2012 - 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы № 496-IV Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 27-баптан қараңыз.

      1-бап. 2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
      1) кiрiстер – 4 729 852 668 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша – 2 951 663 443 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша – 241 253 675 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 19 698 025 мың теңге;
      трансферттер түсiмдерi бойынша – 1 517 237 525 мың теңге;
      2) шығындар – 5 301 003 844 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредит беру – 50 758 465 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер – 174 515 975 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 123 757 510 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 361 236 077 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 361 746 077 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 510 000 мың теңге;
      5) тапшылық – -983 145 718 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмiнiң 3,1 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 983 145 718 мың теңге.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.11.20 № 51-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      2-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн пайдаланғаны үшін 17 077 500 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 3 680 721 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.
      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2012 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық» коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдігі сақталған, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Әлеуметтiк салық» коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсiп келген аударымдары.
      Бұл ретте салық режимі тұрақтылығының кепілдігі сақталған, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;
      «Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда)» коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;
      «Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн дизель отыны» коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.
      5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуi нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.
      6-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Алматы қаласының бюджетінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемi 102 114 759 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Атырау облысынан – 39 467 955 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан – 16 076 180 мың теңге;
      Алматы қаласынан – 46 570 624 мың теңге.
      7-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен трансферттердiң түсiмдерi мыналарды:
      көлік құралдарын мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді – 55 913 мың теңге;
      «Арлан» арнайы мақсаттағы бөлімшесін – 921 164 мың теңге;
      республикалық маңызы бар мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның компоненттері мен препараттарын өндіру жөніндегі функцияларды – 864 612 мың теңге;
      жергілікті атқарушы органдардың:
      мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және лицензиялау мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін – 756 683 мың теңге;
      педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін – 1 520 109 мың теңге;
      халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру жөніндегі өкілеттіктерін – 10 331 275 мың теңге – беруге байланысты көзделсін.
      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен трансферттердiң аталған сомаларының республикалық бюджетке түсiмдерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.03.16 № 6-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      8-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферттiң мөлшерi 1 380 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.
      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.03.16 № 6-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      9-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      1) жалақының ең төменгi мөлшерi – 17 439 теңге;
      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 8 720 теңге;
      3) зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 17 491 теңге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 1 618 теңге;
      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 17 439 теңге болып белгiленсiн.
      10-бап. Зейнетақы төлемдерін алушыларға жинақтаушы зейнетақы қорларындағы міндетті зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы жөніндегі мемлекеттің кепілдіктерін алушының зейнетақы төлемдеріне құқықты иеленуі кезіндегі инфляцияның деңгейін ескере отырып орындау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 002 «Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.
      11-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлеріне тұрғын үйді күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      12-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне берiлетiн субвенциялар көлемi 880 645 461 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Ақмола облысына – 53 579 911 мың теңге;
      Ақтөбе облысына – 31 721 533 мың теңге;
      Алматы облысына – 103 882 787 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына – 89 595 453 мың теңге;
      Жамбыл облысына – 85 094 218 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына – 17 113 055 мың теңге;
      Қарағанды облысына – 61 399 259 мың теңге;
      Қостанай облысына – 52 272 915 мың теңге;
      Қызылорда облысына – 71 593 511 мың теңге;
      Павлодар облысына – 28 929 362 мың теңге;
      Солтүстiк Қазақстан облысына – 50 717 343 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 216 436 264 мың теңге;
      Астана қаласына – 18 309 850 мың теңге.
      13-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:
      1) көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      2) режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға;
      3) оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      4) жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;
      5) жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға;
      6) спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға;
      7) эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;
      8) ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға;
      9) алып тасталды - ҚР 2012.11.20 № 51-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      10) тұқым шаруашылығын қолдауға;
      11) асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға;
      12) мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға;
      13) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;
      14) азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға;
      14-1) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді ұйымдастыруға және жүргізуге;
      15) арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге;
      16) облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендер көшелерін күрделі және орташа жөндеуге;
      17) метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға;
      17-1) моноқалаларды жайластыру мәселелерін шешуге;
      18) қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелері жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты;
      19) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      20) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға;
      21) қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін ай сайын ақша қаражатын төлеуге;
      22) техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға;
      23) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға;
      24) өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге;
      25) «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға;
      26) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;
      26-1) жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн күтіп-ұстауға;
      27) жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      28) тұрғын үй көмегін көрсетуге 2012 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және (немесе) пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.03.16 № 6-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.11.20 № 51-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      14-бап. Мынадай:
      1) ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау;
      2) ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау;
      3) астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын шығындар құнын арзандату;
      4) «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау;
      5) «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру, сондай-ақ жергілікті өзін-өзін басқаруды мемлекеттік қолдау;
      6) облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру бағыттары бойынша іске асырылатын қаражатты бөлу және (немесе) пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      15-бап. Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      16-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асыруға 2012 жылға арналған қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      17-бап. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру бойынша қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      18-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылға арналған резервi 92 208 383 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.
      Ескерту. 18-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.11.20 № 51-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      19-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға 11 639 691 мың теңге сомасында, оның ішінде республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен қаражатты көрсете отырып, 6 690 311 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
      Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.03.16 № 6-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      20-бап. Қарыз алушы қайтыс болған не оны қаза болды деп жариялаған жағдайда, мемлекеттік білім беру кредиттері және студенттік кредиттер бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің талаптары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады деп белгіленсін.
      21-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте Республикалық бюджеттік комиссияның оң ұсынысы болған күннен бастап алты ай ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін құжаттаманы табыс етуі туралы кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестицияларды іске асыру көзделсін, ол аталған шарт сақталмаған кезде түзетілуге жатады.
      22-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 363 970 мың теңге көзделсiн.
      23-бап. 2012 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 60 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      24-бап. 2012 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 3 900 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      25-бап. 2012 жылы мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 50 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      25-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің лимиті 2012 жылы қолданылмайды деп белгіленсін.
      Ескерту. Заң 25-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.11.20  № 51-V(2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      26-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      2012 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.
      27-бап. Осы Заң, 2011 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 21-бапты қоспағанда, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
1-ҚОСЫМША         

2012 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2012.11.20 № 51-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

4 729 852 668

1


Салықтық түсімдер

2 951 663 443


1


Табыс салығы

1 081 223 700


1

Корпорациялық табыс салығы

1 081 223 700

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 134 757 954


1

Қосылған құн салығы

886 943 339

2

Акциздер

25 711 062

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

214 028 980

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 190 500

5

Ойын бизнесіне салық

4 884 073

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

721 843 486


1

Кеден төлемдерi

704 619 314

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

17 224 172

7


Басқа да салықтар

2 335


1

Басқа да салықтар

2 335

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

13 835 968


1

Мемлекеттік баж

13 835 968

2Салықтық емес түсiмдер

241 253 675


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

208 005 053


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 700 000

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

167 751 082

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

33 208

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27 169 959

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

343 900

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 477 735

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 529 169

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 498 055


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 498 055

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

17 743


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

17 743

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

16 020 348


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

16 020 348

5


Гранттар

1 199 526


2

Қаржылық көмек

1 199 526

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 512 950


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 512 950

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

19 698 025


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

257 714


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату

257 714

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

19 440 311


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

19 440 311

4Трансферттердің түсімдері

1 517 237 525


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

137 237 525


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

137 237 525

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000


II. Шығындар

5 301 003 844

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

235 948 833


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

3 406 075


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 963 119

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

192 867

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

205 373

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

44 716

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 727 805


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 720 646

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 161 311


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 700 171

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

461 140

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

65 436


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының  сақталуы жөніндегі қызметтер

65 016

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

420

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 146


002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 146

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

35 813 410


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

5 369 321

003

Мемлекеттік шекараны делимитациялау және демаркациялау

220 674

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 293 322

005

Шетелдік іссапарлар

2 802 146

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

70 537

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 345 706

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

17 531 744

013

Халықаралық ұйымдарында, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

203 331

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 947 629

018

Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық ұйымдардың өкілдіктеріне кеңселік үй-жайларды жалдау төлемі

29 000

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

27 345 076


024

Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 580 082

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

377 306

027

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациалау және халықаралық-құқықтық қорғау

152 216

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

280 480

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 130 715

040

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

2 838 681

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің  ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 397

043

«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту

613 075

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

1 316 124

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

71 938 599


001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

51 283 441

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

23 000

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

87 141

008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863

009

Кинология орталығының қызметтері

118 936

014

Кеден қызметін жаңғырту

942 120

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет, осымен  байланысты дауларды реттеу

426 925

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

18 494

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығындары

1 477 894

023

Кедендiк сараптама жүргізу

24 440

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

87 940

026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

2 381 202

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838

031

«КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

735 373

033

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

83 105

036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

6 958 898

040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

4 491

061

«е-Қаржымині» интеграцияланған  автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 485 000

067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 473 132

070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

22 342

072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

199 526

073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

1 573 498


104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

189 000


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

7 235 355


001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 639 094

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

302 643

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

31 220

011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 298 250

012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

1 138 074

029

Сауда саясатын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

392 195

033

Астана экономикалық форумын өткізуді камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

370 756

044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

15 300

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

37 924 161


014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

85 433

015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

650 957

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

28 146 469

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

9 041 302

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 144 405


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

904 199

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

111 901

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

88 567

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

39 738

606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 501 912


001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 302 199

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 259 760

004

Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

950

006

Ұлттық санақ өткізу

1 180

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

637 153

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

77 818

011

«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

894 918

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

327 934

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 039 075001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

872 159

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

109 016

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 900

015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер және ғылыми қолданбалы әдістемелерін өткізу

30 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

4 799 604


034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

4 799 604

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

279 006


001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

275 268

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

3 738

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

4 864 326


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

463 945

002

Сайлау өткізу

4 393 726

003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

6 655

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

19 687 131


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 292 580

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

437 188

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

694 959

020

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қорын қамтамасыз ету және толықтыру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасы мен жеке мұрағатын сақтау

284 147

023

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Премьер-Министрі Кеңсесінің және Президенті Іс басқармасының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

141 000

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

837 257

2


Қорғаныс

324 086 846


202

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

60 405 440


001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты  қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 475 532

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

30 740 858

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

10 827 144

004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 583

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

137 310

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

54 053

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

10 283 526

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдің оқу орындарында даярлау

42 294

020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

300 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

258 990 756


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 952 733

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

4 036 580

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

15 152 627

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

67 074 809

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

24 366 493

009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

756 045

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

7 175 327

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

739 596

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

440 074

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

236 507

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

5 801 816

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің  жауынгерлік әзірлігін арттыру

128 182 150

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 938 858

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

137 141

678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

4 690 650


001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

4 440 650

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

250 000

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

458 865 539


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

827 673


002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 348

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

698 554

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

46 875

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

32 896

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

188 108 452


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

38 350 347

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

131 863

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

40 356 074

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

587 134

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

5 183 769

008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

330 755

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 246 073

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 664 684

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 982 530

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 008 955

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 730 167

018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

438 731

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

51 500

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

8 188 956

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

2 879 677

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

545 713

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

13 564 839

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 855 711

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

149 190

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

29 243 587

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

5 553 087

043

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 801 217

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

676 790

046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

365 892

047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

154 019

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

67 192


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

24 096 797


001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 024 831

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 104 808

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

280 663

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

2 226 872

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

6 096

009

Құқықтық насихат

79 775

013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

3 067 979

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

98 171

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 182 147

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот және төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

6 712 620

055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

312 835

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

156 653 952


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

143 566 587

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

13 084 365

105

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау

3 000

411


Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

8 261 416


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 261 416

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

30 743 652


001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 252 911

002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

294 643

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

25 557

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

966 955

007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 417 153

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

766 415

012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 989 268

013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

30 750

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

28 222 074


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

17 604 806

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 458

003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру

152 655

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

928 291

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 618 831

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

672 652

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығы және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

82 305

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

1 094 722

011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек қөрсетуі

5 565

012

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Астана қаласындағы әкімшілік ғимаратының құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

4 060 789


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

13 477 165


001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 841 616

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

288 909

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 279 003

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

3 054 885

018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде  заңгерлік көмек көрсетуі

12 752

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

8 474 358


001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

8 354 775

002

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет Қызметінің дамыту бағдарламасы

119 583

4


Бiлiм беру

421 738 064


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

46 409 221


008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

107 200

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

46 302 021

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

6 666 221


021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің  жүйесіндегі білім

6 635 136

042

Қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелері жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 185

053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

17 900

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

588 870


006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

588 870

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 906 439


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

354 706

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 949 397

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

602 336

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

23 719


007

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектiлерін салу және реконструкциялау

23 719

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772


042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

327 139 718


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 754 039

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 256 209

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

1 016 201

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

10 030 267

008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

2 724 197

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

21 805 685

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

539 554

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

31 899 990

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

68 122 115

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 234 363

020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

78 228 497

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

6 888 756

028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

15 435 019

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 790 069

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 319 391

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

3 972 186

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

28 802

044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін  ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 887 212

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000

049

Балалар мен оқушы жастардың адамгершілік-рухани білімі

104 166

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

114 720

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

15 939 656

053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 816 991

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 376 962

057

«Кәсіпқор» Холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

597 115

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

20 614 351

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

232 613

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

12 383 611

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

147 815

074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

1 814 032

075

Астана қаласының бюджетіне М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетіне арналған Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ жатақханасының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

157 267

079

Алматы облысының облыстық бюджетіне Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласындағы көз жанарының проблемалары бар балаларға арналған мектеп-интернатты ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

45 927

086

Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының Оқушылар сарайының құрылымындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған Ұлттық интерактивті паркті жарақтандыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

435 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 940

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

26 193 499


002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

633 128

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

22 178 837

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 544 214

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

1 749 960

026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

87 360

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

8 294


023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 294

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 647


013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 647

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000


017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін  арттыруды ұйымдастыру

50 000

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 282 238


003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

98 023

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 184 215

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

812 822


004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

812 822

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

67 243


011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

67 243

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

2 402 361


002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 058 745

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

343 616

5


Денсаулық сақтау

454 056 783


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 488 160


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

2 206 107

039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

2 282 053

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

2 193 598


111

Қазақстан Республикасы «Саламатты Қазақстан» 2011-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік денсаулық сақтауды дамыту бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

2 193 598

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 999 890


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 999 890

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

425 488


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

425 488

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

437 775 944


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

12 460 564

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

43 597 587

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

10 833 032

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 702 892

008

Арнайы медицина резервін сақтау

52 629

009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 461 336

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

90 181 626

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

212 885

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

995 768

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 146 492

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 132

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 680 389

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

3 584 470

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 700

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

5 371 701

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 103 719

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

234 243 100

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 587 778

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

16 502 210

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

39 934


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 173 703


003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемлиологиялық салауаттылығы

121 090

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 585 632

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

76 886

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

351 095

019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу жөніндегі қызметтер

39 000

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 180 184 148


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 180 184 148


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

2 975 308

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

974 084 479

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

75 692 717

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

88 175

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

57 383 792

006

Оралмандарға әлеуметтiк көмек көрсету

1 300 000

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

71 395

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

142 923

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 020 274

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 109 347

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 613 709

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

299 713

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

252 269

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

555 181

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 932

017

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

7 500

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

27 473

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

16 083

033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

231 000

128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы  шеңберінде іс-шараларды іске асыру

45 278 878

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

198 242 339


215

Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

2 809 508


033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 809 508

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

195 432 831


007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу шараларын жүргізу

360 000

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

60 004 379

010

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

47 539 696

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 160 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 286 169

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

3 350 425

019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалауды жүргізу

533 771

025

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

257 000

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегін көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер

147 272

029

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

2 746 856

032

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру

650 000

037

Су шаруашылығы жүйелерін зерттеуді жүргізу

500 000

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 897 263

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

90 787 831


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

149 307


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды  сақтау

149 307

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 931 026


003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 308

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

759 352

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 159 366

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

14 556


020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету  жөніндегі қызметтер

14 556

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

376 926


073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

376 926

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

60 157 334


001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

645 985

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

67 814

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

438 104

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

155 300

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

613 901

007

Ұлттық фильмдер шығару

2 116 560

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 145 496

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 743 831

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 116 926

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

658 144

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

716 420

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

43 604

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

901 558

016

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

100 734

017

Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 837 000

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 093 286

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

437 136

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

10 362

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

25 847 743

023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

181 570

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 285 860

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

2 009 058


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

199 698

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 809 360

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

26 149 624


001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

540 063

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

217 414

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

9 768 858

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

246 909

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы  ұйымдарының күрделі шығыстары

448 459

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

381 005

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

96 104

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 431

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

10 165 836

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 273 987

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 558

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

111 988 724


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

300 034


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

300 034

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

14 460 203


001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

847 003

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

35 821

006

Мұнай, газ және мұнайхимиясы өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

42 500

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

26 356

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 508 523

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

96 257 610


016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

222 900

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

19 050

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

256 544

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

7 263 734

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

585 292

043

«Қарағандышахтатарату» республикалық  мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

295 914

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

87 614 176

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

970 877


001

Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтерді үйлестіру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету

174 945

002

Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігінің капиталды шығындары

35 042

004

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

42 000

005

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

576 675

006

Ядролық сынақтардың мониторингі

63 921

008

«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру

78 294

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

224 539 422


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

203 055 044


001

Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 246 242

002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

218 393

003

Өсімдіктерді қорғау

4 644 278

004

Өсімдіктер карантині

713 978

005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

292 241

008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін  салу

142 324

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 746 763

011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

3 876 550

013

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

277 830

016

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау

4 031

019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

31 392

020

Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

580 070

021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

47 606

025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

1 500 000

029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

41 289 872

032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

197 052

034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

6 929 220

037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

150 834

038

Балық ресурстарын молайту

1 410 619

039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу

1 726 000

040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

6 152 161

041

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

2 437 830

042

Агрооөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 326 643

044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

1 085 255

047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

41 887

050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

64 520

051

Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау

12 000

052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

5 728 921

053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

5 050 995

054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

3 706 151

055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

67

056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

225 206

057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

771 864

061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

6 750 000

062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

942 500

064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

688 331

066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

2 019 202

068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

41 615

069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

116 367

070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

465 903

071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 374 991

072

Орманды әуеден қорғау

1 702 211

073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

677 927

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

149 492

081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

252 935

082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 451 448

083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 315 593

088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 138 658

090

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 926 167

095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 083 164

200

Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электронды ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту

1 455 508

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

683 209

202

Агроөнеркәсiп кешені, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

70 800

203

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

12 601 113

204

Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату

20 090 789

205

Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер

166 724

207

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

54 840

208

Қостанай облысының бюджетіне орманды күзету, қорғау, өсімін молайту жөніндегі ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

400 000

209

Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

756 695

210

Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

50 067

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

9 701 799


001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 239 656

002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920

003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

337 900

004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

15 000

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 108 638

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 101 144

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

67 703

012

«Тарихи» ластануларды жою

189 524

014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 369 301

018

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделi шығыстары

11 557

019

Қазақстан Республикасының «жасыл дамуды» ілгерілету және Астаналық бастаманы іске асыру үшін әңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі

38 500

020

Қазақстанда құрамында ООЛ (орнықты органикалық ластағыштар) бар қалдықтарды жою

8 225

022

Табиғи ортаны техногендік ластанудан тазарту

167 731

614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі

6 067 062


001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

786 108

002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

7 552

003

Мемлекеттік жер кадастрі мәліметтерін қалыптасыру

2 834 087

004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 439 315

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

5 258 602


039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 258 602

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

456 915


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

456 915

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 344 815


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

57 113


022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

53 868

064

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

3 245

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

4 014 436


006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 484 840

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

364 229

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

133 367

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

1 032 000

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

7 735 576


003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

7 199 205

021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

022

Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

486 371

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

537 690


003

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

537 690

12Көлiк және коммуникация

342 377 002


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

339 250 772


001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

3 830 637002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

172 529 182

003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

27 000 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

5 018 655

006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

2 530 149

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 180 100

010

Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

22 700

011

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары

360 122

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 412 481

014

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

85 230

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

339 685

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

826 317

020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

317 066

023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

3 594

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

77 390 103

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 308 626

030

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

385 240

034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 000 000

037

«Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері

439 265

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

271 620

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

212 766


018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

212 766

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 913 464


001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

299 540

002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000

004

«Байқоңыр» кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

160 000

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

12 106

009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

1 199 158

014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

13 000

015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған «Байкоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

78 474

019

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің күрделі шығыстары

35 266

020

ТМД қатысушы мемлекеттердің 2012 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекетаралық радионавигациялық бағдарламасы

105 920

13


Басқалар

229 800 781


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

12 481 531


013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

10 004 099

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 635 592

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

841 840

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 234 925


001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 170 815

004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

64 110

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

2 147 495


006

Өкілдік шығындар

2 147 495

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

118 325 242


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

92 208 383

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

5 016 420

044

Жай вексельдерді өтеу

5 200 439

058

Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

15 900 000

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

61 229 205


014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 696 810

015

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті әлеуетті сауықтыру және күшейту

6 039 345

016

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

473 340

020

Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер

50 000

023

Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 000 000

025

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

594 156

049

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

3 059 620

053

Облыстық бюджеттерге моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 000 000

054

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

30 000

055

Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 000 000

117

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 285 934

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

13 405 425


001

Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 194 626

007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

41 452

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

975 532

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 580 258

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

130 954

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

202 279

020

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

832 630

022

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

852 927

026

«Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

3 478 171

027

«Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

25 627

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

70 597

055

«Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту

250 000

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

427 877

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

340 511

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 984

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

4 504 608


006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 504 608

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

644 628


007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

644 628

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

736 854


001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

721 087

002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

15 767

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

6 639 649


001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 455 619

020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 512

030

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

156 518

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

5 000 000

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

7 856 766


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

7 399 875

022

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісінің инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

223 242

025

Қарағанды облысының бюджетіне Балқаш көлінің жағалауындағы шипажайға баратын кіреберіс автомобиль жолының учаскесін, «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісін күрделі жөндеуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

233 649

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

594 453


001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

377 751

002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

22 400

003

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

4 727

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

189 575

14Борышқа қызмет көрсету

135 397 256


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

135 397 256


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

135 397 256

15Трансферттер

880 645 461


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

880 645 461


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

880 645 461


III. Таза бюджеттік кредит беру

50 758 465

Бюджеттік кредиттер

174 515 975

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

12 368 305


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

12 368 305


019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

12 368 305

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42 089 400


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

42 089 400


008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

42 089 400

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

86 780 746


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

86 780 746


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру

80 000 000

094

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 780 746

13Басқалар

33 277 524


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

292 285


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

292 285

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

15 285 239


052

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру

15 285 239

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

17 700 000


027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру

5 500 000

036

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына кредит беру

12 200 000

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 757 510

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 757 510


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

122 640 382


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

122 640 382

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 117 128


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 117 128

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

361 236 077

Қаржы активтерін сатып алу

361 746 077

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 439 237


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 439 237


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

2 439 237

5Денсаулық сақтау

389 541


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

389 541


062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

389 541

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 404 648


235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

1 404 648


022

Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 404 648

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 444 334


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

7 759 234


043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

7 759 234

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

685 100


021

Авиациялық метеорологиялық стансаны жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін Казаэросервис» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

685 100

12Көлiк және коммуникация

35 536 855


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

2 439 418


041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

2 439 418

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

33 097 437


005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

22 597 437

011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 500 000

13Басқалар

313 531 462


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

12 000 000


051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

12 000 000

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

298 509 562


032

Қарашығанақ мұнайгазконденсаттық кен орнының мердігерлік учаскесінің өнімін бөлу туралы түпкілікті келісімдегі үлеске қатысуы мемлекеттің сатып алуы

298 509 562

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

1 021 900


066

Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

1 021 900

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

2 000 000


013

«Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені» ҰАҚ жарғылық капиталын  ұлғайту

2 000 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

510 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-983 145 718

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

983 145 718

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
2-ҚОСЫМША         

2013 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
І. Кірістер

4 921 058 667

1Салықтық түсiмдер

3 503 468 673


1


Табыс салығы

1 363 477 2001

Корпорациялық табыс салығы

1 363  477 200


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 300 422 0191

Қосылған құн салығы

1 060 843 5442

Акциздер

21 564 1133

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

209 870 9704

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3 348 3315

Ойын бизнесіне салық

4 795 061


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

820 024 9531

Кеден төлемдерi

799 492 6062

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

20 532 347


7


Басқа да салықтар

4 5801

Басқа да салықтар

4 580


8


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

19 539 9211

Мемлекеттiк баж

19 539 921

2Салықтық емес түсімдер

61 154 399


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43 745 5601

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 848 4503

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

11 891 3114

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

27 8985

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 114 8286

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

242 3457

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 923 5429

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

3 697 186


2


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 858 2341

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 858 234


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

11 6281

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

11 628


4


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 502 1791

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 502 179


5


Гранттар

743 4182

Қаржылық көмек

743 418


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 293 3801

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 293 380

3Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

20 426 030


1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

150 0001

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

150 000


2


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

20 276 0301

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

20 276 030

4Трансферттердің түсiмдері

1 336 009 565


1


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

136 009 5651

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

136 009 565


4


Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

5 265 577 908

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

196 656 829


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

3 430 898001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 995 275002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

199 567003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

208 213005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

27 843


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 026 788001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 018 357090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

8 431


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 565 626001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 565 626


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

65 448001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

65 016002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

432


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

17 846002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

17 846


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

35 145 747001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 240 650003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

202 267004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

979 115005

Шетелдік іссапарлар

3 202 146008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

70 537009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

4 701 125010

Шетелде Қазақстан Республикасы мүддесін білдіру

16 479 750013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

216 652017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

4 017 924018

Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық ұйымдардың өкілдеріне кеңселік үй-жайларда жалдау төлемі

35 581


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

69 211 513001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

52 892 268002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

38 000003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

63 827008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863009

Кинология орталығының қызметтері

124 156016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

513 001019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 340021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары

1 948 236023

Кедендік сараптама жүргізу

27 665025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

87 418027

Меншікті мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

300 000036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

1 919 880067

Саяси партияларды қаржыландыру

6 391 723070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

21 878072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

3 912 706104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

615 714


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

6 445 959001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 659 070005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 065010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

31 140011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

548 250012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

891 171029

Сауда саясатын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

392 390033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

13 050


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

14 030 399014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

112 416015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

791 598055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

13 126 385


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

912 897001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

708 046003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

111 901004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

88 567005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 383


603


Қазақстан Республикасы Байланыс  және ақпарат министрлігі

22 374 473001

Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелі нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

770 002008

Қазақстан Республикасы Байланыс  және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

2 752010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 699 937012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

355 423024

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

14 697 608027

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау

134 568031

Байланыс операторларының басқару жүйесіне және желілердің мониторингін сүйемелдеу

377 306034

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

280 480050

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 397


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

8 524 701001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 317 533002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 225 211004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

4 219006

Ұлттық сынақ өткізу

2 470007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

206 961009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

90 146011

"е-Статистика" интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

559 135012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 119 026


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

812 337001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

689 472005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

90 360009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

2 505015

Мемлекеттік қызмет саласындағы ғылыми зерттеулер және ғылыми қолданбалы әдістемелері өткізу

30 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

6 669 106034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

6 669 106


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

280 448001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

277 294002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

3 154


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

688 495001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

485 579002

Сайлау өткiзу

202 916


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

18 454 148001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 356 124017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

730 239020

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қорын қамтамасыз ету және толықтыру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасы мен жеке мұрағатын сақтау

194 020023

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Премьер-Министрі Кеңсесінің және Президенті Іс басқармасының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

173 765

2Қорғаныс

310 510 380


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

55 883 707001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 350 578002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

30 286 799003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

10 912 741004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 583005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

46 572011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

5 200 000017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдің оқу орындарында даярлау

42 294020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

1 500 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

250 069 324001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 953 866002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

7 606 070004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

6 703 122006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

71 882 152007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

23 166 522009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

406 736010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

7 205 194013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

576 424014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

211 843015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

236 507016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

5 893 102019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

121 271 002021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 912 381090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

44 403


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

4 557 349001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

4 443 352002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

113 997

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

419 525 421


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

768 126002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 957003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

691 748004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

10 741005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы  мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

26 680


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

168 490 154001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

37 780 176003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

117 020004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

44 094 078005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

574 759007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

2 571 396010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 669 690015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

9 791 172016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

3 719 434017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 980 209018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

558 771020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

51 613022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

2 207 896024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

621 829027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

7 067 943033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 215 611035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оралмандарды уақытша орналастыру орталығына және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

142 026040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

31 168 363041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстар

271 010043

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Солнечный кентіне қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

435 117046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

217 346047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

177 222104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

57 473


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

18 862 218001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 021 112002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 948 349005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

333 006006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

2 346 973007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

8 046009

Құқықтық насихат

79 775013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

2 826 617016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

106 025022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 001 253047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 862 957055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

328 105


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

148 062 557001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

142 373 736002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

5 688 821


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

7 214 497001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

7 214 497


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

30 482 076001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 258 439003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

15 557004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

966 955007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 759 650009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

496 892012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 630 188013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

9 750014

Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру

344 645


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

22 570 385001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

17 293 658002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 486004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

608 027006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 379 107009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығын және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

58 984010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдар үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

1 211 717011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

17 406


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

12 095 900001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 742 659002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

217 401005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

394 613007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

2 724 987018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 240


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

10 979 508001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

5 275 960002

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет Қызметінің дамыту бағдарламасы

5 703 548

4Бiлiм беру

435 858 281


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

30 851 687008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ дамытуға арналған нысаналы салым

30 737 687


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 700 977021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі білім

6 687 792042

Қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелер жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 185


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

572 539006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

572 539


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 686 566003

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 286 813004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру және әлеуметтік қолдау көрсету ұйымдарында мамандар даярлау

399 753


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

23 556020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 556


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 306 654005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

353 567011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 290 048017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

663 039


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

352 424 558001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 902 726002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 582 110005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

2 931 468007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

150 285008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

1 862 585009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

63 951 648010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

486 000011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

22 712 921012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

28 276 027017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 044 701020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

86 044 049023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

23 999 802027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жоғары мектептерде саралаудан өткізілетін жан басына шаққандағы қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер

38 283028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 932 722031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 392 193033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 163 768035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

771 922036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

20 661044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап бағу үшін ай сайын ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 368 525045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларды, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

600 000049

Балалар мен оқушы жастардың адамгершілік-рухани білімі

103 529050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

108 683052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

19 363 295053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 048 968054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 403 096057

"Кәсіпқор" Холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

400 164060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ны дамытуға арналған нысаналы салым

4 141 819062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 255 000063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

97 810064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

14 717 882065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

103 522074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

2 429 628104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

5 898120

Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру

10 000 000130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

8 012 868


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

29 987 532002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

662 290003

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

25 932 935014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 606 922024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

285 385026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

8 294023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 294


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 282 238003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

98 023004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 184 215


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

799 908004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

799 908

5Денсаулық сақтау

429 340 707


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

6 642 967014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

2 070 213039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

4 572 754


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 214 758008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 214 758


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

430 362019

Балаларды сауықтыруды, оңалтуды және олардың демалысын ұйымдастыру

430 362


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

413 308 457001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

13 336 320005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

37 458 809006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 064 669007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 015 084008

Арнайы медицина резервін сақтау

31 479010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалардың бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

97 270 753013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

183 138016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

4 912 000017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 169 897018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 588019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

3 002 944021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

2 560 568029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

4 873 025031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

461 913036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

225 182 507038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 826 262103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

4 905 635104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

42 866


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 744 163003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

123 256004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 368 874005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

77 623016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

135 410019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу жөніндегі қызметтер

39 000

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 335 991 290


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 335 991 290001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 096 313002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 088 544 937003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

88 077 240004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

68 532005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

63 448 415006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

9 842 778007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

73 197008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

124 820010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 348 587011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 545 792013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

756 134014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

53 898015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

618 511016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 588021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

42 843028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

16 588033

"2011 - 2013 жылдары Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасын" іске асыру шеңберінде қызметтерді көрсете отырып, Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

101 460128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

58 199 657

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

102 480 832


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер агенттігі

102 480 832007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу шараларын жүргізу

360 000009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

32 654 295010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 726 695011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 153 201013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

5 100 641019

Инженерлік жерлердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

250 000028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй көмегін көрсетуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

543 000029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестиция негіздемелерін әзірлеу

1 593 000037

Су шаруашылығы жүйелерін зерттеуді жүргізу

500 000038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

23 600 000

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

77 627 638


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

151 909004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

151 909


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

32 603 417001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

687 305005

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

20 966 559006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

172 631009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт және туризм объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

100 000011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

439 506012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

9 803 029014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне, жаңадан іске қосылатын спорт объектiлерiн күтіп-ұстауға берiлетін ағымдағы нысаналы трансферттер

261 369015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

49 120017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

14 503027

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

96 104028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 431104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

4 860


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

17 261 751001

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

453 466003

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

34 605005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

2 521 383007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

186 730008

Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

77 180009

Ұлттық фильмдер шығару

3 858 330011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 097 992012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 240 764013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 510 485018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

707 252019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

622 002021

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

49 100028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

902 462


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 401 636003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 377006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

604 411040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

784 848


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

15 141020

Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 141


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

26 002 929005

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

7 077020

Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

16 622021

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 134 531022

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

451 670023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

11 088025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

24 381 941


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

190 855006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

190 855

9Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

101 040 515


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

309 091024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

309 091


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

14 762 767001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

848 248002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

27 947006

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

37 500015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

17 283024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 831 789


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

85 968 657016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

172 083029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 050034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

64 500035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

598 475039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

221 967040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

9 370 830041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

603 425043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

364 292044

Ядролық сынақтардың мониторингі

63 000047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

2 048 620048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

71 796 745049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

27 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

189 110 676


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

172 618 875001

Агроөнеркәсіптік кешенді су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтарды және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 089 862002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

218 393003

Өсімдіктерді қорғау

4 644 278004

Өсімдіктер карантині

966 104005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

292 241008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

41 218009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 011 847010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерін ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 210 035013

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

277 830018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері

264 158019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

31 392020

Ақмола облысының бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

291 669021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

48 408025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

515 454029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

31 562 284032

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

79 876034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

6 511 486037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

152 148038

Балық ресурстарын молайту

803 546039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу

5 000 000040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

5 481 713042

Агроөнеркәсіп кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 326 643044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

595 962047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

41 887050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

6 027 373053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

4 456 966054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

1 956 000055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

944057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

764 995061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

18 500 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

942 500064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

559 698066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

1 393 256068

Орманды шаруашылығы саласында ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орманды пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

41 730069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

116 367070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

507 834071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 789 641072

Орманды әуеден қорғау

1 702 211073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

800 169081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету

258 332082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 528 468083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 487 178088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

28 819 643095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 181 621202

Агроөнеркәсіп кешені, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету

103 000203

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

4 796 110205

Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер

168 652206

Су ресурстарын интеграцияланған басқару қағидаттарын енгізу және Қазақстан Республикасында су пайдалану тиімділігін арттыру

37 312207

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

60 441


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

8 957 552001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 135 704002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

113 300004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

4 073 007008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 251 442009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

310 770010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

8 809019

Қазақстан Республикасының "жасыл дамуды" ілгерілету және Астаналық бастаманы іске асыру үшін әңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі

17 600020

Қазақстан құрамында ООЛ (орнықты органикалық ластағыштар) бар қалдықтарды жою

18 000


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

7 059 334001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

796 524002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

2 230003

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 300 381004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

3 960 199


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

456 915007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

456 915

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 634 621


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

2 157 761022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

59 399064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

2 098 362


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

6 775 089006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 320 326008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

1 609 446015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

2 466 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

3 701 771003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

3 651 771021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

12Көлiк және коммуникация

366 783 231


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

359 730 894001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

3 004 831002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

232 245 928003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

27 000 000005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

5 207 874009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 507 115010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

12 000012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 800 000014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

99 730016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

273 579019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

826 317020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

704 366028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

48 633 968030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

415 186


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

190 942018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

190 942


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

1 532 525001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

277 893004

"Байқоңыр" кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

160 771009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

989 308015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

104 553


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

5 328 870006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

271 620017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 057 250

13Басқалар

207 932 119


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6 927 013013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

3 248 522014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 533 253016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

2 145 238


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 223 748001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 175 222004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

48 526


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 649 402006

Өкiлдiк шығындар

1 649 402


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

110 210 084010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

41 219 191038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

19 200 828042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

128 193044

Жай вексельдерді өтеу

5 223 910045

Қазақстан Республикасының "ЕврАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына" бастапқы жарна төлеу

44 220 000046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

217 962


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

51 712 233014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетті сауықтыру және күшейту

6 039 345016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

463 140023

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру

14 000 000025

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың  техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

696 000049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

90 000117

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау

14 877 748


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 620 363001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасының пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 609 409007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

46 687012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

934 145013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 610 855017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

263 656018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

282 309020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар таратуға жәрдемдесу

843 522022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 244 204026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

3 000 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

25 626031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

15 221070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

334 997

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

409 732


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 691 350006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

3 691 350


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

764 628007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

764 628


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

663 562001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

659 014002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

4 548


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

11 641 719001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 455 717020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 512030

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

7 260 416008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

5 838 814022

Қарағанды облысының бюджетіне "Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай" объектісінің инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 421 602


695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

567 601001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

382 323004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

185 278

14Борышқа қызмет көрсету

214 241 318


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

214 241 318013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

214 241 318

15Трансферттер

865 844 050


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

865 844 050400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

865 844 050

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

41 961 419
Бюджеттік кредиттер

150 963 204

6Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

13 364 834


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

13 364 834019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

13 364 834

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 652 400


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 652 400008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

9 652 400

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

85 650 056


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

85 650 056023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

80 000 000094

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

5 650 056

12Көлік және коммуникация

725 634


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

725 634010

"Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру

725 634

13Басқалар

41 570 280


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

896 904011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

296 904012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

24 673 376051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

24 673 376


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

16 000 000027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру

16 000 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

109 001 785

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

109 001 785


001


Бюджеттік кредиттерді өтеу

107 794 8391

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

107 794 839


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 206 9461

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 206 946

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

87 676 840
Қаржы активтерін сатып алу

88 226 840

1Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 084 436


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 084 436006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

1 084 436

5Денсаулық сақтау

369 741


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

369 741062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

369 741

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

28 604 544


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

28 604 544033

Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

28 604 544

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 500 000


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

15 500 000043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

15 500 000

12Көлік және коммуникация

8 000 000


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

8 000 000011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Республикалық ғарыштық байланыс орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 000 000

13Басқалар

34 668 119


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

33 363 504050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

33 363 504


694


Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы

1 304 615013

"Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені" ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 304 615

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

550 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

550 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

550 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

550 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

V. Бюджет тапшылығы

-474 157 500

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

474 157 500

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
3-ҚОСЫМША         

2014 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
I. Кірістер

5 311 354 885

1Салықтық түсімдер

3 887 897 952


1


Табыс салығы

1 544 818 2001

Корпорациялық табыс салығы

1 544 818 200


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 444 112 4761

Қосылған құн салығы

1 197 804 9202

Акциздер

27 519 5493

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

210 074 5794

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3 582 7135

Ойын бизнесіне салық

5 130 715


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

877 942 9131

Кеден төлемдері

855 418 9282

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

22 523 985


7


Басқа да салықтар

4 9001

Басқа да салықтар

4 900


8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 019 4631

Мемлекеттік баж

21 019 463

2Салықтық емес түсімдер

62 818 502


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 628 1291

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 897 5903

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

12 568 6804

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысуы үлесіне кірістер

31 8145

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 114 8286

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

243 2137

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 851 7179

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

3 920 287


2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 988 311001

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 988 311


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

12 4421

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

12 442


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 677 3311

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 677 331


5


Гранттар

358 1632

Қаржылық көмек

358 163


6


Басқа да салықтық емес түсімдер

13 154 1261

Басқа да салықтық емес түсімдер

13 154 126

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 440 566


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 0001

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000


2


Мемлекеттің материалдық резервтен тауарлар сату

20 290 5661

Мемлекеттің материалдық резервтен тауарлар сату

20 290 566

4Трансферттердің түсімдері

1 340 197 865


1


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

140 197 8651

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне алынатын трансферттер

140 197 865


4


Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

5 711 224 507

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

195 486 591


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

3 470 881001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 025 797002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

205 719003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

211 282005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

28 083


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 360 075001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 351 644090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

8 431


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 597 305001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 597 305


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

65 460001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

65 016002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

444


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

17 846002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

17 846


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

33 346 845001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 218 383003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

207 095004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 029 406005

Шетелдік іссапарлар

3 202 146008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

70 537009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 869 512010

Шетелдерде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

16 479 609013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

216 652017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

4 017 924018

Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық ұйымдардың өкілдеріне кеңселік үй-жайларда жалдау төлемі

35 581


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

64 759 645001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

52 973 888002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

33 600003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

63 827008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863009

Кинология орталығының қызметтері

126 599016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

546 962019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 340021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары

1 637 157023

Кедендік сараптама жүргізу

29 378025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

87 423027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

241 461067

Саяси партияларды қаржыландыру

6 893 353070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

21 884072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

1 803 072


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

6 144 782001

Экономика және сауда саясаттын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 681 426005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 065010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

31 140011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

548 250012

Өңірлік бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

562 292029

Сауда саясатын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

397 736033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

13 050


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

14 141 889014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

103 003015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

879 290055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

13 159 596


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

920 982001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

716 131003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

111 901004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

88 567005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 383


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

26 403 797001

Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

810 528008

Қазақстан Республикасы Байланыс  және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

2 752010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 844 850012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

125 965024

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

14 697 608027

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау

134 568031

Байланыс операторларының басқару жүйесіне және желілердің мониторингін сүйемелдеу

377 306034

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

280 480035

Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту

4 073 343050

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 397


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

7 883 475001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 334 438002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 225 211004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

4 219006

Ұлттық санақ өткізу

2 470007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

206 961009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

90 867012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 019 309


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

816 376001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

689 914005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

93 957009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

2 505015

Мемлекеттік қызмет саласындағы ғылыми зерттеулер және ғылыми қолданбалы әдістемелері өткізу

30 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

8 126 435034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

8 126 435


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

282 322001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

279 484002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

2 838


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

707 079001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

504 163002

Сайлау өткiзу

202 916


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

18 441 397001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 516 626017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

730 239020

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қорын қамтамасыз ету және толықтыру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасы мен жеке мұрағатын сақтау

194 532

2Қорғаныс

317 321 118


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

53 603 356001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 357 682002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

30 500 046003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

8 885 481004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 583005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

5 200 000017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдің оқу орындарында дайындау

42 294020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

1 073 130


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

256 068 990001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 954 806002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

10 720 265004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

4 524 480006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

76 913 903007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

23 166 522009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

406 736010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

7 229 663013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

662 831014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

216 575015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

236 507016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

5 893 414019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштердің жауынгерлік әзірлігін арттыру

121 279 501021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 819 384090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

44 403


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

7 648 772001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

4 711 240002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

2 937 532

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

406 786 471


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

770 418002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 195003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

693 322004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

11 219005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

26 682


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

164 014 575001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

37 868 574003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

117 020004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

44 052 513005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

576 867010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 678 283015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

10 485 128016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

3 719 434017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 980 209018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

597 678020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

51 950022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

2 207 855024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

622 505027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

3 371 348033

Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 151 717040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

32 788 486041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

292 887046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

217 346047

Облыстық бюджеттерге Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

177 222104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

57 553


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

18 718 153001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 050 660002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 940 271005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

360 929006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

2 346 973007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

8 046009

Құқықтық насихат

79 775013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

2 828 817016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

106 025022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

802 717047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 862 957055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

330 983


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

148 496 517001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

145 650 122002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 846 395


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

7 338 129001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

7 338 129


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

28 003 218001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 263 663003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды  қамтамасыз ету

15 557004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

966 955007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 868 811009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

261 737012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

200 006013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

8 250014

Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру

418 239


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

21 382 605001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

17 302 300002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 486004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

608 027006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 382 119009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығын және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

70 131011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

18 542


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

12 055 147001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 763 622002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

217 526005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

332 772007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

2 724 987018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 240


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

6 007 709001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

5 429 574002

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет Қызметінің дамыту бағдарламасы

578 135

4Бiлiм беру

464 866 829


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

22 813 086009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ дамытуға арналған нысаналы салым

22 813 086


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 812 718021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі білім

6 799 533042

Қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелер жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 185


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

582 649006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

582 649


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 821 792003

Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 401 113004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру және әлеуметтік қолдау көрсету ұйымдарында мамандар даярлау

420 679


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

25 204020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

25 204


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 791 805005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

316 348011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 812 418017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

663 039


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

387 879 027001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 058 388002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 807 965007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

150 491008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

1 933 660009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

78 731 151010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

530 322011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

27 808 816012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

25 476 726017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 109 164020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

88 928 719023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

26 008 395027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жоғары мектептерде саралаудан өткізілетін жан басына шаққандағы қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер

147 163028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 428 444031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 392 193033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 264 380035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

232 018036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

18 361045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

600 000049

Балалар мен оқушы жастардың адагершілік-рухани білімі

103 485050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

111 726052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

29 559 535053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 048 968054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік  оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 403 096057

"Кәсіпқор" Холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

400 430060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ны дамытуға арналған нысаналы салым

2 074 319062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

23 184 917063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

326 535064

Жоғары және жоғары оқу орнына кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

16 556 372065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

78 378104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

5 898120

Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру

10 000 000130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

7 399 012


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

31 827 326002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

686 871003

Жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

27 857 932014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 625 437024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

157 086026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

8 294023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 294


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 282 238003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

98 023004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 184 215


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

808 918004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

808 918

5Денсаулық сақтау

414 403 066


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

2 076 453014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

2 076 453


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 215 874008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 215 874


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

437 331019

Балаларды сауықтыруды, оңалтуды және олардың демалысын ұйымдастыру

437 331


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

398 189 911001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

14 677 759005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

12 586 270006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 311 491007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

638 195008

Арнайы медицина резервін сақтау

32 599010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалардың бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

104 647 514013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

189 495016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

7 137 462017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 198 191018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

11 020019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

3 065 503021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 494 706031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

447 739036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

233 343 785038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 566 275103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

1 797 407104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

44 500


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

9 483 497003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

123 256004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

9 139 987005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

81 035016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

100 219019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу жөніндегі қызметтер

39 000

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 465 716 306


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 465 716 306001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы  мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 170 210002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 198 384 251003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

94 734 434004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

61 549005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

68 137 622006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

10 530 805007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

75 125008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128 488010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 421 599011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 831 174013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

807 555014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

46 662015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

209 181016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 291021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

32 195028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

17 150032

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспарын іске асыру

6 568 863128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

58 527 152

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85 727 173


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер агенттігі

85 727 173007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу шараларын жүргізу

360 000009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

30 000 000010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру  жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

14 921 059011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 444 195013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне  қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

1 895 919019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

250 000028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй көмегін көрсетуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

456 000037

Су шаруашылығы жүйелерін зерттеу жүргізу

500 000038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйесіне дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттер

24 900 000

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

70 400 929


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

156 621004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

156 621


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

28 992 479001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

708 917005

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

16 686 556006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

306 631009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт және туризм объектілерін  дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттер

100 000011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

439 506012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

10 299 373014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

276 840015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

50 418017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

14 503027

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

96 104028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 431104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

5 200


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

13 485 402001

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

460 407003

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

70 149005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

2 697 881008

Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

29 712011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 080 813012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 272 043013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 496 382018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

756 080019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

663 483021

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

45 104028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

913 348


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 490 510003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 450006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

641 284040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

836 776


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

15 776020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 776


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

26 069 286005

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

7 643020

Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

17 938021

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 187 292022

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

452 608023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

11 864025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

24 391 941


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

190 855006

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

190 855

9Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

91 924 715


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

317 762024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

317 762


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгi

14 503 050001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

848 248002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

27 947006

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

32 500015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

15 885024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 578 470


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

77 103 903016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

194 273034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

84 600035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

587 325039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

222 035040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

9 370 830041

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

599 246043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

396 650044

Ядролық сынақтардың мониторингі

70 000048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

64 957 274

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

203 704 003


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

192 504 819001

Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтарды және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 089 862002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

218 393003

Өсімдіктерді қорғау

4 628 343004

Өсімдіктер карантині

966 104005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

292 241009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 021 485010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 210 035013

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

277 830018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері

264 158019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

31 392020

Ақмола облысы бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

127 860021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

48 408029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

52 714 719034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

6 511 486037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

152 148038

Балық ресурстарын молайту

503 546039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу

5 000 000040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

5 464 430042

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 326 643044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

16 081047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

41 887050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000051

Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау

60 000052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

6 027 373053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

4 678 662055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

944057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

740 515061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

18 500 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

942 500064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

177 486066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

1 393 256068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

41 730069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

116 367070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

507 834071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 789 641072

Орманды әуеден қорғау

1 702 211073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

800 169081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету

258 465082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 616 233083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 487 178088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

28 819 643095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 373 192202

Агроөнеркәсіп кешені, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету

103 000203

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

5 088 049205

Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер

168 653206

Су ресурстарын интеграцияланған басқару қағидаттарын енгізу және Қазақстан Республикасында су пайдалану тиімділігін арттыру

37 481207

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

67 186


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

4 895 696001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 178 775002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

60 900008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 289 522009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

310 770010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

8 809


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

5 846 573001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

798 657002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

2 230003

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 313 307004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 732 379


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

456 915007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

456 915

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 450 686


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

2 035 191022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

61 388064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

1 973 803


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

4 471 511006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 482 748008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

1 609 446


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

2 943 984003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

2 893 984021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

12Көлiк және коммуникация

354 381 717


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

346 095 687001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

3 058 454002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

232 263 937003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдарымен тексеру

30 000 000005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

5 353 374009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

28 000 000010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

11 400012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 900 000014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

105 182016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

284 803019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

826 317020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

583 321028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

29 264 649030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

444 250


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

191 408018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

191 408


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

3 190 680001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

282 131009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттармен басқаруды қамтамасыз ету

2 803 996015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

104 553


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

4 903 942006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

292 200017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

4 611 742

13Басқалар

362 059 312


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6 847 678013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

3 248 522014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 533 253016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

2 065 903


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 227 313001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 184 799004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

42 514


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 916 251006

Өкiлдiк шығындар

1 916 251


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

268 672 256010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

41 219 191038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

19 200 828042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

172 936 701044

Жай вексельдерді өтеу

5 600 140045

Қазақстан Республикасының "ЕврАзЭҚ Дағдарысқа қарсы қорына" бастапқы жарнасын төлеу

29 480 000046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

235 396


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

51 416 881014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

3 539 345016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор  мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

463 140023

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру

15 000 000025

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың  техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

696 000049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

345 000117

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау

15 827 396


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 682 332001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электроэнергетика, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 613 516007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

49 955012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

934 145013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 610 855017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

263 656018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

282 309020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар таратуға жәрдемдесу

846 941022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 290 046026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

3 000 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

25 626031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

16 573070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

334 997090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

413 713


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 630 375006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

3 630 375


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

764 628007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

764 628


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

671 333001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

666 785002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

4 548


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

14 646 344001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 455 827020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 512030

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

163 005031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 000 000


695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

583 921001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

394 701004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

189 220

14Борышқа қызмет көрсету

241 241 820


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

241 241 820013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

241 241 820

15Трансферттер

1 027 753 771


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 027 753 771400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

1 027 753 771

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы


1

2

3
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

23 530 986
Бюджеттік кредиттер

135 710 332

6Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

13 364 834


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

13 364 834019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

13 364 834

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

85 800 530


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

85 800 530023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

80 000 000094

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

5 800 530

12Көлік және коммуникация

725 634


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

725 634010

"Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру

725 634

13Басқалар

35 819 334


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

887 923011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

287 923012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

18 931 411051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

18 931 411


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

16 000 000027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру

16 000 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 179 346

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 179 346


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

110 972 4001

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

110 972 400


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 206 9461

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 206 946

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

36 844 892
Қаржы активтерін сатып алу

37 194 892

1Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

962 256


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

962 256006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

962 256

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

20 314 519


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

20 314 519033

Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылықты капиталдарын ұлғайту

20 314 519

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 500 000


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

15 500 000043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

15 500 000

13Басқалар

418 117


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

418 117050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

418 117

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

V. Бюджет тапшылығы

-460 245 500

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

460 245 500

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
4-ҚОСЫМША         

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2012 жылға
арналған бюджет түсімдерінің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2012.11.20 № 51-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты


Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы

Iшкi сыныбы

1

2

3
Барлығы

3 330 432 740

1Салықтық түсімдер

3 329 650 419


01


Табыс салығы

1 238 309 064


1

Корпоративтік табыс салығы

1 238 309 064

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 091 341 355


3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 091 341 355

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын  айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

782 321


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

782 321


1

Жерді сату

782 321

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
5-ҚОСЫМША         

2012 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

05Денсаулық сақтау


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету
010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

06Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
6-ҚОСЫМША         

2012 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаториялық-емханалық көмек көрсету

Денсаулық сақтау саласындағы орталық уәкілетті орган сатып алатын медициналық қызметтерді қоспағанда, бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарын жіберу бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдарын  және дәрілерді өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация

Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық ауруларды химия препараттармен қамтамасыз ету

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрілік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 496-IV

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК (см. ст. 27)

      Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2012–2014 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 4 729 852 668 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 2 951 663 443 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям – 241 253 675 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 19 698 025 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 1 517 237 525 тысяч тенге;
      2) затраты – 5 301 003 844 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 50 758 465 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 174 515 975 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 123 757 510 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 361 236 077 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 361 746 077 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 510 000 тысяч тенге;
      5) дефицит – -983 145 718 тысяч тенге, или 3,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;
      6) финансирование дефицита бюджета – 983 145 718 тысяч тенге.
      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 20.11.2012 № 51-V (вводится в действие с 01.01.2012).

      Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 17 077 500 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 3 680 721 тысячи тенге.

      Статья 3. Утвердить объемы поступлений в бюджет на 2012 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4.

      Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:
      по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
      по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
      При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
      по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
      по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.

      Статья 5. Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.

      Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджета города Алматы в республиканский бюджет в сумме 102 114 759 тысяч тенге, в том числе:
      Атырауской - 39 467 955 тысяч тенге;
      Мангистауской - 16 076 180 тысяч тенге;
      города Алматы - 46 570 624 тысячи тенге.

      Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в связи с передачей:
      функций и полномочий по проведению государственного технического осмотра транспортных средств - 55 913 тысяч тенге;
      подразделения специального назначения «Арлан» - 921 164 тысячи тенге;
      функции по производству крови, ее компонентов и препаратов для государственных организаций здравоохранения республиканского значения - 864 612 тысяч тенге;
      полномочий местных исполнительных органов:
      по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования – 756 683 тысячи тенге;
      по вопросам повышения квалификации педагогических работников - 1 520 109 тысяч тенге;
      по организации деятельности центров обслуживания населения - 10 331 275 тысяч тенге.
      Поступления в республиканский бюджет указанных сумм трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Законом РК от 16.03.2012 № 6-V (вводится в действие с 01.01.2012).

      Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 380 000 000 тысяч тенге.
      Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 16.03.2012 № 6-V (вводится в действие с 01.01.2012).

      Статья 9. Установить с 1 января 2012 года:
      1) минимальный размер заработной платы - 17 439 тенге;
      2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 8 720 тенге;
      3) минимальный размер пенсии - 17 491 тенге;
      4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 618 тенге;
      5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 17 439 тенге.

      Статья 10. Выполнение гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты осуществляется по республиканской бюджетной программе 002 «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      Статья 11. Установить с 1 января 2012 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов.
      Сноска. Статья 11 с изменением, внесенным Законом РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 12. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города Астаны, в сумме 880 645 461 тысячи тенге, в том числе:
      Акмолинской - 53 579 911 тысяч тенге;
      Актюбинской - 31 721 533 тысячи тенге;
      Алматинской - 103 882 787 тысяч тенге;
      Восточно-Казахстанской - 89 595 453 тысячи тенге;
      Жамбылской - 85 094 218 тысяч тенге;
      Западно-Казахстанской - 17 113 055 тысяч тенге;
      Карагандинской - 61 399 259 тысяч тенге;
      Костанайской - 52 272 915 тысяч тенге;
      Кызылординской - 71 593 511 тысяч тенге;
      Павлодарской - 28 929 362 тысячи тенге;
      Северо-Казахстанской - 50 717 343 тысячи тенге;
      Южно-Казахстанской - 216 436 264 тысячи тенге;
      города Астаны - 18 309 850 тысяч тенге.

      Статья 13. Распределение и (или) порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на 2012 год определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан:
      1) на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции;
      2) на содержание штатной численности, осуществляющей обслуживание режимных стратегических объектов;
      3) на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов;
      4) на обеспечение безопасности дорожного движения;
      5) на содержание вновь вводимых объектов спорта;
      6) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей;
      7) на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      8) на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;
      9) исключен Законом РК от 20.11.2012 № 51-V (вводится в действие с 01.01.2012);
      10) на поддержку семеноводства;
      11) на поддержку племенного животноводства;
      12) на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
      13) для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      14) на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров;
      14-1) на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных;
      15) на предоставление специальных социальных услуг;
      16) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;
      17) на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном;
      17-1) на решение вопросов обустройства моногородов;
      18) в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразовательных школ государственных учреждений уголовно-исполнительной системы;
      19) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      20) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы;
      21) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      22) на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования;
      23) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      24) на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования;
      25) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»;
      26) на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
      26-1) на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения;
      27) на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне;
      28) на оказание жилищной помощи.
      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 16.03.2012 № 6-V (вводится в действие с 01.01.2012); от 20.11.2012 № 51-V (вводится в действие с 01.01.2012).

      Статья 14. Распределение и (или) порядок использования средств, реализуемых по следующим направлениям, определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан:
      1) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства;
      2) субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции;
      3) удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна;
      4) поддержка частного предпринимательства в регионах в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»;
      5) реализация проектов, а также государственная поддержка местного самоуправления в рамках программы «Развитие регионов»;
      6) кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума.

      Статья 15. Распределение средств на реализацию Программы занятости 2020 определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Статья 16. Распределение средств на реализацию межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан на 2012 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Статья 17. Распределение средств по базовому финансированию субъектов научной и (или) научно-технической деятельности определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

      Статья 18. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2012 год в сумме 92 208 383 тысячи тенге.
      Сноска. Статья 18 в редакции Закона РК от 20.11.2012 № 51-V (вводится в действие с 01.01.2012).

      Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на формирование и хранение государственного материального резерва предусмотрены средства в сумме 11 639 691 тысячи тенге, в том числе с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 6 690 311 тысяч тенге.
      Сноска. Статья 19 в редакции Закона РК от 16.03.2012 № 6-V (вводится в действие с 01.01.2012).

      Статья 20. Установить, что с 1 января 2012 года прекращаются требования Правительства Республики Казахстан по государственным образовательным и студенческим кредитам в случае смерти заемщика либо объявления его умершим.

      Примечание РЦПИ!
      Статья 21 вводится в действие с 01.07.2011 (см. ст. 27).
      Статья 21. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год реализацию бюджетных инвестиций с отлагательным условием о представлении администраторами бюджетных программ недостающей документации в течение шести месяцев со дня положительного предложения Республиканской бюджетной комиссии, которая подлежит корректировке при несоблюдении данного условия.

      Статья 22. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2012 год 363 970 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.

      Статья 23. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2012 году в размере 60 000 000 тысяч тенге.

      Статья 24. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2012 года в размере 3 900 000 000 тысяч тенге.

      Статья 25. Установить лимит предоставления поручительств государства в 2012 году в размере 50 000 000 тысяч тенге.

      Статья 25-1. Установить, что лимит концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан в 2012 году не применяется.
      Сноска. Закон дополнен статьей 25-1 в соответствии с Законом РК от 20.11.2012 № 51-V (вводится в действие с 01.01.2012).

      Статья 26. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2012 год, согласно приложению 5.
      Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2012 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6.

      Статья 27. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2012 года, за исключением статьи 21, которая вводится в действие с 1 июля 2011 года.

      Президент
      Республики Казахстан                      Н. НАЗАРБАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1        
к Закону Республики Казахстан
"О республиканском бюджете 
на 2012 - 2014 годы"   
от 24 ноября 2011 года № 496-IV

Республиканский бюджет на 2012 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции Закона РК от 20.11.2012 № 51-V (вводится в действие с 01.01.2012).

Категория

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Класс


Подкласс

1

2

3


I. Доходы

4 729 852 668

1Налоговые поступления

2 951 663 443


1


Подоходный налог

1 081 223 700


1

Корпоративный подоходный налог

1 081 223 700

5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 134 757 954


1

Hалог на добавленную стоимость

886 943 339

2

Акцизы

25 711 062

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

214 028 980

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 190 500

5

Налог на игорный бизнес

4 884 073

6


Hалоги на международную торговлю и внешние операции

721 843 486


1

Таможенные платежи

704 619 314

2

Прочие налоги на международную торговлю и операции

17 224 172

7


Прочие налоги

2 335


1

Прочие налоги

2 335

8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

13 835 968


1

Государственная пошлина

13 835 968

2Неналоговые поступления

241 253 675


1


Доходы от государственной собственности

208 005 053


1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 700 000

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

167 751 082

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

33 208

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27 169 959

6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

343 9007

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 477 735


9

Прочие доходы от государственной собственности

7 529 169


2


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 498 055


1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 498 055

3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

17 743


1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

17 743

4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

16 020 348


1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

16 020 348

5


Гранты

1 199 526


2

Финансовая помощь

1 199 526

6


Прочие неналоговые поступления

14 512 950


1

Прочие неналоговые поступления

14 512 950

3Поступления от продажи основного капитала

19 698 025


1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 714


1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

257 714

2


Продажа товаров из государственного материального резерва

19 440 311


1

Продажа товаров из государственного материального резерва

19 440 311

4Поступления трансфертов

1 517 237 525


1


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

137 237 525


1

Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы

137 237 525

4


Трансферты из Национального фонда

1 380 000 000


1

Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет

1 380 000 000

Функциональная группа

Наименование

Сумма,
тыс. тенге


Администратор


Программа

1

2

3


II. Затраты

5 301 003 844

1Государственные услуги общего характера

235 948 833


101


Администрация Президента Республики Казахстан

3 406 075


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства

2 963 119

002

Прогнозно-аналитическое обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства

192 867

003

Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование

205 373

005

Капитальные расходы подведомственных учреждений

44 716

102


Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан

9 727 805


001

Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан

9 720 646

090

Социологические исследования по разработке законопроектов

7 159

104


Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

2 161 311


001

Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан

1 700 171

011

Обеспечение деятельности Назарбаев центра

461 140

106


Национальный центр по правам человека

65 436


001

Услуги по соблюдению прав и свобод человека и гражданина

65 016

002

Капитальные расходы Национального центра по правам человека

420

201


Министерство внутренних дел Республики Казахстан

16 146


002

Обеспечение политических интересов страны в области общественного порядка

16 146

204


Министерство иностранных дел Республики Казахстан

35 813 410


001

Услуги по координации внешнеполитической деятельности

5 369 321

003

Делимитация и демаркация государственной границы

220 674

004

Капитальные расходы Министерства иностранных дел Республики Казахстан

1 293 322

005

Заграничные командировки

2 802 146

008

Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом

70 537

009

Приобретение и строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан

2 345 706

010

Представление интересов Республики Казахстан за рубежом

17 531 744

013

Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств

203 331

017

Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах

5 947 629

018

Оплата за аренду офисных помещений для представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан

29 000

215


Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

27 345 076


024

Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»

15 580 082

025

Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи

377 306027

Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан

152 216

036

Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей

280 480

039

Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем

6 130 715

040

Создание информационной инфраструктуры государственных органов

2 838 681

042

Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий

56 397

043

Развитие государственной базы данных

613 075

050

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения

1 316 124


217


Министерство финансов Республики Казахстан

71 938 599


001

Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета

51 283 441

002

Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями

23 000

003

Проведение процедур ликвидации и банкротства

87 141

008

Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

58 863

009

Услуги кинологического центра

118 936

014

Модернизация таможенной службы

942 120

016

Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

426 925

019

Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам

18 494

021

Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан

1 477 894

023

Проведение таможенной экспертизы

24 440

025

Услуги учебно-методического центра

87 940

026

Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры

2 381 202

027

Проведение мониторинга собственности и использование его результатов

283 838

031

Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня»

735 373

033

Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки»

83 105

036

Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства

6 958 898

040

Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов

4 491

061

Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин»

1 485 000

067

Финансирование политических партий

3 473 132

070

Учет арендованного имущества комплекса «Байконур»

22 342

072

Реформирование системы налогового администрирования

199 526073

Развитие Интегрированной информационной системы Казначейства и создание компонента «Казначейство-клиент»

1 573 498

104

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

189 000


220


Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

7 235 355


001

Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления

3 639 094

005

Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации

47 823

006

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии

302 643

010

Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан

31 220

011

Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

1 298 250

012

Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления

1 138 074

029

Услуги по реализации торговой политики

392 195

033

Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического форума

370 756

044

Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан

15 300

225


Министерство образования и науки Республики Казахстан

37 924 161


014

Государственные премии и стипендии

85 433

015

Капитальные расходы государственных организаций в сфере обеспечения науки

650 957

055

Научная и (или) научно-техническая деятельность

28 146 469

130

Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

9 041 302

406


Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

1 144 405


001

Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета

904 199

003

Повышение квалификации и переподготовки кадров органов финансового контроля

111 901

004

Исследование финансовых нарушений

88 567

005

Капитальные расходы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

39 738

606


Агентство Республики Казахстан по статистике

8 501 912


001

Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики

5 302 199

002

Услуги по сбору и обработке статистических данных

1 259 760

004

Прикладные научные исследования в области государственной статистики

950

006

Проведение национальной переписи

1 180

007

Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по статистике

637 153

009

Услуги по распространению статистических данных

77 818

011

Создание и развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика»

894 918

012

Укрепление национальной статистической системы Республики Казахстан

327 934


608


Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

1 039 075


001

Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы

872 159

005

Услуги по тестированию кадров государственной службы республики

109 016

009

Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы

27 900

015

Проведение научных исследований и разработка научно-прикладных методик в области государственной службы

30 000

619


Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

4 799 604


034

Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения

4 799 604

637


Конституционный Совет Республики Казахстан

279 006


001

Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики

275 268

002

Капитальные расходы Конституционного Совета Республики Казахстан

3 738

690


Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

4 864 326


001

Организация проведения выборов

463 945

002

Проведение выборов

4 393 726

003

Капитальные расходы Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

6 655

694


Управление делами Президента Республики Казахстан

19 687 131


001

Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов

17 292 580

009

Обновление парка автомашин для государственных органов

437 188

017

Капитальные расходы Управления делами Президента Республики Казахстан

694 959

020

Пополнение и содержание фонда Первого Президента Республики Казахстан, хранение личной библиотеки и личного архива Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации

284 147

023

Создание и развитие информационных систем Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Управления делами Президента Республики Казахстан

141 000

024

Капитальные расходы подведомственных организаций Управления делами Президента Республики Казахстан

837 257

2Оборона

324 086 846


202


Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

60 405 440


001

Услуги по формированию и реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7 475 532

002

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

30 740 858

003

Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций

10 827 144

004

Анализ и проведение испытаний в области пожарной безопасности

11 583

005

Капитальные расходы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

511 007


007

Подготовка специалистов государственных органов и учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации

22 133

008

Приобретение жилья военнослужащим

137 310

009

Прикладные научные исследования в области чрезвычайных ситуаций

54 053

011

Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

10 283 526

017

Подготовка специалистов системы Министерства по чрезвычайным ситуациям в зарубежных учебных заведениях

42 294

020

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий

300 000


208


Министерство обороны Республики Казахстан

258 990 756


001

Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан

1 952 733

002

Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил

4 036 580

004

Строительство объектов Вооруженных Сил

15 152 627

006

Модернизация, восстановление и приобретение вооружения, военной и иной техники, систем связи в рамках межотраслевой государственной программы

67 074 809

007

Тыловое обеспечение Вооруженных Сил

24 366 493

009

Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства обороны Республики Казахстан

756 045

010

Обеспечение специальной деятельности

7 175 327

013

Обеспечение внешнеполитических интересов

739 596

014

Повышение воспитательной и морально-психологической подготовки военнослужащих

440 074

015

Подготовка допризывников по военно-техническим специальностям

236 507

016

Капитальные расходы Вооруженных Сил Республики Казахстан

5 801 816

019

Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан

128 182 150

021

Обеспечение жильем военнослужащих

2 938 858

090

Исследования в области обороны

137 141

678


Республиканская гвардия Республики Казахстан

4 690 650


001

Участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц, объектов и в выполнении церемониальных ритуалов

4 440 650

002

Программа развития Республиканской гвардии

250 000

3Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

458 865 539


104


Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

827 673


002

Услуги по обеспечению технической защиты информации в государственных органах и учреждениях

49 348

003

Обеспечение фельдъегерской связью государственных учреждений

698 554

004

Капитальные расходы подведомственных учреждений

46 875

005

Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов государственных органов и учреждений в области информационной безопасности

32 896

201


Министерство внутренних дел Республики Казахстан

188 108 452


001

Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

38 350 347

003

Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе

131 863

004

Услуги внутренних войск по обеспечению общественной безопасности

40 356 074

005

Услуги по обеспечению деятельности Министерства внутренних дел Республики Казахстан

587 134

007

Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно исполнительной системы

5 183 769

008

Модернизация и развитие спутниковой сети передачи данных и телефонии

330 755

009

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам и бюджету города Алматы на строительство объектов общественного порядка и безопасности

2 246 073

010

Услуги по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

16 664 684

015

Изготовление документов, удостоверяющих личность

7 982 530

016

Изготовление водительских удостоверений, документов, номерных знаков для государственной регистрации транспортных средств

4 008 955

017

Осуществление оперативно-розыскной деятельности

6 730 167

018

Оплата юридической помощи, оказываемой адвокатами лицам, освобожденным от ее оплаты

438 731

020

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса

51 500

022

Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

8 188 956

024

Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Казахстан

2 879 677

025

Стимулирование добровольной возмездной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

545 713

027

Капитальные расходы внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан

13 564 839

033

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции

1 855 711

035

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов

149 190

040

Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц

29 243 587

041

Капитальные расходы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы

5 553 087

043

Целевые трансферты на развитие областному бюджету Восточно-Казахстанской области на строительство котельной в поселке Солнечный

1 801 217

045

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на обеспечение безопасности дорожного движения

676 790

046

Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на содержание дополнительной штатной численности ДВД города Алматы по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на метрополитене

365 892

047

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджету города Алматы на содержание штатной численности, осуществляющей обслуживание режимных стратегических объектов

154 019104

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

67 192


221


Министерство юстиции Республики Казахстан

24 096 797


001

Правовое обеспечение деятельности государства

8 024 831

002

Проведение судебных экспертиз

2 104 808

005

Оказание юридической помощи адвокатами

280 663

006

Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов, международных договоров, концепций законопроектов

2 226 872

007

Охрана прав интеллектуальной собственности

6 096

009

Правовая пропаганда

79 775

013

Обеспечение исполнения судебных актов

3 067 979

016

Оценка, хранение и реализация конфискованного и арестованного имущества

98 171

022

Капитальные расходы органов юстиции

1 182 147

047

Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров

6 712 620

055

Обеспечение деятельности института законодательства Республики Казахстан

312 835

410


Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

156 653 952


001

Обеспечение национальной безопасности

143 566 587

002

Программа развития системы национальной безопасности

13 084 365

105

Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов

3 000

411


Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»

8 261 416


001

Обеспечение внешней разведки

8 261 416

501


Верховный Суд Республики Казахстан

30 743 652


001

Обеспечение высшим судебным органом судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций

2 252 911

002

Создание единой автоматизированной информационно-аналитической системы органов судебной системы Республики Казахстан

294 643

003

Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в судебном процессе

25 557

004

Обеспечение жильем судей

966 955

007

Обеспечение отправления правосудия местными органами судебной власти

23 417 153

009

Капитальные расходы органов судебной системы

766 415

012

Строительство объектов органов судебной системы

2 989 268

013

Внедрение института медиации в Республике Казахстан

30 750

502


Генеральная прокуратура Республики Казахстан

28 222 074


001

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

17 604 806

002

Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов

1 458

003

Создание единой информационно-аналитической системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

152 655


004

Капитальные расходы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

928 291

006

Услуги по обеспечению государственных органов, юридических лиц учетной, статистической информацией в сфере правовой статистики и специальных учетов

3 618 831

008

Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры

672 652

009

Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе

82 305

010

Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан

1 094 722

011

Оказание юридической помощи адвокатами до следствия и на следствии

5 565

012

Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

4 060 789


618


Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

13 477 165


001

Минимизация уровня коррупциогенности общественных отношений и криминализации экономики

8 841 616

002

Услуги по обеспечению защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе

288 909

005

Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

1 279 003

007

Оперативно-розыскная деятельность органов финансовой полиции

3 054 885

018

Оказание юридической помощи адвокатами до следствия и на следствии

12 752

680


Служба охраны Президента Республики Казахстан

8 474 358


001

Обеспечение безопасности Глав государств и отдельных должностных лиц

8 354 775

002

Программа развития Службы охраны Президента Республики Казахстан

119 583

4Образование

421 738 064


104


Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

46 409 221


008

Услуги по обучению государственных служащих для повышения квалификации с привлечением зарубежных специалистов

107 200

009

Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет»

46 302 021

201


Министерство внутренних дел Республики Казахстан

6 666 221


021

Образование в системе Министерства внутренних дел Республики Казахстан

6 635 136

042

Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразовательных школ государственных учреждений уголовно-исполнительной системы

13 185

053

Строительство и реконструкция объектов образования

17 900

202


Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

588 870


006

Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием

588 870

208


Министерство обороны Республики Казахстан

9 906 439


005

Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования

354 706


011

Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием

8 949 397

017

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

602 336


212


Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

23 719


007

Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства

23 719

220


Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

163 772


042

Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики

163 772

225


Министерство образования и науки Республики Казахстан

327 139 718


001

Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки

3 754 039

002

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

2 256 209

004

Развитие сетей инновационной системы по проекту коммерциализации научных исследований

1 016 201

005

Строительство и реконструкция объектов образования и науки

10 030 267

008

Методологическое обеспечение системы образования

2 724 197

009

Обучение и воспитание одаренных детей

21 805 685

010

Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения

539 554

011

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

31 899 990

012

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов образования и областному бюджету Алматинской области, бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов образования

68 122 115

017

Подготовка кадров в области культуры и искусства

4 234 363

020

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

78 228 497

023

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций образования

6 888 756

028

Подготовка специалистов в высших учебных заведениях за рубежом в рамках программы «Болашак»

15 435 019

031

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы

3 790 069

033

Оценка уровня знания казахского языка граждан Республики Казахстан и проведение внешней оценки качества образования

1 319 391

035

Капитальные расходы организаций образования

3 972 186

036

Капитальные расходы Министерства образования и науки Республики Казахстан

28 802

044

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

3 887 212


045

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования

2 425 000

049

Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи

104 166

050

Оплата услуг поверенным агентам по возврату образовательных кредитов

114 720

052

Внедрение системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального образования

15 939 656

053

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

10 816 991

054

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования

1 376 962

057

Услуги по обеспечению деятельности АО «Холдинг «Кәсіпқор»

597 115

060

Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

20 614 351

062

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

232 613

064

Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием и организации деятельности в АОО "Назарбаев Университет"

12 383 611

065

Оплата услуг Оператору Государственной образовательной накопительной системы

147 815

074

Модернизация технического и профессионального образования

1 814 032

075

Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на изъятие земельных участков под строительство общежития Евразийского национального университета им. Гумилева для филиала МГУ им. Ломоносова и Назарбаев Интеллектуальных школ

157 267

079

Целевые текущие трансферты областному бюджету Алматинской области на содержание школы-интерната для детей с проблемами зрения в городе Есик Енбекшиказахского района

45 927

086

Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на оснащение Национального интерактивного парка для детей и юношества в структуре Дворца школьников города Астаны

435 000

104

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

1 940


226


Министерство здравоохранения Республики Казахстан

26 193 499


002

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся

633 128

003

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

22 178 837

014

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения

1 544 214

024

Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения

1 749 960


026

Строительство и реконструкция объектов образования

87 360


233


Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

8 294


023

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии

8 294

235


Министерство культуры и информации Республики Казахстан

23 647


013

Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры

23 647

601


Национальное космическое агентство Республики Казахстан

50 000


017

Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов космической отрасли

50 000

608


Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

1 282 238


003

Услуги по повышению квалификации государственных служащих с привлечением иностранных преподавателей

98 023

004

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих

1 184 215

618


Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

812 822


004

Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием

812 822

694


Управление делами Президента Республики Казахстан

67 243


011

Переподготовка и специализация врачей за рубежом

67 243

696


Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

2 402 361


002

Обучение и воспитание одаренных в спорте детей

2 058 745

003

Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказаниe социальной поддержки обучающимся

343 616

5Здравоохранение

454 056 783


201


Министерство внутренних дел Республики Казахстан

4 488 160


014

Услуги по лечению военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей

2 206 107

039

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

2 282 053

202


Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

2 193 598


111

Проведение мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы

2 193 598

208


Министерство обороны Республики Казахстан

3 999 890


008

Медицинское обеспечение Вооруженных Сил

3 999 890

225


Министерство образования и науки Республики Казахстан

425 488


019

Оздоровление, реабилитация и организация отдыха детей

425 488

226


Министерство здравоохранения Республики Казахстан

437 775 944


001

Формирование государственной политики в области здравоохранения

12 460 564

005

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения

43 597 587


006

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне

10 833 032

007

Прикладные научные исследования

1 702 892

008

Хранение специального медицинского резерва

52 629

009

Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения

1 461 336

010

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

90 181 626

013

Капитальные расходы Министерства здравоохранения Республики Казахстан

212 885

016

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

995 768

017

Услуги по судебно-медицинской экспертизе

2 146 492

018

Услуги по хранению ценностей исторического наследия в области здравоохранения

10 132

019

Создание информационных систем здравоохранения

1 680 389

021

Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне

3 584 470

027

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

7 700

029

Реформирование системы здравоохранения

5 371 701

031

Внедрение международных стандартов в области больничного управления

2 103 719

036

Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне

234 243 100

038

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне

10 587 778

103

Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан

16 502 210

104

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

39 934


694


Управление делами Президента Республики Казахстан

5 173 703


003

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения на республиканском уровне

121 090

004

Оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан

4 585 632

005

Техническое и информационное обеспечение медицинских организаций

76 886

016

Капитальные расходы медицинских организаций Управления делами Президента Республики Казахстан

351 095

019

Услуги по сопровождению комплексной медицинской информационной системы

39 000

6Социальная помощь и социальное обеспечение

1 180 184 148


213


Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

1 180 184 148


001

Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты населения

2 975 308

002

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан

974 084 479

003

Специальные государственные пособия

75 692 717

004

Единовременные государственные денежные компенсации отдельным категориям граждан

88 175


005

Государственные пособия семьям, имеющим детей

57 383 792

006

Оказание социальной помощи оралманам

1 300 000

007

Прикладные научные исследования

71 395

008

Услуги по информационно-аналитическому обеспечению по базе занятости и бедности

142 923

009

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов социального обеспечения

1 020 274

010

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на предоставление специальных социальных услуг

2 109 347

011

Услуги по обеспечению выплаты пенсий и пособий

18 613 709

013

Возмещение за вред, причиненный жизни и здоровью, возложенное судом на государство в случае прекращения деятельности юридического лица

299 713

014

Капитальные расходы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

252 269

015

Капитальные расходы организаций социальной защиты на республиканском уровне

555 181

016

Услуги по методологическому обеспечению оказания инвалидам протезно-ортопедической помощи

33 932

017

Совершенствование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие системы предоставления специальных социальных услуг

7 500

021

Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с международными стандартами

27 473

028

Услуги по повышению квалификации кадров социально-трудовой сферы

16 083

033

Развитие автоматизированной информационной системы Государственного центра по выплате пенсий и Единой информационной системы социально-трудовой сферы

231 000

128

Реализация мероприятий в рамках Программы занятости 2020

45 278 878

7Жилищно-коммунальное хозяйство

198 242 339


215


Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

2 809 508


033

Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд

2 809 508

619


Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

195 432 831


007

Проведение мероприятий по энергосбережению объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

360 000

009

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

60 004 379

010

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения и водоотведения

47 539 696

011

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

33 160 000

012

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства

12 286 169


013

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и населенных пунктов

3 350 425

019

Проведение оценки технического состояния инженерных сетей

533 771

025

Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской области на поддержание инфраструктуры города Приозерска

257 000

028

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание жилищной помощи

147 272

029

Разработка обоснований инвестиций

2 746 856

032

Создание Центров энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства в городах Астана, Алматы и Актобе

650 000

037

Проведение обследований водохозяйственных систем

500 000

038

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах

33 897 263

8Культура, спорт, туризм и информационное пространство

90 787 831


101


Администрация Президента Республики Казахстан

149 307


004

Хранение историко-культурных ценностей

149 307

225


Министерство образования и науки Республики Казахстан

1 931 026


003

Обеспечение доступа к научно-историческим ценностям

12 308

006

Обеспечение доступности научной, научно-технической и научно-педагогической информации

759 352

040

Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан

1 159 366

226


Министерство здравоохранения Республики Казахстан

14 556


020

Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках республиканского значения

14 556

233


Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

376 926


073

Формирование туристского имиджа Казахстана

376 926

235


Министерство культуры и информации Республики Казахстан

60 157 334


001

Формирование государственной политики в области культуры и информации

645 985

003

Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

67 814

004

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

438 104

005

Прикладные научные исследования

155 300

006

Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

613 901

007

Производство национальных фильмов

2 116 560

008

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

2 145 496

009

Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

5 743 831

010

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

1 116 926

011

Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия

658 144

012

Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

716 420


014

Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

43 604

015

Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения

901 558

016

Строительство, реконструкция объектов культуры

100 734

017

Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»

15 837 000

018

Издание социально-важных видов литературы

1 093 286

019

Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

437 136

020

Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

10 362

021

Проведение государственной информационной политики

25 847 743

023

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

181 570

024

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры

1 285 860


694


Управление делами Президента Республики Казахстан

2 009 058


006

Проведение государственной информационной политики

199 698

015

Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны

1 809 360

696


Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

26 149 624


001

Формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта

540 063

004

Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта

217 414

005

Развитие спорта высших достижений

9 768 858

006

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов спорта

246 909

007

Капитальные расходы подведомственных организаций спорта

448 459

008

Капитальные расходы Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

381 005

009

Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта

96 104

010

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера доплаты за кв