Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 401-VI ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б.қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 117-құжаттар; № 21-I, 124, 126-құжаттар; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 10, 79-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 4, 7-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 9, 27-құжат; № 10, 32-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90, 91-құжаттар; № 23, 103, 108-құжаттар; № 24-I, 119-құжат; 2020 ж., № 10, 39, 48-құжаттар; № 11, 54-құжат; № 13, 67-құжат; № 14, 68, 71-құжаттар; № 17-18, 78-құжат):

      1) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Жер заңнамасының мiндеттерi

      Қазақстан Республикасы жер заңнамасының мiндеттерi: жер учаскесiне меншiк құқығы мен жер пайдалану құқығы туындауының, өзгертiлуi мен тоқтатылуының негiздерiн, шарттары мен шектерiн, жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың құқықтары мен мiндеттерiн жүзеге асыру тәртiбiн белгiлеу; жердi ұтымды пайдалану мен қорғауды, топырақ құнарлылығын ұдайы қалпына келтiрiп отыруды, табиғи ортаны сақтау мен жақсартуды, климаттың өзгеруіне бейімделуді қамтамасыз ету мақсатында жер қатынастарын реттеу; шаруашылық жүргiзудiң барлық нысандарын тең құқықпен дамыту үшiн жағдайлар жасау; жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттiң жерге құқықтарын қорғау; жылжымайтын мүлiк нарығын жасау мен дамыту; жер қатынастары саласында заңдылықты нығайту болып табылады.";

      2) 48-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) халықтың мұқтажын қанағаттандыруға арналған ортақ пайдаланылатын объектілерге (су құбыржолдары, жылу трассалары, тазарту құрылысжайлары және басқа да инженерлік-коммуникациялық желілер мен жүйелер, тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлек жинауға арналған инфрақұрылым), сондай-ақ осы Кодекстің 107-бабы 3-тармағы бесінші бөлігінің 8) тармақшасына сәйкес арнайы мақсаттағы объектілерге;";

      3) 49-2-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Аумақтарды қала құрылысы үшін жоспарлаудың белгіленген тәртіппен бекітілген кешенді схемалары, елді мекендердің бас жоспарлары, автомобиль жолдары мен теміржолдар өтуінің жобалары (схемалары), қоршаған ортаға әсер етуді бағалау қамтитын саланы айқындау туралы қорытындылар, Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары жерді резервте қалдыру үшін негіздер болып табылады.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу кезінде жерді резервте қалдыру белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы Қазақстан Республикасының экология заңнамасында көзделген қоршаған ортаға әсер етуді бағалау қамтитын саланы айқындау туралы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның қорытындысымен өтініш жасаған жағдайда, үш жылдан аспайтын мерзімге жүзеге асырылады.";

      4) 65-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) санитариялық және экологиялық талаптарға сәйкес келетін өндіріс технологияларын қолдануға, өздерi жүзеге асыратын қызмет салдарынан адам денсаулығына зиян келтіруге, санитариялық-эпидемиологиялық және радиациялық жағдайдың нашарлауына, экологиялық залал келтіруге жол бермеуге;";

      5) 93-бапта:

      3-тармақтың 4) тармақшасындағы "жағдайды едәуір нашарлатуға" деген сөздер "залалға" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Жер учаскесін немесе оның бір бөлігін пайдалану ауыл шаруашылығы жері құнарлылығының едәуір төмендеуіне не экологиялық залалға алып келген жағдайларда, жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес залалды жоюға міндетті.";

      6) 109-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі "(павильондарды)" деген сөзден кейін ", тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлек жинауға арналған контейнерлік алаңдарды және қайталама шикізатты қабылдау пункттерін" деген сөздермен толықтырылсын;

      7) 142-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жердiң жай-күйiне жағымсыз әсер етудi және оны қорғау бойынша көзделген iс-шаралардың тиiмдiлiгiн бағалау мемлекеттiк сараптамалардың нәтижелерi бойынша жүргiзiледi, олардың оң қорытындысы болмайынша жаңа техника мен технологияларды енгiзуге, жердi мелиорациялау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға, ғимараттарды (құрылыстарды, құрылысжайларды) және басқа да объектiлер салуды (реконструкциялауды) қаржыландыруға тыйым салынады.".

      2. 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 16, 140-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 27-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 56-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 12, 34-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 19-20, 86-құжат; 2020 ж., № 13, 67-құжат):

      1) мазмұнындағы 72-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "72-бап. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ормандардың ресурстық әлеуетін арттыру";

      2) 13-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 18-53), 18-54), 18-55) және 18-56) тармақшалармен толықтырылсын:

      "18-53) климаттың өзгеруіне осалдыққа бағалау жүргізуді өз құзыреті шегінде ұйымдастырады;

      18-54) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі басымдықтар мен шараларды өз құзыреті шегінде айқындайды;

      18-55) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шараларды өз құзыреті шегінде жүзеге асырады;

      18-56) өз құзыреті шегінде айқындалған, климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шаралардың тиімділігіне мониторинг пен бағалауды жүзеге асырады және мониторинг пен бағалау нәтижелері негізінде осы шараларды түзетеді;";

      3) 26-баптың 4) тармақшасындағы "экологиялық жағынан оңтайлы" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 27-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) өздерінің меншігіндегі немесе ұзақ мерзімді жер пайдалануындағы жеке орман қоры учаскелерінде орман шаруашылығы мен орман пайдалануды Қазақстан Республикасының экология заңнамасының талаптарын сақтай отырып, осы Кодексте және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде көзделген тәсілдермен және әдістермен жүргізуге;";

      5) 38-бапта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) сүрек дайындаған кезде орманды табиғи түрде молықтыру үшін оңтайлы жағдайларды сақтау жөніндегі талаптарды ұстануға;";

      20-1) тармақша алып тасталсын;

      6) 53-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ормандардың жай-күйi мен молықтырылуына әсер ететiн объектiлер салынатын орындар санитариялық-эпидемиологиялық сараптама мiндеттi түрде жүргiзiле отырып, уәкiлеттi органмен келiсiледi.";

      7) 54-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттiк орман қорында құрылыс жұмыстарын жүргiзу, кең таралған пайдалы қазбаларды өндiру, коммуникациялар тарту және орман шаруашылығын жүргiзуге және орман пайдалануға байланысты емес өзге де жұмыстарды орындау, егер бұл үшiн мемлекеттiк орман қорының жерiн басқа жер санаттарына ауыстыру және (немесе) оларды алып қою қажет болмаса, тиісті экологиялық рұқсат не мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған кезде уәкiлеттi органмен келiсу бойынша облыстың жергілікті атқарушы органының шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.";

      8) 62-бап 9) тармақшасындағы "қамтамасыз ету болып табылады." деген сөздер "қамтамасыз ету;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

      "10) климаттың өзгеруіне бейімделу және климаттың өзгеруіне осалдықты азайту жөніндегі іс-шараларды жүргізу болып табылады.";

      9) 72-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "72-бап. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ормандардың ресурстық әлеуетін арттыру";

      1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман шаруашылығын жүргiзу ормандардың ресурстық әлеуетiн арттыруды қамтамасыз етуге тиiс.

      2. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандардың ресурстық әлеуетiн арттыру ағаш кесудің ғылыми негiзделген жүйесiн iске асыру, ормандарды молықтыру, олардың тұқымдық құрамын жақсарту, селекциялық-генетикалық негiзде тұрақты орман тұқым базасын жасау және оны тиiмдi пайдалану, су-орман мелиорациясы, күтiп-баптау мақсатында ағаш кесу мен санитариялық мақсатта ағаш кесудi қоса алғанда, орманды күтiп-баптау, орман шаруашылығына арнап жолдар салу, басқа да орман шаруашылығы iс-шараларын жүргiзу нәтижесiнде жүзеге асырылады.

      3. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандардың ресурстық әлеуетiн арттыру жөнiндегi iс-шараларды орман мекемелерi мен орман пайдаланушылар орман орналастыру жобаларына сәйкес жүргiзедi.";

      10) 93-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттiк орман қорының осы Кодекстiң 44-бабы 2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында санамаланған санаттағы ормандарында басқа мақсатта ағаш кесу, сондай-ақ құндылығы төмен және қорғаныштық, су сақтау және басқа да экологиялық функцияларын жоғалта бастаған екпелердi реконструкциялауға байланысты ағаш кесу уәкiлеттi органның рұқсаты бойынша ғана жүргiзiледi.".

      3. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 57-құжат; № 19-ІІ, 103-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 56-құжат; № 8-ІІ, 72-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 8, 45-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 91-құжат; 2020 ж., № 13, 67-құжат):

      1) 35-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) сумен жабдықтау, су бұру және су қорғау саласындағы технологияларды жетілдірудің, оның ішінде климаттың өзгеруіне бейімделу мақсаттарында жетілдірудің негізгі бағыттарын әзірлеу;";

      2) 37-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 1-2), 1-3), 1-4), 1-5) және 20-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-2) климаттың өзгеруіне осалдықты бағалауды өз құзыреті шегінде жүргізеді;

      1-3) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі басымдықтар мен шараларды өз құзыреті шегінде айқындайды;

      1-4) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шараларды өз құзыреті шегінде жүзеге асырады;

      1-5) өз құзыреті шегінде айқындалған, климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шаралардың тиімділігіне мониторинг пен бағалауды жүзеге асырады және мониторинг пен бағалау нәтижелері негізінде осы шараларды түзетеді;";

      "20-1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мұнайдың төгілуіне сезімталдық картасын және экологиялық сезімталдық индексін әзірлеуге, айқындауға және келісуге қатысады;";

      3) 39-бап мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2), 5-3) және 5-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5-1) климаттың өзгеруіне осалдықты бағалауды өз құзыреті шегінде жүргізеді;

      5-2) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі басымдықтар мен шараларды өз құзыреті шегінде айқындайды;

      5-3) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шараларды өз құзыреті шегінде жүзеге асырады;

      5-4) өз құзыреті шегінде айқындалған, климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шаралардың тиімділігіне мониторинг пен бағалауды жүзеге асырады және мониторинг пен бағалау нәтижелері негізінде осы шараларды түзетеді;";

      4) 40-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы алтыншы абзацындағы "жоспарларын келісу" деген сөздер "жоспарларын" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:

      "жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерімен бірлесіп жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде айқындалатын мұнайдың төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін келісу;";

      5) 66-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Арнайы су пайдалануды жеке және заңды тұлғалар рұқсаттың негізінде, тек қана сонда айқындалған мақсаттар үшін жүзеге асырады және басқа да тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбауға және экологиялық залал келтірмеуге тиіс.";

      6) 71-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) су объектiлерiн пайдаланудың өзiне тиесiлi құқығын өз қалауына қарай жүзеге асыруға, бұл ретте, басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуына, су объектiлерiне зиян және экологиялық залал келтiруге жол бермеуге;";

      7) 72-баптың 8) тармақшасы "белгіленген" деген сөздің алдынан "мұнайдың авариялық төгілуін жою кезінде түсетін ластағыш заттарды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 121-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Шағын су объектiлерiнiң су ресурстарын арнайы су пайдалану тәртiбiмен пайдалану уәкілетті орган осындай су пайдалану салдарының су ресурстарының жай-күйiне әсерін зерделегеннен кейiн және мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысы немесе Қазақстан Республикасының Экология кодексіне сәйкес міндетті экологиялық рұқсат болған кезде мүмкiн болады.";

      9) 130-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) мiндеттi санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасыз шаруашылық қызметтi және аумақта жұмыстар мен қызмет көрсетулердi жүргiзуге тыйым салынады.".

      4. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 31-құжат; № 10, 32-құжат; № 12, 39-құжат; № 14, 42-құжат; № 15, 47, 50-құжаттар; № 16, 55-құжат; № 19, 62-құжат; № 22, 82, 83-құжаттар; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 5-6, 27-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 23, 99, 106-құжаттар; № 24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 ж., № 9, 31-құжат; № 10, 39, 44-құжаттар; № 11, 54-құжат; № 12, 61, 63-құжаттар; № 14, 68, 75-құжаттар; № 16, 77-құжат):

      1) 3-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 43-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "43-1) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға қаражат бағыттау нормативі – Қазақстан Республикасының Экология кодексіне сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға бағытталатын, қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақыдан түсетін кірістердің үлесі;";

      2) 50-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақы;";

      3) 51-баптың 1-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақы;";

      4) 53-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының он сегізінші және он тоғызыншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу;

      экологиялық рұқсаттар беру;";

      5) 54-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының он екінші, он үшінші және он төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Экология кодексіне сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жүргізу;

      Қазақстан Республикасының Экология кодексіне сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу;

      II санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру;";

      6) 55-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының оныншы, он бірінші және он екінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Экология кодексіне сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жүргізу;

      Қазақстан Республикасының Экология кодексіне сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу;

      II санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар беру;";

      7) 64-баптың 1-1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1. Облыстық бюджетті, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерін, аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға қаражат бағыттау нормативін сақтай отырып, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескеріп, жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірлейді.

      Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға қаражат бағыттау нормативі Қазақстан Республикасының Экология кодексінде көзделген қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленген және бекітілген жылдың алдындағы үш жыл ішінде жергілікті бюджетке түскен қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақының кемінде бір жүз пайызы мөлшерінде қабылданады.

      Қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақының жергілікті бюджетке түсімдері болжамды түрде төмендеген кезде қаражат бағыттау нормативі болжанатын төмендеуге қарай түзетіледі.".

      5. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-І, 13-ІІ, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-І, 140-құжат; № 22-ІІІ, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 8-ІІ, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 21-құжат; № 14, 50-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46-құжат; № 16, 56-құжат; № 23, 88, 91-құжаттар; № 24, 94-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 36-құжат; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 23, 108-құжат; № 24-I, 118-құжат; № 24-IІ, 120-құжат; 2020 ж., № 9, 29-құжат; № 10, 44, 46-құжаттар; № 12, 63-құжат; № 16, 77-құжат; № 19-20, 81-құжат; 2020 жылғы 20 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) бүкіл мәтін бойынша "қоршаған ортаға ірі", "қоршаған ортаға аса ірі", "қоршаған ортаға айтарлықтай", "Қоршаған ортаға ірі" және "Қоршаған ортаға аса ірі" деген сөздер тиісінше "ірі экологиялық", "аса ірі экологиялық", "айтарлықтай экологиялық", "Ірі экологиялық" және "Аса ірі экологиялық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) мазмұнындағы 343-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "343-бап. Экологиялық залалды ремедиациялау (жою) жөнінде шаралар қолданбау";

      3) 3-бапта:

      2) тармақтағы "325, 326, 328, 335, 337, 340 және 342-баптарда – қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі не одан асатын мөлшердегі құндық көрінісі;" деген сөздер "325, 326, 328, 335, 337, 340 және 342-баптарда – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақтағы "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 339 және 343-баптарда – қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі;" деген сөздер "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 339 және 343-баптарда – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      38) тармақтағы "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341 және 343-баптарда – қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі;" деген сөздер "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341 және 343-баптарда – экологиялық залалды жою немесе табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық мәні;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 340-бапта:

      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір жүз алпыс сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "мүлкі тәркіленіп, бір жүз сексен айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";".

      5) 343-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "343-бап. Экологиялық залалды ремедиациялау (жою) жөнінде шаралар қолданбау";

      бірінші бөлік алып тасталсын;

      екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Адам өліміне әкелу қатерін төндірген не адам денсаулығына ауыр немесе ауырлығы орташа зиян келтіруге алып келген не ірі залал келтірген, экологиялық залалға ремедиация (жою) жүргізу жөніндегі іс-шараларды жүргізу міндеті жүктелген тұлғалардың оларды жүргізуден жалтаруы немесе тиісінше жүргізбеуі –";

      үшінші бөліктің бірінші абзацындағы "бірінші немесе екінші бөліктерінде" деген сөздер "екінші бөлігінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-І, 15-ІІ, 88-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VІІ, 115-құжат; № 21-ІІІ, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 8-ІІ, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат; № 14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; № 21, 98, 102-құжаттар; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 10, 32-құжат; № 16, 53, 56-құжаттар; № 23, 91-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 36-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 23, 103-құжат; № 24-І, 118, 119-құжаттар; № 24-II, 120-құжат; 2020 ж., № 9, 29-құжат; № 10, 44-құжат; № 12, 63-құжат; № 16, 77-құжат; № 19-20, 81-құжат; 2020 жылғы 17 қарашада "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 20 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 20 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу кезінде ұстап алу мерзімдерін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      191-баптың он алтыншы бөлігіндегі "343 (бірінші бөлігінде)," деген сөздер алып тасталсын.

      7. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-II, 20-III, 112-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., № 9, 21-құжат; № 14, 50, 51-құжаттар; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 11, 37-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 46, 49, 50-құжаттар; № 19, 62-құжат; № 22, 82, 83-құжаттар; № 24, 94-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 5-6, 27-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90, 91-құжаттар; № 23, 108-құжат; № 24-I, 118-құжат; № 24-II, 123, 124-құжаттар; 2020 ж., № 9, 33-құжат; № 10, 39, 44-құжаттар; № 11, 59-құжат; № 12, 61-құжат; № 13, 67-құжат; № 14, 68-құжат; № 16, 77-құжат; 2020 жылғы 20 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 92-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

      "8) қалдықтармен жұмыс істеу.";

      2) 94-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 5-2) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5-2) "жасыл" жобаларды іске асыру мақсаттары үшін екінші деңгейдегі банктер жеке кәсіпкерлік субъектілеріне беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;";

      "6-2) "Астана" халықаралық қаржы орталығының актілеріне сәйкес шығарылған және "Астана" халықаралық қаржы орталығы биржасының тізіміне енгізілген "жасыл" облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;";

      3) 137-баптың 3-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бақылау және қадағалау органы кәсіпкерлік субъектілерін қолдау және қорғау саласында, табиғи монополиялар салаларында – осы Кодексте белгіленген баға белгілеу тәртібінің және қоғамдық маңызы бар нарық субъектісі міндеттерінің сақталуына бақылауды жүзеге асырған кезде, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласында I санаттағы объектілерде бұзушылықтар анықталған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғайды.";

      4) 146-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тексерудің немесе бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалаудың қажеттiгi қоғамдық тәртіпке, халық денсаулығына, Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне төнген қатерді дереу жоюды талап ететін қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық ахуалға байланысты туындаған, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген жағдайда, сондай-ақ бұзушылықтар жасалған кезде тікелей олардың жолын кесу және дәлелдемелерді бекіту үшін кезек күттірмейтін іс-қимылдар жүргізу қажеттiгiне қарай тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жұмыстан тыс уақытта (түнгі уақытта, демалыс немесе мереке күндерi) жүргiзілген кезде тексеруді және профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актiлердi тiркеу құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкiлеттi органда тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау басталғаннан кейiнгi келесi жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.";

      5) 148-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың зертханалық зерттеулерінің нәтижелерін, қоршаған ортаны қорғау саласындағы сынамалардың зертханалық зерттеулерінің нәтижелерін алу қажет болған жағдайларда ғана осы баптың 1-тармағында айқындалған мерзімдерге бір рет қана ұзарта алады.".

      8. "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 23-IV, 112-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; 2019 ж., № 7, 37-құжат; № 23, 103-құжат; № 24-II, 124-құжат; 2020 ж., № 12, 61-құжат; № 13, 67-құжат):

      1) мазмұны мынадай мазмұндағы 273-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "273-1-бап. Кен іздеушілік салдарын жою";

      2) 12-баптың 4-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құрылыс және өзге де шаруашылық мақсаттарында табиғи күйінде немесе болмашы өңделумен және тазартыла отырып пайдаланылатын және жер қойнауында кеңінен таралған кендік емес пайдалы қатты қазбалар кең таралған деп танылады. Кең таралған пайдалы қазбаларға мыналар жатады:

      метаморфалық жыныстар, оған қоса, оның ішінде мәрмәрларды, кварциттерді, кварцты-далалық шпат жыныстарын қамтитын метаморфалық жыныстар;

      магмалық тау жыныстары, оның ішінде граниттерді, сиениттерді, диориттерді, габброны, риолиттерді (липариттерді), андезиттерді, диабаздарды, базальттарды, вулкандық туфтарды, шлактарды, пемзаларды, вулкандық шыныларды және шыны тектес жыныстарды (перлиттерді, обсидианды) қамтитын магмалық тау жыныстары;

      шөгінді тау жыныстары, оның ішінде ұсақ жұмыр тастар мен қиыршық тастарды, қиыршық тас-құм (құм-қиыршық тас) қоспаларын, құмдар мен құмдауықтарды, саздақ пен саздақты жыныстарды (суглинкілерді, алевролиттерді, аргиллиттерді, саздақты тақта тастарды), ас тұзын, гипстік жыныстарды, мергельдерді, әктастарды, оның ішінде ұлутастарды, бор жыныстарын, доломиттерді, әктас-доломит жыныстарын, кремний жыныстарын (трепелдерді, опокаларды, диатомиттерді), табиғи пигменттерді, торфты, емдік балшықтарды қамтитын шөгінді тау жыныстары.";

      3) 13-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Тау-кен өндіру өндірістерінің техногендік минералдық түзілімдерін орналастыру пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған лицензия, пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензия, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия немесе жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензия бойынша пайдаланудағы жер қойнауы учаскелері шегінде ғана жүзеге асырылады.

      Тау-кен байыту өндірістерінің техногендік минералдық түзілімдерін орналастыру пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензия немесе жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензия бойынша пайдаланудағы жер қойнауы учаскелері шегінде ғана жүзеге асырылады.

      Техногендік минералдық түзілімдердің ресурстық әлеуетін пайдаланудың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында әртүрлі өндірістердің (тау-кен өндіру, тау-кен байыту, химия-металлургия өндірістері) қызметі нәтижесінде оларды бір объектіде орналастыруға, егер мұндай техногендік минералдық түзілімдердің біртекті физикалық-химиялық қасиеттері болмаса және мұндай орналастыру Қазақстан Республикасының экология заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе, тыйым салынады.";

      4) 40-баптың 3-тармағында:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияны қайта ресімдеу немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа өзгеріс енгізу үшін жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) иеленуші мен жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) алушы жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияны берген немесе жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты жасасқан мемлекеттік органға бірлесіп өтініш жасайды.";

      үшінші бөлікте:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) көмірсутектерді барлау мен өндіруге немесе өндіруге не уран өндіруге арналған келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) алуға үміттенетін тұлғаларға қойылатын осы Кодекс талаптарына иемденушінің сәйкестігін растайтын құжаттар;";

      мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4) егер жер қойнауын пайдалану құқығына (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлеске) кепіл ауыртпалығы салынса, кепіл ұстаушының жазбаша келісімі;

      5) жер қойнауын пайдалану құқығын барлық бірлескен иеленушілердің жазбаша келісімі қоса беріледі.";

      5) 41-баптың 3-тармағының екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл ретте осы баптың мақсатында заңды тұлғаның немесе өзге де ұйымның жер қойнауын пайдалану құқығына ие тұлға қабылдайтын шешімдерді тікелей немесе жанама түрде айқындау мүмкіндігін белгілеу үшін осы баптың 2-тармағына сәйкес, жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілер болып табылмайтын акциялар, қатысу үлестері, пайлар және үлестік қатысудың басқа да нысандары ескерілмейді.";

      6) 45-бапта:

      2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) көмірсутектерді барлау және (немесе) өндіру, уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) алу ниеті бар тұлғаның жер қойнауын пайдаланудың осындай құқығын беру кезінде қойылатын осы Кодекс талаптарына сәйкестігін растайтын оның қаржылық және техникалық мүмкіндіктері туралы мәліметтерді;";

      10-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде құқықтардың шоғырлануы деп Қазақстан Республикасымен жасалған келісімшартта жер қойнауын пайдалану құқығының ортақ иелерінің бірінің осындай қатысушыға келісімшартқа сәйкес жер қойнауын пайдаланушының қызметі бойынша шешімдерді айқындауға мүмкіндік беретін үлес шамасы түсініледі.";

      7) 48-баптың 4-тармағының бірінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы Кодексте тыйым салынбаған жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) кепілі жер қойнауын пайдаланудың осындай құқығын беретін тиісті мемлекеттік органда мемлекеттік тіркеуге жатады.";

      "Жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) кепілін тіркеу жылжымалы мүлiк кепiлiн тiркеу саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүргізіледі.";

      8) 52-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының экология заңнамасында көзделген жағдайларда, тиісті экологиялық рұқсатсыз немесе мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысынсыз жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге тыйым салынады.";

      9) 54-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша зерттеп-қарау нәтижелері мен жұмыстарды қабылдап алу тәртібін құзыретті орган қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп айқындайды.";

      10) 55-бап мынадай мазмұндағы 8 және 9-тармақтармен толықтырылсын:

      "8. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындаудың ұсынылатын қамтамасыз етуі (тиісінше қамтамасыз ету) осы Кодекстің және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      9. Мемлекеттік орган қабылдаған жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етулерді ұсыну және есепке алу тәртібін құзыретті орган айқындайды.";

      11) 57-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілі ретінде банктік салымның кепіл шарты үлгілік нысанға сәйкес қазақ және орыс тілдерінде жасалады.

      Банктік салымның кепіл шартын жасасу тәртібін және оның үлгілік нысанын құзыретті орган бекітеді.";

      12) 58-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Жер қойнауын пайдаланушының осы Кодексте белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша өзінің міндеттемелерін орындауға байланысты мүліктік мүддесі сақтандыру объектісі болып табылады.

      Сақтандыру ұйымына сақтандыру сомасын төлеу туралы қойылатын талап сақтандыру ұйымы осындай талапты алған күннен бастап бір ай ішінде бұлжытпай және міндетті түрде орындалуға жатады. Сақтандыру ұйымы көрсетілген талапты орындамаған және (немесе) тиісінше орындамаған не орындау мерзімдерін бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру шарты қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша құзыретті орган бекітетін үлгілік нысанға сәйкес жасалады. Бұл ретте сақтандыру шартының мерзімі:

      1) пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған лицензия үшін кемінде сегіз жылды (ол берілген кезде) немесе кемінде лицензияның қалған мерзімін және барлауға арналған лицензияның мерзімі аяқталған күннен бастап есептелетін қосымша екі жылды;

      2) пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензия үшін кемінде үш жылды;

      3) кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия үшін кемінде үш жылды;

      4) тау-кен өндіру және (немесе) тау-кен байыту өндірістерінің техногендік минералдық түзілімдері орналастырылатын объектілерді орналастыру және (немесе) пайдалану мақсатында жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензия үшін кемінде үш жылды;

      5) кен іздеушілікке арналған лицензия үшін кемінде төрт жылды құрауға тиіс.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы бапта көзделген сақтандыру қатынастары осы Кодексте реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен реттеледі.";

      13) 61-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      14) 79-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасының талаптарын немесе жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу салдарынан жер қойнауы ресурстарына залал келтірген тұлғалар келтірілген залалды осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген мөлшерде және тәртіппен өтеуге міндетті.

      Жер қойнауы ресурстары залалын экономикалық бағалау әдістемесін пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті орган көмірсутектер және уран өндіру саласындағы уәкілетті органдармен бірлесіп бекітеді.";

      15) 88-бапта:

      3-тармақтың бесінші бөлігі алып тасталсын;

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес бұл өзгерістер экологиялық рұқсат немесе мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алуды талап етсе, геологиялық зерттеу жөніндегі өзгертілген жобалау құжаттары жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға экологиялық рұқсат немесе тиісінше, мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін ұсынылады.";

      16) 121-баптың 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Елді мекендердің, қала маңындағы аймақтардың, өнеркәсіп, көлік және байланыс объектілерінің аумақтарында көмірсутектерді барлау мен өндіру немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жер қойнауын пайдалану адамның өміріне және (немесе) денсаулығына қатер төндіруі, экологиялық залал немесе шаруашылық объектілеріне залал келтіруі мүмкін болған жағдайда, мұндай пайдалануға Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен ішінара немесе толық тыйым салынуы мүмкін.";

      17) 122-баптың 3-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) шикі газды стратегиялық маңызды энергия көздерін не мұнай-химия өнеркәсібі үшін шикізат ресурстарын алу және қоршаған ортаның ластануын барынша азайту мақсатында қайта өңдеу арқылы оны барынша пайдалану көмірсутектерді барлау мен өндіру кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану мен қорғау саласындағы талаптар болып табылады.";

      18) 139-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ұңғымалардың бұрғылануын және (немесе) сыналуын көздемейтін барлау жұмыстарының жобасы (оған өзгерістер мен толықтырулар) хабарлама тәртібімен құзыретті органға жіберіледі.

      3. Ұңғымалардың бұрғылануын және (немесе) сыналуын көздейтін барлау жұмыстарының жобасы (оған өзгерістер мен толықтырулар), сынамалап пайдалану жобасы (оған өзгерістер мен толықтырулар) және кен орнын әзірлеу жобасы (оған өзгерістер мен толықтырулар) тиісті экологиялық рұқсат болған кезде жобалау құжаттарының мемлекеттік сараптамасына жатады.";

      19) 154-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Теңізде көмірсутектерді барлауды және (немесе) өндіруді жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы теңізде жүргізілген көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар нәтижесінде пайда болған теңіздің ластануы жағдайында экологиялық залал, жеке және (немесе) заңды тұлғаларға келтірілген зиян үшін, егер экологиялық залалдың, зиянның еңсерілмейтін күштің әсерінен немесе зардап шегушінің жасырын пиғылы салдарынан келтірілгені дәлелденбесе, кінәсінің болу-болмауына қарамастан жауапты болады.";

      20) 155-бапта:

      4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) объектілік жоспарлар – кемелердің меншік иелерін қоспағанда, мұнайдың төгілу тәуекелі бар объектілердің меншік иелері азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшесімен келісілетін, ұлттық және тиісті облыстардың аумақтық жоспарлары негізінде, сондай-ақ мұнайдың төгілу тәуекелін бағалау және жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде әзірлейтін теңізде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою бойынша әзірлікті және іс-қимылдарды қамтамасыз ету жөніндегі жоспарлар;";

      6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Объектілік жоспарларды азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесімен келісілгеннен кейін мұнайдың төгілу тәуекелі бар объектілердің меншік иелері бекітеді және бекітілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде хабарлама тәртібімен көмірсутектер саласындағы уәкілетті органға жібереді.";

      21) 156-бапта:

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Теңізде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою кезінде жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде адамдардың денсаулығын барынша сақтауға және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған әдістерді таңдауға басымдық беру керек. Жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін айқындау және келісу қағидаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекітеді.";

      7-тармақтағы "нәтижесінде қоршаған ортаға" деген сөздер "салдарынан экологиялық залалды толық көлемде жоюға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 182-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Егер Қазақстан Республикасы экология заңнамасының ережелерінен өзгеше туындамаса, тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасы және кен орнын әзірлеу жобасы өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі сараптама мен мемлекеттік экологиялық сараптамаға жатады.";

      23) 187-баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) өтініш берушінің лицензия беруге өтініш берілетін күннің алдындағы үш ай шегіндегі отыз күндік мерзім ішінде сұралатын лицензия қолданысының алғашқы жылында барлауға қажетті ең төмен шығыстарды жабу үшін жеткілікті мөлшерде ақшасының тұрақты болатынын (қалдығын) растайтын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкіндегі банктік шоты бойынша ақшаның қалдығы және қозғалысы туралы үзінді көшірме;";

      "3) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жасалған аудиторлық есеппен бірге, өтініш берушінің лицензия беруге өтініш берілген күннің алдындағы қатарынан күнтізбелік алты айға немесе алдыңғы күнтізбелік жылға дайындалған қаржылық есептілігі, онда өтініш берушінің таза активтерінің мөлшері оның сұралатын лицензия қолданысының алғашқы жылында барлауға арналған ең төмен шығыстардың шамасындағы міндеттемесінен асып түседі;";

      24) 188-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Құзыретті орган өтінішті келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды және пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған лицензияны беруден бас тартуға осы Кодекстің 190-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген негіздер болмаған кезде, сондай-ақ осы баптың 2 және 3-тармақтарының ережелерін ескере отырып, өтініш берушіге осы Кодекстің 198-бабында көзделген пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуді ұсыну қажеттігі туралы хабарлама жібереді.

      Хабарлама өтініш берушіге жіберілген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде құзыретті органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.

      Өтініш беруші пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуді хабарлама жіберілген күннен бастап қырық жұмыс күнінен кешіктірмей құзыретті органға ұсынуға тиіс.

      Құзыретті орган өтініш берушіге пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған лицензияны пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды тиісінше қамтамасыз ету ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей береді не хабарлама құзыретті органның интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап отыз бес жұмыс күні өткен соң оны беруден бас тартады.";

      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер пайдалы қатты қазбаларды барлауға берілген лицензияда толық емес (ішінара) блок қамтылса, блоктар санын есептеу мақсаттары үшін бұл блок толық болып қаралады.";

      25) 189-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған лицензия беруге өтінішті қарау кезіне пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған басқа лицензияға енгізіліп қойылған блоктарды ғана қамтитын осы өтініш бойынша лицензия беруден бас тарту туралы шешім қабылданады.";

      26) 190-баптың 1-тармағы 8) тармақшасындағы "орындамаса лицензия беруден бас тартады." деген сөздер "орындамаса;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) өтініш беруші осы Кодекстің талаптарына сәйкес пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындауды тиісінше қамтамасыз етуді құзыретті органға ұсыну мерзімін сақтамаса, лицензия беруден бас тартады.";

      27) 192-бапта:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Барлаудың кез келген жылы ішінде барлау учаскесінен бас тартылған кезде ең төмен шығыстар көрсетілген жылдағы барлау мерзімінің әрбір толық айы үшін пропорциналды түрде есептеледі.";

      5-тармақта түзету орыс тіліндегі мәтінге енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      28) 194-баптың 7-тармағының үшінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтінішке пайдалы қатты қазбалардың ресурстарын бағалау мақсаттары үшін алынатын тау-кен массасының және (немесе) орны ауыстырылатын топырақ көлемінің сұралатын асып кетуінің негізділігін растайтын құзыретті тұлғаның қорытындысы, сондай-ақ экологиялық рұқсат немесе қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізудің қажет еместігі туралы тұжырымды қамтитын, белгіленіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды қоса беріледі.";

      "Жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға көрсетілген жұмыстардың салдарын жою құнын жабатын қосымша қамтамасыз етуді ұсынған жағдайда ғана көлемі бір мың текше метрден асатын тау-кен массасын алуға және (немесе) топырақтың орнын ауыстыруға кірісуге құқылы.";

      29) 196-бапта:

      2-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер барлау жоспарында көрсетілген пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялар Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес экологиялық рұқсатты немесе мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алуды талап етсе, барлау жоспарының көшірмесі осындай рұқсат немесе тиісінше, мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсынылады.";

      3-тармақтың төртінші бөлігі алып тасталсын;

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер бұл өзгерістер Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес экологиялық рұқсатты немесе мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алуды талап етсе, өзгертілген барлау жоспары осындай рұқсат немесе тиісінше, мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсынылады.";

      30) 197-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Жою актісіне қол қойылған күннен бастап барлау учаскесінде (оның бір бөлігінде) барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою аяқталды деп есептеледі. Жою актісіне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың тиісті жергілікті атқарушы органы өз өкілдері мен қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдерінен құратын комиссия және жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған тұлға, ол болған кезде) қол қояды. Егер жою жеке меншіктегі, тұрақты немесе ұзақ мерзімді уақытша өтеулі жер пайдаланудағы жер учаскесінде жүзеге асырылса, жою актісіне жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы да қол қояды.";

      31) 198-баптың 1, 2 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындау осы баптың талаптарына сәйкес қамтамасыз етілмеген пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операцияларға тыйым салынады.

      2. Жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету осы Кодексте көзделген кез келген тәсілдер үйлесімінде ұсынылуы мүмкін.";

      "4. Жер қойнауын пайдаланушы осы Кодекстің 194-бабының 7-тармағында көзделген жағдайда барлау жөніндегі жұмыстардың салдарын жою бойынша міндеттемелерді орындаудың қосымша қамтамасыз етуін ұсынуға міндетті. Мұндай қамтамасыз ету сомасы осы жағдайда жасалатын жою жоспары негізінде осы Кодекстің 219-бабының 3-тармағына сәйкес есептеледі.";

      32) 199-бапта:

      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Учаскенің бәрінен немесе бір бөлігінен бас тарту туралы өтінішке:

      1) егер барлауға арналған лицензия бойынша жер қойнауын пайдалану құқығына кепіл ауыртпалығы салынса, кепіл ұстаушының келісімі;

      2) барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою актісі не осы Кодекстің 197-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда жасалатын зерттеп-қарау актісі қоса беріледі.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Барлау учаскесінің бір бөлігінен бас тарту барлауға арналған лицензияны қайта ресімдеуге алып келеді және мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрына тиісті мәліметтер енгізу үшін негіз болып табылады.";

      33) 204-бапта:

      3-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) егер өтініш айрықша құқықтан бөлек берілсе, өтініш берушінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүзеге асыруға қаржылық, кәсіптік және техникалық мүмкіндіктерінің болуын растайтын құжаттар;";

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) өтініш берушінің лицензия беруге өтініш берілетін күннің алдындағы алты ай шегіндегі отыз күндік мерзім ішінде сұралатын лицензия қолданысының алғашқы жылында өндіруге қажетті ең төмен шығыстарды жабу үшін жеткілікті мөлшерде ақшасының тұрақты болатынын (қалдығын) растайтын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкіндегі банктік шоты бойынша ақшаның қалдығы және қозғалысы туралы үзінді көшірме;

      2) қарыздың нысаналы мақсаты ретінде өтініш берушінің пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі қызметін қаржыландыруды көздейтін, сондай-ақ сұралатын лицензия қолданысының алғашқы жылында өндіруге қажетті ең төмен шығыстарды жабу үшін жеткілікті қарыз (қаржыландыру) сомасын растайтын ақша қарызы шартының (алдын ала қарыз шартының), қызметті қаржыландыру туралы шарттың көшірмелері;

      3) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жасалған аудиторлық есеппен бірге, өтініш берушінің лицензия беруге өтініш берілген күннің алдындағы қатарынан күнтізбелік алты айға немесе алдыңғы күнтізбелік жылға дайындалған қаржылық есептілігі, онда өтініш берушінің таза активтерінің мөлшері оның сұралатын лицензия қолданысының алғашқы жылында өндіруге арналған ең төмен шығыстардың шамасындағы міндеттемесінен асып түседі;";

      34) 205-бапта:

      3-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сұралатын жер қойнауы учаскесінің шекаралары жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органмен келісілген жағдайда құзыретті орган үш жұмыс күні ішінде өтініш берушіге тау-кен жұмыстарының жоспарында сипатталған өндіру жөніндегі операцияларға тиісті экологиялық рұқсат алу, тиісінше осы Кодекстің 216 және 217-баптарында көзделген тау-кен жұмыстарының жоспарына және жою жоспарына сараптамалар мен келісулер жүргізу қажеттігі туралы хабарлама жібереді. Хабарлама өтініш берушіге жіберілген күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде құзыретті органның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.

      Тау-кен жұмыстарының жоспарында сипатталған өндіру жөніндегі операцияларға тиісті экологиялық рұқсаттың көшірмесін, тиісті келісулер мен сараптамалардың оң қорытындыларын өтініш беруші құзыретті органға осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген хабардар ету күнінен бастап бір жылдан кешіктірмей ұсынуға тиіс.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Құзыретті орган қажетті келісулер, сараптамалардың оң қорытындылары және тау-кен жұмыстарының жоспарында сипатталған өндіру жөніндегі операцияларға тиісті экологиялық рұқсаттың көшірмесі ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензияны береді.";

      35) 215-бапта:

      1-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) өндіру учаскесінде барлау жүргізілген жағдайда – геологиялық есептерді;";

      5) тармақшадағы "есепті ұсынуға міндетті." деген сөздер "есепті;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) ұстап тұру мәртебесі берілген жағдайда – жұмыстар бағдарламасының орындалуы туралы есепті ұсынуға міндетті.";

      3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Осы баптың 1-тармағының 1) және 6) тармақшаларында көзделген есептер құзыретті органға оның өзі бекітетін тәртіппен ұсынылады.";

      36) 216-бапта:

      4-тармақтың бірінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Тау-кен жұмыстарының жоспарында сипатталатын пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операциялар тиісті экологиялық рұқсат болған кезде жүзеге асырылады. Тау-кен жұмыстарының жоспары өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.";

      "Жер қойнауын пайдаланушы осы бапқа сәйкес тау-кен жұмыстарының жоспарын келіскен және тиісті экологиялық рұқсат алған жағдайда ғана пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізуге құқылы.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Өндіру бойынша жоспарланатын жұмыстардың түрлері, әдістері және (немесе) тәсілдері, сондай-ақ жұмыстарды жүргізу технологиялары, көлемдері мен мерзімдері өзгертілген, өндірістік объектілердің және инфрақұрылым объектілерінің құрамы өзгертілген жағдайда жер қойнауын пайдаланушы тау-кен жұмыстарының жоспарына тиісті өзгерістер енгізуге және оны пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсынуға міндетті. Егер көрсетілген өзгерістер өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша келісуді, қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізуді және экологиялық рұқсат алуды (қайта ресімдеуді) талап етсе, тау-кен жұмыстарының жоспары енгізілген өзгерістерімен қоса, осындай келісуден, қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізілгеннен және экологиялық рұқсат алынғаннан (қайта ресімделгеннен) кейін ғана пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсынылады.";

      37) 217-баптың 1, 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жою жоспары өндіру учаскесінде орналасқан кенішті және басқа да өндірістік және инфрақұрылым объектілерін пайдаланудан шығару жөніндегі, өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу нәтижесінде бүлінген жерді рекультивациялау жөніндегі іс-шаралардың, прогрессивті жоюды жүргізу жөніндегі іс-шаралардың, өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі өзге де жұмыстардың сипаттамасын, сондай-ақ жою жөніндегі осындай іс-шаралардың болжалды құнын есептеуді қамтитын құжат болып табылады.

      Егер жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензия (лицензиялар) бойынша жер қойнауының басқа учаскесінде (учаскелерінде) орналасқан тау-кен өндіру немесе тау-кен байыту өндірісінің техногендік минералдық түзілімдерін орналастыру объектілері өндіру учаскесіндегі (өндіру учаскелеріндегі) кенішті пайдаланумен тікелей байланысты болса немесе өндірудің аралас учаскелерінде орналасқан екі кенішті пайдалану бірыңғай технологиялық процесте жүзеге асырылса, жер қойнауын пайдаланушы осы жер қойнауы учаскелерінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі барлық жоспарланған жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында бірыңғай жою жоспарын әзірлеуге құқылы.

      Жою жоспары қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге арналған лицензиясы бар тұлғаны тарту арқылы жасалады және оны жер қойнауын пайдаланушы бекітеді. Жою жоспары Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасына, ал ол жүргізілгеннен кейін – Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптамаға жатады.

      2. Жер қойнауын пайдаланушы өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша жұмыстардың құнын есептеуге өзгеріс енгізуді қоса алғанда, жою жоспарына:

      1) өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы мен мемлекеттік экологиялық сараптаманың соңғы оң қорытындыларын алған күннен бастап үш жылдан кешіктірмей;

      2) осы Кодекстің 216-бабының 5-тармағына сәйкес тау-кен жұмыстарының жоспарына өзгерістер енгізілген жағдайда, өзгерістер енгізуге міндетті.

      3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы мен мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындыларын алған жою жоспарында салдарын жою көзделмеген пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүзеге асыруға тыйым салынады.";

      38) 218-бапта:

      2-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының жер заңнамасына және Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалы қатты қазбаларды өндіру салдарын жою жөніндегі жұмыстар жобасын әзірлеуді, келісуді, сараптауды және бекітуді лицензия мерзімі өткенге дейін екі жылдан кешіктірмей қамтамасыз етуге міндетті.";

      мынадай мазмұндағы екінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Өндіру учаскесінің бәрінен немесе бір бөлігінен бас тартылған жағдайда, егер осы тармақтың бесінші бөлігінің ережелерінен пайдалы қатты қазбаларды өндіру салдарын жою қажеттігі туындамаса, мұндай салдарды жою жобасы осындай бас тартуға дейін әзірленеді, келісіледі, сараптауға және бекітуге жатады.";

      "Егер өндіру учаскесінің жер қойнауын пайдаланушы бас тартқан бір бөлігін пайдалану өндіруге арналған лицензияда көзделген операциялар жүргізілместен және жер бетін (су айдындары түбін) бүлдірмей жүзеге асырылса, өндіру учаскесінің бір бөлігінде жою жұмыстарын жүргізу талап етілмейді. Бұл жағдайда жою жұмыстарын жүргізудің қажет еместігін растайтын зерттеп-қарау актісі жасалады, оған осы баптың 4-тармағында аталған тұлғалар қол қояды.";

      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жою актісіне қол қойылғаннан кейін өндіру учаскесінде (оның бір бөлігінде) өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою аяқталды деп есептеледі. Жою актісіне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың тиісті жергілікті атқарушы органы өз өкілдері мен қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдардың, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның өкілдерінен құратын комиссия және жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған тұлға, ол болған кезде) қол қояды. Егер жою жеке меншіктегі, тұрақты немесе ұзақ мерзімді уақытша өтеулі жер пайдаланудағы жер учаскесінде жүзеге асырылса, жою актісіне жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы да қол қояды.

      5. Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою актісіне (зерттеп-қарау актісіне) қол қою жер қойнауын пайдалану құқығын өзге тұлғаларға кейіннен беру үшін мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрына тиісті мәліметтерді енгізуге негіз болып табылады.";

      39) 219-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі және 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қамтамасыз ету сомасы өндіру жөніндегі операциялардың және жою жоспарына өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы мен мемлекеттік экологиялық сараптаманың соңғы оң қорытындылары алынған күннен бастап алдағы үш жылға жоспарланатын операциялардың салдарын жою жөніндегі жұмыстардың жалпы есептік құнын жабуға тиіс.";

      "4. Өндіруге арналған лицензияның қолданылуы тоқтатылған кезде пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органның келісімімен қамтамасыз ету сомасы жер қойнауы учаскесінде орындалған және осы Кодекстің 218-бабының 4-тармағында көзделген тәртіппен қабылданған жою жұмыстары бөлігінің құнына мөлшерлес азайтылуы мүмкін. Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті орган қамтамасыз етуді берген тұлғаны қамтамасыз ету сомасын азайту туралы жер қойнауын пайдаланушыдан өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етеді.";

      40) 222-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі "кендік" деген сөз алып тасталсын;

      41) 223-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Консервациялау жобасы экологиялық рұқсатқа сәйкес әзірленеді және оны өтініш беруші хабардар ету күнінен бастап төрт айдан кешіктірмей құзыретті органға ұсынады. Өтініш беруші құзыретті органға көрсетілген мерзімді ұзартудың қажеттігін негіздей отырып, осындай ұзартуды сұрап өтініш жасауға құқылы.";

      42) 226-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Консервациялау жобасы экологиялық рұқсатқа сәйкес әзірленеді және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісуге жатады.";

      43) 227-баптың 4-тармағы алып тасталсын;

      44) 230-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "аспайтын мерзімде" деген сөздер "кешіктірмей" деген сөзбен ауыстырылсын;

      45) 231-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тек кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде туындайтын қатынастарға, осы Кодекстің 204-бабы 3-тармағының 9) тармақшасын, 212, 213-баптарын, 215-бабы 3-тармағының екінші және үшінші бөліктерін қоспағанда, осы тараудың ережелеріне қайшы келмейтін бөлігінде 28-тараудың ережелері қолданылады. Бұл ретте тек кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды реттеу мен мемлекеттік бақылауды және кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензиялар шарттарының сақталуын бақылауды облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органы жүзеге асырады.";

      екінші бөліктегі "операцияларға" деген сөз "операцияларды реттеу мен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      46) 232-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия беруге өтініш облыстың жергілікті атқарушы органына беріледі. Өтінішті қарауды және лицензия беруді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы, осы баптың 4-тармағының талаптарын сақтау мақсатында өтінішке жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өтініш берілген жер қойнауы учаскесінде мемлекеттік есепте тұрған және кең таралған пайдалы қазбалар болып табылмайтын пайдалы қатты қазбалар ресурстарының жоқ екенін растайтын қорытындысы қоса берілетінін ескере отырып, осы Кодекстің 28-тарауының ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.";

      47) 236-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) өндіру учаскесінде барлау жүргізілген жағдайда – геологиялық есептер;";

      48) 242 және 243-баптардағы "инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган", "инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға", "Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган", "инвестициялар жөніндегі уәкілетті органды" деген сөздер тиісінше "құзыретті орган", "құзыретті органға", "Құзыретті орган", "құзыретті органды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      49) 249-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мұнай мен газды, газ бен мұнай өнімдерін жерасты сақтау қоймаларын жер бетінен бес метр төмен тереңдікте орналастыру және пайдалану;";

      50) 257-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жер қойнауы кеңістігін пайдалану жобасы, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер санитариялық-эпидемиологиялық сараптамаға және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органмен келісуге жатады. Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауы кеңістігін пайдалану жобасы немесе тиісінше оның өзгерісі бойынша тиісті экологиялық рұқсатты, санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың оң қорытындысын және келісуді алған жағдайда ғана жер қойнауы кеңістігін пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыруға құқылы.";

      51) 258-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Жер қойнауы кеңістігін пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде алынатын тау-кен массасының, топырақтың және (немесе) орны ауыстырылатын топырақтың көлемі, егер бұл экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес келсе, шектелмейді.

      Алынатын тау-кен массасы мен топырақ жер қойнауы кеңістігін пайдалануды қамтамасыз ететін құрылысжайларды, құрылғыларды және басқа да объектілерді тұрғызу және пайдалану мақсатында ғана пайдаланылуы мүмкін.";

      52) 259-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жою актісіне қол қойылған күннен бастап жер қойнауы кеңістігін (оның бір бөлігін) пайдалану учаскесінде жер қойнауы кеңістігін пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою аяқталды деп есептеледі. Жою актісіне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың тиісті жергілікті атқарушы органы өз өкілдері мен жер қойнауын зерттеу жөніндегі, қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдардың, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның өкілдерінен құратын комиссия және жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған тұлға, ол болған кезде) қол қояды. Егер жою жеке меншіктегі, тұрақты немесе ұзақ мерзімді уақытша өтеулі жер пайдаланудағы жер учаскесінде жүзеге асырылса, жою актісіне жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы да қол қояды.";

      53) 260-баптың 4, 5, 6-тармақтары және 10-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жою жоспары қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге арналған лицензиясы бар тұлғаны тарту арқылы жасалады және оны жер қойнауын пайдаланушы бекітеді. Жою жоспары Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасына, ал ол жүргізілгеннен кейін – Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптамаға жатады.

      5. Жер қойнауын пайдаланушы жою жөніндегі жұмыстардың құнын есептеуге өзгерістер енгізуді қоса алғанда, жою жоспарына өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы мен мемлекеттік экологиялық сараптаманың соңғы оң қорытындыларын алған күннен бастап үш жылдан кешіктірмей өзгерістер енгізуге міндетті.

      6. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы мен мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындыларын алған жою жоспарында салдарын жою көзделмеген тау-кен өндіру немесе тау-кен байыту өндірісінің техногендік минералдық түзілімдері объектілерін орналастыруға және (немесе) пайдалануға тыйым салынады.";

      "10. Қамтамасыз ету сомасы жүргізілген операциялардың және жою жоспарына өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы мен мемлекеттік экологиялық сараптаманың соңғы оң қорытындылары алынған күннен бастап алдағы үш жылға жоспарланатын операциялардың салдарын жою жөніндегі жұмыстардың жалпы есептік құнын жабуға тиіс.";

      54) 265-баптың 3-тармағында:

      2) тармақша алып тасталсын;

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) егер өтініш беруші кен іздеушілікке арналған лицензия қолданысының алғашқы жылы ішінде механикаландыру құралдарын пайдалануға ниет білдірсе, кен іздеушілік жоспары.";

      55) 273-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Механикаландыру құралдарын пайдаланатын жер қойнауын пайдаланушы кен іздеушілік жоспары болған кезде ғана кен іздеушілік жөніндегі операцияларды жүргізуге құқылы. Өзен арналарында немесе су қоры жерлерінде механикаландыру құралдарын пайдалана отырып көзделетін кен іздеушілік Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес әсер етуді скринингтеуге жатады.";

      56) мынадай мазмұндағы 273-1-баппен толықтырылсын:

      "273-1-бап. Кен іздеушілік салдарын жою

      1. Кен іздеушілік салдарын жою бүлінген жерлерді Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес рекультивациялау арқылы жүргізіледі.

      2. Кен іздеушілік учаскесінде жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған тұлға кен іздеушілікке арналған лицензияның қолданылуы тоқтатылғаннан кейін алты айдан кешіктірмей мұндай учаскеде кен іздеушілік салдарын жоюды аяқтауға міндетті.

      Аталған тұлғаның өтініші бойынша облыстың жергілікті атқарушы органы, егер жоюды жүргізу ауа райына және (немесе) табиғи-климаттық жағдайларға байланысты мүмкін болмаған немесе айтарлықтай қиындық туғызған болса, кен іздеушілік салдарын жою мерзімін осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзім өткен күннен бастап төрт айға дейінгі кезеңге ұзартады.

      3. Кен іздеушілік учаскесінің жер қойнауын пайдаланушы осы Кодекстің 275-бабына сәйкес кен іздеушілікке арналған лицензияның қолданылу мерзімі өткенге дейін бас тартқан бір бөлігінде кен іздеушілік салдарын жою осындай бас тартуға дейін жүргізіледі.

      4. Егер жер қойнауын пайдаланушы кен іздеушілікті жер қойнауын пайдаланушы бас тартқан кен іздеушілік учаскесінде (оның бір бөлігінде) жүзеге асырмаса, мұндай кен іздеушілік учаскесінде (оның бір бөлігінде) жою жұмыстарын жүргізу талап етілмейді.

      Бұл жағдайда жою жұмыстарын жүргізудің қажет еместігін растайтын кен іздеушілік учаскесін (оның бір бөлігін) зерттеп-қарау актісі жасалады, оған осы баптың 5-тармағында аталған тұлғалар қол қояды.

      5. Жою актісіне қол қойылғаннан кейін кен іздеушілік учаскесінде (оның бір бөлігінде) операциялардың салдарын жою аяқталды деп есептеледі. Жою актісіне облыстың тиісті жергілікті атқарушы органы өз өкілдері мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның өкілдерінен құратын комиссия және жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған тұлға, ол болған кезде) қол қояды. Егер жою жеке меншіктегі, тұрақты немесе ұзақ мерзімді уақытша өтеулі жер пайдаланудағы жер учаскесінде жүзеге асырылса, жою актісіне жер учаскесінің меншік иесі немесе жер пайдаланушы да қол қояды.

      6. Кен іздеушілік салдарын жою актісіне қол қою кен іздеушілік жүргізу үшін жер қойнауын пайдалану құқығын өзге тұлғаларға кейіннен беру мақсатында мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрына тиісті мәліметтерді енгізуге негіз болып табылады.";

      57) 277-баптың 3-тармағының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын ауыстыруға рұқсат беруді және осындай жер қойнауын пайдалану құқығының кепілін тіркеуді көрсетілген жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратынын ескере отырып, 5-тарауда;";

      58) 278-бапта:

      4-тармақтың он екінші бөлігіндегі "5" деген цифр "6" деген цифрмен ауыстырылсын;

      12-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құзыретті орган келіп түскен өтінішті осы Кодекстің 45-бабына сәйкес құрылатын жер қойнауын пайдалану мәселелері жөніндегі сараптама комиссиясының қарауына бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде шығарады. Тарапы өзге мемлекеттік орган болып табылатын келісімшарт бойынша сараптама комиссиясы сол мемлекеттік органның шешімімен құрылады. Сараптама комиссиясы жер қойнауын пайдаланушылардың келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселелері бойынша өтініштерін қарау кезінде ұсынымдар әзірлеу мақсатында құзыретті органның (келісімшарт тарапы болып табылатын мемлекеттік органның) жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады. Сараптама комиссиясы өтінішті келіп түскен күнінен бастап жиырма жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды және құзыретті органға (келісімшарт тарапы болып табылатын мемлекеттік органға) өз ұсынымдарын жібереді.";

      13-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құзыретті орган (келісімшарт тарапы болып табылатын мемлекеттік орган) келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде келіссөздер жүргізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа, құзыретті органға (келісімшарт тарапы болып табылатын мемлекеттік органға) осы Кодекске сәйкес әзірленген, келісілген, бекітілген және сараптамалардың оң қорытындыларын алған жобалау құжаттарын және жою жоспарын (жобасын) жұмыс тобының қарауына ұсынуға тиіс.";

      14-тармақта:

      бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Уранды қоспағанда, осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған, пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды барлауға немесе бірлескен барлау мен өндіруге (барлау кезеңінде) арналған келісімшартқа оның қолданылу мерзімін (бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарт бойынша барлау кезеңін) ұзарту мақсатында өзгеріс енгізуге келісімшартта барлануы көзделген пайдалы қатты (кең таралған) қазбалардың минералдануы (байқалуы) табылған жағдайда, осындай табуды бағалау үшін жол беріледі.

      Уранды қоспағанда, осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған, пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды өндіруге (өндіру кезеңінде бірлескен барлау мен өндіруге) арналған келісімшартқа оның қолданылу мерзімін (бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарт бойынша өндіру кезеңін) ұзарту мақсатында өзгеріс енгізуге, егер мұндай ұзарту келісімшартта көзделген болса, жол беріледі.";

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтініш келісімшарт тарапы болып табылатын мемлекеттік органға тиісінше барлау кезеңі немесе өндіру кезеңі өткенге дейін берілуі мүмкін.";

      үшінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Уранды қоспағанда, пайдалы қатты (кең таралған) қазбалар бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт мерзімін ұзарту туралы өтінішке, осы баптың 12 және 13-тармақтарында көрсетілген мәліметтерден басқа, ұзарту кезеңінде жұмыстар жүргізудің және оларға арналған шығыстардың жазбаша негіздемесі қоса беріледі.

      Уранды қоспағанда, пайдалы қатты (кең таралған) қазбалар бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша барлау мерзімін ұзарту туралы өтінішке келісімшарт талаптарында барлануы көзделген пайдалы қатты (кең таралған) қазбалардың табылған минералдануын (байқалуын) бағалау үшін, осы тармақтың төртінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа, осындай табылуды растайтын мәліметтер (жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның бағалауды талап ететін минералдану (байқалу) табылғаны туралы қорытындысы) және табылған минералдануға (байқалуға) бағалауды жүзеге асыру болжанатын жер қойнауы учаскесінің географиялық координаттары қоса беріледі. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша пайдалы қатты (кең таралған) қазбалардың минералдануын (байқалуын) растау тәртібін жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.";

      алтыншы бөліктегі "бесінші" деген сөз "алтыншы" деген сөзбен ауыстырылсын;

      жетінші және сегізінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Уранды қоспағанда, пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды барлауға (барлау кезеңінде бірлескен барлау мен өндіруге) арналған келісімшарт табылған минералдануды (байқалуды) бағалау үшін жұмыс бағдарламасында көзделген табылған кен орнын бағалау жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті, тараптар келіссөздер нәтижелері бойынша айқындайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.

      Уранды қоспағанда, пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды өндіруге (өндіру кезеңінде бірлескен барлау мен өндіруге) арналған келісімшарт өндіруге арналған келісімшарттың бастапқы мерзімінен (бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарт бойынша өндірудің бастапқы кезеңінен) аспайтын, бірақ осы Кодексте белгіленген өндіруге арналған лицензияның барынша ұзақ мерзімінен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін. Уранды қоспағанда, пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды өндіруге (өндіру кезеңінде бірлескен барлау мен өндіруге) арналған келісімшартты ұзарту мерзімі көрсетілген шектеулер ескеріле отырып, жұмыс бағдарламасында көзделген өндіру бойынша жоспарланатын жұмыстар негізінде айқындалады.";

      тоғызыншы бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Уранды қоспағанда, осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған, ірі кен орны бар жер қойнауы учаскесінде пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды өндіруге (бірлескен барлау мен өндіруге) арналған келісімшарт он жылдан астам мерзімге ұзартылған жағдайда, құзыретті орган осындай ұзарту шарттарына жер қойнауын пайдаланушының мынадай міндеттемелерінің бірін енгізуді талап етуге құқылы:";

      оныншы бөліктегі "жетінші" деген сөз "сегізінші" деген сөзбен ауыстырылсын;

      он бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Уранды қоспағанда, осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған, шарттары осы Кодекстің қолданысқа енгізілу күніне жер қойнауын пайдаланушының осындай келісімшарттың мерзімін (бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарт бойынша өндіру кезеңін) ұзартуға құқығын көздемеген, пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды өндіруге (өндіру кезеңінде бірлескен барлау мен өндіруге) арналған келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдаланушы келісімшарттың қолданылу мерзімі ішінде осы Кодекстің 201-бабына сәйкес пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды өндіруге арналған лицензия (232-бабына сәйкес кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия) алуға айрықша құқыққа ие болады. Айрықша құқық бойынша өндіруге арналған лицензия алуға өтініш келісімшарттың қолданылу мерзімі өткеннен кемінде үш жыл бұрын берілуі мүмкін. Егер өтінішті қарау кезеңінде келісімшарт мерзімі өтіп кетсе, келісімшарт осындай қарау кезеңіне қайта жаңартылды деп есептеледі.";

      16-тармақта:

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Уранды қоспағанда, осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған пайдалы қатты (кең таралған) қазбаларды өндіруге арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауы учаскесінің аумағын кеңейтуге осы Кодекстің қолданысқа енгізілу күніне айқындалған жер қойнауы учаскесінің жартысынан аспайтын мөлшерінде жол беріледі.";

      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Уранды қоспағанда, осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған пайдалы қатты (кең таралған) қазбалар бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша жер қойнауы учаскесінің шекараларын өзгерту геологиялық және (немесе) тау-кендік бөлулерді қайта ресімдеу арқылы жүзеге асырылады. Геологиялық және тау-кендік бөлулерді беру және қайта ресімдеу тәртібін жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.".

      9. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-І, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 21-I, 121, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-І, 47, 49-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 8, 16-құжат; № 13, 45-құжат; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 12, 39-құжат; № 16, 56-құжат; № 21, 72-құжат; № 22, 83-құжат; № 24, 93-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 91-құжат; № 23, 103, 108-құжаттар; № 24-I, 119-құжат; 2020 ж., № 9, 33-құжат; № 10, 39-құжат; № 13, 67-құжат; № 16, 77-құжат):

      1) 6-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттары коммуналдық қалдықтарды (тұрмыстық қатты қалдықтарды, кәріздік тазарту құрылысжайларының тұнбасын) көмгені, жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны, орман пайдаланғаны, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлемақы мөлшерлемелерін бекітеді.";

      2) 27-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) өз құзыреті шегінде тиісті мемлекеттік экологиялық сараптаманы ұйымдастырады, II санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсаттар береді, табиғат қорғау іс-шараларын жүргізеді, табиғат пайдалануды реттейді;".

      10. "Автомобиль жолдары туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 246-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 15, 125-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 100-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2017 ж., № 14, 49-құжат; 2018 ж., № 19, 62-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 45-құжат; № 21-22, 90-құжат; 2020 ж., № 14, 71-құжат):

      14-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жаңа автомобиль жолдарын салу немесе бұрыннан барын реконструкциялау және күрделі жөндеу үшін әзірленген техникалық-экономикалық негіздемелер және жобалау-сметалық құжаттама Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылатын құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптамаға жатады. Ортақ пайдаланылатын бұрыннан бар автомобиль жолдарын орташа жөндеуге арналған техникалық құжаттама бойынша автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен ведомстволық сараптама жүргізіледі.".

      11. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 18, 107-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; 2017 ж., № 12, 34-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; 2019 ж., № 7, 37-құжат; № 19-20, 86-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 38-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "38-1) жануарлар дүниесі мониторингі – жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік басқару және биологиялық әртүрлілікті сақтау мақсатында жануарлар дүниесі объектілерінің жай-күйі мен динамикасын байқау, бағалау және болжау жүйесі;";

      2) 9-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 30-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "30-1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мұнайдың төгілуіне сезімталдық картасын және экологиялық сезімталдық индексін әзірлеуге, айқындауға және келісуге қатысады;";

      3) 21-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Теңізде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнай төгілген жағдайда жануарларға көмек көрсету жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде жүзеге асырылады.";

      4) 26-баптың 1-2-тармағының 2) тармақшасындағы "болмаған;" деген сөз "болмаған жағдайларда бас тартылады." деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 43-1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қоспағанда, жануарлар түрлерінің өсімін молайтуды жеке және заңды тұлғалар биологиялық негіздеме және уәкілетті органның рұқсаты негізінде жүзеге асырады.".

      12. "Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 52-құжат; № 20-І, 110-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VІІ, 161-құжат; № 23-ІІ, 172-құжат; 2016 ж., № 8-І, 65-құжат; № 8-ІІ, 72-құжат; 2017 ж., № 12, 34-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 14, 42-құжат; 2019 ж., № 7, 37-құжат; № 19-20, 86-құжат; 2020 ж., № 14, 73-құжат):

      1) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 28-1), 28-2), 28-3) және 28-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "28-1) климаттың өзгеруіне осалдықты бағалауды өз құзыреті шегінде жүргізу;

      28-2) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі басымдықтар мен шараларды өз құзыреті шегінде айқындау;

      28-3) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шараларды өз құзыреті шегінде жүзеге асыру;

      28-4) өз құзыреті шегінде айқындалған, климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шаралардың тиімділігіне мониторинг пен бағалауды жүзеге асыру және мониторинг пен бағалау нәтижелері негізінде осы шараларды түзету;";

      2) 7-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-3), 1-4), 1-5) және 1-6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-3) климаттың өзгеруіне осалдықты бағалауды өз құзыреті шегінде жүргізу;

      1-4) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі басымдықтар мен шараларды өз құзыреті шегінде айқындау;

      1-5) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шараларды өз құзыреті шегінде жүзеге асыру;

      1-6) өз құзыреті шегінде айқындалған, климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шаралардың тиімділігіне мониторинг пен бағалауды жүзеге асыру және мониторинг пен бағалау нәтижелері негізінде осы шараларды түзету;";

      3) 17-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған әзірлемелерді қоса алғанда, өндіріске ғылыми әзірлемелерді тарату мен енгізуді;".

      13. "Міндетті экологиялық сақтандыру туралы" 2005 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 23, 90-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; 2019 ж., № 15-16, 67-құжат):

      1) 1-бапта:

      1) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) авария – ғимараттардың, құрылысжайлардың және (немесе) техникалық құрылғылардың қирауы, бақыланбайтын жарылыс және (немесе) қауіпті (зиянды) заттардың шығарындысы;";

      2) тармақша алып тасталсын;

      3), 13), 15) және 16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) міндетті экологиялық сақтандыру – авария нәтижесінде экологиялық залал келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілік басталған кезде жеке және (немесе) заңды тұлғалардың (сақтандырылушылардың) заңды мүдделерін мүліктік қорғау жөніндегі қатынастар кешені;";

      "13) үшінші тұлғалар – міндетті экологиялық сақтандырудан туындайтын рәсімдерге тартылған құқықтық қатынастар субъектілері;";

      "15) шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі – шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғалардың авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою жөніндегі міндеті;

      16) шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрі – жеке және (немесе) заңды тұлғалардың авария болған жағдайда салдарынан экологиялық залал келтірілуі мүмкін қызметі.";

      2) 2-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының міндетті экологиялық сақтандыру туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінен, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.";

      3) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-бап. Міндетті экологиялық сақтандыру объектісі

      Шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын тұлғаның Қазақстан Республикасының экология заңнамасында белгіленген, авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою жөніндегі міндетіне байланысты мүліктік мүддесі міндетті экологиялық сақтандыру объектісі болып табылады.";

      4) 4-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Міндетті экологиялық сақтандырудың мақсаты шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыру кезінде авария салдарынан табиғи ортаның құрамдастарына келтірілген экологиялық залалды жоюды қамтамасыз ету болып табылады.";

      2-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "экологиялық залал келтіруді болғызбауды экономикалық ынталандыру болып табылады.";

      5) 6-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-1 бап. Ақпараттық өзара іс-қимыл жасау

      Авария салдарынан экологиялық залал келтірілген жағдайлар мен оның салдары туралы ақпаратқа ие уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері, прокуратура органдары, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдар осы ақпаратты сақтандырушыға, сақтанушыға (пайда алушыға), сақтандыру омбудсманына олар өтініш жасаған кезде беруге міндетті.";

      6) 7-бапта:

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Міндетті экологиялық сақтандыру сақтандырушы мен сақтанушы арасында осы Заңға, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес жасалатын шарт негізінде жүзеге асырылады.

      Шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғалар өз қызметін міндетті экологиялық сақтандыру шартын жасаспай жүзеге асыруға құқылы емес.

      Шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрін сол бір объектінің екі және одан көп иесі жүзеге асырған кезде міндетті экологиялық сақтандыру шарты сақтандыру полисінде объектінің барлық иелерін сақтандырылушылар ретінде көрсете отырып, олардың кез келгенімен жасалады.

      2. Міндетті экологиялық сақтандыру шартында сақтандырылушы шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асырған кезде авария нәтижесінде келтірілген экологиялық залал салдарынан туындаған міндеттемелер бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асыру көзделеді.";

      6-тармақ алып тасталсын;

      7) 7-1-баптың 3-тармағы бірінші бөлігі 4) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "авария салдарынан келтірілген экологиялық залалдың мөлшеріне бағалау жүргізу;";

      8) 8-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Міндетті экологиялық сақтандыру шарты осы Заңға және Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес экологиялық залалды жоюға міндетті тұлғаларға қатысты қолданылады.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      9) 11-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою (ремедиациялау) құнын бағалау үшін тәуелсіз сарапшы тартуға;

      4) сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген, авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою (ремедиациялау) құнын бағалау нәтижелерімен және сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабымен танысуға;";

      2-тармақтың бірінші бөлігінің 4) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) авария кезінде ықтимал экологиялық залалды болғызбау немесе азайту үшін қалыптасқан мән-жайларға ақылға қонымды және қолжетімді шаралар қолдануға;

      5) экологиялық залал келтіруге әкеп соққан авария жөнінде және зардап шеккен адамдар туралы тиісті органдарға олардың құзыретін ескере отырып (мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына, медициналық жедел жәрдем қызметіне, авариялық қызметтерге, уәкілетті органға) хабарлауға;";

      10) 12-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) міндетті экологиялық сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтанушыдан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және Қазақстан Республикасының экология заңнамасында көзделген мәліметтерден басқа, осы Заңға сәйкес міндетті экологиялық сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті мәліметтерді, оның ішінде бұрынғы міндетті экологиялық сақтандыру шарттары, сақтандыру жағдайлары және сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты ұсынуды талап етуге;

      2) тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан олардың құзыретін ескере отырып, сақтандыру жағдайының басталу фактісін, экологиялық залалдың сипаты мен ауқымын растайтын құжаттарды сұратуға;

      3) сақтанушы мен сақтандырылушыдан экологиялық залал келтіру тәуекелін бағалау үшін қажетті, болған сақтандыру жағдайының себептері, мөлшері және салдары туралы толық және анық ақпарат алуға;

      4) сақтандыру жағдайының басталу себептері мен өзге де мән-жайларын анықтау үшін экологиялық залалды жою (ремедиациялау) құнына бағалау жүргізуге;

      5) авария салдарынан келтірілген экологиялық залалдың ауқымын бағалау және сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемінің мөлшерін айқындау үшін тәуелсіз сарапшы тартуға;";

      "7) осы Заңның 21-бабында көзделген жағдайларда экологиялық залал келтіргені үшін жауапты тұлғаға кері талап құқығын қоюға;";

      2-тармақтың бірінші бөлігінде:

      5), 6-1) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) авария салдарынан болған экологиялық залалды жою (ремедиациялау) құнына сақтанушының немесе оның өкілінің жазбаша өтініші бойынша бағалау жүргізуге, сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабын көрсете отырып, сақтандыру актісін жасауға және оны пайда алушыға танысу үшін беруге;";

      "6-1) сақтандыру жағдайының басталу фактісін және сақтанушының (пайда алушының) экологиялық залалды жоюы мақсатында сақтандырушы өтеуге тиісті төлемнің мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушіге жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, бұл жөнінде хабарлауға;

      7) сақтанушыға (пайда алушыға) сақтандыру жағдайы кезінде авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын өтеуге;";

      11) және 12) тармақшалардағы "жәбірленушіден," және "жәбірленушінің," деген сөздер алып тасталсын;

      11) 13-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-бап. Пайда алушының құқықтары";

      1-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Пайда алушы:";

      2), 3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды жинауға және оларды сақтандырушыға ұсынуға;

      3) авария салдарынан келтірілген экологиялық залалдың сипаты мен ауқымын анықтау үшін тәуелсіз сарапшы тартуға;

      4) сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген, авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою (ремедиациялау) құнын бағалау нәтижелерімен және сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабымен танысуға;";

      6) тармақшадағы "жіберуге;" деген сөз "жіберуге құқылы." деген сөздермен ауыстырылып, 7) тармақша алып тасталсын;

      2-тармақ алып тасталсын;

      12) 14-баптың 2) тармақшасындағы "көрсеткіштен;" деген сөз "көрсеткіштен кем болмауға тиіс." деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақшасы алып тасталсын;

      13) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-бап. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

      Міндетті экологиялық сақтандыру шартында сақтандыру сыйлықақысының мөлшері тараптардың келісімі бойынша белгіленеді, бірақ бұл ретте сақтандыру сыйлықақысының мөлшері осы Заңның 14-бабының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда міндетті экологиялық сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасының 0,76-дан 2,65-ке дейінгі пайызынан аспауға тиіс.";

      14) 17-баптың 1, 2, 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сақтанушының авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою (ремедиациялау) жөніндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі міндетті экологиялық сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы деп танылады.

      2. Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ өзіне келтірілген шығындарды дәлелдеу сақтанушыға (пайда алушыға) тиесілі.

      3. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартқан жағдайда, сақтандыру жағдайы сақтанушы келтірген экологиялық залалды жою туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап басталды деп есептеледі.

      4. Сақтандырушы сақтандыру төлемінің мөлшерін осы Заңның 7-бабы 2-тармағының ережелерін ескеріп, экологиялық залалды жою (ремедиациялау) құнын негізге ала отырып айқындайды.";

      15) 18-бап алып тасталсын;

      16) 19-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талапты сақтанушы немесе пайда алушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып жазбаша нысанда қояды.";

      2-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес бекітілген ремедиациялау бағдарламасының көшірмесі;";

      3) және 4) тармақшалар алып тасталсын;

      5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) сақтандыру жағдайы басталған кезде экологиялық залалды болғызбау немесе азайту мақсатында сақтанушы шеккен шығыстарды растайтын құжаттар – олар болған кезде;

      6) жекелеген жағдайларда – сақтанушыны сақтандыру жағдайының басталуына жауапты деп таныған сот шешімі.";

      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Экологиялық залалды жоюға, оның ішінде сақтандыру төлемі есебінен жоюға міндетті сақтанушы немесе өзге тұлға пайда алушы болып табылады.

      4. Сақтандыру төлемі авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою (ремедиациялау) құнынан аспауға тиіс.";

      5-тармақ алып тасталсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Сақтанушының (пайда алушының) жазбаша өтініші немесе нотариат куәландырған сенімхат бойынша сақтандыру төлемі авария салдарынан келтірілген экологиялық залалды жою жөніндегі жұмыстарды орындаған (орындайтын) және қызметтерді көрсеткен (көрсететін) тұлғаға тікелей жүзеге асырылуы мүмкін.";

      17) 20-бапта:

      3-тармақ алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сақтандыру төлемі уақтылы жүзеге асырылмаған кезде сақтандырушы пайда алушыға Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген тәртіппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.";

      18) 21-бапта:

      тақырыптағы "Зиян" деген сөз "Залал" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Сақтанушының экологиялық залал үшін жауапты тұлғаға кері талап қою құқығы сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушыға ол төлеген сома шегінде ауысады, залалды жою құнын міндетті экологиялық сақтандыру шартына сәйкес сақтандырушы төлейді.";

      19) 22-баптың 2-тармағының 1), 4), 5) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) сақтанушының экологиялық залал келтіруге кінәлі тұлғадан шығыстардың тиісті өтемін алуы;";

      "4) сақтанушының сақтандыру жағдайы бойынша шығыстарды азайту жөнінде шараларды қасақана қолданбауы;

      5) сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тергеп-тексеруіне және келтірілген экологиялық залалдың сипаты мен ауқымын, сондай-ақ оны жою құнын анықтауына сақтанушының кедергі келтіруі;

      6) сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға өзінің талап қою құқығынан бас тартуы, сондай-ақ сақтандырушыға кері талап қою құқығының ауысуы үшін қажетті құжаттарды сақтандырушыға беруден бас тартуы негіз болуы мүмкін. Егер сақтандыру төлемі жүргізіліп қойылған болса, сақтандырушы оның толық немесе ішінара қайтарылуын талап етуге құқылы.";

      20) 22-1-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацындағы "жәбірленуші," деген сөз алып тасталсын;

      2-тармақтағы "жәбірленушіден," деген сөз алып тасталсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сақтанушы (пайда алушы) сақтандыру омбудсманына өтініш жасаған жағдайда, сақтандырушы сақтанушының (пайда алушының), сақтандыру омбудсманының сұрау салуы бойынша дауды қарауға және шешуге қатысты құжаттарды сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.".

      14. "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 13-14, 61-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-І, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 72-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 14, 54-құжат; № 23-III, 111-құжат; 2018 ж., № 24, 93-құжат; 2020 жылғы 10 қарашада "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергетика, көлік және мемлекеттік наградалар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 8 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау және электр энергетикасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2020 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1-баптың 1-4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-4) жаңартылатын энергия көздері – табиғи жаратылыс процестері есебінен үздіксіз жаңартылатын энергия көздері, олар мынадай түрлерді қамтиды: күн сәулесінің энергиясы, жел энергиясы, гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзендердің, су айдындарының жылуы; сондай-ақ бастапқы энергия ресурстарының антропогендік көздері: тұтыну қалдықтары, биомасса, биогаз және электр және (немесе) жылу энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын тұтыну қалдықтарынан алынатын өзге де отын;".

      15. "Оңалту және банкроттық туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 4-5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-III, 136-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 55-құжаттар; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; 2018 ж., № 9, 31-құжат; № 10, 32-құжат; № 14, 44-құжат; 2019 ж., № 7, 37-құжат; № 24-I, 118-құжат; 2020 ж., № 11, 54-құжат; № 14, 68-құжат; № 16, 77-құжат):

      96-баптың 4-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде көзделген, қызметті жүзеге асыру салдарын жоюға байланысты міндеттемелер бойынша талаптарды қаржылық қамтамасыз ету болып табылатын І санаттағы объект операторының банктік салымы, сондай-ақ шығарындыларды, сертификатталған шығарындыларды қысқарту, шығарындыларды ішкі қысқарту, парниктік газдарды сіңіру квоталарының бірліктері;".

      16. "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 7, 36-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-II, 103, 104-құжаттар; № 20-I, 111-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 56-құжаттар; 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 19, 62-құжат; № 23, 91-құжат; № 24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., № 5-6, 27-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 103-құжат; 2020 ж., № 10, 44-құжат; № 12, 61-құжат; № 13, 67-құжат; № 14, 68-құжат; № 16, 77-құжат):

      1) 12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 52-2), 70-38), 70-39) және 70-40) тармақшалармен толықтырылсын:

      "52-2) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мұнайдың төгілуіне сезімталдық картасын және экологиялық сезімталдық индексін әзірлеуге, айқындауға және келісуге қатысады;";

      "70-38) климаттық қатерлерден болатын дүлей зілзала тәуекелдерін бағалауды өз құзыреті шегінде жүргізеді;

      70-39) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі, оның ішінде жаңа тәуекелдерді болғызбауға, қазіргі қауіптілікті төмендетуге және орнықтылықты нығайтуға бағытталған шараларды өз құзыреті шегінде және басымдылықты ескере отырып, жүзеге асырады;

      70-40) өз құзыреті шегінде іске асырылатын, климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шаралардың тиімділігіне мониторинг пен бағалауды жүзеге асырады және осы шараларды түзетеді;";

      2) 41-баптың 2-тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) ықтимал төтенше жағдайлардың, оның ішінде климаттың өзгеруінің әсер етуінен туындаған немесе ушыққан қауіптілігін, сондай-ақ олардың әлеуметтік-экономикалық салдарын ғылыми зерттеу, болжау және бағалау;".

      17. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 21, 22-құжаттар; № 11, 29-құжат; № 12, 34-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 13, 41-құжат; № 14, 44-құжат; № 15, 47, 49-құжаттар; № 23, 91-құжат; № 24, 94-құжат; 2019 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 6-құжат; № 5-6, 27-құжат; № 7, 37, 39-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 15-16, 67-құжат; № 19-20, 86-құжат; № 21-22, 90-құжат; № 23, 103, 108-құжаттар, № 24-II, 120-құжат; 2020 ж., № 12, 61-құжат; № 14, 68, 72, 75-құжаттар; № 16, 77-құжат):

      "1) 1-қосымшаның 84-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

      "

84.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге арналған лицензия

1. I санаттағы объектілер үшін табиғат қорғауға қатысты жобалау, нормалау
2. Қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою

Иеліктен шығарылмайтын;
1-сынып

  ";

      2) 2-қосымшада:

      47-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

47.

Әсер етуге экологиялық рұқсат беру

Әсер етуге экологиялық рұқсат


  ";

      мынадай мазмұндағы 96-1-жолмен толықтырылсын:

      "

96-1.

Жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін келісу

Жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін келісу-хат


  ";

      3) 3-қосымша мынадай мазмұндағы 59, 60 және 61-тармақтармен толықтырылсын:

      "59. Метеорологиялық мониторинг жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама.

      60. Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама.

      61. Қоршаған ортаға әсер ету туралы декларация.".

      18. "Қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 21-І, 120-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 9, 27-құжат; 2019 ж., № 2, 6-құжат; № 7, 39-құжат; № 15-16, 67-құжат; 2020 ж., № 16, 77-құжат):

      5-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы "бағдарламалардың" деген сөзден кейін ", қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларының" деген сөздермен толықтырылсын.

      2-бап.

      Осы Заң:

      1) 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 8-тармағы 4) тармақшасының бесінші және алтыншы абзацтарын, 6) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарын және 57) тармақшасын;

      2) 2021 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 8-тармағының 2) және 3) тармақшаларын, 4) тармақшасының екінші, үшінші, жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтарын, 5) тармақшасын, 6) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарын, 7), 9), 10), 11), 12), 14), 23), 24) 25), 26), 27), 30), 31), 32), 33) және 35) тармақшаларын, 37) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарын, 38) тармақшасын, 39) тармақшасының үшінші абзацын, 40), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 51), 52), 54), 56) және 58) тармақшаларын қоспағанда, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии

Закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 401-VI ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст.99; 2005 г., № 9, ст.26; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 11, ст.55; № 12, ст.79, 83; № 16, ст.97; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 14, ст.105; № 15, ст.106, 109; № 16, ст.129; № 17, ст.139; № 18, ст.143; № 20, ст.152; № 24, ст.180; 2008 г., № 6-7, ст.27; № 15-16, ст.64; № 21, ст.95; № 23, ст.114; 2009 г., № 2-3, ст.18; № 13-14, ст.62; № 15-16, ст.76; № 17, ст.79; № 18, ст.84, 86; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 6, ст.49, 50; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 13, ст.114; № 15, ст.120; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.9, 11; № 3, ст.27; № 4, ст.32; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 11, ст.80; № 14, ст.95; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 1, ст.3; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст.10; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 64; № 12, ст.82; № 14, ст.84; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.118, 122; № 23, ст.143; № 24, ст.145; 2015 г., № 8, ст.42; № 11, ст.57; № 19-І, ст.99, 101; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115, 117; № 21-І, ст.124, 126; № 22-II, ст.145; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53, 56; № 8-II, ст.72; № 10, cт.79; 2017 г., № 3, ст.6; № 4, ст.7; № 12, ст.34; № 14, ст.51, 54; № 23-V, ст.113; 2018 г., № 9, ст.27; № 10, ст.32; 2019 г., № 1, ст.4; № 2, ст.6; № 7, ст.37, 39; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.90, 91; № 23, ст.103, 108; № 24-I, ст.119; 2020 г., № 10, ст.39, 48; № 11, ст.54; № 13, ст.67; № 14, ст.68, 71; № 17-18, ст.78):

      1) статью 5 изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Задачи земельного законодательства

      Задачами земельного законодательства Республики Казахстан являются: установление оснований, условий и пределов возникновения, изменения и прекращения права собственности на земельный участок и права землепользования, порядка осуществления прав и обязанностей собственников земельных участков и землепользователей; регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель, воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды, адаптации к изменению климата; создание условий для равноправного развития всех форм хозяйствования; охрана прав на землю физических и юридических лиц и государства; создание и развитие рынка недвижимости; укрепление законности в области земельных отношений.";

      2) подпункт 12) части первой пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

      "12) под объекты общего пользования, предназначенные для удовлетворения нужд населения (водопроводы, теплотрассы, очистные сооружения и другие инженерно-коммуникационные сети и системы, инфраструктура для раздельного сбора твердых бытовых отходов), а также под объекты специального назначения в соответствии с подпунктом 8) части пятой пункта 3 статьи 107 настоящего Кодекса;";

      3) в статье 49-2:

      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Основаниями для резервирования земель являются утвержденные в установленном порядке комплексные схемы градостроительного планирования территорий, генеральные планы населенных пунктов, проекты (схемы) прохождения автомобильных и железнодорожных дорог, заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, документы Системы государственного планирования в Республике Казахстан.";

      пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Резервирование земель при проведении оценки воздействия на окружающую среду осуществляется на срок не более трех лет в случае обращения инициатора намечаемой деятельности с заключением уполномоченного органа в области охраны окружающей среды об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, предусмотренным экологическим законодательством Республики Казахстан.";

      4) подпункт 2) пункта 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:

      "2) применять технологии производства, соответствующие санитарным и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью человека, ухудшения санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановки, причинения экологического ущерба в результате осуществляемой ими деятельности;";

      5) в статье 93:

      в подпункте 4) пункта 3 слова "значительному ухудшению экологической обстановки" заменить словами "экологическому ущербу";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В случаях, когда использование земельного участка или его части, которое привело к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо к экологическому ущербу, собственник земельного участка или землепользователь обязан устранить ущерб в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      6) часть первую пункта 2 статьи 109 после слова "(павильоны)," дополнить словами "контейнерные площадки для раздельного сбора твердых бытовых отходов и пункты приема вторичного сырья,";

      7) пункт 2 статьи 142 изложить в следующей редакции:

      "2. Оценка отрицательного воздействия на состояние земель и эффективности предусмотренных мероприятий по их охране производится по результатам государственных экспертиз, без положительных заключений которых запрещаются внедрение новой техники и технологий, осуществление мероприятий по мелиорации земель, финансирование строительства (реконструкции) зданий (строений, сооружений) и других объектов.".

      2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 16, ст.140; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 3, ст.22; № 16, ст.97; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 3, ст.20; 2008 г., № 23, ст.114; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; 2011 г., № 1, ст.2, 3; № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.14; № 3, ст.27; № 14, ст.92, 95; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.75; 2014 г., № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; 2015 г., № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.56; 2017 г., № 3, ст.6; № 12, ст.34; 2018 г., № 10, ст.32; № 24, ст.93; 2019 г., № 19-20, ст.86; 2020 г., № 13, ст.67):

      1) в оглавлении заголовок статьи 72 изложить в следующей редакции:

      "Статья 72. Повышение ресурсного потенциала лесов на участках государственного лесного фонда";

      2) часть первую пункта 1 статьи 13 дополнить подпунктами 18-53), 18-54), 18-55) и 18-56) следующего содержания:

      "18-53) организует в пределах своей компетенции проведение оценки уязвимости к изменению климата;

      18-54) определяет в пределах своей компетенции приоритеты и меры по адаптации к изменению климата;

      18-55) осуществляет в пределах своей компетенции меры по адаптации к изменению климата;

      18-56) осуществляет мониторинг и оценку эффективности мер по адаптации к изменению климата, определенных в пределах своей компетенции, и корректирует эти меры на основе результатов мониторинга и оценки;";

      3) в подпункте 4) статьи 26 слова "экологически приемлемыми" исключить;

      4) подпункт 1) статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "1) вести лесное хозяйство и лесопользование на участках частного лесного фонда, находящихся в их собственности или долгосрочном землепользовании, способами и методами, предусмотренными настоящим Кодексом и другими законодательными актами Республики Казахстан, с соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан;";

      5) в статье 38:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) при заготовке древесины соблюдать требования по сохранению оптимальных условий для естественного воспроизводства леса;";

      подпункт 20-1) исключить;

      6) пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "1. Места строительства объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, согласовываются с уполномоченным органом с обязательным проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы.";

      7) пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:

      "1. Проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при наличии соответствующего экологического разрешения либо положительного заключения государственной экологической экспертизы.";

      8) статью 62 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) проведение мероприятий по адаптации к изменению климата и уменьшению уязвимости к изменению климата.";

      9) в статье 72:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 72. Повышение ресурсного потенциала лесов на участках государственного лесного фонда";

      пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "1. Ведение лесного хозяйства на участках государственного лесного фонда должно обеспечивать повышение ресурсного потенциала лесов.

      2. Повышение ресурсного потенциала лесов на участках государственного лесного фонда осуществляется в результате реализации системы научно обоснованных рубок, воспроизводства лесов, улучшения их породного состава, создания и эффективного использования постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической основе, гидролесомелиорации, ухода за лесами, включая рубки ухода и санитарные рубки, строительство дорог лесохозяйственного назначения, проведение других лесохозяйственных мероприятий.

      3. Мероприятия по повышению ресурсного потенциала лесов на участках государственного лесного фонда проводятся лесными учреждениями и лесопользователями в соответствии с лесоустроительными проектами.";

      10) часть первую пункта 2 статьи 93 изложить в следующей редакции:

      "2. Прочие рубки, а также рубки, связанные с реконструкцией малоценных и теряющих защитные, водоохранные и другие экологические функции насаждений, в лесах категорий государственного лесного фонда, перечисленных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 44 настоящего Кодекса, проводятся только по разрешению уполномоченного органа.".

      3. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст.141; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 1, ст.5; № 3, ст.22; № 15, ст.95; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.18; № 19, ст.147; № 24, ст.180; 2008 г., № 6-7, ст.27; № 23, ст.114; № 24, ст.129; 2009 г., № 2-3, ст.15; № 15-16, ст.76; № 18, ст.84; 2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.2, 7; № 5, ст.43; № 6, ст.50; № 11, ст.102; № 16, ст.129; 2012 г., № 3, ст.27; № 14, ст.92; № 15, ст.97; № 21-22, ст.124; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.79, 82; № 16, ст.83; 2014 г., № 1, ст.4; № 2, ст.10; № 7, ст.37; № 10, ст.52; № 19-І, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 11, ст.57; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.56; № 8-II, ст.72; 2017 г., № 3, ст.6; № 12, ст.34; № 14, ст.51, 54; № 23-V, ст.113; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62; № 24, ст.93; 2019 г., № 8, ст.45; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.91; 2020 г., № 13, ст.67):

      1) подпункт 3) статьи 35 изложить в следующей редакции:

      "3) разработка основных направлений совершенствования технологий в области водоснабжения, водоотведения и охраны вод, в том числе в целях адаптации к изменению климата;";

      2) часть первую пункта 1 статьи 37 дополнить подпунктами 1-2), 1-3), 1-4), 1-5) и 20-1) следующего содержания:

      "1-2) проводит в пределах своей компетенции оценку уязвимости к изменению климата;

      1-3) определяет в пределах своей компетенции приоритеты и меры по адаптации к изменению климата;

      1-4) осуществляет в пределах своей компетенции меры по адаптации к изменению климата;

      1-5) осуществляет мониторинг и оценку эффективности мер по адаптации к изменению климата, определенных в пределах своей компетенции, и корректирует эти меры на основе результатов мониторинга и оценки;";

      "20-1) участвует в разработке, определении и согласовании карты чувствительности и индекса экологической чувствительности к разливам нефти совместно с заинтересованными государственными органами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;";

      3) статью 39 дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3) и 5-4) следующего содержания:

      "5-1) проводят в пределах своей компетенции оценку уязвимости к изменению климата;

      5-2) определяют в пределах своей компетенции приоритеты и меры по адаптации к изменению климата;

      5-3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по адаптации к изменению климата;

      5-4) осуществляют мониторинг и оценку эффективности мер по адаптации к изменению климата, определенных в пределах своей компетенции, и корректируют эти меры на основе результатов мониторинга и оценки;";

      4) подпункт 7) пункта 2 статьи 40 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

      "оптимальных методов ликвидации разлива нефти, определяемых на основе анализа суммарной экологической пользы совместно с территориальными подразделениями уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;";

      5) часть первую пункта 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:

      "2. Специальное водопользование осуществляется физическими и юридическими лицами на основании разрешения исключительно для определенных в нем целей и не должно нарушать права и законные интересы других лиц и причинять экологический ущерб.";

      6) подпункт 2) статьи 71 изложить в следующей редакции:

      "2) по своему усмотрению осуществлять принадлежащее им право пользования водными объектами, не допуская при этом нарушения прав и законных интересов других лиц, причинения вреда водным объектам и экологического ущерба;";

      7) подпункт 8) статьи 72 дополнить словами ", за исключением загрязняющих веществ, поступающих при ликвидации аварийных разливов нефти";

      8) пункт 3 статьи 121 изложить в следующей редакции:

      "3. Использование водных ресурсов малых водных объектов в порядке специального водопользования возможно после изучения уполномоченным органом влияния последствий такого водопользования на состояние водных ресурсов и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы или экологического разрешения, обязательного в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.";

      9) подпункт 4) статьи 130 изложить в следующей редакции:

      "4) хозяйственная деятельность и производство на территории работ и услуг без обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы.".

      4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст.93; 2009 г., № 23, ст.112; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 15, ст.71; № 24, ст.146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст.21, 25; № 4, ст.37; № 6, ст.50; № 7, ст.54; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.125; № 16, ст.129; № 20, ст.151; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.16; № 3, ст.21; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.36, 41; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.94; № 18-19, ст.119; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 5-6, ст.30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст.83; № 20, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 69; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.128, 131; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 15, ст.78; № 19-I, ст.100; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.121, 124; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140, 143; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II, ст.53; № 8-I, cт.62; № 12, ст.87; № 22, ст.116; № 23, ст.119; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 6, ст.11; № 9, ст.18; № 10, ст.23; № 13, ст.45; № 14, ст.51; № 15, ст.55; № 20, ст.96; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 7-8, ст.22; № 9, ст.31; № 10, ст.32; № 12, ст.39; № 14, ст.42; № 15, ст.47, 50; № 16, ст.55; № 19, ст.62; № 22, ст.82, 83; № 24, ст.93; 2019 г., № 1, ст.4; № 5-6, ст.27; № 7, ст.37, 39; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 23, ст.99, 106; № 24-I, ст.118, 119; 2020 г., № 9, ст.31; № 10, ст.39, 44; № 11, ст.54; № 12, ст.61, 63; № 14, ст.68, 75; № 16, ст.77):

      1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 43-1) следующего содержания:

      "43-1) норматив направления средств на мероприятия по охране окружающей среды – доля доходов, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, направляемая на мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;";

      2) подпункт 3) пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "3) плата за негативное воздействие на окружающую среду;";

      3) подпункт 11) пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

      "11) плата за негативное воздействие на окружающую среду;";

      4) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подпункта 8) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

      "проведение государственной экологической экспертизы;

      выдача экологических разрешений;";

      5) абзацы двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый подпункта 8) пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:

      "проведение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

      проведение государственной экологической экспертизы в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

      выдача экологических разрешений для объектов II категории;";

      6) абзацы десятый, одиннадцатый и двенадцатый подпункта 8) пункта 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:

      "проведение мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

      проведение государственной экологической экспертизы в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

      выдача экологических разрешений для объектов II категории;";

      7) часть первую пункта 1-1 статьи 64 изложить в следующей редакции:

      "1-1. Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы, районный (города областного значения) бюджет ежегодно разрабатываются на плановый период местными уполномоченными органами по государственному планированию с учетом прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы с соблюдением норматива направления средств на мероприятия по охране окружающей среды.

      Норматив направления средств на мероприятия по охране окружающей среды принимается в размере не менее ста процентов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в местный бюджет в течение трех лет, предшествовавших году разработки и утверждения плана мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренного Экологическим кодексом Республики Казахстан.

      При прогнозируемом снижении поступлений в местный бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду норматив направления средств корректируется исходя из прогнозируемого снижения.".

      5. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-І, 13-II, ст.83; № 21, ст.122; 2015 г., № 16, ст.79; № 21-III, ст.137; № 22-І, ст.140; № 22-III, ст.149; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.67; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.126; 2017 г., № 8, ст.16; № 9, ст.21; № 14, ст.50; № 16, ст.56; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 14, ст.44; № 15, ст.46; № 16, ст.56; № 23, ст.88, 91; № 24, ст.94; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.36; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 23, ст.108; № 24-І, ст.118; № 24-II, ст.120; 2020 г., № 9, ст.29; № 10, ст.44, 46; № 12, ст.63; № 16, ст.77; № 19-20, ст.81; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 20 декабря 2020 г.):

      1) по всему тексту слова "ущерба окружающей среде" заменить словами "экологического ущерба";

      2) в оглавлении заголовок статьи 343 изложить в следующей редакции:

      "Статья 343. Непринятие мер по ремедиации (устранению) экологического ущерба";

      3) в статье 3:

      в пункте 2) слова "325, 326, 328, 335, 337, 340 и 342 – стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере ста месячных расчетных показателей либо его превышающем;" заменить словами "325, 326, 328, 335, 337, 340 и 342 – стоимостное выражение затрат, необходимых для устранения экологического ущерба или восстановления потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем сто месячных расчетных показателей;";

      в пункте 3) слова "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 339 и 343 – стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем двадцать тысяч месячных расчетных показателей;" заменить словами "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 339 и 343 – стоимостное выражение затрат, необходимых для устранения экологического ущерба или восстановления потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем двадцать тысяч месячных расчетных показателей;";

      в пункте 38) слова "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341 и 343 – стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем одну тысячу месячных расчетных показателей;" заменить словами "324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341 и 343 – стоимостное выражение затрат, необходимых для устранения экологического ущерба или восстановления потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем одну тысячу месячных расчетных показателей;";

      4) в статье 340:

      абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с конфискацией имущества.";

      абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

      "наказываются штрафом в размере до ста восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток, с конфискацией имущества.";

      5) в статье 343:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 343. Непринятие мер по ремедиации (устранению) экологического ущерба";

      часть первую исключить;

      абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

      "2. Уклонение от проведения или ненадлежащее проведение ремедиации (устранения) экологического ущерба лицами, на которых возложена обязанность проведения таких мероприятий, создавшее угрозу причинения смерти человеку либо повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, либо причинившее крупный ущерб, –";

      в абзаце первом части третьей слова "Деяния, предусмотренные частями первой или второй" заменить словами "Деяния, предусмотренные частью второй".

      6. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст.88; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; 2015 г., № 20-VII, ст.115; № 21-III, ст.137; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 8-II, ст.67; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.126, 129; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 8, ст.16; № 14, ст.50, 53; № 16, ст.56; № 21, ст.98, 102; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; № 10, ст.32; № 16, ст.53, 56; № 23, ст.91; № 24, ст.93; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.36; № 19-20, ст.86; № 23, ст.103; № 24-I, ст.118, 119; № 24-II, ст.120; 2020 г., № 9, ст.29; № 10, ст.44; № 12, ст.63; № 16, ст.77; № 19-20, ст.81; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 17 ноября 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 20 декабря 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 20 декабря 2020 г.):

      в части шестнадцатой статьи 191 слова "343 (частью первой)," исключить.

      7. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, ст.112; 2016 г., № 1, ст.4; № 6, ст.45; № 7-II, ст.55; № 8-І, ст.62, 65; № 8-II, ст.72; № 12, ст.87; № 23, ст.118; № 24, ст.124, 126; 2017 г., № 9, ст.21; № 14, ст.50, 51; № 22-III, ст.109; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 11, ст.37; № 14, ст.44; № 15, ст.46, 49, 50; № 19, ст.62; № 22, ст.82, 83; № 24, ст.94; 2019 г., № 2, ст.6; № 5-6, ст.27; № 7, ст.37, 39; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.90, 91; № 23, ст.108; № 24-I, ст.118; № 24-II, ст.123, 124; 2020 г., № 9, ст.33; № 10, ст.39, 44; № 11, ст.59; № 12, ст.61; № 13, ст.67; № 14, ст.68; № 16, ст.77; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 20 декабря 2020 г.):

      1) пункт 1 статьи 92 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) обращение с отходами.";

      2) пункт 1 статьи 94 дополнить подпунктами 5-2) и 6-2) следующего содержания:

      "5-2) субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей реализации "зеленых" проектов;";

      "6-2) субсидирования ставки купонного вознаграждения по "зеленым" облигациям, выпущенным в соответствии с актами Международного финансового центра "Астана" и включенным в список биржи Международного финансового центра "Астана";";

      3) часть третью пункта 3 статьи 137 изложить в следующей редакции:

      "Органом контроля и надзора возбуждаются дела об административном правонарушении при осуществлении контроля в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства, в сферах естественных монополий, за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка, установленных настоящим Кодексом, а также в области охраны окружающей среды – в случае выявления нарушений на объектах I категории.";

      4) пункт 3 статьи 146 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае, когда необходимость проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора вызвана сложившейся социально-экономической ситуацией, требующей немедленного устранения угрозы общественному порядку, здоровью населения, национальным интересам Республики Казахстан, предусмотрена иными законами Республики Казахстан, а также при проведении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора во внеурочное время (ночное время, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий для закрепления доказательств регистрация актов о назначении проверки и профилактического контроля и надзора производится в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов в течение следующего рабочего дня после начала проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора.";

      5) подпункт 3) части первой пункта 2 статьи 148 изложить в следующей редакции:

      "3) получения результатов лабораторных исследований санитарно-эпидемиологической экспертизы, результатов лабораторных исследований проб в области охраны окружающей среды.".

      8. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 23-IV, ст.112; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62; 2019 г., № 7, ст.37; № 23, ст.103; № 24-II, ст.124; 2020 г., № 12, ст.61; № 13, ст.67):

      1) оглавление дополнить заголовком статьи 273-1 следующего содержания:

      "Статья 273-1. Ликвидация последствий старательства";

      2) часть третью пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "Нерудные твердые полезные ископаемые, используемые в естественном состоянии или с незначительной обработкой и очисткой в строительных и иных хозяйственных целях и имеющие широкое распространение в недрах, признаются общераспространенными. К общераспространенным полезным ископаемым относятся:

      метаморфические породы, включающие, в том числе, мраморы, кварциты, кварцево-полевошпатовые породы;

      магматические горные породы, включающие, в том числе, граниты, сиениты, диориты, габбро, риолиты (липариты), андезиты, диабазы, базальты, вулканические туфы, шлаки, пемзы, вулканические стекла и стекловидные породы (перлиты, обсидиан);

      осадочные горные породы, включающие, в том числе, галечники и гравий, гравийно-песчаную (песчано-гравийную) смесь, пески и песчаники, глины и глинистые породы (суглинки, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы), соль поваренную, гипсовые породы, мергели, известняки, в том числе ракушечники, меловые породы, доломиты, известняково-доломитовые породы, кремнистые породы (трепелы, опоки, диатомиты), природные пигменты, торф, лечебные грязи.";

      3) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "4. Размещение техногенных минеральных образований горно-добывающих производств осуществляется только в пределах участков недр, находящихся в пользовании по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых или лицензии на использование пространства недр.

      Размещение техногенных минеральных образований горно-обогатительных производств осуществляется только в пределах участков недр, находящихся в пользовании по лицензии на добычу твердых полезных ископаемых или лицензии на использование пространства недр.

      В целях обеспечения эффективности использования ресурсного потенциала техногенных минеральных образований их размещение на одном объекте в результате деятельности разных производств (горнодобывающих, горно-обогатительных, химико-металлургических производств) запрещается, если такие техногенные минеральные образования не обладают однородными физико-химическими свойствами и такое размещение не соответствует требованиям экологического законодательства Республики Казахстан.";

      4) в пункте 3 статьи 40:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Для переоформления лицензии на недропользование или внесения изменения в контракт на недропользование обладатель права недропользования (доли в праве недропользования) и приобретатель права недропользования (доли в праве недропользования) обращаются с совместным заявлением в государственный орган, выдавший лицензию на недропользование или заключивший контракт на недропользование.";

      в части третьей:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) документы, подтверждающие соответствие приобретателя требованиям настоящего Кодекса, предъявляемым к лицам, претендующим на получение права недропользования (доли в праве недропользования) по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов либо добычу урана;";

      дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

      "4) письменное согласие залогодержателя, если право недропользования (доля в праве недропользования) обременено (обременена) залогом;

      5) письменное согласие всех совместных обладателей права недропользования.";

      5) предложение второе пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:

      "При этом в целях настоящей статьи для установления возможности юридического лица или иной организации прямо или косвенно определять решения, принимаемые лицом, обладающим правом недропользования, не учитываются акции, доли участия, паи и другие формы долевого участия, не являющиеся объектами, связанными с правом недропользования, согласно пункту 2 настоящей статьи.";

      6) в статье 45:

      подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "4) сведения о финансовых и технических возможностях лица, имеющего намерение приобрести право недропользования (долю в праве недропользования) для проведения операций по разведке и (или) добыче углеводородов, добыче урана, подтверждающие его соответствие требованиям настоящего Кодекса, предъявляемым при предоставлении такого права недропользования;";

      часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "Под концентрацией прав в рамках контракта на недропользование понимается величина доли одного из общих владельцев права недропользования в заключенном с Республикой Казахстан контракте, позволяющая такому участнику определять решения по деятельности недропользователя в соответствии с контрактом.";

      7) части первую и третью пункта 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:

      "4. Залог права недропользования (доли в праве недропользования), не запрещенный настоящим Кодексом, подлежит государственной регистрации в соответствующем государственном органе, предоставляющем такое право недропользования.";

      "Регистрация залога права недропользования (доли в праве недропользования) производится в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере регистрации залога движимого имущества.";

      8) пункт 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:

      "3. В случаях, предусмотренных экологическим законодательством Республики Казахстан, проведение операций по недропользованию без соответствующего экологического разрешения или положительного заключения государственной экологической экспертизы запрещается.";

      9) статью 54 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. Порядок приемки результатов обследования и работ по ликвидации последствий операций по недропользованию определяется компетентным органом совместно с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.";

      10) статью 55 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

      "8. Представляемое обеспечение исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию должно соответствовать требованиям настоящего Кодекса и иных законодательных актов Республики Казахстан (надлежащее обеспечение).

      9. Порядок представления и учета принятых государственным органом обеспечений исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию определяется компетентным органом.";

      11) статью 57 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Договор залога банковского вклада как способа обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию заключается на казахском и русском языках в соответствии с типовой формой.

      Порядок заключения договора залога банковского вклада и его типовая форма утверждаются компетентным органом.";

      12) в статье 58:

      пункт 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "Объектом страхования является имущественный интерес недропользователя, связанный с исполнением его обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию в порядке и сроки, которые установлены настоящим Кодексом.

      Требование к страховой организации о выплате страховой суммы подлежит безусловному и обязательному исполнению в течение одного месяца со дня получения страховой организацией такого требования. Страховая организация при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении либо нарушении сроков исполнения указанного требования несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      1-1. Договор страхования в целях обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой компетентным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Срок договора страхования при этом должен составлять:

      1) для лицензии на разведку твердых полезных ископаемых не менее восьми лет (при ее выдаче) или не менее оставшегося срока лицензии и дополнительно два года, исчисляемые со дня окончания срока лицензии на разведку;

      2) для лицензии на добычу твердых полезных ископаемых не менее трех лет;

      3) для лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых не менее трех лет;

      4) для лицензии на использование пространства недр в целях размещения и (или) эксплуатации объектов размещения техногенных минеральных образований горнодобывающего и (или) горно-обогатительного производств не менее трех лет;

      5) для лицензии на старательство не менее четырех лет.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В части, не урегулированной настоящим Кодексом, отношения по страхованию, предусмотренному настоящей статьей, регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан.";

      13) подпункт 3) статьи 61 исключить;

      14) пункт 3 статьи 79 изложить в следующей редакции:

      "3. Лица, причинившие ущерб ресурсам недр вследствие нарушения требований законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании или права государственной собственности на недра, обязаны возместить причиненный ущерб в размерах и порядке, установленных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

      Методика экономической оценки ущерба ресурсам недр утверждается уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых совместно с уполномоченными органами в области углеводородов и добычи урана.";

      15) в статье 88:

      часть пятую пункта 3 исключить;

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Если в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан данные изменения требуют получения экологического разрешения или положительного заключения государственной экологической экспертизы, измененные проектные документы по геологическому изучению представляются в уполномоченный орган по изучению недр после получения экологического разрешения или, соответственно, положительного заключения государственной экологической экспертизы.";

      16) пункт 10 статьи 121 изложить в следующей редакции:

      "10. Пользование недрами для проведения операций по разведке и добыче или добыче углеводородов на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено по решению Правительства Республики Казахстан в случаях, если такое пользование может создать угрозу жизни и (или) здоровью человека, нанести экологический ущерб или ущерб хозяйственным объектам.";

      17) подпункт 9) пункта 3 статьи 122 изложить в следующей редакции:

      "9) максимальное использование сырого газа путем его переработки с целью получения стратегически важных энергоносителей либо сырьевых ресурсов для нефтехимической промышленности и сведения к минимуму загрязнения окружающей среды.";

      18) пункты 2 и 3 статьи 139 изложить в следующей редакции:

      "2. Проект разведочных работ (изменения и дополнения к нему), не предусматривающий бурения и (или) испытания скважин, направляется в компетентный орган в уведомительном порядке.

      3. Проект разведочных работ (изменения и дополнения к нему), предусматривающий (предусматривающие) бурение и (или) испытание скважин, проект пробной эксплуатации (изменения и дополнения к нему) и проект разработки месторождения (изменения и дополнения к нему) подлежат государственной экспертизе проектных документов при наличии соответствующего экологического разрешения.";

      19) пункт 8 статьи 154 изложить в следующей редакции:

      "8. Недропользователь, проводящий разведку и (или) добычу углеводородов на море, несет ответственность за экологический ущерб, вред, причиненный физическим и (или) юридическим лицам, в случае загрязнения моря, образовавшегося в результате проводимых операций по недропользованию по углеводородам на море, вне зависимости от наличия вины, если не будет доказано, что экологический ущерб, вред причинены вследствие действия непреодолимой силы или умысла потерпевшего.";

      20) в статье 155:

      подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "3) объектовые планы – планы по обеспечению готовности и действий по ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне, разрабатываемые собственниками объектов, несущих риск разлива нефти, за исключением собственников судов, на основании национального и территориальных планов соответствующих областей, а также на основе оценки риска разливов нефти и анализа суммарной экологической пользы, которые согласовываются с соответствующим территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;";

      часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Объектовые планы утверждаются собственниками объектов, несущих риск разлива нефти, после согласования с территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и в течение десяти рабочих дней со дня утверждения направляются в уведомительном порядке в уполномоченный орган в области углеводородов.";

      21) в статье 156:

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. При ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне необходимо отдавать предпочтение методам, ориентированным на максимальную защиту здоровья людей и охрану окружающей среды на основе анализа суммарной экологической пользы. Правила определения и согласования оптимальных методов ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан на основе анализа суммарной экологической пользы утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.";

      в пункте 7 слова "возместить вред, причиненный окружающей среде и третьим лицам" заменить словами "устранить экологический ущерб и возместить вред, причиненный третьим лицам";

      22) пункт 8 статьи 182 изложить в следующей редакции:

      "8. Проект опытно-промышленной добычи и проект разработки месторождения подлежат экспертизе по промышленной безопасности и государственной экологической экспертизе, если иное не вытекает из положений экологического законодательства Республики Казахстан.";

      23) подпункты 1) и 3) части первой пункта 5 статьи 187 изложить в следующей редакции:

      "1) выписка об остатке и движении денег по банковскому счету в банке второго уровня Республики Казахстан, подтверждающая постоянное в течение тридцатидневного срока наличие (остаток) у заявителя денег в пределах трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выдачу лицензии, в количестве, достаточном для покрытия требуемых минимальных расходов на разведку в первый год действия запрашиваемой лицензии;";

      "3) финансовая отчетность заявителя с аудиторским отчетом, составленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, подготовленная за шесть последовательных календарных месяцев или предыдущий календарный год, предшествующих дате подачи заявления на выдачу лицензии, в которой размер чистых активов заявителя превышает его обязательства на величину минимальных расходов на разведку в первый год действия запрашиваемой лицензии;";

      24) в статье 188:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Компетентный орган рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней со дня его поступления и при отсутствии оснований для отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 190 настоящего Кодекса, а также с учетом положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи направляет заявителю уведомление о необходимости представления обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых, предусмотренного статьей 198 настоящего Кодекса.

      Уведомление должно быть размещено на интернет-ресурсе компетентного органа в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю.

      Обеспечение исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых должно быть представлено заявителем в компетентный орган не позднее сорока рабочих дней со дня направления уведомления.

      Компетентный орган выдает заявителю лицензию на разведку твердых полезных ископаемых не позднее пяти рабочих дней со дня представления надлежащего обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых либо отказывает в ее выдаче по истечении тридцати пяти рабочих дней со дня размещения уведомления на интернет-ресурсе компетентного органа.";

      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Если выданная лицензия на разведку твердых полезных ископаемых включает неполный (частичный) блок, для целей исчисления количества блоков данный блок рассматривается полным.";

      25) пункт 3 статьи 189 изложить в следующей редакции:

      "3. По заявлению на выдачу лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, включающему только блоки, которые к моменту рассмотрения данного заявления уже включены в другую лицензию на разведку твердых полезных ископаемых, принимается решение об отказе в выдаче лицензии.";

      26) пункт 1 статьи 190 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) несоблюдение заявителем срока представления компетентному органу надлежащего обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.";

      27) в статье 192:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. При отказе от участка разведки в течение любого года разведки минимальные расходы рассчитываются пропорционально за каждый полный месяц срока разведки в указанном году.";

      в пункте 5 слово "затрат" заменить словом "расходов";

      28) части третью и пятую пункта 7 статьи 194 изложить в следующей редакции:

      "К заявлению прилагаются заключение компетентного лица, подтверждающее обоснованность запрашиваемого превышения объема извлекаемой горной массы и (или) перемещаемой почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых, а также экологическое разрешение или заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащее вывод об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.";

      "Недропользователь вправе приступить к извлечению горной массы и (или) перемещению почвы в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров, только при условии представления уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых дополнительного обеспечения, покрывающего стоимость ликвидации последствий указанных работ.";

      29) в статье 196:

      часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "Если в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан операции по разведке твердых полезных ископаемых, указанные в плане разведки, требуют получения экологического разрешения или положительного заключения государственной экологической экспертизы, копия плана разведки представляется уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых после получения такого разрешения или, соответственно, положительного заключения государственной экологической экспертизы.";

      часть четвертую пункта 3 исключить;

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Если в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан данные изменения требуют получения экологического разрешения или положительного заключения государственной экологической экспертизы, измененный план разведки представляется уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых после получения такого разрешения или, соответственно, положительного заключения государственной экологической экспертизы.";

      30) пункт 5 статьи 197 изложить в следующей редакции:

      "5. Ликвидация последствий операций по разведке на участке разведки (его части) считается завершенной со дня подписания акта ликвидации. Акт ликвидации подписывается комиссией, создаваемой соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения или столицы из его представителей и представителей уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности, и недропользователем (лицом, право недропользования которого прекращено, при его наличии). Если ликвидация осуществляется на земельном участке, находящемся в частной собственности, постоянном или долгосрочном временном возмездном землепользовании, акт ликвидации подписывается также собственником земельного участка или землепользователем.";

      31) пункты 1, 2 и 4 статьи 198 изложить в следующей редакции:

      "1. Операции по разведке твердых полезных ископаемых, исполнение обязательств по ликвидации последствий которых не обеспечено в соответствии с требованиями настоящей статьи, запрещаются.

      2. Обеспечение исполнения обязательств недропользователя по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых может быть представлено в сочетании любых способов, предусмотренных настоящим Кодексом.";

      "4. Недропользователь обязан представить дополнительное обеспечение исполнения обязательств по ликвидации последствий работ по разведке в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 194 настоящего Кодекса. Сумма такого обеспечения рассчитывается на основании составляемого в этом случае плана ликвидации в соответствии с пунктом 3 статьи 219 настоящего Кодекса.";

      32) в статье 199:

      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "К заявлению об отказе от всего или части участка прилагаются:

      1) согласие залогодержателя, если право недропользования по лицензии на разведку обременено залогом;

      2) акт ликвидации последствий операций по разведке либо акт обследования, составляемый в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 197 настоящего Кодекса.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Отказ от части участка разведки влечет переоформление лицензии на разведку и является основанием для внесения соответствующих сведений в единый кадастр государственного фонда недр.";

      33) в статье 204:

      подпункт 9) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "9) документы, подтверждающие наличие у заявителя финансовых, профессиональных и технических возможностей осуществлять операции по добыче твердых полезных ископаемых, если заявление подается помимо исключительного права;";

      подпункты 1), 2) и 3) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "1) выписка об остатке и движении денег по банковскому счету в банке второго уровня Республики Казахстан, подтверждающая постоянное наличие (остаток) денег у заявителя в течение тридцатидневного срока в пределах шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выдачу лицензии, в количестве, достаточном для покрытия требуемых минимальных расходов на добычу в первый год действия запрашиваемой лицензии;

      2) копии договора займа денег (предварительного договора займа), договора о финансировании деятельности, предусматривающих в качестве целевого назначения займа финансирование деятельности заявителя по добыче твердых полезных ископаемых, а также подтверждающих сумму займа (финансирования) достаточной для покрытия требуемых минимальных расходов на добычу в первый год действия запрашиваемой лицензии;

      3) финансовая отчетность заявителя с аудиторским отчетом, составленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, подготовленная за шесть последовательных календарных месяцев или предыдущий календарный год, предшествующих дате подачи заявления на выдачу лицензии, в которой размер чистых активов заявителя превышает его обязательства на величину минимальных расходов на добычу в первый год действия запрашиваемой лицензии;";

      34) в статье 205:

      части первую и вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае согласования с уполномоченным органом по изучению недр границ запрашиваемого участка недр компетентный орган в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о необходимости получения соответствующего экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ, проведения экспертиз и согласований плана горных работ и плана ликвидации, предусмотренных соответственно статьями 216 и 217 настоящего Кодекса. Уведомление должно быть размещено на интернет-ресурсе компетентного органа в течение двух рабочих дней со дня его направления заявителю.

      Копия соответствующего экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ, соответствующие согласования и положительные заключения экспертиз должны быть представлены заявителем в компетентный орган не позднее одного года со дня уведомления, предусмотренного частью первой настоящего пункта.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Компетентный орган выдает заявителю лицензию на добычу твердых полезных ископаемых не позднее пяти рабочих дней со дня представления необходимых согласований, положительных заключений экспертиз и копии соответствующего экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ.";

      35) в статье 215:

      в пункте 1:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) геологические отчеты – в случае проведения разведки на участке добычи;";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) отчет о выполнении программы работ – в случае присвоения статуса удержания.";

      часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Отчеты, предусмотренные подпунктами 1) и 6) пункта 1 настоящей статьи, представляются компетентному органу в утверждаемом им порядке.";

      36) в статье 216:

      части первую и третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Операции по добыче твердых полезных ископаемых, описываемые в плане горных работ, осуществляются при наличии соответствующего экологического разрешения. План горных работ согласовывается с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.";

      "Недропользователь вправе проводить операции по добыче твердых полезных ископаемых только в случае согласования плана горных работ в соответствии с настоящей статьей и получения соответствующего экологического разрешения.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. В случае изменения видов, методов и (или) способов планируемых работ по добыче, а также технологий, объемов и сроков проведения работ, изменения состава производственных объектов и объектов инфраструктуры недропользователь обязан внести соответствующие изменения в план горных работ и представить его уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых. Если указанные изменения требуют согласования по вопросам промышленной безопасности, проведения оценки воздействия на окружающую среду и получения (переоформления) экологического разрешения, план горных работ с внесенными изменениями представляется уполномоченному органу в области твердых полезных ископаемых только после такого согласования, проведения оценки воздействия на окружающую среду и получения (переоформления) экологического разрешения.";

      37) пункты 1, 2 и 3 статьи 217 изложить в следующей редакции:

      "1. План ликвидации является документом, содержащим описание мероприятий по выводу из эксплуатации рудника и других производственных и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи, по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения операций по добыче, мероприятий по проведению прогрессивной ликвидации, иных работ по ликвидации последствий операций по добыче, а также расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации.

      Если объекты размещения техногенных минеральных образований горнодобывающего или горно-обогатительного производства, расположенные на другом участке (участках) недр по лицензии (лицензиям) на использование пространства недр, непосредственно связаны с эксплуатацией рудника, находящегося на участке добычи (участках добычи), или эксплуатация двух рудников, расположенных на смежных участках добычи, осуществляется в едином технологическом процессе, недропользователь вправе разработать единый план ликвидации в целях осуществления всех запланированных работ по ликвидации последствий операций по недропользованию на данных участках недр.

      План ликвидации составляется с привлечением лица, имеющего лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, и утверждается недропользователем. План ликвидации подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а после ее проведения – государственной экологической экспертизе в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.

      2. Недропользователь обязан вносить изменения в план ликвидации, включая внесение изменения в расчет стоимости работ по ликвидации последствий операций по добыче:

      1) не позднее трех лет со дня получения последних положительных заключений экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы;

      2) в случае внесения изменений в план горных работ в соответствии с пунктом 5 статьи 216 настоящего Кодекса.

      3. Осуществление операций по добыче твердых полезных ископаемых, ликвидация последствий которых не предусмотрена планом ликвидации, получившим положительные заключения экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы, запрещается.";

      38) в статье 218:

      в пункте 2:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "2. Недропользователь обязан обеспечить разработку, согласование, экспертизу и утверждение в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан проекта работ по ликвидации последствий добычи твердых полезных ископаемых не позднее чем за два года до истечения срока лицензии.";

      дополнить частями второй и четвертой следующего содержания:

      "В случае отказа от всего или части участка добычи проект ликвидации последствий добычи твердых полезных ископаемых разрабатывается, согласовывается, подлежит экспертизе и утверждению до такого отказа, если необходимость в ликвидации таких последствий не вытекает из положений части пятой настоящего пункта.";

      "Если пользование частью участка добычи, от которой недропользователь отказался, осуществлялось без проведения операций, предусмотренных лицензией на добычу, и нарушения земной поверхности (дна водоемов), проведение ликвидационных работ на части участка добычи не требуется. В этом случае составляется акт обследования, подтверждающий отсутствие необходимости проведения ликвидационных работ, который подписывается лицами, указанными в пункте 4 настоящей статьи.";

      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "4. Ликвидация последствий операций по добыче на участке добычи (его части) считается завершенной после подписания акта ликвидации. Акт ликвидации подписывается комиссией, создаваемой соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения или столицы из его представителей и представителей уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и недропользователем (лицом, право недропользования которого прекращено, при его наличии). Если ликвидация осуществляется на земельном участке, находящемся в частной собственности, постоянном или долгосрочном временном возмездном землепользовании, акт ликвидации также подписывается собственником земельного участка или землепользователем.

      5. Подписание акта ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых (акта обследования) является основанием внесения соответствующих сведений в единый кадастр государственного фонда недр для последующего предоставления права недропользования иным лицам.";

      39) часть первую пункта 3 и часть первую пункта 4 статьи 219 изложить в следующей редакции:

      "3. Сумма обеспечения должна покрывать общую расчетную стоимость работ по ликвидации последствий операций по добыче и операций, планируемых на предстоящие три года со дня получения последних положительных заключений экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы плана ликвидации.";

      "4. При прекращении действия лицензии на добычу сумма обеспечения с согласия уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых может быть уменьшена соразмерно стоимости части ликвидационных работ, выполненных на участке недр и принятых в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 218 настоящего Кодекса. Уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых уведомляет лицо, выдавшее обеспечение, об уменьшении суммы обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления от недропользователя.";

      40) в части первой пункта 1 статьи 222 слово "рудных" исключить;

      41) часть вторую пункта 4 статьи 223 изложить в следующей редакции:

      "Проект консервации разрабатывается в соответствии с экологическим разрешением и представляется заявителем в компетентный орган не позднее четырех месяцев со дня уведомления. Заявитель вправе обратиться в компетентный орган за продлением указанного срока с обоснованием необходимости такого продления.";

      42) пункт 3 статьи 226 изложить в следующей редакции:

      "3. Проект консервации разрабатывается в соответствии с экологическим разрешением и подлежит согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности.";

      43) пункт 4 статьи 227 исключить;

      44) в части второй пункта 2 статьи 230 слово "более" заменить словом "позднее";

      45) в пункте 2 статьи 231:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "2. К отношениям, возникающим при проведении операций по добыче исключительно общераспространенных полезных ископаемых, применяются положения главы 28 в части, не противоречащей положениям настоящей главы, за исключением подпункта 9) пункта 3 статьи 204, статей 212, 213, частей второй и третьей пункта 3 статьи 215 настоящего Кодекса. При этом регулирование и государственный контроль за операциями по добыче исключительно общераспространенных полезных ископаемых и контроль за соблюдением условий лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых осуществляются соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы.";

      часть вторую после слова "Казахстан," дополнить словами "регулирование и";

      46) часть первую пункта 3 статьи 232 изложить в следующей редакции:

      "3. Заявление на выдачу лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых подается в местный исполнительный орган области. Рассмотрение заявления и выдача лицензии осуществляются местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы согласно положениям главы 28 настоящего Кодекса с учетом того, что в целях соблюдения требований пункта 4 настоящей статьи к заявлению дополнительно прилагается заключение территориального подразделения уполномоченного органа по изучению недр, подтверждающее отсутствие на заявленном участке недр ресурсов твердых полезных ископаемых, числящихся на государственном учете и не являющихся общераспространенным полезным ископаемым.";

      47) подпункт 2) пункта 1 статьи 236 изложить в следующей редакции:

      "2) геологические отчеты – в случае проведения разведки на участке добычи;";

      48) в статьях 242 и 243 слова "уполномоченный орган по инвестициям", "уполномоченным органом по инвестициям", "Уполномоченный орган по инвестициям", "уполномоченного органа по инвестициям", "уполномоченному органу по инвестициям" заменить соответственно словами "компетентный орган", "компетентным органом", "Компетентный орган", "компетентного органа", "компетентному органу";

      49) подпункт 1) статьи 249 изложить в следующей редакции:

      "1) размещение и эксплуатация подземных хранилищ нефти и газа, газо- и нефтепродуктов на глубине ниже пяти метров от земной поверхности;";

      50) пункт 2 статьи 257 изложить в следующей редакции:

      "2. Проект эксплуатации пространства недр, а также вносимые в него изменения подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе и согласованию с уполномоченным органом в области промышленной безопасности. Недропользователь вправе осуществлять операции по использованию пространства недр только в случае получения соответствующего экологического разрешения, положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы и согласования по проекту эксплуатации пространства недр или, соответственно, его изменению.";

      51) статью 258 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Объем извлекаемой горной массы, грунта и (или) перемещаемой почвы при проведении операций по использованию пространства недр не ограничивается, если это соответствует требованиям экологической и промышленной безопасности.

      Извлекаемые горная масса и грунт могут быть использованы исключительно в целях возведения и эксплуатации сооружений, устройств и других объектов, обеспечивающих использование пространства недр.";

      52) пункт 4 статьи 259 изложить в следующей редакции:

      "4. Ликвидация последствий операций по использованию пространства недр на участке использования пространства недр (его части) считается завершенной со дня подписания акта ликвидации. Акт ликвидации подписывается комиссией, создаваемой соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения или столицы из его представителей и представителей уполномоченных государственных органов по изучению недр, в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и недропользователем (лицом, право недропользования которого прекращено, при его наличии). Если ликвидация осуществляется на земельном участке, находящемся в частной собственности, постоянном или долгосрочном временном возмездном землепользовании, акт ликвидации подписывается также собственником земельного участка или землепользователем.";

      53) пункты 4, 5, 6 и часть первую пункта 10 статьи 260 изложить в следующей редакции:

      "4. План ликвидации составляется с привлечением лица, имеющего лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, и утверждается недропользователем. План ликвидации подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а после ее проведения – государственной экологической экспертизе в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.

      5. Недропользователь обязан вносить изменения в план ликвидации, включая внесение изменений в расчет стоимости работ по ликвидации, не позднее трех лет со дня получения последних положительных заключений экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы.

      6. Размещение и (или) эксплуатация объектов техногенных минеральных образований горнодобывающего или горно-обогатительного производства, ликвидация последствий которых не предусмотрена планом ликвидации, получившим положительные заключения экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы, запрещаются.";

      "10. Сумма обеспечения должна покрывать общую расчетную стоимость работ по ликвидации последствий произведенных операций и операций, планируемых на предстоящие три года со дня получения последних положительных заключений экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы плана ликвидации.";

      54) в пункте 3 статьи 265:

      подпункт 2) исключить;

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) план старательства, если заявитель намерен использовать средства механизации в течение первого года действия лицензии на старательство.";

      55) пункт 1 статьи 273 изложить в следующей редакции:

      "1. Недропользователь, использующий средства механизации, вправе проводить операции по старательству только при наличии плана старательства. Старательство, намечаемое с использованием средств механизации в руслах рек или на землях водного фонда, подлежит скринингу воздействия в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.";

      56) дополнить статьей 273-1 следующего содержания:

      "Статья 273-1. Ликвидация последствий старательства

      1. Ликвидация последствий старательства проводится путем рекультивации нарушенных земель в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

      2. Лицо, право недропользования которого прекращено на участке старательства, обязано завершить ликвидацию последствий старательства на таком участке не позднее шести месяцев после прекращения действия лицензии на старательство.

      По заявлению указанного лица местный исполнительный орган области продлевает срок ликвидации последствий старательства на период до четырех месяцев со дня истечения срока, предусмотренного в части первой настоящего пункта, если проведение ликвидации было невозможно или существенно затруднено в силу погодных и (или) природно-климатических условий.

      3. Ликвидация последствий старательства на части участка старательства, от которой недропользователь отказался до истечения срока действия лицензии на старательство в соответствии со статьей 275 настоящего Кодекса, проводится до такого отказа.

      4. Если недропользователь не осуществлял старательство на участке старательства (его части), от которого (которой) недропользователь отказался, проведение ликвидационных работ на таком участке старательства (его части) не требуется.

      В этом случае составляется акт обследования участка старательства (его части), подтверждающий отсутствие необходимости проведения ликвидационных работ, который подписывается лицами, указанными в пункте 5 настоящей статьи.

      5. Ликвидация последствий операций на участке старательства (его части) считается завершенной после подписания акта ликвидации. Акт ликвидации подписывается комиссией, создаваемой соответствующим местным исполнительным органом области из его представителей и представителей уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, и недропользователем (лицом, право недропользования которого прекращено, при его наличии). Если ликвидация осуществляется на земельном участке, находящемся в частной собственности, постоянном или долгосрочном временном возмездном землепользовании, акт ликвидации также подписывается собственником земельного участка или землепользователем.

      6. Подписание акта ликвидации последствий старательства является основанием для внесения соответствующих сведений в единый кадастр государственного фонда недр в целях последующего предоставления права недропользования для проведения старательства иным лицам.";

      57) абзац шестой пункта 3 статьи 277 изложить в следующей редакции:

      "главой 5 с учетом того, что выдача разрешения на переход права недропользования по контрактам на недропользование, заключенным с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, и регистрация залога такого права недропользования осуществляются указанными местными исполнительными органами;";

      58) в статье 278:

      в части двенадцатой пункта 4 цифру "5" заменить цифрой "6";

      часть четвертую пункта 12 изложить в следующей редакции:

      "Компетентный орган в срок не позднее пяти рабочих дней выносит поступившее заявление на рассмотрение экспертной комиссии по вопросам недропользования, создаваемой согласно статье 45 настоящего Кодекса. По контракту, стороной которого является иной государственный орган, экспертная комиссия создается решением такого государственного органа. Экспертная комиссия является консультативно-совещательным органом при компетентном органе (государственном органе, являющемся стороной контракта) в целях выработки рекомендаций при рассмотрении заявлений недропользователей по вопросам внесения изменений и дополнений в контракт. Экспертная комиссия рассматривает заявление в срок не более двадцати рабочих дней со дня его поступления и направляет свои рекомендации компетентному органу (государственному органу, являющемуся стороной контракта).";

      часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:

      "В случае принятия компетентным органом (государственным органом, являющимся стороной контракта) решения о проведении переговоров о внесении изменений и дополнений в контракт недропользователь помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, должен представить в компетентный орган (государственный орган, являющийся стороной контракта) на рассмотрение рабочей группы проектные документы и план (проект) ликвидации, разработанные, согласованные, утвержденные и получившие положительные заключения экспертиз в соответствии с настоящим Кодексом.";

      в пункте 14:

      части первую и вторую изложить в следующей редакции:

      "14. Внесение изменения в контракт на разведку или на совмещенную разведку и добычу (в период разведки) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, за исключением урана, заключенный до введения в действие настоящего Кодекса, в целях продления срока его действия (периода разведки по контракту на совмещенную разведку и добычу) допускается в случае обнаружения минерализации (проявления) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, разведка которых предусмотрена контрактом, для оценки такого обнаружения.

      Внесение изменения в контракт на добычу (совмещенную разведку и добычу в период добычи) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, за исключением урана, заключенный до введения в действие настоящего Кодекса, в целях продления срока его действия (периода добычи по контракту на совмещенную разведку и добычу) допускается в случае, если такое продление предусмотрено контрактом.";

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Заявление о продлении срока действия контракта на недропользование может быть подано в государственный орган, являющийся стороной контракта, до истечения периода разведки или периода добычи соответственно.";

      части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

      "К заявлению о продлении срока контракта на недропользование по твердым (общераспространенным) полезным ископаемым, за исключением урана, помимо сведений, указанных в пунктах 12 и 13 настоящей статьи, прилагается письменное обоснование проведения работ и расходов на них в период продления.

      К заявлению о продлении срока разведки по контракту на недропользование по твердым (общераспространенным) полезным ископаемым, за исключением урана, для оценки обнаруженной минерализации (проявления) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, разведка которых предусмотрена условиями контракта, помимо документов, указанных в части четвертой настоящего пункта, прилагаются сведения, подтверждающие такое обнаружение (заключение уполномоченного органа по изучению недр об обнаружении минерализации (проявления), требующей оценки), и географические координаты участка недр, на котором предполагается осуществлять оценку обнаруженной минерализации (проявления). Порядок подтверждения минерализации (проявления) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых по контракту на недропользование определяется уполномоченным органом по изучению недр.";

      в части шестой слово "пятой" заменить словом "шестой";

      части седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

      "Контракт на разведку (совмещенную разведку и добычу в период разведки) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, за исключением урана, для оценки обнаруженной минерализации (проявления) может быть продлен на срок, необходимый для проведения работ по оценке обнаруженного месторождения, предусмотренных рабочей программой, который определяется сторонами по результатам переговоров.

      Контракт на добычу (совмещенную разведку и добычу в период добычи) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, за исключением урана, может быть продлен на срок, не превышающий первоначального срока (первоначального периода добычи по контракту на совмещенную разведку и добычу) контракта на добычу, но не больше максимального срока лицензии на добычу, установленного настоящим Кодексом. С учетом указанных ограничений срок продления контракта на добычу (совмещенную разведку и добычу в период добычи) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, за исключением урана, определяется на основе планируемых работ по добыче, предусмотренных рабочей программой.";

      абзац первый части девятой изложить в следующей редакции:

      "В случае продления контракта на добычу (совмещенную разведку и добычу) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, за исключением урана, на участке недр, содержащем крупное месторождение, заключенного до введения в действие настоящего Кодекса, на срок свыше десяти лет компетентный орган вправе потребовать включение в условия такого продления одного из следующих обязательств недропользователя:";

      в части десятой слово "седьмой" заменить словом "восьмой";

      часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

      "Недропользователь по контракту на добычу твердых (общераспространенных) полезных ископаемых (совмещенную разведку и добычу в период добычи), за исключением урана, заключенному до введения в действие настоящего Кодекса, условия которого на дату введения в действие настоящего Кодекса не предусматривали право недропользователя на продление срока такого контракта (периода добычи по контракту на совмещенную разведку и добычу), обладает исключительным правом в течение срока действия контракта на получение лицензии на добычу твердых (общераспространенных) полезных ископаемых в соответствии со статьей 201 (лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых в соответствии со статьей 232) настоящего Кодекса. Заявление на получение лицензии на добычу по исключительному праву может быть подано не ранее чем за три года до истечения срока действия контракта. Если в период рассмотрения заявления срок контракта истек, контракт считается возобновленным на период такого рассмотрения.";

      в пункте 16:

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "По контрактам на добычу твердых (общераспространенных) полезных ископаемых, за исключением урана, заключенным до введения в действие настоящего Кодекса, расширение территории участка недр допускается в размере, не превышающем половины участка недр, определенного на дату введения в действие настоящего Кодекса.";

      дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Изменение границ участка недр по контрактам на недропользование по твердым (общераспространенным) полезным ископаемым, за исключением урана, заключенным до введения в действие настоящего Кодекса, осуществляется путем переоформления геологического и (или) горного отвода. Порядок выдачи и переоформления геологического и горного отводов определяется уполномоченным органом по изучению недр.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст.17; № 9, ст.86; № 24, ст.338; 2002 г., № 10, ст.103; 2004 г., № 10, ст.56; № 17, ст.97; № 23, ст.142; № 24, ст.144; 2005 г., № 7-8, ст.23; 2006 г., № 1, ст.5; № 13, ст.86, 87; № 15, ст.92, 95; № 16, ст.99; № 18, ст.113; № 23, ст.141; 2007 г., № 1, ст.4; № 2, ст.14; № 10, ст.69; № 12, ст.88; № 17, ст.139; № 20, ст.152; 2008 г., № 21, ст.97; № 23, ст.114, 124; 2009 г., № 2-3, ст.9; № 24, ст.133; 2010 г., № 1-2, ст.2; № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 24, ст.146; 2011 г., № 1, ст.3, 7; № 2, ст.28; № 6, ст.49; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.118; № 16, ст.129; 2012 г., № 2, ст.11; № 3, ст.21; № 5, ст.35; № 8, ст.64; № 14, ст.92; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 1, ст.2, 3; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; № 20, ст.113; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 2, ст.10; № 3, ст.21; № 7, ст.37; № 8, ст.49; № 10, ст.52; № 11, ст.67; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 19-І, 19-II, ст.94, 96; № 21, ст.118, 122; № 22, ст.131; 2015 г., № 9, ст.46; № 19-І, ст.101; № 19-II, ст.103; № 21-І, ст.121, 124, 125; № 21-II, ст.130, 132; № 22-І, ст.140; № 22-V, ст.154, 156, 158; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-І, ст.47, 49; № 8-II, ст.72; № 23, ст.118; 2017 г., № 3, ст.6; № 8, ст.16; № 13, ст.45; № 15, ст.55; № 16, ст. 56; 2018 г., № 12, ст.39; № 16, ст.56; № 21, ст.72; № 22, ст.83; № 24, ст.93; 2019 г., № 1, ст.4; № 7, ст.37, 39; № 19-20, ст.86; № 21-22; ст.91; № 23, ст.103, 108; № 24-I, ст.119; 2020 г., № 9, ст.33; № 10, ст.39; № 13, ст.67; № 16, ст.77):

      1) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы утверждают ставки платы за захоронение коммунальных отходов (твердых бытовых отходов, ила канализационных очистных сооружений), пользование водными ресурсами поверхностных источников, лесные пользования, использование особо охраняемых природных территорий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      2) подпункт 9) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

      "9) в пределах своей компетенции организует соответствующую государственную экологическую экспертизу, выдает экологические разрешения для объектов II категории, проводит природоохранные мероприятия, регулирует природопользование;".

      10. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст.246; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 1, ст.5; № 14, ст.89; № 24, ст.148; 2007 г., № 16, ст.129; 2008 г., № 15-16, ст.64; № 23, ст.114; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 24, ст.146; 2011 г., № 5, ст.43; № 15, ст.125; 2012 г., № 14, ст.92; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 9, ст.51; № 13, ст.63; № 14, ст.72, 75; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 1, ст.4; № 8, ст.44; № 10, ст.52; № 12, ст.82; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-I, cт.100; № 20-VII, ст.117; № 22-VI, cт.159; 2017 г., № 14, ст.49; 2018 г., № 19, ст.62; 2019 г., № 1, ст.4; № 8, ст.45; № 21-22, ст.90; 2020 г., № 14, ст.71):

      пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "4. Технико-экономические обоснования и проектно-сметная документация, разработанные для строительства новых или реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог, подлежат комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства, осуществляемой в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. По технической документации, предназначенной для среднего ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования, проводится ведомственная экспертиза в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст.107; 2006 г., № 3, ст.22; 2007 г., № 1, ст.4; 2008 г., № 23, ст.114; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23; 2011 г., № 1, ст.2, 7; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 21, ст.161; 2012 г., № 3, ст.27; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 12, ст.57; № 14, ст.75; 2014 г., № 10, ст.52; № 19-І, 19-ІІ, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 6, ст.45; 2017 г., № 12, ст.34; 2018 г., №10, ст.32; 2019 г., № 7, ст.37; № 19-20, ст.86):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 38-1) следующего содержания:

      "38-1) мониторинг животного мира – система наблюдений, оценки и прогноза состояния и динамики объектов животного мира в целях государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и сохранения биологического разнообразия;";

      2) часть первую пункта 1 статьи 9 дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

      "30-1) участвует в разработке, определении и согласовании карты чувствительности и индекса экологической чувствительности к разливам нефти совместно с заинтересованными государственными органами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;";

      3) статью 21 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Оказание помощи животным в случаях разлива нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне осуществляется на основе анализа суммарной экологической пользы.";

      4) подпункт 3) пункта 1-2 статьи 26 исключить;

      5) часть первую статьи 43-1 изложить в следующей редакции:

      "Воспроизводство видов животных, за исключением рыбных ресурсов и других водных животных, осуществляется физическими и юридическими лицами на основании биологического обоснования и разрешения уполномоченного органа.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст.52; 2007 г., № 5-6, ст.42; № 18, ст.145; 2008 г., № 23, ст.124; 2009 г., № 17, ст.82; № 24, ст.129; 2010 г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23; № 15, ст.71; 2011 г., № 1, ст.2, 7; № 2, ст.26; № 11, ст.102; 2012 г., № 2, ст.16; № 14, ст.94; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; 2014 г., № 2, ст.10; № 19-І, 19-II, ст.96; № 22, ст.131; № 23, ст.143; 2015 г., № 11, ст.52; № 20-І, ст.110; № 20-IV, ст.113; № 22-V, ст.156; № 22-VII, ст.161; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 8-І, ст.65; № 8-II, ст.72; 2017 г., № 12, ст.34; 2018 г., № 10, ст.32; № 14, ст.42; 2019 г., № 7, ст.37; № 19-20, ст.86; 2020 г., № 14, ст.73):

      1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 28-1), 28-2), 28-3) и 28-4) следующего содержания:

      "28-1) проведение в пределах своей компетенции оценки уязвимости к изменению климата;

      28-2) определение в пределах своей компетенции приоритетов и мер по адаптации к изменению климата;

      28-3) осуществление в пределах своей компетенции мер по адаптации к изменению климата;

      28-4) осуществление мониторинга и оценки эффективности мер по адаптации к изменению климата, определенных в пределах своей компетенции, и корректировка этих мер на основе результатов мониторинга и оценки;";

      2) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктами 1-3), 1-4), 1-5) и 1-6) следующего содержания:

      "1-3) проведение в пределах своей компетенции оценки уязвимости к изменению климата;

      1-4) определение в пределах своей компетенции приоритетов и мер по адаптации к изменению климата;

      1-5) осуществление в пределах своей компетенции мер по адаптации к изменению климата;

      1-6) осуществление мониторинга и оценки эффективности мер по адаптации к изменению климата, определенных в пределах своей компетенции, и корректировка этих мер на основе результатов мониторинга и оценки;";

      3) подпункт 3) статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "3) распространения и внедрения научных разработок в производство, включая разработки, направленные на адаптацию к изменению климата;".

      13. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года "Об обязательном экологическом страховании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 23, ст.90; 2008 г., № 6-7, ст.27; 2009 г., № 24, ст.134; 2012 г., № 13, ст.91; 2014 г., № 14, ст.84; 2015 г., № 8, ст.45; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; 2019 г., № 15-16, ст.67):

      1) в статье 1:

      подпункт 1) исключить;

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) авария – разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных (вредных) веществ;";

      подпункт 2) исключить;

      подпункты 3), 13), 15) и 16) изложить в следующей редакции:

      "3) обязательное экологическое страхование – комплекс отношений по имущественной защите законных интересов физических и (или) юридических лиц (застрахованных) при наступлении гражданско-правовой ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения экологического ущерба в результате аварии;";

      "13) третьи лица – субъекты правоотношений, вовлеченные в процедуры, вытекающие из обязательного экологического страхования;";

      "15) гражданско-правовая ответственность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, – обязанность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, по устранению экологического ущерба, причиненного в результате аварии;

      16) экологически опасный вид хозяйственной и иной деятельности – деятельность физических и (или) юридических лиц, в результате которой может быть причинен экологический ущерб в случае аварии.";

      2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Законодательство Республики Казахстан об обязательном экологическом страховании основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического кодекса Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.";

      3) статью 3 изложить в следующей редакции:

      "Статья 3. Объект обязательного экологического страхования

      Объектом обязательного экологического страхования является имущественный интерес лица, осуществляющего экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, связанный с его обязанностью, установленной экологическим законодательством Республики Казахстан, по устранению экологического ущерба, причиненного в результате аварии.";

      4) в статье 4:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Целью обязательного экологического страхования является обеспечение устранения экологического ущерба, причиненного компонентам природной среды в результате аварии при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности.";

      абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "экономическое стимулирование предотвращения причинения экологического ущерба.";

      5) статью 6-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 6-1. Информационное взаимодействие

      Уполномоченный орган и его территориальные подразделения, органы прокуратуры, иные государственные органы и организации, располагающие информацией о случаях причинения экологического ущерба в результате аварии и его последствиях, обязаны предоставить данную информацию страховщику, страхователю (выгодоприобретателю), страховому омбудсману при их обращении.";

      6) в статье 7:

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Обязательное экологическое страхование осуществляется на основании договора, заключаемого между страховщиком и страхователем в соответствии с настоящим Законом, Гражданским кодексом Республики Казахстан и Экологическим кодексом Республики Казахстан.

      Физические и (или) юридические лица, которые осуществляют экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, не вправе осуществлять свою деятельность без заключения договора обязательного экологического страхования.

      При осуществлении экологически опасного вида хозяйственной и иной деятельности двумя и более владельцами одного и того же объекта договор обязательного экологического страхования заключается любым из них с указанием в страховом полисе всех владельцев объекта в качестве застрахованных.

      2. Договором обязательного экологического страхования предусматривается осуществление страховой выплаты по обязательствам, возникшим вследствие экологического ущерба, причиненного в результате аварии при осуществлении застрахованным экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности.";

      пункт 6 исключить;

      7) абзац пятый подпункта 4) части первой пункта 3 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:

      "проведения оценки размера экологического ущерба, причиненного в результате аварии;";

      8) в статье 8:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Договор обязательного экологического страхования действует в отношении лиц, обязанных устранить экологический ущерб в соответствии с настоящим Законом и экологическим законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 2 исключить;

      9) в статье 11:

      подпункты 3) и 4) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "3) привлекать независимого эксперта для оценки стоимости устранения (ремедиации) экологического ущерба, причиненного в результате аварии;

      4) ознакомиться с результатами оценки стоимости устранения (ремедиации) экологического ущерба, причиненного в результате аварии, и расчетами размера страховой выплаты, произведенными страховщиком или независимым экспертом;";

      подпункты 4) и 5) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "4) при аварии принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможный экологический ущерб;

      5) сообщить в соответствующие органы с учетом их компетенции (органы государственной противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, аварийные службы, уполномоченный орган) об аварии, повлекшей причинение экологического ущерба, и о пострадавших лицах;";

      10) в статье 12:

      подпункты 1), 2), 3), 4), 5) и 7) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) при заключении договора обязательного экологического страхования, кроме сведений, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан и экологическим законодательством Республики Казахстан, требовать от страхователя представления сведений, необходимых для заключения договора обязательного экологического страхования в соответствии с настоящим Законом, в том числе информации о предшествующих договорах обязательного экологического страхования, страховых случаях и страховых выплатах;

      2) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций с учетом их компетенции документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, характер и масштаб экологического ущерба;

      3) получать от страхователя и застрахованного полную и достоверную информацию, необходимую для оценки риска причинения экологического ущерба, о причинах, размерах и последствиях происшедшего страхового случая;

      4) производить оценку стоимости устранения (ремедиации) экологического ущерба для установления причин и иных обстоятельств наступления страхового случая;

      5) привлекать независимого эксперта для оценки масштаба экологического ущерба, причиненного в результате аварии, и определения размера страховой выплаты при наступлении страхового случая;";

      "7) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение экологического ущерба, в случаях, предусмотренных статьей 21 настоящего Закона;";

      в части первой пункта 2:

      подпункты 5), 6-1) и 7) изложить в следующей редакции:

      "5) произвести по письменному заявлению страхователя или его представителя оценку стоимости устранения (ремедиации) экологического ущерба в результате аварии, составить страховой акт с указанием расчета размера страховой выплаты и представить его на ознакомление выгодоприобретателю;";

      "6-1) при недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер выплаты, подлежащей возмещению страховщиком в целях устранения страхователем (выгодоприобретателем) экологического ущерба, в течение трех рабочих дней со дня их получения сообщить об этом заявителю с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов;

      7) возместить страхователю (выгодоприобретателю) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения экологического ущерба, причиненного в результате аварии, при страховом случае;";

      в подпунктах 11) и 12) слово "потерпевшего," исключить;

      11) в статье 13:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 13. Права выгодоприобретателя";

      в пункте 1:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "Выгодоприобретатель вправе:";

      подпункты 2), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

      "2) произвести сбор документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, и представить их страховщику;

      3) привлекать независимого эксперта для установления характера и масштаба экологического ущерба, причиненного в результате аварии;

      4) ознакомиться с результатами оценки стоимости устранения (ремедиации) экологического ущерба, причиненного в результате аварии, и расчетами размера страховой выплаты, произведенными страховщиком или независимым экспертом;";

      подпункт 7) исключить;

      пункт 2 исключить;

      12) подпункт 3) статьи 14 исключить;

      13) статью 15 изложить в следующей редакции:

      "Статья 15. Размер страховой премии

      Размер страховой премии в договоре обязательного экологического страхования устанавливается по соглашению сторон, но при этом размер страховой премии не должен превышать в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) статьи 14 настоящего Закона, от 0,76 до 2,65 процента от страховой суммы, установленной в договоре обязательного экологического страхования.";

      14) пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "1. Страховым случаем по договору обязательного экологического страхования признается факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по устранению (ремедиации) экологического ущерба, причиненного в результате аварии.

      2. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе).

      3. В случае отказа страховщика произвести страховую выплату страховой случай считается наступившим со дня вступления в законную силу решения суда об устранении экологического ущерба, причиненного страхователем.

      4. Размер страховой выплаты определяется страховщиком исходя из стоимости устранения (ремедиации) экологического ущерба с учетом положений пункта 2 статьи 7 настоящего Закона.";

      15) статью 18 исключить;

      16) в статье 19:

      часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Требование о страховой выплате к страховщику предъявляется страхователем или выгодоприобретателем в письменной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты.";

      в пункте 2:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) копия программы ремедиации, утвержденной в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан;";

      подпункты 3) и 4) исключить;

      подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

      "5) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях предотвращения или уменьшения экологического ущерба при наступлении страхового случая, – при их наличии;

      6) в отдельных случаях – решение суда, признавшего страхователя ответственным в наступлении страхового случая.";

      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "3. Выгодоприобретателем является страхователь или иное лицо, обязанное устранить экологический ущерб, в том числе за счет страховой выплаты.

      4. Страховая выплата не может превышать стоимость устранения (ремедиации) экологического ущерба, причиненного в результате аварии.";

      пункт 5 исключить;

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. По письменному заявлению страхователя (выгодоприобретателя) или нотариально удостоверенной доверенности страховая выплата может быть осуществлена непосредственно лицу, выполнившему (выполняющему) работы и оказавшему (оказывающему) услуги по устранению экологического ущерба, причиненного в результате аварии.";

      17) в статье 20:

      пункт 3 исключить;

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты страховщик обязан уплатить выгодоприобретателю неустойку в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.";

      18) в статье 21:

      в заголовке слово "вред" заменить словом "ущерб";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. К страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной им суммы право обратного требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за экологический ущерб, стоимость устранения которого выплачивается страховщиком в соответствии с договором обязательного экологического страхования.";

      19) подпункты 1), 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "1) получение страхователем соответствующего возмещения расходов от лица, виновного в причинении экологического ущерба;";

      "4) умышленное непринятие страхователем мер по уменьшению расходов по страховому случаю;

      5) воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и установлении характера и масштабов причиненного экологического ущерба, а также стоимости его устранения;

      6) отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права обратного требования. Если страховая выплата уже была произведена, страховщик вправе требовать ее возврата полностью или частично.";

      20) в статье 22-1:

      в абзаце первом пункта 1 слово "потерпевший," исключить;

      в пункте 2 слово "потерпевшего," исключить;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. В случае обращения страхователя (выгодоприобретателя) к страховому омбудсману страховщик обязан по запросу страхователя (выгодоприобретателя), страхового омбудсмана представить документы, относящиеся к рассмотрению и разрешению спора, в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 13-14, ст.61; 2011 г., № 11, ст.102; № 12, ст.111; 2012 г., № 14, ст.92; 2013 г., № 9, ст.51; № 14, ст.75; № 15, ст.79; 2014 г., № 1, ст.4; № 19-І, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 8-II, ст.72; № 24, ст.124; 2017 г., № 14, ст.54; № 23-III, ст.111; 2018 г., № 24, ст.93; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 10 ноября 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 8 декабря 2020 г.):

      подпункт 1-4) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "1-4) возобновляемые источники энергии – источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов; а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии;".

      15. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 4-5, ст.23; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 15, ст.78; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-III, ст.136; № 22-I, ст.143; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53, 55; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7; 2018 г., № 9, ст.31; № 10, ст.32; № 14, ст.44; 2019 г., № 7, ст.37; № 24-I, ст.118; 2020 г., № 11, ст.54; № 14, ст.68; № 16, ст.77):

      подпункт 5) пункта 4 статьи 96 изложить в следующей редакции:

      "5) банковский вклад оператора объекта I категории, являющийся финансовым обеспечением требований по обязательствам, связанным с ликвидацией последствий осуществления деятельности, а также единицы квот сокращения выбросов, сертифицированных сокращений выбросов, внутреннего сокращения выбросов, поглощения парниковых газов, предусмотренные Экологическим кодексом Республики Казахстан;".

      16. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 7, ст.36; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 1, ст.2; № 15, ст.78; № 19-II, ст.103, 104; № 20-I, ст.111; № 20-IV, ст.113; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-II, ст.53, 56; 2017 г., № 11, ст.29; № 23-V, ст.113; 2018 г., № 10, ст.32; № 19, ст.62; № 23, ст.91; № 24, ст.93, 94; 2019 г., № 5-6 ст.27; № 21-22, ст.90; № 23, ст.103; 2020 г., № 10, ст.44; № 12, ст.61; № 13, ст.67; № 14, ст.68; № 16, ст.77):

      1) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктами 52-2), 70-38), 70-39) и 70-40) следующего содержания:

      "52-2) участвует в разработке, определении и согласовании карты чувствительности и индекса экологической чувствительности к разливам нефти совместно с заинтересованными государственными органами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;";

      "70-38) проводит в пределах своей компетенции оценку рисков стихийных бедствий от климатических угроз;

      70-39) осуществляет в пределах своей компетенции и с учетом приоритетности меры по адаптации к изменению климата, в том числе направленные на предотвращение новых рисков, снижение существующей опасности и укрепление устойчивости;

      70-40) осуществляет мониторинг и оценку эффективности мер по адаптации к изменению климата, реализуемых в пределах своей компетенции, и корректирует эти меры;";

      2) подпункт 12) пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:

      "12) научные исследования, прогнозирование и оценка опасности возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных или усугубленных воздействиями изменения климата, а также их социально-экономических последствий;".

      17. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст.51; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 8, ст.45; № 9, ст.46; № 11, ст.57; № 16, ст.79; № 19-II, ст.103; № 20-IV, ст.113; № 21-I, ст.128; № 21-III, ст.135; № 22-II, ст.144, 145; № 22-V, ст.156, 158; № 22-VI, ст.159; № 23-I, ст.169; 2016 г., № 1, ст.2, 4; № 6, cт.45; № 7-I, cт.50; № 7-II, cт.53; № 8-I, cт.62; № 8-II, cт.68; № 12, cт.87; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 4, ст.7; № 9, ст.21, 22; № 11, ст.29; № 12, ст.34; № 23-III, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 10, ст.32; № 13, ст.41; № 14, ст.44; № 15, ст.47, 49; № 23, ст.91; № 24, ст.94; 2019 г., № 1, ст.4; № 2, ст.6; № 5-6, ст.27; № 7, ст.37, 39; № 8, ст.45; № 15-16, ст.67; № 19-20, ст.86; № 21-22, ст.90; № 23, ст.103, 108; № 24-II, ст.120; 2020 г., № 12, ст.61; № 14, ст.68, 72, 75; № 16, ст.77):

      "1) строку 84 приложения 1 изложить в следующей редакции:

      "

84.

Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

1. Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории
2. Переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов

Неотчуждаемая;
класс 1

  ";

      2) в приложении 2:

      строку 47 изложить в следующей редакции:

      "

47.

Выдача экологического разрешения на воздействие 

Экологическое разрешение на воздействие


  ";

      дополнить строкой 96-1 следующего содержания:

      "

96-1.

Согласование оптимальных методов ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан на основе анализа суммарной экологической пользы

Письмо-согласование оптимальных методов ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан на основе анализа суммарной экологической пользы


  ";

      3) приложение 3 дополнить пунктами 59, 60 и 61 следующего содержания:

      "59. Уведомление о начале или прекращении деятельности по метеорологическому мониторингу.

      60. Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов.

      61. Декларация о воздействии на окружающую среду.".

      18. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "Об общественных советах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 21-І, ст.120; 2017 г., № 4, ст.7; № 16, ст.56; 2018 г., № 9, ст.27; 2019 г., № 2, ст.6; № 7, ст.39; № 15-16, ст.67; 2020 г., № 16, ст.77):

      подпункт 1) пункта 1 статьи 5 дополнить словами ", планов мероприятий по охране окружающей среды".

      Статья 2.

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2021 года, за исключением:

      1) абзацев пятого и шестого подпункта 4), абзацев второго и третьего подпункта 6) и подпункта 57) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие с 29 июня 2018 года;

      2) подпунктов 2) и 3), абзацев второго, третьего, седьмого, восьмого и девятого подпункта 4), подпункта 5), абзацев четвертого и пятого подпункта 6), подпунктов 7), 9), 10), 11), 12), 14), 23), 24) 25), 26), 27), 30), 31), 32), 33) и 35), абзацев второго и третьего подпункта 37), подпункта 38), абзаца третьего подпункта 39), подпунктов 40), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 51), 52), 54), 56) и 58) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 марта 2021 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ