Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік cаласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 20 маусымдағы № 161-VI ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50, 53-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 14, 15-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 85-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 11, 61, 69-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-ІІ, 102-құжат; № 20-VII, 117, 119-құжаттар; № 22-I, 143-құжат; № 22-II, 145-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 13, 45-құжат; № 21, 98-құжат):

      1) мазмұнында:

      897-1, 1000, 1001, 1031 және 1036-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "897-1-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты бойынша зияткерлік меншік объектісін пайдалануға құқықты табыстауды тіркеу";

      "1000-бап. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсiптiк үлгiге айрықша құқық беру

      1001-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалануға құқықты табыстау";

      "1031-бап. Тауар белгiсiне құқық беру және тауар белгісін пайдалануға құқықты табыстау";

      "1036-бап. Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзiмi";

      2) 897-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "897-1-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты бойынша зияткерлік меншік объектісін пайдалануға құқықты табыстауды тіркеу

      Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген немесе халықаралық шарттарға орай тіркеусіз қорғалатын өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, өнеркәсіптік үлгілерді, селекциялық жетістіктерді, интегралдық микросхемалар топологияларын, тауар белгілерін (қызмет көрсету белгілерін) пайдалануға құқықты табыстау сараптама ұйымында тіркелуге жатады.";

      3) 966-баптың 2-тармағының 2) тармақшасында:

      "сақтай отырып" деген сөздер "сақтамай" деген сөзбен ауыстырылсын;

      ", бірақ" деген сөз "және" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 991-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Патент алуға құқық туындайтын өнертабыстың, пайдалы модельдің, өнеркәсiптiк үлгiнің патентке қабілеттілік шарттарына қойылатын талаптар "Қазақстан Республикасының Патент Заңы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.";

      5) 998-баптың 1-тармағындағы "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 999-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "патенттік органға (ұйымға)" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) және 3) тармақшалардағы "патенттік орган (ұйым)" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "патенттік органға (ұйымға)" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 1000-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1000-бап. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсiптiк үлгiге айрықша құқық беру

      Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсiптiк үлгiге айрықша құқық беру туралы шарт жазбаша нысанда жасалады. Айрықша құқық беру уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен тіркелуге жатады.

      Жазбаша нысанның және (немесе) тіркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      Тіркеудің күшін жою "Қазақстан Республикасының Патент Заңы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.";

      8) 1001-баптың тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1001-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалануға құқықты табыстау

      1. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптік үлгiнi пайдалануға лицензиялық, қосалқы лицензиялық шарттар жазбаша нысанда жасалады. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптік үлгiнi пайдалануға құқықты табыстау уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен тіркелуге жатады.

      Жазбаша нысанның және (немесе) тіркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      Тіркеудің күшін жою "Қазақстан Республикасының Патент Заңы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.";

      9) 1002-баптың 1-тармағындағы "патенттік органына (ұйымына)" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 1011-бапта:

      бірінші бөліктегі "патенттік органға (ұйымға)" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Селекциялық жетiстiктерді қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен селекциялық жетiстiктердiң жекелеген түрлерi үшiн патенттi қолданудың неғұрлым ұзағырақ мерзiмдерi, сондай-ақ оларды ұзарту мүмкiндiгi белгiленуi мүмкiн.";

      11) 1015-баптың 1-тармағындағы "уәкілетті мемлекеттік органға" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 1020-баптың 4-тармағында:

      "кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асыратын басқа заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның тауар таңбасына (қызмет көрсету таңбасына) ұқсас немесе онымен араласып кету дәрежесiне дейiн бiрдей және осындай ұқсастық пен бiрдейлiктiң" деген сөздер "басқа жеке немесе заңды тұлғаның тауар белгісімен (қызмет көрсету белгісімен) бiрдей немесе айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас болса және осындай бiрдейлiктің немесе ұқсастықтың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "(фирмалық атау, тауар таңбасы, қызмет көрсету таңбасы)" деген сөздер "(фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "тауар таңбасына (қызмет көрсету таңбасына) құқықтық қорғау берудi жарамсыз" деген сөздер "тауар белгісіне (қызмет көрсету белгісіне) берілген құқықтық қорғауды жарамсыз" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 1024-баптың 1-тармағының үшінші бөлігіндегі "кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асыратын бiр заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның тауар таңбасы (қызмет көрсету таңбасы) басқа заңды тұлғаның фирмалық атауына ұқсас немесе онымен араласып кету дәрежесiне дейiн бiрдей және осындай ұқсастық пен бiрдейлiктiң" деген сөздер "бiр жеке немесе заңды тұлғаның тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі) басқа заңды тұлғаның фирмалық атауымен бiрдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас болса және осындай бiрдейлiктің немесе ұқсастықтың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 1025-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тауар белгісі иелерінің оны пайдалануға құқықтарын тауар белгісінің ерекшелену қабілетіне нұқсан келтіруі мүмкін талаптармен шектеуге жол берілмейді.";

      15) 1026-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1026-бап. Қазақстан Республикасының аумағында тауар белгiсiн құқықтық қорғау

      Қазақстан Республикасының аумағында құқықтық қорғау сараптама ұйымы немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа орай халықаралық ұйым тіркеген тауар белгісіне берiледi.";

      16) 1027-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тауар белгiсiнiң басымдығы "Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа орай белгiленедi.";

      2-тармақтың екінші бөлігіндегі "патенттік органға (ұйымға)" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 1029-бапта:

      1-тармақтағы "куәлiкте көрсетiлген барлық тауарлар мен қызмет көрсетулер сыныптарына" деген сөздер "барлық тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "патенттік органда (ұйымда)" деген сөздер "сараптама ұйымында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 1030-баптың 1-тармағындағы "куәлiкте көрсетiлген тауарлар мен қызмет көрсетулердiң барлық сыныптарына" деген сөздер "тіркелген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 1031 және 1032-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1031-бап. Тауар белгiсiне құқық беру және тауар белгісін пайдалануға құқықты табыстау

      Тауар белгiсiне құқық беру туралы шарт, лицензиялық, қосалқы лицензиялық шарттар жазбаша нысанда жасалады. Тауар белгiсiне құқық беру немесе тауар белгісін пайдалануға құқықты табыстау уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен тіркелуге жатады.

      Шарттың жазбаша нысанының және (немесе) тіркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      Тіркеудің күшін жою "Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      1032-бап. Тауар белгiсiне құқықты бұзғаны үшін жауаптылық

      1. Тауар белгiсi иесінің құқығын бұзған тұлға бұзушылықты дереу тоқтатуға және тауар белгісі иесінің шеккен залалдарын өтеуге міндетті.

      2. Тауар белгісін немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені немесе жалпыға бірдей белгілі тауар белгісін пайдаланудың құқыққа сыйымдылығын айқындауға байланысты дауларды сот Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен қарайды.

      3. Тауар белгісі немесе оған айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгілеме құқық иеленушінің келісімінсіз орналастырылған тауар және оның қаптамасы контрафактілік деп танылады. Контрафактілік тауарлар және олардың қаптамалары, сондай-ақ оларды жасау үшін пайдаланылған саймандар, жабдық немесе өзге де құралдар мен материалдар осындай тауарларды айналымға енгізу қоғамдық мүдделер үшін қажет болатын және Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзбайтын жағдайларды қоспағанда, соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде айналымнан шығарылуға және тәртіп бұзушының есебінен жойылуға жатады.

      4. Құқық иеленуші осы баптың 3-тармағында көрсетілген жағдайларда контрафактілік тауарлардан және олардың қаптамаларынан заңсыз орналастырылған тауар белгісін немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені алып тастауды талап етуге құқылы.

      5. Тауар белгісі иесінің құқығын бұзған тұлға жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету кезінде жұмыстарды орындаумен немесе қызметтер көрсетумен бірге жүретін материалдардан, оның ішінде құжаттамадан, жарнамадан, маңдайша жазулардан тауар белгісін немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені алып тастауға міндетті.

      6. Құқық иеленуші құқық бұзу фактісі дәлелденген кезде залалдарды өтеудің орнына бұзушылықтың сипатын, тауар белгісі немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілеме құқық иеленушінің келісімімен орналастырылған біртектес (түпнұсқа) тауарлардың нарықтық құнын негізге ала отырып, бұзушыдан сот айқындайтын мөлшерде өтемақы төлеуді талап етуге құқылы.";

      20) 1033-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тауар шығарылған жердің атауын құқықтық қорғау оны тіркеген кезде немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа орай беріледі.";

      21) 1034-баптың 3-тармағындағы "атауына бара-бар немесе ұқсас географиялық белгiлеудi ол алғаш тiркелген күнге дейiн кемiнде алты ай бұрын адал ниетпен пайдаланған тұлға патенттiк орган (ұйым) белгiлеген мерзiм iшiнде, бiрақ аталған тiркеу күнiнен бастап санағанда кемiнде жетi жыл бойы" деген сөздер "атауымен бірдей немесе ұқсас географиялық белгiлеудi алғаш тiркелген күніне дейiн кемiнде алты ай бұрын адал ниетпен пайдаланған тұлға тауар шығарылған жердiң көрсетілген атауы тіркелген күннен бастап жетi жыл бойы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 1036 және 1037-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1036-бап. Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзімі

      Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығы сараптама ұйымына өтiнiм берілген күннен бастап есептегенде он жыл бойы қолданылады. 

      Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығының қолданылу мерзiмi оның иесiнің соңғы қолданылу жылы iшiнде берген өтiнiші бойынша, тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын беретiн шарттар сақталған кезде он жылға ұзартылуы мүмкiн. Ұзартылу шектеусiз сан мәрте жүргiзiлуi мүмкiн.

      1037-бап. Тауар шығарылған жердiң атауын құқыққа сыйымсыз пайдаланғаны үшін жауаптылық

      1. Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын бұзған тұлға бұзушылықты дереу тоқтатуға және тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығы иесінің шеккен залалдарын өтеуге міндетті.

      2. Тауар шығарылған жердiң атауын немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені пайдаланудың құқыққа сыйымдылығын айқындауға байланысты дауларды сот Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен қарайды.

      3. Тауар шығарылған жердiң атауы немесе оған айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгілеме құқық иеленушінің келісімінсіз орналастырылған тауар және оның қаптамасы контрафактілік деп танылады. Контрафактілік тауарлар және олардың қаптамалары, сондай-ақ оларды жасау үшін пайдаланылған саймандар, жабдық немесе өзге де құралдар мен материалдар осындай тауарларды айналымға енгізу қоғамдық мүдделер үшін қажет болатын және Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзбайтын жағдайларды қоспағанда, соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде айналымнан шығарылуға және бұзушының есебінен жойылуға жатады.

      4. Құқық иеленуші осы баптың 3-тармағында көрсетілген жағдайларда контрафактілік тауарлардан және олардың қаптамаларынан заңсыз орналастырылған тауар шығарылған жердiң атауын немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені алып тастауды талап етуге құқылы.

      5. Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын бұзған тұлға жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету кезінде жұмыстарды орындаумен немесе қызметтер көрсетумен бірге жүретін материалдардан, оның ішінде құжаттамадан, жарнамадан, маңдайша жазулардан тауар шығарылған жердiң атауын немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені алып тастауға міндетті.

      6. Құқық иеленуші құқық бұзу фактісі дәлелденген кезде залалдарды өтеудің орнына бұзушылықтың сипатын, тауар шығарылған жердiң атауы немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілеме құқық иеленушінің келісімімен орналастырылған біртектес (түпнұсқа) тауарлардың нарықтық құнын негізге ала отырып, бұзушыдан сот айқындайтын мөлшерде өтемақы төлеуді талап етуге құқылы.".

      2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат.; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; 2018 жылғы 10 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      158-бапта:

      бірінші абзацта:

      "Бөтен тауар белгісін," деген сөздер "Тауар белгісіне айрықша құқықты түбегейлі пайдалануға байланысты жағдайларды қоспағанда, бөтен тауар белгісін," деген сөздермен ауыстырылсын;

      "онымен" деген сөз "оларға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ескертпе. Осы бапқа сәйкес тәркіленген контрафактілік тауарлар мұндай тауарларды айналымға енгізу қоғамдық мүдделер үшін қажет болатын және Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасының талаптарын бұзбайтын (тауардан және оның қаптамасынан заңсыз пайдаланылатын тауар белгісін немесе оған айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені алып тастаған кезде) жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстің 795-бабында көзделген тәртіппен жойылуға жатады.".

      3. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-II, 20-III, 112-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 9, 21-құжат; № 14, 50, 51-құжаттар; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      178-баптағы "буманы" деген сөз "оларды қаптамада" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-I, 22-II, 107-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 288-баптың 1-тармағы бірінші бөлігі 6) тармақшасының бірінші бөлігіндегі "өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, өнеркәсіптік үлгілерді қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген өнеркәсіптік меншік объектілеріне" деген сөздер "берілген" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 550-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 553-баптың 6-тармағы алып тасталсын;

      4) 614-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "614-бап. Зияткерлiк меншiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органның заңдық мәні бар әрекеттер жасағаны үшiн мемлекеттiк баж мөлшерлемелері

      Зияткерлiк меншiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органның заңдық мәні бар әрекеттер жасағаны үшiн мемлекеттiк баж мынадай мөлшерлерде алынады: 

      1) тауар белгісін жалпыға бірдей белгілі деп танығаны үшiн – 1 АЕК;

      2) патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдердi аттестаттағаны үшiн – 15 АЕК;

      3) патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл ретінде тiркегені үшiн – 1 АЕК.";

      5) 623-баптың 1-тармағы 5) тармақшасының оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "зияткерлiк меншiк саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органның тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тануға, патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкілдердi аттестаттауға және патенттік сенiм бiлдiрiлген өкіл ретінде тiркеуге байланысты заңдық мәні бар әрекеттер жасағаны үшiн;".

      5. "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 8-9, 237-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 75-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 2-бапта:

      18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "18) көшірмелеу (репрографиялық қайта шығару) – туындыларды кез келген техникалық құралдардың көмегімен, баспа мақсатынсыз жүзеге асырылатын факсимильдік қайта шығару. Техникалық құралдардың көмегімен көшірмелеуді жүзеге асыруға арналған уақытша көшірмелерді жасау жағдайларынан басқа, көшірмелеуге туындыны қайта шығару немесе оның көшірмелерін электрондық (оның ішінде цифрлық), оптикалық немесе машинамен оқылатын өзге де нысанда сақтау кірмейді;"; 

      19) тармақша "даналарын дайындау," деген сөздерден кейін "көшірмелеу (репрографиялық қайта шығару)," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 9-бапта:

      1-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Автор жарияланбаған туындыға жеке мүлiктiк емес құқықтарын куәландыру үшiн авторлық құқықтың қорғалатын мерзiмi iшiнде кез келген уақытта қажетті мәліметтерді осы Заңға сәйкес Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тiзiлiміне (бұдан әрі – Тізілім) енгізуге құқылы.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      3) 9-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-1-бап. Мәліметтерді Тізілімге енгізу

      1. Мәліметтерді және олардың өзгерістерін Тізілімге енгізу уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен, автордың өтініші алынған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде жүргізіледі.

      Тізілімде автордың өтініші алынған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде енгізілген мәліметтердің тиесілілігін, сипатын немесе мазмұнын өзгертпейтін техникалық сипаттағы қателер түзетілуі мүмкін.

      2. Мәліметтерді Тізілімге енгізу туралы өтінішке туындының бір данасы және осы көрсетілген қызметке ақы төленгендігін растайтын құжаттың көшірмесі және қажет болған жағдайда ақы төлеу мөлшерін азайту негізін растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

      Туындының бір данасының орнына өтінішке – эскиздер, сызбалар, суреттер немесе фотосуреттер, ал ЭЕМ-ге немесе дерекқорға арналған бағдарламаларға қатысты бағдарламаның немесе дерекқордың атауын, автордың тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), жасалған күнін, қолдану саласын, мақсатын, функционалдық мүмкіндіктерін, бастапқы кодын (бастапқы мәтінді), негізгі техникалық сипаттамаларын, бағдарламалау тілін, іске асырушы ЭЕМ-нің типін қамтитын реферат қоса берілуі мүмкін.

      Діни мазмұндағы туындыларға қатысты дінтану сараптамасының оң қорытындысының көшірмесі қосымша ұсынылады.

      Құрамдас туындыға немесе туынды шығармаға қатысты төл туындының авторымен немесе құқық иеленушісімен жасалған авторлық шарттың көшірмесі қосымша ұсынылады.

      3. Бөлек тең авторлықпен шығарылған туындыларға авторлық құқықтар туралы мәліметтер тең авторлардың кез келгені оны өзінің өтінішінде көрсеткен жағдайда Тізілімге бөлек енгізілуі мүмкін.

      4. Тізілімге бір жеке немесе заңды тұлғалардың тауарларын (көрсететін қызметтерін) басқа жеке немесе заңды тұлғалардың біртектес тауарларынан (көрсететін қызметтерінен) ажыратуға қызмет ететін (арналған) туындыларға құқықтар туралы мәліметтер енгізілмейді.

      5. Автор құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда сараптама ұйымы өтінішті қабылдаудан бас тартады.

      Сараптама ұйымы осы баптың талаптары сақталмаған жағдайда қызметтерді көрсетуден бас тартады.

      6. Уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша куәлік беру тиісті мәліметтерді Тізілімге енгізуді растау болып табылады.

      7. Тізілімнен алынған мәліметтердің күшін жою автордың өтініші бойынша, сондай-ақ соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде жүргізіледі.

      8. Құжаттардың көшірмелері, тиісті туындының бір данасы және (немесе) оның сипаттамасы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға автордың келісімімен беріледі.";

      4) мынадай мазмұндағы 9-2-баппен толықтырылсын:

      "9-2-бап. Сараптама ұйымы

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы:

      1) мәліметтерді және олардың өзгерістерін Тізілімге енгізеді;

      2) өз қызметі шеңберінде мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды;

      3) Тізілімді жүргізеді және оған қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

      2. Сараптама ұйымы мәліметтерді Тізілімге енгізгені үшін көрсетілген қызметтерге ақы төлеу кезінде:

      Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен оларға теңестірілген адамдарға;

      Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адамдарға;

      1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталмаған адамдарға;

      мүгедектерге, сондай-ақ бала кезінен мүгедектің ата-анасының біреуіне;

      оралмандарға;

      кәмелетке толмағандарға жеңілдіктер береді.

      Жеңілдіктер жоғарыда санамаланған адамдар санаттарының кез келгеніне жататындығы туралы растайтын құжаттар ұсынылған кезде мәліметтерді Тізілімге енгізу жөнінде көрсетілген қызмет үшін бағаның 95 пайызы мөлшерінде беріледі.

      3. Уәкілетті органмен келісу бойынша сараптама ұйымы қызметтер көрсеткені үшін осы ұйым шеккен шығындарды толық өтеу, оның қызметінің шығынсыздығы және өз кірістері есебінен қаржыландыру қамтамасыз етілген жағдайда, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекітеді.";

      5) 16-1-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым пайдаланушылармен шарттар жасасқан кезде авторлық сыйақы мөлшерлемелерінің мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген сыйақының ең төменгі мөлшерлемелерінен төмен етіп белгілеуге құқылы емес.";

      6) 19-баптың 2) тармақшасы "көлемде" деген сөзден кейін "кіріс алмастан" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 32-баптың 9 және 10-тармақтарындағы "жарамсыз" деген сөз "маңызсыз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 40-2-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым пайдаланушылармен шарттар жасасқан кезде фонограммаларды орындаушылар мен шығарушыларға сыйақы мөлшерлемелерінің мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген сыйақының ең төменгі мөлшерлемелерінен төмен етіп белгілеуге құқылы емес.";

      9) 46-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын, авторлық және сабақтас құқықтардың иелері оның репертуарынан туындылар мен сабақтас құқықтардың объектілерін алып тастаған ұйым көрсетілген мерзім өткен соң пайдаланушыларға оларды пайдалануға рұқсат беруге құқылы емес.";

      10) 46-2-баптың 7-тармағында:

      бірінші бөліктегі "шешім қабылдайды және өтініш берушіге бес жыл мерзімге аккредиттеу туралы куәлік береді" деген сөздер "не аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Аккредиттеу туралы куәлiк өтініш берушіге бес жыл мерзімге беріледi.";

      11) 47-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Авторлардың, орындаушылардың, фонограмма шығарушылардың немесе өзге де авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды иеленушілердің мүлiктiк құқықтарын ұжымдық негiзде басқаратын ұйым жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 15 сәуірінен кешіктірмей уәкiлетті органға:

      1) мұндай ұйымның жарғысына және өзге де құрылтай құжаттарына енгiзiлген өзгерiстерді;

      2) мұндай ұйым осыған ұқсас құқықтарды басқаратын шетелдiк ұйымдармен жасасатын екiжақты және көпжақты келiсiмдердің көшірмелерін;

      3) жалпы жиналыстың шешiмдерiнің көшірмелерін;

      4) жиналған, бөлінген, бөлінбеген, төленген, төленбеген, талап етiлмеген сыйақылар туралы мәлiметтердi қоса алғанда, жылдық балансты, жылдық есепті;

      5) авторлық құқық немесе сабақтас құқықтар объектілерін пайдаланғаны үшін сыйақыны жинау, бөлу және төлеу жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын жергілікті жерлердегі филиалдар мен өкілдіктер туралы ақпаратты беруге міндетті.

      Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым екі жылда бір реттен сиретпей уәкілетті органға 15 сәуірден кешіктірілмейтін мерзімде аудиторлық есепті де ұсынады.

      Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйым ұсынатын құжаттарды нотариат куәландырады немесе олар осындай ұйымның мөрімен куәландырылады.";

      12) 49-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын.

      6. "Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 19, 655-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2007 ж., № 5-6, 37-құжат; 2009 ж., № 24, 129-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 16-құжаттар; № 14, 95-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 20-VII, 115, 119-құжаттар; № 22-VII, 161-құжат):

      1) 2-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 3-бапта:

      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Патенттiң қолданылу мерзiмi патент иеленушiнiң өтiнiшхаты бойынша әрбір ұзарту жылы үшін жүргізілген төлем ескеріле отырып, бiрақ он жылдан аспайтындай етіп ұзартылуы мүмкін.";

      3) 3-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Уәкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) селекциялық жетiстiктерді құқықтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      2) мыналарды:

      селекциялық жетiстiктерге арналған өтінімдерге алдын ала сараптама жүргізу қағидаларын;

      Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізілімінде селекциялық жетiстiктерді тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, патенттердің күшін жою және қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын;

      селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидаларын;

      Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер беру қағидаларын;

      апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидаларын;

      Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес селекциялық жетістіктерге арналған өтінімдерді қарау қағидаларын;

      аттестаттау комиссиясы туралы ережені;

      апелляциялық кеңес туралы ережені;

      апелляциялық комиссия туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      3) селекциялық жетістіктерді тіркеуге жататын мәліметтерді бюллетеньде жариялау тәртібін айқындау;

      4) патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу және оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу;

      5) аттестаттау комиссиясының, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.";

      4) 3-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-2-бап. Сараптама ұйымы

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы:

      1) селекциялық жетiстiктерге арналған өтінімдерге алдын ала сараптама жүргiзеді;

      2) Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiнде селекциялық жетiстiктердi тіркейді және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын береді, патенттердің күшін жоюды және қолданысын мерзімінен бұрын тоқтатуды жүзеге асырады;

      3) селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiнде тіркейді;

      4) Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн, бюллетеньді жүргізеді және оларды өзінің интернет-ресурсына орналастырады;

      5) Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiнен үзінді көшірмелер береді;

      6) селекциялық жетiстiктердi тіркеуге жататын мәліметтерді бюллетеньде жариялайды;

      7) тіркелген селекциялық жетiстiктер туралы мәліметтерді мүдделі тұлғалардың өтініштері негізінде іздеуді жүзеге асырады;

      8) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес селекциялық жетістіктерге арналған өтінімдерді қарайды;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

      2. Уәкілетті органмен келісу бойынша сараптама ұйымы селекциялық жетiстiктердi қорғау саласында қызметтер көрсеткені үшін осы ұйым шеккен шығындарды толық өтеу, оның қызметінің шығынсыздығы және өз кірістері есебінен қаржыландыру қамтамасыз етілген жағдайда, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекітеді.";

      5) 5-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;

      5-тармақтың екінші бөлігіндегі "Сараптама жүргiзуге арналған өтiнiмдi мәнi бойынша" деген сөздер "Патентке қабілеттілікке сараптама жүргізуге арналған өтінімді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Өтінім және оны қараудың барысы туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға берілмейді.";

      6) 6-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 7-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Заңның 5-бабының 3-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген құжаттар келіп түскен күн, ал егер құжаттар бір мезгілде ұсынылмаса – олардың соңғысы келіп түскен күн сараптама ұйымына өтінім берілген күн болып табылады.";

      8) 8-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:

      "Өтінім беруші Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімінде селекциялық жетістік тіркелгенге дейін өтінімді кері қайтарып ала алады.";

      3-тармақтағы "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Алдын ала сараптама нәтижесiнде оң шешiм шығарылған өтiнiмдер туралы мәлiметтер шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде бюллетеньде жарияланады.";

      9) 10-бапта:

      1-тармақтың үшінші бөлігіндегі "Уәкілетті орган" деген сөздер "Сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақта:

      екінші бөліктегі "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлікте:

      "Уәкiлеттi органның патент беру туралы шешiм қабылдағаны" деген сөздер "Патент беру туралы шешiмнің қабылданғаны" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", сондай-ақ мемлекеттік баж төлемін" деген сөздер алып тасталсын;

      "Көрсетiлген құжаттар" деген сөздер "Көрсетiлген құжат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақта:

      бірінші бөліктегі "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік алып тасталсын;

      6-тармақтағы "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 12-баптың 2-тармағындағы "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 13-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасындағы "уәкілетті органға" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "18-бап. Селекциялық жетістікті пайдалануға құқықты табыстау

      1. Патент иеленуші болып табылмайтын кез келген тұлға (лицензиат) қорғалатын селекциялық жетiстiктi патент иеленушiнiң (лицензиар) рұқсатымен лицензиялық шарт, кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты немесе лицензиармен жасалатын, лицензиялық шарттың талаптарын қамтитын өзге де шарт (лицензиялық шарт) негiзiнде пайдалануға құқылы.

      2. Лицензиялық шартта лицензиардың лицензиатқа:

      1) лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгiн және басқа тұлғаларға лицензия (қарапайым, ерекше емес лицензия) беру құқығын сақтап;

      2) лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгiн сақтап, бiрақ басқа тұлғаларға лицензия (жалғыз лицензия) беру құқығынсыз;

      3) лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгiн сақтамай және басқа тұлғаларға лицензия (ерекше лицензия) беру құқығынсыз селекциялық жетістікті пайдалану құқығын табыстау көзделуi мүмкiн.

      Лицензиялық шартта пайдалану талаптары көрсетілмеген жағдайда, селекциялық жетістікті пайдалануға құқық қарапайым, ерекше емес лицензия талаптарымен табысталады.

      Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, лицензиат селекциялық жетістікті пайдалануды Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жүзеге асыруға құқылы.

      Селекциялық жетістікті пайдалануға құқықтың қолданылу мерзімі лицензиялық шартта айқындалады және тараптардың өзара келісуі бойынша ұзартылуы мүмкін.

      Лицензиялық шартта мерзім көрсетілмеген жағдайда, селекциялық жетістікті пайдалануға құқықтың қолданылу мерзімі осы шарт тіркелген күннен бастап бес жылға тең болады.

      Селекциялық жетістікке айрықша құқықтың қолданысын тоқтату лицензиялық шарттың қолданысын тоқтатуға алып келеді.

      Лицензиат селекциялық жетiстiктi пайдалануға құқықты лицензиялық шарттың талаптарын ескере отырып, қосалқы лицензиялық шарттың немесе кешенді кәсіпкерлік қосалқы лицензия шартының негізінде басқа тұлғаға (қосалқы лицензиат) беруге құқылы. Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, қосалқы лицензиаттың әрекеттерi үшiн лицензиат лицензиар алдында жауапты болады.

      Селекциялық жетістікке айрықша құқықты басқа тұлғаға беру лицензиялық шарттың тоқтатылуына алып келмейді.

      3. Селекциялық жетістікті пайдалануға құқықты табыстау туралы шарттар мен қосымша келісімдер жазбаша нысанда жасалады және Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімінде тіркелуге жатады.";

      13) 19-бапта:

      бірінші бөліктегі "уәкілетті органға" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "төлемдер туралы шарт жасасып, оны мiндеттi түрде уәкiлеттi органда" деген сөздер "шарт жасасып, оны осы Заңға сәйкес міндетті түрде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 20-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-1-бап. Селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беру

      1. Патент иеленуші өзіне тиесілі селекциялық жетiстiкке айрықша құқықты өзгеге беру шарты бойынша басқа жеке немесе заңды тұлғаға беруге құқылы.

      Селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беру туралы шарт осы айрықша құқықтың қолданылу мерзімі ішінде жазбаша нысанда жасалады.

      2. Селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беру Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізілімінде тіркелуге жатады.";

      15) 5-тарау мынадай мазмұндағы 20-2-баппен толықтырылсын:

      "20-2-бап. Селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беруді және оны пайдалануға құқықты табыстауды тіркеу шарттары

      1. Селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беруді және оны пайдалануға құқықты табыстауды тіркеу шарттың мүдделі тарапының өтініші алынған күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде мәліметтерді Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізіліміне енгізу жолымен жүзеге асырылады.

      Жазбаша нысанның және (немесе) тіркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      2. Шарттың тоқтатылуына байланысты Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізіліміне өзгерістер енгізу немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде тіркеудің күшін жою шарттың мүдделі тарапының өтініші келіп түскен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Тіркеу туралы мәліметтерде мүдделі тұлғаның өтініші алынған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде және шарттың басқа мүдделі тараптарына жазбаша хабарлама жіберілген жағдайда, олардың тиесілілігін, сипатын немесе мазмұнын өзгертпейтін техникалық сипаттағы қателер түзетілуі мүмкін.

      3. Мыналар:

      1) селекциялық жетістікке айрықша құқықтың тоқтатылған қолданысын қалпына келтіруге арналған мерзімнің болуы;

      2) құжаттар топтамасын толық ұсынбау не ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің сәйкес келмеуі;

      3) ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміндегі мәліметтерге сәйкес келмеуі тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады.

      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген негіздер анықталған жағдайда, өтініш берушіге оларды жою туралы сұрау салу жіберіледі. Тіркеу мерзімі сұрау салу жіберілген күннен бастап үш айға тоқтатыла тұрады.

      5. Мыналар:

      1) селекциялық жетістікке айрықша құқықтың тоқтатылған қолданысын қалпына келтіруге арналған мерзімнің өтуі;

      2) тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздерді жоюға арналған мерзімнің өтуі;

      3) шарттың тарапы болып табылмайтын тұлғадан тіркеу туралы өтінішті алу;

      4) лицензиялық шартты немесе оған қосымша келісімді тіркеудің болмауы;

      5) тарапта селекциялық жетістікті пайдалануға құқықты табыстауға кедергі келтіретін қабылданған міндеттемелердің болуы тіркеуден бас тартуға негіз болып табылады.";

      16) 21-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      17) 22-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацындағы "уәкілетті орган" деген сөздер "сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың 1) тармақшасындағы "уәкілетті органға" деген сөздер "сараптама ұйымына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 22-1 және 22-3-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-1-бап. Апелляциялық кеңес

      1. Апелляциялық кеңес уәкiлеттi орган жанындағы, өтініш берушілердің қарсылықтарын сотқа дейiн қарау жөнiндегi алқалы орган болып табылады.

      2. Апелляциялық кеңеске сараптама ұйымының:

      1) селекциялық жетiстiкке патент беруге арналған өтінімді қараудан;

      2) селекциялық жетiстiкке патент беруден бас тарту туралы шешімдеріне қарсылық берілуі мүмкін.

      Көрсетілген қарсылықтарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.

      3. Апелляциялық кеңестің құрамына агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы және селекциялық жетістіктерді қорғау саласындағы уәкілетті органдардың, сондай-ақ көрсетілген уәкілетті органдардан қоғамдық кеңестердің өкілдерін қоса алғанда, мүшелердің тақ саны (кемінде бесеуі) кіруге тиіс.

      4. Апелляциялық кеңестің құрамына мыналар кіре алмайды:

      1) патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер;

      2) жұбайлары, жақын туыстары немесе жекжаттары;

      3) сараптама ұйымының қызметкерлері.

      5. Апелляциялық кеңестің кез келген мүшесі:

      1) осы баптың 4-тармағының негізінде апелляциялық кеңестің отырысына қатысушылар мәлімдеген өздігінен бас тарту немесе қарсылық білдіру жағдайында;

      2) еңбекке уақытша жарамсыздығына, демалыста немесе іссапарда болуына байланысты болмаған жағдайда ауыстырылуы мүмкін.

      6. Апелляциялық кеңестің әрбір отырысы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен бейнетүсіру қолданылып жүргізіледі.";

      "22-3-бап. Қарсылықты қарау

      1. Қарсылықты қарауды апелляциялық кеңес уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және осы Заңда көзделген мерзімдерде жүзеге асырады.

      2. Қарсылық беруге арналған мерзім өткізіп алынған кезде апелляциялық кеңес ұсынылған құжаттардың негізінде мерзімді өткізіп алу себептерін дәлелді деп таныған жағдайда, оны қарауға қабылдай алады.

      3. Қарсылықты қарау мерзімі өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша үш айға дейін ұзартылуы мүмкін.

      4. Апелляциялық кеңес:

      1) қарсылықты мәлімдеуші қарсылықты өзінің қатысуынсыз қарау туралы өтінішхат берген жағдайды қоспағанда, өзі келмеген;

      2) өтініш беруші қосымша дәлелдемелерді ұсыну үшін уақыттың қажеттігі туралы өтінішхат берген жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.

      5. Апелляциялық кеңес мынадай шешімдердің бірін шығарады:

      1) қарсылықты қанағаттандыру туралы;

      2) қарсылықты iшiнара қанағаттандыру туралы;

      3) қарсылықты қараудан бас тарту туралы;

      4) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы.

      Апелляциялық кеңес өзінің бастамасы бойынша қарсылықтың нысанасын немесе негізін өзгертуге құқылы емес.

      6. Апелляциялық кеңестiң барлық мүшелері қарсылықты қараған кезде тең құқықтарды пайдаланады. Апелляциялық кеңестің шешімі оның мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

      7. Қабылданған шешім шығарылған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қарсылықты мәлімдеушіге жіберіледі.

      8. Апелляциялық кеңес қабылданған шешімде жіберілген қате жазуларды немесе айқын техникалық қателерді өз бетінше немесе отырысқа қатысушылардың өтінішхаты бойынша түзете алады.

      Апелляциялық кеңестің шешіміне түзетулер енгізу апелляциялық кеңестің қосымша шешімімен ресімделеді.

      9. Апелляциялық кеңес қарсылықты мәлімдеушінің өтінішхаты бойынша қарсылықты қараусыз қалдыра алады. Қарсылықты қараусыз қалдыру туралы шешім апелляциялық кеңес отырысының хаттамасымен ресімделеді.

      10. Қабылданған шешімге сотқа шағым жасалуы мүмкін.";

      19) 22-4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi және кемінде төрт жыл еңбек өтілі бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу кандидат берілген патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігімен расталатын аттестаттаудан өткен кезде жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттау Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнамасын білуіне тестілеу нысанында жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылады.";

      20) 22-6-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-6-бап. Патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және күшін жою туралы тиісті мәліметтер патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Уәкілетті орган патенттік сенiм білдірілген өкілдің әрекетіне жеке немесе заңды тұлғаның шағымы келіп түскен жағдайда, уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұратын апелляциялық комиссияны құрады. Апелляциялық комиссия келіп түскен шағымды қараған кезеңде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданысы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде белгі жасалады.

      Шағымды қарау нәтижелері бойынша апелляциялық комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) уәкілетті органға патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданысын тоқтату туралы талап қою арызын сотқа жіберуге ұсыным жасау;

      2) шағымды қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Апелляциялық комиссияның шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.";

      21) 23-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мынадай даулар:";

      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "7-1) патентті жарамсыз деп тану туралы;";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Даулар осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, тараптардың жазбаша келісімі бойынша медиация тәртібімен шешілуі немесе төреліктің қарауына берілуі мүмкін.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Заңның 22-1-бабының 2-тармағында көрсетілген сараптама ұйымының шешімдеріне қарсылықтар апелляциялық кеңесте қаралғаннан кейін сотқа беріледі.";

      22) 25-баптың бірінші бөлігі алып тасталсын;

      23) 28-баптың 2-тармағындағы "және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден" деген сөздер алып тасталсын.

      7. "Қазақстан Республикасының Патент Заңы" 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 20, 718-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2007 ж., № 5-6, 37-құжат; 2009 ж., № 15-16, 75-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 14, 95-құжат; 2014 ж., № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 115, 119-құжаттар):

      1) 4-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Уәкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      2) мыналарды:

      өнеркәсіптік меншік объектілеріне арналған өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын;

      өнеркәсіптік меншік объектілерін Өнертабыстардың мемлекеттік тізілімінде, Пайдалы модельдердің мемлекеттік тізілімінде, Өнеркәсіптік үлгілердің мемлекеттік тізілімінде тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, патенттерді жарамсыз деп тану және олардың қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын;

      өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды тиісті мемлекеттік тізілімдерде тіркеу қағидаларын;

      тиісті мемлекеттік тізілімдерден үзінді көшірмелер беру қағидаларын;

      апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидаларын;

      Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес өнеркәсіптік меншік объектілеріне арналған өтінімдерді қарау қағидаларын;

      аттестаттау комиссиясы туралы ережені;

      апелляциялық кеңес туралы ережені;

      апелляциялық комиссия туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      3) өнеркәсіптік меншік объектілерін тіркеуге жататын мәліметтерді бюллетеньде жариялау тәртібін айқындау;

      4) патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу және оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу;

      5) аттестаттау комиссиясының, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.";

      2) 4-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-1-бап. Сараптама ұйымы

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы:

      1) өнеркәсіптік меншік объектілеріне арналған өтінімдерге сараптама жүргізеді;

      2) өнеркәсіптік меншік объектілерін тиісті мемлекеттiк тiзiлiмдерде тіркейді және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын береді, патенттерді жарамсыз деп таниды және олардың қолданысын мерзімінен бұрын тоқтатады;

      3) өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды тиісті мемлекеттiк тiзiлiмдерде тіркейді;

      4) тиісті мемлекеттiк тiзiлiмдердi, бюллетеньді жүргізеді және оларды өзінің интернет-ресурсына орналастырады;

      5) тиісті мемлекеттiк тiзiлiмдерден үзінді көшірмелер береді;

      6) өнеркәсіптік меншік объектілерін тіркеуге жататын мәліметті бюллетеньде жариялайды;

      7) тіркелген өнеркәсіптік меншік объектілері туралы мәліметтерді мүдделі тұлғалардың өтініштері негізінде іздеуді жүзеге асырады;

      8) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес өнеркәсіптік меншік объектілеріне арналған өтінімдерді қарайды;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

      2. Уәкілетті органмен келісу бойынша сараптама ұйымы өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау саласында қызметтер көрсеткені үшін осы ұйым шеккен шығындарды толық өтеу, оның қызметінің шығынсыздығы және өз кірістері есебінен қаржыландыру қамтамасыз етілген жағдайда, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекітеді.";

      3) 5-бапта:

      3-тармақтың алтыншы бөлігі алып тасталсын;

      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Өнертабыс пен пайдалы модельге патентпен берiлетiн құқықтық қорғау көлемi – олардың формуласымен, ал өнеркәсiптiк үлгiге патентпен берiлетiн құқықтық қорғау көлемi бұйымның сыртқы түрінің кескiндерiнде көрсетілген оның елеулi белгiлерiнiң жиынтығымен айқындалады. Өнертабыстың, пайдалы модельдің формуласына түсiнiк беру үшiн сипаттама мен сызбалар пайдаланылуы мүмкiн.";

      4) 8-баптың 1-тармағындағы "және өнеркәсіптік үлгінің маңызды белгілерінің тізбесінде келтірілген" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 9-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Қазақстан Республикасындағы өнертапқыштық қызметті насихаттау және ол туралы хабардар болуды арттыруды қолдау мақсатында уәкілетті орган ғылым, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органдармен және басқа да мүдделі органдармен бірлесіп, әлеуметтік және экономикалық маңызы бар, бәсекеге қабілетті, экологиялық қауіпсіз өнертабыстарды іріктеу бойынша жыл сайынғы "Шапағат" конкурсын өткізу, сондай-ақ неғұрлым маңызды және кеңінен пайдаланылатын өнертабыстардың авторлары үшін "Еңбек сіңірген өнертапқыш" атағын беру тәртібін әзірлейді және айқындайды.";

      6) 11-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға айрықша құқық және мәжбүрлі ерекше емес лицензияны беру шарттары";

      2-тармақтың төртінші бөлігіндегі "бұйымның ұсынылған кескiндерiнде (макетiнде) көрсетiлген және негiзгi белгiлерiнiң тiзбесiнде келтiрiлген" деген сөздер "сыртқы түрдің кескiндерiнде көрсетілген оның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13-тармақтар алып тасталсын;

      7) мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:

      "11-1-бап. Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беру

      1. Патент иеленушi өзіне тиесілі өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқықты өзгеге беру шарты бойынша басқа жеке немесе заңды тұлғаға беруге құқылы.

      Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беру туралы шарт осы айрықша құқықтың қолданылу мерзімі шегінде жазбаша нысанда жасалады.

      2. Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беру тиісті мемлекеттік тізілімде тіркелуге жатады.";

      8) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-бап. Өнеркәсiптiк меншік объектiсiн пайдалануға құқықты табыстау

      1. Патент иеленушi болып табылмайтын кез келген тұлға (лицензиат) қорғалатын өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн патент иеленушiнiң (лицензиардың) рұқсатымен лицензиялық шарт, кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты немесе лицензиармен жасалатын, лицензиялық шарттың талаптарын қамтитын өзге де шарт (лицензиялық шарт) негiзiнде пайдалануға құқылы.

      2. Лицензиялық шартта лицензиардың лицензиатқа:

      1) лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгiн және басқа тұлғаларға лицензия (қарапайым, ерекше емес лицензия) беру құқығын сақтап;

      2) лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгiн сақтап, бiрақ басқа тұлғаларға лицензия (жалғыз лицензия) беру құқығынсыз;

      3) лицензиардың оны пайдалану мүмкiндiгiн сақтамай және басқа тұлғаларға лицензия (ерекше лицензия) беру құқығынсыз өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалану құқығын табыстау көзделуi мүмкiн.

      Лицензиялық шартта пайдалану талаптары көрсетілмеген жағдайда, өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқық қарапайым, ерекше емес лицензия талаптарымен табысталады.

      Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, лицензиат өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануды Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жүзеге асыруға құқылы.

      Өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқықтың қолданылу мерзімі лицензиялық шартта айқындалады және тараптардың өзара келісуі бойынша ұзартылуы мүмкін.

      Лицензиялық шартта мерзім көрсетілмеген жағдайда, өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқықтың қолданылу мерзімі осы шарт тіркелген күннен бастап бес жылға тең болады.

      Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқықтың қолданысын тоқтату лицензиялық шарттың қолданысын тоқтатуға алып келеді.

      Лицензиат өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқықты лицензиялық шарттың талаптарын ескере отырып, қосалқы лицензиялық шарттың немесе кешенді кәсіпкерлік қосалқы лицензия шартының негізінде басқа тұлғаға (қосалқы лицензиатқа) беруге құқылы. Егер лицензиялық шартта өзгеше көзделмесе, қосалқы лицензиаттың әрекеттерi үшiн лицензиат лицензиар алдында жауапты болады.

      Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқықты басқа тұлғаға беру лицензиялық шарттың тоқтатылуына алып келмейді.

      3. Өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқықты табыстау туралы шарттар мен қосымша келісімдер жазбаша нысанда жасалады және тиісті мемлекеттік тізілімде тіркелуге жатады.";

      9) мынадай мазмұндағы 14-1 және 14-2-баптармен толықтырылсын:

      "14-1-бап. Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беруді және оны пайдалануға құқықты табыстауды тіркеу шарттары

      1. Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беруді және оны пайдалануға құқықты табыстауды тіркеу шарттың мүдделі тарапының өтініші алынған күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде мәліметтерді тиісті мемлекеттік тізілімдерге енгізу жолымен жүзеге асырылады.

      Жазбаша нысанның және (немесе) тіркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      2. Шарттың тоқтатылуына байланысты тиісті мемлекеттік тізілімдерге өзгерістер енгізу немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде тіркеудің күшін жою шарттың мүдделі тарапының өтініші келіп түскен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Тіркеу туралы мәліметтерде мүдделі тұлғаның өтініші алынған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде және шарттың басқа мүдделі тараптарына жазбаша хабарлама жіберілген жағдайда, олардың тиесілілігін, сипатын немесе мазмұнын өзгертпейтін техникалық сипаттағы қателер түзетілуі мүмкін.

      3. Мыналар:

      1) өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқықтың тоқтатылған қолданысын қалпына келтіруге арналған мерзімнің болуы;

      2) құжаттар топтамасын толық ұсынбау не ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің сәйкес келмеуі;

      3) ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің тиісті мемлекеттік тізілімдердегі немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес жүргізілетін тізілімдегі мәліметтерге сәйкес келмеуі тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады.

      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген негіздер анықталған жағдайда, өтініш берушіге оларды жою туралы сұрау салу жіберіледі. Тіркеу мерзімі сұрау салу жіберілген күннен бастап үш айға тоқтатыла тұрады.

      5. Мыналар:

      1) өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқықтың тоқтатылған қолданысын қалпына келтіруге арналған мерзімнің өтуі;

      2) тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздерді жоюға арналған мерзімнің өтуі;

      3) шарттың тарапы болып табылмайтын тұлғадан тіркеу туралы өтінішті алу;

      4) лицензиялық шартты немесе оған қосымша келісімді тіркеудің болмауы;

      5) тарапта өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқықты табыстауға кедергі келтіретін қабылданған міндеттемелердің болуы тіркеуден бас тартуға негіз болып табылады.

      14-2-бап. Ашық лицензия

      1. Патент иеленуші сараптама ұйымына өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқықты (ашық лицензия) кез келген тұлғаға табыстау туралы өтініш бере алады.

      2. Патент иеленушінің ашық лицензияға құқықты табыстау туралы өтініші кері қайтарып алуға жатпайды және оны тіркеген күнінен бастап үш жыл бойы өз күшін сақтайды. Көрсетілген мерзім шегінде қорғау құжатын күшінде сақтағаны үшін ақы төлеу тиісті мемлекеттік тізілімде тіркелген жылдан кейінгі жылдан бастап 50 пайызға төмендетіледі.

      3. Ашық лицензияны сатып алуға ниет білдірген тұлға патент иеленушімен жазбаша нысанда тиісті шарт жасасуға міндетті.

      Шарт жасасу талаптары бойынша дауларды сот қарайды.

      4. Ашық лицензияға құқықты табыстау патент иеленушінің немесе мүдделі тұлғаның өтініші қажетті құжаттармен қоса алынған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде тіркелуге жатады.";

      10) 16-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Өтінім және оны қараудың барысы туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға берілмейді.";

      11) 17-бапта:

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өнертабысқа өтiнiмге:

      1) формальды сараптама жүргiзгені үшін ақы төлеуді қоса алғанда, өтiнiм беруге ақы төленгенiн;

      2) ақы төлеу мөлшерін азайту негізін растайтын құжаттар қоса беріледі.

      Тиісті ақы төленген жағдайда бұл мерзiм екi айға ұзартылады.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      12) 18-баптың 4-тармағы алып тасталсын;

      13) 19-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) өнеркәсіптік үлгінің елеулі белгілері туралы толық егжей-тегжейлi түсiнiк беретiн бұйымның сыртқы түрінің кескіндерін көшірмелеу үшін жарамды жиынтығы;";

      "4) өнеркәсiптік үлгiнің сипаттамасы;";

      4-тармақ алып тасталсын;

      14) 22-бапта:

      9-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Егер өтiнiмге мәнi бойынша сараптама жасау нәтижесiнде сараптама ұйымы өтiнiм берушi сұрап отырған құқықтық қорғау көлемiндегі мәлімделген ұсыныс осы Заңның 6-бабында айқындалған өнертабыстың патентке қабiлеттiлiк шарттарына сәйкес келетiнiн анықтаса, онда өнертабысқа патент беру туралы шешім шығарылады.";

      екінші және үшінші бөліктер алып тасталсын;

      төртінші бөлікте:

      "уәкілетті органның" деген сөздер "сараптама ұйымының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", сондай-ақ мемлекеттік баж төленгенін" деген сөздер алып тасталсын;

      "Көрсетілген құжаттар" деген сөздер "Көрсетілген құжат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10-тармақта:

      бірінші бөліктегі "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" деген сөздер "өнертабысқа патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Патент беруден бас тарту туралы шешім мынадай жағдайларда:";

      үшінші бөліктегі "терiс қорытындысы" деген сөздер "патент беруден бас тарту туралы шешімі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 23-бапта:

      2-тармақта:

      екінші бөліктегі "пайдалы модельге патент беруге сараптама жасау ұйымының оң қорытындысы берiледi" деген сөздер "сараптама ұйымы пайдалы модельге патент беру туралы шешім қабылдайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші, төртінші және бесінші бөліктер алып тасталсын;

      алтыншы бөлікте:

      "Уәкілетті органның" деген сөздер "Сараптама ұйымының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", сондай-ақ мемлекеттік бажды төлегенін" деген сөздер алып тасталсын;

      "Көрсетілген құжаттар" деген сөздер "Көрсетілген құжат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші сөйлемдегі "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" деген сөздер "пайдалы модельге патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші сөйлемдегі "сараптама жасау ұйымының терiс қорытындысы берiледi" деген сөздер "патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "терiс қорытындысына" деген сөздер "патент беруден бас тарту туралы шешіміне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 24-бапта:

      4-тармақтың бірінші бөлігіндегі ", оның iшiнде елеулi белгiлердiң өзгертiлген тiзбесiн" деген сөздер алып тасталсын;

      5-тармақта:

      бірінші бөліктегі "онда сараптама жасау ұйымы белгiленген басымдықты көрсете отырып, өтiнiм берушiмен келiсiлген елеулi белгiлер жиынтығымен бiрге патентке оң қорытынды бередi" деген сөздер "белгiленген басымдықты көрсете отырып, патент беру туралы шешім беріледi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші және үшінші бөліктер алып тасталсын;

      төртінші бөлікте:

      "Уәкiлеттi органның патент беру туралы шешiм қабылдағаны туралы хабарлама" деген сөздер "Патент беру туралы шешiм" деген сөздермен ауыстырылсын, ", сондай-ақ мемлекеттік баж төлемін" деген сөздер алып тасталсын;

      "Көрсетілген құжаттар" деген сөздер "Көрсетілген құжат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Мәлімделген өнеркәсіптік үлгінің өтiнiм берушi сұрап отырған құқықтық қорғау көлемiнде өнеркәсіптік үлгінің патентке қабiлеттiлiк шарттарына сәйкес келмейтiнi анықталған кезде өнеркәсіптік үлгіге патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылады.

      Егер өтінім өнеркәсіптік үлгілер ретінде қорғалмайтын объектілерге жататын болса немесе өнеркәсiптiк үлгiнің бiрлiгi талаптарының бұзылуына байланысты оларға қатысты қарау өткiзiлмесе де, патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылады.

      Өтiнiм берушi сараптама ұйымының патент беруден бас тарту туралы шешіміне жiберiлген күнінен бастап үш ай мерзiмде уәкiлеттi органға қарсылық беруге құқылы. Апелляциялық кеңес қарсылықты келіп түскен күнінен бастап екі ай мерзiмде қарауға тиiс.";

      17) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн тiркеу және қорғау құжатын беру

      1. Сараптама ұйымы тиісті мемлекеттiк тiзiлiмдерде:

      1) қорғау құжаттарын, ашық немесе мәжбүрлі лицензияны беруді;

      2) өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беруді;

      3) өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға құқықты табыстауды;

      4) берілген патентті мерзімінен бұрын тоқтатуды немесе жарамсыз деп тануды тіркеуді жүзеге асырады.

      Тиісті мемлекеттiк тiзiлiмдер сараптама ұйымының интернет-ресурсына орналастырылады.

      2. Тіркеу туралы мәліметтер апта сайын бюллетеньде жарияланады.

      3. Патент өтінім берушіге мәлімделген авторлар санына қарамастан жалғыз данада беріледі. Автор куәлігі патент беруге арналған өтінімде көрсетілген өнеркәсіптік меншік объектісінің әрбір авторы үшін өтінім берушіге беріледі.";

      18) 29-баптың 2-тармағы алып тасталсын;

      19) 30-баптың 1-тармағында:

      бірінші бөліктегі "Апелляциялық кеңес шешiмiнiң немесе сот" деген сөздер "Сот" деген сөзбен ауыстырылсын;

      бесінші бөліктегі "уәкілетті органның" деген сөздер алып тасталсын, "шешімінің" деген сөз "шешімнің" деген сөзбен ауыстырылсын;

      20) 32 және 32-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Апелляциялық кеңес

      1. Апелляциялық кеңес уәкiлеттi орган жанындағы, өтініш берушілердің қарсылықтарын сотқа дейiн қарау жөнiндегi алқалы орган болып табылады.

      2. Апелляциялық кеңеске сараптама ұйымының өнеркәсіптік меншік объектісіне патент беруден бас тарту туралы шешіміне қарсылық берілуі мүмкін.

      Көрсетілген қарсылықтарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.

      3. Апелляциялық кеңестің құрамына өнертабыстарды, пайдалы модельдер мен өнеркәсіптік үлгілерді қорғау саласындағы, ғылым, индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдардың, сондай-ақ көрсетілген уәкілетті органдардан қоғамдық кеңестердің өкілдерін қоса алғанда, мүшелердің тақ саны (кемінде бесеуі) кіруге тиіс.

      4. Апелляциялық кеңестің құрамына мыналар кіре алмайды:

      1) патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер;

      2) жұбайлары, жақын туыстары немесе жекжаттары;

      3) сараптама ұйымының қызметкерлері.

      5. Апелляциялық кеңестің кез келген мүшесі:

      1) осы баптың 4-тармағының негізінде апелляциялық кеңестің отырысына қатысушылар мәлімдеген өздігінен бас тарту немесе қарсылық білдіру жағдайында;

      2) еңбекке уақытша жарамсыздығына, демалыста немесе іссапарда болуына байланысты болмаған жағдайда ауыстырылуы мүмкін.

      6. Апелляциялық кеңестің әрбір отырысы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен бейнетүсіру қолданылып жүргізіледі.";

      "32-2-бап. Қарсылықты қарау

      1. Қарсылықты қарауды апелляциялық кеңес уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және осы Заңда көзделген мерзімдерде жүзеге асырады.

      2. Қарсылық беруге арналған мерзім өткізіп алынған кезде апелляциялық кеңес ұсынылған құжаттардың негізінде мерзімді өткізіп алу себептері дәлелді деп танылған жағдайда, оны қарауға қабылдай алады.

      3. Қарсылықты қарау мерзімі өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша үш айға дейін ұзартылуы мүмкін.

      4. Апелляциялық кеңес:

      1) қарсылықты мәлімдеуші қарсылықты өзінің қатысуынсыз қарау туралы өтінішхат берген жағдайды қоспағанда, өзі келмеген;

      2) өтініш беруші қосымша дәлелдемелерді ұсыну үшін уақыттың қажеттігі туралы өтінішхат берген жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.

      5. Апелляциялық кеңес мынадай шешімдердің бірін шығарады:

      1) қарсылықты қанағаттандыру туралы;

      2) қарсылықты iшiнара қанағаттандыру туралы;

      3) қарсылықты қараудан бас тарту туралы;

      4) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы.

      Апелляциялық кеңес қарсылықтың нысанасын немесе негізін өз бастамасы бойынша өзгертуге құқылы емес.

      6. Апелляциялық кеңестiң барлық мүшелері қарсылықты қараған кезде тең құқықтарды пайдаланады. Апелляциялық кеңестің шешімі оның мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

      7. Қабылданған шешім шығарылған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қарсылықты мәлімдеушіге жіберіледі.

      8. Апелляциялық кеңес қарсылықты мәлімдеушінің өтінішхаты бойынша қарсылықты қараусыз қалдыра алады. Қарсылықты қараусыз қалдыру туралы шешім апелляциялық кеңес отырысының хаттамасымен ресімделеді.

      9. Қабылданған шешімге сотқа шағым жасалуы мүмкін.";

      21) мынадай мазмұндағы 32-3 және 32-4-баптармен толықтырылсын:

      "32-3-бап. Апелляциялық кеңестiң шешiмiндегі қате жазуларды және айқын техникалық қателерді түзету

      1. Шешім шығарған апелляциялық кеңес қарсылық бойынша шешім жарияланғаннан кейін оның күшін жоюға немесе оны өзгертуге құқылы емес.

      2. Апелляциялық кеңес шешімде жіберілген қате жазуларды немесе айқын техникалық қателерді өз бастамасы бойынша немесе қарсылықты қарауға қатысатын тұлғалардың өтініші бойынша түзете алады.

      Түзетулер енгізу туралы мәселе апелляциялық кеңестің отырысында шешіледі. Қарсылықты қарауға қатысатын тұлғаларға апелляциялық кеңес отырысының уақыты мен орны туралы хабар беріледі, алайда олардың келмеуі түзетулер енгізу туралы мәселені қарау үшін кедергі болып табылмайды.

      3. Апелляциялық кеңестің шешіміне түзетулер енгізу апелляциялық кеңестің қосымша шешімімен ресімделеді.

      32-4-бап. Қарсылықты қараусыз қалдыру

      1. Апелляциялық кеңес, егер:

      1) қарсылық берген, апелляциялық кеңес отырысының өткізілетін уақыты мен орны туралы тиісінше хабар берілген, қарсылықты өзі болмағанда қарау туралы мәлімдемеген тұлға апелляциялық кеңестің отырысына екінші рет шақырғанда келмесе;

      2) қарсылық берген тұлғаның өзінің қарсылығын кері қайтарып алу туралы өтінішхаты болса, қарсылықты қараусыз қалдырады.

      2. Қарсылықты қараусыз қалдыру туралы шешім апелляциялық кеңес отырысының хаттамасына түсіріледі.";

      22) 33-баптың 1-тармағы:

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) патентті жарамсыз деп тану туралы;";

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Даулар осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 7) және 10) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, тараптардың жазбаша келісімі бойынша медиация тәртібімен шешілуі немесе төреліктің қарауына берілуі мүмкін.";

      23) 35-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "35-бап. Мемлекеттiк баж

      Уәкiлеттi органның патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдердi аттестаттау және патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiл ретінде тiркеу жөніндегі әрекеттерді жасағаны үшiн "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес мемлекеттiк баж алынады.";

      24) 36-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi және кемінде төрт жыл еңбек өтілі бар, аттестаттаудан өткен және патенттiк сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттiк сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу кандидат берілген патенттiк сенiм білдірілген өкіл куәлігімен расталатын аттестаттаудан өткен кезде жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттау Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнамасын білуіне тестілеу нысанында жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылады.";

      25) 36-2-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-2-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттiк сенiм білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде патенттік сенiм білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және күшін жою туралы тиісті мәліметтер патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Уәкілетті орган патенттік сенiм білдірілген өкілдің әрекетіне жеке немесе заңды тұлғаның шағымы келіп түскен жағдайда, уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұратын апелляциялық комиссияны құрады. Апелляциялық комиссия келіп түскен шағымды қараған кезеңде патенттік сенiм білдірілген өкіл куәлігінің қолданысы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінде белгі жасалады.

      Шағымды қарау нәтижелері бойынша апелляциялық комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) уәкілетті органға патенттік сенiм білдірілген өкіл куәлігінің қолданысын тоқтату туралы талап қою арызын сотқа жіберуге ұсыным жасау;

      2) шағымды қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Апелляциялық комиссияның шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.";

      26) 37-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "37-бап. Өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн халықаралық тіркеу

      Өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiн халықаралық тіркеу сараптама ұйымына өтiнiм беру жолымен жүзеге асырылады.

      Өтінімдерді қарау қағидаларын уәкілетті орган Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес бекітедi.";

      27) 38-баптың 2-тармағындағы "осы заңнан және басқа да заң актілерінен" деген сөздер "осы Заңнан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. "Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы" 1999 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 776-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2007 ж., № 5-6, 37-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 14, 95-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-VII, 115-құжат):

      1) бүкіл мәтін бойынша "тауар белгісінің немесе тауар шығарылған жердің атауын", "тауар таңбасының немесе тауар шығарылатын жердің атауын" деген сөздер тиісінше "тауар белгісінің иесі (құқық иеленуші) немесе тауар шығарылған жердің атауын", "тауар белгісінің иесі (құқық иеленуші) немесе тауар шығарылған жердің атауын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) бүкіл мәтін бойынша "араласып кеткен дәрежеге дейiн оларға ұқсас белгiлердi", "олар араласып кеткен дәрежеге дейiн бiрдей немесе ұқсас белгiлер", "айырғысыз дәрежеге дейін бірдей немесе ұқсас", "аумайтындай дәрежеде онымен бiрдей немесе ұқсас", "бiрдей немесе араласып кету дәрежесiне дейiн ұқсас", "араласып кеткен дәрежеге дейiн олармен ұқсас белгiлердi", "араласып кеткен дәрежеге дейiн олармен ұқсас белгiлердi", "араласып кеткен дәрежеге дейiн онымен ұқсас белгiнi", "олармен айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлеме", "олармен айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемені", "онымен айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемені" деген сөздер тиісінше "оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгiлемелердi", "бiрдей немесе олар айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемелер", "бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас", "бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас", "бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас", "оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемелердi", "оған айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлеменi", "оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлеменi", "оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлеме", "оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлеменi", "оған айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлеменi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 1-бапта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісі – уәкілетті органның мүдделi тұлғалар дәлелдемелеріне негiзделген шешiмiмен жалпыға бірдей белгілі деп танылған, тауар белгісі ретiнде пайдаланылып жүрген белгiлеме немесе тауар белгісі;";

      мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-2) Мадрид келісіміне хаттама – 1989 жылғы 28 маусымдағы Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісіміне хаттама;";

      9) тармақшада:

      "және (немесе) олардың" деген сөздер "олардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "бумасында қолдану," деген сөздер "қаптамаларында орналастыру," деген сөздермен ауыстырылсын;

      "азаматтық" деген сөз алып тасталсын;

      4) 3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Уәкiлеттi органның құзыретiне мыналар жатады: 

      1) тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердiң атауларын құқықтық қорғау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыруға қатысу;

      2) мыналарды:

      тауар белгілеріне және тауар шығарылған жерлердiң атауларына арналған өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын;

      тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердiң атауларын Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде және Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын беру, тіркеудің қолданысын тоқтату және оны жарамсыз деп тану қағидаларын;

      тауар белгісіне айрықша құқық беруді, оны пайдалануға құқықты табыстауды Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидаларын;

      Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінен және Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер беру қағидаларын;

      апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидаларын;

      Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес тауар белгілеріне арналған өтінімдерді қарау қағидаларын;

      аттестаттау комиссиясы туралы ережені;

      апелляциялық кеңес туралы ережені;

      апелляциялық комиссия туралы ережені;

      тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану жөніндегі комиссия туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      3) тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердiң атауларын тіркеуге жататын мәліметтерді бюллетеньде жариялау тәртібін айқындау;

      4) патенттік сенiм білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу және оларды патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу;

      5) аттестаттау комиссиясының, апелляциялық кеңестің, апелляциялық комиссияның және тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану жөніндегі комиссияның қызметін ұйымдастыру;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.";

      5) 3-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1-бап. Сараптама ұйымы

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы:

      1) тауар белгілеріне және тауар шығарылған жерлердiң атауларына арналған өтінімдерге сараптама жүргізеді;

      2) тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердiң атауларын Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде және Тауар шығарылған жерлердiң атауларының мемлекеттік тізілімінде тіркейді және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын береді, тіркеудің қолданысын тоқтатуды және оны жарамсыз деп тануды жүзеге асырады;

      3) тауар белгісіне айрықша құқық беруді, оны пайдалануға құқықты табыстауды Тауар белгілерінің мемлекеттік тiзiлiмінде тіркейді;

      4) Тауар белгілерінің мемлекеттік тiзiлiмін және Тауар шығарылған жерлердiң атауларының мемлекеттік тізілімін, бюллетеньді жүргізеді және оларды өзінің интернет-ресурсына орналастырады;

      5) Тауар белгілерінің мемлекеттік тiзiлiмінен және Тауар шығарылған жерлердiң атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер береді;

      6) тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердiң атауларын тіркеуге жататын мәліметтерді бюллетеньде жариялайды;

      7) тіркелген тауар белгілерінің және тауар шығарылған жерлердің атауларының мәліметтерін мүдделі тұлғалардың өтініштері негізінде іздеуді жүзеге асырады;

      8) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес тауар белгілеріне және тауар шығарылған жерлердің атауларына арналған өтінімдерді қарайды;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

      2. Уәкілетті органмен келісу бойынша сараптама ұйымы тауар белгілерін, тауар шығарылған жерлердің атауларын қорғау саласында қызметтер көрсеткені үшін осы ұйым шеккен шығындарды толық өтеу, оның қызметінің шығынсыздығы және өз кірістері есебінен қаржыландыру қамтамасыз етілген жағдайда, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекітеді.";

      6) 4-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тауар белгілерін құқықтық қорғау жеке немесе заңды тұлғаларға берiледі.

      Тауар белгісіне айрықша құқық тауар белгісі Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркелген күннен бастап туындайды.

      3. Тауар белгісіне құқық куәлiкпен куәландырылады және Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмемен расталады.

      Куәлiктiң нысанын уәкiлеттi орган белгiлейдi.";

      7) 6-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігіндегі "Көрсетілген белгілер тауар таңбасында басымдық" деген сөздер "Егер көрсетілген белгілемелер тауар белгісінде үстем" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың 1) тармақшасындағы "қатысты жалған болып табылатын немесе жаңылыстыруы мүмкiн белгiлердi, оның iшiнде тауар шығарылған жерге қатысты жаңылыстыруы мүмкiн географиялық объектiнiң атауларын" деген сөздер ", көрсетілетін қызметке немесе көрсетілетін қызметті беретін тұлғаға, сондай-ақ тауар өндірілген жерге қатысты жаңылыстыруы мүмкiн географиялық объектiлердiң атауларына қатысты жалған болып табылатын немесе жаңылыстыруы мүмкiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 7-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      1) тармақша "бiртектес тауарларға" деген сөздердің алдынан "осы Заңның 6-тарауына сәйкес тіркелуі жарамсыз деп танылған немесе оның қолданысы тоқтатылған тауар белгілерін қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақшадағы "қайтарып алынғандарынан" деген сөздер "кері қайтарып алынғандарынан және тоқтатылғандарынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі "келісімі берілген кезде" деген сөздер "жазбаша келісімі берілген жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Егер иесі заңды тұлға болып табылса, онда жазбаша келісім фирмалық бланкіде ұсынылуға, оған уәкілетті адам қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (бар болған жағдайда) бекемделуге тиіс, ал егер иесі жеке тұлға болса, онда қолтаңбаны нотариат куәландыруға тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:

      "3. Мәдениет саласындағы уәкілетті органмен келісілудің болмауы Қазақстан Республикасының тарихы мен мәдениеті игiлiгiн жаңғыртатын белгілемені тауар белгісі ретінде тіркеуден бас тартуға негіз болып табылады.

      4. Осы бапта көзделген бас тартуға негіздер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес тауар белгілері ретінде Қазақстан Республикасының аумағында құқықтық қорғау алуға мәлімделген белгілемелерге қатысты да қолданылады.";

      9) 8-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      10) 9-бапта:

      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Өтінім:";

      3-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) сараптама жүргізгені үшін көрсетілетін қызметке ақы төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

      2) іс жүргізу өкіл арқылы жүргізілген жағдайда сенімхаттың көшірмесі;";

      6-тармақ алып тасталсын;

      11) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Өтінімге сараптама жүргiзу тәртiбi

      1. Өтiнiмге сараптама кезең-кезеңімен жүргiзіледi:

      1) алдын ала сараптама – өтiнiм берiлген күннен бастап он жұмыс күні iшiнде;

      2) толық сараптама – өтiнiм берiлген күннен бастап жеті ай iшiнде.

      2. Сараптама ұйымы сараптаманың кез келген кезеңiнде оларсыз сараптама жүргізу мүмкін болмайтын қосымша немесе нақтылаушы мәліметтерді сұратуға құқылы.

      Өтiнiм берушi сұратылатын мәліметтерді сараптама жүргізу мерзiмi ішінде ұсынбаған және (немесе) осы мерзімді ұзарту туралы өтінішхат болмаған жағдайларда, өтiнiм керi қайтарып алынған болып есептеледi.

      3. Өтінімді қарау барысы туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға берілмейді.";

      12) мынадай мазмұндағы 11-1-баппен толықтырылсын:

      "11-1-бап. Өтінім туралы мәліметтерді жариялау

      1. Алдын ала сараптама аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтінім туралы мәліметтер апта сайынғы бюллетеньде жарияланады.

      2. Берілген өтінімдер туралы мәліметтерде мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

      1) мәлімделген белгілеменің кескіні;

      2) өтінім беруші туралы деректер, оның ішінде өтінім берушінің және (немесе) оның өкілінің мекенжайы;

      3) өздеріне қатысты белгіні тiркеу сұралатын тауарлардың (көрсетілетін қызметтердiң) тiзбесi;

      4) өтiнiмнiң нөмiрi мен сараптама ұйымына берiлген күнi;

      5) егер конвенциялық басымдық белгiленген болса, бірінші өтiнiмді берген ел, өтінімнің нөмірі мен берілген күнi;

      6) ұжымдық тауар белгісіне нұсқау.";

      13) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Өтінім сараптамасының нәтижелерi бойынша шешiмдер

      1. Алдын ала сараптама нәтижелерi бойынша өтiнiм берушiге он жұмыс күні ішінде өтiнiмнiң қарауға қабылданғаны немесе іс жүргізудің тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберіледі.

      2. Өтiнiм қабылданған жағдайда сараптама ұйымы толық сараптама жүргізеді, оның нәтижелері бойынша өтінім берушіге тауар белгісін тiркеу, алдын ала ішінара тіркеу немесе тiркеуден алдын ала бас тарту туралы сараптама қорытындысы жіберіледі.

      Өтінім беруші өзіне тіркеуден бас тарту немесе ішінара тіркеу туралы алдын ала сараптама қорытындысы жіберілген күннен бастап үш ай мерзімде уәжді қарсылық беруге құқылы, оны қарау нәтижелері бойынша сараптама ұйымы қарсылық келіп түскен күннен бастап үш ай ішінде түпкілікті қорытынды шығарады.

      Түпкілікті қорытындының негізінде сараптама ұйымы тауар белгісін тiркеу, ішінара тіркеу немесе тiркеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      3. Тауар белгісін тiркеу немесе ішінара тіркеу туралы шешiм Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне оны енгiзгенге дейiн неғұрлым ертерек басымдығы бар өтiнiмнiң анықталуына байланысты қайта қаралуы мүмкiн.

      4. Өтiнiм берушi тіркеу немесе ішінара тіркеу туралы қабылданған шешім туралы хабарлама өзіне жіберілген күннен бастап үш ай iшiнде тауар белгісін тіркегені үшін сараптама ұйымы көрсеткен қызметке ақы төлеуді жүргізеді. Көрсетілген қызметке ақы төлеу туралы құжатты ұсынбаған кезде тауар белгісіне өтiнiм кері қайтарып алынды деп танылады және ол бойынша iс жүргiзу тоқтатылады.

      5. Түпкілікті қорытындымен келiспеген кезде өтiнiш берушi осы қорытынды өзіне жiберiлген күннен бастап үш ай мерзімде уәкiлеттi органға қарсылық бере алады. Апелляциялық кеңес қарсылықты уәкілетті органға келіп түскен күнінен бастап төрт ай мерзiмде қарауға тиiс.";

      14) 13-бапта:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) тауар белгісі Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркелгенге дейін тауар белгісін алуға құқықты басқа тұлғаға беру туралы өтінішхат беруге;";

      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) тауар белгісі Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркелгенге дейін өтінім берушінің атауына және мекенжайына өзгерістер енгізуге құқығы бар.";

      15) 14-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тауар белгісін тіркеу туралы мәліметтер сараптама ұйымының тауар белгісін тіркегені үшін көрсеткен қызметтеріне ақы төленген кезде Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізіледі.

      Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілетін мәліметтерде мыналар қамтылуға тиіс:

      1) тауар белгісінің кескіні;

      2) оның иесi және (немесе) оның өкілі туралы деректер. Ұжымдық тауар белгісіне қатысты иелерінің деректері және ұжымдық тауар белгісін пайдалануға құқығы бар субъектілердің тізбесі көрсетіледі;

      3) тауар белгісін тiркеу нөмiрi мен күнi;

      4) өздеріне қатысты тауар белгісі тiркелген тауарлардың (көрсетілетін қызметтердiң) тiзбесi;

      5) өтiнiмнiң нөмiрi мен сараптама ұйымына берiлген күнi;

      6) егер конвенциялық басымдық белгiленген болса, бірінші өтiнiмді берген ел, өтiнiмнiң нөмiрi мен берiлген күнi;

      7) тауар белгісіне құқыққа билік ету туралы деректерді қоса алғанда, тауар белгісін тiркеуге жататын басқа да ақпарат.";

      16) 15-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тауар белгісін тiркеудiң қолданылу мерзiмi оның қолданылуының соңғы жылы iшiнде иесi берген өтiнiшхат бойынша әр жолы он жылға ұзартылады. Тауар белгісін тiркеудiң қолданылу мерзiмiн ұзарту туралы мәлiметтер сараптама ұйымына өтінішхат келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне және куәлікке енгiзiледi.";

      17) 16 және 18-1-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-бап. Тiркеу туралы мәлiметтердi жариялау

      Тауар белгісін тiркеуге қатысты, Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзілген мәлiметтердi сараптама ұйымы олар Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiнде тiкелей жазылғаннан кейін екі ай ішінде бюллетеньде жариялайды және өзінің интернет-ресурсына орналастырады. Тіркелген тауар белгілеріне қатысты өзгерістерді сараптама ұйымы мәліметтер Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгізілген күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде өзінің интернет-ресурсына орналастырады және мәліметтер Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгізілгеннен кейін келесі айдың бюллетенінде жариялайды.

      Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiміне және куәлікке ұжымдық тауар белгісінің иелері туралы мәліметтер қосымша енгізіледі.";

      "18-1-бап. Тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тану

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тiркелген немесе халықаралық шарттарға орай қорғалатын тауар белгісі немесе Қазақстан Республикасында құқықтық қорғалмайтын тауар белгісі ретінде пайдаланылатын, белсендi пайдалану нәтижесiнде Қазақстан Республикасында кеңiнен мәлiм болған белгiлеме уәкілетті органның шешімімен Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi тауар белгісі деп танылуы мүмкiн.

      Тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi деп тану туралы жеке немесе заңды тұлғалардың өтiнiшi уәкiлеттi органға беріледі.

      Өтініш бір тауар белгісіне немесе белгілемеге қатысты болуға және онда мыналар қамтылуға тиіс:

      1) тұрғылықты жері немесе орналасқан жері көрсетіле отырып, өтініш беруші туралы мәліметтер;

      2) жалпыға бірдей белгiлi белгі ретінде мәлімделген тауар белгісінің немесе белгілеменің кескіні;

      3) өтініш берушінің пікірі бойынша белгі жалпыға бірдей белгiлi болған күн;

      4) өтініш берушінің пікірі бойынша белгі өздеріне қатысты жалпыға бірдей белгiлi болған тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) тізбесі.

      2. Өтінішке мыналар қоса беріледі:

      1) тауар белгісінің немесе белгілеменің жалпыға бірдей белгiлi екенін растайтын мәліметтер;

      2) 8х8 сантиметр форматпен саны бес данадағы тауар белгісінің немесе белгілеменің кескіні;

      3) өтінішті өкіл берген жағдайда сенімхаттың көшірмесі;

      4) тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тану үшін мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжат.

      Тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi деп тану туралы өтінішті уәкілетті органның тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi деп тану жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі – уәкілетті органның комиссиясы) қарайды.

      Тауар белгісін жалпыға бірдей белгілі деп тану туралы өтінім алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы өтінімнің және оған қоса берілетін құжаттардың осы баптың талаптарына сәйкестігі тексеріледі.

      Тексерудің оң нәтижесі алынған жағдайда, сараптама ұйымы келіп түскен өтінім туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялайды.

      Жарияланған күннен бастап үш ай өткен соң уәкілетті органның комиссиясы екі ай ішінде өтінімді және белгінің жалпыға бірдей белгілі екенін растайтын оған қоса берілетін материалдарды қарайды.

      Өтінім беруші өтінім материалдарына оны қарау аяқталғанға дейін түзетулер, толықтырулар мен нақтылаулар енгізуге құқылы.

      Үшінші тұлғалар тарапынан келіспеушілік болған кезде өтінім берушіге тиісті хабарлама жіберіледі, өтінім беруші оған қатысты пікірін өтінімді қарау нәтижелері бойынша қорытынды шығарылғанға дейін ұсынады.

      Өтiнiмдi қарау нәтижелерi бойынша уәкiлеттi органның комиссиясы тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тану не мұндай танудан бас тарту туралы шешiм қабылдайды, ол мұндай шешiм қабылданған кезден бастап он жұмыс күнi iшiнде тауар белгісінің иесiне (құқық иеленушіге) жiберiледi.

      Егер өтiнiм берушi ұсынған нақты мәлiметтер белгінің жалпыға бірдей белгiлi болуы өтiнiмде көрсетiлгеннен өзге күн екенін растаса, тауар белгісі нақты күннен бастап жалпыға бірдей белгілі деп танылуы мүмкiн.

      Тауар белгісін жалпыға бірдей белгілі деп іс жүзінде тану туралы мәліметтер тұтынушыларға сауал қою нәтижелерімен расталады, оны Қазақстан Республикасының аумағындағы мамандандырылған тәуелсіз ұйым жүргізеді. Сауал қою республикалық маңызы бар қаланы, астананы және кемінде бес облыстық маңызы бар қаланы қамтуға тиіс. Бір елді мекендегі респонденттердің жалпы саны кемінде бір жүз адамды құрауға тиіс.

      Егер:

      1) тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тану үшiн мәліметтердің жеткiлiксiз екені;

      2) өтiнiш берушiнiң тауар белгісімен бiрдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас, қорғалатын немесе бiртектес тауарларға қатысты өзге тұлғаның атына мәлімделген, өтініш беруші өзiнiң тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тануға өтiнiшхат берген күннен неғұрлым ертерек басымдығы бар тауар белгісінің бар екенi анықталса, тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп танудан бас тарту туралы шешiм шығарылады.

      Уәкілетті орган комиссиясының шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      3. Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісіне осы Заңда көзделген құқықтық қорғау берiледi.

      4. Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгілерін құқықтық қорғау:

      1) тiркеудiң қолданылу мерзiмiнің өтуіне байланысты;

      2) кез келген мүдделі тұлғаның соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде жалпыға бiрдей белгiлi мәртебесін жоғалтуына байланысты жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісін құқықтық қорғауды мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініші бойынша;

      3) уәкілетті орган комиссиясы шешiмінiң күшiн жою туралы соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде тоқтатылады.

      5. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген, белгiлеменi немесе тауар белгісін жалпыға бiрдей белгiлi деп тану негiзiнде Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне тиісті мәліметтер енгізіледі.

      Жалпыға бiрдей белгiлi деп танылған тауар белгісінің қолданылу мерзімі белгiлеменi немесе тауар белгісін жалпыға бiрдей белгiлi деп тану туралы өтініш уәкілетті органға берілген күннен бастап есептеледі.

      Жалпыға бiрдей белгiлi деп танылған тауар белгісінің қолданылу мерзімі оның иесiнiң өтінішхаты бойынша және тауар белгісінің жалпыға бiрдей белгiлi екенiн растайтын мәлiметтер ұсынылған кезде келесi он жыл мерзiмге ұзартылады.

      Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісін тiркеу, оның иесi туралы мәлiметтер және осындай тiркеуге қатысты кейiнгi өзгерiстер Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiледi және бюллетеньде жарияланады.

      Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісіне құқық Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiнде тіркелгені туралы жазбамен куәландырылады және Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiнен үзінді көшірмемен расталады.

      Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісін құқықтық қорғаудың тоқтатылғаны туралы мәліметтер Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгізіледі, уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылады және сараптама ұйымының бюллетенінде жарияланады.";

      18) 19-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тауар белгісін басқа тауар белгісімен қатар пайдалануды шектеуге, тауар белгісін өзгертілген түрде, оның ішінде басқа шрифтіде, басқа түсте орындауда, басқа нысанда пайдалануға немесе тауар белгісінің бір жеке немесе заңды тұлғалардың тауарларын (көрсететін қызметтерін) басқа жеке немесе заңды тұлғалардың біртектес тауарларынан (көрсететін қызметтерінен) айыратын қабілетіне нұқсан келтіретіндей тәсілмен пайдалануға тыйым салынады.";

      4-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Кез келген мүдделi тұлға қарсылық беру күнінің алдындағы үш жыл бойы тауар белгісінің пайдаланылмауына байланысты оның тiркелуіне сотта дау айта алады. Тіркеу әрекетіне қарсы өтініш куәлікте көрсетілген барлық тауарларға не олардың бір бөлiгiне қатысты болуы мүмкін.";

      екінші бөлікте:

      "азаматтық" деген сөз алып тасталсын;

      орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгермейді;

      6 және 7-тармақтар алып тасталсын;

      19) 20-баптағы "тауар таңбасына", "тауар таңбасы" деген сөздер "тауар белгісіне", "тауар белгісі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 21 және 23-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-бап. Тауар белгісіне айрықша құқық және оны пайдалануға құқық беру

      1. Барлық тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) не олардың бір бөлiгiне қатысты тауар белгісіне айрықша құқық өзгеге беру шарты бойынша берілуi мүмкiн.

      Егер тауар белгісіне айрықша құқық беру тауарға немесе оны жасаушыға қатысты жаңылыстыруға себепшi болса, оған жол берілмейдi.

      2. Лицензиялық шарттың, кешенді кәсіпкерлік лицензия шартының немесе өзге де шарттың (лицензиялық шарт) талаптарына сәйкес иесі (лицензиат) болып табылмайтын кез келген тұлға қорғалатын тауар белгісін иесінің (лицензиар) рұқсатымен пайдалануға құқылы.

      Тауар белгісін пайдалануға құқық барлық тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) не олардың бір бөлiгiне қатысты табысталуы мүмкін.

      Егер шартта өзгеше көзделмесе, лицензиат Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында тауар белгісін пайдалануды жүзеге асыруға құқылы.

      Тауар белгісін пайдалануға құқықтың қолданылу мерзімі шарттың талаптарына сәйкес немесе қосымша келісім жасасу жолымен ұзартылуы мүмкін.

      Шартта мерзім көрсетілмеген жағдайда, тауар белгісін пайдалануға құқықтың қолданылу мерзімі осы шарт тіркелген күннен бастап бес жылға тең болады.

      Лицензиялық шартта:

      1) тауарлардың (көрсетілетін қызметтердiң) сапасын тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) тауарлары (көрсететін қызметтерi) сапасынан төмен болмайтындай етіп сақтау;

      2) тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) өз тауарлары (көрсететін қызметтері) сапасын бақылауды жүзеге асыру құқығы туралы талаптар қамтылуға тиiс.

      Тауар белгісіне айрықша құқықты басқа тұлғаға беру шарттың тоқтатылуына алып келмейді.

      3. Барлық тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) қатысты тауар белгісіне айрықша құқық және оны пайдалануға құқық кепіл нысаналары бола алады.

      4. Осы бапта көрсетілген шарттар мен қосымша келісімдер жазбаша нысанда жасалады және Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркелуге жатады.

      5. Айрықша құқық беру немесе лицензиялық шарт осы шарттың мүдделі тарапының өтініші алынған күннен кейінгі он жұмыс күні ішінде тіркелуге жатады.

      6. Жазбаша нысанның және (немесе) тіркеу туралы талаптың сақталмауы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      Шарттың тоқтатылуына байланысты Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне өзгерістер енгізу немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде тіркеудің күшін жою шарттың мүдделі тарапының өтініші келіп түскен күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Тіркеу туралы мәліметтерде мүдделі тұлғаның өтініші алынған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде және шарттың басқа мүдделі тараптарына жазбаша хабарлама жіберілген жағдайда, олардың тиесілілігін, сипатын немесе мазмұнын өзгертпейтін техникалық сипаттағы қателер түзетілуі мүмкін.

      7. Тауар белгісіне құқық беру осы Заңда айқындалатын тәртіппен Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде тіркеледі.

      8. Мыналар:

      1) тауар белгісіне айрықша құқықтың тоқтатылған қолданысын қалпына келтіруге арналған мерзімнің болуы;

      2) құжаттар топтамасын толық ұсынбау не ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің сәйкес келмеуі;

      3) ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміндегі немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес жүргізілетін тізілімдегі мәліметтерге сәйкес келмеуі тауар белгісіне құқық беруді немесе оны пайдалануға құқықты табыстауды тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздер болып табылады.

      9. Осы баптың 8-тармағында көрсетілген негіздер анықталған жағдайда, өтініш берушіге оларды жою туралы сұрау салу жіберіледі.

      Тіркеу мерзімі сұрау салу жіберілген күннен бастап үш айға тоқтатыла тұрады.

      10. Мыналар:

      1) тауар белгісіне айрықша құқықтың тоқтатылған қолданылу мерзімін қалпына келтіруге арналған мерзімнің өтуі;

      2) тіркеуге уақытша кедергі келтіретін негіздерді жоюға арналған мерзімнің өтуі;

      3) шарттың тарапы болып табылмайтын тұлғадан тіркеу туралы өтінішті алу;

      4) тауар белгісіне айрықша құқыққа билік ету құқығын тіркеудің болмауы;

      5) тауар белгісіне құқық берілген жағдайда тауарға немесе оны жасаушыға қатысты жаңылыстыру;

      6) тарапта тауар белгісін пайдалануға құқықты табыстауға кедергі келтіретін қабылданған міндеттемелердің болуы тауар белгісіне құқық беруді немесе оны пайдалануға құқықты табыстауды тіркеуден бас тартуға негіз болып табылады.

      Тауар белгісіне айрықша құқықтың қолданысын тоқтату лицензиялық шарттың қолданылуын тоқтатуға алып келеді.";

      "23-бап. Тауар белгісін тiркеуге дау айту және оны жарамсыз деп тану

      1. Тауар белгісін тiркеуге, егер ол осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларын қоспағанда, 6 және 7-баптарында белгiленген талаптар бұзыла отырып жүзеге асырылса, бүкiл қолданылу мерзiмi ішінде немесе, егер ол осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында белгiленген талаптар бұзыла отырып жүзеге асырылса, тауар белгісі тiркелген күннен бастап бес жыл iшiнде дау айтылуы және ол толық немесе iшiнара жарамсыз деп танылуы мүмкiн. Осы тармақта көрсетілген негіздер бойынша тауар белгісін тіркеуге қарсылықты уәкілетті органға кез келген мүдделі тұлға беруге құқылы.

      2. Тауар белгісін тiркеуге, егер ол Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi Париж конвенциясына қатысушы елдердің бірінде бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас тауар белгісінің иесі болып табылатын өкілдің атына жүргізілсе, қатысушы елдердің рұқсатынсыз бүкiл қолданылу мерзiмi ішінде дау айтылуы және ол толық немесе iшiнара жарамсыз деп танылуы мүмкiн. Осы тармақта көрсетілген негіз бойынша тауар белгісін тіркеуге қарсылықты уәкілетті органға Өнеркәсiптiк меншiктi қорғау жөнiндегi Париж конвенциясына қатысушы елдердің бірінде тіркелген тауар белгісінің иесі (құқық иеленуші) беруге құқылы.

      3. Тауар белгісін тiркеуге, егер тауар белгісі біртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты айрықша құқығы Қазақстан Республикасында тауар белгісінің басымдығы күнінен ерте туындаған басқа тұлғаның фирмалық атауымен бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас болып табылса, дау айтылуы және ол толық немесе iшiнара жарамсыз деп танылуы мүмкiн.

      Осы тармақта көрсетілген негіз бойынша тауар белгісін тіркеуге қарсылықты уәкілетті органға фирмалық атауы біртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты тіркелген тауар белгісімен бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас болып табылатын заңды тұлға беруге құқылы.

      4. Тауар белгісін тіркеуге қарсылықты апелляциялық кеңес ол келіп түскен күннен бастап алты ай ішінде қарауға тиіс. Қарсылық берген тұлғаның, сондай-ақ тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) дауды қарауға қатысуға құқығы бар.

      5. Сараптама ұйымы тауар белгісін тіркеуді жарамсыз деп тануға байланысты оның күшін жою туралы жазбаны Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізеді және бұл туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялайды және оларды өзінің интернет-ресурсына орналастырады.

      Тауар белгісін тіркеу жарамсыз деп танылған жағдайда, сараптама ұйымы жекелеген тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер үшін ішінара осы тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер үшін тауар белгісін тіркеудің күшін жою туралы жазбаны Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізеді, күшін жою туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялайды және оларды өзінің интернет-ресурсына орналастырады.";

      21) 24-баптың 1-тармағында:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) – жеке тұлғаның қайтыс болуына, заңды тұлғаның таратылуына байланысты;";

      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп танылған тауар белгісімен бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас болуына орай, егер осындай тауар белгісін пайдалану тұтынушыны тауарға немесе оны жасаушыға қатысты жаңылыстыруы мүмкін болса, тоқтатылады.";

      22) 29-бапта:

      2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) негізінен осы географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен және (немесе) адами факторлармен айқындалатын тауардың ерекше қасиеттерінің сипаттамасын немесе оның сапасы, репутациясы, басқа да сипаттамалары туралы ақпаратты;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Егер атауы тауар шығарылған жердің атауы ретінде мәлімделетін географиялық объект Қазақстан Республикасының аумағында орналасса, өтінімге жергілікті атқарушы органның өтінім беруші осы географиялық объектінің шекараларында тауар өндіретіні туралы қорытындысы, сондай-ақ мынадай өлшемшарттардың бірін: мәлімделген тауар өз саласына жатқызылатын уәкілетті орган берген, негізінен осы географиялық объектіге тән табиғи жағдайлармен және (немесе) адами факторлармен айқындалатын ерекше қасиеттерін, сапасын, репутациясын немесе басқа да сипаттамаларын растайтын құжат қоса беріледі.

      Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан тауар шығарылған жердiң бұрын тiркелген атауына құқықты табыстауға арналған өтiнiмге жергілікті атқарушы органның өтiнiм берушi осы географиялық объектiнiң шекараларында тауар өндiретiнi туралы қорытындысы, сондай-ақ Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiнде көрсетiлген ерекше қасиеттердің бар екенін растайтын, мәлімделген тауар өз саласына жатқызылатын уәкілетті орган берген құжат қоса берiледi.

      Өтінімге сараптама ұйымының сараптама жүргізу жөніндегі көрсететін қызметтеріне ақы төленгенін растайтын құжат та қоса беріледі. Iс жүргiзу өкiл арқылы жүргiзiлген жағдайда, өтiнiмге сенiмхаттың көшірмесі қоса берiледi.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      23) 30-баптың 1-тармағындағы "алты ай" деген сөздер "отыз жұмыс күні" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 31-баптың 1-тармағының бірінші абзацындағы "уәкілетті орган" деген сөздер алып тасталып, 3) тармақшасындағы "қабылдайды" деген сөз "қабылданады" деген сөзбен ауыстырылсын;

      25) 33-баптың 2-тармағы "тiзiлiмiне" деген сөзден кейін "және куәлікке" деген сөздермен толықтырылсын;

      26) 35-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "35-бап. Тіркеу туралы мәліметтерді жариялау

      Тауар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге жататын, Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiне енгізілген мәліметтерді сараптама ұйымы Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiне олар жазылғаннан кейін екі ай ішінде бюллетеньде жариялайды және өзінің интернет-ресурсына тікелей орналастырады. Тауар шығарылған жердің атауын тіркеуге қатысты өзгерістерді сараптама ұйымы Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiне мәліметтер енгізілген күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде өзінің интернет-ресурсына орналастырады және мәліметтер Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiне енгізілгеннен кейін келесі айдың бюллетенінде жариялайды.";

      27) 37-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесiне оны пайдалану құқығы тиесілі болады. Тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы оның иесінде тауар белгісі Тауар шығарылған жерлер атауларының мемлекеттiк тiзiлiмiнде тіркелген күннен бастап туындайды.";

      28) 40-баптың 4-тармағында:

      "Тауар шығарылған жер атауын тіркеу және (немесе) тауар шығарылған жер атауын пайдалану құқығы қолданылуын тоқтатқан немесе олар жарамсыз деп танылған кезде сараптама жасау ұйымы" деген сөздер "Сараптама ұйымы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "оларды жою туралы жазба енгізеді" деген сөздер "тауар шығарылған жердің атауын және (немесе) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеудің қолданысын тоқтату туралы жазбаны енгiзедi, бұл туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялайды және өзінің интернет-ресурсына орналастырады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) 41 және 41-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "41-бап. Апелляциялық кеңес

      1. Апелляциялық кеңес уәкiлеттi органның жанындағы, өтініш берушілердің қарсылықтарын сотқа дейiн қарау жөніндегі алқалы орган болып табылады.

      2. Апелляциялық кеңеске:

      1) сараптама ұйымының тауар белгісін тіркеуден бас тарту, оның ішінде Мадрид келісіміне хаттаманың 5-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес мәлімделген тауар белгісіне құқықтық қорғауды беруден бас тарту туралы шешімдеріне;

      2) сараптама ұйымының тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуден және (немесе) табыстаудан бас тарту туралы шешімдеріне;

      3) тауар белгісін, оның ішінде Мадрид келісіміне хаттаманың 5-бабының 6-тармағына сәйкес тіркеуге;

      4) тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын тіркеуге және (немесе) табыстауға қарсылықтар берілуі мүмкін.

      Көрсетілген қарсылықтарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.

      3. Апелляциялық кеңестің құрамына кәсіпкерлік жөніндегі және тауар белгілерін, тауар шығарылған жерлердің атауларын қорғау саласындағы уәкілетті органдардың, сондай-ақ көрсетілген уәкілетті органдардан қоғамдық кеңестердің өкілдерін қоса алғанда, мүшелердің тақ саны (кемінде бесеуі) кіруге тиіс.

      4. Апелляциялық кеңестің құрамына мыналар кіре алмайды:

      1) патенттік сенім білдірілген өкілдер;

      2) жұбайлары, жақын туыстары немесе жекжаттары;

      3) сараптама ұйымының қызметкерлері.

      5. Апелляциялық кеңестің кез келген мүшесі:

      1) осы баптың 4-тармағының негізінде апелляциялық кеңестің отырысына қатысушылар мәлімдеген өздігінен бас тарту немесе қарсылық білдіру жағдайында;

      2) еңбекке уақытша жарамсыздығына, демалыста немесе іссапарда болуына байланысты болмаған жағдайда ауыстырылуы мүмкін.

      6. Апелляциялық кеңестің әрбір отырысы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен бейнетүсіру қолданылып жүргізіледі.";

      "41-2-бап. Қарсылықты қарау

      1. Қарсылықты қарауды апелляциялық кеңес уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және осы Заңда көзделген мерзімдерде жүзеге асырады.

      2. Қарсылық беруге арналған мерзім өткізіп алынған кезде апелляциялық кеңес ұсынылған құжаттардың негізінде мерзімді өткізіп алу себептері дәлелді деп танылған жағдайда, оны қарауға қабылдай алады.

      3. Қарсылықты қарау мерзімі өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты бойынша үш айға дейін ұзартылуы мүмкін.

      4. Апелляциялық кеңес:

      1) қарсылықты мәлімдеуші қарсылықты өзінің қатысуынсыз қарау туралы өтінішхат берген жағдайды қоспағанда, өзі келмеген;

      2) өтініш беруші қосымша дәлелдемелерді ұсыну үшін уақыттың қажеттігі туралы өтінішхат берген жағдайда, отырыс өткізілетін күнді ауыстыруға құқылы.

      5. Апелляциялық кеңес мынадай шешімдердің бірін шығарады:

      1) қарсылықты қанағаттандыру туралы;

      2) қарсылықты iшiнара қанағаттандыру туралы;

      3) қарсылықты қараудан бас тарту туралы;

      4) қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы.

      Апелляциялық кеңес қарсылықтың нысанасын немесе негізін өз бастамасы бойынша өзгертуге құқылы емес.

      6. Апелляциялық кеңестiң барлық мүшелері қарсылықты қараған кезде тең құқықтарды пайдаланады. Апелляциялық кеңестің шешімі оның мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады.

      7. Қабылданған шешім шығарылған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қарсылықты мәлімдеушіге жіберіледі.

      8. Апелляциялық кеңес қарсылықты мәлімдеушінің өтінішхаты бойынша қарсылықты қараусыз қалдыра алады. Қарсылықты қараусыз қалдыру туралы шешім апелляциялық кеңес отырысының хаттамасымен ресімделеді.

      9. Қабылданған шешімге сотқа шағым жасалуы мүмкін.";

      30) мынадай мазмұндағы 41-3 және 41-4-баптармен толықтырылсын:

      "41-3-бап. Апелляциялық кеңестiң шешiмiндегі қате жазуларды және айқын техникалық қателерді түзету

      1. Шешім шығарған апелляциялық кеңес қарсылық бойынша шешім жарияланғаннан кейін оның күшін жоюға немесе оны өзгертуге құқылы емес.

      2. Апелляциялық кеңес шешімде жіберілген қате жазуларды немесе айқын техникалық қателерді өз бастамасы бойынша немесе қарсылықты қарауға қатысатын тұлғалардың өтініші бойынша түзете алады.

      Түзетулер енгізу туралы мәселе апелляциялық кеңестің отырысында шешіледі. Қарсылықты қарауға қатысатын тұлғаларға апелляциялық кеңес отырысының уақыты мен орны туралы хабар беріледі, алайда олардың келмеуі түзетулер енгізу туралы мәселені қарау үшін кедергі болып табылмайды.

      3. Апелляциялық кеңестің шешіміне түзетулер енгізу апелляциялық кеңестің қосымша шешімімен ресімделеді.

      41-4-бап. Қарсылықты қараусыз қалдыру

      1. Апелляциялық кеңес, егер:

      1) қарсылық берген, апелляциялық кеңес отырысының өткізілетін уақыты мен орны туралы тиісінше хабар берілген, қарсылықты өзі болмағанда қарау туралы мәлімдемеген тұлға апелляциялық кеңестің отырысына екінші рет шақырғанда келмесе;

      2) қарсылық берген тұлғаның өзінің қарсылығын кері қайтарып алу туралы өтінішхаты болса, қарсылықты қараусыз қалдырады.

      2. Қарсылықты қараусыз қалдыру туралы шешім апелляциялық кеңес отырысының хаттамасына түсіріледі.";

      31) 42 және 43-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "42-бап. Дауларды қарау

      1. Мынадай даулар сот тәртiбiмен қаралады:

      1) тауар белгісіне немесе тауар шығарылған жердің атауына куәлік берудің құқыққа сыйымдылығы туралы;

      2) тауар белгісінің пайдаланылмауына байланысты оны тіркеу әрекетіне қарсы;

      3) тауар белгісі иесiнiң (құқық иеленушінің) айрықша құқығын немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын бұзу туралы;

      4) тауар белгісін пайдалануға лицензиялық шарттарды жасасу және орындау туралы;

      5) тауар белгісін жалпыға бірдей белгілі деп танудың құқыққа сыйымдылығы туралы;

      6) егер тауар белгісін пайдалану тұтынушыны тауарға немесе оны жасаушыға қатысты жаңылыстыруға қабілетті болған жағдайда, Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп танылған тауар белгісімен бірдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас тауар белгісін тіркеудің қолданысын тоқтату туралы;

      7) куәліктен туындайтын құқықтарды қорғауға байланысты басқа да даулар.

      Даулар осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілгендерін қоспағанда, тараптардың жазбаша келісімі бойынша медиация тәртібімен шешілуі немесе төреліктің қарауына берілуі мүмкін.

      Уәкілетті органның осы Заңның 41-бабының 2-тармағында көрсетілген шешімдеріне өтініштер тиісті қарсылықтар апелляциялық кеңесте қаралғаннан кейін сотқа беріледі.

      2. Сараптама ұйымы соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде тауар белгісін, жалпыға бірдей белгілі тауар белгісін немесе тауар шығарылған жердің атауын тіркеудің қолданысын тоқтатуды, тауар белгісін пайдалану құқығын табыстауды немесе тауар белгісінің иесін (құқық иеленушіні) өзгертуді тіркеудің күшін жоюды қоса алғанда, Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне және Тауар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізіліміне тиісті өзгерістер енгізеді, тіркеуге қатысты өзгерістер туралы мәліметтерді жариялайды.

      43-бап. Тауар белгілері және тауар шығарылған жерлердiң атаулары туралы заңнаманы бұзғаны үшiн жауаптылық

      1. Бiртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге қатысты, ал жалпыға бірдей белгiлi тауар белгісі жағдайында – барлық тауарларға және көрсетілетін қызметтерге қатысты айналымға тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) келісімінсіз немесе тауар шығарылған жердің атауы немесе оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемелер иесінің келісімінсіз енгiзу тауар белгісіне айрықша құқықты немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын бұзу деп танылады.

      Тауар белгісін немесе тауар шығарылған жердің атауын бұқаралық ақпарат құралдарында пайдалану да тауар белгісі иесiнiң (құқық иеленушінің) немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы иесінің айрықша құқығын бұзу деп танылады.

      2. Тауар белгісіне айрықша құқықты немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығын бұзғаны үшін, оның ішінде оларды орналастырғаны не оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемелердi тауарға немесе оның қаптамасына орналастырғаны үшін кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

      32) мынадай мазмұндағы 43-1-баппен толықтырылсын:

      "43-1-бап. Тауар белгісіне айрықша құқықты түбегейлі пайдалану

      Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кез келгенінің аумағында айналымға құқыққа сыйымды енгізілген тауарларға қатысты осы тауар белгісін тікелей тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) немесе оның келісімімен басқа да тұлғалардың пайдалануы тауар белгісіне айрықша құқықты бұзу болып табылмайды.";

      33) 44 және 45-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "44-бап. Тауар белгісі иесiнiң (құқық иеленушінің) немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы иесінің құқығын қорғау тәсілдері

      1. Тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы иесінің құқығын бұзған тұлға бұзушылықты дереу тоқтатуға және тауар белгісінің иесіне (құқық иеленушіге) немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесіне ол шеккен залалдарды өтеуге міндетті.

      2. Тауар белгісін, тауар шығарылған жердің атауын немесе оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені немесе жалпыға бірдей белгілі тауар белгісін пайдаланудың құқыққа сыйымдылығын айқындауға байланысты дауларды сот Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен қарайды.

      3. Тауар белгісі, тауар шығарылған жердің атауы немесе оларға айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгілемелер иесінің келісімінсіз орналастырылған тауар және оның қаптамасы контрафактілік деп танылады. Контрафактілік тауарлар және олардың қаптамалары, сондай-ақ оларды жасау үшін пайдаланылған саймандар, жабдық немесе өзге де құралдар мен материалдар осындай тауарларды айналымға енгізу қоғамдық мүдделер үшін қажет болатын және Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамасының талаптарын бұзбайтын жағдайларды қоспағанда, соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде айналымнан шығарылуға және бұзушының есебінен жойылуға жатады.

      4. Тауар иесі осы баптың 3-тармағында көрсетілген жағдайларда контрафактілік тауарлардан және олардың қаптамаларынан заңсыз орналастырылған тауар белгісін немесе тауар шығарылған жердің атауын, оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемелерді алып тастауды талап етуге құқылы.

      5. Тауар белгісі иесінің (құқық иеленушінің) немесе тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығы иесінің құқығын бұзған тұлға жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету кезінде жұмыстарды орындаумен немесе қызметтер көрсетумен бірге жүретін материалдардан, оның ішінде құжаттамадан, жарнамадан, маңдайша жазулардан тауар белгісін немесе тауар шығарылған жердің атауын немесе оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемені алып тастауға міндетті.

      6. Тауар иесі құқық бұзу фактісі дәлелденген кезде залалдарды өтеудің орнына бұзушылықтың сипатын, тауар белгісі, тауар шығарылған жердің атауы немесе оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілеме тауар иесінің келісімімен орналастырылған біртектес (түпнұсқа) тауарлардың нарықтық құнын негізге ала отырып, бұзушыдан сот айқындайтын мөлшерде өтемақы төлеуді талап етуге құқылы.

      45-бап. Сараптама ұйымы көрсететін қызметтерге ақы төлеу

      Сараптама ұйымы тауар белгілерін, тауар шығарылған жерлердің атауларын қорғау саласында қызметтер көрсеткені үшін осы Заңның 3-1-бабына сәйкес ақы алады.";

      34) 46-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi және кемінде төрт жыл еңбек өтілі бар, аттестаттаудан өткен және патенттiк сенiм білдірілген өкiлдердің тізілімінде тіркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттiк сенiм білдірілген өкiлдердің тізілімінде тіркеу кандидат берілген патенттiк сенiм білдірілген өкiл куәлігімен расталатын аттестаттаудан өткен кезде жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттау Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнамасын білуіне тестілеу нысанында жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылады.";

      35) 46-2-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "46-2-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде уәкілетті органның шешімімен патенттік сенiм білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және патенттік сенiм білдірілген өкілді патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізу туралы тиісті мәліметтердің күші жойылады.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Уәкілетті орган патенттік сенiм білдірілген өкілдің әрекетіне жеке немесе заңды тұлғаның шағымы келіп түскен жағдайда, уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұратын апелляциялық комиссияны құрады. Апелляциялық комиссия келіп түскен шағымды қараған кезеңде патенттік сенiм білдірілген өкіл куәлігінің қолданысы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінде белгі жасалады.

      Шағымды қарау нәтижелері бойынша апелляциялық комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) уәкілетті органға патенттік сенiм білдірілген өкіл куәлігінің қолданысын тоқтату туралы талап қою арызын сотқа жіберуге ұсыным жасау;

      2) шағымды қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Апелляциялық комиссияның шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.";

      36) 47-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "47-бап. Халықаралық тіркеу

      Жеке және заңды тұлғалар сараптама ұйымы арқылы тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердің атауларын халықаралық тіркеуге арналған өтінімдер беруге құқылы.

      Халықаралық тіркеуге арналған өтінімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес айқындайды.".

      9. "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" 2001 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 13-14, 181-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 14, 95-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 119-құжат):

      1) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-бап. Уәкілетті орган

      Уәкілетті органның құзыретіне мыналар жатады:

      1) топологияларға құқықтарды құқықтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысу;

      2) мыналарды:

      топологияларды тіркеу туралы өтінімдерге сараптама жүргізу қағидаларын;

      топологияларды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізіліміне енгізу және тіркеу туралы куәліктерді, автор куәліктерін беру қағидаларын;

      топологияларға айрықша құқық беруді, оларды пайдалануға құқықты табыстауды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидаларын;

      Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер беру қағидаларын;

      апелляциялық кеңестің қарсылықтарды қарау қағидаларын;

      аттестаттау комиссиясы туралы ережені;

      апелляциялық кеңес туралы ережені;

      апелляциялық комиссия туралы ережені әзірлеу және бекіту;

      3) тіркелген топологиялар туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялау тәртібін айқындау;

      4) патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу және оларды патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу;

      5) аттестаттау комиссиясының, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.";

      2) мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:

      "4-1-бап. Сараптама ұйымы

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы:

      1) топологияларды тіркеу туралы өтінімдерге сараптама жүргiзеді;

      2) топологияны Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізіліміне енгізеді және тіркеу туралы куәліктерді, автор куәліктерін береді;

      3) топологияларға айрықша құқық беруді, оларды пайдалануға құқықты табыстауды Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттiк тiзiлiмiнде тіркейді;

      4) Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттiк тiзiлiмiн, бюллетеньді жүргізеді және оларды өзінің интернет-ресурсына орналастырады;

      5) Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттiк тiзiлiмiнен үзінді көшірмелер береді;

      6) тіркелген топологиялар туралы мәліметтерді сараптама ұйымының бюллетенінде жариялайды;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

      2. Уәкілетті органмен келісу бойынша сараптама ұйымы топологияларды қорғау саласында қызметтер көрсеткені үшін осы ұйым шеккен шығындарды толық өтеу, оның қызметінің шығынсыздығы және өз кірістері есебінен қаржыландыру қамтамасыз етілген жағдайда, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекітеді.";

      3) 8-баптың 5-тармағының екінші, үшінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тіркелген топологияға айрықша құқықты өзгеге беру туралы шарт, лицензиялық және қосалқы лицензиялық шарттар сараптама ұйымында тіркелуге жатады.

      Тiркеу жүргізілмеген, топологияға айрықша құқықты өзгеге беру туралы шарт, лицензиялық және қосалқы лицензиялық шарттар сараптама ұйымында тараптардың келiсiмi бойынша тiркелуi мүмкiн.

      Жазбаша нысанның және (немесе) тiркеу туралы талаптың сақталмауы айрықша құқық беру туралы шарттың маңызсыздығына алып келеді.

      Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу, оған өзгерістер енгізу, техникалық сипаттағы қателерді түзету, сондай-ақ тіркеудің күшін жою осы Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.";

      4) 11-баптың 1 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Топология авторы немесе өзге де құқық иеленушi сараптама ұйымына тiркеуге өтiнiм беру жолымен топологияны тiркеуге құқылы.

      Топологияны тiркеу туралы өтiнiм және оған қоса берілетін құжаттар қазақ және орыс тiлдерiнде ұсынылады. Көрсетілген құжаттар басқа тiлде ұсынылған жағдайда, сараптама ұйымы өтінімге қоса берілетін құжаттардағы мәліметтердің аудармасын талап етуге құқылы. Аударма өтiнiммен бiр мезгiлде немесе өтiнiм келiп түскен күннен бастап екi айдан кешiктiрiлмей ұсынылуға тиiс.";

      "4. Топологияны тіркеу туралы келіп түскен өтінім бойынша сараптама жүргізіледі.

      Сараптаманың оң нәтижесі болған кезде топологияны Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу жүзеге асырылады және тiркеу туралы куәлiк беріледi.

      Өтінім беруші тіркеуге дейін өтінім материалдарын толықтыруға, нақтылауға және түзетуге құқылы.

      Құқық иеленушi болып табылмайтын топология авторына сараптама ұйымы автор куәлiгін бередi.";

      6-тармақ алып тасталсын;

      5) 15-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi және кемінде төрт жыл еңбек өтілі бар, аттестаттаудан өткен және патенттiк сенiм білдірілген өкiлдердің тізілімінде тіркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.

      Патенттiк сенiм білдірілген өкiлдер тізілімінде тіркеу кандидат берілген патенттiк сенiм білдірілген өкiлдің куәлігімен расталатын аттестаттаудан өткен кезде жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттау Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнамасын білуіне тестілеу нысанында жүзеге асырылады.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдерге кандидаттарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылады.";

      6) 15-2-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-2-бап. Патенттік сенiм білдірілген өкілдің куәлігін жарамсыз деп тану және патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізіліміндегі мәліметтердің күшін жою";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде уәкілетті органның шешімімен патенттік сенiм білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және патенттік сенiм білдірілген өкілді патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізу туралы тиісті мәліметтердің күші жойылады.";

      3-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Уәкілетті орган патенттік сенiм білдірілген өкілдің әрекетіне жеке немесе заңды тұлғаның шағымы келіп түскен жағдайда, уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұратын апелляциялық комиссияны құрады. Апелляциялық комиссия келіп түскен шағымды қараған кезеңде патенттік сенiм білдірілген өкілдердің тізілімінде тиісті ақпарат көрсетіле отырып, патенттік сенiм білдірілген өкіл куәлігінің қолданысы тоқтатыла тұрады.

      Шағымды қарау нәтижелері бойынша апелляциялық комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) уәкілетті органға патенттік сенiм білдірілген өкіл куәлігінің қолданысын тоқтату туралы талап қою арызын сотқа жіберуге ұсыным жасау;

      2) шағымды қанағаттандырудан бас тарту.

      Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Апелляциялық комиссияның шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.".

      10. "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 24, 145, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 21-баптың 4), 7) және 10) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) зияткерлiк меншiкті сақтау мен қорғау саласындағы қызметті ведомствоаралық үйлестіру және осы саладағы уәкілетті органдарға, сондай-ақ мүдделі ұйымдарға әдістемелік көмек көрсету;";

      "7) авторлық құқықты ресми тізілімдерде тіркеуді ұйымдастыру;";

      "10) патенттiк iс саласындағы сараптаманы және авторлық құқықты ресми тізілімдерде тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттiк ұйымның қызметiн бақылау;";

      2) 23-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы алып тасталсын.

      11. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 19-I, 99-құжат; № 19-ІІ, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VIІ, 117-құжат; № 21-І, 124-құжат; № 21-ІІ, 130-құжат; № 21-ІІІ, 135-құжат; № 22-ІІ, 145, 148-құжаттар; № 22-VІ, 159-құжат; № 23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 11, 29-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 134-баптың 2-тармағы 27) тармақшадағы "орындау саласында жүзеге асырады." деген сөздер "орындау;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 28) тармақшамен толықтырылсын:

      "28) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласында жүзеге асырады.".

      12. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 23-II, 171-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 72-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 9, 18-құжат; № 14, 51-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 2-баптың 28) тармақшасындағы "шығармашылық зияткерлiк қызметтiң объектiленген нәтижелерi" деген сөздер "зияткерлiк меншік құқығының объектілері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 4-бап 8) тармақшадағы "сатып алу қағидаттарына негізделеді." деген сөздер "сатып алу;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) сатып алынатын тауарлар құрамындағы зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды сақтау қағидаттарына негізделеді.";

      3) 21-баптың 4-тармағы 2) тармақшадағы "шығыстарды көздеуге міндетті." деген сөздер "шығыстарды;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) егер қатысушының пікірі бойынша зияткерлік меншік объектісіне айрықша құқықтардың сатып алынатын тауарға қатысы болған жағдайда, осындай құқықтарды растауды беруді көздеуге міндетті.";

      4) 39-баптың 3-тармағының 3) тармақшасындағы "ерекше құқықтарға ие тұлғадан" деген сөздер "айрықша құқықтар расталған жағдайда, осындай құқықтарға ие тұлғадан" деген сөздермен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 4-тармағының 2) және 3) тармақшаларын, 5-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности

Закон Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст.642; № 23, ст.929; 2000 г., № 3-4, ст.66; № 10, ст.244; № 22, ст.408; 2001 г., № 23, ст.309; № 24, ст.338; 2002 г., № 10, ст.102; 2003 г., № 1-2, ст.7; № 4, ст.25; № 11, ст.56; № 14, ст.103; № 15, ст.138, 139; 2004 г., № 3-4, ст.16; № 5, ст.25; № 6, ст.42; № 16, ст.91; № 23, ст.142; 2005 г., № 21-22, ст.87; № 23, ст.104; 2006 г., № 4, ст.24, 25; № 8, ст.45; № 11, ст.55; № 13, ст.85; 2007 г., № 3, ст.21; № 4, ст.28; № 5-6, ст.37; № 8, ст.52; № 9, ст.67; № 12, ст.88; 2009 г., № 2-3, ст.16; № 9-10, ст.48; № 17, ст.81; № 19, ст.88; № 24, ст.134; 2010 г., № 3-4, ст.12; № 5, ст.23; № 7, ст.28; № 15, ст.71; № 17-18, ст.112; 2011 г., № 3, ст.32; № 5, ст.43; № 6, ст.50, 53; № 16, ст.129; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.13, 14, 15; № 8, ст.64; № 10, ст.77; № 12, ст.85; № 13, ст.91; № 14, ст.92; № 20, ст.121; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 4, ст.21; № 10-11, ст.56; № 15, ст.82; 2014 г., № 1, ст.9; № 4-5, ст.24; № 11, ст.61, 69; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 7, ст.34; № 8, ст.42, 45; № 13, ст.68; № 15, ст.78; № 19-I, ст.100; № 19-II, ст.102; № 20-VII, ст.117, 119; № 22-I, ст.143; № 22-II, ст.145; № 22-III, ст.149; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; 2016 г., № 7-I, ст.49; № 7-II, ст.53; № 8-I, ст.62; № 12, ст.87; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 13, ст.45; № 21, ст.98):

      1) в оглавлении:

      заголовки статей 897-1, 1000, 1001, 1031 и 1036 изложить в следующей редакции:

      "Статья 897-1. Регистрация предоставления права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору комплексной предпринимательской лицензии";

      "Статья 1000. Передача исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец

      Статья 1001. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца";

      "Статья 1031. Передача права на товарный знак и предоставление права на использование товарного знака";

      "Статья 1036. Срок действия права пользования наименованием места происхождения товара";

      2) статью 897-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 897-1. Регистрация предоставления права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору комплексной предпринимательской лицензии

      Предоставление права на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или охраняемых без регистрации в силу международных договоров, по договору комплексной предпринимательской лицензии подлежит регистрации в экспертной организации.";

      3) в подпункте 2) пункта 2 статьи 966:

      слова "с сохранением" заменить словами "без сохранения";

      слово ", но" заменить словом "и";

      4) пункт 5 статьи 991 изложить в следующей редакции:

      "5. Требования, предъявляемые к условиям патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, при которых возникает право на получение патента, определяются Законом Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан".";

      5) в пункте 1 статьи 998 слова "уполномоченным органом" заменить словами "экспертной организацией";

      6) в статье 999:

      в пункте 1:

      в абзаце первом:

      слова "патентный орган (организацию)" заменить словами "экспертную организацию";

      в подпунктах 2) и 3) слова "патентным органом (организацией)" заменить словами "экспертной организацией";

      в пункте 2 слова "патентный орган (организацию)" заменить словами "экспертную организацию";

      7) статью 1000 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1000. Передача исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец

      Договор о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец заключается в письменной форме. Передача исключительного права подлежит регистрации в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

      Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет ничтожность договора.

      Аннулирование регистрации осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан".";

      8) заголовок и пункт 1 статьи 1001 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1001. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

      1. Лицензионный, сублицензионный договоры на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца заключаются в письменной форме. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца подлежит регистрации в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

      Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет ничтожность договора.

      Аннулирование регистрации осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Патентный закон Республики Казахстан".";

      9) в пункте 1 статьи 1002 слова "патентный орган (организацию)" заменить словами "экспертную организацию";

      10) в статье 1011:

      в части первой слова "патентный орган (организацию)" заменить словами "экспертную организацию";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Законом Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" могут быть установлены более длительные сроки действия патента для отдельных видов селекционных достижений, а также возможность их продления.";

      11) в пункте 1 статьи 1015 слова "уполномоченный государственный орган" заменить словами "экспертную организацию";

      12) в пункте 4 статьи 1020:

      слова "юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность," заменить словами "физического или юридического лица";

      слова "недействительным предоставления правовой охраны" заменить словами "недействительной правовую охрану, предоставленную";

      слово "услуги" заменить словом "услуги,";

      13) в части третьей пункта 1 статьи 1024 слова "юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность," заменить словами "физического или юридического лица";

      14) пункт 1 статьи 1025 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Не допускаются ограничения прав владельцев на использование товарного знака требованиями, которые могут нанести ущерб различительной способности товарного знака.";

      15) статью 1026 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1026. Правовая охрана товарного знака на территории Республики Казахстан

      На территории Республики Казахстан правовая охрана предоставляется товарному знаку, зарегистрированному экспертной организацией или международной организацией в силу международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан.";

      16) в статье 1027:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Приоритет товарного знака устанавливается в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" или в силу международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан.";

      в части второй пункта 2 слова "патентный орган (организацию)" заменить словами "экспертную организацию";

      17) в статье 1029:

      в пункте 1 слова "указанных в свидетельстве классов" исключить;

      в пункте 3 слова "патентном органе (организации)" заменить словами "экспертной организации";

      18) в пункте 1 статьи 1030 слова "всех указанных в свидетельстве классов" заменить словом "зарегистрированных";

      19) статьи 1031 и 1032 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1031. Передача права на товарный знак и предоставление права на использование товарного знака

      Договор о передаче права на товарный знак, лицензионный, сублицензионный договоры заключаются в письменной форме. Передача права на товарный знак или предоставление права на использование товарного знака подлежит регистрации в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом.

      Несоблюдение письменной формы договора и (или) требования о регистрации влечет ничтожность договора.

      Аннулирование регистрации осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

      Статья 1032. Ответственность за нарушение права на товарный знак

      1. Лицо, нарушившее право владельца товарного знака, обязано немедленно прекратить нарушение и возместить владельцу товарного знака понесенные им убытки.

      2. Споры, связанные с определением правомерности использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или общеизвестного товарного знака, рассматриваются судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      3. Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, признаются контрафактными. Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

      4. Правообладатель вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенного товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

      5. Лицо, нарушившее право владельца товарного знака при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

      6. Правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия правообладателя.";

      20) пункт 3 статьи 1033 изложить в следующей редакции:

      "3. Правовая охрана наименования места происхождения товара предоставляется при условии его регистрации или в силу международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан.";

      21) в пункте 3 статьи 1034 слова "срока, установленного патентным органом (организацией), но не менее семи лет, считая с даты указанной регистрации" заменить словами "семи лет с даты регистрации указанного наименования места происхождения товара";

      22) статьи 1036 и 1037 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1036. Срок действия права пользования наименованием места происхождения товара

      Право пользования наименованием места происхождения товара действует в течение десяти лет, считая с даты подачи заявки в экспертную организацию.

      Срок действия права пользования наименованием места происхождения товара может быть продлен по заявлению его владельца, поданному в течение последнего года действия, на десять лет при сохранении условий, дающих право пользования наименованием места происхождения товара. Продление возможно неограниченное число раз.

      Статья 1037. Ответственность за неправомерное пользование наименованием места происхождения товара

      1. Лицо, нарушившее право пользования наименованием места происхождения товара, обязано немедленно прекратить нарушение и возместить владельцу права пользования наименованием места происхождения товара понесенные им убытки.

      2. Споры, связанные с определением правомерности использования наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени смешения, рассматриваются судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      3. Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия правообладателя наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, признаются контрафактными. Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

      4. Правообладатель вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенного наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

      5. Лицо, нарушившее право пользования наименованием места происхождения товара при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

      6. Правообладатель при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещено с согласия правообладателя.".

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, cт.116; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.114, 115; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст. 22; Закон Республики Казахстан от 4 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 10 мая 2018 г.; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 г.):

      в статье 158:

      в абзаце первом:

      слово "ним" заменить словом "ними";

      после слов "фирменного наименования," дополнить словами за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак,";

      примечание изложить в следующей редакции:

      "Примечание. Конфискованные в соответствии с настоящей статьей контрафактные товары подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном статьей 795 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей (при условии удаления с товара и его упаковки незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения).".

      3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, cт.112; 2016 г., № 1, ст.4; № 6, ст.45; № 7-II, ст.55; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.72; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126; 2017 г., № 9, ст.21; № 14, ст.50, 51; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 г.):

      в статье 178 слово "упаковки" заменить словами "их на упаковке".

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-I, 22-II, ст.107; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 г.):

      1) в части первой подпункта 6) части первой пункта 1 статьи 288 слова "уполномоченным государственным органом в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов охранный документ на объекты промышленной собственности" заменить словами "охранный документ";

      2) подпункт 7) пункта 2 статьи 550 исключить;

      3) пункт 6 статьи 553 исключить;

      4) статью 614 изложить в следующей редакции:

      "Статья 614. Ставки государственной пошлины за совершение юридически значимых действий уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности

      За совершение юридически значимых действий уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности государственная пошлина взимается в следующих размерах:

      1) за признание товарного знака общеизвестным – 1 МРП;

      2) за аттестацию патентных поверенных – 15 МРП;

      3) за регистрацию в качестве патентного поверенного – 1 МРП.";

      5) абзац десятый подпункта 5) пункта 1 статьи 623 изложить в следующей редакции:

      "за совершение уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности юридически значимых действий, связанных с признанием товарного знака общеизвестным, аттестацией патентных поверенных и регистрацией в качестве патентного поверенного;".

      5. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года "Об авторском праве и смежных правах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст.237; 2004 г., № 17, ст.100; 2005 г., № 21-22, ст.87; 2007 г., № 20, ст.152; 2009 г., № 15-16, ст.75; 2012 г., № 2, ст.13; № 3, ст.25; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 7, ст.34; № 20-VII, cт.115; № 22-V, cт.156; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 г.):

      1) в статье 2:

      подпункт 18) изложить в следующей редакции:

      "18) репродуцирование (репрографическое воспроизведение) – факсимильное воспроизведение произведений с помощью любых технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование не включает воспроизведение произведения или хранение его копий в электронной (в том числе цифровой), оптической или иной машиночитаемой форме, кроме случаев создания с помощью технических средств временных копий, предназначенных для осуществления репродуцирования;";

      подпункт 19) после слов "трехмерного произведения," дополнить словами "репродуцирование (репрографическое воспроизведение),";

      2) в статье 9:

      часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Автор для свидетельства личных неимущественных прав на необнародованное произведение в любое время в течение срока охраны авторского права вправе внести необходимые сведения в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом (далее – Реестр), в соответствии с настоящим Законом.";

      пункт 4 исключить;

      3) статью 9-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 9-1. Внесение сведений в Реестр

      1. Внесение сведений и их изменений в Реестр производится в порядке, определяемом уполномоченным органом, в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления автора, или на основании вступившего в законную силу решения суда.

      В Реестре могут быть исправлены ошибки технического характера, не изменяющие принадлежность, характер или содержание внесенных сведений, в течение одного рабочего дня с даты получения заявления автора.

      2. К заявлению о внесении сведений в Реестр прилагаются экземпляр произведения и копия документа, подтверждающего оплату данной услуги, и, в случае необходимости, копия документа, подтверждающего основания для уменьшения размера оплаты.

      Вместо экземпляра произведения к заявлению могут прилагаться эскизы, чертежи, рисунки или фотографии, а в отношении программ для ЭВМ или баз данных – реферат, включающий название программы или базы данных, фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) автора, дату создания, область применения, назначение, функциональные возможности, исходный код (исходный текст), основные технические характеристики, язык программирования, тип реализующей ЭВМ.

      В отношении произведений религиозного содержания дополнительно представляется копия положительного заключения религиоведческой экспертизы.

      В отношении составного или производного произведения дополнительно представляется копия авторского договора, заключенного с автором или правообладателем оригинального произведения.

      3. Сведения об авторских правах на произведения, созданные в раздельном соавторстве, могут быть внесены в Реестр раздельно в случае указания на это любым из соавторов в своем заявлении.

      4. В Реестр не вносятся сведения о правах на произведения, служащие (предназначенные) для отличия товаров (услуг) одних физических или юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических или юридических лиц.

      5. В случае представления автором неполного пакета документов экспертная организация отказывает в приеме заявления.

      Экспертная организация отказывает в оказании услуги при несоблюдении требований настоящей статьи.

      6. Подтверждением внесения в Реестр соответствующих сведений является выдача свидетельства по форме, утвержденной уполномоченным органом.

      7. Аннулирование сведений из Реестра производится по заявлению автора, а также на основании вступившего в законную силу решения суда.

      8. Копии документов, экземпляр соответствующего произведения и (или) его описание представляются третьим лицам с согласия автора, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.";

      4) дополнить статьей 9-2 следующего содержания:

      "Статья 9-2. Экспертная организация

      1. Экспертная организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу:

      1) вносит сведения и их изменения в Реестр;

      2) взаимодействует с государственными органами и иными организациями в рамках своей деятельности;

      3) ведет Реестр и обеспечивает к нему доступ;

      4) осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

      2. Экспертная организация при оплате услуги за внесение сведений в Реестр предоставляет льготы для:

      участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц;

      лиц, награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

      лиц, проработавших (прослуживших) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

      инвалидов, а также одного из родителей инвалида с детства;

      оралманов;

      несовершеннолетних.

      Льготы предоставляются в размере 95 процентов от цены за услугу по внесению сведений в Реестр при условии представления подтверждающих документов о принадлежности к любой из вышеперечисленных категорий лиц.

      3. Экспертной организацией по согласованию с уполномоченным органом утверждаются цены за оказываемые услуги при условии обеспечения полного возмещения понесенных данной организацией затрат на их оказание, безубыточности ее деятельности и финансирования за счет собственных доходов.";

      5) статью 16-1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, при заключении договоров с пользователями не вправе устанавливать размеры ставок авторского вознаграждения ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных Правительством Республики Казахстан.";

      6) подпункт 2) статьи 19 после слова "использование" дополнить словами "без получения дохода";

      7) в пунктах 9 и 10 статьи 32 слова "недействительным", "недействительными" заменить соответственно словами "ничтожным", "ничтожными";

      8) статью 40-2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, при заключении договоров с пользователями не вправе устанавливать размеры ставок вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных Правительством Республики Казахстан.";

      9) пункт 2 статьи 46 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, из репертуара которой обладателями авторских и смежных прав были исключены произведения и объекты смежных прав, не вправе по истечении указанного срока предоставлять пользователям разрешение на их использование.";

      10) в пункте 7 статьи 46-2:

      в части первой слова "и выдает заявителю свидетельство об аккредитации сроком на пять лет" заменить словами "либо об отказе в аккредитации";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Свидетельство об аккредитации выдается заявителю сроком на пять лет.";

      11) пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

      "1. Организация, управляющая имущественными правами авторов, исполнителей, производителей фонограмм или иных обладателей авторских и (или) смежных прав на коллективной основе, обязана ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять уполномоченному органу:

      1) изменения, внесенные в устав и иные учредительные документы такой организации;

      2) копии заключаемых такой организацией двусторонних и многосторонних соглашений с иностранными организациями, управляющими аналогичными правами;

      3) копии решений общего собрания;

      4) годовой баланс, годовой отчет, включая сведения о собранных, распределенных, нераспределенных, выплаченных, невыплаченных, невостребованных вознаграждениях;

      5) информацию о филиалах и представительствах на местах, осуществляющих функции по сбору, распределению и выплате вознаграждения за использование объектов авторского права или смежных прав.

      Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, не реже одного раза в два года также представляет в уполномоченный орган в срок не позднее 15 апреля аудиторский отчет.

      Документы, представляемые организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе, удостоверяются нотариально или печатью такой организации.";

      12) пункт 1-1 статьи 49 исключить.

      6. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст.655; 2004 г., № 17, ст.100; 2005 г., № 21-22, ст.87; 2007 г., № 5-6, ст.37; 2009 г., № 24, ст.129; 2011 г., № 1, ст.7; № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.13, 16; № 14, ст.95; 2014 г., № 2, ст.10; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 7, ст.34; № 20-VII, cт.115, 119; № 22-VII, cт.161):

      1) подпункт 2) статьи 2 исключить;

      2) в статье 3:

      пункт 3 исключить;

      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Срок действия патента может продлеваться по ходатайству патентообладателя с учетом произведенной оплаты за каждый год продления, но не более чем на десять лет.";

      3) пункт 2 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:

      "2. К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) участие в реализации государственной политики в области правовой охраны селекционных достижений;

      2) разработка и утверждение:

      правил проведения предварительной экспертизы заявок на селекционные достижения;

      правил регистрации селекционных достижений в Государственном реестре селекционных достижений и выдачи охранных документов и их дубликатов, аннулирования и досрочного прекращения действия патентов;

      правил регистрации в Государственном реестре селекционных достижений передачи исключительного права, предоставления права на использование селекционного достижения, открытую или принудительную лицензию;

      правил предоставления выписок из Государственного реестра селекционных достижений;

      правил рассмотрения апелляционным советом возражений;

      правил рассмотрения заявок на селекционные достижения в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      положения об аттестационной комиссии;

      положения об апелляционном совете;

      положения об апелляционной комиссии;

      3) определение порядка опубликования в бюллетене сведений, относящихся к регистрации селекционных достижений;

      4) проведение аттестации кандидатов в патентные поверенные и их регистрация в реестре патентных поверенных;

      5) организация деятельности аттестационной комиссии, апелляционного совета и апелляционной комиссии;

      6) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      4) статью 3-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 3-2. Экспертная организация

      1. Экспертная организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу:

      1) проводит предварительную экспертизу заявок на селекционные достижения;

      2) регистрирует селекционные достижения в Государственном реестре селекционных достижений и выдает охранные документы и их дубликаты, осуществляет аннулирование и досрочное прекращение действия патентов;

      3) регистрирует в Государственном реестре селекционных достижений передачу исключительного права, предоставление права на использование селекционного достижения, открытую или принудительную лицензию;

      4) ведет Государственный реестр селекционных достижений, бюллетень и размещает их на своем интернет-ресурсе;

      5) предоставляет выписки из Государственного реестра селекционных достижений;

      6) публикует в бюллетене сведения, относящиеся к регистрации селекционных достижений;

      7) осуществляет поиск сведений о зарегистрированных селекционных достижениях на основании обращений заинтересованных лиц;

      8) рассматривает заявки на селекционные достижения в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      9) осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

      2. Экспертной организацией по согласованию с уполномоченным органом утверждаются цены на услуги в области охраны селекционных достижений при условии обеспечения полного возмещения понесенных данной организацией затрат на их оказание, безубыточности ее деятельности и финансирования за счет собственных доходов.";

      5) в статье 5:

      часть вторую пункта 1 исключить;

      в части второй пункта 5 слова "по существу" заменить словами "на патентоспособность";

      дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. Заявка и информация о ходе ее рассмотрения не предоставляются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.";

      6) в части второй пункта 3 статьи 6 слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертная организация";

      7) пункт 1 статьи 7 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Датой подачи заявки в экспертную организацию является дата поступления документов, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, а если документы представлены неодновременно, – дата поступления последнего из них.";

      8) в статье 8:

      пункт 1 дополнить частью шестой следующего содержания:

      "Заявка может быть отозвана заявителем до регистрации селекционного достижения в Государственном реестре селекционных достижений.";

      в пункте 3 слова "уполномоченным органом" заменить словами "экспертной организацией";

      часть вторую пункта 5 исключить;

      пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Сведения о заявках, по которым в результате предварительной экспертизы вынесено положительное решение, публикуются в бюллетене в течение месяца с даты принятия решения.";

      9) в статье 10:

      в части третьей пункта 1 слова "Уполномоченный орган" заменить словами "Экспертная организация";

      в пункте 4:

      в части второй слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертная организация";

      в части третьей:

      слова "уполномоченным органом" исключить;

      слова ", а также оплату государственной пошлины" исключить;

      слова "указанных документов" заменить словами "указанного документа";

      в пункте 5:

      в части первой слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертная организация";

      часть третью исключить;

      в пункте 6 слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертная организация";

      10) в пункте 2 статьи 12 слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертная организация";

      11) в подпункте 3) части первой статьи 13 слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертную организацию";

      12) статью 18 изложить в следующей редакции:

      "Статья 18. Предоставление права на использование селекционного достижения

      1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем (лицензиат), вправе использовать охраняемое селекционное достижение с разрешения патентообладателя (лицензиар) на основе лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора с лицензиаром, включающего условия лицензионного договора (лицензионный договор).

      2. Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиаром лицензиату права использования селекционного достижения:

      1) с сохранением за лицензиаром возможности его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

      2) с сохранением за лицензиаром возможности его использования, но без права выдачи лицензии другим лицам (единственная лицензия);

      3) без сохранения за лицензиаром возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия).

      В случае неуказания в лицензионном договоре условий использования право на использование селекционного достижения предоставляется на условиях простой, неисключительной лицензии.

      Лицензиат вправе осуществлять использование селекционного достижения на всей территории Республики Казахстан, если в лицензионном договоре не предусмотрено иное.

      Срок действия права на использование селекционного достижения определяется в лицензионном договоре и может продлеваться по взаимному согласию сторон.

      В случае неуказания срока в лицензионном договоре срок действия права на использование селекционного достижения равняется пяти годам с даты регистрации данного договора.

      Прекращение действия исключительного права на селекционное достижение влечет за собой прекращение действия лицензионного договора.

      Лицензиат вправе передать другому лицу (сублицензиат) право на использование селекционного достижения на основании сублицензионного договора или договора комплексной предпринимательской сублицензии с учетом условий лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

      Передача исключительного права на селекционное достижение другому лицу не влечет за собой прекращения лицензионного договора.

      3. Договоры о предоставлении права на использование селекционного достижения и дополнительные соглашения заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в Государственном реестре селекционных достижений.";

      13) в статье 19:

      в части первой слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертную организацию";

      в части второй слова "договор о платежах, с обязательной регистрацией его в уполномоченном органе" заменить словами "договор с обязательной регистрацией его в соответствии с настоящим Законом";

      14) статью 20-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 20-1. Передача исключительного права на селекционное достижение

      1. Патентообладатель вправе передать принадлежащее ему исключительное право на селекционное достижение другому физическому или юридическому лицу по договору уступки.

      Договор о передаче исключительного права на селекционное достижение заключается в письменной форме в течение срока действия данного исключительного права.

      2. Передача исключительного права на селекционное достижение подлежит регистрации в Государственном реестре селекционных достижений.";

      15) главу 5 дополнить статьей 20-2 следующего содержания:

      "Статья 20-2. Условия регистрации передачи исключительного права и предоставления права на использование селекционного достижения

      1. Регистрация передачи исключительного права и предоставления права на использование селекционного достижения осуществляется путем внесения сведений в Государственный реестр селекционных достижений в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления заинтересованной стороны договора.

      Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет ничтожность договора.

      2. Внесение изменений в Государственный реестр селекционных достижений в связи с прекращением договора или аннулирование регистрации на основании вступившего в законную силу решения суда осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления заинтересованной стороны договора.

      В сведениях о регистрации могут быть исправлены ошибки технического характера, не изменяющие их принадлежность, характер или содержание, в течение одного рабочего дня с даты получения заявления заинтересованного лица и при условии направления письменного уведомления другим заинтересованным сторонам договора.

      3. Основаниями, временно препятствующими регистрации, являются:

      1) наличие срока для восстановления прекращенного действия исключительного права на селекционное достижение;

      2) представление неполного пакета документов либо несоответствие сведений в представленных документах;

      3) несоответствие сведений в представленных документах сведениям в Государственном реестре селекционных достижений.

      4. В случае выявления оснований, указанных в пункте 3 настоящей статьи, заявителю направляется запрос об их устранении. С даты направления запроса срок регистрации приостанавливается на три месяца.

      5. Основаниями для отказа в регистрации являются:

      1) истечение срока для восстановления прекращенного действия исключительного права на селекционное достижение;

      2) истечение срока для устранения оснований, временно препятствующих регистрации;

      3) получение заявления о регистрации от лица, не являющегося стороной договора;

      4) отсутствие регистрации лицензионного договора или дополнительного соглашения к нему;

      5) наличие у стороны принятых обязательств, препятствующих предоставлению права на использование селекционного достижения.";

      16) пункт 2 статьи 21 исключить;

      17) в статье 22:

      в абзаце первом пункта 1 слова "уполномоченным органом" заменить словами "экспертной организацией";

      в подпункте 1) пункта 2 слова "уполномоченный орган" заменить словами "экспертную организацию";

      18) статьи 22-1 и 22-3 изложить в следующей редакции:

      "Статья 22-1. Апелляционный совет

      1. Апелляционный совет является коллегиальным органом при уполномоченном органе по досудебному рассмотрению возражений заявителей.

      2. В апелляционный совет могут быть поданы возражения на решения экспертной организации об отказе в:

      1) рассмотрении заявки на выдачу патента на селекционное достижение;

      2) выдаче патента на селекционное достижение.

      Досудебное рассмотрение указанных возражений является обязательным.

      3. В состав апелляционного совета должно входить нечетное число (не менее пяти) членов, включая представителей уполномоченных органов в области развития агропромышленного комплекса и в сфере охраны селекционных достижений, а также общественных советов от указанных уполномоченных органов.

      4. В состав апелляционного совета не могут входить:

      1) патентные поверенные;

      2) супруги, близкие родственники или свойственники;

      3) сотрудники экспертной организации.

      5. Замена любого члена апелляционного совета возможна в случае:

      1) самоотвода или отвода, заявленного участниками заседания апелляционного совета, на основании пункта 4 настоящей статьи;

      2) отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске или в командировке.

      6. Каждое заседание апелляционного совета проводится с применением видеофиксации в порядке, определяемом уполномоченным органом.";

      "Статья 22-3. Рассмотрение возражения

      1. Рассмотрение возражения осуществляется апелляционным советом в порядке, определяемом уполномоченным органом, и в сроки, предусмотренные настоящим Законом.

      2. При пропуске срока для подачи возражения апелляционный совет может принять его к рассмотрению в случае признания причин пропуска срока уважительными на основании представленных документов.

      3. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев по письменному ходатайству заявителя.

      4. Апелляционный совет вправе перенести дату проведения заседания в случае:

      1) неявки заявителя возражения, за исключением случая подачи им ходатайства о рассмотрении возражения без его участия;

      2) ходатайства заявителя о необходимости времени для представления дополнительных доказательств.

      5. Апелляционный совет выносит одно из следующих решений:

      1) об удовлетворении возражения;

      2) о частичном удовлетворении возражения;

      3) об отказе в рассмотрении возражения;

      4) об отказе в удовлетворении возражения.

      Апелляционный совет не вправе по своей инициативе изменять предмет или основание возражения.

      6. Все члены апелляционного совета при рассмотрении возражения пользуются равными правами. Решение апелляционного совета принимается большинством голосов от общего числа его членов.

      7. Принятое решение направляется заявителю возражения в течение десяти рабочих дней с даты его вынесения.

      8. Апелляционный совет самостоятельно или по ходатайству участников заседания может исправить допущенные в принятом решении описки или явные технические ошибки.

      Внесение исправлений в решение апелляционного совета оформляется дополнительным решением апелляционного совета.

      9. Апелляционный совет может оставить возражение без рассмотрения по ходатайству заявителя возражения. Решение об оставлении возражения без рассмотрения оформляется протоколом заседания апелляционного совета.

      10. Принятое решение может быть обжаловано в суде.";

      19) пункт 1 статьи 22-4 изложить в следующей редакции:

      "1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Регистрация в реестре патентных поверенных осуществляется при прохождении кандидатом аттестации, подтверждаемой выданным свидетельством патентного поверенного.

      Аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.

      Порядок проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.";

      20) в статье 22-6:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 22-6. Признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения об аннулировании вносятся в реестр патентных поверенных.";

      пункт 3 исключить;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В случае поступления жалобы физического или юридического лица на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения апелляционной комиссией поступившей жалобы действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

      1) рекомендовать уполномоченному органу направить в суд исковое заявление о прекращении действия свидетельства патентного поверенного;

      2) отказать в удовлетворении жалобы.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суде.";

      21) в статье 23:

      в пункте 1:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "1. В судебном порядке рассматриваются следующие споры:";

      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) о признании патента недействительным;";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Споры, за исключением указанных в подпунктах 1), 2), 7), 8) и 9) части первой настоящего пункта, могут быть разрешены по письменному соглашению сторон в порядке медиации или переданы на рассмотрение арбитража.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Возражения на решения экспертной организации, указанные в пункте 2 статьи 22-1 настоящего Закона, подаются в суд после их рассмотрения в апелляционном совете.";

      22) часть первую статьи 25 исключить;

      23) в пункте 2 статьи 28 слова "и иных нормативных правовых актов" исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "Патентный закон Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 20, ст.718; 2004 г., № 17, ст.100; 2005 г., № 21-22, ст.87; 2007 г., № 5-6, ст.37; 2009 г., № 15-16, ст.75; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.13; № 14, ст.95; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 7, ст.34; № 19-II, cт.102; № 20-VII, cт.115, 119):

      1) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "2. К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) участие в реализации государственной политики в области правовой охраны объектов промышленной собственности;

      2) разработка и утверждение:

      правил проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности;

      правил регистрации объектов промышленной собственности в Государственном реестре изобретений, Государственном реестре полезных моделей, Государственном реестре промышленных образцов и выдачи охранных документов и их дубликатов, признания недействительными и досрочного прекращения действия патентов;

      правил регистрации в соответствующих государственных реестрах передачи исключительного права, предоставления права на использование объекта промышленной собственности, открытую или принудительную лицензию;

      правил предоставления выписок из соответствующих государственных реестров;

      правил рассмотрения апелляционным советом возражений;

      правил рассмотрения заявок на объекты промышленной собственности в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      положения об аттестационной комиссии;

      положения об апелляционном совете;

      положения об апелляционной комиссии;

      3) определение порядка опубликования в бюллетене сведений, относящихся к регистрации объектов промышленной собственности;

      4) проведение аттестации кандидатов в патентные поверенные и их регистрация в реестре патентных поверенных;

      5) организация деятельности аттестационной комиссии, апелляционного совета и апелляционной комиссии;

      6) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      2) статью 4-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 4-1. Экспертная организация

      1. Экспертная организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу:

      1) проводит экспертизу заявок на объекты промышленной собственности;

      2) регистрирует объекты промышленной собственности в соответствующих государственных реестрах и выдает охранные документы и их дубликаты, признает недействительными и досрочно прекращает действие патентов;

      3) регистрирует в соответствующих государственных реестрах передачу исключительного права, предоставление права на использование объекта промышленной собственности, открытую или принудительную лицензию;

      4) ведет соответствующие государственные реестры, бюллетень и размещает их на своем интернет-ресурсе;

      5) предоставляет выписки из соответствующих государственных реестров;

      6) публикует в бюллетене сведения, относящиеся к регистрации объектов промышленной собственности;

      7) осуществляет поиск сведений о зарегистрированных объектах промышленной собственности на основании обращений заинтересованных лиц;

      8) рассматривает заявки на объекты промышленной собственности в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      9) осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

      2. Экспертной организацией по согласованию с уполномоченным органом утверждаются цены на услуги в области охраны объектов промышленной собственности при условии обеспечения полного возмещения понесенных данной организацией затрат на их оказание, безубыточности ее деятельности и финансирования за счет собственных доходов.";

      3) в статье 5:

      часть шестую пункта 3 исключить;

      часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом, определяется: на изобретение и полезную модель – их формулой, а на промышленный образец – совокупностью его существенных признаков, представленных на изображениях внешнего вида изделия. Для толкования формулы изобретения, полезной модели могут использоваться описание и чертежи.";

      4) в пункте 1 статьи 8 слова "и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца" исключить;

      5) пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "5. В целях пропаганды и поддержки повышения информированности об изобретательской деятельности в Республике Казахстан уполномоченный орган совместно с уполномоченными органами в области науки, государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и другими заинтересованными органами разрабатывает и определяет порядок проведения ежегодного конкурса "Шапағат" по отбору социально и экономически значимых, конкурентоспособных, экологически безопасных изобретений, а также присвоения звания "Заслуженный изобретатель" для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений.";

      6) в статье 11:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 11. Исключительное право на использование объекта промышленной собственности и условия выдачи принудительной неисключительной лицензии";

      в части четвертой пункта 2 слова "изделия (макета) и приведенные в перечне существенных признаков" заменить словами "внешнего вида";

      пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 исключить;

      7) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:

      "Статья 11-1. Передача исключительного права на объект промышленной собственности

      1. Патентообладатель вправе передать принадлежащее ему исключительное право на объект промышленной собственности другому физическому или юридическому лицу по договору уступки.

      Договор о передаче исключительного права на объект промышленной собственности заключается в письменной форме в пределах срока действия данного исключительного права.

      2. Передача исключительного права на объект промышленной собственности подлежит регистрации в соответствующем государственном реестре.";

      8) статью 14 изложить в следующей редакции:

      "Статья 14. Предоставление права на использование объекта промышленной собственности

      1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем (лицензиат), вправе использовать охраняемый объект промышленной собственности с разрешения патентообладателя (лицензиар) на основе лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора с лицензиаром, включающего условия лицензионного договора (лицензионный договор).

      2. Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиаром лицензиату права использования объекта промышленной собственности:

      1) с сохранением за лицензиаром возможности его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

      2) с сохранением за лицензиаром возможности его использования, но без права выдачи лицензии другим лицам (единственная лицензия);

      3) без сохранения за лицензиаром возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия).

      В случае неуказания в лицензионном договоре условий использования право на использование объекта промышленной собственности предоставляется на условиях простой, неисключительной лицензии.

      Лицензиат вправе осуществлять использование объекта промышленной собственности на всей территории Республики Казахстан, если в лицензионном договоре не предусмотрено иное.

      Срок действия права на использование объекта промышленной собственности определяется в лицензионном договоре и может продлеваться по взаимному согласию сторон.

      В случае неуказания срока в лицензионном договоре срок действия права на использование объекта промышленной собственности равняется пяти годам с даты регистрации данного договора.

      Прекращение действия исключительного права на объект промышленной собственности влечет за собой прекращение действия лицензионного договора.

      Лицензиат вправе передать другому лицу (сублицензиат) право на использование объекта промышленной собственности на основании сублицензионного договора или договора комплексной предпринимательской сублицензии с учетом условий лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

      Передача исключительного права на объект промышленной собственности другому лицу не влечет за собой прекращения лицензионного договора.

      3. Договоры о предоставлении права на использование объекта промышленной собственности и дополнительные соглашения заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в соответствующем государственном реестре.";

      9) дополнить статьями 14-1 и 14-2 следующего содержания:

      "Статья 14-1. Условия регистрации передачи исключительного права и предоставления права на использование объекта промышленной собственности

      1. Регистрация передачи исключительного права и предоставления права на использование объекта промышленной собственности осуществляется путем внесения сведений в соответствующие государственные реестры в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления заинтересованной стороны договора.

      Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет ничтожность договора.

      2. Внесение изменений в соответствующие государственные реестры в связи с прекращением договора или аннулирование регистрации на основании вступившего в законную силу решения суда осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления заинтересованной стороны договора.

      В сведениях о регистрации могут быть исправлены ошибки технического характера, не изменяющие их принадлежность, характер или содержание, в течение одного рабочего дня с даты получения заявления заинтересованного лица и при условии направления письменного уведомления другим заинтересованным сторонам договора.

      3. Основаниями, временно препятствующими регистрации, являются:

      1) наличие срока для восстановления прекращенного действия исключительного права на объект промышленной собственности;

      2) представление неполного пакета документов либо несоответствие сведений в представленных документах;

      3) несоответствие сведений в представленных документах сведениям в соответствующих государственных реестрах или в реестре, который ведется в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

      4. В случае выявления оснований, указанных в пункте 3 настоящей статьи, заявителю направляется запрос об их устранении. С даты направления запроса срок регистрации приостанавливается на три месяца.

      5. Основаниями для отказа в регистрации являются:

      1) истечение срока для восстановления прекращенного действия исключительного права на объект промышленной собственности;

      2) истечение срока для устранения оснований, временно препятствующих регистрации;

      3) получение заявления о регистрации от лица, не являющегося стороной договора;

      4) отсутствие регистрации лицензионного договора или дополнительного соглашения к нему;

      5) наличие у стороны принятых обязательств, препятствующих предоставлению права на использование объекта промышленной собственности.

      Статья 14-2. Открытая лицензия

      1. Патентообладатель может подать в экспертную организацию заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия).

      2. Заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию не подлежит отзыву и сохраняет свою силу в течение трех лет с даты его регистрации. В пределах указанного срока оплата за поддержание охранного документа в силе снижается на 50 процентов с года, следующего за годом регистрации в соответствующем государственном реестре.

      3. Лицо, изъявившее желание приобрести открытую лицензию, обязано заключить с патентообладателем соответствующий договор в письменной форме.

      Споры по условиям заключения договора рассматриваются судом.

      4. Предоставление права на открытую лицензию подлежит регистрации в течение одного рабочего дня с даты получения заявления патентообладателя или заинтересованного лица с приложением необходимых документов.";

      10) в статье 16:

      часть вторую пункта 1 исключить;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Заявка и информация о ходе ее рассмотрения не предоставляются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.";

      11) в статье 17:

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "К заявке на изобретение прилагаются документы, подтверждающие:

      1) оплату подачи заявки, включая оплату за проведение формальной экспертизы;

      2) основания для уменьшения размера оплаты.

      При условии соответствующей оплаты этот срок продлевается на два месяца.";

      пункт 4 исключить;

      12) пункт 4 статьи 18 исключить;

      13) в статье 19:

      подпункты 2) и 4) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) комплект пригодных для репродуцирования изображений внешнего вида изделия, дающих полное детальное представление о существенных признаках промышленного образца;";

      "4) описание промышленного образца;";

      пункт 4 исключить;

      14) в статье 22:

      в пункте 9:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "9. Если в результате экспертизы заявки по существу экспертная организация установит, что заявленное предложение в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны соответствует условиям патентоспособности изобретения, определенным статьей 6 настоящего Закона, то выносится решение о выдаче патента на изобретение.";

      части вторую и третью исключить;

      в части четвертой:

      слова "уполномоченным органом" заменить словами "экспертной организацией";

      слова ", а также оплату государственной пошлины" исключить;

      слова "указанных документов" заменить словами "указанного документа";

      в пункте 10:

      в части первой слова "выдается отрицательное заключение экспертной организации" заменить словами "выносится решение об отказе в выдаче патента на изобретение";

      абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

      "Решение об отказе в выдаче патента выносится в случаях:";

      в части третьей слова "отрицательное заключение" заменить словами "решение об отказе в выдаче патента";

      15) в статье 23:

      в пункте 2:

      в части второй слова "выдается положительное заключение экспертной организации на выдачу" заменить словами "экспертная организация принимает решение о выдаче";

      части третью, четвертую и пятую исключить;

      в части шестой:

      слова "уполномоченным органом" заменить словами "экспертной организацией";

      слова ", а также оплату государственной пошлины" исключить;

      слова "указанных документов" заменить словами "указанного документа";

      в пункте 3:

      в части первой:

      в предложении первом слова "выдается отрицательное заключение экспертной организации" заменить словами "выносится решение об отказе в выдаче патента на полезную модель";

      в предложении втором слова "Отрицательное заключение экспертной организации выдается" заменить словами "Решение об отказе в выдаче патента выносится";

      в части второй слова "отрицательное заключение" заменить словами "решение об отказе в выдаче патента";

      16) в статье 24:

      в части первой пункта 4 слова ", в том числе измененный перечень существенных признаков" исключить;

      в пункте 5:

      в части первой слова "то выдается положительное заключение экспертной организации на патент с совокупностью существенных признаков, согласованных с заявителем," заменить словами "выдается решение о выдаче патента";

      части вторую и третью исключить;

      в части четвертой:

      слова "уведомления о принятии уполномоченным органом", ", а также оплату государственной пошлины" исключить;

      слова "указанных документов" заменить словами "указанного документа";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. При установлении несоответствия заявленного промышленного образца в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны условиям патентоспособности промышленного образца выносится решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец.

      Решение об отказе в выдаче патента выносится также, если заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве промышленных образцов или в отношении которых рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства промышленного образца.

      Заявитель вправе подать в уполномоченный орган возражение на решение об отказе в выдаче патента экспертной организации в трехмесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.";

      17) статью 25 изложить в следующей редакции:

      "Статья 25. Регистрация объекта промышленной собственности и выдача охранного документа

      1. Экспертная организация осуществляет регистрацию в соответствующих государственных реестрах:

      1) выдачи охранных документов, открытой или принудительной лицензии;

      2) передачи исключительного права на объект промышленной собственности;

      3) предоставления права на использование объекта промышленной собственности;

      4) досрочного прекращения или признания недействительным выданного патента.

      Соответствующие государственные реестры размещаются на интернет-ресурсе экспертной организации.

      2. Сведения о регистрации публикуются еженедельно в бюллетене.

      3. Патент выдается заявителю в единственном экземпляре независимо от количества заявленных авторов. Удостоверение автора выдается заявителю для каждого автора объекта промышленной собственности, указанного в заявке на выдачу патента.";

      18) пункт 2 статьи 29 исключить;

      19) в пункте 1 статьи 30:

      в части первой слова "решения апелляционного совета или" исключить;

      в части пятой слова "уполномоченного органа" исключить;

      20) статьи 32 и 32-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 32. Апелляционный совет

      1. Апелляционный совет является коллегиальным органом при уполномоченном органе по досудебному рассмотрению возражений заявителей.

      2. В апелляционный совет могут быть поданы возражения на решения экспертной организации об отказе в выдаче патента на объект промышленной собственности.

      Досудебное рассмотрение указанных возражений является обязательным.

      3. В состав апелляционного совета должно входить нечетное число (не менее пяти) членов, включая представителей уполномоченных органов в сфере охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, в области науки, государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, здравоохранения, а также общественных советов от указанных уполномоченных органов.

      4. В состав апелляционного совета не могут входить:

      1) патентные поверенные;

      2) супруги, близкие родственники или свойственники;

      3) сотрудники экспертной организации.

      5. Замена любого члена апелляционного совета возможна в случае:

      1) самоотвода или отвода, заявленного участниками заседания апелляционного совета, на основании пункта 4 настоящей статьи;

      2) отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске или в командировке.

      6. Каждое заседание апелляционного совета проводится с применением видеофиксации в порядке, определяемом уполномоченным органом.";

      "Статья 32-2. Рассмотрение возражения

      1. Рассмотрение возражения осуществляется апелляционным советом в порядке, определяемом уполномоченным органом, и в сроки, предусмотренные настоящим Законом.

      2. При пропуске срока для подачи возражения апелляционный совет может принять его к рассмотрению в случае признания причин пропуска срока уважительными на основании представленных документов.

      3. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев по письменному ходатайству заявителя.

      4. Апелляционный совет вправе перенести дату проведения заседания в случае:

      1) неявки заявителя возражения, за исключением случая подачи им ходатайства о рассмотрении возражения без его участия;

      2) ходатайства заявителя о необходимости времени для представления дополнительных доказательств.

      5. Апелляционный совет выносит одно из следующих решений:

      1) об удовлетворении возражения;

      2) о частичном удовлетворении возражения;

      3) об отказе в рассмотрении возражения;

      4) об отказе в удовлетворении возражения.

      Апелляционный совет не вправе по своей инициативе изменять предмет или основание возражения.

      6. Все члены апелляционного совета при рассмотрении возражения пользуются равными правами. Решение апелляционного совета принимается большинством голосов от общего числа его членов.

      7. Принятое решение направляется заявителю возражения в течение десяти рабочих дней с даты его вынесения.

      8. Апелляционный совет может оставить возражение без рассмотрения по ходатайству заявителя возражения. Решение об оставлении возражения без рассмотрения оформляется протоколом заседания апелляционного совета.

      9. Принятое решение может быть обжаловано в суде.";

      21) дополнить статьями 32-3 и 32-4 следующего содержания:

      "Статья 32-3. Исправление описок и явных технических ошибок в решении апелляционного совета

      1. После объявления решения по возражению апелляционный совет, вынесший решение, не вправе отменить или изменить его.

      2. Апелляционный совет может по своей инициативе или заявлению лиц, участвующих в рассмотрении возражения, исправить допущенные в решении описки или явные технические ошибки.

      Вопрос о внесении исправлений разрешается на заседании апелляционного совета. Лица, участвующие в рассмотрении возражения, извещаются о времени и месте заседания апелляционного совета, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о внесении исправлений.

      3. Внесение исправлений в решение апелляционного совета оформляется дополнительным решением апелляционного совета.

      Статья 32-4. Оставление возражения без рассмотрения

      1. Апелляционный совет оставляет возражение без рассмотрения, если:

      1) лицо, подавшее возражение, надлежаще извещенное о времени и месте проведения заседания апелляционного совета, не заявившее о рассмотрении возражения в его отсутствие, не явилось на заседание апелляционного совета по вторичному вызову;

      2) имеется ходатайство лица, подавшего возражение, об отзыве своего возражения.

      2. Решение об оставлении возражения без рассмотрения фиксируется в протоколе заседания апелляционного совета.";

      22) пункт 1 статьи 33:

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) о признании патента недействительным;";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Споры, за исключением указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 7) и 10) настоящего пункта, могут быть разрешены по письменному соглашению сторон в порядке медиации или переданы на рассмотрение арбитража.";

      23) статью 35 изложить в следующей редакции:

      "Статья 35. Государственная пошлина

      За совершение уполномоченным органом действий по аттестации патентных поверенных и регистрации в качестве патентного поверенного взимается государственная пошлина в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      24) пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:

      "1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Регистрация в реестре патентных поверенных осуществляется при прохождении кандидатом аттестации, подтверждаемой выданным свидетельством патентного поверенного.

      Аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.

      Порядок проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.";

      25) в статье 36-2:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 36-2. Признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения суда свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения об аннулировании вносятся в реестр патентных поверенных.";

      пункт 3 исключить;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В случае поступления жалобы физического или юридического лица на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения апелляционной комиссией поступившей жалобы действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

      1) рекомендовать уполномоченному органу направить в суд исковое заявление о прекращении действия свидетельства патентного поверенного;

      2) отказать в удовлетворении жалобы.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суде.";

      26) статью 37 изложить в следующей редакции:

      "Статья 37. Международная регистрация объектов промышленной собственности

      Международная регистрация объектов промышленной собственности осуществляется путем подачи заявки в экспертную организацию.

      Правила рассмотрения заявок утверждаются уполномоченным органом в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.";

      27) в пункте 2 статьи 38 слова "и других актов законодательства" исключить.

      8. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст.776; 2004 г., № 17, ст.100; 2005 г., № 21-22, ст.87; 2007 г., № 5-6, ст.37; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.13; № 14, ст.95; 2015 г., № 7, ст.34; № 19-II, cт.102; № 20-VII, cт. 115):

      1) по всему тексту слова "владелец товарного знака или" заменить словами "владелец (правообладатель) товарного знака или владелец";

      2) по всему тексту внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      3) в статье 1:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) общеизвестный товарный знак – обозначение, используемое в качестве товарного знака, или товарный знак, признанные общеизвестными решением уполномоченного органа, основанном на доказательствах заинтересованных лиц;";

      дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

      "4-2) протокол к Мадридскому соглашению – протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года;";

      в подпункте 9):

      слова "применение товарного знака" заменить словами "размещение товарного знака";

      слова "и (или) их упаковке" заменить словами "на их упаковках";

      слово "гражданский" исключить;

      4) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "2. К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) участие в реализации государственной политики в области правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров;

      2) разработка и утверждение:

      правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров;

      правил регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров и выдачи охранных документов и их дубликатов, прекращения действия регистрации и признания ее недействительной;

      правил регистрации в Государственном реестре товарных знаков передачи исключительного права, предоставления права на использование товарного знака;

      правил предоставления выписок из Государственного реестра товарных знаков и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров;

      правил рассмотрения апелляционным советом возражений;

      правил рассмотрения заявок на товарные знаки в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      положения об аттестационной комиссии;

      положения об апелляционном совете;

      положения об апелляционной комиссии;

      положения о комиссии по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан;

      3) определение порядка опубликования в бюллетене сведений, относящихся к регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров;

      4) проведение аттестации кандидатов в патентные поверенные и их регистрация в реестре патентных поверенных;

      5) организация деятельности аттестационной комиссии, апелляционного совета, апелляционной комиссии и комиссии по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан;

      6) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      5) статью 3-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 3-1. Экспертная организация

      1. Экспертная организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу:

      1) проводит экспертизу заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров;

      2) регистрирует товарные знаки и наименования мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров и выдает охранные документы и их дубликаты, осуществляет прекращение действия регистрации и признание ее недействительной;

      3) регистрирует в Государственном реестре товарных знаков передачу исключительного права, предоставление права на использование товарного знака;

      4) ведет Государственный реестр товарных знаков и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров, бюллетень и размещает их на своем интернет-ресурсе;

      5) предоставляет выписки из Государственного реестра товарных знаков и Государственного реестра наименований мест происхождения товаров;

      6) публикует в бюллетене сведения, относящиеся к регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров;

      7) осуществляет поиск сведений зарегистрированных товарных знаков и наименований мест происхождения товаров на основании обращений заинтересованных лиц;

      8) рассматривает заявки на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      9) осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

      2. Экспертной организацией по согласованию с уполномоченным органом утверждаются цены на услуги в области охраны товарных знаков, наименований мест происхождения товаров при условии обеспечения полного возмещения понесенных данной организацией затрат на их оказание, безубыточности ее деятельности и финансирования за счет собственных доходов.";

      6) пункты 2 и 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "2. Правовая охрана товарных знаков предоставляется физическим или юридическим лицам.

      Исключительное право на товарный знак возникает с даты регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

      3. Право на товарный знак удостоверяется свидетельством и подтверждается выпиской из Государственного реестра товарных знаков.

      Форму свидетельства устанавливает уполномоченный орган.";

      7) в статье 6:

      в пункт 1 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      в подпункте 1) пункта 3 слова "в том числе" заменить словами "услуги или лица, предоставляющего услуги, а также";

      8) в статье 7:

      в пункте 1:

      в части первой:

      подпункт 1) дополнить словами ", за исключением товарных знаков, регистрация которых признана недействительной или действие ее прекращено согласно главе 6 настоящего Закона";

      подпункт 3) после слова "отозванных" дополнить словами "и прекращенных";

      в части второй слова "предоставлении согласия" заменить словами "условии предоставления письменного согласия";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Если владельцем является юридическое лицо, то письменное согласие должно быть представлено на фирменном бланке, подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью юридического лица (в случае наличия), а если владелец – физическое лицо, то подпись должна быть нотариально удостоверена.";

      дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

      "3. Основанием для отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего достояние истории и культуры Республики Казахстан, является отсутствие согласования его с уполномоченным органом в области культуры.

      4. Основания для отказа, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в отношении обозначений, заявленных на получение правовой охраны на территории Республики Казахстан в качестве товарных знаков в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.";

      9) пункт 3 статьи 8 исключить;

      10) в статье 9:

      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Заявка должна содержать:";

      подпункты 1) и 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "1) копия документа, подтверждающего оплату услуги за проведение экспертизы;

      2) копия доверенности в случае ведения делопроизводства через представителя;";

      пункт 6 исключить;

      11) статью 11 изложить в следующей редакции:

      "Статья 11. Порядок проведения экспертизы заявки

      1. Экспертиза заявки проводится поэтапно:

      1) предварительная экспертиза – в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявки;

      2) полная экспертиза – в течение семи месяцев с даты подачи заявки.

      2. На любом этапе экспертизы экспертная организация вправе запросить дополнительные или уточняющие сведения, без которых проведение экспертизы невозможно.

      В случаях непредставления заявителем запрашиваемых сведений в течение срока проведения экспертизы и (или) отсутствия ходатайства о продлении данного срока заявка считается отозванной.

      3. Информация о ходе рассмотрения заявки не предоставляется третьим лицам, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.";

      12) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:

      "Статья 11-1. Публикация сведений о заявке

      1. В течение пяти рабочих дней с даты завершения предварительной экспертизы сведения о заявке публикуются еженедельно в бюллетене.

      2. Сведения о поданных заявках должны содержать следующую информацию:

      1) изображение заявленного обозначения;

      2) данные о заявителе, в том числе адрес заявителя и (или) его представителя;

      3) перечень товаров (услуг), в отношении которых запрашивается регистрация знака;

      4) номер и дату подачи заявки в экспертную организацию;

      5) страну, номер и дату подачи первой заявки, если установлен конвенционный приоритет;

      6) указание на коллективный товарный знак.";

      13) статью 12 изложить в следующей редакции:

      "Статья 12. Решения по результатам экспертизы заявки

      1. По результатам предварительной экспертизы заявителю в течение десяти рабочих дней направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению или о прекращении делопроизводства.

      2. В случае принятия заявки экспертной организацией проводится полная экспертиза, по результатам которой заявителю направляется экспертное заключение о регистрации, предварительной частичной регистрации или предварительном отказе в регистрации товарного знака.

      Заявитель вправе в трехмесячный срок со дня направления ему предварительного экспертного заключения об отказе или частичной регистрации представить мотивированное возражение, по результатам рассмотрения которого экспертная организация в течение трех месяцев со дня поступления возражения выносит окончательное заключение.

      На основании окончательного заключения экспертной организацией принимается решение о регистрации, частичной регистрации или об отказе в регистрации товарного знака.

      3. Решение о регистрации или частичной регистрации товарного знака до его внесения в Государственный реестр товарных знаков может быть пересмотрено в связи с выявлением заявки с более ранним приоритетом.

      4. Заявитель производит оплату услуги экспертной организации за регистрацию товарного знака в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления о принятом решении о регистрации или частичной регистрации. При непредставлении документа об оплате указанной услуги заявка на товарный знак признается отозванной и делопроизводство по ней прекращается.

      5. При несогласии с окончательным заключением заявитель может подать в уполномоченный орган возражение в трехмесячный срок с даты направления ему данного заключения. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его поступления в уполномоченный орган.";

      14) в статье 13:

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) ходатайствовать об уступке права на получение товарного знака другому лицу до регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков;";

      дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) вносить изменения в наименование и адрес заявителя до регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.";

      15) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "1. Сведения о регистрации товарного знака вносятся в Государственный реестр товарных знаков при оплате услуг экспертной организации за регистрацию товарного знака.

      Сведения, вносимые в Государственный реестр товарных знаков, должны содержать:

      1) изображение товарного знака;

      2) данные о его владельце и (или) его представителе. В отношении коллективного товарного знака указываются данные владельцев и перечень субъектов, имеющих право на использование коллективного товарного знака;

      3) номер и дату регистрации товарного знака;

      4) перечень товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

      5) номер и дату подачи заявки в экспертную организацию;

      6) страну, номер и дату подачи первой заявки, если установлен конвенционный приоритет;

      7) другую информацию, относящуюся к регистрации товарного знака, включая данные о распоряжении правом на товарный знак.";

      16) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "2. Срок действия регистрации товарного знака продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца, поданному в течение последнего года ее действия. Сведения о продлении срока действия регистрации товарного знака в течение десяти рабочих дней с даты поступления ходатайства в экспертную организацию вносятся в Государственный реестр товарных знаков и свидетельство.";

      17) статьи 16 и 18-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 16. Публикация сведений о регистрации

      Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, внесенные в Государственный реестр товарных знаков, публикуются экспертной организацией в течение двух месяцев в бюллетене и размещаются на ее интернет-ресурсе непосредственно после их записи в Государственном реестре товарных знаков. Изменения, касающиеся зарегистрированных товарных знаков, размещаются экспертной организацией на ее интернет-ресурсе в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты внесения сведений в Государственный реестр товарных знаков, и публикуются в бюллетене следующего месяца после внесения сведений в Государственный реестр товарных знаков.

      В Государственный реестр товарных знаков и свидетельство дополнительно вносятся сведения о владельцах коллективного товарного знака.";

      "Статья 18-1. Признание товарного знака общеизвестным

      1. Общеизвестным в Республике Казахстан товарным знаком может быть признан решением уполномоченного органа товарный знак, зарегистрированный на территории Республики Казахстан или охраняемый в силу международных договоров, или обозначение, используемое как товарный знак без его правовой охраны в Республике Казахстан, приобретшее в результате активного использования широкую известность в Республике Казахстан.

      Заявление физических или юридических лиц о признании товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан подается в уполномоченный орган.

      Заявление должно относиться к одному товарному знаку или обозначению и содержать следующее:

      1) сведения о заявителе с указанием места жительства или места нахождения;

      2) изображение товарного знака или обозначения, заявляемого в качестве общеизвестного знака;

      3) дату, с которой, по мнению заявителя, знак стал общеизвестным;

      4) перечень товаров (услуг), в отношении которых, по мнению заявителя, знак стал общеизвестным.

      2. К заявлению прилагаются:

      1) сведения, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения;

      2) изображения товарного знака или обозначения форматом 8х8 сантиметров в количестве пяти экземпляров;

      3) копия доверенности в случае подачи заявления представителем;

      4) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за признание товарного знака общеизвестным.

      Заявление о признании товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан рассматривается комиссией уполномоченного органа по признанию товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан (далее – комиссия уполномоченного органа).

      В течение пяти рабочих дней с даты получения заявки о признании товарного знака общеизвестным проверяется соответствие данной заявки и прилагаемых к ней документов требованиям настоящей статьи.

      В случае получения положительного результата проверки экспертная организация публикует сведения о поступившей заявке в бюллетене.

      По истечении трех месяцев с даты публикации комиссия уполномоченного органа в течение двух месяцев проводит рассмотрение заявки и прилагаемых к ней материалов, подтверждающих общеизвестность знака.

      Заявитель вправе вносить исправления, дополнения и уточнения в материалы заявки до завершения ее рассмотрения.

      При наличии несогласия со стороны третьих лиц заявителю направляется соответствующее уведомление, отзыв на которое заявитель представляет до вынесения заключения по результатам рассмотрения заявки.

      По результатам рассмотрения заявления комиссией уполномоченного органа принимается решение о признании товарного знака общеизвестным либо отказе в таком признании, которое направляется владельцу (правообладателю) товарного знака в течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения.

      Если представленные заявителем фактические сведения подтверждают дату, когда знак стал общеизвестным, иную, чем указана в заявлении, товарный знак может быть признан общеизвестным с фактической даты.

      Сведения о фактическом признании товарного знака общеизвестным подтверждаются результатами опроса потребителей, который проводится специализированной независимой организацией на территории Республики Казахстан. Опрос должен охватывать города республиканского значения, столицу и не менее пяти городов областного значения. Общее количество респондентов в одном населенном пункте должно составлять не менее ста человек.

      Решение об отказе в признании товарного знака общеизвестным выносится, если установлено, что:

      1) сведения недостаточны для признания общеизвестности товарного знака;

      2) имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, охраняемый или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров, с приоритетом более ранним, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

      Решение комиссии уполномоченного органа может быть обжаловано в суде.

      3. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Законом.

      4. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков прекращается:

      1) в связи с истечением срока действия регистрации;

      2) по заявлению любого заинтересованного лица о досрочном прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в связи с утратой статуса общеизвестного на основании вступившего в законную силу решения суда;

      3) на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене решения комиссии уполномоченного органа.

      5. На основании признания, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обозначения или товарного знака общеизвестным в Государственный реестр товарных знаков вносятся соответствующие сведения.

      Срок действия товарного знака, признанного общеизвестным, исчисляется с даты подачи заявления о признании обозначения или товарного знака общеизвестным в уполномоченный орган.

      Срок действия признания товарного знака общеизвестным по ходатайству его владельца и при представлении сведений, подтверждающих общеизвестность товарного знака, продлевается на последующий десятилетний срок.

      Сведения о регистрации общеизвестного товарного знака, его владельце и последующие изменения, касающиеся такой регистрации, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и публикуются в бюллетене.

      Право на общеизвестный товарный знак удостоверяется записью о регистрации в Государственном реестре товарных знаков и подтверждается выпиской из Государственного реестра товарных знаков.

      Сведения о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака вносятся в Государственный реестр товарных знаков, размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа и публикуются в бюллетене экспертной организации.";

      18) в статье 19:

      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Запрещаются ограничение использования товарного знака наряду с другим товарным знаком, использование товарного знака в измененном виде, в том числе в другом шрифте, другом цветовом исполнении, другой форме, или использование таким способом, который может причинить ущерб способности товарного знака отличать товары (услуги) одних физических или юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических или юридических лиц.";

      в пункте 4:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "4. Любое заинтересованное лицо может оспорить в суде регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи возражения. Заявление против действия регистрации может касаться всех товаров либо их части, указанных в свидетельстве.";

      в части второй:

      слова "Может признаваться использованием товарного знака" заменить словами "Использованием товарного знака может признаваться";

      слово "гражданский" исключить;

      пункты 6 и 7 исключить;

      19) в статье 20 слова "тауар таңбасы" заменить словами "тауар белгісі";

      20) статьи 21 и 23 изложить в следующей редакции:

      статью 21 изложить в следующей редакции:

      "Статья 21. Передача исключительного права на товарный знак и права на его использование

      1. Исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров (услуг) либо их части может быть передано по договору уступки.

      Передача исключительного права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

      2. В соответствии с условиями лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора (лицензионный договор) любое лицо, не являющееся владельцем (лицензиат), вправе использовать охраняемый товарный знак с разрешения владельца (лицензиар).

      Право на использование товарного знака может быть предоставлено в отношении всех товаров (услуг) либо их части.

      Лицензиат вправе осуществлять использование товарного знака на всей территории Республики Казахстан, если в договоре не предусмотрено иное.

      Срок действия права на использование товарного знака может продлеваться в соответствии с условиями договора или путем заключения дополнительного соглашения.

      В случае неуказания срока в договоре срок действия права на использование товарного знака равняется пяти годам с даты регистрации данного договора.

      Лицензионный договор должен содержать условия о:

      1) сохранении качества товаров (услуг) не ниже качества товаров (услуг) владельца (правообладателя) товарного знака;

      2) праве владельца (правообладателя) товарного знака осуществлять контроль за качеством своих товаров (услуг).

      Передача исключительного права на товарный знак другому лицу не влечет за собой прекращения договора.

      3. Исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров (услуг) и право на его использование могут выступать предметами залога.

      4. Указанные в настоящей статье договоры и дополнительные соглашения заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в Государственном реестре товарных знаков.

      5. Передача исключительного права или лицензионный договор подлежит регистрации в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления заинтересованной стороны договора.

      6. Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет ничтожность договора.

      Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков в связи с прекращением договора или аннулирование регистрации на основании вступившего в законную силу решения суда осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления заинтересованной стороны договора.

      В сведениях о регистрации могут быть исправлены ошибки технического характера, не изменяющие их принадлежность, характер или содержание, в течение одного рабочего дня с даты получения заявления заинтересованного лица и при условии направления письменного уведомления другим заинтересованным сторонам договора.

      7. Передача права на товарный знак регистрируется в Государственном реестре товарных знаков в порядке, определяемом настоящим Законом.

      8. Основаниями, временно препятствующими регистрации передачи права на товарный знак или предоставления права на его использование, являются:

      1) наличие срока для восстановления прекращенного действия исключительного права на товарный знак;

      2) представление неполного пакета документов либо несоответствие сведений в представленных документах;

      3) несоответствие сведений в представленных документах сведениям, содержащимся в Государственном реестре товарных знаков или в реестре, который ведется в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

      9. В случае выявления оснований, указанных в пункте 8 настоящей статьи, заявителю направляется запрос об их устранении.

      С даты направления запроса срок регистрации приостанавливается на три месяца.

      10. Основаниями для отказа в регистрации передачи права на товарный знак или предоставления права на его использование являются:

      1) истечение срока для восстановления прекращенного срока действия исключительного права на товарный знак;

      2) истечение срока для устранения оснований, временно препятствующих регистрации;

      3) получение заявления о регистрации от лица, не являющегося стороной договора;

      4) отсутствие регистрации права на распоряжение исключительным правом на товарный знак;

      5) введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае передачи права на товарный знак;

      6) наличие у стороны принятых обязательств, препятствующих предоставлению права на использование товарного знака.

      Прекращение действия исключительного права на товарный знак влечет за собой прекращение действия лицензионного договора.";

      "Статья 23. Оспаривание регистрации товарного знака и признание ее недействительной

      1. Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных статьями 6 и 7, за исключением подпунктов 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 7, настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты регистрации товарного знака, если она была осуществлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона. Возражение против регистрации товарного знака по указанным в настоящем пункте основаниям вправе подать в уполномоченный орган любое заинтересованное лицо.

      2. Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию вправе подать в уполномоченный орган владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

      3. Регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично, если товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг с фирменным наименованием другого лица, исключительное право на которое в Республике Казахстан возникло ранее даты приоритета товарного знака.

      Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию вправе подать в уполномоченный орган юридическое лицо, чье фирменное наименование является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров или услуг.

      4. Возражение против регистрации товарного знака должно быть рассмотрено апелляционным советом в течение шести месяцев с даты его поступления. Лицо, подавшее возражение, а также владелец (правообладатель) товарного знака имеют право участвовать в рассмотрении спора.

      5. Экспертная организация вносит в Государственный реестр товарных знаков запись об аннулировании регистрации товарного знака в связи с признанием ее недействительной и публикует сведения об этом в бюллетене и размещает их на своем интернет-ресурсе.

      В случае признания регистрации товарного знака недействительной частично для отдельных товаров или услуг экспертная организация вносит в Государственный реестр товарных знаков запись об аннулировании регистрации товарного знака для этих товаров или услуг, публикует сведения об аннулировании в бюллетене и размещает их на своем интернет-ресурсе.";

      21) в пункте 1 статьи 24:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) в связи со смертью физического лица, с ликвидацией юридического лица – владельца (правообладателя) товарного знака;";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) ввиду его тождественности или сходства до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Казахстан, в случае, если использование такого товарного знака способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.";

      22) в статье 29:

      подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "4) описание особых свойств товара или информацию о его качестве, репутации, других характеристиках, которые главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами;";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Республики Казахстан, к заявке прилагаются заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, а также документ, подтверждающий один из следующих критериев: особые свойства, качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, выданный уполномоченным органом, к отрасли которого относится заявленный товар.

      К заявке на предоставление права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, находящегося на территории Республики Казахстан, прилагаются заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, а также документ, подтверждающий наличие особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров, выданный уполномоченным органом, к отрасли которого относится заявленный товар.

      К заявке также прилагается документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации по проведению экспертизы. В случае ведения делопроизводства через представителя к заявке прилагается копия доверенности.";

      пункт 5 исключить;

      23) в пункте 1 статьи 30 слова "шести месяцев" заменить словами "тридцати рабочих дней";

      24) в абзаце первом пункта 1 статьи 31 слова "уполномоченный орган принимает" заменить словом "принимается";

      25) пункт 2 статьи 33 после слова "товаров" дополнить словами "и свидетельство";

      26) статью 35 изложить в следующей редакции:

      "Статья 35. Публикация сведений о регистрации

      Сведения, относящиеся к регистрации наименований мест происхождения товаров, внесенные в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров, публикуются экспертной организацией в течение двух месяцев в бюллетене и размещаются на ее интернет-ресурсе непосредственно после их записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров. Изменения, касающиеся регистрации наименования места происхождения товара, размещаются экспертной организацией на ее интернет-ресурсе в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты внесения сведений в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров, и публикуются в бюллетене следующего месяца после внесения сведений в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров.";

      27) пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:

      "1. Владельцу права пользования наименованием места происхождения товара принадлежит право его использования. Право пользования наименованием места происхождения товара возникает у его владельца с даты регистрации товарного знака в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров.";

      28) в пункте 4 статьи 40:

      слова "об аннулировании" заменить словами "о прекращении действия";

      слова "при прекращении их действия или признания их недействительными" заменить словами ", публикует сведения об этом в бюллетене и размещает на своем интернет-ресурсе";

      29) статьи 41 и 41-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 41. Апелляционный совет

      1. Апелляционный совет является коллегиальным органом при уполномоченном органе по досудебному рассмотрению возражений заявителей.

      2. В апелляционный совет могут быть поданы возражения:

      1) на решения экспертной организации об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, заявленному в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению;

      2) на решения экспертной организации об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;

      3) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению;

      4) против регистрации и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара.

      Досудебное рассмотрение указанных возражений является обязательным.

      3. В состав апелляционного совета должно входить нечетное число (не менее пяти) членов, включая представителей уполномоченных органов по предпринимательству и в области охраны товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, а также общественных советов от указанных уполномоченных органов.

      4. В состав апелляционного совета не могут входить:

      1) патентные поверенные;

      2) супруги, близкие родственники или свойственники;

      3) сотрудники экспертной организации.

      5. Замена любого члена апелляционного совета возможна в случае:

      1) самоотвода или отвода, заявленного участниками заседания апелляционного совета, на основании пункта 4 настоящей статьи;

      2) отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске или в командировке.

      6. Каждое заседание апелляционного совета проводится с применением видеофиксации в порядке, определяемом уполномоченным органом.";

      "Статья 41-2. Рассмотрение возражения

      1. Рассмотрение возражения осуществляется апелляционным советом в порядке, определяемом уполномоченным органом, и в сроки, предусмотренные настоящим Законом.

      2. При пропуске срока для подачи возражения апелляционный совет может принять его к рассмотрению в случае признания причин пропуска срока уважительными на основании представленных документов.

      3. Срок рассмотрения возражения может быть продлен до трех месяцев по письменному ходатайству заявителя.

      4. Апелляционный совет вправе перенести дату проведения заседания в случае:

      1) неявки заявителя возражения, за исключением случая подачи им ходатайства о рассмотрении возражения без его участия;

      2) ходатайства заявителя о необходимости времени для представления дополнительных доказательств.

      5. Апелляционный совет выносит одно из следующих решений:

      1) об удовлетворении возражения;

      2) о частичном удовлетворении возражения;

      3) об отказе в рассмотрении возражения;

      4) об отказе в удовлетворении возражения.

      Апелляционный совет не вправе по своей инициативе изменять предмет или основание возражения.

      6. Все члены апелляционного совета при рассмотрении возражения пользуются равными правами. Решение апелляционного совета принимается большинством голосов от общего числа его членов.

      7. Принятое решение направляется заявителю возражения в течение десяти рабочих дней с даты его вынесения.

      8. Апелляционный совет может оставить возражение без рассмотрения по ходатайству заявителя возражения. Решение об оставлении возражения без рассмотрения оформляется протоколом заседания апелляционного совета.

      9. Принятое решение может быть обжаловано в суде.";

      30) дополнить статьями 41-3 и 41-4 следующего содержания:

      "Статья 41-3. Исправление описок и явных технических ошибок в решении апелляционного совета

      1. После объявления решения по возражению апелляционный совет, вынесший решение, не вправе отменить или изменить его.

      2. Апелляционный совет может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в рассмотрении возражения, исправить допущенные в решении описки или явные технические ошибки.

      Вопрос о внесении исправлений разрешается на заседании апелляционного совета. Лица, участвующие в рассмотрении возражения, извещаются о времени и месте заседания апелляционного совета, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о внесении исправлений.

      3. Внесение исправлений в решение апелляционного совета оформляется дополнительным решением апелляционного совета.

      Статья 41-4. Оставление возражения без рассмотрения

      1. Апелляционный совет оставляет возражение без рассмотрения, если:

      1) лицо, подавшее возражение, надлежаще извещенное о времени и месте проведения заседания апелляционного совета, не заявившее о рассмотрении возражения в его отсутствие, не явилось на заседание апелляционного совета по вторичному вызову;

      2) имеется ходатайство лица, подавшего возражение, об отзыве своего возражения.

      2. Решение об оставлении возражения без рассмотрения фиксируется в протоколе заседания апелляционного совета.";

      31) статьи 42 и 43 изложить в следующей редакции:

      "Статья 42. Рассмотрение споров

      1. В судебном порядке рассматриваются следующие споры:

      1) о правомерности выдачи свидетельства на товарный знак или наименование места происхождения товара;

      2) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием;

      3) о нарушении исключительного права владельца (правообладателя) товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара;

      4) о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование товарного знака;

      5) о правомерности признания товарного знака общеизвестным;

      6) о прекращении действия регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Казахстан, в случае, если его использование способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

      7) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из свидетельства.

      Споры, за исключением указанных в подпунктах 1), 5), 6) и 7) части первой настоящего пункта, могут быть разрешены по письменному соглашению сторон в порядке медиации или переданы на рассмотрение арбитража.

      Заявления на решения уполномоченного органа, указанные в пункте 2 статьи 41 настоящего Закона, подаются в суд после рассмотрения соответствующих возражений в апелляционном совете.

      2. Экспертная организация на основании вступившего в законную силу решения суда вносит в Государственный реестр товарных знаков и Государственный реестр наименований мест происхождения товаров соответствующие изменения, включая прекращение действия регистрации товарного знака, общеизвестного товарного знака или наименования места происхождения товара, аннулирование регистрации предоставления права пользования товарным знаком или изменения владельца (правообладателя) товарного знака, публикует сведения об изменениях, касающихся регистрации.

      Статья 43. Ответственность за нарушение законодательства о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров

      1. Нарушением исключительного права на товарный знак или права пользования наименованием места происхождения товара признается введение без согласия владельца (правообладателя) товарного знака или без согласия владельца наименования места происхождения товара или обозначений, сходных с ними до степени смешения, в оборот в отношении однородных товаров или услуг, а в случае общеизвестного товарного знака – в отношении всех товаров и услуг.

      Нарушением исключительного права владельца (правообладателя) товарного знака или владельца права пользования наименованием места происхождения товара также признается использование товарного знака или наименования места происхождения товара в средствах массовой информации.

      2. За нарушения исключительного права на товарный знак или права пользования наименованием места происхождения товара, в том числе за их размещение либо размещение обозначения, сходного с ними до степени смешения, на товаре или его упаковке, виновные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.";

      32) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:

      "Статья 43-1. Исчерпание исключительного права на товарный знак

      Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в оборот на территории любого из государств-членов Евразийского экономического союза непосредственно владельцем (правообладателем) товарного знака или другими лицами с его согласия.";

      33) статьи 44 и 45 изложить в следующей редакции:

      "Статья 44. Способы защиты права владельца (правообладателя) товарного знака или владельца права пользования наименованием места происхождения товара

      1. Лицо, нарушившее право владельца (правообладателя) товарного знака или владельца права пользования наименованием места происхождения товара, обязано немедленно прекратить нарушение и возместить владельцу (правообладателю) товарного знака или владельцу права пользования наименованием места происхождения товара понесенные им убытки.

      2. Споры, связанные с определением правомерности использования товарного знака, наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ними до степени смешения, или общеизвестного товарного знака, рассматриваются судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      3. Товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными. Контрафактные товары и их упаковки, а также орудие, оборудование или иные средства и материалы, использованные для их изготовления, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случаев, когда введение в оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей.

      4. Владелец вправе требовать удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенного товарного знака или наименования места происхождения товара, обозначения, сходного с ними до степени смешения, в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

      5. Лицо, нарушившее право владельца (правообладателя) товарного знака или владельца права пользования наименованием места происхождения товара при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или наименование места происхождения товара, или обозначение, сходное с ними до степени смешения, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

      6. Владелец при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ними до степени смешения, размещены с согласия владельца.

      Статья 45. Оплата услуг экспертной организации

      Экспертной организацией за оказание услуг в области охраны товарных знаков, наименований мест происхождения товаров взимается оплата в соответствии со статьей 3-1 настоящего Закона.";

      34) пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:

      "1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Регистрация в реестре патентных поверенных осуществляется при прохождении кандидатом аттестации, подтверждаемой выданным свидетельством патентного поверенного.

      Аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.

      Порядок проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.";

      35) в статье 46-2:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 46-2. Признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения суда решением уполномоченного органа свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения о включении патентного поверенного в реестр патентных поверенных аннулируются.";

      пункт 3 исключить;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В случае поступления жалобы физического или юридического лица на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения апелляционной комиссией поступившей жалобы действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается, о чем делается отметка в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

      1) рекомендовать уполномоченному органу направить в суд исковое заявление о прекращении действия свидетельства патентного поверенного;

      2) отказать в удовлетворении жалобы.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суде.";

      36) статью 47 изложить в следующей редакции:

      "Статья 47. Международная регистрация

      Физические и юридические лица вправе подавать через экспертную организацию заявки на международную регистрацию товарных знаков и наименований мест происхождения товаров.

      Порядок рассмотрения заявок на международную регистрацию определяется уполномоченным органом в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 года "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 13-14, ст.181; 2004 г., № 17, ст.100; № 23, ст.142; 2005 г., № 21-22, ст.87; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.13; № 14, ст.95; 2015 г., № 20-VII, cт. 119):

      1) статью 4 изложить в следующей редакции:

      "Статья 4. Уполномоченный орган

      К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) участие в реализации государственной политики в области правовой охраны прав на топологии;

      2) разработка и утверждение:

      правил экспертизы заявок о регистрации топологий;

      правил внесения топологий в Государственный реестр топологий интегральных микросхем и выдачи свидетельств о регистрации, удостоверений авторов;

      правил регистрации в Государственном реестре топологий интегральных микросхем передачи исключительного права, предоставления права на использование топологий;

      правил предоставления выписок из Государственного реестра топологий интегральных микросхем;

      правил рассмотрения апелляционным советом возражений;

      положения об аттестационной комиссии;

      положения об апелляционном совете;

      положения об апелляционной комиссии;

      3) определение порядка опубликования в бюллетене сведений о зарегистрированных топологиях;

      4) проведение аттестации кандидатов в патентные поверенные и их регистрация в реестре патентных поверенных;

      5) организация деятельности аттестационной комиссии, апелляционного совета и апелляционной комиссии;

      6) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.";

      2) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

      "Статья 4-1. Экспертная организация

      1. Экспертная организация, созданная по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу:

      1) проводит экспертизу заявок о регистрации топологий;

      2) вносит топологии в Государственный реестр топологий интегральных микросхем и выдает свидетельства о регистрации, удостоверения авторов;

      3) регистрирует в Государственном реестре топологий интегральных микросхем передачу исключительного права, предоставление права на использование топологий;

      4) ведет Государственный реестр топологий интегральных микросхем, бюллетень и размещает их на своем интернет-ресурсе;

      5) предоставляет выписки из Государственного реестра топологий интегральных микросхем;

      6) публикует в бюллетене экспертной организации сведения о зарегистрированных топологиях;

      7) осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

      2. Экспертной организацией по согласованию с уполномоченным органом утверждаются цены на услуги в области охраны топологий при условии обеспечения полного возмещения понесенных данной организацией затрат на их оказание, безубыточности ее деятельности и финансирования за счет собственных доходов.";

      3) части вторую, третью и четвертую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "Договор об уступке исключительного права на зарегистрированную топологию, лицензионный и сублицензионный договоры подлежат регистрации в экспертной организации.

      Договор об уступке исключительного права на топологию, регистрация которой не производилась, лицензионный и сублицензионный договоры могут быть зарегистрированы в экспертной организации по соглашению сторон.

      Несоблюдение письменной формы и (или) требования о регистрации влечет за собой ничтожность договора о передаче исключительного права.

      Регистрация в Государственном реестре топологий интегральных микросхем, внесение в него изменений, исправление ошибок технического характера, а также аннулирование регистрации осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом.";

      4) пункты 1 и 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "1. Автор топологии или иной правообладатель вправе зарегистрировать топологию путем подачи заявки на регистрацию в экспертную организацию.

      Заявка о регистрации топологии и прилагаемые к ней документы представляются на казахском и русском языках. В случае представления указанных документов на другом языке экспертная организация вправе потребовать перевод сведений, содержащихся в прилагаемых к заявке документах. Перевод должен быть представлен одновременно с заявкой или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки.";

      "4. По поступившей заявке о регистрации топологии проводится экспертиза.

      При положительном результате экспертизы осуществляется регистрация топологии в Государственном реестре топологий интегральных микросхем и выдается свидетельство о регистрации.

      До регистрации заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

      Автору топологии, не являющемуся правообладателем, экспертной организацией выдается удостоверение автора.";

      пункт 6 исключить;

      5) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "1. Патентным поверенным вправе быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории, имеющий высшее образование и трудовой стаж не менее четырех лет, прошедший аттестацию и зарегистрированный в реестре патентных поверенных.

      Регистрация в реестре патентных поверенных осуществляется при прохождении кандидатом аттестации, подтверждаемой выданным свидетельством патентного поверенного.

      Аттестация кандидатов в патентные поверенные осуществляется в форме тестирования на знание законодательства Республики Казахстан в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности.

      Порядок проведения аттестации кандидатов в патентные поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных и внесения в него изменений определяется уполномоченным органом.

      Реестр патентных поверенных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.";

      6) в статье 15-2:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 15-2. Признание недействительным свидетельства патентного поверенного и аннулирование сведений в реестре патентных поверенных";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. На основании решения аттестационной комиссии или вступившего в законную силу решения суда решением уполномоченного органа свидетельство патентного поверенного признается недействительным и соответствующие сведения о включении патентного поверенного в реестр патентных поверенных аннулируются.";

      пункт 3 исключить;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В случае поступления жалобы физического или юридического лица на действия патентного поверенного уполномоченным органом образуется апелляционная комиссия из нечетного числа сотрудников уполномоченного органа. На период рассмотрения апелляционной комиссией поступившей жалобы действие свидетельства патентного поверенного приостанавливается с указанием соответствующей информации в реестре патентных поверенных.

      По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

      1) рекомендовать уполномоченному органу направить в суд исковое заявление о прекращении действия свидетельства патентного поверенного;

      2) отказать в удовлетворении жалобы.

      Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суде.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст.67; 2004 г., № 23, ст.142; № 24, ст.154; 2005 г., № 7-8, ст.23; 2006 г., № 3, ст.22; № 10, ст.52; № 13, ст.86; 2007 г., № 2, ст.14, 18; № 5-6, ст.40; № 9, ст.67; № 10, ст.69; № 18, ст.143; 2008 г., № 10-11, ст.39; 2009 г., № 8, ст.44; № 15-16, ст.75; № 18, ст.84; № 19, ст.88; № 24, ст.128; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 5, ст.23; № 17-18, ст.111; № 24, ст.145, 149; 2011 г., № 1, ст.2, 3, 7; № 6, ст.50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 15, ст.118; 2012 г., № 3, ст.26; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 10, ст.52; № 11, ст.61; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, cт.113; № 22-II, cт.145; № 22-VI, cт.159; 2016 г., № 7-I, cт.47; 2017 г., № 4, ст.7; № 16, ст.56; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 г.):

      1) подпункты 4), 7) и 10) статьи 21 изложить в следующей редакции:

      "4) межведомственную координацию деятельности и методическую помощь уполномоченным органам, а также заинтересованным организациям в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;";

      "7) организацию регистрации авторского права в официальных реестрах;";

      "10) контроль за деятельностью государственной организации, осуществляющей экспертизу в сфере патентного дела и регистрацию авторского права в официальных реестрах;";

      2) подпункт 8) пункта 1 статьи 23 исключить.

      11. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст.42; № 15, ст.118; № 16, ст.129; № 17, ст.136; № 24, ст.196; 2012 г., № 2, ст.11, 16; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.41; № 6, ст.43; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.95; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 2, ст.13; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 15, ст.82; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.9; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 19-І, ст.99; № 19-ІІ, ст.103, 105; № 20-ІV, ст.113; № 20-VІІ, ст.117; № 21-I, ст.124; № 21-II, ст.130; № 21-ІІІ, ст.135; № 22-ІІ, ст.145, 148; № 22-VI, ст.159; № 23-ІІ, ст.170, 172; 2016 г., № 7-I, cт.47; № 7-II, cт.56; № 8-I, cт.62; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, ст.22; № 11, ст.29; № 13, ст.45; № 14, ст.51, 54; № 15, ст.55; № 20, ст.96; № 22-III, ст.109; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст. 22; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 г.):

      пункт 2 статьи 134 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:

      "28) охраны прав интеллектуальной собственности.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 23-II, cт.171; 2016 г., № 7-II, cт.55; № 8-II, cт.72; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 9, ст.18; № 14, ст.51; № 23-III, ст.111; № 24, ст.115; Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 28 мая 2018 г.):

      1) в подпункте 28) статьи 2 слова "объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности" заменить словами "объекты права интеллектуальной собственности";

      2) статью 4 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.";

      3) пункт 4 статьи 21 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) предоставление подтверждения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности в случае, если, по мнению участника, эти права имеют отношение к закупаемому товару.";

      4) подпункт 3) пункта 3 статьи 39 дополнить словами ", при условии подтверждения этих прав".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 2) и 3) пункта 4, подпунктов 2), 3) и 4) пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие по истечении трех месяцев после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ