2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған сомаларды аудару тәртібі туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 19 ақпандағы № 80-V Заңы.

      2011 жылғы 19 желтоқсанда Мәскеуде жасалған 2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған сомаларды аудару тәртібі туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұл Хаттама Еуразиялық экономикалық Одақтың Кедендік кодексінің 444-бабына және 448-бабының 2-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссиясының тиісті шешімі күшіне енген күннен бастап қолданысын тоқтатады - ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік
рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік
баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір
мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың
ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған
соманы аудару тәртібі туралы келісімге өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
ХАТТАМА

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы,

      2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған соманы аудару тәртібі туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім) 13-бабына сәйкес,

      Кеден одағының бірыңғай кедендік аумағында кедендік реттеуді қамтамасыз ету мақсатында,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Келісімге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 2-бап мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

      "Тараптардың мемлекеттік органдары" - Беларусь Республикасы мемлекеттік басқармасының республикалық органдары, Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары, Ресей Федерациясы атқарушы билігінің федералдық органдары;".

      2-баптың алтыншы, жетінші және сегізінші абзацтары тиісінше жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтар болып саналсын;

      2) 5-баптың үшінші абзацы алып тасталсын;

      3) 5-бап мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші абзацтармен толықтырылсын:

      "Тауарлар бастапқы жайғасуға арналған тауарларды қоса алғанда, дипломатиялық өкілдіктің персонал мүшелері, шет мемлекеттің консулдық мекемесінің қызметкерлері немесе артықшылықтарының көлемі бойынша оларға теңестірілген органдар және (немесе) халықаралық ұйымдар миссияларының персоналы, сондай-ақ егер болу мемлекетінде тұрақты тұрмайтын болса және болу мемлекетінің азаматы болып табылмаса, өздерімен бірге тұратын отбасы мүшелерінің жеке пайдалануына арналған болса, ол туралы жөнелтуші кеден органын әрбір нақты тасымалдау бойынша өз Тарапының сыртқы істер министрлігі не дипломатиялық өкілдігі, шет мемлекеттің консулдық мекемесі, сондай-ақ артықшылықтарының көлемі бойынша оған теңестірілген орган және (немесе) өз Тарапының аумағында орналасқан халықаралық ұйымның миссиялары хабардар еткен болса;

      тауарлар мәдени, ғылыми-зерттеу мақсатында пайдалануға, спорттық жарыстарды не оларға дайындықты өткізуге, дүлей апаттардың, авариялардың, апаттардың салдарын жоюға, Тараптардың қорғаныс қабілеттілігін және мемлекеттік (ұлттық) қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, олардың қарулы күштерін қайта жарақтандыруға, Тараптардың мемлекеттік шекараларын қорғауға, Тараптардың мемлекеттік органдарының пайдалануына арналған болса, ол туралы мүдделі Тараптың орталық кеден органы жөнелтуші кеден органына ұсынған кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынбастан осындай тауарларды шығару туралы қолдауды мүдделі Тараптың тиісті мемлекеттік органы растаған болса;".

      5-баптың төртінші абзацы бесінші абзац болып саналсын;

      4) 7-баптың төртінші абзацындағы "осы Келісімнің 13-бабына" деген сөздер "осы Келісімнің 12-бабына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5) Келісімге 2-қосымшада "1" сілтеме мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер Беларусь Республикасының кеден органы немесе Қазақстан Республикасының кеден органы Сертификатты тіркеуші кеден органы болып табылса, мұндай кеден органының коды мынадай ерекшеліктерді ескере отырып көрсетіледі:

      Беларусь Республикасы үшін - 112 және одан әрі кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының коды (11200000);

      Қазақстан Республикасы үшін - 398 және одан әрі кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының коды (39800000)".

2-бап

      Тараптар арасындағы осы Хаттаманы түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты даулар Келісімде белгіленген тәртіпте шешіледі.

3-бап

      Осы Хаттама ратификациялауға жатады және қол қойылған күнінен бастап уақытша қолданылады.

      Осы Хаттама депозитарий Тараптардың осы Хаттаманың күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарламаны дипломатиялық арналар арқылы алған күнінен бастап күшіне енеді.

      2011 жылғы 19 желтоқсанда Мәскеу қаласында қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды.

      Осы Хаттаманың түпнұсқа данасы осы Хаттаманың депозитарийі болып табылатын Кеден одағының комиссиясында сақталады және әрбір Тарапқа оның куәландырылған көшірмесін жолдайды.

Беларусь

Қазақстан

Ресей

Республикасы

Республикасы

Федерациясы

үшін

үшін

үшін


      2011 жылғы 19 желтоқсандағы Мәскеу қаласында қол қойылған 2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған сомаларды аудару тәртібі туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Хаттама көшірмесінің мәтіні толық және бірдей екенін осымен куәландырамын:

      Беларусь Республикасы үшін - Беларусь Республикасы Президенті

      А.Г. Лукашенко;

      Қазақстан Республикасы үшін - Қазақстан Республикасы Президенті

      Н.А. Назарбаев;

      Ресей Федерациясы үшін - Ресей Федерациясы Президенті

      Д.А. Медведев.

      Түпнұсқалық данасы кеден одағы Комиссиясында сақталады.

Кеден одағы Комиссиясының


Хатшылығының Құқықтық


департаменті директорының


орынбасары

М.И. Халимов


      2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған соманы аудару тәртібі туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Хаттаманың қазақ тіліндегі мәтіні орыс тіліндегі мәтінге сәйкес келеді.

Қазақстан Республикасы


Қаржы министрлігі


Кедендік бақылау комитеті


төрағасының міндетін атқарушы

С. Мулькин


О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года

Закон Республики Казахстан от 19 февраля 2013 года № 80-V.

      Ратифицировать Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года, совершенный в Москве 19 декабря 2011 года.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

      Примечание РЦПИ!
      Протокол прекращает действие с даты вступления в силу соответствующего решения Евразийской экономической комиссии согласно статье 444 и пункту 2 статьи 448 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом РК от 13.12.2017 № 115-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Протокол
о внесении изменений и дополнений в
Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и
порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров
от 21 мая 2010 года (Вступил в силу 4 апреля 2013 года - Бюллетень международных договоров РК 2013 г., № 3, ст. 28)

      Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,

      в соответствии со статьей 13 Соглашения о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года (далее - Соглашение),

      в целях обеспечения таможенного регулирования на единой таможенной территории Таможенного союза

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Внести в Соглашение следующие изменения и дополнения:

      1) статью 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

      ""государственные органы Сторон" - республиканские органы государственного управления Республики Беларусь, центральные государственные органы Республики Казахстан, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;".

      Абзацы шестой, седьмой и восьмой статьи 2 считать соответственно абзацами седьмым, восьмым и девятым;

      2) абзац третий статьи 5 исключить;

      3) статью 5 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

      "товары предназначены для личного пользования, включая товары для первоначального обзаведения, членов персонала дипломатического представительства, работников консульского учреждения иностранного государства или персонала приравненных к ним по объему привилегий органов и (или) миссий международных организаций, а также проживающих вместе с ними членов их семей, если они не проживают в государстве пребывания постоянно и не являются гражданами государства пребывания, о чем таможенный орган отправления информирован по каждой конкретной перевозке министерством иностранных дел своей Стороны либо дипломатическим представительством, консульским учреждением иностранного государства, а также приравненным к ним по объему привилегий органом и (или) миссией международной организации, расположенными на территории своей Стороны;

      товары предназначены для использования в культурных, научно-исследовательских целях, проведения спортивных соревнований либо подготовки к ним, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, обеспечения обороноспособности и государственной (национальной) безопасности Сторон, переоснащения их вооруженных сил, защиты государственных границ Сторон, использования государственными органами Сторон, о чем имеется подтверждение соответствующего государственного органа заинтересованной Стороны, ходатайствующего о выпуске таких товаров без предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, представленное в таможенный орган отправления центральным таможенным органом заинтересованной Стороны.".

      Абзац четвертый статьи 5 считать абзацем пятым;

      4) в абзаце четвертом статьи 7 слова "статьей 13 настоящего Соглашения" заменить словами "статьей 12 настоящего Соглашения";

      5) в Приложении 2 сноску [1] изложить в следующей редакции:

      "В случае, если таможенным органом, регистрирующим Сертификат, является таможенный орган Республики Беларусь или таможенный орган Республики Казахстан, код такого таможенного органа указывается с учетом следующих особенностей:

      для Республики Беларусь - 112 и далее код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов (11200000);

      для Республики Казахстан - 398 и далее код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов (39800000)".

Статьи 2

      Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Протокола, разрешаются в порядке, установленном Соглашением.

Статья 3

      Настоящий Протокол подлежит ратификации и временно применяется с даты подписания.

      Настоящий Протокол вступает в силу со дня получения депозитарием последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу.

      Совершено в городе Москве 19 декабря 2011 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

      Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Комиссии Таможенного союза, которая является депозитарием настоящего Протокола и направит каждой Стороне его заверенную копию.

За Республику

За Республику

За Российскую

Беларусь

Казахстан

Федерацию


      Настоящим удостоверяю, что данный текст является полной и аутентичной копией Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года, подписанного 19 декабря 2011 года в г. Москве:

      за Республику Беларусь - Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко;

      за Республику Казахстан - Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым;

      за Российскую Федерацию - Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым.

      Подлинный экземпляр хранится в Комиссии Таможенного союза.

Заместитель Директора Правового


департамента Секретариата Комиссии


Таможенного союза

М.И. Халимов