Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 226-VII ҚРЗ

      Ескертпе!
      ҚР Конституциялық Сотының 08.04.2023 № 8 нормативтік қаулысын қараңыз.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім):

      1) 45-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 49-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 389-баптың 1-1-тармағындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім):

      1) 741-баптың бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы", "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы"," деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде," деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 806-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы "түрлері" деген сөз "міндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қоғамдық қатынастарды қоспағанда, түрлері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 830-баптың 5-тармағының 4-2) тармақшасы алып тасталсын;

      4) 842-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" және "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздер тиісінше "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" және "Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 940-баптың 3-тармағындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 944-баптың 1-тармағының екінші және үшінші бөліктеріндегі "зейнетақымен қамсыздандыру туралы", "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер тиісінше "әлеуметтік қорғау туралы", "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 1040-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы заңдарының" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасының" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

      1) 25-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік Кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 53-баптың 1-тармағының 6) тармақшасында:

      екінші абзацтағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он жетінші абзацтағы "орта", "ұйымдарында" деген сөздер тиісінше "жалпы орта", "ұйымдарында жалпы немесе кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      1) 1-баптың 1-тармағында:

      17-3) тармақшадағы "орта", "ұйымдарында" деген сөздер тиісінше "жалпы орта", "ұйымдарында жалпы немесе кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30-1) тармақшадағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген", "Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер тиісінше "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж", "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 61-баптың 2-тармағындағы "Өмірлік қиын жағдайға ұшыраған" деген сөздер "Арнаулы әлеуметтік қызметтерді алушы болып табылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 169-баптың 5-тармағындағы "Қазақстан Республикасының балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңнамасында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне:

      1) 10-баптың бірінші бөлігінің 10) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 114-бапта:

      екінші бөліктегі "Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөліктегі "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

      1) 34-баптағы "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 48-баптың 6-тармағындағы "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 138-баптың 44) тармақшасындағы "халықты жұмыспен қамту туралы" деген сөздер "халықты жұмыспен қамту саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 273-баптың 4-тармағындағы "халықты жұмыспен қамту туралы" деген сөздер "халықтың көші-қоны туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 289-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "халықты жұмыспен қамту туралы" деген сөздер "халықтың көші-қоны туралы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне:

      1) 1-бапта:

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) бос тұрып қалу – экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша, сондай-ақ төтенше немесе соғыс жағдайы енгізілген, төтенше жағдай жарияланған жағдайларда не мемлекеттік органдардың немесе олардың лауазымды адамдарының шешімі бойынша өзге де шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде жұмысты уақытша тоқтата тұру;";

      мынадай мазмұндағы 56-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "56-1) бірлесіп жұмысқа орналастыру – бір еңбек функциясын (белгілі бір мамандық, кәсіп, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмыс) бір жұмыс берушімен бірлесіп орындау мақсатында бірнеше жұмыскердің жұмыс уақыты ішінде жұмыскерлер жұмыс берушінің және еңбек шартының актілеріне сәйкес еңбек міндеттерін орындаған кездегі еңбек қатынастары;";

      62) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "62) өндірістік қажеттілік – дүлей апатты; төтенше жағдайлардың, төтенше немесе соғыс жағдайының салдарын, табиғи немесе техногендік сипаттағы апатты болғызбау немесе жою; өндірістік аварияны немесе олардың зардаптарын дереу жою мақсатында; өндірістегі жазатайым оқиғаларды болғызбау үшін; бос тұрып қалуды болғызбау үшін; мүліктің жойылуын немесе бүлінуін болғызбау үшін; жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін басқа да айрықша жағдайларда, сондай-ақ уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру үшін жұмыстарды орындау;";

      2) 15-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 23-баптың 2-тармағының 27) тармақшасы "28-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) және 13) тармақшаларында көзделген мәліметтер" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ 99-бабында көзделген демалыстарды беру туралы мәліметтер" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 30-баптың 5-тармағындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағына сәйкес" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде белгіленген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 52-баптың 1-тармағының 24) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "24) тараптардың өзара келісуі бойынша еңбек шартының мерзімін жыл сайын ұзарту құқығы бар жұмыскер Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде белгіленген зейнеткерлік жасқа толған;";

      6) 53-бапта:

      1-тармақтың екінші бөлігінде "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-тармағында "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 1-тармағында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 67-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Толық емес жұмыс күні (ауысымда) және (немесе) толық емес жұмыс аптасында жұмыс істейтін жұмыскерлер үшін не бірлесіп жұмысқа орналастыруды қолданған кезде тиісті күнтізбелік жылға арналған жұмыс уақытының теңгерімі бойынша жұмыс сағаттарының қалыпты саны тиісінше азаяды.";

      8) 68-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Медициналық қорытындыға сәйкес отбасының науқас мүшесіне күтімді жүзеге асыратын жұмыскерлерге, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) бар ата-ананың біреуіне (бала асырап алушыға), он төрт жасқа дейінгі баланы (он сегіз жасқа дейінгі мүгедектігі бар баланы) тәрбиелеп отырған жалғызілікті аналарға, көрсетілген санаттағы балаларды анасыз тәрбиелеп отырған өзге де адамдарға, оқудан бос уақытта денсаулығына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жұмысты орындау үшін білім алушыларға, Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде белгіленген зейнеткерлік жасқа жетуге кемінде екі жыл қалған не көрсетілген зейнеткерлік жасқа жеткен жұмыскерлерге тараптардың келісуі бойынша бірлесіп жұмысқа орналастыруды қолдануға жол беріледі.

      Толық емес жұмыс уақыты жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскер үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының ұзақтығына, еңбек өтілін есептеуге және осы Кодексте, еңбек, ұжымдық шарттарда, келісімдерде белгіленген еңбек саласындағы басқа да құқықтарға шек қоюға алып келмейді.";

      9) 71-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартында бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасымен кезектесу құқығымен төрт күндік жұмыс аптасын белгілеуге жол беріледі.";

      10) 73-бапта:

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Ауысымдық кестемен танысу мерзімі жұмыскерді жұмысқа қабылдаған немесе ауысымдық жұмыс кезінде жұмыскерді басқа жұмысқа ауыстырған жағдайда қысқартылуы мүмкін.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Осы Кодекстің 86-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыскерді қатарынан екі жұмыс ауысымы бойы жұмысқа тартуға тыйым салынады.";

      11) мынадай мазмұндағы 73-1-баппен толықтырылсын:

      "73-1-бап. Жылжымалы жұмыс кестесі

      1. Жұмыстың ерекшелігін ескере отырып, жұмыс беруші еңбек тәртіптемесінің қағидаларында жұмыскерлерге жұмыс уақытының жиынтық есебін қолдана отырып, жұмыс кестесінің күн сайынғы ұзақтығының 11 сағаттан аспайтын шектеулерін сақтай отырып, жұмыс кестесінің ұзақтығы әртүрлі аптаның әртүрлі күндеріндегі жұмыстың жылжымалы кестесін белгілеуге құқылы.

      2. Оның шегінде жұмыскерлердің осы санаты үшін белгіленген, бірақ тоқсаннан аспайтын жұмыс уақытының орташа ұзақтығының күнделікті және (немесе) апта сайынғы нормасы сақталуға тиіс кезең жылжымалы жұмыс кестесі кезіндегі есептік кезең деп танылады

      3. Жылжымалы жұмыс кестесі бар режимде жұмыс істеген кезде жұмыс күнінің (ауысымның) басталуы, аяқталуы немесе жалпы ұзақтығы еңбек тәртіптемесінің қағидаларында, еңбек шартында не ауысымдық кестесінде айқындалады.";

      12) 75-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Толық емес жұмыс күні (ауысым) және (немесе) толық емес жұмыс аптасында жұмыс істейтін жұмыскерлер үшін не бірлесіп жұмысқа орналастыруды қолданған кезде есептік кезеңдегі жұмыс сағаттарының қалыпты саны тиісінше азаяды.";

      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

      "9. Еңбек шарты есептік кезең аяқталғанға дейін тоқтатылған кезде жұмыскердің есептік кезең басталғаннан бастап еңбек шарты тоқтатылған күнге дейін жұмыс істеген уақыты үшін сондай талаптармен үстеме сағаттарға ақы алуға құқығы бар.";

      13) 77-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) елдің қорғанысы, төтенше немесе соғыс жағдайын енгізу, төтенше жағдайды жариялау үшін қажетті жұмыстарды жүргізу кезінде, сондай-ақ төтенше жағдайларды, дүлей зілзаланы немесе өндірістік аварияны болдырмау не олардың зардаптарын дереу жою үшін не мемлекеттік органдардың немесе олардың лауазымды адамдарының шешімі бойынша өзге де шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезінде;";

      14) 78-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы жұмыс уақытын жиынтық есепке алуды белгілеу кезінде төрт күндік, бес күндік және алты күндік жұмыс аптасында айына он екі сағаттан және жылына бір жүз жиырма сағаттан аспауға тиіс.";

      15) 84-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бес күндік, алты күндік немесе төрт күндік жұмыс аптасында жексенбі жалпы демалыс күні болып табылады. Бес күндік және (немесе) төрт күндік жұмыс аптасы кезіндегі екінші немесе үшінші демалыс күні ұжымдық шартта немесе еңбек тәртіптемесі қағидаларында белгіленеді.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Жылжымалы жұмыс кестесі бар жұмыскерлерге (жұмыскерлер тобына) еңбек шартының ережелеріне немесе ауысымдық кестелерге сәйкес аптаның әртүрлі күндерінде жылжымалы кесте бойынша демалыс күндерін бере отырып, жұмыс аптасы белгіленеді.";

      16) 99-баптың 4-тармағындағы "Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына", "жағдайда" деген сөздер тиісінше "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне", "жағдай бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 103-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері осы Кодекстің 75-бабы 2-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларға қолданылмайды.";

      18) 106-баптың 1-тармағы "жүктемесі толық болмаған кезде" деген сөздерден кейін "бірлесіп жұмысқа орналастыруды қолдану" деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 112-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "112-бап. Бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу

      1. Бос тұрып қалу уақытын ресімдеу тәртібі және бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу талаптары еңбек, ұжымдық шарттармен айқындалады, егер бос тұрып қалуды ресімдеу тәртібі еңбек, ұжымдық шарттарда көзделмесе, онда бос тұрып қалудың басталуы бос тұрып қалу себептері көрсетіле отырып, жұмыс берушінің актісімен ресімделеді.

      Жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер бойынша бос тұрып қалуға ақы төлеу жалақының ең төмен мөлшерінен кем болмайтын мөлшерде, ал жұмыс берушінің кінәсінан болғанда – жұмыскердің орташа жалақысының кемінде елу пайызы мөлшерінде белгіленеді. Жұмыскердің кінәсінан жол берілген бос тұрып қалу уақытына ақы төленбеуге тиіс.

      2. Бос тұрып қалу аяқталғаннан кейін жұмыс беруші жұмыскерді жұмысқа шыққан күні туралы алдын ала хабардар етеді, жұмыскер еңбек міндеттерін орындауға кірісуге міндетті.

      Жұмыскер хабарламада белгіленген мерзімде жұмыс орнында болмаған жағдайда, жұмыс беруші жұмыскерді тәртіптік жауапкершілікке тартуға құқылы.";

      20) 133-бапта:

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Ұлы Отан соғысының жұмыс істейтін ардагерлерін, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерді және басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлерін қоспағанда, жұмыскерлердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақының мөлшері оның орташа күндік жалақысын еңбекке уақытша қабілетсіздік кезеңіне келетін жұмыс күндерінің санына көбейту арқылы айқындалады.

      Жұмыскердің орташа күндік жалақысының мөлшері осы Кодекстің 114-бабының 3-тармағына сәйкес есептелген оның орташа жалақысы есебінен айқындалады.

      Егер еңбекке уақытша қабілетсіздік алдыңғы жылы басталып, ағымдағы жылы аяқталса, онда еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақының мөлшері және оның мөлшерін айлық шектеу алдыңғы және ағымдағы жылдардағы айлық есептік көрсеткішті қолдана отырып айқындалады және алынған сомалар бөлек жинақталады.

      Жұмыста мертігуіне немесе кәсіптік ауруға шалдығуына байланысты жұмыскерлерге, Ұлы Отан соғысының жұмыс істейтін ардагерлеріне, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге және басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне, сондай-ақ шетелде болу кезеңінде шетелдік валютада жәрдемақы алатын дипломатиялық қызмет персоналына төленетін жәрдемақы мөлшерін қоспағанда, еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша бір айға төленетін әлеуметтік жәрдемақының мөлшері тиісті жыл үшін айлық есептік көрсеткіштің жиырма бес еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

      Ұлы Отан соғысының жұмыс істейтін ардагерлеріне, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге және басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақы мөлшері жалақының жүз пайызын құрайды.

      Жұмыскердің жұмыста мертігуіне немесе кәсіптік ауруға шалдығуына байланысты төленетін еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақының мөлшері орташа жалақының жүз пайызын құрайды.

      Дипломатиялық қызмет персоналына шетелде болу кезеңінде шетелдік валютада төленетін еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақының мөлшері орташа жалақының жүз пайызын құрайды.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау және төлеу тәртібін еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындайды.

      Жұмыс берушілер жұмыскерлерге осы баптың 4-1-тармағында белгіленген еңбекке уақытша қабілетсіздік бойынша әлеуметтік жәрдемақы мөлшеріне қосымша төлемдер белгілеуге құқылы.";

      21) 135-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Төтенше немесе соғыс жағдайы енгізілген, төтенше жағдай жарияланған кезеңде, сондай-ақ төтенше жағдайларды, дүлей зілзаланы немесе өндірістік аварияны болдырмау не олардың зардаптарын дереу жою үшін не мемлекеттік органдардың немесе олардың лауазымды адамдарының шешімі бойынша өзге де шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезінде, сондай-ақ жұмыскерлердің өмірі немесе денсаулығына қатер төндіретін басқа да ерекше жағдайларда жұмыс беруші жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығын сақтай отырып, жұмыс берушінің актісімен жоғарыда көрсетілген жағдайлар жойылғанға дейін вахтаның ұзақтығын ұлғайтуға құқылы.";

      22) 12-тарау мынадай мазмұндағы 146-1-баппен толықтырылсын:

      "146-1-бап. Қызметін интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшасын қолдана отырып жүзеге асыратын дара кәсіпкер немесе заңды тұлға жалдайтын жұмыскерлердің еңбегін реттеу ерекшеліктері

      1. Қызметін интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшасын қолдана отырып жүзеге асыратын дара кәсіпкерде немесе заңды тұлғада еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін жұмыскерлердің еңбегі осы бапта, еңбек шартында және жұмыс берушінің актісінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Кодекске сәйкес реттеледі.

      2. Қызметін интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшасын қолдана отырып жүзеге асыратын жұмыскер мен дара кәсіпкер немесе заңды тұлға арасындағы еңбек шарты осы Кодекстің 30-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген шектеусіз белгілі бір мерзімге жасалады.

      3. Еңбек қызметін интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшасын қолдана отырып жүзеге асыратын жұмыскерлер үшін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына, жұмыс берушінің актілеріне, ұжымдық немесе еңбек шартына сәйкес күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) өзгеше ұзақтығы белгіленуі мүмкін.

      4. Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшасын қолдана отырып еңбек қызметін жүзеге асыратын жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесі мен шарттары, жұмыс уақытын есепке алу ұзақтығы және тәртібі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына, жұмыс берушінің актілеріне, ұжымдық немесе еңбек шартына сәйкес белгіленеді.";

      23) 157-бапта:

      1-тармақтың 9) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 11-бабының 1-тармағына сәйкес" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінде белгіленген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың 11) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына", "жағдайда" деген сөздер тиісінше "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне", "жағдай бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 193-баптың 13) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында және" деген сөздер алып тасталсын.

      8. 2017 жылғы 26 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      129-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:

      "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "міндетті әлеуметтік сақтандыру," деген сөздер алып тасталсын.

      9. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      1) 28-баптың 1-тармағында:

      бірінші және екінші бөліктердегі "халықты жұмыспен қамту және" деген сөздер алып тасталсын;

      үшінші бөліктегі "жұмыспен қамту" деген сөз "халықтың көші-қоны" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 131-баптың 1-тармағының төртінші және бесінші бөліктеріндегі, 179-баптың 1-тармағының үшінші және төртінші бөліктеріндегі, 213-бапттың 1-тармағының үшінші және төртінші бөліктеріндегі "халықты жұмыспен қамту және" деген сөздер алып тасталсын.

      10. 2020 жылғы 7 шілдедегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      78-баптың 8-тармағындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерді алушы болып табылатын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      11. "Жедел-іздестіру қызметі туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      23-баптың 6-тармағындағы "зейнетақы" деген сөз "мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. "Қазақстан Республикасындағы көлік туралы" 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      11-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік органдар жолаушыларды тасымалдау жөніндегі маршруттарға қызмет көрсету құқығына конкурстар өткізген кезде, мүгедектігі бар адамдардың қол жеткізуіне ыңғайластырылған көлік құралдары бар адамдар артықшылыққа ие болады.".

      13. "Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Әлеуметтік қамсыздандыру

      Қазақстан Республикасында тұрақты тұрып жатқан шетелдіктердің әлеуметтік, оның ішінде зейнетақымен қамсыздандыру мәселелерінде Қазақстан Республикасының азаматтары сияқты құқықтары болады және міндеттер алады.".

      14. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      36-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. "Қоғамдық бірлестіктер туралы" 1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      4-баптың төртінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру туралы заңнамасы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      16. "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 2-бапта:

      16) тармақшадағы "орта", "ұйымдарында" деген сөздер тиісінше "жалпы орта", "ұйымдарында жалпы немесе кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) тармақшадағы "халықты жұмыспен қамту" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 67-баптың 3-тармағының екінші және үшінші абзацтарындағы "халықты жұмыспен қамту" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 109-баптың 1-тармағындағы және 2-тармағының үшінші бөлігіндегі "халықты жұмыспен қамту" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 110-баптың 2-тармағындағы "халықты жұмыспен қамту" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      17. "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 3-бапта:

      6-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:

      "Әлеуметтік төлемдер және одан ұсталған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы артық есептелген (төленген) қайтыс болған адамның мұрагерлікті қабылдаған адам туралы мәліметтер Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының жазбаша сұрау салуы бойынша беріледі.";

      10-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру мақсатында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, әлеуметтік төлемдердің және олардан ұсталған міндетті зейнетақы жарналарының артық есептелген (төленген) сомаларын қайтаруды жүзеге асыру мақсатында Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына нотариаттық әрекеттер туралы мәліметтерді ұсыну;";

      2) 30-1-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында тұратын қарттар мен мүгедектігі бар адамдар;".

      18. "Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 4-баптың 2-1-тармағындағы "Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 5-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Жәрдемақы жүгінген күннен бастап тағайындалады. Жәрдемақы төлеуді тағайындау, жүзеге асыру, тоқтата тұру, қайта есептеу, қайта бастау, тоқтату және оны төлеу туралы шешімді қайта қарау тәртібін орталық атқарушы орган айқындайды.";

      3) мынадай мазмұндағы 5-1 және 5-2-баптармен толықтырылсын:

      "5-1-бап. Өтінішті қабылдаудан және жәрдемақы тағайындаудан бас тарту:

      1. Жәрдемақы тағайындауға өтінішті қабылдаудан бас тарту үшін:

      1) жәрдемақы тағайындау, төлеу, тағайындауға өтініш беру фактісін растайтын мәліметтерді орталық атқарушы органның ақпараттық жүйесінен алу;

      2) өтініш берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес толық емес құжаттар топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынуы;

      3) жеке басын куәландыратын құжат бойынша мәліметтердің (мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алынған мәліметтермен расталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның ауысуынан басқа) жәрдемақы тағайындау үшін қажетті құжаттармен сәйкес келмеуі;

      4) жәрдемақы тағайындау үшін талап етілетін, қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге өтініш берушінің келісімінің болмауы негіздер болып табылады.

      2. Жәрдемақы тағайындаудан бас тартуға:

      1) өтініш беруші жәрдемақы тағайындау үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық еместігінің анықталуы;

      2) өтініш берушінің және (немесе) жәрдемақы тағайындау үшін қажетті ұсынылған материалдардың, деректер мен мәліметтердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі негіздер болып табылады.

      5-2-бап. Жәрдемақы төлеуді тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату

      1. Жәрдемақы төлеу:

      1) алушының банктік шоты бойынша үш және одан да көп ай шығыс операцияларының болмауы туралы мәліметтер, оның ішінде ақпараттық жүйелерден мәліметтер келіп түскен айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап тоқтатыла тұрады. Бұл ретте жәрдемақы төлеу тоқтатыла тұрған күннен бастап қайта басталады;

      2) жедел-іздестіру іс-шараларын, оның ішінде алушы болып табылатын хабар-ошарсыз кеткен адамды іздестіруді жүргізу туралы растайтын құжаттың болуы туралы мәліметтер, оның ішінде ақпараттық жүйелерден мәліметтер келіп түскен айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап тоқтатыла тұрады. Бұл ретте жәрдемақы төлеу хабар-ошарсыз кеткен адамды хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы сот шешімінің күшін жою туралы сот актісі күшіне енген күннен бастап қайта басталады, бірақ тоқтатыла тұру күнінен ерте емес.

      2. Жәрдемақы төлеу жәрдемақы төлеуді тоқтата тұруға себеп болған мән-жайлардың аяқталғанын растайтын құжаттардың және (немесе) мәліметтердің, оның ішінде ақпараттық жүйелерден алынған мәліметтердің негізінде өтініш бойынша қайта басталады.

      3. Жәрдемақы төлеу:

      1) алушының қайтыс болуы туралы;

      2) Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылу немесе шығу фактісінің анықталуы туралы;

      3) шығу елінің уәкілетті органынан жәрдемақы алушының ісіне сұрау салудың келіп түсуі туралы;

      4) алушының ішкі істер органдарында тіркеуден шығарылғанын растайтын құжатты ұсына отырып, жәрдемақы төлеуді тоқтату туралы өтінішінің келіп түскені туралы;

      5) алушының Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кету фактісін анықтау, оның ішінде ақпараттық жүйелерден анықтау туралы;

      6) өтініш берушінің негізсіз жәрдемақы тағайындауға алып келген анық емес мәліметтерді ұсыну фактісін анықтау туралы мәліметтер, оның ішінде ақпараттық жүйелерден мәліметтер келіп түскен айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап тоқтатылады.";

      4) 6-баптың 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 7-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жәрдемақы алушы қайтыс болған жағдайда оның отбасы мүшелеріне не жерлеуді жүзеге асырған адамға 35 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.".

      19. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 7-баптың 2-4-тармағындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 10-3-баптың 3-тармағының 2) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдары" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 18-баптың 6-тармағы екінші бөлігінің екінші абзацындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 81-баптың 1-2-тармағындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына", "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер тиісінше "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне", "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      20. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 6-бап мынадай мазмұндағы 2-13-тармақпен толықтырылсын:

      "2-13. Республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) мәслихаттарының құзыретіне арнаулы әлеуметтік қызметтерді алушының қаражаты есебінен ұсынылатын арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілді көлемінен тыс ұсынудың тізбесі мен тәртібін бекіту жатады.";

      2) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 31-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "31-1) мүгедектігі бар адамдарға ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларға, сондай-ақ дене шынықтыру және спортпен шұғылдану үшін дене шынықтыру-сауықтыру және спорт ғимараттарына қол жеткізу үшін жағдайлар жасауды, арнаулы спорттық мүкәммал беруді қамтамасыз етеді.

      Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар мен он сегіз жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалар санамалап көрсетілген қызметтерді бюджет қаражаты есебінен, ал үшінші топтағы мүгедектігі бар адамдар көрсетілген қызметтер құнының елу пайызын төлей отырып пайдаланады;";

      3) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-1) мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсетуге бағдарланған елді мекендерде, мекемелер орналасқан жерлерде, сондай-ақ адамдар көп жүретін жерлерде ілеспе дыбыс және жарық сигналдары бар арнаулы бағдаршамдарды, жол белгілерін және нұсқағыштарды, дыбыс және жарық құрылғыларымен жабдықталған жаяу жүргіншілер өткелдерін орнатуды қамтамасыз етеді;".

      21. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 16-бапта:

      2) тармақша "қауіпсіздігін," деген сөзден кейін "сондай-ақ халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына кедергісіз қолжетімділігін," деген сөздермен толықтырылсын;

      2) тармақшадағы "ұстауға міндетті." деген сөздер "ұстауға;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және мемлекеттік нормативтерге (мемлекеттік нормативтік құжаттарға) сәйкес елді мекендерді жобалау, салу және оларда құрылыс жүргізу, тұрғын аудандарды қалыптастыру, жаңадан игерілетін және реконструкцияланатын аумақтар мен басқа да елді мекендерді абаттандыру кезінде мүгедектігі бар адамдардың тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттарға, құрылысжайларға және үй-жайларға қолжетімділігін көздеуге міндетті.

      Тұрғын үй құрылысы шегінде, сондай-ақ қызмет көрсету мекемелері мен еңбек объектілері жанында қойылатын жеңіл автомобильдерді уақытша сақтау үшін ашық тұрақтарды жобалау және салу кезінде мүгедектігі бар адамдардың жеке автокөлік құралдары үшін орындар көздеуге міндетті.";

      2) 25-бапта:

      1-тармақтың 18) тармақшасы "кешендердің мониторингін" деген сөздерден кейін "мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдерін тарта отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың 11) тармақшасы "кешендердің мониторингін" деген сөздерден кейін "мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдерін тарта отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 30-баптың 3-тармағы үшінші бөлігіндегі "мүгедектігі бар адамдар мен" деген сөздер алып тасталып, "топтары үшін" деген сөздерден кейін "тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттарға, құрылысжайлар мен үй-жайларға" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 49-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тұрғын аймақта автомобильдерді қоса алғанда, арнаулы жүріп-тұру құралдары үшін гараждар немесе тұрақтар салуға (орналастыруға) орын беруге жол беріледі.".

      22. "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 7) тармақшасындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 25-баптың 1-тармағының төртінші және бесінші бөліктеріндегі "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында", "Қазақстан Республикасының балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңнамасында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      23. "Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" 2002 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      9-баптың 6-тармағының 1) тармақшасындағы "мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау саласындағы" деген сөздер "әлеуметтік қорғау туралы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      24. "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      3) тармақшадағы "өмірде қиын ахуалға тап болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-1) арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж бала (балалар) – Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында көзделген қалыптасқан мән-жайлардың салдарынан тыныс-тіршілігі бұзылған және осы мән-жайларды өз бетінше немесе отбасының көмегімен еңсере алмайтын бала (балалар);";

      2) 18-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "өмірлік қиын ахуалға тап болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 30-баптың 1-тармағының оныншы, он бірінші және он екінші бөліктеріндегі "өмірлік қиын жағдайда жүрген", "Өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер тиісінше "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж", "Арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      25. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      15-1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      26. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 46-баптың 1-тармағындағы ", сондай-ақ "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабында көзделген тәртіппен өтініш берушінің лицензия алу" деген сөздер алып тасталсын;

      2) 70-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      27. "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 15-1-баптың 1-тармағындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 15-7-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      28. "Автомобиль көлігі туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      9-1) тармақша "аппараттық-бағдарламалық кешенді" деген сөздерден кейін ", интернет-платформаларды" сөздермен толықтырылсын;

      25-1) тармақшадағы "ұялы байланыстың абоненттік құрылғысында пайдаланылатын және" деген сөздер алып тасталып, "бағдарламалық өнім" деген сөздер "платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-2) таксимен тасымалдаушы – интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, жолаушылар мен багажды таксимен тасымалдау қызметтерін көрсететін дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;";

      2) 14-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) республикалық маңызы бар қалаларда, астанада интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстарды орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың, таксимен тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама берген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың тізілімін жүргізеді;";

      3-тармақтың 5-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-2) интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың, таксимен тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама берген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың тізілімін жүргізеді;";

      3) 26-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар, дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар таксимен тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асыруды бастар алдында жергілікті атқарушы органға "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен қызметтің басталғаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.";

      2-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың тасымалдауларды жүзеге асыруын қоспағанда, Жолаушылар мен багажды автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес жолаушылар мен багажды тасымалдау үшін бірыңғай түсті гаммасы және айырым белгілері бар таксилерді пайдалануға;";

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) жүргізушіні Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес онымен еңбек шарты жасалғаннан кейін жеңіл таксиді басқаруға жіберуге;";

      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "2-1. Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға осы бапта көрсетілген талаптарды дербес орындайды.

      2-2. Осы баптың 2-тармағының 7) тармақшасын қоспағанда, интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның осы бапта белгіленген талаптарды сақтауын бақылау ақпараттық-диспетчерлік такси қызметіне жүктеледі.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Таксимен тасымалдаушы болып табылмайтын өзге де тұлға құратын ақпараттық-диспетчерлік такси қызметі интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстарды орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың, таксимен тасымалдаушы ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама берген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың тізіліміне енгізілген таксимен тасымалдаушылармен ақпараттық-диспетчерлік қызмет көрсету жөнінде шарт жасасады.

      Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар, таксимен тасымалдаушы ретінде қызметінің басталғаны туралы хабарлама берген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар туралы мәліметтер рұқсаттар және хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінде орналастырылады.";

      4) мынадай мазмұндағы 26-1 және 26-2-баптармен толықтырылсын:

      "26-1-бап. Автокөлік құралын жалдау шарты бойынша жолаушылар мен багажды таксимен тасымалдауды ұйымдастыру

      Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстар орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар автокөлік құралын жалдау шарты бойынша жолаушыларды және багажды таксимен тасымалдау жөніндегі қызметтер көрсетуге құқылы.

      Интернет-платформаларды және (немесе) платформалық жұмыспен қамтудың мобильдік қосымшаларын пайдалана отырып қызметтер көрсету немесе жұмыстарды орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалардың, таксимен тасымалдаушы ретінде қызметінің басталғаны туралы хабарлама берген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың тізіліміне енгізілген дара кәсіпкер немесе заңды тұлға автокөлік құралын жалдау шарты бойынша жеке тұлғаға жеңіл автомобиль ұсынады.

      Осы Заңның 26-бабы 2-тармағының 1), 1-1), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларын қоспағанда, жеке тұлғаның талаптарды сақтауын бақылау жеңіл автомобильдің иесі болып табылатын дара кәсіпкерге немесе заңды тұлғаға жүктеледі.

      26-2-бап. Таксимен тасымалдаушылармен ақпараттық-диспетчерлік қызмет көрсету жөніндегі шарт

      Ақпараттық-диспетчерлік қызмет көрсету шарты бойынша таксидің ақпараттық-диспетчерлік қызметі клиенттердің таксимен тасымалдаушыларға не тікелей такси жүргізушілеріне тапсырыстарын ұсынады.".

      29. "Жарнама туралы" 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      6-баптың 9-тармағының екінші және үшінші бөліктеріндегі "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      30. "Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 1) тармақшасындағы "өмірде қиын жағдайға душар болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 3-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы "өмірде қиын жағдайға душар болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 4-баптың 3) тармақшасындағы "өмірде қиын жағдайға душар болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 8-баптың 3-тармағының 3) және 4-1) тармақшаларындағы және 4-тармағының 4) тармақшасындағы "өмірде қиын жағдайға душар болған", "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер тиісінше "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж", "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 11-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 19-6-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Медициналық-әлеуметтік есепке алу адамға арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж кезең ішінде, бірақ кемінде жеке профилактика шараларын жүргізу кезеңіне жүзеге асырылады.";

      7) 23-баптың бірінші абзацындағы "өмірде қиын жағдайға душар болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      31. "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 19-баптың 1-тармағында:

      бесінші бөліктегі "жағдайына" деген сөз "жағдайы бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      жетінші бөліктегі "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 20-баптың 2-тармағы 1) тармақшасының сегізінші абзацындағы "жағдайына" деген сөз "жағдайы бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 24-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      32. "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 13-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 21-1-бапта:

      1-тармақтың үшінші бөлігіндегі, 2-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы және 3-тармақтың 2 тармақшасындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың үшінші бөлігінде:

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 22-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы "зейнетақымен қамсыздандыру" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      "33. "Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 12-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-1-бап. Мәдениет саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар

      Мемлекеттік мәдениет ұйымдары көрсететін қызметтерінің қолжетімді болуын қамтамасыз етудің ең төмен әлеуметтік стандарты және мемлекеттік мәдениет ұйымдары өткізетін мәдени, мәдени-бұқаралық, ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларына мүгедектігі бар адамдардың қол жеткізуін қамтамасыз етудің ең төмен әлеуметтік стандарты "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мәдениет саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар болып табылады.";

      2) 15-1-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі және 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      34. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      28-2) тармақшадағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      49-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "49-5) арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды қолдау орталықтары – тұрақты немесе уақытша (күндіз) болуды ұсына отырып, сондай-ақ қызметі арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаждықтың алдын алу жөніндегі шараларды жүзеге асырумен байланысты заңды тұлғаларға ақпараттық, консультациялық, делдалдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну жолымен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін, білім беру органдарының қарамағындағы ұйымдар;";

      2) 5-баптың 96) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 6-бапта:

      2-тармақтың 23) және 24) тармақшаларындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың 26) және 27) тармақшаларындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 8-баптың 4-тармағының 4) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 51-баптың 3-тармағының 10) тармақшасындағы "өмірде қиын жағдайға тап болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      35. "Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы" 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 3-баптың 6) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 5-бапта:

      1-тармақтағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттары, оларды көрсету тәртібі, арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамның (отбасының) құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында айқындалады.";

      3) 7-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы "арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" деген сөздер "әлеуметтік қорғау туралы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      36. "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 97-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "97-бап. Міндетті әлеуметтік сақтандыру бойынша әлеуметтік төлемдерді өндіріп алуға жүгіну

      Еңбекке қабілеттілігінен айырылу, жұмысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдерге, сондай-ақ оқушылардың стипендияларына өндіріп алу төлем көзінен ұсталатын, алименттерді өндіріп алу және мертіккеннен немесе денсаулығы өзгеше зақымданғаннан, асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу туралы сот шешімі бойынша ғана жүргізілуі мүмкін.";

      2) 98-баптың бірінші бөлігінде:

      11) тармақшадағы "бір жасқа", "жағдайда" деген сөздер тиісінше "бір жарым жасқа", "жағдай бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15-1) тармақшадағы "орта", "ұйымдарында" деген сөздер тиісінше "жалпы орта", "ұйымдарында жалпы немесе кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын.

      37. "Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" 2010 жылғы 29 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 3-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 6-баптың 2-тармағының 7) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      38. "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" 2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      42-3-баптың 8-тармағында:

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтерді алатын адамдарға;

      2) атаулы әлеуметтік көмек алатын адамдарға;";

      6) тармақшадағы "қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда)" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      39. "Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 15-баптың 1-тармағының 13) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 64-баптың 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 66-баптың 9-тармағының екінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 82-баптың 3-тармағындағы "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      40. "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 8-баптың 3-тармағының үшінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 14-баптың 4-тармағындағы "Қазақстан Республикасының заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      41. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 134-баптың 3-тармағы 11) тармақшасындағы "сот-сараптама қызметі саласында жүзеге асырады." деген сөздер "сот-сараптама қызметі;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

      "12) халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу саласында жүзеге асырады.";

      2) 146-баптың 2-1-тармағындағы "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 161-баптың 2-тармағы "Білім беру," деген сөздерден кейін "халықты әлеуметтік қорғау," деген сөздермен толықтырылсын.

      42. "Халықтың көші-қоны туралы" 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) "Ата жолы" картасы – халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін тәртіппен бизнес-көшіп келушілерге не этникалық қазақтар қатарынан сұранысқа ие кәсіптері бар адамдарға он жылға дейінгі мерзімге, бірақ азаматтығы бар ел паспортының қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге берілетін белгіленген нысандағы құжат;";

      мынадай мазмұндағы 1-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-1) бұрынғы отандас – Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасында немесе Қазақстан Республикасында туған немесе бұрын азаматтығында болған және шетелде тұрақты тұратын адам;";

      "4-2) жұмыспен қамтудың жекеше агенттігі – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген, еңбек делдалдығын көрсететін жеке немесе заңды тұлға;";

      6-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-1) корпоративішілік ауыстыру – Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше елдің аумағында құрылған, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде орналасқан және жұмыс істейтін заңды тұлғада Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында құрылған филиалдарына, еншілес ұйымдарына, өкілдіктеріне басшы, менеджер немесе маман лауазымында еңбек қызметін жүзеге асыратын шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды еңбек шартында айқындалған, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге, еңбек шартын бір жылға ұзарту құқығымен уақытша ауыстыру;";

      12-1) және 13-2) тармақшалардағы "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 10-баптың 5-1) тармақшасы "оның ішінде" деген сөздерден кейін "Ата жолы" картасын алуға үміткерлерді қоса алғанда," деген сөздермен толықтырылсын;";

      3) 11-бап мынадай мазмұндағы 9-2), 14-4), 14-5), 14-6), 14-7) және 14-8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9-2) шетелде тұратын этникалық қазақтар үшін "Ата жолы" картасын ұсыну тәртібін әзірлейді, бекітеді;";

      "14-4) жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсаттар берудің немесе ұзартудың, сондай-ақ корпоративішілік ауыстыруды жүзеге асырудың тәртібі мен шарттарын әзірлейді және бекітеді;

      14-5) өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтамалар беру немесе ұзарту қағидаларын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін экономиканың басым салаларының (экономикалық қызмет түрлерінің) және оларда сұранысқа ие кәсіптердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      14-6) мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша маусымдық шетелдік жұмыскерлердің еңбек қызметін жүзеге асыру үшін кәсіптердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      14-7) Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға квота белгілеу және оны облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана арасында бөлу қағидаларын бекітеді;

      14-8) шетелдік жұмыскерге өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтамалар беру тәртібін, мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдармен келісу бойынша шетелдік жұмыскерлердің өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін экономиканың басым салаларының (экономикалық қызмет түрлерінің) және оларда сұранысқа ие кәсіптердің тізбесін айқындайды;";

      4) 15-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 6-9) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-9) "Ата жолы" картасын беру туралы шешім қабылдайды;";

      2-тармақтың 2) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 23-бапта:

      2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесумен қамтамасыз етіледі.";

      4-2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ мынандай редакцияда жазылсын:

      "6. Қандастар Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары шеңберінде өздері алған мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге жұмсалған бюджет шығындарын мерзімінен бұрын толық көлемде:

      қандас мәртебесін алған сәттен бастап бес жыл ішінде қоныстандыру өңірінің шегінен тыс жерге өзінің еркі бойынша тұрақты тұруға өз бетінше кеткен;

      Қазақстан Республикасының азаматтығын алудан бас тартқан жағдайларда өтеуге міндетті.";

      6) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Қандас мәртебесін және "Ата жолы" картасының қолданылуын тоқтату

      1. Қандастың мәртебесі:

      1) қандас Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін;

      2) осы Заңның 49-бабында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беруден бас тартылған не ол күшін жойған жағдайда;

      3) қандас мәртебесін алған күннен бастап бір жыл өткен соң тоқтатылады.

      2. "Ата жолы" картасының қолданысы:

      1) "Ата жолы" картасының иегері Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін;

      2) осы Заңның 49-бабында көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беруден бас тартылған не ол күшін жойған жағдайда;

      3) он жыл өткеннен кейін, бірақ азаматтығы бар ел паспортының қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге тоқтатылады.";

      7) мынадай мазмұндағы 25-1-баппен толықтырылсын:

      "25-1-бап. "Ата жолы" картасын беруден бас тарту үшін негіздер

      Жергілікті атқарушы орган "Ата жолы" картасын ұсынудан мынадай негіздер бойынша бас тартады:

      1) үміткерлер осы Заңның 1-бабының 28) тармақшасында белгіленген шарттарға сәйкес келмеген жағдайда;

      2) "Ата жолы" картасын ұсыну туралы өтініш білдірген этникалық қазақтардың Қазақстан Республикасының аумағында құқық бұзушылықтар жасағаны туралы әшкерелейтін мәліметтердің және олардың террористік немесе экстремистік ұйымдарға қатысы бар екені туралы өзге де ақпараттың болуы;

      3) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес берілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге этникалық қазақтың келісімінің болмауы.";

      8) мынадай мазмұндағы 36-1, 37-1, 37-2 және 37-3-баптармен толықтырылсын:

      "36-1-бап. Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота

      1. Ішкі еңбек нарығын қорғау мақсатында халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота белгілейді.

      2. Осы Заңның шетелдік жұмыс күшін квоталау және жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттар беру туралы нормалары:

      1) дербес білім беру ұйымдарында, олардың ұйымдарында, сондай-ақ "Назарбаев Қорында" басшылар және жоғары білімі бар мамандар лауазымдарында жұмыс істейтін;

      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен расталған құжаттармен мемлекеттік органдарда жұмыс істейтін;

      3) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарттарды жасасқан Қазақстан Республикасының ұйымдарында жұмыс істейтін, сондай-ақ инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарттарда айқындалатын кәсіптер тізбесіне және сандарына сәйкес басшылар және жоғары білімі бар мамандар ретінде, сондай-ақ білікті жұмысшылар ретінде инвестициялық қызмет объектісі пайдалануға берілгеннен кейін бір жыл өткенге дейінгі мерзімге көрсетілген заңды тұлғалар (не олардың мердігерлері) бас мердігер, мердігер, қосалқы мердігер немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі (оның ішінде іздестіру және жобалау қызметі, инжинирингтік қызметтер) саласында көрсетілетін қызметтерді орындаушы ретінде тартатын ұйымдарда жұмыс істейтін;

      4) құны миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жобалары бар арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларда, сондай-ақ аталған арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары (не олардың мердігерлері) бас мердігер, мердігер, қосалқы мердігер немесе арнайы экономикалық аймақтардың аумағында құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезеңінде қызметтерді орындаушы ретінде және халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органы мен арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және таратылуы саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы органның бірлескен шешімімен бекітілген тәртіппен халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органның, мүдделі мемлекеттік орталық органдардың өкілдерінен тұратын комиссия айқындайтын санаттар мен сандар тізбесіне сәйкес объект (объектілер) пайдалануға берілгеннен кейін бір жыл өткенге дейін тартатын ұйымдарда жұмыс істейтін;

      5) экономиканың басым салаларында (экономикалық қызмет түрлерінде) сұранысқа ие кәсіптер бойынша өз бетінше жұмысқа орналасу үшін келген;

      6) Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын;

      7) шетелдік заңды тұлғалар филиалдарының немесе өкілдіктерінің бірінші басшылары болып жұмыс істейтін;

      8) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға жергілікті атқарушы органдардың рұқсаты талап етілмейтін адамдардың тізбесінде көзделген;

      9) "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінде немесе "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркінде басшылар және жоғары білімді мамандар лауазымдарында жұмыс істейтін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.

      3. Осы Заңның шетелдік жұмыс күшін жыл сайын квоталау туралы нормалары Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін корпоративішілік ауыстыру шеңберінде жүзеге асыратын шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.

      4. Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота жұмыс күшіне пайыздық қатынаста белгіленеді және ол:

      1) жергілікті атқарушы орган жұмыс берушіге беретін рұқсаттар бойынша шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны;

      2) Қазақстан Республикасы ратификациялаған еңбек көші-қоны және еңбекші көшіп-қонушыларды әлеуметтік қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық шарттар болған кезде, шығу елдері бойынша шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны;

      3) еңбек мигранттарын тартуға арналған квотаны қамтиды.

      5. Халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны еңбек нарығындағы алдағы жылға (жылдарға) арналған сұраныс пен ұсыныс жағдайының болжамын және мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып, қалыптастырады және белгілейді.

      6. Жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттың қолданысының тоқтатылуына байланысты тартылатын шетелдік жұмыскердің Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуын қамтамасыз етеді.

      7. Жұмыс беруші өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама негізінде тартылатын шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды жұмысқа қабылдау және (немесе) олармен еңбек қатынастарын тоқтатқаны туралы ақпаратты халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.";

      "37-1 бап. Жұмыс берушілердің шетелдік жұмыс күшін тартуы

      1. Жұмыс берушілер тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары берген шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттар негізінде Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартады.

      2. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағындағы жергілікті атқарушы органдар жұмыс берушілерге халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бөлген квота шегінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттарды береді немесе ұзартады не рұқсаттарды беруден, ұзартудан бас тартады, сондай-ақ көрсетілген рұқсаттарды тоқтата тұрады және кері қайтарып алады.

      3. Жергілікті атқарушы орган берген шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсат басқа жұмыс берушілерге берілуге жатпайды, жұмыс берушінің рұқсаты алынған шетелдік жұмыскерлерді бір күнтізбелік жыл ішінде жиынтығы күнтізбелік тоқсан күннен аспайтын мерзімге басқа әкімшілік-аумақтық бірліктердің аумағында орналасқан ұйымдарға іссапарға жіберуді қоспағанда, рұқсатта көрсетілген әкімшілік-аумақтық бірліктердің аумағында қолданылады.

      4. Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсат халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және шарттарда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес алымдар төленген кезде беріледі немесе ұзартылады.

      Бір және (немесе) басқа әкімшілік-аумақтық бірліктер шегінде Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты алған немесе ұзартқан кезде алым рұқсатта көрсетілген әрбір әкімшілік-аумақтық бірліктің бюджетіне төленеді.

      Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсатты бергені немесе ұзартқаны үшін алымды төлеу бөлігіндегі осы тармақтың ережесі корпоративішілік ауыстыру шеңберінде жұмыс істейтін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.

      5. Жергілікті атқарушы орган қажетті құжаттарды қабылдауды, сондай-ақ жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттар беруді немесе ұзартуды халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, оның ішінде рұқсаттар мен хабарламалардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда жүзеге асырады.

      6. Жұмыс беруші рұқсаттар бойынша тартатын шетелдік жұмыс күшінің саны персоналды беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған шарт шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыратын жіберуші тараптың жұмыскерлері ескеріле отырып, халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын қазақстандық кадрлар санына пайыздық арақатынасқа сәйкес келуге тиіс.

      7. Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс берушілер тартатын шетелдік жұмыс күшінің білім деңгейі (кәсіптік даярлығы) және практикалық жұмыс тәжірибесі (өтілі) кәсіптік стандарттарға немесе Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына және Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына, ұйымдар басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сай келуі тиіс.

      8. Шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілер халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органға Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде бастапқы статистикалық деректерді ұсынуға міндетті.

      37-2-бап. Өз бетінше жұмысқа орналасу шеңберінде шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың еңбек қызметін жүзеге асыруы

      1. Шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар еңбек шартының қолданылу мерзіміне, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге ұзарту құқығымен экономиканың басым салаларында (экономикалық қызмет түрлерінде) сұранысқа ие кәсіптер бойынша өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы жергілікті атқарушы органдар үш айдан аспайтын мерзімге берген анықтаманың негізінде Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асыра алады.

      2. Экономиканың басым салаларындағы (экономикалық қызмет түрлеріндегі) сұранысқа ие кәсіптердің тізбесін халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып айқындайды.

      3. Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама алу үшін Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелеріне Қазақстан Республикасында өз бетінше жұмысқа орналасу туралы өтініш береді, ол өтініште көрсетілген жергілікті атқарушы органға жіберіледі.

      Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам Қазақстан Республикасында болған жағдайда өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама алу үшін шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам жергілікті атқарушы органға Қазақстан Республикасында өз бетінше жұмысқа орналасу туралы өтінішпен жүгінеді.

      Қазақстан Республикасында өз бетінше жұмысқа орналасқан кезде шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама берілген күннен бастап үш ай ішінде оны еңбек шартының қолданылу мерзіміне, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге ұзарту үшін жергілікті атқарушы органға жүгінеді.

      37-3-бап. Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың еңбек қызметін жүзеге асыруы

      1. Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде жұмыс берушілер тартатын шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар еңбек шартында айқындалған, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге, бір жылға ұзарту құқығымен тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға берген рұқсаттар негізінде Қазақстан Республикасында уақытша еңбек қызметін жүзеге асырады.

      2. Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде жүзеге асырылатын шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсаттар беру шарттары мен тәртібін халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.

      3. Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды тартатын жұмыс берушілер, олар Қазақстан Республикасының аумағына келгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде жазбаша түрде халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органға мыналар:

      1) шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар тартылатын ел мен ұйымдар;

      2) тегін, атын, әкесінің атын (егер олар жеке басты куәландыратын құжаттарда көрсетілсе) көрсете отырып, тартылатын шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың саны, әрқайсысының білім деңгейі, біліктілігі, кәсібі және жұмыс тәжірибесі;

      3) еңбек қызметін жүзеге асыру мерзімі туралы мәліметтерді қамтитын ақпарат жібереді.

      4. Менеджерлерді және мамандарды корпоративішілік ауыстыру халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін, тартылатын шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар санының қазақстандық кадрлар санына пайыздық арақатынасының сақталуы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

      5. Жергілікті атқарушы органдар корпоративішілік ауыстыру шеңберінде жұмыс істейтін шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың есебін жүргізеді.";

      9) 37-баптың 3-тармағының екінші абзацы алып тасталсын;

      10) 51-бапта:

      1-тармақтың 2-1) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың 2) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 53-баптағы "Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) мынадай мазмұндағы 55-1-баппен толықтырылсын:

      "55-1-бап. Жұмыспен қамтудың жекеше агенттігі

      1. Жұмыспен қамтудың жекеше агенттігінің:

      1) жүгінген адамдарға консультация беруге және ел ішінде де, шетелде де жұмысқа орналасу мүмкіндігі туралы ақпарат беруге, сондай-ақ еңбек делдалдығы бойынша қызметтер көрсетуге;

      2) бір елден екінші елге жұмысқа орналасу үшін жұмыскерлерді жинауды жүзеге асыруға;

      3) жүгінген адамдарды кейіннен ел ішінде және шетелде жұмысқа орналастыра отырып, кәсіптік даярлауды және қайта даярлауды ұйымдастыруға;

      4) адамдарды шет елде жұмысқа орналастырған жағдайда, оларды әкетуге рұқсат беру құжаттарын ресімдеуге құқығы бар.

      2. Жұмыспен қамтудың жекеше агенттігі:

      1) кемсітушіліктің кез келген нысанына жол бермеуге;

      2) жүгінген адамдардан алынатын ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге;

      3) жүгінген адамдармен ел ішінде және шетелде жұмыс істеу үшін еңбек делдалдығы бойынша қызметтер көрсету туралы шарттар жасасуға;

      4) халықты жұмыспен қамту орталығына тоқсан сайын кәсіптер (мамандықтар) бөлінісінде еңбек делдалдығы үшін жүгінген және ел ішінде және шетелде жұмысқа орналасқан адамдардың саны туралы ақпаратты жазбаша немесе "Электрондық еңбек биржасы" мемлекеттік ақпараттық порталы арқылы бастапқы статистикалық деректерді беруге міндетті.

      3. Қазақстан Республикасынан шет елге жұмыс күшін әкетуге байланысты қызметті жұмыспен қамтудың жекеше агенттіктері жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасынан шет елге жұмыс күшін әкету жұмысқа орналастыратын елдің банктеріне жұмыскердің атына кепілдік жарна енгізу арқылы шарт мерзімі аяқталғаннан кейін жұмыскердің өз еліне оралуына жұмыспен қамтудың жекеше агенттігі кепілдік берген жағдайда ғана жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасынан шет елге жұмыс күшін әкету кезінде шетелдік жұмыс берушілердің банктерге кепілдік жарнаны енгізу тәртібі мен шарттары жұмысқа орналастыратын елдің заңнамасымен реттеледі.".

      43. "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" 2011 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      7-баптың 4-тармағындағы "қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арналған медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда)" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      44. "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 77-баптың 12-тармағының екінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 78-баптың 11-тармағының екінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 82-баптың 1-тармағындағы "халықты жұмыспен қамту" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      45. "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      52-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын.

      46. "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" 2013 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      13-баптың 2-тармағының 3) тармақшасында "орта", "ұйымдарында" деген сөздер тиісінше "жалпы орта", "ұйымдарында жалпы немесе кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын.

      47. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      5-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақшасындағы "зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін реттейтін" деген сөздер "әлеуметтік қорғау туралы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      48. "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      103-баптың 9-тармағындағы "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар" деген сөздер "әлеуметтік қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын.

      49. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      29-баптың 5-тармағы және 32-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      50. "Дене шынықтыру және спорт туралы" 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      19-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жергілікті атқарушы органдар мүгедектігі бар адамдар арасында спортты дамытуды, арнаулы спорттық мүкәммал беруді қамтамасыз етеді және мүгедектігі бар адамдардың дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануы үшін дене шынықтыру-сауықтыру және спорт ғимараттарына қолжетімді болуына жағдай жасайды.

      Мүгедектіктің санатына қарай санамаланған көрсетілген қызметтер Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес бюджет қаражаты есебінен және жеңілдікті шарттармен жүзеге асырылады.".

      51. "Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы" 2015 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      27-баптың 1-тармағындағы "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздер "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының заңына және Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      52. "Мемлекеттік жастар саясаты туралы" 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      25-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      53. "Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы" 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 16-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "Ең төмен зейнетақының мөлшері" деген сөздер "Зейнетақының ең төмен мөлшері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 20 және 21-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. "Зейнетақының ең төмен мөлшері" ең төмен әлеуметтік стандарты

      "Зейнетақының ең төмен мөлшері" ең төмен әлеуметтік стандарты республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленетін мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшерінің нормативін қамтиды.

      21-бап. "Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемі" ең төмен әлеуметтік стандарты

      "Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемі" ең төмен әлеуметтік стандарты арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдар (отбасылар) үшін ұсынылатын арнаулы әлеуметтік қызметтер нормативтерін қамтиды.";

      3) 32-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) "Мемлекеттік мәдениет ұйымдары өткізетін мәдени, мәдени-бұқаралық, ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларға мүгедектігі бар адамдардың қол жеткізуін қамтамасыз ету" ең төмен әлеуметтік стандарты мәдениет саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар болып табылады.";

      4) 35-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. "Мемлекеттік меншіктегі дене шынықтыру-сауықтыру және спорт ғимараттарының қолжетімді болуын қамтамасыз ету" ең төмен әлеуметтік стандарты дене шынықтыру және спорт саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарт болып табылады.";

      5) 36-баптың 2) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      54. "Қайырымдылық туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      22-баптың 1) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайдағы," деген сөздер алып тасталсын.

      55. "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-баптың 3-тармағы 2) тармақшасындағы "алған кезді қамтыса, есептелетін төленбеген кезеңге қосылмайды." деген сөздер "алған;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) осы Заңның 14-бабының 2-тармағы бірінші бөлігінің 11) тармақшасында көзделген адамдар үшін 2023 жылғы 1 шілдеге дейін туындаған кезді қамтыса, есептелетін төленбеген кезеңге қосылмайды.";

      2) 14-бапта:

      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) жеке көмекшілер.";

      мынадай мазмұндағы 4-2-тармақпен толықтырылсын:

      "4-2. Жеке көмекшілердің жарналарын есептеуді (ұстап қалуды) және аударуды жергілікті атқарушы органдар немесе өзге де заңды тұлғалар "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабы 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацына сәйкес материалдық пайда төлеген кезде жүзеге асырады.";

      6-тармақтың бірінші абзацындағы "және 10)" деген сөздер ", 10) және 11)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жергілікті атқарушы органдар немесе өзге де заңды тұлғалар "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабы 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацына сәйкес жеке көмекшілерге материалдық пайда төлеген кезде оларды міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға ұсталған және аударылған жарналар туралы хабардар етуге міндетті.";

      3) 28-баптың 1-тармағы және 5-тармағының бірінші бөлігі "жеке тұлғалардың" деген сөздерден кейін "және жеке көмекшілердің" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 29-бапта:

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабы 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацында көрсетілген кірістер жеке көмекшілердің кірістері болып табылады.";

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы тармақтың күші мыналарға қолданылмайды:

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-1-бабына сәйкес бірыңғай төлем жүзеге асырылатын қызметкерлердің кірістері;

      жеке көмекшілердің кірістері.";

      5) 30-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке көмекшілердің жарналарын есептеуді (ұстап қалуды) және аударуды осындай шарттар жасасқан заңды тұлғалар ай сайын жүзеге асырады.";

      6) 31-баптың 8-тармағы "кәсіпқой медиаторлар" деген сөздерден кейін ", "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 319-бабы 2-тармағы 31) тармақшасының тоғызыншы абзацына сәйкес жеке көмекшілерге материалдық пайда төлеген кезде жергілікті атқарушы органдар немесе өзге де заңды тұлғалар" деген сөздермен толықтырылсын.

      56. "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      8-бап 19) тармақшасындағы "жүзеге асыруға байланысты біртектес аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттеу мақсатында қабылданады." деген сөздер "жүзеге асыруға байланысты;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:

      "20) әлеуметтік қорғау саласындағы біртектес аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттеу мақсатында қабылданады.".

      57. "Волонтерлік қызмет туралы" 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      6-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайға тап болған" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      58. "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 19-баптың 2-тармағының 1) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасына сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдарға;";

      "6) арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында тұратын қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға;";

      2) 33-баптың 5-тармағындағы "Қазақстан Республикасының заңнамасы" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      59. "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      15-баптың 1-тармағының 9) тармақшасындағы "өмірлік қиын жағдайда жүрген" деген сөздер "арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж" деген сөздермен ауыстырылсын.

      60. "Ардагерлер туралы" 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 8-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Осы баптың 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген адамдарға осы Заңның 13-бабы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген әлеуметтік қолдау шаралары қолданылмайды.";

      2) 10-баптың 5-тармағындағы "үш дәрежелі Даңқ орденімен," деген сөздер алып тасталсын;

      3) 11-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар немесе жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алушылар болып табылған, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының қайтыс болған ардагерінің және жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагердің отбасы мүшелеріне не оларды жерлеуді жүзеге асырған адамға Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне сәйкес жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.";

      4) 12-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар немесе жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алушылар болып табылған, қайтыс болған еңбек ардагерінің отбасы мүшелеріне не оны жерлеуді жүзеге асырған адамға Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексіне сәйкес жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.";

      5) 13-баптың 1) және 2) тармақшалары "Қазақстан Республикасының", "жергілікті атқарушы орган" деген сөздер тиісінше "осы Заңның 8-бабының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген адамдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының", "осы Заңның 8-бабының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген адамдарды қоспағанда, жергілікті атқарушы орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

      61. "Мемлекеттік фельдъегерлік байланыс туралы" 2021 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      16-баптың 5-тармағында "Қазақстан Республикасының заңнамасында" деген сөздер "Қазақстан Республикасының әлеуметтік қорғау туралы заңнамасында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 28-тармағын қоспағанда, 2023 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения

Закон Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 226-VII ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!

      См. Нормативное постановление Конституционного Суда РК от 08.04.2023 № 8.
      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие см. ст 2.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

      1) в части второй пункта 1 статьи 45 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      2) в части второй пункта 1 статьи 49 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      3) в пункте 1-1 статьи 389 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите".

      2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

      1) в части первой статьи 741 слова "законами Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "Об обязательном социальном страховании"," заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан";

      2) подпункт 1) пункта 1 статьи 806 дополнить словами ", за исключением общественных отношений в сфере обязательного социального страхования";

      3) подпункт 4-2) пункта 5 статьи 830 исключить;

      4) в части второй пункта 2 статьи 842 слова "законами Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан";

      5) в пункте 3 статьи 940 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      6) в частях второй и третьей пункта 1 статьи 944 слова "о пенсионном обеспечении", "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить соответственно словами "о социальной защите", "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

      7) в подпункте 4) пункта 2 статьи 1040 слова "законов Республики Казахстан в сфере социального обеспечения" заменить словами "законодательства Республики Казахстан о социальной защите".

      3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

      1) в подпункте 4) пункта 2 статьи 25 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      2) в подпункте 6) пункта 1 статьи 53:

      в абзаце втором слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      в абзаце семнадцатом слова "в организациях" заменить словами "по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего".

      4. В Кодекс Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" от 26 декабря 2011 года:

      1) в пункте 1 статьи 1:

      в подпункте 17-3) слова "в организациях" заменить словами "по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего";

      в подпункте 30-1) слова "находящийся в трудной жизненной ситуации", "Законом Республики Казахстан "О специальных социальных услугах" заменить соответственно словами "нуждающийся в специальных социальных услугах", "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

      2) в пункте 2 статьи 61 слова "находящийся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "являющийся получателем специальных социальных услуг";

      3) в пункте 5 статьи 169 слова "законодательством Республики Казахстан о государственных пособиях семьям, имеющим детей," заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан".

      5. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:

      1) в подпункте 10) части первой статьи 10 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

      2) в статье 114:

      в части второй слова "законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      в части третьей слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите".

      6. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

      1) в статье 34 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

      2) в пункте 6 статьи 48 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

      3) в подпункте 44) статьи 138 слова "о занятости населения" заменить словами "в области занятости населения";

      4) в пункте 4 статьи 273 слова "о занятости населения" заменить словами "о миграции населения";

      5) в подпункте 2) пункта 1 статьи 289 слова "о занятости населения" заменить словами "о миграции населения".

      7. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

      1) в статье 1:

      подпункт 10) изложить в следующей редакции:

      "10) простой – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера, а также в случаях введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;";

      дополнить подпунктом 56-1) следующего содержания:

      "56-1) совместное трудоустройство – трудовые отношения нескольких работников с целью совместного выполнения одной трудовой функции (работа по определенной специальности, профессии, квалификации или должности) с одним и тем же работодателем, когда в течение рабочего времени работники в соответствии с актами работодателя и трудовым договором выполняют трудовые обязанности;";

      подпункт 62) изложить в следующей редакции:

      "62) производственная необходимость – выполнение работ в целях предотвращения или ликвидации стихийного бедствия; последствий чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного или военного положения, катастрофы природного или техногенного характера; производственной аварии или немедленного устранения их последствий; для предотвращения несчастных случаев на производстве; для предотвращения простоя, порчи; гибели или порчи имущества; в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье работников, а также для замещения временно отсутствующего работника;";

      2) подпункт 2) статьи 15 исключить;

      3) подпункт 27) пункта 2 статьи 23 после слов "статьи 28" дополнить словами ", а также сведения о предоставлении отпусков, предусмотренных статьей 99";

      4) в пункте 5 статьи 30 слова "в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами ", установленного Социальным кодексом Республики Казахстан,";

      5) подпункт 24) пункта 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

      "24) достижения работником пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному согласию сторон;";

      6) в статье 53:

      в части второй пункта 1 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      в пункте 9 слова "пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      7) пункт 2 статьи 67 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, либо при применении совместного трудоустройства нормальное число рабочих часов по балансу рабочего времени на соответствующий календарный год соответственно уменьшается.";

      8) статью 68 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, одному из родителей (усыновителю, удочерителю), имеющих ребенка (детей) в возрасте до трех лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка с инвалидностью до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим указанную категорию детей без матери, учащимся для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения, работникам, которым до достижения пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом Республики Казахстан, осталось менее двух лет либо достигшим указанного пенсионного возраста, допускается по соглашению сторон применение совместного трудоустройства.

      Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями.";

      9) пункт 3 статьи 71 дополнить частью второй следующего содержания:

      "По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.";

      10) в статье 73:

      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Срок ознакомления с графиком сменности может сокращаться в случае приема работника на работу или перевода работника на другую работу при сменной работе.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд запрещается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 86 настоящего Кодекса.";

      11) дополнить статьей 73-1 следующего содержания:

      "Статья 73-1. Скользящий график работы

      1. С учетом специфики работы работодатель вправе в правилах трудового распорядка устанавливать работникам скользящий график работы, работу в различные дни недели с различной продолжительностью графика работы с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени не более 11 часов с применением суммированного учета рабочего времени.

      2. Учетным периодом при скользящем графике работы признается период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная для данной категории работников норма ежедневной и (или) еженедельной продолжительности рабочего времени, но не более квартала.

      3. При работе в режиме со скользящим графиком работы начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются правилами трудового распорядка, трудовым договором либо графиком сменности.";

      12) в статье 75:

      пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, либо при применении совместного трудоустройства нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.";

      дополнить пунктом 9 следующего содержания:

      "9. При прекращении трудового договора до окончания учетного периода работник имеет право на оплату сверхурочных часов на тех же условиях за время, отработанное с начала учетного периода до дня прекращения трудового договора.";

      13) подпункт 1) пункта 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:

      "1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;";

      14) пункт 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:

      "2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.";

      15) в статье 84:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Работникам (группе работников) со скользящим графиком работы устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику в различные дни недели согласно положениям трудового договора или графикам сменности.";

      16) в пункте 4 статьи 99 слова "на случай", "законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании" заменить соответственно словами "по случаю", "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      17) пункт 2 статьи 103 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Положения части первой настоящего пункта не распространяются на случаи, предусмотренные частью второй пункта 2 статьи 75 настоящего Кодекса.";

      18) пункт 1 статьи 106 после слов "неполной загрузке" дополнить словами ", применении совместного трудоустройства";

      19) статью 112 изложить в следующей редакции:

      "Статья 112. Оплата времени простоя

      1. Порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя определяются трудовым, коллективным договорами, если порядок оформления простоя не предусмотрен в трудовом, коллективном договорах, то начало простоя оформляется актом работодателя с указанием причины простоя.

      Оплата простоя по причине, не зависящей от работодателя и работника, устанавливается в размере не ниже минимального размера заработной платы, по вине работодателя – в размере не менее пятидесяти процентов от средней заработной платы работника. Время простоя, допущенного по вине работника, оплате не подлежит.

      2. По окончании простоя работодатель заблаговременно уведомляет работника о дате выхода на работу, работник обязан приступить к выполнению трудовых обязанностей.

      В случае отсутствия работника на рабочем месте в срок, установленный в уведомлении, работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности.";

      20) в статье 133:

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Размер социального пособия по временной нетрудоспособности работников, за исключением работающих ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, определяется путем умножения его среднего дневного заработка на количество рабочих дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

      Размер среднего дневного заработка работника определяется из расчета его средней заработной платы, исчисленной в соответствии с пунктом 3 статьи 114 настоящего Кодекса.

      Если временная нетрудоспособность начинается в предшествующем году, а заканчивается в текущем, то размер социального пособия по временной нетрудоспособности и месячное ограничение его размера определяются с применением месячного расчетного показателя за предшествующий и текущий годы раздельно и полученные суммы суммируются.

      Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц, не может превышать двадцатипятикратную величину месячного расчетного показателя за соответствующий год, за исключением размеров пособий, выплачиваемых работникам в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, а также персоналу дипломатической службы, получающему пособие в иностранной валюте в период пребывания за границей.

      Размер социального пособия по временной нетрудоспособности работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств, составляет сто процентов заработной платы.

      Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, составляет сто процентов средней заработной платы.

      Размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в иностранной валюте в период пребывания за границей, составляет сто процентов средней заработной платы.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Порядок назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности определяется уполномоченным государственным органом по труду.

      Работодатели вправе устанавливать дополнительные выплаты работникам к размерам социального пособия по временной нетрудоспособности, установленным пунктом 4-1 настоящей статьи.";

      21) пункт 4 статьи 135 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "В период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников, работодатель вправе актом работодателя увеличить продолжительность вахты до устранения вышеуказанных случаев с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени.";

      22) главу 12 дополнить статьей 146-1 следующего содержания:

      "Статья 146-1. Особенности регулирования труда работников, нанимаемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости

      1. Труд работников, занятых по трудовому договору у индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, регулируется в соответствии с настоящим Кодексом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, трудовым договором и актом работодателя.

      2. Трудовой договор между работником и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, заключается на определенный срок без ограничения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 статьи 30 настоящего Кодекса.

      3. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, может устанавливаться иная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, коллективным или трудовым договором.

      4. Система и условия оплаты труда, продолжительность и порядок учета рабочего времени работников, осуществляющих трудовую деятельность с применением интернет-платформ и (или) мобильного приложения платформенной занятости, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, коллективным или трудовым договором.";

      23) в статье 157:

      в подпункте 9) пункта 1 слова "в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами ", установленного Социальным кодексом Республики Казахстан";

      в подпункте 11) пункта 2 слова "на случай", "законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном страховании" заменить соответственно словами "по случаю", "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      24) в подпункте 13) статьи 193 слова "законодательством Республики Казахстан о занятости населения и" исключить.

      8. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном регулировании в Республике Казахстан":

      в части второй пункта 1 статьи 129:

      слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      слова ", обязательном социальном страховании" исключить.

      9. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании":

      1) в пункте 1 статьи 28:

      в частях первой и второй слова "занятости населения и" исключить;

      в части третьей слово "занятости" заменить словами "миграции населения";

      2) в частях четвертой и пятой пункта 1 статьи 131, частях третьей и четвертой пункта 1 статьи 179, частях третьей и четвертой пункта 1 статьи 213 слова "занятости населения и" исключить.

      10. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения":

      в пункте 8 статьи 78 слова "находящиеся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "являющиеся получателями специальных социальных услуг".

      11. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года "Об оперативно-розыскной деятельности":

      в пункте 6 статьи 23 слово "пенсию" заменить словами "государственное социальное пособие".

      12. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года "О транспорте в Республике Казахстан":

      статью 11 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При проведении государственными органами конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров преимущество имеют лица, транспортные средства которых приспособлены для доступа лиц с инвалидностью.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О правовом положении иностранцев":

      статью 8 изложить в следующей редакции:

      "Статья 8. Социальное обеспечение

      Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Казахстан, в вопросах социального, в том числе пенсионного, обеспечения имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан":

      в пункте 2 статьи 36 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите".

      15. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года "Об общественных объединениях":

      в части четвертой статьи 4 слова "законодательство Республики Казахстан о социальном обеспечении и страховании" заменить словами "законодательство Республики Казахстан о социальной защите".

      16. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях":

      1) в статье 2:

      в подпункте 16) слова "в организациях" заменить словами "по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего";

      в подпункте 20) слова "занятости населения" заменить словами "социальной защите";

      2) в абзацах втором и третьем пункта 3 статьи 67 слова "занятости населения" заменить словами "социальной защите";

      3) в пункте 1 и части третьей пункта 2 статьи 109 слова "занятости населения" заменить словами "социальной защите";

      4) в пункте 2 статьи 110 слова "занятости населения" заменить словами "социальной защите".

      17. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года "О нотариате":

      1) в статье 3:

      пункт 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

      "Сведения о лицах, принявших наследство умершего лица, которому излишне зачислена (выплачена) сумма социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных из нее, выдаются по письменному запросу Государственного фонда социального страхования.";

      подпункт 5) пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "5) представление сведений о нотариальных действиях единому накопительному пенсионному фонду в целях осуществления пенсионных выплат, Государственному фонду социального страхования в целях осуществления возврата излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат и обязательных пенсионных взносов, удержанных из них;";

      2) подпункт 3) пункта 2 статьи 30-1 изложить в следующей редакции:

      "3) престарелые и лица с инвалидностью, проживающие в центрах оказания специальных социальных услуг;".

      18. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда":

      1) в пункте 2-1 статьи 4 слова "законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      2) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Пособие назначается со дня обращения. Порядок назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения выплаты пособия и пересмотра решения о его выплате определяется центральным исполнительным органом.";

      3) дополнить статьями 5-1 и 5-2 следующего содержания:

      "Статья 5-1. Отказ в приеме заявления и назначении пособия

      1. Основаниями для отказа в приеме заявления на назначение пособия являются:

      1) получение сведений из информационной системы центрального исполнительного органа, подтверждающих факт назначения, выплаты, подачи заявления на назначение пособия;

      2) представление заявителем неполного пакета документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) документов с истекшим сроком действия;

      3) несоответствие сведений по документу, удостоверяющему личность (кроме его замены согласно законодательству Республики Казахстан, подтверждающейся сведениями из государственных информационных систем), с документами, необходимыми для назначения пособия;

      4) отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для назначения пособия.

      2. Основаниями для отказа в назначении пособия являются:

      1) установление недостоверности документов, представленных заявителем для назначения пособия, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

      2) несоответствие заявителя и (или) представленных материалов, данных и сведений, необходимых для назначения пособия, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

      Статья 5-2. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пособия

      1. Выплата пособия приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

      1) отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя. При этом выплата пособия возобновляется со дня приостановления;

      2) наличии подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе розыска без вести пропавшего лица, являющегося получателем. При этом выплата пособия возобновляется со дня вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица без вести пропавшим, но не ранее даты приостановления.

      2. Выплата пособия возобновляется по заявлению на основании документов и (или) сведений, полученных в том числе из информационных систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление выплаты пособия.

      3. Выплата пособия прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о:

      1) смерти получателя;

      2) выявлении факта утраты или выхода из гражданства Республики Казахстан;

      3) поступлении запроса дела получателя пособия от уполномоченного органа страны выезда;

      4) поступлении заявления получателя о прекращении выплаты пособия с представлением документа, подтверждающего снятие его с регистрации в органах внутренних дел;

      5) выявлении факта выезда получателя на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан, в том числе из информационных систем;

      6) выявлении факта представления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное назначение.";

      4) в пункте 3 статьи 6 слова "законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      5) часть вторую статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "В случае смерти получателя пособия членам семьи либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается единовременная выплата на погребение в размере 35 месячных расчетных показателей.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности":

      1) в пункте 2-4 статьи 7 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      2) в подпункте 2) пункта 3 статьи 10-3 слова "законов Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и" заменить словами "Социального кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан";

      3) в абзаце втором части второй пункта 6 статьи 18 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      4) в пункте 1-2 статьи 81 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан".

      20. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан":

      1) статью 6 дополнить пунктом 2-13 следующего содержания:

      "2-13. К компетенции маслихатов городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) относится утверждение перечня и порядка предоставления сверх гарантированного объема специальных социальных услуг, предоставляемых за счет средств получателя специальных социальных услуг.";

      2) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания:

      "31-1) обеспечивает лицам с инвалидностью условия для доступа к зрелищным культурно-массовым мероприятиям, а также физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом, предоставление специального спортивного инвентаря.

      Лица с инвалидностью первой и второй групп и дети с инвалидностью до восемнадцати лет пользуются перечисленными услугами за счет бюджетных средств, а лица с инвалидностью третьей группы – с уплатой пятидесяти процентов от стоимости указанных услуг;";

      3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

      "11-1) обеспечивает в населенных пунктах, местах расположения учреждений, ориентированных на обслуживание лиц с инвалидностью, а также в наиболее людных местах установление специальных светофоров с синхронными звуковыми и световыми сигналами, дорожных знаков и указателей, пешеходных переходов, обустроенных звуковыми и световыми устройствами;".

      21. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан":

      1) в статье 16:

      подпункт 2) после слова "граждан" дополнить словами ", а также беспрепятственный доступ маломобильным группам населения";

      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) при проектировании, строительстве и застройке населенных пунктов, формировании жилых районов, благоустройстве вновь осваиваемых и реконструируемых территорий и других населенных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и государственными нормативами (государственными нормативными документами) предусмотреть доступ лицам с инвалидностью к жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям.

      При проектировании и строительстве открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей, размещаемых в пределах жилой застройки, а также при учреждениях обслуживания и объектах труда, предусмотреть места для личных автотранспортных средств лиц с инвалидностью.";

      2) в статье 25:

      подпункт 18) пункта 1 после слова "комплексов" дополнить словами "с привлечением представителей общественных объединений лиц с инвалидностью";

      подпункт 11) пункта 2 после слова "комплексов" дополнить словами "с привлечением представителей общественных объединений лиц с инвалидностью";

      3) в части третьей пункта 3 статьи 30 слова "для лиц с инвалидностью и" заменить словами "к жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям для";

      4) пункт 3 статьи 49 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В жилой зоне допускается предоставление мест под строительство (размещение) гаражей или стоянок для специальных средств передвижения, включая автомобили.".

      22. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года "О дипломатической службе Республики Казахстан":

      1) в подпункте 7) статьи 1 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      2) в частях четвертой и пятой пункта 1 статьи 25 слова "Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", "законодательством Республики Казахстан о государственных пособиях семьям, имеющим детей" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан".

      23. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями":

      в подпункте 1) пункта 6 статьи 9 слова "в области социальной защиты лиц с инвалидностью" заменить словами "о социальной защите".

      24. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан":

      1) в статье 1:

      в подпункте 3) слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      подпункт 12-1) изложить в следующей редакции:

      "12-1) ребенок (дети), нуждающийся в специальных социальных услугах, – ребенок (дети), жизнедеятельность которого нарушена в результате сложившихся обстоятельств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о социальной защите, и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;";

      2) в подпункте 4) пункта 2 статьи 18 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      3) в частях десятой, одиннадцатой и двенадцатой пункта 1 статьи 30 слова "находящиеся в трудной жизненной ситуации", "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить соответственно словами "нуждающиеся в специальных социальных услугах", "нуждающихся в специальных социальных услугах".

      25. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат":

      в подпункте 1) пункта 2 статьи 15-1 слова "законами Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".

      26. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг":

      1) в пункте 1 статьи 46 слова ", а также получения заявителем лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" исключить;

      2) в пункте 2 статьи 70 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан".

      27. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций":

      1) в пункте 1 статьи 15-1 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      2) в подпункте 1) пункта 2 статьи 15-7 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите".

      28. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте":

      1) в статье 1:

      подпункт 9-1) после слов "аппаратно-программного комплекса" дополнить словами ", интернет-платформ";

      в подпункте 25-1) слова "программный продукт, используемый на абонентском устройстве сотовой связи и предоставляющий" заменить словами "мобильное приложение платформенной занятости, предоставляющее";

      подпункт 25-2) изложить в следующей редакции:

      "25-2) перевозчик такси – физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа такси;";

      2) в статье 14:

      пункт 2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) в городах республиканского значения, столице ведут реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления деятельности в качестве перевозчика такси;";

      подпункт 5-2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "5-2) ведут реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления деятельности в качестве перевозчика такси;";

      3) в статье 26:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальные предприниматели или юридические лица перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".";

      в пункте 2:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) использовать для перевозок пассажиров и багажа такси, имеющие единую цветовую гамму и отличительные обозначения в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, за исключением осуществления перевозок физическими лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости;";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) допускать водителя к управлению легковым такси после заключения с ним трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;";

      дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

      "2-1. Физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, исполняет указанные в настоящей статье требования самостоятельно.

      2-2. Контроль за соблюдением физическим лицом, осуществляющим деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, установленных в настоящей статье требований, за исключением подпункта 7) пункта 2 настоящей статьи, возлагается на информационно-диспетчерскую службу такси.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Информационно-диспетчерская служба такси, создаваемая иным лицом, не являющимся перевозчиком такси, заключает договор по информационно-диспетчерскому обслуживанию с перевозчиками такси, включенными в реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси.

      Сведения о физических лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси, размещаются в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений.";

      4) дополнить статьями 26-1 и 26-2 следующего содержания:

      "Статья 26-1. Организация перевозок пассажиров и багажа такси по договору аренды автотранспортного средства

      Физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, вправе оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа такси по договору аренды автотранспортного средства.

      По договору аренды автотранспортного средства индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, включенные в реестр физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подавших уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси, предоставляет легковой автомобиль физическому лицу.

      Контроль за соблюдением физическим лицом требований, за исключением подпунктов 1), 1-1), 5), 6), 7) и 8) пункта 2 статьи 26 настоящего Закона, возлагается на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, являющееся владельцем легкового автомобиля.

      Статья 26-2. Договор по информационно-диспетчерскому обслуживанию с перевозчиками такси

      По договору информационно-диспетчерского обслуживания информационно-диспетчерская служба такси предоставляет заказы клиентов перевозчикам такси либо непосредственно водителям такси.".

      29. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года "О рекламе":

      в частях второй и третьей пункта 9 статьи 6 слова "оказавшихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах".

      30. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности":

      1) в подпункте 1) статьи 1 слова "находящегося в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающегося в специальных социальных услугах";

      2) в подпункте 5) пункта 2 статьи 3 слова "оказавшемуся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающемуся в специальных социальных услугах";

      3) в подпункте 3) статьи 4 слова "оказавшихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      4) в подпунктах 3) и 4-1) пункта 3 и подпункте 4) пункта 4 статьи 8 слова "находящимся в трудной жизненной ситуации", "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить соответственно словами "нуждающимся в специальных социальных услугах", "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      5) в подпункте 4) пункта 1 статьи 11 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      6) пункт 3 статьи 19-6 изложить в следующей редакции:

      "3. Медико-социальный учет осуществляется в течение периода, в котором лицо нуждается в специальных социальных услугах, но не менее чем на период проведения мер индивидуальной профилактики.";

      7) в абзаце первом статьи 23 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах".

      31. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей":

      1) в пункте 1 статьи 19:

      в части пятой слова "на случай" заменить словами "по случаю";

      в части седьмой слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      2) в абзаце восьмом подпункта 1) пункта 2 статьи 20 слова "на случай" заменить словами "по случаю";

      3) в части второй пункта 2 статьи 24 слова "социальной защите лиц с инвалидностью" заменить словами "социальной защите".

      32. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан":

      1) в подпункте 2) пункта 2 статьи 13 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      2) в статье 21-1:

      в части третьей пункта 1, абзаце первом части первой пункта 2 и подпункте 2) пункта 3 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      в части третьей пункта 4:

      слова "со статьей 33 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "с Социальным кодексом Республики Казахстан";

      слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      в пункте 5 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите";

      3) в подпункте 8) пункта 1 статьи 22 слова "пенсионном обеспечении" заменить словами "социальной защите".

      33. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре":

      1) статью 12-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 12-1. Минимальные социальные стандарты в сфере культуры

      Минимальный социальный стандарт обеспечения доступности услуг государственных организаций культуры и минимальный социальный стандарт обеспечения доступа лиц с инвалидностью к культурным, культурно-массовым, зрелищным культурно-массовым мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры, являются минимальными социальными стандартами в сфере культуры в соответствии с Законом Республики Казахстан "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях.";

      2) в части второй пункта 1 и пункте 3 статьи 15-1 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан".

      34. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании":

      1) в статье 1:

      в подпункте 28-2) слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      подпункт 49-5) изложить в следующей редакции:

      "49-5) центры поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, – организации, находящиеся в ведении органов образования, оказывающие специальные социальные услуги с предоставлением постоянного или временного (дневного) пребывания, а также путем предоставления информационных, консультационных, посреднических услуг юридическим лицам, деятельность которых связана с осуществлением мер по предупреждению нуждаемости в специальных социальных услугах;";

      2) в подпункте 96) статьи 5 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      3) в статье 6:

      в подпунктах 23) и 24) пункта 2 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      в подпунктах 26) и 27) пункта 3 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      4) в подпункте 4) пункта 4 статьи 8 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      5) в подпункте 10) пункта 3 статьи 51 слова "находящегося в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающегося в специальных социальных услугах".

      35. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года "О профилактике бытового насилия":

      1) в подпункте 6) статьи 3 слова "находящимся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающимся в специальных социальных услугах";

      2) в статье 5:

      в пункте 1 слова "находящимся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающимся в специальных социальных услугах";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Стандарты оказания специальных социальных услуг, порядок их предоставления, права и обязанности лица (семьи), нуждающегося в специальных социальных услугах, определяются законодательством Республики Казахстан о социальной защите.";

      3) в подпункте 5) пункта 2 статьи 7 слова "специальных социальных услугах" заменить словами "социальной защите".

      36. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей":

      1) статью 97 изложить в следующей редакции:

      "Статья 97. Обращение взыскания на социальные выплаты по обязательному социальному страхованию

      На социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности, потери работы, а также на стипендии учащихся взыскание может быть обращено только по решению суда о взыскании алиментов и возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, смертью кормильца, удерживаемых у источника выплаты.";

      2) в части первой статьи 98:

      в подпункте 11) слова "на случаи", "одного года" заменить соответственно словами "по случаю", "полутора лет";

      в подпункте 15-1) слова "в организациях" заменить словами "по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего".

      37. В Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года "О профилактике правонарушений":

      1) в подпункте 4) пункта 2 статьи 3 слова "находящихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающихся в специальных социальных услугах";

      2) в подпункте 7) пункта 2 статьи 6 слова "находящимся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающимся в специальных социальных услугах".

      38. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года "О защите прав потребителей":

      в пункте 8 статьи 42-3:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) лицам, получающим специальные социальные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;

      2) лицам, получающим адресную социальную помощь;";

      в подпункте 6) слова "медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью" заменить словами "центрах оказания специальных социальных услуг".

      39. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе":

      1) в подпункте 13) пункта 1 статьи 15 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

      2) в пункте 3 статьи 64 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите";

      3) в части второй пункта 9 статьи 66 слова "Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      4) в пункте 3 статьи 82 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан".

      40. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке":

      1) в части третьей пункта 3 статьи 8 слова "Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      2) в пункте 4 статьи 14 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите".

      41. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе":

      1) пункт 3 статьи 134 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

      "12) содействия занятости населения.";

      2) в пункте 2-1 статьи 146 слова "Законом Республики Казахстан "О занятости населения" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      3) пункт 2 статьи 161 после слова "образования," дополнить словами "социальной защиты населения,".

      42. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения":

      1) в статье 1:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) карта "Ата жолы" – документ установленной формы, выдаваемый бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями, из числа этнических казахов на срок до десяти лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства в порядке, установленном уполномоченным органом по вопросам миграции населения;";

      дополнить подпунктами 1-1) и 4-2) следующего содержания:

      "1-1) бывший соотечественник – лицо, родившееся или ранее состоявшее в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан и постоянно проживающее за рубежом;";

      "4-2) частное агентство занятости – физическое или юридическое лицо, оказывающее трудовое посредничество, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;";

      подпункт 6-1) изложить в следующей редакции:

      "6-1) внутрикорпоративный перевод – временный перевод на срок, определенный трудовым договором, но не более трех лет, с правом продления на один год иностранца или лица без гражданства, осуществляющего трудовую деятельность на должности руководителя, менеджера или специалиста в юридическом лице, учрежденном на территории страны – члена Всемирной торговой организации, находящемся и действующем за пределами территории Республики Казахстан, в филиалы, дочерние организации, представительства данного юридического лица, учрежденные на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

      в подпунктах 12-1) и 13-2) слова "законодательством Республики Казахстан о занятости населения" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      2) подпункт 5-1) статьи 10 после слов "о въезде в Республику Казахстан," дополнить словами "включая претендентов на получение карты "Ата жолы",";

      3) статью 11 дополнить подпунктами 9-2), 14-4), 14-5), 14-6), 14-7) и 14-8) следующего содержания:

      "9-2) разрабатывает и утверждает порядок предоставления карты "Ата жолы" для этнических казахов, проживающих за рубежом;";

      "14-4) разрабатывает и утверждает порядок и условия выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода;

      14-5) разрабатывает и утверждает правила выдачи или продления справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечень приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства;

      14-6) разрабатывает и утверждает перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей сферой государственного управления;

      14-7) утверждает правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между областями, городами республиканского значения, столицей;

      14-8) определяет порядок выдачи справок иностранному работнику о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечень приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранных работников по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей сферой государственного управления;";

      4) в статье 15:

      пункт 1 дополнить подпунктом 6-9) следующего содержания:

      "6-9) принимают решение о предоставлении карты "Ата жолы";";

      в подпункте 2) пункта 2 слова "законодательством Республики Казахстан о занятости населения" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      5) в статье 23:

      подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "5) содействием в занятости в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.";

      в пункте 4-2 слова "законодательством Республики Казахстан о занятости населения" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Кандасы обязаны досрочно в полном объеме возместить затраты бюджета, понесенные на оказание полученных ими мер государственной поддержки в рамках активных мер содействия занятости в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, в случаях:

      самостоятельного выбытия на постоянное место жительство по собственному волеизъявлению за пределы региона его расселения в течение пяти лет с момента получения статуса кандаса;

      отказа от приобретения гражданства Республики Казахстан.";

      6) статью 25 изложить в следующей редакции:

      "Статья 25. Прекращение статуса кандаса и действия карты "Ата жолы"

      1. Статус кандаса прекращается:

      1) после получения кандасом гражданства Республики Казахстан;

      2) в случае отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 49 настоящего Закона;

      3) по истечении одного года со дня получения статуса кандаса.

      2. Действие карты "Ата жолы" прекращается:

      1) после получения обладателем карты "Ата жолы" гражданства Республики Казахстан;

      2) в случае отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 49 настоящего Закона;

      3) по истечении десяти лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства.";

      7) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

      "Статья 25-1. Основания для отказа в предоставлении карты "Ата жолы"

      Местный исполнительный орган отказывает в предоставлении карты "Ата жолы" по следующим основаниям:

      1) несоответствие претендентов условиям, установленным подпунктом 28) статьи 1 настоящего Закона;

      2) наличие компрометирующих сведений о совершении этническими казахами, ходатайствующими о предоставлении карты "Ата жолы", правонарушений на территории Республики Казахстан и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям;

      3) отсутствие согласия этнического казаха, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа.";

      8) дополнить статьями 36-1, 37-1, 37-2 и 37-3 следующего содержания:

      "Статья 36-1. Квота на привлечение иностранной рабочей силы

      1. В целях защиты внутреннего рынка труда уполномоченным органом по вопросам миграции населения устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан.

      2. Нормы настоящего Закона о квотировании иностранной рабочей силы и выдаче разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства:

      1) работающих в автономных организациях образования, их организациях, а также в "Назарбаев Фонде" на должностях руководителей и специалистов с высшим образованием;

      2) работающих в государственных органах с подтвержденными документами в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

      3) работающих в организациях Республики Казахстан, заключивших в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях инвестиционные контракты на реализацию инвестиционного приоритетного проекта, а также работающих в организациях, привлекаемых указанными юридическими лицами (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (включая изыскательскую и проектную деятельность, инжиниринговые услуги), на срок до истечения одного года после ввода объекта инвестиционной деятельности в эксплуатацию в качестве руководителей и специалистов с высшим образованием, а также в качестве квалифицированных рабочих согласно перечню профессий и численности, которые определяются в инвестиционных контрактах на реализацию инвестиционного приоритетного проекта;

      4) работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон, с проектами стоимостью свыше одного миллиона месячных расчетных показателей, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками специальных экономических зон (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию согласно перечню категорий и численности, которые определяются комиссией из представителей уполномоченного органа по вопросам занятости населения, заинтересованных центральных государственных органов в порядке, утвержденном совместным решением уполномоченного органа по вопросам занятости населения и центрального исполнительного органа, осуществляющего государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон;

      5) прибывших для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности);

      6) постоянно проживающих в Республике Казахстан;

      7) работающих первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц;

      8) предусмотренных определяемым Правительством Республики Казахстан перечнем лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности;

      9) работающих в международном технологическом парке "Астана Хаб" или у участников международного технологического парка "Астана Хаб" на должностях руководителей и специалистов с высшим образованием.

      3. Нормы настоящего Закона о ежегодном квотировании иностранной рабочей силы не распространяются на иностранцев или лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода.

      4. Квота на привлечение иностранной рабочей силы устанавливается в процентном отношении к рабочей силе и включает в себя:

      1) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю;

      2) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по странам исхода при наличии ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов;

      3) квоту на привлечение трудовых иммигрантов.

      5. Квота на привлечение иностранной рабочей силы формируется и устанавливается уполномоченным органом по вопросам миграции населения с учетом прогноза состояния спроса и предложения на рынке труда на предстоящий (предстоящие) год (годы) и предложений уполномоченных государственных органов, осуществляющих руководство соответствующей сферой государственного управления, местных исполнительных органов, а также работодателей.

      6. Работодатель обеспечивает выезд привлекаемого иностранного работника за пределы Республики Казахстан в связи с прекращением действия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

      7. Работодатель предоставляет информацию в уполномоченный орган по вопросам миграции населения о приеме на работу иностранцев или лиц без гражданства, привлекаемых на основании справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, и (или) прекращении трудовых отношений с ними.";

      "Статья 37-1. Привлечение работодателями иностранной рабочей силы

      1. Иностранная рабочая сила привлекается работодателями для осуществления трудовой деятельности в Республике Казахстан на основании разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, выданных местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц.

      2. Местные исполнительные органы на территории соответствующих административно-территориальных единиц выдают или продлевают разрешения либо отказывают в выдаче, продлении разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения, а также приостанавливают и отзывают указанные разрешения.

      3. Выданное местным исполнительным органом разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не подлежит передаче другим работодателям, действует на территории указанных в нем административно-территориальных единиц, за исключением направления работодателем иностранных работников, на которых получены разрешения, в командировку в организации, находящиеся на территории других административно-территориальных единиц, на срок, который не превышает суммарно девяноста календарных дней в течение одного календарного года.

      4. Разрешение работодателям на привлечение иностранной рабочей силы выдается или продлевается в порядке и на условиях, определяемых уполномоченным органом по вопросам миграции населения, а также при уплате сборов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      При получении или продлении разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан в пределах одной и (или) других административно-территориальных единиц сбор уплачивается в бюджет каждой административно-территориальной единицы, указанной в разрешении.

      Положение настоящего пункта в части уплаты сбора за выдачу или продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, работающих в рамках внутрикорпоративного перевода.

      5. Прием необходимых документов, а также выдача или продление разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы осуществляются местным исполнительным органом в порядке, определенном уполномоченным органом по вопросам миграции населения, в том числе в электронной форме посредством информационной системы разрешений и уведомлений.

      6. Количество привлекаемой работодателем иностранной рабочей силы по разрешениям должно соответствовать определяемому уполномоченным органом по вопросам миграции населения процентному соотношению к численности казахстанских кадров с учетом работников направляющей стороны, осуществляющих трудовую деятельность в рамках договора на оказание услуг по предоставлению персонала.

      7. Уровень образования (профессиональная подготовка) и опыт (стаж) практической работы иностранной рабочей силы, привлекаемой работодателями для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с профессиональными стандартами или Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций.

      8. Работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу, обязаны представлять первичные статистические данные в местный орган по вопросам занятости населения в порядке и сроки, которые установлены Социальным кодексом Республики Казахстан.

      Статья 37-2. Осуществление иностранцами или лицами без гражданства трудовой деятельности в рамках самостоятельного трудоустройства

      1. Иностранцы или лица без гражданства могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Казахстан на основании справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства по востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) профессиям, выданных местными исполнительными органами на срок не более трех месяцев с правом продления на срок действия трудового договора, но не более трех лет.

      2. Перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) определяется уполномоченным органом по вопросам миграции населения с учетом предложений уполномоченных государственных органов, осуществляющих руководство соответствующей сферой государственного управления, местных исполнительных органов, а также работодателей.

      3. Для получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства иностранец или лицо без гражданства подает в загранучреждения Республики Казахстан заявление о самостоятельном трудоустройстве в Республике Казахстан, которое препровождается в местный исполнительный орган, указанный в заявлении.

      В случае нахождения иностранца или лица без гражданства в Республике Казахстан для получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства иностранец или лицо без гражданства обращается в местный исполнительный орган с заявлением о самостоятельном трудоустройстве в Республике Казахстан.

      При самостоятельном трудоустройстве в Республике Казахстан в течение трех месяцев со дня выдачи справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства иностранец или лицо без гражданства обращается в местный исполнительный орган для ее продления на срок действия трудового договора, но не более трех лет.

      Статья 37-3. Осуществление иностранцами или лицами без гражданства трудовой деятельности в рамках внутрикорпоративного перевода

      1. Иностранцы или лица без гражданства, привлекаемые работодателями в рамках внутрикорпоративного перевода, осуществляют временную трудовую деятельность в Республике Казахстан на основании разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в рамках внутрикорпоративного перевода, выданных местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы на срок, определенный трудовым договором, но не более трех лет, с правом продления на один год.

      2. Условия и порядок выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, осуществляемое в рамках внутрикорпоративного перевода, определяются уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

      3. Работодатели, привлекающие иностранцев или лиц без гражданства в рамках внутрикорпоративного перевода, в течение десяти календарных дней после их въезда на территорию Республики Казахстан в письменном виде направляют в местный исполнительный орган по вопросам занятости и социальной защиты населения информацию, содержащую сведения о:

      1) стране и организации, из которых привлекаются иностранцы или лица без гражданства;

      2) количестве привлекаемых иностранцев или лиц без гражданства с указанием фамилий, имен, отчеств (если они указаны в документах, удостоверяющих личность), уровня образования, квалификации, профессии и опыта работы каждого;

      3) сроке осуществления трудовой деятельности.

      4. Внутрикорпоративный перевод менеджеров и специалистов осуществляется с учетом соблюдения процентного соотношения численности привлекаемых иностранцев или лиц без гражданства к количеству казахстанских кадров, устанавливаемого уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

      5. Местные исполнительные органы ведут учет иностранцев или лиц без гражданства, работающих в рамках внутрикорпоративного перевода.";

      9) абзац второй пункта 3 статьи 37 исключить;

      10) в статье 51:

      в подпункте 2-1) пункта 1 слова "законодательством Республики Казахстан о занятости населения" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      в подпункте 2) пункта 2 слова "законодательством Республики Казахстан о занятости населения" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      11) в статье 53 слова "законодательством Республики Казахстан о занятости населения;" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан;";

      12) дополнить статьей 55-1 следующего содержания:

      "Статья 55-1. Частное агентство занятости

      1. Частное агентство занятости имеет право:

      1) консультировать обратившихся лиц, предоставлять информацию о возможности трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом, а также услуги по трудовому посредничеству;

      2) осуществлять набор работников для трудоустройства из одной страны в другую;

      3) организовывать профессиональную подготовку и переподготовку обратившихся лиц с последующим трудоустройством внутри страны и за рубежом;

      4) оформлять разрешительные документы на вывоз в случае трудоустройства лиц за рубежом.

      2. Частное агентство занятости обязано:

      1) не допускать любые формы дискриминации;

      2) обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой от обратившихся лиц;

      3) заключать договоры с обратившимися лицами о предоставлении услуг по трудовому посредничеству для работы внутри страны и за рубежом;

      4) ежеквартально предоставлять центру занятости населения письменно или посредством государственного информационного портала "Электронная биржа труда" информацию о количестве лиц, обратившихся за трудовым посредничеством и трудоустроенных внутри страны и за рубежом, в разрезе профессий (специальностей).

      3. Деятельность, связанная с вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу, осуществляется частными агентствами занятости.

      Вывоз рабочей силы из Республики Казахстан за границу осуществляется только при условии гарантии частным агентством занятости возврата работника по истечении срока договора в свою страну путем внесения на имя работника гарантийного взноса в банки страны трудоустройства.

      При вывозе рабочей силы из Республики Казахстан за границу порядок и условия внесения иностранным работодателем в банки гарантийного взноса регулируются законодательством страны трудоустройства.".

      43. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года "О религиозной деятельности и религиозных объединениях":

      в пункте 4 статьи 7 слова "медико-социальных учреждениях (организациях) для престарелых и лиц с инвалидностью" заменить словами "центрах оказания специальных социальных услуг".

      44. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан":

      1) в части второй пункта 12 статьи 77 слова "Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      2) в части второй пункта 11 статьи 78 слова "Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан";

      3) в пункте 1 статьи 82 слова "занятости населения" заменить словами "социальной защите".

      45. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих":

      в части второй пункта 4 статьи 52 слова "Законом Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" заменить словами "Социальным кодексом Республики Казахстан".

      46. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2013 года "О Государственной образовательной накопительной системе":

      в подпункте 3) пункта 2 статьи 13 слова "в организациях" заменить словами "по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего".

      47. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах":

      в подпункте 2) части второй пункта 2 статьи 5 слова ", регулирующим вопросы пенсионного и социального обеспечения" заменить словами "о социальной защите".

      48. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите":

      в пункте 9 статьи 103 слова "государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" заменить словами "социальной защите".

      49. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях":

      пункт 5 статьи 29 и пункт 2 статьи 32 исключить.

      50. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года "О физической культуре и спорте":

      пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "4. Местные исполнительные органы обеспечивают развитие спорта среди лиц с инвалидностью, предоставление специального спортивного инвентаря и создают условия лицам с инвалидностью для доступа к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом.

      В зависимости от категории инвалидности перечисленные услуги осуществляются за счет бюджетных средств и на льготных условиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.".

      51. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года "О Национальной гвардии Республики Казахстан":

      в пункте 1 статьи 27 слова "законами Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" заменить словами "Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" и законодательством Республики Казахстан о социальной защите".

      52. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года "О государственной молодежной политике":

      в подпункте 1) пункта 2 статьи 25 слова "находящейся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающейся в специальных социальных услугах".

      53. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях":

      1) в подпункте 2) пункта 2 статьи 16 слова "Размер минимальной пенсии" заменить словами "Минимальный размер пенсии";

      2) статьи 20 и 21 изложить в следующей редакции:

      "Статья 20. Минимальный социальный стандарт "Минимальный размер пенсии"

      Минимальный социальный стандарт "Минимальный размер пенсии" содержит норматив минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Статья 21. Минимальный социальный стандарт "Гарантированный объем специальных социальных услуг"

      Минимальный социальный стандарт "Гарантированный объем специальных социальных услуг" содержит нормативы специальных социальных услуг, предоставляемых для лиц (семей), нуждающихся в специальных социальных услугах.";

      3) подпункт 2) пункта 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

      "2) минимальный социальный стандарт "Обеспечение доступа лиц с инвалидностью к культурным, культурно-массовым, зрелищным культурно-массовым мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры.";

      4) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:

      "2. Минимальным социальным стандартом в сфере физической культуры и спорта является минимальный социальный стандарт "Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности".";

      5) в подпункте 2) статьи 36 слова "Законом Республики Казахстан "О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите".

      54. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "О благотворительности":

      в подпункте 1) статьи 22 слова "находящиеся в трудной жизненной ситуации," исключить.

      55. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании":

      1) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) возникший до 1 июля 2023 года для лиц, предусмотренных подпунктом 11) части первой пункта 2 статьи 14 настоящего Закона.";

      2) в статье 14:

      часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) индивидуальные помощники.";

      дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

      "4-2. Исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников осуществляются местными исполнительными органами или иными юридическими лицами при выплате им материальной выгоды в соответствии с абзацем девятым подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      в абзаце первом пункта 6 слова "и 10)" заменить словами ", 10) и 11)";

      пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам в соответствии с абзацем девятым подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) обязаны уведомлять их об удержанных и перечисленных взносах на обязательное социальное медицинское страхование.";

      3) пункт 1 и часть первую пункта 5 статьи 28 после слов "физических лиц" дополнить словами "и индивидуальных помощников";

      4) в статье 29:

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Доходами индивидуальных помощников являются доходы, указанные в абзаце девятом подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).";

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Действие настоящего пункта не распространяется на:

      доходы работников, за которых осуществляется единый платеж в соответствии со статьей 776-1 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      доходы индивидуальных помощников.";

      5) статью 30 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, осуществляются ежемесячно юридическими лицами, с которыми заключены такие договоры.";

      6) пункт 8 статьи 31 дополнить словами ", местные исполнительные органы или иные юридические лица при выплате материальной выгоды индивидуальным помощникам в соответствии с абзацем девятым подпункта 31) пункта 2 статьи 319 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

      56. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах":

      статью 8 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:

      "20) в сфере социальной защиты.".

      57. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года "О волонтерской деятельности":

      в подпункте 1) пункта 2 статьи 6 слова "оказавшимся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающимся в специальных социальных услугах".

      58. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года "Об адвокатской деятельности и юридической помощи":

      1) подпункты 1) и 6) пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

      "1) лицам, нуждающимся в специальных социальных услугах, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;";

      "6) престарелым и лицам с инвалидностью, проживающим в центрах оказания специальных социальных услуг;";

      2) в пункте 5 статьи 33 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите".

      59. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года "О статусе педагога":

      в подпункте 9) пункта 1 статьи 15 слова "находящегося в трудной жизненной ситуации" заменить словами "нуждающегося в специальных социальных услугах".

      60. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2020 года "О ветеранах":

      1) статью 8 дополнить частью второй следующего содержания:

      "На лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) настоящей статьи, меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части первой статьи 13 настоящего Закона, не распространяются.";

      2) в пункте 5 статьи 10 слова "орденом Славы трех степеней," исключить;

      3) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "3. Членам семьи либо лицу, осуществившему погребение умершего ветерана боевых действий на территории других государств и ветерана, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, являвшихся получателями государственных социальных пособий или получателями пенсионных выплат по возрасту, выплачивается единовременная выплата на погребение в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.";

      4) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "2. Членам семьи либо лицу, осуществившему погребение умершего ветерана труда, являвшегося получателем государственных социальных пособий или получателем пенсионных выплат по возрасту, выплачивается единовременная выплата на погребение в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан.";

      5) подпункты 1) и 2) статьи 13 дополнить словами ", за исключением лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) части первой статьи 8 настоящего Закона".

      61. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2021 года "О государственной фельдъегерской связи":

      в пункте 5 статьи 16 слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "законодательством Республики Казахстан о социальной защите".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года, за исключением пункта 28 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ