Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде ветеринариялық-санитариялық бақылау және өсімдіктер карантині бойынша бақылау функцияларын мемлекеттік кіріс органдарына беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 10 қарашадағы № 249-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2010 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 8-баптың 19) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «19) зертханалық бақылау мен зертханалық сараптаманы қоспағанда, өз құзыреті шегінде Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау жүргізу арқылы Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы және экзотикалық ауруларының және карантинді объектілердің әкелінуінен қорғауды қамтамасыз етуді;»;
      2) 192-баптың 6 және 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында жүзеге асырылады және Кеден одағының кедендік аумағын Кеден одағына мүше болып табылмайтын басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпалы және экзотикалық ауруларын қоздырушылардың әкелінуі мен таралуынан қорғауға бағытталған.
      Зертханалық бақылауды қоспағанда, кеден органдарының лауазымды адамдарының Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды жүзеге асыруы тәртібін, сондай-ақ ветеринария саласындағы уәкілетті орган мен кеден органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін ветеринария саласындағы уәкілетті орган кеден ісі саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді.
      7. Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасының талаптарын орындау мақсатында жүзеге асырылады және Кеден одағының кедендік аумағын Кеден одағына мүше болып табылмайтын басқа мемлекеттерден тізбесін өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті орган бекітетін карантинді объектілердің әкелінуінен қорғауға бағытталған.
      Зертханалық сараптаманы қоспағанда, кеден органдарының лауазымды адамдарының Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды жүзеге асыруы тәртібін, сондай-ақ өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті орган мен кеден органдарының өзара іс-қимыл жасау тәртібін өсімдіктер карантині саласындағы уәкілетті орган кеден ісі саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бекітеді.».
      2. «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 447-құжат; 2001 ж., № 23, 309, 321-құжаттар; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 15, 63-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 17-18, 114-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 92, 96-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-бапта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) көлік инфрақұрылымы объектілері теміржол, трамвай, жеңілрельс, монорельс және ішкі су жолдарын, автомобиль жолдарын, тоннельдерді, эстакадаларды, көпірлерді, вокзалдар мен станцияларды, жолаушыларға қызмет көрсету пункттерін, метрополитен желілерін, порттарды, порттағы құралдарды, кеме қатынайтын гидротехникалық құрылыстарды, әуеайлақтарды, әуежайларды, көлік-логистика орталықтарын, байланыс, навигация және көлік құралдарының жүрісін басқару жүйелерінің объектілерін, магистральдық құбыржолдарды, сондай-ақ көлік кешенінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін өзге де ғимараттарды, құрылыстарды, құрылғылар мен жабдықтарды қамтитын технологиялық кешен;»;
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) көлік-логистика орталығы бұл құрылыстар орналастырылған арнайы бөлінген учаскені қамтитын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кедендік және шекаралық операцияларды қоса алғанда, тасымалдаумен қатар жүргізілетін, жүктермен және көлік құралдарымен жасалатын дайындау, бөлу және қорытындылау технологиялық операцияларын орындауға, оның ішінде қарап-тексеруге арналған көлік инфрақұрылымы объектісі;»;
      2) мынадай мазмұндағы 15-2-баппен толықтырылсын:

      «15-2-бап. Көлік-логистика орталықтарына қойылатын
                  талаптар

      Уәкілетті мемлекеттік орган көлік-логистика орталықтарын жайластыру және техникалық жарақтандыру жөніндегі үлгілік талаптарды әзірлейді және бекітеді.».
      3. «Өсімдіктер карантині туралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат; № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті орган зертханалық сараптаманы қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) бөтен текті түр Қазақстан Республикасының флорасы мен фаунасында жоқ, пайда бола қалған жағдайда елеулі экономикалық және экологиялық залал келтіруі мүмкін жәндіктің, өсімдік ауруларын қоздырушының және арамшөптің түрі;»;
      мынадай мазмұндағы 9-1), 9-2), 9-3), 9-4) және 9-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «9-1) қарап-тексеру карантинге жатқызылған өнімді, көлік құралдарын және тасымалдауға арналған бейімдемелерді (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарын, салондарын, багаж және жүк бөлімшелерін, контейнерлерді), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажын көріп зерттеп-қарау;
      9-2) құжаттамалық мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау — карантинге жатқызылған өнімнің фитосанитариялық қауіпсіздігінің Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ ғылыми-зерттеу мақсаттарында карантинді объектілерді әкелуге, әкетуге немесе олардың транзитіне рұқсат беруге өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті орган келісімінің болуын растайтын карантиндік құжаттарды тексеру;
      9-3) құқық шектеу шарасы өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті орган және автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті орган жеке және заңды тұлғаларға қатысты қолданатын карантиндік шара;
      9-4) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті органның және автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті органның Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасының талаптарын тексерілетін субъектілердің сақтауын тексеру және байқау жөніндегі қызметі, оның нәтижелері бойынша жедел ден қоюсыз құқық шектеу сипатындағы шаралар қолданылуы мүмкін;
      9-5) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық қадағалау өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті органның Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасының талаптарын тексерілетін субъектілердің сақтауын тексеру және байқау жөніндегі қызметі, оның нәтижелері бойынша құқық шектеу сипатындағы, оның ішінде жедел ден қою шаралары қолданылуы мүмкін;»;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) фитосанитариялық бақылау бекеті уәкілетті орган ведомствосының шекара және кеден пункттерінің (автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінің) аумағында, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған жерлерде орналасқан, қажетті жабдықтармен және аспаптармен жарақтандырылған, мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық қадағалауды жүзеге асыратын бөлімшесі;»;
      2) 4-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік реттеу, мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау, Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық;»;
      3) 6-баптың 4) тармақшасындағы «кәсіпорын кіреді.» деген сөздер «кәсіпорын;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті орган кіреді.»;
      4) 7-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;»;
      23)24) және 26) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «23) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге, көлік құралдарына және тасымалдауға арналған бейімдемелерге (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарына, салондарына, багаж және жүк бөлімшелеріне, контейнерлерге), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажына бастапқы карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды, қажет болған кезде үлгілерді іріктей отырып, оған зертханалық сараптама жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;
      24) карантинге жатқызылған өнімнің межелі пунктінде көлік құралдарын және тасымалдауға арналған бейімдемелерді (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарын, салондарын, багаж және жүк бөлімшелерін, контейнерлерді), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажын қайталама карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды, үлгілерді іріктеуді, қажет болған кезде аумақтың фитосанитариялық сипаттамасын және оның шыққан жерін, межелі пунктін, сондай-ақ карантинді объектілерден бос жатқан немесе олар аз таралған аймақтарды есепке ала отырып, зертханалық сараптама жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;»;
      «26) фитосанитариялық бақылау бекеттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге құжаттамалық мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау жүргізеді;»;
      2-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ведомствоның және оның аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды тікелей жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамдары өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар болып табылады.»;
      5) мынадай мазмұндағы 7-3-баппен толықтырылсын:

      «7-3-бап. Автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті
                 органның құзыреті

      1. Автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті орган:
      1) Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде көлік құралдарында және тасымалдауға арналған бейімдемелерде (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарында, салондарында, багаж және жүк бөлімшелерінде, контейнерлерде), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажында өткізілетін әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;
      2) Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге құжаттамалық мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды, сондай-ақ қарап-тексеруді және (немесе) жете тексеруді жүргізеді;
      3) Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде:
      Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын анықталған бұзушылықтарды жою туралы;
      өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды орындау туралы нұсқама береді және оның орындалуын бақылайды;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      2. Автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті орган өз қызметін уәкілетті органмен, шекара және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда жүзеге асырады.»;
      6) 8-бапта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру кезінде өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың:»;
      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) карантинге жатқызылған өнім мен мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау объектілерін қарап-тексеру, жете тексеру, фитосанитариялық сараптама жүргізу және қажет болған кезде залалсыздандыру, жою кезеңінде, сондай-ақ оларды фитосанитариялық не карантиндік сертификатсыз тасымалдау кезінде немесе фитосанитариялық талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кідіртуге;»;
      «2) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне баруға және оларда Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуы тұрғысынан зерттеп-қарауды жүргізуге, өз өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қажетті ақпарат алуға;»;
      7) 9-2-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      «9-2-бап. Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау
                 және қадағалау»;

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.»;
      8) 3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-тарау. Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау»;

      9) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «10-бап. Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық
                бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру

      1. Қазақстан Республикасының аумағына карантинді объектілердің әкелінуін және таралуын болғызбау мақсатында осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 23), 24) және 26) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды уәкілетті органның өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлары жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасының аумағына карантинді объектілердің әкелінуін болғызбау, олардың таралу ошақтарын уақтылы анықтау, оқшаулау және жою мақсатында карантинге жатқызылған өнімді тұрақты карантиндік жете тексерулерді, үлгілерін іріктей отырып, оған зертханалық сараптама, ішінара бақылау зерттеп-қарауларды жүргізу, карантиндік құжаттарды қарау және өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шаралардың орындалуын мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық қадағалауды жүзеге асыру өсімдік және азық-түлік ресурстарын қорғауға, карантинді объектілерге қарсы күреске бюджет қаражатының болжанбаған шығындарына жол бермеуге, сондай-ақ отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған.
      2. Қазақстан Республикасының аумағына карантинді объектілердің әкелінуін және таралуын болғызбау мақсатында осы Заңның 7-3-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті органның лауазымды адамдары жүзеге асырады.
      3. Көлік құралдарын мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау, құжаттамалық мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау, қарап-тексеру, әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімді қарап-тексеру, жете тексеру, карантиндік шаралар жүргізу адамдардың өсімдіктер карантині бойынша бақылау және қадағалау объектілеріне жатқызылған мүлкінің сақталуына бағытталған.»;
      10) 11-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      «11-бап. Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық
                бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын
                лауазымды адамдар»;

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ведомствоның және оның фитосанитариялық бақылау бекеттері бар аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды тікелей жүзеге асыратын лауазымды адамдары нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етіледі.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың өз өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелуіне құқығы бар.»;
      11) 12-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      «12-бап. Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау
                және қадағалау объектілері»;

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау объектілері мыналар болып табылады:»;
      12) 13-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасының аумағына карантинге жатқызылған өнімді әкелуге фитосанитариялық бақылау бекеттері және Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттері арқылы ғана рұқсат етіледі.
      Карантинге жатқызылған өнімге кедендік құжаттарды ресімдеу мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау аяқталғаннан кейін жүргізіледі.
      Межелі пунктте әкелінетін карантинге жатқызылған өнімге кедендік құжаттарды ресімдеу қайталама карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан кейін жүргізіледі.
      Егер басқа мемлекеттердің карантиндік шаралары Қазақстан Республикасында қолданылатын фитосанитариялық қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ететін болса, олар танылады.
      Импорттық және транзиттік карантинге жатқызылған өнім Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жабық немесе изотермиялық, ақаусыз және пломбаланған контейнерлермен, герметикалық орамдармен, вагондармен, автофургондармен, авторефрижераторлармен және басқа да көлік құралдарымен тасымалданады.
      Қазақстан Республикасының аумағындағы шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің, консулдық мекемелердің, халықаралық ұйымдар өкілдіктерінің, сондай-ақ артықшылықтар мен иммунитетті пайдаланатын адамдардың карантинге жатқызылған өнімді әкелуі Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүргізіледі.»;
      5-тармақтың төртінші, сегізінші және тоғызыншы бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер тасымалдаушы карантинге жатқызылған өнімді мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық қадағалау жүргізу үшін көрсетуден бас тартқан жағдайда, онда бұл оның иесінің қаражаты есебінен экспорттаушы елге қайтарылуға жатады, бұл жөнінде өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектор уәкілетті органның аумақтық бөлімшесін, Қазақстан Республикасының шекара органдарын және мемлекеттік кіріс органдарын хабардар етеді.»;
      «Карантинге жатқызылған өнім карантиндік жете тексеруден өткізілгеннен және өсімдіктер карантині жөніндегі қажетті іс-шаралар жүргізілгеннен кейін өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектор ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады және оның иесіне карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін береді.
      Фитосанитариялық бақылау бекеттерінде карантинге жатқызылған өніммен жүк операцияларын (басқа көлік құралдарына қайта тиеуді) оның иесі мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау және міндетті карантиндік жете тексеру жүргізілгеннен кейін өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектордың рұқсаты бойынша жүргізеді.».
      4. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 2 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті орган – зертханалық бақылауды қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) аймақ – жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша эпизоотия жағдайымен сипатталатын, әкімшілік-аумақтық бөлінісіне қарамастан шартты түрде шектелген аумақ;»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) ветеринариялық бақылау бекеті – уәкілетті орган ведомствосының шекара және кеден пункттері (автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттері) аумағында орналасқан, қажетті жабдықтармен және аспаптармен жарақтандырылған, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын бөлімшесі;»;
      24) және 28) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «24) жануарды ветеринариялық қарап-тексеру – жануар саулығының жалпы жай-күйін айқындау мақсатында ветеринариялық дәрігер, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор, сондай-ақ автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті органның лауазымды адамы оған жүргізетін клиникалық қарап-тексеру;»;
      «28) жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты ветеринариялық қарап-тексеру – қауіпсіздікті алдын ала айқындау мақсатында мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор, ветеринариялық дәрігер, сондай-ақ автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті органның лауазымды адамы жүзеге асыратын, жануарлардың ұшасы мен ағзаларына, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатқа оларда көзге көрінетін өзгерістерді, аурулардың пайда болуының патологиялық белгілерін анықтау үшін қарап-тексеруді жүргізу;»;
      мынадай мазмұндағы 29-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «29-1) жануарларды карантиндеу – диагностикалық зерттеулер мен ветеринариялық дауалау жүргізу мақсатында жаңадан келіп түскен, әкелінген, сатып алынған, әкетілетін, орны ауыстырылатын жануарларды оқшаулап ұстау;»;
      38-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «38-1) құжаттамалық мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау – бақылауға жататын тауарлардың қауіпсіздігін, әкелуге (әкетуге) немесе олардың транзитіне рұқсаттардың бар-жоғын, сондай-ақ берілген құжаттар мазмұнының Кеден одағының Бірыңғай ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды тексеру;»;
      мынадай мазмұндағы 42-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «42-2) физикалық мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау – мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақыланатын және қадағаланатын орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді жете тексеру және жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты ветеринариялық қарап-тексеру, ұсынылған ветеринариялық ілеспе құжаттарда көрсетілген деректерге сәйкестікті тексеру, оларда көрсетілмеген объектілердің бар болуын, сондай-ақ үйлеспейтін объектілердің бірге орны ауыстырылуын (тасымалдануын) болғызбау, көлік құралының орын ауыстыру (тасымалдау) шарттары мен режиміне, орамның және таңбалаудың белгіленген ветеринариялық-санитариялық талаптарға сәйкестігін бақылау;»;
      2) 14-1-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) шекара және кеден пункттерінде (автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде) Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде;»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті органның лауазымды адамдары құжаттамалық және физикалық ветеринариялық-санитариялық бақылау нысанында жүзеге асырады. Зертханалық бақылауды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері жүзеге асырады.»;
      3) 16-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, шекара және кеден пункттерінде (Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру кіреді.».
      5. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 2, 9-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат):
      1) 57-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;
      2) 60-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «60-бап. Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті
                органның құзыреті

      Көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті орган:
      1) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасындағы әуе, теміржол, теңіз (өзен) және автомобиль өткізу пункттерінің инфрақұрылымын құрады;
      2) шекаралық аймаққа кіретін жерлерде жол (ақпараттық) белгілерін орнатады;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
      3) 67-баптың 1-тармағының 31) тармақшасы алып тасталсын.
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен күнтізбелік тоқсан күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи органам государственных доходов функций ветеринарно-санитарного контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза

Закон Республики Казахстан от 10 ноября 2014 года № 249-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81; № 16, ст. 83; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) подпункт 19) статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «19) обеспечение в пределах своей компетенции защиты территории Республики Казахстан от заноса заразных и экзотических болезней животных и карантинных объектов из других государств путем проведения государственного ветеринарно-санитарного контроля и государственного карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза, за исключением лабораторного контроля и лабораторной экспертизы;»;
      2) пункты 6 и 7 статьи 192 изложить в следующей редакции:
      «6. Государственный ветеринарно-санитарный контроль в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза осуществляется в целях выполнения требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии и направлен на охрану таможенной территории Таможенного союза от заноса и распространения возбудителей заразных и экзотических болезней животных из других государств, не являющихся членами Таможенного союза.
      Порядок осуществления должностными лицами таможенных органов государственного ветеринарно-санитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза, за исключением лабораторного контроля, а также порядок взаимодействия уполномоченного органа в области ветеринарии и таможенных органов утверждаются уполномоченным органом в области ветеринарии по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенного дела.
      7. Государственный карантинный фитосанитарный контроль в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза осуществляется в целях выполнения требований законодательства Республики Казахстан в области карантина растений и направлен на охрану таможенной территории Таможенного союза от занесения из других государств, не являющихся членами Таможенного союза, карантинных объектов, перечень которых утверждается уполномоченным органом по карантину растений.
      Порядок осуществления должностными лицами таможенных органов государственного карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза, за исключением лабораторной экспертизы, а также порядок взаимодействия уполномоченного органа по карантину растений и таможенных органов утверждаются уполномоченным органом в области карантина растений по согласованию с уполномоченным органом в сфере таможенного дела.».

      2. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 447; 2001 г., № 23, ст. 309, 321; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2005 г., № 15, ст. 63; 2006 г., № 3, ст. 22; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 17-18, ст. 114; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 21; № 14, ст. 92, 96; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 2; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в статье 1:
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные, легкорельсовые, монорельсовые и внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы и станции, пункты обслуживания пассажиров, линии метрополитена, порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, транспортно-логистические центры, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, магистральный трубопровод, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудования;»;
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) транспортно-логистический центр – это объект транспортной инфраструктуры, включающий специально отведенный участок с расположенными на нем сооружениями, предназначенный для выполнения сопутствующих перевозке подготовительных, распределительных и заключительных технологических операций с грузами и транспортными средствами, в том числе осмотра, включая таможенные и пограничные операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
      2) дополнить статьей 15-2 следующего содержания:
      «Статья 15-2. Требования к транспортно-логистическим центрам
      Уполномоченный государственный орган разрабатывает и утверждает типовые требования по обустройству и техническому оснащению  транспортно-логистических центров.».

      3. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года «О карантине растений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в статье 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) уполномоченный орган в автомобильных пунктах пропуска – органы государственных доходов Республики Казахстан, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, за исключением лабораторной экспертизы;»;
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      «1-1) чужеродный вид – вид насекомого, возбудителя болезни растения и сорняка, отсутствующий во флоре и фауне Республики Казахстан, который в случае проникновения может нанести значительный экономический и экологический ущерб;»;
      дополнить подпунктами 9-1), 9-2), 9-3), 9-4) и 9-5) следующего содержания:
      «9-1) осмотр – визуальное обследование подкарантинной продукции, транспортных средств и приспособлений для перевозки (в том числе кабин, салонов, багажных и грузовых отделений транспортных средств, контейнеров), ручной клади и багажа физических лиц;
      9-2) документарный государственный карантинный фитосанитарный контроль – проверка карантинных документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в области карантина растений, а также наличие согласования уполномоченного органа по карантину растений на разрешение ввоза, вывоза или транзита карантинных объектов в научно-исследовательских целях;
      9-3) правоограничительная мера – карантинная мера, применяемая уполномоченным органом по карантину растений и уполномоченным органом в автомобильных пунктах пропуска в отношении физических и юридических лиц;
      9-4) государственный карантинный фитосанитарный контроль – деятельность уполномоченного органа по карантину растений и уполномоченного органа в автомобильных пунктах пропуска по проверке и наблюдению за соблюдением проверяемыми субъектами требований законодательства Республики Казахстан в области карантина растений, по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера без оперативного реагирования;
      9-5) государственный карантинный фитосанитарный надзор – деятельность уполномоченного органа по карантину растений по проверке и наблюдению за соблюдением проверяемыми субъектами требований законодательства Республики Казахстан в области карантина растений, по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера, в том числе оперативного реагирования;»;
      подпункт 15) изложить в следующей редакции:
      «15) фитосанитарный контрольный пост – подразделение ведомства уполномоченного органа, расположенное на территории пограничных и таможенных пунктов (пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, за исключением автомобильных пунктов пропуска), а также в местах, определенных уполномоченным органом, оснащенное необходимым оборудованием и приборами, осуществляющее государственный карантинный фитосанитарный надзор;»;
      2) подпункт 2) статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «2) государственное регулирование в области карантина растений, государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области карантина растений;»;
      3) статью 6 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      «5) уполномоченный орган в автомобильных пунктах пропуска.»;
      4) в статье 7:
      в пункте 1:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) осуществляет государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор;»;
      подпункты 23), 24) и 26) изложить в следующей редакции:
      «23) проводит на фитосанитарных контрольных постах первичный карантинный фитосанитарный контроль и надзор за ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукцией, при необходимости – ее лабораторную экспертизу с отбором образцов, за транспортными средствами и приспособлениями для перевозки (в том числе кабинами, салонами, багажными и грузовыми отделениями транспортных средств, контейнерами), ручной кладью и багажом физических лиц, составляет акт карантинного фитосанитарного контроля и надзора, проставляет на сопроводительных товаротранспортных документах соответствующий штамп установленного образца о прохождении государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора;
      24) проводит в пункте назначения подкарантинной продукции вторичный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, отбор образцов, при необходимости – лабораторную экспертизу с учетом фитосанитарной характеристики территории и места ее происхождения, пункта назначения, а также зон, свободных от карантинных объектов или с незначительной их распространенностью, за транспортными средствами и приспособлениями для перевозки (в том числе кабинами, салонами, багажными и грузовыми отделениями транспортных средств, контейнерами), ручной кладью и багажом физических лиц, составляет акт карантинного фитосанитарного контроля и надзора, проставляет на сопроводительных товаро-транспортных документах соответствующий штамп установленного образца о прохождении государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора;»;
      «26) проводит документарный государственный карантинный фитосанитарный контроль на фитосанитарных контрольных постах ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукции;»;
      часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «Иные должностные лица ведомства и его территориальных подразделений, непосредственно осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, являются государственными инспекторами по карантину растений.»;
      5) дополнить статьей 7-3 следующего содержания:
      «Статья 7-3. Компетенция уполномоченного органа в
                   автомобильных пунктах пропуска
      1. Уполномоченный орган в автомобильных пунктах пропуска:
      1) проводит в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, государственный карантинный фитосанитарный контроль за ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукцией, перемещаемой в транспортных средствах и приспособлениях для перевозки (в том числе кабинах, салонах, багажных и грузовых отделениях транспортных средств, контейнерах), ручной клади и багаже физических лиц, составляет акт карантинного фитосанитарного контроля и надзора, проставляет на сопроводительных товаротранспортных документах соответствующий штамп установленного образца о прохождении государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора;
      2) проводит документарный государственный карантинный фитосанитарный контроль, а также осмотр и (или) досмотр ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукции в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза;
      3) выдает и контролирует исполнение предписания в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза:
      об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области карантина растений;
      о выполнении мероприятий по карантину растений;
      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
      2. Уполномоченный орган в автомобильных пунктах пропуска осуществляет свою деятельность во взаимодействии с уполномоченным органом, пограничными и другими государственными органами.»;
      6) в статье 8:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «При осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора государственные инспекторы по карантину растений имеют право:»;
      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:
      «1) задерживать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, подкарантинную продукцию и объекты государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора на период проведения осмотра, досмотра, фитосанитарной экспертизы и, при необходимости, обеззараживания, уничтожения, а также при их перевозке без фитосанитарного либо карантинного сертификата или в случаях несоответствия фитосанитарным требованиям;»;
      «2) посещать и проводить обследования объектов государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;
      7) в статье 9-2:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 9-2. Государственный карантинный фитосанитарный
                   контроль и надзор»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор осуществляется в форме проверки и иных формах.»;
      8) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
      «Глава 3. Государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор»;
      9) статью 10 изложить в следующей редакции:
      «Статья 10. Осуществление государственного карантинного
                  фитосанитарного контроля и надзора
      1. Государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, осуществляемый в соответствии с подпунктами 23), 24) и 26) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона в целях предотвращения ввоза и распространения на территории Республики Казахстан карантинных объектов, осуществляется государственными инспекторами по карантину растений уполномоченного органа.
      Проведение постоянных карантинных досмотров подкарантинной продукции, ее лабораторная экспертиза с отбором образцов, контрольных выборочных обследований, рассмотрение карантинных документов и осуществление государственного карантинного фитосанитарного надзора за выполнением мероприятий по карантину растений в целях предотвращения ввоза на территорию Республики Казахстан карантинных объектов, своевременного выявления, локализации и ликвидации имеющихся очагов их распространения направлены на охрану растительных и продовольственных ресурсов, недопущение непредвиденных затрат бюджетных средств на борьбу с карантинными объектами, а также повышение конкурентоспособности отечественной продукции.
      2. Государственный карантинный фитосанитарный контроль, осуществляемый в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 7-3 настоящего Закона в целях предотвращения ввоза и распространения на территории Республики Казахстан карантинных объектов, осуществляется должностными лицами уполномоченного органа в автомобильных пунктах пропуска.
      3. Государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, документарный государственный карантинный фитосанитарный контроль, осмотр транспортных средств, осмотр, досмотр ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукции, проведение карантинных мер направлены на сохранность имущества людей, относящегося к объектам контроля и надзора по карантину растений.»;
      10) в статье 11:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 11. Должностные лица, осуществляющие государственный
                  карантинный фитосанитарный контроль и надзор»;
      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Должностные лица ведомства и его территориальных подразделений с фитосанитарными контрольными постами, непосредственно осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, обеспечиваются форменной одеждой (без погон).»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Должностные лица, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль и надзор, имеют право на возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.»;
      11) в статье 12:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 12. Объекты государственного карантинного
                  фитосанитарного контроля и надзора»;
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «Объектами государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора являются:»;
      12) в статье 13:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Ввоз на территорию Республики Казахстан подкарантинной продукции разрешается только через фитосанитарные контрольные посты и автомобильные пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза.
      Оформление таможенных документов на подкарантинную продукцию проводится после завершения государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора.
      Оформление таможенных документов на ввозимую подкарантинную продукцию в пункте назначения проводится после вторичного карантинного фитосанитарного контроля и надзора.
      Карантинные меры других государств признаются, если они обеспечивают надлежащий уровень фитосанитарной охраны, применяемой в Республике Казахстан.
      Импортная и транзитная подкарантинная продукция перевозится по территории Республики Казахстан в крытых или изотермических, исправных и опломбированных контейнерах, герметичных упаковках, вагонах, автофургонах, авторефрижераторах и на других транспортных средствах.
      Ввоз подкарантинной продукции иностранными дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, представительствами международных организаций, находящимися на территории Республики Казахстан, а также лицами, пользующимися привилегиями и иммунитетом, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.»;
      части четвертую, восьмую и девятую пункта 5 изложить в следующей редакции:
      «В случае если перевозчик отказывается предъявлять подкарантинную продукцию для проведения государственного карантинного фитосанитарного надзора, то она подлежит возврату в страну-экспортер за счет средств ее владельца, о чем государственный инспектор по карантину растений ставит в известность территориальное подразделение уполномоченного органа, пограничные органы и органы государственных доходов Республики Казахстан.»;
      «После прохождения карантинного досмотра подкарантинной продукции и проведения необходимых мероприятий по карантину растений государственный инспектор по карантину растений проставляет на сопроводительных товаротранспортных документах соответствующий штамп установленного образца о прохождении государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора и выдает ее владельцу акт карантинного фитосанитарного контроля и надзора.
      Грузовые операции (перегрузка на другие транспортные средства) с подкарантинной продукцией на фитосанитарных контрольных постах производятся ее владельцем по разрешению государственного инспектора по карантину растений после проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора и обязательного карантинного досмотра.».

      4. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 16; № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 2, ст. 10; № 10, ст. 52; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 12 июля 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 2 октября 2014 г.):
      1) в статье 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) уполномоченный орган в автомобильных пунктах пропуска – органы государственных доходов Республики Казахстан, осуществляющие государственный ветеринарно-санитарный контроль в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, за исключением лабораторного контроля;»;
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      «1-1) зона – условно ограниченная территория независимо от административно-территориального деления, характеризующаяся эпизоотической ситуацией по заразным болезням животных;»;
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      «7) ветеринарный контрольный пост – подразделение ведомства уполномоченного органа, расположенное на территории пограничных и таможенных пунктов (пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, за исключением автомобильных пунктов пропуска), оснащенное необходимым оборудованием и приборами, осуществляющее государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор перемещаемых (перевозимых) объектов;»;
      подпункты 24) и 28) изложить в следующей редакции:
      «24) ветеринарный осмотр животного – клинический осмотр животного, проводимый с целью определения общего состояния его здоровья ветеринарным врачом, государственным ветеринарно-санитарным инспектором, а также должностным лицом уполномоченного органа в автомобильных пунктах пропуска;»;
      «28) ветеринарный осмотр продукции и сырья животного происхождения – проведение осмотра туш и органов животных, продукции и сырья животного происхождения для выявления видимых изменений, патологических признаков проявления болезней в них с целью предварительного определения безопасности, осуществляемое государственным ветеринарно-санитарным инспектором, ветеринарным врачом, а также должностным лицом уполномоченного органа в автомобильных пунктах пропуска;»;
      дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:
      «29-1) карантинирование животных – обособленное содержание вновь прибывших, ввезенных, приобретенных, вывозимых, перемещаемых животных с целью проведения диагностических исследований и ветеринарных обработок;»;
      подпункт 38-1) изложить в следующей редакции:
      «38-1) документарный государственный ветеринарно-санитарный контроль – проверка документов, подтверждающих безопасность, наличие разрешений на ввоз (вывоз) или транзит подконтрольных товаров, а также соответствие содержания выданных документов Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям Таможенного союза;»;
      дополнить подпунктом 42-2) следующего содержания:
      «42-2) физический государственный ветеринарно-санитарный контроль – досмотр подконтрольных государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору перемещаемых (перевозимых) объектов и ветеринарный осмотр животных, продукции и сырья животного происхождения, проверка соответствия данным, указанным в предъявленных сопроводительных ветеринарных документах, исключение наличия не указанных в них объектов, а также совместного перемещения (перевозки) несовместимых объектов, контроль соответствия транспортного средства, условий и режима перемещения (перевозки), упаковки и маркировки установленным ветеринарно-санитарным требованиям;»;
      2) в статье 14-1:
      подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «4) в пограничных и таможенных пунктах (пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, за исключением автомобильных пунктов пропуска) при транспортировке (перемещении) перемещаемых (перевозимых) объектов через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза;»;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Государственный ветеринарно-санитарный контроль в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза, осуществляется должностными лицами уполномоченного органа в автомобильных пунктах пропуска в форме документарного и физического ветеринарно-санитарного контроля. Лабораторный контроль осуществляется территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа.»;
      3) подпункт 4) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      «4) организация и осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на пограничных и таможенных пунктах (пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Таможенного союза), за исключением автомобильных пунктов пропуска.».
      5. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 9; № 15, ст. 81; 2014 г., № 7, ст. 37):
      1) подпункт 5) статьи 57 исключить;
      2) статью 60 изложить в следующей редакции:
      «Статья 60. Компетенция уполномоченного органа в области
                  транспорта и коммуникаций
      Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций:
      1) в пределах своей компетенции создает инфраструктуру воздушных, железнодорожных, морских (речных) и автомобильных пунктов пропуска на Государственной границе Республики Казахстан;
      2) на въездах в пограничную зону устанавливает дорожные (информационные) знаки;
      3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.»;
      3) подпункт 31) пункта 1 статьи 67 исключить.
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении девяноста календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ