Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 27 қазандағы № 362-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат):
      33-баптың 1-тармағының алтыншы бөлігі мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы басқарушы компанияның пайдасына инфрақұрылым объектілерімен қоса мемлекеттік меншіктегі жер учаскесін иеліктен шығарған кезде;».
      2. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78):
      1) 150-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Осы Кодекстің 151-1 – 151-10-баптарында көрсетілген экономикалық қызмет түрлері бойынша қызметтің басым түрлерінің тізбесін және құрылысы қызметтің осы түрлерін жүзеге асыруға арналған объектілердің тізбесін, сондай-ақ қызметтің басым түрлері мен құрылыс объектілерін көрсетілген тізбелерге енгізу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Қызметтің басым түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен, экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына және экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      3-тармақта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін көзделген инвестициялық салық преференцияларын қолданатын (қолданған) ұйымдар;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық басым жобаны және инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын (іске асырған) ұйым;»;
      4-тармақ алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым туралы мәліметтер арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларының бірыңғай тізіліміне енгізілген күннен кейін салық заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, мұндай ұйым, егер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына осындай өзгерістер мен толықтырулар:
      жер салығын, мүлік салығын және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеген кезде қолданылатын коэффициенттерді және (немесе) мөлшерлемелерді;
      корпоративтік табыс салығын есептеген кезде азайту мөлшерін алып тастауды және (немесе) өзгертуді көздейтін болса, осы тармақта көрсетілген күні қолданыста болған осы Кодекстің 17-тарауының ережелерін қолданады.
      Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес жасалған арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шарттың қолданылу мерзімі ішінде, бірақ талап қою мерзімінен аспайтын мерзімде қолданылады.»;
      2) 151-1-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі;
      3) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес инфрақұрылым объектілерін, әкімшілік және тұрғын үй кешендерін салу және оларды пайдалануға беру;
      4) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес ауруханаларды, емханаларды, мектептерді, балабақшаларды, музейлерді, театрларды, жоғары және орта оқу орындарын, кітапханаларды, оқушылар сарайларын, спорт кешендерін салу және оларды пайдалануға беру;
      5) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағында» деген сөздер «1-тармағының 1) – 4) тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Астана – жаңа қала» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) – 3) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) – 3) тармақшаларында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      3) 151-2-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркi» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      тамақ өнімдерін өндіруді;
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      жиһаз шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында» деген сөздер «1-тармағының 1) тармақшасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      4) 151-3-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Ақтау теңiз порты» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      тамақ өнімдерін өндіруді;
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      жиһаз шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі;
      3) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағында» деген сөздер «1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, «Ақтау теңiз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйым бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады.
      Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      5) 151-4-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 4) тармақшасын қолдану мақсатында «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      тамақ өнімдерін өндіруді;
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      тоқыма бұйымдарын өндіруді;
      киім шығаруды;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіруді;
      металлургия өнеркәсібін;
      жиһаз шығаруды;
      автокөлік құралдарын шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) ақпарат және байланыс;
      3) кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет;
      4) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) – 3) тармақшаларында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      3-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1) – 9-1) тармақшаларында» деген сөздер «1) – 3) тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      4-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1 – 3) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген қызмет және басқа да қызмет бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      5-тармақтың төртінші абзацындағы «1) – 9-1) тармақшаларында» деген сөздер «1) – 3) тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 151-5-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      тамақ өнімдерін өндіруді;
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      жиһаз шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағында» деген сөздер «1-тармағының 1) тармақшасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйым бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады.
      Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      7) 151-6-баптың 2-тармағының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Бурабай» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      8) 151-7-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Сарыарқа» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      тамақ өнімдерін өндіруді;
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      жиһаздар шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағында» деген сөздер «1-тармағының 1) тармақшасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Сарыарқа» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, «Сарыарқа» арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйым бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады.
      Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      9) 151-8-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      жиһаздар шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі;
      3) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағының 1) – 8) тармақшаларында» деген сөздер «1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Қорғас – Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      10) 151-9-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Павлодар» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      тамақ өнімдерін өндіруді;
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      жиһаздар шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағында» деген сөздер «1-тармағының 1) тармақшасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Павлодар» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, «Павлодар» арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйым бюджетке төленуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасын айқындау кезінде осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға азайтады.
      Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      11) 151-10-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Кодекстің 150-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасын қолдану мақсатында «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының экономикалық қызмет түрлері:
      1) мыналарды:
      тамақ өнімдерін өндіруді;
      сусындар шығаруды;
      темекі бұйымдарын өндіруді;
      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;
      жазылған материалдарды басып шығаруды және тыңдатып-көрсетуді;
      жиһаздар шығаруды;
      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;
      2) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және оларды пайдалануға беру болып табылады.»;
      2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «1-тармағында 1) – 4) тармақшаларында» деген сөздер «1-тармағының 1) тармақшасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартында көрсетілген, бірақ «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу кезінде тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффициент;»;
      3-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақтың ережелері осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған (алынуға жататын) табыстар бойынша есептелген корпоративтік табыс салығына қолданылмайды.
      Егер осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені есептеу мақсатында, осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асырудан алынған табыстар мен осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      12) 245-бапта:
      1-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасының аумағында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт, өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде қызметін жүзеге асыратын, олардың шарттарына сәйкес импортталатын тауарлар қосылған құн салығынан босатылатын салық төлеушілерге өзі өндірген тауарларды өткізу бойынша айналымға нөлдік мөлшерлеме бойынша қосылған кұн салығы салынады.
      Егер жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта, өнімді бөлу туралы келісімде (келісімшартта) қосылған құн салығынан босатылатын импортталатын тауарлар тізбесі айқындалған болса, осы тізбеде көрсетілген тауарларды өткізу бойынша айналымдарға нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынады.»;
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) берілетін тауарлардың жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың, өнімді бөлу туралы келісімнің (келісімшарттың) жұмыс бағдарламасын орындауға арналғаны көрсетіле отырып, талаптарына сәйкес импортталатын тауарлар қосылған құн салығынан босатылатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт, өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерге тауарларды беру шарты;».
      3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      27-1-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтардың аумағындағы өнеркәсіптік кәсіпорындар объектілерін, Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрме объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыруды, кеңейтуді, күрделі жөндеуді жүргізу және пайдалану кезінде шет мемлекеттердің, халықаралық және өңірлік ұйымдардың құрылыс нормалары мен қағидаларын, сондай-ақ стандарттарын қолдануға жол беріледі. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында өнеркәсіптік кәсіпорындар объектілерін, Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрме объектілерін салу кезінде шет мемлекеттердің, халықаралық және өңірлік ұйымдардың құрылыс нормалары мен қағидаларының, сондай-ақ стандарттарының талаптарына сәйкес келетін құрылыс материалдары мен конструкцияларын қолдануға жол беріледі.».
      4. «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 4-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 6, 46-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-баптың 11-1) тармақшасындағы «инвестициялық басым жобаларды іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      2) 12-баптың 2-1-тармағы алып тасталсын;
      3) 12-2-бапта:
      тақырыптағы «Инвестициялық басым жобаларды іске асыратын инвесторларға» деген сөздер «Инвесторларға» деген сөзбен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      бірінші бөліктегі «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      4) тармақшадағы «инвестициялық басым жобаны» деген сөздер «инвесторды» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      2) тармақшадағы «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      4) тармақшадағы «инвестициялық басым жобаны» деген сөздер «инвесторды» деген сөзбен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақта:
      «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      «инвестициялық басым жобаны» деген сөздер «инвесторды» деген сөзбен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «инвестициялық басым жобаны іске асыратын» деген сөздер алып тасталсын;
      4) 15-баптың 3-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінімде инвестициялық субсидияларды беру көзделетін болса, әрбір инвестициялық басым жоба бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің инвестициялық субсидиялар беру туралы шешімі қажет болған жағдайда беріледі.».
      5. «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 128-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат):
      1) 9-бап мынадай мазмұндағы 18-1) және 27-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «18-1) қызметінің негізгі нысанасы – Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуына, іскерлік туризмнің дамуына жәрдемдесу, сондай-ақ Астана қаласын халықаралық көрмеге даярлау болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаны айқындайды;»;
      «27-1) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп алып қоюды, оларды үйлерден (құрылыстардан, ғимараттардан) босатуды қамтамасыз ету саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру, тарату туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ оның қызметін үйлестіреді;»;
      2) мынадай мазмұндағы 9-1 және 9-2-баптармен толықтырылсын:
      «9-1-бап. Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық
                  дамуына, іскерлік туризмді дамытуға, сондай-ақ
                  Астана қаласын халықаралық көрмеге даярлауға
                  жәрдемдесетін ұйым
      Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуына, іскерлік туризмді дамытуға, сондай-ақ Астана қаласын халықаралық көрмеге даярлауға жәрдемдесетін ұйым:
      1) Астана қаласының брендін ілгерілетуге бағытталған іс-шараларды өткізу жөнінде ұсыныстар әзірлеуді және оларды астана әкімдігінің қарауына енгізуді және осы іс-шараларды іске асыруды жүзеге асырады;
      2) астананың брендін ілгерілету бойынша астананың әкімдігіне қызметтер көрсетеді;
      3) инвестициялар тартуды және туристік дестинацияны дамыту шеңберінде жобаларды іске асыруды жүзеге асырады;
      4) жаңартылатын энергия көздері саласында индустриялық-инновациялық қызметті дамытуды жүзеге асырады;
      5) астанада іскерлік туризмді дамытуға ықпал ететін іс-шараларды ілгерілетеді;
      6) жергілікті және шетелдік туристерге астана туралы қажетті ақпарат береді;
      7) туризм саласында инновациялық шешімдер іздеуді, зерделеуді, тартуды және енгізуді жүзеге асырады;
      8) астананың туристік әлеуетін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізеді;
      9) астананың әкімдігі айқындайтын өзге де қызметті жүзеге асырады.
      9-2-бап. Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп
                алып қоюды, оларды үйлерден (құрылыстардан,
                ғимараттардан) босатуды қамтамасыз ету
                саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы
                мемлекеттік кәсіпорын
      1. Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп алып қоюды, оларды үйлерден (құрылыстардан, ғимараттардан) босатуды қамтамасыз ету саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:
      1) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесінің алып қойылуына байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығарудың басталғаны туралы меншік иелерінің немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушыларды хабардар етуді қамтамасыз етеді;
      2) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесінің алып қойылуына байланысты иеліктен шығарылатын жер учаскесінің немесе өзге де жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын айқындауды қамтамасыз етеді, өтем мөлшерін айқындайды;
      3) алып қойылатын жер учаскелерін үйлерден (құрылыстардан, ғимараттардан) босатудың сметалық құнын дайындауды қамтамасыз етеді;
      4) алып қойылатын мүліктің меншік иелерімен немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушылармен келіссөздер, келісу рәсімдерін жүргізуді қамтамасыз етеді;
      5) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін немесе өзге де мүлікті мәжбүрлеп алып қою мәселелері бойынша соттарда астана әкімдігінің мүдделерін білдіреді;
      6) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесінің алып қойылуына байланысты жер учаскесінің немесе өзге де жылжымайтын мүліктің құнын және өтелуге жататын шығындарды өтеу төлемдерін бюджет қаражаты есебінен төлеуді қамтамасыз етеді;
      7) жер учаскелерін үйлерден (құрылыстардан, ғимараттардан) босатуды қамтамасыз етеді.
      2. Астананың жергілікті атқарушы органы осы баптың 1-тармағында айқындалған мемлекеттік кәсіпорыннан мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп алып қоюды, оларды үйлерден (құрылыстардан, ғимараттардан) босатуды қамтамасыз ету саласында көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алады.».
      6. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат):
      134-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы «функцияларын» деген сөзден кейін «, сондай-ақ астананың жергілікті атқарушы органының мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп алып қоюды, оларды үйлерден (құрылыстардан, ғимараттардан) босатуды қамтамасыз ету саласындағы функцияларын» деген сөздермен толықтырылсын.
      7. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 15, 119-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 3, 19-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 11, 63-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2) және 9-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) арнайы экономикалық аймақтың әлеуетті қатысушысы – жобаны іске асыруға мүдделі заңды тұлға;
      4-2) арнайы экономикалық аймақтың әлеуетті қатысушысының, өтініш берушінің, арнайы экономикалық аймақ қатысушысының жобасы (бұдан әрі – жоба) – қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін қазіргі заманғы өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті өндірістер құруды көздейтін іс-шаралар кешені;»;
      «9-1) Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар жөніндегі бірыңғай үйлестіру орталығы (бұдан әрі – бірыңғай үйлестіру орталығы) – міндеттері арнайы экономикалық аймақтардың инвестициялық тартымдылығын дамыту, ілгерілету және арттыру болып табылатын заңды тұлға;»;
      2) 4-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) бірыңғай үйлестіру орталығын айқындау;»;
      3) 5-бапта:
      8-2) және 8-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-2) арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдаланудың (жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;
      8-3) арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;»;
      мынадай мазмұндағы 8-4), 8-5), 12-1) және 12-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «8-4) арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;
      8-5) арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;»;
      «12-1) жобаларды іріктеудің тәртібі мен өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;
      12-2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша арнайы экономикалық аймақтар қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;»;
      4) 7-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-бап. Арнайы экономикалық аймақты құру, арнайы
               экономикалық аймақ аумағының шекарасын және
               (немесе) алаңын өзгерту тәртібі»;
      2 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Уәкілетті орган арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның орындылығын қарайды және арнайы экономикалық аймақты кұру тұжырымдамасының уәкілетті орган бекіткен талаптарға сәйкестігін тексереді және қабылданған шешім туралы өтініш берушіге жазбаша негізделген жауап жібереді.
      Арнайы экономикалық аймақты құру тұжырымдамасы көрсетілген талаптарға сәйкес келген кезде уәкілетті орган арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны сарапшылық кеңестің қарауына жіберуге тиіс, ол арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс уәкілетті органға қабылданған күннен бастап құрылады.
      Сарапшылық кеңестің құрамы құрылатын арнайы экономикалық аймақтың қызмет түрінің ерекшеліктері ескеріле отырып бекітіледі.
      Сарапшылық кеңес арнайы экономикалық аймақты құру туралы уәкілетті орган ұсыныс енгізген күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қорытынды әзірлейді.»;
      «7. Уәкілетті орган техникалық-экономикалық негіздеме сараптамаларының қорытындысын алғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне қоршаған ортаға әсері бағаланған арнайы экономикалық аймақ құрудың тиісті техникалық-экономикалық негіздемесінің тұжырымдамасын, сарапшылық кеңестің қорытындысын қоса бере отырып, арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізеді.»;
      8-тармақтың бірінші бөлігіндегі «басым» деген сөз алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      «9. Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгертуге мүдделі орталық немесе жергілікті атқарушы органдар, заңды тұлғалар арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгертудің негіздемесін (қаржылық-экономикалық есеп-қисаптарды) ұсына отырып, уәкілетті органға енгізеді.
      Ұсынысты бірнеше заңды тұлға бірлесіп беруі мүмкін.
      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныстың орындылығы туралы мәселені уәкілетті орган осындай ұсыныс енгізілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарайды.
      Уәкілетті орган:
      1) арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс мемлекеттік экономикалық саясаттың басымдықтарына сәйкес келмеген;
      2) арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарға сәйкес келмеген;
      3) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау қажет болған, тарихи-мәдени мұра объектілерінің жойылу және бүліну қатері туындаған, елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз еткен;
      4) арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс негізсіз болған жағдайларда, арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты қабылдамайды.
      Орталық немесе жергілікті атқарушы органдар арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс енгізген жағдайда, техникалық-экономикалық негіздемені түзетуге бюджет қаражатын бөлу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты қабылдамау арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныспен кейіннен жүгінуге кедергі болып табылмайды.
      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгертудің орындылығы туралы хабарламаны алған күннен бастап үш ай ішінде арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты енгізген тұлғалар қоршаған ортаға әсерін бағалай отырып, құрылған арнайы экономикалық аймақтың техникалық-экономикалық негіздемесін түзетуді қамтамасыз етеді.
      Уәкілетті орган қажет болған жағдайда, құрылған арнайы экономикалық аймақтың түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесін техникалық-экономикалық негіздеменің түзетуі аяқталған кезден бастап он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті сараптамалар жүргізу үшін мүдделі мемлекеттік органдарға жібереді. Инвесторлар техникалық-экономикалық негіздеменің тәуелсіз сараптамаларын жүргізе алады.
      Мемлекеттік органдардың құрылған арнайы экономикалық аймақтың түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесіне сараптамалар жүргізуі түзетілген техникалық-экономикалық негіздеме уәкілетті органға берілген күннен бастап күнтізбелік қырық бес күннен аспайтын мерзім ішінде аяқталуға тиіс.
      Уәкілетті орган түзетілген техникалық-экономикалық негіздеме сараптамаларының қорытындысын алғаннан кейін он жұмыс күні ішінде қоршаған ортаға әсерін бағалай отырып, құрылған арнайы экономикалық аймақтың түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесін қоса беріп, арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе)
алаңын өзгерту туралы ұсынысты Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.
      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қабылдайды.»;
      5) 8-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қызметтің басым түрлерін жүзеге асыруға арналған, арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелері Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес, арнайы экономикалық аймақтың қатысушысына арнайы экономикалық аймақты құру мерзіміне уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) беріледі.
      Инфрақұрылым объектілерін салуға, сондай-ақ қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыруға арналған, арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелері Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес басқарушы компанияға, автономды кластерлік қорға арнайы экономикалық аймақты құру мерзіміне уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) беріледі.
      Басқарушы компания, автономды кластерлік қор қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын адамдарға және (немесе) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген жер учаскелерін Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес кейінгі жер пайдалануға (қосалқы жалға) беруге кұқылы.
      Уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) берілген мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерінде толық немесе ішінара бюджет қаражаты есебінен құрылған инфрақұрылым объектілері басқарушы компанияға, автономды кластерлік қорға жалға, сенімгерлік басқаруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар мен мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес жарғылық капиталды толықтыру есебіне берілуі мүмкін.
      Басқарушы компания, автономды кластерлік қор қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын адамдарға және (немесе) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына кейінгі жер пайдалануға (қосалқы жалға) берілген мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерінде толық немесе ішінара бюджет қаражаты есебінен құрылған инфрақұрылым объектілерін беруі мүмкін.»;
      6) 9-баптың 2-тармағында:
      4) тармақшадағы «инвестициялық салықтық преференцияларды қолданған» деген сөздер «2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) қолданысқа енгізілгенге дейін көзделген инвестициялық салық преференцияларын қолданатын (қолданған)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық басым жобаны және инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын (іске асырған) ұйымдар;»;
      7) 11-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы өтінімді жобаларды іріктеу тәртібі мен өлшемшарттарына сәйкес қарайды.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы мәлімделген қызмет түрі қызметтің басым түрлеріне, өтініш берушілердің жобаларын іріктеу өлшемшарттарына және (немесе) ұсынылған құжаттар осы Заңның 10-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда, өтініш берушіге қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасудан бас тартады.»;
      3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мәлімделген қызмет түрі қызметтің басым түрлеріне және өтініш берушілердің жобаларын іріктеу өлшемшарттарына сәйкес келген кезде арнайы экономикалық аймақтың басқару органы он жұмыс күні ішінде қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасады.»;
      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтың басқару органынан қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасалғаны туралы хабарлама алғаннан кейін уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларының бірыңғай тізіліміне арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы туралы мәліметтерді енгізеді және бұл жөнінде арнайы экономикалық аймақтың басқару органын хабардар етеді. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларының бірыңғай тізіліміне тиісті жазба енгізілген күннен бастап өтініш беруші арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы деп танылады.»;
      8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы мемлекеттік кіріс органдарын қызметті жүзеге асыру туралы шарттың қолданысы тоқтатылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қызметті жүзеге асыру туралы шарт қолданысының тоқтатылғаны туралы хабардар етеді.»;
      8) мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:
      «11-1-бап. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы
                  мәртебесінен айыру рәсімі
      1. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, қызметті жүзеге асыру туралы шартты біржақты түрде бұзуға құқылы. Арнайы экономикалық аймақ қатысушысының міндеттемелерді орындамағаны анықталған кезде уәкілетті орган белгілейтін тиісті актілер жасалады.
      Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді орындамағаны туралы және бұзушылықтарды күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде жою қажеттігі туралы хабардар етеді.
      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы көрсетілген ескертулерді жою жөнінде шаралар қабылдамаған жағдайда, арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын қызметті жүзеге асыру туралы шартты біржақты түрде бұзу туралы кемінде он жұмыс күні бұрын хабардар етеді.
      2. Қызметті жүзеге асыру туралы шартты біржақты түрде бұзған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде арнайы экономикалық аймақтың басқару органы бұл жөнінде арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын, мемлекеттік кіріс органдарын, уәкілетті органды, сондай-ақ облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарын хабардар етеді.
      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметті жүзеге асыру туралы шарттың біржақты тәртіппен бұзылғаны туралы хабарламаны алғаннан кейін
арнайы экономикалық аймақтың қатысушысына уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) берілген жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартын осы шартта көзделген тәртіппен біржақты
түрде бұзады.»;
      9) 12-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай болған кезде қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыруға үміткер тұлғалар арнайы экономикалық аймақтың қатысушысымен мердігерлік жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындауға белгіленген тәртіппен шарт жасасуға міндетті.
      Мердігерлер жүзеге асыратын қызметтің қосалқы түрлері жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сипаты бойынша қызметтің басым түрлеріне сәйкес келуге тиіс емес.»;
      10) 13-баптың 3-тармағындағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) 14-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі және 3-тармағындағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уәкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 17-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Басқарушы компаниялардың мемлекетке тиесілі акциялары бірыңғай үйлестіру орталығына сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Акционерлер басқарушы компанияның директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұсынған адамдар арасынан, лауазымы бойынша басқарушы компанияның директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетін басқаратын тәуелсіз директорды, сондай-ақ бірыңғай үйлестіру орталығы ұсынған адамдар арасынан тәуелсіз директорды сайлайды.»;
      13) 18-баптың бірінші бөлігінде:
      2) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына және қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын адамдарға жер учаскелерін кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) беру және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;»;
      «4) уәкілетті органға және бірыңғай үйлестіру орталығына арнайы экономикалық аймақтар қызметінің нәтижелері туралы есептілікті арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының жыл сайынғы есептері негізінде уәкілетті орган айқындаған тәртіппен ұсыну;»;
      10) тармақшадағы «жүргізу жатады.» деген сөздер «жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) және 19) тармақшалармен толықтырылсын:
      «11) арнайы экономикалық аймақты дамыту жоспарын әзірлеу;
      12) арнайы экономикалық аймақтың маркетингтік стратегиясын әзірлеу;
      13) арнайы экономикалық аймақта жаңа өндірістерді құру бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу;
      14) арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және ілгерілету жөніндегі іс-шараларды өткізу;
      15) арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларын, өтініш берушілерді, арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларын ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету, оның ішінде арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларының, өтініш берушілердің, арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларының мемлекеттік органдардың, жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыру;
      16) арнайы экономикалық аймақта индустриялық-инновациялық және инвестициялық жобаларды іске асыру үшін инвестицияларды тарту;
      17) «бір терезе» қағидаты бойынша арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларымен, өтініш берушілермен, арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасау және жұмыс істеу;
      18) коммуналдық, логистикалық және сервистік көрсетілетін қызметтерді ұсыну;
      19) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына қатысу жатады.»;
      14) мынадай мазмұндағы 18-1 және 18-2-баптармен толықтырылсын:
      «18-1-бап. Бірыңғай үйлестіру орталығының құқықтық жағдайы
      1. Бірыңғай үйлестіру орталығының қызметі осы Заңмен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасымен реттеледі.
      2. Бірыңғай үйлестіру орталығының мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қалыптастырылады.
      3. Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтарды тиімді және тұрақты дамыту мақсатында бірыңғай үйлестіру орталығы Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қаржыландыру көздерін тартуға және пайдалануға құқылы.
      18-2-бап. Бірыңғай үйлестіру орталығының өкілеттіктері
      Бірыңғай үйлестіру орталығының өкілеттіктеріне:
      1) арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларын тіркеу, арнайы экономикалық аймақтардың жер учаскелерін бөлу, арнайы экономикалық аймақтардың инфрақұрылымын қаржыландыру және дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, басқарушы компаниялардың акционерлерімен, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарымен және арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасау;
      2) уәкілетті органға Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
      3) басқарушы компаниялардың мемлекетке тиесілі акцияларын сенімгерлік басқару;
      4) Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және ілгерілету жөнінде қызметтер көрсету, оның ішінде:
      арнайы экономикалық аймақтардың инфрақұрылым объектілерінің жай-күйін мониторингтеу;
      арнайы экономикалық аймақтарды дамыту жоспарларын және жобаларды іріктеу өлшемшарттарын әзірлеу, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарын қаржыландыруды жоспарлау, арнайы экономикалық аймақтарды қаржыландыру (бюджетті жасау және шоғырландыру) жоспарларын әзірлеу, басқару модельдерін, ішкі бизнес-процестер мен корпоративтік құжаттарды әзірлеу және арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарына енгізу, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарының қызметін жетілдіру, арнайы экономикалық аймақтарды ілгерілету жөніндегі жоспарды әзірлеу, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарының қызметкерлерін оқыту жөнінде ұсынымдар (ұсыныстар) әзірлеу;
      нарыққа талдау жүргізу және арнайы экономикалық аймақтардың маркетингтік стратегиясын әзірлеу жөнінде арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарына консультация беру;
      нысаналы маркетинг жүргізу;
      отандық арнайы экономикалық аймақтар мүмкіндіктерін халықаралық нарықтағы әлеуетті қатысушылардың нысаналы тобына ілгерілетуді қамтамасыз ету;
      арнайы экономикалық аймақтарға әлеуетті салалық және инфрақұрылымдық инвесторларды тартуға жәрдем көрсету;
      арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларының қызметін ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету, оның ішінде арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларының мемлекеттік органдардың, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарының, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыру, арнайы экономикалық аймақтар тақырыбы бойынша бизнес-форумдар, көрмелер, конференциялар және семинарлар өткізу;
      жобаларға талдау жүргізу;
      қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуын мониторингтеу;
      уәкілетті органның стратегиялық құжаттарының нысаналы индикаторларына қол жеткізуге жәрдем көрсету;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің өзге де түрлері жатады.»;
      15) 19-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Басқарушы компанияны басқару үшін адамдарды конкурстық іріктеуді уәкілетті орган тиісті мүдделі мемлекеттік органдармен және бірыңғай үйлестіру орталығымен бірлесіп, Қазақстан Республикасының Президентіне арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыну енгізілген күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Атқарушы органның басшысымен не басқарушы компанияның атқарушы органы функцияларын жеке-дара атқаратын адаммен еңбек қатынастары тоқтатылған жағдайда, басқарушы компанияны басқару үшін адамдарды конкурстық іріктеуді уәкілетті орган тиісті мүдделі мемлекеттік органдармен және бірыңғай үйлестіру орталығымен бірлесіп еңбек қатынастары тоқтатылған күннен бастап он бес жұмыс қүні ішінде жүргізеді.»;
      3-тармақтағы «талаптарды» деген сөз «біліктілік талаптарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 21-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторингті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары және бірыңғай үйлестіру орталығы арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдары есептілік нысанында ұсынатын ақпараттың, сондай-ақ осы Заңға сәйкес арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары туралы ақпараттың негізінде жүргізеді.»;
      17) 22-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) жарғылық капитал ретінде енгізілген қаражаттар;».
      8. «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2014 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат):
      3-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын.
      2-бап. Осы Заң:
      1) 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабының 2-тармағы 1) тармақшасының оныншы абзацын;
      2) 2015 жылғы 1 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабының 4-тармағын;
      3) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 1) тармақшасының он екінші, он үшінші, он төртінші және он бесінші абзацтарын, 2)3)4)5)6)7)8)9)10)11) және 12) тармақшаларын, 7-тармағы 3) тармақшасының сегізінші абзацын, 7) тармақшасының төртінші, алтыншы және сегізінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон

Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 362-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57):
      часть шестую пункта 1 статьи 33 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) при отчуждении участником специальной экономической зоны в пользу управляющей компании земельного участка, находящегося в государственной собственности, с объектами инфраструктуры;».

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78):
      1) в статье 150:
      пункт 1 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
      «Перечень приоритетных видов деятельности по видам экономической деятельности, указанных в статьях 151-1 – 151-10 настоящего Кодекса, и перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления данных видов деятельности, а также порядок включения приоритетных видов деятельности и объектов строительства в указанные перечни определяются Правительством Республики Казахстан.
      Определение приоритетных видов деятельности осуществляется в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности и классификатором продукции по видам экономической деятельности, утвержденными уполномоченным государственным органом в области технического регулирования.»;
      в пункте 3:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «4) организации, применяющие (применившие) инвестиционные налоговые преференции, предусмотренные до введения в действие настоящего Кодекса;»;
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный приоритетный проект и инвестиционный стратегический проект в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях;»;
      пункт 4 исключить;
      дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      «6. В случае внесения изменений и дополнений в налоговое законодательство после даты внесения сведений об организации, осуществляющей деятельность на территории специальной экономической зоны, в единый реестр участников специальной экономической зоны такая организация применяет положения главы 17 настоящего Кодекса, действовавшие на дату, указанную настоящим пунктом, если такие изменения и дополнения в налоговое законодательство Республики Казахстан предусматривают исключение и (или) изменение:
      коэффициентов и (или) ставок, применяемых при исчислении земельного налога, налога на имущество и платы за пользование земельными участками;
      размера уменьшения при исчислении корпоративного подоходного налога.
      Положения настоящего пункта применяются в течение срока действия договора об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, заключенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах, но не более срока исковой давности.»;
      2) в статье 151-1:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Астана – новый город» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
      3) строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, административного и жилого комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;
      4) строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поликлиник, школ, детских садов, музеев, театров, высших и средних учебных заведений, библиотек, дворцов школьников, спортивных комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;
      5) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «пунктом 1» заменить словами «подпунктами 1) – 4) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Астана – новый город»;»;
      части вторую и третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления видов деятельности, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая виды деятельности, указанные в подпунктах 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления видов деятельности, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпунктах 1) – 3) пункта 1 настоящей статьи.»;
      3) в статье 151-2:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства продуктов питания;
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      производства мебели;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «подпунктами 1) и 2) пункта 1» заменить словами «подпунктом 1) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;»;
      части вторую и третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.»;
      4) в статье 151-3:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Морпорт Актау» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства продуктов питания;
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      производства мебели;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
      3) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «пунктом 1» заменить словами «подпунктами 1) и 2) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Морпорт Актау»;»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация, осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау», при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.
      Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи.»;
      5) в статье 151-4:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 4) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства продуктов питания;
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производство текстильных изделий;
      производство одежды;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      производства продуктов химической промышленности;
      металлургической промышленности;
      производства мебели;
      производства автотранспортных средств;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) информация и связь;
      3) профессиональная, научная и техническая деятельность;
      4) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктами 1) – 3) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 3:
      в абзаце первом слова «подпунктами 1) – 9-1)» заменить словами «подпунктами 1) – 3)»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»;»;
      части вторую и третью пункта 4 изложить в следующей редакции:
      «Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по деятельности, указанной в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, и другой деятельности.»;
      в абзаце первом пункта 5 слова «подпунктами 1) – 9-1)» заменить словами «подпунктами 1) – 3)»;
      6) в статье 151-5:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Оңтүстік» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства продуктов питания;
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      производства мебели;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «пунктом 1» заменить словами «подпунктом 1) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Оңтүстік»;»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация, осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік», при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.
      Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.»;
      7) абзац третий пункта 2 статьи 151-6 изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Бурабай»;»;
      8) в статье 151-7:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Сарыарқа» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства продуктов питания;
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      производства мебели;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «пунктом 1» заменить словами «подпунктом 1) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Сарыарқа»;»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация, осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны «Сарыарқа», при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.
      Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.»;
      9) в статье 151-8:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      производства мебели;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
      3) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «подпунктами 1) – 8) пункта 1» заменить словами «подпунктами 1) и 2) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота»;»;
      части вторую и третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи.»;
      10) в статье 151-9:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Павлодар» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства продуктов питания;
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      производства мебели;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «пунктом 1» заменить словами «подпунктом 1) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Павлодар»;»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Если иное не установлено настоящим пунктом, организация, осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны «Павлодар», при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшает сумму исчисленного в соответствии со статьей 139 настоящего Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.
      Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.»;
      11) в статье 151-10:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях применения подпункта 5) части первой пункта 1 статьи 150 настоящего Кодекса видами экономической деятельности специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» являются:
      1) обрабатывающая промышленность, за исключением:
      производства продуктов питания;
      производства напитков;
      производства табачных изделий;
      производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения;
      печати и воспроизведения записанных материалов;
      производства мебели;
      ремонта и установки машин и оборудования;
      2) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления видов деятельности, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, в пределах проектно-сметной документации.»;
      в пункте 2:
      в абзаце первом слова «подпунктами 1) – 4) пункта 1» заменить словами «подпунктом 1) пункта 1»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «коэффициент 0 к соответствующим ставкам при исчислении платы за пользование земельными участками на срок, указанный в договоре временного возмездного землепользования (аренды), но не более срока действия специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;»;
      части вторую и третью пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «Положения настоящего пункта не распространяются на корпоративный подоходный налог, исчисленный по доходам, полученным (подлежащим получению) от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.
      В случае, если организация, осуществляющая вид деятельности, указанный в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, осуществляет также один из видов деятельности, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, такая организация в целях исчисления налогового обязательства по корпоративному подоходному налогу ведет раздельный учет по доходам, полученным от осуществления вида деятельности, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и доходам, полученным от осуществления видов деятельности, предусмотренных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи.»;
      12) в статье 245:
      части первую и вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке оборот по реализации товаров собственного производства налогоплательщикам, осуществляющим на территории Республики Казахстан деятельность в рамках контракта на недропользование, соглашения (контракта) о разделе продукции, в соответствии с условиями которых освобождаются от налога на добавленную стоимость импортируемые товары.
      В случае, если контрактом на недропользование, соглашением (контрактом) о разделе продукции определен перечень импортируемых товаров, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, по нулевой ставке облагаются обороты по реализации товаров, указанных в этом перечне.»;
      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «1) договор на поставку товаров налогоплательщикам, осуществляющим на территории Республики Казахстан деятельность в рамках контракта на недропользование, соглашения (контракта) о разделе продукции, в соответствии с условиями которых освобождаются от налога на добавленную стоимость импортируемые товары, с указанием в нем, что поставляемые товары предназначены для выполнения рабочей программы контракта на недропользование, соглашения (контракта) о разделе продукции;».

      3. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 2, ст. 10, 12; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 86; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      часть вторую статьи 27-1 изложить в следующей редакции:
      «При проектировании, строительстве, реконструкции, проведении технического перевооружения, расширения, капитального ремонта и эксплуатации объектов промышленных предприятий на территории специальных экономических зон, объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан допускается применение строительных норм и правил, а также стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций. При строительстве объектов промышленных предприятий на территории специальных экономических зон, объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан допускается применение строительных материалов и конструкций, соответствующих требованиям строительных норм и правил, а также стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций.».

      4. В Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 4; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 2, ст. 11; № 6, ст. 46; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 15, ст. 82; 2014 г., № 11, ст. 64; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) в подпункте 11-1) статьи 1 слова «, реализующим инвестиционные приоритетные проекты,» исключить;
      2) пункт 2-1 статьи 12 исключить;
      3) в статье 12-2:
      в заголовке слова «, реализующим инвестиционный приоритетный проект,» исключить;
      в пункте 1:
      в части первой слова «, реализующим инвестиционный приоритетный проект,» исключить;
      в части второй:
      в абзаце первом слова «, реализующих инвестиционный приоритетный проект,» исключить;
      в подпункте 4) слова «инвестиционного приоритетного проекта» заменить словом «инвестора»;
      в пункте 2:
      в подпункте 1) слова «, реализующих инвестиционный приоритетный проект,» исключить;
      в подпункте 2) слова «, реализующим инвестиционный приоритетный проект,» исключить;
      в подпункте 4) слова «инвестиционного приоритетного проекта» заменить словом «инвестора»;
      в подпункте 5) слова «, реализующих инвестиционный приоритетный проект» исключить;
      в пункте 3:
      слова «, реализующим инвестиционный приоритетный проект,» исключить;
      слова «инвестиционного приоритетного проекта» заменить словом «инвестора»;
      в пункте 4 слова «, реализующего инвестиционный приоритетный проект,» исключить;
      4) подпункт 5) пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «5) в случае, если заявка на предоставление инвестиционных преференций предусматривает предоставление инвестиционной субсидии, необходимо решение Правительства Республики Казахстан по каждому инвестиционному приоритетному проекту о предоставлении инвестиционной субсидии.».

      5. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 128; 2010 г., № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 21, ст. 122; 2015 г., № 9, ст. 46):
      1) статью 9 дополнить подпунктами 18-1) и 27-1) следующего содержания:
      «18-1) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основными предметами деятельности которого являются содействие социально-экономическому развитию города Астаны, развитию делового туризма, а также подготовка города Астаны к международной выставке;»;
      «27-1) принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в сфере обеспечения принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд, их освобождения от зданий (строений, сооружений), а также координирует его деятельность;»;
      2) дополнить статьями 9-1 и 9-2 следующего содержания:
      «Статья 9-1. Организация, оказывающая содействие
                   социально-экономическому развитию города Астаны,
                   развитию делового туризма, а также подготовке
                   города Астаны к международной выставке
      Организация, оказывающая содействие социально-экономическому развитию города Астаны, развитию делового туризма, а также подготовке города Астаны к международной выставке:
      1) осуществляет выработку и внесение на рассмотрение акимата столицы предложений по проведению мероприятий, направленных на продвижение бренда города Астаны, и реализацию данных мероприятий;
      2) оказывает услуги акимату столицы по продвижению бренда столицы;
      3) осуществляет привлечение инвестиций и реализацию проектов в рамках развития туристской дестинации;
      4) осуществляет развитие индустриально-инновационной деятельности в области возобновляемых источников энергии;
      5) продвигает мероприятия, способствующие развитию делового туризма в столице;
      6) предоставляет необходимую информацию о столице местным и зарубежным туристам;
      7) осуществляет поиск, изучение, привлечение и внедрение инновационных решений в области туризма;
      8) вносит предложения по развитию туристского потенциала столицы;
      9) осуществляет иную деятельность, определяемую акиматом столицы.
      Статья 9-2. Государственное предприятие на праве хозяйственного
                  ведения в сфере обеспечения принудительного изъятия
                  земельных участков для государственных нужд, их
                  освобождения от зданий (строений, сооружений)
      1. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения в сфере обеспечения принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд, их освобождения от зданий (строений, сооружений) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе»:
      1) обеспечивает уведомление собственников или негосударственных землепользователей о начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд;
      2) обеспечивает определение рыночной стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества, отчуждаемого в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, определяет размер возмещения;
      3) обеспечивает подготовку сметной стоимости освобождения изымаемых земельных участков от зданий (строений, сооружений);
      4) обеспечивает проведение переговоров, согласительных процедур с собственниками изымаемого имущества или негосударственными землепользователями;
      5) представляет интересы акимата столицы в судах по вопросам принудительного изъятия земельных участков или иного имущества для государственных нужд;
      6) обеспечивает за счет бюджетных средств выплату возмещения стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд и убытков, подлежащих возмещению;
      7) обеспечивает освобождение земельных участков от зданий (строений, сооружений).
      2. Местный исполнительный орган столицы приобретает услуги и работы в сфере обеспечения принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд, их освобождения от зданий (строений, сооружений) у государственного предприятия, определенного в пункте 1 настоящей статьи.».

      6. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72):
      подпункт 3) пункта 2 статьи 134 дополнить словами «, а также местным исполнительным органом столицы функций в сфере обеспечения принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд, их освобождения от зданий (строений, сооружений)».

      7. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 119; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 3, ст. 19; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 11, ст. 63; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) статью 1 дополнить подпунктами 4-1), 4-2) и 9-1) следующего содержания:
      «4-1) потенциальный участник специальной экономической зоны – юридическое лицо, заинтересованное в реализации проекта;
      4-2) проект потенциального участника специальной экономической зоны, заявителя, участника специальной экономической зоны (далее – проект) – комплекс мероприятий, предусматривающих создание современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, для осуществления приоритетных видов деятельности;»;
      «9-1) Единый координационный центр по специальным экономическим зонам в Республике Казахстан (далее – единый координационный центр) – юридическое лицо, задачами которого являются развитие, продвижение и повышение инвестиционной привлекательности специальных экономических зон;»;
      2) статью 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) определение единого координационного центра;»;
      3) в статье 5:
      подпункты 8-2) и 8-3) изложить в следующей редакции:
      «8-2) разработка и утверждение типового договора временного возмездного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;
      8-3) разработка и утверждение типового договора временного возмездного вторичного пользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;»;
      дополнить подпунктами 8-4), 8-5), 12-1) и 12-2) следующего содержания:
      «8-4) разработка и утверждение типового договора временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;
      8-5) разработка и утверждение типового договора временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;»;
      «12-1) разработка и утверждение порядка и критериев отбора проектов;
      12-2) разработка и утверждение методики оценки эффективности деятельности специальных экономических зон по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;»;
      4) в статье 7:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 7. Порядок создания специальной экономической зоны,
                 изменения границ и (или) площади территории
                 специальной экономической зоны»;
      пункты 2 и 7 изложить в следующей редакции:
      «2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения предложения о создании специальной экономической зоны уполномоченный орган рассматривает целесообразность и проверяет концепцию создания специальной экономической зоны на соответствие требованиям, утвержденным уполномоченным органом, и о принятом решении направляет письменный обоснованный ответ заявителю.
      При соответствии концепции создания специальной экономической зоны указанным требованиям предложение о создании специальной экономической зоны должно быть направлено уполномоченным органом на рассмотрение экспертного совета в течение пяти рабочих дней со дня его внесения, который создается со дня принятия предложения о создании специальной экономической зоны в уполномоченный орган.
      Состав экспертного совета утверждается с учетом особенности вида деятельности создаваемой специальной экономической зоны.
      Экспертный совет готовит заключение в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня внесения предложения о создании специальной экономической зоны уполномоченным органом.»;
      «7. В течение тридцати календарных дней после получения заключения экспертиз технико-экономического обоснования уполномоченный орган вносит в Правительство Республики Казахстан предложение о создании специальной экономической зоны с приложением концепции соответствующего технико-экономического обоснования создания специальной экономической зоны с оценкой воздействия на окружающую среду, заключения экспертного совета.»;
      в части первой пункта 8 слово «приоритетных» исключить;
      дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      «9. Предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны вносится в уполномоченный орган центральными или местными исполнительными органами, юридическими лицами, заинтересованными в изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны, с предоставлением обоснования (финансово-экономических расчетов) изменения границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.
      Предложение может быть подано совместно несколькими юридическими лицами.
      Вопрос о целесообразности предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны рассматривается уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня внесения такого предложения.
      Уполномоченный орган отклоняет предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны в случаях:
      1) несоответствия предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны приоритетам государственной экономической политики;
      2) несоответствия предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны требованиям в области охраны окружающей среды;
      3) необходимости защиты особо охраняемых природных территорий, жизни и здоровья людей, угрозы уничтожения и порчи объектов историко-культурного наследия, обеспечения национальной безопасности страны;
      4) необоснованности предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.
      В случае внесения предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны центральными или местными исполнительными органами выделение бюджетных средств на корректировку технико-экономического обоснования осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.
      Отклонение предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны не является препятствием для последующего обращения с предложением об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.
      В течение трех месяцев с даты получения уведомления о целесообразности изменения границ и (или) площади территории специальной экономической зоны лица, внесшие предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны, обеспечивают корректировку технико-экономического обоснования созданной специальной экономической зоны с оценкой воздействия на окружающую среду.
      В случае необходимости уполномоченный орган в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с момента окончания корректировки технико-экономического обоснования, направляет скорректированное технико-экономическое обоснование созданной специальной экономической зоны в заинтересованные государственные органы для проведения соответствующих экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Инвесторы могут проводить независимые экспертизы технико-экономического обоснования.
      Проведение экспертиз скорректированного технико-экономического обоснования созданной специальной экономической зоны государственными органами должно быть завершено в течение не более сорока пяти календарных дней со дня передачи скорректированного технико-экономического обоснования в уполномоченный орган.
      В течение десяти рабочих дней после получения заключения экспертиз скорректированного технико-экономического обоснования уполномоченный орган вносит в Правительство Республики Казахстан предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны с приложением скорректированного технико-экономического обоснования созданной специальной экономической зоны с оценкой воздействия на окружающую среду.
      Решение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны принимается Президентом Республики Казахстан по представлению Правительства Республики Казахстан.»;
      5) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «3. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных видов деятельности, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) участнику специальной экономической зоны в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на срок создания специальной экономической зоны.
      Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные под строительство объектов инфраструктуры, а также для осуществления вспомогательных видов деятельности, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) управляющей компании, автономному кластерному фонду в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на срок создания специальной экономической зоны.
      Управляющая компания, автономный кластерный фонд вправе передавать лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, и (или) участникам специальной экономической зоны земельные участки, указанные в части второй настоящего пункта, во вторичное землепользование (субаренду) в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
      Объекты инфраструктуры, созданные полностью или частично за счет бюджетных средств на земельных участках, находящихся в государственной собственности, переданных во временное возмездное землепользование (аренду), могут передаваться управляющей компании, автономному кластерному фонду в аренду, доверительное управление, а также в счет пополнения уставного капитала в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и государственном имуществе.
      Лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, и (или) участникам специальной экономической зоны управляющей компанией, автономным кластерным фондом могут передаваться объекты инфраструктуры, созданные полностью или частично за счет бюджетных средств, на земельных участках, находящихся в государственной собственности, переданных во вторичное землепользование (субаренду).»;
      6) в пункте 2 статьи 9:
      в подпункте 4) слова «применившие инвестиционные налоговые преференции» заменить словами «применяющие (применившие) инвестиционные налоговые преференции, предусмотренные до введения в действие Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»;
      дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный приоритетный проект и инвестиционный стратегический проект в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях;»;
      7) в статье 11:
      подпункт 3) пункта 1 исключить;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Орган управления специальной экономической зоны рассматривает заявку в соответствии с порядком и критериями отбора проектов.»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Орган управления специальной экономической зоны отказывает заявителю в заключении договора об осуществлении деятельности в случаях несоответствия заявленного вида деятельности приоритетным видам деятельности, критериям отбора проектов заявителей и (или) представленных документов требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 10 настоящего Закона.»;
      часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «3. При соответствии заявленного вида деятельности приоритетным видам деятельности и критериям отбора проектов заявителей орган управления специальной экономической зоны в течение десяти рабочих дней заключает договор об осуществлении деятельности.»;
      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
      «После получения от органа управления специальной экономической зоны извещения о заключении договора об осуществлении деятельности уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней вносит сведения об участнике специальной экономической зоны в единый реестр участников специальной экономической зоны и уведомляет об этом орган управления специальной экономической зоны. Заявитель признается участником специальной экономической зоны со дня внесения соответствующей записи в единый реестр участников специальной экономической зоны.»;
      часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
      «Орган управления специальной экономической зоны уведомляет органы государственных доходов о прекращении действия договора об осуществлении деятельности не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения действия договора об осуществлении деятельности.»;
      8) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:
      «Статья 11-1. Процедура лишения статуса участника специальной
                    экономической зоны
      1. Орган управления специальной экономической зоны вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор об осуществлении деятельности в случае неисполнения участником специальной экономической зоны обязательств, определенных договором об осуществлении деятельности. При выявлении неисполнения участником специальной экономической зоны обязательств составляются соответствующие акты, устанавливаемые уполномоченным органом.
      Орган управления специальной экономической зоны уведомляет участника специальной экономической зоны о неисполнении обязательств, определенных договором об осуществлении деятельности, и необходимости устранения нарушения в срок не более шестидесяти календарных дней.
      В случае непринятия мер по устранению участником специальной экономической зоны указанных замечаний орган управления специальной экономической зоны не менее чем за десять рабочих дней уведомляет участника специальной экономической зоны о расторжении договора об осуществлении деятельности в одностороннем порядке.
      2. В течение двух рабочих дней со дня расторжения договора об осуществлении деятельности в одностороннем порядке орган управления специальной экономической зоны уведомляет об этом участника специальной экономической зоны, органы государственных доходов, уполномоченный орган, а также местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы.
      Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы после получения уведомления о расторжении договора об осуществлении деятельности в одностороннем порядке расторгают в одностороннем порядке договор временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, предоставленными во временное возмездное землепользование (аренду) участнику специальной экономической зоны, в порядке, предусмотренном таким договором.»;
      9) части вторую и третью статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «При соответствии вышеуказанным требованиям лица, претендующие на осуществление вспомогательных видов деятельности, обязаны заключить в установленном порядке договор с участником специальной экономической зоны на выполнение отдельных видов подрядных работ и услуг.
      Вспомогательные виды деятельности, осуществляемые подрядчиками, по характеру работ и услуг не должны совпадать с приоритетными видами деятельности.»;
      10) в пункте 3 статьи 13 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;
      11) в части первой пункта 2 и в пункте 3 статьи 14 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;
      12) в статье 17:
      пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Акции управляющих компаний, принадлежащие государству, могут передаваться в доверительное управление единому координационному центру.»;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      «7. В состав совета директоров управляющей компании акционеры избирают независимого директора из числа лиц, рекомендованных Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан, который по должности возглавляет комитет совета директоров по вопросам стратегического планирования управляющей компании, а также независимого директора из числа лиц, рекомендованных единым координационным центром.»;
      13) в части первой статьи 18:
      подпункты 2) и 4) изложить в следующей редакции:
      «2) предоставление во вторичное землепользование или пользование (субаренду) земельных участков и предоставление в аренду (субаренду) объектов инфраструктуры участникам специальной экономической зоны и лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности;»;
      «4) представление уполномоченному органу и единому координационному центру отчетности о результатах деятельности специальных экономических зон в порядке, определенном уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников специальных экономических зон;»;
      дополнить подпунктами 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) следующего содержания:
      «11) разработка плана развития специальной экономической зоны;
      12) разработка маркетинговой стратегии специальной экономической зоны;
      13) проведение маркетинговых исследований по созданию новых производств на специальной экономической зоне;
      14) проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных экономических зон;
      15) обеспечение информационного сопровождения потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства;
      16) привлечение инвестиций для реализации индустриально-инновационных и инвестиционных проектов на специальной экономической зоне;
      17) взаимодействие и работа с потенциальными участниками специальных экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по принципу «одного окна»;
      18) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг;
      19) участие в проектах государственно-частного партнерства.»;
      14) дополнить статьями 18-1 и 18-2 следующего содержания:
      «Статья 18-1. Правовое положение единого координационного
                    центра
      1. Деятельность единого координационного центра регулируется настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, об акционерных обществах.
      2. Имущество единого координационного центра формируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. В целях эффективного и стабильного развития специальных экономических зон в Республике Казахстан единый координационный центр вправе привлекать и использовать источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
      Статья 18-2. Полномочия единого координационного центра
      К полномочиям единого координационного центра относятся:
      1) взаимодействие с государственными органами, акционерами управляющих компаний, органами управления специальных экономических зон и участниками специальных экономических зон по вопросам регистрации участников специальных экономических зон, распределения земельных участков специальных экономических зон, финансирования и развития инфраструктуры специальных экономических зон;
      2) внесение в уполномоченный орган предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах;
      3) доверительное управление акциями управляющих компаний, принадлежащими государству;
      4) оказание услуг по развитию и продвижению специальных экономических зон в Республике Казахстан, в том числе:
      мониторинг состояния объектов инфраструктуры специальных экономических зон;
      выработка рекомендаций (предложений) по разработке планов развития специальных экономических зон и критериев отбора проектов, планированию финансирования органов управления специальных экономических зон, разработке планов финансирования (составление и консолидация бюджета) специальных экономических зон, разработке и внедрению в органы управления специальных экономических зон модели управления, внутренних бизнес-процессов и корпоративных документов, совершенствованию деятельности органов управления специальных экономических зон, разработке плана по продвижению специальных экономических зон, обучению сотрудников органов управления специальных экономических зон;
      проведение анализа рынка и консультация органов управления специальных экономических зон по разработке маркетинговой стратегии специальных экономических зон;
      проведение целевого маркетинга;
      обеспечение продвижения возможностей отечественных специальных экономических зон целевой группе потенциальных участников на международном рынке;
      оказание содействия в привлечении потенциальных отраслевых и инфраструктурных инвесторов в специальные экономические зоны;
      обеспечение информационного сопровождения деятельности потенциальных участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, органов управления специальных экономических зон, а также объединений субъектов частного предпринимательства, проведение бизнес-форумов, выставок, конференций и семинаров по тематике специальных экономических зон;
      проведение анализа проектов;
      мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;
      оказание содействия в достижении целевых индикаторов стратегических документов уполномоченного органа;
      5) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.»;
      15) в статье 19:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Конкурсный отбор лиц для управления управляющей компанией проводится уполномоченным органом совместно с соответствующими заинтересованными государственными органами и единым координационным центром в течение шестидесяти календарных дней со дня внесения представления о создании специальной экономической зоны Президенту Республики Казахстан.»;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. В случае прекращения трудовых отношений с руководителем исполнительного органа либо лицом, единолично исполняющим функции исполнительного органа управляющей компании, конкурсный отбор лиц для управления управляющей компанией проводится уполномоченным органом совместно с соответствующими заинтересованными государственными органами и единым координационным центром в течение пятнадцати рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений.»;
      пункт 3 после слов «, а также» дополнить словом «квалификационные»;
      16) часть первую статьи 21 изложить в следующей редакции:
      «Мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности ведется местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и единым координационным центром на основе информации, предоставляемой органами управления специальных экономических зон в форме отчетности, а также информации об участниках специальных экономических зон в соответствии с настоящим Законом.»;
      17) пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) средств, внесенных в качестве уставного капитала;».

      8. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42):
      подпункт 4) пункта 1 статьи 3 исключить.
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
      1) абзаца десятого подпункта 1) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2015 года;
      2) пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 декабря 2015 года;
      3) абзацев двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого подпункта 1)подпунктов 2)3)4)5)6)7)8)9)10)11) и 12) пункта 2, абзаца восьмого подпункта 3), абзацев четвертого, шестого и восьмого подпункта 7) пункта 7 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2016 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ