2015 - 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 28 қарашадағы № 259-V ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

1-бап. 2015 – 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 806 766 099 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 012 966 049 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 151 440 677 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 9 758 247 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 632 601 126 мың теңге;

      2) шығындар – 6 805 804 245 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 77 386 247 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 190 765 812 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 379 565 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 181 292 385 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 182 652 385 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 1 360 000 мың теңге;

      5) тапшылық – -1 257 716 778 мың теңге немесе елдің ішкі жалпы өнімінің 3 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 257 716 778 мың теңге.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

2-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенiн пайдаланғаны үшін 26 568 354 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 5 136 648 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.

      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2015 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:

      1) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының "Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық" коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;

      2) бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының "Әлеуметтiк салық" коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ бұрын автомобиль жолдарын пайдаланушылардың Жол қорына түсiп келген аударымдары.

      Бұл ретте салық режимі тұрақтылығының кепілдіктері сақталатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;

      3) "Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда)" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;

      4) "Өндiрушiлер көтерме саудада өткізетін, өзi өндiретiн дизель отыны" коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.

5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының көрсетілген қорға аударымдардың есептелген сомасынан асып түсуі нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.

6-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден және республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемi 168 538 087 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Атырау облысынан – 60 683 258 мың теңге;

      Маңғыстау облысынан – 16 725 915 мың теңге;

      Алматы қаласынан – 83 656 400 мың теңге;

      Астана қаласынан – 7 472 514 мың теңге.

7-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Қарағанды, Қостанай және Маңғыстау облыстарының облыстық бюджеттерінен республикалық бюджетке облыстардың ішкі істер департаменттерінің оқу орталықтарын күтіп-ұстауға арналған шығыстарды беруге байланысты 447 957 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.

8-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарының облыстық бюджеттерінен жан басына шаққандағы қаржыландыруды енгізу бойынша сынамалауды өткізу үшін мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес орта білім беру ұйымдарында 10-11 сыныптар үшін білім беру процесін жүзеге асыруға көзделген шығыстарды беруге байланысты 528 380 мың теңге сомасында трансферттер түсiмдері көзделсін.

      Ескерту. 8-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

9-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдендірiлген трансферт мөлшерi 1 702 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.

10-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 755 286 663 мың теңге сомасында көзделсін.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

11-бап. 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төменгi мөлшерi – 21 364 теңге;

      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 11 182 теңге;

      3) зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 23 692 теңге;

      4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 1 982 теңге;

      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 21 364 теңге болып белгiленсiн.

12-бап. 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін 10 пайыз мөлшерінде ай сайынғы үстемеақы төлеу белгіленсін.

      Ескерту. 12-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

13-бап. 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында белгiленсiн.

14-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берiлетiн субвенциялар көлемi 904 371 171 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:

      Ақмола облысына – 59 210 424 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 19 926 241 мың теңге;

      Алматы облысына – 102 811 145 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 86 527 329 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 95 371 591 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 36 203 569 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 33 833 329 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 83 180 589 мың теңге;

      Қостанай облысына – 58 910 235 мың теңге;

      Павлодар облысына – 14 477 485 мың теңге;

      Солтүстiк Қазақстан облысына – 58 719 253 мың теңге;

      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 255 199 981 мың теңге.

15-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:

      1) дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізуге;

      2) Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға;

      2-1) жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін ұстауға;

      3) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;

      4) 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге;

      5) халықты әлеуметтiк қорғауға және оған көмек көрсетуге;

      6) Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге;

      7) "Бизнестiң жол картасы-2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға;

      8) моноқалалардағы ағымдағы іс-шараларды іске асыруға;

      9) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;

      10) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;

      11) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға;

      12) мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге;

      13) алып тасталды - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);

      14) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

      15) алып тасталды - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);

      16) үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға;

      17) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға;

      18) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға;

      19) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;

      20) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;

      21) алып тасталды - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);

      22) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға;

      23) алып тасталды - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі);

      23-1) "Бизнестің жол картасы-2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға;

      24) халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге;

      25) профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда);

      26) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға;

      27) жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уәкілетті органның штат санын ұстауға;

      28) жергiлiктi атқарушы органдардың сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауы iстерi жөнiндегi штат санын ұстауға;

      29) жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын штат санын ұстауға;

      30) елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге;

      31) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға;

      32) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды сатып алуға 2015 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және (немесе) оларды пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 11.03.2015 № 290-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.11.2015 № 425-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Мынадай:

      1) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау;

      2) кәсіптік стандарттарды әзірлеу бағыттары бойынша іске асырылатын қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

17-бап. Мынадай:

      1) облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру;

      2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру;

      3) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау;

      4) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алу бағыттары бойынша іске асырылатын Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

18-бап. Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 2015 жылға кредиттер сомаларын бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

19-бап. Жұмыспен қамту-2020 жол картасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және (немесе) оны пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

20-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асыруға 2015 жылға арналған қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

21-бап. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру бойынша қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

22-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылға арналған резервi 322 134 421 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.

      Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

23-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 2 279 747 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 11 618 838 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.

24-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 340 056 мың теңге көзделсiн.

      Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

25-бап. 2015 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 120 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      Ескерту. 25-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

26-бап. 2015 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 8 200 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

27-бап. 2015 жылы мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 182 560 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

28-бап. 2015 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік концессиялық міндеттемелерінің лимиті 1 148 280 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      Ескерту. 28-бап жаңа редакцияда - ҚР 11.03.2015 № 290-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

29-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      2015 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

30-бап. Осы Заң 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V Заңына
1-қосымша

2015 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 11.07.2017 № 91-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

5 806 766 099

1


Салықтық түсімдер

3 012 966 049


1


Табыс салығы

994 601 900


1

Корпоративтік табыс салығы

994 601 900

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 191 392 311


1

Қосылған құн салығы

945 725 255

2

Акциздер

62 278 835

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

169 382 432

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 433 658

5

Ойын бизнесіне салық

9 572 131

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

805 596 747


1

Кеден төлемдерi

792 796 624

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

12 800 123

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 375 091


1

Мемлекеттік баж

21 375 091

2Салықтық емес түсiмдер

151 440 677


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

116 315 345


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 776 730

2

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің таза табысы бөлігінің түсімдері

28 234 846

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

37 794 669

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

2 920 890

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

33 134 990

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 081

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 035 074

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

6 918 065

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 357 332


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 357 332

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 645


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 645

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 912 258


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 912 258

5


Гранттар

1 136 647


2

Қаржылық көмек

1 136 647

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 680 450


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 680 450

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 758 247


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

400 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

400 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 358 247


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 358 247

4Трансферттердің түсімдері

2 632 601 126


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

175 314 463


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

175 314 463

4


Ұлттық қордан трансферттер

2 457 286 663


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 457 286 663

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

6 805 804 245

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

363 717 153


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 720 420


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 335 268

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

184 003

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

241 755

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

388 819

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

417 751

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету

552 614

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

585 470

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

10 460 737


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 107 863

004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ның күрделі шығыстары

352 874

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 964 734


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 865 351

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 083

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

40 300

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

73 793


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

73 489

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

304

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

63 580 092


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

63 557 230

002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

22 862

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

48 071 877


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

2 534 091

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

203 115

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 544 027

005

Шетелдік іссапарлар

2 363 175

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

89 748

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін салу

3 028 783

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

27 483 580

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

270 710

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

7 397 901

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

3 156 747

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

64 837 918


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

56 093 835

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

28 260

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

4 460

009

Кинология орталығының қызметтері

124 835

014

Кеден қызметін жаңғырту

363 200

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

492 266

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 359

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 427 127

023

Кедендiк сараптама жүргізу

24 756

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

58 072

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

200 736

061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 473 583

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 254 830

070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

28 976

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

227 913

091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

22 710

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

35 429 494


014

Мемлекеттік сыйақылар және стипендиялар

227 768

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

30 305 059

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 896 667

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

8 061 610


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

7 939 530

002

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің күрделі шығыстары

122 080

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 344 379


001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 365 762

003

Мәдениет, спорт, дін және мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

663 169

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

313 868

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 580

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 602 868


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 574 811

002

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің күрделі шығыстары

28 057

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 951 490


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

8 605 249

062

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

1 310 382

080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

24 959

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

10 900

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

57 963 643


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

25 487 458

002

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары

403 941

003

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 671 236

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

11 453 057

005

Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

89 169

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

3 811 889

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

634 317

008

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

58 014

009

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы, мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды сараптау және бағалау

86 840

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

447 745

012

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

311 220

013

Экономика, мемлекеттік жоспарлау және талдау саласындағы ақпараттық жүйелерді дамыту

163 270

014

Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және тарату жөніндегі қызметтер

1 782 384

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 534 953

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

429 177

070

Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ынтымақтастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыру

694 898

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

8 904 075

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 177 981


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 016 299

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

65 325

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

42 829

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

53 528

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

12 504 565


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

10 728 006

002

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің күрделі шығыстары

101 903

006

"Е-қызмет" персоналды басқарудың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

797 001

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

637 475

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

240 180

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

396 102


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

356 305

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

39 797

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

763 277


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

520 136

002

Сайлау өткізу

225 117

003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

18 024

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

34 812 173


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 223 182

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

413 425

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

441 604

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

733 962

2


Қорғаныс

422 149 197


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

46 306 952


065

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

35 715 629

066

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

6 756 726

067

Өрт қауіпсіздігі саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713

068

Төтенше жағдайлар жөніндегі мекемелердің және органдардың күрделі шығыстары

2 990 287

069

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

45 520

070

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

103 600

071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін нысаналы даму трансферттері

634 485

072

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

47 992

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

375 842 245


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 262 427

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

9 567 082

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

22 206 810

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

135 561 707

028

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік қабілетін арттыру

206 244 219

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

436 137 476


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

864 485


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

864 485

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

151 592 900


003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

286 074

004

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтері

50 450 557

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

680 592

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық - атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

3 003 838

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

500 000

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 899 940

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 772 777

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 732 544

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 685 340

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

54 701

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 171 025

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

260 956

025

Тіркелген және заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

2 104 626

027

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының күрделі шығыстары

7 956 051

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

35 027 302

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

3 110 149

049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

1 359 536

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

397 065

058

Алматы облысының облыстық бюджетіне әкімшілік полиция қызметкерлерінің қосымша штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

98 040

059

Облыстық бюджеттерге дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

22 417

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

19 370

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

265 165


080

Экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

97 731

092

Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

167 434

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

32 078 072


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 243 395

002

Сот сараптамаларын жүргізу

3 435 523

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 343 655

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

83 853

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

5 389

009

Құқықтық насихат

437 260

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

138 328

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

10 909 415

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

337 399

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

119 715

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

312 260

064

Сот-медицина, сот-наркология сараптамалар бойынша қызметтер

2 711 880

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

163 007 536


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

160 210 646

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 796 890

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 791 885


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 791 885

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

27 139 150


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

26 732 903

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

34 796

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

348 501

015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

22 950

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

28 012 365


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 170 722

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 200

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

515 376

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 937 655

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

670 298

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

55 000

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

194 772

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

135 000

017

"Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі" ақпараттық жүйесін құру

1 332 342

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 302 357


009

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

202 770

010

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

4 099 587

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

20 083 561


001

Күзетілетін тұлғалар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 338 026

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

2 745 535

4


Бiлiм беру

442 059 107


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 119 856


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

1 119 856

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

11 054 084


021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 613 109

053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 440 975

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 480 692


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 009 191

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 873 119

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

598 382

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

208 680


245

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

208 680

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

7 729


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 729

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

374 050 890


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 134 796

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 197 535

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

2 408 502

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

4 221 137

008

Ғылым және білім беру салаларында әдіснамалық қамтамасыз ету

2 958 210

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

21 953 854

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

907 415

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

68 041 545

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

62 425 059

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

87 800 778

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 780 913

028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

14 895 440

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

2 225 479

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

4 579 217

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

160 000

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

43 299

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

129 921

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

5 170 651

057

"Кәсіпқор" холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

471 324

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

18 528 877

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 748 099

063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

3 995

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

16 471 289

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметтеріне ақы төлеу

37 860

068

"Назарбаев Университеті" ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктіліктерін арттыру

231 726

074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

703 395

085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 667 357

089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 155 545

090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

14 670

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

22 911 569

093

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 089 282

095

Қызылорда облысының бюджетіне Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

982 151

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

29 667 885

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

603 800

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

143 691

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

906 561

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

27 449 182

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

564 651

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

12 298 765


005

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 678 044

006

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 689 051

007

Мәдениет және спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

18 698

027

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 414 705

028

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

491 828

029

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру объектілерін салу, реконструкциялау

6 439

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

55 828


048

Техникалық реттеу және метрология саласында, ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

55 828

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

269 203


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

269 203

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 018 934


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 018 934

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 636 868


003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

88 483

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 548 385

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

189 693


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 693

5Денсаулық сақтау

656 923 913


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 151 725


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 151 725

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 784 648


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 784 648

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

509 742


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

509 742

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

609 650 364


009

Арнайы медицина резервін сақтау

37 250

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

311 233 193

011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

240 475 761

012

Алматы қаласының бюджетіне сейсмикалық күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

398 269

013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

981 169

014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

35 363 661

015

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

1 115 542

016

Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

2 447 965

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 682 361

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

5 475 557

021

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 263 452

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

9 164 742

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

11 442

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

27 513 770


018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 438 858

019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 800 443

066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

274 469

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

10 313 664


003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

196 114

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

9 288 159

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

87 672

016

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары

741 719

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 620 933 564


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 620 933 564


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 386 770 317

028

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

591 303

029

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

96 008 001

030

Азаматтардың жекелеген санаттарына біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

82 648

031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

75 023 751

032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

79 238

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

525 518

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

82 234

035

Республикалық деңгейдегі әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

157 701

036

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

22 721

037

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

291 522

038

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 032 816

042

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

115 536

043

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты әлеуметтiк қорғауға және оған көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 967 641

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

26 752 512

045

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

69 184

046

Экономиканың даму перспективаларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының еңбек нарығының жағдайын шолу және жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

132 850

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

79 000

049

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 732 175

050

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектісін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

416 896

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

137 752 292


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

61 357


004

Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу

61 357

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

1 499 548


021

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 499 548

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

136 191 387


020

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу

150 000

023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

39 492 954

027

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

523 438

029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

40 932 653

030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 731 529

031

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 080 248

032

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 604 415

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 300 945

061

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

3 910 179

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

488 159

064

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй құрылысына нысаналы даму трансферттері

1 729 724

071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға ағымдағы нысаналы трансферттері

95 115

075

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 012 114

078

Жылу, -сумен қамтамасыз ету және су бұру жүйелерінің құрылысын жаңғырту шеңберінде берілген тапсырмаларды орындау бойынша сенімді агентке қызметтерінің ақысын төлеу

304 131

090

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алуға ағымдағы нысаналы трансферттері

835 783

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

105 873 813


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

169 496


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

169 496

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 505 620


003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

14 376

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 495 423

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

995 821

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

53 586 630


008

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу

671 600

009

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

27 966

010

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 228 079

011

Ұлттық фильмдер шығару

6 577 935

012

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

3 628 063

013

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 841 605

014

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

2 612 978

015

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

430 490

016

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 274 268

017

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

358 982

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

914 944

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

401 172

020

Мәдениет және спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

36 971

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

737 873

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

87 481

023

Спорт объектілерін салу, реконструкциялау

1 278 946

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 402 691

030

Мәдениет, өнер және спорт салаларын әдіснамалық қамтамасыз ету

74 586

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

43 098 116


031

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

42 871 050

032

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

7 952

050

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

219 114

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 016 894


067

Алматы қаласының бюджетіне 2017 жылғы Дүниежүзілік қысқы универсиада объектілерін жобалауға және салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 016 894

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 497 057


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

433 968

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 063 089

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

79 880 983


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

62 218 297


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 873 833

005

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

66 217

006

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

43 220

007

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 518

008

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 563 980

009

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

460 339

010

Ядролық сынақтар мониторингі

64 102

012

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

528 342

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

46 959 114

035

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

37 632

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 243 799


051

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

12 880

052

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

235 446

053

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

9 752 601

054

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

562 578

055

Мұнай-газ ұңғымаларын жою және консервациялау

198 783

056

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

260 443

081

Облыстық бюджеттерге елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 221 068

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

164 302 786


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

150 815 230


001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

10 684 870

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

34 800

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

942 905

212

Агроөнеркәсіптік кешен және табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

4 468 413

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 553 925

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

8 829 016

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

16 130 530

220

Ветеринария саласында объектілер салу

58 222

224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингі және оны бағалау

293 822

225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

18 879 834

227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

9 470 158

228

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 649 715

229

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

679 083

230

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету

12 797 642

233

Табиғи ресурстарды жоспарлау, мониторингтеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

43 161

234

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 291 532

235

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

19 965 053

237

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

836 281

238

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

10 275 663

239

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және өсімін молайту

847 827

240

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жерүсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 333 755

243

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

469 210

244

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешен саласындағы бөлімшелерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 279 813

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 943 519


015

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

20 809

017

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

869 628

018

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

1 370 119

019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 253 134

023

Табиғи және техногенді ластануларды жою

177 761

024

Щучье-Бурабай курорттық аймағының гидрометеомониторинг жүйесін дамыту

178 190

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

13 174

034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

60 704

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 933 987


035

Облыстық бюджеттерге баламасыз ауыз сумен жабдықтау көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 087 592

036

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 842 076

037

Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 505 316

076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уәкілетті органның штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

499 003

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

610 050


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

610 050

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

13 893 131


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

799 947


027

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймаққа инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

152 087

029

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

647 860

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 315 676


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 759 116

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

352 186

059

"Өнімділік-2020" бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

299 214

060

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

4 905 160

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

5 777 508


038

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

5 143 282

077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

634 226

12Көлiк және коммуникация

493 783 112


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

493 783 112


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

303 846 601

004

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

41 000 000

005

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

635 439

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

55 546 932

007

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 974 161

008

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау

5 198 679

009

Ішкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

103 514

010

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

62 868

012

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

2 545 493

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

960 429

014

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

144 868

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 087 987

018

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау

420 542

020

Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

3 617 835

022

"Электрондық үкiмет" шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер

97 157

023

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке және заңды тұлғаларға "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызмет көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

16 948 688

024

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

10 006 731

026

Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық технологияларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жөнiнде қызметтер көрсету

53 800

028

"Электрондық үкiметті" дамыту

984 872

029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 499 020

030

Қазақстан Республикасы мобильдiк Үкiметi ақпараттық жүйесiн құру

957 078

033

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

7 010 726

034

Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

408 262

036

Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу

3 858 575

038

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестiру

149 429

041

Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу

229 683

042

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамда кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

153 000

044

Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

12 397

045

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

1 821 947

046

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген және ол құрамнан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

85 908

047

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

1 369 647

076

Ғарыш қызметі, көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 000

207

Жылжымалы құрамды сатып алу бойынша жобаларды іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға Алматы қаласы бюджетін дамытуға арналған нысаналы трансферттер

3 700 844

208

Халықаралық ғарыш станциясының Қазақстан Республикасы ғарышкерінің ұшуын қамтамасыз ету бойынша қызметті төлеу

5 500 000

13


Басқалар

667 480 879


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 022 784


006

Өкілдік шығындар

1 022 784

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

400 105 702


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

322 134 421

038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

15 343 217

044

Жай вексельдерді өтеу

6 520 943

046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

153 700

076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

55 953 421

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 136 112


030

Энергетика саласындағы зерттеулер

26 500

031

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 109 612

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 017 854


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

1 793 833

063

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы зерттеулер

1 084 121

064

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 008 873

065

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

138 086

066

Индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

156 970

067

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 018 503

068

Инновациялық гранттар беру

676 995

069

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

277 795

071

Алматы қаласының бюджетіне "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 948 974

072

Қазақстанның салалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы

128 100

073

Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу

785 604

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

248 448 368


041

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау

11 618 838

043

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

2 378 932

044

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу

720 000

045

Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

552 874

046

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 275

047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

34 984 300

051

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 877 760

052

Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

11 762 306

053

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 662 684

054

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 424 292

062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

401 519

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

154 048 588

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

750 059


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

750 059

14Борышқа қызмет көрсету

296 545 668


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

296 545 668


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

296 545 668

15Трансферттер

904 371 171


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

904 371 171


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

904 371 171


III. Таза бюджеттік кредиттеу

77 386 247

Бюджеттік кредиттер

190 765 812

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

10 346 043


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 346 043


039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

10 346 043

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 848 351


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

100 848 351


072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

40 848 351

074

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

60 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 695 362


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-на кредит беру

60 000 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 695 362


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 695 362

13Басқалар

10 876 056


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

340 056


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

340 056

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

10 536 000


048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің жәрдемдесуге етуге кредит беру

1 674 000

050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға кредит беру

8 862 000

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 379 565

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 379 565


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

111 872 959


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

111 706 530

2

Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

166 429

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 506 606


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 506 606

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

181 292 385

Қаржы активтерін сатып алу

182 652 385

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 020 680


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 020 680


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

1 020 680

2Қорғаныс

6 986 470


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

286 470


075

"Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс ғылыми-зерттеу институты" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

286 470

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

6 700 000


044

"Қазақжарылысөнеркәсіп" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 700 000

4Бiлiм беру

276 360


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

276 360


246

"Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

276 360

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 000 000


025

"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 000 000

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

125 635


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

125 635


011

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

125 635

12Көлiк және коммуникация

31 701 825


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

31 701 825


039

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингi" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 701 825

079

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

29 000 000

13Басқалар

140 541 415


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

136 838 938


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

136 838 938

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

3 702 477


026

"Астана қонақ үйі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 702 477

Санаты

Атауы

Cомасы,
мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 360 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 360 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 360 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

1 360 000

Атауы

Cомасы,
мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-1 257 716 778

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 257 716 778

  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V ҚРЗ Заңына
2-қосымша

2016 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыІшкі сыныбы

1

2

3
I. Кірістер

6 902 042 169

1Салықтық түсімдер

4 505 873 665


1


Табыс салығы

1 495 406 0001

Корпоративтік табыс салығы

1 495 406 000


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 821 963 9831

Қосылған құн салығы

1 536 023 1352

Акциздер

64 834 4483

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

208 191 4614

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 744 0675

Ойын бизнесіне салық

8 170 872


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 169 040 1161

Кеден төлемдерi

1 148 943 1952

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

20 096 921


8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

19 463 5661

Мемлекеттік баж

19 463 566

2Салықтық емес түсiмдер

88 848 492


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

56 616 0161

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 822 5193

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

12 510 9894

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 397 9855

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27 279 5536

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 0007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 751 0399

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 353 931


2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 522 3451

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 522 345


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

41 3501

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

41 350


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 325 6751

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 325 675


5


Гранттар

350 9582

Қаржылық көмек

350 958


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 992 1481

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 992 148

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11 479 708


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 0001

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000


2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

11 329 7081

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

11 329 708

4Трансферттердің түсімдері

2 295 840 304


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

221 340 3041

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

221 340 304


4


Ұлттық қордан трансферттер

2 074 500 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 074 500 000

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
II. Шығындар

7 700 003 249

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

440 446 134


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

7 232 081001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 708 921002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

200 232003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

293 290005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

188 954007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

636 345008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету

607 163009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

597 176


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

11 149 773001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 773 914004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ның күрделі шығыстары

71 306007

"Қазақстан Республикасының Электронды Парламентін қалыптастыру" Бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

304 553


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 235 962001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 088 569002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 557004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

42 286005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

43 550


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

83 805001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

83 501002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

304


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

72 037 630001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

72 014 706002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

22 924


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

44 008 063001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 895 286003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

202 182004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

739 251005

Шетелдік іссапарлар

2 263 175008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

95 377010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

26 792 835013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

285 632017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

7 887 578019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 846 747


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

75 058 197001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

62 305 010002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

21 000003

Тарату және банкроттық рәсiмдерін жүргiзу

25 803009

Кинология орталығының қызметтері

141 761016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

492 266019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

8 243021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 315 737023

Кедендiк сараптама жүргізу

24 756025

Оқу-әдiстемелiк орталықтың қызметтері

70 391027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

248 782067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 552 573070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

36 042072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

4 707 021091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

1 108 812


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

41 037 506014

Мемлекеттік сыйақылар және стипендиялар

241 220055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

35 514 023130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 282 263


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 191 211001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

10 058 331002

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің күрделі шығыстары

132 880


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 146 286001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 799 830002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

19 967003

Мәдениет, спорт, дін және мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

48 585004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

275 610104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 294


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 683 166001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 622 928002

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің күрделі шығыстары

60 238


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

11 269 624001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриалдық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 595 998062

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

1 411 072075

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің күрделі шығыстары

44 707077

Жоғарғы деңгейдің домендік аттары серверлерінің істен шығуға қарсы тұруын қамтамасыз ету бөлігінде ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингінің ақпараттық жүйесін құру

202 872104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

14 975


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

104 064 209001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық әл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

27 292 395002

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары

807 525003

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

588 042004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

18 323 866005

Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

89 169006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

1 548 888007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

61 050008

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

58 014009

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы, мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды сараптау және бағалау

429 188010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

43 015012

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

392 600014

Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және тарату жөніндегі қызметтер

1 507 305015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

464 018070

Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ынтымақтастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыру

159 134073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

52 300 000


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 428 604001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 239 143003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

65 325004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

120 160005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

3 976


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 046 016001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

11 212 678002

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің күрделі шығыстары

815 975007

Ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

30 000008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

755 725012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

231 638


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

402 167001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

362 527002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

39 640


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

14 305 587001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

550 509002

Сайлау өткізу

13 755 078


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

26 066 247001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 639 550017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

992 791024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

433 906

2Қорғаныс

497 186 778


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

70 356 512065

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

39 429 694066

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

20 781 961067

Өрт қауіпсіздігі саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713068

Төтенше жағдайлар жөніндегі мекемелердің және органдардың күрделі шығыстары

9 743 923069

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

28 010070

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

360 211


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

426 488 034001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 321 499002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

10 610 587004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

13 474 076016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

180 373 301028

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік қабілетін арттыру

219 708 571


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

342 232016

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

342 232

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

499 062 364


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

929 239003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

929 239


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

174 877 251003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

255 179004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының қызметтері

51 194 305005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

785 779007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық - атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

2 464 239009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 692 839010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 671 353015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 772 777016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 134 758017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 987 606020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

67 303022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

5 602 101024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

2 954 459025

Тіркелген және заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

321 258027

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының күрделі шығыстары

15 459 031040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

38 351 568041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

2 409 702049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

1 217 784051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

18 324057

Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құру

2 280 000058

Алматы облысының облыстық бюджетіне әкімшілік полиция қызметкерлерінің қосымша штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

98 040059

Облыстық бюджеттерге дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге ағымдағы нысаналы трансферттер

85 003104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

53 843


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

186 971080

Экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

96 402092

Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

90 569


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

34 641 519001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

14 565 439002

Сот сараптамаларын жүргізу

3 118 661005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 169 857006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

151 113007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

9 225009

Құқықтық насихат

437 260022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

133 770047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының заңгерлік сараптамасы

8 712 935055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

338 728059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

1 664 184061

Сот сараптамасы объектілерін салу және реконструкциялау

1 044 586062

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

3 295 761


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

192 529 351001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

186 822 871002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

5 706 480


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 768 931001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 768 931


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 431 365001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

28 734 933003

Сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

34 796004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

267 927009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

384 529015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

9 180


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

28 820 117001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 884 259002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 794004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

1 303 132006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 893 293008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

1 310 847009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

40 000014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

150 000017

"Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі" ақпараттық жүйесін құру

236 792


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 320 214009

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

224 951010

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

4 095 263


681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

24 557 406001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

19 164 360002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

5 393 046

4Бiлiм беру

642 833 786


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 492 134009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

2 492 134


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

12 573 656021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 960 569053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 613 087


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 540 737005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

398 528011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 540 497017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

601 712


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

11 308060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 308


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

568 087 610001

Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 797 892002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

5 525 800005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

8 835 821008

Білім және ғылым саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

2 784 559009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

28 346 267010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

704 781011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

93 185 717012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

103 946 463020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

98 483 200023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 069 945028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

15 904 707033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

2 457 681035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

5 520 655036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

30 369045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

53 234050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

142 237052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

4 847 930057

"Кәсіпқор" холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

495 213060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

35 589 378062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

32 345 573063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

399 893064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

19 983 253065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметтеріне ақы төлеу

144 100068

"Назарбаев Университеті" ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктілігін арттыру

271 538085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 816 110089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 645 593090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөніндегі көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

18 917092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

62 686 372093

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 993 691095

Қызылорда облысының бюджетіне Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 632 846104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 875


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

33 358 682003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

638 695004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

585 222005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 121 607006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

29 049 264007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 963 894


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

13 270 237005

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 199 580006

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 096 003007

Мәдениет және спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

20 330027

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 556 462028

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

397 862


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

61 803048

Техникалық реттеу және метрология саласында, ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

61 803


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

340 170017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

340 170


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 949 086003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

114 326004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 748 295005

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

1 086 465


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

148 363011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

148 363

5Денсаулық сақтау

720 582 305


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 736 147014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 736 147


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

5 726 556008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

5 726 556


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

596 767019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

596 767


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

664 149 677009

Арнайы медицина резервін сақтау

47 394010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

342 585 859011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

255 832 520012

Алматы қаласының бюджетіне сейсмикалық күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 174 018013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

623 902014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

36 677 639016

Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 864 481020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

11 272 827021

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 951 506022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 560 522024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

2 559 009


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

34 240 047018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

13 432 397019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 868 118063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

484 871066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

454 661


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

11 133 111003

Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы

220 795004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

10 420 361005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

97 748016

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары

394 207

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 885 461 167


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 885 461 167027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 586 517 263028

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

395 602029

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

102 648 897030

Азаматтардың жекелеген санаттарына біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

45 474031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

91 145 465032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

89 264033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

563 703034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

106 862035

Республикалық деңгейдегі әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

133 411036

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

30 179037

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

278 235038

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 677 372042

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

224 656043

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты әлеуметтiк қорғауға және оған көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 335 678044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

69 864 814045

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

106 797047

"Мүгедектерге арналған объектілерге қолжетімділік картасы" ақпараттық жүйесін құру

201 979048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

95 516

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

210 606 681


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2 000 000021

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

208 606 681020

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу

150 000023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

52 729 642027

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

572 214029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

50 383 000030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000031

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 100 000032

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 932 000033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 389 821068

Ақмола облысының бюджетіне Щучинск-Бурабай курорттық аймағын сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау желілерін салуға және реконструкциялауға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

350 004075

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

39 000 000

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

96 689 402


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

170 266004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

170 266


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 939 503003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

18 625006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 811 307040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

1 109 571


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

46 000 113008

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

593 068009

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

30 039010

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 157 058011

Ұлттық фильмдер шығару

2 318 563012

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 466 150013

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 493 280014

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

2 611 326015

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

422 461016

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 594 734017

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

481 168018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

950 208019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

515 369020

Мәдениет және спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

77 195021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 043 993022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

21 810023

Спорт объектілерін салу, реконструкциялау

2 500 000024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 116 217025

Электрондық құжаттар мұрағаттарының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

607 474


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

44 114 551031

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

43 861 182032

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

8 589050

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

244 780


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

2 464 969006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

365 539015

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

2 099 430

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

79 320 963


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

427 259024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

427 259


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

57 851 139003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 330 952005

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

41 589006

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

43 230007

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670008

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 598 353009

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

425 000010

Ядролық сынақтар мониторингі

95 000013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 602 945035

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

92 400


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

21 042 565051

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 240052

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

253 514053

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

18 978 006054

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

574 362055

Мұнай-газ ұңғымаларын жою және консервациялау

960 000056

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

260 443

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

145 229 254


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

133 218 494001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

13 435 303074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

115 894201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

421 080212

Агроөнеркәсіптік кешен және табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

6 463 351214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 583 885215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

9 554 306216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

20 796 714224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингі және оны бағалау

292 410225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

11 340 000227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

6 037 391228

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 589 899230

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету

12 425 619233

Табиғи ресурстарды жоспарлау, мониторингтеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

41 565235

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

22 150 922238

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

9 560 088239

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және өсімін молайту

817 931240

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жерүсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

592 136


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 683 761015

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920017

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

1 100 000018

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 351 659026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

26 580034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

158 602


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

7 762 451035

Облыстық бюджеттерге баламасыз ауызсумен жабдықтау көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды жергілікті жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 536 092036

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 726 359037

Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 500 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

564 548007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

564 548

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

18 639 313


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 889 947027

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағына инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

152 087028

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

5 000 000029

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

737 860


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 840 971057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 262 843058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317059

"Өнімділік-2020" бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

198 811060

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

5 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 908 395038

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

4 908 395

12Көлiк және коммуникация

573 767 464


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

573 767 464003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

345 719 151004

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

41 000 000005

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

641 861006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

78 066 702007

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

2 000 000008

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау

5 080 362009

Ішкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

104 501013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 300 000015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 500 000016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 184 458018

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау

460 000020

Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

5 500 000022

"Электрондық үкiмет" шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер

99 910023

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке және заңды тұлғаларға "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызмет көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

18 681 164024

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

12 976 214026

Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық технологияларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жөнiнде қызметтер көрсету

56 250028

"Электрондық үкiметті" дамыту

1 379 208029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 371 207030

Қазақстан Республикасы мобильдiк Үкiметi ақпараттық жүйесiн құру

1 188 884033

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

7 594 606034

Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

408 262036

Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу

4 881 588037

Қазақстан Республикасының радиожиiлiк спектрi мониторингi жүйесiн жаңғырту

5 201 242038

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестiру

149 429041

Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу

229 683042

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамға кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

198 948044

Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

12 840045

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

3 799 209046

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген және құрамынан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

95 453047

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

996 332076

Ғарыш қызметі, көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

890 000

13Басқалар

708 629 717


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 083 311006

Өкілдік шығындар

1 083 311


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

400 029 425010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

59 249 836038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

11 274 412042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

24 180 424044

Жай вексельдерді өтеу

6 917 796046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасына (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларды сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

211 856076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

283 337 996089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 857 105


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 162 781030

Энергетика саласындағы зерттеулер

87 419031

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 075 362


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

15 281 948061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 547 017063

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы зерттеулер

866 927064

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 200 231065

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

138 086066

Индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

286 212067

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 259 636068

Инновациялық гранттар беру

5 047 099069

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

45 504071

Алматы қаласының бюджетіне "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 297 632073

Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу

593 604


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

286 777 543041

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау

8 982 659043

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

2 219 456044

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу

720 000045

Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

580 000046

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 766047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

28 300 000051

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000052

Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000053

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 700 000054

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 583 091062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

588 000065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

173 538 571069

Астана қаласының бюджетіне Астана қаласы әкімдігі уәкілетті ұйымының "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ алдында қабылданған міндеттемелерін өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 294 709008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

1 294 709

14Борышқа қызмет көрсету

344 664 973


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

344 664 973013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

344 664 973

15Трансферттер

836 882 948


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

836 882 948400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

836 882 948

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
III. Таза бюджеттік кредиттеу

172 028 943
Бюджеттік кредиттер

250 061 193

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

31 155 263


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

31 155 263039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

31 155 263

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

130 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

130 000 000072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

30 000 000074

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңғыртуды жүргізу үшін "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" АҚ-ға кредит беру

100 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 669 714


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

60 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 669 714034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 669 714

13Басқалар

20 236 216


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

343 507011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

343 507


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

19 892 709048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

1 805 000050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға кредит беру

18 087 709

Санаты


Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Бюджеттік кредиттерді өтеу

78 032 250

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

78 032 250


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

76 566 5631

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

76 566 563


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 465 6871

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 465 687

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

89 438 468
Қаржы активтерін сатып алу

92 088 468

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63 698


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

63 698006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

63 698

2Қорғаныс

10 377 200


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 377 200044

"Қазақжарылысөнеркәсіп" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 377 200

5Денсаулық сақтау

595 220


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

595 220074

"Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 730 514


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

3 730 514241

"Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

3 730 514

12Көлiк және коммуникация

13 512 393


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 512 393039

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингi" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 215 321040

Байланыс және ақпарат саласында қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

9 297 072043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 000 000

13Басқалар

63 809 443


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 943 643033

"Қазгидромет" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

5 943 643


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

57 865 800049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

57 865 800

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 650 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 650 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

2 650 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

2 650 000

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
V. Тапшылық

-1 059 428 491
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 059 428 491

  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V ҚРЗ Заңына
3-қосымша

2017 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыІшкі сыныбы

1

2

3
I. Кірістер

6 928 603 949

1Салықтық түсімдер

4 867 215 065


1


Табыс салығы

1 684 026 7001

Корпоративтік табыс салығы

1 684 026 700


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 979 170 8841

Қосылған құн салығы

1 668 361 2582

Акциздер

66 065 6813

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

230 925 0164

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 076 0965

Ойын бизнесіне салық

8 742 833


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 183 451 1221

Кеден төлемдерi

1 162 791 4872

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

20 659 635


8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 566 3591

Мемлекеттік баж

20 566 359

2Салықтық емес түсiмдер

92 092 002


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

56 626 7681

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 621 5353

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

13 453 8314

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 502 2375

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

27 301 4616

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 0007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 274 7989

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 972 906


2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 698 9091

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 698 909


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

44 2451

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

44 245


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 698 4721

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 698 472


5


Гранттар

165 4802

Қаржылық көмек

165 480


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 858 1281

Басқа да салықтық емес түсiмдер

26 858 128

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 364 422


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 0001

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

150 000


2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

12 214 4221

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

12 214 422

4Трансферттердің түсімдері

1 956 932 460


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

254 932 4601

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

254 932 460


4


Ұлттық қордан трансферттер

1 702 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 702 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
II. Шығындар

7 773 003 355

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

375 239 100


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

7 510 634001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 852 787002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

210 550003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

303 833005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

206 537007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

670 119008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету

607 486009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

659 322


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

11 656 952001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 240 490004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ның күрделі шығыстары

134 909007

"Қазақстан Республикасының Электронды Парламентін қалыптастыру" Бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

281 553


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 303 885001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 157 892002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 723004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

39 682005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

43 588


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

86 035001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

85 591002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

444


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

71 808 638001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

71 785 714002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

22 924


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

44 397 111001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 985 139003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

203 503004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

740 027005

Шетелдік іссапарлар

2 456 597008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

95 377010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

26 876 239013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

285 632017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

7 887 578019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 867 019


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

71 197 490001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

64 039 287002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

13 500003

Тарату және банкроттық рәсiмдерін жүргiзу

27 609009

Кинология орталығының қызметтері

144 777016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

546 962019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

7 569021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 164 314023

Кедендiк сараптама жүргізу

24 756025

Оқу-әдiстемелiк орталықтың қызметтері

72 665027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

248 782067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 871 227070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

36 042


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

42 892 876014

Мемлекеттік сыйақылар және стипендиялар

330 227055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

37 248 683130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 313 966


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 504 087001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

10 416 597002

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің күрделі шығыстары

87 490


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 415 763001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 790 728002

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

15 476003

Мәдениет, спорт, дін және мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

323 371004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

283 894104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 294


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 648 644001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 593 907002

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің күрделі шығыстары

54 737


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

11 589 009001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриалдық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

10 118 255062

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

1 411 072075

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің күрделі шығыстары

44 707104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

14 975


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

52 656 640001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық әл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

27 940 193002

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары

843 170003

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

557 109004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

20 004 844005

Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

89 169006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

679 012007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

59 200008

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

58 014009

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы, мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды сараптау және бағалау

429 188010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

43 015012

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

392 600014

Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және тарату жөніндегі қызметтер

1 507 305015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

53 821


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 508 091001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 318 630003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

65 325004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

120 160005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

3 976


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

13 086 915001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

11 293 211002

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің күрделі шығыстары

824 890007

Ғылыми зерттеулер жүргізу және ғылыми-қолданбалы әдістемелер әзірлеу

30 000008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

754 800012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

184 014


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

377 731001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

368 817002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

8 914


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

1 139 595001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

559 161002

Сайлау өткізу

580 434


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

25 459 004001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 107 692017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

762 180024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

589 132

2Қорғаныс

545 362 360


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

47 660 906065

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

40 209 287066

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

3 278 909067

Өрт қауіпсіздігі саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713068

Төтенше жағдайлар жөніндегі мекемелердің және органдардың күрделі шығыстары

4 103 997069

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

56 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

495 464 377001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 337 233002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

10 610 587004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

6 078 542016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

256 050 751028

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік қабілетін арттыру

220 387 264


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 237 077016

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

2 237 077

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

503 160 426


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

937 159003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

937 159


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

169 229 998003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

255 179004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының қызметтері

51 266 904005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

785 779007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық - атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

66 113009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 661 064010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 671 353015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 772 777016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 134 758017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 987 606020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

67 303022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

5 602 101024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

2 954 459025

Тіркелген және заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

321 258027

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының күрделі шығыстары

15 459 031040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

38 351 568041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

2 409 702057

Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарының бағдарламалық-ақпараттық кешендерін құру

2 280 000058

Алматы облысының облыстық бюджетіне әкімшілік полиция қызметкерлерінің қосымша штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

98 040059

Облыстық бюджеттерге дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге ағымдағы нысаналы трансферттер

85 003


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

185 787080

Экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

95 218092

Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

90 569


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

37 006 954001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

14 993 199002

Сот сараптамаларын жүргізу

2 971 660005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 169 857006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

151 113007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

9 225009

Құқықтық насихат

437 260022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

553 369047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларының заңгерлік сараптамасы

8 712 935055

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

338 728059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

3 661 205061

Сот сараптамасы объектілерін салу және реконструкциялау

665 463062

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

3 342 940


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

201 272 498001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

201 272 498


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

9 262 569001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

9 262 569


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

29 604 302001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

28 917 050003

Сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

34 796004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

267 927009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

384 529


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

27 584 203001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 963 903002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 794004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

1 122 956006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 896 578008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

408 972009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

40 000014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

150 000


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 321 398009

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

226 135010

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

4 095 263


681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

23 755 558001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

19 880 038002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

3 875 520

4Бiлiм беру

610 209 574


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 653 004009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

2 653 004


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

9 967 508021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 967 508


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 585 733005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

398 528011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 585 493017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

601 712


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

11 401060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

11 401


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

540 101 026001

Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

4 022 536002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

7 472 678005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

5 829 800008

Білім және ғылым саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету

2 868 327009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

31 053 972010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

685 655011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

102 586 766012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерін сейсмикалық күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

59 336 664020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

99 810 255023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 406 335028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 450 191033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

2 380 356035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

2 241 433036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

33 402045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 425 000049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

53 234050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

143 607052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

4 847 930057

"Кәсіпқор" холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

475 509060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

36 917 137062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

42 251 900063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

734 770064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

23 077 043065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметтеріне ақы төлеу

150 605068

"Назарбаев Университеті" ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктілігін арттыру

285 426085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 796 127089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 658 966090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөніндегі көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

19 027092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

52 157 700093

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 257 346095

Қызылорда облысының бюджетіне Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 668 454104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

2 875


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

30 759 154003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

607 487004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

584 505005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

1 149 237006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

28 417 925


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

13 635 439005

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

4 225 062006

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 118 664007

Мәдениет және спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

21 144027

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 709 606028

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

560 963


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

61 803048

Техникалық реттеу және метрология саласында, ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

61 803


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

340 656017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

340 656


622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

2 945 487003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

116 136004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 739 716005

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

1 089 635


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

148 363011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

148 363

5Денсаулық сақтау

699 987 227


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 736 147014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 736 147


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

6 009 597008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

6 009 597


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

607 583019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

607 583


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

641 617 817009

Арнайы медицина резервін сақтау

47 993010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

346 456 662011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

265 899 998014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

15 206 289016

Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

4 153 483021

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 908 993022

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 560 522024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

383 877


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

35 869 779018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

13 432 453019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 245 211063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

514 010066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

678 105


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

11 146 304003

Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы

225 579004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

10 660 957005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

99 613016

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары

160 155

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 217 046 495


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2 217 046 495027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 896 185 140028

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

444 063029

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

109 804 271030

Азаматтардың жекелеген санаттарына біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

42 935031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

99 377 696032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

94 395033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

593 021034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

23 286035

Республикалық деңгейдегі әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

183 026036

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

31 993037

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

272 828038

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 724 134042

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

190 051043

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты әлеуметтiк қорғауға және оған көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 109 453044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

72 717 474045

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

73 787047

"Мүгедектерге арналған объектілерге қолжетімділік картасы" ақпараттық жүйесін құру

69 840048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

109 102

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

187 102 934


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2 000 000021

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

185 102 934020

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу

150 000023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

31 768 499027

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

572 215029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

50 383 000030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 000 000031

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 700 000032

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 932 000075

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

34 597 220

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

101 264 280


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

177 584004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

177 584


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

4 031 608003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

18 728006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 908 232040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу

1 104 648


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

52 574 462008

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

267 600009

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

11 000010

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 169 386011

Ұлттық фильмдер шығару

2 452 194012

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 214 532013

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 570 750014

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

2 631 819015

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

443 145016

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 767 991017

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

481 168018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

950 208019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

515 865020

Мәдениет және спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

42 623021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 007 708023

Спорт объектілерін салу, реконструкциялау

10 647 257024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 412 435025

Электрондық құжаттар мұрағаттарының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

988 781


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

44 115 087031

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

43 861 183032

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

9 188050

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

244 716


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

365 539006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

365 539

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

68 835 810


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

440 308024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

440 308


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

46 858 581003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 382 755005

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

41 589006

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

43 250007

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

1 194 805008

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 385 104009

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

425 000010

Ядролық сынақтар мониторингі

68 000013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

31 318 078


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

21 536 921051

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 240052

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

253 514053

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

19 493 550054

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

552 174055

Мұнай-газ ұңғымаларын жою және консервациялау

961 000056

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

260 443

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

137 730 652


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

128 758 693001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

13 883 607074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

100 100201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

633 517212

Агроөнеркәсіптік кешен және табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

6 335 006214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 584 217215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

9 288 743216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

21 348 764224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингі және оны бағалау

291 605225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

9 660 000227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

6 037 391228

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 183 999230

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету

12 425 619235

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

18 639 168238

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

9 529 026239

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және өсімін молайту

817 931


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

2 429 754015

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

46 920018

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

2 269 406026

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

31 010034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

82 418


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

5 973 839035

Облыстық бюджеттерге баламасыз ауызсумен жабдықтау көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды жергілікті жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 686 729036

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

3 287 110


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

568 366007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

568 366

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

11 716 388


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

5 889 947027

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағына инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

152 087028

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

5 000 000029

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

737 860


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

2 812 971057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 234 843058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317059

"Өнімділік-2020" бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

198 811


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

3 013 470038

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

3 013 470

12Көлiк және коммуникация

406 405 717


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

406 405 717003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

182 134 054004

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

41 000 000005

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

641 861006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

74 981 297007

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

2 000 000008

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау

5 317 634009

Ішкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

109 038013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 300 000015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 500 000016

Астана қаласының бюджетіне "Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 388 775018

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау

465 000020

Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

7 500 000022

"Электрондық үкiмет" шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер

99 910023

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке және заңды тұлғаларға "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызмет көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

19 297 033024

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

13 702 633026

Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық технологияларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жөнiнде қызметтер көрсету

56 250033

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

7 594 606034

Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

408 262036

Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу

4 881 588037

Қазақстан Республикасының радиожиiлiк спектрi мониторингi жүйесiн жаңғырту

4 659 600038

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестiру

149 429041

Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу

229 683042

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамға кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

181 948044

Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

12 840045

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

3 808 823046

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген және құрамынан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

95 453076

Ғарыш қызметі, көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

890 000

13Басқалар

754 583 371


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 283 311006

Өкілдік шығындар

1 283 311


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

542 536 124010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

59 249 836042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

179 667 166076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

283 337 996089

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 281 126


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 162 781030

Энергетика саласындағы зерттеулер

87 419031

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 075 362


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 770 442061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

2 450 197063

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы зерттеулер

866 927064

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 069 144065

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

138 086066

Индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

286 212067

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 259 662068

Инновациялық гранттар беру

5 061 106069

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

45 504073

Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу

593 604


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

192 830 713041

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау

11 095 425043

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

2 231 555044

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу

720 000045

Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

580 000046

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 383047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

28 300 000051

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000052

Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000053

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

8 700 000054

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

12 583 091062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

588 000065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

97 483 259

14Борышқа қызмет көрсету

344 664 973


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

344 664 973013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

344 664 973

15Трансферттер

809 694 048


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

809 694 048400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар

809 694 048

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
III. Таза бюджеттік кредиттеу

105 341 660
Бюджеттік кредиттер

147 456 306

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

31 614 513


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

31 614 513039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

31 614 513

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 199 332


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

26 199 332072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

26 199 332

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 789 153


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

60 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 789 153034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 789 153

13Басқалар

20 853 308


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

335 796011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

335 796


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

20 517 512048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

1 908 813

050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға кредит беру

18 608 699

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Бюджеттік кредиттерді өтеу

42 114 646

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

42 114 646


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

40 648 9591

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

40 648 959


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 465 6871

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 465 687

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

22 789 494
Қаржы активтерін сатып алу

23 139 494

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63 698


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

63 698006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

63 698

2Қорғаныс

3 435 100


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 435 100044

"Қазақжарылысөнеркәсіп" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 435 100

5Денсаулық сақтау

595 220


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

595 220074

"Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

595 220

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 040 618


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

1 040 618241

"Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

1 040 618

12Көлiк және коммуникация

11 825 857


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

11 825 857040

Байланыс және ақпарат саласында қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

5 074 731043

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 751 126

13Басқалар

6 179 001


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

6 179 001033

"Қазгидромет" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

6 179 001

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

350 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

350 000

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


ӘкімшісіБағдарлама
V. Тапшылық

-972 530 560
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

972 530 560

  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V Заңына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2015 жылға
арналған бюджет түсімдерінің көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 30.11.2015 № 425-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

12

3
БАРЛЫҒЫ

1 636 475 563

1Салықтық түсімдер

1 635 275 563


01


Табыс салығы

672 645 9971

Корпоративтік табыс салығы

672 645 997


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

962 629 5663

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

962 629 566

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

01

Өзге де салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 200 0001

Жерді сату

1 200 000

  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V ҚРЗ Заңына
5-қосымша

2015 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ

Атауы


ӘкімшіБағдарлама

04Білім беру


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

05Денсаулық сақтау


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

06Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлiгi027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру029

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар030

Азаматтардың жекелеген санаттарына біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V ҚРЗ Заңына
6-қосымша

2015 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың
тізбесі

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнаулы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарын жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету

Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін күтіп-ұстау

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету

Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медциналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру

Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады