Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 5 шілдедегі № 88-VI ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22- I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; №14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; №16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21- 22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; №3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 99, 100, 101-құжаттар; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 119-құжаттар; № 21-I, 124-құжат; № 21- II, 130-құжат; № 21-III, 136, 137-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; №7-II, 53, 55, 57-құжаттар; № 8-I, 62-құжат; №8- II, 66, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 10, 23-құжат; 2017 жылғы 19 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер және жануарлар дүниесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 155-баптың 3-тармағы 32) тармақшасының екінші абзацындағы "мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бойынша," деген сөздер "мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, орта," деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 581-баптың бірінші бөлігі 1-тармақшасының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының активтерін, арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруды қамтамасыз ету болып табылатын активтерді және инвестициялық қордың активтерін сақтауға арналған банктік шоттардан, бейрезидент заңды тұлғалардың, шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдардың жинақ шоттарынан, шетелдік корреспондент-банктердің корреспонденттік шоттарынан, мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді алуға арналған банктік шоттардан, нотариус депозиті шарттарында ақшаны есепке жатқызуға арналған ағымдағы шоттардан, эскроу-шоттардан, "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардан басқа, бейрезидентті қоса алғанда, салық төлеуші заңды тұлғаға, оның құрылымдық бөлімшелеріне, дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға, шетелдік пен азаматтығы жоқ адамға банктік шоттар ашқан кезде не банктің қайта ұйымдастырылуына байланысты банктік шоттағы жеке сәйкестендіру коды өзгерген кезде уәкілетті органды көрсетілген шоттардың ашылғаны не өзгергені туралы олар ашылған не өзгерген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей, сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, хабарлардың кепілдікпен жеткізілуін қамтамасыз ететін телекоммуникациялар желісі бойынша беру арқылы хабардар етуге міндетті.".

      2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне ( Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-I, 15-II, 88-құжат; № 19-I, 19- II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 115-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат):

      161-баптың жетінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Бiрiншi қажеттiлiк заттары болып табылатын мүлікке және тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын өзге де заттарға тыйым салынбайды.

      Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға, нотариус депозиті шарттарында енгізілген, "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаға, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату процесінде тұрған банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасына тыйым салуға жол берілмейді.".

      3. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар):

      1) 1-бапта:

      21-1), 21-2), 21-3) және 21-4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-1) жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативі – білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік кепілдендірілген оқыту құнының қаржылық қамсыздандырылу нормативі;

      21-2) жоғары колледж – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;

      21-3) зерттеу университеті – Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, бес жылға арналған даму бағдарламасын және даярлық (мамандықтар) бағыттарының кең спектрі бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің өз бетінше әзірленген білім беру бағдарламаларын іске асыратын, жаңа білімді жинақтау мен трансферттеу үшін іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер нәтижелерін пайдаланатын жоғары оқу орны;

      21-4) ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдар (балалар) – денсаулығына байланысты білім алуда ұдайы немесе уақытша қиындық көріп жүрген, арнайы, жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын қажет ететін адамдар;";

      мынадай мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "21-5) инклюзивті білім беру – ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке-дара мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылар үшін білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс;";

      45) тармақшадағы "мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жөнінде," деген сөздер "мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, орта білім беру жөнінде," деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 5-баптың бірінші бөлігінде:

      43) тармақшадағы "сондай-ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға" деген сөздер "жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      46-1) және 46-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "46-1) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемелерін әзірлеуді ұйымдастырады және бекітеді;

      46-2) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру қағидаларын әзірлеуді ұйымдастырады және бекітеді;";

      46-15) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 46-16) тармақшамен толықтырылсын:

      "46-16) республикалық орта білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;";

      3) 6-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 8-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-2) орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;";

      3-тармақта:

      7-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-1) мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекiтедi;";

      мынадай мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-2) орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;";

      4-тармақта:

      8-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-1) мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекiтедi;";

      мынадай мазмұндағы 8-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-3) орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;";

      4) 62-бап мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2 және 6-1-тармақтармен толықтырылсын:

      "4-1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді (ведомстволық білім беру ұйымдарын қоспағанда) қаржыландыру көлемі жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативі бойынша анықталады.

      4-2. Жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджеттерде мүмкіндік болған кезде, меншік нысанына қарамастан, орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырады.

      Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын жеке меншік білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бір оқушыға жұмсалатын шығыстардың орташа құны бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы бір оқушыға жұмсалатын шығыстар құнынан жоғары болмауға тиіс.";

      "6-1. Орта білім беру ұйымдарында орналастырылатын мемлекеттік білім беру тапсырысы білім алушылардың санын және бір оқушыға жұмсалатын шығыстардың орташа құнын қамтуға тиіс.".

      4. "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 2, 6-құжат; № 9, 51-құжат; 2014 ж., № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат):

      1) 11-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:

      "8. Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, салым шарты бойынша банктік шоттардағы ақшаға тыйым салуға немесе өндіріп алуды қолдануға жол берілмейді.";

      2) 13-баптың 3-тармағында:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында аталған салымшылардың жылдық жеті пайыз мөлшерінде мемлекет сыйлықақысын алу құқығын оператор балалардың құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті органнан есепке жазылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қажетті мәліметтерді алу арқылы жыл сайын растайды.";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында аталған салымшылардың жылдық жеті пайыз мөлшерінде мемлекет сыйлықақысын алу құқығын оператор халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органнан есепке жазылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша қажетті мәліметтерді алу арқылы жыл сайын растайды.";

      3) 14-бапта:

      1-тармақ 4) тармақшадағы "жоғалтқан жағдайларда бюджетке қайтарылуға тиіс." деген сөздер "жоғалтқан;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) мемлекет сыйлықақысының артық есепке жазылу фактісі анықталған жағдайларда бюджетке қайтарылуға тиіс.";

      2-тармақ 2) тармақшадағы "бөлігінде жүзеге асырады." деген сөздер "бөлігінде;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген негіз бойынша, мемлекет сыйлықақысының артық есепке жазылған сомасын қайтаруды жүзеге асырады.";

      4) 15-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 17-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Есепті жылдың қорытындылары бойынша оператор халықты әлеуметтік қорғау, балалардың құқықтарын қорғау және құжаттандыру және паспорттар мен жеке куәліктерді беру саласындағы уәкілетті органдардан қажетті мәліметтерді алғаннан кейін, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 қаңтарына дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға мемлекет сыйлықақыларының түпкілікті есептемесін ұсынады.";

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін алдыңғы есепті жылдар бойынша мемлекет сыйлықақысын толық есепке жазу қажеттілігіне әкеп соғатын фактілер анықталған жағдайда оператор толық есепке жазылған сомаларды осы баптың 2-тармағында көзделген тәртіппен есепті жыл бойынша мемлекет сыйлықақыларының түпкілікті есептемесіне енгізеді.".

      5. "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 10, 49-құжат; № 15, 78-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 152-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат):

      1) 23-баптың 1) тармақшасындағы "жан басына қаржыландыру нормативін" деген сөздер "жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 24-бап мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқытудың жан басына шаққандағы қаржыландыру нормативін;".

      6. "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 12, 86-құжат; № 23, 119-құжат):

      46-баптың 7-тармағының 5) тармақшасы "есепке жатқызуға арналған банктік шотқа" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шотқа" деген сөздермен толықтырылсын.

2-бап. Осы Заң, 2017 жылғы 2 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 2) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2017 года № 88-VI.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, cт. 99, 100, 101; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 119; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 136, 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 55, 57; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 66, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 22; № 10, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 15 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 19 июня 2017 г.):

      1) в абзаце втором подпункта 32) пункта 3 статьи 155 слова "воспитанию и обучению, по" заменить словами "воспитанию и обучению, среднему,";

      2) часть первую подпункта 1) части первой статьи 581 изложить в следующей редакции:

      "1) при открытии банковских счетов налогоплательщику – юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, иностранцу и лицу без гражданства, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов, активов фонда социального медицинского страхования, активов Государственного фонда социального страхования, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства, корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, банковских счетов, предназначенных для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, текущих счетов, предназначенных для зачисления денег на условиях депозита нотариуса, эскроу-счетов, банковских счетов по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", либо изменении у банковского счета индивидуального идентификационного кода в связи с реорганизацией банка уведомить уполномоченный орган об открытии либо изменении указанных счетов посредством передачи через сети телекоммуникаций, обеспечивающие гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия либо изменения, с указанием идентификационного номера.".

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, cт.55; № 8-II, cт.67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16):

      часть седьмую статьи 161 изложить в следующей редакции:

      "7. Арест не может быть наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости, и на иные предметы, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан.

      Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе", а также на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.".

      3. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 3, ст. 21; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 10, ст. 50; № 14, ст. 72; № 20-IV, ст. 113; № 21-III, ст. 135; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 156, 158; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 8-II, ст. 67; № 23, ст. 119; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 17, 18):

      1) в статье 1:

      подпункты 21-1), 21-2), 21-3) и 21-4) изложить в следующей редакции:

      "21-1) подушевой норматив финансирования – норматив финансового обеспечения гарантированной государственной стоимости обучения на всех уровнях образования;

      21-2) высший колледж – учебное заведение, реализующее интегрированные модульные образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

      21-3) исследовательский университет – высшее учебное заведение, реализующее утвержденную Правительством Республики Казахстан программу развития на пять лет и самостоятельно разработанные образовательные программы высшего и послевузовского образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей), использующее результаты фундаментальных и прикладных научных исследований для генерации и трансферта новых знаний;

      21-4) лица (дети) с особыми образовательными потребностями – лица, которые испытывают постоянные или временные трудности в получении образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, общеобразовательных учебных программах и образовательных программах дополнительного образования;";

      дополнить подпунктом 21-5) следующего содержания:

      "21-5) инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;";

      в подпункте 45) слова "воспитанию и обучению, по" заменить словами "воспитанию и обучению, среднему образованию,";

      2) в части первой статьи 5:

      подпункт 43) дополнить словами ", среднее образование";

      подпункты 46-1) и 46-2) изложить в следующей редакции:

      "46-1) организует разработку и утверждает методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

      46-2) организует разработку и утверждает правила подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;";

      подпункт 46-15) исключить;

      дополнить подпунктом 46-16) следующего содержания:

      "46-16) утверждает государственный образовательный заказ в республиканских организациях среднего образования;";

      3) в статье 6:

      пункт 2 дополнить подпунктом 8-2) следующего содержания:

      "8-2) утверждает государственный образовательный заказ на среднее образование;";

      в пункте 3:

      подпункт 7-1) изложить в следующей редакции:

      "7-1) утверждает государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы;";

      дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

      "7-2) утверждает государственный образовательный заказ на среднее образование;";

      в пункте 4:

      подпункт 8-1) изложить в следующей редакции:

      "8-1) утверждает государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы;";

      дополнить подпунктом 8-3) следующего содержания:

      "8-3) утверждает государственный образовательный заказ на среднее образование;";

      4) статью 62 дополнить пунктами 4-1, 4-2 и 6-1 следующего содержания:

      "4-1. Объем финансирования дошкольного воспитания и обучения, технического и профессионального, послесреднего, высшего, послевузовского образования (за исключением ведомственных организаций образования) определяется по подушевому нормативу финансирования.

      4-2. Местные исполнительные органы при наличии возможности местных бюджетов размещают государственный образовательный заказ в организациях среднего образования вне зависимости от формы собственности.

      Средняя стоимость расходов на одного учащегося по государственному образовательному заказу в частных организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, не может быть выше стоимости расходов на одного учащегося в государственных организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования.";

      "6-1. Государственный образовательный заказ, размещаемый в организациях среднего образования, должен содержать количество учащихся и среднюю стоимость расходов на одного учащегося.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 6; № 9, ст. 51; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96):

      1) статью 11 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

      "8. Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста или обращение взыскания на деньги, находящиеся на банковских счетах по договору вклада.";

      2) в пункте 3 статьи 13:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "3. Право на получение премии государства в размере семи процентов годовых вкладчиков, указанных в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, подтверждается оператором ежегодно путем получения необходимых сведений от уполномоченного органа в области защиты прав детей по состоянию на 1 января года, следующего за годом начисления.";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Право на получение премии государства в размере семи процентов годовых вкладчиков, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, подтверждается оператором ежегодно путем получения необходимых сведений от уполномоченного органа в области социальной защиты населения по состоянию на 1 января года, следующего за годом начисления.";

      3) в статье 14:

      пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) обнаружения факта излишне начисленной премии государства.";

      пункт 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, сумма излишне начисленной премии государства.";

      4) подпункт 3) пункта 2 статьи 15 исключить;

      5) в статье 17:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. По итогам отчетного года оператор после получения необходимых сведений от уполномоченных органов в области социальной защиты населения, защиты прав детей и по документированию и выдаче паспортов и удостоверений личностей до 15 января года, следующего за отчетным, представляет уполномоченному органу в области образования окончательный расчет премий государства.";

      дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. По завершении финансового года в случае выявления фактов, приводящих к необходимости доначисления премии государства по предыдущим отчетным годам, оператор включает доначисленные суммы в окончательный расчет премий государства по отчетному году в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 10, ст. 49; № 15, ст. 78; № 22-I, ст. 143; № 22-V, ст. 152; 2016 г., № 8-II, ст. 67):

      1) в подпункте 1) статьи 23 слова "норматив подушевого финансирования" заменить словами "подушевой норматив финансирования";

      2) статью 24 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) подушевой норматив финансирования обучения в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования;".

      6. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 12, ст. 86; № 23, ст. 119):

      подпункт 5) пункта 7 статьи 46 дополнить словами ", а также к банковскому счету по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 2) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие с 2 июля 2017 года.

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ