Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруға бағытталған халықаралық шарттардың күшіне ену, олардан шығу және оларға қосылу тәртібі туралы хаттаманы ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 29 қыркүйектегі N 68-IV Заңы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұл хаттама Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт күшіне енген күнінен бастап қолданылуын тоқтатады - ҚР 14.10.2014 N 240-V Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 113-баптан қараңыз).

      Душанбеде 2007 жылғы 6 қазанда қол қойылған Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруға бағытталған халықаралық шарттардың күшіне ену, олардан шығу және оларға қосылу тәртібі туралы хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруға бағытталған халықаралық шарттардың күшіне ену, олардан шығу және оларға қосылу тәртібі туралы
ХАТТАМА

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы, төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Кеден одағының жоғарғы органы кеден одағының шарттық-құқықтық базасын құрайтын, екі бөліктен тұратын халықаралық шарттардың тізбесін (бұдан әрі - Тізбе) айқындайды:

      бірінші бөлігі - ЕурАзЭҚ шеңберінде қолданыстағы халықаралық шарттар;

      екінші бөлігі - кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтауға бағытталған халықаралық шарттар.

2-бап

      Кеден одағының жоғарғы органы Тізбенің екінші бөлігіне енгізілген халықаралық шарттың күшіне енуі туралы шешімді осы халықаралық шарттың күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы депозитарийдің ақпараты болған жағдайда қабылдайды.

3-бап

      Тараптың Тізбенің екінші бөлігіне енгізілген халықаралық шарттан шығуы оның Тізбенің екінші бөлігіне енгізілген барлық халықаралық шарттардан шығуын білдіреді. Мұндай Тарап үшін олардың қолданысы депозитарий шығу туралы хабарламаны алған күннен бастап 12 ай өткен соң тоқтатылады.

4-бап

      Тізбенің екінші бөлігіне енгізілген халықаралық шарттар күшіне енгеннен кейін оларға қосылатын мемлекет Тізбенің екінші бөлігіне енгізілген барлық халықаралық шарттардың ол үшін міндеттілігіне келісім білдірген жағдайда, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа басқа мүше мемлекеттердің оларға қосылуы үшін ашық болады.

      Қосылатын мемлекет үшін көрсетілген халықаралық шарттар олардың күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдердің орындалғаны туралы жазбаша хабарламаларды ол депозитарийге тапсырған күннен бастап үш ай өткен соң бір мезгілде күшіне енеді.

5-бап

      Тізбеге енгізілген халықаралық шарттардың ережелері, егер мұндай шарттар Тараптардың кірігуінің неғұрлым жоғары дәрежесін көздейтін болса, Тараптардың арасындағы басқа халықаралық шарттар бойынша құқықтары мен міндеттемелеріне нұқсан келтірмейді.

      Тізбеге енгізілген халықаралық шарттардың ережелері Тараптар арасында көрсетілген талаптарды қанағаттандыратын жаңа халықаралық шарттарды жасасуға кедергі келтірмейді.

6-бап

      Осы Хаттамаға ескертпелерге жол берілмейді.

7-бап

      Осы Хаттама қол қойылған күнінен бастап уақытша қолданылады, ратификациялануға тиіс және депозитарий соңғы ратификациялау грамотасын алған күннен бастап күшіне енеді.

      2007 жылғы 6 қазанда Душанбе қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды.

      Осы Хаттаманың түпнұсқа данасы депозитарийде сақталады, депозитарийдың функциясын Кеден одағының комиссиясына бергенге дейін Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Интеграциялық Комитеті депозитарий болып табылады.

      Депозитарий осы Хаттаманың куәландырылған көшірмесін әрбір Тарапқа жібереді.

Беларусь

Қазақстан

Ресей

Республикасы

Республикасы

Федерациясы

үшін

үшін

үшін


  ЕурАзЭҚ Мемкеңесінің
(кеден одағының жоғары органы)
2007 жылғы 6 қазандағы
N 1 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын
құрайтын халықаралық шарттар
ТІЗБЕСІ

р/с

N

Халықаралық шарт атауы


Бірінші бөлім

ЕурАзЭҚ шеңберінде қолданыстағы халықаралық шарттар

1.

Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы арасындағы Кеден одағы туралы 1995 жылғы 6 қаңтардағы келісім

2.

Кеден одағы туралы 1995 жылғы 20 қаңтар келісім. Мәскеу.

3.

Кеден одағы және біртұтас экономикалық кеңістігі туралы 1999 жылғы 26 ақпандағы шарт 

4.

Еуразиялық экономикалық қоғамдастық құру туралы 2000 жылғы 10 қазандағы шарт

5.

Еуразия экономикалық қоғамдастығына мүше мемлекеттердің экспорттық бақылауының бірыңғай тәртібі туралы 2003 жылғы 28 қазандағы келісім

6.

Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің саудасында арнайы қорғау, антидемпингтік және өтем шараларын қолданудың тетігі туралы 2000 жылғы 17 ақпандағы хаттама

7.

Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше мемлекеттердің техникалық регламенттерін үйлестіру негіздері туралы 2005 жылғы 24 наурыздағы келісім

8.

Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше мемлекеттердің нарығындағы өнімнің бірыңғай айналым белгісін қолдану туралы 2006 жылғы 19 мамырдағы келісім

9.

Кеден одағы туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру кезінде халықаралық саудалық келіссөздері туралы 1997 жылғы 3 маусымдағы хаттама

10.

Еуразиялық экономикалық қоғамдастық туралы 2000 жылғы 10 қазандағы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама


Екінші бөлім

Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтауға бағытталған халықаралық шарттар

1.

Кеден одағының комиссиясы туралы шарт

2.

Бірыңғай кеден аумағын құру және кедендік одақты қалыптастыру туралы шарт

3.

Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруға бағытталған халықаралық шарттардың күшіне енуі, олардан шығу және оларға қосылу тәртібі туралы хаттама

4.

Бірыңғай кедендік-тарифтік реттеу туралы келісім

5.

Үшінші елдерге қатысты кедендік әкету баждары туралы келісім

6.

Тауарлардың шығарылған елін айқындаудың бірыңғай ережесі туралы келісім

7.

Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеудің бірыңғай шаралары туралы келісім

8.

Техникалық реттеу, санитарлық және фитосанитарлық шаралары саласында келісілген саясат жүргізу туралы келісім

9.

Үшінші мемлекеттерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану туралы келісім

10.

Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын айқындау туралы келісім

11.

Кеден одағының тауарларымен сыртқы сауданың және өзара сауданың кедендік статистикасын жүргізу туралы келісім

12.

Кеден одағына тауарлардың, жұмыстарды орындаудың, қызмет көрсетулердің экспорты мен импорты кезінде жанама салықтарды алу қағидаттары туралы келісім


      Осымен 2007 жылғы 6 қазанда Душанбеде жасалған Кеден одағының шарттық-құқықтық базасын қалыптастыруға бағытталған халықаралық шарттардың күшіне ену, олардан шығу және оларға қосылу тәртібі туралы Хаттамасының қазақ тіліндегі көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

Қазақстан Республикасы


Сыртқы істер министрлігі


Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы


департаментінің директоры

Е. Бөлегенов


О ратификации Протокола о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним

Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2008 года № 68-IV.

      Примечание РЦПИ!
      Протокол прекращает действие в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом РК от 14.10.2014 № 240-V (порядок введения в действие см. ст. 113).

      Ратифицировать Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-

      правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним, подписанный в Душанбе 6 октября 2007 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


ПРОТОКОЛ
о порядке вступления в силу международных договоров,
направленных на формирование договорно-правовой базы
таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним

      Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Высший орган таможенного союза определяет перечень международных договоров, составляющих договорно-правовую базу таможенного союза (далее - Перечень), который состоит из двух частей:

      часть первая - международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС,

      часть вторая - международные договоры, направленные на завершение формирования договорно-правовой базы таможенного союза.

Статья 2

      Высший орган таможенного союза принимает решение о вступлении в силу международного договора, включенного в часть вторую Перечня, при наличии информации депозитария о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого международного договора.

Статья 3

      Выход Стороны из любого международного договора, включенного в часть вторую Перечня, означает выход из всех международных договоров, включенных в часть вторую Перечня. Их действие прекращается для такой Стороны по истечении 12 месяцев с даты получения депозитарием уведомления о выходе.

Статья 4

      После вступления в силу международные договоры, включенные в часть вторую Перечня, открыты для присоединения к ним других государств-членов Евразийского экономического сообщества при условии, что присоединяющееся государство выражает согласие на обязательность для него всех международных договоров, включенных в часть вторую Перечня.

      Для присоединяющегося государства указанные международные договоры вступают в силу одновременно по истечении трех месяцев с даты сдачи им депозитарию письменных уведомлений о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для их вступления в силу.

Статья 5

      Положения международных договоров, включенных в Перечень, не наносят ущерба правам и обязательствам Сторон по другим международным договорам между Сторонами, если такие договоры предусматривают более высокую степень интеграции Сторон.

      Положения международных договоров, включенных в Перечень, не препятствуют заключению между Сторонами новых международных договоров, удовлетворяющих указанным условиям.

Статья 6

      Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.

Статья 7

      Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания, подлежит ратификации и вступает в силу с даты получения депозитарием последней ратификационной грамоты.

      Совершено в городе Душанбе 6 октября 2007 г. в одном подлинном экземпляре на русском языке.

      Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится у депозитария, которым до передачи функций депозитария Комиссии таможенного союза является Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества.

      Депозитарий направит каждой Стороне заверенную копию настоящего Протокола.

За

За

За

Республику

Республику

Российскую

Беларусь

Казахстан

Федерацию


  УТВЕРЖДЕН
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС
(высшего органа таможенного союза)
от 6 октября 2007 года № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
международных договоров, составляющих
договорно-правовую базу таможенного союза

№№ п/п

Наименование международного договора


Часть первая

Международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС

1.

Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией

и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г.

2.

Соглашение о Таможенном союзе. Москва, 20 января 1995 г.

3.

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом

пространстве от 26 февраля 1999 г.

4.

Договор об учреждении Евразийского экономического

сообщества от 10 октября 2000 г.

5.

Соглашение о едином порядке экспортного контроля

государств-членов Евразийского экономического сообщества

от 28 октября 2003 г.

6.

Протокол о механизме применения специальных защитных,

антидемпинговых и компенсационных мер в торговле

государств-участников Таможенного союза от 17 февраля

2000 г.

7.

Соглашение об основах гармонизации технических регламентов

государств-членов Евразийского экономического сообщества

от 24 марта 2005 г.

8.

Соглашение о применении Единого знака обращения продукции

на рынке государств-членов ЕврАзЭС от 19 мая 2006 г.

9.

Протокол о международных торговых переговорах

государств-участников Соглашений о Таможенном союзе при

вступлении во Всемирную торговую организацию от 3 июня

1997 г.

10.

Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении

Евразийского экономического сообщества от 10 октября

2000 г.


Часть вторая

Международные договоры, направленные на

завершение формирования договорно-правовой базы

таможенного союза

1.

Договор о Комиссии таможенного союза

2.

Договор о создании единой таможенной территории и

формировании таможенного союза

3.

Протокол о порядке вступления в силу международных

договоров, направленных на формирование договорно-правовой

базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним

4.

Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании

5.

Соглашение о вывозных таможенных пошлинах в отношении

третьих стран

6.

Соглашение о единых правилах определения страны

происхождения товаров

7.

Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в

отношении третьих стран

8.

Соглашение о проведении согласованной политики в области

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных

мер Евразийского экономического сообщества

9.

Соглашение о применении специальных защитных,

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению

к третьим странам

10.

Соглашение об определении таможенной стоимости товаров,

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза

11.

Соглашение о ведении таможенной статистики внешней и

взаимной торговли товарами таможенного союза

12.

Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при

экспорте и/или импорте товаров, выполнении работ, оказании

услуг в таможенном союзе


      Настоящим удостоверяю, что данный текст является заверенной копией заверенной копии Протокола о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним, совершенного 6 октября 2007 года в городе Душанбе.

Начальник управления


Международно-правового департамента


Министерства иностранных дел


Республики Казахстан

Ж. Бухбантаев