Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметін өткеру тәртібін жетілдіру, құқық қорғау органдары, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің құқықтық және әлеуметтік қорғалуы мен жауаптылығын арттыру, ведомствоаралық үйлестіру, ішкі істер органдарының дербестігі, жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты күшейту және қару айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 11 шiлдедегi № 136-VII ҚРЗ.

            ЗҚАИ-ның ескертпесі!
            Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:

      1) 32-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацындағы "тұрғын үйге, үй-жайға басып кірумен" деген сөздер "тұрғынжайға, үй-жайға басып кірумен, не тұрғынжайға, үй-жайға өрт қоюмен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 147-бапта:

      екінші бөліктің бірінші абзацы "өңдеу" деген сөзден кейін "(таратуды қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктің бірінші абзацы "мақсатында жасаған" деген сөздерден кейін ", сол сияқты адамның қызметтік жұмысын жүзеге асыруына не кәсіптік немесе қоғамдық борышын орындауына байланысты осындай қызметке кедергі жасау немесе сол үшін кек алу мақсатында осы адамға немесе оның жақындарына қатысты жасалған" деген сөздермен толықтырылсын;

      төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Адамның жеке немесе отбасы құпиясын құрайтын, жеке өмiрi туралы мәлiметтердi оның келiсiмiнсiз тарату не өзге де дербес деректердi заңсыз тарату нәтижесiнде адамның құқықтары мен заңды мүдделерiне елеулi зиян келтiру –

      үш жылдан алты жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген әрекеттерді көпшiлiк алдында сөйлеген сөзде, көпшiлiкке көрсетiлетiн шығармада, бұқаралық ақпарат құралдарында немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып, оның ішінде Интернет арқылы, сол сияқты адамның қызметтік жұмысын жүзеге асыруына не кәсіптік немесе қоғамдық борышын орындауына байланысты осындай қызметке кедергі жасау немесе сол үшін кек алу мақсатында осы адамға немесе оның жақындарына қатысты жасау –

      үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      3) 286-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы "атыс қаруын," деген сөздерден кейін "газды пистолетті және револьверді, жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар газды қаруды, үрлемелі қуаты 7,5 Джоульдан жоғары пневматикалық қаруды, оқсыз атылатын, белгі беретін және лақтырылатын қаруды, олардың негізгі (құрамдас) бөліктерін," деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 288-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы "жинақтаушы бөлшектерiн" деген сөздер "негізгі (құрамдас) бөліктерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 291-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы "жинақтаушы бөлшектерiн" деген сөздер "негізгі (құрамдас) бөліктерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) мынадай мазмұндағы 370-1 және 370-2-баптармен толықтырылсын:

      "370-1-бап. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамның немесе құқық қорғау органының немесе арнаулы мемлекеттік органның өзге басшысының қызмет бойынша әрекетсіздігі

      Құқық қорғау органында немесе арнаулы мемлекеттік органда жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамның немесе құқық қорғау органының немесе арнаулы мемлекеттік органның өзге басшысының өз өкілеттіктері шегінде азаматтардың өміріне тікелей қатер төндіретін оларға шабуыл жасаудың, ғимараттарды қарулы басып алудың, азаматтардың немесе ұйымдардың мүлкін жалпыға қауіпті тәсілмен жоюдың жолын кесу жөніндегі шараларды қабылдамауынан көрінген, қызмет бойынша әрекетсіздігі, егер бұл іс-әрекет төтенше жағдай кезінде жасалса немесе ауыр салдарға алып келсе, –

      жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      Ескертпе. Осы бапта:

      құқық қорғау органының өзге басшысы деп құқық қорғау органының аумақтық немесе оған теңестірілген органының не оқшауланған бөлімшесінің басшысы түсініледі;

      арнаулы мемлекеттік органның өзге басшысы деп арнаулы мемлекеттік орган ведомствосының, аумақтық органының, мемлекеттік мекемесінің, оқшауланған бөлімшесінің басшысы түсініледі.

      370-2-бап. Құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің қызмет міндеттерін атқарудан бас тартуы немесе жалтаруы

      1. Құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің белгіленген тәртіппен берілген бұйрықты орындаудан қызмет мүдделеріне елеулі зиян келтірген бас тартуы, сол сияқты құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің аурумын деп жалған сылтаурату немесе өзiне қандай да бiр зақым келтiру (дене мүшесiн зақымдау) не денсаулығына өзге де зиян келтiру немесе жалған құжат жасау немесе өзге де алдау жолымен жасалған, қызмет мүдделеріне елеулі зиян келтірген қызмет мiндеттерiн атқарудан жалтаруы –

      бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:

      1) төтенше ахуал немесе жаппай тәртіпсіздіктер кезінде жасалған;

      2) күзетілетін адамдардың немесе объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты іс-әрекеттер –

      алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы кезінде жасалған немесе ауыр салдарға алып келген іс-әрекеттер –

      үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      Ескертпе. Осы бапта күзетілетін адамдар мен объектілер деп "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес күзетілетін адамдар мен объектілер түсініледі.";

      7) 379 және 380-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "379-бап. Билік өкіліне бағынбау

      1. Төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында, сол сияқты төтенше ахуал жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған, билік өкілінің заңды талабына немесе өкіміне бағынбау –

      екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:

      1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;

      2) бірнеше рет жасалған іс-әрекет –

      төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      380-бап. Билік өкіліне қатысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттері

      1. Билік өкілінің өз қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты не қызметтік міндеттерді орындағаны үшін одан кек алу мақсатында оған немесе оның жақындарына қатысты өлтірумен, денсаулыққа зиян келтірумен, мүлкін бүлдірумен немесе жоюмен қорқыту –

      екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:

      1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

      2) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында;

      3) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында;

      4) телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желісін пайдалану арқылы жасалған іс-әрекет –

      үш мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдарға қатысты және себептер бойынша өмірге немесе денсаулыққа қауіпті емес күш қолдану –

      төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылдан төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген:

      1) екi немесе одан көп адамға қатысты;

      2) кінәлі адамға дәрменсiз күйде екенi көрінеу белгiлi адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен не кепілге алумен ұштасқан;

      3) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

      4) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңiлдету мақсатымен;

      5) бірнеше рет;

      6) көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты;

      7) төтенше ахуал кезiнде немесе жаппай тәртiпсiздiктер барысында;

      8) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған іс-әрекет –

      үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      5. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдарға қатысты және себептер бойынша өмірге немесе денсаулыққа қауіпті күш қолдану –

      жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген:

      1) екі немесе одан да көп адамға қатысты;

      2) кінәлі адамға дәрменсіз күйде екені көрінеу белгілі адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен не кепілге алумен ұштасқан;

      3) аса қатыгездікпен жасалған;

      4) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

      5) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету мақсатымен;

      6) бірнеше рет;

      7) көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты;

      8) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында;

      9) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған іс-әрекет –

      он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      8) 380-1-баптың екінші бөлігі 10) тармағындағы "аймағында жасалған дәл сол іс-әрекет –" деген сөздер "аймағында;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақпен толықтырылсын:

      "11) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында жасалған дәл сол іс-әрекет –";

      9) 409-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "409-бап. Сот төрелiгiн немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыруға байланысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттерi

      1. Iстердiң немесе материалдардың сотта қаралуына байланысты судьяға, алқабиге, сол сияқты олардың жақындарына қатысты өлтiрумен, денсаулыққа зиян келтiрумен, мүлкiн бүлдiрумен немесе жоюмен қорқыту –

      төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      2. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жүзеге асырылуына, iстiң немесе материалдардың сотта қаралуына не сот үкiмінiң, шешiмiнің немесе өзге де сот актiсiнің орындалуына байланысты прокурорға, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, қорғаушыға, сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына, сол сияқты олардың жақындарына қатысты жасалған дәл сол іс-әрекет –

      үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген:

      1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

      2) төтенше ахуал кезiнде немесе жаппай тәртiпсiздiктер барысында;

      3) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында;

      4) телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желісін пайдалану арқылы жасалған іс-әрекет –

      бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      4. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көрсетілген адамдарға қатысты және себептер бойынша өмірге немесе денсаулыққа қауіпті емес күш қолдану –

      үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген:

      1) екі немесе одан да көп адамға қатысты;

      2) кінәлі адамға дәрменсіз күйде екені көрінеу белгілі адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен не кепілге алумен ұштасқан;

      3) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

      4) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету мақсатымен;

      5) бірнеше рет;

      6) көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты;

      7) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында;

      8) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған іс-әрекет –

      бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      6. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көрсетілген адамдарға қатысты және себептер бойынша өмірге немесе денсаулыққа қауіпті күш қолдану –

      он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

      7. Осы баптың алтыншы бөлігінде көзделген:

      1) екі немесе одан да көп адамға қатысты;

      2) кінәлі адамға дәрменсіз күйде екені көрінеу белгілі адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен не кепілге алумен ұштасқан;

      3) аса қатыгездікпен жасалған;

      4) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

      5) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету мақсатымен;

      6) бірнеше рет;

      7) көрінеу кәмелетке толмаған адамға қатысты;

      8) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тәртіпсіздіктер барысында;

      9) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған іс-әрекет –

      он екі жылдан он жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.";

      10) мынадай мазмұндағы 452-1-баппен толықтырылсын:

      "452-1-бап. Бастықтың қызмет бойынша әрекетсіздігі

      Бастықтың өз өкілеттіктері шегінде азаматтардың өміріне тікелей қатер төндіретін оларға шабуыл жасаудың, ғимараттарды қарулы басып алудың, азаматтардың немесе ұйымдардың мүлкін жалпыға қауіпті тәсілмен жоюдың жолын кесу жөніндегі шараларды қабылдамауынан көрінген, қызмет бойынша әрекетсіздігі, егер бұл іс-әрекет төтенше жағдай кезінде жасалса немесе ауыр салдарға алып келсе,

      жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.".

      2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне:

      1) 187-бапта:

      4-3-бөлік "кодексiнiң" деген сөзден кейін "370-1, 370-2 (екінші және үшiншi бөлiктерiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;

      бесінші бөлік "444," деген цифрлардан кейін "452-1," деген цифрлармен толықтырылсын;

      2) 191-баптың 19-1-бөлігі "363," деген цифрлардан кейін "370-2 (бірінші бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi туралы" 1995 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1-1-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық жедел штабтың басшысы немесе ол уәкілеттік берген лауазымды адам күзет іс-шаралары өткізіле бастағаннан бастап және олар аяқталғанға дейін оларды өткізуге тартылған Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының барлық әскери қызметшілеріне, қызметкерлері мен мамандарына басшылықты жүзеге асырады.".

      4. "Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы" 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) атыс қаруынан жасалған массалық-габариттік макет – қарудың негізгі (құрамдас) бөліктерін қайтымсыз түрде конструкциясы жағынан қайта жасау арқылы оқ ату және бастапқы күйіне дейін қалпына келтіру, сондай-ақ оның негізгі (құрамдас) бөліктерінен атуға қабілетті атыс қаруын құрастыру мүмкін болмайтын күйге келтірілген жауынгерлік қол атыс қаруы, азаматтық, қызметтік атыс қаруы;";

      4), 5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) криминалистикалық талаптар – азаматтық, қызметтiк қару мен оның патрондарына, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдарға қойылатын арнаулы техникалық талаптар (параметрлер, конструкциялық ерекшеліктер, таңбалау);

      5) қару – конструкциясы жағынан тiрi немесе өзге де нысананы зақымдауға, сондай-ақ белгi беруге арналған құрылғылар мен заттар.

      Қарудың сыртқы түрін имитациялайтын және құрамында атыс қаруының негізгі (құрамдас) бөліктері жоқ шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік мақсаттағы бұйымдар, спорттық снарядтар, сондай-ақ үрлемелі қуаты 0,5-тен 3 Дж-ға дейінгі қару (бұдан әрі – конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдар) қаруға жатпайды;

      6) қару айналымы – қаруды, оның ішінде оның негізгі (құрамдас) бөліктері мен оның патрондарын өндiру, құрастыру, жөндеу, қайта жасау, өткiзу (сауда жасау), беру, сыйға тарту, марапаттап беру, мұраға қалдыру, иемденiп алу, коллекциялау, экспонаттау, есепке алу, сақтау, алып жүру, тасу, пайдалану, алып қою, жою, Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу;";

      мынадай мазмұндағы 6-1), 6-2), 6-3) және 6-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6-1) қаруды коллекциялау – Қазақстан Республикасының аумағында айналымына тыйым салынбаған азаматтық және қызметтік қаруды жүйелі түрде жинау бойынша жеке және заңды тұлғалардың лицензияланатын қызметі;

      6-2) қаруды конструкциялық жағынан қайта жасау – қарудың техникалық сипаттамаларының өзгеруіне алып келген, атыс қаруының, пневматикалық, белгі беретін, оқсыз атылатын, газды қарудың, жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар газды қару мен лақтырылатын атыс қаруының негізгі (құрамдас) бөліктерінің пішінін және (немесе) өлшемдерін ауыстыру немесе өзгерту;

      6-3) қарудың негізгі (құрамдас) бөліктері – атыс, газды, жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар газды, пневматикалық, белгi беретін, оқсыз атылатын қарудың ұңғысы, барабаны, бекітпесі, жақтауы, ұңғы қорапшасы;

      6-4) қаруды экспонаттау – Қазақстан Республикасының аумағында айналымына тыйым салынбаған өздеріне тиесілі азаматтық және қызметтік қаруды және (немесе) оның патрондарын не өзге де заңды иелеріне тиесілі қаруды және (немесе) оның патрондарын демонстрациялау жөніндегі жеке және заңды тұлғалардың лицензияланатын қызметі (коммерциялық емес не коммерциялық көрме-сату немесе аукцион);";

      11) тармақшадағы "қаруды", "патрондар және олардың құрамдас бөліктерін жасап шығару;" деген сөздер тиісінше "қаруды, оның негізгі (құрамдас) бөліктерін", "патрондар жасап шығару;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) лақтырылатын қару – нысананы қашықтықтан зақымдауға арналған, адамның бұлшық етінің күші пайдаланыла отырып лақтырылатын қару (лақтырылатын серпінді қару), сондай-ақ механикалық энергия пайдаланыла отырып, лақтырылатын снарядтармен нысананы қашықтықтан зақымдауға арналған қару (лақтырылатын атыс қаруы);";

      мынадай мазмұндағы 12-1) және 13-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12-1) лақтырылатын снаряд – зақымдайтын, салмақ түсіретін және тұрақтандыратын элементтерден тұратын құрылғы немесе лақтырылатын атыс қаруынан лақтыру нәтижесінде қашықтықта орналасқан нысананы механикалық зақымдауға арналған зақымдау қасиеттері бар зат;";

      "13-1) оқсыз атылатын қару – мәдени, білім беру, коллекциялық қызметті жүзеге асыру кезінде пайдалану үшін арнайы жасалған қару немесе қарудың негізгі (құрамдас) бөліктерін қайтымсыз түрде конструкциясы жағынан қайта жасау арқылы тек қана жарық-дыбыс әсері бар патронмен (бос патронмен) оқ атуды имитациялауға жарамды күйге келтірілген атыс, ұңғысыз атыс, газды қару немесе жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар газды қару;";

      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) суық қару – нысананы адамның бұлшық етi күшiнiң көмегiмен тікелей зақымдауға арналған қару;";

      2) 5-бапта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Азаматтық қаруға Қазақстан Республикасының азаматтары коллекциялау, экспонаттау, өзін-өзі қорғау, спортпен, аң аулаумен шұғылдану мақсатында, сондай-ақ білім беру және мәдениет ұйымдары білім беру және мәдени мақсаттарда пайдаланатын қару жатады. Азаматтық атыс қаруы (оқсыз атылатын қаруды қоспағанда) оқты түйдектете атуды болғызбауға тиіс.";

      екінші бөлік мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) оқсыз атылатын қару.";

      3) 7-бапта:

      1-тармақтың 5), 6) және 10) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес спорттық снарядтарды қоспағанда, лақтырылатын серпінді қарудың, ұрып-уататын қару мен ұрып-уату және лақтырылатын әсері бар қару ретінде пайдалануға арнайы бейімделген заттардың;

      6) 90 миллиметрден астам ұштары батырманы немесе тұтқаны басқан кезде сабынан автоматты түрде шығарылатын және солармен бекітілетін не ауырлық күші немесе шапшаң қозғалыс есебінен жылжитын және бекітілетін пышақтардың;";

      "10) криминалистикалық талаптарға сәйкес келмейтін техникалық сипаттамалары бар қару мен оның патрондарының, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдардың;";

      2-тармақта:

      1) тармақшадағы "лақтырылатын" деген сөз "лақтыратын снарядтарды, лақтырылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-3) елді мекендерде және бұл үшін бөлінбеген орындарда атыс, газды, электрлі, пневматикалық, лақтырылатын және оқсыз атылатын қаруды (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген немесе өзін-өзі қорғау жағдайларын қоспағанда) қолдануға;";

      7) тармақшадағы "тағынуға тыйым салынады." деген сөздер "тағынуға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "8) Қазақстан Республикасының аумағында атыс қаруынан жасалған массалық-габариттік макеттердің айналымына;

      9) тиісті тіркеусіз 90 миллиметрден астам сұқпа суық қарудың айналымына тыйым салынады.";

      4) 9-баптың бірінші бөлігі "үлгiлерiнiң" деген сөзден кейін ", сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 12-бап мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) оқсыз атылатын қару бөлігінде мәдениет ұйымдарының (кинематографиялық ұйымдардың, театрлардың, цирктердің, музейлердің);";

      6) 15-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Он сегіз жасқа толған Қазақстан Республикасы азаматтарының тұрғылықты жеріндегі ішкі істер органдарынан нақты қару түрін иемденіп алуға рұқсат алғаннан кейін, өзін-өзі қорғауға арналған тегіс ұзын ұңғылы атыс қаруын және аңшылық қаруды қоспағанда, азаматтық қаруды иемденіп алуға құқығы бар.";

      "Көзден жас ағызатын немесе тітіркендіргіш заттармен жарақталған механикалық бүріккіштер, аэрозольды және басқа да құрылғылар, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын және калибрі 4,5 миллиметрді қоса алғанға дейінгі пневматикалық қару тіркеуге жатпайды.";

      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Белгі беретін, оқсыз атылатын қаруды, көзден жас ағызатын немесе тітіркендіргіш заттармен жарақталған механикалық бүріккіштерді, аэрозольды және басқа да құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын және калибрі 4,5 миллиметрді қоса алғанға дейінгі пневматикалық қаруды Қазақстан Республикасы азаматтарының рұқсат алмай өнім беруші заңды тұлғалардан иемденіп алуға құқығы бар.";

      төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жиырма бір жасқа толған Қазақстан Республикасы азаматтарының осы Заңның 5-бабының 1) тармақшасында көрсетілген тегіс ұзын ұңғылы атыс қаруын тұрғылықты жеріндегі ішкі істер органдары аңшы куәлігі болмаса да беретін рұқсаттар бойынша алып жүру құқығынсыз өзін-өзі қорғау мақсатында иемденіп алуға құқығы бар.

      Аңшы куәлігі бар, жиырма бір жасқа толған Қазақстан Республикасы азаматтарының тегіс ұзын ұңғылы атыс қаруы мен аңшылық пневматикалық қаруды сақтау және алып жүру құқығымен иемденіп алуға құқығы бар.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қаруды иемденіп алуға, сақтауға, сақтау мен алып жүруге рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасының азаматы тұрғылықты жеріндегі ішкі істер органына белгіленген нысанда өтінішті, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлеген қаруды иеленуге қарсы көрсетілімдерінің жоқ екені туралы медициналық қорытынды мен азаматтық және қызметтік қарудың иелері мен пайдаланушыларын азаматтық және қызметтік қарумен қауіпсіз жұмыс істеу қағидаларын білуге даярлау және қайта даярлау бағдарламасынан өткені туралы анықтаманы ұсынуға міндетті.

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес азаматтық және қызметтік қарудың, азаматтық пиротехникалық заттардың айналымы салаларындағы рұқсаттарды алу үшін медициналық қарсы көрсетілімдердің тізбесін, медициналық қарап-тексеруден өту тәртібін, сондай-ақ оның мерзімділігін денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган айқындайды.";

      7) 17-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қаруды пайдаланушылар – заңды тұлғалар:

      1) қаруды арнайы жабдықталған қоймаларда (қару-жарақ бөлмелерінде) атуға жарамсыз күйде сақтауға;

      2) оқ атуға тікелей қатысатын қарудың негізгі (құрамдас) бөліктерін жеке сейфтерде сақтауға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бақылауындағы объектілердің аумағына және қару сақталатын орындарға ішкі істер органдары қызметкерлерінің кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге, танысу үшін оларға қажетті құжаттаманы ұсынуға міндетті.";

      8) 18-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Атыс қаруын қолданып аң аулау қағидаларын жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекітеді. Спортпен шұғылдану кезінде және жаттығу мақсаттарында қару қолдану қағидаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.";

      9) 19-бапта:

      4-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Ішкі істер органдары алдын ала тоқтата тұрмай азаматтық және қызметтік қару айналымы саласындағы рұқсаттардың қолданысын тоқтатуды:";

      4), 5) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493, 506-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық бір жыл ішінде қайталап жасалған;

      5) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 287 (бірінші бөлігінде), 288 (төртінші бөлігінде), 289, 296 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 389 (бірінші және екінші бөліктерінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылық, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73, 73-1, 73-2, 453, 461, 476, 477, 478 және 488-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасалған;";

      "8) азаматтық және қызметтiк қару азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдардың айналымы саласындағы техникалық регламентке және криминалистикалық талаптарға сәйкес келмеген;";

      9) тармақшадағы "есепте тұрған жағдайларда тоқтатады." деген сөздер "есепте тұрған;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10), 11), 12) және 13) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10) тіркелген қаруды қайтадан жоғалтқан;

      11) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған;

      12) тұрмыстық зорлық-зомбылық жасау фактісі бойынша қорғау нұсқамасы шығарылған;

      13) егер қаруды иеленуге медициналық қарсы көрсетілімдер болған жағдайларда жүргізеді. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган мен қару айналымын бақылау саласындағы уәкілетті орган арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл, оның ішінде қару иелері туралы, ресімделген медициналық қорытындылар, сондай-ақ болған кезінде қаруды иеленуге болмайтын қару иесінде анықталған аурулар туралы мәліметтер алмасу мемлекеттік органдардың тиісті ақпараттық жүйелерін интеграциялау арқылы жүзеге асырылады.";

      екінші бөліктегі "қаруды сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге арналған" деген сөздер "азаматтық және қызметтік қару айналымы саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Ішкі істер органдары осы баптың 1 және 4-тармақтарында көзделген жағдайларда, сол сияқты қарудың, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымына байланысты ауыр, аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ террористік, экстремистік қылмыстар жасағаны үшін алып тасталған немесе өтелген сотталғандығы бар адамдарға азаматтық және қызметтік қару айналымы саласындағы рұқсаттар беруден бас тартады.";

      10) 20-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының екінші абзацы "рұқсат" деген сөзден кейін "немесе қаруды иесіне тіркеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 21-баптың бірінші бөлігі "негізгі" деген сөзден кейін "(құрамдас)" деген сөзбен толықтырылсын;

      12) 22-баптың 4-тармағы екінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) қаруды оқ атуға мүмкіндік беретін күйінде сауда залына, арнайы жабдықталған қоймаға (қару-жарақ бөлмелерінде) қоюға тыйым салынады.";

      13) 29-баптың 1-тармағының 8) және 8-2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) криминалистикалық талаптар мен азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдарды сынау әдiстерiн әзiрлейдi;";

      "8-2) криминалистикалық талаптар мен азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарын, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдарды сынау әдiстерiн бекiтедi;".

      5. "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      13-1-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жаппай тәртіпсіздіктерден; ұлтаралық және конфессияаралық қақтығыстардан; жекелеген жергілікті жерлерді, аса маңызды және стратегиялық объектілерді қоршап алудан немесе басып алудан; заңсыз қарулы құралымдарды ұйымдастырудан және олардың қызметінен туындаған әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдар кезінде терроризмге қарсы операцияны жүргізу туралы шешім әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдардың алдын алу және оларды жою мақсатында құрылған республикалық және (немесе) өңірлік жедел штабтармен келісілгеннен кейін қабылданады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Төтенше жағдай режимі кезінде терроризмге қарсы операцияны жүргізу туралы шешім Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссиямен немесе жергілікті жердің комендантымен келісілгеннен кейін қабылданады.";

      мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

      "6. Жедел штабтың басшысы:

      1) терроризмге қарсы операцияның жүргізілу аймағының шекарасын, басталу және аяқталу уақытын айқындайды, берілген күштер мен құралдарды пайдалану бағыттары мен шектері туралы шешім қабылдайды.

      Бұл ретте терроризм актісінің қоғамдық қауіптілігінің ауқымдары мен дәрежесіне, күтілетін теріс салдарына қарай, көрсетілген шешімдерді – әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың алдын алу және оны жою мақсатында құрылған республикалық немесе өңірлік жедел штабпен, төтенше жағдай режимі кезінде Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссиямен немесе жергілікті жердің комендантымен келіседі;

      2) бұқаралық ақпарат құралдарының және жұртшылықтың өкілдерімен байланыста болу үшін жауапты жедел штабтың өкілін айқындайды;

      3) терроризмге қарсы операцияны жүргізу туралы шешім қабылдайды және жауынгерлік өкім (жауынгерлік бұйрық) береді.

      7. Осы баптың 2, 3-тармақтарында және 6-тармағының 1) тармақшасында көзделген, терроризмге қарсы операцияны жүргізуді келісу жөніндегі міндеттер күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі терроризмге қарсы операцияларға қолданылмайды.".

      6. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      29-баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасы алып тасталсын.

      7. "Төтенше жағдай туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 1-1) және 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-1) әлеуметтік-экономикалық саладағы дағдарыстық ахуал – елдің экономикалық қауіпсіздігіне қатер төнген және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасының салық, бюджет, кеден, банк, еңбек, валюта заңнамасының, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы, денсаулық сақтау саласындағы, мемлекеттік сатып алу туралы, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы, азаматтарды әлеуметтік қорғау салаларындағы, мемлекеттік мүлік туралы, мемлекеттік бақылау және қадағалау мәселелері бойынша заңнамасының қолданылу, елдің халықаралық міндеттемелерін іске асыру ерекшеліктері белгіленуі мүмкін ахуал;

      1-2) дағдарыстық ахуал – адамның және азаматтың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын, қауіпсіздік пен құқық тәртібін қалпына келтіру үшін уақытша шектеулер қолдану, ал ерекше жағдайларда төтенше ахуал немесе төтенше жағдай режимін енгізу және осы Заңда көзделген негізгі және қосымша шараларды қолдану талап етілетін ахуал;";

      2) мынадай мазмұндағы 2-1-баппен толықтырылсын:

      "2-1-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің төтенше жағдай және әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал режимдерін қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктері

      Қазақстан Республикасының Президенті азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын қорғау мақсатында:

      1) дағдарыстық ахуалды оқшаулау және жою кезінде орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың, құқық қорғау органдарының және арнаулы мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың бірлескен іс-қимыл жасау тәртібін айқындайтын қағидаларды бекітеді;

      2) республикалық және өңірлік жедел штабтар туралы ережені бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.";

      3) 3-1-баптың 1, 2 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық режимі әлеуметтік сипаттағы төтенше мән-жайлардың алдын алуды және оларды жоюды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың шұғыл ден қоюы мен жұмыс істеуінің айрықша режимін білдіреді және жеке және заңды тұлғаларға қосымша міндеттер жүктей отырып, олардың құқықтары мен бостандықтарына жекелеген уақытша шектеулерді белгілеуге жол береді.

      Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың мән-жайлары төтенше жағдай енгізуге негіз болып табылуы мүмкін.

      Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық режимі Қазақстан Республикасының демократиялық институттарына, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, оның азаматтарының қауіпсіздігіне қатер төнген және оны оқшаулау мен жоюды төтенше жағдай енгізілген кезде қолданылатын негізгі, қосымша шаралар мен уақытша шектеулер енгізбестен, әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың алдын алу және оны жою жөніндегі мемлекеттік органдардың күшімен және құралдарымен жүзеге асыру мүмкін болатын жағдайда енгізіледі.

      2. Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық режимі жекелеген жергілікті жерлерде әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың алдын алу және оны жою жөніндегі мемлекеттік орган немесе облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жедел штаб басшысының шешімімен енгізіледі.";

      "6. Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық режимінің қолданылу мерзімі оны енгізуге негіз болған мән-жайларды жою мерзімінен аспауға тиіс.

      Осы жергілікті жерде немесе Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында төтенше жағдай режимі енгізілген жағдайда әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық режимінің күші жойылды деп есептеледі.";

      4) 3-2 және 3-3-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-2-бап. Мемлекеттік органдардың әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдардың алдын алу және оларды жою жөніндегі құзыреті

      1. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары шектес мемлекеттер аумақтарынан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы жаппай өтуден; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге әрекеттенуден; терроризм актілерінен; билікті күштеп басып алуға немесе Қазақстан Республикасының Конституциясын бұза отырып, билікті күштеп ұстап тұруға бағытталған әрекеттерден; диверсиялардан; қарулы бүліктен туындаған төтенше ахуалдарды анықтайды, олардың алдын алады және жолын кеседі.

      Бұл ретте жергілікті атқарушы орган осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдарды жою жөніндегі мемлекеттік орган болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары жаппай тәртіпсіздіктерден; ұлтаралық және конфессияаралық жанжалдардан; жекелеген жерлерді, аса маңызды және стратегиялық объектілерді қоршап алудан немесе басып алудан; заңсыз қарулы құралымдардың ұйымдасуынан және қызметінен туындаған төтенше ахуалдардың алдын алады және оларды жоюды жүзеге асырады.

      3. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі қарулы қақтығысты күштеп таңу мақсатында басқа мемлекеттер тарапынан болған арандатушылық әрекеттерден, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзудан туындаған әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдардың алдын алуға және оларды жоюға қатысады.

      4. Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдардың алдын алу және оларды жою жөніндегі мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық органдарының басшылары осы мемлекеттік органдарға жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады.

      3-3-бап. Жедел штабтар

      1. Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдардың алдын алу және оларды жою мақсатында тұрақты жұмыс істейтін республикалық және өңірлік (облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жедел штабтар құрылады.

      2. Жедел штабтар басшыдан, басшының орынбасарларынан, оның ішінде бір бірінші орынбасарынан және штаб мүшелерінен тұрады.

      Жедел штабтардың құрамына әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың алдын алу және оны жою жөніндегі мемлекеттік органдардың басшылары немесе өкілдері жедел штаб басшысының орынбасарлары ретінде, сондай-ақ өзге де мемлекеттік органдардың өкілдері кіреді.

      3. Республикалық және өңірлік жедел штабтардың шешімдері орындау үшін міндетті болып табылады.

      4. Жедел штабтар өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      5. Терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтар "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылады.

      Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал енгізілген жергілікті жерде күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шаралары өткізілген жағдайда, күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штабтар "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әрекет етеді.

      Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штабтың шешімі бойынша "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін, күзетілетін объектілердің күзетілуі мен қорғалуын қамтамасыз ету мүддесінде басқа да мемлекеттік органдардың қажетті күштері мен құралдары қосымша тартылуы мүмкін.";

      5) 3-4-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "жеке" деген сөз "мемлекеттік органдарды қоспағанда, жеке" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 1-1-тарау мынадай мазмұндағы 3-5-баппен толықтырылсын:

      "3-5-бап. Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал режимін қамтамасыз етуге арналған күштер мен құралдар

      1. Әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал режимін қамтамасыз ету үшін, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін қоспағанда, ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның және басқа да мемлекеттік органдардың күштері мен құралдары пайдаланылады.

      2. Қажет болған жағдайларда "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы негізінде Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері мынадай міндеттерді орындау үшін:

      1) жергілікті жерге кірудің және одан шығудың ерекше режимін қолдауға;

      2) ерекше режимдік, режимдік және ерекше қорғалатын объектілерді, халықтың тыныс-тіршілігін және көліктің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін объектілерді, адамдардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ қоршаған ортаға үлкен қауіп төндіретін объектілерді күзетуге;

      3) арнаулы құралдарды, қаруды қолдану, сондай-ақ әскери және басқа да техниканы пайдалану арқылы күш көрсету әрекеттері орын алған жанжалдарға қатысқан тайталасушы тараптарды айыруға;

      4) заңсыз қарулы құралымдар әрекетінің жолын кесуге қатысуға;

      5) ішкі істер органдарымен бірлесіп патрульдеуге және жаппай тәртіпсіздіктерді оқшаулауға қолданылуы мүмкін.

      3. Осы баптың 2-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген міндеттерді Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік органдарымен бірлесіп орындайды. Бұл ретте Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметшілеріне "Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының дене күшін, арнаулы құралдарды, қызметтік иттерді, қаруды қолдану, әскери техниканы пайдалану шарттарына, тәртібі мен шектеріне қатысты бөлігіндегі ережелері қолданылады.";

      7) 4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Төтенше жағдай Қазақстан Республикасының демократиялық институттарына, тәуелсiздiгi мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, оның азаматтарының қауiпсiздiгiне елеулi және тiкелей қауiп төнген, мемлекеттiң конституциялық органдарының қалыпты жұмыс iстеуi бұзылған жағдайда енгiзiледi және оларды оқшаулау мен жою үшін негізгі, қосымша шаралар мен уақытша шектеулер енгізу қажет.";

      8) 11-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия (бұдан әрі – Мемлекеттік комиссия) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында немесе оның жекелеген жергілікті жерлерінде төтенше жағдай енгізілген кезде Қазақстан Республикасы Президентінің актісімен құрылады.";

      9) 12-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 7) және 8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "7) Қазақстан Республикасының Президентіне төтенше жағдай енгізілген жергілікті жерде Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, осы Заңда көзделген қосымша шаралар мен уақытша шектеулерді қолдану қажеттігі туралы ұсыныстармен жүгінеді, олардың орындалуын қамтамасыз етеді;

      8) жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, аумақтық ішкі істер органдардың, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің, төтенше жағдай енгізілген жергілікті жерде орналасқан (орналасатын) әскери құралымдардың және төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету үшін қосымша тартылатын мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіреді.";

      10) 12-1-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы Заңның 3-2-бабының 2-тармағына сәйкес негіздер бойынша төтенше жағдай режимі енгізілген кезде Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі Мемлекеттік комиссияның төрағасы болып тағайындалады.

      Қазақстан Республикасының Президенті ахуалдың өршуін талдауды негізге ала отырып, өз қалауы бойынша кез келген мемлекеттік органның өкілін Мемлекеттік комиссияның төрағасы етіп тағайындауға құқылы.";

      3-тармақта:

      бірінші сөйлемдегі "жарлықтар мен өкімдердің тиісті" деген сөздер "тиісті ұсыныстарды, жарлықтар мен өкімдердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші сөйлемдегі "Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен Премьер-Министрі өкімдерінің тиісті" деген сөздер "тиісті ұсыныстарды, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен Премьер-Министрі өкімдерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 13-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының Президенті төтенше жағдай енгізілген жергілікті жердегі ахуалдың өршуін талдауды негізге ала отырып, өз қалауы бойынша кез келген мемлекеттік органның өкілін жергілікті жердің коменданты етіп тағайындауға құқылы.";

      2-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) ұйымдардың басшыларын өз мiндеттерiн, коменданттың бұйрықтары мен өкiмдерiн тиiсiнше орындамауына байланысты төтенше жағдайдың қолданысы кезеңiнде жұмысынан шеттетедi, бұл жөнінде Мемлекеттік комиссияға хабарлайды;";

      5) тармақша "жергілікті жерде" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "9-1) жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, Қазақстан Республикасының аумақтық ішкі істер органдарының, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің, төтенше жағдай енгізілген жергілікті жерде орналасқан (орналасатын) әскери құралымдардың және төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету үшін қосымша тартылатын мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіреді;";

      12) 14-бапта:

      2-тармақта:

      бірінші абзацтағы ", сондай-ақ төтенше жағдай енгізілмей" деген сөздер алып тасталсын.

      5) тармақшадағы "қатысуға қолданылуы мүмкiн." деген сөздер "қатысуға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) ішкі істер органдарымен бірлесіп патрульдеуге және жаппай тәртіпсіздіктерді оқшаулауға қолданылуы мүмкiн.";

      3-тармақ "шекарасын" деген сөзден кейін ", сондай-ақ халықаралық әуежайларды" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) 14-1-баптың 1-тармағындағы "үкіметтік" деген сөз "президенттік және үкіметтік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 3-тарау мынадай мазмұндағы 14-2-баппен толықтырылсын:

      "14-2-бап. Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету ерекшеліктері

      1. Төтенше жағдай енгізілген жергілікті жерде күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын өткізу қажет болған жағдайда "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штабтар әрекет етеді.

      2. Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штабтың шешімі бойынша "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін, күзетілетін объектілердің күзетілуі мен қорғалуын қамтамасыз ету мүддесінде басқа да мемлекеттік органдардың қажетті күштері мен құралдары қосымша тартылуы мүмкін.";

      15) 15-баптың 1-тармағында:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) ереуілдерге тыйым салу;";

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне, құқық қорғау органдарына және арнаулы мемлекеттік органдарға, сондай-ақ төтенше жағдайды енгізуге негіз болған мән-жайларды жою жөніндегі іс-шараларға тартылған басқа да мемлекеттік органдарға ведомстволық бағыныстыларды қоспағанда, заңды тұлғалардың қызметiн тоқтата тұру немесе тоқтату;";

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) президенттік және үкіметтік байланысты қоспағанда, байланыс желiлері мен құралдарының қызметін тоқтата тұру көзделеді.";

      16) 16-бапта:

      1-тармақтың бірінші бөлігінің 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) жеке тұлғалардан қару мен оқ-дәрiні, улы заттарды уақытша алып қою, ал мемлекеттік органдарға, арнаулы мемлекеттік органдарға және құқық қорғау органдарына, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағыныстыларды қоспағанда, заңды тұлғалардан қарумен, оқ-дәрiмен және улы заттармен қатар әскери және жауынгерлiк оқу техникасын да, жарылғыш және радиоактивтi заттарды да уақытша алып қою көзделедi.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерін күзетуді күшейту жөніндегі іс-шараларды өткізу;";

      17) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Коменданттық сағат қағидаларын бұзған жеке тұлғаларды ішкі істер органдарының қызметкерлері (полиция) немесе төтенше жағдай режимін қамтамасыз етуге қатысатын мемлекеттік органдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілері қатарындағы патрульдер – коменданттық сағат аяқталғанға дейін, ал жеке басын куәландыратын құжаттары өзімен бірге болмағандарды – жеке басын анықтағанға дейін, бірақ ішкі істер органы бастығының немесе оның орынбасарының шешімі бойынша 48 сағаттан аспайтын уақытқа ұстайды. Ұсталған адамдар және олардың өздерiмен бiрге болған заттары мен көлiк құралдары тексерiп-қаралуы мүмкiн.".

      8. "Соғыс жағдайы туралы" 2003 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      7-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі жұмылдыру және соғыс жағдайы кезеңдерінде Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспарына сәйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін, күзетілетін объектілердің күзетілуі мен қорғалуын қамтамасыз ету мүдделерінде Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік органдарының қажетті күштері мен құралдарын пайдалануға құқылы.

      Күзету іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық жедел штабтың басшысы немесе ол уәкілеттік берген лауазымды адам күзет іс-шаралары өткізіле басталғаннан бастап және олар аяқталғанға дейін оларды өткізуге тартылған барлық әскери қызметшілерге, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының қызметкерлері мен мамандарына басшылықты жүзеге асырады.".

      9. "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      33-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы "он сегіз" деген сөздер "жиырма бір" деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-баптың 2-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) Қазақстан Республикасының азаматтарын мерзiмдi әскери қызметке шақыру және мерзiмді қызметтегі әскери қызметшiлердi запасқа шығару, жұмылдыру бойынша, соғыс уақытында әскери қызметке шақыру, сондай-ақ әскери міндеттілерді арнаулы жиындарға, оның ішінде төтенше жағдай режимін енгізу және қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды орындау мақсатында шақыру туралы шешiм қабылдайды;";

      2) 14-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

      "3. Табиғи және техногендік немесе әлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал кезінде, төтенше жағдай кезеңінде, бірлескен операциялар мен оқу-жаттығуларды жүргізу кезінде тұрақты орналасқан жерінен тыс орналасқан Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды материалдық техникалық қамтамасыз етуді олар уақытша орналасқан объектілердегі сол Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар жүзеге асыруы мүмкін.";

      3) 18-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қарулы Күштер Қазақстан Республикасы Президентінің шешімдері негізінде әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше ахуалдарды жою үшін, сондай-ақ терроризмге қарсы операциялар жүргізу, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзетуді күшейту және төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының демократиялық институттарына, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, оның азаматтарының қауіпсіздігіне елеулі және тікелей қатер төнгенде және мемлекеттің конституциялық органдарының қалыпты жұмыс істеуі бұзылғанда қолданылуы мүмкін.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда әскери, арнаулы техника, автомобиль техникасы және өзге де көлік құралдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауынгерлік техника ретінде пайдаланылады.

      Қарулы Күштер "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзету іс-шараларына тартылуы мүмкін.".

      11. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      26-бапта:

      3-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші сөйлемі "қабылдау" деген сөздерден кейін ", осы баптың 8-1-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

      "8-1. Арнаулы мемлекеттік органдар және құқық қорғау органдары, азаматтық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) немесе мертiгуi (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан мүгедектік белгіленген әскери қызметшілердің балаларын (оның ішінде асырап алған ұлдарын, асырап алған қыздарын, бірге тұратын өгей ұлдары мен өгей қыздарын) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау білім беру гранты беріле отырып, олардың өтініші негізінде конкурстан тыс жүзеге асырылады.".

      12. "Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      1) тармақшадағы "бірінші рет" деген сөздер алып тасталсын;

      9) тармақшадағы "не біліктілік сыныбы белгіленген" деген сөздер алып тасталсын;

      10-2) тармақша алып тасталсын;

      12-3), 16) және 17) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-3) тәлімгер – құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіретін адамға бекітіліп берілетін және оның кәсіби бейімделуіне оған практикалық көмек көрсететін құқық қорғау органының қызметкері;";

      "16) уәкілетті басшы – құқық қорғау органының облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) немесе оған теңестірілген мамандандырылған бөлімшесінің басшысы, құқық қорғау органы мекемесінің, ведомствосының басшысы;

      17) ұйымдық-штаттық іс-шаралар – құқық қорғау органының, құқық қорғау органының аумақтық немесе оған теңестірілген мамандандырылған бөлімшесінің, құқық қорғау органы мекемесінің, ведомствосының штаттары мен құрылымын қалыптастыру жөніндегі шаралар кешені (құқық қорғау органын құру; қайта ұйымдастыру; тарату; оның қызметкерлерінің санын немесе штатын ұлғайту немесе қысқарту; құқық қорғау органының және (немесе) құрылымдық бөлімшесінің қызметкері лауазымын өзгерту);";

      2) 5-1-бапта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметкерлердің және қызметке кандидаттардың тағылымдамасын, тәлімгерлігін, қызметін бағалауды, оқуын, қайта даярлығын және біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;";

      8) тармақша алып тасталсын;

      3) 6-бапта:

      2-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) сотталғандығы бар немесе болған не қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған, сондай-ақ мемлекеттік, әскери қызметтен, өзге де құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан теріс себептер бойынша шығарылған, сондай-ақ судья өкілеттігін теріс себептер бойынша тоқтатқан адам қабылданбайды.";

      мынадай мазмұндағы 7 және 8-тармақтармен толықтырылсын:

      "7. Құқық қорғау қызметіне кіретін азаматтарды тестілеу "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      8. Осы баптың 4 және 5-тармақтарының күші, денсаулық жағдайы бойынша, аттестаттау қорытындыларымен анықталған қызметке сәйкес келмеуі бойынша, теріс себептер бойынша шығарылғандарды қоспағанда, бұрын құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері болған, шығарылған күндерінен бастап бес жұмыс күні ішінде құқық қорғау органдарына қызметке қабылданатын қызметкерлерге, сондай-ақ құқық қорғау қызметіне ауысу тәртібімен қабылданатын әскери қызметшілерге қолданылмайды.";

      4) 7-бапта:

      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Құқық қорғау органдарына қызметке кіру, осы баптың 3-тармағында және осы Заңның 7-1-бабының 1-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, конкурстық негізде не құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарындағы алғашқы кәсіптік даярлық арқылы жүзеге асырылады.

      Құқық қорғау қызметіне іріктеу кандидаттың бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші және оның кәсіптік құзыреттерге сәйкестік дәрежесі ескеріле отырып жүргізіледі.

      Кәсіптік құзыреттерді, негізгі көрсеткіштерді айқындау және бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін есептеу тәртібі мен әдістерін құқық қорғау органының басшысы бекітеді.

      Конкурстық іріктеуден не алғашқы кәсіптік даярлықтан өтпеген азаматтарды қызметке қабылдаған лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен тәртіптік жауаптылыққа тартылады.";

      2-1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа іріктеу тәртібі және одан өту шарттары, сондай-ақ оларды алғашқы кәсіптік даярлықтан шығару негіздері мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары басшысының нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Құқық қорғау органдарына қызметке конкурстық іріктеуден тыс мыналар:

      1) құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарында оқуын аяқтаған адамдар – оқу аяқталғаннан кейін бір жыл ішінде;

      2) бұрын құқық қорғау органдарындағы, арнаулы мемлекеттік органдардағы лауазымдарда қызмет өткерген және құқық қорғау органдарында, арнаулы мемлекеттік органдарда кемінде үш жыл қызмет өтілі бар адамдар;

      3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің мемлекеттік мекемелерінде, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында бұрын әскери қызметте болған және әскери лауазымдарды атқарған адамдар – кемінде үш жыл әскери қызмет өтілі болған кезде;

      4) өз өкілеттіктерін теріс себептермен тоқтатқандарды қоспағанда, өз өкілеттіктерін кемінде алты ай атқарған және оларды тоқтатқан Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, мемлекеттік саяси қызметшілер, судьялар қабылдануы мүмкін.";

      6-тармақ алып тасталсын;

      5) мынадай мазмұндағы 7-1 және 7-2-баптармен толықтырылсын:

      "7-1-бап. Құқық қорғау органдарындағы лауазымдарға орналасуға арналған конкурс

      1. Құқық қорғау қызметіне конкурстық негізде кіру, қатардағы, кіші және орта басшы құрамдар лауазымдарын және Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын және (немесе) онымен келісу бойынша және (немесе) Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасымен, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысымен, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша тағайындалатын лауазымдарды қоспағанда, құқық қорғау органдарының бос және уақытша бос лауазымдарына жүзеге асырылады.

      2. Конкурстық негізде кіретін кандидаттарды алдын ала зерделеуді құқық қорғау органдарының кадр қызметтері және өзінің (ішкі) қауіпсіздік қызметтері жүзеге асырады.

      3. Алдын ала зерделеу құқық қорғау органдарына қызметке қабылданатын кандидаттардың осы Заңның 6 және 10-баптарының талаптарына сай келуін тексеруді қамтиды.

      4. Конкурс тиісті санаттағы бос лауазымға орналасуға арналған резервте кандидаттар болмаған жағдайда өткізіледі.

      5. Кандидаттарды конкурстық негізде іріктеуді құқық қорғау органы басшысының немесе уәкілетті басшының шешімі бойынша құрылатын құқық қорғау органының конкурстық комиссиясы жүзеге асырады.

      6. Құқық қорғау органдарындағы лауазымдарға орналасуға арналған конкурс мынадай бірқатар дәйекті кезеңдерді қамтиды:

      1) конкурс өткізу туралы хабарландыруды жариялау;

      2) конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардан құжаттар қабылдау;

      3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарының белгіленген біліктілік талаптарына және осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкестігін қарау;

      4) конкурстық комиссия өткізетін конкурсқа қатысушылармен әңгімелесу;

      5) конкурсқа қатысушыларды медициналық және психофизиологиялық куәландыру;

      6) конкурсқа қатысушыларды полиграфологиялық зерттеу;

      7) конкурстық комиссияның қорытындысы.

      7. Конкурс өткізу туралы хабарландыру құқық қорғау органдарының, сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның интернет-ресурсында жарияланады.

      Егер конкурс құқық қорғау органының уақытша бос лауазымына өткізілсе, бұл шарт конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетіледі.

      8. Конкурстық комиссия құқық қорғау органының басшысына немесе уәкілетті басшыға кандидатты бос лауазымға орналасуға арналған резервке алу туралы ұсыным жасауға құқылы.

      9. Конкурстық комиссияның бос лауазымға орналасуға арналған резервке алу туралы ұсынымдары әрбір бос лауазымға үшеуден аспайтын кандидатқа қатысты жасалады.

      Кандидаттың бос лауазымға орналасуға арналған резервте болу мерзімі ол алынған күннен бастап бір жылды құрайды.

      Кандидаттың ұсынылған лауазымға орналасудан бас тартуы оны бос лауазымға орналасуға арналған резервтен шығару үшін негіз болып табылады.

      10. Жарияланған лауазымға тағайындауға конкурстық комиссия ұсынған кандидат міндетті арнаулы тексеруден өтеді.

      Міндетті арнаулы тексерудің нәтижелері алынғанға дейін кандидат бос лауазым бойынша көзделетін міндеттерді уақытша атқарады, онымен еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес реттеледi.

      Міндетті арнаулы тексеру жүргізу кезеңінде кандидатқа осы Заңның қызметкерлердің міндеттері мен жауаптылығы, құқық қорғау қызметінде болуға байланысты шектеулер бөлігіндегі ережелері қолданылады.

      Міндетті арнаулы тексерудің оң нәтижелері алынған жағдайда бос лауазым бойынша міндеттерді жүзеге асыру кезеңі құқық қорғау қызметінің өтіліне (еңбек сіңірген жылдарына) есептеледі.

      11. Конкурстық комиссияны қалыптастыру және оның жұмыс тәртібі, конкурс кезеңдерін өткізу мерзімдері, сондай-ақ конкурсқа қатысуға қажетті құжаттардың тізбесі құқық қорғау органдары басшыларының бірлескен нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

      7-2-бап. Құқық қорғау органдарына қызметке конкурстық іріктеуден тыс қабылдау

      1. Құқық қорғау қызметіне осы Заңның 7-бабының 3-тармағында және 7-1-бабының 1-тармағында көзделген адамдар құқық қорғау органы басшысының шешімі бойынша конкурстық іріктеуден тыс қабылдануы мүмкін.

      2. Конкурстық іріктеуден тыс кіретін кандидаттарды зерделеуді, олардың біліктілік талаптарына және осы Заңның 6-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделген талаптарға сәйкестігін тексеруді құқық қорғау органдарының кадр қызметтері және өзге де бөлімшелері жүзеге асырады.

      3. Адамды құқық қорғау органдарына лауазымға конкурстық іріктеуден тыс тағайындау біліктілік талаптарына және осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда жүргізіледі.";

      6) 9-бапта:

      2 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарына, сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен оқу ақысы төлене отырып, құқық қорғау органдарының жолдамасы бойынша шет мемлекеттердің құқық қорғау органдарының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсетін адамдар білім беру ұйымдарындағы оқу мерзіміне және бір мезгілде білім беру ұйымдарында оқуын аяқтағаннан кейін Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарында орта және аға басшы құрамдар лауазымдарында қызмет өткеру туралы келісімшарт жасасады.";

      "5. Құқық қорғау органдарының жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша оқуын бітірген қызметкерлер – құқық қорғау органдарында кемінде бес жыл, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламасын, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында күндізгі оқу бойынша оқуын бітірген қызметкерлер кемінде үш жыл қызмет өткеруге міндетті.";

      7 және 10-тармақтардағы "білім беретін кәсіптік оқу" деген сөздер "білімнің білім беру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13-тармақтағы "кәсіптік білім" деген сөздер "және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 11-бапта:

      тақырыптағы "бірінші рет" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақтағы "бірінші рет" деген сөздер алып тасталсын;

      2 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Алғашқы кәсіптік даярлық құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарында оқытуды және тағылымдаманы қамтиды.

      Оқыту құқық қорғау органының қызмет бағыттарына қарай білім беру бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады.

      Алғашқы кәсіптік даярлықтан өту кезеңінде кандидаттардың тағылымдамасын тиісті құқық қорғау органы өткізеді.

      Алғашқы кәсіптік даярлық үшін кадрларға қажеттілікті әрбір құқық қорғау органы кадрлық болжам негізінде дербес айқындайды.";

      "8. Құқық қорғау қызметіне кіретін және аға және жоғары басшы құрамдар лауазымдарына, сондай-ақ конкурстық іріктеуден тыс тағайындалатын адамдар алғашқы кәсіптік даярлықтан өтпейді.";

      8) 12-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-бап. Құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіретін адамдар үшін сынақ мерзімі және тәлімгерлікті ұйымдастыру";

      2-тармақтағы ", біліктілік сыныбы белгіленбейді" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:

      "8. Құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіретін адамдарға құқық қорғау органының тиісті кәсіптік даярлығы және айтарлықтай жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлері қатарынан тәлімгер бекітіліп беріледі.

      Бұл ереже аға және жоғары басшы құрамдар лауазымдарына бірінші рет кіретін адамдарға қолданылмайды.

      Құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіретін адамдар үшін тәлімгерлікті ұйымдастыру тәртібі мен мерзімдері құқық қорғау органдары басшыларының нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.";

      9) 13-бапта:

      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) құқық қорғау органдарына қызметке бірінші рет кіретін, арнаулы атақ немесе сыныптық шен берілген адамдар – арнаулы атақ немесе сыныптық шен берілгеннен кейін екі айдан кешіктірмей;";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері антының мәтінін және оны қабылдау тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.";

      10) 14-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қызметкерлердің Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген талаптары (бұдан әрі – заңды талаптар) жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті.";

      11) 16-баптың 1-тармағының 7) және 15) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің әдеп кодексінің талаптарын сақтауға;";

      "15) қызметкердің не оның жұбайының (зайыбының) Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу туралы өтінішхатпен жүгіну фактісі туралы не шетелдік азаматтықты алуға өтінішхатпен жүгіну фактісі туралы жүгінген күні өзінің тікелей басшысына жазбаша түрде хабарлауға міндетті.";

      12) 21-бапта:

      1-тармақтағы "атақтары, сыныптық шендері немесе біліктілік сыныптары" деген сөздер "атақтары немесе сыныптық шендері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "атақтар, сыныптық шендер берілген немесе біліктілік сыныптар белгіленген" деген сөздер "атақтар немесе сыныптық шендер берілген" деген сөздер ауыстырылсын;

      13) 4-тараудың тақырыбындағы ", біліктілік сыныптары" деген сөздер алып тасталсын;

      14) 22-бапта:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы 9) және 10) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке – "сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет";

      10) экономикалық тергеп-тексеру қызметіне – "экономикалық тергеп-тексеру қызметі.";

      7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Құқық қорғау органдарында бұрын қызмет өткерген адамдар қызметке қайта қабылданған (оқуға қабылданған) кезде, басқа құқық қорғау органынан iссапарға жiберу тәртiбiмен қабылданған адамдар, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген адамдар, әскери қызметшілер жаңа қызмет (оқу) орны бойынша берілетін арнаулы атаққа немесе сыныптық шенге теңестіріле отырып, бұрынғы қызмет орны бойынша берілген өздерiнде бар арнаулы, әскери атақпен немесе сыныптық шенмен лауазымға тағайындалады (оқуға қабылданады).

      Құқық қорғау органына тағайындалған адамның өзінде бар жоғары басшы немесе жоғары офицерлік құрамның арнаулы, әскери атағы немесе сыныптық шені осы баптың 1-тармағы 5) тармақшасының, 3-тармағының ережелері ескеріле отырып, өзі қызмет өткеретін органға тиесілігін көрсететін тең дәрежелі арнаулы, әскери атаққа немесе сыныптық шенге сәйкес келеді деп танылады.

      Бұрынғы арнаулы, әскери атақта немесе сыныптық шенде болу мерзiмi кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен беру үшiн еңбек сiңiрген мерзiмге есептеледi.

      8. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқық қорғау органдарына жүктелген негiзгi мiндеттер мен функцияларды тiкелей орындайтын лауазымды адамдарға олар сол қызметке орналасқан жағдайда арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер беруге құқық беретiн лауазымдар тiзбесiн, олардың өкiлеттiктерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi немесе Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";

      15) 22-1-бап алып тасталсын;

      16) 23-бапта:

      тақырыптағы ", сыныптық шендерді және біліктілік сыныптарын" деген сөздер "немесе сыныптық шендерді" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "білім беретін кәсіптік оқу" және "білім берудің кәсіптік оқу" деген сөздер "білімнің білім беру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "кәсіптік оқу", "орта білімнен және жоғары білімнен кейінгі кәсіптік оқу" деген сөздер тиісінше "білімнің білім беру", "орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақтағы "және біліктілік сыныптары" деген сөздер алып тасталсын;

      8-1-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзацтағы ", біліктілік сыныбы" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші абзацтағы ", 3-санатты жоғары біліктілік сыныбы", ", 1-санатты біліктілік сыныбында" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші бөліктегі "немесе біліктілік сыныбы" деген сөздер алып тасталсын;

      17) 24-баптың 4-тармағының бірінші бөлігіндегі "және қызметкердің бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыста болу кезеңі" деген сөздер алып тасталсын;

      18) 25-бапта:

      тақырыптағы ", сыныптық шендерде немесе біліктілік сыныптарында" деген сөздер "немесе сыныптық шендерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақта:

      ", сыныптық шендер немесе біліктілік сыныптарын" деген сөздер "немесе сыныптық шендер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "(белгіленбейді)" деген сөз алып тасталсын;

      2-тармақтағы ", сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы атқаратын штат лауазымы бойынша атаққа, сыныптық шенге немесе біліктілік сыныбына кезекті атақ, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы сәйкес болған кезде, оларды беру (белгілеу) мерзiмi басталған кезден бастап берiледi (белгіленеді)." деген сөздер "немесе сыныптық шен атқаратын штат лауазымы бойынша атаққа немесе сыныптық шенге кезекті атақ немесе сыныптық шен сәйкес болған кезде, оны беру мерзiмi басталған кезден бастап берiледi." деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 26-бапта:

      тақырып пен 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26-бап. Көтермелеу тәртібімен арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер беру

      1. Қызметте жоғары нәтижелерге қол жеткізгені және қызметтік міндеттерін үлгілі орындағаны үшін көтермелеу тәртібімен полковникті қоса алғанға дейінгі басшы құрамның кезекті арнаулы атағы немесе сыныптық шені мерзімінен бұрын (өзінде бар арнаулы атақта немесе сыныптық шенде еңбек сіңірудің белгіленген мерзімі өткенге дейін) не атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен бір саты жоғары берілуі мүмкін.

      Кезектен тыс арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер құқық қорғау органдарындағы ұзақ және мінсіз қызметі, аса күрделі тапсырмаларды орындауға байланысты қызмет бойынша жоғары нәтижелері үшін көтермелеу тәртібімен беріледі.";

      2-тармақта:

      ", сыныптық шендер немесе біліктілік сыныптары" деген сөздер "немесе сыныптық шендер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      ", сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында еңбек сіңірудің белгіленген мерзімдерінің кемінде жартысы өткенде беріледі (белгіленеді)" деген сөздер "немесе сыныптық шенде еңбек сіңірудің белгіленген мерзімдерінің кемінде жартысы өткенде беріледі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      ", сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы", ", сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында", ", сыныптық шеннен немесе біліктілік сыныбынан" деген сөздер тиісінше "немесе сыныптық шен", "немесе сыныптық шенде", "немесе сыныптық шеннен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "(белгіленуі)" деген сөз алып тасталсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен бiр саты жоғары кезектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен өзінде бар арнаулы атақта немесе сыныптық шенде еңбек сiңiрген жылдарының белгіленген мерзiмi өткен соң берiледi.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Кезектен тыс арнаулы атақ немесе сыныптық шен өзінде бар арнаулы атақта немесе сыныптық шенде еңбек сіңірген жылдарының белгіленген мерзімі өткен соң, бірақ өзіндегі арнаулы атағынан немесе сыныптық шенінен бір сатыдан асырмай және атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген шекті арнаулы атаққа немесе сыныптық шенге қарамастан беріледі.";

      5-тармақта:

      ", сыныптық шендерді немесе біліктілік сыныптарын" деген сөздер "немесе сыныптық шендерді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "мерзiмiнен бұрын" деген сөздер "кезектен тыс, мерзiмiнен бұрын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "(белгілейді)" деген сөз алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

      "6. Кезектен тыс, мерзімінен бұрын немесе бір саты жоғары арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер қызметкерге:

      1) алынбаған тәртіптік жазасы болған кезде;

      2) өзіне қатысты қызметтік немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу кезеңінде берілмейді.

      7. Кезектен тыс немесе мерзімінен бұрын не бір саты жоғары арнаулы атақтармен немесе сыныптық шендермен көтермелеу барлық негіздер бойынша құқық қорғау қызметінің бүкіл кезеңі ішінде екі реттен артық жүргізілмейді.";

      20) 27 және 28-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Арнаулы атақтарды немесе сыныптық шендердi төмендету, арнаулы атақтардан немесе сыныптық шендерден айыру

      1. Арнаулы атақты немесе сыныптық шендi бiр сатыға төмендетудi:

      1) кiшi және орта басшы құрамдар атағындағы қызметкерлерге – уәкiлеттi басшы;

      2) аға басшы құрам атағындағы қызметкерлерге – құқық қорғау органының басшысы тәртiптiк жазалау шарасы ретiнде қолданады.

      2. Арнаулы атақтардан немесе сыныптық шендерден айыру мына қызметкерлерге қатысты тәртiптiк жазалау шарасы ретiнде қолданылады:

      1) полковникті, аға кеңесшiнi қоса алғанға дейін – құқық қорғау органының басшысы;

      2) жоғары басшы құрамға Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын тәртiппен – Қазақстан Республикасының Президентi жүзеге асырады.

      3. Арнаулы атақтағы немесе сыныптық шендегi еңбек сiңiру мерзiмi арнаулы атақты немесе сыныптық шендi төмендету түрiнде тәртiптiк жауаптылыққа тарту туралы бұйрық шығарылған күннен бастап үзiледi және арнаулы атақты немесе сыныптық шендi қалпына келтiру туралы бұйрық шығарылған күннен бастап қалпына келтiрiледi.

      Атқаратын штаттық лауазымына қарамастан арнаулы атағы немесе сыныптық шенi төмендетiлген қызметкерлер атқаратын лауазымына қарамастан бұрынғы арнаулы атағына немесе сыныптық шенiне құқық қорғау органы басшысының немесе уәкiлеттi басшының бұйрығымен, бiрақ арнаулы атақ немесе сыныптық шен төмендетiлген күннен бастап кемiнде алты ай өткеннен кейiн ғана қалпына келтiрiледi.

      4. Қызметкерге бұрынғы арнаулы атағы немесе сыныптық шенi қайта қалпына келтiрiлгенге және оған кезектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен берiлгенге дейiн арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен қайта төмендету жүргізiлмейдi.

      28-бап. Соттың айыптау үкімімен арнаулы атақтардан немесе сыныптық шендерден айыру

      1. Қызметкерлерге қатысты арнаулы атақтардан немесе сыныптық шендерден айыру туралы соттың заңды күшiне енген айыптау үкiмiн орындауды:

      1) капитанға дейін, 1-сыныпты заңгерді қоса алғанда – уәкілетті басшы;

      2) полковникке дейін, аға кеңесшіні қоса алғанда – құқық қорғау органының басшысы жүзеге асырады;

      3) жоғары басшы құрамға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен заңсыз айырған жағдайда соттың шешіміне сәйкес бұрынғы арнаулы атағын немесе сыныптық шенін қалпына келтiру туралы бұйрықты құқық қорғау органының басшысы немесе уәкiлеттi басшы қабылдайды.

      3. Арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен заңсыз айырылған кезең қалпына келтiрiлген арнаулы атақта немесе сыныптық шенде еңбек сiңiрген мерзiмге кiредi. Арнаулы атағынан немесе сыныптық шенінен заңсыз айырылған адамдарға материалдық залал толық көлемде өтеледi.";

      21) 29-бапта:

      2-тармақтағы ", біліктілік сыныбы белгіленгенге" деген сөздер алып тасталсын;

      3-тармақта:

      бірінші бөліктің екінші сөйлемі алып тасталсын;

      екінші бөлік алып тасталсын;

      4-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Құқық қорғау органдары білім беру ұйымдарының профессорлық-оқытушылық және ғылыми құрамдарының штаттық лауазымдарына қызметкерлерді тағайындау мүмкін болмаған кезде құқық қорғау органы басшысының шешімімен осы лауазымдарға еңбек шарты бойынша аталған лауазымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін өзге де адамдар, оның ішінде уақытша тағайындалуы мүмкін. Бұл ретте жұмыскердің лауазымдық айлықақысы профессорлық-оқытушылық және ғылыми құрамдардың атқаратын штаттық лауазымы бойынша белгіленеді.

      Профессорлық-оқытушылық және ғылыми құрамдардың штаттық лауазымдарына уақытша тағайындалған жұмыскерлер осы лауазымдарға қызметкерлер тағайындалған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген тәртіппен жұмыстан шығарылады.";

      6-тармақтағы "құқық қорғау органының басшысы айқындайтын тәртіппен" деген сөздер алып тасталсын;

      22) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Құқық қорғау қызметiнiң жоғары тұрған, тең дәрежелi немесе төмен тұрған лауазымдары

      1. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған құқық қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы атағына немесе сыныптық шенiне қарағанда неғұрлым жоғары шектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен көзделген болса, ал арнаулы атақтары немесе сыныптық шендерi тең дәрежелі болғанда – құқық қорғау қызметiнiң лауазымы бойынша неғұрлым жоғары айлықақы көзделген болса, жоғары тұрған лауазым болып есептеледi.

      2. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған құқық қорғау қызметiндегi лауазымы бойынша арнаулы атағы немесе сыныптық шенi және айлықақысы құқық қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы атағына немесе сыныптық шенiне және айлықақысына тең көзделген болса, тең дәрежелi лауазым болып есептеледi.

      3. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған құқық қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы атағына немесе, сыныптық шенiне қарағанда неғұрлым төмен шектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен көзделген болса, ал арнаулы атақтары немесе сыныптық шендері тең дәрежелі болғанда – құқық қорғау қызметiнiң лауазымы бойынша неғұрлым төмен айлықақы көзделген болса, төмен тұрған лауазым болып есептеледi.";

      23) 33-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қызметкерлерді қызмет бабында өсіру олар қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келген жағдайда, сондай-ақ iскерлiк және жеке қасиеттерi, қызметтік жұмыс нәтижелері ескерiле отырып жүргiзiледi.

      Қызметкерлерді басшы лауазымдарға өсіру кадр резервінде тұрған қызметкерлер қатарынан не конкурстық негізде жүргізіледі.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      24) 33-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Құқық қорғау органдары басшылығының Президенттік резервінде тұрған қызметкерлер болжанған басшы лауазымдарға тағайындау үшін қажетті кәсіби дағдыларды, басқарушылық құзыреттілікті жетілдіру үшін прокуратураның білім беру ұйымында кәсіби қайта даярлаудан және біліктілігін арттырудан өтеді.";

      25) 34-бапта:

      2-тармақ "бос" деген сөзден кейін "жоғары тұрған" деген сөздермен толықтырылсын;

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Қызметкер өрескел тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған жағдайда, ол кадр резервінен алып тасталады. Қызметкер өзін кадр резервінен алып тастау туралы шешіммен келіспеген кезде ол бұл шешімге жоғары тұрған лауазымды адамдарға және (немесе) сотқа шағым жасауға құқылы.";

      26) 36-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) құқық қорғау қызметін өткерудің және арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер берудің дәйектілігі негізінде қамтамасыз етіледі.";

      27) 38-баптың 4-тармағында:

      бірінші бөліктегі ", біліктілік сыныбы" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші бөліктегі "атағын, сыныптық шенін немесе біліктілік сыныбын" деген сөздер "арнаулы атағын немесе сыныптық шенін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      28) 44-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жалақысы сақталмайтын демалыста не осы Заңның 77-бабында көзделген демалыстарда болған;";

      29) 46-1-бапта:

      2-тармақта:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде, сондай-ақ Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия айқындайтын шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында докторантура (PhD, бейіні бойынша доктор) бағдарламалары бойынша білім беру ұйымдарында оқу мерзімінің аяқталуы;";

      6) тармақшадағы "комиссияның қорытындысы қызметкерді құқық қорғау органының қарамағына қабылдау негіздері болып табылады." деген сөздер "комиссияның қорытындысы;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) негізгі қызметкердің қызметке шығуына байланысты қызметкерді атқарып отырған уақытша бос лауазымнан босату қызметкерді құқық қорғау органының қарамағына қабылдау негіздері болып табылады.";

      3-тармақтың төртінші бөлігінде:

      "әскери-дәрігерлік" деген сөздер "оның ішінде әскери-дәрігерлік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "сырттай немесе кешкі оқыту нысаны бойынша" деген сөздер "қашықтан оқыту бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қызметтік қажеттілік болған жағдайда құқық қорғау органының басшысы не уәкілетті басшы құқық қорғау органының қарамағындағы қызметкерге құқық қорғау органының құрылымдық бөлімшесінің басшысын бекітіп бере отырып, оған құқық қорғау органының алдына қойылған міндеттер мен функцияларды орындау бойынша қызметтік міндеттерді жүктеуге құқылы.

      Құқық қорғау органының қарамағындағы қызметкерге бекітіліп берілген құрылымдық бөлімшенің басшысы одан уақытша қызметтік міндеттер шеңберінде тапсырмаларды тиісінше орындауды, құқық қорғау органының белгіленген күн тәртібін толық көлемде сақтауды талап етеді.

      Құқық қорғау органы құрылымдық бөлімшесінің басшысы қарамағына қабылдаған қызметкердің қызметтік және еңбек тәртібін сақтауы үшін жауапты болады.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Құқық қорғау органының қарамағына қабылданған қызметкерге көтермелеу шаралары қолданылады және оған осы Заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда тәртіптік жазалар қолданылады.";

      7-тармақтың екінші абзацындағы "атағы, біліктілік сыныбы" деген сөздер "арнаулы атағы, сыныптық шені" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 46-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "46-2-бап. Қызметті бағалау

      1. Қызметкерлер жұмысының тиімділігі мен сапасын айқындау үшін олардың қызметіне бағалау жүргізіледі.

      2. Қызметті бағалау жыл сайын күнтізбелік жыл аяқталған соң жүргізіледі.

      3. Қызметкердің қызметін бағалауды тікелей басшысы жүргізеді.

      Тікелей басшы лауазымында алты айдан аз уақыт болған жағдайда бағалауды жоғары тұрған басшы жүргізеді.

      4. Қызметті бағалау:

      1) сынақ мерзімі кезеңінде жүрген адамға;

      2) осы Заңның 44-бабына сәйкес қызметін құқық қорғау органының лауазымдарында өткермейтін қызметкерлерге;

      3) егер жаңа лауазымға тағайындалуы лауазымдық міндеттерінің өзгеруіне алып келсе, атқарып отырған лауазымында алты айдан аз болған қызметкерлерге;

      4) құқық қорғау органдарында кемінде жиырма жыл қызмет өтілі бар қызметкерлерге қатысты жүргізілмейді.

      Құқық қорғау органы басшысының және оның орынбасарларының қызметін бағалауды Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын уәкілетті адам (орган) жүргізеді.

      5. Қызметкердің қызметін бағалау қызметкердің лауазымдық міндеттеріне сәйкес қызметтік мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуін бағалаудан құралады.

      6. Қызметкерлердің қызметін бағалау нәтижелері мынадай: "тиімділігі жоғары", "тиімді", "тиімділігі төмен" және "тиімсіз" мәндері бар шәкіл бойынша қойылады.

      7. Қызметті бағалау нәтижелері құқық қорғау органдары басшыларының бірлескен бұйрығымен бекітілетін нысан бойынша бағалау парағына енгізіледі.

      Бағалау парағы лауазымдық міндеттер ескеріле отырып қалыптастырылған және нақты учаскедегі (қызмет бағытындағы) жұмыстың тиімділігін көрсететін іс-шаралар атауын қамтиды.

      Басшыны бағалаған кезде оған бағынысты қызметкерлердің қызметін бағалау нәтижелерінің орташа көрсеткіші ескеріледі.

      8. Бағалау жүргізген адам қызметін бағалау нәтижелерінің мәні "тиімділігі төмен" және "тиімсіз" болған қызметкерлерге қатысты кәсіби дамудың жеке жоспарын жасайды.

      Қызметкердің кәсіби дамуының жеке жоспары қызметкердің тиімділігін арттыруға және белгілі бір уақыт кезеңіне (қызметті келесі бағалауға дейін) оның кәсіби және жеке басының өсуіне бағытталған басым бағыттар мен ұсынымдарды айқындайды.

      9. Қызметкердің қызметін бағалаудың нәтижелері:

      1) қызметкер "тиімсіз" деген баға алған;

      2) қызметкер екі жыл қатарынан "тиімділігі төмен" деген баға алған жағдайларда аттестаттау жүргізуге негіз болып табылады.

      Мұндай қызметкерлерді аттестаттау қызметіне бағалау жүргізілген күннен бастап алты ай ішінде өткізіледі.

      Бұл ретте аттестаттауды өткізу мерзімі қызметті бағалау нәтижелеріне шағым жасау кезеңіне тоқтатыла тұрады.

      10. Бағалау жүргізген адам бағалау жүргізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қызметкерді бағалау нәтижелерімен, сондай-ақ кәсіби дамудың жеке жоспарымен жазбаша таныстырады.

      11. Қызметкер бағалау нәтижелеріне танысқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде құқық қорғау органының басшысына немесе уәкілетті басшыға және (немесе) сот тәртібімен шағым жасауға құқылы.";

      31) 47-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қызметкердің жеке және кәсіби қасиеттерін, қызметтік жұмыс нәтижелерін бағалау ескеріле отырып, оның атқарып отырған лауазымына сәйкес келуі аттестаттау кезінде бағалаудың негізгі өлшемшарты болып табылады.";

      3-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қызметкерлер құқық қорғау органдары жүйесінде үздіксіз қызметте болған әрбір келесі үш жыл өткен соң не қызметті бағалау нәтижелері бойынша аттестаттаудан өтеді. Бұл ретте аттестаттау көрсетілген мерзім басталған не қызметті бағалау жүргізілген күннен бастап алты айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс.

      Егер аттестаттауға жататын қызметкерлер жаңа лауазымдарға тағайындалса, қызметін бағалау нәтижелері бойынша аттестаттаудан өтетін қызметкерлерді қоспағанда, олар тағайындалғаннан кейін бір жылдан соң аттестаттаудан өтеді. Тең дәрежелі лауазымға тағайындалған кезде, егер бұл функционалдық міндеттердің өзгеруіне алып келмесе, бұл мерзім есепке алынбайды.";

      мынадай мазмұндағы 3-2 және 3-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "3-2. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде білім беру ұйымдарында білім алатын қызметкер оқуды аяқтаған соң, бірақ құқық қорғау органдарында лауазымға тағайындалғаннан кейін кемінде бір жылдан кейін аттестаттаудан өтеді.

      Мемлекеттік органдарға іссапарға жіберілген қызметкерлерді аттестаттау тиісті мемлекеттік органдардың жұмыскерлері үшін белгіленген тәртіппен жүргізіледі, ал халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерлер халықаралық ұйымнан оралғаннан кейін, бірақ құқық қорғау органдарында лауазымға орналасқаннан кейін бір жылдан кейін аттестаттаудан өтеді.

      3-3. Ұйымдық-штаттық іс-шараларды өткізуге, құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарына оқуға түсуге, мемлекеттік органдарға және халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберуге байланысты ауысуларды қоспағанда, аттестаттау өткізу кезеңінде қызметкерлерді аттестаттау аяқталғанға дейін лауазымға тағайындауға не қызмет бойынша ауыстыруға болмайды.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Құқық қорғау органының басшысы және оның орынбасарлары, сондай-ақ құқық қорғау органдарында кемінде жиырма жыл қызмет өтілі бар қызметкерлер аттестаттауға жатпайды.

      Қызметкерлер жүктілігі және осы Заңның 77-бабында көзделген демалыстарда болған кезеңінде аттестаттауға жатпайды. Олар қызметке шыққаннан кейін кемінде бір жылдан соң аттестатталады.";

      5-тармақтың 3-1) тармақшасы алып тасталсын;

      32) 48-бапта:

      8-тармақтағы "екі" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;

      9-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қызметкердің қосымша ақпараты бар қызметтік мінездемемен келіспейтіні туралы жазбаша өтініші аттестаттау комиссиясы төрағасының атына беріледі және аттестаттау комиссиясының отырысына дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей кадр қызметіне ұсынылады.";

      33) 50-бап мынадай мазмұндағы 3-1 және 6-1-тармақтармен толықтырылсын:

      "3-1. Аттестаттау комиссиясы ұсынылған материалдарды отырыс барысында зерделейді, аттестатталатын қызметкерді тыңдайды.

      Аттестатталатын қызметкерге қойылатын сұрақтар оның кәсіптік даярлық деңгейін, құқықтық мәдениетін және азаматтармен жұмыс істеу қабілетін айқындауға бағытталуға тиіс.

      Аттестаттау комиссиясы әңгімелесу кезінде аттестатталатын қызметкердің лауазымдық міндеттерін негізге алады. Қажет болған кезде стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, сондай-ақ аттестатталатын қызметкердің қызметтік жұмысын регламенттейтін өзге де құжаттарды білу деңгейі айқындалады.

      Әңгімелесу сыпайылық пен ізгілік жағдайында өтуге тиіс.

      Әрбір қатысушымен әңгімелесу техникалық жазба (аудио-, бейнежазба) құралдарының көмегімен тіркеледі.

      Әңгімелесу барысында техникалық жазба құралдарының көмегімен тіркелген материалдар кадр қызметінде үш жыл бойы сақталады.";

      "6-1. Қызметті бағалау нәтижелері бойынша аттестаттаудан өтетін қызметкерлерге қатысты аттестаттау комиссиясы мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) атқаратын лауазымына сәйкес келеді;

      2) атқаратын лауазымына сәйкес келмейді және лауазымын төмендетуге ұсынылады;

      3) атқаратын лауазымына сәйкес келмейді және жұмыстан шығару ұсынылады.";

      34) 54-бапта:

      3-тармақтағы "курсанттарына" деген сөзден кейін ", магистранттары мен докторанттарына" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақ алып тасталсын;

      35) 54-1 және 55-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "54-1-бап. Құқық қорғау органдарындағы тәрбиелік, әлеуметтік-құқықтық, психологиялық және идеологиялық жұмыс

      1. Құқық қорғау органдарында жеке құраммен тәрбиелік, әлеуметтік-құқықтық, психологиялық және идеологиялық жұмыс ұйымдастырылады.

      2. Тәрбиелік жұмыс:

      1) жеке құрамның құқықтық тұрғыдан хабардар болу, сауаттылық, мәдениет пен адамгершілік дәрежесін арттыруға;

      2) қызметкерлерге құқық қорғау органдары туралы түсінікті және оның мақсатын, олардың жұмыс істеу және алдында тұрған міндеттерді орындау ерекшеліктерін ұғындыруға;

      3) мемлекеттік саясаттың негіздеріне сәйкес қызметкерлердің құқық қорғау органдарына қатыстылығы үшін жауапкершілікті қалыптастыруға және олардың мемлекет мүдделерін қорғауға әзірлігін қолдауға бағытталған.

      3. Әлеуметтік-құқықтық жұмыс құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерін әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды іске асыруға бағытталған.

      4. Психологиялық жұмыс:

      1) жеке құрамның құқық қорғау органының міндеттерін орындауға, оның ішінде соғыс жағдайы және төтенше жағдай, терроризмге қарсы операцияларды жүргізу кезеңіндегі психологиялық әзірлікте болуын қолдауға;

      2) қызметкердің психологиялық және психикалық-физиологиялық қасиеттерінің атқарып отырған лауазымына сәйкестігін айқындауға;

      3) құқық қорғау органының бөлімшелеріндегі моральдық-психологиялық ахуалдың жай-күйін жыл сайынғы әлеуметтану мониторингін жүргізу жолымен зерделеуге бағытталған.

      5. Идеологиялық жұмыс:

      1) құқық қорғау органдары қызметкерлерінде патриоттық сана-сезімді, Отанға, өз халқына деген сүйіспеншілікті, антқа адалдықты, лауазымдық міндеттерін мінсіз орындауға ұмтылысты қалыптастыруға;

      2) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының конституциялық қағидаттары мен ұлттық мүдделеріне адалдығын қалыптастыруға;

      3) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құқық қорғау органдарының жағымды имиджін қалыптастыруға;

      4) идеологиялық жұмысты ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға бағытталған.

      6. Жеке құраммен тәрбиелік, психологиялық және идеологиялық жұмысты ұйымдастыру тәртібін құқық қорғау органының басшысы айқындайды.

      Құқық қорғау органының бөлімшелеріндегі моральдық-психологиялық ахуалдың жай-күйіне жыл сайынғы әлеуметтану мониторингін жүргізу тәртібі мен әдістемесін құқық қорғау органының басшысы айқындайды.

      Басшы лауазымдарды атқарып отырған қызметкерлер өздеріне сеніп тапсырылған бөлімшелердегі моральдық-психологиялық ахуалдың жай-күйіне жауапты болады.

      55-бап. Қызметкерлерге көтермелеу қолдану тәртібі

      1. Мiндеттерiн үлгiлi атқарғаны және қызметтік жұмысында жоғары нәтижелерге қол жеткізгені үшін қызметкерлерге және құқық қорғау органдары білім беру ұйымдарының курсанттарына мынадай көтермелеу түрлері көзделеді:

      1) алғыс жариялау;

      2) біржолғы ақшалай сыйақы беру;

      3) бағалы сыйлықпен наградтау;

      4) грамотамен наградтау;

      5) құрмет грамотасымен наградтау;

      6) ведомстволық наградамен және құқық қорғау органының үздігі төсбелгісімен наградтау;

      7) арнаулы атақтарды немесе сыныптық шендерді мерзімінен бұрын немесе атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен бір саты жоғары, сондай-ақ кезектен тыс арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер беру;

      8) құрмет тақтасына енгізу;

      9) құрметті атақ беру;

      10) құқық қорғау органдарының білім беру ұйымы орналасқан жерден кезектен тыс сейілдеуге жіберуді ұсыну;

      11) бұрын қолданылған тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау;

      12) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де көтермелеу түрлері.

      Құқық қорғау органдары білім беру ұйымының басшысы магистратурада және докторантурада күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын қызметкерлерге осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3), 4), 5), 8) және 11) тармақшаларында көзделген көтермелеу түрлерін қолдана алады.

      2. Тәртіптік жазасы бар қызметкер бұрын қолданылған жазаны алып тастау арқылы көтермеленеді. Тәртіптік жазаны алып тастау құқығы құқық қорғау органының басшысына немесе уәкілетті басшыға тиесілі. Қызметкердің елеулі теріс қылықтар жасағаны үшін тәртіптік жазалар олар қолданылған күннен бастап үш айдан кейін алып тасталуы мүмкін.

      Өрескел тәртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін тәртіптік жазалар көтермелеу тәртібімен мерзімінен бұрын алып тасталуға жатпайды.

      Болмашы тәртіптік теріс қылықтар үшін тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау мерзімі белгіленбейді.

      Құқық қорғау органының басшысымен келісу бойынша қызметкердің өмірі мен денсаулығын тәуекелге тігумен, адам өмірін құтқарумен ұштасқан ерекше еңбегі үшін, сондай-ақ қоғамдық резонанс тудырған аса ауыр қылмыстарды ашқаны және тергеп-тексергені үшін қызметкерлерді көтермелеу кезінде тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау мерзімі ескерілмейді.

      3. Бір мезгілде көтермелеу түрінде бір ғана тәртіптік жаза алып тасталуы мүмкін, бұл ретте көтермелеудің осы түрімен бірге көтермелеудің басқа түрлері қолданылмайды.

      4. Қызметкерді көтермелеу туралы ұсынуға тікелей басшысы бастама жасайды және ол комиссияда қарау үшін кадр қызметіне енгізіледі.

      5. Комиссияны құқық қорғау органының басшысы немесе уәкілетті басшы қызметкерлерді көтермелеу кезінде объективті көзқарасты қамтамасыз ету үшін тұрақты негізде құрады.

      Комиссия құрамына кемінде бес мүше кіруге тиіс.

      6. Комиссия шешімді ашық дауыс беру арқылы алқалы түрде қабылдайды. Егер шешімге комиссия мүшелерінің жалпы дауыс санының көпшілігі дауыс берсе, ол қабылданды деп есептеледі. Комиссия шешімдері хаттамамен ресімделеді. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      7. Комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) көтермелеу туралы ұсынуды қанағаттандыру;

      2) көтермелеу туралы ұсынудан бас тарту.

      8. Құқық қорғау органы басшысының не уәкілетті басшының шешімі бойынша қызметкерді көтермелеу тікелей басшының ұсынуы негізінде комиссияда қаралмастан жүргізілуі мүмкін.

      9. Көтермелеу құқық қорғау органы басшысының немесе уәкілетті басшының бұйрықтарымен ресімделеді.";

      36) 56-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "56-бап. Қызметкерлерге қолданылатын тәртiптiк жазалар және тәртіптік теріс қылықтардың түрлері";

      2-тармақта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) арнаулы атағын немесе сыныптық шенiн бiр сатыға төмендету;";

      9) тармақшадағы "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының" деген сөздер "осы Заңның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4, 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:

      "4. Құқық қорғау органдары білім беру ұйымының басшысы күндізгі нысан бойынша магистратура мен докторантурада оқитын қызметкерлерге тәртіптік жазалаудың мынадай түрлерін қолдануы мүмкін:

      1) ескерту;

      2) сөгіс;

      3) қатаң сөгіс;

      4) құқық қорғау органының білім беру ұйымынан шығару.

      5. Қызметкердің қызметтік тәртіпті өрескел бұзғаны немесе құқық қорғау органына кір келтіретін теріс қылықтар жасағаны үшін құқық қорғау органының білім беру ұйымынан шығарып жіберу түріндегі тәртіптік жазаны қолдану қызметкерді осы Заңның 80-бабы 1-тармағының 12) және 13) тармақшаларында көзделген теріс себептер бойынша қызметтен шығаруға негіз болып табылады.

      6. Тәртіптік теріс қылықтар мынадай түрлерге бөлінеді:

      осы баптың 2-тармағының 1), 2) немесе 3) тармақшаларында, 4-тармағының 1), 2) немесе 3) тармақшаларында көзделген тәртіптік жаза қолданылған теріс қылық болмашы теріс қылық болып табылады;

      осы баптың 2-тармағының 4) немесе 6) тармақшаларында көзделген тәртіптік жаза қолданылған теріс қылық елеулі теріс қылық болып табылады;

      осы баптың 2-тармағының 5), 7), 8) немесе 9) тармақшаларында көзделген тәртіптік жаза қолданылған теріс қылық өрескел теріс қылық болып табылады.";

      37) 57-бапта:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тәртіптік жаза қолдану және оның түрін айқындау кезінде мынадай өлшемшарттар ескеріледі:

      1) жасалған теріс қылықтың мазмұны мен сипаты;

      2) жасалған теріс қылықтың ауырлығы мен мән-жайлары;

      3) қызметкердің жеке басын және оның қызметке қатынасын сипаттайтын деректер;

      4) қызметкердің уәжі және кінәсінің дәрежесі (қасақана, абайсызда);

      5) қызметкердің тәртіптік жауаптылығын жеңілдететін мән-жайлар;

      6) қызметкердің тәртіптік жауаптылығын ауырлататын мән-жайлар.";

      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "2-1. Тәртіптік жауаптылықты жеңілдететін мән-жайлар деп мыналар танылады:

      1) теріс қылық жасаған қызметкердің өкінуі;

      2) қызметкердің теріс қылық жасағаны туралы басшыға ерікті түрде хабарлауы;

      3) теріс қылықты бірінші рет жасау және теріс қылықты жасау фактісімен келісуінің болуы;

      4) жеке немесе отбасылық ауыр мән-жайлар болған кезде теріс қылық жасау;

      5) мәжбүрлеу салдарынан теріс қылық жасау;

      6) тәртіптік теріс қылық жасау салдарынан жағымсыз әсердің болмауы және құқық қорғау органының имиджіне нұқсан келтірілмеуі.

      Қызметкерге жаза қолданатын құқық қорғау органының басшысы немесе уәкілетті басшы не тәртіптік комиссия қызметтік тергеп-тексеруді жүргізу кезінде өзге де мән-жайларды жеңілдететін деп тануы мүмкін.

      2-2. Тәртіптік жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар деп мыналар танылады:

      1) егер бірінші теріс қылығы үшін қызметкерге жаза қолданылған және ол белгіленген тәртіппен алынбаса, дәл сондай теріс қылықты қайталап жасау;

      2) қарамағындағы адамды теріс қылық жасауға тарту;

      3) төтенше жағдай немесе өзге де шектеу шаралары енгізілген кезеңде теріс қылық жасау;

      4) алкогольдік және (немесе) есірткілік және (немесе) психотроптық және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде теріс қылық жасау;

      5) тәртіптік теріс қылық жасау салдарынан жағымсыз әсердің болуы және құқық қорғау органының имиджіне нұқсан келтірілуі;

      6) өзіне жүктелген міндеттерді орындауына байланысты лауазымды адамға немесе оның жақын туыстарына ықпал ету арқылы теріс қылық жасау.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту, атқарып отырған лауазымынан босату, құқық қорғау органдарының білім беру ұйымынан шығару және босату түріндегі жаза жүргізілген қызметтік тергеп-тексеру нәтижелері мен тәртіптік комиссияның тиісті ұсынымдары бойынша қолданылады.

      Қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту, атқарып отырған лауазымынан босату түріндегі жаза қызметтік тергеп-тексеру жүргізілмей және тәртіптік комиссияның тиісті ұсынымдарынсыз, алқаның немесе құқық қорғау органы бірінші басшысының жанындағы жедел кеңестің шешімі және қызметкердің өзі жасаған тәртіптік теріс қылық фактісімен келісетіні туралы жазбаша түсініктемесінің болуы, сондай-ақ оны жасау мән-жайларының толық және объективті анықталуын растайтын материалдар негізінде қолданылуы мүмкін.";

      10-тармақта:

      екінші бөліктегі "бір айлық" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы Заңда көзделген, құқық қорғау органына кір келтіретін теріс қылық жасағаны және қызметтік тәртіпті өрескел бұзғаны үшін тәртіптік жаза тәртіптік теріс қылық анықталған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей қолданылады және оны тәртіптік теріс қылық жасалған күннен бастап бір жылдан кешіктіріп қолдануға болмайды.";

      мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:

      "12-1. Құқық қорғау органының білім беру ұйымдары осы Заңның 56-бабы 3-тармағының 3) тармақшасында және 4-тармағының 4) тармақшасында көзделген тәртіптік жазаны қолданған жағдайда, жаза қолдану туралы бұйрық тәртіптік теріс қылық жасаған қызметкер кадрында тұрған құқық қорғау органына үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Қызметкерге тәртіптік жазаны:

      1) еңбекке уақытша жарамсыздық;

      2) осы Заңның 75-бабының 9-тармағында көзделген демалысты қоспағанда, демалыста болу;

      3) іссапарға жіберу оны тәртіптік жауаптылыққа тартуға байланысты болатын жағдайларды қоспағанда, іссапарда болу кезеңінде қолдануға болмайды.";

      38) 58-бапта:

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Қызметтік тергеп-тексеру барысында оны жүргізу тапсырылған уәкілетті лауазымды адамның:

      1) өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізіліп жатқан қызметкерден, сондай-ақ басқа да адамдардан жазбаша түсініктеме алуға;

      2) тәртіптік теріс қылық жасаудың мән-жайына қатысты материалдар мен мәліметтер жинауға;

      3) тиісті құжаттармен танысуға, қажет болған жағдайда олардың көшірмелерін қызметтік тергеп-тексеру материалдарына қосып тігуге;

      4) арнаулы білімді талап ететін мәселелер бойынша мамандардан қорытындылар, түсініктер және консультациялар алуға;

      5) өздеріне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізіліп жатқан қызметкерлерге полиграфологиялық зерттеу жүргізуге бастама жасауға құқығы бар.

      Полиграфологиялық зерттеу қызметкердің келісімімен жүргізіледі.";

      5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қызметтік тергеп-тексеру жүргізген адам қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген қызметкерді, егер бұл мемлекеттік құпияларды және өзге де қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеу талаптарына қайшы келмесе, қорытындымен жеке өзін не оның көшірмесін курьерлік пошта байланысы, пошта байланысы, факсимильді байланыс, электрондық пошта және өзге де ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы немесе қызметкердің авторизациялануын, сәйкестендірілуін қамтамасыз ете отырып, электрондық түрде жіберу арқылы қызметтік тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде таныстыруға міндетті.";

      8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тәртіптік жаза түрі бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар көрсетіледі.";

      10-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:

      "11. Құқық қорғау органының білім беру ұйымдарында оқитын курсанттар мен қызметкерлерге қатысты қызметтік тергеп-тексеруді құқық қорғау органы білім беру ұйымының тиісті бөлімшесі жүргізеді.";

      39) 7-тарау мынадай мазмұндағы 58-1-баппен толықтырылсын:

      "58-1-бап. Тәртіптік комиссияны қалыптастыру және оның жұмыс тәртібі

      1. Құқық қорғау органының басшысы немесе уәкілетті басшы тәртіптік комиссияның құрамын бекітеді.

      2. Тәртіптік комиссияның құрамына кемінде бес мүше кіруге тиіс.

      3. Тәртіптік комиссияның отырыстары қажеттілігіне қарай және оның мүшелерінің жалпы санының үштен екісі болған кезде өткізіледі.

      4. Тәртіптік комиссияның отырысы өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген адамның қатысуымен, оның ішінде бейнеконференция байланысы арқылы өткізіледі.

      5. Егер өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген адам отырыстың уақыты мен орны туралы тиісінше хабардар етілсе және дәлелсіз себеппен келмесе не тәртіптік комиссияның отырысына қатысудан жазбаша бас тартса, қызметтік тергеп-тексеру материалдарын оның қатысуынсыз қарауға жол беріледі.

      6. Өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген адам тәртіптік комиссия отырысының өтетін уақыты мен орны туралы, бірақ ол өткізілетін күнге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей хабардар етіледі.

      7. Тәртіптік комиссия қызметтік тергеп-тексеру материалдарын қарайды және теріс қылыққа қатысты фактілерді зерттейді, жүргізілген қызметтік тергеп-тексерудің нәтижелері туралы баяндамашыны (қызметтік тергеп-тексеру жүргізген адамды), өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген адамның түсініктемелерін, сондай-ақ басқа да адамдардың түсініктерін тыңдайды.

      8. Ұсынылған материалдарды қарау қорытындылары бойынша тәртіптік комиссия мынадай шешімдердің бірін шығарады:

      1) құқық қорғау органының басшысына немесе уәкілетті басшыға өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген адамға тәртіптік жазаның тиісті шарасын қолдануды ұсыну;

      2) құқық қорғау органының басшысына немесе уәкілетті басшыға тәртіптік іс жүргізуді тоқтатуды ұсыну.

      9. Тәртіптік комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған тәртіптік комиссияның отырысқа қатысқан мүшелері санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

      Дауыстар тең болған кезде тәртіптік комиссияның төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      10. Тәртіптік жаза қолдану туралы шешім құқық қорғау органы басшысының немесе уәкілетті басшының бұйрығымен ресімделеді.

      11. Қызметкер өзіне қолданылған тәртіптік жазаға жоғары тұрған лауазымды адамға не сотқа шағым жасауға құқылы. Тәртіптік жаза қолдану туралы шешімге шағымдану оның орындалуын тоқтата тұрмайды.";

      40) 62-баптың 4-тармағы 1) тармақшасының екінші бөлігіндегі ", біліктілік сыныбы" деген сөздер алып тасталсын;

      41) 64-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші бөлік "үстемеақыларды" деген сөзден кейін ", сондай-ақ басқа да үстемеақыларды, қосымша ақыларды" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші бөлік "үстемеақылар" деген сөзден кейін ", сондай-ақ басқа да үстемеақылар, қосымша ақылар" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтағы ", сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы" деген сөздер "немесе сыныптық шені" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:

      "5. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде қызмет өткеру уақытында қаза тапқан, қайтыс болған немесе хабарсыз кеткендердің балаларына жергілікті атқарушы органдар тұрғылықты жері бойынша балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелерден кезектен тыс орындар береді.

      6. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін арттыру республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мөлшерде үш жылда бір рет жүзеге асырылады.";

      42) 65-баптың 2-тармағындағы "жарақаттануына, контузия алуына немесе мертiгуiне" деген сөздер "мертiгуiне (жаралануына, контузия алуына, жарақаттануына)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      43) 66-бапта:

      1-тармақтағы "мертiккен" деген сөз "мертiккен (жараланған, контузия алған, жарақаттанған)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "жарақат" деген сөз "науқастануы, мертігуі (жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың бірінші абзацындағы "жарақаттануы, жаралануы (контузия алуы), мертігуі, науқастануы" деген сөздер "науқастануы, мертігуі (жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертігуі (жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы) салдарынан денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарынан шығарылған қызметкерлерге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.";

      6-тармақтағы "жарақаты, жаралануы (мертiгуi), науқастануы" деген сөздер "науқастануы, мертiгуi (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

      "9. Қызметкер қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертігуі (жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы) салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, қаза тапқан (қайтыс болған) қызметкердің отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.

      Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде, асырап алған балаларға, бірге тұратын өгей балаларға) – олар кәмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесіндегі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі нысанда аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын шекте, сондай-ақ "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақылардың төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы төленеді.";

      44) 68-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен зейнеткерлері, сондай-ақ қаза тапқан (қайтыс болған) қызметкерлердің отбасы мүшелері басқа бағасы тең болатын тұрғын үй-жай берілмей қызметтiк тұрғынжайдан шығарылмайды.";

      45) 69-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Қызметкердің денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залал, сондай-ақ қызметкердің қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты оның отбасы мүшелері мен жақын туыстарының денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залал бюджет қаражатынан толық көлемде өтеледі, кейіннен бұл сома залал келтірген адамнан өндіріп алынады.

      Залалды өтеу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.";

      46) 73-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қызметкерге құқық қорғау органдарына қызметке тұрған (қызметтен шығарылған), оқуға түскен (оқуды аяқтаған), сондай-ақ жүктілiгіне және босануына байланысты демалысқа (демалыстан) шыққан, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған қызметкерлерге демалысының, бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыстан шыққан жылындағы ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысының ұзақтығын есептеу жыл сайынғы еңбек демалысының ұзақтығын он екіге бөлу және алынған күндер санын құқық қорғау қызметіне тұрған (қызметтен шығарылған), оқуға түскен (оқуды аяқтаған), демалысқа шыққан (демалыстан шыққан) жылындағы қызметінің толық айларының санына көбейту арқылы жүзеге асырылады.

      Толық емес күндердің санын дөңгелектеу ұлғайту жағына қарай жүргізіледі.

      Бұл ретте ұзақтығы күнтізбелік он және одан көп күнге демалыс алуға құқығы бар қызметкерлерге демалысына қосып, жол жүруіне уақыт беріледі.";

      47) 75-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші абзацтағы "курсанттары мен тыңдаушыларына" деген сөздер "курсанттарына, магистранттары мен докторанттарына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) магистратураны, докторантураны қоспағанда, білім беру ұйымын аяқтауына байланысты ұзақтығы күнтізбелік отыз күн.";

      2-тармақтағы "курсанттары мен тыңдаушыларына" деген сөздер "курсанттарына, магистранттары мен докторанттарына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "күндізгі және сырттай оқу нысаны" деген сөздер "күндізгі оқу нысаны, сондай-ақ қашықтан оқыту" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтағы "сырттай оқу нысаны" деген сөздер "қашықтан оқыту" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ алып тасталсын;

      9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде немесе Шетелде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия айқындайтын шетелдегі жетекші жоғары оқу орындарындағы докторантура (PhD, бейіні бойынша доктор) бағдарламалары бойынша білім беру ұйымдарына түскен қызметкерлерге ақшалай ризық сақталмай, атқарып отырған лауазымынан босатыла және құқық қорғау органдарының кадрында қалдыра отырып, оқу демалысы беріледі.";

      48) 77-баптың 3-тармағында:

      бірінші бөліктегі "қарамағына" деген сөз "кадрына" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі ", сыныптық шен беру немесе біліктілік сыныбын белгілеу" деген сөздер "немесе сыныптық шен беру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құқық қорғау органында атқарып отырған лауазымының қысқартылуымен не өзгертілуімен ұйымдық-штаттық іс-шаралар жүргізілген жағдайда, қызметкерге біліктік талаптарына сәйкес келген кезде осы жергілікті жерде басқа бос лауазымға, бірақ бұрын атқарғанынан төмен емес лауазымға ауысу мүмкіндігі беріледі.";

      49) 80-бапта:

      1-тармақта:

      11) және 15) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) Қазақстан Республикасы азаматтығының тоқтатылуына байланысты;";

      "15) қылмыс не қасақана қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін соттың айыптау үкімінің заңды күшіне енуіне, қылмыстық істің Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде тоқтатылуына байланысты;";

      мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен және 18) тармақшадағы "байланысты жұмыстар шығарылады." деген сөздер "байланысты;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:

      "15-1) Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу туралы өтінішхатпен жүгіну фактісі туралы не шетелдік азаматтықты алуға жүгіну фактісі туралы жүгінген күні тікелей басшысына жазбаша нысанда хабарламағаны үшін;";

      "19) қызметкердің бір жұмыс күнінде қатарынан үш және одан да көп сағат бойы дәлелсіз себеппен қызметте болмауына байланысты жұмыстан шығарылады.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мынадай әрекеттер, оның ішінде қызметтік міндеттерін атқарумен байланысты емес, бірақ азаматтардың алдында құқық қорғау қызметінің қадір-қасиеті мен беделіне нұқсан келтіретін әрекеттер, атап айтқанда: қызметкерлердің қоғамдық орындарда алкогольдік және (немесе) есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде (құқық қорғау органына тиесілігі айналадағыларға анық белгілі) болуы; есірткіні, психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды медициналық емес мақсатта тұтыну; алкогольдік және (немесе) есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде көлік құралын басқару; қызметкердің алкогольдік және (немесе) есірткілік және (немесе) психотроптық және (немесе) уытқұмарлық масаң күйін медициналық куәландырудан бас тартуы; қызмет бабын жеке пайдакүнемдік мақсатта пайдалану; құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдары қызметкерлерінің, курсанттарының арасында жарғыға сәйкес келмейтін, жағымсыз қоғамдық резонанс тудырған қарым-қатынастары құқық қорғау органына кір келтіретін теріс қылықтар болып табылады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Қызметтік тәртіпті өрескел бұзуға қызметкердің қызметтік міндеттерін адамның өмірі мен денсаулығына зиян келтіруге алып келген тиісінше орындамауы немесе орындамауы, егер бұл әрекеттер (әрекетсіздік) қылмыстық жауаптылыққа алып келмесе; ереуілдерді қоса алғанда, мемлекеттік органдардың қалыпты жұмыс істеуіне және қызметтік міндеттерді орындауға кедергі келтіретін әрекеттерге қатысу, қызметкердің алкогольдік және (немесе) есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде қызметте болуы, оның ішінде жұмыс күні ішінде осындай масаңдануды тудыратын заттарды тұтынуы, қызметкердің қызметтік міндеттерін орындауға байланысты өзіне мәлім болған, қызмет мүдделеріне зиян келтірген қызметтік ақпаратты жария етуі жатады.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Қызметкер осы баптың 1-тармағының 9), 10), 12), 12-1), 13), 14), 15) және 16) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша жұмыстан шығарылған жағдайда, қызметкердің өз еркімен жұмыстан шығару туралы баянат беруі жұмыстан шығаруды тоқтата тұрмайды және жұмыстан шығару негіздерінің өзгеруіне алып келмейді.";

      50) 81-бапта:

      2 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Құқық қорғау органдарында қызметін тоқтатқан қызметкерлер құқық қорғау органдарының кадрынан шығарылады.";

      "6. Осы Заңның 80-бабы 1-тармағының 1), 2, 4) және 18) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша қызметтен шығарылатын қызметкерлер шығарылатыны не қызметте болудың шекті жасына толғаны туралы шығарылғанға немесе шекті жасқа толғанға дейін бір айдан кешіктірмей жазбаша хабардар етiледi.

      Осы Заңның 80-бабы 1-тармағының 1), 2), 4), 5) және 18) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша қызметкерді жұмыстан шығаруды қоспағанда, қызметкерлерді демалыстарда және емдеуде болған кезеңінде жұмыстан шығаруға жол берілмейді.";

      8-тармақтың екінші бөлігіндегі ", сыныптық шенi немесе біліктілік сыныбы" деген сөздер "немесе сыныптық шенi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-тармақта:

      бірінші бөліктегі ", сыныптық шендері немесе біліктілік сыныптары" деген сөздер "немесе сыныптық шендері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші бөліктегі ", сыныптық шендері немесе біліктілік сыныптары" деген сөздер "немесе сыныптық шендері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:

      "10. Құқық қорғау қызметін өткеру кезеңінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасымен наградталған құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жұмыстан шығарылған кездегі біржолғы жәрдемақы мөлшері айлық ақшалай қамтымның екі есе мөлшеріне ұлғайтылады.";

      51) 82-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын;

      52) 84-бапта:

      үшінші, төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заңның күші, осы Заңның 3, 4, 5, 9, 33-1, 45-1-баптарын, 60-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 7) және 8) тармақшаларын, 61-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 5,) 6) және 8) тармақшаларын, 69-бабының 3) және 3-1) тармақшаларын, 72-бабының 5-тармағын, 75-бабын, 80-бабы 1-тармағының 12-1) тармақшасын, 83-бабын қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік фельдъегерлік қызметіне және оның қызметкерлеріне қолданылады.

      Осы Заңның 59-бабының, 60-бабы 1-тармағы 1), 5) және 6) тармақшаларының, 1-1, 1-2 және 2-тармақтарының, 61-бабының 1-тармағы 2), 2-1) және 7) тармақшаларының, 2-тармағының және 62-бабының күші Қазақстан Республикасының мемлекеттiк фельдъегерлік қызметінің қызметкерлеріне олардың мемлекеттiк құпияларды қорғауды қамтамасыз ете отырып, үкiметтiк курьерлік байланысты жүзеге асыру жөніндегі қызметтік міндеттерін орындауына байланысты қолданылады.

      Осы Заңның күші, осы Заңның 3, 5, 45-1, 59, 60, 61, 62-баптарын, 69-бабының 3 және 3-1-тармақтарын, 80-бабы 1-тармағының 12-1) тармақшасын, 83-бабын қоспағанда, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын азаматтық қорғау органдарына және олардың қызметкерлеріне қолданылады.";

      мынадай мазмұндағы тоғызыншы бөлікпен толықтырылсын:

      "Ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі, қаржы полициясы, азаматтық қорғау, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының 2003 және 2016 жылдар аралығындағы кезеңде қызметтен шыққан, жұмыстан шығарылған күні жиырма бес және одан да көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, соның кемінде он екі жыл және алты айын үзіліссіз әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдардағы және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызмет құрайтын және құқық қорғау органдарында қызметте болудың шекті жасына жету бойынша не штаттың қысқартылуына немесе денсаулық жағдайына байланысты жұмыстан шығарылған қатардағы және кiшi басшы құрамдардағы қызметкерлердің еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне құқығы бар. Зейнетақы төлемдерінің мөлшері қызметтен шығарылған күнге белгіленеді және төлем Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізілген арттырулар ескеріле отырып, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасаған күннен бастап жүзеге асырылады.".

      13. "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 77-бап мынадай мазмұндағы 11 және 12-тармақтармен толықтырылсын:

      "11. Қызмет міндеттерін атқару кезінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан денсаулық жағдайы бойынша қызметтен шығарылған курсанттарға, тыңдаушыларға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.

      12. Курсант, тыңдаушы қызмет міндеттерін атқару кезінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, қаза тапқан (қайтыс болған) курсанттың, тыңдаушының отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.

      Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде асырап алған балаларына, бірге тұратын өгей балаларына) – олар кәмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесіндегі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі нысанда аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын шекте, сондай-ақ "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақылардың төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы төленеді.";

      2) 78-бап мынадай мазмұндағы 11 тармақпен толықтырылсын:

      "11. Қызметкер қызмет міндеттерін атқару кезінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, қаза тапқан (қайтыс болған) қызметкердің отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.

      Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде асырап алған балаларына, бірге тұратын өгей балаларына) – олар кәмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесіндегі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі нысанда аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын шекте, сондай-ақ "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақылардың төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы төленеді.";

      3) 80-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Арнаулы мемлекеттік органдардан қызметтік міндеттерін атқару кезінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан денсаулық жағдайы бойынша шығарылған қызметкерлерге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.".

      14. "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 51-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Әскери қызмет міндеттерін атқару кезінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан денсаулық жағдайы бойынша әскери қызметтен шығарылған әскери қызметшілерге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.";

      2) 52-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметші, мерзімді қызметтің әскери қызметшісі, курсант, кадет, әскери жиындарға шақырылған әскери міндетті әскери қызмет міндеттерін атқару кезінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, қаза тапқан (қайтыс болған) әскери қызметшінің отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.

      Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде асырап алған балаларына, бірге тұратын өгей балаларына) – олар кәмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесіндегі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі нысанда аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын шекте, сондай-ақ "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақылардың төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы төленеді.".

      15. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      64-бапта:

      1-тармақтың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, штаттың қысқартылуына немесе өз еркі бойынша немесе денсаулық жағдайына байланысты не құқық қорғау органы таратылған кезде шығарылған;

      3) жиырма бес және одан көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, оның кемiнде он екі жыл және алты айын үзіліссiз әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдардағы және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызмет құрайтын және әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік органдардағы және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте болудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектi жасына толуына не штаттың қысқартылуына немесе денсаулық жағдайына байланысты не құқық қорғау органы таратылған кезде шығарылған әскери қызметшiлердiң (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік органдар және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.";

      2-тармақтың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiрген, штаттың қысқартылуына, құқық қорғау органының таратылуына не өз еркі бойынша не жұмысын жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуiне байланысты шығарылған;

      3) жиырма бес және одан көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, оның кемiнде он екі жыл және алты айын үзіліссiз әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдардағы және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтегі қызмет құрайтын және штаттың қысқартылуына, құқық қорғау органының таратылуына не жұмысын жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмеуіне байланысты шығарылған не арнаулы атақтарға немесе сыныптық шендерге ие болу, сондай-ақ нысанды киім киіп жүру құқықтары жойылған кезде тіркелген арнаулы атағы немесе сыныптық шені бойынша құқық қорғау қызметінде болудың шекті жасына сәйкес келетін жасқа толған, арнаулы атақтарға және сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар.".

      16. "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 9-баптың 2-тармағында:

      3-1) тармақшадағы "облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімімен келісу бойынша" деген сөздер алып тасталсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) Қазақстан Республикасының Президентіне Ішкі істер министрінің орынбасарлары, Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы лауазымдарына тағайындауға ұсыну енгізеді;";".

      2) 11-баптың 25) тармақшасында:

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "лауазымдар номенклатурасын, ішкі істер органдарындағы лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын;";

      бесінші абзац алып тасталсын;

      отыз үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сынаудың криминалистік талаптары мен әдістері, азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдардың криминалистік талаптарға сәйкестігіне қорытындылар беру қағидалары;";

      3) 17-баптың 2-тармағындағы "тұрақты орналасқан пунктінен тыс жерде" деген сөздер алып тасталсын;

      4) 21-бапта:

      3-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:

      "Ескертпе. Осы баптың 2-тармағында ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасы мүшелері деп: жұбайы (зайыбы), ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің кәмелетке толмаған балалары (асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылықтағы); білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында оқитын жиырма үш жасқа дейінгі балалар (асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылықтағы) және жұбайының (зайыбының) балалары; он сегіз жасқа дейін мүгедектік белгіленген мүгедектігі бар балалар (асырап алған, асырауындағы немесе қорғаншылықтағы) және жұбайының (зайыбының) мүгедектігі бар балалары; қызметкердің асырауындағы ата-аналары және жұбайының (зайыбының) ата-аналары түсініледі.

      Ішкі істер органдары қызметкерінің асырауындағы адамдар деп оның кірісі есебінен өмір сүретін және дербес кіріс көзі жоқ отбасы мүшелері танылады.";

      5) 22-бапта:

      2, 3 және 4-тармақтар алып тасталсын;

      ескерту алып тасталсын.

      17. "Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы" 2015 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-бапта:

      1-тармақтың 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының бірлескен шешімдерінде айқындалатын тәртіппен шекаралық іздестірулерге және операцияларға қатысуға құқылы;";

      2-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "20-1) Ұлттық ұланға жүктелген міндеттерді орындау мақсатында пилотсыз ұшу аппараттарын пайдалануға;";

      26) тармақша алып тасталсын;

      2) 6-баптың 2 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ұлттық ұланның Комитет құқығындағы Бас қолбасшылығы Ұлттық ұланды әскери басқарудың жедел-стратегиялық органы болып табылады және оны Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы басқарады.";

      "4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысына тікелей бағынатын құрамалар мен әскери бөлімдерді қоспағанда, құрамалар мен әскери бөлімдер Ұлттық ұланның өңірлік қолбасшылықтарының құрамына кіреді.";

      3) 8-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы";

      1-тармақ "босататын" деген сөзден кейін "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары –" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары –Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы:";

      4) 12-баптың 7) тармақшасы "Президентіне" деген сөзден кейін "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары –" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 15-баптың 1) тармақшасындағы "Ұлттық" деген сөз "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 22-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ұлттық ұланның әскери қызметшілерінің осы Заңда арнаулы құралдарды, қызметтік иттерді, қаруды, әскери және арнаулы техниканы қолдану рұқсат етілген барлық жағдайда дене күшін қолдануға құқығы бар.";

      7) 23-бапта:

      1-тармақта:

      1) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) жеке тұлғаларға жасалған шабуылды тойтару;";

      "6) әскери қалашықтарға, уақытша орналасу пункттеріне, әскери эшелондарға (көлікке) және көлік колонналарына, Ұлттық ұлан күзететін объектілерге жасалған шабуылдарды тойтару;";

      9) тармақшадағы "тоқтату үшін арнаулы құралдарды қолдануға құқығы бар." деген сөздер "тоқтату;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын:

      "10) Ұлттық ұлан әскерлері күзететін объектілерді, құрылысжайларды қорғау, құқыққа қарсы әрекеттер жасайтын топтардың қозғалысын бұғаттау;

      11) әскери бөлімдер, мемлекеттік күзетуге жататын объектілер аумағының үстінен, сондай-ақ Ұлттық ұлан әскери қызметшілерінің міндеттерді орындау аудандарында пилотсыз ұшу аппараттарының әуе кеңістігін бұзуының жолын кесу үшін арнаулы құралдарды қолдануға құқығы бар.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ұлттық ұланның әскери қызметшілері қолданатын арнаулы құралдар ретінде:

      1) осы баптың 1-тармағының 1) – 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда – арнаулы таяқтар;

      2) осы баптың 1-тармағының 1) – 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда – көзден жас ағызатын (тітіркендіретін) әсері бар құралдар;

      3) осы баптың 1-тармағының 2), 3), 4) 5) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда – қол кісендері қолданылуы мүмкін. Қол кісендері болмаған кезде әскери қызметшілер байлау үшін қолда бар құралдарды пайдалануға құқылы;

      4) осы баптың 1-тармағының 1), 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда – назар аударту әсері бар жарық-дыбыс құралдары;

      5) осы баптың 1-тармағының 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда – тосқауылдарды бұзу құралдары;

      6) осы баптың 1-тармағының 6), 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда – көлікті мәжбүрлеп тоқтату құралдары;

      7) осы баптың 1-тармағының 6), 8) және 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда – Ұлттық ұланның әскери қызметшілері күзететін объектілерді (аумақтарды) қорғау, құқыққа қарсы әрекеттер жасайтын топтардың қозғалысын бұғаттау құралдары;

      8) осы баптың 1-тармағының 6), 7), 8) және 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда – жарық және акустикалық арнаулы құралдар;

      9) осы баптың 1-тармағының 6), 8) және 11) тармақшаларында көзделген жағдайларда – пилотсыз ұшу аппараттарына қарсы іс-қимылдың арнаулы техникалық құралдары қолданылуы мүмкін.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Қызметтік иттер осы баптың 1-тармағының 1) – 10) тармақшаларында көзделген жағдайда қолданылады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Арнаулы құралдардың барлық түрі және қызметтік иттер осы Заңның 24-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда да қолданылуы мүмкін.";

      5-тармақ "құралдарды" деген сөзден кейін "және қызметтік иттерді" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 24-баптың 1-тармағында:

      1) тармақшадағы "азаматтарды" деген сөз "жеке тұлғаларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшадағы "түрмелердегі," деген сөз алып тасталсын;

      5) және 7) тармақшалардағы "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) тармақшадағы "азаматтарға немесе Ұлттық ұланның және құқық қорғау органдарының" деген сөздер "жеке тұлғаларға немесе Ұлттық ұланның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) тармақшада:

      "қалашықтарға," деген сөзден кейін "уақытша орналасу пункттеріне," деген сөздермен толықтырылсын;

      "азаматтардың тұрғын үй-жайларына" деген сөздер "жеке тұлғалардың тұрғынжайларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) тармақшадағы "Ұлттық ұланның әскери қызметшісінің және (немесе) ішкі істер органдары қызметкерінің, өзге де адамдардың" деген сөздер "жеке тұлғалардың немесе Ұлттық ұланның әскери қызметшілерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) және 13) тармақшалардағы "азаматтарды", "азаматтардың" деген сөздер тиісінше "жеке тұлғаларды", "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) тармақшадағы "жолын кесу үшін қару қолдануға құқығы бар." деген сөздер "жолын кесу;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:

      "15) әскери бөлімдер, мемлекеттік күзетуге жататын объектілер аумағының үстінен, сондай-ақ Ұлттық ұлан әскери қызметшілерінің міндеттерді орындау аудандарында, егер олардың әуе кеңістігінде болуын өзге құралдармен тоқтату мүмкін болмаса, пилотсыз ұшу аппараттарының әуе кеңістігін бұзуының жолын кесу үшін қару қолдануға құқығы бар.";

      9) 25-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақшадағы ", әскери техниканы" деген сөздер "және әскери мүлікті" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "азаматтардың" деген сөз "жеке тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) тармақшадағы "төтенше жағдай режимі кезінде" деген сөздер "Ұлттық ұланға жүктелген міндеттерді орындау кезінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшада:

      "қалашықтарға," деген сөзден кейін "уақытша орналасу пункттеріне," деген сөздермен ауыстырылсын;

      "азаматтардың тұрғын үй-жайларына" деген сөздер "жеке тұлғалардың тұрғынжайларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) тармақшадағы "басу үшін қолданылады." деген сөздер "басу;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      6) әскери бөлімдер, мемлекеттік күзетуге жататын объектілер аумағының үстінен, сондай-ақ Ұлттық ұлан әскери қызметшілерінің міндеттерді орындау аудандарында, егер олардың әуе кеңістігінде болуын өзге құралдармен тоқтату мүмкін болмаса, пилотсыз ұшу аппараттарының әуе кеңістігін бұзуының жолын кесу үшін қолданылады.

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Заңның 23-бабы 1-тармағының 4), 5) 6), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда, әскери бөлім (бөлімше) командирінің немесе оның орынбасарының нұсқауы бойынша әскери және арнаулы техника қолданылуы мүмкін.".

      18. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      16-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Құқық қорғау органдарына қызметке кіретін азаматтар, мыналарды:

      1) құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарына оқуға түсетін;

      2) қатардағы және кіші басшы құрамдар лауазымдарына алғашқы кәсіптік даярлыққа түсетін;

      3) "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 8-тармағында, 7-бабының 3-тармағында және 7-1-бабының 1-тармағында көзделген адамдарды қоспағанда, уәкілетті органда тестілеуден, оның ішінде жеке қасиеттерін бағалаудан өтеді.

      Құқық қорғау қызметіне кіретін азаматтарды тестілеу тәртібі мен бағдарламаларын құқық қорғау органдарымен келісу бойынша уәкілетті орган айқындайды.".

      19. "Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы" 2019 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-бап мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында және оның жекелеген жергілікті жерлерінде төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде құқық қорғау органдары және арнаулы мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар арасында мүлікті беру қағидаларын бекітеді;";

      2) 6-бап мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "13-1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында және оның жекелеген жергілікті жерлерінде төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде құқық қорғау органдары және арнаулы мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар арасында мүлікті беру қағидаларын әзірлейді";".

      2-баптан.

      1. Осы Заң:

      1) 2020 жылғы 16 наурыздан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 12-тармағы 43) тармақшасының бірінші және үшінші абзацтарын;

      2) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 12-тармағы 43) тармақшасының бесінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және оныншы абзацтарын, 13 және 14-тармақтарын;

      3) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 7-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацын, 2) және 3) тармақшаларын, 4) тармақшасының сегізінші – он алтыншы абзацтарын, 6), 8), 10) және 11) тармақшаларын, 10-тармағының 3) тармақшасын, 11-тармағын, 12-тармағы 14) тармақшасының бірінші – төртінші абзацтарын, 15) тармақшасын, 41) тармақшасының бірінші – төртінші, алтыншы және жетінші абзацтарын, 42) тармақшасын, 43) тармақшасының екінші, төртінші және жетінші абзацтарын, 44) және 45) тармақшаларын, 47) тармақшасының оныншы және он бірінші абзацтарын, 48) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарын, 50) тармақшасының оныншы және он бірінші абзацтарын, 52) тармақшасының алтыншы және жетінші абзацтарын, 15-тармағын, 16-тармағының 3) тармақшасын;

      4) 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 12-тармағы 41) тармақшасының сегізінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне белгіленген біліктілік сыныптарында болу мерзімі тиісті арнаулы атақтардағы немесе сыныптық шендердегі еңбек сіңіру мерзіміне есептеледі деп белгіленсін.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия

Закон Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 136-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

      1) абзац второй части третьей статьи 32 после слова "помещение" дополнить словами ", либо с поджогом жилища, помещения";

      2) в статье 147:

      абзац первый части второй после слова "обработки" дополнить словами "(за исключением распространения)";

      абзац первый части третьей дополнить словами ", а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее";

      части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

      "4. Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных –

      наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

      5. Совершение действий, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее –

      наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.";

      3) абзац первый части первой статьи 286 после слов "огнестрельного оружия," дополнить словами "газового пистолета и револьвера, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, охолощенного, сигнального и метательного оружия, основных (составных) частей к ним,";

      4) в абзаце первом части первой статьи 288 слова "комплектующих деталей к нему" заменить словами "его основных (составных) частей";

      5) в абзаце первом части первой статьи 291 слова "комплектующих деталей к нему" заменить словами "его основных (составных) частей";

      6) дополнить статьями 370-1 и 370-2 следующего содержания:

      "Статья 370-1. Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа

      Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность в правоохранительном или специальном государственном органе, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа, выразившееся в непринятии в пределах своих полномочий мер по пресечению нападения на граждан, непосредственно угрожающего их жизни, вооруженного захвата зданий, уничтожения имущества граждан или организаций общеопасным способом, если это деяние совершено в условиях чрезвычайного положения или повлекло тяжкие последствия, –

      наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

      Примечание. В настоящей статье:

      под иным руководителем правоохранительного органа понимается руководитель территориального или приравненного к нему органа или обособленного подразделения правоохранительного органа;

      под иным руководителем специального государственного органа понимается руководитель ведомства, территориального органа, государственного учреждения, обособленного подразделения специального государственного органа.

      Статья 370-2. Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы

      1. Отказ сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения приказа, отданного в установленном порядке, причинивший существенный вред интересам службы, а равно уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы, совершенное путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) либо иного вреда своему здоровью, или подлога документов, или иного обмана, причинившее существенный вред интересам службы, –

      наказываются штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до тридцати суток.

      2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи:

      1) совершенные в условиях чрезвычайной ситуации или массовых беспорядков;

      2) связанные с обеспечением безопасности охраняемых лиц или объектов, –

      наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.

      3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения или повлекшие тяжкие последствия, –

      наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

      Примечание. В настоящей статье под охраняемыми лицами и объектами понимаются лица и объекты, охраняемые в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан".";

      7) статьи 379 и 380 изложить в следующей редакции:

      "Статья 379. Неповиновение представителю власти

      1. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, а равно в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

      1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

      2) неоднократно, –

      наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      Статья 380. Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти

      1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей –

      наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

      1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

      2) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

      3) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции;

      4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, –

      наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      3. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, –

      наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное:

      1) в отношении двух или более лиц;

      2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

      3) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

      4) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

      5) неоднократно;

      6) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

      7) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

      8) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

      5. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, –

      наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

      6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное:

      1) в отношении двух или более лиц;

      2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

      3) с особой жестокостью;

      4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

      5) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

      6) неоднократно;

      7) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

      8) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

      9) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.";

      8) часть вторую статьи 380-1 дополнить пунктом 11) следующего содержания:

      "11) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –";

      9) статью 409 изложить в следующей редакции:

      "Статья 409. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования

      1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде –

      наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование, защитника, эксперта, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с осуществлением досудебного расследования, рассмотрением дела или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, –

      наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

      1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

      2) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

      3) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции;

      4) посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, –

      наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

      4. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в частях первой или второй настоящей статьи, –

      наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

      5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное:

      1) в отношении двух или более лиц;

      2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

      3) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

      4) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

      5) неоднократно;

      6) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

      7) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

      8) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается ограничением свободы на срок от пяти до десяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

      6. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в частях первой или второй настоящей статьи, –

      наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

      7. Деяние, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное:

      1) в отношении двух или более лиц;

      2) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

      3) с особой жестокостью;

      4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой;

      5) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

      6) неоднократно;

      7) в отношении заведомо несовершеннолетнего лица;

      8) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

      9) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции, –

      наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет.";

      10) дополнить статьей 452-1 следующего содержания:

      "Статья 452-1. Бездействие по службе начальника

      Бездействие по службе начальника, выразившееся в непринятии в пределах своих полномочий мер по пресечению нападения на граждан, непосредственно угрожающего их жизни, вооруженного захвата зданий, уничтожения имущества граждан или организаций общеопасным способом, если это деяние совершено в условиях чрезвычайного положения или повлекло тяжкие последствия, –

      наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.".

      2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

      1) в статье 187:

      часть 4-3 после слова "статьями" дополнить словами "370-1, 370-2 (частями второй и третьей),";

      часть пятую после цифр "444," дополнить цифрами "452-1,";

      2) часть 19-1 статьи 191 после цифр "363," дополнить словами "370-2 (частью первой),".

      3. В Закон Республики Казахстан от 3 октября 1995 года "О Службе государственной охраны Республики Казахстан":

      статью 1-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Руководитель республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий или уполномоченное им должностное лицо с начала проведения охранных мероприятий и до их завершения осуществляет руководство всеми военнослужащими, сотрудниками и специалистами государственных органов Республики Казахстан, привлекаемыми к их проведению.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия":

      1) в статье 1:

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) макет массо-габаритный, изготовленный из огнестрельного оружия, – боевое ручное стрелковое, гражданское, служебное огнестрельное оружие, приведенное путем внесения необратимой конструктивной переделки его основных (составных) частей в состояние невозможности производства выстрела и реставрации до первоначального состояния, а также сборки из его основных (составных) частей работоспособного огнестрельного оружия;";

      подпункты 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:

      "4) криминалистические требования – специальные технические требования (параметры, конструктивные особенности, маркировка), предъявляемые к гражданскому, служебному оружию и патронам к нему, а также конструктивно сходным с оружием изделиям;

      5) оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также для подачи сигналов.

      К оружию не относятся изделия хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, а также оружие с дульной энергией от 0.5 до 3 Дж, имитирующие внешний вид оружия и не содержащие в своем составе основных (составных) частей огнестрельного оружия (далее – конструктивно сходные с оружием изделия);

      6) оборот оружия – производство, сборка, ремонт, переделка, реализация (торговля), передача, дарение, награждение, наследование, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, использование, изъятие, уничтожение, ввоз на территорию Республики Казахстан, вывоз с территории Республики Казахстан и транзит по территории Республики Казахстан оружия, в том числе его основных (составных) частей и патронов к нему;";

      дополнить подпунктами 6-1), 6-2), 6-3) и 6-4) следующего содержания:

      "6-1) коллекционирование оружия – лицензируемая деятельность физических и юридических лиц по систематизированному собиранию гражданского и служебного оружия, не запрещенного к обороту на территории Республики Казахстан;

      6-2) конструктивная переделка оружия – замена или изменение формы и (или) размеров основных (составных) частей огнестрельного оружия, пневматического, сигнального, охолощенного, газового оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия и метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия;

      6-3) основные (составные) части оружия – ствол, барабан, затвор, рамка, ствольная коробка огнестрельного, газового, газового с возможностью стрельбы патронами травматического действия, пневматического, сигнального, охолощенного оружия;

      6-4) экспонирование оружия – лицензируемая деятельность физических и юридических лиц по демонстрации принадлежащего им гражданского и служебного оружия и (или) патронов к нему либо принадлежащих иным владельцам оружия и (или) патронов к нему, не запрещенного к обороту на территории Республики Казахстан (некоммерческая либо коммерческая выставка-продажа или аукцион);";

      в подпункте 11) слова "изготовление патронов и их составных частей" заменить словами "его основных (составных) частей, изготовление патронов";

      подпункт 12) изложить в следующей редакции:

      "12) метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии, метаемое с использованием мускульной силы человека (метательное бросковое оружие), а также оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии метаемыми снарядами с использованием механической энергии (метательное стрелковое оружие);";

      дополнить подпунктами 12-1) и 13-1) следующего содержания:

      "12-1) метаемый снаряд – устройство, состоящее из поражающего, несущего и стабилизирующего элементов, или предмет, обладающий поражающими свойствами, предназначенные для механического поражения находящейся на расстоянии цели в результате метания из метательного стрелкового оружия;";

      "13-1) охолощенное оружие – специально изготовленное оружие или огнестрельное, огнестрельное бесствольное, газовое оружие, или газовое оружие с возможностью стрельбы патронами травматического действия, приведенное путем внесения необратимой конструктивной переделки его основных (составных) частей в состояние, пригодное для имитации выстрела исключительно патроном светозвукового действия (холостым патроном), для использования при осуществлении культурной, образовательной, коллекционной деятельности;"

      подпункт 15) изложить в следующей редакции:

      "15) холодное оружие – оружие, предназначенное для непосредственного поражения цели с помощью мускульной силы человека;";

      2) в статье 5:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "К гражданскому оружию относится оружие, используемое гражданами Республики Казахстан в целях коллекционирования, экспонирования, самообороны, занятий спортом, охотой, а также организациями образования и культуры в образовательных и культурных целях. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями (за исключением охолощенного оружия).";

      часть вторую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) охолощенное оружие.";

      3) в статье 7:

      подпункты 5), 6) и 10) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "5) метательного броскового оружия, оружия ударно-дробящего действия и предметов, специально приспособленных для использования в качестве оружия ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      6) ножей, клинки которых более 90 миллиметров автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и фиксируются;";

      "10) оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям;";

      в пункте 2:

      в подпункте 1) слово "метательного" заменить словами "метаемых снарядов, метательного";

      подпункт 6-3) изложить в следующей редакции:

      "6-3) применение огнестрельного, газового, электрического, пневматического, метательного и охолощенного оружия (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или самообороны) в населенных пунктах и не отведенных для этого местах;";

      дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

      "8) оборот на территории Республики Казахстан макетов массо-габаритных, изготовленных из огнестрельного оружия;

      9) оборот холодного клинкового оружия более 90 миллиметров без соответствующей регистрации.";

      4) часть первую статьи 9 дополнить словами ", а также конструктивно сходные с оружием изделия";

      5) статью 12 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) организации культуры (кинематографические организации, театры, цирки, музеи) в части охолощенного оружия;";

      6) в статье 15:

      в пункте 1:

      части первую и третью изложить в следующей редакции:

      "1. Право на приобретение гражданского оружия, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия, имеют граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.";

      "Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 миллиметров включительно регистрации не подлежат.";

      дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Сигнальное, охолощенное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 миллиметров включительно граждане Республики Казахстан имеют право приобретать у юридических лиц – поставщиков без получения разрешения.";

      части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

      "Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в подпункте 1) статьи 5 настоящего Закона, граждане Республики Казахстан, достигшие двадцатиоднолетнего возраста, имеют право приобретать в целях самообороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства, без наличия удостоверения охотника.

      Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать достигшие двадцатиоднолетнего возраста граждане Республики Казахстан с правом хранения и ношения, которые имеют удостоверения охотника.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Для получения разрешения на приобретение, хранение, хранение и ношение оружия гражданин Республики Казахстан обязан представить в органы внутренних дел по месту жительства заявление в установленной форме, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, установленное уполномоченным органом в области здравоохранения, и справку о прохождении программы подготовки и переподготовки владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знание правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

      Перечень медицинских противопоказаний, порядок прохождения медицинского осмотра для получения разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия, гражданских пиротехнических веществ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а также его периодичность определяются уполномоченным органом в области здравоохранения.";

      7) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "3. Пользователи оружием – юридические лица обязаны:

      1) хранить оружие в специально оборудованных хранилищах (оружейных комнатах) в непригодном для стрельбы состоянии;

      2) хранить основные (составные) части оружия, непосредственно участвующие в производстве выстрела, в отдельных сейфах;

      3) обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников органов внутренних дел на территорию контролируемых объектов и в места хранения оружия, представлять им необходимую документацию для ознакомления в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      8) пункт 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "6. Правила охоты с применением огнестрельного оружия утверждаются уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Правила применения оружия при занятиях спортом и в учебных целях утверждаются Правительством Республики Казахстан.";

      9) в статье 19:

      в пункте 4:

      в части первой:

      абзац первый изложить следующей редакции:

      "4. Прекращение действия разрешений в сфере оборота гражданского и служебного оружия без предварительного приостановления производится органами внутренних дел в случаях:";

      подпункты 4), 5) и 8) изложить следующей редакции:

      "4) совершения повторно в течение года административного правонарушения, предусмотренного статьями 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 489, 490, 492, 493 и 506 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      5) совершения уголовного проступка, предусмотренного статьями 287 (частью первой), 288 (частью четвертой), 289, 296 (частями первой, второй и третьей), 389 (частями первой и второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан, административного правонарушения, предусмотренного статьями 73, 73-1, 73-2, 453, 461, 476, 477, 478 и 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;";

      "8) несоответствия гражданского и служебного оружия техническому регламенту в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий и криминалистическим требованиям;";

      дополнить подпунктами 10), 11), 12) и 13) следующего содержания:

      "10) повторной утери зарегистрированного оружия;

      11) прекращения гражданства Республики Казахстан;

      12) вынесения защитного предписания по факту совершения бытового насилия;

      13) если имеются медицинские противопоказания к владению оружием. Информационное взаимодействие между уполномоченным органом в области здравоохранения и уполномоченным органом в сфере контроля за оборотом оружия, в том числе обмен сведениями о владельцах оружия, об оформленных медицинских заключениях, а также выявленных у владельца оружия заболеваниях, при наличии которых противопоказано владение оружием, осуществляется посредством интеграции соответствующих информационных систем государственных органов.";

      в части второй слова "на хранение или хранение и ношение оружия" заменить словами "в сфере оборота гражданского и служебного оружия";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Органы внутренних дел отказывают в выдаче разрешений в сфере оборота гражданского и служебного оружия в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи, а равно лицам, имеющим снятую или погашенную судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также за совершение террористических, экстремистских преступлений.";

      10) абзац второй подпункта 1) части первой статьи 20 дополнить словами "или регистрации его за владельцем";

      11) часть первую статьи 21 после слова "основных" дополнить словом "(составных)";

      12) подпункт 3) части второй пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

      "3) выставление оружия в торговом зале, в специально оборудованном хранилище (оружейных комнатах) в состоянии, позволяющем производство выстрела.";

      13) подпункты 8) и 8-2) пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

      "8) разрабатывает криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий;";

      "8-2) утверждает криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий;".

      5. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О противодействии терроризму":

      в статье 13-1:

      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При чрезвычайных ситуациях социального характера, вызванных массовыми беспорядками; межнациональными и межконфессиональными конфликтами; блокадой или захватом отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; организацией и деятельностью незаконных вооруженных формирований, решение о проведении антитеррористической операции принимается после согласования с республиканским и (или) региональным оперативными штабами, созданными в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. В условиях режима чрезвычайного положения решение о проведении антитеррористической операции принимается после согласования с Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан или комендантом местности.";

      дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

      "6. Руководитель оперативного штаба:

      1) определяет границы зоны проведения, время начала и завершения антитеррористической операции, принимает решение о направлениях и пределах использования приданных сил и средств.

      При этом в зависимости от масштабов и степени общественной опасности, ожидаемых негативных последствий акта терроризма согласовывает указанные решения с республиканским или региональным оперативным штабом, созданным в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, в условиях режима чрезвычайного положения – с Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан или комендантом местности;

      2) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с представителями средств массовой информации и общественности;

      3) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении антитеррористической операции.

      7. Обязанности по согласованию проведения антитеррористической операции, предусмотренные пунктами 2, 3 и подпунктом 1) пункта 6 настоящей статьи, не распространяются на антитеррористические операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан":

      подпункт 4-1) пункта 1 статьи 29 исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О чрезвычайном положении":

      1) статью 1 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

      "1-1) кризисная ситуация в социально-экономической сфере – ситуация, при которой возникла угроза экономической безопасности страны и в соответствии с актами Президента Республики Казахстан могут быть установлены особенности действий налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, валютного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в области здравоохранения, о государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, в сферах социальной защиты граждан, о государственном имуществе, по вопросам государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны;

      1-2) кризисная ситуация – ситуация, при которой для восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, конституционного строя Республики Казахстан, безопасности и правопорядка требуется применение временных ограничений, а в исключительных случаях введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения и применение основных и дополнительных мер, предусмотренных настоящим Законом;";

      2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

      "Статья 2-1. Полномочия Президента Республики Казахстан по обеспечению режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации социального характера

      Президент Республики Казахстан в целях обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Республики Казахстан:

      1) утверждает правила, определяющие порядок совместных действий центральных государственных и местных исполнительных органов, правоохранительных и специальных государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований при локализации и ликвидации кризисной ситуации;

      2) утверждает положение о республиканском и региональном оперативных штабах;

      3) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.";

      3) пункты 1, 2 и 6 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:

      "1. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера представляет собой особый режим экстренного реагирования и функционирования государственных органов, осуществляющих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных обстоятельств социального характера, и допускает установление отдельных временных ограничений прав и свобод физических и юридических лиц с возложением на них дополнительных обязанностей.

      Обстоятельства чрезвычайной ситуации социального характера могут являться основанием для введения чрезвычайного положения.

      Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера вводится в случае, когда возникла угроза демократическим институтам, независимости и территориальной целостности, политической стабильности Республики Казахстан, безопасности ее граждан и ее локализацию и ликвидацию возможно осуществить силами и средствами государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера без введения основных, дополнительных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

      2. Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера вводится в отдельных местностях решением руководителя государственного органа по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера или областного (города республиканского значения, столицы) оперативного штаба.";

      "6. Срок действия правового режима чрезвычайной ситуации социального характера не должен превышать сроки устранения обстоятельств, послуживших основанием его введения.

      Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера считается отмененным в случае введения в этой местности или на всей территории Республики Казахстан режима чрезвычайного положения.";

      4) статьи 3-2 и 3-3 изложить в следующей редакции:

      "Статья 3-2. Компетенция государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера

      1. Органы национальной безопасности Республики Казахстан выявляют, предупреждают и пресекают чрезвычайные ситуации, вызванные массовым переходом Государственной границы Республики Казахстан с территорий сопредельных государств; попытками насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; актами терроризма; действиями, направленными на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан; диверсиями; вооруженным мятежом.

      При этом государственным органом по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера, предусмотренных частью первой настоящего пункта, является местный исполнительный орган.

      2. Органы внутренних дел Республики Казахстан предупреждают и осуществляют ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных массовыми беспорядками; межнациональными и межконфессиональными конфликтами; блокадой или захватом отдельных местностей, особо важных и стратегических объектов; организацией и деятельностью незаконных вооруженных формирований.

      3. Министерство обороны Республики Казахстан участвует в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера, вызванных провокационными действиями со стороны других государств с целью навязывания вооруженного конфликта, нарушениями территориальной целостности Республики Казахстан.

      4. Руководители государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера и их территориальных органов несут персональную ответственность за выполнение возложенных на данные государственные органы задач.

      Статья 3-3. Оперативные штабы

      1. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера создаются постоянно действующие республиканский и региональные (областные, городов республиканского значения, столицы) оперативные штабы.

      2. Оперативные штабы состоят из руководителя, заместителей руководителя, в том числе одного первого, и членов штаба.

      В состав оперативных штабов входят руководители или представители государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера в качестве заместителей руководителя оперативного штаба, а также представители иных государственных органов.

      3. Решения республиканского и регионального оперативных штабов являются обязательными для исполнения.

      4. Оперативные штабы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Оперативные штабы по борьбе с терроризмом создаются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму".

      В случае проведения охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в местности, где введена чрезвычайная ситуация социального характера, оперативные штабы по проведению охранных мероприятий действуют в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан".

      По решению оперативного штаба по проведению охранных мероприятий могут привлекаться дополнительно необходимые силы и средства других государственных органов в интересах обеспечения безопасности охраняемых лиц, охраны и обороны охраняемых объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан".";

      5) подпункт 2) пункта 2 статьи 3-4 дополнить словами ", за исключением государственных органов";

      6) главу 1-1 дополнить статьей 3-5 следующего содержания:

      "Статья 3-5. Силы и средства для обеспечения режима чрезвычайной ситуации социального характера

      1. Для обеспечения режима чрезвычайной ситуации социального характера используются силы и средства органов внутренних дел, национальной безопасности, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и других государственных органов, за исключением Службы государственной охраны Республики Казахстан.

      2. В необходимых случаях в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", на основании указа Президента Республики Казахстан могут применяться Вооруженные Силы Республики Казахстан для выполнения следующих задач:

      1) поддержания особого режима въезда в местность и выезда из нее;

      2) охраны особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;

      3) разъединения противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением специальных средств, оружия, а также с использованием боевой и другой техники;

      4) участия в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;

      5) совместного с органами внутренних дел патрулирования и локализации массовых беспорядков.

      3. Задачи, указанные в подпунктах 1) – 4) пункта 2 настоящей статьи, Вооруженные Силы Республики Казахстан выполняют совместно с органами внутренних дел и национальной безопасности. При этом на военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан распространяются положения Закона Республики Казахстан "О Национальной гвардии Республики Казахстан" в части, касающейся условий, порядка и пределов применения физической силы, специальных средств, служебных собак, оружия, использования военной техники.";

      7) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

      "1. Чрезвычайное положение вводится в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Республики Казахстан, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой, нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства и для их локализации и ликвидации необходимо вводить основные, дополнительные меры и временные ограничения.";

      8) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения (далее – Государственная комиссия) создается актом Президента Республики Казахстан при введении на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения.";

      9) пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

      "7) обращается к Президенту Республики Казахстан с предложениями о необходимости применения в местности, где введено чрезвычайное положение, Вооруженных Сил Республики Казахстан, дополнительных мер и временных ограничений, предусмотренных настоящим Законом, обеспечивает их исполнение;

      8) координирует деятельность местных исполнительных органов, организаций, территориальных органов внутренних дел, территориальных подразделений уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, воинских формирований, расположенных (дислоцирующихся) в местности, где введено чрезвычайное положение, и дополнительно привлекаемых государственных органов для обеспечения режима чрезвычайного положения.";

      10) в статье 12-1:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. При введении режима чрезвычайного положения по основаниям в соответствии с пунктом 2 статьи 3-2 настоящего Закона председателем Государственной комиссии назначается Министр внутренних дел Республики Казахстан.

      Президент Республики Казахстан, исходя из анализа развития ситуации, вправе по своему усмотрению назначить председателем Государственной комиссии представителя любого государственного органа.";

      в пункте 3:

      в предложении первом слова "соответствующие проекты" заменить словами "соответствующие предложения, проекты";

      в предложении втором слова "соответствующие проекты" заменить словами "соответствующие предложения, проекты";

      11) в статье 13:

      пункт 1 дополнить частью пятой следующего содержания:

      "Президент Республики Казахстан, исходя из анализа развития ситуации в местности, где введено чрезвычайное положение, вправе по своему усмотрению назначить комендантом местности представителя любого государственного органа.";

      в пункте 2:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) отстраняет от работы на период действия чрезвычайного положения руководителей организаций в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, приказов и распоряжений коменданта с информированием об этом Государственной комиссии;";

      подпункт 5) после слова "положение," дополнить словами "Вооруженных Сил Республики Казахстан,";

      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

      "9-1) координирует деятельность местных исполнительных органов, организаций, территориальных органов внутренних дел Республики Казахстан, территориальных подразделений уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, воинских формирований, расположенных (дислоцирующихся) в местности, где введено чрезвычайное положение, и дополнительно привлекаемых государственных органов для обеспечения режима чрезвычайного положения;";

      12) в статье 14:

      в пункте 2:

      в абзаце первом слова ", а также без введения чрезвычайного положения" исключить;

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) совместного с органами внутренних дел патрулирования и локализации массовых беспорядков.";

      пункт 3 дополнить словами ", в том числе международных аэропортов";

      13) в пункте 1 статьи 14-1 слово "правительственной" заменить словами "президентской и правительственной";

      14) главу 3 дополнить статьей 14-2 следующего содержания:

      "Статья 14-2. Особенности обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов

      1. В местности, где введено чрезвычайное положение, в случае необходимости проведения охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан" действуют оперативные штабы по проведению охранных мероприятий.

      2. По решению оперативного штаба по проведению охранных мероприятий могут привлекаться дополнительно необходимые силы и средства других государственных органов в интересах обеспечения безопасности охраняемых лиц, охраны и обороны охраняемых объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан".";

      15) в пункте 1 статьи 15:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции

      "6) запрещение забастовок;";

      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) приостановление или прекращение деятельности юридических лиц, за исключением подведомственных Вооруженным Силам Республики Казахстан, правоохранительным и специальным государственным органам, а также иным государственным органам, задействованным в мероприятиях по ликвидации обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;";

      подпункт 10) изложить в следующей редакции:

      "10) приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением президентской и правительственной связи.";

      16) в статье 16:

      подпункт 8) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "8) временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц, за исключением подведомственных государственным органам, специальным государственным и правоохранительным органам, Министерству обороны Республики Казахстан, временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.";

      пункт 2 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

      "1-2) проведение мероприятий по усилению охраны Государственной границы Республики Казахстан и пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;";

      17) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "1. Физические лица, нарушившие правила комендантского часа, задерживаются сотрудниками органов внутренних дел (полицией) или патрулями из числа сотрудников и военнослужащих государственных органов, участвующих в обеспечении режима чрезвычайного положения, до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, – до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя. Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года "О военном положении":

      пункт 1-1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "1-1. Служба государственной охраны Республики Казахстан в периоды мобилизации и военного положения вправе использовать необходимые силы и средства других государственных органов Республики Казахстан в интересах обеспечения безопасности охраняемых лиц, охраны и обороны охраняемых объектов в соответствии с планом обороны Республики Казахстан.

      Руководитель республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий или уполномоченное им должностное лицо с начала проведения охранных мероприятий и до их завершения осуществляет руководство всеми военнослужащими, сотрудниками и специалистами государственных органов Республики Казахстан, привлекаемыми к их проведению.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира":

      в подпункте 1) пункта 1 статьи 33 слово "восемнадцатилетнего" заменить словом "двадцатиоднолетнего".

      10. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан":

      1) подпункт 11) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "11) принимает решение о призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу и увольнении в запас военнослужащих срочной службы, о призыве на воинскую службу по мобилизации, в военное время, а также о призыве военнообязанных на специальные сборы, в том числе в целях выполнения мероприятий по введению и обеспечению режима чрезвычайного положения;";

      2) статью 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, базирующихся вне мест их постоянной дислокации, при чрезвычайной ситуации природного и техногенного или социального характера, в период чрезвычайного положения, при проведении совместных операций и учений может осуществляться теми Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями, на объектах которых они временно расположены.";

      3) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "2. Вооруженные Силы могут быть применены на основании решений Президента Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также для проведения антитеррористических операций, усиления охраны Государственной границы Республики Казахстан и обеспечения режима чрезвычайного положения, а также когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Республики Казахстан, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства.

      В случаях, предусмотренных частью первой настоящего пункта, военная, специальная, автомобильная техника и иные транспортные средства используются в качестве боевой техники в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Вооруженные Силы могут быть привлечены к охранным мероприятиям по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан".".

      11. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании":

      в статье 26:

      предложение первое части первой пункта 3 дополнить словами "за исключением случая, предусмотренного пунктом 8-1 настоящей статьи";

      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

      "8-1. Прием на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, осуществляется вне конкурса на основании их заявления с присуждением образовательного гранта.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе":

      1) в статье 1:

      в подпункте 1) слово "впервые" исключить;

      в подпункте 9) слова "либо установлен квалификационный класс" исключить;

      подпункт 10-2) исключить;

      подпункты 12-3), 16) и 17) изложить в следующей редакции:

      "12-3) наставник – сотрудник правоохранительного органа, закрепляемый за лицом, впервые поступающим на правоохранительную службу, и оказывающий ему практическую помощь в его профессиональной адаптации;";

      "16) уполномоченный руководитель – руководитель областного (города республиканского значения, столицы) или приравненного к нему специализированного подразделения правоохранительного органа, руководитель учреждения, ведомства правоохранительного органа;

      17) организационно-штатные мероприятия – комплекс мер по формированию штатов и структуры правоохранительного органа, территориального или приравненного к нему специализированного подразделения правоохранительного органа, учреждения, ведомства правоохранительного органа (создание, реорганизация, ликвидация правоохранительного органа, увеличение или сокращение численности или штата его сотрудников, преобразование должности сотрудника правоохранительного органа и (или) структурного подразделения);";

      2) в статье 5-1:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке организует стажировку, наставничество, оценку деятельности, обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и кандидатов на службу;";

      подпункт 8) исключить;

      3) в статье 6:

      подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "9) имеющее или имевшее судимость либо освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, а также прекратившее полномочие судьи по отрицательным мотивам;";

      дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

      "7. Тестирование граждан, поступающих на правоохранительную службу, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

      8. Действие пунктов 4 и 5 настоящей статьи не распространяется на сотрудников, ранее являвшихся сотрудниками правоохранительных, специальных государственных органов, принимаемых на службу в правоохранительные органы в течение пяти рабочих дней со дня их увольнения, за исключением уволенных по состоянию здоровья, по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, по отрицательным мотивам, а также на военнослужащих, принимаемых на правоохранительную службу в порядке перевода.";

      4) в статье 7:

      пункт 1 исключить;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Поступление на службу в правоохранительные органы осуществляется на конкурсной основе либо через первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 7-1 настоящего Закона.

      Отбор на правоохранительную службу проводится с учетом показателя конкурентоспособности кандидата и степени его соответствия профессиональным компетенциям.

      Порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности утверждаются руководителем правоохранительного органа.

      Должностные лица, принявшие на службу граждан, не прошедших конкурсный отбор либо первоначальную профессиональную подготовку, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законом Республики Казахстан.";

      пункт 2-1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Порядок отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих в органы государственной противопожарной службы, а также основания их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки определяются нормативным правовым актом руководителя органов государственной противопожарной службы.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. На службу в правоохранительные органы вне конкурсного отбора могут быть приняты:

      1) лица, завершившие обучение в организациях образования правоохранительных органов, – в течение одного года после завершения обучения;

      2) лица, ранее проходившие службу на должностях в правоохранительных, специальных государственных органах и имеющие стаж службы в правоохранительных, специальных государственных органах не менее трех лет;

      3) лица, ранее состоявшие на воинской службе и занимавшие воинские должности в государственных учреждениях Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, при наличии стажа воинской службы не менее трех лет;

      4) депутаты Парламента Республики Казахстан, политические государственные служащие, судьи, выполнявшие свои полномочия не менее шести месяцев и прекратившие их, за исключением прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам.";

      пункт 6 исключить;

      5) дополнить статьями 7-1 и 7-2 следующего содержания:

      "Статья 7-1. Конкурс для занятия должностей в правоохранительных органах

      1. Поступление на правоохранительную службу на конкурсной основе осуществляется на вакантные и временно вакантные должности правоохранительных органов, за исключением должностей рядового, младшего и среднего начальствующих составов и должностей, назначение на которые производится Президентом Республики Казахстан и (или) по согласованию с ним, и (или) по согласованию с Председателем Совета Безопасности Республики Казахстан, Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, Администрацией Президента Республики Казахстан.

      2. Предварительное изучение кандидатов, поступающих на конкурсной основе, осуществляется кадровыми службами и службами собственной (внутренней) безопасности правоохранительных органов.

      3. Предварительное изучение включает в себя проверку кандидатов, принимаемых на службу в правоохранительные органы, на соответствие требованиям статей 6 и 10 настоящего Закона.

      4. Конкурс проводится при условии отсутствия кандидатов в резерве на занятие вакантной должности соответствующей категории.

      5. Отбор кандидатов на конкурсной основе осуществляется конкурсной комиссией правоохранительного органа, создаваемой по решению руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя.

      6. Конкурс для занятия должностей в правоохранительных органах включает в себя ряд последовательных этапов:

      1) публикация объявления о проведении конкурса;

      2) прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе;

      3) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие установленным квалификационным требованиям и требованиям, установленным настоящим Законом;

      4) собеседование с участниками конкурса, проводимое конкурсной комиссией;

      5) медицинское и психофизиологическое освидетельствование участников конкурса;

      6) полиграфологическое исследование участников конкурса;

      7) заключение конкурсной комиссии.

      7. Объявление о проведении конкурса публикуется на интернет-ресурсе правоохранительного органа, а также уполномоченного органа по делам государственной службы.

      Если конкурс проводится на временно вакантную должность правоохранительного органа, данное условие указывается в объявлении о проведении конкурса.

      8. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать руководителю правоохранительного органа либо уполномоченному руководителю зачислить кандидата в резерв на занятие вакантной должности.

      9. Рекомендации конкурсной комиссии о зачислении в резерв на занятие вакантной должности выносятся в отношении не более трех кандидатов для каждой вакантной должности.

      Срок пребывания кандидата в резерве на занятие вакантной должности составляет один год со дня его зачисления.

      Отказ кандидата от занятия предложенной должности является основанием для исключения его из резерва на занятие вакантной должности.

      10. Кандидат, рекомендованный конкурсной комиссией к назначению на объявленную должность, проходит обязательную специальную проверку.

      До получения результатов обязательной специальной проверки кандидат временно исполняет обязанности, предусмотренные вакантной должностью, трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

      В период проведения обязательной специальной проверки на кандидата распространяются положения настоящего Закона в части обязанностей и ответственности сотрудников, ограничений, связанных с пребыванием на правоохранительной службе.

      В случае получения положительных результатов обязательной специальной проверки период осуществления обязанностей по вакантной должности засчитывается в стаж правоохранительной службы (выслугу лет).

      11. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии, сроки проведения этапов конкурса, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, определяются совместным нормативным правовым актом руководителей правоохранительных органов.

      Статья 7-2. Внеконкурсный отбор на службу в правоохранительные органы

      1. На правоохранительную службу по решению руководителя правоохранительного органа вне конкурсного отбора могут быть приняты лица, предусмотренные пунктом 3 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7-1 настоящего Закона.

      2. Изучение кандидатов, поступающих вне конкурсного отбора, их проверка на соответствие квалификационным требованиям и требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона, осуществляются кадровыми службами и иными подразделениями правоохранительных органов.

      3. Назначение лица на должность в правоохранительные органы вне конкурсного отбора производится при условии соответствия квалификационным требованиям и требованиям, установленным настоящим Законом.";

      6) в статье 9:

      пункты 2 и 5 изложить в следующей редакции:

      "2. Лица, поступающие на учебу в организации образования правоохранительных органов Республики Казахстан, а также в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, правоохранительных органов иностранных государств по направлениям правоохранительных органов с оплатой обучения за счет бюджетных средств, заключают контракт на срок обучения в организации образования и одновременно о прохождении службы в правоохранительных органах Республики Казахстан после окончания обучения в организации образования на должностях среднего и старшего начальствующих составов.";

      "5. Сотрудники, завершившие обучение по очной форме в организациях образования правоохранительных органов, реализующих образовательные программы высшего образования, обязаны пройти службу в правоохранительных органах не менее пяти лет, реализующих общеобразовательную учебную программу общего среднего, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и послевузовского образования, – не менее трех лет.";

      в пунктах 7 и 10 слова "профессиональные учебные" заменить словом "образовательные";

      в пункте 13 слово "профессиональное" заменить словами "и послевузовское";

      7) в статье 11:

      в заголовке слово "впервые" исключить;

      в пункте 1 слово "впервые" исключить;

      пункты 2 и 8 изложить в следующей редакции:

      "2. Первоначальная профессиональная подготовка включает в себя обучение в организациях образования правоохранительных органов и стажировку.

      Обучение осуществляется по образовательным программам в зависимости от направлений деятельности правоохранительного органа.

      Стажировка кандидатов в период прохождения первоначальной профессиональной подготовки проводится соответствующим правоохранительным органом.

      Потребность в кадрах для первоначальной профессиональной подготовки определяется каждым правоохранительным органом самостоятельно на основе кадрового прогноза.";

      "8. Лица, поступающие на правоохранительную службу и назначаемые на должности старшего и высшего начальствующих составов, а также вне конкурсного отбора, первоначальную профессиональную подготовку не проходят.";

      8) в статье 12:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 12. Испытательный срок и организация наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу";

      в пункте 2 слова ", квалификационный класс не устанавливается" исключить;

      дополнить пунктом 8 следующего содержания:

      "8. За лицами, впервые поступающими на правоохранительную службу, закрепляется наставник из числа сотрудников правоохранительного органа, обладающих соответствующей профессиональной подготовкой и значительным опытом работы.

      Данное положение не распространяется на лиц, впервые поступающих на должности старшего и высшего начальствующих составов.

      Порядок и сроки организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу, определяются нормативными правовыми актами руководителей правоохранительных органов.";

      9) в статье 13:

      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) лица, впервые поступающие на службу в правоохранительные органы, которым присвоены специальное звание или классный чин, – не позднее двух месяцев после присвоения специального звания или классного чина;";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Текст присяги сотрудников правоохранительных органов и порядок ее принесения утверждаются Президентом Республики Казахстан.";

      10) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "2. Требования сотрудников, предусмотренные законами Республики Казахстан (далее – законные требования), обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами.";

      11) подпункты 7) и 15) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "7) соблюдать требования Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утверждаемого Президентом Республики Казахстан;";

      "15) сообщать в письменной форме непосредственному руководителю о факте обращения сотрудника либо его супруги (супруга) с ходатайством о выходе из гражданства Республики Казахстан либо о факте обращения за приобретением иностранного гражданства в день обращения;";

      12) в статье 21:

      в пункте 1 слова "званиям, классным чинам или квалификационным классам" заменить словами "званиям или классным чинам";

      в пункте 2 слова "звания, классные чины или установлены квалификационные классы" заменить словами "звания или классные чины";

      13) в заголовке главы 4 слова ", квалификационные классы" исключить;

      14) в статье 22:

      пункт 3 дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

      "9) антикоррупционная служба – "антикоррупционной службы";

      10) служба экономических расследований – "службы экономических расследований".";

      пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

      "7. Лица, ранее проходившие службу в правоохранительных органах, при приеме вновь на службу (зачислении на учебу), лица, принятые в порядке откомандирования из другого правоохранительного органа, а также лица, проходившие службу в специальных государственных органах, военнослужащие назначаются на должности (зачисляются на учебу) с имеющимся у них специальным, воинским званием или классным чином, присвоенным им по прежнему месту службы, с приравниванием к специальному званию или классному чину, присваиваемому по новому месту службы (учебы).

      Имеющееся у назначенного в правоохранительный орган лица специальное, воинское звание или классный чин высшего начальствующего или высшего офицерского состава признается соответствующим равнозначному специальному, воинскому званию или классному чину, указывающему на принадлежность к тому органу, в котором он проходит службу, с учетом положений подпункта 5) пункта 1, пункта 3 настоящей статьи.

      Срок пребывания в прежнем специальном, воинском звании или классном чине засчитывается в срок выслуги для присвоения очередного специального звания, классного чина.

      8. Перечень должностей, занятие которых дает право на присвоение специальных званий или классных чинов должностным лицам, выполняющим непосредственно основные задачи и функции, возложенные на правоохранительные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утверждается Президентом Республики Казахстан или Правительством Республики Казахстан в соответствии с их полномочиями.";

      15) статью 22-1 исключить;

      16) в статье 23:

      в заголовке слова ", классных чинов и квалификационных классов" заменить словами "или классных чинов";

      в подпунктах 1) и 2) пункта 4 слова "профессиональные учебные" заменить словом "образовательные";

      в подпунктах 1) и 2) пункта 5 слова "профессиональные учебные" заменить словом "образовательные";

      в пункте 8 слова "и квалификационные классы" исключить;

      в пункте 8-1:

      в части первой:

      в абзаце первом слова ", квалификационный класс" исключить;

      в абзаце втором слова ", высший квалификационный класс 3 категории", ", квалификационном классе 1 категории" исключить;

      в части второй слова "или квалификационный класс" исключить;

      17) в части первой пункта 4 статьи 24 слова ", и период нахождения сотрудника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет" исключить;

      18) в статье 25:

      в заголовке слова ", классных чинах или квалификационных классах" заменить словами "или классных чинах";

      в пункте 1:

      слова ", классные чины или квалификационные классы" заменить словами "или классные чины";

      слова "(не устанавливаются)" исключить;

      в пункте 2 слова ", классный чин или квалификационный класс сотрудникам присваиваются (устанавливаются) с момента наступления срока их присвоения (установления) при соответствии очередных специального звания, классного чина или квалификационного класса званию, классному чину или квалификационному классу" заменить словами "или классный чин сотрудникам присваивается с момента наступления срока его присвоения при соответствии очередного специального звания или классного чина специальному званию или классному чину";

      19) в статье 26:

      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 26. Присвоение специальных званий или классных чинов в порядке поощрения

      1. За достижение высоких результатов в службе и образцовое выполнение служебных обязанностей в порядке поощрения очередные специальное звание или классный чин начальствующего состава до полковника включительно могут быть присвоены досрочно (до истечения установленного срока выслуги в имеющемся специальном звании или классном чине) либо на одну ступень выше специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности.

      Внеочередные специальные звания или классные чины присваиваются в порядке поощрения за продолжительную и безупречную службу в правоохранительных органах, высокие результаты по службе, связанные с выполнением заданий особой сложности.";

      в пункте 2:

      слова ", классные чины или квалификационные классы присваиваются (устанавливаются)" заменить словами "или классные чины присваиваются";

      слова ", классном чине или квалификационном классе" заменить словами "или классном чине";

      в пункте 3:

      слова ", классный чин или квалификационный класс", ", классного чина или квалификационного класса", ", классном чине или квалификационном классе" заменить соответственно словами "или классный чин", "или классного чина", "или классном чине";

      слова "могут присваиваться (устанавливаться)" заменить словами "может присваиваться";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Очередные специальное звание или классный чин на одну ступень выше специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности, присваивается по истечении установленного срока выслуги лет в имеющемся специальном звании или классном чине.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Внеочередные специальные звания или классные чины присваиваются по истечении установленного срока выслуги лет в имеющемся специальном звании или классном чине, но не более чем через одну ступень выше имеющегося специального звания или классного чина и независимо от предельного специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности.";

      в пункте 5:

      слово "Досрочно" заменить словами "Внеочередные, досрочно";

      слово "(устанавливаются)" исключить;

      слова ", классные чины или квалификационные классы" заменить словами "или классные чины";

      дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

      "6. Внеочередные, досрочно или на одну ступень выше специальные звания или классные чины не присваиваются сотруднику:

      1) при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания;

      2) в период проведения в отношении него служебного или досудебного расследования.

      7. Поощрение внеочередными или досрочно либо на одну ступень выше специальными званиями или классными чинами производится не более двух раз за весь период правоохранительной службы по всем основаниям.";

      20) статьи 27 и 28 изложить в следующей редакции:

      "Статья 27. Понижение в специальных званиях или классных чинах, лишение специальных званий или классных чинов

      1. Понижение в специальном звании или классном чине на одну ступень применяется как мера дисциплинарного взыскания к сотрудникам, имеющим:

      1) звания младшего и среднего начальствующих составов, – уполномоченным руководителем;

      2) звания старшего начальствующего состава, – руководителем правоохранительного органа.

      2. Лишение специальных званий или классных чинов применяется как мера дисциплинарного взыскания в отношении сотрудников:

      1) до полковника, старшего советника включительно – руководителем правоохранительного органа;

      2) высшего начальствующего состава – Президентом Республики Казахстан в порядке, определенном Президентом Республики Казахстан.

      3. Срок выслуги в специальном звании или классном чине прерывается со дня издания приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде понижения специального звания или классного чина и возобновляется со дня издания приказа о восстановлении специального звания или классного чина.

      Сотрудники, пониженные в специальном звании или классном чине независимо от занимаемой штатной должности, восстанавливаются в прежнем специальном звании или классном чине независимо от занимаемой должности приказом руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя, но не ранее чем через шесть месяцев со дня понижения в специальном звании или классном чине.

      4. До восстановления сотрудника в прежнем специальном звании или классном чине и присвоения ему очередного специального звания или классного чина повторное понижение в специальном звании или классном чине не производится.

      Статья 28. Лишение специальных званий или классных чинов по обвинительному приговору суда

      1. Исполнение обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, о лишении специальных званий или классных чинов в отношении сотрудников:

      1) до капитана, юриста 1 класса включительно осуществляется уполномоченным руководителем;

      2) до полковника, старшего советника включительно осуществляется руководителем правоохранительного органа;

      3) высшего начальствующего состава осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. В случае незаконного лишения специального звания или классного чина приказ о восстановлении в прежнем специальном звании или классном чине в соответствии с решением суда принимается руководителем правоохранительного органа или уполномоченным руководителем.

      3. Период незаконного лишения специального звания или классного чина входит в срок выслуги в восстановленном специальном звании или классном чине. Лицам, незаконно лишенным специального звания или классного чина, в полном объеме возмещается материальный ущерб.";

      21) в статье 29:

      в пункте 2 слова ", установления квалификационного класса" исключить;

      в пункте 3:

      предложение второе части первой исключить;

      часть вторую исключить;

      пункт 4 исключить;

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. По решению руководителя правоохранительного органа при невозможности назначения сотрудников на штатные должности профессорско-преподавательского и научного составов организаций образования правоохранительных органов на эти должности могут быть назначены, в том числе временно, по трудовому договору иные лица, соответствующие квалификационным требованиям к указанным должностям. При этом должностной оклад работника устанавливается по занимаемой штатной должности профессорско-преподавательского и научного составов.

      Работники, временно назначенные на штатные должности профессорско-преподавательского и научного составов, при назначении на эти должности сотрудников увольняются в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.";

      в пункте 6 слова "в порядке, определяемом руководителем правоохранительного органа" исключить;

      22) статью 32 изложить в следующей редакции:

      "Статья 32. Вышестоящие, равнозначные и нижестоящие должности правоохранительной службы

      1. Должность правоохранительной службы считается вышестоящей, если для нее предусмотрены более высокие предельные специальное звание или классный чин, чем специальное звание или классный чин по прежней должности правоохранительной службы, а при равенстве специальных званий или классных чинов – более высокий оклад по должности правоохранительной службы.

      2. Должность правоохранительной службы считается равнозначной, если для нее предусмотрены специальное звание или классный чин и оклад по должности правоохранительной службы, равные специальному званию или классному чину и окладу по прежней должности правоохранительной службы.

      3. Должность правоохранительной службы считается нижестоящей, если для нее предусмотрены более низкие предельные специальное звание или классный чин, чем специальное звание или классный чин по прежней должности правоохранительной службы, а при равенстве специальных званий или классных чинов – более низкий оклад по должности правоохранительной службы.";

      23) в статье 33:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Выдвижение по службе сотрудников производится при условии их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям, а также с учетом деловых и личных качеств, результатов служебной деятельности.

      Выдвижение сотрудников на руководящие должности производится из числа сотрудников, состоящих в кадровом резерве, либо на конкурсной основе.";

      пункт 2 исключить;

      24) пункт 2 статьи 33-1 изложить в следующей редакции:

      "2. Сотрудники, состоящие в Президентском резерве руководства правоохранительных органов, для совершенствования профессиональных навыков, управленческой компетентности, необходимых для назначения на предполагаемые руководящие должности, проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации в организации образования прокуратуры.";

      25) в статье 34:

      пункт 2 после слова "вакантных" дополнить словом "вышестоящих";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. В случае привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности за совершение грубого дисциплинарного проступка он исключается из кадрового резерва. При несогласии сотрудника с решением об исключении его из кадрового резерва он вправе обжаловать это решение вышестоящим должностным лицам и (или) в суд.";

      26) подпункт 3) пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:

      "3) последовательности прохождения правоохранительной службы и присвоения специальных званий или классных чинов.";

      27) в пункте 4 статьи 38:

      в части первой слова ", квалификационном классе" исключить;

      в части второй слова ", звании, классном чине или квалификационном классе" заменить словами "специальном звании или классном чине";

      28) подпункт 4) статьи 44 изложить в следующей редакции:

      "4) нахождения в отпуске без сохранения заработной платы либо отпусках, предусмотренных статьей 77 настоящего Закона;";

      29) в статье 46-1:

      в пункте 2:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) завершение срока обучения в организациях образования в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих, а также по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;";

      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

      "7) освобождение сотрудника от занимаемой временно вакантной должности в связи с выходом на службу основного сотрудника.";

      в части четвертой пункта 3:

      слова "на лечении (обследовании по направлению военно-врачебной комиссии) в организациях здравоохранения" заменить словами "на лечении в организациях здравоохранения (в том числе обследовании по направлению военно-врачебной комиссии)";

      слова "по заочной или вечерней форме обучения" заменить словами "по дистанционному обучению";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. В случае служебной необходимости руководитель правоохранительного органа либо уполномоченный руководитель вправе возложить на сотрудника, находящегося в распоряжении правоохранительного органа, служебные обязанности по исполнению задач и функций, поставленных перед правоохранительным органом, с закреплением за ним руководителя структурного подразделения правоохранительного органа.

      Руководитель структурного подразделения, за которым закреплен сотрудник, находящийся в распоряжении правоохранительного органа, требует от последнего надлежащего исполнения поручений в рамках временных служебных обязанностей, соблюдения в полном объеме установленного распорядка дня правоохранительного органа.

      Руководитель структурного подразделения правоохранительного органа несет ответственность за соблюдение служебной и трудовой дисциплины сотрудником, зачисленным в распоряжение.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. К сотруднику, зачисленному в распоряжение правоохранительного органа, применяются меры поощрения и на него налагаются дисциплинарные взыскания в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Законом.";

      в части второй пункта 7 слова "звание, квалификационный класс" заменить словами "специальное звание, классный чин";

      30) статью 46-2 изложить в следующей редакции:

      "Статья 46-2. Оценка деятельности

      1. Для определения эффективности и качества работы сотрудников проводится оценка их деятельности.

      2. Оценка деятельности проводится ежегодно по окончании календарного года.

      3. Оценка деятельности сотрудника проводится непосредственным руководителем.

      В случае пребывания непосредственного руководителя в должности менее шести месяцев оценка проводится вышестоящим руководителем.

      4. Оценка деятельности не проводится в отношении:

      1) лица в период нахождения его на испытательном сроке;

      2) сотрудников, проходящих службу не на должностях правоохранительного органа в соответствии со статьей 44 настоящего Закона;

      3) сотрудников, находящихся на занимаемой должности менее шести месяцев, если назначение на новую должность повлекло изменение должностных обязанностей;

      4) сотрудников, имеющих стаж службы в правоохранительных органах не менее двадцати лет.

      Оценка деятельности руководителя правоохранительного органа и его заместителей проводится уполномоченным лицом (органом), определяемым Президентом Республики Казахстан.

      5. Оценка деятельности сотрудника складывается из оценки достижения сотрудником служебных целей и задач в соответствии с должностными обязанностями.

      6. Результаты оценки деятельности сотрудников выставляются по шкале со следующими значениями: "высокоэффективно", "эффективно", "низкоэффективно" и "неэффективно".

      7. Результаты оценки деятельности вносятся в оценочный лист по форме, утверждаемой совместным приказом руководителей правоохранительных органов.

      Оценочный лист содержит наименование мероприятий, сформированных с учетом должностных обязанностей и отражающих эффективность работы на конкретном участке (направлении деятельности).

      При оценке руководителя учитывается средний показатель результатов оценки деятельности подчиненных ему сотрудников.

      8. В отношении сотрудников со значениями результатов оценки деятельности "низкоэффективно" и "неэффективно" лицом, проводившим оценку, составляется индивидуальный план профессионального развития.

      Индивидуальный план профессионального развития сотрудника определяет приоритетные направления и рекомендации, нацеленные на повышение эффективности сотрудника и его профессиональный и личностный рост, на определенный период времени (до следующей оценки деятельности).

      9. Результаты оценки деятельности сотрудника являются основанием для проведения аттестации в случаях:

      1) получения сотрудником оценки "неэффективно";

      2) получения сотрудником оценки "низкоэффективно" два года подряд.

      Аттестация таких сотрудников проводится в течение шести месяцев со дня проведения оценки деятельности.

      При этом срок проведения аттестации приостанавливается на период обжалования результатов оценки деятельности.

      10. Лицо, проводившее оценку, письменно ознакомляет сотрудника с результатами оценки, а также индивидуальным планом профессионального развития в течение трех рабочих дней со дня проведения оценки.

      11. Сотрудник вправе обжаловать результаты оценки руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю в течение десяти рабочих дней со дня ознакомления и (или) в судебном порядке.";

      31) в статье 47:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Основным критерием оценки при аттестации является соответствие сотрудника занимаемой должности с учетом оценки его личных и профессиональных качеств, результатов служебной деятельности.";

      части первую и вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Сотрудники проходят аттестацию по истечении каждых последующих трех лет непрерывного пребывания на службе в системе правоохранительных органов либо по результатам оценки деятельности. При этом аттестация должна быть проведена не позднее шести месяцев со дня наступления указанного срока либо проведения оценки деятельности.

      В случаях, если подлежащие аттестации сотрудники назначены на новые должности, они проходят аттестацию через один год после назначения, за исключением сотрудников, проходящих аттестацию по результатам оценки деятельности. При назначении на равнозначные должности, если это не повлекло изменений функциональных обязанностей, данный срок не учитывается.";

      дополнить пунктами 3-2 и 3-3 следующего содержания:

      "3-2. Сотрудник, обучающийся в организациях образования в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих, проходит аттестацию по окончании обучения, но не ранее чем через один год после назначения на должность в правоохранительном органе.

      Аттестация сотрудников, прикомандированных к государственным органам, проводится в порядке, установленном для работников соответствующих государственных органов, а сотрудники, прикомандированные к международным организациям, проходят аттестацию после возвращения из международной организации, но не ранее чем через год после занятия должности в правоохранительном органе.

      3-3. Сотрудники в период проведения аттестации не могут быть назначены на должности либо перемещены по службе до завершения аттестации, за исключением перемещений в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, поступлением на учебу в организации образования правоохранительных органов, прикомандированием к государственным органам и международным организациям.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Не подлежат аттестации руководитель правоохранительного органа и его заместители, а также сотрудники, имеющие стаж службы в правоохранительных органах не менее двадцати лет.

      Не подлежат аттестации сотрудники в период их беременности и нахождения в отпусках, предусмотренных статьей 77 настоящего Закона. Они аттестуются после выхода на службу не ранее чем через год.";

      подпункт 3-1) пункта 5 исключить;

      32) в статье 48:

      в пункте 8 слово "две" заменить словом "три";

      пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Письменное заявление сотрудника о несогласии со служебной характеристикой с имеющейся дополнительной информацией подается на имя председателя аттестационной комиссии и представляется в кадровую службу не позднее чем за семь рабочих дней до заседания аттестационной комиссии.";

      33) статью 50 дополнить пунктами 3-1 и 6-1 следующего содержания:

      "3-1. В ходе заседания аттестационная комиссия изучает представленные материалы, заслушивает аттестуемого сотрудника.

      Вопросы, задаваемые аттестуемому сотруднику, должны быть направлены на определение уровня его профессиональной подготовки, правовой культуры и способности работать с гражданами.

      При собеседовании аттестационная комиссия исходит из должностных обязанностей аттестуемого сотрудника. При необходимости определяется уровень знания стратегических и программных документов, а также иных документов, регламентирующих служебную деятельность аттестуемого сотрудника.

      Собеседование должно проходить в обстановке корректности и доброжелательности.

      Собеседование с каждым участником фиксируется с помощью технических средств записи (аудио-, видеозапись).

      Материалы, зафиксированные в ходе собеседования с помощью технических средств записи, хранятся в кадровой службе в течение трех лет.";

      "6-1. В отношении сотрудников, проходящих аттестацию по результатам оценки деятельности, аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

      1) соответствует занимаемой должности;

      2) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;

      3) не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению.";

      34) в статье 54:

      в пункте 3 слова "и курсантам" заменить словами ", курсантам, магистрантам и докторантам";

      пункт 4 исключить;

      35) статьи 54-1 и 55 изложить в следующей редакции:

      "Статья 54-1. Воспитательная, социально-правовая, психологическая и идеологическая работа в правоохранительных органах

      1. В правоохранительных органах организуется воспитательная, социально-правовая, психологическая и идеологическая работа с личным составом.

      2. Воспитательная работа направлена на:

      1) повышение степени правовой информированности, грамотности, культуры и нравственности личного состава;

      2) воспитание у сотрудников понимания предназначения правоохранительных органов, особенностей функционирования и выполнения стоящих перед ними задач;

      3) формирование у сотрудников и поддержание их готовности к защите интересов государства в соответствии с основами государственной политики, ответственности за принадлежность к правоохранительным органам.

      3. Социально-правовая работа направлена на реализацию мер по обеспечению социальной защиты сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

      4. Психологическая работа направлена на:

      1) поддержание психологической готовности личного состава на выполнение задач правоохранительного органа, в том числе в период военного и чрезвычайного положения, проведения антитеррористических операций;

      2) определение соответствия психологических и психофизиологических качеств сотрудника занимаемой должности;

      3) изучение состояния морально-психологического климата в подразделениях правоохранительного органа путем проведения ежегодного социологического мониторинга.

      5. Идеологическая работа направлена на:

      1) формирование у сотрудников правоохранительных органов патриотического сознания, любви к Родине, своему народу, верности присяге, стремления к безупречному выполнению должностных обязанностей;

      2) формирование у сотрудников правоохранительных органов верности конституционным принципам и национальным интересам Республики Казахстан;

      3) формирование через средства массовой информации позитивного имиджа правоохранительных органов;

      4) осуществление взаимодействия с государственными органами, средствами массовой информации по вопросам организации и проведения идеологической работы.

      6. Порядок организации воспитательной, психологической и идеологической работы с личным составом определяется руководителем правоохранительного органа.

      Порядок и методика проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях правоохранительного органа определяются руководителем правоохранительного органа.

      За состояние морально-психологического климата во вверенных подразделениях несут ответственность сотрудники, занимающие руководящие должности.

      Статья 55. Порядок применения поощрений к сотрудникам

      1. За образцовое исполнение обязанностей и достижение высоких результатов в служебной деятельности для сотрудников и курсантов организации образования правоохранительных органов предусматриваются следующие виды поощрений:

      1) объявление благодарности;

      2) единовременное денежное вознаграждение;

      3) награждение ценным подарком;

      4) награждение грамотой;

      5) награждение почетной грамотой;

      6) награждение ведомственной наградой и нагрудным знаком отличия правоохранительного органа;

      7) присвоение специальных званий или классных чинов досрочно или на одну ступень выше специального звания или классного чина, предусмотренного по занимаемой штатной должности, а также внеочередных специальных званий или классных чинов;

      8) занесение на доску почета;

      9) присвоение почетного звания;

      10) предоставление внеочередного увольнения из расположения организации образования правоохранительного органа;

      11) досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;

      12) иные виды поощрений, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Руководитель организации образования правоохранительных органов к сотрудникам, обучающимся в магистратуре и докторантуре по очной форме обучения, может применять виды поощрений, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 8) и 11) части первой настоящего пункта.

      2. Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием ранее наложенного взыскания. Право снятия дисциплинарного взыскания принадлежит руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю. Дисциплинарные взыскания за совершение сотрудником значительных проступков могут быть сняты не ранее трех месяцев со дня их наложения.

      Не подлежат досрочному снятию в порядке поощрения дисциплинарные взыскания за совершение грубых дисциплинарных проступков.

      Срок досрочного снятия дисциплинарного взыскания за незначительные дисциплинарные проступки не устанавливается.

      По согласованию с руководителем правоохранительного органа при поощрении сотрудников за особые заслуги, сопряженные с риском для жизни и здоровья сотрудника, спасением жизни человека, а также за раскрытие и расследование особо тяжких преступлений, имевших общественный резонанс, срок досрочного снятия дисциплинарного взыскания не учитывается.

      3. Одновременно в виде поощрения может быть снято только одно дисциплинарное взыскание, при этом с данным видом поощрения другие виды поощрений не применяются.

      4. Представление о поощрении сотрудника инициируется непосредственным руководителем и вносится в кадровую службу для рассмотрения на комиссии.

      5. Комиссия создается руководителем правоохранительного органа или уполномоченным руководителем на постоянной основе для обеспечения объективного подхода при поощрении сотрудников.

      В состав комиссии должно входить не менее пяти членов.

      6. Комиссия принимает решение коллегиально открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества голосов членов комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

      7. Комиссия принимает одно из следующих решений:

      1) удовлетворить представление о поощрении;

      2) отклонить представление о поощрении.

      8. По решению руководителя правоохранительного органа либо уполномоченного руководителя поощрение сотрудника может быть произведено без рассмотрения на комиссии на основании представления непосредственного руководителя.

      9. Поощрения оформляются приказами руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя.";

      36) в статье 56:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 56. Дисциплинарные взыскания, применяемые к сотрудникам, и виды дисциплинарных проступков";

      в пункте 2:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) понижение в специальном звании или классном чине на одну ступень;";

      в подпункте 9) слова "Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" заменить словами "настоящего Закона";

      дополнить пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания:

      "4. Руководителем организации образования правоохранительных органов на сотрудников, обучающихся в магистратуре и докторантуре по очной форме обучения, могут налагаться следующие виды дисциплинарных взысканий:

      1) замечание;

      2) выговор;

      3) строгий выговор;

      4) отчисление из организации образования правоохранительного органа.

      5. Наложение дисциплинарного взыскания в виде отчисления из организации образования правоохранительного органа за грубое нарушение сотрудником служебной дисциплины или совершение проступков, дискредитирующих правоохранительный орган, является основанием для увольнения сотрудника по отрицательным мотивам, предусмотренным подпунктами 12) и 13) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона.

      6. Дисциплинарные проступки подразделяются на следующие виды:

      незначительным является проступок, за который наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктами 1), 2) или 3) пункта 2, подпунктами 1), 2) или 3) пункта 4 настоящей статьи;

      значительным является проступок, за который наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктами 4) или 6) пункта 2 настоящей статьи;

      грубым является проступок, за который наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное подпунктами 5), 7), 8) или 9) пункта 2 настоящей статьи.";

      37) в статье 57:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. При наложении дисциплинарного взыскания и определении его вида учитываются следующие критерии:

      1) содержание и характер совершенного проступка;

      2) тяжесть и обстоятельства совершенного проступка;

      3) данные, характеризующие личность сотрудника и его отношение к службе;

      4) мотив и степень вины сотрудника (умышленное, по неосторожности);

      5) обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность сотрудника;

      6) обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность сотрудника.";

      дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

      "2-1. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

      1) раскаяние сотрудника, совершившего проступок;

      2) добровольное сообщение сотрудника о совершении им проступка руководителю;

      3) совершение проступка впервые и наличие согласия с фактом совершения проступка;

      4) совершение проступка при сложившихся тяжелых личных или семейных обстоятельствах;

      5) совершение проступка в результате принуждения;

      6) отсутствие негативных последствий и ущерба имиджу правоохранительного органа вследствие совершения дисциплинарного проступка.

      Руководитель правоохранительного органа или уполномоченный руководитель, применяющий к сотруднику взыскание, либо дисциплинарная комиссия при проведении служебного расследования могут признать смягчающими и иные обстоятельства.

      2-2. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются:

      1) повторное совершение такого же проступка, если за первый проступок к сотруднику уже применялось взыскание и оно в установленном порядке не снято;

      2) вовлечение подчиненного в совершение проступка;

      3) совершение проступка в период введения чрезвычайного положения или иных ограничительных мер;

      4) совершение проступка в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) психотропного, и (или) токсикоманического опьянения;

      5) наступление негативных последствий и причинение ущерба имиджу правоохранительного органа вследствие совершения дисциплинарного проступка;

      6) совершение проступка путем воздействия на должностное лицо или его близких родственников в связи с выполнением им возложенных на него обязанностей.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности, увольнения и отчисления из организации образования правоохранительных органов налагается по результатам проведенного служебного расследования и соответствующим рекомендациям дисциплинарной комиссии.

      Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, освобождения от занимаемой должности может налагаться без проведения служебного расследования и соответствующих рекомендаций дисциплинарной комиссии на основании решения коллегии или оперативного совещания при первом руководителе правоохранительного органа и наличии письменного объяснения сотрудника о согласии с фактом совершенного им дисциплинарного проступка, а также материалов, подтверждающих полное и объективное установление обстоятельств его совершения.";

      в пункте 10:

      в части второй слово "месячного" исключить;

      дополнить частью третьей следующего содержания:

      "Дисциплинарное взыскание за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, и грубое нарушение служебной дисциплины, предусмотренные настоящим Законом, налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения дисциплинарного проступка.";

      дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

      "12-1. В случае наложения организациями образования правоохранительного органа дисциплинарного взыскания, предусмотренного подпунктом 3) пункта 3 и подпунктом 4) пункта 4 статьи 56 настоящего Закона, приказ о наложении взыскания в течение трех рабочих дней направляется в правоохранительный орган, в кадрах которого состоит сотрудник, совершивший дисциплинарный проступок.";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Дисциплинарное взыскание на сотрудника не может быть наложено в период:

      1) временной нетрудоспособности;

      2) нахождения в отпуске, за исключением отпуска, предусмотренного пунктом 9 статьи 75 настоящего Закона;

      3) нахождения в командировке, за исключением случаев, когда командирование связано с привлечением его к дисциплинарной ответственности.";

      38) в статье 58:

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. В ходе служебного расследования уполномоченное должностное лицо, которому поручено его проведение, имеет право:

      1) получать письменное объяснение от сотрудника, в отношении которого проводится служебное расследование, а также от других лиц;

      2) собирать материалы и сведения, касающиеся обстоятельств совершения дисциплинарного проступка;

      3) знакомиться с соответствующими документами, в случае необходимости приобщать их копии к материалам служебного расследования;

      4) получать заключения, пояснения и консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний;

      5) инициировать проведение полиграфологического исследования сотрудников, в отношении которых проводится служебное расследование.

      Полиграфологическое исследование проводится с согласия сотрудника.";

      пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Лицо, проводившее служебное расследование, обязано ознакомить сотрудника, в отношении которого проведено служебное расследование, с заключением лично либо путем направления его копии посредством курьерской почтовой связи, почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий или в электронном виде с обеспечением авторизации, идентификации сотрудника в течение трех рабочих дней со дня окончания служебного расследования, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую тайну.";

      подпункт 2) пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "2) выводы и предложения по виду дисциплинарного взыскания.";

      пункт 10 исключить;

      дополнить пунктом 11 следующего содержания:

      "11. В отношении курсантов и сотрудников, которые проходят обучение в организациях образования правоохранительного органа, служебное расследование проводится соответствующим подразделением организации образования правоохранительного органа.";

      39) главу 7 дополнить статьей 58-1 следующего содержания:

      "Статья 58-1. Порядок формирования и работы дисциплинарной комиссии

      1. Руководитель правоохранительного органа или уполномоченный руководитель утверждает состав дисциплинарной комиссии.

      2. В состав дисциплинарной комиссии должно входить не менее пяти членов.

      3. Заседания дисциплинарной комиссии проводятся по мере необходимости и при наличии двух третей от общего числа ее членов.

      4. Заседание дисциплинарной комиссии проводится с участием лица, в отношении которого проведено служебное расследование, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

      5. Допускается рассмотрение материалов служебного расследования без участия лица, в отношении которого проведено служебное расследование, в случаях, если оно надлежащим образом было извещено о времени и месте заседания и не явилось без уважительной причины либо его письменного отказа от участия на заседании дисциплинарной комиссии.

      6. Лицо, в отношении которого проведено служебное расследование, уведомляется о времени и месте проведения заседания дисциплинарной комиссии, но не позднее чем за один рабочий день до даты его проведения.

      7. Дисциплинарная комиссия рассматривает материалы служебного расследования и исследует факты, касающиеся проступка, заслушивает докладчика (лицо, проводившее служебное расследование) о результатах проведенного служебного расследования, объяснения лица, в отношении которого проведено служебное расследование, а также пояснения других лиц.

      8. По итогам рассмотрения представленных материалов дисциплинарная комиссия выносит одно из следующих решений:

      1) рекомендовать руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю применить соответствующую меру дисциплинарного взыскания к лицу, в отношении которого проведено служебное расследование;

      2) рекомендовать руководителю правоохранительного органа или уполномоченному руководителю прекратить дисциплинарное производство.

      9. Решение дисциплинарной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов из числа присутствовавших на заседании членов дисциплинарной комиссии.

      При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель дисциплинарной комиссии.

      10. Решение о наложении дисциплинарного взыскания оформляется приказом руководителя правоохранительного органа или уполномоченного руководителя.

      11. Сотрудник вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание вышестоящему должностному лицу либо в суд. Обжалование решения о наложении дисциплинарного взыскания не приостанавливает приведения его в исполнение.";

      40) в части второй подпункта 1) пункта 4 статьи 62 слова ", квалификационному классу" исключить;

      41) в статье 64:

      в пункте 1:

      часть первую после слова "службы" дополнить словами ", а также другие надбавки, доплаты";

      часть вторую после слова "службы" дополнить словами ", а также других надбавок, доплат";

      в пункте 2 слова ", классный чин или квалификационный класс" заменить словами "или классный чин";

      дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

      "5. Детям сотрудников правоохранительных органов, в том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения службы, местные исполнительные органы предоставляют вне очереди места в детских дошкольных учреждениях по месту жительства.

      6. Повышение размеров должностных окладов сотрудников правоохранительных органов осуществляется раз в три года в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.";

      42) в пункте 2 статьи 65 слова "ранениями, контузиями или увечьями" заменить словами "увечьями (ранениями, контузиями, травмами)";

      43) в статье 66:

      в пункте 1 слово "увечья" заменить словами "увечья (ранения, контузия, травмы)";

      в пункте 3 слова "травмы, полученной" заменить словами "заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии), полученных";

      в абзаце первом пункта 4 слова "травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания" заменить словами "заболевания, увечья (травмы, ранения, контузии)";

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. Сотрудникам, уволенным из правоохранительных органов по состоянию здоровья в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.";

      в пункте 6 слова "травма, ранение (увечье), заболевание" заменить словами "заболевание, увечье (ранение, травма, контузия)";

      дополнить пунктом 9 следующего содержания:

      "9. В случае гибели (смерти) сотрудника в результате увечья (травмы, ранения, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, членам семьи погибшего (умершего) сотрудника ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

      Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан".";

      44) пункт 3 статьи 68 изложить в следующей редакции:

      "3. Не подлежат выселению из служебных жилищ без предоставления другого равноценного жилого помещения сотрудники и пенсионеры правоохранительных органов, а также члены семьи погибших (умерших) сотрудников.";

      45) статью 69 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

      "6. Ущерб, причиненный здоровью и имуществу сотрудника, а также ущерб, причиненный здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника в связи с исполнением им служебных обязанностей, возмещаются в полном объеме из бюджетных средств с последующим взысканием этой суммы с лица, причинившего ущерб.

      Порядок возмещения ущерба определяется Правительством Республики Казахстан.";

      46) пункт 4 статьи 73 изложить в следующей редакции:

      "4. Исчисление продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска сотруднику в год поступления на службу в правоохранительные органы (увольнения со службы), поступления на учебу (завершения учебы), а также выхода в (из) отпуск (отпуска) по беременности и родам, отпуска сотрудникам, усыновившим или удочерившим новорожденного ребенка (детей), отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется делением продолжительности ежегодного трудового отпуска на двенадцать и умножением полученного количества дней на количество полных месяцев службы в год поступления на правоохранительную службу (увольнения со службы), поступления на учебу (завершения учебы), выхода в отпуск (из отпуска).

      Округление количества неполных дней производится в сторону увеличения.

      При этом сотрудникам, имеющим право на отпуск продолжительностью десять календарных дней и более, предоставляется сверх отпуска время на путь следования.";

      47) в статье 75:

      в пункте 1:

      абзац первый после слова "Курсантам" дополнить словами ", магистрантам и докторантам";

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) в связи с окончанием организации образования, за исключением магистратуры, докторантуры, – продолжительностью тридцать календарных дней.";

      пункт 2 после слова "Курсантам" дополнить словами ", магистрантам и докторантам";

      в пункте 4 слова "по очной и заочной формам обучения" заменить словами "по очной форме, а также дистанционному обучению";

      в пункте 5 слова "по заочной форме обучения" заменить словами "по дистанционному обучению";

      пункт 7 исключить;

      часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Сотрудникам, поступившим в организации образования в рамках государственного заказа по подготовке государственных служащих или по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущие зарубежные высшие учебные заведения, определяемые Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, предоставляется учебный отпуск без сохранения денежного довольствия с освобождением от занимаемой должности и оставлением в кадрах правоохранительного органа.";

      48) в пункте 3 статьи 77:

      в части первой слово "распоряжение" заменить словом "кадры";

      в части второй слова ", классного чина или установления квалификационного класса" заменить словами "или классного чина";

      часть третью изложить в следующей редакции:

      "В случае проведения в правоохранительном органе организационно-штатных мероприятий с сокращением либо преобразованием занимаемой должности сотруднику предоставляется возможность замещения другой вакантной должности, но не ниже ранее занимаемой, в этой же местности при соответствии квалификационным требованиям.";

      49) в статье 80:

      в пункте 1:

      подпункты 11) и 15) изложить в следующей редакции:

      "11) в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан;";

      "15) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступления либо умышленного уголовного проступка, прекращением уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктами 15-1) и 19) следующего содержания:

      "15-1) за несообщение в письменной форме непосредственному руководителю о факте обращения с ходатайством о выходе из гражданства Республики Казахстан либо о факте обращения за приобретением иностранного гражданства в день обращения;";

      "19) в связи с отсутствием сотрудника на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Проступками, дискредитирующими правоохранительный орган, являются действия, в том числе не связанные с исполнением служебных обязанностей, но подрывающие достоинство и авторитет правоохранительной службы, а именно: появление сотрудников в общественных местах в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения (очевидной для окружающих принадлежности к правоохранительному органу); немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров; управление транспортным средством в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения; отказ сотрудника от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и (или) наркотического, и (или) психотропного, и (или) токсикоманического опьянения; использование служебного положения в личных корыстных целях; неуставные взаимоотношения между сотрудниками, курсантами организаций образования правоохранительных органов, вызвавшие негативный общественный резонанс.";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. К грубому нарушению служебной дисциплины относится ненадлежащее исполнение или неисполнение сотрудником служебных обязанностей, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью человека, если эти действия (бездействие) не влекут за собой уголовную ответственность; участие в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению служебных обязанностей, включая забастовки; нахождение сотрудника на службе в состоянии алкогольного и (или) наркотического, и (или) токсикоманического опьянения, в том числе употребление в течение рабочего дня веществ, вызывающих такое опьянение; разглашение сотрудником служебной информации, ставшей ему известной в связи с выполнением служебных обязанностей, причинившее вред интересам службы.";

      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случае увольнения сотрудника по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 10), 12), 12-1), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, подача рапорта сотрудника об увольнении его по собственному желанию не приостанавливает увольнение и не влечет за собой изменение оснований для увольнения.";

      50) в статье 81:

      пункты 2 и 6 изложить в следующей редакции:

      "2. Сотрудники, прекратившие службу в правоохранительных органах, исключаются из кадров правоохранительных органов.";

      "6. Сотрудники, увольняемые со службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2, 4) и 18) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона, письменно уведомляются об увольнении либо достижении предельного возраста пребывания на службе не позднее чем за один месяц до увольнения или достижения предельного возраста.

      Увольнение сотрудников в период нахождения их в отпусках и на лечении не допускается, за исключением увольнения сотрудника по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 4), 5) и 18) пункта 1 статьи 80 настоящего Закона.";

      в части второй пункта 8 слова ", классный чин или квалификационный класс" заменить словами "или классный чин";

      в пункте 9:

      в части первой слова ", классные чины или квалификационные классы" заменить словами "или классные чины";

      в части второй слова ", классные чины или квалификационные классы" заменить словами "или классные чины";

      дополнить пунктом 10 следующего содержания:

      "10. Сотрудникам правоохранительных органов, награжденным в период прохождения правоохранительной службы государственной наградой Республики Казахстан, размер единовременного пособия при увольнении увеличивается на два размера месячного денежного содержания.";

      51) пункт 1-1 статьи 82 исключить;

      52) в статье 84:

      части третью, четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

      "Действие настоящего Закона распространяется на государственную фельдъегерскую службу Республики Казахстан и ее сотрудников, за исключением статей 3, 4, 5, 9, 33-1, 45-1, подпунктов 2), 3), 4), 7) и 8) пункта 1 статьи 60, подпунктов 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 61, подпунктов 3) и 3-1) статьи 69, пункта 5 статьи 72, статьи 75, подпункта 12-1) пункта 1 статьи 80, статьи 83 настоящего Закона.

      Действие статьи 59, подпунктов 1), 5) и 6) пункта 1, пунктов 1-1, 1-2 и 2 статьи 60, подпунктов 2), 2-1) и 7) пункта 1, пункта 2 статьи 61 и статьи 62 настоящего Закона распространяется на сотрудников государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан в связи с выполнением ими служебных обязанностей по осуществлению правительственной курьерской связи с обеспечением защиты государственных секретов.

      Действие настоящего Закона распространяется на органы гражданской защиты и их сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, за исключением статей 3, 5, 45-1, 59, 60, 61, 62, пунктов 3 и 3-1 статьи 69, подпункта 12-1) пункта 1 статьи 80, статьи 83 настоящего Закона.";

      дополнить частью девятой следующего содержания:

      "Сотрудники рядового и младшего начальствующего составов органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, финансовой полиции, гражданской защиты, государственной противопожарной службы, уволившиеся со службы в период с 2003 по 2016 годы, имеющие на дату увольнения общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, и уволенные по достижении предельного возраста состояния на службе в правоохранительных органах либо по сокращению штатов или состоянию здоровья, имеют право на пенсионные выплаты за выслугу лет. Размер пенсионных выплат устанавливается на дату увольнения со службы и выплата осуществляется со дня обращения за назначением пенсионных выплат за выслугу лет с учетом повышений, произведенных в порядке, установленном пенсионным законодательством Республики Казахстан.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан":

      1) статью 77 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

      "11. Курсантам, слушателям, уволенным по состоянию здоровья в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

      12. В случае гибели (смерти) курсанта, слушателя в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, членам семьи погибшего (умершего) курсанта, слушателя ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

      Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан".";

      2) статью 78 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

      "11. В случае гибели (смерти) сотрудника в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей службы, членам семьи погибшего (умершего) сотрудника ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

      Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан".";

      3) статью 80 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Сотрудникам, уволенным из специальных государственных органов по состоянию здоровья в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих":

      1) статью 51 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Военнослужащим, уволенным с воинской службы по состоянию здоровья в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей воинской службы, ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.";

      2) статью 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. В случае гибели (смерти) военнослужащего, проходящего воинскую службу по контракту, военнослужащего срочной службы, курсанта, кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы, в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении обязанностей воинской службы, членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

      Ежемесячная денежная выплата производится детям (в том числе усыновленным, удочеренным, совместно проживающим пасынкам и падчерицам) до достижения ими совершеннолетнего возраста или до окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих двадцатитрехлетнего возраста, а также супруге (супругу) пожизненно независимо от выплаты пособий по потере кормильца, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан".".

      15. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан":

      в статье 64:

      подпункты 2) и 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет, уволенные по сокращению штатов или собственному желанию, или состоянию здоровья либо при ликвидации правоохранительного органа;

      3) имеющие общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, и уволенные по достижении установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе либо по сокращению штатов или состоянию здоровья либо при ликвидации правоохранительного органа.";

      подпункты 2) и 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее двадцати пяти лет, уволенные по сокращению штатов, при ликвидации правоохранительного органа либо по собственному желанию либо несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы;

      3) имеющие общий трудовой стаж двадцать пять и более лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе, и уволенные по сокращению штатов, при ликвидации правоохранительного органа либо по несоответствию занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы, либо достигшие возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на правоохранительной службе по зафиксированному специальному званию или классному чину на момент упразднения права иметь специальные звания или классные чины, а также носить форменную одежду.".

      16. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан":

      1) в пункте 2 статьи 9:

      в подпункте 3-1) слова ", по согласованию с акимом области, города республиканского значения, столицы" исключить;

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) вносит Президенту Республики Казахстан представление к назначению на должности заместителей Министра внутренних дел, заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией;";

      2) в подпункте 25) статьи 11:

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "номенклатуру должностей, квалификационные требования к категориям должностей в органах внутренних дел;";

      абзац пятый исключить;

      абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

      "криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему, правила выдачи заключений на соответствие криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходным с оружием изделий;";

      3) в пункте 2 статьи 17 слова "в отрыве от пункта постоянной дислокации" исключить;

      4) в статье 21:

      пункт 3 исключить;

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "Примечание. В пункте 2 настоящей статьи под членами семьи сотрудников органов внутренних дел понимаются: супруга (супруг), совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой); дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети супруга (супруги), обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения в возрасте до двадцати трех лет; дети с инвалидностью (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети с инвалидностью супруга (супруги), которым установлена инвалидность до восемнадцати лет; родители и родители супруга (супруги), находящиеся на иждивении сотрудника.

      Под лицами, находящимися на иждивении, признаются члены семьи сотрудника органов внутренних дел, проживающие за счет его дохода и не имеющие самостоятельного источника дохода.";

      5) в статье 22:

      пункты 2, 3 и 4 исключить;

      примечание исключить.

      17. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года "О Национальной гвардии Республики Казахстан":

      1) в статье 5:

      подпункт 15) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "15) участвовать в пограничных поисках и операциях в порядке, определяемом совместными решениями Министра внутренних дел Республики Казахстан и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;";

      в пункте 2:

      дополнить подпунктом 20-1) следующей редакции:

      "20-1) использовать беспилотные летательные аппараты в целях выполнения задач, возложенных на Национальную гвардию;";

      подпункт 26) исключить;

      2) пункты 2 и 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "2. Главное командование Национальной гвардии на правах Комитета является оперативно-стратегическим органом военного управления Национальной гвардии и возглавляется заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией.";

      "4. Соединения и воинские части входят в состав региональных командований Национальной гвардии, за исключением соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных заместителю Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующему Национальной гвардией.";

      3) в статье 8:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 8. Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией";

      в пункте 1 слово "Главнокомандующий" заменить словами "заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий";

      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующий Национальной гвардией:";

      4) в подпункте 7) статьи 12 слово "Главнокомандующего" заменить словами "заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего";

      5) в подпункте 1) статьи 15 слово "Главнокомандующим" заменить словами "заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим";

      6) статью 22 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Военнослужащие Национальной гвардии имеют право применять физическую силу во всех случаях, когда настоящим Законом разрешено применение специальных средств, служебных собак, оружия, военной и специальной техники.";

      7) в статье 23:

      в пункте 1:

      подпункты 1) и 6) изложить в следующей редакции:

      "1) отражения нападения на физических лиц;";

      "6) отражения нападения на военные городки, пункты временной дислокации, воинские эшелоны (транспорт) и транспортные колонны, охраняемые Национальной гвардией объекты;";

      дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

      "10) защиты охраняемых войсками Национальной гвардии объектов, сооружений, блокирования движения групп, совершающих противоправные действия;

      11) пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над территорией воинских частей, объектов, подлежащих государственной охране, а также в районах выполнения задач военнослужащими Национальной гвардии.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. В качестве специальных средств, используемых военнослужащими Национальной гвардии, могут применяться:

      1) палки специальные – в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 10) пункта 1 настоящей статьи;

      2) средства слезоточивого (раздражающего) действия – в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 10) пункта 1 настоящей статьи;

      3) наручники – в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) и 8) пункта 1 настоящей статьи. При отсутствии наручников военнослужащие вправе использовать подручные средства для связывания;

      4) светозвуковые средства отвлекающего воздействия – в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи;

      5) средства разрушения преград – в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи;

      6) средства принудительной остановки транспорта – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 8), 9) и 10) пункта 1 настоящей статьи;

      7) средства защиты охраняемых военнослужащими Национальной гвардии объектов (территорий), блокирования движения групп, совершающих противоправные действия, – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 8) и 10) пункта 1 настоящей статьи;

      8) световые и акустические специальные средства – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 7), 8) и 10) пункта 1 настоящей статьи;

      9) специальные технические средства противодействия беспилотным летательным аппаратам – в случаях, предусмотренных подпунктами 6), 8) и 11) пункта 1 настоящей статьи.";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Служебные собаки применяются в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 10) пункта 1 настоящей статьи.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Все виды специальных средств и служебные собаки могут применяться также в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 24 настоящего Закона.";

      пункт 5 после слова "средства" дополнить словами "и служебных собак";

      8) в пункте 1 статьи 24:

      в подпункте 1) слово "граждан" заменить словами "физических лиц";

      в подпункте 3) слово "тюрьмах," исключить;

      в подпунктах 5) и 7) слово "граждан" заменить словами "физических лиц";

      в подпункте 8) слова "граждан или военнослужащих Национальной гвардии и правоохранительных органов" заменить словами "физических лиц или военнослужащих Национальной гвардии";

      в подпункте 9):

      после слова "городки," дополнить словами "пункты временной дислокации,";

      слова "жилые помещения граждан" заменить словами "жилища физических лиц";

      в подпункте 11) слова "военнослужащего Национальной гвардии и (или) сотрудника органов внутренних дел, иных лиц" заменить словами "физических лиц или военнослужащих Национальной гвардии";

      в подпунктах 12) и 13) слово "граждан" заменить словами "физических лиц";

      дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

      "15) пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над территорией воинских частей, объектов, подлежащих государственной охране, а также в районах выполнения задач военнослужащими Национальной гвардии, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.";

      9) в статье 25:

      в пункте 1:

      в подпункте 1) слова ", военной техники" заменить словами "и военного имущества";

      в подпункте 2) слово "граждан" заменить словами "физических лиц";

      в подпункте 3) слова "в условиях режима чрезвычайного положения" заменить словами "при выполнении возложенных на Национальную гвардию задач";

      в подпункте 4):

      после слова "городки," дополнить словами "пункты временной дислокации,";

      слова "жилые помещения граждан" заменить словами "жилища физических лиц";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами над территорией воинских частей, объектов, подлежащих государственной охране, а также в районах выполнения задач военнослужащими Национальной гвардии, если иными средствами прекратить их нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. По указанию командира воинской части (подразделения) или его заместителя в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона, могут применяться военная и специальная техника.".

      18. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан":

      пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

      "2. Граждане, поступающие на службу в правоохранительные органы, проходят тестирование, в том числе оценку личных качеств, в уполномоченном органе, за исключением лиц:

      1) поступающих на обучение в организации образования правоохранительных органов;

      2) поступающих на первоначальную профессиональную подготовку на должности рядового и младшего начальствующего составов;

      3) предусмотренных пунктом 8 статьи 6, пунктом 3 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7-1 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

      Порядок и программы тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу, определяются уполномоченным органом по согласованию с правоохранительными органами.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2019 года "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе":

      1) статью 5 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

      "11-1) утверждает правила передачи имущества между правоохранительными и специальными государственными органами, Вооруженными Силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями во время введения чрезвычайного или военного положения на всей территории Республики Казахстан и в отдельных ее местностях;";

      2) статью 6 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

      "13-1) разрабатывает правила передачи имущества между правоохранительными и специальными государственными органами, Вооруженными Силами Республики Казахстан, другими войсками и воинскими формированиями во время введения чрезвычайного или военного положения на всей территории Республики Казахстан и в отдельных ее местностях;".

      Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) абзацев первого и третьего подпункта 43) пункта 12 статьи 1, которые вводятся в действие с 16 марта 2020 года;

      2) абзацев пятого, шестого, восьмого, девятого и десятого подпункта 43) пункта 12, пунктов 13 и 14 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года;

      3) абзаца второго подпункта 1), подпунктов 2) и 3), абзацев восьмого – шестнадцатого подпункта 4), подпунктов 6), 8), 10) и 11) пункта 7, подпункта 3) пункта 10, пункта 11, абзацев первого – четвертого подпункта 14), подпункта 15), абзацев первого – четвертого, шестого и седьмого подпункта 41), подпункта 42), абзацев второго, четвертого и седьмого подпункта 43), подпунктов 44) и 45), абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 47), абзацев четвертого и пятого подпункта 48), абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 50), абзацев шестого и седьмого подпункта 52) пункта 12, пункта 15, подпункта 3) пункта 16 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

      4) абзаца восьмого подпункта 41) пункта 12 статьи 1, который вводится в действие в 1 января 2025 года.

      2. Установить, что срок пребывания в квалификационных классах сотрудников правоохранительных органов, которым они установлены до введения в действие настоящего Закона, засчитывается в срок выслуги в соответствующих специальных званиях или классных чинах.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ