Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 25 наурыздағы № 421-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат, № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 жылғы 26 қаңтарда «Егемен  Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 8 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 5 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне медиация мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 2-баптың 2-тармағында:
      бірінші сөйлем «жүзеге асырады» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ егер заңнамалық актілерде өзгеше белгіленбесе, құқықтарынан бас тартады» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші сөйлемдегі «шарттың заңдарға қайшы келмейтін кез келген жағдайларын» деген сөздер «оның заңнамаға қайшы келмейтін кез келген талаптарын» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының нормалары Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының негізгі бастауларына қайшы келмейді.»;

      3) 8-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Азаматтар мен заңды тұлғаларға тиесілі құқықтардың жүзеге асырылмауы, заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, бұл құқықтардың тоқтатылуына әкеп соқпайды.»;

      4) 10-баптың 1-тармағында:
      «меншікке» деген сөз «меншік құқығына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «шаруашылық басқару» деген сөздер «шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару» деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 16-баптың 2-тармағында:
      «адамдардың» деген сөзден кейін «(жас балалардың)» деген сөздермен толықтырылсын;
      «ата-анасының, асырап алушыларының немесе қорғаншыларының» деген сөздер «заңды өкілдерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 22-баптың 1-тармағындағы «ата-анасының, асырап алушыларының немесе қорғаншыларының» деген сөздер «олардың заңды өкілдерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 22-1-бапта:
      1-тармақтағы «ата-анасының, асырап алушыларының немесе қамқоршысының» деген сөздер «оның заңды өкілдерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «ата-анасының екеуінің де, асырап алушылардың немесе қамқоршысының» деген сөздер «оның заңды өкілдерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың екінші бөлігіндегі «Ата-аналар, асырап алушылар мен қамқоршы» деген сөздер «Заңды өкілдер» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 23-бапта:
      тақырып «кәмелетке толмағандардың» деген сөздерден кейін «(жас балалардың)» деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      «кәмелетке толмағандар» деген сөздерден кейін «(жас балалар)» деген сөздермен толықтырылсын;
      «ата-анасы, асырап алушылары немесе қорғаншылары» деген сөздер «заңды өкілдері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ «кәмелетке толмағандар» деген сөздерден кейін «(жас балалар)» деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 25-баптың 2-тармағы «кәмелетке толмағандардың» деген сөздерден кейін «(жас балалардың)» деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 37-баптың 2-тармағындағы «заңдар» деген сөз «заңнамалық актілер» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 38-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Заңды тұлға белгілі бір атаумен заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тіркеліміне енгізіледі.
      Заңды тұлғаның атауы Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғалардың атауын толық немесе оның елеулі бөлігінде қайталамауға тиіс.
      Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғаның атауы заңды тұлға тіркелгеннен кейін оның фирмалық атауы болып табылады.
      Заңды тұлғаның фирмалық атауды тек қана өзі пайдалануға құқығы бар. Бөтен бір фирмалық атауды заңсыз пайдаланатын тұлға фирмалық атаудың құқық иесінің талап етуі бойынша мұндай атауды пайдалануды тоқтатуға және келтірілген залалдың орнын толтыруға міндетті.
      Заңды тұлғаның фирмалық атауды пайдалануға байланысты құқықтары мен міндеттері заңнамада айқындалады.»;

      12) 42-баптың 2-тармағындағы «коммерциялық ұйымдар үшін фирмалық атауы» деген сөздер «заңды тұлғалардың атауы, ал коммерциялық ұйымдар үшін - фирмалық атауы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 49-баптың 2-тармағында:
      3), 4) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) орналасқан жері бойынша немесе нақты мекенжайы бойынша заңды тұлға, сондай-ақ заңды тұлға бір жыл ішінде оларсыз жұмыс істей алмайтын құрылтайшылар (қатысушылар) және лауазымды адамдар болмаған;
      4) қызметін заңнаманы өрескел бұза отырып жүзеге асырған:
      заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетін қызметті үнемі жүзеге асырған;
      қызметін тиісті рұқсатсыз (лицензиясыз) не заңнамалық актілерде тыйым салынған қызметті жүзеге асырған;
      5) басқа да заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда таратылуы мүмкін.»;

      14) 54-баптың бірінші бөлігіндегі «Төлем қабілеті жоқ» деген сөздер «Дәрменсіз» деген сөзбен ауыстырылсын;

      15) 59-баптың 4-тармағында:
      бірінші бөліктің орыс тіліндегі мәтініне түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      екінші бөліктегі «арызы бойынша» деген сөздер «арызы негізінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 117 және 118-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      «117-бап. Жылжымайтын және жылжымалы мүлік

      1. Жылжымайтын мүлікке (жылжымайтын заттар) жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, көпжылдық екпелер және жермен тығыз байланысты өзге мүлік, яғни орнынан олардың мақсатына сай емес шығынсыз ауыстыру мүмкін болмайтын объектілер жатады.
      Егер кондоминиум объектісінің құрамындағы пәтерлер және өзге де  тұрғын үй-жайлар, сондай-ақ тұрғын емес үй-жайлар дара (бөлек) меншікте болса, олар дербес жылжымайтын мүлік объектілері (түрлері) болып танылады.
      2. Мемлекеттік тіркеуге жататын әуе және теңіз кемелері, ішкі суда жүзу кемелері, «өзен-теңіз» жүзу кемелері, ғарыш объектілері де жылжымайтын заттарға теңестіріледі. Заңнамалық актілермен жылжымайтын заттарға өзге мүліктер де жатқызылуы мүмкін.
      Осы Кодекстің және өзге де заңнамалық актілердің жылжымайтын заттарға байланысты қатынастарды реттейтін нормалары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тікелей көзделген жағдайда, осы тармақта көрсетілген заттарға қолданылады.
      3. Ақша мен бағалы қағаздарды қоса алғанда, жылжымайтын затқа жатпайтын мүлік жылжымалы мүлік деп танылады. Заңнамалық актілерде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, жылжымалы заттарға құқықтарды тіркеу талап етілмейді.

      118-бап. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу

      1. Жылжымайтын мүлікке құқықтардың (құқықтар ауыртпалығының) туындауы, өзгеруі және тоқтатылуы осы Кодексте және «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда мемлекеттік тіркелуге жатады.
      Мемлекеттік тіркеудің жылжымайтын мүлікке байланысты өзге де объектілері «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.
      2. Егер осы Кодексте және «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында өзгеше белгіленбесе, жылжымайтын мүлікке құқықтар (құқықтар ауыртпалығы) мемлекеттік тіркелген кезден бастап туындайды, өзгереді және тоқтатылады. Егер тіркеуден бас тартылмаса, өтініш берген кез мемлекеттік тіркеу кезі болып танылады.
      3. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын орган тіркеуге ұсынылған құқық белгілейтін құжатта жазба жасау арқылы жүргізілген тіркеуді құқық иеленушінің өтініші бойынша куәландыруға міндетті. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда тіркеуді жүзеге асыратын орган жылжымайтын мүлікке меншік құқығы (өзге заттай құқық) туралы куәлік береді.
      4. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу жариялы болып табылады. Тіркеуді жүзеге асыратын орган жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы ақпаратты кез келген тұлғаға «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген шектеулерді ескере отырып беруге міндетті.
      5. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуден бас тарту не тіркеуден негізсіз жалтару жағдайларында сотқа шағым жасалуы мүмкін.
      6. Мемлекеттік тіркеу тәртібі осы Кодекске және «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленеді.
      7. Азаматтық әуе кемелерін, теңіз кемелерін, ішкі суда жүзу кемелерін, «өзен-теңіз» жүзу кемелерін жылжымайтын мүлікке теңестірілген объектілер ретінде мемлекеттік тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі, сауда мақсатында теңізде жүзу, ішкі су көлігі саласындағы заңдарымен реттеледі.»;

      17) 119-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      2-тармақтағы «заң құжаттарында немесе» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Кәсіпорынның құрамына мүліктік кешен ретінде кіретін жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің ерекшеліктері «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленеді.»;

      18) 141-баптың 1-тармағындағы «адамның» деген сөз «жеке тұлғаның» деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 143-бапта:
      1-тармақтағы «немесе заңды тұлға» деген сөздер алып тасталсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Азаматқа қатысты оның ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне кір келтіретін мағлұматтар таратылған болса, ол мұндай мағлұматтарды теріске шығарумен бірге олардың таратылуынан өзіне келтірілген залалдың және моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге құқылы.
      Моральдық зиянды өтеу туралы талапты қоспағанда, осы баптың азаматтың іскерлік беделін қорғау туралы қағидалары тиісінше заңды тұлғаның іскерлік беделін қорғауға да қолданылады. Заңды тұлғаның іскерлік беделін қорғауға осы Кодексте белгіленген тәртіппен залалдың орнын толтыру туралы қағидалар қолданылады.»;

      20) 155-бапта:
      1-тармақта:
      «сәйкес» деген сөзден кейін «міндетті» деген сөзбен толықтырылсын;
      «тіркелгеннен кейін» деген сөздер «тіркелген кезден бастап» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      бірінші сөйлемдегі «мәміле бойынша құқықтарды» деген сөздер «мәмілені» деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші сөйлемдегі «құқықтар» деген сөз «мәміле» деген сөзбен ауыстырылсын;

      21) 156-баптың 5-тармағы «қаралады,» деген сөзден кейін «заңда көзделген жағдайларда» деген сөздермен толықтырылсын;

      22) 157-баптың 1, 3 және 8-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мәміленің нысанына, мазмұнына және қатысушыларына, сондай-ақ олардың ерік білдіру бостандығына қойылатын талаптар бұзылған жағдайда, мүдделі тұлғалардың, тиісті мемлекеттік органның не прокурордың талап-арызы бойынша мәміле жарамсыз деп танылуы мүмкін.
      Көрсетілген мәмілені жасау нәтижесінде құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған немесе бұзылуы мүмкін тұлға мүдделі тұлға болып табылады.»;
      «3. Мәміле жарамсыз болған кезде тараптардың әрқайсысы екінші тарапқа мәміле бойынша алынғанның барлығын қайтарып беруге, ал заттай қайтарып беру мүмкін болмаған жағдайда (оның ішінде, алынғандар мүлікті пайдалану, орындалған жұмыс немесе көрсетілген қызмет түрінде болса) - қайтарылуға тиіс мүліктің құнын, мүлікті пайдаланудың, орындалған жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің құнын, егер мәміле жарамсыздығының өзге салдары осы Кодексте көзделмеген болса, ақшалай қайтаруға міндетті.»;
      «8. Егер осы Кодексте, заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе немесе мәміленің мәнінен немесе мазмұнынан өзгеше туындамаса, жарамсыз мәміле заңдық салдарға әкеліп соқтырмайды, бұған оның жарамсыздығына байланысты және ол жасалған кезден бастап жарамсыз болған мәмілелер кірмейді.»;

      23) 159-бапта:
      3-тармақ «толмаған адам» деген сөздерден кейін «(жас бала)» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Он төрт жасқа толған кәмелетке толмаған адамның заңды өкілдерінің келісімінсіз жасаған мәмілесін, заң бойынша оның өзі дербес жасауға құқығы бар мәмілелерді қоспағанда, сот заңды өкілдерінің талабы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін. Осы баптың қағидалары осы Кодекске сәйкес әрекетке толық қабілетті деп танылатын (осы Кодекстің 17-бабының 2-тармағы, 22-1-бабы) кәмелетке толмағандардың мәмілелеріне қолданылмайды.»;
      11-тармақтағы «күнілгері» деген сөз алып тасталсын;
      12-тармақтағы «ата-анасының, асырап алушыларының немесе қорғаншыларының» деген сөздер «заңды өкілдерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 163-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Өкіл жеке өзіне қатысты да, сонымен бірге өзі өкілі болып табылатын басқа адамға қатысты да өкілдік берушінің атынан мәмілелер жасай алмайды.
      Бұл қағида коммерциялық өкілдікке қолданылмайды.»;

      25) 164-баптағы «- ата-анасы (асырап алушылары) мен қорғаншылары» деген сөздер алып тасталсын;

      26) 169-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Сенім білдірілген адамның өз өкілеттігін басқа адамға беруі жөніндегі сенімхатты, осы Кодекстің 167-бабының 4 және 6-тармақтарында көзделгеннен басқа жағдайларда, нотариат куәландыруға тиіс.
      Сенім білдірген адам өз өкілеттігін басқа адамға толық көлемде сеніп беретін сенімхатқа бастапқы сенімхат қоса берілуге тиіс. Сенім білдірілген адам бастапқы сенімхатта көрсетілген жекелеген өкілеттіктерді басқа адамға не бірнеше адамға сеніп беретін сенімхатқа бастапқы сенімхаттың нотариат куәландырған көшірмесі қоса берілуге тиіс.»;

      27) 193-1-баптың 2-тармағы «байланыс желілері;» деген сөздерден кейін «телерадио хабарларын тарату объектілері (телевизия және радио хабарларын таратудың жерүсті және жерсеріктік жүйелерінің өндірістік-технологиялық кешені); мұнайды қайта өңдеу өндірістері; қуаты кемінде 50 мегаватт энергия өндіруші объектілер;» деген сөздермен толықтырылсын;

      28) 195-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) бөтеннің жылжымайтын мүлкін шектеулі түрде нысаналы пайдалану құқығы (сервитут);»;

      29) 238-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Егер шарт бойынша мүлікті иеленушінің меншік құқығы мемлекеттік тіркелуге жататын болса, онда мүлікті иеленушінің меншік құқығы, егер заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, осындай тіркеу жасалған кезден бастап туындайды.»;

      30) 240-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Иелену мерзімінің өтуі затты иеленген кезден басталады.»;
      5-тармақ алып тасталсын;

      31) 255-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      «255-бап. Жер учаскесін және басқа да табиғи ресурстарды алып
                қоюға байланысты жылжымайтын-мүлікке меншік құқығының
                тоқтатылуы»;

      32) 292-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі «кепілпұл» деген сөзден кейін «, кепілдік жарна» деген сөздермен толықтырылсын;

      33) 303-бапта:
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Банктік салым кепілге қойылған кезде салымшының банктік салым шарты бойынша құқықтары кепілге ұсынылады. Кепіл беруші - салымшы кепіл ұстаушы туралы мәліметтерді көрсете отырып, банктік салым кепілі туралы банкке жазбаша хабарлауға міндетті.»;
      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер шартта өзгеше көзделмесе, осы ақша үшін алынатын сыйақы (мүдде) кепіл берушіге тиесілі болады.»;

      34) 308-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «308-бап. Кепілді тіркеу

      1. Егер осы Кодекстен өзгеше туындамаса, тіркелуге жататын мүлікті кепілге салу осы мүліктің тіркелуін жүзеге асыратын органда тіркелуге тиіс.
      Жылжымайтын мүлік кепілі жылжымайтын мүлікке құқықтардың тіркелуін жүзеге асыратын органда мемлекеттік тіркелуге жатады.
      2. Кепіл нысанасының өзгеруі тіркелуге жатады.
      Кепілдегі басқа өзгерістер қатысушылардың қалауы бойынша тіркелуі мүмкін.
      3. Кепілді тоқтату туралы жазба тізілімге:
      1) негізгі міндеттеменің орындалуына байланысты кепіл ұстаушының өтініші негізінде кепілді тоқтатуды тіркеу кезінде;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен кепіл нысанасынан ақы өндіріп алу кезінде;
      3) кепіл шартының бұзылуына байланысты кепілді тоқтатуды тіркеу кезінде;
      4) осы Кодексінің 322-бабында көзделген өзге де негіздер бойынша кепілді тоқтату кезінде енгізіледі.
      4. Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені орындаған кепіл беруші тізілімдегі кепіл туралы жазбаның жойылуын талап етуге құқылы. Кепіл ұстаушы кепіл берушінің талабы бойынша тіркеуді жүргізетін органға қажетті құжаттар мен жазбаша өтініштерді табыс етуге міндетті. Кепіл ұстаушы бұл міндеттемелерді орындамаған немесе уақтылы орындамаған жағдайда, кепіл беруші өзіне келтірілген залалдың өтелуін талап етуге құқылы.»;

      35) 319-бапта:
      1-тармақтағы «Осы Кодекстің 20-бабына сәйкес кепілге салынған ақы өндіріліп алынған» деген сөздер «Кепілге салынған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-1-тармақтың екінші бөлігінің бірінші сөйлемі «болып табылатын» деген сөздерден кейін «немесе ақшалай міндеттеме бойынша кепілге қойылған құқықтар (талаптар) бойынша тиесілі» деген сөздермен толықтырылсын;

      36) 320-баптың 2-тармағының 2) тармақшасында:
      «екі айдан» деген сөздер «отыз күннен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «немесе тапсырыс хатпен кепіл шартында көрсетілген мекенжай бойынша кепіл берушіге жібереді» деген сөздермен толықтырылсын;

      37) 18-тарау мынадай мазмұндағы 7-параграфпен толықтырылсын:

« Параграф 7. Кепілдік жарна

      338-3-бап. Кепілдік жарна ұғымы

      1. Сауда-саттық немесе өзге де міндеттемені орындау кезінде шарт жасасу жөніндегі міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін кепілдік жарнаны төлеушінің кепілдік жарнаны алушыға беретін ақша сомасы кепілдік жарна болып танылады.
      2. Кепілдік жарнаны төлеу жөніндегі міндеттеме заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда туындайды. Кепілдік жарнаны төлеу жөніндегі міндеттеме тараптардың келісіміне байланысты да туындайды.

      338-4-бап. Кепілдік жарнамен қамтамасыз етілген міндеттемені
                 орындамау, тоқтату немесе орындау салдары

      1. Кепілдік жарнамен қамтамасыз етілген міндеттеме төлеушінің кінәсінен орындалмаған кезде кепілдік жарна екінші тарапта қалады.
      2. Кепілдік жарнамен қамтамасыз етілген міндеттеме кепілдік жарнаны алушының кінәсінен орындалмаған не тараптардың келісімі бойынша немесе олардың кінәсінсіз орындаудың мүмкін болмауы салдарынан осы міндеттеме тоқтатылған кезде кепілдік жарна қайтарылуға жатады.
      3. Егер осы Кодексте, өзге де заңнамалық актілерде, тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе немесе міндеттеменің мәнінен өзгеше туындамаса, шарт жасасу немесе кепілдік жарнамен қамтамасыз етілген өзге міндеттемені орындау кезінде кепілдік жарна сомасы жасалған шарт немесе өзге де кепілдік жарнамен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша кепілдік жарна алушыға тиесілі екінші тараптан түсетін төлемдердің есебіне жатқызылады.»;

      38) 377-баптың 2-тармағында:
      бірінші сөйлемдегі «осы органда борышқор болған» деген сөздер «осы органдар орындамаған» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші сөйлемде:
      «өзгеше көзделмесе,» деген сөздер алып тасталсын;
      «шешімде» деген сөзден кейін «міндеттемені орындау жүктелетін өзге мемлекеттік орган айқындалмаған болса,» деген сөздермен толықтырылсын;

      39) 391-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Үшінші тұлға шарт бойынша өз құқығын пайдалану ниетін білдірген кезден бастап және үшінші тұлға өз құқығынан бас тартқан кезге дейін кредитор шарт талаптарына сәйкес борышкерден үшінші тұлғаның пайдасына міндеттемелерді орындауды ғана талап етуге құқылы.»;

      40) мазмұнда:
      23-баптың тақырыбы «кәмелетке толмағандардың» деген сөздерден кейін «(жас балалардың)» деген сөздермен толықтырылсын;
      118 және 225-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «118-бап. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу»;
      «255-бап. Жер учаскесін және басқа да табиғи ресурстарды алып қоюға байланысты жылжымайтын мүлікке меншік құқығының тоқтатылуы»;
      мынадай мазмұндағы үш жүз тоқсан алтыншы, үш жүз тоқсан жетінші  және үш жүз тоқсан сегізінші абзацтармен толықтырылсын:
      «Параграф 7. Кепілдік жарна
      338-3-бап. Кепілдік жарна ұғымы
      338-4-бап. Кепілдік жарнамен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамау, тоқтату немесе орындау салдары».

      2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат, № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат):

      1) 494-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «494-бап. Кәсіпорынды сату шартының нысаны»;
      2-тармақ алып тасталсын;

      2) 498-бапта:
      тақырып және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      «498-бап. Кәсіпорынға құқықтардың ауысуы

      1. Мемлекеттік тіркелуге жататын кәсіпорынның құрамына кіретін мүлікке құқық тіркелген кезден бастап сатып алушыға ауысады. Қалған мүлікке құқықтар екі тарап табыстау актісіне қол қойған кезден бастап ауысады.»;
      2-тармақ алып тасталсын;

      3) 507-баптың 2-тармағындағы «(508-баптың 3-тармағы)» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 508-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      5) 518-баптағы «, ал рентаны төлеу үшін қозғалмайтын мүлікті иеліктен айыру көзделетін шарт та мемлекеттік тіркелуден өтуге тиіс» деген сөздер алып тасталсын;

      6) 544-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақ «мерзімге» деген сөзден кейін «оны қоса алғанда» деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 575 және 582-баптарда:
      тақырыптардағы «және оны мемлекеттік тіркеу» деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақтар алып тасталсын;

      8) 585-баптың 2-тармағындағы «жалдау шартын жаңарту бойынша  және жалдау шартын белгісіз мерзімге жаңарту бойынша басым құқығы туралы ережелері» деген сөздер «жалдау шартын жаңа мерзімге жасасуға артықшылықты құқығы туралы және жалдау шартын белгісіз мерзімге қайта жаңарту туралы қағидалары» деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 594-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;

      10) мынадай мазмұндағы 594-1, 594-2, 594-3, 594-4, 594-5, 594-6  және 594-7-баптармен толықтырылсын:

      «594-1-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шарты

      1. Көлік құралын экипажсыз жалдау шарты бойынша жалға беруші жалға алушыға көлік құралын басқару мен техникалық пайдалану бойынша қызметтерді көрсетпестен, оны уақытша иеленуге және пайдалануға ақы төлетіп береді.
      2. Жалдау шартын белгісіз мерзімге қайта жаңарту және жалға алушының жалдау шартын жаңа мерзімге жасасуға (Азаматтық кодекстің 557 және 558-баптары) артықшылықты құқығы туралы қағида көлік құралын экипажсыз жалдау шартына қолданылмайды.

      594-2-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шартының нысаны

      Көлік құралын экипажсыз жалдау шарты оның мерзіміне қарамастан, жазбаша түрде жасалуға тиіс.

      594-3-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстау жөніндегі
                 міндеті

      Егер көлік құралын экипажсыз жалдау шартында өзгеше көзделмесе, жалға алушы көлік құралын экипажсыз жалдау шартының бүкіл мерзімі ішінде ағымдағы және күрделі жөндеуді жүзеге асыруды қоса алғанда, жалға алынған көлік құралын тиісті жағдайда ұстауға міндетті.

      594-4-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстауға
                 жұмсалатын шығыстарды төлеу жөніндегі міндеті

      Егер көлік құралын экипажсыз жалдау шартында өзгеше көзделмесе, жалға алушы жалға алынған көлік құралын күтіп ұстауға, өз жауапкершілігін сақтандыруды қоса алғанда, оны сақтандыруға жұмсалатын шығыстарды, сондай-ақ оны пайдалануға байланысты туындайтын шығыстарды көтереді.

      594-5-бап. Үшінші тұлғалармен жасалатын көлік құралын пайдалану
                 туралы шарттар

      Егер көлік құралын экипажсыз жалдау шартында өзгеше көзделмесе, жалға алушы көлік құралын экипажбен немесе экипажсыз жалдау шартының талаптарымен жалға алынған көлік құралын жалға берушінің келісімінсіз қосалқы жалға беруге құқылы.

      594-6-бап. Көлік құралымен келтірілген зиян үшін жауаптылық

      Үшінші тұлғаларға көлік құралымен, оның тетіктерімен, құрылғыларымен, жабдықтарымен келтірген зиян үшін осы Кодекстің 931-бабының қағидаларына сәйкес жалға алушы жауаптылықта болады.

      594-7-бап. Көлік құралдарының жекелеген түрлерін жалдау
                 ерекшеліктері

      Көлік құралдарының жекелеген түрлерін оларды басқару және техникалық пайдалану бойынша қызметтерді көрсетпестен жалдау ерекшеліктері өзге де заңнамалық актілерде белгіленуі мүмкін.»;

      11) 601-баптың 2-тармағындағы «, ал заң актілерінде көзделген жағдайларда тіркеуге жатады» деген сөздер алып тасталсын;

      12) 708-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктегі «(клиенттің - жүк жөнелтушінің немесе алушының)» деген сөздер «(клиенттің - жүк жөнелтушінің, жүк алушының немесе экспедитор қызметтеріне мүдделі өзге тұлғаның)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «жөнелтушіге» деген сөз «клиентке» деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктегі «Жүк жөнелтушінің», «жөнелтушінің» деген сөздер «Клиенттің», «клиенттің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 709-баптың 2-тармағындағы «Жүк жөнелтуші (алушы)» деген сөздер «Клиент» деген сөзбен ауыстырылсын;

      14) 710-бапта:
      1-тармақтағы «Жүк жөнелтуші (алушы)» деген сөздер «Клиент» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      «жүк жөнелтушіге (алушыға)» деген сөздер «клиентке» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «жүк жөнелтушіден (алушыдан)» деген сөздер «клиенттен» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы «Жүк жөнелтуші (алушы)» деген сөздер «Клиент» деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «жүк жіберуші (алушы)» деген сөздер «клиент» деген сөзбен ауыстырылсын;

      15) 713-баптың 2-тармағындағы «жүк жөнелтуші (алушы)» деген сөздер «клиент» деген сөзбен ауыстырылсын;

      16) 714-баптың 1-тармағындағы «Жүк жөнелтуші (алушы)» деген сөздер «Клиент» деген сөзбен ауыстырылсын;

      17) 765-баптың 6-1-тармағындағы «және банкке салымшының міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін енгізілген» деген сөздер алып тасталсын;

      18) 887-баптың 2-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;

      19) 915 және 916-баптардың 1-тармақтарындағы «конкурстық» деген сөз алып тасталсын;

      20) 925-бапта:
      1-тармақтағы «ата-анасы (асырап алушылары), қорғаншылары» деген сөздер «заңды өкілдері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақта:
      бірінші бөліктегі «Ата-аналардың (асырап алушылардың), қорғаншылардың» деген сөздер «Заңды өкілдердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «ата-аналары (асырап алушылары), қорғаншылары» деген сөздер «заңды өкілдері» деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 926-бапта:
      2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «ата-аналары (асырап алушылары) немесе қамқоршылары» деген сөздер «заңды өкілдері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы «Ата-аналардың (асырап алушылардың), қамқоршының» деген сөздер «Заңды өкілдердің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 939-баптың 1-тармағы «кәмелетке толмаған адам» деген сөздерден кейін «(жас бала)» деген сөздермен толықтырылсын;

      23) 940-баптың 1-тармағы «апа-қарындастарын» деген сөздерден кейін «(жас балаларды)» деген сөздермен толықтырылсын;

      24) 951-баптың 1-тармағындағы «және заңды» деген сөздер алып тасталсын;

      25) 1072-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мұрагер мұраны алу үшін оны қабылдауға тиіс.»;

      26) 1074-баптың 1-тармағының бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мұрагер мұра ашылған күннен бастап алты айдың ішінде мұрадан бас тартуға құқылы.»;

      27) 1076-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Егер мұраның құрамына мұраға қалдырушының құқықтары тіркелмеген және тіркелмесе туындаған деп есептелмейтін мүлік кірсе, мұрагерлер арасында мүлікті бөлу мұраға қалдырушының құқықтары заңнамада белгіленген тәртіппен тіркелгеннен кейін жүргізіледі.»;

      28) мынадай мазмұндағы мазмұнмен толықтырылсын:

«Мазмұны

4-бөлім. Міндеттемелердің жекелеген түрлері

25-тарау. Сатып алу-сату

Параграф 1. Сатып алу-сату туралы жалпы ережелер
406-бап. Сатып алу-сату шарты
407-бап. Тауар туралы шарттың талабы
408-бап. Сатушының тауар беру жөніндегі міндеттері
409-бап. Тауарды беру міндетін орындау мерзімі
410-бап. Сатушының тауар беру міндетін орындау кезі
411-бап. Тауардың кездейсоқ жойылу қаупінің ауысуы
412-бап. Сатушының сатылған тауарды сақтау жөніндегі міндеті
413-бап. Сатушының үшінші тұлғалардың құқықтарынан тыс тауарды беру міндеті
414-бап. Сатып алушыдан тауарды алып қойған жағдайдағы сатушының жауапкершілігі
415-бап. Тауарды алып қою туралы талап арыз берілген жағдайдағы сатып алушы мен сатушының міндеттері
416-бап. Тауар беру міндетін орындамаудың салдары
417-бап. Тауарға қатысты керек-жарақтар мен құжаттарды беру міндетін орындамаудың салдары
418-бап. Тауардың саны
419-бап. Тауардың саны туралы шарт талаптарын бұзудың салдары
420-бап. Тауарлардың түр-түрі
421-бап. Тауарлардың түр-түрі туралы шарт талаптарын бұзудың салдары
422-бап. Тауардың сапасы
423-бап. Тауардың жарамдылық мерзімі
424-бап. Тауардың жарамдылық мерзімін есептеу
425-бап. Тауар сапасына кепілдік беру
426-бап. Кепілді мерзімді есептеу тәртібі
427-бап. Тауар сапасын тексеру
428-бап. Тиісті сапасы жоқ тауар берудің зардаптары
429-бап. Тауардың сатушы жауап беретін кемшіліктері
430-бап. Берілген тауардың кемшіліктерін анықтау мерзімдері
431-бап. Тауардың жиынтықтылығы
432-бап. Тауарлар жиынтығы
433-бап. Жиынтықталмаған тауарлар берудің салдары
434-бап. Тауарды салатын ыдыс және оны буып-түю
435-бап. Тауарды ыдыссыз және (немесе) буып-түюсіз не тиісті ыдысқа салмай және (немесе) буып-түймей берудің салдары
436-бап. Сатушыға шартты тиісінше орындамағаны туралы хабарлау
437-бап. Сатып алушының тауарды қабылдау міндеті
438-бап. Тауардың бағасы
439-бап. Тауарға ақы төлеу
440-бап. Тауарға алдын ала ақы төлеу
441-бап. Кредитке сатылған тауарға ақы төлеу
442-бап. Тауарды кредитке сату кезінде төлемді бөліп-бөліп төлеу
443-бап. Тауарды сақтандыру
444-бап. Сатушының тауарға меншік құқығының сақталуы

Параграф 2. Бөлшектеп сатып алу-сату
445-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шарты
446-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шартының нысаны
447-бап. Тауардың көпшілікке арналған офертасы
448-бап. Сатып алушыға тауар туралы ақпарат беру
449-бап. Сатып алушының тауарды белгілі бір мерзімде қабылдап алуы туралы талап қойылған шарт
450-бап. Тауарларды үлгілері бойынша сату
451-бап. Автоматтарды пайдалана отырып тауар сату
452-бап. Сатып алушыға тауар жеткізіп беру туралы талап қойылатын шарт
453-бап. Тауардың бағасы және оған ақы төлеу
454-бап. Сапасы лайықты тауарды алмастыру
455-бап. Сатып алушының оған сапасы лайықсыз тауар сатылған жағдайдағы құқықтары
456-бап. Тауарды алмастыру, сатып алу бағасын кеміту және сапасы лайықсыз тауарды қайтару кезінде баға айырмасының орнын толтыру
457-бап. Сатушының жауапкершілігі және міндеттемені заттай орындау

Параграф 3. Тауар жеткізілімі
458-бап. Тауар жеткізілімінің шарты
459-бап. Тауар жеткізілімі шартын жасасу кезіндегі келіспеушіліктерді реттеу
460-бап. Тауар жеткізілімі шартының қолданылу мерзімі
461-бап. Тауар жеткізілімі кезеңдері
462-бап. Тауарлар жеткізілімінің тәртібі
463-бап. Тауарларды жеткізіп беру
464-бап. Жетіспеген тауардың орнын толтыру
465-бап. Жетіспеушіліктердің орнын толтыру кезіндегі тауарлардың түр түрі
466-бап. Сатып алушының тауарды қабылдауы
467-бап. Сатып алушы қабылдамаған тауарды жауапкершілікпен сақтау
468-бап. Тауарларды таңдау
469-бап. Жеткізілетін тауарлар үшін есеп айырысу
470-бап. Ыдыс және буып-түю
471-бап. Сапасы лайықсыз тауар жеткізілімінің салдары
472-бап. Жиынтықталмаған тауарлар жеткізілімінің салдары
473-бап. Тауар жеткіліксіз беріліп, тауардың кемшіліктерін жою туралы немесе тауарды толық жиынтықтау туралы талаптар орындалмаған жағдайдағы сатып алушының құқықтары
474-бап. Тауарды жеткіліксіз бергені немесе тауар беруді кешіктіргені үшін тұрақсыздық айыбы
475-бап. Тауар берудің бірнеше шарттары бойынша біртектес міндеттемелерді өтеу
476-бап. Шартты орындаудан біржақты бас тарту
477-бап. Шарт бұзылған жағдайда залалды есептеу

Параграф 4. Келісімшарт жасасу
478-бап. Келісімшарт жасасу шарты
479-бап. Дайындаушының міндеттері
480-бап. Ауыл шаруашылық өнімін өндірушінің міндеттері
481-бап. Ауыл шаруашылық өнімін өндірушінің жауапкершілігі

Параграф 5. Энергиямен жабдықтау
482-бап. Энергиямен жабдықтау шарты
483-бап. Энергиямен жабдықтау шартын жасасу және ұзарту
484-бап. Энергия мөлшері
485-бап. Энергия мөлшері туралы шарт талаптарын бұзудың зардабы
486-бап. Энергияның сапасы
487-бап. Абоненттің желілерді, аспаптар мен жабдықтарды күтіп ұстау  және пайдалану жөніндегі міндеттері
488-бап. Энергияға ақы төлеу
489-бап. Абоненттің энергияны басқа тұлғаға беруі
490-бап. Шартты өзгерту және бұзу
491-бап. Энергиямен жабдықтау шарты бойынша жауаптылық
492-бап. Энергиямен жабдықтау шартының ережелерін жалғанған желі арқылы жабдықтау жөніндегі өзге де қатынастарға қолдану

Параграф 6. Кәсіпорынды сату
493-бап. Кәсіпорынды сату шарты
494-бап. Кәсіпорынды сату шартының нысаны
495-бап. Сатуға жататын кәсіпорынның құрамын белгілеу және құнын бағалау
496-бап. Кредит берушілердің кәсіпорынды сату кезіндегі құқықтары
497-бап. Кәсіпорынды беру
498-бап. Кәсіпорынға құқықтардың ауысуы
499-бап. Кемшіліктері бар кәсіпорынды беру мен қабылдаудың салдары
500-бап. Кәсіпорынды сату шартына мәмілелердің жарамсыздық салдары туралы және шартты бұзу мен өзгерту туралы ережелерді қолдану

26-тарау. Айырбас

501-бап. Айырбас шарты
502-бап. Айырбас шарты бойынша баға мен шығындар
503-бап. Айырбас шарты бойынша өзара тауар беру міндеттемелерін орындау
504-бап. Айырбасталатын тауарларға меншік құқығының ауысуы
505-бап. Айырбас шарты бойынша сатып алынған тауарды алып қойғаны үшін жауапкершілік

27-тарау. Сыйға тарту

506-бап. Сыйға тарту шарты
507-бап. Сый алушының сыйды алудан бас тартуы
508-бап. Сыйға тарту шартының нысаны
509-бап. Сыйға тартуға тыйым салу
510-бап. Сыйға тартуды шектеу
511-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту
512-бап. Сыйға тартудың күшін жою
513-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту және сыйға тартудың күшін жою мүмкін болмайтын жағдайлар
514-бап. Сыйланған заттың кемшіліктері салдарынан зиян келтіру зардабы
515-бап. Сыйға тартуға уәде беру кезіндегі құқық мирасқорлығы
516-бап. Қайырмалдық

28-тарау. Рента және өмір бойы асырауда ұстау

Параграф 1. Жалпы ережелер
517-бап. Рента шарты
518-бап. Рента шартының нысаны
519-бап. Рента төлеу үшін мүлікті иеліктен айыру
520-бап. Қозғалмайтын мүлікке рента жүктеу
521-бап. Рентаның төленуін қамтамасыз ету
522-бап. Рента төлеудің мерзімін кешіктіргені үшін жауапкершілік

Параграф 2. Тұрақты рента
523-бап. Тұрақты рентаны алушы
524-бап. Тұрақты рентаның нысаны мен мөлшері
525-бап. Тұрақты рентаны төлеу мерзімдері
526-бап. Төлеушінің тұрақты рентаны сатып алу құқығы
527-бап. Тұрақты рентаны рента алушының талабы бойынша сатып алу
528-бап. Тұрақты рентаның сатып алу бағасы
529-бап. Тұрақты рента төлемі ретінде берілген мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупі

Параграф 3. Ғұмырлық рента
530-бап. Ғұмырлық рента алушылар
531-бап. Ғұмырлық рентаның мөлшері
532-бап. Ғұмырлық рентаны төлеу мерзімдері
533-бап. Ғұмырлық рента шартын рента алушының талап етуі бойынша бұзу
534-бап. Рента төлемі ретінде берілген мүліктің кездейсоқ жойылу қаупі

Параграф 4. Өмір бойы асырауда ұстау
535-бап. Өмір бойы асырауда ұстау шарты
536-бап. Асырауда ұстауға беру жөніндегі міндет
537-бап. Өмір бойы асырауда ұстауды мерзімдік төлеммен ауыстыру
538-бап. Өмір бойы асырауда ұстауды қамтамасыз ету үшін берілген мүлікті иеліктен айыру және пайдалану
539-бап. Өмір бойы асырауда ұстауды тоқтату

29-тарау. Мүлік жалдау (аренда)

Параграф 1. Жалпы ережелер
540-бап. Мүлік жалдау шарты
541-бап. Мүлік жалдау объектілері
542-бап. Мүлік жалдау шартының талаптары
543-бап. Жалға беруші
544-бап. Мүлік жалдау шартының нысаны
545-бап. Мүлік жалдау шартының мерзімі
546-бап. Мүлік жалдау шарты бойынша жасалатын төлем
547-бап. Мүлікті жалға алушыға беру
548-бап. Жалға берушінің жалға берілген мүліктің кемшіліктері үшін жауапкершілігі
549-бап. Жалға берілетін мүлікке үшінші тұлғалардың құқықтары
550-бап. Жалға алған мүлікті пайдалану
551-бап. Жалға алушының жалға алған мүлікке билік ету шегі
552-бап. Жалға берушінің жалға берілген мүлікті ұстап-тұтыну жөніндегі міндеттері
553-бап. Жалға алушының жалданған мүлікті ұстап-тұтыну жөніндегі міндеттері
554-бап. Жалға алушының жалданған мүліктен алынатын өнімге, жемістерге және өзге де кірістерге меншік құқығы
555-бап. Мүлікті жақсарту
556-бап. Тараптардың біреуінің талап етуі бойынша мүлікті жалға алу шартын өзгерту және бұзу
557-бап. Жалға алушының шартты жаңа мерзімге жасасуға артықшылықты құқығы
558-бап. Мүлік жалдау шартын қайта жаңарту
559-бап. Мүлік жалдау шартының тараптар өзгерген кезде күшін сақтап қалуы
560-бап. Қосымша жалдау шартының негізгі мүлік жалдау шартына тәуелділігі
561-бап. Шарт тоқтатылған кезде жалға берушіге мүліктің қайтарылуы
562-бап. Мүліктің жалға алушының меншігіне көшуі
563-бап. Жалға алушының құқықтарын қорғау
564-бап. Мүлікті жалдаудың жекелеген түрлерінің және жекелеген мүлік түрлерін жалдаудың ерекшеліктері

Параграф 2. Лизинг
565-бап. Лизинг шарты
566-бап. Лизинг нысанасы
567-бап. Лизинг шартының елеулі талаптары
568-бап. Мүлікті лизингке беру туралы сатушыны хабардар ету
569-бап. Мүліктің кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі
570-бап. Лизинг шарты бойынша төленетін төлемдер
571-бап. Лизинг алушыға лизинг шартының нысанасын беру
572-бап. Сатушының жауапкершілігі

Параграф 3. Кәсіпорынды жалдау
573-бап. Кәсіпорынды жалдау шарты
574-бап. Кәсіпорынды жалдау кезіндегі кредит берушілердің құқықтары
575-бап. Кәсіпорынды жалдау шартының нысаны
576-бап. Жалға алынған кәсіпорынды беру
577-бап. Жалға алушының кәсіпорынды ұстау және оны пайдалану бойынша шығындарды төлеу жөніндегі міндеттері
578-бап. Жалға алынған кәсіпорынның мүлкін пайдалану
579-бап. Жалға алушының жалға алынған кәсіпорынға өзгерістер мен жақсартулар енгізуі
580-бап. Жалға алынған кәсіпорынды қайтару

Параграф 4. Үйлер мен ғимараттарды жалдау
581-бап. Үйді немесе ғимаратты жалдау шарты
582-бап. Ғимаратты немесе құрылысты жалдау шартының нысаны
583-бап. Жалдау ақысының мөлшері
584-бап. Үйді немесе ғимаратты беру

Параграф 5. Көлік құралдарын жалдау
585-бап. Көлік құралын экипажымен жалдау шарты
586-бап. Көлік құралын экипажымен жалдау шартының нысаны
587-бап. Жалға берушінің көлік құралын ұстау жөніндегі міндеті
588-бап. Жалға берушінің көлік құралын басқару мен техникалық пайдалану жөніндегі міндеттері
589-бап. Жалға берушінің көлік құралын коммерциялық пайдалануға байланысты шығындарды төлеу жөніндегі міндеті
590-бап. Көлік құралын сақтандыру
591-бап. Көлік құралын пайдалану туралы үшінші тұлғалармен шарт жасасу
592-бап. Көлік құралына келтірілген зиян үшін жауапкершілік
593-бап. Көлік құралы келтірген зиян үшін жауапкершілік
594-бап. Көлік құралдарының жекелеген түрлерін жалдаудың ерекшеліктері
594-1-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шарты
594-2-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шартының нысаны
594-3-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстау жөніндегі міндеті
594-4-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстауға жұмсалатын шығыстарды төлеу жөніндегі міндеті
594-5-бап. Көлік құралын пайдалану туралы үшінші тұлғалармен жасалатын шарттар
594-6-бап. Көлік құралымен келтірілген зиян үшін жауапкершілік
594-7-бап. Көлік құралдарының жекелеген түрлерін жалдау ерекшеліктері

Параграф 6. Прокат
595-бап. Прокат шарты
596-бап. Прокат шартының мерзімі
597-бап. Мүлікті жалға алушыға беру
598-бап. Жалға берілген мүліктің кемшіліктерін жою
599-бап. Мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін ақы
600-бап. Жалға алынған мүлікті пайдалану

30-тарау. Тұрғын үйді жалдау

601-бап. Тұрғын үйді жалдау шарты
602-бап. Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді жалдау шарты
603-бап. Жекеше тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді жалдау шарты

31-тарау. Мүлікті тегін пайдалану

604-бап. Мүлікті тегін пайдалану шарты
605-бап. Несие беруші
606-бап. Мүлікті тегін пайдалануға беру
607-бап. Тегін пайдалануға берілген мүліктің кемшіліктері үшін жауапкершілік
608-бап. Тегін пайдалануға берілген мүлікке үшінші тұлғалардың құқықтары
609-бап. Несие алушының мүлікті ұстау жөніндегі міндеттері
610-бап. Мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупі
611-бап. Мүлікті пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғаға келтірілген зиян үшін жауапкершілік
612-бап. Шартты мерзімінен бұрын бұзу
613-бап. Шарттан бас тарту
614-бап. Шарттағы тараптардың өзгеруі
615-бап. Шартты тоқтату

32-тарау. Мердігерлік

Параграф 1. Мердігерлік туралы жалпы ережелер
616-бап. Мердігерлік шарты
617-бап. Жұмысты мердігердің қарамағында орындау
618-бап. Материалдардың кездейсоқ жойылу қаупі
619-бап. Бас мердігер және қосалқы мердігер
620-бап. Жұмыстың орындалу мерзімдері
621-бап. Жұмыстың бағасы
622-бап. Мердігердің үнемі
623-бап. Жұмысқа ақы төлеу тәртібі
624-бап. Ұстап қалу құқығы
625-бап. Жұмысты тапсырысшының материалдарын пайдалана отырып орындау
626-бап. Тапсырысшы берген мүліктің сақталмағаны үшін мердігердің жауаптылығы
627-бап. Тапсырысшының жұмыстарды орындау кезіндегі құқықтары
628-бап. Мердігер тапсырысшыға Ескертуге міндетті мән-жайлар
629-бап. Тапсырысшының жәрдем көрсетуі
630-бап. Тапсырысшының орындалған жұмысты қабылдауы
631-бап. Мердігерлік нысанасы жойылған немесе жұмысты аяқтау мүмкін болмаған жағдайдағы тараптар арасындағы есеп айырысу
632-бап. Жұмыстың сапасы
633-бап. Жұмыс сапасына кепілдік
634-бап. Кепілдік мерзімін есептеу тәртібі
635-бап. Мердігердің жұмыс сапасының тиісті дәрежеде болмауы үшін жауапкершілігі
636-бап. Жұмыс сапасының лайықсыздығы туралы талап арыздар жөніндегі мерзімнің ескіруі
637-бап. Мердігердің тапсырысшыға ақпарат беру міндеті
638-бап. Тараптар алған ақпараттың құпиялылығы
639-бап. Тапсырысшыға материалдар мен жабдықтарды қайтарып беру

Параграф 2. Тұрмыстық мердігерліктің ерекшеліктері
640-бап. Тұрмыстық мердігерлік шарты
641-бап. Тапсырысшы құқықтарының кепілдіктері
642-бап. Шарттың нысаны
643-бап. Тапсырысшыға жұмыстың нәтижелері туралы ақпарат беру
644-бап. Тапсырысшыға жұмыс туралы ақпарат беру
645-бап. Жұмысты мердігердің материалынан орындау
646-бап. Жұмысты тапсырысшының материалынан орындау
647-бап. Жұмыстың бағасы және оған ақы төлеу
648-бап. Орындалған жұмыстан кемшіліктер табудың зардабы
649-бап. Тапсырысшының орындалған жұмыс нәтижесін алуға келмеуінің зардабы
650-бап. Шарттағы тараптардың бірінің қайтыс болуының зардабы

Параграф 3. Құрылыс мердігерлігінің ерекшеліктері
651-бап. Құрылыс мердігерлігінің шарты
652-бап. Құрылыс мердігерлігі шарты бойынша тәуекелді бөлісу
653-бап. Жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігі үшін жауаптылық
654-бап. Жобалау-сметалық құжаттама
655-бап. Жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізу
656-бап. Жұмыстарды материалдық қамтамасыз ету
657-бап. Жұмысқа ақы төлеу
658-бап. Құрылыс салу үшін жер учаскесін беру
659-бап. Тапсырысшының құрылыс мердігерлігі шартындағы қосымша міндеттері
660-бап. Тапсырысшының шарт бойынша жұмыстың орындалуын бақылауы мен қадағалауы
661-бап. Мердігердің қоршаған ортаны қорғау және құрылыс жұмыстарын қауіпсіз жүргізу жөніндегі міндеттері
662-бап. Тараптардың құрылысты консервациялау кезіндегі міндеттері
663-бап. Жұмыс нәтижелерін тапсыру және қабылдау
664-бап. Мердігердің жұмыстардың сапасы үшін жауаптылығы
665-бап. Құрылыс мердігерлігі шартындағы сапа кепілдіктері
666-бап. Кемшіліктерді тапсырысшының есебінен жою

Параграф 4. Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерліктің ерекшеліктері
667-бап. Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарт
668-бап. Жобалау және іздестіру жұмыстарына арналған бастапқы деректер
669-бап. Тапсырысшының міндеттері
670-бап. Мердігердің міндеттері
671-бап. Мердігердің кепілдіктері
672-бап. Жобалау-сметалық құжаттаманың және іздестіру жұмыстарының кемшіліктері үшін мердігердің жауаптылығы

Параграф 5. Ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға мердігерліктің ерекшеліктері
673-бап. Ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға шарттар
674-бап. Жұмыстарды орындау
675-бап. Жұмыстарды тапсыру, қабылдау және оған ақы төлеу
676-бап. Шарт туралы мәліметтердің құпиялылығы
677-бап. Тараптардың жұмыс нәтижелеріне құқықтары
678-бап. Тапсырысшының міндеттері
679-бап. Мердігердің (атқарушының) міндеттері
680-бап. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жасалған шартта нәтижеге жету мүмкіндігі болмауының салдары
681-бап. Тәжірибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға жасалған шартта жұмыс нәтижесіне жету мүмкіндігі болмауының салдары
682-бап. Мердігердің (атқарушының) шартты бұзғаны үшін жауапкершілігі

33-тарау. Өтелмелі қызмет көрсету

683-бап. Өтелмелі қызмет көрсету шарты
684-бап. Өтелмелі қызмет көрсету шартын атқару
685-бап. Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу
686-бап. Өтелмелі қызмет көрсету шартын орындаудан біржақты бас тарту
687-бап. Өтелмелі қызмет көрсету шартын құқықтық реттеу

34-тарау. Тасымалдау

688-бап. Жалпы ережелер
689-бап. Жүкті тасымалдау шарты
690-бап. Жолаушы тасымалдау шарты
691-бап. Кеме жалдау (чартер) шарты
692-бап. Тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар
693-бап. Көлік ұйымдары арасындағы шарттар
694-бап. Тікелей аралас қатынас
695-бап. Жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау
696-бап. Көлік құралдарын беру, жүкті тиеу (түсіру)
697-бап. Кіре ақысы
698-бап. Жүкті, жолаушыны және (немесе) теңдеме жүкті жеткізу мерзімі
699-бап. Жүкке билік ету құқығы
700-бап. Жолаушылардың құқықтары
701-бап. Тасымалдау жөніндегі міндеттемелердің бұзылғаны үшін жауапкершілік
702-бап. Тасымалдаушының көлікті бермегені үшін және жөнелтушінің берілген көлік құралдарын пайдаланбағаны үшін жауапкершілігі
703-бап. Тасымалдаушының тікелей аралас қатынас кезіндегі жауапкершілігі
704-бап. Тасымалдаушының жолаушыны жөнелтуді кідірткені үшін жауапкершілігі
705-бап. Жүктің немесе теңдеме жүктің жоғалғаны, кем шыққаны және зақымданғаны (бүлінгені) үшін тасымалдаушының жауапкершілігі
706-бап. Жүктерді тасымалдау жөніндегі талаптар мен талап қоюлар
707-бап. Жолаушының өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін тасымалдаушының жауапкершілігі

35-тарау. Көлік экспедициясы

708-бап. Көлік экспедициясы шарты
709-бап. Шарттың нысаны
710-бап. Экспедиторға берілетін құжаттар мен басқа да ақпарат
711-бап. Экспедитордың міндеттерін үшінші тұлғаның атқаруы
712-бап. Ұстап қалу құқығы
713-бап. Көлік экспедициясы шарты бойынша экспедитордың жауапкершілігі
714-бап. Көлік экспедициясы шартын орындаудан біржақты бас тарту

36-тарау. Заем

715-бап. Заем шарты
716-бап. Заем шартының нысаны
717-бап. Заем шартын жасасу
718-бап. Заем шарты бойынша сыйақы
719-бап. Заем нысанасын беру
720-бап. Нысаналы заем
721-бап. Заемшының міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету
722-бап. Заем нысанасын қайтару
723-бап. Заем нысанасын мерзімінен бұрын қайтару туралы талапты қанағаттандыру мерзімі
724-бап. Заем шартын даулау
725-бап. Заем шартында міндеттемені жаңалау
726-бап. Мемлекеттік заем шарты
727-бап. Банк заемы шарты
728-бап. Банк заемы шартының ерекшеліктері

37-тарау. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг)

729-бап. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг) шарты
730-бап. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру туралы шарттың нысаны
731-бап. Қаржыландыруды алу мақсатындағы берілген ақшалай талап
732-бап. Клиенттің қаржы агентінің алдындағы жауапкершілігі
733-бап. Талапты беруге тыйым салудың жарамсыздығы
734-бап. Ақшалай талапты кейін беру
735-бап. Борышқордың қаржы агентіне ақшалай талапты орындауы
736-бап. Қаржы агентінің борышқордан алынған сомаларға құқықтары
737-бап. Борышқордың қарсы талаптары
738-бап. Қаржы агенті алған сомаларды борышқорға қайтару
738-1-бап. Секьюритилендіру кезінде ақшалай талаптарды басқаға беру

38-тарау. Банктік қызмет көрсету

Параграф 1. Жалпы ережелер
739-бап. Банктік қызмет көрсету шарты
740-бап. Банктегі ақшаға билік етуді шектеу
741-бап. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою
742-бап. Клиенттің ақшасын алу кезектілігі
743-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банктік қызмет көрсетуі
744-бап. Банктік қызмет көрсетуге ақы төлеу
745-бап. Банк құпиясы
746-бап. Клиенттерге банктік қызмет көрсету шарттарын бұзғаны үшін жауапкершілік

Параграф 2. Банктік шот
747-бап. Банктік шот шарты
748-бап. Банктік шот шартының нысаны
749-бап. Клиенттің ақшасына билік ету
750-бап. Банктік шот шарты бойынша банк орындайтын операциялар
751-бап. Ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы
752-бап. Банктік шот шартын бұзу
753-бап. Банктердің банктік шоттары

Параграф 3. Ақша аудару
754-бап. Ақша аудару туралы шарт
755-бап. Ақша аудару туралы шарттар жасасу

Параграф 4. Банк салымы
756-бап. Банк салымы шарты
757-бап. Банк салымдарының түрлері
758-бап. Банк салымы шартының нысаны
759-бап. Банк салымы шартының қолданылу мерзімі
760-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы
761-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы төлеудің тәртібі
762-бап. Салымдарды енгізу
763-бап. Үшінші тұлғалардың салымға ақша енгізуі
764-бап. Үшінші тұлғалардың пайдасына салымдар
765-бап. Банк салымдарын қайтару
766-бап. Банк салымын қайтаруды қамтамасыз ету
767-бап. Банк салымы бойынша жасалған операциялар үшін банк көрсеткен қызметтерге ақы төлеу

39-тарау. Сақтау

Параграф 1. Сақтау туралы жалпы ережелер
768-бап. Сақтау шарты
769-бап. Затты сақтауға қабылдау туралы шарт
770-бап. Затты сақтауға қабылдау міндеті
771-бап. Заттарды иесіздендіріп сақтау
772-бап. Сақтау шартының нысаны
773-бап. Сақтау мерзімі
774-бап. Сақтаушыға сыйақы беру және оның шығындарын өтеу
775-бап. Сақтаушының заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері
776-бап. Сақтау жағдайларын өзгерту
777-бап. Затты үшінші тұлғаға сақтауға беру
778-бап. Сақтаушының заттың сақталмағандығы үшін жауапкершілігі
779-бап. Сақтаушы-кәсіпкердің жауапкершілігі
780-бап. Сақтаушының жауаптылық мөлшері
781-бап. Затты алу мерзімдерін бұзудың зардабы
782-бап. Сақтаушыға келтірілетін залалдардың орнын толтыру
783-бап. Сақтау туралы жалпы ережелерді оның жекелеген түрлеріне қолдану

Параграф 2. Сақтаудың жекелеген түрлері
784-бап. Ломбардта сақтау
785-бап. Ломбардтан талап етілмеген зат
786-бап. Құндылықтарды банкте сақтау
787-бап. Көлік ұйымдарының сақтау камераларында сақтау
788-бап. Ұйымдардың киімілгіштерінде сақтау
789-бап. Қонақ үйде сақтау
790-бап. Даулы заттарды сақтау (секвестр)

Параграф 3. Тауар қоймасында сақтау
791-бап. Тауар қоймасы
792-бап. Ортақ пайдаланылатын тауар қоймасы
793-бап. Тауар қоймасының міндеттері
794-бап. Тауар иесінің тауар қоймасына қоятын талаптары
795-бап. Тауар қоймасының сақтау жөніндегі шығындарының орнын толтыру
796-бап. Тауар қоймасының сақтау шартынан бас тартуы
797-бап. Қойма құжаттары
798-бап. Жай қойма куәлігі
799-бап. Қос қойма куәлігі
800-бап. Қос қойма куәлігін ұстаушының тауарға құқықтары
801-бап. Қойма және кепіл куәліктерін беру
802-бап. Қос қойма куәлігі бойынша тауар беру

40-тарау. Сақтандыру

803-бап. Сақтандыру шарты
804-бап. Осы Кодекспен реттелетін сақтандыру қатынастары
805-бап. Сақтандыру нысандары
806-бап. Міндетті және ерікті сақтандыру
807-бап. Сақтандыру объектісі
808-бап. Міндетті сақтандыру туралы ережелердің бұзылу зардабы
809-бап. Жеке және мүліктік сақтандыру
809-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру
810-бап. 2006 жылғы 20 ақпандағы № 128 ҚР Заңымен алып тасталды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз)
811-бап. 2006 жылғы 20 ақпандағы № 128 ҚР Заңымен алып тасталды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз)
812-бап. 2006 жылғы 20 ақпандағы № 128 ҚР Заңымен алып тасталды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз)
813-бап. Сақтанушы
814-бап. Сақтандырушы
815-бап. Сақтандырылған адам
816-бап. Пайда алушы
817-бап. Сақтандыру жағдайы
818-бап. Сақтандыру сыйлықақылары
819-бап. Сақтандыру сомасы
820-бап. Сақтандыру төлемі
821-бап. Қос сақтандыру
822-бап. Топтық сақтандыру
823-бап. Ортақ сақтандыру
824-бап. Қайта сақтандыру
825-бап. Сақтандыру шартының нысаны
825-1-бап. Сақтандыру ережелері
826-бап. Сақтандыру шартының мазмұны
826-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеудің мерзімін ұзарту
826-2-бап. Жинақтаушы сақтандыру шартының қолданылуын қалпына келтіру
826-3-бап. Бас полисті ресімдеу жолымен шарт бойынша сақтандыру
827-бап. Сақтандыру шартының қолданылуы
828-бап. Сақтандырушының міндеттері
829-бап. Сақтандыру жағдайынан туындайтын залалдарды азайтуға бағытталған шығындардың орнын толтыру
830-бап. Сақтандыру құпиясы
831-бап. Сақтанушының міндеттері
832-бап. Шарт жасасу кезінде сақтанушы беретін мәліметтер
833-бап. Сақтандыру тәуекелін және келтірілген зиянды бағалау
834-бап. Шарттың қолданылуы кезеңінде сақтандыру тәуекелінің ұлғаю салдары
835-бап. Сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыны хабардар ету
836-бап. Сақтанушыны ауыстыру
837-бап. Сақтандырылған адамды ауыстыру
838-бап. Пайда алушыны ауыстыру
839-бап. Сақтандырушыны сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатудың негіздері
840-бап. Сақтанушының залалдарды өтеу құқықтарының сақтандырушыға ауысуы (суброгация)
841-бап. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату
842-бап. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатудың салдары
843-бап. Сақтандыру шартының жарамсыздығы
844-бап. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың салдары
845-бап. Өзара сақтандыру

41-тарау. Тапсырма

846-бап. Тапсырма шарты
847-бап. Тапсырманы сенім білдірушінің нұсқауларына сәйкес орындау
848-бап. Сенім білдірілген өкілдің міндеттері
849-бап. Сенім білдірушінің міндеттері
850-бап. Тапсырма шартындағы сыйақы
851-бап. Сенім ауысуы
852-бап. Тапсырма шартын тоқтату
853-бап. Тапсырма шартын тоқтатудың зардабы
854-бап. Тапсырма шартындағы құқықтық мирасқорлық

42-тарау. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасау

855-бап. Басқаның мүддесіне іс-әрекет жасау талаптары
856-бап. Мүдделі тұлғаға оның мүддесіне жасалған іс-әрекеттер туралы хабарлау
857-бап. Мүдделі тұлғаның өз мүддесіне жасалған іс-әрекеттерді мақұлдауының салдары
858-бап. Мүдделі тұлғаның өз мүддесі үшін жасалған іс-әрекеттерді мақұлдамауының салдары
859-бап. Басқаның мүддесіне іс-әрекет жасаған адамға залалдарын өтеу
860-бап. Басқаның мүддесіне жасалған іс-әрекеттер үшін сыйақы
861-бап. Басқаның мүддесіне мәміле жасау салдары
862-бап. Басқаның мүддесіне іс-әрекеттер жасаудың салдарынан негізсіз баю
863-бап. Басқаның мүддесіне жасалған іс-әрекеттермен келтірілген зиянды өтеу
864-бап. Басқаның мүддесіне іс-әрекеттер жасаған адамның есеп беруі

43-тарау. Комиссия

865-бап. Комиссия шарты
866-бап. Комиссиялық сыйақы
867-бап. Комиссионердің үшінші тұлғамен мәміле жасау жөніндегі құқықтары мен міндеттері
868-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау
869-бап. Қосалқы комиссия
870-бап. Комитенттің нұсқауларынан ауытқу
871-бап. Комиссияның нысанасы болып табылатын мүлікке құқық
872-бап. Комиссионердің өзіне тиесілі соманы ұстап қалуы
873-бап. Комиссионердің комитент мүлкінің жоғалғаны, кем шыққаны немесе бүлінгені үшін жауапкершілігі
874-бап. Өзіне мәміле жасау
875-бап. Комитенттің комиссия шарты бойынша орындалғанды қабылдауы
876-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау жөніндегі шығындардың орнын толтыру
877-бап. Комитенттің тапсырманың күшін жоюы
878-бап. Комиссионердің тапсырманы орындаудан бас тартуы
879-бап. Комиссия шартын тоқтату
880-бап. Комитенттің мерзімі көрсетілмей жасалған шарттан бас тартуы
881-бап. Комиссионердің мерзімі көрсетілмей жасалған шарттан бас тартуы
882-бап. Комиссия шартындағы құқықтық мирасқорлық

44-тарау. Мүлікті сенімгерлікпен басқару

883-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқару ұғымы және оның панда болу негіздері
884-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқару субъектілері
885-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқару объектілері
886-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты
887-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының нысаны
888-бап. Сенімгер басқарушының құқықтары мен міндеттері
889-бап. Сенімгер басқарушының бастамасымен сенімнің ауысуы
890-бап. Сенімгер басқарушының жауапкершілігі
891-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының тоқтатылуы
892-бап. Акцияларды және өзге де бағалы қағаздарды сенімгерлікпен басқару
893-бап. Инвестициялық қорлардың активтерін сенімгерлікпен басқару
894-бап. Кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сенімгерлікпен басқару
895-бап. Мемлекеттік қызметшінің мүлкін сенімгерлікпен басқару

45-тарау. Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг)

896-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шартының ұғымы
897-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шартының нысаны
898-бап. Лицензиардың міндеттері
899-бап. Лицензиаттың міндеттері
900-бап. Шектеу шарттары
901-бап. Лицензиардың лицензиатқа қойылатын талаптар бойынша жауапкершілігі
902-бап. Кешенді кәсіпкерлік қосалқы лицензия
903-бап. Кешенді кәсіпкерлік қосалқы лицензияның лицензиардың лицензиатпен негізгі шартына тәуелділігі
904-бап. Лицензиар, лицензиат және қосалқы лицензиат қатынастарының ерекшеліктері
905-бап. Фирмалық атау өзгерген кезде шарттың күшін сақтауы
906-бап. Пайдалануға берілген бір немесе бірнеше айрықша құқықтардың өзгеруі кезінде шарт күшінің сақталуы
907-бап. Пайдалануға берілген айрықша құқықтың тоқтатылу салдары
908-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шартының тоқтатылуы
909-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шартындағы құқықтық мирасқорлық

46-тарау. Конкурстық міндеттемелер

910-бап. Конкурстық міндеттеменің мазмұны
911-бап. Сыйақыға жария уәде беру
912-бап. Сыйақыға жария уәде берудің күшін жою
913-бап. Лотереялар, тотализаторлар және өзге де ойындар өткізу ерекшеліктері
914-бап. Ойындар мен бәс тігуді өткізуге және оларға қатысуға байланысты талаптар
915-бап. Тендер
916-бап. Аукцион

47-тарау. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер

Параграф 1. Жалпы ережелер
917-бап. Зиян келтіргені үшін жауаптылықтың жалпы негіздері
918-бап. Зиян келтірудің алдын алу
919-бап. Қажетті қорғану жағдайында зиян келтіру
920-бап. Аса қажетті жағдайда зиян келтіру
921-бап. Заңды тұлғаның немесе азаматтың өз қызметкері келтірген зиян үшін жауапкершілігі
922-бап. Мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, сондай-ақ олардың лауазымды адамдары келтірген зиян үшін жауапкершілік
923-бап. Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз іс-әрекеттерімен келтірілген зиян үшін жауапкершілік
924-бап. Өзінің жауаптылығын сақтандырған тұлғаның зиянды өтеуі
925-бап. Он төрт жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар келтірген зиян үшін жауапкершілік
926-бап. Он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар келтірген зиян үшін жауапкершілік
927-бап. Ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналардың кәмелетке толмағандар келтірген зиян үшін жауапкершілігі
928-бап. Әрекетке қабілетсіз деп танылған азамат келтірген зиян үшін жауапкершілік
929-бап. Әрекетке қабілеттілігі шектеулі деп танылған азамат келтірген зиян үшін жауапкершілік
930-бап. Өз іс-әрекетінің мәнін түсінуге қабілетсіз азамат келтірген зиян үшін жауапкершілік
931-бап. Айналасындағыларға жоғары қауіп туғызатын қызмет (жоғары қауіптілік көздері) арқылы келтірілген зиян үшін жауапкершілік
932-бап. Бірлесіп келтірілген зиян үшін жауапкершілік
933-бап. Зиян келтірген тұлғаға кері талап қою құқығы
934-бап. Мүліктік зиянды өтеу әдістері
935-бап. Жәбірленушінің кінәсі мен зиян келтірген адамның мүліктік жағдайын есепке алу

Параграф 2. Азаматтың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
936-бап. Азаматтың шарттық және өзге де міндеттемелерді орындау кезінде өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу
937-бап. Денсаулықты зақымдау арқылы келтірілген зиянды өтеудің
көлемі мен сипаты
938-бап. Денсаулықтың зақымдануы салдарынан жоғалтылған табысты (кірісті) анықтау
939-бап. Кәмелетке толмаған адамның денсаулығы зақымданған кезде зиянды өтеу
940-бап. Азаматтың қайтыс болуы салдарынан залал шеккен адамдарға зиянды өтеу
941-бап. Азамат қайтыс болған жағдайда келтірілген зиянды өтеу мөлшері
942-бап. Зиянды өтеу мөлшерін өзгерту
943-бап. Күнкөріс құнының артуына және айлық есептік көрсеткіштің өсуіне байланысты зиян өтемінің көбейтілуі
944-бап. Зиянды өтеу жөніндегі төлемдер
945-бап. Заңды тұлға тоқтатылған ретте зиянды өтеу
946-бап. Жерлеуге жұмсалған шығындарды өтеу

Параграф 3. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің жеткіліксіздігі салдарынан келтірілген зиянды өтеу
947-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің жеткіліксіздігі салдарынан келтірілген зиянды өтеу негіздері
948-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің кемшілігі салдарынан келтірілген зиян үшін жауапты тұлғалар
949-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің кемшілігі салдарынан келтірілген зиянды өтеу мерзімдері
950-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің кемшіліктері салдарынан келтірілген зиян үшін жауапкершіліктен босату негіздері

Параграф 4. Моральдық зиянды өтеу
951-бап. Моральдық зиянды өтеу
952-бап. Моральдық зиянды өтеу мөлшері

48-тарау. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелер

953-бап. Негізсіз байлықты қайтару міндеті
954-бап. Негізсіз байлықты қайтару туралы талаптардың азаматтық  құқықтарды қорғау туралы басқа талаптармен арақатынасы
955-бап. Негізсіз байлықты заттай қайтару
956-бап. Негізсіз байлықтың құнын өтеу
957-бап. Құқықты басқа тұлғаға негізсіз берудің зардабы
958-бап. Жәбірленушіге алынбаған табыстарды өтеу
959-бап. Қайтарылуға жататын мүлікке шыққан шығындарды өтеу
960-бап. Қайтарылуға жатпайтын негізсіз байлық

5-бөлім. Интеллектуалдық меншік құқығы

49-тарау. Жалпы ережелер

961-бап. Интеллектуалдық меншік құқығының объектілері
962-бап. Интеллектуалдық меншік объектілеріне құқықтың пайда болу негіздері
963-бап. Интеллектуалдық меншік объектілеріне жеке мүліктік емес  және мүліктік құқықтар
964-бап. Интеллектуалдық меншік объектілеріне айрықша құқықтар
965-бап. Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы
966-бап. Лицензиялық шарт
967-бап. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтің нәтижелерін жасау  және пайдалану туралы шарт
968-бап. Айрықша құқық және меншік құқығы
969-бап. Айрықша құқықтардың қолданылу мерзімі
970-бап. Айрықша құқықтарды қорғау әдістері

50-тарау. Авторлық құқық

971-бап. Авторлық құқықпен қорғалатын туындылар (авторлық құқық объектілері)
972-бап. Авторлық құқық объектілерінің түрлері
973-бап. Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу
974-бап. Авторлық құқық объектілері болып табылмайтын туындылар
975-бап. Ресми құжаттардың, мемлекеттік рәміздер мен белгілердің жобаларына құқық
976-бап. Авторлық құқықты қорғау белгісі
977-бап. Автордың жеке мүліктік емес құқықтары
978-бап. Автордың мүліктік құқықтары
979-бап. Туындыны сақтауға беру
980-бап. Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқықтың қолданылуы
981-бап. Авторлық құқықтың қолданыла бастауы
982-бап. Авторлық құқықтың қолданылу мерзімі
983-бап. Туындының қоғам игілігіне ауысуы
984-бап. Авторлық құқықтарды басқару

51-тарау. Сабақтас құқықтар

985-бап. Сабақтас құқықтардың объектілері
986-бап. Сабақтас құқықтардың субъектілері
987-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылуы
988-бап. Сабақтас құқықтар субъектілерінің құқықтарын реттеу
989-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылу мерзімі
990-бап. Шетелдік азаматтар немесе шетелдік заңды тұлғалар болып табылатын орындаушылардың, фонограммалар шығарушылардың, эфирлік және кабельдік хабар тарату ұйымдарының құқықтары

52-тарау. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқық

991-бап. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары
992-бап. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні пайдалану құқығы
993-бап. Патентке және алдын ала патентке берілетін құқыққа билік ету
994-бап. Авторлық құқық
995-бап. Өнертабыстың, пайдалы модельдің, өнеркәсіптік үлгінің тең авторлары
996-бап. Қызметтік өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер
997-бап. Автордың қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін сыйақы алуға құқығы
998-бап. Алдын ала патент пен патенттің Қазақстан Республикасының аумағында қолданылуы
999-бап. Алдын ала берілетін патент пен патенттің қолданылу мерзімі
1000-бап. Патенттік құқықтарды беру туралы шарт
1001-бап. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні пайдалануға лицензиялық шарт
1002-бап. Ашық лицензия
1003-бап. Алдын ала патент пен патентті бұзғаны үшін жауапкершілік
1004-бап. Оған дейін пайдалану құқығы
1005-бап. Патент иесінің құқықтарын шектеу

53-тарау. Селекциялық жетістіктерге құқық

1006-бап. Өсімдіктердің жаңа сорттарына және жануарлардың жаңа тұқымдарына құқықты қорғаудың талаптары
1007-бап. Автордың селекциялық жетістік атауын айқындау құқығы
1008-бап. Селекциялық жетістік авторының сыйақы алуға құқығы
1009-бап. Патент иесінің селекциялық жетістікке құқығы
1010-бап. Патент иесінің міндеттері
1011-бап. Селекциялық жетістікке патенттің қолданылу мерзімі
1012-бап. Селекциялық жетістіктерді пайдалануға жіберу

54-тарау. Интегралды микротәсімдер топологиясына құқықтар

1013-бап. Интегралды микротәсімдер топологиясына құқықтарды қорғау талаптары
1014-бап. Интегралды микротәсімдер топологиясына айрықша құқық
1015-бап. Топологияларды тіркеу
1016-бап. Топологияны қолдануға айрықша құқықтың қолданылу мерзімі

55-тарау. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау құқығы

1017-бап. Ашылмаған ақпаратты құқықтық қорғау талаптары
1018-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік
1019-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға құқықтың ауысуы

56-тарау. Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет көрсетулерге
қатысушыларды дараландыру құралдары

Параграф 1. Фирмалық атау
1020-бап. Фирмалық атауға құқық
1021-бап. Заңды тұлғаның фирмалық атауын тауар белгісінде пайдалану
1022-бап. Фирмалық атауға құқықтың қолданылуы
1023-бап. Фирмалық атауды иеліктен алу құқығы

Параграф 2. Тауар белгісі
1024-бап. Тауар белгісін құқықтық қорғау талаптары
1025-бап. Тауар белгісін пайдалану құқығы
1026-бап. Қазақстан Республикасының аумағында тауар белгісін құқықтық қорғау
1027-бап. Тауар белгісіне құқықтың қолданылу мерзімі
1028-бап. Тауар белгісін пайдаланбаудың салдары
1029-бап. Тауар белгісіне құқықтың ауысуы
1030-бап. Тауар белгісін пайдалануға рұқсат беру
1031-бап. Тауар белгісіне құндық беру туралы шарттар мен лицензиялық шарттардың нысаны және оларды тіркеу
1032-бап. Тауар белгісіне құқықты бұзғаны үшін жауапкершілік

Параграф 3. Тауар шығарылатын жердің атауы
1033-бап. Тауар шығарылатын жердің атауын құқықтық қорғау талабы
1034-бап. Тауар шығарылатын жердің атауын пайдалану құқығы
1035-бап. Тауар шығарылатын жердің атауын құқықтық қорғаудың қолданылу аясы
1036-бап. Тауар шығарылатын жердің атауын пайдалану құқығына куәліктің қолданылу мерзімі
1037-бап. Тауар шығарылатын жердің атауын заңсыз пайдалану үшін жауапкершілік

6-бөлім.  Мұрагерлік құқық

57-тарау. Мұрагерлік туралы жалпы ережелер

1038-бап. Мұрагерлік
1039-бап. Мұрагерліктің негіздері
1040-бап. Мұраның құрамы
1041-бап. Ортақ бірлескен меншік болып табылатын мүлікке мұрагерлік
1042-бап. Мұраның ашылуы
1043-бап. Мұраның ашылу орны
1044-бап. Мұрагерлер
1045-бап. Мұрадан лайықсыз мұрагерлерді шеттету

58-тарау. Өсиет бойынша мұрагерлік

1046-бап. Жалпы ережелер
1047-бап. Талап қойылған өсиет
1048-бап. Мұрагерлерді қосымша тағайындау
1049-бап. Мүліктің өсиет етілмей қалған бөлігіне мұрагерлік
1050-бап. Өсиеттің нысаны туралы жалпы ережелер
1051-бап. Нотариатта куәландырылған өсиет
1052-бап. Нотариатта куәландырылғандарға теңестірілетін өсиеттер
1053-бап. Өсиеттің күшін жою және оны өзгерту
1054-бап. Өсиеттің құпиясы
1055-бап. Өсиетке түсінік беру
1056-бап. Өсиеттің жарамсыздығы
1057-бап. Өсиеттік бас тарту (легат)
1058-бап. Жүктеу
1059-бап. Өсиеттің орындалуы

59-тарау. Заңды мұрагерлік

1060-бап. Жалпы ережелер
1061-бап. Заң бойынша мұрагерлердің бірінші кезегі
1062-бап. Заң бойынша мұрагерлердің екінші кезегі
1063-бап. Заң бойынша мұрагерлердің үшінші кезегі
1064-бап. Кейінгі кезектегі мұрагерлер
1065-бап. 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 225 ҚР Заңымен алып тасталды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз)
1066-бап. 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 225 ҚР Заңымен алып тасталды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз)
1067-бап. Ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік
1068-бап. Мұра қалдырушының асырауындағы еңбекке жарамсыз адамдар
1069-бап. Мұрадағы міндетті үлеске құқық
1070-бап. Мұра алу кезіндегі ерлі-зайыптылардың құқықтары
1071-бап. Мұраны қорғау және заң бойынша мұрагерлік кезінде оны басқару

60-тарау. Мұра алу

1072-бап. Мұраны қабылдау
1072-1-бап. Мұра қабылдау тәсілдері
1072-2-бап. Мұраны қабылдау мерзімі
1072-3-бап. Белгіленген мерзімнің аяқталуына қарай мұраны қабылдау
1072-4-бап. Мұраны қабылдау құқығының ауысуы (мұрагерлік трансмиссия)
1073-бап. Мұраға құқық туралы куәлік беру
1074-бап. Мұрадан бас тарту құқығы
1075-бап. Өсиеттік бас тартуды алудан бас тарту құқығы
1076-бап. Мұраны бөлу
1077-бап. Болмаған мұрагерлердің құқықтары
1078-бап. Жекелеген мұрагерлердің мұраға кіретін мүлікке басым құқығы
1079-бап. Мұралық үлестердің үстелуі
1080-бап. Мұраның есебінен төлеуге жататын шығындар
1081-бап. Мұра қалдырушының борыштарын кредит берушілердің өндіріп алуы
1082-бап. Шаруа немесе фермер қожалығындағы мұрагерлік
1083-бап. Иесіз қалған мұра

7-бөлім. Халықаралық жеке құқық

61-тарау. Жалпы ережелер

1084-бап. Шетелдік элемент шиеленістірген азаматтық-құқықтық қатынастарға қолданылуға тиісті құқықты анықтау
1085-бап. Заң ұғымдарын саралау (құқықтық саралау)
1086-бап. Шетел құқығы нормаларының мазмұнын анықтау
1087-бап. Кері сілтеме жасау және үшінші елдің құқығына сілтеме жасау
1088-бап. Заңды айналып өтудің салдары
1089-бап. Өзара түсіністік
1090-бап. Жария тәртіп туралы ескерту
1091-бап. Императивтік нормаларды қолдану
1092-бап. Көп құқықтық жүйелері бар елдің құқығын қолдану
1093-бап. Реторсиялар

62-тарау. Коллизиялық нормалар

Параграф 1. Тұлғалар
1094-бап. Жеке тұлғаның жеке заңы
1095-бап. Жеке адамның құқық қабілеттілігі мен әрекетке қабілеттілігі
1096-бап. Жеке адамды хабар-ошарсыз кетті деп тану және оны қайтыс болды деп жариялау
1097-бап. Жеке адамның есімі
1098-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық хал актілерін Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тіркеу
1099-бап. Шет мемлекет органдары азаматтық хал актілерін куәландыруға берген құжаттарды тану
1100-бап. Заңды тұлғаның заңы
1101-бап. Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі
1102-бап. Мемлекеттің шетелдік элементі бар азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысу

Параграф 2. Жеке мүліктік емес құқықтар
1103-бап. Жеке мүліктік емес құқықтарды қорғау

Параграф 3. Мәмілелер, өкілдік, талап мерзімі
1104-бап. Мәміленің нысаны
1105-бап. Сенімхат
1106-бап. Талап мерзімі

Параграф 4. Заттық құқықтар
1107-бап. Заттық құқықтарға қолданылатын құқық туралы жалпы ережелер
1108-бап. Заттық құқықтардың пайда болуы және тоқтатылуы
1109-бап. Мемлекеттік тізілімге енгізілуге тиісті көлік құралдары мен өзге де мүлікке заттық құқықтар
1110-бап. Жолдағы қозғалатын мүлікке заттық құқықтар
1111-бап. Заттық құқықтарды қорғау

Параграф 5. Шарттық міндеттемелер
1112-бап. Шарт тараптарының келісімімен құқық таңдау
1113-бап. Тараптардың келісімі болмаған кезде шартқа қолданылатын құқық
1114-бап. Шетелдің қатысуымен заңды тұлға құру туралы шартқа қолданылатын құқық
1115-бап. Қолданылатын құқықтың күшінде болатын саласы

Параграф 6. Шарттан тыс міндеттемелер
1116-бап. Бір жақты мәмілелерден туындайтын міндеттемелер
1117-бап. Зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер
1118-бап. Тұтынушыға келтірілген зиян үшін жауапкершілік
1119-бап. Негізсіз баю

Параграф 7. Интеллектуалдық меншік
1120-бап. Интеллектуалдық меншікке құқықтар

Параграф 8. Мұрагерлік құқық
1121-бап. Мұрагерлік бойынша қатынастар
1122-бап. Адамдардың өсиет жасауға және оның күшін жоюға қабілеттілігі, өсиеттің және оның күшін жою актісінің нысаны
1123-бап. Қозғалмайтын мүлікті және мемлекеттік тізілімге енгізілуге тиісті мүлікті мұраға қалдыру

Параграф 9. Қорғаншылық және қамқоршылық
1124-бап. Қорғаншылық және қамқоршылық».

      3. 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 18, 644-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 21-22, 281-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; № 14, 109-құжат; № 15, 138-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 140-құжат; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 15-16, 62-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 127, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 3-4, 12-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар, № 17-18, 111-құжат; № 22, 130-құжат; № 24, 151-құжат; 2011 жылғы 18 қаңтарда «Егемен Қазақстан»  және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес пен жеке меншікті заңсыз тартып алуға (рейдерлікке) қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 8 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 5 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне медиация мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 63-баптың бірінші бөлігіндегі «немесе қорғаншылары» деген сөздер «, қорғаншылары, патронат тәрбиелеушілері немесе оларды алмастыратын басқа да адамдар» деген сөздермен ауыстырылсын.

      2) 188-баптың үшінші бөлігіндегі «120» деген цифрлар «119» деген цифрлармен ауыстырылсын.

      4. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік  құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; 2011 жылғы 25 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру және қылмыстық процестегі заңдылықтың кепілдіктерін күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 2 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 29 қаңтарда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне механикалық көлік құралдарын және олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқаудан өткізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 1 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 26 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 8 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 5 ақпанда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне медиация мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 28 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      354-3-бапта:
      тақырыптағы және мәтіндегі «және онымен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацта:
      «айлық есептік көрсеткіштің оннан жиырмаға дейінгі мөлшерінде» деген сөздер «он» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі» деген сөздер «жиырма айлық есептік көрсеткіш» деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):

      1) 79-баптың 11-тармағындағы «және онымен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 80-баптағы «және онымен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер, 155-баптың 3-тармағындағы «және олармен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын.

      6. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар):

      1) 31-бапта:
      тақырыптағы «және олармен мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын;
      1-тармақтағы «және олармен жасалатын мәмілелерге» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 98-баптың 1-тармағындағы «және онымен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын.

      3) мазмұнында:
      31-баптың тақырыбындағы «және олармен мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын.

      7. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж, № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 жылғы 26 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 2 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 29 қаңтарда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне механикалық көлік құралдарын және олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқаудан өткізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      51-баптың 1-тармағының 20) тармақшасындағы «және олармен жасалатын мәмілелерге», 52-баптың 1-тармағының 15) тармақшасындағы «және онымен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын.

      8. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексіне) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; 2011 жылғы 26 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2011 жылғы 2 ақпанда «Егемен Қазақстан» және 2011 жылғы 29 қаңтарда «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне механикалық көлік құралдарын және олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқаудан өткізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 19-баптың 1-тармағының 12) тармақшасындағы «және 4)» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 180-баптың 6-тармағының 1) тармақшасындағы «және онымен жасалатын мәмілелерді», 406-баптың 1 және 6-тармақтарындағы «және олармен жасалатын мәмілелерді», 3, 8 және 9-тармақтарындағы «және олармен жасалатын мәмілелерге», 409-баптың 9-тармағындағы, 455-баптың 1) тармақшасындағы, 456-баптағы және оған ескертудегі, 457-баптың 2) тармақшасындағы, 582-баптың 3) тармақшасындағы «және онымен жасалатын мәмілелерге» деген сөздер алып тасталсын.

      9. «Шаруашылық серіктестіктері туралы» 1995 жылғы 2 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 7, 49-құжат; № 15-16, 109-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 205, 210-құжаттар; 1998 ж., № 5-6, 50-құжат; № 17-18, 224-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 24, 178-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 56-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат):
      4-баптың 8-тармағында:
      екінші бөлік «тәртібі мен мерзімдері;» деген сөздерден кейін «серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы;» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөлік «серіктестік қатысушыларының» деген сөздерден кейін «(қатысушылардың тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жүзеге асыратын серіктестікті қоспағанда)» деген сөздермен толықтырылсын.

      10. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат.; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат):
      52-5-баптың 2-тармағындағы «және олармен жасалған мәмілелерге» деген сөздер алып тасталсын.

      11. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 18, 143-құжат):

      1) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Ипотека шарты ипотеканы тіркеу үшін негіз болып табылады. Ипотека құқығы ол тіркелген кезден бастап туындайды.»;

      2) 10-баптағы «шартты тіркеу» деген сөздер «ипотеканы тіркеу» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 25-баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы «ипотека шарты тіркелген», «ипотекалық шарт тіркелген» деген сөздер «ипотека тіркелген» деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 84-құжат; 1999 ж., № 13, 431-құжат; № 23, 921-құжат; 2001 ж., № 15-16, 228-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 17, 101-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат, № 10, 69-құжат, № 15, 106, 108-құжаттар; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар):

      1) 32-бапта:
      1-тармақтағы «және онымен жасалатын мәмілеге құқықты» деген сөздер «құқықтарды» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «немесе кондоминиум басқармасы органының» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 36-баптың 1-тармағы «меншік иесі» деген сөздерден кейін «(өзге де құқық иеленушілері) немесе олардың өкілдері» деген сөздермен толықтырылсын.

      13. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 5-6, 49-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 24, 178-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат):

      1) 17-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралының атауы;»;

      2) 23-баптың 6-тармағының бірінші бөлігіндегі екінші сөйлем алып тасталсын;

      3) 32-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «Қазақстан Республикасының заңдарында және» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 35-баптағы «Жауапкершілігі» деген сөз «Егер серіктестіктің құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, жауапкершілігі» деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат, № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж. № 1, 2-құжат):
      68-баптың 13-тармағының екінші бөлігіндегі «және онымен жасалатын мәмілелерге» деген сөздер алып тасталсын.

      15. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат):
      16-баптың 3-1-тармағындағы «және онымен жасалатын мәмілелердің» деген сөздер алып тасталсын.

      16. «Әділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 24, 145, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар):
      3-баптың 3) тармақшасындағы, 18-баптың 5) тармақшасындағы «және олармен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын.

      17. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 10, 55-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 4, 28, 33-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 17-18, 72-құжат № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 жылғы 26 қаңтарда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      9-баптың 2-тармағының 7) тармақшасындағы «құралын» деген сөз «құралының атауын» деген сөздермен ауыстырылсын.

      18. «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 87-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 18, 143-құжат; № 19, 149-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      18-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы, 23-баптың 3-тармағындағы және 24-баптың 5-тармағындағы «және онымен жасалатын мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын.

      19. «Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар):
      25-баптың 3-1-тармағындағы «және онымен жасалатын мәмілелердің» деген сөздер алып тасталсын.

      20. «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 16, 101-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 79-құжат; 2009 ж., № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      1-баптың 12) тармақшасы алып тасталсын.

      21. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 18, 142-құжат, 2008 ж., № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 8, 41-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 28-құжат):

      1) тақырыптағы, кіріспедегі және бүкіл мәтін бойынша «және онымен жасалатын мәмілелерді», «және онымен жасалатын мәмілелердің», «және онымен мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 1-баптың 21) тармақшасындағы «мәмілелер,» деген сөз алып тасталсын;

      3) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      1. Осы Заң жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу жөніндегі қатынастарға қолданылады.
      2. Осы Заңның күші әуе және теңіз кемелеріне, ішкі суда жүзу кемелеріне, «өзен-теңіз» жүзу кемелеріне, ғарыш объектілеріне қолданылмайды.»;

      4) 4-баптың үшінші бөлігі алып тасталсын;

      5) 7-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      6) 17-баптың 3-тармағы «(уәкілетті өкілдің),» деген сөздерден кейін «адвокаттардың,» деген сөзбен толықтырылсын.

      7) 24-бапта:
      7-тармақтағы «нотариат куәландырған» деген сөздер «куәландырылған» деген сөзбен ауыстырылсын;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Тіркеу сенімхат негізінде жүзеге асырылатын жағдайларда, тіркеуші органға сенімхаттың екі данасы табыс етіледі, оның біреуі түпнұсқа немесе нотариат куәландырған көшірме болып табылады. Тіркеуден кейін сенімхаттың түпнұсқасы өтініш берушіге (уәкілетті өкілге) қайтарылады.»;

      8) 27-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы Заңда немесе тіркеуді тоқтата тұру туралы сот актісінде өзгеше белгіленбесе, тіркеуді тоқтата тұру үшін негіз болған мән-жайлар жойылғанға дейін, бірақ бір айдан аспайтын мерзімге тіркеу тоқтатыла тұрады. Егер тіркеуді тоқтата тұру үшін негіз болған мән-жайлар бір ай ішінде жойылмаса, мемлекеттік тіркеуден бас тартылуға тиіс.
      Тіркеуді тоқтата тұру туралы мәліметтер тіркеуге түсетін құжаттарды есепке алу кітабына енгізіледі.»;

      9) 39-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

      10) 48-бапта:
      5-тармақта:
      2) тармақшадағы «қолданылу» деген сөз «негізгі міндеттеменің қолданылу (орындалу)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы «міндеттеменің немесе сол бойынша сыйақы» деген сөздер «міндеттеме» деген сөзбен ауыстырылсын;
      6-тармақтың 1) тармақшасындағы «не кепіл берушінің» деген сөздер алып тасталсын;

      11) 53-баптың 1-тармағы «шағымдану» деген сөзден кейін «немесе наразалық білдіру» деген сөздермен толықтырылсын;

      12) 54-баптың 2-тармағында:
      екінші бөлік «өтінішпен» деген сөзден кейін «тіркеуші органға» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жылжымайтын мүлік иесіз ретінде есептен шығарылған жағдайда, тіркеуші орган бұл туралы жергілікті атқарушы органды хабардар етуге тиіс.».

      22. «Бәсекелестік туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 24, 125-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      49-баптың 4-тармағындағы, 5-тармағының екінші бөлігіндегі «және олармен жасалған мәмілелерге» деген сөздер, 56-баптың 7-тармағындағы «және онымен жасалған мәмілелерді» деген сөздер алып тасталсын.

      23. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 17-18, 101-құжат):
      1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                  Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства

Закон Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 421-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 января 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 5 февраля 2011 г.):
      1) в пункте 2 статьи 2:
      предложение первое после слов "гражданские права" дополнить словами ", а также отказываются, если иное не установлено законодательными актами, от прав";
      в предложении втором:
      после слов "в определении любых" дополнить словами "его условий,";
      слова "условий договора" исключить;
      2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Нормы гражданского законодательства Республики Казахстан не могут противоречить основным началам гражданского законодательства Республики Казахстан.";
      3) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "2. Неосуществление прав, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.";
      4) пункт 1 статьи 10:
      после слов "основанная на" дополнить словом "праве";
      после слов "хозяйственного ведения" дополнить словами "или оперативного управления";
      5) в пункте 2 статьи 16:
      после слов "четырнадцати лет" дополнить словом "(малолетних)";
      слова "родителей, усыновителей или опекунов" заменить словами "законных представителей";
      6) в пункте 1 статьи 22 слова "родителей, усыновителей или попечителей" заменить словами "их законных представителей";
      7) в статье 22-1:
      в пункте 1 слова "родителей, усыновителей или попечителя" заменить словами "его законных представителей";
      в пункте 2 слова "обоих родителей, усыновителей или попечителя" заменить словами "его законных представителей";
      в части второй пункта 3 слова "Родители, усыновители и попечитель" заменить словами "Законные представители";
      8) в статье 23:
      заголовок дополнить словом "(малолетних)";
      в пункте 1:
      после слов "четырнадцати лет" дополнить словом "(малолетних)";
      слова "родители, усыновители или опекуны" заменить словами "законные представители";
      пункт 2 после слов "четырнадцати лет" дополнить словом "(малолетние)";
      9) пункт 2 статьи 25 после слов "не достигших четырнадцати лет" дополнить словом "(малолетних)";
      10) в пункте 2 статьи 37 слово "законодательством" заменить словами "законодательными актами";
      11) пункт 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
      "2. Под определенным наименованием юридическое лицо вносится в единый государственный регистр юридических лиц.
      Наименование юридического лица не должно полностью или в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан.
      Наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, после регистрации юридического лица является его фирменным наименованием.
      Юридическое лицо имеет исключительное право использования фирменного наименования. Лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.
      Права и обязанности юридического лица, связанные с использованием фирменного наименования, определяются законодательством.";
      12) в пункте 2 статьи 42 слова "для коммерческих организаций фирменное наименование" заменить словами "наименование юридических лиц, а для коммерческих организаций - фирменное наименование";
      13) в пункте 2 статьи 49:
      подпункты 3), 4) и 5) изложить в следующей редакции:
      "3) отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а также учредителей (участников) и должностных лиц, без которых юридическое лицо не может функционировать в течение одного года;
      4) осуществления деятельности с грубым нарушением законодательства:
      систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица;
      осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами;
      5) предусмотренных другими законодательными актами.";
      14) в части первой статьи 54 слово "неплатежеспособному" заменить словом "несостоятельному";
      15) в пункте 4 статьи 59:
      в части первой слова "товарищества или исполнения соответствующих обязательств" заменить словами "или исполнения соответствующих обязательств товарищества";
      в части второй слова "по заявлению" заменить словами "на основании заявления";
      16) статьи 117 и 118 изложить в следующей редакции:
      "Статья 117. Недвижимое и движимое имущество
      1. К недвижимому имуществу (недвижимые вещи, недвижимость) относятся: земельные участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
      Квартиры и иные жилые помещения, а также нежилые помещения, находящиеся в составе объекта кондоминиума, признаются самостоятельными объектами (видами) недвижимости, если они находятся в индивидуальной (раздельной) собственности.
      2. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море", космические объекты. Законодательными актами к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
      Нормы настоящего Кодекса и иных законодательных актов, регулирующих отношения, связанные с недвижимыми вещами, применяются к вещам, указанным в настоящем пункте, в случае, прямо предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.
      3. Имущество, не относящееся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законодательных актах.
      Статья 118. Государственная регистрация прав на
                   недвижимое имущество
      1. Возникновение, изменение и прекращение прав (обременений прав) на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
      Иные объекты государственной регистрации, связанные с недвижимым имуществом, определяются Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
      2. Права (обременения прав) на недвижимое имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента государственной регистрации, если иное не установлено настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество". Если в регистрации не будет отказано, моментом государственной регистрации признается момент подачи заявления.
      3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан по заявлению правообладателя удостоверить произведенную регистрацию совершением надписи на правоустанавливающем документе, представленном на регистрацию. В случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", органом, осуществляющим регистрацию, выдается свидетельство о праве собственности (ином вещном праве) на недвижимое имущество.
      4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является публичной. Орган, осуществляющий регистрацию, обязан предоставлять информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество любому лицу с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
      5. Отказ в государственной регистрации права на недвижимое имущество либо необоснованное уклонение от регистрации могут быть обжалованы в суд.
      6. Порядок государственной регистрации устанавливается в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".
      7. Порядок государственной регистрации гражданских воздушных судов, морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов плавания "река-море", как объектов, приравненных к недвижимости, регулируется законами Республики Казахстан в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта.";
      17) в статье 119:
      часть вторую пункта 1 исключить;
      в пункте 2 слова "законодательными актами или" исключить;
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Особенности государственной регистрации прав на недвижимое имущество, входящее в состав предприятия как имущественного комплекса, устанавливаются Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество".";
      18) в пункте 1 статьи 141 слово "Лицо" заменить словами "Физическое лицо";
      19) в статье 143:
      в пункте 1 слова "или юридическое лицо" исключить;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
      Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица, за исключением требования о возмещении морального вреда. К защите деловой репутации юридического лица применяются правила о возмещении убытков в порядке, установленном настоящим Кодексом.";
      20) в статье 155:
      в пункте 1:
      слово "государственной" заменить словами "обязательной государственной";
      слова "после их" заменить словами "с момента";
      в пункте 2:
      в предложении первом слова "прав на сделку" заменить словом "сделки";
      в предложении втором слова "права регистрируются" заменить словами "сделка регистрируется";
      21) пункт 5 статьи 156 после слов "оспорено в суде" дополнить словами "в случаях, предусмотренных законом";
      22) пункты 1, 3 и 8 статьи 157 изложить в следующей редакции:
      "1. При нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора.
      Заинтересованным лицом является лицо, права и законные интересы которого нарушены или могут быть нарушены в результате совершения указанной сделки.";
      "3. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены настоящим Кодексом.";
      "8. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, законодательными актами или не вытекает из существа или содержания сделки.";
      23) в статье 159:
      пункт 3 после слов "четырнадцати лет" дополнить словом "(малолетним)";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Сделка, совершенная несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, без согласия его законных представителей, кроме сделок, которые он по закону имеет право совершать самостоятельно, может быть признана судом недействительной по иску законных представителей. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом полностью дееспособными (пункт 2 статьи 17, статья 22-1 настоящего Кодекса).";
      в пункте 11 слово "заведомо" исключить;
      в пункте 12 слова "родителей, усыновителей или опекунов" заменить словами "законных представителей";
      24) пункт 3 статьи 163 изложить в следующей редакции:
      "3. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.
      Данное правило не распространяется на коммерческое представительство.";
      25) в статье 164 слова "- родители (усыновители) и опекуны" исключить;
      26) пункт 2 статьи 169 изложить в следующей редакции:
      "2. Доверенность, по которой поверенный передает полномочия другому лицу, должна быть нотариально удостоверена, кроме случаев, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 167 настоящего Кодекса.
      К доверенности, по которой поверенный передоверяет полномочия другому лицу в полном объеме, должна быть приложена первоначальная доверенность. К доверенности, по которой поверенный передоверяет отдельные полномочия, указанные в первоначальной доверенности, другому лицу либо нескольким лицам, должна быть приложена нотариально засвидетельствованная копия первоначальной доверенности.";
      27) пункт 2 статьи 193-1 после слова "связи;" дополнить словами "объекты телерадиовещания (производственно-технологический комплекс наземных и спутниковых систем телевизионного и радиовещания); нефтеперерабатывающие производства; энергопроизводящие объекты мощностью не менее 50 мегаватт;";
      28) пункт 1 статьи 195 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) право ограниченного целевого пользования чужой недвижимостью (сервитут);";
      29) статью 238 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Если право собственности у приобретателя по договору подлежит государственной регистрации, то право собственности приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами.";
      30) в статье 240:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Течение срока приобретательной давности начинается с момента завладения вещью.";
      пункт 5 исключить;
      31) заголовок статьи 255 изложить в следующей редакции:
      "Статья 255. Прекращение права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием земельного участка и других природных ресурсов";
      32) часть первую пункта 1 статьи 292 после слова "задатком" дополнить словами ", гарантийным взносом";
      33) в статье 303:
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. При залоге банковского вклада в залог предоставляются права вкладчика по договору банковского вклада. Залогодатель-вкладчик обязан письменно известить банк о залоге банковского вклада с указанием сведений о залогодержателе.";
      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
      "Вознаграждение (интерес), причитающееся за данные деньги, принадлежат залогодателю, если иное не предусмотрено договором.";
      34) статью 308 изложить в следующей редакции:
      "Статья 308. Регистрация залога
      1. Залог имущества, подлежащего регистрации, должен быть зарегистрирован в органе, осуществляющем регистрацию данного имущества, если иное не вытекает из настоящего Кодекса.
      Залог недвижимого имущества подлежит государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество.
      2. Регистрации подлежит изменение предмета залога.
      Другие изменения залога могут быть зарегистрированы по желанию участников.
      3. Запись о прекращении залога вносится в реестр при:
      1) регистрации прекращения залога на основании заявления залогодержателя в связи с исполнением основного обязательства;
      2) обращении взыскания на предмет залога в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан;
      3) регистрации прекращения залога в связи с расторжением договора залога;
      4) прекращении залога по иным основаниям, предусмотренным статьей 322 настоящего Кодекса.
      4. Залогодатель, исполнивший обязательство, обеспеченное залогом, вправе требовать аннулирования в реестре записи о залоге. По требованию залогодателя залогодержатель обязан представить органу, ведущему регистрацию, необходимые документы и письменные заявления. При неисполнении или несвоевременном исполнении залогодержателем этих обязанностей залогодатель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.";
      35) в статье 319:
      в пункте 1 слова ", на которое в соответствии со статьей 20 настоящего Кодекса обращено взыскание," исключить;
      предложение первое части второй пункта 1-1 после слова "залога" дополнить словами "или причитающихся по заложенным правам (требованиям) по денежному обязательству";
      36) в подпункте 2) пункта 2 статьи 320:
      слова "два месяца" заменить словами "тридцать дней";
      дополнить словами "или направляет его залогодателю заказным письмом по адресу, указанному в договоре залога";
      37) главу 18 дополнить параграфом 7 следующего содержания:
      "Параграф 7. Гарантийный взнос
      Статья 338-3. Понятие гарантийного взноса
      1. Гарантийным взносом признается денежная сумма, передаваемая плательщиком гарантийного взноса получателю гарантийного взноса в обеспечение исполнения обязательства по заключению договора при торгах или исполнении иного обязательства.
      2. Обязательство по оплате гарантийного взноса возникает в случаях, предусмотренных законодательными актами. Обязательство по оплате гарантийного взноса возникает также в силу соглашения сторон.
      Статья 338-4. Последствия неисполнения, прекращения или
                     исполнения обязательства, обеспеченного
                     гарантийным взносом
      1. При неисполнении обязательства, обеспеченного гарантийным взносом, по вине плательщика гарантийный взнос остается у другой стороны.
      2. При неисполнении обязательства, обеспеченного гарантийным взносом, по вине получателя гарантийного взноса либо прекращении этого обязательства по соглашению сторон или вследствие невозможности исполнения, наступившей без их вины, гарантийный взнос подлежит возврату.
      3. При заключении договора или исполнении иного обязательства, обеспеченного гарантийным взносом, сумма гарантийного взноса засчитывается в счет причитающихся получателю гарантийного взноса платежей от другой стороны по заключенному договору или иному обеспеченному гарантийным взносом обязательству, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законодательными актами, соглашением сторон или не вытекает из существа обязательства.";
      38) в пункте 2 статьи 377:
      в предложении первом слова "в которых такие органы являлись должниками" заменить словами "не исполненных этими органами";
      в предложении втором:
      слова "иное не предусмотрено" исключить;
      дополнить словами "не определен иной государственный орган, на который возлагается исполнение обязательства";
      39) статью 391 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. С момента выражения третьим лицом намерения воспользоваться своим правом по договору и до момента отказа третьего лица от своего права кредитор вправе требовать от должника лишь исполнения обязательства в пользу третьего лица в соответствии с условиями договора.";
      40) в оглавлении:
      заголовок статьи 23 дополнить словом "(малолетних)";
      заголовки статей 118 и 255 изложить в следующей редакции:
      "Статья 118. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество";
      "Статья 255. Прекращение права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием земельного участка и других природных ресурсов";
      дополнить абзацами триста девяносто шестым, триста девяносто седьмым и триста девяносто восьмым следующего содержания:
      "Параграф 7. Гарантийный взнос
      Статья 338-3. Понятие гарантийного взноса
      Статья 338-4. Последствия неисполнения, прекращения или исполнения обязательства, обеспеченного гарантийным взносом.".
      2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112):
      1) в статье 494:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 494. Форма договора продажи предприятия";
      пункт 2 исключить;
      2) в статье 498:
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 498. Переход прав на предприятие
      1. Право на имущество, входящее в состав предприятия, подлежащее государственной регистрации, переходит к покупателю с момента регистрации. Права на остальное имущество переходят с момента подписания передаточного акта обеими сторонами.";
      пункт 2 исключить;
      3) в пункте 2 статьи 507 слова "(пункт 3 статьи 508)" исключить;
      4) пункт 3 статьи 508 исключить;
      5) в статье 518 слова ", а договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, - также государственной регистрации" исключить;
      6) в статье 544:
      пункт 2 исключить;
      пункт 3 после слов "до одного года" дополнить словом "включительно";
      7) в статьях 575 и 582:
      в заголовках слова "и государственная регистрация" исключить;
      пункты 3 исключить;
      8) в пункте 2 статьи 585 слова "на возобновление договора аренды" заменить словами "на заключение договора аренды на новый срок";
      9) часть вторую статьи 594 исключить;
      10) дополнить статьями 594-1, 594-2, 594-3, 594-4, 594-5, 594-6 и 594-7 следующего содержания:
      "Статья 594-1. Договор аренды транспортного средства без
                    экипажа
      1. По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и в пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
      2. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок (статьи 557 и 558 настоящего Кодекса) к договору аренды транспортного средства без экипажа не применяются.
      Статья 594-2. Форма договора аренды транспортного средства
                     без экипажа
      Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока.
      Статья 594-3. Обязанность арендатора по содержанию
                     транспортного средства
      Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта.
      Статья 594-4. Обязанность арендатора по оплате расходов на
                     содержание транспортного средства
      Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией.
      Статья 594-5. Договоры с третьими лицами об использовании
                     транспортного средства
      Если договором аренды транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.
      Статья 594-6. Ответственность за вред, причиненный
                     транспортным средством
      Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор в соответствии с правилами статьи 931 настоящего Кодекса.
      Статья 594-7. Особенности аренды отдельных видов
                     транспортных средств
      Особенности аренды отдельных видов транспортных средств без предоставления услуг по управлению ими и их технической эксплуатации могут быть установлены иными законодательными актами.";
      11) в пункте 2 статьи 601 слова ", а в случаях, предусмотренных законодательными актами, подлежит регистрации" исключить;
      12) в пункте 1 статьи 708:
      в части первой слова "(клиента - отправителя или получателя груза)" заменить словами "(клиента - отправителя груза, получателя груза или иного заинтересованного в услугах экспедитора лица)";
      в части второй слова "на отправителя" заменить словами "на клиента";
      в части третьей слова "отправителя груза", "отправителя" заменить словом "клиента";
      13) в пункте 2 статьи 709 слова "Отправитель (получатель) груза" заменить словом "Клиент";
      14) в статье 710:
      в пункте 1 слова "Отправитель (получатель) груза" заменить словом "Клиент";
      в пункте 2:
      слова "отправителю (получателю) груза" заменить словом "клиенту";
      слова "отправителя (получателя) груза" заменить словом "клиента";
      в пункте 3 слова "отправителем (получателем) груза" заменить словом "клиентом";
      в пункте 4 слова "Отправитель (получатель) груза" заменить словом "Клиент";
      15) в пункте 2 статьи 713 слова "отправителем (получателем) груза" заменить словом "клиентом";
      16) в пункте 1 статьи 714 слова "Отправитель (получатель) груза" заменить словом "Клиент";
      17) в пункте 6-1 статьи 765 слова "и внесенные в банк в обеспечение обязательств вкладчика" исключить;
      18) часть вторую пункта 2 статьи 887 исключить;
      19) в пунктах 1 статей 915 и 916 слово "конкурсных" исключить;
      20) в статье 925:
      в пункте 1 слова "родители (усыновители), опекуны" заменить словами "законные представители";
      в пункте 4:
      в части первой слова "родителей (усыновителей), опекунов," заменить словами "законных представителей";
      в части второй слова "родители (усыновители), опекуны" заменить словами "законные представители";
      21) в статье 926:
      в части первой пункта 2 слова "родителями (усыновителями) или попечителем" заменить словами "законными представителями";
      в пункте 3 слова "родителей (усыновителей), попечителя" заменить словами "законных представителей";
      22) пункт 1 статьи 939 после слов "четырнадцати лет" дополнить словом "(малолетнего)";
      23) пункт 1 статьи 940 после слов "четырнадцати лет" дополнить словом "(малолетними)";
      24) в пункте 1 статьи 951 слова "и юридических" исключить;
      25) пункт 1 статьи 1072 изложить в следующей редакции:
      "1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.";
      26) предложение первое пункта 1 статьи 1074 изложить в следующей редакции:
      "1. Наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства.";
      27) пункт 1 статьи 1076 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Если в состав наследства входит имущество, права наследодателя на которое не зарегистрированы и не считаются возникшими без регистрации, раздел имущества между наследниками производится после регистрации прав наследодателя в установленном законодательством порядке.";
      28) дополнить оглавлением следующего содержания:
      "Оглавление
      Раздел 4. Отдельные виды обязательств
      Глава 25. Купля-продажа
      Параграф 1. Общие положения о купле-продаже
      Статья 406. Договор купли-продажи
      Статья 407. Условие договора о товаре
      Статья 408. Обязанности продавца по передаче товара
      Статья 409. Срок исполнения обязанности передать товар
      Статья 410. Момент исполнения обязанности продавца передать
                  товар
      Статья 411. Переход риска случайной гибели товара
      Статья 412. Обязанность продавца по сохранению проданного
                  товара
      Статья 413. Обязанность продавца передать товар свободным от
                  прав третьих лиц
      Статья 414. Ответственность продавца в случае изъятия товара у
                  покупателя
      Статья 415. Обязанности покупателя и продавца в случае
                  предъявления иска об изъятии товара
      Статья 416. Последствия неисполнения обязанности передать товар
      Статья 417. Последствия неисполнения обязанности передать
                  принадлежности и документы, относящиеся к товару
      Статья 418. Количество товара
      Статья 419. Последствия нарушения условия договора о количестве
                  товара
      Статья 420. Ассортимент товаров
      Статья 421. Последствия нарушения условия договора об
                  ассортименте товаров
      Статья 422. Качество товара
      Статья 423. Срок годности товара
      Статья 424. Исчисление срока годности товара
      Статья 425. Гарантия качества товара
      Статья 426. Порядок исчисления гарантийного срока
      Статья 427. Проверка качества товара
      Статья 428. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
      Статья 429. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
      Статья 430. Сроки обнаружения недостатков в переданном товаре
      Статья 431. Комплектность товара
      Статья 432. Комплект товаров
      Статья 433. Последствия передачи некомплектных товаров
      Статья 434. Тара и упаковка товара
      Статья 435. Последствия передачи товара без тары и (или)
                  упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке
      Статья 436. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении
                  договора
      Статья 437. Обязанность покупателя принять товар
      Статья 438. Цена товара
      Статья 439. Оплата товара
      Статья 440. Предварительная оплата товара
      Статья 441. Оплата товара, проданного в кредит
      Статья 442. Рассрочка платежа при продаже товара в кредит
      Статья 443. Страхование товара
      Статья 444. Сохранение права собственности на товар за
                  продавцом
      Параграф 2. Розничная купля-продажа
      Статья 445. Договор розничной купли-продажи
      Статья 446. Форма договора розничной купли-продажи
      Статья 447. Публичная оферта товара
      Статья 448. Представление покупателю информации о товаре
      Статья 449. Договор с условием о принятии покупателем товара в
                  определенный срок
      Статья 450. Продажа товаров по образцам
      Статья 451. Продажа товара с использованием автоматов
      Статья 452. Договор с условием о доставке товара покупателю
      Статья 453. Цена и оплата товара
      Статья 454. Обмен товара надлежащего качества
      Статья 455. Права покупателя в случае продажи ему товара
                  ненадлежащего качества
      Статья 456. Возмещение разницы в цене при замене товара,
                  уменьшении покупной цены и возврате товара
                  ненадлежащего качества
      Статья 457. Ответственность продавца и исполнение
                  обязательства в натуре
      Параграф 3. Поставка
      Статья 458. Договор поставки
      Статья 459. Урегулирование разногласий при заключении
                  договора поставки
      Статья 460. Срок действия договора поставки
      Статья 461. Периоды поставки
      Статья 462. Порядок поставки товаров
      Статья 463. Доставка товаров
      Статья 464. Восполнение недопоставки товара
      Статья 465. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
      Статья 466. Принятие товара покупателем
      Статья 467. Ответственное хранение товара, не принятого
                  покупателем
      Статья 468. Выборка товаров
      Статья 469. Расчеты за поставляемые товары
      Статья 470. Тара и упаковка
      Статья 471. Последствия поставки товара ненадлежащего
                  качества
      Статья 472. Последствия поставки некомплектных товаров
      Статья 473. Права покупателя в случае недопоставки товара,
                  невыполнения требований об устранении недостатков
                  товара или о доукомплектовании товара
      Статья 474. Неустойка за недопоставку товара или просрочку
                  поставки товара
      Статья 475. Погашение однородных обязательств по нескольким
                  договорам поставки
      Статья 476. Односторонний отказ от исполнения договора
      Статья 477. Исчисление убытков при расторжении договора
      Параграф 4. Контрактация
      Статья 478. Договор контрактации
      Статья 479. Обязанности заготовителя
      Статья 480. Обязанности производителя сельскохозяйственной
                  продукции
      Статья 481. Ответственность производителя сельскохозяйственной
                  продукции
      Параграф 5. Энергоснабжение
      Статья 482. Договор энергоснабжения
      Статья 483. Заключение и продление договора энергоснабжения
      Статья 484. Количество энергии
      Статья 485. Последствия нарушения условия договора о
                  количестве энергии
      Статья 486. Качество энергии
      Статья 487. Обязанности абонента по содержанию и
                  эксплуатации сетей, приборов и оборудования
      Статья 488. Оплата энергии
      Статья 489. Передача абонентом энергии другому лицу
      Статья 490. Изменение и расторжение договора
      Статья 491. Ответственность по договору энергоснабжения
      Статья 492. Применение правил договора энергоснабжения к
                  иным отношениям по снабжению через присоединенную
                  сеть
      Параграф 6. Продажа предприятия
      Статья 493. Договор продажи предприятия
      Статья 494. Форма договора продажи предприятия
      Статья 495. Установление состава и оценка стоимости
                  предприятия, подлежащего продаже
      Статья 496. Права кредиторов при продаже предприятия
      Статья 497. Передача предприятия
      Статья 498. Переход прав на предприятие
      Статья 499. Последствия передачи и принятия предприятия с
                  недостатками
      Статья 500. Применение к договору продажи предприятия правил
                  о последствиях недействительности сделок и о
                  расторжении и изменении договора
      Глава 26. Мена
      Статья 501. Договор мены
      Статья 502. Цены и расходы по договору мены
      Статья 503. Исполнение взаимных обязательств передать товар
                  по договору мены
      Статья 504. Переход права собственности на обмениваемые
                  товары
      Статья 505. Ответственность за изъятие товара, приобретенного
                  по договору мены
      Глава 27. Дарение
      Статья 506. Договор дарения
      Статья 507. Отказ одаряемого принять дар
      Статья 508. Форма договора дарения
      Статья 509. Запрещение дарения
      Статья 510. Ограничения дарения
      Статья 511. Отказ от исполнения договора дарения
      Статья 512. Отмена дарения
      Статья 513. Случаи, в которых отказ от исполнения договора
                  дарения и отмена дарения невозможны
      Статья 514. Последствия причинения вреда вследствие
                  недостатков подаренной вещи
      Статья 515. Правопреемство при обещании дарения
      Статья 516. Пожертвования
      Глава 28. Рента и пожизненное содержание с иждивением
      Параграф 1. Общие положения
      Статья 517. Договор ренты
      Статья 518. Форма договора ренты
      Статья 519. Отчуждение имущества под выплату ренты
      Статья 520. Обременение рентой недвижимого имущества
      Статья 521. Обеспечение выплаты ренты
      Статья 522. Ответственность за просрочку выплаты ренты
      Параграф 2. Постоянная рента
      Статья 523. Получатель постоянной ренты
      Статья 524. Форма и размер постоянной ренты
      Статья 525. Сроки выплаты постоянной ренты
      Статья 526. Право плательщика на выкуп постоянной ренты
      Статья 527. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя
                  ренты
      Статья 528. Выкупная цена постоянной ренты
      Статья 529. Риск случайной гибели или случайного повреждения
                  имущества, переданного под выплату постоянной ренты
      Параграф 3. Пожизненная рента
      Статья 530. Получатели пожизненной ренты
      Статья 531. Размер пожизненной ренты
      Статья 532. Сроки выплаты пожизненной ренты
      Статья 533. Расторжение договора пожизненной ренты по
                  требованию получателя ренты
      Статья 534. Риск случайной гибели имущества, переданного под
                  выплату ренты
      Параграф 4. Пожизненное содержание с иждивением
      Статья 535. Договор пожизненного содержания с иждивением
      Статья 536. Обязанность по предоставлению содержания с
                  иждивением
      Статья 537. Замена пожизненного содержания на периодические
                  платежи
      Статья 538. Отчуждение и использование имущества, переданного
                  для обеспечения пожизненного содержания
      Статья 539. Прекращение пожизненного содержания с иждивением
      Глава 29. Имущественный наем (аренда)
      Параграф 1. Общие положения
      Статья 540. Договор имущественного найма
      Статья 541. Объекты имущественного найма
      Статья 542. Условия договора имущественного найма
      Статья 543. Наймодатель
      Статья 544. Форма договора имущественного найма
      Статья 545. Срок договора имущественного найма
      Статья 546. Плата по договору имущественного найма
      Статья 547. Предоставление имущества нанимателю
      Статья 548. Ответственность наймодателя за недостатки сданного
                  внаем имущества
      Статья 549. Права третьих лиц на сдаваемое внаем имущество
      Статья 550. Пользование нанятым имуществом
      Статья 551. Пределы распоряжения нанимателем нанятым имуществом
      Статья 552. Обязанности наймодателя по содержанию сданного
                  внаем имущества
      Статья 553. Обязанности нанимателя по содержанию нанятого
                  имущества
      Статья 554. Право собственности нанимателя на продукцию,
                  плоды и иные доходы от нанятого имущества
      Статья 555. Улучшения имущества
      Статья 556. Изменение и расторжение договора имущественного
                  найма по требованию одной из сторон
      Статья 557. Преимущественное право нанимателя на заключение
                  договора на новый срок
      Статья 558. Возобновление договора имущественного найма
      Статья 559. Сохранение договора имущественного найма в силе
                  при изменении сторон
      Статья 560. Зависимость договора поднайма от основного договора
                  имущественного найма
      Статья 561. Возврат имущества наймодателю при прекращении
                  договора
      Статья 562. Переход имущества в собственность нанимателя
      Статья 563. Защита прав нанимателя
      Статья 564. Особенности отдельных видов имущественного найма и
                  найма отдельных видов имущества
      Параграф 2. Лизинг
      Статья 565. Договор лизинга
      Статья 566. Предмет лизинга
      Статья 567. Существенные условия договора лизинга
      Статья 568. Уведомление продавца о сдаче имущества в лизинг
      Статья 569. Риск случайной гибели или порчи имущества
      Статья 570. Платежи по договору лизинга
      Статья 571. Передача лизингополучателю предмета договора
                  лизинга
      Статья 572. Ответственность продавца
      Параграф 3. Аренда предприятия
      Статья 573. Договор аренды предприятия
      Статья 574. Права кредиторов при аренде предприятия
      Статья 575. Форма договора аренды предприятия
      Статья 576. Передача арендованного предприятия
      Статья 577. Обязанности арендатора по содержанию предприятия
                  и оплате расходов по его эксплуатации
      Статья 578. Пользование имуществом арендованного предприятия
      Статья 579. Внесение арендатором изменений и улучшений в
                  арендованное предприятие
      Статья 580. Возврат арендованного предприятия
      Параграф 4. Аренда зданий и сооружений
      Статья 581. Договор аренды здания или сооружения
      Статья 582. Форма договора аренды здания или сооружения
      Статья 583. Размер арендной платы
      Статья 584. Передача здания или сооружения
      Параграф 5. Аренда транспортных средств
      Статья 585. Договор аренды транспортного средства с экипажем
      Статья 586. Форма договора аренды транспортного средства с
                  экипажем
      Статья 587. Обязанность арендодателя по содержанию
                  транспортного средства
      Статья 588. Обязанности арендодателя по управлению и
                  технической эксплуатации транспортного средства
      Статья 589. Обязанность арендатора по оплате расходов,
                  связанных с коммерческой эксплуатацией
                  транспортного средства
      Статья 590. Страхование транспортного средства
      Статья 591. Договоры с третьими лицами об использовании
                  транспортного средства
      Статья 592. Ответственность за вред, причиненный транспортному
                  средству
      Статья 593. Ответственность за вред, причиненный транспортным
                  средством
      Статья 594. Особенности аренды отдельных видов транспортных
                  средств
      Статья 594-1. Договор аренды транспортного средства без экипажа
      Статья 594-2. Форма договора аренды транспортного средства без
                    экипажа
      Статья 594-3. Обязанность арендатора по содержанию
                    транспортного средства
      Статья 594-4. Обязанность арендатора по оплате расходов на
                    содержание транспортного средства
      Статья 594-5. Договоры с третьими лицами об использовании
                    транспортного средства
      Статья 594-6. Ответственность за вред, причиненный
                    транспортным средством
      Статья 594-7. Особенности аренды отдельных видов транспортных
                    средств
      Параграф 6. Прокат
      Статья 595. Договор проката
      Статья 596. Срок договора проката
      Статья 597. Предоставление имущества нанимателю
      Статья 598. Устранение недостатков сданного внаем имущества
      Статья 599. Плата за пользование имуществом
      Статья 600. Пользование нанятым имуществом
      Глава 30. Наем жилища
      Статья 601. Договор найма жилища
      Статья 602. Договор найма жилища в домах государственного
                  жилищного фонда
      Статья 603. Договор найма жилища в домах частного жилищного
                  фонда
      Глава 31. Безвозмездное пользование имуществом
      Статья 604. Договор безвозмездного пользования имуществом
      Статья 605. Ссудодатель
      Статья 606. Предоставление имущества в безвозмездное
                  пользование
      Статья 607. Ответственность за недостатки имущества,
                  переданного в безвозмездное пользование
      Статья 608. Права третьих лиц на имущество, передаваемое в
                  безвозмездное пользование
      Статья 609. Обязанности ссудополучателя по содержанию имущества
      Статья 610. Риск случайной гибели или случайного повреждения
                  имущества
      Статья 611. Ответственность за вред, причиненный третьему
                  лицу в результате использования имущества
      Статья 612. Досрочное расторжение договора
      Статья 613. Отказ от договора
      Статья 614. Изменение сторон в договоре
      Статья 615. Прекращение договора
      Глава 32. Подряд
      Параграф 1. Общие положения о подряде
      Статья 616. Договор подряда
      Статья 617. Выполнение работы иждивением подрядчика
      Статья 618. Риск случайной гибели материалов
      Статья 619. Генеральный подрядчик и субподрядчик
      Статья 620. Сроки выполнения работы
      Статья 621. Цена работы
      Статья 622. Экономия подрядчика
      Статья 623. Порядок оплаты работы
      Статья 624. Право на удержание
      Статья 625. Выполнение работы с использованием материалов
                  заказчика
      Статья 626. Ответственность подрядчика за несохранность
                  предоставленного заказчиком имущества
      Статья 627. Права заказчика во время выполнения работ
      Статья 628. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан
                  предупредить заказчика
      Статья 629. Содействие заказчика
      Статья 630. Приемка выполненных работ заказчиком
      Статья 631. Расчеты между сторонами в случае гибели предмета
                  подряда или невозможности окончания работы
      Статья 632. Качество работы
      Статья 633. Гарантия качества работы
      Статья 634. Порядок исчисления гарантийного срока
      Статья 635. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
                  работы
      Статья 636. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
      Статья 637. Обязанность подрядчика передать информацию
                  заказчику
      Статья 638. Конфиденциальность полученной сторонами информации
      Статья 639. Возвращение заказчику материалов и оборудования
      Параграф 2. Особенности бытового подряда
      Статья 640. Договор бытового подряда
      Статья 641. Гарантии прав заказчика
      Статья 642. Форма договора
      Статья 643. Представление заказчику информации о результатах
                  работы
      Статья 644. Представление заказчику информации о работе
      Статья 645. Выполнение работы из материала подрядчика
      Статья 646. Выполнение работы из материала заказчика
      Статья 647. Цена и оплата работы
      Статья 648. Последствия обнаружения недостатков в выполненной
                  работе
      Статья 649. Последствия неявки заказчика за получением
                  результатов выполненной работы
      Статья 650. Последствия смерти одной из сторон в договоре
      Параграф 3. Особенности строительного подряда
      Статья 651. Договор строительного подряда
      Статья 652. Распределение риска по договору строительного
                  подряда
      Статья 653. Ответственность за безопасность проводимых работ
      Статья 654. Проектно-сметная документация
      Статья 655. Внесение изменений в проектно-сметную документацию
      Статья 656. Материальное обеспечение работ
      Статья 657. Оплата работ
      Статья 658. Предоставление земельного участка для строительства
      Статья 659. Дополнительные обязанности заказчика в договоре
                  строительного подряда
      Статья 660. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ
                  по договору
      Статья 661. Обязанности подрядчика по охране окружающей
                  среды и безопасности ведения строительных работ
      Статья 662. Обязанности сторон при консервации строительства
      Статья 663. Сдача и приемка результатов работ
      Статья 664. Ответственность подрядчика за качество работ
      Статья 665. Гарантии качества в договоре строительного подряда
      Статья 666. Устранение недостатков за счет заказчика
      Параграф 4. Особенности подряда на проектные и изыскательские
                  работы
      Статья 667. Договор подряда на проектные и изыскательские
                  работы
      Статья 668. Исходные данные для проектных и изыскательских
                  работ
      Статья 669. Обязанности заказчика
      Статья 670. Обязанности подрядчика
      Статья 671. Гарантии подрядчика
      Статья 672. Ответственность подрядчика за недостатки проектно-
                  сметной документации и изыскательских работ
      Параграф 5. Особенности подряда на научно-исследовательские,
                  опытно-конструкторские и технологические работы
      Статья 673. Договоры на научно-исследовательские, опытно-
                  конструкторские и технологические работы
      Статья 674. Выполнение работ
      Статья 675. Сдача, приемка и оплата работ
      Статья 676. Конфиденциальность сведений о договоре
      Статья 677. Права сторон на результаты работ
      Статья 678. Обязанности заказчика
      Статья 679. Обязанности подрядчика (исполнителя)
      Статья 680. Последствия невозможности достижения результата в
                  договоре на научно-исследовательские работы
      Статья 681. Последствия невозможности достижения результата в
                  договоре на опытно-конструкторские и
                  технологические работы
      Статья 682. Ответственность подрядчика (исполнителя) за
                  нарушение договора
      Глава 33. Возмездное оказание услуг
      Статья 683. Договор возмездного оказания услуг
      Статья 684. Исполнение договора возмездного оказания услуг
      Статья 685. Оплата услуг
      Статья 686. Односторонний отказ от исполнения договора
                  возмездного оказания услуг
      Статья 687. Правовое регулирование договора возмездного
                  оказания услуг
      Глава 34. Перевозка
      Статья 688. Общие положения
      Статья 689. Договор перевозки груза
      Статья 690. Договор перевозки пассажира
      Статья 691. Договор фрахтования (чартера)
      Статья 692. Договоры об организации перевозок
      Статья 693. Договоры между транспортными организациями
      Статья 694. Прямое смешанное сообщение
      Статья 695. Перевозка транспортом общего пользования
      Статья 696. Подача транспортных средств, погрузка (разгрузка)
                  груза
      Статья 697. Провозная плата
      Статья 698. Срок доставки груза, пассажира и (или) багажа
      Статья 699. Право по распоряжению грузом
      Статья 700. Права пассажиров
      Статья 701. Ответственность за нарушение обязательств по
                  перевозке
      Статья 702. Ответственность перевозчика за неподачу
                  транспортных средств и отправителя за
                  неиспользование поданных транспортных средств
      Статья 703. Ответственность перевозчика при прямом смешанном
                  сообщении
      Статья 704. Ответственность перевозчика за задержку
                  отправления пассажира
      Статья 705. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и
                  повреждение (порчу) груза или багажа
      Статья 706. Претензии и иски по перевозкам грузов
      Статья 707. Ответственность перевозчика за причинение вреда
                  жизни или здоровью пассажира
      Глава 35. Транспортная экспедиция
      Статья 708. Договор транспортной экспедиции
      Статья 709. Форма договора
      Статья 710. Документы и другая информация, предоставляемые
                  экспедитору
      Статья 711. Исполнение обязанностей экспедитора третьим
                  лицом
      Статья 712. Право удержания
      Статья 713. Ответственность экспедитора по договору
                  транспортной экспедиции
      Статья 714. Односторонний отказ от исполнения договора
                  транспортной экспедиции
      Глава 36. Заем
      Статья 715. Договор займа
      Статья 716. Форма договора займа
      Статья 717. Заключение договора займа
      Статья 718. Вознаграждение по договору займа
      Статья 719. Предоставление предмета займа
      Статья 720. Целевой заем
      Статья 721. Обеспечение исполнения обязательств заемщика
      Статья 722. Возврат предмета займа
      Статья 723. Срок удовлетворения требования о досрочном
                  возврате предмета займа
      Статья 724. Оспаривание договора займа
      Статья 725. Новация обязательства в договор займа
      Статья 726. Договор государственного займа
      Статья 727. Договор банковского займа
      Статья 728. Особенности договора банковского займа
      Глава 37. Финансирование под уступку денежного требования
                (факторинг)
      Статья 729. Договор финансирования под уступку денежного
                  требования (факторинга)
      Статья 730. Форма договора о финансировании под уступку
                  денежного требования
      Статья 731. Денежное требование, уступаемое в целях получения
                  финансирования
      Статья 732. Ответственность клиента перед финансовым агентом
      Статья 733. Недействительность запрета уступки требования
      Статья 734. Последующая уступка денежного требования
      Статья 735. Исполнение денежного требования должником
                  финансовому агенту
      Статья 736. Права финансового агента на суммы, полученные от
                  должника
      Статья 737. Встречные требования должника
      Статья 738. Возврат должнику сумм, полученных финансовым
                  агентом
      Статья 738-1. Уступка денежного требования при секьюритизации
      Глава 38. Банковское обслуживание
      Параграф 1. Общие положения
      Статья 739. Договор банковского обслуживания
      Статья 740. Ограничения распоряжения деньгами, находящимися
                  в банке
      Статья 741. Изъятие денег без согласия клиента
      Статья 742. Очередность изъятия денег клиента
      Статья 743. Оказание банковских услуг организациями,
                  осуществляющими отдельные виды банковских
                  операций
      Статья 744. Оплата услуг банка
      Статья 745. Банковская тайна
      Статья 746. Ответственность за нарушение условий банковского
                  обслуживания клиентов
      Параграф 2. Банковский счет
      Статья 747. Договор банковского счета
      Статья 748. Форма договора банковского счета
      Статья 749. Распоряжение деньгами клиента
      Статья 750. Операции, выполняемые банком по договору
                  банковского счета
      Статья 751. Вознаграждение за пользование деньгами
      Статья 752. Расторжение договора банковского счета
      Статья 753. Банковские счета банков
      Параграф 3. Перевод денег
      Статья 754. Договор о переводе денег
      Статья 755. Заключение договоров о переводе денег
      Параграф 4. Банковский вклад
      Статья 756. Договор банковского вклада
      Статья 757. Виды банковских вкладов
      Статья 758. Форма договора банковского вклада
      Статья 759. Срок действия договора банковского вклада
      Статья 760. Вознаграждение по договору банковского вклада
      Статья 761. Порядок выплаты вознаграждения по договору
                  банковского вклада
      Статья 762. Внесение вкладов
      Статья 763. Внесение третьими лицами денег во вклад
      Статья 764. Вклады в пользу третьих лиц
      Статья 765. Возврат банковских вкладов
      Статья 766. Обеспечение возврата банковского вклада
      Статья 767. Оплата услуг банка за совершение операций по
                  банковскому вкладу
      Глава 39. Хранение
      Параграф 1. Общие положения о хранении
      Статья 768. Договор хранения
      Статья 769. Договор о принятии вещи на хранение
      Статья 770. Обязанность принять вещь на хранение
      Статья 771. Хранение вещей с обезличением
      Статья 772. Форма договора хранения
      Статья 773. Срок хранения
      Статья 774. Вознаграждение и возмещение расходов хранителю
      Статья 775. Обязанности хранителя по обеспечению сохранности
                  вещи
      Статья 776. Изменение условий хранения
      Статья 777. Передача вещи на хранение третьему лицу
      Статья 778. Ответственность хранителя за несохранность вещи
      Статья 779. Ответственность хранителя-предпринимателя
      Статья 780. Размер ответственности хранителя
      Статья 781. Последствия нарушения сроков получения вещи
      Статья 782. Возмещение убытков, причиненных хранителю
      Статья 783. Применение общих положений о хранении к отдельным
                  его видам
      Параграф 2. Отдельные виды хранения
      Статья 784. Хранение в ломбарде
      Статья 785. Невостребованная из ломбарда вещь
      Статья 786. Хранение ценностей в банке
      Статья 787. Хранение в камерах хранения транспортных
                  организаций
      Статья 788. Хранение в гардеробах организаций
      Статья 789. Хранение в гостинице
      Статья 790. Хранение спорных вещей (секвестр)
      Параграф 3. Хранение на товарном складе
      Статья 791. Товарный склад
      Статья 792. Товарный склад общего пользования
      Статья 793. Обязанности товарного склада
      Статья 794. Требования товаровладельца к товарному складу
      Статья 795. Возмещение расходов товарного склада по хранению
      Статья 796. Отказ товарного склада от договора хранения
      Статья 797. Складские документы
      Статья 798. Простое складское свидетельство
      Статья 799. Двойное складское свидетельство
      Статья 800. Права держателя двойного складского свидетельства
                  на товар
      Статья 801. Передача складского и залогового свидетельств
      Статья 802. Выдача товара по двойному складскому свидетельству
      Глава 40. Страхование
      Статья 803. Договор страхования
      Статья 804. Страховые отношения, регулируемые настоящим
                  Кодексом
      Статья 805. Формы страхования
      Статья 806. Обязательное и добровольное страхование
      Статья 807. Объект страхования
      Статья 808. Последствия нарушения правил об обязательном
                  страховании
      Статья 809. Личное и имущественное страхование
      Статья 809-1. Накопительное страхование
      Статья 810. Исключена Законом РК от 20 февраля 2006 года
                  № 128 (порядок введения в действие см. ст.2)
      Статья 811. Исключена Законом РК от 20 февраля 2006 года
                  № 128 (порядок введения в действие см. ст.2)
      Статья 812. Исключена Законом РК от 20 февраля 2006 года
                  № 128 (порядок введения в действие см. ст.2)
      Статья 813. Страхователь
      Статья 814. Страховщик
      Статья 815. Застрахованный
      Статья 816. Выгодоприобретатель
      Статья 817. Страховой случай
      Статья 818. Страховые премии
      Статья 819. Страховая сумма
      Статья 820. Страховая выплата
      Статья 821. Двойное страхование
      Статья 822. Групповое страхование
      Статья 823. Сострахование
      Статья 824. Перестрахование
      Статья 825. Форма договора страхования
      Статья 825-1. Правила страхования
      Статья 826. Содержание договора страхования
      Статья 826-1. Отсрочка уплаты страховой премии по договору
                    накопительного страхования
      Статья 826-2. Восстановление действия договора накопительного
                    страхования
      Статья 826-3. Страхование по договору путем оформления
                    генерального полиса
      Статья 827. Действие договора страхования
      Статья 828. Обязанности страховщика
      Статья 829. Возмещение расходов, направленных на уменьшение
                  убытков от страхового случая
      Статья 830. Тайна страхования
      Статья 831. Обязанности страхователя
      Статья 832. Сведения, предоставляемые страхователем при
                  заключении договора
      Статья 833. Оценка страхового риска и причиненного вреда
      Статья 834. Последствия увеличения страхового риска в период
                  действия договора
      Статья 835. Уведомление страховщика о наступлении страхового
                  случая
      Статья 836. Замена страхователя
      Статья 837. Замена застрахованного
      Статья 838. Замена выгодоприобретателя
      Статья 839. Основания освобождения страховщика от осуществления
                  страховой выплаты
      Статья 840. Переход к страховщику прав страхователя на
                  возмещение убытков (суброгация)
      Статья 841. Досрочное прекращение договора страхования
      Статья 842. Последствия досрочного прекращения договора
                  страхования
      Статья 843. Недействительность договора страхования
      Статья 844. Последствия признания договора страхования
                  недействительным
      Статья 845. Взаимное страхование
      Глава 41. Поручение
      Статья 846. Договор поручения
      Статья 847. Исполнение поручения в соответствии с указаниями
                  доверителя
      Статья 848. Обязанности поверенного
      Статья 849. Обязанности доверителя
      Статья 850. Вознаграждение в договоре поручения
      Статья 851. Передоверие
      Статья 852. Прекращение договора поручения
      Статья 853. Последствия прекращения договора поручения
      Статья 854. Правопреемство в договоре поручения
      Глава 42. Действия в чужом интересе без поручения
      Статья 855. Условия действий в чужом интересе
      Статья 856. Уведомление заинтересованного лица о действиях в
                  его интересе
      Статья 857. Последствия одобрения заинтересованным лицом
                  действий в его интересе
      Статья 858. Последствия неодобрения заинтересованным лицом
                  действий в его интересе
      Статья 859. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом
                  интересе
      Статья 860. Вознаграждение за действия в чужом интересе
      Статья 861. Последствия совершения сделки в чужом интересе
      Статья 862. Неосновательное обогащение вследствие действий в
                  чужом интересе
      Статья 863. Возмещение вреда, причиненного действиями в
                  чужом интересе
      Статья 864. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе
      Глава 43. Комиссия
      Статья 865. Договор комиссии
      Статья 866. Комиссионное вознаграждение
      Статья 867. Права и обязанности комиссионера по сделке с
                  третьим лицом
      Статья 868. Исполнение комиссионного поручения
      Статья 869. Субкомиссия
      Статья 870. Отступление от указаний комитента
      Статья 871. Права на имущество, являющееся предметом комиссии
      Статья 872. Удержание комиссионером причитающихся ему сумм
      Статья 873. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу
                  или повреждение имущества комитента
      Статья 874. Сделка на себя
      Статья 875. Принятие комитентом исполненного по договору
                  комиссии
      Статья 876. Возмещение расходов по исполнению комиссионного
                  поручения
      Статья 877. Отмена поручения комитентом
      Статья 878. Отказ комиссионера от исполнения поручения
      Статья 879. Прекращение договора комиссии
      Статья 880. Отказ комитента от договора, заключенного без
                  указания срока
      Статья 881. Отказ комиссионера от договора, заключенного без
                  указания срока
      Статья 882. Правопреемство в договоре комиссии
      Глава 44. Доверительное управление имуществом
      Статья 883. Понятие и основания возникновения доверительного
                  управления имуществом
      Статья 884. Субъекты доверительного управления имуществом
      Статья 885. Объекты доверительного управления имуществом
      Статья 886. Договор доверительного управления имуществом
      Статья 887. Форма договора доверительного управления имуществом
      Статья 888. Права и обязанности доверительного управляющего
      Статья 889. Передоверие по инициативе доверительного
                  управляющего
      Статья 890. Ответственность доверительного управляющего
      Статья 891. Прекращение договора доверительного управления
                  имуществом
      Статья 892. Доверительное управление акциями и иными ценными
                  бумагами
      Статья 893. Доверительное управление активами инвестиционных
                  фондов
      Статья 894. Доверительное управление предприятием как
                  имущественным комплексом
      Статья 895. Доверительное управление имуществом
                  государственного служащего
      Глава 45. Комплексная предпринимательская лицензия
                (франчайзинг)
      Статья 896. Понятие договора комплексной предпринимательской
                  лицензии
      Статья 897. Форма договора комплексной предпринимательской
                  лицензии
      Статья 898. Обязанности лицензиара
      Статья 899. Обязанности лицензиата
      Статья 900. Ограничительные условия
      Статья 901. Ответственность лицензиара по требованиям,
                  предъявляемым к лицензиату
      Статья 902. Комплексная предпринимательская сублицензия
      Статья 903. Зависимость комплексной предпринимательской
                  сублицензии от основного договора лицензиара с
                  лицензиатом
      Статья 904. Особенности отношений лицензиара, лицензиата и
                  сублицензиата
      Статья 905. Сохранение договора в силе при изменении
                  фирменного наименования
      Статья 906. Сохранение договора в силе при изменении одного
                  или нескольких исключительных прав, переданных в
                  пользование
      Статья 907. Последствия прекращения исключительного права,
                  переданного в пользование
      Статья 908. Прекращение договора комплексной
                  предпринимательской лицензии
      Статья 909. Правопреемство в договоре комплексной
                  предпринимательской лицензии
      Глава 46. Конкурсные обязательства
      Статья 910. Содержание конкурсного обязательства
      Статья 911. Публичное обещание вознаграждения
      Статья 912. Отмена публичного обещания вознаграждения
      Статья 913. Особенности проведения лотерей, тотализаторов и
                  иных игр
      Статья 914. Требования, связанные с проведением игр и пари и
                  участием в них
      Статья 915. Тендер
      Статья 916. Аукцион
      Глава 47. Обязательства, возникающие вследствие причинения
                вреда
      Параграф 1. Общие положения
      Статья 917. Общие основания ответственности за причинение
                  вреда
      Статья 918. Предупреждение причинения вреда
      Статья 919. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
      Статья 920. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости
      Статья 921. Ответственность юридического лица или гражданина
                  за вред, причиненный его работником
      Статья 922. Ответственность за вред, причиненный
                  государственными органами, органами местного
                  самоуправления, а также их должностными лицами
      Статья 923. Ответственность за вред, причиненный незаконными
                  действиями органов дознания, предварительного
                  следствия, прокуратуры и суда
      Статья 924. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою
                  ответственность
      Статья 925. Ответственность за вред, причиненный
                  несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет
      Статья 926. Ответственность за вред, причиненный
                  несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до
                  восемнадцати лет
      Статья 927. Ответственность родителей, лишенных родительских
                  прав, за вред, причиненный несовершеннолетними
      Статья 928. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
                  признанным недееспособным
      Статья 929. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
                  признанным ограниченно дееспособным
      Статья 930. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
                  не способным понимать значение своих действий
      Статья 931. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
                  создающей повышенную опасность для окружающих
                  (источником повышенной опасности)
      Статья 932. Ответственность за совместно причиненный вред
      Статья 933. Право регресса к лицу, причинившему вред
      Статья 934. Способы возмещения имущественного вреда
      Статья 935. Учет вины потерпевшего и имущественного
                  положения лица, причинившего вред
      Параграф 2. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
                  гражданина
      Статья 936. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
                  гражданина при исполнении договорных и иных
                  обязательств
      Статья 937. Объем и характер возмещения вреда, причиненного
                  повреждением здоровья
      Статья 938. Определение заработка (дохода), утраченного в
                  результате повреждения здоровья
      Статья 939. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица,
                  не достигшего совершеннолетия
      Статья 940. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в
                  результате смерти гражданина
      Статья 941. Размер возмещения вреда, понесенного в случае
                  смерти гражданина
      Статья 942. Изменение размера возмещения вреда
      Статья 943. Увеличение возмещения вреда в связи с повышением
                  стоимости жизни и увеличением месячного расчетного
                  показателя
      Статья 944. Платежи по возмещению вреда
      Статья 945. Возмещение вреда в случае прекращения юридического
                  лица
      Статья 946. Возмещение расходов на погребение
      Параграф 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие
                  недостатков товаров, работ, услуг
      Статья 947. Основания возмещения вреда, причиненного
                  вследствие недостатков товаров, работ, услуг
      Статья 948. Лица, ответственные за вред, причиненный
                  вследствие недостатков товаров, работ, услуг
      Статья 949. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате
                  недостатков товаров, работ, услуг
      Статья 950. Основания освобождения от ответственности за вред,
                  причиненный вследствие недостатков товаров, работ,
                  услуг
      Параграф 4. Возмещение морального вреда
      Статья 951. Возмещение морального вреда
      Статья 952. Размер возмещения морального вреда
      Глава 48. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
      Статья 953. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
      Статья 954. Соотношение требований о возврате неосновательного
                  обогащения с другими требованиями о защите
                  гражданских прав
      Статья 955. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
      Статья 956. Возмещение стоимости неосновательного обогащения
      Статья 957. Последствия неосновательной передачи права другому
                  лицу
      Статья 958. Возмещение потерпевшему неполученных доходов
      Статья 959. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату
      Статья 960. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
      Раздел 5. Право интеллектуальной собственности
      Глава 49. Общие положения
      Статья 961. Объекты права интеллектуальной собственности
      Статья 962. Основания возникновения прав на объекты
                  интеллектуальной собственности
      Статья 963. Личные неимущественные и имущественные права на
                  объекты интеллектуальной собственности
      Статья 964. Исключительные права на объекты интеллектуальной
                  собственности
      Статья 965. Переход исключительных прав к другому лицу
      Статья 966. Лицензионный договор
      Статья 967. Договор о создании и использовании результатов
                  интеллектуальной творческой деятельности
      Статья 968. Исключительное право и право собственности
      Статья 969. Срок действия исключительных прав
      Статья 970. Способы защиты исключительных прав
      Глава 50. Авторское право
      Статья 971. Произведения, охраняемые авторским правом
                 (объекты авторского права)
      Статья 972. Виды объектов авторского права
      Статья 973. Правовое регулирование авторских отношений
      Статья 974. Произведения, не являющиеся объектами авторского
                  права
      Статья 975. Права на проекты официальных документов,
                  символов и знаков
      Статья 976. Знак охраны авторского права
      Статья 977. Личные неимущественные права автора
      Статья 978. Имущественные права автора
      Статья 979. Депонирование произведений
      Статья 980. Действие авторского права на территории Республики
                  Казахстан
      Статья 981. Начало действия авторского права
      Статья 982. Срок действия авторского права
      Статья 983. Переход произведения в общественное достояние
      Статья 984. Управление авторскими правами
      Глава 51. Смежные права
      Статья 985. Объекты смежных прав
      Статья 986. Субъекты смежных прав
      Статья 987. Действие смежных прав
      Статья 988. Регулирование прав субъектов смежных прав
      Статья 989. Срок действия смежных прав
      Статья 990. Права исполнителей, производителей фонограмм,
                  организаций эфирного и кабельного вещания,
                  являющихся иностранными гражданами или
                  иностранными юридическими лицами
      Глава 52. Право на изобретение, полезную модель, промышленный
                образец
      Статья 991. Условия правовой охраны изобретения, полезной
                  модели, промышленного образца
      Статья 992. Право использования изобретения, полезной модели,
                  промышленного образца
      Статья 993. Распоряжение правом на патент и на инновационный
                  патент
      Статья 994. Право авторства
      Статья 995. Соавторы изобретения, полезной модели,
                  промышленного образца
      Статья 996. Служебные изобретения, полезные модели,
                  промышленные образцы
      Статья 997. Право автора на вознаграждение за служебное
                  изобретение, полезную модель, промышленный
                  образец
      Статья 998. Действие инновационного патента и патента на
                  территории Республики Казахстан
      Статья 999. Срок действия инновационного патента и патента
      Статья 1000. Договор о передаче патентных прав
      Статья 1001. Лицензионный договор на использование изобретения,
                   полезной модели, промышленного образца
      Статья 1002. Открытая лицензия
      Статья 1003. Ответственность за нарушение инновационного
                   патента и патента
      Статья 1004. Право преждепользования
      Статья 1005. Ограничение прав патентообладателя
      Глава 53. Права на селекционные достижения
      Статья 1006. Условия охраны прав на новые сорта растений и
                   новые породы животных
      Статья 1007. Право автора определять наименование селекционного
                   достижения
      Статья 1008. Права автора селекционного достижения на
                   вознаграждение
      Статья 1009. Права обладателя патента на селекционное
                   достижение
      Статья 1010. Обязанности патентообладателя
      Статья 1011. Срок действия патента на селекционное достижение
      Статья 1012. Допуск селекционных достижений к использованию
      Глава 54. Права на топологии интегральных микросхем
      Статья 1013. Условия охраны прав на топологии интегральных
                   микросхем
      Статья 1014. Исключительное право на топологии интегральных
                   микросхем
      Статья 1015. Регистрация топологий
      Статья 1016. Срок действия исключительного права на
                   использование топологии
      Глава 55. Право на защиту нераскрытой информации от
                незаконного использования
      Статья 1017. Условия правовой охраны нераскрытой информации
      Статья 1018. Ответственность за незаконное использование
                   нераскрытой информации
      Статья 1019. Переход права на защиту нераскрытой информации
                   от незаконного использования
      Глава 56. Средства индивидуализации участников гражданского
                оборота, товаров и услуг
      Параграф 1. Фирменное наименование
      Статья 1020. Право на фирменное наименование
      Статья 1021. Использование фирменного наименования
                   юридического лица в товарном знаке
      Статья 1022. Действие права на фирменное наименование
      Статья 1023. Отчуждение права на фирменное наименование
      Параграф 2. Товарный знак
      Статья 1024. Условия правовой охраны товарного знака
      Статья 1025. Право пользования товарным знаком
      Статья 1026. Правовая охрана товарного знака на территории
                   Республики Казахстан
      Статья 1027. Срок действия права на товарный знак
      Статья 1028. Последствия неиспользования товарного знака
      Статья 1029. Переход права на товарный знак
      Статья 1030. Разрешение на использование товарного знака
      Статья 1031. Форма и регистрация договоров о передаче права на
                   товарный знак и лицензионных договоров
      Статья 1032. Ответственность за нарушение права на товарный
                   знак
      Параграф 3. Наименование места происхождения товара
      Статья 1033. Условие правовой охраны наименования места
                   происхождения товара
      Статья 1034. Право пользования наименованием места
                   происхождения товара
      Статья 1035. Сфера действия правовой охраны наименования
                   места происхождения товара
      Статья 1036. Срок действия свидетельства на право пользования
                   наименованием места происхождения товара
      Статья 1037. Ответственность за неправомерное пользование
                   наименованием места происхождения товара
      Раздел 6. Наследственное право
      Глава 57. Общие положения о наследовании
      Статья 1038. Наследование
      Статья 1039. Основания наследования
      Статья 1040. Состав наследства
      Статья 1041. Наследование имущества, являющегося общей
                   совместной собственностью
      Статья 1042. Открытие наследства
      Статья 1043. Место открытия наследства
      Статья 1044. Наследники
      Статья 1045. Устранение от наследования недостойных наследников
      Глава 58. Наследование по завещанию
      Статья 1046. Общие положения
      Статья 1047. Завещание с условием
      Статья 1048. Подназначение наследников
      Статья 1049. Наследование части имущества, оставшейся
                   незавещанной
      Статья 1050. Общие правила о форме завещания
      Статья 1051. Нотариально удостоверенное завещание
      Статья 1052. Завещания, приравниваемые к нотариально
                   удостоверенным
      Статья 1053. Отмена и изменение завещания
      Статья 1054. Тайна завещания
      Статья 1055. Толкование завещания
      Статья 1056. Недействительность завещания
      Статья 1057. Завещательный отказ (легат)
      Статья 1058. Возложение
      Статья 1059. Исполнение завещания
      Глава 59. Наследование по закону
      Статья 1060. Общие положения
      Статья 1061. Первая очередь наследников по закону
      Статья 1062. Вторая очередь наследников по закону
      Статья 1063. Третья очередь наследников по закону
      Статья 1064. Наследники последующих очередей
      Статья 1065. Исключена Законом РК от 12 января 2007 года
                   № 225 (порядок введения в действие см. ст.2)
      Статья 1066. Исключена Законом РК от 12 января 2007 года
                   № 225 (порядок введения в действие см. ст.2)
      Статья 1067. Наследование по праву представления
      Статья 1068. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
      Статья 1069. Право на обязательную долю в наследстве
      Статья 1070. Права супруга при наследовании
      Статья 1071. Охрана наследства и управление им при наследовании
                   по закону
      Глава 60. Приобретение наследства
      Статья 1072. Принятие наследства
      Статья 1072-1. Способы принятия наследства
      Статья 1072-2. Срок принятия наследства
      Статья 1072-3. Принятие наследства по истечении установленного
                     срока
      Статья 1072-4. Переход права на принятие наследства
                    (наследственная трансмиссия)
      Статья 1073. Выдача свидетельства о праве на наследство
      Статья 1074. Право отказаться от наследства
      Статья 1075. Право отказаться от получения завещательного
                   отказа
      Статья 1076. Раздел наследства
      Статья 1077. Права отсутствующих наследников
      Статья 1078. Преимущественное право отдельных наследников на
                   имущество, входящее в наследство
      Статья 1079. Приращение наследственных долей
      Статья 1080. Расходы, подлежащие оплате за счет наследства
      Статья 1081. Взыскание долгов наследодателя кредиторами
      Статья 1082. Наследование в крестьянском или фермерском
                   хозяйстве
      Статья 1083. Выморочное наследство
      Раздел 7. Международное частное право
      Глава 61. Общие положения
      Статья 1084. Определение права, подлежащего применению к
                   гражданско-правовым отношениям, осложненным
                   иностранным элементом
      Статья 1085. Квалификация юридических понятий (правовая
                   квалификация)
      Статья 1086. Установление содержания норм иностранного права
      Статья 1087. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны
      Статья 1088. Последствия обхода закона
      Статья 1089. Взаимность
      Статья 1090. Оговорка о публичном порядке
      Статья 1091. Применение императивных норм
      Статья 1092. Применение права страны с множественностью
                   правовых систем
      Статья 1093. Реторсии
      Глава 62. Коллизионные нормы
      Параграф 1. Лица
      Статья 1094. Личный закон физического лица
      Статья 1095. Правоспособность и дееспособность физического
                   лица
      Статья 1096. Признание физического лица безвестно
                   отсутствующим и объявление его умершим
      Статья 1097. Имя физического лица
      Статья 1098. Регистрация актов гражданского состояния граждан
                   Республики Казахстан вне пределов Республики
                   Казахстан
      Статья 1099. Признание документов, выданных органами
                   иностранного государства в удостоверение актов
                   гражданского состояния
      Статья 1100. Закон юридического лица
      Статья 1101. Правоспособность юридического лица
      Статья 1102. Участие государства в гражданско-правовых
                   отношениях с иностранным элементом
      Параграф 2. Личные неимущественные права
      Статья 1103. Защита личных неимущественных прав
      Параграф 3. Сделки, представительство, исковая давность
      Статья 1104. Форма сделки
      Статья 1105. Доверенность
      Статья 1106. Исковая давность
      Параграф 4. Вещные права
      Статья 1107. Общие положения о праве, применимом к вещным
                   правам
      Статья 1108. Возникновение и прекращение вещных прав
      Статья 1109. Вещные права на транспортные средства и иное
                   имущество, подлежащие внесению в государственные
                   реестры
      Статья 1110. Вещные права на движимое имущество в пути
      Статья 1111. Защита вещных прав
      Параграф 5. Договорные обязательства
      Статья 1112. Выбор права соглашением сторон договора
      Статья 1113. Право, применяемое к договору при отсутствии
                   соглашения сторон
      Статья 1114. Право, применяемое к договору о создании
                   юридического лица с иностранным участием
      Статья 1115. Сфера действия применимого права
      Параграф 6. Внедоговорные обязательства
      Статья 1116. Обязательства из односторонних сделок
      Статья 1117. Обязательства вследствие причинения вреда
      Статья 1118. Ответственность за ущерб, причиненный
                   потребителю
      Статья 1119. Неосновательное обогащение
      Параграф 7. Интеллектуальная собственность
      Статья 1120. Права на интеллектуальную собственность
      Параграф 8. Наследственное право
      Статья 1121. Отношения по наследованию
      Статья 1122. Способность лица к составлению и отмене
                   завещания, форма завещания и акта его отмены
      Статья 1123. Наследование недвижимого имущества и имущества,
                   подлежащего внесению в государственный реестр
      Параграф 9. Опека и попечительство
      Статья 1124. Опека и попечительство".
      3. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17, ст. 97; № 23, ст. 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72; № 13, ст. 86; 2007 г., № 3, ст. 20; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 15-16, ст. 62; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 81; № 24, ст. 127, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 3-4, ст. 12; № 7, ст. 28, 32; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 130; № 24, ст. 151; Закон Республики Казахстан от 11 января 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности (рейдерству)", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 18 января 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 5 февраля 2011 г.):
      1) в части первой статьи 63 слова "или попечители" заменить словами ", попечители, патронатные воспитатели или другие заменяющие их лица";
      2) в части третьей статьи 188 цифры "120" заменить цифрами "119".
      4. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; Закон Республики Казахстан от 18 января 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 25 января 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 24 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 2 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 29 января 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 26 января 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 3 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 1 февраля 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам медиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 8 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 5 февраля 2011 г.):
      в статье 354-3:
      в заголовке и тексте слова "и сделок с ним" исключить;
      в абзаце втором:
      слова "от десяти до двадцати" заменить словом "десяти";
      слова "от двадцати до тридцати" заменить словом "двадцати".
      5. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2):
      1) в пункте 11 статьи 79 слова "и сделки с ним" исключить;
      2) в статье 80, пункте 3 статьи 155 слова "и сделок с ним" исключить.
      6. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 7):
      1) в статье 31:
      в заголовке слова "и сделок с ними" исключить;
      в пункте 1 слова "и сделки, совершаемые с ними,", "и сделок с ним" исключить;
      2) в пункте 1 статьи 98 слова "и сделок с ним" исключить;
      3) в оглавлении:
      в заголовке статьи 31 слова "и сделок с ними" исключить.
      7. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 января 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 24 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 2 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 29 января 2011 г.):
      в подпункте 20) пункта 1 статьи 51, подпункте 15) пункта 1 статьи 52 слова "и сделок с ним" исключить.
      8. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-І, 22-ІІ, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 января 2011 г.; Закон Республики Казахстан от 24 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 2 февраля 2011 г. и "Казахстанская правда" 29 января 2011 г.):
      1) в подпункте 12) пункта 1 статьи 19 слова "и 4)" исключить;
      2) в подпункте 1) пункта 6 статьи 180, пунктах 1, 3, 6, 8 и 9статьи 406, пункте 9 статьи 409, подпункте 1) статьи 455, статье 456 и в примечании к ней, подпункте 2) статьи 457, подпункте 3) статьи 582 слова "и сделок с ним" исключить.
      9. В Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года "О хозяйственных товариществах" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 7, ст. 49; № 15-16, ст. 109; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 205, 210; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 56; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23):
      в пункте 8 статьи 4:
      часть вторую после слов "деятельности товарищества;" дополнить словами "наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности товарищества;";
      часть третью после слов "участников товарищества" дополнить словами "(за исключением товарищества, ведение реестра участников которого осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)".
      10. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111):
      в пункте 2 статьи 52-5 слова "и сделок с ним" исключить.
      11. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205; 2000 г., № 18, ст. 336; 2003 г., № 11, ст. 67; 2005 г., № 23, ст. 104; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 18, ст. 143):
      1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      "2. Ипотечный договор является основанием для регистрации ипотеки. Право ипотеки возникает с момента его регистрации.";
      2) в статье 10 слова "регистрации договора" заменить словами "регистрации ипотеки";
      3) в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 25 слова "был зарегистрирован ипотечный договор" заменить словами "была зарегистрирована ипотека".
      12. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 52; 2011 г., № 1, ст. 2, 3):
      1) в статье 32:
      в пункте 1 слова "и сделок с ним" исключить;
      в пункте 2 слова "или органа управления кондоминиумом" исключить;
      2) пункт 1 статьи 36 после слова "собственниками" дополнить словами "(иными правообладателями) или их представителями".
      13. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 49; 1999 г., № 20, ст. 727; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; 2007 г., № 4, ст. 28; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2010 г., № 1-2, ст. 2; 2011 г., № 1, ст. 9):
      1) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности товарищества;";
      2) в части первой пункта 6 статьи 23 предложение второе исключить;
      3) в части второй пункта 1 статьи 32 слова "законодательством Республики Казахстан и" исключить;
      4) статью 35 после слов "к его наследникам" дополнить словами ", если иное не предусмотрено учредительными документами товарищества".
      14. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2):
      в части второй пункта 13 статьи 68 слова "и сделок с ним" исключить.
      15. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года "О торговом мореплавании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3):
      в пункте 3-1 статьи 16 слова "и сделок с ним" исключить.
      16. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44; № 15-16, ст. 75; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; № 24, ст. 128; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; № 24, ст. 145, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7):
      в подпункте 3) статьи 3, подпункте 5) статьи 18 слова "и сделок с ним" исключить.
      17. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 января 2011 г.):
      подпункт 7) пункта 2 статьи 9 после слов "с указанием" дополнить словом "наименования".
      18. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 87; 2005 г., № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 18, ст. 143; № 19, ст. 149; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 3) пункта 1 статьи 18, пункте 3 статьи 23 и пункте 5 статьи 24 слова "и сделок с ним" исключить.
      19. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3):
      в пункте 3-1 статьи 25 слова "и сделок с ним" исключить.
      20. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О долевом участии в жилищном строительстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, ст. 101; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 79; 2009 г., № 23, ст. 100; 2010 г., № 5, ст. 23):
      подпункт 12) статьи 1 исключить.
      21. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 8, ст. 41; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28):
      1) в заголовке, преамбуле и по всему тексту слова "и сделок с ним", "сделки с ним" исключить;
      2) в подпункте 21) статьи 1 слово "сделки," исключить;
      3) статью 2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
      1. Настоящий Закон применяется к отношениям по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
      2. Действие настоящего Закона не распространяется на воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море", космические объекты.";
      4) часть третью статьи 4 исключить;
      5) пункт 3 статьи 7 исключить;
      6) пункт 3 статьи 17 после слов "(уполномоченного представителя)," дополнить словом "адвокатов,";
      7) в статье 24:
      в пункте 7 слово "нотариально" исключить;
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. В тех случаях, когда регистрация осуществляется на основании доверенности, в регистрирующий орган представляются два экземпляра доверенности, один из которых является подлинником или нотариально удостоверенной копией. Подлинник доверенности после регистрации возвращается заявителю (уполномоченному представителю).";
      8) пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
      "3. Если иное не установлено настоящим Законом или судебным актом о приостановлении регистрации, регистрация приостанавливается до устранения обстоятельств, явившихся основанием для приостановления регистрации, но не более чем на один месяц. Если в течение одного месяца не будут устранены обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления в регистрации, в государственной регистрации должно быть отказано.
      Сведения о приостановлении регистрации вносятся в книгу учета документов, поступающих на регистрацию.";
      9) подпункт 2) пункта 2 статьи 39 исключить;
      10) в статье 48:
      в пункте 5:
      подпункт 2) дополнить словами "(исполнения) основного обязательства";
      в подпункте 3) слова "или вознаграждения по нему" исключить;
      в подпункте 1) пункта 6 слова "либо залогодателя" исключить;
      11) пункт 1 статьи 53 после слова "обжалования" дополнить словами "или опротестования";
      12) в пункте 2 статьи 54:
      часть вторую после слова "обратиться" дополнить словами "в регистрирующий орган";
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "В случае снятия с учета недвижимого имущества как бесхозяйного регистрирующий орган должен уведомить об этом местный исполнительный орган.".
      22. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года "О конкуренции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан 2008 г., № 24, ст. 125; 2009 г., № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в пункте 4, части второй пункта 5 статьи 49, пункте 7 статьи 56 слова "и сделок с ним" исключить.
      23. В Закон Республики Казахстан от 20 января 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 17-18, ст. 101):
      подпункт 1) пункта 2 статьи 1 исключить.

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ