"Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының күшi жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 2023 жылғы 13 ақпандағы № 198-VII ҚРЗ

      1. "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы" 2000 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы"

Конституционный закон Республики Казахстан от 13 февраля 2023 года № 198-VII ЗРК

      1. Признать утратившим силу Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

      2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ