Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 8 маусымдағы № 47-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 19-б.қараңыз.
      Қолданушылар назарына.
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін ЗҚАИ мазмұнды жасады.

1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

      1. Осы Заң кейіннен сатып алу құқығымен жеке тұлғаларға немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға сенімгерлік басқаруға берілген, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияларға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғаларды қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың, сондай-ақ әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың (бұдан әрі – квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері) жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ жарғылық қызметін орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты қатынастарды реттейді.

      2. Осы Заң:

      1) жеке тұлғалардан еңбек шарттары бойынша не кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке тұлғалардан өтеулі қызметтер көрсету шарттары бойынша көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде жекеше нотариустар, адвокаттар мен сот орындаушылары көрсететін қызметтерді сатып алу;

      2) мүшелік жарналарды (салымдарды), оның ішінде заңды тұлғалардың жарғылық капиталына енгізу;

      3) заңды тұлғалардың акциялары пакеттерін, жарғылық капиталға қатысу үлестерін (бұдан әрі – қатысу үлестері) сатып алу;

      4) басқару органы мен байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу, басқару органы мен байқау кеңесі мүшелерінің міндеттерді орындауына байланысты шығыстарды (жол жүру және тұру, тәуліктік) өтеу не төлеу;

      5) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар қаржыландыратын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктер және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған лицензиялар негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын жүргізуге байланысты қаржылық көрсетілетін қызметтерді және бағалы қағаздар нарығында өзге де қатысушылардың көрсетілетін қызметтерін, брокерлік және (немесе) дилерлік көрсетілетін қызметтерді, кастодиандық қызмет көрсетуді сатып алу, ақпарат тасымалының автоматтандырылған қаржы жүйесіне қосу, оған қызмет көрсету және оны пайдалану жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесінің көрсетілетін қызметтерін, оның ішінде банктік үзінді көшірмелерді және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасы көрсететін ақпараттық көрсетілетін қызметтерді алуға байланысты көрсетілетін қызметтерді, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің және (немесе) халықаралық (шетелдік) банктердің, қолайлы хаттарды шығару бойынша заң консультанттарының, қаржы консультанттарының, сыртқы аудиторлық ұйымдардың және (немесе) бағалау ұйымдарының, сенімгерлік басқарушы инвестордың, төлемдік трансфер-агенттердің, тіркеушілердің көрсетілетін қызметтерін, процестік, төрелік және тапсырыс берушінің қарыз алуды ұйымдастыруына, оның ішінде бағалы қағаздар шығаруға және оларды сатып алуға, борышты және инвестициялық (қазынашылық) портфельді басқаруға қажетті өзге де көрсетілетін қызметтерді, жетекші халықаралық қаржылық ақпарат берушілердің ақпараттық-талдау жүйелері көрсететін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ "Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оригинатор және (немесе) кредитор ретінде секьюритилендіру мәмілелерін жүзеге асыру кезінде жоғарыда көрсетілген қызметтерді сатып алу;

      7) теңіз портында алынатын алымдар мен төлемдерді төлеу;

      8) өкілдік шығыстарды, іссапар шығыстарын төлеу және іссапар шығыстарына байланысты көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      9) ұлттық басқарушы холдингтің экспорттық кредиттерді сақтандыруға маманданған халықаралық сақтандыру компаниясының көрсетілетін қызметтерін сатып алуы;

      10) бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеушінің көрсетілетін қызметтерін және бағалы қағаздармен жасалатын операциялар бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      11) уақытша бос ақшаны орналастыруға байланысты қазынашылық операцияларды жүзеге асыру кезінде қаржы құралдарын, оның ішінде бағалы қағаздарды сатып алу;

      12) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес мемлекеттік кепілдік беру, мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелер орындалған жағдайда бөлінген республикалық бюджет қаражатын қайтару жөніндегі құқықтық қатынастар шеңберінде сенім білдірілген өкілдің (агенттің) көрсетілетін қызметтерін сатып алу;

      13) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның ауыл шаруашылығы өнімін және оны қайта өңдеу өнімдерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, оларды сақтау, қайта өңдеу, тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;

      14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, әлеуметтік мәні бар азық-түлік тауарларын азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларына сатып алу;

      15) қаржы лизингінің көрсетілетін қызметтерін сатып алу және (немесе) лизингтік қызметті жүзеге асыру кезінде оларды кейіннен лизингке беру үшін тауарларды, сондай-ақ лизинг нысанасын сатып алуға, беруге және жұмыс жай-күйіне келтіруге тікелей байланысты тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      16) "Өнеркәсіптік саясат туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалатын өнеркәсіпті дамытуға бағытталған шарттар шеңберіндегі сатып алу жағдайларына қолданылмайды.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) алдын ала біліктілікті іріктеу – әлеуетті өнім берушілерді сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген біліктілік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан бағалау процесі;

      2) анық емес ақпарат – әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің тендер, аукцион, бір көзден алу және баға ұсыныстарын сұрату тәсілдерімен сатып алуға қатысуға арналған өтінімінде қамтылған, сол сияқты құжаттардың шынайы мазмұнын бұрмалайтын және әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің ұсынылған өтініміне сәйкес келмейтін түзетулер арқылы енгізілген жалған мәліметтер;

      3) әлеуетті өнім беруші – сатып алу туралы шарт жасасуға үмітті, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), консорциум;

      4) біртекті тауарлардың түрлері – бірін-бірі алмастырмайтын біртекті тауарлар;

      5) біртекті тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер – бірдей болып табылмаса да, ұқсас сипаттамалары бар және нақ сол бір функцияларды орындауға мүмкіндік беретін ұқсас құрауыштардан тұратын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер;

      6) жұмыстар – заттық нәтижесі бар қызмет, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жұмыстарға жатқызылған өзге де қызмет;

      7) келісу комиссиясы – шарт жасасудан жалтарған және сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне немесе Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне енгізілген әлеуетті өнім берушілердің жолданымдарын қарайтын, тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган. Келісу комиссиясының құрамы, жұмыс істеу және шешім қабылдау тәртібі сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады. Бұл ретте келісу комиссиясының құрамына міндетті түрде Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасында аккредиттелген салалық қауымдастықтардың (одақтардың) өкілдері кіреді;

      8) көрсетілетін қызметтер – тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, заттық нәтижесі жоқ қызмет;

      9) Қордың ұйымдары – дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен Қорға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалар. Жанама тиесілілік өзге заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы әрбір келесі заңды тұлғаға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі болатынын білдіреді;

      10) офтейк-келісімшарт – құны, саны (көлемі) және беру мерзімдері бойынша алдын ала келісілген талаптармен өнім беруші болашақта өндіруді және оны беруді қамтамасыз етуді жоспарлап отырған тауарды беруге тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған шарт;

      11) сатып алу – тапсырыс берушілердің осы Заңда, сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ақылы негізде сатып алуы;

      12) сатып алу веб-порталы – осы Заңға және сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес сатып алуды электрондық форматта өткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе;

      13) сатып алуға қатысушы – тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, әлеуетті өнім беруші, өнім беруші және электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы;

      14) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет – акционері ұлттық басқарушы холдинг немесе ұлттық холдинг болып табылатын ұлттық компанияны қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтің, ұлттық компанияның қызметі, сондай-ақ әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның қызметі;

      15) сатып алуды жүзеге асыру қағидалары – реттелетін қатынастар саласына қарай:

      Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері үшін – сатып алу саласындағы уәкілетті орган бекітетін, Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуын жүзеге асыру тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық акт;

      Қор және Қордың ұйымдары үшін – сатып алу саласындағы уәкілетті органмен және бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Қордың директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін Қордың және Қор ұйымдарының сатып алуын жүзеге асыру тәртібі (бұдан әрі – Қордың сатып алуын жүзеге асыру тәртібі);

      16) сатып алуды ұйымдастырушы – тапсырыс берушінің лауазымды адамы немесе құрылымдық бөлімшесі не сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін орындауға жауапты болып айқындалған заңды тұлға;

      17) сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясы – сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындауға қатысу үшін сарапшыларды тарта отырып құратын алқалы орган;

      18) сатып алу жөніндегі сарапшы – өткізілетін сатып алу саласында тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куәліктермен және басқа да құжаттармен) расталатын арнаулы және (немесе) тиісті техникалық білімі, тәжірибесі мен біліктілігі бар, сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды дайындауға қатысу үшін тартатын жеке тұлға;

      19) сатып алу саласындағы уәкілетті орган – квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы саласында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      20) сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – шарт) – осы Заңға, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына және сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жасалған азаматтық-құқықтық шарт;

      21) тапсырыс берушілер – квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері;

      22) тауарлар – нәрселер (заттар), оның ішінде жартылай фабрикаттар немесе қатты, сұйық немесе газ тәріздес күйдегі шикізат, электр және жылу энергиясы, зияткерлік меншік құқығының объектілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға болатын заттық құқықтар;

      23) тендерлік комиссия (аукциондық комиссия) – сатып алуды тендер (аукцион) тәсілімен өткізу рәсімін орындау үшін сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші құратын алқалы орган;

      24) Ұлттық әл-ауқат қоры (бұдан әрі – Қор) – ұлттық басқарушы холдинг;

      25) электрондық дүкен – сатып алу веб-порталымен интеграцияланған, сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе;

      26) электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы – қарым-қатынас саласына қарай:

      Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері үшін – сатып алу саласындағы уәкілетті орган айқындаған, өкілеттіктері сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын заңды тұлға (заңды тұлғалар);

      Қор және Қордың ұйымдары үшін – Қор айқындаған, өкілеттіктері Қордың сатып алуын жүзеге асыру тәртібінде айқындалатын заңды тұлға.

      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-бап. Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің, осы Заңның нормаларынан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

4-бап. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаттары

      Сатып алу:

      1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;

      2) өнім берушілердің коммерциялық құпияға құқықтарын және (немесе) заңды мүдделерін сақтай отырып (тендер қорытындылары шығарылғанға дейін) сатып алу процесінің ашықтығы мен бүкпесіздігі;

      3) әлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бәсекелестік, сатып алуға қатысушылар арасында сөз байласуға жол бермеу;

      4) сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігі;

      5) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу;

      6) отандық тауар өндірушілерге, сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерге Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмейтіндей шамада қолдау көрсету;

      7) инновациялық және жоғары технологиялық тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      8) осы Заңда көзделген жағдайлардан басқа, әлеуетті өнім берушілерге сатып алуды өткізу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;

      9) сатып алынатын тауарлардағы зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды сақтау қағидаттарына негізделеді.

5-бап. Сатып алу процесі

      1. Сатып алу процесі мыналарды қамтиды:

      1) сатып алу жоспарын (алдын ала, жылдық, ұзақ мерзімді) әзірлеу және бекіту;

      2) өнім берушіні таңдау және онымен шарт жасасу;

      3) шартты орындау.

      2. Сатып алу процесі сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес сатып алу санаттарын басқару және қорларды басқару рәсімдерін де қамтуы мүмкін.

      3. Сатып алу, осы Заңның 18-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатып алу веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

6-бап. Сатып алуды жоспарлау

      1. Сатып алуды жоспарлау тиісті бизнес-жоспарлар және (немесе) бюджеттер және (немесе) даму жоспарлары, іс-шаралар жоспарлары және (немесе) жөндеу жүргізу жоспарлары және (немесе) өндірістік бағдарламалар және (немесе) инвестициялық бағдарламалар және (немесе) мемлекеттік тапсырманы орындауға арналған шарттар негізінде жүзеге асырылады.

      2. Сатып алу жоспары (алдын ала, жылдық, ұзақ мерзімді) сатып алу веб-порталында жарияланады.

      3. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы біртекті емес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді – біртектілігі бойынша, біртекті тауарларды – біртекті тауарлардың түрлері бойынша және беру орындары бойынша, біртекті жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың орындалған, көрсетілген орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.

      4. Бірдей тауарлар тізбесі бойынша бағаларды жоспарлау:

      1) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес – Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері үшін;

      2) Қор айқындаған тәртіппен – Қор және Қордың ұйымдары үшін айқындалатын бағалардың жол берілетін ауытқуы шегінде жүзеге асырылады.

      Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері үшін бірдей тауарлардың тізбесін сатып алу саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

      Қор және Қордың ұйымдары үшін бірдей тауарлардың тізбесін Қор айқындайды.

      5. Сатып алу жоспарын әзірлеу және бекіту, оған өзгерістер енгізу тәртібі мен мерзімдері сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2021 № 95-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

7-бап. Сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер

      1. Әлеуетті өнім беруші, егер:

      1) әлеуетті өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (бірлесіп орындаушысы) не консорциумға қатысушы мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде және (немесе) сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде және (немесе) Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілердің) тізбесінде және (немесе) өздеріне қатысты банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген борышкерлер тізімінде тұрса;

      2) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен әлеуетті өнім беруші және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) және (немесе) олардың басшысы және (немесе) құрылтайшылары (акционерлері) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне немесе жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген болса;

      3) әлеуетті өнім беруші тапсырыс беруші сатып алатын технологиялардың, өнертабыстардың, пайдалы модельдердің, өнеркәсіптік үлгілердің және оларға техникалық құжаттаманың құқық иеленушісі (патент иеленуші) болып табылатын жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім беруші тіркелген жері салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін жеңілдікті салық салынатын мемлекеттердің тізбесіне енгізілген мемлекет немесе аумақ болатын заңды тұлға болып табылса, өткізілетін сатып алуға қатысуға құқылы емес.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген әлеуетті өнім берушілермен шарт жасасуға жол берілмейді.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары

      1. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес айқындалады.

      2. Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына өзінің сәйкестігін растау үшін сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады.

      3. Қазақстан Республикасының бейрезидент-әлеуетті өнім беруші сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген біліктілік талаптарына өзінің сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ұсынатын нақ сондай құжаттарды не Қазақстан Республикасының бейрезидент-әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы ұқсас мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсынады.

9-бап. Әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің анық емес ақпарат беруінің салдарлары

      1. Сатып алу процесінде анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне, Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне енгізіледі.

      2. Әлеуетті өнім беруші немесе өнім беруші беретін ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет, сатып алу саласындағы уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтауы мүмкін.

      3. Әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің анық емес ақпарат беру фактісін анықтаған сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет, сатып алу саласындағы уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, бұл туралы:

      1) егер мұндай факт сатып алу қорытындылары шығарылғаннан кейін анықталса, тапсырыс берушіні;

      2) егер мұндай факт сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейін анықталса, тапсырыс берушіні, сатып алуды ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.

      Бұл ретте жазбаша хабарламаға осы фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс.

10-бап. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі

      1. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде қалыптастырылады.

      2. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:

      1) жеңімпаз деп айқындалған, бірақ шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім берушілердің;

      2) біліктілік талаптары және (немесе) тендерлік баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің;

      3) өздерімен жасалған шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда, тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің шарт жасасудан жалтарған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде осындай әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке жіберуге міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда, тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы бұзушылық фактісі туралы өздеріне мәлім болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, сотқа осындай әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қоюмен жүгінуге міндетті.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда, тапсырыс беруші өнім берушінің шартты бұзу фактісі туралы өзіне мәлім болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, өнім беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеген және ол шарттық міндеттемелерді толық орындаған жағдайларды қоспағанда, сотқа осындай өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қоюмен жүгінуге міндетті.

      3. Келісу комиссиясы әлеуетті өнім берушінің жолданымын қарайды және әлеуетті өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінен мерзімінен бұрын шығару немесе мерзімінен бұрын шығарудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      4. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:

      осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген жағдайда, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің шешімі;

      осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда, заңды күшіне енген сот шешімі негізінде қалыптастырылады.

      5. Осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер оларды сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешім қабылданған күннен бастап жиырма төрт ай бойы сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      Осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер осындай әлеуетті өнім берушілерді немесе өнім берушілерді сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жиырма төрт ай бойы сатып алуға қатысуға жіберілмейді.

      Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінен шығару үшін мыналар негіздер болып табылады:

      1) осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде белгіленген мерзімнің өтуі;

      2) әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы шешімнің күшін жою туралы заңды күшіне енген сот актісінің болуы;

      3) келісу комиссиясының әлеуетті өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінен мерзімінен бұрын шығару туралы шешімі.

      6. Әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы шешімге ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасай алады.

      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

11-бап. Сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері

      1. Сатып алу:

      1) тендер;

      2) аукцион;

      3) баға ұсыныстарын сұрату;

      4) бір көзден алу тәсілдерімен;

      5) тауар биржалары арқылы;

      6) электрондық дүкен арқылы жүзеге асырылады.

      7) алып тасталды – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген тәсілдермен сатып алуды жүзеге асыру тәртібі сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.

      3. Осы баптың 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көзделген тәсілдермен сатып алу сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес алдын ала біліктілікті іріктеу қолданыла отырып жүргізілуі мүмкін.

      4. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәсілмен сатып алу Қор және Қордың ұйымдары сатып алуды жүзеге асырған кезде қолданылмайды.

      5. Осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген сатып алу тәсілі сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен биржалық тауарлар тізбесіне қолданылады.

      6. Алып тасталды – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7. Сатып алуды жүзеге асыру тәсілін тапсырыс беруші осы Заңға, сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес айқындайды.

      8. Сатып алуды жүзеге асыру кезінде:

      1) мынадай:

      негізгі (орнатылған) жабдықты қосымша жинақтау, қосымша жарақтау, біріздендіру немесе оның қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық қолдап отыру, оған сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу;

      егер Қордың сатып алуын жүзеге асыру тәртібіне сәйкес әзірленген және бекітілген сатып алу санаттық стратегиясында өзгеше көзделуі;

      тапсырыс берушінің өнім беруші ретінде Қазақстан Республикасының бейрезидентімен өзі жасасқан шарт бойынша міндеттемелерді орындауы үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу және осы шартта тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген әлеуетті өнім берушіге не өндірушіге тиесілілігін айқындайтын өзге де мәліметтерге және (немесе) құжаттарға тиісті нұсқаулардың болуы;

      мемлекеттік сараптаманың не аккредиттелген сараптама ұйымы сараптамасының оң қорытындысы бар жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына сәйкес мұнай өнімдері мен мұнай-газ-химия өнімдерін өндірушілердің тауарларды сатып алуы;

      лицензиялық келісімдерге сәйкес технологиялық қондырғылар пайдаланылған жағдайда тауарларды сатып алу жағдайларын қоспағанда, тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілерге сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген біліктілік талаптарын белгілеуге не тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) немесе баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген әлеуетті өнім берушілерге тиесілілігін айқындайтын сипаттамаларға нұсқау жасауға;

      2) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген жағдайларда сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға;

      3) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді не қызметтерді көрсету бойынша бірлесіп орындаушыларды біліктілік талаптарына және (немесе) тендерлік құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тануға;

      4) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатып алуды жүзеге асыру кезінде біртекті емес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді – біртектілігі бойынша, біртекті тауарларды – біртекті тауарлардың түрлері бойынша және беру орындары бойынша, біртекті жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың орындалған, көрсетілген орны бойынша лоттарға бөлмеуге;

      5) сатып алу бойынша сараптама комиссиясының не сатып алу жөніндегі сарапшының тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешім қабылдауына негіз болатын көрінеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауына;

      6) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген жағдайларда бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыруға;

      7) әлеуетті өнім берушіден тендерлік құжаттамада көзделмеген құжаттарды ұсынуды талап етуге жол берілмейді.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

12-бап. Шартты жасасу және орындау

      1. Шартты жасасу және орындау осы Заңға, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына, сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Шарттың тараптарына қатысты тепе-теңдік негізде шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауаптылық көзделуге тиіс.

      Шартта тауарлардың берілгені, жұмыстардың орындалғаны не қызметтердің көрсетілгені үшін осы шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімде толық ақы төлеу туралы талаптар қамтылуға тиіс.

      3. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда тараптардың өзара келісуі бойынша шарттың жобасына не жасалған шартқа өзгерістер енгізуге жол беріледі.

      4. Шарттың жобасына не жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын өзгертуі мүмкін өзгерістерді енгізуге жол берілмейді.

      5. Офтейк-келісімшарттарды Қор және Қордың ұйымдары Қор айқындаған тәртіппен жасайды.

      Жасалған офтейк-келісімшартқа сатып алу көлемін азайту және келісімшарттың бағасын төмендету бойынша өзгерістерді біржақты тәртіппен енгізуге жол берілмейді.

      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

13-бап. Сатып алу саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      Сатып алу саласындағы уәкілетті орган:

      1) Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алу веб-порталдарын айқындайды;

      2) Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алу веб-порталдарының жұмыс істеу, оның ішінде веб-порталдар жұмысында техникалық іркілістер туындаған жағдайда жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;

      3) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес сатып алуға қатысушылардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратады;

      4) сараптамалар және консультациялар жүргізу үшін мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың мамандарын тартады;

      5) Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілері үшін сатып алу мәселелері бойынша, оның ішінде тиісті салалардың уәкілетті органдарымен келісу бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлейді және бекітеді;

      6) Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы саласында тізілімдерді қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      7) Қордың сатып алуын бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметті қоспағанда, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет жүзеге асыратын бақылау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      8) квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуды жүргізуі кезінде әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғайды және қарайды және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік жазалар қолданады;

      9) алып тасталды – ҚР 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      10) Қордың және Қор ұйымдарының офтейк-келісімшартты жасасу және орындау тәртібін келіседі;

      11) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 27.12.2021 № 87-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

14-бап. Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алу саласындағы құзыреті

      1. Қор Қордың және Қор ұйымдарының сатып алу мәселелері бойынша бақылауды және әдістемелік басшылықты, мониторингті және талдауды жүзеге асырады.

      2. Қор мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) Қордың және Қор ұйымдарының сатып алу веб-порталын айқындайды;

      2) Қордың және Қор ұйымдарының сатып алу веб-порталының жұмыс істеу, оның ішінде веб-портал жұмысында техникалық іркілістер туындаған жағдайда жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;

      3) Қордың және Қор ұйымдарының сатып алу саласындағы тізілімдерді, тізбелерді қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      4) Қордың және Қор ұйымдарының офтейк-келісімшартты жасасу және орындау тәртібін бекітеді;

      5) Қордың және Қор ұйымдарының сатып алуын бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің функцияларын жүзеге асыратын Қордың құрылымдық бөлімшесін айқындайды;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қордың жарғысында және Қордың сатып алуын жүзеге асыру тәртібінде белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      3. Қордың Директорлар кеңесі:

      1) Қордың сатып алуын жүзеге асыру тәртібін бекітеді;

      2) Қордың сатып алуын жүзеге асыруына бақылау жүргізу қағидаларын бекітеді.

      4. Тапсырыс берушінің не сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысы, бірінші басшысының орынбасары немесе өзге де басшысы сатып алу жөніндегі комиссияның төрағасы болып тағайындалады.

15-бап. Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы заңнамасы талаптарының сақталуын бақылау

      1. Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің осы Заңның талаптарын және сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын сақтауын бақылауды сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет және сатып алу саласындағы уәкілетті орган жүргізеді.

      2. Қорды және Қордың ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуын бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет өз жұмысында квазимемлекеттік сектор субъектісінің директорлар кеңесіне есеп береді, ол сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындайды, оның басшысын тағайындайды және өкілеттігін тоқтатады, оның жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындайды.

      Қордың және Қор ұйымдарының сатып алуын бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет тікелей Қордың басқармасына бағынады. Бақылауды жүзеге асыру тәртібі Қордың сатып алуын жүзеге асыруына бақылау жүргізу қағидаларында айқындалады.

      3. Мыналар бақылау объектілері болып табылады:

      1) тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, тендерлік комиссия (аукциондық комиссия), сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясы, сатып алу жөніндегі сарапшы;

      2) өткізілетін сатып алу нысанасы шегінде әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, сондай-ақ олар жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер не қызметтерді көрсету бойынша бірлесіп орындаушылар ретінде тартатын тұлғалар;

      3) электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы.

      4. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сақталуына бақылау жүргізуге мыналар негіз болып табылады:

      1) сатып алуға қатысатын (қатысқан) әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің не оның уәкілетті өкілінің тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының не тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының, сатып алу жөніндегі сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған жазбаша жолданымы не жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы келіп түскен және Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жолданымы;

      2) құқық қорғау органдарының келіп түскен қаулылары;

      3) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің тексеру жүргізу жоспары;

      4) тапсырыс беруші ұсынған бұзушылықтар туралы мәліметтер.

      5. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бұзушылықтарды анықтаған кезде бақылау объектісіне:

      1) бұзушылықтар анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті хабарламаны;

      2) анықталған бұзушылықтарды және олардың туындау себептерін жою жөніндегі ұсынымдарды қамтитын, орындалуы міндетті жоспарлы тексеру актісін жібереді.

      6. Бақылау нәтижелері бойынша бақылау объектісінің қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілері бар әрекетті (әрекетсіздікті) жасау фактісі анықталған кезде сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде көрсетілген әрекеттің (әрекетсіздіктің) жасалғаны туралы ақпаратты және осындай фактіні растайтын құжаттарды құқық қорғау органдарына беруге міндетті.

      7. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны жіберген жағдайда, бақылау объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды осындай хабарлама табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде жоюға міндетті.

      8. Бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама осы баптың 7-тармағында көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет материалдарды сатып алу саласындағы уәкілетті органға береді.

      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 30.12.2022 № 177-VII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

16-бап. Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің шешіміне шағым жасау

      1. Егер тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің, өнім берушінің құқықтарын және (немесе) заңды мүдделерін бұзса, әлеуетті өнім беруші, өнім беруші олардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасауға құқылы.

      2. Егер тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтарын және (немесе) заңды мүдделерін бұзса, әлеуетті өнім беруші өтінімдер, баға ұсыныстары ашылған күнге дейін олардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасауға құқылы.

      3. Егер тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері сатып алуға қатысқан әлеуетті өнім берушінің құқықтарын және (немесе) заңды мүдделерін бұзса, сатып алуға қатысқан әлеуетті өнім беруші сатып алу қорытындылары туралы хаттама жарияланған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде олардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасауға құқылы.

      4. Тендерлік комиссия тендер нәтижелерімен келіспеген әлеуетті өнім берушінің жолданымына уәжді шешім ұсынуға міндетті.

      5. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында көзделген жағдайларда, шарт жасасу мерзімі шағымды қарау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

      6. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген мерзімдер өткен соң тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сатып алу жөніндегі сарапшының, сатып алу жөніндегі сараптама комиссиясының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке шағым жасау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Әлеуетті өнім берушінің, өнім берушінің шағымы Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес сатып алу веб-порталы арқылы берілуі мүмкін.

      8. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген мерзімдерде келіп түскен шағымды қарау нәтижелері бойынша сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет сатып алу қорытындыларының күшін жою және (немесе) оларды қайта қарау не олардың күшін жоюдан және (немесе) оларды қайта қараудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.

      Сатып алу қорытындыларының күшін жою және (немесе) оларды қайта қарау қажеттілігінің жоқтығы туралы тұжырымдарды қамтитын, сатып алу қорытындыларының күшін жоюдан және (немесе) оларды қайта қараудан бас тарту туралы уәжді негіздемесі бар шешім осындай шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде өтініш берушіге жіберіледі.

      9. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің осы баптың 8-тармағына сәйкес қабылданған шешімімен келіспеген жағдайда, әлеуетті өнім беруші оған сотқа шағым жасауға құқылы.

17-бап. Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы заңнамасының талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

18-бап. Сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

      1. Мәліметтері мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс шеңберінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайларда және сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда, ерекше тәртіп қолданылатын сатып алу жүзеге асырылады.

      2. Ерекше тәртіп сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.

      3. Ерекше тәртіп қолданылатын сатып алу сатып алу веб-порталы пайдаланылмай жүзеге асырылады.

19-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 6-баптың 4-тармағын қоспағанда, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора

Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 47-VII ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 19

      Вниманию пользователей!
Для удобства пользования ИЗПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

      1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной деятельности национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным компаниям, а также социально-предпринимательских корпораций, за исключением юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальным компаниям, переданных в доверительное управление физическим лицам или негосударственным юридическим лицам с правом последующего выкупа (далее – отдельные субъекты квазигосударственного сектора).

      2. Настоящий Закон не распространяется на случаи:

      1) приобретения услуг у физических лиц по трудовым договорам либо у физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, по договорам возмездного оказания услуг, в том числе услуг частных нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей;

      2) внесения членских взносов (вкладов), в том числе в уставный капитал юридических лиц;

      3) приобретения пакетов акций, долей участия в уставном капитале (далее – доли участия) юридических лиц;

      4) выплаты вознаграждений членам органа управления и наблюдательного совета, компенсации либо оплаты расходов (на проезд и проживание, суточных), связанных с исполнением обязанностей членами органа управления и наблюдательного совета;

      5) приобретения товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан;

      6) приобретения финансовых услуг, связанных с проведением банковских операций, осуществляемых Национальным Банком Республики Казахстан, банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и услуг иных участников на рынке ценных бумаг, брокерских и (или) дилерских услуг, кастодиального обслуживания, приобретения услуг по подключению, обслуживанию и использованию финансовой автоматизированной системы транспорта информации, услуг международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, в том числе связанных с получением банковских выписок и информационных услуг, оказываемых фондовой биржей, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, услуг банков второго уровня Республики Казахстан и (или) международных (зарубежных) банков, юридических консультантов, финансовых консультантов, внешних аудиторских и (или) оценочных организаций по выпуску комфортных писем, доверительного управляющего инвестора, платежных трансфер-агентов, регистраторов, процессуальных, арбитражных и иных услуг, необходимых для организации заказчиком заимствования, в том числе выпуска ценных бумаг и их выкупа, управления долгом и инвестиционным (казначейским) портфелем, услуг, оказываемых информационно-аналитическими системами ведущих международных поставщиков финансовой информации, а также приобретения вышеуказанных услуг при осуществлении сделок секьюритизации в качестве оригинатора и (или) кредитора согласно Закону Республики Казахстан "О проектном финансировании и секьюритизации";

      7) оплаты сборов и платежей, взимаемых в морском порту;

      8) оплаты представительских расходов, командировочных расходов и приобретения услуг, связанных с командировочными расходами;

      9) приобретения национальным управляющим холдингом услуг международной страховой компании, специализирующейся на страховании экспортных кредитов;

      10) приобретения услуг единого регистратора ценных бумаг и услуг по операциям с ценными бумагами;

      11) приобретения финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг, при осуществлении казначейских операций, связанных с размещением временно свободных денег;

      12) приобретения услуг поверенного (агента) в рамках правоотношений по предоставлению государственной гарантии, возврату средств республиканского бюджета, отвлеченных в случае исполнения обязательств по государственной гарантии, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

      13) приобретения национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, а также услуг по их хранению, переработке, перевозке, осуществляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      14) приобретения социально значимых продовольственных товаров в региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров, осуществляемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      15) приобретения услуг финансового лизинга и (или) приобретения товаров для последующей передачи их в лизинг при осуществлении лизинговой деятельности, а также товаров, работ и услуг, непосредственно связанных с приобретением, поставкой и приведением предмета лизинга в рабочее состояние;

      16) закупок в рамках договоров, направленных на развитие промышленности, заключаемых в соответствии с Законом Республики Казахстан "О промышленной политике".

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) предварительный квалификационный отбор – процесс оценки потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям, предусмотренным правилами осуществления закупок;

      2) недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика или поставщика на участие в закупках способами тендера, аукциона, из одного источника и запроса ценовых предложений, а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание документов и не соответствующих представленной заявке потенциального поставщика или поставщика;

      3) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), консорциум, претендующие на заключение договора о закупках;

      4) виды однородных товаров – не взаимозаменяемые однородные товары;

      5) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции;

      6) работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан;

      7) согласительная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган, рассматривающий обращения потенциальных поставщиков, уклонившихся от заключения договора и включенных в реестр недобросовестных участников закупок или перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда. Состав, порядок работы и принятия решения согласительной комиссии определяются правилами осуществления закупок. При этом в состав согласительной комиссии в обязательном порядке входят представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, отраслевых ассоциаций (союзов), аккредитованных в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан;

      8) услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата;

      9) организации Фонда – юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;

      10) офтейк-контракт – договор, заключенный между заказчиком и поставщиком на поставку товара, который поставщик планирует произвести и обеспечить его поставку в будущем, на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству (объему) и срокам поставки;

      11) закупки – приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг в порядке, установленном настоящим Законом, правилами осуществления закупок;

      12) веб-портал закупок – информационная система, обеспечивающая проведение закупок в электронном формате в соответствии с настоящим Законом и правилами осуществления закупок;

      13) участник закупок – заказчик, организатор закупок, потенциальный поставщик, поставщик и оператор информационной системы электронных закупок;

      14) централизованная служба по контролю за закупками – служба национального управляющего холдинга, национального холдинга, национальной компании, за исключением национальной компании, акционером которой является национальный управляющий холдинг или национальный холдинг, а также служба социально-предпринимательской корпорации;

      15) правила осуществления закупок – в зависимости от сферы регулируемых отношений:

      для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, – нормативный правовой акт, определяющий порядок осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, утверждаемый уполномоченным органом в сфере закупок;

      для Фонда и организаций Фонда – порядок осуществления закупок Фондом и организациями Фонда, утверждаемый решением совета директоров Фонда по согласованию с уполномоченным органом в сфере закупок и уполномоченным органом в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности (далее – порядок осуществления закупок Фонда);

      16) организатор закупок – должностное лицо или структурное подразделение заказчика либо юридическое лицо, определенное ответственным за выполнение процедур организации и проведения закупок;

      17) экспертная комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый организатором закупок либо заказчиком с привлечением экспертов для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

      18) эксперт по закупкам – физическое лицо, обладающее специальными и (или) соответствующими техническими знаниями, опытом и квалификацией в области проводимых закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое организатором закупок либо заказчиком для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;

      19) уполномоченный орган в сфере закупок – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в сфере закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

      20) договор о закупках (далее – договор) – гражданско-правовой договор, заключенный в соответствии с настоящим Законом, гражданским законодательством Республики Казахстан и правилами осуществления закупок;

      21) заказчики – отдельные субъекты квазигосударственного сектора;

      22) товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан;

      23) тендерная комиссия (аукционная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый организатором закупок либо заказчиком для выполнения процедуры проведения закупок способом тендера (аукциона);

      24) Фонд национального благосостояния (далее – Фонд) – национальный управляющий холдинг;

      25) электронный магазин – информационная система, интегрированная с веб-порталом закупок, обеспечивающая проведение закупок в порядке, определенном правилами осуществления закупок;

      26) оператор информационной системы электронных закупок – в зависимости от сферы отношений:

      для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, – юридическое лицо (юридические лица), определенное (определенные) уполномоченным органом в сфере закупок, полномочия которого (которых) определяются правилами осуществления закупок;

      для Фонда и организаций Фонда – юридическое лицо, определенное Фондом, полномочия которого определяются порядком осуществления закупок Фонда.

      Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.12.2022 № 177-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора

      1. Законодательство Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Принципы осуществления закупок

      Закупки основываются на принципах:

      1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок;

      2) открытости и прозрачности процесса закупок с соблюдением прав и (или) законных интересов поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов тендера);

      3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок;

      4) ответственности участников закупок;

      5) недопущения коррупционных проявлений;

      6) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в какой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

      7) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;

      8) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;

      9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.

Статья 5. Процесс закупок

      1. Процесс закупок включает в себя:

      1) разработку и утверждение плана закупок (предварительного, годового, долгосрочного);

      2) выбор поставщика и заключение с ним договора;

      3) исполнение договора.

      2. Процесс закупок также может включать в себя процедуры управления категориями закупок и управления запасами в соответствии с правилами осуществления закупок.

      3. Закупки осуществляются посредством веб-портала закупок, за исключением случаев, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона.

Статья 6. Планирование закупок

      1. Планирование закупок осуществляется на основе соответствующих бизнес-планов и (или) бюджетов, и (или) планов развития, планов мероприятий и (или) планов проведения ремонта, и (или) производственных программ, и (или) инвестиционных программ, и (или) договоров на выполнение государственного задания.

      2. План закупок (предварительный, годовой, долгосрочный) публикуется на веб-портале закупок.

      3. Заказчик, организатор закупок обязаны разделить неоднородные товары, работы и услуги на лоты по однородности, однородные товары – по видам однородных товаров и по местам поставки, однородные работы, услуги – по месту их выполнения, оказания, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления закупок.

      4. Планирование цен по перечню идентичных товаров осуществляется в пределах допустимого отклонения цен, определяемого:

      1) для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, – в соответствии с правилами осуществления закупок;

      2) для Фонда и организаций Фонда – в порядке, определенном Фондом.

      Перечень идентичных товаров для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, определяется уполномоченным органом в сфере закупок.

      Перечень идентичных товаров для Фонда и организаций Фонда определяется Фондом.

      5. Порядок и сроки разработки, утверждения плана закупок, внесения в него изменений определяются правилами осуществления закупок.

      Сноска. Статья 6 с изменением, внесенным Законом РК от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Ограничения, связанные с участием в закупках

      1. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если:

      1) потенциальный поставщик или его субподрядчик (соисполнитель) либо участник консорциума состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в реестре недобросовестных участников закупок, и (или) в перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда, и (или) в списке должников, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о признании их банкротами;

      2) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, и (или) учредители (акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

      3) потенциальный поставщик является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, перечень государств с льготным налогообложением, за исключением случаев, когда потенциальный поставщик является правообладателем (патентообладателем) технологий, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и технической документации к ним, приобретаемых заказчиком.

      2. Не допускается заключение договора с потенциальными поставщиками, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.12.2022 № 177-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику

      1. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, определяются в соответствии с правилами осуществления закупок.

      2. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления закупок.

      3. Потенциальный поставщик – нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным правилами осуществления закупок, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, подтверждающие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика – нерезидента Республики Казахстан.

Статья 9. Последствия предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации

      1. Потенциальные поставщики или поставщики, предоставившие недостоверную информацию в процессе закупок, включаются в реестр недобросовестных участников закупок, перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда в порядке, определенном правилами осуществления закупок.

      2. Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком или поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором закупок, централизованной службой по контролю за закупками, уполномоченным органом в сфере закупок либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления закупок.

      3. Централизованная служба по контролю за закупками, уполномоченный орган в сфере закупок либо органы государственного аудита и финансового контроля, установившие факт предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации, не позднее пяти рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомляют об этом:

      1) заказчика, если такой факт установлен после подведения итогов закупок;

      2) заказчика, организатора закупок, если такой факт установлен до подведения итогов закупок.

      При этом к письменному уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих данный факт.

Статья 10. Реестр недобросовестных участников закупок

      1. Реестр недобросовестных участников закупок формируется в информационной системе электронных закупок.

      2. Реестр недобросовестных участников закупок представляет собой перечень:

      1) потенциальных поставщиков, определенных победителями, но уклонившихся от заключения договора;

      2) потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на тендерное ценовое предложение;

      3) поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

      В случае, указанном в подпункте 1) части первой настоящего пункта, заказчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня уклонения потенциального поставщика от заключения договора направить сведения о таком потенциальном поставщике в централизованную службу по контролю за закупками.

      В случае, указанном в подпункте 2) части первой настоящего пункта, заказчик, организатор закупок обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало известно о факте нарушения, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником закупок.

      В случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком договора, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником закупок, за исключением случаев выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени) и полного исполнения им договорных обязательств.

      3. Согласительная комиссия рассматривает обращение потенциального поставщика и принимает решение о досрочном исключении или об отказе в досрочном исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников закупок.

      4. Реестр недобросовестных участников закупок формируется на основании:

      решения централизованной службы по контролю за закупками в случае, предусмотренном подпунктом 1) части первой пункта 2 настоящей статьи;

      решения суда, вступившего в законную силу, в случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 3) части первой пункта 2 настоящей статьи.

      5. Потенциальные поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников закупок по основанию, предусмотренному подпунктом 1) части первой пункта 2 настоящей статьи, не допускаются к участию в закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня принятия решения о признании их недобросовестными участниками закупок.

      Потенциальные поставщики или поставщики, включенные в реестр недобросовестных участников закупок по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3) части первой пункта 2 настоящей статьи, не допускаются к участию в закупках в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании таких потенциальных поставщиков или поставщиков недобросовестными участниками закупок.

      Основаниями для исключения из реестра недобросовестных участников закупок являются:

      1) истечение срока, установленного частями первой и второй настоящего пункта;

      2) наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником закупок;

      3) решение согласительной комиссии о досрочном исключении потенциального поставщика из реестра недобросовестных участников закупок.

      6. Решение о внесении потенциального поставщика или поставщика в реестр недобросовестных участников закупок может быть обжаловано им в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.12.2022 № 177-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 11. Способы осуществления закупок

      1. Закупки осуществляются способами:

      1) тендера;

      2) аукциона;

      3) запроса ценовых предложений;

      4) из одного источника;

      5) через товарные биржи;

      6) посредством электронного магазина;

      7) исключен Законом РК от 30.12.2022 № 177-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Порядок осуществления закупок способами, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, определяется правилами осуществления закупок.

      3. Закупки способами, предусмотренными подпунктами 1) и 3) пункта 1 настоящей статьи, могут проводиться с применением предварительного квалификационного отбора в соответствии с правилами осуществления закупок.

      4. Закупки способом, предусмотренным подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, не применяются при осуществлении закупок Фондом и организациями Фонда.

      5. Способ закупок, предусмотренный подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, распространяется на перечень биржевых товаров, утвержденный уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.

      6. Исключен Законом РК от 30.12.2022 № 177-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Способ осуществления закупок определяется заказчиком в соответствии с настоящим Законом, правилами осуществления закупок.

      8. При осуществлении закупок не допускаются:

      1) установление в тендерной документации (аукционной документации) к потенциальным поставщикам квалификационных требований, не предусмотренных правилами осуществления закупок, либо указание в тендерной документации (аукционной документации) или в размещаемой информации при осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений на характеристики, определяющие принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельным потенциальным поставщикам, за исключением случаев:

      приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования;

      если иное предусмотрено закупочной категорийной стратегией, разработанной и утвержденной в соответствии с порядком осуществления закупок Фонда;

      приобретения товаров, работ и услуг для исполнения заказчиком обязательств по договору, заключенному им в качестве поставщика с нерезидентом Республики Казахстан, и наличия в данном договоре соответствующих указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также на иные сведения и (или) документы, которые определяют принадлежность приобретаемых товаров, работ, услуг отдельному потенциальному поставщику либо производителю;

      приобретения товаров производителями нефтепродуктов и нефтегазохимической продукции в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы либо экспертизы аккредитованной экспертной организации;

      приобретения товаров в случае эксплуатации технологических установок согласно лицензионным соглашениям;

      2) отказ от осуществления закупок в случаях, не предусмотренных правилами осуществления закупок;

      3) признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг не соответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям тендерной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным правилами осуществления закупок;

      4) неразделение при осуществлении закупок неоднородных товаров, работ и услуг на лоты по однородности, однородных товаров – по видам однородных товаров и по местам поставки, однородных работ, услуг – по месту их выполнения, оказания, за исключением случаев, предусмотренных правилами осуществления закупок;

      5) подготовка экспертной комиссией по закупкам либо экспертом по закупкам заведомо ложного экспертного заключения, на основании которого принято незаконное решение тендерной комиссией (аукционной комиссией);

      6) осуществление закупок способом из одного источника в случаях, не предусмотренных правилами осуществления закупок;

      7) требование от потенциального поставщика представления документов, не предусмотренных тендерной документацией.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.12.2022 № 177-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Заключение и исполнение договора

      1. Заключение и исполнение договора осуществляются в соответствии с настоящим Законом, гражданским законодательством Республики Казахстан, правилами осуществления закупок.

      2. В отношении сторон договора должна быть предусмотрена ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на паритетной основе.

      Договор должен содержать условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

      3. Внесение изменений в проект договора либо заключенный договор допускается по взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренных правилами осуществления закупок.

      4. Не допускается внесение в проект договора либо заключенный договор изменений, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок.

      5. Офтейк-контракты заключаются Фондом и организациями Фонда в порядке, определенном Фондом.

      Не допускается в одностороннем порядке внесение в заключенный офтейк-контракт изменений по уменьшению объема закупки и снижению цены контракта.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Компетенция уполномоченного органа в сфере закупок

      Уполномоченный орган в сфере закупок:

      1) определяет веб-порталы закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда;

      2) утверждает правила работы веб-порталов закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, в том числе в случае возникновения технических сбоев в работе веб-порталов;

      3) запрашивает необходимую информацию и материалы от участников закупок в соответствии с правилами осуществления закупок;

      4) привлекает для проведения экспертиз и консультаций специалистов государственных органов и иных организаций;

      5) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам закупок для отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, в том числе по согласованию с уполномоченными органами соответствующих отраслей;

      6) утверждает правила формирования и ведения реестров в сфере закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда;

      7) разрабатывает и утверждает правила проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда;

      8) возбуждает и рассматривает дела об административных правонарушениях при проведении закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора и налагает административные взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      9) исключен Законом РК от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10) согласовывает порядок заключения и исполнения Фондом и организациями Фонда офтейк-контракта;

      11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 13 с изменением, внесенным Законом РК от 27.12.2021 № 87-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Компетенция отдельных субъектов квазигосударственного сектора в сфере закупок

      1. Фонд осуществляет контроль и методологическое руководство, мониторинг и анализ по вопросам закупок Фонда и организаций Фонда.

      2. Фонд осуществляет следующие функции:

      1) определяет веб-портал закупок Фонда и организаций Фонда;

      2) утверждает правила работы веб-портала закупок Фонда и организаций Фонда, в том числе в случае возникновения технических сбоев в работе веб-портала;

      3) утверждает правила формирования и ведения реестров, перечней в сфере закупок Фонда и организаций Фонда;

      4) утверждает порядок заключения и исполнения Фондом и организациями Фонда офтейк-контракта;

      5) определяет структурное подразделение Фонда, осуществляющее функции централизованной службы по контролю за закупками Фонда и организаций Фонда;

      6) осуществляет иные полномочия, которые установлены настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, уставом Фонда и порядком осуществления закупок Фонда.

      3. Совет директоров Фонда:

      1) утверждает порядок осуществления закупок Фонда;

      2) утверждает правила проведения контроля за осуществлением закупок Фонда.

      4. Председателем комиссии по закупкам назначается первый руководитель, заместитель первого руководителя или иной руководитель заказчика либо организатора закупок.

Статья 15. Контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора

      1. Контроль за соблюдением отдельными субъектами квазигосударственного сектора требований настоящего Закона и правил осуществления закупок проводится централизованной службой по контролю за закупками и уполномоченным органом в сфере закупок.

      2. Централизованная служба по контролю за закупками отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за исключением Фонда и организаций Фонда, подотчетна в своей работе совету директоров субъекта квазигосударственного сектора, который определяет количественный состав, срок полномочий, порядок работы централизованной службы по контролю за закупками, назначает и прекращает полномочия ее руководителя, определяет размер и иные условия оплаты труда ее работников.

      Централизованная служба по контролю за закупками Фонда и организаций Фонда подчиняется непосредственно правлению Фонда. Порядок осуществления контроля определяется правилами проведения контроля за осуществлением закупок Фонда.

      3. Объектами контроля являются:

      1) заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия по закупкам, эксперт по закупкам;

      2) потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых закупок;

      3) оператор информационной системы электронных закупок.

      4. Основаниями для проведения контроля за соблюдением правил осуществления закупок являются:

      1) письменное обращение либо обращение, поступившее по общедоступным информационным системам и соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, потенциального поставщика или поставщика, принимающего (принявшего) участие в закупках, либо его уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора закупок либо тендерной комиссии (аукционной комиссии), экспертной комиссии по закупкам, эксперта по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок;

      2) поступившие постановления правоохранительных органов;

      3) план проведения проверок централизованной службы по контролю за закупками;

      4) сведения о нарушениях, представленные заказчиком.

      5. Централизованная служба по контролю за закупками при выявлении по результатам контроля нарушений правил осуществления закупок направляет объекту контроля:

      1) обязательное для исполнения уведомление об устранении нарушений не позднее трех рабочих дней со дня выявления нарушений;

      2) обязательный для исполнения акт плановой проверки, содержащий рекомендации по устранению выявленных нарушений и причин их возникновения.

      6. При выявлении по результатам контроля факта совершения объектом контроля действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, централизованная служба по контролю за закупками обязана в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передать информацию о совершении указанного действия (о бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

      7. В случае направления централизованной службой по контролю за закупками уведомления об устранении нарушений объект контроля обязан устранить указанные в уведомлении нарушения в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) такого уведомления.

      8. В случае неисполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам контроля, в срок, указанный в пункте 7 настоящей статьи, централизованная служба по контролю за закупками передает материалы в уполномоченный орган в сфере закупок.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 30.12.2022 № 177-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, экспертной комиссии по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок, решения централизованной службы по контролю за закупками

      1. Потенциальный поставщик, поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, экспертной комиссии по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и (или) законные интересы потенциального поставщика, поставщика.

      2. Потенциальный поставщик до даты вскрытия заявок, ценовых предложений вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, экспертной комиссии по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и (или) законные интересы потенциального поставщика.

      3. Потенциальный поставщик, принимавший участие в закупке, вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, экспертной комиссии по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок в течение двух рабочих дней с даты опубликования протокола об итогах закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и (или) законные интересы потенциального поставщика, принимавшего участие в закупке.

      4. На обращение потенциального поставщика, не согласного с результатами тендера, тендерная комиссия обязана представить мотивированное решение.

      5. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, срок заключения договора приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

      6. По истечении сроков, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора закупок, тендерной комиссии (аукционной комиссии), эксперта по закупкам, экспертной комиссии по закупкам, оператора информационной системы электронных закупок в централизованную службу по контролю за закупками осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

      7. Жалоба потенциального поставщика, поставщика может быть подана посредством веб-портала закупок в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

      8. По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в сроки, установленные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, централизованная служба по контролю за закупками принимает решение об отмене и (или) пересмотре либо отказе в отмене и (или) пересмотре итогов закупок.

      Решение об отказе в отмене и (или) пересмотре итогов закупок, содержащее выводы об отсутствии необходимости отмены и (или) пересмотра итогов закупок с их мотивированным обоснованием, направляется заявителю в течение трех календарных дней с даты принятия такого решения.

      9. В случае несогласия с решением централизованной службы по контролю за закупками, принятым в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, потенциальный поставщик вправе обжаловать его в суд.

Статья 17. Ответственность за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора

      Нарушение требований законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 18. Особый порядок осуществления закупок

      1. Закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан, а также в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе и в случаях, предусмотренных правилами осуществления закупок.

      2. Особый порядок определяется правилами осуществления закупок.

      3. Закупки с применением особого порядка осуществляются без использования веб-портала закупок.

Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2022 года, за исключением пункта 4 статьи 6, который вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ