Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 шілдедегі N 167-IV Заңы

       1-бап . Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 15-16, 211-құжат; 1998 ж., N 16, 219-құжат; N 17-18, 225-құжат; 1999 ж., N 20, 721-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., N 4, 32, 33-құжаттар; N 10, 106-құжат; N 17, 155-құжат; N 23-24, 192-құжат; 2003 ж., N 15, 137-құжат; N 18, 142-құжат; 2004 ж., N 5, 22-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139-құжат; 2005 ж., N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 21-22, 87-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат; N 3, 22-құжат, N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 12, 72-құжат; N 15, 92-құжат; 2007 ж., N 1, 2-құжат; N 4, 33-құжат; N 5-6, 40-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 17, 140-құжат; 2008 ж., N 12, 48-құжат; N 13-14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 126-құжат; 2009 ж., N 6-7, 32-құжат):
      213-бапта:
      тақырыптағы "Шетел" деген сөз "Ұлттық және шетел" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші абзацтағы "Ұйым басшысының Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті банкіндегі шоттарға міндетті түрде аударылуға жататын" деген сөздер "Ұйым басшысының немесе жеке кәсіпкердің Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті банкіндегі шоттарға міндетті түрде аударылуға жататын ұлттық және" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "он мыңнан жиырма мыңға дейін айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не үш жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";
      Ескертуден "шетел валютасындағы қаражат сомасы бес" деген сөздер "ұлттық және шетел валютасындағы қаражат сомасы он" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік  құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 72, 77-құжаттар; N 13, 85, 86-құжаттар; N 15, 92, 95-құжаттар; N 16, 98, 102-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж., N 1, 4-құжат; N 2, 16, 18-құжаттар; N 3, 20, 23-құжаттар; N 4, 28, 33-құжаттар; N 5-6, 40-құжат; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 12, 88-құжат; N 13, 99-құжат; N 15, 106-құжат; N 16, 131-құжат; N 17, 136, 139, 140-құжаттар; N 18, 143, 144-құжаттар; N 19, 146, 147-құжаттар; N 20, 152-құжат; N 24, 180-құжат; 2008 ж., N 6-7, 27-құжат; N 12, 48, 51-құжаттар; N 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; N 15-16, 62-құжат; N 20, 88-құжат; N 21, 97-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., N 2-3, 7, 21-құжаттар; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тауар биржалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 187-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "187-бап. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялауды
                қамтамасыз етпеу

      Уәкілетті банктердегі банк шоттарына:
      тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) экспортынан ұлттық және шетел валютасындағы түсімдерді;
      резиденттің тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) импорты бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін резидент еместің пайдасына аударған, резидент еместің міндеттемелерді орындамауына немесе толық орындамауына байланысты қайтарылуға жататын ұлттық және шетел валютасын есептемеу түрінде жасалған ұлттық және шетел валютасын репатриациялауды қамтамасыз етпеу, -
      жеке тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға - есептелмеген ұлттық және шетел валютасы сомасының жиырма проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапта көзделген құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін жауаптылық репатриациялау мерзімі аяқталғаннан кейін есептелмеген ұлттық және шетел валютасының сомасы елу мың АҚШ долларына балама сомадан асып кеткен және егер осы іс-әрекеттерде (әрекетсіздікте) қылмыстың жазаланатын әрекет белгілері болмаған жағдайларда туындайды.";

      2) 188-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "3. Уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын сатып алу бағамының теңгеге сату бағамынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ауытқу шегін сақтамауы, -
      лауазымды тұлғаларға - бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - екі жүз, ipi кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға - бес жүз айлық есептің көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      3) мынадай мазмұндағы 188-1-баппен толықтырылсын:

      "188-1-бап. Арнайы валюта режимін бұзу

      Арнайы валюта режимін:
      валюталық операцияны жүргізуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің арнайы рұқсатын алу талабын орындамау;
      резиденттер алған шетел валютасын міндетті түрде сату талабын орындамау;
      шетел банктеріндегі шоттарды пайдалану;
      валюталық операцияларды жүргізу тәртібіне қойылатын талаптарды орындамау;
      Қазақстан Республикасының Президенті енгізген өзге де уақытша валюталық шектеулерді сақтамау бөлігінде бұзу, -
      жеке және заңды тұлғаларға арнайы валюта режимін бұза отырып жүргізген операция сомасының жүз проценті мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      4) 572-баптың бірінші бөлігіндегі "188 (бірінші бөлігінде)," деген сөздер "188 (бірінші және үшінші бөліктерінде), 188-1," деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Салық кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., N 2-3, 16, 18-құжаттар):

      1) мазмұнында:
      39-баптың тақырыбы "тұлға" деген сөзден кейін "қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен" деген сөздермен толықтырылсын;
      40-баптың тақырыбындағы "орындау ерекшеліктері" деген сөздер "орындауы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 39-бапта :
      тақырыбы "тұлға" деген сөзден кейін "қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен" деген сөздермен толықтырылсын;
      1 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Заңды тұлға қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылу туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы орналасқан жері бойынша салық органына жазбаша хабарлайды.
      Тапсыру актісі немесе бөліну балансы бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға сонымен бір мезгілде орналасқан жері бойынша салық органына:
      1) таратудың салық есептілігін;
      2) қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебіне қойылғаны туралы куәлікті немесе ол жоғалған немесе бүлінген кезде қағаз жеткізгіштегі түсініктемені (қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда) табыс етеді.
      Таратудың салық есептілігі қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға салық төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылатын салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер түрлері, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша осындай есептілікті тапсыру міндетті туындаған салық кезеңі басталған сәттен бастап оны салық органына табыс ету күніне дейінгі кезең үшін жасалады.";
      "5. Қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға уәкілетті мемлекеттік орган аталған тұлғаны Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінен шығарып тасталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өзінің орналасқан жері бойынша салық органына сонымен бір мезгілде уәкілетті мемлекеттік органның заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру туралы бұйрығының көшірмесін табыс етеді.";
      6-тармақтың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацта "көрсетілген құжаттарды" деген сөздер "көрсетілген құжатты" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақша алып тасталсын;
      4) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) бөлініп шығу - жаңадан туындаған заңды тұлғаны бөліп шығарған заңды тұлғаның жеке шоты бойынша сальдоны жаңадан туындаған заңды тұлғаның орналасқан жері бойынша бөліну балансы негізінде береді.";

      3) 40-бапта :
      тақырыбындағы "орындау ерекшеліктері" деген сөздер "орындауы" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Заңды тұлға бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы орналасқан жері бойынша салық органына жазбаша түрде хабарлайды.
      Заңды тұлға бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде бөліну балансы бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде орналасқан жері бойынша салық органына сонымен бір мезгілде:
      1) құжаттық тексеру жүргізу туралы салықтық өтінішті;
      2) таратудың салық есептілігін;
      3) қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебіне қойылғаны туралы куәлікті немесе ол жоғалған немесе бүлінген кезде қағаз жеткізгіштегі түсініктемені (қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда) табыс етеді.";
      "5. Бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде құжаттық тексеру аяқталғаннан кейін қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға өзінің орналасқан жері бойынша салық органына сонымен бір мезгілде:
      1) бөліну балансын;
      2) банктің және (немесе) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банктегі бар шоттарының жабылғаны туралы анықтамасын табыс етеді.
      Егер қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада бюджетке артық төленген салықтар, төлемдер мен өсімпұлдар сомалары болса, аталған сомалар осы Кодекстің 599-бабында белгіленген тәртіппен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның салық берешегін өтеу есебіне жатқызылады.
      Егер қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада бюджетке қате төленген салықтар, төлемдер мен өсімпұлдар сомалары болса, онда аталған сомалар осы Кодекстің 601-бабында белгіленген тәртіппен есебіне жатқызылады.
      Қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада салық берешегі жоқ болса, онда:
      1) бюджетке қате төленген салықтар және басқа да міндетті төлемдер сомалары осы Кодекстің 601-бабында белгіленген тәртіппен ол (олар) қайта ұйымдастыру кезінде алған мүліктегі үлесіне барабар оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) қайтарылуға жатады;
      2) бюджетке артық төленген салықтар, төлемдер мен өсімпұлдар сомалары осы Кодекстің 602-бабында белгіленген тәртіппен ол (олар) қайта ұйымдастыру кезінде алған мүліктегі үлесіне барабар оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) қайтарылуға жатады;
      3) бюджетке төленген басқа да міндетті төлемдер сомалары осы Кодекстің 606-бабында белгіленген тәртіппен ол (олар) қайта ұйымдастыру кезінде алған мүліктегі үлесіне барабар оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) қайтарылуға жатады.
      Қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі болмаған жағдайда, осы тармақта көрсетілген құжаттарды құжаттық тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.";
      мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
      "6. Қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға осы баптың 5-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды табыс еткеннен және салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерін өтегеннен кейін салық органы осы тұлғаға осы Кодексте белгіленген тәртіппен және мерзімде салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екені туралы анықтама беруге міндетті.
      Салық органы қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаға салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екені туралы осы тармақта көзделген анықтаманы берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы Кодекстің 595-бабына сәйкес бөліну балансы негізінде жаңадан туындаған заңды тұлғалардың орналасқан жері бойынша салық органына бөлінген заңды тұлғаның жеке есепшоттары бойынша сальдоны береді.
      7. Заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы осы заңды тұлғаның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) оның салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгертуге негіз болып табылмайды.";

      4) 43-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "түсініктемені табыс етеді" деген сөздер "түсініктемені;" деген сөзбен ауыстырылып, осы тармақ мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4) қосылған құн салығы бойынша тіркелу есебіне қойылғаны жеткізгіштегі түсініктемені (қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда);
      5) дара кәсіпкердің қызметін тоқтатуы туралы ақпараттың мерзімді баспа басылымында жарияланғанын растайтын құжатты табыс етеді.";

      5) 118-бапта :
      4-тармағындағы "көрсетілген активтерді қабылдап алу-беру актісінің деректері бойынша айқындалатын құн" деген сөздер "алынған активтердің аталған активтерді қабылдап алу-беру актісінде көрсетілген баланстық құны" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Салық төлеушінің қосылу, бірігу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылуына байланысты тіркелген активтерді алу кезінде, осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, алынған активтердің беру актісінде немесе бөліну балансында көрсетілген баланстық құны осындай тіркелген активтердің бастапқы құны болып табылады.
      Қосылу жолымен құрылған, жаңадан туындаған заңды тұлғаның немесе оған басқа заңды тұлға қосылған заңды тұлғаның кіші тобының (тобының) құндық балансы осы Кодекстің 119-бабының 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес беру актісінде осындай құн көрсетілген жағдайда салықтық есепке алу деректері бойынша берілетін тіркелген активтердің құнына арттырылады.";

      6) 119-баптың 4 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Тіркелген активтерді өтеусіз беру кезінде кіші топтың (топтың) құндық балансы аталған активтерді қабылдап алу-беру актісінде көрсетілген бухгалтерлік есепке алу деректері бойынша берілген активтердің баланстық құнына азайтылады.";
      "6. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, қосу, біріктіру, бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта ұйымдастыру нәтижесінде тіркелген активтердің шығып қалуы кезінде қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның кіші тобының (тобының) құндық балансы беру актісінде немесе бөліну балансында көрсетілген, берілген активтердің баланстық құнына азайтылады.
      Қосу, біріктіру жолымен қайта ұйымдастыру кезінде салық төлеушілер салықтық есепке алу мақсаттары үшін қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаны салықтық есепке алу деректері бойынша берілетін тіркелген активтердің құнын:
      1) I топтағы тіркелген активтер бойынша - осы Кодекстің 117-бабының 3-тармағында көзделген тәртіппен есептелген, тіркелген активтердің қалдық құнын;
      2) II, III, ІV топтардағы тіркелген активтер бойынша топтың барлық тіркелген активтерін беру шартымен - осы Кодекстің 117-бабының 8-тармағында көзделген тәртіппен есептелген топтың құндық балансының шамасын беру актісінде көрсетуге құқылы.
      Қосу, біріктіру жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның кіші тобының (тобының) құндық балансы осы тармаққа сәйкес беру актісінде көрсетілген салықтық есепке алу деректері бойынша тіркелген активтердің құнына азайтылады.";

      7) 239-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Осы бапқа сәйкес салық салынатын айналым мөлшерін түзету осы баптың 2-тармағында көрсетілген жағдайлар туындаған салық кезеңінде жүргізіледі.
      Осы бапқа сәйкес қосылған құн салығын түзету сомасы өткізу айналымы жасалған күнге қолданыстағы ставка бойынша айқындалады.";

      8) 247-баптағы "басқа да міндетті төлемдердің" деген сөздер "кеден төлемдерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 258-бапта :
      4-тармақтың бірінші абзацындағы "Осы тармақта" деген сөздер "Осы баптың 1-тармағының 1) - 7) тармақшаларында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы "1) тармақшасында көрсетілгенді" деген сөздер "1) және 6) тармақшаларында көрсетілгендерді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 260-бапта :
      1-тармақ "қосылған құн салығы" деген сөздерден кейін ", осы баптың 3-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Осы Кодекстің 249-бабының 1-тармағына сәйкес өткізу жөніндегі айналымдары салық салудан босатылатын объектілер құрылысын жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеуші салық салудан босатылатын айналымдар мақсатында және басқа да мақсаттарда пайдаланылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер есебін бөлек жүргізуге міндетті.
      Сонымен бір мезгілде салық салудан босатылатын айналымдар мақсатында және басқа да мақсаттарда пайдаланылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша есепке жатқызудың барабар әдісі пайдаланылады.";

      11) 263-бапта :
      5-тармақта:
      1) тармақшадағы "цифрлық мәні бар" деген сөздер "араб цифрларымен көрсетілетін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы ", сондай-ақ осы баптың 18-тармағында көзделген жағдайларда өнім берушінің комитент немесе комиссионер мәртебесі" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "3-1) осы баптың 18-тармағында көзделген жағдайларда өнім берушінің комитент немесе комиссионер мәртебесі;";
      5) тармақшадағы "өнім берушінің" деген сөздер - "өнім беруші-қосылған құн салығын төлеушінің" деген сөздермен, "куәліктің" деген сөз "куәлігінің" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді беруші немесе алушы болып табылатын заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі:
      осы тармақтың 3), 3-1) және 4) тармақшаларының талаптарын орындау мақсатында осындай заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің деректемелерін көрсетеді;
      осы тармақтың 5) тармақшасының талаптарын орындау мақсатында өзі құрылымдық бөлімшесі болып табылатын заңды тұлғаның - қосылған құн салығын төлеушінің қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғаны туралы куәліктің нөмірін көрсетеді.";
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша салық төлеушінің мөрі болмаған жағдайларды қоспағанда, шот-фактура өнім берушінің басшысы мен бас бухгалтерінің қолдарымен, сондай-ақ салық төлеушінің мөрімен куәландырылады.
      Шот-фактура қосылған құн салығын төлеушінің шешімімен өкілеттік берілген қызметкердің қолымен куәландырылуы мүмкін.
      Қосылған құн салығын төлеушінің шешімімен шот-фактура "шот-фактуралар үшін" деген арнайы деректемесі бар оның мөрімен куәландырылуы мүмкін.
      Қосылған құн салығын төлеушінің шешімімен заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі ол жазып берген шот-фактураларды заңды тұлғаның осындай құрылымдық бөлімшесінің, оның ішінде осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген мөрімен куәландыруға құқылы.";
      мынадай мазмұндағы 19-тармақпен толықтырылсын:
      "19. Тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді беруші осы Кодекстің 265-бабында көзделген тәртіппен қосымша шот-фактураны бір мезгілде мынадай шарттарға сай болған:
      тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді беруші шот-фактураны осы бапта көзделген жағдайларда осындай шот-фактура жазып берілген күнге қолданыстағы салық ставкасы бойынша есептелген қосылған құн салығы сомасын көрсете отырып, өткізу айналымы жасалған күнінен бұрын жазып берілген;
      шот-фактура жазып берілген күнге қолданыстағы қосылған құн салығы ставкасы осындай шот-фактура бойынша өткізу айналымы жасалған күніне қолданыстағы қосылған құн салығы ставкасынан өзгеше болған кезде жазып береді.";

      12) 265-баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы "реттік" деген сөз "араб цифрларымен көрсетілетін реттік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 270-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Декларациямен бір мезгілде декларацияға қосымша болып табылатын, салық кезеңі ішінде сатып алынған және өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактуралар тізілімдері табыс етіледі. Сатып алынған және өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактуралар тізілімдерінің нысанын уәкілетті орган белгілейді.
      Шот-фактураның нөмірін көрсетуге арналған ұялардың саны электронды түрде мыналарды:
      1) есепті салық кезеңі ішінде сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін (мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар шығару құжаттары);
      2) есепті салық кезеңі ішінде өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін табыс ету кезінде шектелмейді.";

      14) 342-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Су шаруашылығы жүйесі саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің өндірген жерасты суларының көлемі бойынша осы баптың бірінші бөлігінің кестесіндегі 4-тармақта белгіленген пайдалы қазбалар өндіру салығының ставкасына 0,3 коэффициенті қолданылады.";

      15) 398-бапта :
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мүлік салығын салық салу объектілерінің орташа жылдық құнының 0,5 процент ставкасы бойынша мына салық төлеушілер:
      1) дара кәсіпкерлер;
      2) оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғалар есептейді.";
      3-тармақтың 7) тармақшасындағы "объектілерін пайдаланатын заңды тұлғалар" деген сөздер "объектілері бойынша заңды тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 399-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Салық кезеңі ішінде салық салу объектілері келіп түскен жағдайда, мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер салық салу объектілері келіп түскен айдан бастап салық кезеңінің соңына дейінгі ағымдағы салық кезеңі айларының санына көбейтілген, келіп түскен күніне бухгалтерлік есеп деректері бойынша айқындалған, келіп түскен салық салу объектілерінің бастапқы құнының 1/13-іне салық ставкасын қолдану жолымен айқындалады. Ағымдағы төлемдер көбейтілуі тиіс сома осы баптың 5-тармағында белгіленген мерзімдер бойынша тең үлестермен бөлінеді, бұл ретте салық салу объектілері келіп түскен күннен кейінгі кезекті мерзім ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі болып табылады.
      Салық кезеңі ішінде салық салу объектілері шығып қалған жағдайда, ағымдағы төлемдер салық салу объектілері шығып қалған айдан бастап салық кезеңінің соңына дейінгі ағымдағы салық кезеңі айларының санына көбейтілген, шығып қалған салық салу объектілерінің құнының 1/13-іне салық ставкасын қолдану жолымен айқындалатын сомаға азайтылады.
      Бұл ретте мыналар:
      келіп түскен күнге бухгалтерлік есеп деректері бойынша бастапқы құны - ағымдағы салық кезеңінде келіп түскен салық салу объектілері бойынша;
      салық кезеңі басындағы бухгалтерлік есеп деректері бойынша баланстық құны - басқа салық салу объектілері бойынша шығып қалған салық салу объектілерінің құны болып табылады.
      Ағымдағы төлемдер азайтылуға жататын сома ағымдағы төлемдерді төлеудің қалған мерзімдеріне тең үлестермен бөлінеді.";

      17) 450-бапта :
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық төлеуші арнаулы салық режимін қолдану үшін орналасқан жері бойынша салық органына салықтық өтінішті табыс етеді. Салықтық өтініш арнаулы салық режимін қолдануға арналған өтініште көрсетілген жылдың алдындағы жылдың 10 желтоқсанынан кешіктірілмейтін мерзімде беріледі.";
      жетінші бөліктегі "20 ақпаннан" деген сөздер "ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 471-баптың кестесіндегі 1.90.-жол алып тасталсын;

      19) 569-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің төртінші абзацындағы "бойынша құқығы жоқ." деген сөздер "бойынша;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      "резидент заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің құқығы жоқ.";

      20) 611-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы "бастап он жұмыс күні ішінде" деген сөздер "кейінгі күннен бастап отыз жұмыс күні өткеннен кейін" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 10, 123-құжат; 2003 ж., N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 4, 24-құжат; N 13, 86-құжат; 2007 ж., N 2, 18-құжат; N 3, 20-құжат; N 4, 33-құжат; 2009., N 8, 44-құжат):

      1) 8-бапта :
      мынадай мазмұндағы д-3) тармақшасымен толықтырылсын:
      "д-3) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін, оның қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету және қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылар ретіндегі халықтың мүдделерін қорғау мақсатында, айырбас пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасының сатып алу бағамының теңгеге сату бағамынан ауытқу шектерін белгілеуге және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға құқылы;";
      и-1) тармақшасындағы "қолма-қол шетел валютасында бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге, сондай-ақ" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 15-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы ж-2) тармақшамен толықтырылсын:
      "ж-2) айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетелдік валютаның сатып алу бағамының теңгеге сату бағамынан ауытқу шегін белгілеу және оларды белгілеу тәртібін айқындау;";

      3) 56-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "56-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің валюталық реттеу және
               валюталық бақылау саласындағы функциялары

      Қазақстан Ұлттық Банкі:
      1) Қазақстан Республикасында валюталық құндылықтардың айналысы тәртібін белгілейді;
      2) резиденттердің және резидент еместердің Қазақстан Республикасында валюталық операциялар жүргізу ережелерін белгілейді;
      3) резиденттердің репатриация талаптарын орындауын қамтамасыз ету мақсатында резиденттердің экспорт пен импорт бойынша мәмілелер паспорттарын ресімдеуінің бірыңғай ережелері мен шарттарын және экспорт-импорт валюталық бақылауын жүзеге асырудың тәртібін белгілейді;
      4) валюталық құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету және жіберу тәртібін белгілейді;
      5) шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті лицензиялау тәртібін белгілейді және оған лицензия береді;
      6) Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес айырбастау пункттерін тіркеу тәртібін белгілейді және оларды тіркеу куәліктерін береді, сондай-ақ олардың қолданылуын тоқтата тұрады;
      7) шетелдік валютамен айырбас операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді;
      8) валюталық операциялар туралы, Қазақстан Республикасы резиденттерінің шетелдік банктерде ашқан шоттары туралы тіркеуді және хабарлама беруді жүзеге асырудың тәртібін белгілейді, сондай-ақ тіркеу куәліктері мен хабарлама туралы куәліктерін береді;
      9) айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетелдік валютаның сатып алу бағамының теңгеге сату бағамынан ауытқу шегін белгілеу тәртібін айқындайды;
      10) арнайы валюта режимі шеңберінде валюталық операциялар жүргізуге арнайы рұқсат береді;
      11) мемлекеттік органдармен келісім бойынша олардың құзыретіне сәйкес Қазақстан Республикасындағы резиденттер мен резидент еместер орындауға міндетті валюталық операциялар бойынша есепке алудың және есептіліктің тәртібі мен нысандарын белгілейді;
      12) банктер мен өзге тұлғалардың Қазақстан Республикасының банктік және валюталық заңнамасын бұзу фактілері анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының банктік және валюталық заңнамасында көзделген санкцияларды қолданады.
      Қазақстан Ұлттық Банкі валюталық реттеу және валюталық бақылау жөнінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды орындауға құқылы.";

      4) 62-2-баптың 3) тармақшасының екінші абзацындағы, 62-3-баптың 1-тармағындағы және 2-тармағының 1) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының аумағында валюталық операцияларды және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті" деген сөздер "валюталық операцияларды" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., N 11, 38-құжат; 2007 ж., N 3, 20-құжат; 2008 ж., N 23, 114-құжат;):

      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) айырбастау пункттері - шетел валютасымен айырбастау операциялары жүргізілетін арнайы жабдықталған орындар;
      2) валюта - мемлекеттер заңды төлем құралы ретінде қабылдаған ақша бірліктері немесе банкноттар, қазынашылық билеттері және монеталар, оның ішінде қымбат металлдардан жасалған монеталар (айналыстан алынғандарын немесе алынатындарын, бірақ айналыста жүрген ақша белгілеріне айырбасталуға жататындарын қоса алғанда) түріндегі, қолма-қол және қолма-қол емес нысандардағы құнның ресми стандарттары, сондай-ақ шоттардағы, оның ішінде халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірліктеріндегі қаражат;
      3) валюталық құндылықтар:
      шетел валютасы;
      номиналы шетел валютасымен көрсетілген бағалы қағаздар және төлем құжаттары;
      резидент еместер шығарған номиналы жоқ бағалы қағаздар;
      тазартылған құйма алтын;
      резиденттер мен резидент еместер арасында, сондай-ақ резидент еместер арасында олармен операциялар жасалған жағдайда қолданылатын, ұлттық валюта, номиналы ұлттық валютамен көрсетілген бағалы қағаздар және төлем құжаттары;
      резиденттер мен резидент еместер арасында, сондай-ақ резидент еместер арасында олармен операциялар жасалған жағдайда қолданылатын резиденттер шығарған, номиналы жоқ бағалы қағаздар;
      4) валюталық операциялар:
      валюталық құндылықтарға меншік құқығының және өзге де құқықтардың ауысуына байланысты операциялар, сондай-ақ валюталық құндылықтарды төлем құралы ретінде пайдалану;
      валюталық құндылықтарды, ұлттық валютаны, номиналы ұлттық валютамен көрсетілген бағалы қағаздарды және төлем құжаттарын, резиденттер шығарған, номиналы жоқ бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасына әкелу, жіберу және аудару, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан әкету, жіберу және аудару;
      5) валюталық шарт - енгізілген өзгерістері мен толықтыруларын қоса алғандағы келісім, құрылтай құжаттары, сондай-ақ солардың негізінде және (немесе) оларды орындау үшін валюталық операциялар жүзеге асырылатын өзге де құжаттар;
      6) коммерциялық кредиттер - тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) берушілер (сатушылар) мен алушылар (сатып алушылар) арасында тікелей жүзеге асырылатын экспорт немесе импорт бойынша төлем мерзімін кейінге қалдыру немесе алдын ала ақы төлеу (аванстық төлем);
      7) қаржы заемдары:
      заемдар (коммерциялық кредиттерді қоспағанда);
      шет елде халықаралық капитал нарықтарында қаражат тарту мақсатында құрылған, олардың еншілес ұйымдары енгізген банктердегі салымдар (депозиттер);
      борышкердің міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етуге берілетін ақша;
      үшінші тұлғалардың тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) сатып алуды және өзге де мәмілелерді қаржыландыруы, сондай-ақ үшінші тұлғалардың кредитор алдындағы борышкердің міндеттемелерін орындауы, соның нәтижесінде ақшаны және өзге де мүлікті сыйақымен немесе онсыз қайтару жөніндегі міндеттемесі орындалған тұлғаның осындай қаржыландыруды ұсынған және (немесе) осындай орындауды жүзеге асырған тұлғаға міндеттілігі туындайды;
      қаржы лизингі, сондай-ақ кейіннен өтеуін төлеп сатып алумен жылжымайтын мүлікті жалдау (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен жылжымайтын мүлікке теңестірілген не жатқызылған жылжымалы заттарды қоспағанда);
      8) мәміле паспорты - валюталық операциялар бойынша есепке алуды және есептілікті қамтамасыз ету үшін қажетті сыртқы экономикалық мәміле туралы мәліметтер көрсетілетін, белгіленген нысандағы құжат;
      9) резидент еместер:
      осы баптың 10) тармақшасында көрсетілмеген жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкілдіктері;
      егер оларды құру туралы халықаралық (мемлекетаралық) келісімде өзгеше айқындалмаса, халықаралық ұйымдар;
      шет мемлекеттердің дипломатиялық және өзге де ресми өкілдіктері;
      10) резиденттер:
      Қазақстан Республикасының азаматтары, оның ішінде шет мемлекетте тұрақты тұру құқығына осы мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген құжаты бар Қазақстан Республикасының азаматтарын қоспағанда, шет елде уақытша жүрген немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде оның мемлекеттік қызметінде жүрген азаматтары;
      Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығына құжаты бар шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Қазақстан Республикасының аумағында тұрғылықты жері бар барлық заңды тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде тұрғылықты жері бар олардың филиалдары мен өкілдіктері;
      Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан Қазақстан Республикасының дипломатиялық, сауда және өзге де ресми өкілдіктері;
      11) тікелей инвестициялар:
      егер осындай салымдарды жүзеге асыратын тұлғаға осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті (қатысушылары дауысының жалпы санының он және одан да көп проценті) тиесілі болса немесе осындай салымдардың нәтижесінде тиесілі болатын болса, заңды тұлғаның акцияларын (қатысушыларының салымдарын) төлеуге зияткерлік шығармашылық қызметтің нәтижелеріне құқықтарды қоса алғанда, ақшаны, бағалы қағаздарды, заттарды, мүліктік құқықтарды және өзге де мүлікті салу;
      осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті (қатысушылары дауысының жалпы санының он және одан да көп проценті) тиесілі тұлға жүзеге асыратын, заңды тұлғаның жарғылық капиталдан өзге капиталын ұлғайтуға әкелетін мүлікті салу;
      12) уәкілетті банктер - Қазақстан Республикасында құрылған банктер және осы баптың 13) тармақшасында аталғандарды қоспағанда, валюталық операцияларды, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша жүргізілетін валюталық операцияларды, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
      13) уәкілетті ұйымдар - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, қызметінің ерекше түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар;
      14) ұлттық валюта - Қазақстан Республикасының валютасы;
      15) шетел валютасы - шет мемлекеттің валютасы, сондай-ақ халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірліктері;
      16) шетелдік банктер - Қазақстан Республикасынан тыс жерде құрылған және өздері тіркелген мемлекеттердің заңнамасы бойынша банк операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар банктер және өзге де қаржы институттары;
      17) экспорт (импорт) - резиденттің резидент емеске (резидент еместің резидентке) тауарларды сатуы, жұмыстарды орындауы, қызметтер көрсетуі.";

      2) 5-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібін және оған қойылатын талаптарды;";

      3) 6-бапта :
      тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
              жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптар

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәкілетті ұйымдарға шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия береді.";
      2-тармақтағы "осы баптың 1-тармағында аталған қызметке қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ қосымша сауда нүктелері мен айырбастау пункттерін тіркеу (ашу) тәртібін" деген сөздер "шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібін және оған қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ айырбастау пункттерін тіркеу (ашу) тәртібін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың бірінші бөлігінде:
      "Осы баптың 1-тармағында аталған" деген сөздер "Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "күнтізбелік отыз күн" деген сөздер "отыз жұмыс күні" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 8-бапта :
      3 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Валюталық операцияға қатысушы резидент Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тіркеу үшін:
      1) егер валюталық шартқа тіркеу режимі басынан бастап қолданылған жағдайда - тараптардың бірінің міндеттемелерді орындауы басталғанға дейін;
      2) егер тараптардың бірінің міндеттемелерді орындауы валюталық шартқа тіркеу режимін қолдануға әкеп соққан жағдайда - осындай міндеттемені орындау басталғанға дейін;
      3) егер тіркеу режимі валюталық шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу нәтижесінде және валюталық шартқа тіркеу режимі қолданылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде тараптардың бірінің міндеттемелерді орындауы қажет болған кезде қолданылған жағдайда - осындай міндеттемелерді орындау басталғанға дейін;
      4) өзге жағдайларда - валюталық шартқа тіркеу режимі қолданылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей өтініш беруге міндетті.";
      "7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде мәміленің сомасына қатысты шекті мән белгіленіп, одан асып кеткен кезде валюталық шарт тіркелуге жатады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі оларға қатысты хабарлама режимін белгілеуге құқылы тіркеу режимінен ерекше жағдайлар белгіленеді.";

      5) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Валюталық операциялар туралы хабарлама

      1. Хабарлама режимі валюталық операцияларға қатысушы резиденттердің және (немесе) уәкілетті банктердің, сондай-ақ клиенттер тапсырмасы бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне валюталық шарт бойынша белгіленген нысанда ақпарат ұсынуын және жүргізілген операциялар мен валюталық шарттың өзгерістері туралы кейіннен ақпарат ұсынуын қамтиды.
      Уәкілетті банктер және бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген өзге де жағдайларда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тұрақты негізде есептер беру нысанында жүзеге асырылған валюталық операциялар туралы хабарлама беруге рұқсат етіледі.
      2. Егер хабардар етілуге жататын валюталық операцияларға қатысты тұрақты негізде есептер беру талабы белгіленбесе, валюталық операцияға қатысушы резидент валюталық шарт жасалғаннан кейін, бірақ ол бойынша міндеттемелерді тараптардың бірі орындауды бастаған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін хабардар етуге міндетті. Егер хабарлама тәртібі валюталық шартқа ол бойынша міндеттемелерді орындау процесінде қолданылған болса - валюталық шарт бойынша жүзеге асырылатын валюталық операциялар хабарлануға тиісті күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды.
      Шетелдік банкте шот ашқан жағдайда хабардар ету осы Заңның 25-бабының 2-тармағында белгіленген жағдайлар мен мерзімде жүзеге асырылады.
      3. Тұрақты негізде есептер беру нысанында хабардар ету жағдайларын қоспағанда, хабарламаны растауды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі резиденттің валюталық шарт туралы ақпаратты табыс еткен күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Бұл ретте, валюталық операцияға қатысушы резидентке белгіленген үлгідегі құжат - хабарлама туралы куәлік беріледі.
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі валюталық операциялардың жасалу мән-жайларын нақтылау мақсатында соның негізінде валюталық операциялар жүзеге асырылатын валюталық шартты талап етуге құқылы.
      5. Уәкілетті банктер және (немесе) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары хабарлама туралы куәлік болмаған жағдайда клиенттердің валюталық операцияларын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабарлай отырып жүргізеді.
      6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде мәміленің сомасына қатысты шекті мәні белгіленіп, одан асып кеткен кезде валюталық шарт хабарлануға жатады, хабарламаның нысаны мен тәртібі, сондай-ақ хабарлама режимінен ерекше жағдайлар белгіленеді.";

      6) 10-бапта :
      бірінші бөліктің бірінші абзацындағы "валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті жүзеге асыруы" деген сөздер "шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Шет тілінде жасалған құжаттар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне аударылып ұсынылады.";

      7) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялау

      1. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялау уәкілетті банктердегі банк шоттарына:
      1) тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) экспортынан ұлттық және шетел валютасындағы түсімдерді;
      2) резидент емес міндеттемелерін орындамаған немесе толық орындамаған жағдайда, резиденттің тауарлар (жұмыстар, қызметтер көрсету) импорты бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін  резидент еместің пайдасына аударған ұлттық және шетел валютасын есептеуді білдіреді.
      Резидент ұлттық және шетел валютасын репатриациялау талабының репатриациялау мерзімінде орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
      Репатриациялау мерзімі тараптардың валюталық шарт бойынша міндеттемелерін орындау талаптары негізінде және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен резидент есептейтін уақыт кезеңі болып табылады.
      Резиденттердің валюталық операцияларын жүргізетін уәкілетті банктер резиденттен репатриациялау мерзімін нақты айқындауды немесе нақтылауды талап етуге құқылы.
      2. Репатриациялау талабы осы Заңға сәйкес:
      1) біртекті қарсы талапты есепке жатқызу арқылы резидент еместің міндеттемесі тоқтатылған;
      2) олардың арасында бұрыннан бар бастапқы міндеттемені сол тұлғалар арасында өзгеше нысананы немесе орындалу тәсілін көздейтін басқа міндеттемемен ауыстыру арқылы резидент еместің міндеттемесі тоқтатылған;
      3) резидент еместің міндеттемелерді орындамау тәуекелін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемі алынған;
      4) резиденттің резидент еместен тартылған заем талаптарына сәйкес резиденттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге немесе резиденттің шетелде ашылған филиалдары мен өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған шетелдік банктердегі шоттарына ұлттық және шетел валютасы нақты есептелген жағдайларда ішінара немесе толық орындалды деп есептеледі.
      3. Резидент резидент емеске талап қою құқығын басқа резидентке берген жағдайда, белгіленген мерзімде репатриациялау талабын орындауды қамтамасыз ету жөніндегі тиісті міндет талап ету құқығын қабылдаған резидентке көшеді.
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі резиденттердің репатриациялау талабын орындауын қамтамасыз ету мақсатында резиденттердің экспорт және импорт жөніндегі мәміле паспорттарын ресімдеудің бірыңғай ережесі мен шарттарын және экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ мәміленің сомасынан асып кеткен кезде мәміле паспортын ресімдеу талап етілетін оған қатысты шекті мәнді белгілейді.
      5. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялауды бақылау мақсатында, валюталық шартта резидент еместердің міндеттемелерді орындау мерзімдері міндетті түрде көзделуі тиіс.
      Міндеттемелердің орындалу мерзімдері өзгерген, репатриациялаудың белгіленген мерзімдеріне әсерін тигізетін өзге де мән-жайлар туындаған жағдайда, резиденттер уәкілетті банктерге және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиісті негіздемені және растау құжаттарын ұсына отырып, хабарлауға міндетті.
      6. Осы баптың талаптарының орындалуын және валюталық қаражаттың қайтарылмауының негізділігін бақылауды салық қызметі, кеден және құқық қорғау органдарымен бірлесіп, оның ішінде өзара ақпарат алмасу жолымен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.";

      8) 13-бапта :
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) номиналдық құны шетел валютасымен көрсетілген бағалы қағаздарды сатып алуға, сатуға, сыйақы төлеуге және (немесе) өтеуге байланысты операциялар;";
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "4-1) тазартылған құйма алтынды сатып алу және сату жөніндегі операциялар;";
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) бажсыз сауда дүкендерінде тауарларды сату кезінде, сондай-ақ халықаралық тасымалдаулар кезіндегі жүру жолында жолаушыларға тауарлар сату және қызмет көрсету кезінде есеп айырысуға байланысты операциялар;";

      9) 16-бапта :
      1-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзацы "банктердегі" деген сөзден кейін "банктік" деген сөзбен толықтырылсын;
      2) тармақша "банктердегі" деген сөзден кейін "банктік" деген сөзбен толықтырылсын;
      3) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) бажсыз сауда дүкендерінде тауарларды сату кезінде, сондай-ақ халықаралық тасымалдаулар кезіндегі жүру жолында жолаушыларға тауарлар сату және қызметтер көрсету кезінде есеп айырысулар;";
      "10) осы Заңда белгіленген тәртіппен резиденттер ашқан шетелдік банктердегі шоттар арқылы резидент еместер жүзеге асыратын операциялар бойынша төлемдер мен ақша аударымдары, сондай-ақ шетелдік банктердегі уәкілетті банктердің корреспонденттік шоттары арқылы төлемдер мен ақша аударымдары;";
      екінші бөлігі "уәкілетті банктердегі" деген сөздерден кейін "банктік" деген сөзбен толықтырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы Заңда оларға қатысты мәміле паспортын тіркеу, хабарлау және ресімдеу талабы белгіленген валюталық операциялар бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы төлемдер қолма-қол ақшасыз тәсілімен жүзеге асырылады.";
      3-тармақтың 2) тармақшасындағы "лицензиялау" деген сөз "мәміле паспортын ресімдеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ "пайдалану және" деген сөздерден кейін "банктік" деген сөзбен толықтырылсын;

      10) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Шетел валютасын сатып алу және сату

      1. Өздеріне берілген лицензияға немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен берілген құқыққа сәйкес шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар уәкілетті банктер шетел валютасын Қазақстан Республикасында, сол сияқты шет елдерде сатуға және сатып алуға құқылы.
      2. Қазақстан Республикасында шетел валютасын сатуды және сатып алуды резиденттер мен резидент еместер шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар уәкілетті банктерден, осындай уәкілетті банктердің айырбастау пункттері, сондай-ақ уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері арқылы ғана Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен жүргізеді.";

      11) 18-баптың 2-тармағындағы "қолма-қол шетел валютасын және (немесе)" деген сөздер "қолма-қол шетел валютасын және баламасы үш мың АҚШ долларынан асатын мөлшердегі қолма-қол" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 20-бапта :
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Тауарлар экспортына (импортына) байланысты 180 күннен астам мерзімге берілген коммерциялық кредиттер бойынша резиденттер мен резидент еместер арасындағы төлемдер тіркеу режимінде жүзеге асырылады.
      Резиденттің немесе резидент еместің қаражатты қайтаруының немесе міндеттемелерді өзге де орындауының нақты мерзімі 180 күннен асып кеткен жағдайда, тіркеу режимі тауарлар экспортына (импортына) байланысты және 180 күннен аспайтын мерзімге берілген коммерциялық кредиттерге де қолданылады.";
      мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "3-1. Жұмыстар, қызметтер көрсету экспорты (импорты) бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру кезіндегі резиденттер мен резидент еместер арасындағы төлемдер хабарлама режимінде жүзеге асырылады. Хабарлауды осындай төлемдерге қызмет көрсететін уәкілетті банк жүргізеді.
      3-2. Валюталық реттеу режимдері мәміле паспортын ресімдеу талап етілетін экспортқа (импортқа) байланысты коммерциялық кредиттерге қолданылмайды.";
      7-тармақ алып тасталсын;

      13) 22-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Резиденттер бағалы қағаздарды сатып алуға, жарғылық капиталға қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салымдарды енгізуге байланысты валюталық операциялар туралы, сондай-ақ туынды қаржы құралдарына байланысты валюталық операциялар туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабарлауға міндетті.";

      14) 24-бапта :
      1-тармақта:
      2) тармақша "ерекше құқықтарды" деген сөздерден кейін "толығымен" деген сөзбен толықтырылсын;
      3) тармақша "орындау" деген сөзден кейін ", сондай-ақ сенімгерлік басқару" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алуға байланысты резидент еместердің пайдасына резиденттердің төлемдері, резиденттердің пайдасына резидент еместердің төлемдері, сондай-ақ резиденттердің резидент еместерге (резидент еместердің резиденттерге) ақшаны және өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі хабарлама режимінде жүзеге асырылады.";
      4-тармақтағы "ерекше, құқықты" деген сөздер "ерекше құқықты толығымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 25-бапта :
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Банктерді және Ұлттық почта операторын қоспағанда, резидент заңды тұлғалар шетелдік банкпен шарт жасасқан күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде шетелдік банктерде банк шоттарын ашқаны туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабарлауға міндетті.";
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Жеке тұлғадан шетелдік банктегі шоты туралы хабарлау талап етілмейді. Резидент жеке тұлғалардың шетелдік банктердегі меншікті шоттарынан (меншікті шоттарына) аударымдардың көлемдері туралы осындай аударымдарды жүзеге асыратын уәкілетті банк хабарлайды.";

      16) 28-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Уәкілетті банктер және уәкілетті ұйымдар валюталық бақылау агенттері болып табылады.";

      17) 29-бапта :
      2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) валюталық операциялар бойынша есептілікті ұсыну тәртібін белгілейді;";
      3-тармақтың 4) тармақшасы "операциялар туралы" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде және" деген сөздермен толықтырылсын;

      18) 31-баптың 3-тармағындағы "растамасын" деген сөз "куәлігін" деген сөзбен ауыстырылсын;

      19) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Арнайы валюталық режим

      1. Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігіне және оның қаржы жүйесінің тұрақтылығына қатер төнген жағдайда, егер ахуалды экономикалық саясаттың басқа шараларымен шешу мүмкін болмаса, арнайы валюталық режим енгізіледі.
      Арнайы валюталық режим елдің экономикалық қауіпсіздігіне және оның қаржы жүйесінің тұрақтылығына төнген қатерді жою үшін жағдайлар жасауға бағытталған валюталық реттеу шаралар кешенін көздейтін және резиденттер мен резидент еместердің валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жүргізуіне жекелеген валюталық шектеулер енгізуге жол беретін, валюталық операцияларды жүргізудің айрықша режимі болып табылады. Арнайы валюталық режим оны енгізу үшін негіз болған жағдайларды жою мақсатында ғана қолданылатын уақытша шара болып табылады. Арнайы валюталық режим шеңберінде енгізілуі мүмкін шектеулерге мыналар жатады:
      1) валюталық операция сомасынан процент ретінде айқындалатын мөлшердегі депозитті уәкілетті банкке не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне белгіленген мерзімге сыйақы төлеместен орналастыруды талап ету;
      2) валюталық операцияларды жүргізуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің арнайы рұқсатын алуды талап ету;
      3) резиденттер алған шетел валютасын міндетті түрде сатуды талап ету;
      4) шетелдік банктерде шоттарды пайдалану бойынша шектеулер, валюталық түсімді қайтару мерзімін және валюталық операциялар бойынша көлеміне, санына және есеп айырысу валютасына лимиттерді белгілеу.
      Қазақстан Республикасының Президенті өзге де уақытша валюталық шектеулерді енгізуі мүмкін.
      2. Арнайы валюталық режим Қазақстан Республикасының Үкіметімен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлескен консультациялар негізінде дайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің актісімен енгізіледі.
      3. Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы валюталық режимді енгізу туралы актісі мыналарды:
      1) енгізілетін шаралардың және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жүргізуге уақытша шектеулердің тізбесін;
      2) арнайы рұқсат беру шарттарын қоса алғанда, арнайы валюталық режимнің талаптарын орындау тәртібін;
      3) арнайы валюталық режимді енгізу уақытын және қолданылу мерзімін қамтиды.
      4. Арнайы валюталық режимнің қолданылу мерзімі бір жылдан асырылмайды.
      Арнайы валюталық режим енгізілген мерзім аяқталғаннан кейін арнайы валюталық режимнің күші жойылды деп саналады.
      Қазақстан Республикасының Президенті тиісті акт шығару арқылы оның қолданылуын осы тармақта белгіленген мерзімдер шегінде ұзартуға не оның күшін толық немесе ішінара мерзімінен бұрын жоюға құқылы.
      5. Арнайы валюталық режимнің қолданылуы кезеңінде резиденттер мен резидент еместер Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы валюталық режимді енгізу туралы актісінде белгіленген талаптарды сақтауға міндетті.".

      6. "Лицензиялау туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 2, 10-құжат; N 20, 152-құжат; 2008 ж., N 20, 89-құжат; N 23, 114-құжат; N 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., N 2-3, 16, 18-құжаттар; 2009 жылғы 8 мамырда "Егемен Қазақстан" және 2009 жылғы 9 мамырда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тауар биржалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ):

      1) 10-баптың үшінші бөлігіндегі "32 және 37-баптарында көзделген қаржы ресурстарын шоғырландыруға және валюталық құндылықтарды пайдалануға" деген сөздер "32-бапта көзделген қаржы ресурстарын шоғырландыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 11-баптың 26) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 37-бап алып тасталсын;

      4) 42-баптың 5-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      5) 45-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі ", сондай-ақ валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты" деген сөздер алып тасталсын.

      7. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., N 23, 113-құжат):

      1) 1-баптағы "2009 жылғы 1 шілдеден" деген сөздер "2010 жылғы 1 қаңтардан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) мынадай мазмұндағы 1-1, 9-1 және 9-2-баптармен толықтырылсын:
      "1-1-бап. Егер заңды тұлға 2009 жылғы 1 тамыздан кешіктірмейтін мерзімде өзі орналасқан жер бойынша және құрылымдық бөлімшелердің тіркелген жері бойынша салық органына жер учаскелерін пайдаланғаны үшін және (немесе) қоршаған ортаға эмиссияға төлемақы үшін оларды дербес төлеушілер ретінде қарауға шешім қабылдау туралы хабарлаған жағдайда, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері 2009 жылы жер учаскелерін пайдаланғаны үшін және (немесе) қоршаған ортаға эмиссияға төлемақы үшін дербес төлеушілер болып танылады деп белгіленсін.
      Бұл ретте, осы бапқа сәйкес осындай төлемдерді дербес төлеушілер ретінде танылған заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімнен кешіктірмей салық қызметі органдарына салық есептілігін жасау және табыс ету, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемді және қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемді төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындауы осындай заңды тұлғаның салық міндеттемесін орындауы болып табылады.";
      "9-1-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 448-бабының 3-тармағы 3) және 4) тармақшаларының қолданылуы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
      9-2-бап. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар және ауылдық тұтыну кооперативтері үшін 2009 жылы арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық өтінішті беруді салық төлеуші ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 тамызынан кешіктірмей орналасқан жері бойынша салық органына табыс етеді деп белгіленсін.
      Бұл ретте көрсетілген арнаулы салық режимін қолдану құқығы, осы Заңның 9-1-бабының ережелері ескеріле отырып, салық төлеуші "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 448-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес келген айдың 1 күнінен бастап туындайды.";

      3) 12-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Шот-фактураны көрсетуге арналған ұялардың саны электронды түрде мыналарды:
      1) есепті салық кезеңі ішінде сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін (мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар шығару құжаттары);
      2) есепті салық кезеңі ішінде өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін табыс ету кезінде шектелмейді.".

       2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағының 1) – 3) тармақшаларын және 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағының 4) – 16), 19), 20) тармақшаларын және 7-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасы
      Президенті                                    Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 167-IV

       Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32):
      в статье 213 :
      в заголовке слово "иностранной" заменить словами "национальной и иностранной";
      в абзаце первом слова "средств в" заменить словами "или индивидуальным предпринимателем средств в национальной и";
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "наказывается штрафом в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет.";
      в примечании слова "иностранной валюте превышает пять" заменить словами "национальной и иностранной валюте превышает десять".

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17,ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам товарных бирж", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.):
      1) статью 187 изложить в следующей редакции:
      " Статья 187. Необеспечение репатриации национальной и
                   иностранной валюты
      Необеспечение репатриации национальной и иностранной валюты, совершенное в виде незачисления на банковские счета в уполномоченных банках:
      выручки в национальной и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);
      национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением обязательств нерезидентом, -
      влечет штраф на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в размере двадцати процентов от суммы незачисленной национальной и иностранной валюты.
      Примечание. Ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, наступает в случаях, когда после истечения срока репатриации сумма незачисленной национальной и иностранной валюты превышает сумму, эквивалентную пятидесяти тысячам долларов США, и если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.";
      2) статью 188 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "3. Несоблюдение уполномоченными банками и уполномоченными организациями установленных Национальным Банком Республики Казахстан пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятисот месячных расчетных показателей.";
      3) дополнить статьей 188-1 следующего содержания:
      "Статья 188-1. Нарушение специального валютного режима
      Нарушение специального валютного режима в части:
      невыполнения требования получения специального разрешения Национального Банка Республики Казахстан на проведение валютной операции;
      невыполнения требования обязательной продажи полученной резидентами иностранной валюты;
      использования счетов в иностранных банках;
      невыполнения требований к порядку проведения валютных операций;
      несоблюдения иных временных валютных ограничений, введенных Президентом Республики Казахстан, -
      влечет штраф на физических и юридических лиц в размере ста процентов от суммы операции , проведенной с нарушением специального валютного режима.";
      4) в части первой статьи 572 слова "188 (частью первой)" заменить словами "188 (частями первой и третьей), 188-1".

      3. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18):
      1) в оглавлении:
      заголовок статьи 39 дополнить словами "путем слияния, присоединения, выделения";
      в заголовке статьи 40 слова "Особенности исполнения" заменить словом "Исполнение";
      2) в статье 39 :
      заголовок дополнить словами "путем слияния, присоединения, выделения";
      пункты 1 и 5 изложить в следующей редакции:
      "1. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации путем слияния, присоединения, выделения письменно сообщает об этом налоговому органу по месту нахождения.
      В течение трех рабочих дней со дня утверждения передаточного акта или разделительного баланса юридическое лицо, реорганизуемое путем слияния, присоединения, выделения, представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:
      1) ликвидационную налоговую отчетность;
      2) свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость или пояснение на бумажном носителе при его утере или порче (в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость).
      Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым юридическое лицо, реорганизуемое путем слияния, присоединения, выделения, является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором возникло обязательство по представлению такой отчетности, до даты ее представления в налоговый орган.";
      "5. Юридическое лицо, реорганизуемое путем слияния, присоединения, выделения, в течение трех рабочих дней со дня исключения указанного лица уполномоченным государственным органом из Государственного регистра юридических лиц одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения копию приказа уполномоченного государственного органа о реорганизации юридического лица.";
      в части первой пункта 6:
      в абзаце первом слова "документов, указанных" заменить словами "документа, указанного";
      подпункт 3) исключить;
      в подпункте 4) слова "выделившегося юридического лица" заменить словами "юридического лица, выделившего вновь возникшее юридическое лицо,";
      3) в статье 40 :
      в заголовке слова "Особенности исполнения" заменить словом "Исполнение";
      пункты 1 и 5 изложить в следующей редакции:
      "1. Юридическое лицо в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации путем разделения письменно сообщает об этом налоговому органу по месту нахождения.
      Юридическое лицо при реорганизации путем разделения в течение трех рабочих дней со дня утверждения разделительного баланса одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:
      1) налоговое заявление о проведении документальной проверки;
      2) ликвидационную налоговую отчетность;
      3) свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость или пояснение на бумажном носителе при его утере или порче (в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость).";
      "5. После завершения документальной проверки при реорганизации путем разделения реорганизуемое юридическое лицо одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:
      1) разделительный баланс;
      2) справку банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов.
      Если реорганизуемое юридическое лицо имеет излишне уплаченные суммы налогов, платы и пеней в бюджет, указанные суммы подлежат зачету в счет погашения налоговой задолженности реорганизуемого юридического лица в порядке, установленном статьей 599 настоящего Кодекса.
      В случае если реорганизуемое юридическое лицо имеет ошибочно уплаченные суммы налогов, платы и пеней в бюджет, то указанные суммы подлежат зачету в порядке, установленном статьей 601 настоящего Кодекса.
      При отсутствии у реорганизуемого юридического лица налоговой задолженности:
      1) ошибочно уплаченные суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет подлежат возврату его правопреемнику (правопреемникам) пропорционально доле в имуществе, полученном им (ими) при реорганизации, в порядке, установленном статьей 601 настоящего Кодекса;
      2) излишне уплаченные суммы налогов, платы и пеней в бюджет подлежат возврату его правопреемнику (правопреемникам) пропорционально доле в имуществе, полученном им (ими) при реорганизации, в порядке, установленном статьей 602 настоящего Кодекса;
      3) уплаченные суммы других обязательных платежей в бюджет подлежат возврату его правопреемнику (правопреемникам) пропорционально доле в имуществе, полученном им (ими) при реорганизации, в порядке, установленном статьей 606 настоящего Кодекса.
      В случае отсутствия налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям реорганизуемое юридическое лицо представляет документы, указанные в настоящем пункте, в течение трех рабочих дней со дня завершения документальной проверки.";
      дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
      "6. Налоговый орган после представления документов, указанных в части первой пункта 5 настоящей статьи, и погашения налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям реорганизуемым юридическим лицом обязан выдать данному лицу справку об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в порядке и сроки, которые установлены настоящим Кодексом.
      Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня выдачи реорганизуемому юридическому лицу справки об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, предусмотренной настоящим пунктом, передает сальдо по лицевым счетам разделившегося юридического лица в налоговый орган по месту нахождения вновь возникших юридических лиц на основании разделительного баланса в соответствии со статьей 595 настоящего Кодекса.
      7. Реорганизация юридического лица не является основанием изменения сроков исполнения его налогового обязательства по уплате налогов, других обязательных платежей в бюджет правопреемником (правопреемниками) этого юридического лица.";
      4) пункт 1 статьи 43 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:
      "4) свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость или пояснение на бумажном носителе при его утере или порче (в случае, если является плательщиком налога на добавленную стоимость);
      5) документ, подтверждающий публикацию в периодическом печатном  издании информации о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.";
      5) в статье 118 :
      в пункте 4 слова "стоимость, определяемая по данным акта приема-передачи названных активов" заменить словами "балансовая стоимость полученных активов, указанная в акте приема-передачи названных активов";
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. При получении фиксированных активов в связи с реорганизацией путем слияния, присоединения, разделения или выделения налогоплательщика первоначальной стоимостью таких фиксированных активов является балансовая стоимость полученных активов, указанная в передаточном акте или разделительном балансе, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.
      Стоимостный баланс подгруппы (группы) вновь возникшего юридического лица, созданного путем слияния, или юридического лица, к которому присоединилось другое юридическое лицо, увеличивается на стоимость передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета в случае отражения такой стоимости в передаточном акте в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 119 настоящего Кодекса.";
      6) пункты 4 и 6 статьи 119 изложить в следующей редакции:
      "4. При безвозмездной передаче фиксированных активов стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на балансовую стоимость переданных активов по данным бухгалтерского учета, указанную в акте приема-передачи названных активов.";
      "6. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, при выбытии фиксированных активов в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения стоимостный баланс подгруппы (группы) реорганизуемого юридического лица уменьшается на балансовую стоимость переданных активов, указанную в передаточном акте или разделительном балансе.
      При реорганизации путем слияния, присоединения налогоплательщики вправе для целей налогового учета отразить в передаточном акте стоимость передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета реорганизуемого юридического лица:
      1) по фиксированным активам I группы - остаточную стоимость фиксированных активов, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 117 настоящего Кодекса;
      2) по фиксированным активам II, III, IV групп при условии передачи всех фиксированных активов группы - величину стоимостного баланса группы, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 117 настоящего Кодекса.
      Стоимостный баланс подгруппы (группы) юридического лица, реорганизуемого путем слияния, присоединения, уменьшается на стоимость передаваемых фиксированных активов по данным налогового учета, отраженную в передаточном акте в соответствии с настоящим пунктом.";
      7) статью 239 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
      "4. Корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с настоящей статьей производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пункте 2 настоящей статьи.
      Сумма корректировки налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей определяется по ставке, действующей на дату совершения оборота по реализации.";
      8) в статье 247 слова "других обязательных" заменить словом "таможенных";
      9) в статье 258 :
      в абзаце первом пункта 4 слова "настоящим пунктом" заменить словами "подпунктами 1) - 7) пункта 1 настоящей статьи";
      в пункте 5 слова "указанного в подпункте 1)" заменить словами "указанных в подпунктах 1) и 6)";
      10) в статье 260 :
      пункт 1 дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в пункте 2-1 настоящей статьи";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий строительство объектов, обороты по реализации которых освобождаются в соответствии с пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса, обязан вести раздельный учет товаров, работ, услуг, использованных в целях освобожденных оборотов и других целях.
      По товарам, работам, услугам, используемым одновременно для целей освобожденного оборота и других целей, используется пропорциональный метод отнесения в зачет.";
      11) в статье 263 :
      в пункте 5:
      в подпункте 1) слова "содержащий цифровое значение" заменить словами "указываемый арабскими цифрами";
      в подпункте 3) слова "а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер" исключить;
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;";
      в подпункте 5) слово "поставщика" заменить словами "поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Структурное подразделение юридического лица, являющееся поставщиком или получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения требований:
      подпунктов 3), 3-1) и 4) настоящего пункта указывает реквизиты такого структурного подразделения юридического лица;
      подпункта 5) настоящего пункта указывает номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица-плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является.";
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, счет-фактура заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика, а также печатью налогоплательщика, за исключением случаев, когда у налогоплательщика печать отсутствует по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
      Счет-фактура может заверяться подписью работника, уполномоченного на то решением плательщика налога на добавленную стоимость.
      По решению плательщика налога на добавленную стоимость счет-фактура может заверяться его печатью, содержащей специальный реквизит "Для счетов-фактур".
      Структурное подразделение юридического лица по решению плательщика налога на добавленную стоимость вправе заверять выписанные им счета-фактуры печатью такого структурного подразделения юридического лица, в том числе указанной в части третьей настоящего пункта.";
      дополнить пунктом 19 следующего содержания:
      "19. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает дополнительную счет-фактуру в порядке, предусмотренном статьей 265 настоящего Кодекса, при одновременном соответствии следующим условиям:
      счет-фактура выписана поставщиком товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных настоящей статьей, ранее даты совершения оборота по реализации с указанием суммы налога на добавленную стоимость, начисленного по ставке налога, действовавшей на дату выписки такого счета-фактуры;
      ставка налога на добавленную стоимость, действовавшая на дату выписки счета-фактуры, отличается от ставки налога, действующей на дату совершения оборота по реализации по такому счету-фактуре.";
      12) в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 265 слово "порядковый" заменить словами "арабскими цифрами порядковый";
      13) пункт 2 статьи 270 изложить в следующей редакции:
      "2. Одновременно с декларацией представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам, являющиеся приложением к декларации. Формы реестров счетов-фактур по приобретенным и реализованным товарам, работам, услугам устанавливаются уполномоченным органом.
      Количество ячеек для указания номера счета-фактуры не ограничивается при представлении в электронном виде:
      1) реестра счетов-фактур (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода;
      2) реестра счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода.";
      14) статью 342 дополнить частью второй следующего содержания:
      "По объемам добытых подземных вод субъектами естественных монополий в сфере водохозяйственной системы к ставке налога на добычу полезных ископаемых, установленной в пункте 4 таблицы части первой настоящей статьи, применяется коэффициент 0,3.";
      15) в статье 398 :
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Налог на имущество по ставке 0,5 процента к среднегодовой стоимости объектов обложения исчисляют следующие плательщики:
      1) индивидуальные предприниматели;
      2) юридические лица, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.";
      в подпункте 7) пункта 3 слова "лица, эксплуатирующие объекты" заменить словами "лица по объектам";
      16) пункт 6 статьи 399 изложить в следующей редакции:
      "6. В случае поступления в течение налогового периода объектов налогообложения текущие платежи по налогу на имущество увеличиваются на сумму, определяемую путем применения налоговой ставки к 1/13 первоначальной стоимости поступивших объектов налогообложения, определенной по данным бухгалтерского учета на дату поступления, умноженной на количество месяцев текущего налогового периода, начиная с месяца, в котором объекты налогообложения поступили, до конца налогового периода. Сумма, на которую подлежат увеличению текущие платежи, распределяется равными долями по срокам, установленным пунктом 5 настоящей статьи, при этом первым сроком уплаты текущих платежей является очередной срок, следующий за датой поступления объектов налогообложения.
      В случае выбытия в течение налогового периода объектов налогообложения текущие платежи уменьшаются на сумму, определяемую путем применения налоговой ставки к 1/13 стоимости выбывших объектов налогообложения, умноженной на количество месяцев текущего налогового периода, начиная с месяца, в котором объекты налогообложения выбыли, до конца налогового периода.
      При этом стоимостью выбывших объектов налогообложения является:
      первоначальная стоимость по данным бухгалтерского учета на дату поступления - по объектам налогообложения, поступившим в текущем налоговом периоде;
      балансовая стоимость по данным бухгалтерского учета на начало налогового периода - по остальным объектам налогообложения.
      Сумма, на которую подлежат уменьшению текущие платежи, распределяется равными долями на оставшиеся сроки уплаты текущих платежей.";
      17) в статье 450 :
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "Для применения специального налогового режима налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление . Налоговое заявление представляется в срок не позднее 10 декабря года, предыдущего году, указанному в заявлении на применение специального налогового режима.";
      в части седьмой слова "20 февраля" заменить словами "1 января текущего календарного года";
      18) строку 1.90. таблицы статьи 471 исключить;
      19) часть вторую пункта 1 статьи 569 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "структурные подразделения юридических лиц-резидентов.";
      20) в подпункте 1) пункта 1 статьи 611 слова "в течение десяти рабочих дней с даты" заменить словами "по истечении тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем".

      4. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 23; № 12, ст. 88; № 15-16, ст. 100; № 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 11-12, ст. 262; № 19, ст. 370; 1997 г., № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст.104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44):
      1) в статье 8 :
      дополнить подпунктом д-3) следующего содержания:
      "д-3) в целях обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан, стабильности ее финансовой системы и защиты интересов населения как потребителей финансовых услуг вправе устанавливать пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, и осуществлять контроль за их выполнением;";
      в подпункте и-1) слова "на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту, а также" исключить;
      2) часть первую статьи 15 дополнить подпунктом ж-2) следующего содержания:
      "ж-2) установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, и определение порядка их установления;";
      3) статью 56 изложить в следующей редакции:
      "Статья 56. Функции Национального Банка Казахстана в области
                  валютного регулирования и валютного контроля
      Национальный Банк Казахстана:
      1) устанавливает порядок обращения валютных ценностей в Республике Казахстан;
      2) устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами валютных операций в Республике Казахстан;
      3) устанавливает единые правила и условия оформления резидентами паспортов сделок по экспорту и импорту и порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения выполнения резидентами требования репатриации;
      4) устанавливает порядок ввоза, вывоза и пересылки в Республику Казахстан и из Республики Казахстан валютных ценностей;
      5) устанавливает порядок лицензирования и выдает лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой;
      6) устанавливает порядок регистрации и выдает регистрационные свидетельства обменных пунктов, а также приостанавливает их действие в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан;
      7) устанавливает квалификационные требования к осуществлению деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой;
      8) устанавливает порядок осуществления регистрации и уведомления о валютных операциях, об открытии резидентами Республики Казахстан счетов в иностранных банках, а также выдает регистрационные свидетельства и свидетельства об уведомлении;
      9) определяет порядок установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты;
      10) выдает специальные разрешения на проведение валютных операций в рамках специального валютного режима;
      11) устанавливает по согласованию с государственными органами в соответствии с их компетенцией порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами в Республике Казахстан;
      12) в случаях установления фактов нарушения банками и иными лицами банковского и валютного законодательства Республики Казахстан налагает санкции, предусмотренные банковским и валютным законодательством Республики Казахстан.
      Национальный Банк Казахстана вправе выполнять иные функции в области валютного регулирования и валютного контроля, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.";
      4) в абзаце втором подпункта 3) статьи 62-2 , пункте 1 и подпункте 1) пункта 2 статьи 62-3 слова "и деятельность, связанную с использованием валютных ценностей, на территории Республики Казахстан" исключить.

      5. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 11, ст. 38; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) обменные пункты - специально оборудованные места проведения обменных операций с иностранной валютой;
      2) валюта - денежные единицы, принятые государствами как законное платежное средство, или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах;
      3) валютные ценности:
       иностранная валюта ;
      ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте;
      не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами;
      аффинированное золото в слитках;
      национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;
      не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные резидентами, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;
      4) валютные операции:
      операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование валютных ценностей в качестве платежного средства;
      ввоз, пересылка и перевод в Республику Казахстан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал которых выражен в национальной валюте, не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами;
      5) валютный договор - соглашение, учредительные документы, включая изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и (или) во исполнение которых осуществляются валютные операции;
      6) коммерческие кредиты - отсрочка платежа или предварительная оплата (авансовый платеж) по экспорту или импорту, осуществляемая непосредственно между поставщиками (продавцами) и получателями (покупателями) товаров (работ, услуг);
      7) финансовые займы:
      займы (за исключением коммерческих кредитов);
      вклады (депозиты) в банках, внесенные их дочерними организациями, созданными за рубежом в целях привлечения средств на международных рынках капитала;
      деньги, передаваемые в обеспечение исполнения обязательств должника;
      финансирование третьими лицами приобретения товаров (работ, услуг) и иных сделок, а также исполнение третьими лицами обязательств должника перед кредитором, в результате которых возникает обязанность лица, за которого исполнено обязательство, по возврату денег и иного имущества с вознаграждением или без такового лицу, предоставившему такое финансирование и (или) осуществившему такое исполнение;
      финансовый лизинг, а также аренда недвижимости (за исключением движимых вещей, приравненных либо отнесенных законодательными актами Республики Казахстан к недвижимости) с последующим выкупом;
      8) паспорт сделки - документ установленной формы, в котором отражаются сведения о внешнеэкономической сделке, необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям;
      9) нерезиденты:
      физические лица, юридические лица, их филиалы и представительства, не указанные в подпункте 10) настоящей статьи;
      международные организации, если международным (межгосударственным) соглашением об их учреждении не определено иное;
      дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств;
      10) резиденты:
      граждане Республики Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;
      иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Республике Казахстан;
      все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на территории Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Казахстан и за ее пределами;
      дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики Казахстан;
      11) прямые инвестиции:
      вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, если лицу, осуществляющему такие вложения, принадлежат или в результате таких вложений будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;
      вложения имущества, которые приводят к увеличению капитала иного, чем уставный капитал юридического лица, осуществляемые лицом, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица;
      12) уполномоченные банки - созданные в Республике Казахстан банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, которые проводят валютные операции, в том числе по поручениям клиентов, за исключением указанных в подпункте 13) настоящей статьи;
      13) уполномоченные организации - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой;
      14) национальная валюта - валюта Республики Казахстан;
      15) иностранная валюта - валюта иностранного государства, а также международные денежные или расчетные единицы;
      16) иностранные банки - банки и иные финансовые институты, созданные за пределами Республики Казахстан и имеющие право на осуществление банковских операций по законодательству государств , в которых они зарегистрированы;
      17) экспорт (импорт) - реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту).";
      2) подпункт 1) части первой пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      "1) порядок и требования к осуществлению деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой;";
      3) в статье 6 :
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 6. Требования к осуществлению деятельности по
                 организации обменных операций с иностранной валютой
      1. Национальный Банк Республики Казахстан выдает лицензию на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой уполномоченным организациям.";
      в предложении первом пункта 2 слова "квалификационные требования к деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также порядок регистрации (открытия) дополнительных торговых точек и" заменить словами "порядок осуществления и квалификационные требования к деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой, а также порядок регистрации (открытия)";
      в части первой пункта 4:
      слова ", указанной в пункте 1 настоящей статьи," заменить словами "по организации обменных операций с иностранной валютой";
      слово "календарных" заменить словом "рабочих";
      4) в статье 8 :
      пункты 3 и 7 изложить в следующей редакции:
      "3. Резидент-участник валютной операции обязан обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан за регистрацией:
      1) в случае, если на валютный договор изначально распространяется режим регистрации - до начала исполнения обязательств одной из сторон;
      2) в случае, если исполнение обязательства одной из сторон повлечет распространение на валютный договор режима регистрации - до начала исполнения такого обязательства;
      3) в случае, если режим регистрации распространяется на валютный договор в результате внесения в него изменений и (или) дополнений и при необходимости исполнения обязательств одной из сторон в течение тридцати календарных дней с даты, когда на валютный договор распространился режим регистрации, - до начала исполнения таких обязательств;
      4) в иных случаях - не позднее тридцати календарных дней с даты, когда на валютный договор распространился режим регистрации.";
      "7. Нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан устанавливаются пороговое значение в отношении суммы сделки, при превышении которого валютный договор подлежит регистрации, а также исключения из режима регистрации, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан вправе установить режим уведомления.";
      5) статью 9 изложить в следующей редакции:
      "Статья 9. Уведомление о валютных операциях
      1. Режим уведомления включает предоставление в установленной форме в Национальный Банк Республики Казахстан информации по валютному договору резидентами-участниками валютных операций и (или) уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими валютные операции по поручению клиентов, и последующее предоставление информации о проведенных операциях и об изменениях валютного договора.
       Для уполномоченных банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также в иных случаях, установленных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, допускается уведомление об осуществленных валютных операциях в форме отчетов Национальному Банку Республики Казахстан на регулярной основе.
      2. Если в отношении подлежащих уведомлению валютных операций не установлено требование представления отчетов на регулярной основе, резидент-участник валютной операции обязан уведомить Национальный Банк Республики Казахстан после заключения валютного договора, но не позднее семи рабочих дней с даты начала исполнения обязательств по нему одной из сторон. В случае, если порядок уведомления распространился на валютный договор в процессе исполнения обязательств по нему, - не позднее семи рабочих дней с даты, когда валютные операции, осуществляемые по валютному договору, стали подлежать уведомлению.
      При открытии счета в иностранном банке уведомление осуществляется в случаях и сроки, которые установлены в пункте 2 статьи 25 настоящего Закона.
      3. Подтверждение уведомления, за исключением случаев уведомления в форме отчетов на регулярной основе, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан по истечении семи рабочих дней с даты предоставления резидентом информации о валютном договоре.  При этом резиденту-участнику валютной операции выдается документ установленного образца - свидетельство об уведомлении.
      4. Национальный Банк Республики Казахстан в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций вправе затребовать валютный договор, на основании которого осуществляются валютные операции.
      5. Уполномоченные банки и (или) профессиональные участники рынка ценных бумаг при отсутствии свидетельства об уведомлении проводят валютные операции клиентов, уведомляя Национальный Банк Республики Казахстан в порядке, установленном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
      6. Нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан устанавливаются пороговое значение в отношении суммы сделки, при превышении которого валютный договор подлежит уведомлению, форма и порядок уведомления, а также исключения из режима уведомления.";
      6) в статье 10 :
      в абзаце первом части первой слова ", связанной с использованием валютных ценностей" заменить словами "по организации обменных операций с иностранной валютой";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      " Документы , составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.";
      7) статью 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 12. Репатриация национальной и иностранной валюты
      1. Репатриация национальной и иностранной валюты заключается в зачислении на банковские счета в уполномоченных банках:
      1) выручки в национальной и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);
      2) национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), в случае неисполнения или неполного исполнения обязательств нерезидентом.
      Резидент обязан обеспечить выполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты в срок репатриации. Сроком репатриации является период времени, рассчитываемый резидентом исходя из условий исполнения обязательств сторонами по валютному договору и в порядке, установленном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
      Уполномоченные банки, проводящие валютные операции резидентов, вправе потребовать от резидента четкого определения или уточнения срока репатриации.
      2. Требование репатриации в соответствии с настоящим Законом считается частично или полностью исполненным в случаях:
      1) прекращения обязательства нерезидента зачетом встречного однородного требования;
      2) прекращения обязательства нерезидента заменой первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения;
      3) получения страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств;
      4) фактического зачисления национальной и иностранной валюты на счета резидента в иностранных банках, предназначенные для обеспечения обязательств резидента в соответствии с условиями привлеченного от нерезидента займа или для обеспечения деятельности филиалов и представительств резидента, открытых за рубежом.
      3. В случае уступки резидентом другому резиденту права требования к нерезиденту соответствующая обязанность по обеспечению выполнения требования репатриации в установленный срок переходит к резиденту, принявшему право требования.
      4. Национальный Банк Республики Казахстан устанавливает единые правила и условия оформления резидентами паспортов сделок по экспорту и импорту и порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения выполнения резидентами требования репатриации, а также пороговое значение в отношении суммы сделки, при превышении которого требуется оформление паспорта сделки.
      5. В целях контроля за репатриацией национальной и иностранной валюты в валютном договоре должны быть обязательно предусмотрены сроки исполнения обязательств нерезидентами.
      Резиденты в случае изменения сроков исполнения обязательств, возникновения иных обстоятельств, влияющих на установленные сроки репатриации, обязаны уведомить уполномоченные банки и (или) Национальный Банк Республики Казахстан, предоставив соответствующее обоснование и подтверждающие документы.
      6. Контроль за выполнением требований настоящей статьи и обоснованностью невозврата валютных средств осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан совместно с органами налоговой службы, таможенными и правоохранительными органами, в том числе путем взаимного обмена информацией.";
      8) в статье 13 :
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) операций, связанных с приобретением, продажей, выплатой вознаграждения и (или) погашением ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;";
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) операций по покупке и продаже аффинированного золота в слитках;";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) операций, связанных с расчетами при реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования при международных перевозках;";
      9) в статье 16 :
      в пункте 1:
      в части первой:
      абзац первый после слова "через" дополнить словом "банковские";
      подпункт 2) после слова "открытия" дополнить словом "банковского";
      подпункты 3) и 10) изложить в следующей редакции:
      "3) расчетов при реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования при международных перевозках;";
      "10) платежей и переводов денег по операциям с нерезидентами, осуществляемых через счета в иностранных банках, открытые резидентами в порядке, установленном настоящим Законом, а также платежей и переводов денег через корреспондентские счета уполномоченных банков в иностранных банках;";
      часть вторую после слов "зачислению на" дополнить словом "банковские";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Платежи на территории Республики Казахстан по валютным операциям, в отношении которых настоящим Законом определено требование регистрации, уведомления и оформления паспорта сделки, осуществляются безналичным способом.";
      в подпункте 2) пункта 3 слово "лицензирования" заменить словами "оформления паспорта сделки";
      пункт 4 после слов "зачисления на" дополнить словом "банковский";
      10) статью 17 изложить в следующей редакции:
      "Статья 17. Покупка и продажа иностранной валюты
      1. Уполномоченные банки, имеющие право на организацию обменных операций с иностранной валютой в соответствии с выданной им лицензией или правом, предоставленным законами Республики Казахстан, вправе продавать и покупать иностранную валюту как в Республике Казахстан, так и за рубежом.
      2. Продажа и покупка иностранной валюты в Республике Казахстан производятся резидентами и нерезидентами исключительно у уполномоченных банков, имеющих право на организацию обменных операций с иностранной валютой, через обменные пункты таких уполномоченных банков, а также обменные пункты уполномоченных организаций в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.";
      11) в пункте 2 статьи 18 слова "и (или) национальной валюты в размере" заменить словами "валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, и наличной национальной валюты в размере";
      12) в статье 20 :
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Платежи между резидентами и нерезидентами по коммерческим кредитам, связанным с экспортом (импортом) товаров, на срок более 180 дней осуществляются в режиме регистрации.
      Режим регистрации распространяется также на коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом) товаров и предоставленные на срок не более 180 дней, в случае, если фактический срок возврата средств или иного исполнения обязательств резидентом или нерезидентом превысил 180 дней.";
      дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
      "3-1. Платежи между резидентами и нерезидентами при осуществлении расчетов по экспорту (импорту) работ, услуг осуществляются в режиме уведомления. Уведомление производится уполномоченным банком, обслуживающим такие платежи.
      3-2. Режимы валютного регулирования не распространяются на коммерческие кредиты, связанные с экспортом (импортом), по которым требуется оформление паспорта сделки.";
      пункт 7 исключить;
      13) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
      "1. Резиденты обязаны уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан о валютных операциях, связанных с приобретением ценных бумаг, внесением вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале, а также о валютных операциях, связанных с производными финансовыми инструментами.";
      14) в статье 24 :
      в пункте 1:
      подпункт 2) после слова "приобретение" дополнить словом "полностью";
      подпункт 3) дополнить словами ", а также в доверительное управление";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Платежи резидентов в пользу нерезидентов, платежи нерезидентов в пользу резидентов, связанные с приобретением права собственности на недвижимость, а также передача денег и иного имущества резидентами нерезидентам (нерезидентами резидентам) в доверительное управление осуществляются в режиме уведомления.";
       пункт 4 после слова "приобретением" дополнить словом "полностью";
      15) в статье 25 :
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Юридические лица-резиденты, за исключением банков и Национального оператора почты, обязаны уведомить Национальный Банк Республики Казахстан об открытии банковских счетов в иностранных банках в срок не позднее тридцати календарных дней со дня заключения договора с иностранным банком.";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Уведомление физическим лицом о счете в иностранном банке не требуется. Об объемах переводов физических лиц-резидентов с собственных счетов (на собственные счета) в иностранных банках уведомляет уполномоченный банк, который осуществляет такие переводы.";
      16) пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
      "2. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и уполномоченные организации.";
      17) в статье 29 :
      подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "5) устанавливают порядок представления отчетности по валютным операциям;";
      подпункт 4) пункта 3 после слова "установленном" дополнить словами "законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и";
      18) в пункте 3 статьи 31 слово "подтверждения" заменить словом "свидетельства";
      19) статью 32 изложить в следующей редакции:
      "Статья 32. Специальный валютный режим
      1. В случае угрозы экономической безопасности Республики Казахстан и стабильности ее финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, вводится специальный валютный режим.
      Специальный валютный режим представляет собой особый режим проведения валютных операций, предусматривающий комплекс мер валютного регулирования, направленный на создание условий для устранения угроз экономической безопасности страны и стабильности ее финансовой системы, и допускающий введение отдельных валютных ограничений на проведение резидентами и нерезидентами операций, связанных с использованием валютных ценностей. Специальный валютный режим является временной мерой, применяемой исключительно для целей устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения. К ограничениям, которые могут быть введены в рамках специального валютного режима, относятся:
      1) требование размещения без уплаты вознаграждения депозита в размере, определяемом как процент от суммы валютной операции, на установленный срок в уполномоченном банке либо в Национальном Банке Республики Казахстан;
      2) требование получения специального разрешения Национального Банка Республики Казахстан на проведение валютных операций;
      3) требование обязательной продажи полученной резидентами иностранной валюты;
      4) ограничения по использованию счетов в иностранных банках, установление срока возврата валютной выручки и лимитов на объемы, количество и валюту расчета по валютным операциям.
      Президентом Республики Казахстан могут быть введены иные временные валютные ограничения.
      2. Специальный валютный режим вводится актом Президента Республики Казахстан, подготовленным на основе совместных консультаций с Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан.
      3. Акт Президента Республики Казахстан о введении специального валютного режима содержит:
      1) перечень вводимых мер и временных ограничений на проведение операций, связанных с использованием валютных ценностей;
      2) порядок выполнения требований специального валютного режима, включая условия выдачи специального разрешения;
      3) время введения и срок действия специального валютного режима.
      4. Срок действия специального валютного режима не может превышать один год.
      По истечении срока, на который вводился специальный валютный режим, специальный валютный режим считается отмененным.
      Президент Республики Казахстан вправе продлить его действие в пределах сроков, установленных настоящим пунктом, либо досрочно отменить его полностью или частично посредством издания соответствующего акта.
      5. В период действия специального валютного режима резиденты и нерезиденты обязаны соблюдать требования, установленные актом Президента Республики Казахстан о введении специального валютного режима.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст.10; № 20, ст.152; 2008 г., № 20, ст.89; № 23, ст. 114; № 24, ст.128, 129; 2009 г., № 2-3, ст.16, 18; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам товарных бирж", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 мая 2009 г. и "Казахстанская правда" 9 мая 2009 г.):
      1) в части третьей статьи 10 слова "и использованием валютных ценностей, предусмотренных статьями 32 и 37" заменить словами ", предусмотренной статьей 32";
      2) подпункт 26) статьи 11 исключить;
      3) статью 37 исключить;
      4) часть вторую пункта 5 статьи 42 исключить;
      5) в части второй пункта 1 статьи 45 слова "а также деятельностью, связанной с использованием валютных ценностей," исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 23, ст.113):
      1) в статье 1 слова "июля 2009" заменить словами "января 2010";
      2) дополнить статьями 1-1, 9-1 и 9-2 следующего содержания:
      "Статья 1-1. Установить, что в 2009 году структурные подразделения юридического лица признаются самостоятельными плательщиками платы за пользование земельными участками и (или) платы за эмиссии в окружающую среду в случае, если юридическое лицо уведомило налоговый орган по месту своего нахождения и месту регистрационного учета таких структурных подразделений о принятии решения рассматривать их в качестве самостоятельных плательщиков платы за пользование земельными участками и (или) платы за эмиссии в окружающую среду в срок не позднее 1 августа 2009 года.
      При этом исполнение налогового обязательства по составлению и представлению налоговой отчетности в органы налоговой службы, уплате платы за пользование земельными участками и платы за эмиссии в окружающую среду не позднее срока, указанного в части первой настоящей статьи, структурными подразделениями юридического лица, признанными в соответствии с настоящей статьей самостоятельными плательщиками таких плат, является исполнением налогового обязательства такого юридического лица.";
      "Статья 9-1. Приостановить до 1 января 2011 года действие подпунктов 3) и 4) пункта 3 статьи 448 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).
      Статья 9-2. Установить, что налоговое заявление для применения в 2009 году специального налогового режима для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения не позднее 1 августа текущего календарного года.
      При этом право на применение указанного специального налогового режима возникает с 1 числа месяца, в котором налогоплательщик стал соответствовать условиям, указанным в статье 448 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) с учетом положений статьи 9-1 настоящего Закона.";
      3) статью 12 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Количество ячеек для указания счета-фактуры не ограничивается при представлении в электронном виде:
      1) реестра счетов-фактур (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода;
      2) реестра счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода.".
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 1) - 3) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие со дня его первого официального опубликования, и подпунктов 4) - 16), 19), 20) пункта 3 и пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2009 года.
      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.12.2009 № 234-IV (вводятся в действие с 01.01.2009).

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев