2014 - 2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 148-V Заңы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

1-бап. 2014 – 2016 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2014 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 6 034 033 073 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 813 306 986 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 119 352 289 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 7 752 678 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 093 621 120 мың теңге;

      2) шығындар – 6 574 979 147 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 46 577 958 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 118 743 399 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 72 165 441 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 495 325 022 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 496 575 022 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 1 250 000 мың теңге;

      5) тапшылық – -1 082 849 054 мың теңге немесе елдің ішкі жалпы өнімінің 2,6 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 082 849 054 мың теңге.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

2-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны үшін 21 275 000 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 4 585 410 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсімдері көзделсін.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2014 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:

      1) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының "Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық" коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;

      2) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының "Әлеуметтiк салық" коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсiп келген аударымдары.

      Бұл ретте, салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;

      3) "Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда)" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;

      4) "Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн дизель отыны" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.

5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомасынан асып түсуі нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.

6-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Алматы қаласының бюджетінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемi 132 020 646 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Атырау облысынан – 51 211 260 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 10 079 859 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 70 729 527 мың теңге.

7-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен орта білім беруде жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша сынамалауды өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 6 600 474 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.

8-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшері 1 480 000 000 мың теңге сомасында көзделсін.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

9-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға 475 000 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферт көзделсін.

      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

10-бап. 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төменгі мөлшері – 19 966 теңге;

      2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 9 983 теңге;

      3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 20 782 теңге;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 1 852 теңге;

      5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерлерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 19 966 теңге болып белгіленсін.

      2014 жылғы 1 сәуірден бастап:

      1) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 10 450 теңге;

      2) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 21 736 теңге болып белгіленсін.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

11-бап. Зейнетақы төлемдерін алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы жөніндегі мемлекеттің кепілдіктерін алушының зейнетақы төлемдеріне құқықты иемденуі кезіндегі инфляцияның деңгейін ескере отырып орындау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 027 "Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру" республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 11-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

11-1-бап.2014 жылғы 1 сәуірден бастап зейнетақы төлемдерін арттыру Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 027 "Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру" республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. Заң 11-1-баппен толықтырылды - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

12-бап. 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

12-1-бап.2014 жылғы 1 сәуірден бастап, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемақы белгіленсін.

      Ескерту. Заң 12-1-баппен толықтырылды - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

13-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне берiлетiн субвенциялар көлемi 978 095 805 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Ақмола облысына – 64 076 449 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 29 375 815 мың теңге;

      Алматы облысына – 121 290 353 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 93 509 287 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 95 698 341 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 36 321 405 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 50 464 021 мың теңге;

      Қостанай облысына – 63 071 219 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 83 978 668 мың теңге;

      Павлодар облысына – 21 509 170 мың теңге;

      Солтүстiк Қазақстан облысына – 59 913 017 мың теңге;

      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 254 747 394 мың теңге;

      Астана қаласына – 4 140 666 мың теңге.

14-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне:

      1) жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

      2) Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға;

      3) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;

      4) 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге;

      5) халықты әлеуметтік қорғауға және оған көмек көрсетуге;

      6) "Бизнестің жол картасы-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдауға;

      7) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;

      8) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;

      9) көліктік инфрақұрылымның басым жобаларын қаржыландыруға;

      10) 2014 жылғы 1 сәуірден бастап, мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы төлеуге;

      11) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

      12) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға;

      13) техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу- өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға;

      14) үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбеқақыны арттыруға;

      15) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға;

      16) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға;

      17) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;

      18) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;

      19) жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға;

      20) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;

      21) жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға 2014 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу және (немесе) оларды пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Мынадай:

      1) ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу;

      2) қаржылық сауықтыру үшін агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кредиттік және лизингтік міндеттемелері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау;

      3) кәсіптік стандарттарды әзірлеу;

      4) "Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу бағыттары бойынша іске асырылатын қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

16-бап. Мынадай:

      1) облыстық бюджеттерді, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерін тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі арқылы тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредиттеу;

      2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу;

      3) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу бағыттары бойынша іске асырылатын "Қолжетімді тұрғын үй-2020" бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

17-бап. Мынадай:

      1) кәсіпкерлікке микрокредит беру үшін облыстық бюджеттерді кредиттеу;

      2) жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау;

      3) жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру;

      4) ағымдағы жайластыру бағыттары бойынша іске асырылатын Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

18-бап. Жұмыспен қамту-2020 жол картасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

19-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асыруға 2014 жылға арналған қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

20-бап. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру бойынша қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

21-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылға арналған резерві 61 161 449 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

22-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 2 054 370 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 11 638 230 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

23-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте Республикалық бюджеттік комиссияның оң ұсынысы болған күннен бастап алты ай ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін құжаттаманы табыс етуі туралы кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестицияларды іске асыру көзделсін, ол аталған шарт сақталмаған кезде түзетілуге жатады.

24-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 317 841 мың теңге көзделсiн.

      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

25-бап. 2014 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 60 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

26-бап. 2014 жылғы 31 желтоқсанға үкіметтік борыш лимиті 5 673 012 237 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

27-бап. 2014 жылы мемлекеттiң кепiлгерлiктер беру лимитi 116 780 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

28-бап. 2014 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялық міндеттемелерінің лимиті 279 800 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 182-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

29-бап. 2014 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      2014 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

30-бап. Осы Заң 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


  "2014 - 2016 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 148-V ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША

2014 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңгеСыныбыІшкі сыныбы

1

2

3
I. Кірістер

6 034 033 073

1Салықтық түсімдер

3 813 306 986


1


Табыс салығы

1 211 145 0001

Корпоративтік табыс салығы

1 211 145 000


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 487 076 6091

Қосылған құн салығы

1 254 733 0042

Акциздер

39 035 0003

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

182 642 0004

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 143 6055

Ойын бизнесіне салық

6 523 000


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 097 587 8001

Кеден төлемдерi

1 078 570 7442

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

19 017 056


8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

17 497 5771

Мемлекеттік баж

17 497 577

2Салықтық емес түсiмдер

119 352 289


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

56 522 2351

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 241 0873

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

11 200 0004

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

2 031 3855

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

29 017 2966

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 0777

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 930 3709

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 602 020


2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 690 0481

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 690 048


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

36 1171

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

36 117


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26 434 4341

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

26 434 434


5


Гранттар

1 437 4772

Қаржылық көмек

1 437 477


6


Өзге де салықтық емес түсiмдер

33 231 9781

Өзге де салықтық емес түсiмдер

33 231 978

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 752 678


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

417 2151

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

417 215


2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 335 4631

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

7 335 463

4Трансферттердің түсімдері

2 093 621 120


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

138 621 1201

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

138 621 120


4


Ұлттық қордан трансферттер

1 955 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 955 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3
II. Шығындар

6 574 979 147

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

363 332 888


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

5 237 100001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 744 916002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

227 177003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

232 983005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

92 428006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

373 195008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасының қызметін қамтамасыз ету

548 847009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

2 814


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

10 378 436001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

9 793 128004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ң күрделі шығыстары

564 440090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

20 868


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 004 111001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 721 205002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 530004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

186 804005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

36 572


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

68 832001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

68 029002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

803


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

61 021 220001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

60 999 431002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

21 789


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

57 137 329001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 460 294003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

227 532004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

11 066 970005

Шетелдік іссапарлар

3 070 194008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

103 302009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін салу

3 418 120010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

25 844 643013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

272 110017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

7 177 778019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

3 496 386


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

68 103 129001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

54 473 835002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

28 560003

Тарату және банкроттық рәсiмдерін жүргiзу

154009

Кинология орталығының қызметтері

131 646014

Кеден қызметін жаңғырту

1 586 519016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

511 462019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 106021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

2 456 189023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 031025

Оқу-әдiстемелiк орталықтың қызметтері

65 664026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

210 067027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

235 443033

"Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін жаңғырту

727 987061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 369 992064

"Электрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйесін құру

954 610067

Саяси партияларды қаржыландыру

3 976 406070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

26 160072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

582 129073

Қазынашылықтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту және "Қазынашылық-клиент" компонентін құру

728 169


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

37 764 460014

Мемлекеттік сыйақылар және стипендиялар

104 157055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

32 252 161130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 408 142


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

7 837 660001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

7 588 556002

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің күрделі шығыстары

249 104


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 404 325001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 334 229002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

38 988003

Мәдениет, спорт, дін және мұрағат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

706 870004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

321 637104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 601


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 823 206001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 447 418002

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің күрделі шығыстары

375 788


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

10 401 193001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриалдық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыру және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

8 105 027002

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

39 240062

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа ілгерілетуге жәрдемдесу

1 196 443075

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің күрделі шығыстары

1 047 274104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

13 209


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

44 868 893001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық әл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

24 775 727002

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары

606 025003

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 065 172004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

9 367 079005

Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

89 169006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

3 316 476007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

850 931008

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

51 127009

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы, мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды сараптау және бағалау

141 700010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

252 925011

Астана қаласында Азиялық даму банкінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

659 482012

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

409 194013

Экономика, мемлекеттік жоспарлау және талдау саласындағы ақпараттық жүйелерді дамыту

164 000014

Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және тарату жөніндегі қызметтер

1 747 086015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

893 265057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

479 535


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 392 258001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 022 225003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

72 583004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

144 192005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

11 438006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

141 820


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 507 029001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

10 866 540002

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің күрделі шығыстары

1 935 850006

"Е-қызмет" персоналды басқарудың интеграциялық ақпараттық жүйесін құру

340 655007

Ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

36 062008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты қолдау

41 156012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

286 766


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

280 553001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

277 153002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

3 400


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

852 075001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

482 433002

Сайлау өткізу

369 642


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

35 251 079001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 357 097009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

882 693017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

879 013024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

1 132 276

2Қорғаныс

415 681 011


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

66 306 272065

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

35 241 264066

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

11 712 609067

Өрт қауіпсіздігі саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713068

Төтенше жағдайлар жөніндегі мекемелердің және органдардың күрделі шығыстары

18 216 828069

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

27 008071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін нысаналы даму трансферттері

1 021 627072

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

60 773073

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлiгiнің 112 бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметінің ақпараттық жүйесін құру

13 450


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

349 374 739001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 189 708002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

9 009 364004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

19 642 466006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

98 799 969007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

31 924 476010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

9 461 536013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

778 820014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

709 271016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

18 329 886019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

154 329 943021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 938 858027

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік кәсіпорындарының күрделі шығыстары

8 160090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

252 282

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

478 828 546


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 056 392003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

1 056 392


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

179 656 145003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

274 008004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

46 388 913005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

730 552007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

8 138 279009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

454 491010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 424 716015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 772 777016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 279 261017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 715 486018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

89 335020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

55 103022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

6 114 932024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

3 841 834025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

284 461027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

21 103 511040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

34 937 968041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

6 289 472045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

598 926049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

706 178051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

3 119 918057

Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құру

2 271 264058

Алматы облысының облыстық бюджетіне әкімшілік полиция қызметкерлерінің қосымша штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

24 482104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

40 278


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

100 578092

Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және сату

100 578


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

31 537 733001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 826 157002

Сот сараптамаларын жүргізу

3 616 468005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

950 567006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 614 866007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

5 760009

Құқықтық насихат

509 268022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

2 590 846047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

8 695 435050

Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру

25 088055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

344 879057

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкін құру

167 023058

Атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

178 426059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

12 950


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

171 661 116001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

161 888 305002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

9 772 811


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

9 371 699001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 371 699


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

30 824 725001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

26 759 098003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

44 573004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 260 356009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

1 564 977012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

727 294013

Қазақстан Республикасында медиация институтын енгізу

12 000014

Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру

451 837015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

4 590


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

29 188 416001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 400 534002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

992 878006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 093 397008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

3 080 832009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

84 087010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

315 878013

"Мемлекеттің алдында міндеттемелері бар адамдардың "Шектеу" бірыңғай деректер банкі" ақпараттық жүйесін құру

69 368014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

150 000


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

5 561 747009

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

314 381010

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

4 754 147011

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

493 219


681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

19 869 995001

Күзетілетін тұлғалар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

18 205 009002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

1 664 986

4Бiлiм беру

459 651 050


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

1


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 986 208021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мамандарын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 949 884053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 036 324


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

8 811 199005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

362 340011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

7 865 524017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

583 335


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

403 826 290001

Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 675 485002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

3 164 539004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

3 598 607005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

6 006 264008

Білім және ғылым саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

3 821 016009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

21 175 186010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

888 430011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

55 764 887012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

73 953 464017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

5 148 779020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

90 466 919023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 388 646028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

18 491 839031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 163 575033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 948 050035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

3 241 672036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

32 429045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 249 704049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

49 559050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

150 878052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

3 909 993057

"Кәсіпқор" холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 188 280060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

23 502 954062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 671 845064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

14 867 266065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметтеріне ақы төлеу

128 263068

"Назарбаев Университеті" ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктілігін арттыру

262 407074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

1 586 415084

Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 581085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

996 424089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 647 459090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

42 179092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

29 150 438093

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 479 216104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 642


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 717 366003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

636 882004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

99 576005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 218 178006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

26 601 288007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 021 998008

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

139 444


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

3 187 088005

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 571 773006

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

583 148007

Мәдениет және спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

32 167


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

57 803048

Техникалық реттеу және метрология саласында, ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

57 803


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

271 162017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

271 162


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 617 384003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

112 307004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 445 565005

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

1 059 512


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

176 549011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

176 549

5Денсаулық сақтау

645 335 809


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

10 504 842014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

3 106 632039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

4 724 010111

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында іс-шараларды жүргізу

2 674 200


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 851 723008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 851 723


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

479 354019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

479 354


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

595 376 265009

Арнайы медицина резервін сақтау

63 958010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

287 776 016011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

225 452 799012

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 903 794013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 761 232014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

32 262 275015

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

3 516 059016

Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

5 948 792017

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

162 875018

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі көрсетілетін қызметтер

2 696 135019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

518 460020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

4 307 813021

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 215 337022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 356 449024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

11 419 971104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

14 300


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

24 031 485018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 682 883019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

12 348 602


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

10 092 140003

Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы

160 967004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

7 754 569005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

85 272016

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары

2 091 332

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 505 456 470


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 505 456 470026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтiк қамтамасыз ету объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 179 000027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 240 500 098028

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

294 245029

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

89 333 938030

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

71 986031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

74 010 262032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

470 128033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

709 740034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

79 009035

Республикалық деңгейдегі әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

490 574036

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

26 059037

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

282 693038

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 083 216040

Халықаралық стандарттарға сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

32 195041

Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

37 796042

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

126 944043

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты әлеуметтiк қорғауға және оған көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 182 731044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

74 427 770045

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

80 699050

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектісін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

37 387

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

245 911 067


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

125 490004

Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу

125 490


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2 304 290021

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 304 290


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

243 481 287020

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу

150 000021

Шағын елді мекендер үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және басқару моделін әзірлеу және сынақтан өткізу

81 250023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

62 058 634024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 675 637026

Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

99 680027

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

150 000028

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергия тиімділігі орталықтарын құру

698 099029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

53 531 046030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

21 793 959031

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 047 699032

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 901 530033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 287 268059

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490061

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

11 847 995

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

109 497 300


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

154 521004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

154 521


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 671 387003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 975006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 518 502040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

1 138 910


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

64 378 832008

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

687 901009

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

38 604010

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 160 004011

Ұлттық фильмдер шығару

4 780 192012

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 563 517013

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 076 563014

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

2 868 299015

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

434 324016

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 733 267017

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

840 649018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 169 704019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

407 163020

Мәдениет және спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

68 073021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 140 268022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

161 920023

Спорт объектілерін салу, реконструкциялау

7 740 000024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 508 384


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

39 845 523031

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

39 099 613032

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

7 431049

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

556 011050

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

182 468


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 447 037006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

430 912015

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 016 125

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

99 592 017


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

430 382024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

430 382


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

81 184 268003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 272 637005

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

433 514006

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

72 070007

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

620 775008

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 659 927009

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

421 889010

Ядролық сынақтар мониторингі

73 228012

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 011 883013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

58 618 345


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 977 367051

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 240052

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

277 423053

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

16 609 283054

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

661 158055

Мұнай-газ ұнғымаларын жою және консервациялау

239 608056

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

173 655

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

159 491 293


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

144 060 391001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

11 680 201074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

197 410077

Салықтық және өзге де берешектерді өтеу

46 535201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 077 090212

Агроөнеркәсіптік кешен және табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

5 339 471214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 887 148215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

9 122 447216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

16 702 304220

Ветеринария саласында объектілер салу

1 371 254224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингісі және оны бағалау

282 818225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

7 153 567227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

6 574 892228

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 088 391229

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

2 026 138230

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету

13 650 994231

Қазақстан Республикасында пилоттық ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

74 469232

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу және реконструкциялау

121 206233

Табиғи ресурстарды жоспарлау, мониторингтеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

15 325234

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 626 661235

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

22 740 755236

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

804 272237

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

2 551 210238

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

10 717 537239

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және өсімін молайту

836 254240

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жерүсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 117 107243

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

254 935


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 854 516015

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920016

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

76 669017

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

221 808018

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 230 165019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

743 685020

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 781021

Қазақстанда құрамында орнықты органикалық ластағыштар бар қалдықтарды жою

92 920023

Табиғи және техногенді ластануларды жою

99 006024

Щучье-Бурабай курорттық аймағының гидрометеомониторинг жүйесін дамыту

187 914025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

96 164026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 075032

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

46 409


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

10 988 676035

Облыстық бюджеттерге баламасыз ауыз сумен жабдықтау көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 794 465036

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

3 635 668037

Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 558 543


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

587 710007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

587 710

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 243 959


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

654 248027

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймаққа инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

61 080029

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

593 168


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 525 230057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 575 169058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

388 651059

"Өнімділік-2020" бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

126 670060

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 434 740


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

6 064 481038

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

6 064 481

12Көлiк және коммуникация

499 373 631


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

499 373 631003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

247 998 108004

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

35 880 000005

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

407 367006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

83 353 163007

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 879 882008

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау

4 929 998009

Ішкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

111 548010

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

593 213011

Кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

126 000012

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

150 000013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 291 335014

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

160 222015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 500 000016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

38 315 126018

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

468 603019

Теңізшінің жеке куәлігін жасау, беру және бақылау бойынша ақпараттық жүйе құру

142 266020

Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

4 894 477022

"Электрондық үкiмет" шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер

140 971023

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызмет көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

16 277 049024

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

8 506 246025

Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

696 817026

Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық технологияларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жөнiнде қызметтер көрсету

55 724027

"Е-лицензиялау" мемлекеттiк деректер базасын дамыту

1 044 294028

"Электрондық үкiметті" дамыту

907 323029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 444 333030

Қазақстан Республикасы мобильдiк Үкiметi ақпараттық жүйесiн құру

907 674033

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

6 973 673034

Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

325 190036

Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу

6 110 019037

Қазақстан Республикасының радиожиiлiк спектрi мониторингi жүйесiн жаңғырту

1 000 000038

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестiру

146 485041

Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу

229 683042

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамға кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

170 000044

Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

11 900045

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

2 710 404046

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген және құрамынан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

95 453047

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

3 397 685076

Ғарыш қызметі, көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 021 400

13Басқалар

357 659 419


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

88 547003

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы ғимараттарын, құрылыстарын салу

88 547


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 244 076006

Өкілдік шығындар

1 244 076


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

156 996 842010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

61 161 449038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

19 688 565044

Жай вексельдерді өтеу

5 355 335045

"ЕурАзЭҚ-тың Дағдарысқа қарсы қорына" Қазақстан Республикасының бастапқы жарнасын төлеу

30 600 000046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасына (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларды сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

162 492076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

40 029 001


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 876 843030

Энергетика саласындағы зерттеулер

87 419031

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 789 424


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

14 229 615061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

1 983 276063

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы зерттеулер

1 001 115064

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 229 770065

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

167 086066

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

284 180067

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 364 776068

Инновациялық гранттар беру

652 202069

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

76 820070

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

921 093071

Алматы қаласының бюджетіне "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 515 892072

Қазақстанның салалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы

517 240073

Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу

516 165


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

163 594 053040

Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер

18 543 630041

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау

11 638 230043

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

1 310 625044

044 "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу

720 000045

Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

594 263046

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

90 300047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

27 607 243051

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 510 427052

Облыстық бюджеттерге "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 820 110053

Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 008 637054

Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 002 271056

Астана қаласының бюджетіне "Астана қаласында "Абу-Даби Плаза" көпфункционалды кешенiн салу" жобасы бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 075 605058

Атырау облысының бюджетіне Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастығының ХІ форумының шеңберінде жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

929 492062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

243 220065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ нысаналы салым

45 500 000


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

764 480007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

764 480


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

15 864 963008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

15 864 963

14Борышқа қызмет көрсету

232 828 882


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

232 828 882013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

232 828 882

15Трансферттер

978 095 805


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

978 095 805400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

978 095 805


III. Таза бюджеттік кредиттеу

46 577 958
Бюджеттік кредиттер

118 743 399

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

20 634 238


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

20 634 238039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

20 634 238

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 179 943


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

28 179 943022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

28 179 943

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

48 789 153


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

40 000 000023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

40 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 789 153034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 789 153

13Басқалар

21 140 065


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

317 841011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

317 841


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

20 822 224048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру

1 890 813050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

18 931 411

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

72 165 441

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

72 165 441


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

71 003 8731

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

71 003 873


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 161 5681

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 161 568

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

495 325 022
Қаржы активтерін сатып алу

496 575 022

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 198 944


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 198 944006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

1 198 944

2Қорғаныс

9 375 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 375 000026

"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 375 000

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

756 534


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

756 534013

"Ақпараттық-өндірістік орталық" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

756 534

4Бiлiм беру

1 813 195


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 813 195069

"Азаматтық авиация академиясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 713 195094

"Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

100 000

5Денсаулық сақтау

3 606 913


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

595 220074

"Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

3 011 693023

Денсаулық сақтау саласындағы акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

3 011 693

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 057 131


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

9 057 131025

"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 000 000060

"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 057 131

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

200 000


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

200 000011

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

200 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 235 742


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

20 000 000043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

20 000 000


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 235 742022

Авиациялық метеорологиялық станцияларды жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін "Қазаэросервис" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

4 235 742

12Көлiк және коммуникация

31 691 666


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

31 691 666017

Республикалық маңызы бар ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

188 437039

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингi" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 053 000040

Байланыс және ақпарат саласында қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

22 875 247043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

7 574 982

13Басқалар

414 639 897


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

250 000 000078

"Проблемалық кредиттер қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

250 000 000


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

45 000 000074

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

45 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

118 639 897042

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

527 980049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

103 918 117055

"Қазақстандық ипотекалық компания" ипотекалық ұйымы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

14 193 800


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 000 000026

"Астана қонақ үйі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 250 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 250 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 250 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

1 250 000

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Әкімшісі


Бағдарлама

1

2

3
V. Бюджет тапшылығы

-1 082 849 054
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 082 849 054

  "2014 - 2016" жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 148-V ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША

2015 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,

мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

6 133 893 978

1


Салықтық түсімдер

4 487 594 661

1


Табыс салығы

1 539 776 900

1

Корпоративтік табыс салығы

1 539 776 900

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 929 713 682

1

Қосылған құн салығы

1 623 262 388

2

Акциздер

61 736 795

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

234 259 589

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 856 360

5

Ойын бизнесіне салық

6 598 550

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 000 626 303

1

Кеден төлемдерi

982 423 720

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

18 202 583

8
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

17 477 776

1

Мемлекеттік баж

17 477 776

2


Салықтық емес түсiмдер

63 810 282

1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 383 386

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 982 638

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

11 616 314

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

18 586

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 447 639

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

325 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 646 935

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

6 346 274

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 698 405

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 698 405

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 645

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 645

4Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 079 008

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 079 008

5


Гранттар

847 710

2

Қаржылық көмек

847 710

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 763 128

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

13 763 128

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 750 000

1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

20 600 000

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

20 600 000

4


Трансферттердің түсімдері

1 561 739 035

1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

181 739 035

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

181 739 035

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000


II. Шығындар

6 962 149 613

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

256 821 934

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

4 188 400

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 351 516

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

199 774

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

231 775

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

19 466

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

371 129

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 400 031

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 176 638

004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ң күрделі шығыстары

206 003

090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

17 390

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 878 461

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 722 322

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 550

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

41 720

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

35 474

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

1 022 395

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

68 574

001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

68 130

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

444

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 499

002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 499

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

37 020 984

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 465 929

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

217 276

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

646 426

005

Шетелдік іссапарлар

3 070 194

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

89 748

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

21 126 722

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

239 146

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

6 346 295

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 819 248

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

19 536 067

007

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 262 722

008

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

375 648

028

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

17 897 697

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

43 014 829

024

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру

15 341 143

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

4 287 306

026

Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту

5 201 242

027

Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

79 855

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

234 120

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 457 184

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 250

046

Электрондық үкімет дамыту

1 568 805

050

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға нысаналы даму трансферттері

3 973 704

052

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

3 744 068

053

Қазақстан Республикасы мобильдік Үкіметі ақпараттық жүйесін құру

1 071 152

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

59 407 735

001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын қамтамасыз ету және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 957 248

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

37 800

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

131 254

009

Кинология орталығының қызметтері

122 699

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

546 962

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

8 749

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 951 422

023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 031

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

65 501

026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 375 000

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

276 425

040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

241 708

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 641 796

070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

25 140

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

6 096 568

001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 629 794

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

51 127

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 032

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

32 513

011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

953 000

015

Сауда саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

406 669

016

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000

017

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары

38 757

022

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

121 676

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

41 453 939

014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

119 836

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

36 255 143

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 078 960

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 271 095

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

981 374

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

72 583

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

144 192

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 418

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

68 528

606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 570 761

001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

6 197 093

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 693 200

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

102 793

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

93 428

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

484 247

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 620 754

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 455 080

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

286 766

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

14 645

013

"Е-қызмет" персоналды басқарудың интеграциялық ақпараттық жүйесін құру

797 001

015

Ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

67 262

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

275 619

001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

275 619

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

881 355

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

482 314

002

Сайлау өткізу

399 041

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

21 120 263

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 133 184

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

856 624

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

780 475

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

349 980

2


Қорғаныс

460 092 834

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

72 441 945

001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

9 734 551

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

35 854 395

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

14 990 216

004

Өрт және өндірістік қауіпсіздік саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

501 853

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

33 907

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй сатып алу

101 320

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

71 520

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарының күрделі шығыстары

6 862 864

016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

3 733 026

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдік оқу орындарында даярлау

64 502

020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін нысаналы даму трансферттері

433 086

022

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

47 992

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

376 982 490

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 214 999

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

10 878 086

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

20 167 175

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

118 722 291

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

42 986 850

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

10 948 776

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

749 146

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

709 271

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

337 839

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

18 499 783

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

146 647 555

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 938 858

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

181 861

678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

10 668 399

001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

5 792 879

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

4 875 520

3


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

529 650 562

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

868 489

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

868 489

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

236 944 257

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

55 901 126

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

360 138

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

44 779 023

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

708 618

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық - атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

4 663 129

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 340 487

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 626 314

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 772 777

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 134 758

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

10 122 690

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

53 968

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

6 710 172

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

3 617 615

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

321 258

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

19 265 812

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

37 510 765

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

8 154 544

049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

2 124 227

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

403 860

057

Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құру

2 280 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

92 976

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

28 359 815

001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 665 182

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 331 660

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

950 567

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 614 866

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

10 250

009

Құқықтық насихат

516 909

013

Сот ақтілерінің орындалуын қамтамасыз ету

4 254 247

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

100 578

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

1 588 952

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

7 088 945

055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

329 285

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

908 374

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

168 392 435

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

162 229 766

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

6 162 669

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 001 733

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 001 733

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 141 558

001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

27 473 997

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

26 532

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

764 136

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

853 943

015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

22 950

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

26 589 635

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 451 342

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

992 878

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 119 460

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

366 487

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

98 329

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

409 697

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

150 000

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

19 803 113

001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

13 047 524

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

320 501

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 433 220

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

4 555 097

008

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту

446 771

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

11 549 527

001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 920 290

002

Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметін дамыту бағдарламасы

1 629 237

4


Бiлiм беру

472 219 594

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

113 926

008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

113 926

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 438 944

021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі білім

7 983 000

053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 455 944

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

725 428

006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

725 428

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 717 934

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

355 972

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 788 751

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

573 211

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

163 772

005

Кәсіпкерлік саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

403 487 769

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 447 152

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 049 078

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

1 999 205

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

767 000

008

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету

2 126 431

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

29 370 941

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

582 838

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

23 045 167

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

51 572 146

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

4 989 531

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

93 791 485

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

10 665 498

028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

18 981 368

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

2 271 899

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

52 692

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

3 198

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

48 559

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

151 055

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

15 347 930

057

"Кәсіпқор" холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

5 690 136

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

28 432 582

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 704 508

063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

399 893

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

15 118 943

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

71 346

068

"Назарбаев университеті" ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктіліктерін арттыру

262 612

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 971 050

090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

18 065

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

57 127 245

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

3 216

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

42 682 918

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

618 670

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 674 019

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 412 284

024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

107 065

026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

11 870 880

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 803

023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

25 109

013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

25 109

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000

017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 513 249

003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

112 307

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 400 942

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

1 052 858

004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

1 052 858

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

155 352

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

155 352

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

3 080 532

002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 495 616

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

584 916

5


Денсаулық сақтау

674 493 085

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

3 464 648

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

3 464 648

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 023 657

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

5 023 657

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

463 597

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

463 597

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

655 190 432

001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

13 120 742

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

42 617 636

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

12 089 745

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 063 635

008

Арнайы медицина резервін сақтау

32 557

009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

430 682

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

324 772 650

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

235 590

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

1 187 457

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 558 144

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

161 763

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

2 912 740

029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

6 373 025

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 999 737

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

228 921 388

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 036 875

069

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

5 836 119

103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

1 826 249

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

13 698

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

10 350 751

003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

152 037

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

9 064 050

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

85 379

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

1 049 285

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 596 995 818

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 596 995 818

001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

2 779 680

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 326 377 047

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

90 264 820

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

45 298

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

78 810 962

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

281 131

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 728 339

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

386 133

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

49 558

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

359 591

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

32 170

037

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

172 076

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа әлеуметтiк қорғау және көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 831 386

128

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

70 625 573

145

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

252 054

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

229 688 959

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

229 688 959

022

Әлеуметтік сала және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу іс-шараларын жүргізу

150 000

030

Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру

150 000

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

62 705 959

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

50 383 000

037

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

50 000 000

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000

039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 000 000

040

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 300 000

041

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 000 000

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

121 365 047

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

154 150

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

154 150

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 933 535

003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 444

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 574 362

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

345 729

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

284 687

073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

284 687

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

63 536 575

001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

865 042

002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

1 645

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

44 973

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 203 700

005

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

78 686

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

66 701

007

Ұлттық фильмдер шығару

3 465 890

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 778 487

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 657 168

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 926 658

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

810 524

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

711 658

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

34 801

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 028 684

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 169 704

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

425 866

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

12 804

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

41 253 584

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

942 330

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

406 155

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

536 175

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

53 513 770

001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

455 487

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

435 930

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

13 639 760

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

287 904

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

4 900

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 698

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

6 800 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

31 878 490

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 601

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

96 736 996

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

436 799

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

436 799

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

17 175 939

001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

964 678

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

39 866

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

20 857

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 150 538

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

79 124 258

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

22 500

034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

43 300

035

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670

038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 709 809

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

277 949

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

17 478 175

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

633 070

043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

458 889

044

Ядролық сынақтар мониторингі

70 000

047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

587 465

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

54 781 123

049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

754 176

053

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

173 655

075

Мұнай-газ ұнғымаларын жою және консервациалау

512 477

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

146 711 832

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

70 379 532

001

Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

9 254 502

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

75 017

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 846 620

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

8 419 958

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

16 467 559

224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау және мониторинг жасау

270 848

225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

19 470 136

227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

6 574 892

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

7 700 000

019

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

3 700 000

020

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 500 000

052

Облыстық бюджеттерге ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 500 000

237


Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі

68 083 508

001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

4 692 851

002

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920

003

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер

15 000

004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

2 000 000

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 534 361

009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

156 336

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің күрделі шығыстары

61 404

031

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету

12 682 924

033

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 546 147

034

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

30 000 000

037

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

2 954 800

038

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

9 205 430

039

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту

784 997

042

Табиғи және техногенді ластануларды жою

131 957

043

Щучье-Бурабай курорттық аймағының гидрометеомониторинг жүйесін дамыту

228 584

044

Табиғи ресурстарын жоспарлау, мониторинг, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

41 797

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

548 792

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

548 792

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 483 946

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

4 159 762

021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

4 154 762

024

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

5 000

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

634 943

022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

61 080

064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

573 863

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

19 689 241

006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 136 337

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

225 187

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 948 400

12


Көлiк және коммуникация

460 878 069

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

454 568 715

001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

3 569 663

002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

239 692 943

003

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

37 880 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

5 187 261

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 500 000

014

Ішкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

113 271

015

Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

56 307 100

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

391 775

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 300 000

020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

149 332

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

76 958 616

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

6 105 269

030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

469 775

037

"Электрондық үкімет" шеңберінде халықты оқыту қызметтері

240 900

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

325 190

056

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

160 965

057

Қазақстан Республикасы ұялы байланыс жүйелерінде номерлерді тасымалдауды енгізу

216 655

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

6 309 354

001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

302 884

004

"Байқоңыр" кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

170 000

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

12 840

009

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

4 045 790

015

Ресей Федерациясының жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

95 453

021

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

1 682 387

13


Басқалар

678 895 156

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

11 638 230

013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

9 896 299

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 741 931

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 197 320

001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 197 320

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 921 784

006

Өкілдік шығындар

1 921 784

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

89 077 796

001

Өңірлік даму, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 909 067

002

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің күрделі шығыстары

31 242

003

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

1 285 624

004

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

720 000

006

Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

128 000

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

27 616 282

014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000

015

Облыстық бюджеттерге "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000

017

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру

9 100 000

018

Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 583 091

027

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490

042

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 000 000

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

114 186 340

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

58 593 740

038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

19 200 828

044

Жай вексельдерді өтеу

5 556 376

045

Қазақстан Республикасының "ЕурАзЭҚ-тың Дағдарысқа қарсы қорына" бастапқы жарнасын төлеу

30 600 000

046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

235 396

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

436 061 745

002

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

588 000

007

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсеке қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы

200 000

009

Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер

17 618 097

021

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

369 439 648

025

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-на нысаналы салым

48 216 000

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

13 349 300

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, атом энергиясы, отын-энергетикалық кешені мен туристік индустрияны үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 349 639

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 245 143

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 315 549

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

144 117

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

192 900

020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

1 047 218

022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 166 315

026

Инновациялық гранттар беру

2 939 920

027

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

44 680

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

78 702

058

Алматы қаласының бюджетіне "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

593 772

068

Қазақстанның салалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы

179 854

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

599 588

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

449 602

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 301

237


Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгi

4 893 742

006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 878 607

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

15 135

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

840 268

001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

840 268

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

5 153 731

008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

5 153 731

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

574 900

001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

253 025

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

321 875

14


Борышқа қызмет көрсету

308 744 610

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

308 744 610

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

308 744 610

15Трансферттер

904 371 171

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

904 371 171

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

904 371 171


III. Таза бюджеттік кредит беру

17 759 365

Бюджеттік кредиттер

112 283 512

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

23 926 357

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

23 926 357

019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

23 926 357

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 000 000

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

37 000 000

032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

37 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

48 558 064

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

40 000 000

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-на кредит беру

40 000 000

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

8 558 064

011

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 558 064

13


Басқалар

2 799 091

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

1 908 813

016

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру

1 908 813

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

890 278


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

290 278

012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

94 524 147

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

94 524 147

1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

93 312 208

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

93 312 208

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 211 939

1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 211 939


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

131 635 400

Қаржы активтерін сатып алу

132 785 400

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

842 754

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

842 754

006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

842 754

2


Қорғаныс

1 505 374

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

1 505 374

026

"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 505 374

5


Денсаулық сақтау

529 400

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

529 400

062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

529 400

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 241 743

237


Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгi

4 241 743

021

Авиациялық метеорологиялық стансаларды жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін "Қазаэросервис" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

4 241 743

12


Көлiк және коммуникация

14 302 272

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

14 302 272

041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

14 302 272

13


Басқалар

111 363 857

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

595 220

024

"Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

110 518 000

018

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

110 518 000

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

250 637

074

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

250 637


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

Атауы

Сомасы,

мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-977 650 400

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

977 650 400

  "2014 - 2016" жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 148-V ҚРЗ Заңына
3-ҚОСЫМША

2016 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы,

мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

6 822 631 177

1


Салықтық түсімдер

5 121 660 681

1


Табыс салығы

1 755 603 100

1

Корпоративтік табыс салығы

1 755 603 100

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 337 288 758

1

Қосылған құн салығы

1 995 624 055

2

Акциздер

73 699 321

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

256 778 430

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 126 503

5

Ойын бизнесіне салық

7 060 449

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 010 178 579

1

Кеден төлемдерi

990 319 561

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

19 859 018

8


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

18 590 244

1

Мемлекеттік баж

18 590 244

2


Салықтық емес түсiмдер

66 466 265

1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

46 530 112

1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 103 537

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 303 025

4

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

20 814

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 447 639

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

350 000

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 558 984

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

6 746 113

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 707 346

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 707 346

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

41 350

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

41 350

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 294 538

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 294 538

5


Гранттар

157 948

2

Қаржылық көмек

157 948

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 734 971

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 734 971

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 850 000

1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

20 700 000

1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

20 700 000

4


Трансферттердің түсімдері

1 613 654 231

1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер

233 654 231

1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен алынатын трансферттер

233 654 231

4


Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000

1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 380 000 000II. Шығындар

7 619 454 111

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

250 885 709

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

4 173 660

001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 351 516

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

199 774

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

231 775

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

19 466

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

371 129

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

8 221 138

001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

8 175 150

004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ң күрделі шығыстары

45 988

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 873 478

001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 722 322

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 662

004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

36 623

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

35 476

011

Назарбаев орталығының қызметін қамтамасыз ету

1 022 395

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

68 755


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

68 311

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

444

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

16 499


002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

16 499

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

36 924 932

001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

2 375 515

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

217 276

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

648 828

005

Шетелдік іссапарлар

3 070 194

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

90 095

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

21 134 094

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

239 146

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

6 346 295

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 803 489

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

20 383 030

007

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

734 436

028

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

19 648 594

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

34 914 708

024

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру

15 341 143

025

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

4 287 306

026

Қазақстан Республикасының Радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту

5 201 242

027

Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру

79 855

036

Ақпараттық-коммуникациялық желілердің мониторингі жүйесін сүйемелдеу

234 120

039

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 301 011

042

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

56 250

046

Электрондық үкімет дамыту

1 326 853

052

Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру

5 161

053

Қазақстан Республикасы мобильдік Үкіметі ақпараттық жүйесін құру

1 081 767

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

59 243 296

001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 957 248

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

30 600

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

131 254

009

Кинология орталығының қызметтері

122 699

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

546 962

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

5 414

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 809 881

023

Кедендiк сараптама жүргізу

26 031

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

65 501

026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

1 279 317

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

276 425

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 966 824

070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

25 140

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

5 176 596

001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

3 651 320

005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

51 127

006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 032

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

32 513

015

Сауда саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер

406 582

016

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

386 000

017

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары

10 346

022

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг және бағалау жүргізу

121 676

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

38 600 136

014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

110 978

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

33 355 709

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 133 449

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 178 535

001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

981 374

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

72 583

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

120 160

005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 418

606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi

8 497 023

001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

6 197 093

002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 693 200

007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

102 793

009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

93 428

012

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

410 509

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 531 279

001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

1 162 606

005

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

286 766

009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

14 645

015

Ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

67 262

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

275 619

001

Қазақстан Республикасы Конституцияның республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

275 619

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

8 107 816

001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

482 314

002

Сайлау өткізу

7 625 502

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

20 739 209

001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 284 554

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

1 065 098

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

172 604

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

216 953

2


Қорғаныс

448 863 599

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

59 226 366

001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

9 556 351

002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

35 854 395

003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

7 446 695

004

Өрт және өндірістік қауіпсіздік саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713

005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

501 853

007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

33 907

008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй сатып алу

41 926

009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

56 010

011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарының күрделі шығыстары

5 658 014

017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдік оқу орындарында даярлау

64 502

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

378 987 730

001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 232 152

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

10 610 587

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

11 199 497

006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

130 168 969

007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

42 986 850

010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

10 356 563

013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

753 043

014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

709 271

015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

337 839

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

18 534 628

019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

147 116 739

021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

3 938 858

090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

42 734

678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

10 649 503

001

Күзетiлетiн адамдардың, объектiлердiң қауiпсiздiгiн және дәстүрлi рәсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

5 773 983

002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

4 875 520

3


Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

510 538 476

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

868 439

003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

868 439

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

218 430 562

001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын ұйымдастыру және айқындау жөніндегі қызметтер

55 901 126

003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

360 138

004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

44 810 698

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

705 681

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

1 683 850

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 626 314

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 772 777

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 134 758

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

10 192 662

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

53 968

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

6 502 600

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

3 617 615

025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

321 258

027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

15 459 031

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

37 526 668

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

2 409 702

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

18 324

057

Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құру

2 280 000

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

53 392

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

27 774 674

001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 844 085

002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 331 659

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

950 567

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 614 866

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

10 250

009

Құқықтық насихат

516 909

013

Сот ақтілерінің орындалуын қамтамасыз ету

4 254 247

016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

100 578

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

370 721

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының құқықтық сараптамасы

7 088 945

055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

329 285

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 362 562

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

171 436 033

001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

164 766 972

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

6 669 061

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 013 272

001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 013 272

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

28 858 137

001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

27 362 813

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

28 389

004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

764 136

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

693 619

015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

9 180

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

25 721 693

001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 353 853

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 442

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

992 878

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 125 191

009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз

98 329

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

150 000

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

19 137 921

001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

13 035 499

002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

321 353

005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

1 230 777

007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

4 550 292

680


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметi

10 297 745

001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

10 297 745

4


Бiлiм беру

501 176 101

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

113 926

008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

113 926

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

10 607 133

021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі білім

7 994 046

053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 613 087

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

725 428

006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

725 428

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 742 329

005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

361 342

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 801 963

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

579 024

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

163 772

005

Кәсіпкерлік саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

436 259 703

001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 594 301

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 133 792

008

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету

2 075 685

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

30 811 754

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

662 018

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 241 155

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

51 572 146

017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

5 141 188

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

94 394 676

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 282 189

028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

18 978 977

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 983 566

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

119 809

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

510

045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

48 559

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

152 400

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

15 347 930

057

"Кәсіпқор" холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 195 487

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

30 422 862

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 388 086

063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

734 770

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

17 190 028

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметіне ақы төлеу

52 700

068

"Назарбаев университеті" ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктіліктерін арттыру

262 731

089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

32 759 362

090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

18 262

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

69 266 544

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

3 216

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

37 624 958

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

606 620

003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 479 677

014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 383 952

024


Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

83 829

026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

6 070 880

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

11 803

023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 803

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

26 868

013

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

26 868

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000

017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000

608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 513 249

003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

112 307

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 400 942

618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

1 052 858

004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

1 052 858

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

164 848

011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

164 848

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

3 119 226

002

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

2 516 936

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

602 290

5


Денсаулық сақтау

688 622 779

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

3 462 115

014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

3 462 115

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 029 559

008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

5 029 559

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

465 909

019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

465 909

226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

669 727 628

001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

16 540 720

005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

42 654 740

006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 830 363

007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

640 395

008

Арнайы медицина резервін сақтау

33 068

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

333 390 635

013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

184 541

016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

3 000 000

017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 615 856

021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

4 728 972

031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

2 005 124

036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

239 460 704

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 308 311

069

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

5 334 199

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

9 937 568

003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

156 023

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

9 311 516

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

90 145

016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

379 884

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 745 897 082

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 745 897 082

001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

2 806 229

002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 463 440 993

003

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

96 103 428

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

38 651

005

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

85 715 061

008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

256 386

011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 166 507

013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

427 602

014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

44 901

015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

334 477

028

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

33 894

037

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

175 470

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халыққа әлеуметтiк қорғау және көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 216 282

128

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

70 137 201

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

231 012 186

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

231 012 186

022

Әлеуметтік сала және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу

150 000

030

Тұрғын үй шаруашылық саласы мамандарының біліктілігін арттыру

150 000

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

60 229 186

035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

50 383 000

037

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

54 000 000

038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000

039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 000 000

040

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 100 000

041

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 000 000

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

96 640 203

101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

153 703

004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

153 703

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 197 150

003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

13 590

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 837 831

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

345 729

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

284 687

073

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

284 687

235


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

63 404 167

001

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

869 023

002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

1 511

003

Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

85 621

004

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 203 700

006

Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

65 459

007

Ұлттық фильмдер шығару

3 465 492

008

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 800 774

009

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 313 277

010

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 933 599

011

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

810 524

012

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

710 794

014

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

40 500

015

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 044 841

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

1 169 704

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

427 429

020

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күресті насихаттау

12 804

021

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

41 449 115

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

406 155

006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

406 155

696


Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

29 194 341

001

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

456 502

004

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

435 997

005

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

13 885 034

007

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

284 392

008

Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары

4 900

009

Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

8 698

011

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

5 000 000

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 116 217

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 601

9


Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

76 502 311

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

451 948

024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

451 948

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

17 189 613

001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

964 678

002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

39 866

015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

14 512

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 170 557

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

58 860 750

029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

22 500

034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

43 300

035

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 671

038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 777 074

039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

277 950

040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

18 787 319

041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

633 819

043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

458 889

044

Ядролық сынақтар мониторингі

91 731

047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 000 000

048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

32 901 696

049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

111 153

053

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

173 655

075

Мұнай-газ ұнғымаларын жою және консервациалау

959 993

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

141 991 651

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

69 350 285

001

Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

9 254 502

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

75 060

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 753 524

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

8 708 872

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

16 467 559

224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау және мониторинг жасау

270 848

225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

18 070 136

227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

6 749 784

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

7 700 000

019

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

3 700 000

020

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 500 000

052

Облыстық бюджеттерге ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды жергілікті сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 500 000

237


Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгi

64 399 292

001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

4 692 851

002

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920

004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

2 000 000

008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 534 361

010

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің күрделі шығыстары

61 404

031

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету

12 438 917

034

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

30 000 000

037

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

2 673 119

038

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

9 108 795

039

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту

784 997

042

Табиғи және техногенді ластануларды жою

16 363

044

Табиғат ресурстарын жоспарлау, мониторинг, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

41 565

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

542 074

007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

542 074

11


Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

34 733 695

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

2 763 890

021

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

2 763 890

231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

61 080

022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

61 080

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

31 908 725

006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 136 337

008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317

011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

225 187

015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

28 167 884

12Көлiк және коммуникация

441 269 250

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

435 634 003

001

Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

3 560 405

002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

245 439 545

003

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

40 880 000

005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау

5 080 362

009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 500 000

014

Ішкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

116 796

015

Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

45 727 900

016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

404 063

019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 300 000

028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

60 078 141

029

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

6 105 269

030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

480 749

037

"Электрондық үкімет" шеңберінде халықты оқыту қызметтері

240 900

038

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

325 190

056

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

162 836

057

Қазақстан Республикасы ұялы байланыс жүйелерінде номерлерді тасымалдауды енгізу

231 847

601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

5 635 247

001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

302 884

004

"Байқоңыр" кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

181 948

006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттiк кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

12 840

009

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

4 045 790

015

Ресей Федерациясының жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

95 453

021

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

996 332

13


Басқалар

1 269 597 343

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

11 638 230

013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

9 896 299

014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 741 931

203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 197 324

001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу саласындағы қызметтер

1 197 324

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 783 311

006

Өкілдік шығындар

1 783 311

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

84 309 675

001

Өңірлік даму, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жерді тиімді пайдалану мен қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 837 678

002

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің күрделі шығыстары

32 071

003

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

588 063

004

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

720 000

006

Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

128 000

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

27 616 282

014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000

015

Облыстық бюджеттерге "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000

017

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру

9 100 000

018

Облыстық бюджеттерге Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 583 091

027

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

158 490

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

84 149 380

010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

58 899 836

038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

19 200 828

044

Жай вексельдерді өтеу

5 813 320

046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

235 396

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

1 067 618 422

002

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

588 000

009

Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер

16 203 716

021

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

992 870 706

025

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-на нысаналы салым

57 956 000

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

12 588 944

001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, атом энергиясы, отын-энергетикалық кешені мен туристік индустрияны үйлестіру жөніндегі қызметтер

3 351 747

012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 245 143

013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 315 549

017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

144 117

018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

192 900

020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

1 047 218

022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 200 605

026

Инновациялық гранттар беру

2 939 920

027

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

44 680

031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

55 574

070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

599 588

090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

449 602

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 301

237


Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгi

4 878 607

006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 878 607

602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

844 301

001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

844 301

695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

589 149

001

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

255 585

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

333 564

14


Борышқа қызмет көрсету

344 840 778

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

344 840 778

013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

344 840 778

15


Трансферттер

836 882 948

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

836 882 948

400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

836 936 948


III. Таза бюджеттік кредит беру

67 455 996

Бюджеттік кредиттер

117 063 819

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

25 601 202

213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

25 601 202

019

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

25 601 202

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 000 000

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

40 000 000

032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

40 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

48 669 714

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

40 000 000

023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-на кредит беру

40 000 000

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

8 669 714

011

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 669 714

13


Басқалар

2 792 903

214


Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

1 908 813

016

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру

1 908 813

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

884 090

011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

284 090

012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


Бюджеттік кредиттерді өтеу

49 607 823

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

49 607 823

1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

48 395 884

1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

48 395 884

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 211 939

1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 211 939


IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

99 263 370

Қаржы активтерін сатып алу

100 413 370

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

640

237


Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгi

640

021

Авиациялық метеорологиялық стансаларды жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін "Қазаэросервис" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

640

12Көлiк және коммуникация

9 297 072

215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

9 297 072

041

Көлік және коммуникация саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

9 297 072

13


Басқалар

91 115 658

202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

595 220

024

"Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

222


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

90 337 000

018

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

90 337 000

233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

183 438

074

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

183 438


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

1 150 000

Атауы

Cомасы,

мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-963 542 300

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

963 542 300

  "2014 - 2016" жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 148-V ҚРЗ Заңына
4-ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорға жіберілетін 2014 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кiші сыныбы

1

2

3
БАРЛЫҒЫ

3 344 388 304

1Салықтық түсімдер

3 343 458 272


01


Табыс салығы

1 389 914 8691

Корпоративтік табыс салығы

1 389 914 869


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 953 543 4033

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 953 543 403

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Өзге де салықтық емес түсiмдер

01

Өзге де салықтық емес түсiмдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

930 032


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

930 0321

Жерді сату

930 032

  "2014 - 2016" жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 148-V ҚРЗ Заңына
5-ҚОСЫМША

2014 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 07.11.2014 N 247-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағдарлама

04Білім беру


225


Қазақстан Республикасы Білім беру және ғылым министрлiгi009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

05Денсаулық сақтау


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

06Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру029

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар030

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

  "2014 - 2016" жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 148-V ҚРЗ Заңына
6-ҚОСЫМША

2014 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа, аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілерінен басқа, медициналық ұйымдарда амбулаториялық-емханалық көмек көрсету

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарын жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының өрескел бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету

Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету

Скринингтік зерттеулер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жүргізу

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстау

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

Халықтың жекелеген санаттарын емдеудің амбулаториялық деңгейінде жеңілдікті жағдайда дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады