Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 шілдедегі N 54-IV Заңы

       Қолданушылар назарына! Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап . Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15, 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 10, 31-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 13, 85-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20, 21-құжаттар; N 4, 28-құжат; N 16, 131-құжат; N 18, 143-құжат; N 20, 153-құжат):

      41-баптың 1-тармағының екінші бөлігі "Шағын" деген сөзден кейін ", орта және ірі" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 10, 52-құжат; N 15, 95-құжат; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 3, 20-құжат):

      1) 6-баптың бесінші бөлігі "жоқ екендігі" деген сөздерден кейін "(бар екендігі)" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 7-бапта:
      бесінші бөлік "Шағын" деген сөзден кейін ", орта және ірі" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы алтыншы және жетінші бөліктермен толықтырылсын:
      "Егер заңды тұлғаның құрылтайшылары өз қызметін үлгі жарғының негізінде жүзеге асыруға шешім қабылдаған жағдайда, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу процесінде жарғыны ұсыну талап етілмейді.
      Бұл ретте тіркеуші органдарға Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі белгілеген нысан бойынша, нотариат тәртібімен куәландырылған өтініштің үш данасы табыс етіледі.";

      3) 9-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Шағын кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) қажетті құжаттары қоса тіркеліп өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. Өз қызметін үлгі жарғының негізінде жүзеге асыратын орта және ірі кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) қажетті құжаттары қоса тіркеліп өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал өзге де заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) қажетті құжаттары қоса тіркеліп өтініш берілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс.";

      4) 11-баптың бірінші бөлігі "құқық мирасқорлығы туралы ережелердің болмауы" деген сөздерден кейін "не бір айлық есептік көрсеткіштен артық салық берешегінің болуы" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 14-баптың үшінші бөлігі "жоқ екендігі" деген сөздерден кейін "(бар екендігі)" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-бап. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және
               филиал мен өкілдікті есептік тіркеу (қайта тіркеу)
               туралы куәліктің телнұсқасын беру

      Тіркеуші орган заңды тұлғаның өтініші бойынша үш жұмыс күні ішінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің телнұсқасын беруді жүзеге асырады.
      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және филиал мен өкілдікті есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің телнұсқасын беру үшін мына құжаттар:
      1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі белгілеген нысан бойынша өтініш;
      2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және филиал мен өкілдікті есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің түпнұсқасының жоғалғаны туралы ақпараттың мерзімді баспа басылымында жарияланғанын растайтын құжат;
      3) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу (қайта тіркеу) үшін бюджетке алым төленгенін растайтын түбіртек немесе құжат табыс етіледі.";

      7) 16-баптың екінші бөлігінде:

      3) тармақшадағы "пен статистикалық карточка" деген сөздер алып тасталсын;

      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "11) кедендік төлемдер бойынша берешектерінің жоқ екендігі туралы кеден органдарының анықтамасы;".

      3. "Шаруашылық серіктестіктері туралы" 1995 жылғы 2 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 7, 49-құжат; N 15-16, 109-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 205, 210-құжаттар; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 24, 178-құжат; 2007 ж., N 4, 28-құжат):

      4-баптың 1-тармағының екінші бөлігі "шағын" деген сөзден кейін ", орта және ірі" деген сөздермен толықтырылсын.

      4. "Өндірістік кооператив туралы" 1995 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 20, 119-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; N 13-14, 205-құжат; 2001 ж., N 17-18, 242-құжат; 2003 ж., N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 20, 153-құжат):

      4-баптың екінші бөлігі "шағын" деген сөзден кейін ", орта және ірі" деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап . Осы Заң, 2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 2-тармағы 7) тармақшасының екінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                      Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2008 года N 54-IV

      Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 56; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 10, ст. 31; N 14, ст. 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45; N 10, ст. 52; N 11, ст. 55; N 13, ст. 85; 2007 г., N 2, ст. 18; N 3, ст. 20, 21; N 4, ст. 28; N 16, ст. 131; N 18, ст. 143; N 20, ст. 153):
      часть вторую пункта 1 статьи 41 после слова "малого" дополнить словами ", среднего и крупного".

      2. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 35; N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 1, ст.180; N 14,; ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 63, 64; N 22, ст. 408; 2001 г, N 1, ст. 1; N 8, ст. 52; N 24, ст. 338; 2002 г., N 18, ст. 157; 2003 г., N 4, ст. 25; N 15, ст. 139; 2004 г., N 5, ст. 30; 2005 г., N 13, ст. 53; N  14, ст. 55, 58; N 23, ст.104; 2006 г., N 10, ст. 52; N 15, ст. 95; N 23, ст. 141; 2007 г., N 3, ст.20):

      1) часть пятую статьи 6 после слов "об отсутствии" дополнить словом "(наличии)";

      2) в статье 7 :
      часть пятую после слова "малого" дополнить словами ", среднего и крупного";

      дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:
      "В случае если учредители юридического лица приняли решение осуществлять свою деятельность на основе типового устава, то представление устава в процессе государственной регистрации юридического лица не требуется.
      При этом в регистрирующие органы представляются три экземпляра заявления по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, удостоверенные в нотариальном порядке.";

      3) часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции:
      "Государственная регистрация (перерегистрация) субъектов малого предпринимательства и учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов и представительств должны быть произведены не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов. Государственная регистрация (перерегистрация) субъектов среднего и крупного предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на основании типового устава, и учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов и представительств должны быть произведены не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов, а государственная регистрация (перерегистрация) иных юридических лиц и учетная регистрация (перерегистрация) филиалов и представительств - не позднее десяти рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов.";

      4) часть первую статьи 11 после слов "реорганизованного юридического лица," дополнить словами "либо наличие налоговой задолженности свыше одного месячного расчетного показателя,";

      5) часть третью статьи 14 после слов "об отсутствии" дополнить словом "(наличии)";

      6) статью 15 изложить в следующей редакции:
      "Статья 15. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации
                  (перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации
                  (перерегистрации) филиала и представительства
      По заявлению юридического лица регистрирующий орган в течение трех рабочих дней производит выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации (перерегистрации) филиалов и представительств.
      Для выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации (перерегистрации) филиала и представительства представляются следующие документы:
      1) заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан;
      2) документ, подтверждающий публикацию в периодическом печатном издании информации об утере подлинника свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и об учетной регистрации (перерегистрации) филиала и представительства;
      3) квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц и учетную регистрацию (перерегистрацию) филиалов и представительств.";

      7) в части второй статьи 16 :
      в подпункте 3) слова "и статистическая карточка" исключить;
      в подпункте 11) слова "и незавершенных внешнеторговых сделок" исключить.

      3. В Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года "О хозяйственных товариществах" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 7, ст. 49; N 15-16, ст. 109; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 205, 210; 1998 г., N 5-6, ст. 50; N 17-18, ст. 224; 2003 г., N 11, ст. 56; N 24, ст. 178; 2007 г., N 4, ст. 28):
      часть вторую пункта 1 статьи 4 после слова "малого" дополнить словами ", среднего и крупного".

      4. В Закон Республики Казахстан от 5 октября 1995 года "О производственном кооперативе" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 20, ст.119; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст. 274; 1997 г., N 12, ст. 183; N 13-14, ст. 205; 2001 г., N 17-18, ст. 242; 2003 г., N 24, ст. 178; 2004 г., N 5, ст. 30; 2006 г., N 8, ст. 45; 2007 г., N 9, ст. 67; N 20, ст. 153):
      часть вторую статьи 4 после слова "малого" дополнить словами ", среднего и крупного".

      Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 7) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 13 августа 2010 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев