Мемлекеттiк жастар саясаты туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V ҚРЗ.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң мемлекеттік жастар саясаты саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) жас маман – жиырма тоғыз жасқа толмаған, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген және білім туралы құжатта көрсетілген мамандық бойынша үш жылдан аспайтын уақыт жұмыс істеп жүрген Қазақстан Республикасының азаматы;

      2) жас отбасы – ерлi-зайыптылардың екеуi де жиырма тоғыз жасқа толмаған отбасы не баланы (балаларды) жиырма тоғыз жасқа толмаған ата-ананың бiреуi тәрбиелейтін толық емес отбасы;

      3) жастар – Қазақстан Республикасының он төрт жастан жиырма тоғыз жасқа дейiнгi азаматтары;

      4) жастарға арналған әлеуметтік инфрақұрылым – мемлекеттік жастар саясатын іске асыру үшін қажетті объектілер (үйлер, құрылыстар, ғимараттар), сондай-ақ жас азаматтардың денсаулығын сақтау, оларға білім беру, оларды тәрбиелеу, әлеуметтік қызмет көрсету, дене бітімін, рухани және имандылық тұрғысынан дамыту, олардың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету және олардың қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар жүйесі;

      4-1) жұмыс істеп жүрген жастар – жиырма тоғыз жасқа толмаған, жалпы білім беретін мектептердің және (немесе) техникалық және кәсіптік және (немесе) орта білімнен кейінгі және (немесе) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген және еңбек қызметін жүзеге асырып жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары;

      5) "Қазақстан жастары" ұлттық баяндамасы – мемлекеттік жастар саясатының іске асырылуын талдауды және оны жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды қамтитын жыл сайынғы есеп;

      6) мемлекеттiк жастар саясаты – мемлекет жүзеге асыратын және жастарды қолдау мен дамытуға бағытталған әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық шаралар жүйесі;

      7) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – мемлекеттік жастар саясаты саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      8) өңірлік жастар форумы – жергілікті атқарушы органдар мен жастар арасындағы өзара іс-қимылдың өңірлік деңгейін қалыптастыру мақсатында өткізілетін жастар өкілдерінің форумы;

      9) республикалық жастар форумы – өңірлік форумдарда сайланған жастар өкілдерінің мемлекеттік органдар мен жастар арасындағы өзара іс-қимылдың жалпыұлттық деңгейін қалыптастыру мақсатында өткізілетін форумы.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 06.05.2019 № 251-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты саласындағы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жастар саясаты саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше қағидалар белгiленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Мемлекеттік жастар саясатының мақсаты, міндеттері және қағидаттары

      1. Мемлекеттiк жастар саясатының мақсаты жастардың рухани, мәдени, білім алып, кәсіби және дене бітімінің толыққанды дамуы, шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, ойдағыдай әлеуметтенуі және олардың әлеуетін елді одан әрі дамытуға бағыттау үшін жағдайлар жасау болып табылады.

      2. Мемлекеттік жастар саясатының міндеттері:

      1) жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау;

      2) жастарды елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне тарту;

      3) азаматтыққа тәрбиелеу және қазақстандық патриотизм сезімін нығайту болып табылады.

      3. Мемлекеттік жастар саясаты:

      1) мәдени, имандылық және рухани құндылықтардың басымдығы;

      2) азаматтық, жауапкершілік, еңбексүйгіштік;

      3) конфессияаралық келісім мен этносаралық тағаттылық;

      4) ұрпақтар сабақтастығы, отбасылық тәрбиенің басымдығы;

      5) мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыруға және іске асыруға жастардың қатысуы;

      6) мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыруға және іске асыруға ғылыми, кешенді және дәйекті көзқарас қағидаттарына негізделеді.

4-бап. Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары

      Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары:

      1) қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық әлеуетті дамыту;

      2) денсаулықты сақтау және нығайту, саламатты өмір салтын қалыптастыру;

      3) жұмысқа орналасу мен жұмыспен қамту үшін жағдайлар жасау;

      4) жастар арасында кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін жағдайлар жасау;

      5) жас отбасылар және жұмыс істеп жүрген жастар үшін қолжетімді тұрғын үй жүйесін дамыту;

      6) құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікке тәрбиелеу;

      7) экологиялық мәдениетті қалыптастыру;

      8) дарынды жастарды дамытуға жәрдемдесу;

      9) мәдени бос уақыт пен демалыс үшін жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 06.05.2019 № 251-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР САЯСАТЫ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТІ

5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттарын әзірлейді және оның жүзеге асырылуын ұйымдастырады;

      2) Қазақстан Республикасының Президентіне "Қазақстан жастары" ұлттық баяндамасын енгізеді;

      3) "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығын беру тәртібін, оның ақшалай сыйақы мөлшерін және номинацияларын бекітеді;

      4) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

6-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті орган:

      1) мемлекеттік жастар саясатын қалыптастырады және іске асырады;

      2) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асырады;

      3) жастар ұйымдарымен мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      4) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      5) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша түсіндіру жұмысын жүзеге асырады;

      6) мемлекеттік жастар саясатын ғылыми және әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      7) мемлекеттік жастар саясаты саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      8) "Қазақстан жастары" ұлттық баяндамасын дайындау және оны Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді;

      9) әкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестер туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

      10) республикалық жастар форумын өткізу тәртібін және өңірлік жастар форумы туралы үлгілік қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      11) жастар ресурстық орталықтары туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

      12) "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығын беру тәртібін әзірлейді;

      12-1) жұмыс істеп жүрген жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғынжай беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      13) жастардың волонтерлік қызметін дамытуға жәрдемдеседі;

      14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.05.2019 № 251-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Білім беру саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Білім беру саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар ұйымдарымен білім беру мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      3) білім беру мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8-бап. Ғылым саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Ғылым саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар ұйымдарымен ғылым мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

9-бап. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар ұйымдарымен денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      3) жастар арасында денсаулық сақтау және саламатты өмір салтын насихаттау мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

10-бап. Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті

      Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастарды жұмысқа орналастыруға және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөнінде шаралар әзірлейді;

      3) "Жастардың еңбек биржасы" бірыңғай ақпараттық порталының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      4) жастар ұйымдарымен жастарды жұмысқа орналастыруға және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

11-бап. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның құзыреті

      Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметті дамыту жөнінде шаралар әзірлейді;

      3) жастар ұйымдарымен жастар арасында кәсіпкерлік қызметті дамыту мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

12-бап. Мәдениет саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Мәдениет саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) дарынды жастарды және болашағы бар жастар шығармашылық ұжымдарын іздестіру мен қолдауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асырады;

      3) жастар ұйымдарымен мәдениет мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      4) жастардың мәдениет, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту мәселелері жөніндегі бастамаларын қолдауға бағытталған мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

13-бап. Дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастардың қатысуымен спорт түрлері, оның ішінде ұлттық, техникалық және қолданбалы түрлері, бұқаралық спорт бойынша жарыстар өткізеді;

      3) дене шынықтыру және спорт саласындағы білім мен жетістіктерді, саламатты өмір салты қағидаттарын, оның ішінде жастар арасынан жоғары дәрежедегі спортшылардың қатысуымен насихаттауды жүзеге асырады;

      4) жастар ұйымдарымен дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      5) жастар арасында дене шынықтыру мен спортты дамыту бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Діни қызмет саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Діни қызмет саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар арасында конфессияаралық келісім мен діни тағаттылықты нығайту бойынша түсіндіру жұмысын жүзеге асырады;

      3) жастар ұйымдарымен конфессияаралық келісім мен діни тағаттылықты нығайту бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      4) жастар арасында конфессияаралық келісім мен діни тағаттылықты нығайту мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

15-бап. Ішкі істер органдарының құзыреті

      Ішкі істер органдары өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы жөнінде шаралар қолданады;

      3) жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жөнінде шаралар қолданады;

      4) жастар ұйымдарымен жастар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      5) жастар арасындағы құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

16-бап. Қорғаныс министрлігінің құзыреті

      Қорғаныс министрлігі өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жөнінде шаралар қолданады;

      3) жастар ұйымдарымен қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру жөнінде шаралар қолданады;

      3) жастар ұйымдарымен қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      4) жастардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуге қатысуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және осы тапсырыстың нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.06.2018 № 160-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) жастар ұйымдарымен бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері бойынша өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      3) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орналастырады;

      4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

19-бап. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді органы өз құзыреті шегінде:

      1) жылына кемінде бір рет жергілікті атқарушы органдар басшыларының мемлекеттік жастар саясатының іске асырылу барысы туралы есептерін тыңдайды;

      2) әкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестердің қызметіне қатысады;

      3) жылына кемінде бір рет мемлекеттік жастар саясатының іске асырылу мәселелері бойынша жария тыңдаулар өткізеді;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы өз құзыреті шегінде:

      1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      2) өзекті проблемаларды анықтау және шешу, мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың тиімділігін арттыру үшін мониторинг жүргізуді және жастардың қажеттіліктерін бағалауды қамтамасыз етеді;

      3) жастарды жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру саясатын іске асыруды қамтамасыз етеді, еңбек нарығының және жас мамандарды жұмысқа орналастыру практикасының мониторингін ұйымдастырады;

      4) жастардың волонтерлік қызметін және жастардың өзін-өзі басқаруын дамытуға жәрдемдеседі;

      5) жастар ресурстық орталықтарын құрады, олардың қызметін қамтамасыз етеді және үйлестіреді;

      6) өңірлік жастар форумын өткізуді қамтамасыз етеді;

      7) қазақстандық патриотизмді, конфессияаралық келісім мен этносаралық тағаттылықты нығайту жөнінде шаралар қолданады;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін, жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖӘНЕ ІСКЕ
АСЫРУДЫҢ ТЕТІКТЕРІ

20-бап. Республикалық және өңірлік жастар форумдары

      1. Жастар форумы республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізіледі.

      2. Республикалық жастар форумы:

      1) орталық мемлекеттік органдар мен жастар, жастар ұйымдары арасындағы диалог пен өзара іс-қимылды;

      2) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелерін талқылауды қамтамасыз етеді.

      3. Республикалық жастар форумында "Қазақстан жастары" ұлттық баяндамасы талқыланады, орталық және жергілікті атқарушы органдардың есептері тыңдалады, оның қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру жөнінде ұсынымдар енгізіледі.

      4. Өңірлік жастар форумы:

      1) жергілікті атқарушы органдар мен жастар, жастар ұйымдары арасындағы диалог пен өзара іс-қимылды;

      2) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелерін талқылауды;

      3) мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру жөнінде ұсынымдар тұжырымдауды қамтамасыз етеді.

21-бап. Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы консультативтік-кеңесші органдар

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңес консультативтік-кеңесші орган болып табылады, оның өкілеттіктерін, қызметін ұйымдастыру және оның тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

      2. Әкімдіктер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылатын және өз қызметін мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру және ведомствоаралық өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру жөнінде ұсынымдар тұжырымдау мақсатында жүзеге асыратын консультативтік-кеңесші органдар болып табылады.

      3. Жастар ұйымдарын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылатын және өз қызметін жастар ұйымдарының тиімді өзара іс-қимыл жасауы, қызметін үйлестіруді күшейту және одан әрі жетілдіру жөнінде ұсынымдар тұжырымдау мақсатында жүзеге асыратын, уәкілетті орган жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      4. Орталық атқарушы органдарда үкіметтік емес ұйымдармен, оның ішінде жастар ұйымдарын тарта отырып, өзара іс-қимыл жасау және ынтымақтастық жөніндегі кеңестер құрылуы мүмкін.

22-бап. Жастарға арналған әлеуметтiк инфрақұрылым

      1. Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жастарға арналған әлеуметтік инфрақұрылым құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

      2. Жастар ұйымдары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды және өздерінің жарғылық мақсаттарын жүзеге асыру үшін қажетті өзге де мүлікті өтеусіз пайдалануға алуы мүмкін.

23-бап. Жастар ресурстық орталықтары

      1. Жастар ресурстық орталықтары жастар мен жастар ұйымдарын қолдау және дамыту үшін қызметтер көрсету мақсатында құрылады.

      2. Жастар ресурстық орталықтары жастардың бастамаларын ақпараттық-әдістемелік, консультациялық сүйемелдеу мен қолдауды, жастар арасындағы ахуалдың мониторингін және оны талдауды жүзеге асырады.

      3. Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын жастар ресурстық орталықтары көрсететін қызметтер тегін ұсынылады.

24-бап. "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы

      1. "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы мемлекеттік жастар саясатын іске асыруды ғылыми қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылады.

      2. "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы ғылыми зерттеулер жүргізеді және мемлекеттік жастар саясатын іске асыруды әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

      3. "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығының қызметін қаржыландыру бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады.

25-бап. Жастарға арналған әлеуметтік қызметтер

      1. Жастарға арналған әлеуметтік қызметтер өз қызметін жастардың зияткерлік, рухани, дене бiтiмiнің, шығармашылық тұрғысынан дамуы, кәсiби даярлығы және кәсіпкерлік әлеуетін іске асыру үшін жағдайлар жасау мақсатында жүзеге асырады.

      2. Жастарға арналған әлеуметтік қызметтер қызметінің негізгі бағыттары:

      1) өмірлік қиын жағдайда жүрген, арнаулы білім беру ұйымдарынан және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарынан оралған, психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтарынан (ауруларынан) емдеуден өткен жастарға, сондай-ақ мүгедектер қатарындағы жастарға психологиялық-педагогикалық, медициналық-әлеуметтік, заң көмегін және консультация беруді жүзеге асыру;

      2) жастардың құқыққа қарсы әрекеттерінің профилактикасы;

      3) тұрғылықты жері бойынша жастардың бос уақытын ұйымдастыру;

      4) жастардың кәсiпкерлiк қызметiн қолдау мен дамыту;

      5) жастардың өзiн-өзi басқаруын дамытуға жәрдемдесу;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әлеуметтік маңызы бар бағыттар болып табылады.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 07.07.2020 № 361-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-бап. Халықаралық ынтымақтастық

      1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты саласындағы халықаралық ынтымақтастығы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының негізінде жүзеге асырылады.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мемлекеттік жастар саясаты саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа:

      1) жастар мен жастар ұйымдарын Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдардың қызметіне тарту;

      2) тәжірибе алмасуға, достық және іскерлік қарым-қатынастарды дамытуға ықпал ететін іс-шараларды ұйымдастыру;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де іс-шараларды ұйымдастыру арқылы жәрдем көрсетеді.

27-бап. Мемлекеттік жастар саясатын қаржылық қамтамасыз ету

      Мемлекеттік жастар саясатын қаржыландыру бюджет қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады.

4-тарау. ЖАСТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУҒА ҚАТЫСУЫ

28-бап. Жастар ұйымдары

      1. Жастар ұйымы үкіметтік емес ұйым болып табылады, оның қызметі жастарды дамытуға, олардың өзін-өзі көрсетуіне, құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, сондай-ақ жастардың әлеуметтік, мәдени, білім алу, рухани және өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталады, жастар өкілдері оның мүшелері (қатысушылары) болып табылады.

      2. Жастар ұйымдары:

      1) мемлекеттік жастар саясатының өзекті мәселелерін талқылауға;

      2) мемлекеттік жастар саясаты саласындағы консультативтік-кеңесші органдардың қызметіне;

      3) республикалық және өңірлік жастар форумдарының жұмысына;

      4) жастардың өзін-өзі басқару органдарының қызметіне қатысуға құқылы.

29-бап. Жастардың волонтерлік қызметі

      1. Жастардың волонтерлік қызметі жеке және заңды тұлғалардың мүдделерінде өтеусіз негізде жүзеге асырылатын ерікті, қоғамға пайдалы қызмет болып табылады.

      2. Жастардың волонтерлік қызметі саяси партияларды және діни бірлестіктерді қолдауға бағытталмауға тиіс.

30-бап. Жастардың өзін-өзі басқаруы

      1. Жастардың өзін-өзі басқаруы тұлғалық және кәсіби өсу, қоғамда ойдағыдай әлеуметтену, өзінің зияткерлік және шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін жағдайлар жасау жөніндегі жастар қызметін ұйымдастыру нысаны болып табылады.

      2. Жастардың өзін-өзі басқару органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес негізгі орта, орта (жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру), орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында және еңбек ұжымдарында құрылуы мүмкін.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

31-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртiбi

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 16, 95-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2010 ж., № 22, 130-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


О государственной молодежной политике

Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V ЗРК.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ.

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере государственной молодежной политики.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) молодой специалист - гражданин Республики Казахстан, не достигший возраста двадцати девяти лет, освоивший образовательные учебные программы в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования и работающий не более трех лет по специальности, указанной в документе об образовании;

      2) молодая семья - семья, в которой оба супруга не достигли возраста двадцати девяти лет, либо неполная семья, в которой ребенка (детей) воспитывает один из родителей, не достигший возраста двадцати девяти лет;

      3) молодежь - граждане Республики Казахстан от четырнадцати до двадцати девяти лет;

      4) социальная инфраструктура для молодежи - система необходимых для реализации государственной молодежной политики объектов (зданий, строений, сооружений), а также организаций, которые осуществляют деятельность по охране здоровья, образованию, воспитанию, социальному обслуживанию, физическому, духовному и нравственному развитию молодых граждан, обеспечению их занятости и удовлетворению их общественных потребностей;

      4-1) работающая молодежь – граждане Республики Казахстан, не достигшие возраста двадцати девяти лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ и (или) организаций технического и профессионального и (или) послесреднего, и (или) высшего, и (или) послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;

      5) национальный доклад "Молодежь Казахстана" - ежегодный отчет, содержащий анализ реализации государственной молодежной политики и рекомендации по ее совершенствованию;

      6) государственная молодежная политика - система социально-экономических, организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на поддержку и развитие молодежи;

      7) уполномоченный орган по вопросам государственной молодежной политики (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере государственной молодежной политики;

      8) региональный форум молодежи - форум представителей молодежи, проводимый в целях формирования регионального уровня взаимодействия между местными исполнительными органами и молодежью;

      9) республиканский форум молодежи - форум представителей молодежи, избранных на региональных форумах, проводимый в целях формирования общенационального уровня взаимодействия между государственными органами и молодежью.

      Сноска. Статья 1 с изменением, внесенным Законом РК от 06.05.2019 № 251-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики

      1. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цель, задачи и принципы государственной молодежной политики

      1. Целью государственной молодежной политики является создание условий для полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной социализации и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны.

      2. Задачами государственной молодежной политики являются:

      1) защита прав и законных интересов молодежи;

      2) вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны;

      3) воспитание гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма.

      3. Государственная молодежная политика основывается на принципах:

      1) приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;

      2) гражданственности, ответственности, трудолюбия;

      3) межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

      4) преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;

      5) участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики;

      6) научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и реализации государственной молодежной политики.

Статья 4. Основные направления государственной молодежной политики

      Основными направлениями государственной молодежной политики являются:

      1) обеспечение доступного и качественного образования, развитие научно-технического потенциала;

      2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни;

      3) создание условий для трудоустройства и занятости;

      4) создание условий для развития предпринимательской деятельности среди молодежи;

      5) развитие системы доступного жилья для молодых семей и работающей молодежи;

      6) повышение уровня правовой культуры, воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции;

      7) формирование экологической культуры;

      8) содействие развитию талантливой молодежи;

      9) обеспечение условий для культурного досуга и отдыха.

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 06.05.2019 № 251-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 5. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) разрабатывает основные направления государственной молодежной политики и организует ее осуществление;

      2) вносит Президенту Республики Казахстан национальный доклад "Молодежь Казахстана";

      3) утверждает порядок присуждения, размер денежного вознаграждения и номинации Государственной молодежной премии "Дарын";

      4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) формирует и реализует государственную молодежную политику;

      2) осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных органов по вопросам государственной молодежной политики;

      3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам государственной молодежной политики;

      4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам государственной молодежной политики;

      5) осуществляет разъяснительную работу по вопросам государственной молодежной политики;

      6) осуществляет научное и методическое обеспечение государственной молодежной политики;

      7) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере государственной молодежной политики;

      8) организует и координирует работу по подготовке и внесению национального доклада "Молодежь Казахстана" в Правительство Республики Казахстан;

      9) разрабатывает и утверждает типовое положение о советах по делам молодежи при акиматах;

      10) разрабатывает и утверждает порядок проведения республиканского форума молодежи и типовые правила о региональном форуме молодежи;

      11) разрабатывает и утверждает типовое положение о молодежных ресурсных центрах;

      12) разрабатывает порядок присуждения Государственной молодежной премии "Дарын";

      12-1) разрабатывает и утверждает правила предоставления арендного жилища без права выкупа работающей молодежи;

      13) содействует развитию волонтерской деятельности молодежи;

      14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.05.2019 № 251-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области образования

      Уполномоченный орган в области образования в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам образования;

      3) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам образования;

      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Законом РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа в области науки

      Уполномоченный орган в области науки в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам науки;

      3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция уполномоченного органа в области здравоохранения

      Уполномоченный орган в области здравоохранения в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам здравоохранения;

      3) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;

      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным Законом РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 10. Компетенция уполномоченного государственного органа по труду

      Уполномоченный государственный орган по труду в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) разрабатывает меры по содействию в трудоустройстве и занятости молодежи;

      3) обеспечивает функционирование единого информационного портала "Молодежная биржа труда";

      4) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам содействия в трудоустройстве и занятости молодежи;

      5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 11. Компетенция уполномоченного органа по предпринимательству

      Уполномоченный орган по предпринимательству в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) разрабатывает меры по развитию предпринимательской деятельности, осуществляемой молодежью;

      3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам развития предпринимательской деятельности среди молодежи;

      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 12. Компетенция уполномоченного органа в области культуры

      Уполномоченный орган в области культуры в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) осуществляет комплекс мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливой молодежи и перспективных молодежных творческих коллективов;

      3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам культуры;

      4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа, направленного на поддержку молодежных инициатив по вопросам культуры, укрепления общественного согласия и общенационального единства;

      5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 12 с изменением, внесенным Законом РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа в области физической культуры и спорта

      Уполномоченный орган в области физической культуры и спорта в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) проводит соревнования с участием молодежи по видам спорта, в том числе национальным, техническим и прикладным видам, массовому спорту;

      3) осуществляет пропаганду знаний и достижений в области физической культуры и спорта, принципов здорового образа жизни, в том числе с участием спортсменов высокого класса из числа молодежи;

      4) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам физической культуры и спорта;

      5) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по развитию физической культуры и спорта среди молодежи;

      6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Компетенция уполномоченного органа в сфере религиозной деятельности

      Уполномоченный орган в сфере религиозной деятельности в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) осуществляет разъяснительную работу среди молодежи по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности;

      3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности;

      4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам укрепления межконфессионального согласия и религиозной толерантности среди молодежи;

      5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 14 с изменением, внесенным Законом РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Компетенция органов внутренних дел

      Органы внутренних дел в пределах своей компетенции:

      1) реализуют государственную молодежную политику;

      2) принимают меры по профилактике правонарушений среди молодежи;

      3) принимают меры по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

      4) осуществляют взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по профилактике правонарушений среди молодежи;

      5) осуществляют формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по вопросам профилактики правонарушений среди молодежи;

      6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 15 с изменением, внесенным Законом РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Компетенция Министерства обороны

      Министерство обороны в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) принимает меры по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

      3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам обороны и воинской службы;

      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Компетенция уполномоченного органа в области охраны окружающей среды

      Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) принимает меры по формированию экологической культуры среди молодежи;

      3) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам охраны окружающей среды;

      4) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по участию молодежи в решении вопросов охраны окружающей среды;

      5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 17 с изменением, внесенным Законом РК от 13.06.2018 № 160-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Компетенция уполномоченного органа в области средств массовой информации

      Уполномоченный орган в области средств массовой информации в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам средств массовой информации;

      3) размещает государственный заказ по проведению государственной информационной политики по вопросам государственной молодежной политики;

      4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 19. Компетенция местных представительных и исполнительных органов

      1. Местный представительный орган области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения) в пределах своей компетенции:

      1) не реже одного раза в год заслушивает отчеты руководителей местных исполнительных органов о ходе реализации государственной молодежной политики;

      2) принимает участие в деятельности советов по делам молодежи при акиматах;

      3) не реже одного раза в год проводит публичные слушания по вопросам реализации государственной молодежной политики;

      4) осуществляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан.

      2. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения) в пределах своей компетенции:

      1) реализует государственную молодежную политику;

      2) обеспечивает проведение мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем, повышения эффективности реализации государственной молодежной политики;

      3) обеспечивает реализацию политики занятости и трудоустройства молодежи, организует мониторинг рынка труда и практики трудоустройства молодых специалистов;

      4) содействует развитию волонтерской деятельности молодежи и молодежного самоуправления;

      5) создает молодежные ресурсные центры, обеспечивает и координирует их деятельность;

      6) обеспечивает проведение регионального форума молодежи;

      7) принимает меры по укреплению казахстанского патриотизма, межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;

      8) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 20. Республиканский и региональный форумы молодежи

      1. Форум молодежи проводится на республиканском и региональном уровнях.

      2. Республиканский форум молодежи обеспечивает:

      1) диалог и взаимодействие между центральными государственными органами и молодежью, молодежными организациями;

      2) обсуждение вопросов реализации государственной молодежной политики.

      3. На республиканском форуме молодежи обсуждается национальный доклад "Молодежь Казахстана", заслушиваются отчеты центральных и местных исполнительных органов, по итогам которого в Правительство Республики Казахстан вносятся рекомендации по совершенствованию государственной молодежной политики.

      4. Региональный форум молодежи обеспечивает:

      1) диалог и взаимодействие между местными исполнительными органами и молодежью, молодежными организациями;

      2) обсуждение вопросов реализации государственной молодежной политики;

      3) выработку рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики.

Статья 21. Консультативно-совещательные органы в сфере государственной молодежной политики

      1. Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан является консультативно-совещательным органом, полномочия, организация и порядок деятельности которого определяются Президентом Республики Казахстан.

      2. Советы по делам молодежи при акиматах являются консультативно-совещательными органами, создаваемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющими свою деятельность в целях выработки рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики и повышению эффективности межведомственного взаимодействия.

      3. Координационный совет по развитию молодежных организаций является консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе, создаваемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющим свою деятельность в целях выработки рекомендаций по эффективному взаимодействию, усилению координации и дальнейшему совершенствованию деятельности молодежных организаций.

      4. В центральных исполнительных органах могут создаваться советы по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, в том числе с привлечением молодежных организаций.

Статья 22. Социальная инфраструктура для молодежи

      1. Государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан обеспечивают создание и функционирование социальной инфраструктуры для молодежи.

      2. Молодежные организации могут получить в безвозмездное пользование здания, строения, сооружения и иное необходимое для осуществления их уставных целей имущество в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Молодежные ресурсные центры

      1. Молодежные ресурсные центры создаются с целью оказания услуг для поддержки и развития молодежи и молодежных организации.

      2. Молодежные ресурсные центры осуществляют информационно-методическое, консультационное сопровождение и поддержку инициатив молодежи, мониторинг и анализ ситуации в молодежной среде.

      3. Услуги молодежных ресурсных центров, финансируемых за счет бюджетных средств, предоставляются бесплатно.

Статья 24. Научно-исследовательский центр "Молодежь"

      1. Научно-исследовательский центр "Молодежь" создается по решению Правительства Республики Казахстан в целях научного обеспечения реализации государственной молодежной политики.

      2. Научно-исследовательский центр "Молодежь" проводит научные исследования и осуществляет методическое обеспечение реализации государственной молодежной политики.

      3. Финансирование деятельности научно-исследовательского центра "Молодежь" осуществляется за счет бюджетных средств, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 25. Социальные службы для молодежи

      1. Социальные службы для молодежи осуществляют свою деятельность в целях создания условий для интеллектуального, духовного, физического, творческого развития, профессиональной подготовки и реализации предпринимательского потенциала молодежи.

      2. Основными направлениями деятельности социальных служб для молодежи являются:

      1) осуществление психолого-педагогической, медико-социальной, юридической помощи и консультирование молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вернувшейся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, прошедшей лечение от психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, а также молодежи из числа инвалидов;

      2) профилактика противоправных действий молодежи;

      3) организация досуга молодежи по месту жительства;

      4) поддержка и развитие предпринимательской деятельности молодежи;

      5) содействие развитию молодежного самоуправления;

      6) иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 25 с изменениями, внесенными Законом РК от 07.07.2020 № 361-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Международное сотрудничество

      1. Международное сотрудничество Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики осуществляется на основе законодательства Республики Казахстан и международных договоров Республики Казахстан.

      2. Государственные органы Республики Казахстан оказывают содействие международному сотрудничеству в сфере государственной молодежной политики путем:

      1) привлечения молодежи и молодежных организаций в деятельность международных организаций, членом которых является Республика Казахстан;

      2) организации мероприятий, способствующих обмену опытом, развитию дружественных и деловых отношений;

      3) организации иных мероприятий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Статья 27. Финансовое обеспечение государственной молодежной политики

      Финансирование государственной молодежной политики осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 28. Молодежные организации

      1. Молодежная организация является неправительственной организацией, деятельность которой направлена на развитие, самореализацию, защиту прав и законных интересов молодежи, а также удовлетворение социальных, культурных, образовательных, духовных и иных потребностей молодежи, членами (участниками) которой являются представители молодежи.

      2. Молодежные организации вправе принимать участие в:

      1) обсуждении актуальных вопросов государственной молодежной политики;

      2) деятельности консультативно-совещательных органов в сфере государственной молодежной политики;

      3) работе республиканского и регионального форумов молодежи;

      4) деятельности органов молодежного самоуправления.

Статья 29. Волонтерская деятельность молодежи

      1. Волонтерской деятельностью молодежи является добровольная общественно полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и юридических лиц.

      2. Волонтерская деятельность молодежи не может быть направлена на поддержку политических партий и религиозных объединений.

Статья 30. Молодежное самоуправление

      1. Молодежное самоуправление является формой организации деятельности молодежи по созданию условий для личностного и профессионального роста, успешной социализации в обществе, реализации ее интеллектуального и творческого потенциала.

      2. Органы молодежного самоуправления могут создаваться в организациях основного среднего, среднего (общего среднего, технического и профессионального образования), послесреднего, высшего, послевузовского образования и трудовых коллективах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г, № 16, ст. 95; 2007 г, № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2010 г., № 22, ст. 130; 2011 г., № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4).

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ