Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің шекара маңы ынтымақтастығы туралы конвенцияны ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 17 ақпандағы № 250-IV Заңы

      2008 жылғы 10 қазанда Бішкекте қол қойылған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің шекара маңы ынтымақтастығы туралы конвенция ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің
шекаралық ынтымақтастығы туралы
КОНВЕНЦИЯ

Ресми куәландырылған мәтін

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің
шекаралық ынтымақтастығы туралы
конвенция

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер,
      тарихи қалыптасқан тату көршілік қарым-қатынасты ескере отырып,
      Тараптардың шекаралық аумақтары арасындағы тікелей шаруашылық, мәдени, гуманитарлық байланыстарды дамытуды және нығайтуды құптай отырып,
      Тараптардың шекаралық аумақтарындағы халықтар арасында сенім білдіру ахуалын, өзара түсіністікті және тату көршілікті қалыптастыруға, осыған мүдделі билік органдарының, іскер топтардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің және халық топтарының өзара араласуын жеңілдетуге ұмтыла отырып,
      өзара тиімділік қағидатын басшылыққа ала отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Осы Конвенцияның мақсаттары үшін пайдаланылатын терминдердің мынадай мағынасы бар:
      шекаралық ынтымақтастық - шекаралық аумақтар арасындағы тату көршілік қарым-қатынасты нығайтуға және көтермелеуге, Тараптардың заңнамасына сәйкес осы мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті келісімдер жасасуға бағытталған келісілген іс-қимыл;
      шекаралық аумақтар — Тараптардың мемлекеттік шекарасына іргелес жатқан және олардың ұлттық заңнамасына немесе олар қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес осындай сипатта белгіленетін Тараптардың әкімшілік-аумақтық құрылымының аумағы немесе аумағының бір бөлігі;
      құзыретті органдар - шекаралық ынтымақтастық саласында тиісті құзырет пен өкілеттілік берілген Тараптардың билік органдары.

2-бап

      Шекаралық ынтымақтастық мынадай қағидаттарға негізделеді:
      Тараптардың егемендігін, аумақтық тұтастығын өзара құрмет тұту;
      мемлекеттік шекараға қолсүғылмаушылық;
      Тараптардың ұлттық заңнамасын өзара құрмет тұту; азаматтардың денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтірмеу, Тараптардың экономикалық және өзге де мүдделеріне нұқсан келтірмеу;
      Тараптардың өзара пайдасы;
      шекаралық дауларды бейбіт жолмен шешу;
      осы Конвенцияға қатысушылар болып табылмайтын ТМД-ға қатысушы басқа да мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау;
      ТМД-ға қатысушы мемлекеттер азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын құрмет тұту;
      шекаралық ынтымақтастыққа қатысушылар іс-қимылының үйлесімділігі.

3-бап

      Шекаралық ынтымақтастық Тараптардың заңнамасын және халықаралық құқықтың нормаларын сақтай отырып, олардың өкілеттілігі шегінде жасалған, көп жағдайда құзыретті органдар арасындағы келісімдер негізінде жүзеге асырылады.

4-бап

      Тараптар үкіметтері мен құзыретті органдар арасында жасалған келісімдер шекаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру мәселелері жөніндегі үлгі келісімдерге негізделе алады.

5-бап

      Тараптар осы Конвенцияның мақсаттары үшін Тараптардың ұлттық заңнамасында белгіленген тәртіппен шекаралық ынтымақтастық жөніндегі бірлескен органдар құра алады.

6-бап

      Тараптардың әрқайсысы шекаралық ынтымақтастық жөнінде құрылған бірлескен органдардың шекаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруы жөніндегі құзыретті органдарға берілген өкілеттікке және осы ынтымақтастықты жүзеге асыру бөлігіндегі олардың өкілеттіліктеріне қатысты басқа Тараптарға ақпарат береді.

7-бап

      Шекаралық аумақты дамыту мақсатында Тараптар қызметтің мынадай бағыттарын дамытуға ықпал етеді:
      шекаралық аумақтарда ерекше немесе арнайы экономикалық аймақтар (еркін экономикалық аймақтар) құру;
      шекаралық сауда-саттық, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
      құзыретті органдардың трансшекаралық өзендерді қоса алғанда, қоршаған орта мониторингі және оны қорғау жөнінде және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық, ветеринариялық-санитарлық салауаттылығын, сондай-ақ жануарлардың жұқпалы ауруларын енгізуден аумақтарды қорғау жөнінде бірлескен іс-шаралар жүргізу;
      табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан халықты және аумақты қорғау жөнінде бірлескен бағдарламарлар әзірлеу, сондай-ақ трансшекаралық салдары бар төтенше жағдайларға ден қоюдың тиімділігін арттыру мақсатында шекаралық аумақтардағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жүйелерін интеграциялау;
      Тараптардың шекаралық аудандарда тұратын отандастарға, сондай-ақ гуманитарлық байланыстарды сақтауға және кеңейтуге қолдау көрсетуі;
      Тараптардың мемлекеттік шекараларын күзету мен қорғаудың тиімділігін арттыру жөніндегі күш-жігерлерді келісу;
      инвестициялық жобаларды жүзеге асыру;
      өндірістік-техникалық ынтымақтастық;
      ауыл шаруашылығы және азық-түлікпен қамтамасыз ету;
      көлік;
      ақпараттық технология және байланыс;
      құқық қорғау қызметі;
      қала құрылысы және коммуналдық шаруашылық;
      халықтың көші-қонын реттеу;
      еңбек нарығын қалыптастыру;
      денсаулық сақтау;
      білім беру;
      ғылыми және гуманитарлық ынтымақтастық;
      мәдениет және спорт;
      туризм;
      шектес мемлекеттердің шекаралық өкілдерімен шекара өкілдігі қызметін жүзеге асыру;
      көрмелік және жәрмеңкелік қызмет.
      Тараптар шекаралық ынтымақтастықтың өзге де бағыттары бойынша шекаралық ынтымақтастықты жүзеге асыра алады.

8-бап

      Тараптар шекаралық ынтымақтастықтың тиімділігін арттыру мақсатында ұлттық заңнамаға сәйкес шекаралық, кедендік, иммиграциялық (көші-қон) және бақылаудың өзге де түрлерінің рәсімдерін жеңілдетуге бағытталған шаралар қабылдайды.

9-бап

      Тараптар шекаралық аумақтарға инвестициялар тарту үшін қолайлы жағдай жасайды.
      Шекаралық аумақтарда ерекше немесе арнайы экономикалық аймақтар (еркін экономикалық аймақтар) құрылған жағдайда Тараптар экономикалық орындылықты ескере отырып, мемлекеттік заңнама шеңберіндегі өзара негізде шекаралық ынтымақтастыққа қатысушылар үшін ұлттық режимді немесе анағұрлым игілікті режимді қарастыра алады.
      Бұл ретте Тараптар өздерінің шекаралық аумақтарындағы табиғи және өндірістік ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін өзара пайдалы кооперацияға, мамандандыруға, өңірлік және халықаралық еңбек бөлінісіне негізделген келісілген экономикалық саясат жүргізуге жәрдемдеседі.

10-бап

      Шекаралық ынтымақтастықты қаржыландыру Тараптардың тиісті мақсаттарға арналған ұлттық бюджеттерінің есебінен қалыптасатын қаражаттан жүзеге асырылады. Бірлескен мемлекетаралық бағдарламалар мен жобаларды орындау ТМД Үкіметтері басшылары кеңесінің 2004 жылғы 16 сәуірдегі шешімімен бекітілген Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Мемлекетаралық мақсатты бағдарламаларын әзірлеу, іске асыру және қаржыландыру тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.
      Шекаралық ынтымақтастық жөніндегі бірлескен органдардың қызметін және олар іске асыратын жобаларды қаржыландыруды Тараптар Тараптардың ұлттық заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

11-бап

      Осы Конвенция Тараптар арасындағы шекаралық ынтымақтастықтың қазіргі бар түрлері мен бағыттарын дамытуға кедергі келтірмейді.
      Осы Конвенцияның ережелері олар қатысушылары болып табылатын басқа да халықаралық шарттар жөніндегі Тараптардың құқықтары мен міндеттемелеріне ықпал етпейді.

12-бап

      Осы Конвенцияны түсіндіру мен қолдану кезінде туындайтын даулар Тараптар арасында консультациялар және келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі.

13-бап

      Осы Конвенция оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді оған қол қойған Тараптардың орындағаны туралы үшінші жазбаша хабарлама депозитарийге сақтауға тапсырылған күннен бастап күшіне енеді және мерзімі шектелместен қолданыста болады.
      Мемлекетішілік рәсімдерді кешірек орындаған Тараптар үшін осы Конвенция тиісті құжаттарды депозитарий алған күннен бастап күшіне енеді.

14-бап

      Тараптардың келісімімен осы Конвенцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар Конвенцияның ажырамас бөлігі болып табылатын жеке хаттамамен ресімделеді.

15-бап

      Осы Конвенция Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің, сондай-ақ оның мақсаттары мен қағидаттарын бөлісетін үшінші мемлекеттердің қосылу туралы құжаттарды депозитарийге тапсыруы арқылы оған қосылуы үшін ашық.
      Осы Конвенцияға оған қосылған ТМД-ға қатысушы мемлекеттер үшін қосылу туралы тиісті хабарламаны депозитарий алған күннен бастап күшіне енеді.
      Үшінші мемлекеттер үшін осы Конвенция осындай қосылуға Тараптардың келісімі туралы соңғы хабарламаны депозитарий алған күннен бастап күшіне енеді.

16-бап

      Әрбір Тарап шығу күніне дейін кемінде 6 ай бұрын осы туралы жазбаша хабарламасын депозитарийге жолдап, осы Конвенциядан шыға алады.
      2008 жылғы «__» қазанда _________ қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды. Түпнұсқа дана Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетінде сақталады, ол осы Конвенцияға қол қойған әрбір мемлекетке оның куәландырылған көшірмесін жібереді.

      Әзірбайжан Республикасы үшін     Молдова Республикасы үшін
      Армения Республикасы үшін        Ресей Федерациясы үшін
      Беларусь Республикасы үшін       Тәжікстан Республикасы үшін
      Грузия үшін                      Түрікменстан үшін
      Қазақстан Республикасы үшін      Өзбекстан Республикасы үшін
      Қырғыз Республикасы үшін         Украина үшін

      2008 жылғы 10 қазанда Бішкекте қол қойылған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің шекаралық ынтымақтастығы туралы конвенцияның куәландырылған көшірмесінің қазақ тіліндегі дәл аудармасы екендігін растаймын.

        Қазақстан Республикасы
     Сыртқы істер министрлігінің
  Әкімшілік және бақылау департаменті
Мемлекеттік тіл және құқықтық сараптама
         басқармасының бастығы                        Б. Әбдіхалықова

О ратификации Конвенции о приграничном сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств

Закон Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 250-IV

      Ратифицировать Конвенцию о приграничном сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанную в Бишкеке 10 октября 2008 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

КОНВЕНЦИЯ о приграничном сотрудничестве государств-участников
Содружества Независимых Государств

      Государства-участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
      учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения,
      приветствуя развитие и укрепление прямых хозяйственных, культурных, гуманитарных связей между приграничными территориями Сторон,
      стремясь к созданию климата доверия, взаимопонимания и добрососедства между населением приграничных территорий Сторон, упрощению взаимного общения заинтересованных в нем органов власти, деловых кругов, хозяйствующих субъектов и групп населения,
      руководствуясь принципом взаимной выгоды,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Для целей настоящей Конвенции используемые термины имеют следующие значения:
      приграничное сотрудничество - согласованные действия, направленные на укрепление и поощрение добрососедских отношений между приграничными территориями, заключение в соответствии с законодательством Сторон соглашений, необходимых для достижения этих целей;
      приграничные территории - территории или часть территорий административно-территориальных образований Сторон, прилегающие к государственной границе Сторон и определяемые в качестве таковых в соответствии с их национальным законодательством или международными договорами, участниками которых они являются;
      компетентные органы - органы власти Сторон, наделенные соответствующей компетенцией и полномочиями в сфере приграничного сотрудничества.

Статья 2

      Приграничное сотрудничество основывается на следующих принципах:
      - взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности Сторон;
      - неприкосновенность государственных границ;
      - взаимное уважение национального законодательства Сторон;
      - ненанесение вреда здоровью граждан и окружающей среде, ущерба экономическим и иным интересам Сторон;
      - взаимная выгода Сторон;
      - мирное разрешение пограничных споров;
      - невмешательство во внутренние дела других государств-участников СНГ, не являющихся участниками настоящей Конвенции;
      - уважение прав и свобод граждан государств-участников СНГ;
      - скоординированность действий участников приграничного сотрудничества.

Статья 3

      Приграничное сотрудничество осуществляется преимущественно на основе соглашений между компетентными органами, заключенных в пределах их полномочий с соблюдением законодательства Сторон и норм международного права.

Статья 4

      Заключенные соглашения между правительствами Сторон и компетентными органами могут основываться на типовых соглашениях по вопросам организации приграничного сотрудничества.

Статья 5

      Для целей настоящей Конвенции Стороны могут создавать совместные органы по приграничному сотрудничеству в порядке, установленном национальным законодательством Сторон.

Статья 6

      Каждая из Сторон информирует другие Стороны относительно предоставленных компетентным органам полномочий по осуществлению приграничного сотрудничества, созданных совместных органах по приграничному сотрудничеству и их полномочиях в части осуществления этого сотрудничества.

Статья 7

      В интересах развития приграничных территорий Стороны способствуют развитию следующих направлений деятельности:
      - создание на приграничных территориях особых или специальных экономических зон (свободные экономические зоны);
      - приграничная торговля, обеспечение ее безопасности;
      - проведение компетентными органами совместных мероприятий по мониторингу в области охраны окружающей среды, включая трансграничные реки, и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению санитарно-эпидемиологического, экологического, ветеринарно-санитарного благополучия населения, а также по охране территорий от заноса заразных болезней животных;
      - разработка совместных программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также интеграция систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приграничных территорий в целях повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, имеющие трансграничные последствия;
      - оказание Сторонами поддержки соотечественникам, проживающим в приграничных районах, в сохранении и расширении гуманитарных связей;
      - согласование усилий по повышению эффективности охраны и защиты государственных границ Сторон;
      - осуществление инвестиционных проектов;
      - производственно-техническое сотрудничество;
      - сельское хозяйство и продовольственное обеспечение;
      - транспорт;
      - информационные технологии и связь;
      - правоохранительная деятельность;
      - градостроительство и коммунальное хозяйство;
      - регулирование миграции населения;
      - формирование рынка труда;
      - здравоохранение;
      - образование;
      - научное и гуманитарное сотрудничество;
      - культура и спорт;
      - туризм;
      - осуществление погранпредставительской деятельности с пограничными представителями сопредельных государств;
      - выставочная и ярмарочная деятельность.
      Стороны могут также осуществлять взаимодействие по иным направлениям приграничного сотрудничества.

Статья 8

      Стороны в соответствии с национальным законодательством принимают меры, направленные на упрощение процедур пограничного, таможенного, иммиграционного (миграционного) и иных видов контроля в целях повышения эффективности приграничного сотрудничества.

Статья 9

      Стороны создают благоприятные условия для привлечения инвестиций на приграничных территориях.
      При создании на приграничных территориях особых или специальных экономических зон (свободные экономические зоны) Стороны с учетом экономической целесообразности могут на взаимной основе в рамках государственного законодательства предусматривать для участников приграничного сотрудничества национальный режим или режим наибольшего благоприятствования.
      При этом Стороны содействуют проведению согласованной экономической политики, основанной на взаимовыгодной кооперации, специализации, региональном и международном разделении труда, обеспечивающей эффективное использование природных и производственных ресурсов своих приграничных территорий.

Статья 10

      Финансирование приграничного сотрудничества осуществляется Сторонами из средств, формируемых за счет национальных бюджетов на соответствующие цели. Выполнение совместных межгосударственных программ и проектов осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и финансирования межгосударственных целевых программ Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением Совета глав правительств СНГ от 16 апреля 2004 года.
      Финансирование деятельности совместных органов по приграничному сотрудничеству и реализуемых ими проектов осуществляется Сторонами в соответствии с национальным законодательством Сторон.

Статья 11

      Настоящая Конвенция не препятствует развитию существующих между Сторонами видов и направлений приграничного сотрудничества.
      Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязательств Сторон по другим международным договорам, участниками которых они являются.

Статья 12

      Споры, возникающие при толковании и применении настоящей Конвенции, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 13

      Настоящая Конвенция вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления в силу, и действует без ограничения срока.
      Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения депозитарием соответствующих документов.

Статья 14

      С согласия Сторон в настоящую Конвенцию могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью Конвенции.

Статья 15

      Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней государств-участников Содружества Независимых Государств, а также третьих государств, разделяющих ее цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о таком присоединении.
      Настоящая Конвенция вступает в силу для присоединившихся к ней государств-участников СНГ с даты получения депозитарием соответствующего уведомления о присоединении.
      Для третьих государств настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии Сторон на такое присоединение.

Статья 16

      Каждая Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за 6 месяцев до даты выхода.

      Совершено в городе Бишкеке 10 октября 2008 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящую Конвенцию, ее заверенную копию.

      За Азербайджанскую Республику         За Республику Молдова

      За Республику Армения                 За Российскую Федерацию

      За Республику Беларусь                За Республику Таджикистан

      За Грузию                             За Туркменистан

      За Республику Казахстан               За Республику Узбекистан

      За Кыргызскую Республику              За Украину