Ақпараттандыру туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ.

      1-БӨЛІМ. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ НЕГІЗДЕРІ
      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      2-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасы
      3-бап. Ақпараттандыру саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттiк реттеудiң мақсаттары мен қағидаттары
      4-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
      2-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ
      5-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгі міндеттері
      6-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ақпараттандыру саласындағы құзыретi
      7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi
      7-1-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      7-2-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы
      7-3-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметі
      7-4-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығы
      7-5-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы
      7-6-бап. Электрондық өнеркәсіп саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      7-7-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің компьютерлік оқыс оқиғаларына ұлттық ден қою қызметі
      7-8-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің мемлекеттік жедел орталығы
      8-бап. Сарапшылық кеңес
      9-бап. Орталық атқарушы органдар мен мемлекеттік органдардың, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыретi
      10-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыретi
      11-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институты
      12-бап. "Электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы
      13-бап. Оператор
      13-1-бап. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі
      13-2-бап. Ұлттық жасанды интеллект платформасы операторының құзыреті
      14-бап. Мемлекеттік техникалық қызмет
      14-1-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ұлттық даму институты
      15-бап. Бірыңғай байланыс орталығы
      3-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
      16-бап. Ақпараттандыру объектілерінің меншік иесінің құқықтары мен міндеттері
      17-бап. Ақпараттандыру объектілері иеленушісінің құқықтары мен міндеттері
      18-бап. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері
      18-1-бап. Зияткерлік робот меншік иесінің және иеленушісінің құқықтары мен міндеттері

      18-2-бап. Алып тасталды - ҚР 10.07.2023 № 19-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      19-бап. Электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің түрлері
      20-бап. Электрондық нысанда қызметтер көрсету кезінде мәліметтер ұсыну
      2-БӨЛІМ. АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
      4-тарау. "ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ"
      21-бап. "Электрондық үкіметтің" жұмыс істеуі
      22-бап. "Электрондық үкіметтің" архитектурасы
      23-бап. Алып тасталды – ҚР 14.07.2022 № 141-VII (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      24-бап. Алып тасталды – ҚР 14.07.2022 № 141-VII (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      25-бап. Мемлекеттік функцияларды автоматтандыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
      26-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасы
      27-бап. "Электрондық үкіметтің" веб-порталы
      28-бап. "Электрондық үкіметтің" төлем шлюзі
      29-бап. Мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы
      30-бап. Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзі және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзі
      30-1-бап. Ұлттық бейнемониторинг жүйесі
      31-бап. "Электрондық үкіметтің" архитектуралық порталы
      5-тарау. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР
      32-бап. Электрондық ақпараттық ресурстардың түрлері
      33-бап. Электрондық ақпараттық ресурстардың құқықтық режимі
      33-1-бап. Алып тасталды – ҚР 06.02.2023 № 194-VII (01.04.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      34-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және пайдалану
      35-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік
      36-бап. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар
      6-тарау. Ақпараттық жүйелер. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклі
      37-бап. Ақпараттық жүйелердiң түрлерi
      38-бап. Мемлекеттiк органның ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар
      39-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту
      39-1-бап. Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйесін құру және дамыту тәртібі
      40-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалану
      41-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалануды тоқтату
      41-1-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін есептен шығару
      42-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріндегі электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу, сақтау және резервтiк көшiру құралдарына қойылатын мiндеттi талаптар
      43-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің интеграциясы
      44-бап. Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар
      7-тарау. Алып тасталды – ҚР 14.07.2022 № 141-VII (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      8-тарау. Ақпараттандыру объектілеріне сынау және аудит жүргізу
      48-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелер туралы мәлiметтердi (ақпаратты) құжаттандыру
      49-бап. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтар, сондай-ақ сапаны бағалау мақсатындағы сынақтар
      50-бап. Ақпараттық жүйелердің аудиті
      51-бап. Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      52-бап. Ақпараттандыру саласындағы сәйкестікті растау
      9-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚОРҒАУ
      53-бап. Ақпараттандыру объектілерін қорғаудың мақсаттары
      54-бап. Ақпараттандыру объектілерін қорғауды ұйымдастыру
      55-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғау шаралары
      56-бап. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау
      56-1-бап. Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігінде домендiк аттарды қорғау
      3-БӨЛІМ. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ
      10-тарау. Құжаттарға сараптама жүргізу және оларды келісу
      57-бап. Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытындылар
      58-бап. Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      59-бап. Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы техникалық құжаттаманы және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша құжаттаманы келісу
      60-бап. Ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарына уәкілетті органның қорытындысы
      11-тарау. АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР САЛАСЫН ДАМЫТУ
      61-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдау
      62-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын кадрлық және ғылыми қамтамасыз ету
      12-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
      63-бап. Ақпараттандыру саласындағы халықаралық ынтымақтастық
      13-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР
      64-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылау
      65-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      66-бап. Өтпелі ережелер
      67-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз