Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 20 қазандағы N 70-IV Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)", "облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)", "облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана)", "Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана)", "облыс (республикалық маңызы бар қала, астана)", "Облыстар (республикалық маңызы бар қала, астана)", "облысқа (республикалық маңызы бар қалаға, астанаға)" деген сөздер тиісінше "Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың", "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың", "облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана", "Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана", "облыс, республикалық маңызы бар қала, астана", "Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана", "облысқа, республикалық маңызы бар қалаға, астанаға" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

      Осы Заң Қазақстан халқы Ассамблеясының мәртебесін, оны қалыптастыру тәртібін және оның қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруға, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға бағытталған жұмысын ұйымдастыруды айқындайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Қазақстан халқы Ассамблеясының құқықтық мәртебесі

      1. Қазақстан халқы Ассамблеясы (бұдан әрі – Ассамблея) – заңды тұлға түрінде құрылмайтын, Қазақстан Республикасының Президенті құратын, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға ықпал ететін мекеме.

      2. Ассамблея өз қызметін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жүзеге асырады.

      3. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары — облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдері жанындағы заңды тұлға құрылмай, қызметін Ассамблея үйлестіретін мекемелер.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

2-бап. Қазақстан Республикасының Ассамблея туралы заңнамасы

      1. Ассамблея туралы заңнама Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Ассамблеяның мақсаты

      Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан этностарының азаматтық және рухани-мәдени ортақтығы негізінде Қазақстан Республикасында қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету болып табылады.

      Ескерту. 3-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

4-бап. Ассамблеяның негізгі міндеттері

      Ассамблеяның негізгі міндеттері:

      1) мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау;

      2) Қазақстан халқының бірлігін нығайту;

      3) қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік органдарға жәрдемдесу;

      4) азаматтардың саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға қатысу;

      5) Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету;

      6) Қазақстан халқының дәстүрлерін, тілдері мен мәдениетін сақтау және дамыту болып табылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Ассамблея қызметінің принциптері

      Ассамблея қызметінің принциптері:

      1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының басымдылығы;

      2) халық пен мемлекет мүдделерінің басымдылығы;

      3) тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешқандай кемсітуге жол бермеушілік;

      4) Ассамблея мүшелерінің тең құқылығы және оның құрамындағы қызметі үшін дербес жауапкершілігі;

      5) жариялылық болып табылады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

6-бап. Ассамблея қызметінің негізгі бағыттары

      Ассамблея қызметінің негізгі бағыттары:

      1) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесу;

      2) қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға жәрдемдесу;

      3) мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту;

      4) алып тасталды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі);

      5) демография және көші-қон саласындағы жоспарлар мен іс-шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

      6) елде және шетелде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін танымал ету;

      7) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға бағытталған ағартушылық және баспа қызметін жүзеге асыру;

      8) этносаралық қатынастар аясында, оның ішінде мемлекеттік тіл мен Қазақстан халқының басқа да тілдерін қолдану саласында мониторингті жүзеге асыру;

      9) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері жөніндегі заң жобаларына қоғамдық-саяси сараптамаға қатысу;

      10) шет елдердегі қазақ диаспорасына ана тілін, мәдениеті мен ұлттық дәстүрлерін сақтау және дамыту, оның тарихи Отанымен байланыстарын нығайту мәселелерінде қолдау көрсету;

      11) этносаралық қатынастар саласындағы келіспеушіліктер мен дауларды реттеу, қақтығысты жағдайларды болдырмау жөнінде ұсынымдар әзірлеу және практикалық шараларды іске асыру және оларды

      шешуге қатысу;

      12) этномәдени қоғамдық бірлестіктерге әдістемелік, ұйымдастырушылық жене құқықтық көмек көрсету;

      13) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік мәселелері бойынша мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктердің диалогын қамтамасыз ететін семинарларды, конференцияларды өткізу, сондай-ақ өзге де іс-шараларды жүзеге асыру;

      14) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту бойынша мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, азаматтық қоғам институттарымен және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

      14-1) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы қайырымдылықты, медиацияны дамытуға жәрдемдесу;

      15) Қазақстан этностарының өз тарихи отанымен байланысын дамытуға жәрдемдесу;

      16) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту жөніндегі өзге де қызмет болып табылады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің Ассамблеяға қатысты құзыреті

      1. Қазақстан Республикасының Президенті:

      1) Ассамблеяны құрады және қайта ұйымдастырады;

      2) Ассамблея қызметінің бағыттарын айқындайды;

      3) Ассамблея басшылығының лауазымды адамдарын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

      3-1) Ассамблея Кеңесінің ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының бес депутатын тағайындайды;

      4) Ассамблея Сессиясын шақырады;

      5) Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының Президенті Ассамблеяның Төрағасы болып табылады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.06.14 № 290-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.02.2022 № 106-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.11.2022 № 157-VIІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. АССАМБЛЕЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

8-бап. Ассамблеяның құрылымы

      Ассамблеяның құрылымын Ассамблеяның Сессиясы, Кеңесі, Аппараты (Хатшылығы), облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары, Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері құрайды.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 03.07.2020 № 357-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-бап. Ассамблея Сессиясы

      1. Ассамблея Сессиясы — Ассамблея мүшелерінің жиналысы (бұдан әрі — Сессия) Ассамблеяның жоғары басқарушы органы болып табылады.

      2. Сессияны Қазақстан Республикасының Президенті қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады. Кезекті Сессияны шақыру туралы өкім кезекті Сессияның еткізілетін күні, орны жене күн тәртібі көрсетіліп, ол басталғанға дейін отыз күннен кешіктірілмей қабылданады, бұл туралы ресми бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланады.

      3. Кезектен тыс Сессия Ассамблея Төрағасының, Ассамблея Кеңесінің бастамасы бойынша немесе Ассамблея мүшелері жалпы санының кемінде үштен бірінің өтініші бойынша шақырылады жене оны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде өткізіледі.

      4. Сессияның ерекше құқығы:

      1) алып тасталды - ҚР 05.11.2022 № 157-VIІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) Ассамблеяның дамуын айқындауда тұжырымдамалық ұстанымдарды әзірлеу және оларды Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына енгiзу;

      3) алып тасталды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі);

      4) Ассамблея мүшелерінің есептерін тыңдау болып табылады.

      5) алып тасталды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

      5. Егер Ассамблея жұмысына оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, Сессия заңды болып есептеледі.

      6. Сессияның шешімі, егер оған қатысып отырған Ассамблея мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

      Дауыс беру тәртібі мен нысанын Сессия айқындайды.

      7. Сессияның шешімін Ассамблеяның Төрағасы бекітеді. Ассамблея Сессиясының шешімдеріндегі мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға жіберілген қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясат жөніндегі ұсынымдар және ұсыныстар міндетті түрде қарауға жатады.

      Сессияның жұмысы Сессия шешімімен бекітілетін регламентпен реттеледі.

      8. Алып тасталды - ҚР 05.11.2022 № 157-VIІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 361-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі); 05.11.2022 № 157-VIІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Ассамблея Кеңесі

      1. Сессиялар аралығындағы кезеңде Ассамблеяны басқаруды Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен құрылатын Ассамблея Кеңесі (бұдан әрі — Кеңес) жүзеге асырады. Кеңестің құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      2. Кеңес Ассамблеяның республикалық этномәдени бірлестіктерінің, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеяларының, мемлекеттік органдардың басшылары қатарынан қалыптастырылатын алқалы орган болып табылады. Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша Кеңестің құрамына Ассамблеяның басқа да мүшелері енгізілуі мүмкін.

      3. Кеңестің отырыстарын Кеңестің Төрағасы немесе Ассамблея Төрағасымен келісім бойынша Ассамблея Төрағасының орынбасарлары қажеттілігіне қарай, бірақ жарты жылдықта кемінде бір рет шақырады.

      4. Кеңестің өкілеттіктеріне:

      1) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын бес кандидат бойынша ұсыныстар енгізу;

      2) Ассамблея мүшелігіне кандидатураларды қарау;

      3) Қазақстан Республикасының Президентіне кезекті Сессияны шақыру және оның күн тәртібі туралы ұсыныстар енгізу;

      4) Ассамблея Аппаратының (Хатшылығының) жұмыс жоспарына ұсыныстар енгізу;

      4-1) қоғамдық наградаларды тағайындау және олар туралы ережелерді бекіту;

      5) Сессияның ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де шешімдер қабылдау жатады.

      5. Егер Кеңестің жұмысына оның мүшелері жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, ол заңды болып есептеледі.

      6. Кеңестің шешімі хаттамамен ресімделеді және ол, егер отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелерінің кемінде үштен екісі оны жақтап дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі); 05.11.2022 № 157-VIІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-1-бап. Кеңес мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

      1. Кеңестің мүшелері өз қызметін жүзеге асырған кезде:

      1) Кеңестің тапсырмасы бойынша орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарда Ассамблеяның мүддесін білдіруге, сондай-ақ олардың консультативтік-кеңесші органдарының құрамдарына кіруге;

      2) облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеяларының сессиялары мен кеңестері отырыстарының жұмысына қатысуға;

      3) Кеңестің отырыстарында қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту бойынша қоғамдық маңызы бар мәселелерді қарау жөнінде ұсыныстар енгізуге;

      4) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту мәселелері бойынша орталық мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға Ассамблеяның жұмыс органы арқылы өтініштер жіберуге;

      5) Ассамблеяның жұмыс органына қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға қосқан үлесі үшін этномәдени бірлестіктердің мүшелерін, сондай-ақ басқа да адамдарды көтермелеу жөнінде ұсыныстар енгізуге құқылы.

      2. Кеңестің мүшесі Кеңестің жұмысына, сондай-ақ Ассамблея ұйымдастыратын іс-шараларға қатысуға міндетті.

      Ескерту. 2-тарау 10-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Ассамблея Аппараты (Хатшылығы)

      1. Ассамблея Аппараты (Хатшылығы) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрамына кіретін, қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен регламенттелетін Ассамблеяның жұмыс органы болып табылады.

      2. Аппаратты (Хатшылықты) сонымен бір мезгілде Ассамблея Төрағасының орынбасары болып табылатын Аппарат (Хатшылық) меңгерушісі басқарады.

      3. Сессияның, Кеңестің шешімдері және Ассамблея Төрағасының тапсырмалары Аппараттың (Хатшылықтың) орындауы үшін міндетті болып табылады.

      4. Аппараттың (Хатшылықтың) негізгі функциялары:

      1) Төраға мен Кеңестің қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету, оның ішінде олардың қызметін сараптамалық-талдамалық, ақпараттық және өзге де түрде қолдап отыру;

      1-1) мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және азаматтық қоғам институттарының қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту бойынша жұмысын үйлестіру;

      1-2) алып тасталды – ҚР 03.07.2020 № 357-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      1-3) алып тасталды – ҚР 03.07.2020 № 357-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      1-4) жеке және заңды тұлғалардың жалпымемлекеттік маңызы бар және этносаралық қатынастар саласын қозғайтын өтініштерін қарау;

      1-5) Ассамблея мен оның құрылымының орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылын ұйымдастыру;

      2) алып тасталды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі);

      3) мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен және шет елдердің осыған ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен Қазақстанның орнықты дамуын қамтамасыз етуге және Ассамблеяға жүктелген міндеттерді іске асыруға бағытталған өзара іс-қимыл жасау болып табылады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 361-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2020 № 357-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Ассамблея Төрағасы

      1. Ассамблея Төрағасы Ассамблеяны, Ассамблея Кеңесін басқарады және Ассамблеяның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

      2. Ассамблея Төрағасы:

      1) Ассамблеяның бағдарламалық құжаттарын бекітеді және оларды іске асыру жөнінде тапсырмалар береді;

      1-1) алып тасталды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі);

      2) бұқаралық ақпарат құралдарында және халықаралық ұйымдарда Ассамблея атынан үндеулер және мәлімдемелер жасайды.

      3. Ассамблея Төрағасы өз өкілеттіктерінің бір бөлігін Ассамблея Төрағасының орынбасарларына беруге құқылы.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 361-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Ассамблея Төрағасының орынбасарлары

      1. Ассамблея Төрағасының орынбасарларын Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайды.

      Этномәдени бірлестіктерден Ассамблея Төрағасының орынбасарларын Кеңестің ұсынымы негізінде ротациялау қағидатына сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайды.

      Ассамблея Төрағасының орынбасарларын ротациялау кезеңін Қазақстан Республикасының Президентi айқындайды.

      2. Ассамблея Төрағасының орынбасарлары:

      1) Ассамблея Төрағасының ерекше құзыретіне кірмейтін өкілеттіктерді жүзеге асырады;

      2) Ассамблея Төрағасының тапсырмасы бойынша Ассамблея атынан Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында және халықаралық ұйымдарда өкілдік етеді;

      2-1) Ассамблея Төрағасының, Ассамблеяның жұмыс органының Сессиялар мен Кеңес шешiмдерiн іске асыру жөніндегі тапсырмаларын орындайды;

      3) Ассамблеядағы істің жай-күйі және бағдарламалық құжаттарының іске асырылу барысы туралы Ассамблея Төрағасына қажеттілігіне қарай ақпарат береді.

      3. Алып тасталды - ҚР 03.07.2020 № 357-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2020 № 357-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-1-бап. Ассамблеяның және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеяларының қызметін қамтамасыз ету

      1. Ассамблеяның жұмыс істеуін ұйымдастырушылық, қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етуді Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға жүзеге асырады.

      2. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының жұмыс істеуін ұйымдастырушылық, қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етуді облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімі айқындайтын коммуналдық мемлекеттік мекеме жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР 03.07.2020 № 357-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары

      1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары өз қызметін жүзеге асыру кезінде Ассамблеяның алдында есеп береді және жауапты болады.

      2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдері лауазымы бойынша облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеяларының төрағалары болып табылады.

      3. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының ұйымдық құрылымын онда өңірлердің ұлттық, әлеуметтік-мәдени және қоғамдық мүдделерін білдіру қажеттігін ескере отырып, Ассамблея Аппаратымен (Хатшылығымен) келісім бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының төрағасы айқындайды.

      4. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының жоғары басшы органы сессия болып табылады.

      5. Ассамблея төрағасы құратын және басшылық ететін облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының кеңесі сессиялар аралығындағы басқаруды жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады.

      6. Аппарат (хатшылық) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының жұмыс органы болып табылады.

      7. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары:

      1) Ассамблеяның және оның Кеңесінің шешімдерін, Ассамблея Төрағасының өз шешімдері мен тапсырмаларын орындайды;

      2) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын кандидаттар жөнінде ұсыныстар әзірлейді, олар Кеңеске жіберіледі;

      3) өңірдегі этносаралық қатынастардың жай-күйі және оларды нығайту перспективалары туралы ақпарат жинауды және Ассамблеяға ұсынуды тұрақты негізде жүзеге асырады;

      4) жергілікті мемлекеттік органдармен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, этномәдени және этносаралық қатынастар саласында өз қызметін жүзеге асыратын өзге де қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасайды.

      8. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының аппараты (хатшылығы):

      1) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясының төрағасы мен кеңесінің қызметін қамтамасыз етеді;

      2) өңірдегі қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтудың жай-күйі мен перспективалары туралы ақпаратты тұрақты негізде жинауды жүзеге асырады және оны Ассамблея Аппаратына (Хатшылығына) тоқсан сайын береді;

      3) өңірдегі қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру мәселелері бойынша этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің жергілікті атқарушы органдармен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимылын ұйымдастырады;

      4) алып тасталды – ҚР 03.07.2020 № 357-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 14-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі); 03.07.2020 № 357-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.11.2022 № 157-VIІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-1-бап. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері

      1. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері – Ассамблеяның мақсаты мен міндеттерін бөлісетін, осы Заңның және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнің негізінде жұмыс істейтін коммерциялық емес ұйымдар.

      Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері қызметінің мақсаттары азаматтардың белсенділігі мен өзіндік әрекетін дамыту, олардың дәстүрлерді, тілдер мен мәдениетті сақтау және дамыту саласындағы мүдделерін қанағаттандыру болып табылады.

      2. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері қоғамдық бірлестіктердің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылады және Ассамблеяның жергілікті, өңірлік немесе республикалық этномәдени бірлестіктері ретінде жұмыс істеуі мүмкін.

      Ассамблеяның жергілікті этномәдени бірлестіктеріне Қазақстан Республикасының бір облысы, оның ішінде республикалық маңызы бар қаласы, астанасы шегінде жұмыс істейтін және Ассамблеяның мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін этнос өкілдерін топтастыратын қоғамдық бірлестіктер жатады.

      Ассамблеяның өңірлік этномәдени бірлестіктеріне Қазақстан Республикасы облыстарының, оның ішінде республикалық маңызы бар қалаларының, астанасының жартысынан аз аумағында өздерінің құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) бар және Ассамблеяның мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін этнос өкілдерін топтастыратын қоғамдық бірлестіктер жатады.

      Ассамблеяның республикалық этномәдени бірлестіктеріне Қазақстан Республикасы облыстарының, оның ішінде республикалық маңызы бар қалаларының, астанасының жартысынан астам аумағында өздерінің құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) бар және Ассамблеяның мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін этнос өкілдерін топтастыратын қоғамдық бірлестіктер жатады.

      3. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады, қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, азаматтық қағидатында, патриотизм, Қазақстан этностарының рухани-мәдени ортақтығы негізінде қазақстандық біртектілікті нығайтуға жәрдемдеседі.

      4. Ассамблеяның құрамына қоғамдық аккредиттеу рәсімінен өткен этномәдени бірлестіктер кіреді.

      Этномәдени бірлестікті қоғамдық аккредиттеу тәртібі мен ол туралы ережені Кеңес айқындайды.

      Ескерту. 2-тарау 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Ассамблеяға және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеяларына мүшелік

      Ескерту. 15-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Ассамблеяның және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеяларының құрамы Қазақстан Республикасы азаматтарының – этномәдени бірлестіктер мен өзге де қоғамдық бірлестіктер, мемлекеттік органдар өкілдерінің және өзге де адамдардың қатарынан қалыптастырылады.

      2. Ассамблеяға мүшелікке кандидатуралар:

      1) Ассамблеяның этномәдени бірлестіктерінің және өзге де қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстары негізінде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары сессияларының шешімі;

      2) Ассамблеяның республикалық, өңірлік этномәдени бірлестіктерінің және өзге де қоғамдық бірлестіктердің жоғары органдарының шешімі;

      3) Кеңестің шешімі;

      4) Ассамблеяның этномәдени бірлестіктерінің және өзге де қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстары негізінде Кеңестің, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары сессияларының шешімімен ротациялау қағидаты бойынша ұсынылады.

      3. Ассамблеяға мүшелікке ұсынылатын барлық кандидатуралар Ассамблея Кеңесінің отырысында қаралады және оларды Ассамблея Төрағасының орынбасарлары Қазақстан Республикасы Президентінің бекітуіне ұсынады.

      Қазақстан Республикасының Президенті ұсынылған кандидатураларды қабылдамауға және Ассамблеяның құрамына өз қалауы бойынша өзге де адамдарды кіргізуге құқылы.

      4. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктерінен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеяларына мүшелікке кандидаттар олардың жоғары басшы органдарының шешімімен ұсынылады және тиісті аппаратқа (хатшылыққа) енгізіледі.

      5. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясына мүшелікке барлық кандидаттар кеңестің отырысында, ал кейіннен тиісті ассамблея сессиясында қаралады және оның төрағасының бекітуіне ұсынылады. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясы төрағасының шешімі бойынша тиісті ассамблея мүшесінің өкілеттігі осы Заңға сәйкес тоқтатылуы мүмкін.

      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

16-бап. Ассамблея мүшелерінің өкілеттігі

      1. Ассамблея мүшелері қызметін осы Заңмен айқындалған өкілеттігі шеңберінде жүзеге асырады.

      2. Ассамблея мүшелері өз қызметін жүзеге асыру кезінде:

      1) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесуге;

      2) этносаралық қатынастарға, азаматтардың ана тілі мен мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдауға берілген конституциялық құқықтарын іске асыруына, нәсілдік, ұлттық немесе тілдік белгісі бойынша кемсітушілікті болғызбауға қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге қатысуға;

      3) этносаралық қатынастар мәселелері бойынша конференциялардың, семинарлардың, "дөңгелек үстелдердің" және өзге де іс-шаралардың жұмысына қатысуға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған өзге де қызметті жүзеге асыруға құқылы.

      3. Ассамблея мүшелері өз қызметін жүзеге асыру кезінде:

      1) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті, мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтуға және Қазақстан халқының басқа да тілдерінің сақталуына ықпал етуге;

      2) Ассамблея қызметі мәселелері бойынша Ассамблеяны басқару органдарының шешімдерін, Қазақстан Республикасы Президентінің, Ассамблея Төрағасының және Төраға орынбасарларының тапсырмаларын орындауға;

      3) Ассамблея сессияларының жұмысына, оның отырыстарына шығарылатын мәселелерді талқылауға және шешімдерді қабылдауға қатысуға;

      4) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, әлеуметтік, ұлттық, рулық және діни араздықты, өшпенділікті және дұшпандықты қоздыруға бағытталған іс-әрекеттерге немесе сөздерге жол бермеуге;

      5) Ассамблея қызметінің принциптерін және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті.

      4. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеялары мүшелерінің Ассамблея мүшелері үшін осы бапта көзделгендей құқықтары мен міндеттері болады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 361-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Ассамблея мүшесінің өкілеттігін тоқтату

      1. Ассамблея мүшесінің өкілеттігі мынадай негіздер бойынша:

      1) Ассамблея мүшесінің өз бастамасы бойынша;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтуына немесе Қазақстанның шегінен тыс жерлерге тұрғылықты тұру үшін кетуіне байланысты;

      3) Ассамблея мүшесі болып табылатын және атқаратын мемлекеттік қызметі бойынша Ассамблеяның құрамына кіретін мемлекеттік қызметшінің жұмыс орнын өзгертуіне байланысты;

      4) Ассамблея мүшесінің қайтыс болуына байланысты;

      5) Ассамблея мүшесін заңды күшіне енген сот шешімі бойынша іс-әрекетке қабілетсіз, қайтыс болған немесе хабар-ошарсыз кеткен деп тануға байланысты;

      6) осы Заңның 15-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген, Ассамблея мүшесін ротациялау жағдайында;

      7) бұрын Ассамблеяға мүшелікке кандидатура ұсынған, Ассамблеяның республикалық, өңірлік этномәдени бірлестіктерінің және өзге де қоғамдық бірлестіктердің жоғары органдарының шешімі бойынша кері шақырып алуға байланысты тоқтатылады.

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша Ассамблея мүшесінің өкілеттігі:

      1) денсаулық жағдайы бойынша Ассамблея мүшесі ретінде қызметін жалғастыру мүмкін болмаған;

      2) Ассамблея мүшесінің осы Заңда белгіленген өз міндеттерін тиісінше атқармаған;

      3) Ассамблея мүшесі атағына кір келтіретін қылық жасаған;

      4) қылмыс жасағаны үшін Ассамблея мүшесіне қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген;

      5) өзге де негіздер болған жағдайда тоқтатылуы мүмкін.

      3. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана ассамблеясы мүшесінің өкілеттігі осы баптың 1-тармағында аталған негіздер бойынша, сондай-ақ басқа облысқа, республикалық маңызы бар қалаға, астанаға тұрғылықты тұруға кеткен жағдайда тоқтатылады.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.04.2018 № 149-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Кеңестің ұсынысы бойынша тағайындалатын депутатының өкілеттігін тоқтату

      1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Кеңестің ұсынысы бойынша тағайындалатын депутатының өкілеттігі Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша, оның ішінде Кеңестің ұсыныстары негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

      2. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Кеңестің ұсынысы бойынша тағайындалған депутатын кері шақырып алу туралы ұсыныс Кеңесте қабылданады.

      3. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Кеңестің ұсынысы бойынша тағайындалған депутатының өкілеттігін тоқтату туралы Кеңестің ұсынысы Кеңес шешім қабылдаған күннен бастап бес күндік мерзімнен кешіктірілмей Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына енгізіледі.

      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда – ҚР 05.11.2022 № 157-VIІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. ҚЫЗМЕТТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

19-бап. Ассамблеяның және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеяларының қызметін қаржыландыру көздері

      Қазақстанда қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз етуге бағытталған, Ассамблея, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары, Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері ұйымдастыратын іс-шаралар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қаржыландырылады.

      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

19-1-бап. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктерінің дәстүрлерді, тілдерді, мәдениетті сақтау және дамыту саласындағы қызметін мемлекеттік қолдау

      1. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктерінің дәстүрлерді, тілдерді, мәдениетті сақтау және дамыту, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту саласындағы қызметін мемлекеттік қолдауды мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Ассамблея мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ассамблеяның этномәдени бірлестіктерінің дәстүрлерді, тілдерді, мәдениетті сақтау және дамыту саласындағы қызметін мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттарын тұжырымдауға жәрдемдеседі.

      Ескерту. 3-тарау 19-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.04.2018 № 149-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

20-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

Об Ассамблее народа Казахстана

Закон Республики Казахстан от 20 октября 2008 года № 70-IV.

      Оглавление

      Сноска. По всему тексту слова "областей (города республиканского значения, столицы)", "области (города республиканского значения, столицы)", "область (город республиканского значения, столицу)" заменены соответственно словами "областей, городов республиканского значения, столицы", "области, города республиканского значения, столицы", "область, город республиканского значения, столицу" в соответствии с Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Настоящий Закон определяет статус, порядок формирования и организацию работы Ассамблеи народа Казахстана, направленной на реализацию государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства, повышение эффективности взаимодействия государственных органов, организаций и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений.

      Сноска. Преамбула в редакции Закона РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Ассамблеи народа Казахстана

      1. Ассамблея народа Казахстана (далее – Ассамблея) – учреждение без образования юридического лица, образуемое Президентом Республики Казахстан, способствующее разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

      2. Ассамблея осуществляет свою деятельность на всей территории Республики Казахстан.

      3. Ассамблеи областей, городов республиканского значения, столицы - учреждения без образования юридического лица при акимах областей, городов республиканского значения, столицы, деятельность которых координируется Ассамблеей.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 361-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об Ассамблее

      1. Законодательство об Ассамблее основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, устанавливаются иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цель Ассамблеи

      Целью Ассамблеи является обеспечение общественного согласия и общенационального единства в Республике Казахстан на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности этносов Казахстана при консолидирующей роли казахского народа.

      Сноска. Статья 3 в редакции Закона РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Основные задачи Ассамблеи

      Основными задачами Ассамблеи являются:

      1) обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов, организаций и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений, создание благоприятных условий для дальнейшего укрепления общественного согласия и общенационального единства;

      2) укрепление единства народа Казахстана;

      3) оказание содействия государственным органам в противодействии проявлениям экстремизма и радикализма в обществе и стремлениям, направленным на ущемление прав и свобод человека и гражданина;

      4) участие в формировании политико-правовой культуры граждан;

      5) обеспечение интеграции усилий этнокультурных и иных общественных объединений для достижения цели и задач Ассамблеи;

      6) сохранение и развитие традиций, языков и культуры народа Казахстана.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 361-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Принципы деятельности Ассамблеи

      Принципами деятельности Ассамблеи являются:

      1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;

      2) приоритет интересов народа и государства;

      3) недопустимость какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

      4) равноправие и персональная ответственность членов Ассамблеи за деятельность в ее составе;

      5) гласность.

      Сноска. Статья 5 с изменением, внесенным Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Основные направления деятельности Ассамблеи

      Основными направлениями деятельности Ассамблеи являются:

      1) содействие в разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства;

      2) содействие формированию казахстанского патриотизма;

      3) развитие государственного языка и других языков народа Казахстана;

      4) исключен Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);

      5) участие в разработке и реализации планов и мероприятий в области демографии и миграции;

      6) популяризация казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства в стране и за рубежом;

      7) осуществление просветительской и издательской деятельности, направленной на укрепление общественного согласия и общенационального единства;

      8) осуществление мониторинга сферы межэтнических отношений, в том числе в области применения государственного языка и других языков народа Казахстана;

      9) участие в общественно-политической экспертизе законопроектов по вопросам государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства;

      10) поддержка казахской диаспоры в зарубежных странах в вопросах сохранения и развития родного языка, культуры и национальных традиций, укрепления ее связей с исторической Родиной;

      11) выработка рекомендаций и реализация практических мер по урегулированию разногласий и споров, недопущению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений и участие в их разрешении;

      12) методическая, организационная и правовая помощь этнокультурным общественным объединениям;

      13) проведение семинаров, конференций, а также осуществление иных мероприятий, обеспечивающих диалог государственных органов и общественных объединений по вопросам общественного согласия и общенационального единства;

      14) взаимодействие с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества и международными организациями по укреплению общественного согласия и общенационального единства;

      14-1) содействие в развитии благотворительности, медиации в сфере общественного согласия и общенационального единства;

      15) оказание содействия в развитии связей этносов Казахстана с их исторической родиной;

      16) иная деятельность по укреплению общественного согласия и общенационального единства, не противоречащая законодательству Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 361-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Компетенция Президента Республики Казахстан в отношении Ассамблеи

      1. Президент Республики Казахстан:

      1) образует и реорганизует Ассамблею;

      2) определяет направления деятельности Ассамблеи;

      3) назначает и освобождает от должности руководящих должностных лиц Ассамблеи;

      3-1) по предложению Совета Ассамблеи назначает пять депутатов Сената Парламента Республики Казахстан;

      4) созывает Сессию Ассамблеи;

      5) осуществляет иную деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.

      2. Президент Республики Казахстан является Председателем Ассамблеи.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 14.06.2010 № 290-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.02.2022 № 106-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССАМБЛЕИ

Статья 8. Структура Ассамблеи

      Структуру Ассамблеи составляют Сессия, Совет, Аппарат (Секретариат) Ассамблеи, ассамблеи областей, городов республиканского значения, столицы, этнокультурные объединения Ассамблеи.

      Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 9. Сессия Ассамблеи

      1. Сессия Ассамблеи - собрание членов Ассамблеи (далее - Сессия) является высшим руководящим органом Ассамблеи.

      2. Сессия созывается Президентом Республики Казахстан по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Распоряжение о созыве очередной Сессии с указанием даты, места проведения и повестка дня очередной Сессии принимается не позднее тридцати дней до ее начала, о чем сообщается в официальных средствах массовой информации.

      3. Внеочередная Сессия может быть созвана по инициативе Председателя Ассамблеи, Совета Ассамблеи или по просьбе не менее одной трети от общего числа членов Ассамблеи и проводится в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении.

      4. Исключительным правом Сессии является:

      1) исключен Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2) выработка концептуальных подходов в определении развития Ассамблеи и внесение их на рассмотрение Президента Республики Казахстан;

      3) исключен Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);

      4) заслушивание отчетов членов Ассамблеи.

      5) исключен Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      5. Сессия считается правомочной, если в ее работе принимает участие не менее двух третей от общего числа членов Ассамблеи.

      6. Решение Сессии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Ассамблеи.

      Порядок и форму голосования определяет Сессия.

      7. Решение Сессии утверждается Председателем Ассамблеи. Содержащиеся в решениях Сессии Ассамблеи рекомендации и предложения по государственной политике в сфере общественного согласия и общенационального единства, направленные государственным органам и должностным лицам, подлежат обязательному рассмотрению.

      Работа Сессии регулируется регламентом, утверждаемым решением Сессии.

      8. Исключен Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 361-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Совет Ассамблеи

      1. В период между сессиями руководство Ассамблеей осуществляет Совет Ассамблеи (далее - Совет), образуемый решением Президента Республики Казахстан. Состав Совета утверждается Президентом Республики Казахстан.

      2. Совет является коллегиальным органом, формируемым из числа руководителей республиканских этнокультурных объединений Ассамблеи, ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы, государственных органов. По решению Президента Республики Казахстан в состав Совета могут быть введены и другие члены Ассамблеи.

      3. Заседания Совета созываются Председателем Совета или заместителями Председателя Ассамблеи по согласованию с Председателем Ассамблеи по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

      4. К полномочиям Совета относится:

      1) внесение предложений по пяти кандидатам в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, назначаемые Президентом Республики Казахстан;

      2) рассмотрение кандидатур в члены Ассамблеи;

      3) внесение предложений Президенту Республики Казахстан о созыве и повестке дня очередной Сессии;

      4) внесение предложений в план работы Аппарата (Секретариата) Ассамблеи;

      4-1) учреждение общественных наград и утверждение положений о них;

      5) принятие иных решений, не относящихся к исключительной компетенции Сессии.

      5. Совет считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей от общего числа его членов.

      6. Решение Совета оформляется протоколом и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Совета, присутствующих на заседании.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10-1. Права и обязанности членов Совета

      1. Члены Совета при осуществлении своей деятельности вправе:

      1) по поручению Совета представлять интересы Ассамблеи в центральных государственных и местных исполнительных органах, а также входить в составы их консультативно-совещательных органов;

      2) принимать участие в работе сессий и заседаний советов ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы;

      3) вносить предложения по рассмотрению на заседаниях Совета общественно значимых вопросов по укреплению общественного согласия и общенационального единства;

      4) направлять через рабочий орган Ассамблеи обращения в центральные государственные и местные исполнительные органы по вопросам укрепления общественного согласия и общенационального единства;

      5) вносить в рабочий орган Ассамблеи предложения по поощрению членов этнокультурных объединений, а также других лиц за вклад в укрепление общественного согласия и общенационального единства.

      2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, а также в мероприятиях, организуемых Ассамблеей.

      Сноска. Закон дополнен статьей 10-1 в соответствии с Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Аппарат (Секретариат) Ассамблеи

      1. Аппарат (Секретариат) Ассамблеи является рабочим органом Ассамблеи, входящим в состав Администрации Президента Республики Казахстан, деятельность которого регламентируется законодательством Республики Казахстан.

      2. Аппарат (Секретариат) возглавляет заведующий Аппаратом (Секретариатом), который одновременно является заместителем Председателя Ассамблеи.

      3. Решения сессий, Совета и поручения Председателя Ассамблеи являются для Аппарата (Секретариата) обязательными для исполнения.

      4. Основными функциями Аппарата (Секретариата) являются:

      1) организация и обеспечение деятельности Председателя и Совета, в том числе экспертно-аналитическое, информационное и иное сопровождение их деятельности;

      1-1) координация работы государственных органов, организаций и институтов гражданского общества по укреплению общественного согласия и общенационального единства;

      1-2) исключен Законом РК от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      1-3) исключен Законом РК от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      1-4) рассмотрение обращений физических и юридических лиц, имеющих общегосударственное значение и затрагивающих сферу межэтнических отношений;

      1-5) организация взаимодействия Ассамблеи и ее структуры с центральными государственными и местными исполнительными органами;

      2) исключен Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);

      3) взаимодействие с государственными органами и организациями, общественными объединениями и аналогичными структурами зарубежных стран, а также международными организациями, направленное на обеспечение устойчивого развития Казахстана и реализацию задач, возложенных на Ассамблею.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 361-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Председатель Ассамблеи

      1. Председатель Ассамблеи возглавляет Ассамблею, Совет Ассамблеи и осуществляет общее руководство деятельностью Ассамблеи.

      2. Председатель Ассамблеи:

      1) утверждает программные документы Ассамблеи и дает поручения по их реализации;

      1-1) исключен Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);

      2) выступает от имени Ассамблеи с обращениями и заявлениями в средствах массовой информации и международных организациях.

      3. Председатель Ассамблеи вправе делегировать часть своих полномочий заместителям Председателя Ассамблеи.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 361-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Заместители Председателя Ассамблеи

      1. Заместители Председателя Ассамблеи назначаются Президентом Республики Казахстан.

      Заместители Председателя Ассамблеи от этнокультурных объединений назначаются Президентом Республики Казахстан в соответствии с принципом ротации на основании рекомендации Совета.

      Период ротации заместителей Председателя Ассамблеи определяет Президент Республики Казахстан.

      2. Заместители Председателя Ассамблеи:

      1) осуществляют полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Председателя Ассамблеи;

      2) по поручению Председателя Ассамблеи представляют Ассамблею в государственных органах Республики Казахстан и международных организациях;

      2-1) выполняют поручения Председателя Ассамблеи, рабочего органа Ассамблеи по реализации решений Сессии и Совета;

      3) информируют Председателя Ассамблеи о состоянии дел и ходе реализации программных документов Ассамблеи по мере необходимости.

      3. Исключен Законом РК от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);
      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13-1. Обеспечение деятельности Ассамблеи и ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы

      1. Организационное, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение функционирования Ассамблеи осуществляется юридическим лицом, определяемым Правительством Республики Казахстан.

      2. Организационное, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение функционирования ассамблеи области, города республиканского значения, столицы осуществляется коммунальным государственным учреждением, определяемым акимом области, города республиканского значения, столицы.

      Сноска. Закон дополнен статьей 13-1 в соответствии с Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Ассамблеи областей, городов республиканского значения, столицы

      1. Ассамблеи областей, городов республиканского значения, столицы при осуществлении своей деятельности подотчетны и ответственны перед Ассамблеей.

      2. Акимы областей, городов республиканского значения, столицы являются по должности председателями ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы.

      3. Организационная структура ассамблеи области, города республиканского значения, столицы с учетом необходимости представительства в ней национальных, социально-культурных и общественных интересов регионов определяется председателем ассамблеи области, города республиканского значения, столицы по согласованию с Аппаратом (Секретариатом) Ассамблеи.

      4. Высшим руководящим органом ассамблеи области, города республиканского значения, столицы является сессия.

      5. Коллегиальным органом, осуществляющим управление между сессиями, является совет ассамблеи области, города республиканского значения, столицы, формируемый и возглавляемый ее председателем.

      6. Рабочим органом ассамблеи области, города республиканского значения, столицы является аппарат (секретариат).

      7. Ассамблеи областей, городов республиканского значения, столицы:

      1) исполняют решения Ассамблеи и ее Совета, собственные решения и поручения Председателя Ассамблеи;

      2) вырабатывают предложения по кандидатам в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, назначаемые Президентом Республики Казахстан, которые направляются в Совет;

      3) на регулярной основе осуществляют сбор и предоставление в Ассамблею информации о состоянии и перспективах укрепления межэтнических отношений в регионе;

      4) взаимодействуют с местными государственными органами, органами местного самоуправления, этнокультурными и иными общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в сфере межэтнических отношений.

      8. Аппарат (секретариат) ассамблеи области, города республиканского значения, столицы:

      1) обеспечивает деятельность председателя и совета ассамблеи области, города республиканского значения, столицы;

      2) на регулярной основе осуществляет сбор и ежеквартально предоставляет в Аппарат (Секретариат) Ассамблеи информацию о состоянии и перспективах укрепления общественного согласия и общенационального единства в регионе;

      3) организует взаимодействие этнокультурных и иных общественных объединений с местными исполнительными органами и органами местного самоуправления по вопросам реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства в регионе;

      4) исключен Законом РК от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенным и законами РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 03.07.2020 № 357-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14-1. Этнокультурные объединения Ассамблеи

      1. Этнокультурные объединения Ассамблеи – некоммерческие организации, разделяющие цель и задачи Ассамблеи, действующие на основании настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      Целями деятельности этнокультурных объединений Ассамблеи являются развитие активности и самодеятельности граждан, удовлетворение их интересов в сфере сохранения и развития традиций, языков и культуры.

      2. Этнокультурные объединения Ассамблеи создаются в организационно-правовой форме общественных объединений и могут действовать как местные, региональные или республиканские этнокультурные объединения Ассамблеи.

      К местным этнокультурным объединениям Ассамблеи относятся общественные объединения, действующие в пределах одной области, в том числе города республиканского значения, столицы Республики Казахстан, и консолидирующие представителей этноса для реализации цели и задач Ассамблеи.

      К региональным этнокультурным объединениям Ассамблеи относятся общественные объединения, имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории менее половины областей, в том числе городов республиканского значения, столицы Республики Казахстан, и консолидирующие представителей этноса для реализации цели и задач Ассамблеи.

      К республиканским этнокультурным объединениям Ассамблеи относятся общественные объединения, имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории более половины областей, в том числе городов республиканского значения, столицы Республики Казахстан, и консолидирующие представителей этноса для реализации цели и задач Ассамблеи.

      3. Этнокультурные объединения Ассамблеи участвуют в реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства, содействуют укреплению казахстанской идентичности на принципе гражданства, на основе патриотизма, духовно-культурной общности этносов Казахстана при консолидирующей роли казахского народа.

      4. В состав Ассамблеи входят этнокультурные объединения, прошедшие процедуру общественной аккредитации.

      Порядок и положение об общественной аккредитации этнокультурного объединения определяются Советом.

      Сноска. Закон дополнен статьей 14-1 в соответствии с Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Членство в Ассамблее и ассамблеях областей, городов республиканского значения, столицы

      Сноска. Заголовок статьи 15 в редакции Закона РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      1. Состав Ассамблеи и ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы формируется из числа граждан Республики Казахстан – представителей этнокультурных объединений и иных общественных объединений, государственных органов и иных лиц.

      2. Кандидатуры в члены Ассамблеи выдвигаются по:

      1) решению сессий ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы на основании предложений этнокультурных объединений Ассамблеи и иных общественных объединений;

      2) решению высших органов республиканских, региональных этнокультурных объединений Ассамблеи и иных общественных объединений;

      3) решению Совета;

      4) принципу ротации по решению Совета, сессий ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы на основании предложений этнокультурных объединений Ассамблеи и иных общественных объединений.

      3. Все кандидатуры, рекомендуемые в члены Ассамблеи, рассматриваются на заседании Совета Ассамблеи и представляются заместителями Председателя Ассамблеи на утверждение Президенту Республики Казахстан.

      Президент Республики Казахстан вправе отклонить предложенные кандидатуры и ввести в состав Ассамблеи по своему усмотрению иных лиц.

      4. Кандидаты в члены ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы от этнокультурных объединений Ассамблеи рекомендуются решением их высших руководящих органов и вносятся в соответствующий аппарат (секретариат).

      5. Все кандидатуры в члены ассамблеи области, города республиканского значения, столицы рассматриваются на заседании совета, а впоследствии на сессии соответствующей ассамблеи и представляются на утверждение ее председателя. По решению председателя ассамблеи области, города республиканского значения, столицы полномочия члена соответствующей ассамблеи могут быть прекращены в соответствии с настоящим Законом.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Полномочия членов Ассамблеи

      1. Члены Ассамблеи осуществляют деятельность в рамках полномочий, определенных настоящим Законом.

      2. При осуществлении своей деятельности члены Ассамблеи вправе:

      1) содействовать разработке и реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства;

      2) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся межэтнических отношений, реализации гражданами конституционных прав на пользование родным языком и культурой, свободного выбора языка общения, воспитания, обучения и творчества, недопущения дискриминации по расовому, национальному или языковому признаку;

      3) принимать участие в работе конференций, семинаров, "круглых столов" и иных мероприятий по вопросам межэтнических отношений;

      4) осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан иную деятельность, направленную на достижение цели и задач Ассамблеи.

      3. При осуществлении своей деятельности члены Ассамблеи обязаны:

      1) способствовать укреплению общественного согласия и общенационального единства, статуса государственного языка и сохранению других языков народа Казахстана;

      2) исполнять решения органов управления Ассамблеи, поручения Президента Республики Казахстан, Председателя и заместителей Председателя Ассамблеи по вопросам деятельности Ассамблеи;

      3) принимать участие в работе сессий Ассамблеи, в обсуждении выносимых на ее заседания вопросов и принятии решений;

      4) не допускать действий или высказываний, направленных на подрыв национальной безопасности государства, разжигание социальной, национальной, родовой и религиозной розни, ненависти и вражды;

      5) соблюдать принципы деятельности Ассамблеи и требования законодательства Республики Казахстан.

      4. Члены ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы обладают такими же правами и обязанностями, которые предусмотрены настоящей статьей для членов Ассамблеи.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными законами РК от 27.10.2015 № 361-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 17. Прекращение полномочий члена Ассамблеи

      1. Полномочия члена Ассамблеи прекращаются по следующим основаниям:

      1) по собственной инициативе члена Ассамблеи;

      2) в связи с утратой гражданства Республики Казахстан или выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана;

      3) в связи с изменением места работы государственного служащего, являющегося членом Ассамблеи и входящего в состав Ассамблеи по занимаемой государственной должности;

      4) в связи со смертью члена Ассамблеи;

      5) в связи с признанием члена Ассамблеи по вступившему в законную силу решению суда недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим;

      6) в случае ротации члена Ассамблеи, предусмотренной подпунктом 4) пункта 2 статьи 15 настоящего Закона;

      7) в связи с отзывом по решению высших органов республиканских, региональных этнокультурных объединений Ассамблеи и иных общественных объединений, ранее выдвигавших кандидатуру в члены Ассамблеи.

      2. По решению Президента Республики Казахстан полномочия члена Ассамблеи могут быть прекращены в случае:

      1) невозможности продолжения деятельности в качестве члена Ассамблеи по состоянию здоровья;

      2) ненадлежащего исполнения членом Ассамблеи своих обязанностей, установленных настоящим Законом;

      3) совершения проступка, дискредитирующего звание члена Ассамблеи;

      4) вступления в законную силу в отношении члена Ассамблеи обвинительного приговора суда за совершение преступления;

      5) иных оснований.

      3. Полномочия члена ассамблеи области, города республиканского значения, столицы прекращаются по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случае выезда на постоянное место жительства в другую область, город республиканского значения, столицу.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Прекращение полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан, назначаемого по предложению Совета

      1. Полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан, назначаемого по предложению Совета, могут быть досрочно прекращены по решению Президента Республики Казахстан, в том числе на основании предложений Совета.

      2. Предложение об отзыве депутата Сената Парламента Республики Казахстан, назначенного по предложению Совета, принимается на Совете.

      3. Предложение Совета о прекращении полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан, назначенного по предложению Совета, не позднее чем в пятидневный срок со дня принятия решения Совета вносится на рассмотрение Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 18 – в редакции Закона РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 19. Источники финансирования деятельности Ассамблеи и ассамблей областей, городов республиканского значения, столицы

      Мероприятия, направленные на обеспечение общественного согласия и общенационального единства в Казахстане, организуемые Ассамблеей, ассамблеями областей, городов республиканского значения, столицы, этнокультурными объединениями Ассамблеи, финансируются в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Cтатья 19 в редакции Закона РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 19-1. Государственная поддержка деятельности этнокультурных объединений Ассамблеи в сфере сохранения и развития традиций, языков, культуры

      1. Государственная поддержка деятельности этнокультурных объединений Ассамблеи в сфере сохранения и развития традиций, языков, культуры, укрепления общественного согласия и общенационального единства осуществляется государственными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Ассамблея оказывает содействие государственным органам в выработке основных направлений государственной поддержки деятельности этнокультурных объединений Ассамблеи в сфере сохранения и развития традиций, языков, культуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 19-1 в соответствии с Законом РК от 27.04.2018 № 149-VІ (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев