Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-қоммуналдық сала мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 8 маусымдағы N 163-IV Заңы

       1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 8, 84-құжат; 1999 ж., N 13, 431-құжат; N 23, 921-құжат; 2001 ж., N 15-16, 228-құжат; 2002 ж., N 6, 71-құжат; 2003 ж., N 11, 67-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат; N 17, 101-құжат; N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 16, 103-құжат; 2007 ж., N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 15, 106, 108-құжаттар; N 18, 143-құжат):

      1) бүкіл мәтін бойынша:
      "мемлекеттік қажеттер", "мемлекеттік қажеттіліктер" деген сөздер "мемлекет мұқтажы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "бөлек (жеке-дара)", "бөлек (жеке)", "өзіндік (дара)", "бөлек", "бөлек (өзіндік)" деген сөздер "дара (бөлек)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) әскери қызметшілер - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарында әскери қызметте тұрған Қазақстан Республикасының азаматтары;
      2) дара (бөлек) меншік - тұрғын үй (тұрғын ғимарат) құрамындағы үй-жайға азаматтардың, заңды тұлғалардың немесе мемлекеттің меншігі;
      3) жазбаша сауалнама - кондоминиум объектісін басқаруға, күтіп-ұстауға және пайдалануға байланысты шешімдер қабылдау үшін қайтадан жиналыс өткізілгенге дейін жазбаша нысанда жүзеге асырылатын кондоминиум объектісіндегі үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің үштен екісінен астамының пікірін анықтау;
      4) жалдауға беруші (жалға беруші) - тұрғын жайды жалдау  шартындағы тұрғын жайдың меншік иесі немесе тұрғын үйді жалдауға беруге меншік иесі уәкілеттік берген адам болып табылатын тарап;
      5) жалға берілетін үй - жеке және (немесе) заңды тұлғаға меншік құқығымен тиесілі, жалдауға беруге арналған тұрғын үй (тұрғын ғимарат), тұрғын үй-жайлар (пәтерлер);
      6) жалдаушы (жалға алушы) - тұрғын жайды жалдау шартындағы тұрғын жайды немесе оның бір бөлігін тұрақты немесе уақытша иеленуге және пайдалануға алушы тарап;
      7) жатақхана - еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың, оқу кезеңінде студенттер (курсанттар, аспиранттар) мен оқушылардың, сондай-ақ жатақхананың меншік иесімен немесе иесімен еңбек шарты бар басқа да адамдардың тұруы үшін арнайы салынған немесе қайта жабдықталған тұрғын ғимарат;
      8) жеке тұрғын үй қоры - жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға және олардың бірлестіктеріне меншік құқығымен тиесілі тұрғын жай;
      9) жер учаскесі - тұрғын үйге (тұрғын ғимаратқа) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітіліп берілген жер аумағы;
      10) коммуналдық қызметтер - тұрғын үйде (тұрғын ғимаратта) көрсетілетін және сумен жабдықтауды, кәрізді, газбен жабдықтауды, электрмен жабдықтауды, жылумен жабдықтауды, қоқысты әкету мен лифт қызметін көрсетуді қамтитын қызметтер;
      11) кондоминиум - үй-жай азаматтардың, заңды тұлғалардың, мемлекеттің дара (бөлек) меншігінде болатын, ал ортақ мүлік оларға ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі болатын жағдайда, жылжымайтын мүлікке меншіктің нысаны;
      12) кондоминиум объектісі - жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің дара (бөлек) меншігіндегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайлардан және оларға ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі ортақ мүліктен тұратын біртұтас мүліктік кешен;
      13) кондоминиум объектісі қатысушыларының жиналысы - үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және күтіп-ұстауға байланысты шешімдерді ұжымдық талқылау және қабылдау үшін алдын ала белгіленген жерде және белгілі бір уақытта бірлесіп қатысуы;
      14) кондоминиум объектісін басқару органы - кондоминиум объектісін күтіп-ұстау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;
      15) кондоминиум объектісін тиісті дәрежеде күтіп-ұстау - тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) тіреуіш конструкцияларының мерзімінен бұрын тозуының алдын алу мақсатында жүргізілетін, тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) ортақ мүлкіне қызмет көрсету және оны жөндеу үшін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері, сондай-ақ кондоминиум объектісін басқаруды жүзеге асыратын адамдар іске асыратын ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардың жиынтығы;
      16) көп балалы отбасы - бірге тұратын (уақытша басқа жақта жүргендерді қосқанда) кәмелетке толмаған төрт және одан да көп балалары бар отбасы;
      17) қайта жабдықтау - үй-жайдың (үй-жайлардың) тіршілікті қамтамасыз ету және пайдалану үшін қажетті өзінің функционалдық мақсатының өзгеруіне, технологиялық және (немесе) инженерлік жабдықтардың ішкі жүйесін толық немесе ішінара ауыстыруға байланысты өзгертілуі;
      18) қайта жоспарлау - белгілі бір үй-жайдың (осы үй-жайлардың) шекараларын өзгертумен ұштасқан үй-жайдың (үй-жайлардың) жоспарлануын өзгерту;
      19) қосымша жалдаушы - тұрғын жайды қосымша жалдау шартындағы тұрғын жайды немесе оның бір бөлігін жалдаушыдан (жалға алушыдан) тұрақты немесе уақытша иеленуге және пайдалануға алатын тарап;
      20) қызметтік тұрғын жай - азаматтардың еңбек қатынастарының сипатына байланысты өз міндеттерін орындауы кезеңінде оларды қоныстандыруға арналған айрықша құқықтық режимдегі тұрғын жай;
      21) қызметтік тұрғын үйлерге теңестірілген тұрғын жай - мемлекеттік тұрғын үй қорынан мемлекеттік қызметшілерге, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге және мемлекеттік
сайланбалы қызмет атқаратын адамдарға берілетін тұрғын жай;
      22) мемлекеттік тұрғын үй қоры - мемлекетке меншік құқығымен тиесілі және жергілікті атқарушы органдардың қарауындағы (мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қоры) не мемлекеттік кәсіпорынның қарауындағы (мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қоры) тұрғын жай;
      23) оралмандар - Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде оның шегінен тыс жерлерде тұрақты тұрған және Қазақстанға тұрақты тұру мақсатында келген ұлты қазақ шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар;
      24) ортақ мүлік - дара (бөлек) меншіктегі үй-жайлардан басқа, кондоминиум объектісінің бөліктері (абаттандыру элементтерін және ортақ пайдаланылатын басқа да мүліктерді қоса алғанда, кіреберістер, баспалдақтар, лифтілер, төбелер, шатырлар, подвалдар, пәтерден тыс не үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік почта жәшіктері, жер учаскесі);
      25) табысы аз адамдар - мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын жай берілуіне өтініш жасау алдындағы соңғы он екі айда отбасының әрбір мүшесіне шаққандағы жиынтық айлық табысы Қазақстан  Республикасының заңнамасында осы мақсаттар үшін белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен адамдар;
      26) толық емес отбасы - балаларды (баланы) ата-ананың біреуі, оның ішінде ажырасқан, жесір ата-ана тәрбиелейтін отбасы;
      27) тұрғын емес үй-жай - тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) ортақ мүлік болып табылатын бөліктерін қоспағанда, тұрақты тұрудан өзге мақсаттарға пайдаланылатын жеке үй-жай (дүкен, кафе, шеберхана, кеңсе және сол сияқтылар);
      28) тұрғын жай - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, белгіленген техникалық, санитариялық және басқа да міндетті талаптарға сай келетін жеке тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пәтер, жатақханадағы бөлме);
      29) тұрғын жайды жалдау (жалға алу) - жалдаушыға (жалға алушыға) тұрғын жайды немесе оның бір бөлігін ақысын төлетіп тұрақты немесе уақытша иеленуге және пайдалануға беру;
      30) тұрғын жайды жалдау (жалға алу) шарты - оған сәйкес жалдауға беруші (жалға беруші) жалдаушыға (жалға алушыға) тұрғын жайды не оның бір бөлігін тұрақты немесе уақытша иелену және пайдалану құқығын беретін шарт;
      31) тұрғын жайды жекешелендіру - азаматтардың мемлекеттік тұрғын үй қоры үйлеріндегі өздері тұратын үй-жайларды меншігіне сатып алуы, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;
      32) тұрғын жайды қосымша жалдау шарты - тараптардың шарты, оған сәйкес жалдаушы қосымша жалдаушыға тұрғын жайды не оның бір бөлігін тұрақты немесе уақытша иелену және пайдалану құқығын береді;
      33) тұрғын жайдың жалпы алаңы - тұрғын жайдың пайдалы алаңының және нормативтік-техникалық актілерге сәйкес төмендететін коэффициенттер қолданылып есептелетін балкондар (лоджиялар, дәліздер, террассалар) алаңдарының жиынтығы;
      34) тұрғын жайдың құны - тұрғын жайдың мәміле жасалған күні айқындалатын нарықтық құны;
      35) тұрғын жайдың пайдалы алаңы - тұрғын жайдың тұрғын алаңы мен тұрғын емес алаңының жиынтығы;
      36) тұрғын жайдың тұрғын алаңы - тұрғын жайдағы (пәтердегі) тұрғын бөлмелердің (жатын бөлменің, мейманжайдың, балалар бөлмесінің, үйдегі кабинеттің және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетін алаңының жиынтығы;
      37) тұрғын жайдың тұрғын емес алаңы - тұрғын жайдағы (пәтердегі) ішкі қосалқы бөлмелердің (ас үйдің, ванна бөлмесінің, дәретхананың, кіреберістің, дәліздің, пәтер қоймасының және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетін алаңының жиынтығы;
      38) тұрғын жайды реквизициялау - төтенше оқиғалар жағдайында мемлекеттік органдардың шешімі бойынша алып қойған тұрғын жайдың құнын не Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы  келмейтін өзге де өтем түрлерін төлей отырып, меншік иесінен тұрғын жайды заңнамалық актілерде белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп алып қою;
      39) тұрғын үй (тұрғын ғимарат) - негізінен тұрғын үй-жайлардан, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайлардан және ортақ мүлік болып табылатын өзге де бөліктерден тұратын құрылыс;
      40) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар - кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін пайдалануға және жөндеуге, жер учаскесін күтіп-ұстауға, коммуналдық қызметтерді тұтынуды есептеудің үйге ортақ құралдарын сатып алуға, орнатуға, пайдалануға және тексеруге жұмсалатын шығыстарға, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға тұтынылған коммуналдық қызметтерді төлеуге жұмсалатын шығыстарға жалпы жиналыстың шешімімен белгіленген ай сайынғы жарналар арқылы төленетін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері шығыстарының міндетті сомасы, сондай-ақ болашақта кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін немесе оның жекелеген түрлерін күрделі жөндеуге ақша жинақтауға жұмсалатын жарналар;
      41) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы - бүкіл тұрғын үй-жайлардың пайдалы алаңы мен бүкіл тұрғын емес үй-жайлар алаңының, сондай-ақ тұрғын үйдің ортақ мүлік болып табылатын бөліктері алаңының жиынтығы;
      42) тұрғын үй-жай (пәтер) - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, тұрғын жайдың тұрғын алаңын да, тұрғын емес алаңын да қамтитын жеке үй-жай;
      43) тұрғын үй кооперативі (тұрғын үй-құрылыс кооперативі) - азаматтардың тұрғын үйді сатып алу (салу) және пайдалану мақсатындағы коммерциялық емес бірлестігі, онда тұрғын үйге меншік құқығы кооперативке тиесілі болады, ал кооперативке мүше азаматтар өздеріне бекітіліп берілген үй-жайларды иелену және пайдалану құқығына, жекелеген жағдайларда - белгіленген тәртіппен билік ету құқығына ие болады және тұрғын үйді күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстарға қатысады;
      44) тұрғын үй қоры - Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық меншік нысанындағы тұрғын жайлар;
      45) уақытша тұрғындар - жалдаушы (тұрғын жайдың меншік иесі, тұрғын үй кооперативінің мүшесі) олардан тұрғын жайды пайдаланғаны үшін ақы алмай, тұрғын жайда уақытша тұру құқығын берген азаматтар;
      46) уәкілетті орган - тұрғын үй қатынастары саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      47) үй-жай - тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) жеке ішкі кеңістік. Үй-жай қабырғасының, еденінің және төбесінің (қабатаралық жабынның) ішкі әрленбеген беті, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе меншік иелері арасындағы келісімде өзгеше көзделмесе, әрбір үй-жайдың шекарасы болып табылады;
      48) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кооперативі - бір (бірнеше) кондоминиум (кондоминиумдар) қатысушыларының ортақ үлестік меншікті бірлесіп басқаруы үшін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері құратын коммерциялық емес ұйым;
      49) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері кооперативінің мүшесі - үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелері кооперативінің құрылтайшысы болып табылатын немесе берген өтінішінің негізінде үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері кооперативінің мүшелігіне қабылданған кондоминиум объектісіндегі үй-жайдың (пәтердің) меншік иесі;
      50) шектеулі пайдаланылатын ортақ мүлік - ортақ мүліктің жекелеген жеке меншік иесінің (меншік иелерінің) пайдалануына белгіленген тәртіппен берілетін жекелеген бөліктері.";

      3) 3-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры жеке және мемлекеттік тұрғын үй қорларын қамтиды.";

      4) 4-баптың 3-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Үй-жайларды (пәтерлерді) өзгерткен (қайта жабдықтаған, қайта жоспарлаған) кезде тұрғын үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы санының кемінде үштен екісінің міндетті жазбаша келісімі, мынадай:
      өзгерістер тіреуіш конструкцияларды қозғаған;
      өзгерістер ортақ мүлікті қозғаған жағдайларда, талап етіледі.
      Жоғарыда аталған өзгерістер өзгертілетін үй-жайлармен (үй бөліктерімен) жапсарлас басқа да үй-жайлар (үй бөліктері) меншік иелерінің ғана мүдделерін қозғаған жағдайда, тек аталған адамдардың ғана жазбаша келісімін алу талап етіледі.";

      5) 6-баптың тақырыбы мен мәтіні "қорын" деген сөзден кейін "және кондоминиум объектісін" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) мынадай мазмұндағы 1-1-тараумен толықтырылсын:

      "1-1-тарау. Тұрғын үй қатынастары саласындағы мемлекеттік реттеу

      10-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) тұрғын үй қатынастары саласында мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын және мемлекеттік бағдарламаларды әзірлейді және іске асырады;
      2) тұрғын үй қорын күтіп-ұстаудың ережелерін бекітеді;
      3) тұрғын үй көмегін көрсетудің ережелерін бекітеді;
      4) тұрғын үй қатынастары саласындағы уәкілетті органның ұсынысы бойынша кондоминиум объектісін басқару органы мен түпкі тұтынушыларға коммуналдық қызметтерді жеткізуші нарық субъектілері арасындағы ынтымақтастықтың үлгі шарттарын бекітеді;
      5) жекелеген коммуналдық қызмет түрлерін көрсету ережелерін бекітеді;
      6) Қазақстан Республикасының тұрғын үй қорын мемлекеттік есепке алуды жүзеге асырудың бірыңғай тәртібін айқындайды.

      10-2-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:
      1) тұрғын үй қатынастары саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын жүзеге асырады;
      2) тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерін, тұрғын үй көмегін беру ережелерін, сондай-ақ кондоминиум объектісін басқару органы мен түпкі тұтынушыларға коммуналдық қызметтер көрсетуші нарық субъектілері арасындағы ынтымақтастықтың үлгі шарттарын әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді;
      3) тұрғын үй қатынастары саласында бағдарламаларды және мемлекеттік саясатты одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді, сондай-ақ іске асырады;
      4) өз құзыреті шегінде тұрғын үй қатынастары саласында нормативтік құқықтық актілерді, нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлейді және бекітеді;
      5) тұрғын үй қатынастары саласында басқа да мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасайды;
      6) Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасын қолдану мәселелері бойынша ақпараттық-әдістемелік көмек көрсетеді;
      7) тұрғын үй қорының жай-күйіне мониторингті жүзеге асырады;
      8) тұрғын үй қатынастары саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;
      9) үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жиналыстары хаттамасының және үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне жазбаша сауалнама жүргізу кезінде дауыс беру парағының, кондоминиум объектісін басқару жөніндегі есептің үлгі нысанын әзірлеп, бекітеді.

      10-3-бап. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың,
                астананың) жергілікті мемлекеттік басқару
                органдарының құзыреті

      1. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті өкілді органдары тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту бағдарламаларын бекітеді.
      2. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары:
      1) тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту бағдарламаларын әзірлейді және тиісті жергілікті өкілді органдардың бекітуіне ұсынады, олардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;
      2) Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      3) өздеріне ведомстволық бағынысты аумақта кондоминиум объектісін басқару органдарының тұрғын үй қорын сақтау және тиісті дәрежеде пайдалану жөніндегі қызметін бақылау бойынша тұрғын үй инспекциясының жұмысын ұйымдастырады;
      4) жергілікті бюджет қаражаты есебінен кондоминиумдар құрамына енгізілмеген ортақ пайдаланылатын жерлерді күтіп-ұстау жөнінде шаралар қабылдайды.

      10-4-бап. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
                жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құзыреті

      1. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті өкілді органдары тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың бағдарламаларын бекітеді.
      2. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдары:
      1) тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту бағдарламаларын әзірлейді және тиісті жергілікті өкілді органдардың бекітуіне ұсынады, олардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;
      2) өздеріне ведомстволық бағынысты аумақта тұрғын үй қорын сақтау және тиісті дәрежеде пайдалану жөнінде іс-шаралар ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
      3) Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      4) өздеріне ведомстволық бағынысты аумақтағы тұрғын үй инспекциясының кондоминиум объектісін басқару органдарының тұрғын үй қорын сақтау және тиісінше пайдалану жөніндегі қызметін бақылау жөніндегі жұмысын ұйымдастырады;
      5) жергілікті бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй көмегін көрсету жөнінде шаралар қабылдайды;
      6) осы Заңның 32-бабының 2-2-тармағында көзделген жағдайларда, жергілікті бюджет қаражаты есебінен кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау бойынша шығыстарды өтеуді қамтамасыз етеді.";

      7) 11-баптың 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасының өзге заңдарымен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 31-бапта:
      1-тармақта:
      "Үй-жайлардың" деген сөзден кейін "(пәтерлердің)" деген сөзбен толықтырылсын;
      "меншіктің ерекше нысаны -" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақта:
      бірінші бөліктегі "Үй-жай" деген сөз "Үй-жайлар (пәтерлер)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі.
      Тұрғын үй (тұрғын ғимарат) жанындағы жер учаскесі үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне ортақ үлестік меншік құқығымен немесе ортақ жер пайдалану құқығымен тиесілі.";
      4-тармақтағы "кондоминиум объектісіне" деген сөздер "тұрғын үйге (тұрғын ғимаратқа)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ "Үй-жай", "үй-жайдан" деген сөздерден кейін тиісінше "(пәтер)", "(пәтерден)" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Кондоминиум объектісін басқару органы кондоминиумның әрбір объектісіне екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашуға міндетті, оған үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің кондоминиумның осы объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға және ағымдағы жөндеуге жұмсалатын жарналары (төлемдері) аударылады.
      Кондоминиум объектісін басқару органы кондоминиумның осы объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жұмсалатын сомаларды жинақтау үшін кондоминиумның әрбір объектісіне екінші деңгейдегі банкте жинақ шотын ашуға құқылы.
      Кондоминиум объектісінің барлық меншік иелерінің тікелей бірлесіп басқаруы екінші деңгейдегі банктерде шоттар ашылмай жүзеге асырылуы мүмкін.
      Заңды тұлға құрмай кондоминиум объектісін басқарған жағдайда, нотариалды куәландырылған сенімхат және (немесе) өзге де құжат негізінде уәкілетті жеке тұлға банк шоттарын ашуды жүзеге асырады, оларға сәйкес осы жеке тұлға банк шоттарын ашуға және жүргізуге уәкілетті болады. Уәкілетті жеке тұлға кондоминиум объектісін басқару үшін ағымдағы және жинақ шоттарын осы тармақта белгіленген мақсаттарда ғана ашады.
      Кондоминиум объектісін басқару органы, уәкілетті жеке тұлға кондоминиум объектісі меншік иелерінің талап етуімен банк шоттары бойынша ақшалардың, тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға арналған қаражаттың қозғалысы туралы ақпарат ұсынады.";

      9) 32-бап мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      "2-2. Кондоминиумды тіркеген кезде кондоминиум объектісіне техникалық паспорт дайындау жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен жүргізіледі.";

      10) 34-бапта:
      тақырыптағы "Үй-жай" деген сөз "Үй-жайлар (пәтерлер)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақ "Үй-жайлардың" деген сөзден кейін "(пәтерлердің)" деген сөзбен толықтырылсын;
      2-тармақта:
      бірінші бөлік "Үй-жай" деген сөзден кейін "(пәтер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      екінші бөлік алып тасталсын;
      4-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      "Үй-жайлардың", "үй-жайлар" деген сөздерден кейін тиісінше "(пәтерлердің)", "(пәтерлер)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "не кондоминиум объектісін басқару органының шешімінде" деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөлік "Үй-жай" деген сөзден кейін "(пәтер)" деген сөзбен толықтырылсын;

      11) 35-бапта:
      тақырып "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақ және 2-тармақ "Үй-жайлардың" деген сөзден кейін "(пәтерлердің)" деген сөзбен толықтырылсын;
      3-тармақ "үй-жай" деген сөзден кейін "(пәтер)" деген сөзбен толықтырылсын;

      12) 36-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      13) 37-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай мазмұндағы
екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      "Ортақ мүлікті пайдалануға қатысты мәселелер бұларға кірмейді.";

      14) 38-баптың бірінші бөлігіндегі "үй-жайдың" деген сөз "үй-жайлардың (пәтерлердің)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 39-баптың бірінші бөлігі "үй-жайдың" деген сөзден кейін "(пәтердің)" деген сөзбен толықтырылсын;

      16) 41-баптың 3-тармағындағы "немесе кондоминиум" деген сөздер
"және кондоминиум" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын:

      "6-1-тарау. Тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерінің сақталуына мемлекеттік бақылау

      41-1-бап. Тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерінің
                сақталуына мемлекеттік бақылау

      1. Жергілікті атқарушы орган тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерінің сақталуына мемлекеттік бақылауды жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй инспекциясы (бұдан әрі - тұрғын үй инспекциясы) лауазымды адамдарының кондоминиум қатысушыларының ортақ мүлкіне тексеру жүргізуі арқылы жүзеге асырады.
      Тексеру мынадай түрлерге бөлінеді:
      1) жоспарлы - жергілікті атқарушы органның тексеру жоспарына сәйкес жылына бір реттен жиі емес;
      2) жоспардан тыс - адам денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін авариялық жағдайларға байланысты немесе өзге де төтенше жағдайлар кезінде, жеке және заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштері бойынша тағайындалады.
      Тұрғын үй инспекциясы жоспарлы тексерудің басталуы туралы кондоминиум объектісін басқару органына күнтізбелік он төрт күн бұрын хабарлауға міндетті.
      2. Тексеру кондоминиум қатысушыларының ортақ мүлкіне тексеру
тағайындау туралы актінің (бұдан әрі - тексеру тағайындау туралы акт)
негізінде жүргізіледі.
      Тексеру тағайындау туралы актіде:
      1) актінің нөмірі мен күні;
      2) мемлекеттік органның атауы;
      3) тұрғын үй инспекциясының тексеру жүргізуге уәкілетті адамының (адамдарының) тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы;
      4) тексерілетін объекті туралы мәліметтер;
      5) тағайындалған тексерудің нысаны;
      6) тексерудің басталған және аяқталған күні;
      7) тексерілетін кезең;
      8) тексеру жүргізудің құқықтық негіздері;
      9) тұрғын үй инспекциясының актіге қол қоюға уәкілетті лауазымды адамының қолы және мемлекеттік органның мөрі көрсетіледі.
      3. Тексеруді тағайындау туралы акт Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында өз құзыреті шегінде статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органда (бұдан әрі - құқықтық статистика жөніндегі орган) міндетті түрде тіркеледі.
      4. Тұрғын үй инспекциясының тексеруге келген лауазымды
адамдары:
      1) құқықтық статистика жөніндегі органда тіркелгені туралы белгісі бар тексеруді тағайындау туралы актіні;
      2) қызметтік куәлігін;
      3) тексеру жоспарын көрсетуге міндетті.
      5. Кондоминиум объектісін басқару органына тексеру тағайындау туралы актінің тапсырылған күні тексеру жүргізудің басталуы болып саналады.
      6. Тексеруді тағайындау туралы актіні қабылдаудан бас тартылған немесе тексеруді жүзеге асыратын тұрғын үй инспекциясының лауазымды адамының тексерілетін объектіге кіруіне кедергі жасалған жағдайда хаттама жасалады. Хаттамаға тұрғын үй ииспекциясының лауазымды адамы және тексеруді тағайындау туралы актіні қабылдаудан бас тартқан немесе тұрғын үй инспекциясының лауазымды адамының кіруіне кедергі жасаған адам қол қояды.
      Кондоминиум объектісін басқару органының уәкілетті адамы бас тарту себебі туралы жазбаша түсініктеме беріп, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы. Тексеруді тағайындау туралы актіні алудан бас тартылуы тексеру жүргізбеуге негіз болып табылмайды.
      7. Тұрғын үй инспекциясының тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген лауазымды адамы (адамдары) ғана тексеру жүргізе алады.
      8. Тексеру жүргізу мерзімі күнтізбелік отыз күннен аспауға тиіс, арнайы зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жүргізу қажет болған ерекше жағдайларда, сондай-ақ тексерудің едәуір көлеміне байланысты тексеру жүргізу мерзімі ұзартылуы мүмкін, бірақ ол күнтізбелік отыз күннен аспауға тиіс.
      Тексеру мерзімдері ұзартылған жағдайда, мемлекеттік орган міндетті түрде құқықтық статистика жөніндегі органда тіркей отырып, тексеруді ұзарту туралы қосымша актіні ресімдейді, онда тексеруді тағайындау туралы осының алдындағы актінің нөмірі мен тіркелген күні және ұзартудың себебі көрсетіледі.
      Тексеруді тағайындау туралы бір актінің негізінде тек қана бір тексеру жүргізілуі мүмкін.
      9. Тексеру нәтижелері бойынша тұрғын үй инспекциясының
тексеруді жүзеге асыратын лауазымды адамы тексерудің нәтижелері
туралы екі данада акт жасайды.
      Тексерудің нәтижелері туралы актіде:
      1) актінің жасалған күні, уақыты және орны;
      2) тексеруді жүргізген мемлекеттік органның атауы;
      3) тексеруді жүргізуге негіз болған, тексеруді тағайындау туралы актінің күні және нөмірі;
      4) тұрғын үй инспекциясының тексеруді жүргізген лауазымды адамының (адамдарының) тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы;
      5) тексерілетін объекті туралы мәліметтер;
      6) тексеру жүргізудің күні, орны және кезеңі;
      7) тексерудің нәтижелері, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер;
      8) кондоминиум объектісін басқару органының уәкілетті адамының, сондай-ақ тексеру жүргізу кезінде қатысқан адамдардың тексеру актісімен танысқаны немесе танысудан бас тартқаны туралы мәліметтер, олардың қолтаңбалары және қол қоюдан бас тартуы;
      9) тұрғын үй инспекциясының тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдарының) қолтаңбасы көрсетіледі.
      10. Тексерудің нәтижелері бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар болған жағдайда, кондоминиум объектісін басқару органының уәкілетті адамы оларды жазбаша түрде баяндайды.
      Ескертулер және (немесе) қарсылықтар тексеру жүргізудің нәтижелері туралы актіге қоса беріледі, бұл жөнінде тиісті белгі қойылады.
      11. Тексерудің нәтижелері туралы актінің бір данасы кондоминиум
объектісін басқару органының уәкілетті адамына тапсырылады.
      12. Тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген тексерудің аяқталу мерзімінен кешіктірілмей, тексерудің нәтижелері туралы актінің кондоминиум объектісін басқару органының уәкілетті адамына тапсырылған күні тексерудің аяқталған мерзімі болып есептеледі.
      13. Кондоминиум объектісін басқару органы тексеру барысында тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерінің бұзылғаны туралы фактілерді анықтаған жағдайда, тұрғын үй инспекциясының лауазымды адамы анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама шығарады.
      Нұсқама онда көрсетілген мерзімде орындалуға міндетті.
      Нұсқамаға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға болады.

      41-2-бап. Тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерінің сақталуына
                мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын тұрғын үй
                инспекциясының лауазымды адамдарының өкілеттіктері

      1. Тұрғын үй инспекциясы:
      1) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық зерттеуді ұйымдастыру;
      2) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеудің жекелеген түрлерін жүргізудің тізбесін және кезектілігін айқындау;
      3) кондоминиум объектісін басқару органы ұсынған кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеудің жекелеген түрлерін жүргізуге арналған, тұрғын үй көмегінің қатысуымен қаржыландырылатын шығыстардың сметасын келісу;
      4) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеудің
жекелеген түрлері бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау жөніндегі
комиссияларға қатысу бойынша өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      2. Тұрғын үй инспекциясының өкілеттігіне Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де мәселелер кіреді.
      3. Тұрғын үй инспекциясы лауазымды адамдарының:
      1) тексеру жүргізген уақытта қызметтік куәлігін көрсеткен кезде тексерілетін объектіге кедергісіз баруға;
      2) тексеру жүргізу кезінде кез келген қажетті ақпаратты сұратуға, тексеру нысанына жататын құжаттардың түпнұсқасымен танысуға құқығы бар.
      4. Тұрғын үй инспекциясының лауазымды адамдары:
      1) тексеруді Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
жүргізуге;
      2) тексеру жүргізу кезеңінде тексерілетін объектінің белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмеуге;
      3) тексеру жүргізу нәтижесінде алынған құжаттар мен мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге;
      4) тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерінің бұзылуы туралы
актілер жасауға;
      5) тұрғын үй қорын күтіп-ұстау ережелерін бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті нұсқама шығаруға міндетті.
      5. Тұрғын үй инспекциясының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға болады.";

      18) 42-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы "төрт" деген сөз "жиырма" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) кондоминиум объектісін үшінші (бөгде) тұлғалардың: сайланбалы немесе жалдамалы жеке тұлғалардың - тұрғын үйлерді басқарушылардың (менеджерлердің) немесе заңды тұлғалардың басқаруы;";
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Жеке немесе заңды тұлғаға үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері беретін кондоминиум объектісін басқару жөніндегі құқықтар мерзімі мен көлемі кондоминиум объектісін басқару шартымен айқындалады.";
      7-тармақ "кооперативін құруға" деген сөздерден кейін ", басқа кооперативке ауысуға" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8 және 9-тармақтармен толықтырылсын:
      "8. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің кооперативтерін құруға, қайта ұйымдастыруға және таратуға, олардың қызметін бақылауға байланысты қатынастар осы Заңмен реттеледі.
      9. Егер кондоминиум объектісін басқаруды жүзеге асыратын тұлғалардың, сондай-ақ тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) ортақ мүлкін күтіп-ұстау және пайдалану жөніндегі міндеттерін орындамайтын немесе тиісінше орындамайтын үй-жайлардың (пәтерлердің) жекелеген меншік иелерінің өз міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне шығын келтірілсе, осы тұлғалар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес шығындарды өтеуге міндетті.";

      19) 7-тарау мынадай мазмұндағы 42-1 және 42-2-баптармен толықтырылсын:

      "42-1-бап. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналысы

      1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің жиналыстарында кондоминиум объектісін басқаруға және күтіп-ұстауға байланысты мәселелер бойынша шешімдер қаралады және қабылданады.
      Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жиналысының шешімі хаттамамен ресімделеді.
      2. Мынадай:
      1) кондоминиум объектісінің басқару нысанын таңдауға немесе өзгертуге байланысты;
      2) егер кондоминиум объектісін басқаруды сайланбалы (жалдамалы) жеке немесе заңды тұлғалар жүзеге асырса, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін басқаруға және күтіп-ұстауға арналған жарналардың мөлшерін бекітуге;
      3) кондоминиум объектісін басқару шартын жасасу, өзгерту немесе бұзу туралы шешімдер қабылдауға;
      4) әділет органдарындағы құқықтық кадастрға өзгерістер енгізуге;
      5) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) өзгертуге (кеңейтуге,
жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, реконструкциялауға,
қалпына келтіруге, күрделі жөндеуге) қатысты мәселелер үй-жайлардың
(пәтерлердің) меншік иелерінің жиналысында міндетті түрде қарауды
және мақұлдауды талап етеді.
      3. Жиналыс кондоминиум объектісін басқару нысанын таңдау үшін бастамашы топ ұйымдастыра алады.
      Жиналыс кондоминиум объектісін басқару органының бастамасы бойынша, сондай-ақ үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің кемінде оннан бір бөлігінің талап етуі бойынша өткізіледі. Жергілікті атқарушы органдар үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жиналысын өткізуге бастамашылық жасауға құқылы.
      Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жиналысының бастамашылары алдағы жиналыстың күні, орны және күн тәртібі туралы барлық үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерін кемінде он күн бұрын хабардар етеді.
      4. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жиналыс өткізілгенге дейін оның бастамашыларындағы шешім қабылдауға қажетті материалдармен танысуға құқығы бар.
      5. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жиналысы үй-жайлардың
(пәтерлердің) меншік иелері жалпы санының кемінде үштен екісі болған
кезде заңды болып табылады. Үй-жайдың (пәтердің) әрбір меншік иесі
дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады. Егер үй-жайдың (пәтердің)
меншік иесіне бірнеше үй-жай (пәтер) тиесілі болса, ол тиісінше дауыс
санына ие болады.
      Жиналысты жүргізу үшін төраға мен хатшы сайланады.
      6. Жиналыстың шешімі үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жалпы санының көпшілік даусымен ашық немесе жабық дауыс беру арқылы қабылданады.
      7. Кворум болмаған жағдайда, дауыс беру осы Заңның 42-2-бабына сәйкес жазбаша сауалнама жасау арқылы жүргізіледі.
      8. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жиналысының хаттамасында:
      1) кондоминиум объектісінің орналасқан жері;
      2) жиналыстың өткізілетін күні, уақыты;
      3) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы саны;
      4) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жиналысына қатысушылардың саны;
      5) жиналыстың төрағасы мен хатшысы;
      6) жиналыстың күн тәртібі;
      7) жиналыста сөз сөйлеген адамдар;
      8) дауыс беру нысаны және қорытындылары;
      9) жиналыс қабылдаған шешім көрсетіледі.
      Хаттамаға жиналыстың төрағасы мен хатшысы қол қояды. Хаттамаға жиналысқа қатысқан үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің тегі, аты, әкесінің аты, үй-жайлардың (пәтерлердің) нөмірлері көрсетіліп, үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерін тіркеу парағы қоса тіркеледі.
      9. Қабылданған шешім барлық үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері үшін міндетті болып табылады және үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің еркін білдіру ретінде соттарда және басқа да мемлекеттік мекемелерде дауларды және өзге де мәселелерді қарау үшін құжат болып табылады, сондай-ақ тұрғын үй көмегін есептеу үшін негіз болады.

      42-2-бап. Жазбаша сауалнама жүргізу

      1. Үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысын өткізу
кезінде кворумды қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда, жазбаша
сауалнама жүргізіледі.
      2. Үй-жайдың (пәтердің) әрбір меншік иесі жазбаша сауалнама жүргізу кезінде бір дауысқа ие болады. Егер үй-жайдың (пәтердің) меншік иесіне бірнеше үй-жай (пәтер) тиесілі болса, ол тиісінше дауыс санына ие болады.
      3. Жазбаша сауалнама жүргізуді ұйымдастыру үшін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері арасынан жауапты адамдар тағайындалады.
      4. Әрбір дауыс беру парағында реттік нөмірі, талқылауға енгізілген мәселелер, үй-жайлар (пәтерлер) меншік иесінің мекенжайы, тегі, аты, әкесінің аты, қол қойылатын орын, кондоминиум объектісін басқару органы басшысының қолтаңбасы болуға тиіс.
      5. Жазбаша сауалнама жүргізуге шығарылған мәселелер бойынша дауыс беру парағы үй-жайдың (пәтердің) әрбір меншік иесінің назарына жеткізіледі.
      6. Егер дауыс беруге үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кемінде үштен екісі қатысса, жазбаша сауалнама жүргізілген болып есептеледі.
      7. Дауыс берудің қорытындылары үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жиналысында шығарылады. Егер үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жартысынан астамы жақтап дауыс берсе, шешім қабылданған болып есептеледі.
      8. Жазбаша сауалнаманың қорытындылары бойынша хаттамада дауыс беру парақтары жөніндегі жиынтық деректер беріледі. Дауыс беру парақтары хаттамаға міндетті қосымша болып табылады және бірге сақталады.
      9. Жазбаша сауалнама арқылы қабылданған шешім үй-жайлардың (пәтерлердің) барлық меншік иелері үшін міндетті болып табылады.";

      20) 43-бапта:
      тақырып "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақтағы "қатар орналасқан" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ "үй-жайдың" деген сөзден кейін "(пәтердің)" деген сөзбен толықтырылсын;
      4-тармақтағы "үй-жай" деген сөз "үй-жайлар (пәтерлер)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақта:
      бірінші бөлік "үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      "Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері жиналысты қайта шақыру және жазбаша сауалнама жүргізу туралы шақыру белгіленген күнге дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын хабардар етіледі. Қайта өткізілетін жиналысқа дейін кондоминиум объектісін басқару органы немесе үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кооперативін құру бастамашылары күн тәртібі мәселелері бойынша үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің үштен екісінен астамының пікіріне жазбаша сауалнама жүргізеді.
      Қайта өткізілген жиналыс оған қатысушылардың санына қарамастан өтті деп танылады. Жиналысты жүргізу үшін төраға мен хатшы сайланады. Жазбаша сауалнаманың нәтижелері қайта өткізілген жиналыстың хаттамасына енгізіледі.";
      6-тармақтың бірінші бөлігіндегі "мөлшерлі" деген сөз "тиісінше" деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 44-бапта:
      тақырып және мәтін "тіркеу", "тіркеуден", тіркеуді", "Тіркеуге" деген сөздерден кейін тиісінше "және қайта тіркеу", "және қайта тіркеуден", "және қайта тіркеуді", "және қайта тіркеуге" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақта:
      "иелерінің" деген сөздің алдынан "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) тармақша "хаттамасы" деген сөзден кейін "немесе жазбаша сауалнаманың қорытындылары бойынша дауыс беру парақтары бар хаттамасы" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ "үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де негіздер бойынша мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу мерзімі кідіртіле тұрады.";
      5-тармақта:
      2) тармақша алып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) кооперативті тіркеуден дәлелді бас тарту туралы шешімі қабылданады.";
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Заңды тұлғаны құрудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртібі бұзылған немесе оның құрылтай құжаттары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кооперативтерін тіркеуден бас тартылуға тиіс.";

      22) 45-баптың тақырыбы "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;

      23) 46-бапта:
      тақырып "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақтағы "Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 42 және 108-баптарында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "заңдарға" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 47-бапта:
      тақырып "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші бөлік "қатысуға" деген сөзден кейін "немесе жазбаша сауалнамаға атсалысуға" деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөлікте:
      1) тармақшадағы "кондоминиум объектісін тіркеу туралы
мемлекеттік актіге, сондай-ақ" деген сөздер алып тасталсын;
      2) тармақша "сайлау" деген сөзден кейін "және босату" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша "бекіту" деген сөзден кейін ", сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің кооперативін тарату немесе қайта ұйымдастыру жатады.";
      8-тармақ "жиналысқа қатысқан" деген сөздерден кейін "немесе жазбаша сауалнамаға атсалысқан" деген сөздермен толықтырылсын;

      25) 48-бапта:
      тақырып және 1-тармақ "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      2-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің талап етуі бойынша кондоминиум объектісі бойынша ақшаны пайдалану жөніндегі есепті тоқсанына кемінде бір рет кезеңділікпен ұсыну;";
      7) тармақша "және оны" деген сөздерден кейін "немесе жазбаша сауалнаманы" деген сөздермен толықтырылсын;

      26) 49-бапта:
      тақырып "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      "кез келген" деген сөз "әрбір" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "құқылы" деген сөз "міндетті" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Тексеру комиссиясының үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері кооперативтерінің қаржы-шаруашылық қызметін тексеру актісі үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің жалпы жиналысында үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің назарына жеткізіледі.";

      27) 50-бапта:
      тақырып "Үй-жайлар" деген сөзден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері ортақ мүлікті өздерінің үлестеріне тең мөлшерде күтіп-ұстау және пайдалану бойынша жалпы шығыстарға қатысуға міндетті. Егер кооперативтің жарғысында өзгеше көзделмесе, тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар ай сайын жасалады.
      Тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстарға жатпайтын қосымша шығыстар үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелерінің келісімінсіз оларға жүктеле алмайды.";
      2-тармақтың екінші бөлігі және 4-тармақтың екінші бөлігі "Үй-жайлар", "үй-жайлар" деген сөздерден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;

      28) 7-тарау мынадай мазмұндағы 50-1 және 50-2-баптармен
толықтырылсын:

      "50-1-бап. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері
                 кооперативтерінің құқығы

      1. Үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері кооперативтерінің:
      1) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен ерікті негізде қауымдастықтарға (одақтарға) бірігуге;
      2) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізуге немесе мұндай актілердің бастамашылық жобаларын уәкілетті органның қарауына беруге;
      3) уәкілетті органға тұрғын үй-коммуналдық қатынастарды
жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;
      4) үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің құқықтарын қорғап,
талап-арызбен Қазақстан Республикасының соттарына жүгінуге;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге
де іс-әрекеттер жасауға құқығы бар.

      50-2-бап. Кондоминиум объектісін басқару жөніндегі есеп

      Ортақ мүлікті пайдалануға байланысты шығыстар үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелеріне есепті кезеңнен кейінгі айдың бірінші онкүндігінде жазбаша нысанда әр тоқсан сайын ұсынылатын кондоминиум объектісін басқару жөніндегі есепте көрсетілуі тиіс.";

      29) 51-баптың тақырыбы және 1-тармағы "Үй-жайлар", "үй-жайлар" деген сөздерден кейін "(пәтерлер)" деген сөзбен толықтырылсын;

      30) 57-баптың 3-тармағының бірінші бөлігіндегі "жылжымайтын мүлікті тіркеу үшін" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      31) 66-баптың тақырыбындағы "үй-жай" деген сөз "үй-жайлар (пәтерлер)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 68-баптың 6) тармақшасындағы "жиырма жасқа жетпеген жетім балалар" деген сөздер "жиырма үш жасқа толмаған жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) 72-баптың 5) тармақшасындағы "бас тартылуы мүмкін" деген сөздер "бас тартылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) 12-тараудың тақырыбы "тұрғын үйге," деген сөздерден кейін "тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға," деген сөздермен
толықтырылсын;

      35) 97-бапта:
      тақырып "тұрғын үйді пайдаланғаны," деген сөздерден кейін "тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстағаны," деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекет аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға):
      жекешелендірілген тұрғын үй-жайларда (пәтерлерде) тұратын немесе мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үй-жайларды (пәтерлерді) жалдаушылар (қосымша жалдаушылар) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу және (немесе) күрделі жөндеуге қаражат жинақтауға жұмсалатын жарналар төлемін;
      тұрғын жайдың меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылары) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) коммуналдық қызметтерді және телекоммуникацияның қалалық желісіне қосылған телефонға абоненттік ақының өсуі бөлігінде байланыс қызметтерін тұтыну төлемін;
      жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған тұрғын жайды пайдаланғаны үшін жалға алу ақысын төлеуге тұрғын үй көмегін көрсету жөнінде шаралар қабылдайды.
      Аталған жерлерде тұрақты тұратын адамдарға кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға, күрделі жөндеуге ай сайынғы және нысаналы жарналардың мөлшерін айқындайтын сметаға сай, бюджет қаражаты есебінен кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға, күрделі жөндеуге жұмсалатын коммуналдық қызметтердің ақысын төлеуге жеткізушілер ұсынған шоттар бойынша тұрғын үй көмегі көрсетіледі. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті өкілді органдары Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тұрғын үй көмегін көрсетудің ережелері негізінде тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін және тәртібін айқындайды.";

      36) 109-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      2. "Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 16, 214-құжат; 1999 ж., N 19, 646-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат; 2004 ж., N 14, 82-құжат; N 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., N 2, 17-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; N 13, 87-құжат; 2007 ж., N 3, 20-құжат; N 19, 148-құжат; 2008 ж., N 15-16, 64-құжат; N 24, 129-құжат):
       7-бап мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "8-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен ынтымақтастықтың үлгі шарттарына сәйкес кондоминиум объектісін басқару органымен оларға реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) әрбір түріне ынтымақтастық шарттарын жасасуға;".

      3. "Жеке кәсіпкерлік туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 3, 21-құжат; N 16, 99-құжат; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; N 17, 136-құжат; 2008 ж., N 13-14, 57, 58-құжаттар; N 15-16, 60-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., N 2-3, 18, 21-құжаттар; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тауар биржалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      көрсетілген Заңға қосымша мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Тұрғын үй қатынастары саласындағы мемлекеттік орган:
      Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасының сақталуын    бақылау.".

       2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                  Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунальной сферы

Закон Республики Казахстан от 8 июня 2009 года № 163-IV

       Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143):
      1) по всему тексту:
      слово «надобностей» заменить словом «нужд»;
      слова «раздельной (индивидуальной)», «раздельной» заменить словами «индивидуальной (раздельной)»;
      2) статью 2 изложить в следующей редакции:
      «Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) военнослужащие - граждане Республики Казахстан, состоящие на воинской службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;
      2) индивидуальная (раздельная) собственность - собственность граждан, юридических лиц или государства на помещение в составе жилого дома (жилого здания);
      3) письменный опрос - выявление мнений более двух третей собственников помещений (квартир) в объекте кондоминиума для принятия решений, связанных с управлением, содержанием и эксплуатацией объекта кондоминиума, осуществляемое в письменной форме до проведения повторного собрания;
      4) наймодатель (арендодатель) - сторона в договоре найма жилища, являющаяся собственником жилища или лицом, уполномоченным собственником сдавать жилище внаем;
      5) арендный дом - принадлежащий на праве собственности физическому и (или) юридическому лицу жилой дом (жилое здание), жилые помещения (квартиры) которого предназначены для сдачи внаем;
      6) наниматель (арендатор) - сторона в договоре найма жилища, получающая в постоянное или временное владение и пользование жилище или его часть;
      7) общежитие - жилое здание, специально построенное или переоборудованное для проживания лиц, работающих по трудовому договору, студентов (курсантов, аспирантов) и учащихся в период учебы, а также других лиц, имеющих трудовой договор с собственником или владельцем общежития;
      8) частный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям;
      9) земельный участок - земельная территория, закрепленная за жилым домом (жилым зданием) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      10) коммунальные услуги - услуги, предоставляемые в жилом доме (жилом здании) и включающие водоснабжение, канализацию, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, мусороудаление и обслуживание лифтов;
      11) кондоминиум - форма собственности на недвижимость, при которой помещения находятся в индивидуальной (раздельной) собственности граждан, юридических лиц, государства, а общее имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности;
      12) объект кондоминиума - единый имущественный комплекс, состоящий из жилых и нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности физических и юридических лиц, государства, и общего имущества, которое принадлежит им на праве общей долевой собственности;
      13) собрание участников объекта кондоминиума - совместное присутствие собственников помещений (квартир) в заранее определенном месте и определенное время для коллективного обсуждения и принятия решений, связанных с управлением и содержанием объекта кондоминиума;
      14) орган управления объектом кондоминиума - физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по содержанию объекта кондоминиума;
      15) надлежащее содержание объекта кондоминиума - совокупность организационных и технических мероприятий, реализуемых собственниками помещений (квартир), а также лицами, осуществляющими управление объектом кондоминиума, для обслуживания и ремонта общего имущества жилого дома (жилого здания), проводимых в целях предупреждения преждевременного износа несущих конструкций жилого дома (жилого здания);
      16) многодетная семья - семья, имеющая четырех и более совместно проживающих (включая временно отсутствующих) несовершеннолетних детей;
      17) переоборудование - изменение помещения (помещений), связанное с изменением его функционального назначения, полной или частичной заменой внутренней системы технологического и (или) инженерного оборудования, необходимого для жизнеобеспечения и эксплуатации;
      18) перепланировка - изменение планировки помещения (помещений), сопряженное с изменением границ этого помещения (этих помещений);
      19) поднаниматель - сторона в договоре поднайма жилища, получающая в постоянное или временное владение и пользование жилище или часть его от нанимателя (арендатора);
      20) служебное жилище - жилище с особым правовым режимом, предназначенное для заселения гражданами на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений;
      21) жилище, приравненное к служебному, - жилище, предоставляемое из государственного жилищного фонда государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим и лицам, занимающим государственные выборные должности;
      22) государственный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности государству и находящиеся в ведении местных исполнительных органов (государственный коммунальный жилищный фонд) либо в ведении государственного предприятия (жилищный фонд государственного предприятия);
      23) оралманы - иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами и прибывшие в Казахстан в целях постоянного проживания;
      24) общее имущество - части объекта кондоминиума (подъезды, лестницы, лифты, крыши, чердаки, подвалы, внеквартирные либо общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок, включая элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности;
      25) малоимущие - лица, имеющие совокупный месячный доход на каждого члена семьи за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда ниже прожиточного минимума, установленного для этих целей законодательством Республики Казахстан;
      26) неполная семья - семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один из родителей, в том числе разведенный, вдовый;
      27) нежилое помещение - отдельное помещение, используемое для иных, чем постоянное проживание, целей (магазин, кафе, мастерская, контора и тому подобное), за исключением частей жилого дома (жилого здания), являющихся общим имуществом;
      28) жилище - отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям;
      29) наем (аренда) жилища - предоставление жилища или части его нанимателю (арендатору) в постоянное или временное владение и пользование за плату;
      30) договор найма (аренды) жилища - договор, в соответствии с которым наймодателем (арендодателем) предоставляется постоянное или временное право владения и пользования жилищем либо частью его нанимателю (арендатору);
      31) приватизация жилища - приобретение гражданами в собственность занимаемых ими жилых помещений в домах государственного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      32) договор поднайма жилища - договор сторон, в соответствии с которым нанимателем предоставляется постоянное или временное право владения и пользования жилищем либо частью его поднанимателю;
      33) общая площадь жилища - сумма полезной площади жилища и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов в соответствии с нормативно-техническими актами;
      34) стоимость жилища - рыночная стоимость жилища, определяемая на день совершения сделки;
      35) полезная площадь жилища - сумма жилой и нежилой площадей жилища;
      36) жилая площадь жилища - сумма площадей жилых комнат (спальни, гостиной, детской, домашнего кабинета и тому подобных) в жилище (квартире), исчисляемая в квадратных метрах;
      37) нежилая площадь жилища - сумма площадей внутренних подсобных помещений (кухни, ванной комнаты, туалета, прихожей, коридора, квартирной кладовой и тому подобных) в жилище (квартире), исчисляемая в квадратных метрах;
      38) реквизиция жилища - принудительное изъятие жилища у собственника в условиях чрезвычайных ситуаций по решению государственных органов в порядке, установленном законодательными актами, с выплатой стоимости изъятого жилища либо иными видами возмещения, не противоречащими законодательным актам Республики Казахстан;
      39) жилой дом (жилое здание) - строение, состоящее в основном из жилых помещений, а также нежилых помещений и иных частей, являющихся общим имуществом;
      40) расходы на содержание жилого дома (жилого здания) - обязательная сумма расходов собственников помещений (квартир) посредством ежемесячных взносов, установленных решением общего собрания, на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума, содержание земельного участка, расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета потребления коммунальных услуг, расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также взносы на накопление денег на предстоящий в будущем капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его видов;
      41) общая площадь жилого дома (жилого здания) - сумма полезных площадей всех жилых помещений и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом;
      42) жилое помещение (квартира) - отдельное помещение, предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища;
      43) жилищный кооператив (жилищно-строительный кооператив) - некоммерческое объединение граждан с целью приобретения (строительства) и эксплуатации жилого дома, в котором право собственности на жилой дом принадлежит кооперативу, а граждане - члены кооператива обладают правом владения и пользования закрепленными за ними помещениями, в отдельных случаях - правом распоряжения в установленном порядке и участвуют в расходах на содержание жилого дома;
      44) жилищный фонд - находящиеся на территории Республики Казахстан жилища всех форм собственности;
      45) временные жильцы - граждане, которым нанимателем (собственником жилища, членом жилищного кооператива) предоставлено право временного проживания в жилище без взимания с них платы за пользование жилищем;
      46) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере жилищных отношений;
      47) помещение - отдельное внутреннее пространство в жилом доме (жилом здании). Границами каждого помещения являются внутренние неотделанные поверхности стен, пола и потолка (междуэтажных перекрытий) помещения, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или соглашением между собственниками;
      48) кооператив собственников помещений (квартир) - некоммерческая организация, создаваемая собственниками помещений (квартир) для совместного управления общей долевой собственностью участников одного (нескольких) кондоминиума (кондоминиумов);
      49) член кооператива собственников помещений (квартир) - собственник помещения (квартиры) в объекте кондоминиума, являющийся учредителем кооператива собственников помещений (квартир) или принятый в члены кооператива собственников помещений (квартир) на основании поданного заявления;
      50) общее имущество ограниченного пользования - передаваемые в установленном порядке в пользование отдельные части общего имущества отдельному собственнику (собственникам).»;
      3) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
      «1. Жилищный фонд Республики Казахстан включает частный и государственный жилищные фонды.»;
      4) часть третью пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «При изменении (переоборудовании, перепланировке) помещений (квартир) обязательное письменное согласие не менее двух третей от общего числа собственников помещений (квартир) жилого дома требуется в следующих случаях:
      изменения затрагивают несущие конструкции;
      изменения затрагивают общее имущество.
      В случае, когда вышеперечисленные изменения затрагивают интересы только собственников других помещений (частей дома), смежных с изменяемыми помещениями (частями дома), требуется получение письменного согласия только указанных лиц.»;
      5) заголовок и текст статьи 6 после слова «фондом» дополнить словами «и объектом кондоминиума»;
      6) дополнить главой 1-1 следующего содержания:
      «Глава 1-1. Государственное регулирование в сфере жилищных отношений
      Статья 10-1. Компетенция Правительства Республики Казахстан
      Правительство Республики Казахстан:
      1) разрабатывает и реализует основные направления государственной политики и государственные программы в сфере жилищных отношений;
      2) утверждает правила содержания жилищного фонда;
      3) утверждает правила предоставления жилищной помощи;
      4) утверждает типовые договоры сотрудничества между органом управления объектом кондоминиума и субъектами рынка, поставляющими коммунальные услуги конечным потребителям, по представлению уполномоченного органа в сфере жилищных отношений;
      5) утверждает правила предоставления отдельных видов коммунальных услуг;
      6) определяет единый порядок осуществления государственного учета жилищного фонда Республики Казахстан.

      Статья 10-2. Компетенция уполномоченного органа
      Уполномоченный орган:
      1) осуществляет реализацию государственной политики в сфере жилищных отношений;
      2) разрабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан правила содержания жилищного фонда, правила предоставления жилищной помощи, а также типовые договоры сотрудничества между органом управления объектом кондоминиума и субъектами рынка, поставляющими коммунальные услуги конечным потребителям;
      3) разрабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан, а также реализует программы в сфере жилищных отношений и предложения по дальнейшему совершенствованию государственной политики;
      4) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, нормативно-техническую документацию в сфере жилищных отношений;
      5) взаимодействует с другими государственными органами и общественными объединениями в сфере жилищных отношений;
      6) оказывает информационно-методическую помощь по вопросам применения жилищного законодательства Республики Казахстан;
      7) осуществляет мониторинг состояния жилищного фонда;
      8) осуществляет руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений;
      9) разрабатывает, утверждает типовую форму протокола собрания собственников помещений (квартир) и листа голосования при проведении письменного опроса собственников помещений (квартир), отчета по управлению объектом кондоминиума.

      Статья 10-3. Компетенция органов местного государственного
                   управления области (города республиканского
                   значения, столицы)
      1. Местные представительные органы области (города республиканского значения, столицы) утверждают программы развития жилищно-коммунальной сферы.
      2. Местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы):
      1) разрабатывают и представляют на утверждение в соответствующие местные представительные органы программы развития жилищно-коммунальной сферы, обеспечивают их реализацию;
      2) осуществляют государственный контроль за соблюдением жилищного законодательства Республики Казахстан;
      3) организуют работу жилищной инспекции на подведомственной им территории по контролю деятельности органов управления объекта кондоминиума по сохранению и надлежащей эксплуатации жилищного фонда;
      4) принимают меры по содержанию земель общего пользования, не включенных в состав кондоминиумов, за счет средств местных бюджетов.

      Статья 10-4. Компетенция органов местного государственного
                   управления районов (городов областного значения)
      1. Местные представительные органы районов (городов областного значения) утверждают программы развития жилищно-коммунальной сферы.
      2. Местные исполнительные органы районов (городов областного значения):
      1) разрабатывают и представляют на утверждение в соответствующие местные представительные органы программы развития жилищно-коммунальной сферы, обеспечивают их реализацию;
      2) обеспечивают организацию мероприятий на подведомственной им территории по сохранению и надлежащей эксплуатации жилищного фонда;
      3) осуществляют государственный контроль за соблюдением жилищного законодательства Республики Казахстан;
      4) организуют работу жилищной инспекции на подведомственной им территории по контролю деятельности органов управления объектом кондоминиума по сохранению и надлежащей эксплуатации жилищного фонда;
      5) принимают меры по оказанию жилищной помощи за счет средств местных бюджетов;
      6) обеспечивают возмещение расходов по изготовлению технических паспортов на объект кондоминиума в случаях, предусмотренных пунктом 2-2 статьи 32 настоящего Закона, за счет средств местных бюджетов.»;
      7) в пункте 3 статьи 11 слова «законодательством Республики Казахстан о собственности» заменить словами «гражданским законодательством Республики Казахстан»;
      8) в статье 31 :
      в пункте 1:
      слова «особая форма собственности -» исключить;
      после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 2:
      часть первую после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      части вторую и третью изложить в следующей редакции:
      «Общее имущество объекта кондоминиума принадлежит собственникам помещений (квартир) на праве общей долевой собственности.
      Земельный участок при жилом доме (жилом здании) принадлежит собственникам помещений (квартир) на праве общей долевой собственности или на праве общего землепользования.»;
      в пункте 4 слова «объекту кондоминиума» заменить словами «жилому дому (жилому зданию)»;
      пункт 6 после слова «помещения» дополнить словом «(квартиры)»;
      дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      «8. Орган управления объектом кондоминиума обязан открывать на каждый объект кондоминиума текущий счет в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на содержание и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума.
      Орган управления объектом кондоминиума вправе открыть на каждый объект кондоминиума сберегательный счет в банке второго уровня для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума.
      Непосредственное совместное управление всеми собственниками объекта кондоминиума может осуществляться без открытия счетов в банках второго уровня.
      В случае управления объектом кондоминиума без образования юридического лица открытие банковских счетов осуществляется уполномоченным физическим лицом на основании нотариально удостоверенной доверенности и (или) иного документа, в соответствии с которыми данное физическое лицо уполномочено на открытие и ведение банковских счетов. Уполномоченное физическое лицо открывает текущий и сберегательный счета для управления объектом кондоминиума только в целях, установленных настоящим пунктом.
      Орган управления объектом кондоминиума, уполномоченное физическое лицо предоставляют по требованию собственников объекта кондоминиума информацию о движении денег по банковскому счету, средств на содержание жилого дома (жилого здания).»;
      9) статью 32 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
      «2-2. При регистрации кондоминиума изготовление технического паспорта на объект кондоминиума производится за счет средств местных бюджетов.»;
      10) в статье 34 :
      заголовок и пункт 1 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 2:
      часть первую после слова «помещения» дополнить словом «(квартиры)»;
      часть вторую исключить;
      в пункте 4:
      в части первой:
      после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      слова «либо решением органа управления объектом кондоминиума» исключить;
      часть вторую после слова «помещения» дополнить словом «(квартиры)»;
      11) в статье 35 :
      заголовок и пункт 1 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      пункт 2 после слов «собственники помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      пункт 3 после слова «помещения» дополнить словом «(квартиры)»;
      12) пункт 2 статьи 36 исключить;
      13) часть вторую пункта 3 статьи 37 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      «Исключением являются вопросы, касающиеся использования общего имущества.»;
      14) часть первую статьи 38 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      15) часть первую статьи 39 после слова «помещения» дополнить словом «(квартиры)»;
      16) в пункте 3 статьи 41 слова «или органа» заменить словами «и органа»;
      17) дополнить главой 6-1 следующего содержания:
      «Глава 6-1. Государственный контроль за соблюдением правил содержания жилищного фонда
      Статья 41-1. Государственный контроль за соблюдением правил
                   содержания жилищного фонда
      1. Государственный контроль за соблюдением правил содержания жилищного фонда осуществляется местным исполнительным органом посредством проведения проверок должностными лицами жилищной инспекции местных исполнительных органов (далее - жилищная инспекция) общего имущества участников кондоминиума.
      Проверка подразделяется на следующие виды:
      1) плановая - не чаще одного раза в год в соответствии с планом проверок местного исполнительного органа;
      2) внеплановая - назначаемая в связи с аварийными случаями или при иных чрезвычайных обстоятельствах, создающих угрозу здоровью или жизни человеку, по жалобам и обращениям физических и юридических лиц.
      О начале плановой проверки жилищная инспекция обязана известить орган управления объектом кондоминиума за четырнадцать календарных дней.
      2. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки общего имущества участников кондоминиума (далее - акт о назначении проверки).
      В акте о назначении проверки указываются:
      1) номер и дата акта;
      2) наименование государственного органа;
      3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц) жилищной инспекции, уполномоченного на проведение проверки;
      4) сведения о проверяемом объекте;
      5) предмет назначенной проверки;
      6) дата начала и окончания проверки;
      7) проверяемый период;
      8) правовые основания проведения проверки;
      9) подпись должностного лица жилищной инспекции, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа.
      3. Акт о назначении проверки в обязательном порядке регистрируется в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов (далее - орган по правовой статистике), в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      4. Должностные лица жилищной инспекции, прибывшие для про верки, обязаны предъявить:
      1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в органе по правовой статистике;
      2) служебное удостоверение;
      3) план проверки.
      5. Началом проведения проверки считается дата вручения органу управления объектом кондоминиума акта о назначении проверки.
      6. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования доступу должностного лица жилищной инспекции, осуществляющего проверку, в проверяемый объект составляется протокол. Протокол подписывается должностным лицом жилищной инспекции и лицом, которое отказалось принять акт о назначении проверки или воспрепятствовало доступу должностного лица жилищной инспекции.
      Уполномоченное лицо органа управления объектом кондоминиума вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки.
      7. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами) жилищной инспекции, которое указано в акте о назначении проверки.
      8. Срок проведения проверки не может превышать тридцать календарных дней, в исключительных случаях при необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на тридцать календарных дней.
      В случае продления сроков проверки государственный орган в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении проверки с регистрацией в органе по правовой статистике, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.
      На основании одного акта о назначении проверки может проводиться только одна проверка.
      9. По результатам проверки должностным лицом жилищной инспекции, осуществляющим проверку, составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах.
      В акте о результатах проверки указываются:
      1) дата, время и место составления акта;
      2) наименование государственного органа, проводившего проверку;
      3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;
      4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц) жилищной инспекции, проводившего проверку;
      5) сведения о проверяемом объекте;
      6) дата, место и период проведения проверки;
      7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;
      8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки уполномоченного лица органа управления объектом кондоминиума, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;
      9) подпись должностного лица (лиц) жилищной инспекции, проводившего проверку.
      10. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки уполномоченное лицо органа управления объектом кондоминиума излагает их в письменном виде.
      Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка.
      11. Один экземпляр акта о результатах проверки вручается уполномоченному лицу органа управления объектом кондоминиума.
      12) Завершением срока проверки считается день вручения уполномоченному лицу органа управления объектом кондоминиума акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.
      13. В случае выявления в ходе проверки фактов нарушения правил содержания жилищного фонда органом управления объектом кондоминиума должностным лицом жилищной инспекции выносится предписание об устранении выявленных нарушений.
      Предписания обязательны для исполнения в указанные в нем сроки.
      Предписания могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Статья 41-2. Полномочия должностных лиц жилищной инспекции,
                   осуществляющих государственный контроль за
                   соблюдением правил содержания жилищного фонда
      1. Жилищная инспекция осуществляет полномочия по:
      1) организации технического обследования общего имущества объекта кондоминиума;
      2) определению перечня и очередности проведения отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
      3) согласованию сметы расходов на проведение отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, представленной органом управления объекта кондоминиума, финансируемых с участием жилищной помощи;
      4) принятию участия в комиссиях по приемке выполненных работ по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.
      2. В полномочия жилищной инспекции входят и иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан.
      3. Должностные лица жилищной инспекции имеют право:
      1) при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать проверяемый объект во время проведения проверки;
      2) при проведении проверки запрашивать любую необходимую информацию, знакомиться с оригиналами документов, относящихся к предмету проверки.
      4. Должностные лица жилищной инспекции обязаны:
      1) проводить проверки в соответствии с законами Республики Казахстан;
      2) не препятствовать установленному режиму работы проверяемого объекта в период проведения проверки;
      3) обеспечивать сохранность полученных документов и сведений, полученных в результате проведения проверки;
      4) составлять акты о нарушениях правил содержания жилищного фонда;
      5) выносить обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений правил содержания жилищного фонда.
      5. Действия (бездействие) жилищной инспекции могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      18) в статье 42 :
      в пункте 2:
      в подпункте 1) слово «четырех» заменить словом «двадцати»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) управление объектом кондоминиума третьими (сторонними) лицами: выборными или наемными физическими лицами - управляющими жилыми домами (менеджерами) или юридическими лицами;»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Сроки и объем правомочий по управлению объектом кондоминиума, передаваемых собственниками помещений (квартир) физическому или юридическому лицу, определяются договором управления объектом кондоминиума.»;
      пункт 7 после слов «отдельный кооператив» дополнить словами «, перейти в другой кооператив»;
      дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
      «8. Отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией кооперативов собственников помещений (квартир), контролем за их деятельностью, регулируются настоящим Законом.
      9. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, осуществляющими управление объектом кондоминиума, а также отдельными собственниками помещений (квартир), не исполняющими или исполняющими ненадлежащим образом обязанностей по содержанию и эксплуатации общего имущества жилого дома (жилого здания), причинены убытки собственникам помещений (квартир), данные лица обязаны возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.»;
      19) главу 7 дополнить статьями 42-1 и 42-2 следующего содержания:
      «Статья 42-1. Собрание собственников помещений (квартир)
      1. На собраниях собственников помещений (квартир) рассматриваются и принимаются решения по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума.
      Решение собрания собственников помещений (квартир) оформляется протоколом.
      2. Обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещения (квартир) требуют следующие вопросы:
      1) связанные с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума;
      2) утверждения размеров взносов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума в случае, если управление объектом кондоминиума осуществляется выборными (наемными) физическими или юридическими лицами;
      3) принятия решения о заключении, об изменении или о расторжении договора управления объектом кондоминиума;
      4) внесения изменений в правовой кадастр в органах юстиции;
      5) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) жилого дома (жилого здания).
      3. Для выбора формы управления объектом кондоминиума собрание может организовать инициативную группу.
      Собрание проводится по инициативе органа управления объектом кондоминиума, а также по требованию не менее десятой части собственников помещений (квартир). Местные исполнительные органы вправе инициировать проведение собрания собственников помещений (квартир).
      Инициаторы собрания собственников помещений (квартир) уведомляют не менее чем за десять дней всех собственников помещений (квартир) о дате, месте и повестке предстоящего собрания.
      4. Собственники помещений (квартир) до проведения собрания имеют право ознакомиться у его инициаторов с материалами,  необходимыми для принятия решений.
      5. Собрание собственников помещений (квартир) правомочно при наличии не менее двух третей от общего числа собственников помещений (квартир). Каждый собственник помещения (квартиры) при голосовании имеет один голос. Если собственнику помещения (квартиры) принадлежит несколько помещений (квартир), он имеет соответствующее количество голосов.
      Для ведения собрания избираются председатель и секретарь.
      6. Решение собрания принимается открытым или закрытым голосованием большинством голосов от общего числа собственников помещений (квартир).
      7. В случае отсутствия кворума голосование проводится путем письменного опроса в соответствии со статьей 42-2 настоящего Закона.
      8. В протоколе собрания собственников помещений (квартир) указываются:
      1) местонахождение объекта кондоминиума;
      2) дата, время проведения собрания;
      3) общее количество собственников помещений (квартир);
      4) количество присутствующих на собрании собственников помещений (квартир);
      5) председатель и секретарь собрания;
      6) повестка дня собрания;
      7) лица, выступившие на собрании;
      8) форма и итоги голосования;
      9) решение, принятое собранием.
      Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилагается лист регистрации собственников помещений (квартир), участвовавших на собрании, с указанием их фамилий, имен, отчеств, номеров помещений (квартир).
      9. Принятое решение является обязательным для всех собственников помещений (квартир) и является документом для рассмотрения спорных и иных вопросов в судах и других государственных учреждениях как волеизъявление собственников помещений (квартир), а также служит основанием для расчета жилищной помощи.

      Статья 42-2. Проведение письменного опроса
      1. Письменный опрос проводится при невозможности обеспечить кворум при проведении общего собрания собственников помещений (квартир).
      2. Каждый собственник помещения (квартиры) имеет при проведении письменного опроса один голос. Если собственнику помещения (квартиры) принадлежит несколько помещений (квартир), то он имеет соответствующее количество голосов.
      3. Для организации проведения письменного опроса назначаются ответственные лица из числа собственников помещений (квартир).
      4. Каждый лист голосования должен содержать порядковый номер, вопросы, внесенные для обсуждения, адрес, фамилию, имя, отчество собственника помещения (квартиры), место для подписи, подпись руководителя органа управления объектом кондоминиума.
      5. Лист голосования по вопросам, вынесенным на проведение письменного опроса, доводится до каждого собственника помещения (квартиры).
      6. Письменный опрос считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие не менее двух третей собственников помещений (квартир).
      7. Итоги голосования подводятся на собрании собственников помещений (квартир). Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины собственников помещений (квартир).
      8. В протоколе по итогам письменного опроса приводятся сводные данные по листам голосования. Листы голосования являются обязательным приложением к протоколу и хранятся совместно.
      9. Решение, принятое путем письменного опроса, является обязательным для всех собственников помещений (квартир).»;
      20) в статье 43 :
      заголовок после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 1 слова «рядом расположенных» исключить;
      пункт 3 после слова «помещения» дополнить словом «(квартиры)»;
      пункт 4 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 5:
      часть первую после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      части вторую и третью изложить в следующей редакции:
      «О созыве повторного собрания и проведении письменного опроса собственники помещений (квартир) извещаются не менее чем за десять календарных дней до намеченного дня созыва. Письменный опрос мнения более двух третей собственников помещений (квартир) по вопросам повестки дня проводится органом управления объектом кондоминиума или инициаторами создания кооператива собственников помещений (квартир) до повторного собрания.
      Повторное собрание признается состоявшимся независимо от числа его участников. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь. Результаты письменного опроса включаются в протокол повторного собрания.»;
      в части первой пункта 6 слово «соразмерное» заменить словом «соответствующее»;
      21) в статье 44 :
      заголовок и текст после слов «регистрация», «регистрации» дополнить соответственно словами «и перерегистрация», «и перерегистрации»;
      в пункте 2:
      после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      подпункт 2) дополнить словами «или протокол с листами голосования по итогам письменного опроса»;
      пункт 3 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. В случае представления неполного пакета документов, а также по иным основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан, срок государственной регистрации и перерегистрации прерывается.»;
      в пункте 5:
      подпункт 2) исключить;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) о мотивированном отказе в регистрации кооператива.»;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. В регистрации кооператива собственников помещений (квартир) должно быть отказано в случае нарушения установленного законами Республики Казахстан порядка образования юридического лица или несоответствия его учредительных документов требованиям законодательных актов Республики Казахстан.»;
      22) заголовок статьи 45 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      23) в статье 46 :
      заголовок после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 1 слова «статьями 42 и 108 Гражданского кодекса Республики Казахстан» заменить словами «законами Республики Казахстан»;
      пункт 2 после слова «законодательству» дополнить словами «Республики Казахстан»;
      24) в статье 47 :
      заголовок после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 1:
      часть первую дополнить словами «или принимать участие в письменном опросе»;
      в части второй:
      в подпункте 1) слова «в государственный акт о регистрации объекта кондоминиума, а также» исключить;
      подпункт 2) после слова «избрание» дополнить словами «и освобождение»;
      подпункт 4) после слов «доходов и расходов» дополнить словами «, а также внесение в них изменений и дополнений»;
      подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      «9) ликвидация или реорганизация кооператива собственников помещений (квартир).»;
      пункт 8 дополнить словами «или участвовавших в письменном опросе»;
      25) в статье 48 :
      заголовок и пункт 1 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 2:
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) представление по требованию собственников помещений (квартир) отчета по использованию денег по объекту кондоминиума с периодичностью не реже одного раза за квартал;»;
      подпункт 7) дополнить словами «или письменного опроса»;
      26) в статье 49 :
      заголовок после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      в пункте 1:
      слово «вправе» заменить словом «обязана»;
      слово «любого» заменить словом «каждого»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности кооператива собственников помещений (квартир) доводится до сведения собственников помещений (квартир) на общем собрании собственников помещений (квартир).»;
      27) в статье 50 :
      заголовок после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Собственники помещений (квартир) обязаны участвовать в общих расходах по содержанию и использованию общего имущества соразмерно их доле. Расходы на содержание жилого дома (жилого здания) производятся ежемесячно, если уставом кооператива не предусмотрено иное.
      Дополнительные расходы, не относящиеся к расходам на содержание жилого дома (жилого здания), не могут возлагаться на собственников помещений (квартир) без их согласия.»;
      часть вторую пункта 2 и часть вторую пункта 4 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      28) главу 7 дополнить статьями 50-1 и 50-2 следующего содержания:
      «Статья 50-1. Права кооперативов собственников помещений
                    (квартир)
      1. Кооперативы собственников помещений (квартир) имеют право:
      1) объединяться на добровольной основе в ассоциации (союзы) в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
      2) вносить предложения по разработке нормативных правовых актов или передавать на рассмотрение уполномоченного органа инициативные проекты таких актов;
      3) вносить в уполномоченный орган предложения по совершенствованию жилищно-коммунальных отношений;
      4) обращаться с иском в защиту прав собственников помещений (квартир) в суды Республики Казахстан;
      5) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      Статья 50-2. Отчет по управлению объектом кондоминиума
      Расходы, связанные с использованием общего имущества, должны быть отражены в отчете по управлению объектом кондоминиума, который представляется собственникам помещений (квартир) каждый квартал в письменной форме в первую декаду месяца, следующего за отчетным периодом.»;
      29) заголовок и пункт 1 статьи 51 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      30) в части первой пункта 3 статьи 57 слова «для регистрации недвижимости» заменить словами «законодательством Республики Казахстан»;
      31) заголовок статьи 66 после слова «помещений» дополнить словом «(квартир)»;
      32) в подпункте 6) статьи 68 слова «дети-сироты, не достигшие двадцати лет» заменить словами «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати трех лет»;
      33) в абзаце первом статьи 72 слова «может быть отказано» заменить словом «отказывается»;
      34) заголовок главы 12 после слов «жилищном фонде,» дополнить словами «содержания жилого дома (жилого здания),»;
      35) в статье 97 :
      заголовок после слов «жилищном фонде, за» дополнить словами «содержание жилого дома (жилого здания),»;
      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «Государство принимает меры по оказанию жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) на оплату:
      капитального ремонта и (или) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума семьям (гражданам), проживающим в приватизированных жилых помещениях (квартирах) или являющимся нанимателями (поднанимателями) жилых помещений (квартир) в государственном жилищном фонде;
      потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к городской сети телекоммуникаций, семьям (гражданам), являющимся собственниками или нанимателями (поднанимателями) жилища;
      арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.
      Жилищная помощь оказывается по предъявленным поставщиками счетам на оплату коммунальных услуг на содержание, капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума согласно смете, определяющей размер ежемесячных и целевых взносов на содержание, капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за счет бюджетных средств лицам, постоянно проживающим в данной местности. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) на основании правил предоставления жилищной помощи, утвержденных Правительством Республики Казахстан.»;
      36) пункт 2 статьи 109 исключить.

      2. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст.45; № 13, ст.87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129):
       статью 7 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      «8-1) заключать в соответствии с типовыми договорами сотрудничества, утвержденными Правительством Республики Казахстан, договоры сотрудничества с органом управления объектом кондоминиума на каждый вид предоставляемых им регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ);».

      3. В Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18, 21; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам товарных бирж», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» 8 мая 2009 г. и «Казахстанская правда» 9 мая 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан»» 8 мая 2009 г. и «Казахстанская правда» 9 мая 2009 г.):
       приложение к указанному Закону дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      «6-1. Государственный орган в сфере жилищных отношений:
      контроль за соблюдением жилищного законодательства Республики Казахстан.».

       Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

       Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев