Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бағалау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 10 қаңтардағы № 134-VI ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; №19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61, 63-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 70-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 15, 55-құжат; 2017 жылғы 26 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      319-баптың 5-тармағындағы "сот шешiмiмен немесе мүлiктi бағалау жөнiндегi қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалардың қорытындысы негiзiнде сенiм бiлдiрiлген жақ белгiлеген оның" деген сөздер "бағалаушы жасаған бағалау туралы есеп негiзiнде сот шешімімен белгіленген немесе сенiм бiлдiрiлген тұлға белгілеген" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; 2017 жылғы 26 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 27 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнында 695-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "695-бап. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды, заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерін мемлекеттiк тiркеу саласындағы уәкiлеттi орган";

      2) 184-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "184-бап. Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасын бұзу

      1. Бағалау қызметі саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ақпаратты уақтылы бермеу немесе бермеу, сол сияқты анық емес ақпарат беру –

      жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      2. Бағалау қызметі саласындағы уәкілетті орган тексеру барысында анықтаған Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасын бұзушылықтарды бағалаушылар палатасының жоймауы –

      қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      3. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) –

      сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.";

      3) 684-баптың бірінші бөлігіндегі "184," деген цифрлар алып тасталсын;

      4) 695-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "695-бап. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды, заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерін мемлекеттiк тiркеу саласындағы уәкiлеттi орган";

      бірінші және екінші бөліктердегі ", бағалау қызметiн реттеу" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 722-бапта:

      бірінші бөлік "Кодекстiң" деген сөзден кейін "184," деген цифрлармен толықтырылсын;

      екінші бөліктің 2) тармақшасы "аудиторлық қызмет" деген сөздерден кейін "және бағалау қызметі" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 804-баптың бірінші бөлігінде:

      27) тармақшадағы "жасаған кезде), 214" деген сөздер ", бағалаушылар жасаған кезде), 214" деген сөздермен ауыстырылсын;

      41) тармақшадағы ", бағалау қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның (184, 185 (Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасын бұзу бөлігінде), 462," деген сөздер "саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның (462," деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 22-IV, 151-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 13, 45-құжат):

      52-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "5-1) "бағалаушы" біліктілігін беру туралы куәліктен айырылған;".

      4. "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 18, 143-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      32-баптың 3-тармағының бірінші бөлігіндегі "бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке және заңды тұлғалардың қорытындысы негiзiнде сот шешiмiмен немесе сенiм бiлдiрген тұлғамен белгiленген ағымдық бағалау құны бойынша кепiлге берiлген мүлiктi" деген сөздер "бағалаушы жасаған бағалау туралы есеп негiзiнде сот шешiмiмен белгіленген немесе сенiм бiлдiрілген тұлға белгiлеген ағымдағы бағалау құны бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 22, 406-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; 2005 ж., № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; № 8, 52-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-І, 143-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; 2017 жылғы 26 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      10-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) бағалаушы;".

      6. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 10, 55-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 4, 28, 33-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 4, 30-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 63-құжат; № 16, 90-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42, 45-құжаттар; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      21-баптың 1-тармағының екінші және үшінші бөліктеріндегі "Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін" деген сөздер алып тасталсын.

      7. "Көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 14, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 25-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; 2017 жылғы 27 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 1-баптың 1) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 16-баптың 1-тармағында:

      3) тармақша алып тасталсын;

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) сақтандырушы жүргiзген, келтiрiлген зиян мөлшерлерiн айқындаудың және сақтандырушы жүзеге асырған сақтандыру төлемiнің нәтижелерiмен танысуға;";

      3) 17-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) осы Заңда белгіленген мерзімдерде және тәртіппен, сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің (пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін айқындау туралы өтініші бойынша мүлікке келтірілген зиянның мөлшеріне есептеу жүргізуге және зиянның мөлшері туралы есепті пайда алушыға танысу үшін ұсынуға;";

      4) 18-баптың 1-тармағында:

      3) тармақша алып тасталсын;

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) сақтандырушы жүргізген, келтірілген зиян мөлшерлерiн айқындаудың және сақтандыру төлемінің нәтижелерiмен танысуға;";

      5) 22-бапта:

      3-тармақтың бірінші бөлігіндегі "бағалауды" деген сөз "айқындауды" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Егер сақтандырушы келтірілген зиянның мөлшерін осы баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген мерзімде айқындамаса, онда сақтанушы (сақтандырылушы) не жәбірленуші (пайда алушы) немесе олардың өкілдері бағалаушының көрсетілетін қызметтерін пайдалануы және мүлікті қалпына келтіруді (кәдеге жаратуды) бастауы мүмкін. Бағалаушының көрсетілетін қызметтері үшін сақтанушы (сақтандырылушы) не жәбірленуші (пайда алушы) немесе олардың өкілдері шеккен шығындар, сақтандыру төлеміне қарамастан, сақтандырушының өтеуіне жатады.

      Бағалаушы көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін айқындауды уәкілетті органның осы баптың 3-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық актісіне сәйкес жүзеге асырады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайда, бағалаушы жүргізген, көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін айқындау нәтижесін сақтандырушы жәбірленушіге (пайда алушыға) немесе оның өкіліне сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қабылдайды.";

      6) 25-баптың 2-тармағының 4-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-2) осы Заңның 22-бабының 3-тармағында көзделген жағдайда, зиянның мөлшерін айқындау туралы өтініш;";

      7) 26-1-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігі "4-1)" деген цифрлардан кейін ", 4-2)" деген цифрлармен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Тікелей реттеуді жүзеге асыру тәртібі мен шарттары осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.".

      8. "Туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 179-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2011 ж., № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      12-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "жүргiзген сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн бағалау" деген сөздер "жүргiзген сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн айқындау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы" 2004 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 5, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 16, 100-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 20-IV, 113-құжат):

      1) 1-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 9-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі "(тәуелсiз сарапшы)" деген сөздер алып тасталсын;

      3) 10-баптың 2-тармағының алтыншы абзацындағы "(тәуелсiз сарапшының)" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 14-бапта:

      1-тармақта:

      екінші абзацтағы "(тәуелсiз сарапшымен)" деген сөздер алып тасталсын;

      төртінші абзацтағы "бағалаушының (тәуелсiз сарапшының) есеп-қисаптарын" деген сөздер "бағалаушының бағалау туралы есебін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      жетінші абзацтағы "(тәуелсiз сарапшыны)" деген сөздер алып тасталсын;

      2-тармақтың тоғызыншы абзацындағы "(тәуелсiз сарапшы)" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 15-баптың 2-тармағының бесінші абзацындағы "(тәуелсiз сарапшының)" деген сөздер алып тасталсын.

      10. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 19-I, 99-құжат; № 19-II, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 145, 148-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 11, 29-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; 2017 жылғы 6 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 26 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      110-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "сарапшыларды, сондай-ақ консультациялық, бағалау," деген сөздер "сарапшыларды, бағалаушыларды, сондай-ақ консультациялық," деген сөздермен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности

Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 134-VІ ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст.109; № 20, ст.121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст.187; № 14, ст.274; № 19, ст.370; 1997 г., № 1-2, ст.8; № 5, ст.55; № 12, ст.183, 184; № 13-14, ст.195, 205; 1998 г., № 2-3, ст.23; № 5-6, ст.50; № 11-12, ст.178; № 17-18, ст.224, 225; № 23, ст.429; 1999 г., № 20, ст.727, 731; № 23, ст.916; 2000 г., № 18, ст.336; № 22, ст.408; 2001 г., № 1, ст.7; № 8, ст.52; № 17-18, ст.240; № 24, ст.338; 2002 г., № 2, ст.17; № 10, ст.102; 2003 г., № 1-2, ст.3; № 11, ст.56, 57, 66; № 15, ст.139; № 19-20, ст.146; 2004 г., № 6, ст.42; № 10, ст.56; № 16, ст.91; № 23, ст.142; 2005 г., № 10, ст.31; № 14, ст.58; № 23, ст.104; 2006 г., № 1, ст.4; № 3, ст.22; № 4, ст.24; № 8, ст.45; № 10, ст.52; № 11, ст.55; № 13, ст.85; 2007 г., № 2, ст.18; № 3, ст.20, 21; № 4, ст.28; № 16, ст.131; № 18, ст.143; № 20, ст.153; 2008 г., № 12, ст.52; № 13-14, ст.58; № 21, ст.97; № 23, ст.114, 115; 2009 г., № 2-3, ст.7, 16, 18; № 8, ст.44; № 17, ст.81; № 19, ст.88; № 24, ст.125, 134; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 7, ст.28; № 15, ст.71; № 17-18, ст.112; 2011 г., № 2, ст.21, 28; № 3, ст.32; № 4, ст.37; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 16, ст.129; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.13, 15; № 6, ст.43; № 8, ст.64; № 10, ст.77; № 11, ст.80; № 20, ст.121; № 21-22, ст.124; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 7, ст.36; № 10-11, ст.56; № 14, ст.72; № 15, ст.76; 2014 г., № 4-5, ст.24; № 10, ст.52; № 11, ст.61, 63; № 14, ст.84; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 7, ст.34; № 8, ст.42, 45; № 13, ст.68; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 20-І, ст.110; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-І, ст.128; № 22-І, ст.140, 143; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.70; № 12, ст.87; 2017 г., № 4, ст.7; № 15, ст.55; Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 декабря 2017 г.):

      в пункте 5 статьи 319 слова "заключения физических или юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества" заменить словами "отчета об оценке, составленного оценщиком".

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, cт.116; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56; Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 декабря 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 декабря 2017 г.):

      1) в оглавлении заголовок статьи 695 изложить в следующей редакции:

      "Статья 695. Уполномоченный орган в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, юридических лиц, актов гражданского состояния";

      2) статью 184 изложить в следующей редакции:

      "Статья 184. Нарушение законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности

      1. Несвоевременное предоставление или непредоставление, а равно предоставление недостоверной информации по форме, установленной уполномоченным органом в области оценочной деятельности, –

      влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

      2. Неустранение палатой оценщиков нарушений законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности, выявленных в ходе проверки уполномоченным органом в области оценочной деятельности, –

      влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.

      3. Действия (бездействие), совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотренного частью второй настоящей статьи, –

      влекут штраф в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.";

      3) в части первой статьи 684 цифры "184," исключить;

      4) в статье 695:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 695. Уполномоченный орган в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, юридических лиц, актов гражданского состояния";

      в частях первой и второй слова ", регулирования оценочной деятельности" исключить;

      5) в статье 722:

      часть первую после слова "статьями" дополнить цифрами "184,";

      подпункт 2) части второй после слова "аудиторской" дополнить словами "и оценочной";

      6) в части первой статьи 804:

      в подпункте 27) слова "аудиторскими организациями), 214" заменить словами "аудиторскими организациями, оценщиками), 214";

      в подпункте 41) слова ", регулирования оценочной деятельности (статьи 184, 185 (в части нарушения законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности), 462, 463)" заменить словами "(статьи 462, 463)".

      3. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст.151; 2016 г., № 7-I, ст.49; 2017 г., № 11, ст.29; № 12, ст.34; № 13, ст.45):

      пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) лишения свидетельства о присвоении квалификации "оценщик";".

      4. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст.165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст.205; 2000 г., № 18, ст.336; 2003 г., № 11, ст.67; 2005 г., № 23, ст.104; 2007 г., № 2, ст.18; № 4, ст.28; № 18, ст.143; 2011 г., № 3, ст.32; № 6, ст.50; № 11, ст.102; 2012 г., № 13, ст.91; № 20, ст.121; 2013 г., № 14, ст.72; 2014 г., № 11, ст.61; 2015 г., № 8, ст.45; № 13, ст.68; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7):

      в части первой пункта 3 статьи 32 слова "заключения физических или юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества" заменить словами "отчета об оценке, составленного оценщиком".

      5. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст.406; 2003 г., № 11, ст.56; № 12, ст.85; № 15, ст.139; 2004 г., № 11-12, ст.66; 2005 г., № 14, ст.55, 58; № 23, ст.104; 2006 г., № 3, ст.22; № 4, ст.25; № 8, ст.45; № 13, ст.85; № 16, ст.99; 2007 г., № 2, ст.18; № 4, ст.28, 33; № 8, ст.52; № 18, ст.145; 2008 г., № 17-18, ст.72; № 20, ст.88; 2009 г., № 2-3, ст.18; № 17, ст.81; № 19, ст.88; № 24, ст.134; 2010 г., № 5, ст.23; № 17-18, ст.112; 2011 г., № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.15; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 10-11, ст.56; 2014 г., № 4-5, ст.24; № 10, ст.52; № 11, ст.61; № 19-I, 19-II, ст.94; № 21, ст.122; № 22, ст.131; 2015 г., № 8, ст.45; № 15, ст.78; № 20-IV, ст.113; № 22-I, ст.143; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; 2017 г., № 4, ст.7; Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 декабря 2017 г.):

      подпункт 7) статьи 10 изложить в следующей редакции:

      "7) оценщик;".

      6. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст.55; № 21-22, ст.160; 2004 г., № 23, ст.140; 2005 г., № 14, ст.58; 2006 г., № 10, ст.52; № 16, ст.99; 2007 г., № 4, ст.28, 33; № 9, ст.67; № 20, ст.153; 2008 г., № 13-14, ст.56; № 17-18, ст.72; № 21, ст.97; 2009 г., № 2-3, ст.18; № 17, ст.81; № 24, ст.133; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 2, ст.21; № 3, ст.32; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.11, 14; № 4, ст.30; № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 10-11, ст.56; № 15, ст.81; 2014 г., № 4-5, ст.24; № 6, ст.27; № 10, ст.52; № 11, ст.63; № 16, ст.90; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42, 45; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102; № 20-VII, ст.117; № 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; 2017 г., № 4, ст.7):

      в частях второй и третьей пункта 1 статьи 21 слова ", действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан" исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст.104; 2006 г., № 3, ст.22; № 4, ст.25; 2007 г., № 8, ст.52; 2008 г., № 6-7, ст.27; 2009 г., № 17, ст.81; № 24, ст.134; 2010 г., № 1-2, ст.1; № 15, ст.71; № 17-18, ст.112; 2011 г., № 2, ст.25; 2012 г., № 13, ст.91; № 21-22, ст.124; 2014 г., № 8, ст.44; № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.45; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 8-І, ст.65; Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 декабря 2017 г.):

      1) подпункт 1) статьи 1 исключить;

      2) в пункте 1 статьи 16:

      подпункт 3) исключить;

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) ознакомиться с результатами определения размеров причиненного вреда, произведенного страховщиком, и страховой выплаты, осуществленной страховщиком;";

      3) подпункт 6) пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "6) в сроки и порядке, которые установлены настоящим Законом, по заявлению об определении размера вреда, причиненного имуществу, страхователя (застрахованного) либо потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителей провести расчет размера вреда, причиненного имуществу, и представить отчет о размере вреда на ознакомление выгодоприобретателю;";

      4) в пункте 1 статьи 18:

      подпункт 3) исключить;

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) ознакомиться с результатами произведенного страховщиком определения размеров причиненного вреда и страховой выплаты;";

      5) в статье 22:

      в части первой пункта 3 слова "Оценку размера вреда, причиненного имуществу, производит страховщик" заменить словами "Определение размера вреда, причиненного имуществу, производится страховщиком";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Если страховщиком в срок, установленный частью первой пункта 3 настоящей статьи, не будет определен размер причиненного вреда, то страхователь (застрахованный) либо потерпевший (выгодоприобретатель) или их представители могут воспользоваться услугами оценщика и начать восстановление (утилизацию) имущества. Затраты на услуги оценщика, понесенные страхователем (застрахованным) либо потерпевшим (выгодоприобретателем) или их представителями, подлежат возмещению страховщиком вне зависимости от страховой выплаты.

      Определение размера вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется оценщиком в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанного в части второй пункта 3 настоящей статьи.

      Результат определения размера вреда, причиненного транспортному средству, произведенного оценщиком, в случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта, принимается страховщиком для осуществления страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) или его представителю.";

      6) подпункт 4-2) пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "4-2) заявление об определении размера вреда в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 22 настоящего Закона;";

      7) в статье 26-1:

      часть первую пункта 2 после цифр "4-1)" дополнить цифрами ", 4-2)";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Порядок и условия осуществления прямого урегулирования устанавливаются настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст.179; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; 2007 г., № 8, ст.52; 2008 г., № 13-14, ст.57; 2009 г., № 17, ст.81; № 24, ст.134; 2011 г., № 12, ст.111; 2012 г., № 13, ст.91; 2014 г., № 14, ст.84; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.45; № 20-IV, ст.113; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45):

      в подпункте 3) пункта 1 статьи 12 слова "оценки размера страховой выплаты, произведенной" заменить словами "определения размера страховой выплаты, произведенного".

      9. В Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 5, ст.26; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 16, ст.100; 2007 г., № 8, ст.52; 2009 г., № 18, ст.84; № 24, ст.134; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 1, ст.2; № 11, ст.102; 2012 г., № 13, ст.91; № 15, ст.97; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 2, ст.10; № 7, ст.37; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.45; № 20-IV, ст.113):

      1) подпункт 2) статьи 1 исключить;

      2) в части второй пункта 4 статьи 9 слова "(независимым экспертом)" исключить;

      3) в абзаце шестом пункта 2 статьи 10 слова "(независимого эксперта)" исключить;

      4) в статье 14:

      в пункте 1:

      в абзаце втором слова "(независимым экспертом)" исключить;

      в абзаце четвертом слова "отчеты оценщика (независимого эксперта)" заменить словами "отчет об оценке оценщика";

      в абзаце седьмом слова "(независимого эксперта)" исключить;

      в абзаце девятом пункта 2 слова "(независимого эксперта)" исключить;

      5) в абзаце пятом пункта 2 статьи 15 слова "(независимого эксперта)" исключить.

      10. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст.42; № 15, ст.118; № 16, ст.129; № 17, ст.136; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.11, 16; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.41; № 6, ст.43; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.95; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 2, ст.13; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 15, ст.82; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.9; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 19-I, ст.99; № 19-II, ст.103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.124; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.135; № 22-II, ст.145, 148; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.170, 172; 2016 г., № 7-I, ст.47; № 7-II, ст.56; № 8-I, ст.62; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, ст.22; № 11, ст.29; № 13, ст.45; № 14, ст.51, 54; № 15, ст.55; Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 6 декабря 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 декабря 2017 г.):

      в части второй пункта 2 статьи 110 слова "экспертов, а также консультационные, оценочные," заменить словами "экспертов, оценщиков, а также консультационные,".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ