Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әртүрлі заңнамалық актілердің құқық нормалары арасындағы қайшылықтарды, олқылықтарды, коллизияларды және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормаларды жою мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 10 қаңтардағы № 383-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1- 2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41- құжат; № 9, 44- құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67- құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; 2010 жылғы 24 қарашада «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 23 қарашада «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2010 жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне баланың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2010 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 494-2-бап алып тасталсын;

      2) 541-баптың бірінші бөлігіндегі «494-2 (екінші бөлiгiнде),» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 549-1-баптың бірінші бөлігіндегі «494-2 (бiрiншi бөлiгiнде),» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 636-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының жиырма бесінші абзацындағы «494-2 (екiншi бөлiгi),» деген сөздер алып тасталсын.

      2. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат):

      1) 36-баптың 15) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 37-баптың 1-тармағында:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және негіздерде арнайы су пайдалануға рұқсатты берудi, қолданысын тоқтата тұруды және оны қайтарып алуды жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) арнайы су пайдалануға рұқсат беруге өтініште көрсетілетін мәліметтерді айқындайды;»;

      3) 40-баптың 2-тармағының 6) тармақшасындағы «Қазақстан Республикасының заңдарында» деген сөздер «осы Кодекспен» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 51-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен арнайы су пайдалануға рұқсаттың қолданысын тоқтата тұруға және оны қайтарып алуға;»;

      5) 64 және 66-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «64-бап. Су пайдалану құқығының түрлерi

      1. Субъектілердің тобы бойынша:
      1) ортақ су пайдалану құқығы;
      2) арнайы су пайдалану құқығы;
      3) оқшау су пайдалану құқығы;
      4) бірлесіп су пайдалану құқығы болып бөлінеді.
      2. Туындау негіздемелері бойынша:
      1) бастапқы су пайдалану құқығы;
      2) қосалқы су пайдалану құқығы болып бөлінеді.
      3. Қолдану мерзімдері бойынша:
      1) тұрақты су пайдалану құқығы;
      2) уақытша су пайдалану құқығы болып бөлінеді.
      4. Азамат үшiн ортақ су пайдалану құқығы ол туған кезден бастап туындайды және ешбір жағдайда да шеттетілуі мүмкін емес.
      5. Осы Кодексте белгiленген тәртiппен берiлген рұқсат алынған кезден бастап арнайы су пайдалану құқығы туындайды.»;

      «66-бап. Арнайы су пайдалану

      1. Мынадай құрылыстар мен техникалық құрылғыларды:
      1) суды жер үсті қабатынан және теңіз суларынан механикалық және өз ағысымен тарту жөніндегі стационарлық, жылжымалы және жүзбелі құрылыстарды;
      2) өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, коллекторлы-сорғыту, жауын-шашынды және басқа да қалдық суларды жер үсті және теңіз суларына ағызуға арналған су бұру құрылыстарын;
      3) қалдық суларды суармалы, буландыру, сүзгі алқаптарына және жергілікті жер бедеріне бұруға арналған құрылыстарды;
      4) бөгеттерді және басқа да суды тежейтін және суды реттейтін құрылыстарды (соның ішінде уақытша бөгеу құрылыстарын);
      5) гидравликалық электр станцияларын;
      6) сумен жабдықтауға, пайдаланылған суды ағызуға, сондай-ақ суды суытуға арналған жылу және атом электр станцияларының су шаруашылығы құрылыстарын;
      7) суару, суландыру, суару-суландыру және құрғату жүйелерін;
      8) жер асты суларын алу және өзге де мақсаттар, соның ішінде жерасты суларының жай-күйіне әсер ететін құрғату, су деңгейін төмендету және табиғат қорғау іс-шараларын жүргізу үшін сорғы қондырғыларымен және басқа да суды көтеру құралдарымен жабдықталған су тарту құрылыстарын;
      9) қалдық суларды және басқа да суды жер қойнауына ағызуға арналған су ағызу құрылыстарын (ұңғымалар, құдықтар, шахталар);
      10) шахталардан, карьерлерден, штольнялардан, разрездерден алу үшін пайдаланылатын тау-кен қазындыларының су бұру құрылыстарын;
      11) су деңгейін мәжбүрліктен төмендетпей жұмыс істейтін, жер асты суларын алу үшін өздігінен шығатын ұңғымаларды, шахта құдықтарын, бұлақтар шегендеулерін және басқа да шағын құрылыстарды;
      12) жер асты су тұтқыш қабаттарға және тау-кен жыныстары қуыстарына өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғыту және басқа да қалдық суларды, технологиялық ерітінділерді ағызуға арналған сіңіргіш ұңғылар мен құдықтарды;
      13) қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде көмірсутегі шикізатын әзірлеу және жерасты қабатын шаймалау кезінде жер қыртысы қысымын ұстау үшін қысым айдағыш ұңғымаларды;
      14) судың жай-күйіне әсер ететін басқа да техникалық құрылғыларды қолдана отырып, халықтың ауыз су және коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждарын, ауыл шаруашылығының, өнеркәсіптің, энергетиканың, балық шаруашылығының және көліктің суға қажеттіктерін қанағаттандыру, сондай-ақ өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да қалдық суларды ағызу үшін тікелей су объектісінен алып немесе алмай-ақ жер үсті және жер асты су ресурстарын пайдалану арнайы су пайдалануға жатады.
      2. Рұқсаттың негізінде, тек қана сонда айқындалған мақсаттар үшін жеке және заңды тұлғалар арнайы су пайдалануды жүзеге асырады және басқа да тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбауға және қоршаған ортаға зиян келтірмеуге тиіс.
      3. Арнайы су пайдалануға рұқсат негізінде тәулігіне елуден екі мың текше метрге дейін алу лимитімен жер қойнауы бөлігінен шаруашылық-ауыз су және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану жүзеге асырылады.
      4. Мынадай су тарту құрылыстарын: тереңдігі жиырма метрге дейінгі шахталы және құбырлы сүзгілі құдықтарды, сондай-ақ орталықтандырылған сумен жабдықтау үшін пайдаланылмайтын су тұтқыш үстіңгі бірінші қабаттан тәулігіне барлық жағдайда елу текше метрден көп емес су алынып, деңгейі мәжбүрлі төмендетілмей жұмыс істейтін шегендеу құрылыстарын пайдалану кезінде арнайы су пайдалануға рұқсат қажет етілмейді.
      5. Уәкiлеттi орган шетелдiк заңды тұлғаларға арнайы су пайдалануға рұқсат бepeдi.
      Уәкiлеттi органның өңірлік органдары шетелдік заңды тұлғаларды қоспағанда, барлық жеке және заңды тұлғаларға арнайы су пайдалануға рұқсат бередi.
      6. Арнайы су пайдаланудың мынадай түрлеріне рұқсаттар беріледі:
      1) жер үсті су объектілеріне тазартылған өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да қалдық суларды ағызу;
      2) тәулігіне елуден екі мың метрге дейін алу лимитімен жер қойнауы бөлігінен шаруашылық-ауыз су және өндірістік-техникалық жер асты суларын пайдалану;
      3) осы баптың 1-тармағында аталған құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жер үсті суларын тарту және (немесе) пайдалану (бұдан әрі – жер үсті суларын тарту және (немесе) пайдалану).
      7. Арнайы су пайдалануға рұқсат:
      1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық органдарымен – барлық жағдайда;
      2) тиiстi аумақтарда халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметтi жүзеге асыратын атқарушы органдармен – барлық жағдайда;
      3) жер қойнауын зерделеу және пайдалану жөнiндегi уәкілеттi органның аумақтық органдарымен – шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк-техникалық жер асты суларын жер қойнауы бөлiгiнен пайдалануына;
      4) ветеринария саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық органдарымен – мал шаруашылығы мұқтаждары үшiн суды тарту және мал шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу, сондай-ақ мал шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу жөнiндегi мал шаруашылығы үй-жайларынан және кәсiпорындарынан қалдық суларды ағызу кезiнде;
      5) балық шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның аумақтық органдарымен – балық шаруашылықтық мәні бар тоғандардан үстіңгі қабат суларын тарту кезінде және оларға қалдық және сорғытылған суларды ағызу кезінде осы су пайдалану шарттары келiсiлгеннен кейiн жеке және заңды тұлғаларға берiледi.
      8. Жер үсті қабаты суларын тартуға және (немесе) пайдалануға, тазартылған өнеркәсiптiк, коммуналдық-тұрмыстық, сорғыған және басқа да қалдық суларды жер үсті қабатындағы су объектiлерiне ағызуға:
      1) теңгерімінде олардың көмегiмен арнайы су пайдалану жүзеге асырылатын, белгiленген талаптар мен стандарттарға сай құрылыстар немесе техникалық құрылғылары;
      2) суды есепке алу және оның сапасын бақылау құралдары;
      3) су беруге және (немесе) қалдық және сорғытылған суларды ағызуға қосалқы су пайдаланушылармен шарттары бар жеке және заңды тұлғаларға рұқсаттар беріледі.
      9. Тәулiгiне елуден eкі мың текше метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк-техникалық мақсаттар үшін жер қойнауы бөлігінен жер асты суларын пайдалануға:
      1) теңгерімінде қолданыстағы санитариялық-эпидемиолоиялық ережелерге, нормалар мен стандарттарға сай келетін құрылыстары немесе техникалық құрылғылары болып, солардың көмегiмен жер асты су объектілерiнен суды тарту жүзеге асырылатын;
      2) су тартуды есепке алу және оның сапасын бақылау құралдары;
      3) қосалқы су тұтынушыларға су беру шарты;
      4) жер асты суларының қорлары туралы мемлекеттiк сараптамалық қорытындысы және жер асты су объектiсi туралы геологиялық ақпараты бар жеке және заңды тұлғаларға рұқсаттар берiледi. Терiс мемлекеттiк геологиялық сараптама болған жағдайда, екі жылға дейiнгi мерзiмге геологиялық барлау жұмыстарын жүргiзу және бұл мерзім өткеннен кейiн жер қойнауын зерделеу және пайдалану жөнiндегi уәкілеттi органның қорларға мемлекеттiк сараптама жүргізу шартымен рұқсат берiледi.
      10. Арнайы су пайдалануға рұқсатты ресiмдеу үшiн өтiнiш берушi уәкiлеттi органға немесе оның өңірлік органдарына мынадай құжаттарды:
      1) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша арнайы су пайдалануға рұқсат беру туралы өтінішті;
      2) заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi туралы куәлiктің нотариалды куәландырылған көшiрмесiн;
      3) су шаруашылығы құрылысының, гидромелиоративтік жүйелердің немесе құрылғылардың паспортын;
      4) салық органында есепте қойылғаны туралы куәліктің немесе дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің көшірмесін;
      5) осы баптың 7-тармағында белгіленген арнайы су пайдалану шарттарын келісуді ұсынады.
      11. Су тарту үшін су объектілерін пайдалануға байланысты арнайы су пайдалануға рұқсат алу үшін осы баптың 10-тармағында аталған құжаттарға қосымша мыналар ұсынылады:
      1) су тұтынушылар мен олардың суға қажеттіктері туралы мәліметтер;
      2) су тартуды есепке алу және тартылатын су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер.
      12. Гидроэнергетика мақсаттары үшін су объектілерін пайдалануға байланысты арнайы су пайдалануға рұқсат алу үшін осы баптың 10-тармағында аталған құжаттарға қосымша мыналар ұсынылады:
      1) гидроэлектр станциясының белгіленген қуаты туралы деректер;
      2) энергетикалық, су ағызу және өзге де құрылыстардың өткізу қабілеті туралы мәліметтер;
      3) балық қорғау және балық жіберу құрылыстары туралы мәліметтер;
      4) жоғарғы және төменгі бьефтердегі су режимі мен су сапасының көрсеткіштерін бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер;
      5) гидроэнергетика мұқтаждарына су ресурстарын пайдаланудың мәлім етілген көрсеткіштері туралы деректер.
      13. Суды алмастан жер үсті қабатындағы су объектілерін пайдалануға байланысты арнайы су пайдалануға рұқсат алу үшін осы баптың 10-тармағында көрсетілген құжаттарға қосымша мыналар ұсынылады:
      1) кеменің техникалық сипаттамалары;
      2) кеменің тіркелген порты (тіркелу орны) көрсетіле отырып оны пайдалануға Кеме қатынасы тіркелімінің рұқсаты;
      3) кемеде құралатын қалдық сулардың, қалдықтар мен шығарындылардың бүкіл көлемін қабылдау үшін жағалау және жүзбелі құрылғылармен қамтамасыз етілуі туралы деректер;
      4) су объектісінің және қоршаған ортаның жай-күйіне келеңсіз әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін объектілерді пайдалану және жұмыстарды жүргізу кезінде акватория учаскесіндегі су сапасын бақылау (қадағалау) құралдарының болуы туралы мәліметтер.
      14. Уәкілетті орган немесе оның тиiстi өңірлік органы – отыз күн мерзiмнен кешiктiрмей, ал шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн – өтiнiш берушi осы Кодекске сәйкес ұсынған барлық қажеттi құжаттармен өтiнiш берген күннен бастап он күн мерзiмнен кешіктірмей рұқсат бередi.
      15. Заңды тұлғаның атауының өзгеруі арнайы су пайдалану рұқсатының қайта ресімделуін қажет етеді.
      Су шаруашылығы жүйелерін қайта құру немесе су тұтыну шарттарының өзгеруі арнайы су пайдалануға қайта рұқсат алуды қажет етеді.
      16. Арнайы су пайдалануға рұқсат берген уәкілетті орган:
      1) арнайы су пайдалануға рұқсат алу үшін ұсынылған мәліметтердің анық еместігі анықталған;
      2) Қазақстан Республикасының су және экологиялық заңнамасы талаптарының бұзылғаны анықталған жағдайларда заңдарда белгіленген тәртіппен оның қолданысын тоқтата тұрады.
      Осы тармақта аталған жағдайларда уәкілетті орган рұқсаттың қолданысын тоқтата тұрудың себептерін және оларды жою мерзімін жазбаша нысанда көрсете отырып, су пайдаланушыны он жұмыс күні ішінде хабардар етеді.
      Рұқсаттың қолданысын тоқтата тұру ұсынылған мәліметтердің дәйексіздігін және анықталған бұзушылықты жою мерзіміне жүзеге асырылады.
      Хабарламада көрсетілген арнайы су пайдалануға рұқсаттың қолданысын тоқтата тұруға әкеп соққан себептер жойылған жағдайда рұқсаттың қолданысын тоқтата тұру жөнінде шешім қабылдаған органның жазбаша растамасының негізінде рұқсаттың қолданысы қайта басталады.
      Су пайдаланушының тоқтата тұру немесе қолдануды қайта бастау туралы хабарлама алған кезінен бастап рұқсаттың қолданысы тоқтатыла тұрған немесе қайта басталған болып есептеледі.»;

      6) 69-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Бастапқы және қосалқы су пайдаланушы қайталама су пайдалану шартының талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының су заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті.»;

      7) 75-бапта:
      2-тармақтың бірінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Осы баптың 2-тармағы 1)-3), 5), 6) тармақшаларында көзделген арнайы су пайдалануға рұқсатты қайтарып алу негіздері, су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау барысында айқындалады.
      Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкілетті орган арнайы су пайдалану құқығын тоқтату негіздері болып табылатын фактілер анықталған жағдайда, оларды жою туралы жазбаша нысанда нұсқама шығарады және оларды нұсқама шығарылған сәттен бастап екі айдан аспайтын жою мерзімін белгілейді.
      Су пайдаланушы тек нұсқама талаптарын жоюдан бас тартқан немесе белгіленген мерзімде жоймаған жағдайда, арнайы су пайдалану құқығына рұқсатты қайтарып алуға жол беріледі.
      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен арнайы су пайдалануға рұқсатты қайтарып алуға жол беріледі.»;

      8) 82-баптың 1-тармағындағы «қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органмен, ал жер асты сулары бойынша – жер қойнауын зерделеу мен пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

      9) мазмұнындағы 64-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «64-бап. Суды пайдалану құқығының түрлері».

      3. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат):

      1) 75-баптың 3-тармағындағы «қажетті өтінім мен» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 77-бапта:
      2-тармақтағы «тоқтата тұруы мүмкiн» деген сөздер «тоқтатылады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 4) тармақшасындағы «рұқсатты жоюы мүмкiн» деген сөздер «оны жою жөнінде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген шаралар қолданады» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 116-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы баптың 1-тармағында аталған лауазымды адамдарды қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган тағайындайды.»;

      4) 117-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) қоршаған ортаға және (немесе) халықтың денсаулығына елеулi нұқсан келтiруге әкеп соққан, табиғат пайдаланушы экологиялық нормалар мен талаптарды бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен лицензияны тоқтата тұру немесе одан айыру және (немесе) табиғи ресурстарды пайдалану және алу шартын (келiсiм-шартты) бұзу және (немесе) табиғат пайдалануға экологиялық және өзге де рұқсаттарды тоқтата тұру және жою жөнінде ұсыныстар енгізуге;»;

      5) 166-баптың 1-тармағындағы «алынуы мүмкiн» деген сөздер «алынады» деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) 286-баптың 2-тармағы «техногендiк минералды түзiлiмдерге» деген сөздердің алдынан «, олар бойынша пайдалы қазбалар өндіруге келісімшарттар жасалған» деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 293-баптың 2-тармағындағы «шектелуі немесе оған тыйым салынуы мүмкін» деген сөздер «шектеледі немесе оған тыйым салынады» деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Ішкі әскерлері туралы» 1992 жылғы 23 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 11-12, 290-құжат; № 24, 592-құжат; 1993 ж., № 8, 179-құжат; 1995 ж., № 1-2, 17-құжат; № 23, 155-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 20, 257-құжат; № 24, 336-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 155-құжат; 2007 ж., № 15, 107-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат):

      1) 21-баптың бесінші абзацындағы «облыстық және соларға теңестірілген соттардың» деген сөздерден кейін «, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 26-баптың бірінші бөлігінің 7) тармақшасындағы «еңбекпен түзеу мекемелерiнде» деген сөздер «түзеу мекемелерiнде» деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi туралы» 1993 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., № 1, 3-құжат; 1995 ж., № 8, 56-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 24, 180-құжат):

      1) 8-баптың бірінші бөлігінің үшінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негiздер мен тәртiп бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 9-баптың екінші бөлігіндегі «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес» деген сөздер «осы Заңда және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде айқындалатын тәртіппен» деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. «Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы» 1993 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., № 2, 32-құжат; № 18, 429-құжат; 1995 ж., № 20, 120-құжат; № 22, 133-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 23, 920-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2003 ж., № 15, 135-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 2-3, 8-құжат):
      4-баптың бірінші бөлігіндегі «мемлекеттiк қызметтiң басқа түрлерiнен» деген сөздер алып тасталсын.

      7. «Жедел-iздестiру қызметi туралы» 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., № 13-14, 199-құжат; 1995 ж., № 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 14, 275-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; 2002 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 147-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 18, 106-құжат; № 23, 142-құжат, № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 2 18-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 17, 83-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат):
      8-баптың 9) тармақшасындағы «қылмыстық процесте пайдалану үшін» деген сөздер «Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 130-бабында белгіленген тәртіппен» деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. «Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы» 1995 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 22, 139-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184, 190-құжаттар; 1998 ж., № 11-12, 174-құжат; № 24, 436-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 1, 2-құжат; № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат):
      3-баптың 1-тармағы «адам» деген сөзден кейін «мен азаматтың» деген сөздермен толықтырылсын.

      9. «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы» 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 23, 143-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 18, 366-құжат: 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 782-құжат; 2001 ж., № 10, 121-құжат; 2002 ж., № 15. 147-құжат; 2003 ж., № 15, 131-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 94-құжат; 2009 ж., № 23, 111-құжат; 2010 ж., №11, 59-құжат):
      34-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының Даңқ Кітабын жүргізу және сақтау ережесін, сондай-ақ оның сипаттамасын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.».

      10. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, № 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат):
      5-баптың 4-тармағындағы, 16-баптың 1, 3-тармақтарындағы «, жұмысшылары мен қызметшiлерiнiң», «, жұмысшылар мен қызметшiлер» деген сөздер тиісінше «және қызметкерлерінің», «және қызметкерлер» деген сөздермен ауыстырылсын.

      11. «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы» 1996 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 273-құжат; 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат, № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2008 ж., № 13-14, 54-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 23, 100-құжат):

      1) 6-бапта:
      сегізінші абзацындағы «жүзеге асыру.» деген сөздер «жүзеге асыру;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль жолдарын, жол ғимараттарын пайдалану ережесін және оларды қорғау тәртібін бекіту.»;

      2) 21-баптың 1-тармағының сегізінші абзацындағы «заңдарда» деген сөз «Қазақстан Республикасының заңдарында» деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. «Авариялық-құтқару қызметi және құтқарушылардың мәртебесi туралы» 1997 жылғы 27 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 6, 69-құжат; 1998 ж., № 24, 436-құжат; 2000 ж., № 8, 187-құжат; 2004 ж., № 11-12, 67-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 21, 97-құжат):

      1) 17-бапта:
      2-тармақтағы «Үкiметi айқындайды» деген сөздер «Қазақстан Республикасының заңымен айқындалады» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4, 6-8-тармақтар алып тасталсын;

      2) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:

      «17-1-бап. Төтенше жағдайды жою басшысының өкілеттіктері

      1. Төтенше жағдайды жою басшысы:
      1) төтенше жағдай аймағында барлауды және жағдайды бағалауды, қолда бар күштер мен құралдарды пайдалана отырып, адамдарды құтқаруды ұйымдастырады;
      2) авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзу үшiн неғұрлым қауіпті учаскелерді, күштер мен құралдардың қажеттi санын, құтқару жұмыстарын жүргiзудiң әдiстерi мен тәсiлдерiн айқындайды;
      3) төтенше жағдайларды жою жоспарына сәйкес авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзудi ұйымдастырады;
      4) төтенше жағдайлар аймағындағы объектiлерде және ұйымдардың аумағында құтқару және шұғыл жұмыстар жүргiзу туралы шешiм қабылдайды;
      5) авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдарына мiндеттер қоюды жүзеге асырады, олардың өзара iс-қимылын ұйымдастырады, олардың қауiпсiздiгiн және қойылған мiндеттердiң орындалуын қамтамасыз етедi;
      6) төтенше жағдай аймағындағы жағдайдың өзгеруiн бақылауды жүзеге асырады және тиiстi шешiмдер қабылдайды;
      7) қажеттiлiк шамасына қарай қосымша күштер мен құралдар шақыртады, оларды қарсы алуды ұйымдастырады, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзу орнын (ауданын) айқындайды;
      8) күштер мен құралдардың резервiн құруды ұйымдастырады, ауысымдық жұмыс тәртiбiн айқындайды;
      9) төтенше жағдайдың жаһандық және өңірлік ауқымда таралуы кезiнде төтенше жағдайлар аймағында қалыптасқан жағдай және авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргiзу жөнiнде өздері қабылдаған шешiмдерi туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті органды хабардар етеді;
      10) күштер мен құралдардың төтенше жағдай орнынан кету тәртiбiн айқындайды;
      11) төтенше жағдай өршіген кезде төтенше жағдайды жою басшысы аса қажет болған (адамдардың өмiрi мен денсаулығына тiкелей қауiп төнген) жағдайда:
      төтенше жағдай аймағына адамдар мен көлiктiң кіруiн шектейдi;
      төтенше жағдай аймағындағы ұйымдардың қызметiн тоқтата тұрады;
      авариялық-құтқару қызметтерiнiң күштерi мен құралдарын, азаматтық қорғаныс құрамаларын, сондай-ақ ерiктi авариялық-құтқару құралымдарын және аталған құралымдардың құрамына кiрмейтiн құтқарушыларды, олардың құтқару және шұғыл жұмыстар жүргiзуге аттестатталғанын растайтын құжаттары болған кезде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзуге тартады;
      халықты ерiктi негiзде шұғыл жұмыстарды жүргiзуге, сондай-ақ құтқарушы болып табылмайтын жекелеген азаматтарды өздерінің келiсiмiмен құтқару жұмыстарын жүргiзуге тартады;
      төтенше жағдай аймағында көшiру iс-шараларын жүргiзудi ұйымдастырады;
      төтенше жағдайларды жою үшiн төтенше жағдайлар аймағындағы ұйымдардың материалдық ресурстар резервтерiн броньнан алады;
      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кейіннен шығыстарды өтей отырып, ұйымдардың байланыс құралдарын, көлiк құралдарын және өзге де мүлкiн тартады;
      аса қажет болған жағдайда өздері қабылдаған шешiмдер туралы тиiстi мемлекеттiк органдарды, ұйымдардың басшыларын тез арада хабардар ету жөнiнде шаралар қабылдайды;
      төтенше жағдайлардың өрбуіне және құтқару және шұғыл жұмыстардың барысына байланысты басқа да қажеттi шараларды қабылдайды;
      12) төтенше жағдайларды жою басшылары, авариялық-құтқару қызметі мен құралымдарының басшылары құтқару және шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру үшін қажетті төтенше жағдайлар туралы толық және дәйекті ақпаратқа құқығы бар.
      2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, төтенше жағдайды жою басшысының төтенше жағдайды жоюға бағытталған шешiмi төтенше жағдайлар аймағындағы барлық лауазымды адамдар, азаматтар мен ұйымдар үшiн мiндеттi болып табылады.
      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайдың жойылғаны туралы жариялағаннан кейiн төтенше жағдайды жою басшысының өкiлеттiгi тоқтатылады.».

      13. «Азаматтық қорғаныс туралы» 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 9, 93-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 1999 ж., № 4, 101-құжат; 2000 ж., № 6, 142-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 16, 104-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 14-баптың 1-тармағының бесінші бөлігіндегі «бейбiт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайларда халықты, аумақтар мен ұйымдарды сенiмдi қорғауды қамтамасыз ететiн жеткiлiктi қажеттілiктi басшылыққа ала отырып» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 15-баптың 4-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Азаматтық қорғаныс бастықтары:»;
      екінші абзацтағы «бекiту және iске қосу» деген сөздер «бекiтуге және iске қосуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы «эвакуациялау» деген сөз «эвакуациялауға» деген сөзбен ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы «шығару» деген сөз «шығаруға» деген сөзбен ауыстырылсын;
      бесінші абзацтағы «тарту» деген сөз «тартуға» деген сөзбен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы «талап ету құқығы берiледi» деген сөздер «талап етуге міндетті» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 16-баптың 1-тармағының екінші бөлігі «лауазымдарының бiр бөлiгi» деген сөздерден кейін «штат санының лимиті шегінде» деген сөздермен толықтырылсын.

      14. «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 2-3, 25-құжат; 2001 ж., № 20, 258-құжат; 2002 ж., № 5, 50-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; № 13, 74-құжат; 2005 ж., № 17-18, 73-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 12, 86-құжат; № 13, 100-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 13-14, 55-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 22, 94-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      «16) уәкілетті ұйым – Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары әзірлеген және Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізуге жататын заң жобалары бойынша қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндердің тең түпнұсқалығы бөлігінде ғылыми лингвистикалық сараптаманы жүзеге асыру жөнінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ұйым.»;

      2) 22-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Ғылыми сараптаманы жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.»;

      3) 23-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары әзірлеген және Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізуге жататын заң жобалары бойынша қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндердің тең түпнұсқалығы бөлігінде ғылыми лингвистикалық сараптаманы уәкілетті ұйым жүргізеді.».

      15. «Халықтың радиациялық қауiпсiздiгi туралы» 1998 жылғы 23 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 5-6, 48-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 24, 148-құжат):

      1) бүкіл мәтіндегі «өкiлеттi», «өкiлеттiгiне», «Өкiлеттi», деген сөздер тиісінше «уәкiлеттi», «уәкілетігіне», «Уәкілетті» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-баптың сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «радиациялық қауiпсiздiк – белгiленген нормаларға сәйкес қызметшiлерге, халыққа және қоршаған ортаға радиациялық әсерi шектелетiн, атом энергиясы пайдаланылатын объектінің ерекшеліктері мен сипаттамаларының жай-күйі;».

      16. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 448-құжат; 2002 ж., № 4, 34-құжат; 2004 ж., № 23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 19, 150-құжат; № 20, 152-құжат; 2010 ж., № 8, 41-құжат):

      1) 10-бапта:
      4-тармақтың екінші сөйлемі алып тасталсын;
      5-тармақта:
      бірінші абзацтағы «немесе оның қолданылу мерзімін ұзартудан» деген сөздер алып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген басқа да негіздер.»;

      2) 20-баптың екінші бөлігіндегі «алып қоюы мүмкін» деген сөздер «алып қояды» деген сөздермен ауыстырылсын.

      17. «Мемлекеттiк құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 4, 102-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 6, 41-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 128-құжаттар; 2010 ж., № 3-4, 11-құжат; № 7, 32-құжат):
      15-баптың 1-тармағының екінші бөлігі «мемлекеттік органдарға» деген сөздерден кейін «өз құзыреті шегінде» деген сөздермен толықтырылсын.

      18. «Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы» 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., № 19, 655-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2007 ж., № 5-6, 37-құжат; 2009 ж., № 24, 129-құжат):

      1) 3-баптың 3-тармағындағы «мемлекеттiк комиссиялар» деген сөздер «Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 5-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Мемлекеттiк комиссияда еңбек функциялары жүзеге асырылғанға дейін жүргізілген селекциялық жетістіктерді жасау, анықтау және шығару жөніндегі селекциялық жұмыс жағдайларын қоспағанда, ауыл шаруашылығы дақылдарының сұрыптарын сынақтан өткiзу жөнiндегi мемлекеттiк комиссиялардың қызметкерлері комиссиядағы бүкіл жұмыс кезеңі ішінде селекциялық жетістікке Қазақстан Республикасының патентін беруге өтінім ұсынуға құқығы жоқ.»;

      3) 6-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер аталған мерзім ішінде өтінім беруші аталған талаптарға сәйкес келетін жаңа атау ұсынбаса не шағым беру кеңесінде селекциялық жетістіктің мақұлдаудан бас тартуды дауламаса, уәкілетті орган селекциялық жетістікті тіркеуден бас тартады.»;

      4) 7-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер сарапшы ұйымға бір мезгілде бір сол селекциялық жетістікке патент беруге екі немесе одан да көп өтінім түссе, неғұрлым бұрын жіберілген өтінімге басымдық белгіленеді. Егер өтінім берушілер арасындағы келісіммен өзгеше көзделмесе, бұл өтінімдер бір күнде жіберілген жағдайда, патент сарапшы ұйым берген неғұрлым бұрынғы тіркеу нөмірі бар өтінім бойынша беріледі.»;

      5) 24-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Пайдалануға жіберілген селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімдеріне селекциялық жетістіктерді агроөнеркәсіп кешенін дамыту саласындағы уәкілетті орган:
      1) тұқымдар бойынша – шаруашылықтағы пайдалылығы жөнінде тұқымдарды сынау және байқау жөніндегі мемлекеттік комиссия жүргізетін мемлекеттік сынақ нәтижелері бойынша;
      2) сұрыптар бойынша – шаруашылықтағы пайдалылығы жөнінде ауыл шаруашылық дақылдарын сұрыптық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия жүргізетін мемлекеттік сынақ нәтижелері бойынша немесе өтінім берушінің деректері бойынша енгізеді.».

      19. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар):

      1) 7-баптың 5-тармағындағы «жойылуы мүмкiн» деген сөздер «жойылады» деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 14-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы «ұйымдар,» деген сөзден кейін «өзге де» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 16-баптың 2-тармағындағы «жүргiзiлуi мүмкiн» деген сөздер «жүргізіледі» деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 19-баптың 3-тармағының 6) тармақшасы «жергiлiктi» деген сөздің алдынан «өзге де» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 20-баптың 3-тармағында:
      2) тармақша «әрекетке қабілетсіз» деген сөздерден кейін «немесе әрекет ету қабілеті шектеулі» деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) депутат қайтыс болған, депутатты хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болған деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген;»;
      5) тармақшадағы «айырылса» деген сөз «тоқтатса» деген сөзбен ауыстырылсын;
      9) тармақшада «жалпы» деген сөз «немесе құрамына өзі сайланған мәслихат органдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 21-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы «сондай-ақ» деген сөзден кейін «өзге де» деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «17-1) қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыруды және жүзеге асыруды үйлестіреді;»;

      8) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «14-1) қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;».

      20. «Әділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат):

      1) 5-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      2) 7-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомстволардың, Әділет министрлiгіне ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын, сондай-ақ олардың орынбасарларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;»;

      3) 11-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы алып тасталсын;

      4) 14-баптың 1-тармағының бірінші абзацындағы «ұсыныс енгiзуге құқылы» деген сөздер «ұсыныс енгізеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 20-баптың 11) тармақшасы алып тасталсын;

      6) 34-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      21. «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» 2002 жылғы 3 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 7-8, 77-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 9, 44-құжат):

      1) 3-бапта:
      тақырып «Қауіпті өндірістік объектілер» деген сөздерден кейін «және техникалық құрылғылар» деген сөздермен толықтырылсын;
      1) тармақша мынадай мазмұндағы он сегізінші және он тоғызыншы абзацтармен толықтырылсын:
      «құрамында адамның денсаулығы және қоршаған орта үшін қауіпті заттар бар өндіріс қалдықтары;
      радиоактивті және ионды сәулелену көздері;»;
      2), 5), 6) және 9) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қауіпті техникалық құрылғыларға:
      1) 0,07 мегаПаскальдан аса қысыммен немесе 115 Цельсий градустан аса судың қайнау температурасы кезінде жұмыс істейтін техникалық құрылғылар;
      2) жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулерлер, лифтілер жатады.»;

      2) 11-баптың 29) тармақшасындағы «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың» деген сөздер «Қазақстан Республикасының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 12-баптың 7-тармағындағы «аккредиттеген» деген сөз «аттестаттаған» деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 14-12-баптың 1-тармағының:
      5) тармақшасындағы «ұйымдар жатады.» деген сөздер «ұйымдар;» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) қауіпті өндірістік объектіні декларациялау туралы шешім қабылдау және оларға жер бөлуді келісу үшін қажет жоба алдындағы шешімдер жатады.»;

      5) 14-13-баптың 1-тармағында:
      8) тармақшасындағы «құқығына аттестатталуға тиiс» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      «9) өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу құқығына аттестатталуға тиiс.».

      22. «Өсімдіктерді қорғау туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 140-құжат; 2004 ж., № 17, 98-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      1-бапта:
      1) тармақшадағы «көмуге» деген сөз «кейіннен кәдеге жарату немесе жою арқылы қауіпсіз сақтауға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) тармақшадағы «көмуге немесе» деген сөздер алып тасталсын.

      23. «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» 2002 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 145-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 62-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      3-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзге ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.».

      24. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат):

      1) 1-баптың 43) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «43) ішкі сауда объектілері – жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты, ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жем қоспаларын өткізуді жүзеге асыратын сауда объектілері, сондай-ақ қоғамдық тамақтандыру объектілері;»;

      2) 14-1-баптың 3-тармағы:
      «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы ветеринария саласындағы мемлекеттік бақылауға жататын жүктердің орнын ауыстыру кезінде» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ жануарлар мен құстардың аса қауіпті аурулары бойынша карантин аймақтарында және қолайсыз пункттерде» деген сөздермен толықтырылсын;
      «жұқпалы ауруларының» деген сөздерден кейін «таралуының» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 15-баптың 9) тармақшасындағы «ветеринариялық куәлiк,» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 25-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өз жануарларына уақтылы вакцина егуге және олардың диагностикасын қамтамасыз етуге;»;

      5) 27-баптың 4-тармағындағы «белгiлеуi мүмкiн» деген сөздер «белгілейді» деген сөзбен ауыстырылсын.

      25. «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3, 16-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 1-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) аттестаттау туралы куәлiк – мемлекеттiң тұқым шаруашылығы саласындағы аттестатталған субъектiлердiң қызметiн тануын растайтын, өз құзыреті шегінде тұқым шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган немесе облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органы берген құжат;»;

      2) 4-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) «Қазақстан Республикасында пайдалануға жіберілген бiрегей және асыл тұқымдар сұрыптары өндірісін, өткізуді және сатып алуды субсидиялау;»;

      3) 5-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасында пайдалануға жіберілген бiрегей және асыл тұқымдар сұрыптары өндірісін, өткізуді және сатып алуды субсидиялау тәртiбiн айқындайды;»;

      4) 6-баптың 1-тармағында:
      22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «22) субсидияланған бiрегей және асыл тұқымдардың мақсатты пайдаланылуын бақылайды;»;
      мынадай мазмұндағы 30) және 31) тармақшалармен толықтырылсын:
      «30) тиісті куәлік бере отырып, тұқым сапасы сараптамасы жөніндегі зертханаларға аттестаттау жүргізеді;
      31) Қазақстан Республикасының тұқым шаруашылығы туралы заңнамасының талаптарын бұзуды жою туралы нұсқаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының нысандарын бекітеді.»;

      5) 8-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) тұқым шаруашылығы саласында қызметтi жүзеге асыру кезiнде Қазақстан Республикасының тұқым шаруашылығы туралы заңнамасының бұзылғаны туралы нұсқама беруге және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға;»;

      6) 23-3-баптағы «тұқым шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган» деген сөздер «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 23-4-бап мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «3-1) бiрегей, элиталық тұқымдарға және кейiнгi көбейтiлген тұқымдарға зертханалық сұрыптық сынақтар жүргізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу тәртібімен түсетін қаражат;
      3-2) ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрып сынағы саласында баспа өнімдерін және ақпараттық бюллетеньдерді өткізуден түсетін қаражат;».

      26. «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 18, 107-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат):

      1) 14-баптың 1-тармағының бірінші абзацындағы «белгіленуі мүмкін» деген сөздер «белгіленеді» деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 30-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 45-баптың бірінші абзацындағы «болуы мүмкін» деген сөздер «болып табылады» деген сөздермен ауыстырылсын.

      27. «Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 1-2, 1-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат):

      1) 5-баптың 2-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін қолдану ережелерін және Қазақстан Республикасының аумағын жедел жабдықтау ережелерін бекітеді;»;
      3) тармақша «Қарулы Күштердi қолдану жоспарын» деген сөздерден кейін «, қорғаныс мүдделерімен Қазақстан Республикасының аумағын жедел жабдықтау жоспарын» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 8-баптың 1) тармақшасы «саланың» деген сөздің алдынан «аумақтық қорғаныс іс-шараларына» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 19-баптың екінші бөлігі «бөлiмдерi» деген сөзден кейін «, жергілікті атқарушы органдардың аумақтық қорғанысының құралымдары» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 22-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 15) және 16) тармақшалармен толықтырылсын:
      «15) өндірістің барлық кезеңдерінде меншік нысанына қарамастан, орындаушы кәсіпорындарда Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері орналастыратын мемлекеттік қорғаныс тапсырысының орындалу сапасына бақылауды жүзеге асырады;
      16) өз құзыреті шегінде аумақтық қорғаныс мәселелері бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылайды.»;

      5) 23-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы «ел аумағын жедел жабдықтау жоспарын» деген сөздерден кейін «, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін қолдану ережелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағын жедел жабдықтау ережелерін» деген сөздермен толықтырылсын.

      28. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24; 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5; 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      18-баптың 6-тармағы «қызметтiк тұрғын үймен» деген сөздерден кейін «не қызметтiк тұрғын үй болмаған жағдайда, жеке тұрғын үй қорында жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын жаймен» деген сөздермен толықтырылсын.

      29. «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 14, 60-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2010 ж., № 10, 48-құжат):

      1) 1-баптың 17) тармақшасындағы «ерікті түрде», «келісімшарт бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 5-баптың 2-тармағындағы «ерiктi түрде» деген сөз алып тасталсын;

      3) 28-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «өткеріп жүрген немесе» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 31-бапта:
      6-тармақтағы «немесе тәртiпсiздiгi үшін» деген сөздер «, тәртiпсiздiгi, сондай-ақ басқа да теріс себептер бойынша немесе өз бастамасы бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақ «бастамасы бойынша» деген сөздерден кейін «немесе теріс себептер бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 32-баптың 1-тармағындағы «келiсiм шарт әскери қызметте болудың шекті жасына жеткенге дейін үш жылға, бес жылға, он жылға» деген сөздер «келiсiмшарт үш жылға, бес жылға, он жылға не әскери қызметте болудың шекті жасына жеткенге дейін» деген сөздермен, «әскери қызметке он жылға» деген сөздер «он жыл әскери қызметке» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 37-бапта:
      2-тармақтың 2) тармақшасы «ауысуына» деген сөзден кейін «, уәкілетті органға сайлануына немесе судья лауазымына тағайындалуына» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтың 1) тармақшасы «кейінге қалдыру» деген сөздерден кейін «немесе шақырылудан босатылу» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Бір жылдан аз қызмет өткерген және әскери қызметтен осы баптың 2-тармағының 3), 6) тармақшалары және 3-тармағының 1) тармақшасы негізінде әскери қызметтен босатылған, жиырма жеті жасқа толмаған сарбаздар және сержанттар құрамындағы келiсiмшарт бойынша әскери қызметшiлер босағаннан кейін мерзімді әскери қызмет өткеру үшін әскери бөлімдерге жіберіледі.».

      30. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 133-құжат; 2009 ж., № 18, 86-құжат):
      32-баптың 1-тармағындағы «қолдануға құқылы» деген сөздер «қолданады» деген сөзбен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                    Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений

Закон Республики Казахстан от 10 января 2011 года № 383-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58, № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота биотоплива», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» 24 ноября 2010 г. и «Казахстанская правда» 23 ноября 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 27 ноября 2010 г.):
      1) статью 494-2 исключить;
      2) в части первой статьи 541 слова «494-2 (частью второй),» исключить;
      3) в части первой статьи 549-1 слова «494-2 (частью первой),» исключить;
      4) в абзаце двадцать пятом подпункта 1) части первой статьи 636 слова «494-2 (часть вторая),» исключить.

      2. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23):
      1) подпункт 15) статьи 36 исключить;
      2) в пункте 1 статьи 37:
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «6) осуществляет выдачу, приостановление действия и отзыв разрешения на специальное водопользование в порядке и на основаниях, установленных законами Республики Казахстан;»;
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      «6-1) определяет сведения, указываемые в заявлении на выдачу разрешения на специальное водопользование;»;
      3) в подпункте 6) пункта 2 статьи 40 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «настоящим Кодексом»;
      4) подпункт 2) пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
      «2) вносить предложения о приостановлении действия и отзыве разрешения на специальное водопользование в порядке, установленном законами Республики Казахстан;»;
      5) статьи 64 и 66 изложить в следующей редакции:
      «Статья 64. Виды права водопользования
      1. По кругу субъектов выделяются:
      1) право общего водопользования;
      2) право специального водопользования;
      3) право обособленного водопользования;
      4) право совместного водопользования.
      2. По основаниям возникновения выделяются:
      1) право первичного водопользования;
      2) право вторичного водопользования.
      3. По срокам действия выделяются:
      1) право постоянного водопользования;
      2) право временного водопользования.
      4. Право общего водопользования для гражданина возникает с момента его рождения и не может быть отчуждено ни при каких обстоятельствах.
      5. Право специального водопользования возникает с момента получения разрешения, выданного в порядке, установленном настоящим Кодексом.»;

      «Статья 66. Специальное водопользование
      1. К специальному водопользованию относится пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и коммунально-бытовых нужд населения, потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, рыбоводства и транспорта, а также для сброса промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод с применением следующих сооружений и технических устройств:
      1) стационарных, передвижных и плавучих сооружений по механическому и самотечному забору воды из поверхностных и морских вод;
      2) водоотводящих сооружений, предназначенных для сброса в поверхностные и морские воды промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных, ливневых и других сточных вод;
      3) сооружений для отведения сточных вод на поля орошения, испарения, фильтрации и на рельеф местности;
      4) плотин и других водоподпорных и водорегулирующих сооружений (в том числе временных перегораживающих сооружений);
      5) гидравлических электростанций;
      6) водохозяйственных сооружений тепловых и атомных электростанций, предназначенных для водоснабжения, сброса отработанных вод, а также для охлаждения вод;
      7) оросительных, обводнительных, оросительно-обводнительных и осушительных систем;
      8) водозаборных сооружений, оборудованных насосными установками и другими водоподъемными средствами для извлечения подземных вод и иных целей, в том числе производства осушительных, водопонизительных и природоохранных мероприятий, оказывающих влияние на состояние подземных вод;
      9) водосбросных сооружений (скважин, колодцев, шахт), предназначенных для сброса сточных и других вод в недра;
      10) водоотводящих сооружений эксплуатируемых горных выработок, предназначенных для извлечения из шахт, карьеров, штолен, разрезов;
      11) самоизливающих скважин, шахтных колодцев, каптажей источников и других малых сооружений для извлечения подземных вод, работающих без принудительного понижения уровня воды;
      12) поглощающих скважин и колодцев для сброса промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод, технологических растворов в подземные водоносные горизонты и пустоты горных пород;
      13) нагнетающих скважин для поддержания пластового давления при разработке углеводородного сырья и подземного выщелачивания при добыче месторождений твердых полезных ископаемых;
      14) других технических устройств, влияющих на состояние вод.
      2. Специальное водопользование осуществляется физическими и юридическими лицами на основании разрешения исключительно для определенных в нем целей и не должно нарушать права и законные интересы других лиц и причинять вред окружающей среде.
      3. Использование из части недр хозяйственно-питьевых и производственно-технических подземных вод с лимитами изъятия от пятидесяти до двух тысяч кубических метров в сутки осуществляется на основании разрешения на специальное водопользование.
      4. Не требуются разрешения на специальное водопользование при использовании следующих водозаборных сооружений: шахтных и трубчатых фильтровых колодцев глубиной до двадцати метров, а также каптажных сооружений, работающих без принудительного понижения уровня с изъятием воды во всех случаях не более пятидесяти кубических метров в сутки из первого от поверхности водоносного горизонта, не используемого для централизованного водоснабжения.
      5. Уполномоченный орган выдает разрешения на специальное водопользование иностранным юридическим лицам.
      Региональные органы уполномоченного органа выдают разрешения на специальное водопользование всем юридическим и физическим лицам, за исключением иностранных юридических лиц.
      6. Разрешения выдаются на следующие виды специального водопользования:
      1) сброс очищенных промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод в поверхностные водные объекты;
      2) использование из части недр хозяйственно-питьевых и производственно-технических подземных вод с лимитами изъятия от пятидесяти до двух тысяч кубических метров в сутки;
      3) забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 настоящей статьи (далее – забор и (или) использование поверхностных вод).
      7. Разрешения на специальное водопользование выдаются физическим и юридическим лицам после согласования условий этого водопользования:
      1) с территориальными органами уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды – во всех случаях;
      2) с исполнительными органами, осуществляющими деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующих территориях, – во всех случаях;
      3) с территориальными органами уполномоченного органа по изучению и использованию недр на использование из части недр хозяйственно-питьевых и производственно-технических подземных вод;
      4) с территориальными органами уполномоченного государственного органа в области ветеринарии – при заборе вод для нужд животноводства и переработки животноводческой продукции, а также сбросе сточных вод из животноводческих помещений и предприятий по переработке животноводческой продукции;
      5) с территориальными органами уполномоченного органа в области рыбного хозяйства – при заборе поверхностных вод из водоемов рыбохозяйственного значения и при сбросе в них сточных и дренажных вод.
      8. Разрешения на забор и (или) использование поверхностных вод, сброс очищенных промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод в поверхностные водные объекты выдаются физическим или юридическим лицам, имеющим:
      1) на балансе соответствующие установленным требованиям и стандартам сооружения или технические устройства, при помощи которых осуществляется специальное водопользование;
      2) средства учета вод и контроля за их качеством;
      3) договоры с вторичными водопользователями на подачу воды и (или) сброс сточных и дренажных вод.
      9. Разрешения на использование из части недр подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно-технических целей с лимитами изъятия от пятидесяти до двух тысяч кубических метров в сутки выдаются физическим и юридическим лицам, имеющим:
      1) на балансе соответствующие действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и стандартам сооружения или технические устройства, при помощи которых осуществляется забор воды из подземных водных объектов;
      2) средства учета забора воды и контроля за ее качеством;
      3) договор на подачу воды вторичным водопотребителям;
      4) государственное экспертное заключение о запасах подземных вод и геологической информации о подземном водном объекте. В случае отрицательной государственной геологической экспертизы разрешение выдается с условием проведения геологоразведочных работ сроком до двух лет и проведения по истечении этого срока государственной экспертизы запасов уполномоченным органом по изучению и использованию недр.
      10. Для оформления разрешения на специальное водопользование заявитель представляет в уполномоченный орган или его региональные органы следующие документы:
      1) заявление о выдаче разрешения на специальное водопользование по форме, установленной уполномоченным органом;
      2) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
      3) паспорт водохозяйственного сооружения, гидромелиоративных систем или устройств;
      4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
      5) согласование условий специального водопользования, установленных в пункте 7 настоящей статьи.
      11. Для получения разрешения на специальное водопользование, связанное с использованием водных объектов для забора воды, дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящей статьи, представляются:
      1) сведения о водопотребителях и потребности их в воде;
      2) сведения о наличии средств учета забора воды и контроля (наблюдения) за качеством забираемых вод.
      12. Для получения разрешения на специальное водопользование, связанное с использованием водных объектов для целей гидроэнергетики, дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящей статьи, представляются:
      1) данные об установленной мощности гидроэлектростанции;
      2) сведения о пропускной способности энергетических, сбросных и иных сооружений;
      3) сведения о рыбозащитных и рыбопропускных сооружениях;
      4) сведения о наличии средств контроля (наблюдения) за показателями водного режима и качества воды в верхнем и нижнем бьефах;
      5) данные о показателях заявленного использования водных ресурсов на нужды гидроэнергетики.
      13. Для получения разрешения на специальное водопользование, связанное с использованием поверхностных водных объектов без изъятия воды, дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящей статьи, представляются:
      1) технические характеристики судна;
      2) разрешение Регистра судоходства на эксплуатацию судна с указанием порта его приписки (места регистрации);
      3) данные об обеспеченности береговыми и плавательными устройствами для приема всего объема сточных вод, отходов и отбросов, образующихся на судне;
      4) сведения о наличии средств контроля (наблюдения) за качеством воды на участке акватории при эксплуатации объектов и производстве работ, которые оказывают или могут оказать негативное влияние на состояние водного объекта и окружающей среды.
      14. Разрешение на специальное водопользование выдается уполномоченным органом или его соответствующим региональным органом не позднее тридцатидневного срока, а для субъектов малого предпринимательства – не позднее десятидневного срока со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, представленными заявителем в соответствии с настоящим Кодексом.
      15. Изменение наименования юридического лица требует переоформления разрешения на специальное водопользование.
      Реконструкция водохозяйственных систем или изменение условий водопотребления требует получения повторного разрешения на специальное водопользование.
      16. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на специальное водопользование, приостанавливает его действие в порядке, установленном законами, в следующих случаях:
      1) установления недостоверности представленных сведений для получения разрешения на специальное водопользование;
      2) выявления нарушений требований водного и экологического законодательства Республики Казахстан.
      В случаях, указанных в настоящем пункте, уполномоченный орган уведомляет водопользователя в течение десяти рабочих дней с указанием причины приостановления действия разрешения и срока их устранения в письменной форме.
      Приостановление действия разрешения осуществляется на срок устранения недостоверности представленных сведений и выявленных нарушений.
      В случае устранения причин, повлекших приостановление действия разрешения на специальное водопользование, указанных в уведомлении, действие разрешения возобновляется на основании письменного подтверждения органа, принявшего решение по приостановлению действия разрешения.
      Действие разрешения считается приостановленным или возобновленным с момента получения водопользователем извещения о приостановлении или возобновлении.»;
      6) пункт 4 статьи 69 изложить в следующей редакции:
      «4. Первичный и вторичный водопользователи обязаны соблюдать условия договора на вторичное водопользование, а также требования водного законодательства Республики Казахстан.»;
      7) в статье 75:
      в абзаце первом пункта 2 слова «в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,» исключить;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Основания для отзыва разрешения на специальное водопользование, предусмотренные подпунктами 1) – 3), 5), 6) пункта 2 настоящей статьи, выявляются в ходе государственного контроля в области использования и охраны водного фонда.
      Уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда в случае выявления фактов, являющихся основаниями прекращения права специального водопользования, выносит в письменной форме предписание об их устранении и устанавливает срок их устранения, не превышающий двух месяцев с момента вынесения предписания.
      Отзыв разрешения на право специального водопользования допускается только в случае отказа водопользователя от устранения или неустранения в установленный срок требований предписания.
      Отзыв разрешения на право специального водопользования допускается в случаях и в порядке, установленных законами Республики Казахстан.»;
      8) в пункте 1 статьи 82 слова «по согласованию с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, а по подземным водам – и с уполномоченным органом по изучению и использованию недр» исключить;
      9) в оглавлении заголовок статьи 64 изложить в следующей редакции:
      «Статья 64. Виды права водопользования».

      3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23):
      1) в пункте 3 статьи 75 слова «необходимую заявку и» исключить;
      2) в статье 77:
      в пункте 2 слова «может быть приостановлено» заменить словом «приостанавливается»;
      в пункте 3 слова «могут аннулировать его» заменить словами «принимают меры, предусмотренные законами Республики Казахстан по его аннулированию,»;
      3) статью 116 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, назначаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;
      4) подпункт 5) пункта 1 статьи 117 изложить в следующей редакции:
      «5) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вносить предложения по приостановлению или лишению лицензий и (или) расторжению договора (контракта) на использование и изъятие природных ресурсов и (или) приостановление и аннулирование экологических и иных разрешений на природопользование в случае нарушений природопользователем экологических норм и требований, повлекших значительный ущерб окружающей среде и (или) здоровью населения;»;
      5) в пункте 1 статьи 166 слова «может взиматься» заменить словом «взимается»;
      6) пункт 2 статьи 286 после слов «на техногенные минеральные образования,» дополнить словами «по которым заключены контракты на добычу из них полезных ископаемых,»;
      7) в пункте 2 статьи 293 слова «может быть ограничена или запрещена» заменить словами «ограничивается или запрещается».

      4. В Закон Республики Казахстан от 23 июня 1992 года «О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 11-12, ст. 290; № 24, ст. 592; 1993 г., № 8, ст. 179; 1995 г., № 1-2, ст. 17; № 23, ст. 155; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 20, ст. 257; № 24, ст. 336; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 155; 2007 г., № 15, ст. 107; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2010 г., № 7, ст. 32):
      1) абзац пятый статьи 21 после слов «областных и приравненных к ним судов» дополнить словами «, специализированных межрайонных судов по уголовным делам»;
      2) в подпункте 7) части первой статьи 26 слова «исправительно-трудовых» заменить словом «исправительных».

      5. В Закон Республики Казахстан от 13 января 1993 года «О Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 1, ст. 3; 1995 г., № 8, ст. 56; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 275; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 24, ст. 180):
      1) в абзаце третьем части первой статьи 8 слова «на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан» исключить;
      2) в части второй статьи 9 слова «соответствии с законодательством Республики Казахстан» заменить словами «порядке, определяемом настоящим Законом и актами Президента Республики Казахстан».

      6. В Закон Республики Казахстан от 20 января 1993 года «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 2, ст. 32; № 18, ст. 429; 1995 г., № 20, ст. 120; № 22, ст. 133; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; 1999 г., № 8, ст. 247; № 23, ст. 920; 2001 г., № 20, ст. 257; 2003 г., № 15, ст. 135; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 2-3, ст. 8):
      в части первой статьи 4 слова «перед другими видами государственной службы» исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст. 199; 1995 г., № 24, ст. 167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 275; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 8, ст. 53; № 17-18, ст. 245; 2002 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 147; № 17, ст. 155; 2004 г., № 18, ст. 106; № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 13, ст. 53; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 17, ст. 83; № 24, ст. 121; 2010 г., № 10, ст. 48):
      в подпункте 9) статьи 8 слова «, для использования в уголовном процессе» заменить словами «в порядке, установленном статьей 130 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан».

      8. В Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года «О Республиканской гвардии Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 22, ст. 139; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184, 190; 1998 г., № 11-12, ст. 174; № 24, ст. 436; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 1, ст. 2; № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2010 г., № 7, ст. 32):
      пункт 1 статьи 3 дополнить словами «и гражданина».

      9. В Закон Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 143; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 366; 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 782; 2001 г., № 10, ст. 121; 2002 г., № 15, ст. 147; 2003 г., № 15, ст. 131; 2007 г., № 10, ст. 69; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 94; 2009 г., № 23, ст. 111; 2010 г., № 11, ст. 59):
      статью 34 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Правила ведения и хранения Книги Славы Республики Казахстан, а также ее описание утверждаются Правительством Республики Казахстан.».

      10. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48):
      в пункте 4 статьи 5, пунктах 1, 3 статьи 16 слова «, рабочих и служащих», «, рабочие и служащие» заменить соответственно словами «и работников», «и работники».

      11. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «О безопасности дорожного движения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 273; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; 2008 г., № 13-14, ст. 54; № 23, ст. 114; 2009 г., № 23, ст. 100):
      1) статью 6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
      «утверждение правил пользования автомобильными дорогами, дорожными сооружениями и порядка их охраны на территории Республики Казахстан.»;
      2) в абзаце восьмом пункта 1 статьи 21 слово «законодательством» заменить словами «законами Республики Казахстан».

      12. В Закон Республики Казахстан от 27 марта 1997 года «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 6, ст. 69; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 8, ст. 187; 2004 г., № 11-12, ст. 67; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97):
      1) в статье 17:
      в пункте 2 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «законом Республики Казахстан»;
      пункты 4, 6 - 8 исключить;
      2) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
      «Статья 17-1. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной
                    ситуации
      1. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации:
      1) организует разведку и оценку обстановки в зоне чрезвычайной ситуации, спасение людей, используя для этого имеющиеся силы и средства;
      2) определяет наиболее опасные участки для ведения аварийно-спасательных работ, необходимое количество сил и средств, способы и приемы ведения спасательных работ;
      3) организует ведение аварийно-спасательных работ в соответствии с планом ликвидации чрезвычайных ситуаций;
      4) принимает решение о проведении спасательных и неотложных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
      5) осуществляет постановку задач аварийно-спасательным службам и формированиям, организует их взаимодействие, обеспечивает их безопасность и выполнение поставленных задач;
      6) осуществляет контроль за изменением обстановки в зоне чрезвычайной ситуации и принимает соответствующие решения;
      7) вызывает, по мере необходимости, дополнительные силы и средства, организует их встречу, определяет место (район) ведения аварийно-спасательных работ;
      8) организует создание резерва сил и средств, определяет порядок посменной работы;
      9) информирует Правительство Республики Казахстан, уполномоченный орган в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера о сложившейся обстановке и принятых им решениях по организации и ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций при глобальном и региональном масштабе распространения чрезвычайной ситуации;
      10) определяет порядок убытия сил и средств с места чрезвычайной ситуации;
      11) в случае крайней необходимости (непосредственной угрозы жизни и здоровью людей) руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации при распространении чрезвычайной ситуации:
      ограничивает доступ людей и транспорта в зону чрезвычайной ситуации;
      приостанавливает деятельность организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
      привлекает к проведению аварийно-спасательных работ силы и средства аварийно-спасательных служб, формирований гражданской обороны, а также добровольные аварийно-спасательные формирования и спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение спасательных и неотложных работ;
      привлекает на добровольной основе население к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия, к проведению спасательных работ;
      организует проведение эвакуационных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации;
      разбронирует резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
      привлекает средства связи, транспортные средства и иное имущество организаций с последующим возмещением расходов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
      принимает меры по незамедлительному информированию соответствующих государственных органов, руководства организаций о принятых им в случае крайней необходимости решениях;
      принимает другие необходимые меры, обусловленные развитием чрезвычайных ситуаций и ходом спасательных и неотложных работ;
      12) руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для организации спасательных и неотложных работ.
      2. Решения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации, являются обязательными для всех должностных лиц, граждан и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
      3. Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации прекращаются после объявления Правительством Республики Казахстан о ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.».

      13. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года «О Гражданской обороне» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 9, ст. 93; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 142; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 16, ст. 104; 2007 г., № 10, ст. 69; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в части пятой пункта 1 статьи 14 слова «, исходя из достаточной необходимости, обеспечивающей надежную защиту населения, территорий и организаций в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на основе» заменить словами «на основании»;
      2) абзац первый пункта 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «4. Начальники Гражданской обороны обязаны:»;
      3) часть вторую пункта 1 статьи 16 после слов «Часть должностей» дополнить словами «в пределах лимита штатной численности».

      14. В Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 25; 2001 г., № 20, ст. 258; 2002 г., № 5, ст. 50; 2004 г., № 5, ст. 29; № 13, ст. 74; 2005 г., № 17-18, ст. 73; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 12, ст. 86; № 13, ст. 100; № 19, ст. 147; 2008 г., № 13-14, ст. 55; № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 22, ст. 94; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29):
      1) статью 1 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
      «16) уполномоченная организация – организация, определяемая Правительством Республики Казахстан по осуществлению научной лингвистической экспертизы в части аутентичности текстов на казахском и русском языках по проектам законов, разработанным государственными органами Республики Казахстан и подлежащим внесению в Парламент Республики Казахстан.»;
      2) статью 22 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      «6. Порядок проведения научной экспертизы определяется законодательством Республики Казахстан.»;
      3) статью 23 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. По проектам законов, разработанным государственными органами Республики Казахстан и подлежащим внесению в Парламент Республики Казахстан, научная лингвистическая экспертиза в части аутентичности текстов на казахском и русском языках проводится уполномоченной организацией.».

      15. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года «О радиационной безопасности населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 48; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 24, ст. 148):
      1) по всему тексту слова «полномочные», «полномочных», «Полномочные», «полномочным», «полномочными» заменить соответственно словами «уполномоченные», «уполномоченных», «Уполномоченные», «уполномоченным», «уполномоченными»;
      2) абзац восьмой статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «радиационная безопасность – состояние свойств и характеристик объекта использования атомной энергии, при котором ограничивается радиационное воздействие на персонал, население и окружающую природную среду в соответствии с установленными нормами;».

      16. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 448; 2002 г., № 4, ст. 34; 2004 г., № 23, ст. 140, 142; 2006 г., № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 19, ст. 150; № 20, ст. 152; 2010 г., № 8, ст. 41):
      1) в статье 10:
      предложение второе пункта 4 исключить;
      в пункте 5:
      в абзаце первом слова «или продлении срока ее действия» исключить;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) другие основания, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О лицензировании».»;
      2) в части второй статьи 20 слова «может быть изъято» заменить словом «изымается».

      17. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 4, ст. 102; 2001 г., № 8, ст. 53; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 6, ст. 41; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 24, ст. 122, 128; 2010 г., № 3-4, ст. 11; № 7, ст. 32):
      часть вторую пункта 1 статьи 15 дополнить словами «, в пределах своей компетенции».

      18. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 655; 2004 г., № 17, ст. 100; 2005 г., № 21-22, ст. 87; 2007 г., № 5-6, ст. 37; 2009 г., № 24, ст. 129):
      1) в пункте 3 статьи 3 слова «государственными комиссиями, которые ведут» заменить словами «уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса, который ведет»;
      2) статью 5 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Работники государственных комиссий по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур в течение всего периода работы в комиссии не имеют права подавать заявки на выдачу патента Республики Казахстан на селекционное достижение, за исключением случаев селекционной работы по созданию, выявлению и выведению селекционного достижения, проведенной до осуществления трудовых функций в государственной комиссии.»;
      3) пункт 3 статьи 6 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Если в течение указанного срока заявитель не предложит новое наименование, соответствующее указанным требованиям, либо не оспорит отказ в одобрении наименования селекционного достижения в апелляционном совете, уполномоченный орган отказывает в регистрации селекционного достижения.»;
      4) пункт 1 статьи 7 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Если одновременно в экспертную организацию поступают две или более заявки на выдачу патента на одно и то же селекционное достижение, приоритет устанавливается по более ранней дате отправки заявки. В случае, если эти заявки имеют одну и ту же дату отправки, патент выдается по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер, присвоенный экспертной организацией, если соглашением между заявителями не предусмотрено иное.»;
      5) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      «1. В государственные реестры селекционных достижений, допущенных к использованию, включаются уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса селекционные достижения:
      1) по породам – по результатам государственных испытаний на хозяйственную полезность, проводимых Государственной комиссией по испытанию и апробации пород;
      2) по сортам – по результатам государственных испытаний на хозяйственную полезность, проводимых Государственной комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, или по данным заявителя.».

      19. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32):
      1) в пункте 5 статьи 7 слова «могут быть отменены» заменить словом «отменяются»;
      2) подпункт 5) пункта 1 статьи 14 после слова «организаций,» дополнить словом «иных»;
      3) в пункте 2 статьи 16 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся»;
      4) подпункт 6) пункта 3 статьи 19 после слов «маслихата с» дополнить словом «иными»;
      5) в пункте 3 статьи 20:
      подпункт 2) дополнить словами «или ограниченно дееспособным»;
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «4) смерти депутата, вступления в законную силу решения суда о признании депутата безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;»;
      в подпункте 5) слово «утраты» заменить словом «прекращения»;
      подпункт 9) после слова «маслихата» дополнить словами «или заседаниях органов маслихата, в состав которого он избран,»;
      6) подпункт 4) пункта 1 статьи 21 после слов «а также с» дополнить словом «иными»;
      7) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:
      «17-1) координирует организацию и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания;»;
      8) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
      «14-1) обеспечивает организацию и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания;».

      20. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44; № 15-16, ст. 75; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; № 24, ст. 128; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111):
      1) пункт 3 статьи 5 исключить;
      2) подпункт 1) пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «1) назначает на должность и освобождает от должности руководителей ведомств, подведомственных Министерству юстиции организаций, а также их заместителей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
      3) подпункт 7) пункта 1 статьи 11 исключить;
      4) в абзаце первом пункта 1 статьи 14 слова «вправе вносить представление» заменить словами «вносят представление»;
      5) подпункт 11) статьи 20 исключить;
      6) пункт 2 статьи 34 исключить.

      21. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 7-8, ст. 77; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 9, ст. 44):
      1) в статье 3:
      заголовок дополнить словами «и технические устройства»;
      подпункт 1) дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:
      «отходы производства, содержащие вещества, опасные для здоровья человека и окружающей среды;
      источники радиоактивного и ионизирующего излучения;»;
      подпункты 2), 5), 6) и 9) исключить;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      «К опасным техническим устройствам относятся:
      1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
      2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты.»;
      2) в подпункте 29) статьи 11 слова «области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «Республики Казахстан»;
      3) в пункте 7 статьи 12 слово «аккредитованной» заменить словом «аттестованной»;
      4) пункт 1 статьи 14-12 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) предпроектные решения, необходимые для принятия решения о декларировании опасного производственного объекта и согласования под них отвода земель.»;
      5) пункт 1 статьи 14-13 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      «9) разработки декларации промышленной безопасности.».

      22. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О защите растений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 140; 2004 г., № 17, ст. 98; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3; ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в статье 1:
      в подпункте 1) слово «захоронения» заменить словами «безопасного хранения с последующей утилизацией или уничтожением»;
      в подпункте 11) слова «захоронение или» исключить.

      23. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 145; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 62; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23):
      статью 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.».

      24. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71):
      1) подпункт 43) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «43) объекты внутренней торговли – торговые объекты, осуществляющие реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, а также объекты общественного питания;»;
      2) пункт 3 статьи 14-1:
      после слов «подконтрольных государственному контролю в области ветеринарии грузов через Государственную границу Республики Казахстан» дополнить словами «, а также в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных и птиц»;
      после слов «по недопущению вспышек» дополнить словом «, распространения»;
      3) в подпункте 9) статьи 15 слова «ветеринарное свидетельство,» исключить;
      4) подпункт 7) статьи 25 изложить в следующей редакции:
      «7) обеспечивать своевременную вакцинацию и диагностику своих животных для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности;»;
      5) в пункте 4 статьи 27 слова «могут быть установлены» заменить словом «устанавливаются».

      25. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О семеноводстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 16; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) подпункт 3) статьи 1 после слов «документ, выданный» дополнить словами «в пределах компетенции уполномоченным государственным органом в области семеноводства или»;
      2) подпункт 7) статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «7) субсидирования производства, реализации и закупа оригинальных и элитных семян сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан;»;
      3) подпункт 8) статьи 5 изложить в следующей редакции:
      «8) определяет по представлению уполномоченного органа порядок субсидирования производства, реализации и закупа оригинальных и элитных семян сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан;»;
      4) в пункте 1 статьи 6:
      подпункт 22) изложить в следующей редакции:
      «22) контролирует целевое использование просубсидированных оригинальных и элитных семян;»;
      дополнить подпунктами 30) и 31) следующего содержания:
      «30) проводит аттестацию лабораторий по экспертизе качества семян с выдачей соответствующего свидетельства;
      31) утверждает формы предписания об устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан о семеноводстве, протокола об административном правонарушении, постановления по делу об административном правонарушении.»;
      5) подпункт 5) пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «5) выдавать предписания о нарушении законодательства Республики Казахстан о семеноводстве и составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении деятельности в области семеноводства;»;
      6) в статье 23-3 слова «уполномоченным органом в области семеноводства» заменить словами «Правительством Республики Казахстан»;
      7) статью 23-4 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:
      «3-1) средств, поступающих в порядке оплаты услуг по проведению лабораторных сортовых испытаний оригинальных, элитных семян и семян последующих репродукций;
      3-2) средств от реализации печатной продукции и информационных бюллетеней в области сортоиспытания сельскохозяйственных растений;».

      26. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 107; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23):
      1) в абзаце первом пункта 1 статьи 14 слова «могут быть установлены» заменить словом «устанавливаются»;
      2) подпункт 7) статьи 30 исключить;
      3) в абзаце первом статьи 45 слова «могут быть» заменить словом «являются».

      27. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 1-2, ст. 1; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48):
      1) в пункте 2 статьи 5:
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) утверждает Правила применения Вооруженных Сил Республики Казахстан и Правила оперативного оборудования территории Республики Казахстан;»;
      подпункт 3) после слов «Вооруженных Сил» дополнить словами «, план оперативного оборудования территории Республики Казахстан в интересах обороны»;
      2) подпункт 1) статьи 8 после слов «участвуют в» дополнить словами «мероприятиях территориальной обороны,»;
      3) часть вторую статьи 19 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «, формирования территориальной обороны местных исполнительных органов»;
      4) пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктами 15) и 16) следующего содержания:
      «15) осуществляет контроль за качеством выполнения государственного оборонного заказа, размещаемого Вооруженными Силами Республики Казахстан на предприятиях-исполнителях независимо от форм собственности на всех этапах производства;
      16) в пределах своей компетенции контролирует деятельность центральных и местных исполнительных органов по вопросам территориальной обороны.»;
      5) подпункт 6) пункта 1 статьи 23 дополнить словами «, Правила применения Вооруженных Сил Республики Казахстан, а также Правила оперативного оборудования территории Республики Казахстан».

      28. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 52; 2007 г., № 5-6, ст. 42; № 18, ст. 145; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 129; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      пункт 6 статьи 18 после слов «обеспечиваются служебным жильем» дополнить словами «либо в случае отсутствия служебного жилья жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде,».

      29. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О воинской обязанности и воинской службе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 60; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2010 г., № 10, ст. 48):
      1) в подпункте 17) статьи 1 слова «в добровольном порядке», «по контракту» исключить;
      2) в пункте 2 статьи 5 слово «добровольного» исключить;
      3) в подпункте 1) пункта 1 статьи 28 слова «проходящие или» исключить;
      4) в статье 31:
      в пункте 6 слова «или недисциплинированность» заменить словами «, недисциплинированность, а также по другим отрицательным мотивам или по своей инициативе»;
      пункт 7 после слов «по своей инициативе» дополнить словами «или по отрицательным мотивам»;
      5) пункт 1 статьи 32 после слов «пять лет, десять лет» дополнить словом «либо»;
      6) в статье 37:
      подпункт 2) пункта 2 дополнить словами «, избранием в представительные органы или назначением на должность судьи»;
      подпункт 1) пункта 4 дополнить словами «, или на освобождение от призыва»;
      дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      «8. Военнослужащие по контракту солдатского и сержантского состава, не достигшие двадцатисемилетнего возраста, прослужившие менее одного года и уволенные с воинской службы на основании подпунктов 3), 6) пункта 2 и подпункта 1) пункта 3 настоящей статьи, после увольнения направляются для прохождения срочной воинской службы в воинские части.».

      30. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности пищевой продукции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 133; 2009 г., № 18, ст. 86):
      в пункте 1 статьи 32 слова «вправе принимать» заменить словом «принимают».

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев