"2012 - 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 наурыздағы № 6-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      1-бап. «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2011 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 20, 152-құжат; 2012 жылғы 14 ақпанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. 2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 5 112 412 323 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 3 365 696 627 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 230 560 870 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 19 590 311 мың теңге;
      трансферттер түсімдері бойынша – 1 496 564 515 мың теңге;
      2) шығындар – 5 474 618 196 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 54 000 757 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 177 999 247 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 123 998 490 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 363 627 077 мың теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 364 137 077 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 510 000 мың теңге;
      5) тапшылық – -779 833 707 мың теңге немесе елдің жалпы ішкі өнімінің 2,5 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 779 833 707 мың теңге.»;

      2) 7-баптың бірінші бөлігінің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және лицензиялау мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін – 756 683 мың теңге;»;

      3) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-бап. 2012 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшері 1 380 000 000 мың теңге сомасында көзделсін.»;

      4) 13-бапта:
      мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «14-1) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді ұйымдастыруға және жүргізуге;»;
      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендер көшелерін күрделі және орташа жөндеуге;»;
      мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «17-1) моноқалаларды жайластыру мәселелерін шешуге;»;

      5) 18 және 19-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «18-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылға арналған резерві 86 931 317 мың теңге сомасында бекітілсін.
      19-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға 11 639 691 мың теңге сомасында, оның ішінде республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен қаражатты көрсете отырып, 6 690 311 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.»;

      6) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2-бап. Осы Заң 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
Заңына өзгерістер мен   
толықтырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының 
2012 жылғы 16 наурыздағы  
№ 6-V Заңына        
1-ҚОСЫМША         

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
1-ҚОСЫМША         

2012 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
І. Кірістер

5 112 412 323

1Салықтық түсiмдер

3 365 696 627


1


Табыс салығы

1 384 854 9251

Корпорациялық табыс салығы

1 384 854 925


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 259 297 6921

Қосылған құн салығы

1 004 391 2082

Акциздер

20 809 3483

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

226 486 4914

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3 129 2805

Ойын бизнесіне салық

4 481 365


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

706 216 4651

Кеден төлемдерi

685 037 4762

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

21 178 989


7


Басқа да салықтар

4 2801

Басқа да салықтар

4 280


8


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

15 323 2651

Мемлекеттiк баж

15 323 265

2Салықтық емес түсімдер

230 560 870


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

203 861 1261

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 962 2433

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

172 140 4984

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

28 2585

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 111 3086

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

244 2757

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 885 8669

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

3 488 678


2


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 542 4011

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 542 401


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

10 8671

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

10 867


4


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 338 4851

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 338 485


5


Гранттар

1 215 2602

Қаржылық көмек

1 215 260


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21 592 7311

Басқа да салықтық емес түсiмдер

21 592 731

3Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

19 590 311


1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

150 0001

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

150 000


2


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

19 440 3111

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

19 440 311

4Трансферттердің түсiмдері

1 496 564 515


1


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

116 564 5151

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

116 564 515


4


Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

5 474 618 196

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

246 241 619


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

3 406 075001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 963 119002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

192 867003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

205 373005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

44 716


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 727 805001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 720 646090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 552 470001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 552 470


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

65 436001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

65 016002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

420


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

17 846002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

17 846


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

38 199 284001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 194 568003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

225 618004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 293 974005

Шетелдік іссапарлар

3 202 146008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

70 537009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

4 595 706010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

17 531 744013

Халықаралық ұйымдарында, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

231 331017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 818 079018

Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық ұйымдардың өкілдіктеріне кеңселік үй-жайларды жалдау төлемі

35 581


215


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлiгi

26 582 094024

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 580 082025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

377 306027

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау

157 455036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

280 480039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 258 469040

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

3 255 792042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдау тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 397043

"Е-лицензиялау" мемлекеттік деректер базасын дамыту

616 113


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

80 182 735001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

51 614 272002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландырылатын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

34 000003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

118 861008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863009

Кинология орталығының қызметтері

118 936014

Кеден қызметін жаңғырту

1 084 450016

Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

426 925019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

18 494021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары

1 577 894023

Кедендік сараптама жүргізу

24 440025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

87 940026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

3 679 614027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

757 816033

"Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

83 105036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

7 195 587040

Салық органдарының ақпараттық қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

4 491061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

5 057 878067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 473 132070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

22 342072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

2 506 079073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және "Қазынашылық-клиент" компонентін құру

1 764 778104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

189 000


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

7 464 438001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 639 094005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 065010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

30 390011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 298 250012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

1 178 321029

Сауда саясатын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

392 195033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

15 300


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

37 519 615014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

90 365015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

650 957055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

28 146 469130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

8 631 824


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

1 144 405001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

904 199003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

111 901004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

88 567005

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

39 738


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

8 697 977001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 302 129002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 259 760004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 996006

Ұлттық санақ өткізу

1 180007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

637 153009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

89 431011

"е-Статистика" интеграцияланған ақпарат жүйесін құру және дамыту

895 802012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

510 456


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 092 835001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

925 919005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

109 016009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 900015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер және ғылыми қолданбалы әдістемелерді өткізу

30 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

4 829 111034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

4 829 111


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі

279 006001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

275 268002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

3 738


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

5 654 326001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

463 945002

Сайлау өткiзу

5 183 726003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

6 655


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

19 826 161001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 330 170009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

446 429017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

865 773020

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қорын қамтамасыз ету және толықтыру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасы мен жеке мұрағатын сақтау

247 953023

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Премьер-Министрі Кеңсесінің және Президенті Іс басқармасының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

196 000024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

739 836

2Қорғаныс

324 264 880


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

60 605 440001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 475 532002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

30 662 965003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

10 905 037004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 583005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

137 310009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

54 053011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

10 283 526017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетел оқу орындарында даярлау

42 294020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

500 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

258 990 756001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 952 733002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

4 036 580004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

15 152 627006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

66 091 054007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

25 350 248009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

756 045010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

7 175 327013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

739 596014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

440 074015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

236 507016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

5 801 816019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

128 182 150021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 938 858090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

137 141


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

4 668 684001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

4 418 684002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

250 000

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

464 817 960


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

821 462002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 348003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

698 554004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

41 305005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

32 255


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

188 803 873001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

38 773 347003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

117 020004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

40 284 248005

Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

587 134007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

5 275 938008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

330 755009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

1 996 073010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 699 536015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

8 624 240016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

3 752 176017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 730 167018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

522 252020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

51 500022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

8 041 596024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

2 953 047025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

301 476027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

13 564 839033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 054 602035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

150 723040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

29 299 687041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

5 598 798043

Шығыс Қазақстан облысының  облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 801 217045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

676 790046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

372 298047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

177 222104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

67 192


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

23 854 718001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 348 754002

Сот сараптамаларын жүргiзу

2 521 808005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

301 373006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

2 346 973007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

8 046009

Құқықтық насихат

79 775013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

3 067 979016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

98 171022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 193 412047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот және төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

5 575 478055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

312 949


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

161 199 006001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

143 566 587002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

17 629 419105

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау

3 000


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 515 811001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 515 811


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

30 768 401001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз ету

2 252 911002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

329 392003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

15 557004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

966 955007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 417 153009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

766 415012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 989 268013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

30 750


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

27 316 563001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

17 613 526002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 486003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру

152 655004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

928 291006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 618 831008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

676 519009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығы және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

58 984010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

1 250 000011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

16 271012

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Астана қаласындағы әкімшілік ғимаратының құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

3 000 000


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

13 299 920001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 723 489002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

229 791005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 279 003007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

3 054 885018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

12 752


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

10 238 206001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

8 354 775002

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет Қызметінің дамыту бағдарламасы

1 883 431

4Бiлiм беру

439 863 373


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

45 712 338008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

45 598 338


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

6 709 140021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі білім

6 695 955042

Қылмыстық-атқару жүйесінің мемлекеттік мекемелерінің жалпы білім беру мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 185


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

585 420006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

585 420


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 406 439005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

354 706011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 388 694017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

663 039


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

23 719007

Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

23 719


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

343 362 599001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 760 511002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 256 209004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

6 905 624005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

11 327 374008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

2 702 460009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

27 635 232010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

489 269011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

25 902 416012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

69 319 724017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 083 847020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

80 231 947023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

9 093 316028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

18 935 019031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 049 451033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 319 391035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

3 972 186036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

28 802044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап бағу үшін ай сайын ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 159 712045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000049

Балалар мен оқушы жастардың адамгершілік-рухани білімі

104 166050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

114 720052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

15 939 656053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 453 346054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 471 757057

"Кәсіпқор" Холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

450 545060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на салым

19 710 701062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

458 000064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

12 383 611065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

147 815074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

1 814 032075

Астана қаласының бюджетіне М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетіне арналған Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ жатақханасының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

710 862104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

5 898


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

28 259 348002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

633 128003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

22 584 502014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 594 214024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

1 749 960026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 697 544


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

8 294023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 294


235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 647013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 647


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 282 238003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

98 023004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 184 215


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

812 822004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

812 822


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

67 243011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

67 243


696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттiгi

2 396 354002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 052 738033

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

343 616

5Денсаулық сақтау

446 805 722


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

4 488 160014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

2 206 107039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

2 282 053


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдай министрлігі

2 193 598111

Қазақстан Республикасы "Саламатты Қазақстан" 2011 - 2015 жылдарға арналған Мемлекеттік денсаулық сақтауды дамыту бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

2 193 598


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 999 890008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 999 890


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

425 488019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

425 488


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

430 599 479001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

12 793 823005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

44 727 131006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

10 833 032007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 243 629008

Арнайы медицина резервін сақтау

52 629009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 528 217010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

90 824 373013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

332 885016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

2 120 178017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 146 492018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 132019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 787 002021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

3 584 470023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

49 900029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

10 789 376031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 655 564036

Жергілікті деңгейде қаржыландыратын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

214 066 216038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 485 164103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

19 529 332104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

39 934


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

5 099 107003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

121 090004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 595 632005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

76 886016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

266 499019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жеткізу жөніндегі қызметтер

39 000

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 206 989 823


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 206 989 823001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 167 337002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

983 225 691003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

76 591 340004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

88 175005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

59 902 296006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

9 200 239007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

71 395008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

129 344009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 020 274010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 209 002011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 315 457013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

697 930014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

286 911015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

574 090016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 932017

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

7 500021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

27 473028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

16 083033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

234 913128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

50 193 441

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

200 074 230


215


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлiгi

2 809 508033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

2 809 508


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

197 264 722007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу шараларын жүргізу

360 000009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

60 004 379010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

43 277 055011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

35 000 000012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 286 169013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

3 880 684019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалауды жүргізу

600 000025

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

257 000028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй көмегін көрсетуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

563 000029

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

3 381 785032

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру

3 257 387037

Су шаруашылығы жүйелерін зерттеуді жүргізу

500 000038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 897 263

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

91 838 975


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

149 307004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

149 307


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 906 026003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 308006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

734 352040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 159 366


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

14 556020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 556


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

448 456073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

448 456


235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

61 083 967001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

662 405002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

20 000003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

67 874004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

456 014005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

194 930006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

637 508007

Ұлттық фильмдер шығару

2 116 560008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 145 496009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 810 831010

Тарихи мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 578 066011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

661 644012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

766 120014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

43 604015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

891 908016

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

100 734017

Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 837 000018

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 093 286019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

443 427020

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

10 362021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

26 078 768023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

181 570024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 285 860


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

2 093 738006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

190 855015

Щучье-Бурабай курортты аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 902 883


696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттiгi

26 142 925001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

540 063004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

217 414005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

9 754 823006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

246 909007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

448 459008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

388 341009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

96 104010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 431011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

10 165 836012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 273 987104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 558

9Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

116 096 656


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

300 034024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

300 034


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгi

14 461 448001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

848 248002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

35 821006

Мұнай, газ және мұнай-химиясы өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

42 500015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

26 356024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 508 523


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

101 335 174016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

268 369029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

27 197034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

70 791035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

581 000038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

591 875039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

282 899040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

8 844 779041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

610 019043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

306 463044

Ядролық сынақтардың мониторингі

90 403047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 410 600048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

87 614 176049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

579 269053

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

57 334

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

247 523 916


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

221 301 202001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 246 242002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

218 393003

Өсімдіктерді қорғау

4 644 278004

Өсімдіктер карантині

966 104005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

292 241008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

142 324009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 859 829011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

8 313 549013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

277 830016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау

4 320018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері

264 158019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

31 392020

Ақмола облысының бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

636 063021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

48 408025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

1 500 000029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

42 130 673032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

562 967034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

6 929 220037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

152 148038

Балық ресурстарын молайту

1 412 929039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу

4 000 000040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

6 152 161041

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

2 437 830042

Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 326 643044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

1 524 259045

Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу

945 800047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

41 887050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

64 520051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

5 740 355053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

4 480 995054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

3 706 151055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

944056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1 053 816057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

775 505061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

18 500 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

942 500064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

690 087066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

1 393 256068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

41 615069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

116 367070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

465 903071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 374 991072

Орманды әуеден қорғау

1 702 211073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

677 927074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

149 492081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету

252 935082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 451 448083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 497 603088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 138 658090

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 977 521095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 124 796200

Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электронды ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту

1 455 508201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 644 031202

Агроөнеркәсіп кешені, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету

101 000203

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

17 105 285204

Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату

10 000 000205

Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер

166 724207

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

54 840208

Қостанай облысының бюджетіне орманды күзету, қорғау, өсімін молайту жөніндегі ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

400 000209

Астана қаласының бюджетіне "жасыл белдеуді" салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

759 180210

Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

173 390


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

14 636 709001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 239 656002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

337 900004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

4 013 299008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 108 638009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 737 445010

Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

67 703012

"Тарихи" ластануларды жою

233 259014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 369 301018

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

11 557019

Қазақстан Республикасының "жасыл дамуды" ілгерілету және Астаналық бастаманы іске асыру үшін өңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі

42 750020

Қазақстанда құрамында ООЛ (орнықты органикалық ластағыштар) бар қалдықтарды жою

55 525022

Табиғи ортаны техногенді ластанудан тазарту

372 756


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 826 838001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

786 108002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

7 552003

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 834 087004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

3 199 091


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

4 302 252039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелеріне ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

4 302 252


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

456 915007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

456 915

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

13 001 070


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

55 868022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

55 868


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

5 209 626006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 022 530008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

364 229011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

790 867015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор-2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

1 032 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

7 735 576003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

7 199 205021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000022

Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

486 371

12Көлiк және коммуникация

377 962 819


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

374 826 894001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

3 839 528002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

213 386 788003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

27 000 000005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

5 298 050006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

2 530 149009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 180 100010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

22 700011

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары

360 122012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 089 517014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

95 133016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

339 685019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

826 317020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

329 678023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

3 594028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

72 114 543029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 308 626030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

388 025034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 000 000037

"Электрондық үкімет" шеңберінде халықты оқыту қызметтері

442 719038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

271 620


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

212 766018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

212 766


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 923 159001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

299 540002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000004

"Байқоңыр" кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

160 000006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

12 896009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

1 208 063014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

13 000015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

78 474019

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің күрделі шығыстары

35 266020

ТМД қатысушы мемлекеттердің 2012 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекетаралық радионавигациялық бағдарламасы

105 920

13Басқалар

242 174 898


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

12 481 531013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

10 004 099014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 635 592016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

841 840


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 278 401001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 214 291004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

64 110


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

2 608 762006

Өкiлдiк шығындар

2 608 762


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

118 237 646010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

86 331 317038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

10 533 441044

Жай вексельдерді өтеу

5 271 071046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

201 817058

Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттері

15 900 000


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

62 534 105014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

18 796 000015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетті сауықтыру және күшейту

6 039 345016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор  мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

463 140020

Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер

50 000023

Облыстық бюджеттерге "өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

1 000 000025

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың  техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

1 676 000049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

3 059 620053

Облыстық бюджеттерге моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 000 000054

Маңғыстау облысы бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

200 000055

Облыстық бюджеттерге "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 000 000117

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

11 250 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

14 283 136001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі, атом энергетикасын пайдалану және туристік индустрия салаларындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 417 986007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

41 452012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 038 100013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 580 258017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

134 156018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

282 309020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

832 630022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 245 996026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

3 500 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

25 627031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

73 360055

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту

250 000070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

453 267090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

406 011104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 984


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

4 504 608006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 504 608


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

644 628007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

644 628


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

736 854001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

721 087002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

15 767


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

6 667 649001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 483 619020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 512030

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

156 518031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

17 603 125008

Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау

17 136 209022

Қарағанды облысының бюджетіне "Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай" объектісінің инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

229 728025

Қарағанды облысының бюджетіне Балқаш көлінің жағалауындағы шипажайға баратын кіреберіс автомобиль жолының учаскесін, "Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай" объектісін күрделі жөндеуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

237 188


695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

594 453001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

377 751002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

22 400003

Дін қызмет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

4 727004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

189 575

14Борышқа қызмет көрсету

176 316 794


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

176 316 794013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

176 316 794

15Трансферттер

880 645 461


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

880 645 461400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

880 645 461

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы


1

2

3
III. Таза бюджеттік кредит беру

54 000 757
Бюджеттік кредиттер

177 999 247

6Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

12 149 305


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

12 149 305019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

12 149 305

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42 413 400


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

42 413 400008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

42 413 400

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

86 987 333


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

86 987 333023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

80 000 000094

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 987 333

13Басқалар

36 449 209


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

963 970011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

363 970012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

15 285 239052

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

15 285 239


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

20 200 000027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру

8 000 000036

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына кредит беру

12 200 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы


1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 998 490

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 998 490


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 521 2261

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

123 521 226


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

477 2641

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

477 264

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

363 627 077
Қаржы активтерін сатып алу

364 137 077

1Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 207 008


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

1 207 008006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

1 207 008

5Денсаулық сақтау

389 541


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

389 541062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

389 541

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 404 648


235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

1 404 648022

Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 404 648

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10 588 100


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

9 903 000043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро"  ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 903 000


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған  ортаны қорғау министрлігі

685 100021

Авиациялық метеорологиялық стансаны жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін "Казаэросервис" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

685 100

12Көлік және коммуникация

35 536 855


215


Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлiгi

2 439 418041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

2 439 418


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

33 097 437005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

22 597 437011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Республикалық ғарыштық байланыс орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 500 000

13Басқалар

315 010 925


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

12 000 000051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

12 000 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

941 000066

Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

941 000


694


Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы

2 000 000013

"Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені" ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 000 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

510 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

1

2

V. Бюджет тапшылығы

-779 833 707

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

779 833 707

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
Заңына өзгерістер мен   
толықтырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының 
2012 жылғы 16 наурыздағы  
№ 6-V Заңына        
2-ҚОСЫМША         

"2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы 24 қарашадағы  
N 496-ІV Заңына      
4-ҚОСЫМША         

Ұлттық қорға жіберілетін 2012 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Барлығы

2 920 508 907

1Салықтық түсімдер

2 920 508 907


01


Табыс салығы

970 760 2981

Корпоративтік табыс салығы

970 760 298


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 949 248 6093

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 949 248 609

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

01

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

500 0001

Жерді сату

500 000

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады