Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі N 306 Заңы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заң 01.01.2008 бастап қолданысқа енгізіледі.

      МАЗМҰНЫ

      Осы Заң ойыншықтар қауіпсіздігі мәселелері жөніндегі талаптарды айқындау, белгілеу, қолдану, орындау және бақылау жөніндегі қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) қатерді бағалау - қауіп дәрежесін айқындауды қамтитын, ойыншықтардың адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға ықтимал әсерін анықтауға бағытталған шаралар кешені;

      2) ойыншықтар - балалардың тек қана ойын мақсатында пайдалануына арналған бұйымдар;

      3) ойыншықтарды Қазақстан Республикасының нарығында орналастыратын тұлға - ойыншықтарды Қазақстан Республикасының аумағында өткізетін немесе тегін тарататын жеке немесе заңды тұлға;

      4) ойыншықты дұрыс пайдаланбау - ойыншықты дайындаушы көздемеген жағдайларда немесе мақсаттарда пайдалану;

      5) ойыншықтың материалы - ойыншықтарды дайындау кезінде пайдаланылатын, олардың қолдану үшін қолжетімді құрамдас бөліктері;

      6) пайдаланушы - ойыншықты тікелей пайдаланатын адам;

      7) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      8) тұтынушы - ойыншықтарды сатып алатын жеке немесе заңды тұлға;

      9) алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      10) функционалдық ойыншық - ересектер пайдаланатын бұйымдардың немесе құрылғылардың кішірейтілген ауқымдағы моделі болып табылатын, сол мақсатты және сол функцияларды орындауды имитациялайтын ойыншық;

      11) химиялық ойыншық - ойнау процесі химиялық реакцияларды жүзеге асыруға байланысты ойыншық;

      12) электрлі ойыншық - электрге қатысты кемінде бір функциясы бар ойыншық.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады және мыналарды:

      1) жаңа жылдық шырша әшекейлерін қоса алғанда (жасанды шыршалар, оған керек-жарақтар, электрлі гирляндалар), мерекелік ойыншықтарды;

      2) ойын алаңдарында ұжымдық пайдалануға арналған жабдықтар мен жарақтарды;

      3) табыс табу мақсатында қоғамдық орындарда орнатылатын ойыншықтарды;

      4) ойыншық бу двигательдерін, іштен жану двигательдері бар механизмдерді;

      5) мамандарға арналған бес жүзден астам компоненттері бар басқатырғыштарды немесе суреті жоқ басқатырғыштарды;

      6) пневматикалық қаруды, атыс қаруының дәл көшірмесін;

      7) айырсадақтарды, сақпандар мен катапульталарды;

      8) металл ұштары бар нысанаға лақтыруға арналған жебелерді;

      9) балаларға арналған бижутерия бұйымдарын;

      10) ойыншықтарда пайдалану үшін арнайы құрастырылған ұрмалы капсюльдерді қоспағанда, ұрмалы капсюльдерді қамтитын фейерверктерді;

      11) үйдегі тұрмыстық заттарды имитациялайтын, жиырма төрт вольттан жоғары белгіленген кернеуде жұмыс істейтін электр пештері мен басқа да бұйымдарды;

      12) қыздыру элементтері бар, оқу процесінде ересек адамның бақылауымен пайдаланылатын бұйымдарды;

      13) жиырма төрт вольттан жоғары белгіленген кернеуде жұмыс істейтін бейне мониторларға қосылатын бейне ойыншықтарды;

      14) бала емізіктері мен жәй емізіктерді;

      15) ересек коллекционерлерге арналған, егжей-тегжейлі әзірленген, кішірейтілген модельдерді;

      16) спорт жабдықтарын, спорттық және жол (серуендеу) велосипедтерін, үлкен тереңдікте пайдалануға арналған навигациялық жарақтарды;

      17) фольклорлық және сәндік сипаттағы қуыршақтарды және ересек коллекционерлерге арналған басқа да сол сияқты бұйымдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасында өндірілетін және Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін ойыншықтардың барлық түрлеріне қолданылады.

2-тарау. ОЙЫНШЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
РЕТТЕУ

4-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді.

      Ескерту. 4-бап жаңа редакцияда – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

5-бап. Мемлекеттік органдардың құзыреті

      1. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:

      1) ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

      2) ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасынан өкілдік ету;

      3) ойыншықтар қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттерді бекіту;

      4) қатерлерді бағалау бағдарламасын әзірлеу;

      5) ойыншықтардың қауіпсіздігі жөніндегі санитариялық-эпидемиологиялық қағидалар мен гигиеналық нормативтер әзірлеу;

      6) адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіпті ойыншықтарды анықтау және оларды өткізуге жол бермеу жөніндегі шараларды тұжырымдау мақсатында тұтыну нарығына бақылауды және мониторингті жүзеге асыру;

      7) ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерді келісу;

      8) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      2. Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:

      1) техникалық регламенттерді келісу;

      2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      3) алып тасталды – ҚР 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      3. Алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкiлеттi органның құзыретiне ойыншықтардың психологиялық-педагогикалық сараптамасын жүргiзу тәртiбiн бекiту, ойыншықтардың қауiпсiздiгi саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi келiсу және осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      5. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органның құзыретіне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзырет шегінде техникалық регламенттердің талаптарына ойыншықтардың сәйкестігін бақылау жатады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 № 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1. Ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Ойыншықтардың қауіпсіздігін тексеру екі кезеңде жүргізіледі:

      1) құжаттық тексеру;

      2) тәуекелдерді бағалауды тексеру.

      3. Ойыншықтардың қауіпсіздігін құжаттық тексеру:

      1) тұтынушыға арналған ақпарат дәйектілігінің осы Заңның, техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін тексеру;

      2) ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы талаптарға ойыншықтың сәйкестігін растайтын құжаттағы ақпараттың сәйкестігін тексеру арқылы жүзеге асырылады.

      4. Тәуекелдерді бағалауды тексеру кезінде мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде ойыншықтардың іріктеліп алынған үлгілерін аккредиттелген зертханаларға (орталықтарға) сынақтар (зерттеулер) жүргізу үшін жібереді.

      5. Ойыншықтар қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдар ойыншықтар өндірісін, нарықта өткізілуін және айналысын тоқтата тұру туралы нұсқама береді.

      Егер ойыншықтар өткізілуде жатқан болса, ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдар адам өмірі мен денсаулығына немесе қоршаған ортаға әсер ететін қауіпті факторлардың бар екендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабарлауға міндетті.

      Ескерту. 6-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.07.17. № 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. ОЙЫНШЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

7-бап. Қазақстан Республикасының нарығындағы айналысы кезінде ойыншықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жалпы талаптар

      1. Осы Заңның күші қолданылатын ойыншықтар адам өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін, осы Заңда және техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

      2. Ойыншықтар, егер оларды мақсатқа сай пайдалану кезінде:

      1) адам өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ қоршаған ортаға қатер төндірмесе;

      2) баланың рухани-эмоциялық салауаттылығын сақтаса;

      3) тұтынушыларды ойыншықтардың мақсатына қатысты шатастырмаса ғана Қазақстан Республикасының нарығында орналастырылуы мүмкін.

      3. Ойыншықтарды нарыққа айналысқа енгізу алдында сәйкестік сертификатын алған және өнімді Қазақстан Республикасының нарығына орналастыратын тұлға ойыншықтарға (орамаға) сәйкестік белгісін қоюға міндетті.

      4. Барлық ойыншықтардың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мынадай ақпараттан тұратын таңбалауы болуға тиіс:

      1) дайындаушының атауы және (немесе) оның тауар белгісі;

      2) бұйымның атауы;

      3) арналған мақсатының негізгі көрсеткіштері және қолданылуының шарттары;

      4) дайындалған күні;

      5) тауардың шыққан елі.

      Таңбалау мәтіні "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      5. Таңбаланымның барлық белгілері пайдалану жөніндегі нұсқаулықта түсіндірілуге тиіс.

      6. Қазақстан Республикасының нарығында ойыншықтарды орналастыратын тұлға:

      1) ойыншықтарды өткізу немесе тегін тарату кезінде тұтынушы болуы мүмкін қатерлерді бағалауы және оның тиісті қауіпсіздік шараларын қабылдауы үшін қажетті "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі пайдалану құжаттамасымен және басқа да қажетті ақпаратпен тұтынушыны қамтамасыз етуге;

      2) ойыншықтарды өткізу немесе тегін тарату кезінде ішінара бақылау жүргізуге, шағымдарды тексеруге, осы тұтыну заттарын өткізу кезіндегі іс-әрекет тәртібі туралы сатушыларға хабарлауға;

      3) ойыншықты пайдаланушылардың қауіпсіздігіне ықтимал қатерді анықтаған жағдайда пайдаланушыларды уақтылы ескертуді қамтамасыз етуге, ал қажет болған кезде қауіпсіздіктің қатерін жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізуге, тіпті тұтынушылардан (пайдаланушылардан) кері қайтарып алуға және сараптама жүргізуге;

      4) таратылып қойған ойыншықтардың қауіпсіздік талаптары бұзылғандығы және оларды жою жөнінде өзі қолданған шаралар туралы тиісті мемлекеттік бақылау органдарына шұғыл түрде хабарлауға;

      5) егер ойыншықтардың белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі туралы ақпарат бар болса немесе ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы уәкiлеттi органдардың нұсқамалары негізінде ойыншықтарды өткізуді, оларды тегін таратуды тоқтатуға міндетті.

      6) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      7. Осы баптың 6-тармағында көзделген шараларды қолданбау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

      8. Алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2021 № 94-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-бап. Ойыншықтарға қойылатын жалпы қауіпсіздік талаптары

      1. Ойыншықтарды пайдаланушылар ойыншықтардың конструкциялық және өзге де кемшіліктері салдарынан денсаулыққа зиян келтіру немесе жарақат алу қатерінен қорғалуға тиіс. Ойыншықтардың конструкциясы мен дайындау технологиясы оларды мақсатына сәйкес қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге тиіс.

      2. Функциясы мен негізгі сипаттамаларын және қасиеттерін өзгертпестен конструкциясын өзгерту арқылы толық жойылуы мүмкін емес ойыншықтарды пайдалануға байланысты қатерлердің алдын алу үшін ойыншықтарды пайдаланушылардың ең төменгі жасын және ойыншықтарды ересектердің бақылауымен ғана пайдалану қажеттігін көрсету қажет.

      3. Ойыншықтар мен олардың бөлшектерінде, сондай-ақ олардың бөлшек сауда үшін салынатын орамасында буынып қалу қатері барынша аз болуға тиіс.

      4. Ойыншықтар баланы:

      1) агрессиялық іс-әрекеттерге;

      2) қатыгездік танытуға;

      3) өнегесіз іс-әрекеттер мен зорлық-зомбылыққа;

      4) баланың жас ерекшелігі құзыретінің аясынан шығатын сексуалдық проблемаларға жағымсыз қызығушылыққа;

      5) балалар мен ересектердің нәсілдік ерекшеліктеріне және денесінің кемшіліктеріне менсінбей және теріс қарауға итермелемеуге тиіс.

9-бап. Ойыншықтардың механикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

      Ойыншықтардың механикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мынадай талаптар белгіленеді:

      1) ойыншықтар мен олардың бөлшектерінің, сондай-ақ қозғалмайтын ойыншықтар жағдайында олардың тірегінің пайдаланған кезде өздеріне түсетін салмақты деформацияланбай көтеруге жеткілікті механикалық сенімділігі мен беріктігі болуға тиіс;

      2) ойыншықтардың шеттері, дөңестері, баулары, сымдары мен бөлшектерін біріктіруге арналған жарақтары, оларды қолдану нәтижесінде дене жарақатын алу қатері барынша аз болатындай қысқартылып құрастырылуға және дайындалуға тиіс;

      3) ойыншықтар ойыншықтардың бөлшектерінің қозғалысы салдарынан туындауы мүмкін дене жарақатының қатері барынша аз болатындай етіп құрастырылуға тиіс;

      4) үш жасқа толмаған балалардың пайдалануына арналған ойыншықтар мен олардың құрамдас бөліктері, сондай-ақ ойыншықтардың басқа да бөлініп алынатын бөлшектері оларды жұтып қоюға болмайтындай көлемде болуға тиіс;

      5) баланы судың бетінде қалқытып ұстап тұруға арналған ойыншықтар ойыншықтың механикалық бұзылуы немесе аударылып кетуі салдарынан баланың суға бату қатерін мүмкіндігінше азайтатын етіп құрастырылуға және дайындалуға тиіс;

      6) пайдаланушы ішіне кіре алатын, көлемі тұйықталған ойыншықтар герметикалық болмауға және ойыншықтан кедергісіз шығу мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс;

      7) механикалық қозғалысқа арналған ойыншықта үдемелі кинетикалық энергияға сәйкес тежеуіш жүйесі болу керек, оны пайдалану пайдаланушыға құлап түсу немесе дене жарақатын алу қатерін болғызбауға тиіс;

      8) ойыншықтың нысаны мен композициясы, сондай-ақ кинетикалық энергиясы пайдаланушыны немесе үшінші адамдарды дене жарақатының қатеріне ұшыратпауға тиіс;

      9) ойыншықтардың ішіндегі сұйықтар мен газдар аққан жағдайда пайдаланушының немесе үшінші тұлғаның дене жарақатын алуы мүмкін температураға және (немесе) қысымға дейін жетпеуге тиіс.

10-бап. Ойыншықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

      Ойыншықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мынадай талаптар белгіленеді:

      1) ойыншықтарда қауіпті тұтанғыш элемент болмауға тиіс;

      2) өздерінің қолданылуы үшін қажетті қауіпті заттары немесе препараттары (макеттерді жинауға, пластмассалық немесе керамикалық құймаларды дайындауға арналған материалдар, эмальдауға, фотоға түсірумен немесе осыған ұқсас жұмыстармен айналысуға арналған жабдық) бар ойыншықтарда жанбайтын ұшпа компоненттердің шығуы салдарынан тұтануы мүмкін заттар немесе препараттар болмауға тиіс;

      3) осы Заңның 3-бабының 10) тармақшасында аталған ұрмалы капсюльдерден басқа, ойыншықтардың жарылғыш қаупі болмауға немесе ойыншықтарды мақсатына қарай пайдаланбаған кезде қауіпті жарылғыш элементтер немесе заттар оларда болмауға тиіс;

      4) ойыншықтарда химиялық реакциялар, қыздырушы немесе тотықтандырғыш заттармен араласу нәтижесінде жарылғыш қоспаларды құрауы мүмкін заттар немесе препараттар, сондай-ақ ауада тұтанатын және будың ауамен қосылған тұтанғыш немесе жарылғыш қаупі бар қоспаларды құрай алатын ұшпа компоненттер болмауға тиіс.

11-бап. Ойыншықтардың химиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

      Ойыншықтардың химиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мынадай талаптар белгіленеді:

      1) ойыншықтар оларды пайдаланған кезде адамның ағзасына химиялық заттардың әсер етуі салдарынан оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіру қатерін болғызбайтындай етіп жобалануға және дайындалуға тиіс;

      2) ойыншықтардан денсаулыққа зиянды химиялық заттардың бөлінуі және олардың ойыншықты қолдану кезінде адам ағзасында жинақталуы ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламентте белгіленген жол берілетін деңгейден аспауға тиіс.

12-бап. Ойыншықтардың электрлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

      Ойыншықтардың электрлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мынадай талаптар белгіленеді:

      1) балалардың ойыншықтары үшін, сондай-ақ ойыншықтардың жекелеген бөлшектеріндегі қуат беру көздерінің белгіленген кернеуі жиырма төрт вольттан аспауға тиіс;

      2) электр көзімен жанасқан кезде электр тогының соғуын туғызуы мүмкін ойыншықтардың бөлшектері, сондай-ақ ойыншықтардың бөлшектеріне электр өткізетін кабельдер, сымдар немесе өткізгіштер тұйықталған және механикалық тұрғыдан қорғалған болуға тиіс;

      3) электрлі ойыншықтар, оның барынша қызатын барлық бөліктерін ұстаған кезде күйдіруден қорғау кепілдігін бере алатындай етіп жобалануға және дайындалуға тиіс.

13-бап. Ойыншықтардың биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

      Ойыншықтарды дайындау үшін оның биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында таза күйінде де, қосындылар немесе қоспалар түрінде де пайдаланылуға тыйым салынған заттары жоқ таза және инфекция түспеген шикізат пен материалдар пайдаланылуға тиіс. Қолданылатын шикізат пен материалдардың санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың оң санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы болуға тиіс.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.06 № 378-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Ойыншықтардың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

      Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ойыншықтарда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген радиациялық қауіпсіздіктің жол берілетін нормаларынан асатын радиоактивті элементтер немесе заттар болмауға тиіс.

15-бап. Тұтынушыға арналған ақпаратқа қойылатын талаптар

      1. Ойыншықты тұтынушыға арналған ақпаратта мынадай деректер міндетті түрде болуға тиіс:

      1) өнімнің атауы;

      2) Қазақстан Республикасының нарығында өнімді орналастыратын дайындаушының және (немесе) тұлғаның заңды мекенжайы көрсетілген толық атауы;

      3) ойыншықтың фукционалдық мақсаты немесе оның қолданылу аясы;

      4) негізгі тұтынушылық қасиеттері және (немесе) сипаттамалары;

      5) сәйкестік белгісі;

      6) пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

      7) ойыншықты пайдалану кезінде ықтимал қатерлер және жасына қарай шек қою туралы ескертулер.

      2. Анық үш жастан кіші балаларға арналмағандардан басқа, ойыншықтарға берілетін ақпаратта жасына қарай шек қоюды енгізу қажеттілігі түсіндірілуге тиіс.

      3. Шаналарға, аспалы әткеншектерге, сақиналарға, трапецияларға, арқандарға және гимнастикалық снарядтарды асып қою үшін рамаға бекітілген осыған ұқсас жарақтарға, бұларды дұрыс құрастырмаған кезде қауіп төндіруі мүмкін элементтерді көрсете отырып, кешенді монтаждау жөніндегі, снарядтардың неғұрлым жауапкершілікті қажет ететін бөліктерін (аспаларын, еденге бекітпелерді, бауларын, ілгектерін) әр кез тексеру және күтіп ұстау жөніндегі нұсқаулықтар бірге берілуге тиіс.

      4. Функционалдық ойыншықтарда немесе олардың орамасында ойыншық кішірейтілген моделі немесе имитациясы болып табылатын аспапты немесе бұйымды пайдаланудың қатеріне ұқсас қатерлерді көрсете отырып, ойыншықты тек ересектердің қарауымен ғана пайдалану мүмкіндігі туралы, сондай-ақ ойыншықты балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтау шарттары туралы ақпараты бар ескерту жазбасы болуға тиіс.

      5. Химиялық ойыншықтарға оларда бар қауіпті заттар, ықтимал қатерлер мен қажетті сақтық шаралары, ойыншықты балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтау шарттары туралы, сондай-ақ ойыншықтарды пайдалану кезінде жарақат алған жағдайда алғашқы жәрдем көрсету жөніндегі шаралар туралы ақпарат бірге берілуге тиіс.

      6. Роликті конькилер мен скейттерге мұндай ойыншықтарды қорғану керек-жарағымен қоса пайдалану қажеттігін көрсететін, сондай-ақ құлау немесе қақтығысу салдарынан болатын жазатайым жағдайларды болғызбау үшін ойыншықтарды пайдалану кезіндегі сақтық шаралары туралы ақпарат қоса беріледі.

      7. Суда ойнауға арналған ойыншықтар ойыншықтарды таяз су тоғанында ересектердің қарауымен пайдалану туралы ақпаратпен жабдықталуға тиіс.

      8. Тұтынушыға арналған ақпарат нақты ойыншыққа бірге берілетін мәтіндік құжат (паспорт, заттаңба, жапсырма, пайдалану жөніндегі нұсқаулық) түрінде берілуі немесе ойыншыққа тікелей немесе оның орамасына (тұтынушы ыдысына) таңбалау түрінде түсірілуі мүмкін.

      9. Тұтынушыға арналған ақпарат "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес мемлекеттік тілде және орыс тілінде берілуге тиіс. Егер аббревиатура дайындаушыны немесе өнімді нарыққа орналастыратын тұлғаны сәйкестендіруге мүмкіндік берсе, ақпараттың бір бөлігі қысқартылуы мүмкін.

      10. Мәлімделген ақпаратқа өнімнің сәйкестігі дайындаушы немесе өнімді нарыққа орналастыратын тұлға үшін міндетті болып табылады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2021 № 94-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Сәйкестікті растау

      1. Ойыншықтар қауіпсіздігінің сәйкестігін растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Шет мемлекет берген сәйкестікті растау саласындағы құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінде танылған жағдайда олар Қазақстан Республикасында жарамды деп есептеледі.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

17-бап. Қазақстан Республикасының ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

18-бап. Өтпелі ережелер

      1. Ойыншықтардың қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттерді бекітетін нормативтік құқықтық актілер қолданысқа енгізілгенге дейін мемлекеттік реттеу осы Заңға қайшы келмейтін бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасының нарығында орналастырылған ойыншықтар үшін олардың сәйкестігін растайтын құжаттар оларда көрсетілген қолданылу мерзімі ішінде күшін сақтайды.

      3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін пайдалануға берілген және сәйкестігі міндетті расталуға жататын ойыншықтар үшін олар осы Заң қолданысқа енгізілгеннен кейін Қазақстан Республикасының аумағында еркін айналысқа қайта түскен кезде Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес міндетті түрде сәйкестікті растау жүргізілуге тиіс.

      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

19-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О безопасности игрушек

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 306.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано оглавление

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения по определению, установлению, применению, исполнению и контролю требований по вопросам безопасности игрушек.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) оценка риска - комплекс мер, направленных на выявление возможного воздействия игрушек на жизнь и здоровье человека, окружающую среду, включающее определение степени опасности;

      2) игрушки - изделия, предназначенные для использования детьми исключительно в целях игры;

      3) лицо, размещающее игрушки на рынке Республики Казахстан, - физическое или юридическое лицо, реализующее или бесплатно распространяющее игрушки на территории Республики Казахстан;

      4) неправильное обращение с игрушкой - использование игрушки в условиях или в целях, не предусмотренных изготовителем;

      5) материал игрушки - доступные для контакта составные части игрушки, используемые при ее изготовлении;

      6) пользователь - лицо, непосредственно использующее игрушку;

      7) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      8) потребитель - физическое или юридическое лицо, приобретающее игрушки;

      9) исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      10) функциональная игрушка - игрушка, являющаяся уменьшенной в масштабе моделью изделий или устройств, используемых взрослыми, имитирующая то же назначение и выполнение тех же функций;

      11) химическая игрушка - игрушка, процесс игры которой связан с осуществлением химических реакций;

      12) электрическая игрушка - игрушка, имеющая не менее одной функции, зависящей от электричества.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в области безопасности игрушек

      1. Законодательство Республики Казахстан в области безопасности игрушек основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

      Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на все виды игрушек, производимых в Республике Казахстан и ввозимых на территорию Республики Казахстан, за исключением:

      1) праздничных игрушек, включающих елочные новогодние украшения (искусственные елки, принадлежности к ним, электрические гирлянды);

      2) оборудования и снаряжения, предназначенных для коллективного использования на игровых площадках;

      3) игрушек, устанавливаемых в общественных местах в целях извлечения дохода;

      4) игрушечных паровых двигателей, механизмов с двигателями внутреннего сгорания;

      5) головоломок с количеством компонентов свыше пятисот или головоломок без изображения, предназначенных для специалистов;

      6) пневматического оружия, точных копий огнестрельного оружия;

      7) рогаток, пращей и катапульт;

      8) стрел для метания в цель с металлическими наконечниками;

      9) изделий бижутерии, предназначенных для детей;

      10) фейерверков, включающих ударные капсюли, за исключением ударных капсюлей, сконструированных специально для использования в игрушках;

      11) электрических печей и других изделий, имитирующих предметы домашнего обихода, функционирующих при номинальном напряжении свыше двадцати четырех вольт;

      12) изделий, содержащих нагревательные элементы, используемых в учебном процессе под наблюдением взрослого человека;

      13) видеоигрушек, подсоединяемых к видеомониторам, работающим при номинальном напряжении свыше двадцати четырех вольт;

      14) детских сосок и пустышек;

      15) уменьшенных моделей, детально разработанных, предназначенных для взрослых коллекционеров;

      16) спортивного оборудования, велосипедов спортивных и дорожных (прогулочных), навигационного снаряжения, предназначенного для использования на большой глубине;

      17) кукол фольклорного и декоративного характера и других подобных изделий для взрослых коллекционеров.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК

Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в области безопасности игрушек.

      Сноска. Статья 4 - в редакции Закона РК от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Компетенция государственных органов

      1. К компетенции уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

      1) формирование и реализация государственной политики в области безопасности игрушек;

      2) представление Республики Казахстан в международных организациях в области безопасности игрушек;

      3) утверждение технических регламентов в области безопасности игрушек;

      4) разработка программы оценки рисков;

      5) разработка санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов по безопасности игрушек;

      6) осуществление контроля и мониторинга потребительского рынка в целях выявления и выработки мер по недопущению реализации игрушек, опасных для жизни и здоровья человека, окружающей среды;

      7) согласование нормативных правовых актов в области безопасности игрушек;

      8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. К компетенции уполномоченного органа в области технического регулирования относятся:

      1) согласование технических регламентов;

      2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      3) исключен Законом РК от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования);

      4) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      3. Исключен Законом РК от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      4. К компетенции уполномоченного органа в области защиты прав детей относятся утверждение порядка проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек, согласование нормативных правовых актов в области безопасности игрушек и осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      5. К компетенции уполномоченного органа в области защиты прав потребителей относится контроль соответствия игрушек требованиям технических регламентов в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2020 № 397-VI (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 19.04.2023 № 223-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Государственный контроль и надзор в области безопасности игрушек

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Законом РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      1. Государственный контроль и надзор в области безопасности игрушек осуществляются в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      2. Проверка безопасности игрушек проводится в два этапа:

      1) документальная проверка;

      2) проверка оценки рисков.

      3. Документальная проверка безопасности игрушек осуществляется путем:

      1) проверки соответствия достоверности информации для потребителя требованиям настоящего Закона, технических регламентов;

      2) проверки соответствия информации, содержащейся в документе, подтверждающем соответствие игрушки требованиям в области безопасности игрушек.

      4. При проверке оценки рисков государственные органы в пределах своей компетенции направляют отобранные образцы игрушек в аккредитованные лаборатории (центры) для проведения испытаний (исследований).

      5. Уполномоченные органы в области безопасности игрушек выдают предписания о приостановлении производства, реализации и обращения на рынке игрушек.

      Если игрушки находятся в реализации, уполномоченные органы в области безопасности игрушек обязаны через средства массовой информации объявить о наличии опасных факторов, влияющих на жизнь и здоровье человека или окружающую среду.

      Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 17.07.2009 № 188 (порядок введения в действие см. ст.2); с изменениями, внесенными законами РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ИГРУШЕК

Статья 7. Общие требования по обеспечению безопасности игрушек при обращении на рынке Республики Казахстан

      1. Игрушки, на которые распространяется действие настоящего Закона, должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья человека и охрану окружающей среды, установленным настоящим Законом и техническими регламентами.

      2. Игрушки могут быть размещены на рынке Республики Казахстан только в том случае, если при их использовании по назначению они:

      1) не угрожают жизни и здоровью человека, а также окружающей среде;

      2) сохраняют нравственно-эмоциональное благополучие ребенка;

      3) не вводят в заблуждение потребителей относительно назначения игрушки.

      3. Перед введением в обращение на рынок игрушек лицо, получившее сертификат соответствия и размещающее продукцию на рынке Республики Казахстан, обязано нанести на игрушки (упаковки) знак соответствия.

      4. Все игрушки должны иметь маркировку, содержащую на государственном и русском языках следующую информацию:

      1) наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

      2) наименование изделия;

      3) основные показатели назначения и условия применения;

      4) дату изготовления;

      5) страну происхождения товара.

      Текст маркировки должен соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан".

      5. Все знаки маркировки должны быть пояснены в инструкции по эксплуатации.

      6. Лицо, размещающее игрушки на рынке Республики Казахстан, обязано:

      1) при реализации игрушек или бесплатном распространении обеспечить потребителя эксплуатационной документацией и другой необходимой информацией на государственном и русском языках в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан", необходимыми для оценки потребителем возможных рисков и принятия им соответствующих мер безопасности;

      2) при реализации игрушек или бесплатном распространении проводить выборочный контроль, проверять жалобы, информировать продавцов о порядке действия при реализации этих предметов потребления;

      3) в случае выявления потенциальной угрозы безопасности пользователей игрушки обеспечить своевременное предупреждение пользователей, а при необходимости провести мероприятия, направленные на устранение угрозы безопасности, вплоть до их отзыва от потребителей (пользователей) и проведения экспертизы;

      4) безотлагательно информировать соответствующие органы государственного контроля о нарушениях требований безопасности уже распространенных игрушек и принятых им мерах по их устранению;

      5) прекратить реализацию игрушек, их бесплатное распространение, если имеется информация о несоответствии игрушек установленным требованиям безопасности или на основании предписаний уполномоченных органов в области безопасности игрушек;

      6) исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      7. Непринятие мер, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      8. Исключен Законом РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012).

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 15.07.2011 № 461-IV (вводится в действие с 30.01.2012); от 13.06.2013 № 102-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2021 № 94-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Общие требования безопасности, предъявляемые к игрушкам

      1. Пользователи игрушек должны быть защищены от риска нанесения ущерба здоровью или получения травм в результате конструкционных и иных недостатков игрушки. Конструкция и технология изготовления игрушек должны обеспечивать их безопасное использование в соответствии с назначением.

      2. Для предотвращения рисков, связанных с использованием игрушки, которые не могут быть полностью устранены посредством изменения конструкции без изменения ее функции и основных характеристик и свойств, необходимо указывать минимальный возраст пользователей игрушек и необходимость использования игрушек исключительно под наблюдением взрослых.

      3. Игрушки и их детали, а также их упаковка, в которой они содержатся для розничной продажи, должны содержать возможно минимальный риск удушения.

      4. Игрушки не должны провоцировать ребенка на:

      1) агрессивные действия;

      2) проявление жестокости;

      3) безнравственные действия и насилие;

      4) нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки возрастной компетенции ребенка;

      5) пренебрежительное и негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам детей и взрослых.

Статья 9. Требования по обеспечению механической безопасности игрушек

      В целях обеспечения механической безопасности игрушек устанавливаются следующие требования:

      1) игрушки и их детали, а также в случае неподвижных игрушек их опора должны обладать механической надежностью и прочностью, достаточными, чтобы, не деформируясь, выдерживать нагрузки, которым они будут подвергаться во время использования;

      2) края, выступы, шнуры, провода и приспособления для соединения деталей игрушек должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы риски телесного повреждения в результате контакта с ними были сокращены до минимума;

      3) игрушки должны быть сконструированы таким образом, чтобы свести до минимума риск телесного повреждения, который может возникнуть вследствие движения деталей игрушки;

      4) игрушки и их компоненты, а также другие съемные детали игрушек, предназначенные для использования детьми, не достигшими возраста трех лет, должны обладать размерами, предотвращающими их проглатывание;

      5) игрушки, предназначенные для поддержания ребенка на поверхности воды, должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы по возможности сократить риск утопления ребенка вследствие механических повреждений игрушки или ее опрокидывания;

      6) игрушки, представляющие собой замкнутый объем, внутрь которых пользователь может проникнуть, не должны быть герметичными и обеспечивать возможность беспрепятственного выхода из игрушки;

      7) игрушка, предназначенная для механического передвижения, должна иметь систему торможения, соответствующую развиваемой кинетической энергии, использование которой не сопровождается риском выпадения или телесного повреждения пользователя;

      8) форма и композиция игрушки, а также кинетическая энергия не должны подвергать пользователя или третьих лиц риску телесного повреждения;

      9) жидкости и газы, содержащиеся внутри игрушек, не должны достигать температуры и (или) давления, при которых в случае утечки возможно получение пользователем или третьим лицом телесных повреждений.

Статья 10. Требования по обеспечению пожарной безопасности игрушек

      В целях обеспечения пожарной безопасности игрушек устанавливаются следующие требования:

      1) игрушки не должны содержать опасный воспламеняющийся элемент;

      2) игрушки, содержащие необходимые для их действия опасные вещества или препараты (материалы для сборки макетов, изготовления пластмассовых или керамических отливок, оборудование для эмалирования, занятий фотографией или аналогичных занятий), не должны содержать вещества или препараты, которые могут воспламеняться вследствие утечки летучих негорючих компонентов;

      3) игрушки, кроме ударных капсюлей, указанных в подпункте 10) статьи 3 настоящего Закона, не должны быть взрывоопасными или содержать элементы или вещества, которые становятся взрывоопасными при использовании игрушек не по назначению;

      4) игрушки не должны содержать вещества или препараты, которые способны образовывать взрывчатые смеси в результате химических реакций, нагревания или смешивания с окисляющими веществами, а также летучие компоненты, воспламеняющиеся в воздухе и способные образовывать воспламеняющиеся или взрывоопасные смеси паров с воздухом.

Статья 11. Требования по обеспечению химической безопасности игрушек

      В целях обеспечения химической безопасности игрушек устанавливаются следующие требования:

      1) игрушки должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы при их использовании был исключен риск нанесения ущерба жизни и здоровью человека вследствие воздействия химических веществ на его организм;

      2) выделение из игрушек и накопление при контакте с игрушкой в организме человека вредных для здоровья химических веществ не должно превышать допустимые уровни, установленные в техническом регламенте в области безопасности игрушек.

Статья 12. Требования по обеспечению электрической безопасности игрушек

      В целях обеспечения электрической безопасности игрушек устанавливаются следующие требования:

      1) номинальное напряжение источников питания для детских игрушек, а также на отдельных частях игрушки не должно превышать двадцать четыре вольта;

      2) детали игрушек, способные вызвать удар электрическим током при контакте с источником электричества, а также кабели, провода или проводники, проводящие электричество к деталям игрушек, должны быть изолированы и механически защищены;

      3) электрические игрушки должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы гарантировать защиту от ожогов при контакте со всеми максимально нагревающимися частями.

Статья 13. Требования по обеспечению биологической безопасности игрушек

      В целях обеспечения биологической безопасности для изготовления игрушек должны использоваться чистое и неинфицированное сырье и материалы, не содержащие ни в чистом виде, ни в виде соединений или смесей вещества, запрещенные к использованию. Применяемые сырье и материалы должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственных органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 14. Требования по обеспечению радиационной безопасности игрушек

      В целях обеспечения радиационной безопасности игрушки не должны содержать радиоактивные элементы или вещества, превышающие допустимые нормы радиационной безопасности, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Требования к информации для потребителя

      1. Информация для потребителя игрушек должна в обязательном порядке содержать следующие данные:

      1) наименование продукции;

      2) полное наименование изготовителя и (или) лица, размещающего продукцию на рынке Республики Казахстан, с указанием юридического адреса;

      3) функциональное предназначение игрушки или область ее применения;

      4) основные потребительские свойства и (или) характеристики;

      5) знак соответствия;

      6) инструкцию по эксплуатации;

      7) предупреждения о возможных рисках при пользовании игрушкой и возрастных ограничениях.

      2. Информация к игрушкам, кроме явно не предназначенных для детей младше трех лет, должна содержать разъяснения необходимости введения возрастного ограничения.

      3. Санки, подвесные качели, кольца, трапеции, канаты и аналогичные приспособления, укрепленные на раме для подвески гимнастических снарядов, должны сопровождаться инструкциями по монтажу комплекса с указанием элементов, которые могут представлять опасность при неправильной сборке, по периодическому осмотру и уходу за наиболее ответственными частями снарядов (подвесок, креплений к полу, привязей, застежек).

      4. На функциональных игрушках или на их упаковке должна содержаться предупредительная надпись, содержащая информацию о возможности пользования игрушкой только под присмотром взрослых, с указанием рисков, аналогичных риску пользования прибором или изделием, уменьшенной моделью или имитацией которого является игрушка, а также об условии хранения игрушки в местах, недоступных для детей.

      5. Химические игрушки должны сопровождаться информацией о содержащихся опасных веществах, потенциальных рисках и необходимых мерах предосторожности, условиях хранения игрушки в местах, недоступных для детей, а также о мерах по оказанию первой помощи в случае получения травм при использовании игрушек.

      6. Роликовые коньки и скейты сопровождаются информацией, указывающей на необходимость использования таких игрушек с защитной экипировкой, а также о мерах предосторожности при пользовании игрушками во избежание несчастных случаев вследствие падения или столкновений.

      7. Игрушки для игр на воде должны быть снабжены информацией об использовании игрушек в мелководном водоеме под присмотром взрослых.

      8. Информация для потребителя может предоставляться в виде текстового документа (паспорта, ярлыка, вкладыша, инструкции по использованию), сопровождающего конкретную игрушку, или наноситься в виде маркировки непосредственно на игрушку или ее упаковку (потребительскую тару).

      9. Информация для потребителя должна быть предоставлена на государственном и русском языках в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан". Часть информации может быть сокращена, если аббревиатура позволяет идентифицировать изготовителя или лицо, размещающее продукцию на рынке.

      10. Соответствие продукции заявленной информации является обязательным требованием для изготовителя или лица, размещающего продукцию на рынке.

      Сноска. Статья 15 с изменением, внесенным Законом РК от 29.12.2021 № 94-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Подтверждение соответствия

      1. Подтверждение соответствия безопасности игрушек осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      2. Документы в сфере подтверждения соответствия, выданные иностранным государством, считаются действительными в Республике Казахстан при условии их признания в государственной системе технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области безопасности игрушек

      Нарушение законодательства Республики Казахстан в области безопасности игрушек влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 18. Переходные положения

      1. До введения в действие нормативных правовых актов, утверждающих технические регламенты в области безопасности игрушек, государственное регулирование осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в части, не противоречащей настоящему Закону.

      2. Для игрушек, размешенных на рынке Республики Казахстан до введения в действие настоящего Закона, документы, подтверждающие их соответствие, сохраняют силу в течение указанного в них срока действия.

      3. Для игрушек, введенных в эксплуатацию до введения в действие настоящего Закона и подлежащих обязательному подтверждению соответствия, при повторном поступлении их в свободное обращение на территории Республики Казахстан после введения в действие настоящего Закона должно быть проведено обязательное подтверждение соответствия согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2008 года.

Президент
Республики Казахстан