Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне индустриялық-инновациялық саясат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 17 қарашадағы № 407-V ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап.Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат):

      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 41-1-тараудың, 285-1, 285-2, 285-3, 285-4, 285-5, 285-6 және 285-7-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:

      "41-1-тарау. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері

      285-1-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындауға қойылатын талаптар

      285-2-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы қызметінің бағыттары

      285-3-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының құқықтық жағдайы

      285-4-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының өкілеттіктері

      285-5-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелеріне қатысушылардың жауаптылығы

      285-6-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету

      285-7-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің орындалуы";

      2) 1-бап мынадай мазмұндағы 21-1), 59-1), 59-2), 59-3) және 59-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "21-1) қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақы – өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторына өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін өндірушілер (импорттаушылар) жүзеге асыратын төлемақы;";

      "59-1) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері – өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды қамтамасыз ету бойынша өнімді (тауарларды) Қазақстан Республикасының аумағында өндіруді және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың міндеттемелері;

      59-2) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы шарт – өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы үлгілік шарт негізінде өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы мен өндірушілердің (импорттаушылардың) арасында жасалатын шарт;

      59-3) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы үлгілік шарт – өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы мен өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімді (тауарларды) және оның (олардың) орамасын өндірушілер (импорттаушылар) арасындағы құқықтық қатынастарды реттейтін, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы бекіткен шарт;

      59-4) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы – өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыруды жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;";

      3) 16-бап мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторын айқындайды, сондай-ақ акционер (құрылтайшы) ретінде өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторын құруға қатысуға, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуға құқылы;

      4-2) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін іске асыру қағидаларын бекітеді;";

      4) 17-бапта:

      мынадай мазмұндағы 9-1), 9-2) және 26-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9-1) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің іске асырылуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      9-2) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторын айқындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс береді;";

      "26-1) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін іске асыру қағидаларын әзірлейді;";

      29) тармақшаның отыз бірінші абзацындағы "қағидаларын бекітеді;" деген сөздер "қағидаларын;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы отыз екінші, отыз үшінші және отыз төртінші абзацтармен толықтырылсын:

      "өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тізбесін;

      қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақыны есептеу әдістемесін;

      индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлік құралдарының (4 және одан да жоғары экологиялық сыныпқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың компоненттерінің өндірісін ынталандыру қағидаларын бекітеді;";

      5) 19-1-баптың 2) тармақшасындағы "коммуналдық" деген сөз "тұрмыстық қатты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 20-1-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторымен бірлесіп, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін әдістемеге сәйкес есептелген тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, әкету және көму тарифтерiн әзiрлейдi және аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi өкiлдi органдарына бекiтуге ұсынады;";

      мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторымен бірлесіп, қалдықтарды жинау, әкету, залалсыздандыру, қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша операцияларды жүзеге асыратын субъектілер арасындағы тарифтердің мөлшері мен оларды бөлу тәртібін айқындайды;";

      7) 95-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін ақы төлеу;";

      8) 114-баптың 38) тармақшасындағы "сақталуына мемлекеттік экологиялық бақылау жүзеге асырылады." деген сөздер "сақталуына;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 39) және 40) тармақшалармен толықтырылсын:

      "39) өндірушілердің (импорттаушылардың) қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақы төлеу жөніндегі талаптарды орындауына;

      40) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының осы Кодексте айқындалған талаптарды орындауына мемлекеттік экологиялық бақылау жүзеге асырылады.";

      9) мынадай мазмұндағы 41-1-тараумен толықтырылсын:

"41-1-тарау. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері

"285-1-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындауға қойылатын талаптар

      1. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнім (тауарлар) тізбесіне сәйкес өнімді (тауарларды) Қазақстан Республикасының аумағында өндіруді және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды мынадай тәсілдердің бірімен:

      1) қойылатын талаптарды қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын, қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің және кәдеге жаратудың меншікті жүйесін қолдануды;

      Қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің және кәдеге жаратудың меншікті жүйесін қолдану жөніндегі талап автомобиль көлік құралдарын өндірушілерге және импорттаушыларға қолданылмайды;

      2) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторымен өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы шарт жасасуды және өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының банктік шотына қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақыны есептеу әдістемесіне сәйкес қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақы түрінде ақша енгізуді қамтамасыз етуге міндетті.

      2. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері бойынша талаптар:

      1) өндірушілерге, өндірілген майлар, полимерлік, шыны, қағаз және (немесе) картон орамалары бөлігінде, оларды өндіру үшін сәйкесінше Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңделген және кәдеге жаратылған пайдаланылған майлар, пластмасса, шыны, қағаз және картон қалдықтарының кемінде отыз пайызы пайдаланылған жағдайда;

      2) өндірушілерге және импорттаушыларға, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген, одан тыс жерлерде өткізілген өнім (тауарлар) бөлігінде;

      3) өндірушілерге және импорттаушыларға, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген полимерлік, шыны, қағаз және (немесе) картон орамалары, орауға арналған және (немесе) оның шегінен тыс жерлерде өткізілген өнім (тауарлар) оралған, аралас материалдардан жасалған орама бөлігінде;

      4) автомобиль көлігі құралдарын импорттаушыларды қоспағанда, өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімді (тауарларды) Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді жүзеге асыратын жеке тұлғаларға, тауарларды жеке пайдалану үшін бажсыз әкелуге арналған квота шегінде өнімді (тауарларды) импорттаған кезде қолданылмайды.

285-2-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы қызметінің бағыттары

      Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы өзінің банктік шотына келіп түскен ақшаны:

      1) жеке және заңды тұлғаларға өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын (өндіріс қалдықтарынан алынған және (немесе) осы қалдықтар өндірістік қызмет нәтижесінде пайда болған заңды тұлғалардан немесе дара кәсіпкерлерден заңды тұлғаларға немесе дара кәсіпкерлерге берілген өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын қоспағанда), аталған қалдықтарды Қазақстан Республикасының аумағында залалсыздандыру және (немесе) кәдеге жарату үшін берген жағдайларда, бөлек жинау және қайта өңдеу бойынша шығыстарды өтеуге;

      2) Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлігі құралдарының (4 және одан да жоғары экологиялық сыныпқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың компоненттерінің өндірісін, оларды өндірушілерге мынадай:

      жұмыс орындарын күтіп-ұстау;

      энергия ресурстарын пайдалану;

      ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді жүзеге асыру;

      өнімдерді шығаруға байланысты сынақтар өткізу;

      кепілдемелік міндеттемелерді қолдау бағыттары бойынша қаржыландыру арқылы ынталандыруға берілетін төлемақы түрінде жібереді.

      Экологиялық таза автомобиль көлігі құралдарының (4 және одан да жоғары экологиялық сыныпқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың компоненттерінің Қазақстан Республикасындағы өндірісін ынталандыру қағидаларында:

      қаржыландыру мерзімдері мен көлемдері көрсетіле отырып, экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын өндірушілер мен өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы арасындағы үлгілік шарт нысаны;

      экологиялық таза автомобиль көлігі құралдарының өндірісі туралы есептіліктің нысандары және оларды өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторына ұсыну мерзімдері;

      экологиялық таза автомобиль көлігі құралдарын өндірушілерге қойылатын талаптар белгіленеді;

      3) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыруға;

      4) Қазақстан Республикасының аумағында олар үшін залалсыздандыру, қайта өңдеу және (немесе) кәдеге жарату жөніндегі объектілер жоқ, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды және оның (олардың) орамасын Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде қайта өңдеу, залалсыздандыру және (немесе) кәдеге жарату үшін жинауды, беруді ұйымдастыруға;

      5) қалдықтарды жинау, тасымалдау, қайта өңдеу, залалсыздандыру, пайдалану және (немесе) кәдеге жарату жүйесін ұйымдастыру-техникалық және ақпараттық қамтамасыз етуге, жарнама қызметін, қалдықтармен және қайталама ресурстармен жұмыс істеу саласындағы білім беру зерттеулерін, маркетингтік зерттеулерді қаржыландыруға;

      6) тұрмыстық қатты қалдықтарды әкетуді жүзеге асыратын көлік құралдарының қозғалысын спутниктік навигациялық жүйе деректері бойынша бақылайтын ақпараттық жүйені ұйымдастыруға және жүргізуге;

      7) қалдықтарды жинау, қайта өңдеу, залалсыздандыру, пайдалану және (немесе) кәдеге жарату саласындағы эксперименттік, тәжірибелік, жобалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыруға;

      8) қалдықтарды жинаудың және қайталама шикізат ретінде пайдаланудың жаңа технологияларын енгізуге, тұрмыстық қатты қалдықтар мен қайталама ресурстарды сұрыптау және (немесе) пайдалану бойынша зауыттар (өндірістер) салуға, қайталама ресурстарды жинауды және (немесе) пайдалануды, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауды, сұрыптауды және (немесе) пайдалануды жүзеге асыратын ұйымдардың материалдық-техникалық базасын жетілдіруге;

      9) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының өз функцияларын жүзеге асыруына байланысты қызметті қаржыландыруға;

      10) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындаған және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған өзге де қызметке арналған төлемақы түрінде жібереді.

285-3-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының құқықтық жағдайы

      1. Өндірушілердің (импорттаушылардың) қалдықтарын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақы жинау және аталған төлемдерді осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен басқару арқылы өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауға, тасымалдауға, қайта өңдеуге, залалсыздандыруға, пайдалануға және (немесе) кәдеге жаратуға қатысты өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қағидатын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалған заңды тұлға өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторы болып табылады.

      2. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақы жинауға қатысты айрықша құқыққа ие және аталған төлемдерге осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен иелік етуге және оларды басқаруға тиіс.

285-4-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының өкілеттіктері

      1. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының өкілеттіктеріне:

      1) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы үлгілік шарт негізінде өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы өндірушілермен (импорттаушылармен) шарт жасасуы;

      2) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы шарт негізінде өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының банктік шотына өндірушілер (импорттаушылар) қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін аударатын төлемақыны жинау;

      3) қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін өндірушілердің (импорттаушылардың) төлемақыны дұрыс есептеуіне, толық және уақтылы аударуына бақылауды жүзеге асыру;

      4) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің іске асырылу барысы туралы есепті ұсыну;

      5) автомобиль көлігі құралдарын өндірушілерді және импорттаушыларды қоспағанда, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімді (тауарларды) және оның (олардың) орамасын Қазақстан Республикасының аумағында өндіруді және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді жүзеге асыратын өндірушілердің (импорттаушылардың) тізілімін қалыптастыру, бекіту, жүргізу;

      6) автомобиль көлігі құралдарын өндірушілерді және импорттаушыларды қоспағанда, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімді (тауарларды) және оның (олардың) орамасын Қазақстан Республикасының аумағында өндіруді және (немесе) Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді жүзеге асыратын өндірушілердің (импорттаушылардың) тізілімін тіркеу және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      7) мемлекеттік органдармен, оның ішінде Қазақстан Республикасының кеден және салық заңнамалары саласында өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелеріне қатысты мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

      8) қалдықтарды қайталама шикізат ретінде пайдаланудың жаңа технологияларын енгізу, қалдықтарды және қайталама ресурстарды сұрыптау, қайта өңдеу және (немесе) кәдеге жарату жөніндегі зауыттарды (өндірістерді) салу;

      9) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес олар бойынша іс жүргізу қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның құзыретіне жатқызылған, әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар іс-әрекеттер анықталған кезде, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы мұндай құқық бұзушылықтар бойынша бар материалдарды қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға беруге міндетті;

      10) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің қағидаттарын іске асыру мақсатында қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органнан өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын жеке және заңды тұлғалардың қызметі туралы ақпараттан кәдеге жарату төлемін есептеу үшін деректер алуға құқылы;

      11) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындаған өзге де өкілеттіктер жатады.

      2. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімді (тауарларды) және оның (олардың) орамасын өндірушілердің (импорттаушылардың) төлемақысын осы Кодекстің 285-2-бабына, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісілген, елді мекендердегі тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау тарифтері бойынша жеке және заңды тұлғалар төлейтін қаражат есебінен өзін-өзі ақтамайтын мақсаттарға жұмсалатын өндірушілердің (импорттаушылардың) төлемақы қаражатын пайдалану басымдығын қамтитын қызметін дамыту стратегиясына сәйкес жұмсауды жүргізеді.

285-5-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелеріне қатысушылардың жауаптылығы

      1. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторымен өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы шарт жасамаған, сондай-ақ өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының банктік шотына қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақы түрінде ақша енгізбеген немесе уақтылы енгізбеген өндірушілер (импорттаушылар) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      2. Осы баптың 1-тармағының қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақыны есептеу бөлігіндегі талаптары қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің және кәдеге жаратудың меншікті жүйесі бар өндірушілерге (импорттаушыларға) қолданылмайды.

      Қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің және кәдеге жаратудың меншікті жүйесі бар өндірушілер (импорттаушылар) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды қамтамасыз ету бойынша талаптарды орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

      3. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторы өндірушілердің (импорттаушылардың) төлемақысын мақсатсыз пайдаланғаны, өзіне жүктелген міндеттері мен функцияларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін іске асыру жөніндегі мүмкіндіктерін пайдаланбағаны және (немесе) тиісінше пайдаланбағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

285-6-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету

      Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторы:

      1) өз қызметін дамыту стратегиясын және инвестициялық саясатын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келіседі;

      2) қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, заласыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақыдан түсетін ақшаны шоғырландыру үшін өлшемшарттар мен екінші деңгейдегі банктерге қойылатын талаптарды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келіседі.

285-7-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындау

      1. Осы Кодекске сәйкес өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындау өндірушілер (импорттаушылар) мен өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы арасында өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру туралы шарт жасасу арқылы жүзеге асырылады.

      2. Қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің және кәдеге жаратудың меншікті жүйесі бар өндірушілер (импорттаушылар) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері бойынша міндеттемелерді орындағанын растау ретінде өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторына өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болған қалдықтарды және оның (олардың) орамасын жинауды, қайта өңдеуді және кәдеге жаратуды растайтын құжаттарды ұсынады.".

      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол-көлік инфрақұрылымын, көліктік логистиканы және авиатасымалды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 39-2-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Республикалық бюджеттен:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін ғана қордың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын коммерциялық емес ұйымға;

      2) трансұлттық корпорациялардың қатысуымен бірлескен кәсіпорындар құру үшін, сондай-ақ шетелдік инвестициялық қорларға үлестік қатысу үшін ғана дербес кластерлік қорға төленетін өтеусіз және қайтарымсыз төлемдер нысаналы аударым болып табылады.";

      4-тармақтың екінші бөлігі "қол жеткізу үшін" деген сөздерден кейін "дербес кластерлік қор" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 67-баптың 12-1-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Нысаналы аударымға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік өтінімнің негізділігі және бюджеттік өтінімге қатысты есеп-қисаптардың анықтығы үшін Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын дербес кластерлік қордың, ұйымдардың басшылары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.".

      3. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол-көлік инфрақұрылымын, көліктік логистиканы және авиатасымалды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 24-бап мынадай мазмұндағы 6-2-тармақпен толықтырылсын:

      "6-2. Салық органдары өндірушілердің заңды мекенжайларын, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген өнімнің (тауарлардың) көлемдері мен түрлерін көрсете отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға тоқсан сайын өндірушілер бойынша ақпарат ұсынады.";

      2) 99-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 16) тармақшасындағы "инвестициялық табыстары алып тастауға жатады." деген сөздер "инвестициялық табыстары;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:

      "17) трансұлттық корпорациялардың қатысуымен бірлескен кәсіпорындар құру үшін, сондай-ақ шетелдік инвестициялық қорларға үлестік қатысу үшін ғана бюджеттен нысаналы аударым түрінде алынған, Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасымен айқындалған дербес кластерлік қордың кірісі алып тастауға жатады.";

      3) 5-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"5-бөлім. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға және басым инвестициялық жобаны іске асыратын ұйымға салық салу";

      4) 231-баптың 3-тармағының 22) тармақшасындағы "басқаруы өткізу бойынша айналым болып табылмайды." деген сөздер "басқаруы;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "22-1) Қазақстан Республикасының инновациялық кластер туралы заңнамасымен айқындалған дербес кластерлік қордың, трансұлттық корпорациялардың қатысуымен бірлескен кәсіпорындар құру үшін, сондай-ақ шетелдік инвестициялық қорларға үлестік қатысу үшін ғана бюджеттік бағдарлама шеңберінде бюджеттен нысаналы аударымға бағытталған төлемдерді алуы өткізу бойынша айналым болып табылмайды.";

      5) 255-бапта:

      1-тармақтың 13) тармақшасындағы "заттардың импорты қосылған құн салығынан босатылады." деген сөздер "заттардың импорты;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 14) және 15) тармақшалармен толықтырылсын:

      "14) бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген жағдайда:

      автокомпонент мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген, импорты қосылған құн салығынан босатылған моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасаған салық төлеуші пайдаланатын автокомпоненттер тізбесіне енгізілсе;

      осындай автокомпонентті әкелу Кеден одағының кедендік заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасында көзделген құжаттарда ресімделсе;

      қосылған құн салығын төлеуші кеден органына талап қою мерзімінің өтуі шегінде әкелінетін автокомпоненттерді пайдалану туралы міндеттемесін моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру мақсатында ғана берсе, инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасаған салық төлеуші пайдаланатын автокомпоненттердің импорты қосылған құн салығынан босатылады. Міндеттеме уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша үш данада толтырылады.

      Қазақстан Республикасының аумағына еркін айналым үшін не ішкі тұтыну үшін тауарлар шығарылған күннен бастап бес жыл ішінде осы тармақшада белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, импортталатын автокомпоненттер бойынша қосылған құн салығы Кеден одағының кедендік заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде, импортталатын тауарларды әкелген кезде олардың қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есептеле отырып төлеуге жатады;

      15) бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген жағдайда:

      шикізат және (немесе) материалдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен, импорты инвестициялық келісімшарт шеңберінде қосылған құн салығынан босатылатын шикізаттың және (немесе) материалдардың тізбесіне енгізілсе;

      шикізатты және (немесе) материалдарды әкелу Кеден одағының кедендік заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасында көзделген құжаттармен ресімделсе;

      қосылған құн салығын төлеуші кеден органына талап қою мерзімінің өтуі шегінде әкелінетін шикізатты және (немесе) материалдарды инвестициялық келісімшарт шеңберіндегі қызметті жүзеге асыру кезінде ғана пайдалану туралы міндеттемені ұсынса, инвестициялық келісімшарт шеңберіндегі шикізат және (немесе) материалдар импорты қосылған құн салығынан босатылады. Міндеттеме уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша үш данада толтырылады.

      Инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығынан босату Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының инвестициялар саласындағы заңнамасына сәйкес жасалған инвестициялық келісімшартқа қосымша болып табылатын жұмыс бағдарламасында көзделген тіркелген активтер пайдалануға енгізілген айдың 1-ші күнінен бастап кезекті бес жыл бойғы мерзімге ұсынылады. Егер жұмыс бағдарламасымен екі және одан да көп тіркелген активтерді енгізу көзделген жағдайда, инвестициялық келісімшарт шеңберіндегі шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығын төлеуден босату мерзімін есептеу жұмыс бағдарламасы бойынша алғашқы тіркелген актив пайдалануға енгізілген айдың 1-ші күнінен бастап жүргізіледі.

      Қазақстан Республикасының аумағына еркін айналым үшін не ішкі тұтыну үшін тауарлар шығарылған күннен бастап бес жыл ішінде осы тармақшада белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, импортталатын шикізат және (немесе) материалдар бойынша қосылған құн салығы Кеден одағының кедендік заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде импортталатын тауарларға оларды әкелген кезде қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есептеле отырып төлеуге жатады.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың 1-тармағының 1) – 13) тармақшаларында көрсетілген тауарлар импортын қосылған құн салығынан босату тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.";

      6) 276-15-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3) және 4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3) бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген жағдайда:

      автокомпонент мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген, импорты қосылған құн салығынан босатылған моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан салық төлеуші пайдаланатын автокомпоненттер тізбесіне енгізілсе;

      қосылған құн салығын төлеуші салық органына талап қою мерзімінің өтуі шегінде әкелінетін автокомпоненттерді моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру мақсатында ғана пайдалану туралы міндеттеме ұсынылса, инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан салық төлеуші пайдаланатын автокомпоненттер қосылған құн салығынан босатылады. Міндеттеме уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша үш данада толтырылады.

      Салық төлеуші импортталған тауарларды есепке алған күннен бастап бес жыл ішінде осы тармақшада белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, импортталатын автокомпоненттер бойынша қосылған құн салығы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есептеле отырып төлеуге жатады;

      4) бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген жағдайда:

      шикізат және (немесе) материалдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен, импорты инвестициялық келісімшарт шеңберінде қосылған құн салығынан босатылатын шикізаттың және (немесе) материалдардың тізбесіне енгізілсе;

      қосылған құн салығын төлеуші салық органына талап қою мерзімінің өтуі шегінде әкелінетін шикізатты және (немесе) материалдарды инвестициялық келісімшарт шеңберінде жүзеге асыру кезінде ғана пайдалану туралы міндеттеме ұсынса, инвестициялық келісімшарт шеңберіндегі шикізат және (немесе) материалдар қосылған құн салығынан босатылады. Міндеттеме уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша үш данада толтырылады.

      Инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығынан босату Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының инвестициялар саласындағы заңнамасына сәйкес жасалған инвестициялық келісімшартқа қосымша болып табылатын жұмыс бағдарламасында көзделген тіркелген активтер пайдалануға енгізілген айдың 1-ші күнінен бастап кезекті бес жыл бойғы мерзімге ұсынылады. Егер жұмыс бағдарламасымен екі және одан да көп тіркелген активтерді енгізу көзделген жағдайда, инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізат және (немесе) материалдар импортын қосылған құн салығын төлеуден босату мерзімін есептеу жұмыс бағдарламасы бойынша алғашқы тіркелген актив пайдалануға енгізілген айдың 1-ші күнінен бастап жүргізіледі.

      Салық төлеуші импортталған тауарларды есепке алған күннен бастап бес жыл ішінде осы тармақшада белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, импортталатын шикізат және (немесе) материалдар бойынша қосылған құн салығы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде импортталатын тауарларға, оларды әкелген кезде қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есептеле отырып төлеуге жатады.";

      7) 456-бапта:

      6.1.1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

6.1.1.

механикалық көлік құралын (бастапқы мемлекеттік тіркеу жүргізілетін көлік құралын қоспағанда) немесе тіркемені

0,25


      ";

      мынадай мазмұндағы 6.4, 6.4.1, 6.4.2 және 6.4.3-жолдармен толықтырылсын:

      "

6.4.

механикалық көлік құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркеу үшін:


6.4.1.

гибридті көлік құралдарын қоспағанда, электр қозғалтқыштары бар М1 санатындағы көлік құралдары үшін:


шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылға дейін

0,25

шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылдан 3 жылға дейін

25

шығарылған жылын қоса алғанда, 3 жылдан асқан

250

6.4.2.

электр қозғалтқышы бар көлік құралдарын қоспағанда, М1 санатындағы көлік құралдары үшін:


шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылға дейін

0,25

шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылдан 3 жылға дейін

50

шығарылған жылын қоса алғанда, 3 жылдан асқан

500

6.4.3.

М2, М3, N1, N2, N3 санатындағы көлік құралдары үшін:


шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылға дейін

0,25

шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылдан 3 жылға дейін

240

шығарылған жылын қоса алғанда, 3 жылдан 5 жылға дейін

350

шығарылған жылын қоса алғанда, 5 жылдан асқан

2500


      ";

      8) 557-баптың 3-тармағының 8) тармақшасы "мәлiметтер бөлiгiнде;" деген сөздерден кейін "өндірушілердің заңды мекенжайларын, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын, Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген өнімнің (тауарлардың) көлемдері мен түрлерін көрсете отырып, өндірушілер туралы" деген сөздермен толықтырылсын.

      4. 2010 жылғы 30 маусымдағы "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 21, 122, 123-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 52-құжат; № 15, 78-құжат):

      10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 19-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "19-2) импорттаушылардың заңды мекенжайларын, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын, Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген өнімнің (тауарлардың) көлемдері мен түрлерін көрсете отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға тоқсан сайын импорттаушылар бойынша ақпарат ұсынуға;";

      16-баптың 3-тармағының 4) тармақшасындағы "сәйкес бередi." деген сөздер "сәйкес;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) импорттаушылардың заңды мекенжайларын, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын, Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген өнімнің (тауарлардың) көлемдері мен түрлерін көрсете отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға импорттаушылар бойынша ақпарат береді.".

      5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-І, 18-ІІ, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге байланысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 344-1 және 344-2-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:

      "344-1-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындау жөніндегі талаптарды бұзу

      344-2-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының міндеттерін және функцияларын орындамауы немесе тиісінше орындамауы";

      2) мынадай мазмұндағы 344-1 және 344-2-баптармен толықтырылсын:

"344-1-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындау жөніндегі талаптарды бұзу

      1. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындау жөніндегі талаптарды бұзу –

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет (әрекетсіздік) –

      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

344-2-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының міндеттерін және функцияларын орындамауы немесе тиісінше орындамауы

      Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының түскен ақшаны уақтылы немесе тиісінше бөлмеуі, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторына жүктелген міндеттерді және функцияларды орындамауы немесе тиісінше орындамауы –

      өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының бірінші басшысына бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      3) 697-баптың бірінші бөлігіндегі "344," деген цифрлар "344, 344-1, 344-2," деген цифрлармен ауыстырылсын.

      6. "Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 16, 214-құжат; 1999 ж., № 19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 112-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 9, 15-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 11, 80-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 64-құжат; № 14, 87-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол-көлік инфрақұрылымын, көліктік логистиканы және авиатасымалды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 3-баптың 4) тармақшасы "нарық субъектісінің" деген сөздерден кейін "энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 6-баптың 5-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-2) осы Заңның 7-бабы бірінші бөлігінің 4-1) тармақшасына сәйкес пайдаланылатын қаражатты қоспағанда, неғұрлым тиімді әдістер мен технологияларды қолдануға, энергия аудитінің қорытындылары бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға, нормативтік техникалық ысыраптарды төмендету жөніндегі іс-шараларды өткізуге немесе реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдерін табиғи монополия субъектісіне байланысты емес себептер немесе конкурстық (тендерлік) рәсімдерді өткізу нәтижелері бойынша қысқартуға байланысты шығындарды үнемдеу нәтижесінде туындаған тарифтік сметаға салынған шығындардың толық пайдаланылмаған бөлігіне дербес иелік етуге;";

      3) 7-баптың бірінші бөлігінде:

      4-1) тармақшада:

      "технологияларды қолдануға" деген сөздер "технологияларды қолдануға, энергия аудитінің қорытындылары бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "кемiнде елу пайызын" деген сөздерден кейін "энергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге," деген сөздермен толықтырылсын;

      18) тармақшадағы "табиғи монополия субъектiсiнiң" деген сөздерден кейін "энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды, олар тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсететін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) арналған шекті деңгейлерінің өсуіне әкеп соқпайтын жағдайда, іске асыруға, сондай-ақ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 14-1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасының үшінші және бесінші абзацтары "технологияларды қолдануға," деген сөздерден кейін ", сондай-ақ энергия аудитінің қорытындылары бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру нәтижесінде," деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 15-3-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Инвестициялық бағдарламада (жобада) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды, олар табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) немесе олардың шекті деңгейлерінің өсуіне алып келмейтін жағдайда іске асыруға, сондай-ақ бір немесе бірнеше инвестициялық жобаны қамтитын, техникалық-экономикалық әсер алу мақсатында қысқа мерзімді, орташа мерзімді немесе ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған, табиғи монополия субъектісінің қолда бар активтерін кеңейтуге, қалпына келтіруге, жаңартуға, қолдауға, негізгі құралдарын реконструкциялауға, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңа активтерін жасауға бағытталған қаражат айқындалады.".

      7. "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 13-14, 175-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; 2003 ж., № 23, 168-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "25-1) туроператор-әуе кемесімен жалданушы – Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануды және авиация қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жолаушыларды және багажды тасымалдау үшін бір немесе бірнеше рейстерге бір әуе кемесінің (немесе бірнеше әуе кемелерінің) бүкіл сыйымдылығын немесе сыйымдылығының бір бөлігін экипажымен қоса оның пайдалануына беру туралы әуемен тасымалдаушымен (әуе кемесін жалдаушымен) әуе кемесін жалдау (чартер) шартын жасасқан туроператор;";

      2) 10-бап мынадай мазмұндағы 10-1), 10-2) және 10-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10-1) уәкілетті орган өткізген конкурс негізінде Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің функцияларын жүзеге асыратын заңды тұлғаны айқындайды;

      10-2) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын, шығу туризмі саласында қызметін жүзеге асыратын туроператорлар мен туроператорлар-әуе кемесімен жалданушылар үшін банктік кепілдіктермен қамтамасыз етуге жататын ақша сомасын, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісі үшін арнайы ашылған банктік шотқа (бұдан әрі – арнайы шот) аударылуы тиіс ақша сомасын бекітеді;

      10-3) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің функциясын жүзеге асыратын заңды тұлғаны айқындауға арналған конкурсты өткізу қағидаларын бекітеді;";

      3) мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:

"4-1-тарау. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі

27-1-бап. Жалпы ережелер

      Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі Қазақстан Республикасының азаматтары, турагенттер, туроператорлар, туроператорлар-әуе кемесімен жалданушылармен, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі және Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін уәкілетті орган арасындағы құқықтық қатынастар жиынтығын білдіреді.

27-2-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері

      1. Мыналар:

      1) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар;

      2) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын туроператорлар-әуе кемесімен жалданушылар;

      3) шығу туризмі саласындағы қызметті жүзеге асыратын турагенттер;

      4) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің субъектілері болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, жалғыз қызмет түрі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметін атқару болып табылатын заңды тұлға Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі болып табылады.

      3. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің кәсіпкерлік қызметті және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға, қарыздар алуға, үшінші тұлғалардың қарыздары бойынша кепілгер болуға, мүлікті кепілге беруге құқығы жоқ.

      4. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің қызметі осы Заңның 27-3-бабының 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерде аударылуға жататын ақша сомасынан ұсталатын комиссиялық алым есебінен қаржыландырылады.

      5. Туристер болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің пайда алушылары болып табылады.

27-3-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі субъектілерінің міндеттемелері

      1. Шығу туризмі саласында қызметін жүзеге асыратын туроператорларға және туроператорлар-әуе кемесімен жалданушыларға мынадай міндеттемелер:

      1) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісіне шарттың түпнұсқасын не нотариат куәландырған көшірмесін ұсына отырып, Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің не Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі айқындаған үшінші тұлғаның пайдасына банк кепілдігімен қамтамасыз етілген ақшаны төлеуді көздейтін, Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес екінші деңгейдегі банкпен банктік кепілдік шартын жасасу;

      2) арнайы шотқа туроператор немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушы қалыптастырған және турагент Қазақстан Республикасының азаматына өткізген әрбір туристік өнімнен Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген сомада ақшаны аудару жүктеледі.

      2. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі субъектілерінің осы бапта санамаланған міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісіне және уәкілетті органға жүктеледі.

      3. Осы бапта көзделген міндеттемелерді орындамайтын немесе тиісті дәрежеде орындамайтын туроператордың немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушының Қазақстан Республикасы азаматтарына шығу туризмі саласында туристік қызмет көрсеткені анықталған жағдайда, уәкілетті орган осындай мән-жайларды анықтаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес лицензияны тоқтата тұруды жүзеге асыруға міндетті.

27-4-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғау тетігі

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын қорғау бойынша әрекеттерді жүзеге асыру туралы шешімді Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі уәкілетті органмен келісу бойынша мынадай жағдайларда:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының шығу туризмі саласындағы құқықтары бұзылған жағдайда, оның жазбаша немесе ауызша өтініші болғанда;

      2) Қазақстан Республикасының шығу туризмі саласындағы туристiк қызмет туралы заңнамасын бұзу фактілері бойынша мемлекеттік органдардың өтініші болғанда;

      3) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын бұзу фактілері бойынша туристер бірлестігінің (бірлестіктерінің) жазбаша өтініші болғанда;

      4) Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын бұзу фактілері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының өтініші болғанда;

      5) шығу туризмі саласында Қазақстан Республикасы азаматтарының өміріне және денсаулығына зиян келтіру қаупі туындаған өзге де жағдайларда қабылдайды.

      2. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі қабылданған шешім туралы туроператор немесе туроператор-әуе кемесімен жалданушы басшысын, туристер болған елдегі Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесін бір тәулік ішінде хабардар етеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етеді.

      3. Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарын қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында айқындалады.".

      8. "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 20-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 6-құжат; № 11, 57-құжат):

      1) 1-бапта:

      1-1) және 4) тармақшалар алып тасталсын;

      5) және 12-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері – энергетикалық ресурстарды жылына шартты отынның бір мың бес жүз және одан да көп тоннаға барабар көлемінде тұтынатын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар, сондай-ақ энергетикалық ресурстарды жылына шартты отынның бiр жүз және одан да көп тоннаға барабар көлемiнде тұтынатын мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектор мен табиғи монополиялар субъектілері;";

      "12-2) энергия аудиторы – энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы энергия аудиторының аттестаты бар жеке тұлға;";

      16-1) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "17-1) энергия тиімділігі картасы – қаржыландыру көздері, жобаларды іске асыру бойынша іс-шаралар кестелері мен жоспарлары көрсетілген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы жобалардың бірыңғай республикалық тізбесі;";

      2) 5-бапта:

      4), 6-4) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Мемлекеттiк энергетикалық тiзiлiмдi қалыптастыру тәртiбiн айқындайды;";

      "6-4) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институтын айқындайды;";

      "10) энергия тиімділігі картасын қалыптастыруды, жүргізуді және іске асыруды, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстарды жүргізуді үйлестіреді;";

      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) энергия аудиторына кандидаттарды аттестаттауды жүргізеді;";

      13-1), 13-2) және 13-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы куәлікті, энергия аудиторының аттестатын беру үшін қажетті рұқсат беру талаптары мен құжаттар тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      13-2) энергия аудиторларының тізілімін жүргізеді;

      13-3) энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттауды жүргізу тәртібін айқындайды;";

      13-4) және 13-5) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 13-6), 13-7), 17-2) және 17-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "13-6) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы энергия аудиторы аттестатының нысанын бекітеді;

      13-7) үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды энергия тиімділігі бойынша таңбалау нысанын бекітеді;";

      "17-2) энергия тиімділігі картасын қалыптастыру және жүргізу, энергия тиімділігі картасына жобаларды іріктеу және енгізу тәртібін айқындайды;

      17-3) энергия аудиті қорытындыларына талдау жүргізу тәртібін айқындайды;";

      3) 7-баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасы алып тасталсын;

      4) 9-бапта:

      1-тармақтың 6-1) тармақшасы алып тасталсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген ақпаратты, мемлекеттік мекемелер үшін 3), 4) және 6) тармақшаларын қоспағанда, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері қағаз және электрондық жеткізгіштерде энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институтына жыл сайын 1 сәуірге дейінгі мерзімде ұсынады.";

      5) 11-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Қазіргі бар үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды энергия тиімділігі бойынша таңбалау энергия аудитін жүргізу қорытындылары бойынша белгіленеді және энергия аудитінің қорытындысында көрсетіледі.";

      6) 16-баптың 6-тармағының үшінші абзацы алып тасталсын;

      7) 17-бап мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "8) энергия-сервистік шарттар шеңберінде жобаларды іске асыруға жәрдемдесу;

      9) энергия тиімділігі картасы шеңберінде жобаларды іске асыруға жәрдемдесу.";

      8) 18-1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Энергия үнемдеу және пайдаланылатын энергетикалық ресурстардың энергия тиімділігін арттыру мақсатында жеке және заңды тұлғалар, оның ішінде мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілері энергия-сервистік компаниялармен энергия-сервистік шарттар жасасуы мүмкін.

      Мемлекеттік мекемелер үлгілік энергия сервистік шартқа сәйкес мемлекеттік мекемелер үшін алты жылдан аспайтын мерзімде энергия сервистік шарттар жасайды.";

      9) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"20-бап. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институты

      Заңды тұлға болып табылатын энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институты:

      1) Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастырады және оны жүргізеді;

      2) энергия тиімділігі картасын қалыптастырады және оны жүргізеді, энергия тиімділігі картасына жобаларды іріктеуді және енгізуді жүзеге асырады;

      3) Мемлекеттік энергетикалық тізілімнің ақпаратты беруден жалтарған немесе дұрыс емес ақпарат берген субъектілері туралы ақпаратты уәкілетті органға береді;

      4) Мемлекеттiк энергетикалық тiзiлiм субъектiлерiнен және аккредиттеу туралы куәлігі бар заңды тұлғалардан, сондай-ақ энергия-сервистік компаниялардан Мемлекеттiк энергетикалық тiзiлiмдi және энергия тиімділігі картасын қалыптастыру және жүргiзу үшiн қажеттi ақпаратты сұратады және алады;

      5) уәкілетті органға Мемлекеттік энергетикалық тізілімді және энергия тиімділігі картасын қалыптастыру және оны жүргізу бойынша ұсыныстар енгізеді;

      6) Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері жүзеге асыратын, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар тиімділігін бағалау мен талдауды, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергия ресурстарын тұтынуын талдауды алдыңғы жылмен салыстырмалы талдауды, Қазақстан Республикасында жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығы және энергия ресурстарын пайдаланудың тиімділігі бойынша талдамалық зерттеуді, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің үлестік шығыстарын және энергияны пайдалану нормативтерін талдауды, осы Заңды іс жүзінде іске асыруды, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша ұсыныстар береді және уәкілетті органға жиынтық ақпаратты ұсынады;

      7) энергия аудиттері қорытындыларына талдау жүргізеді және уәкілетті органға ақпарат ұсынады;

      8) энергия тиімділігі картасын іске асыру шеңберінде ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер көрсетуге жәрдемдеседі;

      9) энергия үнемдеуді дамытуды ынталандыру үшін ақпараттық, білім беру және қаржы ресурстарын тарту мақсатында халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жасайды;

      10) уәкілетті органға энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында сараптамалық қорытындылар және (немесе) ұсыныстар береді.".

      9. "Жол жүрiсi туралы" 2014 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 43-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 16, 79-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1-бап мынадай мазмұндағы 28-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "28-1) көлік құралын бастапқы тіркеу – Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет жүзеге асырылатын, көлік құралын мемлекеттік тіркеу;".

      10. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат):

      2-қосымшада:

      5-сынып – "жеке тұлғаларға кәсiптік қызмет үшін берiлетiн рұқсаттар" бөлімі мынадай мазмұндағы 369-2-жолмен толықтырылсын:

      "

369-2.

Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы энергия аудиторының аттестаты      ".

      11. "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері туралы" 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 11, 62-құжат, № 23, 143-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 5), 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5) технологиялық даму орталығы – инновациялық технологияларды дамытуға және құруға жәрдемдесетін, сондай-ақ өндірістік технологияларды жетілдіру бойынша оқытудың мазмұны мен іске асырылуын қоса алғанда, оқытумен айналысатын орталық;

      6) трансұлттық корпорация – негізгі ұйымнан және бірнеше елдер аумақтарындағы филиалдардан, еншілес ұйымдардан тұратын заңды тұлға (заңды тұлғалар жиынтығы);

      7) шетелдік инвестициялық қор – айрықша қызмет түрі Қазақстан Республикасындағы индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін жинақтау және инвестициялау болып табылатын бейрезидент-заңды тұлға.";

      2) 7-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) Қор сондай-ақ инновациялық кластер қатысушыларының тізбесіне шетелдік инвестициялық қорларды қосады.";

      3) 8-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) және 5-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5-1) трансұлттық корпорациялармен бірге технологиялық даму орталықтары нысанындағы бірлескен кәсіпорындарды құруға, басқаруға және үйлестіруге қатысу;

      5-2) шетелдік инвестициялық қорларға қатысу;";

      4) 10-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) бюджеттен нысаналы аударым;";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Осы баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасына сәйкес Қордың бюджеттен алған нысаналы аударымы:

      1) Қордың бірлескен кәсіпорынның жарғылық капиталының елу пайызға дейінгі мөлшерін қоса қаржыландыру кезінде трансұлттық корпорациялардың қатысуымен технологиялық даму орталығы нысанында бірлескен кәсіпорындар құру;

      2) Қордың шетелдік инвестициялық қорларға үлестік қатысуы мақсатында пайдаланылады.".

2-бап.Осы Заң:

      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1, 2-тармақтарын, 3-тармағының 1), 2), 4), 7) және 8) тармақшаларын, 4, 5, 7, 9 және 11-тармақтарын;

      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағының 5) және 6) тармақшаларын;

      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 8-тармағының 6) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам индустриально-инновационной политики

Закон Республики Казахстан от 17 ноября 2015 года № 407-V ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43;№ 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, cт. 57):

      1) оглавление дополнить заголовками главы 41-1, статей 285-1, 285-2, 285-3, 285-4, 285-5, 285-6 и 285-7 следующего содержания:

      "Глава 41-1. Расширенные обязательства производителей (импортеров)

      Статья 285-1. Требования к исполнению расширенных обязательств производителей (импортеров)

      Статья 285-2. Направления деятельности оператора расширенных обязательств производителей (импортеров)

      Статья 285-3. Правовое положение оператора расширенных обязательств производителей (импортеров)

      Статья 285-4. Полномочия оператора расширенных обязательств производителей (импортеров)

      Статья 285-5. Ответственность участников расширенных обязательств производителей (импортеров)

      Статья 285-6. Обеспечение прозрачности деятельности оператора расширенных обязательств производителей (импортеров)

      Статья 285-7. Исполнение расширенных обязательств производителей (импортеров)";

      2) статью 1 дополнить подпунктами 21-1), 59-1), 59-2), 59-3) и 59-4) следующего содержания:

      "21-1) плата за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов – плата оператору расширенных обязательств производителей (импортеров), осуществляемая производителем (импортером) за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;";

      "59-1) расширенные обязательства производителей (импортеров) – обязательства физических и юридических лиц, осуществляющих производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), по обеспечению сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;

      59-2) договор об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, – договор, заключаемый между оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) и производителем (импортером) на основании типового договора об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;

      59-3) типовой договор об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, – договор, утвержденный оператором расширенных обязательств производителей (импортеров), регулирующий правоотношения между оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) и производителями (импортерами) продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;

      59-4) оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) – определяемое Правительством Республики Казахстан юридическое лицо, осуществляющее организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;";

      3) статью 16 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

      "4-1) определяет оператора расширенных обязательств производителей (импортеров), а также вправе участвовать в создании оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) в качестве акционера (учредителя), выкупать акции (доли участия в уставном капитале) оператора расширенных обязательств производителей (импортеров);

      4-2) утверждает правила реализации расширенных обязательств производителей (импортеров);";

      4) в статье 17:

      дополнить подпунктами 9-1), 9-2) и 26-1) следующего содержания:

      "9-1) осуществляет государственный контроль за реализацией расширенных обязательств производителей (импортеров);

      9-2) подает представление в Правительство Республики Казахстан для определения оператора расширенных обязательств производителей (импортеров);";

      "26-1) разрабатывает правила реализации расширенных обязательств производителей (импортеров);";

      подпункт 29) дополнить абзацами тридцать вторым, тридцать третьим и тридцать четвертым следующего содержания:

      "перечень продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров);

      методику расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов;

      правила стимулирования производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) и их компонентов совместно с уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;";

      5) в подпункте 2) статьи 19-1 слово "коммунальных" заменить словами "твердых бытовых";

      6) в статье 20-1:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) совместно с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) разрабатывают и представляют на утверждение местным представительным органам районов, городов областного значения тарифы на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов, рассчитанные в соответствии с методикой, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;";

      дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) совместно с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определяют размер и порядок распределения тарифов между субъектами, осуществляющими операции по сбору, вывозу, обезвреживанию, переработке и утилизации отходов;";

      7) статью 95 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) плата за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов;";

      8) статью 114 дополнить подпунктами 39) и 40) следующего содержания:

      "39) выполнением производителями (импортерами) требований по уплате платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов;

      40) выполнением оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) требований, определенных настоящим Кодексом.";

      9) дополнить главой 41-1 следующего содержания:

      "Глава 41-1. Расширенные обязательства производителей (импортеров)

      Статья 285-1. Требования к исполнению расширенных обязательств

      производителей (импортеров)

      1. Физические и юридические лица, осуществляющие производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики Казахстан продукции (товаров) согласно перечню продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), обязаны обеспечивать сбор, транспортировку, переработку, обезвреживание, использование и (или) утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, одним из следующих способов:

      1) применение собственной системы сбора, переработки и утилизации отходов, требования к которой определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

      Требование по применению собственной системы сбора, переработки и утилизации отходов не распространяется на производителей и импортеров автомобильных транспортных средств;

      2) заключение с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) договора об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, и внесение на банковский счет оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) денег в виде платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов согласно методике расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов.

      2. Требования по расширенным обязательствам производителей (импортеров) не распространяются на:

      1) производителей в части произведенных масел, полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковок при условии использования для их производства не менее тридцати процентов отработанных масел, отходов пластмассы, стекла, бумаги и картона соответственно, переработанных и утилизированных на территории Республики Казахстан;

      2) производителей и импортеров в части произведенной (произведенных) на территории Республики Казахстан и (или) ввезенной (ввезенных) на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), реализованных за ее пределами;

      3) производителей и импортеров в части произведенных на территории Республики Казахстан и (или) ввезенных на территорию Республики Казахстан полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковок, упаковки из комбинированных материалов, которые предназначены для упаковки и (или) в которые упакована (упакованы) продукция (товары), реализованная (реализованные) за ее пределами;

      4) физических лиц, осуществляющих ввоз на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), при импорте продукции (товаров) в пределах квоты на беспошлинный ввоз товаров личного пользования, за исключением импортеров автомобильных транспортных средств.

      Статья 285-2. Направления деятельности оператора расширенных

      обязательств производителей (импортеров)

      Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) направляет деньги, поступившие на его банковский счет, в виде платы на:

      1) компенсацию физическим и юридическим лицам расходов по раздельному сбору и переработке отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки (за исключением отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров) и ее (их) упаковки, полученных из отходов производства и (или) переданных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, у которых данные отходы образовались в результате производственной деятельности) при условии передачи указанных отходов для обезвреживания и (или) утилизации на территории Республики Казахстан;

      2) стимулирование производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) и их компонентов путем финансирования их производителей по следующим направлениям:

      содержание рабочих мест;

      использование энергоресурсов;

      осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

      проведение испытаний, связанных с выпуском продукции;

      поддержка гарантийных обязательств.

      Правилами стимулирования производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) и их компонентов устанавливаются:

      форма типового договора между производителями экологически чистых автомобильных транспортных средств и оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) с указанием сроков и объемов финансирования;

      формы отчетности о производстве экологически чистых автомобильных транспортных средств и сроки их представления оператору расширенных обязательств производителей (импортеров);

      требования к производителям экологически чистых автомобильных транспортных средств;

      3) организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;

      4) организацию сбора, передачи для обезвреживания, переработки и (или) утилизации за пределами Республики Казахстан отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, для которых на территории Республики Казахстан отсутствуют объекты по обезвреживанию, переработке и (или) утилизации;

      5) организационно-техническое и информационное обеспечение системы сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, финансирование рекламной деятельности, образовательных, маркетинговых исследований в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами;

      6) организацию и ведение информационной системы отслеживания движения транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых бытовых отходов, по данным спутниковых навигационных систем;

      7) финансирование экспериментальных, опытных, проектных, научно-исследовательских работ в сфере сбора, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов;

      8) внедрение новых технологий сбора и использования отходов в качестве вторичного сырья, строительство заводов (производств) по сортировке и (или) использованию твердых бытовых отходов и вторичных ресурсов, совершенствование материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор и (или) использование вторичных ресурсов, сбор, сортировку и (или) использование твердых бытовых отходов;

      9) финансирование деятельности, связанной с осуществлением оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) своих функций;

      10) иную деятельность, определяемую уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и законодательством Республики Казахстан.

      Статья 285-3. Правовое положение оператора расширенных

      обязательств производителей (импортеров)

      1. Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) является юридическим лицом, определенным решением Правительства Республики Казахстан для целей реализации принципа расширенных обязательств производителей (импортеров), относящихся к сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, использованию и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, путем сбора платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов с производителей (импортеров) и управления указанными платежами в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) обладает исключительным правом в отношении сбора платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов и должен распоряжаться и управлять указанными платежами в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

      Статья 285-4. Полномочия оператора расширенных обязательств

      производителей (импортеров)

      1. К полномочиям оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) относятся:

      1) заключение с производителями (импортерами) договора об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, на основании типового договора об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;

      2) сбор платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, перечисляемой производителями (импортерами) на банковский счет оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) на основании договора об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки;

      3) осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления производителями (импортерами) платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов;

      4) представление отчета уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о ходе реализации расширенных обязательств производителей (импортеров);

      5) формирование, утверждение, ведение реестра производителей (импортеров), осуществляющих производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, за исключением производителей и импортеров автомобильных транспортных средств;

      6) разработка и утверждение правил регистрации и ведения реестра производителей (импортеров), осуществляющих производство на территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, за исключением производителей и импортеров автомобильных транспортных средств;

      7) взаимодействие с государственными органами, в том числе в сфере таможенного и налогового законодательства Республики Казахстан, по вопросам, касающимся расширенных обязательств производителей (импортеров);

      8) внедрение новых технологий использования отходов в качестве вторичного сырья, строительство заводов (производств) по сортировке, переработке и (или) утилизации отходов и вторичных ресурсов;

      9) при выявлении деяний, содержащих признаки административных правонарушений, производство по которым отнесено в соответствии с законом Республики Казахстан к компетенции уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) обязан передать имеющиеся по таким правонарушениям материалы в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

      10) в целях реализации принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) вправе получать от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды данные для расчета утилизационного платежа из информации о деятельности физических и юридических лиц, на которых распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров);

      11) иные полномочия, определяемые уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

      2. Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) производит расходование платы производителей (импортеров) продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки в соответствии со статьей 285-2 настоящего Кодекса, а также с согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды стратегией развития деятельности, которая включает в себя приоритетность использования средств платы производителей (импортеров) на те цели, которые не являются окупаемыми за счет средств, уплачиваемых физическими и юридическими лицами по тарифам за сбор твердых бытовых отходов в населенных пунктах.

      Статья 285-5. Ответственность участников расширенных

      обязательств производителей (импортеров)

      1. Производители (импортеры), не заключившие с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) договор об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, а также не внесшие или своевременно не внесшие на банковский счет оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) денег в виде платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      2. Требования пункта 1 настоящей статьи в части исчисления платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов не распространяются на производителей (импортеров), имеющих собственную систему сбора, переработки и утилизации отходов.

      Производители (импортеры), имеющие собственную систему сбора, переработки и утилизации отходов, за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований по обеспечению сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      3. Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) за нецелевое использование платы производителей (импортеров), неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей и функций, неиспользование и (или) ненадлежащее использование возможностей по реализации расширенных обязательств производителей (импортеров) несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      Статья 285-6. Обеспечение прозрачности деятельности оператора

      расширенных обязательств производителей

      (импортеров)

      Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров):

      1) согласовывает свою стратегию развития деятельности и инвестиционную политику с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

      2) согласовывает критерии и требования к банкам второго уровня для аккумулирования денег, поступающих от платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

      Статья 285-7. Исполнение расширенных обязательств

      производителей (импортеров)

      1. Исполнение расширенных обязательств производителей (импортеров) осуществляется путем заключения между производителями (импортерами) и оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) договора об организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки, в соответствии с настоящим Кодексом.

      2. Производители (импортеры), имеющие собственную систему сбора, переработки и утилизации отходов, в качестве подтверждения исполнения обязательств по расширенным обязательствам производителей (импортеров) в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, представляют оператору расширенных обязательств производителей (импортеров) документы, подтверждающие сбор, переработку и (или) утилизацию отходов, образовавшихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки.".

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, cт. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.):

      1) в статье 39-2:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Целевым перечислением являются безвозмездные и безвозвратные платежи из республиканского бюджета в:

      1) некоммерческую организацию, создаваемую в организационно-правовой форме фонда исключительно для обеспечения финансирования организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан;

      2) автономный кластерный фонд исключительно для создания совместных предприятий с участием транснациональных корпораций, а также для долевого участия в зарубежных инвестиционных фондах.";

      часть вторую пункта 4 после слов "Республики Казахстан," дополнить словами "автономный кластерный фонд";

      2) часть третью пункта 12-1 статьи 67 изложить в следующей редакции:

      "Ответственность за обоснованность бюджетной заявки и достоверность расчетов к бюджетной заявке по бюджетным программам, направленным на целевое перечисление, несут руководители автономного кластерного фонда, организаций, осуществляющих деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, в соответствии с законами Республики Казахстан.".

      3. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, cт. 34; № 8, cт. 44, 45; № 11, cт. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.):

      1) статью 24 дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

      "6-2. Налоговые органы предоставляют ежеквартально уполномоченному государственному органу в области охраны окружающей среды информацию по производителям с указанием их юридических адресов, объемов и видов произведенной (произведенных) на территории Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров).";

      2) часть первую пункта 1 статьи 99 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

      "17) доход автономного кластерного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан об инновационном кластере, полученный из бюджета в виде целевого перечисления исключительно для создания совместных предприятий с участием транснациональных корпораций, а также для долевого участия в зарубежных инвестиционных фондах.";

      3) заголовок раздела 5 изложить в следующей редакции:

      "Раздел 5. Налогообложение организаций, осуществляющих деятельность на территории специальных экономических зон, и организации, реализующей инвестиционный приоритетный проект";

      4) пункт 3 статьи 231 дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

      "22-1) получение автономным кластерным фондом, определенным законодательством Республики Казахстан об инновационном кластере, платежей из бюджета в рамках бюджетной программы, направленной на целевое перечисление исключительно для создания совместных предприятий с участием транснациональных корпораций, а также для долевого участия в зарубежных инвестиционных фондах.";

      5) в статье 255:

      пункт 1 дополнить подпунктами 14) и 15) следующего содержания:

      "14) автокомпонентов, используемых налогоплательщиком, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств с уполномоченным государственным органом по инвестициям, при одновременном соответствии следующим условиям:

      автокомпонент включен в перечень автокомпонентов, используемых налогоплательщиком, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, установленный уполномоченным государственным органом по инвестициям по согласованию с уполномоченным государственным органом по государственному планированию и уполномоченным государственным органом по бюджетному планированию;

      ввоз такого автокомпонента оформлен документами, предусмотренными таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;

      плательщиком налога на добавленную стоимость представлено в таможенный орган обязательство об использовании ввозимых автокомпонентов в пределах срока исковой давности исключительно в целях промышленной сборки моторных транспортных средств.

      Обязательство заполняется в трех экземплярах по форме, установленной уполномоченным органом.

      В случае нарушения в течение пяти лет с даты выпуска товаров для свободного обращения либо внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан требований, установленных настоящим подпунктом, налог на добавленную стоимость по импортируемым автокомпонентам подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары при их ввозе, в порядке и размере, которые определены таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;

      15) сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта при одновременном соответствии следующим условиям:

      сырье и (или) материалы включены в перечень сырья и (или) материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость в рамках инвестиционного контракта, утвержденный уполномоченным государственным органом по инвестициям по согласованию с уполномоченным государственным органом по государственному планированию и уполномоченным государственным органом по бюджетному планированию;

      ввоз сырья и (или) материалов оформлен документами, предусмотренными таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;

      плательщиком налога на добавленную стоимость представлено в таможенный орган обязательство об использовании ввозимых сырья и (или) материалов в пределах срока исковой давности исключительно при осуществлении деятельности в рамках инвестиционного контракта. Обязательство заполняется в трех экземплярах по форме, установленной уполномоченным органом.

      Освобождение от налога на добавленную стоимость импорта сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта предоставляется юридическим лицам Республики Казахстан на срок в течение пяти последовательных лет, начиная с 1 числа месяца, в котором введены в эксплуатацию фиксированные активы, предусмотренные в рабочей программе, являющейся приложением к инвестиционному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области инвестиций. В случае, если рабочей программой предусматривается ввод двух и более фиксированных активов, исчисление срока освобождения от уплаты от налога на добавленную стоимость импорта сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта производится начиная с 1 числа месяца, в котором введен в эксплуатацию первый фиксированный актив по рабочей программе.

      В случае нарушения в течение пяти лет с даты выпуска товаров для свободного обращения либо внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан требований, установленных настоящим подпунктом, налог на добавленную стоимость по импортируемым сырью и (или) материалам подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары при их ввозе, в порядке и размере, которые определены таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Порядок освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров, указанных в подпунктах 1) – 13) пункта 1 настоящей статьи, определяется Правительством Республики Казахстан.";

      6) пункт 2 статьи 276-15 дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания:

      "3) автокомпонентов, используемых налогоплательщиком, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств с уполномоченным государственным органом по инвестициям, при одновременном соответствии следующим условиям:

      автокомпонент включен в перечень автокомпонентов, используемых налогоплательщиком, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, установленный уполномоченным государственным органом по инвестициям по согласованию с уполномоченным государственным органом по государственному планированию и уполномоченным государственным органом по бюджетному планированию;

      плательщиком налога на добавленную стоимость представлено в налоговый орган обязательство об использовании ввозимых автокомпонентов в пределах срока исковой давности исключительно в целях промышленной сборки моторных транспортных средств. Обязательство заполняется в трех экземплярах по форме, установленной уполномоченным органом.

      В случае нарушения в течение пяти лет с даты принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров требований, установленных настоящим подпунктом, налог на добавленную стоимость по импортируемым автокомпонентам подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары, в порядке и размере, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан;

      4) сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта при одновременном соответствии следующим условиям:

      сырье и (или) материалы включены в перечень сырья и (или) материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость в рамках инвестиционного контракта, утвержденный уполномоченным государственным органом по инвестициям по согласованию с уполномоченным государственным органом по государственному планированию и уполномоченным государственным органом по бюджетному планированию;

      плательщиком налога на добавленную стоимость представлено в налоговый орган обязательство об использовании ввозимых сырья и (или) материалов в пределах срока исковой давности исключительно при осуществлении в рамках инвестиционного контракта. Обязательство заполняется в трех экземплярах по форме, установленной уполномоченным органом.

      Освобождение от налога на добавленную стоимость импорта сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта предоставляется юридическим лицам Республики Казахстан на срок в течение пяти последовательных лет, начиная с 1 числа месяца, в котором введены в эксплуатацию фиксированные активы, предусмотренные в рабочей программе, являющейся приложением к инвестиционному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области инвестиций. В случае, если рабочей программой предусматривается ввод двух и более фиксированных активов, исчисление срока освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость импорта сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта производится начиная с 1 числа месяца, в котором введен в эксплуатацию первый фиксированный актив по рабочей программе.

      В случае нарушения в течение пяти лет с даты принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров требований, установленных настоящим подпунктом, налог на добавленную стоимость по импортируемым сырью и (или) материалам подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары при их ввозе, в порядке и размере, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан.";

      7) в статье 456:

      строку 6.1.1 изложить в следующей редакции:

      "

6.1.1.

механического транспортного средства (кроме транспортного средства, в отношении которого производится первичная государственная регистрация) или прицепа

0,25


      ";

      дополнить строками 6.4, 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3 следующего

      содержания:";

      "

6.4.

за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств:


6.4.1.

транспортные средства категории Ml с электродвигателями, за исключением гибридных транспортных средств:до 1 года, включая год выпуска

0,25


от 1 до 3 лет, включая год выпуска

25


старше 3 лет, включая год выпуска

250

6.4.2.

транспортные средства категории Ml, за исключением транспортных средств с электродвигателями:до 1 года, включая год выпуска

0,25


от 1 до 3 лет, включая год выпуска

50


старше 3 лет, включая год выпуска

500

6.4.3.

транспортные средства категории М2, М3, N1, N2, N3:до 1 года, включая год выпуска

0,25


от 1 до 3 лет, включая год выпуска

240


от 3 до 5 лет, включая год выпуска

350


старше 5 лет, включая год выпуска

2500


      ";

      8) подпункт 8) пункта 3 статьи 557 дополнить словами ",о производителях с указанием их юридических адресов, объемов и видов произведенной (произведенных) на территории Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров)".

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81; № 16, ст. 83; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122, 123; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 52; № 15, ст. 78):

      1) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 19-2) следующего содержания:

      "19-2) предоставлять ежеквартально уполномоченному органу в области охраны окружающей среды информацию по импортерам с указанием их юридических адресов, объемов и видов ввезенной (ввезенных) на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров);";

      2) пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) уполномоченному органу в области охраны окружающей среды информацию по импортерам с указанием их юридических адресов, объемов и видов ввезенной (ввезенных) на территорию Республики Казахстан продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров).".

      5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-І, 18-ІІ, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.):

      1) оглавление дополнить заголовками статей 344-1 и 344-2 следующего содержания:

      "Статья 344-1. Нарушение требований по выполнению расширенных обязательств производителей (импортеров)

      Статья 344-2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) обязанностей и функций";

      2) дополнить статьями 344-1 и 344-2 следующего содержания:

      "Статья 344-1. Нарушение требований по выполнению расширенных обязательств производителей (импортеров)

      1. Нарушение требований по выполнению расширенных обязательств производителей (импортеров) –

      влечет предупреждение.

      2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

      Статья 344-2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение

      оператором расширенных обязательств

      производителей (импортеров) обязанностей и

      функций

      Несвоевременное или ненадлежащее распределение оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) поступивших денег, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) обязанностей и функций –

      влечет штраф на первого руководителя оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) в размере пятисот месячных расчетных показателей.";

      3) в части первой статьи 697 цифры "344," заменить цифрами "344, 344-1, 344-2,".

      6. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 13-14, ст. 62; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 20, 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 112; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 9, 15; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 11, ст. 80; № 12, ст. 85; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 64; № 14, ст. 87; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, cт. 46; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.):

      1) подпункт 4) статьи 3 после слов "направленных на" дополнить словами "обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности,";

      2) подпункт 5-2) статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "5-2) самостоятельно распоряжаться недоиспользованной частью затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур, за исключением средств, используемых в соответствии с подпунктом 4-1) части первой статьи 7 настоящего Закона;";

      3) в части первой статьи 7:

      в подпункте 4-1):

      после слов "направлять на" дополнить словами "обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности,";

      слово "технологий" заменить словами "технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита";

      подпункт 18) после слов "программой (проектом), на" дополнить словами "реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, а также";

      4) абзацы третий и пятый подпункта 1) пункта 1 статьи 14-1 после слов "и технологий," дополнить словами "а также в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита,";

      5) часть третью пункта 2 статьи 15-3 изложить в следующей редакции:

      "В инвестиционной программе (проекте) определяются средства, направленные на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, а также на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств, создание новых активов субъекта естественной монополии на краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный периоды с целью получения технико-экономического эффекта, включающей в себя один или несколько инвестиционных проектов.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года "О туристской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 13-14, ст. 175; 2002 г., № 4, ст. 33; 2003 г., № 23, ст. 168; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, cт. 143):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

      "25-1) туроператор-фрахтователь – туроператор, заключивший договор фрахтования (чартера) с воздушным перевозчиком (фрахтовщиком) о передаче в его пользование всей вместимости или части вместимости одного воздушного судна (или нескольких судов) с экипажем на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров и багажа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим использование воздушного пространства Республики Казахстан и деятельность авиации;";

      2) статью 10 дополнить подпунктами 10-1), 10-2) и 10-3) следующего содержания:

      "10-1) определяет на основе проведенного уполномоченным органом конкурса юридическое лицо, осуществляющее функции администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      10-2) утверждает правила функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, сумму денег, подлежащих обеспечению банковской гарантией для туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, сумму денег, подлежащих перечислению на банковский счет, открытый специально для администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма (далее – специальный счет);

      10-3) утверждает правила проведения конкурса на определение юридического лица, осуществляющего функции администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;";

      3) дополнить главой 4-1 следующего содержания:

      "Глава 4-1. Система гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма

      Статья 27-1. Общие положения

      Система гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма представляет собой совокупность правоотношений между гражданами Республики Казахстан, турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма и уполномоченным органом, обеспечивающих защиту прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      Статья 27-2. Субъекты системы гарантирования прав граждан

      Республики Казахстан в сфере выездного туризма

      1. Субъектами системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма являются:

      1) туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма;

      2) туроператоры-фрахтователи, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма;

      3) турагенты, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма;

      4) администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      2. Администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма является юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, единственным видом деятельности которого является осуществление функций администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      3. Администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма не вправе осуществлять предпринимательскую и иные виды деятельности, получать займы, выступать поручителем по займам третьих лиц, передавать имущество в залог.

      4. Деятельность администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма финансируется за счет комиссионного сбора, удерживаемого из суммы денег, подлежащих перечислению в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 27-3 настоящего Закона, в размере, установленном Правительством Республики Казахстан.

      5. Выгодоприобретателями системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма являются граждане Республики Казахстан, являющиеся туристами.

      Статья 27-3. Обязательства субъектов системы гарантирования

      прав граждан Республики Казахстан в сфере

      выездного туризма

      1. На туроператоров и туроператоров-фрахтователей, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, возлагаются следующие обязательства:

      1) заключение договора банковской гарантии с банком второго уровня в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, предусматривающего оплату в пользу администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма либо третьих лиц, определенных администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, денег, обеспеченных банковской гарантией, с предоставлением подлинника либо нотариально засвидетельствованной копии договора администратору системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      2) перечисление на специальный счет денег с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину Республики Казахстан, в сумме, утвержденной Правительством Республики Казахстан.

      2. Обеспечение исполнения субъектами системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма обязательств, перечисленных в настоящей статье, возлагается на администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма и уполномоченный орган.

      3. Уполномоченный орган в случае выявления оказания гражданам Республики Казахстан туристских услуг в сфере выездного туризма туроператором или туроператором-фрахтователем, не исполняющим обязательства, предусмотренные настоящей статьей, или исполняющим их ненадлежащим образом, обязан в течение трех рабочих дней, со дня выявления такого обстоятельства, осуществить приостановление лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

      Статья 27-4. Механизм защиты прав граждан Республики Казахстан

      в сфере выездного туризма

      1. Решение об осуществлении действий по защите прав граждан Республики Казахстан принимается администратором системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма по согласованию с уполномоченным органом в следующих случаях:

      1) письменного или устного обращения гражданина Республики Казахстан в случае нарушения его прав в сфере выездного туризма;

      2) обращения государственных органов по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности в сфере выездного туризма;

      3) письменного обращения объединения (объединений) туристов по фактам нарушения прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      4) обращения средств массовой информации по фактам нарушения прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма;

      5) в иных случаях возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.

      2. Администратор системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма уведомляет о принятом решении в течение суток руководителя туроператора или туроператора-фрахтователя, загранучреждение Республики Казахстан в стране нахождения туристов, а также информирует граждан Республики Казахстан через средства массовой информации.

      3. Порядок осуществления мероприятий по защите прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма определяется в правилах функционирования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 3, ст. 20; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 6; № 11, cт. 57):

      1) в статье 1:

      подпункты 1-1) и 4) исключить;

      подпункты 5) и 12-2) изложить в следующей редакции:

      "5) субъекты Государственного энергетического реестра – индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном ста и более тонн условного топлива в год;";

      "12-2) энергоаудитор – физическое лицо, имеющее аттестат энергоаудитора в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;";

      подпункт 16-1) исключить;

      дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

      "17-1) карта энергоэффективности – единый республиканский перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием источников финансирования, графиками и планами мероприятий по их реализации;";

      2) в статье 5:

      подпункты 4), 6-4) и 10) изложить в следующей редакции:

      "4) определяет порядок формирования и ведения Государственного энергетического реестра;";

      "6-4) определяет национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;";

      "10) координирует формирование, ведение и реализацию карты энергоэффективности, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;";

      дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) проводит аттестацию кандидатов в энергоаудиторы;";

      подпункты 13-1), 13-2) и 13-3) изложить в следующей редакции:

      "13-1) разрабатывает и утверждает разрешительные требования и перечень документов, необходимых для выдачи свидетельства об аккредитации, аттестата энергоаудитора в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      13-2) ведет реестр энергоаудиторов;

      13-3) определяет порядок проведения аттестации кандидатов в энергоаудиторы;";

      подпункты 13-4) и 13-5) исключить;

      дополнить подпунктами 13-6), 13-7), 17-2) и 17-3) следующего содержания:

      "13-6) утверждает форму аттестата энергоаудитора в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      13-7) утверждает форму маркировки зданий, строений, сооружений по энергоэффективности;";

      "17-2) определяет порядок формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности;

      17-3) определяет порядок проведения анализа заключений энергоаудита;";

      3) подпункт 4-1) пункта 1 статьи 7 исключить;

      4) в статье 9:

      подпункт 6-1) пункта 1 исключить;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется субъектами Государственного энергетического реестра, за исключением подпунктов 3), 4) и 6) для государственных учреждений, национальному институту развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на бумажном и электронном носителях ежегодно в срок до 1 апреля.";

      5) статью 11 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. Маркировка существующих зданий, строений, сооружений по энергоэффективности устанавливается по итогам проведения энергоаудита и указывается в заключении энергоаудита.";

      6) абзац третий пункта 6 статьи 16 исключить;

      7) статью 17 дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

      "8) содействие в реализации проектов в рамках энергосервисных договоров;

      9) содействие в реализации проектов в рамках карты энергоэффективности.";

      8) пункт 1 статьи 18-1 изложить в следующей редакции:

      "1. В целях энергосбережения и повышения энергоэффективности используемых энергетических ресурсов физическими и юридическими лицами, в том числе государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора, могут заключаться энергосервисные договоры с энергосервисными компаниями.

      Государственные учреждения заключают энергосервисные договоры в соответствии с типовым энергосервисным договором для государственных учреждений на срок не более шести лет.";

      9) статью 20 изложить в следующей редакции:

      "Статья 20. Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

      Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, являющийся юридическим лицом:

      1) формирует и ведет Государственный энергетический реестр;

      2) формирует и ведет карту энергоэффективности, осуществляет отбор и включение проектов в карту энергоэффективности;

      3) передает в уполномоченный орган информацию о субъектах Государственного энергетического реестра, уклоняющихся от предоставления информации или предоставляющих недостоверную информацию;

      4) запрашивает и получает информацию, необходимую для формирования и ведения Государственного энергетического реестра и карты энергоэффективности, от субъектов Государственного энергетического реестра и юридических лиц, имеющих свидетельство об аккредитации, а также от энергосервисных компаний;

      5) вносит в уполномоченный орган предложения по формированию и ведению Государственного энергетического реестра и карты энергоэффективности;

      6) проводит оценку и анализ эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, осуществляемых субъектами Государственного энергетического реестра, анализ потребления энергетических ресурсов субъектов Государственного энергетического реестра, сравнительный анализ с предыдущим годом, аналитическое исследование по энергоемкости внутреннего валового продукта и эффективности использования энергетических ресурсов в Республике Казахстан, анализ по удельным расходам и нормативам энергопотребления субъектов Государственного энергетического реестра, анализ практической реализации настоящего Закона, дает рекомендации по реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предоставляет сводную информацию уполномоченному органу;

      7) проводит анализ заключений энергоаудитов и предоставляет информацию уполномоченному органу;

      8) оказывает информационные, аналитические и консультационные услуги в рамках реализации карты энергоэффективности;

      9) сотрудничает с международными организациями с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования развития энергосбережения;

      10) выдает экспертные заключения и (или) рекомендации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности уполномоченному органу.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года "О дорожном движении" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст. 43; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.):

      статью 1 дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

      "28-1) первичная регистрация транспортного средства – государственная регистрация транспортного средства, впервые осуществляемая на территории Республики Казахстан;".

      10. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, cт. 57; № 16, ст. 79):

      в приложении 2:

      раздел класс 5 – "разрешения, выдаваемые на профессиональную деятельность физическим лицам" дополнить строкой 369-2 следующего содержания:

      "

369-2.

Аттестация кандидатов в энергоаудиторы

Аттестат энергоаудитора в области энергосбережения и повышения энергоэффективности      ".

      11. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года "Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 11, ст. 62, № 23, ст. 143):

      1) статью 1 дополнить подпунктами 5), 6) и 7) следующего содержания:

      "5) центр технологического развития – центр, содействующий развитию и созданию инновационных технологий, а также занимающийся обучением по совершенствованию производственных технологий, включая его содержание и реализацию;

      6) транснациональная корпорация – юридическое лицо (совокупность юридических лиц), состоящее из основной организации и филиалов, дочерних организаций на территориях нескольких стран;

      7) зарубежный инвестиционный фонд – юридическое лицо-нерезидент, исключительным видом деятельности которого являются аккумулирование и инвестирование субъектов индустриально-инновационной деятельности в Республике Казахстан.";

      2) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) Фонд также включает в перечень участников инновационного кластера зарубежные инвестиционные фонды.";

      3) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

      "5-1) участие в создании, управлении и координации совместных предприятий в форме центров технологического развития с транснациональными корпорациями;

      5-2) участие в зарубежных инвестиционных фондах;";

      4) в статье 10:

      пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) целевого перечисления из бюджета;";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Целевое перечисление, полученное Фондом из бюджета в соответствии с подпунктом 4-1) пункта 1 настоящей статьи, используется для целей:

      1) создания совместных предприятий в форме центра технологического развития с участием транснациональных корпораций при софинансировании Фонда в размере до пятидесяти процентов уставного капитала совместного предприятия;

      2) долевого участия Фонда в зарубежных инвестиционных фондах.".

Статья 2.Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      пунктов 1, 2, подпунктов 1), 2), 4), 7) и 8) пункта 3, пунктов 4, 5, 7, 9 и 11 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2016 года;

      подпунктов 5) и 6) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года;

      подпункта 6) пункта 8 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2019 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ