Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 70-V Заңы.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
     
      1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы
      2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      3-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара туралы заңнамасы
      4-бап. Шекаралық саясат
      5-бап. Мемлекеттік шекараны қорғау қағидаттары
      6-бап. Мемлекеттік шекараны қорғау
      7-бап. Мемлекеттік шекараны күзету
      8-бап. Мемлекеттік шекараны қорғау жөніндегі шаралар
      2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ ОРНАТУ, БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ ЖАЙЛАСТЫРУ
     
      9-бап. Мемлекеттік шекараны орнату
      10-бап. Мемлекеттік шекараны белгілеу
      11-бап. Мемлекеттік шекараны жайластыру
      3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРА РЕЖИМІ
     
      12-бап. Мемлекеттік шекара режимі
      13-бап. Мемлекеттік шекараны күтіп-ұстау
      14-бап. Мемлекеттік шекараны кесіп өту
      15-бап. Теңізде, өзендерде, көлдерде және өзге де су айдындарында Мемлекеттік шекараны кесіп өту
      16-бап. Кәсіпшілік жүргізуші қазақстандық кемелердің теңізде, өзендерде, көлдерде және өзге де су айдындарында Мемлекеттік шекараны бірнеше рет кесіп өту құқығы
      16-1-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға тартылатын қазақстандық және шетелдік кемелердің Мемлекеттік шекараны бірнеше мәрте кесіп өту құқығы
      17-бап. Әуе кеңістігінде Мемлекеттік шекараны кесіп өту
      18-бап. Мемлекеттік шекараны мәжбүрлі түрде кесіп өту
      19-бап. Мемлекеттік шекара арқылы адамдарды, көлiк құралдарын, жүктер мен тауарларды өткізу. Өткізу пункттері
      20-бап. Мемлекеттік шекара арқылы өткізудің оңайлатылған тәртібі. Оңайлатылған өткізу пункттері
      21-бап. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде Мемлекеттік шекара арқылы өткізу
      22-бап. Ерекше жағдайларда Мемлекеттік шекара арқылы кемелерді өткізу
      22-1-бап. Мемлекеттік шекара арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізу
      23-бап. Өткізу пункттеріндегі шекаралық бақылау
      24-бап. Шекаралық белдеуге кіру, онда уақытша болу, тұру немесе жүріп-тұру және шекаралық белдеудің үстімен ұшуды жүзеге асыру
      25-бап. Мемлекеттік шекарада және шекаралық белдеуде шаруашылық, кәсіпшілік немесе өзге де қызметті жүргізу, қоғамдық-саяси, мәдени немесе өзге де іс-шараларды өткізу
      26-бап. Карантин белдеуі
      27-бап. Шекарадағы тосын оқиғаларды шешу
      28-бап. Шекара өкілдері
      29-бап. Мемлекеттік шекара режимін бұзу
      30-бап. Мемлекеттік шекараны бұзушылар
      4-тарау. ӨТКІЗУ ПУНКТТЕРІНДЕГІ РЕЖИМ
     
      31-бап. Өткізу пункттеріндегі режим
      32-бап. Өткізу пункттерінде адамдар мен көлік құралдарының кіру, шығу, жүктер мен тауарларды әкелу, әкету тәртібі
      33-бап. Өткізу пункттерінде адамдар мен көлік құралдарының болу, жүріп-тұру, жүктер мен тауарларды орналастыру және өткізу тәртібі
      34-бап. Көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды тексеріп қарау
      35-бап. Адамдардың жекелеген санаттарын өткізу пункттеріне жіберу
      36-бап. Өткізу пункттерінде қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік кіріс органдарының және өзге де органдардың, көлік ұйымдарының белгіленген режимді ұстап тұру мәселелері жөніндегі міндеттері
      37-бап. Өткізу пункттердегі шаруашылық және өзге де қызмет
      38-бап. Өткізу пункттеріндегі режимді бұзу
      5-тарау. ШЕКАРА РЕЖИМІ
     
      39-бап. Шекаралық аймақ
      40-бап. Шекаралық аймаққа кіру
      41-бап. Шекаралық аймақта уақытша болу, тұру және жүріп-тұру
      42-бап. Шекаралық аймақта қоғамдық-саяси, мәдени немесе өзге де іс-шараларды өткізу
      43-бап. Шекара режимін бұзу
      6-тарау. Ішкі және аумақтық сулар режимі
     
      44-бап. Ішкі және аумақтық сулар режимі
      45-бап. Шағын көлемді өздігінен жүзетін және өздігінен жүзбейтін (суүсті және суасты) кемелерді (құралдарды) және мұз үстімен жылжитын құралдарды есепке алу
      46-бап. Шағын көлемді өздігінен жүзетін және өздігінен жүзбейтін (суүсті және суасты) кемелерді (құралдарды) және мұз үстімен жылжитын құралдарды күтіп-ұстау
      47-бап. Шағын көлемді өздігінен жүзетін және өздігінен жүзбейтін (суүсті және суасты) кемелердің (құралдардың) және мұз үстімен жылжитын құралдардың кемежайлары, айлақтары және орналасу пункттері
      48-бап. Қазақстандық шағын көлемді өздігінен жүзетін және өздігінен жүзбейтін (суүсті және суасты) кемелердің (құралдардың) және мұз үстімен жылжитын құралдардың ішкі және аумақтық суларға шығуы
      49-бап. Ішкі және аумақтық суларда қазақстандық өздігінен жүзетін және өздігінен жүзбейтін (суүсті және суасты) кемелердің (құралдардың) және мұз үстімен жылжитын құралдардың жүзу (пайдаланылу) тәртібі
      50-бап. Шетелдік кемелердің (құралдардың) және мұз үстімен жылжитын құралдардың, шетелдік әскери корабльдердің жүзу (пайдаланылу) тәртібі
      51-бап. Ішкі және аумақтық суларда кәсіпшілік, зерттеу, іздестіру немесе өзге де қызметті, оның ішінде континенттік қайраңның минералды және жанды ресурстарын сақтауға бағытталған қызметті жүргізу
      52-бап. Ішкі және аумақтық сулар
      6-1-тарау. Балық аулау аймағы режимі
      52-1-бап. Балық аулау аймағы режимі
      52-2-бап. Балық аулау аймағында су биологиялық ресурстары кәсіпшілігін және оларды зерттеулерді жүргізу
      52-3-бап. Балық аулау аймағы режимін бұзу
      7-тарау. КОНТИНЕНТТІК ҚАЙРАҢ РЕЖИМІ
      53-бап. Континенттік қайраң режимі
      54-бап. Континенттік қайраң режимін бұзу
      8-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨЗГЕ ДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТІ
     
      55-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
      56-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыреті
      57-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының құзыреті
      58-бап. Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігінің құзыреті
      59-бап. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің құзыреті
      60-бап. Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      61-бап. Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті
      62-бап. Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының құзыреті
      63-бап. Мемлекеттік шекараны қорғауға қатысатын уәкілетті органдардың өзара іс-қимыл жасауы
      9-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІ
     
      64-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі
      65-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің іс-әрекеті
      66-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің міндеттері
      67-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметінің құқықтары
      67-1-бап. Шекара кеңістігі шегінде байланыс желілерін салу
      68-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнің кадрлары. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнің Шекара қызметiнде әскери қызмет өткеру ерекшеліктері
      68-1-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін мұнай өнімдерімен жабдықтау ерекшеліктері
      10-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ
     
      69-бап. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құзыреті
      70-бап. Геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      71-бап. Мемлекеттік шекараны қорғау үшін қолданылған кезде Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері Әскери-теңіз Күштерінің құзыреті
      11-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ ҚОРҒАУ КЕЗІНДЕ ҚАРУ-ЖАРАҚ ПЕН ӘСКЕРИ ТЕХНИКАНЫ, АРНАЙЫ ҚҰРАЛДАРДЫ, ҚЫЗМЕТТІК ЖАНУАРЛАРДЫ ЖӘНЕ ДЕНЕ КҮШІН ҚОЛДАНУ
     
      72-бап. Қару-жарақ пен әскери техниканы, арнайы құралдарды, қызметтік жануарларды және дене күшін қолданудың шарттары мен шектері
      73-бап. Қару-жарақ пен әскери техниканы қолдану
      74-бап. Арнайы құралдарды қолдану
      75-бап. Қызметтік жануарларды және дене күшін қолдану
      12-тарау. АЗАМАТТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ ҚОРҒАУҒА ҚАТЫСУЫ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУЫ
     
      76-бап. Азаматтардың Мемлекеттік шекараны қорғауға қатысуы
      77-бап. Мемлекеттік шекараны қорғауға қатысатын азаматтардың құқықтары мен міндеттері
      13-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
     
      78-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау саласындағы заңдылықтың сақталуын қадағалау
      79-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      80-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз