Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 5 мамырдағы № 60-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14,84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; №11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат):

      1) 54-баптың 1-тармағы 3) тармақшасының төртінші абзацындағы "орта білімнен кейінгі білімі" деген сөздер "орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 55-баптың 1-тармағы 3) тармақшасының сегізінші абзацындағы "орта білімнен кейінгі білімі" деген сөздер "орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18- І, 18-ІІ, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-І, 101-құжат; № 19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VІІ, 115-құжат; № 21-І, 124, 125-құжаттар; № 21-ІІ, 130-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-ІІ, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VІ, 159-құжат; № 22-VІІ, 161-құжат; № 23-І, 166, 169-құжаттар; № 23-ІІ, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат):

      156-баптың бірінші бөлігінің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) ұлттық кітапханаларға және Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасына басылымның міндетті тегін данасын бермеу түрінде жасалған бұзушылық –".

      3. "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 15, 363-құжат; 1995 ж., № 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-II, 105-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      1) 3-бапта:

      мынадай мазмұндағы 5-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-3) музей-қорық – тарихи-мәдени мұра объектілерін және мәдени құндылықтарды сақтау, зерделеу және көпшілікке көрсету үшін құрылған мәдениет ұйымы;";

      8) тармақша алып тасталсын;

      2) 19-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) мемлекеттік меншіктегі тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялау жұмыстарының орындалуын бағалау нормативтерін бекітеді;";

      3) 37-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"37-бап. Музей-қорықтар

      Тарихи-мәдени мұра объектілері және мәдени құндылықтар шоғырланған жерлерде музей-қорықтар құрылуы мүмкін, олардың қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.".

      4. "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" 1997 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 202-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 11-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 13-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-VI, 159-құжат):

      25-5-баптың 5) тармақшасындағы "жеке адамдар қайтыс болған күннен бастап кемінде бес жыл өткен соң олардың" деген сөздер "адамдардың" деген сөзбен ауыстырылсын.

      5. "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 771-құжат; 2001 ж., № 10, 122-құжат; 2003 ж., № 24, 175-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 12, 77-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 7-құжат; № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 22, 130-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 11-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; № 23, 118-құжат):

      16-баптың 1-тармағында:

      "мiндеттi тегiн даналарын, оның iшiнде осы Заңның 12-бабына орай есепке қоюдан босатылғандарын", "және" деген сөздер тиісінше ", оның iшiнде осы Заңның 12-бабына орай есепке қоюдан босатылғандарының мiндеттi тегiн даналарын", ", Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасына және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мерзімді баспасөз басылымдарының, оның ішінде осы Заңның 12-бабына орай есепке қоюдан босатылғандарының міндетті тегін даналарының бас редактордың (редактордың) электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық-цифрлық нысаны олар әзірленген күнi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың "Орталық" мәртебесі берілген мемлекеттік кітапханасына жiберіледi.".

      6. "Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 24, 147-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 49-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 19-II, 105-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 2, 9-құжат):

      1) 1-бапта:

      1), 1-1), 1-2) және 1-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) баспа өнімі – мерзімді баспасөз басылымдары, кітаптар, брошюралар, альбомдар, плакаттар, буклеттер және өзге де полиграфиялық өнім;

      1-1) басылымның міндетті тегін данасы – редакциялық-баспа өңдеуінен өткен, шығарылым деректері бар және осы Заңда айқындалатын мәдениет ұйымдарына өтеусіз негізде берілуге жататын басылым (мәтіндік, ноталық, электрондық, картографиялық, бейнелеу басылымы) данасы;

      1-2) кинематографиялық ұйым – қызметінің негізгі түрлері фильм және (немесе) киношежіре шығару, фильмді прокаттау, фильмді қалпына келтіру, кинозалға техникалық қызмет көрсету, киноматериалдарды дайындау, фильм шығару жөніндегі жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету, кинематография саласындағы білім беру, ғылыми, зерттеу, баспа, жарнамалық-насихаттау қызметі, фильмді, фильмнің және (немесе) киношежіренің бастапқы материалдарын сақтау болып табылатын заңды тұлға;

      1-3) киношежіре – уақыттың, орынның, мән-жайлардың өзіндік (көбінесе, өткен шақтағы) ерекшеліктерін көрсететін және келешекте фильм шығаруға есептелген деректі сюжеттердің түсірілімдері;";

      мынадай мазмұндағы 1-4) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-4) көркем құндылықтар – шығармашылық қызмет нәтижесінде жасалған мәдениет, әдебиет және өнер туындылары;";

      2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1) Қазақстан Республикасының баспасөз архиві (бұдан әрі – баспасөз архиві) – Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының қорындағы баспа өнімінің жиынтығы;";

      мынадай мазмұндағы 2-2) және 2-3) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-2) Қазақстан Республикасының материалдық емес мәдени мұрасы – ұрпақтан ұрпаққа берілетін және материалдық емес мәдени құндылық болып табылатын салттар, түсiнiктер мен пайымдардың нысандары, бiлiм мен дағдылар, сондай-ақ олармен байланысты құралдар, заттар;

      2-3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік музей қоры каталогі – Қазақстан Республикасының музей қорына енгізілген барлық музей заттары және музей коллекциялары туралы мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурс;";

      3-1), 3-2) және 3-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1) Қазақстан ұлттық электрондық кітапханасы – қазақстандық кітапханалардың, музейлер мен архивтердің қорларын сақтауға, сондай-ақ Қазақстанның тарихи, ғылыми және мәдени мұрасына пайдаланушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы еркін қол жеткізуін қамтамасыз етуге арналған мемлекеттік ақпараттық жүйе;

      3-2) қоғамдық маңызы бар әдебиет – қоғамның рухани-білім және зияткерлік-мәдени әлеуетін арттыруға бағытталған өзекті шығармалар;

      3-3) қоюшы (қоюшы режиссер, қоюшы балетмейстер, қоюшы суретші) (бұдан әрі – қоюшы) – дербес көркемдік шешім негізінде театр, цирк немесе өзге де өнер туындыларының қойылымын жүзеге асыратын жеке тұлға;";

      мынадай мазмұндағы 3-4) және 3-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "3-4) материалдық емес мәдени мұраны қорғау – материалдық емес мәдени мұраның сәйкестендірілуін, құжаттандырылуын, зерттелуін, сақталуын, қорғалуын, кеңінен танылуын, рөлiнің артуын, сондай-ақ жаңғыртылуын қоса алғанда, оның өміршеңдігін қамтамасыз ету мақсатында шаралар қолдану;

      3-5) Материалдық емес мәдени мұра элементтерінің ұлттық тізбесі – Қазақстан халқының материалдық емес мәдени мұрасының мәдени құндылықтар тізбесі;";

      4) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) мәдениет – жеке адамның жарасымды дамуына, Қазақстан Республикасы азаматтарының патриотизмін тәрбиелеуге және эстетикалық қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған мәдени құндылықтар жиынтығы;";

      "7) мәдениет саласындағы қызмет – мәдени қызмет субъектілерінің мәдени құндылықтарды жасау, жаңғырту, сақтау, қорғау, дамыту, тарату және пайдалану, сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының азаматтарын тарту жөніндегі қызметі;";

      8) тармақшадағы "қайта түлетуге, сақтауға", "арналған" деген сөздер тиісінше "жаңғыртуға, сақтауға, қорғауға", "бағытталған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13-1), 13-2), 13-3), 13-4) және 13-5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-1) мемлекеттік музей қоры (бұдан әрі – музей қоры) – мемлекеттік музейлер, музей-қорықтар мен басқа да мемлекеттік ұйымдар қорындағы және Қазақстан Республикасына тиесілі мәдени құндылықтардың жиынтығы;

      13-2) музей дерекқоры – музей заттары мен музей коллекцияларының мемлекеттік есепке алынуын қамтамасыз ететін, музей жинағына кіретін және Қазақстан Республикасының музей қорына енгізілген әрбір музей заты мен музей коллекциясы туралы мәліметтердің жиынтығы;

      13-3) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар – халыққа музыкалық-эстетикалық тәрбие беруге, оның рухани және эстетикалық сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған, ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуге арналған орындарда өткізілетін, осы іс-шараларда екі жүз және одан көп көрерменнің бір мезгілде болуы көзделетін іс-шаралар;

      13-4) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуге арналған орындар – ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуге ыңғайластырылған объектілер мен құрылыстар, сондай-ақ осы мақсаттар үшін арнайы жасалмаған өзге де орындар (стадиондар, спорт сарайлары, ипподромдар, демалыс аймақтары, саябақтар, гүлзарлар, алаңдар, көшелер);

      13-5) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізілетін уақыт – ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуге арналған орындарға алғашқы көрермен кірген (келген) кезден бастап іс-шаралар аяқталғанға және осы орындардан соңғы көрермен шыққанға (кеткенге) дейінгі уақыт;";

      мынадай мазмұндағы 13-6), 13-7) және 13-8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "13-6) ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараны ұйымдастырушы – бастамасы бойынша ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шара өткізілетін жеке немесе заңды тұлға;

      13-7) сырттан шақырылған шығармашыл қызметкерлер – шақырушы мәдениет ұйымымен еңбек қатынастарында тұрмайтын шығармашыл қызметкерлер;

      13-8) театрлық қойылым – театр өнерінің драмалық, музыкалық-драмалық немесе әдеби шығармалар негізінде жасалған, көркем ойы мен нақты атауы бар туындысы;";

      16-4) тармақшадағы "және көпшiлiкке көрсетiлуi (демонстрациялануы)" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 3-баптың 10) тармақшасындағы "кірігуін қамтамасыз ету болып табылады." деген сөздер "интеграциялануын қамтамасыз ету;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) мәдени құндылықтарды сақтау, қорғау және дамыту үшін қазіргі заманғы инновациялық және ақпараттық технологияларды ендіру болып табылады.";

      3) 4-баптың 11) тармақшасындағы "қамтамасыз ету болып табылады." деген сөздер "қамтамасыз ету;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 12) және 13) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12) мәдениет саласында ғылыми және білім беру қызметін жүзеге асыратын ұйымдарды қолдау;

      13) Қазақстан халқының ұлттық мәдени игілігі мен мәдени мұрасын қорғауға және дамытуға, Қазақстан Республикасының бірыңғай мәдени кеңістігін нығайтуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ іс-шараларды қолдау болып табылады.";

      4) 6-баптың 10) тармақшасындағы "мәдениет саласында мемлекеттік стипендиялар беру тәртібі мен ережелерін" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясын беру тәртібі мен қағидаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 7-бапта:

      9-1) және 9-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-1) қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу, басып шығару және тарату, сондай-ақ ұлттық фильмдерді жасау жөніндегі жұмысты республикалық деңгейде ұйымдастырады;

      9-2) қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу, басып шығару және тарату қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 9-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "9-3) қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясын құрады және оның ережесі мен құрамын бекітеді;";

      15) тармақшадағы "қызметкерлерін аттестаттау ережелерін" деген сөздер "мәдениет қызметкерлерін аттестаттау және мерзімінен бұрын аттестаттау қағидаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 17-1), 20-1) және 20-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "17-1) мәдениет саласында ғылыми-зерттеулерді ұйымдастырады;";

      "20-1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік музей қоры каталогін жүргізу қағидаларын және музей дерекқорын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      20-2) Қазақстан ұлттық электрондық кітапханасын қалыптастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      21-1) тармақшадағы "жүргізу" деген сөз "қалыптастыру және жүргізу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23-4) тармақшадағы "және өнер" деген сөздер алып тасталсын;

      23-5) тармақшадағы "және өнер" деген сөздер алып тасталсын;

      23-6) тармақшадағы "және өнер" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 23-7), 23-8) және 23-9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "23-7) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді және орналастыруды бекітеді;

      23-8) білім беру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      23-9) өз құзыреті шегінде мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарының қызметін үйлестіреді;";

      33) тармақшадағы "қаланың" деген сөз "қалалардың" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6) 8-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен театр, цирк, музыка өнері және кино өнері, мәдени-демалыс қызметі мен халық шығармашылығы, кітапхана және музей ісі саласында облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мемлекеттік мәдениет ұйымдарын құрады, қайта ұйымдастырады, таратады;";

      3) тармақша "музыка" деген сөзден кейін "өнерін" деген сөзбен толықтырылсын;

      7) 9-бапта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен театр, музыка өнері және кино өнері, кітапхана және музей ісі, мәдени-демалыс қызметі саласында ауданның, облыстық маңызы бар қаланың мемлекеттік мәдениет ұйымдарын құрады, қайта ұйымдастырады, таратады;";

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) театр, музыка өнері және кино өнері, кітапхана және музей ісі, мәдени-демалыс қызметі саласында ауданның, облыстық маңызы бар қаланың мемлекеттік мәдениет ұйымдарының қызметін қолдайды және үйлестіреді;";

      8) 14-бапта:

      1-тармақтың 5) тармақшасындағы "мұрағаттарға", "еркін баруына құқығы бар." деген сөздер тиісінше "архивтерге", "кіруге;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәдениет саласындағы табыстары үшін көтермеленуге құқығы бар.";

      2-тармақ:

      бірінші абзацтағы "Мәдениет қызметкері" және 5) тармақшадағы "қосымша және үстеме ақыға құқығы бар." деген сөздер тиісінше "Мәдениет қызметкерінің" және "қосымша ақыға және үстемеақыға;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға, сондай-ақ, мемлекеттің мәдениет саласындағы міндеттерін шешуге қатысуға;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәдениет саласындағы табыстары үшін көтермеленуге құқығы бар.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мәдениет ұйымы мәдениет қызметкерінің атқарып отырған лауазымы бойынша санатын жоғарылату мақсатында мерзімінен бұрын аттестаттаудан өтуге құқығы бар.";

      9) 15-бапта:

      2-тармақтағы "мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиялар" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:

      "3. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары аса дарынды жас шығармашыл қызметкерлерді және мәдениет қызметкерлерін қолдау мақсатында тиісті бюджеттер қаражатының және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаражаттың есебінен гранттар тағайындай алады.

      4. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдары шығармашыл қызметкерлерге, шығармашыл қызметкерлердің ұжымдарына студиялар, шеберханалар, зертханалар және шығармашылық қызметке қажет өзге де жұмыс орындары үшін үй-жайлар беруге ықпал етеді.";

      10) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"18-бап. Кәсіби емес (әуесқойлық) шығармашылық бірлестіктер мен ұжымдар

      Кәсіби емес (әуесқойлық) шығармашылық бірлестіктер мен ұжымдар азаматтардың, мәдениет ұйымдарының және басқа да заңды тұлғалардың, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының бастамасы бойынша құрылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыс істейді.";

      11) 4-тарау мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:

"18-1-бап. Мәдениет саласындағы авторлық және сабақтас құқықтар

      Автор мен орындаушының құқықтарын пайдалануға байланысты мәдениет саласындағы құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.";

      12) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"19-бап. Мәдениет ұйымдары

      1. Мәдениет ұйымдары мәдениет саласындағы өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      2. Мәдениет ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

      3. Мәдениет ұйымдары қызметінің түрлерін өз құрылтайшылары айқындайды және олардың жарғыларында көрсетіледі.

      4. Мәдениет ұйымдары мемлекеттік және мемлекеттік емес болуы мүмкін.

      Мәдениет саласындағы қызметті халықаралық мәдениет ұйымдары жүзеге асыра алады.

      5. Мәдениет ұйымдарына мыналар жатады:

      театрлар;

      концерттік ұйымдар (филармониялар);

      цирктер;

      кинематографиялық ұйымдар;

      кітапханалар;

      музейлер;

      мәдени-демалыс ұйымдары;

      көркемөнер галереялары (салондар);

      студиялар;

      шеберханалар;

      мәдени-тарихи орталықтар;

      мәдениет саласындағы зерттеу орталықтары (зерттеу институттары);

      реставрациялау орталықтары;

      музей-қорықтар;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы;

      мәдениет саласындағы қызметті жүзеге асыратын басқа да мәдениет ұйымдары.

      6. Мәдениетті дамыту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметін жүзеге асыратын мәдениетті дамыту қорлары құрылуы мүмкін.

      7. Мәдениет ұйымдары өздерінің қорларындағы мәдени құндылықтар туралы ақпаратты, сондай-ақ ағымдағы репертуардан алып тасталған театрлық қойылымдардың және (немесе) шығармашылық бағдарламалардың дыбыс-бейне жазбаларын электрондық ақпараттық ресурстарда орналастыру үшін жағдай жасайды.";

      13) мынадай мазмұндағы 19-2-баппен толықтырылсын:

"19-2-бап. Қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия

      1. Қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі құратын және тарататын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      2. Уәкілетті орган Қоғамдық маңызы бар әдебиетті сатып алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның жұмыс органы болып табылады.";

      14) 20-бап алып тасталсын;

      15) 22-бапта:

      1-тармақтағы "әдебиет және өнер туындыларының сахналық көрсетілімдерін (драмалық, музыкалық-драмалық, музыкалық, хореографиялық, қуыршақ, пантомима, сатира және юмор, балалар мен жасөспірімдерге арналған, жастарға арналған, эксперименттік және өзгелері) жүзеге асыратын ойын-сауық ұйымдары" деген сөздер "театрлық қойылымдарды жасауды, көпшілік алдында орындауды және (немесе) көпшілік алдында көрсетуді жүзеге асыратын ойын-сауық ұйымдары (драмалық, музыкалық-драмалық, музыкалық, хореографиялық, қуыршақ, пантомима, сатира және юмор, балалар мен жасөспірімдерге арналған, жастарға арналған, эксперименттік және өзгелері)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Театр қызметінің негізгі міндеттері театр мәдениетінің өзіндік болмысын, ұлттық сана-сезімді және Қазақстан халқының тілдерін сақтау және дамыту, сондай-ақ, театрлық қойылымдарды жасау, көпшілік алдында орындау және (немесе) көпшілік алдында көрсету, театр қызметінде инновациялық жобаларды іске асыру болып табылады.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Театрлар көркемдік бағыттарды, репертуарды таңдауда, театрлық қойылымдарды жасау, көпшілік алдында орындау және (немесе) көпшілік алдында көрсету туралы шешімді қабылдауда, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін, тиімді шығармашылық және өндірістік даму үшін қажетті өзге де қызметті жүзеге асыруда ерікті.";

      3-тармақтағы "қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді ұсынуға", "субсидиялар" деген сөздер тиісінше "қамтамасыз етуге", "бюджеттік субсидиялар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4, 5, 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

      "4. Театрдың бүкіл қызметіне тікелей басшылықты театр басшысы жүзеге асырады.

      5. Театрлық қойылымды жасау, көпшілік алдында орындау және (немесе) көпшілік алдында көрсету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттық негізде сырттан шақырылған шығармашыл қызметкерлер тартылуы мүмкін.

      6. Әрбір театрлық қойылымның қоюшы режиссерінің ұсынымдары негізінде мемлекеттік театрдың басшысы қоюшы топты құрады.

      Әрбір театрлық қойылымның қоюшы тобы мемлекеттік театрдың шығармашыл қызметкерлері және (немесе) сырттан шақырылған шығармашыл қызметкерлер арасынан қалыптастырылады.

      7. Мемлекеттік театрларда әрбір театрлық қойылымның көпшілік алдында орындауға және (немесе) көпшілік алдында көрсетуге дайын екендігі туралы шешімді театрдың көркемдік кеңесінің ұсынымы бойынша театр басшысы қабылдайды.

      Мемлекеттік театрдың көркемдік кеңесінің құрамын және ол туралы ережені театр басшысы бекітеді.";

      16) 22-1-бапта:

      2-тармақтағы ", эстрадалық-цирк жанрындағы туындыларды көпшілік алдында орындау, сахналық туындыларды жасау және кеңінен таныту туралы шешімдерді қабылдауды таңдауда" деген сөздер "таңдауда, эстрадалық-цирк жанрындағы туындыларды жасау және сахнада көрсету туралы шешімдерді қабылдауда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Эстрадалық-цирк жанрындағы туындыларды жасау және сахнада көрсету үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттық негізде сырттан шақырылған шығармашыл қызметкерлер тартылуы мүмкін.";

      17) 23-бапта:

      2-тармақтағы "бағдарламалар мен нөмірлер жасаудың жағдайларын" деген сөздер "шығармашылық бағдарламалар мен нөмірлер жасау үшін жағдайларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "шығармашылық бағдарламалар жүргізуде және" деген сөздер "шығармашылық бағдарламалар мен нөмірлер жүргізуде," деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Шығармашылық бағдарламалар мен нөмірлерді жасау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттық негізде сырттан шақырылған шығармашыл қызметкерлер тартылуы мүмкін.";

      18) 24-баптың 2-2-тармағы алып тасталсын;

      19) мынадай мазмұндағы 24-1 және 24-2-баптармен толықтырылсын:

"24-1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеме нысанында құрылған мәдениет ұйымы болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы:

      1) баспасөз архивін статистикалық есепке алуды және оның сақталуын қамтамасыз етуді;

      2) баспасөз архивіндегі баспа өнімін мерзімсіз сақтауды қамтамасыз етуді;

      3) баспа өнімін библиографиялық өңдеудi;

      4) баспасөз архивінде сақталатын баспа өнімінің электрондық жеткізгіштерге көшірілуін ұйымдастыруды;

      5) жарғыға сәйкес өзге де қызметті жүзеге асырады.

      3. Баспасөз архиві басылымның міндетті тегін данасын алу, сондай-ақ өзге де баспа өнімін сыйға тарту, өтеусіз алу арқылы жинақталады.

      4. Баспасөз архиві мемлекеттік меншік болып табылады және иеліктен шығаруға жатпайды.

24-2-бап. Басылымның міндетті тегін даналары

      Қазақстан халқының мәдени мұрасын сақтау мақсатында басылымның міндетті тегін даналарын дайындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде басып шығарушы немесе оның тапсырмасы бойынша үшінші тұлға ұлттық кітапханаларға және Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасына жібереді.";

      20) 25-бапта:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының мемлекеттік музей қоры каталогін жүргізуді Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған музей заттарына және музей коллекцияларына сараптаманы Қазақстан Республикасының бағалы металдар мен асыл тастар саласындағы заңнамасына сәйкес уәкілетті ұйымдар өтеулі негізде жүзеге асырады.";

      5-тармақтың 5) тармақшасындағы "өткізуге құқығы бар." деген сөздер "өткізуге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) музей қоры материалдарын өңдеуге және (немесе) музей заттары және музей коллекциялары, сондай-ақ жеке меншіктегі заттар және коллекциялар туралы ақпараттар мен анықтамалар құрастыруға құқығы бар.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Музей қорының құрамына енгізілген музей заттары және музей коллекциялары туралы алғашқы жариялау құқығы осы музей заттары және музей коллекциялары бекітіп берілген музейге тиесілі болады.";

      21) 28-баптың 1-тармағындағы ", прокаттауға және көрсетуге" деген сөздер "және прокаттауға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 28-1-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "көпшілікке көрсету (демонстрациялау)" деген сөздер "прокаттау" деген сөзбен ауыстырылсын;

      23) 28-2-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі "және көпшілікке көрсету (демонстрациялау)" деген сөздер алып тасталсын;

      24) 28-3-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігіндегі "және көпшілікке демонстрациялау" деген сөздер алып тасталсын;

      2-тармақта:

      бірінші бөліктегі "фильмнің жариялы көрсетіліміне (демонстрациясына)" деген сөздер "фильмді прокаттауға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "көрсетуге" деген сөз "прокаттауға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      25) 28-6-баптың 3-тармағындағы ", прокаттау және көрсету" деген сөздер "және прокаттау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 32-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жекелей немесе коллекциялардағы ерекше (тарихи, көркем, ғылыми, әдеби) қызығушылық тудыратын сирек қолжазбалар, көне және сирек кітаптар, құжаттар және басылымдар;".

      7. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат):

      1) 1-баптың 55) тармақшасындағы "пен өнер" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 5-бапта:

      2-1) тармақша "мамандықтар бөлінісінде" деген сөздердің алдынан "республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарындағы мәдениет және өнер мамандықтарын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      25) тармақшадағы "оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын," деген сөздер "мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын," деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 6-бапта:

      2-тармақта:

      8) тармақшадағы "орта білімнен кейінгі білімі" деген сөздер "орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-1) тармақшадағы "кәсіптік білімі" деген сөздер "кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) тармақшадағы "орта білімнен кейінгі білім берудің" деген сөздер "орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      7) тармақшадағы "орта білімнен кейінгі білімі" деген сөздер "орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) тармақшадағы "орта білімнен кейінгі білімнің" деген сөздер "орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 61-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Республикалық және жергілікті бюждеттердің қаражаты жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру көздері болып табылады.".

      8. "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 23-II, 171-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 72-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      1) 5-баптың 4-тармағында:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Тапсырыс берушілер айына бір реттен асырмай мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы мынадай:

      1) мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған;

      2) бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша, оның ішінде камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар, хабарламалар орындалған;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджет нақтыланған (түзетілген) кезде мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдайларға қолданылмайды.";

      2) 39-баптың 3-тармағының 46) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "46) мәдениет ұйымының, мәдениет саласындағы білім беру ұйымының, телерадио хабарларын тарату ұйымының өнер туындыларын сахнада көрсетуді, көпшілік алдында орындау мен көрсетуді және мәдени құндылықтарды көрсетуді жүзеге асыру үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;".

2-бап. Осы Заң:

      1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiлетiн, 1-баптың 3-тармағының 2) тармақшасын;

      2) 2013 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгiзiлетiн, 1-баптың 6-тармағы 15) тармақшасының жетінші абзацын;

      3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн, 1-баптың 6-тармағы 20) тармақшасының екінші, үшінші, төртінші және бесінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры

Закон Республики Казахстан от 5 мая 2017 года № 60-VI.

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, cт. 100; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 121, 124; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 22, cт. 116; № 23, cт. 119; № 24, cт. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 6, ст. 11):

      1) в абзаце четвертом подпункта 3) пункта 1 статьи 54 слова "послесредним образованием," заменить словами "послесредним, высшим и послевузовским образованием,";

      2) в абзаце восьмом подпункта 3) пункта 1 статьи 55 слова "послесредним образованием," заменить словами "послесредним, высшим и послевузовским образованием,".

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, cт. 116; № 23, cт. 118; № 24, cт. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3):

      подпункт 5) части первой статьи 156 изложить в следующей редакции:

      "5) не предоставления обязательного бесплатного экземпляра издания в национальные библиотеки и Национальную государственную книжную палату Республики Казахстан, –".

      3. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 15, ст. 363; 1995 г., № 20, ст. 120; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-II, ст. 105; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 6, ст. 45):

      1) в статье 3:

      дополнить подпунктом 5-3) следующего содержания:

      "5-3) музей-заповедник – организация культуры, созданная для сохранения, изучения и публичного представления объектов историко-культурного наследия и культурных ценностей;";

      подпункт 8) исключить;

      2) статью 19 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) утверждает нормативы расценок выполнения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, находящихся в государственной собственности;";

      3) статью 37 изложить в следующей редакции:

      "Статья 37. Музеи-заповедники

      В местах скопления объектов историко-культурного наследия и культурных ценностей могут создаваться музеи-заповедники, деятельность которых осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 202; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 10, ст. 52; 2007 г., № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 3, ст. 25; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 11; № 14, ст. 75; 2014 г., № 2, ст. 13; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 22-VI, ст. 159):

      в подпункте 5) статьи 25-5 слова ", не ранее пяти лет со дня их смерти" исключить.

      5. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 771; 2001 г., № 10, ст. 122; 2003 г., № 24, ст. 175; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 12, ст. 77; 2007 г., № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 7; № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; № 22, ст. 130; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 25; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 2; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 75; 2014 г., № 2, ст. 11; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 6, ст. 45; № 23, ст. 118):

      пункт 1 статьи 16:

      после слов "национальные библиотеки" дополнить словами ", Национальную государственную книжную палату Республики Казахстан";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Электронно-цифровая форма обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, в том числе и освобожденных от постановки на учет в силу статьи 12 настоящего Закона, удостоверенная электронной цифровой подписью главного редактора (редактора), в день их изготовления направляется в государственную библиотеку области, города республиканского значения и столицы, которой присвоен статус "Центральная".".

      6. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 24, ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 124; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 49; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149; 2011 г., № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 25; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 10, ст. 50; № 19-II, ст. 105; № 22-I, ст. 140; 2016 г., № 2, ст. 9):

      1) в статье 1:

      подпункты 1), 1-1), 1-2) и 1-3) изложить в следующей редакции:

      "1) печатная продукция – периодические печатные издания, книги, брошюры, альбомы, плакаты, буклеты и иная полиграфическая продукция;

      1-1) обязательный бесплатный экземпляр издания – экземпляр издания (текстовые, нотные, электронные, картографические, изоиздания), прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные данные и подлежащий передаче на безвозмездной основе в организации культуры, определяемые настоящим Законом;

      1-2) кинематографическая организация – юридическое лицо, основными видами деятельности которого являются: производство фильма и (или) кинолетописи, прокат фильма, восстановление фильма, техническое обслуживание кинозала, изготовление киноматериалов, выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, образовательная, научная, исследовательская, издательская, рекламно-пропагандистская деятельность в области кинематографии, хранение фильма, исходных материалов фильма и (или) кинолетописи;

      1-3) кинолетопись – съемки документальных сюжетов, отражающих характерные (преимущественно уходящие) особенности времени, места, обстоятельств и рассчитанных в перспективе на производство фильма;";

      дополнить подпунктом 1-4) следующего содержания:

      "1-4) художественные ценности – произведения культуры, литературы и искусства, созданные в результате творческой деятельности;";

      подпункт 2-1) изложить в следующей редакции:

      "2-1) архив печати Республики Казахстан (далее – архив печати) – совокупность печатной продукции, находящейся в фонде Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктами 2-2) и 2-3) следующего содержания:

      "2-2) нематериальное культурное наследие Республики Казахстан – обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, передаваемые из поколения в поколение и являющиеся нематериальной культурной ценностью;

      2-3) Государственный каталог музейного фонда Республики Казахстан – электронный информационный ресурс, содержащий сведения обо всех музейных предметах и музейных коллекциях, включенных в музейный фонд Республики Казахстан;";

      подпункты 3-1), 3-2) и 3-3) изложить в следующей редакции:

      "3-1) Казахстанская национальная электронная библиотека – государственная информационная система, предназначенная для сохранения фондов казахстанских библиотек, музеев и архивов, а также обеспечения свободного доступа пользователей к историческому, научному и культурному наследию Казахстана посредством информационно-коммуникационных технологий;

      3-2) общественно значимая литература – актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества;

      3-3) постановщик (режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, художник-постановщик) (далее – постановщик) – физическое лицо, осуществляющее на основе самостоятельного художественного решения постановку произведений театрального, циркового или иного искусства;";

      дополнить подпунктами 3-4) и 3-5) следующего содержания:

      "3-4) охрана нематериального культурного наследия – принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение роли, а также возрождение;

      3-5) Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия – перечень культурных ценностей нематериального культурного наследия народа Казахстана;";

      подпункты 4) и 7) изложить в следующей редакции:

      "4) культура – совокупность культурных ценностей, направленных на гармоничное развитие личности, воспитание патриотизма и удовлетворение эстетических потребностей и интересов граждан Республики Казахстан;";

      "7) деятельность в области культуры – деятельность субъектов культурной деятельности по созданию, возрождению, сохранению, охране, развитию, распространению и использованию культурных ценностей, а также приобщению к ним граждан Республики Казахстан;";

      подпункт 8) после слова "сохранение," дополнить словом "охрану,";

      подпункты 13-1), 13-2), 13-3), 13-4) и 13-5) изложить в следующей редакции:

      "13-1) государственный музейный фонд (далее – музейный фонд) – совокупность культурных ценностей, находящихся в фондах государственных музеев, музеев-заповедников и других государственных организаций и принадлежащих Республике Казахстан;

      13-2) база данных музея – совокупность сведений о каждом музейном предмете и музейной коллекции, входящих в собрание музея и включенных в музейный фонд Республики Казахстан, обеспечивающих государственный учет музейных предметов и музейных коллекций;

      13-3) зрелищные культурно-массовые мероприятия – мероприятия, направленные на музыкально-эстетическое воспитание населения, удовлетворение его духовных и эстетических запросов, проводимые в местах для проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий, предполагающие одновременное нахождение на этих мероприятиях двухсот и более зрителей;

      13-4) места для проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий – объекты и сооружения, приспособленные для проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий, а также иные не предназначенные специально для этих целей места (стадионы, дворцы спорта, ипподромы, зоны отдыха, парки, скверы, площади, улицы);

      13-5) время проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий – время с момента входа (прихода) первого зрителя в места для проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий до окончания мероприятий и выхода (ухода) последнего зрителя из этих мест;";

      дополнить подпунктами 13-6), 13-7) и 13-8) следующего содержания:

      "13-6) организатор зрелищного культурно-массового мероприятия – физическое или юридическое лицо, по инициативе которого проводится зрелищное культурно-массовое мероприятие;

      13-7) сторонние творческие работники – творческие работники, не состоящие в трудовых отношениях с приглашающей организацией культуры;

      13-8) театральная постановка – произведение театрального искусства, созданное на основе драматического, музыкально-драматического или литературного произведений, имеющее художественный замысел и конкретное название;";

      в подпункте 16-4) слова "и публичный показ (демонстрация) которых осуществляются" заменить словами "которых осуществляется";

      2) статью 3 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) внедрение современных инновационных и информационных технологий для сохранения, охраны и развития культурных ценностей.";

      3) статью 4 дополнить подпунктами 12) и 13) следующего содержания:

      "12) поддержка организаций, осуществляющих научную и образовательную деятельность в области культуры;

      13) организация и проведение мероприятий, а также поддержка мероприятий, направленных на охрану и развитие национального культурного достояния и культурного наследия народа Казахстана, укрепление единого культурного пространства Республики Казахстан.";

      4) в подпункте 10) статьи 6 слова "государственных стипендий" заменить словами "государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы";

      5) в статье 7:

      подпункты 9-1) и 9-2) изложить в следующей редакции:

      "9-1) организует работу по приобретению, изданию и распространению общественно значимой литературы, а также созданию национальных фильмов на республиканском уровне;

      9-2) разрабатывает и утверждает правила приобретения, издания и распространения общественно значимой литературы;";

      дополнить подпунктом 9-3) следующего содержания:

      "9-3) создает экспертную комиссию по приобретению общественно значимой литературы и утверждает ее положение и состав;";

      в подпункте 15) слова "аттестации работников" заменить словами "аттестации и досрочной аттестации работников культуры";

      дополнить подпунктами 17-1), 20-1) и 20-2) следующего содержания:

      "17-1) организует научные исследования в области культуры;";

      "20-1) разрабатывает и утверждает правила ведения Государственного каталога музейного фонда Республики Казахстан и правила ведения базы данных музея;

      20-2) разрабатывает и утверждает правила формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки;";

      в подпункте 21-1) слово "ведения" заменить словами "формирования и ведения";

      в подпункте 23-4) слова "сфере культуры и искусства" заменить словами "области культуры";

      в подпункте 23-5) слова "и искусства" исключить;

      в подпункте 23-6) слова "сфере культуры и искусства" заменить словами "области культуры";

      дополнить подпунктами 23-7), 23-8) и 23-9) следующего содержания:

      "23-7) утверждает распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области культуры, финансируемых из республиканского бюджета;

      23-8) утверждает правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования в области культуры по согласованию с уполномоченным органом в области образования;

      23-9) координирует деятельность организаций образования в области культуры в пределах своей компетенции;";

      в подпункте 33) слово "города" заменить словом "городов";

      6) в статье 8:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) создает, реорганизует, ликвидирует государственные организации культуры области, города республиканского значения и столицы в сфере театрального, циркового, музыкального искусства и киноискусства, культурно-досуговой деятельности и народного творчества, библиотечного и музейного дела в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по согласованию с уполномоченным органом;";

      подпункт 3) после слова "музыкального" дополнить словом "искусства";

      7) в статье 9:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) создает, реорганизует, ликвидирует государственные организации культуры района, города областного значения в сфере театрального, музыкального искусства и киноискусства, библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по согласованию с уполномоченным органом;";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) поддерживает и координирует деятельность государственных организаций культуры района, города областного значения в сфере театрального, музыкального искусства и киноискусства, библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности;";

      8) в статье 14:

      пункт 1 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) поощрение за успехи в области культуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 2:

      дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

      "6) участие в формировании государственной политики в области культуры, а также решении задач государства в области культуры;

      7) поощрение за успехи в области культуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Работник культуры организации культуры имеет право на прохождение досрочной аттестации с целью повышения категории по занимаемой должности.";

      9) в статье 15:

      в пункте 2 слова "учреждаются государственные стипендии" заменить словами "учреждается государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы";

      дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

      "3. Органы местного государственного управления и самоуправления в целях поддержки особо одаренных молодых творческих работников и работников культуры могут учреждать гранты за счет средств соответствующих бюджетов и (или) иных средств, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      4. Органы местного государственного управления и самоуправления способствуют предоставлению творческим работникам, коллективам творческих работников помещений для студий, мастерских, лабораторий и иных рабочих мест, необходимых для творческой деятельности.";

      10) статью 18 изложить в следующей редакции:

      "Статья 18. Непрофессиональные (любительские) творческие объединения и коллективы

      Непрофессиональные (любительские) творческие объединения и коллективы создаются по инициативе граждан, организаций культуры и других юридических лиц, местных представительных и исполнительных органов, а также органов местного самоуправления и функционируют в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      11) главу 4 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

      "Статья 18-1. Авторские и смежные права в области культуры

      Правоотношения в области культуры, связанные с использованием прав автора и исполнителя, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.";

      12) статью 19 изложить в следующей редакции:

      "Статья 19. Организации культуры

      1. Организации культуры осуществляют свою деятельность в области культуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Создание, реорганизация и ликвидация организаций культуры производятся в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      3. Виды деятельности организаций культуры определяются их учредителями и отражаются в их уставах.

      4. Организации культуры могут быть государственными и негосударственными.

      Деятельность в области культуры могут осуществлять международные организации культуры.

      5. К организациям культуры относятся:

      театры;

      концертные организации (филармонии);

      цирки;

      кинематографические организации;

      библиотеки;

      музеи;

      культурно-досуговые организации;

      художественные галереи (салоны);

      студии;

      мастерские;

      культурно-исторические центры;

      центры исследований (институты исследований) в области культуры;

      центры реставрации;

      музеи-заповедники;

      Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан;

      другие организации культуры, осуществляющие деятельность в области культуры.

      6. Для развития культуры могут создаваться фонды развития культуры, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Организации культуры создают условия для размещения на электронных информационных ресурсах информации о культурных ценностях, находящихся в их фондах, а также аудиовизуальных записей театральных постановок и (или) творческих программ, снятых с текущего репертуара.";

      13) дополнить статьей 19-2 следующего содержания:

      "Статья 19-2. Межведомственная комиссия по вопросам приобретения общественно значимой литературы

      1. Межведомственной комиссией по вопросам приобретения общественно значимой литературы является консультативно-совещательный орган при Правительстве Республики Казахстан, создаваемый и упраздняемый Премьер-Министром Республики Казахстан.

      2. Рабочим органом Межведомственной комиссии по вопросам приобретения общественно значимой литературы является уполномоченный орган.";

      14) статью 20 исключить;

      15) в статье 22:

      в пункте 1 слова "сценические представления произведений литературы и искусства" заменить словами "создание, публичное исполнение и (или) публичный показ театральных постановок";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Основными задачами театральной деятельности являются сохранение и развитие самобытности театральной культуры, национального самосознания и языков народа Казахстана, а также создание, публичное исполнение и (или) публичный показ театральных постановок, реализация инновационных проектов в театральной деятельности";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Театры свободны в выборе художественных направлений, репертуара, принятии решения о создании, публичном исполнении и (или) публичном показе театральных постановок, а также осуществлении иной деятельности, необходимой для эффективного творческого и производственного развития, не противоречащей законам Республики Казахстан.";

      в пункте 3 слова "предоставлением услуг по обеспечению" заменить словом "обеспечением";

      дополнить пунктами 4, 5, 6 и 7 следующего содержания:

      "4. Непосредственное руководство всей деятельностью театра осуществляет руководитель театра.

      5. Для создания, публичного исполнения и (или) публичного показа театральной постановки могут привлекаться сторонние творческие работники на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. На основании рекомендаций режиссера-постановщика каждой театральной постановки руководителем государственного театра создается постановочная группа.

      Постановочная группа каждой театральной постановки формируется из числа творческих работников государственного театра и (или) сторонних творческих работников.

      7. В государственных театрах решение о готовности каждой театральной постановки к публичному исполнению и (или) публичному показу принимается руководителем театра по рекомендации художественного совета театра.

      Состав художественного совета государственного театра и положение о нем утверждаются руководителем театра.";

      16) в статье 22-1:

      в пункте 2 слова "публичном исполнении произведений эстрадно-циркового жанра, создании и популяризации сценических произведений" заменить словами "создании и сценическом представлении произведений эстрадно-циркового жанра";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Для создания и сценического представления произведений эстрадно-циркового жанра могут привлекаться сторонние творческие работники на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      17) в статье 23:

      в пункте 2 слова "программ и номеров" заменить словами "творческих программ и номеров";

      в пункте 3 слова "творческих программ и" заменить словами "творческих программ и номеров,";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Для создания творческих программ и номеров могут привлекаться сторонние творческие работники на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      18) пункт 2-2 статьи 24 исключить;

      19) дополнить статьями 24-1 и 24-2 следующего содержания:

      "Статья 24-1. Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан

      1. Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан является организацией культуры, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в форме государственного учреждения.

      2. Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан осуществляет:

      1) обеспечение статистического учета и сохранности архива печати;

      2) обеспечение бессрочного хранения печатной продукции, находящейся в архиве печати;

      3) библиографическую обработку печатной продукции;

      4) организацию перевода печатной продукции, хранящейся в архиве печати, на электронные носители;

      5) иную деятельность в соответствии с уставом.

      3. Архив печати комплектуется путем получения обязательного бесплатного экземпляра издания, а также дарения, безвозмездного получения иной печатной продукции.

      4. Архив печати является государственной собственностью и не подлежит отчуждению.

      Статья 24-2. Обязательные бесплатные экземпляры издания

      В целях сохранения культурного наследия народа Казахстана обязательные бесплатные экземпляры издания в течение тридцати календарных дней со дня изготовления направляются производителем или по его поручению третьим лицом в национальные библиотеки и Национальную государственную книжную палату Республики Казахстан.";

      20) в статье 25:

      пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Ведение Государственного каталога музейного фонда Республики Казахстан осуществляется Национальным музеем Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Экспертиза музейных предметов и музейных коллекций из драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на возмездной основе уполномоченными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области драгоценных металлов и драгоценных камней.";

      пункт 5 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) обработку материалов музейного фонда и (или) составление информации и справок о музейных предметах и музейных коллекциях, а также предметах и коллекциях, находящихся в частной собственности.";

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. Право первой публикации о музейных предметах и музейных коллекциях, включенных в состав музейного фонда, принадлежит музею, за которым закреплены данные музейные предметы и музейные коллекции.";

      21) в пункте 1 статьи 28 слова ", прокат и показ" заменить словами "и прокат";

      22) в подпункте 2 пункта 1 статьи 28-1 слова "публичном показе (демонстрации)" заменить словом "прокате";

      23) в части первой пункта 1 статьи 28-2 слова "и публичного показа (демонстрации)" исключить;

      24) в статье 28-3:

      в части первой пункта 1 слова "и публичной демонстрации" исключить;

      в пункте 2:

      в части первой слова "Публичный показ (демонстрация)" заменить словом "Прокат";

      в части второй слово "Показ" заменить словом "Прокат";

      25) в пункте 3 статьи 28-6 слова ", проката и показа" заменить словами "и проката";

      26) подпункт 4) пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

      "4) редкие рукописи, старинные и редкие книги, документы и издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный, литературный), отдельно или в коллекциях;".

      7. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 3, ст. 21; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 10, ст. 50; № 14, ст. 72; № 20-IV, ст. 113; № 21- III, ст. 135; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 156, 158; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 8-II, ст. 67; № 23, cт. 119):

      1) в подпункте 55) статьи 1 слова "и искусства" исключить;

      2) в статье 5:

      подпункт 2-1) дополнить словами ", за исключением специальностей культуры и искусства в организациях образования в области культуры, финансируемых из республиканского бюджета";

      в подпункте 25) слова "правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы," заменить словами "правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы в организациях образования, за исключением организаций образования в области культуры,";

      3) в статье 6:

      в пункте 2:

      в подпункте 8) слова "послесредним образованием" заменить словами "послесредним, высшим и послевузовским образованием";

      в подпункте 8-1) слова "профессиональным образованием" заменить словами "профессиональным, высшим и послевузовским образованием";

      в подпункте 20) слова "послесреднего образования" заменить словами "послесреднего, высшего и послевузовского образования";

      в пункте 3:

      в подпункте 7) слова "послесредним образованием" заменить словами "послесредним, высшим и послевузовским образованием";

      в подпункте 22) слова "послесреднего образования" заменить словами "послесреднего, высшего и послевузовского образования";

      4) пункт 3 статьи 61 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Источниками финансирования государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием являются средства республиканского и местных бюджетов.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 23-II, ст. 171; 2016 г., № 7-II, cт. 55; № 8-II, cт. 72; № 24, cт. 126; 2017 г., № 4, ст. 7):

      1) в пункте 4 статьи 5:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "4. Заказчики вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более одного раза в месяц.";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи:

      1) осуществления государственных закупок государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

      2) исполнения предписаний, уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, в том числе по результатам камерального контроля;

      3) осуществления государственных закупок при уточнении (корректировке) соответствующего бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      2) подпункт 46) пункта 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:

      "46) приобретения организацией культуры, организацией образования в области культуры, телерадиовещательной организацией товаров и услуг для осуществления сценических представлений, публичного исполнения и представления произведений искусства и культурных ценностей;".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) подпункта 2) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования;

      2) абзаца седьмого подпункта 15) пункта 6 статьи 1, который вводится в действие с 1 мая 2013 года;

      3) абзацев второго, третьего, четвертого и пятого подпункта 20) пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ