Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жарнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 8 қаңтардағы № 215-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 117-құжаттар; № 21-I, 124, 126-құжаттар; № 22-ІI, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 56-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 10, 79-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 4, 7-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 9, 27-құжат; № 10, 32-құжат):

      1) 37-баптың 5-тармағының 3) тармақшасындағы "мақсаттары үшін", "мерзіміне беріледі." деген сөздер тиісінше "мақсаттары үшін –", "мерзіміне;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру үшін азаматтар мен мемлекеттік емес заңды тұлғаларға бес жылдан қырық тоғыз жылға дейінгі мерзімге беріледі.";

      2) 109-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тротуарлар мен велосипед жолдарын қоспағанда, ортақ пайдаланылатын жерден жер учаскелерi азаматтар мен заңды тұлғаларға ортақ пайдалануға нұқсан келтiрмей, жеңiл үлгiдегi құрылысжайларды (сауда шатырларын (павильондарды), киоскiлердi, сыртқы (көрнекі) жарнама объектiлерiн және басқа да сервис объектiлерiн) орналастыру үшiн уақытша жер пайдалануға берiлуi мүмкiн.".

      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-І, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-І, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-І, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-І, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 31-құжат; № 10, 32-құжат; № 12, 39-құжат; № 14, 42-құжат; № 15, 47, 50-құжаттар; № 16, 55-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 49-баптың 1-тармағының 24) тармақшасы алып тасталсын;

      2) 50-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 51-баптың 1-тармағының 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "23) сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде орналастырғаны үшін төлемақы;";

      4) 52-баптың 1-тармағының 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "17) сыртқы (көрнекі) жарнаманы облыстық маңызы бар қаладағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, облыстық маңызы бар қаланың аумағы арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде орналастырғаны үшін төлемақы;";

      5) 52-1-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакциияда жазылсын:

      "5) сыртқы (көрнекі) жарнаманы:

      аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте;

      аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде;

      елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнен тыс жерде орналастырғаны үшін төлемақы.".

      3. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 27-құжат; № 10, 32-құжат; № 11, 36, 37-құжаттар; № 12, 39-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46, 49, 50-құжаттар; № 16, 53-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 193-бап мынадай мазмұндағы төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:

      "4. Тауар бағасын Қазақстан Республикасының аумағында жария шарт жағдайларында оны өткізу кезінде теңгемен көрсетпеу –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – алты, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – он, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – алпыс бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.";

      2) 455-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "455-бап. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзу

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында жарнамалауға тыйым салынған тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жарнамасын шығару, тарату, орналастыру және пайдалану –

      жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға – жетпіс, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      2. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын:

      1) осы Кодекстің 163-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, жосықсыз және анық емес жарнама;

      2) бейәдеп және жасырын жарнама;

      3) ұлттық аза тұту күндерiнде теле-, радиоарналардағы жарнама;

      4) алкоголь өніміне, темекіге және темекі өнімдеріне сұраныс пен қызығушылықты ынталандыруға бағытталған әртүрлі іс-шаралар өткізу, оның ішінде жүлделер, лотереялар ойнату нысанындағы жарнама;

      5) ресми хабарларды, Қазақстан Республикасының Президенттiгіне және өкiлдi органдардың депутаттығына кандидаттардың сөздерiн, бiлiм беру және дiни телебағдарламаларды трансляциялауды, сондай-ақ балалар телебағдарламалары көрсетiлiмiн, балалар мен жасөспiрiмдерге арналған жарнаманы қоспағанда, жарнамамен, оның iшiнде жүгiртпе жол тәсілiмен бөліп жіберу;

      6) сериялар арасындағы үзiлiстердi қоспағанда, кино және бейне қызмет көрсетуде фильм көрсетілімін жарнамамен бөлiп жiберу;

      7) сыртқы (көрнекi) жарнаманы тарих пен мәдениет ескерткiштерiнде және олардың қорғау аймақтарында, ғибадат ғимараттарында (құрылысжайларында) және оларға бөлінген аумақ пен олардың қоршауларында, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналастыру;

      8) тұрғын үйлердің (тұрғын ғимараттардың) бекітілген жобалау құжаттамасындағы сыныптамасына сәйкес келмейтін салынып жатқан немесе пайдалануға берілген тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жарнамасы;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелмеген діни бірлестіктер мен рухани (діни) білім беру ұйымдарының жарнамасы түрінде жасалған бұзушылық –

      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – жетпіс, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарында жарнама тарату тілдеріне белгіленген талаптарды бұзу –

      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – жетпіс, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып жасалған әрекет –

      жеке тұлғаларға – жетпіс, лауазымды адамдарға – бір жүз, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

      5. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –

      жеке тұлғаларға – бір жүз елу, лауазымды адамдарға – бір жүз жетпіс, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне алты жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.";

      3) 692-1-баптың бірінші бөлігінде:

      "уәкілетті орган" деген сөздерден кейін "өз құзыреті шегінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      "455" деген цифрлар "455 (бірінші бөлігінде, екінші бөлігінің 1), 2), 3) және 5) тармақшаларында, төртінші және бесінші бөліктерінде)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 729-баптың бірінші бөлігінде:

      "172 (бірінші, үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде (барлық қуаттағы қазандықтар, жылу желілері және жылу энергиясы бөлігінде)," деген сөздерден кейін "193 (төртінші және бесінші бөліктерінде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      "455 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде)" деген сөздер "455 (бірінші бөлігінде, екінші бөлігінің 1), 2), 4), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында, үшінші және бесінші бөліктерінде)" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-I, 22-II, 107-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар; № 15, 50-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 22-баптың 6-тармағындағы ", Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық оператордың" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 603-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "603-бап. Жалпы ережелер

      1. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы (бұдан әрі осы параграфтың мақсаттарында – төлемақы) сыртқы (көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастырғаны үшін алынады.

      2. Тиісті хабарлама жіберілмеген жағдайда, сыртқы (көрнекі) жарнаманы нақты орналастыру төлемақы сомасын өндіріп алу және бюджетке енгізу үшін негіз болып табылады.

      3. Жергілікті атқарушы органдар ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырылған жердегі салық органдарына төлемақы төлеушілер, төлемақы сомалары, сыртқы (көрнекі) жарнаманың орналастырылу кезеңі мен орны, хабарламаның жіберілгені (жіберілмегені) туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынады.";

      3) 605-бапта:

      2-тармақтағы "Республикалық" деген сөз "Халықаралық және республикалық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастырғаны үшін базалық ай сайынғы төлемақы мөлшерлемелері сыртқы (көрнекі) жарнаманың орналасқан жері және оны орналастыру жағының ауданы негізге алына отырып белгіленеді:

№ р/с

Сыртқы (көрнекі) жарнама түрлері

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырудың бір жағы үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)республикалық маңызы бар қалада және астанада

облыстық маңызы бар қалада және облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде

аудандық маңызы бар қалада, ауылда, кентте, аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жерде және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде

1

2

3

4

5

1.

Бейнекөрініс арқылы таратылатын сыртқы (көрнекі) жарнаманы қоспағанда, 2 ш.м-ге дейінгі сыртқы (көрнекi) жарнама

2

1

0,5

2.

Лайтбокстар (сити-форматта)

3

2

1

3.

Бейнекөрініс арқылы таратылатын сыртқы (көрнекi) жарнаманы қоспағанда, ауданы мынадай сыртқы (көрнекі) жарнама:
3.1.

2-ден 5 ш.м-ге дейін

5

3

1

3.2.

5-тен 10 ш.м-ге дейін

10

5

2

3.3.

10-нан 20 ш.м-ге дейін

20

10

3

3.4.

20-дан 30 ш.м-ге дейін

30

15

5

3.5.

30-дан 50 ш.м-ге дейін

50

20

7

3.6.

50-ден 70 ш.м-ге дейін

70

30

12

3.7.

70 ш.м-ден жоғары

100

50

25

4.

Шатырүсті жарықты сыртқы (көрнекі) жарнама (жарық-динамикалық панно немесе көлемді неонды әріптер):
4.1.

30 ш.м-ге дейін

30

20

6

4.2.

30 ш.м-ден жоғары

50

30

8

5.

Бейнекөрініс арқылы таратылатын сыртқы (көрнекi) жарнаманы қоспағанда, палаткалардағы, тенттердегі, шатырлардағы, бастырмалардағы, қалқа-шатырлардағы, тулардағы, вымпелдардағы, штандарттардағы, көше жиһаздарындағы (жабдықтарындағы) сыртқы (көрнекі) жарнама:
5.1.

5 ш.м-ге дейін

1

1

0

5.2.

5-тен 10 ш.м-ге дейін

2

1

0

5.3.

10 ш.м-ден жоғары

3

2

1

6.

Бейнекөрініс арқылы таратылатын сыртқы (көрнекi) жарнаманы қоспағанда, уақытша типтегі дүңгіршектердегі сыртқы (көрнекі) жарнама:
6.1.

2 ш.м-ге дейін

2

1

0

6.2.

2-ден 5 ш.м-ге дейін

2

1

0

6.3.

5-тен 10 ш.м-ге дейін

3

2

1

6.4.

10 ш.м-ден жоғары

8

4

2

7.

Жылжымалы жайма жарнама

10

5

1

8.

Бейнекөрініс арқылы таратылатын, ауданы мынадай сыртқы (көрнекі) жарнама:
8.1.

20 ш.м-ге дейін

10

7

3

8.2.

20 ш.м-ден жоғары

15

12

8

9.

Жүгіртпе жол арқылы таратылатын сыртқы (көрнекі) жарнама

3

2

1

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдарының елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде орналастырылатын сыртқы (көрнекі) жарнама бойынша базалық ай сайынғы төлемақы мөлшерлемелерінің мөлшерін сыртқы (көрнекі) жарнаманың орналасқан жеріне қарай екі еседен асырмай арттыруға құқығы бар.";

      мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:

      "Ескертпе. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру жағы деп сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінде орналастырылатын сыртқы (көрнекі) жарнаманың әрбір көрініс, оның ішінде бейнекөрініс жағы түсініледі.";

      4) 606-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Төлемақы мөлшері төлемақы мөлшерлемелері және сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырудың:

      1) хабарламада көрсетілген;

      2) сыртқы (көрнекі) жарнама хабарлама жіберілмей орналастырылған жағдайда, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қаланың және ауданның жергілікті атқарушы органы белгілеген нақты мерзімі негізге алына отырып есептеледі.";

      2-тармақта:

      бірінші бөліктегі "есепті айдан кейінгі айдың" деген сөздер "ағымдағы айдың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл ретте сыртқы (көрнекі) жарнама хабарлама негізінде орналастырылған жағдайда, жарнаманы орналастырудың бірінші айы үшін төлемақы төлеу хабарлама жіберілгенге дейін жүргізілуге тиіс.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың және аудандардың жергілікті атқарушы органдарына хабарлама жіберілген кезде төлемақы төлеушілер сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырудың бірінші айы үшін төлемақы сомасының бюджетке енгізілгенін растайтын құжатты қоса береді.".

      5. "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 771-құжат; 2001 ж., № 10, 122-құжат; 2003 ж., № 24, 175-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 12, 77-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 7-құжат; № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 22, 130-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 11-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 9, 18-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 15, 46-құжат):

      1) 4-3-баптың 13-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-2) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін жүргізу қағидаларын және оны есептеу әдістемесін бекітеді;";

      2) 14-бап мынадай мазмұндағы 3-5-тармақпен толықтырылсын:

      "3-5. Бағаны (тарифтерді, бағалауларды, мөлшерлемелерді) теңгемен көрсетпей, өткізу мақсатында тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) туралы ақпаратты орналастыруға тыйым салынады.".

      6. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 21-I, 121, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-I, 47, 49-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 8, 16-құжат; № 13, 45-құжат; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 12, 39-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 жылғы 7 қарашада "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік статистика мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 5 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 3-баптың 3-тармағында:

      бірінші бөліктің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) сыртқы (көрнекі) жарнаманы:

      аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте;

      аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде;

      елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнен тыс жерде орналастырғаны үшін төлемақы;";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуінен тыс жерде орналастырғаны үшін төлемақы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен және мөлшерлемелер бойынша есептеледі және төленеді.";

      2) 6-бап мынадай мазмұндағы 2-8-тармақпен толықтырылсын:

      "2-8. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана мәслихаттарының құзыретіне жерлеу және қабірлерді қарап-күту жөніндегі істі ұйымдастыру қағидаларын бекіту жатады.";

      3) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-16) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-16) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін жерлеудің және қабірлерді қарап-күту жөніндегі істі ұйымдастырудың үлгілік қағидаларына сәйкес жерлеу және қабірлерді қарап-күту жөніндегі істі ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді;".

      7. "Автомобиль жолдары туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 246-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 15, 125-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 100-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2017 ж., № 14, 49-құжат; 2018 ж., № 19, 62-құжат):

      1) 9-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуінің жер учаскелері жолдың көліктік-пайдалану сапаларының төмендеуіне жол бермеу, көлік құралдарының жол жүрісі қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау шарттарымен сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уақытша ұзақ мерзімді жер пайдалануға берілуі мүмкін.";

      2) 10-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуінде сыртқы (көрнекі) жарнама Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасында көзделген тәртіппен орналастырылады.";

      2-тармақтағы "шекарасына қойылатын сыртқы (көрнекi) жарнама", "көрсеткіштер" және "қойылуға" деген сөздер тиісінше "шекараларында орнатылатын сыртқы (көрнекi) жарнама объектілері", "нұсқағыштар" және "орнатылуға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ алып тасталсын;

      3) 12-баптың 2-тармағының 34) тармақшасы алып тасталсын;

      4) 13-баптың 1-1-тармағында:

      6-4) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 6-10) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-10) сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуінде орналастыруды келісу;";

      5) 30-бапта:

      4-1) және 4-2) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-3) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-3) сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуінде орналастыруды келісу;".

      8. "Жарнама туралы" 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 174-құжат; 2006 ж., № 15, 92-құжат; № 16, 102-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 17, 79, 82-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 14, 92-құжат; 2013 ж., № 8, 50-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 11-құжат; № 11, 65-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 44-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53-құжат; № 8-II, 70-құжат; 2017 ж., № 15, 55-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      1) 3-бапта:

      1-1) және 1-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1) дараландыру құралы – тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді), азаматтық айналымға қатысушыларды айыруға арналған белгілеме (фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі және басқа);

      1-2) жарнама – кез келген құралдардың көмегiмен кез келген нысанда таратылатын және (немесе) орналастырылатын, белгілі бір адамдар тобына арналмаған және жеке немесе заңды тұлғаға, тауарларға, тауар белгiлерiне, жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға арналған және оларды өткiзуге ықпал ететін ақпарат;";

      1-3) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) жарнама саласындағы реттеуші мемлекеттік органдар – жарнама қызметі жүзеге асырылатын жекелеген салада басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдар;

      4-2) жарнама саласындағы уәкілетті орган – жарнама саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;";

      7), 7-1), 7-2) және 7-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) жүгiртпе жол – сыртқы (көрнекі) жарнама объектiлерiнде орналастырылатын немесе телеарналар бойынша, кино және бейне қызмет көрсетуде берiлетiн жарнаманы тарату тәсiлi, бұл жиынтығында белгiлi бiр ақпаратты құрайтын әрiптер, цифрлар, белгiлер тiркесiнiң тiзбектесiп алмасуымен (қозғалуымен) сипатталады;

      7-1) көше жиһазы (жабдығы) – елді мекендерде үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орнатылатын декоративтік сипаттағы және практикалық пайдаланылатын объектілер (гүл құмыралары, павильондар, отырғыштар, орындықтар, жәшіктер, қоғамдық көлік аялдамалары, ақпараттық панель, балалар ойындарына және ересек тұрғындардың демалысына арналған жабдықтар мен конструкциялар);

      7-2) маңдайша – дараландыру құралдарын қоса алғанда, жеке және заңды тұлғалардың атауы және қызметінің түрі туралы ғимаратқа кірер жолдардың саны бойынша оған кірер жолдың шегінде және (немесе) алып жатқан аумақ қоршауына кірер жолда, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың нақты тұрған және тауарларды өткізетін, жұмыстарды орындайтын және қызметтерді көрсететін жерлердегі ғимараттарының, оларға жапсарлас құрылыстарының және уақытша құрылысжайларының шегіндегі шатырларда және қасбеттерде орналастырылатын ақпарат;

      7-3) нұсқағыш – жерде немесе байланыс желісі мен жарық беру тіреулерінде орналастырылған, ұйымның, сауда немесе өзге де объектінің тұрған жерін көрсететін және оларға тікелей жақын жерде орналасқан, тек қана олардың атауы, дараландыру құралы (болған кезде) және навигация туралы ақпаратты қамтитын, екі шаршы метрді қоса алғанға дейінгі көлемдегі конструкция;";

      мынадай мазмұндағы 9), 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9) сыртқы (көрнекі) жарнама – сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінде орналастырылған және елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде көзбен көруге қол жетімді жарнама;

      10) сыртқы (көрнекі) жарнама объектісі – жарнаманы тарату және (немесе) орналастыру үшін пайдаланылатын құрылысжайлар, әртүрлі көлемдегі немесе жалпақ конструкциялар, оның ішінде экрандар мен электронды таблолар, жарықты конструкциялар және өзге де құралдар;

      11) телесауда – тауарларды өткізу немесе қызметтерді көрсету мақсатында телеарнадағы жария ұсыныс.";

      2) 6-бапта:

      2-тармақтың үшінші және төртінші бөліктері алып тасталсын;

      2-1-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетін тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) жарнамасында бағаны (тарифтерді, бағалауларды, мөлшерлемелерді) көрсету теңгемен жүзеге асырылады.";

      5-тармақтағы "заңдарына" және "ұйымдар мен діни оқу орындарын" деген сөздер тиісінше "заңнамасына" және "бірлестіктер мен рухани (діни) білім беру ұйымдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жарнама Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық астамшылықты, қатыгездiк пен зорлық-зомбылықтың дәріптелуін, порнографияны насихаттау немесе үгiттеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпияларын және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын мәлiметтердi тарату үшiн пайдаланылмауға тиiс.";

      8-тармақтар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 9 және 10-тармақтармен толықтырылсын:

      "9. Осы тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуметтік жарнамада дараландыру құралдары туралы, жеке және заңды тұлғалар туралы айтуға жол берілмейді.

      Белгіленген шектеулер мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, демеушілер, өмірлік қиын жағдайда жүрген немесе емделуге мұқтаж, өздеріне қайырымдылық көмек көрсетілу мақсатындағы жеке тұлғалар туралы айтуға қолданылмайды. Әлеуметтік жарнамада әлеуметтік бағдарланған коммерциялық емес ұйымдар туралы, егер осы жарнаманың мазмұны осындай коммерциялық емес ұйымдардың қайырымдылық немесе өзге де қоғамдық пайдалы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған қызметі туралы ақпаратпен тікелей байланысты болса, айтуға жол беріледі.

      Радиобағдарламаларда таратылатын әлеуметтік жарнамада демеушілер туралы айту ұзақтығы – әрқайсысы туралы үш секундтан, телебағдарламаларда, кино және бейне қызмет көрсету кезінде таратылатын әлеуметтік жарнамада әрқайсысы туралы үш секундтан аспауға тиіс және мұндай айтуға – кадр алаңының жетіден аспайтын пайызы, ал басқа да тәсілдермен таратылатын әлеуметтік жарнамада жарнама алаңының (кеңістігінің) бестен аспайтын пайызы бөлінуге тиіс. Көрсетілген шектеулер әлеуметтік жарнамада өмірлік қиын жағдайда жүрген немесе емделуге мұқтаж, өздеріне қайырымдылық көмек көрсетілу мақсатындағы жеке тұлғалар туралы айтуға қолданылмайды.

      10. Жарнамаға шектеулер осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында белгіленеді.";

      3) 8-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жарнама сипатындағы хабарлар мен материалдарға мамандандырылмаған теле-, радиоарналардағы жарнама, жүгіртпе жолды, әлеуметтік жарнаманы, үшінші тұлғалардың жарнамасын қамтымайтын, теле-, радиоарналардың өз өнімі туралы ақпаратты (анонстарды), теле-, радиоарна дайындаған және өткізетін іс-шаралар туралы хабарландыруды, сондай-ақ тікелей эфирде немесе тікелей эфирдің қайталау жазбасында трансляцияланатын оқиға орнында орналастырылатын жарнаманы қоспағанда, тәулігіне хабар таратудың жалпы көлемінің жиырма пайызынан аспауға тиіс.

      Тәулігіне жарнама таратудың жалпы көлемінде жарнаманың жергілікті уақытпен сағат он сегізден бастап жиырма үшке дейінгі уақыт кезеңіндегі жалпы ұзақтығы хабар тарату уақытының бір сағаты ішінде жиырма пайыздан артық болмауға тиіс.

      Теле-, радиоарналардағы қазақ тіліндегі жарнаманың жергілікті уақытпен сағат нөлден бастап есептелетін, әрбір алты сағат сайынғы уақыт аралығындағы көлемі басқа тілдерде таратылатын жарнаманың жиынтық көлемінен кем болмауға тиіс.

      Әлеуметтік жарнаманы қоспағанда, теле-, радиоарналардағы қазақ және орыс тілдеріндегі, сондай-ақ жарнама берушінің қалауы бойынша басқа да тілдердегі жарнаманың көлемі бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті орган бекіткен Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін жүргізу қағидаларына сәйкес орналастырылатын жарнама материалдарының хронометражымен айқындалады.

      Жарнама сипатындағы хабарлар мен материалдарға мамандандырылмаған телеарналардағы телесауда тәулігіне жарнама таратудың жалпы көлемінің отыз пайызынан артық болмауға тиіс.

      Тек қана жарнама сипатындағы хабарларға мамандандырылған теле-, радиоарналардағы телесауда көлемі шектелмейді.

      Жарнаманы трансляциялау кезінде оның дыбысы трансляцияланатын бағдарлама дыбысынан жоғары болмауға тиіс.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Міндетті теле-, радиоарналарда өтеусіз негізде орналастырылатын әлеуметтік жарнаманың күнделікті көлемі жергілікті уақытпен сағат он сегізден бастап есептелетін, ұзақтығы алты сағат уақыт аралығында міндетті түрде екі рет шыға отырып, жергілікті уақытпен таңғы сағат алтыдан бастап есептелетін, ұзақтығы он сегіз сағат уақыт аралығында кемінде он рет шығуға тиіс.

      Әлеуметтік жарнама Қазақстан Республикасының аумағында қазақ және орыс тілдерінде, сондай-ақ жарнама берушінің қалауы бойынша басқа да тілдерде эфирге оның күн сайынғы шығатын барлық уақыты бойы біркелкі таратылады.";

      4) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Мерзімді баспасөз басылымдарындағы жарнама

      Мерзiмдi баспасөз басылымдары жарнаманы, оның тақырыбын дербес айқындайды. 

      Жазылу арқылы таратылатын мерзімді баспасөз басылымдары жазылу шарттарында басылымның тақырыптық бағытын көрсетуге мiндеттi.

      Мерзімді баспасөз басылымдарындағы жарнама бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы куәлікте бекітілген тілде орналастырылады.";

      5) 11-бапта:

      1 және 1-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерінде, оның ішінде ғимараттардың (құрылысжайлардың) сыртқы жақтарына орналастырылатын жарнама бейнелерін және (немесе) ақпаратын бейнелеу және салу арқылы жүзеге асырылады.

      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін, оның ішінде нұсқағыштарды орналастыру Қазақстан Республикасының Жер кодексіне, Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, автомобиль жолдары және жол жүрісі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілері ұлттық стандарттарға сәйкес келуге тиіс.

      1-1. Сыртқы (көрнекі) жарнамаға:

      1) маңдайша;

      2) жұмыс режимі туралы ақпарат;

      3) арнайы бөлінген орындарда орналастырылатын мәдени, спорттық және спорттық-бұқаралық іс-шаралар афишалары;

      4) қызмет көрсетудің техникалық құралдарын және көлік құралдарын дараландыру;

      5) мұнай өнімдерінің түрлері, мұнай өнімдерінің бағалары, сатушының атауы мен логотипі туралы автожанармай құю станцияларына кірген жерде орналастырылатын ақпарат;

      6) мәдени құндылықтар туралы және (немесе) тарихи-мәдени мұра объектілері туралы, оның ішінде тарих пен мәдениет ескерткiштерi туралы ақпарат (мәліметтер);

      7) айырбастау пункттерінің жанында орналастырылатын, қолма-қол шетел валютасын теңгемен сатып алу және (немесе) сату бағамдары туралы мәліметтер бар ақпарат;

      8) сырттан көзбен көру үшін сөрелер мен терезелерді мынадай:

      үй-жайлардың ішінде орналастырылатын тауар өнімі;

      көрсетілетін қызмет түрлері;

      дараландыру құралдары;

      декоративтік және мерекелік безендіру сипатындағы ішкі безендіру жатпайды.";

      1-2 тармақтағы "жолдардың", "қозғалыс" және "сілтемелеріне" деген сөздер тиісінше "және сыртқы (көрнекі) жарнама объектілері жолдың", "жол жүрісі" және "нұсқағыштарына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыруға "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыртқы (көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуінен тыс жерде орналастыру туралы хабарлама жіберілген жағдайда жол беріледі.";

      мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2 және 2-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "2-1. Хабарламаларды сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыратын жарнама таратушылар:

      сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы, облыстық маңызы бар қалалардағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде орналастырған кезде – республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарына;

      сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастырған кезде аудандардың жергілікті атқарушы органдарына жібереді.

      2-2. Хабарлама сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырылатын болжамды күнге дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын жіберіледі.

      Хабарламаға:

      1) сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырылатын кезең мен орын туралы ақпарат бар мәліметтер нысаны;

      2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырудың бірінші айы үшін төлемақының енгізілгенін растайтын құжат;

      3) нобайларымен қоса жарнаманың қазақ және орыс тілдерінде еркін нысандағы сипаты қоса беріледі.

      Жергілікті атқарушы органдар ұсынылған материалдарға жойылуы міндетті жазбаша уәжді ескертулер беруге құқылы.

      Жергілікті атқарушы органдар ескертулер берген жағдайда, сыртқы (көрнекі) жарнама ескертулер жойылған жағдайда ғана орналастарылуы мүмкін.

      2-3. Жергілікті атқарушы органдар хабарламаны алған күннен бастап төрт жұмыс күні ішінде жауап ұсынбаған жағдайда, өтініш беруші сыртқы (көрнекi) жарнаманы өзі мәлімдеген мерзімдерде орналастыруға құқылы.";

      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы баптың 2-1-тармағында айқындалған жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік кіріс органдарына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен төлемақы төлеушілер, төлемақы сомалары, сыртқы (көрнекi) жарнама орналастырылатын кезең мен орын, хабарламаның жіберілгені (жіберілмегені) туралы мәлiметтердi ұсынуға мiндеттi.

      5. Сыртқы (көрнекi) жарнаманы тарих пен мәдениет ескерткiштерiнде және олардың қорғау аймақтарында, ғибадат ғимараттарында (құрылысжайларында) және оларға бөлінген аумақ пен олардың қоршауларында, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналастыруға тыйым салынады.";

      6-тармақ алып тасталсын;

      7-тармақта:

      бірінші бөліктегі "Сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастыру сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастыру объектiлерiнiң меншiк иелерiмен немесе, егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе, сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастыру объектiлерiне өзге де заттық құқықтарға ие адамдармен жасалған шарттың" деген сөздер "Егер заңдарда немесе шартта өзгеше көзделмесе, сыртқы (көрнекi) жарнаманы орналастыру сыртқы (көрнекi) жарнама объектiлерiнiң меншiк иелерiмен немесе сыртқы (көрнекi) жарнама объектiлерiне өзге заттай құқықтары бар тұлғалармен жасалған шарт" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Ғимараттардың (құрылысжайлардың) сыртқы жақтарына орналастырылған сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерінің меншiк иелерi немесе сыртқы (көрнекi) жарнама объектiлерiне өзге заттай құқықтары бар тұлғалар:

      сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерін тиісінше эстетикалық, санитариялық және техникалық жай-күйде ұстап тұруға;

      адамдардың өмірі мен денсаулығы, барлық меншік нысанындағы мүлік үшін сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

      шартта белгіленген орналастыру мерзімі өткеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде сыртқы (көрнекi) жарнама объектісін бөлшектеуге міндетті.

      Ғимараттардың (құрылысжайлардың) сыртқы жағына орналастырылған сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерінің меншiк иелері немесе сыртқы (көрнекi) жарнама объектілеріне өзге заттай құқықтары бар тұлғалар белгіленген мерзімде сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерін бөлшектеу жөніндегі міндетін орындамаған немесе сыртқы (көрнекi) жарнама объектісінің меншiк иесі белгісіз болған жағдайда, жергілікті атқарушы орган Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес ғимараттардың (құрылысжайлардың) меншiк иелеріне немесе ғимараттарға (құрылысжайларға) өзге заттай құқықтары бар тұлғаларға сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерін бөлшектеу туралы орындалуы міндетті нұсқама береді.

      Сыртқы жағына сыртқы (көрнекi) жарнама объектісі орналастырылған ғимараттардың (құрылысжайлардың) меншік иелері, тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) тұрғын және тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері немесе кондоминиум объектісін басқару органы, ғимараттарға (құрылысжайларға) өзге заттай құқықтары бар тұлғалар нұсқама берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде сыртқы (көрнекi) жарнама объектісін бөлшектеуге міндетті. Ғимараттардың (құрылысжайлардың) сыртқы жағына орналастырылған сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерінің меншік иелері немесе сыртқы (көрнекi) жарнама объектілеріне өзге заттай құқықтары бар тұлғалар ғимараттар (құрылысжайлар) меншік иелерінің, тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің немесе кондоминиум объектісін басқару органының, ғимараттарға (құрылысжайларға) өзге заттай құқықтары бар тұлғалардың талап етуі бойынша сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерін бөлшектеуге байланысты шеккен шығындарды өтеуге міндетті.

      Ғимараттардың (құрылысжайлардың) сыртқы жағына орналастырылған сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерінің меншiк иелері немесе сыртқы (көрнекi) жарнама объектілеріне өзге заттай құқықтары бар тұлғалар шығындарды ерікті түрде өтеуден бас тартқан жағдайда, ғимараттардың (құрылысжайлардың) меншiк иелері, тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) тұрғын және тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері немесе кондоминиум объектісін басқару органы, ғимараттарға (құрылысжайларға) өзге заттай құқықтары бар тұлғалар сыртқы (көрнекi) жарнама объектілерін бөлшектеу кезінде шеккен шығындарын өтеу туралы талап қою арызымен сотқа жүгінуге құқылы.";

      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:

      "8. Сыртқы (көрнекi) жарнаманы жергілікті атқарушы органдар не өткізілген ашық конкурстардың қорытындысы негізінде жергілікті атқарушы органдармен жасалған тиісті шарттар негізінде өз қаражаты есебінен инвесторлар орнататын көше жиһазына (жабдығына) орналастыруға жол беріледі. Жеке және заңды тұлғалар инвесторлар бола алады.";

      6) 12-бапта:

      "тарату, орналастыру жол қозғалысы қауіпсіздігінің ережелері" деген сөздер "орналастыру жол жүрісі қауіпсіздігі қағидалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Көлiк құралдарында жарнама орналастыру сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру туралы хабарлама жіберілмей және сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы алынбай жүзеге асырылады.";

      7) 13-баптың 1-2 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-2. Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен аккредиттелмеген ұйымдардың өнімдердің сәйкестігін міндетті растау жөнінде қызметтер көрсетуді және (немесе) сәйкестігін растау саласындағы делдалдық қызметтер көрсетуді жарнамалауына тыйым салынады.";

      "6. Тұрғын үйлердің (тұрғын ғимараттардың) бекітілген жобалау құжаттамасындағы сыныптамасына сәйкес келмейтін салынып жатқан немесе пайдалануға берілген тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жарнамасына тыйым салынады.";

      8) 15-баптың 1) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ата-ананың, тәрбиешілердің, педагогтардың беделiн түсiруге, кәмелетке толмағандардың оларға деген сенiмiн жоғалтуға;";

      "5) әлеуметтік жарнаманы қоспағанда, кәмелетке толмағандарға арналған тауарларға (жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге) тікелей қатысы жоқ жарнамада кәмелетке толмағандардың бейнелерiн көрнекi немесе дыбыстық пайдалануға;";

      9) 17-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жарнама саласындағы мемлекеттiк реттеудi жарнама саласындағы уәкілетті орган, жарнама саласындағы реттеуші мемлекеттік органдар, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өздерінің құзыреті шегiнде жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      Жарнама таратушылардың және жарнама берушілердің қызметі жарнама саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау объектісі болып табылады.

      Жарнама таратушылар және жарнама берушілер бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау субъектілері болып табылады.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары бұзушылықтардың дер кезінде жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау субъектілеріне беру және оларға әкімшілік жүктемені азайту болып табылады.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді талдау арқылы жүргізіледі.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, бақылау субъектісіне бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсыным жіберіледі.

      Ұсыным бақылау субъектісіне қолын қойғызып, жеке өзіне немесе оны жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – ұсынымға алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;

      2) поштамен – тапсырыс хатпен пошта жөнелтілімін алғаны туралы хабардар етілген күннен бастап;

      3) электрондық тәсілмен – мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы орган сұрау салған кезде хатта көрсетілген бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      Бақылау субъектісі ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген мемлекеттік немесе жергілікті атқарушы органға ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындауға алып келеді.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау айына екі реттен жиілетпей жүргізіледі.";

      10) 17-1 және 17-2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-1-бап. Жарнама саласындағы уәкiлеттi органның және жарнама саласындағы реттеуші мемлекеттік органдардың құзыреті

      1. Жарнама саласындағы уәкiлеттi орган: 

      1) сыртқы (көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiнен тыс жерде орналастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      2) мәдени, спорттық және спорттық-бұқаралық іс-шаралар афишаларын орналастыру үшін арнайы бөлінген орындар тізбесін бекітеді;

      3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      2. Телерадио хабарларын тарату саласындағы уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) міндетті теле-, радиоарналарда әлеуметтік жарнаманы қалыптастыру және орналастыру қағидаларын бекітеді;

      2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      3. Автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган өз құзыреті шегінде:

      1) сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін халықаралық, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде орналастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      4. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      5. Жарнама саласындағы реттеуші мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде:

      1) жарнама саласындағы уәкілетті органға Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      2) Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      17-2-бап. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті

      1. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары:

      1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыртқы (көрнекі) жарнаманы республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы және облыстық маңызы бар қаладағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қаланың аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде орналастыру туралы хабарламалар қабылдауды және қарауды жүзеге асырады;

      2) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      3) хабардар етпей орналастырылған сыртқы (көрнекі) жарнаманы және ғимараттар (құрылысжайлар) меншік иелерінің, тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің немесе кондоминиум объектісін басқару органының, ғимараттарға (құрылысжайларға) өзге заттай құқықтары бар тұлғалардың келісімінсіз орналастырылған сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін анықтайды;

      4) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзушылықты жою туралы орындалуы міндетті нұсқамалар береді;

      5) сыртқы (көрнекі) жарнаманың республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы, облыстық маңызы бар қаладағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар қаланың аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде нақты орналастырылғанын орналастыру орнын, жарнама таратушының атауын және орналастыру фактісі анықталған күнді міндетті түрде көрсете отырып, оның орналастырылу фактісін бір рет фото немесе бейне растау жолымен анықтайды;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде жүзеге асырады.

      2. Ауданның жергілікті атқарушы органдары:

      1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастыру туралы хабарламалар қабылдауды және қарауды жүзеге асырады;

      2) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      3) хабардар етпей орналастырылған сыртқы (көрнекі) жарнаманы және ғимараттар (құрылысжайлар) меншік иелерінің, тұрғын үйдегі (тұрғын ғимараттағы) тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің немесе кондоминиум объектісін басқару органының, ғимараттарға (құрылысжайларға) өзге заттай құқықтары бар тұлғалардың келісімінсіз орналастырылған сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін анықтайды;

      4) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзушылықты жою туралы орындалуы міндетті нұсқамалар береді;

      5) сыртқы (көрнекі) жарнаманың аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің аумақтары арқылы өтетін жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде нақты орналастырылғанын орналастыру орнын, жарнама таратушының атауын және орналастыру фактісі анықталған күнді міндетті түрде көрсете отырып, оның орналастырылу фактісін бір рет фото немесе бейне растау жолымен анықтайды;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде жүзеге асырады.

      3. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары сыртқы (көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастыру қағидалары негізінде жарнама саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша сыртқы (көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастыру тәртібі мен шарттары туралы қағидаларды әзірлейді және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттарына бекітуге ұсынады.

      4. Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жергілікті өкілді және атқарушы органдарға сыртқы (көрнекi) жарнаманы реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер қабылдауға тыйым салынады.".

      9. "Сауда қызметін реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 6, 44-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19- II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 52-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 70-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 12, 34-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат):

      9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тауар бағасы Қазақстан Республикасының аумағында жария шарт жағдайларында оны өткізу кезінде теңгемен көрсетіледі.".

      10. "Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 24, 147-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 49-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 19-II, 105-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 2, 9-құжат; 2017 ж., № 9, 18-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат; № 15, 46-құжат):

      1-бапта:

      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) мәдени қызмет субъектілері – мәдениет саласындағы қызметке қатысатын мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар, жеке және заңды тұлғалар;";

      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) мәдени іс-шара – мәдени және рухани құндылықтарды жасауға, жаңғыртуға, сақтауға, қорғауға, дамытуға, таратуға және пайдалануға байланысты, жеке адамның жарасымды дамуына, әрбір адамның патриотизмін тәрбиелеуге және эстетикалық қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған іс-шара;".

      11. "Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 128-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-І, 99-құжат; № 19-ІІ, 103-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 9, 17-құжат; № 14, 51-құжат):

      8-баптың 3) тармақшасының үшінші абзацы алып тасталсын.

      12. "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" 2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 9, 43-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-VII, 161-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 70-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 36-құжат; № 19, 62-құжат):

      1) 24-бапта:

      екінші бөлік "құнын" деген сөзден кейін "теңгемен" деген сөзбен толықтырылсын;

      үшінші бөлік "құнын" деген сөзден кейін "теңгемен" деген сөзбен толықтырылсын;

      2) 25-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 9) тармақшасындағы "тауарды (жұмысты, көрсетілетін қызметті) сатып алу құны мен" деген сөздер "тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) теңгемен құнын және сатып алу" деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. "Телерадио хабарларын тарату туралы" 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 24-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2017 ж., № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 15, 46-құжат):

      1) 11-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, міндетті теле-, радиоарналарда әлеуметтік жарнаманы қалыптастыру және орналастыру жөнінде ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу;";

      2) 34-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Телерадио хабарларын тарату операторлары Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік теле-, радиоарналарды ретрансляциялау кезінде:

      1) әлеуметтік жарнаманы;

      2) тікелей эфирде немесе тікелей эфирдің қайталау жазбасында трансляцияланатын оқиға орнында орналастырылатын жарнаманы;

      3) тек қана жарнама сипатындағы хабарлар мен материалдарға мамандандырылған шетелдік теле-, радиоарналар тарататын жарнаманы қоспағанда, жарнаманың таратылуына жол бермеуге тиіс.

      Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік теле-, радиоарналарды ретрансляциялау кезінде үшінші тұлғалардың жарнамасын қамтымайтын, теле-, радиоарналардың өз өнімі туралы ақпаратты (анонстарды) таратуға жол беріледі.".

      14. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 21, 22-құжаттар; № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 47, 49-құжаттар):

      1) 2-қосымшаның 165, 166 және 168-жолдары алып тасталсын;

      2) 3-қосымша мынадай мазмұндағы 57-тармақпен толықтырылсын:

      "57. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекендерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде орналастырғаны туралы хабарлама.".

      15. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 15, 55-құжат):

      1-баптың 6-тармағының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерлерде төлемақы алынады.".

      16. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-III, 108-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 14, 42, 44-құжаттар):

      мынадай мазмұндағы 44-1-баппен толықтырылсын:

      "44-1-бап. Салық кодексінің 69-тарауы 10-параграфының қолданысы халқының саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалаларға, ауылдарға, кенттерге, ауылдық округтерге қатысты 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.".

      2-бап.

      1. Осы Заң:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 16-тармағын;

      2) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1 және 2-тармақтарын, 3-тармағының 2) және 3) тармақшаларын, 4) тармақшасының үшінші абзацын, 4-тармағын, 5-тармағының 1) тармақшасын, 7-тармағын, 8-тармағының 1) тармақшасын, 2) тармақшасының екінші, үшінші, алтыншы – он төртінші абзацтарын, 3) тармақшасының бірінші – үшінші, бесінші – он екінші абзацтарын, 4) тармақшасын, 5) тармақшасының бірінші – төртінші, алтыншы – қырық тоғызыншы абзацтарын, 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларын, 10, 11, 13, 14 және 15-тармақтарын;

      3) халқының саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізілетін және 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылатын 1-баптың 6-тармағының 1) тармақшасын;

      4) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 8-тармағы 3) тармақшасының төртінші абзацын;

      5) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 8-тармағы 5) тармақшасының бесінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық оператор берген сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға арналған құжаттар оларда көрсетілген мерзімдер аяқталғанға дейін өз қолданысын сақтайды.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы

Закон Республики Казахстан от 8 января 2019 года № 215-VІ ЗРК.

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 2

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст.99; 2005 г., № 9, ст.26; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 11, ст.55; № 12, ст.79, 83; № 16, ст.97; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 14, ст.105; № 15, ст.106, 109; № 16, ст.129; № 17, ст.139; № 18, ст.143; № 20, ст.152; № 24, ст.180; 2008 г., № 6-7, ст.27; № 15-16, ст.64; № 21, ст.95; № 23, ст.114; 2009 г., № 2-3, ст.18; № 13-14, ст.62; № 15-16, ст.76; № 17, ст.79; № 18, ст.84, 86; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 6, ст.49, 50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 13, ст.114; № 15, ст.120; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.9, 11; № 3, ст.27; № 4, ст.32; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 11, ст.80; № 14, ст.95; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 1, ст.3; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст.10; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 64; № 12, ст.82; № 14, ст.84; № 19-І, 19-ІІ, ст.96; № 21, ст.118, 122; № 23, ст.143; № 24, ст.145; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 19-I, ст.99, 101; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115, 117; № 21-I, ст.124, 126; № 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53, 56; № 8-II, ст.72; № 10, ст.79; 2017 г., № 3, ст.6; № 4, ст.7; № 12, ст.34; № 14, ст.51, 54; № 23-V, ст.113; 2018 г., № 9, ст.27; № 10, ст.32):

      1) пункт 5 статьи 37 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) для размещения объектов наружной (визуальной) рекламы – гражданам и негосударственным юридическим лицам на срок от пяти до сорока девяти лет.";

      2) предложение первое части первой пункта 2 статьи 109 изложить в следующей редакции:

      "2. Земельные участки из земель общего пользования, за исключением тротуаров и велосипедных дорожек, могут предоставляться гражданам и юридическим лицам во временное землепользование под размещение сооружений облегченного типа (торговые палатки (павильоны), киоски, объекты наружной (визуальной) рекламы и другие объекты сервиса) без ущерба для общего пользования.".

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст.93; 2009 г., № 23, ст.112; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 15, ст.71; № 24, ст.146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст.21, 25; № 4, ст.37; № 6, ст.50; № 7, ст.54; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.125; № 16, ст.129; № 20, ст.151; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.16; № 3, ст.21; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.36, 41; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.94; № 18-19, ст.119; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 5-6, ст.30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст.83; № 20, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 69; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.128, 131; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 15, ст.78; № 19-І, ст.100; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-І, ст.121, 124; № 21-II, ст.130, 132; № 22-І, ст.140, 143; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II, ст.53; № 8-І, ст.62; № 12, cт.87; № 22, ст.116; № 23, ст.119; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 6, ст.11; № 9, ст.18; № 10, ст.23; № 13, ст.45; № 14, ст.51; № 15, ст.55; № 20, ст.96; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 7-8, ст.22; № 9, ст.31; № 10, ст.32; № 12, ст.39; № 14, ст.42; № 15, ст.47, 50; № 16, ст.55; № 19, ст.62):

      1) подпункт 24) пункта 1 статьи 49 исключить;

      2) подпункт 5) пункта 1 статьи 50 исключить;

      3) подпункт 23) пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

      "23) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города республиканского значения, столицы;";

      4) подпункт 17) пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

      "17) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территорию города областного значения;";

      5) подпункт 5) пункта 1 статьи 52-1 изложить в следующей редакции:

      "5) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы:

      на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке;

      в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

      на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.".

      3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, cт.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, cт.87; № 22, ст.116; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; № 15, ст.55; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.114, 115; 2018 г., № 1, ст.4; № 7-8, ст.22; № 9, ст.27; № 10, ст.32; № 11, ст.36, 37; № 12, ст.39; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.46, 49, 50; № 16, ст.53; № 19, ст.62):

      1) статью 193 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

      "4. Указание цены товара не в тенге при его реализации на территории Республики Казахстан на условиях публичного договора –

      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере шести, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      5. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере шестидесяти пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.";

      2) статью 455 изложить в следующей редакции:

      "Статья 455. Нарушение законодательства Республики Казахстан о рекламе

      1. Производство, распространение, размещение и использование рекламы товаров (работ, услуг), запрещенных к рекламе законами Республики Казахстан, –

      влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц – в размере семидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

      2. Нарушение законодательства Республики Казахстан о рекламе, совершенное в виде:

      1) недобросовестной и недостоверной рекламы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 163 настоящего Кодекса;

      2) неэтичной и скрытой рекламы;

      3) рекламы в дни национального траура на теле-, радиоканалах;

      4) рекламы в форме проведения различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к алкогольной продукции, табаку и табачным изделиям;

      5) прерывания рекламой, в том числе способом бегущей строки, трансляции официальных сообщений, выступлений кандидатов в президенты Республики Казахстан и депутаты представительных органов, образовательных и религиозных телепрограмм, а также демонстрации детских телепрограмм, за исключением рекламы, предназначенной для детей и подростков;

      6) прерывания рекламой демонстрации фильма в кино- и видеообслуживании, за исключением перерывов между сериями;

      7) размещения наружной (визуальной) рекламы на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах, на культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории и их ограждениях, а также на особо охраняемых природных территориях;

      8) рекламы строящегося или введенного в эксплуатацию жилого дома (жилого здания), не соответствующего классификации жилых домов (жилых зданий) в утвержденной проектной документации;

      9) рекламы не зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан религиозных объединений и духовных (религиозных) организаций образования, –

      влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере семидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

      3. Нарушение установленных законами Республики Казахстан требований к языкам распространения рекламы –

      влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в размере семидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

      4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное с использованием средств массовой информации, –

      влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на должностных лиц – в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

      5. Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей и четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц – в размере ста семидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере шестисот месячных расчетных показателей.";

      3) в части первой статьи 692-1:

      цифры "455" заменить словами "455 (частью первой, подпунктами 1), 2), 3) и 5) части второй, частями четвертой и пятой)";

      после слов "настоящего Кодекса" дополнить словами ", в пределах своей компетенции";

      4) в части первой статьи 729:

      после слов "172 (частями первой, третьей, четвертой и пятой (в части котельных всех мощностей, тепловых сетей и тепловой энергии)," дополнить словами "193 (частями четвертой и пятой),";

      слова "455 (частями первой, второй и третьей)," заменить словами "455 (частью первой, подпунктами 1), 2), 4), 6), 7), 8) и 9) части второй, частями третьей и пятой),".

      4. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-I, 22-II, ст.107; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 13, ст.41; № 14, ст.42, 44; № 15, ст.50; № 19, ст.62):

      1) в пункте 6 статьи 22 слова ", Национального оператора по управлению автомобильными дорогами" исключить;

      2) статью 603 изложить в следующей редакции:

      "Статья 603. Общие положения

      1. Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы (далее в целях настоящего параграфа – плата) взимается за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

      2. В случае ненаправления соответствующего уведомления основанием для взыскания и внесения в бюджет суммы платы является фактическое размещение наружной (визуальной) рекламы.

      3. Местные исполнительные органы ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют налоговым органам по месту размещения наружной (визуальной) рекламы сведения о плательщиках платы, суммах платы, периоде и месте размещения наружной (визуальной) рекламы, направлении (ненаправлении) уведомления по форме, установленной уполномоченным органом.";

      3) в статье 605:

      в пункте 2 слово "республиканского" заменить словами "международного и республиканского";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Базовые ежемесячные ставки платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования устанавливаются исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной (визуальной) рекламы:

№ п/п

Виды наружной (визуальной) рекламы

Ставки платы за сторону размещения наружной (визуальной) рекламы (МРП)

в городе республи-канского значения и столице

в городе областного значения и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного значения

в городе районного значения, селе, поселке, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования

1

2

3

4

5

1.

Наружная (визуальная) реклама до 2 кв.м, за исключением наружной (визуальной) рекламы, распространяемой посредством видеоизображения

2

1

0,5

2.

Лайтбоксы (сити-формата)

3

2

1

3.

Наружная (визуальная) реклама, за исключением наружной (визуальной) рекламы, распространяемой посредством видеоизображения, площадью:
3.1.

от 2 до 5 кв.м

5

3

1

3.2.

от 5 до 10 кв.м

10

5

2

3.3.

от 10 до 20 кв.м

20

10

3

3.4.

от 20 до 30 кв.м

30

15

5

3.5.

от 30 до 50 кв.м

50

20

7

3.6.

от 50 до 70 кв.м

70

30

12

3.7.

свыше 70 кв.м

100

50

25

4.

Надкрышная световая наружная (визуальная) реклама (светодинамические панно или объемные
неоновые буквы):
4.1.

до 30 кв.м

30

20

6

4.2.

свыше 30 кв.м

50

30

8

5.

Наружная (визуальная) реклама на палатках, тентах, шатрах, навесах, зонтах, флагах, вымпелах, штандартах, уличной мебели (оборудовании), за исключением наружной (визуальной) рекламы, распространяемой посредством видеоизображения:
5.1.

до 5 кв.м

1

1

0

5.2.

от 5 до 10 кв.м

2

1

0

5.3.

свыше 10 кв.м

3

2

1

6.

Наружная (визуальная) реклама на киосках временного типа, за исключением наружной (визуальной) рекламы, распространяемой посредством видеоизображения:
6.1.

до 2 кв.м

2

1

0

6.2.

от 2 до 5 кв.м

2

1

0

6.3.

от 5 до 10 кв.м

3

2

1

6.4.

свыше 10 кв.м

8

4

2

7.

Выносная передвижная реклама

10

5

1

8.

Наружная (визуальная) реклама, распространяемая посредством видеоизображения, площадью:
8.1.

до 20 кв.м

10

7

3

8.2.

свыше 20 кв.м

15

12

8

9.

Наружная (визуальная) реклама, распространяемая посредством бегущей строки

3

2

1

      Местные представительные органы областей, городов республиканского значения и столицы по наружной (визуальной) рекламе, размещаемой на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного значения, имеют право повышать размеры базовых ежемесячных ставок платы не более чем в два раза в зависимости от месторасположения наружной (визуальной) рекламы.";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. Под стороной размещения наружной (визуальной) рекламы понимается сторона каждого изображения, в том числе видеоизображения наружной (визуальной) рекламы, размещаемой на объектах наружной (визуальной) рекламы.";

      4) в статье 606:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Размер платы исчисляется исходя из ставок платы и фактического срока размещения наружной (визуальной) рекламы:

      1) указанного в уведомлении;

      2) установленного местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, города областного значения и района – в случае размещения наружной (визуальной) рекламы без направления уведомления.";

      в пункте 2:

      в части первой слова "месяца, следующего за отчетным" заменить словами "текущего месяца";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "При этом в случае размещения наружной (визуальной) рекламы на основании уведомления уплата платы за первый месяц размещения рекламы должна быть произведена до направления уведомления.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. При направлении уведомления местным исполнительным органам городов республиканского значения, столицы, городов областного значения и районов плательщики платы прилагают документ, подтверждающий внесение в бюджет суммы платы за первый месяц размещения наружной (визуальной) рекламы.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст.771; 2001 г., № 10, ст.122; 2003 г., № 24, ст.175; 2005 г., № 13, ст.53; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 12, ст.77; 2007 г., № 12, ст.88; 2009 г., № 2-3, ст.7; № 15-16, ст.74; 2010 г., № 5, ст.23; № 22, ст.130; 2011 г., № 1, ст.2; № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.13; № 3, ст.25; № 15, ст.97; 2013 г., № 1, ст.2; № 10-11, ст.56; № 14, ст.75; 2014 г., № 2, ст.11; № 10, ст.52; № 14, ст.84; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 22-V, ст.156; 2016 г., № 6, ст.45; № 23, ст.118; 2017 г., № 9, ст.18; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 15, ст.46):

      1) подпункт 13-2) статьи 4-3 изложить в следующей редакции:

      "13-2) утверждает правила проведения мониторинга средств массовой информации, распространяемых на территории Республики Казахстан, и методику его расчета;";

      2) статью 14 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:

      "3-5. Запрещается размещать информацию о товарах (работах, услугах) в целях реализации с указанием цены (тарифов, расценок, ставок) не в тенге.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст.17; № 9, ст.86; № 24, ст.338; 2002 г., № 10, ст.103; 2004 г., № 10, ст.56; № 17, ст.97; № 23, ст.142; № 24, ст.144; 2005 г., № 7-8, ст.23; 2006 г., № 1, ст.5; № 13, ст.86, 87; № 15, ст.92, 95; № 16, ст.99; № 18, ст.113; № 23, ст.141; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.14; № 10, ст.69; № 12, ст.88; № 17, ст.139; № 20, ст.152; 2008 г., № 21, ст.97; № 23, ст.114, 124; 2009 г., № 2-3, ст.9; № 24, ст.133; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.3, 7; № 2, ст.28; № 6, ст.49; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.118; № 16, ст.129; 2012 г., № 2, ст.11; № 3, ст.21; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 14, ст.92; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 1, ст.2, 3; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; № 20, ст.113; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 2, ст.10; № 3, ст.21; № 7, ст.37; № 8, ст.49; № 10, ст.52; № 11, ст.67; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; № 21, ст.118, 122; № 22, ст.131; 2015 г., № 9, ст.46; № 19-I, ст.101; № 19-II, ст.103; № 21-I, ст.121, 124, 125; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140; № 22-V, ст.154, 156, 158; 2016 г., № 6, cт.45; № 7-I, cт.47, 49; № 8-II, cт.72; № 23, ст.118; 2017 г., № 3, ст.6; № 8, ст.16; № 13, ст.45; № 15, ст.55; № 16, ст.56; 2018 г., № 12, ст.39; № 16, ст.56; Закон Республики Казахстан от 5 ноября 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 7 ноября 2018 г.):

      1) в пункте 3 статьи 3:

      подпункт 3) части первой изложить в следующей редакции:

      "3) плата за размещение наружной (визуальной) рекламы:

      на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке;

      в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

      на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах районного значения, селах, поселках, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования исчисляется и уплачивается в порядке и по ставкам, определяемым Правительством Республики Казахстан.";

      2) статью 6 дополнить пунктом 2-8 следующего содержания:

      "2-8. К компетенции маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы относится утверждение правил погребения и организации дела по уходу за могилами.";

      3) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 1-16) следующего содержания:

      "1-16) разрабатывает правила погребения и организации дела по уходу за могилами в соответствии с типовыми правилами погребения и организации дела по уходу за могилами, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию;".

      7. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст.246; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 1, ст.5; № 14, ст.89; № 24, ст.148; 2007 г., № 16, ст.129; 2008 г., № 15-16, ст.64; № 23, ст.114; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 24, ст.146; 2011 г., № 5, ст.43; № 15, ст.125; 2012 г., № 14, ст.92; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 9, ст.51; № 13, ст.63; № 14, ст.72, 75; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 1, ст.4; № 8, ст.44; № 10, ст.52; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-I, cт.100; № 20-VII, ст.117; № 22-VI, cт.159; 2017 г., № 14, ст.49; 2018 г., № 19, ст.62):

      1) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

      "3. Участки земель полосы отвода автомобильных дорог общего пользования могут предоставляться во временное долгосрочное землепользование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, для размещения объектов наружной (визуальной) рекламы при условиях недопущения снижения транспортно-эксплуатационных качеств дороги, соблюдения требований безопасности движения транспортных средств и охраны окружающей среды.";

      2) в статье 10:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Наружная (визуальная) реклама в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования размещается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рекламе.";

      в пункте 2 слова "наружная (визуальная) реклама" заменить словами "объекты наружной (визуальной) рекламы";

      пункт 3 исключить;

      3) подпункт 34) пункта 2 статьи 12 исключить;

      4) в пункте 1-1 статьи 13:

      подпункт 6-4) исключить;

      дополнить подпунктом 6-10) следующего содержания:

      "6-10) согласование размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения;";

      5) в статье 30:

      подпункты 4-1) и 4-2) исключить;

      дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

      "4-3) согласование размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения;".

      8. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года "О рекламе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст.174; 2006 г., № 15, ст.92; № 16, ст.102; 2007 г., № 12, ст.88; 2009 г., № 17, ст.79, 82; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 11, ст.102; 2012 г., № 3, ст.25; № 14, ст.92; 2013 г., № 8, ст.50; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 2, ст.11; № 11, ст.65; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.44; № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 6, cт.45; № 7-II, cт.53; № 8-II, cт.70; 2017 г., № 15, ст.55; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32):

      1) в статье 3:

      подпункты 1-1) и 1-2) изложить в следующей редакции:

      "1-1) средство индивидуализации – обозначение, служащее для различия товаров (работ, услуг), участников гражданского оборота (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другое);

      1-2) реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации;";

      подпункт 1-3) исключить;

      дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

      "4-1) регулирующие государственные органы в области рекламы – государственные органы, осуществляющие руководство в отдельной отрасли, в которой осуществляется рекламная деятельность;

      4-2) уполномоченный орган в области рекламы – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области рекламы;";

      подпункты 7), 7-1), 7-2) и 7-3) изложить в следующей редакции:

      "7) бегущая строка – способ распространения рекламы, размещаемой на объектах наружной (визуальной) рекламы или передающейся по телеканалам, в кино- и видеообслуживании, который характеризуется последовательным чередованием (передвижением) сочетаний букв, цифр, знаков, составляющих в совокупности определенную информацию;

      7-1) уличная мебель (оборудование) – объекты декоративного характера и практического использования (вазы для цветов, павильоны, беседки, скамьи, урны, остановки общественного транспорта, информационная панель, оборудование и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения), устанавливаемые в населенных пунктах на открытом пространстве за пределами помещений;

      7-2) вывеска – информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него и (или) на входе ограждения занимаемой территории, а также крышах и фасадах в пределах зданий, пристроек к ним и временных сооружений физических и юридических лиц в местах их фактического нахождения и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг;

      7-3) указатель – конструкция размером до двух квадратных метров включительно, размещенная на земле или опорах контактной сети и освещения, указывающая место нахождения организации, торгового или иного объекта и расположенная в непосредственной близости от них, содержащая исключительно информацию об их наименовании, средстве индивидуализации (при наличии) и навигации;";

      дополнить подпунктами 9), 10) и 11) следующего содержания:

      "9) наружная (визуальная) реклама – реклама, размещенная на объектах наружной (визуальной) рекламы и доступная визуальному восприятию на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

      10) объект наружной (визуальной) рекламы – сооружения, различного рода объемные или плоскостные конструкции, в том числе экраны и электронные табло, световые конструкции, и иные средства, используемые для распространения и (или) размещения рекламы;

      11) телеторговля – публичное предложение на телеканале с целью реализации товаров или оказания услуг.";

      2) в статье 6:

      части третью и четвертую пункта 2 исключить;

      пункт 2-1 исключить;

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. В рекламе товара (работы, услуги), реализуемого на территории Республики Казахстан, указание цены (тарифов, расценок, ставок) осуществляется в тенге.";

      в пункте 5 слова "организаций и духовных учебных заведений" заменить словами "объединений и духовных (религиозных) организаций образования";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Реклама не должна использоваться для пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, порнографии, а также распространения сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан и иные охраняемые законом тайны.";

      пункт 8 исключить;

      дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

      "9. В социальной рекламе не допускается упоминание о средствах индивидуализации, о физических и юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

      Установленные ограничения не распространяются на упоминания о государственных органах, органах местного самоуправления, спонсорах, физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи. В социальной рекламе допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией о деятельности таких некоммерческих организаций, направленной на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей.

      В социальной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность упоминания о спонсорах не может превышать три секунды о каждом, в социальной рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, – три секунды о каждом, и такому упоминанию должно быть отведено не более чем семь процентов площади кадра, а в социальной рекламе, распространяемой другими способами, – не более чем пять процентов рекламной площади (пространства). Указанные ограничения не распространяются на упоминания в социальной рекламе о физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи.

      10. Ограничения на рекламу устанавливаются настоящим Законом и другими законами Республики Казахстан.";

      3) в статье 8:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Реклама на теле-, радиоканалах, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, не должна превышать двадцать процентов от общего объема вещания в сутки, за исключением бегущей строки, социальной рекламы, информации о собственной продукции теле-, радиоканалов (анонсов), не содержащей рекламы третьих лиц, объявления о мероприятиях, подготовленных и проводимых теле-, радиоканалом, а также рекламы, размещаемой в месте события, транслируемого в прямом эфире или записи повтора прямого эфира.

      В общем объеме вещания рекламы в сутки общая продолжительность рекламы в период времени с восемнадцати до двадцати трех часов местного времени в течение часа времени вещания должна составлять не более двадцати процентов.

      На теле-, радиоканалах объем рекламы на казахском языке в интервалах времени через каждые шесть часов, исчисляемых с ноля часов местного времени, не должен быть менее суммарного объема рекламы, распространяемой на других языках.

      Объем рекламы на теле-, радиоканалах, за исключением социальной рекламы, на казахском и русском языках, а также по усмотрению рекламодателя и на других языках определяется хронометражем размещаемых рекламных материалов в соответствии с правилами проведения мониторинга средств массовой информации, распространяемых на территории Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом в области средств массовой информации.

      Телеторговля на телеканалах, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должна составлять не более тридцати процентов от общего объема вещания рекламы в сутки.

      Объем телеторговли на теле-, радиоканалах, специализирующихся исключительно на сообщениях рекламного характера, не ограничен.

      При трансляции рекламы ее звук не должен быть громче звука транслируемой программы.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Ежедневный объем социальной рекламы, размещаемой на безвозмездной основе на обязательных теле-, радиоканалах, должен составлять не менее десяти выходов в интервале времени продолжительностью восемнадцать часов, исчисляемом с шести часов утра местного времени, с обязательными двумя выходами в интервале времени продолжительностью шесть часов, исчисляемом с восемнадцати часов местного времени.

      Социальная реклама распространяется равномерно в течение всего ежедневного ее выхода в эфир на территории Республики Казахстан на казахском и русском языках, а также по усмотрению рекламодателя и на других языках.";

      4) статью 9 изложить в следующей редакции:

      "Статья 9. Реклама в периодических печатных изданиях

      Реклама, ее тематика периодическими печатными изданиями определяются самостоятельно.

      Периодические печатные издания, распространяемые по подписке, обязаны в условиях подписки указывать тематическую направленность издания.

      Реклама в периодических печатных изданиях размещается на языке, закрепленном в свидетельстве о постановке на учет средства массовой информации.";

      5) в статье 11:

      пункты 1 и 1-1 изложить в следующей редакции:

      "1. Размещение наружной (визуальной) рекламы осуществляется путем отображения и нанесения рекламных изображений и (или) информации на объектах наружной (визуальной) рекламы, в том числе размещаемых на внешних сторонах зданий (сооружений).

      Размещение объектов наружной (визуальной) рекламы, в том числе указателей, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, автомобильных дорогах и о дорожном движении.

      Объекты наружной (визуальной) рекламы должны соответствовать национальным стандартам.

      1-1. К наружной (визуальной) рекламе не относятся:

      1) вывеска;

      2) информация о режиме работы;

      3) афиши культурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, размещаемые в специально отведенных местах;

      4) индивидуализация технических средств обслуживания и транспортных средств;

      5) информация о видах нефтепродуктов, ценах на нефтепродукты, наименовании и логотипе продавца, размещаемая при въезде на автозаправочные станции;

      6) информация (сведения) о культурных ценностях и (или) об объектах историко-культурного наследия, в том числе о памятниках истории и культуры;

      7) информация, содержащая сведения о курсах покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты за тенге, размещаемая возле обменных пунктов;

      8) внутреннее оформление витрин и окон для внешнего визуального восприятия следующего характера:

      товарная продукция, размещаемая внутри помещений;

      виды оказываемых услуг;

      средства индивидуализации;

      декоративное и праздничное оформление.";

      в пункте 1-2 слова "Наружная (визуальная) реклама не должна" заменить словами "Наружная (визуальная) реклама и объекты наружной (визуальной) рекламы не должны";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Размещение наружной (визуальной) рекламы допускается при условии направления уведомления о размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".";

      дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:

      "2-1. Уведомления направляются рекламораспространителями, размещающими наружную (визуальную) рекламу, в:

      местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения – при размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах республиканского значения, столице, городах областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории городов республиканского значения, столицы, городов областного значения;

      местные исполнительные органы районов – при размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах районного значения, селах, поселках, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

      2-2. Уведомление направляется не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты размещения наружной (визуальной) рекламы.

      К уведомлению прилагаются:

      1) форма сведений, содержащая информацию о периоде и месте размещения наружной (визуальной) рекламы;

      2) документ, подтверждающий внесение платы за первый месяц размещения наружной (визуальной) рекламы в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

      3) описание рекламы в произвольной форме на казахском и русском языках с приложением ее эскизов.

      Местные исполнительные органы вправе дать обязательные для устранения письменные мотивированные замечания к представленным материалам.

      В случае предоставления местными исполнительными органами замечаний наружная (визуальная) реклама может быть размещена только при условии устранения замечаний.

      2-3. В случае непредставления местными исполнительными органами ответа в течение четырех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель вправе разместить наружную (визуальную) рекламу в заявленные им сроки.";

      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "4. Местные исполнительные органы, определенные пунктом 2-1 настоящей статьи, обязаны представлять в органы государственных доходов сведения о плательщиках платы, суммах платы, периоде и месте размещения наружной (визуальной) рекламы, направлении (ненаправлении) уведомления в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

      5. Запрещается размещение наружной (визуальной) рекламы на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах, на культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории и их ограждениях, а также на особо охраняемых природных территориях.";

      пункт 6 исключить;

      в пункте 7:

      в части первой слова "объектов размещения" и "объекты размещения" заменить соответственно словами "объектов" и "объекты";

      дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

      "Собственники объектов наружной (визуальной) рекламы или лица, обладающие иными вещными правами на объекты наружной (визуальной) рекламы, размещенных на внешних сторонах зданий (сооружений), обязаны:

      содержать объекты наружной (визуальной) рекламы в надлежащем эстетическом, санитарном и техническом состоянии;

      обеспечить безопасность объектов наружной (визуальной) рекламы для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности;

      по истечении срока размещения, установленного договором, в течение тридцати календарных дней демонтировать объект наружной (визуальной) рекламы.

      В случае, если собственники объектов наружной (визуальной) рекламы или лица, обладающие иными вещными правами на объекты наружной (визуальной) рекламы, размещенных на внешней стороне зданий (сооружений), в установленный срок не выполнили обязанность по демонтажу объектов наружной (визуальной) рекламы или собственник объекта наружной (визуальной) рекламы не известен, местный исполнительный орган выдает в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан обязательное для исполнения предписание о демонтаже объектов наружной (визуальной) рекламы собственникам зданий (сооружений) или лицам, обладающим иными вещными правами на здания (сооружения).

      Собственники зданий (сооружений), собственники жилых и нежилых помещений в жилом доме (жилом здании) или орган управления объектом кондоминиума, лица, обладающие иными вещными правами на здания (сооружения), на внешней стороне которых размещен объект наружной (визуальной) рекламы, обязаны демонтировать объект наружной (визуальной) рекламы в течение тридцати календарных дней со дня выдачи предписания. Собственники объектов наружной (визуальной) рекламы или лица, обладающие иными вещными правами на объекты наружной (визуальной) рекламы, размещенных на внешней стороне зданий (сооружений), по требованию собственников зданий (сооружений), собственников жилых и нежилых помещений в жилом доме (жилом здании) или органа управления объектом кондоминиума, лиц, обладающих иными вещными правами на здания (сооружения), обязаны возместить затраты, понесенные в связи с демонтажем объектов наружной (визуальной) рекламы.

      В случае отказа собственниками объектов наружной (визуальной) рекламы или лицами, обладающими иными вещными правами на объекты наружной (визуальной) рекламы, размещенных на внешней стороне зданий (сооружений), от добровольного возмещения затрат собственники зданий (сооружений), собственники жилых и нежилых помещений в жилом доме (жилом здании) или орган управления объектом кондоминиума, лица, обладающие иными вещными правами на здания (сооружения), вправе обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении затрат, понесенных при демонтаже объектов наружной (визуальной) рекламы.";

      дополнить пунктом 8 следующего содержания:

      "8. Допускается размещение наружной (визуальной) рекламы на уличной мебели (оборудовании), устанавливаемой местными исполнительными органами либо инвесторами за счет собственных средств на основании соответствующих договоров с местными исполнительными органами, заключенных на основании итогов проведенных открытых конкурсов. Инвесторами могут быть физические и юридические лица.";

      6) в статье 12:

      слова "Распространение, размещение", "осуществляются" заменить соответственно словами "Размещение", "осуществляется";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "Размещение рекламы на транспортных средствах осуществляется без направления уведомления о размещении наружной (визуальной) рекламы и без взимания платы за размещение наружной (визуальной) рекламы.";

      7) пункты 1-2 и 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "1-2. Запрещается реклама услуг по обязательному подтверждению соответствия и (или) посреднических услуг в сфере подтверждения соответствия продукции организациями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.";

      "6. Запрещается реклама строящегося или введенного в эксплуатацию жилого дома (жилого здания), не соответствующего классификации жилых домов (жилых зданий) в утвержденной проектной документации.";

      8) подпункты 1) и 5) статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "1) дискредитация авторитета родителей, воспитателей, педагогов, подрыв доверия к ним несовершеннолетних;";

      "5) визуальное или звуковое использование образов несовершеннолетних в рекламе, не относящейся непосредственно к товарам (работам, услугам) для несовершеннолетних, за исключением социальной рекламы;";

      9) в статье 17:

      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Государственное регулирование в области рекламы осуществляется уполномоченным органом в области рекламы, регулирующими государственными органами в области рекламы, а также местными исполнительными органами в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.";

      дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

      "3. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      4. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с настоящим Законом.

      Объектом профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области рекламы является деятельность рекламораспространителей и рекламодателей.

      Субъектами профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются рекламораспространители и рекламодатели.

      Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на них.

      Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится путем анализа сведений, полученных из различных источников информации.

      В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля субъекту контроля направляется рекомендация в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

      Рекомендация должна быть вручена субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты ее отправки и получения.

      Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

      1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

      2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

      3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе государственным или местным исполнительным органом.

      Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

      Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в государственный или местный исполнительный орган, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.

      Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

      Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится не чаще двух раз в месяц.";

      10) статьи 17-1 и 17-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 17-1. Компетенция уполномоченного органа в области рекламы и регулирующих государственных органов в области рекламы

      1. Уполномоченный орган в области рекламы:

      1) разрабатывает и утверждает правила размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

      2) утверждает перечень специально отведенных мест для размещения афиш культурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;

      3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган в области телерадиовещания в пределах своей компетенции:

      1) утверждает правила формирования и размещения социальной рекламы на обязательных теле-, радиоканалах;

      2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      3. Уполномоченный государственный орган по автомобильным дорогам в пределах своей компетенции:

      1) разрабатывает и утверждает правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского, областного и районного значения;

      2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      4. Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства в пределах своей компетенции:

      1) разрабатывает и утверждает порядок размещения объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах;

      2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      5. Регулирующие государственные органы в области рекламы в пределах своей компетенции:

      1) вносят предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о рекламе в уполномоченный орган в области рекламы;

      2) осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе;

      3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Статья 17-2. Компетенция местных представительных и исполнительных органов

      1. Местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, городов областного значения:

      1) осуществляют прием и рассмотрение уведомлений о размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице и городе областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города республиканского значения, столицы, города областного значения, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      2) осуществляют в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе;

      3) выявляют наружную (визуальную) рекламу, размещенную без уведомления, и объекты наружной (визуальной) рекламы, размещенные без согласия собственников зданий (сооружений), собственников жилых и нежилых помещений в жилом доме (жилом здании) или органа управления объектом кондоминиума, лиц, обладающих иными вещными правами на здания (сооружения);

      4) выдают в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан обязательные для исполнения предписания об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о рекламе;

      5) устанавливают фактическое размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе республиканского значения, столице, городе областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города республиканского значения, столицы, города областного значения, путем однократного фото- или видеоподтверждения факта ее размещения с обязательным указанием места размещения, наименования рекламораспространителя и даты установления факта размещения;

      6) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      2. Местные исполнительные органы района:

      1) осуществляют прием и рассмотрение уведомлений о размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      2) осуществляют в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе;

      3) выявляют наружную (визуальную) рекламу, размещенную без уведомления, и объекты наружной (визуальной) рекламы, размещенные без согласия собственников зданий (сооружений), собственников жилых и нежилых помещений в жилом доме (жилом здании) или органа управления объектом кондоминиума, лиц, обладающих иными вещными правами на здания (сооружения);

      4) выдают в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан обязательные для исполнения предписания об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о рекламе;

      5) устанавливают фактическое размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования путем однократного фото- или видеоподтверждения факта ее размещения с обязательным указанием места размещения, наименования рекламораспространителя и даты установления факта размещения;

      6) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      3. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы на основании правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования по согласованию с уполномоченным органом в области рекламы разрабатывают и представляют на утверждение в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы правила о порядке и условиях размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

      4. Местным представительным и исполнительным органам запрещается принимать нормативные правовые акты по вопросам регулирования наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 6, ст.44; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 23, ст.141; 2009 г., № 17, ст.80; № 18, ст.84; № 24, ст.129; 2010 г., № 15, ст.71; 2011 г., № 2, ст.26; № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.11, 14; № 15, ст.97; 2013 г., № 14, ст.75; № 15, ст.81; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.4; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 11, ст.52; № 19-I, ст.101; № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 8-II, ст.70; № 12, cт.87; 2017 г., № 12, ст.34; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62):

      пункт 1 статьи 9 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Цена товара при его реализации на территории Республики Казахстан на условиях публичного договора указывается в тенге.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 24, ст.147; 2008 г., № 23, ст.124; 2010 г., № 5, ст.23; № 10, ст.49; № 15, ст.71; № 24, ст.149; 2011 г., № 5, ст.43; № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.13; № 3, ст.25; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 10, ст.50; № 19-II, ст.105; № 22-I, ст.140; 2016 г., № 2, ст.9; 2017 г., № 9, ст.18; 2018 г., № 14, ст.42; № 15, ст.46):

      в статье 1:

      дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) субъекты культурной деятельности – государственные органы, местные исполнительные органы, физические и юридические лица, участвующие в деятельности в области культуры;";

      подпункт 13) изложить в следующей редакции:

      "13) культурное мероприятие – мероприятие, связанное с созданием, возрождением, сохранением, охраной, развитием, распространением и использованием культурных и духовных ценностей, направленное на гармоничное развитие личности, воспитание патриотизма и удовлетворение эстетических потребностей и интересов каждого человека;".

      11. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О статусе столицы Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст.128; 2010 г., № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 11, ст.102; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 21, ст.122; 2015 г., № 9, ст.46; № 19-I, cт.99; № 19-II, cт.103; 2016 г., № 23, ст.118; 2017 г., № 9, ст.17; № 14, ст.51):

      абзац третий подпункта 3) статьи 8 исключить.

      12. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года "О защите прав потребителей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 9, ст.43; 2011 г., № 11, ст.102; 2014 г., № 1, ст.4; № 21, ст.122; № 22, ст.128; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; № 22-VII, ст.161; 2016 г., № 7-II, cт.55; № 8-II, cт.70; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.36; № 19, ст.62):

      1) в статье 24:

      в части второй слова "торгового объекта" заменить словами "торгового объекта, в тенге";

      в части третьей слово "услуг" заменить словами "услуг в тенге";

      2) подпункт 9) части первой пункта 1 статьи 25 после слова "стоимость" дополнить словами "в тенге".

      13. В Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года "О телерадиовещании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 3, ст.24; № 14, ст.92; № 15, ст.97; 2013 г., № 14, ст.72; 2014 г., № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, cт.113; № 22-V, cт.156; 2017 г., № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 15, ст.46):

      1) подпункт 1) пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "1) разработка рекомендаций и предложений по реализации государственной политики в области телерадиовещания, формированию и размещению социальной рекламы на обязательных теле-, радиоканалах;";

      2) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:

      "2. Операторы телерадиовещания при ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан не должны допускать распространение рекламы, за исключением:

      1) социальной рекламы;

      2) рекламы, размещаемой в месте события, транслируемого в прямом эфире или записи повтора прямого эфира;

      3) рекламы, распространяемой иностранными теле-, радиоканалами, специализирующимися исключительно на сообщениях и материалах рекламного характера.

      При ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан допускается распространение информации о собственной продукции теле-, радиоканалов (анонсов), не содержащей рекламы третьих лиц.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст.51; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 8, ст.45; № 9, cт.46; № 11, ст.57; № 16, ст.79; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 21-III, ст.135; № 22-II, ст.144, 145; № 22-V, ст.156, 158; № 22-VI, ст.159; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 1, ст.2, 4; № 6, ст.45; № 7-I, ст.50; № 7-II, ст.53; № 8-I, ст.62; № 8-II, ст.68; № 12, cт.87; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 4, ст.7; № 9, ст.21, 22; № 11, ст.29; № 12, ст.34; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.47, 49):

      1) строки 165, 166 и 168 приложения 2 исключить;

      2) приложение 3 дополнить пунктом 57 следующего содержания:

      "57. Уведомление о размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.".

      15. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 15, ст.55):

      абзац третий пункта 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "3. За размещение наружной (визуальной) рекламы взимается плата в порядке и размерах, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.".

      16. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-III, ст.108; 2018 г., № 10, ст.32; № 14, ст.42, 44):

      дополнить статьей 44-1 следующего содержания:

      "Статья 44-1. Приостановить до 1 января 2020 года действие параграфа 10 главы 69 Налогового кодекса в отношении городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек.".

Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) пункта 16 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2018 года;

      2) пунктов 1 и 2, подпунктов 2) и 3), абзаца третьего подпункта 4) пункта 3, пункта 4, подпункта 1) пункта 5, пункта 7, подпункта 1), абзацев второго, третьего, шестого – четырнадцатого подпункта 2), абзацев первого – третьего, пятого – двенадцатого подпункта 3), подпункта 4), абзацев первого – четвертого, шестого – сорок девятого подпункта 5), подпунктов 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 8, пунктов 10, 11, 13, 14 и 15 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении трех месяцев после дня его первого официального опубликования;

      3) подпункта 1) пункта 6 статьи 1, который вводится в действие для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек по истечении трех месяцев после дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2020 года;

      4) абзаца четвертого подпункта 3) пункта 8 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2019 года;

      5) абзаца пятого подпункта 5) пункта 8 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2021 года.

      2. Документы на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы, выданные Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами до введения в действие настоящего Закона, сохраняют свое действие до окончания сроков, указанных в них.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ