"2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 20 қарашадағы № 51-V Заңы

      1-бап. «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2011 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 20, 152-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 7, 55-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. 2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
      1) кiрiстер – 4 729 852 668 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша – 2 951 663 443 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша – 241 253 675 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 19 698 025 мың теңге;
      трансферттер түсiмдерi бойынша – 1 517 237 525 мың теңге;
      2) шығындар – 5 301 003 844 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредит беру – 50 758 465 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер – 174 515 975 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 123 757 510 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 361 236 077 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 361 746 077 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 510 000 мың теңге;
      5) тапшылық – -983 145 718 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмiнiң 3,1 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 983 145 718 мың теңге.»;
      2) 13-бапта:
      9) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 26-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «26-1) жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн күтіп-ұстауға;»;
      3) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «18-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылға арналған резервi 92 208 383 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.»;
      4) мынадай мазмұндағы 25-1-баппен толықтырылсын:
      «25-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің лимиті 2012 жылы қолданылмайды деп белгіленсін.»;
      5) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және  2-қосымшаларғасәйкес редакцияда жазылсын.
      2-бап. Осы Заң 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                          Н.НАЗАРБАЕВ

«2012 - 2014 жылдарға арналған     
республикалық бюджет туралы»      
Қазақстан Республикасының Заңына    
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының      
2012 жылғы 20 қарашадағы       
№ 51-V Заңына           
1-ҚОСЫМША              

«2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2011 жылғы 24 қарашадағы  
Қазақстан Республикасының 
№ 496-IV Заңына      
1-ҚОСЫМША         

2012 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

4 729 852 668

1


Салықтық түсімдер

2 951 663 443


1


Табыс салығы

1 081 223 700


1

Корпорациялық табыс салығы

1 081 223 700

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 134 757 954


1

Қосылған құн салығы

886 943 339

2

Акциздер

25 711 062

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

214 028 980

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 190 500

5

Ойын бизнесіне салық

4 884 073

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

721 843 486


1

Кеден төлемдерi

704 619 314

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

17 224 172

7


Басқа да салықтар

2 335


1

Басқа да салықтар

2 335

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

13 835 968


1

Мемлекеттік баж

13 835 968

2Салықтық емес түсiмдер

241 253 675


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

208 005 053


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 700 000

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

167 751 082

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

33 208

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27 169 959

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

343 900

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 477 735

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 529 169

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 498 055


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 498 055

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

17 743


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

17 743

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

16 020 348


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

16 020 348

5


Гранттар

1 199 526


2

Қаржылық көмек

1 199 526

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 512 950


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 512 950

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

19 698 025


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

257 714


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату

257 714

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

19 440 311


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

19 440 311

4Трансферттердің түсімдері

1 517 237 525


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

137 237 525


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

137 237 525

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000


II. Шығындар

5 301 003 844

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

235 948 833


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

3 406 075


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 963 119

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

192 867

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

205 373

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

44 716

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 727 805


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 720 646

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 161 311


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 700 171

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

461 140

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

65 436


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының  сақталуы жөніндегі қызметтер

65 016

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

420

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 146


002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 146

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

35 813 410


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

5 369 321

003

Мемлекеттік шекараны делимитациялау және демаркациялау

220 674

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 293 322

005

Шетелдік іссапарлар

2 802 146

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

70 537

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 345 706

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

17 531 744

013

Халықаралық ұйымдарында, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

203 331

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

5 947 629

018

Қазақстан Республикасында аккредиттелген халықаралық ұйымдардың өкілдіктеріне кеңселік үй-жайларды жалдау төлемі

29 000

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

27 345 076


024

Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 580 082

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

377 306

027

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациалау және халықаралық-құқықтық қорғау

152 216

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

280 480

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 130 715

040

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

2 838 681

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің  ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 397

043

«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасын дамыту

613 075

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

1 316 124

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

71 938 599


001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

51 283 441

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

23 000

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

87 141

008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863

009

Кинология орталығының қызметтері

118 936

014

Кеден қызметін жаңғырту

942 120

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет, осымен  байланысты дауларды реттеу

426 925

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

18 494

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығындары

1 477 894

023

Кедендiк сараптама жүргізу

24 440

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

87 940

026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

2 381 202

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838

031

«КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

735 373

033

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

83 105

036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

6 958 898

040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

4 491

061

«е-Қаржымині» интеграцияланған  автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 485 000

067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 473 132

070

«Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

22 342

072

Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау

199 526

073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және «Қазынашылық-клиент» компонентін құру

1 573 498


104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

189 000


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

7 235 355


001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 639 094

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

47 823

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

302 643

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

31 220

011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 298 250

012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

1 138 074

029

Сауда саясатын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

392 195

033

Астана экономикалық форумын өткізуді камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

370 756

044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

15 300

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

37 924 161


014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

85 433

015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

650 957

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

28 146 469

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

9 041 302

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 144 405


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

904 199

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

111 901

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

88 567

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

39 738

606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 501 912


001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 302 199

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 259 760

004

Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

950

006

Ұлттық санақ өткізу

1 180

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

637 153

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

77 818

011

«е-Статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

894 918

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

327 934

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 039 075001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

872 159

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

109 016

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 900

015

Мемлекеттік қызмет саласында ғылыми зерттеулер және ғылыми қолданбалы әдістемелерін өткізу

30 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

4 799 604


034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

4 799 604

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

279 006


001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

275 268

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

3 738

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

4 864 326


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

463 945

002

Сайлау өткізу

4 393 726

003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

6 655

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

19 687 131


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 292 580

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

437 188

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

694 959

020

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қорын қамтамасыз ету және толықтыру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке кітапханасы мен жеке мұрағатын сақтау

284 147

023

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Премьер-Министрі Кеңсесінің және Президенті Іс басқармасының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

141 000

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

837 257

2


Қорғаныс

324 086 846


202

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

60 405 440


001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты  қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 475 532

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

30 740 858

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

10 827 144

004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 583

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

511 007

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

22 133

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

137 310

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

54 053

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

10 283 526

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдің оқу орындарында даярлау

42 294

020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

300 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

258 990 756


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 952 733

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

4 036 580

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

15 152 627

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

67 074 809

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

24 366 493

009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

756 045

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

7 175 327

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

739 596

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

440 074

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

236 507

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

5 801 816

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің  жауынгерлік әзірлігін арттыру

128 182 150

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 938 858

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

137 141

678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

4 690 650


001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

4 440 650

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

250 000

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

458 865 539


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

827 673


002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 348

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

698 554

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

46 875

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

32 896

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

188 108 452


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

38 350 347

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

131 863

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

40 356 074

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

587 134

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

5 183 769

008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

330 755

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 246 073

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 664 684

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 982 530

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 008 955

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 730 167

018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

438 731

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

51 500

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

8 188 956

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

2 879 677

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

545 713

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

13 564 839

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 855 711

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

149 190

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

29 243 587

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

5 553 087

043

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 801 217

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

676 790

046

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенде қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті күзетуді қамтамасыз ету бойынша Алматы қаласының ІІД қосымша штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

365 892

047

Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетіне режимдік стратегиялық объектілерге қызмет көрсетуді жүзеге асыратын штат санын ұстауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

154 019

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

67 192


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

24 096 797


001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 024 831

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 104 808

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

280 663

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

2 226 872

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

6 096

009

Құқықтық насихат

79 775

013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

3 067 979

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

98 171

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 182 147

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот және төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

6 712 620

055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

312 835

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

156 653 952


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

143 566 587

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

13 084 365

105

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау

3 000

411


Қазақстан Республикасы «Сырбар» сыртқы барлау қызметі

8 261 416


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 261 416

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

30 743 652


001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 252 911

002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

294 643

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

25 557

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

966 955

007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

23 417 153

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

766 415

012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 989 268

013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

30 750

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

28 222 074


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

17 604 806

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 458

003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру

152 655

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

928 291

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 618 831

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

672 652

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығы және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

82 305

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

1 094 722

011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек қөрсетуі

5 565

012

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Астана қаласындағы әкімшілік ғимаратының құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

4 060 789


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

13 477 165


001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 841 616

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

288 909

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 279 003

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

3 054 885

018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде  заңгерлік көмек көрсетуі

12 752

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

8 474 358


001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

8 354 775

002

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет Қызметінің дамыту бағдарламасы

119 583

4


Бiлiм беру

421 738 064


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

46 409 221


008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

107 200

009

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-на нысаналы салым

46 302 021

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

6 666 221


021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің  жүйесіндегі білім

6 635 136

042

Қылмыстық-атқару жүйесі мемлекеттік мекемелері жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 185

053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

17 900

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

588 870


006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

588 870

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 906 439


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

354 706

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 949 397

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

602 336

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

23 719


007

Ауыл шаруашылығы саласындағы білім беру объектiлерін салу және реконструкциялау

23 719

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772


042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

327 139 718


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 754 039

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 256 209

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

1 016 201

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

10 030 267

008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

2 724 197

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

21 805 685

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

539 554

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

31 899 990

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

68 122 115

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 234 363

020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

78 228 497

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

6 888 756

028

«Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

15 435 019

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 790 069

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 319 391

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

3 972 186

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

28 802

044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағу үшін  ай сайын ақша қаражатын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 887 212

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000

049

Балалар мен оқушы жастардың адамгершілік-рухани білімі

104 166

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

114 720

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

15 939 656

053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 816 991

054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақы белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 376 962

057

«Кәсіпқор» Холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

597 115

060

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-на нысаналы салым

20 614 351

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

232 613

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

12 383 611

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

147 815

074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

1 814 032

075

Астана қаласының бюджетіне М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетіне арналған Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ жатақханасының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің құрылыстарына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

157 267

079

Алматы облысының облыстық бюджетіне Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласындағы көз жанарының проблемалары бар балаларға арналған мектеп-интернатты ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

45 927

086

Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының Оқушылар сарайының құрылымындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған Ұлттық интерактивті паркті жарақтандыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

435 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 940

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

26 193 499


002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

633 128

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

22 178 837

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 544 214

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

1 749 960

026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

87 360

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

8 294


023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 294

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 647


013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 647

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000


017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін  арттыруды ұйымдастыру

50 000

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 282 238


003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

98 023

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 184 215

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

812 822


004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

812 822

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

67 243


011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

67 243

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

2 402 361


002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 058 745

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

343 616

5


Денсаулық сақтау

454 056 783


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 488 160


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

2 206 107

039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

2 282 053

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

2 193 598


111

Қазақстан Республикасы «Саламатты Қазақстан» 2011-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік денсаулық сақтауды дамыту бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

2 193 598

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 999 890


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 999 890

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

425 488


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

425 488

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

437 775 944


001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

12 460 564

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

43 597 587

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

10 833 032

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 702 892

008

Арнайы медицина резервін сақтау

52 629

009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 461 336

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

90 181 626

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

212 885

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

995 768

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 146 492

018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 132

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 680 389

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

3 584 470

027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан iске қосылатын денсаулық сақтау объектiлерiн ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 700

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

5 371 701

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 103 719

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

234 243 100

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 587 778

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

16 502 210

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

39 934


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 173 703


003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемлиологиялық салауаттылығы

121 090

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 585 632

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

76 886

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

351 095

019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жүргізу жөніндегі қызметтер

39 000

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 180 184 148


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 180 184 148


001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

2 975 308

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

974 084 479

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

75 692 717

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

88 175

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

57 383 792

006

Оралмандарға әлеуметтiк көмек көрсету

1 300 000

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

71 395

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

142 923

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтiк қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 020 274

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 109 347

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 613 709

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

299 713

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

252 269

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

555 181

016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 932

017

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

7 500

021

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

27 473

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

16 083

033

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

231 000

128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы  шеңберінде іс-шараларды іске асыру

45 278 878

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

198 242 339


215

Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

2 809 508


033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 809 508

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

195 432 831


007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу шараларын жүргізу

360 000

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

60 004 379

010

Облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

47 539 696

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 160 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 286 169

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

3 350 425

019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалауды жүргізу

533 771

025

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

257 000

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй көмегін көрсетуге берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер

147 272

029

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

2 746 856

032

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру

650 000

037

Су шаруашылығы жүйелерін зерттеуді жүргізу

500 000

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 897 263

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

90 787 831


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

149 307


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды  сақтау

149 307

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 931 026


003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 308

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

759 352

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 159 366

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

14 556


020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету  жөніндегі қызметтер

14 556

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

376 926


073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

376 926

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

60 157 334


001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

645 985

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

67 814

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

438 104

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

155 300

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

613 901

007

Ұлттық фильмдер шығару

2 116 560

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 145 496

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 743 831

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 116 926

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

658 144

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

716 420

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

43 604

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

901 558

016

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

100 734

017

Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 837 000

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 093 286

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

437 136

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

10 362

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

25 847 743

023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

181 570

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 285 860

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

2 009 058


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

199 698

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 809 360

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

26 149 624


001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

540 063

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

217 414

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

9 768 858

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

246 909

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы  ұйымдарының күрделі шығыстары

448 459

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

381 005

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

96 104

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 431

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

10 165 836

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 273 987

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 558

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

111 988 724


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

300 034


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

300 034

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

14 460 203


001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

847 003

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

35 821

006

Мұнай, газ және мұнайхимиясы өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

42 500

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

26 356

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 508 523

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

96 257 610


016

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

222 900

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

19 050

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

256 544

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

7 263 734

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

585 292

043

«Қарағандышахтатарату» республикалық  мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

295 914

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

87 614 176

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

970 877


001

Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтерді үйлестіру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету

174 945

002

Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігінің капиталды шығындары

35 042

004

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

42 000

005

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

576 675

006

Ядролық сынақтардың мониторингі

63 921

008

«Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру

78 294

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

224 539 422


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

203 055 044


001

Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 246 242

002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

218 393

003

Өсімдіктерді қорғау

4 644 278

004

Өсімдіктер карантині

713 978

005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

292 241

008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін  салу

142 324

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 746 763

011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

3 876 550

013

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

277 830

016

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау

4 031

019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

31 392

020

Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды - Щучинск» учаскесінде «Астана - Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

580 070

021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

47 606

025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

1 500 000

029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

41 289 872

032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

197 052

034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

6 929 220

037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

150 834

038

Балық ресурстарын молайту

1 410 619

039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу

1 726 000

040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

6 152 161

041

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

2 437 830

042

Агрооөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 326 643

044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

1 085 255

047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

41 887

050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

64 520

051

Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау

12 000

052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

5 728 921

053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

5 050 995

054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

3 706 151

055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

67

056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

225 206

057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

771 864

061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

6 750 000

062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

942 500

064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

688 331

066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

2 019 202

068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

41 615

069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

116 367

070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

465 903

071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 374 991

072

Орманды әуеден қорғау

1 702 211

073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

677 927

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

149 492

081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

252 935

082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 451 448

083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 315 593

088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 138 658

090

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 926 167

095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 083 164

200

Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электронды ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту

1 455 508

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

683 209

202

Агроөнеркәсiп кешені, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

70 800

203

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

12 601 113

204

Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату

20 090 789

205

Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер

166 724

207

Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

54 840

208

Қостанай облысының бюджетіне орманды күзету, қорғау, өсімін молайту жөніндегі ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

400 000

209

Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

756 695

210

Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

50 067

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

9 701 799


001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 239 656

002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920

003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

337 900

004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

15 000

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 108 638

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 101 144

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

67 703

012

«Тарихи» ластануларды жою

189 524

014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 369 301

018

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделi шығыстары

11 557

019

Қазақстан Республикасының «жасыл дамуды» ілгерілету және Астаналық бастаманы іске асыру үшін әңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі

38 500

020

Қазақстанда құрамында ООЛ (орнықты органикалық ластағыштар) бар қалдықтарды жою

8 225

022

Табиғи ортаны техногендік ластанудан тазарту

167 731

614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі

6 067 062


001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

786 108

002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

7 552

003

Мемлекеттік жер кадастрі мәліметтерін қалыптасыру

2 834 087

004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 439 315

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

5 258 602


039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 258 602

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

456 915


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

456 915

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 344 815


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

57 113


022

«Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

53 868

064

Атырау облысында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

3 245

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

4 014 436


006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 484 840

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

364 229

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

133 367

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

1 032 000

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

7 735 576


003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

7 199 205

021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

50 000

022

Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

486 371

697


Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі

537 690


003

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

537 690

12Көлiк және коммуникация

342 377 002


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

339 250 772


001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

3 830 637002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

172 529 182

003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

27 000 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

5 018 655

006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

2 530 149

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 180 100

010

Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

22 700

011

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары

360 122

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 412 481

014

Ішкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

85 230

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

339 685

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

826 317

020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

317 066

023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

3 594

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

77 390 103

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 308 626

030

«Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

385 240

034

Алматы қаласының бюджетіне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 000 000

037

«Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері

439 265

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

271 620

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

212 766


018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

212 766

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 913 464


001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

299 540

002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 010 000

004

«Байқоңыр» кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

160 000

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

12 106

009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

1 199 158

014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

13 000

015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған «Байкоңыр» кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

78 474

019

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің күрделі шығыстары

35 266

020

ТМД қатысушы мемлекеттердің 2012 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекетаралық радионавигациялық бағдарламасы

105 920

13


Басқалар

229 800 781


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

12 481 531


013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

10 004 099

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 635 592

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

841 840

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 234 925


001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 170 815

004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

64 110

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

2 147 495


006

Өкілдік шығындар

2 147 495

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

118 325 242


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

92 208 383

038

«Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)» шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

5 016 420

044

Жай вексельдерді өтеу

5 200 439

058

Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

15 900 000

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

61 229 205


014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 696 810

015

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті әлеуетті сауықтыру және күшейту

6 039 345

016

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

473 340

020

Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер

50 000

023

Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 000 000

025

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

594 156

049

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

3 059 620

053

Облыстық бюджеттерге моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 000 000

054

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

30 000

055

Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 000 000

117

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 285 934

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

13 405 425


001

Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 194 626

007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

41 452

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

975 532

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 580 258

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

130 954

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

202 279

020

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

832 630

022

«Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

852 927

026

«Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

3 478 171

027

«Ақпараттық технологиялар паркі» АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

25 627

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

70 597

055

«Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту

250 000

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

427 877

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

340 511

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 984

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

4 504 608


006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 504 608

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

644 628


007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

644 628

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

736 854


001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

721 087

002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

15 767

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

6 639 649


001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

1 455 619

020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

27 512

030

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

156 518

031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

5 000 000

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

7 856 766


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

7 399 875

022

Қарағанды облысының бюджетіне «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісінің инженерлік және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

223 242

025

Қарағанды облысының бюджетіне Балқаш көлінің жағалауындағы шипажайға баратын кіреберіс автомобиль жолының учаскесін, «Балқаш көлінің жағалауындағы шипажай» объектісін күрделі жөндеуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

233 649

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

594 453


001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

377 751

002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

22 400

003

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

4 727

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

189 575

14Борышқа қызмет көрсету

135 397 256


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

135 397 256


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

135 397 256

15Трансферттер

880 645 461


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

880 645 461


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

880 645 461


III. Таза бюджеттік кредит беру

50 758 465

Бюджеттік кредиттер

174 515 975

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

12 368 305


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

12 368 305


019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

12 368 305

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42 089 400


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

42 089 400


008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

42 089 400

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

86 780 746


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

86 780 746


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру

80 000 000

094

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

6 780 746

13Басқалар

33 277 524


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

292 285


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

292 285

220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

15 285 239


052

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру

15 285 239

619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

17 700 000


027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру

5 500 000

036

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына кредит беру

12 200 000

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 757 510

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

123 757 510


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

122 640 382


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

122 640 382

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 117 128


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 117 128

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

361 236 077

Қаржы активтерін сатып алу

361 746 077

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 439 237


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 439 237


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

2 439 237

5Денсаулық сақтау

389 541


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

389 541


062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

389 541

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 404 648


235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

1 404 648


022

Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 404 648

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

8 444 334


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

7 759 234


043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

7 759 234

234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

685 100


021

Авиациялық метеорологиялық стансаны жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін Казаэросервис» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

685 100

12Көлiк және коммуникация

35 536 855


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

2 439 418


041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

2 439 418

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

33 097 437


005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

22 597 437

011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 500 000

13Басқалар

313 531 462


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

12 000 000


051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

12 000 000

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

298 509 562


032

Қарашығанақ мұнайгазконденсаттық кен орнының мердігерлік учаскесінің өнімін бөлу туралы түпкілікті келісімдегі үлеске қатысуы мемлекеттің сатып алуы

298 509 562

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

1 021 900


066

Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

1 021 900

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

2 000 000


013

«Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені» ҰАҚ жарғылық капиталын  ұлғайту

2 000 000


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

510 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

510 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-983 145 718

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

983 145 718

«2012 - 2014 жылдарға арналған    
республикалық бюджет туралы»      
Қазақстан Республикасының Заңына    
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының     
2012 жылғы 20 қарашадағы      
       № 51-V Заңына           
2-ҚОСЫМША              

«2012 - 2014 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2011 жылғы 24 қарашадағы  
Қазақстан Республикасының 
№ 496-IV Заңына      
4-ҚОСЫМША         

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2012 жылға
арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты


Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы

Iшкi сыныбы

1

2

3
Барлығы

3 330 432 740

1Салықтық түсімдер

3 329 650 419


01


Табыс салығы

1 238 309 064


1

Корпоративтік табыс салығы

1 238 309 064

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 091 341 355


3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 091 341 355

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

2

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын  айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0


1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

782 321


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

782 321


1

Жерді сату

782 321

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады