Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 12 қарашадағы № 391-V ҚРЗ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсін:
      1. 1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (Жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 63-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат):
      110-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында және құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, қауымдастық (одақ) өз мүшелерiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, қауымдастықтың (одақтың) мүшелерi оның мiндеттемелерi бойынша қауымдастықтың (одақтың) құрылтай құжаттарында көзделген мөлшерде және тәртiппен субсидиарлық жауаптылықта болады.».
      2. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 1, 8-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; № 10, 56-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 17, 136-құжат; № 23, 179-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 64-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 11, 63, 67-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат):
      1) 18-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында және құрылтай құжаттарында өзгеше көзделмесе, қауымдастық (одақ) өз мүшелерiнiң мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, қауымдастықтың (одақтың) мүшелерi оның мiндеттемелерi бойынша қауымдастықтың (одақтың) құрылтай құжаттарында көзделген мөлшерде және тәртiппен субсидиарлық жауаптылықта болады.»;
      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, қауымдастықтың (одақтың) мүшесi қауымдастықтың (одақтың) құрылтай құжаттарында белгiленген жағдайларда және тәртiппен қауымдастық (одақ) мүшелерiнiң шешiмi бойынша одан шығарылуы мүмкiн. Қауымдастықтың (одақтың) шығарылған мүшесiнiң жауапкершiлiгiне қатысты қауымдастықтан (одақтан) шығуға қатысты қағидалар қолданылады.»;
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Қауымдастық (одақ) қызметін «Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде жүзеге асыра алады.»;
      2) 39-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы «коммерциялық емес» деген сөздердің алдынан «заңдарға және» деген сөздермен толықтырылсын.
      3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):
      1-баптың 47-1) тармақшасындағы «өзін-өзі реттейтін» деген сөздер алып тасталсын.
      4. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 119-құжат; 2004 ж., № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 125-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат):
      бүкіл мәтін бойынша «өзін-өзі реттейтін», «Өзін-өзі реттейтін» деген сөздер тиісінше «кәсіптік», «Кәсіптік» деген сөздермен ауыстырылсын.
      5. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 132-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 16, 91-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат, № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 78-құжат):
      12-баптың 12) тармақшасындағы «өзiн өзi реттейтiн» деген сөздер «кәсіптік» деген сөзбен ауыстырылсын.
      6. «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» 2010 жылғы 2 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2010 ж., № 7, 27-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 5, 43-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 144-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат):
      1-баптың 3-1) тармақшасындағы «, өзін-өзі реттейтін» деген сөздер алып тасталсын.
      7. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 15, 80-құжат; 2014 ж., № 12, 82-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бапта:
      5) тармақша алып тасталсын;
      6) тармақша «қауымдастықтардың (одақтардың)» деген сөздерден кейін «, кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 3-баптың 3-тармағында:
      1) тармақшаның үшінші абзацындағы «сондай-ақ шағын, орта және (немесе) ірі кәсіпкерліктің республикалық қауымдастықтары (одақтары)» деген сөздер «шағын, орта және (немесе) ірі кәсіпкерліктің республикалық қауымдастықтары (одақтары), сондай-ақ кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдар» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:
      төртінші абзац «қауымдастықтар (одақтар)» деген сөздерден кейін «, кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдар» деген сөздермен толықтырылсын;
      бесінші абзац «қауымдастықтар (одақтар)» деген сөздерден кейін «, кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдар» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 4-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, Ұлттық палата, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге коммерциялық емес ұйымдарға міндетті түрде мүше болу белгіленген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген (есептік тіркеуден өткен) кәсіпкерлік субъектілерінің оған мүше болуының міндеттілігі қағидаты бойынша құрылады.
      Міндетті мүшелікке негізделген, кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мүшелері (қатысушылары) болып табылатын кәсіпкерлік субъектілеріне кәсіпкерлік субъектілерінің Ұлттық палатаға мүше болуының міндеттілігі қағидаты қолданылады.»;
      4) 6-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      «6-бап. Ұлттық палатаның қауымдастықтармен (одақтармен) және кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдармен өзара іс-қимылы»;
      1-тармақтағы «сондай-ақ шағын, орта және (немесе) ірі кәсіпкерлік жөніндегі қауымдастықтармен (одақтармен)» деген сөздер «шағын, орта және (немесе) ірі кәсіпкерлік жөніндегі қауымдастықтармен (одақтармен), сондай-ақ кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдармен» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші абзац «қауымдастықтар (одақтар)» деген сөздерден кейін «және өзін-өзі реттейтін ұйымдар» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Міндетті мүшелікке негізделген, кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдар аккредиттеу үшін белгіленген өлшемшарттарға сәйкестікке тексерілусіз Ұлттық палатада аккредиттеуді алады.»;
      4-тармақ «қауымдастықтарды (одақтарды)» деген сөздерден кейін «және өзін-өзі реттейтін ұйымдарды» деген сөздермен толықтырылсын;
      5-тармақ «қауымдастықтар (одақтар)» деген сөздерден кейін «және өзін-өзі реттейтін ұйымдар» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақ «қауымдастықтарды (одақтарды)» деген сөздерден кейін «және өзін-өзі реттейтін ұйымдарды» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Ұлттық палата осы баптың 1-тармағында көрсетілген өзін-өзі реттейтін ұйымдармен өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды, оның ішінде:
      1) кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қағидалары мен стандарттарын әзірлеуге жәрдемдеседі, сондай-ақ міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қағидалары мен стандарттарына қорытынды ұсынады;
      2) Ұлттық палатаға келіп түсетін, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың және олардың мүшелерінің (қатысушыларының) қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымдарға сараптама жүргізу үшін жібереді;
      3) кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің міндетті мүшелігіне (қатысуына) негізделген өзін-өзі реттеу енгізілген кезде, реттеуші мемлекеттік органдар жүргізген реттеушілік әсерді талдау түйіндерімен келіспеген жағдайда реттеушілік әсерге балама талдау жүргізеді;
      4) кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) арасында, сондай-ақ олар мен өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) өндірген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылар, өзге де тұлғалар арасында туындайтын дауларды шешу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аралық сот пен төрелік қызметтерін көрсетеді.»;
      5) 29-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері болып табылатын кәсіпкерлік субъектілері үшін міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген, кәсіпкерлік қызмет саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйым құрылған күннен бастап күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей өткізілетін съезд шешімімен олардың Ұлттық палатаға міндетті мүшелік жарналарының мөлшері азайтылады.».
      8. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат):
      1) 1-баптың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «23) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің реттеушілік әсерін талдау (бұдан әрі – реттеушілік әсерді талдау) – кейіннен мемлекеттік реттеу, сондай-ақ кәсіптік немесе кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің өзін-өзі реттеуі мақсаттарына қол жеткізуді бағалауға мүмкіндік беретін, енгізілетін рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің пайдасы мен шығындарын салыстырудың талдамалық рәсімі;»;
      2) 10-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) өзін-өзі реттеуді дамыту үшін жағдайлар жасау;»;
      3) 19-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін қолданудың тиімділігіне қарай реттеушілік әсерді талдау нәтижелері бойынша рұқсаттардың немесе хабарламалардың жекелеген түрлері бір түрден екінші түрге ауыстырылуы не олардың күші жойылуы немесе міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуге берілуі мүмкін.
      Осы Заңға сәйкес жүзеге асырылуы үшін рұқсаттың болуы немесе хабарлама жіберу талап етілетін қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) мемлекеттік реттеу немесе міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеу мақсаттарына қол жеткізілмеген жағдайда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің күші жойылуға жатады.»;
      4) 3-қосымша мынадай мазмұндағы 36-тармақпен толықтырылсын:
      «36. Өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам саморегулирования

Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 391-V ЗРК

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79):
      пункт 5 статьи 110 изложить в следующей редакции:
      «5. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и учредительными документами. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренным учредительными документами ассоциации (союза), если иное не установлено законами Республики Казахстан.».

      2. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 17, ст. 136; № 23, ст. 179; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 64; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 11, ст. 63, 67; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 16, ст. 79):
      1) в статье 18:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и учредительными документами. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, предусмотренным учредительными документами ассоциации (союза), если иное не установлено законами Республики Казахстан.»;
      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:
      «Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению членов ассоциации (союза) в случаях и порядке, установленных в учредительных документах ассоциации (союза), если иное не установлено законами Республики Казахстан. В отношении ответственности исключенного члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза).»;
      дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      «8. Ассоциация (союз) может осуществлять деятельность в качестве саморегулируемой организации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О саморегулировании».»;
      2) в подпункте 4) пункта 1 статьи 39 слова «соответствии с» заменить словами «соответствии с законами и».

      3. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 2, ст. 10, 12; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 86; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143):
      в подпункте 47-1) статьи 1 слово «саморегулируемая» исключить.

      4. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 15, ст. 125; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45):
      по всему тексту слова «саморегулируемая», «саморегулируемые», «саморегулируемую», «саморегулируемых», «саморегулируемой», «Саморегулируемые», «Саморегулируемая» заменить соответственно словами «профессиональная», «профессиональные», «профессиональную», «профессиональных», «профессиональной», «Профессиональные», «Профессиональная».

      5. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78):
      в подпункте 12) статьи 12 слово «саморегулируемых» заменить словом «профессиональных».

      6. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г. № 7, ст. 27; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст. 196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 8, ст. 42):
      в подпункте 3-1) статьи 1 слово «, саморегулируемая» исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 15, ст. 80; 2014 г., № 12, ст. 82; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) в статье 1:
      подпункт 5) исключить;
      подпункт 6) после слов «ассоциаций (союзов)» дополнить словами «, саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности»;
      2) в пункте 3 статьи 3:
      в абзаце третьем подпункта 1) слова «а также республиканские ассоциации (союзы) малого, среднего и (или) крупного предпринимательства» заменить словами «республиканские ассоциации (союзы) малого, среднего и (или) крупного предпринимательства, а также саморегулируемые организации в сфере предпринимательской деятельности»;
      в подпункте 2):
      абзац четвертый дополнить словами «, саморегулируемые организации в сфере предпринимательской деятельности»;
      абзац пятый дополнить словами «, саморегулируемые организации в сфере предпринимательской деятельности»;
      3) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «2. Национальная палата образуется по принципу обязательности членства в ней субъектов предпринимательства, зарегистрированных (прошедших учетную регистрацию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением субъектов предпринимательства, для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное членство в иных некоммерческих организациях, а также государственных предприятий, если иное не установлено настоящим пунктом.
      На субъектов предпринимательства, являющихся членами (участниками) саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности, основанных на обязательном членстве, распространяется принцип обязательности членства субъектов предпринимательства в Национальной палате.»;
      4) в статье 6:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 6. Взаимодействие Национальной палаты с ассоциациями
                 (союзами) и саморегулируемыми организациями в сфере
                 предпринимательской деятельности»;
      в пункте 1 слова «а также ассоциациями (союзами) по малому, среднему и (или) крупному предпринимательству» заменить словами «ассоциациями (союзами) по малому, среднему и (или) крупному предпринимательству, а также саморегулируемыми организациями в сфере предпринимательской деятельности»;
      в пункте 3:
      абзац первый после слов «Ассоциации (союзы)» дополнить словами «и саморегулируемые организации»;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      «Саморегулируемые организации в сфере предпринимательской деятельности, основанные на обязательном членстве, получают аккредитацию в Национальной палате без проверки на соответствие установленным критериям для аккредитации.»;
      пункт 4 после слов «ассоциации (союзы)» дополнить словами «и саморегулируемые организации»;
      пункт 5 после слов «Ассоциации (союзы)» дополнить словами «и саморегулируемые организации»;
      пункт 6 после слов «ассоциации (союзы)» дополнить словами «и саморегулируемые организации»;
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      «7. Национальная палата взаимодействует с саморегулируемыми организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, по вопросам саморегулирования, в том числе:
      1) содействует в разработке правил и стандартов саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности, а также представляет заключение на правила и стандарты саморегулируемых организаций в сфере предпринимательской деятельности, основанных на обязательном членстве (участии);
      2) направляет для проведения экспертизы в саморегулируемые организации в сфере предпринимательской деятельности проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, касающихся деятельности саморегулируемых организаций и их членов (участников), поступающие в Национальную палату;
      3) при введении саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии) субъектов предпринимательской деятельности, проводит альтернативный анализ регуляторного воздействия в случае несогласия с выводами анализа регуляторного воздействия, проведенного регулирующими государственными органами;
      4) предоставляет услуги третейского суда и арбитража для разрешения споров, возникающих между членами (участниками) саморегулируемой организации в сфере предпринимательской деятельности, а также между ними и потребителями произведенных членами (участниками) саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      5) статью 29 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      «7. По решению съезда для субъектов предпринимательства, являющихся членами саморегулируемой организации, основанной на обязательном членстве (участии), снижаются размеры их обязательных членских взносов в Национальную палату, который проводится не позднее чем через сорок пять календарных дней с даты создания саморегулируемой организации в сфере предпринимательской деятельности, основанной на обязательном членстве (участии).».

      8. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79):
      1) подпункт 23) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «23) анализ регуляторного воздействия разрешительного или уведомительного порядка (далее – анализ регуляторного воздействия) – аналитическая процедура сопоставления выгод и затрат от вводимого разрешительного или уведомительного порядка, позволяющая оценивать достижение целей государственного регулирования, а также саморегулирования субъектов профессиональной или предпринимательской деятельности в последующем;»;
      2) статью 10 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      «1-1) создание условий для развития саморегулирования;»;
      3) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
      «1. По результатам анализа регуляторного воздействия в зависимости от эффективности применения разрешительного или уведомительного порядка отдельные виды разрешений или уведомлений могут быть переведены из одного вида в другой либо отменены или переданы в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии).
      Разрешительный или уведомительный порядок подлежит отмене в случае недостижения целей государственного регулирования или саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии), деятельности или действий (операций), для осуществления которых в соответствии с настоящим Законом требуется наличие разрешения или направление уведомления.»;
      4) приложение 3 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
      «36. Уведомление о начале или прекращении деятельности саморегулируемой организации».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ