Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органдарының кедендік бақылаудың белгілі бір нысандарын қолдануынан босату туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 317-IV Заңы

      2010 жылғы 18 маусымда Санкт-Петербургте жасалған Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органдарының кедендік бақылаудың белгілі бір нысандарын қолдануынан босату туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органдарының кедендік
бақылаудың белгілі бір нысандарын қолдануынан босату туралы
келісім

      Ескерту. Келісім ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарттың күшіне енуіне байланысты қолданысын тоқтатты (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

О ратификации Соглашения об освобождении от применения таможенными органами государств-членов таможенного союза определенных форм таможенного контроля

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 317-IV.

      Ратифицировать Соглашение об освобождении от применения таможенными органами государств-членов таможенного союза определенных форм таможенного контроля, совершенное в Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


СОГЛАШЕНИЕ
об освобождении от применения таможенными органами
государств-членов таможенного союза определенных форм
таможенного контроля (Вступило в силу 3 июня 2011 года - Бюллетень международных договоров 2012 г., № 4, ст. 49)

      Сноска. Соглашение прекратило действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом РК от 13.12.2017 № 115-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).