Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті полиция қызметінің жұмысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 2 қарашадағы № 388-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-І, 18-ІІ, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат):
      685-баптың екінші бөлігінің 1), 2), 3) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) осы Кодекстiң iшкi iстер органдарының ведомстволық бағыныстылығына жатқызылған барлық баптары бойынша – iшкi iстер органдарының, жергілікті полиция қызметінің бастықтары мен олардың орынбасарлары;
      2) осы Кодекстiң 146147192197198204364382 (бірінші бөлігінде), 383 (бірінші және екінші бөліктерінде), 386395 (бірінші бөлігінде), 396 (бірінші бөлігінде), 408433 (бірінші бөлігінде), 437438 (бірінші және екінші бөліктерінде), 440 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 441443444 (екінші бөлігінде), 449 (бірінші бөлігінде), 484487492493494505 (бірінші бөлігінде), 510512 (бірінші бөлігінде), 513 (бірінші бөлігінде), 514 (бірінші бөлігінде), 515517 (бірінші және үшінші бөліктерінде), 518519 (бірінші, үшінші, бесінші және алтыншы бөліктерінде)-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн – қалалық, аудандық, кенттік полиция бөлімдерінің, бөлімшелерінің, iшкi iстер органдарының жергілікті полиция қызметінің бастықтары мен олардың орынбасарлары;
      3) осы Кодекстiң 196197204382 (бірінші бөлігінде), 440 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 441443444 (екінші бөлігінде), 449 (бірінші бөлігінде), 484487510513 (бірінші бөлігінде), 514 (бірінші бөлігінде), 515519 (бірінші, үшінші, бесінші және алтыншы бөліктерінде), 559 (бірінші, екінші, төртінші және бесінші бөліктерінде), 560562564 (төртінші бөлігінде), 566621 (бірінші бөлігінде), 630 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн – iшкi iстер органдарының желілік бөлімдерінің, бөлiмшелерiнiң бастықтары;»;
      «5) осы Кодекстiң 590 (үшінші, сегізінші және оныншы бөліктерінде), 591 (екінші бөлігінде), 592 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 593 (сегізінші бөлігінде), 594 (төртінші бөлігінде), 595 (төртінші бөлігінде), 596 (төртінші бөлігінде), 597 (бесінші және алтыншы бөліктерінде), 598 (үшінші бөлігінде), 599 (екінші бөлігінде), 600 (екінші бөлігінде), 601 (екінші бөлігінде), 602 (екінші бөлігінде), 603 (үшінші бөлігінде), 606 (бірінші бөлігінде), 609 (екінші бөлігінде), 612 (төртінші, бесінші және алтыншы бөліктерінде), 613 (он үшінші бөлігінде), 614615 (үшінші бөлігінде), 617619630631632-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн – iшкi iстер органдарының әкімшілік полициясы комитетiнiң төрағасы және басқармаларының, бөлiмдерiнiң, бөлiмшелерiнiң, жергілікті полиция қызметінің бастықтары мен олардың орынбасарлары;».
      2. «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкiмшiлiк қадағалау туралы» 1996 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 13, 272-құжат; 2002 ж., № 18, 159-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 5-6, 40-құжат; 2009 ж., № 24, 122-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат):
      1) 5-бапта:
      бірінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Заңның 2-бабының «в» тармақшасында аталған адамдарға iшкi iстер органдарының жергілікті полиция қызметі бастығының уәжді ұсынуы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамның тұрғылықты жерiндегi аудандық (қалалық) соттың судьясы жеке өзi сот отырысында белгiлейдi.»;
      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Cудьяның қаулысы өзiне қатысты қадағалау белгіленген адамның тұрғылықты жерiндегi ішкі істер органдарының аудандық (қалалық) жергілікті полиция қызметінің бастығына, ал осы Заңның 2-бабының «а» және «б» тармақшаларында көзделген жағдайларда түзеу мекемесiнiң бастығына орындау үшiн жiберiледi.»;
      2) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-бап. Әкімшілік қадағалауды белгілеу, ұзарту немесе
                шектеулерді өзгерту туралы қаулыны қадағалауға
                алынған адамға хабарлау
      Әкiмшiлiк қадағалауды белгілеу не қадағалауды жүзеге асырған кезде мерзiмді ұзарту немесе шектеулердi өзгерту туралы судьяның қаулысын қадағалауға алынған адамға қолын қойғыза отырып, iшкi iстер органдарының жергілікті полиция қызметінің бастығы, ал бас бостандығынан айыру орындарындағы адамға түзеу мекемесiнiң бастығы хабарлайды. Бұл ретте, қадағалауға алынған адамға оның мiндеттерi, әкiмшiлiк қадағалау қағидаларын бұзғаны үшін жауаптылығы, ал бас бостандығынан айыру орындарынан босатылар алдында өзіне қатысты қадағалау белгіленген адамға таңдаған тұрғылықты жерiне айқындалған мерзiмде келмегенi үшiн жауаптылығы түсiндiрiледi.»;
      3) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-бап. Әкімшілік қадағалауды тоқтату тәртібі
      Осы Заңның 14-бабының «а», «в», «г», «д» және «е» тармақшаларында көзделген жағдайларда әкiмшiлiк қадағалауды жүзеге асыратын iшкi iстер органының қызметкерi әкiмшiлiк қадағалауды тоқтату туралы қаулы шығарып, оны iшкi iстер органдарының жергілікті полиция қызметінің бастығы бекiтедi.
      Осы Заңның 14-бабының «б» тармақшасында көзделген жағдайда iшкi iстер органдарының жергілікті полиция қызметінің бастығы әкiмшiлiк қадағалауды мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы сотқа уәждi ұсыну жiбередi, ол он күн мерзiмде қаралуға тиiс.
      Судьяның немесе iшкi iстер органының әкiмшiлiк қадағалауды тоқтату туралы қаулысы қадағалауға алынған адамға қолын қойғыза отырып хабарланады.».
      3. «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат):
      1) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1), 6-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен, әкімнің ұсынуы бойынша ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі басшысының лауазымына кандидатураны келісу;»;
      «6-1) ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі басшыларының есептерін қарау және олардың қызметін бағалау;»;
      2) 29-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасында:
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен нысанды киiм киіп жүру құқығы берілген және әскери немесе өзге арнаулы атақ берiлетiн басшыларды қоспағанда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларын;»;
      мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
      «тиісті мәслихаттың келісімімен ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі басшыларын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті полиция қызметі басшысының лауазымына кандидатураны Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі ұсынады. Ауданның (қаланың, қаладағы ауданның) жергілікті полиция қызметі басшысының лауазымына кандидатураны облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті полиция қызметінің басшысы ұсынады. Жергілікті полиция қызметі басшыларының лауазымына кандидаттар Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі бекіткен біліктілік талаптарына сәйкес, ішкі істер органдарында кадр резервінде тұрған полиция қызметкерлері қатарынан тағайындалады. Ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі басшыларының лауазымында болу мерзімі тағайындалған кезден бастап бес жылдан аспауға тиіс. Ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметінің басшылары лауазымында болу мерзімін тиісінше Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті полиция қызметі басшысының ұсынуы бойынша тиісті мәслихаттың келісімімен облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі ұзартуы мүмкін. Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын ішкі істер органдары бөлімшелерінің басқа басшыларын лауазымға тағайындау және одан босату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметінің алдына тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жөнінде міндеттер қояды, олардың орындалуын бақылайды, жылына екі реттен сиретпей ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі басшысының тиісті есептерін тыңдайды.»;
      3) 33-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкіміне ауданның (қаланың, қаладағы ауданның) жергілікті полиция қызметінің басшысын атқаратын лауазымынан босату туралы ұсыну енгізуге құқылы;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметінің алдына тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жөнінде міндеттер қояды, олардың орындалуын бақылайды, жылына екі реттен сиретпей ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі басшысының тиісті есептерін тыңдайды.».
      4. «Қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етуге азаматтардың қатысуы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 18, 104-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат):
      3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға тарту жөнінде шаралар қолданады;».
      5. «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 23, 114-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар):
      20-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жәбірленушінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген тәртіппен әкімшілік ұстауды жүргізу не Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 128-бабында көзделген тәртіппен ұстау үшін негіздер болмаған кезде ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметінің бастығы не оның орынбасары, учаскелік полиция инспекторы не кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторы жәбірленушінің пікірін ескере отырып, қорғау нұсқамасын шығарады, ол тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған не оны жасау қаупін төндіретін адамға орындау үшін қолхатпен беріледі. Қол қоюдан бас тартылған жағдайда бұл жайында қорғау нұсқамасына жазылады.».
      6. «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» 2010 жылғы 29 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 8, 40-құжат; № 24, 149-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 21-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат):
      6-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) құқық бұзушылықтар профилактикасына қатысатын азаматтардың және ұйымдардың есебін жүргізеді, азаматтарды және ұйымдарды қоғамдық тәртіпті сақтауға тарту жөнінде шаралар қолданады, оларды көтермелеудің түрлері мен тәртібін айқындайды;».
      7. «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 48-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 79-құжат):
      1) 7-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Әкімшілік полиция жергілікті полиция қызметінен, азаматтық және қызметтік қару айналымы саласындағы бақылау бөлімшелерінен, көші-қон полициясынан, уақытша ұстау изоляторларынан, айдауыл қызметі бөлімшелерінен және қоғамдық тәртіпті сақтауды жүзеге асыратын өзге де бөлімшелерден тұрады.»;
      2) 3-тарау мынадай мазмұндағы 9-1-баппен толықтырылсын:
      «9-1-бап. Жергілікті полиция қызметі
      1. Жергілікті полиция қызметі учаскелік полиция инспекторлары бөлімшелерінен, кәмелетке толмағандар істері, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімшелерден, жол-патрульдік полициясынан, табиғатты қорғау полициясынан, қабылдау-бөлу орындарынан және арнаулы қабылдау орындарынан тұрады.
      2. Жергілікті полиция қызметінің және оның қызметкерлерінің міндеттері, құзыреті, өкілеттіктері осы Заңда белгіленеді.
      3. Жергілікті полиция қызметі қызметкерлерінің құқық қорғау органдарының қызметкерлері деген бірыңғай құқықтық мәртебесі бар, оларды материалдық қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасында регламенттеледі.
      4. Жергілікті полиция қызметінің жұмысы мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
      1) құқық бұзушылықтар профилактикасы;
      2) қоғамдық тәртіпті сақтау;
      3) жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
      4) қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу;
      5) әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу және қылмыстық теріс қылықтар бойынша хаттамалық нысанда сотқа дейінгі тергеп-тексеру.
      Жергілікті полиция қызметінің қызметкерлерін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген міндеттерді орындауға тартуға жол берілмейді.
      5. Жергілікті полиция қызметі бастығының лауазымы аумақтық ішкі істер органы бастығының орынбасары лауазымына теңестіріледі.
      6. Жергілікті полиция қызметінің бастығы өкiлдi және атқарушы органдардың алдында – жылына екі реттен сиретпей, халықтың алдында жылына бір рет жергілікті полиция қызметінің жұмысы туралы есеп береді.
      7. Учаскелік полиция инспекторы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы әкімшілік учаскеде тұратын халықтың алдында тоқсанына бір реттен сиретпей есеп береді.»;
      3) 10-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі туралы ережені бекітеді;»;
      4) 11-бапта:
      24) тармақша мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «iшкi iстер органдарының жергілікті полиция қызметі туралы ережені;»;
      25) тармақшада:
      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «жергілікті полиция қызметінің қызметкерлерін лауазымға тағайындау тәртібін;»;
      он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «аумақтық ішкі істер органдары жанындағы консультативтік-кеңесші органдар туралы үлгілік ережені;»;
      5) 12-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық органдар аппараттары ахуалдық орталығының электрондық пошта, бейне конференциялық байланыс және бейнебақылау жүйесінің көрсетілетін қызметтеріне арналған шығындарды қоспағанда, жанар-жағармай материалдарын сатып алуды, сондай-ақ аумақтық ішкі істер органдарының, оның ішінде жергілікті полиция қызметінің коммуналдық қызметтер көрсетуге, электр энергиясына, жылу беруге және байланыс қызметтерін көрсетуге ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоса алғанда, қызметтік үй-жайларды, радиобайланыс құралдарын, мобильді және портативті бейнетіркегіштерді, көлік құралдарын күтіп-ұстауды, оларға қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз етеді;»;
      6) 13-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Ішкі істер органдарының қызметіне халықтың сенімін арттыру мақсатында азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимыл жүзеге асырылады және қоғамдық бақылау жүйесі қолданылады. Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамдық байқау комиссиялары және Қоғамдық кеңес құрылады.
      Ішкі істер министрлігі және оның аумақтық органдары:
      ішкі істер органдары қызметінің ашықтығын қамтамасыз етуде оларға жәрдем көрсету;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қызметтік этика нормаларын бұзатын ішкі істер органдары қызметкерлерінің әрекеттеріне жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
      және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге мақсаттарда өзге де консультативтік-кеңесші органдарды құрады.».
      2-бап. Осы Заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской службы

Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 388-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2016.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79):
      подпункты 1), 2), 3) и 5) части второй статьи 685 изложить в следующей редакции:
      «1) по всем статьям настоящего Кодекса, отнесенным к подведомственности органов внутренних дел, – начальники органов внутренних дел, местной полицейской службы и их заместители;
      2) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 146147192197198204364382 (частью первой), 383 (частями первой и второй), 386395 (частью первой), 396 (частью первой), 408433 (частью первой), 437438 (частями первой и второй), 440 (частями первой, второй и третьей), 441443444 (частью второй), 449 (частью первой), 484487492493494505 (частью первой), 510512 (частью первой), 513 (частью первой), 514 (частью первой), 515517 (частями первой и третьей), 518519 (частями первой, третьей, пятой и шестой) настоящего Кодекса, – начальники городских, районных, поселковых отделов, отделений полиции, местной полицейской службы органов внутренних дел и их заместители;
      3) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 196197204382 (частью первой), 440 (частями первой, второй и третьей), 441443444 (частью второй), 449 (частью первой), 484487510513 (частью первой), 514 (частью первой), 515519 (частями первой, третьей, пятой и шестой), 559 (частями первой, второй, четвертой и пятой), 560562564 (частью четвертой), 566621 (частью первой), 630 (частью первой) настоящего Кодекса, – начальники линейных отделов, отделений органов внутренних дел;»;
      «5) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 590 (частями третьей, восьмой и десятой), 591 (частью второй), 592 (частями третьей и четвертой), 593 (частью восьмой), 594 (частью четвертой), 595 (частью четвертой), 596 (частью четвертой), 597 (частями пятой и шестой), 598 (частью третьей), 599 (частью второй), 600 (частью второй), 601 (частью второй), 602 (частью второй), 603 (частью третьей), 606 (частью первой), 609 (частью второй), 612 (частями четвертой, пятой и шестой), 613 (частью тринадцатой), 614615 (частью третьей), 617619630631632 настоящего Кодекса, – председатель комитета и начальники управлений, отделов, отделений административной полиции, местной полицейской службы органов внутренних дел и их заместители;».

      2. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 13, ст. 272; 2002 г., № 18, ст. 159; 2005 г., № 13, ст. 53; 2007 г., № 5-6, ст. 40; 2009 г., № 24, ст. 122; 2014 г., № 14, ст. 84):
      1) в статье 5:
      абзац третий части первой изложить в следующей редакции:
      «за лицами, указанными в подпункте «в» статьи 2 настоящего Закона, – в судебном заседании единолично судьей районного (городского) суда по месту жительства лица, освобожденного из мест лишения свободы, по мотивированному представлению начальника местной полицейской службы органов внутренних дел.»;
      часть шестую изложить в следующей редакции:
      «Постановление судьи направляется для исполнения начальнику районной (городской) местной полицейской службы органов внутренних дел по месту жительства лица, в отношении которого установлен надзор, а в случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» статьи 2 настоящего Закона, – начальнику исправительного учреждения.»;
      2) статью 10 изложить в следующей редакции:
      «Статья 10. Объявление поднадзорному постановления об
                  установлении, продлении административного надзора
                  или изменении ограничений
      Постановление судьи об установлении административного надзора либо продлении срока или изменении ограничений при осуществлении надзора объявляется поднадзорному под роспись начальником местной полицейской службы органов внутренних дел, а лицу, находящемуся в местах лишения свободы, – начальником исправительного учреждения. При этом поднадзорному разъясняются его обязанности, ответственность за нарушение правил административного надзора, а лицу, в отношении которого надзор установлен перед освобождением из мест лишения свободы, – ответственность за неприбытие в определенный срок к избранному месту жительства.»;
      3) статью 15 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15. Порядок прекращения административного надзора
      О прекращении административного надзора в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в», «г», «д» и «е» статьи 14 настоящего Закона, сотрудником органа внутренних дел, осуществляющим административный надзор, выносится постановление, которое утверждается начальником местной полицейской службы органов внутренних дел.
      О досрочном прекращении административного надзора в случае, предусмотренном подпунктом «б» статьи 14 настоящего Закона, начальником местной полицейской службы органов внутренних дел в суд направляется мотивированное представление, которое подлежит рассмотрению в десятидневный срок.
      Постановление судьи или органа внутренних дел о прекращении административного надзора объявляется поднадзорному под роспись.».

      3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95;  № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2,  ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15,  ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 118, 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 9, ст. 46):
      1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 5-1), 6-1) следующего содержания:
      «5-1) согласование кандидатуры на должность руководителя местной полицейской службы органов внутренних дел по представлению акима в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;»;
      «6-1) рассмотрение отчетов руководителей местной полицейской службы органов внутренних дел и оценка их деятельности;»;
      2) в статье 29:
      в подпункте 4) пункта 1:
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «руководителей исполнительных органов, финансируемых из областного, города республиканского значения, столицы бюджета, за исключением руководителей, которым в установленном законодательством Республики Казахстан порядке предоставлено право ношения форменной одежды и присваивается воинское или иное специальное звание;»;
      дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      «руководителей местной полицейской службы органов внутренних дел с согласия соответствующего маслихата. Кандидатура на должность руководителя местной полицейской службы области, города республиканского значения, столицы представляется Министром внутренних дел Республики Казахстан. Кандидатура на должность руководителя местной полицейской службы района (города, района в городе) представляется руководителем местной полицейской службы области, города республиканского значения, столицы. Кандидаты на должность руководителей местной полицейской службы назначаются из числа сотрудников полиции, состоящих в кадровом резерве органов внутренних дел, в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными Министерством внутренних дел Республики Казахстан. Срок нахождения в должности руководителей местной полицейской службы органов внутренних дел не должен превышать пять лет с момента назначения. Срок нахождения в должности руководителей местной полицейской службы органов внутренних дел может быть продлен акимом области, города республиканского значения, столицы с согласия соответствующего маслихата соответственно по представлению Министра внутренних дел Республики Казахстан, руководителя местной полицейской службы области, города республиканского значения, столицы. Назначение и освобождение от должности других руководителей подразделений органов внутренних дел, финансируемых из местных бюджетов, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Аким области, города республиканского значения, столицы ставит перед местной полицейской службой органов внутренних дел задачи по обеспечению правопорядка на территории соответствующей административно-территориальной единицы, контролирует их исполнение, не реже двух раз в год заслушивает соответствующие отчеты руководителя местной полицейской службы органов внутренних дел.»;
      3) в статье 33:
      пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) вправе вносить представление акиму области, города республиканского значения, столицы об освобождении от занимаемой должности руководителя местной полицейской службы района (города, района в городе);»;
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Аким района (города областного значения) ставит перед местной полицейской службой органов внутренних дел задачи по обеспечению правопорядка на территории соответствующей административно-территориальной единицы, контролирует их исполнение, не реже двух раз в год заслушивает соответствующие отчеты руководителя местной полицейской службы органов внутренних дел.».

      4. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 104; 2011 г., № 11, ст. 102; 2014 г., № 14, ст. 84; № 16, ст. 90):
      пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) принимают меры по вовлечению граждан в охрану общественного порядка;».

      5. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года «О профилактике бытового насилия» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 23, ст. 114; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 21; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96):
      часть первую пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
      «1. В целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, начальником местной полицейской службы органов внутренних дел либо его заместителем, участковым инспектором полиции либо участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.».

      6. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 8, ст. 40; № 24, ст. 149; 2012 г., № 3, ст. 26;  № 5, ст. 41; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 21; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122):
      подпункт 3) пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «3) ведут учет граждан и организаций, участвующих в профилактике правонарушений, принимают меры по вовлечению граждан и организаций в охрану общественного порядка, определяют виды и порядок их поощрений;».

      7. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст. 48; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 16, ст. 79):
      1) часть третью пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «Административная полиция состоит из местной полицейской службы, подразделений по контролю в сфере оборота гражданского и служебного оружия, миграционной полиции, изоляторов временного содержания, подразделений конвойной службы и иных подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка.»;
      2) главу 3 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
      «Статья 9-1. Местная полицейская служба
      1. Местная полицейская служба состоит из подразделений участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, защите женщин от насилия, дорожно-патрульной полиции, природоохранной полиции, приемников-распределителей и специальных приемников.
      2. Задачи, компетенция, полномочия местной полицейской службы и ее сотрудников установлены настоящим Законом.
      3. Сотрудники местной полицейской службы имеют единый правовой статус сотрудников правоохранительных органов, их материальное обеспечение и социальная защита регламентируются законодательством Республики Казахстан.
      4. Деятельность местной полицейской службы осуществляется по следующим основным направлениям:
      1) профилактика правонарушений;
      2) охрана общественного порядка;
      3) обеспечение безопасности дорожного движения;
      4) предупреждение и пресечение уголовных правонарушений;
      5) производство по делам об административных правонарушениях и досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам.
      Не допускается привлечение сотрудников местной полицейской службы к выполнению задач, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
      5. Должность начальника местной полицейской службы приравнивается к должности заместителя начальника территориального органа внутренних дел.
      6. Начальник местной полицейской службы не реже двух раз в год отчитывается о деятельности местной полицейской службы перед представительными и исполнительными органами, один раз в год – перед населением.
      7. Участковый инспектор полиции не реже одного раза в квартал отчитывается перед населением, проживающим на административном участке на территории соответствующей административно-территориальной единицы.»;
      3) статью 10 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) утверждает положение о местной полицейской службе органов внутренних дел;»;
      4) в статье 11:
      подпункт 24) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      «положение о местной полицейской службе органов внутренних дел;»;
      в подпункте 25):
      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      «порядок назначения на должности сотрудников местной полицейской службы;»;
      абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
      «типовое положение о консультативно-совещательных органах при территориальных органах внутренних дел;»;
      5) подпункт 4) пункта 1 статьи 12 изложить в следующей  редакции:
      «4) обеспечивают содержание, обслуживание и ремонт служебных помещений, средств радиосвязи, мобильных и портативных видеорегистраторов, транспортных средств, включая приобретение горюче-смазочных материалов, а также затраты по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, отопления и услуг связи территориальных органов внутренних дел, в том числе местной полицейской службы, за исключением затрат на услуги электронной почты, системы видеоконференцсвязи и видеонаблюдения ситуационного центра аппаратов территориальных органов, финансируемых из республиканского бюджета;»;
      6) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «4. В целях повышения доверия населения к деятельности органов внутренних дел осуществляется взаимодействие с институтами гражданского общества и применяется система общественного контроля. Для осуществления общественного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан образуются общественные наблюдательные комиссии и Общественный совет.
      Министерством внутренних дел и его территориальными органами создаются иные консультативно-совещательные органы в целях:
      оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении прозрачности их деятельности;
      рассмотрения обращений физических и юридических лиц на действия сотрудников органов внутренних дел, нарушающих нормы служебной этики, установленные законодательством Республики Казахстан;
      и в иных целях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ