2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы шартты ратификациялау туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 265-V ҚРЗ.

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы 2014 жылғы 10 қазанда Минскіде жасалған шарт ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы
шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы
ШАРТ

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы, бір тараптан, және Армения Республикасы, екінші тараптан,

      Тараптар мен олардың халықтарын байланыстырып отырған достық қарым-қатынастарды және олардың өркендеуін қамтамасыз етуге деген талпынысты растай отырып,

      әлеуметтік прогресс және халықтардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында Тараптардың неғұрлым тығыз интеграциясын дамытуға, экономикаларының жақындай түсуіне жаңа серпін беруге батыл қадам жасай отырып,

      еуразиялық интеграциялық процесті дамытуға деген өз мүдделілігін растай отырып,

      Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы және Армения Республикасы басшыларының 2013 жылғы 24 қазандағы Армения Республикасының еуразиялық интеграциялық процеске қатысуы туралы Мәлімдемесін басшылыққа ала отырып,

      олардың негізінде Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын қалыптастыру жүзеге асырылған халықаралық шарттар 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың негізі болғандығын назарға ала отырып, Армения Республикасының көрсетілген халықаралық шарттарда көзделген міндеттемелерді орындауға дайын екендігін белгілей отырып, Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының Кеден одағына және Бірыңғай экономикалық кеңістігіне Армения Республикасының қосылуы жөніндегі қажетті іс-шараларды Армения Республикасының орындағанын ескере отырып,

      төмендегі туралы уағдаласты:

1-бап

      Осы Шарт арқылы Армения Республикасы 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа, сондай-ақ осы Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес тізім бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың құқығына кіретін Кеден одағының және Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын қалыптастыру шеңберінде жасалған басқа да шарттарға қосылады және осы Шарт күшіне енген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі болады.

      Армения Республикасының 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа және осы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген халықаралық шарттарға қосылуына байланысты осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізіледі.

      Армения Республикасының 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың және осы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген басқа да халықаралық шарттардың жекелеген нормаларын қолдануы осы Шартқа № 3 қосымшаға сай талаптарға және өтпелі ережелерге сәйкес және осы Шартқа № 4 қосымшаға сәйкес тізбе бойынша тауарларға қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифін қолдану жөніндегі уағдаластықтар ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      Егер осы Шарт күшіне енгенге дейін Кеден одағының және Бірыңғай экономикалық кеңістіктің жұмыс істеуіне байланысты мәселелер бойынша Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы арасында жасалған және осы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілмеген халықаралық шартқа қол қойылатын немесе ол күшіне енетін болса, Армения Республикасы бөлек хаттамаға сәйкес осындай Шарт күшіне енген күні, бірақ осы Шарт күшіне енген күннен кейін осындай халықаралық шартқа қосылу жөніндегі міндеттемені өз мойнына алады.

2-бап

      Осы Шарт күшіне енген күннен бастап осы Шарттың күшіне енген күнінде қолданыста болған Еуразиялық экономикалық одақ органдарының актілері, сондай-ақ Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің (Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Мемлекетаралық Кеңесінің (Кеден одағының Жоғары органының)) шешімдері, Еуразиялық экономикалық комиссияның (Кеден одағы комиссиясының) шешімдері осы Шартқа № 3 қосымшада айқындалған ережелер ескеріле отырып, Армения Республикасының аумағында қолданылуға жатады.

3-бап

      Армения Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымындағы мүшелігіне байланысты мәселелерді реттеу жөніндегі ережелер осы Шартқа № 3 қосымшада айқындалған.

4-бап

      Тауарларды және көлік құралдарын, Армения Республикасының аумағын қоса алғанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы болып табылмайтын аумақтар арқылы, Армения Республикасының аумағын қоса алғанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына өткізу ерекшеліктері осы Шартқа № 5 қосымшаға сәйкес айқындалады.

5-бап

      Осы Шарттың ережелерін түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты даулар 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 112-бабына сәйкес шешіледі.

6-бап

      Осы Шарт Еуразиялық экономикалық одақтың құқығына кіреді.

      Осы Шарт ратификациялауға жатады және депозитарий оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарламаны дипломатиялық арналар арқылы алған күннен бастап, бірақ 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт күшіне енген күннен кейінгі күннен соң күшіне енеді.

      _________ қ. 2014 жылғы " " ___________ орыс тілінде бір данада

      жасалды.

      Осы Шарттың төлнұсқа данасы Еуразиялық экономикалық комиссияда сақталады, ол осы Шарттың депозитарийі бола отырып, әр Тарапқа оның расталған көшірмесін жібереді.

Беларусь

Қазақстан

Ресей

Республикасы үшін

Республикасы үшін

Федерациясы үшін


Армения Республикасы      үшін

  2014 жылғы 29 мамырдағы
Еуразиялық экономикалық одақ туралы
шартқа Армения Республикасының
қосылуы туралы шартқа
№ 1 ҚОСЫМША

Кеден одағының және Бірыңғай экономикалық кеңістіктің
шарттық-құқықтық базасын қалыптастыру шеңберінде жасалған,
Армения Республикасы қосылатын, халықаралық шарттардың
ТІЗБЕСІ

      1. 2008 жылғы 25 қаңтардағы Тауарлардың шығарылған елін айқындаудың бірыңғай ережесі туралы келісім.

      2. 2008 жылғы 25 қаңтардағы Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын айқындау туралы келісім (2008 жылғы 25 қаңтардағы Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын айқындау туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2012 жылғы 23 сәуірдегі Хаттама редакциясында).

      3. 2008 жылғы 12 желтоқсандағы Кеден одағының тарифтік преференцияларының бірыңғай жүйесі туралы хаттама.

      4. 2008 жылғы 12 желтоқсандағы Тауарлардың дамушы және аз дамыған елдерден шығарылғанын айқындау ережесі туралы келісім.

      5. 2009 жылғы 27 қарашадағы Кеден одағының Кеден кодексі туралы шарт (Кеден одағының Кеден кодексі туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2010 жылғы 16 сәуірдегі Хаттама редакциясында).

      6. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органдарының өзара әкімшілік көмегі туралы келісім.

      7. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізілімі туралы келісім.

      8. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған сомаларды аудару тәртібі туралы келісім (2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған сомаларды аудару тәртібі туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2011 жылғы 19 желтоқсандағы Хаттама редакциясында).

      9. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдары туралы алдын ала ақпаратты ұсыну туралы және алмасу туралы келісім.

      10. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органдары мен өзге де мемлекеттік органдары арасында ақпарат алмасуға қойылатын талаптар туралы келісім.

      11. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту негіздемелері, шарттары және тәртібі туралы келісім.

      12. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кеден одағының кедендік аумағы арқылы темір жол көлігімен өткізілетін тауарлардың кедендік транзитінің ерекшеліктері туралы келісім.

      13. 2010 жылғы 18 маусымдағы Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу және оларды шығаруға байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібі туралы келісім (2010 жылғы 18 маусымдағы Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу және оларды шығаруға байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібі туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2011 жылғы 19 қазандағы Хаттама редакциясында).

      14. 2010 жылғы 18 маусымдағы Еркін қоймалар және еркін қойманың кедендік рәсімі туралы келісім.

      15. 2010 жылғы 18 маусымдағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден органдарының кедендік бақылаудың белгілі бір нысандарын қолдануынан босату туралы келісім.

      16. 2010 жылғы 18 маусымдағы Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын, сондай-ақ жүктердің және (немесе) багажды тасымалдауды жүзеге асыратын тіркемелерді, жартылай тіркемелерді, контейнерлер мен темір жол жылжымалы құрамын Кеден одағының кедендік аумағы арқылы ішкі тасымалдау үшін пайдалану ерекшеліктері туралы келісім.

      17. 2010 жылғы 18 маусымдағы Халықаралық почта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларға қатысты кедендік операциялардың ерекшеліктері туралы келісім.

      18. 2010 жылғы 18 маусымдағы Кеден одағының кедендік аумағындағы еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтар және еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі мәселелері жөніндегі келісім.

      19. 2010 жылғы 5 шілдедегі Жеке тұлғалардың Кеден одағының кеден шекарасы арқылы қолма-қол ақша қаражатын және (немесе) ақша құралдарын өткізу тәртібі туралы шарт.

      20. 2010 жылғы 5 шілдедегі Кеден одағының және Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден заңнамасын бұзғаны үшін қылмыстық және әкімшілік жауаптылықтың ерекшеліктері туралы шарт.

      21. 2010 жылғы 5 шілдедегі Кеден одағына мүше мемлекеттер кеден органдарының қылмыстық істер мен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша құқықтық көмегі және өзара іс-қимылы туралы келісім.

      22. 2010 жылғы 19 қарашадағы Үшінші мемлекеттерден келген заңсыз еңбек көші-қонына қарсы іс-қимыл жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім.

      23. 2011 жылғы 19 мамырдағы Көпжақты сауда жүйесі шеңберінде Кеден одағының жұмыс істеуі туралы шарт.

      24. 2011 жылғы 22 маусымдағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің Біріккен алқасы туралы шарт.

      25. 2011 жылғы 22 маусымдағы Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтері өкілдіктерінің қызметі мәселелері бойынша кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісім.

      26. 2011 жылғы 19 қазандағы Кеден одағына мүше мемлекеттер кеден органдарының талдау және бақылау функцияларын іске асыру үшін ақпарат алмасуды ұйымдастыру туралы келісім.

      27. 2011 жылғы 19 желтоқсандағы Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы қолма-қол ақша қаражатын және (немесе) ақша құралдарын өткізу кезінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы шарт.

      28. 2012 жылғы 17 желтоқсандағы Кеден одағына мүше мемлекеттер болып табылмайтын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттермен өзара саудадағы техникалық кедергілерді жою туралы Кеден одағына мүше мемлекеттердің келісімі.

      29. 2013 жылғы 24 қазандағы Есірткі, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларын Кеден одағының кеден аумағы арқылы өткізу тәртібі туралы келісім.

      ______________

      *2011 жылғы 19 мамырдағы Копжақты сауда жүйесі шеңберінде Кеден одағының жұмыс істеуі туралы шарт 2012 жылғы 22 тамыздан бастап туындаған қатынастарға қолданылады. Көрсетілген Шартқа Армения Республикасының қатысуы, 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы шарттың № 3 қосымшасының 38-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Армения Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуы туралы хаттамада тіркелген Армения Республикасы міндеттемелерінің Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекеттеріне және жалпы Еуразиялық экономикалық одаққа қолданылуына әкеп соқпайды.

  2014 жылғы 29 мамырдағы
Еуразиялық экономикалық одақ туралы
шартқа Армения Республикасының
қосылуы туралы шартқа
№ 2 ҚОСЫМША

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұл Хаттаманың 11 және 17-тармақтары Еуразиялық экономикалық Одақтың Кедендік кодексінің 444-бабына сәйкес, Еуразиялық экономикалық комиссиясының тиісті шешімі күшіне енген күннен бастап күшін жояды - ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы
шартқа және Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістіктің
шарттық-құқықтық базасын қалыптастыру шеңберінде жасалған
халықаралық шарттарға Армения Республикасының қосылуына
байланысты өзгерістер енгізу туралы
ХАТТАМА
І. 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа енгізілетін өзгерістер

      1. Кедендік әкелу баждарының (баламалы қолданылатын өзге де баждар, салықтар мен алымдар) сомаларын есепке жатқызу және бөлу, оларды мүше мемлекеттер бюджеттерінің кірісіне аудару тәртібі туралы Хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 5 қосымша):

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Кедендік әкелу баждарының сомаларын бөлу нормативтері әрбір мүше мемлекет үшін мынадай мөлшерлерде белгіленеді:

      Армения Республикасы – 1,13%;

      Беларусь Республикасы – 4,65%;

      Қазақстан Республикасы – 7,25%;

      Ресей Федерациясы – 86,97%.".

      40-тармақтағы "Беларусь Республикасы үшін" деген сөздер "Армения Республикасы үшін – Ереван қаласының уақытымен, Беларусь Республикасы үшін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      53-тармақтағы "Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау комитеті" деген сөздер "Армения Республикасының Бақылау палатасы, Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау комитеті" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілетін қызметтер саудасы, инвестициялар құру, қызмет және инвестицияларды жүзеге асыру туралы хаттамаға (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 16 қосымша) № 2 қосымша мынадай мазмұндағы IV бөліммен толықтырылсын:

"IV. Армения Республикасы

1. Капиталдың меншік иесінің кім болып табылатынына қарамастан, Армения Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалардың ғана субсидия алуға құқығы бар

23 және 26- тармақтар

"Армения Республикасының бюджет жүйесі туралы" 1997 жылғы 21 шілдедегі № ЗР-137 Армения Республикасының Заңы, Армения Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 24 желтоқсандағы № 1937-Н шешімі

2. Заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар жерге меншік құқығын пайдаланбайды. Жалға алу мерзімі 25 жылға деп белгіленетін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қоспағанда, мемлекеттік және (немесе) муниципалдық меншік болып табылатын жер учаскелерін жалға алу мерзімі 99 жылдан аспауға тиіс.

23 және 26-тармақтар

Армения Республикасының Конституциясы, Армения Республикасының Жер кодексі

3. Шет мемлекеттің заңды тұлғасы, оның ішінде коммерциялық ұйымы ғана жер қойнауын пайдаланушы бола алады.

23 және 26-тармақтар

Армения Республикасының Жер қойнауы туралы кодексі

4. Қартатанумен, геодезиямен, есеп жазбасымен және жерге орналастырумен Армения Республикасының мемлекеттік уәкілетті органнан біліктілік сертификатын алған азаматтары ғана айналыса алады.

23 және 26-тармақтар

"Мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" 1999 жылғы 14 сәуірдегі № ЗР-295 Армения Республикасының Заңы, Армения Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 қыркүйектегі № 1441-Н шешімі"


      3. Қаржылық көрсетілетін қызметтер жөніндегі Хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 17 қосымша):

      көрсетілген Хаттамаға № 1 қосымша мынадай мазмұндағы IV бөліммен толықтырылсын:

"IV. АРМЕНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

1. Мыналарға:

халықаралық теңіз тасымалдарына

халықаралық коммерциялық әуе тасымалдарына

халықаралық коммерциялық ғарыштық ұшыруларға

мыналарды:

жеке тұлғаларды халықаралық тасымалдауды туындайтын жауапкершілікті қоса алғанда, экспорттық (импорттық) жүктерді және оларды тасымалдайтын көлік құралдарын, тауарларды халықаралық көлікпен тасымалдауды

шарттармен, сақтандыру сертификаттардың халықаралық жүйесі "Жасыл карта"-ға қосылғаннан кейін ғана жеке көлік құралдарын трансшекаралық өткізу кезіндегі жауапкершілікті толық немесе ішінара жабатын халықаралық сақтандыруға байланысты тәуекелдерді сақтандыру.

шектеулер жоқ

-

-

-

2. Қайта сақтандыру және ретроцессия

шектеулер жоқ

-

-

-

3. Сақтандыру агенттері мен сақтандыру брокерлерінің қызметтері

шектеу

Армения Республикасының аумағында шетелдік сақтандырушылардың атынан сақтандыру келісімшарттарын жасасуға және бөлуге байланысты сақтандыру делдалдығына рұқсат етілмейді (осы тізбенің 1-тармағында санамалап көрсетілген делдығына рұқсат етілмейді (осы тізбенің 1-тармағында санамаланған секторларды қоспағанда, сондай-ақ сақтандыру брокерлерінің қайта сақтандыру бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыруын қоспағанда)

"Сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы" 2007 жылғы 9 сәуірдегі № РЗ-177-Н Армения Республикасының Заңы (89 және 91-баптар)

анықталмаған

4. Консультациялық және актуарийлік қызметтерді, тәуекелді бағалау мен наразылықтарды реттеу жөніндегі қызметтерді қоса алғанда, сақтандырудың қосалқы қызметтері

шектеулер жоқ

-

-

-";


      көрсетілген хаттамаға № 2 қосымша мынадай мазмұндағы IV бөліммен толықтырылсын:

"IV. АРМЕНИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

1. № 17 қосымшаның 6 және 11-тармақтары бойынша шектеу

Армения Республикасының аумағында қаржылық көрсетілетін қызметтерді, Армения Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелетін сақтандыру агенттерін қоспағанда, Армения Республикасында лицензияланған және тіркелген, Армения Республикасының заңнамасында белгіленген ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған қаржы ұйымдары және (немесе) олардың филиалдары ұсына алады

"Сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы" 2007 жылғы 9 сәуірдегі № РЗ-177-Н Армения Республикасының Заңы (8 және 87-баптар),

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2007 жылғы 9 сәуірдегі № РЗ-195-Н Армения Республикасының Заңы (28, 103 және 175-баптар),

"Инвестициялық қорлар туралы" 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № РЗ-245-Н Армения Республикасының Заңы (52-бап),

"Банктер және банк қызметі туралы" 1996 жылғы 30 маусымдағы № ЗР-68 Армения Республикасының Заңы (12-бап)

анықталмаған

2. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеу

шетелдік банк, шетелдік сақтандыру компаниясы, шетелдік инвестициялық компания және инвестициялық қорды шетелдік басқарушы Армения Республикасының аумағында Армения Республикасының Орталық банкіне филиалды лицензиялату және тіркету арқылы филиал құра алады

"Банктер және банк қызметі туралы" 1996 жылғы 30 маусымдағы № ЗР-68 Армения Республикасының Заңы (14-бап),

"Сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы" 2007 жылғы 9 сәуірдегі № РЗ-177-Н Армения Республикасының Заңы (47-бап),

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2007 жылғы 11 қазандағы № РЗ-195-Н Армения Республикасының Заңы (43-бап),

"Инвестициялық қорлар туралы" 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № РЗ-245-Н Армения Республикасының Заңы (54-бап),

Армения Республикасы Орталық банкінің 1-ережесі (№ 145-Н, 2005 жылғы 12 сәуір) 3/01 ережесі (N-344-Н, 2007 жылғы 30 қазан), 4/01-ережесі (N-16-Н, 2008 жылғы 15 қаңтар)

анықталмаған

3. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеу

міндетті зейнетақы қорын басқаруға рұқсат Армения Республикасының аумағында құрылған, зейнетақы қорларын (оның ішінде өзге де ұқсас инвестициялық қорларды) басқаруға мамандандырылған халықаралық қаржы ұйымы немесе шетелдік беделді ұйым болып табылатын, кем дегенде осындай 1 қатысушысы (акционері) бар басқарушыға берілуі мүмкін. Бұл ретте халықаралық қаржы ұйымы (ұйымдары) және (немесе) шетелдік беделді ұйым (ұйымдар) Армения Республикасының аумағында құрылған міндетті зейнетақы қорын басқарушының жарғылық капиталында дауыс беру құқығын беретін 50 % астам үлесті иеленуге тиіс және бұл ұйым (ұйымдар) міндетті зейнетақы қорын басқарушының стратегиясын айқындау, сондай-ақ басқарушының атқарушы органмен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кезінде шешуші дауыс құқығына ие болуға тиіс.

Армения Республикасы Орталық банкінің 10/01 ережесі (2011 жылғы 2 мамырдағы № 116-Н) (33-тармақ)

анықталмаған

4. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеу

Армения Республикасының аумағында лицензияланған және тіркелген инвестициялық компаниялар, шетелдік инвестициялық компаниялардың филиалдары және банктер бағалы қағаздарды сақтаушы ретінде әрекет ете алады. Тек банк (Армения Республикасының аумағында лицензияланған және тіркелген) инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын сақтаушы ретінде әрекет ете алады

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2007 жылғы 11 қазандағы

№ РЗ-195-Н Армения Республикасының Заңы (27-бап),

"Инвестициялық қорлар туралы" 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № РЗ-245-Н Армения Республикасының Заңы (86-бап)

анықталмаған

5. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеу

реттелетін нарық (биржа) операторы және Орталық депозитарий акционерлік қоғам түрінде ғана құрыла алады

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2007 жылғы 11 қазандағы № РЗ-195-Н Армения Республикасының Заңы (103, 175-баптар)

анықталмаған

6. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеу

Армения Республикасының заңнамасына сәйкес Орталық депозитарий мәртебесін алған ұйым, Армения Республикасының заңнамасына сәйкес Орталық депозитарий функциясын жүзеге асыратын Армения Республикасы аумағындағы жалғыз ұйым болып табылады

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2007 жылғы 11 қазандағы № ЗР-195-Н Армения Республикасының Заңы (175-бап)

анықталмаған

7. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеу

автокөлік құралдарын пайдаланудан туындайтын, жауапкершілікті міндетті сақтандыруды (ЖМС) жүзеге асыратын сақтандыру компаниялары бюросы пайда алу мақсатын көздемейтін заңды тұлғалар одағының ұйымдық-құқықтық нысанына ие болады. Бюро қызметінің мақсаты жәбірленуші адамдардың мүдделерін қорғау және ЖМС жүйесінің тұрақтылығы мен дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Бюро өзін-өзі реттейтін жалғыз ұйым болып табылады, "Автокөлік құралдарын пайдаланудан туындайтын жауапкершілікті міндетті сақтандыру туралы" Армения Республикасының Заңына сәйкес ЖМС жүзеге асыруға құқығы бар сақтандыру компаниялары, ал көрсетілген Заңда көзделген жағдайларда – Армения Республикасының Орталық банкі де оның мүшелері болып табылады

"Автокөлік құралдарын пайдаланудан туындайтын жауапкершілікті міндетті сақтандыру туралы" 2010 жылғы 18 мамырдағы № РЗ-63-Н Армения Республикасының Заңы (3 және 28-баптар)

анықталмаған

8. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеу

депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым пайда алу мақсатын көздемейтін заңды тұлға болып табылады және Армения Республикасының Орталық банкі оның құрылтайшысы болып табылады

"Жеке тұлғалардың банк салымдарын өтеуге кепілдік беру туралы" 2004 жылғы 24 қарашадағы № РЗ-142-Н Армения Республикасының Заңы (17-бап)


9. № 17 қосымшаның 6-тармағы бойынша шектеулер

кредиттік бюро акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық мамандандырылған ұйым болып табылады, оның Армения Республикасының Орталық банкі берген лицензияның негізінде кредиттік ақпаратты және оған қажетті басқа да мәліметтерді жинау, кредит тарихын жасау, ресімдеу, сақтау және солардың негізінде кредиттік баяндаманы жасау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқығы бар

"Кредиттік ақпарат айналымы және кредиттік бюролардың қызметі туралы" 2008 жылғы 22 қазандағы № ЗР-185-Н Армения Республикасының Заңы (3-бап)

анықталмаған


      4. Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 20 қосымша):

      көрсетілген Хаттамаға № 1 қосымшада:

      "Армения Республикасы" деген бесінші бағанмен толықтырылып, оған мынадай мәтін енгізілсін:

      2-позицияда: "Электр энергиясын беру жөніндегі көрсетілетін қызметтер";

      3-позицияда: "Электр энергетикасы жүйесінің операторы көрсететін қызметтер";

      4-позицияда: "Темір жол инфрақұрылымын пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер";

      көрсетілген Хаттамаға № 2 қосымшада:

      "Армения Республикасы" деген бесінші бағанмен толықтырылып, оған мынадай мәтін енгізілсін:

      1-позицияда: "Табиғи газды тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтер; табиғи газды тарату жөніндегі көрсетілетін қызметтер; газбен жабдықтау жүйесінің операторы көрсететін қызметтер";

      5-позицияда: "Бәсекесіз сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі көрсетілетін қызметтер";

      мынадай мазмұндағы 10 және 11 позициялармен толықтырылсын:

      "

10.
Электр энергиясын бөлу жөніндегі көрсетілетін қызметтер

11.
Есеп орталығы көрсететін қызметтер


      ".

      5. Өнеркәсіптік субсидиялар берудің бірыңғай қағидалары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 28 қосымша):

      2-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "әкімшілік-аумақтық бірліктер" - Армения Республикасының, Беларусь Республикасының (Минск қаласын қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының (Астана және Алматы қалаларын қоса алғанда) әкімшілік-аумақтық бірліктері, Ресей Федерациясының субъектілері мен муниципалдық құрылымдары;";

      көрсетілген Хаттамаға қосымша мынадай мазмұндағы IV бөліммен толықтырылсын:

"IV. Армения Республикасы

Жеткілікті қайта өңдеу критерийлеріне сәйкес армяндық деп танылған тауарларды "Еркін экономикалық аймақтар туралы" 2011 жылғы 18 маусымдағы Армения Республикасының Заңына, Армения Республикасы Үкіметінің "Шығарылған елдің сертификаттарын беру және сараптама жүргізу тәртібін бекіту туралы" 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1772-Н қаулысына, 2010 жылғы 18 маусымдағы Кеден одағының кедендік аумағындағы еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтар және еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі мәселелері жөніндегі келісімге, 2010 жылғы 18 маусымдағы Еркін қоймалар және еркін қойманың кедендік рәсімі туралы келісімге сәйкес еркін экономикалық аймақтар аумағынан және еркін қомалар аумағынан Кеден одағының кедендік аумағының қалған бөлігіне әкету кезінде кедендік баждар мен салықтардан босату

2017 жылғы 1 қаңтарға дейін".


      6. Ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау шаралары туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 29 қосымша) 2-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "әкімшілік-аумақтық бірліктер" – Армения Республикасының, Беларусь Республикасының (Минск қаласын қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының (Астана және Алматы қалаларын қоса алғанда) әкімшілік-аумақтық бірліктері, Ресей Федерациясының субъектілері мен муниципалдық құрылымдары;".

II. Кеден одағының және Бірыңғай экономикалық кеңістіктің
шарттық-құқықтық негізін қалыптастыру шеңберінде жасалған
халықаралық шарттарға енгізілетін өзгерістер

      7. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      8. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      9. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      10. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

      11. 2010 жылғы 21 мамырдағы Кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес тасымалданатын тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсынудың кейбір мәселелері, кедендік баждарды, салықтарды өндіріп алудың ерекшеліктері және осындай тауарларға қатысты өндіріп алынған соманы аудару тәртібі туралы келісімде:

      2-бапта:

      бесінші абзац "орталық кеден органдары" - " деген сөздерден кейін "Армения Республикасының Қаржы министрлігі," деген сөздермен толықтырылсын;

      алтыншы абзац "Тараптардың мемлекеттік органдары - " деген сөздерден кейін "Армения Республикасының орталық мемлекеттік органдары," деген сөздермен толықтырылсын;

      9-баптың төртінші абзацы "Беларусь Республикасында" деген сөздердің алдынан "Армения Республикасында," деген сөздермен толықтырылсын;

      2-қосымшадағы "1" белгісі бар сілтеме мынадай редакцияда жазылсын:

      "1 Егер Армения Республикасының кеден органы, Беларусь Республикасының кеден органы немесе Қазақстан Республикасының кеден органы Сертификатты тіркеуші кеден органы болып табылса, мұндай кеден органының коды мынадай ерекшеліктерді ескере отырып көрсетіледі:

      Армения Республикасы үшін – 051000 және одан әрі кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының коды (05100000);

      Беларусь Республикасы үшін – 112 және одан әрі кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының коды (11200000);

      Қазақстан Республикасы үшін – 398 және одан әрі кеден органдарының сыныптауышына сәйкес кеден органының коды (39800000).".

      12. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      13. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      14. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

      15. 2010 жылғы 18 маусымдағы Кеден одағының кедендік аумағындағы еркін (арнайы, ерекше) экономикалық аймақтар және еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі мәселелері жөніндегі келісімде:

      10-баптың 2-тармағының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Еркін кедендік аумақтың кедендік рәсімімен Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін және Армения Республикасында 2016 жылғы 1 желтоқсанға дейін тіркелген резиденттер орналастырған шетел тауарларын пайдалана отырып дайындалған (алынған) тауарлардың мәртебесін айқындау осы баптың 3 және 4-тармақтарының ережелері ескеріле отырып, осы Келісімнің 19-бабына сәйкес 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін жүзеге асырылады.".

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).
      16. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

      17. 2010 жылғы 18 маусымдағы Жеке тұлғалардың жеке пайдалануына арналған тауарларды кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу және оларды шығаруға байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібі туралы келісімде:

      6-тармақтың екінші абзацы "атап айтқанда," деген сөздерден кейін "Армения тарапынан - Армения Республикасының Қаржы министрлігі," деген сөздермен толықтырылсын;

      көрсетілген Келісімге 2-қосымшаның 2 бөлімінің 4.3-тармағы "өткізу шектелген," деген сөздерден кейін "Армения Республикасының," деген сөздермен толықтырылсын.

      18. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

      19. 2010 жылғы 5 шілдедегі Кеден одағына мүше мемлекеттер кеден органдарының қылмыстық істер мен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша құқықтық көмегі және өзара іс-қимылы туралы келісімнің 1-бабы 2-тармағының бірінші абзацы "Беларусь Республикасының атынан -" деген сөздердің алдынан "Армения Республикасының атынан - Армения Республикасының Қаржы министрлігі," деген сөздермен толықтырылсын.

      20. 2010 жылғы 5 шілдедегі Кеден одағының және Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден заңнамасын бұзғаны үшін қылмыстық және әкімшілік жауаптылықтың ерекшеліктері туралы шарттың 14-бабының төртінші абзацы "күнінен бастап" деген сөздерден кейін ", егер Тараптардың келісімімен өзгеше көзделмесе," деген сөздермен толықтырылсын.

      21. 2010 жылғы 5 шілдедегі Кедендік одағына мүше мемлекеттер кеден органдарының қылмыстық істер мен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша құқықтық көмегі және өзара іс-қимылы туралы келісімнің 17-бабының төртінші абзацы "күнінен бастап" деген сөздерден кейін ", егер Тараптардың келісімімен өзгеше көзделмесе," деген сөздермен толықтырылсын.

      22. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

      23. 2010 жылғы 19 қарашадағы Үшінші мемлекеттерден келген заңсыз еңбек көші-қонына қарсы іс-қимыл жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімнің 15-бабы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "Тараптар осы Келісімге қосылудың өзге де тәртібін айқындауы мүмкін.".

  2014 жылғы 29 мамырдағы
Еуразиялық экономикалық одақ туралы
шартқа Армения Республикасының
қосылуы туралы шартқа
№ 3 ҚОСЫМША

Шарттар және өтпелі ережелер
I. Армения Республикасынан Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының мүшелерін тағайындауға байланысты мәселелер

      1. Армения Республикасынан Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының мүшелерін алғаш тағайындаған кезде олар өздерінің функцияларын 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт күшіне енгенге дейін Беларусь Республикасынан, Қазақстан Республикасынан және Ресей Федерациясынан Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының мүшелері тағайындалған өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейін, 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 99-бабы 3-тармағының төртінші абзацында айқындалғандай орындайды.

      Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген мерзімде Армения Республикасын Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасында оларға сала жүргізуді бекітпей бір дауысқа ие Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының үш мүшесі ұсынылды.

II. Кедендік әкелу баждары (баламалы қолданылатын өзге де
баждар, салықтар мен алымдар) және арнайы, демпингке қарсы,
өтемақы баждары сомаларын есепке алу мен бөлуге байланысты мәселелер

      2. Кедендік әкелу баждарының (баламалы қолданылатын өзге де баждар, салықтар мен алымдар) сомаларын есепке жатқызу және бөлу, оларды мүше мемлекеттер бюджеттерінің кірісіне аудару тәртібі туралы хаттаманы (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 5 қосымша) және Арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын есепке жатқызу және бөлу туралы ережені (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 8 қосымшада) Армения Республикасы 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) күшіне енген айдан кейінгі айдың 1-ші күнінен бастап қолданады.

III. Кедендік құқық қатынастары мәселелері
Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын адамдарға және
өзге де адамдарға қатысты бөлігінде

      3. Кедендік делдалдар (брокерлер), кедендік тасымалдаушылар, кеден қоймаларында сақтауды жүзеге асыратын адамдар, Армения Республикасында Шарт күшіне енгенге дейін құрылған бажсыз сауда дүкендерін ашатын адамдар Шарт күшіне енген күннен бастап тиісінше кеден өкілдері, кедендік тасымалдаушылар, кеден қоймаларының иелері, бажсыз сауда дүкендерінің иелері болып танылады және Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарда:

      кедендік делдалдар (брокерлер), кеден қоймаларында сақтауды жүзеге асыратын адамдар және бажсыз сауда дүкендерін ашатын адамдар – Шарт күшіне енген күннен бастап 18 айдың ішінде;

      кедендік тасымалдаушылар – Шарт күшіне енген күннен бастап 6 айдың ішінде кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыруға құқылы.

      Кеден өкілдері, кедендік тасымалдаушылар, кеден қоймаларының иелері, уақытша сақтау қоймаларының иелері, уәкілетті экономикалық операторлар 2009 жылғы 29 қарашадағы Кеден одағының Кеден кодексі туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Кеден одағының Кеден кодексіне (бұдан әрі – Кеден одағының Кеден кодексі), өзге де кедендік құқық қатынастарын реттейтін халықаралық шарттарға және Одақ құқығын құрайтын басқа да актілерге сәйкес Шарт күшіне енгеннен кейін Армения Республикасында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес белгіленетін валюталар бағамы бойынша 1 миллион еуродан кем емес баламалы сомаға кеден баждарын, салықтарын төлеуді қамтамасыз етуді ұсынбастан, ондай қамтамасыз етуді ұсыну күніне және (немесе) өз азаматтық жауапкершілігінің тәуекелін сақтандыру шартының болуынсыз:

      кеден өкілдері, кеден қоймаларының иелері және уақытша сақтау қоймаларының иелері – Шарт күшіне енген күннен бастап 18 айдың ішінде;

      кедендік тасымалдаушылар және уәкілетті экономикалық операторлар – Шарт күшіне енген күннен бастап 6 айдың ішінде құрылады.

      4. Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында құрылған кедендік тасымалдаушылар Кеден одағының Кеден кодексінде, өзге де кедендік құқық қатынастарын реттейтін халықаралық шарттарда және Кеден одағы Кеден кодексі 18-бабының 4-тармағына сәйкес өз мәртебесін растаусыз Еуропалық экономикалық Одақтың құқығын құрайтын басқа да актілерде белгіленген жағдайларда және шарттарда және көрсетілген кедендік тасымалдаушыларды Еуразиялық экономикалық комиссия қалыптастыратын кедендік тасымалдаушылардың жалпы тізіліміне енгізу туралы ақпаратты және кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын құжаттың көшірмесі болған жағдайда Шарт күшіне енген күннен бастап 6 ай ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағы бойынша кедендік бақылаудағы тауарларды тасымалдауды жүзеге асыруға құқылы.

      Армения Республикасының кеден органдары Шарт күшіне енгенге дейін Еуразиялық экономикалық комиссияға кедендік тасымалдаушылардың жалпы тізілімін қалыптастыру үшін Армения Республикасында құрылған кедендік тасымалдаушылардың тізілімдерін ұсынады.

      5. Армения Республикасы үшін заңды тұлғаларды кеден өкілдері тізіліміне және кедендік тасымалдаушылар тізіліміне, уақытша сақтау қоймаларының тізіліміне, кеден қоймалары тізіліміне енгізу үшін шарт ретінде азаматтық жауапкершілік тәуекелін сақтандыру шартының болуы және кеден баждарын, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді ұсыну және заңды тұлғаларға уәкілетті экономикалық операторлар мәртебесін беру бөлігінде Кеден одағының Кеден кодексінің 13, 19, 24, 29 және 39-баптарының ережелері:

      Кеден одағы Кеден кодексінің 13, 24 және 29-баптарының ережелері – Шарт күшіне енген күннен бастап 18 ай өткен соң;

      Кеден одағы Кеден кодексінің 19 және 39-баптарының ережелері Шарт күшіне енген күннен бастап 6 ай өткен соң күшіне енеді.

Кедендік операцияларды жасау ерекшеліктеріне қатысты бөлігінде

      6. Шарт күшіне енгенге дейін кеден органдарының жауапты сақтауына орналастырылған кедендік бақылаумен Армения Республикасындағы тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап уақытша сақтауға орналастырылған болып есептеледі және осы тауарларға қатысты осы қосымшаның 7-тармағын ескере отырып, Кеден одағы Кеден кодексінің, өзге де құқық қатынастарын реттейтін халықаралық шарттар мен Еуропалық экономикалық одақтың құқығын құрайтын басқа да актілердің ережелері қолданылады.

      7. Осы қосымшаның 6-тармағында көрсетілген тауарларды уақытша сақтау мерзімі Шарт күшіне енген күннен бастап есептелінеді.

      8. Армения Республикасындағы Шарт күшіне енген күнге кеден органдарының жауапты сақтауына орналастырылған кедендік бақылаумен және тауарларға қатысты кеден декларациясы кеден органына Шарт күшіне енген күннен бастап есептелінетін уақытша сақтау мерзімі аяқталғанға дейін берілуге тиіс.

      9. Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасының кеден органы қабылдаған кеден декларациясына қатысты тауарлар кеден органының сол кеден декларациясын қабылдаған күні Армения Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда мәлімденген кеден режиміне орналастырылуға жатады.

Тауарларды кедендік бақылаумен тасымалдаудың ерекшеліктеріне қатысты бөлігінде

      10. Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасының кеден органы транзиттік декларациялар функциясын орындайтын өткізу парақтары қабылданған тауарларға қатысты кеден транзитіне рұқсат беруі Армения Республикасының кеден органы осы өткізу парақтарын қабылдау күніне Армения Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырады, ал Армения Республикасының аумағы арқылы тасымалдау кедендік бақылаумен жүзеге асырады және аяқтайды.

      11. Армения Республикасының кеден органы Шарт күшіне енгенге дейін транзитке рұқсат берілген тауарларға қатысты кедендік бақылаумен Армения Республикасының аумағы арқылы тасымалдауды кеден транзитіне рұқсат берілген күні Армения Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырады және аяқтайды.

Тауарлардың мәртебесі және кедендік рәсімдерге қатысты бөлігінде

      12. Армения Республикасының аумағында орналасқан және Шарт күшіне енгенге дейін еркін айналым, кері импорт және мемлекеттің пайдасына жеке меншік құқығынан бас тарту үшін кедендік әкелу режимдеріне орналастырылған тауарлар тиісінше ішкі тұтыну, кері импорт және мемлекет пайдасына бас тарту үшін кедендік шығарылу рәсімдеріне орналастырылған деп есептеледі және Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылады. Осы тауарларға қатысты Кеден одағының Кеден кодексінің, өзге де кедендік құқық қатынастарын реттейтін халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономкиалық Одақ құқығын құрайтын басқа да актілердің ережелері қолданылады.

      13. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай Тауар номенклатурасында (ЕАЭО СЭҚ ТН) 8702, 8703 және 8704 тауар позицияларында жіктелген жеңіл автомобильдер және басқа да моторлы көлік құралдарына қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифімен (ЕАЭО БКТ) белгіленгенінен ерекшеленетін мөлшерлемелер бойынша оларға қатысты кедендік баждар төленген, Армения Республикасының аумағына үшінші елдерден әкелінген және Шартқа қол қойылғаннан кейін еркін айналым үшін кедендік әкелу режиміне немесе ішкі тұтыну үшін шығарылымның кедендік рәсіміне орналастырылған ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703 және 8704 тауар позицияларында жіктелген жеңіл автомобильдер және басқа да моторлы көлік құралдары Беларусь Республикасында, Қазақстан Республикасында және Ресей Федерациясында:

      кедендік баждардың төленген сомаларының және ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703 және 8704 тауар позицияларында жіктелген жеңіл автомобильдер және басқа да моторлы көлік құралдарына қатысты ЕАЭО БКТ белгіленген мөлшерлемелер бойынша төленуге тиіс кедендік баждар сомаларының айырмасы мөлшеріндегі кедендің баждарды төлегенге дейін;

      Армения Республикасы ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703 және 8704 тауар позицияларында жіктелген жеңіл автомобильдерді және басқа да моторлы көлік құралдарына қатысты ЕАЭО БКТ белгіленген мөлшерлемелерді қолдануды бастағаннан кейін 3 жыл өткенге дейін шетелдік тауарлар болып танылады.

      Осы тармақтың күші оларға қатысты ЕАЭО БКТ белгіленген мөлшерлемелер бойынша кедендік баждар төленген, осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тауарларға қолданылмайды.

      14. Еркін айналым үшін әкетудің кедендік режиміне Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында орналастырылған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап экспорттың кедендік рәсіміне орналастырылған деп танылады және бұл тауарларға қатысты кеден одағының Кеден кодексінің, өзге де кедендік құқық қатынастарын реттейтін халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын басқа да актілердің ережелері қолданылады.

      15. Шарт күшіне енген күннен бастап қайта өңдеу үшін уақытша әкелудің және қайта өңдеу үшін уақытша әкетудің кедендік режимдеріне Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында орналастырылған тауарлар кеден аумағында қайта өңдеудің, кеден аумағынан тыс қайта өңдеудің кедендік рәсімдеріне сәйкес орналастырылған деп танылады. Осы тауарларға қатысты, сондай-ақ мұндай тауарларды қайта өңдеу бойынша операцияларды жасау нәтижесінде Шарт күшіне енгенге дейін алынған тауарларға қатысты осы қосымшаның 16 - 20 тармақтарын ескере отырып, Кеден одағы Кеден кодексінің, өзге де кедендік құқық қатынастарын реттейтін халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын басқа да актілердің ережелері қолданылады.

      16. Осы қосымшаның 15-тармағында көрсетілген кедендік рәсімдер тиісінше Кеден одағы Кеден кодексінің 243 және 256-баптарында көзделген мерзімдердің шегінде тауарларды қайта өңдеу мерзімдерін ұзарту мүмкіндігін ескере отырып, тиісті кедендік режимдерге тауарларды орналастыру кезінде белгіленген мерзімдер аяқталғанға дейін қолданылады.

      17. Армения Республикасының аумағынан Кеден одағына мүше мемлекеттің бірінің аумағына шығарылған тауарларға қатысты Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында қолданылған қайта өңдеу үшін уақытша әкетудің кедендік режимі Шарт күшіне енген күннен бастап өз қолданысын тоқтатады. Осы кедендік режимге орналастырылған тауарлар, сондай-ақ осындай тауарларды қайта өңдеу бойынша операциялар жасау нәтижесінде алынған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылады.

      18. Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Армения Республикасының аумағына әкетілген Кеден одағының тауарларына Шарт күшіне енгенге дейін Кеден одағына мүше мемлекеттерде қолданылған кеден аумағынан тыс қайта өңдеудің кедендік рәсімдері Шарт күшіне енген күннен бастап өз қолданысын тоқтатады. Осы кедендік рәсімге орналастырылған тауарлар, сондай-ақ осындай тауарларды қайта өңдеу бойынша операциялар жасау нәтижесінде алынған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылады.

      19. Армения Республикасының аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінген тауарларға Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында қолданылған қайта өңдеу үшін уақытша әкелудің кедендік режимі Шарт күшіне енген күннен бастап өз қолданысын тоқтатады. Осы кедендік режиміне орналастырылған тауарлар, сондай-ақ осындай тауарларды қайта өңдеу бойынша операцияларды жасау нәтижесінде алынған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылады.

      20. Олардың қайта өңделген өнімдерін үшінші елдердің аумағынан Кеден одағына бір мүше мемлекеттің аумағына кейіннен әкету үшін Армения Республикасының аумағына әкелінген тауарларға Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында қолданылған қайта өңдеу үшін уақытша әкелудің кедендік режимі 2009 жылғы 20 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидасы туралы келісімде белгіленген жеткілікті қайта өңдеу критерийлеріне сәйкес Армения Республикасынан шығарылған тауарларды, тауарлардың қайта өңдеу мерзімі аяқталғанға дейін, бірақ 2016 жылдың 1 қаңтарынан кешіктірмей, қайта өңдеу үшін уақытша әкелудің кедендік режиміне орналастырылған тауарлардың қайта өңделген өнімдерін тану шартымен, ондай тауарларды және Кеден одағының Кеден кодексі белгілеген кедендік рәсіміне мұндай тауарларды қайта өңдеу бойынша операциялар жасау нәтижесінде алынған тауарларды орналастырмастан, өзінің қолданысын тоқтатады. Бұл ретте қайта өңдеу үшін уақытша әкелудің кедендік режиміне орналастырылған тауарлар және осындай тауарларды қайта өңдеу операциялары нәтижесінде алынған тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылады.

      21. Шарт күшіне енгенге дейін Кеден одағына мүше мемлекеттерде Армения Республикасының аумағынан әкелінген тауарларға қолданылған кеден аумағындағы қайта өңдеудің кедендік рәсімдері Шарт күшіне енген күннен бастап өзінің қолданысын тоқтатады. Осындай кедендік режимдерге орналастырылған тауарлар және осындай тауарларды қайта өңдеу бойынша операцияларды жасау нәтижесінде алынған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылады.

      22. Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында кеден қоймасына әкелудің немесе бос кеден қоймасына әкелудің кедендік режимдерге орналастырылған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап экспорттың кедендік рәсіміне сәйкес әкетуге арналған тауарларды қоспағанда, кеден қоймасының кедендік рәсіміне орналастырылған деп танылады және бұл тауарларға қатысты осы қосымшаның 23-тармағын ескере отырып, Кеден одағының Кеден кодексінің, өзге де кедендік құқық қатынастарын реттейтін халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын басқа да актілердің ережелері қолданылады.

      23. Шарт күшіне енгенге дейін экспорттың кедендік рәсіміне сәйкес және кеден қоймасына әкелудің немесе бос кеден қоймасына әкелудің кедендік режимдеріне орналастырылған, экспорттың кедендік рәсіміне сәйкес Армения Республикасының аумағынан әкетуге арналған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап 6 ай бойы кеден қоймаларында сақталады.

      Кеден қоймасының кедендік рәсімі Кеден одағының Кеден кодексінің 231-бабында айқындалған мерзімдерде ұзарту мүмкіндігін ескере отырып, тауарларды кеден қоймасына әкелудің немесе бос кеден қоймасына әкелудің кедендік режимдеріне орналастыру кезінде белгіленген сақтау мерзімдері аяқталғанға дейін қолданылады.

      24. Шарт күшіне енгенге дейін уақытша әкелу және уақытша әкету кедендік режимдеріне орналастырылған тауарлар Шарт күшінен енген күннен бастап уақытша әкелу (рұқсат) және уақытша әкету кеден рәсімдеріне сәйкес орналастырылған деп танылады. Бұл тауарларға қатысты осы тармақтың екінші және үшінші абзацтарын ескере отырып, Кеден одағының Кеден кодексінің, кедендік құқық қатынастарын реттейтін өзге де халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын өзге де актілердің ережелері қолданылады.

      Шарт күшіне енгенге дейін уақытша әкелу кедендік режиміне орналастырылған тауарларға қатысты кедендік баждарды, салықтарды төлеуден толықтай шартты түрде босату қолданылады.

      Уақытша әкелу (рұқсат) кедендік рәсімі Кеден одағының Кеден кодексінің 280-бабында көзделген мерзімдер шегінде ұзарту мүмкіндігін ескере отырып, уақытша әкелудің кедендік режимінде тауарларды орналастырған кезде белгіленген уақытша әкелу мерзімдері аяқталғанға дейін қолданылады.

      Уақытша әкетудің кедендік рәсімі Кеден одағының Кеден кодексінің 288-бабына сәйкес мерзімдерді ұзарту мүмкіндігін ескере отырып, уақытша әкетудің кедендік режимінде тауарларды орналастырған кезде белгіленген уақытша әкету мерзімдері аяқталғанға дейін қолданылады.

      Шарт күшіне енгеннен кейін Кеден одағына мүше мемлекеттерден Армения Республикасына және Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасынан Кеден одағына мүше мемлекеттерге әкелінген (әкетілген) тауарларға қатысты уақытша әкелу (рұқсат) немесе уақытша әкету кедендік рәсімдерінің қолданысы тоқтатылады және мұндай тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары мәртебесіне ие болады.

      25. Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында кері экспорттың кедендік режимінде орналастырылған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап кері экспорттың кедендік рәсімінде орналастырылған деп танылады. Бұл тауарларға қатысты кедендік одағының Кеден кодексінің, өзге де кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін өзге де халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық Одақ құқығын құрайтын актілердің ережелері қолданылады.

      Шарт күшіне енген күннен бастап қайта өңдеу үшін уақытша әкелудің кедендік режиміне сәйкес тауарларды қайта өңдеу бойынша операцияларды орындау нәтижесінде алынған қайта өңдеу өнімдерін әкету мақсатында Шарт күшіне енгенге дейін кері экспорттың кедендік режимінде орналастырылған тауарлар кері экспорттың кедендік рәсіміне орналастырылған деп танылады.

      26. Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасында жою және бажсыз сауда дүкендеріне әкелудің кедендік режимдерінде орналастырылған тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап жою немесе бажсыз сауданың кедендік рәсімдеріне орналастырылған деп танылады. Бұл тауарларға қатысты осы тармақта көзделген ережелерді ескере отырып, Кеден одағының Кеден кодексінің, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін өзге де халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын актілердің ережелері қолданылады.

      27. ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарт күшіне енген күннен бастап күші жойылды (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).

Көлік құралдарына қатысты кедендік операцияларды орындаудың ерекшеліктеріне қатысты бөлігінде

      28. Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекетінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеті болып табылмайтын мемлекетте тіркелген, Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасының аумағына әкелінген көлік құралдары халықаралық жолаушылар және тауарлар тасымалын жүзеге асырған кезде, Шарт күшіне енген күннен бастап халықаралық тасымалдың көлік құралы деп танылады. Бұл көлік құралдарына қатысты кеден одағы Кеден кодексінің 48-тарауының, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін өзге халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын актілердің ережелері қолданылады.

      29. Армения Республикасында тіркелген және Шарт күшіне енгенге дейін Армения Республикасының аумағынан әкетілген көлік құралдары халықаралық жолаушылар және тауарлар тасымалын осындай көлік құралымен жүзеге асырған кезде, Шарт күшіне енген күннен бастап халықаралық тасымалдың көлік құралы деп танылады. Бұл көлік құралдарына қатысты Кеден одағы Кеден кодексінің 48-тарауының кедендік қатынастарды реттейтін халықаралық шарттар мен Еуразиялық экономикалық одақ құқығын құрайтын актілердің ережелері қолданылады.

Жеке пайдалануға арналған автомобильдердің мәртебесіне қатысты бөлігінде

      30. 2010 жылғы 18 маусымдағы Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу және оларды шығаруға байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібі туралы келісімге (бұдан әрі – Келісім) 5-қосымшамен белгіленген кедендік баждардың, салықтардың мөлшерлемелері ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703, 8704 21 және 8704 31 тауар позицияларында жіктелетін жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдарына қатысты ЕАЭО БКТ белгіленген мөлшерлемелерді Армения Республикасы қолдана бастағанға дейін жеке тұлғалар жеке пайдалану үшін (бұдан әрі – автомобильдер) әкелетін, ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703, 8704 21 және 8704 31 тауар позицияларында жіктелетін жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдарына қатысты Армения Республикасында қолданылмайды.

      31. Келісімге 5-қосымшада белгіленгендерден ерекшеленетін мөлшерлемелер бойынша кедендік баждар, салықтар төленген үшінші елдерден Шартқа қол қойылғаннан кейін Армения Республикасының аумағына әкелінген автомобильдер, сондай-ақ осы қосымшаның 30-тармағында көрсетілген автомобильдер:

      Кедендік баждардың, салықтардың төленген сомаларының және Келісімге 5-қосымшада көрсетілген мөлшерлемелер бойынша төленуге жататын кедендік баждардың, салықтардың сомаларының айырмашылығы мөлшеріндегі кедендік баждарды, салықтарды төлегенге дейін;

      ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703, 8704 21 және 8704 31 тауар позицияларында жіктелетін жеңіл автомобильдерге және өзге де моторлы көлік құралдарына қатысты ЕАЭО БКТ белгіленген мөлшерлемелерін Армения Республикасы қолдана бастағаннан кейін 3 жыл өткенге дейін Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттерде шетелдік тауар деп танылады.

      Осы тармақтың күші ЕАЭО БКТ белгіленген мөлшерлемелер бойынша кедендік баждар төленген, Шартқа қол қойылғаннан кейін әкелінген автомобильдерге қолданылмайды.

      32. Шартқа қол қойылғаннан кейін Армения Республикасының аумағына әкелінген автомобильдерге қатысты оларды Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекеттерінің аумағына әкелген кезде кедендік баждар, салықтар сомаларымен Келісімге 5-қосымшада көрсетілген мөлшерлемелер бойынша төленуге тиіс төленген кедендік баждар, салықтар сомалары арасындағы айырмашылық Еуразиялық экономикалық одақтың осындай басқа мүше мемлекеттерінің аумағына әкелгенге дейін Армения Республикасының бюджетіне төленуі мүмкін.

      33. Осы қосымшаның 30 және 31-тармақтарында көрсетілген автомобильдерге қатысты, оларды Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекеттерінің аумағына әкелген кезде кедендік бақылау жүргізіледі, ал кедендік төлемдерді төлеу қажет болған кезде осы қосымшаның 34 және 35-тармақтарын ескере отырып, кеден одағының Кеден кодексімен, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін өзге шарттармен және Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құратын басқа актілермен белгіленген тәртіппен кедендік операциялар жасалады.

      34. Егер осы қосымшаның 30 және 31-тармақтарында көрсетілген автомобильдерге қатысты кедендік баждар, салықтар осы қосымшаның 31-тармағының екінші абзацында көрсетілген мөлшерде Армения Республикасының бюджетіне Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекеттерінің аумағына әкелгенге дейін төленбесе, мұндай кедендік баждар, салықтар кеден органының қызмет ету өңірінде мұндай автомобильдердің пайдасы Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарлардың өту орындары орналасқан аймақта Еуразиялық экономикалық одақтың сол мүше мемлекетінің бюджетіне мұндай автомобильдерді кедендік декларациялау кезінде тиісінше төленеді.

      35. Армения Республикасының аумағында тіркелген, осы қосымшаның 30 және 31-тармақтарында көрсетілген автомобильдер кедендік баждар, салықтар төлеместен және кедендік баждар, салықтар төлеуді қамтамасыз етуді енгізбестен, Армения Республикасында тұрақты тұратын адамдар ғана Еуразиялық экономикалық аумақтың басқа мүше мемлекеттерінің аумағына уақытша әкелінуі мүмкін. Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекеттерінің аумағына мұндай автомобильдерді өзге адамдардың әкелуіне және пайдалануына, сондай-ақ оларды иеліктен айыруға, пайдалануға беруге, иеленуіне олардың Еуразиялық экономикалық одақтың сол басқа мүше мемлекеттерінің аумақтарында билік етуге олар осы басқа мүше мемлекеттердің кеден органдарында кедендік декларацияланғанда және осы қосымшаның 31-тармағын ескере отырып, кедендік баждарды, салықтарды төлеген жағдайда ғана рұқсат беріледі.

      36. Армения Республикасының кеден органдары Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекеттерінің кеден органдарын Шартқа қол қойылғаннан кейін Армения Республикасының аумағына әкелінген және еркін айналымға шығарылған автомобильдер туралы және мұндай автомобильдерге қатысты төленген кедендік баждар, салықтар сомаларының мөлшері туралы хабардар етеді.

      37. Армения Республикасының аумағына Шартқа қол қойылғанға дейін әкелінген осы қосымшаның 30 және 31-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда, автомобильдер Шарт күшіне енген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары болып есептеледі.

      Осы қосымшаның 30 және 31-тармақтарында көрсетілген автомобильдер ЕАЭО СЭҚ ТН 8702, 8703, 8704 21 және 8704 31 тауар позицияларында жіктелетін жеңіл автомобильдерге және өзге де моторлы көлік құралдарына қатысты ЕАЭО БКТ белгілеген мөлшерлемелерді Армения Республикасы қолдана бастағаннан кейін 3 жыл өткен соң, Келісімге 5-қосымшада көрсетілген мөлшерлемелер бойынша кедендік баждардың, салықтардың төленген сомалары мен төленуге жататын кедендік баждардың, салықтардың сомалары айырмашылығы мөлшерінде кедендік баждарды, салықтарды Армения Республикасының, Еуразиялық экономикалық одақтың мүше мемлекеттерінің бюджетіне төлену фактісіне қарамастан, Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары деп танылады.

IV. Армения Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымындағы мүшелігіне байланысты мәселелер

      38. Армения Республикасының Еуразиялық экономикалық одаққа қосылуына байланысты Дүниежүзілік сауда ұйымының қағидаларына, сондай-ақ 2011 жылғы 19 мамырдағы Кеден одағының көп тарапты сауда жүйесі шеңберінде қызмет етуі туралы Шарттың 1-бабы 4-тармағына сәйкес Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшелерімен Армения Республикасының тиісті тарифтік міндеттемелерін өзгерту жөнінде келіссөздер жүргізіледі.

      Аталған келіссөздерді директивалар негізінде осыған уәкілетті делегация жүргізеді. Делегация құрамы мен директиваларды Еуразиялық экономикалық комиссияның Кеңесі бекітеді және қажет болған кезде түзетеді.

      Келіссөздер нәтижесінде қол жеткізілген уағдаластықтарды, оларды Дүниежүзілік сауда ұйымында түпкілікті қабылдау алдында Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі мақұлдайды.

      39. Армения Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуы жөніндегі Жұмыс тобының баяндамасында қамтылған Армения Республикасының міндеттемелері басқа Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерге қолданылмайды.

V. Кедендік-тарифтік реттеу мәселелері

      40. Шарт күшіне енген күнінен бастап ЕАЭО БКТ баждарының мөлшерлемелерінен ерекшеленетін кедендік әкелу баждарының мөлшерлемелерін Армения Республикасы Шартқа № 4 қосымшаға сәйкес көзделген тізбе бойынша тауарларға қатысты өтпелі кезең ішінде қолданады.

      Армения Республикасы ЕАЭО БКТ баждарының мөлшерлемелерімен салыстырғанда кедендік әкелу баждарының анағұрлым төмен мөлшерлемелері қолданылатын тауарларды пайдалануды өз аумағы шеңберінде ғана қамтамасыз етеді және ЕАЭО БКТ мөлшерлемелері бойынша есептелген кедендік әкелу баждары сомаларының және Армения Республикасының аумағына тауарларды әкелу кезінде төленген кедендік әкелу баждары сомаларының айырмашылығын қосымша төлемсіз басқа Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағына мұндай тауарларды әкетуге жол бермеу жөнінде шаралар қолданады.

      Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы аталған тауарлардың өз аумағына келу тәртібін айқындауға құқылы.

      Жүргізу, оларға қатысты Армения Республикасы ЕАЭО БКТ баждарының мөлшерлемелерінен ерекшеленетін кедендік әкелу баждарының мөлшерлемелері қолданылатын тауарлар мен мөлшерлемелер тізбесін өзекті етуді қоса алғанда, Шарт күшіне енген күнінен бастап Еуразиялық экономикалық комиссия жүзеге асырады.

      41. Армения Республикасы:

      1) көрсетілген халықаралық шарттарға сәйкес 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған Армения Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес (оның ішінде осы халықаралық шарттар шеңберінде жүзеге асырылатын бағдарламаларды 2015 жылдың 1 қаңтарынан кейін жүзеге асыру кезінде);

      2) 2009 жылғы 26 маусымдағы "Армян-Үнді ақпараттық және коммуникациялық технологиялар оқу орталығын құру туралы" Армения Республикасының Үкіметі мен Үндістан Республикасының Үкіметі арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға сәйкес оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін "Армян-Үнді ақпараттық және коммуникациялық технологиялар оқу орталығы" бағдарламасын іске асыру шеңберінде;

      3) көлік құралдарын, велосипедтерді, су және әуе көлігін қоспағанда, 2013 жылғы 19 маусымдағы Армения Республикасының заңында 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін бекітілген "Халықаралық Дилижан мектебі" бағдарламасын іске асыру шеңберінде ұсынылған кедендік әкелу баждарын төлеу жөнінде жеңілдіктерді қолданады.

      42. 2015-2025 жылдар кезеңінде кедендік әкелу баждарын өндіріп алудан босата отырып, Армения Республикасының аумағында өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін ЕАЭО СЭҚ ТН 1701 13 және 1701 14 қосалқы позицияларының тазартылмаған құрақ қантын (бұдан әрі осы тармақта – тазартылмаған қант) әкелуге рұқсат беріледі.

      Армения Республикасының заңнамасына сәйкес берілген, Армения Республикасының аумағындағы қант өңдеуші кәсіпорындарды қамтамасыз ету үшін әкелінетін тазартылмаған қанттың нысаналы мақсаты туралы Армения Республикасы уәкілетті органы растауының болуы Армения Республикасының аумағына тазартылмаған қантты өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін әкелудің шарты болып табылады.

      Армения Республикасы Еуразиялық экономикалық комиссияға Армения Республикасындағы алдағы кезеңге қантты өндіру және тұтынудың қалыптасатын теңгеріміне сәйкес өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін тазартылмаған қантты әкелудің жыл сайынғы көлемі туралы хабарлайды.

      Армения Республикасы өнеркәсіптік қайта өңдеу үшін әкелінетін тазартылмаған қант, сондай-ақ осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тарифтік жеңілдікті қолдана отырып, әкелінген тазартылмаған қанттан өндірілген ақ қант Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясының аумағына қайта жіберілмейтіндігіне кепілдік береді.

      Осы тармақтың ережелері Армения Республикасының қантты Беларусь Республикасынан, Қазақстан Республикасынан және Ресей Федерациясынан әкелуге шектеу шараларын қолдануға негіз болып табылмайды.

      43. Шарт күшіне енген күннен бастап 2 жыл бойы жылына 4 000 тоннадан аспайтын көлемде кедендік құнынан 10 пайыз мөлшеріндегі кедендік әкелу баждарын төлей отырып, ЕАЭО СЭҚ ТН 1701 99 100 1 және 1701 99 100 9 кіші қосалқы позицияларындағы ақ қантты әкелуге рұқсат беріледі.

      Армения Республикасының уәкілетті органы беретін ақ қант импортына лицензия әкелу шарты болып табылады.

      44. Мыналар:

      1) Армения Республикасы Қарулы күштерінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін Армения Республикасына 2015-2022 жылдары кезеңінде әкелінуі жүзеге асырылатын және аналогтары басқа Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтарында өндірілмейтін, әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген тауарлар.

      Армения Республикасының заңнамасына сәйкес Армения Республикасының Қорғаныс министрлігі берген түпкілікті пайдаланушының сертификаты әкелу шарты болып табылады;

      2) Армения Республикасының аумағы бойынша халықаралық тасымалдау және (немесе) ішкі тасымалдау үшін және (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумақтары арасында пайдалану мақсаттарында Армения Республикасына 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін әкелінетін ең жоғарғы ұшу массасы 750 кг астам, бірақ 3 175 кг аспайтын, ЕАЭО СЭҚ ТН 8802 11 000 1 кіші қосалқы позициясына қосылатын азаматтық тікұшақтар; бос жарақталған аппараттың массасы 2 000 кг астам, бірақ 5 000 кг аспайтын және ең жоғарғы ұшу массасы 4 000 кг астам, бірақ 10 500 кг аспайтын, ЕАЭО СЭҚ ТН 8802 12 000 1 кіші қосалқы позициясына қосылатын азаматтық тікұшақтар; бос жабдықталған аппаратының массасы 2 000 кг аспайтын және ең жоғары ұшу массасы 750 кг астам, ЕАЭО СЭҚ ТН 8802 20 000 1 кіші қосалқы позициясына қосылатын азаматтық жолаушылар ұшақтары; бос жабдықталған аппаратының массасы 60 000 кг астам, бірақ 90 000 кг аспайтын, ең жоғары ұшу массасы 120 000 кг астам, бірақ 180 000 кг аспайтын, ЕАЭО СЭҚ ТН 8802 40 003 9 кіші қосалқы позициясына қосылатын азаматтық жүк таситын орташа магистральдық ұшақтар; бос жарақталған аппаратының массасы 160 000 кг астам, ең жоғары ұшу массасы 370 000 кг аспайтын, ЕАЭО СЭҚ ТН 8802 40 009 7 кіші қосалқы позициясына қосылатын азаматтық жүк таситын кең фюзеляжды алыс магистральдық ұшақтар;

      Армения Республикасына 2016 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін әкелінетін, өндіруші елдің уәкілетті органы берген үлгі сертификатқа сәйкес айқындалатын, азаматтық жолаушылар орны 110 адамнан кем емес, бірақ 300 адамнан аспайтын, әуе кемелерінің ұшу жарамдылығын күтіп ұстауға жауапты уәкілетті орган мақұлдаған, жолаушыларды орналастыру сызбасына (LOPA) сәйкес айқындалатын, жолаушылар орны 110 адамнан кем емес, бірақ 300 адамнан аспайтын, оларды халықаралық тасымалдау және (немесе) Армения Республикасының аумағы бойынша және (немесе) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағы арасында ішкі тасымал үшін пайдалану мақсатында Армения Республикасына 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 30 маусым аралығында әкелінетін ЕАЭО СЭҚ ТН 8802 40 003 5 және 8802 40 003 6 кіші қосалқы позицияларының азаматтық жолаушылар ұшақтары;

      осы тармақтың бесінші абзацында көрсетілген жеңілдікті қолданумен Армения Республикасына әкелінген және оларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының шегінен тысқары жөндеуден немесе оларға техникалық қызмет көрсетуден кейін оларды пайдалану мерзімі ішінде Армения Республикасына әкелетін ЕАЭО СЭҚ ТН 8802 40 003 5 және 8802 40 003 6 кіші қосалқы позицияларының азаматтық жолаушылар ұшақтары;

      3) атом электр станциясын салу және оны кепілдік мерзімі ішінде пайдалану мақсаттары үшін Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2012 жылғы 19 наурыздағы № 9 шешімімен бекітілген Кеден одағының кедендік аумағына әкелінетін Тауарлар тізбесі бойынша Армения Республикасының аумағында атом электр станциясын салу және жаңғырту және оны кепілдік мерзімі ішінде пайдалану мақсаттары үшін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінетін тауарлар Шарт күшіне енген күннен бастап кедендік әкелу баждарынан босатылады.

      45. Армения Республикасы 41, 43 және 44-тармақтарда көрсетілген тарифтік жеңілдіктерді қолданумен әкелінген тауарларды өз аумағы шегінде ғана пайдалануды қамтамасыз етеді және ЕАЭО БКТ мөлшерлемелері бойынша есептелген кедендік әкелу баждары сомаларының және Армения Республикасының аумағына тауарларды әкелу кезінде төленген кедендік әкелу баждары сомаларының айырмашылығын қосымша төлемей Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағына мұндай тауарларды әкетуге жол бермеу жөнінде шаралар қолданады.

      46. Осы қосымшада және Шартқа № 4 қосымшада көрсетілген ЕАЭО СЭҚ ТН кодтарын ЕАЭО СЭҚ ТН өзгерген жағдайда, Еуразиялық экономикалық комиссия нақтылауы мүмкін.

VI. Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке
қарсы және өтемақы шараларын қолдану мәселелері

      47. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын енгізу алдындағы тергеп-тексеру жүргізуге жауапты орган өз бастамасы бойынша немесе мүдделі тұлғаның өтініші бойынша Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану туралы хаттамаға (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 8 қосымша) сәйкес Шарт күшіне енген күніне Еуразиялық экономикалық одақта қолданылатын арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларына қатысты қайта тергеп-тексеру жүргізуі мүмкін.

      Мұндай қайта тергеп-тексеруді бастау туралы шешім нәтижелері бойынша қолданыстағы арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақы шараларын қолдану туралы шешім қабылданған тергеп-тексеру жүргізу кезінде Армения Республикасының нарығы бойынша деректерді есепке алу тиісті шараны енгізуге негіздердің елеулі түрде өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін екендігіне жеткілікті дәлелдер болған жағдайда ғана қабылдануы мүмкін.

      Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тергеп-тексеруге қатысты аяқталуы бойынша қайтадан арнайы қорғау, демпингке қарсы немесе өтемақылық тергеп-тексеру басталуы мүмкін ең аз мерзімді айқындайтын Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 8 қосымша) 35, 110 және 175-тармақтарының ережелері қолданылмайды.

      Осы Шарт күшіне енген күні Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында жүргізілетін тергеп-тексеру нәтижелері бойынша Шарт күшіне енгеннен кейін қабылданған арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану туралы Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімдері Армения Республикасы аумағында тікелей қолданылуға жатады және осы тармақтың бірінші - үшінші абзацтарында көрсетілген тәртіппен қайта қаралуы мүмкін.

      Шарт күшіне енген күннен бастап арнайы қорғау шаралары ретінде белгіленген импорттық квоталардың мөлшері 2011 – 2013 жылдар кезеңі үшін үшінші елдерден Армения Республикасына тиісті тауарлардың импорты көлемін ескере отырып түзетілуге жатады.

VII. Техникалық реттеу мәселелері

      48. 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 53-бабы 3-тармағы бірінші абзацының ережелерін Армения Республикасы көрсетілген ережелердің күшіне енуінің мынадай мерзімдері:

      24 айдан кейін:

      "Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" (010-2011 КО ТР);

      "Жиһаз өнімінің қауіпсіздігі туралы" (025/2012 КО ТР);

      "Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторларының және оларға тіркемелердің қауіпсіздігі туралы" (031/2012 КО ТР);

      48 айдан кейін:

      "Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі" (014/2011 КО ТР);

      60 айдан кейін:

      "Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" (018/2011 КО ТР) белгіленетін Кеден одағының техникалық регламенттерін қоспағанда, Шарт күшіне енген күннен бастап 12 ай бойы қолданылады.

      Армения Республикасында Кеден одағының техникалық регламенттерінің ережелерімен қатар:

      Шарт күшіне енген күннен бастап 12 ай ішінде – Кеден одағының техникалық регламенттерінің техникалық реттеу объектілеріне қатысты ("Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" (010-2011 КО ТР), "Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі" (014/2011 КО ТР), "Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" (018/2011 КО ТР), "Жиһаз өнімінің қауіпсіздігі туралы" (025/2012 КО ТР), "Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары мен олардың тіркемелерінің қауіпсіздігі туралы" (031/2012 КО ТР) Кеден одағының техникалық техникалық регламенттерін қоспағанда);

      Шарт күшіне енген күннен бастап 24 ай бойы – "Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" (010-2011 ТР), "Жиһаз өнімінің қауіпсіздігі туралы" (025/2012 КО ТР), "Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы тракторлары мен олардың тіркемелерінің қауіпсіздігі туралы" (031/2012 КО ТР) Кеден одағының техникалық регламенттерінің техникалық реттеу объектілеріне қатысты;

      Шарт күшіне енген күннен бастап 48 ай бойы – "Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі" (014/2011 КО ТР) Кеден одағының техникалық регламентінің техникалық реттеу объектісіне қатысты;

      Шарт күшіне енген күннен бастап 60 ай бойы - "Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" (018/2011 КО ТР) Кеден одағының техникалық регламентінің техникалық реттеу объектілеріне қатысты Армения Республикасы заңнамасының нормаларын қолдануға жол беріледі.

      49. Армения Республикасында Шарт күшіне енген күніне күшіне енген Кеден одағының техникалық регламенттерін қолданысқа енгізу тәртібін Еуразиялық экономикалық комиссия бұрын Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімімен белгіленген Кеден одағының мұндай техникалық регламенттерінің өтпелі ережелерінің мерзімдері 6 айдан 24 айға дейін ұзартылатынын ескере отырып белгілейді.

      50. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі техникалық реттеу туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 9 қосымша) 7-тармағына сәйкес қалыптастырылатын өнімнің бірыңғай тізбесіне енгізілген өнімге қатысты тиісті техникалық регламенттер күшіне енгенге дейін Армения Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар қолданылады.

      51. Осы қосымшаның 4850-тармақтарының ережелері Армения Республикасының аумағында айналымға арналған өнімге қолданылады.

      52. Еуразиялық экономикалық одақтың (Кеден одағының) техникалық регламенттері талаптарына сәйкес техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 54-бабында көзделген тәртіппен және шарттарда аккредиттелген сәйкестікті бағалау жөніндегі органдар жүзеге асырады.

      Техникалық реттеу объектілерін Еуразиялық экономикалық одақтың (Кеден одағының) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тіркеуді (мемлекеттік тіркеуді) Армения Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілген жұмыстарды жүргізуге уәкілеттік берілген органдар жүзеге асырады.

VIII. Санитариялық, ветеринариялық-санитариялық және
карантиндік фитосанитариялық шараларды қолдануға байланысты мәселелер

      53. Бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға немесе Еуразиялық экономикалық одақтың (Кеден одағының) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігіне өнімді (тауарларды) мемлекеттік тіркеуді Армения Республикасының заңнамасына сәйкес Армения Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органдары жүзеге асырады.

      54. Армения Республикасында аудит, бірлескен тексерулер (инспекцияларды) жүргізуге байланысты шығыстарды қаржыландыру, егер әрбір нақты жағдайда өзге тәртіп келісілген болмаса, Армения Республикасының тиісті бюджеттерін немесе оның заңнамасында тыйым салынбаған басқа да қаражат есебінен жүзеге асырылады.

IX. Тұтынушылардың құқықтарын қорғауға байланысты мәселелер

      55. Армения Республикасында "сапасыз тауарлар" ұғымы қауіпсіздіктің қабылданған стандарттары мен нормаларына сай келмейтін тауарларды білдіреді.

X. Көрсетілетін қызметтер саудасын, инвестициялар құруды,
қызметін және оларды жүзеге асыруды реттеу мәселелері

      56. Көрсетілетін қызметтер саудасы, инвестициялар құру, қызметі және инвестицияларды жүзеге асыру туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 16 қосымша) 1517, 23, 26, 28, 31, 33 және 35-тармақтарында көзделген шектеулер, алып қоюлар, қосымша талаптар мен шарттар (деңгейлестерді қоспағанда) көрсетілген Армения Республикасы үшін шектеулердің, алып қоюлардың, қосымша талаптар мен шарттардың Жеке ұлттық тізбесі хаттамасының 2-тармағының төртінші абзацына сәйкес Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес бекіткен күнінен бастап қолданылады.

      57. Армения Республикасы үшін шектеулердің, алып қоюлардың, қосымша талаптар мен шарттардың Жеке ұлттық тізбесін Көрсетілетін қызметтер саудасы, инвестициялар құру, қызметі және инвестицияларды жүзеге асыру туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 16 қосымша) 2-тармағының төртінші абзацына сәйкес Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес Шарт күшіне енген күннен бастап 3 айдан кешіктірмей бекітеді.

      58. Көрсетілетін қызметтер саудасы, инвестициялар құру, қызметі және инвестицияларды жүзеге асыру туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 16 қосымша) 40-тармағындакөзделген көрсетілетін қызметтердің бірыңғай нарығы жұмыс істейтін көрсетілетін қызметтер секторларының тізбесін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес Шарт күшіне енген күннен бастап 3 айдан кешіктірмей бекітеді.

      59. Көрсетілетін қызметтердің бірыңғай нарығын қалыптастыру ырықтандыру жоспарына сәйкес (өтпелі кезең ішінде) жүзеге асырылатын көрсетілетін қызметтер секторларының (кіші секторларының) тізбесін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес Шарт күшіне енген күннен бастап 3 айдан кешіктірмей бекітеді.

XI. Жанама салықтарды алумен байланысты мәселелер

      60. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінген (әкелінетін) және кедендік рәсімдерге тауарлар бойынша жанама салықтар алуды Армения Республикасының кеден заңнамасына сәйкес, 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша аяқталмаған режимдер мен операцияларды орналастырылған Армения Республикасының кеден органдары жүзеге асырады.

      Өзара сауданы жүзеге асыру кезінде Армения Республикасының, Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының салық органдары арасында электрондық түрде ақпарат алмасу мәселелері 2009 жылғы 11 желтоқсандағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің салық органдары арасында төленген жанама салық сомалары туралы электронды түрде ақпарат алмасу туралы хаттамаға өзгерістер енгізу туралы хаттаманы қабылдау арқылы реттелетін болады, ол Шарт күшіне енген күннен кешіктірілмей күшіне енетін болады.

      61. Өзара саудада 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін Армения Республикасының кеден органына алдын ала декларациялау жүзеге асырылған және декларант жанама салықтарды төлеген тауарларға қатысты бөлігінде 2015 жылғы 1 қаңтардан кейін тиелген осындай тауарлардың экспорттаушылары ҚҚС-тың нөлдік мөлшерлемесін қолданудың және (немесе) акциздерді төлеуден босатудың негізділігін растау үшін салық органына Тауарлар экспорты мен импорты, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде жанама салықтар алу тәртібі мен олардың төленуін бақылау тетігі туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 18 қосымша) 3-тармағында көзделген құжаттар топтамасында тауарларды әкелу және жанама салықтар төлеу туралы өтініштің орнына тауарларды еркін айналымға шығару кезінде ресімделген кедендік декларацияның көшірмесін ұсынады.

XII. Табиғи монополиялар саласын реттеу мәселелері

      62. 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың XIX бөлімінің ережелері Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы хаттамаға (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 20 қосымша) № 1 қосымшада көрсетілген Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің арасындағы саудаға ықпал ететін Армения Республикасының табиғи монополиялар субъектілері, табиғи монополиялар саласындағы тұтынушылары, атқарушы билік органдарының, мемлекеттік органдары және жергілікті өзін-өзі басқару органдары қатысатын қатынастарға қолданылады.

      63. Армения Республикасының аумағында Армения Республикасының заңнамасында белгіленген қоғамдық көрсетілетін қызметтер Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы хаттамаға (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 20 қосымша) № 1 және 2 қосымшаларға сәйкес табиғи монополиялардың көрсетілетін қызметтеріне теңестіріледі.

      Көрсетілген қоғамдық қызметті көрсетуге қатысты Армения Республикасы табиғи монополиялардың көрсетілетін қызметтерін реттейтін 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың ережелерін қолданады.

XIII. Энергетика саласын реттеу мәселелері

      64. 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың ХХ бөлімінің ережелерін Армения Республикасы Шарт күшіне енген күннен бастап 1 жылдан кешіктірілмей күшіне енетін Мүше мемлекеттердің арасында электр энергиясын (қуатын) мемлекетаралық беруді жүзеге асыру әдістемесіне қатысты бөлігінде көрсетілген Шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттамаға сәйкес қолданылады.

XIV. Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды сақтау және қорғау мәселелері

      65. Зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды сақтау мен қорғау туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 26 қосымша) V бөлімінің ережелерін Армения Республикасы Шарт күшіне енген күннен бастап 3 жыл өткен соң қолданады.

      66. Армения Республикасы Армения Республикасының аумағына үшінші елдерден әкелінген және құқық иесінің келісімінсіз Кеден одағына мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне және тауарлар баратын елдің зияткерлік меншік объектілерінің кедендік тізіліміне енгізілген тауар таңбаларымен белгіленген тауарларды Армения Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мүше мемлекеттерінің аумақтарына әкетуге жол бермеу жөнінде шаралар қолдануға кепілдік береді.

      67. Армения Республикасы Шарт күшіне енген күннен кешіктірмей Кеден одағына мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік объектілерінің бірыңғай кедендік тізіліміне және тауарлар баратын елдің зияткерлік меншік объектілерінің кедендік тізіліміне енгізілген тауар таңбаларымен белгіленген тауарлардың әкетілуін бақылау тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық актіні әзірлейді және бекітеді.

      68. Армения Республикасы Шарт күшіне енген күннен бастап 6 ай ішінде Армения Республикасында тауар таңбасына айрықша құқықты жоюдың өңірлік қағидатының қолданылуы жағдайларында шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қызметін жүзеге асыруыға бейімдеу бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

      69. Армения Республикасы осы қосымшаның 66-тармағында көзделген міндеттеменің орындалуына мониторинг жүргізуді және Еуразиялық экономикалық комиссияға Армения Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің тауар айналымының көлемі туралы, оның ішінде Армения Республикасында шығарылатын тауарларға қатысты статистикалық деректердің бір тоқсанда кем дегенде 1 рет берілуін қамтамасыз етеді.

      Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы Армения Республикасынан Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының аумақтарына жыл сайынғы әкету құрамында үшінші елдерде өндірілген тауарлардың 15-пайыздық үлесінен асып кету жағдайында осы қосымшаның 65-тармағында көзделген өтпелі кезеңді Армения Республикасы үшін мерзімінен бұрын алып тастау бөлігінде Шартқа өзгерістер енгізу рәсіміне бастама жасауға құқылы.

  2014 жылғы 29 мамырдағы
Еуразиялық экономикалық одақ туралы
шартына Армения Республикасының
қосылуы туралы шартқа
№ 4 ҚОСЫМША

Армения Республикасы өтпелі кезең ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің мөлшерлемелерінен ерекшеленетін кедендік әкелу баждарының мөлшерлемелерін қолданатын тауарлар мен мөлшерлемелердің
ТІЗБЕСІ

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР 28.05.2021 № 45-VII Заңымен.

СЭҚ ТН коды

Позиция атауы

Кедендік әкелу баждары мөлшерлемесі
(кедендік құнынан пайызбен не евромен не АҚШ долларымен)*

2015 жылға

2016 жылға

2017 жылға

2018 жылға

2019 жылға

2020 жылға

2021 жылға

2022 жылға

0202 10 000 8

– – – өзгелері

10

10

10

10

12,5

15

25

БКТ мөлшерлемесі

0202 30 900 8

– – – – өзгелері

10

10

10

10

12,5

15

25

БКТ мөлшерлемесі

0203 12 110 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 21 100 9

– – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 21 900 9

– – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 22 110 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 22 190 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 22 900 9

– – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 29 130 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 29 150 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 29 550 3

– – – – – – – тримминг

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 29 550 9

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 29 590 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 29 900 3

– – – – – тримминг

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0203 29 900 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

15

БКТ мөлшерлемесі

0207 12 100 9

– – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 12 900 9

– – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 13 300 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 13 500 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 100 9

– – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 200 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 300 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 500 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 600 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 700 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 910 9

– – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 14 990 9

– – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 24 900 9

– – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 25 100 9

– – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 25 900 9

– – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 26 800 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 27 800 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 41 800 9

– – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 43 000 9

– – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 44 100 9

– – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 44 510 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 45 100 9

– – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 45 510 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 45 810 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 45 930 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0207 45 950 9

– – – – – – өзгелері

10

10

14

18

22

25

50

БКТ мөлшерлемесі

0209 10 110 0

– – – балғын, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған немесе тұздық судағы

10

10

10

12

14

14

БКТ мөлшерлемесі

0402 10 110 0

– – – алғашқы орамасында нетто салмағы 2,5 кг аспайтын

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 10 190 0

– – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 10 990 0

– – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 21 110 0

– – – – алғашқы орамасында нетто салмағы 2,5 кг аспайтын

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 21 180 0

– – – – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 21 990 0

– – – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 29 910 0

– – – – алғашқы орамасында таза салмағы 2,5 кг-дан аспайтын

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 29 990 0

– – – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 99 310 0

– – – – алғашқы орамасында таза салмағы 2,5 кг-дан аспайтын

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 99 390 0

– – – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0402 99 990 0

– – – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0405 10 110 0

– – – – алғашқы орамасында таза салмағы 1 кг аспайтын

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0405 10 190 0

– – – – өзгелері

10

10

10

11

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0405 20 300 0

– – құрамында майы 60 май % артық, бірақ 75 май % артық емес

10

10

10

12

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0405 20 900 0

– – құрамындағы майы 75 май.% немесе одан артық, бірақ 80 май.% кем

10

10

10

12

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0405 90 100 0

– – құрамындағы майы 99,3 май.% немесе одан артық және су құрамы 0,5 май.% артық емес

10

10

10

12

13

13

БКТ мөлшерлемесі

0701 10 000 0

– тұқымдық

0

0

0

1

2

3

4

БКТ мөлшерлемесі

0711 20 100 0

– – пайдалану үшін, майға өңдеуден басқа

10

10

10

10

13

БКТ мөлшерлемесі

0713 10 100 0

– – егу үшін

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

0806 10 100 0

– – асханалық сорттардың

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0806 10 900 0

– – өзгелері

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0806 20 100 0

– – коринка

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0806 20 300 0

– – султана

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0806 20 900 0

– – өзгелері

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0807 11 000 0

– – қарбыздар

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0807 19 000 0

– – өзгелері

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0809 10 000 0

– өріктер

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0809 21 000 0

– – қышқыл шие (Prunus cerasus)

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0809 29 000 0

– – өзгелері

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0809 30 100 0

– – нектариндер

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0809 30 900 0

– – өзгелері

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0809 40 050 0

– – қараөріктер

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0809 40 900 0

– – терн

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0813 10 000 0

– өріктер

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

0813 20 000 0

– қара өрік

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0813 40 100 0

– – нектариндерді қосқандағы шабдалылар

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0813 40 300 0

– – алмұрттар

10

10

10

7,5

БКТ мөлшерлемесі

0902 10 000 1

– – бір жолғы орамада

10

10

10

11

БКТ мөлшерлемесі

0902 10 000 9

– – өзгелері

10

10

10

11

БКТ мөлшерлемесі

0902 30 000 1

– – бір жолғы орамада

10

10

10

11

БКТ мөлшерлемесі

0902 30 000 9

– – өзгелері

10

10

10

11

БКТ мөлшерлемесі

1001 11 000 0

– – тұқымдық

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

1001 91 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

1003 10 000 0

– тұқымдық

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

1003 90 000 0

– өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

1005 10 150 0

– – – қарапайым будандар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

1006 10 270 0

– – – – – ұзындығының еніне қатынасы 3-ке тең немесе одан астам

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 10 920 0

– – – – қысқа дәнді

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 20 130 0

– – – орташа дәнді

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 20 150 0

– – – – ұзындығының еніне қатынасы 2 астам, бірақ 3 кем

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 20 170 0

– – – – ұзындығының еніне қатынасы 3-ке тең немесе одан астам

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 20 940 0

– – – орташа дәнді

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 20 960 0

– – – – ұзындығының еніне қатынасы 2 астам, бірақ 3 кем

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 20 980 0

– – – – ұзындығының еніне қатынасы 3-ке тең немесе одан астам

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 250 0

– – – – – ұзындығының еніне қатынасы 2 астам, бірақ 3 кем

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 270 0

– – – – – ұзындығының еніне қатынасы 3-ке тең немесе одан астам

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 460 0

– – – – – ұзындығының еніне қатынасы 2 астам, бірақ 3 кем

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 480 0

– – – – – ұзындығының еніне қатынасы 3-ке тең немесе одан астам

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 630 0

– – – – орташа дәнді

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 650 0

– – – – – ұзындығының еніне қатынасы 2 астам, бірақ 3 кем

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 670 0

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 920 0

– – – – қысқа дәнді

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 940 0

– – – – орташа дәнді

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 960 0

– – – – – ұзындығының еніне қатынасы 2 астам, бірақ 3 кем

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 30 980 0

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1006 40 000 0

– ұсақталған күріш

0

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

1107 10 990 0

– – – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

1107 20 000 0

– қуырылған

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

1108 12 000 0

– – жүгерінің

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

1108 13 000 0

– – картоптың

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

1108 14 000 0

– – маниоктың

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

1108 19 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

1210 20 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

1512 19 900 2

– – – – күнбағыс майы немесе оның фракциялары бастапқы орамада таза көлемі 10 л немесе одан кем

10

10

10

12

13

13

БКТ мөлшерлемесі

1516 20 910 0

– – – алғашқы орамасында нетто салмағы 1 кг аспайтын

10

10

10

12

13

13

БКТ мөлшерлемесі

1516 20 980 1

– – – – – – какао-майын алмастырғыштар

10

10

10

10

11

11

БКТ мөлшерлемесі

1517 10 900 0

– – өзгелері

10

10

10

10

10

12

13

БКТ мөлшерлемесі

1517 90 990 0

– – – өзгелері

10

10

10

10

10

12

13

БКТ мөлшерлемесі

1702 30 900 1

– – – – крахмал сірнесі

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

1702 30 900 9

– – – – өзгелері

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

1901 10 000 0

– ерте жастағы балаларға арналған бөлшек сауда үшін өлшеніп салынған дайын тағам өнімдері

0

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

2102 10 310 0

– – – құрғақ

0

0

0

0

4

6

8

БКТ мөлшерлемесі

2102 10 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

4

6

8

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 100 0

– – ерітілетін балық өнімдері немесе теңіздің сүтқоректі жануарларынан алынатын өнімдер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 310 0

– – – – – –сүт өнімдері жоқ немесе осындай өнімдердің кемінде 10салм.%-ы бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 330 0

– – – – – –10 салм.%-дан кем емес сүт өнімдері бар, бірақ 50 салм.%-дан кем сүт өнімдері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 350 0

– – – – – – 50% салм.%-дан кем емес сүт өнімдері бар, бірақ 75 салм.%-дан кем сүт өнімдері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 410 0

– – – – – – сүт өнімдері жоқ немесе осындай өнімдердің кемінде 10салм.%-ы бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 510 0

– – – – – – сүт өнімдері жоқ немесе осындай өнімдердің кемінде 10салм.%-ы бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 700 0

– – – –крахмалы, глюкозасы, глюкоза шәрбаты, мальтодекстрин немесе мальтодекстрин шәрбаты жоқ, бірақ сүт өнімдері бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 960 1

– – – – –органикалық немесе органикалық емес негізде 49 салм. %-ы немесе одан астам хлорид холин бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2309 90 960 9

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2401 20 350 0

– – Kөлеңкеде кептірілген ақшыл темекі

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2401 20 850 1

– – – Вирджиния түрі

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2401 20 850 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2401 20 950 0

– – өзге де темекі

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2401 30 000 0

– темекі қалдықтары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2505 10 000 0

– кремний құмы және кварц құмы

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2509 00 000 0

Бор

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2520 10 000 0

– керіш; ангидрит

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2526 20 000 0

– бөлшектелген немесе ұсақталған

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2529 21 000 0

– – құрамында 97 салм. %-дан немесе одан аз кальций фториді бар

0

0

2

4

2

6

БКТ мөлшерлемесі

2710 12 210 0

– – – – – уайт-спирит

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 12 411 0

– – – – –– – – – –– – –80-ден аспайтын отандық саны бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 12 412 0

– – – – –– – – – –– – –80 немесе одан көп отандық саны бар, бірақ 92-ден аспайтын

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 12 413 0

– – – – –– – – – –– – –92-ден немесе одан артық отандық саны бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 12 419 0

– – – – –– – – – –– – –өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 12 450 0

– – – – – – – – 95 немесе одан көп отандық саны бар, бірақ 98-ден аспайтын

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 210 0

– – – – – – реактивті қозғалтқыштарға арналған отын

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 290 0

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 460 0

– – – – – – құрамында 0,05 салм.%-дан астам күкірті бар, бірақ 0,2 салм.%-дан аспайтын

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 820 0

– – – – – – мотор майы, компрессорлық майлау майлары, құбырлық майлау майлары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 840 0

– – – – – – гидравликалық мақсаттарға арналған сұйықтықтар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 860 0

– – – – – – ашық түсті майлар, вазелиндік майлар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 880 0

– – – – – – тісті доңғалақтарға арналған майлар мен бәсеңдеткіштерге арналған майлар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 920 0

– – – – – – металдарды өңдеуге арналған құрамдар, нысандарды майлауға арналған майлар, коррозияға қарсы майлар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2710 19 980 0

– – – – – – өзге де жағармай майлары мен өзге де майлар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2711 13 970 0

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2713 20 000 0

– мұнай битумы

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2804 21 000 0

– – аргон

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2806 10 000 0

– сутек хлориді (тұз қышқылы)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2807 00 100 0

– күкірт қышқылы

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2808 00 000 0

Азот қышқылы; сульфоазот қышқылы

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2809 20 000 0

– фосфор қышқылы және полифосфор қышқылы

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2810 00 900 0

– өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2814 20 000 0

– су ерітіндісіндегі аммиак

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2815 11 000 0

– – қатты түрдегі

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2815 20 000 0

– калий гидроксиді (күйдіргіш калий)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2827 10 000 0

– аммоний хлориді

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2829 90 100 0

– – перхлораттар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2830 10 000 0

– натрий сульфидтері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2830 90 850 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2832 10 000 0

– натрий сульфиттері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 11 000 0

– – динатрий сульфаттар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 21 000 0

– – магнийдің

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 22 000 0

– – алюминийдің

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 25 000 0

– – мыстың

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 27 000 0

– – барийдің

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 29 200 0

– – – кадмийдің; хромның; мырыштың

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 30 000 0

– ашудастар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2833 40 000 0

– пероксосульфаттар (персульфаттар)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2834 10 000 0

– нитриттері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2834 21 000 0

– – калийдің

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2834 29 200 0

– – – барийдің; бериллийдің; кадмийдің; кобальттің; никельдің; қорғасынның

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2834 29 800 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2835 31 000 0

– – натрий трифосфаты (натрий триполифосфаты)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2835 39 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2836 20 000 0

– динатрий карбонаты

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2837 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2837 20 000 0

– кешенді цианидтер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2841 61 000 0

– – калий пеpманганаты

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2841 70 000 0

– молибдаттар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2843 10 100 0

– – күміс

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2843 10 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2843 21 000 0

– – күміс нитраты

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2843 29 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2843 30 000 0

–алтын қосылыстары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2843 90 100 0

– – қоспалар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2843 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2849 10 000 0

– кальцийдің

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2849 20 000 0

– кремнийдің

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2849 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2902 20 000 0

– бензол

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2902 30 000 0

– толуол

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2903 13 000 0

– – хлороформ (трихлорметан)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2903 14 000 0

– – төртхлорлы көміртек

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2903 22 000 0

– – трихлорэтилен

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2905 11 000 0

– – метанол (метил спирті)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2905 12 000 0

– – пропан-1-ол (пропил спирті) және пропан-2-ол (изопропилдік спирті)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2905 17 000 0

– – додекан-1-ол (лаурилдік спирт), гексадекан-1-ол (цетил спирті) және октадекан-1-ол (стеарил спирті)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2905 45 000 1

– – – синтетикалық пропиленнен

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2905 45 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2906 11 000 0

– – ментол

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2907 15 100 0

– – – 1-нафтол

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 11 000 0

– – метаналь (формальдегид)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 12 000 0

– – этаналь (ацетальдегид)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 19 000 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 21 000 0

– – бензальдегид

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 29 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 41 000 0

– – ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 49 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 50 000 0

– өсімдік қорғаудың химиялық құралдарын өндіруге арналған метальдегид5)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 60 000 9

--өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2912 60 000 0

– параформальдегид

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2914 11 000 0

– – ацетон

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2915 21 000 0

– –сірке қышқылы

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2918 14 000 0

– –лимон қышқылы

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

2918 21 000 0

– – салицил қышқылы және оның тұздары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2921 44 000 0

– – дифениламин және оның туындылары; сол қоспалардың тұздары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2921 51 110 0

– – – – 99 сал.% немесе одан артығы қоспасыз болатын және мынадан тұратын м- фенилендиамин:-сал. 1% немесе одан кем болатын су,-200 мг/кг немесе одан кем болатын о- фенилендиамині, және-450 мг/кг немесе одан кем болатын п- фенилендиамині

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2922 13 100 0

– – – триэтаноламин

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2923 10 000 0

– холин және оның тұздары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2923 20 000 0

– лецитиндер және басқа фосфоаминолипидтер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2923 30 000 0

– тетраэтиламмоний перфтороктансульфонат

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2923 40 000 0

– дидецилдиметиламмония перфтороктансульфонат

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2923 90 000 1

– – өсімдік қорғаудың химиялық құралдарын өндіруге арналған хлормикватхлорид)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2923 90 000 9

– өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2933 69 400 0

– – – метенамин (INN) (гексаметилентетрамин); 2,6-ди-трет-бутил-4-[4,6-бис(октилтио)-1,3,5-триазин-2-ил-амино]фенол

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

2933 99 500 0

– – – 2,4-ди-трет-бутил-6-(5-хлоробензотриазол-2-ил) фенол

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 11 000 2

– – безгек диагностикалық жинақтары

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 12 000 2

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 12 000 3

– – – гемоглобин, қан глобулиндері және сарысу глобулиндері

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 12 000 4

– – – – – – –қан ұюының факторлары

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 12 000 5

– – – – – – –өзгелері

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 12 000 9

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 13 000 0

– – араластырылмаған, мөлшерленген дәрілік нысандар түрінде немесе бөлшек саудаға арналған нысандар немесе орама түрінде өлшеніп оралмаған иммунологиялық өнімдер

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 14 000 0

– – араластырылған, мөлшерленген дәрілік нысандар түрінде немесе бөлшек саудаға арналған нысандар немесе орама түрінде өлшеніп оралмаған иммунологиялық өнімдер

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 15 000 0

– – мөлшерленген дәрілік нысандар түрінде немесе бөлшек саудаға арналған нысандар немесе орама түрінде өлшеніп оралмаған иммунологиялық өнімдер

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 19 000 0

– –өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3002 90 100 0

– – адам қаны

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3002 90 300 0

– – терапевтикалық, алдын алу немесе диагностикалық мақсаттарда пайдалану үшін дайындалған жануарлар қаны

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3002 90 500 0

– – микроорганизм себінділері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3002 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3004 10 000 1

– – – құрамында негізгі әрекет жасаушы зат ретінде ампициллин тригидраты немесе ампициллин, натрий тұзы, немесе бензилпенициллин тұздары мен қосылыстары, немесе карбенициллин, немесе оксациллин немесе сулациллин (сультамициллин) немесе феноксиме-тилпенициллин бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 10 000 4

– – – – мөлшерленген дәрілік нысандар түрінде, бірақ бөлшек сауда үшін өлшеніп оралған

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 10 000 5

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 10 000 6

– – – – құрамында негізгі әрекет жасаушы зат ретінде тек стрептомицин сульфаты бар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3004 10 000 7

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 10 000 8

– – – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3004 20 000 1

– – – құрамында негізгі әрекет жасаушы зат ретінде тек амикацин немесе гентамицин немесе гризеофуль-вин немесе доксициклин немесе доксорубицин немесе канамицин немесе фузидиевті қышқыл және оның натрий тұзы, не левомицетин (хлорамфеникол) және оның тұздары, немесе линкомицин немесе метациклин немесе нистатин немесе рифампицин немесе цефазолин немесе цефалексин немесе цефалотин немесе эритромицин бар

0

0

0

0


2

БКТ мөлшерлемесі

3004 20 000 2

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 20 000 3

– – – құрамында негізгі әрекет жасаушы зат ретінде тек эритромициннің негізі немесе канамицин сульфаты бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 20 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 32 000 1

– – – бөлшек саудамен сату үшін нысандарға немесе орамдарға өлшеніп оралған және негізгі әрекет жасаушы зат ретінде тек флуоцинолонді қамтитын

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 32 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 39 000 1

– – – бөлшек саудамен сату үшін нысандарға немесе орамдарға өлшеніп оралған:

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 39 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 41 000 0

– – құрамында эфедрин және оның тұздары бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 42 000 0

– – құрамында псевдоэфедрин (INN) және оның тұздары бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 49 000 1

– – –бөлшек саудамен сату үшін нысандарға немесе орамдарға өлшеніп оралған және құрамында негізгі әрекет жасаушы зат ретінде тек: натрийдің кофеин-бензоаты немесе ксантинол никотинаты, немесе папаверин, немесе пилокарпин, немесе теобромин, немесе теофиллин бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 49 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 50 000 1

– – – негізгі әрекет етуші зат ретінде тек: аскорбин қышқылын (С дәрумені) немесе никотин қышқылын, немесе кокарбоксилазаны, немесе никотинамидті, немесе пиридоксинді, немесе тиаминді және оның тұздарын (В1 дәрумені) немесе цианокобаламинді (В12 дәрумені) қамтитын

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 50 000 2

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 50 000 5

– – – негізгі әрекет жасаушы зат ретінде тек альфа-токоферол ацетатын қамтитын

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 50 000 6

– – – негізгі қажетті зат ретінде мыналарды ғана қамтитын: кокарбоксилазаны немесе аскорбин қышқылы (С дәрумені) немесе цианокобаламинді (В12 дәрумені)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 50 000 8

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 60 000 0

– – – өзгелер, осы топқа 2-субпозицияға ескертуде көрсетілген құрамында безгекке қарсы белсенді (әрекет ететін) заттар бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 90 000 1

– – – құрамында йод немесе йод қосылыстары бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 90 000 2

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 90 000 5

– – – құрамында йод немесе йод қосылыстары бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 90 000 6

– – – – негізгі қажетті зат ретінде мыналарды ғана қамтитын: ацетилсалицил қышқылы немесе парацетамол, немесе рибоксин (инозин) немесе поливинилпирролидонды

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3004 90 000 9

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3005 10 000 0

– үсті жабысқақ адгезивтік таңу материалы және өзге материалдар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3005 90 100 0

– – мақта және мақтадан жасалған бұйымдар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3005 90 310 0

– – – – дәке және дәкеден жасалған бұйымдар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3005 90 500 0

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3005 90 990 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3006 30 000 0

– рентгенографиялық тексерулерге арналған қарама-қарсыайнаға түсіру үшін айрықша препараттар; ауруларға егуге арналған диагностикалық реагенттер

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

3006 40 000 0

– тіс цементтері және тістерді пломбылауға арналған өзге материалдар; сүйекті құрайтын цементтер

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

3101 00 000 0

Жануарлардан немесе өсімдіктерден алынған, араласқан немесе араласпаған, химиялық өңделген немесе өңделмеген тыңайтқыштар; өсімдіктер немесе жануарлар өнімдерін араластырудан немесе химиялық өңдеуден алынған тыңайтқыштар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3102 10 100 0

– – құрғақ сусыз өнімге шаққандағы салм. 45 салм. %-дан астам азотты қамтитын несепнәр

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3102 21 000 0

– – аммоний сульфаты

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3102 29 000 0

– – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3102 30 100 0

– – су ерітіндісіндегісі

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3102 30 900 0

– – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3102 40 100 0

– – құрамында 28 салм %-дан астам азот бар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3102 40 900 0

– – құрамында 28 салм %-дан астам азот бар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3103 10 100 0

– – құрамында 35 салм %-дан астам пентаоксид дифосфоры бар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3103 10 900 0

– – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3104 20 500 0

– – құрамындағы калий К2О-ға шаққанда бірақ 40 салм. %-дан астатын, бірақ құрғақ сусыз өнімдегі 62 салм. %-дан аспайтын

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3104 20 900 0

– – құрамындағы калий К2О-ға шаққанда құрғақ сусыз өнімдегі 60 салм. %-дан астатын

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3104 30 000 0

– калий сульфаты

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 10 000 0

–брутто-салмағы 10 кг-нан аспайтын осы топтың таблекткадағы немесе ұқсас нысандардағы немесе орамдардағы тауарлары

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 20 100 0

– –құрғақ сусыз өнімге шаққанда құрамында 10 салм. %-дан астам азоты бар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 20 900 0

– –өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 30 000 0

– диаммоний сутекфосфаты (диаммоний фосфаты)

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 40 000 0

– аммоний дисутекфосфаты (моноаммоний фосфаты) және оның диаммоний сутекфосфаты бар (диаммоний фосфаты) қоспалары

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 51 000 0

– –нитраттар мен фосфаттардан тұратын

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 59 000 0

– – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3105 60 000 0

–екі қоректі элементтен: фосфор және калийден тұратын минералдық немесе химиялық тыңайтқыштар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3209 90 000 0

– өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3210 00 100 0

– майлы бояулар және лактар (эмальдар мен политурларды қоса алғанда)

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3305 10 000 0

– су сабындар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3306 10 000 0

– тіс тазалайтын заттар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3401 11 000 1

– – – иіс сабын (дәрілік заттардан тұратын сабынды қоса алғанда)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3401 11 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3401 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3401 20 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3401 30 000 0

– бөлшек сауда үшін өлшеніп оралған, құрамында сабын бар немесе жоқ, сұйық немесе крем түріндегі беттік-белсенді органикалық заттар және теріні жууға арналған құралдар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 11 100 0

– – – құрамында 30 салм. %-дан немесе одан астам, бірақ 50 салм. %-дан аспайтын динатрий алкилоксиди (бензолсульфонатының) су ерітіндісі бар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 11 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 12 000 0

– – катиондықтар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 13 000 0

– – неионогендіктер

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 20 200 0

– – беттік-белсенді дәрілер құралдар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 20 900 0

– – жуғыш заттар және тазалайтын заттар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 90 100 1

– – – құрамында 30 салм. %-дан немесе одан астам, бірақ 60 салм %-дан аспайтын алкилэтоксисульфат-тар және құрамында 5 салм. %-дан немесе одан астам, бірақ 15 салм. %-дан аспайтын алкиламиноксидтері су ерітіндісі бар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 90 100 2

– – – –былғары-аяқ киім өнеркәсібі үшін5)

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 90 100 8

– – – –өзгелері

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3402 90 900 0

– –жуғыш заттар және тазалайтын заттар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

3503 00 100 1

– – желатин

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3503 00 100 9

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3506 91 000 0

– – 3901 – 3913 тауар позициясындағы полимерлері немесе каучук негізіндегі адгезивтер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3506 99 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3806 10 000 0

– канифоль және шайырлық қышқылдар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 59 000 2

– – – –құрамында алдикарб (ISO) бар Инсектицидтер немесе пента – және октабромдифенилдің қарапайым эфирлері немесе перфтороктансульфон қышқылы және оның тұздары немесе перфтороктансульфонамидтер немесе перфтороктансульфонилфторид

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 59 000 4

– – – –алахлор (ISO) немесе алдикарб (ISO), немесе азинфос метил (ISO), немесе эндосульфан (ISO), немесе пента – және октабромдифенилдің жай эфирлері немесе пентафтороктансульфон қышқылы және оның тұздары, немесе пентафтороктансульфонамидтер немесе пентафтороктансульфонилфторид

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 59 000 6

– – – – құрамында алдикарб (ISO) немесе азинфос метил (ISO) бар зарарсыздандыратын құралдар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 61 000 2

– – – – хлорфенапир (ISO) бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 62 000 2

– – – – хлорфенапир (ISO) бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 69 000 2

– – – – хлорфенапир (ISO) бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 91 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 92 100 0

– – – – мыс қосылыстары негізіндегі препараттар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 92 900 0

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 93 900 0

– – – өсімдіктердің өсуін реттеуіштер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3808 94 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3811 21 000 0

– – құрамында битуминоздық жыныстардан алынған, мұнай және мұнай өнімдері бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3814 00 900 0

– өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3815 19 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3815 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3816 00 000 0

3801 тауар позициясындағы тауарлардан басқа отқа төзімді цементтер, құрылыстық, бетондық және ұқсас құрамдық ерітінділер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3824 40 000 0

– цементтер, құрылыс ерітінділері немесе бетондарға арналған дайын қоспалар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

3901 10 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3901 20 900 1

– – –үлкен диаметрлі құбырларға зауттық үш қабатты коррозияға қарсы жабынды жағуға арналған полиэтилен5)

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3901 20 900 9

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3902 10 000 0

– полипропилен

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3902 30 000 0

–пропиленнің полимерлестері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3902 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3903 20 000 0

– стиролакрилонитрильді полимерлестер (SAN)

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3903 30 000 0

– акрилонитрилбутадиенстиролдық полимерлестер (АBS)

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3903 90 100 0

– – ацетильді саны 175 немесе одан көп стирол мен аллил спиртінің полимерлесі

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3903 90 200 0

– – құрамында осы топтың 6б- ескертпеде көрсетілген нысандардың біріндегі салмағы 58% немесе одан кем, бірақ 71%-дан аспайтын бром бар бромдалған полистирол

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3903 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3904 10 009 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3904 22 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 12 000 0

– – су дисперсиялары түріндегі

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 21 000 0

– – су дисперсиялары түріндегі

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 29 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 30 000 0

– құрамында гидролизденбеген ацетаттық топтар болатын немесе болмайтын поливинилдік спирт

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 91 000 0

– – полимерлестер

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 99 901 0

– – – – поливинилпирроли-дон

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3905 99 909 0

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3906 90 300 0

– – құрамында салмағы 10% немесе одан артық, бірақ 11%-дан аспайтын акрилдық қышқыл мен 2-этилгексилакрилаттың полимерлесі

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3906 90 400 0

– –полибутадиенакрилонитрилмен (NBR) өзгертілген акрилонитрил мен метилакрилаттық полимерлесі

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3906 90 600 0

– – құрамында араластырылған немесе араластырылмаған, салмағы 50% немесе одан артық орынбасушы топ ретіндегі кейінгі емес карбоксильдік тобы бар метилакрилаттық, этиленнің және мономердің үштік полимерлесі

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3906 90 900 2

– – – –оптикалық талшықты шығаруға арналған5)

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3906 90 900 4

– – – – –түсқағаздарды шығаруға арналған5)

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3906 90 900 7

– – – –өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3907 50 000 0

– алкидтік шайырлар

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3907 69 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3907 91 100 0

– – – сұйық

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3907 91 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3907 99 100 0

– – – полиэтиленнафталин-2,6-дикарбоксилат

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3907 99 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3914 00 000 0

Бастапқы нысандардағы 3901 – 3913 тауар позицияларындағы полимерлердің негізінде алынған ион алмастырғыш шайырлар

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3916 20 000 0

– винилхлоридтің полимерлерінен

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3916 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3919 10 190 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3920 10 400 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

3920 20 210 1

– – – – электр конденсаторларынан өндіріге арналған пленка5)

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3920 20 210 9

– – – – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3920 49 100 1

– – – – қатты пластифицирленбеген

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3920 49 100 9

– – – – иілгіш келетіндер

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3920 99 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

3921 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

4107 92 100 0

– – – ірі қара малдардың (буйволдарды қоса алғанда) терілерінен жасалған былғары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4107 99 100 0

– – – ірі қара малдардың (буйволдарды қоса алғанда) терілерінен жасалған былғары

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4112 00 000 0

Қойлардың немесе қозылардың терілерінен алынған жүнсіз, бөлінген немесе бөлінбеген, иленгеннен кейін қосымша өңделген немесе пергаментке келтірілген түрін қоса алғанда, қойлардың немесе қозылардың терісінен жасалған былғарылық краст түріндегі былғары, 4114 тауар позициясындағы былғарыдан басқа

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4113 20 000 0

– шошқалардың

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4407 91 900 0

– – – – өзгелері

0

0

3

6

9

9

БКТ мөлшерлемесі

4407 99 980 1

– – – – – – ұзыннан кесілген ағаш материалдары

0

0

3

6

9

9

БКТ мөлшерлемесі

4410 11 100 0

– – – тегістеуден басқа, өңделмеген немесе одан әрі өңдеусіз

0

0

0

0

4

4

БКТ мөлшерлемесі

4410 11 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

4

4

БКТ мөлшерлемесі

4411 12 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4411 13 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4411 14 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4411 92 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4411 93 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4411 94 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4418 20 800 0

– – өзге тұқымдастар сүректерінен жасалған

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

4418 90 800 0

– – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

4803 00 100 0

– целлюлоза мақтасы

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

4803 00 310 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

4803 00 900 0

– өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

4804 29 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

4804 39 800 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

4806 10 000 0

– өсімдік жарғағы

0

0

0

3

5

5

БКТ мөлшерлемесі

4813 20 000 0

– ені 5 см артық емес орамада

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4813 90 100 0

– – ені 5 см артық, бірақ 15 см артық емес орамада

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

4813 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5111 11 000 0

– – беттік тығыздығы 300 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5111 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5111 30 100 0

– – – беттік тығыздығы 300 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5111 30 800 0

– – беттік тығыздығы 300 г/м2 астатын, бірақ 450 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5111 90 910 0

– – беттік тығыздығы 300 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5112 11 000 0

– –беттік тығыздығы 200 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5112 19 000 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5112 20 000 1

– – – беттік тығыздығы 200 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5112 20 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5112 30 100 0

– – – беттік тығыздығы 200 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5112 30 800 1

– – –беттік тығыздығы 200 г/м2-нан асатын, бірақ 375 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5112 90 910 0

– – – беттік тығыздығы 200 г/м2-нан аспайтын

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5205 11 000 0

– –714,29 дтекс немесе одан астатын сызықтық тығыздықтағы (14 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5205 12 000 0

– –714,29 дтекстен аспайтын, бірақ 232,56 дтекстен кем емес сызықтық тығыздықтағы (14 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 43 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5205 13 000 0

– –232,56 дтекстен аспайтын, бірақ 192,3 дтекстен кем емес (43 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 52 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5205 31 000 0

– – біржіпті иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы 714,29 дтекс немесе одан да көп (біржіпті иірімжіп үшін 14 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5205 42 000 0

– – біржіпті иірімжіп үшін 714,29 дтекстен аспайтын сызықтық тығыздықтағы, бірақ 232,56 дтекстен кем емес (біржіпті иірімжіп үшін 14 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 43 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5206 12 000 0

– –714,29 дтекстен аспайтын, бірақ 232,56 дтекстен кем емес сызықтық тығыздықтағы (14 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 43 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5206 22 000 0

– – 714,29 дтекстен аспайтын, бірақ 232,56 дтекстен кем емес сызықтық тығыздықтағы (14 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 43 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5206 25 000 0

– –125 дтекстен аспайтын сызықтық тығыздықтағы (80 метр нөмірден жоғары)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5206 31 000 0

– – біржіпті иірімжіп үшін сызықтық тығыздығы 714,29 дтекс немесе одан да көп (біржіпті иірімжіп үшін 14 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5206 42 000 0

– – біржіпті иірімжіп үшін 714,29 дтекстен аспайтын сызықтық тығыздықтағы, бірақ 232,56 дтекстен кем емес (біржіпті иірімжіп үшін 14 метрлік нөмірден жоғары, бірақ 43 метрлік нөмірден аспайтын)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5208 11 100 0

– – – бинттер, таңғыш материалдар мен медициналық дәке дайындау үшін маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 11 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 12 160 0

– – – – 165 см-ден астам емес

0

0

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

5208 12 190 0

– – – – 165 см-ден астам

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 12 960 0

– – – – 165 см-ден астам емес

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 12 990 0

– – – – 165 см-ден астам

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 19 000 0

– – өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 21 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 22 160 0

– – – – 165 см-ден астам емес

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 22 190 0

– – – – 165 см-ден астам

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 22 960 0

– – – – 165 см-ден астам емес

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 22 990 0

– – – – 165 см-ден астам

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 29 000 0

– –өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 31 000 0

– – 100 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы жаймалық өрім

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 32 160 0

– – – – 165 см-ден астам емес

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 32 190 0

– – – – 165 см-ден астам

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 32 960 0

– – – – 165 см-ден астам емес

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 32 990 0

– – – – 165 см-ден астам

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 33 000 0

– – кері саржаны қоса алғанда, 3 немесе 4 жіптік саржалық өрім

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 39 000 0

– – өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 41 000 0

– –100 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы жайиалық өрім

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 49 000 0

– – өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 51 000 0

– – 100 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы жайиалық өрім

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5208 52 000 0

– – 100 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы жайиалық өрім

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5209 19 000 0

– – өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5209 32 000 0

– – кері саржаны қоса алғанда, 3 немесе 4 жіптік саржалық өрім

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5209 39 000 0

– –өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5209 59 000 0

– – өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5211 19 000 0

– – өзге де маталар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5401 10 120 0

– – – – мақта талшықтарымен қапталған полиэфир жіптер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5401 10 140 0

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5401 10 180 0

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5401 10 900 0

– – бөлшек сауда үшін өлшеніп салынған

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5407 69 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5407 72 000 0

– – боялған

0

0

0

0

2

4

БКТ мөлшерлемесі

5407 73 000 0

– – түрлі-түсті жіптерден

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5407 74 000 0

– – басылған

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5407 83 000 0

– – түрлі-түсті жіптерден

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5407 84 000 0

– – басылған

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

5502 10 000 0

– – целлюлоза ацетатынан

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5509 21 000 0

– – бір жіпті иірім

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5509 53 000 0

– – негізінен немесе тек қана мақта талшықтарымен араласқан

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5509 59 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5509 69 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

5514 22 000 0

– – қайтарма саржаны қоса алғанда, 3 немесе 4 жіпті саржалық өрілім полиэфирлі талшықтардан жасалған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 11 000 0

– – ағартылмаған немесе ағартылған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 12 000 0

– – боялған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 13 000 0

– – әр түрлі түсті иірімжіптен

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 14 000 0

– – басылған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 21 000 0

– – ағартылмаған немесе ағартылған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 22 000 0

– – боялған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 23 100 0

– – – ені 165 см немесе одан да астам жаккард маталар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 23 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 33 000 0

– – әр түрлі түсті иірімжіптен

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 43 000 0

– – әр түрлі түсті иірімжіптен

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 92 000 0

– – боялған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 93 000 0

– – әр түрлі түсті иірімжіптен

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5516 94 000 0

– – басылған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5603 94 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

6

2

БКТ мөлшерлемесі

5604 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

6

2

БКТ мөлшерлемесі

5801 21 000 0

– – кесілмеген арқаулық түгі бар маталар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5801 22 000 0

– – кесілген түгі бар шибарқыткорд

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5801 31 000 0

– – кесілмеген арқаулық түгі бар маталар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5801 32 000 0

– – кесілген түгі бар шибарқыткорд

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5801 33 000 0

– – арқаулық түгі бар басқа маталар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5801 36 000 0

– – шашақ жіптерден жасалған маталар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5801 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5804 21 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5807 10 900 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

5903 90 990 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

6

2

БКТ мөлшерлемесі

6001 21 000 0

– – мақта иірімжіптерден жасалған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6002 90 000 0

– өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6003 20 000 0

– мақта иірімжіптерден жасалған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6003 30 900 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6004 90 000 0

– өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6005 21 000 0

– – ағартылмаған немесе ағартылған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6005 22 000 0

– – боялған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6006 21 000 0

– – ағартылмаған немесе ағартылған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6006 22 000 0

– – боялған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6006 23 000 0

– – әр түрлі-түсті иірімжіптен

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6006 24 000 0

– – басылған

0

0

0

3

5

5

БКТ мөлшерлемесі

6006 90 000 0

– өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

6302 39 900 0

– – – өзге де тоқыма материалдарынан жасалғандар

10

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

6302 60 000 0

– түкті жайма маталар немесе ұқсас маталық түкті материалдардан, мақта-мата ирімжіптен жасалған дәретханалық және ас үйлік жаймалар

10

10

10

10

11

11

БКТ мөлшерлемесі

6902 20 990 0

– – – өзгелері

10

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

6912 00 210 0

– ірі қыштан

10

10

10

10

12

12

БКТ мөлшерлемесі

6912 00 250 0

– фаянс немесе жұқа қыш

10

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

6912 00 810 0

– ірі қыштан

10

10

10

10

12

12

БКТ мөлшерлемесі

6912 00 850 0

– фаянс немесе жұқа қыш

10

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

7010 90 100 9

– – – өзгелері

10

10

10

10


10

БКТ мөлшерлемесі

7010 90 410 0

– – – – – – – – 1 л немесе одан көп

10

10

10

10


10

БКТ мөлшерлемесі

7010 90 610 1

– – – – – – – – 0,25 л және одан көп, бірақ 0,33 л аспайтын

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7010 90 910 9

– – – – – – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

7019 39 000 2

– – – – азаматтық әуе кемелерін шығаруға арналған5)

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

7102 39 000 8

– – – –өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

7103 39 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

7103 10 000 1

– – нефрит

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 10 000 2

– – лағылдар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 10 000 3

– – жақұттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 10 000 4

– –зүміреттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 10 000 5

– –александриттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 10 000 8

– –өзгелері

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 91 000 1

– –лағылдар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 91 000 2

– –жақұттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 91 000 3

– – зүміреттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 99 000 1

– – нефрит

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 99 000 2

– – александриттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 99 000 8

– – өзгелері

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 90 000 1

– – нефрит

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 90 000 2

– – алмастар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 90 000 3

– –лағылдар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7103 90 000 4

– – жақұттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 90 000 5

– –зүміреттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 90 000 6

– –александриттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7104 90 000 8

– –өзгелері

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7106 92 000 0

– – жартылай өңделген түрде

0

0

0

0

2

6

8

БКТ мөлшерлемесі

7108 12 000 1

– – – балқыманың 1000 бөлшегіне құрамында кем дегенде 995 алтын бөлшегі бар құймада

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7108 13 800 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7202 11 200 0

– – –5 мм-ден аспайтын көлемдегі және 65 салм. %-дан астам марганец бар түйіршіктелген

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7202 11 800 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7202 21 000 0

– – 55 салм. %-дан астам кремнийі бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7202 41 100 0

– – – 4 салм.% тұратын, бірақ 4 салм. %-дан астам көміртегі бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7202 41 900 0

– – –6 салм. %-дан астам көміртегі бар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7206 90 000 0

– өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7210 12 200 0

– – – ақ қаңылтыр

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7210 49 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7210 70 100 0

– – ақ қаңылтыр және гальванды немесе өзге да хром оксидтермен немесе хроммен және хром оксидтермен қапталған, лакталған бұйымдар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7210 70 800 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7226 19 800 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7304 39 930 0

– – – – – 168,3 мм-ден астам, бірақ 406,4 мм-ден аспайтын

0

0

0

2

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7304 49 930 9

– – – – – өзгелері

0

0

0

3

5

5

БКТ мөлшерлемесі

7305 31 000 0

– – түзу жікті дәнекерленген

0

0

0

2

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7306 30 770 8

– – – – – – – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

7306 90 000 9

– – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

7308 20 000 0

– діңгектер және торланған діңгектер

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7308 30 000 0

– есіктер, терезелер және олардың рамалары мен есіктерге арналған табалдырықтар

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

7308 90 980 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

3

3

БКТ мөлшерлемесі

7309 00 590 0

– – – 100 000 л-ден астам емес

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7309 00 900 0

– қатты заттарға арналған

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7310 10 000 0

– сыйымдылығы 50 л немесе одан астам

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7310 21 110 1

– – – – сыйымдылығы 1 л артық емес

0

0

0

0

6

0

БКТ мөлшерлемесі

7310 21 110 9

– – – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7318 14 990 0

– – – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7318 15 590 0

– – – – – – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7318 15 900 9

– – – – – – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7318 16 990 0

– – – – – –12 мм-ден астам

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7322 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7406 10 000 0

– қабатталмаған құрылымдағы ұнтақтар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7407 21 100 0

– – – шыбықтар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7407 21 900 0

– – – профильдер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7407 29 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7409 21 000 0

– – орамда

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7409 29 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7601 20 200 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7601 20 800 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

7603 10 000 0

– қабатталмаған құрылымдағы ұнтақтар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7604 21 000 0

– – қуыс профильдер

0

0

0

4

8

8

БКТ мөлшерлемесі

7604 29 900 0

– – – профильдер

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7605 21 000 0

– – көлденең қимасының ең көп мөлшері 7 мм-ден астам

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

7606 11 930 0

– – – – кемінде 3 мм, бірақ 6 мм-ден кем

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7607 19 900 9

– – – – өзгелері

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7607 20 100 0

– – қалыңдығы (негізін есепке алмағанда) 0,021 мм-ден кем

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

7610 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

8

БКТ мөлшерлемесі

7616 99 900 8

– – – – өзгелері

0

0

0

2

4

6

БКТ мөлшерлемесі

7801 10 000 0

– тазартылған қорғасын

0

0

0

0

1

1

БКТ мөлшерлемесі

7801 91 000 0

– – құрамында басқа элементтердің арасында салмағы бойынша артық болатын элемент ретінде сүрме

0

0

0

0

1

1

БКТ мөлшерлемесі

8113 00 200 0

– өңделмеген

10

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8113 00 900 0

– өзгелері

10

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8309 10 000 0

– кроналы қалпақшалар

0

0

0

4

8

8

БКТ мөлшерлемесі

8309 90 100 0

– – қорғасыннан жасалған тығындауға арналған қақпақтар; диаметрі 21 мм-ден астам алюминийден жасалған тығындауға арналған қақпақтар

0

0

0

4

8

8

БКТ мөлшерлемесі

8309 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

4

8

8

БКТ мөлшерлемесі

8402 19 900 9

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8402 90 000 9

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8403 10 100 0

– – шойын құймадан

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8403 10 900 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8405 10 000 9

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8406 81 000 0

– – номиналды шығу қуаты 40 МВт-тан астам

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

8406 82 000 0

– – номиналды шығу қуаты 40 МВт-тан аспайтын

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

8410 12 000 0

– – қуаты 1000 кВт астам, бірақ 10 000 кВт-тан аспайтын

0

0

0

0

3

6

9

БКТ мөлшерлемесі

8418 61 001 1

– – – – абсорбциялық жылу сорғысы

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8418 61 001 9

– – – – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

8428 10 800 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8428 40 000 0

– эскалаторлар мен жаяу адамдарға арналған қозғалмалы жолдар

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

8429 11 001 0

– – – қуаты 250 а.к. астам

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8429 11 002 0

– – – – қуаты 400 а.к. тең және одан астам, айналадығы ауаның температурасы -500С және одан төмен кезде жұмыс істеуге арналған2)

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8429 11 009 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8429 20 001 0

– – қуаты 350 а.к. тең және одан астам грейдерлер

0

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8429 20 009 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8429 51 990 0

– – – – өзгелері

0

0

0

0


2

БКТ мөлшерлемесі

8429 52 100 1

– – – – шығарылған күнінен бір немесе одан көп жыл өткен гидравликалық

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8429 52 100 9

– – – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8429 52 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8429 59 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8430 20 000 0

–соқалы және роторлы қар тазартқыштар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8430 69 000 1

– – – батпақты немесе қарлы аудандарда жұмыс істеу үшін екі жетектейтін арбасы бар 4 шынжыр табанды машинаға қондыруға арналған топырақты өңдейтін машиналар мен тетіктер

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8430 69 000 2

– – – скреперлер

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8430 69 000 3

– – – шығарылған сәттен бастап бір немесе одан астам жыл өткен, жылжымалы шассилерге қондыруға арналған гидравликалық экскаваторлардың толық бұрылатын платформалары

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

8430 69 000 8

– – – өзгелері

0

0

0

2

4

4

БКТ мөлшерлемесі

8432 21 000 0

– – дискілі тырмалар

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8433 51 000 9

– – – өзгелері

0

0

0

0

2

2

БКТ мөлшерлемесі

8482 10 900 1

– – – әкетілетін елдерінің франко-шекарасы шартымен 1 кг брутто-салмағы үшін құны 2,2 евродан аспайтын

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8482 10 900 8

– – – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 10 000 0

– жатық сақтағыштар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 21 000 0

– – 72,5 кВ-тан аз кернеуге арналған

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 29 000 0

– – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 30 100 0

– – 72,5 кВ-тан аз кернеуге арналған

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 30 900 1

– – –сыртқы аппаратураны қосуға арналған бекіту тесіктері бар монтажды ернеудің кемінде екеуін құрайтын алюминий қорытпасының корпусында кемінде 110кВ, бірақ 550 кВ көп емес кернеуге арналған элегазды ажыратқыштар, мұнда, ең көп дегенде, монтажды ернеудің біреуінде ортасы 330 мм кем емес, бірақ 680 мм аспайтын щеңберлі диаметрге орналастырылған бекіту тесіктері болады

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 30 900 2

– – –сыртқы аппаратураны қосуға арналған бекіту тесіктері бар монтажды ернеудің кемінде екеуін құрайтын алюминий қорытпасының корпусында кемінде 110кВ, бірақ 550 кВ көп емес кернеуге арналған элегазды айырғыш-жерлендіргіш, мұнда, ең көп дегенде, монтажды ернеудің екеуінде ортасы 330 мм кем емес, бірақ 680 мм аспайтын щеңберлі диаметрге орналастырылған бекіту тесіктері болады

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 30 900 3

– – –сыртқы аппаратураны қосуға арналған бекіту тесіктері бар монтажды ернеудің кемінде екеуін құрайтын алюминий қорытпасының корпусында кемінде 110кВ, бірақ 550 кВ көп емес кернеуге арналған элегазды жерлендіргіш, ортасы 330 мм кем емес, бірақ 680 мм аспайтын щеңберлі диаметрге орналастырылған бекіту тесіктері бар

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 30 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 40 000 0

– жайтартқыштар, кернеу шектегіштер және кернеу секірмелерін сөндірушілер

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 90 000 1

– – –сыртқы аппаратураны бекітілген тесіктермен қосу үшін құймасы бар корпуста қысымы 110 кВ кем емес, 550 кВ көп емес бір немесе бірнеше электродты өтпелі оқшаулағыштар, олардың орталықтары диаметрі 330 мм кем емес, бірақ 680 мм көп емес айналымда орналасқан

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8535 90 000 9

– өзгелері

0

0

0

0

3

6

БКТ мөлшерлемесі

8539 22 900 0

– – – өзгелері

10

10

10

10

10

12

БКТ мөлшерлемесі

8544 49 930 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8544 60 900 9

– – – өзгелері

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8546 10 000 0

– шыныдан

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8546 90 900 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 119 9

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 199 4

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 199 5

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 199 7

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 919 9

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 999 3

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 999 4

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 10 999 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 119 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 199 1

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 199 3

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 199 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 919 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 999 1

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 999 3

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 119 1

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 192 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 199 1

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 199 3

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 199 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 919 1

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 992 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 999 1

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 20 919 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 999 3

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 30 999 8

– – – – – іштен жану қоғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 119 0

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 192 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 199 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан аса уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 199 5

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 199 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 319 0

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 392 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 399 3

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 399 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8702 90 399 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8703 21 109 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 21 909 3

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 21 909 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 21 909 8

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 22 109 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 22 909 3

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 22 909 4

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 22 909 8

– – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 194 0

– – – – – – қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 1500 см3 астам, бірақ 1800 см3 –ден аспайтын

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 198 1

– – – – – – – қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 1800 см3 астам, бірақ 2300 см3 –ден аспайтын

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 198 2

– – – – – – – қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 2300 см3 астам, бірақ 2800 см3 –ден аспайтын

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 198 3

– – – – – – жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомобиль, атауы осы топтағы Еуразиялық экономикалық одақтың қосымша 6-ескертуінде

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 198 8

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 904 1

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 жыл өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 904 2

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жыл өткен, бірақ 7 жылдан аспаған автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 904 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 908 1

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 жыл өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 908 2

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жыл өткен, бірақ 7 жылдан аспаған автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 908 3

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 908 7

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 жыл өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 908 8

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жыл өткен, бірақ 7 жылдан аспаған автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 23 908 9

– – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 24 109 1

– – – – – 4200 см3 астам, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемімен жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомобиль, атауы осы топтағы Еуразиялық экономикалық одақтың қосымша 6- ескертуінде

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 24 109 2

– – – – – 3000 см3 астам, бірақ 3500 см3 аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемімен жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомобиль, атауы осы топтағы Еуразиялық экономикалық одақтың қосымша 6- ескертуінде

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 24 109 8

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 24 909 3

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 24 909 4

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 24 909 8

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 31 109 0

– – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 24 909 3

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 31 909 4

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 31 909 8

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 32 199 0

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 32 909 3

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 32 909 4

– – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 32 199 8

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 33 199 0

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 33 909 3

– – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 33 909 4

– – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 33 199 8

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 109 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 109 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 109 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 209 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 209 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 209 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 209 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 209 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 209 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 309 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 209 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 309 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 409 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 409 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 409 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 409 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 409 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 409 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 510 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 592 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 592 9

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 2

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 2

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 4

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 5

– – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 6

– – – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 8

– – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 599 9

– – – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 602 1

– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 602 2

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 602 3

– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 602 4

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 602 8

– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 602 9

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 603 1

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 603 2

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 603 3

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 603 4

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 603 8

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 603 9

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 609 1

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 609 2

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 609 3

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 609 4

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 609 8

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 609 9

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 5

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 6

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 709 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 809 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 809 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 809 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 809 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 809 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 40 809 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 109 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 109 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 209 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 209 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 209 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 209 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 209 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 209 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 310 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 399 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 399 9

– – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 409 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 409 2

– – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 409 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 409 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 409 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 409 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 510 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 599 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 599 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 609 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 609 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 609 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 609 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 609 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 50 609 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 109 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 109 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 109 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 209 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 209 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 209 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 209 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 209 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 209 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 309 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 309 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 309 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 409 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 409 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 409 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 409 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 409 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 409 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 510 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 592 1

– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 592 9

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 2

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 5

– – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 6

– – – – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 8

– – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 599 9

– – – – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 602 1

– – – – – – –іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 602 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 602 3

– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 602 4

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 602 8

– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 602 9

– – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 603 1

– – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 603 2

– – – – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 603 3

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 603 4

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 603 8

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 603 9

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 609 1

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 609 2

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 609 3

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 609 4

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 609 8

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 609 9

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 1

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 2

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 3

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 4

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 5

– – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 6

– – – – – – – –өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 709 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 809 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 809 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 809 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 809 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 809 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 60 809 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 109 1

– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 109 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 209 1

– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 209 2

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 209 3

– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 209 4

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 209 8

– – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 209 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 310 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 399 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 399 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 409 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 409 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 409 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 409 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 409 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 409 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 510 9

– – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 599 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 599 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 609 1

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 609 2

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 609 3

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 609 4

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 609 8

– – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 70 609 9

– – – – – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 80 000 2

– – – М1 немесе М1G санатындағы жеңіл автомобильдер

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 80 000 9

– – – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8703 90 009 0

– – өзгелері

10

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

8704 10 101 1

– – – – топсалы-біріктірілген рамасы бар және көлік құралының толық салмағы 45 т-дан астатын, бірақ 50 т-дан аспайтын

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 10 101 9

– – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 10 102 2

– – – – – осьтерінің саны екіден аспайтын

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 10 102 9

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 10 108 0

– – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 10 900 0

– – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 310 0

– – – – – жаңа

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 390 3

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан аса уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 390 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 390 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 910 0

– – – – – жаңа

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 990 3

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 990 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 21 990 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 22 910 8

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 22 990 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 22 990 5

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 22 990 7

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 100 0

– – –жоғары радиоактивті материалдарды арнаулы тасымалдауға арналған

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 390 3

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 390 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 390 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 910 0

– – – – – жаңа

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 990 3

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 990 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 31 990 8

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 32 910 9

– – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 32 990 4

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 32 990 5

– – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 32 990 7

– – – – – – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 90 000 1

– – көлік құралының толық массасы 5 т-дан аспайтын, тек электр қозғалтқышымен қозғалысқа келтірілетін

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8704 90 000 9

– – өзгелері

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 10 009 1

– – – жаңа

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 10 009 5

– – – бұрын пайдаланылған

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 40 000 1

– – жаңа

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 40 000 5

– – бұрын пайдаланылған

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 90 300 1

– – – жаңа

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 90 300 5

– – – бұрын пайдаланылған:

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 90 800 5

– – – – жаңа

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

8705 90 800 9

– – – – бұрын пайдаланылған

0

0

0

0

0

БКТ мөлшерлемесі

9018 90 500 1

– – – қанды, қан алмастырғыштар мен инфузиялық ерітінділерді алуға және құюға арналған жүйелер

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

9022 14 000 0

– – медициналық, хирургиялық, стомотологиялық немесе ветеринариялық пайдалануға арналған өзге де

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

9028 20 000 0

– сұйықтық есептеуіштері

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

9108 11 000 0

– – механикалық индикациясымен немесе механикалық индикаторды орнатуға мүмкіншілік беретін, құрылғымен ғана

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9108 19 000 0

– – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9108 20 000 0

– автоматты түрде жүретін

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9108 90 000 0

– өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9110 11 900 0

– – – өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9110 19 000 0

– – алдын ала долбармен жинақталған сағат тетіктері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9111 10 000 0

– қымбат бағалы металдардан немесе қымбат бағалы металл жалатылған металдардан жасалған корпустар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9113 90 000 1

– табиғи немесе құрақ былғарыдан жасалған

10

10

10

10

БКТ мөлшерлемесі

9114 10 000 0

– түктілерді қоса алғанда, серіппелер

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9114 30 000 0

– циферблаттар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9114 90 000 1

– –тастар

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9114 90 000 9

– –өзгелері

0

0

0

3

6

6

БКТ мөлшерлемесі

9406 90 310 0

– – – жылыжайлар

0

0

0

2

БКТ мөлшерлемесі

620 00 000 5

– – –алюминийден құйылғаннан басқа

0

0

0

2

4

6

БКТ мөлшерлемесі

      *Кедендік әкелу баждарының мөлшерлемелері 1 қаңтардан бастап қолданылады, 2015 жылы – 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы 2014 жылғы 10 қазанда қол қойылған шарт күшіне енген күннен бастап қолданылады.

  2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық
экономикалық одақ туралы
шартқа Армения Республикасының
қосылуы туралы шартқа
№ 5 ҚОСЫМША

Тауарларларды және көлік құралдарын, Армения Республикасының
аумағын қоса алғанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден
аумағынан, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағы болып
табылмайтын аумақ арқылы, Армения Республикасының аумағын қоса
алғанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағына өткізу
ерекшеліктері туралы
ХАТТАМА

      1. Осы Хаттама тауарларларды және көлік құралдарын Армения Республикасының аумағын қоса алғанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағынан Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағы болып табылмайтын аумақ (бұдан әрі – шет мемлекеттердің аумағы) арқылы Армения Республикасының аумағын қоса алғанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағына (бұдан әрі – Одақтың кедендік аумағы) өткізудің ерекшеліктерін айқындайды.

      2. Осы Хаттама құбыр жолдарымен, электр беру желілері, су немесе әуе жолдары арқылы өткізілетін тауарларға қатысты қолданылмайды.

      3. Осы Хаттамада пайдаланылатын ұғымдар 2009 жылғы 27 қарашадағы Кеден одағының Кеден кодексі туралы шарттың (бұдан әрі – Кеден одағының Кеден кодексі) ажырамас бөлігі болып табылатын Кеден одағының Кеден кодексінде айқындалған мағыналарда қолданылады.

      4. Еуразиялық экономикалық одақ тауарларын Одақтың кедендік аумағынан шет мемлекеттердің аумағы арқылы Одақтың кедендік аумағына өткізу Кеден одағының Кеден кодексіне, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін өзге де халықаралық шарттарға және осы Хаттамада белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Одақ құқығын құрайтын актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

      5. Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары Одақтың кедендік аумағынан шет мемлекеттердің аумағы арқылы Одақтың кедендік аумағына өткізілген кезде кедендік транзиттің кедендік рәсіміне сәйкес Еуразиялық экономикалық одақ тауарлары мәртебесін сақтайды.

      6. Одақтың кедендік аумағынан шет мемлекеттердің кедендік аумағы арқылы Одақтың кедендік аумағына тасымалдау үшін кететін Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларын тасымалдауға арналған көлік құралына, контейнерге немесе өзге де ыдысқа қызмет өңірінде Одақтың кеден аумағынан тауарлардың кетуін жүзеге асырылатын, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасы арқылы тауарларды өткізу орны (бұдан әрі – кету орны) орналасқан, кеден органы немесе жөнелтуші кеден органы сәйкестендіру құралын салады. Сәйкестендіру құралдарын салу тәртібін кету орны орналасқан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) кеден органы айқындайды.

      Сәйкестендіру құралдарының үлгілерін алмасуды мүше мемлекеттер Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы шарт күшіне енген күннен бастап 1 ай ішінде жүзеге асырады.

      7. Еуразиялық экономикалық одақ тауарларына қатысты кедендік транзиттің кедендік рәсімі аяқталғаннан кейін Кеден одағының Кеден кодексіне, кедендік құқықтық қатынастарды реттейтін өзге де халықаралық шарттарға және Одақ құқығын құрайтын актілерге сәйкес межелі кеден органы мұндай тауарларды уақытша сақтауға орналастыруға немесе кедендік рәсімге сәйкес олардың кедендік декларациялануына байланысты кедендік операциялар жасауды жүргізбейді.

      8. Еуразиялық экономикалық одақ тауарларын Одақтың кедендік аумағынан шет мемлекеттердің аумағы арқылы Одақтың кедендік аумағына өткізуді бақылау мүше мемлекеттердің кеден органдарының ақпараттық өзара іс-қимыл технологиясы қолданыла отырып жүзеге асырылады.

      Осы арқылы осы мәтіннің 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы шарт 2014 жылғы 10 қазанда Минск қаласында:

      Беларусь Республикасы үшін - Беларусь Республикасы Президенті А.Г. Лукашенко;

      Қазақстан Республикасы үшін - Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев;

      Ресей Федерациясы үшін - Ресей Федерациясы Президенті В.В. Путин;

      Армения Республикасы үшін - Армения Республикасы Президенті С.А. Саргсян қол қойған шарттың толық және теңтүпнұсқалы көшірмесі болып табылатынын растаймын.

      Төлнұсқа данасы Еуразиялық экономикалық комиссияда сақталады.

      Барлығы тігілгені,

      қол қойылғаны және мөр соғылғаны

      158 парақ.

      Еуразиялық экономикалық

      комиссиясы Құқық департаментінің

      директоры В.И. Тараскин

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Армения Республикасының қосылуы туралы 2014 жылғы 10 қазанда Минск қаласында жасалған шарттың қазақ тіліндегі нұсқасы орыс тіліндегі нұсқасымен теңтүпнұсқалы екенін растаймын.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық

      экономика министрлігі Халықаралық

      экономикалық интеграция департаментінің

      директоры Е.Б. Бакенов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады