Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Астанада ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 151-V Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат):
      39-1-баптың 1 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Дербес білім беру ұйымдарының қызметіне және (немесе) қордың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын коммерциялық емес ұйымға тек қана дербес білім беру ұйымдары мен олардың ұйымдарының немесе Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін бюджеттен төленетін өтеусіз және қайтарымсыз төлемдер нысаналы салым болып табылады.»;
      «4. Дербес білім беру ұйымдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметіне нысаналы салым нәтижелілігінің көрсеткіштері бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің стратегиялық жоспарларында немесе бюджеттік бағдарламаларында айқындалады.
      Дербес білім беру ұйымдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің стратегиялық жоспарларында немесе бюджеттік бағдарламаларында айқындалған, өздерінің қызметіне нысаналы салым нәтижелілігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін жауапты болады.».
      2. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат):
      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 135-3-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «135-3-бап. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымға салық салу»;
      2) 58-бап мынадай мазмұндағы 5-2-тармақпен толықтырылсын:
      «5-2. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым осы Кодекстің 135-3-бабының 1-тармағында көрсетілген тиісті қызмет түрлері және өзге де қызмет бойынша салық міндеттемелерін есептеу мақсатында салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің бөлек салықтық есепке алынуын жүргізуге міндетті.»;
      3) 12-тарау мынадай мазмұндағы 135-3-баппен толықтырылсын:

      «135-3-бап. Қазақстан Республикасының аумағында
                  халықаралық мамандандырылған көрмені
                  ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті
                  жүзеге асыратын ұйымға салық салу

      1. Осы Кодекстің мақсаттары үшін:
      жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;
      Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілерін жобалау және (немесе) салу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілерін жобалау және (немесе) салу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың тізбесіне енгізілген заңды тұлға Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым болып танылады.
      2. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым осы баптың 1-тармағында көзделген тиісті қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстар бойынша осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтады.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға әзірлеген және халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу туралы халықаралық шарт ережелерінің орындалуын бақылау үшін құрылған халықаралық үкіметаралық ұйым бекіткен тіркеу дерекнамасында көрсетілген Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрменің аяқталатын күні тура келетін салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдеріне осы тармақтың ережелері қолданылмайды.
      3. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген қызметті жүзеге асырудан түсетін табыстары жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен корпоративтік табыс салығы салынуға жатады.
      4. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым осы баптың 1-тармағында көрсетілген тиісті қызмет түрлері және өзге де қызмет бойынша салық міндеттемелерін есептеу мақсатында салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің бөлек салықтық есепке алынуын жүргізеді. Бөлек салықтық есепке алу есепті салық кезеңінде алынған (алынуға жататын) табыстардың жалпы сомасында осы баптың 1-тармағында көрсетілген тиісті қызмет түрлерін немесе өзге де қызметті жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстардың үлес салмағы бойынша жалпы шығыстарды бөлу үшін де қолданылады.
      5. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым осы Кодекстің арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін белгіленген ережелерін қолдануға құқылы емес.»;
      4) 150-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы Кодекстің Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым үшін белгіленген ережелерін қолдануға құқылы емес.»;
      5) 387-бап мынадай мазмұндағы 3-3-тармақпен толықтырылсын:
      «3-3. Осы Кодекстің 135-3-бабының 1-тармағы екінші абзацының талаптарына сай келетін заңды тұлға халықаралық мамандандырылған көрме объектілеріне бөлінген және халықаралық мамандандырылған көрменің аумағында орналасқан жер учаскелері бойынша жер салығын есептеген кезде жер салығының тиісті мөлшерлемелеріне 0 коэффициентін қолданады.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері жер учаскесі немесе оның бір бөлігі (онда орналасқан үйлермен, ғимараттармен, құрылыстармен бірге не оларсыз) жалға, өзге де негіздерде пайдалануға тапсырылған жағдайларда қолданылмайды.
      Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу аяқталған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдеріне қолданылмайды.»;
      6) 398-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, заңды тұлғалар мүлiк салығын салық базасына 1,5 пайыз мөлшерлеме бойынша есептейдi.»;
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Осы Кодекстің 135-3-бабының 1-тармағы екінші абзацының талаптарына сай келетін заңды тұлға халықаралық мамандандырылған көрме аумағында орналасқан халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша мүлік салығын салық базасына 0,1 пайыз мөлшерлеме бойынша есептейді.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері салық салу объектілері пайдалануға, сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға берілген жағдайларда қолданылмайды.
      Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу аяқталған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдеріне қолданылмайды.»;
      7) 428-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 8) тармақшасындағы «заңды тұлғалардың қолдануға құқығы жоқ.» деген сөздер «заңды тұлғалардың;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      «9) Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қолдануға құқығы жоқ.».
      3. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 10, 86-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар):
      11-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің алтыншы абзацындағы «жұмыс істейтін шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.» деген сөздер «жұмыс істейтін;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жетінші және сегізінші абзацтармен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарда жұмыс істейтін;
      Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрмеге қатысушылар немесе қатысушылардың қызметкерлері болып табылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.».
      4. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «9-1) жергілікті сараптамалық қорытынды – сараптаманы аяқтайтын кезеңді қоспағанда, жобалар сараптамасының жобаның тиісті бөлімдері (бөліктері) бойынша сараптамалық қолдаудың әрбір кезеңінде ресімделетін және тапсырыс берушіге берілетін қорытындысы;»;
      2) 27-1-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрме объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыруды, кеңейтуді, күрделі жөндеуді жүргізу және пайдалану кезінде шет мемлекеттердің, халықаралық және өңірлік ұйымдардың құрылыс нормалары мен қағидаларын, сондай-ақ стандарттарын қолдануға жол беріледі. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрме объектілерін салу кезінде шет мемлекеттердің, халықаралық және өңірлік ұйымдардың құрылыс нормалары мен қағидаларының, сондай-ақ стандарттарының талаптарына сәйкес келетін құрылыс материалдары мен конструкцияларын қолдануға жол беріледі.»;
      3) 60-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын бір мезгілде әзірлеуге жол беріледі.»;
      9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша жобалау алдындағы және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы жерлердi және (немесе) құрылысты игеру үшiн шетелдiк заңды тұлғалар немесе жекелеген мамандар орындаған жобалау алдындағы және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, осы Заңда, мемлекеттiк нормативтерде және жобалауға берілген тапсырмада белгiленген жобалау алдындағы және жобалау жұмыстарының талаптарымен және сатылары бойынша, жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының құрамы мен көлемiнде әзiрленуге тиiс.»;
      4) 62-баптың 2-тармағында:
      3) тармақшадағы «тапсырмасына сәйкес әзірленеді.» деген сөздер «тапсырмасына сәйкес;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға берген сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша әзірленеді.»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша сәулет жобасын және жобалау алдындағы құжаттаманы бір мезгілде әзірлеуге жол беріледі.»;
      5) 63-баптың 3-тармағында:
      бірінші бөліктің 3) тармақшасындағы «тапсырмасына сәйкес әзірленеді.» деген сөздер «тапсырмасына сәйкес;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға берген сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша әзірленеді.»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша құрылыс жобасын және жобалау алдындағы құжаттаманы бір мезгілде әзірлеуге жол беріледі.»;
      6) 64-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың талаптары Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілеріне қолданылмайды. Бұл объектілер сараптамалық жұмыстар нарығының субъектілері жүзеге асыратын сараптамаға жатады.»;
      7) 68-баптың 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Тапсырыс беруші құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін кемінде он жұмыс күні бұрын «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен, сараптаманы өткізу міндетті болған жағдайда оның оң қорытындысының (Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілері үшін жергілікті сараптамалық оң қорытындының) және жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелерін қоса бере отырып, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар етуге міндетті.».
      5. «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., № 6, 44-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 21-1), 21-2), 21-3) және 21-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «21-1) халықаралық мамандандырылған көрме – бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін:
      ресми болып табылатын немесе халықаралық шарттарға сәйкес халықаралық үкіметаралық ұйым ресми таныған;
      екі және одан көп мемлекет көрмеге қатысушылар болып табылатын;
      көрменің ұзақтығы кемінде алты аптаны құрайтын және алты айдан аспайтын;
      өнер туындыларының көрмесі және коммерциялық сипаттағы көрме болып табылмайтын;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға әзірлеген және халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу туралы халықаралық шарт ережелерінің орындалуын бақылау үшін құрылған халықаралық үкіметаралық ұйым бекіткен тіркеу дерекнамасында көрменің басталу және аяқталу күні көрсетілген көрме;
      21-2) халықаралық мамандандырылған көрмеге қатысушы – заттарды (экспонаттарды) халықаралық мамандандырылған көрмеге қоятын және халықаралық мамандандырылған көрмеде ұлттық секцияларда тиісті елдің мүддесін білдіретін жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ халықаралық шарттың талаптарына сәйкес қабылданатын халықаралық мамандандырылған көрмені өткізудің ішкі қағидаларында айқындалған халықаралық ұйым не жеке немесе заңды тұлға;
      21-3) халықаралық мамандандырылған көрменің аумағы – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаға бөлінген жер учаскелері;
      21-4) халықаралық мамандандырылған көрменің объектілері – бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген кезде:
      халықаралық мамандандырылған көрменің аумағында орналасқан;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, жалпымемлекеттік, мемлекетаралық немесе өңіраралық маңызы бар қала құрылысы және сәулет-құрылыс құжаттамасында (оның ішінде бас жоспарда) көзделген объектілер тізбесіне енгізілген;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға бекіткен құжатта көзделген ғимараттар, сәулет объектілері, құрылыстар, инженерлік және көлік инфрақұрылымы;»;
      2) 6-бап мынадай мазмұндағы 14-1) және 14-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14-1) қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаны құрады;
      14-2) Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрме объектілерін жобалау және (немесе) салу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың тізбесін бекітеді;»;
      3) 28-бап мынадай мазмұндағы 3, 4, 5, 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
      «3. Осы баптың 2-тармағында көзделген талаптар халықаралық мамандандырылған көрмеге қолданылмайды.
      4. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген ұйымдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым өз қызметінің мақсатына қол жеткізу үшін мынадай функцияларды орындайды:
      1) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу кезінде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етеді;
      2) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге тікелей байланысты іс-шараларды қаржыландыруды, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрме аумағында орналасқан халықаралық мамандандырылған көрме объектілерінің құрылысын қаржыландыруды қамтамасыз етеді;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның жарғысында көзделген өзге де функцияларды орындайды.
      5. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген ұйымдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым:
      1) орталық, жергілікті өкілді және атқарушы органдардан мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті ақпаратты сұратуға;
      2) халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу мәселелерін қозғайтын шешімдер қабылдауға қатысуға;
      3) Қазақстан Республикасының азаматтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында заңды түрде жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды олармен жасалған өтеусіз шарттар негізінде Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге қатысу үшін волонтерлер ретінде тартуға құқылы.
      6. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрменің объектілерін жобалау және (немесе) салу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың тізбесіне енгізілген заңды тұлғалар да жатады.
      7. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.».
      6. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 21, 124-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 92-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат):
      1) 24-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Халықаралық, өңірлік стандарттар және шет мемлекеттердің стандарттары Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген техникалық регламенттерде және олармен үйлестірілген стандарттарда белгіленген талаптарға қайшы келмеген, сапалық көрсеткіштері бойынша ұлттық стандарттардан төмен болмаған жағдайда, осы баптың 2, 3 және 4-тармақтарының талаптары Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге арналған тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге қатысты осындай халықаралық, өңірлік стандарттарға және шет мемлекеттердің стандарттарына қолданылмайды.»;
      2) 33-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Осы баптың ережелері Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыруға және өткізуге арналған тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге қатысты шетелдік сәйкестік сертификаттарына, сынақ хаттамаларына, сәйкестік белгілеріне және сәйкестікті растау саласындағы өзге де құжаттарға қолданылмайды.».
      7. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 15, 119-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 3, 19-құжат; № 15, 81-құжат):
      1) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш берушіде техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес келетін мөлшерде қаржылай қамтамасыз етудің болуы туралы талап Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға бекіткен заңды тұлғалардың тізбесіне енгізілген, «Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағының қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш берушіге қолданылмайды.»;
      2) 10-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға бекіткен заңды тұлғалардың тізбесіне енгізілген, «Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағының қатысушылары ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін шетелдік заңды тұлғаларға осы баптың 2-тармағының 7)8) және 11) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсыну туралы талап қолданылмайды.»;
      3) 11-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға бекіткен заңды тұлғалардың тізбесіне енгізілген, «Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағының қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш берушіге қатысты бұл мерзім бес жұмыс күнінен аспауға тиіс.».
      8. «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 16, 127-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат):
      1) 8-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрмеге қатысушылардың және (немесе) қатысушылар қызметкерлерінің келу және оларды тіркеу тәртібін айқындайды;»;
      2) 8-1-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық мамандандырылған көрмеге қатысушылардың және (немесе) қатысушылар қызметкерлерінің келу және оларды тіркеу тәртібін әзірлейді;».
      2-бап. Осы Заңның 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-бабының 1 және 2-тармақтарын қоспағанда, осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                          Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане

Закон Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 151-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83):
      пункты 1 и 4 статьи 39-1 изложить в следующей редакции:
      «1. Целевым вкладом являются безвозмездные и безвозвратные платежи из бюджета в деятельность автономных организаций образования и (или) в некоммерческую организацию, создаваемую в организационно-правовой форме фонда исключительно для обеспечения финансирования деятельности автономных организаций образования и их организаций или организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.»;
      «4. Показатели результативности целевого вклада в деятельность автономных организаций образования, а также организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, определяются в стратегических планах или бюджетных программах соответствующих администраторов бюджетных программ.
      Автономные организации образования, а также организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, несут ответственность за достижение показателей результативности целевого вклада в их деятельность, определенных в стратегических планах или бюджетных программах соответствующих администраторов бюджетных программ.».

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83):
      1) оглавление дополнить заголовком статьи 135-3 следующего содержания:
      «Статья 135-3. Налогообложение организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан»;
      2) статью 58 дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:
      «5-2. Организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, обязана вести раздельный налоговый учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, в целях исчисления налоговых обязательств по соответствующим видам деятельности, указанным в пункте 1 статьи 135-3 настоящего Кодекса, и иной деятельности.»;
      3) главу 12 дополнить статьей 135-3 следующего содержания:
      «Статья 135-3. Налогообложение организации, осуществляющей
                     деятельность по организации и проведению
                     международной специализированной выставки на
                     территории Республики Казахстан
      1. Для целей настоящего Кодекса организацией, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, признается:
      юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан со стопроцентным участием государства в уставном капитале и осуществляющее деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;
      юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проектированию и (или) строительству объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан и включенное в перечень организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и (или) строительству объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, утвержденный Правительством Республики Казахстан.
      2. Организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса по доходам от осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, на 100 процентов.
      Положения настоящего пункта не распространяются на налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, на который приходится дата завершения международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, указанная в регистрационном досье, разработанном юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, и утвержденном международной межправительственной организацией, созданной для контроля за выполнением положений международного договора о проведении международной специализированной выставки.
      3. Доходы организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, от осуществления деятельности, не указанной в пункте 1 настоящей статьи, подлежат обложению корпоративным подоходным налогом в общеустановленном порядке.
      4. Организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, ведет раздельный налоговый учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, в целях исчисления налоговых обязательств по соответствующим видам деятельности, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и иной деятельности. Раздельный налоговый учет также применяется для распределения общих расходов по удельному весу доходов, полученных (подлежащих получению) от осуществления соответствующих видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящей статьи, или иной деятельности в общей сумме доходов, полученных (подлежащих получению) за отчетный налоговый период.
      5. Организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, не вправе применять положения настоящего Кодекса, установленные для организаций, осуществляющих деятельность на территориях специальных экономических зон.»;
      4) пункт 3  статьи 150 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Организации, осуществляющие деятельность на территориях специальных экономических зон, не вправе применять положения настоящего Кодекса, установленные для организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.»;
      5) статью 387 дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:
      «3-3. Юридическое лицо, отвечающее требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 135-3 настоящего Кодекса, при исчислении земельного налога по земельным участкам, выделенным под объекты международной специализированной выставки и расположенным на территории международной специализированной выставки, к соответствующим ставкам земельного налога применяет коэффициент 0.
      Положения части первой настоящего пункта не применяются в случаях сдачи в аренду, в пользование на иных основаниях земельного участка или его части (вместе с находящимися на нем зданиями, строениями, сооружениями либо без них).
      Положения настоящего пункта не распространяются на налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором завершено проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.»;
      6) в статье 398:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, юридические лица исчисляют налог на имущество по ставке 1,5 процента к налоговой базе.»;
      дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      «8. Юридическое лицо, отвечающее требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 135-3 настоящего Кодекса, по объектам международной специализированной выставки, расположенным на территории международной специализированной выставки, исчисляет налог на имущество по ставке 0,1 процента к налоговой базе.
      Положения части первой настоящего пункта не применяются в случаях передачи объектов налогообложения в пользование, доверительное управление или аренду.
      Положения настоящего пункта не распространяются на налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором завершено проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.»;
      7) часть первую пункта 3 статьи 428 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
      «9) организации, осуществляющие деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.».

      3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72, 75):
      часть вторую пункта 1 статьи 11 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
      «работающих в организациях, осуществляющих деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;
      являющихся участниками или работниками участников международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.».

      4. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15,ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15,  ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75):
      1) статью 1 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      «9-1) локальное экспертное заключение – заключение экспертизы проектов, оформляемое и выдаваемое заказчику на каждом этапе экспертного сопровождения по соответствующим разделам (частям) проекта, за исключением завершающего экспертизу этапа;»;
      2) статью 27-1 дополнить частью второй следующего содержания:
      «При проектировании, строительстве, реконструкции, проведении технического перевооружения, расширения, капитального ремонта и эксплуатации объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан допускается применение строительных норм и правил, а также стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций. При строительстве объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан допускается применение строительных материалов и конструкций, соответствующих требованиям строительных норм и правил, а также стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций.»;
      3) в статье 60:
      пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «По объектам международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан допускается одновременная разработка предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации.»;
      часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:
      «9. Предпроектная и (или) проектная (проектно-сметная) документация, выполненная иностранными юридическими лицами или отдельными специалистами для освоения территорий и (или) строительства на территории Республики Казахстан, за исключением предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации по объектам международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, должна разрабатываться на условиях и по стадиям предпроектных и проектных работ, в составе и объеме проектной (проектно-сметной) документации, установленных настоящим Законом, государственными нормативами и заданием на проектирование, если иное не предусмотрено ратифицированным Республикой Казахстан международным договором.»;
      4) пункт 2 статьи 62:
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      «4) по объектам международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, выданным юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан и осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.»;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      «По объектам международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан допускается одновременная разработка архитектурного проекта и предпроектной документации.»;
      5) в пункте 3 статьи 63:
      часть первую дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      «4) по объектам международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, выданным юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан и осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.»;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      «По объектам международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан допускается одновременная разработка проекта строительства и предпроектной документации.»;
      6) пункт 4 статьи 64 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      «Требования настоящего пункта не распространяются на объекты международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан. Эти объекты подлежат экспертизе, осуществляемой субъектами рынка экспертных работ.»;
      7) пункт 11 статьи 68 изложить в следующей редакции:
      «11. До начала производства строительно-монтажных работ заказчик не менее чем за десять рабочих дней обязан уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах», с приложением копий положительного заключения экспертизы (положительного локального экспертного заключения для объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан) в случае обязательности ее проведения и акта выбора земельного участка.».

      5. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 6, ст. 44; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; 2009 г., № 17, ст.80; № 18, ст. 84; № 24, ст.129; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; № 15, ст. 81):
      1) статью 1 дополнить подпунктами 21-1), 21-2), 21-3) и 21-4) следующего содержания:
      «21-1) международная специализированная выставка – выставка, одновременно соответствующая следующим условиям:
      является официальной или официально признанной международной межправительственной организацией в соответствии с международными договорами;
      участниками выставки являются два и более государств;
      продолжительность выставки составляет не менее шести недель и не более шести месяцев;
      не является выставкой произведений искусств и выставкой, носящей коммерческий характер;
      даты начала и завершения выставки указаны в регистрационном досье, разработанном юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан, и утвержденном международной межправительственной организацией, созданной для контроля за выполнением положений международного договора о проведении международной специализированной выставки;
      21-2) участник международной специализированной выставки – физическое или юридическое лицо, выставляющее предметы (экспонаты) на международной специализированной выставке и представляющее соответствующую страну в национальных секциях на международной специализированной выставке, а также международная организация либо физическое или юридическое лицо, определенные внутренними правилами проведения международной специализированной выставки, принимаемыми в соответствии с условиями международного договора;
      21-3) территория международной специализированной выставки – земельные участки, выделенные юридическому лицу, созданному по решению Правительства Республики Казахстан и осуществляющему деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;
      21-4) объекты международной специализированной выставки – здания, архитектурные объекты, сооружения, инженерная и транспортная инфраструктура при одновременном соответствии следующим условиям:
      расположены на территории международной специализированной выставки;
      включены в перечень объектов, предусмотренных градостроительной и архитектурно-строительной документацией (в том числе генеральным планом), имеющей общегосударственное, межгосударственное или межрегиональное значение, утвержденной Правительством Республики Казахстан;
      предусмотрены документом, утвержденным юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан и осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;»;
      2) статью 6 дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:
      «14-1) создает юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого являются организация и проведение международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;
      14-2) утверждает перечень организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и (или) строительству объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;»;
      3) статью 28 дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 и 7 следующего содержания:
      «3. Требования, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на международную специализированную выставку.
      4. Для достижения цели своей деятельности организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, за исключением организаций, указанных в пункте 6 настоящей статьи, выполняет следующие функции:
      1) обеспечивает взаимодействие с государственными органами при организации и проведении международной специализированной выставки;
      2) обеспечивает финансирование мероприятий, непосредственно связанных с организацией и проведением международной специализированной выставки, а также финансирование строительства объектов международной специализированной выставки, расположенных на территории международной специализированной выставки;
      3) иные функции, предусмотренные уставом организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.
      5. Организация, осуществляющая деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, за исключением организаций, указанных в пункте 6 настоящей статьи, вправе:
      1) запрашивать у центральных, местных представительных и исполнительных органов информацию, необходимую для организации и проведения международной специализированной выставки, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую законом тайну;
      2) принимать участие в принятии решений, затрагивающих вопросы организации и проведения международной специализированной выставки;
      3) привлекать граждан Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, законно находящихся на территории Республики Казахстан, в качестве волонтеров для участия в организации и проведении международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан на основании заключенных с ними безвозмездных договоров.
      6. К организациям, осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, также относятся юридические лица, включенные в перечень организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и (или) строительству объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, утвержденный Правительством Республики Казахстан.
      7. Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.».

      6. В Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 21, ст. 124; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 92; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 17, ст. 80; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 5, ст. 41; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81):
      1) статью 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      «6. Требования пунктов 23 и 4 настоящей статьи не распространяются на международные, региональные стандарты и стандарты иностранных государств в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для организации и проведения международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, при условии, что такие международные, региональные стандарты и стандарты иностранных государств не противоречат требованиям, установленным техническими регламентами, действующими в Республике Казахстан, и гармонизированными с ними стандартами, по качественным показателям не ниже национальных стандартов.»;
      2) статью 33 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. Положения настоящей статьи не распространяются на иностранные сертификаты соответствия, протоколы испытаний, знаки соответствия и иные документы в сфере подтверждения соответствия в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для организации и проведения международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.».

      7. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 119; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 3, ст. 19; № 15, ст. 81):
      1) пункт 1 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      «Требование о наличии у заявителя, подающего заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, финансового обеспечения в размере, соответствующем технико-экономическому обоснованию, не распространяется на заявителя, подающего заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны «Астана – новый город», который включен в перечень юридических лиц, утвержденный юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан и осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.»;
      2) статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. К иностранным юридическим лицам, подающим заявку на осуществление деятельности в качестве участников специальной экономической зоны «Астана – новый город», которые включены в перечень юридических лиц, утвержденный юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан и осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, не применяется требование о представлении документов, предусмотренных подпунктами 7)8) и 11) пункта 2 настоящей статьи.»;
      3) пункт 3 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:
      «В отношении заявителя, подающего заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны «Астана – новый город», который включен в перечень юридических лиц, утвержденный юридическим лицом, созданным по решению Правительства Республики Казахстан и осуществляющим деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, данный срок не должен превышать пять рабочих дней.».

      8. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст. 127; 2012 г., № 5, ст. 41; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51):
      1) статью 8 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      «7-1) определяет порядок въезда и регистрации участников и (или) работников участников международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;»;
      2) статью 8-1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) разрабатывает порядок въезда и регистрации участников и (или) работников участников международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ