Мемлекеттік статистика туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы № 257-IV Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      ҚР Заңының қолданысқа енгізілу тәртібін 28-баптан қараңыз.

      Осы Заң мемлекеттік статистикалық қызмет процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және қоғамның, мемлекет пен халықаралық қоғамдастықтың ресми статистикалық ақпаратқа деген сұранысын қанағаттандыруға бағытталған.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) алғашқы статистикалық деректер - статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;

      1-1) арнайы құрылған комиссия – ұлттық санаққа дайындыққа және оны жүргізуге байланысты ұйымдастырушылық және нұсқаулық мәселелерді шешу үшін құрылған комиссия;

      1-2) ауыл шаруашылығы санағы – ауыл шаруашылығының құрылымы мен жай-күйі туралы деректерді жинау, өңдеу, біріктірілген деректерді талдау және тарату процесін қамтитын статистикалық байқау;

      2) әкімшілік дереккөздер - статистикалық қызметті қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стратегиялық, реттеуіш, іске асыру немесе бақылау функцияларын іске асыру процесінде есепке алу деректерін немесе өзге де деректерді жинауды жүзеге асыратын орталық және жергілікті атқарушы органдар, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің әкімдері, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және өзге де мемлекеттік органдар;

      3) әкімшілік деректер – алғашқы статистикалық деректерді қоспағанда, әкімшілік дереккөздер қалыптастыратын жеке немесе заңды тұлға жөніндегі жеке-дара сандық (сандар көмегімен өлшенетін) және (немесе) сапалық (белгілі бір қағидат және (немесе) белгі бойынша құрылған) деректер және шаруашылық бойынша есепке алу деректері;

      3-1) бағаларды тіркеу – жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды жүргізу кезінде тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге бағалар (тарифтер) туралы алғашқы статистикалық деректерді жинау;

      4) ведомстволық статистикалық байқау - мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органды қоспағанда, статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес статистикалық жұмыс жүргізуге уәкілеттік берілген мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізетін статистикалық байқау;

      5) жалпымемлекеттік статистикалық байқау - мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган жүргізетін статистикалық байқау;

      5-1) интервьюер – жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды және ұлттық санақтарды жүргізу кезінде респонденттер мен үй шаруашылықтарына сауал салуды жүзеге асыратын адам;

      6) мемлекеттік статистика - ресми статистикалық ақпаратты түзу;

      7) мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган {бұдан әрі - уәкілетті орган) - өз құзыреті шегінде мемлекеттік статистика саласындағы басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      7-1) алып тасталды - ҚР 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8) пайдаланушы - ресми статистикалық ақпаратты алуға өтініш жасайтын және (немесе) оны пайдаланатын тұлға;

      9) ресми статистикалық ақпарат - статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес мемлекеттік статистика органдары қалыптастыратын статистикалық ақпарат;

      10) ресми статистикалық ақпаратты тарату графигі - пайдаланушыларды статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес мемлекеттік статистика органдары қалыптастыратын статистикалық көрсеткіштер туралы мәліметтермен қамтамасыз ететін құжат;

      11) респондент - статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын жеке немесе заңды тұлға және оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері;

      12) респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигі - респонденттердің тобы, статистикалық байқаулардың атаулары, респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну кезеңділігі мен мерзімдері және алғашқы статистикалық деректердің жиналуына жауапты мемлекеттік орган туралы мәліметтерді қамтитын құжат;

      13) статистикалық ақпарат - алғашқы статистикалық деректерді және (немесе) әкімшілік деректерді өңдеу процесінде алынып, біріктірілген деректер;

      14) статистикалық әдіснама - статистикалық қызметте пайдаланылатын, белгіленген тәртіппен бекітілген ғылыми негізделген амалдардың, тәсілдер мен әдістердің жиынтығы;

      15) статистикалық байқау - статистикалық байқау объектісі бойынша алғашқы статистикалық деректерді ғылыми-ұйымдастырып жинау;

      16) статистикалық байқау объектісі - өздері туралы сандық және (немесе) сапалық сипаттамалар жиналуға тиіс әлеуметтік-экономикалық объект және (немесе) құбылыс не олардың жиынтығы;

      17) статистикалық жұмыс жоспары - ұлттық санақтарды қоспағанда, жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізудің алғашқы статистикалық деректерді жинау мерзімдерін, ресми статистикалық ақпаратты қалыптастыру мерзімдерін айқындайтын жылдық жоспары;

      18) статистикалық қызмет - осы қызметті жоспарлауды, статистикалық әдіснаманы әзірлеуді, статистикалық байқау жүргізуді, алғашқы статистикалық және әкімшілік деректерді өңдеуді, қорғау мен сақтауды, статистикалық ақпаратты қалыптастыру мен таратуды қамтитын процесс;

      19) статистикалық нысан - статистикалық құжаттың алғашқы статистикалық деректерді белгіленген тәртіппен алуға немесе тіркеуге арналған қағаз немесе электрондық жеткізгіштегі формуляры {бланк, есептілік нысаны, сұрақтама, сауалнама, санақ парағы және басқа да формулярлар);

      20) статистикалық сыныптауыш - статистикалық байқау - объектісін топтарға, сыныптарға, разрядтарға бөлуге мүмкіндік беретін, жасау және жүйелеу принциптерінің, әдістерінің сипатталуын, сондай-ақ оны сәйкестендіру құралы болып қызмет ететін кодты қамтитын, оның нақты бір белгісі мәндерінің жүйеге түсірілген тізбесі;

      21) статистикалық тіркелім - статистикалық байқау объектісі бірліктерінің сандық және (немесе) сапалық сипаттамаларымен қоса жүйеге түсірілген тізбесі;

      21-1) телефон арқылы сауал салудың компьютерлендірілген жүйесі – телефонмен респонденттерге сауал салу арқылы жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды жүргізуге мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе;

      22) ұлттық санақ – халық санағын және ауыл шаруашылығы санағын қамтитын, статистикалық жұмыстар жоспарынан тыс Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша уәкілетті орган жүргізетін арнайы ұйымдастырылған статистикалық байқау;

      23) үй шаруашылығы - бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір немесе одан да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект;

      23-1) халық санағы – белгілі бір уақыт кезіндегі жағдай бойынша респонденттерді сипаттайтын демографиялық, экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу, біріктірілген деректерді талдау және тарату процесін қамтитын статистикалық байқау;

      24) шаруашылық бойынша есепке алу - үй шаруашылықтары мен шаруа және (немесе) фермер қожалықтары бойынша әкімшілік деректерді қалыптастыру процесі.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.11.2018 № 192-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағидалар белгіленсе, халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады және статистикалық ақпаратты түзу мен тарату процесіне байланысты қатынастарға қолданылады.

      2. Құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргізу саласындағы қатынастар "Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңмен реттеледі.

      3. Алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

      Ескерту. 3-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2010.06.30 № 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

4-бап. Мемлекеттік статистика органдары

      Мемлекеттік статистика органдарына:

      1) уәкілетті орган;

      2) статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізетін және (немесе) ресми статистикалық ақпаратты қалыптастыратын мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жатады.

5-бап. Мемлекеттік статистиканың принциптері

      Мемлекеттік статистиканың негізгі принциптері:

      1) мемлекеттік статистиканың жалпы жұрт қабылдаған халықаралық стандарттармен, сыныптамалармен және әдістермен үйлесімді және салыстырмалы болуы;

      2) статистикалық қызметті жүзеге асыру кезіндегі кәсіптік тәуелсіздік және дербестік;

      3) пайдаланушылардың ресми статистикалық ақпаратқа теңдей қол жеткізуін қамтамасыз ету;

      4) алғашқы статистикалық деректердің құпиялылығы және олардың тек қана статистикалық мақсаттар үшін пайдаланылуы;

      5) сапасын, уақтылығын, шығындарды және респонденттерге жүктемені ескере отырып, ақпарат дереккөздерінің барлық түрлерін пайдалану;

      6) ресми статистикалық ақпараттың дәйектілігі, ғылыми негізділігі, уақтылы берілуі мен жалпыға бірдей қолжетімділігі;

      7) статистикалық ақпараттың, алғашқы статистикалық және әкімшілік деректердің сақталуын және қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.

6-бап. Мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясат

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясаты мемлекеттік статистиканы жасауға, жұмыс істетуге, дамытуға және жетілдіруге бағытталған.

      2. Мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясат мемлекеттік статистиканың принциптеріне негізделеді.

      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға өздерінің осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде айқындалған құзыреті шегінде қатысады.

      4. Орталық және жергілікті атқарушы органдар өздерінің қызметінде ресми статистикалық ақпаратты дереккөзге сілтеме жасай отырып пайдаланады, қандай да бір әлеуметтік-экономикалық объект немесе құбылыс бойынша ресми статистикалық ақпаратты алу мүмкіндігі болмаған кезде ғана ол бойынша өзге ақпаратты жинайды және пайдаланады.

7-бап. Мемлекеттік статистика саласындағы мақсат және міндеттер

      1. Мемлекеттік статистиканың мақсаты пайдаланушыларды ресми статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.

      2. Мемлекеттік статистика саласындағы мақсатқа қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:

      1) статистикалық әдіснаманы қалыптастыру;

      2) мемлекеттік статистика қағидаттарын сақтай отырып, статистикалық қызметті жүзеге асыру;

      3) қоғамның, мемлекеттің және халықаралық қоғамдастықтың ресми статистикалық ақпаратқа қажеттілігін қанағаттандыру.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Ұсынылатын деректердің құпиялылық және қорғалу кепілдіктерін қамтамасыз ету

      1. Алғашқы статистикалық деректер құпия болып табылады және осы баптың 4-тармағында көрсетілген мәліметтерді қоспағанда, оны мемлекеттік статистика органдары тек қана статистикалық ақпаратты түзу мақсатында пайдаланады. Мемлекеттік статистика органдары алғашқы статистикалық деректерді жинау, өңдеу және сақтау кезінде осы деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.

      2. Мемлекеттік органдардың және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің респондентке қатысты алғашқы статистикалық деректерді пайдалануына, оның ішінде өздері бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асырған кезде пайдалануына жол берілмейді.

      3. Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді қалыптастыру жөніндегі қызметіне орталық және жергілікті атқарушы органдардың және өзге де тұлғалардың араласуына жол берілмейді.

      4. Уәкілетті орган қалыптастыратын дерекқордағы мынадай мәліметтер:

      1) дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) немесе заңды тұлғаның атауы;

      2) экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышы бойынша экономикалық қызмет түрі;

      3) алып тасталды - ҚР 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      3-1) экономика секторларының сыныптауышы бойынша коды;

      3-2) меншік нысандары мен түрлерінің сыныптауышы бойынша коды;

      4) бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      5) әкімшілік-аумақтық объектілердің сыныптауышы бойынша коды;

      6) заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ дара кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыскерлер саны жөніндегі мөлшерлік сыныптауышы бойынша коды;

      7) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жалпыға қолжетімді ақпаратқа жататын респонденттер туралы ақпарат құпия болып табылмайды.

      5. Осы тармақтың екінші және үшінші бөліктерінде және осы баптың 4-тармағында көрсетілген мәліметтерді қоспағанда, респондентті тікелей немесе жанама анықтауға немесе ол туралы алғашқы статистикалық деректерді айқындауға мүмкіндік беретін статистикалық ақпарат және дерекқор құпия болып табылады және ол респонденттің келісімі болғанда ғана таратылуы мүмкін.

      Сыртқы сауда қызметі және сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның сұратуы бойынша мәліметтер Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары және сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес жүргізілетін тергеп-тексеру мақсаттары үшін ұсынылады.

      Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның сұратуы бойынша мәліметтер Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеуді қолдану мақсаттары үшін ұсынылады.

      Осы тармақтың екінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген, ұсынылған мәліметтерді сыртқы сауда қызметі және сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган Қазақстан Республикасының үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары және сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссияға, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің, шет мемлекеттердің, шет мемлекеттер одағының құзыретті органдарына беруі мүмкін.

      6. Дерекқорды ғылыми және ғылыми-техникалық қызметте уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, сәйкестендірілмеген түрінде ұсынуға және пайдалануға жол беріледі.

      7. Мемлекеттік құпияларды қамтитын статистикалық ақпаратты беру тәртібі Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес айқындалады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.24 № 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 08.06.2015 № 317-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.12.2020 № 397-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Мемлекеттік статистика саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      Ескерту. 9-бап алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
     

ТТІК РЕТТЕУ

10-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Президенті мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын айқындайды және Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

11-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік статистика саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттік статистика саласында:

      1) мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді;

      2) ұлттық санақ жүргізу туралы шешім қабылдайды.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру кезінде орталық және жергілікті атқарушы органдар мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін үйлестіреді;

      2) мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      2-1) ұлттық санақ жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді;

      2-2) ұлттық санақтар жүргізудің тәртібі мен мерзімдерін айқындайды;

      3) өз құзыреті шегінде мемлекеттік статистика саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      4) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      5) ғылыми әдістер мен көзқарастар, оның ішінде статистикалық әдістер негізінде жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша статистикалық әдіснаманы бекітеді;

      6) статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды, оның ішінде бағаларды тіркеуді ұйымдастырады және жүргізеді;

      6-1) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      6-2) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      7) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      8) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      8-1) жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды және ұлттық санақтарды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес өтеулі қызметтер көрсету шарты бойынша интервьюерлер санын және олар көрсететін қызметтердің құнын есептеуді бекітеді;

      8-2) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      9) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      9-1) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      10) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      11) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      12) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      13) алып тасталды - ҚР 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      14) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      15) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      15-1) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен байланыс операторларынан респонденттер жөнінде байланыс деректерін алады;

      15-2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік статистика органдарына жататын мемлекеттік органдардан уәкілетті орган қалыптастыратын ресми статистикалық ақпаратты жүргізу үшін қажетті алғашқы статистикалық деректерді өтеусіз негізде алады;

      15-3) сұрау салу негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен сыртқы сектор статистикасын қалыптастыру мақсатында иесіздендірілген түрде жиналатын алғашқы статистикалық деректерді өтеусіз негізде алады;

      16) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен үй шаруашылықтарынан өздерінің кірістері мен шығыстары туралы қажетті алғашқы статистикалық деректерді өтеулі және өтеусіз негізде алады;

      17) статистикалық ақпаратты түзу кезінде алғашқы статистикалық деректердің анықтығын растау үшін респонденттерден қосымша ақпарат талап етеді;

      18) респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді бұрмалаулары анықталған кезде респонденттерден алғашқы статистикалық деректерді қамтитын статистикалық нысандарға түзетулер енгізуді талап етеді;

      18-1) статистикалық әдіснама өзгерген жағдайда және жаңартылған, құжатпен расталған ақпарат негізінде статистикалық мақсаттар үшін жарияланған ресми статистикалық ақпаратты қайта қарайды;

      19) әкімшілік деректерді статистикалық ақпаратты түзу және статистикалық тіркелімдерді жаңарту үшін пайдаланады;

      19-1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес салықтық әкімшілендіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыру үшін әр шаруашылық бойынша есепке алу кітабында есепке алынған әкімшілік деректерді мемлекеттік кіріс органдарына ұсынады;

      19-2) тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардан, ұйымдардан мемлекеттік тапсырыстар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру кезінде қалыптастырылған деректерді, оның ішінде статистикалық қызметті жүзеге асыру кезінде Жерді қашықтан зондтау деректерін өтеусіз негізде алады және пайдаланады;

      20) оларды уәкілетті органның интернет-ресурстарында орналастыру арқылы мемлекеттік статистика органдарын статистикалық сыныптауыштармен қамтамасыз етеді;

      21) республиканың және оның өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы ақпараттық статистикалық дерекқор жинақтауды, жүргізуді және оны жаңартуды қамтамасыз етеді;

      22) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      23) мемлекеттік статистика органдарына жататын мемлекеттік органдардың және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикалық қызметінің мемлекеттік органдардың статистикалық ақпарат жүргізу процесін сипаттаудың үлгілік әдістемесінде бекітілген талаптарға сәйкестігіне талдау жүргізеді, сондай-ақ талдау жүргізу үшін қажетті құжаттарды (ақпаратты) сұратады;"

      24) мемлекеттік статистика саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысынан тексеруді қоспағанда, респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      24-1) алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
      25) алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      26) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгерістер енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.11.2018 № 192-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.12.2021 № 100-VII (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.12.2022 № 167-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-1-бап. Мемлекеттік статистика саласындағы әкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік бақылау

      1. Мемлекеттік статистика саласындағы әкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік бақылау әкімшілік дереккөздерге бармай және бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Әкімшілік дереккөздерге бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Әкімшілік дереккөздерге бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Әкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік бақылау:

      1) әкімшілік деректерді жинауға арналған келісілмеген нысандарды;

      2) көрсеткіштерді есептеудің келісілмеген әдістемелерін;

      3) әкімшілік дереккөздер ұсынған әкімшілік деректердің анықтығын;

      4) шаруашылық бойынша есепке алу деректерінің анықтығын айқындау мақсатында жүргізіледі.

      4. Шаруашылық бойынша есепке алу деректерінің анықтығын нақтылауды жүргізу уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      5. Әкімшілік дереккөздерге бармай профилактикалық бақылауды уәкілетті орган және (немесе) оның аумақтық органдары ресми дереккөздерден уәкілетті орган алған деректерді мониторингтеу, талдау және салыстыру жолымен жүргізеді.

      6. Әкімшілік дереккөздерге бару арқылы профилактикалық бақылауды:

      1) орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және өзге де мемлекеттік органдар бойынша – уәкілетті орган;

      2) жергілікті атқарушы органдар және кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері бойынша – уәкілетті органның аумақтық органдары жүзеге асырады.

      7. Әкімшілік дереккөздерге бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша олардың әрекеттерінде (әрекетсіздігінде) бұзушылықтар анықталған жағдайда:

      1) орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және өзге де мемлекеттік органдар бойынша – бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде;

      2) жергілікті атқарушы органдар және кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері бойынша бұзушылықтар анықталған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қорытынды ресімделеді және жіберіледі.

      8. Қорытынды әкімшілік дереккөзге қол қойғызып, жеке өзіне табыс етіледі немесе оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен немесе ресми дереккөздерден (әкімшілік дереккөздің ресми интернет-ресурсынан) алынған электрондық мекенжай бойынша не алғанын тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары пайдаланыла отырып жіберіледі.

      9. Әкімшілік дереккөзге бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы қорытынды ол табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалады.

      10. Әкімшілік дереккөз қорытындыда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, қорытындыны жіберген уәкілетті органға және (немесе) аумақтық органға қорытынды табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

      Әкімшілік дереккөзге бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы қорытындыны белгіленген мерзімде орындамау әкімшілік дереккөзге бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің тізіміне енгізу арқылы әкімшілік дереккөзге бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындауға алып келеді.

      Ескерту. 2-тарау 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.10.2015 № 376-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12-2-бап. Респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік бақылау

      1. Респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік бақылау респонденттерге бармай профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      2. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген мерзімдерде респонденттердің бастапқы статистикалық деректерді ұсынбағанын, сондай-ақ анық емес алғашқы статистикалық деректерді ұсынғанын анықтау түрінде жүзеге асырылады.

      3. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда қорытынды ресімделеді, ол бұзушылықтар анықталған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде респондентке жіберіледі.

      4. Қорытынды респондентке қол қойғызып, жеке өзіне табыс етіледі немесе оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша немесе ресми дереккөздерден алынған электрондық мекенжай бойынша мәтіндік хабармен не алғанын тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары пайдаланыла отырып жіберіледі.

      5. Респондентке арналған қорытынды респонденттің тіркелген жеріне жіберіледі.

      6. Қорытынды:

      1) қорытындыны алғаны туралы респонденттің қолтаңбасы болған;

      2) қорытынды респонденттің (жеке тұлғаның) жеке өзіне немесе онымен бірге тұратын кәмелеттік жастағы отбасы мүшелерінің біріне табыс етілетін тапсырысты хатпен, жөнелтушіге қайтарылуға жататын хабарламаға қол қойғызып табыс етілген жағдайларда, тиісті түрде жеткізілді деп танылады.

      Заңды тұлғаға арналған қорытынды басшыға не оның уәкілетті адамына табыс етіледі, ол табыс етілгені туралы хабарламаға өзінің тегін, инициалдарын және лауазымын көрсете отырып, қорытындыны алғаны жөнінде қол қояды;

      3) қорытынды респонденттің тіркелген мекенжайы бойынша тапсырысты хатпен жіберілген, бірақ көрсетілген мекенжай бойынша респонденттің болмауы (тұрмайтыны, болмайтыны) себепті табыс етілмеген;

      4) қорытынды респондент немесе оның өкілі қол қойған, бұрын ұсынылған статистикалық нысанда респондент көрсеткен ұялы байланыстың абоненттік нөмірі немесе электрондық мекенжай бойынша мәтіндік хабар түрінде жіберілген жағдайларда, тиісті түрде жеткізілді деп танылады.

      7. Респондент қорытындыны қабылдаудан бас тартқан кезде, оны жеткізген немесе табыс еткен адам хабарламаға тиісті белгі қойып, оны органға (лауазымды адамға) қайтарады.

      8. Респонденттің қорытындыны қабылдаудан бас тартуы одан әрі процестік әрекеттерді жасауға кедергі болып табылмайды.

      9. Респондентке бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы қорытынды табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап екі жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      10. Респондент қорытындыда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, қорытындыны жіберген уәкілетті органға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қорытынды табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қарсылықты жеткізе отырып жіберуге құқылы.

      11. Респондентке бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы қорытындыны белгіленген мерзімде орындамау уәкілетті органға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне әкімшілік іс жүргізуді қозғау құқығын береді.

      12. Респондентке бармай профилактикалық бақылау статистикалық нысанда белгіленген мерзімдерде жүргізіледі.

      Ескерту. 2-тарау 12-2-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Мемлекеттік статистика органдарына жататын мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құзыреті

      Осы Заңның 4-бабының 2) тармақшасында көрсетілген мемлекеттік статистика органдары:

      1) мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      2) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен статистикалық әдіснаманы әзірлейді, қалыптастырады және уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;

      2-1) уәкілетті органмен келісу бойынша ведомстволық статистикалық байқаулардың нысандарын бекітеді;

      3) статистикалық жұмыс жоспарына сәйкес ведомстволық

      статистикалық байқауларды жүргізеді және ресми статистикалық

      ақпаратты қалыптастырады;

      4) статистикалық ақпаратты түзу кезінде бұрмалаушылықтар, қателер, ағаттықтар анықталған жағдайда алғашқы статистикалық деректердің дәйектілігін растау үшін респонденттерден қосымша ақпарат талап етеді;

      5) ведомстволық статистикалық байқауларды жүргізу кезінде респонденттерден алғашқы статистикалық деректерді өтеусіз негізде алады;

      5-1) статистикалық әдіснама өзгерген жағдайда статистикалық мақсаттар үшін және жаңартылған, құжатпен расталған ақпарат негізінде жарияланған ресми статистикалық ақпаратты уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қайта қарайды;

      5-2) үшінші тұлғаларға бермей статистикалық мақсаттарда ғана пайдалану үшін уәкілетті органнан иесіздендірілген алғашқы статистикалық деректерді сұрау салу негізінде алады;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшінші тұлғаларға бермей статистикалық мақсаттарда ғана пайдалану үшін уәкілетті органнан иесіздендірілген алғашқы статистикалық деректерді сұрау салу негізінде алады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 05.11.2018 № 192-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Уәкілетті орган

      Ескерту. 14-бап алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-бап. Уәкілетті органның тәуелсіздігін қамтамасыз ету

      Ескерту. 15-бап алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Әкімшілік дереккөздердің құқықтары мен міндеттері

      1. Әкімшілік дереккөздердің осы Заңның 26-бабына сәйкес ресми статистикалық ақпаратты алуға құқығы бар.

      2. Кенттің, ауылдың, ауылдық округтің әкімдері уәкілетті орган бекіткен статистикалық әдіснамаға сәйкес шаруашылық бойынша есепке алуды жүргізуге, уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тіркеу жазбаларын жүргізуді ұйымдастыруға және шаруашылық бойынша есепке алу деректерінің дәйектілігін қамтамасыз етуге міндетті.

      3. Әкімшілік дереккөздер:

      1) Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті орган әзірлеген ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын қолдануға;

      2) әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды, сондай-ақ көрсеткіштерді есептеу әдістемелерін уәкілетті органмен келісу бойынша бекітуге;

      3) әкімшілік деректерді уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде өтеусіз негізде уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәкілетті органға банктік құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, әкімшілік деректерді ұсынады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.07.2014 № 236-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.11.2018 № 192-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

17-бап. Респонденттердің құқықтары мен міндеттері

      1. Респонденттердің:

      1) ресми статистикалық ақпаратты алуға;

      2) мемлекеттік статистика органдарынан алғашқы статистикалық деректердің құпиялылығын сақтауды талап етуге;

      3) уәкілетті органнан статистикалық нысандарды толтыру тәртібі жөнінде түсініктер алуға;

      3-1) алғашқы статистикалық деректерді мынадай тәсілдердің бірімен:

      Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен электрондық түрде;

      қағаз жеткізгіште;

      телефон арқылы сауал салудың компьютерлендірілген жүйесі арқылы;

      интервьюер жеке сауал салуды жүргізген кезде ұсынуға;

      4) алғашқы статистикалық деректерді электрондық түрде ұсыну үшін қажетті статистикалық нысанды және (немесе) бағдарламалық қамтылымды өтеусіз негізде алуға;

      5) уәкілетті орган көрсететін мемлекеттік қызметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға;

      6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға құқығы бар.

      2. Респонденттер:

      1) статистикалық байқаулар жүргізу кезінде респонденттердің бастапқы статистикалық деректерді ұсыну кестесіне және статистикалық әдіснамаға сәйкес уәкілетті орган айқындаған тәртіппен бекітілген статистикалық нысандар бойынша анық бастапқы статистикалық деректерді ұсынуға;

      1-1) статистикалық нысандарды ұсыну мерзімінің соңғы күні ақпараттық жүйеде респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсынбауына алып келген техникалық ақаулардың туындағанын растау болған кезде респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну мерзімін ұзарту және мерзімді ауыстыру туралы уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған хабарлама негізінде техникалық ақаулар жойылғаннан кейін келесі жұмыс күні статистикалық нысандарды ұсынуға;

      2) мемлекеттік статистика органдарының осы Заңда көзделген талаптарын орындауға міндетті.

      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 05.11.2018 № 192-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-бап. Пайдаланушылардың құқықтары

      Пайдаланушылардың:

      1) ресми статистикалық ақпаратты тарату графигіне сәйкес ресми статистикалық ақпаратқа бір мезгілде және теңдей қол жеткізуге;

      2) ресми статистикалық ақпаратты дереккөзге сілтеме жасай отырып жеке мақсатта пайдалануға құқығы бар.

3-тарау. СТАТИСТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

19-бап. Статистикалық қызметті жоспарлау

      1. Статистикалық қызмет уәкілетті орган жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 15 қарашасына дейін бекіткен статистикалық жұмыстар жоспары негізінде жүзеге асырылады.

      2. Уәкілетті орган статистикалық жұмыс жоспарын орындау үшін респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигін және ресми статистикалық ақпаратты тарату графигін бекітеді.

      3. Уәкілетті орган статистикалық жұмыс жоспарын, респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигін және ресми статистикалық ақпаратты тарату графигін мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұсыныстарын ескере отырып, сондай-ақ статистикалық қызметті талдау қорытындысы негізінде алдағы күнтізбелік жылға арнап қалыптастырады. Мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өз ұсыныстарын жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 сәуіріне дейінгі мерзімде уәкілетті органға ұсынады.

      4. Уәкілетті орган жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 шілдесіне дейінгі мерзімде статистикалық жұмыс жоспарын, респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигін және ресми статистикалық ақпаратты тарату графигін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.11.2018 № 192-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

20-бап. Статистикалық байқау

      1. Мемлекеттік статистика органдары статистикалық байқауларды статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық нысандар бойынша жүргізеді.

      2. Статистикалық байқауларды жүргізу кезінде оған орталық және жергілікті атқарушы органдар мен олардың лауазымды адамдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, жеке және (немесе) заңды тұлғалардың, олардың бірлестіктерінің араласуына жол берілмейді.

21-бап. Ұлттық санақтар

      1. Ұлттық санақтарды жүргізу қажеттігін уәкілетті органның ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

      2. Уәкілетті орган ұлттық санақтарды статистикалық жұмыс жоспарынан тыс жүргізеді.

      3. Ұлттық санақтар жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының Үкіметі орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді уәкілетті органға да, арнайы құрылған комиссияға да жүктеуі мүмкін

      4. Ұлттық санақтар барысында алынған мәліметтер алғашқы статистикалық деректерге жатады және олар жеке немесе заңды тұлғаға мүліктік және моральдық зиян келтіру, олардың құқықтары мен бостандықтарының іске асырылуын қиындату мақсатында пайдаланылмауға тиіс.

      5. Ұлттық санақтар жүргізу кезінде респонденттер алғашқы статистикалық деректерді міндетті түрде өтеусіз негізде ұсынады.

22-бап. Статистикалық әдіснама

      Ескерту. 22-бап алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

23-бап. Статистикалық сыныптауыштар мен тіркелімдер

      1. Статистикалық қызметті жүзеге асыру кезінде уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен әзірленген және бекітілген статистикалық сыныптауыштардың қолданылуы міндетті.

      2. Статистикалық ақпаратты қалыптастыру үшін уәкілетті орган мынадай статистикалық тіркелімдерді:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар, олардың оқшауланған бөлімшелері туралы ақпаратты қамтитын статистикалық бизнес-тіркелімді;

      2) Қазақстан Республикасының аумағында тұратын жеке тұлғалар туралы, сондай-ақ одан тыс жерлерде уақытша жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары туралы ақпаратты қамтитын халықтың статистикалық тіркелімін;

      3) Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін субъектілер жөнінде ақпаратты қамтитын ауыл шаруашылығы статистикалық тіркелімін;

      4) Қазақстан Республикасының барлық меншік нысанындағы тұрғын үйлері туралы ақпаратты қамтитын тұрғын үй қорының статистикалық тіркелімін жүргізуді жүзеге асырады.

      3. Статистикалық тіркелімдер тек қана статистикалық мақсаттарда жүргізіледі және оларды статистикалық байқау объектілерінің тіркелімдерде қамтылған қасиеттерін және (немесе) сандық сипаттамаларын ресми растау үшін пайдалануға болмайды.

      4. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      5. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      6. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      7. Алып тасталды – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      8. Статистикалық тіркелімдердің деректеріне өзекті сипат беру алғашқы статистикалық және (немесе) әкімшілік деректер негізінде жүргізіледі.

      Ескерту. 23-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.10.2015 № 376-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 05.10.2018 № 184-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

23-1-бап. Мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік монополия

      1. Мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік монополияға мынадай қызмет түрлері:

      1) жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулар және ұлттық санақтар кезінде алынған, аумақтық статистика органдары мен респонденттер ұсынған алғашқы статистикалық деректерді жинау, өңдеу және оларды электрондық түрде сақтау;

      2) ақпараттық-статистикалық жүйелерді, дерекқорларды және олардың тұғырнамаларын, статистика тіркелімдерін, уәкілетті органның интернет-ресурсын қалыптастыру, сүйемелдеу және оларды өзекті ету;

      3)статистикалық жарияланымдарды қалыптастыру және статистикалық ақпаратты тарату кестесіне сәйкес уәкілетті органның таратуына жататын ресми статистикалық ақпаратты тарату;

      4) ресми статистикалық ақпаратты тарату кестесінде көзделмеген статистикалық ақпаратты қалыптастыру жатады.

      2. Осы баптың 1-тармағында аталған қызмет түрлерін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.

      3. Мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын монополияға қарсы органмен келісу бойынша уәкілетті орган белгілейді.

      Ескерту. 3-тарау 23-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.07.10 № 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 05.11.2018 № 192-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

24-бап. Статистикалық ақпаратты қалыптастыру дереккөздері

      Статистикалық ақпаратты қалыптастыру кезінде:

      1) алғашқы статистикалық деректер;

      2) әкімшілік деректер;

      3) мемлекеттік органдардың статистикалық ақпараты;

      4) басқа мемлекеттердің статистика органдары мен халықаралық ұйымдардың статистикалық ақпараты дереккөз ретінде қызмет етеді.

      Статистикалық ақпаратты қалыптастыру статистикалық әдіснамаға сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 24-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 19.04.2023 № 223-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

25-бап. Өңдеу және сақтау

      1. Статистикалық байқаулар жүргізу кезінде алынған алғашқы статистикалық деректер және (немесе) әкімшілік деректер статистикалық әдіснамаға сәйкес және мемлекеттік статистиканың принциптері сақтала отырып өңделеді.

      2. Алғашқы статистикалық немесе әкімшілік деректерді қамтитын қағаздағы жеткізгіштер көрсетілген деректер негізінде қалыптастырылған ресми статистикалық ақпарат таратылған кезден бастап кемінде бір жыл сақталады. Алғашқы статистикалық немесе әкімшілік деректерді қамтитын электрондық жеткізгіштер кемінде елу жыл сақталады.

26-бап. Статистикалық ақпаратты тарату

      1. Ресми статистикалық ақпарат ресми статистикалық ақпаратты тарату графигіне сәйкес статистикалық жұмыс жоспарында көзделген көлемде таратылуға жатады.

      2. Мемлекеттік статистика органдары пайдаланушыларға сапалы ресми статистикалық ақпаратқа, оның ішінде машинада оқылатын деректер және статистикалық әдіснама форматындағы ақпаратқа бір мезгілде қол жеткізуге тең құқықтарды оларды мемлекеттік статистика органдарының интернет-ресурстарында және "электрондық үкімет" веб-порталының ашық деректер интернет-порталында орналастыру арқылы қамтамасыз етеді.

      3. Ресми статистикалық ақпаратты тарату графигінде көзделмеген және оны әзірлеуге қосымша шығындарды талап ететін статистикалық ақпарат өтеулі негізде беріледі.

      Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өкілеттіктерін жүзеге асыруы мақсатында олардың біржолғы сауалдары негізінде ресми статистикалық ақпаратты тарату графигінде көзделмеген және респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес респонденттер ұсынатын алғашқы статистикалық деректер негізінде әзірленген статистикалық ақпарат, осы Заңның 8-бабының талаптары сақтала отырып, уәкілетті орган белгіленген тәртіппен өтеусіз негізде берілуі мүмкін.

      4. Статистикалық ақпаратты тарату Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары сақтала отырып қамтамасыз етіледі.

      5. Мемлекеттік органдар әкімшілік деректер бойынша қалыптастырылатын статистикалық ақпаратты өздері дербес таратады.

      Ескерту. 26-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 14.07.2022 № 141-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

27-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика саласындағы

      заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген

      жауаптылыққа әкеп соғады.

      2. Мемлекеттік статистика органдарының жұмыскерлері респондентті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін алғашқы статистикалық деректерді, статистикалық ақпаратты және (немесе) дерекқорды жоғалтқаны, сатқаны, бергені және өзге де заңсыз жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жауаптылықта болады.

      3. Мемлекеттік статистика органдары қызметкерлерінің немесе олардың лауазымды адамдарының респондентті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін алғашқы статистикалық деректерді не статистикалық ақпаратты және (немесе) деректер базаларын жоғалтуы, жария етуі салдарынан жеке немесе заңды тұлғаға келтірілген зиян Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелуге жатады.

      Ескерту. 27-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 05.07.2014 № 236-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

28-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Мемлекеттік статистика туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 9, 91-құжат; 2001 ж., № 4, 23-құжат; 2002 ж., № 1, 3-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 143-құжат; 2007 ж., № 4, 33-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 жылғы 9 ақпанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне міндетті және өзара сақтандыру, салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н. Назарбаев

On State Statistics

The Law of the Republic Kazakhstan dated 19 March, 2010 No. 257-IV.

      Unofficial translation

      This Law regulates the social relations, arising in the process of the state statistical activity and directed to the satisfaction of needs of society, state and international community in the official statistical information.

Chapter 1. GENERAL PROVISIONS

Article 1. The basic definitions, used in this Law

      The following basic definitions shall be used in this Law:

      1) primary statistics – data, received or registered in the statistical forms;

      1-1) a specially established commission - a commission established to address organizational and instructional issues related to the preparation and conduct of the national census;

      1-2) agricultural census - statistical observation, including the process of collection, processing of data on the structure and condition of agriculture, analysis and dissemination of aggregated data;

      2) administrative sources – central and local executive bodies, akims of rural settlement, village, rural district, National Bank of the Republic of Kazakhstan and other state bodies, carrying out the gathering of accounting or other data underway of strategic, regulatory, realization or control functions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, except for the statistical activity;

      3) administrative data - individual quantitative (measured by numbers) and (or) qualitative (based on a certain principle and (or) attribute) data on natural person or legal entity and data of economic accounting compiled by administrative sources, except for primary statistical data;

      3-1) price registration - collection of primary statistical data on prices (tariffs) for goods and services in national statistical observations;

      4) agencies’ statistical observations – statistical observation, making by the state bodies and National Bank of the Republic of Kazakhstan, except for the authorized body in the field of the state statistics, authorized to conduct the statistical works in accordance with the plan of statistical works;

      5) national statistical observation – statistical observation, making by the authorized body in the field of state statistics;

      5-1) Interviewer - a person who carries out the survey of respondents and households in conducting national statistical observations and national censuses;

      6) state statistics – production of official statistical information;

      7) an authorized body in the field of the state statistics (hereafter – an authorized body) – the state body, carrying out management, as well as cross-sector coordination in the field of the state statistics within its competence;

      7-1) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication);

      8) user – a person, applying to for acquisition of official statistical information and (or) using it;

      9) official statistical information – statistical information, forming by the bodies of the state statistics in accordance with the plan of the statistical works;

      10) the schedule of distribution of official statistical information – a document, providing the users with information on statistical factors, forming by the bodies of the state statistics in accordance with the plan of the statistical works;

      11) respondent – an individual or legal entity and his (her) structural and separate subdivisions, representing the data on the statistical unit in accordance with the statistical methodology;

      12) the schedule of representation of primary statistics by respondents – a document, containing information on set of respondents, names of statistical observations, periodicity and terms of representation of primary statistics by respondents and the state body, responsible for the gathering of primary statistics;

      13) statistical information - aggregated data, receiving in the course of processing the primary statistics and (or) administrative data;

      14) statistical methodology – a set of confirmed in accordance with the established procedure of scientifically based techniques, means and methods, used in the statistical activity;

      15) statistical observation – scientifically organized gathering of primary statistics on the statistical unit;

      16) statistical unit – a social and economic object and (or) occurrence or its collection, whereof the quantitative and (or) qualitative characteristics shall be collected;

      17) the plan of statistical works – an annual plan of conducting of national and agencies’ statistical observations, except for the national censuses, determining the terms of the gathering of primary statistics, terms of formation of official statistical information;

      18) statistical activity – the process, including the planning of this activity, development of statistical methodology, processing, protection and storage of primary statistics and administrative data, formation and distribution of statistical information;

      19) statistical form – the set form of the statistical document (blank, reporting form, question list, application form, census schedule and other set forms) on paper or electronic media, intended for receiving or registration of primary statistics in accordance with the established procedure;

      20) statistical classifier - systematized list of meanings of defined reference characteristic of statistical observation, allowing divide it into groups, classes, categories, containing description of principles, methods of composition and systematization, as well as the code, serving as a facility of its identification;

      21) statistical register - systematized list of entities of statistical unit with its quantitative and (or) qualitative characteristics;

      21-1) computerized telephone interviewing system - an information system that allows conducting national statistical observations by means of telephone interviewing of respondents;

      22) national census - specially organized statistical observation, including population and agricultural census, conducted by the authorized body outside the plan of statistical works by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan;

      23) home economics - economic entity, consisting of one or more individuals, living in the same household, combined their incomes and properties in whole or in part and jointly consumed the goods and services;

      23-1) population census - statistical observation, including the process of collection, processing of demographic, economic and social data characterizing respondents as of a certain point in time, analysis and dissemination of aggregated data;

      24) household recording - the process of formation of administrative data on households, peasant farm and (or) farming.

      Footnote. Article 1 as amended by the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.07.2013 No. 121-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.09.2014 No.239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 05.11.2018 № 192-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 2. The legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of the state statistics

      1. The legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of the state statistics shall be based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and consist of this Law and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

      2. If by the international treaty, ratified by the Republic of Kazakhstan established the other rules than those, provided by this Law, the rules of the international treaty shall be applied.

Article 3. The scope of effect of this Law

      1. This Law shall remain in effect in the territory of the Republic of Kazakhstan and shall be distributed on the relations, linked with the production process and distribution of statistical information.

      2. Relations in the field of legal statistics and maintaining of special records shall be regulated by this Law in recognition of peculiarities, provided by the Law of the Republic of Kazakhstan “On the state legal statistics and special records”.

      3. Is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.09.2014 No. 239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).
      Footnote. Article 3 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.06.2010 No. 297-IV (shall be enforced from 01.07.2010); dated 29.09.2014 No.239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication).

Article 4. Bodies of the state statistics

      The bodies of the state statistics shall include:

      1) an authorized body;

      2) the state bodies and National Bank of the Republic of Kazakhstan, conducting agencies’ statistical observations and (or) forming the official statistical information in accordance with the plan of statistical works.

Article 5. Principles of the state statistics

      The basic principles of the state statistics shall be:

      1) consistency and comparability of the state statistics with generally accepted international standards, classifications and methods;

      2) professional independence and self-dependence upon carrying out of the statistical activity;

      3) affording of equal access of users to the official statistical information;

      4) confidentiality and use of primary statistics exclusively for statistical purposes;

      5) use of all kind of information sources in recognition of quality, timeliness, expenses and respondents burden;

      6) reliability, scientific relevance, timeliness of delivery and accessibility of official statistical information;

      7) promotion of safety and security of statistical information, primary statistics and administrative data.

Article 6. The state policy in the field of the state statistics

      1. The state policy of the Republic of Kazakhstan in the field of the state statistics is directed to creation, functioning, development and improvement of the state statistics.

      2. The state policy in the field of the state statistics shall be based on the principles of the state statistics.

      3. The central and local executive bodies shall participate in realization of the state policy in the field of the state statistics within its competence, determined by this Law, other Laws of the Republic of Kazakhstan, the acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      4. The central and local executive bodies shall use official statistical information with reference to the source in their activity, collect and use other information on any social and economic object or occurrence only in the absence of availability of official statistical information on it.

Article 7: Goal and objectives in the sphere of state statistics

      1. The goal of state statistics shall be providing users with official statistical data.

      2. The goal in the sphere of state statistics shall be achieved by addressing the following objectives:

      1) development of statistical methodology;

      2) implementation of statistical activities observing the principles of state statistics;

      3) satisfying the need of society, the state and the international community for official statistical data.

      Footnote. Article 7 - as revised by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall become effective upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 8. Guarantees of confidentiality compliance and protection of represented data

      1. Primary statistics shall be confidential and shall be used by the bodies of the state statistics solely for the purposes of production of statistical information, except for the data, specified in paragraph 4 of this Article. Confidentiality of primary statistics shall be provided by the bodies of the state statistics upon its collection, processing and storage.

      2. Use of the primary statistics by the state bodies and National Bank of the Republic of Kazakhstan in relation of respondent, as well as upon carrying out of the control and supervisory functions by them shall not be allowed.

      3. Interference of the central and local executive bodies and other persons in activity of the respondents on formation of primary statistics shall not be allowed.

      4. The following data, containing in the data basis, forming by the authorized body shall not be confidential:

      1) surname, name, patronymic (in its existence) of individual entrepreneur or name of the legal entity;

      2) type of economic activity on general classifier of types of economic activity;

      3) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication);

      3-1) code according to the classifier of sectors of the economy;

      3-2) code according to the classifier of forms and types of ownership;

      4) business identification number;

      5) the code on classifier of administrative-territorial objects;

      6) the code on classifier of dimension of legal entities, branches and representative offices, as well as subjects of individual entrepreneurship by the number of employees;

      7) information on respondents, which is in accordance with the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan related to the public;

      5. Statistical information and databases that allow to directly or indirectly identify the respondent or determine the primary statistical data about him are confidential and can only be distributed with the consent of the respondent, with the exception of the information specified in parts two and three of this paragraph and in paragraph 4 of this article.

      At the request of the authorized body in the field of foreign trade activities and regulation of trade activities, information is provided for the purposes of ongoing investigations in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on special protective, anti-dumping and countervailing measures in relation to third countries and regulation of trade activities.

      At the request of the authorized body in the field of regulation of trading activities, information is submitted for the purposes of applying the customs-tariff and non-tariff regulation of foreign trade activities in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the regulation of trade activities.

      The information provided, specified in parts two and three of this paragraph, may be transferred by the authorized body in the field of foreign trade activities and regulation of trade activities to the Eurasian Economic Commission, the competent authorities of the member states of the Eurasian Economic Union, foreign states, the union of foreign states in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on special protective, anti-dumping and countervailing measures in relation to third countries and regulation of trade activities.

      6. It shall be allowed to present and use in scientific, scientific and technical activities of databases in a de-identified form in the manner established by the authorized body.

      7. The order of presentation of statistical information, containing the state secrets shall be determined in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the state secrets.

      Footnote. Article 8 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.12.2012 No. 60-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 08.06.2015 № 317-V (shall be enforced upon expiry of thirty calendar days after its first official publication); dated 29.10.2015 № 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 30.12.2020 No. 397-VI (shall be enforced upon expiry of six months after the day of its first official publication); dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 9. International cooperation in the field of the state statistics

      Footnote. Article 9 has been excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be put into effect upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Chapter 2. THE STATE REGULATION IN THE FIELD OF THE STATE STATISTICS

Article 10. The competence of the President of the Republic of Kazakhstan

      The President of the Republic of Kazakhstan shall determine the basic directions of the state policy in the field of the state statistics and shall carry out other powers in accordance with the Constitution and the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 11. Competence of the Government of the Republic of Kazakhstan in the sphere of state statistics

      Government of the Republic of Kazakhstan in the sphere of state statistics shall:

      1) elaborate the main state policy directions in the sphere of state statistics;

      2) adopt decision on conducting the national census.

      Footnote. Article 11 - as revised by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall take effect upon expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 12. Competence of the authorized body

      An authorized body shall:

      1) Coordinate activity of central and local executive bodies and National Bank of the Republic of Kazakhstan upon formation of the state policy in the field of the state statistics;

      2) develop and implement the state policy in the sphere of state statistics;

      2-1) adopt the action plan for the national census;

      2-2) establish the procedure and timeframe for conducting national censuses;

      3) develop and confirm the regulatory legal acts in the field of the state statistics within its competence;

      4) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall become effective ten calendar days after the day of its first official publication);

      5) adopt statistical methodology based on scientific methods and approaches, including methodologies, on national statistical observations;

      6) organise and implement nationwide statistical observations, including price registration, as per the plan of statistical works;

      6-1) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).
      6-2) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall come into force on expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).
      7) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall enter into effect on expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).
      8) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall take effect upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

      8-1) approves the calculation of the number of interviewers and the cost of their services in the conduct of national statistical observations and national censuses under the contract of paid services in accordance with the budget legislation of the Republic of Kazakhstan;

      8-2) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);
      9) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be put into effect on expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);
      9-1) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be brought into force on expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);
      10) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall take effect ten calendar days after the day of its first official publication);
      11) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 ( shall come into force upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication));
      12) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be enforced on expiration of ten calendar days after the day of its first official publication);
      13) excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication);
      14) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);
      15) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall come into force on expiration of ten calendar days after the day of its first official publication);

      15-1) receives contact data on respondents from communication operators in the order determined by the authorized body;

      15-2) receive free of charge from state bodies related to state statistics bodies, except for the National Bank of the Republic of Kazakhstan, primary statistical data necessary for the production of official statistical information generated by the authorized body;

      15-3) based on a request, receives, free of charge, from the National Bank of the Republic of Kazakhstan primary statistical data in anonymized form, collected to compile external sector statistics;

      16) receive on a reimbursable and free basis the necessary primary statistical data from households on their income and expenditures in accordance with the procedure established by the authorized body;

      17) require the additional information from the respondents for confirmation of reliability of primary statistics upon production of statistical information;

      18) require reformation in the statistical forms, containing the primary statistics from the respondents upon identification of distortions of primary statistics by the respondents;

      18-1) revises published official statistical data for statistical purposes when statistical methodology changes and upon the basis of updated, documented data;

      19) use the administrative data for production of statistical information and updating of statistical registers;

      19-1) provide the administrative data, recorded in the book of economic accounting, to state revenue bodies for tax administration and (or) control in accordance with the Code of the Republic of Kazakhstan "On taxes and other obligatory payments to the budget" (Tax Code);

      19-2) receive and use free-of-charge data from the relevant authorized state bodies, and organizations, formed in the course of implementation of state orders and public-private partnerships, including Earth remote sensing data, when carrying out statistical activities;

      20) provide the bodies of the state statistics by the statistical classifiers by its posting on web-sites of the authorized body;

      21) provide accumulation, maintenance and updating of informational statistic data basis on social and economic situation of the Republic and its regions;

      22) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be put into effect upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);

      23) conduct an analysis of the compliance of the statistical activities of state bodies and the National Bank of the Republic of Kazakhstan, related to state statistics bodies, with the requirements approved by the standard methodology for describing the process of production of statistical information by state bodies, and also requests the documents (information) necessary for the analysis;

      24) carry out the state control in the field of state statistics, with the exception of verifications, for compliance with the requirements of laws of the Republic of Kazakhstan, decrees of the President of the Republic of Kazakhstan and resolutions of the Government of the Republic of Kazakhstan in the field of state statistics with respect to respondents;

      24-1) is excluded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.05.2018 № 156-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication);
      25) excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be put into effect on expiry of ten calendar days after the day of its first official publication);

      26) carry out other functions, provided by this Law, other Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 12 is in the wording of the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 29.09.2014 No. 239 - V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 29.10.2015 № 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 24.05.2018 No. 156-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the date of its first official publication); dated 05.11.2018 № 192-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the date of its first official publication); dated 31.12.2021 No. 100 (shall be enforced from 01.01.2021); dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 21.12.2022 No. 167-VII (shall come into effect upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); No. 223-VII of 19.04.2023 (shall enter into force upon the expiry of ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 12-1. State Control in the Field of State Statistics in respect of Administrative Sources

      1. State control in the field of state statistics in respect of administrative sources is carried out in the form of preventive control without visits and with visits to administrative sources.

      2. Preventive control with visits to administrative sources is carried out in accordance with the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan.

      Preventive control without visiting administrative sources is carried out in accordance with the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan and this Law.

      3. State control in respect of administrative sources shall be carried out for the purpose of revealing:

      1) uncoordinated forms intended for collection of administrative data;

      2) uncoordinated methods of calculation of indicators;

      3) reliability of administrative data provided by administrative sources;

      4) reliability of economic accounting data.

      4. Clarification of the reliability of economic accounting data is carried out in accordance with the procedure determined by the authorized body.

      5. Preventive control without visiting administrative sources shall be carried out by the authorized body and (or) its territorial bodies by means of monitoring, analysis and comparison of data obtained by the authorized body from official sources.

      6. Preventive control with visits to administrative sources shall be carried out:

      1) on central state bodies, the National Bank of the Republic of Kazakhstan and other state bodies - the authorized body;

      2) territorial bodies of the authorized body in respect of local executive bodies and akims of settlements, villages and rural districts.

      7. In case of detection of violations based on the results of preventive control without visiting administrative sources in actions (inaction), the conclusion is drawn up and sent:

      1) on central state bodies, the National Bank of the Republic of Kazakhstan and other state bodies within five working days from the date of detection of violations;

      2) on local executive bodies and akims of settlements, villages, rural districts within ten working days from the date of detection of violations.

      8. The conclusion is handed over to the administrative source personally upon signature or sent by registered letter with a notice of its delivery or to the e-mail address received from official sources (official internet resource of the administrative source), or using other means of communication providing fixation of receipt.

      9. The conclusion on elimination of violations revealed by the results of preventive control without visiting the administrative source is executed within ten working days from the day following the day of its delivery (receipt).

      10. In case of disagreement with the violations specified in the conclusion, the administrative source has the right to send an objection to the authorized body and (or) territorial body that sent the conclusion within five working days from the day following the day of delivery (receipt) of the conclusion.

      Non-implementation in the established term of the conclusion on elimination of the infringements revealed by results of the preventive control without visiting of an administrative source, attracts appointment of the preventive control with visiting of an administrative source by inclusion in the list of carrying out preventive control with a visit to an administrative source.monitoring, analysis and comparison of data, received by the authorized body from official sources.

      Footnote. Chapter 2 is supplemented by Article 12-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.10.2015 №. 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); in the editing of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 24.05.2018 № 156-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 12-2. State control in the field of state statistics in respect of respondents

      1. State control in the field of state statistics in respect of respondents shall be carried out by the relevant bodies of state statistics in the form of preventive control without visiting respondents in accordance with the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan and this Law.

      2. The goals of preventive control without visiting respondents shall be preventing respondents from violating the procedure for submitting primary statistical data, giving them the right to independently eliminate violations and reducing the administrative burden on them.

      3. Preventive control without visiting respondents shall be carried out in the form of identifying the failure of respondents to submit primary statistical data within the time specified in the schedule for submitting primary statistical data by respondents, as well as their submission of unreliable primary statistical data.

      4. Preventive control without visiting respondents shall be carried out within the terms, established in a statistical form, through the analysis of:

      1) statistical forms submitted by respondents in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of state statistics;

      2) information received at the request of state statistics bodies, within its competence - in the production of statistical information to confirm the reliability of primary statistical data.

      5. In case of detection of violations based on the results of preventive control without visiting the respondents, a conclusion is drawn up on the elimination of violations, which is sent to the respondent no later than two working days from the date of detection of violations.

      6. The conclusion, sent using one of the following methods shall be considered to be handed in the following cases:

      1) personally – with a mark of its receipt;

      2) by mail – by registered letter;

      3) electronically – from the date of sending to the e-mail address of the respondent indicated in the statistical form previously submitted by the respondent;

      4) by a text message – from the date of sending to the mobile subscriber number indicated in the statistical form previously submitted by the respondent.

      7. The conclusion on the elimination of violations identified as a result of preventive control without visiting the respondents must be executed within five working days from the day following the day of its delivery.

      8. The frequency of preventive control without visiting respondents shall be determined by the frequency of submission of statistical forms provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of state statistics.

      9. In case of non-execution of the conclusion on the elimination of violations identified as a result of preventive control without visiting the respondents within the prescribed period, the state statistics bodies shall initiate administrative proceedings.

      10. The results of preventive control without visiting the respondents shall be taken into account by the relevant state statistics bodies in electronic form in the relevant information systems of the state statistics bodies.

      Footnote. Chapter 2 was supplemented by Article 12-2 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan No. 156-VI dated 24.05.2018 (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); as reworded by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 30.12.2021 No. 95-VII (shall be enforced upon expiry of sixty calendar days after the date of its first official publication).

Article 13. The competence of the state bodies and National Bank of the Republic of Kazakhstan, relating to the bodies of the state statistics

      The bodies of the state statistics, mentioned in subparagraph 2) of Article 4 of this Law shall:

      1) realize the state policy in the field of the state statistics;

      2) develop, form and approve, in agreement with the authorized body, the statistical methodology in the manner determined by the authorized body;

      2-1) approve, in agreement with the authorized body, the forms of departmental statistical observations;

      3) make the agencies’ statistical observations and form the official statistical information in accordance with the plans of statistical works;

      4) require the additional information from the respondents in case of identification of distortions, errors, defects upon production of statistical information for confirmation of reliability of primary statistics;

      5) receive the primary statistics by the respondents on the basis without compensation upon conducting of agencies’ statistical observations;

      5-1) review the published official statistical information for statistical purposes in case of changes in statistical methodology and on the basis of updated, documented information in accordance with the procedure determined by the authorized body;

      5-2) receive, based on a request, depersonalized primary statistical data from the authorized body for use solely for statistical purposes without transfer to third parties;

      6) carry out other functions, provided by this Law, other Laws of the Republic of Kazakhstan, the acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

      The National Bank of the Republic of Kazakhstan shall receive, upon request, depersonalized primary statistical data from the authorized body for use solely for statistical purposes without transfer to third parties.

      Footnote. Article 13 with the change introduced by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.11.2018 № 192-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 14. An authorized body

      Footnote. Article 14 has been excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall come into force on expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 15. Assuring independence of the authorized body

      Footnote. Article 15 has been excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall become effective ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 16. Rights and obligations of the administrative sources

      1. Administrative sources shall have a right to acquire the official statistical information in accordance with Article 26 of this Law.

      2. Akims of rural settlement, village, rural district shall be obliged to maintain the economic record in accordance with the statistical methodology, confirmed by the authorized body, organize the maintenance of registration entries on form, confirmed by the authorized body and shall ensure reliability of data of economic record.

      3. Administrative sources shall be obliged to:

      1) to apply national classifiers of the technical and economic information developed by the authorized body in an order established by the legislation of the Republic of Kazakhstan in the sphere of standardization;

      2) approve, in agreement with the authorized body, the forms intended for the collection of administrative data, as well as the methods for calculating indicators;

      3) to submit to the authorized body administrative data on a free of charge basis in the manner and terms established by the authorized body.

      4. National Bank of the Republic of Kazakhstan shall represent the administrative data to the authorized body, except for information, constituting the bank secrecy.

      Footnote. Article 16 as amended by the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan dated 03.07.2013 No. 121-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 05.07.2014 № 236-V (shall be enforced from 01.01.2015); dated 29. 09. 2014 № 239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 29.10.2015 № 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); dated 12.12.2017, № 122-VI (shall be enforced from 01.01.2018); dated 05.10.2018 № 184-VI (shall be enforced upon the expiration of six months after the day of its first official publication); dated 05.11.2018 № 192-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 17. Rights and obligations of respondents

      1. Respondent shall have a right to:

      1) acquire the official statistical information;

      2) require confidentiality compliance of the primary statistics from the bodies of the state statistics;

      3) get clarification in course of filling of statistical forms from the authorized body;

      3-1) to provide primary statistical data in one of the following ways:

      in electronic form in the order determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      in hard copy;

      by means of computerized telephone interviewing system;

      when conducting a personal interview by an interviewer;

      4) receive, free of charge, the statistical form and (or) software necessary for the submission of primary statistical data in electronic form;

      5) Use the state services, rendering by the authorized body, according to the procedure, established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      6) other rights, provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of the state statistics.

      2. The respondent shall be obliged to:

      1) present reliable primary statistical data based on approved statistical forms when conducting statistical observations as defined by the authorised body, as per the schedule of respondents' submission of primary statistical data and statistical methodology;

      1-1) based on a notification posted on the official Internet resource of the authorized body on the extension of the deadline and the postponement of the deadline for submitting primary statistical data by respondents if there is confirmation of the occurrence in the information system on the last day of the deadline for submitting statistical forms of technical problems that led to the failure of respondents to submit primary statistical data, submit statistical forms on the next working day after the elimination of technical problems;

      2) Fulfill requirements of the bodies of the state statistics, provided by this Law.

      Footnote. Article 17 with the change introduced by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.11.2018 № 192-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication); No. 223-VII of 19.04.2023 (shall enter into force ten calendar days after the date of its first official publication).

Article 18. Users’ rights

      Users shall have a right to:

      1) simultaneous and equal access to the official statistical information in accordance with the schedule of distribution of official statistical information;

      2) use the official statistical information in owned motives with reference to source.

Chapter 3. STATISTICAL ACTIVITY

Article 19. Planning of statistical activity

      1. Statistical activity is carried out on the basis of the plan of statistical works approved by the authorized body till November 15 of the year preceding the planned one.

      2. The schedule of presentation of primary statistics and schedule of distribution of official statistical information shall be confirmed in execution of the plan of statistical works.

      3. The plan of statistical work, the schedule for the submission of primary statistical data by respondents and the schedule for the dissemination of official statistical information shall be formed by the authorized body for the coming calendar year, taking into account the proposals of state bodies and the National Bank of the Republic of Kazakhstan, as well as based on the results of the analysis of statistical activity.

      The state bodies and National Bank of the Republic of Kazakhstan shall represent the suggestions to the authorized body in term of up to 1 April of year, proceeding the planning year

      4. An authorized body shall provide the plan formation of statistical works, schedule of presentation of primary statistics by the respondent and schedule of distribution of official statistical information in term of up to 1 July of year, proceeding the planning year

      Footnote. Article 19 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.09.2014 No. 239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 05.11.2018 № 192-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication); dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 20. Statistical observations

      1. Statistical observations shall be conducted by the bodies of the state statistics in accordance with the statistical methodology on statistical forms.

      2. Interference of the central and local executive bodies and their civil servants and bodies of local self-government, individuals and (or) legal entities, their associations upon conducting of the statistical observations shall not be allowed.

Article 21. National censuses

      1. Necessity of conducting of national censuses shall be determined by the Government of the Republic of Kazakhstan on suggestion of the authorized body.

      2. National censuses shall be taken by the authorized body out of the plan of statistical works.

      3. Upon conducting of national censuses the coordination of activity of central and local executive bodies may be imposed by the Government of the Republic of Kazakhstan as on the authorized body, as on the specially established commission.

      4. Information, received during the national censuses shall be related to the primary statistics and shall not be used in order causing of property and moral damage to individual or legal entity, difficulties of exercising of their rights and freedoms.

      5. Primary statistics shall be represented by the respondents upon conducting of the national censuses in a mandatory manner on the basis without compensation.

Article 22. Statistical methodology

      Footnote. Article 22 has been excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 23. Statistical classifiers and registers

      1. When carrying out statistical activities, it is obligatory to use statistical classifiers developed and approved in the order determined by the authorized body.

      2. For the generation of statistical data, the authorised body shall keep the following statistical registers:

      1) statistical business register, comprising data on individual entrepreneurs and legal entities registered in the territory of the Republic of Kazakhstan, their separate units;

      2) statistical register of population comprising data on natural persons residing in the territory of the Republic of Kazakhstan, as well as on the nationals of the Republic of Kazakhstan temporarily residing outside the territory of the Republic of Kazakhstan;

      3) an agricultural statistical register comprising data on entities producing agricultural products in the Republic of Kazakhstan;

      4) a statistical register of the housing stock containing data on dwellings of all forms of ownership in the Republic of Kazakhstan.

      3. Statistical registers shall be maintained only in the statistical purposes and may not be used for official confirmation of property and (or) quantitative characteristics of the statistical units, containing in the registers.

      4. Excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall take effect upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).
      5. Excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be put into effect upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).
      6. Excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be enforced on expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).
      7. Excluded by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be put into effect on expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

      8. Data updating of statistical register shall be executed on the basis of primary statistical and (or) administrative data.

      Footnote. Article 23 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29. 10. 2015 № 376-V (shall be enforced from 01.01.2016); № 184-VI of 05.10.2018 (shall be enforced upon the expiration of six months after the date of its first official publication); No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be put into effect on expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 23-1. State monopoly in the field of the state statistics

      1. The following types of activity shall be related to the state monopoly in the field of the state statistics:

      1) gathering, processing of primary statistics, represented by the territorial bodies of statistics and respondents, received upon national statistical observations and national censuses, and its storage in electronic form;

      2) formation, management and updating of informative and statistical systems, data basis and its platform, registers of statistics, web-site of the authorized body;

      3) formation of the statistical publications and distribution of official statistical information, subject to distribution by the authorized body in accordance with the schedule of distribution of statistical information;

      4) formation of statistical information, not provided by the schedule of distribution of official statistical information.

      2. Types of activity, mentioned in paragraph 1 of this article shall be carried out by the republican enterprise founded on the right of economic competence, created by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan.

      3. Prices for goods (works, services), executed and (or) realized by the subject of the state monopoly shall be established by the authorized body by agreement with anti-monopoly body.

      Footnote. Chapter 3 is supplemented by Article 23-1 in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated 10.07.2012 No. 34-V(shall be enforced from the date of its official publication); as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 29.09.2014 No. 239-V (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication); dated 05.11.2018 No. 192-VI (shall be enforced upon the expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 24. Formation sources of statistical information

      Upon formation of statistical information as the source shall serve:

      1) primary statistics;

      2) administrative data;

      3) statistical information of the state bodies;

      4) Statistical information of the bodies of statistics of other states and international organizations.

      Statistical data shall be compiled in line with the statistical methodology.

      Footnote. Article 24 as amended by Law of the Republic of Kazakhstan No. 223-VII dated 19.04.2023 (shall be enforced upon expiration of ten calendar days after the day of its first official publication).

Article 25. Processing and storage

      1. Primary statistics, received upon conducting of the statistical observations and (or) administrative data shall be processed in accordance with the statistical methodology and with observance of the principles of the state statistics.

      2. Paper medium, containing the primary statistics or administrative data, shall be held not less than one year from the date of distribution of official statistical information, formed on the basis of specified data. Electronic media, containing the primary statistics and administrative data shall be held not less than fifty years.

Article 26. Distribution of the statistic information

      1. Official statistical information shall subject to distribution in accordance with the schedule of distribution of official statistical information in the amounts, provided by the plan of statistical works.

      2. Bodies of state statistics provide users with equal rights to simultaneous access to high-quality official statistical information, including in the format of machine-readable data and statistical methodology, by posting them on the Internet resources of state statistics bodies and the Internet portal of open data of the "electronic government" web portal.

      3. Statistical information, not provided by the schedule of distribution of official statistical information and requiring the additional expenditures on its processing, shall be presented on compensated basis.

      Reporting of statistical information on the basis without compensation, not provided by the schedule of distribution of official statistical information and developed on the bases of primary statistics, represented by the respondents in accordance with the schedule of presentation of primary statistics by the respondents is possible on the basis of non-recurring requests of the state bodies in order exercising of powers by them in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in compliance of requirements of Article 8 of this Law according to the procedure, established by the authorized body.

      4. Distribution of statistical information shall be ensured with observance of norms of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      5. Statistical information, forming on administrative data, shall be distributed independently by the state bodies.

      Footnote. Article 26 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 14.07.2022 No. 141-VII (shall come into effect ten calendar days after the day of its first official publication).

Chapter 4. FINAL PROVISIONS

Article 27. Responsibility for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of the state statistics

      1. Violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of the state statistics shall entail responsibility, established by the Laws of the Republic of Kazakhstan.

      2. Employees of state statistics bodies shall be responsible for the loss, sale, transfer and other illegal disclosure of primary statistical data, statistical information and (or) databases, allowing to identify the respondent, in the order established by the laws of the Republic of Kazakhstan.

      3. Damage, caused to individual or legal entity in the result of loss, divulgence of primary statistics or statistical information and (or) data basis, allowing to recognize the respondent, by the employees of bodies of the state statistics or their civil servants shall subject to compensation according to the procedure, established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Article 27 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 05. 07. 2014 № 236-V (shall be enforced from 01.01.2015).

Article 28. The order of enforcement of this Law

      1. This Law shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication.

      2. The Law of the Republic of Kazakhstan dated 7 May, 1997 “On state statistics” (Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, 1997, No. 9, Article 91; 2001, No. 4, Article 23; 2002, No. 1, Article 3; No. 17, Article 155; 2004, No. 23, Article 142; No. 24, Article 143; 2007, No. 4, Article 33; 2009, No. 18, Article 84; The Law of the Republic of Kazakhstan dated 30 December, 2009 “On introduction of amendments and additions to the several legislative acts of the Republic of Kazakhstan on issues of compulsory and mutual insurance, tax assessment”, published in the newspapers “Егемен Қазақстан” and “Казахстанская правда” 9 February, 2010) shall be considered to have lost force.

      The President
      of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev