2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы N 219-IV Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      ҚР Заңының қолданысқа енгізілу тәртібін 43-баптан қараңыз.

      1-бап. 2010 – 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2010 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 3 413 771 966 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 1 886 864 566 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 59 711 418 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 26 378  092 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 1 440 817 890 мың теңге;
      2) шығындар – 3 897 666 677 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 35 467 864 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 138 985 636 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 103 517 772 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 284 278 703 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 284 778 703 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 500 000 мың теңге;
      5) тапшылық – -803 641 278 мың теңге немесе елдің жалпы ішкі өнімінің 4,2 проценті;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 803 641 278 мың теңге.
      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      2-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 17 250 000 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 3 717 900 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсімдері көзделсін.
      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2010 жылға арналған бюджетке түсетін түсімдердің көлемі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      4-бап. Тиісті бюджеттің кірісіне мыналар есептелетін болып белгіленсін:
      бірыңғай бюджеттік сыныптаудың кірістер сыныптамасының "Пайдалы қазбаларды өндіру салығы" коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдігі сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;
      бірыңғай бюджеттік сыныптаудың кірістер сыныптамасының "Әлеуметтік салық" коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа, Міндетті медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсіп келген аударымдары.
      Бұл ретте салық режимі тұрақтылығының кепілдігі сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына есептелген аударымдардың сомасына азайтады;
      "Өндірушілер көтерме саудада сататын өзі өндіретін бензин (авиациялық бензинді қоспағанда)" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсіп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;
      "Өндірушілер көтерме саудада сататын өзі өндіретін дизель отыны" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсіп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.
      5-бап. Жұмыс берушілер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктілігі мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленіп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуі нәтижесінде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған теріс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 проценті шегінде әлеуметтік салық төлеу есебіне жатқызылады.
      6-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алып қоюлардың көлемі 77 663 111 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
      Атырау облысынан – 18 739 180 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан – 2 431 287 мың теңге;
      Алматы қаласынан – 54 999 926 мың теңге;
      Астана қаласынан – 1 492 718 мың теңге.
      7-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің түсімдері:
      "Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2008 - 2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген, жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде көзделген әлеуметтік салық пен жеке табыс салығының салық салынатын базасының өзгеруін ескере отырып бюджет саласындағы еңбекақы қорының өзгеруіне байланысты жалпы сомасы 29 005 216 мың теңге;
      жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктерін беруге байланысты:
      санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласында – 12 130 368 мың теңге;
      инфекциялық, туберкулез және психикалық аурулар кезіндегі медициналық көмекті қоспағанда, станционарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету бойынша - 120 785 873 мың теңге;
      төтенше жағдайлар саласында – 833 503 мың теңге;
      "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар аймағында зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсету бойынша – 258 487 мың теңге;
      "Азаматтық қорғаныс туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықты хабардар етуді ұйымдастыру бойынша 141 332 мың теңге көзделсін.
      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің аталған сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      8-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшері 1 200 000 000 мың теңге сомасында көзделсін.
      Ескерту. 8-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      9-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      1) жалақының ең төменгі мөлшері – 14 952 теңге;
      2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 5 981 теңге;
      3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 12 344 теңге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1 413 теңге;
      5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 14 952 теңге болып белгіленсін.
      10-бап. Зейнетақы төлемдерін алушыларға жинақтаушы зейнетақы қорларындағы міндетті зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы жөніндегі мемлекеттің кепілдіктерін алушының зейнетақы төлемдеріне құқықтарды иеленуі кезіндегі инфляцияның деңгейін ескере отырып орындау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 002 "Зейнетақы бағдарламасы" республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.
      11-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден басқа), ішкі істер органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ өртке қарсы қызмет органдарының, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің, қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру, тергеу және саптық бөлімшелерінің қызметкерлеріне тұрғын үйді күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтер көрсетуге арналған шығыстарды төлеу үшін ақшалай өтемақының айлық мөлшері 3 739 теңге сомасында белгіленсін.
      12-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін субвенциялар көлемі 645 354 441 мың теңге сомасында көзделсін, оның ішінде:
      Ақмола облысына – 42 771 759 мың теңге;
      Ақтөбе облысына – 23 691 835 мың теңге;
      Алматы облысына – 73 799 997 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына – 64 659 125 мың теңге;
      Жамбыл облысына – 62 677 573 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына – 26 545 434 мың теңге;
      Қарағанды облысына – 50 337 692 мың теңге;
      Қостанай облысына – 45 264 059 мың теңге;
      Қызылорда облысына – 51 506 999 мың теңге;
      Павлодар облысына – 21 736 991 мың теңге;
      Солтүстік Қазақстан облысына – 40 432 203 мың теңге;
      Оңтүстік Қазақстан облысына – 141 930 774 мың теңге.
      13-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мынадай мөлшерде ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін:
      жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстауға – 2 590 269 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстауға – 10 001 916 мың теңге;
      "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтар сатып алуға – 14 518 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын, біліктілік арттыру институттарын "Өзін-өзі тану" пәні бойынша оқу материалдарымен қамтамасыз етуге — 1 519 609 мың теңге;
      жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін күтіп-ұстауға – 337 973 мың теңге;
      дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға – 14 700 984 мың теңге;
      арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге – 2 026 145 мың теңге;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға – 202 346 мың теңге;
      үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға – 453 467 мың теңге;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға – 2 789 272 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерде, әскери-оқу орындарында әскери қызмет өткерген, «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалімен немесе «Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге - 4 153 631 мың теңге;
      Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге - 90 979 мың теңге;
      "Көкнәр" операциясын жүргізуге – 56 049 мың теңге;
      ветеринария саласындағы жергілікті атқарушы органдардың бөлімшелерін ұстауға – 2 751 529 мың теңге;
      эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге – 5 504 538 мың теңге;
      Халыққа қызмет көрсету орталықтарын күтіп-ұстауға – 7 836 918 мың теңге;
      ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көзі болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауыз су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға – 3 019 649 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға - 8 549 489 мың теңге;
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 1 115 973 мың теңге;
      18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге - 2 967 928 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын пайдалану тәртібі (сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он тоғызыншы, жиырма бірінші және жиырма екінші абзацтарды қоспағанда) және оларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      13-1-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне жаңа білім беру объектілерін салуға 11 271 765 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері көзделгені ескерілсін.
      Нысаналы даму трансферттерінің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгерту енгізілід - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      14-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте жұмыспен қамтудың және кадрларды қайта даярлаудың өңірлік стратегиясын іске асыруға 101 638 965 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
      Аталған соманы бөлу және пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      15-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана мен Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге 22 137 335 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      16-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1995 жылғы 20 қаңтардағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісімге сәйкес Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға 537 958 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.
      17-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешенінде Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге 18 498 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.
      Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      18-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен зейнеткерлер мен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға, сондай-ақ радиациялық қауіпті аймақтарда және жеңілдікті әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар аумақта тұрып жатқан және 1949 - 1990 жылдар аралығында тұрған, жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін халыққа біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеуге 268 291 мың теңге сомасында қаражат көзделсін.
      Аталған қаражат Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен бөлінетін болып белгіленсін.
      Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      19-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға 40 828 570 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
      тұқым шаруашылығын қолдауға – 2 087 532 мың теңге;
      асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға – 3 429 554 мың теңге;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын басымдықты дақылдар бойынша көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағар май материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуға – 14 205 685 мың теңге; өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын және сапасын арттыруды қолдауға – 3 214 995 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға – 1 492 338 мың теңге;
      жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық екпелерін отырғызу мен өсіруді қамтамасыз етуге – 1 513 025 мың теңге;
      мал шаруашылығы өнімділігін және өнімінің сапасын арттыруды субсидиялауға – 13 130 000 мың теңге;
      қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға – 153 704 мың теңге;
      "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойындағы "Шортанды-Щучинск" учаскелерінде орман екпелерін егуге - 56 072 мың теңге;
      балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісін арнайы жабдықтармен және теңіз техникасымен жаңарту үшін - 1 545 665 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 19-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      20-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте:
      облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 650 776 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер;
      облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын талаптарға сәйкес 3 560 760 мың теңге сомасында бюджеттік кредит беру көзделгені ескерілсін.
      Аталған сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      21-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 4 872 670 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға – 2 330 625 мың теңге;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға – 2 542 045 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 21-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      22-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында кәсіптік және техникалық білім беруді дамытудың 2008 - 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға 233 220 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      23-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 28 755 239 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін, оның ішінде:
      жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға – 14 873 103 мың теңге;
      тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге – 13 882 136 мың теңге.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 23-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      24-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендиялардың мөлшерін ұлғайтуға 3 110 925 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 24-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      25-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде қоршаған ортаны қорғау саласында берілетін функцияларды іске асыруға 29 707 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.
      Ағымдағы нысаналы трансферттердің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 25-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      26-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте 2009 - 2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасын іске асыруға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 5 626 461 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері көзделсін.
      Нысаналы даму трансферттерінің аталған сомасын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 26-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      27-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте 2009 - 2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасын іске асыру шеңберінде облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне:
      тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға 8 968 499 мың теңге сомасында;
      жылыжай шаруашылығын дамыту саласында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге 850 598 мың теңге сомасында кредит беруге қаражат көзделсін.
      Көрсетілген кредит беру сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу және оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      28-бап. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі шығыстарының құрамында агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды мемлекеттік қолдауға, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерімен айқындалатын тәртіппен:
      ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер бойынша, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкаларын – 5 000 000 мың теңгеге;
      ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін – 42 609 мың теңгеге субсидиялауға байланысты іс-шараларды қаржыландыруға 5 042 609 мың теңге көзделсін.
      Ескерту. 28-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      29-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне:
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға – 10 766 883 мың теңге сомасында;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 38 632 757 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері көзделсін.
      Нысаналы даму трансферттерінің аталған сомаларын облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 29-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      30-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын талаптарға сәйкес сыйақының нөлдік ставкасы бойынша кредит беруге 17 500 000 мың теңге көзделсін.
      31-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылға арналған резерві 44 379 364 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 31-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      32-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдар бойынша мемлекеттің сыйлықақыларын төлеуге 1 804 675 мың теңге сомасында қаражат көзделсін.
      Ескерту. 32-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      33-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте "Тұрғынүйқұрылысбанкі" жабық акционерлік қоғамы арқылы алынған жеңілдікті тұрғын үй кредиттері қарыз алушыларының 2009 жылғы төлемдері бойынша бағамдық айырманы төлеуге 12 601 мың теңге көзделсін.
      Ескерту. 33-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      34-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға 8 888 474 мың теңге сомасында, оның ішінде республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 5 202 092 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, қаражат көзделгені ескерілсін.
      Ескерту. 34-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      35-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратылған қарыз алушыларға Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің жекелеген актілерінің негізінде "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" акционерлік қоғамының балансына бұрын берілген кредиттер жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде тоқтатылады деп белгіленсін.
      36-бап. 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратылған заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғалардың тізбесі мен берешек көлемдері бойынша, мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауға бөлінген кредиттер мен қаражат жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары тоқтатылады деп белгіленсін.
      37-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепілдік берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшін 1 887 592 мың теңге көзделсін.
      38-бап. 2010 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктерін беру лимиті 85 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 38-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      39-бап. 2010 жылғы 31 желтоқсанға үкіметтік борыш лимиті 2 365 700 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 39-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      40-бап. 2010 жылы мемлекеттің кепілгерлік беру лимиті 50 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.
      Ескерту. 40-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      41-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің лимиті 2010 жылы қолданылмайды деп белгіленсін.
      42-бап. 2010 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 5-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2010 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде  6-қосымшағасәйкес жергілікті бюджеттік бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгіленсін.
      43-бап. Осы Заң 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                             Н. Назарбаев.

"2010-2012 жылдарға арналған  
республикалық бюджет туралы" 
Қазақстан Республикасының   
2009 жылғы 7 желтоқсандағы  
N 219-ІV Заңына        
1-ҚОСЫМША           

2010 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
І. Кірістер

3 413 771 966

001Салықтық түсiмдер

1 886 864 566


001


Табыс салығы

847 931 445001

Корпорациялық табыс салығы

847 931 445


005


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

739 705 157001

Қосылған құн салығы

590 434 358002

Акциздер

20 553 198003

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

124 744 907004

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 621 721005

Ойын бизнесіне салық

2 350 973


006


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

288 930 264001

Кеден төлемдерi

265 874 589002

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

23 055 675


007


Басқа да салықтар

11 990001

Басқа да салықтар

11 990


008


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

10 285 710001

Мемлекеттiк баж

10 285 710

002Салықтық емес түсімдер

59 711 418


001


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

42 717 995001

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 650 000003

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 000 000004

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

52 740005

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 563 382006

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

220 710007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 947 682009

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

4 283 481


002


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 969 421001

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 969 421


003


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

39 094001

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

39 094


004


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 618 033001

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 618 033


005


Гранттар

1 172 028002

Қаржылық көмек

1 172 028


006


Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 194 847001

Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 194 847

003Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

26 378 092


001


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

200 000001

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

200 000


002


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

26 178 092001

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

26 178 092

004Трансферттердің түсiмдері

1 440 817 890


001


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

240 817 890001

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

240 817 890


004


Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000001

Республикалық бюджетте Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

3 897 666 677

001Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

161 504 731


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

2 516 265001

Мемлекет Басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 183 933002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

143 213003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

151 550005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

9 667006

Қазақстан Республикасында гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және отбасы жағдайын жақсарту шараларын жетілдіру жөніндегі қызметтер

27 902


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

7 573 100001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

7 280 495004

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

292 605


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 562 573001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 513 622006

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 048 951


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

57 285001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

53 949002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты материалдық-техникалық жарақтандыру

3 336


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

11 306002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

11 306


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

30 639 241001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 048 849003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

240 144004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

816 608005

Шетелдік іссапарлар

2 474 622007

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

100 167008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

58 585009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

3 308 437010

Шетелдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау және қамтамасыз ету

5 865013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

147 973014

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

14 709 042016

Астана қаласының бюджетіне шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдіктерінің құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

101 462017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

3 627 487


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

63 375 708001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

35 969 699002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландырылатын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

24 378003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

130 302008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

11 550009

Кинологиялық орталығының қызметтері

78 503014

Кеден қызметін жаңғырту

120 267016

Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

383 455019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 601021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

244 720022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 401 922023

Кедендік сараптама жүргізу

17 960024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

1 804 675025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

47 723026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

3 954 073027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838029

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

350 122031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

477 886033

"Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

70 070035

Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау

3 723036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

1 845 161040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

594 030055

Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

399 706061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

2 113 049067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 217 850070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

16 643071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

337 359072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

35 706104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 428 737


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

3 016 794001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 252 871003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту

110 235005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

31 132006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

443 943010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

30 900011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

856 500033

Астана экономикалық форумын жыл сайын өткізуді қамтамасыз ету қызметтері

284 416044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 797


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

10 352 849007

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

82 380015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

31 231055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

10 239 238


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

632 012001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

575 637004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

50 000005

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 375


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

525 975001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін жағдайлар жасау

513 264004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

470090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

12 241


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

6 417 919001

Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

693 662008

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

100 062010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 457 415011

Мемлекеттік деректер базасын құру

275 577012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

778 366019

Е-әкімдіктер және е-үкімет инфрақұрылымдарын интеграциялау жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу

112 837


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

5 756 324001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

4 341 130002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 200 128004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

15 914006

Ұлттық санақ өткізу

15 386007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

43 181008

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

13 713009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

92 872011

"е-статистика" интеграцияланған ақпарат жүйесін құру және дамыту

34 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

740 163001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

542 459002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

87 455006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

107 744009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 505


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

224 438001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

223 539002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесін материалдық-техникалық жарақтандыру

899


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

827 433001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

674 736002

Сайлау өткiзу

152 697


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

26 275 346001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

23 020 179009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

2 058 011017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

660 741020

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Қорының іс-шаралар өткізуі

67 447021

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

468 968

002Қорғаныс

210 081 690


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

51 350 620001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

5 927 494002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

21 726 876003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

21 275 482004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

10 399005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

23 242007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

14 489009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

52 300010

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 435011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 200 393012

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

103 510


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

155 575 805001

Қорғанысты ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 405 620004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

7 503 145006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

32 528 368007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

20 194 901009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

405 836010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

4 354 180013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

365 202014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

221 015015

Әскерге шақырылуға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

182 339016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

576 577019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

84 729 754020

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

2 222 452021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

34 096


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 155 265001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 155 265

003Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

314 407 257


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

598 665002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 392003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

528 232004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

19 504005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

20 537


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

80 561 052001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

26 204 504003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

99 607004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

24 003 074005

Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

497 930006

Ақпараттық жүйені дамыту

360 236007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

2 350 532008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

159 000010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 543 526016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

3 238 859017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

5 202 458018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

381 312020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

42 328022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 742023

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

473 643024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

83 539026

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

68 736028

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру

560 539029

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

97 864030

Маңғыстау облысының бюджетіне Маңғыстау облысы Ішкі істер департаментіне материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

404 275031

Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 063 393038

Мак операциясын жүргізу үшін облыстық бюджеттеріне және Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер

56 049104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

871 108110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

781 798


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

54 277 782001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

6 220 753002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 248 023003

Сотталғандарды және тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

24 139 007004

Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және реконструкциялау

85 495005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

277 084006

Нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық шарттардың жобаларын әзірлеу және сараптау

1 372 408007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

12 239009

Құқықтық насихат

33 601015

Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін дайындау

6 765 998018

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдарын және мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

154 282020

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

41 000021

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдары мен мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

453 900022

Әділет органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

127 733023

Әділет органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

836 268025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 613 901047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 808 713055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

248 459056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша қызмет көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 836 918090

Қазақстан Республикасында құқықтық насихаттау саласындағы зерттеулер

2 000


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

118 606 845001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

110 867 208002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

7 739 637


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

5 709 194001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

5 709 194


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

25 528 961001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз ету

1 678 984002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

244 747003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

18 269004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 000 000005

Жекелеген негіздер бойынша тәркіленіп республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

86 671007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету

21 401 844008

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

539 454009

Сот жүйесі органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

165 450010

Сот жүйесі органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

385 942011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

7 600


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

15 265 237001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

11 328 023002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

369003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру

377 708004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасын материалдық-техникалық жарақтандыру

372 320005

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

391 713006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 578 516008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

216 588


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

8 917 308001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

6 977 634002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

176 239003

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

43 000005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін (қаржы полициясын) материалдық-техникалық жарақтандыру

103 598006

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 588007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

1 567 102018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

12 147


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 942 213001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 942 213

004Бiлiм беру

216 683 464


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

4 472 139011

Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

176 407012

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

3 684 288015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

611 444


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

331 582006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

331 582


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

1 823 485003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 641 022004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

15 823010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

166 640


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

20 243020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

20 243


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

7 916 015005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

203 476011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 243 789017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

468 750


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

217 972007

Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

217 972


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

813 391024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

813 391


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

184 707 353001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 224 394002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқып жатқандарға әлеуметтік қолдау көрсету

272 512004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

214 499005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

10 793 636008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

355 499009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 531 846010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізу

869 269011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 549 489012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

42 998 216013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

233 220014

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

147 126017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

2 801 284020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

38 053 446022

Үкіметаралық келісім бойынша міндеттемелердің орындалуы ("Нұр-Мүбарак" ислам мәдениеті Египет университеті)

40 819023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

222 682025

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерінің сапасын талдау

938 454028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 131 968029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 001 916030

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

15 604 638033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін "Қазтест" бағдарламасы бойынша бағалау

51 285035

Білім ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

386 013036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

19 048037

Білім ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

655 061048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 330 625050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

61 059056

Білім сапасын қамтамасыз ету

850 368058

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 542 045059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 275 233066

Астана қаласының бюджетіне "Astana Knowledge city" АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 982 026071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтарды сатып алуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

14 518072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" пәні бойынша мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын, біліктілікті арттыру институттарын оқу материалдарымен қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

1 519 609074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

270 000077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 720 604090

Білім беру жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

37 685104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 261


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

14 521 898002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

123 562003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

8 924 090004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 975 028014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 184 872024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

116 195025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

457 454026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

31 398043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

318 978063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

390 321


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

11 803023

Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 803


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 087 674004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 087 674


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

518 183004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

518 183


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

27 954011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

27 954

005Денсаулық сақтау

360 142 891


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

1 771 301014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

1 771 301


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 290 371008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 290 371


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

348 697019

Балалардың сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

348 697


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

350 351 784001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

8 826 794005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

90 887 799006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

8 252 633007

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

361 314008

Арнайы медицина резервін сақтау

37 108009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 059 029010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 880 136013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

46 995015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

144 930016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

17 478 458017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

1 627 092018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

7 756019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

592 154021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

599 641022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

3 039 356023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

744 713027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 590 269028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 700 984029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

4 081 380031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 159 961036

Жергілікті деңгейде қаржыландыратын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

164 782 206038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 873 103066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

495 147090

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

74 826104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

6 000


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 380 738002

Ессентуки қаласындағы "Қазақстан" санаториінің қызметін мемлекеттік қолдау

21 220003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

102 555004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

3 420 193005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

57 909016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

706 893018

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені құру

71 968

006Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

928 492 626


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

928 492 626001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

2 621 385002

Зейнетақы бағдарламасы

554 556 682003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

115 607 711004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

55 378 345005

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

2 145 528006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

8 548 863007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

43 212 412008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

268 291009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

97 288010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

10 000011

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

596 762012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

90 178013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 346 348014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89 561015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 026 145016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

250 000017

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

6 452 685018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

337 973019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 727 000022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

453 467023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 951024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

202 346025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 789 272027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

152 574028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

420 108029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 115 973030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 967 928054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері бойынша, Қазақстан Республикасындағы аумағы бойынша жол жүруін, сондай-ақ оларға және олармен бірге жүретін адамдарға Мәскеу, Астана қалаларында мерекелік іс-шараларға қатысуы үшін тамақтануына, тұруына, жол жүруіне арналған шығыстарын төлеуді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

90 979057

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығына орай Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға; 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 3 қыркүйек аралығындағы кезеңде майдандағы армия құрамына кірмеген әскери бөлімдерде, мекемелерінде, әскери оқу орындарында әскери қызмет өткерген "1941 - 1945 жж. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін" медалімен немесе "Жапонияны жеңгені үшін" медалімен марапатталған әскери қызметшілерге, оның ішінде запасқа (отставкаға) шыққандарға, Ұлы Отан соғысы жылдарына тылда кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) адамдарға біржолғы материалдық көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 153 631059

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

40 275090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер

80 000115

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

101 638 965

007Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

136 319 213


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

133 319 213005

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

537 958007

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерін паспорттандыру

210 000009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

55 045 602010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

32 610 600011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 807 808012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 692 465013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

8 330 884015

Алматы облысының бюджетіне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 983 616018

Шығыс-Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы VII Өңіраралық ынтымақтастық Форумының өткізілуіне байланысты Өскемен қаласында абаттандыру және инфрақұрылымдарын жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 500 000019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалауды жүргізу

1 000 000023

Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық техника сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 600 280

008Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

130 071 546


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

112 617004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

112 617


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

86 452 961001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

608 352005

Спорт объектілерін салу және реконструкциялау

16 298 296006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

103 828007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800008

Мемлекеттiк сыйлықтар

230009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

30 640 578011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

285 366012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

4 870 676015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

110 595016

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

276 311017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 940023

2011 жылы 7 қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

33 108 669025

Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

100 000104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

3 320


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

19 403 781001

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

484 658002

Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

173 213003

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

50 708005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

668 938006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 996 055007

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

4 161009

Ұлттық фильмдер шығару

4 957 976010

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

86 149011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 613 347012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 132 497013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 300 942016

Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

24 139018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

1 441 183019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері құрылыстарын салу

565 323021

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделуді жинақтау және жүйелеу

38 500028

Республикалық маңызы бар көпшілік баратын кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

674 504031

Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

21 725032

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері

53 109033

Мәдениет және дін саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

82 557034

Қазақстан Республикасында дін, конфессияаралық қатынастар саласындағы әлеуметтанушылық зерттеулер

34 097


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 239 746003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

9 567006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

547 200040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

682 979


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

11 826020

Республикалық маңызды бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 826


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

21 217 688005

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

5 017020

Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

1 779 484021

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 103 382022

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

730 000023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

90 526025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

17 509 279


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 632 927006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

332 562015

Щучье-Бурабай курортты аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 300 365

009Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

87 343 627


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

248 410024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

248 410


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгi

12 825 754001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

544 708002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

20 981015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 229018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

50 000024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 120 833029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 050112

Электрондық үкімет құру

69 953


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

74 269 463003

Геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

32 000010

Отын-энергетика кешені және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

884 205016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

150 656034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

871 298035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

543 951036

Астана қаласының бюджетіне электрмен жабдықтау кабельдерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

482 300038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

932 055039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

199 023040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

3 575 974041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

743 237042

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

448 411043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

130 006044

Ядролық сынақтардың мониторингі

136 352045

Қазақстандық Токамак термоядролық материалтану реакторын құру

250 895047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 433 705048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

63 055 512049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

399 883

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

193 409 887


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

179 423 898001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 204 742002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

173 112003

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу

2 780 784004

Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау

71 716005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

256 630006

Ауыл шаруашылығы техникасының қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу

39 549008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

90 472009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 504 538010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 019 649011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

983 625012

Атырау облысының бюджетіне балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісінің арнайы жабдықтарын және теңіз техникасын жаңартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 545 665013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

193 384014

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

154 000015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін нысаналы даму трансферттер

2 751 529016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау

24 652017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

25 145 003019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

30 804020

Ақмола облысының бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

56 072021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

45 241022

Фитосанитарлық мониторинг, диагностика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер

1 093 254024

2009 жылғы астықты экспортқа шығарғанда көлік шығындарының құнын арзандату

7 778 866025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттер

100 000027

Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1-ші фаза)

395 023029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

9 705 902031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

17 306 416032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

532 557034

Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 563 500037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

124 287038

Балық ресурстарын молайту

746 583040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

3 716 433041

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

3 264 604042

Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 800 921044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

1 977 055045

Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарына зерттеулер жүргізу

550 000046

Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

100 527047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

99 674049

Карантиндік зиянкестерді, өсімдіктер мен арамшөптердің ауруларын анықтау, оқшаулау және жою

785 793050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

42 609052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

4 698 725053

Эпизоотияға қарсы шаралар жүргізу

1 724 000054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

756 706055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықақылар

809056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1 060 281057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

273 907059

Жануарлар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою

1 138 618061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

11 250 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

850 800064

Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу

123 072065

Мемлекеттік су кадастрын жасау

9 283066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

486 200067

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау

23 783068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

32 360069

Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

70 178070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

421 378071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

1 850 951072

Орманды әуеден қорғау

1 003 817073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

250 087074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

50 374075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

281 475076

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

78 129077

Салықтық және өзге де берешектерді өтеу

543 574081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама

106 564082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 087 532083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 429 554084

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 205 685085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 492 338087

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 513 025088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 130 000089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

153 704091

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 214 995093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

193 397095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

650 776096

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау

5 000 000097

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарға арналған жабдықтардың қаржы лизингі бойынша сыйақы ставкасын өтеу

1 579099

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу қызметі

1 142 125112

Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agriculture" жүйесін құру

268 946


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

8 304 788001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

1 801 615002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

42 975003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

210 660008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

706 981009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 872 863010

Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

16 325011

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

15 164012

"Тарихи" ластануларды жою

32 000014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

572 253015

Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245111

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде әкімшілік функцияларға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

29 707


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

5 353 380001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

567 850002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 283003

Жер-кадастрлық жұмыстар

2 560 502004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 019 386005

Жерлердің мониторингін жүргізу

69 549007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

129 810


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

327 821007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

327 821

011Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

8 500 512


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

361 945022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 092064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

328 853


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

6 562 821006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 114 176008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

290 918015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор-2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

3 947 727052

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету

210 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

1 575 746002

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

38 000003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

1 517 746090

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы зерттеулер

20 000

012Көлiк және коммуникация

287 827 288


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

281 024 502001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

2 495 936002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

126 226 685003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

21 950 000004

Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету

282 218005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

4 540 012006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

5 476 206009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

16 733 800010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

22 674012

Облыстық бюджеттерге, Астана және  Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

22 137 335014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

119 467016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

259 431019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

881 489020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

476 904022

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

256 000023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

126 348028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

78 613 165030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

426 832


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

181 230018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

181 230


601

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

1 152 963001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

190 830002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

730 660006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 323009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

129 618014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

18 532015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

79 000


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі

5 468 593006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

242 121017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 226 476

013Басқалар

122 167 118


102


Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы

1 722 054003

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы ғимараттарын, құрылыстарын салу

1 722 054


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6 088 474013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

4 584 504014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 303 970016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

200 000


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

912 306001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

912 306


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

5 815 838006

Өкiлдiк шығындар

5 756 265011

Қазақстанда тұратын этностардың тарихи шығу елдерімен қатынастарын нығайту және шетелде Қазақстан Республикасындағы этникалық келісімді насихаттау

59 573


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

44 479 364004

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу

700 000010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

43 779 364


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

18 509 237004

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

115 380007

Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу

1 469 300008

Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 498013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 005 244014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 800 000015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

1 250 000016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

366 000028

Кәсіпкерлік салада Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу

10 000049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 474 815


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

9 901 674001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электроэнергетика, геология, отын-энергетика кешені,  көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 221 877007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

35 814012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының (технопарктердің) қызметтеріне ақы төлеу

500 000013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 976 722017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер

186 570018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

479 598020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

364 200022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 253 950026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

1 725 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

23 157031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

133 573033

Сыртқы сауда аясында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

17 368070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

470 395085

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

165 000090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

348 450


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

2 363 292006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 329 317016

Қазақстан Республикасында орнықты даму қағидаттарын енгізу

33 975


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

200 000003

Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

200 000


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

493 416001

Бәсекелестікті қорғау, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

489 541002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 875619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

7 196 373001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

196 373024

Астана қаласының бюджетіне үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектілерін салуға қатысу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

23 918 456008

Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау

19 391 713010

Ғимараттар сатып алу

4 526 743

014Борышқа қызмет көрсету

95 360 386


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

95 360 386013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

95 360 386

015Трансферттер

645 354 441


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

645 354 441400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

645 354 441
III. Таза бюджеттік кредит беру

35 467 864
Бюджеттік кредиттер

138 985 636

006Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

850 598


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

850 598026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2009 - 2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасының қатысушыларын жылыжай шаруашылығын дамыту саласында жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге кредит беру

850 598

007Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 168 499


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

32 168 499008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

32 168 499

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

84 675 947


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

84 675 947023

Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі АҚ-ын несиелеу

80 000 000086

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру

1 115 187094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

3 560 760

013Басқалар

21 290 592


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 487 592011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

1 887 592012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

18 803 000051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

18 803 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

103 517 772

005Бюджеттік кредиттерді өтеу

103 517 772


001


Бюджеттік кредиттерді өтеу

102 912 827001

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

102 912 827


002


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

604 945001

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

604 945

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

284 278 703
Қаржы активтерін сатып алу

284 278 703

001Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

845 193


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

774 543006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

656 723062

"Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

117 820


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

70 650043

"Түрік академиясы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

70 650

002Қорғаныс

4 000 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

4 000 000012

"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

4 000 000

003Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

665 695


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

665 695012

"Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің ақпараттық-өндірістік орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

665 695

004Білім беру

27 299 487


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

14 082 026007

"Назарбаев Университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 082 026


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

13 217 461032

"Қаржы орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

500 000038

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

12 717 461

005Денсаулық сақтау

3 653 097


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

3 653 097011

Лизинг шартымен медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыратын ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыру

3 600 000012

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі акционерлік қоғамдарының жарғылық капиталын ұлғайту

53 097

008Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

15 843 700


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

13 204 800022

"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 204 800


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

1 000 000029

Мәдениет саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 000 000


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

1 638 900029

Ақпарат саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 638 900

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

39 391 469


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

38 666 786043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуда ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

35 410 000048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 543 886079

Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдарымен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту

712 900


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

724 683017

Авиациялық метеорологиялық станцияларды жаңғырту және техникалық қайта жабдықтау үшін "Қазаэросервис" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

724 683

012Көлік және коммуникация

15 517 803


215


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

1 750 000032

"Қазақавтожол" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту

1 750 000


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

13 767 803005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

7 955 603011

Нысаныл ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 812 200

013Басқалар

177 562 259


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

298 486015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

298 486


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

173 807 151009

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңбері ретінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылым дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

600 000019

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 500 000021

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық құрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

29 259 284050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

139 947 867066

Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

2 000 000072

Қару жарақ пен әскери техниканы жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін "Қазақстан инжинирнг" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

500 000


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

1 998 221014

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 998 221


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

1 458 401013

"Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені" ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 458 401

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000

006Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000


001


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

500 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

1

2

V. Бюджет тапшылығы

-803 641 278

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

803 641 278

"2010-2012 жылдарға арналған  
республикалық бюджет туралы" 
Қазақстан Республикасының   
2009 жылғы 7 желтоқсандағы  
N 219-ІV Заңына        
2-ҚОСЫМША          

2011 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
I.Кірістер

3 377 604 866

1Салықтық түсімдер

1 979 617 387


01


Табыс салығы

966 697 7001

Корпорациялық табыс салығы

966 697 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

821 104 7061

Қосылған құн салығы

688 669 4682

Акциздер

28 386 1553

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

101 497 6044

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 759 5675

Ойын бизнесіне салық

791 912


06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

180 641 9771

Кеден төлемдері

164 242 3962

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

16 399 581


07


Басқа да салықтар

13 0091

Басқа да салықтар

13 009


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

11 159 9951

Мемлекеттік баж

11 159 995

2Салықтық емес түсімдер

63 832 647


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 663 4291

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 192 9333

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

8 162 4394

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

27 5785

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 577 3526

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

150 6797

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 157 2229

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

8 395 226


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 136 8221

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 136 822


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

42 4171

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

42 417


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 971 5511

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 971 551


05


Гранттар

645 1142

Қаржылық көмек

645 114


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

10 373 3141

Басқа да салықтық емес түсімдер

10 373 314

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 488 048


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

618 6891

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

618 689


02


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

24 869 3591

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

24 869 359

4Трансферттердің түсімдері

1 308 666 784


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

137 666 7841

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

137 666 784


04


Ұлттық қордан трансферттер

1 171 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 171 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

4 031 182 003

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

144 795 951


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

2 908 473001

Мемлекет Басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 533 144002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

164 174003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

177 154005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

5 351006

Қазақстан Республикасында гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және отбасы жағдайын жақсарту шараларын жетілдіру жөніндегі қызметтер

28 650


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 517 067001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

8 416 348004

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

93 560090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159


104

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

1 837 782001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету

1 606 651006

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесін материалдық-техникалық жарақтандыру

31 003021

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Ахуал орталығын құру

200 128


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

59 726001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

58 053002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты материалдық-техникалық жарақтандыру

1 673


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

9 206002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

9 206


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

30 343 065001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 925 973003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

259 680004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

766 576005

Шетелдік іссапарлар

2 325 167007

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

76 482008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

63 813009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 751 091010

Шетелдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау және қамтамасыз ету

6 393013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

160 014014

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдір

15 734 408017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға қатысуы

3 273 468


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

56 182 878001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

40 870 325002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

28 000003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

131 938009

Кинология орталығының қызметтері

90 569014

Кеден қызметін жаңғырту

423 404016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

426 925017

"Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

431 108019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

24 680021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

184 784022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 269 020023

Кедендік сараптама жүргізу

19 576024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

2 474 715025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

55 535027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

500 000036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

205 301061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

847 109067

Саяси партияларды қаржыландыру

851 338070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

19 167071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

473 336104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

6 572 210


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі

4 294 438001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 371 966003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту

495 458005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

33 311006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

539 040010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтинг агенттіктерімен өзара іс-қимыл

30 900011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 035 000024

Бюджеттік инвестициялық жобалардың, концессиялық жобалардың және жеке меншік капитал қаражаты есебінен іске асырылатын жобалардың мониторингі

54 503033

Астана экономикалық форумын жыл сайын өткізуді қамтамасыз ету қызметтері

307 000044

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

52 260045

Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу

375 000


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

10 124 168007

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

105 207015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

31 231055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

9 987 730


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

715 406001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

654 521004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

54 000005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 885


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

534 431001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін жағдайлар жасау

520 821004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

510090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

13 100


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 259 244001

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

406 105010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 132 291011

Мемлекеттік деректер базасын құру

165 000012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

555 848


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

6 507 853001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 105 232002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 200 128004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

18 792007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

27 200008

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

29 025009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

127 476


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 005 772001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

640 875002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

94 014006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

268 378009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 505


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

267 726001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

264 770002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 956


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

693 504001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

527 829002

Сайлау өткізу

165 675


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

14 535 212001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

13 831 738009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

104 550017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

598 924

02Қорғаныс

194 403 363


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

36 425 370001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

6 952 436002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

24 540 267003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

3 127 720004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргіз

10 399005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

23 242007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

11 145009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

63 900010

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 345011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 342 340012

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 576


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

154 571 857001

Қорғанысты ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 675 668004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

6 546 416006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

24 371 559007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

17 402 169009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

237 329010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

5 470 726013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

165 202014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

282 530015

Әскерге шақырылуға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

81 623016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

543 974019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

96 134 874020

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

770 302021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

37 165


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 406 136001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің  орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 406 136

03Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

342 527 340


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

699 446002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 365003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

620 380004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

14 724005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

29 977


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

92 876 155001

Қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

30 864 935003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

80 071004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

27 177 053005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

553 248006

Ақпараттық жүйені дамыту

317 844007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

3 250 000008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

208 353010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 158 202016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

4 426 023017

Жедел іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 214 973018

Адвокаттардың тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

571 376020

Нашақорлыққа және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

48 300022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

83 764023

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

483 931024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

83 539026

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

7 000027

Қарулы күштерді жаңғырту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

171 700028

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру

402 944029

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

48 932038

Жамбыл облысының бюджетіне "Мак" операциясын жүргізуге нысаналы ағымдағы трансферттер

21 354104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

981 511110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

721 102


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

58 572 501001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

7 245 928002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 477 245003

Сотталғандарды және тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

27 487 926005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

351 286006

Нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық шарттардың жобаларын әзірлеу және сараптау

2 397 746007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

12 239008

Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

22 325009

Құқықтық насихат

33 625014

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері

59 949015

Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін дайындау

4 340 000018

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдарын және мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

153 911020

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

54 091021

Қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөнде

107 251022

Әділет органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

49 863023

Әділет органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

291 095025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 472 143047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

266 140052

Мәдениет және дін саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

96 038055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

299 170056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша қызмет көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 316 754090

Қазақстан Республикасында дін, конфессияаралық қатынастар және құқықтық насихат саласындағы әлеуметтік зерттеулер

37 776


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

124 143 688001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

118 752 821002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

5 390 867


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

6 206 190001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

6 206 190


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

28 582 542001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

1 955 328002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

213 373003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

18 269004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

707 513005

Жекелеген негіздер бойынша тәркіленіп республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

88 171007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

24 539 578008

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

594 375009

Сот жүйесі органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

59 458010

Сот жүйесі органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

386 477011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

20 000


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

16 105 400001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

12 608 132002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 374004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасын материалдық-техникалық жарақтандыру

33 383005

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

95 880006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 366 631


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

10 605 485001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 220 219002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

201 215003

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

43 000005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін (қаржы полициясын) материалдық-техникалық жарақтандыру

67 115006

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 588007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

2 023 223018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көросетуі

13 125


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 735 933001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 735 933

04Бiлiм беру

226 862 998


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 468 702011

Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

195 529012

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

3 897 334013

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

875 839


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

364 354006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

364 354


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 022 775003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 820 643004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

14 593010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

187 539


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

21 862020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

21 862


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 612 097005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

242 392011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 816 015017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

553 690


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

226 569007

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

226 569


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыр

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

941 319024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

941 319


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

185 692 561001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 408 582002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқып жатқандарға әлеуметтік қолдау көрсету

354 513004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

176 230005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

7 113 867008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

318 823009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

12 427 472010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды өткізу

394 714012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының  облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

38 227 069013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

234 000014

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

157 585017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

3 435 092020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

46 195 838022

Үкіметаралық келісім бойынша міндеттемелердің орындалуы ("Нұр-Мүбарак" ислам мәдениеті Египет университеті)

50 895023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

257 886025

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерінің сапасын талдау

897 842028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

15 087 779029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 002 282030

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

19 542 877033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін "Қазтест" бағдарламасы бойынша бағалау

55 937035

Білім ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

442 097036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

18 436037

Білім ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

135 516048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 019 489050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

59 087056

Білім сапасын қамтамасыз ету

904 626058

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 543 319059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 470 130071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтарды сатып алуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

14 700072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Өзін-өзі тану" пәні бойынша мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын, біліктілікті арттыру институттарын оқу материалдарымен қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

1 519 609074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

375 000077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 816 473090

Білім беру жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

27 535104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 261120

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 000 000


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

19 580 172002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

167 868003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

12 344 029004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

4 524 331014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 275 433024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

125 000025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

110 738043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

399 674063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

633 099


233

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

12 865023

Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 865


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 088 975004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 088 975


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

586 798004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

586 798


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

30 177011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

30 177

05Денсаулық сақтау

336 106 198


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

1 990 557014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

1 990 557


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 848 239008

Қарулы күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 848 239


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

422 847019

Балаларды сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

422 847


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

325 534 297001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

10 159 864005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық  сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

39 270 368006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

9 654 591008

Арнайы медицина резервін сақтау

28 865009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 026 445010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 833 447013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

13 326015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

130 072016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

3 378 649017

Сот-медицина сараптамасы

1 924 387018

Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

9 988019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

2 337 448021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

314 423022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

2 296 666023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

475 176027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 511 615028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 961 502029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

8 586 609030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету

30 207 027031

Ауруханалық басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 333 169038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 468 815066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

763 541067

Жұқпалы, туберкулездік, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және  стационарды алмастыратын мемдициналық көмекті көрсету жөніндегі қызметтер

159 715 060090

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

124 244104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

124 244


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 310 258003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

119 336004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

3 948 179005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

54 917016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

150 497019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу бойынша қызметтер

37 329

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 026 218 269


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 026 218 269001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

3 098 378002

Зейнетақы бағдарламасы

724 962 585003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

121 319 832004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

65 368 972005

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

2 475 373006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

17 431 680007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

49 978 861008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

80 336009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

123 231010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

23 395011

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

313 843012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

96 732013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 622 97201

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

88 097015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 358 149016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

300 000017

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

9 133 872018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

878 529020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің өсуіне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек пен 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 730 617022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

592 263023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 509024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

519 720025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормаларын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 156 005027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

176 590028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

201 003059

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

34 725090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қон саласындағы зерттеулер

125 000

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 073 883


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

45 073 883005

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

524 724009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 890 950010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттер

13 968 416011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

792 312012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

18 670 349013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

6 227 132

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

41 885 141


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

132 594004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

132 594


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

9 166 813001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

700 828006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

110 852007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800008

Мемлекеттiк сыйлықтар

250011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

185 366012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

4 895 691015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

78 120016

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

43 665017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыр

4 279023

2011 жылы 7 қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу

3 101 359104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

3 603


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

29 571 402001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

538 902002

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

174 096003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

34 204005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

590 881007

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 353008

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

161 323009

Ұлттық фильмдер шығару

1 957 976011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

890 300012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 031 005013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 304 747016

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

35 761017

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару

1 114 855018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

557 853019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері құрылыстарын салу және жаңғырту

608 223021

Қазақ халқының мәдени мұрасын жүйелеу және жинақтау

38 500022

Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

388 433023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күресті насихаттау

71 626025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

16 293 943028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханалардағы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

777 421


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 288 800003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

11 481006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

613 540040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

663 779


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

13 706020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 706


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 711 826006

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

211 826015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 500 000

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

62 115 869


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

286 977024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

286 977


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi

61 828 892001

Электроэнергетика, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетика кешені, көмір, мұнай-химиялық, мұнай-газдық өнеркәсіп және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 786 729002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

23 723004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

957 584006

Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

167 379008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

2 327 827009

Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабуын қамтамасыз ету

581 000011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

936 336012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

253 695013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

4 488 202014

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

743 315015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 282017

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

598 248018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

50 000019

"Қарағандышахтатарату" республикалық  мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

150 296020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 000 000024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

45 545 970027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

2 012 931029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 050030

Ядролық сынақтардың мониторингі

133 211112

Электрондық үкімет құру

54 114

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

184 947 027


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

166 815 954001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік  саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 883 465002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

200 668003

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу

3 183 462004

Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау

85 378005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

256 630008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

61 562009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 792 658010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 870 012011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

1 223 671013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

192 928014

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

4 450 464015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 255 361016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау

105 764017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 000 000019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

21 387021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

45 241022

Фитосанитарлық мониторинг, диагностика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер

1 252 207029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

8 699 340031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

8 354 055032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

1 425 775034

Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 359 623035

Қазақстандық-Израильдік аграрлық зерттеулер қорын құру

150 000037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

144 538038

Балық ресурстарын молайту

842 533040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

3 788 888041

Нұра-Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

1 519 430042

Агроөнеркәсіп кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 213 434044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

839 252046

Агроөнеркәсiптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

45 200047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

101 602049

Карантиндік зиянкестерді, өсімдіктер мен арамшөптердің ауруларын анықтау, оқшалау және жою

915 041050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000052

Жануарлар ауруларын диагностикасы

4 698 725053

Эпизоотияға қарсы шаралар

1 918 789054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

417 817055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

809056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2 226 013057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

100 000059

Жануарлар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою

783 419061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

12 750 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

852 500064

Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу

49 340065

Мемлекеттік су кадастрын жасау

9 754066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

530 000067

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау

29 876068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

31 693069

Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

82 550070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

467 807071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 000 151072

Орманды әуеден қорғау

1 140 675073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

325 750074

Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

25 000075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

70 400076

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

76 899081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама

114 822082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 087 532083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 949 597084

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 593 560085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 062 338087

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көпжылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 868 974088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 206 245089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

253 704091

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 355 420093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

215 586095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

681 419096

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау

5 000 000099

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу қызметі

2 332 779112

Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agriculture" жүйесін құру

66 442


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

11 764 880001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

1 942 666002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

42 975003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

314 600004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

1 924 350008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

707 976009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 722 382010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

14 724011

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

10 489012

"Тарихи" ластануларды жою

1 775 000014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 269 517015

Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245111

Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде әкімшілік функцияларға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

35 956


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 090 006001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

616 006002

Қазақстан Республикасы жер ресурстарын басқару агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 848003

Жер-кадастрлық жұмыстар

3 340 485004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

1 898 704005

Жерлердің мониторингін жүргізу

75 808007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

152 155


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

276 187007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

276 187

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 872 647


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

2 747 146022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

135 146064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

2 612 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

5 843 951006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 510 176008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

333 775015

Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылым үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

3 000 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-шаруашылық істері агенттігі

1 281 550002

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

24 000003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

1 257 550

12Көлiк және коммуникация

323 108 463


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

314 291 163001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

2 761 942002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

204 784 942003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

25 000 000005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

6 134 457006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

4 199 250009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

19 366 800012

Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 860 576014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

149 051016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

267 314019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

988 620020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

289 813023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

170 422028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 039 958030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

278 018


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

214 783018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

214 783


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 440 595001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау  жөніндегі қызметтер

221 327002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

734 415006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 934009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

1 375 284014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

25 635015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

79 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 161 922006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

263 912017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 898 010

13Басқалар

416 012 754


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

5 368 159013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

3 811 639014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 356 520016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпаратты-коммуникациялық жүйесін құру

200 000


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 103 200001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 103 200


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 172 484006

Өкiлдiк шығындар

3 172 484


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

56 043 224010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

56 043 224


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

324 274 208002

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

322 112 468004

Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 872 542007

Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу

288 198


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

8 479 653001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 049 313007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

38 041013

Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу, техникалық регламенттерді әзірлеу, техникалық-экономикалық ақпарат және сынақ зертханаларын халықаралық тіркеу жөніндегі қызметтер

1 010 479022

Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

350 000026

Инновациялық гранттар беру

1 500 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

27 350033

Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сонымен қатар Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

18 868069

Өңірлердің индустриялдық-инновациялық дамуына жәрдемдесу

1 050 000070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

75 195090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық және саудалық даму саласындағы зерттеулер

360 407


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

2 415 119006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 415 119


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

200 000003

Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

200 000


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

584 581001

Бәсекелестікті қорғау, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

580 609002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

3 972


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері Агенттігі

150 870014

Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдар орталық аппаратының жас мамандарына арналған жатақхананы жылыту қызметтерін төлеу

135 870090

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін анықтау саласындағы әлеуметтік зерттеулер

15 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

230 152001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

230 152


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

13 424 470008

Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау

13 424 470

14Борышқа қызмет көрсету

155 425 073


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

155 425 073013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

155 425 073

15Трансферттер

521 827 027


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

521 827 027400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

521 827 027
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

6 707 880
Бюджеттік кредиттер

107 582 563

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 163 470


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 163 470008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

9 163 470

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

93 271 240


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

93 271 240023

Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу АҚ-ын несиелеу

80 000 000086

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру

8 442 290094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 828 950

12Көлік және коммуникация

2 800 000


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 800 000010

"Байтерек" ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру

2 800 000

13Басқалар

2 347 853


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 347 853011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

1 747 853012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 874 683

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 874 683


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 300 1691

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

100 300 169


02


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

574 5141

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

574 514

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

73 714 983
Қаржы активтерін сатып алу

74 214 983

01Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

616 264


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

616 264006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

616 264

04Білім беру

9 800 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

9 800 000032

"қаржы орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000038

"Өркен" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 800 000

05Денсаулық сақтау

2 473 289


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

2 473 289062

"Ұлттық медицина холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 473 289

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

7 883 446


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

4 883 446022

"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

4 883 446


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

3 000 000029

Мәдениет және ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

3 000 000

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

829 695


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

829 695007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

829 695

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

12 003 119


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

12 003 119043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "КазАгро" ұлттық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 496 843048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 793 376079

Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту

712 900

12Көлік және коммуникация

15 079 381


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

15 079 381005

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 129 381011

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 950 000

13Басқалар

25 529 789


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

298 486015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

298 486


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

13 764 549025

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

13 764 549


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

9 000 000066

Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

9 000 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

2 466 754014

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 466 754

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

500 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

1

2

V. Бюджет тапшылығы

- 734 000 000

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

734 000 000

"2010-2012 жылдарға арналған    
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
2009 жылғы 7 желтоқсандағы    
N 219-ІV Заңына           
3-ҚОСЫМША             

2012 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
І. Кірістер

3 607 742 933

1Салықтық түсiмдер

2 118 478 708


01


Табыс салығы

1 057 394 0001

Корпорациялық табыс салығы

1 057 394 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

864 181 6331

Қосылған құн салығы

729 158 3002

Акциздер

27 907 1133

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

104 360 6234

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 900 3325

Ойын бизнесіне салық

855 265


06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

184 836 225
Кеден төлемдерi

167 855 9102

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

16 980 315


07


Басқа да салықтар

14 0501

Басқа да салықтар

14 050


08


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

12 052 7951

Мемлекеттiк баж

12 052 795

2Салықтық емес түсімдер

67 133 160


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

46 023 5781

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 266 3873

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

8 199 7064

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

30 3405

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

25 423 7126

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

150 6797

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 312 1229

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

9 640 632


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 307 7681

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 307 768


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

45 8101

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

45 810


04


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

7 249 2751

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

7 249 275


05


Гранттар

303 5502

Қаржылық көмек

303 550


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 203 1791

Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 203 179

3Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

24 756 166


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

668 1841

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

668 184


02


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

24 087 9821

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

24 087 982

4Трансферттердің түсiмдері

1 397 374 904


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

131 374 9041

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

131 374 904


04


Ұлттық қордан трансферттер

1 266 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 266 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

4 257 079 558

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

154 343 074


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

3 210 248001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 848 339002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

166 698003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

185 494005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

9 717


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 297 763001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

9 194 838004

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

94 177090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

8 748


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 683 839001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 782 708021

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Ахуал орталығын құру

901 131


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

66 190001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

64 618002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықты материалдық-техникалық жарақтандыру

1 572


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

9 206002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

9 206


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

30 462 931001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 063 370003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

258 687004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

730 680005

Шетелдік іссапарлар

2 291 712007

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

76 482008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

63 813009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 751 091010

Шетелдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау және қамтамасыз ету

6 393013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

160 430014

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

15 786 805017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарда қатысуы

3 273 468


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

60 237 934001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

44 860 812002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

28 000003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

131 938009

Кинология орталығының қызметтері

97 366014

Кеден қызметін жаңғырту

423 404016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

426 690017

"Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

525 383019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

26 531021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

184 784022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

869 020023

Кедендік сараптама жүргізу

19 576024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

3 409 149025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

62 034027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

500 000036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

205 301061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

7 131 676067

Саяси партияларды қаржыландыру

919 453070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

21 872071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

205 382


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі

3 729 088001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 467 867003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту

189 632005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

35 976006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

543 600010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтинг агенттіктерімен өзара іс-қимыл

30 900011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

675 000024

Бюджеттік инвестициялық жобалардың, концессиялық жобалардың және жеке меншік капитал қаражаты есебінен іске асырылатын жобалардың мониторингі

58 863033

Астана экономикалық форумын жыл сайын өткізуді қамтамасыз ету қызметтері

307 000044

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

45 250045

Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу

375 000


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

7 656 562007

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

96 147015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

31 543055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

7 528 872


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

788 316001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

722 864004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

58 050005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін материалдық-техникалық жарақтандыру

7 402


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

586 684001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін  жағдайлар жасау

577 436004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

548090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

8 700


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 208 464001

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

476 262010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 557 202011

Мемлекеттік деректер базасын құру

135 000012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

40 000


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

6 995 629001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 582 810002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 200 128004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

18 792007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

27 200008

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

29 025009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

137 674


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 084 339001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

719 442002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

94 014006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

268 378009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 505


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

299 077001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

296 092002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 985


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

6 013 191001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

1 513 191002

Сайлау өткiзу

4 500 000


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

15 013 613001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

14 235 535009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

128 851017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасын материалдық-техникалық жарақтандыру

649 227

02Қорғаныс

205 182 322


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

36 798 921001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 732 796002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

27 169 431004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 179005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

23 474007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

11 981009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

51 852010

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

16 599011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 743 658012

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 951


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

164 544 589001

Қорғанысты ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 877 037004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

2 890 160006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

25 161 303007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

18 771 259009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

123 408010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

5 996 008013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

165 202014

Әскери қызметтердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

291 001015

Әскерге шақырылуға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

81 623016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

697 845019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштердің жауынгерлік әзірлігін арттыру

106 818 909020

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

778 005021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

40 509


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 838 812001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 838 812

03Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

364 457 870


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

778 192002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 022003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

692 633004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелерді материалдық-техникалық жарақтандыру

14 724005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы  мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

32 813


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

99 777 015001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

34 530 471003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

84 681004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

29 769 910005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

609 437007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

2 366 345008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефониясын жаңғырту және дамыту

330 755010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 164 324016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

4 426 023017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 730 167018

Адвокаттардың тергеуде заңгерлік көмек көрсету

163 574020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

52 918022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

83 764023

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

501 519024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігін ведомстволық бағыныстағы мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

83 539026

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне ведомоствалық бағыныстағы мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

7 000027

Қарулы Күштерді жаңғырту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

171 700028

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру

402 944029

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

49 421104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

119 619110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

721 102


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

64 625 128001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 141 372002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 658 666003

Сотталғандарды және тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

30 484 534005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

379 018006

Нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық шарттардың жобаларын әзірлеу және сараптау

2 383 746007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

12 239008

Діни сенім бостандығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

22 325009

Құқықтық насихат

35 152014

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтері

66 200015

Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау

4 687 200018

Қылмыстық-атқару жүйесінің органдарын және мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

164 550020

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

60 913021

Қылмыстық-атқару жүйесін органдары мен мекемелерінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

108 323023

Әділет органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

291 866025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 102 708047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

266 140052

Мәдениет және дін саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

106 635055

Қазақстан Республикасының Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

303 205056

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа "жалғыз терезе" принципі бойынша қызмет көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансфертттер

10 310 758090

Қазақстан Республикасында дін, конфессиялық қатынастар және құқықтық насихат саласындағы әлеуметтік зерттеулер

39 578


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

126 368 064001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

125 740 872002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

627 192


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

6 714 499001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

6 714 499


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

31 599 461001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 176 442003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды  қамтамасыз ету

18 269004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

707 513005

Жекелеген негіздер бойынша тәркіленіп республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

88 171007

Сот билігінің жергілікті органдарының  сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

27 492 689008

Сот билігінің жергілікті органдарының  сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

645 982009

Сот жүйесі органдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

60 053010

Сот жүйесі органдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

390 342011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

20 000


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

18 175 092001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

14 366 280002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 374004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасын материалдық-техникалық жарақтандыру

33 717005

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

96 839006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 676 882


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

11 557 607001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

9 253 130002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

201 215005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін (қаржы полициясын) материалдық-техникалық жарақтандыру

67 786006

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

37 963007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

1 984 388018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

13 125


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 862 812001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 862 812

04Бiлiм беру

244 412 574


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 947 199011

Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

211 446012

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

4 282 723013

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

953 030


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

389 921006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

389 921


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 221 084003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 001 206004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

16 285010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

203 593


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 502020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 502


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 656 318005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

271 290011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 770 586017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

614 442


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

1 060 491024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

1 060 491


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

196 647 951001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 663 157002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқып жатқандарға әлеуметтік қолдау көрсету

400 367004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

190 213008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

323 765009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

13 318 458010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізу

417 575012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

38 227 069013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кәсіптік лицейлер үшін шетелдік ағылшын тілі оқытушыларын тартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

234 000014

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

161 867017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

3 814 741020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

51 033 318022

Үкіметаралық келісім бойынша міндеттемелердің орындалуы ("Нұр-Мүбарак" ислам мәдениеті Египет университеті)

50 895023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

266 342025

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерінің сапасын талдау

953 301028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 191 487029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 924 974030

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

21 906 404033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін "Қазтест" бағдарламасы бойынша бағалау

59 420035

Білім ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

446 518036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

18 620037

Білім ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

140 792048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 019 489050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

56 818056

Білім сапасын қамтамасыз ету

975 057058

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 543 319059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

1 634 946071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, "Өзін-өзі тану" кабинеттері үшін жабдықтарды сатып алуға арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

14 700072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, "Өзін-өзі тану" пәні бойынша мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын, орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын, біліктілікті арттыру институттарын оқу материалдарымен қамтамасыз етуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

1 519 609074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

4 335 000077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 769 151090

Білім беру жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

29 337104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 242120

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 000 000


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

24 391 101002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

205 847003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау

15 324 665004

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

6 036 328014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 321 810024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

126 250025

Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

121 434043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

447 656063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

807 111


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

12 865023

Техникалық реттеу және метрология саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

12 865


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 170 648004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 170 648


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

645 338004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

645 338


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

32 384011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

32 384

05Денсаулық сақтау

381 564 893


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

2 211 136014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

2 211 136


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 237 177008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 237 177


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

438 350019

Балалардың сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

438 350


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

369 927 439001

Денсаулық сақтау саласындағы саясатты  және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер

11 343 617005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық  сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

39 566 210006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

10 636 623008

Арнайы медицина резервін сақтау

32 161009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 114 278010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалардың бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 251 627013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

27 702015

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық жарақтандыру

131 392016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

12 461 193017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 143 255018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 132019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 571 579021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

293 736022

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

2 319 633027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 368 273028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

23 553 979029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

12 292 878030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету

33 247 817038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 397 393066

Денсаулық сақтауды ақпараттандыру және телемедицинаны дамыту саласындағы инвестициялық бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

857 344067

Жұқпалы, туберкулездік, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмекті көрсету жөніндегі қызметтер

180 183 459090

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру саласындағы зерттеулер

123 158


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 750 791003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

132 528004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 365 979005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

62 167016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

151 117019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу бойынша қызметтер

39 000

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 120 270 082


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 120 270 082001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы қызметті ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

3 401 552002

Зейнетақы бағдарламасы

802 783 135003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

131 410 037004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

70 492 914005

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

2 857 329006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

18 837 726007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

53 988 311008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

36 740009

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

165 401010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

21 218012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

110 000013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 096 643014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

97 480015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 116 570016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

200 000017

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

10 728 793018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

911 576022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

282 661023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 806024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне медициналық-әлеуметтік мекемелерде күндіз емделу бөлімшелері желісін дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

284 589027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

192 711028

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

200 521090

Еңбек, жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және халықтың көші-қоны саласындағы зерттеулер

21 369

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 165 076


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер агенттігі

20 165 076009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 890 950010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен  жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

6 725 126037

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

524 724

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

39 261 973


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

139 166004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

139 166


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

6 905 296001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында тиімді мемлекеттік басқаруды және салааралық, өңіраралық  үйлестіруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

772 286006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

119 720007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800008

Мемлекеттiк сыйлықақылар

270011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

185 366012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

5 671 504015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру

61 203016

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

43 658017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

4 599104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

3 890


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

30 592 920001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

594 846002

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

174 096003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

66 197005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

637 648007

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

1 367009

Ұлттық фильмдер шығару

1 957 976011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

890 300012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 644 179013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 446 742016

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

209 724017

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару

1 207 822018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

507 005019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштері құрылыстарын салу және жаңғырту

616 195021

Қазақ халқының мәдени мұрасын жүйелеу және жинақтау

38 500022

Мұрағат құжаттарының және баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

436 752023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

11 913025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

16 293 943028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханалардағы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

857 715


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 371 784003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 822006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

649 680040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

709 282


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

15 010020

Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 010


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

237 797006

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

237 797

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

56 715 214


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

316 539024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

316 539


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi

56 398 675001

Электроэнергетика, атом энергетикасы, минералдық ресурстар, отын-энергетика  кешені, көмір, мұнай-химиялық, мұнай-газдық өнеркәсіп және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 937 955002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

25 904004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

827 938006

Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

127 200008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

3 565 978009

Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабуын қамтамасыз ету

621 670011

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1 347 987012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

267 103013

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

5 415 079014

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

743 315015

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 282017

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

598 248018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім-шарттарда, сондай-ақ  мұнай өнімдерін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

50 000019

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

160 418020

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 410 600024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

38 336 669027

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

805 172029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

28 890030

Ядролық сынақтардың мониторингі

126 267

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

197 767 155


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

177 936 249001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

12 061 391002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

221 627003

Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянды организмдерімен күрес жүргізу

3 438 139004

Зертханалық талдау жүргізу және карантиндік объектілермен жасырын залалдануды анықтау

94 193005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

256 630009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 761 048010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 157 013013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

217 514014

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

5 703 401015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласындағы құрылымдарын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 255 361017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 000 000019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

23 625021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

45 241022

Фитосанитарлық мониторинг, диагностика және болжауды жүзеге асыру жөніндегі әдіснамалық қызметтер

1 374 762029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

19 189 270031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

3 450 397032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

3 249 693034

Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 571 989035

Қазақстандық-Израильдік аграрлық зерттеулер қорын құру

150 000037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

157 547038

Балық ресурстарын молайту

844 495040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

4 041 131042

Агроөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 502 643044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

839 252046

Агроөнеркәсiп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

59 720047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

101 602049

Карантиндік зиянкестерді, өсімдіктер мен арамшөптердің ауруларын анықтау, оқшаулау және жою

988 161050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

4 698 725053

Эпизоотияға қарсы шаралар

2 072 738055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықақылар

809056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2 727 160057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

90 000059

Жануар мен құстардың қауіпті және созылмалы жұқпалы ауруларының ошақтарын жою

401 480061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

15 000 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

920 700064

Су ресурстарын қорғау және пайдалану саласында схемаларды, су шаруашылығы баланстарын және нормативтерін әзірлеу

21 023065

Мемлекеттік су кадастрын жасау

9 755066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

530 000067

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау

32 648068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

35 887069

Тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

87 727070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

509 910071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 180 165072

Орманды әуеден қорғау

1 243 336073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың  түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

355 068074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

25 250075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру

186 368076

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

77 667081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдіснама

126 201082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 270 416083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 949 597084

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 593 560085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 062 338087

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің көп жылдық көшеттерін отырғызу және өсіруді қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 751 599088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасы арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 657 666089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қазақстандық мақта талшығының сапасына сараптама жасауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

253 704091

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен сапасын арттыруды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 600 000093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

234 989095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

588 874096

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарына олардың негізгі және айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретін кредиттер, жабдықтар лизингі бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау

5 000 000099

Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізу

695 044


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

13 281 246001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 420 124002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

48 964003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

314 600004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

2 314 770008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

654 059009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 554 982010

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

14 871012

"Тарихи" ластануларды жою

1 172 000014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

2 782 631015

Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 252 255001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

693 912002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

6 916003

Жер-кадастрлық жұмыстар

3 251 309004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 053 036005

Жерлердің мониторингін жүргізу

81 872007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

165 210


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

297 405007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

297 405

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

3 664 320


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстары министрлігі

2 109 85802

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

136 055064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

1 973 803


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

367 470008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

367 470


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

1 186 992003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

1 186 992

12Көлiк және коммуникация

326 851 961


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

318 596 792001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

3 184 422002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

230 322 746003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру

27 000 000005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

6 861 762009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 180 100012

Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 209 945014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

162 989016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

305 291019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 180 190020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

488 321028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 417 836030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

283 190


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

220 195018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

220 195


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

1 692 109001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

257 091002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

343 890006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 934009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

983 005014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

24 189015

Ресей Федерация жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

79 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 342 865006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

287 664017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

6 055 201

13Басқалар

350 485 949


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6 485 507013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

4 827 248014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 458 259016

Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлардың корпоративтік ақпаратты-коммуникациялық жүйесін құру

200 000


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 269 526001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 269 526


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 172 484006

Өкiлдiк шығындар

3 172 484


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

55 511 156010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

55 511 156


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

266 641 610002

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

264 547 566004

Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 872 542007

Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу

221 502


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

7 223 029001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне кірігуін, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамуын қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 212 405007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

39 655013

Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу, техникалық регламенттерді әзірлеу, техникалық-экономикалық ақпарат және сынақ зертханаларын халықаралық тіркеу жөніндегі қызметтер

1 091 319022

Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

350 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді  қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

30 350033

Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сонымен қатар Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

13 618069

Өңірлердің индустриялық-инновациялық дамуына жәрдемдесу

1 050 000070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

75 195090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық және саудалық  даму саласындағы зерттеулер

360 407


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 965 513006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 965 513


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

642 471001

Бәсекелестікті қорғау, монополиялық қыжметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

638 142002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігін материалдық-техникалық жарақтандыру

4 329


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік істері агенттігі

160 802014

Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдар орталық аппаратының жас мамандарына арналған жатақхананы жылыту қызметтерін төлеу

145 802090

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін анықтау саласындағы әлеуметтік зерттеулер

15 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

254 667001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

254 667


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

5 592 550008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

5 592 550

14Борышқа қызмет көрсету

188 291 513


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

188 291 513013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

188 291 513

15Трансферттер

603 645 582


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

603 645 582400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

603 645 582
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

4 735 997
Бюджеттік кредиттер

105 643 017

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 163 470


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 163 470008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

9 163 470

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

84 173 120


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

84 173 120023

Агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі АҚ-ын несиелеу

80 000 000094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қорғау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 173 120

12Көлік және коммуникация

11 295 600


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

11 295 600010

"Байтерек" ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру

11 295 600

13Басқалар

1 010 827


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 010 827011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

410 827012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 907 020

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 907 020


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 306 5941

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

100 306 594


02


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

600 4261

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

600 426

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

81 727 378
Қаржы активтерін сатып алу

82 227 378

01Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

208 903


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

208 903006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

208 903

04Білім беру

1 000 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 000 000032

"Қаржы орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000

05Денсаулық сақтау

2 660 826


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

2 660 826062

"Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру

2 660 826

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

523 535


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

523 535007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

523 535

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

17 178 831


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

17 178 831043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "КазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

11 542 154048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

5 636 677

12Көлік және коммуникация

20 748 867


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

20 748 867005

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 248 867011

Мақсатты ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 500 000

13Басқалар

39 906 416


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

298 486015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

298 486


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

33 107 930025

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін  "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

33 107 930


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

5 000 000066

Инновациялық-индустриялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

5 000 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

1 500 000014

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 500 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

500 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

500 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

V. Бюджет тапшылығы

-735 800 000

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

735 800 000

"2010-2012 жылдарға арналған  
республикалық бюджет туралы"  
Қазақстан Республикасының    
2009 жылғы 7 желтоқсандағы   
N 219-ІV Заңына         
4-ҚОСЫМША           

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін
2010 жылға арналған бюджетке түсімдердің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2010.10.06 N 342-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы
Барлығы

1 880 811 243

1Салықтық түсімдер

1 880 811 243


01


Табыс салығы

681 061 4851

Корпорациялық табыс салығы

681 061 485


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 199 249 7583

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 199 249 758

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

01

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

500 0001

Жерді сату

500 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

"2010-2012 жылдарға арналған    
республикалық бюджет туралы"   
Қазақстан Республикасының     
2009 жылғы 7 желтоқсандағы    
N 219-ІV Заңына          
5-ҚОСЫМША            

2010 жылдарға арналған республикалық бюджетті
атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

      Ескерту. 5-қосымшаның орыс тіліндегі мәтініне өзгерту енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді - ҚР 2010.03.29 N 259-IV (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Функционалдық топ


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

05Денсаулық сақтау


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдендірілген тегін медициналық көмектің көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер030

Республикалық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін көрсету067

Жұқпалы, туберкулездік, психикалық ауруларға көрсететін медициналық көмекті ескермегенде, стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмекті көрсету жөніндегі қызметтер

06Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi002

Зейнетақы бағдарламасы003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар017

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

"2010-2012 жылдарға арналған   
республикалық бюджет туралы"  
Қазақстан Республикасының    
2009 жылғы 7 желтоқсандағы   
N 219-ІV Заңына         
6-ҚОСЫМША           

2010 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті ескермегенде, халыққа амбулаториялық-емханалық көмекті көрсету

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Жедел медициналық көмекті көрсету және санитарлық авиация

Төтенше жағдайларда халыққа медициналық көмек көрсету

Туберкулезбен, жұқпалы, және психикалық аурулардан және психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Шұғыл жағдайларда ауыр халдегі адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

Бүйрек жеткіліксіздігі бар ауруларды дәрі-дәрмек құралдармен, диализаторлармен, шығыс материалдармен және бүйрегі алмастырылған ауруларды дәрі-дәрмек құралдарымен қамтамасыз ету

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және арнайы балалар тағамдары мен емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады