Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 21 шілдедегі № 336-V ҚРЗ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143 құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; 2015 жылғы 10 маусымда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шараларын қолдану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      404-баптың бесінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Мақта өңдеу ұйымының «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзып, кепілдіктер беруі және (немесе) өз мүлкін үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілге қоюы, сондай-ақ негізгі құралдарсыз мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру толық мүмкін болмайтын не едәуір нашарлап кететін негізгі құралдарды иеліктен шығаруы – ».
      2. «Мақта саласын дамыту туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 130-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша «сарапшы ұйым», «сарапшы ұйымды», «сарапшылық ұйымға», «сарапшы ұйымның», «сарапшылық ұйымның», «сарапшылық ұйым» деген сөздер тиісінше «сараптама ұйымы», «сараптама ұйымын», «сараптама ұйымына», «сараптама ұйымының», «сараптама ұйымының», «сараптама ұйымы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) кіріспе «өндіру,» деген сөзден кейін «дайындау, сатып алу,» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 1-бапта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) мақта дайындау ұйымы – шитті мақта сатып алуды және дайындауды жүзеге асыратын заңды тұлға;»;
      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) мақта нарығына қатысушылар – шитті мақтаны өндіруге, дайындауға, сатып алуға, оны мақта талшығы етіп бастапқы өңдеуге және мақтаны өткізуге қатысатын жеке және заңды тұлғалар;»;
      14) тармақша «арқылы» деген сөзден кейін «шитті мақтаны бастапқы өңдеу және» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 27-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «27-1) шитті мақтаны дайындау – мақта дайындау және (немесе) мақта өңдеу ұйымдары жүзеге асыратын, шитті мақтаны қабылдауды, сақтауды және беруді қамтитын қызметтер кешені;»;
      31) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «31) шитті мақтаны сақтау – мақта қолхаттарын беру арқылы шитті мақтаны сақтау және (немесе) бастапқы өңдеу үшін қабылдау;»;
      мынадай мазмұндағы 33) тармақшамен толықтырылсын:
      «33) шитті мақтаны сатып алу – келісімшарт жасасу шарты арқылы шитті мақтаны сатып алу, оған сәйкес мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер шитті мақтаны осындай өнімді сатып алуды жүзеге асыратын мақта дайындау және (немесе) мақта өңдеу ұйымдарына шартта айқындалатын баға және талаптар бойынша сатады.»;
      4) 2-баптың 2-тармағындағы «ережелер», «ережелері» деген сөздер тиісінше «қағидалар», «қағидалары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-бап. Мақта саласын мемлекеттік реттеудің мақсаты
      Мақта саласын мемлекеттік реттеудің мақсаты ғылыми негізделген инновациялық технологияларды енгізу, мақта шаруашылығын техникалық реттеу мен индустрияландыру, оны тоқыма және тамақ өнеркәсібімен интеграциялау негізінде отандық мақта саласын дамыту, бәсекеге қабілеттілігін арттыру, мақта нарығына қатысушылар арасындағы қатынастарды реттеу болып табылады.»;
      6) мынадай мазмұндағы 3-1-баппен толықтырылсын:
      «3-1-бап. Мақта саласын мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары мен қағидаттары
      1. Мақта саласын мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары:
      1) отандық мақта саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
      2) қатысушыларының кірістілігін арттыруды және осы нарықтың инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ететін, тиімді жұмыс істейтін мақта нарығын қалыптастыру;
      3) мақта нарығына қатысушыларды мемлекеттік қолдау;
      4) қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру және мақта саласына салынатын инвестициялар көлемін арттыру;
      5) мақта саласында ғылым мен инновациялық қызметті дамыту, мақта нарығы үшін кадрларды оқыту, даярлау және қайта даярлау жүйесін жетілдіру;
      6) мақта нарығына отандық қатысушылардың экономикалық мүдделерін ішкі және сыртқы нарықтарда қорғау болып табылады.
      2. Мақта саласын мемлекеттік реттеу мынадай:
      1) мақта нарығына қатысушыларды мемлекеттік қолдаудың ашықтығы, қолжетімділігі және оның атаулылығы;
      2) өткізілетін іс-шаралардың экологиялық қауіпсіздігі;
      3) мемлекеттік реттеу шараларының дәйектілігі мен тиімділігі;
      4) Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, сондай-ақ мақта нарығына қатысушылардың одақтарымен (қауымдастықтарымен) өзара іс-қимыл жасау қағидаттарына негізделеді.»;
      7) 4-бапта:
      3) тармақшадағы «принциптерін» деген сөз «қағидаттарын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметін мемлекеттік бақылау;»;
      8) 5-бапта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) бюджет қаражаты есебінен мынадай іс-шараларды ұйымдастыру:
      тұқымдық мақсаттар үшін пайдаланылатын мақта тұқымының мемлекеттік ресурстарын қалыптастыру;
      мақтаны өндіру, сақтау және өңдеу, селекция және тұқым шаруашылығы, топырақтың құнарлылығын сақтау және арттыру саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шараларды жүргізу;
      шитті мақта өндірудің ғылыми негізделген технологиялары мен мамандандырылған ауыспалы мақта егісін енгізу;
      мелиоративтік және ирригациялық жұмыстарды жүргізу;
      ауыл шаруашылығы ақылдары зиянкестерінің, ауруларының, карантиндік арамшөптердің пайда болуын, көбеюін және таралуын жүйелі түрде бақылау мен есепке алуды жүргізу және оларға қарсы күресте инновациялық биологиялық және басқа да әдістерді енгізу;
      мақта саласы мен тоқыма өнеркәсібі үшін мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес мамандар даярлау;
      мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді, сондай-ақ шитті мақта мен мақта талшығы сапасының сараптамасына арналған шығындардың құнын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес субсидиялау;»;
      5) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) мақта нарығына қатысушылардың тәуекелдерін сақтандыру жүйесін ұйымдастыру және дамыту;»;
      9) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
      «5-1-бап. Мақта нарығына қатысушыларды ақпараттық қамтамасыз ету
      1. Уәкілетті орган және мақта саласын дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыратын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдары өздерінің интернет-ресурстарында мақта нарығына қатысушылардың мүдделерін қозғайтын ақпарат пен материалдарды қазақ және орыс тілдерінде уақтылы әрі тұрақты түрде орналастырады және жаңартып отырады.
      2. Интернет-ресурстарда міндетті түрде орналастырылуға және жаңартылуға жататын ақпаратқа:
      1) мақта саласының дамуын мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру тәртібін белгілейтін нормативтік-құқықтық актілер;
      2) кедендік баждардың мөлшерлері, тарифтік квоталардың көлемдері және оларды қолдану тәртібі, мақта импорты мен экспортының көлемдері;
      3) Қазақстан Республикасында мақта өндірісінің болжамы мен нақты көрсеткіштері;
      4) уәкілетті орган және мақта саласын дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыратын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдары белгілеген өзге де ақпарат жатады.
      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген ақпарат тегін және оған қол жеткізу тең шарттармен беріледі.»;
      10) 7-бапта:
      1-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1) мақта саласын дамыту аясында жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру;»;
      мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-2) мақта нарығына қатысушылардың қызметін үйлестіру мен реттеу;»;
      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) техникалық регламенттерді әзірлеу, стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды жаңарту және оларды біріздендіру туралы ұсыныстарды дайындап, техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен енгізу;»;
      18) тармақшаның жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді, сондай-ақ шитті мақта мен мақта талшығы сапасының сараптамасына арналған шығындардың құнын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес субсидиялау қағидаларын;»;
      11) 8-бапта:
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес субсидиялауды жүзеге асыру;»;
      6-1), 7) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-1) сотқа мақта өңдеу ұйымын уақытша басқаруды енгізу, мерзімінен бұрын аяқтау және оның мерзімін ұзарту туралы арыз беру;
      7) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензиядан айыруға бастама жасау;
      8) шитті мақта мен мақта талшығының сапасына сараптама жүргізуді ұйымдастыру;»;
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «8-1) мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің жанар-жағармай материалдарына қажеттіліктерін уақтылы қамтамасыз ету жөнінде шаралар қолдану;»;
      14-2), 14-4) және 14-5) тармақшалар алып тасталсын;
      12) 9-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) мақта нарығына қатысушылардың ресми өтініштері (шағымдары) негізінде мақта иелерінің мүдделерін қорғау мақсатында мақтаны сатып алуды, дайындауды, өңдеуді, сондай-ақ оны беруді жүзеге асыру кезінде оның сапа көрсеткіштерін айқындауға бақылауды;»;
      13) 10-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Мақта иесі мен мақта дайындау және (немесе) мақта өңдеу ұйымдарының арасында шитті мақтаның сапасын айқындау бойынша келіспеушіліктер туындаған кезде тиісті сынақ зертханасы (орталық) берген шитті мақтаның сапасы туралы куәлік шитті мақтаның сапасын растайтын құжат болып табылады.»;
      3-тармақтағы «және метрология» деген сөздер алып тасталсын;
      14) 11-баптың 3-тармағында:
      «ережелерін» деген сөз «қағидаларын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «уәкілетті орган» деген сөздер «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) 4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-тарау. Мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің, мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметі»;
      16) мынадай мазмұндағы 12-1 және 12-2-баптармен толықтырылсын:
      «12-1-бап. Мақта дайындау ұйымы
      1. Мақта дайындау ұйымы нормативтік-құқықтық актілерде, техникалық регламенттерде және стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес шитті мақта сатып алуды және дайындауды жүзеге асырады.
      2. Мақтау дайындау ұйымының: қоршалған мақта қабылдау пункті;
      шитті мақтаны текшелеп жинауға және сақтауға арналған ашық (жабық) алаңы;
      таразы жабдығы;
      желдеткіш жабдығы;
      шитті мақтаның сынамасын іріктеуге және сапасын айқындауға арналған зертхана жабдығы;
      тиеу-түсіру механизмдері;
      өрт сөндіру құралдары болуға тиіс.
      3. Мақта дайындау ұйымы уәкілетті орган бекітетін мақтаның сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларында белгіленген тізбеге сәйкес құжаттардың есепке алынуы мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
      4. Мақта дайындау ұйымы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының жазбаша сұрау салуы бойынша мақта нарығына мониторинг жүргізу үшін қажетті өзінің қызметі туралы ақпаратты беруге міндетті.
      5. Мақта дайындау ұйымы мақта қолхаттарын беруге құқылы емес.
      12-2-бап. Мақта саласындағы кооперациялау
      1. Мақта шаруашылығын дамыту, мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарымен бірлескен іс-қимылдарды қамтамасыз ету мақсатында мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес агроөнеркәсіптік кешенде қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларды құра алады.
      2. Мақта өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдауға арналған субсидиялар ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің өз таңдауы бойынша тікелей өздеріне не өздері құрған заңды тұлғалар арқылы төленеді.»;
      17) 13-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензиясы жоқ заңды тұлғаның (мақта дайындау ұйымын қоспағанда) өз атауында, тауар белгілерінде, құжаттарында, хабарландырулар мен жарнамасында «мақта өңдеу ұйымы», «мақта тазалау зауыты», «мақта қабылдау пункті» деген сөздерді немесе олардан туындайтын сөздерді пайдалануға құқығы жоқ.»;
      18) 15-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;
      2-тармақ «шығаруына» деген сөзден кейін «, сондай-ақ кепілдіктер беруіне және (немесе) өз мүлкін үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілге қоюына» деген сөздермен толықтырылсын;
      19) 16-бапта:
      3-тармақтағы «мөлшерлік-сапалық есебін жүргізу ережелерімен» деген сөздер «сандық-сапалық есебін жүргізу қағидаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Мақта өңдеу ұйымы мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге байланысты операциялардың және мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге байланысты емес операциялардың жеке-жеке есебін жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті.»;
      4-тармақта:
      «уәкілетті органның және» деген сөздер алып тасталсын;
      «облыстың» деген сөзден кейін «, республикалық маңызы бар қаланың және астананың деген сөздермен толықтырылсын;
      20) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-бап. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесі
      1. Мақта өңдеу ұйымы мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесіне қатысу арқылы мақта қолхаттарын ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге міндетті.
      2. Мақта өңдеу ұйымының мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесіне қатысуы мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорымен жасалатын қатысу шарты негізінде жүзеге асырылады.
      3. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорлары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша субсидиарлық жауаптылықта болады.
      4. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесіне қатысушы мақта өңдеу ұйымы сақтауға қабылдаған шитті мақта және (немесе) мақта талшығы сапасының жойылу немесе нашарлау фактісі басталған кезде мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры осы мақта өңдеу ұйымының мақта қолхаттарын ұстаушылар алдындағы міндеттемелерін сапасы бойынша жойылған немесе нашарлаған шитті мақтаның және (немесе) мақта талшығының өтеу кезінде қалыптасқан нарықтық құнының кемінде сексен пайызы мөлшерінде ақшамен өтеуді жүргізеді.
      Шитті мақта және (немесе) мақта талшығы сапасының жойылу немесе нашарлау фактісін анықтау тәртібін уәкілетті орган айқындайды. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесіне қатысушы мақта өңдеу ұйымының мақта қолхатын ұстаушы алдындағы міндеттемелерін өтеуді жүзеге асырған мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорына ол төлеген сома шегінде мақта қолхатын ұстаушының осы мақта өңдеу ұйымына қоятын талап ету құқығы өтеді. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесіне қатысушы мақта өңдеу ұйымдары мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру мақсатында мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорына мақта қолхаттарының тізілімін ұсынуға міндетті.
      5. Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесіне қатысушы мақта өңдеу ұйымдары өз мүлкін және өзге де мүліктік мүдделерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сақтандыра (өзара сақтандыра) алады.»;
      21) 21-баптың 4-тармағы алып тасталсын;
      22) 6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-тарау. Мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметін мемлекеттік бақылау»;
      23) 28 және 30-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «28-бап. Мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметін инспекциялау (тексеру)
      1. Мақта нарығын реттеу және мақта нарығына қатысушылардың ресми өтініштері (шағымдары) негізінде мақта иелерінің мүдделерін қорғау мақсатында облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы өзі дербес және (немесе) тиісті мүдделі мемлекеттік органдарды тарта отырып, сондай-ақ мақта саласындағы мемлекеттік инспектор мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың сақталуы тұрғысынан инспекциялауды (тексеруді) жүргізеді.
      2. Мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдары осы баптың 1-тармағында тізбеленген тұлғаларға инспекциялау (тексеру) жөніндегі тапсырмада көрсетілген мәселелер бойынша жәрдем көрсетуге, мақта тазалау зауытының және мақта қабылдау пункттерінің аумағындағы барлық өндірістік объектілерге, сондай-ақ инспекциялау (тексеру) жүргізу үшін қажетті ақпаратты қамтитын барлық дереккөздерге қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.
      3. Мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметін инспекциялауды (тексеруді) жүзеге асыратын лауазымды адамдар мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарының қызметін инспекциялау (тексеру) барысында алынған, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.»;
      «30-бап. Мақта дайындау және мақта өңдеу ұйымдарына ықпал ету шаралары
      Инспекциялау (тексеру) нәтижелері бойынша мақта дайындау немесе мақта өңдеу ұйымының қызметінде бұзушылықтар анықталған жағдайда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы мақта дайындау немесе мақта өңдеу ұйымына мынадай ықпал ету шараларын қолдануға құқылы:
      1) Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын нұсқамада белгіленген мерзімдерде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша нұсқамалар беру;
      2) осы Заңның 32-бабында көзделген негіздер бойынша сотқа мақта өңдеу ұйымын уақытша басқаруды енгізу туралы арыз беру;
      3) мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызмет жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензиядан айыруға бастама жасау. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органында жазбаша нұсқамасы жіберілген мақта дайындау немесе мақта өңдеу ұйымы оған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылы.»;
      24) 34-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы уақытша басқару жөніндегі комиссияны уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының, мақта қолхаттарын ұстаушылардың және мақта өңдеу ұйымы қатысу шартын жасасқан мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорының өкілдерінен қалыптастырады.
      Уақытша басқару жөніндегі комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ болуға және жеті адамнан кем болмауға тиіс.»;
      «3. Соттың уақытша басқаруды енгізу туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уақытша басқару жөніндегі комиссия мақта өңдеу ұйымына қызмет көрсететін банктің атына уақытша басқарудың енгізілгені туралы жазбаша хабарламаны және уақытша әкімшіліктің бекітілген құрамын, сондай-ақ банк операцияларын жасау үшін уақытша әкімшіліктің лауазымды адамдарының қолтаңба үлгілері бар жаңа карточканы жібереді (уақытша әкімшілік тағайындалғанға дейін берілген карточканың күші жойылуға жатады).»;
      25) 35-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Уақытша әкімшілік – мақта қолхаттарын ұстаушылардың, уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының, мақта өңдеу ұйымының, мақта өңдеу ұйымы қатысу шартын жасасқан мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорының өкілдері кіретін алқалы орган.
      Уақытша әкімшілікті уақытша басқару жөніндегі комиссия тағайындайды. Уақытша басқару қолданылған кезеңде уақытша әкімшілік мүшелері бір мезгілде уақытша басқару жөніндегі комиссияның мүшелері бола алмайды.»;
      5-тармақта:
      бірінші бөліктегі «іс-әрекеті кезеңінде» деген сөздер «қолданылған кезеңде» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Уақытша басқару енгізілгеннен кейін мақта өңдеу ұйымының атынан және есебінен барлық мәмілелерді уақытша әкімшіліктің құжаттарға қол қоюға және банк операцияларын жасауға құқығы бар лауазымды адамы уақытша әкімшіліктің қалған мүшелерінің келісімі бойынша жасайды.»;
      6-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорына осы Заңның 17-бабының 4-тармағында айқындалған тәртіппен және шарттарда, осы мақта өңдеу ұйымы берген мақта қолхаттарынан туындайтын міндеттемелер бойынша берешекті өтеу туралы мақта қолхаттарын ұстаушылардың атынан талаптар қоюға;»;
      7-тармақтың 7) тармақшасы алып тасталсын;
      26) 36-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мақта өңдеу ұйымын уақытша басқару:
      1) соттың шешімімен белгіленген уақытша басқару мерзімі өткеннен кейін;
      2) сот уақытша басқаруды мерзімінен бұрын аяқтау туралы шешім қабылдаған жағдайда тоқтатылады.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Мақта өңдеу ұйымын уақытша басқару тоқтатылған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уақытша басқару жөніндегі комиссия мақта өңдеу ұйымына қызмет көрсететін банктің атына уақытша басқарудың тоқтатылғаны туралы жазбаша хабарлама жібереді (уақытша әкімшіліктің лауазымды адамдарының қолтаңба үлгілері бар карточканың күші жойылуға жатады).»;
      4-тармақтағы «мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензиядан айыру туралы шешім қабылдайды және» деген сөздер алып тасталсын.
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                          Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития хлопковой отрасли

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2015 года № 336-V ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; Закон Республики Казахстан от 8 июня 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 10 июня 2015 г.):
      абзац первый части пятой статьи 404 изложить в следующей редакции:
      «5. Выдача гарантий и (или) предоставление своего имущества в залог по обязательствам третьих лиц в нарушение требований Закона Республики Казахстан «О развитии хлопковой отрасли», а также отчуждение хлопкоперерабатывающей организацией основных средств, без которых осуществление деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок становится полностью невозможным либо существенно ухудшается, – ».

      2. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О развитии хлопковой отрасли» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 130; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      1) по всему тексту внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      2) преамбулу после слов «в процессе производства,»
      дополнить словами «заготовки, закупа,»;
      3) в статье 1:
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) хлопкозаготовительная организация – юридическое лицо, осуществляющее закуп и заготовку хлопка-сырца;»;
      подпункт 11) изложить в следующей редакции:
      «11) участники хлопкового рынка – физические и юридические лица, участвующие в производстве, заготовке, закупе хлопка-сырца, первичной переработке его в хлопок-волокно и реализации хлопка;»;
      подпункт 14) после слов «оказывающее услуги по» дополнить словами «первичной переработке хлопка-сырца и»;
      дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания:
      «27-1) заготовка хлопка-сырца – комплекс услуг, осуществляемый хлопкозаготовительными и (или) хлопкоперерабатывающими организациями, включающий приемку, хранение и отпуск хлопка-сырца;»;
      подпункт 31) изложить в следующей редакции:
      «31) хранение хлопка-сырца – прием хлопка-сырца для хранения и (или) первичной переработки с выдачей хлопковых расписок;»;
      дополнить подпунктом 33) следующего содержания:
      «33) закуп хлопка-сырца – приобретение хлопка-сырца путем заключения договора контрактации, согласно которому сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся производством хлопка, продают хлопок-сырец хлопкозаготовительным и (или) хлопкоперерабатывающим организациям, осуществляющим закуп такой продукции по цене и условиям, определяемым договором.»;
      4) в пункт 2 статьи 2 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      5) статью 3 изложить в следующей редакции:
      «Статья 3. Цель государственного регулирования хлопковой
                 отрасли
      Целью государственного регулирования хлопковой отрасли являются развитие, повышение конкурентоспособности отечественной хлопковой отрасли на основе внедрения научно обоснованных инновационных технологий, технического регулирования и индустриализации хлопководства, его интеграции с текстильной и пищевой промышленностью, регулирование отношений между участниками хлопкового рынка.»;
      6) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
      «Статья 3-1. Основные направления и принципы государственного
                   регулирования хлопковой отрасли
      1. Основными направлениями государственного регулирования хлопковой отрасли являются:
      1) повышение конкурентоспособности отечественной хлопковой отрасли;
      2) формирование эффективно функционирующего хлопкового рынка, обеспечивающего повышение доходности его участников и развитие инфраструктуры этого рынка;
      3) государственная поддержка участников хлопкового рынка;
      4) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в хлопковую отрасль;
      5) развитие науки и инновационной деятельности в хлопковой отрасли, совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки кадров для хлопкового рынка;
      6) защита экономических интересов отечественных участников хлопкового рынка на внутреннем и внешнем рынках.
      2. Государственное регулирование хлопковой отрасли основывается на следующих принципах:
      1) прозрачности, доступности и адресности государственной поддержки участников хлопкового рынка;
      2) экологической безопасности проводимых мероприятий;
      3) последовательности и эффективности мер государственного регулирования;
      4) взаимодействия с Национальной палатой предпринимателей, а также с союзами (ассоциациями) участников хлопкового рынка.»;
      7) в статье 4:
      в подпункт 3) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «4) лицензирования деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок;»;
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) государственного контроля за деятельностью хлопкозаготовительных и хлопкоперерабатывающих организаций;»;
      8) в статье 5:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) организация за счет бюджетных средств следующих мероприятий:
      формирование государственных ресурсов семян хлопчатника, используемых для семенных целей;
      проведение научных исследований и мероприятий в области производства, хранения и переработки хлопка, селекции и семеноводства, сохранения и повышения плодородия почв;
      внедрение научно обоснованных технологий производства хлопка-сырца и специализированных хлопковых севооборотов;
      проведение мелиоративных и ирригационных работ;
      проведение систематических наблюдений и учета за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней сельскохозяйственных культур, карантинных сорняков и внедрение инновационных биологических и других методов борьбы с ними;
      подготовка специалистов для хлопковой отрасли и текстильной промышленности в соответствии с государственным образовательным заказом;
      субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством хлопка, а также стоимости затрат на экспертизу качества хлопка-сырца и хлопка-волокна в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
      подпункт 5) исключить;
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      «7-1) организация и развитие системы страхования рисков участников хлопкового рынка;»;
      9) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
      «Статья 5-1. Информационное обеспечение участников хлопкового
                   рынка
      1. Уполномоченный орган и местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы, реализующие государственную политику развития хлопковой отрасли, своевременно и постоянно размещают и обновляют на своих интернет-ресурсах информацию и материалы, затрагивающие интересы участников хлопкового рынка, на казахском и русском языках.
      2. К информации, подлежащей обязательному размещению и обновлению на интернет-ресурсах, относятся:
      1) нормативные правовые акты, устанавливающие порядок осуществления государственной поддержки развития хлопковой отрасли;
      2) размеры таможенных пошлин, объемы тарифных квот и порядок их применения, объемы импорта и экспорта хлопка;
      3) прогноз и фактические показатели производства хлопка в Республике Казахстан;
      4) иная информация, установленная уполномоченным органом и местными исполнительными органами области, города республиканского значения и столицы, реализующими государственную политику развития хлопковой отрасли.
      3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется бесплатно и на равных условиях доступа к ней.»;
      10) в статье 7:
      подпункт 1-1) изложить в следующей редакции:
      «1-1) осуществление координации и методического руководства деятельностью местных исполнительных органов в области развития хлопковой отрасли;»;
      дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:
      «1-2) координация и регулирование деятельности участников хлопкового рынка;»;
      подпункт 14) изложить в следующей редакции:
      «14) подготовка и внесение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в уполномоченный орган в области технического регулирования предложений о разработке технических регламентов, актуализации и унификации нормативных документов по стандартизации;»;
      абзац седьмой подпункта 18) изложить в следующей редакции:
      «правил субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством хлопка, а также стоимости затрат на экспертизу качества хлопка-сырца и хлопка-волокна в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
      11) в статье 8:
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) осуществление субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством хлопка, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
      подпункты 6-1), 7) и 8) изложить в следующей редакции:
      «6-1) подача в суд заявления о введении, досрочном завершении и продлении срока временного управления хлопкоперерабатывающей организацией;
      7) приостановление действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок, а также инициирование лишения лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
      8) организация проведения экспертизы качества хлопка-сырца и хлопка-волокна;»;
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      «8-1) принятие мер по своевременному обеспечению потребностей в горюче-смазочных материалах сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством хлопка;»;
      подпункты 14-2), 14-4) и 14-5) исключить;
      12) подпункт 1) пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «1) контроль за определением показателей качества хлопка при осуществлении закупа, заготовки, переработки, а также его отпуска в целях защиты интересов владельцев хлопка на основании официальных обращений (жалоб) участников хлопкового рынка;»;
      13) в статье 10:
      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
      «При возникновении разногласий по определению качества хлопка-сырца между владельцем хлопка и хлопкозаготовительной и (или) хлопкоперерабатывающей организациями документом, подтверждающим качество хлопка-сырца, является удостоверение о качестве хлопка-сырца, выданное соответствующей испытательной лабораторией (центром).»;
      в пункте 3 слова «и метрологии» исключить;
      14) в пункте 3 статьи 11:
      внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      слова «уполномоченный орган» заменить словами «местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы»;
      15) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
      «Глава 4. Деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством хлопка, хлопкозаготовительных и хлопкоперерабатывающих организаций»;
      16) дополнить статьями 12-1 и 12-2 следующего содержания:
      «Статья 12-1. Хлопкозаготовительная организация
      1. Хлопкозаготовительная организация в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, техническими регламентами и нормативными документами по стандартизации, осуществляет закуп и заготовку хлопка-сырца.
      2. Хлопкозаготовительная организация должна иметь:
      огороженный хлопкоприемный пункт;
      открытую (крытую) площадку для складирования и хранения хлопка-сырца;
      весовое оборудование;
      вентиляционное оборудование;
      лабораторное оборудование для отбора проб и определения качества хлопка-сырца;
      погрузочно-разгрузочные механизмы;
      средства пожаротушения.
      3. Хлопкозаготовительная организация обязана обеспечивать учет и хранение документов согласно перечню, установленному правилами ведения количественно-качественного учета хлопка, утверждаемыми уполномоченным органом.
      4. Хлопкозаготовительная организация обязана предоставлять по письменному запросу местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы информацию о своей деятельности, необходимую для проведения мониторинга хлопкового рынка.
      5. Хлопкозаготовительная организация не вправе выдавать хлопковые расписки.
      Статья 12-2. Кооперирование в хлопковой отрасли
      1. В целях развития хлопководства, обеспечения совместных действий с хлопкозаготовительными и хлопкоперерабатывающими организациями сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся производством хлопка, могут создавать юридические лица, осуществляющие деятельность в агропромышленном комплексе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      2. Субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством хлопка, выплачиваются по выбору самих сельскохозяйственных товаропроизводителей непосредственно им либо через созданные ими юридические лица.»;
      17) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «Юридическое лицо, не имеющее лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок (за исключением хлопкозаготовительной организации), не вправе использовать в своем наименовании, товарных знаках, документах, объявлениях и рекламе слова «хлопкоперерабатывающая организация», «хлопко-очистительный завод», «хлопкоприемный пункт» или производные от них слова.»;
      18) в статье 15:
      пункт 1 исключить;
      пункт 2 дополнить словами «, а также выдача гарантий и (или) предоставление своего имущества в залог по обязательствам третьих лиц»;
      19) в статье 16:
      в пункт 3 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      «3-1. Хлопкоперерабатывающая организация обязана обеспечить ведение раздельного учета операций, связанных с оказанием услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок, и операций, не связанных с оказанием услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок.»;
      в пункте 4:
      слова «уполномоченного органа и» исключить;
      после слов «местного исполнительного органа области» дополнить словами «, города республиканского значения и столицы»;
      20) статью 17 изложить в следующей редакции:
      «Статья 17. Система гарантирования исполнения обязательств по
                  хлопковым распискам
      1. Хлопкоперерабатывающая организация обязана обеспечивать исполнение своих обязательств перед держателями хлопковых расписок путем участия в системе гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам.
      2. Участие хлопкоперерабатывающей организации в системе гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам осуществляется на основе договора участия, заключаемого с фондом гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам.
      3. Фонды гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам несут субсидиарную ответственность по обязательствам своих участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      4. При наступлении факта утраты или ухудшения качества хлопка-сырца и (или) хлопка-волокна, принятых на хранение хлопкоперерабатывающей организацией-участником системы гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам, фонд гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам производит погашение обязательств данной хлопкоперерабатывающей организации перед держателями хлопковых расписок деньгами в размере не менее восьмидесяти процентов от рыночной стоимости утраченного или ухудшенного по качеству хлопка-сырца и (или) хлопка-волокна, сложившейся на момент возмещения.
      Порядок установления факта утраты или ухудшения качества хлопка-сырца и (или) хлопка-волокна определяется уполномоченным органом.
      К фонду гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам, осуществившему погашение обязательств хлопкоперерабатывающей организации-участника системы гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам перед держателем хлопковой расписки, переходит в пределах уплаченной им суммы право требования, которое держатель хлопковой расписки имеет к данной хлопкоперерабатывающей организации.
      Хлопкоперерабатывающие организации-участники системы гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам обязаны представлять в фонд гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам реестр хлопковых расписок в целях гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам.
      5. Хлопкоперерабатывающие организации-участники системы гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам могут страховать (взаимно страховать) свое имущество и иные имущественные интересы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      21) пункт 4 статьи 21 исключить;
      22) заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:
      «Глава 6. Государственный контроль за деятельностью хлопкозаготовительных и хлопкоперерабатывающих организаций»;
      23) статьи 28 и 30 изложить в следующей редакции:
      «Статья 28. Инспектирование (проверка) деятельности
                  хлопкозаготовительных и хлопкоперерабатывающих
                  организаций
      1. В целях регулирования хлопкового рынка и защиты интересов владельцев хлопка на основании официальных обращений (жалоб) участников хлопкового рынка местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы самостоятельно и (или) с привлечением соответствующих заинтересованных государственных органов, а также государственный инспектор хлопковой отрасли проводят инспектирование (проверку) деятельности хлопкозаготовительных и хлопкоперерабатывающих организаций на предмет соблюдения требований, установленных Законодательством Республики Казахстан.
      2. Хлопкозаготовительные и хлопкоперерабатывающие организации обязаны оказывать содействие лицам, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, по вопросам, указанным в задании по инспектированию (проверке), обеспечить доступ на все производственные объекты на территории хлопкоочистительного завода и хлопкоприемных пунктов, а также ко всем источникам, содержащим информацию, необходимую для проведения инспектирования (проверки).
      3. Должностные лица, осуществляющие инспектирование (проверку) деятельности хлопкозаготовительных и хлопкоперерабатывающих организаций, за разглашение сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученных в ходе инспектирования (проверки) деятельности хлопкозаготовительных и хлопкоперерабатывающих организаций, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.»;
      «Статья 30. Меры воздействия к хлопкозаготовительным и
                  хлопкоперерабатывающим организациям
      В случае обнаружения по результатам инспектирования (проверки) нарушений в деятельности хлопкозаготовительной или хлопкоперерабатывающей организации местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы вправе применить к хлопкозаготовительной или хлопкоперерабатывающей организации следующие меры воздействия:
      1) выдачу обязательных для исполнения письменных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о развитии хлопковой отрасли в установленные в предписании сроки;
      2) подачу в суд заявления о введении временного управления хлопкоперерабатывающей организацией по основаниям, предусмотренным статьей 32 настоящего Закона;
      3) приостановление действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок, а также инициирование лишения лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.
      Хлопкозаготовительная или хлопкоперерабатывающая организация, которой направлено письменное предписание местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, вправе обжаловать его в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      24) пункты 1 и 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
      «1. Комиссия по временному управлению формируется местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы из представителей уполномоченного органа или его территориального подразделения, местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, держателей хлопковых расписок и фонда гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам, с которым хлопкоперерабатывающая организация заключила договор участия.
      Общее количество членов комиссии по временному управлению должно составлять нечетное число и быть не менее семи человек.»;
      «3. В срок не позднее двух рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о введении временного управления комиссия по временному управлению направляет в адрес банка, обслуживающего хлопкоперерабатывающую организацию, письменное уведомление о введении временного управления и утвержденный состав временной администрации, а также новую карточку с образцами подписей должностных лиц временной администрации для совершения банковских операций (карточка, представленная до назначения временной администрации, подлежит аннулированию).»;
      25) в статье 35:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Временная администрация – коллегиальный орган, включающий представителей держателей хлопковых расписок, уполномоченного органа или его территориального подразделения, местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, хлопкоперерабатывающей организации, фонда гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам, с которым хлопкоперерабатывающая организация заключила договор участия.
      Временная администрация назначается комиссией по временному управлению. В период действия временного управления члены временной администрации не могут быть одновременно членами комиссии по временному управлению.»;
      в пункте 5:
      в часть первую внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Все сделки от имени и за счет хлопкоперерабатывающей организации после введения временного управления совершаются должностным лицом временной администрации, имеющим право подписи документов и совершения банковских операций по согласованию с остальными членами временной администрации.»;
      подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:
      «5) предъявлять требования в фонд гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам от имени держателей хлопковых расписок о погашении задолженности по обязательствам, вытекающим из хлопковых расписок, выданных данной хлопкоперерабатывающей организацией, в порядке и на условиях, определенных пунктом 4 статьи 17 настоящего Закона;»;
      подпункт 7) пункта 7 исключить;
      26) в статье 36:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Временное управление хлопкоперерабатывающей организацией прекращается:
      1) по истечении срока временного управления, установленного решением суда;
      2) в случае принятия судом решения о досрочном завершении временного управления.»;
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      «3-1. В срок не позднее двух рабочих дней со дня прекращения временного управления хлопкоперерабатывающей организацией комиссия по временному управлению направляет в адрес банка, обслуживающего хлопкоперерабатывающую организацию, письменное уведомление о прекращении временного управления (карточка с образцами подписей должностных лиц временной администрации подлежит аннулированию).»;
      в пункте 4 слова «принимает решение о лишении лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок и» исключить.
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ