігін
                міндетті сақтандыруды жүзеге асырудың ерекшеліктері

      1. Сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген заңды тұлға туроператордың және турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия алғанға дейін Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорын құру және оның қызметі туралы заңында айқындалған тәртіппен көрсетілген Қордың қатысушысы болуға міндетті.
      2. Туроператордың және турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандырушы Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын кемінде екі мерзімді баспасөз басылымында мемлекеттік және орыс тілдерінде, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жылдық қаржылық есептілікті жариялау тәртібі туралы нормативтік құқықтық актісінде көзделген көлемде және мерзімдерде жыл сайын өзінің қаржылық есептілігін жариялап отыруға міндетті.
      3. Сақтандырушылар туроператордың және турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру тәуекелдері, сақтандыру жағдайлары және сақтандыру төлемдері жөніндегі ақпараттық деректер базасын қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын ұйымды құруға қатысуға құқылы.".

      15. "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" 2004 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 5, 26-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 16, 100-құжат):

      1) бүкіл мәтін бойынша "қаланың" деген сөздің алдынан "облыстық маңызы бар" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 1-бапта:
      3-1) тармақшадағы "әдістемеге" деген сөз "егістің жойылған алқаптарын айқындау әдістемесіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақша "су тасқыны," деген сөздерден кейін "су тапшылығы," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      "17) өсімдік шаруашылығындағы өзара сақтандыру қоғамы (бұдан әрі - қоғам) - өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру саласында өз мүшелерінің мүліктік мүдделерін өзара сақтандыруды жүзеге асыру мақсатында тұтыну кооперативінің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға.";

      3) 2-баптың 1-тармағы "Заңынан," деген сөзден кейін ""Өзара сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңынан," деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 5-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) өсімдік шаруашылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға ағымдағы жылы сақтандырылуға тиіс өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің тізбесін ұсынады;";

      5) мынадай мазмұндағы 5-2-баппен толықтырылсын:

      "5-2-бап. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды
                жүзеге асырудың ерекшеліктері

      1. Осы Заңда қамтылған ережелер қоғамдарға олардың қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып қолданылады.
      Қоғам мүшелерінің мүліктік мүдделерін сақтандыру өзара сақтандыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Қоғам мүшелері болып табылатын өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірушілер сақтандырушыда міндетті сақтандыруға жатпайды.
      3. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандырушының астанада, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда филиалдарының және (немесе) сақтандыру агенттерінің болуы міндетті.
      4. Бәсекелестікті шектеуге немесе жоюға, өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттарын жасасу бойынша бір сақтандырушыға басқалары алдында негізсіз артықшылықтар беруге немесе алуға, сақтанушылардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қысым жасалуына бағытталған қызметке жол берілмейді.";

      6) 9-бапта:
      2-тармақта:
      үшінші бөліктегі "сақтандырушы мен" деген сөздер "сақтандырушының немесе қоғамның және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші бөлік "сақтандырушының" деген сөзден кейін "немесе қоғамның" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Егістер толық жойылған жағдайда, сақтандырушы осы Заңның 10-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды сақтандырушы алған кезден бастап он жұмыс күні ішінде сақтанушыға толық көлемде сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға міндетті.";

      7) 12-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігі "сақтандырушыларға" деген сөзден кейін "және қоғамдарға" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың төртінші бөлігі "сақтандырушыларға" деген сөзден кейін "және қоғамдарға" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 13-бапта:
      1-тармақ "сақтандырушы" деген сөзден кейін "немесе қоғам" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      үшінші абзацта:
      "телнұсқасы" деген сөз "көшірмесі" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "сақтандырушының мөрімен расталған шығыс ордерінің телнұсқасы" деген сөздер "сақтандырушының немесе қоғамның мөрімен расталған шығыс ордерінің көшірмесі немесе инкассалық өкімнің түпнұсқасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші абзац "сақтандырушы" деген сөзден кейін "немесе қоғам" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік "сақтандырушыға" деген сөзден кейін "немесе қоғамға" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Агент жүргізілген сақтандыру төлемін өтеуді осы Заңға сәйкес сақтандырушымен жасалған сақтандыру төлемдерін ішінара өтеу тәртібі мен талаптары туралы шарт негізінде жүзеге асырады.";

      3-тармақ "сақтандырушыға" деген сөзден кейін "немесе қоғамға" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ "Сақтандырушы" деген сөзден кейін "немесе қоғам" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 14-бапта:
      1-тармақтың соңғы абзацындағы "айқындауға құқылы" деген сөздер "айқындауға;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "сақтанушы міндетті сақтандыру шартын жасасудың осы Заңның 17-бабының 3-тармағында көзделген мерзімін бұзған жағдайда, бұл шартты жасасудан бас тартуға құқылы.";

      2-тармақтың үшінші абзацы "қолайсыз" деген сөздің алдынан "сақтанушымен осы Заңның 17-бабының 3-тармағында көзделген мерзімде міндетті сақтандыру шартын жасасқан жағдайда," деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 16-бапта:
      2-тармақта:
      төртінші абзац "бөлігін" деген сөзден кейін "сақтандырушыға, қоғамға" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесінші абзац "сақтандырушымен" деген сөзден кейін ", қоғаммен" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта:
      "сақтандырушыларға" деген сөзден кейін ", қоғамдарға" деген сөзбен толықтырылсын;

      "сақтандырушы", "сақтандырушының" деген сөздерден кейін ", қоғам", ", қоғамның" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 17-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Міндетті сақтандыру шарты кемінде бес ай және он екі айдан аспайтын мерзімге екі дана етіп жазбаша нысанда жасалады.";

      3-тармақтағы "егіс аяқталғаннан кейін" деген сөздер "осы Заңның 5-бабы 3-тармағының 3) тармақшасына сәйкес ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы айқындаған егіс мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік" деген сөздермен ауыстырылсын.

      16. "Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., N 3-4, 2-құжат):

      1) 1-бапта:
      6) тармақшадағы "еңбекке қабілеттілігінен тұрақты айрылуға" деген сөздер "кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) тармақшадағы "еңбекке қабілеттілігінен тұрақты айрылуына" деген сөздер "кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) сақтандыру жағдайы - қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі;";

      2) мынадай мазмұндағы 6-1-баппен толықтырылсын:

      "6-1-бап. Жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті
                сақтандыруды жүзеге асырудың ерекшеліктері

      1. Сақтандырушының астанада, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда филиалдары және (немесе) сақтандыру агенттері болуға міндетті.
      2. Бәсекелестікті шектеуге немесе жоюға, жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарын жасасу бойынша бір сақтандырушыға басқалары алдында негізсіз артықшылықтар беруге немесе алуға, сақтанушылардың құқықтары мен заңды мүдделеріне
қысым жасалуына бағытталған қызметке жол берілмейді.";

      3) 8-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақшаның екінші және үшінші абзацтары алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) заңды тұлға және дара кәсіпкер мемлекеттік тіркелген кезден бастап он жұмыс күні ішінде сақтандырушымен жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасуға;";

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) персоналдың санаттары мен қызметкердің (қызметкерлердің) кәсіптік тәуекел сыныбы өзгерген кезден бастап он жұмыс күні ішінде бұл туралы сақтандырушыны хабардар етуге;";

      4) тармақшадағы "сақтандыру жағдайының" деген сөз "жазатайым оқиғаның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 9-баптың 2-тармағының 1), 8) тармақшалары алып тасталып, 7) тармақшасындағы "жүзеге асыруға;" деген сөздер "жүзеге асыруға міндетті." деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 11-бапта:
      3-тармақтың бірінші бөлігіндегі "сақтандырушының сақтанушыға сақтандыру полисін беруі арқылы" деген сөздер алып тасталсын;

      4-тармақта:
      "Сақтандыру полисі" деген сөздер "Сақтандыру шарты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Сақтандыру полисі бланкісін дайындауға және оның телнұсқасын ресімдеуге" деген сөздер "Сақтандыру шартының телнұсқасын ресімдеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтың 10) тармақшасындағы "сақтандыру полисінің" деген сөздер "сақтандыру шартының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 13-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "тоқтатылған жағдайларда өз қолданылуын тоқтатады." деген сөздер "тоқтатылған;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      "3) сақтандырушы сақтандыру шартында белгіленген жалпы сақтандыру сомасы мөлшеріндегі сақтандыру төлемін (сақтандыру төлемдерін) жүзеге асырған жағдайларда өз қолданылуын тоқтатады.";

      7) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-бап. Сақтандыру сомасы

      1. Сақтандыру сомасы жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартымен айқындалады, бірақ ол жұмыс берушінің міндетті сақтандыру шартын жасасқан кездегі барлық қызметкерлердің еңбекақысының жылдық қорынан кем болмауға тиіс.
      2. Сақтандыру сомасы сақтандыру төлемі мөлшерінің сомасына кемиді.
      3. Сақтандыру сомасы қызметкерлер еңбекақысының жылдық қоры өзгерген жағдайда өзгеруі мүмкін.";

      8) 17-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы осы баптың 2-тармағында белгіленген, персоналдың тиісті санаты бойынша еңбекақы төлеу қорына көбейтілген сақтандыру тарифінің негізінде тараптардың келісімімен айқындалады. Алынған сомалар қосылуға тиіс.
      Егер сақтандыру шартының қолданылу мерзімі ішінде еңбекақы төлеу қоры өзгерсе, онда тараптардың келісімі бойынша негізгі шарттың қолданылу кезеңіне қосымша келісім жасасу (сақтандыру сомасының және сақтандыру сыйлықақысының мөлшері бөлігінде) арқылы сақтандыру шартына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Сақтандыру сыйлықақысы еңбекақы төлеу қорының өзгеру сомасы және негізгі шарттың аяқталуына дейінгі қалған мерзім негізге алына отырып есептеледі. Сақтандыру тарифі сақтандыру шарты (негізгі шарт) жасалған тарифтен қалған сақтандыру кезеңіне барабар есептеледі.";

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданысы ішінде персоналдың санаттары мен қызметкердің кәсіптік тәуекел сыныбы өзгерген жағдайда, сақтандыру сыйлықақысы жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылу мерзімі өткенге дейін қалған мерзімге барабар қайта есептеледі.";

      9) 18-бапта:
      тақырыптағы "сақтандыру жағдайын және" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақтың бірінші бөлігіндегі "еңбекке қабілеттілігінен тұрақты айрылуына" деген сөздер "оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-бап. Зиян мөлшерін анықтау тәртібі. Жұмыс берушінің
               жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты
               бойынша сақтандыру төлемі

      1. Қызметкердің қайтыс болуына немесе оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесінің белгіленуіне байланысты жалақыдан (кірістен) айрылуына байланысты зиянның мөлшері Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің талаптарына сәйкес айқындалады.
      2. Қызметкерге бір жылдан аспайтын немесе одан астам мерзімге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесі белгіленген жағдайда, оның денсаулығының зақымдануынан туындаған шығыстардың, сондай-ақ қызметкерді жерлеуге жұмсалған шығыстардың мөлшерін
сақтандырушы осы шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде айқындайды.
      Жерлеуге жұмсалатын шығыстарды өтеу ретінде тиесілі сақтандыру төлемі 100 айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс.
      3. Қызметкерге бір жылдан аспайтын мерзімге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге байланысты оның жалақысынан (кірісінен) айрылуына қатысты зиянды өтеу ретінде тиесілі сақтандыру төлемін сақтандырушы Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексіне сәйкес айқындалған мөлшерде дербес жүзеге асырады.
      4. Сақтандырушы қызметкерге бір жылдан аспайтын кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге байланысты, сондай-ақ денсаулығының зақымдануынан туындаған шығыстарды өтеу бойынша сақтандыру төлемін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес ресімделген құжаттардың негізінде кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеген кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде төлейді.
      Жәбірленуші қызметкер осы тармақта көзделген жағдайларда сақтандыру төлемін алушы болып табылады.
      5. Жерлеуге жұмсалған шығыстарды шеккен тұлға қызметкерді жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша сақтандыру төлемін алушы болып табылады.
      6. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сақтандырушы қызметкердің не қызметкерді жерлеуге жұмсалған шығыстарды шеккен тұлғаның жазбаша өтініші бойынша өтініш берушінің болашақта жұмсалатын шығыстарының есебіне сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндетті.
      7. Қызметкердің бір жыл және одан астам мерзімге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге байланысты не қызметкердің қайтыс болуына байланысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес зиянды өтету құқығы бар тұлғалардың
жалақысынан (кірісінен) айрылуына байланысты зиянды өтеу ретінде тиесілі сақтандыру төлемі осы Заңның 23-бабына сәйкес сақтанушымен жасалған аннуитет шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшеріне тең мөлшерде жүзеге асырылады.
      Қызметкердің бір жыл және одан астам мерзімге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге байланысты не қызметкердің қайтыс болуына байланысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес зиянды өтету құқығы бар тұлғалардың жалақысынан (кірісінен) айрылуына байланысты зиянды өтеу бойынша сақтандыру төлемі пайда алушы таңдаған аннуитеттік сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар, онымен сақтанушы аннуитет шартын жасасуға міндетті сақтандыру ұйымына аударылады.
      8. Қызметкердің қаза болуына немесе оның денсаулығының зақымдануына байланысты зиян үшін сақтандыру төлемі нақты зиян мөлшерінде, бірақ жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасынан аспайтын мөлшерде төленеді.
      Егер осы баптың 7-тармағына сәйкес айқындалған сақтандыру төлемінің мөлшері аннуитет шартын жасасу үшін жеткіліксіз болса, аннуитеттік сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымына сақтанушының есебінен айырмасы төленеді.
      9. Сақтандыру төлемін аударуға байланысты шығыстар сақтандырушының есебінен жүргізіледі.";

      11) 20-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) сақтандыру шартының көшірмесі;";

      2) тармақша "фактісін және" деген сөзден кейін "жәбірленуші" деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) аннуитеттік сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша аннуитет шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы туралы қорытындысының көшірмесі.";

      12) 21-баптың 2-тармағы "сақтанушы" деген сөзден кейін ", жәбірленуші қызметкер" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) 23-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жұмыс беруші осы Заңның 19-бабы 7-тармағының талаптарын ескере отырып, қызметкердің бір жыл және одан астам мерзімге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесі белгіленген не ұзартылған (қайта куәландырылған) не ол қайтыс болған жағдайда қызметкердің не қызметкердің қайтыс болуына байланысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес зиянды өтету құқығы бар тұлғаның пайдасына аннуитет шартын жасасуға міндетті.".

      17. "Өзара сақтандыру туралы" 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 13, 84-құжат):

      1) 4-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Қоғамдардың сақтандырудың міндетті түрлері жөніндегі қызметі Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.";

      2) 10-баптың 4-тармағындағы "21" деген цифрлар "22" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      3) 13-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы "1)" деген цифрдан кейін "өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 18-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Жалпы жиналыстың шешімі қабылданған кезде қоғамның әрбір мүшесі қоғам мүлкіндегі өз үлесінің шамасына қарамастан, бір дауысқа ие болады.".

       2-бап.

      1. Осы Заң:
      1) 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабы 11-тармағының 3), 5), 8) және 9) тармақшаларын;
      2) 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 12-тармағы 10) тармақшасының он екінші абзацын;
      3) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізілетін 1-бабының 12-тармағы 1) тармақшасының үшінші және бесінші абзацтарын, 19) тармақшасын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      2. Қызметкердің еңбек (қызмет) міндеттерін атқаруы кезінде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды және (немесе) өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымдарының осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде астанада, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда филиалдарының және (немесе) сақтандыру агенттерінің болуы міндетті.

      3. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымдары осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде:
      1) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі деректер базасының қатысушысы болуға және өкілдер кеңесінің құрамына кіруге;
      2) астанада, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларда филиалдарының және (немесе) сақтандыру агенттерінің болуы;
      3) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензияны қайта ресімдеуге міндетті.

      4. Осы Заңның 1-бабы 12-тармағының 10) тармақшасына сәйкес көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарын жасасуға көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі деректер базасының қатысушысы болып табылатын және өкілдер кеңесінің құрамына кірген көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар сақтандыру ұйымдары ғана құқылы.

      5. Осы Заңның 1-бабы 12-тармағының 10) тармақшасына сәйкес көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасуды мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге асырады.

      6. Сақтандыру ұйымдары осы баптың 2 және 3-тармақтарының талаптарын орындамаған жағдайда, уәкілетті орган оларды көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды, қызметкердің еңбек (қызмет) міндеттерін атқару кезінде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды және өсімдік шаруашылығында міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензиясынан Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен айыруға құқылы.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования

Закон Республики Казахстан от 7 мая 2007 года N 244

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Гражданский  кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 16-17, ст. 642; N 23, ст. 929; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; N 22, ст. 408; 2001 г., N 23, ст. 309; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 7; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 14, ст. 103; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 3-4, ст. 16; N 5, ст. 25; N 6, ст. 42; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 21-22, ст. 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 4, ст. 24, 25; N 8, ст. 45; N 11, ст. 55; N 13, ст. 85; 2007 г., N 3, ст. 21; N 4, ст. 28;  Закон  Республики Казахстан от 2 марта 2007 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 14 марта 2007 г. и "Казахстанская правда" 15 марта 2007 г.):
      1) в статье 806:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Обязательное страхование - страхование, осуществляемое в силу требований законодательных актов, условия которого определяются соглашением сторон, если иное не установлено законодательными актами, регулирующими обязательные виды страхования.";
      пункт 2 исключить;
      в пункте 4 слово "предписанных" заменить словами "определенных соглашением сторон, если иное не установлено";
      второе предложение пункта 5 изложить в следующей редакции:
      "Заключение договора обязательного страхования, порядок и условия которого установлены законодательными актами, регулирующими обязательный вид страхования, для упомянутого страховщика является обязательным, если иное не предусмотрено данными законодательными актами.";
      2) в части второй пункта 1 статьи 807 слова ", регулирующими данный вид страхования" исключить;
      3) в части первой пункта 2 статьи 815 слова "об обязательном страховании" исключить;
      4) в части первой пункта 2 статьи 818 слова "не могут быть более тех размеров, которые установлены" заменить словом "устанавливаются";
      5) статью 833 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. При обязательных видах страхования порядок и условия проведения оценки размера причиненного вреда в результате наступления страхового случая могут определяться законодательными актами Республики Казахстан.".

      2. В  Закон  Республики Казахстан от 28 июня 1995 г. "О нефти" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 11, ст. 76; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 11, ст. 150; 1999 г., N 21, ст. 787; 2003 г., N 6, ст. 34; N 11, ст. 56; 2004 г., N 22, ст. 131; N 23, ст. 142; 2005 г., N 16, ст. 70; 2006 г., N 16, ст. 99; N 24, ст. 148; 2007 г., N 2, ст. 18; N 3, ст. 22):
      абзац первый пункта 1 статьи 55 после слова "обязаны" дополнить словами "в соответствии с законодательными актами, регулирующими обязательные виды страхования,".

      3. В  Закон  Республики Казахстан от 20 декабря 1995 г. "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 23, ст. 148; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 23, ст. 321; N 24, ст. 338; 2002 г., N 15, ст. 147; 2003 г., N 10, ст. 54; 2004 г., N 23, ст. 142; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 24, ст. 148; 2007 г., N 2, ст. 18):
      1) в части первой статьи 30 слова "обязательного страхования" заменить словами "страхования в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан об обязательных видах страхования";
      2) подпункт 3) части первой статьи 31 изложить в следующей редакции:
      "3) эксплуатант не произвел страхование в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан об обязательных видах страхования.".

      4. В  Закон  Республики Казахстан от 5 июля 1996 г. "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 11-12, ст. 263; 1998 г., N 23, ст. 416; 1999 г., N 4, ст. 101; 2000 г., N 6, ст. 145; 2003 г., N 14, ст. 112; 2004 г., N 11-12, ст. 67; N 23, ст. 142; 2006 г., N 1, ст. 5; N 24, ст. 148; 2007 г., N 2, ст. 18):
      1) в статье 7:
      в абзаце шестом:
      слова "обязательное государственное социальное страхование" исключить;
      слово "выполнении" заменить словами "привлечении их для выполнения";
      в абзаце седьмом:
      слово "пенсионное" заменить словом "социальное";
      дополнить словами ", в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных социальных пособиях";
      2) в части второй статьи 18 слова "обязательному страхованию" заменить словами "страхованию в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан об обязательных видах страхования".

      5. В  Закон  Республики Казахстан от 27 марта 1997 г. "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 6, ст. 69; 1998 г., N 24, ст. 436; 2000 г., N 8, ст. 187; 2004 г., N 11-12, ст. 67; N 23, ст. 142; 2006 г., N 1, ст. 5; 2007 г., N 2, ст. 18):
      1) в статье 28:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Страхование спасателей осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан об обязательных видах страхования.";
      пункт 9 изложить в следующей редакции:
      "9. Социальное обеспечение членов семей спасателей по случаю потери кормильца осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных социальных пособиях.";
      2) статью 30 изложить в следующей редакции:
      "Статья 30. Гарантии социальной защиты спасателей добровольных
                  аварийно-спасательных формирований, а также
                  граждан, не являющихся спасателями, привлекаемых
                  к проведению работ по ликвидации чрезвычайных
                  ситуаций
      Правовые и социальные гарантии, предусмотренные статьями 28 и 29 настоящего Закона, распространяются на спасателей добровольных аварийно-спасательных формирований, а также граждан, не являющихся спасателями, при привлечении их к проведению аварийно-спасательных работ.".

      6. В  Закон  Республики Казахстан от 14 апреля 1997 г. "Об использовании атомной энергии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 7, ст. 83; 2004 г., N 23, ст. 142; 2007 г., N 1, ст. 4; N 2, ст. 18):
      абзац шестой пункта 3 статьи 18 исключить.

      7. В  Закон  Республики Казахстан от 7 июля 1997 г. "О судебных приставах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 13-14, ст. 201; 2003 г., N 10, ст. 49; 2004 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 11, ст. 55):
      в статье 10:
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 10. Меры социальной защиты судебных приставов
      1. Обязательное страхование судебных приставов осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан за счет бюджетных средств.";
      пункт 2 исключить;
      в пункте 3 слова "страховая сумма" заменить словом "компенсация";
      в пункте 4 слова "страховые суммы" заменить словом "компенсации";
      в пункте 5:
      в первом предложении слова "страховая сумма" заменить словом "компенсация";
      второе предложение изложить в следующей редакции:
      "При этом единовременные компенсации, предусмотренные настоящей статьей, выплачиваются независимо от других выплат, в том числе страховых выплат и выплат в порядке возмещения вреда.";
      в пункте 6 слова "Страховая сумма" заменить словами "Единовременная компенсация, предусмотренная настоящей статьей,".

      8. В  Закон  Республики Казахстан от 19 октября 2000 г. "Об охранной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 14-15, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 34; N 17, ст. 155; 2004 г., N 23, ст. 142; 2007 г., N 2, ст. 18):
      в статье 6:
      в заголовке слово "личное" исключить;
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью работников субъектов, осуществляющих охранную деятельность, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан об обязательных видах страхования.".

      9. В  Закон  Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 406; 2003 г., N 11, ст. 56; N 12, ст. 85; N 15, ст. 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; 2005 г., N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 25; N 8, ст. 45; N 16, ст. 99; N 24, ст. 148; 2007 г., N 2, ст. 18; N 4, ст. 28, 33):
      1) пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Каждый вид обязательного страхования, содержание и условия которого определяются законодательным актом Республики Казахстан, регулирующим обязательный вид страхования, является отдельным классом страхования.";
      2) в статье 11-1:
      пункт 2 дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:
      "6) порядок регистрации письменных и устных обращений страхователей (застрахованных), потерпевших (выгодоприобретателей) и их представителей, а также поступающих заявлений и документов по вопросам страховых случаев;
      7) порядок рассмотрения и представления ответов страхователям (застрахованным), потерпевшим (выгодоприобретателям) по заявлениям и документам по вопросам страховых случаев;
      8) процедуру принятия решения о страховой выплате.";
      пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Актуарий не вправе совмещать свою деятельность в других страховых (перестраховочных) организациях.";
      3) второе предложение пункта 4 статьи 19 исключить;
      4) статью 26 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      "7-1. Требование настоящего Закона по получению статуса крупного участника, намеревающегося приобрести двадцать пять и более процентов голосующих акций страховой организации, не распространяется на страховую организацию-нерезидента Республики Казахстан, которая подлежит консолидированному надзору в стране своего места нахождения.";
      5) пункт 1 статьи 26-1 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Основание отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником страховой (перестраховочной) организации, предусмотренное подпунктом 6) настоящего пункта, не распространяется на случаи приобретения статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан, с надзорным органом страны которой уполномоченным органом заключено соглашение об информационном обмене.";
      6) статью 32 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
      "11. Родительской страховой (перестраховочной) организацией по отношению к дочерней страховой (перестраховочной) организации-резиденту Республики Казахстан может быть страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.";
      7) в пункте 5 статьи 33:
      подпункт 2) после слов "пруденциальных нормативов" дополнить словами "(за исключением норматива диверсификации активов)";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) отсутствие действующей санкции в виде приостановления действия лицензии на право осуществления страховой деятельности, а также неприменение уполномоченным органом в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в органах юстиции, санкций в виде наложения административного взыскания за административное правонарушение, предусмотренное частью первой (по вопросу представления в уполномоченный орган страховыми (перестраховочными) организациями недостоверной отчетности либо иной запрашиваемой информации), частями пятой, восьмой, десятой, одиннадцатой статьи 173, статьями 174 и 175 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.";
      8) подпункт 3) пункта 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
      "3) документы, подтверждающие передачу страхового портфеля в порядке, предусмотренном статьей 37-1 настоящего Закона.";
      9) подпункт 9-2) статьи 43 изложить в следующей редакции:
      "9-2) определяет порядок расчета коэффициентов, характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент) страховой (перестраховочной) организации;";
      10) пункт 8 статьи 46 изложить в следующей редакции:
      "8. Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования к минимальному уровню маржи платежеспособности для страховой организации, осуществляющей деятельность по ипотечному страхованию и обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также к порядку расчета страховых резервов для страховой организации, осуществляющей деятельность по ипотечному страхованию.";
      11) пункт 1 статьи 48 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) приобретения акций фонда, гарантирующего осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям), при принудительной ликвидации страховой организации по договорам обязательного страхования.";
      12) в абзаце первом пункта 1 статьи 53 слово "убыточности" заменить словами ", характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент),";
      13) в пункте 1 статьи 54:
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) выявление факта нарушения законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования, выразившегося в применении необоснованных размеров страховой премии, необоснованном отказе в осуществлении страховой выплаты, несвоевременном осуществлении страховой выплаты, неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, вытекающих из условий и порядка проведения обязательных видов страхования;";
      подпункт 9) после слов "чрезвычайных взносов" дополнить словами ", а также дополнительных взносов";
      14) пункт 1 статьи 55 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:
      "2-2) неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования;";
      15) статью 75-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 75-1. Коэффициенты, характеризующие убыточность
      1. Страховые (перестраховочные) организации в целях анализа своей деятельности при проведении всех либо отдельных классов (видов) страхования производят расчет коэффициентов, характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент).
      2. Коэффициенты, характеризующие убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент), - относительные показатели, отражающие убыточность деятельности страховой (перестраховочной) организации при осуществлении всех либо отдельных классов (видов) страхования.
      Порядок расчета коэффициентов, характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент), устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";
      16) в статье 76:
      заголовок после слов "страховой (перестраховочной) организации" дополнить словами "и страхового брокера";
      слово "публикует" заменить словами "и страховой брокер публикуют".

      10. В  Закон  Республики Казахстан от 23 января 2001 г. "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 18; 2004 г., N 2, ст. 10; 2005 г., N 7-8, ст. 19; N 17-18, ст. 76; 2006 г., N 3, ст. 22; N 10, ст. 52; 2007 г., N 2, ст. 14, 18; N 3, ст. 20):
      в подпункте 7) пункта 1 статьи 9 слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами".

      11. В  Закон  Республики Казахстан от 3 июня 2003 г. "О Фонде гарантирования страховых выплат" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 11, ст. 63; 2005 г., N 14, ст. 55; 2006 г., N 4, ст. 25; 2007 г., N 2, ст. 18):
      1) преамбулу изложить в следующей редакции:
      "Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок создания и деятельности Фонда гарантирования страховых выплат, а также условия участия страховых организаций в Фонде гарантирования страховых выплат.";
      2) в статье 1:
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) выплаты Фонда гарантирования страховых выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение - сумма денег, выплачиваемая потерпевшему, жизни, здоровью которого причинен вред, и лицам, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 17-1 настоящего Закона, в случаях, предусмотренных настоящим Законом;";
      в подпункте 3) слова "об обязательном страховании" заменить словами ", регулирующего обязательный вид страхования";
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) дополнительный взнос - сумма денег в виде части начисленных страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, уплачиваемая страховой организацией Фонду гарантирования страховых выплат в порядке, предусмотренном настоящим Законом;";
      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) потерпевший - лицо, жизни, здоровью которого причинен вред в результате эксплуатации транспортного средства иным лицом;";
      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) резерв возмещения вреда - сумма денег, формируемая Фондом гарантирования страховых выплат за счет первоначальных разовых взносов и дополнительных взносов, используемая исключительно для возмещения вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение в случаях, предусмотренных настоящим Законом;";
      в подпункте 11):
      слова "исключительно для осуществления гарантийных и" заменить словами "для осуществления гарантийных,";
      дополнить словами ", и выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение в случаях, предусмотренных настоящим Законом";
      3) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      "2. Акционерами Фонда являются страховые организации-участники.";
      4) в статье 6:
      подпункт 1) после слов "обязательных и чрезвычайных взносов" дополнить словами ", а также дополнительных взносов, предусмотренных настоящим Законом,";
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) установление размера выплаты по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение в случаях, предусмотренных настоящим Законом;";
      5) статью 7 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Фонд принимает на себя обязательства по осуществлению выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение в случаях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 8 настоящего Закона.";
      6) в статье 8:
      в заголовке слова "Основная задача" заменить словами "Основные задачи";
      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      "1. Основными задачами Фонда являются:
      1) защита прав и законных интересов кредиторов при принудительной ликвидации страховой организации-участника;
      2) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, жизни, здоровью которых причинен вред иным лицом в результате транспортного происшествия, в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
      2. Для выполнения основных задач Фонд осуществляет следующие функции:
      1) осуществление гарантийных и компенсационных выплат в соответствии с настоящим Законом;
      2) привлечение обязательных и чрезвычайных взносов страховых организаций-участников;
      3) привлечение дополнительных взносов страховых организаций-участников;
      4) осуществление выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение в соответствии с настоящим Законом;
      5) инвестиционная деятельность в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.";
      7) статью 10 дополнить частью второй следующего содержания:
      "При наличии у страховой организации-участника лицензии на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств подлежат обязательному включению в договор участия следующие условия:
      1) порядок уплаты дополнительных взносов;
      2) ответственность сторон.";
      8) пункт 3 статьи 12 дополнить частью второй следующего содержания:
      "В случае недостаточности резерва возмещения вреда для осуществления выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение, предусмотренных настоящим Законом, Фонд до конца текущего квартала вправе использовать средства резерва гарантирования страховых выплат в размере, установленном советом директоров Фонда. Для восстановления резерва гарантирования страховых выплат Фонд привлекает чрезвычайные взносы в размере использованной суммы резерва гарантирования страховых выплат.";
      9) дополнить главой 5-1 следующего содержания:
      "Глава 5-1. Выплаты Фонда по возмещению вреда, причиненного
                  жизни, здоровью потерпевшего, и (или) расходов на
                  погребение

      Статья 17-1. Право на получение выплат по возмещению вреда,
                   причиненного жизни, здоровью потерпевшего, и
                   (или) расходов на погребение
      1. Выплаты по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего (далее - выплата по возмещению вреда), и (или) расходов на погребение производятся Фондом в случаях неустановления лица, скрывшегося с места транспортного происшествия и ответственного за причинение вреда потерпевшему.
      Выплаты по возмещению вреда здоровью потерпевшего осуществляются Фондом только при причинении тяжкого вреда здоровью.
      2. Право на получение выплат по возмещению вреда имеют граждане Республики Казахстан, а также иностранцы и лица без гражданства.
      Данное право не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих в наличии договора страхования от несчастных случаев.
      3. Требование потерпевшего либо лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи, об осуществлении выплаты по возмещению вреда, а также требование лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о возмещении расходов на погребение предъявляются к Фонду в течение одного года с момента наступления случая, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи.
      4. В случае смерти потерпевшего право требования об осуществлении выплаты по возмещению вреда переходит лицу (-ам), имеющему (-им) согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего.
      5. Лицу, осуществившему погребение потерпевшего, Фонд возмещает фактические расходы на погребение, не превышающие размера, установленного советом директоров Фонда, на основании письменного заявления с приложением документов, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6), 7) пункта 2 статьи 17-2 настоящего Закона.

      Статья 17-2. Осуществление выплат по возмещению вреда и (или)
                   расходов на погребение Фондом
      1. Потерпевший либо лица, указанные в пунктах 4 и 5 статьи 17-1 настоящего Закона, вправе обратиться с заявлением с приложением документов, необходимых для осуществления выплат по возмещению вреда и (или) расходов на погребение, непосредственно в Фонд либо в страховую организацию-участник.
      2. К заявлению о выплатах по возмещению вреда и (или) расходов на погребение прилагаются следующие документы:
      1) копия документа, подтверждающего факт наступления случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 17-1 настоящего Закона;
      2) копия заключения организации здравоохранения, в которой потерпевшему была оказана медицинская помощь в связи с причиненным вредом здоровью в результате транспортного происшествия, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода временной нетрудоспособности;
      3) копия заключения учреждений медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы;
      4) копия свидетельства о смерти потерпевшего;
      5) копия документа, подтверждающего право лица, имеющего согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда (в случае смерти потерпевшего);
      6) документы либо их копии, подтверждающие фактические затраты на погребение;
      7) копия удостоверения личности.
      3. После представления потерпевшим либо лицами, предусмотренными пунктами 4 и 5 статьи 17-1 настоящего Закона, либо страховой организацией-участником полного пакета документов, необходимого для осуществления выплат по возмещению вреда и (или) расходов на погребение, Фонд принимает решение об осуществлении выплат по возмещению вреда и (или) расходов на погребение либо об отказе в их осуществлении.
      4. Решение о выплате по возмещению вреда и (или) расходов на погребение принимается Фондом в течение тридцати рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Выплата по возмещению вреда и (или) расходов на погребение осуществляется Фондом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате по возмещению вреда и (или) расходов на погребение.
      5. Фондом возмещаются расходы страховых организаций-участников, связанные с осуществлением мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, в размере фактических расходов, но не более пяти месячных расчетных показателей.
      6. Предельные размеры выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение определяются советом директоров Фонда.
      7. Выплатой по возмещению вреда не покрываются моральный вред, а также вред, причиненный имуществу, упущенная выгода потерпевшего либо лиц, предусмотренных пунктом 4 статьи 17-1 настоящего Закона, ущерб окружающей среде.
      8. Выплаты по возмещению вреда и (или) расходов на погребение осуществляются непосредственно Фондом или через банк-агент, а также страховой организацией-участником в безналичной форме на банковский счет потерпевшего либо лиц, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 17-1 настоящего Закона.
      9. Фонд вправе отказать в выплатах по возмещению вреда и (или) расходов на погребение в следующих случаях:
      1) действия потерпевшего признаны в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи с транспортным происшествием;
      2) обращение в Фонд или страховую организацию-участник по истечении одного года с момента наступления случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 17-1 настоящего Закона;
      3) транспортное происшествие наступило вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, таких, как воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, гражданской войны, собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, массовых беспорядков или забастовок.
      При наличии оснований для отказа в осуществлении выплат по возмещению вреда и (или) расходов на погребение Фонд обязан в течение семи рабочих дней со дня получения полного пакета документов направить уведомление в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
      10. Для выполнения возложенных настоящим Законом функций Фонд заключает соглашение об обмене информацией с Министерством внутренних дел Республики Казахстан, устанавливающее порядок и сроки предоставления информации, связанной с событиями, ставшими основанием для осуществления выплат Фондом в соответствии с настоящим Законом.

      Статья 17-3. Право обратного требования к лицу, причинившему вред
      Фонд имеет право обратного требования к лицу, причинившему вред потерпевшему, в пределах выплаты по возмещению вреда и (или) расходов на погребение с учетом расходов, понесенных Фондом в связи с рассмотрением требования потерпевшего либо лиц, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 17-1 настоящего Закона, об осуществлении выплат по возмещению вреда и (или) расходов на погребение.

      Статья 17-4. Создание резерва возмещения вреда
      1. Осуществление выплат по возмещению вреда и (или) расходов на погребение производится Фондом за счет средств резерва возмещения вреда.
      В случае недостаточности средств резерва возмещения вреда для осуществления выплат по возмещению вреда и (или) расходов на погребение Фонд использует резерв гарантирования страховых выплат в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
      2. Источником формирования резерва возмещения вреда являются первоначальные разовые взносы в размере, установленном уполномоченным органом, и дополнительные взносы, уплачиваемые страховщиками в соответствии с договором участия, заключаемым с Фондом.
      Методика расчета ставки дополнительных взносов, порядок и сроки их уплаты устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      3. Размер дополнительных взносов рассчитывается исходя из объема начисленных страховой организацией-участником страховых премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и ставки дополнительных взносов.
      4. Приостановление действия лицензии на право осуществления страховой деятельности не освобождает страховую организацию-участник от уплаты дополнительных взносов.
      5. Страховая организация-участник освобождается от уплаты дополнительных взносов со дня вступления в законную силу решения суда о ее принудительной ликвидации.

      Статья 17-5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
                   обязанностей по уплате дополнительных взносов
      1. В случае неуплаты, несвоевременной уплаты либо уплаты дополнительных взносов в неполном объеме Фонд в течение семи рабочих дней обязан известить уполномоченный орган о неисполнении или ненадлежащем исполнении страховой организацией-участником своих обязанностей по настоящему Закону.
      2. Уполномоченный орган при получении извещения Фонда о неисполнении или ненадлежащем исполнении страховой организацией-участником обязанностей по уплате дополнительных взносов вправе применить к такой страховой организации санкции и иные меры воздействия, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.".

      12. В  Закон  Республики Казахстан от 1 июля 2003 г. "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 14, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 25):
      1) статью 1:
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      "5-1) независимый эксперт - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности, аккредитованное уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с установленным им порядком;";
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) прямое урегулирование - механизм осуществления страховой выплаты, при котором возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего в транспортном происшествии, осуществляет страховщик, с которым у потерпевшего заключен договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;";
      2) в пункте 2 статьи 7:
      часть первую после слов "дорожной полиции" дополнить словами "и должностным лицам органов транспортного контроля";
      часть вторую после слов "органов внутренних дел" дополнить словами "и органы транспортного контроля";
      3) в статье 8:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации, до получения лицензии на право осуществления обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств обязано:
      1) стать участником Фонда гарантирования страховых выплат в порядке, определенном законом Республики Казахстан о создании и деятельности указанного Фонда;
      2) войти в состав совета представителей в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом и внутренними правилами страхового омбудсмана, утвержденными советом представителей;
      3) иметь филиалы и (или) страховых агентов в столице, городах республиканского, областного и районного значения.";
      пункт 5 исключить;
      4) дополнить статьями 8-1 и 8-2 следующего содержания:
      "Статья 8-1. База данных по обязательному страхованию
                   гражданско-правовой ответственности владельцев
                   транспортных средств
      1. Юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации, до получения лицензии на право осуществления обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств обязано стать участником базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее - база данных) в порядке, определенном настоящим Законом.
      2. База данных - совокупность информации о страхователе, застрахованном и страховщике.
      Страховой отчет - форма полной или частичной выдачи информации, содержащейся в базе данных.
      Субъектами базы данных являются страхователь и застрахованный.
      3. Формирование и ведение базы данных вправе осуществлять только организация, участниками которой являются не менее семидесяти процентов страховщиков, имеющих лицензию на право осуществления обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.
      Организация осуществляет деятельность по формированию и ведению базы данных в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
      4. В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения функций по реализации требований, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Законом, организация по формированию и ведению базы данных вправе получать от физических и юридических лиц, а также государственных органов информацию, в том числе составляющую тайну страхования.
      Работники организации по формированию и ведению базы данных несут ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе осуществления ими своих функций, составляющих служебную, коммерческую тайны, тайну страхования или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      5. Поставщиками информации для формирования базы данных являются:
      1) страховщики, осуществляющие обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств;
      2) иные лица на основании договоров о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов.
      6. Поставщик информации вправе:
      1) требовать от организации по формированию и ведению базы данных использования предоставляемой информации в соответствии с настоящим Законом;
      2) иметь иные права в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором о предоставлении информации и (или) получении информации.
      7. Поставщики информации обязаны:
      1) заключить с организацией по формированию и ведению базы данных договор о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов;
      2) предоставлять информацию в организацию по формированию и ведению базы данных для формирования базы данных в объеме и порядке, определенных настоящим Законом и договорами о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов;
      3) вносить корректировки в информацию, переданную в организацию по формированию и ведению базы данных, по требованию субъекта базы данных;
      4) предоставлять информацию в организацию по формированию и ведению базы данных в точном соответствии с имеющимися сведениями о субъекте базы данных;
      5) использовать информационные ресурсы и информационные системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      6) обеспечивать надлежащие условия получения и обработки информации за счет собственных средств.
      8. Получателями страхового отчета являются:
      1) уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору за страховой деятельностью;
      2) страховщики, осуществляющие обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств;
      3) субъекты базы данных;
      4) консалтинговые и научно-исследовательские организации, предоставляющие консультационные услуги в сфере страхования и актуарных расчетов;
      5) уполномоченные государственные органы, осуществляющие контроль за выполнением владельцами транспортных средств обязанности по заключению договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.
      Не допускается предоставление информации иным лицам, не указанным в настоящем пункте.
      9. Получатели страхового отчета, указанные в подпункте 3) пункта 8 настоящей статьи, вправе получать страховой отчет только о себе.
      Получатели страхового отчета, указанные в подпункте 4) пункта 8 настоящей статьи, вправе получать только страховой отчет, содержащий сводную информацию по количеству заключенных договоров страхования, объемам страховых премий, страховым случаям, а также суммам страховых выплат (в разрезе выплат по имуществу и здоровью).
      10. Получатель информации вправе получать страховой отчет и иметь иные права в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      Получатели страхового отчета, указанные в подпунктах 2) и 4) пункта 8 настоящей статьи, обязаны:
      1) сообщать об изменении сведений, представленных ими при регистрации в качестве получателя информации;
      2) соблюдать конфиденциальность в отношении полученной информации и не разглашать ее третьим лицам;
      3) использовать полученную информацию только для целей, предусмотренных настоящим Законом;
      4) ознакомить субъекта базы данных по его требованию с содержанием информации либо выдать ему в соответствии с внутренними правилами получателя информации ее копию;
      5) оплатить услуги по предоставлению информации из базы данных в порядке и размере, определенных соответствующим договором;
      6) нести иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      Статья 8-2. Информация, предоставляемая для формирования базы данных
      1. В целях выполнения своих обязательств по предоставлению информации и получения страховых отчетов поставщики информации, указанные в пункте 5 статьи 8-1 настоящего Закона, и получатели страхового отчета, указанные в подпунктах 2) и 4) пункта 8 статьи 8-1 настоящего Закона, обязаны заключить с организацией по формированию и ведению базы данных договоры о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов.
      2. Страховщики предоставляют информацию по каждому заключенному договору страхования, об объемах страховых премий, о страховых случаях, а также суммах страховых выплат (в разрезе выплат по имуществу и здоровью) в порядке, сроки и объеме, которые предусмотрены договором о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов.
      3. Информация, перечисленная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется в электронном виде с использованием информационных систем, объединенных соответствующим программным обеспечением.
      4. Организация по формированию и ведению базы данных обязана обеспечить равные условия участия страховщиков в создании и доступе к информационным ресурсам базы данных.";
      5) в статье 9:
      в пункте 1:
      слова "Подразделения дорожной полиции органов" заменить словом "Органы";
      после слова "представителям" дополнить словами ", а также страховым организациям по их запросу";
      после слов "страхового случая," дополнить словами "а также случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лицом, скрывшимся с места транспортного происшествия,";
      в пункте 2:
      слова "Подразделения дорожной полиции органов" заменить словом "Органы";
      после слова "информацию" дополнить словами "в письменной форме, заверенную печатью,";
      слова "при его" заменить словами "и Фонду гарантирования страховых выплат при их";
      6) часть вторую пункта 5 статьи 10 дополнить словами ", требования к содержанию которого устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа";
      7) в статье 16:
      в подпункте 4) пункта 1:
      после слова "вреда" дополнить словами ", произведенной независимым экспертом,";
      слова "произведенными страховщиком или независимым экспертом" заменить словами "осуществленными страховщиком";
      в пункте 2:
      подпункт 3) после слов "о наступлении" дополнить словами "транспортного происшествия и";
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      "6-1) при совершении транспортного происшествия незамедлительно, но не позднее двух часов с момента получения письменного направления уполномоченного должностного лица пройти медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;";
      8) в статье 17:
      в пункте 1:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) устанавливать причины и иные обстоятельства транспортного происшествия;";
      подпункт 4) исключить;
      подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "6) в сроки, установленные настоящим Законом, организовать по заявлению на проведение оценки страхователя (застрахованного) либо потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителей оценку у независимого эксперта поврежденного (уничтоженного) имущества и представить отчет об оценке на ознакомление выгодоприобретателю;";
      9) в пункте 1 статьи 18:
      в подпункте 2) слова ", с которым страхователь (застрахованный) заключил договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств" исключить;
      в подпункте 4):
      после слова "вреда" дополнить словами ", произведенной независимым экспертом,";
      слова "произведенными страховщиком или независимым экспертом" заменить словами "осуществленными страховщиком";
      10) статью 19 изложить в следующей редакции:
      "Статья 19. Размер страховой премии
      1. Для расчета годовой страховой премии, подлежащей уплате при заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, используется базовая страховая премия, к которой в зависимости от места регистрации транспортного средства, типа транспортного средства, возраста и стажа вождения страхователя (застрахованного), срока эксплуатации транспортного средства и наличия или отсутствия страховых случаев по вине лиц, гражданско-правовая ответственность которых застрахована, в период действия предыдущего договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (системы "бонус-малус") применяются коэффициенты, установленные пунктами 3-10 настоящей статьи.
      Коэффициенты по территории регистрации не распространяются на случаи временного въезда транспортного средства на территорию Республики Казахстан.
      2. Базовая страховая премия устанавливается в размере 1,9 месячного расчетного показателя.
      3. Коэффициенты по территории регистрации транспортного средства устанавливаются в следующем размере:

N
п/п

Наименование области, города
республиканского значения,
столицы

Размер коэффициента по
территории регистрации
транспортного средства
(для столицы, городов
республиканского и
областного значения)

1

2

3

1.

Алматинская область

1,78

2.

Южно-Казахстанская область

1,01

3.

Восточно-Казахстанская область

1,96

4.

Костанайская область

1,95

5.

Карагандинская область

1,39

6.

Северо-Казахстанская область

1,33

7.

Акмолинская область

1,32

8.

Павлодарская область

1,63

9.

Жамбылская область

1,00

10.

Актюбинская область

1,35

11.

Западно-Казахстанская область

1,17

12.

Кызылординская область

1,09

13.

Атырауская область

2,69

14.

Мангистауская область

1,15

15.

Алматы

2,96

16.

Астана

2,2

      4. Для иных городов и населенных пунктов в областях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, для расчета годовой страховой премии дополнительно используется поправочный коэффициент в размере 0,8.
      5. Коэффициенты по типу транспортного средства устанавливаются в следующем размере:

N
п/п

Тип транспортного средства

Размер коэффициента по
типу транспортного
средства

1

2

3

1.

Легковые

2,09

2.

Автобусы до 16 пассажирских
мест включительно

3,26

3.

Автобусы свыше 16
пассажирских мест

3,45

4.

Грузовые

3,98

5.

Троллейбусы, трамваи

2,33

6.

Мототранспорт

1,00

7.

Прицепы (полуприцепы)

1,00

      6. Коэффициенты в зависимости от возраста и стажа вождения устанавливаются для физических лиц в следующем размере:

N
п/п

Возраст и стаж вождения

Размер коэффициента
в зависимости от
возраста и стажа
вождения

1

2

3

1.

Менее 25 лет/стаж вождения
менее 2 лет

1,10

2.

Менее 25 лет/стаж вождения
более 2 лет

1,05

3.

25 лет и старше/стаж вождения
менее 2 лет

1,05

4.

25 лет и старше/стаж вождения
более 2 лет

1,00

      7. Для юридических лиц коэффициент, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, устанавливается в размере 1,2.
      8. Коэффициенты в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства устанавливаются в следующем размере:

N
п/п

Срок эксплуатации
транспортного средства

Размер коэффициента в
зависимости от срока
эксплуатации
транспортного средства

1

2

3

1.

До 7 лет включительно

1,00

2.

Свыше 7 лет

1,10

      9. Коэффициенты в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев по вине лиц, гражданско-правовая ответственность которых застрахована, в период действия предыдущего договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств (системы "бонус-малус") устанавливаются в следующем размере:

Класс на
начало
срока
страхо-
вания

Размер
коэф-
фициента

Класс по окончании срока страхования с
учетом наличия страховых случаев по
вине страхователя (застрахованного)

0
страхо-
вой
случай

1
страхо-
вой
случай

2
страхо-
вых
случая

3
страхо-
вых
случая

4 и
более
страхо-
вых
случая

1

2

3

4

5

6

7

Класс М

2,45

0

М

М

М

М

Класс 0

2,30

1

М

М

М

М

Класс 1

1,55

2

М

М

М

М

Класс 2

1,40

3

1

М

М

М

Класс 3

1,00

4

1

М

М

М 

Класс 4

0,95

5

2

1

М

М

Класс 5

0,90

6

3

1

М

М

Класс 6

0,85

7

4

2

М

М

Класс 7

0,80

8

4

2

М

М

Класс 8

0,75

9

5

2

М

М

Класс 9

0,70

10

5

2

1

М

Класс 10

0,65

11

6

3

1

М

Класс 11

0,60

12

6

3

1

М

Класс 12

0,55

13

6

3

1

М

Класс 13

0,50

13

7

3

1

М

      10. При заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств страхователю (застрахованному) присваивается класс в зависимости от частоты страховых случаев по его вине.
      11. При заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств впервые страхователю присваивается класс 3.
      12. В зависимости от количества страховых случаев, возникших в период действия предыдущего договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, при заключении на новый срок договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств применяется повышающий коэффициент с присвоением более низкого класса до самого низкого - М или понижающий коэффициент с присвоением более высокого класса при отсутствии страховых случаев по вине страхователя (застрахованного).
      13. При заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств на срок менее двенадцати месяцев устанавливаются следующие размеры страховых премий на единицу транспортного средства:

N
п/п

Срок страхования

Размер страховой
премии (в процентах
от годовой
страховой премии)

1

2

3

1.

5 дней

10

2.

от 6 до 15 дней включительно

15

3.

от 16 дней до 1 месяца
включительно

20

4.

от 1 до 2 месяцев включительно

30

5.

от 2 до 3 месяцев включительно

40

6.

от 3 до 4 месяцев включительно

50

7.

от 4 до 5 месяцев включительно

60

8.

от 5 до 6 месяцев включительно

70

9.

от 6 до 7 месяцев включительно

75

10.

от 7 до 8 месяцев включительно

80

11.

от 8 до 9 месяцев включительно

85

12.

от 9 до 10 месяцев включительно

90

13.

от 10 до 11 месяцев включительно

95

14.

свыше 11 месяцев

100

      14. По комплексному договору страховая премия уплачивается за одну единицу транспортного средства, при этом размер страховой премии определяется равным наибольшей величине из размеров страховых премий, установленных для транспортных средств, указанных в страховом полисе.";
      11) в статье 20:
      в заголовке слова "и увеличение" исключить;
      часть первую пункта 1 после слова "группы" дополнить словом ", пенсионеры";
      пункты 2 и 3 исключить;
      12) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

      "Статья 20-1. Дополнительные услуги, предоставляемые
                    страховщиком
      Страховщик вправе при наличии согласия страхователя оказывать дополнительные платные услуги, связанные с оказанием помощи в случае транспортного происшествия, включая предоставление транспортного средства страхователю (застрахованному) на время ремонта поврежденного транспортного средства, предоставление услуг по сбору документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, выезд на место транспортного происшествия представителя страховщика (аварийного комиссара) для оказания помощи страхователю.";
      13) в статье 22:
      пункты 5, 5-1 и 5-2 изложить в следующей редакции:
      "5. Размер вреда, причиненного при повреждении имущества, оценивает независимый эксперт, результат оценки которого является обязательным для страховщика.
      5-1. Страхователь (застрахованный) либо потерпевший (выгодоприобретатель) или их представители вправе самостоятельно воспользоваться услугами независимого эксперта. Затраты на оценку размера вреда, причиненного имуществу, несет страховщик.
      5-2. Страховщик на основании заявления на проведение оценки и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, представленных страхователем (застрахованным) либо потерпевшим (выгодоприобретателем) или их представителями, в течение трех рабочих дней организует оценку размера вреда, причиненного имуществу, у независимого эксперта за свой счет.
      Результаты оценки являются необязательными для страхователя (застрахованного) либо потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителей, которые вправе доказывать иное.
      Страховщик не вправе удерживать со страховой выплаты, причитающейся выгодоприобретателю, собственные расходы на проведение оценки.";
      дополнить пунктом 5-3 следующего содержания:
      "5-3. Если страховщиком в срок, установленный пунктом 5-2 настоящей статьи, не будет организована оценка причиненного вреда у независимого эксперта, то страхователь (застрахованный) либо потерпевший (выгодоприобретатель) или их представители могут самостоятельно воспользоваться услугами независимого эксперта и начать восстановление (утилизацию) имущества. Затраты на услуги независимого эксперта, понесенные страхователем (застрахованным) либо потерпевшим (выгодоприобретателем) или их представителями, подлежат возмещению страховщиком вне зависимости от страховой выплаты.";
      в пункте 6 слова "или независимому эксперту произвести осмотр поврежденного имущества и оценку причиненного вреда" заменить словами "произвести осмотр поврежденного имущества, а также независимому эксперту произвести оценку причиненного вреда";
      в пункте 6-1:
      после слов "и оценки" дополнить словами "независимым экспертом";
      слова "либо получения результатов такой оценки, произведенной независимым экспертом по инициативе страхователя (застрахованного) или потерпевшего, составляет страховой акт и" исключить;
      слова "его и" исключить;
      в пункте 7 слова "уголовным законодательством" заменить словами "Уголовным кодексом";
      14) дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
      "Статья 22-1. Действия лиц при наступлении транспортного
                    происшествия при отсутствии потерпевших, которым
                    причинен вред жизни, здоровью
      В случае отсутствия потерпевших, которым причинен вред жизни, здоровью при совершении транспортного происшествия, его участники при наличии возможности должны уведомить страховщиков о происшедшем транспортном происшествии.
      Страховщики вправе направить своих представителей на место транспортного происшествия.
      Участники транспортного происшествия по взаимному согласию в оценке обстоятельств случившегося и размере причиненного вреда имуществу, предполагаемый размер которого не должен превышать пятьдесят месячных расчетных показателей, вправе самостоятельно составить схему происшествия и, подписав ее, прибыть на ближайший пост или в подразделение органов внутренних дел для его оформления.";
      15) статью 23 исключить;
      16) в пункте 1 статьи 24:
      в подпункте 1):
      в абзаце втором цифры "600" заменить цифрами "1000";
      в абзаце четвертом цифры "500" заменить цифрами "800";
      в абзаце пятом цифры "400" заменить цифрами "600";
      в абзаце шестом цифры "300" заменить цифрами "500";
      в абзаце седьмом цифры "300" заменить цифрами "500";
      в абзаце восьмом:
      цифры "200" заменить цифрами "300";
      слова "1,5-месячного расчетного показателя" заменить словами "2 месячных расчетных показателей";
      в подпункте 2) цифры "400" заменить цифрами "600";
      в подпункте 3):
      цифры "400" заменить цифрами "600";
      цифры "1000" заменить цифрами "2000";
      17) в статье 25:
      в пункте 2:
      подпункт 3) после слов "нетрудоспособности потерпевшего" дополнить словами "в случае наличия факта причинения вреда жизни, здоровью потерпевшего";
      дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:
      "4-2) заявление на проведение оценки;";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Страховщик, принявший документы, обязан составить в двух экземплярах справку с указанием полного перечня представленных заявителем документов и даты их принятия.
      Один экземпляр справки выдается заявителю, второй экземпляр с отметкой заявителя в ее получении остается у страховщика.
      В случае представления страхователем (застрахованным) либо потерпевшим (выгодоприобретателем) или их представителями не всех документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, страховщик обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить их о недостающих документах.";
      18) пункт 2 статьи 26 исключить;
      19) дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
      "Статья 26-1. Прямое урегулирование
      1. При наступлении страхового случая потерпевший или лицо, имеющее согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего, для получения страховой выплаты обращается к страховщику, с которым у потерпевшего заключен договор обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, при условии наличия у лица, по вине которого произошел страховой случай, страхового полиса.
      2. Страховая выплата производится страховщиком в течение семи рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных подпунктами 1) - 6) пункта 2 статьи 25 настоящего Закона.
      3. Страховщик, осуществивший страховую выплату, для возмещения своих расходов обращается к страховщику лица, по вине которого произошел страховой случай.
      4. Порядок и условия осуществления прямого урегулирования устанавливаются настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.";
      20) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) лицо, управляющее транспортным средством и направленное на освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, без уважительных причин не прошло такое освидетельствование.";
      21) в пункте 3 статьи 29 слова "предъявления требования направить лицу, заявившему требование о страховой выплате," заменить словами "получения заявления и всех документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 настоящего Закона, направить заявителю";
      22) дополнить статьями 30-1, 30-2, 30-3 и 30-4 следующего содержания:
      "Статья 30-1. Страховой омбудсман, его статус и избрание
      1. Страховой омбудсман - это независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование взаимоотношений между страховщиками по вопросам обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.
      2. Избрание страхового омбудсмана осуществляется советом представителей.
      Совет представителей формируется по одному представителю от:
      1) каждого страховщика;
      2) уполномоченного органа.
      3. Уполномоченный орган рекомендует кандидатуру для избрания на должность страхового омбудсмана. Страховой омбудсман избирается большинством голосов совета представителей. Каждый член совета представителей при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос представителя уполномоченного органа является решающим.
      4. Страховой омбудсман избирается сроком на два года.
      Совет представителей вправе досрочно прекратить полномочия страхового омбудсмана.
      Досрочное прекращение полномочий страхового омбудсмана по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета представителей.
      Полномочия страхового омбудсмана прекращаются с момента получения указанного уведомления советом представителей.

      Статья 30-2. Требования к страховому омбудсману
      1. Не может быть рекомендовано для избрания страховым омбудсманом лицо:
      1) не имеющее высшего образования;
      2) имеющее стаж работы в области страхования менее трех лет;
      3) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
      4) ранее являвшееся руководящим работником страховой организации или другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации страховой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии страховой организации, а также о принудительной ликвидации страховой организации или другого юридического лица или признании их банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
      2. Страховой омбудсман не вправе занимать любую из должностей в страховых организациях и (или) быть аффилиированным лицом страховых организаций.
      3. Совет представителей вправе переизбрать страхового омбудсмана в случае установления несоответствия страхового омбудсмана требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

      Статья 30-3. Порядок принятия решений страховым омбудсманом
      1. Решение принимается страховым омбудсманом единолично, которое в письменной форме доводится до сведения страховщика, входящего в состав совета представителей страхового омбудсмана.
      При принятии решений страховой омбудсман руководствуется законодательством Республики Казахстан.
      2. Решение страхового омбудсмана подлежит исполнению страховщиком.
      3. В случае неисполнения страховщиком решения страхового омбудсмана в установленный им срок страховой омбудсман обязан незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней информировать об этом уполномоченный орган с приложением документов, подтверждающих факт нарушения требований настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа.
      4. В случае несогласия с решением страхового омбудсмана страховщик вправе обжаловать данное решение в суд.

      Статья 30-4. Деятельность страхового омбудсмана
      1. Деятельность страхового омбудсмана осуществляется на основании внутренних правил, согласованных с уполномоченным органом и утвержденных советом представителей.
      2. В целях надлежащего исполнения возложенных функций страховой омбудсман по согласованию с советом представителей вправе образовать структуру и штат (офис страхового омбудсмана).".

      13. В  Закон  Республики Казахстан от 1 июля 2003 г. "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 14, ст. 102; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 25):
      1) часть вторую пункта 3 статьи 7 после слов "органов внутренних дел" дополнить словами "и органы транспортного контроля";
      2) статью 21 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Акт о страховом случае на транспорте, составленный перевозчиком, должен содержать следующие сведения:
      1) фамилия, имя, отчество потерпевшего;
      2) вид транспорта;
      3) номер рейса, номер поезда, название судна и т.п.;
      4) маршрут следования;
      5) серия и номер проездного билета, имеющегося у потерпевшего;
      6) место, дата и время наступления страхового случая;
      7) характеристика повреждений, причиненных жизни и здоровью потерпевшего;
      8) характеристика повреждений, причиненных имуществу потерпевшего;
      9) краткое описание обстоятельств страхового случая;
      10) наименование компетентного органа, осуществляющего расследование;
      11) наименование и местонахождение медицинского учреждения, куда был направлен потерпевший;
      12) фамилия, имя, отчество и подпись руководителя транспортной организации либо транспортного средства;
      13) фамилия, имя, отчество и подпись представителя компетентного органа, осуществляющего расследование;
      14) печать перевозчика.".

      14. В  Закон  Республики Казахстан от 31 декабря 2003 г. "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 24, ст. 179; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22):
      дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
      "Статья 7-1. Особенности осуществления обязательного страхования
                   ответственности туроператора и турагента
      1. Юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации, до получения лицензии на право осуществления обязательного страхования ответственности туроператора и турагента обязано стать участником Фонда гарантирования страховых выплат в порядке, определенном законом Республики Казахстан о создании и деятельности указанного Фонда.
      2. Страховщик, осуществляющий обязательное страхование ответственности туроператора и турагента, обязан ежегодно публиковать свою финансовую отчетность на государственном и русском языках не менее чем в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в объеме и сроки, которые предусмотрены нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан о порядке публикации годовой финансовой отчетности.
      3. Страховщики вправе участвовать в создании организации, осуществляющей формирование и ведение информационной базы данных по страховым рискам, страховым случаям и страховым выплатам по обязательному страхованию ответственности туроператора и турагента.".

      15. В  Закон  Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. "Об обязательном страховании в растениеводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 5, ст. 26; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22; N 16, ст. 100):
      1) по всему тексту после слова "города" дополнить словами "областного значения";
      2) в статье 1:
      подпункт 3-1) после слова "методикой" дополнить словами "определения площадей гибели посевов";
      подпункт 4) после слова "наводнение," дополнить словом "маловодье,";
      дополнить подпунктом 17) следующего содержания:
      "17) общество взаимного страхования в растениеводстве (далее - общество) - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме потребительского кооператива в целях осуществления взаимного страхования имущественных интересов своих членов в области обязательного страхования в растениеводстве.";
      3) пункт 1 статьи 2 после слова "деятельности"," дополнить словами "Закона Республики Казахстан "О взаимном страховании",";
      4) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) представляет уполномоченному государственному органу в области растениеводства перечень производителей продукции растениеводства, подлежащих страхованию в текущем году;";
      5) дополнить статьей 5-2 следующего содержания:
      "Статья 5-2. Особенности осуществления обязательного страхования
                   в растениеводстве
      1. Положения, содержащиеся в настоящем Законе, применяются к обществам с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими их деятельность.
      Страхование имущественных интересов членов общества осуществляется в соответствии с правилами взаимного страхования.
      2. Производители продукции растениеводства, являющиеся членами общества, не подлежат обязательному страхованию у страховщика.
      3. Страховщик, осуществляющий обязательное страхование в растениеводстве, обязан иметь филиалы и (или) страховых агентов в столице, городах республиканского, областного и районного значения.
      4. Не допускается деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, предоставление или получение необоснованных преимуществ по заключению договоров обязательного страхования в растениеводстве одними страховщиками перед другими, ущемление прав и законных интересов страхователей.";
      6) в статье 9:
      в пункте 2:
      часть третью после слова "страховщика" дополнить словами "или общества";
      часть четвертую после слова "страховщика" дополнить словами "или общества";
      часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
      "6. В случае полной гибели посевов страховщик обязан осуществить страховые выплаты страхователю в полном объеме в течение десяти рабочих дней с момента получения страховщиком документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 настоящего Закона.";
      7) в статье 12:
      часть первую пункта 1 после слова "страховщикам" дополнить словами "и обществам";
      часть четвертую пункта 2 после слова "страховщикам" дополнить словами "и обществам";
      8) в статье 13:
      пункт 1 после слова "страховщиком" дополнить словами "или обществом";
      в пункте 2:
      в части первой:
      в абзаце третьем:
      слово "дубликат" заменить словом "копия";
      слова "заверенный печатью страховщика" заменить словами "заверенная печатью страховщика или общества, или оригинал инкассового распоряжения";
      абзац пятый после слова "страховщиком" дополнить словами "или обществом";
      часть вторую после слова "страховщику" дополнить словами "или обществу";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Агент осуществляет возмещение произведенной страховой выплаты на основании договора о порядке и условиях частичного возмещения страховых выплат, заключаемого со страховщиком в соответствии с настоящим Законом.";
      пункт 3 после слова "страховщику" дополнить словами "или обществу";
      пункт 4 после слова "Страховщик" дополнить словами "или общество";
      9) в статье 14:
      пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
      "отказать в заключении договора обязательного страхования в случае нарушения страхователем срока его заключения, предусмотренного пунктом 3 статьи 17 настоящего Закона.";
      абзац третий пункта 2 после слов "возмещения страховых выплат" дополнить словами "при условии заключения договора обязательного страхования со страхователем в срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 17 настоящего Закона";
      10) в статье 16:
      в пункте 2:
      абзац четвертый после слова "страховщику" дополнить словом ", обществу";
      абзац пятый после слова "страховщиком" дополнить словом ", обществом";
      в пункте 4:
      после слова "страховщикам" дополнить словом ", обществам";
      после слова "страховщиком" дополнить словом ", обществом";
      11) в статье 17:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Договор обязательного страхования заключается в письменной форме сроком не менее чем на пять и не более чем на двенадцать месяцев в двух экземплярах.";
      в пункте 3 слова "завершения посева" заменить словами "срока завершения посева, определенного местным исполнительным органом района (города областного значения) в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона".

      16. В  Закон  Республики Казахстан от 7 февраля 2005 г. "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., N 3-4, ст. 2):
      1) в статье 1:
      в подпункте 6) слова "стойкой утрате" заменить словами "установлению ему степени утраты профессиональной";
      в подпункте 7) слова "стойкой утрате" заменить словами "установлению ему степени утраты профессиональной";
      подпункт 12) изложить в следующей редакции:
      "12) страховой случай - факт наступления гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;";
      2) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
      "Статья 6-1. Особенности осуществления обязательного страхования
                   ответственности работодателя
      1. Страховщик обязан иметь филиалы и (или) страховых агентов в столице, городах республиканского, областного и районного значения.
      2. Не допускается деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, предоставление или получение необоснованных преимуществ по заключению договоров обязательного страхования ответственности работодателя одними страховщиками перед другими, ущемление прав и законных интересов страхователей.";
      3) в статье 8:
      в пункте 2:
      абзацы второй и третий подпункта 1) исключить;
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) заключить договор обязательного страхования ответственности работодателя со страховщиком в течение десяти рабочих дней с момента государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя;";
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) в течение десяти рабочих дней с момента изменения категории персонала и класса профессионального риска работника (работников) уведомить об этом страховщика;";
      в подпункте 4) слово "страхового" заменить словом "несчастного";
      4) подпункты 1), 8) пункта 2 статьи 9 исключить;
      5) в статье 11:
      в части первой пункта 3 слова "путем выдачи страховщиком страхователю страхового полиса" исключить;
      в пункте 4:
      слова "страхового полиса" заменить словами "договора страхования";
      слова "бланка страхового полиса и оформление его дубликата" заменить словами "дубликата договора страхования";
      в подпункте 10) пункта 6 слова "страхового полиса" заменить словами "договора страхования";
      6) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) осуществления страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере общей страховой суммы, установленной договором страхования.";
      7) статью 16 изложить в следующей редакции:
      "Статья 16. Страховая сумма
      1. Страховая сумма определяется договором обязательного страхования ответственности работодателя, но не должна быть менее годового фонда оплаты труда всех работников на момент заключения договора обязательного страхования ответственности работодателя.
      2. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой выплаты.
      3. Страховая сумма может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты труда работников.";
      8) в статье 17:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Страховая премия по договору страхования ответственности работодателя определяется соглашением сторон на основе страхового тарифа, установленного пунктом 2 настоящей статьи, умноженного на фонд оплаты труда по соответствующей категории персонала. Полученные суммы подлежат суммированию.
      Если в течение срока действия договора страхования изменяется фонд оплаты труда, то по соглашению сторон в договор страхования могут быть внесены изменения (в части размера страховой суммы и страховой премии) путем заключения дополнительного соглашения на период действия основного договора. Страховая премия рассчитывается исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и срока, оставшегося до окончания основного договора. Страховой тариф рассчитывается пропорционально оставшемуся периоду страхования от тарифа, по которому был заключен договор (основной договор) страхования.";
      дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. В случае изменения категории персонала и класса профессионального риска работника в течение действия договора обязательного страхования ответственности работодателя страховая премия подлежит перерасчету пропорционально сроку, оставшемуся до истечения срока действия договора обязательного страхования ответственности работодателя.";
      9) в статье 18:
      в заголовке слова "страхового случая и" исключить;
      пункт 1 исключить;
      в части первой пункта 2 слова "со стойкой утратой" заменить словами "с установлением ему степени утраты профессиональной";
      10) статью 19 изложить в следующей редакции:
      "Статья 19. Порядок определения размера вреда. Страховая выплата
                  по договору обязательного страхования ответственности
                  работодателя
      1. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в связи со смертью работника или установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности, определяется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан.
      2. Размер расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок менее или более одного года, а также расходов на погребение работника определяется страховщиком на основании документов, подтверждающих эти расходы.
      Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения расходов на погребение, не должна превышать 100 месячных расчетных показателей.
      3. Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок менее одного года, осуществляется страховщиком самостоятельно в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.
      4. Страховая выплата в связи с установлением работнику степени утраты профессиональной трудоспособности на срок менее одного года, а также по возмещению расходов, вызванных повреждением здоровья, производится страховщиком в течение семи рабочих дней с момента установления степени утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Получателем страховой выплаты в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, является пострадавший работник.
      5. Получателем страховой выплаты по возмещению расходов на погребение работника является лицо, понесшее затраты на погребение.
      6. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, по письменному заявлению работника либо лица, понесшего расходы на погребение работника, страховщик обязан осуществить страховую выплату в счет будущих расходов заявителя.
      7. Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок один год и более либо лицами, имеющими согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, осуществляется в размере, равном размеру страховой премии по договору аннуитета, заключенному страхователем в соответствии со статьей 23 настоящего Закона.
      Страховая выплата по возмещению вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением степени утраты профессиональной трудоспособности на срок один год и более либо лицами, имеющими согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, перечисляется в выбранную выгодоприобретателем страховую организацию, имеющую лицензию на право осуществления аннуитетного страхования, с которой страхователь обязан заключить договор аннуитета.
      8. Страховая выплата за вред, связанный с гибелью работника или повреждением его здоровья, производится в размере реального вреда, но не более страховой суммы, установленной договором обязательного страхования ответственности работодателя.
      В случае, если размер страховой выплаты, определяемый в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, недостаточен для заключения договора аннуитета, разница уплачивается в страховую организацию, имеющую лицензию на право осуществления аннуитетного страхования, за счет страхователя.
      9. Расходы, связанные с переводом страховой выплаты, производятся за счет страховщика.";
      11) в части первой пункта 2 статьи 20:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) копия договора страхования;";
      подпункт 2) после слова "причиненного" дополнить словом "пострадавшему";
      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) копия заключения страховой организации, имеющей лицензию на право осуществления аннуитетного страхования, о страховой премии по договору аннуитета по форме, установленной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";
      12) пункт 2 статьи 21 после слова "страхователь" дополнить словами", пострадавший работник";
      13) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
      "1. В случае установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника на срок один год и более либо его смерти работодатель обязан заключить договор аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника, с учетом требований пункта 7 статьи 19 настоящего Закона.".

      17. В  Закон  Республики Казахстан от 5 июля 2006 г. "О взаимном страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., N 13, ст. 84):
      1) статью 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Деятельность обществ по обязательным видам страхования осуществляется на условиях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.";
      2) в пункте 4 статьи 10 цифры "21" заменить цифрами "22";
      3) подпункт 1) пункта 2 статьи 13 после слов "обязательном страховании" дополнить словами ", за исключением обязательного страхования в растениеводстве";
      4) статью 18 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. При принятии решения общего собрания каждый член общества имеет один голос независимо от величины его доли в имуществе общества.".

       Статья 2.
      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования, за исключением:
      1) подпунктов 3), 5), 8) и 9) пункта 11 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 октября 2008 года;
      2) абзаца двенадцатого подпункта 10) пункта 12 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2008 года;
      3) абзацев третьего и пятого подпункта 1), подпункта 19) пункта 12 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона.
      2. Страховые организации, имеющие лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и (или) обязательного страхования в растениеводстве, в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона обязаны иметь филиалы и (или) страховых агентов в столице, городах республиканского, областного и районного значения.
      3. Страховые организации, имеющие лицензию на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона обязаны:
      1) стать участниками базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и войти в состав совета представителей;
      2) иметь филиалы и (или) страховых агентов в столице, городах республиканского, областного и районного значения;
      3) переоформить лицензию на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
      4. Заключать договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с подпунктом 10) пункта 12 статьи 1 настоящего Закона вправе только страховые организации, имеющие лицензию на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, которые являются участниками базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и вошли в состав совета представителей.
      5. Заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с подпунктом 10) пункта 12 статьи 1 настоящего Закона осуществляется государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями, а также акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и аффилиированными с ними юридическими лицами с 1 января 2008 года.
      6. В случае невыполнения страховыми организациями требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи уполномоченный орган вправе лишить их лицензии на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и обязательного страхования в растениеводстве в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

       Президент
Республики Казахстан