Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді іске асыру тәртібі туралы атқару хаттамасын ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 6 наурыздағы № 289-V ҚРЗ.

      2012 жылғы 7 қыркүйекте Астанада жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссиясы туралы келісім және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді іске асыру тәртібі туралы атқару хаттамасы ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының
Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссиясы туралы
келісім

      (2015 жылғы 9 мамырда күшіне енді – Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бюллетені, 2015 ж., N 3, 23-құжат)

      Бұдан әрі "Тараптар" деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі,

      екі мемлекеттің арасындағы көршілес, әріптестік қарым-қатынастарды, сондай-ақ олардың арасындағы әр түрлі салаларда, оның ішінде заңсыз көші-қонға және трансшекаралық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес саласында ынтымақтастықты дамытуға ұмтылысты басшылыққа ала отырып,

      Тараптар мемлекеттерінің ұлттық заңнамасына сәйкес оның аумағындағы немесе оның аумағы арқылы шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың заңсыз көші-қоны үшін жауапкершілік белгілеудегі Тараптардың әрбір мемлекетінің егеменді құқығын құрметтей отырып,

      осы Келісім Тарап мемлекеттерінің құқықтарын, жауапкершілігі мен міндеттемелерін кемсітпейтіндігін атап өте отырып,

      Тарап мемлекеттерінің аумақтарында көші-қон үдерістерін айқын регламенттеудің өзекті қажеттілігін негізге ала отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

      1-бап Анықтамалар

      Осы Келісімде төменде келтірілген ұғымдар мынаны білдіреді:

      "реадмиссия" - шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың келуі, кетуі және болу мәселелері бойынша ондағы қолданыстағы ұлттық заңнаманы бұза отырып, сұрау салушы Тарап мемлекетінің аумағына кірген немесе онда жүрген адамдарды осы Келісімде көзделген тәртіппен, жағдайларда және мақсаттарда сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдарының беруі және сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдарының қабылдауы;

      "сұрау салушы Тарап" - адамдардың реадмиссиясы немесе транзиті туралы сұрау салу жіберетін Тарап;

      "сұрау салынатын Тарап" - мекенжайына адамдардың реадмиссиясы немесе транзиті туралы сұрау салу жіберілген Тарап;

      "үшінші мемлекеттің азаматтары" - Тараптар мемлекеттерінің азаматтығы жоқ және осы Келісімнің қатысушысы болып табылмайтын мемлекеттің азаматтығына тиесілі адамдар;

      "азаматтығы жоқ адамдар" - осы Келісімнің 2-бабы 1-тармағының әрекеті қолданылатын, басқа Тарап мемлекетінің аумағына кіргеннен кейін бір Тарап мемлекетінің азаматтығын жоғалтқан адамдарды қоспағанда, Тараптар мемлекеттерінің азаматтары болып табылмайтын және үшінші мемлекеттің азаматтығына тиесілі дәлелдемелері жоқ адамдар;

      "құзыретті органдар" - осы Келісімді іске асыруға жауапты Тараптар мемлекеттерінің органдары;

      "Атқару хаттамасы" - осы Келісімді іске асыру тәртібі туралы хаттама;

      "дербес деректер" - осындай ақпарат негізінде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға қатысты кез келген ақпарат;

      "транзит" - үшінші мемлекет азаматының немесе азаматтығы жоқ адамдардың сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағы арқылы жүру жолында сұрау салушы Тарап мемлекетінен межелі мемлекетке өтуі.

      2-бап Тараптар мемлекеттері азаматтарының реадмиссиясы

      1. Егер олар сұрау салынатын Тараптың азаматтары болып табылатыны немесе сұрау салушы Тарап мемлекеттің аумағына келгеннен кейін азаматтығын жоғалтқаны және басқа мемлекеттің азаматтығын алмағаны немесе осы адамдарға қатысты сұрау салушы Тараптың мемлекеті азаматтықты беруден бас тартқаны туралы шешім шығарылғаны анықталса, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары сұрау салушы Тараптың құзыретті органының сұрау салуы бойынша шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың келуі, кетуі және болуы мәселелері бойынша осы мемлекеттің ұлттық заңнамасын бұза отырып, сұрау салушы Тараптың аумағына келген немесе онда жүрген адамдарды қабылдайды.

      2. Қажет болған жағдайда сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары тапсырылатын адамдарға берілген күннен бастап жарамдылық мерзімі күнтізбелік 30 күнді құрайтын, олардың сұрау салынатын мемлекеттің аумағына келуі үшін қажетті құжаттарды береді.

      3. Адамдарда Тараптардың бірінің мемлекеті азаматтығының бар екенін айқындауға негіз болатын құжаттар тізбесі Атқару хаттамасында қамтылған.

      Атқару хаттамасына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде Тараптар дипломатиялық арналар арқылы осындай құжаттардың үлгілерімен алмасады. Кейіннен үлгілеріндегі Тараптардың әрқайсысы дипломатиялық арналар арқылы осындай құжаттар үлгілеріндегі кез келген өзгерістер туралы басқа Тарапты дереу хабардар етеді.

      4. Егер осы баптың 3-тармағында көрсетілген құжаттардың бірде біреуі ұсынылмайтын болса, сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органдары оның азаматтығы туралы мәліметтер алу мақсатында реадмиссиялауға жататын адаммен әңгіме өткізу туралы сұрау салынатын Тарап мемлекеттерінің консулдық мекемелерімен және дипломатиялық өкілдіктерімен уағдаласады. Мұндай әңгімелер өткізу рәсімі Атқару хаттамасында айқындалады.

      5. Егер сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары оның реадмиссиясы үшін осы баптың 1-тармағында көзделген негіздердің жоқ екенін анықтаса, онда сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органдары тапсырған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде өздері тапсырған адамды қайта қабылдайды. Мұндай жағдайда сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органына осы адамға қатысты оның қарамағындағы материалдарды береді.

      6. Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамда сұрау салынатын Тарап мемлекеті азаматының жеке басын куәландыратын жарамды құжаты бар болған жағдайда, реадмиссия туралы сұрау салуды жіберу талап етілмейді.

      3-бап Үшінші мемлекеттер азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың реадмиссиясы

      1. Егер үшінші мемлекеттің азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағынан тікелей оның аумағына келгені анықталса, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары сұрау салушы Тарап мемлекеті құзыретті органының сұрау салуы бойынша сұрау салушы Тарап мемлекетінің аумағында осы мемлекеттің ұлттық заңнамасын бұза отырып, жүрген және келген үшінші мемлекеттің азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарды қабылдайды.

      2. Егер үшінші мемлекет азаматының немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын құжаты және мұндай адамның азаматтық немесе тұру мемлекетінің құзыретті органының осындай құжатты беру мүмкіндігі болмаса, онда реадмиссия туралы сұрау салуға оң жауап алғаннан кейін сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы оған өз мемлекетінің аумағына шығу үшін құжат береді.

      3. Егер оның реадмиссиясы үшін осы баптың 1-тармағында көзделген негіздер жоқ екені анықталса, сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органдары тапсырған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде өздері тапсырған адамды қайта қабылдайды. Мұндай жағдайда сұрау салушы Тарап мемлекетінің орталық органы сұрау салатын Тарап мемлекетінің орталық органына осы адамға қатысты оның құзырындағы материалдарды береді.

      4. Осы баптың қағидалары мыналарға:

      сұрау салатын Тарап мемлекетінің аумағына заңды түрде келу кезінде осы мемлекеттің құзыретті органдары берген әрекетті визалары, уақытша немесе тұрақты тұруға арналған рұқсаттары болған адамдарға;

      сұрау салатын Тарап мемлекетінің аумағына заңды негізде халықаралық шартқа сәйкес визасыз тәртіппен келген адамдарға;

      сұрау салатын Тарап мемлекетінің аумағына келгеннен кейін осы мемлекеттің құзыретті органдары виза, уақытша немесе тұрақты тұруға арналған рұқсат берілген адамдарға қолданылмайды.

      5. Осы баптың қағидалары Қазақстан Республикасы және Өзбекстан Республикасы реадмиссия туралы халықаралық шарттар жасасқан үшінші мемлекеттердің азаматтарына және осы үшінші мемлекеттерден келген азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылады.

      4-бап Реадмиссия туралы сұрау салуларды жіберу және қарау мерзімдері

      1. Адамдардың реадмиссиясы туралы сұрау салуды сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органы сұрау салынатын Тарап мемлекетінің тікелей құзыретті органына мұндай адамның сұрау салушы Тарап мемлекетінің аумағына заңсыз келуі немесе заңсыз болу фактісін және/немесе оның жеке басын анықтаған күннен бастап, күнтізбелік 45 күн ішінде жолдайды.

      2. Егер адам сұрау салушы Тарап мемлекетінің шекарасынан еткен сәттен бастап не болмаса адамның сұрау салушы Тарап мемлекетінің аумағында заңсыз болу фактісін анықтаған сәттен бастап күнтізбелік 180 күннен асқанына бұлтартпайтын дәлелдері болса, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы осы Келісімнің 3-тармағында көрсетілген адамдарды реадмиссиялау туралы сұрау салуды қабылдамауы мүмкін.

      3. Егер сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары бұл адамды беру үшін осы Келісімнің 2-бабының 1-тармағында және 3- бабының 1-тармағында көзделген қажетті шарттардың жоқ екенін анықтаса, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары адамды реадмиссиялау туралы сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде адамды қабылдауға келісімін береді немесе оны қабылдаудан дәлелді бас тартады. Реадмиссия туралы сұрау салуға уақтылы жауап беру үшін кедергі келтіретін заңды немесе нақты сипаттағы мән-жайлар болған кезде жауап беру мерзімі сұрау салынатын Тарап мемлекетінің орталық құзыретті органының дәлелді өтініші негізінде күнтізбелік 60 күнге дейін ұзартылады.

      5-бап Реадмиссиялау мерзімдері

      1. Егер Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары әрбір нақты жағдайда өзгеше уағдаласпаса, оған қатысты сұрау салынатын Тарап реадмиссиялауға келісім берген адамдарды беру сұрау салушы Тарап осындай келісімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүзеге асырылады.

      2. Егер адамдарды беруге объективті түрде кедергі келтіретін мән-жайлардың туындауы себебінен онда аталған адамдар сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдарына берілмейтін болса, осы баптың 1-тармағында көрсетілген мерзім ұзартылуы мүмкін, бұл туралы тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

      Оған қатысты сұрау салынатын Тарап реадмиссиялауға келісім берген адамды беру мүмкін болмағанда, сұрау салушы Тарап мемлекетінің орталық органы сұрау салынатын Тарап мемлекетінің орталық органына дереу тиісті жазбаша хабарлама жібереді.

      6-бап Транзит

      1. Егер сұрау салушы Тарап мемлекетінің орталық құзыретті органы транзит мемлекеті немесе межелі мемлекет болып табылатындығына қарамастан, осы тармақта көрсетілген адамдарға үшінші мемлекеттің аумағына кедергісіз келуге болатынына кепілдік берсе, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің орталық құзыретті органы сұрау салушы Тарап мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы бойынша сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағы арқылы үшінші мемлекеттердің азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың транзитіне рұқсат береді.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдардың транзиті сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органдары қызметкерлерінің ілесе жүруімен жүзеге асырылуы мүмкін, оның мәртебесі Атқару хаттамасында айқындалады.

      3. Егер Тараптар мемлекетінің құзыретті органдары әрбір нақты жағдайда өзгеше уағдаласпаса, осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдардың транзиті туралы сұрау салуды транзиттеу мақсатында сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органы алдын ала, алайда, адамның сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағына келуінің болжанған күніне күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей жібереді.

      4. Сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы адамдардың транзиті туралы сұрау салуды алған күннен бастап, күнтізбелік 7 күн ішінде транзитке немесе транзитті жүзеге асыруға белгіленген тәртіпте ресімделген бас тартуға келісім береді.

      5. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдардың транзитін жүзеге асыру кезінде сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органдарының өтініші бойынша барынша көмек көрсетеді.

      6. Егер:

      1) үшінші мемлекеттің азаматына немесе азаматтығы жоқ адамға межелі мемлекетте немесе басқа транзит мемлекетінде азаптауларға, қатыгездік, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау түрлеріне ұшырауына, өлім жазасына немесе нәсілдік тиесілігі, діни, ұлттық, сондай-ақ белгілі бір әлеуметтік ортаға тиесілік белгілері немесе саяси ұстанымы бойынша қудалау қаупі төнсе;

      2) мұндай адамдардың сұрау салынатын Тарап мемлекеттінің аумағында болуы оның ішінде ұлттық қауіпсіздік, қоғамдық тәртіпті сақтау, немесе халық денсаулығы тұрғысынан қолайсыз болып табылған жағдайда, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің орталық органы осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдарды транзиттеуден бас тартуы мүмкін.

      7. Егер олар сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағына кіргеннен кейін оларға қатысты осы баптың 6-тармағында көзделген міндеттемелер белгіленген болса, сондай-ақ егер басқа транзит мемлекетінің немесе межелі мемлекеттің аумағына кедергісіз келуі анағұрлым кепілдендірілген деп санауға болмаса, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары транзиттік жол жүруге берілген рұқсатқа қарамастан, осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдарды сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органдарына қайтаруы мүмкін.

      8. Тараптар олардың азаматтық мемлекеттеріне немесе тұрақты тұру мемлекеттеріне тікелей қайтарылуы мүмкін үшінші мемлекеттердің азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың транзит оқиғаларына шектеу қою бойынша екіжақты негізде шаралар қабылдайды.

      7-бап Дербес деректерді қорғау

      1. Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары осы Келісімнің ережелерін іске асыруға байланысты алмасатын немесе бір-біріне беретін дербес деректері олардың ұлттық заңнамаларына және Тарап мемлекеттері қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес Тараптардың әрқайсысының мемлекетінде қорғалуға тиіс.

      2. Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары осы Келісімнің мақсаттары үшін ғана дербес деректерді алмасады және олардың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

      8-бап Шығыстар

      1. Егер шығыстарды көрсетілген адамдар дербес немесе үшінші тарап төлей алмайтын жағдайда, реадмиссияға және осы Келісімнің 2-бабы 1-тармағында және 3-бабы 1-тармағында көрсетілген адамдарды сұрау салынатын Тарап мемлекетінің мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пунктіне дейін ілесе жүруге байланысты шығыстарды сұрау салушы Тарап көтереді.

      2. Егер шығыстарды көрсетілген адамдар дербес немесе үшінші тарап төлей алмаған жағдайда, осы Келісімнің 6-бабы 1-тармағында көрсетілген адамдардың транзитіне және ықтимал ілесе жүруге, сондай-ақ оларды ықтимал қайтаруға байланысты шығыстарды сұрау салушы Тарап көтереді.

      3. Осы Келісімнің 2-бабының 5-тармағында және 3-бабының 5-тармағында көрсетілген адамдарды беруге және сұрау салушы Тарап мемлекетінің мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пунктіне дейін оларға ықтимал ілесе жүруге байланысты шығыстарды, реадмиссия үшін негізі болмаған әрекеті немесе әрекетсіздігі адамды беруге әкелген Тарап көтереді.

      9-бап Атқару хаттамасы

      Тараптар:

      1) құзыретті органдарға және олардың арасында өкілеттіктерді бөлуге;

      2) реадмиссия немесе транзит туралы сұрау салу мазмұнына және оны жолдау тәртібіне;

      3) әңгімелесу өткізуге;

      4) реадмиссия немесе транзит рәсімдеріне;

      5) үшінші мемлекеттердің азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарды ілесе барып, адамдарды беру шарттарына;

      6) осы Келісімді орындауға байланысты өзара есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртібіне қатысты ережелерді қамтитын Атқару хаттамасын жасайды.

      10-бап Осы Келісімнің қолданылуын тоқтата тұру және қайтадан жаңарту

      1. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараппен консультациялардан кейін ұлттық қауіпсіздікті қорғауға, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету немесе халықтың денсаулығын сақтауға байланысты себептер бойынша осы Келісімнің қолданылуын ішінара немесе толық тоқтата алады.

      2. Осы Келісімнің қолданылуын тоқтату немесе қайтадан жаңғырту туралы басқа Тарап осындай шешімнің іске асырылуының басталуына дейін 72 сағаттан кешіктірілмей, дипломатиялық арналар арқылы жазбаша түрде хабардар етіледі.

      11-бап Ынтымақтастық қағидаттары

      1. Тараптардың арасындағы қарым-қатынастарда туындайтын және осы Келісімді орындауға немесе түсіндіруге байланысты барлық даулы мәселелер консультациялар және олардың арасындағы келіссөздер арқылы шешіледі.

      2. Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары өзара уағдаластық бойынша осы Келісімді іске асыруға байланысты мәселелер бойынша сарапшылардың жұмыс кездесулері мен консультацияларын өткізе алады.

      12-бап Басқа халықаралық шарттардың әрекеті

      Осы Келісім Тараптар мемлекеттері қатысушысы болып табылатын басқа халықаралық шарттардан туындайтын Тараптардың әрқайсысының құқықтары мен міндеттемелерін қозғамайды.

      13-бап Өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

      Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Келісімге жеке хаттамалармен ресімделетін және оның ажырамас бөлігі болып табылатын өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

      14-бап Қорытынды ережелер

      1. Осы Келісім Тараптардың Келісімнің күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы дипломатиялық арналар арқылы соңғы жазбаша хабарламаны алған күннен бастап, күнтізбелік 30 күн өткеннен кейін күшіне енеді.

      2. Осы Келісім белгіленбеген мерзімге жасалады және оның қолданылуы бір Тарап оның қолданылуын тоқтату ниеті туралы басқа Тараптың жазбаша хабарламасын дипломатиялық арналар арқылы алған күннен бастап, күнтізбелік 60 күн өткеннен кейін тоқтатылады.

      3. Осы Келісімнің қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тараптар оның қолданылған кезеңінде туындаған міндеттемелерді реттейді.

      2012 жылғы "7" қыркүйекте Астана қаласында әрқайсысы қазақ, өзбек және орыс тілдерінде екі данада жасалды, әрі барлық мәтіннің де бірдей күші бар.

      Осы Келісімнің ережелерін түсіндіру кезінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі мәтінге жүгінеді.

Қазақстан Республикасының

Өзбекстан Республикасының

Үкіметі үшін

Үкіметі үшін


Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының
Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді
іске асыру тәртібі туралы атқарушы
хаттамасы

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын - Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі

      2012 жылғы "7" қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссия туралы келісімді (бұдан әрі - Келісім) іске асыруға байланысты барынша толық мәселелерді реттеуге екіжақты ниет білдіре отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

      1-бап Құзыретті органдар

      1. Мыналар:

      Қазақстан Республикасынан:

      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі;

      Өзбекстан Республикасынан:

      Өзбекстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;

      Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;

      Өзбекстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік қызметі Келісімнің ережелерін іске асыруға жауапты құзыретті органдар болып табылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген құзыретті органдардың өзгеруі туралы Тараптар бір-біріне дипломатиялық арналар арқылы дереу хабардар етеді.

      3. Келісімнің ережелерін және осы Атқару хаттамасын іске асыру мақсатында Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары бір-бірімен тікелей өзара іс-қимыл жасасады.

      4. Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары өздерінің байланыс деректерінің өзгергені туралы бір-біріне жазбаша нысанда дереу хабарлайды.

      2-бап Азаматтығы болуын дәлелдеу

      1. Мынадай құжаттар:

      Қазақстан Республикасы үшін:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

      3) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты;

      4) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты;

      5) теңізшінің паспорты;

      6) қайтып оралу куәлігі;

      7) баланың тууы туралы куәлігі (ата-анасының біреуінің паспортында жазба бар болғанда);

      Өзбекстан Республикасы үшін:

      1) Өзбекстан Республикасының дипломаттық паспорты;

      2) Өзбекстан Республикасы азаматының паспорты;

      3) Өзбекстан Республикасы азаматының биометриялы паспорты;

      4) баланың тууы туралы куәлігі (ата-анасының біреуінің паспортында жазба бар болғанда);

      5) Өзбекстан Республикасына қайтып келуге (тек Өзбекстан Республикасына қайтып оралу үшін) арналған сертификат;

      6) 16 жасқа толмаған Өзбекстан Республикасы азаматының куәлігімен (2015 жылғы 31 желтоқсанға) Тараптар мемлекеттері азаматтығының бар екендігі растайды.

      2. Мынадай құжаттар:

      1) осы баптың 1-тармағында көрсетілген жарамдылық мерзімі өтіп кеткен құжаттар;

      2) осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттардың көшірмелері немесе дубликаттары;

      3) реадмиссиялауға жататын адам толтырған осы Атқару хаттамасына 1-қосымшада көзделген нысандағы өтініш;

      4) тиісті құзыретті органдар заңды негіздерде алған куәгерлердің жазбаша түсініктемелері;

      5) мемлекеттік органдар лауазымды адамдарының жазбаша ақпараттары;

      6) реадмиссиялауға жататын адаммен әңгімелесудің оң нәтижелері бар болған жағдайда адамның Тараптар мемлекеттерінің азаматы болып табылады деп ұйғаруға негіз болады.

      3-бап Үшінші мемлекеттердің азаматтарын және азаматтығы жоқ адамдарды реадмиссиялау үшін негіздердің болуын дәлелдеу

      1. Мынадай құжаттар (оның ішінде жарамдылық мерзімі өтіп кеткен):

      1) жеке басты куәландыратын және шекарадан өтуге құқық беретін кез келген құжатта Тараптар мемлекеттерінің тиісті өкілетті органдарының келу/кету белгісі;

      2) жасанды құжаттағы Тараптар мемлекеттері өкілетті органдарының келу/кету белгісі;

      3) сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағында тұруға ықтияр хат;

      4) сұрау салынатын Тарап мемлекеті берген босқынның жарамды куәлігі және жол жүру құжаты;

      5) сұрау салынатын Тарап мемлекетінде тұруға құқық беретін белгісі бар, үшінші мемлекет азаматының немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын құжат үшінші мемлекеттердің азаматтарын және азаматтығы жоқ адамдарды реадмиссиялау үшін негіздердің бар болуын дәлелдеу болып табылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды Тараптар қосымша рәсімдерсіз таниды.

      4-бап Өзге құжаттар

      1. Егер сұрау салушы Тараптың пікірі бойынша осы Атқару хаттамасының 2 және 3-баптарында көзделмеген өзге құжаттар реадмиссиялауға жататын адамның азаматтық тиесілігін айқындау не болмаса үшінші мемлекеттің азаматы мен азаматтығы жоқ адамды реадмиссиялау үшін негіздерді белгілеу үшін елеулі маңызға ие болса, онда мұндай құжаттар реадмиссия туралы сұрау салуға қоса берілуі мүмкін.

      2. Реадмиссия туралы сұрау салуды қарау кезінде осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды назарға алу мүмкіндігі туралы мәселені сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы шешеді.

      5-бап Әңгімелесу

      1. Келісімнің 2-бабының 4-тармағына сәйкес сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органының сұрау салуы бойынша Келісімнің 2-бабының 1-тармағында көрсетілген адаммен әңгіме өткізу бойынша негізгі міндет сұрау салушы Тарап мемлекетіндегі сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органының өкіліне жүктеледі.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген сұрау салынатын Тарап мемлекеті құзыретті органының өкілі болмағанда, әңгімелесуді сұрау салушы Тарап мемлекетіндегі сұрау салынатын Тарап мемлекетінің дипломатиялық өкілдігінің немесе консулдық мекемесінің қызметкері өткізеді.

      3. Әңгімелесу сұрау салушы Тарап мемлекетінің аумағындағы сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органының өкілі не (осы баптың 2-тармағындакөрсетілген жағдайда) сұрау салушы Тарап мемлекетінің аумағындағы сұрау салынатын Тарап мемлекетінің дипломатиялық өкілдігі немесе консулдық мекемесі осы Атқару хаттамасына 2-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған, әңгімелесу туралы сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік 14 күннен аспайтын мерзімде өткізілуге тиіс.

      4. Әңгімелесуді өткізу күні, уақыты және орны әрбір нақты жағдайда Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдарымен келісіледі.

      6-бап Реадмиссия туралы сұрау салудың мазмұны және оны жіберу тәртібі, сондай-ақ оған жауап жіберу тәртібі

      1. Осы Атқару хаттамасына 3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған реадмиссия туралы сұрау салуды сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органы сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органына пошта байланысы немесе курьер арқылы және қажет болған кезде осы келісімнің 4-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімдерде ақпаратты қосымша техникалық құралдардың көмегімен жібереді.

      2. Тараптар мемлекеттерінің азаматтарын реадмиссиялау туралы сұрау салуға реадмиссиялауға жататын адамда сұрау салынатын Тарап мемлекетінің азаматтығы бар екендігін растайтын не болмаса азаматтығы бар деп ұйғаруға негіздің болуын көздейтін осы Атқару хаттамасының 2 және 4-баптарында көзделген сұрау салушы Тараптың қарамағында бар құжаттар қоса беріледі.

      3. Үшінші мемлекеттердің азаматтарын және азаматтығы жоқ адамдарды реадмиссиялау туралы сұрау салуға олардың бар болуы көрсетілген адамдарды көрсетілген адамдарды реадмиссиялау үшін негіздердің бар екенін растайтын реадмиссиялау үшін осы Атқару хаттамасының 3 және 4-баптарында көрсетілген сұрау салушы Тараптың қарамағында бар құжаттар қоса беріледі.

      4. Реадмиссиялау туралы сұрау салуға жауап сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органына Сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы жазбаша нысанда пошта байланысы немесе курьер арқылы, қажет болған жағдайда ақпаратты беруді техникалық құралдардың көмегімен Келісімнің 4-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімде жібереді.

      7-бап Транзит туралы сұрау салуды жіберу және оған жауап беру тәртібі

      1. Осы Атқару хаттамасына 4-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған транзиттеу туралы сұрау салуды сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органы Келісімнің 6-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімде сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органына пошта байланысы немесе курьер арқылы және қажет болған жағдайда осы келісімнің 6-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімдерде ақпаратты қосымша техникалық құралдардың көмегімен жібереді.

      2. Сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органына транзиттеу туралы сұрау салудың жауабын Келісімнің 6-бабының 4-тармағында белгіленген мерзімде сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы жазбаша нысанда пошта байланысымен немесе курьер арқылы және қажет болған жағдайда ақпаратты қосымша техникалық құралдардың көмегімен жібереді.

      8-бап Реадмиссияға немесе транзитке жататын адамға ілесе жүру

      1. Адамға ілесіп жүрумен реадмиссиялау немесе транзиттеу қажет болған жағдайда, сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органы сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органына ілесіп жүретін адамдардың аттарын, тектері мен лауазымдарын, паспорттарының түрін, нөмірін, берілген күні мен жарамдылық мерзімін, сондай-ақ олардың сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағында болуының болжамды мерзімдерін хабарлайды.

      2. Ілесіп жүретін адамдар аумағында болған уақытта оның сұрау салынатын Тарап мемлекетінің ұлттық заңнамасын сақтауға міндетті.

      3. Ілесіп жүретін адамдар азаматтық киімде болуы тиіс, сондай-ақ олардың өзімен бірге жарамды паспорттары мен реадмиссияға немесе транзитке қатысты келісілген уағдаластықты растайтын құжаттары болуы тиіс.

      4. Ілесе жүретін адамдар қаруды және сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағында шектеу қойылған немесе айналымнан алынған өзге де заттарды өздерімен бірге алып жүре алмайды.

      5. Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары ілесіп жүретін адамдардың сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағында болуын қамтамасыз етумен байланысты барлық мәселелер бойынша бір-бірімен өзара іс-қимыл жасайды. Бұл ретте сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органдары қажет болған кезде ілесіп жүретін адамдарға барынша көмек көрсетеді.

      9-бап Реадмиссия немесе транзит рәсімі

      1. Адамдар реадмиссиясы немесе транзиті Тараптар мемлекеттерінің мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерін барлығында жүзеге асырылады.

      2. Реадмиссия немесе транзит күні мен уақыты, сондай-ақ осы мақсаттарда пайдаланылатын Тараптар мемлекеттерінің мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттері әрбір нақты жағдайда Тараптар мемлекеттері құзыретті органдарының өзара келісімі бойынша белгіленеді.

      3. Сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органы реадмиссиялауға жататын адамды беру жоспарланған күнге дейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органына осындай берудің шарттары туралы хабарлайды.

      Сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы осындай ақпаратты алған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірмей сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органына беру шарттарының тиімділігі туралы хабарлайды.

      4. Егер сұрау салушы Тарап мемлекетінің құзыретті органы ұсынған беру шарттары сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзыретті органы үшін тиімсіз болған жағдайда, басқа беру шарттары барынша қысқа мерзімде келісілуге тиіс.

      10-бап Тілі

      Келісімнің ережелерін және осы Атқару хаттамасын іске асыру мақсатында осы Атқару хаттамасына 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларда көзделген құжаттарды Тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары орыс тілінде ресімдейді.

      11-бап Қосымшалар

      Осы Атқару хаттамасына 1, 2, 3, 4, 5-қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

      12-бап Қорытынды ережелер

      1. Осы Атқару хаттамасы Келісіммен бір уақытта күшіне енеді және өз қолданысын тоқтатады.

      2. Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Атқару хаттамасына жеке хаттамалармен рәсімделетін және оның ажырамас бөлігі болып табылатын өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

      2012 жылғы "7" қыркүйекте Астана қаласында әрқайсысы қазақ, өзбек және орыс тілдерінде екі данада жасалды, әрі екі мәтіннің де бірдей заңды күші бар.

      Осы Атқару хаттамасын түсіндіру кезінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі мәтінге жүгінеді.

Қазақстан Республикасының

Өзбекстан Республикасының

Үкіметі үшін

Үкіметі үшін


      2012 жылғы "7" қыркүйектегі

  Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Өзбекстан
Республикасының Үкіметі
арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімді
іске асыру тәртібі туралы атқару
хаттамасына
1-қосымша

2012 жылғы "7" қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Үкіметі
мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімге сәйкес реадмиссияға жататын адамның
ӨТІНІШІ

      1. Толық аты-жөні (тегінің астын сызып көрсетіңіз) __________________

      2. Қыз кезіндегі тегі _______________________________________________

      3. Туған күні, айы, жылы және жері __________________________________

      4. Жеке басын куәландыратын құжат ___________________________________

      5. Азаматтығы _______________________________________________________

      6. Сұрау салынатын Тараптың мемлекеті аумағында тұратын туыстары туралы мәлімет ______________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      7. Сұрау салынатын Тараптың мемлекеті аумағындағы мекен жайы ________

      8. Сұрау салушы Тараптың мемлекеті аумағына кіру күні, айы, жылы ____

      9. Сұрау салушы Тараптың мемлекеті аумағына кіру тәсілі _____________

      10. Сұрау салушы Тараптың мемлекеті аумағына кіру мақсаты ___________

      11. Өзге мәліметтер _________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Қолы

      2012 жылғы " ___ " _____________

      Өтініш толтырылған орын _________________________

      Сұрау салушы Тараптың құзыретті

      мемлекеттік органы өкілінің қолы ____________________________________

      2012 жылғы "7" қыркүйектегі

  Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Өзбекстан
Республикасының Үкіметі
арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімді
іске асыру тәртібі туралы атқару
хаттамасына
2-қосымша

      Тараптардың құзыретті мемлекеттік

      органдарының ресми бланкісі

2012 жылғы "7" қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді іске асыру тәртібі туралы атқару хаттамасының 5-бабына сәйкес
Сұхбаттасуды өткізу туралы сұраным

      А. Дербес мәліметтер:

1. Толық аты-жөні (тегінің астын сызып көрсетіңіз) ______
_________________________________________________________
2. Қыз кезіндегі тегі ___________________________________
_________________________________________________________
3. Туған күні, айы, жылы және жері ______________________

Фото      4. Жынысы және сырт келбеті (бойы, көзінің түсі, ерекшеліктері және т.б.) ___________________________________________________

      5. Сондай-ақ танымал (адамның қолданыстағы, ол танымал болған бұрынғы аттары, басқа аттары немесе лақап аттары) ___________________________

      6. Азаматтығы және тілі _____________________________________________

      7. Тұрмыстық жағдайы: _______________________________________________


үйленген (тұрмыста)

бойдақ

ажырасқан

тұл ер адам (жесір әйел)

      Жұбайының аты (егер үйленген, тұрмыста болса) және оның тұрғылықты жері

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Балаларының аты-жөні және жасы (егер бар болса) және олардың тұрғылықты жерлері

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      8. Сұрау салушы Тараптың мемлекетінде соңғы тұрған жері

      _____________________________________________________________________

      9. Сұрау салушы Тараптың мемлекетіндегі соңғы мекенжайы

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      10. Орын ауыстыру маршруттары туралы мәлімет ________________________

      _____________________________________________________________________

      11. Денсаулық жағдайы, медициналық шектеуі және ұсыныстар ___________

      _____________________________________________________________________

      12. Қолында бар құжаттары:

      ____________________ __________________________________

      (құжат түрі) (күні, айы, жылы және берген орны)

      ____________________ __________________________________

      (құжат берген орган) (мерзімі өткен күні, айы, жылы)

      Б. Ескерту

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Сұхбаттасуды өткізу орны ____________________________________________

      Сұрау салушы Тараптың құзыретті

      мемлекеттік органы өкілінің қолы ____________________________________

      М.О.

      2012 жылғы "7" қыркүйектегі

  Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Өзбекстан
Республикасының Үкіметі
арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімді
іске асыру тәртібі туралы атқару
хаттамасына
3-қосымша

      Тараптардың құзыретті мемлекеттік

      органдарының ресми бланкісі

2012 жылғы "7" қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Үкіметі
мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімді іске асыру тәртібі туралы атқару
хаттамасының 6-бабына сәйкес
Реадмиссиялау туралы сұрау

      А. Дербес мәліметтер:

1. Толық аты-жөні (тегінің астын сызып көрсетіңіз) ______
_________________________________________________________
2. Қыз кезіндегі тегі ___________________________________
_________________________________________________________
3. Туған күні, айы, жылы және жері ______________________

Фото      4. Жынысы және сырт келбетінің (бойы, көзінің түсі, ерекшеліктері және т.б.) __________________________________________________________

      5. Сондай-ақ (тұлғаның пайдаланатын бұрынғы танымал есімдері, өзге есімдері немесе лақап аты) __________________________________ белгілі

      6. Азаматтығы мен тілі ______________________________________________

      7. Уақытша тұруға рұқсат етілген ықтияр хат пен берілген визалар туралы мәлімет ______________________________________________________

      8. Отбасы жағдайы ___________________________________________________


үйленген (тұрмыста)

бойдақ

ажырасқан

тұл ер адам (жесір әйел)

      Жолдасының аты (тұрмыста, үйленген болса) және оның тұрғылықты жері _

      _____________________________________________________________________

      Балаларының аты-жөні (бар болса) және олардың тұрғылықты жері _______

      _____________________________________________________________________

      Сұрау салынатын Тараптың мемлекетінде соңғы тұрғылықты мекенжайы ____

      _____________________________________________________________________

      10. Сұрау салынатын Тараптың мемлекетінде соңғы орналасқан жері _____

      11. Орын ауыстыру маршруттары туралы мәлімет ________________________

      _____________________________________________________________________

      12. Сұрау салынатын Тарап мемлекетінің аумағында тұлғаның тұруы немесе заңсыз кіруі туралы қабылданатын шешім үшін негіздеме ________

      _____________________________________________________________________

Б. Тапсырылатын тұлғаға қатысты айрықша жағдай      1. Денсаулығының жағдайы (ерекше медициналық күтім қажеттілігін көрсету, инфекциялық аурулардың атауы және т.б.) ____________________

      _____________________________________________________________________

      2. Тұлғаның аса қауіптілігі туралы ескерту (қылмыс жасағаны үшін күдікті, агрессиялық тәртіпке бейім және т.б.) ______________________

      _____________________________________________________________________

В. Азаматтық қатыстылығына қосымша деректер


      1. Азаматтық қатыстылығын растайтын құжаттар:

      ______________ _____________________________

      (құжат түрі) (берілген күні мен уақыты)

      _______________ ___________________________________

      (берген орган) (қызмет көрсету мерзімінің аяқталуы)

      2. Азаматтық қатыстылығын болжауға негіздеме беретін құжаттар _______

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Г. Ескерту

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________

      Сұрау салынатын Тарап мемлекетінің құзырлы

      орган өкілінің қолы _________________________________

      М.О.

      2012 жылғы "7" қыркүйектегі

  Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Өзбекстан
Республикасының Үкіметі
арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімді
іске асыру тәртібі туралы атқару
хаттамасына
4-қосымша

      Тараптардың құзыретті мемлекеттік

      органдарының ресми бланкісі

2012 жылғы "7" қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Үкіметі
мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімді іске асыру тәртібі туралы атқару
хаттамасының 7-бабына сәйкес
Транзит туралы сұрау

А. Жеке мәліметтер


      1. Толық аты-жөні (тегінің астын сызып көрсетіңіз) _________________

      ____________________________________________________________________

      2. Қыз кезіндегі тегі ______________________________________________

      3. Туылған жері мен күні ___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Сырт келбеті мен жынысы (бойы, көзінің түсі, ерекшеліктері және т.б.) ______________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Сондай-ақ (тұлғаның пайдаланатын бұрынғы танымал есімдері, өзге есімдері немесе лақап аты) __________________________________ белгілі

      6. Азаматтығы мен тілі ______________________________________________

      7. Жол жүру құжатының типі мен нөмері _______________________________

      _____________________________________________________________________

Б. Тапсырылатын тұлғаға қатысты айрықша жағдай      1. Денсаулығының жағдайы (ерекше медициналық күтім қажеттілігін көрсету, инфекциялық аурулардың атауы және т.б.) ____________________

      _____________________________________________________________________

      2. Тұлғаның аса қауіптілігі туралы ескерту (қылмыс жасағаны үшін күдікті, агрессиялық тәртіпке бейім және т.б.) ______________________

      _____________________________________________________________________

В. Транзиттік операция


      1. Белгіленген мемлекет

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      2. Транзиттің басқа да мүмкіндіктері бар мемлекеттер ________________

      _____________________________________________________________________

      3. Мемлекеттік шекараны өтудің ұсынылған жері, күні мен уақыты

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      4. Бірлесіп жүретін адамдар туралы мәлімет __________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Г. Ескерту

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Тұлғаны қабылдау транзиттік басқа мемлекетпен және (немесе) белгіленген мемлекетпен кепілді

      Сұрау салынған Тарап мемлекетінің құзырлы

      органының өкілінің қолы ________________________________________

      М.О.

      2012 жылғы "7" қыркүйектегі

  Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Өзбекстан
Республикасының Үкіметі
арасындағы Адамдардың
реадмиссиясы туралы келісімді
іске асыру тәртібі туралы атқару
хаттамасына
5-қосымша

      Тараптардың құзыретті мемлекеттік

      органдарының ресми бланкісі

Транзит/реадмиссия туралы сұранымға жауап

      Жауап берілген күні: ___________________________

      1 Қабылданған шешім

      рұқсат берілсін бас тарту

      Теріс шешім қабылданған жағдайда

      бас тартудың негізі

      2 Ерекше белгілері

      Лауазымды адамның аты-жөні Мөрі және қолы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұдан әрі Келісім мен Атқару хаттамасының өзбек тіліндегі мәтіні берілген.

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии лиц

Закон Республики Казахстан от 6 марта 2015 года № 289-V ЗРК

      Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии лиц и Исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии лиц, совершенные в Астане 7 сентября 2012 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Республики Узбекистан о реадмиссии лиц

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами,
      руководствуясь стремлением к развитию добрососедских, партнерских отношений между двумя государствами, а также сотрудничества между ними в различных областях, в том числе в вопросах борьбы с незаконной миграцией и трансграничной организованной преступностью,
      уважая суверенное право каждого из государств Сторон в соответствии с его национальным законодательством устанавливать ответственность за незаконную миграцию на его территории или через нее иностранных граждан и лиц без гражданства,
      подчеркивая, что настоящее Соглашение не умаляет прав, обязательств и ответственности государств Сторон по международному праву,
      исходя из актуальной необходимости четкой регламентации миграционных процессов на территориях государств Сторон,
      согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

      В настоящем Соглашении приводимые ниже определения имеют следующее значение:
      «реадмиссия» - передача компетентными органами государства запрашивающей Стороны и прием компетентными органами государства запрашиваемой Стороны в порядке, на условиях и в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, лиц, въехавших или находящихся на территории государства запрашивающей Стороны в нарушение действующего в нем национального законодательства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;
      «запрашивающая Сторона» - Сторона, направляющая запрос о реадмиссии или транзите лица;
      «запрашиваемая Сторона» - Сторона, в адрес которой направлен запрос о реадмиссии или транзите лица;
      «граждане третьих государств» - лица, не имеющие гражданства государств Сторон и принадлежащие к гражданству государства, не являющегося участником настоящего Соглашения;
      «лица без гражданства» - лица, не являющиеся гражданами государств Сторон и не имеющие доказательства принадлежности к гражданству третьего государства, за исключением лиц, утративших гражданство государства одной Стороны в период после въезда на территорию государства другой Стороны, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 2 настоящего Соглашения;
      «компетентные органы» - органы государств Сторон, ответственные за реализацию настоящего Соглашения;
      «Исполнительный протокол» - протокол о порядке реализации настоящего Соглашения;
      «персональные данные» - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основе такой информации физическому лицу;
      «транзит» - проезд гражданина третьего государства или лица без гражданства через территорию государства запрашиваемой Стороны по пути следования из государства запрашивающей Стороны в государство назначения.

Статья 2
Реадмиссия граждан государств Сторон

      1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу компетентного органа государства запрашивающей Стороны лиц, которые въехали или находятся на территории государства запрашивающей Стороны с нарушением национального законодательства этого государства по вопросам въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, если установлено, что они являются гражданами государства запрашиваемой Стороны либо утратили его гражданство после въезда на территорию государства запрашивающей Стороны и не приобрели гражданство другого государства или в отношении данных лиц вынесено решение об отказе в предоставлении гражданства государства запрашивающей Стороны.
      2. В случае необходимости компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают передаваемым лицам документы, необходимые для их въезда на территорию государства запрашиваемой Стороны, срок действия которых составляет 30 календарных дней с даты их выдачи.
      3. Перечни документов, на основании которых определяется наличие у лица гражданства государства одной из Сторон, содержатся в Исполнительном протоколе.
      Стороны в течение 30 дней с даты вступления в силу Исполнительного протокола обмениваются по дипломатическим каналам образцами таких документов. В последующем каждая из Сторон незамедлительно уведомляет другую Сторону по дипломатическим каналам о любых изменениях в образцах указанных документов.
      4. Если ни один из документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не может быть представлен, компетентный орган государства запрашивающей Стороны договаривается с дипломатическим представительством или консульским учреждением государства запрашиваемой Стороны о проведении собеседования с лицом, подлежащим реадмиссии, с целью получения сведений о его гражданстве. Процедура проведения таких собеседований определяется в Исполнительном протоколе.
      5. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими лицо в течение 30 календарных дней с даты его передачи, если компетентным органам государства запрашиваемой Стороны будет установлено, что отсутствуют условия для его реадмиссии, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. В этом случае компетентный орган государства запрашиваемой Стороны передает компетентному органу государства запрашивающей Стороны имеющиеся в его распоряжении материалы, касающиеся данного лица.
      6. В случае, если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, имеет действительный документ, удостоверяющий личность гражданина государства запрашиваемой Стороны, направление запроса о реадмиссии не требуется.

Статья 3
Реадмиссия граждан третьих государств и лиц без гражданства

      1. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны принимают по запросу компетентного органа государства запрашивающей Стороны граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые прибыли или находятся на территории государства запрашивающей Стороны с нарушением национального законодательства этого государства, и если установлено, что они прибыли на его территорию непосредственно с территории государства запрашиваемой Стороны.
      2. В случае, если гражданин третьего государства или лицо без гражданства не имеют документа, удостоверяющего личность, и отсутствует возможность выдачи такого документа компетентным органом государства гражданства или постоянного проживания данного лица, то после получения положительного ответа на запрос о реадмиссии компетентные органы государства запрашиваемой Стороны выдают ему документ для въезда на территорию своего государства.
      3. Компетентные органы государства запрашивающей Стороны принимают обратно переданное ими лицо в течение 30 календарных дней с даты его передачи, если проведенная компетентным органом государства запрашиваемой Стороны проверка выявит отсутствие необходимых для его реадмиссии условий, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи. В этом случае компетентный орган государства запрашиваемой Стороны передает компетентному органу государства запрашивающей Стороны имеющиеся в его распоряжении материалы, касающиеся данного лица.
      4. Положения настоящей статьи не применяются к лицам:
      имевшим на момент законного въезда на территорию государства запрашивающей Стороны действительные визу, разрешение на временное или постоянное проживание, выданные компетентными органами этого государства;
      прибывшим на законных основаниях на территорию государства запрашивающей Стороны в безвизовом порядке в соответствии с международным договором;
      которым виза, разрешение на временное или постоянное проживание были выданы компетентными органами государства запрашивающей Стороны после въезда на территорию этого государства.
      5. Положения настоящей статьи применяются только в отношении граждан третьих государств и к лицам без гражданства из тех третьих государств, с которыми Республика Казахстан и Республика Узбекистан заключили международные договоры о реадмиссии.

Статья 4
Сроки направления и рассмотрения запросов о реадмиссии

      1. Запрос о реадмиссии лица направляется компетентным органом государства запрашивающей Стороны непосредственно компетентному органу государства запрашиваемой Стороны в течение 45 календарных дней с даты установления факта незаконного въезда или незаконного пребывания данного лица на территории государства запрашивающей Стороны и/или установления его личности.
      2. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может отклонить запрос о реадмиссии лица, указанного в статье 3 настоящего Соглашения, если имеются неопровержимые доказательства того, что с момента пересечения лицом границы государства запрашивающей Стороны либо с момента установления факта незаконного пребывания лица на территории государства запрашивающей Стороны прошло более 180 календарных дней.
      3. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в течение 30 календарных дней с даты получения запроса о реадмиссии лица дает согласие на прием или мотивированный отказ в приеме лица, если компетентными органами государства запрашиваемой Стороны установлено отсутствие необходимых для передачи лица условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 настоящего Соглашения. При наличии обстоятельств, препятствующих своевременному ответу на запрос о реадмиссии, срок ответа на основании оформленного в установленном порядке обращения компетентного органа государства запрашиваемой Стороны продлевается до 60 календарных дней.

Статья 5
Сроки реадмиссии

      1. Передача лиц, в отношении которых запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмиссию, осуществляется в течение 30 календарных дней с даты получения такого согласия запрашивающей Стороной, если компетентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не договорятся об ином.
      2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть продлен, если упомянутые в нем лица не могут быть переданы компетентным органам государства запрашиваемой Стороны по причине возникновения обстоятельств, объективно препятствующих передаче, о чем направляется соответствующее письменное уведомление.
      При невозможности передачи лица, в отношении которого запрашиваемой Стороной дано согласие на реадмиссию, компетентный орган государства запрашивающей Стороны незамедлительно направляет компетентному органу государства запрашиваемой Стороны соответствующее письменное уведомление.

Статья 6
Транзит

      1. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны по запросу компетентного органа государства запрашивающей Стороны разрешает транзит граждан третьих государств и лиц без гражданства через территорию государства запрашиваемой Стороны, если компетентный орган государства запрашивающей Стороны гарантирует, что указанным в настоящем пункте лицам предоставляется беспрепятственный въезд на территорию третьего государства независимо от того, является ли оно государством транзита или государством назначения.
      2. Транзит лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может осуществляться в сопровождении сотрудников компетентных органов государства запрашивающей Стороны, статус которых определяется в Исполнительном протоколе.
      3. Запрос о транзите лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, направляется компетентным органом государства запрашивающей Стороны заблаговременно, но не позднее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты въезда лица на территорию государства запрашиваемой Стороны с целью транзита, если компетентные органы государств Сторон в каждом конкретном случае не договорятся об ином.
      4. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в течение 7 календарных дней с даты получения запроса о транзите лиц дает согласие на транзит или оформленный в установленном порядке отказ в осуществлении транзита.
      5. При осуществлении транзита лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентные органы государства запрашиваемой Стороны по просьбе компетентных органов государства запрашивающей Стороны оказывают возможное содействие.
      6. Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может отказать в транзите лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в случае, если:
      1) существует угроза того, что в государстве назначения или государстве транзита гражданин третьего государства или лицо без гражданства подвергнутся пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, смертной казни или преследованию по признаку расовой, религиозной, национальной принадлежности, а также по принадлежности к определенной социальной группе или по признаку политических убеждений;
      2) нахождение таких лиц на территории государства запрашиваемой Стороны является нежелательным, в том числе по соображениям национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения.
      7. Компетентные органы государства запрашиваемой Стороны, несмотря на выданное разрешение на транзитный проезд, могут возвратить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, компетентным органам государства запрашивающей Стороны, если после их въезда на территорию государства запрашиваемой Стороны в отношении них будут установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи, а также, если беспрепятственный въезд на территорию другого государства транзита или государства назначения более нельзя считать гарантированным.
      8. Стороны на основе взаимности принимают меры по ограничению случаев транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые могут быть возвращены непосредственно в государства их гражданства или государства их постоянного проживания.

Статья 7
Защита персональных данных

      1. Персональные данные, которыми компетентные органы государств Сторон обмениваются или передают друг другу в связи с реализацией положений настоящего Соглашения, подлежат защите в государстве каждой из Сторон в соответствии с их национальным законодательством и международными договорами, участниками которых являются государства Сторон.
      2. Компетентные органы государств Сторон обмениваются персональными данными только для целей настоящего Соглашения и обеспечивают их конфиденциальность.

Статья 8
Расходы

      1. Расходы, связанные с реадмиссией и возможным сопровождением лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 и пункте 1 статьи 3 настоящего Соглашения, до пункта пропуска через государственную границу государства запрашиваемой Стороны несет запрашивающая Сторона в случае, если расходы не могут быть оплачены указанными лицами самостоятельно или третьей стороной.
      2. Расходы, связанные с транзитом и возможным сопровождением лиц, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Соглашения, а также с их возможным возвращением, несет запрашивающая Сторона в случае, если расходы не могут быть оплачены указанными лицами самостоятельно или третьей стороной.
      3. Расходы, связанные с передачей лиц, указанных в пункте 5 статьи 2 и пункте 5 статьи 3 настоящего Соглашения, и их возможным сопровождением до пункта пропуска через государственную границу государства запрашивающей Стороны, несет Сторона, действия или бездействие которой привели к передаче лица, основания для реадмиссии которого отсутствовали.

Статья 9
Исполнительный протокол

      Стороны заключат Исполнительный протокол, который содержит правила, касающиеся:
      1) компетентных органов и распределения полномочий между ними;
      2) содержания и порядка направления запроса о реадмиссии или транзите;
      3) проведения собеседований;
      4) процедуры реадмиссии или транзита;
      5) условий передачи лиц с сопровождением, в том числе в случае транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства;
      6) порядка осуществления взаиморасчетов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.

Статья 10
Приостановление и возобновление действия настоящего Соглашения

      1. Каждая из Сторон может после консультаций с другой Стороной частично или полностью приостановить действие настоящего Соглашения по причинам, связанным с защитой национальной безопасности, обеспечением общественного порядка или охраны здоровья населения.
      2. О приостановлении или возобновлении действия настоящего Соглашения другая Сторона уведомляется в письменной форме по дипломатическим каналам не позднее 72 часов до начала реализации такого решения.

Статья 11
Принципы сотрудничества

      1. Все спорные вопросы, возникающие в отношениях между Сторонами и связанные с выполнением или толкованием настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между ними.
      2. По взаимной договоренности компетентные органы государств Сторон могут проводить рабочие встречи и консультации экспертов по вопросам, связанным с реализацией Соглашения.

Статья 12
Действие других международных договоров

      Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, участником которых являются государства Сторон.

Статья 13
Порядок внесения изменений и дополнений

      По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами и являющиеся его неотъемлемой частью.

Статья 14
Заключительные положения

      1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
      2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, и его действие прекращается по истечении 60 календарных дней с даты получения одной Стороной по дипломатическим каналам письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.
      3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения Стороны урегулируют обязательства, возникшие в период его действия.

      Совершено в городе Астане « 7 » сентября 2012 года в двух экземплярах, каждый на казахском, узбекском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
      В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения, Стороны обращаются к тексту на русском языке.

За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Республики Узбекистан

Исполнительный протокол
о порядке реализации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан
о реадмиссии лиц

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами,
      выражая обоюдное желание наиболее полно урегулировать вопросы, связанные с реализацией Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии лиц от «7» сентября 2012 года (далее - Соглашение),
      согласились о нижеследующем:

Статья 1
Компетентные органы

      1. Компетентными органами, ответственными за реализацию положений Соглашения, являются:
      от Республики Казахстан:
      Министерство внутренних дел Республики Казахстан;
      от Республики Узбекистан:
      Министерство внутренних дел Республики Узбекистан;
      Министерство иностранных дел Республики Узбекистан;
      Служба национальной безопасности Республики Узбекистан.
      2. Об изменениях компетентных органов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Стороны незамедлительно информируют друг друга по дипломатическим каналам.
      3. В целях реализации положений Соглашения и настоящего Исполнительного протокола компетентные органы государств Сторон взаимодействуют между собой непосредственно.
      4. Компетентные органы государств Сторон незамедлительно сообщают друг другу в письменной форме об изменениях своих контактных данных.

Статья 2
Доказательства наличия гражданства

      1. Наличие гражданства государств Сторон подтверждается следующими документами:
      для Республики Казахстан:
      1) паспорт гражданина Республики Казахстан;
      2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;
      3) дипломатический паспорт Республики Казахстан;
      4) служебный паспорт Республики Казахстан;
      5) паспорт моряка;
      6) свидетельство на возвращение;
      7) свидетельство о рождении ребенка (при наличии записи в паспорте одного из родителей);
      для Республики Узбекистан:
      1) дипломатический паспорт Республики Узбекистан;
      2) паспорт гражданина Республики Узбекистан;
      3) биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан;
      4) свидетельство о рождении ребенка (при наличии записи в паспорте одного из родителей);
      5) сертификат на возвращение в Республику Узбекистан (только для возвращения в Республику Узбекистан);
      6) удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего возраста (до 31 декабря 2015 года).
      2. Основания полагать, что лицо является гражданином государств Сторон, имеются при наличии:
      1) документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, срок действия которых истек;
      2) копий или дубликатов документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи;
      3) заявления по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Исполнительному протоколу, заполненное лицом, подлежащим реадмиссии;
      4) письменных пояснений свидетелей, полученных на законных основаниях соответствующими компетентными органами;
      5) письменной информации должностных лиц государственных органов;
      6) положительных результатов собеседования с лицом, подлежащим реадмиссии.

Статья 3
Доказательства наличия оснований для реадмиссии граждан
третьих государств и лиц без гражданства

      1. Доказательством наличия оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства являются следующие документы (в том числе с истекшим сроком действия):
      1) въездная/выездная отметка соответствующих полномочных органов государств Сторон в документе, удостоверяющем личность и дающем право на пересечение государственной границы;
      2) въездная/ выездная отметка полномочных органов государств Сторон в поддельном документе;
      3) вид на жительство иностранца на территории государства запрашиваемой Стороны;
      4) действительные удостоверение и проездной документ беженца, выданные государством запрашиваемой Стороны;
      5) документ, удостоверяющий личность гражданина третьего государства или лица без гражданства, с отметкой, дающей право на проживание в государстве запрашиваемой Стороны.
      2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, признаются Сторонами без дополнительных формальностей.

Статья 4
Иные документы

      1. Если по мнению запрашивающей Стороны иные документы, не предусмотренные статьями 2 и 3 настоящего Исполнительного протокола, могут иметь существенное значение для определения гражданской принадлежности лица, подлежащего реадмиссии, либо для установления оснований для реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства, то такие документы могут быть также приложены к запросу о реадмиссии.
      2. Вопрос о возможности принятия во внимание документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, при рассмотрении запроса о реадмиссии решается компетентным органом государства запрашиваемой Стороны.

Статья 5
Собеседование

      1. Основная обязанность по проведению собеседования по запросу компетентного органа государства запрашивающей Стороны в соответствии с пунктом 4 статьи 2 Соглашения с лицом, указанным в пункте 1 статьи 2 Соглашения, возлагается на представителя компетентного органа государства запрашиваемой Стороны в государстве запрашивающей Стороны.
      2. В отсутствие представителя компетентного органа государства запрашиваемой Стороны, указанного в пункте 1 настоящей статьи, собеседование проводится сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения государства запрашиваемой Стороны в государстве запрашивающей Стороны.
      3. Собеседование должно быть проведено в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты получения представителем компетентного органа государства запрашиваемой Стороны, находящимся на территории государства запрашивающей Стороны, либо (в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи) дипломатическим представительством или консульским учреждением государства запрашиваемой Стороны в государстве запрашивающей Стороны запроса о проведении собеседования, составленного по форме согласно приложению 2 к настоящему Исполнительному протоколу.
      4. Дата, время и место проведения собеседования согласовываются Компетентными органами государств Сторон в каждом конкретном случае.

Статья 6
Содержание и порядок направления запроса о реадмиссии,
а также порядок направления ответа на него

      1. Запрос о реадмиссии, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему Исполнительному протоколу, направляется компетентным органом государства запрашивающей Стороны компетентному органу государства запрашиваемой Стороны посредством почтовой связи или с курьером и при необходимости дополнительно при помощи технических средств передачи информации в сроки, установленные пунктом 1 статьи 4 Соглашения.
      2. К запросу о реадмиссии граждан государств Сторон прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей Стороны документы, предусмотренные статьями 2 и 4 настоящего Исполнительного протокола, наличие которых подтверждает либо дает основание предполагать, что у лица, подлежащего реадмиссии, имеется гражданство государства запрашиваемой Стороны.
      3. К запросу о реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей Стороны документы, указанные в статьях 3 и 4 настоящего Исполнительного протокола, наличие которых подтверждает основания для реадмиссии указанных лиц.
      4. Ответ на запрос о реадмиссии направляется в компетентный орган государства запрашивающей Стороны компетентным органом государства запрашиваемой Стороны в письменной форме посредством почтовой связи или с курьером и при необходимости дополнительно при помощи технических средств передачи информации в сроки, установленные пунктом 3 статьи 4 Соглашения.

Статья 7
Порядок направления запроса о транзите и ответа на него

      1. Запрос о транзите, составленный по форме согласно приложению 4 к настоящему Исполнительному протоколу, направляется компетентным органом государства запрашивающей Стороны компетентному органу государства запрашиваемой Стороны посредством почтовой связи или с курьером и при необходимости дополнительно при помощи технических средств передачи информации в сроки, установленные пунктом 3 статьи 6 Соглашения.
      2. Ответ на запрос о транзите направляется в компетентный орган государства запрашивающей Стороны компетентным органом государства запрашиваемой Стороны в письменной форме посредством почтовой связи или с курьером и при необходимости дополнительно при помощи технических средств передачи информации в сроки, установленные пунктом 4 статьи 6 Соглашения.

Статья 8
Сопровождение лица, подлежащего реадмиссии или транзиту

      1. В случае необходимости реадмиссии или транзита лица с сопровождением, компетентный орган государства запрашивающей Стороны сообщает компетентному органу государства запрашиваемой Стороны имена, фамилии и должности сопровождающих лиц, вид, номер, дату выдачи и срок действия их паспортов, а также предполагаемые сроки их пребывания на территории государства запрашиваемой Стороны.
      2. Сопровождающие лица обязаны соблюдать национальное законодательство государства запрашиваемой Стороны во время пребывания на его территории.
      3. Сопровождающие лица должны быть в гражданской одежде, а также иметь при себе действительные паспорта и документы, свидетельствующие о согласованной договоренности в отношении реадмиссии или транзита.
      4. Сопровождающие лица не могут иметь при себе оружие и иные предметы, ограниченные или изъятые из оборота на территории государства запрашиваемой Стороны.
      5. Компетентные органы государств Сторон взаимодействуют друг с другом по всем вопросам, связанным с обеспечением пребывания сопровождающих лиц на территории государства запрашиваемой Стороны. При этом компетентные органы государства запрашиваемой Стороны при необходимости оказывают возможное содействие сопровождающим лицам.

Статья 9
Процедура реадмиссии или транзита

      1. Реадмиссия или транзит лиц осуществляются во всех пунктах пропуска через государственную границу государств Сторон.
      2. Дата и время реадмиссии или транзита, а также используемые в этих целях пункты пропуска через государственную границу государств Сторон определяются по взаимному согласию компетентных органов государств Сторон в каждом конкретном случае.
      3. Компетентный орган государства запрашивающей Стороны не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты передачи лица, подлежащего реадмиссии, уведомляет компетентный орган государства запрашиваемой Стороны об условиях такой передачи.
      Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны не позднее чем через 7 рабочих дней с даты получения такой информации уведомляет компетентный орган государства запрашивающей Стороны о приемлемости условий передачи.
      4. В случае если предложенные компетентным органом государства запрашивающей Стороны условия передачи являются неприемлемыми для компетентного органа государства запрашиваемой Стороны, другие условия передачи должны быть согласованы в возможно короткий срок.

Статья 10
Язык

      В целях реализации положений Соглашения и настоящего Исполнительного протокола документы, предусмотренные приложениями 12345 к настоящему Исполнительному протоколу, оформляются компетентными органами государств Сторон на русском языке.

Статья 11
Приложения

      Приложения 12345 к настоящему Исполнительному протоколу являются его неотъемлемой частью.

Статья 12
Заключительные положения

      1. Настоящий Исполнительный протокол вступает в силу и прекращает свое действие одновременно с Соглашением.
      2. По взаимному согласию Сторон в настоящий Исполнительный протокол могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами и являющиеся его неотъемлемой частью.
      Совершено в городе Астане «7» сентября 2012 года в двух экземплярах, каждый на казахском, узбекском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу.
      В случае разногласий при толковании настоящего Исполнительного протокола, Стороны обращаются к тексту на русском языке.

За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Республики Узбекистан

Приложение 1        
к Исполнительному протоколу 
о порядке реализации Соглашения
между Правительством Республики
Казахстан и Правительством 
Республики Узбекистан   
о реадмиссии лиц     
от «7» сентября 2012 года  

                             ЗАЯВЛЕНИЕ
           лица, подлежащего реадмиссии в соответствии
          с Соглашением между Правительством Республики
         Казахстан и Правительством Республики Узбекистан
            о реадмиссии лиц от «7» сентября 2012 г.

1. Полное имя (фамилию подчеркнуть) _________________________________
2. Девичья фамилия __________________________________________________
3. Дата и место рождения ____________________________________________
4. Документ, удостоверяющий личность ________________________________
5. Гражданство ______________________________________________________
6. Сведения о близких родственниках, проживающих на территории
государства запрашиваемой Стороны ___________________________________
_____________________________________________________________________
7. Адрес место жительства на территории государства запрашиваемой
Стороны
_____________________________________________________________________
8. Дата въезда на территорию государства запрашивающей Стороны
_____________________________________________________________________
9. Способ въезда на территорию государства запрашивающей Стороны
_____________________________________________________________________
10. Цель въезда на территории государства запрашивающей Стороны
_____________________________________________________________________
11. Иные сведения ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Личная подпись
«   » ____________________ 20__ г.

Место составления заявления ___________________________________

Подпись представителя компетентного
органа государства запрашивающей
Стороны __________________________

Приложение 2        
к Исполнительному протоколу 
о порядке реализации Соглашения
между Правительством Республики
Казахстан и Правительством 
Республики Узбекистан   
о реадмиссии лиц     
от «7» сентября 2012 года  

Официальный бланк компетентного органа
          государств Сторон

                     Запрос о проведении собеседования

         в соответствии со статьей 5 Исполнительного протокола
          о порядке реализации Соглашения между Правительством
            Республики Казахстан и Правительством Республики
                        Узбекистан о реадмиссии лиц

                         от «7» сентября 2012 г.

А. Персональные данные:

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию) __________________
______________________________________________________
2. Девичья фамилия ___________________________________
______________________________________________________
3. Дата и место рождения _____________________________

Фото

4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и
др.) ________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом,
под которыми оно известно, или псевдонимы) __________________________
6. Гражданство и язык _______________________________________________
7. Семейное положение: ______________________________________________
  женат (замужем)   холост   разведен   вдовец (вдова)
Имя супруга (если женат, замужем) и его местонахождение
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Имена и возраст детей (если есть) и их местонахождение
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Последнее местонахождение в государстве запрашивающей Стороны
_____________________________________________________________________
9. Последний адрес в государстве запрашиваемой Стороны
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Сведения о маршрутах передвижения _______________________________
_____________________________________________________________________
11. Состояние здоровья, медицинское ограничение и рекомендации
_____________________________________________________________________
12. Документы, имеющиеся у лица:

_______________________________
(вид документа)

_______________________________
(дата и место выдачи)

_______________________________
(орган, выдавший документ)

_______________________________
(дата истечения срока действия)

Б. Примечание
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Место проведения собеседования _____________________________

Подпись представителя компетентного
органа государства запрашивающей
Стороны __________________________

М.П.

Приложение 3        
к Исполнительному протоколу 
о порядке реализации Соглашения
между Правительством Республики
Казахстан и Правительством 
Республики Узбекистан   
о реадмиссии лиц     
от «7» сентября 2012 года  

Официальный бланк компетентного органа
           государств Сторон

                          Запрос о реадмиссии

       в соответствии со статьей 6 Исполнительного протокола
       о порядке реализации Соглашения между Правительством
         Республики Казахстан и Правительством Республики
        Узбекистан о реадмиссии лиц от «7» сентября 2012 г.

А. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию) __________________
______________________________________________________
2. Девичья фамилия ___________________________________
______________________________________________________
3. Дата и место рождения _____________________________
______________________________________________________

Фото

4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и
др.) ________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом,
под которыми оно известно, или псевдонимы) __________________________
6. Гражданство и язык _______________________________________________
7. Сведения о выданных видах на жительство, разрешениях на временное
проживание или визах ________________________________________________
8. Семейное положение _______________________________________________
  женат (замужем)   холост   разведен   вдовец (вдова)
Имя супруга (если женат, замужем) и его местонахождение _____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Имена и возраст детей (если есть) и их местонахождение ______________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Последнее местонахождение в государстве запрашивающей Стороны ____
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Последний адрес проживания в государстве запрашиваемой Стороны
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Сведения о маршрутах передвижения _______________________________
_____________________________________________________________________
12. Основания для принятия решения о незаконном въезде или пребывании
лица на территории государства запрашивающей Стороны ________________
_____________________________________________________________________

Б. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу
1. Состояние здоровья (возможные указания на необходимость особого
медицинского ухода, название инфекционной болезни и др.) ____________
_____________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (подозревается в совершении
преступления, склонность к агрессивному поведению и др.) ____________

В. Прилагаемые доказательства гражданской принадлежности
1. Документы, подтверждающие гражданскую принадлежность:

_______________________________
(вид документа)

_______________________________
(дата и место выдачи)

_______________________________
(орган, выдавший документ)

_______________________________
(дата истечения срока действия)

2. Документы, дающие основание предполагать гражданскую
принадлежность ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Г. Примечание
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись представителя компетентного
органа государства запрашивающей Стороны ____________________________

М.П.

Приложение 4        
к Исполнительному протоколу 
о порядке реализации Соглашения
между Правительством Республики
Казахстан и Правительством 
Республики Узбекистан   
о реадмиссии лиц     
от «7» сентября 2012 года  

Официальный бланк компетентного органа
           государств Сторон

                         Запрос о транзите

       в соответствии со статьей 7 Исполнительного протокола
        о порядке реализации Соглашения между Правительством
           Республики Казахстан и Правительством Республики
                     Узбекистан о реадмиссии лиц

                       от «7» сентября 2012 г.

А. Персональные данные

1. Полное имя (подчеркнуть фамилию) __________________
______________________________________________________
2. Девичья фамилия ___________________________________
______________________________________________________
3. Дата и место рождения _____________________________
______________________________________________________

Фото

4. Пол и описание внешности (рост, цвет глаз, отличительные приметы и
др.) ________________________________________________________________
5. Известен также как (бывшие имена, иные имена, используемые лицом,
под которыми оно известно, или псевдонимы) __________________________
6. Гражданство и язык _______________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Тип и номер проездного документа _________________________________
_____________________________________________________________________

Б. Особые обстоятельства, относящиеся к передаваемому лицу

1. Состояние здоровья (возможные указания на необходимость особого
медицинского ухода, название инфекционной болезни и др.)
_____________________________________________________________________
2. Отметка об особой опасности лица (подозревается в совершении
преступления, склонность к агрессивному поведению и др.) ____________
_____________________________________________________________________
В. Транзитная операция
1. Государство назначения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Другие возможные государства транзита ____________________________
_____________________________________________________________________
3. Предлагаемое место пересечения государственной границы, дата,
время _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Сведения о сопровождающих лицах
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Г. Примечание
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Принятие лица гарантировано другим государством транзита и (или)
государством назначения.

Подпись представителя компетентного
органа государства запрашивающей Стороны
________________________________________

М.П. _____________________

Приложение 5        
к Исполнительному протоколу 
о порядке реализации Соглашения
между Правительством Республики
Казахстан и Правительством 
Республики Узбекистан   
о реадмиссии лиц     
от «7» сентября 2012 года  

Официальный бланк компетентного органа
          государств Сторон

                    Ответ на запрос о реадмиссии/транзите

Дата ответа:......................

1 Принятое решение

 разрешить                               отказать

Основания отказа в случае
отрицательного решения

2  Особые отметки

Имя должностного лица                   Печать и подпись

      Примечание РЦПИ!
      Далее прилагается текст Соглашения и Исполнительного протокола на узбекском языке.