Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беру және мемлекеттiк шараларды қаржыландыру туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1993 жылғы 12 сәуiр. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2004.12.20. N 12 Заңымен (өзгеріс 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді)

      Осы Заң ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiру мен өткiзудiң маусымдылығын ескере отырып, аграрлық-өнеркәсiптiк кешенге кредит берудiң құқылық негiздерiн белгiлейдi және халықты азық-түлiкпен, ал өнеркәсiптi шикiзатпен жабдықтауды жақсарту мақсатында ауылда шаруашылық жүргiзудiң әр алуан түрлерiн қолдауға, нығайтуға және дамытуға бағытталған. 

       1-бап. Кредит беру субъектiлерi
      Осы Заң қолданылатын шаруашылық қызмет субъектiлерi мыналар болып табылады: 
      - ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiрумен, дайындаумен, ұқсатумен, сақтаумен және өткiзумен айналысатын заңды ұйымдар мен нақты адамдар; 
      - Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi бекiтетiн тiзбеге сәйкес ауыл шаруашылық машиналарын жасау, ауылдағы құрылыс және аграрлық-сервистiк қызмет көрсету кәсiпорындары. 

       2-бап. Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына
             мемлекеттiк қаржы ресурстары есебiнен
             кредит беру
      1. Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына мемлекеттiк қаржы ресурстары есебiнен кредит беру қолданылып жүрген заңдармен реттеледi. 
      2. Шаруашылық жүргiзушi субъектiлерге күрделi қаржыны қаржыландыруға және ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiру көлемiнiң арттырылуын, оларды ұқсату, сақтау мен өткiзу және аграрлық-өнеркәсiптiк кешенге аграрлық-сервистiк қызмет көрсету жөнiндегi базаның дамытылуын қамтамасыз ететiн ұлттық бағдарламаларда көзделген шараларды орындауға қайтарымдылық және өтемдiлiк шарттарымен мемлекеттiк қаржы ресурстары есебiнен ұзақ мерзiмдi несиелер берiледi. 
      Кредиттер Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi мен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi белгiлейтiн қайта қаржыландырудың ресми нарқы бойынша тиiстi жылдың бюджетi бекiтiлген кезде 10 жылдан аспайтын мерзiмге берiледi. 
      3. Мемлекеттiк қаржы ресурстары есебiнен жеңiлдiктi жағдайлармен мерзiмдi несиелер меншiк түрлерiне қарамастан, аграрлық-өнеркәсiптiк кешеннiң кәсiпорындары мен ұйымдарына, сондай-ақ өнеркәсiп орындарының сауда-дайындау ұйымдарына Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi белгiлеген тәртiп бойынша берiледi. 
      4. Кепiлге салатын мүлкi жоқ жаңадан құрылған шаруа шаруашылықтарына ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi кредиттер жергiлiктi бюджеттер мен басқа да төлем қабiлеттi заңды ұйымдар мен нақты адамдардың кепiлдiгiмен берiледi. 
      5. Банкiлердiң жеңiлдiктi жағдайлармен кредиттер беруге байланысты шығынын өтеуге бөлiнетiн бюджет қаржысының сомасын Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң ұсынуы бойынша жоспарланып отырған жылға арналған мемлекеттiк бюджетте Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi бекiтедi. 
       ЕСКЕРТУ. 2-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154  Заңымен.

       3-бап. Мемлекеттiк мұқтаждарға арналған өнiм
             жеткiзiлiмiне аванс беру
      Мемлекеттiк мұқтаждарға арналған ауыл шаруашылық өнiмiнiң жеткiзiлiмiн орындау меншiк түрлерiне қарамастан тауар өндiрушiлерге, дайындау және ұқсату кәсiпорындары мен ұйымдарына сатып алынатын өнiм үшiн сыйақысыз (мүддесiз) кемiнде мынадай мөлшерде аванс беру арқылы ынталандырылады:
      астық пен ет бойынша - контрактiлеу шартымен белгiленген бағаның 40 процентi;
      басқа өнiмдер бойынша - 25 процентi.
      Дайындау ұйымдары мен ұқсатушы өнеркәсiп орындары ауыл
шаруашылық өнiмдерiн сатып алуға банк кредиттерiн тартқан жағдайда сыйақы (мүдде) төлеу жөнiндегi шығындар дайындау қызметi жөнiндегi
шығындарға жатқызылады.
       ЕСКЕРТУ. 3-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының  1997.07.11. N 154  Заңымен.

       4-бап. Мемлекеттiк шараларды қаржыландыру
      1. Мыналарға:
      1) мемлекеттiк жерге орналастыру жөнiндегi шараларды жүргiзуге;
      2) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн тiзбе бойынша
өсiмдiктердiң жаппай зиянкестерi мен ауруларына қарсы күреске және малдың аса қауiптi жұқпалы ауруларын жоюға, табынды сауықтыруға; 
      3) тұқымдық және отырғызылатын материалдардың сорттық және егiс сапасын айқындауға; 
      4) ауыл шаруашылық дақылдарын сорттап сынақтан өткiзу; 
      5) балық запастарын (балық шабақтарын) молықтыруға; 
      6) мемлекеттiк мал дәрiгерлiк желiсiндегi, өсiмдiктер карантинi, өсiмдiктердi қорғау жөнiндегi, суармалы жердiң мелиорациялық жай-күйiн қадағалау жөнiндегi мемлекеттiк мекемелердi ұстауға; 
      7) мемлекетаралық, облысаралық және ауданаралық мақсаттағы су қоймалары мен каналдарды, тұтынушыларға су беруге байланысты емес басқа да объектiлердi пайдалануға; 
      8) ауылдық тауар өндiрушiлердi қолдауға жұмсалған шығындар мемлекеттiк бюджет есебiнен қаржыландырылады. 
      2. Шараларды мемлекеттiк валюта қаражаты есебiнен қаржыландыру республикалық бюджетте жеке жолда көзделедi және Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi белгiлейтiн тәртiп бойынша жүзеге асырылады. 
       ЕСКЕРТУ. 4-баптың 1-тармағы жаңа редакцияда - Қазақстан       Республикасының 1998.12.24. N 334  Заңымен.

       5-бап. Аграрлық-өнеркәсiптiк кешендi дамытуға
            жұмсалатын экономиканы қайта құру қорының
            қаражаты
      Қазақстан Республикасының экономикасын қайта құру қоры қаражатының аграрлық-өнеркәсiптiк кешен бойынша жобалар мен бағдарламаларға инвестиция беруге жұмсалатын үлесi аграрлық-өнеркәсiптiк кешеннiң заңды ұйымдары мен нақты адамдарынан түсетiн қаржы сомасының сомасынан кем емес мөлшерде белгiленедi. 

       6-бап. Шетелдiк инвестициялар
      Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларын шетелдiк инвестициялар есебiнен қаржыландырудың тәртiбi мен шарттары "Қазақ КСР-iндегi шетелдiк инвестициялар туралы" Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарымен белгiленедi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

О кpедитовании отpаслей агpопpомышленного комплекса и финансиpовании госудаpственных меpопpиятий

Закон Республики Казахстан от 12 апpеля 1993 г. Утратил силу - Законом РК от 20 декабря 2004 года N 12 (вводится в действие с 1 января 2005 года)

      Настоящий Закон определяет правовые основы кредитования агропромышленного комплекса с учетом сезонности производства и реализации сельскохозяйственной продукции и направлен на поддержку, укрепление и развитие различных форм хозяйствования на селе в целях улучшения снабжения населения продовольствием, а промышленности - сырьем.

     Статья 1. Субъекты кредитования

      Субъектами хозяйственной деятельности, на которых распространяется действие настоящего Закона, являются:
      - юридические и физические лица, занятые производством, заготовкой, переработкой, хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции;
      - предприятия сельскохозяйственного машиностроения, строительства и агросервисного обслуживания на селе - согласно перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Казахстан.

     Статья 2. Кредитование отраслей агропромышленного
               комплекса за счет государственных
               финансовых ресурсов

      1. Кредитование отраслей агропромышленного комплекса за счет государственных финансовых ресурсов регулируется действующим законодательством.
      2. Долгосрочные ссуды за счет государственных финансовых ресурсов предоставляются хозяйствующим субъектам на финансирование капитальных вложений и выполнение мероприятий, предусмотренных национальными программами, обеспечивающими наращивание объемов производства сельскохозяйственных продуктов, развитие базы по их переработке, хранению и реализации и агросервисного обслуживания агропромышленного комплекса на условиях возвратности и окупаемости.
      Кредиты предоставляются на срок не более 10 лет по официальной ставке, рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Казахстан и Министерством финансов Республики Казахстан при утверждении бюджета на соответствующий год.
      3. Краткосрочные ссуды за счет государственных финансовых ресурсов на льготных условиях предоставляются предприятиям и организациям агропромышленного комплекса независимо от форм собственности, а также торгово-заготовительным организациям промышленных предприятий в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Казахстан и Национальным банком Республики Казахстан.
      4. Долгосрочные и краткосрочные кредиты вновь образованным крестьянским хозяйствам, не имеющим имущества под залог, предоставляются под гарантию местных бюджетов и других платежеспособных юридических и физических лиц.
      5. Суммы бюджетных ассигнований, выделяемых на возмещение потерь банкам в связи с предоставлением кредитов на льготных условиях, утверждаются Верховным Советом Республики Казахстан в государственном бюджете на планируемый год по представлению Кабинета Министров Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 2 внесены изменения - Законом РК от 11 июля 1997 г. N 154 .

      Статья 3. Авансирование поставок продукции
                для государственных нужд

      Выполнение поставок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд стимулируется выдачей авансов товаропроизводителям без вознаграждения (интереса), независимо от форм собственности, заготовительными и перерабатывающими предприятиями и организациями под закупаемую продукцию в размерах не менее:
      40 процентов - по зерну и мясу,
      25 процентов - по другой продукции от стоимости, определенной договором контрактации.
       Заготовительные организации и предприятия перерабатывающей промышленности при привлечении кредитов банка на закупку сельскохозяйственной продукции расходы по уплате вознаграждения (интереса) относят на затраты по заготовительной деятельности.
      Сноска. В статью 3 внесены изменения - Законом РК от 11 июля 1997 г. N 154 .

      Статья 4. Финансирование государственных мероприятий

      1. За счет государственного бюджета финансируются расходы на:
      1) проведение мероприятий по государственному
землеустройству;
      2) борьбу с массовыми вредителями и болезнями растений и ликвидацию особо опасных заразных болезней животных по перечням, утверждаемым Правительством Республики Казахстан, оздоровление стада;
      3) определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала;
      4) сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
      5) воспроизводство рыбных запасов (молоди рыб);
      6) содержание государственных учреждений государственной ветеринарной сети, по карантину растений, защите растений, по надзору за мелиоративным состоянием орошаемых земель;
      7) эксплуатацию водохранилищ, каналов межгосударственного, межобластного и межрайонного назначения и других объектов, не связанных с подачей воды потребителям;
      8) поддержку сельских товаропроизводителей.
      2. Финансирование мероприятий за счет государственных валютных средств предусматривается в республиканском бюджете отдельной строкой и осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 4 внесены изменения - Законом РК от 24 декабря 1998 г. N 334 .

      Статья 5. Средства Фонда преобразования экономики,
                направляемые на развитие агропромышленного
                комплекса

      Доля средств Фонда преобразования экономики Республики Казахстан, направляемая на инвестирование проектов и программ по агропромышленному комплексу, определяется в размерах не менее сумм отчислений, поступающих от юридических и физических лиц агропромышленного комплекса.

     Статья 6. Иностранные инвестиции

      Порядок и условия финансирования отраслей агропромышленного
комплекса за счет иностранных инвестиций определяются Законом "Об иностранных инвестициях в Казахской ССР" (У.с. пост. ВС 21.12.94) и
другим законодательством Республики Казахстан.

      Президент
      Республики Казахстан